HP | Pavilion Gaming 32 HDR Display | HP Pavilion Gaming 32 HDR Display Uporabniški priročnik

HP Pavilion Gaming 32 HDR Display Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
HDMI, logotip HDMI in High Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC. Windows je registrirana blagovna znamka
ali blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v Združenih državah Amerike in/ali
drugih državah.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine
garancije za izdelke oziroma storitve HP so
navedene v izjavah o izrecni garanciji,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati
kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Obvestilo o izdelku
V tem priročniku so opisane funkcije, ki so
skupne večini modelov. Nekatere funkcije v
vašem izdelku morda ne bodo na voljo. Za
dostop do najnovejšega uporabniškega
vodnika pojdite na spletno mesto
http://www.hp.com/support in z upoštevanjem
navodil poiščite svoj izdelek. Nato izberite User
Guides (Uporabniški vodniki).
Druga izdaja: junij 2018
Prva izdaja: maj 2018
Št. dela dokumenta: L23155-BA2
O tem priročniku
Navodila podajajo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja, uporabi programske opreme in
tehničnih podatkih.
OPOZORILO!
Prikazuje nevarno situacijo ki se, če se ji ne izognete, lahko konča s smrtjo ali hujšo poškodbo.
POZOR: Prikazuje nevarno situacijo ki se, če se ji ne izognete, lahko konča z blažjo ali zmernejšo poškodbo.
POMEMBNO: Prikazuje informacije, ki so pomembne, vendar niso povezane z nevarnostjo (na primer
sporočil v povezavi s škodo). Pomembno obvestilo opozori uporabnika, da neupoštevanje postopkov natanko
tako, kot so opisani, lahko pripelje do izgube podatkov in poškodbe programske ali strojne opreme. Prav tako
vsebuje bistvene informacije, če želite obrazložiti koncept ali zaključiti opravilo.
OPOMBA:
NASVET:
Vsebuje dodatne informacije za poudarjanje ali dopolnitev pomembnih točk glavnega besedila.
Nudi uporabne namige za dokončanje opravila.
Ta izdelek vsebuje tehnologijo HDMI.
iii
iv
O tem priročniku
Kazalo
1 Kratka navodila ............................................................................................................................................. 1
Pomembne informacije o varnosti ........................................................................................................................ 1
Funkcije izdelka in komponente ............................................................................................................................ 2
Funkcije ................................................................................................................................................ 2
Deli na hrbtni strani in ob straneh ....................................................................................................... 3
Namestitev monitorja ............................................................................................................................................ 4
Pri namestitvi monitorja bodite previdni ............................................................................................ 4
Pritrditev stojala za monitor ............................................................................................................... 4
Priključitev kablov ............................................................................................................................... 4
Priklop naprav USB .............................................................................................................................. 7
Prilagajanje monitorja ......................................................................................................................... 7
Vklop monitorja ................................................................................................................................... 8
Pritrditev monitorja ............................................................................................................................. 9
Odstranjevanje stojala za monitor ................................................................................... 9
Montaža nosilca VESA ..................................................................................................... 10
2 Uporabljanje monitorja ................................................................................................................................ 11
Programska oprema in orodja ............................................................................................................................. 11
Datoteka .INF ..................................................................................................................................... 11
Datoteka .ICM .................................................................................................................................... 11
Prenos programske opreme orodij ...................................................................................................................... 11
Uporaba programske opreme My Display ........................................................................................................... 11
Prenos programske opreme .............................................................................................................. 12
Uporaba programske opreme ........................................................................................................... 12
Uporaba zaslonskega menija (OSD) .................................................................................................................... 12
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje) ................................................................................. 13
3 Podpora in odpravljanje težav ...................................................................................................................... 14
Reševanje pogostih težav .................................................................................................................................... 14
Zaklepanje gumbov ............................................................................................................................................. 15
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 15
Priprava za klic tehnične podpore ....................................................................................................................... 15
Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja ................................................................................................... 15
4 Vzdrževanje monitorja ................................................................................................................................. 16
Nasveti za vzdrževanje ........................................................................................................................................ 16
v
Čiščenje monitorja ............................................................................................................................. 16
Prevoz monitorja ............................................................................................................................... 16
Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................. 17
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona .......................................................................................................... 18
Vnos uporabniških načinov ............................................................................................................... 19
Napajalnik ............................................................................................................................................................ 19
Funkcija varčevanja z energijo ............................................................................................................................. 19
Dodatek B Posebne potrebe ............................................................................................................................ 20
Podprte tehnologije za pomoč ............................................................................................................................ 20
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 20
vi
1
Kratka navodila
Pomembne informacije o varnosti
Monitorju je priložen napajalni kabel. Če uporabite drug kabel, uporabite samo vir napajanja in priključek, ki
sta primerna za ta monitor. Informacije o ustreznem napajalnem kablu za ta monitor poiščite v Obvestilih o
izdelku v kompletu dokumentacije.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara ali poškodbe opreme zmanjšate tako:
• Napajalni kabel priključite v vtičnico za izmenični tok, ki je vedno dostopna.
• Napajanje računalnika prekinite tako, da iztaknete napajalni kabel iz vtičnice.
• Če je izdelku priložen napajalni kabel s tripolnim priključkom, ga priključite v ozemljeno tripolno vtičnico (z
zaščitnim vodnikom). Ne onemogočite ozemljitvenega priključka na napajalnem kablu tako, da na primer
uporabite dvopolni prilagojevalnik. Ozemljitveni priključek je pomemben za varnost.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil nanje
ali se spotaknil ob njih. Ne vlecite za kabel. Če želite kabel izvleči iz vtičnice, ga primite za vtič.
Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite Priročnik za varno in udobno uporabo. Opisuje
primerno namestitev delovne postaje, ustrezno držo pri delu ter priporočljive zdravstvene in delovne navade
za uporabnike računalnikov. V Priročniku za varno in udobno uporabo so tudi pomembne informacije o
električni in mehanski varnosti. Priročnik za varno in udobno uporabo je na voljo v spletnem mestu
http://www.hp.com/ergo.
POMEMBNO: Da zaščitite monitor in računalnik, priključite vse napajalne kable računalnika in zunanjih
naprav (kot so monitor, tiskalnik ali optični bralnik) v napravo za prenapetostno zaščito (npr. razdelilnik ali
napravo za brezprekinitveno napajanje – UPS). Vsi razdelilniki ne zagotavljajo prenapetostne zaščite;
razdelilniki morajo biti posebej označeni, da imajo to lastnost. Uporabite razdelilnik, za katerega proizvajalec
ponuja zavarovanje pred škodo, s katero vam bo v primeru okvare zaščite povrnjena škoda.
Pri namestitvi HP-jevega monitorja LCD uporabite ustrezno pohištvo primerne velikosti.
OPOZORILO! Monitorji LCD, ki so neustrezno postavljeni na predalnike, knjižne omare, police, pisalne mize,
zvočnike, skrinje ali vozičke, se lahko prevrnejo in povzročijo telesne poškodbe.
Vse kable in žice monitorja LCD namestite tako, da jih ni mogoče izvleči, iztakniti ali se čeznje spotakniti.
OPOMBA: Ta izdelek je primeren za namene zabave. Predlagamo, da monitor postavite v nadzorovano
svetlo okolje, da ne bi prišlo do motenj zaradi okoliške svetlobe in svetlih površin, ki lahko povzročijo moteče
odseve na zaslonu.
Pomembne informacije o varnosti
1
Funkcije izdelka in komponente
Funkcije
Ta izdelek je z AMD FreeSync kvalificiran monitor, ki zagotavlja uživanje ob gladkem in odzivnem igranju
računalniških iger brez prekinitev, kadar koli se slika na zaslonu zamenja. Na zunanji vir, ki je priključen na
monitor, mora biti nameščen gonilnik FreeSync.
Tehnologija AMD FreeSync je zasnovana za odpravo zatikanja in prekinitev v igrah in videoposnetkih tako, da
zaklene hitrost osveževanja monitorja na hitrost osveževanja grafične kartice. Za posebne funkcije preverite
pri proizvajalcu komponent ali sistema.
POMEMBNO: Potrebna je grafika AMD Radeon in/ali monitorji, združljivi z AMD A-Series APU s tehnologijo
DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Za podporo FreeSync prek HDMI je potreben gonilnik AMD 15.11 Crimson
(ali novejši).
OPOMBA: Prilagodljive hitrosti osveževanja se razlikujejo glede na monitor. Več informacij je na voljo na
www.amd.com/freesync.
Če želite omogočiti FreeSync na monitorju, pritisnite tipko Menu (Meni) na monitorju, da odprete program
zaslonskega menija. Kliknite Color Control (Nadzor barv) > Viewing Modes (Načini prikaza) > HDR GamingFree Sync.
Monitor z osvetlitvijo ozadja z diodami LED ima aktivno matriko zaslona AMVA+. Monitorji imajo naslednje
funkcije:
●
Monitor s 81,28-centimetrsko (32-palčno) diagonalo zaslona, ločljivostjo WQHD 2560 × 1440 in podporo
za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti
●
Zmožnost nagibanja in enostavnega gledanja v sedečem ali stoječem položaju oz. pri premikanju z ene
strani monitorja na drugo stran
●
Tehnologija AMVA+ zagotavlja široke vidne kote in ohranjanje pravilnega prikaza barv
●
Video vhod HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
●
Video vhod DisplayPort
●
Odstranljivo stojalo za prilagodljive načine pritrditve
●
Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem
●
Zaslonski prikaz (OSD) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v 10 jezikih
●
Programska oprema My Display za prilagajanje nastavitev monitorja prek operacijskega sistema
Windows
●
Zaščita vsebine HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na vseh digitalnih vhodih
●
Nosilec VESA za montažo glave monitorja na stenski nosilec ali nosilno roko
●
Zvezdišče USB 3.0 z enimi vhodnimi vrati in dvojimi izhodnimi vrati
●
AMD FreeSync kvalificiran, zagotavlja uživanje ob gladkem in odzivnem prikazovanju brez prekinitev,
kadar koli se slika na zaslonu zamenja
●
VESA (Video Electronics Standards Association) – potrjen DisplayHDR (visoko dinamični razpon)
OPOMBA: Za varnostne informacije in upravna obvestila glejte Opombe o izdelku, priložene kompletu
dokumentacije. Za dostop do najnovejšega uporabniškega vodnika pojdite na spletno mesto
http://www.hp.com/support in z upoštevanjem navodil poiščite svoj izdelek. Nato izberite User Guides
(Uporabniški vodniki).
2
Poglavje 1 Kratka navodila
Deli na hrbtni strani in ob straneh
Komponenta
Funkcija
1
Menijski gumb
Pritisnite, da odprete zaslonski meni, izberete element menija iz
zaslonskega menija ali zaprete zaslonski meni.
2
Gumb Plus
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, da se pomaknete naprej v
zaslonskem meniju in povečate vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni neaktiven, pritisnite za pomik naprej na naslednja
vhodna vrata (HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort).
3
Gumb Minus
Če je zaslonski meni vklopljen, pritisnite ta gumb, če se želite pomakniti
nazaj v zaslonskem meniju in zmanjšati vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni neaktiven, pritisnite ta gumb, da oprete meni Viewing
Modes (Načini prikaza).
4
Stikalo za vklop/izklop
Omogoča vklop in izklop monitorja.
5
Priključek za napajanje
Za priključitev napajalnika.
6
Vrata USB 3.0 (vhodna)
Za priključitev kabla zvezdišča USB v izvorno napravo.
7
Vrata USB 3.0 za napajanje
(izhodna)
Omogočata priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
8
Vrata USB 3.0 za napajanje
(izhodna)
Omogočata priključitev dodatnih naprav USB na monitor.
9
Priključek za izhod zvoka
(slušalke)
Omogoča priključitev dodatnih napajanih stereo zvočnikov ali slušalk na
monitor.
OPOZORILO! Pred uporabo slušalk, ušesnih slušalk ali slušalk z
mikrofonom nastavite glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za
dodatne varnostne informacije glejte dokument Obvestila o izdelku.
OPOMBA:
izklopijo.
Ko je v priključek za slušalke priključena naprava, se zvočniki
10
Priključek HDMI
Omogoča priključitev kabla HDMI v izvorno napravo.
11
Priključek HDMI
Omogoča priključitev kabla HDMI v izvorno napravo.
Funkcije izdelka in komponente
3
Komponenta
Funkcija
12
Omogoča priključitev kabla DisplayPort v izvorno napravo.
Priključek DisplayPort
OPOMBA: Vhodna vrata USB 3.0 s polnjenjem zagotavljajo tudi tok za polnjenje naprav, kot so pametni telefoni ali
tablični računalniki. Tok za polnjenje je na voljo tudi, če ste gumb za vklop monitorja izklopili s spremembo nastavitev
v zaslonskem MENIJU. Odprite zaslonski meni in izberite Power Control (Nadzor porabe energije) > Power Mode
(Način napajanja) > Performance (Učinkovitost).
Namestitev monitorja
Pri namestitvi monitorja bodite previdni
Da preprečite škodo na monitorju, se ne dotikajte površine zaslona LCD. Pritisk na zaslonu lahko povzroči
barvno neskladnost ali napačno usmerjenost tekočih kristalov. Če se to zgodi, zaslon ne bo več normalno
deloval.
Če nameščate stojalo, monitor postavite s čelno ploskvijo navzdol na plosko površino, ki je prekrita z zaščitno
peno ali mehko krpo. To preprečuje, da bi se zaslon opraskal, poškodoval ali razbil, hkrati pa preprečuje škodo
na upravljalnih gumbih.
Pritrditev stojala za monitor
POZOR: Zaslon je občutljiv. Ne dotikajte se ga in ne pritiskajte nanj, sicer se lahko poškoduje.
NASVET: Pazite na postavitev monitorja, saj lahko okvir povzroča moteče odseve okoliške svetlobe in
svetlih površin.
1.
Monitor dvignite iz embalaže in ga z zaslonom navzdol postavite na ravno površino, ki naj bo pokrita z
zaščitno peno ali mehko krpo.
2.
Stojalo za monitor pritrdite tako, da vstavite nosilec na zgornjem delu stojala v reže na hrbtni strani
glave monitorja, da nosilec trdno klikne na svoje mesto.
Priključitev kablov
OPOMBA: Monitor ima ob dostavi nekatere kable. Vsi kabli, ki so prikazani v tem razdelku, niso tudi priloženi
monitorju.
4
1.
Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2.
Priključite video kabel.
Poglavje 1 Kratka navodila
OPOMBA: Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vhodih so ustrezni video signali. Vhode lahko
izberete tako, da pritisnete gumb Plus na desni strani monitorja ali prek funkcije OSD (zaslonski meni)
tako, da pritisnete gumb Menu (Meni) in izberete Input Control (Nadzor vhoda).
●
Kabel HDMI priključite v priključek HDMI na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v vrata
HDMI izvirne naprave.
●
Priključite en konec kabla DisplayPort v vrata DisplayPort na zadnji strani monitorja, drugi konec
kabla pa v vrata DisplayPort na napravi vira.
Namestitev monitorja
5
3.
En konec vhodnega kabla USB priključite v vhodna vrata USB na zadnji strani monitorja, drugi konec
kabla pa v odhodna vrata USB izvorne naprave.
4.
En konec napajalnega kabla priključite v napajalnik (1) in drugi konec v ozemljeno električno vtičnico (2),
nato okrogli konec napajalnega kabla priključite v monitor (3).
OPOZORILO!
Možnost električnega udara ali poškodbe opreme zmanjšate tako:
Ne onemogočite ozemljitvenega vtiča na napajalnem kablu. Ozemljitveni vtič ima pomembno varnostno
funkcijo.
Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
Napajanje opreme odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil
nanje ali se spotaknil ob njih. Ne vlecite za kabel. Če želite kabel izvleči iz vtičnice, ga primite za vtič.
6
Poglavje 1 Kratka navodila
Priklop naprav USB
Na zadnji strani monitorja so na voljo ena vhodna vrata USB in dvoje odhodnih vrat USB.
OPOMBA: Iz računalnika v monitor morate povezati vhodni kabel za USB, če želite omogočiti vhodna vrata
USB na monitorju. Za podrobna navodila glejte Priključitev kablov na strani 4.
Prilagajanje monitorja
Glavo monitorja nagnite naprej ali nazaj, da jo nastavite na ustrezno višino oči.
Namestitev monitorja
7
Vklop monitorja
1.
Pritisnite stikalo za vklop/izklop na napravi vira, da jo vklopite.
2.
Pritisnite gumb za vklop na sprednji strani monitorja.
POMEMBNO: Poškodba vžgane slike se pojavi na monitorjih, na katerih je dalj časa na zaslonu prikazana ista
mirujoča slika.* Če želite preprečiti to poškodbo na zaslonu monitorja, morate vedno vklopiti ohranjevalnik
zaslona ali izklopiti monitor, kadar ga dalj časa ne uporabljate. To pojav je običajen na zaslonih LCD vseh
proizvajalcev. Poškodba zaradi vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.
* Dalj časa pomeni 12 zaporednih ur brez uporabe.
OPOMBA: Če se po pritisku gumba za napajanje ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power Button
Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb za monitor in ga
držite 10 sekund.
OPOMBA: Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na sprednji strani monitorja
pritisnite gumb Menu (Meni) in izberite Power Control (Nadzor porabe energije) > Power LED (Indikator LED) >
Off (Izklop).
Ko je monitor prvič vključen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje, kateri
vhod sprejema trenutno aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega preklopa vira (Vklopljeno ali
Izklopljeno; privzeta nastavitev je Vklopljeno), trenutno prednastavljeno ločljivost zaslona in priporočeno
prednastavljeno ločljivost zaslona.
Monitor samodejno optično prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz.
8
Poglavje 1 Kratka navodila
Pritrditev monitorja
Glavo monitorja lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.
OPOMBA:
Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL ali CSA.
POZOR: Ta monitor podpira standardne odprtine za pritrditev nosilca VESA 100 mm. Če želite na monitor
pritrditi stojalo drugega proizvajalca, boste potrebovali štiri 4-milimetrske vijake z razmikom med navoji 0,7
mm in dolžino 10 mm. Daljši vijaki lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva
namestitvena naprava skladna s standardom VESA in lahko prenese težo glave monitorja. Za najboljše
delovanje je pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili skupaj z monitorjem.
Odstranjevanje stojala za monitor
POZOR: Preden začnete razstavljati monitor, se prepričajte, da je izklopljen in da so vsi kabli izključeni.
1.
Odklopite in odstranite vse kable iz monitorja.
2.
Monitor postavite s čelno ploskvijo navzdol na plosko površino, ki je prekrita z zaščitno peno ali mehko
krpo.
3.
Zapah za sprostitev (1) pritisnite navzdol in stojalo potisnite iz reže na glavi monitorja (2).
Namestitev monitorja
9
Montaža nosilca VESA
Nosilec VESA je priložen monitorju za pritrditev glave monitorja na zid, nosilno roko ali drug nastavek za
pritrditev.
10
1.
Odstranite stojalo za monitor. Za podrobnosti glejte Odstranjevanje stojala za monitor na strani 9.
2.
Odstranite vijak iz sredine zadnje strani glave monitorja.
3.
Jeziček na spodnjem delu nosilca VESA vstavite v režo na hrbtni strani glave monitorja, dokler se nosilec
ne zaskoči v pravilen položaj (1) in nato vrh nosilca pritrdite z vijakom, ki ste ga odstranili iz sredine
hrbtne strani glave monitorja (2).
4.
Če želite monitor pritrditi na nosilno roko ali drug montažni sistem, vstavite štiri vijake skozi luknje na
plošči montažnega sistema in jih privijte v luknje na nosilcu VESA, ki je bil pritrjen na zadnji strani
monitorja.
Poglavje 1 Kratka navodila
2
Uporabljanje monitorja
Programska oprema in orodja
Lahko prenesete in namestite naslednje datoteke s spletnega mesta http://www.hp.com/support.
●
datoteka INF (Information)
●
datoteke ICM (Image Color Matching) (ena za vsak kalibriran barvni prostor)
●
programska oprema My Display
Datoteka .INF
Datoteka .INF določa vire monitorja, ki jih operacijski sistemi Windows® uporabljajo za zagotavljanje
združljivosti monitorja z grafično kartico računalnika.
Ta monitor je združljiv s funkcijo operacijskega sistema Windows Plug and Play in deluje pravilno, tudi če ne
namestite datoteke .INF. Za pravilno delovanje funkcije »Plug and Play« mora biti grafična kartica računalnika
združljiva s standardom VESA DDC2, monitor pa povezan neposredno z njo. »Plug and Play« ne deluje, če
uporabljate ločene priključke vrste BNC ali distribucijske vmesnike/ojačevalnike.
Datoteka .ICM
Datoteke ICM so podatkovne datoteke, ki se uporabljajo skupaj z grafično programsko opremo in omogočajo
dosledno usklajevanje barv od zaslona monitorja do tiskalnika in od optičnega bralnika do zaslona monitorja.
Aktivirajo jo vsi grafični programi, ki podpirajo to funkcijo.
OPOMBA:
Format.
Barvni profil ICM je zapisan skladno s specifikacijo International Color Consortium (ICC) Profile
Prenos programske opreme orodij
Najnovejšo različico datotek INF in ICM prenesite s HP-jevega spletnega mesta za podporo za monitorje:
1.
Pojdite na http://www.hp.com/support.
2.
Izberite Find your product (Poiščite svoj izdelek), nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
3.
Kliknite Software and Drivers (Programska oprema in gonilniki), nato pa kliknite Driver - Display/
Monitor (Gonilnik - zaslon/monitor) za odpiranje seznama gonilnikov.
4.
Kliknite gonilnik.
5.
Kliknite Download (Prenos) in sledite navodilom na zaslonu za prenos programske opreme.
Uporaba programske opreme My Display
S programsko opremo My Display izberite možnosti za optimalen prikaz slike. Izberete lahko nastavitve za
igre, filme, urejanje fotografij ali za delo z dokumenti in preglednicami. Z uporabo programske opreme My
Display lahko preprosto nastavite tudi nastavitve, kot so svetlost, barve in kontrast.
Programska oprema in orodja
11
Prenos programske opreme
Za prenos programske opreme My Display sledite spodnjim navodilom.
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support.
2.
Izberite Get software and drivers (Pridobite programsko opremo in gonilnike) in poiščite model svojega
monitorja.
3.
Po potrebi izberite svoj monitor na seznamu.
4.
Izberite svoj operacijski sistem, če ni samodejno zaznan.
5.
Kliknite Utility - Tools (Pripomoček - Orodja), da odprete seznam pripomočkov in orodij.
6.
Kliknite HP My Display.
7.
Kliknite Download (Prenos) in sledite navodilom na zaslonu za prenos programske opreme My Display.
Uporaba programske opreme
Če želite odpreti programsko opremo My Display:
1.
V opravilni vrstici kliknite ikono HP My Display.
ali
V opravilni vrstici kliknite gumb Start operacijskega sistema Windows.
2.
Kliknite Vsi programi.
3.
Kliknite HP My Display.
4.
Izberite HP My Display.
Za dodatne informacije glejte zaslonsko Pomoč v programski opremi.
Uporaba zaslonskega menija (OSD)
Zaslonski meni (OSD) omogoča, da sliko na zaslonu prilagodite svojim zahtevam. Za dostop do zaslonskega
menija in spreminjanje nastavitev uporabite funkcijske gumbe na desni strani monitorja ali gumbe na
daljinskem upravljalniku.
Če želite dostopati do zaslonskega menija in prilagoditi nastavitve:
12
1.
Če monitor še ni vklopljen, ga vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop.
2.
Pritisnite gumb Menu (Meni) na desni strani monitorja, da odprete zaslonski meni.
3.
Za premikanje po zaslonskem meniju uporabite gumba na desni strani monitorja; + (Plus) za premikanje
navzgor ali – (Minus) za premikanje navzdol.
4.
Želeno možnost v zaslonskem meniju izberete tako, da se z gumbom + ali – premaknete nanjo ter
pritisnete gumb Menu (Meni), da izberete označeno funkcijo.
5.
Posamezne vrednosti prav tako nastavljate z gumboma + in –.
6.
Ko nastavite želeno vrednost, izberite možnost Save and Return (Shrani in nazaj), ali Cancel (Prekliči),
če je ne želite shraniti, in nato v glavnem meniju izberite Exit (Izhod).
Glavni meni
Opis
Svetlost
Prilagodi stopnjo osvetlitve zaslona. Privzeta nastavitev je 90.
Poglavje 2 Uporabljanje monitorja
Glavni meni
Opis
OPOMBA: Ročna prilagoditev svetlosti je onemogočena, ko je vklopljen dinamični kontrast/visok
dinamični razpon (HDR).
Contrast (Upravljanje
kontrasta)
Prilagodi stopnjo kontrasta zaslona. Privzeta nastavitev je 80.
Input Control (Nadzor
vhoda)
Izbere vhodni video signal.
Color Control (Nadzor
barve)
Izbere in prilagodi barvo zaslona ali izbere načine prikaza (šibka modra lučka, HDR, FreeSync, itd.)
Image Control (Nadzor
slike)
Prilagodi sliko zaslona.
Power Control (Nadzor
porabe energije)
Uravnava nastavitve napajanja.
OSD Control (Nadzor OSD)
Prilagodi upravljalne elemente zaslonskega menija.
Management
(Upravljanje)
Prilagodi nastavitve DDC/CI in povrne vse nastavitve zaslonskega menija na privzete tovarniške
nastavitve.
Language (Jezik)
Izbere jezik za prikaz zaslonskega menija. Privzeta nastavitev je angleščina.
Information (Informacije)
Izbere in prikaže pomembne informacije o monitorju.
Exit (Izhod)
Zapre okno zaslonskega menija.
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)
Monitor podpira možnost Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje), s katero lahko omogočite
ali onemogočite stanje zmanjšane porabe energije. Če je Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v
spanje) omogočen (privzeto je omogočen), bo monitor prešel v stanje zmanjšane porabe energije, ko
računalnik sporoči način majhne porabe energije (odsotnost signala za vodoravno ali navpično sinhronizacijo).
Po prehodu v stanje spanja z zmanjšano porabo energije se zaslon monitorja izprazni, osvetlitev ozadja se
izklopi in indikatorska LED-lučka napajanja sveti rumeno. V načinu zmanjšane porabe energije monitor porabi
manj kot 0,5 W energije. Monitor se prebudi iz stanja spanja, ko računalnik pošlje signal o delovanju na
monitor (če na primer pritisnete tipko na tipkovnici ali premaknete miško).
Način samodejnega preklopa v spanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Pritisnite gumb Menu (Meni)
na desni strani monitorja, da odprete zaslonski meni. V zaslonskem meniju izberite Power Control (Nadzor
porabe energije) > Power Mode (Način napajanja) > Performance (Učinkovitost). Izberite Save and Return
(Shrani in vrni), če se želite vrniti v meni Power Control. Izberite Auto Sleep Mode (Samodejni način spanja) >
Off (Izklop).
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)
13
3
Podpora in odpravljanje težav
Reševanje pogostih težav
V tabeli so navedene najpogostejše težave, možni vzroki zanje in priporočene rešitve.
Težava
Morebitni vzrok
Rešitev
Zaslon je prazen ali pa utripa
slika.
Napajalni kabel je izključen.
Priključite napajalni kabel.
Stikalo za vklop/izklop je izklopljeno.
Pritisnite gumb za napajanje na sprednji strani monitorja.
OPOMBA: Če ob pritisku stikala za vklop/izklop ni učinka, ga
pritisnite in držite 10 sekund, da onemogočite funkcijo
zaklepanja.
14
Video kabel ni pravilno priključen.
Pravilno priključite videokabel. Za več informacij glejte
Priključitev kablov na strani 4.
Sistem je v načinu spanja.
Za deaktiviranje ohranjevalnika zaslona pritisnite katero koli
tipko na tipkovnici ali premaknite miško.
Video kartica ni združljiva.
Odprite zaslonski meni in izberite meni Input Control (Nadzor
vhoda). Nastavite Auto-Switch Input (Samodejni preklop
vhoda) na Off (Izklop) in ročno izberite vhod.
Slika je zabrisana, nerazločna
ali pretemna.
Nastavitev svetlosti je prenizka.
Odprite zaslonski meni in izberite Brightness (Svetlost), da po
potrebi prilagodite lestvico svetlosti.
Na zaslonu je prikazano
sporočilo Check Video Cable
(Preverite video kabel).
Video kabel za monitor je izključen.
Povežite računalnik in monitor z ustreznim kablom za video.
Preden priključite videokabel, se prepričajte, ali je napajanje
računalnika izključeno.
Na zaslonu je prikazano
sporočilo Input Signal Out of
Range (Vhodni signal je zunaj
dovoljenega območja).
Ločljivost videoposnetkov in/ali
hitrost osveževanja sta višji od
vrednosti, ki jih podpira monitor.
Spremenite nastavitve na podprto nastavitev. Za podrobnosti
glejte Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona
na strani 18.
Monitor je izklopljen, vendar
se ni preklopil v stanje
pripravljenosti.
Funkcija monitorja za nadzor nad
varčevanjem porabe je
onemogočena.
Odprite zaslonski meni in izberite Power Control (Nadzor
porabe energije), izberite Auto-Sleep Mode (Način
samodejnega prehoda v spanje) in nato nastavite samodejni
prehod v spanje na On (Vklop).
Prikazano je sporočilo OSD
Lockout (Odklepanje OSD).
Funkcija monitorja za odklepanje
zaslonskega prikaza je omogočena.
Pritisnite in za deset sekund zadržite gumb Menu (Meni) na
strani monitorja, da onemogočite funkcijo zaklepanja
zaslonskega menija.
Prikazano je sporočilo Power
Button Lockout (Odklepanje
gumba za vklop/izklop).
Funkcija monitorja za odklepanje
gumba za vklop/izklop je omogočena.
Pritisnite in držite gumb za napajanje na sprednjem delu
monitorja za 10 sekund, da odklenete funkcijo gumba za
napajanje.
Poglavje 3 Podpora in odpravljanje težav
Zaklepanje gumbov
Držite gumb za napajanje ali gumb Menu za deset sekund, da zaklenete funkcijo gumbov. Delovanje gumbov
znova vklopite tako, da enega od omenjenih gumbov znova zadržite za deset sekund. Ta funkcija je na voljo le,
ko je monitor vključen, prikazuje aktivni signal in zaslonski meni ni odprt.
Stik s podporo
Za razrešitev težave s strojno ali programsko opremo pojdite na http://www.hp.com/support. Na tem
spletnem mestu lahko pridobite dodatne informacije o svojem izdelku, vključno s povezavami na forume in
navodili glede odpravljanja težav, vsebuje pa tudi informacije o načinu vzpostavitve stika s HP-jem in
odpiranju zahtevka za podporo.
Priprava za klic tehnične podpore
Če težave ne morete rešiti s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v tem poglavju, boste morda morali
poklicati tehnično podporo. Preden pokličete, pripravite naslednje informacije:
●
številko modela monitorja
●
serijsko številko monitorja
●
datum nakupa z računa
●
okoliščine, v katerih se je pojavila težava
●
prikazana sporočila o napakah
●
konfiguracijo strojne opreme
●
ime in različico strojne in programske opreme, ki jo uporabljate
Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja
Serijska številka in številka izdelka sta navedeni na nalepki na spodnji strani glave monitorja. Potrebovali ju
boste pri stiku s HP-jem v zvezi s svojim modelom monitorja.
Zaklepanje gumbov
15
4
Vzdrževanje monitorja
Nasveti za vzdrževanje
Če želite izboljšati učinkovitost delovanja in podaljšati življenjsko dobo monitorja:
●
Ne odpirajte ohišja monitorja in ne poskušajte sami popraviti izdelka. Spreminjajte samo nastavitve,
opisane v navodilih za uporabo. Če monitor ne deluje pravilno ali če vam je padel ali se poškodoval, se
obrnite na pooblaščenega HP-jevega zastopnika, prodajalca ali serviserja.
●
Uporabite samo vir napajanja in priključek, primeren za monitor, kot je označeno na nalepki ali ploščici
na hrbtni strani monitorja.
●
Poskrbite, da bo skupna obremenitev porabnikov, priključenih v zidno vtičnico, manjša od trenutne
nazivne obremenitve vtičnice, skupen tok vseh izdelkov, priključenih z napajalnim kablom, pa manjši od
nazivnega toka tega kabla. Nazivni tok (AMPS ali A) in drugi podatki za naprave so običajno označeni na
njih.
●
Postavite monitor blizu vtičnice, ki je preprosto dosegljiva. Kabel monitorja izvlečete tako, da trdno
primete vtikač in ga izvlečete iz vtičnice. Nikoli ne vlecite le kabla.
●
Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite. Z uporabo ohranjevalnika zaslona in če monitor izklopite,
kadar ni v uporabi, lahko znatno podaljšate življenjsko dobo monitorja.
OPOMBA:
Poškodba zaradi vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.
●
Na ohišju je več rež in odprtin za hlajenje, ki jih ne smete zamašiti ali prekriti. V reže na ohišju in v druge
odprtine ne vstavljajte ničesar.
●
Pazite, da vam monitor ne pade na tla, in ne postavljajte ga na neravne površine.
●
Na napajalni kabel ne postavljajte ničesar. Ne hodite po njem.
●
Monitor naj bo na dobro zračnem mestu, zaščiten pred močno svetlobo, vročino in vlago.
●
Pri odstranjevanju stojala monitorja mora biti ta obrnjen z zaslonom navzdol, zato je pomembno, da ga
ustrezno zaščitite pred praskami in drugimi poškodbami.
Čiščenje monitorja
1.
Izklopite monitor in izključite napajalni kabel iz zadnje strani enote.
2.
Obrišite prah z monitorja, tako da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto antistatično krpo.
3.
Za zahtevnejše čiščenje uporabite mešanico vode in izopropilnega alkohola v razmerju 1:1.
POMEMBNO: Čistilo razpršite na krpo in z njo nežno obrišite površino zaslona. Čistila nikoli ne nanašajte
neposredno na zaslon. Lahko bi steklo za okvir in poškodovalo elektroniko.
POMEMBNO: Za čiščenje monitorjev ali ohišja ne uporabljajte čistil na osnovi nafte, kot so benzol, razredčila
ali katere koli druge hlapljive snovi. Te kemikalije lahko poškodujejo monitor.
Prevoz monitorja
Shranite izvirno embalažo, morda jo boste potrebovali pri morebitni selitvi monitorja.
16
Poglavje 4 Vzdrževanje monitorja
A
Tehnični podatki
OPOMBA: Vsi podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih komponent;
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Za najnovejše tehnične podatke ali dodatne specifikacije za ta izdelek pojdite na http://www.hp.com/go/
quickspecs/ in poiščite model svojega zaslona ter zanj značilne specifikacije QuickSpecs.
Monitor
81,28-cm široki zaslon
Vrsta
AMVA+
Vidna površina zaslona
81,28 cm diagonala
Nagibanje
–5° do 23°
32-palčni široki zaslon
32-palčna diagonala
Teža
Brez stojala
8,1 kg
17,9 lbs
S stojalom
9,9 kg
21,8 lbs
Višina
52,2 cm
20,551 palca
Globina
17,894 cm
7,049 palca
Širina
73,99 cm
29,13 palca
Največja ločljivost
2560 × 1440 (75 Hz)
Optimalna grafična ločljivost
2560 x 1440 (60 Hz)
Besedilni način
720 x 400
Svetlost
400 nitov (običajno)
Mere (skupaj s stojalom)
OPOMBA: Najvišja svetilnost med
načinom HDR je 600 nitov (največ).
Velikost pike
0,27675 mm
Slikovne pike na palec
91,8 ppi
Vodoravna frekvenca
od 24 do 112 kHz
Navpična hitrost osveževanja
od 48 do 75 Hz
Zahteve glede temperature okolja
Temperatura pri delovanju
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Temperatura skladiščenja
od –20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Relativna vlažnost
20 % do 70 %
Vir napajanja
100–240 V (izmenična napetost) 1,4 A
50/60 Hz
Nadmorska višina:
17
Pri delovanju
od 0 do 5.000 m
0 do 16.400 čevljev
Pri skladiščenju
od 0 do 12.192 m
0 do 40.000 čevljev
Izmerjena poraba energije:
Polna moč
88 W
Običajne nastavitve
54 W
Spanje
< 0,5 W
Izklop
< 0,3 W
Vhodni priključek
Dvoje vrat HDMI, ena vrata DisplayPort, ena
vhodna vrata USB 3.0 in dvoje izhodnih vrat
USB 3.0
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona
Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, se najpogosteje uporabljajo in so tovarniško nastavljene privzete
vrednosti. Monitor samodejno prepozna te vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo na sredini zaslona
in v pravilni velikosti.
18
Prednas
tavitev
Oblika slikovnih pik
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 800
49,702
59,81
7
1280 × 1024
63,981
60,02
8
1440 × 900
55,935
59,887
9
1600 × 900
60
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
12
1920 × 1200
74,038
59,95
13
1600 × 1200
75
60
14
1920 × 1200
74,556
59,885
15
2560 × 1440
88,787
59,951
Prednas
tavitev
Hitrost
Oblika slikovnih pik
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
480p
720 × 480
31,469
60
Dodatek A Tehnični podatki
2
576p
720 × 576
31,25
50
3
720p50
1280 × 720
37,5
50
4
720p60
1280 × 720
45
60
5
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
6
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
Vnos uporabniških načinov
Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, če:
●
ne uporabljate standardne grafične kartice.
●
ne uporabljate prednastavljenega načina.
Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite lahko
vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitev in jo pri naslednji uporabi
zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na voljo tudi vsaj 20
takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.
Napajalnik
Proizvajalec
Številka modela
Nazivna napajalna napetost
Chicony
TPC-CA57
19,5 V pri enosmernem toku 4,62 A – 90 W
Funkcija varčevanja z energijo
Monitor podpira tudi način delovanja z manjšo porabo energije, v katerega preklopi, če zazna, da ni signala za
horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne in lučka za
napajanje sveti oranžno, Monitor v varčevalnem načinu porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje malo časa,
da znova preklopi v običajno stanje delovanja.
Navodila za nastavitev načina za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcija za upravljanje porabe)
najdete v priročniku z navodili za računalnik.
OPOMBA: Opisana funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v računalnik, ki to
funkcijo podpira.
Z izbiro ustreznih nastavitev v časovniku za spanje lahko monitor nastavite tudi tako, da v način nižje porabe
preklopi po vnaprej določenem času. Ko časovnik za spanje sproži preklop monitorja v način manjše porabe,
lučka za vklop utripa oranžno.
Napajalnik
19
B
Posebne potrebe
HP načrtuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporablja kdorkoli, tudi ljudje z ovirami, ali
samostojno ali pa z ustreznimi pomagali.
Podprte tehnologije za pomoč
Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski
sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo s dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami. S funkcijo iskanja na izvorni napravi, ki je priključena na monitor, lahko poiščete več informacij o
funkcijah za pomoč.
OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku s tehnologijo za pomoč se obrnite na podporo za
stranke za ta izdelek.
Stik s podporo
Dostopnost naših izdelkov in storitev ljudem s posebnimi potrebami stalno dopolnjujemo, zato smo veseli
vseh mnenj uporabnikov. Če imate težave z nekim izdelkom ali nam želite povedati več o funkcijah
dostopnosti, ki so vam bile v pomoč, nas lahko pokličete na +1 (888) 259-5707 od ponedeljka do petka od 6.
zjutraj do 9. zvečer po ameriškem gorskem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate tehnologijo TRS/VRS/
WebCapTel, se obrnite na nas, če potrebujete tehnično podporo ali imate vprašanja glede dostopnosti:
pokličite +1 (877) 656-7058 od ponedeljka do petka med 6. uro zjutraj in 9. uro zvečer po ameriškem
gorskem času.
20
Dodatek B Posebne potrebe
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising