HP | Pavilion 27q Display | HP Pavilion 27q Display Uporabniški priročnik

HP Pavilion 27q Display Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik
© 2017 HP Development Company, L.P.
HDMI, logotip HDMI in High Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC. Windows je registrirana blagovna znamka
ali blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v Združenih državah Amerike in/ali
drugih državah.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine
garancije za izdelke oziroma storitve HP so
navedene v izjavah o izrecni garanciji,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati
kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Obvestilo o izdelku
V tem priročniku so opisane funkcije, ki so
skupne večini modelov. Nekatere funkcije v
vašem izdelku morda ne bodo na voljo. Za
dostop do najnovejšega uporabniškega
priročnika pojdite na http://www.hp.com/
support in izberite svojo državo. Izberite Find
your product (Poiščite svoj izdelek), nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
Prva izdaja: julij 2017
Številka dela dokumenta: 931228-BA1
O tem priročniku
Navodila podajajo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja, uporabi programske opreme in
tehničnih podatkih.
OPOZORILO!
Prikazuje nevarno situacijo ki, če se ji ne izognete, se lahko konča s smrtjo ali hujšo poškodbo.
POZOR: Prikazuje nevarno situacijo ki, če se ji ne izognete, se lahko konča z blažjo ali zmernejšo poškodbo.
POMEMBNO: Prikazuje informacije o lokaciji, ki so pomembne, vendar niso povezane z nevarnostjo (na
primer sporočil v povezavi s škodo). Obvestilo opozori uporabnika, da neupoštevanje postopkov natanko tako,
kot so opisani, lahko pripelje do izgube podatkov in poškodbe programske ali strojne opreme. Prav tako
vsebuje bistvene informacije, če želite obrazložiti koncept ali zaključiti opravilo.
OPOMBA:
NASVET:
Vsebuje dodatne informacije za poudarjanje ali dopolnitev pomembnih točk glavnega besedila.
Nudi uporabne namige za dokončanje opravila.
Ta izdelek vsebuje tehnologijo HDMI.
iii
iv
O tem priročniku
Kazalo
1 Kratka navodila ............................................................................................................................................. 1
Pomembne informacije o varnosti ........................................................................................................................ 1
Funkcije izdelka in komponente ............................................................................................................................ 2
Funkcije ................................................................................................................................................ 2
Komponente na zadnji strani .............................................................................................................. 3
Namestitev monitorja ............................................................................................................................................ 4
Pri namestitvi monitorja bodite previdni ............................................................................................ 4
Pritrditev stojala za monitor ............................................................................................................... 5
Priključitev kablov ............................................................................................................................... 6
Prilagajanje monitorja ......................................................................................................................... 7
Vklop monitorja ................................................................................................................................... 8
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike .................................................................... 8
Pritrditev monitorja ............................................................................................................................. 9
Odstranjevanje stojala za monitor ................................................................................... 9
Montaža nosilca VESA ..................................................................................................... 10
Namestitev varnostnega kabla ......................................................................................................... 11
2 Uporabljanje monitorja ................................................................................................................................ 12
Programska oprema in orodja ............................................................................................................................. 12
Datoteka INF ...................................................................................................................................... 12
Datoteka ICM ..................................................................................................................................... 12
Uporaba programske opreme My Display ........................................................................................................... 12
Uporaba zaslonskega menija (OSD) .................................................................................................................... 13
Prilagoditev v način šibke modre lučke ............................................................................................................... 13
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje) ................................................................................. 14
3 Podpora in odpravljanje težav ...................................................................................................................... 15
Reševanje pogostih težav .................................................................................................................................... 15
Zaklepanje gumbov ............................................................................................................................................. 16
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 16
Priprava za klic tehnične podpore ....................................................................................................................... 16
Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja ................................................................................................... 16
4 Vzdrževanje monitorja ................................................................................................................................. 17
Nasveti za vzdrževanje ........................................................................................................................................ 17
Čiščenje monitorja ............................................................................................................................. 18
v
Prevoz monitorja ............................................................................................................................... 18
Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................. 19
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona .......................................................................................................... 20
Vnos uporabniških načinov ............................................................................................................... 21
Napajalnik ............................................................................................................................................................ 21
Funkcija varčevanja z energijo ............................................................................................................................. 21
Dodatek B Posebne potrebe ............................................................................................................................ 22
Podprte tehnologije za pomoč ............................................................................................................................ 22
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 22
vi
1
Kratka navodila
Pomembne informacije o varnosti
Monitorju je priložen napajalni kabel. Če uporabite drug kabel, uporabite samo vir napajanja in priključek, ki
sta primerna za ta monitor. Informacije o ustreznem napajalnem kablu za ta monitor poiščite v Obvestilih o
izdelku v kompletu dokumentacije.
OPOZORILO!
Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
• Napajalni kabel priključite v vtičnico, ki je vedno prosto dostopna.
• Napajanje računalnika odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.
• Če ima napajalni kabel 3-polni vtič, kabel vtaknite v (ozemljeno) 3-polno vtičnico. Ne onemogočite
ozemljitvenega pola napajalnega kabla, na primer tako, da priključite 2-polni adapter. Ozemljitveni pol je
pomembna varnostna naprava.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil nanje
ali se spotaknil ob njih. Ne vlecite za kabel. Če želite kabel izvleči iz vtičnice, ga primite za vtič.
Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite Priročnik za varno in udobno uporabo. V njem je
opisana primerna namestitev delovne postaje, ustrezna drža pri delu ter priporočljive zdravstvene in delovne
navade za uporabnike računalnikov. Priročnik za varno in udobno uporabo je na voljo v spletnem mestu
http://www.hp.com/ergo.
POMEMBNO: Da bi zaščitili monitor in računalnik, priključite vse napajalne kable računalnika in zunanjih
naprav (kot so monitor, tiskalnik ali optični bralnik) v napravo za prenapetostno zaščito (npr. razdelilnik ali
napravo za brezprekinitveno napajanje – UPS). Ne zagotavljajo vsi razdelilniki prenapetostne zaščite;
razdelilniki morajo biti posebej označeni, da imajo to lastnost. Uporabite razdelilnik, za katerega proizvajalec
ponuja zavarovanje pred škodo, s katero vam bo v primeru okvare zaščite povrnjena škoda.
Pri namestitvi HP-jevega monitorja LCD uporabite ustrezno pohištvo primerne velikosti.
OPOZORILO! Monitorji LCD, ki so neustrezno postavljeni na predalnike, knjižne omare, police, pisalne mize,
zvočnike, skrinje ali vozičke, se lahko prevrnejo in povzročijo telesne poškodbe.
Vse kable in žice monitorja LCD namestite tako, da jih ni mogoče izvleči, iztakniti ali se čeznje spotakniti.
OPOMBA: Ta izdelek je primeren za namene zabave. Predlagamo, da monitor postavite v nadzorovano
svetlo okolje, da ne bi prišlo do motenj zaradi okoliške svetlobe in svetlih površin, ki lahko povzročijo moteče
odseve na zaslonu.
Pomembne informacije o varnosti
1
Funkcije izdelka in komponente
Funkcije
Ta izdelek je z AMD FreeSync kvalificiran monitor, ki zagotavlja uživanje ob gladkem in odzivnem igranju
računalniških iger brez prekinitev, kadar koli se slika na zaslonu zamenja. Na zunanji vir, ki je priključen na
zaslon, mora biti nameščen gonilnik FreeSync.
Tehnologija AMD FreeSync je zasnovana za odpravo zatikanja in prekinitev v igrah in videoposnetkih tako, da
zaklene hitrost osveževanja monitorja na hitrost osveževanja grafične kartice. Za posebne funkcije preverite
pri proizvajalcu komponent ali sistema.
POMEMBNO: Potrebna je grafika AMD Radeon in/ali zasloni, združljivi z AMD A-Series APU s tehnologijo
DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Za podporo FreeSync prek HDMI je potreben gonilnik AMD 15.11 Crimson
(ali novejši).
OPOMBA: Prilagodljive hitrosti osveževanja se razlikujejo glede na zaslon. Več informacij je na voljo na
www.amd.com/freesync.
Če želite omogočiti FreeSync na zaslonu, pritisnite tipko Menu (Meni) na monitorju, da odprete program
zaslonskega menija. Izberite Color Control (Nadzor barv), izberite Viewing Modes (Načini prikaza), in nato
izberite Gaming-FreeSync (Igranje-FreeSync).
Zaslon z osvetlitvijo ozadja z diodami (LED) ima aktivno matriko panela AMVA+. Zaslon ima naslednje funkcije:
●
Monitor s 68,47-centimetrsko (27-palčno) diagonalo zaslona, ločljivostjo QHD 2560 × 1440 in podporo
za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti
●
Zmožnost nagibanja in enostavnega gledanja v sedečem ali stoječem položaju oz. pri premikanju z ene
strani monitorja na drugo stran
●
Tehnologija PLS zagotavlja široke vidne kote in ohranjanje pravilnega prikaza barv
●
Video vhod HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (2)
●
Video vhod DisplayPort
●
Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem
●
Zaslonski prikaz (OSD) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v 10 jezikih
●
Programska oprema My Display za prilagajanje nastavitev monitorja prek operacijskega sistema
Windows
●
Zaščita vsebine HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na vseh digitalnih vhodih
●
Nosilec VESA za pritrditev zaslona na stenski nosilec ali nosilno roko
●
AMD FreeSync kvalificiran, zagotavlja uživanje ob gladkem in odzivnem prikazovanju brez prekinitev,
kadar koli se slika na zaslonu zamenja
OPOMBA: Za varnostne informacije in upravna obvestila glejte Opombe o izdelku, priložene kompletu
dokumentacije. Za dostop do najnovejših uporabniških vodnikov ali priročnikov za svoj izdelek pojdite na
http://www.hp.com/support. Izberite Find your product (Poiščite svoj izdelek), nato pa sledite navodilom na
zaslonu.
2
Poglavje 1 Kratka navodila
Komponente na zadnji strani
Komponenta
Funkcija
1
Gumb Meni
Pritisnite, da odprete zaslonski meni, izberete element menija iz
zaslonskega menija ali zaprete zaslonski meni.
2
Gumb Plus
Če je zaslonski meni odprt, pritisnite ta gumb, da se pomaknete naprej v
zaslonskem meniju in povečate vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni zaprt, pritisnite za odpiranje avdio menija.
3
Gumb Minus
Če je zaslonski meni odprt, pritisnite ta gumb, če se želite pomakniti nazaj v
zaslonskem meniju in zmanjšati vrednosti posameznih nastavitev.
Če je zaslonski meni zaprt, pritisnite za pomik naprej na naslednja aktivna
vhodna vrata (HDMI, DisplayPort).
4
OK (V redu)
Prekliči in zapri dejanje.
5
Stikalo za vklop/izklop
Pritisnite gumb, če želite vklopiti ali izklopiti monitor.
6
Reža za varnostni kabel
Omogoča namestitev dodatnega varnostnega kabla na monitor.
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju morebitnih tatov, ne
more pa vedno preprečiti kraje monitorja ali napačnega ravnanja z njim.
7
Priključek za izhod zvoka
(slušalke)
Omogoča priključitev dodatnih napajanih stereo zvočnikov ali slušalk na
monitor.
OPOZORILO! Pred uporabo slušalk, ušesnih slušalk ali slušalk z
mikrofonom nastavite glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za
dodatne varnostne informacije glejte Obvestila o izdelku, priložena vašemu
izdelku.
8
DisplayPort
Omogoča priključitev kabla DisplayPort z naprave vira na monitor.
9
Vrata HDMI (2)
Omogoča priključitev kablov HDMI z izvirne naprave na monitor.
10
Lučka za vklop
Zasveti, ko je napajanje monitorja vklopljeno.
11
Priključek za napajanje
Za priključitev napajalnega kabla.
Funkcije izdelka in komponente
3
Namestitev monitorja
Pri namestitvi monitorja bodite previdni
Da preprečite škodo na monitorju, se ne dotikajte površine zaslona LCD. Pritisk na zaslonu lahko povzroči
barvno neskladnost ali napačno usmerjenost tekočih kristalov. Če se to zgodi, zaslon ne bo več normalno
deloval.
Če nameščate stojalo, monitor postavite s čelno ploskvijo navzdol na plosko površino, ki je prekrita z zaščitno
peno ali mehko krpo. Tako se zaslon ne bo opraskal, poškodoval ali razbil.
4
Poglavje 1 Kratka navodila
Pritrditev stojala za monitor
POZOR: Zaslon je občutljiv. Ne dotikajte se ga in ne pritiskajte nanj, sicer se lahko poškoduje.
NASVET:
površin.
Pazite na postavitev zaslona, saj lahko okvir povzroča moteče odseve okoliške svetlobe in svetlih
1.
Monitor dvignite iz embalaže in ga z zaslonom navzdol postavite na ravno površino, ki naj bo pokrita z
zaščitno peno ali mehko krpo.
2.
Namestite stojalo na monitor tako, da pritisnete stojalo navzdol na priključek na monitorju.
Namestitev monitorja
5
Priključitev kablov
OPOMBA: Monitor ima ob dostavi nekatere kable. Vsi kabli, ki so prikazani v tem razdelku, niso tudi priloženi
monitorju.
1.
Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2.
Priključite video kabel.
OPOMBA: Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vhodih so ustrezni video signali. Vhode lahko
izberete tako, da pritisnete gumb Minus na zadnji plošči ali prek funkcije OSD (zaslonski meni) tako, da
pritisnete gumb Menu (Meni) in izberete Input Control (Nadzor vhoda).
6
●
Kabel HDMI priključite v priključek HDMI na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v vrata
HDMI izvirne naprave.
●
Priključite en konec kabla DisplayPort v vrata DisplayPort na zadnji strani monitorja, drugi konec
kabla pa v vrata DisplayPort na napravi vira.
Poglavje 1 Kratka navodila
3.
En konec napajalnega kabla priključite v napajalnik (1) in drugi konec v ozemljeno električno vtičnico (2),
nato napajalni kabel priključite v monitor (3).
OPOZORILO!
Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:
Ne onemogočite ozemljitvenega vtiča na napajalnem kablu. Ozemljeni vtič ima pomembno varnostno
funkcijo.
Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
Napajanje opreme odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz električne vtičnice.
Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil
nanje ali se spotaknil ob njih. Ne vlecite za kabel. Če želite kabel izvleči iz vtičnice, ga primite za vtič.
Prilagajanje monitorja
Glavo monitorja nagnite naprej ali nazaj, da jo nastavite na ustrezno višino oči.
Namestitev monitorja
7
Vklop monitorja
1.
Pritisnite gumb za napajanje na napravi vira, da jo vklopite.
2.
Za vklop pritisnite gumb za vklop na zadnji strani monitorja.
POZOR: Če je na monitorju 12 neprekinjenih ur brez uporabe ali dlje prikazana ista statična slika, lahko pride
do tega, da se slika »vžge« v monitor. Temu se izognete tako, da vedno uporabljate ohranjevalnik zaslona ali
pa monitor izklopite, če ga dalj časa ne uporabljate. To pojav je običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev.
Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.
OPOMBA: Če se po pritisku gumba za Napajanje ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power Button
Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb za monitor in ga
držite 10 sekund.
OPOMBA: Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na zadnji strani monitorja
pritisnite gumb Menu (Meni) in izberite Power Control (Nadzor porabe energije). Izberite Power LED (Indikator
LED), nato pa Off (Izklop).
Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje, kateri
vhod sprejema trenutno aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega preklopa vira (Vklopljeno ali
Izklopljeno; privzeta nastavitev je Vklopljeno), trenutno prednastavljeno ločljivost zaslona in priporočeno
prednastavljeno ločljivost zaslona.
Monitor samodejno optično prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz.
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike
Modeli monitorjev PLS uporabljajo tehnologijo prikazovanja PLS (Plane to Line Switching), ki omogoča
izjemno širokokotno gledanje in napredno kakovost slik. Monitorji PLS so primerni za širok spekter aplikacij z
napredno kakovostjo slike. Ta tehnologija pa ni primerna za aplikacije, ki dalj časa prikazujejo statične,
stacionarne in nespremenljive slike ter pri tem ne uporabljajo ohranjevalnikov zaslona. Te vrste aplikacij lahko
vključujejo videonadzor, videoigre, oglaševalske logotipe in predloge, ki so dolgo časa prikazani na zaslonu.
Statične slike lahko povzročijo poškodbe zaradi zadrževanja slike, kar se na zaslonu monitorja lahko kaže kot
madeži ali vodni žigi.
Monitorjev, ki se uporabljajo 24 ur na dan in so poškodovani zaradi zadrževanja slike, garancija HP ne krije. Da
se izognete poškodbam zaradi zadrževanja slike, monitor vedno izklopite, kadar ga ne uporabljate, ali pa
uporabite funkcijo nadzora porabe energije, če jo vaš sistem podpira, da se zaslon izklopi, ko sistem ni
dejaven.
8
Poglavje 1 Kratka navodila
Pritrditev monitorja
Glavo monitorja lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.
OPOMBA:
Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL ali CSA.
POZOR: Ta monitor podpira standardne odprtine za pritrditev nosilca VESA 100 mm. Če želite na monitor
pritrditi stojalo drugega proizvajalca, boste potrebovali štiri 4-milimetrske vijake z razmikom med navoji 0,7
mm in dolžino 10 mm. Daljši vijaki lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva
namestitvena naprava skladna s standardom VESA in lahko prenese težo glave monitorja. Za najboljše
delovanje je pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili skupaj z monitorjem.
Odstranjevanje stojala za monitor
Če želite glavo monitorja namestiti na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev, jo najprej odstranite s
stojala.
POZOR: Preden začnete razstavljati monitor, se prepričajte, da je izklopljen in da so vsi kabli izključeni.
1.
Odklopite in odstranite vse kable iz monitorja.
2.
Monitor postavite s čelno ploskvijo navzdol na plosko površino, ki je prekrita z zaščitno peno ali mehko
krpo.
3.
Pritisnite zapah za sprostitev (1) in dvignite stojalo iz monitorja (2).
Namestitev monitorja
9
Montaža nosilca VESA
Nosilec VESA je priložen monitorju za pritrditev glave monitorja na zid, nosilno roko ali drug nastavek za
pritrditev.
10
1.
Odstranite stojalo za monitor. Glejte Odstranjevanje stojala za monitor na strani 9.
2.
Vstavite jeziček na dnu nosilca VESA v režo na zadnji strani glave monitorja, dokler se nosilec ne zaskoči
v pravilen položaj.
3.
Če želite monitor pritrditi na nosilno roko ali drug montažni sistem, vstavite štiri vijake v luknje na plošči
montažnega sistema in jih privijte v luknje na nosilcu VESA.
Poglavje 1 Kratka navodila
Namestitev varnostnega kabla
Monitor lahko zavarujete z dodatnim varnostnim kablom, ki je na voljo pri HP-ju.
Namestitev monitorja
11
2
Uporabljanje monitorja
Programska oprema in orodja
Naslednje datoteke lahko v računalnik prenesete in namestite s spletnega mesta www.hp.com/support.
●
Datoteka INF (Information)
●
Datoteke ICM (Image Color Matching) (ena za vsak kalibriran barvni prostor)
●
Programska oprema My Display
Datoteka INF
Datoteka INF določa vire monitorja, ki jih operacijski sistemi Windows® uporabljajo za zagotavljanje
združljivosti monitorja z grafično kartico računalnika.
Ta monitor je združljiv s funkcijo operacijskega sistema Windows Plug and Play in deluje pravilno, tudi če ne
namestite datoteke INF. Za pravilno delovanje funkcije »Plug and Play« mora biti grafična kartica računalnika
združljiva s standardom VESA DDC2, monitor pa povezan neposredno z njo. »Plug and Play« ne deluje, če
uporabljate ločene priključke vrste BNC ali distribucijske vmesnike/ojačevalnike.
Datoteka ICM
Datoteke ICM so podatkovne datoteke, ki se uporabljajo skupaj z grafično programsko opremo in omogočajo
dosledno usklajevanje barv od zaslona monitorja do tiskalnika in od optičnega bralnika do zaslona monitorja.
Aktivirajo jo vsi grafični programi, ki podpirajo to funkcijo.
OPOMBA:
Format.
Barvni profil ICM je zapisan skladno s specifikacijo International Color Consortium (ICC) Profile
Uporaba programske opreme My Display
S pomočjo programske opreme My Display lahko izberete možnosti za optimalen ogled. Izberete lahko
nastavitve za igre, filme, urejanje fotografij ali za delo z dokumenti in preglednicami. Preprosto lahko
nastavite tudi nastavitve, kot so svetlost, barve in kontrast.
Če želite odpreti programsko opremo My Display po prenosu:
1.
V opravilni vrstici kliknite ikono HP My Display.
– Ali –
V opravilni vrstici kliknite gumb Start operacijskega sistema Windows.
2.
Kliknite Vsi programi.
3.
Kliknite HP My Display.
4.
Izberite HP My Display.
Za dodatne informacije glejte zaslonsko Pomoč v programski opremi.
12
Poglavje 2 Uporabljanje monitorja
Uporaba zaslonskega menija (OSD)
Zaslonski meni (OSD) omogoča, da sliko na zaslonu monitorja prilagodite svojim zahtevam. Do zaslonskega
menija lahko dostopate in spreminjate nastavitve prek gumbov na zadnji strani monitorja.
Če želite dostopati do zaslonskega menija in prilagoditi nastavitve:
1.
Če monitor še ni vklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb Power (Napajanje) na monitorju.
2.
Pritisnite gumb Menu (Meni) na zadnji strani monitorja, da odprete zaslonski meni.
3.
Za premikanje po zaslonskem meniju uporabite gumba na stranici monitorja, plus za premikanje
navzgor ali minus za premikanje navzdol.
4.
Želeno možnost v zaslonskem meniju izberete tako, da se z gumbom Plus ali Minus premaknete nanjo
ter pritisnete gumb OK (V redu) za izbiro te funkcije.
5.
Posamezne vrednosti prav tako nastavljate z gumboma Plus in Minus.
6.
Ko nastavite želeno vrednost, izberite OK (V redu), da shranite nastavitve, nato izberite Exit (Izhod), da
zapustite glavni meni.
Glavni meni
Opis
Brightness (Svetlost)
Prilagodi stopnjo osvetlitve zaslona. Privzeta nastavitev je 90.
Contrast (Upravljanje
kontrasta)
Prilagodi stopnjo kontrasta zaslona. Privzeta nastavitev je 80.
Color Control (Nadzor
barve)
Izbere in prilagodi barvo zaslona ter načine prikaza.
Input Control (Nadzor
vhoda)
Izbere vhodni video signal.
Image Control (Nadzor
slike)
Prilagodi sliko zaslona.
Power Control (Nadzor
porabe energije)
Uravnava nastavitve napajanja.
Menu Control (Upravljanje
menija)
Nastavi elemente za upravljanje zaslonskega menija.
Management
(Upravljanje)
Prilagodi nastavitve DDC/CI in povrne vse nastavitve zaslonskega menija na privzete tovarniške
nastavitve.
Language (Jezik)
Izbere jezik za prikaz zaslonskega menija. Privzeta nastavitev je angleščina.
Information (Informacije)
Izbere in prikaže pomembne informacije o monitorju.
Exit (Izhod)
Zapre okno zaslonskega menija.
Prilagoditev v način šibke modre lučke
Zmanjšanje svetilnosti modre lučke zaslona zmanjša izpostavljenost modre svetlobe očem. Monitorji HP
omogočajo nastavitev zmanjšanja oddajanja modre svetlobe in ustvari bolj sproščeno in manj stimulativno
sliko pri branju vsebine na zaslonu.
Uporaba zaslonskega menija (OSD)
13
Če želite prilagoditi modro svetlobo zaslona:
1.
Pritisnite gumb Viewing Mode (Način prikaza).
2.
Izberite želeno nastavitev:
●
Low Blue Light (Šibka modra lučka): TUV-potrjeno. Zmanjša modro svetlobo za lažje gledanje
●
Reading (Branje): Optimizira modro svetlobo in svetlost za notranje gledanje
●
Night (Noč): Prilagodi jakost modre lučke na najnižjo in zmanjša vpliv na spanje
3.
Izberite Save and Return (Shrani in nazaj), da shranite nastavitev in zaprete meni Viewing Modes (Načini
prikaza). Če ne želite shraniti nastavitve, izberite Cancel (Prekliči).
4.
Izberite Exit (Izhod) iz glavnega menija.
OPOZORILO! Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite Priročnik za varno in udobno uporabo.
Ta opisuje pravilno namestitev delovne postaje, držo in zdravstvene ter delovne navade uporabnikov
računalnikov, vsebuje pa tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na
spletni strani http://www.hp.com/ergo.
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)
Monitor podpira možnost zaslonskega menija (OSD) Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v
spanje), s katero lahko omogočite ali onemogočite stanje zmanjšane porabe energije. Če je Auto-Sleep Mode
(Način samodejnega preklopa v spanje) omogočen (privzeto je omogočen), bo monitor prešel v stanje
zmanjšane porabe energije, ko gostiteljski računalnik sporoči način majhne porabe energije (odsotnost
signala za vodoravno ali navpično sinhronizacijo).
Po prehodu v stanje spanja z zmanjšano porabo energije se zaslon monitorja izprazni, osvetlitev ozadja se
izklopi in indikatorska LED-lučka napajanja sveti oranžno. V načinu zmanjšane porabe energije porabi monitor
manj kot 0,5 W energije. Monitor se prebudi iz stanja spanja, ko gostiteljski računalnik pošlje signal o
delovanju na monitor (če na primer pritisnete tipko na tipkovnici ali premaknete miško).
Način samodejnega preklopa v spanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Pritisnite gumb Menu (Meni)
na zadnji plošči, da odprete zaslonski meni. V zaslonskem meniju izberite Power Control (Nadzor porabe
energije). Izberite Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje), nato pa Off (Izklop).
14
Poglavje 2 Uporabljanje monitorja
3
Podpora in odpravljanje težav
Reševanje pogostih težav
V tabeli so navedene najpogostejše težave, možni vzroki zanje in priporočene rešitve.
Težava
Morebitni vzrok
Rešitev
Zaslon je prazen ali pa utripa
slika.
Napajalni kabel je izključen.
Priključite napajalni kabel.
Monitor je izklopljen.
Pritisnite gumb za Napajanje.
OPOMBA: Če ob pritisku gumba za napajanje ni učinka, ga
pritisnite in držite 10 sekund, da onemogočite funkcijo
zaklepanja.
Video kabel ni pravilno priključen.
Pravilno priključite videokabel. Če želite več informacij,
preberite Priključitev kablov na strani 6.
Sistem je v načinu spanja.
Za deaktiviranje ohranjevalnika zaslona pritisnite katero koli
tipko na tipkovnici ali premaknite miško.
Video kartica ni združljiva.
Odprite zaslonski meni in izberite meni Input Control (Nadzor
vhoda). Nastavite Auto-Switch Input (Samodejni preklop
vhoda) na Off (Izklop) in ročno izberite vhod.
Slika je zabrisana, nerazločna
ali pretemna.
Nastavitev svetlosti je prenizka.
Odprite zaslonski meni in izberite Brightness (Svetlost), da po
potrebi prilagodite lestvico svetlosti.
Zvočnik ne proizvaja zvoka ali
samo nizko glasnost.
Nastavitev glasnosti je na najnižji
vrednosti.
Odprite zaslonski meni in izberite Management>Audio
(Upravljanje>Avdio) ter ustrezno prilagodite glasnost.
Glasnost je izklopljena v zaslonskem
meniju.
Odprite zaslonski meni in izberite Management>Audio
(Upravljanje>Avdio) ter ustrezno prilagodite glasnost.
Slušalke so priključene.
Odklopite slušalke. Ko so slušalke priključene, so zvočniki
onemogočeni.
Na zaslonu je prikazano
sporočilo Check Video Cable
(Preverite video kabel).
Video kabel za monitor je izključen.
Povežite računalnik in monitor z ustreznim kablom za video.
Preden priključite videokabel, se prepričajte, ali je napajanje
računalnika izključeno.
Na zaslonu je prikazano
sporočilo Input Signal Out of
Range (Vhodni signal je zunaj
dovoljenega območja).
Ločljivost videoposnetkov in/ali
hitrost osveževanja sta višji od
vrednosti, ki jih podpira monitor.
Spremenite nastavitve na podprto nastavitev (glejte
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona na strani 20).
Monitor je izklopljen, vendar
se ni preklopil v stanje
pripravljenosti.
Funkcija monitorja za nadzor nad
varčevanjem porabe je
onemogočena.
Odprite zaslonski meni in izberite Power Control (Nadzor
porabe energije) > Auto-Sleep Mode (Način samodejnega
prehoda v spanje) in nastavite samodejni prehod v spanje na
On (Vklop).
Prikazano je sporočilo OSD
Lockout (Odklepanje OSD).
Funkcija monitorja za odklepanje
zaslonskega prikaza je omogočena.
Pritisnite in 10 sekund držite gumb Menu (Meni) na zadnji
plošči, da onemogočite funkcijo zaklepanja zaslonskega
menija.
Prikazano je sporočilo Power
Button Lockout (Odklepanje
gumba za vklop/izklop).
Funkcija monitorja za odklepanje
gumba za vklop/izklop je omogočena.
Pritisnite in držite gumb za Napajanje 10 sekund, da
odklenete funkcijo gumba za Napajanje.
Reševanje pogostih težav
15
Zaklepanje gumbov
Držite gumb za napajanje ali gumb Menu (Meni) za deset sekund, da zaklenete funkcijo gumbov. Delovanje
gumbov znova vklopite tako, da enega od omenjenih gumbov znova zadržite za deset sekund. Ta funkcija je
na voljo le, ko se zaslon napaja, prikazuje aktivni signal in zaslonski meni ni odprt.
Stik s podporo
Za dodatne informacije o uporabi monitorja pojdite na http://www.hp.com/support. Izberite Find your
product (Poiščite svoj izdelek), nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
Za razrešitev težave s strojno ali programsko opremo pojdite na http://www.hp.com/support. Na tem
spletnem mestu lahko pridobite dodatne informacije o svojem izdelku, vključno s povezavami na forume in
navodili glede odpravljanja težav, vsebuje pa tudi informacije o načinu vzpostavitve stika s HP-jem in
odpiranju zahtevka za podporo.
OPOMBA: Uporabniški priročnik za monitor, referenčni priročnik in gonilniki so na voljo na naslovu
http://www.hp.com/support.
Priprava za klic tehnične podpore
Če težave ne morete rešiti s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v tem poglavju, boste morda morali
poklicati tehnično podporo. Preden pokličete, pripravite naslednje informacije:
●
Številko modela monitorja
●
Serijsko številko monitorja
●
Datum nakupa z računa
●
Okoliščine, v katerih se je pojavila težava
●
Prikazana sporočila o napakah
●
Konfiguracijo strojne opreme
●
Ime in različico strojne in programske opreme, ki jo uporabljate
Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja
Serijska številka in številka izdelka sta navedeni na nalepki na spodnjem robu monitorja. Potrebovali ju boste
pri stiku s HP-jem v zvezi s svojim modelom monitorja.
16
Poglavje 3 Podpora in odpravljanje težav
4
Vzdrževanje monitorja
Nasveti za vzdrževanje
Če želite izboljšati učinkovitost delovanja in podaljšati življenjsko dobo monitorja:
●
Ne odpirajte ohišja monitorja in ne poskušajte sami popraviti izdelka. Spreminjajte samo nastavitve,
opisane v navodilih za uporabo. Če monitor ne deluje pravilno ali če vam je padel ali se poškodoval, se
obrnite na pooblaščenega HP-jevega zastopnika, prodajalca ali serviserja.
●
Uporabite samo vir napajanja in priključek, primeren za monitor, kot je označeno na nalepki ali ploščici
na hrbtni strani monitorja.
●
Poskrbite, da bo skupna obremenitev porabnikov, priključenih v zidno vtičnico, manjša od trenutne
nazivne obremenitve vtičnice, skupen tok vseh izdelkov, priključenih z napajalnim kablom, pa manjši od
nazivnega toka tega kabla. Nazivni tok (AMPS ali A) in drugi podatki za naprave so običajno označeni na
njih.
●
Postavite monitor blizu vtičnice, ki je preprosto dosegljiva. Kabel monitorja izvlečete tako, da trdno
primete vtikač in ga izvlečete iz vtičnice. Nikoli ne vlecite le kabla.
●
Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite. Z uporabo ohranjevalnika zaslona in če monitor izklopite,
kadar ni v uporabi, lahko znatno podaljšate življenjsko dobo monitorja.
OPOMBA:
Poškodba zaradi vžgane slike na monitorju ni vključena v garancijo HP.
●
Na ohišju je več rež in odprtin za hlajenje, ki jih ne smete zamašiti ali prekriti. V reže na ohišju in v druge
odprtine ne vstavljajte ničesar.
●
Pazite, da vam monitor ne pade na tla, in ne postavljajte ga na neravne površine.
●
Na napajalni kabel ne postavljajte ničesar. Ne hodite po njem.
●
Monitor naj bo na dobro zračnem mestu, zaščiten pred močno svetlobo, vročino in vlago.
●
Pri odstranjevanju stojala monitorja mora biti ta obrnjen z zaslonom navzdol, zato je pomembno, da ga
ustrezno zaščitite pred praskami in drugimi poškodbami.
Nasveti za vzdrževanje
17
Čiščenje monitorja
1.
Izklopite monitor in izključite napajalni kabel iz zadnje strani enote.
2.
Obrišite prah z monitorja, tako da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto antistatično krpo.
3.
Za zahtevnejše čiščenje uporabite mešanico vode in izopropilnega alkohola v razmerju 1:1.
POZOR: Čistilo razpršite na krpo in z njo nežno obrišite površino zaslona. Čistila nikoli ne nanašajte
neposredno na zaslon. Lahko bi steklo za okvir in poškodovalo elektroniko.
POZOR: Za čiščenje monitorjev ali ohišja ne uporabljajte čistil na osnovi nafte, kot so benzol, razredčila ali
katere koli druge hlapljive snovi. Te kemikalije lahko poškodujejo monitor.
Prevoz monitorja
Shranite izvirno embalažo, morda jo boste potrebovali pri morebitni selitvi monitorja.
18
Poglavje 4 Vzdrževanje monitorja
A
Tehnični podatki
OPOMBA: Vsi podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih komponent;
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Za najnovejše tehnične podatke ali dodatne specifikacije za ta izdelek pojdite na http://www.hp.com/go/
quickspecs/ in poiščite model svojega zaslona ter zanj značilne specifikacije QuickSpecs.
Zaslon
71,22 cm
Vrsta
PLS
Vidna površina zaslona
Diagonala 68,47 cm
Nagibanje
-5° do 25°
27 palcev
27-palčna diagonala
Teža
Brez stojala
4,25 kg
9,37 lbs
S stojalom
4,85 kg
10,69 lbs
Višina
45,577 cm
17,944 palca
Globina
15,492 cm
6,099 palca
Širina
61,33 cm
24,147 palca
Največja ločljivost
2560 × 1440 (75 Hz)
Optimalna grafična ločljivost
2560 x 1440 (60 Hz)
Besedilni način
720 x 400
Velikost pike
0,32951 mm
Slikovne pike na palec
108,8 ppi
Vodoravna frekvenca
od 30 do 120 kHz
Navpična hitrost osveževanja
od 48 do 75 Hz
Mere (skupaj s stojalom)
Okoljske zahteve
Temperatura
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Temperatura pri delovanju
od 20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Temperatura skladiščenja
Relativna vlažnost
20 do 80 %
Nadmorska višina
Pri delovanju
0 do 5.000 m
0 do 16.400 čevljev
Pri skladiščenju
0 do 12.192 m
0 do 40.000 čevljev
Vir napajanja
90–265 V (izmenična napetost), 47/63 Hz
Izmerjena poraba energije
19
Polna moč
39,8 W
Običajne nastavitve
37,4 W
Spanje
< 0,3 W
Izklop
< 0,3 W
Vhodni priključek
Dvoje vrat HDMI, ena vrata DisplayPort
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona
Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, se najpogosteje uporabljajo in so tovarniško nastavljene privzete
vrednosti. Monitor samodejno prepozna te vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo na sredini zaslona
in v pravilni velikosti.
20
Prednas
tavitev
Oblika slikovnih pik
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
640 × 480
31,469
59,94
2
720 × 400
31,469
70,087
3
800 × 600
37,879
60,317
4
1024 × 768
48,363
60,004
5
1280 × 720
45
60
6
1280 × 1024
63,981
60,02
7
1440 × 900
55,935
59,887
8
1600 × 900
60
60
9
1600 × 1200
75
60
10
1680 × 1050
65,29
59,954
11
1920 × 1080
67,5
60
12
1920 × 1200
74,556
59,885
13
2560 × 1440
88,787
59,951
14
2560 × 1440
111,03
74,968
Prednas
tavitev
Hitrost
Oblika slikovnih pik
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
1
480i
720 × 480
15,734
59,940
2
480p
720 × 480
31,469
59,940
3
720p60
1280 × 720
45
60
4
1080i60
1920 × 1080
33,750
60
5
576i
720 × 576
15,625
50
6
576p
720 × 576
31,25
50
Dodatek A Tehnični podatki
7
720p50
1280 × 720
37,5
50
8
1080i50
1920 × 1080
28,125
50
9
1080p60
1920 × 1080
67,5
60
10
1080p50
1920 × 1080
56,25
50
11
480p
640 × 480
31,469
60
Vnos uporabniških načinov
Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, pod naslednjimi okoliščinami:
●
Ne uporabljate standardne grafične kartice.
●
Ne uporabljate prednastavljenega načina.
Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite lahko
vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitev in jo pri naslednji uporabi
zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na voljo tudi vsaj 10
takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.
Napajalnik
Proizvajalec
Številka modela
Nazivna napajalna napetost
Delta
ADP-65PD TH
19,5 V pri enosmernem toku 3,33 A – 65 W
Funkcija varčevanja z energijo
Monitor podpira tudi način delovanja z manjšo porabo energije, v katerega preklopi, če zazna, da ni signala za
horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne in lučka za
napajanje sveti oranžno, Monitor v varčevalnem načinu porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje malo časa,
da znova preklopi v običajno stanje delovanja.
Navodila za nastavitev načina za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcija za upravljanje porabe)
najdete v priročniku z navodili za računalnik.
OPOMBA: Opisani način za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v računalnike s
podporo za ta način.
Z izbiro ustreznih nastavitev v časovniku za spanje lahko monitor nastavite tudi tako, da v način nižje porabe
preklopi po vnaprej določenem času. Ko časovnik za spanje sproži preklop monitorja v način manjše porabe,
lučka za vklop utripa oranžno.
Napajalnik
21
B
Posebne potrebe
HP načrtuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporablja kdorkoli, tudi ljudje z ovirami, ali
samostojno ali pa z ustreznimi pomagali.
Podprte tehnologije za pomoč
Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski
sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo s dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami. S funkcijo iskanja na izvorni napravi, ki je priključena na monitor, lahko poiščete več informacij o
funkcijah za pomoč.
OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku s tehnologijo za pomoč se obrnite na podporo za
stranke za ta izdelek.
Stik s podporo
Dostopnost naših izdelkov in storitev ljudem s posebnimi potrebami stalno dopolnjujemo, zato smo veseli
vseh mnenj uporabnikov. Če imate težave z nekim izdelkom ali nam želite povedati več o funkcijah
dostopnosti, ki so vam bile v pomoč, nas lahko pokličete na +1 (888) 259-5707 od ponedeljka do petka od 6.
zjutraj do 9. zvečer po ameriškem gorskem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate tehnologijo TRS/VRS/
WebCapTel, se obrnite na nas, če potrebujete tehnično podporo ali imate vprašanja glede dostopnosti:
pokličite +1 (877) 656-7058 od ponedeljka do petka med 6. uro zjutraj in 9. uro zvečer po ameriškem
gorskem času.
22
Dodatek B Posebne potrebe
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising