HP | ZBook 17 G4 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Korisnički priručnik

HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Korisnički priručnik
Korisnički priručnik
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
AMD je zaštitni znak tvrtke Advanced Micro
Devices, Inc. Bluetooth je zaštitni znak svog
vlasnika i tvrtks HP Inc. koristi ga pod licencom.
Intel i Thunderbolt su zaštitni znakovi tvrtke
Intel Corporation u SAD-u i drugim državama.
Microsoft i Windows su registrirani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u
izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve
proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne
smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne
snosi odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: ožujak 2017.
Broj dokumenta: 917651-BC1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje
su zajedničke većini modela. Neke značajke
možda neće biti dostupne na vašem računalu.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
korištenjem softverskog proizvoda
predinstaliranog na ovom računalu korisnik
pristaje na odredbe HP-ova licencnog ugovora
za krajnjeg korisnika (EULA). Ako ne prihvaćate
ove licencne uvjete, kao jedini dostupni pravni
lijek možete vratiti čitav nekorišteni proizvod
(hardver i softver) u roku od 14 dana da biste
ostvarili povrat cijelog iznosa u skladu s
prodavačevim pravilima o povratu.
Nisu sve značajke dostupne u svim izdanjima ili
verzijama sustava Windows. Da biste mogli
koristiti sve funkcije sustava Windows, možda
će vam biti potrebna nadogradnja i/ili zasebno
kupljeni hardver, upravljački programi, softver
ili BIOS. Windows 10 će se automatski ažurirati
jer je ta mogućnost uvijek omogućena. Na
ažuriranja se mogu primjenjivati naknade
davatelja internetskih usluga, a s vremenom će
se možda primjenjivati i dodatni zahtjevi.
Pogledajte odjeljak http://www.microsoft.com.
Da biste pristupili najnovijim korisničkim
priručnicima ili priručnicima za vaš proizvod,
posjetite adresu http://www.hp.com/support.
Odaberite Find your product (Pronađite svoj
proizvod) pa slijedite upute na zaslonu.
Da biste dobili dodatne informacije ili zatražili
povrat cijelog iznosa koji ste platili za računalo,
obratite se prodavaču.
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
UPOZORENJE! Kako biste smanjili mogućnosti šteta nastalih zbog vrućine ili pregrijavanja računala,
računalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore. Upotrebljavajte računalo
isključivo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta površina, poput susjednog dodatnog
pisača ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odjeće blokira protok zraka. Također, nemojte dopustiti da
tijekom rada ispravljač dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom, poput jastuka ili tepiha ili odjeće.
Računalo i ispravljač udovoljavaju ograničenjima temperature površina do kojih korisnik može doprijeti,
definiranih standardom International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
Sadržaj
1 Dobro došli ................................................................................................................................................... 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 1
2 Komponente ................................................................................................................................................. 3
Pronalaženje hardvera ........................................................................................................................................... 3
Pronalaženje softvera ........................................................................................................................................... 3
Desna strana .......................................................................................................................................................... 4
Lijeva strana ........................................................................................................................................................... 6
Zaslon ..................................................................................................................................................................... 7
Gornja strana ......................................................................................................................................................... 8
Dodirna pločica (TouchPad) ................................................................................................................. 8
Žaruljice ............................................................................................................................................... 9
Gumbi i čitač otiska prstiju ................................................................................................................ 10
Tipke .................................................................................................................................................. 11
Korištenje tipkovnih prečaca ............................................................................................................. 11
Donja strana ......................................................................................................................................................... 13
Prednja strana ...................................................................................................................................................... 14
Oznake ................................................................................................................................................................. 15
Umetanje SIM kartice (samo odabrani proizvodi) ............................................................................................... 16
3 Mrežne veze ................................................................................................................................................ 17
Povezivanje s bežičnom mrežom ........................................................................................................................ 17
Korištenje kontrola bežične veze ...................................................................................................... 17
Gumb bežične veze ......................................................................................................... 17
Kontrole operacijskog sustava ....................................................................................... 17
Povezivanje s WLAN-om ................................................................................................................... 18
Korištenje HP-ova modula za širokopojasnu vezu (samo neki proizvodi) ....................................... 18
Korištenje usluge HP Mobile Connect Pro (samo odabrani proizvodi) ............................................. 19
Korištenje GPS uređaja (samo neki proizvodi) .................................................................................. 19
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo neki proizvodi) .......................................................... 19
Priključivanje Bluetooth uređaja ..................................................................................... 19
Korištenje NFC-a za dijeljenje podataka (samo odabrani proizvodi) ................................................ 20
Dijeljenje .......................................................................................................................... 20
Povezivanje sa žičnom mrežom .......................................................................................................................... 20
Povezivanje s lokalnom žičnom mrežom – LAN (samo određeni proizvodi) .................................... 20
Korištenje značajke HP LAN-WLAN Protection (samo neki proizvodi) ............................................. 21
v
Uključivanje i prilagodba značajke HP LAN-WLAN Protection ........................................ 21
Korištenje programa HP MAC Address Manager za prepoznavanje računala na mreži (samo odabrani
proizvodi) ............................................................................................................................................................. 22
Uključivanje i prilagodba MAC adrese sustava .................................................................................. 22
4 Kretanje po zaslonu ..................................................................................................................................... 23
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona ........................................................................ 23
Dodir .................................................................................................................................................. 23
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta ...................................................................................... 23
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna pločica) ................................................................................. 24
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica) ......................................................................................... 24
Dodir s četiri prsta (samo dodirna pločica (TouchPad)) .................................................................... 24
Povlačenje trima prstima (samo dodirna pločica (TouchPad)) ......................................................... 25
Klizanje jednim prstom (samo dodirni zaslon) ................................................................................. 25
Upotreba tipkovnice i dodatnog miša ................................................................................................................. 26
Upotreba integrirane numeričke tipkovnice ..................................................................................... 26
5 Značajke za zabavu ...................................................................................................................................... 27
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi) ........................................................................................... 27
Upotreba zvuka .................................................................................................................................................... 27
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 27
Povezivanje slušalica ........................................................................................................................ 27
Povezivanje slušalica s mikrofonom ................................................................................................. 28
Upotreba postavki zvuka .................................................................................................................. 28
Upotreba funkcije za videozapise ........................................................................................................................ 28
Povezivanje videouređaja pomoću kabela USB Type-C (samo odabrani proizvodi) ........................ 29
Povezivanje videouređaja pomoću HDMI kabela (samo određeni proizvodi) .................................. 29
Postavljanje HDMI zvuka ................................................................................................ 30
Otkrivanje i povezivanje žičanih zaslona pomoću MultiStream Transporta .................................... 31
Spajanje zaslona na računala s AMD-om ili Nvidia grafikom (s opcijskim
koncentratorom) ............................................................................................................. 31
Spajanje zaslona na računala s Intel grafikom (s opcijskim koncentratorom) .............. 31
Spajanje zaslona na računala s Intel grafikom (s ugrađenim koncentratorom) ............ 32
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s njima
(samo odabrani proizvodi) ................................................................................................................ 32
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 33
Upotreba stanja mirovanja i hibernacije ............................................................................................................. 33
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega ...................................................................................... 33
Pokretanje stanja hibernacije i izlaz iz njega (samo odabrani proizvodi) ........................................ 34
Isključivanje računala .......................................................................................................................................... 34
vi
Korištenje ikone napajanja i mogućnosti napajanja ........................................................................................... 35
Rad uz baterijsko napajanje ................................................................................................................................ 35
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi) ................................................. 35
Prikaz napunjenosti baterije ............................................................................................................. 36
Pronalaženje informacija o bateriji u programu HP Support Assistant (samo odabrani
proizvodi) ........................................................................................................................................... 36
Ušteda energije baterije .................................................................................................................... 36
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije ......................................................................... 36
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije ................................................................................. 37
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje ...... 37
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora
napajanja ......................................................................................................................... 37
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja
hibernacije ....................................................................................................................... 37
Korisnički zamjenjiva baterija ........................................................................................................... 37
Uklanjanje korisnički zamjenjive baterije ....................................................................... 37
Pohranjivanje baterije koju može zamijeniti korisnik .................................. 39
Odlaganje baterije koju korisnik može zamijeniti ........................................ 39
Rad uz vanjsko napajanje .................................................................................................................................... 39
7 Sigurnost .................................................................................................................................................... 41
Zaštita računala ................................................................................................................................................... 41
Upotreba lozinki ................................................................................................................................................... 42
Postavljanje lozinki u sustavu Windows ........................................................................................... 42
Postavljanje lozinki u programu Computer Setup ............................................................................ 42
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 43
Upisivanje administratorske lozinke za BIOS ................................................................. 45
Korištenje mogućnosti sigurnosne značajke DriveLock ................................................................... 45
Odabir značajke Automatic DriveLock (samo odabrani proizvodi) ................................ 45
Omogućivanje značajke Automatic DriveLock ............................................. 45
Onemogućivanje značajke Automatic DriveLock ......................................... 46
Unos lozinke za automatski DriveLock ........................................................ 47
Odabir ručne mogućnosti DriveLock .............................................................................. 47
Postavljanje glavne lozinke za DriveLock .................................................... 48
Omogućivanje značajke DriveLock i postavljanje korisničke lozinke za DriveLock ....... 48
Onemogućivanje značajke DriveLock ............................................................................. 49
Unos lozinke za DriveLock .............................................................................................. 49
Promjena lozinke za DriveLock ....................................................................................... 50
Windows Hello (samo odabrani proizvodi) .......................................................................................................... 50
Upotreba antivirusnog softvera .......................................................................................................................... 50
Upotreba softverskog vatrozida ......................................................................................................................... 50
vii
Instalacija softverskih ažuriranja ........................................................................................................................ 51
Korištenje programa HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) (samo određeni modeli) ......................... 51
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani proizvodi) .......................................................... 51
Korištenje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani proizvodi) ............................................................... 52
Korištenje čitača otisaka prstiju (samo određeni proizvodi) .............................................................................. 52
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 52
8 Održavanje .................................................................................................................................................. 53
Poboljšanje performansi ..................................................................................................................................... 53
Upotreba defragmentacije diska ...................................................................................................... 53
Upotreba čišćenja diska .................................................................................................................... 53
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima) ..................................... 53
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard .................................................... 54
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa ....................................................................................................... 54
Čišćenje računala ................................................................................................................................................. 54
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 55
Čišćenje zaslona .............................................................................................................. 55
Čišćenje bočnih strana i poklopca ................................................................................... 55
Čišćenje dodirne pločice, tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi) ............................... 56
Putovanje ili transport računala .......................................................................................................................... 56
9 Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i oporavljanje ............................................................................................... 57
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija ............................................................................................. 57
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi) .......................................................... 57
Upotreba alata sustava Windows ........................................................................................................................ 59
Vraćanje i oporavak ............................................................................................................................................. 59
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager ........................................................................ 59
Što trebate znati prije početka rada ............................................................................... 60
Oporavak pomoću HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi) ....................... 60
Oporavak pomoću HP-ova medija za oporavak ............................................................. 61
Promjena redoslijeda pokretanja računala .................................................................... 61
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi) .................................... 62
10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start .............................................................. 63
Korištenje programa Computer Setup ................................................................................................................ 63
Pokretanje programa Computer Setup ............................................................................................. 63
Korištenje USB tipkovnice ili USB miša za pokretanje programa Computer Setup
(Postavljanje računala) (BIOS) ........................................................................................ 63
Navigacija i odabir u programu Computer Setup .............................................................................. 63
Vraćanje tvorničkih postavki u programu Computer Setup ............................................................. 64
viii
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 64
Utvrđivanje verzije BIOS-a .............................................................................................. 65
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a ....................................................................................... 65
Promjena redoslijeda pokretanja pomoću upita f9 .......................................................................... 66
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi) ............................................................................................... 66
Upotreba softvera HP Sure Start (samo na odabranim proizvodima) ................................................................ 67
11 Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ..................................................................................... 68
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj ............................................................... 68
12 Tehnički podaci .......................................................................................................................................... 70
Ulazno napajanje ................................................................................................................................................. 70
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 70
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 71
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 72
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 72
Obraćanje podršci ................................................................................................................................................ 72
Kazalo ........................................................................................................................................................... 73
ix
x
1
Dobro došli
Nakon postavljanja i registracije računala preporučujemo da poduzmete sljedeće korake da biste na najbolji
način iskoristili svoje pametno ulaganje:
●
SAVJET:
da biste se brzo vratili na početni zaslon računala iz otvorene aplikacije ili s radne površine
sustava Windows, na tipkovnici pritisnite tipku s logotipom sustava Windows
. Ako ponovno
pritisnete tipku s logotipom sustava Windows, vratit ćete se na prethodni zaslon.
●
Povezivanje s internetom – postavite ožičenu ili bežičnu mrežu da biste se mogli povezati s internetom.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Mrežne veze na stranici 17.
●
Ažuriranje protuvirusnog softvera – zaštitite računalo od oštećenja koja uzrokuju virusi. Softver je
unaprijed instaliran na računalo. Dodatne informacije potražite u odjeljku Upotreba antivirusnog
softvera na stranici 50.
●
Upoznavanje računala – upoznajte značajke svog računala. Dodatne informacije potražite u odjeljcima
Komponente na stranici 3 i Kretanje po zaslonu na stranici 23.
●
Pronalaženje instaliranog softvera – pristupite popisu softvera predinstaliranog na računalo.
Odaberite gumb Start.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, a zatim odaberite Programi i značajke.
●
Izradite sigurnosnu kopiju tvrdog diska stvaranjem diskova za oporavak ili izbrisivog pogona za
oporavak. Pogledajte odjeljak Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i oporavljanje na stranici 57.
Pronalaženje informacija
Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite putem ove tablice.
Izvor
Sadržaj
Upute za postavljanje
●
Pregled postavljanja i značajki računala
HP-ova podrška
●
Razgovor na mreži s HP-ovim tehničarom
HP-ovu podršku potražite na web-mjestu
http://www.hp.com/support.
●
Telefonski brojevi za podršku
●
Lokacije HP-ovih servisnih centara
Priručnik za sigurnost i udobnost
●
Pravilno postavljanje radne stanice
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
●
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i
podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
Smjernice za položaj tijela i radne navike kojima se postiže ugodniji
rad te smanjuje opasnost od ozljeda
●
Informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti
▲
– ili –
▲
odaberite gumb Start, zatim HP, a potom HP-ova
dokumentacija.
– ili –
Pronalaženje informacija
1
Izvor
▲
Sadržaj
idite na http://www.hp.com/ergo.
VAŽNO: da biste mogli pristupiti najnovijoj verziji
korisničkog priručnika, morate biti povezani s
internetom.
Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša
●
Važne obavijesti o propisima, uključujući informacije o pravilnom
odlaganju baterije u otpad (ako je potrebno).
●
Konkretne informacije o jamstvu za računalo
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i
podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
– ili –
▲
odaberite gumb Start, zatim HP, a potom HP-ova
dokumentacija.
Ograničeno jamstvo*
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i
podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
– ili –
▲
odaberite gumb Start, zatim HP, a potom HP-ova
dokumentacija.
– ili –
▲
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
VAŽNO: da biste mogli pristupiti najnovijoj verziji
korisničkog priručnika, morate biti povezani s
internetom.
HP-ovo ograničeno jamstvo koje se primjenjuje izričito na vaš proizvod možete pronaći u elektroničkim priručnicima na vašem
proizvodu i/ili na CD-u ili DVD-u priloženom u paketu. U nekim državama/regijama u paketu se nalazi i tiskani primjerak HP-ova
ograničenog jamstva. U zemljama ili regijama u kojima se jamstvo ne isporučuje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možete zatražiti
na adresi http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za proizvode kupljene u azijsko-pacifičkoj regiji možete pisati HP-u na adresu HP,
POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapur 912006. Navedite naziv proizvoda i svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.
2
Poglavlje 1 Dobro došli
2
Komponente
Pronalaženje hardvera
Da biste doznali koji je hardver instaliran na vaše računalo, učinite sljedeće:
▲
Upišite upravitelj uređaja u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju Upravitelj uređaja.
Prikazuje se popis svih uređaja instaliranih na računalo.
Da biste pristupili informacijama o hardverskim komponentama sustava i broju verzije BIOS-a, pritisnite fn
+esc (samo odabrani proizvodi).
Pronalaženje softvera
Da biste doznali koji je softver instaliran na računalo, učinite sljedeće:
▲
Odaberite gumb Start.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, a zatim odaberite Programi i značajke.
Pronalaženje hardvera
3
Desna strana
Komponenta
Opis
(1)
Čitač pametnih kartica
Podržava dodatne pametne kartice
(2)
Kombinirana utičnica za audioizlaz
(slušalice)/audioulaz (mikrofon)
Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s napajanjem, slušalica,
malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela televizora. Služi i za
priključivanje dodatnog mikrofona na slušalicama. Ova utičnica ne
podržava dodatne samostalne mikrofone.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljeda, namjestite
glasnoću prije nego što stavite slušalice, male slušalice ili slušalice s
mikrofonom. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u odjeljku
Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske
trake, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom Korisnički
priručnici.
NAPOMENA: kada se u utičnicu priključi neki uređaj, zvučnici računala
se onemogućuju.
(3)
USB 3.0 priključak
Služi za priključivanje dodatnog USB uređaja, npr. tipkovnice, miša,
vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
(4)
HDMI priključak
Služi za priključivanje dodatnog videouređaja ili audiouređaja,
primjerice televizora visoke razlučivosti, kompatibilnih digitalnih
komponenti ili audiokomponenti ili pak HDMI (High Definition
Multimedia Interface) uređaja velike brzine.
(5)
Priključak za vanjski monitor
Na njega se priključuje vanjski VGA monitor ili projektor.
(6)
USB Type-C Thunderbolt priključci
(2)
Priključite i počnite puniti USB uređaje s priključkom Type-C, primjerice
mobitel, fotoaparat, uređaj za praćenje aktivnosti ili pametni sat i
koristite brzi prijenos podataka.
– ili –
Priključite uređaj za prikaz s USB Type-C priključkom koji omogućuje
prikaz zaslona.
4
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
NAPOMENA: računalo možda podržava i priključnu stanicu
Thunderbolt. Možda će vam trebati prilagodnik (kupuje se zasebno).
(7)
Priključak za napajanje
Na njega se priključuje prilagodnik izmjeničnog napona.
(8)
Žaruljica baterije
Kada je priključen izvor izmjeničnog napona:
●
Bijelo: baterija je napunjena više od 90 %.
●
Žuto: baterija je napunjena između 0 % i 90 %.
●
Isključeno: baterija se ne puni.
Kada je isključen izvor izmjeničnog napona (baterija se ne puni):
●
Trepće žuto: baterija je na niskoj razini napunjenosti. Kada
baterija dostigne kritično nisku razinu napunjenosti, žaruljica
baterije počinje brzo treptati.
●
Isključeno: baterija se ne puni.
Desna strana
5
Lijeva strana
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabel
Služi za pričvršćivanje dodatnog sigurnosnog kabela na računalo.
NAPOMENA: sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo odvraćanja,
no on ne može spriječiti loše rukovanje ili krađu računala.
(2)
Utičnica RJ-45 (mrežna)/žaruljice
stanja
Služi za priključivanje mrežnog kabela.
●
Zeleno (lijevo): mreža je povezana.
●
Žuto (desno): na mreži se odvijaju aktivnosti.
(3)
USB 3.x priključci (2)
Povezuju USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamere, uređaja za
praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pružaju vrlo brz prijenos
podataka.
(4)
Priključak USB 3.x
Služi za priključivanje dodatnog USB uređaja, npr. tipkovnice, miša,
vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora. Standardni
USB priključci ne omogućuju napajanje svih USB uređaja ili omogućuju
napajanje pomoću slabe struje. Za neke je USB uređaje potrebno
napajanje pa se moraju koristiti na priključku s napajanjem.
NAPOMENA: USB priključak za punjenje omogućuje i punjenje
određenih modela mobitela te reproduktora MP3 datoteka, čak i kada
je računalo isključeno.
(5)
Čitač memorijskih kartica
Čita dodatne memorijske kartice za pohranu, organiziranje, zajedničko
korištenje i pristup do podataka.
Umetanje kartice:
1.
Držite karticu sa stranom s oznakom okrenutom prema gore te s
priključcima okrenutima prema računalu.
2.
Umetnite karticu u čitač memorijskih kartica, a zatim je pritisnite
tako da čvrsto sjedne na mjesto.
Uklanjanje kartice:
▲
6
Poglavlje 2 Komponente
Pritisnite karticu, a zatim je uklonite iz čitača memorijske kartice.
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Antene za WLAN*
Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim lokalnim mrežama
(WLAN).
(2)
Antene za WWAN (samo odabrani
proizvodi)*
Primaju i šalju signale bežičnim putem radi komunikacije s bežičnim mrežama velikih
područja (WWANs).
(3)
Interni mikrofoni (2)
Služe za snimanje zvuka.
(4)
Žaruljica web-kamere (samo neki
proizvodi)
Uključeno: web-kamera se koristi.
(5)
Web-kamera (samo neki proizvodi)
Služi za snimanje videozapisa i fotografija. Na nekim je modelima moguće održavati
videokonferencije i razgovore putem interneta pomoću strujanja videozapisa.
Korištenje web-kamere:
▲
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite kamera, a zatim odaberite
Kamera.
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računala. Za optimalan prijenos područja oko antena trebaju biti slobodna.
Obavijesti o propisima bežičnog rada potražite u odjeljku Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša koji se odnosi na vašu
državu ili regiju.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom Korisnički priručnici.
Zaslon
7
Gornja strana
Dodirna pločica (TouchPad)
Komponenta
8
Opis
(1)
Pokazivač
Služi za pomicanje pokazivača i odabir ili aktivaciju stavki na zaslonu.
(2)
Lijeva tipka pokazivača
Funkcionira kao lijeva tipka na vanjskom mišu.
(3)
Gumb za uključivanje/isključivanje dodirne
pločice (TouchPada)
Uključuje i isključuje dodirnu pločicu (TouchPad).
(4)
Područje dodirne pločice (TouchPada)
Čita vaše geste prstom za pomicanje pokazivača ili aktiviranje stavki na
zaslonu.
(5)
Lijeva tipka dodirne pločice (TouchPada)
Funkcionira kao lijeva tipka na vanjskom mišu.
(6)
Desna tipka pokazivača
Funkcionira kao desna tipka na vanjskom mišu.
(7)
Središnji gumb pokazivačke palice
Funkcionira kao srednja tipka na vanjskom mišu.
(8)
Srednji gumb dodirne pločice
Funkcionira kao srednja tipka na vanjskom mišu.
(9)
Desna tipka dodirne pločice (TouchPada)
Funkcionira kao desna tipka na vanjskom mišu.
Poglavlje 2 Komponente
Žaruljice
Komponenta
(1)
Opis
Žaruljica napajanja
●
Uključeno: računalo je uključeno.
●
Trepće: računalo je u stanju mirovanja, odnosno u načinu rada za uštedu
energije. Računalo isključuje napajanje zaslona i drugih nepotrebnih
komponenti.
●
Isključeno: računalo je isključeno ili u stanju hibernacije. Hibernacija je
način rada za uštedu energije u kojem se troši najmanje energije.
(2)
Žaruljica funkcije Caps
Lock
Uključeno: funkcija Caps Lock je uključena, što znači da se prilikom unosa teksta
koriste velika slova.
(3)
Žaruljica isključenog zvuka
mikrofona
●
Žuto: mikrofon je isključen.
●
Isključeno: mikrofon je uključen.
(4)
Žaruljica Num lk
Uključeno: funkcija Num Lock je uključena.
(5)
Žaruljica bežične veze
Uključeno: uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj bežične lokalne
mreže (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: kada su svi bežični uređaji isključeni, na nekim je modelima
žaruljica bežične veze žute boje.
(6)
(7)
Žaruljica isključenog zvuka
Žaruljica dodirne pločice
●
Žuto: zvuk računala je isključen.
●
Isključeno: zvuk računala je uključen.
●
Uključeno: dodirna je pločica isključena.
●
Isključeno: dodirna je pločica uključena.
Gornja strana
9
Gumbi i čitač otiska prstiju
Komponenta
(1)
Opis
Gumb za uključivanje i
isključivanje
●
Kada je računalo isključeno, pritisnite gumb da biste uključili računalo.
●
Kad je računalo uključeno, kratko pritisnite gumb da biste pokrenuli stanje
mirovanja.
●
Kad je računalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite gumb da biste izašli iz
stanja mirovanja.
●
Kad je računalo u stanju hibernacije, kratko pritisnite gumb da biste izašli iz
stanja hibernacije.
OPREZ: ako pritisnete i držite tipku za uključivanje, izgubit ćete podatke koji
nisu spremljeni.
Ako je računalo prestalo reagirati, a postupci za isključivanje sustava ne djeluju,
pritisnite i držite gumb za uključivanje najmanje pet sekundi da biste isključili
računalo.
Dodatne informacije o postavkama uštede energije potražite u mogućnostima
uštede energije.
▲
Upišite power options (mogućnosti napajanja) u okvir za pretraživanje
na programskoj traci, a zatim odaberite Mogućnosti napajanja.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite ikonu Napajanje
, a zatim odaberite
Mogućnosti napajanja.
(2)
Gumb za bežičnu vezu
Uključuje ili isključuje značajku bežične veze, ali ne uspostavlja bežičnu vezu.
Bežična mreža mora biti prethodno postavljena da bi bežična veza bila moguća.
10
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
(3)
Gumb za isključivanje
zvuka
Isključuje i ponovno uključuje zvuk zvučnika.
(4)
Čitač otiska prsta (samo
određeni modeli)
Omogućuje prijavu u Windows pomoću otiska prsta umjesto prijave lozinkom.
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje podatke o sustavu ako se pritisne zajedno s tipkom fn.
(2)
Tipka fn
Pokreće izvođenje često korištenih funkcija sustava kada se
pritisne zajedno s funkcijskom tipkom, tipkom num lk, tipkom
esc ili drugim tipkama.
Pogledajte odjeljak Korištenje tipkovnih prečaca na stranici 11.
(3)
Tipka s logotipom sustava Windows
Otvara izbornik Start.
NAPOMENA: ako ponovno pritisnete tipku s logotipom sustava
Windows, izbornik Start će se zatvoriti.
(4)
Funkcijske tipke
Izvršavaju često korištene funkcije sustava kad se pritisnu
zajedno s funkcijskom tipkom fn.
Pogledajte odjeljak Korištenje tipkovnih prečaca na stranici 11.
(5)
Tipka num lk
Prebacivanje funkcija integrirane numeričke tipkovnice s
navigacijskih na numeričke i obratno.
(6)
Ugrađena numerička tipkovnica
Zasebna tipkovnica s desne strane tipkovnice sa slovima. Kada je
pritisnuta tipka num lk, ugrađenu tipkovnicu možete koristiti
kao vanjsku numeričku tipkovnicu.
Korištenje tipkovnih prečaca
Da biste upotrijebili tipkovni prečac, učinite sljedeće:
Gornja strana
11
▲
Pritisnite tipku fn, a zatim neku od tipki navedenih u sljedećoj tablici.
Pritisnite fn+
funkcijska tipka
Opis
Pokreće stanje mirovanja, koje podatke sprema u memoriju sustava. Zaslon i druge komponente sustava
isključuju se i energija se štedi. Napustite stanje mirovanja kratkim pritiskom na gumb napajanja.
OPREZ: da biste smanjili opasnost od gubitka podataka, spremite svoj rad prije pokretanja stanja
mirovanja.
Uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
NAPOMENA:
da biste štedjeli bateriju, isključite tu značajku.
Prebacuje zaslonsku sliku s jednog na drugi uređaj za prikaz koji je povezan sa sustavom. Ako je, primjerice, s
računalom povezan monitor, višekratnim pritiskanjem tipkovničkog prečaca prebacujete prikaz na zaslonu s
računalnog zaslona na zaslon monitora, a zatim na istovremeni prikaz na računalu i na monitoru.
Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se smanjuje.
Tako dugo dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se povećava.
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se smanjuje.
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se povećava.
Isključuje zvuk mikrofona.
12
Poglavlje 2 Komponente
Donja strana
Komponenta
(1)
Opis
Servisna vratašca
Omogućuje pristup ležištu tvrdog diska, utoru za modul za WLAN,
utoru za modul za WWAN i utorima za memorijske module.
OPREZ: da biste spriječili nereagiranje sustava, modul za bežičnu
vezu zamijenite isključivo modulom za bežičnu vezu koji je vladina
agencija koja donosi propise o bežičnim uređajima u vašoj zemlji ili
regiji odobrila za korištenje u računalu. Ako se nakon zamjene modula
pojavi poruka upozorenja, izvadite modul da biste vratili funkcije
računala te se obratite podršci.
▲
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske
trake, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
- ili Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
(2)
Vijak za otvaranje servisnih vratašca
Oslobađa servisna vratašca.
(3)
Odvod za tekućinu
Omogućuje odvod prolivene tekućine, poput sokova ili kave, iz
računala.
(4)
Zasun za oslobađanje servisnih
vratašaca
Oslobađa servisna vratašca.
(5)
Ventilacijski otvori
Omogućuju strujanje zraka za hlađenje unutarnjih komponenti.
NAPOMENA: ventilator računala pokreće se automatski radi hlađenja
unutarnjih komponenti i sprječavanja pregrijavanja. Normalno je da se
unutarnji ventilator uključuje i isključuje tijekom uobičajenog rada.
Donja strana
13
Prednja strana
Komponenta
(1)
Opis
Žaruljica bežične veze
Uključeno: uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj bežične
lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: kada su svi bežični uređaji isključeni, na nekim je
modelima žaruljica bežične veze žute boje.
(2)
(3)
Žaruljica napajanja
Žaruljica baterije
●
Uključeno: računalo je uključeno.
●
Trepće: računalo je u stanju mirovanja, odnosno u načinu rada za
uštedu energije. Računalo isključuje napajanje zaslona i drugih
nepotrebnih komponenti.
●
Isključeno: računalo je isključeno ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je način rada za uštedu energije u kojem se troši
najmanje energije.
Kada je priključen izvor izmjeničnog napona:
●
Bijelo: baterija je napunjena više od 90 %.
●
Žuto: baterija je napunjena između 0 % i 90 %.
●
Isključeno: baterija se ne puni.
Kada je isključen izvor izmjeničnog napona (baterija se ne puni):
(4)
Žaruljica pogona
●
Trepće žuto: baterija je na niskoj razini napunjenosti. Kada
baterija dostigne kritično nisku razinu napunjenosti, žaruljica
baterije počinje brzo treptati.
●
Isključeno: baterija se ne puni.
●
Trepće bijelo: u tijeku je pristupanje tvrdom disku.
●
Žuto: HP 3D DriveGuard privremeno je parkirao tvrdi disk.
NAPOMENA: dodatne informacije o programu HP 3D DriveGuard
potražite u odjeljku Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na
odabranim proizvodima) na stranici 53.
(5)
14
Poglavlje 2 Komponente
Zvučnici
Reproduciraju zvuk.
Oznake
Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja
poteškoća sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo.
VAŽNO: pogledajte sljedeće lokacije da biste pronašli naljepnice opisane u ovom odjeljku: na dnu računala,
unutar ležišta baterije, ispod uklonjivih servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
●
Servisna naljepnica – sadrži važne podatke pomoću kojih se prepoznaje vaše računalo. Kada se obratite
službi za podršku, od vas će se vjerojatno tražiti da navedete serijski broj, a možda i broj proizvoda ili
broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što se obratite službi za podršku.
Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najsličnija
servisnoj naljepnici na vašem računalu.
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Razdoblje jamstva
(4)
Broj modela (samo odabrani proizvodi)
Komponenta
(1)
Naziv modela (samo odabrani proizvodi)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Razdoblje jamstva
●
Naljepnica (ili više njih) s pravnim podacima – sadrži informacije o propisima koji se odnose na računalo.
●
Naljepnica (ili više njih) o certifikatima za bežične uređaje – daje podatke o dodatnim bežičnim uređajima
te oznakama odobrenja za države ili regije u kojima je odobrena upotreba tih uređaja.
Oznake
15
Umetanje SIM kartice (samo odabrani proizvodi)
OPREZ: da biste spriječili oštećenje priključaka, pažljivo umetnite SIM karticu.
Da biste umetnuli SIM karticu, slijedite ove korake:
1.
Isključite računalo pomoću naredbe Isključi računalo.
2.
Zatvorite zaslon.
3.
Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani s računalom.
4.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice s izmjeničnim naponom.
5.
Preokrenite računalo postavite ga na ravnu površinu.
6.
Uklonite servisna vratašca i bateriju.
7.
Umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu te je pritisnite u utor tako da čvrsto sjedne na mjesto.
NAPOMENA: SIM kartica u vašem računalu može se neznatno razlikovati od one na slikama u ovom
odjeljku.
NAPOMENA: Pogledajte sliku na ležištu baterije kako biste provjerili u kojem smjeru treba umetnuti
SIM karticu u računalo.
Da biste izvadili SIM karticu, pritisnite je i zatim izvadite iz utora.
16
Poglavlje 2 Komponente
3
Mrežne veze
Računalo možete ponijeti sa sobom ma kamo putovali. No čak i kod kuće možete istraživati svijet i pristupati
informacijama na milijunima web-mjesta pomoću računala i ožičene ili bežične mrežne veze. Ovo će vam
poglavlje pomoći da se povežete s tim svijetom.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Vaše je računalo možda opremljeno sljedećim bežičnim uređajem ili većim brojem njih:
●
WLAN uređaj – povezuje računalo s bežičnim lokalnim mrežama (koje se najčešće nazivaju Wi-Fi mreže,
bežični LAN ili WLAN) u uredima tvrtke, vašem domu te javnim mjestima kao što su zračne luke,
restorani, kafići, hoteli i sveučilišta. U WLAN-u mobilni bežični uređaj u računalu komunicira s bežičnim
usmjerivačem ili pristupnom točkom.
●
Širokopojasni mobilni HP modul (samo odabrani proizvodi) bežični je mrežni uređaj širokog dosega
(WWAN) koji omogućuje bežično povezivanje na mnogo širem području. Operateri mobilne mreže
postavljaju osnovne stanice (slične mobilnim odašiljačima) na velikom zemljopisnom području da bi
pokrili velika područja cijelih županija, regija ili država.
●
Bluetooth® uređaj – stvara osobnu područnu mrežu (PAN) radi povezivanja s drugim uređajima s
podrškom za Bluetooth, kao što su računala, telefoni, pisači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U osobnoj
mreži (PAN-u) svaki uređaj komunicira izravno s drugim uređajem, a uređaji moraju biti relativno blizu
jedan drugome, obično unutar 10 metara (približno 33 stope).
Korištenje kontrola bežične veze
Bežičnim uređajima na računalu možete upravljati pomoću nekih od ovih značajki:
●
gumb bežične veze (naziva se i tipkom za način rada u zrakoplovu ili tipkom za bežičnu vezu, a u ovom se
poglavlju naziva gumbom bežične veze)
●
kontrole operacijskog sustava
Gumb bežične veze
Računalo ima gumb bežične veze, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije žaruljice bežične veze. Svi su
bežični uređaji na računalu tvornički omogućeni.
Žaruljica bežične veze pokazuje općenito stanje svih bežičnih uređaja, a ne stanje pojedinačnih uređaja.
Kontrole operacijskog sustava
Centar za mrežu i zajedničko korištenje omogućuje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje s mrežom te
dijagnosticiranje i popravak mrežnih problema.
Da biste koristili kontrole operacijskog sustava, učinite sljedeće:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite upravljačka ploča, a zatim odaberite stavku
Upravljačka ploča.
2.
Odaberite Mreža i internet, a zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje.
Povezivanje s bežičnom mrežom
17
Povezivanje s WLAN-om
NAPOMENA: kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti račun kod davatelja
internetskih usluga (ISP-a). Obratite se lokalnom davatelju internetskih usluga (ISP-u) radi kupnje internetske
usluge i modema. Davatelj internetskih usluga pomoći će vam postaviti modem, instalirati mrežni kabel za
povezivanje bežičnog usmjerivača s modemom te provjeriti internetsku uslugu.
Da biste se povezali s WLAN-om, slijedite ove korake:
1.
Provjerite je li WLAN uređaj uključen.
2.
Odaberite ikonu statusa mreže na programskoj traci, a zatim se povežite s jednom od dostupnih mreža.
Ako je riječ o WLAN-u s omogućenom zaštitom, morat ćete unijeti sigurnosni kôd. Unesite kôd, a zatim
odaberite Dalje da biste dovršili povezivanje.
NAPOMENA: ako nije naveden nijedan WLAN, možda niste u dometu bežičnog usmjerivača ili pristupne
točke.
NAPOMENA: ako ne vidite WLAN na koji se želite spojiti, na programskoj traci desnom tipkom miša
kliknite ikonu statusa mreže, a zatim odaberite Otvori Centar za mrežu i zajedničko korištenje.
Odaberite Postavljanje nove veze ili mreže. Prikazat će se popis mogućnosti koji omogućuje ručno
pretraživanje i povezivanje s mrežom ili stvaranje nove mrežne veze.
3.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje.
Da biste nakon uspostave veze provjerili naziv i status mreže, odaberite ikonu mrežnog statusa na desnom
kraju programske trake.
NAPOMENA: funkcionalni domet (domet bežičnog signala) ovisi o implementaciji WLAN-a, proizvođaču
usmjerivača te interferenciji s drugim elektroničkim uređajima ili o strukturalnim preprekama, kao što su
zidovi i podovi.
Korištenje HP-ova modula za širokopojasnu vezu (samo neki proizvodi)
Vaše računalo s HP-ovim modulom za širokopojasnu mrežu ima ugrađenu podršku za mobilnu širokopojasnu
uslugu. Kada vaše novo računalo koristi mrežu operatera mobilne telefonije, pruža vam slobodu povezivanja s
internetom, slanja e-pošte i povezivanja s mrežom vaše tvrtke bez potrebe za povezivanjem s Wi-Fi
pristupnim točkama.
NAPOMENA: ako vaše računalo sadrži HP Mobile Connect, upute u ovom odjeljku nisu važeće. Pogledajte
odjeljak Korištenje usluge HP Mobile Connect Pro (samo odabrani proizvodi) na stranici 19.
Da biste aktivirali uslugu mobilne širokopojasne veze, možda će vam biti potreban IMEI i/ili MEID broj HP-ova
modula za širokopojasnu vezu. Broj može biti otisnut na oznaci na donjoj strani računala, u odjeljku za
bateriju, ispod servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
– ili –
Broj možete pronaći i tako da slijedite ove korake:
1.
Na programskoj traci odaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite Prikaz postavki veze.
3.
U odjeljku Mobilne širokopojasne veze odaberite ikonu statusa mreže.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju upotrebu SIM kartice. SIM kartica sadrži osnovne informacije o
vama, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) te informacije o mreži. Neka računala sadrže unaprijed
instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed instalirana, može biti isporučena s informacijama o HP-
18
Poglavlje 3 Mrežne veze
ovoj mobilnoj širokopojasnoj mreži za računalo ili je može isporučiti operater mobilne mreže odvojeno od
računala.
Informacije o usluzi HP Mobile Broadband (HP-ova mobilna širokopojasna mreža) i načinu aktivacije usluge s
preferiranim operaterom mobilne mreže potražite u informacijama o usluzi HP Mobile Broadband (HP-ova
mobilna širokopojasna mreža) isporučenima uz računalo.
Korištenje usluge HP Mobile Connect Pro (samo odabrani proizvodi)
HP Mobile Connect Pro unaprijed je plaćena, mobilna širokopojasna usluga koja pruža ekonomičnu, sigurnu,
jednostavnu i fleksibilnu mobilnu širokopojasnu vezu za računalo. Da biste mogli koristiti uslugu HP Mobile
Connect Pro, računalo mora imati SIM karticu i aplikaciju HP Mobile Connect. Dodatne informacije o usluzi HP
Mobile Connect Pro i dostupnosti potražite na web-mjestu http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korištenje GPS uređaja (samo neki proizvodi)
Računalo je možda opremljeno GPS (Global Positioning System) uređajem. GPS sateliti pružaju informacije o
lokaciji, brzini i smjeru sustavima opremljenima GPS-om.
Da biste omogućili GPS, provjerite je li u postavkama zaštite privatnosti sustava Windows lokacija
omogućena.
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite lokacija, a zatim odaberite Postavke zaštite
privatnosti za otkrivanje mjesta.
2.
Slijedite upute na zaslonu za korištenje postavki lokacije.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo neki proizvodi)
Bluetooth uređaji omogućuju bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamjenjuje tradicionalno fizičko
kabelsko povezivanje elektroničkih uređaja kao što su:
●
računala (stolno računalo, prijenosno računalo)
●
telefoni (mobilni, bežični, pametni)
●
uređaji za obradu slike (pisač, fotoaparat)
●
uređaji za zvuk (slušalice, zvučnici)
●
miš
●
vanjska tipkovnica
Priključivanje Bluetooth uređaja
Da biste mogli koristiti Bluetooth uređaj, morate uspostaviti Bluetooth vezu:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite bluetooth, a zatim odaberite Postavke za
Bluetooth.
2.
Ako Bluetooth još nije uključen, uključite ga.
3.
Na popisu odaberite svoj uređaj te slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: ako uređaj traži potvrdu autentičnosti, prikazat će se kod za uparivanje. Na uređaju koji
dodajete slijedite upute na zaslonu da biste provjerili odgovara li kod na uređaju kodu za uparivanje. Dodatne
informacije potražite u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.
NAPOMENA: ako se uređaj ne prikazuje na popisu, provjerite je li na uređaju uključen Bluetooth. Za neke
uređaje mogu postojati dodatni preduvjeti; pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.
Povezivanje s bežičnom mrežom
19
Korištenje NFC-a za dijeljenje podataka (samo odabrani proizvodi)
Vaše računalo podržava komunikaciju bliskog polja (NFC) koja vam omogućuje da bežično prenosite podatke
između dva uređaja koji podržavaju NFC. Podaci se prenose dodirivanjem područja dodira (antene) na
računalu antenom mobitela ili drugog uređaja. Uz NFC i podržane aplikacije možete dijeliti web-mjesta,
prenositi podatke za kontakt, plaćati i ispisivati na pisačima s podrškom za NFC.
NAPOMENA: upute za pronalaženje područja dodira na računalu potražite u odjeljku Komponente
na stranici 3.
Dijeljenje
1.
2.
Provjerite je li NFC funkcija omogućena.
a.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite bežično, a zatim odaberite Uključivanje i
isključivanje bežičnih uređaja
b.
NFC mora biti postavljen na Uključeno.
Dodirnite NFC područje dodira uređajem s omogućenim NFC-om. Možda ćete čuti zvuk kada se uređaji
povezuju.
NAPOMENA: da biste locirali antenu na drugom NFC uređaju, pogledajte upute za svoj uređaj.
3.
Da biste nastavili, slijedite upute na zaslonu.
Povezivanje sa žičnom mrežom
Određeni proizvodi mogu omogućivati žičnu vezu: lokalna mreža (LAN) i modemska veza. LAN veza koristi
mrežni kabel i mnogo je brža od modemske veze koja koristi telefonski kabel. Oba se kabela prodaju zasebno.
UPOZORENJE! Da biste umanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne umećite
modemski ili telefonski kabel u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
Povezivanje s lokalnom žičnom mrežom – LAN (samo određeni proizvodi)
Ako računalo želite povezati izravno s usmjerivačem u svom domu (umjesto bežičnog rada) ili se želite
povezati s postojećom mrežom u uredu, upotrijebite LAN vezu.
NAPOMENA: značajka naziva HP LAN-WLAN Protection možda je omogućena na vašem računalu. Ona
prekida bežičnu (Wi-Fi) vezu kada se izravno povežete s LAN mrežom. Dodatne informacije o značajki HP LANWLAN Protection potražite u odjeljku Korištenje značajke HP LAN-WLAN Protection (samo neki proizvodi)
na stranici 21.
Ako na računalu nema priključka RJ-45, za povezivanje s LAN mrežom trebat će vam mrežni kabel RJ-45 s 8
pinova, dodatna priključna stanica ili proizvod za proširenje.
Da biste priključili mrežni kabel, slijedite ove korake:
1.
20
Priključite mrežni kabel u mrežni priključak (1) na računalu, dodatnoj priključnoj stanici ili proizvodu za
proširenje.
Poglavlje 3 Mrežne veze
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priključite u zidnu mrežnu utičnicu (2) ili usmjerivač.
NAPOMENA: ako mrežni kabel sadrži sklop za utišavanje buke (3), koji sprječava interferenciju s
televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj sklopa kabela prema računalu.
Korištenje značajke HP LAN-WLAN Protection (samo neki proizvodi)
U LAN okruženju možete postaviti HP LAN-WLAN Protection radi zaštite LAN mreže od neovlaštenog bežičnog
pristupa. Kada je značajka HP LAN-WLAN Protection omogućena, WLAN (Wi-Fi) veza isključuje se kada je
računalo izravno povezano s LAN mrežom.
Uključivanje i prilagodba značajke HP LAN-WLAN Protection
1.
Priključite mrežni kabel u mrežni priključak na računalu, dodatnoj priključnoj stanici ili proizvodu za
proširenje.
2.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo te brzo pritisnite i držite gumb za smanjivanje
glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje). Dodirnite tipku f10 da biste
pristupili programu Computer Setup.
3.
Odaberite Advanced (Napredno), a zatim Built-in Device Options (Mogućnosti ugrađenih uređaja).
4.
Potvrdite okvir za LAN/WLAN Auto Switching (Automatsko LAN/WLAN prebacivanje) da biste isključili
WLAN veze kada ste povezani s LAN mrežom.
5.
Da biste spremili promjene i zatvorili Computer Setup (Postavljanje računala), u donjem lijevom kutu
zaslona odaberite ikonu Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Povezivanje sa žičnom mrežom
21
Korištenje programa HP MAC Address Manager za prepoznavanje
računala na mreži (samo odabrani proizvodi)
MAC (Media Access Control) adresu sustava možete omogućiti da bi se vaše računalo i njegove komunikacije
na mrežama na prilagodljivi način mogle prepoznati. MAC adresa sustava omogućuje jedinstveno
prepoznavanje čak i kada je računalo povezano putem vanjskog uređaja, primjerice priključne stanice ili
vanjskog bežičnog prilagodnika. Ta je adresa prema zadanim postavkama onemogućena.
Uključivanje i prilagodba MAC adrese sustava
1.
Priključite mrežni kabel u mrežni priključak na računalu, dodatnoj priključnoj stanici ili proizvodu za
proširenje.
2.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo te brzo pritisnite i držite gumb za smanjivanje
glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje). Dodirnite tipku f10 da biste
pristupili programu Computer Setup.
3.
Odaberite Advanced (Napredno), a zatim Host Based MAC Address (MAC adresa utemeljena na
domaćinu).
4.
U okviru s desne strane mogućnosti Host Based MAC Address (MAC adresa utemeljena na domaćinu)
odaberite System (Sustav) da biste omogućili MAC adresu utemeljenu na domaćinu ili Custom
(Prilagođeno) da biste prilagodili adresu.
5.
Odaberite redoslijed pokretanja i podržane uređaje.
6.
Ako ste odabrali Custom (Prilagođeno), odaberite MAC ADDRESS (MAC adresa), unesite prilagođenu MAC
adresu pa pritisnite enter da biste je spremili.
7.
Da biste spremili promjene i zatvorili Computer Setup (Postavljanje računala), u donjem lijevom kutu
zaslona odaberite ikonu Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Dodatnu dokumentaciju o programu HP MAC Address Manager i korištenju MAC adresa sustava potražite na
adresi http://www.hp.com/support. Odaberite Pronađite svoj proizvod pa slijedite upute na zaslonu.
22
Poglavlje 3 Mrežne veze
4
Kretanje po zaslonu
Po računalnom se zaslonu možete kretati na sljedeće načine:
●
pomoću dodirnih gesta izravno na računalnom zaslonu (samo odabrani proizvodi)
●
pomoću dodirnih gesta na dodirnoj pločici (TouchPadu)
●
pomoću tipkovnice i dodatnog miša (miš se kupuje zasebno)
●
pomoću pokazivačkog štapića (samo odabrani proizvodi)
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
Dodirna pločica (TouchPad) pomaže u kretanju računalnim zaslonom i upravljanju pokazivačem jednostavnim
dodirnim gestama. Lijevi i desni gumb dodirne pločice (TouchPada) možete koristiti i kao odgovarajuće tipke
na vanjskom mišu. Za kretanje po dodirnom zaslonu (samo odabrani proizvodi), zaslon dodirujte izravno
upotrebom gesti opisanih u ovom poglavlju.
Također možete prilagoditi geste i pogledati pokazne prikaze rada gesti. U okvir za pretraživanje na
programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. U
odrednici Uređaji i pisači odaberite Miš.
NAPOMENA: ako nije drugačije napomenuto, geste se mogu koristiti na dodirnoj pločici ili na dodirnom
zaslonu (samo odabrani proizvodi).
Dodir
Pomoću geste dodira/dvostrukog dodira odaberite ili otvorite stavku na zaslonu.
●
Pokažite na stavku na zaslonu, a zatim jednim prstom dodirnite područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirni zaslon da biste je odabrali. Dva puta dodirnite stavku da biste je otvorili.
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
Koristite uvećavanje/smanjivanje prikaza dvama prstima da biste smanjili ili uvećali slike ili tekst.
●
Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste približite.
●
Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste odvojite.
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
23
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna pločica)
Koristite pomicanje dvama prstima da biste se na stranici ili slici pomicali gore, dolje ili na stranu.
●
Smjestite dva lagano razdvojena prsta na područje dodirne pločice (TouchPada) i zatim ih povucite gore,
dolje, lijevo ili desno.
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica)
Koristite dodir s dva prsta da biste otvorili izbornik za objekt na zaslonu.
NAPOMENA: dodir s dva prsta pokreće istu funkciju kao i klik desnom tipkom miša.
●
Dodirnite dvama prstima zonu dodirne pločice i pritisnite da biste otvorili izbornik mogućnosti za
odabrani objekt.
Dodir s četiri prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
Dodirnite s četiri prsta da biste otvorili akcijski centar.
●
24
S četiri prsta dodirnite dodirnu pločicu (TouchPad) da biste otvorili akcijski centar i prikazali trenutne
postavke i obavijesti.
Poglavlje 4 Kretanje po zaslonu
Povlačenje trima prstima (samo dodirna pločica (TouchPad))
Povucite trima prstima da biste prikazali otvorene prozore i naizmjenično koristili otvorene prozore i radnu
površinu.
●
Povucite trima prstima od sebe da biste prikazali sve otvorene prozore.
●
Povucite trima prstima prema sebi da biste prikazali radnu površinu.
●
Povucite trima prstima ulijevo ili udesno da biste naizmjenično koristili otvorene prozore.
Klizanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)
Kližite jednim prstom za kretanje ili pomicanje kroz popise i stranice ili za pomicanje objekta.
●
Da biste se pomicali po zaslonu, lagano kližite jednim prstom po zaslonu u smjeru u kojem se želite
kretati.
●
Da biste premjestili neki objekt, pritisnite ga i držite prstom, a zatim povucite prst da biste premjestili
objekt.
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
25
Upotreba tipkovnice i dodatnog miša
Tipkovnica i miš omogućuju upisivanje, odabir stavki, pomicanje i jednake funkcije kao i dodirne geste.
Tipkovnica omogućuje i izvršavanje određenih funkcija pomoću akcijskih tipki i kombinacija tipki.
NAPOMENA: ovisno o državi ili regiji, tipke i funkcije tipkovnice mogu se razlikovati od onih koje su
spomenute u ovom odjeljku.
Upotreba integrirane numeričke tipkovnice
Računalo je opremljeno integriranom numeričkom tipkovnicom, a podržava i dodatnu vanjsku numeričku
tipkovnicu ili dodatnu vanjsku tipkovnicu koja sadrži numeričku tipkovnicu. Dodatne informacije o integriranoj
numeričkoj tipkovnici potražite u odjeljku Tipke na stranici 11.
Komponenta
Tipka num lk
Opis
Upravlja radom integrirane numeričke tipkovnice. Pritisnite tipku da
biste se prebacivali između standardne numeričke funkcije vanjske
tipkovnice (tvornički postavljeno) i navigacijske funkcije (naznačene
strelicama na tipkama).
NAPOMENA: funkcija tipkovnice koja je aktivna ako je računalo
isključeno bit će ponovno obnovljena kada se računalo uključi.
Ugrađena numerička tipkovnica
26
Poglavlje 4 Kretanje po zaslonu
Tvornički je postavljena da bi funkcionirala kao vanjska numerička
tipkovnica. Da biste se prebacili između te numeričke funkcije i
navigacijske funkcije (naznačene tipkama sa strelicama) pritisnite
tipku num lk.
5
Značajke za zabavu
HP-ovo računalo možete koristiti za posao i zabavu, za druženje s drugim korisnicima putem web-kamere, za
kombiniranje audiodatoteka i videodatoteka te za povezivanje s vanjskim uređajima kao što su projektor,
monitor, televizor i zvučnici. Upute za pronalaženje audioznačajki, videoznačajki i značajki kamere na računalu
potražite u odjeljku Komponente na stranici 3.
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi)
Vaše računalo ima web-kameru (integriranu kameru) koja snima videozapise i fotografije. Na nekim je
modelima moguće održavati videokonferencije i razgovore putem interneta pomoću strujanja videozapisa.
▲
Da biste pristupili kameri, u okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite kamera, a zatim na
popisu aplikacija odaberite Kamera.
Upotreba zvuka
Možete preuzimati i slušati glazbu, izravno primati audiosadržaj s weba (uključujući radio), snimati zvuk ili
miješati zvuk i videozapis da biste stvarali multimedijske sadržaje. Možete i reproducirati glazbene CD-ove na
računalu (na određenim modelima) ili priključiti vanjski optički pogon da biste reproducirali CD-ove. Da biste
još više uživali u glazbi, priključite slušalice ili zvučnike.
Povezivanje zvučnika
Ožičene zvučnike možete s računalom povezati priključivanjem na USB priključak ili kombiniranu utičnicu za
audioizlaz (slušalice) / audioulaz (mikrofon) na računalu ili pak priključnoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računalom, slijedite upute proizvođača uređaja. Da biste povezali
zvučnike visoke razlučivosti s računalom, pogledajte odjeljak Postavljanje HDMI zvuka na stranici 30. Prije
priključivanja zvučnika smanjite glasnoću zvuka.
Povezivanje slušalica
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od tjelesne ozljede, smanjite glasnoću prije nego što stavite
slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u Obavijestima o
propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša.
Pristupanje dokumentu:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom Korisnički priručnici.
Ožičene slušalice možete priključiti u utičnicu za slušalice ili u kombiniranu utičnicu za audioizlaz (slušalice) /
utičnicu za audioulaz (mikrofon) na računalu.
Da biste bežične slušalice povezali s računalom, slijedite upute proizvođača uređaja.
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi)
27
Povezivanje slušalica s mikrofonom
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od tjelesne ozljede, smanjite glasnoću prije nego što stavite
slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u Obavijestima o
propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša.
Pristupanje dokumentu:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom Korisnički priručnici.
Slušalice u kombinaciji s mikrofonom nazivaju se još i naglavni kompleti ili naglavne slušalice. Ožičene
slušalice s mikrofonom možete priključiti u kombiniranu utičnicu za audioizlaz (slušalice) / audioulaz
(mikrofon) na računalu.
Da biste na računalo priključili bežične slušalice s mikrofonom, slijedite upute proizvođača uređaja.
Upotreba postavki zvuka
Koristite postavke zvuka da biste prilagodili glasnoću sustava, promijenili zvukove sustava ili upravljali
audiouređajima.
Za prikaz ili promjenu zvuka:
▲
U okviru za pretraživanje na programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka
Ploča, odaberite Hardver i Zvuk, a zatim odaberite Zvuk.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, odaberite Upravljačka ploča, potom Hardver i zvuk, a zatim
odaberite Zvuk.
Vaše računalo može sadržavati poboljšani zvučni sustav kao što su Bang & Olufsen, DTS, Beats audio ili
sustavi drugog proizvođača. Stoga vaše računalo može sadržavati napredne audio značajke kojima možete
upravljati s upravljačke ploče vašeg zvučnog sustava.
Koristite upravljačku ploču za zvuk da biste pregledali postavke zvuka i upravljali njima.
▲
Upišite upravljačka ploča u okvir za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Upravljačka
ploča, odaberite Hardver i zvuk, a zatim odaberite upravljačku ploču vašeg zvučnog sustava.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, odaberite Upravljačka ploča, odaberite Hardver i zvuk, a
zatim odaberite upravljačku ploču vašeg zvučnog sustava.
Upotreba funkcije za videozapise
Vaše je računalo snažan videouređaj koji vam omogućuje gledanje videozapisa koji se strujanjem prenose s
omiljenih web-mjesta te preuzimanje videozapisa i filmova radi gledanja na računalu bez potrebe za
povezivanjem s mrežom.
Da biste povećali užitak gledanja, povežite vanjski monitor, projektor ili TV pomoću videopriključka na
računalu.
28
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
VAŽNO: vanjski uređaj mora biti spojen ispravnim kabelom na ispravan priključak. Slijedite upute
proizvođača uređaja.
Informacije o korištenju videoznačajki potražite u HP Support Assistant.
Povezivanje videouređaja pomoću kabela USB Type-C (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: za povezivanje USB Type-C Thunderbolt® uređaja s računalom potreban je USB Type-C kabel,
koji se kupuje zasebno.
Da biste prikazali videozapis ili zaslon visoke razlučivosti na vanjskom Thunderbolt uređaju, priključite
Thunderbolt uređaj prema sljedećim uputama:
1.
Jedan kraj USB Type-C kabela priključite u USB Type-C Thunderbolt priključak računala.
2.
Drugi kraj kabela priključite u vanjski Thunderbolt uređaj.
3.
Pritišćite fn + f4 da biste sliku računala prebacivali s jednog na drugi od četiri moguća stanja prikaza.
●
Samo zaslon računala: prikaz slike sa zaslona samo na računalu
●
Duplicirano: istodobni prikaz slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju
●
Prošireno: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju
Svakim pritiskom na tipke fn + f4 mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. Odaberite gumb Start,
odaberite Postavke, potom Sustav, pa Zaslon, a zatim Napredne postavke prikaza. Odaberite
odgovarajuću razlučivost, a zatim odaberite Primijeni.
Povezivanje videouređaja pomoću HDMI kabela (samo određeni proizvodi)
NAPOMENA: za povezivanje HDMI uređaja s računalom potreban je HDMI kabel, koji se kupuje zasebno.
Upotreba funkcije za videozapise
29
Da biste prikazali sliku zaslona računala na televizoru ili monitoru visoke razlučivosti, povežite uređaj visoke
razlučivosti prema sljedećim uputama:
1.
Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI priključak računala.
2.
Priključite drugi kraj kabela u TV ili monitor visoke razlučivosti.
3.
Pritišćite fn + f4 da biste sliku računala prebacivali s jednog na drugi od četiri moguća stanja prikaza:
●
Samo zaslon PC-ja: prikaz slike sa zaslona samo na računalu.
●
Dupliciraj: istodobni prikaz slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Proširi: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju.
Svakim pritiskom na tipke fn + f4 mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. Odaberite gumb Start,
odaberite Postavke, potom Sustav, pa Zaslon, a zatim Napredne postavke prikaza. Odaberite
odgovarajuću razlučivost, a zatim odaberite Primijeni.
Postavljanje HDMI zvuka
HDMI je jedino videosučelje koje podržava video i audiosadržaje visoke razlučivosti. Kada povežete HDMI TV s
računalom, možete uključiti HDMI zvuk praćenjem sljedećih koraka:
1.
Desnom tipkom miša kliknite ikonu Zvučnici u području obavijesti na desnom kraju programske trake, a
zatim odaberite Uređaji za reproduciranje.
2.
Na kartici Reprodukcija odaberite naziv digitalnog izlaznog uređaja.
3.
Kliknite Postavi kao zadano, a zatim U redu.
Vraćanje zvuka na zvučnike računala:
30
1.
Desnom tipkom miša kliknite ikonu Zvučnici u području obavijesti na desnom kraju programske trake, a
zatim kliknite Uređaji za reproduciranje.
2.
Na kartici Reprodukcija kliknite Zvučnici.
3.
Kliknite Postavi kao zadano, a zatim U redu.
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
Otkrivanje i povezivanje žičanih zaslona pomoću MultiStream Transporta
MultiStream Transport (MST) omogućuje povezivanje više ožičenih uređaja za prikaz s vašim računalom
povezivanjem na priključak VGA ili priključak DisplayPort na računalu, kao i na priključak VGA ili priključak
DisplayPort na koncentratoru ili vanjskoj priključnoj stanici. Spajanje možete obaviti na nekoliko načina,
ovisno o vrsti grafičkog kontrolera instaliranog na vaše računalo i o tome ima li vaše računalo ugrađeni
koncentrator. Idite na Upravitelj uređaja da biste saznali koji je hardver instaliran na vašem računalu.
▲
Upišite upravitelj uređaja u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju Upravitelj uređaja. Prikazuje se popis svih uređaja instaliranih na računalo.
Spajanje zaslona na računala s AMD-om ili Nvidia grafikom (s opcijskim koncentratorom)
NAPOMENA: pomoću AMD grafičkog kontrolera možete spojiti do 6 vanjskih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: pomoću Nvidia grafičkog kontrolera možete spojiti do 4 vanjskih uređaja za prikaz.
Da biste postavili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite vanjski koncentrator (kupuje se zasebno) u priključak DisplayPort na računalu pomoću DP DP kabela (kupuje se zasebno). Provjerite je li strujni adapter koncentratora priključen na AC napajanje.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili priključak DisplayPort na koncentratoru.
3.
Da biste vidjeli sve priključene uređaje za prikaz, u okvir za pretraživanje na programskoj traci unesite
device manager (upravitelj uređaja), a zatim odaberite aplikaciju Device Manager. Ako ne vidite
jedan od priključenih zaslona, provjerite je li svaki uređaj povezan s ispravnim priključkom na
koncentratoru.
NAPOMENA: mogućnosti za višestruke zaslone obuhvaćaju Dupliciranje kojim se zaslon vašeg
računala zrcali na svim omogućenim uređajima za prikaz ili Proširivanje kojim se zaslon vašeg računala
proširuje preko svih omogućenih uređaja za prikaz.
Spajanje zaslona na računala s Intel grafikom (s opcijskim koncentratorom)
NAPOMENA: pomoću Intelovog grafičkog kontrolera možete spojiti do 3 uređaja za prikaz.
Da biste postavili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Priključite vanjski koncentrator (kupuje se zasebno) u priključak DisplayPort na računalu pomoću DP DP kabela (kupuje se zasebno). Provjerite je li strujni adapter koncentratora priključen na AC napajanje.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili priključak DisplayPort na koncentratoru.
3.
Kada sustav Windows otkrije zaslon povezan s DP koncentratorom, prikazuje se dijaloški okvir Obavijest
o DisplayPort topologiji. Kliknite odgovarajuće mogućnosti da biste konfigurirali svoje zaslone.
Mogućnosti za višestruke zaslone obuhvaćaju Dupliciranje kojim se zaslon vašeg računala zrcali na svim
omogućenim uređajima za prikaz ili Proširivanje kojim se zaslon vašeg računala proširuje preko svih
omogućenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: ako se taj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite je li svaki vanjski uređaj za prikaz priključen
na odgovarajući priključak na koncentratoru. Da biste saznali više, odaberite gumb Start, odaberite
Postavke, potom Sustav, pa Zaslon, a zatim Napredne postavke prikaza. Odaberite odgovarajuću
razlučivost, a zatim odaberite Primijeni.
Upotreba funkcije za videozapise
31
Spajanje zaslona na računala s Intel grafikom (s ugrađenim koncentratorom)
Pomoću ugrađenog koncentratora i Intelova grafičkog kontrolera možete spojiti do 3 uređaja za prikaz u
sljedećim konfiguracijama:
●
Dva DP zaslona razlučivosti 1920 x 1200 povezana s računalom + jedan VGA zaslon razlučivosti 1920 x
1200 spojen na stanicu za spajanje
●
Jedan DP zaslon razlučivosti 2560 x 1600 povezan s računalom + jedan VGA zaslon razlučivosti 1920 x
1200 spojen na stanicu za spajanje
Da biste postavili više uređaja za prikaz, slijedite ove korake:
1.
Povežite vanjske uređaje za prikaz na VGA ili DisplayPort (DP) priključke na kućištu računala ili stanici za
spajanje.
2.
Kada sustav Windows otkrije zaslon povezan s DP koncentratorom, prikazuje se dijaloški okvir Obavijest
o DisplayPort topologiji. Kliknite odgovarajuće mogućnosti da biste konfigurirali svoje zaslone.
Mogućnosti za višestruke zaslone obuhvaćaju Dupliciranje kojim se zaslon vašeg računala zrcali na svim
omogućenim uređajima za prikaz ili Proširivanje kojim se zaslon vašeg računala proširuje preko svih
omogućenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: ako se taj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite je li svaki vanjski uređaj za prikaz priključen
na odgovarajući priključak na koncentratoru. Da biste saznali više, odaberite gumb Start, odaberite
Postavke, potom Sustav, pa Zaslon, a zatim Napredne postavke prikaza. Odaberite odgovarajuću
razlučivost, a zatim odaberite Primijeni.
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s
njima (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: da biste saznali koju vrstu zaslona imate (Miracast-kompatibilnu ili Intel WiDi®), pogledajte
dokumentaciju isporučenu s TV-om ili sekundarnim zaslonom.
Da biste otkrili bežične zaslone kompatibilne sa standardom Miracast i povezali se s njima bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake u nastavku.
Da biste otvorili Miracast, učinite sljedeće:
▲
32
Upišite projekcija u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Projekcija na drugi
zaslon. Kliknite ikonu Poveži s bežičnim zaslonom, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
6
Upravljanje napajanjem
Računalo može upotrebljavati baterijsko ili vanjsko napajanje. Ako računalo radi na baterijskom napajanju, a
nije dostupan vanjski izvor napajanja za punjenje baterije, važno je nadzirati i štedjeti bateriju.
Neke značajke upravljanja napajanjem navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem
računalu.
Upotreba stanja mirovanja i hibernacije
OPREZ: postoji nekoliko dobro poznatih slabosti kada je računalo u stanju mirovanja. Da biste
neovlaštenom korisniku onemogućili pristup podacima na vašem računalu, čak i šifriranim podacima, HP
preporučuje da uvijek pokrenete stanje hibernacije umjesto mirovanja kada računalo neće biti u vašem
fizičkom posjedu. To je osobito važno kada putujete sa svojim računalom.
OPREZ: da biste smanjili rizik od mogućeg smanjenja kvalitete audio i videozapisa, gubitka funkcionalnosti
audio ili videoreprodukcije ili gubitka podataka, nemojte pokretati stanje mirovanja dok očitavate ili snimate
na disk ili na vanjsku medijsku karticu.
Windows ima dva stanja uštede energije – stanje mirovanja i stanje hibernacije.
●
Mirovanje – stanje mirovanja automatski se pokreće nakon razdoblja neaktivnosti. Vaš se rad sprema u
memoriju da biste vrlo brzo mogli nastaviti rad. Stanje mirovanja možete i ručno pokrenuti. Dodatne
informacije potražite u odjeljku Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega na stranici 33.
●
Hibernacija – stanje hibernacije aktivira se automatski ako razina napunjenosti baterije padne na kritičnu
razinu. U stanju hibernacije vaš se rad sprema u hibernacijsku datoteku, a računalo se isključuje. Stanje
hibernacije možete i ručno pokrenuti. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pokretanje stanja
hibernacije i izlaz iz njega (samo odabrani proizvodi) na stranici 34.
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
Stanje mirovanja možete pokrenuti na bilo koji sljedeći način:
●
Zatvorite zaslon (samo odabrani proizvodi).
●
Odaberite gumb Start, zatim ikonu Uključi/isključi, a potom Stanje mirovanja.
●
Pritisnite gumb za stanje mirovanja, na primjer, fn+f3 (samo odabrani proizvodi)
Iz stanja mirovanja možete izaći na bilo koji od sljedećih načina:
●
Nakratko pritisnite gumb za uključivanje.
●
Ako je računalo zatvoreno, podignite zaslon (samo odabrani proizvodi).
●
Pritisnite tipku na tipkovnici (samo odabrani proizvodi).
●
Dodirnite dodirnu pločicu (TouchPad) (samo odabrani proizvodi).
Kada računalo izađe iz stanja mirovanja, vaš se rad vraća na zaslon.
NAPOMENA: ako ste postavili da je potrebna lozinka prilikom izlaska iz stanja mirovanja, morate unijeti
svoju lozinku za Windows prije povratka na zaslon.
Upotreba stanja mirovanja i hibernacije
33
Pokretanje stanja hibernacije i izlaz iz njega (samo odabrani proizvodi)
Pomoću mogućnosti napajanja možete omogućiti korisnički pokrenutu hibernaciju i promijeniti druge
postavke napajanja i isteka vremena.
1.
Upišite mogućnosti napajanja u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite
Mogućnosti napajanja.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite ikonu Napajanje
, a zatim odaberite Mogućnosti napajanja.
2.
U lijevom oknu odaberite Odabir funkcija gumba za uključivanje (tekst se može razlikovati ovisno o
proizvodu).
3.
Ovisno o proizvodu, možete omogućiti hibernaciju za napajanje iz baterije ili vanjsko napajanje u bilo
kojem od sljedećih načina:
●
Gumb Napajanje – u odjeljku Postavke za gumb Napajanje, gumb stanja mirovanja i postavke
poklopca (tekst se može razlikovati ovisno o proizvodu) odaberite Kada pritisnem gumb
Napajanje, a zatim odaberite Hibernacija.
●
Gumb za stanje mirovanja – u odjeljku Postavke za gumb Napajanje, gumb stanja mirovanja i
postavke poklopca (tekst se može razlikovati ovisno o proizvodu) odaberite Kada pritisnem gumb
za stanje mirovanja, a zatim odaberite Hibernacija.
●
Poklopac – u odjeljku Postavke za gumb Napajanje, gumb stanja mirovanja i postavke poklopca
(tekst se može razlikovati ovisno o proizvodu) odaberite Kada zatvorim poklopac, a zatim
odaberite Hibernacija.
●
Izbornik Napajanje– odaberite Promjena trenutno nedostupnih postavki, a zatim u odjeljku
Postavke isključivanja potvrdite okvir Hibernacija.
Izborniku Napajanje možete pristupiti ako odaberete gumb Start.
4.
Odaberite Spremi promjene.
▲
Da biste pokrenuli hibernaciju, koristite način koji ste omogućili u 3. koraku.
▲
Da biste izašli iz hibernacije, kratko pritisnite gumb za uključivanje.
NAPOMENA: ako ste postavili da je potrebna lozinka prilikom izlaska iz stanja hibernacije, prije povratka na
zaslon morate unijeti svoju lozinku za Windows.
Isključivanje računala
OPREZ: podaci koji nisu spremljeni izgubit će se kad se računalo isključi. Svakako spremite svoj rad prije no
što isključite računalo.
Naredba Isključi računalo zatvara sve otvorene programe, uključujući i operacijski sustav, te nakon toga
isključuje zaslon i računalo.
Isključite računalo ako dulje vrijeme neće biti upotrebljavan ni priključen u vanjsko napajanje.
Preporučuje se korištenje naredbe za isključivanje sustava Windows.
NAPOMENA: ako je računalo u stanju mirovanja ili hibernacije, najprije izađite iz stanja mirovanja ili
hibernacije kratkim pritiskom na gumb za uključivanje.
34
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite gumb Start, zatim ikonu Uključi/isključi, a potom Isključi.
Ako računalo ne reagira i vi ne možete upotrebljavati prethodne postupke isključivanja, isprobajte sljedeće
izvanredne postupke prema priloženom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete, zatim kliknite ikonu Uključi/isključi, a potom odaberite Isključi.
●
Pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje najmanje 10 sekundi.
●
Ako računalo sadrži korisnički zamjenjivu bateriju (samo odabrani proizvodi), isključite računalo iz
vanjskog napajanja, a zatim uklonite bateriju.
Korištenje ikone napajanja i mogućnosti napajanja
Ikona Napajanje
nalazi se na programskoj traci sustava Windows. Ikona Napajanje omogućuje brzi
pristup postavkama napajanja i prikaz preostalog kapaciteta baterije.
●
Da biste vidjeli postotak preostalog punjenja baterije i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač miša
iznad ikone Napajanje
●
.
Da biste koristili mogućnosti napajanja, desnom tipkom miša kliknite ikonu Napajanje
, a zatim
odaberite Mogućnosti napajanja. U okvir za pretraživanje na programskoj traci možete upisati power
options (mogućnosti napajanja), a zatim odabrati Mogućnosti napajanja.
Drugačije ikone napajanja upućuju na to napaja li se računalo iz baterije ili iz vanjskog napajanja.
Postavljanjem pokazivača miša iznad ikone prikazuje se poruka ako se napunjenost baterije smanji na kritičnu
razinu.
Rad uz baterijsko napajanje
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo bateriju koja je
došla s računalom, zamjensku bateriju koju je dao HP ili kompatibilnu bateriju kupljenu pri HP-u.
Kad se u računalu nalazi napunjena baterija, a računalo nije spojeno na vanjsko napajanje, radit će na
baterijskom napajanju. Kada je računalo isključeno i odspojeno iz vanjskog napajanja, baterija u računalu
polagano se prazni. Računalo prikazuje poruku kada napunjenost baterije dostigne nisku ili kritičnu razinu.
Vijek trajanja baterije računala ovisi o postavkama upravljanja napajanjem, programima koji se na njemu
izvode, svjetlini zaslona, vanjskim uređajima koji su povezani s računalom i ostalim čimbenicima.
NAPOMENA: kada od računala odvojite vanjsko napajanje, svjetlina zaslona automatski se smanjuje radi
štednje baterije. Na nekim modelima računala možete i mijenjati načine grafičkog prikaza da biste produljili
trajanje baterije.
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
HP-ova značajka brzog punjenja omogućuje vam brzo punjenje baterije računala. Vrijeme punjenja može se
razlikovati +/-10 %. Ovisno o modelu računala i HP-ovu prilagodniku izmjeničnog napona koji ste dobili uz
računalo, HP-ova značajka brzog punjenja funkcionira na neki od sljedećih načina:
Korištenje ikone napajanja i mogućnosti napajanja
35
●
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 50 %, baterija će se do 50 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 30 minuta.
●
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 90 %, baterija će se do 90 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 90 minuta.
Da biste koristili HP-ovu značajku brzog punjenja, isključite računalo pa priključite prilagodnik izmjenične
struje na računalo i na vanjski izvor napajanja.
Prikaz napunjenosti baterije
Da biste vidjeli postotak preostalog punjenja baterije i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač miša iznad
ikone Napajanje
.
Pronalaženje informacija o bateriji u programu HP Support Assistant (samo
odabrani proizvodi)
Da biste pristupili podacima o bateriji, učinite sljedeće:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Dijagnostika i alati, a potom HP-ova provjera baterije. U slučaju da se
prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se službi za podršku.
HP Support Assistant pruža sljedeće alate i informacije o bateriji:
●
HP-ova provjera baterije
●
informacije o vrstama baterija, specifikacijama, vijeku trajanja i kapacitetu
Ušteda energije baterije
Da biste uštedjeli energiju baterije i maksimalno produljili njezin vijek trajanja:
●
smanjite osvjetljenje zaslona
●
pod Mogućnosti napajanja odaberite postavku Ušteda energije.
●
isključite bežične uređaje kada ih ne upotrebljavate
●
odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite, primjerice
vanjski tvrdi disk priključen na USB priključak
●
zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte.
●
prije prestanka rada pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti, dolazi do
sljedećeg:
●
Žaruljica baterije (samo odabrani proizvodi) označava nisku ili kritičnu razinu napunjenosti baterije.
– ili –
36
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
●
Ikona Napajanje
prikazuje obavijest o niskoj ili kritičnoj razini napunjenosti baterije.
NAPOMENA: dodatne informacije o ikoni Napajanje potražite u odjeljku Korištenje ikone napajanja i
mogućnosti napajanja na stranici 35.
Računalo poduzima sljedeće aktivnosti za kritičnu razinu napunjenosti baterije:
●
ako je hibernacija onemogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će nakratko
ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i izgubiti sve podatke koji nisu bili spremljeni
●
ako je hibernacija omogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će pokrenuti
stanje hibernacije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
Priključite jedan od sljedećih uređaja u računalo i vanjsko napajanje:
●
prilagodnik izmjeničnog napona
●
dodatnu priključnu stanicu ili proizvod za proširenje
●
dodatni prilagodnik napajanja kupljen kao dodatak od tvrtke HP
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Spremite svoj rad i isključite računalo.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja hibernacije
1.
Prilagodnik izmjeničnog napona priključite u računalo i vanjsko napajanje.
2.
Napustite stanje hibernacije pritiskom gumba za uključivanje.
Korisnički zamjenjiva baterija
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo korisnički
zamjenjivu bateriju koja je došla s računalom, zamjensku bateriju koju je dao HP ili kompatibilnu bateriju
kupljenu pri HP-u.
OPREZ: vađenje baterije koju korisnik sam može zamijeniti, a koja je jedini izvor napajanja, može izazvati
gubitak podataka. Da biste spriječili gubitak podataka, spremite svoj rad ili isključite računalo kroz sustav
Windows prije no što uklonite bateriju.
Uklanjanje korisnički zamjenjive baterije
Vađenje baterije:
OPREZ: vađenje baterije koja je jedini izvor napajanja računala može prouzročiti gubitak podataka. Da ne
biste izgubili podatke, prije vađenja baterije spremite sve na čemu radite i isključite računalo putem sustava
Windows.
1.
Preokrenite računalo i postavite ga na ravnu površinu.
Rad uz baterijsko napajanje
37
38
2.
Povucite zasun za otpuštanje servisnih vratašca (1), a zatim uklonite vratašca (2).
3.
Povucite zasune za otpuštanje baterije (3), a zatim podignite zaštitu baterije (4) da biste je izvadili iz
računala.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Pohranjivanje baterije koju može zamijeniti korisnik
OPREZ: Da biste smanjili rizik od oštećenja baterije, nemojte je izlagati visokim temperaturama u duljim
vremenskim razdobljima.
Spremljenu biste bateriju trebali pregledati svakih šest mjeseci. Ako je kapacitet manje od 50 posto, napunite
bateriju prije vraćanja u pohranu.
Odlaganje baterije koju korisnik može zamijeniti
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od požara ili opeklina, nemojte rastavljati, gnječiti ni probijati bateriju;
nemojte izazivati kratki spoj na vanjskim kontaktima; ne bacajte bateriju u vatru ili vodu.
Pojedinosti o ispravnom načinu odlaganja baterije potražite u odjeljku Obavijesti o propisima, sigurnosti i
okolišu.
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
Rad uz vanjsko napajanje
Dodatne informacije o povezivanju s vanjskim izvorom napona potražite na posteru Upute za postavljanje
isporučenom uz računalo.
Računalo ne upotrebljava baterijsko napajanje dok je spojeno s vanjskim izmjeničnim napajanjem putem
odobrenog prilagodnika izmjeničnog napona ili dodatnog uređaja za sidrenje ili proširenje.
UPOZORENJE! Da biste umanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo onaj prilagodnik izmjeničnog
napona koji ste dobili uz računalo, zamjenski prilagodnik izmjeničnog napona koji ste dobili od HP-a ili
kompatibilni prilagodnik izmjeničnog napona koji ste kupili od HP-a.
UPOZORENJE!
Nemojte puniti bateriju računala dok se nalazite u zrakoplovu.
Priključite računalo u vanjsko napajanje u bilo kojem od sljedećih uvjeta:
●
prilikom punjenja ili kalibriranja baterije
●
prilikom instalacije ili ažuriranja sistemskog softvera
●
prilikom ažuriranja BIOS-a sustava
●
pri zapisivanju podataka na disk (samo odabrani modeli)
●
pri pokretanju defragmentacije diska na računalima s unutarnjim tvrdim diskovima
●
pri stvaranju sigurnosne kopije ili izvođenju oporavka
Kada spajate računalo na vanjsko napajanje:
●
počinje punjenje baterije
●
povećava se svjetlina zaslona
●
ikona Napajanje
mijenja izgled.
Kada isključite vanjski izvor napajanja:
Rad uz vanjsko napajanje
39
●
računalo prelazi na baterijsko napajanje
●
automatski se smanjuje svjetlina zaslona radi štednje baterije.
●
40
ikona Napajanje
mijenja izgled.
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
7
Sigurnost
Zaštita računala
Uobičajene sigurnosne značajke operacijskog sustava Windows i uslužnog programa za postavljanje računala
koje nema Windows (BIOS, koji radi u svim operacijskim sustavima) mogu zaštititi osobne postavke i podatke
od raznih opasnosti.
NAPOMENA: sigurnosna rješenja osmišljena su da odvraćaju od krađe. Ta rješenja ne mogu spriječiti krađu
ili nepravilnu upotrebu proizvoda.
NAPOMENA: prije no što računalo pošaljete na servis, stvorite sigurnosne kopije datoteka, izbrišite
povjerljive datoteke, a potom uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA: neke sigurnosne značajke navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem
računalu.
NAPOMENA: vaše računalo podržava CompuTrace – internetski sigurnosni servis za praćenje i oporavak
dostupan u određenim regijama. Ako vam računalo ukradu, CompuTrace ga može pratiti ako neovlašteni
korisnik pristupi internetu. Da biste koristili CompuTrace, morate kupiti softver i pretplatiti se na servis.
Informacije o naručivanju softvera CompuTrace potražite na adresi http://www.hp.com.
Opasnost za računalo
Sigurnosna značajka
Neovlaštena upotreba računala
●
Softver HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom,
pametnom karticom, beskontaktnom karticom,
registriranim otiscima prstiju ili drugim vjerodajnicama za
provjeru autentičnosti
●
Unos lozinke pri uključivanju BIOS-a
Neovlašteni pristup programu Computer Setup (Postavljanje
računala) (BIOS)
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup
(Postavljanje računala)*
Neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska
Lozinka za DriveLock (samo odabrani proizvodi) u programu
Computer Setup (Postavljanje računala)*
Neovlašteno pokretanje s dodatnog vanjskog optičkog pogona
(samo neki proizvodi), dodatnog vanjskog tvrdog diska (samo
neki proizvodi) ili internog mrežnog prilagodnika
Značajka mogućnosti pokretanja u programu Computer Setup*
(Postavljanje računala)
Neovlašten pristup korisničkom računu za Windows
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašteni pristup podacima
Windows BitLocker
Neovlašteno uklanjanje računala
Utor za sigurnosni kabel (korišten s dodatnim sigurnosnim
kabelom na samo odabranim proizvodima)
*Computer Setup (Postavljanje računala) ugrađeni je uslužni program utemeljen na ROM-u koji se može koristiti kada operacijski
sustav ne funkcionira ili se ne može učitati. Pokazivački uređaj (dodirnu pločicu (TouchPad), pokazivački štapić ili USB miš) ili tipkovnicu
možete koristiti da biste se kretali po programu Computer Setup (Postavljanje računala) i u njemu birali postavke.
NAPOMENA:
na tablet-računalima bez tipkovnice možete koristiti dodirni zaslon.
Zaštita računala
41
Upotreba lozinki
Lozinka je odabrana skupina znakova koja služi za osiguravanje podataka na računalu. Možete postaviti
nekoliko vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite upravljati pristupom podacima. Lozinke se mogu postaviti u
sustavu Windows ili u programu Computer Setup (Postavljanje računala) koji je unaprijed instaliran na
računalu.
●
Administratorska lozinka za BIOS, lozinka pri uključivanju i lozinka za DriveLock postavljaju se u
programu Computer Setup (Postavljanje računala) te njima upravlja BIOS sustava.
●
Lozinke sustava Windows postavljaju se samo u operacijskom sustavu Windows.
●
Ako zaboravite i korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock postavljenu u programu
Computer Setup, tvrdi disk zaštićen pomoću tih lozinki se trajno zaključava i više se ne može upotrijebiti.
Istu lozinku možete upotrijebiti za sigurnosnu značajku sustava Windows i programa Computer Setup
(Postavljanje računala).
Evo nekoliko savjeta za stvaranje i spremanje lozinki:
●
Prilikom stvaranja lozinki slijedite preduvjete koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za više aplikacija ili web-mjesta, a lozinku za Windows nemojte koristiti za
druge aplikacije ili web-mjesta.
●
Alat za upravljanje lozinkama programa HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) omogućuje
pohranu korisničkih imena i lozinki za sva web-mjesta i aplikacije. Ubuduće ih možete sigurno pročitati
ako ih ne možete zapamtiti.
●
Ne spremajte lozinku u datoteke na računalu.
U sljedećim tablicama navode se uobičajene administratorske lozinke za Windows i BIOS te opisuju njihove
funkcije.
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup računu sustava Windows na razini administratora.
NAPOMENA: postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup korisničkom računu u sustavu Windows.
* Za informacije o postavljanju administratorske ili korisničke lozinke za Windows upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje
na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku).
Postavljanje lozinki u programu Computer Setup
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup programu Computer Setup.
NAPOMENA: ako su omogućene značajke za sprječavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda je nećete
moći ukloniti dok ne onemogućite te značajke.
Lozinka pri uključivanju
42
Poglavlje 7 Sigurnost
●
Potrebno ju je unijeti prilikom svakog uključivanja ili
ponovnog pokretanja računala.
Lozinka
Funkcija
●
Ako zaboravite lozinku pri uključivanju, nećete moći uključiti
ni ponovno pokrenuti računalo.
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutarnjem tvrdom pogonu koji je zaštićen
značajkom DriveLock, a postavlja se u lozinkama za značajku
DriveLock tijekom postupka omogućivanja. Lozinka se koristi i za
uklanjanje zaštite DriveLock.
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutarnjem tvrdom pogonu koji je zaštićen
značajkom DriveLock, a postavlja se u lozinkama za značajku
DriveLock tijekom postupka omogućivanja.
*Pojedinosti o svakoj od tih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali lozinku, slijedite ove upute:
Zadavanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za
smanjenje glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
2.
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim Create BIOS administrator password (Stvaranje administratorske
lozinke za BIOS) ili Set Up BIOS administrator Password (Postavljanje administratorske lozinke za BIOS)
(samo odabrani proizvodi), a potom pritisnite enter.
3.
Unesite lozinku kada se to od vas zatraži.
4.
Kada se to od vas zatraži, ponovno unesite novu lozinku da biste je potvrdili.
5.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
Upotreba lozinki
43
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za
smanjenje glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
2.
Unesite trenutnu administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim Create BIOS administrator password (Stvaranje administratorske
lozinke za BIOS) ili Change Password (Promijeni lozinku) (samo odabrani proizvodi), a potom pritisnite
enter.
4.
Kad se to od vas zatraži, unesite trenutnu lozinku.
5.
Kad se to od vas zatraži, unesite novu lozinku.
6.
Kada se to od vas zatraži, ponovno unesite novu lozinku da biste je potvrdili.
7.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za
smanjenje glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
2.
Unesite trenutnu administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim Change BIOS administrator Password (Promjena administratorske
lozinke za BIOS) ili Change Password (Promijeni lozinku) (samo odabrani proizvodi), a potom pritisnite
enter.
4.
Kada se to od vas zatraži, unesite trenutnu lozinku.
5.
Kada se od vas zatraži nova lozinka, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
6.
Kada se od vas zatraži ponovni unos nove lozinke, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
7.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
44
Poglavlje 7 Sigurnost
Upisivanje administratorske lozinke za BIOS
Kada sustav zatraži BIOS administrator password (Administratorska lozinka za BIOS), upišite je (koristeći iste
tipke koje ste koristili prilikom postavljanja lozinke), a zatim pritisnite enter. Nakon dva neuspješna pokušaja
unosa administratorske lozinke za BIOS morate ponovno pokrenuti računalo i pokušati ponovno.
Korištenje mogućnosti sigurnosne značajke DriveLock
Zaštita DriveLock sprječava neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska. DriveLock je moguće primijeniti samo
na unutarnji tvrdi pogon ili tvrde pogone računala. Nakon primjene zaštite DriveLock na pogon potrebno je
unijeti lozinku da bi se pristupilo pogonu. Pogon mora biti umetnut u računalo ili napredni replikator priključka
da bi ga se moglo otključati.
Mogućnosti sigurnosne značajke DriveLock pružaju sljedeće:
●
Automatic DriveLock (Automatski DriveLock) – pogledajte Odabir značajke Automatic DriveLock (samo
odabrani proizvodi) na stranici 45.
●
Set DriveLock Master Password (Postavljanje glavne lozinke za DriveLock) – pogledajte Odabir ručne
mogućnosti DriveLock na stranici 47.
●
Enable DriveLock – (Omogućivanje značajke DriveLock) – pogledajte Omogućivanje značajke DriveLock i
postavljanje korisničke lozinke za DriveLock na stranici 48.
Odabir značajke Automatic DriveLock (samo odabrani proizvodi)
Prije omogućivanja značajke Automatic DriveLock morate postaviti administratorsku lozinku za BIOS. Kada je
Automatic DriveLock omogućen, stvorit će se nasumična korisnička lozinka za DriveLock i glavna lozinka za
DriveLock dobivena na temelju administratorske lozinke za BIOS. Kada je računalo uključeno, nasumično
stvorena korisnička lozinka automatski otključava pogon. Ako se pogon premjesti u drugo računalo, kada se
zatraži da upišete lozinku za DriveLock, morat ćete unijeti administratorsku lozinku za BIOS izvornog računala
da biste otključali pogon.
Omogućivanje značajke Automatic DriveLock
Da biste omogućili Automatic DriveLock, slijedite ove korake:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f10 da biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za smanjenje glasnoće dok se
ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer
Setup (Postavljanje računala).
2.
Kada se prikaže upit za unos administratorske lozinke za BIOS unesite administratorsku lozinku za BIOS,
a zatim pritisnite enter.
3.
Odaberite Security (Sigurnost), zatim Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska), pa
DriveLock/Automatic DriveLock, a potom pritisnite enter.
Upotreba lozinki
45
4.
Upotrijebite tipku enter, kliknite lijevom tipkom miša ili dodirnite zaslon da biste odabrali potvrdni okvir
Automatic DriveLock.
5.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Onemogućivanje značajke Automatic DriveLock
Da biste onemogućili DriveLock, slijedite ove korake:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f10 da biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za smanjenje glasnoće dok se
ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer
Setup (Postavljanje računala).
2.
Kada se prikaže upit za unos administratorske lozinke za BIOS unesite administratorsku lozinku za BIOS,
a zatim pritisnite enter.
3.
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog diska), pa DriveLock/
Automatic DriveLock, a potom pritisnite enter.
4.
Odaberite unutarnji tvrdi disk, a zatim pritisnite tipku enter.
5.
Upotrijebite tipku enter, kliknite lijevom tipkom miša ili dodirnite zaslon da biste poništili potvrdni okvir
Automatic DriveLock.
6.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
46
Poglavlje 7 Sigurnost
Unos lozinke za automatski DriveLock
Ako je mogućnost Automatic DriveLock omogućena i pogon je pričvršćen za izvorno računalo, nećete morati
unijeti lozinku za DriveLock da biste otključali pogon. No ako pogon premjestite u drugo računalo ili ako pak
zamijenite matičnu ploču izvorna računala, tražit će vas se da unesete lozinku za DriveLock.
Ako se to dogodi, kada se zatraži da unesete lozinku za DriveLock (DriveLock Password), unesite
administratorsku lozinku za BIOS izvornog računala (pomoću istih tipki koje ste koristili za postavljanje
lozinke), a zatim pritisnite enter da biste otključali pogon.
Nakon tri neuspjela pokušaja unosa lozinke morat ćete isključiti računalo pa pokušati ponovno.
Odabir ručne mogućnosti DriveLock
OPREZ: da biste spriječili da tvrdi disk zaštićen značajkom DriveLock postane trajno neupotrebljiv, spremite
korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock na neko sigurno mjesto daleko od računala. Ako
zaboravite obje lozinke za DriveLock, tvrdi će disk postati trajno zaključan i više ga nećete moći koristiti.
Da bi se zaštita DriveLock ručno primijenila na unutarnji tvrdi disk, u programu Computer Setup (Postavljanje
računala) potrebno je postaviti glavnu lozinku i omogućiti DriveLock. Prilikom korištenja zaštite DriveLock
pazite na sljedeće:
●
Nakon primjene zaštite DriveLock na tvrdi disk, moguće mu je pristupiti samo unosom korisničke ili
glavne lozinke za DriveLock.
●
Vlasnik korisničke lozinke za DriveLock trebao bi biti svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska.
Vlasnik glavne lozinke za DriveLock trebao bi biti administrator sustava ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička i glavna lozinka za DriveLock mogu biti istovjetne.
Upotreba lozinki
47
Postavljanje glavne lozinke za DriveLock
Da biste postavili glavnu lozinku za DriveLock, učinite sljedeće:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f10 da biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za smanjenje glasnoće dok se
ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer
Setup (Postavljanje računala).
2.
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim odaberite jednu od mogućnosti u odjeljku Hard Drive Utilities
(Uslužni programi tvrdog Diska), pa DriveLock/Automatic DriveLock i potom pritisnite enter.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Set DriveLock Master Password (Postavi glavnu lozinku za DriveLock), a zatim pritisnite
enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Slijedite upute na zaslonu da biste postavili glavnu lozinku za DriveLock.
NAPOMENA: prije izlaska iz programa Computer Setup (Postavljanje računala) možete omogućiti
DriveLock i postaviti korisničku lozinku za DriveLock. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Omogućivanje značajke DriveLock i postavljanje korisničke lozinke za DriveLock na stranici 48.
7.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom odaberite Yes (Da).
Omogućivanje značajke DriveLock i postavljanje korisničke lozinke za DriveLock
Da biste omogućili DriveLock i postavili korisničku lozinku za DriveLock, učinite sljedeće:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
2.
48
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f10 da biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za smanjenje glasnoće dok se
ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer
Setup (Postavljanje računala).
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog Diska), pa DriveLock/
Automatic DriveLock, a potom pritisnite enter.
Poglavlje 7 Sigurnost
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Enable DriveLock (Omogući DriveLock), a zatim pritisnite tipku enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Slijedite upute na zaslonu da biste postavili korisničku lozinku za DriveLock i omogućili DriveLock.
7.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom odaberite Yes (Da).
Onemogućivanje značajke DriveLock
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f10 da biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje zajedno s tipkom za smanjenje glasnoće dok se
ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer
Setup (Postavljanje računala).
2.
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog Diska), pa DriveLock/
Automatic DriveLock, a potom pritisnite enter.
3.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Disable DriveLock (Onemogućite DriveLock), a zatim pritisnite tipku enter.
5.
Slijedite upute na zaslonu da biste onemogućili DriveLock.
6.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom odaberite Yes (Da).
Unos lozinke za DriveLock
Provjerite je li tvrdi disk umetnut u računalo (a ne u dodatni priključni uređaj ili u vanjski MultiBay priključak).
Kada se zatraži da unesete lozinku za DriveLock (DriveLock Password), unesite korisničku ili glavnu lozinku
za DriveLock (pomoću istih tipki koje ste koristili za postavljanje lozinke), a zatim pritisnite Enter.
Nakon tri neuspjela pokušaja unosa lozinke morat ćete isključiti računalo pa pokušati ponovno.
Upotreba lozinki
49
Promjena lozinke za DriveLock
Da biste promijenili lozinku za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje računala), učinite sljedeće:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje.
3.
Kada se zatraži da unesete lozinku za DriveLock (DriveLock Password), upišite trenutnu korisničku ili
glavnu lozinku koju želite promijeniti, zatim pritisnite enter, a potom pritisnite ili dodirnite f10 da biste
otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
4.
Odaberite Safety (Sigurnost), zatim Hard Drive Utilities (Uslužni programi tvrdog Diska), pa DriveLock/
Automatic DriveLock, a potom pritisnite enter.
5.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
6.
Odaberite lozinku za DriveLock koju želite promijeniti, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste unijeli
lozinke.
NAPOMENA: mogućnost Change DriveLock Master Password (Promjena glavne lozinke za DriveLock)
vidljiva je samo ako je na upit za lozinku za DriveLock u trećem koraku odabrana glavna lozinka.
7.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom slijedite upute na zaslonu.
Windows Hello (samo odabrani proizvodi)
Na proizvodima opremljenima čitačem otiska prsta ili infracrvenom kamerom, možete koristiti Windows Hello
i prijaviti se povlačenjem prsta ili pogledom u kameru.
Da biste postavili Microsoft Hello, slijedite korake u nastavku:
1.
Odaberite gumb Start, zatim Postavke, Računi, a potom Mogućnosti prijave.
2.
U odjeljku Windows Hello slijedite upute na zaslonu i dodajte lozinku i brojčani PIN, a zatim registrirajte
otisak prsta ili ID lica.
NAPOMENA: PIN nema ograničenu duljinu, no može se sastojati samo od brojeva. Nisu dopušteni
slovni ni posebni znakovi.
Upotreba antivirusnog softvera
Kad računalo koristite za pristup e-pošti, mreži ili internetu, izlažete ga računalskim virusima. Računalski
virusi mogu onemogućiti operacijske sustave, programe ili uslužne programe te uzrokovati abnormalno
djelovanje.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih te u većini slučajeva popraviti prouzročenu štetu.
Antivirusni softver morate često ažurirati da biste trajno bili zaštićeni od novih virusa.
Windows Defender je unaprijed instaliran na računalo. Preporučujemo da nastavite koristiti antivirusni
program da biste potpuno zaštitili računalo.
Više informacija o računalnim virusima potražite u programu HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku).
Upotreba softverskog vatrozida
Vatrozidi služe sprječavanju neovlaštenog pristupa sustavu ili mreži. Vatrozid može biti samo softverski
program koji instalirate na računalo i/ili mrežu, ili pak rješenje koje objedinjuje hardver i softver.
50
Poglavlje 7 Sigurnost
Postoje dvije vrste vatrozida:
●
vatrozid kao softver u glavnom računalu, koji štiti samo računalo na kojem je instaliran
●
mrežni vatrozid, instaliran između DSL ili kabelskog modema i kućne mreže, koji štiti sva umrežena
računala
Kada je na sustavu instaliran vatrozid, svi podaci koji u sustav ulaze ili iz njega izlaze nadziru se i uspoređuju s
korisnički definiranim sigurnosnim mjerilima. Blokiraju se podaci koji nisu usklađeni s tim mjerilima.
Na vaše je računalo ili u mrežnu opremu možda već instaliran vatrozid. Ako nije, dostupna su softverska
rješenja za vatrozid.
NAPOMENA: u određenim okolnostima vatrozid može blokirati pristup internetskim igrama, ometati pisače
ili zajedničko korištenje datoteka na mreži te blokirati ovlaštene privitke e-pošte. Da biste privremeno riješili
problem, onemogućite vatrozid, izvedite željeni zadatak te ponovno omogućite vatrozid. Da biste trajno
riješili problem, promijenite konfiguraciju vatrozida.
Instalacija softverskih ažuriranja
Softver tvrtke HP, sustav Windows i softver drugih proizvođača instaliran na računalu potrebno je redovito
ažurirati da bi se ispravili sigurnosni problemi i poboljšale performanse.
VAŽNO: Microsoft šalje upozorenja o ažuriranjima sustava Windows, što može obuhvaćati i sigurnosna
ažuriranja. Da biste zaštitili računalo od povrede sigurnosti i računalnih virusa, instalirajte sva ažuriranja
tvrtke Microsoft čim primite upozorenje.
Ta ažuriranja možete instalirati automatski.
Prikaz ili promjena postavki:
1.
Odaberite gumb Start, zatim Postavke i potom Ažuriranje i sigurnost.
2.
Odaberite Windows Update, a zatim slijedite upute na zaslonu.
3.
Da biste planirali vrijeme za instaliranje ažuriranja, odaberite Dodatne mogućnosti, a zatim slijedite
upute na zaslonu.
Korištenje programa HP Client Security (Sigurnost HP-ova
klijenta) (samo određeni modeli)
Softver HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) unaprijed je instaliran na računalo. Tom se softveru
može pristupiti putem ikone za HP Client Security u krajnjem desnom dijelu programske trake ili upravljačke
ploče sustava Windows. On pruža sigurnosne značajke koje štite od neovlaštenog pristupa računalu,
mrežama i ključnim podacima. Dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći za HP Client Security
(Sigurnost HP-ova klijenta).
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani
proizvodi)
HP Touchpoint Manager jest IT rješenje u oblaku koje tvrtkama omogućuje učinkovito upravljanje imovinom i
njezinu zaštitu. HP Touchpoint Manager pomaže pri zaštiti uređaja od zlonamjernih i drugih napada, nadzire
stanje računala te klijentima skraćuje vrijeme utrošeno na rješavanje problema sa sigurnošću i uređajima
krajnjih korisnika. Klijenti mogu brzo preuzeti i instalirali softver, što je mnogo isplativije u odnosu na
tradicionalna rješenja unutar tvrtke. Dodatne informacije potražite u odjeljku
http://www.hptouchpointmanager.com.
Instalacija softverskih ažuriranja
51
Korištenje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani
proizvodi)
Sigurnosni kabel (kupuje se zasebno) zamišljen je kao sredstvo odvraćanja od krađe, ali ne može spriječiti
neovlašteno rukovanje računalom ni njegovu krađu. Da biste sigurnosni kabel povezali s računalom, slijedite
upute proizvođača uređaja.
Korištenje čitača otisaka prstiju (samo određeni proizvodi)
Ugrađeni čitači otisaka prstiju dostupni su samo na određenim proizvodima. Da biste koristili čitač otisaka
prstiju, otiske prstiju morate registrirati u alatu za upravljanje vjerodajnicama softvera HP Client Security
(Sigurnost HP-ova klijenta). Informacije potražite u pomoći za HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta).
Kada otiske prstiju registrirate u alatu za upravljanje vjerodajnicama, pomoću alata za upravljanje lozinkama
softvera HP Client Security možete pohranjivati korisnička imena i lozinke te ih unositi na podržanim webmjestima i u podržanim aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta mali je metalni senzor smješten na jednom od sljedećih područja na računalu:
●
uz dno dodirne pločice (TouchPada)
●
na desnoj strani tipkovnice
●
na gornjoj desnoj strani zaslona
●
na lijevoj strani zaslona
●
na stražnjoj strani zaslona
Ovisno o proizvodu, čitač može biti postavljen vodoravno ili okomito.
52
Poglavlje 7 Sigurnost
8
Održavanje
Vrlo je važno redovno održavati računalo da biste ga zadržali u optimalnom stanju. U ovom je poglavlju
objašnjeno kako koristiti alate kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska. Navedene su i upute za
ažuriranje programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računala te savjeti za putovanje (ili transport)
računala.
Poboljšanje performansi
Obavljanjem redovitih održavanja te upotrebom alata kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska
možete poboljšati performanse računala.
Upotreba defragmentacije diska
HP preporučuje korištenje alata Defragmentacija diska za defragmentiranje tvrdog diska barem jedanput
mjesečno.
NAPOMENA: na SSD pogonima nije potrebno pokrenuti defragmentaciju diska.
Da biste pokrenuli defragmentaciju diska, učinite sljedeće:
1.
Spojite računalo na izmjenično napajanje.
2.
Upišite defragmentacija u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite
Defragmentacija i optimizacija pogona.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije potražite u pomoći alata za defragmentaciju diska.
Upotreba čišćenja diska
Funkciju čišćenja diska koristite da biste pretražili pogon tvrdog diska radi pronalaženja nepotrebnih datoteka
koje je moguće sigurno izbrisati za oslobađanje prostora na disku i bolji rad računala.
Da biste pokrenuli čišćenje diska, učinite sljedeće:
1.
Upišite disk u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite Čišćenje diska.
2.
Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk parkiranjem pogona i zaustavljanjem podatkovnih zahtjeva u sljedećim
situacijama:
●
kada vam računalo ispadne
●
kada premještate računalo sa zatvorenim zaslonom dok se napaja iz baterije
Ubrzo nakon takvog događaja HP 3D DriveGuard vratit će tvrdi disk u normalni rad.
NAPOMENA: samo interni tvrdi diskovi zaštićeni su softverom HP 3D DriveGuard. Tvrdi diskovi instalirani u
dodatne priključne uređaje ili priključeni u USB priključke nisu zaštićeni softverom HP 3D DriveGuard.
Poboljšanje performansi
53
NAPOMENA: budući da na fiksnim pogonima (SSD-ovima) nema pomičnih dijelova, za te pogone nije
potreban HP 3D DriveGuard.
Dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći za HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard
Žaruljica tvrdog diska na računalu mijenja boju i tako označava da je pogon u ležištu za primarni tvrdi disk i/ili
onaj u ležištu za sekundarni tvrdi disk (samo odabrani proizvodi) parkiran. Da biste utvrdili je li pogon
trenutno zaštićen ili je parkiran, pogledajte ikonu u području obavijesti na radnoj površini sustava Windows,
na krajnjoj desnoj strani programske trake.
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
HP preporučuje redovito ažuriranje programa i upravljačkih programa. Ažuriranja mogu riješiti probleme te
donijeti nove značajke i mogućnosti vašem računalu. Starije grafičke komponente, primjerice, možda neće
dobro funkcionirati s najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih upravljačkih programa nećete moći
maksimalno iskoristiti uređaj.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP-ovih programa i upravljačkih programa, idite na stranicu
http://www.hp.com/support. Osim toga, registrirajte se za primanje automatskih obavijesti čim ažuriranja
postanu dostupna.
Ako želite ažurirati programe i upravljačke programe, slijedite ove upute:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite podrška, a zatim odaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Ažuriranja i potom Potraži ažuriranja i poruke.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Čišćenje računala
Za sigurno čišćenje računala koristite sljedeće proizvode:
●
dimetil-benzil-amonijev klorid maksimalne koncentracije od 0,3 % (npr. jednokratne maramice različitih
proizvođača)
●
tekućine za čišćenje stakla bez alkohola
●
otopinu vode i blagog sapuna
●
suhu krpu za čišćenje od mikrovlakana ili kože (antistatička tkanina bez ulja)
●
antistatičke tkanine
OPREZ: izbjegavajte sredstva za čišćenje sa snažnim otapalima koja mogu trajno oštetiti računalo. Ako niste
sigurni je li neko sredstvo za čišćenje sigurno za računalo, provjerite sadržaj sredstva da biste bili sigurni da ne
sadrži alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen-klorid ni ugljikovodike.
Vlaknasti materijali, primjerice papirnati ručnici, mogu izgrepsti računalo. S vremenom se u ogrebotine mogu
nataložiti čestice prašine i sredstava za čišćenje.
54
Poglavlje 8 Održavanje
Postupci čišćenja
Slijedite postupke u ovom odjeljku da biste sigurno očistili računalo.
UPOZORENJE!
uključeno.
Da biste spriječili električni udar ili oštećenje komponenti, nemojte čistiti računalo dok je
1.
Isključite računalo.
2.
Isključite napajanje izmjeničnim naponom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, nemojte raspršivati sredstva za čišćenje ili
tekućine izravno na površinu računala. Tekućina koja padne na površinu može trajno oštetiti unutarnje
komponente.
Čišćenje zaslona
Pažljivo obrišite zaslon mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, a navlažena je sredstvom za čišćenje stakla
bez alkohola. Prije zatvaranja računala provjerite je li zaslon suh.
Čišćenje bočnih strana i poklopca
Da biste očistili bočne strane i poklopac, koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenju kožu navlaženu nekim
od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili pak odgovarajuće jednokratne maramice.
NAPOMENA: prilikom čišćenja poklopca računala radite kružne pokrete da biste dodatno uklonili prašinu i
otpatke.
Čišćenje računala
55
Čišćenje dodirne pločice, tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi)
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja unutarnjih komponenti, za
čišćenje tipkovnice nemojte koristiti nastavak usisavača. Usisavač može na površini tipkovnice nataložiti
prljavštinu iz kućanstva.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, pazite da među tipke ne kapa tekućina.
●
Dodirnu pločicu, tipkovnicu i miš čistite mekanom krpom od mikrovlakana ili jelenjom kožom
navlaženom nekim od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili odgovarajućim jednokratnim
maramicama.
●
Da biste spriječili lijepljenje tipki te uklonili prašinu, vlakna i čestice između tipki, upotrijebite limenku
komprimiranog zraka sa slamkom.
Putovanje ili transport računala
Ako želite putovati s računalom ili ga morate transportirati, slijedite ove upute da biste sačuvali uređaj.
●
Pripremite računalo za putovanje ili transport:
—
sigurnosno kopirajte svoje podatke na vanjski pogon
—
izvadite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, primjerice memorijske kartice
—
isključite, a zatim odspojite sve vanjske uređaje
—
isključite računalo
●
Ponesite sa sobom sigurnosnu kopiju podataka. Sigurnosnu kopiju čuvajte odvojeno od računala.
●
Ako putujete zrakoplovom, nosite računalo kao ručnu prtljagu; ne prijavljujte ga s ostalom prtljagom.
OPREZ: izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju sigurnosne prolazne uređaje u zračnim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u zračnim
lukama i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu upotrebljavaju rendgenske zrake
umjesto magneta i ne štete pogonima.
●
Ako tijekom leta namjeravate upotrebljavati računalo, slušajte obavijesti tijekom leta koje će vam reći
kada je to dopušteno. Upotreba računala tijekom leta ovisi o pravilima avioprijevoznika.
●
Transportirate li računalo ili pogon, uporabite odgovarajuće zaštitno pakiranje, a na pakiranje napišite
"LOMLJIVO".
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti ograničeno u nekim okruženjima. Takva se ograničenja mogu
primjenjivati u zrakoplovima, u bolnicama, blizu eksplozivnih sredstava te na opasnim mjestima. Ako
niste sigurni koja pravila vrijede za upotrebu bežičnog uređaja u računalu, zatražite dopuštenje za
korištenje računala prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inozemstvo, pridržavajte se sljedećih savjeta:
—
Provjerite carinska pravila koja se odnose na računala u svakoj zemlji ili regiji u koju namjeravate
putovati.
—
Provjerite preduvjete za kabel za napajanje i prilagodnik za svaku lokaciju na kojoj planirate rabiti
računalo. Napon, frekvencija i konfiguracije utičnica mogu se razlikovati.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme,
računalo nemojte napajati putem pretvornika napona koji se prodaje za kućanske uređaje.
56
Poglavlje 8 Održavanje
9
Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i
oporavljanje
Ovo poglavlje sadrži informacije o sljedećim temama. Informacije u ovome poglavlju standardni su postupak
za većinu proizvoda.
●
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
●
Povrat i oporavak vašeg sustava
Dodatne informacije potražite u aplikaciji HP Support Assistant.
▲
U okvir za pretraživanje programske trake upišite support (podrška), a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
VAŽNO: ako izvodite postupak oporavka na tablet-računalu, baterija tablet-računala mora biti barem 70 %
napunjena prije nego što započnete s postupkom.
VAŽNO: tablet-računala s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja postupka oporavka povežite s bazom za
tipkovnicu.
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
Sljedeće metode stvaranja medija za oporavak i sigurnosnih kopija dostupne su samo na nekim proizvodima.
Odaberite dostupnu metodu u skladu s modelom računala.
●
Koristite program HP Recovery Manager nakon što uspješno postavite računalo da biste stvorili HP-ove
medije za oporavak. U ovom ćete koraku stvoriti sigurnosnu kopiju HP-ove particije za oporavak na
računalu. Sigurnosnu je kopiju moguće koristiti za reinstalaciju originalnog operacijskog sustava ako je
tvrdi disk oštećen ili zamijenjen. Informacije o stvaranju medija za oporavak potražite u odjeljku
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 57. Informacije o
mogućnostima oporavka pomoću medija za oporavak potražite u odjeljku Upotreba alata sustava
Windows na stranici 59.
●
Upotrijebite alate sustava Windows da biste stvorili točke vraćanja i sigurnosne kopije osobnih
podataka.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
na stranici 59.
NAPOMENA: ako je pohrana 32 GB ili manje, Microsoftovo vraćanje sustava onemogućeno je prema
zadanim postavkama.
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi)
Ako je moguće, provjerite postoji li na računalu particija za oporavak i particija sustava Windows. Na izborniku
Start odaberite Eksplorer za datoteke, a zatim Ovaj PC.
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
57
●
Ako na vašem računalu nema particije sustava Windows ni particije za oporavak, od službe za podršku
možete dobiti medij za oporavak. Pogledajte knjižicu Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi
iz cijelog svijeta) koja se isporučuje uz računalo. Podaci za kontakt dostupni su i na HP-ovu web-mjestu.
Posjetite http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju te slijedite upute na zaslonu.
Možete upotrijebiti alate sustava Windows da biste stvorili točke vraćanja sustava i sigurnosne kopije
osobnih podataka, pogledajte odjeljak Upotreba alata sustava Windows na stranici 59.
●
Ako na vašem računalu nema particije za oporavak ni particije sustava Windows, nakon uspješnog
postavljanja računala koristite HP Recovery Manager da biste stvorili medij za oporavak. HP-ove medije
za oporavak možete koristiti za provođenje oporavka sustava ako se tvrdi disk ošteti. Oporavak sustava
ponovno instalira izvorni operacijski sustav i softverske programe instalirane u tvornici, a zatim
konfigurira postavke za programe. Za prilagodbu sustava ili vraćanje tvorničke slike pri zamjeni tvrdog
diska možete upotrijebiti i HP-ove medije za oporavak.
—
Moguće je stvoriti samo jedan komplet medija za oporavak. Ovim alatima za oporavak pažljivo
rukujte i držite ih na sigurnom mjestu.
—
HP Recovery Manager pregledava računalo i utvrđuje potreban kapacitet pohrane za medij koji će
biti potreban.
—
Da biste mogli stvoriti diskove za oporavak, u računalo mora biti ugrađen optički pogon s
mogućnošću pisanja na DVD-ove te morate koristiti visokokvalitetne prazne DVD-R, DVD+R, DVD-R
DL ili DVD+R DL diskove. Nemojte koristiti diskove za višekratno snimanje kao što su CD±RW, DVD
±RW, dvoslojni DVD±RW ili BD-RE (Blu-ray diskovi za višekratno snimanje); nisu kompatibilni sa
softverom HP Recovery Manager. Umjesto toga možete upotrijebiti visokokvalitetni USB flash
pogon.
—
Ako računalo nema integrirani optički pogon s mogućnošću zapisivanja na DVD-ove, a željeli biste
stvoriti DVD medije za oporavak, za stvaranje diskova za oporavak možete koristiti vanjski optički
pogon (kupuje se zasebno). Ako koristite vanjski optički pogon, morate ga izravno priključiti u USB
priključak na računalu; pogon ne možete priključiti u USB priključak na vanjskom uređaju, kao što je
USB koncentrator. Ako ne možete stvoriti DVD-medije sami, možete nabaviti diskove za oporavak
za svoje računalo od tvrtke HP. Pogledajte knjižicu Worldwide Telephone Numbers (Telefonski
brojevi iz cijelog svijeta) koja se isporučuje uz računalo. Podaci za kontakt dostupni su i na HP-ovu
web-mjestu. Posjetite http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju te slijedite
upute na zaslonu.
—
Prije izrade medija za oporavak provjerite je li računalo priključeno na izmjenično napajanje.
—
Taj postupak može potrajati sat vremena ili više. Nemojte prekidati postupak izrade.
—
Ako je potrebno, iz programa možete izaći prije dovršetka izrade svih DVD-ova za oporavak. HP
Recovery Manager dovršit će snimanje trenutnog DVD-a. Kad sljedeći put otvorite program HP
Recovery Manager, od vas će se tražiti da nastavite s postupkom.
Stvaranje HP-ova medija za oporavak:
VAŽNO: tablet-računala s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja ovih koraka povežite s bazom za
tipkovnicu.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite recovery (oporavak), a zatim odaberite HP
Recovery Manager.
2.
Odaberite Stvaranje medija za oporavak te slijedite upute na zaslonu.
Ako želite oporaviti sustav, pogledajte odjeljak Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
na stranici 59.
58
Poglavlje 9 Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i oporavljanje
Upotreba alata sustava Windows
Pomoću alata sustava Windows možete stvoriti medije za oporavak, točke za vraćanje sustava i sigurnosne
kopije osobnih podataka.
NAPOMENA: ako je pohrana 32 GB ili manje, Microsoftovo vraćanje sustava onemogućeno je prema zadanim
postavkama.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji Početak rada.
▲
Odaberite gumb Start, a zatim odaberite aplikaciju Početak rada.
Vraćanje i oporavak
Postoji nekoliko mogućnosti oporavka sustava. Odaberite metodu koja najbolje odgovara vašoj situaciji i
razini stručnosti:
VAŽNO:
●
Windows nudi nekoliko mogućnosti za vraćanje podataka iz sigurnosne kopije, obnovu računala i
povratak na izvorno stanje. Dodatne informacije potražite u aplikaciji Početak rada.
▲
●
nisu sve metode dostupne na svim proizvodima.
Odaberite gumb Start, a zatim odaberite aplikaciju Početak rada.
Ako morate otkloniti problem s unaprijed instaliranom aplikacijom ili upravljačkim programom, koristite
mogućnost ponovne instalacije upravljačkih programa i/ili aplikacija u programu HP Recovery Manager
(samo neki proizvodi) da biste reinstalirali pojedinačnu aplikaciju ili upravljački program.
▲
U okvir za pretraživanje programske trake upišite recovery (oporavak), odaberite HP Recovery
Manager, zatim odaberite Ponovna instalacija upravljačkih programa i/ili aplikacija, a potom
slijedite upute na zaslonu.
●
Ako želite vratiti particiju sustava Windows na izvorni tvornički sadržaj, možete odabrati mogućnost
System Recovery s HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi) ili se poslužiti HP-ovim medijima
za oporavak. Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery
Manager na stranici 59. Ako još niste stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova
medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 57.
●
Na nekim proizvodima, ako želite oporaviti izvorne tvorničke particije i sadržaj računala ili ako ste
zamijenili tvrdi disk, možete koristiti mogućnost vraćanja tvorničkih postavki pomoću HP-ovih medija za
oporavak. Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
na stranici 59.
●
Na odabranim proizvodima, ako želite ukloniti particiju za oporavak da biste vratili prostor na tvrdom
disku, HP Recovery Manager vam kao mogućnost nudi Uklanjanje particije za oporavak.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Uklanjanje HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi)
na stranici 62.
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
Softver HP Recovery Manager omogućuje vraćanje računala u izvorno tvorničko stanje pomoću HP-ovih
medija za oporavak koje ste stvorili ili koje ste nabavili od službe za podršku ili pak pomoću HP-ove particije
za oporavak (samo neki proizvodi). Ako još niste stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje
HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 57.
Upotreba alata sustava Windows
59
Što trebate znati prije početka rada
●
Program HP Recovery Manager oporavlja samo tvornički instaliran softver. Softver koji se ne isporučuje
uz računalo potrebno je preuzeti s web-mjesta proizvođača ili ga ponovno instalirati s medija koje ste
dobili od proizvođača.
VAŽNO: oporavak pomoću programa HP Recovery Manager trebao bi biti posljednji način rješavanja
problema s računalom.
●
Ako tvrdi disk računala prestane funkcionirati, morate koristiti HP-ove medije za oporavak. Ako još niste
stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki
proizvodi) na stranici 57.
●
Da biste koristili mogućnosti vraćanja tvorničkih postavki (samo neki proizvodi), morate koristiti HP-ove
medije za oporavak. Ako još niste stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova
medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 57.
●
Ako na vašem tablet-računalu nije omogućeno stvaranje HP-ovih medija za oporavak ili ako HP-ov medij
za oporavak ne funkcionira, od službe za podršku možete dobiti medij za oporavak za svoje tabletračunalo. Pogledajte knjižicu Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi iz cijelog svijeta) koja se
isporučuje uz računalo. Podaci za kontakt dostupni su i na HP-ovu web-mjestu. Posjetite
http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju te slijedite upute na zaslonu.
VAŽNO: HP Recovery Manager ne stvara automatski sigurnosne kopije vaših osobnih podataka. Prije
početka oporavka stvorite sigurnosne kopije osobnih podataka koje želite zadržati.
Ako koristite HP-ove medije za oporavak, odaberite jednu od sljedećih mogućnosti oporavka:
NAPOMENA: kada započnete postupak oporavka, prikazuju se samo mogućnosti dostupne za vaše
računalo.
●
Oporavak sustava – reinstalira izvorni operacijski sustav, a potom konfigurira postavke programa
instaliranih u tvornici.
●
Vraćanje tvorničkih postavki – vraća računalo u izvorno tvorničko stanje brisanjem svih podataka s
tvrdog diska i ponovnim stvaranjem particija. Potom reinstalira operacijski sustav i softver instaliran u
tvornici.
HP-ova particija za oporavak (samo neki proizvodi) omogućuje samo oporavak sustava.
Oporavak pomoću HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi)
HP-ova particija za oporavak (samo neki proizvodi), omogućuje izvođenje oporavka sustava bez diskova za
oporavak ili USB flash pogona za oporavak. Ovu vrstu oporavka možete upotrebljavati samo ako tvrdi disk još
uvijek radi.
Za pokretanje programa HP Recovery Manager s HP-ove particije za oporavak:
VAŽNO: tablet-računalo s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja ovih koraka povežite s bazom za
tipkovnicu (samo odabrani proizvodi).
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite recovery (oporavak), odaberite Recovery Manager,
a zatim odaberite HP Recovery Environment.
– ili –
Na računalima ili tablet-računalima s odvojivom tipkovnicom pritisnite f11 dok se računalo pokreće ili
pritisnite i držite f11 dok držite gumb za uključivanje i isključivanje.
Tablet-računala bez tipkovnica:
60
Poglavlje 9 Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i oporavljanje
●
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb za povećanje
glasnoće; zatim odaberite f11.
– ili –
●
uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb za smanjivanje
glasnoće; zatim odaberite f11.
2.
Odaberite Troubleshoot s izbornika mogućnosti pokretanja.
3.
Odaberite Recovery Manager, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Oporavak pomoću HP-ova medija za oporavak
Medije HP Recovery možete koristiti za oporavak originalnog sustava. Tu metodu koristite ako vaš sustav
nema particiju HP Recovery ili ako tvrdi disk ne funkcionira ispravno.
1.
Ako je moguće, sigurnosno kopirajte sve osobne datoteke.
2.
Umetnite HP-ov medij za oporavak i ponovno pokrenite računalo.
NAPOMENA: ako se računalo automatski ponovno ne pokrene u programu HP Recovery Manager, mora
se promijeniti redoslijed podizanja sustava računala. Pogledajte odjeljak Promjena redoslijeda
pokretanja računala na stranici 61.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Promjena redoslijeda pokretanja računala
Ako se računalo ponovno ne pokrene u programu HP Recovery Manager, promijenite redoslijed pokretanja
računala, odnosno redoslijed uređaja naveden u BIOS-u u kojem računalo traži informacije za pokretanje.
Odabir možete promijeniti, odnosno možete odabrati optički pogon ili izbrisivi pogon na USB-u.
Promjena redoslijeda pokretanja:
VAŽNO: tablet-računala s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja ovih koraka povežite s bazom za
tipkovnicu.
1.
Umetnite HP-ov medij za oporavak.
2.
Pristupite izborniku za pokretanje sustava.
Računala ili tablet-računala s pričvršćenom tipkovnicom:
▲
Uključite ili ponovno pokrenite računalo ili tablet-računalo, pritisnite i kratko držite tipku esc, a
zatim pritisnite f9 da biste vidjeli mogućnosti pokretanja.
Tablet-računala bez tipkovnica:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb za povećanje
glasnoće; zatim odaberite f9.
– ili –
uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb za smanjivanje
glasnoće; zatim odaberite f9.
3.
Odaberite optički pogon ili USB izbrisivi memorijski pogon s kojeg želite izvršiti pokretanje.
4.
Slijedite upute na zaslonu.
Vraćanje i oporavak
61
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi)
Softver HP Recovery Manager omogućuje vam uklanjanje HP-ove particije za oporavak da biste oslobodili
prostor na tvrdom disku.
VAŽNO: nakon što uklonite HP-ovu particiju za oporavak, nećete moći izvršiti oporavak sustava ni stvoriti
HP-ov medij za oporavak iz HP-ove particije za oporavak. Zato prije uklanjanja particije za oporavak stvorite
HP-ove medije za oporavak; pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi)
na stranici 57.
NAPOMENA: opcija Ukloni particiju za oporavak dostupna je samo na proizvodima koji podržavaju tu
funkciju.
Slijedite ove korake da biste uklonili HP-ovu particiju za oporavak:
62
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite recovery (oporavak), a zatim odaberite HP
Recovery Manager.
2.
Odaberite Ukloni particiju za oporavak i slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 9 Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i oporavljanje
10 Computer Setup (Postavljanje računala)
(BIOS), TPM i HP Sure Start
Korištenje programa Computer Setup
Program Computer Setup, odnosno Basic Input/Output System (BIOS), upravlja komunikacijom između svih
ulaznih i izlaznih računala na sustavu (kao što su diskovni pogoni, zaslon, tipkovnica, miš i pisač). Computer
Setup obuhvaća postavke za vrste instaliranih uređaja, redoslijed pokretanja računala i količinu sistemske i
proširene memorije.
NAPOMENA: pri izvođenju promjena u programu Computer Setup budite iznimno pažljivi. Pogreške mogu
spriječiti pravilno funkcioniranje računala.
Pokretanje programa Computer Setup
▲
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da biste
otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Korištenje USB tipkovnice ili USB miša za pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje
računala) (BIOS)
Computer Setup (Postavljanje računala) možete pokrenuti pomoću tipkovnice ili miša priključenog na USB
priključak, ali najprije morate onemogućiti FastBoot.
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f9 da biste ušli u
izbornik Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
2.
Poništite potvrdni okvir za Fast Boot.
3.
Da biste spremili promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Spremi) u donjem desnom kutu zaslona, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom pritisnite
tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Navigacija i odabir u programu Computer Setup
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim pritisnite
enter ili ih odaberite pomoću pokazivačkog uređaja.
●
Da biste se pomicali prema gore ili dolje, u gornjem desnom kutu zaslona odaberite strelicu prema gore
ili strelicu prema dolje ili pak koristite strelicu prema gore ili strelicu prema dolje na tipkovnici.
●
Da biste zatvorili otvorene dijaloške okvire i vratili se na glavni zaslon programa Computer Setup,
pritisnite esc, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Korištenje programa Computer Setup
63
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite jednu od sljedećih
metoda:
●
Da biste izašli iz programa Computer Setup bez spremanja promjena:
Odaberite ikonu Exit (Izlaz) u donjem desnom kutu zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
●
Da biste spremili promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup, učinite sljedeće:
U donjem desnom kutu zaslona odaberite Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Vraćanje tvorničkih postavki u programu Computer Setup
NAPOMENA: vraćanjem tvorničkih postavki neće se promijeniti način rada tvrdog diska.
Da biste sve postavke u programu Computer Setup vratili na tvornički postavljene vrijednosti, slijedite ove
korake:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 63.
2.
Odaberite Main (Glavni izbornik), a zatim Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni tvorničke postavke
i izađi).
NAPOMENA: na nekim proizvodima u odabirima može pisati Vrati zadane postavke umjesto Primijeni
tvorničke postavke i izađi.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
Da biste spremili promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Spremi) u donjem desnom kutu zaslona, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
NAPOMENA: kada vratite tvorničke postavke, vaše postavke lozinke i sigurnosne postavke ostaju iste.
Ažuriranje BIOS-a
Na HP-ovu web-mjestu mogu biti dostupne ažurirane verzije BIOS-a.
Većina ažuriranja BIOS-a na HP-ovu web-mjestu zapakirano je u komprimirane datoteke pod nazivom
SoftPaqs.
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku Readme.txt s informacijama o instaliranju i otklanjanju poteškoća
s datotekom.
64
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili trebate li ažurirati program Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), najprije odredite
verziju BIOS-a na vašem računalu.
Informacijama o verziji BIOS-a (koja se naziva i datum ROM-a te BIOS-a) moguće je pristupiti pritiskom na
tipke fn+esc (ako ste već u sustavu Windows) ili pomoću programa Computer Setup (Postavljanje računala).
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 63.
2.
Odaberite Main (Glavni izbornik), a zatim odaberite System Information (Informacije o sustavu).
3.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala) bez spremanja promjena, odaberite
ikonu Exit (Izlaz) u donjem desnom kutu zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažuriranja BIOS-a na stranici 65.
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
OPREZ: da biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspješnu instalaciju, ažuriranje BIOS-a preuzmite i
instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja pomoću prilagodnika
izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada računalo radi na bateriju, kada se
nalazi u priključnom uređaju ili priključeno na dodatni izvor napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije
slijedite ove upute:
Ne isključujte napajanje računala iskapčanjem napajačkog kabela iz utičnice.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite support (podrška), a zatim odaberite aplikaciju
HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku).
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Updates (Ažuriranja), a zatim kliknite Check for updates and messages (Potraži ažuriranja i
poruke).
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
a.
Pronađite najnovije ažuriranje za BIOS i usporedite ga s verzijom BIOS-a koja je trenutno instalirana
na računalo. Zabilježite datum, naziv ili neku drugu oznaku. Ti će vam podaci možda kasnije
zatrebati da biste pronašli ažuriranje kada ga preuzmete na tvrdi disk.
b.
Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih datoteka na tvrdi disk računala.
Zabilježite put do mjesta na tvrdom disku gdje će se spremiti preuzeto ažuriranje BIOS-a. Kada
budete spremni za instalaciju ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću navedenog
puta.
NAPOMENA: ako računalo povezujete s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije instaliranja
bilo kakvih ažuriranja softvera, a posebno ažuriranja sistemskog BIOS-a.
Korištenje programa Computer Setup
65
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Slijedite upute prikazane na zaslonu nakon dovršetka
preuzimanja. Ako nema nikakvih uputa, slijedite ove korake:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite file (datoteka), a zatim odaberite Eksplorer za
datoteke.
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta do mjesta na tvrdom disku koji ste ranije zabilježili otvorite mapu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranje.
4.
Dvokliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer, naziv_datoteke.exe).
Započet će instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
NAPOMENA: kada se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku možete izbrisati s
tvrdog diska.
Promjena redoslijeda pokretanja pomoću upita f9
Da biste dinamički odabrali uređaj za pokretanje za trenutni niz pokretanja, slijedite ove korake:
1.
Pristup izborniku Access the Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava):
●
2.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f9 da biste
ušli u izbornik Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
Odaberite uređaj za pokretanje sustava, pritisnite enter pa slijedite upute na zaslonu.
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: prije omogućavanja funkcije Trusted Platform Module (TPM) (Modul pouzdane platforme) na ovom
sustavu morate provjeriti je li način na koji ćete koristiti TPM usklađen s primjenljivim lokalnim zakonima,
propisima i pravilnicima te morate zatražiti odobrenje i licence ako je to potrebno. U slučaju problema zbog
neusklađenosti nastalih uslijed načina na koji radite s TPM-om odnosno načina na koji ga koristite, isključivo vi
u potpunosti snosite sve pravne posljedice. HP se odriče bilo koje odgovornosti koja proizlazi iz takvog načina
korištenja.
TPM pruža dodatnu sigurnost za računalo. TPM postavke možete izmijeniti u programu Computer Setup
(Postavljanje računala) (BIOS).
NAPOMENA: ako promijenite TPM postavku u Hidden (Skriveno), TPM neće biti vidljiv u operacijskom
sustavu.
Pristup TPM postavkama u programu Computer Setup (Postavljanje računala):
66
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 63.
2.
Odaberite Sigurnost pa TPM ugrađena sigurnost, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
Upotreba softvera HP Sure Start (samo na odabranim
proizvodima)
Pojedini su modeli konfigurirani pomoću tehnologije HP Sure Start koja nadzire BIOS u svrhu sprječavanja
napada i oštećenja. Ako dođe do oštećenja ili napada na BIOS, HP Sure Start automatski ga vraća u prethodno
sigurno stanje bez intervencije korisnika.
HP Sure Start konfiguriran je i odmah omogućen tako da većina korisnika može koristiti zadanu konfiguraciju
tehnologije HP Sure Start. Napredni korisnici mogu prilagoditi zadanu konfiguraciju.
Da biste pristupili najnovijoj dokumentaciji o tehnologiji HP Sure Start, posjetite web-mjesto
http://www.hp.com/support. Odaberite Pronađite svoj proizvod pa slijedite upute na zaslonu.
Upotreba softvera HP Sure Start (samo na odabranim proizvodima)
67
11 Korištenje alata HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics jest objedinjeno proširivo firmversko sučelje (Unified Extensible Firmware
Interface, UEFI) koje omogućuje pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver
računala ispravno. Alat se pokreće izvan operacijskog sustava radi izoliranja hardverskih kvarova od problema
koje uzrokuju operacijski sustav ili druge softverske komponente.
Kada HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira se 24znamenkasti identifikacijski kod kvara. Taj identifikacijski kod zatim se može poslati stručnjacima za podršku
da bi lakše utvrdili kako riješiti problem.
NAPOMENA: da biste pokrenuli dijagnostiku na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu
prijenosnog računala i morate koristiti priključenu tipkovnicu.
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), slijedite ove korake:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te nakratko pritisnite tipku esc.
2.
Pritisnite tipku f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
priključeni USB pogon
NAPOMENA: da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) u USB pogon, pročitajte
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na stranici 68.
3.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom
slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: ako morate zaustaviti dijagnostički test, pritisnite esc.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
NAPOMENA: upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) isključivo su na engleskom
jeziku, a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UEFI, morate koristiti računalo sa
sustavom Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzimanje najnovije verzije UEFI-ja
68
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite vezu Download (Preuzimanje), a zatim odaberite Run
(Pokreni).
Poglavlje 11 Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Preuzimanje bilo koje verzije UEFI-ja za određeni proizvod
1.
Idite na http://www.hp.com/support.
2.
Odaberite Get software and drivers (Preuzmite softver i upravljačke programe).
3.
Unesite naziv proizvoda ili broj.
– ili –
Odaberite Identify Now (Identificiraj odmah) da biste HP-u omogućili automatsko prepoznavanje
proizvoda.
4.
Odaberite računalo, a zatim operacijski sustav.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika) slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali i preuzeli željenu UEFI
verziju.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
69
12 Tehnički podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u inozemstvo s
računalom.
Računalo za napajanje upotrebljava istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeničnog ili
istosmjernog napajanja. Izvor izmjeničnog napajanja mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u rasponu od 100
do 240 V, 50 – 60 Hz. Iako se računalo može napajati iz samostalnog izvora napajanja istosmjernim naponom,
ono se mora napajati samo prilagodnikom za izmjenični napon ili istosmjernim napajanjem koje je HP odobrio
za upotrebu na ovom računalu.
Računalo može za napajanje koristiti istosmjerni napon unutar sljedećih specifikacija. Napon i jakost struje za
vaše računalo navedeni su na naljepnici s regulatornim podacima.
Ulazno napajanje
Nazivna vrijednost
Radni napon i struja
19,5 V istosmjernog napona pri 10,3 A – 200 W
NAPOMENA: ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznim naponom ne
višim od 240 V rms.
Radno okruženje
Faktor
Metričke vrijednosti
SAD
Uključeno (snima na optički disk)
od 5 °C do 35 °C
od 41 °F do 95 °F
Isključeno
od -20 °C do 60 °C
od -4 °F do 140 °F
Uključeno
od 10 % do 90 %
od 10 % do 90 %
Isključeno
od 5 % do 95 %
od 5 % do 95 %
Uključeno
od -15 m do 3 048 m
od -50 stopa do 10 000 stopa
Isključeno
od -15 m do 12 192 m
od -50 stopa do 40 000 stopa
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Najviša visina (bez pritiska)
70
Poglavlje 12 Tehnički podaci
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je otpuštanje statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer,
šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih vodiča može oštetiti elektroničke
komponente.
Kako biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite ove mjere
opreza:
●
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga
pravilno uzemljite.
●
Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatičkog izboja dok ih ne
budete bili spremni ugraditi.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je
manje moguće.
●
Koristite nemagnetske alate.
●
Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine.
●
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatičkog izboja.
71
14 Pristupačnost
HP dizajnira, proizvodi i prodaje proizvode i servise koje mogu koristiti svi, uključujući osobe s invaliditetom,
samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje. Da biste pristupili najnovijim informacijama o HP-ovoj
pristupačnosti, posjetite web-mjesto http://www.hp.com/accessibility.
Podržane pomoćne tehnologije
HP-ovi proizvodi podržavaju raznorazne pomoćne tehnologije operacijskih sustava te se mogu konfigurirati
tako da funkcioniraju i uz druge pomoćne tehnologije. Pomoću značajke pretraživanja na uređaju pronaći ćete
dodatne informacije o pomoćnim značajkama.
NAPOMENA: dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije zatražite od korisničke
službe za taj proizvod.
Obraćanje podršci
Trajno radimo na poboljšanju pristupačnosti naših proizvoda i servisa te rado primamo povratne informacije
od korisnika. Ako imate problema s proizvodom ili nas želite obavijestiti o značajkama pristupačnosti koje su
vam pomogle, obratite nam se na broj +1 (888) 259-5707 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po
sjevernoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluhi ili imate problema sa sluhom i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, za tehničku podršku ili pitanja o pristupačnosti obratite nam se na broj +1 (877) 656-7058 od
ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu.
NAPOMENA: podrška je samo na engleskom jeziku.
72
Poglavlje 14 Pristupačnost
Kazalo
A
administratorska lozinka 42
Alati sustava Windows
upotreba 59
antene za bežičnu vezu,
prepoznavanje 7
antene za WLAN, prepoznavanje 7
antene za WWAN, prepoznavanje 7
antivirusni softver 50
Audio 28
Automatic Drivelock 45
Automatic DriveLock
omogućivanje 45
onemogućivanje 46
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 54
B
baterija
korisnički zamjenjiva 37
korisnički zamjenjiva,
uklanjanje 37
niske razine napunjenosti
baterije 36
odlaganje u otpad 39
pohranjivanje 39
pražnjenje 36
pronalaženje informacija 36
rješavanje niske razine
napunjenosti baterije 37
ušteda energije 36
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 18
javna WLAN veza 18
korporacijska WLAN veza 18
povezivanje 18
BIOS
ažuriranje 64
preuzimanje ažuriranja 65
utvrđivanje verzije 65
Bluetooth uređaj 17, 19
C
Computer Setup
administratorska lozinka za
BIOS 43
vraćanje tvorničkih postavki 64
computer setup (postavljanje
računala) 63
Computer Setup (Postavljanje
računala)
korištenje USB tipkovnice ili USB
miša za pokretanje programa
Computer Setup (Postavljanje
računala) 63
navigacija i odabir 63
Č
čišćenje računala 54
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 6
čitač otisaka prstiju 52
čitač otisaka prstiju, prepoznavanje
11
čuvanje baterije 39
D
dodirna pločica (TouchPad)
tipke 8
Dodirna pločica (TouchPad)
upotreba 23
dodir s četiri prsta, gesta dodirne
pločice (TouchPada) 24
dodir s dva prsta, gesta dodirne
pločice (TouchPada) 24
donja strana 15
dostava računala 56
DriveLock
omogućivanje 48
onemogućivanje 49
opis 47
E
elektrostatički izboj 71
F
funkcijske tipke, prepoznavanje 11
G
gesta pomicanja s dva prsta za
dodirnu pločicu (TouchPad) 24
Geste dodirne pločice (TouchPada)
dodir s četiri prsta 24
dodir s dva prsta 24
pomicanje dvama prstima 24
povlačenje trima prstima 25
geste dodirnog zaslona
povlačenje jednim prstom 25
Glavna lozinka za DriveLock
promjena 50
GPS 19
gumb bežične veze 17
gumbi
desna tipka dodirne pločice
(TouchPada) 8
desni gumb pokazivača 8
napajanje 10
središnja pokazivačka palica 8
srednji gumb TouchPada 8
Uključivanje/isključivanje
TouchPada 8
gumb za uključivanje/isključivanje
dodirne pločice (TouchPada),
prepoznavanje 8
gumb za uključivanje i isključivanje,
prepoznavanje 10
H
HDMI, konfiguriranje zvuka 30
HDMI priključak
povezivanje 29
HDMI priključak, prepoznavanje 4
HP 3D DriveGuard 53
HP Client Security (Sigurnost HP-ova
klijenta) 51
HP LAN-WLAN Protection 21
HP MAC Address Manager 22
HP Mobile Connect 19
HP-ova particija za oporavak
oporavak 60
uklanjanje 62
HP-ova značajka brzog punjenja 35
Kazalo
73
HP-ov medij za oporavak
oporavak 61
stvaranje 57
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
upotreba 68
HP Recovery Manager
pokretanje 60
rješavanje problema s podizanjem
sustava 61
HP Touchpoint Manager 51
I
ikona Napajanje, korištenje 35
informacije o bateriji, pronalaženje
36
interni mikrofoni, prepoznavanje 7
isključivanje 34
isključivanje računala 34
J
javna WLAN veza
18
K
kombinirana utičnica za audio izlaz
(slušalice) / audio ulaz (mikrofon),
prepoznavanje 4
komponente
desna strana 4
donja strana 13
gornja strana 8
lijeva strana 6
prednja strana 14
zaslon 7
kontrole bežične veze
gumb 17
operacijski sustav 17
korisnička lozinka 42
Korisnički zamjenjiva baterija 37
Korištenje gesta dodirne pločice
(TouchPada) i dodirnog zaslona
dodir 23
zumiranje pincetnim pokretom s
dva prsta 23
korištenje geste dodira dodirne
pločice (TouchPada) i dodirnog
zaslona 23
korištenje geste klizanja jednim
prstom dodirnim zaslonom 25
korištenje ikone Napajanje 35
korištenje vanjskog izvora
napajanja 39
74
Kazalo
korporacijska WLAN veza 18
kritična razina napunjenosti
baterije 37
L
lijeva tipka pokazivača,
prepoznavanje 8
lozinka za automatski DriveLock
unos 47
lozinka za DriveLock
postavljanje 48
promjena 50
unos 49
lozinke
administrator 42
administrator za BIOS 43
korisnik 42
M
medij za oporavak
stvaranje 57
stvaranje pomoću programa HP
Recovery Manager 58
memorijski modul
prepoznavanje 13
minimizirana slika, stvaranje 59
Miracast 32
mrežna utičnica, prepoznavanje 6
N
napajanje
baterija 35
vanjski 39
napajanje iz baterije 35
napunjenost baterije 36
naziv i broj proizvoda, računalo 15
NFC 20
niska razina napunjenosti baterije
36
O
održavanje
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 54
Čišćenje diska 53
Defragmentacija diska 53
HP 3D DriveGuard 53
održavanje računala 54
odvod za tekućinu, prepoznavanje
13
oporavak
diskovi 58, 61
HP Recovery Manager 59
korištenje HP-ova medija za
oporavak 58
medij 61
mogućnosti 59
podržani diskovi 58
pokretanje 60
sustav 59
USB izbrisivi memorijski pogon
61
oporavak izvornog sustava 59
oporavak sustava 59
oporavak umanjene slike 60
otisci prstiju, registriranje 50
oznaka atesta bežičnih uređaja 15
oznaka Bluetooth 15
oznaka WLAN 15
oznake
atest bežičnih uređaja 15
Bluetooth 15
regulatorne 15
serijski broj 15
servisne 15
WLAN 15
P
pametna kartica
utor 4
particija za oporavak
uklanjanje 62
područje dodirne pločice (TouchPada)
prepoznavanje 8
podržani diskovi, oporavak 58
pokazivač 8
pokretanje stanja mirovanja i stanja
hibernacije 33
postavke napajanja 35
postavke napajanja, korištenje 35
postavke zvuka, upotreba 28
povezivanje s WLAN-om 18
povlačenje trima prstima, gesta
dodirne pločice (TouchPada) 25
priključak, napajanje 5
Priključak USB Type-C (omogućen za
Thunderbolt 3), prepoznavanje 4
priključak za napajanje,
prepoznavanje 5
priključak za vanjski monitor 4
priključci
HDMI 4, 29
Miracast 32
USB 3.0 priključak za punjenje (s
napajanjem) 6
USB Type-C (omogućen za
Thunderbolt) 4
USB Type-C Thunderbolt 29
vanjski monitor 4
pristupačnost 72
program za postavljanje
navigacija i odabir 63
vraćanje tvorničkih postavki 64
pronalaženje informacija
hardver 3
softver 3
putovanje s računalom 15, 39, 56
R
računalo, putovanje 39
radno okruženje 70
redoslijed za pokretanje sustava
promjena 61
promjena pomoću tipke f9 66
regulatorne informacije
oznake atesta bežičnih uređaja
15
regulatorna naljepnica 15
Resursi tvrtke HP 1
S
serijski broj 15
serijski broj, računalo 15
servisne oznake, lociranje 15
sigurnosne kopije 57
SIM kartica
umetanje 16
slušalice, povezivanje 27
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 28
softver
antivirusni 50
Čišćenje diska 53
Defragmentacija diska 53
HP 3D DriveGuard 53
vatrozid 50
softverska ažuriranja, instalacija 51
softverski vatrozid 50
softver za čišćenja diska 53
softver za defragmentaciju diska 53
stanje hibernacije
izlazak 34
pokrenuta tijekom kritične razine
napunjenosti baterije 37
pokretanje 34
stanje mirovanja
izlazak 33
pokretanje 33
stanje mirovanja i stanje hibernacije
pokretanje 33
Sure Start
upotreba 67
sustav ne reagira 34
T
temperatura 39
temperatura baterije 39
Thunderbolt
povezivanje USB-a Type-C 29
tipka bežične veze 17
tipka esc, prepoznavanje 11
tipka fn, prepoznavanje 11
tipka num lock, prepoznavanje 26
tipka s logotipom sustava Windows,
prepoznavanje 11
tipka za isključivanje zvuka
mikrofona, prepoznavanje 12
tipka za način rada u zrakoplovu 17
tipke
esc 11
fn 11
lijeva tipka dodirne pločice
(TouchPada) 8
Tipka s logotipom sustava
Windows 11
tipkovnica
ugrađena numerička 11
tipkovnica i dodatni miš
upotreba 26
tipkovni prečaci
isključen zvuk mikrofona 12
upotreba 11
točka za vraćanje sustava
stvaranje 59
točka za vraćanje sustava,
stvaranje 57
TPM postavke 66
tvrdi disk, prepoznavanje 13
U
ugrađena numerička tipkovnica,
prepoznavanje 11, 26
uklanjanje, korisnički zamjenjiva
baterija 37
ulazno napajanje 70
upotreba dodirne pločice
(TouchPada) 23
upotreba integrirane numeričke
tipkovnice 26
upotreba postavki zvuka 28
upotreba tipkovnice i dodatnog
miša 26
upravljanje napajanjem 33
uređaji visoke razlučivosti,
priključivanje 29, 32
USB 3.0 priključak 4, 6
USB 3.0 priključak za punjenje (s
napajanjem), prepoznavanje 6
USB priključci, prepoznavanje 4, 6
USB Type-C priključak, povezivanje
29
utičnica RJ-45 (mrežna),
prepoznavanje 6
utičnice
kombinacija za audioizlaz
(slušalice) / audioulaz
(mikrofon) 4
mrežna 6
RJ-45 (mrežna) 6
utori
pametna kartica 4
sigurnosni kabel 6
utor za sigurnosni kabel,
prepoznavanje 6
V
vanjski izvor napajanja, korištenje
39
ventilacijski otvori, prepoznavanje
13
video 28
W
web-kamera 7
upotreba 27
web-kamera, prepoznavanje 7
Windows
točka za vraćanje sustava 57, 59
Kazalo
75
Windows Hello
upotreba 50
WLAN uređaj 15
WWAN uređaj 17, 18
Z
zumiranje pincetnim pokretom s dva
prsta na dodirnoj pločici
(TouchPadu) i dodirnom zaslonu
23
zvučnici
povezivanje 27
zvučnici, prepoznavanje 14
Ž
žaruljica baterije 5, 14
žaruljica bežične veze 9, 14, 17
žaruljica dodirne pločice,
prepoznavanje 9
žaruljica funkcije Caps Lock,
prepoznavanje 9
žaruljica funkcije Num Lock 9
žaruljica integrirane web-kamere,
prepoznavanje 7
žaruljica isključenog zvuka
mikrofona, prepoznavanje 9
žaruljica pogona 14
žaruljica web-kamere,
prepoznavanje 7
žaruljice
baterija 5, 14
bežična veza 9, 14
Caps Lock 9
dodirna pločica 9
isključen zvuk mikrofona 9
napajanje 9, 14
num lock 9
pogon 14
RJ-45 (mrežna) 6
web-kamera 7
žaruljice napajanja 9, 14
žaruljice utičnice RJ-45 (mrežne),
prepoznavanje 6
76
Kazalo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising