HP | ZBook 17 G4 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Uporabniški vodnik

HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Uporabniški vodnik
Uporabniški vodnik
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
AMD je blagovna znamka družbe Advanced
Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna
znamka ustreznega lastnika, ki jo družba HP
Inc. uporablja na podlagi licence. Intel in
Thunderbolt sta blagovni znamki družbe Intel
Corporation v ZDA in drugih državah. Microsoft
in Windows sta blagovni znamki ali registrirani
blagovni znamki družbe Microsoft Corporation
v Združenih državah Amerike in/ali drugih
državah.
Informacije v tem vodniku se lahko spremenijo
brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za
HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v
izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem
izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega
dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno
jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali
uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Prva izdaja: marec 2017
Št. dela dokumenta: 917651-BA1
Obvestilo o izdelku
Pogoji programske opreme
Ta uporabniški vodnik opisuje funkcije, ki so
skupne večini modelom. Nekatere funkcije
morda niso na voljo v vašem računalniku.
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v svoj
računalnik ali kako drugače uporabljate kateri
koli vnaprej nameščen programski izdelek v
tem računalniku, vas zavezujejo določila HPjeve licenčne pogodbe za končnega uporabnika
(EULA). Če ne sprejmete teh licenčnih pogojev,
je vaše edino pravno sredstvo, da v 14 dneh
vrnete celoten neuporabljen izdelek (strojno in
programsko opremo) prodajalcu, ki vam bo v
skladu s svojim pravilnikom o povračilih povrnil
kupnino.
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali
različicah sistema Windows. Sistemi lahko za
izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi sistem
Windows, zahtevajo nadgrajeno in/ali ločeno
kupljeno strojno opremo, gonilnike,
programsko opremo ali posodobitev BIOS-a.
Operacijski sistem Windows 10 se posodobi
samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena.
Za posodobitve boste morda morali plačati
stroške ponudnika internetnih storitev in čez
čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve.
Pojdite na spletno mesto
http://www.microsoft.com.
Za dostop do najnovejših uporabniških
vodnikov ali priročnikov za svoj izdelek pojdite
na spletno mesto http://www.hp.com/support.
Izberite Find your product (Poiščite svoj
izdelek), nato pa upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite dodatne informacije ali zahtevati
celotno vračilo zneska, ki ste ga plačali za
računalnik, se obrnite na svojega prodajalca.
Varnostno opozorilo
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne polagajte
neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih
in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je morebitni tiskalnik v neposredni
bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega se napajalnik za izmenični tok med
delovanjem ne sme dotikati kože ali mehke površine, kot so blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in
napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC
60950-1), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
iv
Varnostno opozorilo
Kazalo
1 Dobrodošli .................................................................................................................................................... 1
Iskanje informacij ................................................................................................................................................... 1
2 Komponente ................................................................................................................................................. 3
Pregled strojne opreme ......................................................................................................................................... 3
Pregled programske opreme ................................................................................................................................. 3
Desna stran ............................................................................................................................................................ 4
Leva stran ............................................................................................................................................................... 6
Zaslon ..................................................................................................................................................................... 7
Zgornja stran .......................................................................................................................................................... 8
Sledilna ploščica .................................................................................................................................. 8
Lučke .................................................................................................................................................... 9
Gumbi in bralnik prstnih odtisov ....................................................................................................... 10
Tipke .................................................................................................................................................. 11
Uporaba bližnjičnih tipk ..................................................................................................................... 12
Spodnja stran ....................................................................................................................................................... 13
Sprednja stran ...................................................................................................................................................... 14
Nalepke ................................................................................................................................................................ 15
Vstavljanje kartice SIM (samo pri nekaterih izdelkih) ......................................................................................... 16
3 Omrežne povezave ....................................................................................................................................... 17
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem .............................................................................................. 17
Uporaba kontrolnikov brezžičnega vmesnika .................................................................................. 17
Gumb brezžičnega vmesnika .......................................................................................... 17
Kontrolniki operacijskega sistema ................................................................................. 17
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN .................................................................................... 18
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih izdelkih) ............................................ 18
Uporaba storitve HP Mobile Connect Pro (samo pri nekaterih izdelkih) .......................................... 19
Uporaba sistema GPS (samo pri nekaterih izdelkih) ........................................................................ 19
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo pri nekaterih izdelkih) ............................................... 19
Priključitev naprav Bluetooth ......................................................................................... 19
Uporaba tehnologije NFC za skupno rabo informacij (samo pri nekaterih izdelkih) ........................ 20
Skupna raba .................................................................................................................... 20
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem ..................................................................................................... 20
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN) (samo pri nekaterih izdelkih) .................... 20
Uporaba funkcije HP LAN-WLAN Protection (samo pri nekaterih izdelkih) ...................................... 21
v
Vklop in prilagajanje funkcije HP LAN-WLAN Protection ................................................ 21
Uporaba programa HP MAC Address Manager za prepoznavanje računalnika v omrežju (samo pri
nekaterih izdelkih) ............................................................................................................................................... 22
Vklop in prilagajanje sistemskega naslova MAC ............................................................................... 22
4 Krmarjenje po zaslonu ................................................................................................................................. 23
Uporaba sledilne ploščice in potez na zaslonu na dotik ..................................................................................... 23
Dotik .................................................................................................................................................. 23
Povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanjem dveh prstov ............................................... 23
Dvoprstno pomikanje (samo na sledilni ploščici) ............................................................................. 24
Dvoprstni dotik (samo na sledilni ploščici) ....................................................................................... 24
Štiriprstni dotik (samo na sledilni ploščici) ....................................................................................... 24
Triprstno podrsanje (samo na sledilni ploščici) ................................................................................ 25
Enoprstno drsenje (samo na zaslonu na dotik) ................................................................................ 25
Uporaba tipkovnice in dodatne miške ................................................................................................................. 25
Uporaba vgrajene številske tipkovnice ............................................................................................. 26
5 Zabavne funkcije ......................................................................................................................................... 27
Uporaba spletne kamere (samo pri nekaterih izdelkih) ...................................................................................... 27
Uporaba zvoka ..................................................................................................................................................... 27
Priključitev zvočnikov ........................................................................................................................ 27
Priključitev slušalk ............................................................................................................................ 27
Priključitev slušalk z mikrofonom ..................................................................................................... 28
Uporaba nastavitev zvoka ................................................................................................................. 28
Uporaba videa ...................................................................................................................................................... 28
Priključitev video naprav s kablom USB Type-C (samo pri nekaterih izdelkih) ................................ 29
Priključitev video naprav s kablom HDMI (samo pri nekaterih izdelkih) .......................................... 29
Nastavitev zvoka HDMI ................................................................................................... 30
Odkrivanje in priključitev žičnih zaslonov s tehnologijo MultiStream Transport ............................. 30
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico AMD ali Nvidia (z dodatnim
zvezdiščem) .................................................................................................................... 31
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z dodatnim
zvezdiščem) .................................................................................................................... 31
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z vgrajenim
zvezdiščem) .................................................................................................................... 32
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s tehnologijo Miracast, in povezovanje z njimi
(samo pri nekaterih izdelkih) ............................................................................................................ 32
6 Upravljanje napajanja .................................................................................................................................. 33
Uporaba stanja spanja ali mirovanja ................................................................................................................... 33
Preklop v stanje spanja in iz njega .................................................................................................... 33
vi
Preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo pri nekaterih izdelkih) ............................................... 34
Zaustavitev (izklop) računalnika ......................................................................................................................... 34
Uporaba ikone napajanja in izbire »Možnosti porabe energije« ......................................................................... 35
Napajanje iz akumulatorja ................................................................................................................................... 35
Uporaba funkcije HP Fast Charge (samo pri nekaterih izdelkih) ...................................................... 35
Prikaz napolnjenosti akumulatorja ................................................................................................... 36
Iskanje informacij o akumulatorju v aplikaciji HP Support Assistant (samo pri nekaterih
izdelkih) ............................................................................................................................................. 36
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja ............................................................................................. 36
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja ................................................................................... 36
Reševanje stanja praznega akumulatorja ........................................................................................ 37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja ............ 37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko vir napajanja ni na voljo ......................... 37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more zbuditi iz
stanja mirovanja ............................................................................................................. 37
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik .................................................................................... 37
Odstranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik ..................................... 37
Hranjenje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik ............................ 39
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik ........................... 39
Zunanje napajanje ............................................................................................................................................... 39
7 Varnost ....................................................................................................................................................... 41
Zaščita računalnika .............................................................................................................................................. 41
Uporaba gesel ...................................................................................................................................................... 42
Nastavitev gesel v sistemu Windows ................................................................................................ 42
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup ...................................................................................... 42
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS ............................................................................................. 43
Vnos skrbniškega gesla za BIOS ..................................................................................... 45
Uporaba varnostnih možnosti DriveLock ......................................................................................... 45
Izbiranje funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) (samo
pri nekaterih izdelkih) ..................................................................................................... 45
Omogočanje funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje
pogonov) ....................................................................................................... 45
Onemogočanje funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje
pogonov) ....................................................................................................... 46
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) ...... 47
Ročno izbiranje funkcije DriveLock ................................................................................. 47
Nastavitev glavnega gesla DriveLock .......................................................... 48
Omogočenje funkcije DriveLock in nastavitev uporabniškega gesla DriveLock ............ 48
Onemogočenje funkcije DriveLock ................................................................................. 49
Vnos gesla DriveLock ...................................................................................................... 49
vii
Spreminjanje gesla DriveLock ......................................................................................... 50
Uporaba funkcije Windows Hello (samo pri nekaterih izdelkih) ......................................................................... 50
Uporaba protivirusne programske opreme ......................................................................................................... 50
Uporaba programske opreme požarnega zidu ................................................................................................... 50
Nameščanje posodobitev programske opreme .................................................................................................. 51
Uporaba programa HP Client Security (samo pri nekaterih izdelkih) ................................................................. 51
Uporaba programa HP Touchpoint Manager (samo pri nekaterih izdelkih) ....................................................... 51
Uporaba dodatnega varnostnega kabla (samo pri nekaterih izdelkih) .............................................................. 52
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo pri nekaterih izdelkih) ........................................................................ 52
Iskanje bralnika prstnih odtisov ........................................................................................................ 52
8 Vzdrževanje ................................................................................................................................................ 53
Izboljšanje delovanja ........................................................................................................................................... 53
Uporaba programa za defragmentiranje diska ................................................................................ 53
Uporaba programa za čiščenje diska ................................................................................................ 53
Uporaba programa HP 3D DriveGuard (samo pri nekaterih izdelkih) ............................................... 53
Prepoznavanje stanja programa HP 3D DriveGuard ...................................................... 54
Posodabljanje programov in gonilnikov .............................................................................................................. 54
Čiščenje računalnika ............................................................................................................................................ 54
Postopki čiščenja ............................................................................................................................... 54
Čiščenje zaslona .............................................................................................................. 55
Čiščenje stranic ali pokrova ............................................................................................ 55
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške (samo pri nekaterih izdelkih) .............. 55
Potovanje z računalnikom in njegovo pošiljanje ................................................................................................. 55
9 Varnostno kopiranje in obnavljanje ............................................................................................................... 57
Izdelava obnovitvenega medija in varnostnih kopij ............................................................................................ 57
Ustvarjanje medijev HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih) ...................................................... 57
Uporaba orodij sistema Windows ........................................................................................................................ 58
Obnovitev in povrnitev ......................................................................................................................................... 59
Obnovitev s programom HP Recovery Manager ............................................................................... 59
Kaj morate vedeti pred začetkom ................................................................................... 59
Uporaba particije HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih) ........................................ 60
Uporaba medijev HP Recovery za obnovitev .................................................................. 60
Spreminjanje zagonskega zaporedja računalnika ......................................................... 61
Odstranitev particije HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih) .................................. 61
10 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure Start ............................................................................................... 62
Uporaba orodja Computer Setup ......................................................................................................................... 62
Zagon orodja Computer Setup .......................................................................................................... 62
viii
Uporaba tipkovnice USB ali miške USB za zagon orodja Computer Setup (BIOS) .......... 62
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup .............................................................................. 62
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup ....................................................... 63
Posodabljanje BIOS-a ........................................................................................................................ 63
Ugotavljanje različice BIOS-a .......................................................................................... 64
Prenos posodobitve BIOS-a ............................................................................................ 64
Spreminjanje zagonskega zaporedja s pozivom f9 .......................................................................... 65
Nastavitve za TPM BIOS (samo pri nekaterih izdelkih) ....................................................................................... 65
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih izdelkih) ........................................................................ 66
11 Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ...................................................................................... 67
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB ............................................................... 67
12 Specifikacije .............................................................................................................................................. 69
Napajalni vhod ..................................................................................................................................................... 69
Delovno okolje ..................................................................................................................................................... 69
13 Elektrostatična razelektritev ...................................................................................................................... 70
14 Pripomočki za uporabnike s posebnimi potrebami ........................................................................................ 71
Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami ............................................................... 71
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 71
Stvarno kazalo ............................................................................................................................................... 72
ix
x
1
Dobrodošli
Ko nastavite in registrirate računalnik, priporočamo, da izvedete naslednje korake, da boste čim bolje
izkoristili svojo pametno naložbo:
●
NASVET:
Za hitro vrnitev na začetni zaslon računalnika iz odprtega programa ali namizja pritisnite
tipko z logotipom Windows
na tipkovnici. Če znova pritisnete tipko z logotipom Windows, se
vrnete na prejšnji zaslon.
●
Vzpostavite povezavo z internetom – nastavite žično ali brezžično omrežje, da se lahko povežete z
internetom. Za dodatne informacije glejte Omrežne povezave na strani 17.
●
Posodobite protivirusno programsko opremo – zaščitite računalnik pred škodo, ki jo povzročijo virusi.
V računalniku je vnaprej nameščena programska oprema. Za dodatne informacije glejte Uporaba
protivirusne programske opreme na strani 50.
●
Spoznajte svoj računalnik – poučite se o funkcijah računalnika. Za dodatne informacije glejte razdelka
Komponente na strani 3 in Krmarjenje po zaslonu na strani 23.
●
Poiščite nameščeno programsko opremo – odprite seznam strojne opreme, ki je prednameščena v
računalniku:
Izberite gumb za začetni meni.
– ali –
Z desno tipko miške kliknite gumb za začetni meni, nato pa izberite Programi in funkcije.
●
Varnostno kopirajte trdi disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon. Glejte
Varnostno kopiranje in obnavljanje na strani 57.
Iskanje informacij
Vire s podrobnostmi o izdelku, navodili in ostalimi informacijami najdete v spodnji tabeli.
Vir
Vsebina
Navodila za nastavitev
●
Pregled nastavitve računalnika in njegovih funkcij
HP-jeva podpora
●
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom
Za HP-jevo podporo obiščite spletno mesto
http://www.hp.com/support.
●
Telefonske številke za podporo
●
Lokacije HP-jevih servisnih centrov
Vodnik za varno in udobno uporabo
●
Pravilna nastavitev delovne postaje
Za dostop do tega vodnika naredite naslednje:
●
Navodila za držo in delovne navade, ki povečajo vaše udobje in
zmanjšajo možnost poškodb
●
Informacije o električni in mehanski varnosti
▲
Izberite gumb za začetni meni, izberite Pomoč in
podpora HP, nato pa izberite Dokumentacija HP.
– ali –
▲
Izberite gumb za začetni meni, izberite HP, nato pa
izberite Dokumentacija HP.
– ali –
Iskanje informacij
1
Vir
▲
Vsebina
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/ergo.
POMEMBNO: Če si želite ogledati najnovejšo
različico uporabniškega vodnika, morate imeti
vzpostavljeno povezavo z internetom.
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
●
Pomembna upravna obvestila, vključno z informacijami o
pravilnem odlaganju akumulatorja, če so potrebne
●
Posebne informacije o garanciji za ta računalnik
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
▲
Izberite gumb za začetni meni, izberite Pomoč in
podpora HP, nato pa izberite Dokumentacija HP.
– ali –
▲
Izberite gumb za začetni meni, izberite HP, nato pa
izberite Dokumentacija HP.
Omejena garancija*
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
▲
Izberite gumb za začetni meni, izberite Pomoč in
podpora HP, nato pa izberite Dokumentacija HP.
– ali –
▲
Izberite gumb za začetni meni, izberite HP, nato pa
izberite Dokumentacija HP.
– ali –
▲
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
POMEMBNO: Če si želite ogledati najnovejšo
različico uporabniškega vodnika, morate imeti
vzpostavljeno povezavo z internetom.
*HP-jevo omejeno garancijo najdete med uporabniškimi vodniki za vaš izdelek in/ali na CD-ju/DVD-ju, priloženem v škatli. V nekaterih
državah ali regijah je v škatli priložena omejena garancija HP v tiskani obliki. V nekaterih državah ali območjih, v katerih garancija ni
priložena v tiskani obliki, jo lahko prenesete na spletnem mestu http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za izdelke, kupljene v
Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapur 912006. Navedite ime izdelka,
svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.
2
Poglavje 1 Dobrodošli
2
Komponente
Pregled strojne opreme
Če želite ugotoviti, katera strojna oprema je nameščena v računalniku, naredite naslednje:
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite upravitelj naprav, nato pa izberite aplikacijo Upravitelj
naprav.
Prikaže se seznam vseh naprav, nameščenih v računalniku.
Če potrebujete informacije o strojnih komponentah sistema in številki različice sistemskega BIOS-a, pritisnite
fn + esc (samo pri nekaterih izdelkih).
Pregled programske opreme
Če želite ugotoviti, katera programska oprema je nameščena v računalniku, naredite naslednje:
▲
Izberite gumb za začetni meni.
– ali –
Z desno tipko miške kliknite gumb za Začetni meni, nato pa izberite Programi in funkcije.
Pregled strojne opreme
3
Desna stran
Komponenta
Opis
(1)
Bralnik pametnih kartic
Podpira dodatne pametne kartice.
(2)
Kombinirani priključek za izhod
zvoka (slušalke)/vhod zvoka
(mikrofon)
Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim napajanjem,
slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali kabla za zvok
televizorja. Uporablja se tudi za priključitev dodatnega naglavnega
mikrofona. Ta priključek ne podpira dodatnih samostojnih mikrofonov.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali
slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da zmanjšate tveganje
poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna, varnostna
in okoljevarstvena obvestila.
Za dostop do tega vodnika naredite naslednje:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa
izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Kliknite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
2.
Izberite Moj računalnik, izberite zavihek Specifikacije, nato pa
izberite Uporabniški vodniki.
OPOMBA:
izklopijo.
Ko v priključek vključite napravo, se zvočniki računalnika
(3)
Vrata USB 3.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica, miška,
zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB.
(4)
Vrata HDMI
Omogočajo priključitev dodatne video ali zvočne naprave, kot je
visokoločljivostni televizor, katera koli druga združljiva digitalna ali
zvočna komponenta ali visokohitrostna naprava HDMI (High Definition
Multimedia Interface).
(5)
Vrata za zunanji monitor
Omogočajo priključitev zunanjega monitorja VGA ali projektorja.
(6)
Vrata USB Type-C Thunderbolt (2)
Omogočajo priključitev in polnjenje naprav USB s priključkom Type-C,
na primer mobilnega telefona, kamere, sledilca aktivnosti ali pametne
ure, in zagotavljajo hiter prenos podatkov.
– ali –
Omogočajo priključitev naprave za prikazovanje s priključkom USB
Type-C, ki nudi izhod za zaslon.
4
Poglavje 2 Komponente
Komponenta
Opis
OPOMBA: Računalnik lahko podpira tudi združitveno postajo
Thunderbolt. Morda boste potrebovali prilagojevalnike (kupijo se
posebej).
(7)
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnika.
(8)
Lučka akumulatorja
Ko je priključen napajalnik:
●
Sveti belo: napolnjenost akumulatorja je več kot 90-odstotna.
●
Sveti rumeno: napolnjenost akumulatorja je med 0 in 90 odstotki.
●
Ne sveti: akumulator se ne polni.
Ko napajalnik ni priključen (akumulator se ne polni):
●
Utripa rumeno: akumulator je skoraj prazen. Ko je akumulator
skoraj povsem prazen, začne lučka akumulatorja hitro utripati.
●
Ne sveti: akumulator se ne polni.
Desna stran
5
Leva stran
Komponenta
(1)
Opis
Reža za varnostni kabel
Omogoča namestitev dodatnega varnostnega kabla v računalnik.
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju morebitnih tatov,
ne more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali napačnega ravnanja z
njim.
(2)
Omrežni priključek/lučki stanja
RJ-45
Omogoča priključitev omrežnega kabla.
●
Sveti zeleno (levo): omrežje je povezano.
●
Sveti rumeno (desno): v omrežju se izvaja aktivnost.
(3)
Vrata USB 3.x (2)
Omogočajo priključitev naprave USB, na primer mobilnega telefona,
fotoaparata, sledilca aktivnosti ali pametne ure, in zagotavljajo prenos
podatkov.
(4)
Vrata USB 3.x
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica, miška,
zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB. S
standardnimi vrati USB se ne bodo napolnile vse naprave USB ali pa se
bodo polnile z nizkim tokom. Nekatere naprave USB zahtevajo
napajanje, zato boste potrebovali napajalna vrata.
OPOMBA: Napajalna vrata USB lahko uporabite za polnjenje izbranih
modelov mobilnih telefonov in predvajalnikov MP3, tudi ko je
računalnik izklopljen.
(5)
Bralnik pomnilniških kartic
Bere dodatne pomnilniške kartice, ki omogočajo shranjevanje,
upravljanje in skupno rabo informacij ali dostopanje do njih.
Postopek za vstavljanje kartice:
1.
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa
proti računalniku.
2.
Vstavite kartico v bralnik pomnilniških kartic, nato pa jo potisnite
navznoter, da se trdno zaskoči.
Postopek za odstranjevanje kartice:
▲
6
Poglavje 2 Komponente
Pritisnite kartico in jo odstranite iz bralnika pomnilniških kartic.
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Anteni WLAN*
Pošiljata in prejemata brezžične signale za komuniciranje z brezžičnimi krajevnimi
omrežji (WLAN-i).
(2)
Anteni WWAN (samo pri nekaterih
izdelkih)*
Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje z brezžičnimi
prostranimi omrežji (WWAN-i).
(3)
Notranja mikrofona (2)
Omogočata snemanje zvoka.
(4)
Lučka spletne kamere (samo pri
nekaterih izdelkih)
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(5)
Spletna kamera (samo pri nekaterih
izdelkih)
Snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri modeli omogočajo
videokonference in spletne klepete z uporabo pretočnega videa.
Za uporabo spletne kamere naredite naslednje:
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite kamera, nato pa izberite Kamera.
*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir.
Za upravna obvestila o brezžičnih napravah glejte razdelek vodnika Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila, ki velja za vašo
državo ali regijo.
Za dostop do tega vodnika naredite naslednje:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Kliknite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
2.
Izberite Moj računalnik, izberite zavihek Specifikacije, nato pa izberite Uporabniški vodniki.
Zaslon
7
Zgornja stran
Sledilna ploščica
Komponenta
8
Opis
(1)
Kazalna palica
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(2)
Levi gumb kazalne palice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(3)
Stikalo za vklop/izklop sledilne ploščice
Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.
(4)
Območje sledilne ploščice
Bere poteze s prsti za premikanje kazalke ali aktiviranje elementov na
zaslonu.
(5)
Levi gumb sledilne ploščice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(6)
Desni gumb kazalne palice
Deluje kot desna tipka zunanje miške.
(7)
Osrednji gumb kazalne palice
Deluje enako kot osrednja tipka zunanje miške.
(8)
Osrednji gumb sledilne ploščice
Deluje enako kot osrednja tipka zunanje miške.
(9)
Desni gumb sledilne ploščice
Deluje kot desni gumb zunanje miške.
Poglavje 2 Komponente
Lučke
Komponenta
(1)
Opis
Lučka za vklop
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način varčevanja z energijo.
Računalnik izklopi zaslon in ostale nepotrebne komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja. Stanje mirovanja je
način varčevanja z energijo, ki rabi najmanjšo količino energije.
(2)
Lučka Caps Lock
Sveti: funkcija Caps Lock je vklopljena, kar spremeni vse črke v velike črke.
(3)
Lučka za izklop mikrofona
●
Sveti rumeno: mikrofon je izklopljen.
●
Ne sveti: mikrofon je vklopljen.
(4)
Lučka num lk
Sveti: funkcija Num Lock je vklopljena.
(5)
Lučka brezžičnega
vmesnika
Sveti: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava brezžičnega
krajevnega omrežja (WLAN) in/ali naprava Bluetooth®.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar
so vse brezžične naprave izklopljene.
(6)
(7)
Lučka za izklop zvoka
Lučka sledilne ploščice
●
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok računalnika je vklopljen.
●
Sveti: sledilna ploščica je izklopljena.
●
Ne sveti: sledilna ploščica je vklopljena.
Zgornja stran
9
Gumbi in bralnik prstnih odtisov
Komponenta
(1)
Opis
Gumb za vklop/izklop
●
Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite.
●
Ko je računalnik vklopljen, na kratko pritisnite gumb, da vključite stanje
spanja.
●
Ko je računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz
stanja spanja.
●
Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite gumb, da zapustite
stanje mirovanja.
POZOR: Z daljšim pritiskom gumba za vklop/izklop izgubite vse neshranjene
podatke.
Če se računalnik preneha odzivati in postopki zaustavitve sistema ne delujejo,
pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj pet sekund, da se računalnik
izklopi.
Če želite izvedeti več o nastavitvah porabe, preglejte možnosti porabe energije.
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite možnosti porabe
energije, nato pa izberite Možnosti porabe energije.
– ali –
Z desno tipko miške kliknite ikono napajanja
, nato pa izberite
Možnosti porabe energije.
(2)
Gumb brezžičnega
vmesnika
Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične
povezave.
Preden lahko vzpostavite brezžično povezavo, morate nastaviti brezžično
omrežje.
10
Poglavje 2 Komponente
Komponenta
Opis
(3)
Gumb za izklop zvoka
Izklopi in ponovno vklopi zvok.
(4)
Bralnik prstnih odtisov
(samo pri nekaterih
izdelkih)
Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim odtisom namesto
prijave z geslom.
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se prikažejo informacije
o sistemu.
(2)
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko num lk,
esc ali drugo tipko, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske
funkcije.
Glejte Uporaba bližnjičnih tipk na strani 12.
(3)
Tipka z logotipom Windows
Odpre začetni meni.
OPOMBA:
zapre.
(4)
Funkcijske tipke
Če znova pritisnete tipko Windows, se začetni meni
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se zaženejo pogosto
uporabljene sistemske funkcije.
Glejte Uporaba bližnjičnih tipk na strani 12.
(5)
Tipka num lk
Omogoča preklapljanje med navigacijskimi in številskimi
funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici.
(6)
Vgrajena številska tipkovnica
Ločena tipkovnica na desni strani abecedne tipkovnice. Ko je
tipka num lk omogočena, lahko vgrajeno tipkovnico uporabljate
kot zunanjo številsko tipkovnico.
Zgornja stran
11
Uporaba bližnjičnih tipk
Uporaba bližnjičnih tipk:
▲
Pritisnite tipko fn, nato pa pritisnite eno od tipk, navedenih v spodnji tabeli.
Pritisnite fn+
funkcijsko tipko
Opis
Vklopi spanje, ki shrani informacije v pomnilnik sistema. Zaslon in druge komponente sistema se izklopijo, da
varčujete z energijo. Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
POZOR:
Pred preklopom v stanje spanja shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov.
Vklopi ali izklopi osvetlitev tipkovnice.
OPOMBA:
Če želite zmanjšati porabo energije v akumulatorju, izklopite to funkcijo.
Preklopi zaslonsko sliko med napravami za prikazovanje, ki so priključene v sistem. Če je na primer na
računalnik priključen monitor, z večkratnim pritiskom na bližnjično tipko preklopite sliko med zaslonom na
računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.
Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
Postopoma povečuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
Postopoma zmanjšuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
Postopoma povečuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
Izklopi zvok mikrofona.
12
Poglavje 2 Komponente
Spodnja stran
Komponenta
(1)
Opis
Vrata za dostop do notranjosti
Omogočajo dostop do trdega diska, reže za modul WLAN, reže za
modul WWAN in rež za pomnilniške module.
POZOR: Če želite zagotoviti nemoteno odzivanje sistema, zamenjajte
brezžični modul samo z brezžičnim modulom, ki ga je vladna agencija,
ki nadzira brezžične naprave v vaši državi ali regiji, odobrila za uporabo
v računalniku. Če ste zamenjali modul in nato prejeli opozorilo, modul
odstranite, da obnovite funkcionalnost računalnika, nato pa se obrnite
na podporo za stranke.
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa
izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Kliknite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
(2)
Vijak za sprostitev vrat za dostop do
notranjosti
Sprosti vrata za dostop do notranjosti.
(3)
Odtok za razlitja tekočin
Omogoča odtekanje razlitih tekočin, kot sta mineralna voda ali kava, iz
računalnika.
(4)
Zapah vrat za dostop do notranjosti
Sprosti vrata za dostop do notranjosti.
(5)
Prezračevalne reže
Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje
komponente in preprečuje pregretje. Normalno je, da se med običajnim
delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
Spodnja stran
13
Sprednja stran
Komponenta
(1)
Opis
Lučka brezžičnega vmesnika
Sveti: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava
brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali naprava Bluetooth®.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti
rumeno, kadar so vse brezžične naprave izklopljene.
(2)
(3)
Lučka za vklop
Lučka akumulatorja
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način varčevanja z
energijo. Računalnik izklopi zaslon in ostale nepotrebne
komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja. Stanje
mirovanja je način varčevanja z energijo, ki rabi najmanjšo
količino energije.
Ko je priključen napajalnik:
●
Sveti belo: napolnjenost akumulatorja je več kot 90-odstotna.
●
Sveti rumeno: napolnjenost akumulatorja je med 0 in 90 odstotki.
●
Ne sveti: akumulator se ne polni.
Ko napajalnik ni priključen (akumulator se ne polni):
(4)
Lučka pogona
●
Utripa rumeno: akumulator je skoraj prazen. Ko je akumulator
skoraj povsem prazen, začne lučka akumulatorja hitro utripati.
●
Ne sveti: akumulator se ne polni.
●
Utripa belo: trdi disk je v uporabi.
●
Sveti rumeno: sistem HP 3D DriveGuard je začasno parkiral trdi
disk.
OPOMBA: Za dodatne informacije o programu HP 3D DriveGuard
glejte Uporaba programa HP 3D DriveGuard (samo pri nekaterih
izdelkih) na strani 53.
(5)
14
Poglavje 2 Komponente
Zvočnika
Proizvajata zvok.
Nalepke
Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav ali
uporabi računalnika v drugih državah.
POMEMBNO: Preverite, ali so nalepke, opisane v tem razdelku, na naslednjih mestih: na spodnji strani
računalnika, v ležišču za akumulator, pod vrati za dostop do notranjosti ali na hrbtni strani zaslona.
●
Servisna nalepka – navaja pomembne informacije za prepoznavanje računalnika. Če stopite v stik s
službo za podporo, bo najverjetneje zahtevala serijsko številko in morda tudi številko izdelka ali modela.
Te številke poiščite, preden stopite v stik s službo za podporo.
Vaša servisna nalepka bo podobna enemu od spodaj prikazanih primerov. Glejte sliko, ki najbolj ustreza
servisni nalepki na vašem računalniku.
Komponenta
(1)
Serijska številka
(2)
Številka izdelka
(3)
Garancijsko obdobje
(4)
Številka modela (samo pri nekaterih izdelkih)
Komponenta
(1)
Ime modela (samo pri nekaterih izdelkih)
(2)
Številka izdelka
(3)
Serijska številka
(4)
Garancijsko obdobje
●
Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o računalniku.
●
Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih brezžičnih
napravah in odobritvene oznake nekaterih držav ali regij, v katerih je bila odobrena uporaba teh naprav.
Nalepke
15
Vstavljanje kartice SIM (samo pri nekaterih izdelkih)
POZOR: Kartice SIM ne vstavljajte na silo, da ne poškodujete priključkov.
Če želite vstaviti kartico SIM, sledite tem korakom:
1.
Računalnik zaustavite z ukazom za zaustavitev.
2.
Zaprite zaslon.
3.
Odklopite vse zunanje naprave, ki so priklopljene na računalnik.
4.
Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5.
Na ravni površini obrnite računalnik, tako da bo zgornja stran navzdol.
6.
Odstranite vrata za dostop do notranjosti in akumulator.
7.
Vstavite kartico SIM v režo za kartico SIM, nato pa jo potisnite, da se popolnoma zaskoči.
OPOMBA:
Kartica SIM v vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od slike v tem razdelku.
OPOMBA:
Slika v ležišču za akumulator kaže, kako vstaviti kartico SIM v računalnik.
Če želite odstraniti kartico SIM, jo pritisnite in odstranite iz reže.
16
Poglavje 2 Komponente
3
Omrežne povezave
Računalnik lahko vzamete s seboj, kamor koli greste. Vendar lahko z njim in vzpostavljeno omrežno (žično ali
brezžično) povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih strani tudi od doma.
To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
V računalniku je lahko ena ali več od naslednjih brezžičnih naprav:
●
Naprava WLAN – računalnik povezuje z brezžičnimi lokalnimi omrežji (običajno imenovanimi omrežja WiFi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v pisarnah podjetij, doma in v javnih prostorih, kot so letališča,
restavracije, kavarne, hoteli in univerze. V omrežju WLAN mobilna brezžična naprava v računalniku
komunicira z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko.
●
HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih izdelkih) – naprava za brezžično prostrano omrežje (WWAN), ki
omogoča brezžično povezljivost na veliko večjem območju. Operaterji mobilnih omrežij nameščajo
bazne postaje (te so podobne stolpom za mobilno telefonijo) na razsežnih geografskih območjih ter tako
učinkovito zagotavljajo pokritost celotnih regij in celo držav.
●
Naprava Bluetooth® – vzpostavi osebno omrežje (PAN), da bi vzpostavila povezavo z drugimi napravami,
ki podpirajo Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvočniki in kamere. V omrežju
PAN vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi napravami, pri čemer naprave ne smejo biti preveč
oddaljene druga od druge – običajno ne več kot 10 metrov.
Uporaba kontrolnikov brezžičnega vmesnika
Brezžične naprave v računalniku lahko nadzorujete z eno ali več naslednjimi funkcijami:
●
gumb brezžičnega vmesnika (imenovan tudi tipka za letalski način ali tipka brezžičnega vmesnika) (v
tem poglavju se vsi imenujejo gumb brezžičnega vmesnika);
●
nastavitve operacijskega sistema.
Gumb brezžičnega vmesnika
Računalnik ima lahko gumb brezžičnega vmesnika, eno ali več brezžičnih naprav in eno ali dve lučki
brezžičnega vmesnika. Vse brezžične naprave v računalniku so tovarniško omogočene.
Lučka brezžičnega vmesnika označuje splošno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja posamezne
naprave.
Kontrolniki operacijskega sistema
V središču za omrežje in skupno rabo lahko na primer nastavite povezavo ali omrežje, vzpostavite povezavo z
omrežjem ter diagnosticirate in odpravite omrežne težave.
Če želite uporabiti kontrolnike operacijskega sistema, naredite naslednje:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Omrežje in internet, nato pa Središče za omrežje in skupno rabo.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
17
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN
OPOMBA: Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti račun pri ponudniku internetnih
storitev (ISP-ju). Pri lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in
modema. Ponudnik internetnih storitev vam bo pomagal nastaviti modem, namestiti omrežni kabel za
povezavo brezžičnega usmerjevalnika z modemom in preizkusiti internetno storitev.
Pri vzpostavljanju povezave z brezžičnim krajevnim omrežjem sledite naslednjim korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena.
2.
V opravilni vrstici izberite ikono stanja omrežja, nato pa vzpostavite povezavo z enim od razpoložljivih
omrežij.
Če je za omrežje WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in izberite
Naprej, da vzpostavite povezavo.
OPOMBA: Če se na seznamu ne prikaže nobeno omrežje WLAN, morda niste v dosegu brezžičnega
usmerjevalnika ali dostopne točke.
OPOMBA: Če ne vidite omrežja WLAN, v katerega se želite povezati, v opravilni vrstici z desno miškino
tipko kliknite ikono stanja omrežja, nato pa izberite Odpri središče za omrežje in skupno rabo. Izberite
Namestitev nove povezave ali omrežja. Prikaže se seznam možnosti, s katerimi lahko omrežje poiščete
in z njim vzpostavite povezavo ročno ali pa ustvarite novo omrežno povezavo.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave.
Ko je povezava vzpostavljena, izberite ikono stanja omrežja na skrajni desni strani opravilne vrstice, da
preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA: Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od izvedbe
WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali ovire (npr. zidovi
in tla).
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih izdelkih)
Vaš računalnik z modulom HP Mobile Broadband ima vgrajeno podporo za storitev mobilnega
širokopasovnega dostopa. V sodelovanju z operaterjem mobilnega omrežja vam novi računalnik omogoča, da
brez uporabe dostopnih točk Wi-Fi vzpostavite internetno povezavo, pošiljate e-pošto ali se povežete v
omrežje vašega podjetja.
OPOMBA: Če vaš računalnik vključuje storitev HP Mobile Connect, navodila v tem poglavju ne veljajo. Glejte
Uporaba storitve HP Mobile Connect Pro (samo pri nekaterih izdelkih) na strani 19.
Za aktiviranje mobilne širokopasovne storitve boste morda potrebovali številko IMEI in/ali MEID modula HP
Mobile Broadband. Številka je lahko natisnjena na nalepki na spodnji strani računalnika, v ležišču za
akumulator, pod vrati za dostop do notranjosti ali na zadnji strani zaslona.
– ali –
Če želite poiskati številko, uporabite spodnji postopek:
1.
V opravilni vrstici izberite ikono stanja omrežja.
2.
Izberite Prikaži nastavitve povezave.
3.
V razdelku Mobilna širokopasovna povezava izberite ikono stanja omrežja.
Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Kartica SIM vsebuje osnovne
informacije o vas, kot je npr. osebna identifikacijska številka (PIN), in tudi omrežne informacije. V nekaterih
18
Poglavje 3 Omrežne povezave
računalnikih je kartica SIM prednameščena. Če kartica SIM ni prednameščena, je morda priložena
informacijam o modulu HP Mobile Broadband, ki ste jih dobili skupaj z računalnikom, lahko pa jo operater
mobilnega omrežja zagotovi ločeno.
Informacije o modulu HP Mobile Broadband in o tem, kako aktivirati storitev z izbranim operaterjem
mobilnega omrežja, poiščite v informacijah o modulu HP Mobile Broadband, ki so priložene računalniku.
Uporaba storitve HP Mobile Connect Pro (samo pri nekaterih izdelkih)
HP Mobile Connect Pro je predplačniška, mobilna širokopasovna brezžična storitev, ki ponuja stroškovno
učinkovito, varno, preprosto in prilagodljivo mobilno širokopasovno povezavo za vaš računalnik. Če želite
uporabljati storitev HP Mobile Connect Pro, morate imeti v računalniku kartico SIM in program HP Mobile
Connect. Dodatne informacije o storitvi HP Mobile Connect Pro in njeni razpoložljivosti so na voljo na naslovu
http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Uporaba sistema GPS (samo pri nekaterih izdelkih)
Vaš računalnik ima lahko funkcijo Global Positioning System (GPS). Sateliti GPS sistemom, ki so opremljeni z
napravo GPS, pošiljajo informacije o lokaciji, hitrosti in smeri.
Če želite omogočiti GPS, preverite, ali je v nastavitvah zasebnosti v sistemu Windows omogočena lokacija.
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite lokacija in izberite Nastavitve zasebnosti za lokacijo.
2.
Upoštevajte navodila na zaslonu za uporabo nastavitev lokacije.
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo pri nekaterih izdelkih)
Naprava Bluetooth omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične kabelske
povezave, ki običajno povezujejo električne naprave, kot so na primer:
●
računalniki (namizni, prenosni);
●
telefoni (prenosni, brezžični, pametni);
●
slikovne naprave (tiskalnik, kamera);
●
zvočne naprave (slušalke, zvočniki);
●
miška;
●
zunanja tipkovnica.
Priključitev naprav Bluetooth
Preden lahko uporabite napravo Bluetooth, morate vzpostaviti povezavo Bluetooth.
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite bluetooth, nato pa izberite Nastavitve za Bluetooth.
2.
Če funkcija Bluetooth še ni vklopljena, jo vklopite.
3.
Na seznamu izberite svojo napravo, nato pa sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: Če naprava zahteva preverjanje pristnosti, se prikaže koda za seznanjanje. V napravi, ki jo
dodajate, z upoštevanjem zaslonskih navodil preverite, ali se koda v vaši napravi ujema s kodo za
seznanjanje. Za dodatne informacije preglejte dokumentacijo, priloženo napravi.
OPOMBA: Če vaše naprave ni na seznamu, preverite, ali je funkcija Bluetooth v tej napravi vklopljena. Za
nekatere naprave so lahko v veljavi dodatne zahteve; glejte dokumentacijo, priloženo napravi.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
19
Uporaba tehnologije NFC za skupno rabo informacij (samo pri nekaterih izdelkih)
Vaš računalnik zagotavlja podporo za tehnologijo NFC (Near Field Communication), ki omogoča brezžično
izmenjavo informacij med dvema napravama s tehnologijo NFC. Informacije se prenesejo tako, da se območja
dotika (antene) na računalniku dotaknete z anteno telefona ali druge naprave. S tehnologijo NFC in podprtimi
aplikacijami lahko delite spletne strani, prenašate kontaktne podatke, prenašate plačila in tiskate na
tiskalnikih s podporo za NFC.
OPOMBA:
Če želite določiti območje dotika na vašem računalniku, glejte Komponente na strani 3.
Skupna raba
1.
2.
Preverite, ali je funkcija NFC omogočena.
a.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite brezžično, nato pa izberite Vklop ali izklop brezžičnih
naprav.
b.
Preverite, ali je izbira za NFC nastavljena na Vklopljeno.
Z napravo, ki podpira NFC, se dotaknite območja dotika NFC. Morda boste zaslišali zvok, ko vzpostavite
povezavo naprav.
OPOMBA:
3.
Če želite poiskati lokacijo antene na drugi napravi NFC, glejte navodila za napravo.
Za nadaljevanje upoštevajte katera koli navodila na zaslonu.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
Nekateri izdelki lahko omogočajo žične povezave: povezavo s krajevnim omrežjem (LAN) in povezavo prek
modema. Povezava LAN uporablja omrežni kabel in je veliko hitrejša od modema, ki uporablja telefonski
kabel. Oba kabla sta naprodaj posebej.
OPOZORILO! Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne priključujte modemskega
ali telefonskega kabla v (omrežno) vtičnico RJ-45.
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN) (samo pri nekaterih izdelkih)
Povezavo LAN uporabite, če želite računalnik povezati neposredno z domačim usmerjevalnikom (namesto
dela prek brezžične povezave) ali obstoječim omrežjem na delovnem mestu.
OPOMBA: V vašem računalniku je lahko omogočena funkcija, imenovana HP LAN-WLAN Protection. Ko
vzpostavite neposredno povezavo z omrežjem LAN, zapre brezžično (Wi-Fi) povezavo. Za dodatne informacije
o funkciji HP LAN-WLAN Protection glejte Uporaba funkcije HP LAN-WLAN Protection (samo pri nekaterih
izdelkih) na strani 21.
Če računalnik nima priključka RJ-45, za vzpostavitev povezave z omrežjem LAN potrebujete 8-nožični
omrežni kabel RJ-45 ali dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
20
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na računalniku ali na dodatni združitveni ali
razširitveni napravi.
Poglavje 3 Omrežne povezave
2.
Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico (2) ali usmerjevalnik.
OPOMBA: Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (3), ki preprečuje motnje zaradi
televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen proti
računalniku.
Uporaba funkcije HP LAN-WLAN Protection (samo pri nekaterih izdelkih)
V okolju LAN lahko nastavite funkcijo HP LAN-WLAN Protection tako, da ščiti omrežje LAN pred
nepooblaščenim brezžičnim dostopom. Če je funkcija HP LAN-WLAN Protection omogočena, se povezava
WLAN (Wi-Fi) izklopi, ko je računalnik neposredno povezan z omrežjem LAN.
Vklop in prilagajanje funkcije HP LAN-WLAN Protection
1.
Omrežni kabel priključite v omrežni priključek ali v dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
2.
Zaženite orodje Computer Setup (BIOS).
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da
zaženete orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
▲
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, nato pa na kratko pridržite gumb za
zmanjšanje glasnosti, da se prikaže zagonski meni. Tapnite f10, da odprete orodje Computer
Setup.
3.
Izberite Advanced (Napredno), nato pa izberite Built-in Device Options (Možnosti vgrajene naprave).
4.
Izberite potrditveno polje za možnost LAN/WLAN Auto Switching (Samodejno preklapljanje med
omrežjema LAN in WLAN), da se povezave WLAN izklopijo, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem
LAN.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem desnem kotu zaslona
izberite ikono za shranjevanje, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
21
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Uporaba programa HP MAC Address Manager za prepoznavanje
računalnika v omrežju (samo pri nekaterih izdelkih)
Če želite, lahko omogočite, da sistemski naslov MAC (Media Access Control) zagotovi prilagodljiv način za
prepoznavanje računalnika in njegovih komunikacij v omrežjih. Ta sistemski naslov MAC zagotavlja edinstveno
identifikacijo tudi v primeru, ko je računalnik povezan prek zunanje naprave, na primer združitvene postaje ali
zunanjega brezžičnega vmesnika. Ta naslov je privzeto onemogočen.
Vklop in prilagajanje sistemskega naslova MAC
1.
Omrežni kabel priključite v omrežni priključek ali v dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
2.
Zaženite orodje Computer Setup (BIOS).
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da
zaženete orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
▲
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, nato pa na kratko pridržite gumb za
zmanjšanje glasnosti, da se prikaže zagonski meni. Tapnite f10, da odprete orodje Computer
Setup.
3.
Izberite Advanced (Napredno), nato pa izberite Host Based MAC Address (Naslov MAC, ki temelji na
gostitelju).
4.
V polju na desni strani možnosti Host Based MAC Address (Naslov MAC, ki temelji na gostitelju) izberite
System (Sistem), da omogočite na gostitelju temelječ naslov MAC, ali Custom (Po meri), da naslov
prilagodite.
5.
Izberite možnosti za zagonsko zaporedje in podprte naprave.
6.
Če ste izbrali možnost Custom (Po meri), izberite MAC ADDRESS (Naslov MAC), vnesite prilagojen
sistemski naslov MAC, nato pa pritisnite enter, da shranite naslov.
7.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem desnem kotu zaslona
izberite ikono za shranjevanje, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Za dodatno dokumentacijo za program HP MAC Address Manager in uporabo sistemskih naslovov MAC pojdite
na spletno mesto http://www.hp.com/support. Izberite Find your product (Poiščite svoj izdelek), nato pa
upoštevajte navodila na zaslonu.
22
Poglavje 3 Omrežne povezave
4
Krmarjenje po zaslonu
Po zaslonu računalnika se lahko premikate s/z:
●
potezami s prsti neposredno na računalniškem zaslonu (samo pri nekaterih izdelkih);
●
potezami s prsti na sledilni ploščici;
●
tipkovnico in dodatno miško (kupljeno posebej);
●
kazalno palico (samo pri nekaterih izdelkih).
Uporaba sledilne ploščice in potez na zaslonu na dotik
S sledilno ploščico lahko krmarite po zaslonu računalnika in nadzirate kazalec z enostavnimi potezami s prsti.
Levi in desni gumb sledilne ploščice lahko uporabljate na enak način kot ustrezna gumba zunanje miške. Če
želite krmariti po zaslonu na dotik (samo pri nekaterih izdelkih), se s potezami, opisanimi v tem poglavju,
neposredno dotaknite zaslona.
Poteze lahko tudi prilagodite in si ogledate predstavitev njihovega delovanja. V iskalno polje v opravilni vrstici
vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča in nato Strojna oprema in zvok. Pod
možnostjo Naprave in tiskalniki izberite Miška.
OPOMBA: Če ni navedeno drugače, lahko poteze s prsti uporabljate na sledilni ploščici ali na zaslonu na
dotik (samo pri nekaterih izdelkih).
Dotik
Če želite izbrati ali odpreti element na zaslonu, uporabite potezo dotika ali dvojnega dotika.
●
Postavite kazalec na element na zaslonu in se nato z enim prstom dotaknite območja sledilne ploščice
ali zaslona na dotik, da izberete element. Če se ga dotaknete dvakrat, ga odprete.
Povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanjem dveh prstov
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov omogoča povečavo in pomanjšavo slik ali besedila.
●
Če želite pomanjšati element, na območju sledilne ploščice ali zaslonu na dotik držite dva prsta narazen
in ju nato povlecite skupaj.
●
Če želite povečati element, na območju sledilne ploščice ali zaslonu na dotik držite dva prsta skupaj in ju
nato razmaknite.
Uporaba sledilne ploščice in potez na zaslonu na dotik
23
Dvoprstno pomikanje (samo na sledilni ploščici)
Z dvoprstnimi potezami se lahko po strani ali sliki premikate navzgor, navzdol ali na stran.
●
Položite dva prsta nekoliko razmaknjena na območje sledilne ploščice in nato z njima drsite gor, dol, levo
oziroma desno.
Dvoprstni dotik (samo na sledilni ploščici)
Z dvoprstnim dotikom lahko odprete meni za predmet na zaslonu.
OPOMBA:
●
Dvoprstni dotik je enak kliku z desno tipko miške.
Z dvema prstoma se dotaknite območja sledilne ploščice, da odprete meni možnosti za izbrani predmet.
Štiriprstni dotik (samo na sledilni ploščici)
S štiriprstnim dotikom odprete središče za opravila.
●
24
Štiriprstni dotik na sledilni ploščici uporabite, če želite odpreti središče za opravila in prikazati trenutne
nastavitve ter obvestila.
Poglavje 4 Krmarjenje po zaslonu
Triprstno podrsanje (samo na sledilni ploščici)
Triprstno podrsanje uporabite, če želite prikazati odprta okna in preklopiti med odprtimi okni ter namizjem.
●
Če želite prikazati vsa odprta okna, s tremi prsti podrsajte stran od sebe.
●
Če želite prikazati namizje, s tremi prsti podrsajte proti sebi.
●
Če želite preklopiti med odprtimi okni, s tremi prsti podrsajte v levo ali desno.
Enoprstno drsenje (samo na zaslonu na dotik)
Enoprstno drsenje omogoča obračanje seznamov in strani ali pomikanje po njih ali premikanje predmeta.
●
Kazalec na zaslonu premikate tako, da s prstom drsite v smeri, v katero se želite premakniti.
●
Če želite premakniti predmet, ga pritisnite s prstom in pridržite, nato pa povlecite prst, da predmet
premaknete.
Uporaba tipkovnice in dodatne miške
S tipkovnico in miško lahko vnašate, izbirate elemente, se pomikate in izvajate iste funkcije kot s potezami s
prsti. Tipkovnica omogoča tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi tipkami in kombinacijami tipk.
Uporaba tipkovnice in dodatne miške
25
OPOMBA: Tipke in funkcije vaše tipkovnice se lahko razlikujejo od tistih na tukaj opisani tipkovnici, odvisno
od države ali območja.
Uporaba vgrajene številske tipkovnice
Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico, podpira pa tudi dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali
dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom. Za dodatne informacije o vgrajeni številski tipkovnici glejte
Tipke na strani 11.
Komponenta
Tipka num lk
Opis
Upravlja delovanje vgrajene številske tipkovnice. Če želite preklopiti
med standardno številsko funkcijo na zunanji tipkovnici (tovarniško
vklopljena) in krmarjenjem (s smernimi puščicami na tipkah), pritisnite
to tipko.
OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu računalnika, se
znova nastavi, ko računalnik vklopite.
Vgrajena številska tipkovnica
26
Poglavje 4 Krmarjenje po zaslonu
Tovarniško nastavljena, da deluje kot zunanja številska tipkovnica. Če
želite preklopiti med to številsko funkcijo in krmarjenjem (s smernimi
puščicami na tipkah), pritisnite tipko num lk.
5
Zabavne funkcije
Svoj računalnik HP lahko uporabljate za delo ali zabavo. Omogoča komuniciranje prek spletne kamere,
urejanje zvoka in videa ali priključitev zunanjih naprav, na primer projektorja, monitorja, televizorja ali
zvočnikov. Če si želite ogledati, kje v računalniku so funkcije za zvok, video in kamero, glejte Komponente
na strani 3.
Uporaba spletne kamere (samo pri nekaterih izdelkih)
Računalnik ima spletno (vgrajeno) kamero, ki snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri modeli
omogočajo videokonference in spletne klepete z uporabo pretočnega videa.
▲
Če želite dostopiti do kamere, v iskalno polje v opravilni vrstici vnesite kamera, nato pa na seznamu
programov izberite Kamera.
Uporaba zvoka
Prenesete lahko glasbene datoteke in jih poslušate, pretakate zvočne vsebine iz spleta (tudi radijske),
snemate zvok ali urejate zvok in video ter tako ustvarjate večpredstavnostne vsebine. V računalniku lahko
tudi predvajate glasbene CD-je (pri nekaterih modelih) ali za predvajanje CD-jev priključite zunanji optični
pogon. Za še večji užitek ob poslušanju priključite slušalke ali zvočnike.
Priključitev zvočnikov
Žične zvočnike lahko priključite v računalnik prek vrat USB ali kombiniranega priključka za izhod zvoka
(slušalke)/vhod zvoka (mikrofon) na računalniku ali združitveni postaji.
Če želite v računalnik priključiti brezžične zvočnike, upoštevajte navodila proizvajalca naprave. Če želite v
računalnik priključiti visokoločljivostne zvočnike, glejte Nastavitev zvoka HDMI na strani 30. Preden
priključite zvočnike, zmanjšajte glasnost.
Priključitev slušalk
OPOZORILO! Če želite preprečiti poškodbe, najprej nastavite glasnost in si šele nato nadenite slušalke,
ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila.
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Kliknite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
2.
Izberite Moj računalnik, izberite zavihek Specifikacije, nato pa izberite Uporabniški vodniki.
V priključek za slušalke ali v kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon) na
računalniku lahko priključite žične slušalke.
Če želite v računalnik priključiti brezžične slušalke, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
Uporaba spletne kamere (samo pri nekaterih izdelkih)
27
Priključitev slušalk z mikrofonom
OPOZORILO! Če želite preprečiti poškodbe, najprej nastavite glasnost in si šele nato nadenite slušalke,
ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila.
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– Ali –
Kliknite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
2.
Izberite Moj računalnik, izberite zavihek Specifikacije, nato pa izberite Uporabniški vodniki.
Slušalke, ki imajo mikrofon, se imenujejo slušalke z mikrofonom. V kombinirani priključek za izhod zvoka
(slušalke)/vhod zvoka (mikrofon) na računalniku lahko priključite žične slušalke.
Če želite v računalnik priključiti brezžične slušalke z mikrofonom, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
Uporaba nastavitev zvoka
Z nastavitvami zvoka lahko prilagodite sistemsko glasnost, spremenite sistemske zvoke ali upravljate zvočne
naprave.
Če želite preveriti ali spremeniti nastavitve zvoka, naredite naslednje:
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite nadzorna plošča, izberite Nadzorna plošča, izberite
Strojna oprema in zvok, nato pa izberite Zvok.
– Ali –
Z desno tipko miške kliknite gumb za začetni meni, izberite Nadzorna plošča, Strojna oprema in zvok,
nato pa izberite Zvok.
Vaš računalnik ima lahko izboljšan zvočni sistem Bang & Olufsen, DTS, Beats audio ali sistem drugega
proizvajalca. Zato ima vaš računalnik lahko napredne zvočne funkcije, ki jih lahko nadzirate z nadzorno ploščo
za zvok, specifično za vaš zvočni sistem.
Na nadzorni plošči za zvok si lahko ogledate in nadzirate nastavitve zvoka.
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite Nadzorna plošča, izberite Nadzorna plošča, izberite
Strojna oprema in zvok, nato pa izberite nadzorno ploščo za zvok, specifično za vaš sistem.
– Ali –
Z desno tipko miške kliknite gumb za začetni meni, izberite Nadzorna plošča, izberite Strojna oprema
in zvok in izberite nadzorno ploščo za zvok, specifično za vaš sistem.
Uporaba videa
Vaš računalnik je zmogljiva video naprava, ki omogoča ogled pretočnih videoposnetkov s priljubljenih spletnih
mest in prenos videoposnetkov in filmov za ogled v računalniku, ko niste povezani z omrežjem.
Za večji užitek ob gledanju priključite zunanji monitor, projektor ali televizor v ena od vrat za video na
računalniku.
POMEMBNO: Zunanja naprava mora biti priključena v prava vrata na računalniku in s pravim kablom.
Upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
Informacije o uporabi videofunkcij boste našli v aplikaciji HP Support Assistant.
28
Poglavje 5 Zabavne funkcije
Priključitev video naprav s kablom USB Type-C (samo pri nekaterih izdelkih)
OPOMBA: Za priključitev naprave USB Type-C Thunderbolt® na računalnik potrebujete kabel USB Type-C, ki
je naprodaj posebej.
Če si želite ogledati video ali visokoločljivostni prikaz na zunanji napravi Thunderbolt, priključite napravo
Thunderbolt v skladu z naslednjimi navodili:
1.
Priključite en konec kabla USB Type-C v vrata USB Type-C Thunderbolt na računalniku.
2.
Drugi konec kabla priključite v zunanjo napravo Thunderbolt.
3.
S tipkama fn + f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Samo zaslon računalnika: ogled zaslonske slike samo na računalniku.
●
Podvoji: ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Samo drug zaslon: ogled zaslonske slike samo na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate povečajte ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Izberite gumb za začetni meni, izberite Nastavitve, izberite
Sistem, izberite Zaslon, nato pa izberite Dodatne nastavitve zaslona. Izberite ustrezno ločljivost, nato
pa izberite Uporabi.
Priključitev video naprav s kablom HDMI (samo pri nekaterih izdelkih)
OPOMBA:
Za priključitev naprave HDMI na računalnik potrebujete kabel HDMI, ki je naprodaj posebej.
Če želite na visokoločljivostnem televizorju ali monitorju videti zaslonsko sliko računalnika, priključite
visokoločljivostno napravo v skladu z naslednjimi navodili:
1.
En konec kabla HDMI priključite v vrata HDMI na računalniku.
Uporaba videa
29
2.
Drugi konec kabla priključite na visokoločljivostni televizor ali monitor.
3.
S tipkama fn + f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Samo zaslon računalnika: ogled zaslonske slike le na računalniku.
●
Podvoji: ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Samo drug zaslon: ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate povečajte ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Izberite gumb za začetni meni, izberite Nastavitve, izberite
Sistem, izberite Zaslon, nato pa izberite Dodatne nastavitve zaslona. Izberite ustrezno ločljivost, nato
pa izberite Uporabi.
Nastavitev zvoka HDMI
HDMI je edini video vmesnik, ki podpira visokoločljivostni video in zvok. Ko povežete visokoločljivostni
televizor z računalnikom, lahko vklopite zvok HDMI na naslednji način:
1.
V področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno tipko miške kliknite ikono
zvočnika, nato pa izberite Predvajalne naprave.
2.
Na zavihku Predvajanje izberite ime digitalne izhodne naprave.
3.
Kliknite Nastavi privzeto in nato V redu.
Če želite zvok preklopiti nazaj na zvočnike računalnika, naredite naslednje:
1.
V področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno tipko miške kliknite ikono
zvočnika, nato pa kliknite Predvajalne naprave.
2.
Na zavihku Predvajanje kliknite Zvočniki.
3.
Kliknite Nastavi privzeto in nato V redu.
Odkrivanje in priključitev žičnih zaslonov s tehnologijo MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) omogoča, da v računalnik priključite več žičnih zaslonskih naprav, ki jih
priključite v vrata VGA ali DisplayPort na računalniku in tudi v vrata VGA ali DisplayPort v zvezdišču ali zunanji
30
Poglavje 5 Zabavne funkcije
združitveni postaji. Priključitev lahko izvedete na več načinov, odvisno od vrste grafične kartice, nameščene v
računalniku, in od tega, ali ima vaš računalnik vgrajeno zvezdišče. Če želite ugotoviti, katera strojna oprema je
nameščena v računalniku, zaženite aplikacijo Upravitelj naprav.
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite upravitelj naprav, nato pa izberite aplikacijo Upravitelj
naprav. Prikaže se seznam vseh naprav, nameščenih v računalniku.
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico AMD ali Nvidia (z dodatnim zvezdiščem)
OPOMBA: Z grafično kartico AMD in dodatnim zvezdiščem lahko povežete do šest zunanjih naprav za
prikazovanje.
OPOMBA: Z grafično kartico Nvidia in dodatnim zvezdiščem lahko povežete do štiri zunanje naprave za
prikazovanje.
Če želite konfigurirati več naprav za prikazovanje, sledite naslednjim korakom:
1.
Priključite zunanje zvezdišče (naprodaj posebej) v vrata DisplayPort na računalniku s pomočjo kabla DPDP (naprodaj posebej). Prepričajte se, da je napajalni prilagojevalnik zvezdišča priključen v omrežno
napajanje.
2.
Priključite zunanje naprave za prikazovanje v vrata VGA ali vrata DisplayPort v zvezdišču.
3.
Če si želite ogledati vse povezane zaslonske naprave, v iskalno polje v opravilni vrstici vnesite
upravitelj naprav, nato pa izberite aplikacijo Upravitelj naprav. Če ne vidite vseh priključenih
zaslonov, preverite, ali je posamezna naprava priključena v prava vrata v zvezdišču.
OPOMBA: Možnosti več zaslonov vključujejo izbiro Podvoji, ki preslika zaslon računalnika na vse
omogočene zaslonske naprave, ali Razširi, ki zaslon računalnika razširi na vseh omogočenih zaslonskih
napravah.
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z dodatnim zvezdiščem)
OPOMBA: Z grafično kartico Intel in dodatnim zvezdiščem lahko povežete do tri zunanje naprave za
prikazovanje.
Če želite konfigurirati več naprav za prikazovanje, sledite naslednjim korakom:
1.
Priključite zunanje zvezdišče (naprodaj posebej) v vrata DisplayPort na računalniku s pomočjo kabla DPDP (naprodaj posebej). Prepričajte se, da je napajalni prilagojevalnik zvezdišča priključen v omrežno
napajanje.
2.
Priključite zunanje naprave za prikazovanje v vrata VGA ali vrata DisplayPort v zvezdišču.
3.
Ko sistem Windows zazna, da je monitor priključen v zvezdišče DP, se prikaže pogovorno okno
DisplayPort Topology Notification (Obvestilo o topologiji DisplayPort). Kliknite ustrezne možnosti za
konfiguriranje zaslonov. Možnosti več zaslonov vključujejo izbiro Podvoji, ki preslika zaslon računalnika
na vse omogočene zaslonske naprave, ali Razširi, ki razširi zaslon računalnika prek vseh omogočenih
zaslonskih naprav.
OPOMBA: Če se pogovorno okno ne prikaže, preverite, ali je posamezna zunanja zaslonska naprava
priključena v prava vrata v zvezdišču. Za dodatne informacije izberite gumb za začetni meni, izberite
Nastavitve, izberite Sistem, izberite Zaslon, nato pa izberite Dodatne nastavitve zaslona. Izberite
ustrezno ločljivost, nato pa izberite Uporabi.
Uporaba videa
31
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z vgrajenim zvezdiščem)
Z notranjim zvezdiščem in grafično kartico Intel lahko povežete največ tri naprave za prikazovanje z naslednjo
konfiguracijo:
●
dva monitorja DP 1920 x 1200, priključena v računalnik, in en monitor VGA 1920 x 1200, priključen v
dodatno združitveno postajo;
●
en monitor DP 2560 x 1600, priključen v računalnik, in en monitor VGA 1920 x 1200, priključen v
dodatno združitveno postajo.
Če želite konfigurirati več naprav za prikazovanje, sledite naslednjim korakom:
1.
Priključite zunanje naprave za prikazovanje v vrata VGA ali vrata DisplayPort (DP) na podstavku
računalnika ali združitveni postaji.
2.
Ko sistem Windows zazna, da je monitor priključen v zvezdišče DP, se prikaže pogovorno okno
DisplayPort Topology Notification (Obvestilo o topologiji DisplayPort). Kliknite ustrezne možnosti za
konfiguriranje zaslonov. Možnosti več zaslonov vključujejo izbiro Podvoji, ki preslika zaslon računalnika
na vse omogočene zaslonske naprave, ali Razširi, ki razširi zaslon računalnika prek vseh omogočenih
zaslonskih naprav.
OPOMBA: Če se pogovorno okno ne prikaže, preverite, ali je posamezna zunanja zaslonska naprava
priključena v prava vrata v zvezdišču. Za dodatne informacije izberite gumb za začetni meni, izberite
Nastavitve, izberite Sistem, izberite Zaslon, nato pa izberite Dodatne nastavitve zaslona. Izberite
ustrezno ločljivost, nato pa izberite Uporabi.
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s tehnologijo Miracast, in povezovanje z
njimi (samo pri nekaterih izdelkih)
OPOMBA: Če želite preveriti, katere vrste zaslon imate (združljiv s standardom Miracast ali Intel WiDi®),
glejte dokumentacijo, ki ste jo prejeli s televizorjem ali sekundarnim zaslonom.
Če želite odkriti brezžične zaslone, združljive s standardom Miracast, in se povezati z njimi, ne da bi zapustili
trenutni program, upoštevajte spodnje korake.
Postopek za odpiranje zaslona Miracast:
▲
32
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite projiciranje in nato kliknite Projiciranje na drugi zaslon.
Kliknite Vzpostavi povezavo z brezžičnim zaslonom, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
Poglavje 5 Zabavne funkcije
6
Upravljanje napajanja
Računalnik lahko deluje z akumulatorjem ali zunanjim napajanjem. Če se računalnik napaja samo iz
akumulatorja in zunanji vir napajanja ni na voljo za polnjenje akumulatorja, morate nadzorovati napolnjenost
akumulatorja in zmanjšati njegovo porabo.
Nekatere funkcija upravljanja porabe, ki so opisane v tem poglavju, morda niso na voljo v vašem računalniku.
Uporaba stanja spanja ali mirovanja
POZOR: Ko je računalnik v stanju spanja, obstaja več znanih ranljivih točk. Če želite preprečiti dostop
nepooblaščenim uporabnikom do podatkov v računalniku, tudi tistih šifriranih, HP priporoča, da preklopite v
stanje mirovanja namesto v način spanja vsakič, ko niste fizično ob računalniku. To je še posebej pomembno,
ko potujete z računalnikom.
POZOR: Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in videa ali
izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali zunanjo pomnilniško
kartico oziroma zapisuje nanju.
Sistem Windows ima dve stanji varčevanja z energijo: spanje in mirovanje.
●
Stanje spanja se samodejno vzpostavi po obdobju nedejavnosti. Delo se shrani v pomnilnik, zato ga
lahko pozneje hitro obnovite. Spanje lahko zaženete tudi ročno. Za dodatne informacije glejte Preklop v
stanje spanja in iz njega na strani 33.
●
Stanje mirovanja se samodejno vklopi, če je akumulator skoraj povsem prazen. V stanju mirovanja se
vaše delo shrani v datoteko mirovanja, računalnik pa se zaustavi. Stanje mirovanja lahko zaženete tudi
ročno. Za dodatne informacije glejte Preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo pri nekaterih izdelkih)
na strani 34.
Preklop v stanje spanja in iz njega
V stanje spanja lahko preklopite na naslednja načina:
●
zaprite zaslon (samo pri nekaterih izdelkih);
●
izberite gumb za začetni meni, izberite ikono Napajanje, nato pa izberite Spanje;
●
pritisnite bližnjično tipko za spanje, na primer fn + f3 (samo pri nekaterih izdelkih).
Iz stanja spanja lahko preklopite na naslednje načine:
●
na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop;
●
če je računalnik zaprt, dvignite zaslon (samo pri nekaterih izdelkih);
●
pritisnite tipko na tipkovnici (samo pri nekaterih izdelkih);
●
dotaknite se sledilne ploščice (samo pri nekaterih izdelkih).
Ko računalnik preklopi iz načina spanja, se vaše delo vrne na zaslon.
OPOMBA: Če ste nastavili geslo za izhod iz načina spanja, morate vnesti geslo za Windows in šele nato se
delo vrne na zaslon.
Uporaba stanja spanja ali mirovanja
33
Preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo pri nekaterih izdelkih)
Z izbiro »Možnosti porabe energije« lahko omogočite mirovanje, ki ga vzpostavi uporabnik, in spreminjate
druge nastavitve porabe energije in časovnih izklopov.
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite možnosti porabe energije, nato pa izberite Možnosti
porabe energije.
– ali –
Z desno tipko miške kliknite ikono napajanja
, nato pa izberite Možnosti porabe energije.
2.
V levem podoknu izberite Izberi funkcijo stikala za vklop (besedilo je odvisno od izdelka).
3.
Glede na vaš izdelek lahko omogočite mirovanje za napajanje iz akumulatorja ali zunanje napajanje na
katerega koli od spodaj navedenih načinov:
●
Gumb za vklop/izklop – pod možnostjo Nastavitve gumbov za napajanje in spanje ter pokrova
(besedilo je odvisno od izdelka) izberite Ob pritisku na gumb za napajanje, nato pa izberite
Mirovanje.
●
Gumb za spanje (samo pri nekaterih izdelkih) – pod možnostjo Nastavitve gumbov za napajanje
in spanje ter pokrova (besedilo je odvisno od izdelka) izberite Ob pritisku na gumb za spanje,
nato pa izberite Mirovanje.
●
Pokrov (samo pri nekaterih izdelkih) – pod možnostjo Nastavitve gumbov za napajanje in spanje
ter pokrova (besedilo je odvisno od izdelka) izberite Ob zapiranju pokrova, nato pa izberite
Mirovanje.
●
Meni »Poraba energije« – izberite Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo, nato pa
pod možnostjo Nastavitve zaustavitve, izberite potrditveno polje Mirovanje.
Do menija »Poraba energije« lahko dostopite tako, da izberete gumb za začetni meni.
4.
Izberite Shrani spremembe.
▲
V način mirovanja preklopite z načinom, ki ste ga omogočili v 3. koraku.
▲
Za preklop iz stanja mirovanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
OPOMBA: Če ste nastavili geslo za izhod iz stanja mirovanja, morate vnesti geslo za Windows, da se delo
znova prikaže na zaslonu.
Zaustavitev (izklop) računalnika
POZOR: Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni. Preden računalnik izklopite,
shranite svoje delo.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa
izklopi zaslon in računalnik.
Če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja, ga zaustavite.
Priporočamo, da uporabite ukaz za zaustavitev sistema Windows.
OPOMBA: Če je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, morate to stanje naprej prekiniti, tako da na kratko
pritisnete gumb za vklop/izklop.
34
Poglavje 6 Upravljanje napajanja
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Izberite gumb za začetni meni, izberite ikono Napajanje, nato pa izberite Zaustavitev sistema.
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti prej omenjenih postopkov za zaustavitev, poskusite
uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v naslednjem vrstnem redu:
●
Pritisnite ctrl + alt + delete, izberite ikono Napajanje in izberite Zaustavitev sistema.
●
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj deset sekund.
●
Če ima računalnik akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo pri nekaterih izdelkih), ga izključite
iz električnega napajanja in odstranite akumulator.
Uporaba ikone napajanja in izbire »Možnosti porabe energije«
Ikono napajanja
najdete v opravilni vrstici Windows. Omogoča hiter dostop do nastavitev napajanja in
preverjanje preostale napolnjenosti akumulatorja.
●
Če želite prikazati odstotek preostale napolnjenosti akumulatorja in trenutni načrt porabe energije,
postavite kazalec miške na ikono napajanja
●
.
Če želite odpreti možnosti porabe energije, z desno tipko miške kliknite ikono napajanja
, nato pa
izberite Možnosti porabe energije. V iskalno polje v opravilni vrstici lahko tudi vnesete možnosti
porabe energije, nato pa izberete Možnosti porabe energije.
Različne ikone napajanja prikazujejo, ali računalnik deluje na akumulator ali zunanje napajanje. Če postavite
kazalko miške na ikono, se prikaže sporočilo, če je akumulator dosegel nizko ali kritično stanje.
Napajanje iz akumulatorja
OPOZORILO! Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom uporabljate samo
akumulator, ki ste ga dobili z računalnikom, nadomestni HP-jev akumulator ali združljiv HP-jev akumulator, ki
ste ga kupili posebej.
Ko je v računalniku napolnjen akumulator in računalnik ni priključen v zunanje napajanje, računalnik deluje na
napajanje iz akumulatorja. Ko je računalnik izklopljen in izključen iz zunanjega napajanja, se akumulator v
računalniku počasi prazni. Računalnik prikaže sporočilo, ko akumulator doseže stopnjo praznega
akumulatorja oziroma je skoraj povsem prazen.
Življenjska doba akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe,
programe, ki se izvajajo v računalniku, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge
dejavnike.
OPOMBA: Ko izklopite zunanje napajanje, se svetlost zaslona samodejno zmanjša, da se zmanjša poraba
energije akumulatorja. Nekateri računalniški izdelki lahko zmanjšajo porabo energije akumulatorja tako, da
preklopijo v drug grafični način.
Uporaba funkcije HP Fast Charge (samo pri nekaterih izdelkih)
S funkcijo HP Fast Charge lahko hitro napolnite akumulator računalnika. Čas polnjenja se lahko spreminja za
10 % navzgor ali navzdol. Glede na model računalnika in napajalnik deluje funkcija HP Fast Charge na enega
od naslednjih načinov:
Uporaba ikone napajanja in izbire »Možnosti porabe energije«
35
●
Ko je preostala stopnja napolnjenosti akumulatorja med 0 in 50 odstotki, se ta napolni do 50 odstotkov
polne kapacitete v največ 30 minutah.
●
Ko je preostala stopnja napolnjenosti akumulatorja med 0 in 90 odstotki, se ta napolni do 90 odstotkov
polne kapacitete v največ 90 minutah.
Če želite uporabljati funkcijo HP Fast Charge, zaustavite računalnik in priključite napajalnik v računalnik in
zunanje napajanje.
Prikaz napolnjenosti akumulatorja
Če želite prikazati odstotek preostale napolnjenosti akumulatorja in trenutni načrt porabe energije, postavite
kazalec miške na ikono napajanja
.
Iskanje informacij o akumulatorju v aplikaciji HP Support Assistant (samo pri
nekaterih izdelkih)
Za dostop do podatkov o akumulatorju naredite naslednje:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Izberite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
2.
Izberite Moj računalnik, izberite zavihek Diagnostika in orodja, nato pa izberite Preskus akumulatorja
HP. Če funkcija Preskus akumulatorja HP pokaže, da je akumulator treba zamenjati, se obrnite na službo
za podporo.
HP Support Assistant vsebuje naslednja orodja in informacije o akumulatorju:
●
funkcijo Preskus akumulatorja HP;
●
informacije o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
Nasveti za manjšo porabo akumulatorja in podaljšanje njegove življenjske dobe:
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
V možnostih porabe izberite nastavitev Varčevanje porabe.
●
Ko brezžičnih naprav ne uporabljate, jih izklopite.
●
Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, ko jih ne uporabljate, npr. zunanji
trdi disk, priključen v vrata USB.
●
Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki jih ne uporabljate.
●
Preden končate z delom, preklopite v stanje spanja ali zaustavite sistem.
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja
Ko akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, doseže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti, se zgodi
naslednje:
●
Lučka akumulatorja (samo pri nekaterih izdelkih) kaže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti.
– ali –
36
Poglavje 6 Upravljanje napajanja
●
Ikona napajanja
prikazuje obvestilo o nizki ali kritični stopnji akumulatorja.
OPOMBA: Za dodatne informacije o ikoni napajanja glejte Uporaba ikone napajanja in izbire »Možnosti
porabe energije« na strani 35.
Ko se pojavi kritično stanje akumulatorja, računalnik ukrepa na naslednja načina:
●
Če je mirovanje onemogočeno in je računalnik vklopljen ali v stanju spanja, računalnik za kratek čas
ostane v stanju spanja, nato pa se zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
●
Če je omogočeno mirovanje in je računalnik vklopljen ali stanju spanja, računalnik preklopi v mirovanje.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
V računalnik in zunanje napajanje priključite eno od naslednjega:
●
napajalnik;
●
dodatno združitveno ali razširitveno napravo;
●
dodatni napajalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot dodatna oprema.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko vir napajanja ni na voljo
Shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more zbuditi iz stanja mirovanja
1.
Napajalnik priključite v računalnik in zunanje napajanje.
2.
Iz mirovanja preklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO! Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom uporabljate samo
akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik in ste ga dobili z računalnikom, nadomestni HP-jev akumulator ali
združljiv HP-jev akumulator, ki ste ga kupili posebej.
POZOR: Odstranjevanje zamenljivega akumulatorja, ki je edini vir napajanja za računalnik, lahko povzroči
izgubo podatkov. Da preprečite izgubo podatkov, shranite delo ali zaustavite računalnik s sistemom Windows,
preden odstranite akumulator.
Odstranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
Akumulator odstranite tako:
POZOR: Odstranjevanje akumulatorja, ki je edini vir napajanja za računalnik, lahko povzroči izgubo
podatkov. Da bi preprečili izgubo podatkov, shranite svoje delo in zaustavite sistem Windows, preden
odstranite akumulator.
1.
Na ravni površini postavite računalnik tako, da bo zgornja stran navzdol.
Napajanje iz akumulatorja
37
2.
38
Potisnite zapah za sprostitev vrat za dostop do notranjosti (1), nato pa odstranite vrata za dostop do
notranjosti (2).
Poglavje 6 Upravljanje napajanja
3.
Potisnite zapaha za sprostitev akumulatorja (3), nato pa povlecite jeziček akumulatorja (4) navzgor, da
odstranite akumulator iz računalnika.
Hranjenje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
POZOR: Če želite zmanjšati možnosti okvare akumulatorja, ga ne smete dalj časa izpostavljati visoki
temperaturi.
Shranjeni akumulator morate preveriti vsakih šest mesecev. Če je napolnjen manj kot 50-odstotno, ga
napolnite, preden ga znova shranite.
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO! če želite zmanjšati možnost požara ali opeklin, ne razstavljajte, ne stiskajte in ne luknjajte
akumulatorja, ne krajšajte zunanjih kontaktov in akumulatorja ne zavrzite v ogenj ali vodo.
Za informacije o pravilnem odlaganju akumulatorja glejte Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila.
Za dostop do tega dokumenta naredite naslednje:
▲
Izberite gumb za začetni meni, izberite Pomoč in podpora HP, nato pa izberite Dokumentacija HP.
Zunanje napajanje
Informacije o priključevanju v zunanje napajanje boste našli na letaku Navodila za nastavitev, ki je priložen v
škatli z računalnikom.
Računalnik se ne napaja iz akumulatorja, ko je priključen na zunanje napajanje prek odobrenega napajalnika
ali dodatne združitvene ali razširitvene naprave.
OPOZORILO! Z računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga priskrbi
HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako preprečite morebitna varnostna tveganja.
OPOZORILO!
Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.
Zunanje napajanje
39
Računalnik priključite na zunanje napajanje v naslednjih primerih:
●
če polnite ali umerjate akumulator;
●
če nameščate ali posodabljate sistemsko programsko opremo;
●
če posodabljate sistemski BIOS;
●
če zapisujete podatke na disk (samo pri nekaterih izdelkih);
●
če uporabljate program za defragmentiranje diska v računalnikih z notranjimi trdimi diski;
●
če izvajate varnostno kopiranje ali obnovitev.
Ko priključite računalnik na zunanje napajanje, se zgodi naslednje:
●
akumulator se začne polniti;
●
svetlost zaslona se poveča;
●
ikona napajanja
spremeni videz.
Ko izklopite zunanje napajanje, se zgodi naslednje:
●
računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja;
●
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se zmanjša poraba energije akumulatorja;
●
40
ikona napajanja
Poglavje 6 Upravljanje napajanja
spremeni videz.
7
Varnost
Zaščita računalnika
Standardne varnostne funkcije operacijskega sistema Windows in pripomoček Computer Setup (BIOS, ki se
izvaja v katerem koli operacijskem sistemu) lahko zaščitijo vaše osebne nastavitve in podatke pred raznimi
tveganji.
OPOMBA: Varnostne rešitve so namenjene dodatni zaščiti, vendar pa ne morejo preprečiti kraje računalnika
ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Preden svoj računalnik pošljete na servis, varnostno kopirajte in izbrišite zaupne datoteke ter
odstranite vse nastavitve gesel.
OPOMBA:
Nekatere funkcije, ki so navedene v tem poglavju, morda niso na voljo v vašem računalniku.
OPOMBA: Računalnik podpira Computrace, spletno varnostno storitev za sledenje in obnovo, ki je na voljo v
nekaterih regijah. Ukradeni računalnik lahko najdete s storitvijo Computrace, če se nepooblaščeni uporabnik
poveže v internet. Če želite uporabljati Computrace, morate kupiti programsko opremo in se naročiti na to
storitev. Za informacije o naročanju programske opreme Computrace pojdite na spletno mesto
http://www.hp.com.
Računalniško tveganje
Varnostna funkcija
Nepooblaščena raba računalnika
●
Programska oprema HP Client Security skupaj z geslom,
pametno kartico, brezkontaktno kartico, registriranimi
prstnimi odtisi ali drugo poverilnico za preverjanje pristnosti
●
Geslo za vklop BIOS-a
Nepooblaščen dostop do orodja Computer Setup (BIOS)
Skrbniško geslo za BIOS v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do vsebin na trdem disku
Geslo DriveLock (samo pri nekaterih izdelkih) v programu
Computer Setup*
Nepooblaščen zagon z dodatnega zunanjega optičnega pogona
(samo pri nekaterih izdelkih), dodatnega zunanjega trdega diska
(samo pri nekaterih izdelkih) ali notranjega omrežnega vmesnika
Funkcija zagonskih možnosti v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do uporabniškega računa Windows
Uporabniško geslo za Windows
Nepooblaščen dostop do podatkov
Windows BitLocker
Nepooblaščena odstranitev računalnika
Reža za varnostni kabel (na voljo je samo pri nekaterih izdelkih in
se uporablja z dodatnim varnostnim kablom)
*Orodje Computer Setup je vdelan pripomoček, temelječ na pomnilniku ROM, ki ga lahko uporabljate celo takrat, ko operacijski sistem
ne deluje ali se ne naloži. Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup lahko uporabite kazalno napravo (sledilno ploščico,
kazalno palico ali miško USB) ali tipkovnico.
OPOMBA:
Na tabličnih računalnikih brez tipkovnice lahko uporabite zaslon na dotik.
Zaščita računalnika
41
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da zavarujete podatke v računalniku. Nastavite lahko več vrst gesel,
odvisno od načina, s katerim želite nadzirati dostop do svojih informacij. Gesla lahko nastavite v operacijskem
sistemu Windows ali v orodju Computer Setup, ki je predhodno nameščeno v računalniku.
●
Skrbniško geslo in geslo za vklop BIOS-a ter gesla DriveLock so nastavljena v orodju Computer Setup in z
njimi upravlja sistemski BIOS.
●
Gesla operacijskega sistema Windows so nastavljena samo v operacijskem sistemu Windows.
●
Če ste pozabili uporabniško geslo DriveLock in glavno geslo DriveLock, nastavljeno v orodju Computer
Setup, se trdi disk, ki je zaščiten s tema gesloma, trajno zaklene in ga več ni možno uporabiti.
Za funkcije orodja Computer Setup in varnostne funkcije operacijskega sistema Windows lahko uporabite isto
geslo.
Pri ustvarjanju in shranjevanju gesel upoštevajte spodnje nasvete:
●
Ko ustvarjate gesla, upoštevajte zahteve programa.
●
Ne uporabljajte istega gesla za različne programe in spletna mesta ter svojega gesla za sistem Windows
ne uporabite za noben drug program ali spletno mesto.
●
Funkcijo Password Manager v programu HP Client Security uporabite za shranjevanje uporabniških imen
in gesel za spletna mesta ter programe. Pozneje jih lahko varno preberete, če jih pozabite.
●
Gesel ne shranjujte v računalniško datoteko.
Naslednji tabeli prikazujeta običajno uporabljena skrbniška gesla operacijskega sistema Windows in BIOS ter
opisujeta njihove funkcije.
Nastavitev gesel v sistemu Windows
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo*
Varuje dostop do določene stopnje skrbniškega računa
operacijskega sistema Windows.
OPOMBA: Z nastavitvijo skrbniškega gesla za sistem Windows
ne nastavite tudi skrbniškega gesla sistemskega BIOS-a.
Uporabniško geslo*
Zaščiti dostop do uporabniškega računa Windows.
*Za informacije o nastavitvi skrbniškega ali uporabniškega gesla za Windows v iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato
pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo za BIOS*
Varuje dostop do orodja Computer Setup.
OPOMBA: Če so aktivne funkcije za zaščito skrbniškega gesla za
BIOS, tega gesla morda ne boste mogli odstraniti, dokler teh
funkcij ne izklopite.
Geslo za vklop
42
Poglavje 7 Varnost
●
Vnesti ga morate vsakič, ko vklopite ali znova zaženete
računalnik.
Geslo
Funkcija
●
Če pozabite geslo za vklop, računalnika ne morete vklopiti ali
znova zagnati.
Glavno geslo DriveLock*
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock, in se nastavi pri geslih DriveLock med
postopkom omogočanja. To geslo se uporablja tudi za
odstranjevanje zaščite DriveLock.
Uporabniško geslo DriveLock*
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock in se nastavi pri geslih DriveLock med
postopkom omogočanja.
*Za podrobnosti o posameznem geslu glejte naslednje teme.
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS
Geslo nastavite, spremenite ali izbrišete tako:
Nastavitev novega skrbniškega gesla za BIOS
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da
zaženete orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
▲
Izklopite tablični računalnik. Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje
glasnosti, da se prikaže zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer
Setup.
2.
Izberite Security (Varnost), izberite Create BIOS administrator password (Ustvari skrbniško geslo
sistemskega BIOS-a) ali Set Up BIOS administrator Password (Nastavi skrbniško geslo sistemskega
BIOS-a) (samo pri nekaterih izdelkih), nato pa pritisnite enter.
3.
V prikazani poziv vnesite geslo.
4.
V prikazani poziv vnesite novo geslo, da ga potrdite.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, izberite ikono za shranjevanje, nato pa
upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Spreminjanje skrbniškega gesla za BIOS
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da
zaženete orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
Uporaba gesel
43
▲
Izklopite tablični računalnik. Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje
glasnosti, da se prikaže zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer
Setup.
2.
Vnesite trenutno skrbniško geslo sistemskega BIOS-a.
3.
Izberite Security (Varnost), izberite Change BIOS administrator Password (Spremeni skrbniško geslo
sistemskega BIOS-a) ali Change Password (Spremeni geslo) (samo pri nekaterih izdelkih), nato pa
pritisnite enter.
4.
V prikazani poziv vnesite trenutno geslo.
5.
V prikazani poziv vnesite novo geslo.
6.
V prikazani poziv vnesite novo geslo, da ga potrdite.
7.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, izberite ikono za shranjevanje, nato pa
upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Brisanje skrbniškega gesla za BIOS
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da
zaženete orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
▲
Izklopite tablični računalnik. Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje
glasnosti, da se prikaže zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer
Setup.
2.
Vnesite trenutno skrbniško geslo sistemskega BIOS-a.
3.
Izberite Security (Varnost), izberite Change BIOS administrator Password (Spremeni skrbniško geslo
sistemskega BIOS-a) ali Change Password (Spremeni geslo) (samo pri nekaterih izdelkih), nato pa
pritisnite enter.
4.
V prikazani poziv vnesite trenutno geslo.
5.
Ko se prikaže poziv za vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
6.
Ko se prikaže poziv za vnovičen vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
7.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, izberite ikono za shranjevanje, nato pa
upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
44
Poglavje 7 Varnost
Vnos skrbniškega gesla za BIOS
V poziv BIOS administrator password (Skrbniško geslo sistemskega BIOS-a) vnesite geslo (uporabite iste
tipke kot ste jih uporabili pri nastavitvi gesla) in pritisnite enter. Po dveh neuspešnih poskusih vnosa
skrbniškega gesla za BIOS morate znova zagnati računalnik in poskusiti znova.
Uporaba varnostnih možnosti DriveLock
Varnostna funkcija DriveLock preprečuje nepooblaščen dostop do vsebine trdega diska. Funkcijo DriveLock
lahko omogočite samo za notranje trde diske računalnika. Ko za pogon omogočite funkcijo DriveLock, je
dostop do njega mogoč samo, če najprej vnesete ustrezno geslo. Pogon mora biti vstavljen v računalnik ali
napredni podvojevalnik vrat, da ga je mogoče odkleniti.
Varnostne možnosti DriveLock zagotavljajo spodaj navedene funkcije:
●
Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) – glejte Izbiranje funkcije Automatic DriveLock
(Samodejno zaklepanje pogonov) (samo pri nekaterih izdelkih) na strani 45.
●
Nastavitev glavnega gesla DriveLock – glejte Ročno izbiranje funkcije DriveLock na strani 47.
●
Omogočenje funkcije DriveLock – glejte Omogočenje funkcije DriveLock in nastavitev uporabniškega
gesla DriveLock na strani 48.
Izbiranje funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) (samo pri nekaterih
izdelkih)
Preden lahko omogočite funkcijo Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov), morate nastaviti
skrbniško geslo sistemskega BIOS-a. Če je omogočena funkcija Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje
pogonov), sta ustvarjena naključno uporabniško geslo DriveLock in glavno geslo DriveLock, ki sta izpeljana iz
skrbniškega gesla sistemskega BIOS-a. Ko je računalnik vklopljen, naključno uporabniško geslo samodejno
odklene pogon. Če pogon prenesete v drug računalnik, morate za njegovo odklepanje v poziv za geslo
DriveLock vnesti skrbniško geslo sistemskega BIOS-a za izvirni računalnik.
Omogočanje funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov)
Če želite omogočiti funkcijo Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov), naredite naslednje:
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da zaženete
orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
1.
Izklopite tablični računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje glasnosti, da se prikaže
zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer Setup.
2.
V poziv za skrbniško geslo sistemskega BIOS-a vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a, nato pa
pritisnite enter.
3.
Izberite Security (Varnost), izberite Hard Drive Utilities (Pripomočki za trde diske), izberite DriveLock/
Automatic DriveLock, nato pa pritisnite enter.
Uporaba gesel
45
4.
Potrditveno polje Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) izberete s tipko enter, klikom
z levo tipko miške ali zaslonom na dotik.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, izberite ikono za shranjevanje, nato pa
upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Onemogočanje funkcije Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov)
Če želite onemogočiti funkcijo Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov), naredite naslednje:
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da zaženete
orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
1.
Izklopite tablični računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje glasnosti, da se prikaže
zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer Setup.
2.
V poziv za skrbniško geslo sistemskega BIOS-a vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a, nato pa
pritisnite enter.
3.
Izberite Security (Varnost), izberite Hard Drive Utilities (Pripomočki za trde diske), izberite DriveLock/
Automatic DriveLock, nato pa pritisnite enter.
4.
Izberite notranji trdi disk, nato pa pritisnite enter.
5.
Potrditveno polje Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) počistite s tipko enter, klikom
z levo tipko miške ali zaslonom na dotik.
6.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, izberite ikono za shranjevanje, nato pa
upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
46
Poglavje 7 Varnost
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov)
Medtem ko je funkcija Automatic DriveLock (Samodejno zaklepanje pogonov) omogočena in je pogon v
izvirnem računalniku, se ne prikaže poziv za vnos gesla DriveLock, s katerim bi odklenili pogon. Toda če pogon
prenesete v drug računalnik ali v izvirnem računalniku zamenjate sistemsko ploščo, se prikaže poziv za vnos
gesla DriveLock.
V tem primeru v poziv za geslo DriveLock vnesite skrbniško geslo sistemskega BIOS-a za izvirni računalnik
(uporabite iste tipke kot ste jih uporabili za nastavitev gesla), nato pa za odklepanje pogona pritisnite enter.
Po treh napačnih poskusih vnosa gesla morate zaustaviti računalnik in poskusiti znova.
Ročno izbiranje funkcije DriveLock
POZOR: Če želite preprečiti, da bi trdi disk, zaščiten s funkcijo DriveLock, postal trajno neuporaben, shranite
uporabniško in glavno geslo funkcije DriveLock na varno mesto stran od računalnika. Če pozabite obe gesli
DriveLock, se trdi disk trajno zaklene in ga ni mogoče več uporabljati.
Če želite ročno omogočiti zaščito DriveLock za notranji trdi disk, morate nastaviti glavno geslo in v programu
Computer Setup omogočiti funkcijo DriveLock. Pri uporabi varnostne funkcije DriveLock upoštevajte
naslednje:
●
Dostop do trdega diska, zaščitenega s funkcijo Drive Lock, je mogoč samo z uporabniškim ali glavnim
geslom DriveLock.
●
Priporočamo, da je lastnik uporabniškega gesla DriveLock uporabnik, ki vsakodnevno uporablja zaščiteni
trdi disk. Lastnik glavnega gesla DriveLock je lahko skrbnik sistema ali uporabnik, ki vsakodnevno
uporablja trdi disk.
●
Uporabniško in glavno geslo DriveLock sta lahko enaki.
Uporaba gesel
47
Nastavitev glavnega gesla DriveLock
Če želite nastaviti glavno geslo DriveLock, naredite naslednje:
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da zaženete
orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
1.
Izklopite tablični računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje glasnosti, da se prikaže
zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer Setup.
2.
Izberite Security (Varnost), izberite ustrezno možnost za Hard Drive Utilities (Pripomočki za trde diske),
izberite DriveLock/Automatic DriveLock, nato pa pritisnite enter.
3.
Izberite trdi disk, ki ga želite zaščititi, nato pa pritisnite enter.
4.
Izberite Set DriveLock Master Password (Nastavi glavno geslo DriveLock), nato pa pritisnite enter.
5.
Natančno preberite opozorilo.
6.
Če želite nastaviti glavno geslo DriveLock, sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: Funkcijo DriveLock lahko omogočite še preden zaprete orodje Computer Setup, kar velja tudi
za nastavitev uporabniškega gesla DriveLock. Za dodatne informacije glejte Omogočenje funkcije
DriveLock in nastavitev uporabniškega gesla DriveLock na strani 48.
7.
Če želite zapreti orodje Computer Setup, izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani
spremembe in zapri), nato pa izberite Yes (Da).
Omogočenje funkcije DriveLock in nastavitev uporabniškega gesla DriveLock
Če želite omogočiti funkcijo DriveLock in nastaviti uporabniško geslo DriveLock, naredite naslednje:
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
●
48
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da zaženete
orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
1.
Izklopite tablični računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje glasnosti, da se prikaže
zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer Setup.
2.
Izberite Security (Varnost), izberite Hard Drive Utilities (Pripomočki za trde diske), izberite DriveLock/
Automatic DriveLock, nato pa pritisnite enter.
3.
Izberite trdi disk, ki ga želite zaščititi, nato pa pritisnite enter.
4.
Izberite Enable DriveLock (Omogoči DriveLock), nato pa pritisnite enter.
Poglavje 7 Varnost
5.
Natančno preberite opozorilo.
6.
Za nastavitev uporabniškega gesla DriveLock in omogočenje funkcije DriveLock sledite navodilom na
zaslonu.
7.
Če želite zapreti orodje Computer Setup, izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani
spremembe in zapri), nato pa izberite Yes (Da).
Onemogočenje funkcije DriveLock
1.
Zaženite orodje Computer Setup.
●
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da zaženete
orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
1.
Izklopite tablični računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje glasnosti, da se prikaže
zagonski meni, nato pa tapnite f10, da zaženete orodje Computer Setup.
2.
Izberite Security (Varnost), izberite Hard Drive Utilities (Pripomočki za trde diske), izberite DriveLock/
Automatic DriveLock, nato pa pritisnite enter.
3.
Izberite trdi disk, ki ga želite upravljati, nato pa pritisnite enter.
4.
Izberite Disable DriveLock (Onemogoči DriveLock), nato pa pritisnite enter.
5.
Če želite onemogočiti funkcijo DriveLock, sledite navodilom na zaslonu.
6.
Če želite zapreti orodje Computer Setup, izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani
spremembe in zapri), nato pa izberite Yes (Da).
Vnos gesla DriveLock
Preverite, ali je trdi disk vstavljen v računalnik (ne v dodatno združitveno napravo ali zunanje ležišče
MultiBay).
V poziv DriveLock Password (Geslo DriveLock) vnesite uporabniško ali glavno geslo DriveLock (uporabite iste
tipke kot ste jih uporabili za nastavitev gesla), nato pa pritisnite enter.
Po treh napačnih poskusih vnosa gesla morate zaustaviti računalnik in poskusiti znova.
Uporaba gesel
49
Spreminjanje gesla DriveLock
Za spreminjanje gesla DriveLock v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Pritisnite gumb za vklop/izklop.
3.
V poziv DriveLock Password (Geslo DriveLock) vnesite trenutno uporabniško ali glavno geslo DriveLock,
ki ga spreminjate, pritisnite enter, nato pa pritisnite ali tapnite f10, da zaženete orodje Computer Setup.
4.
Izberite Security (Varnost), izberite Hard Drive Utilities (Pripomočki za trde diske), izberite DriveLock/
Automatic DriveLock, nato pa pritisnite enter.
5.
Izberite trdi disk, ki ga želite upravljati, nato pa pritisnite enter.
6.
Opravite izbiro za geslo DriveLock, ki ga želite spremeniti, nato pa z upoštevanjem zaslonskih navodil
vnesite gesli.
OPOMBA: Možnost Change DriveLock Master Password (Spremeni glavno geslo DriveLock) je vidna
samo, če ste v 3. koraku v poziv DriveLock Password (Geslo DriveLock) vnesli glavno geslo DriveLock.
7.
Če želite zapreti orodje Computer Setup, izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani
spremembe in zapri), nato pa sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba funkcije Windows Hello (samo pri nekaterih izdelkih)
V izdelkih, ki so opremljeni z bralnikom prstnih odtisov ali infrardečo kamero, storitev Windows Hello
omogoča vpis tako, da podrsate s prstom ali pogledate v kamero.
Če želite nastaviti funkcijo Windows Hello, naredite naslednje:
1.
Izberite gumb za začetni meni, Nastavitve, Računi in Možnosti vpisa.
2.
V storitvi Windows Hello upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate geslo in številsko kodo PIN, nato pa
včlanite svoj prstni odtis ali ID obraza.
OPOMBA: Dolžina kode PIN ni omejena, vendar pa mora vsebovati samo številke. Uporaba abecednih
ali posebnih znakov ni dovoljena.
Uporaba protivirusne programske opreme
Ko računalnik uporabljate za dostopanje do e-pošte, omrežja ali interneta, ga izpostavljate računalniškim
virusom. Računalniški virusi lahko onemogočijo operacijski sistem, programe ali pripomočke ali pa povzročijo,
da ne delujejo pravilno.
Protivirusna programska oprema lahko zazna in uniči večino virusov ter v večini primerov tudi popravi
poškodbe, ki jih je povzročil virus. Če želite, da bo računalnik neprekinjeno zaščiten pred najnovejšimi virusi,
morate protivirusno programsko opremo redno posodabljati.
Program Windows Defender je vnaprej nameščen v računalnik. Priporočamo vam, da še naprej uporabljate
protivirusni program ter tako popolnoma zaščitite svoj računalnik.
Več informacij o računalniških virusih poiščite v orodju HP Support Assistant.
Uporaba programske opreme požarnega zidu
Požarni zidovi preprečujejo nepooblaščen dostop do sistema ali omrežja. Požarni zid je lahko programska
oprema, ki jo namestite v računalnik in/ali omrežje, ali pa vključuje tako strojno kot tudi programsko opremo.
50
Poglavje 7 Varnost
Obstajata dve vrsti požarnih zidov:
●
gostiteljski požarni zidovi – programska oprema, ki varuje samo računalnik, v katerem je nameščena;
●
omrežni požarni zidovi – nameščeni med DSL ali kabelskim modemom v domačem omrežju in varujejo
vse računalnike v omrežju.
Če je v sistemu nameščen požarni zid, ta nadzoruje podatke, ki so poslani v sistem in iz njega, ter jih primerja z
uporabniško določenimi varnostnimi kriteriji. Podatki, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo, so blokirani.
V vašem računalniku ali omrežni opremi je požarni zid morda že nameščen. Če ni, so na voljo rešitve v obliki
programske opreme požarnega zidu.
OPOMBA: V nekaterih primerih lahko požarni zid prepreči dostop do spletnih iger, moti delovanje tiskalnika
ali skupne rabe datotek v omrežju ali pa blokira e-poštne priponke pooblaščenih oseb. Če želite začasno
odpraviti težavo, onemogočite požarni zid, izvedite želeno opravilo, nato pa znova omogočite požarni zid. Za
trajno odpravo težave pa boste morali spremeniti nastavitve požarnega zidu.
Nameščanje posodobitev programske opreme
Programsko opremo HP, Windows in programsko opremo drugih proizvajalcev, nameščeno v vašem
računalniku, morate redno posodabljati, da se odpravijo varnostne težave in se izboljša delovanje programske
opreme.
POMEMBNO: Microsoft pošilja obvestila o posodobitvah sistema Windows, ki lahko vključujejo varnostne
posodobitve. Če želite računalnik zavarovati pred luknjami v zaščiti in računalniškimi virusi, namestite vse
Microsoftove posodobitve takoj, ko vas računalnik o njih obvesti.
Te posodobitve lahko namestite samodejno.
Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve, naredite naslednje:
1.
Izberite gumb za začetni meni, izberite Nastavitve, nato pa Posodobitev in varnost.
2.
Izberite Windows Update, nato pa sledite navodilom na zaslonu.
3.
Če želite določiti čas za namestitev posodobitev, izberite Dodatne možnosti, nato pa sledite navodilom
na zaslonu.
Uporaba programa HP Client Security (samo pri nekaterih
izdelkih)
Programska oprema HP Client Security je predhodno nameščena na računalnik. Do te programske opreme
lahko dostopate prek ikone HP Client Security na skrajni desni strani opravilne vrstice ali prek nadzorne plošče
Windows. Ponuja varnostne funkcije, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do računalnika, omrežij in ključnih
podatkov. Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP Client Security.
Uporaba programa HP Touchpoint Manager (samo pri nekaterih
izdelkih)
HP Touchpoint Manager je rešitev informacijske tehnologije v oblaku, ki podjetjem omogoča učinkovito
upravljanje in zaščito sredstev podjetja. HP Touchpoint Manager pomaga zaščititi naprave pred zlonamerno
programsko opremo in drugimi napadi, nadzoruje zdravje naprave in strankam omogoča, da skrajšajo čas, ki
ga porabijo za reševanje težav z napravo za končnega uporabnika in varnostjo. Stranke lahko hitro prenesejo
in namestijo programsko opremo, ki je v primerjavi z običajnimi rešitvami cenovno zelo ugodna. Za dodatne
informacije pojdite na spletno mesto http://www.hptouchpointmanager.com.
Nameščanje posodobitev programske opreme
51
Uporaba dodatnega varnostnega kabla (samo pri nekaterih
izdelkih)
Varnostni kabel (naprodaj ločeno) je namenjen odvračanju morebitnih tatov, ne more pa vedno preprečiti
kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim. Če želite v računalnik priključiti varnostni kabel, upoštevajte
navodila proizvajalca naprave.
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo pri nekaterih izdelkih)
Vgrajeni bralnik prstnih odtisov je na voljo v izbranih izdelkih. Če želite uporabiti bralnik prstnih odtisov,
morate svoje prstne odtise registrirati v orodju Credential Manager v programu HP Client Security. Glejte
pomoč za programsko opremo HP Client Security.
Ko vse prstne odtise registrirate v orodju Credential Manager, lahko s funkcijo Password Manager programa
HP Client Security shranite vsa uporabniška imena in gesla za podprta spletna mesta in programe.
Iskanje bralnika prstnih odtisov
Bralnik prstnih odtisov je majhno kovinsko tipalo, ki je nameščeno na enem od naslednjih delov računalnika:
●
blizu spodnjega dela sledilne ploščice;
●
na desni strani tipkovnice;
●
na zgornji desni strani zaslona;
●
na zgornji levi strani zaslona;
●
na hrbtni strani zaslona.
Glede na izdelek je bralnik lahko nameščen vodoravno ali navpično.
52
Poglavje 7 Varnost
8
Vzdrževanje
Pomembno je, da računalnik redno vzdržujete v optimalnem stanju. V tem poglavju je razloženo, kako
uporabiti orodja, kot sta programa za defragmentiranje in čiščenje diska. Vsebuje tudi navodila za
posodabljanje programov in gonilnikov, postopke za čiščenje računalnika ter nasvete za potovanje z
računalnikom ali njegovo pošiljanje.
Izboljšanje delovanja
Hitro delovanje računalnika lahko ohranite z rednim vzdrževanjem s pomočjo orodij, kot sta programa za
defragmentiranje diska in čiščenje diska.
Uporaba programa za defragmentiranje diska
HP priporoča, da s programom za defragmentiranje diska defragmentirate trdi disk vsaj enkrat na mesec.
OPOMBA:
Pri fiksnih pogonih (SSD-jih) programa za defragmentiranje diska ni treba zaganjati.
Zagon programa za defragmentiranje diska:
1.
Računalnik priključite na izmenično napajanje.
2.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite defragmentacija, nato pa izberite Defragmentacija in
optimizacija pogonov.
3.
Sledite navodilom na zaslonu.
Dodatne informacije najdete v pomoči programske opreme za defragmentiranje diska.
Uporaba programa za čiščenje diska
Program za čiščenje diska pregleda, ali so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno izbrišete, s
čimer sprostite prostor na disku in omogočite učinkovitejše delovanje računalnika.
Zagon programa za čiščenje diska:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite disk, nato pa izberite Čiščenje diska.
2.
Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba programa HP 3D DriveGuard (samo pri nekaterih izdelkih)
HP 3D DriveGuard ščiti trdi disk s parkiranjem pogona in ustavljanjem podatkovnih zahtev pri enem od
naslednjih pogojev:
●
če računalnik pade na tla;
●
če računalnik premaknete z zaprtim zaslonom, medtem ko se napaja iz akumulatorja.
Kratek čas po enem od teh dogodkov HP 3D DriveGuard povrne trdi disk v normalno delovanje.
OPOMBA: S programom HP 3D DriveGuard so zaščiteni samo notranji trdi diski. HP 3D DriveGuard ne varuje
trdega diska, nameščenega v dodatne združitvene naprave ali priključenega v vrata USB.
Izboljšanje delovanja
53
OPOMBA: Ker fiksni pogoni (SSD-ji) nimajo premikajočih se delov, zaščita s programom HP 3D DriveGuard za
te pogone ni potrebna.
Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje stanja programa HP 3D DriveGuard
Lučka pogona na računalniku spremeni barvo in tako prikaže, da je v ležišču primarnega in/ali sekundarnega
(samo pri nekaterih izdelkih) trdega diska parkiran pogon. Če želite ugotoviti, ali je pogon trenutno zaščiten
oziroma parkiran, uporabite ikono v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice na namizju
sistema Windows.
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporoča redno posodabljanje programov in gonilnikov. S posodobitvami lahko odpravite težave in
pridobite nove funkcije in možnosti za računalnik. Starejša grafična kartica morda ne bo dobro delovala z
najnovejšimi igrami. Brez najnovejših gonilnikov ne izkoriščate svoje opreme.
Najnovejše različice HP-jevih programov in gonilnikov lahko prenesete s spletnega mesta
http://www.hp.com/support. Registrirate se lahko tudi za prejemanje samodejnih obvestil o posodobitvah, ko
so te na voljo.
Če želite posodobiti programe in gonilnike, upoštevajte spodnja navodila:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Kliknite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
2.
Izberite Moj računalnik, izberite zavihek Posodobitve, nato pa izberite Preveri, ali so na voljo
posodobitve in sporočila.
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Čiščenje računalnika
Za varno čiščenje računalnika uporabljajte naslednje izdelke:
●
največ 0,3-odstotno raztopino dimetil benzil amonijevega klorida (npr. krpe različnih znamk za enkratno
uporabo);
●
brezalkoholno tekočino za čiščenje stekla;
●
raztopino vode in blage milnice;
●
suho čistilno krpo iz mikrovlaken ali irhovino (krpo brez statične elektrike ali olj);
●
krpe iz tkanine brez statične elektrike.
POZOR: Ne uporabljajte čistilnih razredčil, ki lahko poškodujejo računalnik. Če niste prepričani, ali je čistilo
varno za vaš računalnik, v vsebini izdelka preverite, da ne vsebuje snovi, kot so alkohol, aceton, amonijev
klorid, metilen klorid in ogljikov vodik.
Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci umazanije ali
čistilnih sredstev naberejo v praskah.
Postopki čiščenja
Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.
54
Poglavje 8 Vzdrževanje
OPOZORILO!
vklopljen.
Če želite preprečiti električni udar in poškodbo komponent, računalnika ne čistite, ko je
1.
Izklopite računalnik.
2.
Odklopite omrežno napajanje.
3.
Odklopite vse priklopljene zunanje naprave.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, čistilnih sredstev ali tekočin ne pršite
neposredno po nobeni površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo
notranje komponente.
Čiščenje zaslona
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v katerem ni
alkohola. Preden zaprete računalnik, preverite, ali je zaslon suh.
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili z eno
od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
OPOMBA:
Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da odstranite čim več umazanije.
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške (samo pri nekaterih izdelkih)
OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent tipkovnice ne
čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da med tipke ne prodre tekočina.
●
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino,
ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za
enkratno uporabo.
●
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite pločevinko
stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Potovanje z računalnikom in njegovo pošiljanje
Če morate potovati z računalnikom ali ga poslati, upoštevajte spodnje nasvete in zaščitite svojo opremo.
●
Računalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
—
Varnostno kopirajte podatke na zunanji pogon.
—
Odstranite vse diske in zunanje medijske kartice, kot so pomnilniške kartice.
—
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
—
Izklopite računalnik.
●
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno od računalnika.
●
Če potujete z letalom, računalnik vzemite s seboj kot ročno prtljago. Ne predajajte ga skupaj z drugo
prtljago.
Potovanje z računalnikom in njegovo pošiljanje
55
POZOR: Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno
polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki
tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih polj
temveč rentgenske žarke in pogonom ne škodijo.
●
Če nameravate računalnik uporabljati med letom, letalsko osebje naznani, kdaj je dovoljena uporaba.
Uporabo računalnika med letom mora odobriti prevoznik.
●
Če računalnik ali pogon pošiljate, uporabite ustrezno zaščitno pakiranje in ga označite z napisom
»LOMLJIVO«.
●
Uporaba brezžičnih naprav je v nekaterih okoljih lahko omejena. Tovrstne omejitve lahko veljajo na
letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih teles ter na nevarnih območjih. Če niste prepričani, katera
pravila veljajo za uporabo brezžične naprave v vašem računalniku, pred vklopom prosite za dovoljenje
za uporabo.
●
Če potujete v tujino, upoštevajte naslednje predloge:
—
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja glede
računalnikov.
—
Za vsako območje, na katerem nameravate uporabljati računalnik, preverite zahteve glede
napajalnega kabla in napajalnika. Napetost, frekvenca in konfiguracija vtiča se lahko razlikujejo.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme zmanjšate tako, da ne
poskušate računalnika priklopiti v električno omrežje prek napetostnega pretvornika za
gospodinjske aparate.
56
Poglavje 8 Vzdrževanje
9
Varnostno kopiranje in obnavljanje
To poglavje vsebuje informacije o naslednjih procesih. Informacije v tem poglavju so standardni postopek za
večino izdelkov.
●
Izdelava obnovitvenega medija in varnostnih kopij
●
Obnovitev in povrnitev sistema
Dodatne informacije poiščite v aplikaciji HP Support Assistant.
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Izberite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
POMEMBNO: Če boste izvajali postopke obnovitve v tabličnem računalniku, mora biti akumulator tabličnega
računalnika pred začetkom postopka obnavljanja vsaj 70-odstotno napolnjen.
POMEMBNO: Pri tabličnem računalniku, ki ima snemljivo tipkovnico, priključite tablični računalnik na
priključek za združitev tipkovnice, še preden začnete s postopki obnavljanja.
Izdelava obnovitvenega medija in varnostnih kopij
Naslednji načini ustvarjanja obnovitvenih medijev in varnostnih kopij so na voljo samo za nekatere izdelke.
Izberite razpoložljiv način glede na model računalnika.
●
Po uspešni nastavitvi računalnika uporabite program HP Recovery Manager, da ustvarite obnovitvene
medije HP. S tem korakom ustvarite varnostno kopijo particije HP Recovery v računalniku. Z varnostno
kopijo lahko znova namestite prvotni operacijski sistem, če se trdi disk okvari ali ga zamenjate. Za
informacije o ustvarjanju obnovitvenih medijev glejte Ustvarjanje medijev HP Recovery (samo pri
nekaterih izdelkih) na strani 57. Za informacije o možnostih obnovitve, ki so na voljo z obnovitvenim
medijem, glejte Uporaba orodij sistema Windows na strani 58.
●
Z orodji Windows lahko ustvarite sistemske obnovitvene točke in varnostne kopije osebnih podatkov.
Za dodatne informacije glejte Obnovitev s programom HP Recovery Manager na strani 59.
OPOMBA: Če je na voljo 32 GB pomnilnika ali manj, je funkcija obnovitve sistema Microsoft privzeto
onemogočena.
Ustvarjanje medijev HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih)
Če je možno, preverite, ali sta na voljo obnovitvena particija in particija Windows. Na začetnem zaslonu
izberite Raziskovalec, nato pa izberite Ta računalnik.
●
Če v računalniku nista navedeni particija Windows in obnovitvena particija, lahko dobite obnovitveni
medij za svoj sistem pri službi za podporo. Glejte knjižico Worldwide Telephone Numbers (Mednarodne
telefonske številke), priloženo računalniku. Podatke za stik lahko poiščete tudi na spletnem mestu HP.
Pojdite na http://www.hp.com/support, izberite svojo državo ali območje in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Izdelava obnovitvenega medija in varnostnih kopij
57
Z orodji Windows lahko ustvarite sistemske obnovitvene točke in varnostne kopije osebnih podatkov;
glejte Uporaba orodij sistema Windows na strani 58.
●
Če sta obnovitvena particija in particija Windows v računalniku navedeni, lahko s programom HP
Recovery Manager po uspešni nastavitvi računalnika ustvarite obnovitveni medij. Medij HP Recovery
lahko uporabite za obnovitev sistema, če se trdi disk poškoduje. Obnovitev sistema znova namesti
prvotni operacijski sistem in programsko opremo, nameščeno v tovarni, ter nato konfigurira nastavitve
programov. Medij HP Recovery lahko uporabite tudi za prilagoditev sistema ali obnovitev tovarniške
slike pri zamenjavi trdega diska.
—
Izdelate lahko le en komplet obnovitvenih medijev. S temi obnovitvenimi orodji ravnajte previdno
in jih shranite na varno mesto.
—
HP Recovery Manager pregleda računalnik in določi zahtevano zmogljivost shrambe za medij.
—
Za izdelavo obnovitvenih diskov mora imeti računalnik optični pogon in možnost zapisovanja na
DVD, poleg tega pa morate uporabiti samo visokokakovostne prazne diske DVD-R, DVD+R, DVD-R
DL ali DVD+R DL. Ne uporabite večkrat zapisljivih diskov, kot so CD±RW, DVD±RW, dvoslojni DVD
±RW in BD-RE (večkrat zapisljivi Blu-ray), saj niso združljivi s programsko opremo HP Recovery
Manager. Namesto tega lahko uporabite visokokakovosten prazen bliskovni pogon USB.
—
Če računalnik nima vgrajenega optičnega pogona, ki podpira zapisovanje DVD-jev, lahko za
izdelavo obnovitvenih DVD-jev uporabite zunanji optični pogon (kupljen posebej). Če uporabljate
zunanji optični pogon, mora biti priključen neposredno v vrata USB na računalniku, ne pa v vrata
USB na zunanji napravi, na primer zvezdišču USB. Če sami ne morete ustvariti DVD-jev, lahko
obnovitvene diske za svoj računalnik dobite pri HP-ju. Glejte knjižico Worldwide Telephone Numbers
(Mednarodne telefonske številke), priloženo računalniku. Podatke za stik lahko poiščete tudi na
spletnem mestu HP. Pojdite na http://www.hp.com/support, izberite svojo državo ali območje in
upoštevajte navodila na zaslonu.
—
Pred izdelovanjem obnovitvenih medijev preverite, ali je računalnik priključen v napajanje.
—
Postopek izdelave lahko traja eno uro ali več. Postopka izdelave ne prekinjajte.
—
Po potrebi lahko zaprete program, preden dokončate izdelavo obnovitvenih DVD-jev. HP Recovery
Manager bo trenutni DVD zapisal do konca. Pri naslednjem zagonu programa HP Recovery Manager
boste pozvani k nadaljevanju postopka.
Obnovitvene medije HP Recovery izdelate tako:
POMEMBNO: Pri tabličnem računalniku, ki ima snemljivo tipkovnico, priključite tablični računalnik na ploščo
tipkovnice, še preden začnete z izvajanjem teh korakov.
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite obnovitev, nato pa izberite program HP Recovery Manager.
2.
Izberite Ustvarite obnovitveni medij in sledite navodilom na zaslonu.
Če boste morali kdaj obnoviti sistem, glejte Obnovitev s programom HP Recovery Manager na strani 59.
Uporaba orodij sistema Windows
Z orodji sistema Windows lahko ustvarite obnovitvene medije, sistemske obnovitvene točke in varnostne
kopije osebnih podatkov.
OPOMBA: Če je na voljo 32 GB pomnilnika ali manj, je funkcija obnovitve sistema Microsoft privzeto
onemogočena.
Za dodatne informacije in korake glejte aplikacijo »Uvod«.
▲
58
Izberite gumb za začetni meni, nato pa izberite aplikacijo Uvod.
Poglavje 9 Varnostno kopiranje in obnavljanje
Obnovitev in povrnitev
Sistem lahko obnovite na več načinov. Izberite tistega, ki najbolj ustreza vašemu primeru in izkušnjam:
POMEMBNO:
●
Sistem Windows nudi več možnosti za obnovitev iz varnostne kopije, osvežitev računalnika in
ponastavitev računalnika v izvirno stanje. Za dodatne informacije glejte aplikacijo »Uvod«.
▲
●
Vsi načini niso na voljo v vseh izdelkih.
Izberite gumb gumb za začetni meni, nato pa izberite aplikacijo Uvod.
Če želite odpraviti težavo s prednameščenim programom ali gonilnikom, uporabite možnost Ponovno
namestite gonilnike in/ali aplikacije (samo pri nekaterih izdelkih) v programu HP Recovery Manager in
znova namestite posamezni program ali gonilnik.
▲
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite obnovitev, izberite HP Recovery Manager, nato pa
Ponovno namestite gonilnike in/ali aplikacije in sledite navodilom na zaslonu.
●
Če želite obnoviti particijo Windows v izvirno tovarniško vsebino, lahko na particiji HP Recovery izberete
možnost Obnovitev sistema (samo pri nekaterih izdelkih) ali uporabite medij HP Recovery. Za dodatne
informacije glejte Obnovitev s programom HP Recovery Manager na strani 59. Če obnovitvenega
medija še niste ustvarili, glejte Ustvarjanje medijev HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih)
na strani 57.
●
Če želite v nekaterih izdelkih obnoviti izvirno tovarniško particijo in vsebino računalnika ali če ste
zamenjali trdi disk, lahko uporabite možnost Ponastavitev tovarniških nastavitev na mediju HP
Recovery. Za dodatne informacije glejte Obnovitev s programom HP Recovery Manager na strani 59.
●
Če želite pri nekaterih izdelkih odstraniti obnovitveno particijo in tako povečati prostor na trdem disku,
lahko to storite z možnostjo Odstranite obnovitveno particijo v programu HP Recovery Manager.
Za dodatne informacije glejte Odstranitev particije HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih)
na strani 61.
Obnovitev s programom HP Recovery Manager
Programska oprema HP Recovery Manager omogoča obnovitev računalnika v izvirno tovarniško stanje z
uporabo medija HP Recovery, ki ste ga ustvarili ali pridobili pri HP-ju, ali z uporabo particije HP Recovery
(samo pri nekaterih izdelkih). Če obnovitvenega medija še niste ustvarili, glejte Ustvarjanje medijev HP
Recovery (samo pri nekaterih izdelkih) na strani 57.
Kaj morate vedeti pred začetkom
●
HP Recovery Manager obnovi samo programsko opremo, ki je bila vnaprej nameščena v tovarni.
Programsko opremo, ki računalniku ni bila priložena, morate prenesti s spletnega mesta proizvajalca ali
znova namestiti z medija, ki ste ga prejeli od proizvajalca.
POMEMBNO: Obnovitev s programom HP Recovery Manager uporabite kot zadnjo možnost pri
odpravljanju težav z računalnikom.
●
Medij HP Recovery uporabite, če trdi disk računalnika odpove. Če obnovitvenega medija še niste ustvarili,
glejte Ustvarjanje medijev HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih) na strani 57.
●
Za uporabo funkcije Ponastavitev tovarniških nastavitev morate uporabiti medij HP Recovery (samo pri
nekaterih izdelkih). Če obnovitvenega medija še niste ustvarili, glejte Ustvarjanje medijev HP Recovery
(samo pri nekaterih izdelkih) na strani 57.
●
Če računalnik ne omogoča ustvarjanja medija HP Recovery ali če ta ne deluje, lahko dobite obnovitveni
medij za svoj sistem pri službi za podporo. Glejte knjižico Worldwide Telephone Numbers (Mednarodne
Obnovitev in povrnitev
59
telefonske številke), priloženo računalniku. Podatke za stik lahko poiščete tudi na spletnem mestu HP.
Pojdite na http://www.hp.com/support, izberite svojo državo ali območje in upoštevajte navodila na
zaslonu.
POMEMBNO: HP Recovery Manager ne ustvari samodejno varnostnih kopij vaših osebnih podatkov. Preden
začnete obnovitev, varnostno kopirajte osebne podatke, ki jih želite ohraniti.
Z medijem HP Recovery, ki ste ga ustvarili, lahko izbirate med naslednjima možnostma obnovitve:
OPOMBA:
Ko zaženete postopek obnovitve, so prikazane samo možnosti, ki so na voljo za vaš računalnik.
●
Obnovitev sistema – znova namesti prvotni operacijski sistem in konfigurira nastavitve za tovarniško
nameščene programe.
●
Ponastavitev tovarniških nastavitev – obnovi računalnik v izvirno tovarniško stanje, tako da izbriše vse
informacije s trdega diska in znova izdela particije. Nato znova namesti operacijski sistem in tovarniško
nameščeno programsko opremo.
Particija HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih) omogoča samo obnovitev sistema.
Uporaba particije HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih)
Particija HP Recovery omogoča obnovitev sistema brez potrebe po obnovitvenih diskih ali obnovitvenem
bliskovnem pogonu USB. Takšno obnovitev lahko uporabite le, če trdi disk še deluje.
Za zagon programa HP Recovery Manager s particije HP Recovery naredite naslednje:
POMEMBNO: Za tablični računalnik, ki ima snemljivo tipkovnico, priključite tablični računalnik na priključek
za združitev tipkovnice, še preden začnete z izvajanjem teh korakov (samo pri nekaterih izdelkih).
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite obnovitev, izberite Recovery Manager, nato pa izberite
Obnovitveno okolje HP.
– ali –
Za računalnike ali tablične računalnike s priključeno tipkovnico med zaganjanjem računalnika pritisnite
f11 ali pa medtem, ko pritisnete gumb za vklop/izklop, pritisnite in pridržite f11.
Za tablične računalnike brez tipkovnic:
●
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, na kratko pridržite gumb za povečanje glasnosti,
nato pa izberite f11.
– ali –
●
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, na kratko pridržite gumb za zmanjšanje glasnosti,
nato pa izberite f11.
2.
V meniju zagonskih možnosti izberite Troubleshoot (Odpravljanje težav).
3.
Izberite program Recovery Manager in sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba medijev HP Recovery za obnovitev
Z mediji HP Recovery lahko obnovite prvotni sistem. Ta postopek uporabite, če sistem nima particije HP
Recovery ali če trdi disk ne deluje pravilno.
60
Poglavje 9 Varnostno kopiranje in obnavljanje
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Vstavite medij HP Recovery in znova zaženite računalnik.
OPOMBA: Če se pri vnovičnem zagonu računalnika program HP Recovery Manager ne zažene
samodejno, spremenite zagonsko zaporedje računalnika. Glejte Spreminjanje zagonskega zaporedja
računalnika na strani 61.
3.
Sledite navodilom na zaslonu.
Spreminjanje zagonskega zaporedja računalnika
Če se pri zagonu računalnika program HP Recovery Manager ne zažene samodejno, lahko spremenite
zagonsko zaporedje, torej vrstni red naprav, ki so navedene v BIOS-u, v katerih računalnik išče zagonske
informacije. Izberete lahko optični pogon ali pogon USB.
Spreminjanje zagonskega zaporedja:
POMEMBNO: Pri tabličnem računalniku, ki ima snemljivo tipkovnico, priključite tablični računalnik na ploščo
tipkovnice, še preden začnete z izvajanjem teh korakov.
1.
Vstavite medij HP Recovery.
2.
Odprite sistemski začetni meni.
Za računalnike ali tablične računalnike s tipkovnicami:
▲
Vklopite ali znova zaženite računalnik ali tablični računalnik, na kratko pritisnite esc, nato pa še f9,
da se odprejo zagonske možnosti.
Za tablične računalnike brez tipkovnic:
▲
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, na kratko pridržite gumb za povečanje glasnosti,
nato pa izberite f9.
– ali –
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, na kratko pridržite gumb za zmanjšanje glasnosti,
nato pa izberite f9.
3.
Izberite optični pogon ali bliskovni pogon USB, s katerega želite zagnati računalnik.
4.
Sledite navodilom na zaslonu.
Odstranitev particije HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih)
HP Recovery Manager omogoča, da odstranite particijo HP Recovery in tako sprostite prostor na trdem disku.
POMEMBNO: Potem ko odstranite particijo HP Recovery, z nje ne morete več izvesti obnovitve sistema ali
ustvariti obnovitvenega medija HP. Preden odstranite obnovitveno particijo, ustvarite medij HP Recovery;
glejte Ustvarjanje medijev HP Recovery (samo pri nekaterih izdelkih) na strani 57.
OPOMBA:
Možnost Odstranite obnovitveno particijo je na voljo samo v izdelkih, ki podpirajo to funkcijo.
Particijo HP Recovery odstranite po tem postopku:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite obnovitev, nato pa izberite program HP Recovery Manager.
2.
Izberite Odstranite obnovitveno particijo in za nadaljevanje sledite navodilom na zaslonu.
Obnovitev in povrnitev
61
10 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure
Start
Uporaba orodja Computer Setup
Computer Setup ali BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacije med vsemi vhodnimi in izhodnimi
napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslonom, tipkovnico, miško in tiskalnikom). Computer Setup vsebuje
nastavitve za vrste zunanjih naprav, ki so nameščene, postopek zagona računalnika ter velikost sistemskega
in razširjenega pomnilnika.
OPOMBA: Pri spremembah v orodju Computer Setup bodite zelo previdni. Zaradi napak računalnik morda ne
bo deloval pravilno.
Zagon orodja Computer Setup
▲
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da zaženete orodje
Computer Setup.
Uporaba tipkovnice USB ali miške USB za zagon orodja Computer Setup (BIOS)
Orodje Computer Setup lahko zaženete s tipkovnico ali miško, priključeno v vrsta USB, vendar morate najprej
onemogočiti funkcijo FastBoot.
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite f9, da se prikaže meni Boot
Device Options (Možnosti zagonske naprave).
2.
Počistite potrditveno polje za možnost Fast Boot (Hitri zagon).
3.
Če želite shraniti spremembe in zapustiti program, v spodnjem desnem kotu zaslona izberite ikono za
shranjevanje, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup
62
●
Če želite izbrati meni ali element menija, uporabite tipko tab in tipke s puščicami ter nato pritisnite enter
ali pa element izberite s kazalno napravo.
●
Če se želite pomakniti gor ali dol, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite puščico za pomik navzgor oz.
navzdol ali pa uporabite ustrezno puščično tipko na tipkovnici.
●
Za zapiranje odprtih pogovornih oken in vrnitev na glavni zaslon orodja Computer Setup pritisnite esc in
nato sledite navodilom na zaslonu.
Poglavje 10 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure Start
Za izhod iz menijev orodja Computer Setup izberite enega od spodnjih načinov:
●
Če želite zapustiti menije orodja Computer Setup, ne da bi shranili spremembe, naredite naslednje:
Izberite ikono Exit (Izhod) v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
●
Če želite shraniti spremembe in zapustiti menije orodja Computer Setup, naredite naslednje:
Izberite ikono za shranjevanje v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa upoštevajte zaslonska
navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup
OPOMBA:
Če obnovite privzete nastavitve, to ne spremeni načina trdega diska.
Če želite vse nastavitve v orodju Computer Setup vrniti na vrednosti, ki so bile nastavljene v tovarni, sledite
naslednjim korakom:
1.
Zaženite orodje Computer Setup. Glejte Zagon orodja Computer Setup na strani 62.
2.
Izberite Main (Glavno), nato pa izberite Apply Factory Defaults and Exit (Uporabi tovarniške privzete
nastavitve in zapri).
OPOMBA: V nekaterih izdelkih je lahko namesto možnosti Apply Factory Defaults and Exit (Uveljavi
tovarniške privzete nastavitve in zapri) prikazana možnost Restore Defaults (Obnovi privzete
nastavitve).
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
4.
Če želite shraniti spremembe in zapustiti program, v spodnjem desnem kotu zaslona izberite ikono za
shranjevanje, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
OPOMBA: Nastavitve gesel in jezikovne nastavitve se ne spremenijo, ko obnovite privzete tovarniške
nastavitve.
Posodabljanje BIOS-a
Na HP-jevem spletnem mestu so morda na voljo posodobljene različice BIOS-a.
Večina posodobitev BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu je na voljo v stisnjenih datotekah SoftPaq.
Nekateri paketi za prenos vsebujejo datoteko Readme.txt z informacijami o namestitvi in odpravljanju težav.
Uporaba orodja Computer Setup
63
Ugotavljanje različice BIOS-a
Pred odločitvijo, ali je potrebna posodobitev orodja Computer Setup (BIOS), najprej določite različico BIOS-a na
računalniku.
Do podatkov o različici BIOS-a (znanih tudi kot datum pomnilnika ROM in sistemski BIOS) lahko dostopite tako,
da pritisnete fn + esc (če ste v operacijskem sistemu Windows) ali prek programa Computer Setup.
1.
Zaženite orodje Computer Setup. Glejte Zagon orodja Computer Setup na strani 62.
2.
Izberite Main (Glavno), nato pa tapnite System Information (Informacije o sistemu).
3.
Če želite zapreti orodje Computer Setup, ne da bi shranili spremembe, v spodnjem desnem kotu zaslona
izberite ikono Exit (Končaj), nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Če želite preveriti, ali so na voljo novejše različice BIOS-a, glejte Prenos posodobitve BIOS-a na strani 64.
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR: Če želite preprečiti poškodbo računalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in namestite
posodobitve BIOS-a le, ko je računalnik z napajalnikom priključen v zanesljiv vir zunanjega napajanja. Ne
prenašajte ali nameščajte posodobitev BIOS-a, če se računalnik napaja iz akumulatorja, če je v dodatni
združitveni napravi ali je priklopljen v dodatni vir napajanja. Med prenašanjem in nameščanjem upoštevajte
spodnja navodila:
Če ne želite prekiniti napajanja računalnika, naj napajalni kabel ostane priključen v vtičnici.
Ne zaustavite računalnika in ne preklopite v stanje spanja.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite podpora, nato pa izberite aplikacijo HP Support Assistant.
– ali –
Izberite ikono vprašaja v opravilni vrstici.
2.
Izberite Posodobitve, nato pa izberite Preveri, ali so na voljo posodobitve in sporočila.
3.
Upoštevajte zaslonska navodila.
4.
V področju za prenos storite naslednje:
a.
Poiščite najnovejšo posodobitev BIOS-a in jo primerjajte s trenutno nameščeno različico BIOS-a v
računalniku. Zapišite si datum, ime ali drug identifikator. Te podatke boste morda potrebovali za
iskanje posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi disk.
b.
Če želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Zapišite si pot do mesta na trdem disku, na katero boste prenesli posodobitev BIOS-a. Ta podatek
boste potrebovali, ko boste pripravljeni na namestitev posodobitve.
OPOMBA: Če je računalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev
programske opreme, še posebej posodobitev sistemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.
64
Poglavje 10 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure Start
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po končanem prenosu upoštevajte navodila na zaslonu. Če
navodila niso prikazana, storite naslednje:
1.
V iskalno polje v opravilni vrstici vnesite datoteka, nato pa izberite Raziskovalec.
2.
Izberite oznako trdega diska. Ime trdega diska je običajno Lokalni disk (C:).
3.
Vnesite mesto na trdem disku, ki ste si ga zapisali predhodno, nato pa odprite mapo, v kateri je
posodobitev.
4.
Dvokliknite datoteko s pripono .exe (npr. imedatoteke.exe).
Namestitev BIOS-a se začne.
5.
Za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA:
datoteko.
Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete preneseno
Spreminjanje zagonskega zaporedja s pozivom f9
Za dinamično izbiranje zagonske naprave za trenutno zagonsko zaporedje naredite naslednje:
1.
Dostopite do menija Boot Device Options (Možnosti zagonske naprave):
●
2.
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite f9, da se prikaže meni
Boot Device Options (Možnosti zagonske naprave).
Izberite zagonsko napravo, pritisnite enter, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
Nastavitve za TPM BIOS (samo pri nekaterih izdelkih)
POMEMBNO: Preden v tem sistemu omogočite funkcionalnost TPM (Trusted Platform Module), se
prepričajte, da je nameravana uporaba TPM-ja v skladu z ustrezno lokalno zakonodajo, uredbami in pravilniki,
po potrebi pa pridobite tudi odobritve ali licence. Za kakršne koli težave, povezane s skladnostjo, do katerih
pride pri uporabi TPM-ja, ki kršijo zgoraj navedeno zahtevo, je celotna odgovornost izključno vaša. HP ni
odgovoren za nobena povezana jamstva.
TPM zagotavlja dodatno varnost za vaš računalnik. Nastavitve za TPM lahko spremenite v orodju Computer
Setup (BIOS).
OPOMBA:
Če spremenite nastavitev za TPM v »Hidden« (Skrito), TPM ni viden v operacijskem sistemu.
Dostop do nastavitev za TPM v orodju Computer Setup:
1.
Zaženite orodje Computer Setup. Glejte Zagon orodja Computer Setup na strani 62.
2.
Izberite Security (Varnost), izberite TPM Embedded Security (Vdelana varnost TPM), nato pa
upoštevajte zaslonska navodila.
Nastavitve za TPM BIOS (samo pri nekaterih izdelkih)
65
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih izdelkih)
Nekateri modeli računalnikov so konfigurirani s HP Sure Start, tehnologijo, ki nadzira BIOS računalnika pred
napadi ali poškodbami. Če je BIOS poškodovan ali napaden, HP Sure Start samodejno obnovi BIOS v
predhodno varno stanje brez posredovanja uporabnika.
HP Sure Start je konfiguriran in že omogočen, tako da večina uporabnikov lahko uporabi privzete
konfiguracije. Napredni uporabniki lahko po meri prilagodijo privzeto konfiguracijo.
Za dostop do najnovejše dokumentacije za HP Sure Start pojdite na http://www.hp.com/support. Izberite Find
your product (Poiščite svoj izdelek), nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
66
Poglavje 10 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure Start
11 Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča zagon
diagnostičnih preizkusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno. Orodje se izvaja
zunaj operacijskega sistema, da lahko izolira napake v strojni opremi od težav, ki jih povzročijo komponente
operacijskega sistema ali drugih programov.
Ko programska oprema HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) odkrije napako, ki zahteva zamenjavo strojne
opreme, ustvari 24-mestno identifikacijsko kodo napake. To identifikacijsko kodo lahko posredujete službi za
podporo, da vam pomaga odpraviti težavo.
OPOMBA: Če želite zagnati diagnostično orodje v prenosnem računalniku, kombiniranem s tablico, mora biti
računalnik v načinu prenosnega računalnika in uporabiti morate priključeno tipkovnico.
Za zagon orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naredite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik, nato pa na kratko pritisnite esc.
2.
Pritisnite f2.
BIOS poišče diagnostična orodja na treh mestih v tem zaporedju:
a.
Priključeni pogon USB
OPOMBA: Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na pogon USB glejte Prenos
programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB na strani 67.
3.
b.
Trdi disk
c.
BIOS
Ko se odpre diagnostično orodje, izberite vrsto diagnostičnega preizkusa, ki ga želite izvesti, in
upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA:
Če želite zaustaviti diagnostični preizkus, pritisnite tipko esc.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo
USB
OPOMBA: Navodila za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) so na voljo samo v angleščini. Za
prenos in izdelavo okolja za podporo HP UEFI morate uporabiti računalnik s sistemom Windows, ker so na
voljo samo datoteke .exe.
Obstajata dve možnosti za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics v napravo USB.
Prenos najnovejše različice vmesnika UEFI
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikaže se domača stran HP PC
Diagnostics.
2.
V razdelku HP PC Hardware Diagnostics izberite povezavo Prenos, nato pa izberite Zaženi.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB
67
Prenos poljubne različice vmesnika UEFI za določen izdelek
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support.
2.
Izberite Get software and drivers (Pridobite programsko opremo in gonilnike).
3.
Vnesite ime ali številko izdelka.
– ali –
Če želite, da HP samodejno odkrije vaš izdelek, izberite Identify Now (Prepoznaj zdaj).
68
4.
Izberite svoj računalnik, nato pa še operacijski sistem.
5.
V razdelku Diagnostics (Diagnostika) sledite navodilom na zaslonu, da izberete in prenesete želeno
različico vmesnika UEFI.
Poglavje 11 Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Specifikacije
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati v tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega vira. Vir
omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik se lahko napaja iz
samostojnega vira enosmernega napajanja, vendar priporočamo, da uporabljate le napajalnik ali napajalni
kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij. Napetost in tok računalnika sta
navedena na nalepki z upravnimi informacijami.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
19,5 V enosmernega toka pri 10,3 A – 200 W
OPOMBA: Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem s fazno napetostjo, ki ne presega
240 V rms.
Delovno okolje
Faktor
Metrični sistem
Ameriški sistem
Delovna (zapisovanje na optični disk)
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od -20 do 60 °C
od -4 do 140 °F
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Delovna
od –15 do 3.048 m
od –50 do 10.000 čevljev
Nedelovna
od –15 do 12.192 m
od –50 do 40.000 čevljev
Temperatura
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Najvišja nadmorska višina (brez pritiska)
Napajalni vhod
69
13 Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer električni šok,
ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente.
Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo podatkov, upoštevajte ta opozorila:
70
●
Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti računalnik, ga najprej ustrezno
ozemljite.
●
Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate namestiti.
●
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
●
Uporabljajte nemagnetna orodja.
●
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske
površine komponente.
●
Če komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo ščiti pred elektrostatično
razelektritvijo.
Poglavje 13 Elektrostatična razelektritev
14 Pripomočki za uporabnike s posebnimi
potrebami
HP oblikuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporabljajo vsi, tudi osebe s posebnimi potrebami,
samostojno ali z ustreznimi napravami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami. Najnovejše
informacije o HP-jevih pripomočkih za uporabnike s posebnimi potrebami najdete na spletnem mestu
http://www.hp.com/accessibility.
Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami
Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski
sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo z dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami. S funkcijo iskanja v svoji napravi poiščite več informacij o funkcijah za pomoč uporabnikom s
posebnimi potrebami.
OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami se obrnite na podporo za stranke za ta izdelek.
Stik s podporo
Pripomočke za osebe s posebnimi potrebami v svojih izdelkih in storitvah nenehno izpopolnjujemo in cenimo
povratne informacije uporabnikov. Če imate težave z izdelkom ali nam želite sporočiti, katere funkcije za
pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami so vam pomagale, nas pokličite na številko +1 (888) 259-5707,
na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka od 6:00 do 21:00 po severnoameriškem gorskem
standardnem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate TRS/VRS/WebCapTel ter potrebujete tehnično
podporo ali imate vprašanja o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami, nas pokličite na številko +1 (877)
656-7058, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka od 6:00 do 21:00 po severnoameriškem gorskem
standardnem času.
OPOMBA:
Podpora je na voljo samo v angleščini.
Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami
71
Stvarno kazalo
A
akumulator
hranjenje 39
iskanje informacij o 36
ki ga lahko zamenja uporabnik
37
ki ga lahko zamenja uporabnik,
odstranjevanje 37
odlaganje 39
ohranjanje zmogljivosti 36
praznjenje 36
reševanje stanja praznega
akumulatorja 37
stopnje izpraznjenosti
akumulatorja 36
akumulator, ki ga lahko zamenja
uporabnik 37
anteni WLAN, prepoznavanje 7
anteni WWAN, prepoznavanje 7
Automatic DriveLock (Samodejno
zaklepanje pogonov) 45
omogočenje 45
onemogočenje 46
B
BIOS
posodabljanje 63
prenos posodobitve 64
ugotavljanje različice 64
bližnjične tipke
izklop mikrofona 12
uporaba 12
bralnik pomnilniških kartic,
prepoznavanje 6
bralnik prstnih odtisov 52
bralnik prstnih odtisov,
prepoznavanje 11
brezžičnega vmesnika
gumb 17
operacijski sistem 17
brezžični anteni, prepoznavanje 7
brezžično omrežje (WLAN)
obseg delovanja 18
podjetje, povezava WLAN 18
72
Stvarno kazalo
povezava javnega omrežja
WLAN 18
povezovanje 18
C
Computer Setup
obnovitev tovarniških
nastavitev 63
pomikanje in izbiranje 62
skrbniško geslo BIOS 43
uporaba tipkovnice USB ali miške
USB za zagon orodja Computer
Setup 62
computer setup 62
Č
čiščenje računalnika
54
D
delovno okolje 69
dotik na sledilni ploščici in poteza na
zaslonu na dotik 23
dvoprstni dotik, poteza na sledilni
ploščici 24
dvoprstno pomikanje, poteza na
sledilni ploščici 24
E
elektrostatična razelektritev 70
enoprstno drsenje na zaslonu na
dotik 25
F
funkcija DriveLock
omogočenje 48
onemogočenje 49
opis 47
funkcija HP Fast Charge 35
funkcijske tipke, prepoznavanje 11
G
gesla
skrbniško 42
skrbniško za sistemski BIOS 43
uporabniška 42
geslo DriveLock
nastavitev 48
spreminjanje 50
vnašanje 49
geslo za Automatic DriveLock
(Samodejno zaklepanje pogonov)
vnašanje 47
glavno geslo DriveLock
spreminjanje 50
GPS 19
gumb brezžičnega vmesnika 17
gumb za vklop/izklop sledilne
ploščice, prepoznavanje 8
gumb za vklop/izklop,
prepoznavanje 10
gumbi
desni gumb sledilne ploščice 8
kazalna palica, desni 8
levi gumb sledilne ploščice 8
osrednji gumb kazalne palice 8
sledilna ploščica, srednji 8
sledilna ploščica, vklop/izklop 8
vklop/izklop 10
H
HDMI, konfiguriranje zvoka 30
HP 3D DriveGuard 53
HP Client Security 51
HP-jevi viri 1
HP LAN-WLAN Protection 21
HP MAC Address Manager 22
HP Mobile Connect 19
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
uporaba 67
HP Recovery Manager
odpravljanje težav pri zagonu
61
zagon 60
HP Touchpoint Manager 51
hranjenje akumulatorja 39
I
ikona napajanja, uporaba 35
ime in številka izdelka, računalnik
15
informacije o akumulatorju, iskanje
36
iskanje informacij
programska oprema 3
strojna oprema 3
izklop računalnika 34
K
kartica SIM
vstavljanje 16
kazalna palica 8
kombinirani priključek za izhod zvoka
(slušalke)/vhod zvoka (mikrofon),
prepoznavanje 4
komponente
desna stran 4
leva stran 6
spodnja stran 13
sprednja stran 14
zaslon 7
zgornja stran 8
kritično stanje akumulatorja 37
L
levi gumb kazalne palice,
prepoznavanje 8
lučka akumulatorja 5, 14
lučka brezžičnega vmesnika 9, 14,
17
lučka Caps Lock, prepoznavanje 9
lučka num lock 9
lučka pogona 14
lučka sledilne ploščice,
prepoznavanje 9
lučka spletne kamere,
prepoznavanje 7
lučka vgrajene spletne kamere,
prepoznavanje 7
lučka za izklop mikrofona,
prepoznavanje 9
lučka za vklop 9, 14
lučke
akumulator 5, 14
brezžično 9, 14
Caps Lock 9
izklop mikrofona 9
num lock 9
pogon 14
RJ-45 (omrežni) 6
sledilna ploščica 9
spletna kamera 7
vklop/izklop 9, 14
lučke (omrežne) (RJ-45),
prepoznavanje 6
M
mediji HP Recovery
obnovitev 60
ustvarjanje 57
Miracast 32
mirovanje
preklop iz 34
preklop v 34
vzpostavljeno med kritičnim
stanjem akumulatorja 37
N
način spanja in mirovanja
preklop v 33
nalepka Bluetooth 15
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 15
nalepke
Bluetooth 15
potrdilo za uporabo v brezžičnem
omrežju 15
serijska številka 15
servisne 15
upravna 15
WLAN 15
napajalna vrata USB 3.0,
prepoznavanje 6
napajalni vhod 69
napajanje iz akumulatorja 35
napolnjenost akumulatorja 36
naprava Bluetooth 17, 19
naprava WLAN 15
naprava WWAN 17, 18
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev 29, 32
nastavitve porabe energije,
uporaba 35
nastavitve TPM 65
nastavitve zvoka, uporaba 28
neodziven sistem 34
NFC 20
nizka stopnja akumulatorja 36
notranja mikrofona, prepoznavanje
7
num lock, tipka, prepoznavanje 26
O
območje sledilne ploščice
prepoznavanje 8
obnovitev
bliskovni pogon USB 60
diski 58, 60
HP Recovery Manager 59
mediji 60
možnosti 59
podprti diski 58
sistem 59
uporaba medijev HP Recovery
58
zagon 60
obnovitev izvirnega sistema 59
obnovitev pomanjšanega posnetka
60
obnovitev sistema 59
obnovitvena particija
odstranjevanje 61
obnovitvena točka sistema,
ustvarjanje 57
obnovitveni mediji
izdelava s programom HP
Recovery Manager 58
ustvarjanje 57
odstranjevanje, akumulator, ki ga
lahko zamenja uporabnik 37
odtok za razlitje, prepoznavanje 13
omrežni priključek, prepoznavanje
6
orodja sistema Windows
uporaba 58
orodje za nastavitev
obnovitev tovarniških
nastavitev 63
pomikanje in izbiranje 62
P
pametna kartica
reža 4
particija HP Recovery
obnovitev 60
odstranjevanje 61
podjetje, povezava WLAN 18
podprti diski, obnovitev 58
pomanjšani posnetek, ustvarjanje
59
pomnilniški modul
prepoznavanje 13
Stvarno kazalo
73
posodabljanje programov in
gonilnikov 54
posodobitve programske opreme,
nameščanje 51
pošiljanje računalnika 55
poteze na sledilni ploščici
dvoprstni dotik 24
dvoprstno pomikanje 24
štiriprstni dotik 24
triprstno podrsanje 25
poteze na zaslonu na dotik
enoprstno drsenje 25
potovanje z računalnikom 15, 39,
55
povečava/pomanjšava z
razmikanjem/približevanjem dveh
prstov na sledilni ploščici in poteza
na zaslonu na dotik 23
povezava javnega omrežja WLAN
18
povezovanje z omrežjem WLAN 18
preklop v stanje spanja in
mirovanja 33
prezračevalne reže, prepoznavanje
13
priključek za napajanje,
prepoznavanje 5
priključek, napajanje 5
priključki
kombinirani priključek za izhod
zvoka (slušalke)/vhod zvoka
(mikrofon) 4
omrežni 6
RJ-45 (omrežni) 6
pripomočki za uporabnike s
posebnimi potrebami 71
programska oprema
čiščenje diska 53
HP 3D DriveGuard 53
požarni zid 50
program za defragmentiranje
diska 53
protivirusna 50
programska oprema požarnega
zidu 50
programska oprema za čiščenje
diska 53
programska oprema za
defragmentiranje diska 53
74
Stvarno kazalo
protivirusna programska oprema
50
prstni odtisi, registracija 50
R
računalnik, potovanje 39
reža za varnostni kabel,
prepoznavanje 6
reže
pametna kartica 4
varnostni kabel 6
RJ-45, (omrežni) priključek,
prepoznavanje 6
S
serijska številka 15
serijska številka, računalnik 15
servisne nalepke, iskanje 15
sistemska obnovitvena točka
ustvarjanje 58
skrbniško geslo 42
sledilna ploščica
gumbi 8
uporaba 23
sledilna ploščica in poteze na zaslonu
na dotik
dotik 23
povečava/pomanjšava z
razmikanjem/približevanjem
dveh prstov 23
slušalke z mikrofonom, priključitev
28
slušalke, priključitev 27
spanje
preklop iz 33
preklop v 33
spletna kamera 7
uporaba 27
spletna kamera, prepoznavanje 7
spodnja stran 15
Sure Start
uporaba 66
Š
štiriprstni dotik, poteza na sledilni
ploščici 24
T
temperatura 39
temperatura akumulatorja
39
Thunderbolt
priključitev v vrata USB Type-C
29
tipka brezžičnega vmesnika 17
tipka esc, prepoznavanje 11
tipka fn, prepoznavanje 11
tipka z logotipom Windows,
prepoznavanje 11
tipka za izklop mikrofona,
prepoznavanje 12
tipka za letalski način 17
tipke
esc 11
fn 11
tipka z logotipom Windows 11
tipkovnica
vgrajena številska 11
tipkovnica in dodatna miška
uporaba 25
trdi disk, prepoznavanje 13
triprstno podrsanje, poteza na
sledilni ploščici 25
U
uporaba ikone napajanja 35
uporaba nastavitev za porabo
energije 35
uporaba nastavitev zvoka 28
uporaba sledilne ploščice 23
uporaba tipkovnice in dodatne
miške 25
uporaba vgrajene številske
tipkovnice 26
uporaba zunanjega napajanja 39
uporabniško geslo 42
upravljanje napajanja 33
upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 15
upravna nalepka 15
V
varnostne kopije 57
vgrajena številska tipkovnica,
prepoznavanje 11, 26
video 28
vklop/izklop
iz akumulatorja 35
zunanje 39
vrata
HDMI 4, 29
Miracast 32
napajalna vrata USB 3.0 6
USB Type-C (omogočena za
Thunderbolt) 4
vrata USB Type-C Thunderbolt
29
zunanje monitor 4
vrata HDMI
priključitev 29
vrata HDMI, prepoznavanje 4
vrata USB 3.0 4, 6
vrata USB Type-C (omogočena za
Thunderbolt-3), prepoznavanje 4
vrata USB Type-C, priključitev 29
vrata USB, prepoznavanje 4, 6
vrata za zunanji monitor 4
vzdrževanje
čiščenje diska 53
HP 3D DriveGuard 53
posodabljanje programov in
gonilnikov 54
program za defragmentiranje
diska 53
vzdrževanje računalnika 54
W
Windows
sistemska obnovitvena točka
57, 58
Windows Hello
uporaba 50
WLAN, nalepka 15
Z
zagonsko zaporedje
spreminjanje 61
spreminjanje s pozivom f9 65
zaustavitev 34
zunanje napajanje, uporaba 39
zvočnika, prepoznavanje 14
zvočniki
priključitev 27
zvok 28
Stvarno kazalo
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising