HP | ZBook 14u G4 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 15u G4 Mobile Workstation מדריך

HP ZBook 15u G4 Mobile Workstation מדריך
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪Copyright 2016 HP Development Company,‬‬
‫‪.L.P‬‬
‫‪ AMD‬הוא סימן מסחרי של ‪Advanced Micro‬‬
‫‪ Bluetooth .Devices, Inc.‬הוא סימן מסחרי של בעליו‬
‫וחברת ‪ HP Inc‬משתמשת בו ברישיון‪Celeron ,Intel .‬‬
‫ו‪ Pentium-‬הם סימנים מסחריים של ‪Intel‬‬
‫‪ Corporation‬בארה"ב ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫‪ Microsoft‬ו‪ Windows-‬הם סימנים מסחריים או‬
‫סימנים מסחריים רשומים של ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה‬
‫מוקדמת‪ .‬האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של‬
‫‪ HP‬מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים‬
‫ולשירותים אלו‪ .‬אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול‬
‫על המוצר אחריות נוספת כלשהי‪ .‬חברת ‪ HP‬לא תישא‬
‫באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או‬
‫להשמטות הכלולות במסמך זה‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ :‬דצמבר ‪2016‬‬
‫מק"ט מסמך‪913342-BB1 :‬‬
‫הודעה אודות המוצר‬
‫תנאי שימוש בתוכנות‬
‫מדריך זה למשתמש מתאר את המאפיינים הנפוצים‬
‫ברוב הדגמים‪ .‬ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו‬
‫זמינים במחשב שברשותך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי התקנה‪ ,‬העתקה‪ ,‬הורדה‪ ,‬או כל צורה אחרת של‬
‫שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב‬
‫זה‪ ,‬הנך מסכים להתקשר בתנאים של הסכם רישיון‬
‫למשתמש הקצה (‪) EULA‬של ‪ .HP‬אם אינך מקבל את‬
‫התנאים של הסכם רישיון זה‪ ,‬הפתרון היחיד הוא‬
‫להחזיר את המוצר כולו בלי שנעשה בו שימוש (חומרה‬
‫ותוכנה )תוך ‪ 14‬יום‪ ,‬על מנת לקבל החזר בהתאם‬
‫למדיניות ההחזרים של המשווק‪.‬‬
‫לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות‬
‫של ‪ .Windows‬במערכות שונות‪ ,‬ייתכן שיידרשו רכיבי‬
‫חומרה‪ ,‬מנהלי התקן‪ ,‬תוכנה או עדכוני ‪BIOS‬‬
‫משודרגים ו‪/‬או שנרכשו בנפרד כדי לנצל במלואן את‬
‫היכולות של ‪ .Windows‬מערכת ההפעלה ‪Windows‬‬
‫‪ 10‬מתעדכנת באופן אוטומטי‪ .‬מאפיין העדכון מופעל‬
‫תמיד‪ .‬עם הזמן‪ ,‬עלולים לחול חיובי ספק שירותי‬
‫אינטרנט בגין עדכונים‪ .‬ראה‬
‫‪.http://www.microsoft.com‬‬
‫כדי לגשת למדריכים למשתמש העדכניים ביותר עבור‬
‫המוצר שלך‪ ,‬בקר באתר ‪http://www.hp.com/‬‬
‫‪ .support‬בחר חפש את המוצר שלך ובצע את‬
‫ההוראות המופיעות על המסך‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא‬
‫בגין המחשב‪ ,‬פנה למשווק‪.‬‬
‫הודעת אזהרה בנושא בטיחות‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב‪ ,‬אל תניח את המחשב ישירות על‬
‫הרגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב‪ .‬יש להשתמש במחשב רק על‪-‬גבי משטח קשיח וישר‪ .‬הימנע מחסימת‬
‫פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח‪ ,‬כגון מדפסת אופציונלית סמוכה‪ ,‬או עצמים רכים‪ ,‬כגון כריות‪ ,‬שטיחים או‬
‫בגדים‪ ,‬בסמוך לפתחי האוורור‪ .‬כמו כן‪ ,‬אל תאפשר למתאם ה‪ AC-‬לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים‪ ,‬כגון כריות‪,‬‬
‫שטיחים או בגדים‪ ,‬במהלך ההפעלה‪ .‬המחשב ומתאם ‪ AC‬עומדים במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם‬
‫המשתמש‪ ,‬כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציוד בתחום טכנולוגיית המידע (‪).IEC 60950-1‬‬
‫הודעת אזהרה בנושא בטיחות‬
‫‪iii‬‬
iv
‫הגדרת תצורה של המעבד (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫חשוב‪ :‬מוצרי מחשבים נבחרים מוגדרים עם מעבד מסדרה ‪ Intel® Pentium® N35xx/N37xx‬או מסדרה ‪Celeron® N28xx/‬‬
‫‪ N29xx/N30xx/N31xx‬ומערכת הפעלה ®‪ .Windows‬אם למחשב שלך יש תצורה כזו‪ ,‬אל תשנה את הגדרת התצורה של‬
‫המעבד ב‪ msconfig.exe-‬מ‪ 4-‬או ‪ 2‬מעבדים למעבד אחד‪ .‬אם תעשה זאת‪ ,‬המחשב שלך לא יבצע הפעלה מחדש‪ .‬יהיה עליך‬
‫לבצע איפוס להגדרות היצרן כדי לשחזר את ההגדרות המקוריות‪.‬‬
‫הגדרת תצורה של המעבד )במוצרים נבחרים בלבד(‬
‫‪v‬‬
vi
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1‬ברוך הבא ‪1 ........................................................................................................................................................‬‬
‫איתור מידע ‪2 ...............................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2‬רכיבים ‪4 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫איתור חומרה ‪4 .............................................................................................................................................................‬‬
‫איתור תוכנות ‪4 ............................................................................................................................................................‬‬
‫צד ימין ‪5 .....................................................................................................................................................................‬‬
‫צד שמאל ‪6 ..................................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבי התצוגה ‪7 ............................................................................................................................................................‬‬
‫רכיבים בחלק העליון ‪8 ..................................................................................................................................................‬‬
‫לוח מגע ‪8 .................................................................................................................................................‬‬
‫נוריות ‪8 ....................................................................................................................................................‬‬
‫לחצנים‪ ,‬רמקולים וקורא של טביעות אצבע ‪12 ..............................................................................................‬‬
‫מקשים ‪14 ................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש במקשים החמים ‪15 ........................................................................................................................‬‬
‫רכיבים בחלק התחתון ‪17 ..............................................................................................................................................‬‬
‫חזית ‪17 ......................................................................................................................................................................‬‬
‫תוויות ‪18 ....................................................................................................................................................................‬‬
‫הכנסת כרטיס ‪( SIM‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪19 ...............................................................................................................‬‬
‫‪ 3‬חיבורי רשת ‪21 ...................................................................................................................................................‬‬
‫התחברות לרשת אלחוטית ‪21 ........................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בפקדי אלחוט ‪21 .............................................................................................................................‬‬
‫לחצן אלחוט ‪21 .......................................................................................................................‬‬
‫פקדי מערכת ההפעלה ‪21 .........................................................................................................‬‬
‫התחברות לרשת ‪22 ......................................................................................................................... WLAN‬‬
‫שימוש ב‪( HP Mobile Broadband-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪22 ......................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( HP Mobile Connect Pro-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪23 ....................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( GPS-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪23 ..................................................................................................‬‬
‫שימוש בהתקני ‪ Bluetooth‬אלחוטיים (במוצרים נבחרים בלבד) ‪23 ................................................................‬‬
‫חיבור התקני ‪23 ..................................................................................................... Bluetooth‬‬
‫התחברות לרשת קווית ‪23 .............................................................................................................................................‬‬
‫חיבור לרשת תקשורת מקומית (‪) (LAN‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪24 ..................................................................‬‬
‫‪ 4‬ניווט במסך ‪25 ...................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש במחוות בלוח המגע ובמסך המגע ‪25 ...................................................................................................................‬‬
‫‪vii‬‬
‫הקשה ‪25 ..................................................................................................................................................‬‬
‫צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה ‪25 ..............................................................................................‬‬
‫גלילה באמצעות שתי אצבעות (בלוח מגע בלבד) ‪26 .......................................................................................‬‬
‫הקשה בשתי אצבעות (בלוח מגע בלבד) ‪26 ...................................................................................................‬‬
‫הקשה בארבע אצבעות (בלוח מגע בלבד) ‪26 .................................................................................................‬‬
‫החלקה בשלוש אצבעות (בלוח מגע בלבד) ‪27 ...............................................................................................‬‬
‫החלקה באמצעות אצבע אחת (במסך מגע בלבד) ‪27 ......................................................................................‬‬
‫שימוש במקלדת ובעכבר אופציונלי ‪27 ............................................................................................................................‬‬
‫שימוש במקלדת על המסך (במוצרים נבחרים בלבד) ‪28 ..................................................................................‬‬
‫שימוש במקלדת מספרית מובנה (במוצרים נבחרים בלבד) ‪28 .........................................................................‬‬
‫‪ 5‬בידור ‪29 ...........................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש במגע לצורך שיתוף (במוצרים נבחרים בלבד) ‪29 ....................................................................................................‬‬
‫התחלת שיתוף ‪29 ......................................................................................................................................‬‬
‫שימוש במצלמת אינטרנט (במוצרים נבחרים בלבד) ‪30 .....................................................................................................‬‬
‫שימוש בשמע ‪30 ..........................................................................................................................................................‬‬
‫חיבור רמקולים ‪30 ......................................................................................................................................‬‬
‫חיבור אוזניות ‪30 .......................................................................................................................................‬‬
‫חיבור מיקרופון ‪30 .....................................................................................................................................‬‬
‫חיבור אוזניות ‪31 .......................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בהגדרות שמע ‪31 ............................................................................................................................‬‬
‫שימוש בווידאו ‪31 ........................................................................................................................................................‬‬
‫חיבור התקני וידאו באמצעות כבל ‪( VGA‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪32 ...............................................................‬‬
‫גילוי וחיבור צגים בכבלים באמצעות ‪32 .................................................................. MultiStream Transport‬‬
‫חיבור צגים למחשבים עם בקר גרפי ‪( AMD‬עם רכזת אופציונלית) ‪32 .............................................‬‬
‫חיבור צגים למחשבים עם בקר גרפי ‪( Intel‬עם רכזת אופציונלית) ‪33 .............................................‬‬
‫חיבור צגים למחשבים המצוידים בכרטיס גרפי של ‪( Intel‬עם רכזת מובנה) ‪33 ................................‬‬
‫גילוי והתחברות לתצוגות אלחוטיות תואמות ‪( Miracast‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪34 ........................................‬‬
‫‪ 6‬ניהול צריכת החשמל ‪35 .......................................................................................................................................‬‬
‫כיבוי המחשב ‪35 ..........................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( HP Fast Charge-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪35 ..................................................................................................‬‬
‫הגדרת אפשרויות צריכת החשמל ‪36 ...............................................................................................................................‬‬
‫שימוש במצבים של חיסכון בצריכת חשמל ‪36 ...............................................................................................‬‬
‫הפעלת מצב ‪( Sleep‬שינה )ויציאה ממנו ‪36 ...............................................................................‬‬
‫הפעלת המצב ‪( Hibernation‬מצב שינה )שהופעל על‪-‬ידי המשתמש ויציאה ממנו (במוצרים‬
‫נבחרים בלבד) ‪36 ....................................................................................................................‬‬
‫שימוש במד צריכת החשמל ובהגדרות צריכת החשמל ‪37 .............................................................‬‬
‫הגדרה של הגנת סיסמה בעת התעוררות ‪37 ................................................................................‬‬
‫שימוש במתח הסוללה ‪37 ...........................................................................................................................‬‬
‫איתור מידע נוסף אודות הסוללה ‪38 ..........................................................................................‬‬
‫‪viii‬‬
‫שימוש ב‪( HP Battery Check-‬בדיקת הסוללה של ‪38 .......................................................... )HP‬‬
‫הצגת כמות הטעינה הנותרת של הסוללה ‪38 ..............................................................................‬‬
‫מיטוב משך הפריקה של הסוללה ‪38 ..........................................................................................‬‬
‫ניהול רמות סוללה חלשה ‪39 ....................................................................................................‬‬
‫זיהוי רמות של סוללה חלשה ‪39 .............................................................................‬‬
‫פתרון מצב של רמת סוללה חלשה ‪39 ......................................................................‬‬
‫שימור מתח הסוללה ‪39 ...........................................................................................................‬‬
‫השלכת סוללה ‪40 ....................................................................................................................‬‬
‫החלפת סוללה ‪40 ....................................................................................................................‬‬
‫שימוש במקור מתח חשמל חיצוני ‪41 ...........................................................................................................‬‬
‫‪ 7‬אבטחה ‪42 .........................................................................................................................................................‬‬
‫הגנה על המחשב ‪42 .....................................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בסיסמאות ‪42 ...................................................................................................................................................‬‬
‫הגדרת סיסמאות ב‪43 ................................................................................................................ Windows-‬‬
‫הגדרת סיסמאות ב‪43 .................................................................................................... Computer Setup-‬‬
‫ניהול סיסמת מנהל מערכת של ‪43 ...................................................................................................... BIOS‬‬
‫הזנת סיסמת מנהל מערכת של ‪46 .................................................................................... BIOS‬‬
‫שימוש באפשרויות אבטחה של ‪46 .............................................................................................. DriveLock‬‬
‫בחירת ‪( Automatic DriveLock‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪46 .........................................................‬‬
‫הפעלת ‪46 ......................................................................... Automatic DriveLock‬‬
‫השבתת ‪47 ........................................................................ Automatic DriveLock‬‬
‫הזנת סיסמה של ‪( Automatic DriveLock‬נעילת כונן אוטומטית) ‪48 .........................‬‬
‫בחירת ‪ DriveLock‬ידני ‪48 ........................................................................................................‬‬
‫הגדרת סיסמת ‪ DriveLock‬של מנהל ‪49 ..................................................................‬‬
‫הפעלת ‪ DriveLock‬והגדרת סיסמת משתמש של ‪49 ................................................... DriveLock‬‬
‫השבתת ‪50 ............................................................................................................ DriveLock‬‬
‫הזנת סיסמת ‪51 ..................................................................................................... DriveLock‬‬
‫שינוי סיסמת ‪52 .................................................................................................... DriveLock‬‬
‫שימוש ב‪( Windows Hello-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪52 ...................................................................................................‬‬
‫שימוש בתוכנת אנטי‪-‬וירוס ‪52 ......................................................................................................................................‬‬
‫שימוש בתוכנת חומת אש ‪52 ........................................................................................................................................‬‬
‫התקנת עדכוני תוכנה ‪53 ..............................................................................................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( HP Client Security-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪53 ..............................................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( HP Touchpoint Manager-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪53 ....................................................................................‬‬
‫שימוש בכבל אבטחה אופציונלי (במוצרים נבחרים בלבד) ‪53 ............................................................................................‬‬
‫שימוש בקורא טביעות אצבע (במוצרים נבחרים בלבד) ‪54 .................................................................................................‬‬
‫איתור קורא טביעות האצבע ‪54 ....................................................................................................................‬‬
‫‪ 8‬תחזוקה ‪55 ........................................................................................................................................................‬‬
‫שיפור הביצועים ‪55 ......................................................................................................................................................‬‬
‫‪ix‬‬
‫שימוש ב‪( Disk Defragmenter-‬מאחה הדיסק) ‪55 .......................................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( Disk Cleanup-‬ניקוי הדיסק) ‪55 ...................................................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( HP 3D DriveGuard-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪55 ...........................................................................‬‬
‫זיהוי הסטטוס של ‪56 ................................................................................. HP 3D DriveGuard‬‬
‫עדכון תוכניות ומנהלי התקן ‪56 .....................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי המחשב ‪56 ..........................................................................................................................................................‬‬
‫הליכי ניקוי ‪56 ...........................................................................................................................................‬‬
‫ניקוי הצג ‪57 ...........................................................................................................................‬‬
‫ניקוי הצדדים או המכסה ‪57 .....................................................................................................‬‬
‫ניקוי לוח המגע‪ ,‬המקלדת‪ ,‬או העכבר (במוצרים נבחרים בלבד) ‪57 ................................................‬‬
‫נסיעה עם המחשב או שליחתו ‪57 ..................................................................................................................................‬‬
‫‪ 9‬גיבוי ושחזור ‪59 .................................................................................................................................................‬‬
‫יצירת מדיית שחזור וגיבויים ‪59 .....................................................................................................................................‬‬
‫יצירת מדיית שחזור ‪( HP Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד) ‪59 ........................................................................‬‬
‫שימוש בכלי ‪60 ............................................................................................................................................ Windows‬‬
‫שחזור ‪60 ....................................................................................................................................................................‬‬
‫שחזור באמצעות ‪61 .............................................................................................. HP Recovery Manager‬‬
‫מה עליך לדעת לפני תחילת העבודה ‪61 .....................................................................................‬‬
‫שימוש במחיצה של ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪62 ...................................................‬‬
‫שימוש במדיית ‪ HP Recovery‬לשחזור ‪62 ..................................................................................‬‬
‫שינוי סדר האתחול של המחשב ‪63 ............................................................................................‬‬
‫הסרת המחיצה של ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪63 ....................................................‬‬
‫‪ TPM ,)BIOS( Computer Setup 10‬ו‪64 ................................................................................................ HP Sure Start-‬‬
‫שימוש ב‪64 .................................................................................................................................... Computer Setup-‬‬
‫הפעלת ‪64 ..................................................................................................................... Computer Setup‬‬
‫ניווט ובחירה ב‪64 .......................................................................................................... Computer Setup-‬‬
‫שחזור הגדרות היצרן ב‪64 .............................................................................................. Computer Setup-‬‬
‫עדכון ה‪65 ....................................................................................................................................... BIOS-‬‬
‫קביעת גרסת ה‪65 .......................................................................................................... BIOS-‬‬
‫הורדת עדכון ‪65 .............................................................................................................. BIOS‬‬
‫שינוי סדר האתחול באמצעות הודעת ‪66 .................................................................................................. f9‬‬
‫הגדרות ‪( TPM BIOS‬במוצרים נבחרים בלבד )‪66 ..............................................................................................................‬‬
‫שימוש ב‪( HP Sure Start-‬במוצרים נבחרים בלבד) ‪67 .....................................................................................................‬‬
‫‪ 11‬שימוש ב‪68 ................................................................................................. HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-‬‬
‫הורדת ‪) UEFI( HP PC Hardware Diagnostics‬להתקן ‪68 ......................................................................................... USB‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ 12‬מפרטים ‪70 ......................................................................................................................................................‬‬
‫מתח כניסה ‪70 ............................................................................................................................................................‬‬
‫סביבת הפעלה ‪70 .........................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 13‬פריקת חשמל סטטי ‪71 .......................................................................................................................................‬‬
‫‪ 14‬נגישות ‪72 .......................................................................................................................................................‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות ‪72 .........................................................................................................................................‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה ‪72 ............................................................................................................................................‬‬
‫אינדקס ‪73 ............................................................................................................................................................‬‬
‫‪xi‬‬
xii
‫‪1‬‬
‫ברוך הבא‬
‫לאחר הגדרה ורישום של המחשב‪ ,‬אנו ממליצים לפעול לפי השלבים הבאים כדי להפיק את המרב מההשקעה החכמה שלך‪:‬‬
‫כדי לחזור במהירות למסך ‪( Start‬התחל )מתוך אפליקציה פתוחה או משולחן העבודה של ‪ ,Windows‬הקש על‬
‫●‬
‫עצה‪:‬‬
‫●‬
‫התחבר לאינטרנט—הגדר את הרשת הקווית או האלחוטית שברשותך כדי שתוכל להתחבר לאינטרנט‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬ראה חיבורי רשת בעמוד ‪.21‬‬
‫מקש ‪Windows‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫במקלדת‪ .‬הקשה נוספת על מקש ‪ Windows‬תחזיר אותך למסך הקודם‪.‬‬
‫עדכן את תוכנת האנטי‪-‬וירוס—הגן על המחשב מפני נזק הנגרם על‪-‬ידי וירוסים‪ .‬התוכנה מותקנת מראש במחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה שימוש בתוכנת אנטי‪-‬וירוס בעמוד ‪.52‬‬
‫הכר את המחשב—למד אודות מאפייני המחשב שברשותך‪ .‬עיין בסעיף רכיבים בעמוד ‪ 4‬ובסעיף ניווט במסך‬
‫בעמוד ‪ 25‬לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫אתר תוכנות מותקנות—קבל גישה לרשימת התוכנות המותקנות מראש במחשב‪:‬‬
‫בחר בלחצן ‪( Start‬התחל ‪) ,‬ולאחר מכן בחר ‪( All apps‬כל האפליקציות( )נדרש בחלק מהמוצרים‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬ובחר את ‪( Programs and Features‬תוכניות ותכונות‪).‬‬
‫●‬
‫גבה את הכונן הקשיח על‪-‬ידי יצירת תקליטורים לשחזור או כונן הבזק לשחזור‪ .‬ראה גיבוי ושחזור בעמוד ‪.59‬‬
‫פרק ‪ 1‬ברוך הבא‬
‫‪1‬‬
‫איתור מידע‬
‫השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר‪ ,‬מידע על ביצוע פעולות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫משאב‬
‫תוכן‬
‫הוראות התקנה‬
‫●‬
‫סקירה כללית של הגדרת המחשב והמאפיינים שלו‬
‫תמיכת ‪HP‬‬
‫●‬
‫צ'אט מקוון עם טכנאי של ‪HP‬‬
‫לתמיכה של ‪ ,HP‬עבור אל ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫●‬
‫מספרי טלפון של תמיכה‬
‫●‬
‫מקומות של מרכזי שירות של ‪HP‬‬
‫מדריך לבטיחות ונוחות‬
‫●‬
‫התקנה נכונה של תחנת העבודה‬
‫כדי לגשת למדריך זה‪:‬‬
‫●‬
‫הנחיות בנוגע ליציבה והרגלי עבודה להגברת נוחיותך ולהפחתת הסיכון‬
‫לפציעה‬
‫●‬
‫מידע בטיחות בנושא חשמל ומכניקה‬
‫▲‬
‫בחר את הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( All apps‬כל‬
‫האפליקציות( )נדרש בחלק מהמוצרים ‪),‬בחר ‪HP Help and‬‬
‫‪( Support‬עזרה ותמיכה של ‪), HP‬ולאחר מכן בחר ‪HP‬‬
‫‪( Documentation‬תיעוד של ‪).HP‬‬
‫– לחלופין –‬
‫▲‬
‫בחר את הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( All apps‬כל‬
‫האפליקציות( )נדרש בחלק מהמוצרים ‪),‬בחר ‪ HP‬ולאחר מכן‬
‫בחר ‪( HP Documentation‬תיעוד של ‪).HP‬‬
‫– לחלופין –‬
‫▲‬
‫בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/ergo‬‬
‫חשוב‪ :‬עליך להתחבר לאינטרנט כדי שתוכל לגשת לגרסה‬
‫העדכנית ביותר של המדריך למשתמש‪.‬‬
‫הודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה‬
‫●‬
‫כדי לגשת למסמך זה‪:‬‬
‫▲‬
‫הודעות תקינה חשובות‪ ,‬כולל מידע על השלכה נאותה של סוללות‪ ,‬במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫בחר את הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( All apps‬כל‬
‫האפליקציות( )נדרש בחלק מהמוצרים ‪),‬בחר ‪HP Help and‬‬
‫‪( Support‬עזרה ותמיכה של ‪), HP‬ולאחר מכן בחר ‪HP‬‬
‫‪( Documentation‬תיעוד של ‪).HP‬‬
‫– לחלופין –‬
‫▲‬
‫בחר את הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( All apps‬כל‬
‫האפליקציות( )נדרש בחלק מהמוצרים ‪),‬בחר ‪ HP‬ולאחר מכן‬
‫בחר ‪( HP Documentation‬תיעוד של ‪).HP‬‬
‫אחריות מוגבלת*‬
‫כדי לגשת למסמך זה‪:‬‬
‫▲‬
‫בחר את הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( All apps‬כל‬
‫האפליקציות( )נדרש בחלק מהמוצרים ‪),‬בחר ‪HP Help and‬‬
‫‪( Support‬עזרה ותמיכה של ‪), HP‬ולאחר מכן בחר ‪HP‬‬
‫‪( Documentation‬תיעוד של ‪).HP‬‬
‫– לחלופין –‬
‫▲‬
‫בחר את הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( All apps‬כל‬
‫האפליקציות( )נדרש בחלק מהמוצרים ‪),‬בחר ‪ HP‬ולאחר מכן‬
‫בחר ‪( HP Documentation‬תיעוד של ‪).HP‬‬
‫– לחלופין –‬
‫▲‬
‫‪2‬‬
‫איתור מידע‬
‫בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/go/orderdocuments‬‬
‫●‬
‫פרטי אחריות ספציפיים לגבי מחשב זה‬
‫משאב‬
‫תוכן‬
‫חשוב‪ :‬עליך להתחבר לאינטרנט כדי שתוכל לגשת לגרסה‬
‫העדכנית ביותר של המדריך למשתמש‪.‬‬
‫*האחריות המוגבלת של ‪ HP‬מצורפת למדריכים למשתמש במוצר ו‪/‬או בתקליטור ה‪ CD-‬או ה‪ DVD-‬המצורף לאריזה‪ .‬במדינות או באזורים מסוימים‪HP ,‬‬
‫עשויה לספק גרסה מודפסת של תיעוד האחריות בתוך האריזה‪ .‬במדינות או אזורים שבהם האחריות לא סופקה כחוברת מודפסת‪ ,‬תוכל לבקש עותק מודפס‬
‫בכתובת ‪ .http://www.hp.com/go/orderdocuments‬אם המוצרים נרכשו באסיה ובאזור האוקיינוס השקט‪ ,‬ניתן לכתוב ל‪ HP-‬לכתובת‪POD, PO Box :‬‬
‫‪ .161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006‬יש לציין את שם המוצר‪ ,‬שמך‪ ,‬מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך‪.‬‬
‫פרק ‪ 1‬ברוך הבא‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיבים‬
‫איתור חומרה‬
‫כדי לגלות איזו חומרה מותקנת במחשב שלך‪:‬‬
‫▲‬
‫בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( device manager‬מנהל ההתקנים )ובחר באפליקציה ‪Device‬‬
‫‪.Manager‬‬
‫רשימה תציג את כל ההתקנים המותקנים במחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע על רכיבי החומרה של המערכת ומספר גרסת ה‪ BIOS-‬של המערכת‪ ,‬הקש ‪( fn+esc‬במוצרים נבחרים בלבד‪).‬‬
‫איתור תוכנות‬
‫כדי לגלות אילו תוכנות מותקנות במחשב שלך‪:‬‬
‫▲‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬ובחר את ‪( All apps‬כל האפליקציות‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬ובחר את ‪( Programs and Features‬תוכניות ותכונות‪).‬‬
‫‪4‬‬
‫איתור חומרה‬
‫צד ימין‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫יציאת ‪ USB Type-C‬לטעינה‬
‫כאשר המחשב פועל‪ ,‬מחברת וטוענת התקני ‪ USB‬בעלי מחבר ‪Type-C‬‬
‫כגון טלפון סלולרי‪ ,‬מצלמה‪ ,‬מד פעילות או שעון חכם‪ ,‬ומאפשרת העברת‬
‫נתונים‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪Dual-Mode DisplayPort‬‬
‫לחיבור התקן תצוגה דיגיטלי אופציונלי‪ ,‬כגון צג או מקרן בעל ביצועים‬
‫גבוהים‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫קורא כרטיסי זיכרון‬
‫לקריאת כרטיסי זיכרון אופציונליים המאפשרים לך לאחסן‪ ,‬לנהל ולשתף‬
‫מידע או לגשת אליו‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫שקע משולב ליציאת שמע (אוזניות‪)/‬כניסת שמע‬
‫(מיקרופון)‬
‫(‪)5‬‬
‫יציאת ‪USB 3.x‬‬
‫מחברת התקני ‪ USB‬כגון טלפון סלולרי‪ ,‬מצלמה‪ ,‬מד פעילות או שעון‬
‫חכם‪ ,‬ומאפשרת העברת נתונים‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫נוריות שקע ‪( RJ-45‬רשת‪)/‬חיווי מצב‬
‫לחיבור כבל רשת‪.‬‬
‫להכנסת כרטיס‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה‪ ,‬ומחברי‬
‫הכרטיס פונים לכיוון המחשב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס את הכרטיס לקורא כרטיסי זיכרון‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הכרטיס‬
‫עד שיתייצב היטב במקומו‪.‬‬
‫להסרת כרטיס‪:‬‬
‫▲‬
‫לחץ על הכרטיס והוצא אותו מקורא כרטיסי הזיכרון‪.‬‬
‫לחיבור אביזרים אופציונליים‪ ,‬כגון רמקולים סטריאופוניים‪ ,‬אוזניות‬
‫מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה‪ .‬כמו כן‪ ,‬לחיבור מיקרופון אוזניות‬
‫אופציונלי‪ .‬שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים של מיקרופון בלבד‪.‬‬
‫אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬כוונן את עוצמת הקול לפני‬
‫שתרכיב את האוזניות השונות‪ .‬לקבלת מידע בטיחות נוסף‪ ,‬עיין בהודעות‬
‫תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה‪.‬‬
‫כדי לגשת למדריך זה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר ‪( My PC‬המחשב שלי ‪),‬בחר את הכרטיסייה ‪Specifications‬‬
‫(מפרטים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( User Guides‬מדריכים למשתמש‪).‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כאשר התקן מחובר לשקע‪ ,‬הרמקולים של המחשב מושבתים‪.‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע ירוק (משמאל ‪):‬הרשת מחוברת‪.‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר (מימין ‪):‬מתרחשת פעילות ברשת‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪5‬‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)7‬‬
‫מחבר עגינה‬
‫לחיבור התקן עגינה אופציונלי‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫חריץ לכרטיס ‪SIM‬‬
‫לתמיכה בכרטיס מודול זיהוי מנוי (‪) SIM‬אלחוטי‪.‬‬
‫(‪)9‬‬
‫מחבר מתח‬
‫לחיבור מתאם ‪.AC‬‬
‫צד שמאל‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫חריץ כבל אבטחה‬
‫(‪)2‬‬
‫פתחי אוורור (‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫יציאה לצג חיצוני‬
‫לחיבור צג ‪ VGA‬או מקרן חיצוני‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫יציאת ‪ USB 3.x‬לטעינה‬
‫כאשר המחשב פועל‪ ,‬מחברת וטוענת התקן ‪ USB‬כגון טלפון סלולרי‪,‬‬
‫מצלמה‪ ,‬מד פעילות או שעון חכם‪ ,‬ומאפשרת העברת נתונים במהירות‬
‫גבוהה‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫קורא כרטיסים חכמים‬
‫לתמיכה בכרטיסים חכמים אופציונליים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כבל האבטחה מיועד לפעול כגורם מרתיע‪ ,‬אך הוא לא ימנע‬
‫שימוש לרעה או גניבה של המחשב‪.‬‬
‫מאפשרים לזרימת אוויר לצנן רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן רכיבים‬
‫פנימיים וכדי למנוע התחממות יתר‪ .‬במסגרת הפעילות השגרתית‪ ,‬זו‬
‫תופעה רגילה שהמאוורר הפנימי נכבה ומופעל באופן מחזורי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫צד שמאל‬
‫רכיבי התצוגה‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫אנטנות ‪) (2* (WLAN‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת‬
‫מקומיות אלחוטיות (רשתות ‪).WLAN‬‬
‫(‪)2‬‬
‫אנטנות ‪) (2* (WWAN‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת‬
‫מרחביות אלחוטיות (‪).WWANs‬‬
‫(‪)3‬‬
‫מיקרופונים פנימיים (‪)2‬‬
‫הקלטת צלילים‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫נורית מצלמת האינטרנט (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫נורית דולקת‪ :‬נעשה שימוש במצלמת האינטרנט‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫מצלמת אינטרנט (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫להקלטת וידאו ולצילום תמונות סטילס‪ .‬בדגמים מסוימים‪ ,‬ניתן לבצע שיחות‬
‫ועידה בווידאו ושיחות צ'אט באופן מקוון באמצעות הזרמת וידאו‪.‬‬
‫לשימוש במצלמת האינטרנט‪:‬‬
‫▲‬
‫הקלד ‪( camera‬מצלמה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫בחר ‪( Camera‬מצלמה‪).‬‬
‫*האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של המחשב‪ .‬לשידור מיטבי‪ ,‬הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים‪.‬‬
‫לקבלת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט‪ ,‬עיין בסעיף של הודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה המתייחס למדינה‪/‬אזור שלך‪.‬‬
‫כדי לגשת למדריך זה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר ‪( My PC‬המחשב שלי ‪),‬בחר את הכרטיסייה ‪( Specifications‬מפרטים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( User Guides‬מדריכים למשתמש‪).‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪7‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫לוח מגע‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫מוט הצבעה‬
‫מזיז את המצביע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫לחצן שמאלי של מוט ההצבעה‬
‫פועל בדומה ללחצן השמאלי בעכבר חיצוני‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי של לוח המגע‪/‬נורית לוח המגע‬
‫להפעלה ולכיבוי של לוח המגע‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫אזור לוח המגע‬
‫קורא את פעולות האצבע להזזת המצביע או להפעלת פריטים במסך‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫לחצן שמאלי של לוח המגע‬
‫פועל בדומה ללחצן השמאלי בעכבר חיצוני‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫לחצן ימני של מוט ההצבעה‬
‫פועל בדומה ללחצן הימני בעכבר חיצוני‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫אזור הקשה בתקשורת לטווח קצר (‪) (NFC‬במוצרים‬
‫נבחרים בלבד)‬
‫מאפשר לך לגעת בהתקן תואם ‪ NFC‬כדי להתחבר באופן אלחוטי‪ ,‬ליצור‬
‫קשר עם המחשב‪ ,‬ולהעביר נתונים בין ההתקנים‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫לחצן ימני של לוח המגע‬
‫פועל בדומה ללחצן הימני בעכבר חיצוני‪.‬‬
‫נוריות‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫עיין באיור המתאים ביותר למחשב שברשותך‪.‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫●‬
‫נורית דולקת‪ :‬לוח המגע כבוי‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬לוח המגע מופעל‪.‬‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫●‬
‫נורית דולקת‪ :‬המחשב פועל‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫נורית הפעלה‬
‫●‬
‫נורית מהבהבת‪ :‬המחשב נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬המאפשר‬
‫לחסוך בצריכת החשמל‪ .‬המחשב מכבה את אספקת המתח לצג‬
‫ולרכיבים אחרים שאין בהם צורך‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬המחשב כבוי או נמצא במצב ‪( Hibernation‬מצב‬
‫שינה ‪( Hibernation).‬מצב שינה )הוא מצב שמאפשר לחסוך בצריכת‬
‫החשמל‪ ,‬ומשתמש בכמות המתח המינימלית‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נורית פרטיות (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫(‪)3‬‬
‫נורית השתקת מיקרופון‬
‫(‪)4‬‬
‫נורית ‪num lk‬‬
‫נורית דולקת‪ :‬פונקציית ‪ num lock‬מופעלת‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫נורית אלחוט‬
‫נורית דולקת‪ :‬התקן אלחוטי משולב‪ ,‬כגון התקן רשת תקשורת מקומית‬
‫אלחוטית (‪) WLAN‬ו‪/‬או התקן ®‪ ,Bluetooth‬מופעל‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫נורית השתקה‬
‫(‪)7‬‬
‫נורית ‪caps lock‬‬
‫(‪)8‬‬
‫נורית לוח המגע‬
‫נורית דולקת‪ :‬מסך הפרטיות מופעל‪.‬‬
‫נורית כבויה‪ :‬מסך הפרטיות כבוי‪.‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר‪ :‬שמע המיקרופון מופסק‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬שמע המיקרופון מופעל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בדגמים מסוימים‪ ,‬נורית האלחוט דולקת בצבע ענבר כאשר כל‬
‫ההתקנים האלחוטיים כבויים‪.‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר‪ :‬צלילי המחשב כבויים‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬צלילי המחשב מופעלים‪.‬‬
‫נורית דולקת‪ caps lock :‬מופעל‪ ,‬ומשנה את כל הזנות המקשים לאותיות‬
‫רישיות‪.‬‬
‫●‬
‫נורית דולקת‪ :‬לוח המגע כבוי‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪9‬‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫●‬
‫רכיב‬
‫נורית כבויה‪ :‬לוח המגע מופעל‪.‬‬
‫תיאור‬
‫●‬
‫נורית דולקת‪ :‬המחשב פועל‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫נורית הפעלה‬
‫●‬
‫נורית מהבהבת‪ :‬המחשב נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬המאפשר‬
‫לחסוך בצריכת החשמל‪ .‬המחשב מכבה את אספקת המתח לצג‬
‫ולרכיבים אחרים שאין בהם צורך‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬המחשב כבוי או נמצא במצב ‪( Hibernation‬מצב‬
‫שינה ‪( Hibernation).‬מצב שינה )זהו מצב שמאפשר לחסוך בצריכת‬
‫החשמל‪ ,‬ומשתמש בכמות המתח המינימלית‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נורית פרטיות (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫(‪)3‬‬
‫נורית השתקת מיקרופון‬
‫(‪)4‬‬
‫נורית ‪num lk‬‬
‫נורית דולקת‪ :‬פונקציית ‪ num lock‬מופעלת‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫נורית אלחוט‬
‫נורית דולקת‪ :‬התקן אלחוטי משולב‪ ,‬כגון התקן רשת תקשורת מקומית‬
‫אלחוטית (‪) WLAN‬ו‪/‬או התקן ®‪ ,Bluetooth‬מופעל‪.‬‬
‫נורית דולקת‪ :‬מסך הפרטיות מופעל‪.‬‬
‫נורית כבויה‪ :‬מסך הפרטיות כבוי‪.‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר‪ :‬צלילי המיקרופון מושבתים‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬צלילי המיקרופון מופעלים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בדגמים מסוימים‪ ,‬נורית האלחוט דולקת בצבע ענבר כאשר כל‬
‫ההתקנים האלחוטיים כבויים‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)6‬‬
‫נורית השתקה‬
‫(‪)7‬‬
‫נורית ‪caps lock‬‬
‫(‪)8‬‬
‫נורית לוח המגע‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר‪ :‬צלילי המחשב כבויים‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬צלילי המחשב מופעלים‪.‬‬
‫נורית דולקת‪ caps lock :‬מופעל‪ ,‬ומשנה את כל הזנות המקשים לאותיות‬
‫רישיות‪.‬‬
‫●‬
‫נורית דולקת‪ :‬לוח המגע כבוי‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬לוח המגע מופעל‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪11‬‬
‫לחצנים‪ ,‬רמקולים וקורא של טביעות אצבע‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫(‪)2‬‬
‫רמקולים (‪)2‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב כבוי‪ ,‬לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב פועל‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את‬
‫מצב ‪( Sleep‬שינה‪).‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬לחץ לחיצה קצרה על‬
‫הלחצן כדי לצאת ממצב ‪( Sleep‬שינה‪).‬‬
‫●‬
‫כאשר המחשב נמצא במצב ‪( Hibernation‬מצב שינה ‪),‬לחץ לחיצה‬
‫קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב ‪( Hibernation‬מצב שינה‪).‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫נשמר‪.‬‬
‫לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה תגרום לאובדן מידע שלא‬
‫אם המחשב הפסיק להגיב והליכי הכיבוי אינם פועלים‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫ההפעלה במשך ‪ 5‬שניות לפחות כדי לכבות את המחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על הגדרות צריכת החשמל‪ ,‬ראה את אפשרויות צריכה‬
‫החשמל‪.‬‬
‫▲‬
‫הקלד ‪( power options‬אפשרויות צריכת חשמל )בתיבת‬
‫החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power Options‬‬
‫(אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על הסמל של ‪( Power meter‬מד צריכת חשמל)‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( Power Options‬אפשרויות צריכת‬
‫חשמל‪).‬‬
‫‪12‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫להפקת צלילים‪.‬‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫להפעלה או לכיבוי של מאפיין האלחוט‪ ,‬אך לא ליצירת חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫לחצן אלחוט‬
‫(‪)4‬‬
‫לחצן השתקת עוצמת הקול‬
‫להשתקה ולשחזור של צלילי הרמקול‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫סורק טביעות אצבע (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫לכניסה ל‪ Windows-‬באמצעות טביעת אצבע‪ ,‬במקום כניסה באמצעות‬
‫סיסמה‪.‬‬
‫יש להגדיר רשת אלחוטית לפני יצירת חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪13‬‬
‫מקשים‬
‫הערה‪:‬‬
‫עיין באיור המתאים ביותר למחשב שברשותך‪.‬‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫מקש ‪esc‬‬
‫להצגת מידע אודות המערכת בעת הקשה בשילוב עם מקש ‪.fn‬‬
‫(‪)2‬‬
‫מקש ‪fn‬‬
‫לביצוע פעולות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה‬
‫‪ ,num lk‬מקש ‪ esc‬או מקש אחר‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫מקש ‪Windows‬‬
‫(‪)4‬‬
‫מקשי פונקציה‬
‫(‪)5‬‬
‫לוח מקשים מספרי משובץ‬
‫(‪)6‬‬
‫מקש יישומי ‪Windows‬‬
‫להצגת אפשרויות עבור אובייקט נבחר‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫מקש ‪num lk‬‬
‫להפעלה וכיבוי של לוח המקשים המספרי המשובץ בעת הקשה על מקש‬
‫זה בשילוב עם המקש ‪.fn‬‬
‫ראה שימוש במקשים החמים בעמוד ‪15‬‬
‫פותח את תפריט ‪( Start‬התחל‪).‬‬
‫הערה‪ :‬הקשה נוספת על מקש ‪ Windows‬תסגור את תפריט ‪Start‬‬
‫(התחל‪).‬‬
‫לביצוע פעולות מערכת שכיחות כאשר לוחצים עליהם בשילוב עם מקש ‪.fn‬‬
‫ראה שימוש במקשים החמים בעמוד ‪15‬‬
‫לוח מקשים מספרי המונח מעל מקשי האותיות במקלדת מאפשר לך‬
‫להוסיף‪ ,‬לחסר ולבצע משימות מספריות אחרות‪ .‬כאשר ‪ num lk‬מופעל‪,‬‬
‫ניתן להשתמש בו באופן זהה ללוח מקשים מספרי חיצוני‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם פונקציית לוח המקשים פעילה בעת כיבוי המחשב‪ ,‬פונקציה‬
‫זו חוזרת לפעול לאחר הפעלת המחשב מחדש‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫מקש ‪esc‬‬
‫להצגת מידע אודות המערכת בעת הקשה בשילוב עם מקש ‪.fn‬‬
‫(‪)2‬‬
‫מקש ‪fn‬‬
‫לביצוע פעולות מערכת שכיחות בעת הקשה בשילוב עם מקש פונקציה‬
‫‪ ,num lk‬מקש ‪ esc‬או מקש אחר‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫מקש ‪Windows‬‬
‫(‪)4‬‬
‫מקשי פונקציה‬
‫(‪)5‬‬
‫מקש ‪num lk‬‬
‫להחלפה בין פונקציות הניווט והפונקציות המספריות בלוח המקשים‬
‫המספרי המשולב‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫לוח מקשים מספרי משולב‬
‫לוח מקשים נפרד מימין למקלדת האותיות‪ ,‬המאפשר לך להוסיף‪ ,‬לחסר‬
‫ולבצע משימות מספריות אחרות‪ .‬כאשר ‪ num lk‬מופעל‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫בלוח המקשים המשולב כמו בלוח מקשים מספרי חיצוני‪.‬‬
‫ראה שימוש במקשים החמים בעמוד ‪15‬‬
‫פותח את תפריט ‪( Start‬התחל‪).‬‬
‫הערה‪ :‬הקשה נוספת על מקש ‪ Windows‬תסגור את תפריט ‪Start‬‬
‫(התחל‪).‬‬
‫לביצוע פעולות מערכת שכיחות כאשר לוחצים עליהם בשילוב עם מקש ‪.fn‬‬
‫ראה שימוש במקשים החמים בעמוד ‪15‬‬
‫שימוש במקשים החמים‬
‫כדי להשתמש במקש חם‪:‬‬
‫▲‬
‫הקש על מקש ‪ ,fn‬ולאחר מכן הקש על אחד מהמקשים המופיעים בטבלה הבאה‪.‬‬
‫הקש ‪+fn‬מקש פונקציה‬
‫תיאור‬
‫מסייע למנוע הצצה מהצד של משקיפים‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬הגבר או החלש את הבהירות עבור סביבות מוארות היטב או כהות‬
‫יותר‪ .‬הקש ‪ fn+f2‬שוב כדי לכבות את מסך הפרטיות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להפעיל במהירות את הגדרת הפרטיות הגבוהה ביותר‪ ,‬הקש ‪.fn+p‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪15‬‬
‫הקש ‪+fn‬מקש פונקציה‬
‫תיאור‬
‫להפעלת מצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬השומר את המידע שלך בזיכרון המערכת‪ .‬התצוגה ורכיבי מערכת אחרים נכבים‪ ,‬וכך מתאפשר‬
‫חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫ליציאה ממצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬להפחתת הסיכון לאובדן מידע‪ ,‬חשוב לבצע שמירה של העבודה לפני כניסה למצב ‪( Sleep‬שינה‪).‬‬
‫מדליק או מכבה את התאורה האחורית של המקלדת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי לשמר את חיי הסוללה‪ ,‬בטל מאפיין זה‪.‬‬
‫להעברת תמונת המסך בין התקני תצוגה המחוברים למערכת‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם מחובר למחשב צג‪ ,‬הקשה חוזרת על ‪fn+f4‬‬
‫מעבירה את תמונת המסך מתצוגה במחשב לתצוגה בצג או לתצוגה במחשב ובצג בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מהמחשב באמצעות תקן וידאו ‪ VGA‬חיצוני‪ .‬כמו כן‪ ,‬המקש החם ‪ fn+f4‬מאפשר‬
‫העברת תמונות בין ההתקנים אחרים המקבלים נתוני וידאו מהמחשב‪.‬‬
‫להפחתת בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫להגברת בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫להפחתת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫להגברת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש‪.‬‬
‫להשתקת המיקרופון‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪R‬‬
‫השהיה או הפסקת פעולה‪ .‬מקש זה מחליף את מקש ההפסקה‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫נעילת התא‪ .‬מקש זה מחליף את מקש נעילת הגלילה‪.‬‬
‫‪S‬‬
‫שליחת שאילתת תיכנות‪ .‬מקש זה מחליף את מקש ‪.sys rq‬‬
‫רכיבים בחלק העליון‬
‫רכיבים בחלק התחתון‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫מחברי עגינה (‪)2‬‬
‫חיבור התקן עגינה אופציונלי‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫פתחי אוורור (‪)2‬‬
‫מאפשרים לזרימת אוויר לצנן רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מאוורר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן רכיבים‬
‫פנימיים וכדי למנוע התחממות יתר‪ .‬במסגרת הפעילות השגרתית‪,‬‬
‫זו תופעה רגילה שהמאוורר הפנימי נכבה ומופעל באופן מחזורי‪.‬‬
‫חזית‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫(‪)1‬‬
‫נורית אלחוט‬
‫(‪)2‬‬
‫נורית הפעלה‬
‫נורית דולקת‪ :‬התקן אלחוטי משולב‪ ,‬כגון התקן רשת תקשורת‬
‫מקומית אלחוטית (‪) WLAN‬ו‪/‬או התקן ®‪ ,Bluetooth‬מופעל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בדגמים מסוימים‪ ,‬נורית האלחוט דולקת בצבע ענבר כאשר‬
‫כל ההתקנים האלחוטיים כבויים‪.‬‬
‫●‬
‫נורית דולקת‪ :‬המחשב פועל‪.‬‬
‫●‬
‫נורית מהבהבת‪ :‬המחשב נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה‪),‬‬
‫המאפשר לחסוך בצריכת החשמל‪ .‬המחשב מכבה את אספקת‬
‫המתח לצג ולרכיבים אחרים שאין בהם צורך‪.‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪17‬‬
‫תיאור‬
‫רכיב‬
‫●‬
‫(‪)3‬‬
‫נורית הסוללה‬
‫(‪)4‬‬
‫נורית הכונן‬
‫נורית כבויה‪ :‬המחשב כבוי או נמצא במצב ‪Hibernation‬‬
‫(מצב שינה ‪( Hibernation).‬מצב שינה )הוא מצב שמאפשר‬
‫לחסוך בצריכת החשמל‪ ,‬ומשתמש בכמות המתח המינימלית‪.‬‬
‫כאשר מתח ‪ AC‬מחובר‪:‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע לבן‪ :‬טעינת הסוללה גבוהה מ‪ 90-‬אחוז‪.‬‬
‫●‬
‫נורית בצבע ענבר‪ :‬טעינת הסוללה נמצאת בין ‪ 0‬ל‪ 90-‬אחוז‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬הסוללה אינה נטענת‪.‬‬
‫כאשר מתח ‪ AC‬מנותק (הסוללה אינה נטענת‪):‬‬
‫●‬
‫נורית מהבהבת בצבע ענבר‪ :‬הסוללה הגיעה לרמת סוללה‬
‫חלשה‪ .‬כשהסוללה מגיעה לרמה קריטית‪ ,‬נורית הסוללה‬
‫מתחילה להבהב במהירות‪.‬‬
‫●‬
‫נורית כבויה‪ :‬הסוללה אינה נטענת‪.‬‬
‫●‬
‫נורית מהבהבת בלבן‪ :‬מתבצעת גישה לכונן הקשיח‪.‬‬
‫●‬
‫נורית דולקת בצבע ענבר‪ HP 3D DriveGuard :‬השבית זמנית‬
‫את הכונן הקשיח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לקבלת מידע נוסף על ‪ ,HP 3D DriveGuard‬ראה שימוש‬
‫ב‪( HP 3D DriveGuard-‬במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.55‬‬
‫תוויות‬
‫התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה לחו"ל עם‬
‫המחשב‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬בדוק את המיקומים הבאים עבור התוויות המתוארות בסעיף זה‪ :‬בתחתית המחשב‪ ,‬בתוך תא הסוללה‪ ,‬מתחת לדלת‬
‫השירות הנשלפת‪ ,‬בחלקו האחורי של הצג או ב‪.BIOS-‬‬
‫●‬
‫תווית שירות—מספקת מידע חשוב לזיהוי המחשב שלך‪ .‬בעת פניה לתמיכה‪ ,‬סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר‬
‫הסידורי‪ ,‬את מספר המוצר או את מספר הדגם‪ .‬אתר מספרים אלה לפני הפנייה למחלקת התמיכה‪.‬‬
‫תווית השירות דומה לאחת הדוגמאות המוצגות להלן‪ .‬עיין באיור המתאים ביותר לתווית השירות המודבקת למחשב‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫רכיב‬
‫‪18‬‬
‫תוויות‬
‫(‪)1‬‬
‫מספר סידורי‬
‫(‪)2‬‬
‫מק"ט‬
‫רכיב‬
‫(‪)3‬‬
‫תקופת האחריות‬
‫(‪)4‬‬
‫מספר דגם (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫רכיב‬
‫●‬
‫●‬
‫(‪)1‬‬
‫שם הדגם (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫(‪)2‬‬
‫מק"ט‬
‫(‪)3‬‬
‫מספר סידורי‬
‫(‪)4‬‬
‫תקופת האחריות‬
‫תוויות תקינה—מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב‪.‬‬
‫תוויות אישור אלחוט—מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק‬
‫מהמדינות‪/‬אזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש‪.‬‬
‫הכנסת כרטיס ‪( SIM‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫זהירות‪:‬‬
‫כדי למנוע נזק למחברים‪ ,‬השתמש בכוח מתון בעת הכנסת כרטיס ‪.SIM‬‬
‫כדי להכניס כרטיס ‪ ,SIM‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫כבה את המחשב באמצעות הפקודה ‪( Shut Down‬כיבוי‪).‬‬
‫פרק ‪ 2‬רכיבים‬
‫‪19‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬לחריץ כרטיסי ה‪ ,SIM-‬ולאחר מכן לחץ על כרטיס ה‪ SIM-‬עד שיתייצב היטב במקומו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שכרטיס ה‪ SIM-‬במחשב שברשותך נראה מעט שונה מהאיור שבסעיף זה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עיין בסמל ביחידה כדי להבטיח כיוון מסך מתאים‪.‬‬
‫כדי להוציא כרטיס ‪ ,SIM‬לחץ על כרטיס ה‪ ,SIM-‬ולאחר מכן הוצא אותו מהחריץ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הכנסת כרטיס ‪) SIM‬במוצרים נבחרים בלבד(‬
‫‪3‬‬
‫חיבורי רשת‬
‫המחשב שברשותך יכול ללכת איתך לכל מקום‪ .‬אך גם בבית‪ ,‬תוכל לסייר ברחבי העולם ולגשת למידע ממיליוני אתרי אינטרנט‪,‬‬
‫באמצעות המחשב וחיבור לרשת קווית או אלחוטית‪ .‬פרק זה יעזור לך להתחבר לעולם זה‪.‬‬
‫התחברות לרשת אלחוטית‬
‫המחשב שברשותך עשוי לכלול לפחות אחד מההתקנים האלחוטיים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫התקן ‪—WLAN‬מחבר את המחשב לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (לרוב נקראות רשתות ‪ ,Wi-Fi‬רשתות ‪LAN‬‬
‫אלחוטיות‪ ,‬או רשתות ‪) WLAN‬במשרדי החברה‪ ,‬בבית ובמקומות ציבוריים‪ ,‬כגון שדות תעופה‪ ,‬מסעדות‪ ,‬בתי קפה‪,‬‬
‫מלונות ואוניברסיטאות‪ .‬ברשת ‪ ,WLAN‬ההתקן האלחוטי הנייד שבמחשב שלך מקיים תקשורת עם נתב אלחוטי או עם‬
‫נקודת גישה אלחוטית‪.‬‬
‫מודול ‪( HP Mobile Broadband‬פס רחב נייד של ‪) (HP‬במוצרים נבחרים בלבד)—התקן רשת תקשורת מרחבית אלחוטית‬
‫(‪) WWAN‬המספק קישוריות אלחוטית בשטח גדול הרבה יותר‪ .‬מפעילי רשתות סלולריות מתקינים תחנות בסיס (בדומה‬
‫למגדלי תקשורת סלולרית )ברחבי שטחים גיאוגרפיים גדולים‪ ,‬המספקים ביעילות כיסוי ברחבי מדינות‪/‬אזורים שלמים‪.‬‬
‫התקן ®‪—Bluetooth‬יוצר רשת תקשורת פרטית (‪) PAN‬כדי להתחבר להתקנים אחרים התומכים ב‪ ,Bluetooth-‬כגון‬
‫מחשבים‪ ,‬טלפונים‪ ,‬מדפסות‪ ,‬אוזניות‪ ,‬רמקולים ומצלמות‪ .‬ב‪ ,PAN-‬כל התקן מתקשר עם התקנים אחרים באופן ישיר‬
‫ועל ההתקנים להיות קרובים יחסית זה לזה—בדרך כלל בטווח של כ‪ 10-‬מטרים זה מזה‪.‬‬
‫שימוש בפקדי אלחוט‬
‫באפשרותך לשלוט בהתקנים האלחוטיים שבמחשב באמצעות אחד או יותר מהמאפיינים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫לחצן אלחוט (שנקרא גם 'מקש מצב הטיסה' או 'מקש אלחוט( )'מכונה בפרק זה 'לחצן אלחוט)'‬
‫פקדי מערכת ההפעלה‬
‫לחצן אלחוט‬
‫המחשב עשוי לכלול לחצן אלחוט‪ ,‬התקן אלחוטי אחד או יותר ונורית אלחוט אחת או שתי נוריות אלחוט‪ .‬כל התקני האלחוט‬
‫במחשב מופעלים על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫נורית האלחוט מציינת את מצב ההפעלה הכולל של ההתקנים האלחוטיים‪ ,‬לא את המצב של כל התקן בנפרד‪.‬‬
‫פקדי מערכת ההפעלה‬
‫‪( Network and Sharing Center‬מרכז הרשת והשיתוף )מאפשר לך להגדיר חיבור או רשת‪ ,‬להתחבר לרשת ולבצע אבחון‬
‫ותיקון של בעיות רשת‪.‬‬
‫לשימוש בפקדי מערכת ההפעלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בתיבת החיפוש שבשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( control panel‬לוח הבקרה ‪),‬ולאחר מכן בחר את האפשרות ‪Control‬‬
‫‪( Panel‬לוח הבקרה‪).‬‬
‫בחר ‪( Network and Internet‬רשת ואינטרנט ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Network and Sharing Center‬מרכז הרשת‬
‫והשיתוף‪).‬‬
‫פרק ‪ 3‬חיבורי רשת‬
‫‪21‬‬
‫התחברות לרשת ‪WLAN‬‬
‫הערה‪ :‬לפני שתוכל להגדיר גישה לאינטרנט בביתך‪ ,‬עליך ליצור חשבון באמצעות ספק שירות אינטרנט (‪ .)ISP‬לרכישת שירותי‬
‫אינטרנט ומודם‪ ,‬פנה לספק שירותי אינטרנט (‪) ISP‬מקומי‪ .‬ספק שירותי האינטרנט (‪) ISP‬יסייע לך בהגדרת המודם‪ ,‬יתקין כבל‬
‫רשת כדי לחבר את נתב האלחוטי למודם ויבדוק את שירות האינטרנט‪.‬‬
‫כדי להתחבר ל‪ ,WLAN-‬פעל על‪-‬פי השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ודא שהתקן ה‪ WLAN-‬מופעל‪.‬‬
‫בחר את סמל מצב הרשת בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן התחבר לאחת מהרשתות הזמינות‪.‬‬
‫אם רשת ה‪ WLAN-‬מאובטחת‪ ,‬תתבקש להזין קוד אבטחה‪ .‬הזן את הקוד‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( Next‬הבא )כדי להשלים את‬
‫החיבור‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫גישה‪.‬‬
‫אם רשתות ה‪ WLAN-‬אינן מופיעות ברשימה‪ ,‬ייתכן שאתה נמצא מחוץ לטווח של נתב אלחוטי או של נקודת‬
‫הערה‪ :‬אם לא תראה את רשת ‪ WLAN‬שאליה תרצה להתחבר‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על סמל מצב הרשת בשורת‬
‫המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( Open Network and Sharing Center‬פתח את מרכז הרשת והשיתוף ‪).‬בחר ‪Set up a‬‬
‫‪( new connection or network‬הגדר חיבור או רשת חדשים ‪).‬תוצג רשימת אפשרויות‪ ,‬שתאפשר לך לחפש רשת באופן‬
‫ידני ולהתחבר אליה או ליצור חיבור רשת חדש‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עקוב אחר ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להשלים את החיבור‪.‬‬
‫לאחר יצירת החיבור‪ ,‬בחר את סמל מצב הרשת בקצה הימני של שורת המשימות‪ ,‬כדי לוודא את שם החיבור ואת מצבו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הטווח הפונקציונלי (המרחק שאליו יכולים אותות האלחוט להגיע )תלוי בהטמעת ה‪ ,WLAN-‬ביצרן הנתב ובהפרעות‬
‫שנגרמות על‪-‬ידי התקנים אלקטרוניים אחרים או מחסומים מבניים כגון קירות ורצפות‪.‬‬
‫שימוש ב‪( HP Mobile Broadband-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫מחשב ‪ HP Mobile Broadband‬שברשותך מצויד בתמיכה מובנת בשירות פס רחב נייד‪ .‬כאשר נעשה שימוש במחשב החדש‬
‫שברשותך עם שירות של מפעיל רשת ניידת‪ ,‬הוא מעניק לך את החופש להתחבר לאינטרנט‪ ,‬לשלוח דואר אלקטרוני או להתחבר‬
‫לרשת החברה ללא צורך בנקודות חמות של ‪.Wi-Fi‬‬
‫הערה‪ :‬אם במחשב מותקנת האפליקציה ‪ ,HP Mobile Connect‬ההוראות בסעיף שלהלן אינן ישימות‪ .‬ראה שימוש ב‪HP-‬‬
‫‪( Mobile Connect Pro‬במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.23‬‬
‫ייתכן שתזדקק למספר ה‪ IMEI-‬ו‪/‬או ה‪ MEID-‬של מודול ‪ HP Mobile Broadband‬כדי להפעיל את שירות הפס הרחב הנייד‪.‬‬
‫המספר עשוי להיות מודפס בתווית שמודבקת לתחתית המחשב בתוך תא הסוללה‪ ,‬מתחת לדלת השירות‪ ,‬או לחלקו האחורי‬
‫של הצג‪.‬‬
‫– לחלופין –‬
‫ניתן למצוא את המספר אם תפעל בהתאם לשלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬בחר את סמל מצב הרשת‪.‬‬
‫בחר ‪( View Connection Settings‬הצג הגדרות חיבור‪).‬‬
‫במקטע ‪( Mobile broadband‬פס רחב נייד ‪),‬בחר את סמל מצב הרשת‪.‬‬
‫מפעילים מסוימים של רשתות סלולריות מחייבים שימוש בכרטיס ‪ .SIM‬כרטיס ‪ SIM‬מכיל מידע בסיסי על אודותיך‪ ,‬כגון מספר‬
‫זיהוי אישי (‪) PIN‬וכן מידע על הרשת‪ .‬מחשבים מסוימים כוללים כרטיס ‪ SIM‬המותקן מראש‪ .‬אם כרטיס ה‪ SIM-‬אינו מותקן‬
‫מראש‪ ,‬ייתכן שסופק כחלק מהמידע על ‪( HP Mobile Broadband‬פס רחב נייד של ‪) HP‬המצורף למחשב‪ ,‬או שהמפעיל של‬
‫הרשת הסלולרית יספק אותו בנפרד‪.‬‬
‫לקבלת מידע על ‪( HP Mobile Broadband‬פס רחב נייד של ‪) HP‬וכיצד להפעיל שירות עם מפעיל רשת סלולרית מועדף‪ ,‬עיין‬
‫במידע על ‪( HP Mobile Broadband‬פס רחב נייד של ‪) HP‬הכלול במחשב שברשותך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫התחברות לרשת אלחוטית‬
‫שימוש ב‪( HP Mobile Connect Pro-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫‪ HP Mobile Connect Pro‬הוא שירות פס רחב נייד בתשלום מראש‪ ,‬המספק חיבור פס רחב חסכוני‪ ,‬מאובטח‪ ,‬פשוט וגמיש‬
‫למחשב שברשותך‪ .‬כדי להשתמש ב‪ ,HP Mobile Connect Pro-‬יש להתקין במחשב כרטיס ‪ SIM‬ואפליקציה ‪HP Mobile‬‬
‫‪ .Connect Pro‬לקבלת מידע נוסף על ‪ HP Mobile Connect Pro‬ועל המקומות שבהם הוא זמין‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.http://www.hp.com/go/mobileconnect‬‬
‫שימוש ב‪( GPS-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫המחשב שברשותך עשוי לכלול מערכת מיקום גלובלית (‪). GPS‬לווייני ‪ GPS‬מספקים מידע אודות מיקום‪ ,‬מהירות וכיוון‬
‫למערכות המצוידות ב‪.GPS-‬‬
‫להפעלת ‪ ,GPS‬ודא שהפעלת את המיקום בהגדרות הפרטיות של ‪.Windows‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( location‬מיקום ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Location privacy settings‬הגדרות‬
‫פרטיות של מיקום‪).‬‬
‫פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך לשימוש בהגדרות המיקום‪.‬‬
‫שימוש בהתקני ‪ Bluetooth‬אלחוטיים (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫התקן ‪ Bluetooth‬מספק תקשורת אלחוטית לטווח קצר‪ ,‬שמחליפה חיבורים באמצעות כבלים פיזיים המחברים בדרך כלל בין‬
‫התקנים אלקטרוניים כגון הפריטים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מחשבים (שולחניים‪ ,‬ניידים)‬
‫טלפונים (סלולריים‪ ,‬אלחוטיים‪ ,‬טלפונים חכמים)‬
‫התקני הדמיה (מדפסת‪ ,‬מצלמה)‬
‫התקני שמע (אוזניות‪ ,‬רמקולים)‬
‫עכבר‬
‫מקלדת חיצונית‬
‫חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫לפני שתוכל להשתמש בהתקן ‪ ,Bluetooth‬עליך ליצור חיבור ‪.Bluetooth‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪ bluetooth‬בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( Bluetooth settings‬הגדרות ‪).Bluetooth‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפעל ‪ ,Bluetooth‬אם האפשרות לא מופעלת עדיין‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר את ההתקן שלך מהרשימה ופעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ההתקן דורש אימות‪ ,‬יוצג קוד ההתאמה‪ .‬בהתקן שאתה מוסיף‪ ,‬פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי לוודא‬
‫שהקוד בהתקן שלך תואם לקוד ההתאמה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בתיעוד המצורף להתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם ההתקן אינו מופיע ברשימה‪ ,‬ודא כי ‪ Bluetooth‬מופעל בהתקן‪ .‬התקנים מסוימים עשויים להציג דרישות‬
‫נוספות; עיין בתיעוד המצורף להתקן‪.‬‬
‫התחברות לרשת קווית‬
‫ניתן לבצע חיבורים קוויים במוצרים הנבחרים הבאים‪ :‬רשת תקשורת מקומית (‪) LAN‬וחיבור מודם‪ .‬חיבור ‪ LAN‬משתמש בכבל‬
‫רשת והוא מהיר במידה רבה ממודם‪ ,‬המשתמש בכבל טלפון‪ .‬שני הכבלים נמכרים בנפרד‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫(רשת‪).‬‬
‫כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות‪ ,‬שריפה או נזק לציוד‪ ,‬אל תחבר כבל של מודם או טלפון לשקע ה‪RJ-45-‬‬
‫פרק ‪ 3‬חיבורי רשת‬
‫‪23‬‬
‫חיבור לרשת תקשורת מקומית (‪) (LAN‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫השתמש בחיבור ‪ LAN‬אם ברצונך לחבר את המחשב ישירות לנתב בביתך (במקום לעבוד באופן אלחוטי )או אם ברצונך‬
‫להתחבר לרשת קיימת במשרד‪.‬‬
‫להתחברות לרשת ‪ LAN‬נדרש כבל רשת בעל ‪ 8‬פינים מסוג ‪ RJ-45‬או התקן עגינה אופציונלי או יציאת הרחבה‪ ,‬אם לא קיימת‬
‫יציאת ‪ RJ-45‬במחשב‪.‬‬
‫כדי לחבר את כבל הרשת‪ ,‬פעל על‪-‬פי השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את כבל הרשת לשקע הרשת (‪ )1‬במחשב‪.‬‬
‫חבר את הקצה השני של כבל הרשת לשקע רשת בקיר (‪ )2‬או לנתב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם כבל הרשת כולל מעגל להפחתת רעשים (‪ ,)3‬המונע הפרעות הנובעות מקליטה של טלוויזיה ורדיו‪ ,‬הפנה‬
‫את קצה הכבל עם המעגל כלפי המחשב‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫התחברות לרשת קווית‬
‫‪4‬‬
‫ניווט במסך‬
‫ניתן לנווט במסך המחשב באחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫שימוש במחוות מגע ישירות במסך המחשב (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫שימוש במחוות מגע על לוח המגע‬
‫שימוש במקלדת ועכבר אופציונלי (העכבר נרכש בנפרד)‬
‫שימוש במקלדת שעל המסך (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫שימוש במוט הצבעה (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫שימוש במחוות בלוח המגע ובמסך המגע‬
‫לוח המגע מסייע לך לנווט במסך המחשב ולשלוט בסמן באמצעות מחוות מגע פשוטות‪ .‬תוכל גם להשתמש בלחצן השמאלי‬
‫והימני של לוח המגע כפי שהיית משתמש בלחצנים התואמים בעכבר חיצוני‪ .‬כדי לנווט במסך מגע (במוצרים נבחרים בלבד‪),‬‬
‫גע ישירות במסך באמצעות המחוות המתוארות בפרק זה‪.‬‬
‫ניתן גם להתאים אישית את המחוות ולהציג הדגמות של אופן הפעולה שלהן‪ .‬בתיבת החיפוש שבשורת המשימות‪ ,‬הקלד‬
‫‪( control panel‬לוח הבקרה ‪),‬ובחר ‪( Control Panel‬לוח הבקרה )ולאחר מכן בחר ‪( Hardware and Sound‬חומרה‬
‫וקול ‪).‬תחת ‪( Devices and Printers‬התקנים ומדפסות ‪),‬בחר ‪( Mouse‬עכבר‪).‬‬
‫הערה‪ :‬אלא אם נאמר אחרת‪ ,‬ניתן להשתמש במחוות מגע בלוח המגע או במרקע המגע של המחשב (במוצרים נבחרים‬
‫בלבד‪).‬‬
‫הקשה‬
‫השתמש במחווה של הקשה‪/‬הקשה כפולה כדי לבחור או לפתוח פריט על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫●‬
‫הצבע על פריט כלשהו על המסך‪ ,‬ולאחר מכן הקש עם אצבע אחת על אזור לוח המגע כדי לבחור בפריט הרצוי‪ .‬פתח פריט‬
‫באמצעות הקשה כפולה עליו‪.‬‬
‫צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה‬
‫השתמש בצביטה לשינוי גודל התצוגה בשתי אצבעות כדי להגדיל או להקטין תצוגה של תמונות או טקסט‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫כדי להקטין את התצוגה‪ ,‬הנח שתי אצבעות על אזור לוח המגע או על מסך המגע כשהן מרוחקות מעט זו מזו‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫קרב אותן זו לזו‪.‬‬
‫כדי להגדיל את התצוגה‪ ,‬הנח שתי אצבעות יחד על אזור לוח המגע או על מסך המגע ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו‪.‬‬
‫פרק ‪ 4‬ניווט במסך‬
‫‪25‬‬
‫גלילה באמצעות שתי אצבעות (בלוח מגע בלבד)‬
‫השתמש במחוות הגלילה בשתי אצבעות כדי לנוע למעלה‪ ,‬למטה או לצדדים בעמוד או בתמונה‪.‬‬
‫●‬
‫הנח שתי אצבעות על אזור לוח המגע כשהן מרוחקות קלות אחת מהשניה‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותן מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה‬
‫או ימינה‪.‬‬
‫הקשה בשתי אצבעות (בלוח מגע בלבד)‬
‫השתמש בהקשה בשתי אצבעות לפתיחת התפריט עבור אובייקט על המסך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הקשה בשתי אצבעות מתפקדת בצורה זהה ללחיצה ימנית בעכבר‪.‬‬
‫●‬
‫הקש בשתי אצבעות על אזור לוח המגע כדי לפתוח את תפריט האפשרויות עבור האובייקט שנבחר‪.‬‬
‫הקשה בארבע אצבעות (בלוח מגע בלבד)‬
‫השתמש בהקשה בארבע אצבעות כדי לפתוח את מרכז הפעולות‪.‬‬
‫●‬
‫‪26‬‬
‫הקש באמצעות ארבע אצבעות על לוח המגע כדי לפתוח את מרכז הפעולות ולהציג את ההגדרות וההודעות הנוכחיות‪.‬‬
‫שימוש במחוות בלוח המגע ובמסך המגע‬
‫החלקה בשלוש אצבעות (בלוח מגע בלבד)‬
‫השתמש בהחלקה בשלוש אצבעות כדי להציג חלונות פתוחים וכדי לעבור בין חלונות פתוחים בשולחן העבודה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫החלק ‪ 3‬אצבעות בכיוון הרחק ממך כדי לראות את כל החלונות הפתוחים‪.‬‬
‫החלק ‪ 3‬אצבעות לעברך כדי להציג את שולחן העבודה‪.‬‬
‫החלק ‪ 3‬אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין החלונות הפתוחים‪.‬‬
‫החלקה באמצעות אצבע אחת (במסך מגע בלבד)‬
‫השתמש בהחלקה באצבע אחת כדי לבצע גלילה מקבילה או רגילה בין רשימות ועמודים‪ ,‬או כדי להזיז אובייקט‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫כדי לבצע גלילה על המסך‪ ,‬החלק קלות אצבע אחת על המסך בכיוון שאליו ברצונך לעבור‪.‬‬
‫כדי להעביר עצם ממקום למקום‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על העצם וגרור אותו באמצעות האצבע למקום הרצוי‪.‬‬
‫שימוש במקלדת ובעכבר אופציונלי‬
‫באמצעות המקלדת והעכבר ניתן להקליד‪ ,‬לבחור פריטים‪ ,‬לגלול ולבצע פעולות הזהות לאלה שניתן לבצע באמצעות מחוות‬
‫מגע‪ .‬בנוסף‪ ,‬באמצעות המקלדת ניתן להשתמש במקשי הפעולה ובשילובי המקשים החמים לביצוע פעולות ספציפיות‪.‬‬
‫פרק ‪ 4‬ניווט במסך‬
‫‪27‬‬
‫הערה‪ :‬בהתאם למדינה‪/‬אזור‪ ,‬המקלדת שלך עשויה לכלול מקשים שונים ופונקציות מקלדת שונות מאשר אלה המתוארים‬
‫בסעיף זה‪.‬‬
‫שימוש במקלדת על המסך (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫המחשב כולל מקלדת המוצגת על המסך המוצגת בדגמי מסך המגע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי להציג את המקלדת על המסך‪ ,‬הקש על סמל המקלדת באזור ההודעות‪ ,‬בפינה הימנית של שורת המשימות‪.‬‬
‫התחל להקליד‪.‬‬
‫כדי לגשת להגדרות המקלדת על המסך‪ ,‬הקלד ‪( control panel‬לוח הבקרה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬בחר‬
‫‪( Control Panel‬לוח הבקרה ‪),‬בחר ‪( Devices and Printers‬התקנים ומדפסות ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Typing‬הקלדה‪).‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מקשים ישירים אינם מוצגים או שאינם מתפקדים במקלדת שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שיוצגו מילים מוצעות מעל המקלדת שעל‪-‬גבי המסך‪ .‬הקש על מילה כדי לבחור בה‪.‬‬
‫שימוש במקלדת מספרית מובנה (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫המחשב כולל לוח מקשים מספרי משולב‪ ,‬ותומך גם בלוח מקשים מספרי חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית‬
‫הכוללת לוח מקשים מספרי‪ .‬לקבלת פרטים נוספים על לוח מקשים מספרי משולב‪ ,‬ראה מקשים בעמוד ‪.14‬‬
‫רכיב‬
‫מקש ‪num lk‬‬
‫תיאור‬
‫לשליטה בפונקציה של לוח המקשים המספרי המשולב‪ .‬הקש על המקש כדי‬
‫לעבור בין פונקציית המספרים הסטנדרטית שנמצאת בלוח מקשים חיצוני‬
‫(פונקציה זו מופעלת על‪-‬ידי היצרן )לבין פונקציית הניווט (המצוינת על‪-‬ידי חצי‬
‫הניווט שעל המקשים‪).‬‬
‫הערה‪ :‬פונקציית לוח המקשים הפעילה בעת כיבוי המחשב חוזרת לפעול לאחר‬
‫הפעלת המחשב מחדש‪.‬‬
‫לוח מקשים מספרי משולב‬
‫‪28‬‬
‫שימוש במקלדת ובעכבר אופציונלי‬
‫מוגדר על‪-‬ידי היצרן לפעול באופן זהה ללוח מקשים מספרי חיצוני‪ .‬כדי לעבור בין‬
‫פונקציית מספרים זו לבין פונקציית הניווט (המצוינת על‪-‬ידי מקשי חצי הניווט‪),‬‬
‫הקש על המקש ‪.num lk‬‬
‫‪5‬‬
‫בידור‬
‫השתמש במחשב ‪ HP‬שברשותך למטרת עסקים או פנאי כדי להיפגש עם אנשים באמצעות מצלמת האינטרנט‪ ,‬לשלב בין שמע‬
‫לווידאו או לחבר התקנים חיצוניים כגון מקרן‪ ,‬מסך‪ ,‬טלוויזיה או רמקולים‪ .‬עיין בסעיף רכיבים בעמוד ‪ 4‬כדי לאתר את התקני‬
‫הווידאו‪ ,‬השמע והמצלמה במחשב שברשותך‪.‬‬
‫שימוש במגע לצורך שיתוף (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫במחשב מותקנת חומרת תקשורת לטווח קצר (‪) NFC‬המאפשרת לך להשתמש במאפיין ‪ touch-to-share‬אלחוטי בין שני‬
‫התקנים שמאפיין ‪ NFC‬מאופשר בהם‪ .‬בעזרת טכנולוגיית ‪ ,NFC‬ניתן לשתף אתרי אינטרנט‪ ,‬להעביר פרטי קשר‪ ,‬ובאמצעות‬
‫מאפיין ‪ tap-to-print‬להדפיס בהקשה אחת דרך מדפסות התומכות ב‪.NFC-‬‬
‫עצה‪:‬‬
‫ניתן להוריד יישומי ‪ NFC‬העשויים לספק מאפייני ‪ NFC‬נוספים‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬לפני שניתן להתחיל בשיתוף‪ ,‬ודא ש‪ NFC-‬מאופשר בהתקנים שלך‪ .‬ייתכן שתצטרך לכבות שירותים מסוימים‪ ,‬כגון‬
‫‪ ,sBeam‬כדי ש‪ NFC-‬יוכל לפעול בהתקנים שבהם מותקנת מערכת ההפעלה ‪ .Windows 10‬ודא עם יצרן התקן ה‪NFC-‬‬
‫שההתקן תואם ל‪.Windows 10-‬‬
‫התחלת שיתוף‬
‫גע עם התקן ה‪ NFC-‬במחשב כדי להתחיל בשיתוף בין ההתקן לבין המחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫פתח את הפריט שברצונך לשתף‪.‬‬
‫ודא ששתי אנטנות ‪ NFC‬נוגעות אחת בשנייה‪ .‬כאשר האנטנות זיהו אחת את השנייה‪ ,‬עשוי להישמע אות קולי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אנטנת ‪ NFC‬במחשב שלך נמצאת מתחת ללוח המגע‪ .‬כדי לגלות היכן נמצאת אנטנת ‪ NFC‬בהתקן האחר‪ ,‬עיין‬
‫בהוראות השימוש של ההתקן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עשויה להופיע הודעה בהתקן שלך המבקשת ממך להתחיל בהעברה והודעה במחשב השואלת אם ברצונך לקבל את‬
‫ההעברה‪ .‬פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי לאשר את ההעברה‪.‬‬
‫פרק ‪ 5‬בידור‬
‫‪29‬‬
‫שימוש במצלמת אינטרנט (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫המחשב מצויד במצלמת אינטרנט (מובנית )להקלטת וידאו ולצילום תמונות‪ .‬בדגמים מסוימים‪ ,‬ניתן לבצע שיחות ועידה‬
‫בווידאו ושיחות צ'אט באופן מקוון באמצעות הזרמת וידאו‪.‬‬
‫▲‬
‫כדי להפעיל את המצלמה‪ ,‬הקלד בתיבת החיפוש בשורת המשימות ‪( camera‬מצלמה )ובחר ‪ Camera‬מתוך רשימת‬
‫היישומים‪.‬‬
‫שימוש בשמע‬
‫ניתן להוריד מוזיקה ולהאזין לה‪ ,‬להזרים תוכן שמע מהאינטרנט (כולל רדיו ‪),‬להקליט שמע‪ ,‬או לשלב שמע ווידאו כדי ליצור‬
‫מולטימדיה‪ .‬ניתן גם להפעיל תקליטורי מוסיקה במחשב (בדגמים נבחרים )או לחבר כונן תקליטורים חיצוני כדי לנגן‬
‫תקליטורים‪ .‬כדי לשפר את חוויית ההאזנה שלך‪ ,‬חבר למחשב אוזניות או רמקולים‪.‬‬
‫חיבור רמקולים‬
‫ניתן לחבר רמקולים קוויים למחשב על‪-‬ידי חיבורם ליציאת ‪ USB‬או לשקע משולב של יציאת שמע (אוזניות‪)/‬כניסת שמע‬
‫(מיקרופון )שבמחשב או בתחנת עגינה‪.‬‬
‫כדי לחבר רמקולים אלחוטיים למחשב‪ ,‬פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן‪ .‬לפני חיבור הרמקולים‪ ,‬הנמך את הגדרת עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫חיבור אוזניות‬
‫אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף אודות בטיחות‪ ,‬עיין בהודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה‪.‬‬
‫כדי לגשת למסמך זה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫בחר ‪( My PC‬המחשב שלי ‪),‬בחר את הכרטיסייה ‪( Specifications‬מפרטים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( User Guides‬מדריכים‬
‫למשתמש‪).‬‬
‫באפשרותך לחבר אוזניות קוויות לשקע האוזניות או לשקע המשולב ליציאת שמע (אוזניות‪)/‬כניסת שמע (מיקרופון)‬
‫שבמחשב‪.‬‬
‫כדי לחבר למחשב אוזניות אלחוטיות‪ ,‬פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן‪.‬‬
‫חיבור מיקרופון‬
‫כדי להקליט שמע‪ ,‬חבר מיקרופון לשקע המשולב של יציאת שמע (אוזניות‪)/‬שקע כניסת שמע (מיקרופון )במחשב‪ .‬לקבלת‬
‫תוצאות הקלטה מיטביות‪ ,‬דבר ישירות לתוך המיקרופון והקלט צלילים בסביבה נטולת רעשי רקע‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫שימוש במצלמת אינטרנט )במוצרים נבחרים בלבד(‬
‫חיבור אוזניות‬
‫אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית‪ ,‬הנמך את הגדרת עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף אודות בטיחות‪ ,‬עיין בהודעות תקינה‪ ,‬בטיחות וסביבה‪.‬‬
‫כדי לגשת למסמך זה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫בחר ‪( My PC‬המחשב שלי ‪),‬בחר את הכרטיסייה ‪( Specifications‬מפרטים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( User Guides‬מדריכים‬
‫למשתמש‪).‬‬
‫אוזניות מסוגים שונים כוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬אוזניות בשילוב עם מיקרופון‪ .‬ניתן לחבר אוזניות בכבל לשקע המשולב של יציאת‬
‫שמע (אוזניות‪)/‬כניסת שמע (מיקרופון )שבמחשב‪.‬‬
‫כדי לחבר למחשב אוזניות אלחוטיות‪ ,‬פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן‪.‬‬
‫שימוש בהגדרות שמע‬
‫השתמש בהגדרות הצלילים כדי לכוונן את עוצמת ההשמעה של המערכת‪ ,‬לשנות צלילי אירועים במערכת או לניהול התקני‬
‫שמע‪.‬‬
‫כדי להציג או לשנות הגדרות צליל‪:‬‬
‫▲‬
‫בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( control panel‬לוח הבקרה )ובחר ‪( Control Panel‬לוח הבקרה ‪),‬לאחר‬
‫מכן בחר ‪( Hardware and Sound‬חומרה וקול ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Sound‬צליל‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( Control Panel‬לוח הבקרה ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪Hardware and Sound‬‬
‫(חומרה וקול )ולאחר מכן בחר ‪( Sound‬צליל‪).‬‬
‫המחשב שברשותך עשוי לכלול מערכת צלילים משופרת שסופקה על ידי ‪ Beats audio ,DTS ,Bang & Olufsen‬או ספק אחר‪.‬‬
‫כתוצאה מכך‪ ,‬ייתכן שהמחשב שלך כולל מאפייני שמע מתקדמים שניתן לשלוט בהם באמצעות לוח בקרת שמע מיוחד‬
‫למערכת השמע‪.‬‬
‫השתמש בלוח בקרת שמע להצגה ולכוונון של הגדרות שמע‪.‬‬
‫▲‬
‫בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( control panel‬לוח הבקרה )ובחר ‪( Control Panel‬לוח הבקרה ‪),‬לאחר‬
‫מכן בחר ‪( Hardware and Sound‬חומרה וקול ‪),‬ולאחר מכן בחר את לוח בקרת השמע המיוחד למערכת שברשותך‪.‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( Control Panel‬לוח הבקרה ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪Hardware and Sound‬‬
‫(חומרה וקול )ולאחר מכן בחר את לוח בקרת השמע המיוחד למערכת שברשותך‪.‬‬
‫שימוש בווידאו‬
‫המחשב שברשותך הוא התקן וידאו רב‪-‬עוצמה‪ ,‬המאפשר לך לצפות בווידאו בזרימה מאתרי האינטרנט האהובים עליך ולהוריד‬
‫וידאו וסרטים לצפייה במחשב כשאינך מחובר לרשת‪.‬‬
‫כדי לשפר את חווית הצפייה שלך‪ ,‬השתמש באחת מיציאות הווידאו שבמחשב כדי לחבר צג חיצוני‪ ,‬מקרן או טלוויזיה‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫ודא שההתקן החיצוני מחובר ליציאה הנכונה במחשב‪ ,‬באמצעות הכבל הנכון‪ .‬פעל בהתאם להוראות של יצרן‬
‫לקבלת מידע על השימוש במאפייני הווידאו‪ ,‬עיין ב‪.HP Support Assistant-‬‬
‫פרק ‪ 5‬בידור‬
‫‪31‬‬
‫חיבור התקני וידאו באמצעות כבל ‪( VGA‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫הערה‪:‬‬
‫כדי לחבר התקן וידאו ‪ VGA‬למחשב‪ ,‬נדרש כבל ‪ ,VGA‬לרכישה בנפרד‪.‬‬
‫כדי להציג את תמונת מסך המחשב בצג ‪ VGA‬חיצוני או להקרינה לצורך מצגת‪ ,‬חבר צג או מקרן ליציאת ה‪ VGA-‬של המחשב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את כבל ה‪ VGA-‬מהצג או המקרן ליציאת ה‪ VGA-‬שבמחשב‪ ,‬כפי שמוצג להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקש על ‪ fn+f4‬כדי לעבור בין ‪ 4‬מצבי תצוגה של תמונת המסך‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪( PC screen only‬מסך מחשב בלבד‪ ):‬להצגת תמונת המסך במחשב בלבד‪.‬‬
‫‪( Duplicate‬משוכפל‪ ):‬להצגת תמונת המסך בו‪-‬זמנית הן במחשב והן בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫‪( Extend‬מורחב‪ ):‬להצגת תמונת המסך המורחבת הן במחשב והן בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫‪( Second screen only‬מסך שני בלבד‪ ):‬להצגת תמונת המסך בהתקן החיצוני בלבד‪.‬‬
‫בכל הקשה על ‪ ,fn+f4‬מצב התצוגה משתנה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לקבלת התוצאות הטובות ביותר‪ ,‬בעיקר אם בחרת באפשרות "‪" (Extend‬מורחב ‪),‬הגדל את רזולוציית המסך של‬
‫ההתקן החיצוני‪ ,‬כמתואר להלן‪ .‬בתיבת החיפוש שבשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( control panel‬לוח הבקרה ‪),‬בחר‬
‫‪( Control Panel‬לוח הבקרה )ובחר את ‪( Appearance and Personalization‬מראה והתאמה אישית ‪).‬תחת ‪Display‬‬
‫(תצוגה ‪),‬בחר ‪( Adjust resolution‬כוונן רזולוציה‪).‬‬
‫גילוי וחיבור צגים בכבלים באמצעות ‪MultiStream Transport‬‬
‫רכזת ‪) MST( Transport multiStream‬מאפשרת לחבר בכבלים מספר צגים למחשב בחיבור ליציאת ‪ VGA‬או בחיבור ליציאות‬
‫‪ DisplayPort‬וגם ליציאות ‪ VGA‬או יציאות ‪ DisplayPort‬חיצוניות ברכזת או תחנת עגינה חיצונית‪ .‬באפשרותך לבצע את‬
‫החיבור במספר דרכים‪ ,‬בהתאם לסוג בקר הגרפיקה המותקן במחשבך ואם יש או אין רכזת מובנית במחשב‪ .‬היכנס ל‪Device-‬‬
‫‪( Manager‬מנהל ההתקנים )כדי לגלות איזו חומרה מותקנת במחשב שלך‪.‬‬
‫▲‬
‫בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( device manager‬מנהל ההתקנים )ובחר באפליקציה ‪Device‬‬
‫‪ .Manager‬רשימה תציג את כל ההתקנים המותקנים במחשב‪.‬‬
‫חיבור צגים למחשבים עם בקר גרפי ‪( AMD‬עם רכזת אופציונלית)‬
‫הערה‪ :‬באמצעות בקר גרפי של ‪ AMD‬ורכזת אופציונלית‪ ,‬ניתן לחבר עד ‪ 3‬התקני תצוגה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫שימוש בווידאו‬
‫להגדרת תצורה שכוללת התקני תצוגה רבים‪ ,‬בצע‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר רכזת חיצונית (לרכישה בנפרד )ליציאת ‪ DisplayPort‬במחשב‪ ,‬באמצעות כבל ‪ DP‬ל‪( DP-‬לרכישה בנפרד ‪).‬ודא כי‬
‫שנאי המתח של הרכזת מחובר למקור מתח חשמלי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי לראות את כל התקני התצוגה המחוברים למחשב‪ ,‬הקלד ‪( device manager‬מנהל התקן )בתיבת החיפוש‬
‫שבשורת המשימות ובחר את היישום ‪( Device Manager‬מנהל התקן ‪).‬אם אינך מזהה את כל הצגים המחוברים‪ ,‬בדוק‬
‫כדי לוודא שכל אחד מהם מחובר ליציאה הנכונה ברכזת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את התקני התצוגה החיצוניים ליציאות ‪ VGA‬או ליציאות ‪ Displayport‬של הרכזת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אפשרויות התצוגה במספר צגים כוללות ‪( Duplicate‬שכפול ‪),‬שיוצר תמונת מראה של מסך המחשב בכל‬
‫התקני התצוגה המחוברים המאופשרים‪ ,‬או ‪( Extend‬הרחב )שפורס את התצוגה של מסך המחשב על פני כל התקני‬
‫התצוגה המחוברים המאופשרים‪.‬‬
‫חיבור צגים למחשבים עם בקר גרפי ‪( Intel‬עם רכזת אופציונלית)‬
‫הערה‪ :‬באמצעות בקר גרפי של ‪ Intel‬ורכזת אופציונלית‪ ,‬ניתן לחבר עד ‪ 3‬התקני תצוגה‪.‬‬
‫להגדרת תצורה שכוללת התקני תצוגה רבים‪ ,‬בצע‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר רכזת חיצונית (לרכישה בנפרד )ליציאת ‪ DisplayPort‬במחשב‪ ,‬באמצעות כבל ‪ DP‬ל‪( DP -‬לרכישה בנפרד ‪).‬ודא כי‬
‫שנאי המתח של הרכזת מחובר למקור מתח חשמלי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כאשר ‪ Windows‬יזהה צג המחובר לרכזת ‪ ,DP‬תופיע תיבת הדו‪-‬שיח ‪( DisplayPort Topology Notification‬הודעת‬
‫טופולוגיה של ‪). DisplayPort‬לחץ על האפשרויות המתאימות כדי להגדיר את הצגים‪ .‬אפשרויות התצוגה במספר צגים‬
‫כוללות ‪( Duplicate‬שכפול ‪),‬שיוצרת תמונת מראה של מסך המחשב בכל הצגים הזמינים‪ ,‬או ‪( Extend‬הרחב‪),‬‬
‫שמרחיבה את התצוגה של מסך המחשב לכל הצגים הזמינים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר את התקני התצוגה החיצוניים ליציאות ‪ VGA‬או ליציאות ‪ Displayport‬של הרכזת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם הדו‪-‬שיח לא מופיע‪ ,‬בדוק כדי לוודא שכל התקן חיצוני מחובר ליציאה הנכונה ברכזת‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬בתיבת‬
‫החיפוש שבשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( control panel‬לוח הבקרה ‪),‬בחר ‪( Control Panel‬לוח הבקרה )ובחר את‬
‫‪( Appearance and Personalization‬מראה והתאמה אישית ‪).‬תחת ‪( Display‬תצוגה ‪),‬בחר ‪Adjust resolution‬‬
‫(כוונן רזולוציה‪).‬‬
‫חיבור צגים למחשבים המצוידים בכרטיס גרפי של ‪( Intel‬עם רכזת מובנה)‬
‫באמצעות הרכזת הפנימית ובקר גרפי ‪ ,Intel‬ניתן לחבר עד ‪ 4‬התקני תצוגה בתצורות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫שני צגים ‪ DP 1200 x 1920‬מחוברים למחשב ‪ +‬צג אחד ‪ VGA 1200 x 1920‬המחובר לתחנת עגינה אופציונלית‬
‫●‬
‫צג ‪ DP 1600 x 2560‬אחד מחובר למחשב ‪ +‬צג אחד ‪ VGA 1200 x 1920‬המחובר לתחנת עגינה אופציונלית‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את התקני התצוגה החיצוניים ליציאות ‪ VGA‬או ליציאות ‪) DP( Displayport‬בבסיס המחשב או בתחנת העגינה‪.‬‬
‫להגדרת תצורה שכוללת התקני תצוגה רבים‪ ,‬בצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫כאשר ‪ Windows‬יזהה צג המחובר לרכזת ‪ ,DP‬תופיע תיבת הדו‪-‬שיח ‪( DisplayPort Topology Notification‬הודעת‬
‫טופולוגיה של ‪). DisplayPort‬לחץ על האפשרויות המתאימות כדי להגדיר את הצגים‪ .‬אפשרויות התצוגה במספר צגים‬
‫כוללות ‪( Duplicate‬שכפול ‪),‬שיוצרת תמונת מראה של מסך המחשב בכל הצגים הזמינים‪ ,‬או ‪( Extend‬הרחב‪),‬‬
‫שמרחיבה את התצוגה של מסך המחשב לכל הצגים הזמינים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם הדו‪-‬שיח לא מופיע‪ ,‬בדוק כדי לוודא שכל התקן חיצוני מחובר ליציאה הנכונה ברכזת‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬בתיבת‬
‫החיפוש שבשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( control panel‬לוח הבקרה ‪),‬בחר ‪( Control Panel‬לוח הבקרה )ובחר את‬
‫‪( Appearance and Personalization‬מראה והתאמה אישית ‪).‬תחת ‪( Display‬תצוגה ‪),‬בחר ‪Adjust resolution‬‬
‫(כוונן רזולוציה‪).‬‬
‫פרק ‪ 5‬בידור‬
‫‪33‬‬
‫גילוי והתחברות לתצוגות אלחוטיות תואמות ‪( Miracast‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫הערה‪:‬‬
‫המשני‪.‬‬
‫כדי לגלות מהו סוג הצג שברשותך (תואם ‪ Miracast‬או ‪), Intel WiDi‬עיין בתיעוד שמצורף לטלוויזיה שלך או לצג‬
‫כדי לגלות התקני תצוגה אלחוטיים התואמים ל‪ Miracast-‬ולהתחבר אליהם מבלי לצאת מהאפליקציות הנוכחיות‪ ,‬בצע את‬
‫השלבים הבאים‪.‬‬
‫לפתיחת ‪:Miracast‬‬
‫▲‬
‫‪34‬‬
‫בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬הקלד ‪( project‬הקרן ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪( Project to a second screen‬הקרן‬
‫למסך שני ‪).‬לחץ על ‪( Connect to a wireless display‬התחבר לצג אלחוטי )ופעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שימוש בווידאו‬
‫‪6‬‬
‫ניהול צריכת החשמל‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שהמחשב כולל לחצן הפעלה או מתג הפעלה‪ .‬המונח לחצן הפעלה המופיע לאורך כל המדריך‪ ,‬מתייחס לשני‬
‫סוגי פקדי ההפעלה‪.‬‬
‫כיבוי המחשב‬
‫זהירות‪:‬‬
‫מידע שלא נשמר‪ ,‬יאבד בעת כיבוי המחשב‪.‬‬
‫הפקודה ‪( Shutdown‬כיבוי )סוגרת את כל התוכניות הפתוחות‪ ,‬לרבות מערכת ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן מכבה את התצוגה‬
‫והמחשב‪.‬‬
‫כבה את המחשב באחד מהמצבים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫כאשר עליך להחליף את הסוללה או לגשת לרכיבים הממוקמים בתוך המחשב‬
‫כאשר אתה מחבר התקן חומרה חיצוני שאינו מתחבר ליציאת ‪( USB‬אפיק טורי אוניברסלי)‬
‫כאשר המחשב אינו בשימוש ומנותק ממקור מתח חיצוני למשך פרק זמן ממושך‬
‫אף שבאפשרותך לכבות את המחשב באמצעות לחצן ההפעלה‪ ,‬ההליך המומלץ הוא להשתמש בפקודת הכיבוי של ‪:Windows‬‬
‫הערה‪ :‬אם המחשב נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה )או ‪( Hibernation‬מצב שינה ‪),‬תחילה עליך לצאת ממצב ‪( Sleep‬שינה )או‬
‫ממצב ‪( Hibernation‬מצב שינה )כדי שניתן יהיה לכבות את המחשב על‪-‬ידי לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫שמור את עבודתך וסגור את כל התוכניות הפתוחות‪.‬‬
‫בחר בלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר בסמל ‪( Power‬הפעלה ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Shut down‬כיבוי‪).‬‬
‫אם המחשב אינו מגיב ואינך יכול להשתמש בהליך הכיבוי שתואר לעיל‪ ,‬נסה לבצע את הליכי החירום הבאים‪ ,‬לפי סדר‬
‫הופעתם‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫הקש על ‪ .ctrl+alt+delete‬בחר את הסמל ‪( Power‬כיבוי ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Shut Down‬כיבוי‪).‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה במשך ‪ 5‬שניות לפחות‪.‬‬
‫נתק את המחשב ממקור מתח חיצוני‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה במשך ‪ 15‬שניות לפחות‪.‬‬
‫שימוש ב‪( HP Fast Charge-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫המאפיין ‪ HP Fast Charge‬מאפשר לך לטעון במהירות את סוללת המחשב שלך‪ .‬בהתאם לדגם המחשב ולמתאם ה‪AC-‬‬
‫שברשותך‪ Fast Charge ,‬פועל באחת מן הדרכים הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫כאשר טעינת הסוללה שנותרה נעה בין אפס ל‪ ,50%-‬הסוללה נטענת ל‪ 50%-‬מהקיבולת המלאה בפרק זמן של ‪ 30‬דקות‬
‫בלבד‪.‬‬
‫כאשר טעינת הסוללה שנותרה נעה בין אפס ל‪ ,90%-‬הסוללה נטענת ל‪ 90%-‬מהקיבולת המלאה בפרק זמן של ‪ 90‬דקות‬
‫בלבד‪.‬‬
‫כדי להשתמש ב‪ ,HP Fast Charge-‬כבה את המחשב ולאחר מכן חבר את מתאם ה‪ AC-‬למחשב ולמקור מתח חיצוני‪.‬‬
‫פרק ‪ 6‬ניהול צריכת החשמל‬
‫‪35‬‬
‫הגדרת אפשרויות צריכת החשמל‬
‫זהירות‪ :‬מחשב שנמצא במצב שינה פגיע לכמה סיכונים מוכרים היטב‪ .‬כדי למנוע גישה של משתמש לא מורשה לנתונים‬
‫שבמחשב‪ ,‬גם אם הנתונים מוצפנים‪ HP ,‬ממליצה להפעיל תמיד ‪( Hibernation‬מצב שינה )במקום מצב ‪( Sleep‬שינה)‬
‫כשאינך מחזיק פיזית במחשב‪ .‬השימוש באפשרות זו חשוב במיוחד בעת נסיעה עם המחשב‪.‬‬
‫שימוש במצבים של חיסכון בצריכת חשמל‬
‫מצב ‪( Sleep‬שינה )מופעל על‪-‬ידי היצרן‪ .‬בעת הפעלת ‪( Sleep‬שינה ‪),‬נוריות ההפעלה מהבהבות והתצוגה נעלמת מהמסך‪.‬‬
‫עבודתך נשמרה בזיכרון‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להקטין את הסיכון לפגיעה אפשרית באיכות השמע והווידאו‪ ,‬אובדן פונקציונליות של הפעלת שמע או וידאו‪,‬‬
‫או אובדן מידע‪ ,‬הימנע מכניסה למצב ‪( Sleep‬שינה )בעת קריאה מתקליטור או מכרטיס זיכרון חיצוני או כתיבה אליהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן להפעיל כל סוג של חיבור לעבודה ברשת או לבצע פונקציות כלשהן של המחשב בזמן שהמחשב נמצא במצב‬
‫‪( Sleep‬שינה‪).‬‬
‫הפעלת מצב ‪( Sleep‬שינה )ויציאה ממנו‬
‫כאשר המחשב מופעל‪ ,‬באפשרותך להפעיל ‪( Sleep‬שינה )באחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫בחר בלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר בסמל ‪( Power‬הפעלה ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Sleep‬שינה‪).‬‬
‫ליציאה ממצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫כאשר המחשב יוצא ממצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬נוריות ההפעלה נדלקות והמחשב חוזר למסך שבו הפסקת לעבוד‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם הגדרת סיסמה שתידרש בעת התעוררות‪ ,‬עליך להזין את סיסמת ‪ Windows‬שלך לפני שהמחשב יחזור למסך‪.‬‬
‫הפעלת המצב ‪( Hibernation‬מצב שינה )שהופעל על‪-‬ידי המשתמש ויציאה ממנו (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫באפשרותך להפעיל את המצב ‪( Hibernation‬מצב שינה )שהופעל על‪-‬ידי המשתמש או לשנות הגדרות צריכת חשמל ופסקי‬
‫זמן אחרים באמצעות ‪( Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( power options‬אפשרויות צריכת חשמל )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power‬‬
‫‪( Options‬אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על הסמל של ‪( Power meter‬מד צריכת חשמל )‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power Options‬‬
‫(אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫בחלונית השמאלית או הימנית‪ ,‬בחר ‪( Choose what the power buttons do‬בחר מה עושים לחצני ההפעלה‪).‬‬
‫בחר ‪( Change Settings that are currently unavailable‬שנה הגדרות שאינן זמינות כעת ‪),‬ולאחר מכן‪ ,‬באזור‬
‫‪( When I press the power button‬כאשר אני לוחץ על לחצן ההפעלה )או ‪( When I press the sleep button‬כאשר‬
‫אני לוחץ על לחצן השינה ‪),‬בחר ‪( Hibernate‬מצב שינה‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫‪.4‬‬
‫תחת ‪( Shutdown settings‬הגדרות כיבוי ‪),‬בחר את תיבת הסימון ‪( Hibernate‬מצב שינה )כדי להציג את האפשרות‬
‫‪( Hibernate‬מצב שינה )בתפריט ‪( Power‬צריכת חשמל‪).‬‬
‫בחר ‪( Save changes‬שמור שינויים‪).‬‬
‫ליציאה ממצב ‪( Hibernation‬מצב שינה ‪),‬לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה‪ .‬נוריות ההפעלה נדלקות והעבודה חוזרת למסך‬
‫שבו הפסקת לעבוד‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הגדרת אפשרויות צריכת החשמל‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם הגדרת סיסמה שתידרש בעת התעוררות‪ ,‬עליך להזין את סיסמת ‪ Windows‬שלך לפני שהעבודה תחזור למסך‪.‬‬
‫שימוש במד צריכת החשמל ובהגדרות צריכת החשמל‬
‫מד צריכת החשמל נמצא בשולחן העבודה של ‪ .Windows‬מד צריכת החשמל מאפשר לך לגשת במהירות להגדרות צריכת חשמל‬
‫ולהציג את כמות הטעינה שנותרה בסוללה‪.‬‬
‫●‬
‫כדי להציג את האחוז של כמות הטעינה שנותרה בסוללה ואת תוכנית צריכת החשמל הנוכחית‪ ,‬מקם את מצביע העכבר‬
‫מעל לסמל של מד צריכת החשמל‬
‫●‬
‫‪.‬‬
‫כדי להשתמש ב‪( Power Options-‬אפשרויות צריכת חשמל ‪),‬לחץ לחיצה ימנית על הסמל של מד צריכת החשמל‬
‫‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר פריט מהרשימה‪ .‬ניתן גם להקליד ‪( power options‬אפשרויות צריכת חשמל )בתיבת החיפוש‬
‫בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫סמלים שונים של מד צריכת החשמל מציינים האם המחשב מופעל באמצעות סוללה או באמצעות מקור מתח חיצוני‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫הסמל מציג הודעה אם הסוללה מגיעה לרמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד‪.‬‬
‫הגדרה של הגנת סיסמה בעת התעוררות‬
‫להגדרת המחשב כך שיבקש סיסמה כאשר המחשב יוצא ממצב ‪( Sleep‬שינה )או מ‪( Hibernation-‬מצב שינה ‪),‬פעל על‪-‬פי‬
‫השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( power options‬אפשרויות צריכת חשמל )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power‬‬
‫‪( Options‬אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על הסמל של ‪( Power meter‬מד צריכת חשמל )‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power Options‬‬
‫(אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחלונית השמאלית‪ ,‬בחר ‪( Require a password on wakeup‬בקש סיסמה בהתעוררות‪).‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר )‪( Require a password (recommended‬דרוש סיסמה (מומלץ‪)).‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר ‪( Change Settings that are currently unavailable‬שנה הגדרות שאינן זמינות כעת‪).‬‬
‫הערה‪ :‬כדי ליצור סיסמה של חשבון משתמש או לשנות את הסיסמה הנוכחית של חשבון המשתמש שלך‪ ,‬בחר‬
‫‪( Create or change your user account password‬צור או שנה את סיסמת חשבון המשתמש שלך ‪),‬ולאחר פעל‬
‫בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪ .‬אם אינך צריך ליצור או לשנות סיסמה של חשבון משתמש‪ ,‬עבור לשלב ‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר ‪( Save changes‬שמור שינויים‪).‬‬
‫שימוש במתח הסוללה‬
‫אזהרה! לצמצום בעיות בטיחות אפשריות‪ ,‬השתמש רק בסוללה שסופקה עם המחשב‪ ,‬בסוללה חלופית המסופקת על‪-‬ידי‬
‫‪ HP‬או בסוללה תואמת שנרכשה מ‪.HP-‬‬
‫מחשב זה פועל באמצעות מתח סוללה כאשר הוא אינו מחובר למתח חשמל חיצוני‪ .‬אורך חייה של סוללת מחשב משתנה‬
‫בהתאם להגדרות של ניהול צריכת החשמל‪ ,‬התוכניות המופעלות במחשב‪ ,‬בהירות התצוגה‪ ,‬התקנים חיצוניים המחוברים‬
‫למחשב וגורמים אחרים‪ .‬השארת הסוללה במחשב בכל עת שבה המחשב מחובר למתח חשמל גורמת לטעינת הסוללה ומגנה‬
‫על עבודתך במקרה של נפילת מתח‪ .‬אם במחשב מותקנת סוללה טעונה והמחשב מופעל באמצעות מקור מתח חשמל חיצוני‪,‬‬
‫המחשב עובר באופן אוטומטי לשימוש במתח סוללה אם שנאי המתח מנותק מהמחשב או במקרה של נפילת מתח החשמל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת ניתוק מתח החשמל‪ ,‬בהירות התצוגה מופחתת אוטומטית כדי לשמר את חיי הסוללה‪ .‬במוצרים נבחרים ניתן‬
‫לעבור בין מצבי גרפיקה כדי להאריך את חיי הסוללה‪.‬‬
‫פרק ‪ 6‬ניהול צריכת החשמל‬
‫‪37‬‬
‫איתור מידע נוסף אודות הסוללה‬
‫לקבלת גישה למידע אודות הסוללה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר ‪( My PC‬המחשב שלי ‪),‬בחר בכרטיסייה ‪( Diagnostics and Tools‬אבחון וכלים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪HP Battery‬‬
‫‪( Check‬בדיקת הסוללה של ‪). HP‬אם ‪( HP Battery Check‬בדיקת הסוללה של ‪) HP‬מציינת כי יש להחליף את הסוללה‪,‬‬
‫פנה לתמיכה‪.‬‬
‫●‬
‫הכלי ‪( HP Battery Check‬בדיקת הסוללה של ‪) HP‬לבדיקה של ביצועי הסוללה‬
‫‪ HP Support Assistant‬מספק את הכלים והמידע הבאים אודות הסוללה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫מידע אודות כיול‪ ,‬ניהול צריכת חשמל וטיפול ואחסון נכונים לצורך הארכת חיי הסוללה‬
‫מידע אודות סוגי סוללות‪ ,‬מפרטים‪ ,‬אורך חיי הסוללות וקיבולת‬
‫שימוש ב‪( HP Battery Check-‬בדיקת הסוללה של ‪)HP‬‬
‫כדי לעקוב אחר מצב הסוללה‪ ,‬או אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה‪ ,‬הפעל את ‪( HP Battery Check‬בדיקת הסוללה של ‪)HP‬‬
‫באמצעות האפליקציה ‪ .HP Support Assistant‬אם ‪( HP Battery Check‬בדיקת הסוללה של ‪) HP‬מציינת כי יש להחליף את‬
‫הסוללה‪ ,‬פנה לתמיכה‪.‬‬
‫להפעלת ‪( HP Battery Check‬בדיקת הסוללה של ‪):HP‬‬
‫‪.1‬‬
‫חבר את שנאי המתח למחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על המחשב להיות מחובר למקור מתח חיצוני כדי להבטיח פעולה תקינה של ‪( Battery Check‬בדיקת‬
‫הסוללה‪).‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫בחר ‪( My PC‬המחשב שלי ‪),‬בחר בכרטיסייה ‪( Diagnostics and Tools‬אבחון וכלים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪HP Battery‬‬
‫‪( Check‬בדיקת הסוללה של ‪). HP‬אם ‪( HP Battery Check‬בדיקת הסוללה של ‪) HP‬מציינת כי יש להחליף את הסוללה‪,‬‬
‫פנה לתמיכה‪.‬‬
‫‪( Battery Check‬בדיקת הסוללה )בודק את הסוללה ואת התאים שלה כדי לראות אם הם פועלים כראוי‪ ,‬ולאחר מכן מדווח על‬
‫תוצאות הבדיקה‪.‬‬
‫הצגת כמות הטעינה הנותרת של הסוללה‬
‫▲‬
‫הזז את המצביע מעל הסמל ‪( Power meter‬מד צריכת חשמל )‬
‫‪.‬‬
‫מיטוב משך הפריקה של הסוללה‬
‫משך פריקת הסוללה משתנה בהתאם למאפיינים שבהם אתה משתמש בעת השימוש במתח הסוללה‪ .‬משך הפריקה המירבי‬
‫מתקצר בהדרגה‪ ,‬ככל שקיבולת האחסון של הסוללה פוחתת באופן טבעי‪.‬‬
‫עצות לקבלת משך פריקה מיטבי של הסוללה‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪38‬‬
‫הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫בחר בהגדרה ‪( Power saver‬חיסכון בצריכת חשמל )ב‪( Power Options-‬אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫הגדרת אפשרויות צריכת החשמל‬
‫ניהול רמות סוללה חלשה‬
‫המידע בסעיף זה מתאר את ההתראות ואת תגובות המערכת כפי שהוגדרו על‪-‬ידי היצרן‪ .‬ניתן לשנות התראות מסוימות של‬
‫סוללה חלשה ותגובות מערכת מסוימות באמצעות ‪( Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל ‪).‬ההעדפות שנקבעו באמצעות‬
‫‪( Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל )אינן משפיעות על הנוריות‪.‬‬
‫הקלד ‪( power options‬אפשרויות צריכת חשמל )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power Options‬‬
‫(אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על הסמל של ‪( Power meter‬מד צריכת חשמל )‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( Power Options‬אפשרויות‬
‫צריכת חשמל‪).‬‬
‫זיהוי רמות של סוללה חלשה‬
‫כאשר סוללה המהווה את מקור המתח היחיד של המחשב מגיעה לרמה חלשה או חלשה במיוחד‪ ,‬תתרחש התופעה הבאה‪:‬‬
‫●‬
‫נורית הסוללה (במוצרים נבחרים בלבד )מציינת רמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד‪.‬‬
‫– לחלופין –‬
‫●‬
‫הסמל ‪( Power meter‬מד צריכת חשמל )‬
‫מציג הודעה על רמת סוללה חלשה או חלשה במיוחד‪.‬‬
‫אם המחשב מופעל או נמצא במצב ‪( Sleep‬שינה ‪),‬המחשב יישאר במצב ‪( Sleep‬שינה )לפרק זמן קצר‪ ,‬ולאחר מכן יכבה‪.‬‬
‫נתונים שלא נשמרו‪ ,‬יאבדו‪.‬‬
‫פתרון מצב של רמת סוללה חלשה‬
‫פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר מקור מתח חיצוני זמין‬
‫▲‬
‫חבר את אחד מההתקנים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫שנאי מתח‬
‫התקן עגינה או הרחבה אופציונליים‬
‫מתאם מתח אופציונלי הנרכש כאביזר מ‪HP-‬‬
‫פתרון מצב של רמת סוללה חלשה כאשר אין מקור מתח זמין‬
‫כדי לפתור מצב של רמת סוללה חלשה כשאין מקור מתח חיצוני זמין‪ ,‬שמור את עבודתך ולאחר מכן כבה את המחשב‪.‬‬
‫שימור מתח הסוללה‬
‫●‬
‫הקלד ‪( power options‬אפשרויות צריכת חשמל )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power‬‬
‫‪( Options‬אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ לחיצה ימנית על הסמל של ‪( Power meter‬מד צריכת חשמל )‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Power Options‬‬
‫(אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫בחר בהגדרות של צריכת חשמל נמוכה באמצעות ‪( Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל‪).‬‬
‫כבה את חיבורי האלחוט ורשת התקשורת המקומית (‪) LAN‬וצא מיישומי המודם כשאינך משתמש בהם‪.‬‬
‫נתק התקנים חיצוניים שאינם בשימוש ושאינם מחוברים למקור מתח חיצוני‪.‬‬
‫פרק ‪ 6‬ניהול צריכת החשמל‬
‫‪39‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫הפסק‪ ,‬השבת או הסר את כל כרטיסי הזיכרון החיצוניים שאינך משתמש בהם‪.‬‬
‫הפחתת בהירות המסך‪.‬‬
‫לפני שתפסיק את עבודתך‪ ,‬הכנס את המחשב למצב שינה (‪) Sleep‬או כבה את המחשב‪.‬‬
‫השלכת סוללה‬
‫כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה‪ ,‬אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה‪ .‬פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך‬
‫לגבי השלכת סוללות‪.‬‬
‫החלפת סוללה‬
‫משתמשים אינם יכולים להחליף את הסוללות במוצר זה בקלות‪ .‬הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסוי‬
‫האחריות‪ .‬אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה‪ ,‬פנה לתמיכה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫הגדרת אפשרויות צריכת החשמל‬
‫שימוש במקור מתח חשמל חיצוני‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לבעיות בטיחות אפשריות‪ ,‬יש להשתמש רק בשנאי המתח שסופק עם המחשב‪ ,‬בשנאי‬
‫מתח חלופי המסופק על‪-‬ידי ‪ ,HP‬או בשנאי מתח תואם שנרכש דרך ‪.HP‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לקבלת מידע על חיבור למתח חשמל‪ ,‬עיין בעלון המידע הוראות התקנה המצורף לאריזת המחשב‪.‬‬
‫מתח חשמל חיצוני מסופק באמצעות שנאי מתח מאושר או באמצעות התקן עגינה או הרחבה אופציונלי‪.‬‬
‫חבר את המחשב למקור מתח חשמל חיצוני באחד מהתנאים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫בעת טעינה או כיול של סוללה‬
‫בעת התקנה או שינוי של תוכנת המערכת‬
‫בעת כתיבת מידע לתקליטור ‪ DVD ,CD‬או ‪( BD‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫בעת הפעלת ‪( Disk Defragmenter‬מאחה הדיסק)‬
‫●‬
‫בעת ביצוע גיבוי או שחזור‬
‫●‬
‫הסוללה מתחילה להיטען‪.‬‬
‫בעת חיבור ההתקן למקור מתח חשמל חיצוני‪ ,‬מתרחשים האירועים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫אם המחשב מופעל‪ ,‬הסמל של מד צריכת החשמל בשורת המשימות משתנה‪.‬‬
‫●‬
‫המחשב עובר לשימוש במתח סוללה‪.‬‬
‫בעת ניתוק מקור מתח חשמל חיצוני‪ ,‬מתרחשים האירועים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫בהירות התצוגה מופחתת באופן אוטומטי כדי להאריך את חיי הסוללה‪.‬‬
‫פרק ‪ 6‬ניהול צריכת החשמל‬
‫‪41‬‬
‫‪7‬‬
‫אבטחה‬
‫הגנה על המחשב‬
‫מאפייני האבטחה הסטנדרטיים שכלולים במערכת ההפעלה ‪ Windows‬ובתוכנית השירות ‪BIOS( Windows Computer Setup‬‬
‫שפועל בכל מערכת הפעלה )יכולים להגן על ההגדרות האישיות והנתונים האישיים מפני מגוון סיכונים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫של מוצר‪.‬‬
‫פתרונות אבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים‪ .‬ייתכן שגורמים מרתיעים אלו לא ימנעו שימוש לרעה או גניבה‬
‫הערה‪ :‬לפני שליחת המחשב לתיקון‪ ,‬גבה ומחק קבצים סודיים‪ ,‬והסר כל הסיסמאות המוגדרות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שמאפיינים מסוימים המופיעים בפרק זה לא יהיו זמינים במחשב שברשותך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המחשב שברשותך תומך ב‪ ,Computrace-‬שירות מקוון מבוסס‪-‬אבטחה לניהול מעקב ולשחזור שזמין‬
‫במדינות‪/‬אזורים נבחרים‪ .‬אם המחשב נגנב‪ Computrace ,‬יכול לאתר את המחשב אם המשתמש הבלתי מורשה ניגש‬
‫לאינטרנט‪ .‬כדי להשתמש ב‪ ,Computrace-‬יש לרכוש את התוכנה ולהירשם כמנוי לשירות‪ .‬לקבלת מידע אודות הזמנה של‬
‫תוכנת ‪ ,Computrace‬עבור לאתר ‪.http://www.hp.com‬‬
‫סיכוני המחשב‬
‫שימוש לא מורשה במחשב‬
‫מאפיין אבטחה‬
‫●‬
‫תוכנת ‪ ,HP Client Security‬בשילוב עם סיסמה‪ ,‬כרטיס חכם‪ ,‬כרטיס‬
‫ללא מגעים‪ ,‬טביעות אצבע רשומות‪ ,‬או הרשאות אימות אחרות‬
‫●‬
‫סיסמת הפעלה של ‪BIOS‬‬
‫גישה לא מורשית ל‪)BIOS( Computer Setup-‬‬
‫סיסמת מנהל המערכת של ‪ BIOS‬ב‪*Computer Setup-‬‬
‫גישה לא מורשית לתוכן הכונן הקשיח‬
‫סיסמת ‪( DriveLock‬במוצרים נבחרים בלבד )או ‪*Computer Setup‬‬
‫אתחול לא מורשה מכונן אופטי חיצוני אופציונלי (במוצרים נבחרים בלבד‪),‬‬
‫מכונן קשיח חיצוני (במוצרים נבחרים בלבד )או ממתאם רשת פנימי‬
‫מאפיין אפשרויות אתחול ב‪*Computer Setup-‬‬
‫גישה לא מורשית לחשבון משתמש ב‪Windows-‬‬
‫סיסמת משתמש של ‪Windows‬‬
‫גישה לא מורשית לנתונים‬
‫‪Windows BitLocker‬‬
‫הזזה לא מורשית של המחשב‬
‫חריץ כבל אבטחה (בשימוש עם כבל אבטחה אופציונלי במוצרים נבחרים‬
‫בלבד)‬
‫**‪ Computer Setup‬היא תוכנית שירות משובצת מבוססת‪ ROM-‬המותקנת מראש‪ ,‬וניתן להשתמש בה גם כשמערכת ההפעלה אינה פועלת או אינה‬
‫נטענת כהלכה‪ .‬באפשרותך להשתמש בהתקן הצבעה (לוח מגע‪ ,‬מוט הצבעה או עכבר ‪) USB‬או במקלדת כדי לנווט ולבצע בחירות ב‪.Computer Setup-‬‬
‫הערה‪ :‬במחשבי לוח ללא מקלדות‪ ,‬ניתן להשתמש במסך המגע‪.‬‬
‫שימוש בסיסמאות‬
‫סיסמה היא קבוצת תווים שאתה בוחר כדי לאבטח את המידע במחשב‪ .‬ניתן להגדיר מספר סוגי סיסמאות‪ ,‬בהתאם לאופן שבו‬
‫ברצונך לשלוט בגישה למידע‪ .‬ניתן להגדיר סיסמאות ב‪ Windows-‬או ב‪ Computer Setup-‬המותקנת מראש במחשב‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪42‬‬
‫סיסמאות מנהל המערכת של ‪ ,BIOS‬ההפעלה ו‪ DriveLock-‬מוגדרות ב‪ Computer Setup-‬ומנוהלות באמצעות ה‪BIOS-‬‬
‫של המערכת‪.‬‬
‫סיסמאות של ‪ Windows‬מוגדרות רק במערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫אם שכחת את סיסמאות ה‪ DriveLock-‬של המשתמש ושל המנהל שהוגדרו ב‪ ,Computer Setup-‬הכונן הקשיח שמוגן‬
‫על‪-‬ידי הסיסמאות ננעל לצמיתות ולא ניתן עוד להשתמש בו‪.‬‬
‫הגנה על המחשב‬
‫ניתן להשתמש באותה הסיסמה עבור מאפיין של ‪ Computer Setup‬ועבור מאפיין אבטחה של ‪.Windows‬‬
‫השתמש בעצות שלהלן ליצירה ושמירה של סיסמאות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫בעת יצירת סיסמאות‪ ,‬פעל לפי הדרישות שמוגדרות על‪-‬ידי התוכנית‪.‬‬
‫אל תשתמש באותה הסיסמה במספר אפליקציות או אתרי אינטרנט‪ ,‬ואל תשתמש שוב בסיסמת ‪ Windows‬שלך עבור‬
‫אפליקציה או אתר אינטרנט אחר כלשהם‪.‬‬
‫השתמש במאפיין ‪ Password Manager‬של ‪ HP Client Security‬כדי לאחסן את שמות המשתמש והסיסמאות שלך‬
‫עבור כל אתרי האינטרנט והאפליקציות‪ .‬תוכל לקרוא אותם בעתיד באופן מאובטח‪ ,‬אם לא תזכור אותם‪.‬‬
‫אל תשמור סיסמאות בקובץ במחשב‪.‬‬
‫הטבלאות הבאות מפרטות סיסמאות ‪ Windows‬וסיסמאות מנהל מערכת ‪ BIOS‬נפוצות ומתארות את תפקידיהן‪.‬‬
‫הגדרת סיסמאות ב‪Windows-‬‬
‫סיסמה‬
‫פונקציה‬
‫סיסמת מנהל המערכת*‬
‫מגנה על גישה לחשבון של ‪ Windows‬ברמת מנהל מערכת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרת סיסמת מנהל המערכת של ‪ Windows‬אינה מגדירה את‬
‫סיסמת מנהל המערכת של ה‪.BIOS-‬‬
‫סיסמת משתמש*‬
‫להגנה על הגישה לחשבון משתמש ב‪.Windows-‬‬
‫* לקבלת מידע על הגדרת סיסמת מנהל מערכת של ‪ Windows‬או סיסמת משתמש של ‪ ,Windows‬הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת‬
‫המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר את האפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫הגדרת סיסמאות ב‪Computer Setup-‬‬
‫סיסמה‬
‫פונקציה‬
‫סיסמת מנהל מערכת של ‪*BIOS‬‬
‫מגנה על הגישה ל‪.Computer Setup-‬‬
‫הערה‪ :‬אם הופעלו מאפיינים למניעת הסרה של סיסמת מנהל המערכת‬
‫של ‪ ,BIOS‬לא יהיה ניתן להסירה עד להשבתת מאפיינים אלה‪.‬‬
‫סיסמת הפעלה‬
‫●‬
‫עליך להזין אותה בכל הפעלה והפעלה מחדש של המחשב‪.‬‬
‫●‬
‫אם שכחת את סיסמת ההפעלה‪ ,‬אין באפשרותך להפעיל או להפעיל‬
‫מחדש את המחשב‪.‬‬
‫סיסמת ‪ DriveLock‬של מנהל*‬
‫מגנה על הגישה לכונן הקשיח הפנימי שמוגן באמצעות ‪,DriveLock‬‬
‫ומוגדרת תחת ‪( DriveLock Passwords‬סיסמאות ‪) DriveLock‬במהלך‬
‫תהליך ההפעלה‪ .‬סיסמה זו משמשת גם להסרת ההגנה של ‪.DriveLock‬‬
‫סיסמת ‪ DriveLock‬של משתמש*‬
‫מגנה על הגישה לכונן הקשיח הפנימי שמוגן באמצעות ‪,DriveLock‬‬
‫ומוגדרת תחת ‪( DriveLock Passwords‬סיסמאות ‪) DriveLock‬במהלך‬
‫תהליך ההפעלה‪.‬‬
‫*לקבלת מידע אודות כל אחת מסיסמאות אלה‪ ,‬עיין בנושאים הבאים‪.‬‬
‫ניהול סיסמת מנהל מערכת של ‪BIOS‬‬
‫כדי להגדיר‪ ,‬לשנות או למחוק סיסמה זו‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫הגדרת סיסמה חדשה של מנהל מערכת של ‪BIOS‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫פרק ‪ 7‬אבטחה‬
‫‪43‬‬
‫●‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫▲‬
‫●‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫▲‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את המחשב‪ ,‬ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪Computer-‬‬
‫‪.Setup‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪ .‬לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט‬
‫ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Create BIOS Administrator password‬צור סיסמת מנהל מערכת של ‪) BIOS‬או ‪Set‬‬
‫‪( Up BIOS Administrator Password‬הגדר סיסמת מנהל מערכת של ‪) (BIOS‬במוצרים נבחרים בלבד )ולאחר מכן לחץ‬
‫על ‪.enter‬‬
‫כשתתבקש‪ ,‬הקלד סיסמה‪.‬‬
‫כשתתבקש‪ ,‬הקלד את הסיסמה החדשה פעם נוספת לאישור‪.‬‬
‫כדי לשמור את השינויים ולצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר את הסמל ‪( Save‬שמור )ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫–לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫שינוי סיסמת מנהל מערכת של ‪BIOS‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫●‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫▲‬
‫●‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫▲‬
‫‪.2‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את המחשב‪ ,‬ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪Computer-‬‬
‫‪.Setup‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪ .‬לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט‬
‫ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫הזן את סיסמת מנהל מערכת של ה‪ BIOS-‬הנוכחית שלך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Change BIOS Administrator Password‬שנה סיסמת מנהל מערכת של ‪) BIOS‬או‬
‫‪( Change Password‬שנה סיסמה( )במוצרים נבחרים בלבד )ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫‪.5‬‬
‫כשתתבקש‪ ,‬הקלד את הסיסמה החדשה שלך‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫כשתתבקש‪ ,‬הקלד את הסיסמה הנוכחית‪.‬‬
‫כשתתבקש‪ ,‬הקלד את הסיסמה החדשה פעם נוספת לאישור‪.‬‬
‫כדי לשמור את השינויים ולצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר את סמל ‪( Save‬שמור )ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫–לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫מחיקת סיסמת מנהל מערכת של ‪BIOS‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫●‬
‫‪44‬‬
‫שימוש בסיסמאות‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫▲‬
‫●‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫▲‬
‫‪.2‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את המחשב‪ ,‬ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪Computer-‬‬
‫‪.Setup‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪ .‬לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט‬
‫ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫הזן את סיסמת מנהל מערכת של ה‪ BIOS-‬הנוכחית שלך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Change BIOS Administrator Password‬שנה סיסמת מנהל מערכת של ‪) BIOS‬או‬
‫‪( Change Password‬שנה סיסמה( )במוצרים נבחרים בלבד )ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫‪.5‬‬
‫כשתתבקש להזין את הסיסמה החדשה‪ ,‬השאר את השדה ריק ולאחר מכן הקש ‪.enter‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫כשתתבקש‪ ,‬הקלד את הסיסמה הנוכחית‪.‬‬
‫כשתתבקש להקליד שוב את הסיסמה החדשה שלך‪ ,‬השאר את השדה ריק ולאחר מכן הקש ‪.enter‬‬
‫כדי לשמור את השינויים ולצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר את סמל ‪( Save‬שמור )ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫–לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫פרק ‪ 7‬אבטחה‬
‫‪45‬‬
‫הזנת סיסמת מנהל מערכת של ‪BIOS‬‬
‫כאשר תוצג ההנחיה ‪( BIOS administrator password‬סיסמת מנהל מערכת של ‪), BIOS‬הקלד את הסיסמה שלך (באמצעות‬
‫אותם המקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪ .enter‬לאחר שני ניסיונות כושלים להזין את סיסמת‬
‫מנהל המערכת של ‪ ,BIOS‬עליך להפעיל מחדש את המחשב ולנסות שוב‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות אבטחה של ‪DriveLock‬‬
‫הגנת ‪ DriveLock‬מונעת גישה לא מורשית לתוכן הכונן הקשיח‪ .‬ניתן להחיל את ‪ DriveLock‬רק על כוננים קשיחים פנימיים‬
‫במחשב‪ .‬לאחר ההחלה של הגנת ‪ DriveLock‬על כונן‪ ,‬יש להזין את הסיסמה המתאימה לצורך גישה לכונן‪ .‬יש להכניס את‬
‫הכונן למחשב או למשכפל יציאות מתקדם כדי שניתן יהיה לבטל את הנעילה שלו‪.‬‬
‫אפשרויות אבטחה של ‪ DriveLock‬מציעות את המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ DriveLock( Automatic DriveLock‬אוטומטי)—ראה בחירת ‪( Automatic DriveLock‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫בעמוד ‪.46‬‬
‫‪( Set DriveLock Master Password‬הגדרת סיסמת ‪ DriveLock‬של מנהל)—ראה בחירת ‪ DriveLock‬ידני‬
‫בעמוד ‪.48‬‬
‫‪( Enable DriveLock‬הפעלת ‪—)DriveLock‬ראה הפעלת ‪ DriveLock‬והגדרת סיסמת משתמש של ‪DriveLock‬‬
‫בעמוד ‪.49‬‬
‫בחירת ‪( Automatic DriveLock‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫עליך להגדיר סיסמת מנהל מערכת של ‪ BIOS‬לפני שתוכל להפעיל את ‪ .Automatic DriveLock‬כאשר ‪Automatic DriveLock‬‬
‫מופעל‪ ,‬נוצרות סיסמת משתמש אקראית וסיסמת מנהל של ‪ DriveLock‬אשר נגזרות מסיסמת מנהל המערכת של ‪ .BIOS‬כאשר‬
‫המחשב מופעל‪ ,‬סיסמת המשתמש האקראית מבטלת את נעילת הכונן באופן אוטומטי‪ .‬אם הכונן הועבר למחשב אחר‪ ,‬עליך‬
‫להזין את סיסמת מנהל המערכת של ‪ BIOS‬עבור המחשב המקורי כשתוצג הבקשה להזין את סיסמת ‪ DriveLock‬כדי לבטל את‬
‫הנעילה של הכונן‪.‬‬
‫הפעלת ‪Automatic DriveLock‬‬
‫כדי להפעיל ‪ ,Automatic DriveLock‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫●‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫●‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫כאשר תוצג הבקרה להזין את סיסמת מנהל המערכת של ‪ ,BIOS‬הזן אותה ולאחר מכן הקש ‪.enter‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Hard Drive Utilities‬תוכניות שירות לכונני דיסק ‪),‬בחר ‪DriveLock/Automatic‬‬
‫‪ ,DriveLock‬והקש ‪.enter‬‬
‫‪.4‬‬
‫השתמש במקש ‪ ,enter‬בלחיצה על לחצן העכבר השמאלי או במסך המגע כדי לבחור את תיבת הסימון של ‪Automatic‬‬
‫‪.DriveLock‬‬
‫‪.5‬‬
‫כדי לשמור את השינויים ולצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר את הסמל ‪( Save‬שמור )ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫– לחלופין –‬
‫‪46‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫שימוש בסיסמאות‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫השבתת ‪Automatic DriveLock‬‬
‫כדי להשבית ‪ ,Automatic DriveLock‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫●‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫●‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫כאשר תוצג הבקרה להזין את סיסמת מנהל המערכת של ‪ ,BIOS‬הזן אותה ולאחר מכן הקש ‪.enter‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Hard Drive Utilities‬תוכניות שירות לכונני דיסק ‪),‬בחר ‪DriveLock/Automatic‬‬
‫‪ ,DriveLock‬והקש ‪.enter‬‬
‫בחר כונן קשיח פנימי ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫‪.5‬‬
‫השתמש במקש ‪ ,enter‬בלחיצה על לחצן העכבר השמאלי או במסך המגע כדי לנקות את תיבת הסימון של ‪Automatic‬‬
‫‪.DriveLock‬‬
‫‪.6‬‬
‫כדי לשמור את השינויים ולצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר את סמל ‪( Save‬שמור )ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות‬
‫המופיעות על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫– לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫פרק ‪ 7‬אבטחה‬
‫‪47‬‬
‫הזנת סיסמה של ‪( Automatic DriveLock‬נעילת כונן אוטומטית)‬
‫כאשר ‪ Automatic DriveLock‬מופעל והכונן נשאר מחובר למחשב המקורי‪ ,‬לא תתבקש להזין סיסמת ‪ DriveLock‬כדי לבטל‬
‫את נעילת הכונן‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם הכונן הועבר למחשב אחר‪ ,‬או שלוח המערכת מוחלף במחשב המקורי‪ ,‬תתבקש לספק את‬
‫סיסמת ‪.DriveLock‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬כשתוצג הבקשה להזין את סיסמת ‪ ,DriveLock‬הקלד את סיסמת מנהל המערכת של ‪ BIOS‬עבור המחשב המקורי‬
‫(באמצעות אותם המקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה )ולאחר מכן הקש ‪ enter‬לביטול נעילת הכונן‪.‬‬
‫לאחר שלושה ניסיונות כושלים להזין את הסיסמה‪ ,‬עליך לכבות את המחשב ולנסות שוב‪.‬‬
‫בחירת ‪ DriveLock‬ידני‬
‫זהירות‪ :‬למניעת השבתה לצמיתות של כונן קשיח המוגן באמצעות ‪ ,DriveLock‬רשום לעצמך את סיסמת ‪ DriveLock‬של‬
‫המשתמש ואת סיסמת ‪ DriveLock‬של המנהל במקום בטוח‪ ,‬הרחק מהמחשב‪ .‬אם שכחת את שתי סיסמאות ‪,DriveLock‬‬
‫הכונן הקשיח יינעל לצמיתות ולא ניתן יהיה להשתמש בו עוד‪.‬‬
‫להחלת הגנת ‪ DriveLock‬באופן ידני על כונן קשיח פנימי‪ ,‬יש להגדיר סיסמת סיסמת מנהל ו‪ DriveLock-‬מוכרח להיות מופעל‬
‫ב‪ .Computer Setup-‬הבא בחשבון את השיקולים הבאים בנוגע לשימוש בהגנת ‪:DriveLock‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪48‬‬
‫לאחר החלת ההגנה של ‪ DriveLock‬על כונן קשיח‪ ,‬ניתן לגשת לכונן הקשיח רק באמצעות הזנת סיסמת משתמש או‬
‫סיסמת מנהל של ‪.DriveLock‬‬
‫על הבעלים של סיסמת המשתמש של ‪ DriveLock‬להיות משתמש על בסיס יום‪-‬יומי בכונן הקשיח המוגן‪ .‬הבעלים של‬
‫סיסמת המנהל של ‪ DriveLock‬עשוי להיות מנהל מערכת או משתמש על בסיס יום‪-‬יומי‪.‬‬
‫סיסמת המשתמש וסיסמת המנהל של ‪ DriveLock‬יכולות להיות זהות‪.‬‬
‫שימוש בסיסמאות‬
‫הגדרת סיסמת ‪ DriveLock‬של מנהל‬
‫להגדרת סיסמת מנהל של ‪ ,DriveLock‬פעל בהתאם לשלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫●‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫●‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר את האפשרויות עבור ‪( Hard Drive Utilities‬תוכניות שירות לכונני דיסק ‪),‬בחר‬
‫‪ ,DriveLock/Automatic DriveLock‬והקש ‪.enter‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר את הכונן הקשיח שעליו ברצונך להגן‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫‪.5‬‬
‫קרא את האזהרה בעיון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫בחר ‪( Set DriveLock Master Password‬הגדר סיסמת ‪ DriveLock‬של מנהל ‪),‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המופיעות על‪-‬גבי המסך כדי להגדיר סיסמת מנהל של ‪.DriveLock‬‬
‫הערה‪ :‬באפשרותך להפעיל את ‪ DriveLock‬ולהגדיר סיסמת משתמש של ‪ DriveLock‬לפני היציאה מ‪Computer-‬‬
‫‪ .Setup‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה הפעלת ‪ DriveLock‬והגדרת סיסמת משתמש של ‪ DriveLock‬בעמוד ‪.49‬‬
‫‪.7‬‬
‫כדי לצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר‬
‫מכן בחר ‪( Yes‬כן‪).‬‬
‫הפעלת ‪ DriveLock‬והגדרת סיסמת משתמש של ‪DriveLock‬‬
‫להפעלת ‪ DriveLock‬ולהגדרת סיסמת משתמש של ‪ ,DriveLock‬פעל בהתאם לשלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫●‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫●‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Hard Drive Utilities‬תוכניות שירות לכונני דיסק ‪),‬בחר ‪DriveLock/Automatic‬‬
‫‪ ,DriveLock‬והקש ‪.enter‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר את הכונן הקשיח שעליו ברצונך להגן‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫‪.5‬‬
‫קרא את האזהרה בעיון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר ‪( Enable DriveLock‬הפעל את ‪), DriveLock‬ולאחר מכן הקש ‪.enter‬‬
‫פרק ‪ 7‬אבטחה‬
‫‪49‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המופיעות על‪-‬גבי המסך כדי להגדיר סיסמת משתמש של ‪ DriveLock‬ולהפעיל את ‪.DriveLock‬‬
‫כדי לצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר‬
‫מכן בחר ‪( Yes‬כן‪).‬‬
‫השבתת ‪DriveLock‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפעל את ‪.Computer Setup‬‬
‫●‬
‫מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫●‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את מחשב הלוח‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החלשת עוצמת הקול עד שיופיע תפריט ההפעלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪ F10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Hard Drive Utilities‬תוכניות שירות לכונני דיסק ‪),‬בחר ‪DriveLock/Automatic‬‬
‫‪ ,DriveLock‬והקש ‪.enter‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחר את הכונן הקשיח שברצונך לנהל‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫‪.5‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להשבית את ‪.DriveLock‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪50‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫מחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫בחר ‪( Disable DriveLock‬השבת את ‪), DriveLock‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫כדי לצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר‬
‫מכן בחר ‪( Yes‬כן‪).‬‬
‫שימוש בסיסמאות‬
‫הזנת סיסמת ‪DriveLock‬‬
‫ודא שהכונן הקשיח הוכנס למחשב (לא להתקן עגינה או ‪ MultiBay‬חיצוני אופציונליים‪).‬‬
‫כאשר תוצג הבקשה ‪( DriveLock Password‬סיסמת ‪), DriveLock‬הקלד את סיסמת המשתמש או המנהל של ‪DriveLock‬‬
‫(באמצעות אותם מקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה )ולאחר מכן הקש ‪.enter‬‬
‫לאחר שלושה ניסיונות כושלים להזין את הסיסמה‪ ,‬עליך לכבות את המחשב ולנסות שוב‪.‬‬
‫פרק ‪ 7‬אבטחה‬
‫‪51‬‬
‫שינוי סיסמת ‪DriveLock‬‬
‫כדי לשנות סיסמת ‪ DriveLock‬ב‪ ,Computer Setup-‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כאשר תופיע ההנחיה ‪( DriveLock Password‬סיסמת ‪), DriveLock‬הקלד את סיסמת ה‪ DriveLock-‬הנוכחית של‬
‫המשתמש או המנהל שאתה משנה‪ ,‬לחץ על ‪ ,enter‬ולאחר מכן לחץ או הקש על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את הכונן הקשיח שברצונך לנהל‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪.enter‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( Hard Drive Utilities‬תוכניות שירות לכונני דיסק ‪),‬בחר ‪DriveLock/Automatic‬‬
‫‪ ,DriveLock‬והקש ‪.enter‬‬
‫בחר באפשרות המתאימה של סיסמת ‪ DriveLock‬שברצונך לשנות‪ ,‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‬
‫כדי להזין סיסמאות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬האפשרות ‪( Change DriveLock Master Password‬שנה סיסמת מנהל של ‪) DriveLock‬גלויה רק אם‬
‫סיסמת המנהל של ‪ DriveLock‬הופיעה בהנחיית ‪( DriveLock Password‬סיסמת ‪) DriveLock‬בשלב ‪.3‬‬
‫‪.7‬‬
‫כדי לצאת מ‪ ,Computer Setup-‬בחר את ‪( Main‬ראשי )בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה )ולאחר‬
‫מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך‪.‬‬
‫שימוש ב‪( Windows Hello-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫במוצרים הכוללים קורא טביעות אצבע או מצלמה עם עדשת אינפרה‪-‬אדום‪ ,‬תוכל להשתמש ב‪ Windows Hello-‬כדי להיכנס‬
‫למערכת באמצעות החלקה האצבע או התבוננות בעדשת המצלמה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את ‪ ,Windows Hello‬פעל על‪-‬פי השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( Settings‬הגדרות ‪),‬בחר ‪( Accounts‬חשבונות ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪Sign-in‬‬
‫‪( options‬אפשרויות כניסה‪).‬‬
‫תחת ‪ ,Windows Hello‬פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להוסיף סיסמה ו‪ PIN-‬מספרי‪ ,‬ולאחר מכן רשום את‬
‫טביעת האצבע או את מזהה הפנים שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ה‪ PIN-‬אינו מוגבל באורך‪ ,‬אך עליו להיות מורכב ממספרים בלבד‪ .‬אין להשתמש בתווים אלפבתיים או‬
‫מיוחדים‪.‬‬
‫שימוש בתוכנת אנטי‪-‬וירוס‬
‫כאשר אתה משתמש במחשב לצורך גישה לדואר אלקטרוני‪ ,‬לרשת או לאינטרנט‪ ,‬אתה עלול לחשוף את המחשב לווירוסי‬
‫מחשב‪ .‬וירוסי מחשבים יכולים להשבית את מערכת ההפעלה‪ ,‬התוכניות או כלי השירות‪ ,‬או לגרום להם לפעול באופן חריג‪.‬‬
‫תוכנת אנטי‪-‬וירוס יכולה לזהות את מרבית הווירוסים‪ ,‬להשמיד אותם‪ ,‬ובמרבית המקרים אף לתקן נזקים שנגרמו על‪-‬ידם‪ .‬כדי‬
‫לספק הגנה רציפה נגד וירוסים חדשים‪ ,‬יש להקפיד לעדכן את תוכנת האנטי‪-‬וירוס‪.‬‬
‫‪ Windows Defender‬מותקן מראש במחשב שלך‪ .‬מומלץ מאוד להמשיך ולהשתמש בתוכנית אנטי‪-‬וירוס כדי לספק הגנה‬
‫מלאה למחשב‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על וירוסים‪ ,‬עבור אל ‪.HP Support Assistant‬‬
‫שימוש בתוכנת חומת אש‬
‫חומות אש מיועדות למנוע גישה לא מורשית למערכת או לרשת‪ .‬חומת אש יכולה להיות תוכנה שבאפשרותך להתקין במחשב‬
‫ו‪/‬או ברשת שברשותך או פתרון שנוצר עבור חומרה ותוכנה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫שימוש ב‪) Windows Hello-‬במוצרים נבחרים בלבד(‬
‫קיימים שני סוגים של חומות אש‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫חומות אש מבוססות‪-‬מארח—תוכנה המגינה רק על המחשב שבו היא מותקנת‪.‬‬
‫חומות אש מבוססות‪-‬רשת—מותקנות בין מודם ה‪ DSL-‬או הכבלים לרשת הביתית שלך כדי להגן על כל המחשבים‬
‫ברשת‪.‬‬
‫כשחומת אש מותקנת במערכת‪ ,‬מבוצע מעקב אחר כל הנתונים הנשלחים למערכת וממנה ונערכת השוואה ביניהם לבין סדרה‬
‫של קריטריוני אבטחה מוגדרי‪-‬משתמש‪ .‬הנתונים שאינם עומדים בקריטריונים אלה‪ ,‬ייחסמו‪.‬‬
‫ייתכן שבמחשב שברשותך או בציוד לעבודה ברשת כבר מותקנת חומת אש‪ .‬אם לא‪ ,‬קיימים פתרונות תוכנה של חומת אש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתנאים מסוימים חומת האש יכולה לחסום גישה למשחקים באינטרנט‪ ,‬להפריע לשיתוף מדפסות או קבצים ברשת‪,‬‬
‫או לחסום קבצים מצורפים מורשים בדואר אלקטרוני‪ .‬כדי לפתור את הבעיה באופן זמני‪ ,‬השבת את חומת האש‪ ,‬בצע את‬
‫המשימה הרצויה ולאחר מכן הפעל מחדש את חומת האש‪ .‬כדי לפתור את הבעיה לצמיתות‪ ,‬הגדר מחדש את התצורה של חומת‬
‫האש‪.‬‬
‫התקנת עדכוני תוכנה‬
‫תוכנות של ‪ ,Windows ,HP‬ותוכנות של צד שלישי המותקנות במחשב אמורות להתעדכן באופן קבוע כדי לתקן בעיות אבטחה‬
‫ולשפר את ביצועי התוכנה‪.‬‬
‫חשוב‪ Microsoft :‬שולחת התראות בנוגע לעדכוני ‪ ,Windows‬שעשויים לכלול עדכוני אבטחה‪ .‬כדי להגן על המחשב מפני‬
‫פרצות אבטחה ווירוסי מחשב‪ ,‬התקן את כל העדכונים של ‪ Microsoft‬ברגע שתקבל התראה‪.‬‬
‫ניתן להתקין עדכונים אלה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כדי להציג או לשנות את ההגדרות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר בלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( Settings‬הגדרות ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Update & Security‬עדכון ואבטחה‪).‬‬
‫‪.3‬‬
‫לקביעת מועד להתקנת עדכונים‪ ,‬בחר ‪( Advanced Options‬אפשרויות מתקדמות ‪),‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות‬
‫שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר ‪( Windows Update‬עדכון ‪ ,)Windows‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שימוש ב‪( HP Client Security-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫תוכנת ‪ HP Client Security‬מותקנת מראש במחשב‪ .‬ניתן לגשת לתוכנית באמצעות הסמל ‪ HP Client Security‬בקצה הימני‬
‫או השמאלי של שורת המשימות‪ ,‬או באמצעות לוח הבקרה של ‪ .Windows‬התוכנה מספקת מאפייני אבטחה המסייעים להגן‬
‫מפני גישה לא מורשית למחשב‪ ,‬לרשתות ולנתונים קריטיים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה של תוכנת ‪.HP Client Security‬‬
‫שימוש ב‪( HP Touchpoint Manager-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫‪ HP Touchpoint Manager‬הוא פתרון ‪ IT‬מבוסס‪-‬ענן המאפשר לעסקים לנהל ולאבטח ביעילות את נכסי החברה‪HP .‬‬
‫‪ Touchpoint Manager‬מסייע להגן על התקנים מפני תוכנות זדוניות והתקפות אחרות‪ ,‬מפקח על תקינות הצג ומאפשר‬
‫ללקוחות לצמצם את הזמן המוקדש לפתרון בעיות בהתקן ובאבטחתו שעמן מתמודד משתמש הקצה‪ .‬לקוחות יכולים להוריד‬
‫ולהתקין את התוכנה במהירות‪ ,‬הליך יעיל ומשתלם ביחס לפתרונות פנים‪-‬ארגוניים רגילים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה‬
‫‪.http://www.hptouchpointmanager.com‬‬
‫שימוש בכבל אבטחה אופציונלי (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫כבל אבטחה (לרכישה בנפרד )מיועד לפעול כגורם מרתיע‪ ,‬אך ייתכן שהוא לא ימנע שימוש לרעה או גנבה של המחשב‪ .‬כדי‬
‫לחבר כבל אבטחה למחשב‪ ,‬פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן‪.‬‬
‫פרק ‪ 7‬אבטחה‬
‫‪53‬‬
‫שימוש בקורא טביעות אצבע (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫קוראי טביעות אצבע משולבים זמינים במוצרים נבחרים‪ .‬כדי להשתמש בקורא טביעות האצבע‪ ,‬עליך לרשום את טביעות‬
‫האצבע שלך ב‪( Credential Manager-‬מנהל ההרשאות )של ‪ .HP Client Security‬עיין בעזרה של תוכנת ‪.HP Client Security‬‬
‫לאחר רישום טביעות האצבע שלך ב‪ ,Credential Manager-‬תוכל להשתמש ב‪ Password Manager-‬של ‪HP Client Security‬‬
‫כדי לאחסן ולהזין את שמות המשתמש והסיסמאות שלך באתרי האינטרנט והיישומים הנתמכים‪.‬‬
‫איתור קורא טביעות האצבע‬
‫קורא טביעות האצבע הינו חיישן מתכתי קטן הממוקם באחד מהאזורים הבאים במחשב‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫בסמוך לתחתית לוח המגע‬
‫בצד הימני של המקלדת‬
‫בצד הימני או השמאלי העליון בתצוגה‬
‫בצד השמאלי או הימני של התצוגה‬
‫בהתאם לדגם המוצר שברשותך‪ ,‬ניתן להטות את קורא טביעות האצבע בצורה אופקית או אנכית‪ .‬בשני הכיוונים יש צורך‬
‫להניח את האצבע במאונך לחיישן המתכתי‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫שימוש בקורא טביעות אצבע )במוצרים נבחרים בלבד(‬
‫‪8‬‬
‫תחזוקה‬
‫חשוב לבצע תחזוקה שוטפת על‪-‬מנת לשמור על המחשב במצב אופטימלי‪ .‬פרק זה מסביר כיצד להשתמש בכלים כגון ‪Disk‬‬
‫‪( Defragmenter‬מאחה הדיסק )ו‪( Disk Cleanup-‬ניקוי הדיסק ‪).‬כמו כן‪ ,‬פרק זה מספק הוראות לעדכון תוכניות ומנהלי‬
‫התקן‪ ,‬שלבי ניקוי המחשב ועצות לנסיעה עם המחשב (או שליחתו‪).‬‬
‫שיפור הביצועים‬
‫ביצוע משימות תחזוקה שוטפות באמצעות כלים כגון ‪( Disk Defragmenter‬מאחה הדיסק )ו‪( Disk Cleanup-‬ניקוי הדיסק‪),‬‬
‫יכול לשפר את ביצועי המחשב‪.‬‬
‫שימוש ב‪( Disk Defragmenter-‬מאחה הדיסק)‬
‫‪ HP‬ממליצה להשתמש ב‪( Disk Defragmenter-‬מאחה הדיסק )כדי לאחות את הכונן הקשיח לפחות פעם בחודש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אין צורך להפעיל את ‪( Disk Defragmenter‬מאחה הדיסק )בכוננים ללא חלקים נעים (‪).solid-state‬‬
‫להפעלת ‪( Disk Defragmenter‬מאחה הדיסק‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫חבר את המחשב למקור מתח ‪.AC‬‬
‫הקלד ‪( defragment‬איחוי )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Defragment and optimize your‬‬
‫‪( drives‬אחה ומטב את הכוננים שלך‪).‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרת התוכנה של ‪( Disk Defragmenter‬מאחה הדיסק‪).‬‬
‫שימוש ב‪( Disk Cleanup-‬ניקוי הדיסק)‬
‫השתמש ב‪( Disk Cleanup-‬ניקוי הדיסק )כדי לחפש בכונן הקשיח אחר קבצים לא נחוצים‪ ,‬שאותם ניתן למחוק בבטחה כדי‬
‫לפנות שטח דיסק ולסייע למחשב לפעול באופן יעיל יותר‪.‬‬
‫להפעלת ‪( Disk Cleanup‬ניקוי הדיסק‪):‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקלד ‪( disk‬דיסק )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪Free up disk space by deleting‬‬
‫‪( unnecessary files‬פנה שטח דיסק על‪-‬ידי מחיקת קבצים שאינם נחוצים )‪Uninstall apps to free up disk space‬‬
‫(הסר התקנת אפליקציות כדי לפנות שטח דיסק‪).‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שימוש ב‪( HP 3D DriveGuard-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫‪ HP 3D DriveGuard‬מגן על הכונן הקשיח על‪-‬ידי השבתת הכונן ועצירת בקשות לנתונים במסגרת אחד מהתנאים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫אתה מפיל את המחשב‪.‬‬
‫אתה מזיז את המחשב כשהצג סגור בעוד שהמחשב פועל באמצעות מתח סוללה‪.‬‬
‫זמן קצר לאחר שהתרחש אחד מהמקרים האלה‪ HP 3D DriveGuard ,‬מחזיר את הכונן הקשיח לפעולה רגילה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬רק כונני דיסק פנימיים מוגנים על‪-‬ידי ‪ .HP 3D DriveGuard‬כונן קשיח‪ ,‬שהותקן בהתקן עגינה אופציונלי או חובר‬
‫ליציאת ‪ ,USB‬אינו מוגן על‪-‬ידי ‪.HP 3D DriveGuard‬‬
‫הערה‪ :‬מאחר שבכונני שבבים (כונני ‪) SSD‬אין חלקים נעים‪ ,‬אין צורך בהגנה של ‪.HP 3D DriveGuard‬‬
‫פרק ‪ 8‬תחזוקה‬
‫‪55‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בעזרה של תוכנת ‪.HP 3D DriveGuard‬‬
‫זיהוי הסטטוס של ‪HP 3D DriveGuard‬‬
‫נורית הכונן הקשיח במחשב מחליפה את צבעה כדי להראות שהכונן בתא הכונן הקשיח הראשי ו‪/‬או בתא הכונן הקשיח‬
‫המשני (במוצרים נבחרים בלבד )מושבת‪ .‬כדי לקבוע אם כונן דיסק מסוים מוגן או אם הוא מושבת‪ ,‬הבט בסמל בשולחן‬
‫העבודה של ‪ Windows‬באזור ההודעות‪ ,‬בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות‪.‬‬
‫עדכון תוכניות ומנהלי התקן‬
‫‪ HP‬ממליצה על עדכון התוכניות ומנהלי ההתקן באופן קבוע‪ .‬עדכונים יכולים לפתור בעיות ולספק מאפיינים ואפשרויות‬
‫חדשים למחשב שלך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ייתכן כי רכיבי גרפיקה ישנים יותר לא יפעלו כהלכה עם תוכנות המשחקים העדכניות ביותר‪.‬‬
‫ללא מנהל ההתקן העדכני ביותר‪ ,‬לא תפיק את המרב מהציוד שברשותך‪.‬‬
‫עבור אל ‪ http://www.hp.com/support‬כדי להוריד את הגרסאות העדכניות ביותר של התוכניות ומנהלי ההתקן של ‪.HP‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הירשם לקבלת הודעות אוטומטיות כאשר עדכונים יהיו זמינים‪.‬‬
‫אם ברצונך לעדכן את התוכניות ואת מנהלי ההתקן‪ ,‬פעל לפי ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫ לחלופין ‪-‬‬‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫בחר ‪( My PC‬המחשב שלי ‪),‬בחר בכרטיסייה ‪( Updates‬עדכונים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪Check for updates and‬‬
‫‪( messages‬חפש עדכונים והודעות‪).‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫ניקוי המחשב‬
‫השתמש במוצרים הבאים לניקוי בטוח של המחשב‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫דימתיל בנזיל אמוניום כלוריד בריכוז מקסימלי של ‪ 0.3‬אחוזים (לדוגמה‪ ,‬מגבונים חד‪-‬פעמיים‪ ,‬שקיימים במגוון‬
‫מותגים)‬
‫נוזל לניקוי זכוכית נטול אלכוהול‬
‫תמיסה של מים וסבון עדין‬
‫מטלית ניקוי יבשה עשויה מיקרופייבר או עור (מטלית בד נטולת חשמל סטטי ללא שמן)‬
‫מגבוני בד נטולי חשמל סטטי‬
‫זהירות‪ :‬הימנע משימוש בחומרי ניקוי ממיסים חזקים שעלולים לגרום למחשב נזק בלתי הפיך‪ .‬אם אינך בטוח שחומר‬
‫הניקוי שבו אתה משתמש לניקוי המחשב בטוח לשימוש‪ ,‬בדוק את רכיבי המוצר כדי לוודא כי אינו מכיל רכיבים כגון כוהל‪,‬‬
‫אצטון‪ ,‬אמוניום כלוריד‪ ,‬מתילן כלוריד ופחמימנים‪.‬‬
‫חומרים המכילים סיבים‪ ,‬כגון מגבוני נייר‪ ,‬עלולים לשרוט את המחשב‪ .‬עם הזמן‪ ,‬חלקיקי לכלוך וחומרי ניקוי עלולים להילכד‬
‫בין השריטות‪.‬‬
‫הליכי ניקוי‬
‫פעל לפי ההליכים המפורטים בפרק זה לניקוי בטוח של המחשב‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫עדכון תוכניות ומנהלי התקן‬
‫אזהרה!‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי למנוע מכת חשמל או נזק לרכיבים‪ ,‬אל תנסה לנקות את המחשב כאשר הוא מופעל‪.‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫נתק מקור מתח‪.‬‬
‫נתק את כל ההתקנים החיצוניים המופעלים‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪ ,‬אין לרסס חומרי ניקוי או נוזלי ניקוי ישירות על משטח כלשהו של המחשב‪.‬‬
‫נוזלים המטפטפים על המשטח עלולים לגרום נזק בלתי‪-‬הפיך לרכיבים הפנימיים‪.‬‬
‫ניקוי הצג‬
‫נגב בעדינות את הצג באמצעות מטלית רכה‪ ,‬נטולת מוך‪ ,‬הספוגה קלות בחומר לניקוי זכוכית נטול אלכוהול‪ .‬ודא שהצג יבש‬
‫לפני סגירת מכסה המחשב‪.‬‬
‫ניקוי הצדדים או המכסה‬
‫כדי לנקות את הצדדים או את המכסה‪ ,‬השתמש במטלית עשויה מיקרופייבר או עור‪ ,‬הספוגה באחת מתמיסות הניקוי‬
‫המפורטות לעיל‪ ,‬או השתמש במגבון חד‪-‬פעמי מתאים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת ניקוי מכסה המחשב‪ ,‬בצע תנועה מעגלית המסייעת בהסרת לכלוך ופסולת‪.‬‬
‫ניקוי לוח המגע‪ ,‬המקלדת‪ ,‬או העכבר (במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות או לגרימת נזק לרכיבים פנימיים‪ ,‬אין להשתמש בשואב אבק כדי לנקות את‬
‫המקלדת‪ .‬שואב אבק עלול להותיר לכלוך על המקלדת‪.‬‬
‫זהירות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים‪ ,‬אין לאפשר לנוזלים לטפטף בין המקשים‪.‬‬
‫כדי לנקות את לוח המגע‪ ,‬המקלדת או העכבר‪ ,‬השתמש במטלית רכה עשויה מיקרופייבר או עור‪ ,‬הספוגה באחת‬
‫מתמיסות הניקוי המפורטות לעיל או השתמש במגבון חד‪-‬פעמי מתאים‪.‬‬
‫כדי למנוע מהמקשים להידבק וכדי להסיר אבק‪ ,‬מוך וחלקיקים מהמקלדת‪ ,‬השתמש במיכל של אוויר דחוס עם צינורית‪.‬‬
‫נסיעה עם המחשב או שליחתו‬
‫אם עליך לנסוע עם המחשב או לשלוח אותו‪ ,‬פעל בהתאם לעצות הבאות כדי להגן על הציוד שלך‪.‬‬
‫●‬
‫הכן את המחשב לנסיעה או משלוח‪:‬‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫●‬
‫●‬
‫גבה את המידע שלך בכונן חיצוני‪.‬‬
‫הסר את כל התקליטורים ואת כל כרטיסי המדיה החיצוניים‪ ,‬כגון כרטיסי זיכרון‪.‬‬
‫כבה את כל ההתקנים החיצוניים ונתק אותם מהמחשב‪.‬‬
‫כבה את המחשב‪.‬‬
‫קח איתך גיבוי של המידע שלך‪ .‬שמור על הגיבוי בנפרד מהמחשב‪.‬‬
‫בזמן טיסה‪ ,‬קח את המחשב כמטען יד; אל תשלח אותו עם שאר המטען שלך‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬הימנע מלחשוף את הכונן לשדות מגנטיים‪ .‬התקני אבטחה עם שדות מגנטיים כוללים התקני מעבר בשדות‬
‫תעופה וגלאי מתכות ידניים‪ .‬חגורות מסוע והתקני אבטחה דומים הבודקים מטענים נישאים בשדה התעופה עושים‬
‫שימוש בקרני רנטגן במקום בשדות מגנטיים ואינם גורמים נזק לכוננים‪.‬‬
‫●‬
‫אם בכוונתך להשתמש במחשב במהלך טיסה‪ ,‬האזן להודעה בטיסה המודיעה מתי מותר להשתמש במחשב‪ .‬שימוש‬
‫במחשב בזמן הטיסה כרוך בהסכמה של חברת התעופה‪.‬‬
‫פרק ‪ 8‬תחזוקה‬
‫‪57‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אם בכוונתך לשלוח את המחשב או הכונן‪ ,‬השתמש באריזת מגן מתאימה וסמן את האריזה בתווית "‪"FRAGILE‬‬
‫"(שביר‪").‬‬
‫ייתכן שהשימוש בהתקנים אלחוטיים יהיה מוגבל בסביבות מסוימות‪ .‬הגבלות אלה עשויות לחול במטוסים‪,‬‬
‫בבתי‪-‬חולים‪ ,‬בקרבת חומר נפץ ובאתרים מסוכנים‪ .‬אם אינך בטוח מהי המדיניות החלה על השימוש בהתקן אלחוטי‬
‫במחשב שברשותך‪ ,‬בקש אישור להשתמש במחשב שלך לפני הפעלתו‪.‬‬
‫אם אתה נוסע לחו"ל‪ ,‬פעל בהתאם להמלצות הבאות‪:‬‬
‫—‬
‫—‬
‫בדוק מראש את תקנות המכס לגבי מחשבים בכל מדינה‪/‬אזור שבהם אתה מתכוון לבקר‪.‬‬
‫בדוק מהן הדרישות בנוגע לכבל המתח ולמתאם במקומות שבהם אתה מתכנן להשתמש במחשב‪ .‬עוצמות המתח‪,‬‬
‫התדרים ותצורת התקעים משתנים בהתאם למדינה‪/‬אזור‪.‬‬
‫אזהרה! כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות‪ ,‬שריפה או נזק לציוד‪ ,‬הימנע מהפעלת המחשב בעזרת ערכת‬
‫שנאי מתח המשווקת עם מכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫נסיעה עם המחשב או שליחתו‬
‫‪9‬‬
‫גיבוי ושחזור‬
‫פרק זה מספק מידע אודות התהליכים הבאים‪ .‬המידע בפרק הוא הליך הרגיל ברוב המוצרים‪.‬‬
‫●‬
‫יצירת מדיית שחזור וגיבויים‬
‫●‬
‫שחזור המערכת‬
‫▲‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר את האפליקציה ‪HP Support‬‬
‫‪.Assistant‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫השחזור‪.‬‬
‫אם תבצע הליכי אתחול במחשב לוח‪ ,‬סוללת מחשב הלוח חייבת להיות טעונה ב‪ 70%-‬לפחות לפני תחילת תהליך‬
‫חשוב‪ :‬במחשב לוח עם מקלדת שניתנת להסרה‪ ,‬חבר את המקלדת למעגן המקלדת לפני שתתחיל בביצוע שלבים כלשהם‬
‫של תהליך השחזור‪.‬‬
‫יצירת מדיית שחזור וגיבויים‬
‫השיטות הבאות ליצירת מדיית שחזור וגיבויים זמינות במוצרים נבחרים בלבד‪ .‬בחר את השיטה הזמינה בהתאם לדגם המחשב‬
‫שלך‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫עם סיום ההתקנה המוצלחת של המחשב‪ ,‬השתמש ב‪ HP Recovery Manager-‬כדי ליצור מדיה לצורך ‪.HP Recovery‬‬
‫שלב זה יוצר גיבוי של המחיצה של ‪ HP Recovery‬במחשב‪ .‬ניתן להשתמש בגיבוי כדי להתקין מחדש את מערכת‬
‫ההפעלה המקורית במקרים שבהם הכונן הקשיח נפגם או הוחלף‪ .‬לקבלת מידע על יצירת מדיית שחזור‪ ,‬עיין בסעיף‬
‫יצירת מדיית שחזור ‪( HP Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד) בעמוד ‪ .59‬לקבלת מידע על אפשרויות השחזור הזמינות‬
‫באמצעות מדיית שחזור‪ ,‬ראה שימוש בכלי ‪ Windows‬בעמוד ‪.60‬‬
‫השתמש בכלי ‪ Windows‬כדי ליצור נקודות לשחזור המערכת וצור גיבויים של מידע אישי‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה שחזור באמצעות ‪ HP Recovery Manager‬בעמוד ‪.61‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם נפח האחסון הוא ‪ 32 GB‬או פחות‪ ,‬שחזור המערכות של ‪ Microsoft‬מושבת כברירת מחדל‪.‬‬
‫יצירת מדיית שחזור ‪( HP Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד)‬
‫אם ניתן‪ ,‬בדוק אם קיימת מחיצת השחזור והמחיצה של ‪ .Windows‬בתפריט ‪( Start‬התחל ‪),‬בחר ‪( File Explorer‬סייר‬
‫הקבצים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( This PC‬מחשב זה‪).‬‬
‫●‬
‫אם המחיצה של ‪ Windows‬ומחיצת השחזור אינן מופיעות במחשב שלך‪ ,‬תוכל להשיג מדיית שחזור עבור המערכת שלך‬
‫משירות התמיכה‪ .‬ראה את החוברת ‪( Worldwide Telephone Numbers‬מספרי טלפון ברחבי העולם )שסופקה עם‬
‫המחשב‪ .‬תוכל גם למצוא פרטים ליצירת קשר באתר האינטרנט של ‪ .HP‬עבור אל ‪ ,http://www.hp.com/support‬בחר‬
‫מדינה או אזור ופעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫●‬
‫המחיצה של ‪ Windows‬ומחיצת השחזור מופיעות במחשב שלך‪ ,‬תוכל להשתמש ב‪ HP Recovery Manager-‬כדי ליצור‬
‫מדיית שחזור לאחר הגדרת המחשב‪ .‬ניתן להשתמש במדיית השחזור של ‪ HP Recovery‬כדי לבצע שחזור מערכת במקרה‬
‫באפשרותך להשתמש בכלים של ‪ Windows‬ליצירת נקודות לשחזור המערכת וליצור גיבויים של מידע אישי‪ .‬ראה שימוש‬
‫בכלי ‪ Windows‬בעמוד ‪.60‬‬
‫פרק ‪ 9‬גיבוי ושחזור‬
‫‪59‬‬
‫שבו הכונן הקשיח נפגם‪ .‬תוכנית שחזור המערכת מתקינה מחדש את מערכת ההפעלה המקורית ואת התוכניות‬
‫המקוריות שהותקנו על‪-‬ידי היצרן‪ ,‬ולאחר מכן מגדירה את התצורה של התוכניות‪ .‬ניתן להשתמש במדיה לשחזור ‪HP‬‬
‫‪ Recovery‬כדי להתאים אישית את המערכת או לשחזר את תמונת היצרן בעת החלפת דיסק קשיח‪.‬‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫ניתן ליצור סדרה אחת בלבד של מדיה לשחזור‪ .‬טפל בכלי שחזור אלה בזהירות ושמור אותם במקום בטוח‪.‬‬
‫‪ HP Recovery Manager‬בודק את המחשב וקובע את קיבולת האחסון הדרושה עבור המדיה שתידרש‪.‬‬
‫כדי ליצור תקליטורים לשחזור‪ ,‬צריך שיהיה במחשב כונן אופטי בעל יכולת כתיבה על תקליטורי ‪ ,DVD‬ויש‬
‫להשתמש בתקליטורים ריקים באיכות גבוהה מסוג ‪ ,DVD-R DL ,DVD+R ,DVD-R‬או ‪ DVD+R DL‬בלבד‪ .‬אל‬
‫תשתמש בתקליטורים הניתנים לכתיבה חוזרת‪ ,‬כגון ‪ DVD±RW ,DVD±RW ,CD±RW‬עם שכבה כפולה או ‪BD-RE‬‬
‫(‪ Blu-ray‬הניתן לכתיבה חוזרת ;)הם אינם תואמים לתוכנת ‪ .HP Recovery Manager‬במקום זאת‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשתמש בכונן הבזק ריק מסוג ‪ USB‬באיכות גבוהה‪.‬‬
‫אם המחשב שברשותך אינו כולל כונן תקליטורים מובנה עם יכולת לצריבת ‪ DVD‬וברצונך ליצור מדיית שחזור‬
‫בתקליטור ‪ ,DVD‬תוכל להשתמש בכונן תקליטורים חיצוני אופציונלי (לרכישה בנפרד )ליצירת תקליטורי השחזור‪.‬‬
‫אם ברצונך להשתמש בכונן אופטי חיצוני‪ ,‬עליך לחבר אותו ישירות ליציאת ‪ USB‬במחשב; אין לחבר את הכונן‬
‫ליציאת ‪ USB‬של התקן חיצוני‪ ,‬כגון רכזת ‪ .USB‬אם אין באפשרותך ליצור תקליטורי ‪ DVD‬בכוחות עצמך‪ ,‬תוכל‬
‫להשיג תקליטורי שחזור של המחשב שברשותך משירותי התמיכה של ‪ .HP‬ראה את החוברת ‪Worldwide‬‬
‫‪( Telephone Numbers‬מספרי טלפון ברחבי העולם )שסופקה עם המחשב‪ .‬תוכל גם למצוא פרטים ליצירת קשר‬
‫באתר האינטרנט של ‪ .HP‬עבור אל ‪ ,http://www.hp.com/support‬בחר מדינה או אזור ופעל בהתאם להוראות‬
‫שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫ודא שהמחשב מחובר למתח ‪ AC‬לפני שתתחיל ליצור מדיית שחזור‪.‬‬
‫תהליך היצירה עשוי להימשך שעה או יותר‪ .‬אל תפריע לתהליך היצירה‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬תוכל לצאת מהתוכנית לפני סיום יצירת כל תקליטורי ה‪ DVD-‬לשחזור‪ .‬תוכנת ‪HP Recovery‬‬
‫‪ Manager‬תמשיך לצרוב את ה‪ DVD-‬הנוכחי‪ .‬בפעם הבאה שתפעיל את ‪ ,HP Recovery Manager‬תתבקש‬
‫להמשיך בתהליך‪.‬‬
‫ליצירת מדיית שחזור של ‪:HP Recovery‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫במחשב לוח עם מקלדת נתיקה‪ ,‬חבר את המקלדת למעגן המקלדת לפני שתתחיל בביצוע שלבים אלה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( recovery‬שחזור )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪.HP Recovery Manager‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר באפשרות ‪( Create recovery media‬צור מדיית שחזור ‪),‬ולאחר מכן פעל על‪-‬פי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫במקרה שבו תצטרך לשחזר את המערכת‪ ,‬ראה שחזור באמצעות ‪ HP Recovery Manager‬בעמוד ‪( .61‬מדיית שחזור של ‪)HP‬‬
‫שימוש בכלי ‪Windows‬‬
‫באפשרותך ליצור מדיה לשחזור‪ ,‬נקודות לשחזור המערכת וגיבויים של המידע האישי באמצעות הכלים של ‪.Windows‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם נפח האחסון הוא ‪ 32 GB‬או פחות‪ ,‬שחזור המערכות של ‪ Microsoft‬מושבת כברירת מחדל‪.‬‬
‫לקבלת מידע ושלבים נוספים‪ ,‬עיין באפליקציה ‪( Get started‬תחילת העבודה‪).‬‬
‫▲‬
‫שחזור‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬ולאחר מכן בחר את האפליקציה ‪( Get started‬תחילת העבודה‪).‬‬
‫קיימות כמה אפשרויות לשחזור המערכת‪ .‬בחר את השיטה התואמת את המצב ואת רמת המומחיות שלך‪:‬‬
‫חשוב‪ :‬לא כל השיטות זמינות בכל הדגמים‪.‬‬
‫●‬
‫‪60‬‬
‫‪ Windows‬מציעה מספר אפשרויות לשחזור מגיבוי‪ ,‬לרענון המחשב‪ ,‬ולאיפוס המחשב למצבו המקורי‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬עיין באפליקציה ‪( Get started‬תחילת העבודה‪).‬‬
‫שימוש בכלי ‪Windows‬‬
‫▲‬
‫●‬
‫אם עליך לפתור בעיה באפליקציה או במנהל התקן המותקנים מראש‪ ,‬השתמש באפשרות ‪Reinstall drivers and/or‬‬
‫‪( applications‬התקנה מחדש של מנהלי התקן ו‪/‬או אפליקציות )של ‪ HP Recovery Manager‬כדי להתקין מחדש את‬
‫האפליקציה המסוימת או את מנהל ההתקן המסוים‪.‬‬
‫▲‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫לחץ על הלחצן ‪( Start‬התחל ‪),‬ולאחר מכן בחר את האפליקציה ‪( Get started‬תחילת העבודה‪).‬‬
‫הקלד ‪( recovery‬שחזור )בתיבת החיפוש שבשורת המשימות‪ ,‬בחר ‪ ,HP Recovery Manager‬בחר ‪Reinstall‬‬
‫‪( drivers and/or applications‬התקן מחדש מנהלי התקן ו‪/‬או יישומים ‪),‬ולאחר כמן פעל בהתאם להוראות‬
‫שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫אם תרצה לשחזר את המחיצה של ‪ Windows‬לתוכן המקורי שהוגדר על‪-‬ידי היצרן‪ ,‬תוכל לבחור באפשרות ‪System‬‬
‫‪( Recovery‬שחזור מערכת )ממחיצת ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד )או להשתמש במדיית ‪.HP Recovery‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה שחזור באמצעות ‪ HP Recovery Manager‬בעמוד ‪ .61‬אם עדיין לא יצרת מדיית שחזור‪ ,‬ראה‬
‫יצירת מדיית שחזור ‪( HP Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.59‬‬
‫במוצרים נבחרים‪ ,‬אם תרצה לשחזר את המחיצות והתוכן המקוריים של המחשב כפי שהוגדרו על‪-‬ידי היצרן‪ ,‬או אם‬
‫החלפת את הכונן הקשיח‪ ,‬תוכל להשתמש באפשרות ‪( Factory Reset‬איפוס להגדרות היצרן )של מדיית ‪.HP Recovery‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה שחזור באמצעות ‪ HP Recovery Manager‬בעמוד ‪.61‬‬
‫במוצרים נבחרים‪ ,‬אם תרצה להסיר את מחיצת השחזור כדי לנצל את השטח שהיא תופסת בכונן הקשיח‪HP Recovery ,‬‬
‫‪ Manager‬מציע לך את האפשרות ‪( Remove Recovery Partition‬הסרת מחיצת שחזור‪).‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה הסרת המחיצה של ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.63‬‬
‫שחזור באמצעות ‪HP Recovery Manager‬‬
‫תוכנת ‪ HP Recovery Manager‬מאפשרת לך לשחזר את המחשב להגדרות היצרן המקוריות באמצעות מדיית ‪HP Recovery‬‬
‫שיצרת בעצמך או שקיבלת משירות התמיכה של ‪ ,HP‬או באמצעות המחיצה ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד ‪).‬אם עדיין‬
‫לא יצרת מדיית שחזור‪ ,‬ראה יצירת מדיית שחזור ‪( HP Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.59‬‬
‫מה עליך לדעת לפני תחילת העבודה‬
‫●‬
‫התוכנה ‪ HP Recovery Manager‬משחזרת רק תוכנות שהותקנו מראש על‪-‬ידי היצרן‪ .‬יש להוריד תוכנות שאינן‬
‫מסופקות עם המחשב מאתר האינטרנט של היצרן או להתקין אותן מחדש מהמדיה המסופקת על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫על השחזור באמצעות ‪ HP Recovery Manager‬להיות האמצעי האחרון לפתרון בעיות במחשב‪.‬‬
‫עליך להשתמש במדיית השחזור של ‪ HP Recovery‬במקרה שבו הכונן הקשיח של המחשב נכשל‪ .‬אם עדיין לא יצרת‬
‫מדיית שחזור‪ ,‬ראה יצירת מדיית שחזור ‪( HP Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.59‬‬
‫כדי להשתמש באפשרות ‪( Factory Reset‬במוצרים נבחרים בלבד ‪),‬עליך להשתמש במדיית השחזור של ‪.HP Recovery‬‬
‫אם עדיין לא יצרת מדיית שחזור‪ ,‬ראה יצירת מדיית שחזור ‪( HP Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.59‬‬
‫אם המחשב שלך אינו מאפשר ליצור מדיית ‪ HP Recovery‬או אם מדיית ‪ HP Recovery‬לא פועלת‪ ,‬ניתן להשיג מדיית‬
‫שחזור עבור המערכת שלך משירות התמיכה‪ .‬ראה את החוברת ‪( Worldwide Telephone Numbers‬מספרי טלפון ברחבי‬
‫העולם )שסופקה עם המחשב‪ .‬תוכל גם למצוא פרטי יצירת קשר באתר האינטרנט של ‪ .HP‬עבור אל‬
‫‪ ,http://www.hp.com/support‬בחר מדינה או אזור ופעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫חשוב‪ HP Recovery Manager :‬אינו מספק גיבוי של הנתונים האישיים שלך באופן אוטומטי‪ .‬לפני התחלת השחזור‪ ,‬גבה‬
‫את כל המידע האישי שברצונך לשמור‪.‬‬
‫המדיה ‪ HP Recovery‬מאפשרת לך לבחור אחת מאפשרויות השחזור הבאות‪:‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כשתתחיל את תהליך השחזור יוצגו רק האפשרויות הזמינות עבור המחשב שלך‪.‬‬
‫פרק ‪ 9‬גיבוי ושחזור‬
‫‪61‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪( System Recovery‬שחזור המערכת)—מתקין מחדש את מערכת ההפעלה המקורית וקובע את התצורה של ההגדרות‬
‫עבור התוכניות שהותקנו על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫‪( Factory Reset‬איפוס להגדרות היצרן)— משחזר את המחשב למצב המקורי שבו הגיע מהיצרן על‪-‬ידי מחיקת כל‬
‫המידע מהדיסק הקשיח ויצירה מחדש של המחיצות‪ .‬לאחר מכן מתקין מחדש את מערכת ההפעלה ואת התוכנה‬
‫שהותקנה על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫המחיצה של ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד )מאפשרת לבצע ‪( System Recovery‬שחזור מערכת )בלבד‪.‬‬
‫שימוש במחיצה של ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫המחיצה של ‪ HP Recovery‬מאפשרת לך לבצע שחזור מערכת ללא צורך בתקליטורי שחזור או בכונן הבזק ‪ USB‬לשחזור‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש בסוג שחזור זה רק אם הכונן הקשיח עדיין פועל‪.‬‬
‫כדי להפעיל את ‪ HP Recovery Manager‬מהמחיצה של ‪:HP Recovery‬‬
‫חשוב‪ :‬עבור מחשבי לוח עם מקלדת הניתנת להסרה‪ ,‬חבר את המקלדת למעגן המקלדת לפני שתתחיל בביצוע שלבים אלה‬
‫(במוצרים נבחרים בלבד‪).‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( recovery‬שחזור )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬בחר ‪ ,Recovery Manager‬ולאחר מכן בחר ‪HP‬‬
‫‪( Recovery Environment‬סביבת השחזור של ‪).HP‬‬
‫‪ -‬לחלופין ‪-‬‬
‫במחשבים או במחשבי לוח הכוללים מקלדות מחוברות‪ ,‬הקש על ‪ f11‬במהלך אתחול המחשב‪ ,‬או הקש ממושכות על ‪f11‬‬
‫בזמן הלחיצה על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫במחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח‪ ,‬ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול; לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הקש על ‪.f11‬‬
‫‪ -‬לחלופין ‪-‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח‪ ,‬ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן החלשת עוצמת הקול; לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הקש על ‪.f11‬‬
‫‪ -‬לחלופין ‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח‪ ,‬ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן ‪ ;Windows‬לאחר מכן‪ ,‬הקש‬
‫על ‪.f11‬‬
‫בחר ‪( Troubleshoot‬פתור בעיות )מתפריט אפשרויות האתחול‪.‬‬
‫בחר ‪ Recovery Manager‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שימוש במדיית ‪ HP Recovery‬לשחזור‬
‫באפשרותך להשתמש במדיית ‪ HP Recovery‬לצורך שחזור המערכת המקורית‪ .‬ניתן להשתמש בשיטה זו אם המערכת אינה‬
‫כוללת מחיצת שחזור של ‪ HP Recovery‬או אם הכונן הקשיח אינו פועל כראוי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אם ניתן‪ ,‬גבה את כל הקבצים האישיים‪.‬‬
‫הכנס את מדיית ‪ ,HP Recovery‬ולאחר מכן הפעל מחדש את מחשב הלוח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם המחשב אינו מופעל מחדש באופן אוטומטי ב‪ ,HP Recovery Manager-‬יש לשנות את סדר האתחול של‬
‫המחשב‪ .‬ראה שינוי סדר האתחול של המחשב בעמוד ‪.63‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪62‬‬
‫שחזור‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שינוי סדר האתחול של המחשב‬
‫אם המחשב אינו מופעל מחדש ב‪ ,HP Recovery Manager-‬באפשרותך לשנות את סדר אתחול המחשב‪ ,‬שהוא סדר ההתקנים‬
‫שמופיע ב‪ BIOS-‬במקום שבו המחשב מחפש את מידע האתחול‪ .‬באפשרותך לשנות את הבחירה לכונן תקליטורים או לכונן‬
‫הבזק (‪) flash‬בחיבור ‪.USB‬‬
‫כדי לשנות את סדר האתחול‪:‬‬
‫חשוב‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫במחשב לוח עם מקלדת נתיקה‪ ,‬חבר את המקלדת למעגן המקלדת לפני שתתחיל בביצוע שלבים אלה‪.‬‬
‫הכנס את מדיית ‪.HP Recovery‬‬
‫כנס לתפריט ‪( Startup‬הפעלה )של המערכת‪.‬‬
‫עבור מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות מחוברות‪:‬‬
‫▲‬
‫הפעל או הפעל מחדש את המחשב או מחשב הלוח‪ ,‬הקש במהירות על ‪ esc‬ולאחר מכן הקש על ‪ f9‬כדי להציג את‬
‫אפשרויות האתחול‪.‬‬
‫▲‬
‫הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח‪ ,‬ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול;‬
‫לאחר מכן‪ ,‬הקש על ‪.f9‬‬
‫במחשבי לוח ללא מקלדות‪:‬‬
‫‪ -‬לחלופין ‪-‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח‪ ,‬ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן החלשת עוצמת הקול;‬
‫לאחר מכן‪ ,‬הקש על ‪.f9‬‬
‫‪ -‬לחלופין ‪-‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח‪ ,‬ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחצן ‪ ;Windows‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הקש על ‪.f9‬‬
‫בחר בכונן האופטי או בכונן ‪ USB flash‬שמהם ברצונך לבצע אתחול‪.‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הסרת המחיצה של ‪( HP Recovery‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫תוכנת ‪ HP Recovery Manager‬מאפשרת לך להסיר את המחיצה של ‪ HP Recovery‬כדי לפנות שטח בכונן הקשיח‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬לאחר הסרת המחיצה של ‪ ,HP‬א תוכל לבצע ‪( System Recovery‬שחזור מערכת )או ליצור את מדיית השחזור של ‪HP‬‬
‫מהמחיצה של ‪ .HP Recovery‬לכן‪ ,‬לפני הסרת מחיצת השחזור‪ ,‬צור מדיית ‪ ;HP Recovery‬ראה יצירת מדיית שחזור ‪HP‬‬
‫‪( Recovery‬בדגמים נבחרים בלבד) בעמוד ‪.59‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫האפשרות ‪( Remove Recovery Partition‬הסרת מחיצת שחזור )זמינה רק במוצרים התומכים בפונקציה זו‪.‬‬
‫פעל בהתאם לשלבים הבאים כדי להסיר את המחיצה של ‪:HP Recovery‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( recovery‬שחזור )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪.HP Recovery Manager‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר ‪( Remove Recovery Partition‬הסרת מחיצת שחזור )ופעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫פרק ‪ 9‬גיבוי ושחזור‬
‫‪63‬‬
‫‪ TPM ,)BIOS( Computer Setup 10‬ו‪HP Sure Start-‬‬
‫שימוש ב‪Computer Setup-‬‬
‫תוכנית השירות ‪ ,Computer Setup‬או ‪), BIOS( Basic Input/Output System‬שולטת בהתקשורת בין כל התקני הקלט והפלט‬
‫במערכת (כגון‪ :‬כונני דיסקים‪ ,‬צג‪ ,‬מקלדת‪ ,‬עכבר ומדפסת ‪).‬תוכנית השירות ‪ Computer Setup‬כוללת הגדרות עבור סוגי‬
‫ההתקנים שהותקנו‪ ,‬סדר האתחול של המחשב וכמות זיכרון המערכת והזיכרון המורחב‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫נקוט משנה זהירות בעת עריכת שינויים ב‪ .Computer Setup-‬שגיאות עלולות לשבש את פעולת המחשב‪.‬‬
‫הפעלת ‪Computer Setup‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להשתמש ב‪ Computer Setup-‬עם מקלדת או עכבר חיצוניים המחוברים ליציאת ‪ USB‬רק אם הופעלה תמיכה‬
‫ב‪ USB-‬מדור קודם‪.‬‬
‫▲‬
‫הפעל או הפעל מחדש את המחשב‪ ,‬ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬לחץ על ‪ f10‬כדי להיכנס ל‪.Computer Setup-‬‬
‫ניווט ובחירה ב‪Computer Setup-‬‬
‫●‬
‫●‬
‫לבחירת תפריט או פריט מתפריט‪ ,‬השתמש במקש ‪ tab‬ובמקשי החיצים במקלדת ולאחר מכן הקש על ‪ enter‬או השתמש‬
‫בהתקן הצבעה כדי לבחור פריט‪.‬‬
‫כדי לגלול למעלה ולמטה‪ ,‬בחר חץ למעלה או למטה בפינה הימנית העליונה של המסך‪ ,‬או השתמש במקשי החצים‬
‫מעלה או מטה במקלדת‪.‬‬
‫●‬
‫לסגירת תיבות דו‪-‬שיח פתוחות ולחזרה למסך הראשי של ‪ ,Computer Setup‬הקש ‪ esc‬ולאחר מכן פעל בהתאם‬
‫להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫●‬
‫ליציאה מתפריטי ‪ Computer Setup‬מבלי לשמור את השינויים‪:‬‬
‫כדי לצאת מתפריטי ‪ ,Computer Setup‬בחר אחת מהשיטות הבאות‪:‬‬
‫בחר בסמל ‪( Exit‬יציאה )בפינה הימנית או השמאלית התחתונה של המסך‪ ,‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי‬
‫המסך‪.‬‬
‫–לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Ignore Changes and Exit‬התעלמות משינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן הקש על ‪.enter‬‬
‫●‬
‫לשמירת השינויים וליציאה מתפריטי ‪:Computer Setup‬‬
‫בחר בסמל ‪( Save‬שמור )בפינה הימנית או השמאלית התחתונה של המסך‪ ,‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי‬
‫המסך‪.‬‬
‫–לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן הקש על ‪.enter‬‬
‫השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫שחזור הגדרות היצרן ב‪Computer Setup-‬‬
‫הערה‪ :‬שחזור ברירות מחדל לא ישנה את מצב הכונן הקשיח‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫שימוש ב‪Computer Setup-‬‬
‫להחזרת כל ההגדרות ב‪ Computer Setup-‬לערכים שנקבעו על‪-‬ידי היצרן‪ ,‬פעל על‪-‬פי השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפעל את ‪ .Computer Setup‬ראה הפעלת ‪ Computer Setup‬בעמוד ‪.64‬‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Apply Factory Defaults and Exit‬החל את ברירות המחדל של היצרן וצא‪).‬‬
‫הערה‪ :‬במוצרים נבחרים‪ ,‬לאחר הבחירה באפשרות הרצויה‪ ,‬עשויה להופיע הודעה ‪( Restore Defaults‬שחזור ברירות‬
‫מחדל )במקום ‪( Apply Factory Defaults and Exit‬החל את ברירות המחדל של היצרן וצא‪).‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשמור את השינויים ולצאת‪ ,‬לחץ על הסמל ‪( Save‬שמור )בפינה השמאלית או הימנית התחתונה של המסך‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫–לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Save Changes and Exit‬שמירת שינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן הקש על ‪.enter‬‬
‫השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרות הסיסמאות והגדרות האבטחה לא משתנות עם שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫עדכון ה‪BIOS-‬‬
‫ייתכן שגרסאות מעודכנות של ‪ BIOS‬יהיו זמינות באתר האינטרנט של ‪.HP‬‬
‫רוב עדכוני ה‪ BIOS-‬באתר האינטרנט של ‪ HP‬ארוזים בקבצים דחוסים שנקראים ‪.SoftPaqs‬‬
‫חבילות מסוימות להורדה כוללות קובץ בשם ‪ ,Readme.txt‬שמכיל מידע לגבי התקנה ופתרון בעיות בתוכנה‪.‬‬
‫קביעת גרסת ה‪BIOS-‬‬
‫כדי להחליט אם יש צורך בעדכון של ‪), BIOS( Computer Setup‬עליך לבדוק תחילה את גרסת ה‪ BIOS-‬של המחשב‪.‬‬
‫ניתן לגשת אל פרטי גרסת ה‪( BIOS-‬המכונים גם ‪( ROM date‬תאריך ‪) ROM‬ו‪ BIOS( System BIOS-‬המערכת ))על‪-‬ידי הקשה על‬
‫‪( fn+esc‬אם אתה נמצא כבר במערכת ההפעלה ‪) Windows‬או באמצעות ‪.Computer Setup‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫הפעל את ‪ .Computer Setup‬ראה הפעלת ‪ Computer Setup‬בעמוד ‪.64‬‬
‫בחר את ‪( Main‬ראשי ‪),‬ולאחר מכן בחר את ‪( System Information‬מידע אודות המערכת‪).‬‬
‫ליציאה מ‪ Computer Setup-‬מבלי לשמור את השינויים‪ ,‬בחר את הסמל ‪( Exit‬יציאה )בפינה הימנית או השמאלית‬
‫התחתונה של המסך‪ ,‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫–לחלופין –‬
‫בחר ‪( Main‬ראשי ‪),‬בחר ‪( Ignore Changes and Exit‬התעלמות משינויים ויציאה ‪),‬ולאחר מכן הקש על ‪.enter‬‬
‫כדי לבדוק אם קיימות גרסאות ‪ BIOS‬מעודכנות‪ ,‬ראה הורדת עדכון ‪ BIOS‬בעמוד ‪.65‬‬
‫הורדת עדכון ‪BIOS‬‬
‫זהירות‪ :‬כדי להפחית את הסיכון לגרימת נזק למחשב או התקנה כושלת‪ ,‬הורד והתקן עדכון ‪ BIOS‬רק כשהמחשב מחובר‬
‫למקור מתח חיצוני מהימן באמצעות מתאם ‪ .AC‬אין להוריד או להתקין עדכון ‪ BIOS‬בזמן שהמחשב מופעל באמצעות מתח‬
‫סוללה‪ ,‬מעוגן בהתקן עגינה אופציונלי או מחובר למקור מתח אופציונלי‪ .‬במהלך ההורדה וההתקנה‪ ,‬פעל לפי ההוראות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫אין לנתק את המחשב מהחשמל על‪-‬ידי ניתוק כבל המתח משקע ה‪.AC-‬‬
‫אין לכבות את המחשב או להיכנס למצב ‪( Sleep‬שינה‪).‬‬
‫אין להתקין‪ ,‬להסיר‪ ,‬לחבר או לנתק התקן‪ ,‬כבל או חוט כלשהו‪.‬‬
‫פרק ‪ TPM ,(BIOS) Computer Setup 10‬ו‪HP Sure Start-‬‬
‫‪65‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( support‬תמיכה )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפליקציה ‪.HP Support Assistant‬‬
‫– לחלופין –‬
‫בחר בסמל סימן השאלה בשורת המשימות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על ‪( Updates‬עדכונים ‪),‬ולאחר מכן בחר ‪( Check for updates and messages‬חפש עדכונים והודעות‪).‬‬
‫‪.4‬‬
‫באזור ההורדה‪ ,‬פעל על‪-‬פי השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אתר את עדכון ה‪ BIOS-‬העדכני ביותר והשווה אותו לגרסת ה‪ BIOS-‬המותקנת כעת במחשב שלך‪ .‬רשום לעצמך את‬
‫התאריך‪ ,‬השם או כל פרט מזהה אחר‪ .‬ייתכן שתזדקק למידע זה כדי לאתר את העדכון במועד מאוחר יותר‪ ,‬לאחר‬
‫שתוריד אותו לכונן הקשיח‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך להורדת הפריט שבחרת אל הכונן הקשיח‪.‬‬
‫רשום לעצמך את הנתיב למיקום בכונן הקשיח‪ ,‬שאליו בחרת להוריד את עדכון ה‪ .BIOS-‬כאשר תהיה מוכן להתקין‬
‫את העדכון‪ ,‬יהיה עליך לגשת לנתיב זה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת חיבור המחשב לרשת‪ ,‬היוועץ במנהל הרשת לפני התקנת עדכוני תוכנה‪ ,‬במיוחד עדכוני ‪ BIOS‬של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫ההליכים להתקנת ה‪ BIOS-‬משתנים‪ .‬בתום ההורדה‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‪-‬גבי המסך‪ .‬אם לא מוצגות הוראות‪,‬‬
‫פעל על‪-‬פי השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקלד ‪( file‬קובץ )בתיבת החיפוש בשורת המשימות‪ ,‬ולאחר מכן בחר ‪( File Explorer‬סייר הקבצים‪).‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את אות הכונן הקשיח‪ .‬אות הכונן הקשיח היא בדרך כלל )‪( Local Disk (C:‬דיסק מקומי ‪).C‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על הקובץ בעל סיומת (לדוגמה‪).filename.exe ,‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫השתמש בנתיב של כונן הדיסק שרשמת לעצמך קודם כדי להגיע אל התיקייה שבה מאוחסן העדכון ופתח אותה‪.‬‬
‫התקנת ה‪ BIOS-‬מתחילה‪.‬‬
‫השלם את ההתקנה על‪-‬ידי ביצוע ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר שתוצג הודעה על המסך‪ ,‬המציינת שההתקנה הושלמה בהצלחה‪ ,‬באפשרותך למחוק את הקובץ שהורדת‬
‫מהכונן הקשיח‪.‬‬
‫שינוי סדר האתחול באמצעות הודעת ‪f9‬‬
‫כדי לבחור באופן פעיל התקן אתחול עבור רצף ההפעלה הנוכחי‪ ,‬פעל על‪-‬פי השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫גש לתפריט ‪( Boot Device Options‬אפשרויות התקן אתחול‪):‬‬
‫●‬
‫‪.2‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את המחשב‪ ,‬ועם הופעת הסמל של ‪ ,HP‬הקש על ‪ f9‬כדי להיכנס לתפריט ‪Boot Device‬‬
‫‪( Options‬אפשרויות התקן אתחול‪).‬‬
‫בחר התקן אתחול‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.enter‬‬
‫הגדרות ‪( TPM BIOS‬במוצרים נבחרים בלבד )‬
‫חשוב‪ :‬לפני הפעלת הפונקציונליות של מודול ‪ )TPM( Trusted Platform‬במערכת זו‪ ,‬עליך לוודא שהשימוש המכוון שלך‬
‫ב‪ TPM-‬נעשה בהתאם לחוקים‪ ,‬לתקנות ולקווי המדיניות המקומיים הרלוונטיים‪ ,‬ויש להשיג את האישורים או הרישיונות‬
‫הדרושים‪ ,‬אם הדבר רלוונטי‪ .‬בנוגע לבעיות תאימות הנובעות מאופן ההפעלה‪/‬שימוש שלך ב‪ TPM-‬המפר את הדרישות שצוינו‬
‫לעיל‪ ,‬עליך לשאת באחריות המלאה והבלעדית‪ HP .‬לא תישא באחריות כלשהי בנוגע לבעיות אלה‪.‬‬
‫מודול ‪ TPM‬מספק אבטחה נוספת למחשב‪ .‬באפשרותך לשנות את הגדרות ה‪ TPM-‬ב‪).BIOS( Computer Setup-‬‬
‫‪66‬‬
‫הגדרות ‪) TPM BIOS‬במוצרים נבחרים בלבד(‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם תשנה את הגדרת ה‪ TPM-‬ל‪( Hidden-‬מוסתר ‪ TPM),‬לא יופיע במערכת ההפעלה‪.‬‬
‫כדי לגשת להגדרות ה‪ TPM-‬ב‪:Computer Setup-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפעל את ‪ .Computer Setup‬ראה הפעלת ‪ Computer Setup‬בעמוד ‪.64‬‬
‫בחר ‪( Security‬אבטחה ‪),‬בחר ‪( TPM Embedded Security‬אבטחה משובצת של ‪), TPM‬ולאחר מכן פעל בהתאם‬
‫להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שימוש ב‪( HP Sure Start-‬במוצרים נבחרים בלבד)‬
‫התצורה של דגמי מחשבים נבחרים כוללת את ‪ ,HP Sure Start‬טכנולוגיה שמנטרת בצורה רציפה את ה‪ BIOS-‬של המחשב‬
‫כנגד התקפות או השחתה‪ .‬אם ה‪ BIOS-‬הושחת או הותקף‪ HP Sure Start ,‬משחזר אוטומטית את ה‪ BIOS-‬למצב בטוח קודם‬
‫ללא מעורבות של המשתמש‪.‬‬
‫‪ HP Sure Start‬מוגדר ומופעל במחשב‪ ,‬כדי שרוב המשתמשים יוכלו להשתמש בתצורת ברירת המחדל של ‪.HP Sure Start‬‬
‫משתמשים מתקדמים יכולים להתאים אישית את תצורת ברירת המחדל‪.‬‬
‫כדי לגשת לגרסה העדכנית ביותר של התיעוד של ‪( HP Sure Start‬הפעלה בטוחה של ‪), HP‬בקר באתר ‪http://www.hp.com/‬‬
‫‪ .support‬בחר חפש את המוצר שלך‪ ,‬ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫פרק ‪ TPM ,(BIOS) Computer Setup 10‬ו‪HP Sure Start-‬‬
‫‪67‬‬
‫‪ 11‬שימוש ב‪HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-‬‬
‫הכלי ‪ HP PC Hardware Diagnostics‬הוא ממשק קושחה מורחב מאוחד (‪) UEFI‬המאפשר לך להפעיל בדיקות אבחון כדי‬
‫לקבוע אם חומרת המחשב מתפקדת כראוי‪ .‬הכלי פועל מחוץ למערכת ההפעלה כדי שיוכל להפריד בין כשלים בחומרה לבין‬
‫בעיות שעלולות להיגרם על‪-‬ידי מערכת ההפעלה או רכיבי תוכנה אחרים‪.‬‬
‫כאשר ‪) UEFI( HP PC Hardware Diagnostics‬מזהה כשל המחייב החלפת חומרה‪ ,‬נוצר קוד מזהה כשל בן ‪ 24‬ספרות‪ .‬ניתן‬
‫לאחר מכן לספק קוד מזהה זה לנציג התמיכה כדי לעזור לו להחליט כיצד לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי להפעיל את האבחון במחשב רב‪-‬מצבי‪ ,‬המחשב חייב להיות במצב מחשב נייד ועליך להשתמש במקלדת‬
‫המחוברת‪.‬‬
‫כדי להפעיל את ‪), UEFI( HP PC Hardware Diagnostics‬פעל בהתאם לשלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפעל או הפעל מחדש את המחשב‪ ,‬והקש במהירות על ‪.esc‬‬
‫הקש על ‪.f2‬‬
‫ה‪ BIOS-‬מחפש בשלושה מקומות שבהם ניתן למצוא את כלי האבחון לפי הסדר הבא‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כונן ‪ USB‬מחובר‬
‫הערה‪ :‬להורדת הכלי ‪) UEFI( HP PC Hardware Diagnostics‬לכונן ‪ ,USB‬ראה הורדת ‪HP PC Hardware‬‬
‫‪) UEFI( Diagnostics‬להתקן ‪ USB‬בעמוד ‪.68‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כונן קשיח‬
‫‪BIOS‬‬
‫כאשר כלי האבחון נפתח‪ ,‬בחר את סוג בדיקת האבחון שברצונך להפעיל‪ ,‬ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם עליך לעצור בדיקת אבחון‪ ,‬הקש ‪.esc‬‬
‫הורדת ‪) UEFI( HP PC Hardware Diagnostics‬להתקן ‪USB‬‬
‫הערה‪ :‬הוראות ההורדה של ‪) UEFI( HP PC Hardware Diagnostics‬ניתנות באנגלית בלבד‪ ,‬ועליך להשתמש במחשב‬
‫‪ Windows‬כדי להוריד וליצור את סביבת התמיכה של ‪ HP UEFI‬משום שמוצעים רק קובצי ‪.exe‬‬
‫קיימות שתי אפשרויות להורדת הכלי ‪ HP PC Hardware Diagnostics‬להתקן ‪.USB‬‬
‫הורד את הגרסה העדכנית ביותר של ‪UEFI‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בקר בכתובת ‪ .http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags‬מוצג דף הבית של ‪.HP PC Diagnostics‬‬
‫לחץ על הקישור ‪( Download‬הורדה )במקטע ‪( HP PC Hardware Diagnostics‬אבחון חומרת מחשב של ‪), HP‬ולאחר‬
‫מכן בחר ‪( Run‬הפעל‪).‬‬
‫הורד גרסה כלשהי של ‪ UEFI‬עבור מוצר ספציפי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בקר בכתובת ‪.http://www.hp.com/support‬‬
‫בחר ‪( Get software and drivers‬קבלת תוכנות ומנהלי התקן‪).‬‬
‫הזן את שם או מספר המוצר‪.‬‬
‫– לחלופין –‬
‫בחר באפשרות ‪( Identify now‬זהה כעת )כדי לאפשר ל‪ HP-‬לזהות את המוצר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫הורדת ‪ (UEFI) HP PC Hardware Diagnostics‬להתקן ‪USB‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את דגם המחשב שברשותך‪ ,‬ולאחר מכן את מערכת ההפעלה‪.‬‬
‫בחלק ‪( Diagnostic‬אבחון ‪),‬מלא אחר ההוראות המוקרנות על המרקע כדי לבחור ולהוריד את גרסת ‪ UEFI‬המבוקשת‪.‬‬
‫פרק ‪ 11‬שימוש ב‪HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ 12‬מפרטים‬
‫מתח כניסה‬
‫פרטי המתח המפורטים בסעיף זה עשויים לסייע לך אם בכוונתך לנסוע לחו"ל עם המחשב‪.‬‬
‫המחשב פועל באמצעות מתח ‪ ,DC‬שיכול להיות מסופק באמצעות מקור מתח ‪ AC‬או ‪ .DC‬מקור מתח ה‪ AC-‬צריך להיות בדירוג‬
‫של ‪ 100-240‬וולט‪ 50-60 ,‬הרץ‪ .‬על אף שניתן להפעיל את המחשב באמצעות מקור מתח ‪ DC‬נפרד‪ ,‬רצוי להפעיל אותו רק‬
‫באמצעות מתאם ‪ AC‬או מקור מתח ‪ DC‬המסופק ומאושר לשימוש במחשב זה על‪-‬ידי ‪.HP‬‬
‫המחשב יכול לפעול באמצעות מתח ‪ DC‬בהתאם למפרטים הבאים‪.‬‬
‫מתח כניסה‬
‫דירוג‬
‫מתח וזרם בפעולה‬
‫‪ 19.5‬וולט ‪ DC‬ב‪ 2.31-‬אמפר ‪ 45 -‬וואט‬
‫‪ 19.5‬וולט ‪ DC‬ב‪ 3.33-‬אמפר ‪ 65 -‬וואט‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪.rms‬‬
‫מוצר זה מתוכנן לשימוש במערכות חשמל ‪ IT‬בנורווגיה‪ ,‬התומכות במתח של פאזה‪-‬לפאזה שאינו עולה על ‪ 240‬וולט‬
‫הערה‪ :‬נתוני המתח וזרם בפעולה של המחשב מצויינים על‪-‬גבי תווית התקינה של המערכת‪.‬‬
‫סביבת הפעלה‬
‫גורם‬
‫מידות מטריות‬
‫מידות בארה"ב‬
‫טמפרטורה‬
‫בפעולה (כתיבה לתקליטור אופטי)‬
‫‪ 5°‬צלזיוס עד ‪ 35°‬צלזיוס‬
‫‪ 41°‬פרנהייט עד ‪ 95°‬פרנהייט‬
‫לא בפעולה‬
‫‪ -20°‬צלזיוס עד ‪ 60°‬צלזיוס‬
‫‪ -4°‬פרנהייט עד ‪ 140°‬פרנהייט‬
‫לחות יחסית (ללא עיבוי)‬
‫בפעולה‬
‫‪ 10%‬עד ‪90%‬‬
‫‪ 10%‬עד ‪90%‬‬
‫לא בפעולה‬
‫‪ 5%‬עד ‪95%‬‬
‫‪ 5%‬עד ‪95%‬‬
‫גובה מרבי (ללא לחץ)‬
‫‪70‬‬
‫בפעולה‬
‫‪ -15‬מטר עד ‪ 3,048‬מטר‬
‫‪ -50‬רגל עד ‪ 10,000‬רגל‬
‫לא בפעולה‬
‫‪ -15‬מטר עד ‪ 12,192‬מטר‬
‫‪ -50‬רגל עד ‪ 40,000‬רגל‬
‫מתח כניסה‬
‫‪ 13‬פריקת חשמל סטטי‬
‫פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים במגע ‪ -‬למשל‪ ,‬הזרם שאתה מקבל כאשר אתה‬
‫הולך על שטיח ונוגע בידית דלת ממתכת‪.‬‬
‫פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים‪.‬‬
‫כדי למנוע נזק למחשב‪ ,‬לכונן‪ ,‬או אובדן מידע‪ ,‬שים לב לאמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אם על‪-‬פי הוראות ההסרה או ההתקנה עליך לנתק את המחשב‪ ,‬ודא תחילה שהארקת אותו כראוי‪.‬‬
‫שמור את הרכיבים באריזותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי‪ ,‬עד שתהיה מוכן להתקין אותם‪.‬‬
‫הימנע מנגיעה בפינים‪ ,‬במוליכים ובמעגלים‪ .‬הימנע ככל האפשר ממגע ברכיבים אלקטרוניים‪.‬‬
‫השתמש בכלים לא מגנטיים‪.‬‬
‫לפני הטיפול ברכיבים‪ ,‬פרוק מעצמך חשמל סטטי על‪-‬ידי מגע במשטח מתכתי לא צבוע‪.‬‬
‫אם הסרת רכיב‪ ,‬הנח אותו באריזה המוגנת מפני חשמל סטטי‪.‬‬
‫פרק ‪ 13‬פריקת חשמל סטטי‬
‫‪71‬‬
‫‪ 14‬נגישות‬
‫‪ HP‬מתכננת‪ ,‬מייצרת ומשווקת מוצרים ושירותים שניתנים לשימוש על‪-‬ידי כולם‪ ,‬כולל אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬באופן עצמאי‬
‫או בעזרת אמצעי סיוע‪ .‬כדי לגשת למידע העדכני ביותר בנוגע לנגישות של ‪ ,HP‬היכנס לאתר ‪http://www.hp.com/‬‬
‫‪.accessibility‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות‬
‫מוצרי ‪ HP‬תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע למערכות הפעלה וניתן להגדיר אותם לעבודה יחד עם טכנולוגיות סיוע‬
‫נוספות‪ .‬השתמש בתכונה ‪( Search‬חיפוש )שבהתקן כדי למצוא פרטים נוספים על תכונות סיוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפרטים נוספים על מוצר טכנולוגיית סיוע מסוים‪ ,‬פנה לתמיכה של המוצר‪.‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה‬
‫אנו מעוניינים לשפר בעקביות את הנגישות עבור כל המוצרים שלנו ומקבלים בברכה משוב מלקוחותינו‪ .‬אם קיימת בעיה‬
‫במוצר‪ ,‬או אם ברצונך לספר לנו על מאפייני נגישות שסייעו לך‪ ,‬פנה אלינו בטלפון ‪ ,+1 (888) 259-5707‬בימים שני עד‬
‫שישי‪ ,‬מהשעה ‪ 6‬בבוקר עד ‪ 9‬בערב‪ ,‬לפי שעון ההרים של צפון אמריקה‪ .‬אם אתה חירש או כבד‪-‬שמיעה ומשתמש‬
‫ב‪ ,TRS/VRS/WebCapTel-‬ואם תזדקק לתמיכה טכנית או אם יהיו לך שאלות בנוגע לנגישות‪ ,‬פנה אלינו בטלפון )‪+1 (877‬‬
‫‪ ,656-7058‬בימים שני עד שישי‪ ,‬מהשעה ‪ 6‬בבוקר עד ‪ 9‬בערב‪ ,‬לפי שעון ההרים של צפון אמריקה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫טכנולוגיות סיוע נתמכות‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אוזניות‪ ,‬חיבור ‪31 ,30‬‬
‫אזור הקשה בתקשורת לטווח קצר (‪)NFC‬‬
‫זיהוי ‪8‬‬
‫שימוש ‪29‬‬
‫אזור לוח המגע‬
‫זיהוי ‪8‬‬
‫איתור מידע‬
‫חומרה ‪4‬‬
‫תוכנה ‪4‬‬
‫אנטנות ‪ ,WLAN‬זיהוי ‪7‬‬
‫אנטנות ‪ ,WWAN‬זיהוי ‪7‬‬
‫אנטנות אלחוט‪ ,‬זיהוי ‪7‬‬
‫ג‬
‫גיבויים‬
‫‪59‬‬
‫ה‬
‫הגדרה של הגנת סיסמה בעת התעוררות‬
‫‪37‬‬
‫הגדרות ‪66 TPM‬‬
‫הגדרות שמע‪ ,‬שימוש ‪31‬‬
‫הגדרת אפשרויות צריכת החשמל ‪36‬‬
‫הכלים של ‪Windows‬‬
‫שימוש ‪60‬‬
‫המחווה צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל‬
‫התצוגה בלוח המגע ובמסך המגע ‪25‬‬
‫הפעלה‬
‫אפשרויות ‪36‬‬
‫סוללה ‪37‬‬
‫שימור ‪39‬‬
‫התחברות לרשת ‪22 WLAN‬‬
‫התקן ‪23 ,21 Bluetooth‬‬
‫התקן ‪19 WLAN‬‬
‫התקן ‪22 ,21 WWAN‬‬
‫התקנים בחדות גבוהה‪ ,‬חיבור ‪34‬‬
‫ו‬
‫וידאו‬
‫‪31‬‬
‫ח‬
‫חיבור ‪ WLAN‬בחברה ‪22‬‬
‫חיבור ‪ WLAN‬ציבורי ‪22‬‬
‫חריצים‬
‫כבל אבטחה ‪6‬‬
‫כרטיס ‪6 SIM‬‬
‫כרטיס חכם ‪6‬‬
‫חריץ כבל אבטחה‪ ,‬זיהוי ‪6‬‬
‫חריץ כרטיס חכם ‪6‬‬
‫חריץ לכרטיס ‪ ,SIM‬זיהוי ‪6‬‬
‫ט‬
‫טביעות אצבע‪ ,‬רישום‬
‫לחצן ימני של מוט ההצבעה ‪8‬‬
‫לחצן שמאלי של לוח המגע ‪8‬‬
‫לחצן שמאלי של מוט ההצבעה ‪8‬‬
‫צד ימין של לוח המגע ‪8‬‬
‫‪52‬‬
‫י‬
‫יציאה לצג חיצוני‬
‫יציאות‬
‫‪5 Dual-Mode DisplayPort‬‬
‫‪34 Miracast‬‬
‫‪5 USB 3.x‬‬
‫‪ USB 3.x‬לטעינה ‪6‬‬
‫‪ USB Type-C‬לטעינה ‪5‬‬
‫‪32 VGA‬‬
‫צג חיצוני ‪32 ,6‬‬
‫יציאת ‪ ,USB 3.x‬זיהוי ‪5‬‬
‫יציאת ‪ USB 3.x‬לטעינה‪ ,‬זיהוי ‪6‬‬
‫יציאת ‪ USB Type-C‬לטעינה‪ ,‬זיהוי‬
‫יציאת ‪ ,VGA‬חיבור ‪32‬‬
‫‪32 ,6‬‬
‫‪5‬‬
‫כ‬
‫כיבוי ‪35‬‬
‫כיבוי המחשב ‪35‬‬
‫כרטיס ‪SIM‬‬
‫הכנסה ‪19‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪36‬‬
‫ל‬
‫לוח מגע‬
‫לחצנים ‪8‬‬
‫שימוש ‪25‬‬
‫לוח מקשים‬
‫מספרי משובץ ‪14‬‬
‫מספרי משולב ‪15‬‬
‫לוח מקשים מספרי משובץ‪ ,‬זיהוי ‪14‬‬
‫לוח מקשים מספרי משולב‪ ,‬זיהוי ‪28 ,15‬‬
‫לחצן אלחוט ‪21‬‬
‫לחצן הפעלה ‪35‬‬
‫לחצן הפעלה‪ ,‬זיהוי ‪12‬‬
‫לחצנים‬
‫הפעלה ‪35 ,12‬‬
‫מ‬
‫מדיה ניתנת לכתיבה ‪36‬‬
‫מדיה ניתנת לקריאה ‪36‬‬
‫מדיה של כונן ‪36‬‬
‫מדיית‬
‫שחזור ‪62‬‬
‫מדיית השחזור של ‪HP Recovery‬‬
‫יצירה ‪59‬‬
‫מדיית שחזור‬
‫יצירה ‪59‬‬
‫יצירה באמצעות ‪HP Recovery‬‬
‫‪60 Manager‬‬
‫מוט הצבעה ‪8‬‬
‫מחבר‪ ,‬מתח ‪6‬‬
‫מחבר מתח‪ ,‬זיהוי ‪6‬‬
‫מחבר עגינה‪ ,‬זיהוי ‪17 ,6‬‬
‫מחוות בלוח המגע ובמסך המגע‬
‫הקשה ‪25‬‬
‫צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל‬
‫התצוגה ‪25‬‬
‫מחוות גלילה בשתי אצבעות בלוח המגע‬
‫‪26‬‬
‫מחוות החלקה באצבע אחת בלוח המגע‬
‫‪27‬‬
‫מחוות החלקה בשתי אצבעות בלוח‬
‫המגע ‪27‬‬
‫מחוות הקשה בארבע אצבעות בלוח‬
‫המגע ‪26‬‬
‫מחוות הקשה בלוח המגע ובמסך המגע‬
‫‪25‬‬
‫מחוות הקשה בשתי אצבעות בלוח‬
‫המגע ‪26‬‬
‫מחוות לוח המגע‬
‫גלילה בשתי אצבעות ‪26‬‬
‫החלקה בשלוש אצבעות ‪27‬‬
‫הקשה בארבע אצבעות ‪26‬‬
‫הקשה בשתי אצבעות ‪26‬‬
‫מחוות מסך מגע‬
‫החלקת אצבע אחת ‪27‬‬
‫אינדקס‬
‫‪73‬‬
‫מחיצה של ‪HP Recovery‬‬
‫הסרה ‪63‬‬
‫שחזור ‪62‬‬
‫מחיצת שחזור‬
‫הסרה ‪63‬‬
‫מידע אודות הסוללה‪ ,‬איתור ‪38‬‬
‫מידע תקינה‬
‫תוויות אישור אלחוט ‪19‬‬
‫תווית תקינה ‪19‬‬
‫מיקרופון‪ ,‬חיבור ‪30‬‬
‫מיקרופונים פנימיים‪ ,‬זיהוי ‪7‬‬
‫מספר סידורי ‪18‬‬
‫מספר סידורי‪ ,‬מחשב ‪18‬‬
‫מערכת לא מגיבה ‪35‬‬
‫מצבים של חיסכון בצריכת חשמל ‪36‬‬
‫מצלמת אינטרנט ‪7‬‬
‫שימוש ‪30‬‬
‫מצלמת אינטרנט‪ ,‬זיהוי ‪7‬‬
‫מקור מתח חשמל חיצוני‪ ,‬שימוש ‪41‬‬
‫מקלדת ועכבר אופציונלי‬
‫שימוש ‪27‬‬
‫מקש ‪ ,esc‬זיהוי ‪15 ,14‬‬
‫מקש ‪ ,fn‬זיהוי ‪15 ,14‬‬
‫מקש ‪ ,num lk‬זיהוי ‪28‬‬
‫מקש ‪ ,Windows‬זיהוי ‪15 ,14‬‬
‫מקש אלחוט ‪21‬‬
‫מקש השתקת המיקרופון‪ ,‬זיהוי ‪16‬‬
‫מקש יישומי ‪ ,Windows‬זיהוי ‪14‬‬
‫מקשים‬
‫‪15 ,14 esc‬‬
‫‪15 ,14 fn‬‬
‫יישום ‪14 Windows‬‬
‫מקש ‪15 ,14 Windows‬‬
‫פונקציה ‪15 ,14‬‬
‫מקשים חמים‬
‫שימוש ‪15‬‬
‫מקשים תפקודיים‬
‫‪( Sleep‬שינה) ‪16‬‬
‫השתקת מיקרופון ‪16‬‬
‫מעבר בין תמונות מסך ‪16‬‬
‫מקשי פונקציה‬
‫זיהוי ‪15 ,14‬‬
‫מקש מצב טיסה ‪21‬‬
‫משאבי ‪2 HP‬‬
‫מתג‪ ,‬הפעלה ‪35‬‬
‫מתג הפעלה ‪35‬‬
‫מתח כניסה ‪70‬‬
‫מתח סוללה ‪37‬‬
‫‪74‬‬
‫אינדקס‬
‫נ‬
‫נגישות ‪72‬‬
‫נוריות‬
‫‪11 ,9 caps lock‬‬
‫‪10 ,9 num lk‬‬
‫‪( RJ-45‬רשת) ‪5‬‬
‫אלחוט ‪17 ,10 ,9‬‬
‫הפעלה ‪17 ,9‬‬
‫השתקת מיקרופון ‪10 ,9‬‬
‫כונן ‪18‬‬
‫לוח מגע ‪11 ,9‬‬
‫מצלמת אינטרנט ‪7‬‬
‫מתח ‪10‬‬
‫סוללה ‪18‬‬
‫פרטיות ‪10 ,9‬‬
‫נוריות ‪( RJ-45‬רשת ‪),‬זיהוי ‪5‬‬
‫נוריות הפעלה ‪17 ,10 ,9‬‬
‫נורית ‪ ,caps lock‬זיהוי ‪11 ,9‬‬
‫נורית ‪10 ,9 num lk‬‬
‫נורית אלחוט ‪21 ,17 ,10 ,9‬‬
‫נורית הכונן ‪18‬‬
‫נורית הסוללה ‪18‬‬
‫נורית השתקת המיקרופון‪ ,‬זיהוי ‪9‬‬
‫נורית השתקת מיקרופון‪ ,‬זיהוי ‪10‬‬
‫נורית לוח המגע‪ ,‬זיהוי ‪11 ,9‬‬
‫נורית מצלמת אינטרנט‪ ,‬זיהוי ‪7‬‬
‫נורית מצלמת אינטרנט משולבת‪ ,‬זיהוי‬
‫נורית פרטיות ‪10 ,9‬‬
‫ניקוי המחשב ‪56‬‬
‫נסיעה עם המחשב ‪57 ,19‬‬
‫נקודה לשחזור המערכת‬
‫יצירה ‪60‬‬
‫נקודה לשחזור המערכת‪ ,‬יצירה ‪59‬‬
‫ס‬
‫סביבת הפעלה‬
‫סדר אתחול‬
‫שינוי ‪63‬‬
‫סוללה‬
‫החלפה ‪40‬‬
‫הצגת כמות הטעינה שנותרה‬
‫השלכה ‪40‬‬
‫פריקה ‪38‬‬
‫רמות סוללה חלשה ‪39‬‬
‫שימור מתח ‪39‬‬
‫סיסמאות‬
‫מנהל מערכת ‪43‬‬
‫מנהל מערכת של ‪43 BIOS‬‬
‫משתמש ‪43‬‬
‫‪70‬‬
‫‪38‬‬
‫סיסמת ‪( Automatic DriveLock‬נעילת‬
‫כונן אוטומטית)‬
‫הזנה ‪48‬‬
‫סיסמת ‪DriveLock‬‬
‫הגדרה ‪49‬‬
‫הזנה ‪51‬‬
‫שינוי ‪52‬‬
‫סיסמת ‪ DriveLock‬של מנהל‬
‫שינוי ‪52‬‬
‫סיסמת מנהל המערכת ‪43‬‬
‫סיסמת משתמש ‪43‬‬
‫ע‬
‫עדכוני תוכנה‪ ,‬התקנה ‪53‬‬
‫עדכון תוכניות ומנהלי התקן ‪56‬‬
‫פ‬
‫פקדי אלחוט‬
‫לחצן ‪21‬‬
‫מערכת הפעלה ‪21‬‬
‫פריקת חשמל סטטי ‪71‬‬
‫פתחי אוורור‪ ,‬זיהוי ‪17 ,6‬‬
‫‪7‬‬
‫ק‬
‫קורא טביעות אצבע ‪54‬‬
‫קורא טביעות אצבע‪ ,‬זיהוי ‪13‬‬
‫קורא כרטיסי זיכרון‪ ,‬זיהוי ‪5‬‬
‫ר‬
‫רכיבים‬
‫חזית ‪17‬‬
‫רכיבי התצוגה ‪7‬‬
‫רכיבים בחלק העליון ‪8‬‬
‫רכיבים בחלק התחתון ‪17‬‬
‫רכיבים בצד ימין ‪5‬‬
‫רכיבים בצד שמאל ‪6‬‬
‫רכיבים בחלק התחתון ‪19‬‬
‫רמקולים‬
‫חיבור ‪30‬‬
‫רמקולים‪ ,‬זיהוי ‪12‬‬
‫רמת סוללה חלשה ‪39‬‬
‫רמת סוללה חלשה במיוחד ‪36‬‬
‫רשת אלחוטית (‪)WLAN‬‬
‫חיבור ‪22‬‬
‫חיבור ‪ WLAN‬בחברה ‪22‬‬
‫חיבור ‪ WLAN‬ציבורי ‪22‬‬
‫טווח פונקציונלי ‪22‬‬
‫ש‬
‫שחזור‬
‫‪HP Recovery Manager‬‬
‫‪61‬‬
‫אפשרויות ‪60‬‬
‫הפעלה ‪62‬‬
‫כונן ‪62 USB flash‬‬
‫מערכת ‪61‬‬
‫שימוש ב‪60 HP Recovery media-‬‬
‫תקליטורים ‪60‬‬
‫תקליטורים נתמכים ‪60‬‬
‫שחזור המערכת המקורית ‪61‬‬
‫שחזור מערכת ‪61‬‬
‫שחזור תמונה ממוזערת ‪62‬‬
‫שימור‪ ,‬מתח ‪39‬‬
‫שימוש‬
‫מצבים של חיסכון בצריכת חשמל ‪36‬‬
‫מקור מתח חשמל חיצוני ‪41‬‬
‫שימוש בהגדרות שמע ‪31‬‬
‫שימוש בלוח המגע ‪25‬‬
‫שימוש בלוח המקשים המספרי המשולב‬
‫‪28‬‬
‫שימוש במקלדת ובעכבר אופציונלי ‪27‬‬
‫שיתוף בנגיעה ‪29‬‬
‫שליחת המחשב ‪57‬‬
‫שם ומספר מוצר‪ ,‬מחשב ‪18‬‬
‫שמע ‪31‬‬
‫שקע ‪( RJ-45‬רשת ‪),‬זיהוי ‪5‬‬
‫שקעים‬
‫‪( RJ-45‬רשת) ‪5‬‬
‫רשת ‪5‬‬
‫שקע משולב של יציאת שמע‬
‫(אוזניות‪)/‬כניסת שמע (מיקרופון)‬
‫‪5‬‬
‫שקע משולב יציאת שמע (אוזניות‪)/‬כניסת‬
‫שמע (מיקרופון ‪),‬זיהוי ‪5‬‬
‫שקע רשת‪ ,‬זיהוי ‪5‬‬
‫ת‬
‫תוויות‬
‫‪19 Bluetooth‬‬
‫‪19 WLAN‬‬
‫אישור אלחוט ‪19‬‬
‫מספר סידורי ‪18‬‬
‫שירות ‪18‬‬
‫תקינה ‪19‬‬
‫תוויות שירות‪ ,‬איתור ‪18‬‬
‫תווית ‪19 Bluetooth‬‬
‫תווית ‪19 WLAN‬‬
‫תווית אישור אלחוט ‪19‬‬
‫תוכנה‬
‫‪( Disk Cleanup‬ניקוי הדיסק) ‪55‬‬
‫‪( Disk Defragmenter‬מאחה‬
‫הדיסק) ‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪HP 3D DriveGuard‬‬
‫‪29 sMedio‬‬
‫אנטי‪-‬וירוס ‪52‬‬
‫חומת אש ‪52‬‬
‫תוכנית שירות להתקנה‬
‫ניווט ובחירה ‪64‬‬
‫שחזור הגדרות היצרן ‪64‬‬
‫תוכנת ‪( Disk Cleanup‬ניקוי הדיסק) ‪55‬‬
‫תוכנת ‪( Disk Defragmenter‬מאחה‬
‫הדיסק) ‪55‬‬
‫תוכנת אנטי‪-‬וירוס ‪52‬‬
‫תוכנת חומת אש ‪52‬‬
‫תחזוקה‬
‫‪( Disk Cleanup‬ניקוי הדיסק) ‪55‬‬
‫‪( Disk Defragmenter‬מאחה‬
‫הדיסק) ‪55‬‬
‫‪55 HP 3D DriveGuard‬‬
‫עדכון תוכניות ומנהלי התקן ‪56‬‬
‫תחזוקת המחשב ‪56‬‬
‫תמונה ממוזערת‪ ,‬יצירה ‪61‬‬
‫תמונת מסך‪ ,‬מעבר ‪16‬‬
‫תמונת תצוגה‪ ,‬מעבר ‪16‬‬
‫תמיכה בהתקני ‪ USB‬מדור קודם ‪64‬‬
‫תמיכה בהתקנים מדור קודם‪64 USB ,‬‬
‫תקליטורי‬
‫שחזור ‪62‬‬
‫תקליטורים נתמכים‪ ,‬שחזור ‪60‬‬
‫‪A‬‬
‫‪46 Automatic Drivelock‬‬
‫‪Automatic DriveLock‬‬
‫הפעלה ‪46‬‬
‫השבתה ‪47‬‬
‫‪B‬‬
‫‪BIOS‬‬
‫הורדת עדכון ‪65‬‬
‫עדכון ‪65‬‬
‫קביעת גרסה ‪65‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Computer Setup‬‬
‫ניווט ובחירה ‪64‬‬
‫סיסמת מנהל מערכת של ‪43 BIOS‬‬
‫שחזור הגדרות היצרן ‪64‬‬
‫‪Dual-Mode DisplayPort‬‬
‫זיהוי ‪5‬‬
‫‪G‬‬
‫‪23 GPS‬‬
‫‪H‬‬
‫‪( Hibernation‬מצב שינה)‬
‫יציאה ‪36‬‬
‫כניסה ‪36‬‬
‫‪55 HP 3D DriveGuard‬‬
‫‪53 HP Client Security‬‬
‫‪35 HP Fast Charge‬‬
‫‪23 HP Mobile Connect‬‬
‫‪)UEFI( HP PC Hardware Diagnostics‬‬
‫שימוש ‪68‬‬
‫‪HP Recovery Manager‬‬
‫הפעלה ‪62‬‬
‫תיקון בעיות אתחול ‪63‬‬
‫‪HP Recovery media‬‬
‫שחזור ‪62‬‬
‫‪53 HP Touchpoint Manager‬‬
‫‪M‬‬
‫‪34 Miracast‬‬
‫‪N‬‬
‫‪29 NFC‬‬
‫‪S‬‬
‫‪( Sleep‬שינה)‬
‫יציאה ‪36‬‬
‫כניסה ‪36‬‬
‫‪Sure Start‬‬
‫שימוש ‪67‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Windows‬‬
‫נקודה לשחזור המערכת ‪60 ,59‬‬
‫‪Windows Hello‬‬
‫שימוש ‪52‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DriveLock‬‬
‫הפעלה ‪49‬‬
‫השבתה ‪50‬‬
‫תיאור ‪48‬‬
‫אינדקס‬
‫‪75‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising