HP | ZBook 17 G5 Mobile Workstation | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation Käyttöopas

HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation Käyttöopas
Käyttöopas
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n
tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä.
Intel, Celeron ja Pentium ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Windows on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Ensimmäinen painos: toukokuu 2018
Oppaan osanumero: L21786-351
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote
kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat
täyden hyvityksen myyjän hyvityskäytännön
mukaan.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmät
voivat tarvita päivitettyjä ja/tai erikseen
hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai
BIOS-päivityksiä, jotta ne voivat hyödyntää
Windowsin kaikkia toimintoja. Windows 10
päivitetään automaattisesti, ja automaattinen
päivitys on aina käytössä. Internetpalveluntarjoajamaksuja saatetaan soveltaa
päivityksiin kuluvalta ajalta. Katso kohta
http://www.microsoft.com.
Saat uusimmat käyttöoppaat siirtymällä
osoitteeseen http://www.hp.com/support ja
etsimällä tuotteesi ohjeiden mukaan. Valitse
sitten Käyttöoppaat.
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää
täydellisen hyvityksen tietokoneen hinnasta,
ota yhteyttä myyjään.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää
lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla
ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla tietokoneen viereen (valinnaista)
tulostinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, mattoa, vaatetta tai muuta vastaavaa pehmeää
esinettä. Älä päästä verkkovirtalaitetta kosketukseen ihon tai tyynyn, maton, vaatteen tai muun vastaavan
pehmeän pinnan kanssa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä
informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa määritetyt käyttäjälle
soveltuvien pintalämpötilarajojen määräykset.
iii
iv
Turvallisuusohjeet
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä tuotteissa)
TÄRKEÄÄ: Tiettyjen tietokonemallien kokoonpanoon on määritetty sarjan Intel® Pentium® N35xx/N37xx tai
sarjan Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx suoritin ja Windows®-käyttöjärjestelmä. Jos tietokoneesi
kokoonpano on edellä kuvatun mukainen, älä vaihda msconfig.exe-tiedostossa suorittimen
kokoonpanoasetukseksi neljän tai kahden suorittimen sijaan yhtä suoritinta. Jos teet niin, tietokoneesi ei
käynnisty uudelleen. Tällöin sinun on suoritettava tehdasasetusten palauttaminen, jotta voit palauttaa
alkuperäiset asetukset.
v
vi
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä tuotteissa)
Sisällysluettelo
1 Tervetuloa .................................................................................................................................................... 1
Tietojen etsiminen ................................................................................................................................................. 2
2 Osat ............................................................................................................................................................. 4
Laitteiden etsiminen .............................................................................................................................................. 4
Ohjelmistojen etsiminen ........................................................................................................................................ 4
Oikealla sivulla olevat osat .................................................................................................................................... 5
Vasemmalla sivulla olevat osat ............................................................................................................................. 7
Näyttö .................................................................................................................................................................... 8
Näppäimistö ........................................................................................................................................................... 9
TouchPad ............................................................................................................................................. 9
Merkkivalot ........................................................................................................................................ 11
Painikkeet, kaiuttimet ja sormenjälkitunnistin ................................................................................ 13
Erikoisnäppäimet .............................................................................................................................. 14
Toimintonäppäimet ........................................................................................................................... 15
Pikanäppäimet (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................................................ 17
Pohjassa olevat osat ............................................................................................................................................ 18
Kansi ..................................................................................................................................................................... 19
Takana olevat osat ............................................................................................................................................... 20
Tarrat .................................................................................................................................................................... 21
SIM-kortin asettaminen (vain tietyissä tuotteissa) ............................................................................................ 23
3 Verkkoyhteydet ........................................................................................................................................... 24
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon .......................................................................................... 24
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen .............................................................................. 24
Langattoman yhteyden painike ...................................................................................... 24
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot ............................................................................ 24
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon .................................................................................... 25
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ...................................... 25
HP Mobile Connect Pron käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................... 26
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 26
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................. 26
Bluetooth-laitteiden liittäminen .................................................................................... 27
NFC:n käyttäminen tietojen jakamiseen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................ 27
Jakaminen ....................................................................................................................... 27
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon ................................................................................................. 28
vii
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) (vain tietyissä tuotteissa) ..................................... 28
HP LAN-Wireless Protection -ominaisuuden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................... 29
HP LAN-Wireless Protection -ominaisuuden ottaminen käyttöön ja
mukauttaminen .............................................................................................................. 29
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Pass Through -toiminnon avulla (vain tietyt
tuotteet) ............................................................................................................................................................... 29
MAC Address Pass Through -toiminnon mukauttaminen ................................................................. 29
4 Näytössä liikkuminen .................................................................................................................................. 31
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen ................................................................................. 31
Napautus ........................................................................................................................................... 31
Puristuszoomaus kahdella sormella ................................................................................................ 32
Kahden sormen liu'utus (vain kosketusalusta) ................................................................................. 32
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................. 32
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................... 33
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta) ................................................................................ 33
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö) ............................................................................. 34
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen .............................................................................................. 34
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa) ...................................................................................... 34
5 Viihdeominaisuudet ..................................................................................................................................... 35
Kameran käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ............................................................................................... 35
Äänen käyttäminen ............................................................................................................................................. 35
Kaiuttimien kytkeminen .................................................................................................................... 35
Kuulokkeiden kytkeminen ................................................................................................................. 35
Kuulokemikrofonien kytkeminen ...................................................................................................... 36
Ääniasetusten käyttäminen .............................................................................................................. 36
Videotoiminnon käyttäminen .............................................................................................................................. 36
Thunderbolt-laitteen liittäminen USB Type-C -kaapelilla (vain tietyt tuotteet) ............................. 36
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa) ................................. 37
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen ................................................................... 38
Langallisten näyttöjen etsiminen ja yhdistäminen MultiStream Transport -tekniikan avulla ........ 38
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on AMD- tai Nvidia-näytönohjain (ja valinnainen
keskitin) ........................................................................................................................... 39
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja valinnainen keskitin) ....... 39
Yhdistä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja sisäänrakennettu
keskitin) ........................................................................................................................... 40
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 40
Intel WiDi -sertifioitujen näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain Intel-tuotteissa) ....................... 40
Tiedonsiirron käyttö ............................................................................................................................................ 41
viii
Laitteiden liittäminen USB Type-C -porttiin (vain tietyt tuotteet) ................................................... 41
6 Virranhallinta .............................................................................................................................................. 42
Lepo- ja horrostilan käyttäminen ....................................................................................................................... 42
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta ...................................................... 42
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa) .......................... 43
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen) ................................................................................ 43
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen ................................................................................ 44
Käyttö akkuvirralla .............................................................................................................................................. 44
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 44
Akun varauksen näyttäminen ........................................................................................................... 45
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 45
Akun virran säästäminen .................................................................................................................. 45
Akun heikon varaustason tunnistaminen ......................................................................................... 45
Akun heikon varaustason korjaaminen ............................................................................................ 46
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä ... 46
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä ..... 46
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa
horrostilasta ................................................................................................................... 46
Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku ................................................................................................ 46
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun poistaminen ...................................................... 46
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun säilyttäminen ................................. 47
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun hävittäminen .................................. 48
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä ................................................................................................................. 48
7 Tietoturva ................................................................................................................................................... 50
Tietokoneen suojaaminen ................................................................................................................................... 50
Salasanojen käyttäminen .................................................................................................................................... 51
Salasanojen määrittäminen Windowsissa ........................................................................................ 51
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa ....................................................... 52
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta ................................................................................. 52
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen ......................................................... 54
DriveLock-tietoturva-asetusten käyttäminen ................................................................................. 54
Automaattisen DriveLock-toiminnon valitseminen (vain tietyissä tuotteissa) ............. 54
Automaattisen DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ......................... 54
Automaattisen DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä ...................... 55
Automaattisen DriveLock-salasanan antaminen ........................................ 56
Manuaalisen DriveLock-toiminnon valitseminen ........................................................... 56
DriveLock-pääkäyttäjän salasanan määrittäminen .................................... 56
ix
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ja DriveLock-käyttäjän salasanan
asettaminen .................................................................................................................... 57
DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä .................................................................. 57
DriveLock-salasanan antaminen .................................................................................... 58
DriveLock-salasanan vaihtaminen ................................................................................. 58
Windows Hello (vain valitut tuotteet) ................................................................................................................. 58
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen .............................................................................................................. 59
Palomuuriohjelmiston käyttäminen ................................................................................................................... 59
Ohjelmistopäivitysten asentaminen ................................................................................................................... 59
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................................................ 60
HP Managed Servicesin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ....................................................................... 60
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 60
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ...................................................................... 60
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen .......................................................................................... 61
8 Kunnossapito .............................................................................................................................................. 62
Suorituskyvyn parantaminen .............................................................................................................................. 62
Levyn eheytyksen käyttäminen ........................................................................................................ 62
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen .................................................................................... 62
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 63
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen ....................................................................... 63
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen ................................................................................................................. 63
Tietokoneen puhdistaminen ............................................................................................................................... 63
Puhdistustoimenpiteet ..................................................................................................................... 64
Näytön puhdistaminen ................................................................................................... 64
Sivujen tai kannen puhdistaminen ................................................................................. 64
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa) .......... 64
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla ..................................................................................... 64
9 Varmuuskopiointi ja palautus ....................................................................................................................... 66
Windows-työkalujen käyttäminen ...................................................................................................................... 66
HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................................... 66
HP Recovery Managerin käyttäminen palautustietovälineen luomiseen ........................................ 67
Ennen aloittamista .......................................................................................................... 67
Palautustietovälineiden luominen ................................................................................. 67
HP Cloud Recovery Download Tool -työkalun käyttäminen palautustietovälineen luomiseksi ..... 68
Palauttaminen ..................................................................................................................................................... 68
Palauttaminen, nollaaminen ja päivittäminen Windows-työkaluilla .............................................. 68
Palauttaminen HP Recovery Managerilla HP Recovery -osiolla ....................................................... 68
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla ................................................................................ 69
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyt tuotteet) ..................................................... 69
x
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineiden avulla ........................................................................ 70
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen ......................................................................... 70
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) ............................................................ 70
10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start ............................................................................................... 72
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen ..................................................................................................... 72
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen ............................................................................. 72
Computer Setup (BIOS) -apuohjelman käyttö USB-näppäimistöllä tai USB-hiirellä ..... 72
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa ..................................... 72
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen ................................................... 73
BIOSin päivittäminen ......................................................................................................................... 73
BIOS-version määrittäminen .......................................................................................... 74
BIOS-päivityksen lataaminen ......................................................................................... 74
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella ..................................................................... 75
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita) ................................................................................................... 75
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet) ............................................................................................ 75
11 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen .............................................................................. 77
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen .................................................................. 77
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen ....................................................................... 77
Uusimman HP PC Hardware Diagnostics Windows -version lataaminen ...................... 78
HP Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla
(vain tietyt tuotteet) ....................................................................................................... 78
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin asentaminen .................................................................... 78
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen ......................................................................... 78
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käynnistäminen .................................................. 79
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-asemaan ................................. 79
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen ........ 79
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai
numerolla (vain tietyt tuotteet) ...................................................................................... 79
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten käyttäminen (vain tietyt tuotteet) ............................... 80
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen ............................................ 80
Uusimman Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -version lataaminen ................ 80
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen
nimellä tai numerolla ...................................................................................................... 80
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten mukauttaminen ......................................... 80
12 Teknisiä tietoja .......................................................................................................................................... 82
Virransyöttö ......................................................................................................................................................... 82
Käyttöympäristö .................................................................................................................................................. 83
xi
13 Staattisen sähkön purkaus ......................................................................................................................... 84
14 Esteettömyys ............................................................................................................................................ 85
Tuetut avustavat teknologiat .............................................................................................................................. 85
Yhteyden ottaminen tukeen ................................................................................................................................ 85
Hakemisto ...................................................................................................................................................... 86
xii
1
Tervetuloa
Suosittelemme tekemään seuraavat toimet tietokoneen käyttöönoton ja rekisteröinnin jälkeen, jotta saat
parhaan mahdollisen hyödyn fiksusta sijoituksestasi:
●
VIHJE:
Voit palata avoimesta sovelluksesta tai Windowsin työpöydältä tietokoneen aloitusnäyttöön
nopeasti painamalla näppäimistön Windows-näppäintä
. Painamalla Windows-näppäintä
uudelleen palaat edelliseen näyttöön.
●
Muodosta yhteys Internetiin – Määritä langallinen tai langaton verkkoyhteys Internet-yhteyttä varten.
Lisätietoja on kohdassa Verkkoyhteydet sivulla 24.
●
Päivitä virustorjuntaohjelmisto – Suojaa tietokonettasi virusten aiheuttamilta vahingoilta. Ohjelmisto
on asennettu tietokoneeseen valmiiksi. Lisätietoja on kohdassa Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
sivulla 59.
●
Tutustu tietokoneeseen – Perehdy tietokoneen ominaisuuksiin. Lisätietoja on kohdissa Osat
sivulla 4 ja Näytössä liikkuminen sivulla 31.
●
Etsi asennetut ohjelmat – Tutustu tietokoneeseen asennettujen ohjelmien luetteloon:
Valitse Käynnistä-painike.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Sovellukset ja toiminnot.
●
Varmuuskopioi kiintolevysi luomalla palautuslevyt tai palautusmuistitikku. Katso kohta
Varmuuskopiointi ja palautus sivulla 66.
1
Tietojen etsiminen
Tässä taulukossa kerrotaan, mistä löydät resursseja, joista saat tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon muuta.
Resurssi
Sisältö
Asennusohjeet
●
Tietokoneen asennuksen ja toimintojen yleiskatsaus
HP:n tuki
●
Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa
Jos tarvitset HP-tukea, siirry osoitteeseen
http://www.hp.com/support.
●
Katso tuen puhelinnumero
●
Varaosavideot (vain tietyt tuotteet)
●
Ylläpito- ja huolto-oppaat
●
Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas
●
Työaseman oikea sijoittaminen
Voit avata oppaan seuraavasti:
●
Työskentelyasentoon ja työtapoihin liittyviä ohjeita, joiden avulla
voit parantaa käyttömukavuutta ja vähentää vahinkojen riskiä
●
Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja
●
Tärkeitä viranomaisten ilmoituksia, muun muassa akun
asianmukaiset hävitysohjeet tarvittaessa.
●
Tähän tietokoneeseen liittyviä takuutietoja
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
– tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
TAI
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ergo.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusja ympäristöohjeet
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
TAI
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Rajoitettu takuu*
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
TAI
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
TAI
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
*Löydät HP:n rajoitetun takuun tuotteella olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa olevalta CD/DVD-levyltä. Joissakin
maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painetussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei omassa maassasi tai
alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää painetun kopion osoitteesta http://www.hp.com/go/orderdocuments. Tyynenmeren
2
Luku 1 Tervetuloa
Resurssi
Sisältö
Aasian alueella ostettujen tuotteiden tapauksessa voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.
Tietojen etsiminen
3
2
Osat
Tietokoneesi osat ovat korkealuokkaisia. Tässä luvussa on tietoja tietokoneen osista, niiden sijainnista ja
toiminnasta.
Laitteiden etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut laitteet seuraavasti:
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus.
Näyttöön tulee luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Löydät järjestelmän laitteistokomponenttien tiedot ja BIOS-versionumeron painamalla näppäinyhdistelmää
fn+esc (vain tietyissä tuotteissa).
Ohjelmistojen etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut ohjelmistot seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike.
– tai –
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Sovellukset ja toiminnot.
4
Luku 2 Osat
Oikealla sivulla olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
Optinen asema (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneen mallin mukaan asema joko vain lukee optisia levyjä
tai vaihtoehtoisesti sekä lukee että kirjoittaa optisten levyjen
tietoja.
(2)
Optisen aseman avauspainike (vain tietyissä
tuotteissa)
Avaa optisen aseman levykelkan.
(3)
Äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon
(mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
Tähän voidaan kytkeä valinnaiset vahvistimeen kytketyt
stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet tai television
äänijohto. Liitäntään voidaan kytkeä myös kuulokemikrofoni.
Liitäntä ei tue valinnaisia erillisiä mikrofoneja.
VAROITUS! Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuustietoja on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet -oppaassa.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HPohjeet.
‒ tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite,
tietokoneen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
(4)
HDMI-portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen video- tai äänilaite,
esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, jokin muu yhteensopiva
digitaali- tai äänilaite tai nopea High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) -laite.
(5)
Kaksitilainen DisplayPort-portti
Tähän voidaan kytkeä lisävarusteena saatava digitaalinen
näyttölaite, kuten suorituskykyinen näyttö tai projektori.
(6)
HP Sleep and Charge -toiminnolla varustettu ja
Thunderbolt-porttina toimiva USB Type-C virtaliitinportti
Liittää verkkovirtalaitteen, jossa on USB Type-C -liitin, antaa
tietokoneelle virtaa ja tarpeen mukaan lataa tietokoneen akun.
– tai –
Yhdistää ja lataa useimmat USB Type-C -liittimellä varustetut
USB-laitteet, esim. matkapuhelin, kamera, toimintojen seuranta
tai älykello ja tarjoaa nopeaa tiedonsiirtoa.
Oikealla sivulla olevat osat
5
Osa
Kuvaus
– tai –
Yhdistää USB Type-C -liittimellä varustetun näyttölaitteen
tarjoten DisplayPort-lähdön.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi saattaa myös tukea Thunderbolttelakointiasemaa.
HUOMAUTUS: Kaapelit ja/tai sovittimet (hankittava erikseen)
voivat olla tarpeen.
(7)
Virtaliitin
Tähän voidaan kytkeä verkkovirtalaite.
(8)
Akun merkkivalo
Kun verkkovirtalähde on kytketty:
●
Valkoinen: akun varaus on yli 90 prosenttia.
●
Keltainen: akun varaus on 0–90 prosenttia.
●
Valo ei pala: akku ei lataudu.
Kun verkkovirtalähde on irrotettu (akku ei lataudu):
6
Luku 2 Osat
●
Vilkkuva keltainen: akun varaustaso on heikko. Kun akun
varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti.
●
Valo ei pala: akku ei lataudu.
Vasemmalla sivulla olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka
Tähän voidaan kytkeä tietokoneen valinnainen lukitusvaijeri.
HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa
tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei
välttämättä riitä estämään niitä.
(2)
RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä) / tilan
merkkivalot
Tähän voidaan kytkeä verkkokaapeli.
●
Vihreä (vasen): verkkoyhteys on muodostettu.
●
Keltainen (oikea): verkossa on toimintaa.
(3)
HP Sleep and Charge -toiminnolla varustettu
USB SuperSpeed -portti
Yhdistää USB-laitteen, esim. matkapuhelin, kamera, toimintojen
seuranta tai älykello, lataa useimmat laitteet silloinkin kun
tietokoneesta on sammutettu virta ja tarjoaa nopeaa
tiedonsiirtoa.
(4)
USB SuperSpeed -portit (2)
Yhdistää USB-laitteen, kuten matkapuhelimen, kameran,
aktiivisuusmittarin tai älykellon, ja tarjoaa nopeaa tiedonsiirtoa.
(5)
Muistikortin lukulaite
Lukee valinnaisia muistikortteja, joiden avulla on mahdollista
tallentaa, hallita, jakaa tai käyttää tietoja.
Aseta kortti paikalleen seuraavasti:
1.
Pidä korttia nimiöpuoli ylöspäin niin, että kortin liittimet
ovat tietokonetta kohti.
2.
Aseta kortti muistikortin lukulaitteeseen ja paina kortti
laitteen sisään niin, että se on tukevasti paikallaan.
Poista kortti seuraavasti:
▲
(6)
Älykortin lukulaite
Paina korttia ja vedä se tämän jälkeen ulos
muistikortinlukijasta.
Tukee valinnaisia älykortteja.
Vasemmalla sivulla olevat osat
7
Näyttö
HUOMAUTUS:
Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten tietokonettasi.
Osa
Kuvaus
(1)
WLAN-antennit*
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN).
(2)
WWAN-antennit*
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa suuralueverkoissa (WWAN).
(3)
Sisäiset mikrofonit
Tallentavat ääntä.
(4)
Kameran merkkivalo(t)
Valo palaa: vähintään yksi kamera on käytössä.
(5)
Kamera(t)
Mahdollistaa videokeskustelut sekä videoiden ja valokuvien
tallentamisen. Kameran käyttäminen, katso Kameran käyttäminen
(vain tietyissä tuotteissa) sivulla 35. Tietyt kamerat mahdollistavat
kirjautumisen Windowsiin kasvojen tunnistuksella salasanan sijasta.
Lisätietoja on kohdassa Windows Hello (vain valitut tuotteet)
sivulla 58.
HUOMAUTUS: Kameran toiminnot vaihtelevat kameran laitteiston
ja tuotteeseen asennetun ohjelmiston mukaan.
*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä.
Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaan omaa
maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
‒ tai –
▲
8
Luku 2 Osat
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Näppäimistö
TouchPad
Osa
Kuvaus
(1)
Paikannustappi
Siirtää näytössä näkyvää osoitinta.
(2)
Paikannustapin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren vasen painike.
(3)
Paikannustapin keskipainike
Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike.
(4)
TouchPadin käyttöalue
Lukee sormieleet ja siirtää osoitinta tai aktivoi kohteita
näytössä.
(5)
Paikannustapin keskipainike
Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike.
(6)
TouchPadin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren vasen painike.
(7)
TouchPadin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren oikea painike.
(8)
Near Field Communication (NFC) -napautusalue
ja -antenni*
Voit jakaa tietoja langattomasti, kun napautat sitä NFCyhteensopivan-laitteen kanssa.
(9)
HP DreamColor -asetukset (vain tietyissä
tuotteita)
Värimittari, joka tuo sisäisen värikalibroinnin näyttöön. Tämä
sisäänrakennettu mittalaite tarjoaa mahdollisuuden kalibroida
uudelleen DreamColor väriavaruuden esiasetuksen ilman
ulkoisen mittalaitteen käyttöä. Voit valita väriavaruuden
esiasetuksen tai käynnistää kalibrointi-työkalun, valitsemalla
Windowsin tehtäväpalkissa HP DreamColor-kuvakkeen. Tee
valinta valikossa ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Pidä tarkkaa kalibrointia varten tunnistimen
ikkuna puhtaana ja vapaana esteistä.
(10)
Paikannustapin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren oikea painike.
*Antenni ei näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennin välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä.
Näppäimistö
9
Osa
Kuvaus
Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaan omaa
maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
‒ tai –
▲
10
Luku 2 Osat
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Merkkivalot
Osa
(1)
Kuvaus
Virran merkkivalo
●
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
●
Valo vilkkuu: tietokone on lepotilassa, joka on
virransäästötila. Tietokone katkaisee näytön ja muiden
tarpeettomien komponenttien virran.
●
Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu tai tietokone on
horrostilassa. Horrostila on virransäästötila, jossa
käytetään mahdollisimman vähän virtaa.
(2)
Caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo
Valo palaa: Caps lock on käytössä ja kirjoitettu teksti muuttuu
isoiksi kirjaimiksi.
(3)
Fn lock -merkkivalo
Valo palaa: fn-näppäin on lukittu. Lisätietoja on kohdassa
Pikanäppäimet (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 17.
(4)
Mykistyksen merkkivalo
●
Valo palaa: tietokoneen ääni on mykistetty.
●
Valo ei pala: tietokoneen ääni on käytössä.
●
Valo palaa: mikrofoni ei ole käytössä.
●
Valo ei pala: mikrofoni on käytössä.
(5)
(6)
Mikrofonin mykistyksen merkkivalo
Langattoman yhteyden merkkivalo
Valo palaa: sisäinen langaton verkkolaite, esimerkiksi langaton
lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai Bluetooth®-laite, on toiminnassa.
HUOMAUTUS: Joissakin malleissa langattoman yhteyden
merkkivalo palaa keltaisena, kun kaikkien langattomien
laitteiden virta on katkaistu.
(7)
Jakamisen tai esityksen merkkivalo
Valo palaa: jakaminen on käytössä.
Näppäimistö
11
Osa
12
Kuvaus
(8)
Puheluun vastaamisen merkkivalo
Valo palaa: puheluun vastaaminen on käytössä.
(9)
Puhelun lopettamisen merkkivalo
Valo palaa: puhelun lopettaminen on käytössä.
(10)
Num lk -merkkivalo
Valo palaa: num lock (numerolukitus) on käytössä.
Luku 2 Osat
Painikkeet, kaiuttimet ja sormenjälkitunnistin
Komponentti
(1)
Kuvaus
Virtapainike
●
Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen
painamalla virtapainiketta.
●
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua horrostilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Virtapainiketta pitkään painettaessa
tallentamattomat tiedot menetetään.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä
virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta virta
painamalla virtapainiketta vähintään viisi sekuntia.
Lisätietoja virta-asetuksista saat virta-asetuksia käsittelevästä
kohdasta.
▲
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Akkumittari-kuvaketta
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
(2)
Kaiuttimet
Tuottavat äänen.
(3)
Sormenjälkitunnistin (vain tietyissä tuotteissa)
Mahdollistaa kirjautumisen Windows-käyttöjärjestelmään
salasanan sijasta sormenjäljen avulla.
Näppäimistö
13
Erikoisnäppäimet
Osa
Kuvaus
(1)
esc-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fnnäppäimen kanssa.
(2)
fn-näppäin
Käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä
painetaan yhdessä toisen näppäimen kanssa. Tällaisia
näppäinyhdistelmiä kutsutaan pikanäppäimiksi.
Katso kohta Pikanäppäimet (vain tietyissä tuotteissa)
sivulla 17.
(3)
Windows-näppäin
Avaa Käynnistä-valikon.
HUOMAUTUS: Windows-näppäimen painaminen uudelleen
sulkee Käynnistä-valikon.
(4)
Toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja.
Katso kohta Toimintonäppäimet sivulla 15.
(5)
num lk -näppäin
Ottaa upotetun numeronäppäimistön käyttöön tai poistaa sen
käytöstä, kun painiketta painetaan yhdessä fn-näppäimen
kanssa.
– tai –
Kytkee upotetun numeronäppäimistön päälle ja pois päältä
– tai –
Vaihtaa kiinteän numeronäppäimistön navigointitoimintojen ja
numeeristen toimintojen välillä.
(6)
Kiinteä numeronäppäimistö
Erillinen näppäimistö kirjainnäppäimistön oikealla puolella. Kun
num lk on painettu, kiinteää numeronäppäimistöä voidaan
käyttää ulkoisen numeronäppäimistön tapaan.
HUOMAUTUS: Jos numeronäppäimistötoiminto on aktiivinen
tietokoneen ollessa sammuksissa, toiminto otetaan uudelleen
käyttöön, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.
14
Luku 2 Osat
Toimintonäppäimet
Toimintonäppäimellä voidaan suorittaa näppäimen kuvakkeen ilmaisema toiminto. Voit tarkistaa, mitkä
näppäimet ovat tuotteessa, ks. Erikoisnäppäimet sivulla 14.
▲
Suorita toiminto pitämällä haluamaasi toimintonäppäintä alaspainettuna.
Kuvake
Kuvaus
Auttaa estämään sivullisia näkemästä näyttöä sivusta. Vähennä tai lisää kirkkautta tarvittaessa hyvin
valaistuissa tai hämärissä ympäristöissä. Kytke yksityisyysnäyttö pois päältä painamalla näppäintä
uudelleen.
HUOMAUTUS:
Jos haluat ottaa käyttöön tiukimmat suojausasetukset, paina fn+p.
Vähentää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Lisää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
HUOMAUTUS:
Poista tämä toiminto käytöstä, jos haluat säästää akkuvirtaa.
Toistaa CD-levyn edellisen raidan tai DVD- tai Blu-ray (BD) -levyn edellisen osan.
Käynnistää tai keskeyttää CD-äänilevyn, DVD-levyn tai BD-levyn toiston tai jatkaa sitä.
Toistaa CD-äänilevyn seuraavan kappaleen tai DVD- tai BD-levyn seuraavan osan.
Pysäyttää CD-, DVD- tai BD-levyn äänen tai videon toiston.
Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Mykistää mikrofonin.
Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.
Näppäimistö
15
Kuvake
Kuvaus
Ottaa langattoman toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
HUOMAUTUS:
Langaton verkko on määritettävä, ennen kuin langattoman yhteyden voi muodostaa.
Ottaa TouchPadinin käyttöön ja kytkee TouchPadin valon päälle ja pois päältä.
Siirtää näyttökuvan järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen. Jos tietokoneeseen on liitetty
esimerkiksi ulkoinen näyttö, painamalla näppäintä useita kertoja peräkkäin näyttökuva voidaan asettaa
näkymään joko tietokoneen näytössä tai ulkoisessa näytössä tai niissä molemmissa yhtä aikaa.
Käynnistää lepotilan, jolloin tiedot siirretään järjestelmämuistiin. Näytön ja järjestelmän muiden osien virta
katkeaa, jolloin säästyy sähköä. Voit poistua lepotilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Ennen kuin siirrät tietokoneen lepotilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa. Näin voit
varmistaa, että tietoja ei katoa.
Avaa nopeasti Skype for Business -kalenterin.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus edellyttää Skype® for Business- tai Lync® 2013 -sovellusta, jota käytetään
Microsoft Exchange- tai Office 365® -palvelimilla.
Kytkee näytön jakamistoiminnon päälle tai pois päältä.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus edellyttää Skype for Business- tai Lync 2013 -sovellusta, jota käytetään
Microsoft Exchange- tai Office 365 -palvelimilla.
●
Vastaa puheluun.
●
Käynnistää puhelu kahdenkeskisen keskustelun aikana.
●
Asettaa puhelun pitoon.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus edellyttää Skype for Business- tai Lync 2013 -sovellusta, jota käytetään
Microsoft Exchange- tai Office 365 -palvelimilla.
●
Lopettaa puhelun.
●
Hylkää saapuvat puhelut.
●
Lopettaa näytön jakamisen.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus edellyttää Skype for Business- tai Lync 2013 -sovellusta, jota käytetään
Microsoft Exchange- tai Office 365 -palvelimilla.
HUOMAUTUS: Toimintonäppäinominaisuus on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa tämän ominaisuuden
käytöstä painamalla ja pitämällä fn-näppäintä ja vasemmanpuoleista vaihtonäppäintä. Fn-lock-merkkivalo
syttyy. Jos haluat suorittaa toimintoja sen jälkeen, kun olet poistanut toimintonäppäinominaisuuden
käytöstä, sinun on painettava fn-näppäintä yhdessä vastaavan toimintonäppäimen kanssa.
16
Luku 2 Osat
Pikanäppäimet (vain tietyissä tuotteissa)
Pikanäppäin on fn-näppäimen ja toisen näppäimen yhdistelmä.
Voit käyttää pikanäppäimiä seuraavasti:
▲
Paina fn-näppäintä ja sen jälkeen yhtä seuraavassa taulukossa luetelluista näppäimistä.
Näppäin
Kuvaus
C
Scroll lock -toiminto otetaan käyttöön.
E
Lisäystoiminto otetaan käyttöön.
R
Keskeyttää toiminnon.
S
Lähettää ohjelmointikyselyn.
W
Siirtää toiminnon taukotilaan.
Näppäimistö
17
Pohjassa olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Tuuletusaukko
Tuuletusaukon kautta ilma kiertää tietokoneen sisällä ja
jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen
tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää
tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi
vuoroin käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana.
Tämä on täysin normaalia.
(2)
18
Luku 2 Osat
Huoltoluukun vapautussalpa ja lukitusruuvi
Vapauttaa huoltoluukun.
Kansi
Osa
Kuvaus
Sisäiset mikrofonit (2)
Tallentavat ääntä.
Kansi
19
Takana olevat osat
Komponentti
Kuvaus
Tuuletusaukot
Tuuletusaukkojen kautta ilma kiertää tietokoneen sisällä ja jäähdyttää
tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen tuuletin
jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää tietokoneen
ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua
tietokoneen käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
20
Luku 2 Osat
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa. Tarrat voivat olla paperimuotoisia tai painettuja tuotteeseen.
TÄRKEÄÄ: Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli,
huoltoluukun sisäpuoli, näytön takaosa tai taulutietokoneen tuen pohja.
●
Huoltotarra – Sisältää tietokoneen tunnistamiseen liittyviä tärkeitä tietoja. Kun otat yhteyden tukeen,
sinulta voidaan kysyä sarjanumeroa, tuotenumeroa tai mallinumeroa. Etsi nämä tiedot valmiiksi, ennen
kuin otat yhteyden tukeen.
Huoltotarra näyttää joltakin alla kuvatuista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten oman
tietokoneesi huoltotarraa.
Osa
(1)
HP-tuotenimi
(2)
Mallinumero
(3)
Tuotetunnus
(4)
Sarjanumero
(5)
Takuuaika
Osa
(1)
HP-tuotenimi
(2)
Tuotetunnus
Tarrat
21
Osa
22
(3)
Sarjanumero
(4)
Takuuaika
●
Viranomaisten ilmoitukset -tarrat – Sisältää tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
●
Langattoman laitteen hyväksyntätarrat – Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä tietoja, ja
siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden
käyttäminen on hyväksyttyä.
Luku 2 Osat
SIM-kortin asettaminen (vain tietyissä tuotteissa)
HUOMIO: Väärän kokoisen SIM-kortin asettaminen paikalleen voi vahingoittaa SIM-korttia, tai se voi juuttua
korttipaikkaan. SIM-kortin sovittimien käyttöä ei suositella. Ole varovainen, kun asetat tai poistat SIM-korttia,
jotta liittimet tai itse kortti eivät vahingoitu.
HUOMAUTUS: Ennen SIM-kortin ostamista, määritä tietokoneen SIM-kortin oikea koko noudattamalla
seuraavia ohjeita:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, ja etsi tietokoneesi tuotenimellä tai -numerolla.
2.
Valitse Tuotetiedot.
3.
Katso ostettava kortti annetuista vaihtoehdoista.
Asenna SIM-kortti seuraavasti:
1.
Sammuta tietokone käyttämällä Sammuta-komentoa.
2.
Sulje näyttö.
3.
Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta.
5.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akkupaikka on itseäsi kohti.
6.
Irrota akku.
7.
Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan ja työnnä korttia, kunnes se asettuu paikalleen.
HUOMAUTUS:
Oman tietokoneesi SIM-kortti saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin näissä kuvissa.
HUOMAUTUS:
Katso akkupaikassa olevasta kuvasta, miten SIM-kortti on asennettava tietokoneeseen.
Kun haluat poistaa SIM-kortin, paina korttia hieman sisäänpäin ja poista se sitten korttipaikasta.
SIM-kortin asettaminen (vain tietyissä tuotteissa)
23
3
Verkkoyhteydet
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä luvussa voit
perehtyä yhteyden muodostamiseen.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
●
WLAN-laite: liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot,
langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa,
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen mobiilit langattomat laitteet kommunikoivat
WLAN-verkossa langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman välityksellä.
●
HP Mobile Broadband -moduuli (vain tietyissä tuotteissa): langaton suuralueverkkolaite (WWAN-laite),
jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden tavallista suuremmalla alueella. Operaattorit
asentavat (puhelinmastoja muistuttavia) tukiasemia laajoille maantieteellisille alueille siten, että ne
kattavat maakuntien ja jopa maiden laajuisia alueita.
●
Bluetooth®-laite: luo PAN (Personal Area Network) -verkon, jolla saadaan yhteys muihin langatonta
Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, puhelimiin, tulostimiin, kuulokkeisiin,
kaiuttimiin ja kameroihin. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä toisiin laitteisiin ja
laitteiden on oltava suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
●
Langattoman yhteyden painike (jota kutsutaan myös lentokonetilan näppäimeksi tai langattoman
yhteyden näppäimeksi) (tässä luvussa käytetään nimitystä langattoman yhteyden painike)
●
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Langattoman yhteyden painike
Tietokoneessa voi olla langattoman yhteyden painike, yksi tai useampi langaton laite ja yksi langattoman
yhteyden merkkivalo. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa.
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon ja
tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
2.
Valitse Verkko ja internet ja valitse sitten Verkko ja jakamiskeskus.
TAI
24
Luku 3 Verkkoyhteydet
▲
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta kakkospainikkeella ja valitse Verkko‑ ja Internetasetukset.
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon
HUOMAUTUS: Kun muodostat kotiisi Internet-yhteyden, sinun on tilattava tili Internet-palveluntarjoajalta
(ISP). Voit hankkia Internet-palvelun ja modeemin ottamalla yhteyttä paikalliseen Internetpalveluntarjoajaan. Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin asetusten määrittämisessä ja
verkkokaapelin asentamisessa langattoman reitittimen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun
toiminnan.
Voit muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon seuraavasti:
1.
Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytkettynä.
2.
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta kakkospainikkeella ja muodosta sitten yhteys johonkin
käytettävissä olevaan verkkoon.
Jos WLAN-verkko on suojattu WLAN-verkko, sinua kehotetaan antamaan suojauskoodi. Kirjoita koodi ja
muodosta sitten yhteys valitsemalla Seuraava.
HUOMAUTUS: Jos luettelossa ei ole yhtään WLAN-verkkoa, et ehkä ole langattoman reitittimen tai
tukiaseman kantoalueella.
HUOMAUTUS:
Jos et näe WLAN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden:
1.
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta kakkospainikkeella ja valitse Avaa Verkko- ja
jakamiskeskus.
2.
Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko.
Näyttöön tulee erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin
yhteyden manuaalisesti tai luoda uuden verkkoyhteyden.
TAI
1.
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta kakkospainikkeella ja valitse Verkko‑ ja Internetasetukset.
2.
Valitse Verkko ja Internet -kohdasta Verkko- ja jakamiskeskus.
3.
Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko.
Näyttöön tulee erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin
yhteyden manuaalisesti tai luoda uuden verkkoyhteyden.
3.
Muodosta yhteys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun yhteys on muodostettu, napsauta kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa verkon
tilakuvaketta yhteyden nimen ja tilan tarkistamista varten.
HUOMAUTUS: Eri WLAN-yhteyksien toiminta-alue (signaalien kulkema matka) vaihtelee WLAN-verkon
kokoonpanon, reitittimen valmistajan sekä muiden elektroniikkalaitteiden ja rakenteellisten esteiden, kuten
seinien ja lattioiden, aiheuttamien häiriöiden mukaan.
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n mobiililaajakaistatietokoneessa on sisäänrakennettu tuki mobiililaajakaistapalvelulle. Uusi tietokoneesi
mahdollistaa internetin ja sähköpostin käytön sekä yhteyden yritysverkkoon ilman Wi-Fi-tukiasemaa, kun
käytettävissä on mobiiliverkko-operaattorin verkko.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
25
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessasi on HP Mobile Connect, tämän osion ohjeita ei sovelleta. Katso kohta HP
Mobile Connect Pron käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 26.
Mobiililaajakaistapalvelun käyttöönottoon tarvitaan mahdollisesti HP Mobile Broadband -moduulin IMEIja/tai MEID-numero. Numero on voitu painaa tarraan, joka sijaitsee tietokoneen pohjassa olevassa
akkupaikassa huoltoluukun sisäpuolella tai näytön takana.
– tai –
Voit löytää numeron seuraavasti:
1.
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta kakkospainikkeella.
2.
Valitse Näytä yhteysasetukset.
3.
Valitse Mobiililaajakaista-kohdasta verkon tilakuvake.
TAI
1.
Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta kakkospainikkeella.
2.
Valitse Verkko‑ ja Internet-asetukset.
3.
Valitse Verkko ja Internet -osassa Matkapuhelinverkko, ja valitse sitten Lisäasetukset.
Jotkin mobiiliverkko-operaattorit vaativat SIM-kortin käyttöä. SIM-kortti sisältää perustietoja sinusta, kuten
henkilökohtaisen tunnuslukusi (PIN) sekä verkkotietoja. Joissakin tietokoneissa on valmiiksi asennettu SIMkortti. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, se on mahdollisesti toimitettu tietokoneen mukana tulevien
HP:n mobiililaajakaistaa koskevien tietojen mukana tai mobiiliverkko-operaattori voi toimittaa sen
tietokoneesta erillään.
Lisätietoa HP Mobile Broadband -moduulista ja haluamasi langattoman verkon operaattorin palvelun
käyttöönotosta saat tietokoneen mukana tulleesta HP Mobile Broadband -moduulin ohjeesta.
HP Mobile Connect Pron käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Mobile Connect Pro on ennakkoon maksettu mobiililaajakaistapalvelu, joka tarjoaa edullisen, suojatun,
yksinkertaisen ja joustavan mobiililaajakaistayhteyden tietokoneeseesi. Jotta voit käyttää HP Mobile Connect
Prota, tietokoneessa täytyy olla SIM-kortti sekä HP Mobile Connect -sovellus. Saat lisätietoja HP Mobile
Connect Prosta ja sen saatavuudesta siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/go/mobileconnect.
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneessa voi olla Global Positioning System (GPS) -laite. GPS-satelliitit toimittavat sijainti-, nopeus- ja
ajo-ohjetietoja GPS-toiminnolla varustettuihin järjestelmiin.
Jos haluat ottaa GPS:n käyttöön, varmista, että sijainti on käytössä Windowsin tietosuoja-asetuksissa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun sijainti ja valitse Sijainnin tietosuoja-asetukset.
2.
Käytä sijaintiasetuksia näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen etäisyyden langattoman yhteyden. Se korvaa fyysiset kaapeliyhteydet,
jotka perinteisesti yhdistävät elektroniset laitteet, kuten
26
●
tietokoneet (pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet)
●
puhelimet (matkapuhelimet, langattomat puhelimet, älypuhelimet)
●
kuvannuslaitteet (tulostimet, kamerat)
Luku 3 Verkkoyhteydet
●
audiolaitteet (kuulokemikrofonit, kaiuttimet)
●
hiiren
●
ulkoisen näppäimistön.
Bluetooth-laitteiden liittäminen
Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta, sinun on muodostettava Bluetooth-yhteys.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun bluetooth sekä valitse sitten Bluetooth- ja muut laiteasetukset.
2.
Ota Bluetooth käyttöön, jos sitä ei ole vielä otettu käyttöön.
3.
Valitse laitteesi luettelosta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos laite vaatii vahvistuksen, näyttöön tulee laiteparin muodostamiskoodi. Tarkista, että
laitteen koodi vastaa laiteparin muodostamiskoodia, noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita laitteella, jota
olet lisäämässä. Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
HUOMAUTUS: Jos laitettasi ei näy luettelossa, varmista, että Bluetooth on otettu laitteella käyttöön. Jotkin
laitteet voivat asettaa lisävaatimuksia; katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
NFC:n käyttäminen tietojen jakamiseen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneesi tukee Near Field Communication (NFC) -toimintoa, joka mahdollistaa tiedon jakamisen
langattomasti kahden NFC-yhteensopivan laitteen välillä. Tiedot siirretään napauttamalla tietokoneen
napautusaluetta (antenni) puhelimen tai toisen laitteen antennilla. NFC:n ja tuettujen sovellusten avulla voit
jakaa verkkosivuja, siirtää yhteystietoja, lähettää maksuja ja tulostaa NFC-yhteensopivilla tulostimilla.
HUOMAUTUS:
Tietokoneen napautusalueen paikantamisesta on lisätietoja kohdassa Osat sivulla 4.
Jakaminen
1.
2.
Vahvista, että NFC-toiminto on käytössä.
a.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun langattomat ja valitse sitten Ota langattomat laitteet
käyttöön tai poista ne käytöstä.
b.
Vahvista, että NFC on käytössä.
Napauta NFC-napautusaluetta NFC-yhteensopivalla laitteella. Saatat kuulla laitteesta merkkiäänen, kun
laitteita yhdistetään.
HUOMAUTUS:
3.
Toisen NFC-laitteen antennin sijainti on ilmoitettu laitteen käyttöohjeessa.
Jatka toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
27
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon
Joissakin tuotteissa on mahdollista käyttää langallista yhteyttä. lähiverkkoyhteys (LAN) ja modeemiyhteys.
Lähiverkkoyhteydessä käytetään verkkokaapelia, joka on paljon nopeampi kuin modeemi, joka käyttää
puhelinkaapelia. Molemmat kaapelit myydään erikseen.
VAROITUS! Älä kytke modeemi- tai puhelinkaapelia RJ-45-liitäntään (verkkoliitäntään). Näin vähennät
sähköiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa.
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) (vain tietyissä tuotteissa)
Käytä lähiverkkoyhteyttä, jos haluat yhdistää tietokoneen suoraan kotisi reitittimeen (langattoman
työskentelyn sijaan) tai haluat muodostaa yhteyden toimistosi olemassa olevaan verkkoon.
HUOMAUTUS: Tietokoneessa saattaa olla käytössä HP LAN-Wireless Protection -ominaisuus. Se sulkee
langattoman (Wi-Fi) tai WWAN-yhteyden, kun muodostat suoran lähiverkkoyhteyden. Lisätietoja HP LANWireless Protection -toiminnosta on kohdassa HP LAN-Wireless Protection -ominaisuuden käyttäminen
(vain tietyissä tuotteissa) sivulla 29.
Jos tietokoneessa ei ole RJ-45-liitäntää, yhteyden muodostaminen lähiverkkoon edellyttää 8-nastaista
RJ-45-verkkokaapelia tai valinnaista telakointilaitetta tai laajennustuotetta.
Voit liittää verkkokaapelin seuraavasti:
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen tai laajennustuotteen verkkoliitäntään
(1).
2.
Liitä verkkojohdon toinen pää seinäverkkoliitäntään (2) tai reitittimeen.
HUOMAUTUS: Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri (3), joka estää TV- ja radiolähetysten
häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.
28
Luku 3 Verkkoyhteydet
HP LAN-Wireless Protection -ominaisuuden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Lähiverkkoympäristössä voit määrittää HP LAN-Wireless Protection -ominaisuuden suojaamaan lähiverkkoa
luvatonta käyttöä vastaan. Kun HP LAN-Wireless Protection on käytössä, WLAN- (Wi-Fi) tai WWAN-yhteys on
poistettu käytöstä, kun tietokone on liitetty suoraan lähiverkkoon.
HP LAN-Wireless Protection -ominaisuuden ottaminen käyttöön ja mukauttaminen
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen tai laajennustuotteen verkkoliitäntään.
2.
Käynnistä Computer Setup (BIOS).
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä tablet-tietokone tai käynnistä se uudelleen. Pidä äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä
Computer Setup -apuohjelmaan napauttamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse Lisäasetukset ja valitse sitten Sisäiset laiteasetukset.
4.
Valitse valintaruutu LAN/WLAN Auto Switching ja/tai LAN/WWAN Auto Switching WLAN- ja/tai WWANyhteyksien katkaisemiseksi, kun laite on suorassa lähiverkkoyhteydessä.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -ohjelman, valitse näytön vasemmasta
alakulmasta Tallenna-kuvake ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Pass
Through -toiminnon avulla (vain tietyt tuotteet)
MAC Address Pass Through mahdollistaa tietokoneen ja sen tiedonsiirron mukautetun tunnistamisen
verkoissa. Tämä järjestelmän MAC-osoite toimii tietokoneen yksilöllisenä tunnisteena, vaikka se olisi
yhdistetty Ethernet-sovittimella. Tämä osoite on oletusarvoisesti käytössä.
MAC Address Pass Through -toiminnon mukauttaminen
1.
Käynnistä Computer Setup (BIOS).
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
2.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
Käynnistä tablet-tietokone tai käynnistä se uudelleen. Pidä äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä
Computer Setup -apuohjelmaan napauttamalla f10-näppäintä.
Valitse Lisäasetukset ja sitten MAC Address Pass Through.
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Pass Through -toiminnon avulla (vain tietyt
tuotteet)
29
3.
Valitse Host Based MAC Address -kohdan oikealla puolella näkyvässä ruudussa System, jolloin voit
ottaa käyttöön MAC Address Pass Through -toiminnon, tai Custom, jolloin voit mukauttaa osoitteen.
4.
Jos valitsit Custom-vaihtoehdon, valitse MAC ADDRESS, kirjoita järjestelmän mukautettu MAC-osoite ja
tallenna osoite painamalla enter.
5.
Jos tietokoneessa on sisäänrakennettu lähiverkkotoiminto ja haluat käyttää sisäänrakennettua MACosoitetta järjestelmän MAC-osoitteena, valitse Reuse Embedded LAN Address.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
30
Luku 3 Verkkoyhteydet
4
Näytössä liikkuminen
Voit liikkua tietokoneen näytössä seuraavilla tavoilla:
●
Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytössä
●
Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla
●
Käytä valinnaista hiirtä tai näppäimistöä (hankittava erikseen)
●
Käytä näyttönäppäimistöä
●
Käytä paikannustappia
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
TouchPadin avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä.
Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä suoraan käyttäen tässä luvussa esiteltyjä
eleitä.
Voit myös mukauttaa eleitä ja katsoa esittelyjä siitä, kuinka ne toimivat. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli ja valitse sitten Laitteisto ja äänet. Valitse Laitteet ja tulostimet
‑kohdasta Hiiri.
HUOMAUTUS: Ellei muuten mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää tietokoneen kosketusalustalla tai
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa).
Napautus
Napautus-/kaksoisnapautuseleellä voit valita tai avata näytössä olevan kohteen.
●
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella TouchPadin vyöhykkeellä
tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
31
Puristuszoomaus kahdella sormella
Kahden sormen puristuszoomauksen avulla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.
●
Loitonna asettamalla kaksi sormeasi erilleen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja
siirtämällä niitä sitten yhteen.
●
Lähennä asettamalla kaksi sormeasi yhteen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja siirtämällä
niitä sitten erilleen.
Kahden sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Liu'uttamalla kahdella sormella voit liikkua sivulla tai kuvassa ylös, alas tai sivuttain.
●
Aseta kaksi sormea TouchPadin vyöhykkeelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta)
Kahden sormen napautuksella voit avata näytössä olevan kohteen valikon.
HUOMAUTUS: Kahden sormen napautuksella voit suorittaa saman toiminnon kuin napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella.
●
32
Avaa valitun kohteen asetusvalikko napauttamalla kahdella sormella TouchPadin käyttöalueella.
Luku 4 Näytössä liikkuminen
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta)
Toimintokeskus avataan neljän sormen napautuksella.
●
Napauta kosketusalustaa neljällä sormella, kun haluat avata toimintokeskuksen tarkastellaksesi
nykyisiä asetuksia ja ilmoituksia.
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Käytä kolmen sormen liu'utusta ikkunoiden avaamiseen ja silloin, kun haluat vaihtaa avointen ikkunoiden ja
työpöydän välillä.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella poispäin itsestäsi saat näkyviin kaikki avoinna olevat ikkunat.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella kohti itseäsi saat näkyviin työpöydän.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa avointen ikkunoiden välillä.
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
33
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö)
Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen panorointiin ja vierittämiseen tai objektien
siirtämiseen.
●
Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytössä kevyesti haluamaasi suuntaan.
●
Voit siirtää kohdetta painamalla ja pitämällä sormea kohteen päällä ja vetämällä sitten sormea
siirtääksesi kohdetta.
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat
toiminnot kuin kosketuseleillä. Näppäimistön toiminto- ja pikanäppäimillä voit suorittaa myös tiettyjä
toimintoja.
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
34
1.
Saat näyttönäppäimistön näkyviin napauttamalla näppäimistökuvaketta, joka sijaitsee ilmaisinalueella
tehtäväpalkin oikeassa reunassa.
2.
Ala kirjoittaa.
HUOMAUTUS:
sitä.
Näyttönäppäimistön yläosaan voi ilmestyä sanaehdotuksia. Valitse sana napauttamalla
HUOMAUTUS:
Toiminto- ja pikanäppäimet eivät näy tai toimi näyttönäppäimistössä.
Luku 4 Näytössä liikkuminen
5
Viihdeominaisuudet
Käytä HP-tietokonetta yritys- tai viihdekäyttöön ja pidä yhteyttä muihin kameralla, miksaa ääntä ja kuvaa tai
liitä tietokoneeseen ulkoisia laitteita, esimerkkeinä projektori, näyttö, televisio tai kaiuttimet. Katso
lisätietoja tietokoneesi ääni-, video- ja kameratoiminnoista kohdasta Osat sivulla 4.
Kameran käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneessasi on kamera (sisäinen kamera), jolla voit tallentaa videokuvaa ja ottaa valokuvia. Jotkin mallit
mahdollistavat videoneuvotteluiden ja verkkokeskusteluiden järjestämisen videon suoratoiston avulla.
▲
Avaa kamera kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun kamera ja valitse sitten Kamera sovellusten
luettelosta.
Äänen käyttäminen
Tietokoneella voit ladata ja kuunnella musiikkia, suoratoistaa verkosta äänisisältöä (myös radiolähetyksiä),
tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä yhdistämällä ääntä ja kuvaa. Voit myös toistaa tietokoneella
musiikki-CD-levyjä (tietyissä malleissa) tai liittää tietokoneeseen ulkoisen optisen aseman CD-levyjen
toistamista varten. Voit parantaa kuuntelunautintoa entisestään kytkemällä tietokoneeseen kuulokkeet tai
kaiuttimet.
Kaiuttimien kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne joko tietokoneen tai telakointiaseman USBporttiin tai äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Laadukkaiden
kaiuttimien kytkentätapa on esitetty kohdassa HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen sivulla 38.
Vähennä äänenvoimakkuutta ennen kaiuttimien kytkemistä.
Kuulokkeiden kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet
‑oppaassa.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
‒ tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Voit kytkeä langalliset kuulokkeet kuulokeliitäntään tai tietokoneen äänilähtö (kuuloke) / äänitulo (mikrofoni)
‑yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
Kameran käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
35
Kuulokemikrofonien kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet
‑oppaassa.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
‒ tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Kuulokkeita, joihin on yhdistetty mikrofoni, kutsutaan kuulokemikrofoniksi. Voit kytkeä langalliset
kuulokemikrofonit tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
Ääniasetusten käyttäminen
Ääniasetusten avulla voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, muuttaa järjestelmän ääniä tai hallita
äänilaitteita.
Voit tarkastella tai muuttaa ääniasetuksia seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten Ääni.
Tietokoneessasi voi olla parannettu äänijärjestelmä, jonka valmistaja on Bang & Olufsen, DTS, Beats audio tai
jokin muu valmistaja. Tällöin tietokoneessasi voi olla äänen lisäominaisuuksia, joita voidaan säätää
äänijärjestelmäsi audio-ohjauspaneelista.
Käytä audio-ohjauspaneelia ääniasetusten tarkasteluun ja hallintaan.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
Videotoiminnon käyttäminen
Tietokone on tehokas videolaite, jonka avulla voit katsella suosikkisivustoissasi olevia suoratoistovideoita.
Voit myös ladata tietokoneeseen videoita ja elokuvia, jotta voit katsella niitä myöhemmin ilman
verkkoyhteyttä.
Voit parantaa katseluelämystä entisestään lisäämällä tietokoneen videoporttiin ulkoisen näytön, projektorin
tai television.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Noudata laitteen valmistajan ohjeita.
Lisätietoja video-ominaisuuksien käytöstä saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
Thunderbolt-laitteen liittäminen USB Type-C -kaapelilla (vain tietyt tuotteet)
HUOMAUTUS: Jos haluat liittää USB Type-C Thunderbolt™ -laitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen
hankittavan USB Type-C -kaapelin.
Jos haluat katsoa videota tai tarkkaa näyttökuvaa ulkoisella Thunderbolt-laitteella, liitä Thunderbolt-laite
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
36
Luku 5 Viihdeominaisuudet
1.
Liitä USB Type-C -kaapelin toinen pää tietokoneen USB Type-C Thunderbolt -porttiin.
2.
Liitä kaapelin toinen pää ulkoiseen Thunderbolt-laitteeseen.
3.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos
valitset Laajennus-vaihtoehdon. Valitse Käynnistä-painike, Asetukset ja sitten Järjestelmä. Valitse
Näyttö, valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Säilytä muutokset.
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS:
erikseen.
Jos haluat liittää HDMI-laitteen tietokoneeseen, tarvitset HDMI-kaapelin, joka on hankittava
Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan teräväpiirtotelevisiossa tai -näytössä, liitä teräväpiirtolaite
seuraavien ohjeiden mukaan:
1.
Liitä HDMI-kaapelin yksi pää tietokoneen HDMI-porttiin.
Videotoiminnon käyttäminen
37
2.
Liitä kaapelin toinen pää teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön.
3.
Painamalla f4-näppäintä voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella f4-näppäimen painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos
valitset Laajennus-vaihtoehdon. Valitse Käynnistä-painike, Asetukset ja sitten Järjestelmä. Valitse
Näyttö, valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Säilytä muutokset.
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen
HDMI on ainoa videoliittymä, joka tukee teräväpiirtoista videokuvaa ja ääntä. Kun olet liittänyt HDMItelevision tietokoneeseen, voit ottaa HDMI-äänen käyttöön seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toistaminen-välilehdessä digitaalisen lähtölaitteen nimi.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Voit palauttaa virtautetun äänen tietokoneen kaiuttimiin seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toisto-välilehdestä Kaiuttimet.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Langallisten näyttöjen etsiminen ja yhdistäminen MultiStream Transport tekniikan avulla
MultiStream Transport (MST) -tekniikan avulla voit yhdistää useita langallisia näyttöjä tietokoneeseesi
liittämällä ne tietokoneesi VGA- tai DisplayPort-portteihin sekä keskittimen tai ulkoisen telakointiaseman
38
Luku 5 Viihdeominaisuudet
VGA- tai DisplayPort-portteihin. Voit liittää ne usealla eri tavalla riippuen tietokoneellesi asennetusta
näytönohjaimesta ja siitä, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu keskitin. Voit selvittää tietokoneeseen
asennetun laitteiston Laitehallinnan avulla.
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus. Näyttöön tulee
luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on AMD- tai Nvidia-näytönohjain (ja valinnainen keskitin)
HUOMAUTUS: AMD-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa 6 ulkoista
näyttölaitetta.
HUOMAUTUS: Nvidia-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa 4 ulkoista
näyttölaitetta.
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Liitä ulkoinen keskitin (hankittava erikseen) tietokoneesi DisplayPort-liittimeen DP-DP-kaapelin
(hankittava erikseen) avulla. Varmista, että keskittimen verkkosovitin on kytketty
verkkovirtalähteeseen.
2.
Liitä ulkoiset näyttölaitteet keskittimen VGA- tai DisplayPort-portteihin.
3.
Voit näyttää kaikki liitetyt laitteet kirjoittamalla Laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja
valitsemalla sitten Laitehallinta-sovelluksen. Jos et näe kaikkia liitettyjä näyttöjä, varmista, että
jokainen laite on liitetty keskittimeen oikeaan porttiin.
HUOMAUTUS: Useiden näyttöjen valintoja ovat Kopio, joka heijastaa tietokoneesi näytön kaikissa
käytössä olevissa näytöissä, tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin
näyttöihin.
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja valinnainen keskitin)
HUOMAUTUS: Intel-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa kolme ulkoista
näyttölaitetta.
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Liitä ulkoinen keskitin (hankittava erikseen) tietokoneesi DisplayPort-liittimeen DP-DP-kaapelin
(hankittava erikseen) avulla. Varmista, että keskittimen verkkosovitin on kytketty
verkkovirtalähteeseen.
2.
Liitä ulkoiset näyttölaitteet keskittimen VGA- tai DisplayPort-portteihin.
3.
Kun Windows tunnistaa DP-keskittimeen liitetyn näytön, näyttöön tulee DisplayPortin
topologiailmoitus -valintaikkuna. Valitse haluamasi asetukset määrittääksesi näytöt. Useiden
näyttöjen vaihtoehtoja ovat Kopio, joka peilaa tietokoneesi näytön kaikille käytössä oleville näytöille,
tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin näyttöihin.
HUOMAUTUS: Jos valintaikkuna ei tule näkyviin, varmista, että jokainen ulkoinen näyttölaite on
liitetty oikeaan keskittimen porttiin. Valitse Käynnistä-painike, Asetukset ja sitten Järjestelmä. Valitse
Näyttö, valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Säilytä muutokset.
Videotoiminnon käyttäminen
39
Yhdistä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja sisäänrakennettu keskitin)
Sisäisen keskittimen ja Intel-näytönohjaimen avulla voit liittää jopa kolme näyttölaitetta seuraavissa
kokoonpanoissa:
●
Kaksi tietokoneeseen liitettyä 1 920 x 1 200 -tarkkuuden DP-näyttöä + yksi 1 920 x 1 200 -tarkkuuden
VGA-näyttö liitettynä valinnaiseen telakointiasemaan
●
Yksi tietokoneeseen liitetty 2 560 x 1 600 -tarkkuuden DP-näyttö + yksi 1 920 x 1 200 -tarkkuuden VGAnäyttö liitettynä valinnaiseen telakointiasemaan
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Yhdistä ulkoiset näyttölaitteesi tietokoneen jalustan tai telakointiaseman VGA- tai DisplayPort (DP) portteihin.
2.
Kun Windows tunnistaa DP-keskittimeen liitetyn näytön, näyttöön tulee DisplayPortin
topologiailmoitus ‑valintaikkuna. Valitse haluamasi asetukset määrittääksesi näytöt. Useiden
näyttöjen vaihtoehtoja ovat Kopio, joka peilaa tietokoneesi näytön kaikille käytössä oleville näytöille,
tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin näyttöihin.
HUOMAUTUS: Jos valintaikkuna ei tule näkyviin, varmista, että jokainen ulkoinen näyttölaite on
liitetty oikeaan keskittimen porttiin. Valitse Käynnistä-painike, Asetukset ja sitten Järjestelmä. Valitse
Näyttö, valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Säilytä muutokset.
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain
tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS: Lisätietoja käytössäsi olevasta näytön tyypistä (Miracast-yhteensopiva tai Intel WiDi) on
television tai toissijaisen näytön mukana toimitetuissa ohjeissa.
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit etsiä Miracast-yhteensopivia langattomia näyttöjä ja liittää ne
järjestelmään sulkematta käynnissä olevia sovelluksia.
Voit avata Miracastin seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun näytä ja valitse sitten Näytä toisessa näytössä. Valitse Yhdistä
langattomaan näyttöön ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Intel WiDi -sertifioitujen näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain Intel-tuotteissa)
Projisoi Intel WiDillä langattomasti yksittäisiä tiedostoja, kuten valokuvia, musiikkia tai videoita tai näytä
koko tietokoneen näyttö televisiossa tai toissijaisessa näytössä.
Intel WiDi, on huippuluokan Miracast-ratkaisu, joka tekee toissijaisen näytön parittamisesta helppoa ja
saumatonta tarjoaa koko näytön kopioimisen; ja parantaa nopeutta, laatua ja skaalausta.
Voit liittää Intel WiDi -sertifioituja näyttöjä seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun näytä ja napsauta Näytä toiseen näyttöön. Valitse Yhdistä
langattomaan näyttöön ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Avaa Intel WiDi:
▲
40
Kirjoita Intel WiDi tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Intel WiDi.
Luku 5 Viihdeominaisuudet
Tiedonsiirron käyttö
Tietokone on tehokas viihdelaite, jonka avulla voit siirtää valokuvia, videoita ja elokuvia USB-laitteilta
tietokoneelle katsottavaksi.
Voit parantaa katseluelämystä entisestään kytkemällä tietokoneen USB Type-C -portteihin USB-laitteen,
kuten matkapuhelimen, kameran, aktiivisuusmittarin tai älykellon, ja siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Noudata laitteen valmistajan ohjeita.
HP Support Assistant -ohjelmassa on tietoja USB Type-C -ominaisuuksien käytöstä.
Laitteiden liittäminen USB Type-C -porttiin (vain tietyt tuotteet)
HUOMAUTUS: Jos haluat liittää USB Type-C -laitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen hankittavan USB
Type-C -kaapelin.
1.
Liitä USB Type-C -kaapelin toinen pää tietokoneen USB Type-C -porttiin.
2.
Liitä kaapelin toinen pää ulkoiseen laitteeseen.
Tiedonsiirron käyttö
41
6
Virranhallinta
Tietokone toimii akkuvirralla tai ulkoisella virralla. Kun tietokone toimii akkuvirralla eikä ulkoista
virtalähdettä ole käytettävissä akun lataamista varten, on tärkeää valvoa akun varausta ja säästää virtaa.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia tässä oppaassa kuvattuja virranhallintaominaisuuksia.
Lepo- ja horrostilan käyttäminen
HUOMIO: Useita hyvin tunnettuja tietoturva-aukkoja on olemassa, kun tietokone on lepotilassa. HP
suosittelee, että tietokone siirretään horrostilaan aina lepotilan sijasta, kun tietokone ei ole hallussasi, jotta
luvattomat käyttäjät eivät voi käyttää tietokonettasi ja jopa salattuja tietoja. Tämä menetelmä on erityisen
tärkeä, kun matkustat tietokoneen kanssa.
HUOMIO: Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn tai ulkoisen mediakortin käytön aikana, koska äänen ja
videokuvan laatu voi heiketä, ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan tai tietoja voi hävitä.
Windowsissa on kaksi virransäästötilaa: lepo- ja horrostila.
●
Lepotila – Lepotila otetaan automaattisesti käyttöön, kun laite on ollut tietyn ajan käyttämättömänä.
Työt tallentuvat muistiin, joten voit jatkaa työskentelyä erittäin nopeasti. Voit siirtyä lepotilaan myös
manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
sivulla 42.
●
Horrostila – Horrostila otetaan automaattisesti käyttöön, jos akun varaus laskee kriittiselle tasolle.
Horrostilassa työtiedostot tallentuvat kiintolevyllä olevaan horrostilatiedostoon ja tietokone sammuu.
Voit siirtyä horrostilaan myös manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen horrostilaan ja
poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 43.
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
Voit siirtää tietokoneen lepotilaan seuraavilla tavoilla:
●
Sulje näyttö (vain tietyissä tuotteissa).
●
Valitse Aloitus-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse sitten Lepotila.
●
Paina Lepotila-pikanäppäintä: esimerkiksi fn+f3 (vain tietyt mallit).
Voit siirtää tietokoneen lepotilasta normaalitilaan seuraavilla tavoilla:
●
Paina lyhyesti virtapainiketta.
●
Jos tietokone on suljettuna, nosta näyttö (vain tietyissä tuotteissa).
●
Paina näppäimistön näppäintä (vain tietyissä tuotteissa).
●
Napauta TouchPadia (vain tietyissä tuotteissa).
Kun tietokone poistuu lepotilasta, työsi palaa näyttöön.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että lepotilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
42
Luku 6 Virranhallinta
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja Virranhallinta-asetukset-kohdassa.
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta Valitse mitä virtapainikkeet tekevät (sanamuoto voi vaihdella
tuotteittain).
3.
Tuotteesta riippuen voit ottaa horrostilan käyttöön akkuvirralla tai ulkoisella virralla käyttöä varten
jollakin seuraavista tavoista:
●
Virtapainike – Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset (sanamuoto voi
vaihdella tuotteittain), valitse Kun painan virtapainiketta ja valitse sitten Horrostila.
●
Lepotilapainike (vain tietyissä tuotteissa) – Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja
kansiasetukset (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain), valitse Kun painan virtapainiketta ja
valitse sitten Horrostila.
●
Kansi (vain tietyissä tuotteissa) – Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset
(sanamuoto voi vaihdella tuotteittain), valitse Kun suljen kannen ja valitse sitten Horrostila.
●
Virta-valikko – Valitse Muuta asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä ja valitse sitten
Sammutusasetukset ja Horrostila-valintaruutu.
Virta-valikkoon päästään valitsemalla Käynnistä-painike.
4.
Valitse Tallenna muutokset.
▲
Voit siirtyä horrostilaan tavalla, jonka olet ottanut käyttöön vaiheessa 3.
▲
Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että horrostilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
HUOMIO: Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen
sammuttamista.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen komento
sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi
ajaksi.
On suositeltavaa käyttää Windowsin Sammuta-komentoa.
HUOMAUTUS: Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, poistu ensin lepo- tai horrostilasta painamalla
lyhyesti virtapainiketta.
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Valitse Aloitus-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse sitten Sammuta.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
43
Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti,
kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:
●
Paina ctrl+alt+delete, napsauta Virta-kuvaketta ja valitse Sammuta.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia.
●
Jos tietokoneessa on käyttäjän vaihdettavissa oleva akku (vain tietyissä tuotteissa), irrota tietokone
ulkoisesta virtalähteestä ja poista akku.
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen
Virta-kuvake
on Windowsin tehtäväpalkissa. Virta-kuvakkeen avulla voit avata virranhallinta-
asetukset nopeasti ja tarkastaa akun jäljellä olevan varaustason.
●
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina siirtämällä hiiren osoitin Virta-kuvakkeen
päälle.
●
Voit käyttää Virta-asetuksia napauttamalla Virta-kuvaketta
ja valitsemalla Virranhallinta-
asetukset.
Erilaiset virtakuvakkeet osoittavat, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Hiiren
osoittimen siirtäminen kuvakkeen päälle näyttää myös sanoman, jos akku on saavuttanut alhaisen tai
kriittisen tason.
Käyttö akkuvirralla
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.
Kun tietokoneessa on ladattu akku eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, tietokone toimii
akkuvirralla. Kun tietokoneen virta on katkaistu ja tietokone on irrotettu ulkoisesta virtalähteestä,
tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen. Tietokone näyttää myös ilmoituksen, kun akun varaustaso on
alhainen tai kriittinen.
Tietokoneen akun käyttöikä vaihtelee virranhallinta-asetusten, tietokoneessa käytettävien ohjelmien, näytön
kirkkauden, tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan.
HUOMAUTUS: Kun irrotat tietokoneen ulkoisesta virtalähteestä, näytön kirkkautta vähennetään
automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi. Joissakin tuotteissa voidaan vaihtaa grafiikkatilaa akun
käyttöajan pidentämiseksi.
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n pikalataustoiminnon avulla voit ladata tietokoneesi akun nopeasti. Latausaika voi vaihdella
+/-10 %. Tietokonemallista ja tietokoneen mukana toimitetusta HP:n verkkovirtalaitteesta riippuen HP:n
pikalataus toimii yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
44
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–50 %, akku latautuu 50 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 30–
45 minuutissa tietokonemallista riippuen.
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–90 %, akku latautuu 90 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 90
minuutissa.
Luku 6 Virranhallinta
Jos haluat käyttää HP:n pikalatausta, sammuta tietokoneen virta ja liitä sitten verkkolaite tietokoneeseen ja
ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun varauksen näyttäminen
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina siirtämällä hiiren osoitin Virta-kuvakkeen
päälle.
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain
tietyissä tuotteissa)
Kun haluat tarkastella akkua koskevia tietoja, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
‒ tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Diagnostiikka ja työkalut -välilehti ja valitse sitten HP:n akun tarkistus.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
●
HP:n akun tarkistus
●
tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Akun virran säästäminen
Akun virran säästämiseen ja käyttöajan pidentämiseen liittyviä vihjeitä:
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Valitse Virransäästö-asetus Virranhallinta-asetukset-kohdasta.
●
Poista langattomat laitteet käytöstä, kun et käytä niitä.
●
Irrota käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen, kuten USBporttiin kytketty ulkoinen kiintolevy.
●
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
●
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
●
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
– tai –
●
Virta-kuvake
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
HUOMAUTUS: Lisätietoja virta-kuvakkeesta on kohdassa Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten
käyttäminen sivulla 44.
Käyttö akkuvirralla
45
Kun akun varaustaso laskee kriittisen alhaiseksi, tietokone toimii seuraavasti:
●
Jos horrostila ei ole käytössä ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken
lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
●
Jos horrostila on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone siirtyy
horrostilaan.
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
Kytke jokin seuraavista tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen:
●
Verkkovirtalaite
●
Valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
●
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa horrostilasta
1.
Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
2.
Poistu horrostilasta painamalla virtapainiketta.
Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua, käyttäjän vaihdettavissa olevaa akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi
hankkia HP:ltä lisävarusteena.
HUOMIO: Jos käyttäjän vaihdettavissa oleva akku on tietokoneen ainoa virtalähde, sen poistaminen voi
aiheuttaa tietojen häviämisen. Siirrä tietokone horrostilaan tai sammuta se ennen akun irrottamista, jotta et
menetä tallentamattomia tietoja.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun poistaminen
Jos haluat poistaa käyttäjän vaihdettavissa olevan akun (vain tietyissä tuotteissa), katso alla olevia ohjeita ja
kuvaa, jotka muistuttavat eniten omaa tietokonettasi.
1.
46
Aseta tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akku on itseäsi kohti.
Luku 6 Virranhallinta
2.
Irrota valinnainen lukitusruuvi (1), työnnä huoltoluukun kannen vapautussalpaa (2) ja työnnä sitten
huoltoluukkua ja irrota se (3).
3.
Liu'uta akun vapautussalpoja (1) ja vedä akun salpaa (2) ylöspäin irrottaaksesi akun tietokoneesta.
HUOMAUTUS:
Akun vapautussalpa palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun säilyttäminen
HUOMIO:
Älä säilytä akkua korkeassa lämpötilassa pitkiä aikoja, jotta se ei vahingoitu.
Käyttö akkuvirralla
47
Akku on hyvä tarkistaa kuuden kuukauden välein. Lataa akku uudelleen, jos sen kapasiteetti on alle 50
prosenttia.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun hävittäminen
VAROITUS! Älä pura, murskaa tai lävistä akkua, sillä siitä voi olla seurauksena tulipalo tai
syöpymisvaurioita. Älä oikosulje akun ulkoisia liittimiä. Älä altista akkua tulelle tai vedelle.
Lisätietoja akkujen asianmukaisesta hävittämisestä on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja
turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaassa.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
‒ tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
Lisätietoja laitteen kytkemisestä ulkoiseen virtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana
toimitettavissa Asennusohjeissa.
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyn verkkovirtalaitteen tai valinnaisen telakointi- tai
laajennuslaitteen avulla ulkoiseen verkkovirtalähteeseen.
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:
●
kun lataat tai kalibroit akkua
●
Järjestelmän ohjelmiston asennuksen tai päivityksen aikana
●
Järjestelmän BIOS-päivityksen aikana
●
kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä tuotteissa)
●
kun suoritat Levyn eheytys -toiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
●
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta.
Kun liität tietokoneen ulkoiseen virtalähteeseen,
●
akku alkaa latautua
●
näytön kirkkaus lisääntyy
●
virta-kuvake
muuttuu.
Kun irrotat ulkoisen virtalähteen:
48
Luku 6 Virranhallinta
●
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa
●
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi
●
virta-kuvake
muuttuu.
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
49
7
Tietoturva
Tietokoneen suojaaminen
Windows-käyttöjärjestelmän ja Windowsin Computer Setup (BIOS, toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä) apuohjelman tavanomaiset suojausominaisuudet voivat suojata henkilökohtaisia asetuksiasi ja tietojasi
erilaisilta riskeiltä.
HUOMAUTUS: Suojausominaisuuksien tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja
varastamista. Ne eivät kuitenkaan välttämättä riitä estämään väärinkäyttöä tai varastamista.
HUOMAUTUS: Varmuuskopioi ja poista kaikki luottamukselliset tiedostot ja poista kaikki salasanaasetukset ennen tietokoneen lähettämistä huoltoon.
HUOMAUTUS:
Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia tässä luvussa lueteltuja ominaisuuksia.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi tukee Internet-pohjaiseen suojaukseen perustuvaa Computrace-seuranta- ja
palautuspalvelua, joka on käytettävissä tietyillä alueilla. Jos tietokone varastetaan, Computrace pystyy
jäljittämään tietokoneen, kun luvaton käyttäjä avaa Internet-yhteyden. Computrace-palvelun käyttöä varten
on ostettava ohjelmisto ja tilattava palvelu. Lisätietoja Computrace-ohjelmiston tilaamisesta on osoitteessa
http://www.hp.com.
Tietokoneriskit
Suojausominaisuus
Tietokoneen luvaton käyttö
●
HP Client Security -ohjelmisto yhdessä salasanan, älykortin,
kontaktittoman kortin, rekisteröityjen sormenjälkien tai
muiden todennusvaltuustietojen kanssas
●
BIOS-käynnistyssalasana
Computer Setup -apuohjelman luvaton avaaminen (BIOS)
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana Computer Setup apuohjelmassa*
Kiintolevyn sisällön luvaton käyttö
DriveLock-salasana (vain tietyissä tuotteissa) Computer Setup
‑apuohjelmassa*
Luvaton käynnistys valinnaisesta ulkoisesta optisesta asemasta
(vain tietyissä tuotteissa), valinnaisesta ulkoisesta kiintolevystä
(vain tietyissä tuotteissa) tai sisäisestä verkkosovittimesta
Computer Setup -apuohjelman käynnistystoiminto*
Windows-käyttäjätilin luvaton käyttö
Windows-käyttäjän salasana
Tietojen luvaton käyttö
Windows BitLocker
Tietokoneen luvaton siirtäminen
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka (käytetään valinnaisen
lukitusvaijerin kanssa vain tietyissä tuotteissa)
*Computer Setup on tietokoneen lukumuistiin upotettu apuohjelma, jota voi käyttää silloinkin, kun käyttöjärjestelmä ei toimi tai
käynnisty. Voit liikkua ja tehdä valintoja Computer Setup -apuohjelmassa osoitinlaitteen (kosketusalustan, paikannustapin tai USBhiiren) tai näppäimistön avulla.
HUOMAUTUS:
50
Luku 7 Tietoturva
Tableteissa, joissa ei ole näppäimistöä, voi käyttää kosketusnäyttöä.
Salasanojen käyttäminen
Salasana on merkkiryhmä, joka valitaan tietokoneella olevien tietojen suojaamista varten. Voit määrittää
useita erilaisia salasanoja sen mukaan, miten haluat hallita tietojen käyttöä. Salasanat voidaan asettaa
Windowsissa tai tietokoneelle valmiiksi asennetussa Computer Setup -apuohjelmassa.
●
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana, käynnistyssalasana ja DriveLock-salasana asetetaan Computer
Setup -apuohjelmassa, ja niitä hallitaan järjestelmän BIOS-asetusten avulla.
●
Windows-salasanat asetetaan vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
●
Jos unohdat Computer Setup -apuohjelmassa asettamasi käyttäjän DriveLock-salasanan ja DriveLockpääkäyttäjän salasanan, salasanalla suojaamasi kiintolevy on pysyvästi lukittu, eikä sitä voi enää
käyttää.
Computer Setup -apuohjelman ja Windowsin suojaustoiminnoissa voidaan käyttää samaa salasanaa.
Vihjeitä salasanojen luomista ja tallentamista varten:
●
Salasanoja luotaessa kannattaa noudattaa ohjelman määrittämiä vaatimuksia.
●
Älä käytä samaa salasanaa useille sovelluksille tai sivustoille. Älä myöskään käytä Windows-salasanaa
uudelleen toisissa sovelluksissa tai sivustoissa.
●
Voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi kaikkia käyttämiäsi verkkosivuja ja sovelluksia varten HP
Client Security -ohjelmiston Password Manager -toiminnon avulla. Mikäli et muista salasanojasi, voit
tarkistaa ne myöhemmin turvallisesti.
●
Älä säilytä salasanoja tietokoneella olevassa tiedostossa.
Seuraavissa taulukoissa luetellaan yleisesti käytetyt Windowsin ja BIOS-järjestelmänvalvojan salasanat ja
kuvataan niiden toiminnot.
Salasanojen määrittäminen Windowsissa
Salasana
Toiminto
Järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Windowsin järjestelmänvalvojatason tilin luvattoman
käytön.
HUOMAUTUS: Windows-järjestelmänvalvojan salasanan
asettaminen ei aseta BIOS-järjestelmänvalvojan salasanaa.
Käyttäjän salasana*
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.
*Lisätietoja Windows-järjestelmänvalvojan salasanan tai Windows-käyttäjän salasanan määrittämisestä saat kirjoittamalla
tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitsemalla HP Support Assistant -sovelluksen.
Salasanojen käyttäminen
51
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa
Salasana
Toiminto
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Computer Setup -apuohjelman luvattoman käytön.
HUOMAUTUS: Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan
poistaminen on estetty ottamalla käyttöön tiettyjä
suojaustoimintoja, et ehkä pysty poistamaan salasanaa ennen
kuin ne on poistettu käytöstä.
Käynnistyssalasana
●
Annettava aina, kun käynnistät tietokoneen tai käynnistät
sen uudelleen.
●
Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää
tietokonetta tai käynnistää sitä uudelleen.
DriveLock-pääkäyttäjän salasana*
Estää DriveLock-toiminnon suojaaman sisäisen kiintolevyn
käytön. Salasana määritetään käyttöönottoprosessin aikana
kohdassa DriveLock-salasanat. Tätä salasanaa käytetään myös
DriveLock-suojauksen poistamiseen.
DriveLock-käyttäjän salasana*
Estää DriveLockin suojaaman sisäisen kiintolevyn käytön.
Salasana määritetään käyttöönottoprosessin aikana kohdassa
DriveLock-salasanat.
*Lisätietoja näistä salasanoista saat seuraavista kohdista.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta
Tämä salasana määritetään, muutetaan ja poistetaan seuraavasti:
Uuden BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä
aikaa, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan
napauttamalla F10-kohtaa.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse Create BIOS administrator password (Luo BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana) tai Set Up BIOS administrator Password (Määritä BIOS-järjestelmänvalvojan salasana) (vain
tietyissä tuotteissa) ja paina Enter-näppäintä.
3.
Kirjoita pyydettäessä salasana.
4.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
52
Luku 7 Tietoturva
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan muuttaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä
aikaa, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan
napauttamalla F10-kohtaa.
2.
Kirjoita nykyinen BIOS-järjestelmänvalvojan salasana.
3.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS administrator Password (Vaihda BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja paina sitten Enternäppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
5.
Kirjoita pyydettäessä uusi salasana.
6.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan poistaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä
aikaa, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan
napauttamalla F10-kohtaa.
2.
Kirjoita nykyinen BIOS-järjestelmänvalvojan salasana.
3.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS administrator Password (Vaihda BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja paina sitten Enternäppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
5.
Pyydettäessä uutta salasanaa jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
Salasanojen käyttäminen
53
6.
Kun uutta salasanaa pyydetään uudelleen, jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana -kehotteeseen salasana (samoilla näppäimillä, joilla salasana
on asetettu) ja paina Enter-näppäintä. Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasana annetaan väärin kolme kertaa
peräkkäin, tietokone on käynnistettävä uudelleen ennen uutta yritystä.
DriveLock-tietoturva-asetusten käyttäminen
DriveLock-suojaus estää kiintolevyn sisällön luvattoman käytön. DriveLock-suojausta voidaan käyttää vain
tietokoneen sisäisissä kiintolevyissä. Kun aseman DriveLock-suojaus on otettu käyttöön, aseman
käyttämistä varten tarvitaan DriveLock-salasana. Asema on liitettävä tietokoneeseen tai kehittyneeseen
porttitoistimeen, jotta aseman suojaus voidaan avata.
DriveLock-suojausvalinnat sisältävät seuraavat ominaisuudet:
●
Automaattinen DriveLock – Katso Automaattisen DriveLock-toiminnon valitseminen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 54.
●
DriveLock-pääkäyttäjän salasanan asettaminen – Katso Manuaalisen DriveLock-toiminnon
valitseminen sivulla 56.
●
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön – Katso DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ja
DriveLock-käyttäjän salasanan asettaminen sivulla 57.
Automaattisen DriveLock-toiminnon valitseminen (vain tietyissä tuotteissa)
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on asetettava, ennen kuin voit asettaa DriveLock-salasanan. Kun
automaattinen DriveLock on otettu käyttöön, luodaan satunnainen DriveLock-käyttäjän salasana ja
DriveLock-pääkäyttäjän salasanasta johdettu BIOS-järjestelmänvalvojan salasana. Kun tietokone on
käynnissä, aseman lukitus poistetaan automaattisesti satunnaisen käyttäjän salasanan avulla. Jos asema
siirretään toiseen tietokoneeseen, sinun on annettava alkuperäisen tietokoneen BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana DriveLock-salasanan kehotteeseen, jotta aseman lukitus poistetaan.
Automaattisen DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön
Voit ottaa automaattisen DriveLock-toiminnon käyttöön toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
54
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
Luku 7 Tietoturva
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Anna BIOS-järjestelmänvalvojan salasana kehotteeseen ja paina sitten Enter-näppäintä.
3.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten Enter-näppäintä.
4.
Valitse Automatic DriveLock (Automaattinen DriveLock) -valintaruutu Enter-näppäimen tai
kosketusnäytön avulla tai napsauttamalla hiiren painiketta.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -apuohjelman, napsauta Tallennakuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
– tai –
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Automaattisen DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit poistaa automaattisen DriveLock-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Anna BIOS-järjestelmänvalvojan salasana kehotteeseen ja paina sitten Enter-näppäintä.
3.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten Enter-näppäintä.
4.
Valitse sisäinen kiintolevy ja paina Enter-näppäintä.
5.
Poista valinta Automatic DriveLock (Automaattinen DriveLock) -valintaruudusta Enter-näppäimen tai
kosketusnäytön avulla tai napsauttamalla hiiren painiketta.
6.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
– tai –
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Salasanojen käyttäminen
55
Automaattisen DriveLock-salasanan antaminen
Kun automaattinen DriveLock on käytössä ja asema pysyy alkuperäisessä tietokoneessa, sinua ei pyydetä
antamaan DriveLock-salasanaa aseman lukituksen poistamiseksi. Jos asema siirretään toiseen
tietokoneeseen tai alkuperäisen tietokoneen emolevy vaihdetaan, sinua pyydetään antamaan DriveLocksalasana.
Jos näin käy, kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen alkuperäisen tietokoneen BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana käyttämällä samantyyppisiä näppäimiä, joilla asetit salasanan, ja poista lukitus painamalla Enter.
Jos salasana annetaan väärin kolme kertaa peräkkäin, tietokone on sammutettava ennen uutta yritystä.
Manuaalisen DriveLock-toiminnon valitseminen
HUOMIO: Voit estää DriveLock-suojattua kiintolevyä tulemasta pysyvästi käyttökelvottomaksi
kirjoittamalla DriveLock-käyttäjän salasanan ja DriveLock-pääkäyttäjän salasanan muistiin ja säilyttämällä
ne turvallisessa paikassa tietokoneesta erillään. Jos unohdat molemmat DriveLock-salasanat, kiintolevy
lukitaan eikä sitä voi enää käyttää.
Jos haluat suojata sisäisen kiintolevyn manuaalisesti DriveLock-toiminnon avulla, pääkäyttäjän salasana on
asetettava ja DriveLock on otettava käyttöön Computer Setup -apuohjelmassa. Ota DriveLock-suojausta
käytettäessä seuraavat seikat huomioon:
●
Kun kiintolevyn DriveLock-suojaus on otettu käyttöön, kiintolevyä voidaan käyttää vain antamalla
DriveLock-käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän salasana.
●
DriveLock-käyttäjän salasanan tulisi olla suojatun kiintolevyn päivittäinen käyttäjä. DriveLockpääkäyttäjän salasanan haltija voi olla järjestelmänvalvoja tai päivittäinen käyttäjä.
●
DriveLock-käyttäjän salasana ja DriveLock-pääkäyttäjän salasana voivat olla samat.
DriveLock-pääkäyttäjän salasanan määrittäminen
Voit asettaa DriveLock-pääkäyttäjän salasanan toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
56
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Valitse Suojaus, valitse Kiintolevyn apuohjelmat, valitse DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten Enter.
3.
Valitse kiintolevy, jonka haluat suojata, ja paina Enter-näppäintä.
4.
Valitse Aseta DriveLock-pääkäyttäjän salasana ja paina sitten Enter-näppäintä.
5.
Lue varoitus huolellisesti.
6.
Määritä DriveLock-pääkäyttäjän salasana toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 7 Tietoturva
HUOMAUTUS: Voit ottaa käyttöön DriveLock-toiminnon ja asettaa DriveLock-käyttäjän salasanan
ennen Computer Setup -apuohjelmasta poistumista. Lisätietoja on kohdassa DriveLock-toiminnon
ottaminen käyttöön ja DriveLock-käyttäjän salasanan asettaminen sivulla 57.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes and
Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ja DriveLock-käyttäjän salasanan asettaminen
Voit ottaa käyttöön DriveLock-toiminnan ja asettaa DriveLock-käyttäjän salasanan toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten Enter-näppäintä.
3.
Valitse kiintolevy, jonka haluat suojata, ja paina Enter-näppäintä.
4.
Valitse Ota DriveLock käyttöön ja paina sitten Enter.
5.
Lue varoitus huolellisesti.
6.
Aseta DriveLock-käyttäjän salasana ja ota käyttöön DriveLock toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes and
Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
Salasanojen käyttäminen
57
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten Enter-näppäintä.
3.
Valitse kiintolevy, jota haluat hallita, ja paina Enter-näppäintä.
4.
Valitse Ota DriveLock pois käytöstä ja paina sitten Enter-painiketta.
5.
Poista DriveLock käytöstä noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
6.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes and
Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-salasanan antaminen
Tarkista, että kiintolevy on tietokoneessa (ei valinnaisessa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBaylaitteessa).
Kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen DriveLock-käyttäjän tai -pääkäyttäjän salasana (samoilla
näppäimillä, joilla salasana on määritetty) ja paina Enter-näppäintä.
Jos salasana annetaan väärin kolme kertaa peräkkäin, tietokone on sammutettava ennen uutta yritystä.
DriveLock-salasanan vaihtaminen
Voit vaihtaa DriveLock-salasanan Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta.
3.
Kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen nykyinen DriveLock-käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän
salasana, jota olet vaihtamassa, paina Enter-näppäintä ja paina tai napauta f10-näppäintä Computer
Setup -apuohjelmassa.
4.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten Enter-näppäintä.
5.
Valitse kiintolevy, jota haluat hallita, ja paina Enter-näppäintä.
6.
Valitse muutettava DriveLock-salasana. Syötä salasanat toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Vaihda DriveLock-pääkäyttäjän salasana -asetus on näkyvissä vain, jos DriveLockpääkäyttäjän salasana annettiin DriveLock-salasana-kehotteessa vaiheessa 3.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes and
Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Windows Hello (vain valitut tuotteet)
Sormenjälkitunnistimella tai infrapunakameralla varustettuihin tuotteisiin voi kirjautua Microsoft Hellon
avulla sormella sipaisemalla tai kameraan katsomalla.
58
Luku 7 Tietoturva
Voit ottaa Microsoft Hellon käyttöön seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Tilit ja valitse sitten Kirjautumisasetukset.
2.
Lisää kohtaan Microsoft Hello salasana ja nelinumeroinen PIN-koodi ja rekisteröi sitten sormenjälkesi
tai kasvosi.
HUOMAUTUS: PIN-koodin pituutta ei rajoiteta, mutta siinä saa olla vain numeroita. Aakkosia tai
erityismerkkejä ei sallita.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
Kun käytät tietokonetta sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen, verkossa tai Internetissä, tietokoneeseen
voi päästä tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat poistaa käytöstä käyttöjärjestelmän, ohjelmia ja
apuohjelmia tai aiheuttaa niiden virheellisen toiminnan.
Virustorjuntaohjelmat tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne tietokoneesta. Yleensä ohjelmat
osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia
vastaan, virustorjuntaohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti.
Windows Defender on asennettu valmiiksi tietokoneeseesi. Kehotamme sinua käyttämään
virustorjuntaohjelmistoa, jotta tietokoneesi on täysin suojattu.
Lisätietoja tietokoneiden viruksista saat HP Support Assistant -ohjelmasta.
Palomuuriohjelmiston käyttäminen
Palomuurien tarkoituksena on estää järjestelmän tai verkon luvaton käyttö. Palomuuri voi olla
tietokoneeseen ja/tai järjestelmään asennettava ohjelmisto tai laitteistosta ja ohjelmistosta muodostuva
ratkaisu.
Palomuureja on kahta tyyppiä:
●
Asiakasohjelmistopohjaiset palomuurit – Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on
asennettu.
●
Verkkopohjaiset palomuurit – Asennetaan DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin, suojaa kaikkia
verkossa olevia tietokoneita.
Kun järjestelmään asennetaan palomuuri, se valvoo kaikkia järjestelmään lähetettyjä ja järjestelmästä
lähteviä tietoja sekä vertailee niitä käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset
tiedot torjutaan.
Tietokoneeseen tai verkkoa käyttävään laitteeseen on jo mahdollisesti asennettu palomuuri. Jos näin ei ole,
saatavilla on ohjelmistopohjaisia palomuuriratkaisuja.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa palomuuri voi estää Internet-pelien käytön, häiritä tulostimen tai
tiedostojen jakamista verkossa tai estää hyväksytyt sähköpostiliitteet. Voit tilapäisesti ratkaista tällaiset
ongelmat poistamalla palomuurin käytöstä, suorittamalla haluamasi tehtävän ja ottamalla sitten palomuurin
uudelleen käyttöön. Voit ratkaista ongelman pysyvästi muuttamalla palomuurin asetuksia.
Ohjelmistopäivitysten asentaminen
Tietokoneeseen asennetut HP:n, Windowsin ja muiden valmistajien ohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti,
jotta ne pystyvät korjaamaan tietoturvaongelmat ja parantamaan ohjelmistojen suorituskykyä.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
59
TÄRKEÄÄ: Microsoft lähettää ilmoituksia Windows-päivityksistä, jotka voivat sisältää suojauspäivityksiä.
Voit suojata tietokoneen tietoturvarikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki päivitykset heti,
kun saat niistä ilmoituksen Microsoftilta.
Voit asentaa nämä päivitykset automaattisesti.
Voit tarkastella tai muuttaa asetuksia seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä-painike, sen jälkeen Asetukset ja lopuksi Päivitys ja tietoturva.
2.
Valitse Windows Update ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Ajasta päivitysten asennus valitsemalla Lisäasetukset ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi HP Client Security -ohjelmisto. Tätä ohjelmistoa voidaan käyttää HP
Client Security -kuvakkeesta tehtäväpalkin oikealta puolelta tai Windowsin Ohjauspaneelin kautta.
Ohjelmiston suojausominaisuudet suojaavat tietokonetta, verkkoja ja tärkeitä tietoja luvattomalta käytöltä.
Lisätietoja saat HP Client Security -ohjelmiston ohjeesta.
HP Managed Servicesin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Managed Services on pilviarkkitehtuuriin perustuva IT-ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat tehokkaasti
hallita ja suojata tieto-omaisuuttaan. HP Managed Services auttaa suojaamaan laitteita erilaisilta
haittaohjelmilta ja muilta hyökkäyksiltä sekä valvomaan niiden toimintakuntoa. Lisäksi se vähentää laitteissa
esiintyvien vikojen ja tietoturvaongelmien ratkaisemiseen kuluvaa aikaa. Ohjelmiston lataaminen ja
asentaminen on nopeaa, joten se tarjoaa yrityksille erittäin edullisen vaihtoehdon perinteisiin yrityksen
sisäisiin ratkaisuihin verrattuna. Lisätietoja on osoitteessa https://www.hptouchpointmanager.com/.
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
Erikseen hankittavan lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista,
mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä. Kytke lukitusvaijeri tietokoneeseen toimimalla valmistajan
ohjeiden mukaan.
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietyissä tuotteissa on sisäiset sormenjälkitunnistimet. Jotta voit käyttää sormenjälkitunnistusta, sinun on
ensin rekisteröitävä sormenjälkesi HP Client Security -ohjelmiston Credential Manager -sovelluksessa. Katso
lisätietoja HP Client Security -ohjelmiston ohjeista.
Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi Credential Manager -sovelluksessa, voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi tuettuja verkkosivuja ja sovelluksia varten HP Client Security -ohjelmiston Password Manager toiminnon avulla. Jatkossa voit käyttää tallentamiasi tietoja käyttäjätietojesi täydentämiseen.
60
Luku 7 Tietoturva
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen
Sormenjälkitunnistin on pieni metallinen tunnistin, ja se sijaitsee tietokoneessasi jollakin seuraavista
alueista:
●
kosketusalustan alareunan lähellä
●
näppäimistön oikealla puolella
●
näytön oikeassa yläkulmassa
●
näytön vasemmalla puolella
●
näytön kääntöpuolella.
Sormenjälkitunnistin voi tuotteen mallin mukaan olla joko vaaka- tai pystysuuntainen.
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
61
8
Kunnossapito
On tärkeää huolehtia tietokoneen säännöllisestä ylläpidosta, jotta laitteesi pysyy optimaalisessa kunnossa.
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten levyn eheytystä ja levyn
uudelleenjärjestämistä. Luvussa kerrotaan myös, kuinka päivität ohjelmat ja ohjaimet, kuinka puhdistat
tietokoneen ja kuinka voit kuljettaa sitä matkoilla (tai lähettää sen jollekulle).
Suorituskyvyn parantaminen
Esimerkiksi levyn eheytys- ja levyn uudelleenjärjestämistoimintojen avulla suoritettujen säännöllisten
ylläpitotoimien avulla voit merkittävästi parantaa tietokoneesi suorituskykyä.
Levyn eheytyksen käyttäminen
HP suosittelee levyn eheytystoiminnon käyttämistä kiintolevyn eheyttämiseen ainakin kerran kuukaudessa.
HUOMAUTUS:
Levyn eheytystä ei tarvitse suorittaa puolijohdeasemille.
Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:
1.
Liitä tietokone verkkovirtaan.
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun eheytä ja valitse sitten Eheytä ja optimoi kiintolevyasema.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen
Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämistoiminto etsii kiintolevyltä tarpeettomat
tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.
Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:
62
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun levy ja valitse Levyn eheytys.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Luku 8 Kunnossapito
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt seuraavissa
tapauksissa:
●
Tietokone putoaa.
●
Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
HP 3D DriveGuard palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien jälkeen.
HUOMAUTUS: Vain sisäiset kiintolevyt on suojattu HP 3D DriveGuard -toiminnolla. HP 3D DriveGuard toiminto ei suojaa valinnaiseen telakointilaitteeseen asennettua tai USB-porttiin liitettyä kiintolevyä.
HUOMAUTUS:
Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita näille asemille.
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen
Aseman merkkivalon väri muuttuu sen merkiksi, että ensisijaisessa ja/tai toissijaisessa kiintolevypaikassa
oleva asema on pysäytetty (vain tietyissä tuotteissa).
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
HP suosittelee ohjelmien ja ohjainten päivittämistä säännöllisin väliajoin. Päivityksillä voit ratkaista ongelmia
sekä lisätä tietokoneeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Esimerkiksi vanhat grafiikkakomponentit eivät
välttämättä toimi hyvin uusimpien peliohjelmistojen kanssa. Ilman uusinta ohjainversiota et pysty
hyödyntämään laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lataa HP:n ohjelmien ja ohjainten uusimmat versiot osoitteesta http://www.hp.com/support. Tilaa myös
automaattiset ilmoitukset saatavilla olevista päivityksistä.
Jos haluat päivittää ohjelmat ja ohjaimet, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -ohjelma.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Päivitykset-välilehti ja valitse sitten Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen puhdistaminen
Käytä tietokoneen turvalliseen puhdistamiseen seuraavia tuotteita:
●
dimetyylibentsyyli-ammoniumkloridia enintään 0,3 prosentin pitoisuutena (esimerkiksi
kertakäyttöpyyhkeitä, joita valmistetaan useilla eri tuotenimillä)
●
alkoholitonta silmälasien puhdistusainetta
●
laimeaa vesi-saippualiuosta
●
kuivaa mikrokuituliinaa tai säämiskää (antistaattinen, öljytön liina)
●
antistaattisia pyyhkeitä.
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
63
HUOMIO: Vältä voimakkaita pesuaineita, jotka voivat aiheuttaa tietokoneellesi pysyvää vahinkoa. Jos et ole
varma, onko jotakin tiettyä puhdistusainetta turvallista käyttää tietokoneesi puhdistamiseen, tarkista
tuoteselosteesta, ettei se sisällä alkoholia, asetonia, ammoniumkloridia, metyleenikloridia tai hiilivetyjä.
Kuitupitoiset materiaalit, kuten paperipyyhkeet, voivat naarmuttaa tietokonetta. Ajan kuluessa likahiukkaset
ja puhdistusaineet voivat kiinnittyä naarmuihin.
Puhdistustoimenpiteet
Noudata tietokoneen turvallisessa puhdistamisessa seuraavia ohjeita:
VAROITUS! Älä yritä puhdistaa tietokonetta, kun sen virta on kytkettynä. Näin vältät sähköiskun ja laitteen
osien vahingoittumisen.
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Irrota tietokone verkkovirrasta.
3.
Irrota kaikki virtaa saavat ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Älä suihkuta puhdistusaineita tai -nesteitä suoraan tietokoneen pinnalle, etteivät laitteen sisällä
olevat osat vahingoitu. Pinnalle joutuvat nesteet voivat vahingoittaa pysyvästi laitteen sisällä olevia osia.
Näytön puhdistaminen
Pyyhi näyttö varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu alkoholittomalla
lasinpuhdistusaineella. Varmista ennen laitteen kannen sulkemista, että näyttö on kuiva.
Sivujen tai kannen puhdistaminen
Käytä sivujen tai kannen puhdistamiseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka on kostutettu jollakin
aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa kertakäyttöpyyhettä.
HUOMAUTUS:
irrottamista.
Käytä tietokoneen kantta puhdistettaessa ympyränmuotoista liikettä, mikä helpottaa lian
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
VAROITUS! Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen
pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi irrota
roskia näppäimistön päälle.
HUOMIO:
Älä anna nesteiden valua näppäimistön väleihin, etteivät sen sisällä olevat osat vahingoitu.
●
Käytä TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistukseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka
on kostutettu jollakin aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa
kertakäyttöpyyhettä.
●
Suihkuta näppäimistöön paineilmaa pillin kautta. Tällä voit estää näppäinten jumiutumisen sekä poistaa
näppäimistöön joutuneen lian, nukan ja pölyn.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
Jos haluat lähettää tietokoneen tai kuljettaa sitä matkoilla, seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla
voit suojata laitetta.
●
64
Toimi seuraavasti ennen tietokoneen kuljettamista tai lähettämistä:
Luku 8 Kunnossapito
–
Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen asemaan.
–
Poista tietokoneesta kaikki ulkoiset tietovälineet, kuten muistikortit.
–
Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
–
Sammuta tietokone.
●
Ota tekemäsi tietojen varmuuskopiot mukaan. Säilytä varmuuskopiot erillään tietokoneesta.
●
Kun matkustat lentäen, kuljeta tietokonetta käsimatkatavarana äläkä jätä sitä kuljetettavaksi
lentokoneen ruumassa.
HUOMIO: Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt
metallinpaljastimet synnyttävät magneettikenttiä. Lentokenttien liukuhihnat ja muut
käsimatkatavaroiden tutkimiseen käytettävät turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta
röntgensäteillä, joista ei ole haittaa kiintolevyille.
●
Jos aiot käyttää tietokonetta lennon aikana, odota, kunnes kuulet ilmoituksen, että saat käyttää
tietokonetta. Kukin lentoyhtiö määrittää omat tietokoneen lennonaikaista käyttöä koskevat
käytäntönsä.
●
Jos tietokone tai asema on lähetettävä postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, pakkaa se
soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella.
●
Langattomien laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa joissakin paikoissa. Tällaiset rajoitukset saattavat olla
voimassa esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa, räjähdysaineiden läheisyydessä ja tietyissä
vaarallisissa toimintaympäristöissä. Jos et ole varma tietokoneen langattoman laitteen käyttöä
koskevista paikallisista määräyksistä, pyydä lupa tietokoneen käyttöön ennen sen käynnistämistä.
●
Jos matkustat ulkomaille, noudata seuraavia ohjeita:
–
Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat tullimääräykset.
–
Selvitä tietokoneen matkan aikaisten käyttöpaikkojen virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset.
Jännite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.
VAROITUS! Älä käytä tietokoneen kanssa yleisesti sähkölaitteille myytäviä jännitemuuntimia.
Muutoin tietokone saattaa altistua sähköiskuille, tulipaloille tai laitteistovaurioille.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
65
9
Varmuuskopiointi ja palautus
Tässä luvussa on tietoja seuraavista prosesseista, jotka ovat standardimenetelmiä useimmille tuotteille:
●
Henkilökohtaisten tietojen varmuuskopiointi – Voit varmuuskopioida henkilökohtaisia tietoja
Windowsin työkalujen avulla (katso Windows-työkalujen käyttäminen sivulla 66).
●
Palautuspisteen luominen – Voit luoda palautuspisteen Windowsin työkalujen avulla (katso Windowstyökalujen käyttäminen sivulla 66).
●
Palautustietovälineiden luominen (vain tietyt tuotteet) – Voit käyttää HP Recovery Manager ohjelmistoa tai HP Cloud Recovery Download Tool -työkalua (vain tietyt tuotteet)
palautustietovälineiden luomiseen (katso HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 66).
●
Varmuuskopiointi ja palauttaminen – Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja varmuuskopioista
palauttamiseksi, tietokoneen päivittämiseksi ja sen palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa (katso
Windows-työkalujen käyttäminen sivulla 66).
●
Palautusosion poistaminen – Jos haluat poistaa palautusosion kiintolevytilan vapauttamiseksi (vain
tietyt tuotteet), valitse HP Recovery Managerin Poista palautusosio -vaihtoehto. Lisätietoja on
kohdassa HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 70.
Windows-työkalujen käyttäminen
TÄRKEÄÄ: Windows on ainoa vaihtoehto, jonka avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa henkilökohtaisia
tietoja. Ajasta säännöllisiä varmuuskopiointeja tietojen häviämisen välttämiseksi.
Voit käyttää Windowsin työkaluja henkilökohtaisten tietojen varmuuskopiointiin sekä järjestelmän
palautuspisteiden ja palautustietovälineiden luontiin. Näiden avulla voit palauttaa varmuuskopion, päivittää
tietokoneen ja palauttaa tietokoneen alkuperäiseen tilaan.
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on 32 Gt tai vähemmän, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto
poistetaan oletusarvoisesti käytöstä.
Lisätietoja ja ‑ohjeita saat Hae ohjeita ‑sovelluksesta.
▲
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Hae ohjeita -sovellus.
HUOMAUTUS:
Hae ohjeita -sovelluksen käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.
HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä
tuotteissa)
Kun olet asentanut tietokoneen onnistuneesti, käytä HP Recovery Manageria tietokoneen HP Recovery -osion
varmuuskopiointiin. Tätä varmuuskopiota kutsutaan HP Recovery -tietovälineeksi. Jos kiintolevy vioittuu tai
se on vaihdettu uuteen, HP Recovery -tietovälineen avulla alkuperäinen käyttöjärjestelmä voidaan asentaa
uudelleen.
Tarkista, onko tietokoneessa Windows-osion lisäksi Recovery-osio, napsauttamalla Käynnistä-painiketta
hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Resurssienhallinta ja sitten Tämä tietokone.
66
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
HUOMAUTUS: Jos tietokoneellasi ei näy Windows-osion lisäksi Recovery-osiota, ota yhteyttä tukeen
palautuslevyjen hankkimiseksi. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja
toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietyillä tuotteilla voit käyttää HP Cloud Recovery Download Tool -työkalua HP Recovery -tietovälineen
luomiseksi käynnistettävälle USB-asemalle. Lisätietoja on kohdassa HP Cloud Recovery Download Tool työkalun käyttäminen palautustietovälineen luomiseksi sivulla 68.
HP Recovery Managerin käyttäminen palautustietovälineen luomiseen
HUOMAUTUS: Jos et voi luoda palautustietovälinettä itse, ota yhteyttä tukeen palautuslevyjen
hankkimiseksi. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
Ennen aloittamista
Ennen aloittamista ota huomioon seuraavat asiat:
●
Voit luoda vain yhden palautustietovälineiden sarjan. Käsittele palautustyökaluja huolellisesti ja säilytä
niitä turvallisessa paikassa.
●
HP Recovery Manager tutkii tietokonetta ja määrittää tarvittavan tietovälineen kapasiteetin.
●
Luo palautustietoväline jollain seuraavista menetelmistä:
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessa ei ole palautusosiota, HP Recovery Manager näyttää Windowsin Luo
palautusasema -ominaisuuden. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan palautuslevykuvan
luomiseksi tyhjälle USB-asemalle tai kiintolevylle.
–
Jos tietokoneessasi on DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla varustettu optinen asema, käytä vain
laadukkaita, tyhjiä DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- tai DVD+R DL -levyjä. Älä käytä
uudelleenkirjoitettavia levyjä, kuten CD±RW- ja DVD±RW-levyjä tai kaksikerroksisia DVD±RW- ja
BD-RE-levyjä (uudelleenkirjoitettavia Blu-ray-levyjä). Ne eivät ole yhteensopivia HP Recovery
Manager -ohjelmiston kanssa.
–
Jos tietokoneessa ei ole DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla varustettua sisäänrakennettua optista
asemaa, voit luoda palautuslevyt käyttämällä ulkoista optista asemaa (hankittava erikseen) yllä
olevien ohjeiden mukaisesti. Jos käytät ulkoista optista asemaa, se on liitettävä suoraan
tietokoneen USB-porttiin. Asemaa ei voi liittää ulkoisen aseman USB-porttiin, kuten USBkeskittimeen.
–
Käytä USB-palautusaseman luomiseen korkealaatuista tyhjää USB-asemaa.
●
Varmista ennen palautustietovälineiden luontia, että tietokone on liitetty verkkovirtaan.
●
Luontiprosessi voi kestää jopa yli tunnin. Älä keskeytä tätä prosessia.
●
Voit tarvittaessa lopettaa ohjelman, ennen kuin kaikkien palautustietovälineiden luominen on valmis.
HP Recovery Manager viimeistelee sillä hetkellä työn alla olevan DVD:n tai USB-aseman. Kun käynnistät
HP Recovery Managerin seuraavan kerran, sinua kehotetaan jatkamaan.
Palautustietovälineiden luominen
HP Recovery -tietovälineen luominen HP Recovery Managerilla:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistöön ennen näiden
vaiheiden suorittamista.
HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa)
67
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Luo palautusväline ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos sinun täytyy palauttaa järjestelmä, katso Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 69.
HP Cloud Recovery Download Tool -työkalun käyttäminen palautustietovälineen
luomiseksi
Voit luoda HP Recovery -tietovälineen HP Cloud Recovery Download Tool ‑työkalun avulla seuraavasti:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Valitse Ohjelmisto ja ohjaimet ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
Palauttaminen voidaan suorittaa yhdellä tai useammilla seuraavista menetelmistä: Windows-työkalut, HP
Recovery Manager tai HP Recovery -osio.
TÄRKEÄÄ:
Kaikki menetelmät eivät ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.
Palauttaminen, nollaaminen ja päivittäminen Windows-työkaluilla
Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja tietokoneen palauttamiseen, nollaamiseen ja päivittämiseen. Katso
lisätietoja kohdasta Windows-työkalujen käyttäminen sivulla 66.
Palauttaminen HP Recovery Managerilla HP Recovery -osiolla
Voit palauttaa tietokoneen tehdastilaan HP Recovery Managerilla ja HP Recovery -osiolla (vain tietyt
tuotteet):
●
Esiasennettujen sovellusten tai ohjainten ongelmien ratkaisu:
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Reinstall drivers and/or applications (Asenna ajureita ja/tai sovelluksia uudelleen) ja
seuraa ruudun ohjeita.
●
Järjestelmän palautuksen käyttö – Jos haluat palauttaa Windows-osion alkuperäisen sisällön, valitse
HP Recovery -osion Järjestelmän palautus -vaihtoehto (vain tietyt tuotteet) tai käytä HP Recovery tietovälinettä. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 69. Jos et
ole vielä luonut palautusvälinettä, katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 66.
●
Tehdasasetusten palautus (vain tietyt tuotteet) – Palauttaa tietokoneen alkuperäiseen tehdastilaan
poistamalla kaikki kiintolevyn tiedot ja luomalla osiot uudelleen, minkä jälkeen käyttöjärjestelmä ja
alkuperäiset tehtaalla asennetut ohjelmat asennetaan uudelleen (vain tietyt tuotteet). HP Recovery tietovälinettä on käytettävä silloin, jos haluat käyttää Tehdasasetusten palautus -toimintoa. Jos et ole
vielä luonut palautusvälinettä, katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 66.
HUOMAUTUS: Jos olet vaihtanut tietokoneen kiintolevyn, voit asentaa käyttöjärjestelmän ja tehtaalla
asennetut ohjelmat uudelleen Tehdasasetusten palautus -toiminnolla.
68
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
käyttämällä joko käyttäjän luomaa tai HP:ltä saatua HP Recovery -tietovälinettä tai vaihtoehtoisesti HP
Recovery -osiota (vain tietyt tuotteet).
Jos et ole vielä luonut HP Recovery -tietovälinettä, katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain
tietyissä tuotteissa) sivulla 66.
TÄRKEÄÄ: HP Recovery Manager ei varmuuskopioi henkilökohtaisia tietoja automaattisesti. Varmuuskopioi
kaikki tarvitsemasi henkilökohtaiset tiedot ennen palautuksen aloittamista. Katso kohta Windows-työkalujen
käyttäminen sivulla 66.
TÄRKEÄÄ: Palauttamista HP Recovery Managerin avulla on pidettävä viimeisenä keinona korjata
tietokoneeseen liittyvät ongelmat.
HUOMAUTUS:
vaihtoehdot.
Kun aloitat palautuksen, sinulle näytetään vain tietokoneellasi käytettävissä olevat
Ennen aloittamista ota huomioon seuraavat asiat:
●
HP Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi. Muut kuin tietokoneen
mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta tai asennettava uudelleen
valmistajan toimittamalta tietovälineeltä.
●
Jos tietokoneen kiintolevy rikkoutuu, palautukseen täytyy käyttää HP Recovery -tietovälinettä. Tämä
tietoväline luodaan HP Recovery Managerilla. Katso kohta HP Recovery -tietovälineiden luominen (vain
tietyissä tuotteissa) sivulla 66.
●
Jos tietokoneellasi ei voi luoda HP Recovery -tietovälinettä tai jos HP Recovery -tietoväline ei toimi, voit
hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut palautustietovälineet tuen kautta. Siirry osoitteeseen
http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyt tuotteet)
HP Recovery -osion avulla voit suorittaa järjestelmän palautuksen ilman palautuslevyjä tai USBpalautusasemaa. Tätä palautustapaa voi käyttää vain silloin, jos kiintolevy toimii edelleen.
HP Recovery -osio (vain tietyissä tuotteissa) mahdollistaa vain järjestelmän palauttamisen.
Voit käynnistää HP Recovery Managerin HP Recovery -osiosta seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokoneet, joissa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan
ennen näiden vaiheiden suorittamista (vain tietyissä tuotteissa).
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery, valitse HP Recovery Manager ja sitten Windowsympäristön palautus.
TAI
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
Paina f11-näppäintä, kun tietokone käynnistyy, eli pidä f11-näppäintä painettuna, kun painat
virtapainiketta.
Palauttaminen
69
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten
nopeasti pohjaan ja valitse f11.
2.
Valitse käynnistysasetusvalikosta Troubleshoot (Vianmääritys).
3.
Valitse Recovery Manager ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos tietokone ei automaattisesti käynnisty uudelleen HP Recovery Manager ohjelmistoon, muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä ja noudata näytön ohjeita. Katso kohta
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen sivulla 70.
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineiden avulla
Jos tietokoneessa ei ole HP Recovery -osiota tai jos kiintolevy ei toimi oikein, voit käyttää HP Recovery tietovälinettä alkuperäisen käyttöjärjestelmän ja tehtaalla asennettujen ohjelmistojen palauttamiseen.
▲
Aseta HP Recovery -tietoväline ja käynnistä tietokone uudelleen.
HUOMAUTUS: Jos tietokone ei automaattisesti käynnisty uudelleen HP Recovery Manager ohjelmistoon, muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä ja noudata näytön ohjeita. Katso kohta
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen sivulla 70.
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen
Jos tietokone ei käynnisty automaattisesti HP Recovery Manager -ohjelmistoon, muuta tietokoneen
käynnistysjärjestystä. Tämä on BIOS:n laiteluettelo, josta tietokone tarkistaa käynnistystiedot. Voit vaihtaa
valinnan optiseen asemaan tai USB-asemaan riippuen siitä, missä HP Recovery -tietoväline sijaitsee.
Voit muuttaa käynnistysjärjestystä seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Taulutietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistöön ennen näiden
vaiheiden suorittamista.
1.
Aseta HP Recovery -tietoväline tietokoneeseen.
2.
Avaa järjestelmän Käynnistä-valikko.
Tietokoneet tai taulutietokoneet, joissa on näppäimistö:
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja avaa sitten
käynnistysasetukset painamalla f9-näppäintä.
Taulutietokoneet, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten
nopeasti pohjaan ja valitse f9.
TAI
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike sitten
nopeasti pohjaan ja valitse f9.
3.
Valitse optinen asema tai USB-asema, jolta haluat käynnistää, ja noudata näytön ohjeita.
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla voit poistaa HP Recovery -osion ja vapauttaa kiintolevytilaa (vain
tietyt tuotteet).
70
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
TÄRKEÄÄ: Kun olet poistanut HP Recovery -osion, et voi palauttaa järjestelmää tai luoda HP Recovery tietovälinettä. Luo siis HP Recovery -tietoväline ennen palautusosion poistamista Katso kohta HP Recovery tietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 66.
Voit poistaa HP Recovery -osion seuraavasti:
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Poista palautusosio ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
71
10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure
Start
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
Computer Setup -apuohjelma eli BIOS-järjestelmä (Basic Input/Output System) hallitsee kaikkien järjestelmän
syöttö- ja lähtölaitteiden (esimerkiksi levyasemien, näytön, näppäimistön, hiiren ja tulostimen) välistä
tiedonsiirtoa. Computer Setup -apuohjelma sisältää asennettujen laitetyyppien asetukset, tietokoneen
käynnistysjärjestyksen, järjestelmämuistin ja laajennetun muistin.
HUOMAUTUS: Ole erittäin varovainen, kun muutat Computer Setup -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat
estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä
siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
Computer Setup (BIOS) -apuohjelman käyttö USB-näppäimistöllä tai USB-hiirellä
Voit käynnistää Computer Setup -apuohjelman käyttämällä USB-porttiin liitettyä näppäimistöä tai hiirtä,
mutta Fast Boot on ensin poistettava käytöstä.
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f9-näppäintä, niin
pääset Käynnistyslaitteen asetukset -valikkoon.
2.
Poista FastBoot-valintaruudun valinta.
3.
Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua ohjelmasta, valitse näytön oikeasta alakulmasta
Tallenna-kuvake ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
– tai –
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enter-näppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa
72
●
Valitse valikko tai valikkokohde sarkainnäppäimellä tai näppäimistön nuolinäppäimillä ja paina enternäppäintä tai napsauta kohdetta osoitinlaitteella.
●
Voit liikkua ylös- tai alaspäin napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa ylä- tai alanuolta tai
painamalla näppäimistön ylä- tai alanuolinäppäintä.
●
Sulje avoimet valintaikkunat ja palaa Computer Setup -apuohjelman päänäyttöön painamalla escnäppäintä ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista jollakin seuraavista tavoista:
●
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista tallentamatta muutoksia seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Exit (Lopeta) -kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
●
Voit tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS:
Oletusasetusten palauttaminen ei muuta kiintolevyn tilaa.
Kun haluat palauttaa Computer Setup -apuohjelman alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 72.
2.
Valitse Päävalikko ja sitten Käytä tehdasasetuksia ja lopeta.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa vaihtoehtona voi näkyä Restore Defaults (Palauta oletukset) eikä
Apply Factory Defaults and Exit (Käytä tehdasasetuksia ja poistu).
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua ohjelmasta, valitse näytön oikeasta alakulmasta
Tallenna-kuvake ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
HUOMAUTUS:
Salasana- ja suojausasetukset eivät muutu, kun palautat tehdasasetukset.
BIOSin päivittäminen
Päivitettyjä BIOS-versioita voi olla saatavissa HP:n sivustosta.
Useimmat HP:n sivustossa olevat BIOS-päivitykset on pakattu SoftPaq-tiedostoiksi.
Jotkin päivitystiedostot sisältävät Readme.txt-tiedoston, joka sisältää tietoja päivitystiedoston
asentamisesta ja vianmäärityksestä.
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
73
BIOS-version määrittäminen
Voit selvittää, tarvitseeko sinun päivittää Computer Setup (BIOS), määrittämällä ensin tietokoneen BIOSversion.
BIOS-versiotiedot (jotka tunnetaan myös nimillä ROM date ja System BIOS) voidaan näyttää painamalla fn+esc
(jos olet jo Windowsissa) tai avaamalla Computer Setup -apuohjelma.
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 72.
2.
Valitse Päävalikko ja valitse sitten Järjestelmätiedot.
3.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta tallentamatta muutoksia, valitse näytön oikeasta
alakulmasta Lopeta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
Tarkistaaksesi uudemmat BIOS-versiot, katso BIOS-päivityksen lataaminen sivulla 74.
BIOS-päivityksen lataaminen
HUOMIO: Lataa ja asenna BIOS-päivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella luotettavaan
ulkoiseen virtalähteeseen. Tällä voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen epäonnistumisen
riskiä. Älä lataa tai asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla tai jos se on
telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen virtalähteeseen. Toimi
lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Päivitykset ja sen jälkeen Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
a.
Etsi uusin BIOS-päivitys ja vertaa sitä tietokoneessa asennettuna olevaan BIOS-versioon. Merkitse
muistiin päivämäärä, nimi tai muu tunniste. Saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin, kun etsit
kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
b.
Lataa valittu tiedosto kiintolevylle toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Merkitse muistiin kiintolevyn polku, johon BIOS-päivitys ladataan. Tarvitset tätä polkua, kun
asennat päivityksen.
HUOMAUTUS: Jos liität tietokoneen verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen ohjelmistojen
päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.
74
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
BIOS-muistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun päivitys on
latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei näy, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tiedosto tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Resurssienhallinta.
2.
Valitse kiintolevyn tunnus. Kiintolevyn tunnus on yleensä Paikallinen levy (C:).
3.
Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys on
tallennettu.
4.
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tiedostotunniste on .exe (esimerkiksi tiedostonimi.exe).
BIOS-asennus käynnistyy.
5.
Suorita asennus loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
kiintolevyltä.
Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa verkosta ladatun tiedoston
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella
Voit valita käynnistyslaitteen dynaamisesti käynnistyksen aikana seuraavasti:
1.
Käynnistyslaitteen asetukset -valikon käyttäminen:
●
2.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f9-näppäintä,
niin pääset Käynnistyslaitteen asetukset -valikkoon.
Valitse käynnistyslaite luettelosta, paina enter ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
TÄRKEÄÄ: Ennen kuin Trusted Platform Module (TPM )-toiminto voidaan ottaa käyttöön tässä
järjestelmässä, sinun on varmistettava, että suunnittelemasi TPM-käyttö täyttää kaikki paikallisen
lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden ja täytyykö sinun hankkia tarvittavat hyväksynnät tai lisenssit. TPMkäytöstäsi johtuvista vaatimustenmukaisuusongelmista, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, olet
vastuussa yksin ja kokonaisuudessaan. HP ei ole vastuussa mistään mahdollisista ongelmista.
TPM parantaa tietokoneen suojausta. Voit muuttaa TPM-moduulin asetuksia Computer Setup (BIOS) apuohjelmassa.
HUOMAUTUS:
Jos asetuksena on Hidden (Piilotettu), TPM ei näy käyttöjärjestelmässä.
Voit käyttää Computer Setup -apuohjelman TPM-asetuksia seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 72.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse TPM Embedded Security (Upotettu TPM-suojaus) ja toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
Tietyissä tietokonemalleissa on asennettuna HP Sure Start -ohjelmisto eli tekniikka, joka valvoo tietokoneen
BIOS-ohjelmaa hyökkäysten tai vahingoittumisen varalta. Jos BIOS vioittuu tai siihen hyökätään, HP Sure
Start palauttaa BIOS-ohjelman automaattisesti aiempaan turvalliseen tilaan ilman käyttäjän toimia.
HP Sure Start on määritetty ja otettu jo käyttöön siten, että useimmat käyttäjät voivat käyttää HP Sure
Startin oletusarvoista määritystä. Kokeneet käyttäjät voivat muokata oletusarvoista määritystä.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
75
Löydät uusimmat HP Sure Start -asiakirjat siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/support. Valitse Etsi
tuotteesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
76
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
11 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman
käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman
käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics Windows on Windows-pohjainen apuohjelma, jonka avulla voit suorittaa
diagnostiikkatestejä ja selvittää, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii Windowskäyttöjärjestelmässä ja diagnosoi laitteiston vikoja.
Jos HP PC Hardware Diagnostics Windows ei ole asennettuna tietokoneellasi, se täytyy ladata ja asentaa.
Ohjeet HP PC Hardware Diagnostics Windows -ohjelman lataamiseksi ovat kohdassa HP PC Hardware
Diagnostics Windowsin lataaminen sivulla 77.
Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows on asennettuna, käytä sitä HP:n ohjeen ja tuen tai HP Support
Assistantin kautta näillä ohjeilla.
1.
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen HP:n ohjeen ja tuen kautta:
a.
Valitse Käynnistä-painike ja sen jälkeen HP:n ohje ja tuki.
b.
Napsauta HP PC Hardware Diagnostics Windows -kohtaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Lisää
ja sitten Suorita järjestelmävalvojana.
– tai –
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen HP Support Assistantin kautta:
a.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
b.
Valitse Vianmääritys ja korjaukset.
c.
Valitse Diagnostiikka ja sitten HP PC Hardware Diagnostics Windows.
Kun työkalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
3.
Jos haluat pysäyttää vianmääritystestin, valitse Peruuta.
Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelma havaitsee vian, joka vaatii laitteen vaihtamista,
se luo 24-numeroisen vikatunnuksen. Ota ongelman ratkaisemiseksi yhteys tukeen ja anna vikatunnus.
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen
●
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain englannin kielellä.
●
Tämä työkalu täytyy ladata Windows-tietokoneelle, koska saatavilla on vain .exe-tiedostoja.
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen
77
Uusimman HP PC Hardware Diagnostics Windows -version lataaminen
Lataa HP PC Hardware Diagnostics Windows seuraavasti:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics -osiosta Lataa ja valitse asennuskansio:
Suorita työkalu tietokoneellasi lataamalla se työpöydälle.
– tai –
Suorita työkalu USB-asemalta lataamalla se USB-asemalle.
3.
Valitse Suorita.
HP Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla (vain tietyt
tuotteet)
HUOMAUTUS: Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto USB-asemalle tuotteen nimen tai
numeron avulla.
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen tuotteen nimen tai numeron perusteella (vain tietyt
tuotteet):
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Valitse Hae ohjelmisto ja ajurit ja valitse tuotteen nimi tai numero.
3.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics -osiosta Lataa ja valitse asennuskansio:
Suorita työkalu tietokoneellasi lataamalla se työpöydälle.
– tai –
Suorita työkalu USB-asemalta lataamalla se USB-asemalle.
4.
Valitse Suorita.
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin asentaminen
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman seuraavasti:
▲
Siirry tietokoneen tai USB-aseman kansioon, johon latasit .exe-tiedoston, kaksoisnapsauta .exetiedostoa ja seuraa ruudun ohjeita.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) -apuohjelman avulla voit suorittaa
diagnostiikkatestejä ja selvittää, toimiiko tietokoneen laitteisto oikein. Työkalu toimii käyttöjärjestelmän
ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista ohjelmisto-osista
johtuvista ongelmista.
Jos tietokoneesi ei käynnistä Windowsia, voit käyttää HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelmaa
laitteisto-ongelmien diagnosointiin.
Kun HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelma havaitsee vian, joka vaatii laitteen vaihtamista, se luo 24numeroisen vikatunnuksen. Ota ongelman ratkaisemiseksi yhteys tukeen ja anna vikatunnus.
HUOMAUTUS: Jotta voit käynnistää diagnostiikan convertible-tietokoneessa, tietokoneen on oltava
kannettavan tietokoneen tilassa ja näppäimistön on oltava liitettynä.
78
Luku 11 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen
HUOMAUTUS:
Jos haluat pysäyttää käynnissä olevan vianmääritystestin, paina esc-näppäintä.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käynnistäminen
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti esc-näppäintä.
2.
Paina f2-näppäintä.
BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
Yhdistetty USB-asema
HUOMAUTUS: Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics UEFI -työkalun USB-asemaan, katso
kohta HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen sivulla 79.
3.
b.
Kiintolevy
c.
BIOS
Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-asemaan
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-asemaan voi olla hyödyllistä seuraavissa
tilanteissa:
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisälly esiladattuun levykuvaan.
●
HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisälly HP Tool -levyosioon.
●
Kiintolevy on vioittunut.
HUOMAUTUS: HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain
englanninkielisinä, ja sinun ladattava se Windows-tietokoneeseen ja luotava HP UEFI -tukiympäristö, koska
tarjolla on vain .exe-tiedostoja.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataus USB-asemaan:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics UEFI -osiossa Lataa UEFI Diagnostics ja sitten Suorita.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla (vain
tietyt tuotteet)
HUOMAUTUS: Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto USB-asemalle tuotteen nimen tai
numeron avulla.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimen tai numeron perusteella (vain
tietyt tuotteet) USB-asemaan:
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen
79
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Syötä tuotteen nimi tai numero, valitse tietokoneesi ja sitten käyttöjärjestelmäsi.
3.
Toimi Diagnostiikka-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa tietokoneellesi
oikea UEFI Diagnostics -versio.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten
käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI on laiteohjelmiston (BIOS) ominaisuus, joka lataa HP PC Hardware
Diagnostics UEFI -apuohjelman tietokoneellesi. Se voi suorittaa diagnostiikan tietokoneella ja ladata sitten
tulokset esimääritettyyn palvelimeen. Saat lisätietoja Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI apuohjelmasta menemällä osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags ja valitsemalla
Lisätietoja.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen
HUOMAUTUS: Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI on myös saatavilla Softpaq-pakettina, ja se
voidaan ladata palvelimelle.
Uusimman Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -version lataaminen
Lataa uusin Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -versio seuraavasti:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Valitse HP PC Hardware Diagnostics UEFI -osiossa Lataa Remote Diagnostics ja sitten Suorita.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai
numerolla
HUOMAUTUS:
Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto tuotteen nimen tai numeron avulla.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Valitse Hae ohjelmisto ja ajurit, syötä tuotteen nimi tai numero, valitse tietokoneesi ja sitten
käyttöjärjestelmäsi.
3.
Toimi Diagnostiikka-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa Remote UEFI versio tuotteellesi.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten mukauttaminen
Käyttämällä Remote HP PC Hardware Diagnostics -asetusta tietokoneen asetukset -apuohjelmassa (BIOS)
voit suorittaa seuraavat mukautukset:
80
●
Ajastaa diagnostiikan suorittamisen valvomattomana. Voit myös aloittaa diagnostiikan välittömästi
vuorovaikutteisessa tilassa valitsemalla Suorita Remote HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelma.
●
Voit määrittää sijainnin, johon vianmääritystyökalut ladataan. Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää
työkaluja HP:n sivustolta tai palvelimelta, joka on esimääritetty käyttöä varten. Tietokone ei edellytä
perinteistä paikallista tallennusvälinettä (kuten kiintolevyä tai USB-muistitikkua) etävianmäärityksen
suorittamista varten.
Luku 11 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen
●
Määritä sijainti testitulosten tallentamista varten. Voit määrittää myös käyttäjänimen ja salasanaasetukset, joita käytetään latauksia varten.
●
Näytöllä näkyy tietoja aiemmin suoritetusta diagnostiikasta.
Mukauta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetuksia seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä
siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
2.
Valitse Lisäasetukset ja sitten Asetukset.
3.
Tee mukautusvalinnat.
4.
Valitse Ensisijainen ja tallenna asetukset valitsemalla sitten Tallenna muutokset ja lopeta.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
81
12 Teknisiä tietoja
Virransyöttö
Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista on hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa.
Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen
nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen
tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi
hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.
Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti: Tietokoneen jännite ja virta on
ilmoitettu viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.
Virransyöttö
Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta
5 V DC @ 2 A / 12 V DC @ 3 A /15 V DC @ 3 A – 45 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 12 V DC @ 3,75 A / 15 V DC @ 3 A –
45 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 10 V DC @ 3,75 A / 12 V DC @ 3,75 A /
15 V DC @ 3 A / 20 V DC @ 2,25 A – 45 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 12 V DC @ 5 A / 15 V DC @ 4,33 A / 20
V DC @ 3,25 A – 65 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 10 V DC @ 5 A / 12 V DC @ 5 A / 15 V
DC @ 4,33 A / 20 V DC @ 3,25 A – 65 W USB-C
5 V DC @ 3 A / 9 V DC @ 3 A / 10 V DC @ 5 A / 12 V DC @ 5 A / 15 V
DC @ 5 A / 20 V DC @ 4,5 A – 90 W USB-C
19,5 V DC @ 2,31 A – 45 W
19,5 V DC @ 3,33 A – 65 W
19,5 V DC @ 4,62 A – 90 W
19,5 V DC @ 6,15 A – 120 W
19,5 V DC @ 6,9 A – 135 W
19,5 V DC @ 7,70 A – 150 W
19,5 V DC @ 10,3 A – 200 W
19,5 V DC @ 11,8 A – 230 W
19,5 V DC @ 16,92 A – 330 W
HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden
vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.
82
Luku 12 Teknisiä tietoja
Käyttöympäristö
Tekijä
Metrijärjestelmä
Yhdysvallat
Käyttölämpötila (optista levyä
kirjoitettaessa)
5–35 °C
41–95 °F
Poissa käytöstä
-20 – 60 °C
-4 – 140 °F
Käytössä
10–90 %
10–90 %
Poissa käytöstä
5–95 %
5–95 %
Käytössä
-15 – 3 048 m
-50 – 10 000 jalkaa
Poissa käytöstä
-15 – 12 192 m
-50 – 40 000 jalkaa
Lämpötila
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Enimmäiskorkeus (paineistamaton)
Käyttöympäristö
83
13 Staattisen sähkön purkaus
Staattisen sähkön purkauksella tarkoitetaan staattisen sähkövarauksen purkautumista kahden esineen tai
kappaleen koskettaessa toisiaan. Esimerkiksi ovenkahvasta lattiamaton päällä kävelemisen jälkeen saatu
sähköisku johtuu staattisesta sähköstä.
Sormista tai muusta sähköä johtavasta lähteestä purkautuva staattinen sähkö voi vahingoittaa laitteen
elektronisia osia.
Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja henkilökohtaisten tai muiden tärkeiden tietojen menettämisen
voi estää seuraavilla varotoimenpiteillä:
84
●
Jos osien poistamis- tai asennusohjeissa neuvotaan irrottamaan tietokoneen virtajohto, varmista, että
laite on maadoitettu asianmukaisesti.
●
Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis
asentamaan ne.
●
Älä kosketa liittimiä, johtimia tai virtapiirejä. Käsittele elektronisia komponentteja niin vähän kuin
mahdollista.
●
Älä käytä magneettisia työkaluja.
●
Ennen kuin alat käsitellä osia, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla jotakin maalaamatonta
metallipintaa.
●
Jos poistat komponentin, laita se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
Luku 13 Staattisen sähkön purkaus
14 Esteettömyys
HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, joita kaikki, myös vammaiset henkilöt, voivat
käyttää sellaisenaan ilman apuvälineitä tai asianmukaisten apuvälineiden avulla. Uusimmat tiedot HP:n
helppokäyttötoiminnoista ovat osoitteessa http://www.hp.com/accessibility.
Tuetut avustavat teknologiat
HP:n tuotteet tukevat laajaa valikoimaa käyttöjärjestelmien avustavia teknologioita, ja ne voi määritellä
toimimaan muiden avustavien teknologioiden kanssa. Saat lisätietoja avustavista toiminnoista käyttämällä
laitteesi hakutoimintoa.
HUOMAUTUS: Saat lisätietoja tietystä avustavasta teknologiatuotteesta ottamalla yhteyttä kyseisen
tuotteen asiakastukeen.
Yhteyden ottaminen tukeen
Parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme esteettömyyttä ja otamme mielellämme vastaan
käyttäjäpalautetta. Jos tuotteen käytössä on ongelmia tai haluat kertoa esteettömyysominaisuuksista, joista
on ollut sinulle hyötyä, ota yhteyttä soittamalla numeroon +1 888 259 5707 maanantaista perjantaihin klo 6–
21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa. Jos olet kuulovammainen ja käytät TRS/VRS/WebCapTelpalvelua, soita teknistä tukea tai esteettömyysominaisuuksia koskevissa asioissa numeroon
+1 877 656 7058 maanantaista perjantaihin klo 6–21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa.
HUOMAUTUS:
Tukea on saatavilla vain englannin kielellä.
Tuetut avustavat teknologiat
85
Hakemisto
A
akku
akun heikko varaustaso 45
akun heikon varaustason
korjaaminen 46
hävittäminen 48
käyttäjän vaihdettavissa 46
latauksen purkaminen 45
poistaminen 46
säilyttäminen 47
tietojen etsiminen 45
virran säästäminen 45
akkuvirta 44
akun heikko varaustaso 45
akun lataus 45
akun lämpötila 47
akun merkkivalo 6
akun säilyttäminen 47
akun tiedot, etsiminen 45
alkuperäisen järjestelmän
palauttaminen 69
asetusohjelma
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 72
tehdasasetusten
palauttaminen 73
Automaattinen DriveLock 54
ottaminen käyttöön 54
poistaminen käytöstä 55
automaattinen DriveLock-salasana
antaminen 56
B
BIOS.
päivittäminen 73
päivityksen lataaminen 74
version määrittäminen 74
Bluetooth-laite 24, 26
Bluetooth-tarra 22
C
caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo,
tunnistaminen 11
computer setup 72
86
Hakemisto
Computer Setup
BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana 52
Computer Setup -apuohjelman
käyttö USB-näppäimistöllä tai
USB-hiirellä 72
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 72
tehdasasetusten
palauttaminen 73
D
DriveLock
kuvaus 56
ottaminen käyttöön 57
poistaminen käytöstä 57
DriveLock-pääkäyttäjän salasana
muuttaminen 58
DriveLock-salasana
antaminen 58
muuttaminen 58
määrittäminen 56
E
erikoisnäppäimet, käyttäminen 14
esc-näppäin, tunnistaminen 14
esteettömyys 85
F
fn lock -merkkivalo, tunnistaminen
11
fn-näppäin, tunnistaminen 14
G
GPS
26
H
HDMI -portti
liittäminen 37
HDMI-portti, tunnistaminen 5
HDMI-ääni, määrittäminen 38
horrostila
käynnistyy, kun akun varaustaso
on kriittisen heikko 46
poistuminen 43
siirtyminen 43
HP:n pikalataus 44
HP 3D DriveGuard 63
HP Client Security 60
HP LAN-Wireless Protection 29
HP MAC Address Pass Through toiminto 29
HP Mobile Connect 26
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
käynnistäminen 79
käyttäminen 78
lataaminen 79
HP PC Hardware Diagnostics Windows
asentaminen 78
käyttäminen 77
lataaminen 77
HP Recovery Manager
käynnistysongelmien
korjaaminen 70
käynnistäminen 69
HP Recovery -palautusosio
palauttaminen 69
poistaminen 70
HP Recovery -tietovälineet
käyttäminen 67
palauttaminen 70
HP-resurssit 2
HP Sleep and Charge -toiminnolla
varustettu Thunderbolt-portti
USB Type-C -portin tunnistus 5
HP Sleep and Charge -toiminnolla
varustettu USB SuperSpeed -portti,
tunnistaminen 7
HP Sleep and Charge -toiminnolla
varustettu USB Type-C virtaliitinportti, tunnistus 5
HP Touchpoint Manager 60
huoltoluukun vapautussalpa 18
huoltotarrat, sijainti 21
J
jakamisen tai esityksen merkkivalo,
tunnistaminen 11
julkinen WLAN-verkko 25
järjestelmä ei vastaa 43
järjestelmän palauttaminen 69
järjestelmän palautuspiste,
luominen 66
järjestelmänvalvojan salasana 51
K
kahden sormen liu'utus, TouchPadele 32
kahden sormen napautus,
kosketusalustan ele 32
kahden sormen puristuszoomaus,
kosketusalustan ja kosketusnäytön
ele 32
kaiuttimen äänenvoimakkuuden
toimintonäppäimet 15
kaiuttimet
kytkeminen 35
kaiuttimet, tunnistaminen 13
kaksitilainen DisplayPort,
tunnistaminen 5
kamera 8
käyttäminen 35
tunnistaminen 8
kameran merkkivalo,
tunnistaminen 8
keskeytä-toimintonäppäin 15
kiinnityspaikat
lukitusvaijeri 7
kiinteä numeronäppäimistö,
tunnistaminen 14
komponentti
edessä olevat 19
korttipaikat
älykortti 7
Kosketusalustan eleet
kahden sormen liu'utus 32
kahden sormen napautus 32
kolmen sormen liu'utus 33
neljän sormen napautus 33
kosketusalustan kolmen sormen
liu'utus -ele 33
kosketusnäytön eleet
liu'utus yhdellä sormella 34
kriittisen heikko akun varaustaso
46
kuulokemikrofonit, kytkeminen 36
kuulokkeet, kytkeminen 35
käynnistysjärjestys
muuttaminen f9-kehotteella 75
käynnistysjärjestys, muuttaminen
70
käyttäjän salasana 51
käyttäjän vaihdettavissa oleva
akku 46
käyttöympäristö 83
L
laitteen siirtäminen lepo- ja
horrostilaan 42
laitteisto, paikantaminen 4
langaton verkko (WLAN)
julkinen WLAN-verkko 25
toiminta-alue 25
yhteyden muodostaminen 25
yrityksen WLAN-verkko 25
langattoman laitteen
hyväksyntätarra 22
langattoman yhteyden merkkivalo
24
langattoman yhteyden merkkivalo,
tunnistaminen 11
langattoman yhteyden näppäin 24
langattoman yhteyden painike 24
langattoman yhteyden säätimet
käyttöjärjestelmä 24
painike 24
langattoman yhteyden
toimintonäppäin 16
langattomat antennit,
tunnistaminen 8
lentokonetilan näppäin 24
lepotila
poistuminen 42
siirtyminen 42
Lepotila ja horrostila, aloittaminen
42
Levyn eheytys -ohjelmisto 62
Levyn uudelleenjärjestäminen ohjelmisto 62
liitin, virta 5, 6
liitännät
RJ-45 (verkko) 7
verkko 7
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä 5
liu'utus yhdellä sormella,
kosketusnäytön ele 34
lukitusvaijerin kiinnityspaikka,
tunnistaminen 7
lämpötila 47
M
merkkivalot
akku 6
caps lock (aakkoslukko) 11
fn lock 11
jakaminen tai esittäminen 11
kamera 8
langaton yhteys 11
mikrofonin mykistys 11
numerolukitus 12
puhelun lopettaminen 12
puheluun vastaaminen 12
RJ-45 (verkko) 7
Verkkovirtalaite ja akku 6
virta 11
mikrofonin mykistyksen merkkivalo,
tunnistaminen 11
mikrofonin mykistysnäppäin,
tunnistaminen 15
Minimaalisen levykuvan palautus
69
minimoitu näköistiedosto,
luominen 69
Miracast 40
muistikortin lukulaite,
tunnistaminen 7
N
napautus, TouchPadin ja
kosketusnäytön ele 31
neljän sormen napautus,
kosketusalustan ele 33
NFC 27
NFC-napautusalue, tunnistaminen
num lock (numerolukitus) merkkivalo 12
näppäimet
esc 14
fn 14
numerolukitus 14
toiminto 15
Windows 14
näppäimistö
kiinteä numero 14
näppäimistö ja valinnainen hiiri
käyttäminen 34
Hakemisto
9
87
näppäimistön ja valinnaisen hiiren
käyttäminen 34
näppäimistön taustavalo
toimintonäppäin 15
näyttökuvan siirtämisen
toimintonäppäin 16
näytön kirkkauden
toimintonäppäimet 15
näytön osat 8
O
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 63
ohjelmisto
Levyn eheytys 62
Levyn uudelleenjärjestäminen
62
palomuuri 59
virustorjunta 59
ohjelmisto asennettu,
paikantaminen 4
ohjelmistopäivitykset,
asentaminen 59
oikealla sivulla olevat osat 5
optinen asema, tunnistaminen 5
optisen aseman avauspainike,
tunnistaminen 5
osat
näppäimistö 9
näyttö 8
oikealla sivulla näkyvät 5
pohjassa olevat 18
takana olevat 20
vasemmalla sivulla näkyvät 7
P
paikannustappi, tunnistaminen 9
painikkeet
optisen aseman avauspainike 5
paikannustapin keskipainike 9
TouchPadin oikea painike 9
TouchPadin vasen painike 9
virta 13
palauttaminen 66
HP Recovery Manager 69
HP Recovery -palautusosio 68
HP Recovery -tietovälineiden
avulla 68
järjestelmä 69
käynnistäminen 69
88
Hakemisto
levyt 67, 70
tietoväline 70
tuetut levyt 67
USB-asema 70
palautusosio, poistaminen 70
palautustietovälineet
HP Recovery -palautusosio 66
käyttäminen 67
levyt 67
luominen HP Cloud Recovery
Download Tool -työkalulla 68
luominen HP Recovery Managerin
avulla 67
USB-asema 67
Windows-työkalujen
käyttäminen 66
palomuuriohjelmisto 59
pikanäppäimet
mikrofonin mykistys 15
pikanäppäimet, käyttäminen 17
pohjassa olevat 22
poistaminen, käyttäjän
vaihdettavissa oleva akku 46
portit
HDMI 5, 37
HP Sleep and Charge -toiminnolla
varustettu ja Thunderboltporttina toimiva USB Type-C virtaliitinportti 5
HP Sleep and Charge -toiminnolla
varustettu USB SuperSpeed portti 7
kaksitilainen DisplayPort-portti
5
USB SuperSpeed 7
USB Type-C 41
USB Type-C Thunderbolt 36
puhelun lopettamisen merkkivalo
12
puheluun vastaamisen merkkivalo
12
pysäyttämisen toimintonäppäin 15
R
Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI -asetusten käyttö
käyttäminen 80
mukauttaminen 80
RJ-45-liitännän (verkkoliitännän)
merkkivalot, tunnistaminen 7
RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä),
tunnistaminen 7
S
salasanat
BIOS-järjestelmänvalvoja 52
järjestelmänvalvoja 51
käyttäjä 51
salvat
huoltoluukun vapautus 18
sammuttaminen 43
sarjanumero, tietokone 21
seuraava kappale toimintonäppäin 15
SIM-kortti, asettaminen 23
sisäiset mikrofonit, tunnistaminen
8, 19
sormenjäljet, rekisteröinti 58
sormenjälkitunnistin 60
sormenjälkitunnistin,
tunnistaminen 13
staattisen sähkön purkaus 84
Sure Start
käyttäminen 75
T
tarrat
Bluetooth 22
huoltotarra 21
langattoman laitteen
hyväksyntä 22
sarjanumero 21
viranomaisten ilmoitukset 22
WLAN 22
teräväpiirtolaitteet, liittäminen 37,
40
Thunderbolt, USB Type-C -kaapelin
liittäminen 36
tiedonsiirto 41
tietojen siirto 41
tietokoneen kuljettaminen
matkoilla 22, 47, 64
tietokoneen lähettäminen 64
tietokoneen puhdistaminen 63
tietokoneen sammuttaminen 43
tietokoneen ylläpito 63
toimintonäppäimet 15
kaiuttimen äänenvoimakkuus
15
keskeytä 15
käyttäminen 15
langaton yhteys 16
mykistys 15
näppäimistön taustavalo 15
näyttökuvan siirtäminen 16
näytön kirkkaus 15
pysäytä 15
Seuraava 15
toista 15
tunnistaminen 15
yksityisyysnäyttö 15
toista-toimintonäppäin 15
TouchPad
käyttäminen 31
painikkeet 9
TouchPadin ja kosketusnäytön eleet
kahden sormen
puristuszoomaus 32
napautus 31
TouchPadin käyttäminen 31
TouchPadin käyttöalue
tunnistaminen 9
TouchPadin painikkeet
tunnistaminen 9
TPM-asetukset 75
tuetut levyt, palauttaminen 67
tunnistin
DreamColor 9
tuotteen nimi ja numero, tietokone
21
tuuletusaukko, tunnistaminen 18
tuuletusaukot, tunnistaminen 20
U
ulkoinen virta, käyttäminen 48
USB SuperSpeed -portti,
tunnistaminen 7
USB Type-C -portti, liittäminen 36,
41
V
varmuuskopiointi, luominen 66
varmuuskopiot 66
vasemmalla sivulla olevat osat 7
verkkoliitäntä, tunnistaminen 7
video 36
HDMI-portti 37
kaksitilainen DisplayPort-portti
5
langattomat näytöt 40
Thunderbolt-porttilaite 36
USB Type-C 36
viranomaisten ilmoitukset
langattoman laitteen
hyväksyntätarrat 22
viranomaisten ilmoitukset tarra 22
virranhallinta 42
virran merkkivalot 11
virransyöttö 82
virta
akku 44
ulkoiset 48
virta-asetukset, käyttäminen 44
virta-kuvake, käyttäminen 44
virtaliitin
tunnistaminen 6
USB Type-C -portin tunnistus 5
virtapainike, tunnistaminen 13
virustorjuntaohjelmisto 59
Ä
älykortin paikka, tunnistaminen 7
äänen mykistyksen
toimintonäppäin 15
äänenvoimakkuus
mykistys 15
säätäminen 15
ääni
HDMI 38
kaiuttimet 35
kuulokemikrofonit 36
kuulokkeet 35
äänenvoimakkuuden
säätäminen 15
ääniasetukset 36
ääniasetukset, käyttäminen 36
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä,
tunnistaminen 5
W
Windows
järjestelmän palautuspiste 66
palautustietovälineet 66
varmuuskopiointi 66
Windows Hello
käyttäminen 58
Windows-näppäin, tunnistaminen
14
Windows-työkalut, käyttö 66
WLAN-antennit, tunnistaminen 8
WLAN-laite 22
WLAN-tarra 22
WWAN-antennit, tunnistaminen 8
WWAN-laite 24, 25
Y
yhteyden muodostaminen WLANverkkoon 25
yksityisyysnäytön toimintonäppäin,
tunnistaminen 15
ylläpito
Levyn eheytys 62
Levyn uudelleenjärjestäminen
62
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 63
yrityksen WLAN-verkko 25
Hakemisto
89
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising