HP | ZBook x2 G4 Detachable Workstation | HP ZBook x2 G4 Base Model Detachable Workstation Käyttöopas

HP ZBook x2 G4 Base Model Detachable Workstation Käyttöopas
Käyttöopas
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n
tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company
käyttää lisenssillä. Intel ja Centrino ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Java on Sun Microsystems,
Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Microsoft ja
Windows ovat Microsoft-konsernin
Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Ensimmäinen painos: heinäkuu 2017
Asiakirjan osanumero: 913263-351
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote
kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat
täyden hyvityksen myyjän hyvityskäytännön
mukaan.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa Windows-versioissa. Tähän
tietokoneeseen voidaan tarvita päivitettyjä
ja/tai erikseen hankittavia laitteita, ohjaimia
ja/tai ohjelmistoja, jotta saat täyden hyödyn
Windowsin toiminnoista. Katso lisätietoja
osoitteesta http://www.microsoft.com.
Voit avata uusimman käyttöoppaan siirtymällä
osoitteeseen http://www.hp.com/support ja
valitsemalla oman maasi. Valitse Ohjaimet ja
lataukset ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää
täydellisen hyvityksen tietokoneen hinnasta,
ota yhteyttä myyjään.
Tuotteesi ei tue Windows 8- tai Windows 7 käyttöjärjestelmää. Microsoftin tukikäytännön
mukaisesti HP ei tue tämän tuotteen Windows
8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmää eikä
tarjoa mitään Windows 8- tai Windows 7 ohjaimia osoitteessa http://support.hp.com.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää
lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla
ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla tietokoneen viereen (valinnaista)
tulostinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, mattoa, vaatetta tai muuta vastaavaa pehmeää
esinettä. Älä päästä verkkovirtalaitetta kosketukseen ihon tai tyynyn, maton, vaatteen tai muun vastaavan
pehmeän pinnan kanssa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä
informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa määritetyt käyttäjälle
soveltuvien pintalämpötilarajojen määräykset.
iii
iv
Turvallisuusohjeet
Sisällysluettelo
1 Tervetuloa .................................................................................................................................................... 1
Tietojen etsiminen ................................................................................................................................................. 2
2 Perehtyminen tietokoneeseen ........................................................................................................................ 4
Laitteiden etsiminen .............................................................................................................................................. 4
Ohjelmistojen etsiminen ........................................................................................................................................ 4
Oikealla sivulla olevat osat .................................................................................................................................... 4
Vasemmalla sivulla olevat osat ............................................................................................................................. 6
Edessä olevat osat ................................................................................................................................................. 7
Näppäimistön jalustan osat (vain tietyissä tuotteita) ........................................................................................ 10
TouchPad ........................................................................................................................................... 10
Merkkivalot ........................................................................................................................................ 11
Näppäimistön liittimet, painike ja merkkivalo .................................................................................. 12
Näppäimet ......................................................................................................................................... 13
Pikanäppäinten tunnistaminen ......................................................................................................... 14
Pikanäppäimet .................................................................................................................................. 15
NFC ja Smart Card (vain tietyt tuotteet) ............................................................................................ 15
Tabletin liittäminen näppäimistöalustaan ........................................................................................ 16
Näppäimistöalustan irrottaminen tabletista .................................................................................... 17
Näppäimistön käyttäminen langattomasti .................................................................... 17
Bluetooth-laiteparin määrittäminen automaattisesti ................................ 17
Bluetooth-laiteparin määrittäminen manuaalisesti ................................... 18
Päällä olevat osat ................................................................................................................................................ 19
Pohjassa olevat osat ............................................................................................................................................ 19
Takana olevat osat ............................................................................................................................................... 19
Tarrat .................................................................................................................................................................... 20
Valinnainen HP ZBook x2 Pen .............................................................................................................................. 22
3 Verkkoyhteydet ........................................................................................................................................... 24
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon .......................................................................................... 24
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen .............................................................................. 24
Langattoman yhteyden painike ...................................................................................... 24
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot ............................................................................ 24
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon .................................................................................... 25
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 25
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................. 25
v
Bluetooth-laitteiden liittäminen .................................................................................... 26
NFC:n käyttäminen tietojen jakamiseen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................ 26
Jakaminen ....................................................................................................................... 26
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Manager -toiminnon avulla (vain tietyt tuotteet) ...... 26
Järjestelmän MAC-osoitteen ottaminen käyttöön ja mukauttaminen ............................................ 27
4 Näytössä liikkuminen .................................................................................................................................. 28
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen ................................................................................. 28
Napautus ........................................................................................................................................... 28
Puristuszoomaus kahdella sormella ................................................................................................ 29
Kahden sormen liu'utus (vain kosketusalusta) ................................................................................. 29
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................. 29
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................... 30
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta) ................................................................................ 30
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö) ............................................................................. 31
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen .............................................................................................. 31
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa) ...................................................................................... 31
5 HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto .............................................................................................................. 32
HP Create Control Panel -ohjelmiston käynnistäminen ..................................................................................... 32
Mukautustyökalut ............................................................................................................................................... 32
HP Quick Keys -näppäimien mukauttaminen ................................................................................... 32
Valinnaisen kynän mukauttaminen .................................................................................................. 33
Kynän edistynyt muokkaus ............................................................................................ 33
Pyyhekumin mukauttaminen ......................................................................................... 34
Painikkeiden toiminnot ................................................................................................... 34
Kynän kalibrointi ............................................................................................................. 36
Lisäasetusten asettaminen ............................................................................................ 37
Sovellusten lisääminen ....................................................................................................................................... 37
Näytön säätimien näyttämisen mukauttaminen Kehä-valikossa ...................................................................... 37
Laitteiden lisääminen .......................................................................................................................................... 38
Työkalujen lisääminen ......................................................................................................................................... 39
Painikemääritysten tarkastelu virtuaalityöpöydällä .......................................................................................... 39
Asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen ................................................................................................... 39
Lisäasetusten tuominen ...................................................................................................................................... 40
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmiston päivittäminen ......................................................................................... 40
Ohjelmistoversion määrittäminen .................................................................................................... 40
Ohjelmistopäivityksen lataaminen ................................................................................................... 41
Vianmääritys ........................................................................................................................................................ 41
vi
6 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen .......................................................................................................... 42
Verkkokameran käyttäminen (vain tietyissä malleissa) ..................................................................................... 42
Äänen käyttäminen ............................................................................................................................................. 42
Kaiuttimien kytkeminen .................................................................................................................... 42
Kuulokkeiden kytkeminen ................................................................................................................. 42
Kuulokemikrofonien kytkeminen ...................................................................................................... 43
Ääniasetusten käyttäminen .............................................................................................................. 43
Videotoiminnon käyttäminen .............................................................................................................................. 43
Thunderbolt DisplayPort -laitteen liittäminen ................................................................................. 44
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa) ................................. 45
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen ................................................................... 45
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 46
7 Virranhallinta .............................................................................................................................................. 47
Laitteen siirtäminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta ........................................................................ 47
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta manuaalisesti ................................................... 47
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta manuaalisesti (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 48
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen) ................................................................................ 48
Akkumittarin ja virta-asetusten käyttäminen .................................................................................................... 49
Käyttö akkuvirralla .............................................................................................................................................. 49
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 49
Akun varauksen näyttäminen ........................................................................................................... 50
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 50
Akun virran säästäminen .................................................................................................................. 50
Akun heikon varaustason tunnistaminen ......................................................................................... 50
Akun heikon varaustason korjaaminen ............................................................................................ 51
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä ... 51
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä ..... 51
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa
horrostilasta ................................................................................................................... 51
Tehtaalla sinetöity akku .................................................................................................................... 51
Käyttäminen verkkovirralla ................................................................................................................................. 51
Näppäimistöalustan virran hallitseminen ........................................................................................................... 52
Akun varauksen näyttäminen ........................................................................................................... 52
Näppäimistön akun heikon varaustason korjaaminen ..................................................................... 52
8 Tietoturva ................................................................................................................................................... 54
Tietokoneen suojaaminen ................................................................................................................................... 54
vii
Salasanojen käyttäminen .................................................................................................................................... 55
Salasanojen määrittäminen Windowsissa ........................................................................................ 55
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa ....................................................... 56
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta ................................................................................. 56
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen ......................................................... 57
Windows Hello (vain valitut tuotteet) ................................................................................................................. 57
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen .............................................................................................................. 58
Palomuuriohjelmiston käyttäminen ................................................................................................................... 58
Ohjelmistopäivitysten asentaminen ................................................................................................................... 58
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................................................ 59
HP Touchpoint Managerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................................... 59
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 59
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ...................................................................... 59
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen .......................................................................................... 59
9 Kunnossapito .............................................................................................................................................. 61
Suorituskyvyn parantaminen .............................................................................................................................. 61
Levyn eheytyksen käyttäminen ........................................................................................................ 61
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen .................................................................................... 61
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 61
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen ....................................................................... 62
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen ................................................................................................................. 62
Tietokoneen puhdistaminen ............................................................................................................................... 62
Puhdistustoimenpiteet ..................................................................................................................... 62
Näytön puhdistaminen ................................................................................................... 63
Sivujen tai kannen puhdistaminen ................................................................................. 63
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa) .......... 63
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla ..................................................................................... 63
10 Varmuuskopiointi ja palautus ..................................................................................................................... 65
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen ................................................................................... 65
HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................... 65
Windows-työkalujen käyttäminen ...................................................................................................................... 66
Palauttaminen ..................................................................................................................................................... 67
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla ................................................................................ 67
Hyvä tietää ennen aloittamista ...................................................................................... 67
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa) ........................... 68
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineen avulla ........................................................ 68
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen ...................................................... 69
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) ......................................... 69
viii
11 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start ............................................................................................... 70
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen ..................................................................................................... 70
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen ............................................................................. 70
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa ..................................... 70
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen ................................................... 71
BIOSin päivittäminen ......................................................................................................................... 72
BIOS-version määrittäminen .......................................................................................... 72
BIOS-päivityksen lataaminen ......................................................................................... 72
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella ..................................................................... 73
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita) ................................................................................................... 73
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet) ............................................................................................ 74
12 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman käyttäminen ..................................................................... 75
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen .............................................. 75
13 Tekniset tiedot .......................................................................................................................................... 77
Virransyöttö ......................................................................................................................................................... 77
Käyttöympäristö .................................................................................................................................................. 77
14 Staattisen sähkön purkaus ......................................................................................................................... 78
15 Esteettömyys ............................................................................................................................................ 79
Tuetut avustavat teknologiat .............................................................................................................................. 79
Yhteyden ottaminen tukeen ................................................................................................................................ 79
Hakemisto ...................................................................................................................................................... 80
ix
x
1
Tervetuloa
Suosittelemme tekemään seuraavat toimet tietokoneen käyttöönoton ja rekisteröinnin jälkeen, jotta saat
parhaan mahdollisen hyödyn fiksusta sijoituksestasi:
●
VIHJE:
Voit palata avoimesta sovelluksesta tai Windowsin työpöydältä tietokoneen aloitusnäyttöön
nopeasti painamalla näppäimistön Windows-näppäintä
. Painamalla Windows-näppäintä
uudelleen palaat edelliseen näyttöön.
●
Muodosta yhteys Internetiin – Määritä langallinen tai langaton verkkoyhteys Internet-yhteyttä varten.
Lisätietoja on kohdassa Verkkoyhteydet sivulla 24.
●
Päivitä virustorjuntaohjelmisto – Suojaa tietokonettasi virusten aiheuttamilta vahingoilta. Ohjelmisto
on asennettu tietokoneeseen valmiiksi. Lisätietoja on kohdassa Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
sivulla 58.
●
Tutustu tietokoneeseen – Perehdy tietokoneen ominaisuuksiin. Lisätietoja on kohdissa Perehtyminen
tietokoneeseen sivulla 4 ja Näytössä liikkuminen sivulla 28.
●
Etsi asennetut ohjelmat – Tutustu tietokoneeseen asennettujen ohjelmien luetteloon:
Valitse Käynnistä-painike.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Sovellukset ja toiminnot.
●
Varmuuskopioi kiintolevysi luomalla palautuslevyt tai palautusmuistitikku. Katso kohta
Varmuuskopiointi ja palautus sivulla 65.
1
Tietojen etsiminen
Tässä taulukossa kerrotaan, mistä löydät resursseja, joista saat tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon muuta.
Resurssi
Sisältö
Asennusohjeet
●
Tietokoneen asennuksen ja toimintojen yleiskatsaus
HP:n tuki
●
Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa
Jos tarvitset HP-tukea, siirry osoitteeseen
http://www.hp.com/support.
●
Katso tuen puhelinnumero
●
Varaosavideot (vain tietyt tuotteet)
●
Ylläpito- ja huolto-oppaat
●
Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas
●
Työaseman oikea sijoittaminen
Voit avata oppaan seuraavasti:
●
Työskentelyasentoon ja työtapoihin liittyviä ohjeita, joiden avulla
voit parantaa käyttömukavuutta ja vähentää vahinkojen riskiä
●
Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja
●
Tärkeitä viranomaisten ilmoituksia, muun muassa akun
asianmukaiset hävitysohjeet tarvittaessa.
●
Tähän tietokoneeseen liittyviä takuutietoja
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
– tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
TAI
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ergo.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusja ympäristöohjeet
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
TAI
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Rajoitettu takuu*
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
TAI
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
TAI
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
*Löydät HP:n rajoitetun takuun tuotteella olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa olevalta CD/DVD-levyltä. Joissakin
maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painetussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei omassa maassasi tai
alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää painetun kopion osoitteesta http://www.hp.com/go/orderdocuments. Tyynenmeren
2
Luku 1 Tervetuloa
Resurssi
Sisältö
Aasian alueella ostettujen tuotteiden tapauksessa voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.
Tietojen etsiminen
3
2
Perehtyminen tietokoneeseen
Tietokoneesi osat ovat korkealuokkaisia. Tässä luvussa on tietoja tietokoneen osista, niiden sijainnista ja
toiminnasta.
Laitteiden etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut laitteet seuraavasti:
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus.
Näyttöön tulee luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Löydät järjestelmän laitteistokomponenttien tiedot ja BIOS-versionumeron painamalla näppäinyhdistelmää
fn+esc (vain tietyissä tuotteissa).
Ohjelmistojen etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut ohjelmistot seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike.
‒ tai –
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Sovellukset ja toiminnot.
Oikealla sivulla olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Verkkovirtalaitteen/akun merkkivalo
Kun verkkovirta on kytketty:
●
Valkoinen: tietokone on liitettynä verkkovirtaan ja akun
varaus on 90–99 prosenttia.
●
Keltainen: tietokone on liitettynä verkkovirtaan ja akun
varaus on 0–90 prosenttia.
●
Vilkkuva keltainen: akku on laitteen ainoa virtalähde, ja
sen varaustila on heikko. Kun akun varaustila on kriittisen
heikko, akun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
Kun verkkovirtalähde on irrotettu (akku ei lataudu):
4
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Osa
Kuvaus
●
Vilkkuva keltainen: akun varaustaso on heikko. Kun akun
varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti.
●
Valo ei pala: Akku ei lataudu.
(2)
Virtaliitin
Tähän voidaan kytkeä verkkovirtalaite.
(3)
USB Type-C- ja ThunderboltTM -portti HP:n
lepotila- ja lataustoiminnoilla (2)
Liittää verkkovirtalaitteen, jossa on USB Type-C -liitin, antaa
tietokoneelle virtaa ja tarpeen mukaan lataa tietokoneen akun.
– tai –
Yhdistää ja lataa useimmat USB Type-C -liittimellä varustetut
USB-laitteet, esim. matkapuhelin, kamera, toimintojen seuranta
tai älykello ja tarjoaa nopeaa tiedonsiirtoa.
HUOMAUTUS: Kaapelit ja/tai sovittimet (hankittava erikseen)
voivat olla tarpeen.
– tai –
Yhdistää USB Type-C -liittimellä varustetun näyttölaitteen
tarjoten DisplayPort-lähdön.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi saattaa myös tukea Thunderbolttelakointiasemaa.
(8)
HDMI-portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen video- tai äänilaite,
esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, jokin muu yhteensopiva
digitaali- tai äänilaite tai nopea HDMI-laite.
(9)
USB 3.x SuperSpeed -portti HP:n lepotila- ja
lataustoiminnoilla
Yhdistää USB-laitteen, esim. matkapuhelin, kamera,
toimintojen seuranta tai älykello, lataa useimmat laitteet
silloinkin kun tietokoneesta on sammutettu virta ja tarjoaa
nopeaa tiedonsiirtoa.
(6)
Muistikortin lukulaite
Lukee valinnaisia muistikortteja, joiden avulla on mahdollista
tallentaa, hallita, jakaa tai käyttää tietoja.
Aseta kortti paikalleen seuraavasti:
1.
Pidä korttia nimiöpuoli ylöspäin niin, että kortin liittimet
ovat tietokonetta kohti.
2.
Aseta kortti muistikortin lukulaitteeseen ja paina kortti
laitteen sisään niin, että se on tukevasti paikallaan.
Poista kortti seuraavasti:
▲
Paina korttia ja vedä se tämän jälkeen ulos
muistikortinlukijasta.
(11)
Sormenjälkitunnistin (vain tietyissä malleissa)
Mahdollistaa kirjautumisen Windows-käyttöjärjestelmään
salasanan sijasta sormenjäljen avulla.
(12)
Tuuletusaukot (2)
Tuuletusaukkojen kautta ilma kiertää tietokoneen sisällä ja
jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen
tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää
tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin
käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana. Tämä on
täysin normaalia.
Oikealla sivulla olevat osat
5
Osa
Kuvaus
(9)
Seisontatuki
Tarjoaa vakautta ja eri katselukulmia.
(10)
Seisontatuen kielekkeet
Mahdollistavat seisontatuen nostamisen irti tietokoneen
taustapuolesta.
Vasemmalla sivulla olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon
(mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
Tähän voidaan kytkeä valinnaiset vahvistimeen kytketyt
stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet tai television
äänijohto. Liitäntään voidaan kytkeä myös kuulokemikrofoni.
Liitäntä ei tue valinnaisia erillisiä mikrofoneja.
VAROITUS! Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuusohjeita on oppaassa
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet.
Voit avata oppaan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse
sitten HP Support Assistant -sovellus.
‒ tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Tekniset tiedot -välilehti ja
valitse sitten Käyttöoppaat.
HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite, tietokoneen
kaiuttimet poistetaan käytöstä.
(2)
Virtapainike
●
Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen
painamalla virtapainiketta.
●
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua horrostilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Virtapainiketta pitkään painettaessa
tallentamattomat tiedot menetetään.
6
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Osa
Kuvaus
Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä Windowsin®
virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta
virta pitämällä virtapainiketta alhaalla vähintään viisi sekuntia.
Lisätietoja virta-asetuksista saat virta-asetuksia käsittelevästä
kohdasta.
▲
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Akkumittarikuvaketta
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
(3)
Ulkoisen näytön portti
Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä
painiketta alhaalla.
(8)
Ulkoisen näytön portti
Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät
tätä näppäintä alhaalla.
(5)
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka
Tähän voidaan kytkeä tietokoneen valinnainen lukitusvaijeri.
HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa
tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei
välttämättä riitä estämään niitä.
(6)
Seisontatuen kielekkeet
Mahdollistavat seisontatuen nostamisen irti tietokoneen
taustapuolesta.
(11)
Seisontatuki
Tarjoaa vakautta ja eri katselukulmia.
(12)
Tuuletusaukot (2)
Tuuletusaukkojen kautta ilma kiertää tietokoneen sisällä ja
jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen
tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää
tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin
käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana. Tämä on
täysin normaalia.
Edessä olevat osat
HUOMAUTUS: Tässä tietokoneessa on HP Quick Keys. Nämä näppäimet sisältävät nopean pääsyn
sovellusten pikakuvakkeisiin, ja niitä voidaan muokata suorittamaan yleisimmät näppäinkomennot yhdellä
painikkeen painalluksella.
Edessä olevat osat
7
Osa
(2)
Kuvaus
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta.
Oletustoiminto on Viite, joka näyttää vuorovaikutteisen virtuaalisen
työpöydän mukautettavia painikkeita ja valinnaista kynää varten.
Peittokuva näyttää minkä toiminnon kukin painike suorittaa. Katso
lisätietoja kohdasta Painikemääritysten tarkastelu
virtuaalityöpöydällä sivulla 39.
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
(3)
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta.
Oletustoiminto on Kumoa.
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
(4)
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta.
Oletustoiminto on Kosketus päällä/poid, joka ottaa kosketusnäytön
asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
(5)
HP Quick -näppäimen tilan valintapainike
Painamalla painiketta kolmen mukautetun asetuksen läpi kahta
ylintä HP Quick -näppäintä varten (painikkeet, joissa on ylös- ja alasnuoli). HP Quick näppäimen tilan merkkivalo näyttää mikä kolmesta
tilasta on käytössä.
Oletusasetus hallitsee vain vasenta painiketta. Vasen ja oikea
voidaan muuttaa päinvastaisiksi valinnoiksi; katso HP:n Luo
ohjauspaneeli -ohjelmisto sivulla 32.
(6)
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta. On
olemassa enintään kolme toimintoa, jotka riippuvat valitusta tilasta.
Valitse haluamasi tila HP Quick -näppäimen tilan valintapainikkeella.
HP Quick -näppäimen tilan merkkivalo näyttää, mikä tila on
käytössä. Oletustoiminnot ovat:
●
Siirrä virtuaalisen työpöytä vasemmalle
●
Napsauta nykyinen ikkuna vasemmalle
●
Näytön Resurssienhallinta
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
(6)
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta. On
olemassa enintään kolme toimintoa, jotka riippuvat valitusta tilasta.
Valitse haluamasi tila HP Quick -näppäimen tilan valintapainikkeella.
HP Quick -näppäimen tilan merkkivalo näyttää, mikä tila on
käytössä. Oletustoiminnot ovat:
●
Siirrä virtuaalinen työpöytä oikealle
●
Napsauta nykyinen ikkuna oikealle
●
Näytä työpöytä
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
(7)
8
HP Quick -näppäimen tilan merkkivalot
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Valo palaa: Tila on käytössä. Oletusasetuksessa vasemman tilan
merkkivalo näkyy, kun ylävasemmalla olevia mukautettavia HP Quick
Key -painikkeita käytetään, ja oikean tilan merkkivalo näkyy,
yläoikealla olevia mukautettavia HP Quick Key -painikkeita
käytetään. Merkkivalot palavat seuraavaan valoon aina, kun
Osa
Kuvaus
painetaan painiketta, joka vastaa sitä funktiota, jota HP Quick Key
Mode -painike on asetettu suorittamaan.
(8)
WLAN-antennit*
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN).
(9)
Kameran merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa)
Valo palaa: verkkokamera on käytössä.
(10)
Sisäiset mikrofonit
Nauhoittavat äänen.
(11)
Kamerat (vain tietyissä tuotteissa)
Tallentaa videokuvaa ja ottaa valokuvia. Jotkin mallit mahdollistavat
videoneuvotteluiden ja verkkokeskusteluiden järjestämisen videon
suoratoiston avulla.
HUOMAUTUS: Kameran toiminnot vaihtelevat kameran laitteiston
ja tuotteeseen asennetun ohjelmiston mukaan.
(12)
HP Quick näppäimen tilan valintapainike
Painamalla painiketta kolmen mukautetun asetuksen läpi kahta
ylintä HP Quick -näppäintä varten (painikkeet, joissa on ylös- ja alasnuoli). HP Quick näppäimen tilan merkkivalo näyttää mikä kolmesta
tilasta on käytössä.
Oletusasetus hallitsee vain oikeaa painiketta. Vasen ja oikea voidaan
muuttaa päinvastaisiksi valinnoiksi; Katso HP:n Luo ohjauspaneeli ohjelmisto sivulla 32.
(13)
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta.
Oletusarvoinen toiminto on näytön kierron lukitus, joka vaihtaa ottaa
ruudun lukituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
(14)
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta. Oletusarvo
on Toimintokeskus, joka näyttää Windowsin Action Centeriin.
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
(15)
Mukautettava HP Quick Key -painike
Suorita mukautettu toiminto painamalla virtapainiketta.
Oletusarvoisesti toiminto on Cortana® Voice, joka käynnistää
Windows personal Assistant -apuohjelman.
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
* Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle, ja antennien sijainti vaihtelee. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että
antennien välittömässä läheisyydessä ei ole esteitä.
Katso langattomia laitteita koskevat viranomaisten ilmoitukset kohdasta Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet, joka pätee omaan maahasi tai alueeseesi.
Voit avata oppaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, Kaikki sovellukset (vaaditaan joissain tuotteissa), HP:n Ohje ja tuki ja sitten HP-ohjeet.
Edessä olevat osat
9
Näppäimistön jalustan osat (vain tietyissä tuotteita)
Tablettisi tukee valinnaista näppäimistöä. Tässä osassa on tietoja tuettujen näppäimistöjen yhteisistä
ominaisuuksista.
TouchPad
Osa
Kuvaus
(1)
TouchPadin käyttöalue
Lukee sormieleet ja siirtää osoitinta tai aktivoi kohteita
näytössä.
(2)
Near Field Communication (NFC) -napautusalue
ja -antenni*
Voit jakaa tietoja langattomasti, kun napautat sitä NFCyhteensopivan-laitteen kanssa.
(3)
Touchpadin vasemman painikkeen
napsautusalue
Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(8)
Touchpadin oikean painikkeen napsautusalue
Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
*Antenni ei näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennin välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä.
Katso langattoman säännöstenmukaisuutta koskevia huomautuksia varten se osio kohdasta Sähkötarkastusviranomaisten
ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet, joka pätee omaan maahasi tai alueeseesi.
Voit avata oppaan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -sovellus.
‒ tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
10
Valitse Oma tietokone, valitse Tekniset tiedot -välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Merkkivalot
Osa
Kuvaus
(1)
Caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo
Valo palaa: Caps lock on käytössä ja kaikki näppäimet muuttuvat
isoiksi kirjaimiksi.
(2)
Mikrofonin mykistyksen merkkivalo
●
Keltainen: mikrofonin ääni on mykistetty.
●
Valo ei pala: mikrofonin ääni on käytössä.
(3)
Num lock -merkkivalo
Valo palaa: num lock (numerolukitus) on käytössä.
Näppäimistön jalustan osat (vain tietyissä tuotteita)
11
Näppäimistön liittimet, painike ja merkkivalo
Osa
Kuvaus
(1)
Kohdistustapit (2)
Kytke tabletin kohdistettuihin liittimiin.
(2)
Telakointiliitin
Liittää näppäimistön tablettiin.
Näppäimistön akku latautuu automaattisesti, kun se on liitetty
tablettiin tällä liittimellä.
(3)
Näppäimistön näppäin
Kytkee näppäimistön päälle ja pois päältä. Painiketta käytetään
myös manuaalista Bluetooth®-parinmuodostusta varten.
(4)
Näppäimistön tilan merkkivalo
Kun verkkovirtalähde on kytketty:
●
Punainen: Näppäimistön akun varaus alittaa 15 prosenttia.
●
Valkoinen: Näppäimistön akku latautuu, mikro-USB-portin
kautta ja näppäimistön akun varaustaso on 15–99
prosenttia.
●
Sininen: Näppäimistö on kytketty tablettiin Bluetoothyhteydellä ja näppäimistön akun varaus on 100 %.
●
Vilkkuva sininen: Näppäimistö muodostaa laiteparin
Bluetooth-yhteydellä.
●
Valo ei pala: Näppäimistö on täyteen ladattu, ja sitä ei ole
yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.
Kun verkkovirtalähde on irrotettu (akku ei lataudu):
●
Punainen: Näppäimistön akun varaus alittaa 15 prosenttia.
●
Sininen: Näppäimistö on kytketty tablettiin Bluetoothyhteydellä ja näppäimistön akun varaustaso on 15–100 %.
●
Vilkkuva sininen: Näppäimistö muodostaa laiteparin
Bluetooth-yhteydellä.
●
Valo ei pala: Näppäimistö on pois päältä.
HUOMAUTUS: Jos näppäimistössä ei ole riittävästi virtaa
kytkeytymään päälle, kun näppäimistön painiketta painetaan,
valo vilkkuu punaisena useita kertoja, ja sammuu.
12
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Näppäimet
Osa
Kuvaus
(1)
esc-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fnnäppäimen kanssa.
(2)
fn-näppäin
Käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä
painetaan yhdessä toimintonäppäimen, num lk -näppäimen,
esc-näppäimen tai b-näppäimen kanssa.
Katso Pikanäppäinten tunnistaminen sivulla 14 ja
Pikanäppäimet sivulla 15.
(3)
Windows-näppäin
Avaa Käynnistä-valikon.
HUOMAUTUS: Windows-näppäimen painaminen uudelleen
sulkee Käynnistä-valikon.
(5)
Toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun niitä
painetaan yhdessä fn-näppäimen kanssa.
Katso Pikanäppäinten tunnistaminen sivulla 14.
(6)
Upotettu numeronäppäimistö
Kun näppäimistö on otettu käyttöön, sitä voidaan käyttää
ulkoisen numeronäppäimistön tapaan.
HUOMAUTUS: Jos numeronäppäimistötoiminto on aktiivinen
tietokoneen ollessa sammuksissa, toiminto otetaan uudelleen
käyttöön, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.
(7)
Windowsin sovellusnäppäin
Näyttää valittuun objektiin liittyvät toiminnot.
(11)
num lk -näppäin
Ottaa upotetun numeronäppäimistön käyttöön tai poistaa sen
käytöstä, kun näppäintä painetaan yhdessä fn-näppäimen
kanssa.
Näppäimistön jalustan osat (vain tietyissä tuotteita)
13
Pikanäppäinten tunnistaminen
Voit käyttää pikanäppäintä seuraavasti:
▲
Paina lyhyesti fn-näppäintä ja paina sitten lyhyesti pikanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.
Kuvake
Kuvaus
Käynnistää lepotilan, jolloin tiedot siirretään järjestelmämuistiin. Näytön ja järjestelmän muiden osien virta
katkeaa, jolloin säästyy sähköä. Voit poistua lepotilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Ennen kuin siirrät tietokoneen lepotilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa. Näin voit
varmistaa, että tietoja ei katoa.
Poistaa näppäimistön taustavalon käytöstä korkealla tai matalalla asetuksella.
HUOMAUTUS:
Poista tämä toiminto käytöstä, jos haluat säästää akkuvirtaa.
Siirtää näyttökuvan järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen. Jos tietokoneeseen on liitetty
esimerkiksi ulkoinen näyttö, painamalla näppäintä useita kertoja peräkkäin näyttökuva voidaan asettaa
näkymään joko tietokoneen näytössä tai ulkoisessa näytössä tai niissä molemmissa yhtä aikaa.
Vähentää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Lisää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Mykistää mikrofonin.
14
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Pikanäppäimet
Pikanäppäin on fn-näppäimen ja toisen näppäimen yhdistelmä.
Voit käyttää pikanäppäimiä seuraavasti:
▲
Paina fn-näppäintä pitkään ja sen jälkeen yhtä seuraavassa taulukossa luetelluista näppäimistä.
Näppäin
Kuvaus
C
Scroll lock -toiminto otetaan käyttöön.
E
Lisäystoiminto otetaan käyttöön.
R
Keskeyttää toiminnon.
S
Lähettää ohjelmointikyselyn.
W
Siirtää toiminnon taukotilaan.
NFC ja Smart Card (vain tietyt tuotteet)
Osa
(1)
Kuvaus
Micro USB -portti
Tähän voidaan kytkeä micro USB-kaapeli (hankittava erikseen),
jota voidaan käyttää näppäimistön virtalähteenä, ja
tarvittaessa lataamaan näppäimistön akku.
HUOMAUTUS: Näppäimistön akku latautuu automaattisesti,
kun näppäimistö on kytketty ja tablettiin telakointiliittimellä.
Katso Näppäimistön liittimet, painike ja merkkivalo sivulla 12.
(2)
Älykortin lukulaite tai kynän pidikkeen aukko
Tukee valinnaisia älykortteja tai tarjoaa paikka kynän pidikkeen
suojukselle.
TÄRKEÄÄ: Näppäimistö pitää kytkeä tablettiin, jotta
älykorttiominaisuus toimisi.
Näppäimistön jalustan osat (vain tietyissä tuotteita)
15
Tabletin liittäminen näppäimistöalustaan
Kiinnitä tabletti näppäimistöalustaan seuraavasti:
1.
Aseta tabletin POGO-nastaliittimellä varustettu telakointiportti (1) näppäimistöalustan POGO-nastalla
varustettuun telakointiliittimeen.
2.
Aseta seisontatuki haluamaasi kulmaan.
HUOMAUTUS: Jos suljet seisontatuen, voit jättää näppäimistön paikalleen ja asettaa sen taulutietokoneen
taakse. Näppäimistön näppäimet ja kosketusalusta ovat lukittuina, jotta et kirjoittaisi mitään vahingossa
näppäimistön ollessa tässä asennossa.
16
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Näppäimistöalustan irrottaminen tabletista
Voit irrottaa taulutietokoneen näppäimistöstä vetämällä taulutietokoneen näppäimistöstä irti.
Näppäimistön käyttäminen langattomasti
TÄRKEÄÄ: Ensimmäisen käynnistyksen aikana ohjelma kehottaa muodostamaan pariliitoksen
näppäimistöä ja tabletin kanssa. Katso Asennusohjeista lisätietoja ensimmäisestä laiteparin muodostuksesta.
Kun näppäimistön ja taulutietokoneen välillä on pariliitos, voit käyttää näppäimistöä, kun sitä ei ole liitetty
tablettiin. Näppäimistön käyttäminen langattomasti laajentaa käyttövaihtoehtoja.
HUOMAUTUS:
Liitä näppäimistö taulutietokoneeseen käytettäessä seuraavia toimintoja:
●
Tietokoneen asetus tai Basic Input/Output System (BIOS)
●
HP PC -järjestelmädiagnostiikka
●
Varmuuskopiointi- ja palautus
HUOMAUTUS: Automaattinen parinmuodostusmenetelmä on suositeltu tapa liittää näppäimistö
langattomasti.
Jos näppäimistö ei voi olla yhteydessä taulutietokoneeseen, vahvista seuraavasti:
●
Tabletin Bluetooth-asetus on käytössä. Katso Verkkoyhteydet sivulla 24.
●
Näppäimistön Bluetooth-asetus on kytketty päälle. Näppäimistöpainikkeen valon pitäisi olla sininen.
Katso Näppäimistön liittimet, painike ja merkkivalo sivulla 12.
Määritä Bluetooth-parinmuodostus uudelleen tarvittaessa.
Bluetooth-laiteparin määrittäminen automaattisesti
Jos näppäimistö ei voi olla yhteydessä tabletin kanssa, voit määrittää automaattisen Bluetoothparinmuodostuksen seuraavasti:
HUOMAUTUS:
Tabletin Bluetooth-ominaisuuden pitää olla kytketty päälle.
Näppäimistön jalustan osat (vain tietyissä tuotteita)
17
1.
Liitä näppäimistö taulutietokoneeseen.
Näppäimistön laiteparin muodostamispyyntö tulee näkyviin.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita muodostaaksesi laiteparin näppäimistön ja taulutietokoneen välillä.
Bluetooth-laiteparin määrittäminen manuaalisesti
Jos näppäimistö ei voi olla yhteydessä tablettiin ja automaattinen laiteparin muodostaminen ei onnistu, voit
manuaalisesti määrittää Bluetooth-parituksen seuraavasti:
1.
Irrota näppäimistö taulutietokoneesta
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun bluetooth sekä valitse sitten Bluetooth- ja muut laiteasetukset.
3.
Ota Bluetooth käyttöön, jos sitä ei ole vielä otettu käyttöön.
4.
Paina näppäimistön painiketta yli kolmen sekunnin ajan. Sinisen valon pitäisi alkaa vilkkua. Painikkeen
ja merkkivalon sijainti, katso Näppäimistön liittimet, painike ja merkkivalo sivulla 12.
5.
Valitse Lisää Bluetooth- tai muu laite.
6.
Valitse Bluetooth.
7.
Valitse HP ZBook x2 Bluetooth -näppäimistö.
Salasana näkyy tabletin näytöllä.
8.
Kirjoita salasana ja paina enter-näppäintä.
Asennus jatkuu ja näppäimistö on kytketty.
18
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Päällä olevat osat
Osa
Kuvaus
Kaiuttimet
Tuottavat äänen.
Pohjassa olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
Kohdistustappien liittimet (2)
Liitä valinnaisen näppäimistön kohdistustappeihin.
(2)
Telakointiliitin
Kiinnittää taulutietokoneen näppäimistöön.
Takana olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Tuuletusaukot (2)
Tuuletusaukkojen kautta ilma kiertää tietokoneen
sisällä ja jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
Päällä olevat osat
19
Osa
Kuvaus
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä
tietokoneen tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä
osia ja estää tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen
tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua
tietokoneen käytön aikana. Tämä on täysin
normaalia.
(2)
Takakamera (vain tietyissä tuotteissa)
Mahdollistaa videokeskustelut sekä videoiden ja
stillkuvien tallentamisen. Kameran käyttäminen,
katso Verkkokameran käyttäminen (vain tietyissä
malleissa) sivulla 42.
(3)
Seisontatuki
Tarjoaa vakautta ja eri katselukulmia.
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa. Tarrat ovat helppopääsyisissä paikoissa.
TÄRKEÄÄ: Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: Näytön takaosassa oleva seisontatuki ja
näppäimistön liitäntäalue.
●
Huoltotarra: tarrassa on esimerkiksi seuraavat tärkeät tiedot:
Huoltotarra näyttää samalta, kuin alla kuvatut esimerkit.
20
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Osa
(1)
Mallinimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Sarjanumero
(3)
Tuotenumero
(4)
Takuuaika
Osa
(1)
Mallinimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Sarjanumero
(3)
Tuotenumero
(4)
Takuuaika
●
Viranomaisten ilmoitukset -tarra: tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.>
●
Langattoman laitteen hyväksyntätarra tai -tarrat: sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä
tietoja, ja niihin on merkitty joidenkin sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten
hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden käyttäminen on hyväksyttyä. Jos tietokone sisältää vähintään
yhden langattoman laitteen, sen mukana toimitetaan myös ainakin yksi hyväksyntätarra. Voit tarvita
tätä tietoa matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa.
Tarrat
21
Valinnainen HP ZBook x2 Pen
Osa
(1)
Kuvaus
Kärki tai siirrettävä kärki
Piirtää näytölle. Kärjen suurempi paine leventää tai
tummentaa viivoja riippuen ohjelmisto-sovelluksesta.
Kärki on siirrettävä.
HUOMAUTUS: Tussi- ja POM-on toimitettu kynän
mukana. Poista kynän kärki, käyttämällä kärjen
poistamistyökalua tai toimitettua kynäkoteloa.
(2)
Painike
Tarjoaa lisätoimintoja kynälle riippuen ohjelmistosovelluksesta.
Voit mukauttaa painiketta, katso HP:n Luo ohjauspaneeli ohjelmisto sivulla 32.
(3)
Pyyhekumi
Poistaa sen mitä on piirretty näytölle, riippuen ohjelmiston
sovelluksesta.
Jos haluat mukauttaa kumin asetuksia, katso HP:n Luo
ohjauspaneeli -ohjelmisto sivulla 32.
Kynässä olevat tarrat antavat tietoja, joita saatat tarvita ongelmien vianmäärityksen tai kynän vaihtamisen
yhteydessä.
22
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Osa
(1)
Sarjanumero
(2)
Osanumero
(3)
Varaosan numero
(4)
Eränumero
Pidä kynää, kuten tavallista kynää tai lyijykynää. Säädä otetta niin, että voit käyttää kynäpainiketta helposti
peukalolla tai etusormella. Varo ettet vahingossa paina painiketta samalla kun piirrät tai sijoitat kynällä.
Taulutietokoneen mukana toimitettu ohjelmisto tarjoaa seuraavat kynän ja painikeasetusten
mukauttamistavat:
●
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmistoLisätietoja on kohdassa HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
sivulla 32.
●
Windows Pen & Windows Ink -ohjelmiston asetukset—Voit käyttää tätä asetusta kirjoittamalla kynän
asetukset tehtäväpalkin hakuruutuun, valitsemalla Kynän asetukset ja valitsemalla sitten Pen &
Windows Ink.
Valinnainen HP ZBook x2 Pen
23
3
Verkkoyhteydet
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä luvussa voit
perehtyä yhteyden muodostamiseen.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
●
WLAN-laite: liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot,
langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa,
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen mobiilit langattomat laitteet kommunikoivat
WLAN-verkossa langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman välityksellä.
●
Bluetooth®-laite: luo PAN (Personal Area Network) -verkon, jolla saadaan yhteys muihin langatonta
Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, puhelimiin, tulostimiin, kuulokkeisiin,
kaiuttimiin ja kameroihin. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä toisiin laitteisiin ja
laitteiden on oltava suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
●
langattoman yhteyden painike (jota kutsutaan myös lentokonetilan näppäimeksi tai langattoman
yhteyden näppäimeksi) (tässä luvussa käytetään nimitystä langattoman yhteyden painike)
●
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Langattoman yhteyden painike
Tietokoneessa voi olla langattoman yhteyden painike, yksi tai useampi langaton laite ja yksi langattoman
yhteyden merkkivalo. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa.
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon ja
tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
24
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
2.
Valitse Verkko ja internet ja valitse sitten Verkko ja jakamiskeskus.
Luku 3 Verkkoyhteydet
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon
HUOMAUTUS: Kun muodostat kotiisi Internet-yhteyden, sinun on tilattava tili Internet-palveluntarjoajalta
(ISP). Voit hankkia Internet-palvelun ja modeemin ottamalla yhteyttä paikalliseen Internetpalveluntarjoajaan. Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin asetusten määrittämisessä ja
verkkokaapelin asentamisessa langattoman reitittimen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun
toiminnan.
Voit muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon seuraavasti:
1.
Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytkettynä.
2.
Valitse verkon tilan kuvake tehtäväpalkin oikeanpuoleisesta nurkasta ja muodosta yhteys johonkin
käytettävissä olevaan verkkoon.
Jos WLAN-verkko on suojattu WLAN-verkko, sinua kehotetaan antamaan suojauskoodi. Kirjoita koodi ja
muodosta sitten yhteys valitsemalla Seuraava.
HUOMAUTUS: Jos luettelossa ei ole yhtään WLAN-verkkoa, et ehkä ole langattoman reitittimen tai
tukiaseman kantoalueella.
HUOMAUTUS: Jos et näe WLAN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, napsauta hiiren
kakkospainikkeella tehtäväpalkissa olevaa verkon tilan kuvaketta ja valitse Avaa Verkko- ja
jakamiskeskus. Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko. Näyttöön tulee erilaisia vaihtoehtoja, joiden
avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden manuaalisesti tai luoda uuden verkkoyhteyden.
3.
Muodosta yhteys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun yhteys on muodostettu, valitse tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa verkon tilan kuvaketta yhteyden
nimen ja tilan tarkistamista varten.
HUOMAUTUS: Eri WLAN-yhteyksien toiminta-alue (signaalien kulkema matka) vaihtelee WLAN-verkon
kokoonpanon, reitittimen valmistajan sekä muiden elektroniikkalaitteiden ja rakenteellisten esteiden, kuten
seinien ja lattioiden, aiheuttamien häiriöiden mukaan.
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneessa voi olla Global Positioning System (GPS) -laite. GPS-satelliitit toimittavat sijainti-, nopeus- ja
ajo-ohjetietoja GPS-toiminnolla varustettuihin järjestelmiin.
Jos haluat ottaa GPS:n käyttöön, varmista, että sijainti on käytössä Windowsin tietosuoja-asetuksissa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun sijainti ja valitse Sijainnin tietosuoja-asetukset.
2.
Käytä sijaintiasetuksia näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen etäisyyden langattoman yhteyden. Se korvaa fyysiset kaapeliyhteydet,
jotka perinteisesti yhdistävät elektroniset laitteet, kuten
●
tietokoneet (pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet)
●
puhelimet (matkapuhelimet, langattomat puhelimet, älypuhelimet)
●
kuvannuslaitteet (tulostimet, kamerat)
●
audiolaitteet (kuulokemikrofonit, kaiuttimet)
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
25
●
hiiren
●
ulkoisen näppäimistön.
Bluetooth-laitteiden liittäminen
Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta, sinun on muodostettava Bluetooth-yhteys.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun bluetooth sekä valitse sitten Bluetooth- ja muut laiteasetukset.
2.
Ota Bluetooth käyttöön, jos sitä ei ole vielä otettu käyttöön.
3.
Valitse laitteesi luettelosta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos laite vaatii vahvistuksen, näyttöön tulee laiteparin muodostamiskoodi. Tarkista, että
laitteen koodi vastaa laiteparin muodostamiskoodia, noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita laitteella, jota
olet lisäämässä. Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
HUOMAUTUS: Jos laitettasi ei näy luettelossa, varmista, että Bluetooth on otettu laitteella käyttöön. Jotkin
laitteet voivat asettaa lisävaatimuksia; katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
NFC:n käyttäminen tietojen jakamiseen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneesi tukee Near Field Communication (NFC) -toimintoa, joka mahdollistaa tiedon jakamisen
langattomasti kahden NFC-yhteensopivan laitteen välillä. Tiedot siirretään napauttamalla tietokoneen
napautusaluetta (antenni) puhelimen tai toisen laitteen antennilla. NFC:n ja tuettujen sovellusten avulla voit
jakaa verkkosivuja, siirtää yhteystietoja, lähettää maksuja ja tulostaa NFC-yhteensopivilla tulostimilla.
HUOMAUTUS: Tietokoneen napautusalueen paikantamisesta on lisätietoja kohdassa Perehtyminen
tietokoneeseen sivulla 4
Jakaminen
1.
2.
Vahvista, että NFC-toiminto on käytössä.
a.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun langattomat ja valitse sitten Ota langattomat laitteet
käyttöön tai poista ne käytöstä.
b.
Vahvista, että NFC on käytössä.
Napauta NFC-napautusaluetta NFC-yhteensopivalla laitteella. Saatat kuulla laitteesta merkkiäänen, kun
laitteita yhdistetään.
HUOMAUTUS:
3.
Toisen NFC-laitteen antennin sijainti on ilmoitettu laitteen käyttöohjeessa.
Jatka toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Manager toiminnon avulla (vain tietyt tuotteet)
Voit ottaa käyttöön järjestelmän MAC-osoitteen (Media Access Control), jotta tietokone ja sen yhteydet
verkossa tunnistetaan. Järjestelmän MAC-osoite on yksilöllinen tunnistamismenetelmä myös silloin, kun
tietokone on kytketty telakointiaseman tai ulkoisen langattoman sovittimen kaltaisen laitteen kautta. Tämä
osoite on oletusarvoisesti pois käytöstä.
26
Luku 3 Verkkoyhteydet
Järjestelmän MAC-osoitteen ottaminen käyttöön ja mukauttaminen
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen tai laajennustuotteen verkkoliitäntään.
2.
Käynnistä Computer Setup (BIOS).
▲
Sammuta tabletti. Paina äänenvoimakkuuspainiketta ja paina sitten nopeasti
äänenvoimakkuuspainiketta, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä Computer Setup
-apuohjelmaan napauttamalla F10.
HUOMAUTUS: Näppäimistön näppäimiä voidaan käyttää vain BIOS-toiminnoille
käynnistysvalikon näyttämisen jälkeen. Näppäimet eivät näytä käynnistysvalikkoa.
3.
Valitse Lisäasetukset ja valitse sitten Host Based MAC Address.
4.
Valitse Host Based MAC Address -kohdan oikealla puolella näkyvässä ruudussa System, jolloin voit
ottaa käyttöön isäntäpohjaisen MAC-osoitteen, tai Custom, jolloin voit mukauttaa osoitteen.
5.
Valitse käynnistysjärjestys ja tuetut laitteet.
6.
Jos valitsit Custom-vaihtoehdon, valitse MAC ADDRESS, kirjoita järjestelmän mukautettu MAC-osoite ja
tallenna osoite painamalla enter.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -ohjelman, valitse näytön vasemmasta
alakulmasta Tallenna-kuvake ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Lisätietoja HP MAC Address Manager -toiminnosta ja järjestelmän MAC-osoitteiden käyttämisestä on
osoitteessa http://www.hp.com/support. Valitse Etsi tuotteesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Manager -toiminnon avulla (vain tietyt tuotteet)
27
4
Näytössä liikkuminen
Voit liikkua tietokoneen näytössä seuraavilla tavoilla:
●
Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytössä.
●
Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla
●
Käytä valinnaista hiirtä tai näppäimistöä (hankittava erikseen)
●
Käytä näyttönäppäimistöä.
●
Käytä paikannustappia
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
TouchPadin avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä.
Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä suoraan käyttäen tässä luvussa esiteltyjä
eleitä.
Voit myös mukauttaa eleitä ja katsoa esittelyjä siitä, kuinka ne toimivat. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli ja valitse sitten Laitteisto ja äänet. Valitse Laitteet ja tulostimet
‑kohdasta Hiiri.
HUOMAUTUS: Ellei muuten mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää tietokoneen kosketusalustalla tai
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa).
Napautus
Napautus-/kaksoisnapautuseleellä voit valita tai avata näytössä olevan kohteen.
●
28
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella TouchPadin vyöhykkeellä
tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.
Luku 4 Näytössä liikkuminen
Puristuszoomaus kahdella sormella
Kahden sormen puristuszoomauksen avulla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.
●
Loitonna asettamalla kaksi sormeasi erilleen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja
siirtämällä niitä sitten yhteen.
●
Lähennä asettamalla kaksi sormeasi yhteen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja siirtämällä
niitä sitten erilleen.
Kahden sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Liu'uttamalla kahdella sormella voit liikkua sivulla tai kuvassa ylös, alas tai sivuttain.
●
Aseta kaksi sormea TouchPadin vyöhykkeelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta)
Kahden sormen napautuksella voit avata näytössä olevan kohteen valikon.
HUOMAUTUS: Kahden sormen napautuksella voit suorittaa saman toiminnon kuin napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella.
●
Avaa valitun kohteen asetusvalikko napauttamalla kahdella sormella TouchPadin käyttöalueella.
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
29
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta)
Toimintokeskus avataan neljän sormen napautuksella.
●
Napauta kosketusalustaa neljällä sormella, kun haluat avata toimintokeskuksen tarkastellaksesi
nykyisiä asetuksia ja ilmoituksia.
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Käytä kolmen sormen liu'utusta ikkunoiden avaamiseen ja silloin, kun haluat vaihtaa avointen ikkunoiden ja
työpöydän välillä.
30
●
Liu'uttamalla kolmella sormella poispäin itsestäsi saat näkyviin kaikki avoinna olevat ikkunat.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella kohti itseäsi saat näkyviin työpöydän.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa avointen ikkunoiden välillä.
Luku 4 Näytössä liikkuminen
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö)
Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen panorointiin ja vierittämiseen tai objektien
siirtämiseen.
●
Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytössä kevyesti haluamaasi suuntaan.
●
Voit siirtää kohdetta painamalla ja pitämällä sormea kohteen päällä ja vetämällä sitten sormea
siirtääksesi kohdetta.
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat
toiminnot kuin kosketuseleillä. Näppäimistön toiminto- ja pikanäppäimillä voit suorittaa myös tiettyjä
toimintoja.
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
1.
Saat näyttönäppäimistön näkyviin napauttamalla näppäimistökuvaketta, joka sijaitsee ilmaisinalueella
tehtäväpalkin oikeassa reunassa.
2.
Ala kirjoittaa.
HUOMAUTUS:
sitä.
Näyttönäppäimistön yläosaan voi ilmestyä sanaehdotuksia. Valitse sana napauttamalla
HUOMAUTUS:
Toiminto- ja pikanäppäimet eivät näy tai toimi näyttönäppäimistössä.
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen
31
5
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
Mukauta taulutietokone tai työkalut HP Create Control Panel -ohjelmistolla. Kun avaat ohjelmiston, kaikkien
kytkettyihin tietokoneiden ja kaikkien työkalujen, joita on käytetty tabletilla, kuvakkeet näkyvät
työkaluluettelossa. Kaikki asetukset koskevat valittua tietokonetta tai kynää.
HP Create Control Panel -ohjelmiston käynnistäminen
▲
Valitse Käynnistä-painike ja valitse sitten HP Create Control Panel -ohjelmisto.
‒ tai –
Valitse HP Create Control Panel -kuvake Windowsin tehtävävalikosta.
HP Create Control Panel -ohjelmiston pääikkuna näkyy.
Mukautustyökalut
Voit muokata laitteen käyttämällä säätimiä, jotka ovat käytettävissä HP Quick Keysin, kynän ja muiden
ominaisuuksien välilehdissä. Muutokset tulevat voimaan heti.
HP Quick Keys -näppäimien mukauttaminen
Voit mukauttaa HP Quick Keys -näppäimiä suorittaaksesi toimintoja, jotka tekevät työstäsi nopeinta ja
helpointa sinulle. HP Quick Keys- ja HP Quick Keys Mode -valojen sijainnin näet kohdasta Edessä olevat osat
sivulla 7.
HP Quick Keysin mukauttaminen:
1.
Käynnistä HP Create Control Panel -ohjelmisto.
2.
Valitse laite, jota olet mukauttamassa Laite-osassa.
HUOMAUTUS:
Jos et olet lisännyt muita laitteita, oletuksena oleva HP ZBook x2 valitaan.
3.
Valitse ToiminnotTyökalu-osassa.
4.
Valitse Kaikki muut sovelluksetSovellus-osiossa mukauttaaksesi asetuksia kaikissa sovelluksissa.
– tai –
Valitse tietty sovellus.
32
5.
Valitse HP Quick Keys -välilehti.
6.
Valitse Tila, jonka haluat mukauttaa.
7.
Näytä mukautetut asetukset valitsemalla nuoli alaspäin Quick Keys -asetusten vieressä, esim.
kohteenKeystroke... vieressä. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Lisätietoja mahdollisista
merkinnöistä on kohdassa Painikkeiden toiminnot sivulla 34.
Luku 5 HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
HUOMAUTUS: Jos peili vasen ja oikea painike -valintaruutu on valittuna, HP Quick Keys peilaa toiselle
puolelle. Peilattu puoli riippuu siitä, kuinka Windows-kynän asetus oikealle tai vasemmalle kädelle
määritetään. Esimerkiksi, jos Windows-kynän asetus on vasenkätisille, oikeanpuoleiset painikkeet
peilataan vasemman puolen asetuksiin. Ja jos Windows-kynän asetus on oikeakätisille,
vasemmanpuoleiset painikkeet peilataan vasemman puolen asetuksiin.
HUOMAUTUS: Varmista, että jokin painike on määritetty viitteeksi, jotta voit helposti näyttää
virtuaalisten työpöydän peittokuvan tabletille ja kynän painikkeen kartoituksille.
Valinnaisen kynän mukauttaminen
Mukauta asetuksia kynän kärjen tuntumaa ja painetta varten, kumin ominaisuuksia, puolipainiketta ja
sovelluskohtaisia kynän toimintoja varten.
Kynän mukauttaminen:
1.
Avaa HP Create Control Panel -sovellus.
2.
Valitse laite, jota olet mukauttamassa Laite-osassa.
HUOMAUTUS:
Jos et olet lisännyt muita laitteita, oletuksena oleva HP ZBook x2 valitaan.
3.
Valitse ZBook x2 Pen -vaihtoehto Työkalu-kohdassa.
4.
Valitse KaikkiSovellus-osiossa mukauttaaksesi asetuksia kaikissa sovelluksissa.
– tai –
Valitse tietty sovellus.
5.
Valitse Kynä-välilehti ja valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
6.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Lisätietoja mahdollisista merkinnöistä on kohdassa
Painikkeiden toiminnot sivulla 34.
HUOMAUTUS: Kynän kärki on määritettävä napsahtamaan piirtämään useimmissa graafisissa
sovelluksissa.
HUOMAUTUS:
painikkeen.
Kärjen tuntuma -liukusäädin ohittaa paineen lisäasetukset, jotka valitaan Mukauta -
Kynän edistynyt muokkaus
Voit mukauttaa kärjen tai kumin paineasetuksia:
1.
Valitse Kynä tai Pyyhekumi-välilehti.
2.
Napsauta Mukauta-painiketta.
Kynän tuntuman tiedot -valintaikkunassa voit itsenäisesti muuttaa kärjen tai pyyhekumin paineen
herkkyyttä ja napsautuksen kynnysarvoasetuksia
3.
Säädä kynän asetukset vasemmalla puolella olevalla viivalla. Paineen säädöt näkyvät symboleina
linjalla, joka voidaan muuttaa vaihtamaan tulos.
Mukautustyökalut
33
●
Napsautuksen kynnysarvo määrittää voiman määrän, joka vaaditaan rekisteröimään paine tai
luomaan kynän napsautus.
●
Herkkyys muuttaa paineen vastekäyrän kaltevuutta.
●
Suurin paine määrittää, kuinka kovaa kynän kärkeä pitää painaa enimmäispaineen
saavuttamiseksi.
4.
Testaa muutoksen tulokset Kokeile tätä -laatikolla.
5.
Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla OK.
Pyyhekumin mukauttaminen
Pyyhekumin mukauttaminen:
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Valitse mukautettava laite Laite-kohdassa.
HUOMAUTUS:
Jos et olet lisännyt muita laitteita, oletuksena oleva HP ZBook x2 valitaan.
3.
Valitse ZBook x2 Pen -vaihtoehto Työkalu-kohdassa.
4.
Valitse KaikkiSovellus-osiossa mukauttaaksesi asetuksia kaikissa sovelluksissa.
– tai –
Valitse tietty sovellus.
5.
Valitse Pyyhekumi-välilehti.
6.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Lisätietoja mahdollisista merkinnöistä on kohdassa
Painikkeiden toiminnot sivulla 34.
HUOMAUTUS: Voit määrittää painetasot, asettamalla näytön osoittimen ohjauspaneelin tyhjälle
alueelle ja painamalla alas Nykyinen paine näkyvä ja pyyhekumi.
HUOMAUTUS: Kumin tuntuma -liukusäädin ohittaa paineen lisäasetukset, jotka on valittu
käyttämällä Mukauta -painikketta.
Painikkeiden toiminnot
HP Create Control Panel -ohjelmiston avulla voit mukauttaa toimintoja, jotka on määritetty
työkalupainikkeille, HP Quick -näppäimille ja muille taulutietokoneen osille. Huomaa, että painikkeen
toimintoasetukset voivat vaihdella.
●
●
34
Napsautukset
–
Napsautus: Vastaa hiiren vasemman painikkeen napsauttamista. Varmista, että tämä toiminto
voidaan suorittaa ainakin yhdellä painikkeella, jotta liikkuminen ja napsauttaminen eivät esty.
–
Oikea napsautus: Vastaa hiiren oikean painikkeen napsauttamista, mikä tuo näkyviin pikavalikon.
–
Keskinapsautus: Vastaa hiiren keskimmäisen painikkeen napsauttamista.
–
Kaksoisnapsautus: Vastaa kaksoisnapsauttamista. Voit helpottaa kaksoisnapsauttamista
käyttämällä tätä toimintoa sen sijaan, että napauttaisit kahdesti kynän kärjellä.
–
4. napsautus tai 5. napsautus: Vastaa hiiren painikkeen neljättä tai viidettä napsautusta.
Näppäinpainallus: Näyttää Määritä näppäinpainallus -valintaikkunan, jossa voit luoda
näppäinyhdistelmiä HP-pikanäppäimille, hiirelle ja muille toiminnoille.
Luku 5 HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
–
Anna näppäinyhdistelmä Näppäimet-ruudussa. Yhdistelmät voivat sisältää kirjaimia, numeroita,
toimintonäppäimiä ja määrenäppäimiä. Voit myös valita yhdistelmiä Lisää erityisiä -luettelosta.
–
Lue kunkin sovelluksen ohjeet saadaksesi tietoa siitä, mitä pikanäppäimiä kukin sovellus tukee.
●
Määre: Näyttöön avautuu valintaikkuna, jonka avulla voit simuloida määrenäppäimiä: Shift, Alt tai Ctrl.
Käytä Näppäin-asetusta suorittamaan määretoimintoja, ja määrettä vastaamaan kyseisen painikkeen
painamista hiirellä.
●
Kehä-valikko: Avaa Kehä-valikon.
●
Edellinen ja Seuraava: Vastaa selainsovellusten Edellinen- ja Seuraava-komentoja.
●
Panorointi/vieritys: Tämän toiminnon avulla voit asettaa asiakirjan tai kuvan aktiiviseen ruutuun
painamalla panoroinnille tai vieritykselle määrättyä kynäpainiketta ja vetämällä sitten kynän kärkeä
tabletin aktiivisen alueen poikki. Panorointi/vieritys-liukusäätimen avulla voit määrittää
vieritysnopeuden käytettäväksi sovelluksissa, jotka eivät tue kahvakädellä (pikselitasoista) tehtävää
panorointia.
●
Vieritä ylöspäin: Vierittää aktiivista sovellusta ylöspäin.
●
Vieritä alaspäin: Vierittää aktiivista sovellusta alaspäin.
●
Lähennä: Lähentää aktiivista sovellusta.
●
Loitonna: Loitontaa aktiivista sovellusta.
●
Näytä työpöytä: Pienentää kaikki avoimet ikkunat ja näyttää siistin työpöydän.
●
Vaihda sovellusta: Tuo esiin sovelluksen vaihtamiseen tarkoitetun valintaikkunan, joka on tarkennettu
seuraavaan avoimeen sovellukseen.
●
Käynnistyspalkki: Avaa valikon, jossa voit käynnistää sovelluksia.
●
Avaa/suorita: Avaa valintaikkunan, jossa voit valita tietyn sovelluksen, tiedoston tai käynnistettävän
komentosarjan. Selaa valitaksesi kohteen, joka tulee näkyviin Nimi-ruutuun. Napsauta OK
määrittääksesi kohteen työkalupainikkeen asetukseksi.
●
Painepito: Lukitsee paineen tämänhetkiseen painetasoon, kunnes painike vapautetaan. Voit esimerkiksi
maalata paineherkkyydellä, kunnes löydät haluamasi harjakoon. Tämän jälkeen voit painaa painiketta ja
jatkaa maalaamista samalla harjakoolla, kunnes vapautat painikkeen.
●
Tyhjennä: Asettaa painalluksesi tyhjennystilaan.
●
Tabletti-PC-asetukset: Avaa Windowsin tabletti-PC-asetusten valikon.
●
Pois käytöstä: Poistaa näppäintoiminnon käytöstä
●
Sovellus määritetty Tämä on tarkoitettu sovelluksille, kuten CAD-ohjelmille, joissa on sisäänrakennettu
tablettituki. Sovellukselle ilmoitetaan vain painikkeen numero. Sitä voidaan käyttää myös joissakin
sisäisissä sovelluksissa HP-pikanäppäinten suoraan hallintaan.
●
Oletusarvo: Palauttaa painikkeen oletusarvot.
●
Painikkeen toimintojen välillä vaihtaminen
–
Tarkkuustila: Voit muuttaa kynän kärjen nykyisen sijainnin ympäryksen määritystä liukusäätimen
avulla. Voit palata normaaliin määritykseen painamalla painiketta uudelleen.
–
Tilojen välillä vaihtaminen: Tätä asetusta käytetään kynäpainikkeiden vaihtamiseen Kynä- ja Hiiritilan välillä. Kun painike asetetaan ensimmäisen kerran tilojen välillä vaihtamiseen Hiiri-tilassa,
voit säätää näytön osoittimen nopeutumisen ja seurannan nopeutta liukusäädinten avulla.
Mukautustyökalut
35
–
Kosketus päällä/pois Käytä Kosketus päällä/pois -toimintoa, kun haluat käyttää ainoastaan Kynätilaa. Voit ottaa kosketuksen käytöstä painamalla HP-pikanäppäintä, jonka olet määrittänyt
Kosketus päällä/pois -toiminnolle. Voit ottaa kosketuksen käyttöön painamalla HP-pikanäppäintä
uudelleen.
–
Näyttönäppäimistö: Käytä näyttönäppäimistöä vaihtamaan kynälle tarkoitetun Windowsin
näyttönäppäimistön ja kosketusnäppäimistön välillä.
–
Viite: Näyttää vuorovaikutteisen virtuaalityöpöydän peittokuvan mukautettaville painikkeille ja
valinnaiselle kynälle.
●
Kumoa: Kumoaa viimeisimmän toiminnot.
●
Tee uudelleen: Suorittaa viimeisimmän toiminnon uudelleen.
●
Siirrä virtuaalinen työpöytä oikealle: Näyttää virtuaalisten työpöydän näytön oikealla puolella.
●
Siirrä virtuaalinen työpöytä vasemmalle: Näyttää virtuaalisten työpöydän näytön vasemmalla puolella.
●
Napsauta ikkuna oikealle: Näyttää valitun ikkunan näytön oikealla puolella.
●
Napsauta ikkuna vasemmalle: Näyttää valitun ikkunan näytön vasemmalla puolella.
●
Kallistuksen valinta: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tabletin kyvyn tunnistaa kynän ja tabletin
välinen kallistus.
●
Näytön kierron lukitus: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tabletin kyvyn muuttaa automaattisesti
suuntaa tablettia käännettäessä.
●
Windows-näppäin: Antaa oikopolun Windows-näppäimeen.
Kynän kalibrointi
HUOMAUTUS: Kalibrointi-valikko tulee näkyviin ensimmäisellä käyttökerralla tai HP Create Control Panel ohjelmiston uudelleenasennuksen jälkeen, kun kynä on HP:n ZBook x2 -alueella.
Kynäsi on kalibroitu tehtaalla. Kalibrointi vaaditaan katselukulman kompensointiin ja parallaksin
säätämiseen. Voit myös kalibroida kynän uudelleen manuaalisesti:
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Valitse mukautettava laite Laite-kohdassa.
HUOMAUTUS:
Jos et olet lisännyt muita laitteita, oletuksena oleva HP ZBook x2 valitaan.
3.
Valitse ZBook x2 Pen -vaihtoehto Työkalu-kohdassa.
4.
Valitse Kaikki-vaihtoehto Sovellus-alueella mukauttaaksesi kaikkien sovellusten asetuksia.
– tai –
Valitse tietty sovellus.
5.
Valitse Kalibroi-välilehti.
6.
Valitse näyttö valitsemalla Näyttö-kohdan vieressä oleva alaspäin osoittava nuoli.
HUOMAUTUS:
7.
36
Jos et ole lisännyt muita laitteita, käytä oletuksena olevaa HP Z Book x2 -näyttöä.
Valitse Kalibroi-painike ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 5 HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
Lisäasetusten asettaminen
Asetukset-toiminnon avulla voit määrittää useita asetuksia kynällesi, kuten kynän tukeman napsautustyypin
tai paineen yhteensopivuuden, jos käytät graafisia sovelluksia, jotka tukevat enintään 1 024 painetasoa.
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Valitse Asetukset ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Sovellusten lisääminen
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Valitse +, joka sijaitsee Sovellus-kohdan oikealla puolella.
Lisää sovellus mukautettuja asetuksia varten -valintaikkuna tulee näkyviin.
3.
Valitse sovellus, jonka asetuksia haluat mukauttaa, tai selaa valitaksesi minkä tahansa tietokoneeseesi
asennetun sovelluksen suoritettavan tiedoston.
4.
Valitse OK.
HUOMAUTUS: Jos käytössäsi on jokin yleisesti käytetty sovellus, kuten Adobe Photoshop® tai Illustrator®,
tablettisi ohjelmisto tunnistaa sovelluksen ja määrittää HP-pikanäppäimille kyseisen sovelluksen yleisesti
käytetyt toiminnot. Oletusasetukset astuvat voimaan automaattisesti vain, jos et ole määrittänyt kyseiseen
sovellukseen omia HP-pikanäppäinasetuksia.
HUOMAUTUS:
asetukset.
Jos kahden ohjelman suoritettavalla tiedostolla on sama nimi, ne jakavat samat mukautetut
Integroidut sovellukset
Jotkin ohjelmistosovellukset voivat hallita HP-pikanäppäinasetuksia suoraan, minkä vuoksi niiden toiminta
saattaa erota HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmistoon asetusta toiminnosta.
●
Kun sovellus korvaa HP-pikanäppäinasetuksen, HP-pikanäppäin päivittyy automaattisesti käyttämällä
joko Sovellus määritetty -toimintoa tai toiminnon uutta nimeä. Sovelluksesta riippuen jotkin tai kaikki
HP-pikanäppäimet voidaan korvata.
●
Integroitu sovellus hallitsee vain silloin, kun kyseinen sovellus on aktiivinen ja etualalla. Kun suljet
kyseisen sovelluksen tai valitset uuden käytettävän sovelluksen, asetukset palautetaan niiden
aikaisempaan tilaan.
●
Voit tarkastella nykyisen sovelluksen asetuksia määrittämällä HP-pikanäppäimen viitteeksi ja
painamalla kyseistä näppäintä milloin tahansa.
●
Integroidut sovellukset yleensä antavat poistaa tämän toiminnallisuuden käytöstä, kun käytät
sovellusta tabletillasi ensimmäistä kertaa. Saat tarkempia tietoja tämän ominaisuuden
mukauttamisesta tai käytöstä poistamisesta lukemalla sovelluksen ohjeet. Jos nämä tiedot eivät ole
saatavilla, käytä HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmistoa luodaksesi sovelluskohtaiset asetukset, jotka
korvaavat integroidun sovelluksen toiminnan.
Näytön säätimien näyttämisen mukauttaminen Kehä-valikossa
Käytä ohjelmistoa mukauttaaksesi hierarkkisen valikon (kehämuodossa) näyttämistä näytön säätimille.
Valikko on HP-pikanäppäinten ja kynän asetusten näytöllä näkyvä laajennus, jossa käytetään kahdeksaa
ympyrän sektoria näyttämään eri ominaisuuksien ja asetusten pikakuvakkeita.
Sovellusten lisääminen
37
Esimerkki: jos määrität HP-pikanäppäimen Kehä-valikkoon, Kehä-valikko tulee näkyviin aina, kun painat
kyseistä HP-pikanäppäintä. Voit sitten napauttaa valikon sektoria suorittaaksesi haluamasi toiminnon.
HUOMAUTUS:
Kehä-valikko toimii kaikilla ohjelmiston avulla asennetuilla laitteilla.
Asetuksen määrittäminen Kehä-valikon näyttämiseksi
Ennen kuin voit mukauttaa Kehä-valikkoa, sinun on määritettävä HP-pikanäppäinpainike tai kynäpainike
valikon näyttämiseksi.
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Voit määrittää HP-pikanäppäinpainikkeen Kehä-valikon näyttämiseksi valitsemalla Toiminnotvaihtoehdon Työkalu-kohdassa.
– tai –
Voit määrittää kynäpainikkeen Kehä-valikon näyttämiseksi valitsemalla ZBook x2 Pen -vaihtoehdon
Työkalu-kohdassa.
3.
Valitse Kehä-valikko luettelosta, joka vastaa haluamaasi painikemääritystä.
Kehä-valikon asetusten mukauttaminen
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Valitse Kehä-valikko-välilehti.
3.
Käytä luetteloa, joka vastaa mukautettavia määrityksiä Kehä-valikon näyttöön tulevissa
vaihtoehdoissa.
HUOMAUTUS:
pohjana.
4.
Voit säilyttää annetut oletusarvoiset näppäinmääritykset tai käyttää niitä mukautuksen
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
Kun avaat Kehä-valikon, voit pitää valikon avoimena valitsemalla Neula-kuvakkeen.
Voit myös avata HP:n Luo ohjaustoiminto -valikon Kehä-valikosta napsauttamalla Jakoavain-kuvaketta.
Laitteiden lisääminen
Voit mukauttaa tiettyjen tablettiin liitettyjen laitteiden työkalu- ja sovellusasetuksia. Kunkin laitteen kuvake
ilmestyy Laite-luetteloon.
Uuden laitteen lisääminen:
1.
Liitä laite tablettiin.
Uuden laitteen kuvake tulee näkyviin Laite-luetteloon.
HUOMAUTUS:
2.
38
Jos laitteen kuvake ei tule näkyviin, laitetta ei tueta.
Voit mukauttaa asetuksia napsauttamalla kyseistä kuvaketta.
HUOMAUTUS:
Vain liitetyn laitteen asetuksia voidaan tarkastella tai muuttaa.
HUOMAUTUS:
Tyhjennystoiminto ei ehkä toimi joissakin sovelluksissa lisättyä laitetta käytettäessä.
Luku 5 HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
Työkalujen lisääminen
Voit lisätä työkalun yksinkertaisesti käyttämällä kyseistä työkalua tabletillasi. Työkalujen lisäystoiminto on
käytettävissä HP-pikanäppäimille, toiminnoille ja kynälle. Kunkin työkalun kuvake tulee näkyviin Työkaluluetteloon.
●
Kun valitset työkalun, joka on lisätty Työkalu-luetteloon, kyseisen työkalun välilehtiasetukset tulevat
näkyviin. Kaikki välilehtiasetuksiin tekemäsi muutokset koskevat kyseistä työkalua.
●
Jos samankaltainen työkalu on lisätty, uusi työkalu perii kyseisen työkalun asetukset. Näitä asetuksia
voi muokata koskemaan uutta lisättyä työkalua. Samat työkalut käyttävät samoja asetuksia.
Voit tuoda näkyviin Työkalu-luettelon:
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Kunkin työkalun kuvake tulee näkyviin Työkalu-luetteloon.
HUOMAUTUS: Jos haluat poistaa valitun työkalun Työkalu-luettelosta, napsauta Työkalu-luettelon -painiketta ja valitse sitten Poista. Valittu työkalu poistetaan luettelosta ja samalla poistetaan kaikki sille
luodut mukautetut asetukset.
--painike ei ole käytössä, kun luettelossa on vain yksi kohde. Toiminnot-kuvaketta ei voi poistaa.
Painikemääritysten tarkastelu virtuaalityöpöydällä
Voit tarkastella HP-pikanäppäinten ja kynän nykyisiä painikemäärityksiä tuomalla näkyviin
virtuaalityöpöydän.
●
Aseta HP-pikanäppäin viitteeksi HP:n Luo ohjaustoiminto -välilehdellä. Katso HP Quick Keys näppäimien mukauttaminen sivulla 32.
●
Näytä asetukset näytöllä painamalla HP-pikanäppäintä.
●
Voit avata kynän asetukset valitsemalla Kynän asetukset -painikkeen virtuaalityöpöydän viitenäytössä.
●
Voit avata HP-pikanäppäinten asetukset napsauttamalla pikanäppäimen määritysaluetta hiirellä tai
napauttamalla sitä kynällä.
●
Voit sulkea virtuaalityöpöydän painiketietojen viitenäytön napsauttamalla sitä hiirellä, napauttamalla
sitä kynällä tai painamalla HP-pikanäppäintä uudelleen.
HUOMAUTUS: Jos et halua tuoda HP:n Luo Ohjauspaneeli -ohjelmistonäyttöä näkyviin, napsauta tai
napauta jotain muuta kuin valittavissa olevaa aluetta.
HUOMAUTUS:
Jotkin sovellukset voivat korvata ja hallita HP-pikanäppäintoimintoja.
Asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen
HP:n Luo ohjauspaneelin asetukset -sovelluksen avulla voit tallentaa nykyiset asetuksesi tiedostoon ja
palauttaa ne tarvittaessa. Apuohjelman avulla voit myös poistaa asetuksia tai poista kaikki
käyttäjäasetukset.
Asetusten varmuuskopiointi:
1.
Valitse Käynnistä-painike ja valitse sitten HP:n Luo ohjauspaneelin asetukset -sovellus.
2.
Valitse Varmuuskopioi.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Työkalujen lisääminen
39
Asetusten palauttamiseksi:
1.
Valitse Käynnistä-painike ja valitse sitten HP:n Luo ohjauspaneelin asetukset -sovellus.
2.
Valitse Palauta.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Lisäasetusten tuominen
Lisäasetusten tuontitoiminnon avulla voit tuoda mukautetut asetukset, jotka on määritetty XML (Extensible
Markup Language) -tiedostossa. Jotkin ohjelmistokehittäjät luovat mukautettujen asetusten tiedostoja, jotka
on suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen suorituskyky, kun käytät heidän sovelluksiaan tabletilla.
Kukin XML-tiedosto voi sisältää mukautettuja asetuksia yhdelle tai useammalle sovellukselle. Nämä
asetukset saattavat koskea HP-pikanäppäimiä, näytön säätimiä, kynäpainiketta tai pyyhintä sekä muita
toimintoja.
Lisäasetusten tuominen:
1.
Varmuuskopioi kaikki nykyiset asetukset. Katso Asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen
sivulla 39.
2.
Valitse XML-tiedosto, joka sisältää tietyssä sovelluksessa käytettävät asetukset. Kaksoisnapsauta
valitsemaasi tiedostoa.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Kun valitset asetusten tuomisen, vain XML-tiedostossa määritetyt asetukset tuodaan.
Uudet arvot korvaavat kaikki vastaavat asetukset. Kaikki muut nykyiset asetukset pysyvät
muuttumattomina.
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmiston päivittäminen
HP suosittelee, että päivität ohjelmiston säännöllisesti. Päivitys voi lisätä uusia ominaisuuksia ja ratkaista
ongelmia. Tarkista HP:n sivusto päivitettyjen versioiden varalta.
HP:n sivustolta löytyvät päivitykset on pakattu SoftPaq-tiedostoiksi.
Jotkin päivitystiedostot sisältävät Readme.txt-tiedoston, joka sisältää tietoja päivitystiedoston
asentamisesta ja vianmäärityksestä.
Ohjelmistoversion määrittäminen
Tarkasta ensin tietokoneellasi olevan ohjelmiston versio, jotta voit päättää, onko ohjelmisto päivitettävä.
1.
Avaa HP:n Luo ohjauspaneeli -sovellus.
2.
Valitse Tietoja.
3.
Kirjoita ohjainversio muistiin ja valitse sitten OK.
Voit tarkastaa myöhemmät HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmistoversiot kohdasta Ohjelmistopäivityksen
lataaminen sivulla 41.
40
Luku 5 HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
Ohjelmistopäivityksen lataaminen
HUOMIO: Lataa ja asenna ohjelmistopäivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella
luotettavaan ulkoiseen virtalähteeseen. Näin voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen
epäonnistumisen riskiä. Älä lataa tai asenna ohjelmistopäivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla,
jos se on telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai jos se on liitetty valinnaiseen
virtalähteeseen. Toimi lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -sovellus.
2.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
a.
Etsi uusin HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmistopäivitys ja vertaa sitä tietokoneeseen asennettuun
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmistoversioon. Kirjoita versionumero muistiin. Saatat tarvita näitä
tietoja myöhemmin, kun etsit kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
b.
Lataa valittu tiedosto kiintolevylle toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kirjoita muistiin kiintolevyn polku sijaintiin, johon HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto on ladattu.
Tarvitset tätä polkua, kun asennat päivityksen.
HUOMAUTUS: Jos liität tietokoneen verkkoon, keskustele verkonvalvojan kanssa ennen
ohjelmistopäivitysten asentamista.
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmiston asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan, kun päivitys on latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei näy, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita file tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse sitten Resurssienhallinta.
2.
Valitse kiintolevyn tunnus. Kiintolevyn tunnus on yleensä Paikallinen levy (C:).
3.
Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys on
tallennettu.
4.
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tiedostotunniste on .exe (esimerkiksi tiedostonimi.exe).
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmiston asennus käynnistyy.
5.
Suorita asennus loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
kiintolevyltä.
Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa verkosta ladatun tiedoston
Vianmääritys
Jos koet ohjelmistoon, painikkeisiin tai kynään liittyviä ongelmia, käytä Vianmääritys-työkalua.
1.
Käynnistä HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto.
2.
Valitse Tietoja.
3.
Valitse Vianmääritys ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Vianmääritys
41
6
Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Käytä HP-tietokonetta viihdekeskuksena, jonka avulla voit pitää yhteyttä verkkokameran välityksellä,
kuunnella ja hallita musiikkia sekä ladata ja katsella elokuvia. Voit myös lisätä tietokoneen monipuolisuutta
lisäämällä siihen ulkoisia laitteita, muun muassa kaiuttimet, kuulokkeet, näytön, projektorin, television ja
joissakin malleissa teräväpiirtolaitteita.
Verkkokameran käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
Tietokoneessa on sisäinen verkkokamera, sosiaalista verkostoitumista tukeva tehokas työkalu, jonka avulla
voit pitää yhteyttä naapurissa tai toisella puolella maailmaa oleviin ystäviin ja työtovereihin. Verkkokameralla
voit virtauttaa videokuvaa pikaviestiohjelmiston välityksellä, kuvata ja jakaa videoita sekä ottaa
pysäytyskuvia.
▲
Voit käynnistää verkkokameran kirjoittamalla Käynnistä-näyttöön c ja valitsemalla sovellusten
luettelosta CyberLink YouCam.
Äänen käyttäminen
Tietokoneella voit toistaa musiikki-CD-levyjä, ladata ja kuunnella musiikkia, virtauttaa äänisisältöä (myös
radiolähetyksiä) verkosta, tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä miksaamalla ääntä ja kuvaa. Voit
parantaa äänielämystä entisestään kytkemällä tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita, kuten kaiuttimet tai
kuulokkeet.
Kaiuttimien kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne joko tietokoneen tai telakointiaseman USBporttiin tai äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Laadukkaiden
kaiuttimien kytkentätapa on esitetty kohdassa HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen sivulla 45.
Vähennä äänenvoimakkuutta ennen kaiuttimien kytkemistä.
Kuulokkeiden kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet oppaassa.
Saat oppaan näkyviin toimimalla seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Tekniset tiedot -välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Voit kytkeä langalliset kuulokkeet kuulokeliitäntään tai tietokoneen äänilähtö (kuuloke) / äänitulo (mikrofoni)
‑yhdistelmäliitäntään.
42
Luku 6 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
Kuulokemikrofonien kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet oppaassa.
Saat oppaan näkyviin toimimalla seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Tekniset tiedot -välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Kuulokkeita, joihin on yhdistetty mikrofoni, kutsutaan kuulokemikrofoniksi. Voit kytkeä langalliset
kuulokemikrofonit tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
Ääniasetusten käyttäminen
Ääniasetusten avulla voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, muuttaa järjestelmän ääniä tai hallita
äänilaitteita.
Voit tarkastella tai muuttaa ääniasetuksia seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten Ääni.
– tai –
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten Ääni.
Tietokoneessasi voi olla parannettu äänijärjestelmä, jonka valmistaja on Bang & Olufsen, DTS, Beats audio tai
jokin muu valmistaja. Tällöin tietokoneessasi voi olla äänen lisäominaisuuksia, joita voidaan säätää
äänijärjestelmäsi audio-ohjauspaneelista.
Käytä audio-ohjauspaneelia ääniasetusten tarkasteluun ja hallintaan.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
– tai –
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
Videotoiminnon käyttäminen
Tietokone on tehokas videolaite, jonka avulla voit katsella suosikkisivustoissasi olevia suoratoistovideoita
sekä ladata tietokoneeseen videoita ja elokuvia ilman verkkoyhteyttä.
Voit parantaa katseluelämystä entisestään lisäämällä tietokoneen videoporttiin ulkoisen näytön, projektorin
tai television. Useimmissa tietokoneissa on Video Graphics Array (VGA) -portti, johon voi liittää analogisia
Videotoiminnon käyttäminen
43
videolaitteita. Joissakin tietokoneissa on myös High-Definition Multimedia Interface (HDMI) -portti, johon voi
liittää teräväpiirtonäytön tai -television.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Perehdy valmistajan ohjeisiin, jos sinulla on kysyttävää.
Lisätietoja video-ominaisuuksien käytöstä saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
Thunderbolt DisplayPort -laitteen liittäminen
HUOMAUTUS: Jos haluat liittää USB Type-C Thunderbolt -laitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen
hankittavan USB Type-C -kaapelin.
Jos haluat katsoa videota tai tarkkaa näyttökuvaa ulkoisella Thunderbolt-laitteella, liitä Thunderbolt-laite
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1.
Liitä Thunderbolt DisplayPort -kaapelin yksi pää tietokoneen Thunderbolt DisplayPort -porttiin.
2.
Liitä kaapelin toinen pää digitaaliseen näyttölaitteeseen.
3.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Säädä kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos valitset Laajennusvaihtoehdon. Kirjoita aloitusnäyttöön ohjauspaneeli ja valitse sitten sovellusluettelosta
Ohjauspaneeli. Valitse Ulkoasu ja mukauttaminen. Valitse Näyttö-kohdasta Säädä näytön
tarkkuutta.
44
Luku 6 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS:
erikseen.
Jos haluat liittää HDMI-laitteen tietokoneeseen, tarvitset HDMI-kaapelin, joka on hankittava
Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan teräväpiirtotelevisiossa tai -näytössä, liitä teräväpiirtolaite
seuraavien ohjeiden mukaan:
1.
Liitä HDMI-kaapelin yksi pää tietokoneen HDMI-porttiin.
2.
Liitä kaapelin toinen pää teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön.
3.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Säädä kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos valitset Laajennusvaihtoehdon. Kirjoita aloitusnäyttöön ohjauspaneeli ja valitse sitten sovellusluettelosta
Ohjauspaneeli. Valitse Ulkoasu ja mukauttaminen. Valitse Näyttö-kohdasta Säädä näytön
tarkkuutta.
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen
HDMI on ainoa videoliittymä, joka tukee teräväpiirtoista videokuvaa ja ääntä. Kun olet liittänyt HDMItelevision tietokoneeseen, voit ottaa HDMI-äänen käyttöön seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Napsauta Toistaminen-välilehdessä digitaalisen lähtölaitteen nimeä.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Videotoiminnon käyttäminen
45
Voit palauttaa virtautetun äänen tietokoneen kaiuttimiin seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toisto-välilehdestä Kaiuttimet.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain
tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS: Lisätietoja käytössäsi olevan näytön tyypistä (Miracast-yhteensopiva tai Intel® WiDi) on
television tai toissijaisen näytön mukana toimitetuissa ohjeissa.
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit etsiä Miracast-yhteensopivia langattomia näyttöjä ja liittää ne
järjestelmään sulkematta käynnissä olevia sovelluksia.
Voit avata Miracastin seuraavasti:
▲
46
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun näytä ja valitse Näytä toiseen näyttöön. Napsauta Yhdistä
langattomaan näyttöön ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 6 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
7
Virranhallinta
Tietokone toimii akkuvirralla tai ulkoisella virralla. Kun tietokone toimii vain akkuvirralla eikä
verkkovirtalähdettä ole käytettävissä akun lataamista varten, on tärkeää valvoa akun varausta ja säästää
virtaa.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia tässä oppaassa kuvattuja virranhallintaominaisuuksia.
Laitteen siirtäminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta
HUOMIO: Useita hyvin tunnettuja tietoturva-aukkoja on olemassa, kun tietokone on lepotilassa. HP
suosittelee, että tietokone siirretään horrostilaan aina lepotilan sijasta, kun tietokone ei ole hallussasi, jotta
luvattomat käyttäjät eivät voi käyttää tietokonettasi ja jopa salattuja tietoja. Tämä menetelmä on erityisen
tärkeä, kun matkustat tietokoneen kanssa.
HUOMIO: Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn tai ulkoisen mediakortin käytön aikana, koska äänen ja
videokuvan laatu voi heiketä, ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan tai tietoja voi hävitä.
Windowsissa on kaksi virransäästötilaa: lepo- ja horrostila.
●
Lepotila – Lepotila otetaan automaattisesti käyttöön, kun laite on ollut tietyn ajan käyttämättömänä.
Työt tallentuvat muistiin, joten voit jatkaa työskentelyä erittäin nopeasti. Voit siirtyä lepotilaan myös
manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta manuaalisesti
sivulla 47.
●
Horrostila – Horrostila otetaan automaattisesti käyttöön, jos akun varaus laskee kriittiselle tasolle.
Horrostilassa työtiedostot tallentuvat kiintolevyllä olevaan horrostilatiedostoon ja tietokone sammuu.
Voit siirtyä horrostilaan myös manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen horrostilaan ja
poistuminen horrostilasta manuaalisesti (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 48.
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta manuaalisesti
Voit siirtää tietokoneen lepotilaan seuraavilla tavoilla:
●
Sulje näyttö.
●
Valitse Aloitus-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse sitten Lepotila.
●
Paina Lepotila-pikanäppäintä: esimerkiksi fn+ f1
Voit siirtää tietokoneen lepotilasta normaalitilaan seuraavilla tavoilla:
●
Paina lyhyesti virtapainiketta.
●
Jos tietokoneen kansi on suljettuna, nosta näyttö.
●
Paina jotakin näppäimistön näppäintä.
●
Napauta kosketusalustaa.
Kun tietokone poistuu lepotilasta, työsi palaa näyttöön.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että lepotilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Laitteen siirtäminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta
47
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta manuaalisesti (vain
tietyissä tuotteissa)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja Virranhallinta-asetukset-kohdassa.
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virtamittari-kuvaketta
ja valitse sitten Virranhallinta-
asetukset.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta Valitse mitä virtapainikkeet tekevät (sanamuoto voi vaihdella
tuotteittain).
3.
Tuotteesta riippuen voit ottaa horrostilan käyttöön akkuvirralla tai ulkoisella virralla käyttöä varten
jollakin seuraavista tavoista:
●
Virtapainike –Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset (sanamuoto voi
vaihdella tuotteittain) Kun painan virtapainiketta ja valitse sitten Horrostila.
●
Lepotilapainike (vain tietyissä tuotteissa) –Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja
kansiasetukset (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun painan virtapainiketta ja valitse sitten
Horrostila.
●
Kansi (vain tietyissä tuotteissa) –Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset
(sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun suljen kannen ja valitse sitten Horrostila.
●
Virta-valikko –Valitse Muuta asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä ja valitse sitten
Sammutusasetukset ja Horrostila-valintaruutu.
Virta-valikkoon päästään valitsemalla Käynnistä-painike.
4.
Valitse Tallenna muutokset.
▲
Voit siirtyä horrostilaan tavalla, jonka olet ottanut käyttöön vaiheessa 3.
▲
Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että horrostilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
HUOMIO: Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen
sammuttamista.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen komento
sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi
ajaksi.
On suositeltavaa käyttää Windowsin Sammuta-komentoa.
HUOMAUTUS: Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, poistu ensin lepo- tai horrostilasta painamalla
lyhyesti virtapainiketta.
48
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Valitse Aloitus-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse sitten Sammuta.
Luku 7 Virranhallinta
Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti,
kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:
●
Paina ctrl+alt+delete, napsauta Virta-kuvaketta ja valitse Sammuta.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia.
●
Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä.
Akkumittarin ja virta-asetusten käyttäminen
Virtamittari on Windowsin tehtäväpalkissa. Virtamittarin avulla voit avata virranhallinta-asetukset nopeasti
ja tarkistaa akun jäljellä olevan varaustason.
●
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma
siirtämällä hiiren osoitin virtamittarin kuvakkeen
●
päälle.
Avaa virranhallinta-asetukset napsauttamalla virtamittarin kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella
ja valitse sitten haluamasi kohde luettelosta. Voit myös kirjoittaa tehtäväpalkin hakuruutuun
virranhallinta-asetukset ja valita sitten Virranhallinta-asetukset.
Akkumittarin kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Hiiren
osoittimen siirtäminen kuvakkeen päälle näyttää myös sanoman, jos akku on saavuttanut alhaisen tai
kriittisen tason.
Käyttö akkuvirralla
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.
Kun tietokoneessa on ladattu akku eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, tietokone toimii
akkuvirralla. Kun tietokoneen virta on katkaistu ja tietokone on irrotettu ulkoisesta virtalähteestä,
tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen. Tietokone näyttää myös ilmoituksen, kun akun varaustaso on
alhainen tai kriittinen.
Tietokoneen akun käyttöikä vaihtelee virranhallinta-asetusten, tietokoneessa käytettävien ohjelmien, näytön
kirkkauden, tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan.
HUOMAUTUS: Kun irrotat tietokoneen ulkoisesta virtalähteestä, näytön kirkkautta vähennetään
automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi. Joissakin tuotteissa voidaan vaihtaa grafiikkatilaa akun
käyttöajan pidentämiseksi.
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n pikalataustoiminnon avulla voit ladata tietokoneesi akun nopeasti. Latausaika voi vaihdella
+/-10 %. Riippuen tietokonemallista ja tietokoneen mukana toimitetusta HP:n verkkolaitteesta, HP:n
pikalataus toimii jollakin seuraavista tavoista:
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–50 %, akku latautuu 50 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 30
minuutissa.
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–90 %, akku latautuu 90 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 90
minuutissa.
Akkumittarin ja virta-asetusten käyttäminen
49
Jos haluat käyttää HP:n pikalatausta, sammuta tietokoneen virta ja liitä sitten verkkolaite tietokoneeseen ja
ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun varauksen näyttäminen
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma siirtämällä
hiiren osoitin Virta-kuvakkeen
päälle.
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain
tietyissä tuotteissa)
Kun haluat tarkastella akkua koskevia tietoja, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -sovellus.
‒ tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Diagnostiikka ja työkalut -välilehti ja valitse sitten HP:n akun tarkistus.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
●
HP:n akun tarkistus
●
tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Akun virran säästäminen
Akun virran säästämiseen ja käyttöajan pidentämiseen liittyviä vihjeitä:
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Valitse Virransäästö-asetus kohdasta Virranhallinta-asetukset.
●
Poista langattomat laitteet käytöstä, kun et käytä niitä.
●
Irrota käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen, kuten USBporttiin kytketty ulkoinen kiintolevy.
●
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
●
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
●
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
– tai –
●
Virta-kuvake
HUOMAUTUS:
sivulla 49.
50
Luku 7 Virranhallinta
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
Lisätietoja Virta-kuvakkeesta on kohdassa Akkumittarin ja virta-asetusten käyttäminen
Kun akun varaustaso laskee kriittisen alhaiseksi, tietokone toimii seuraavasti:
●
Jos horrostila ei ole käytössä ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken
lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
●
Jos horrostila on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone siirtyy
horrostilaan.
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
Kytke jokin seuraavista tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen:
●
verkkovirtalaite
●
Valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
●
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa horrostilasta
1.
Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
2.
Poistu horrostilasta painamalla virtapainiketta.
Tehtaalla sinetöity akku
Jos haluat tarkistaa akun kunnon tai jos akun varaus ei enää säily, käytä HP Support Assistant ‑ohjelman HP:n
akun tarkistus ‑toimintoa (vain tietyissä tuotteissa).
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Diagnostiikka ja työkalut -välilehti ja valitse sitten HP:n akun tarkistus.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
Käyttäjät eivät pysty vaihtamaan tämän laitteen akku(j)a. Akun poistaminen tai vaihtaminen voi mitätöidä
tuotetakuun. Jos akkua ei saa enää ladattua, ota yhteyttä tukeen.
Akun käyttöiän päättyessä sitä ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Noudata akkujen
hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Käyttäminen verkkovirralla
Lisätietoja laitteen kytkemisestä verkkovirtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana toimitettavissa
Asennusohjeissa.
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyllä verkkolaitteella tai valinnaisen telakointi- tai
laajennuslaitteen avulla verkkovirtaan.
Käyttäminen verkkovirralla
51
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:
●
kun lataat tai kalibroit akkua
●
Järjestelmän ohjelmiston asennuksen tai päivityksen aikana
●
Järjestelmän BIOS-päivityksen aikana
●
kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä tuotteissa)
●
kun suoritat Levyn eheytys -toiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
●
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta.
Kun kytket tietokoneen verkkovirtaan:
●
akku alkaa latautua
●
näytön kirkkaus lisääntyy
●
virtamittarin kuvake
muuttuu.
Kun irrotat verkkovirtalähteen:
●
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa
●
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun virran säästämiseksi
●
virtamittarin kuvake
muuttuu.
Näppäimistöalustan virran hallitseminen
Näppäimistöalusta toimii akkuvirralla, kun sitä ei ole liitetty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen. Akun käyttöikä
vaihtelee käytöstä ja taustavalon käytöstä riippuen. Näppäimistö tukee myös lepotilaa.
Akun varauksen näyttäminen
Näppäimistön akku -kuvake
on Windowsin tehtäväpalkissa. Kuvakkeen avulla voit tarkastaa nopeasti
akun jäljellä olevan varaustason.
Jos haluat nähdä akun jäljellä olevan varauksen, valitse Näppäimistön akku -kuvake
.
HUOMAUTUS: Näppäimistön painikevalo tarjoaa myös tietoja akun tilasta. Katso Näppäimistön liittimet,
painike ja merkkivalo sivulla 12.
Näppäimistön akun heikon varaustason korjaaminen
Lataa näppäimistö jonkin seuraavan toimen avulla:
52
Luku 7 Virranhallinta
●
Kytke näppäimistö tablettiin. Katso Tabletin liittäminen näppäimistöalustaan sivulla 16.
●
Liitä näppäimistö ulkoiseen verkkovirtalähteeseen käyttämällä näppäimistön USB-porttia ja USBsovitinta (hankittava erikseen). Löydät näppäimistön USB-portin lukemalla NFC ja Smart Card (vain
tietyt tuotteet) sivulla 15.
Näppäimistöalustan virran hallitseminen
53
8
Tietoturva
Tietokoneen suojaaminen
Windows-käyttöjärjestelmän ja Windowsin Computer Setup (BIOS, toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä) apuohjelman tavanomaiset suojausominaisuudet voivat suojata henkilökohtaisia asetuksiasi ja tietojasi
erilaisilta riskeiltä.
HUOMAUTUS: Suojausominaisuuksien tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja
varastamista. Ne eivät kuitenkaan välttämättä riitä estämään väärinkäyttöä tai varastamista.
HUOMAUTUS: Varmuuskopioi ja poista kaikki luottamukselliset tiedostot ja poista kaikki salasanaasetukset ennen tietokoneen lähettämistä huoltoon.
HUOMAUTUS:
Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia tässä luvussa lueteltuja ominaisuuksia.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi tukee Internet-pohjaiseen suojaukseen perustuvaa Computrace-seuranta- ja
palautuspalvelua, joka on käytettävissä tietyillä alueilla. Jos tietokone varastetaan, Computrace pystyy
jäljittämään tietokoneen, kun luvaton käyttäjä avaa Internet-yhteyden. Computrace-palvelun käyttöä varten
on ostettava ohjelmisto ja tilattava palvelu. Lisätietoja Computrace-ohjelmiston tilaamisesta on osoitteessa
http://www.hp.com.
Tietokoneriskit
Suojausominaisuus
Tietokoneen luvaton käyttö
●
HP Client Security -ohjelmisto yhdessä salasanan, älykortin,
kontaktittoman kortin, rekisteröityjen sormenjälkien tai
muiden todennusvaltuustietojen kanssa.
●
BIOS-käynnistyssalasana
Computer Setup -apuohjelman luvaton avaaminen (BIOS)
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana Computer Setup apuohjelmassa*
Luvaton käynnistys valinnaisesta ulkoisesta optisesta asemasta
(vain tietyissä tuotteissa), valinnaisesta ulkoisesta kiintolevystä
(vain tietyissä tuotteissa) tai sisäisestä verkkosovittimesta
Computer Setup -apuohjelman käynnistystoiminto*
Windows-käyttäjätilin luvaton käyttö
Windows-käyttäjän salasana
Tietojen luvaton käyttö
Windows BitLocker
Tietokoneen luvaton siirtäminen
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka (käytetään valinnaisen
lukitusvaijerin kanssa vain tietyissä tuotteissa)
*Computer Setup on tietokoneen lukumuistiin upotettu apuohjelma, jota voi käyttää silloinkin, kun käyttöjärjestelmä ei toimi tai
käynnisty. Voit liikkua ja tehdä valintoja Computer Setup -apuohjelmassa osoitinlaitteen (kosketusalustan, paikannustapin tai USBhiiren) tai näppäimistön avulla.
HUOMAUTUS:
Tableteissa, joissa ei ole näppäimistöä, voi käyttää kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: Jos kirjaudut tietokoneeseen näppäimistön ollessa irrottuna ja seisontatuki avattuna, sinun on valittava
Aputoiminnot-kuvake ja valittava sitten Näyttönäppäimistö näyttönäppäimistön näyttämiseksi.
54
Luku 8 Tietoturva
Salasanojen käyttäminen
Salasana on merkkiryhmä, joka valitaan tietokoneella olevien tietojen suojaamista varten. Voit määrittää
useita erilaisia salasanoja sen mukaan, miten haluat hallita tietojen käyttöä. Salasanat voidaan asettaa
Windowsissa tai tietokoneelle valmiiksi asennetussa Computer Setup -apuohjelmassa.
●
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana, käynnistyssalasana ja DriveLock-salasana asetetaan Computer
Setup -apuohjelmassa, ja niitä hallitaan järjestelmän BIOS-asetusten avulla.
●
Windows-salasanat asetetaan vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
Computer Setup -apuohjelman ja Windowsin suojaustoiminnoissa voidaan käyttää samaa salasanaa.
Vihjeitä salasanojen luomista ja tallentamista varten:
●
Salasanoja luotaessa kannattaa noudattaa ohjelman määrittämiä vaatimuksia.
●
Älä käytä samaa salasanaa useille sovelluksille tai sivustoille. Älä myöskään käytä Windows-salasanaa
uudelleen toisissa sovelluksissa tai sivustoissa.
●
Voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi kaikkia käyttämiäsi verkkosivuja ja sovelluksia varten HP
Client Security -ohjelmiston Password Manager -toiminnon avulla. Mikäli et muista salasanojasi, voit
tarkistaa ne myöhemmin turvallisesti.
●
Älä säilytä salasanoja tietokoneella olevassa tiedostossa.
Seuraavissa taulukoissa luetellaan yleisesti käytetyt Windowsin ja BIOS-järjestelmänvalvojan salasanat ja
kuvataan niiden toiminnot.
Salasanojen määrittäminen Windowsissa
Salasana
Toiminto
Järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Windowsin järjestelmänvalvojatason tilin luvattoman
käytön.
HUOMAUTUS: Windows-järjestelmänvalvojan salasanan
asettaminen ei aseta BIOS-järjestelmänvalvojan salasanaa.
Käyttäjän salasana*
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.
*Lisätietoja Windows-järjestelmänvalvojan salasanan tai Windows-käyttäjän salasanan määrittämisestä saat kirjoittamalla
tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitsemalla HP Support Assistant -sovelluksen.
Salasanojen käyttäminen
55
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa
Salasana
Toiminto
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Computer Setup -apuohjelman luvattoman käytön.
HUOMAUTUS: Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan
poistaminen on estetty ottamalla käyttöön tiettyjä
suojaustoimintoja, et ehkä pysty poistamaan salasanaa ennen
kuin ne on poistettu käytöstä.
Käynnistyssalasana
●
Annettava aina, kun käynnistät tietokoneen tai käynnistät
sen uudelleen.
●
Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää
tietokonetta tai käynnistää sitä uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta
Tämä salasana määritetään, muutetaan ja poistetaan seuraavasti:
Uuden BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta, paina nopeasti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta
ja pidä se alas painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja siirry Tietokoneen asetukset
‑apuohjelmaan napauttamalla F10.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse Create BIOS administrator password (Luo BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana) tai Set Up BIOS administrator Password (Määritä BIOS-järjestelmänvalvojan salasana) (vain
tietyissä tuotteissa) ja paina Enter-näppäintä.
3.
Kirjoita pyydettäessä salasana.
4.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan muuttaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
▲
56
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta, paina nopeasti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta
ja pidä se alas painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja siirry Tietokoneen asetukset
‑apuohjelmaan napauttamalla F10.
2.
Kirjoita nykyinen BIOS-järjestelmänvalvojan salasana.
3.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS administrator Password (Vaihda BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja paina sitten Enternäppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
Luku 8 Tietoturva
5.
Kirjoita pyydettäessä uusi salasana.
6.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan poistaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta, paina nopeasti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta
ja pidä se alas painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja siirry Tietokoneen asetukset
‑apuohjelmaan napauttamalla F10.
2.
Kirjoita nykyinen BIOS-järjestelmänvalvojan salasana.
3.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS administrator Password (Vaihda BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja paina sitten Enternäppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
5.
Pyydettäessä uutta salasanaa jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
6.
Kun uutta salasanaa pyydetään uudelleen, jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana -kehotteeseen salasana (samoilla näppäimillä, joilla salasana
on asetettu) ja paina enter-näppäintä. Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasana annetaan väärin kolme kertaa
peräkkäin, tietokone on käynnistettävä uudelleen ennen uutta yritystä.
Windows Hello (vain valitut tuotteet)
Sormenjälkitunnistimella tai infrapunakameralla varustettuihin tuotteisiin voi kirjautua Microsoft Hellon
avulla sormella sipaisemalla tai kameraan katsomalla.
Voit ottaa Microsoft Hellon käyttöön seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Tilit ja valitse sitten Kirjautumisasetukset.
2.
Lisää kohtaan Microsoft Hello salasana ja nelinumeroinen PIN-koodi ja rekisteröi sitten sormenjälkesi
tai kasvosi.
Windows Hello (vain valitut tuotteet)
57
HUOMAUTUS: PIN-koodin pituutta ei rajoiteta, mutta siinä saa olla vain numeroita. Aakkosia tai
erityismerkkejä ei sallita.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
Kun käytät tietokonetta sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen, verkossa tai Internetissä, tietokoneeseen
voi päästä tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat poistaa käytöstä käyttöjärjestelmän, ohjelmia ja
apuohjelmia tai aiheuttaa niiden virheellisen toiminnan.
Virustorjuntaohjelmat tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne tietokoneesta. Yleensä ohjelmat
osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia
vastaan, virustorjuntaohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti.
Windows Defender on asennettu valmiiksi tietokoneeseesi. Kehotamme sinua käyttämään
virustorjuntaohjelmistoa, jotta tietokoneesi on täysin suojattu.
Lisätietoja tietokoneiden viruksista saat HP Support Assistant -ohjelmasta.
Palomuuriohjelmiston käyttäminen
Palomuurien tarkoituksena on estää järjestelmän tai verkon luvaton käyttö. Palomuuri voi olla
tietokoneeseen ja/tai järjestelmään asennettava ohjelmisto tai laitteistosta ja ohjelmistosta muodostuva
ratkaisu.
Palomuureja on kahta tyyppiä:
●
Asiakasohjelmistopohjaiset palomuurit – Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on
asennettu.
●
Verkkopohjaiset palomuurit – Asennetaan DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin, suojaa kaikkia
verkossa olevia tietokoneita.
Kun järjestelmään asennetaan palomuuri, se valvoo kaikkia järjestelmään lähetettyjä ja järjestelmästä
lähteviä tietoja sekä vertailee niitä käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset
tiedot torjutaan.
Tietokoneeseen tai verkkoa käyttävään laitteeseen on jo mahdollisesti asennettu palomuuri. Jos näin ei ole,
saatavilla on ohjelmistopohjaisia palomuuriratkaisuja.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa palomuuri voi estää Internet-pelien käytön, häiritä tulostimen tai
tiedostojen jakamista verkossa tai estää hyväksytyt sähköpostiliitteet. Voit tilapäisesti ratkaista tällaiset
ongelmat poistamalla palomuurin käytöstä, suorittamalla haluamasi tehtävän ja ottamalla sitten palomuurin
uudelleen käyttöön. Voit ratkaista ongelman pysyvästi muuttamalla palomuurin asetuksia.
Ohjelmistopäivitysten asentaminen
Tietokoneeseen asennetut HP:n, Windowsin ja muiden valmistajien ohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti,
jotta ne pystyvät korjaamaan tietoturvaongelmat ja parantamaan ohjelmistojen suorituskykyä.
TÄRKEÄÄ: Microsoft lähettää ilmoituksia Windows-päivityksistä, jotka voivat sisältää suojauspäivityksiä.
Voit suojata tietokoneen tietoturvarikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki päivitykset heti,
kun saat niistä ilmoituksen Microsoftilta.
Voit asentaa nämä päivitykset automaattisesti.
58
Luku 8 Tietoturva
Voit tarkastella tai muuttaa asetuksia seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä-painike, sen jälkeen Asetukset ja lopuksi Päivitys ja tietoturva.
2.
Valitse Windows Update ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Ajasta päivitysten asennus valitsemalla Lisäasetukset ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi HP Client Security -ohjelmisto. Tätä ohjelmistoa voidaan käyttää HP
Client Security -kuvakkeesta tehtäväpalkin oikealta puolelta tai Windowsin Ohjauspaneelin kautta.
Ohjelmiston suojausominaisuudet suojaavat tietokonetta, verkkoja ja tärkeitä tietoja luvattomalta käytöltä.
Lisätietoja saat HP Client Security -ohjelmiston ohjeesta.
HP Touchpoint Managerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
HP Touchpoint Manager on pilviarkkitehtuuriin perustuva IT-ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat
tehokkaasti hallita ja suojata tieto-omaisuuttaan. HP Touchpoint Manager auttaa suojaamaan laitteita
erilaisilta haittaohjelmilta ja muilta haitallisilta hyökkäyksiltä sekä valvomaan niiden toimintakuntoa. Lisäksi
se vähentää loppukäyttäjien laitteissa esiintyvien vikojen ja tietoturvaongelmien ratkaisemiseen kuluvaa
aikaa. Perinteisiin niin sanottuihin in-house-ratkaisuihin verrattuna nopeasti ladattavissa ja asennettavissa
oleva ohjelmisto tarjoaa yrityksille erittäin edullisen vaihtoehdon. Lisätietoja on kohdassa
http://www.hptouchpointmanager.com.
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
Erikseen hankittavan lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista,
mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä. Kytke lukitusvaijeri tietokoneeseen toimimalla valmistajan
ohjeiden mukaan.
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietyissä tuotteissa on sisäiset sormenjälkitunnistimet. Jotta voit käyttää sormenjälkitunnistusta, sinun on
ensin rekisteröitävä sormenjälkesi HP Client Security -ohjelmiston Credential Manager -sovelluksessa. Katso
lisätietoja HP Client Security -ohjelmiston ohjeista.
Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi Credential Manager -sovelluksessa, voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi tuettuja verkkosivuja ja sovelluksia varten HP Client Security -ohjelmiston Password Manager toiminnon avulla. Jatkossa voit käyttää tallentamiasi tietoja käyttäjätietojesi täydentämiseen.
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen
Sormenjälkitunnistin on pieni metallinen tunnistin, ja se sijaitsee tietokoneessasi jollakin seuraavista
alueista:
●
kosketusalustan alareunan lähellä
●
näppäimistön oikealla puolella
●
näytön oikeassa yläkulmassa
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
59
●
näytön vasemmalla puolella
●
näytön kääntöpuolella
Sormenjälkitunnistin voi tuotteen mallin mukaan olla joko vaaka- tai pystysuuntainen.
60
Luku 8 Tietoturva
9
Kunnossapito
On tärkeää huolehtia tietokoneen säännöllisestä ylläpidosta, jotta laitteesi pysyy optimaalisessa kunnossa.
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten levyn eheytystä ja levyn
uudelleenjärjestämistä. Luvussa kerrotaan myös, kuinka päivität ohjelmat ja ohjaimet, kuinka puhdistat
tietokoneen ja kuinka voit kuljettaa sitä matkoilla (tai lähettää sen jollekulle).
Suorituskyvyn parantaminen
Esimerkiksi levyn eheytys- ja levyn uudelleenjärjestämistoimintojen avulla suoritettujen säännöllisten
ylläpitotoimien avulla voit merkittävästi parantaa tietokoneesi suorituskykyä.
Levyn eheytyksen käyttäminen
HP suosittelee levyn eheytystoiminnon käyttämistä kiintolevyn eheyttämiseen ainakin kerran kuukaudessa.
HUOMAUTUS:
Levyn eheytystä ei tarvitse suorittaa puolijohdeasemille.
Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:
1.
Liitä tietokone verkkovirtaan.
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun eheytä ja valitse sitten Eheytä ja optimoi kiintolevyasema.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen
Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämistoiminto etsii kiintolevyltä tarpeettomat
tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.
Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun levy ja valitse Levyn eheytys.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt seuraavissa
tapauksissa:
●
Tietokone putoaa.
●
Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
HP 3D DriveGuard palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien jälkeen.
HUOMAUTUS: Vain sisäiset kiintolevyt on suojattu HP 3D DriveGuard -toiminnolla. HP 3D DriveGuard toiminto ei suojaa valinnaiseen telakointilaitteeseen asennettua tai USB-porttiin liitettyä kiintolevyä.
HUOMAUTUS:
Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita näille asemille.
Lisätietoja saat HP 3D DriveGuard -ohjelmiston ohjeesta.
Suorituskyvyn parantaminen
61
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen
Aseman merkkivalo muuttaa väriään sen merkiksi, että ensisijaisessa ja/tai toissijaisessa kiintolevypaikassa
oleva asema on pysäytetty (vain tietyissä tuotteissa). Jos haluat määrittää, onko asema suojattu vai
pysäytetty, katso Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen kuvaketta.
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
HP suosittelee ohjelmien ja ohjainten päivittämistä säännöllisin väliajoin. Päivityksillä voit ratkaista ongelmat
sekä lisätä tietokoneeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Esimerkiksi vanhat grafiikkakomponentit eivät
välttämättä toimi hyvin uusimpien peliohjelmistojen kanssa. Ilman uusinta ohjainversiota et pysty
hyödyntämään laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lataa HP:n ohjelmien ja ohjainten uusimmat versiot osoitteesta http://www.hp.com/support. Tilaa myös
automaattiset ilmoitukset saatavilla olevista päivityksistä.
Jos haluat päivittää ohjelmat ja ohjaimet, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -ohjelma.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Päivitykset-välilehti ja valitse sitten Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen puhdistaminen
Käytä tietokoneen turvalliseen puhdistamiseen seuraavia tuotteita:
●
dimetyylibentsyyli-ammoniumkloridia enintään 0,3 prosentin pitoisuutena (esimerkiksi
kertakäyttöpyyhkeitä, joita valmistetaan useilla eri tuotenimillä)
●
alkoholitonta ikkunanpuhdistusainetta
●
laimeaa vesi-saippualiuosta
●
kuivaa mikrokuituliinaa tai säämiskää (antistaattinen, öljytön liina)
●
antistaattisia pyyhkeitä.
HUOMIO: Vältä voimakkaita pesuaineita, jotka voivat aiheuttaa tietokoneellesi pysyvää vahinkoa. Jos et ole
varma, onko jotakin tiettyä puhdistusainetta turvallista käyttää tietokoneesi puhdistamiseen, tarkista
tuoteselosteesta, ettei se sisällä alkoholia, asetonia, ammoniumkloridia, metyleenikloridia tai hiilivetyjä.
Kuitupitoiset materiaalit, kuten paperipyyhkeet, voivat naarmuttaa tietokonetta. Ajan kuluessa likahiukkaset
ja puhdistusaineet voivat kiinnittyä naarmuihin.
Puhdistustoimenpiteet
Noudata tietokoneen turvallisessa puhdistamisessa seuraavia ohjeita:
62
Luku 9 Kunnossapito
VAROITUS! Älä yritä puhdistaa tietokonetta, kun sen virta on kytkettynä. Näin vältät sähköiskun ja laitteen
osien vahingoittumisen.
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Irrota tietokone verkkovirrasta.
3.
Irrota kaikki virtaa saavat ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Älä suihkuta puhdistusaineita tai -nesteitä suoraan tietokoneen pinnalle, etteivät laitteen sisällä
olevat osat vahingoitu. Pinnalle joutuvat nesteet voivat vahingoittaa pysyvästi laitteen sisällä olevia osia.
Näytön puhdistaminen
Pyyhi näyttö varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu alkoholittomalla
lasinpuhdistusaineella. Varmista ennen laitteen kannen sulkemista, että näyttö on kuiva.
Sivujen tai kannen puhdistaminen
Käytä sivujen tai kannen puhdistamiseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka on kostutettu jollakin
aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa kertakäyttöpyyhettä.
HUOMAUTUS:
irrottamista.
Käytä tietokoneen kantta puhdistettaessa ympyränmuotoista liikettä, mikä helpottaa lian
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
VAROITUS! Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen
pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi irrota
roskia näppäimistön päälle.
HUOMIO:
Älä anna nesteiden valua näppäimistön väleihin, etteivät sen sisällä olevat osat vahingoitu.
●
Käytä TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistukseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka
on kostutettu jollakin aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa
kertakäyttöpyyhettä.
●
Suihkuta näppäimistöön paineilmaa pillin kautta. Tällä voit estää näppäinten jumiutumisen sekä poistaa
näppäimistöön joutuneen lian, nukan ja pölyn.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
Jos haluat lähettää tietokoneen tai kuljettaa sitä matkoilla, seuraavassa on muutamia vihjeitä, joiden avulla
voit suojata laitetta.
●
Toimi seuraavasti ennen tietokoneen kuljettamista tai lähettämistä:
–
Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen asemaan.
–
Poista tietokoneesta kaikki ulkoiset tietovälineet, kuten muistikortit.
–
Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
–
Sammuta tietokone.
●
Ota tekemäsi tietojen varmuuskopiot mukaan. Säilytä varmuuskopiot erillään tietokoneesta.
●
Kun matkustat lentäen, kuljeta tietokonetta käsimatkatavarana äläkä jätä sitä kuljetettavaksi
lentokoneen ruumassa.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
63
HUOMIO: Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt
metallinpaljastimet synnyttävät magneettikenttiä. Lentokenttien liukuhihnat ja muut
käsimatkatavaroiden tutkimiseen käytettävät turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta
röntgensäteillä, joista ei ole haittaa kiintolevyille.
●
Jos aiot käyttää tietokonetta lennon aikana, odota, kunnes kuulet ilmoituksen, että saat käyttää
tietokonetta. Kukin lentoyhtiö määrittää omat tietokoneen lennonaikaista käyttöä koskevat
käytäntönsä.
●
Jos tietokone tai asema on lähetettävä postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, pakkaa se
soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella.
●
Langattomien laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa joissakin paikoissa. Tällaiset rajoitukset saattavat olla
voimassa esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa, räjähdysaineiden läheisyydessä ja tietyissä
vaarallisissa toimintaympäristöissä. Jos et ole varma tietokoneen langattoman laitteen käyttöä
koskevista paikallisista määräyksistä, pyydä lupa tietokoneen käyttöön ennen sen käynnistämistä.
●
Jos matkustat ulkomaille, noudata seuraavia ohjeita:
–
Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat tullimääräykset.
–
Selvitä tietokoneen matkan aikaisten käyttöpaikkojen virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset.
Jännite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.
VAROITUS! Älä käytä tietokoneen kanssa yleisesti sähkölaitteille myytäviä jännitemuuntimia.
Muutoin tietokone saattaa altistua sähköiskuille, tulipaloille tai laitteistovaurioille.
64
Luku 9 Kunnossapito
10 Varmuuskopiointi ja palautus
Tässä luvussa on tietoja seuraavista prosesseista. Tämän luvun tiedot koskevat useimpia tuotteita.
●
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen
●
Järjestelmän palauttaminen
Lisätietoja aiheesta sekä toimintaohjeita saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
TÄRKEÄÄ: Jos olet suorittamassa palautustoimenpiteitä tabletilla, tabletin akun on oltava vähintään
70 %:n tasolla ennen palautuksen aloittamista.
TÄRKEÄÄ: Tablet-tietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tablet-tietokone näppäimistötelakkaan
ennen palautustoimenpiteiden suorittamista.
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen
Seuraavat palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luontimenetelmät ovat käytettävissä vain tietyissä
tuotteissa. Valitse sopiva menetelmä oman tietokoneesi mallin mukaan.
●
Käytä HP Recovery Manager -apuohjelmaa HP-palautustietovälineiden luomiseen sen jälkeen, kun olet
määrittänyt tietokoneen asetukset. Tässä vaiheessa luodaan varmuuskopio tietokoneen HP Recovery osiosta. Varmuuskopion avulla alkuperäinen käyttöjärjestelmä voidaan asentaa uudelleen, jos
kiintolevy vioittuu tai se vaihdetaan. Lisätietoja palautustietovälineiden luomisesta on kohdassa HPpalautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 65. Lisätietoja mahdollisista
palautusmenetelmistä käytettäessä palautustietovälineitä on kohdassa Windows-työkalujen
käyttäminen sivulla 66.
●
Käytä Windows-työkaluja, kun haluat luoda järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioita
henkilökohtaisista tiedoista.
Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 67.
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on enintään 32 Gt, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto on
oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
●
Tietyissä HP-tuotteissa voit luoda käynnistettävän USB-palautustietovälineen HP Cloud Recovery
Download Tool -työkalun avulla. Siirry osoitteeseen https://support.hp.com/us-en/document/
c05115630?openCLC=true, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa)
Tarkista mahdollisuuksien mukaan, onko tietokoneessa Recovery- ja Windows-osio. Napsauta hiiren
kakkospanikkeella käynnistysvalikkoa, valitse Resurssienhallinta ja sen jälkeen Tämä tietokone.
●
Jos tietokoneessasi ei ole Windows- ja Recovery-osiota, voit hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut
palautustietovälineet tuesta. Yhteystiedot löytyvät HP:n verkkosivuilta. Siirry osoitteeseen
http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen
65
Voit käyttää Windows-työkaluja, kun haluat luoda järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioita
henkilökohtaisista tiedoista, lisätietoja: Windows-työkalujen käyttäminen sivulla 66.
●
Jos tietokoneessa on Recovery- ja Windows-osio, voit luoda palautusvälineen HP Recovery Managerin
avulla sen jälkeen, kun olet määrittänyt tietokoneen. HP Recovery -tietovälineillä voidaan suorittaa
myös järjestelmän palautus kiintolevyn vioittuessa. Järjestelmän palautustoiminto asentaa tehtaalla
asennetun alkuperäisen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistot uudelleen sekä määrittää sen jälkeen
ohjelmistojen asetukset. HP Recovery -tietovälineitä voidaan käyttää myös järjestelmän
mukauttamiseen tai näköistiedoston palauttamiseen, jos kiintolevy vaihdetaan.
–
Voit luoda vain yhden palautustietovälineiden sarjan. Käsittele palautustyökaluja huolellisesti ja
säilytä niitä turvallisessa paikassa.
–
HP Recovery Manager tutkii tietokoneen ja määrittää tietovälineellä tarvittavan
tallennuskapasiteetin.
–
Jos haluat luoda palautuslevyjä, tietokoneessa on oltava DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla
varustettu optinen asema, jossa voi käyttää vain laadukkaita, tyhjiä DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DLtai DVD+R DL -levyjä. Älä käytä uudelleenkirjoitettavia levyjä, kuten CD-RW- ja DVD±RW-levyjä tai
kaksikerroksisia DVD±RW- ja BD-RE-levyjä (uudelleenkirjoitettavia Blu-ray Disc -levyjä). Ne eivät
ole yhteensopivia HP Recovery Manager -ohjelmiston kanssa. Käytä sen sijaan laadukasta, tyhjää
USB-muistitikkua.
–
Jos tietokoneessa ei ole DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla varustettua sisäänrakennettua optista
asemaa, mutta haluat luoda DVD-palautustietovälineitä, voit luoda palautuslevyt käyttämällä
ulkoista optista asemaa (hankittava erikseen). Jos käytät ulkoista optista asemaa, se on liitettävä
suoraan tietokoneen USB-porttiin. Asemaa ei voi liittää ulkoisen aseman USB-porttiin, kuten USBkeskittimeen. Jos et voi luoda DVD-mediaa itse, voit hankkia palautuslevyt tietokonettasi varten
HP:ltä. Yhteystiedot löytyvät HP:n verkkosivuilta. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support,
valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
–
Varmista ennen palautustietovälineiden luontia, että tietokone on liitetty verkkovirtaan.
–
Luontiprosessi voi kestää jopa yli tunnin. Älä keskeytä luontiprosessia.
–
Voit tarvittaessa lopettaa ohjelman, ennen kuin DVD-palautustietovälineiden luominen on valmis.
HP Recovery Manager keskeyttää nykyisen DVD-levyn polttamisen. Kun käynnistät HP Recovery
Managerin seuraavan kerran, sinua kehotetaan jatkamaan.
Voit luoda HP Recovery -tietovälineet seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Tablet-tietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistöön ennen näiden
vaiheiden suorittamista.
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Luo palautusväline ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos joudut joskus palauttamaan järjestelmän, katso Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla 67.
Windows-työkalujen käyttäminen
Voit luoda palautusvälineen, järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioida henkilökohtaisia tietoja
Windowsin työkalujen avulla.
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on enintään 32 Gt, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto on
oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
66
Luku 10 Varmuuskopiointi ja palautus
Lisätietoja ja -ohjeita saat Hae ohjeita -sovelluksesta.
▲
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Hae ohjeita -sovellus.
HUOMAUTUS:
Hae ohjeita -sovelluksen käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.
Palauttaminen
Voit palauttaa järjestelmäsi usealla eri tavalla. Valitse omaa tilannettasi ja kokemustasi parhaiten vastaava
menetelmä:
TÄRKEÄÄ:
●
Kaikki menetelmät eivät ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.
Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja varmuuskopioista palauttamiseksi, tietokoneen päivittämiseksi ja
sen palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Lisätietoja saat Hae ohjeita -sovelluksesta.
▲
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Hae ohjeita -sovellus.
HUOMAUTUS:
●
Hae ohjeita -sovelluksen käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.
Jos joudut korjaamaan esiasennettuun sovellukseen tai ohjaimeen liittyvän ongelman, asenna
yksittäinen sovellus tai ohjain uudelleen HP Recovery Managerin Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia
uudelleen -toiminnon (vain tietyissä tuotteissa) avulla.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery (palautus), valitse HP Recovery Manager, valitse
Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia uudelleen ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
●
Jos haluat palauttaa Windows-osion alkuperäisen sisällön, voit joko valita järjestelmän palautuksen HP
Recovery -osiosta (vain tietyissä tuotteissa) tai käyttää HP-palautustietovälinettä. Lisätietoja on
kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 67. Jos et ole vielä luonut
palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 65.
●
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat palauttaa tietokoneen alkuperäisten tehdasasetusten mukaisen
osion ja sisällön tai jos olet vaihtanut kiintolevyn, voit käynnistää tehdasasetusten palautuksen HPpalautustietovälineeltä. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla 67.
●
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat poistaa palautusosion vapauttaaksesi kiintolevytilaa, voit käyttää
HP Recovery Manager -sovelluksen Poista palautusosio -toimintoa.
Lisätietoja on kohdassa HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 69.
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
käyttämällä joko käyttäjän luomaa tai HP:lta saatua HP-palautustietovälinettä tai vaihtoehtoisesti HP
Recovery -osiota (vain tietyissä tuotteissa). Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso HPpalautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 65.
Hyvä tietää ennen aloittamista
●
HP Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Muut kuin
tietokoneen mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta tai asennettava
uudelleen valmistajan toimittamalta tietovälineeltä.
Palauttaminen
67
TÄRKEÄÄ: Palauttamista HP Recovery Managerin avulla on pidettävä viimeisenä keinona korjata
tietokoneeseen liittyvät ongelmat.
●
Tietokoneen kiintolevyn vioittuessa on käytettävä HP Recovery -tietovälinettä. Jos et ole vielä luonut
palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 65.
●
HP-palautustietovälinettä on käytettävä silloin, jos haluat käyttää tehdasasetusten palautustoimintoa
(vain tietyissä tuotteissa). Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden
luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 65.
●
Jos tietokoneellasi ei voi luoda HP-palautustietovälinettä tai jos palautustietoväline ei toimi, voit
hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut palautustietovälineet tuesta. Yhteystiedot löytyvät HP:n
verkkosivuilta. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi
näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TÄRKEÄÄ: HP Recovery Manager ei automaattisesti varmuuskopioi henkilökohtaisia tietoja. Varmuuskopioi
kaikki tarvitsemasi henkilökohtaiset tiedot ennen palautuksen aloittamista.
HP-palautustietovälinettä käytettäessä voit valita jonkin seuraavista palautusvaihtoehdoista:
HUOMAUTUS: Kun käynnistät palautuksen, näytössä näkyvät vain omassa tietokoneessasi käytettävissä
olevat vaihtoehdot.
●
Järjestelmän palautus – Asentaa alkuperäisen käyttöjärjestelmän uudelleen ja määrittää tehtaalla
asennettujen ohjelmien asetukset.
●
Tehdasasetusten palautus – Palauttaa tietokoneen alkuperäiset tehdasasetukset poistamalla
kiintolevyltä kaikki tiedot ja luomalla osiot uudelleen. Tämän jälkeen se asentaa käyttöjärjestelmän ja
tehtaalla asennetut ohjelmistot uudelleen.
HP Recovery -osio (vain tietyissä tuotteissa) mahdollistaa järjestelmän palauttamisen.
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa) voit suorittaa järjestelmän palautuksen ilman
palautuslevyjä tai USB-palautusmuistitikkua. Tätä palautustapaa voi käyttää vain silloin, jos kiintolevy toimii
edelleen.
Voit käynnistää HP Recovery Managerin HP Recovery -osiosta seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery, valitse HP Palautuksenhallinta ja sitten Windowsympäristön palautus.
TAI
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta, paina nopeasti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja pidä
se alas painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta F11.
2.
Valitse käynnistysasetusvalikosta Vianmääritys.
3.
Valitse Recovery Manager ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineen avulla
HP Recovery -tietovälineen avulla voit palauttaa alkuperäisen järjestelmän. Voit käyttää tätä menetelmää,
jos järjestelmässäsi ei ole HP Recovery -osiota tai jos kiintolevy ei toimi oikein.
68
Luku 10 Varmuuskopiointi ja palautus
1.
Luo mahdollisuuksien mukaan varmuuskopio kaikista omista tiedostoistasi.
2.
Aseta HP-palautustietoväline ja käynnistä tietokone uudelleen.
HUOMAUTUS: Jos tietokone ei automaattisesti käynnisty HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla
uudelleen, muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä. Katso Tietokoneen käynnistysjärjestyksen
muuttaminen sivulla 69.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen
Jos tietokone ei käynnisty HP Recovery Managerilla uudelleen, voit muuttaa tietokoneen
käynnistysjärjestystä muuttamalla BIOSissa niiden laitteiden järjestystä, joista tietokone hakee
käynnistystietoja. Voit valita optisen aseman tai USB-muistitikun.
Voit muuttaa käynnistysjärjestystä seuraavasti:
1.
Aseta HP-palautustietoväline tietokoneeseen.
2.
Avaa järjestelmän Käynnistä-valikko.
▲
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten
nopeasti pohjaan; paina f9.
3.
Valitse optinen asema tai USB-muistitikku, josta haluat suorittaa käynnistyksen.
4.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla voit poistaa HP Recovery -osion vapauttaaksesi kiintolevytilaa.
TÄRKEÄÄ: Kun olet poistanut HP Recovery -osion, et voi palauttaa järjestelmää tai luoda HPpalautusvälinettä HP Recovery -osiota. Luo siis HP Recovery -tietoväline ennen palautusosion poistamista
Katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 65.
HUOMAUTUS:
toimintoa.
Poista palautusosio -asetus on käytettävissä vain niissä tuotteissa, jotka tukevat tätä
Voit poistaa HP Recovery -osion seuraavasti:
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Poista palautusosio ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
69
11 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure
Start
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
Computer Setup -apuohjelma eli BIOS-järjestelmä (Basic Input/Output System) hallitsee kaikkien järjestelmän
syöttö- ja lähtölaitteiden (esimerkiksi levyasemien, näytön, näppäimistön, hiiren ja tulostimen) välistä
tiedonsiirtoa. Computer Setup -apuohjelma sisältää asennettujen laitetyyppien asetukset, tietokoneen
käynnistysjärjestyksen, järjestelmämuistin ja laajennetun muistin.
HUOMAUTUS: Ole erittäin varovainen, kun muutat Computer Setup -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat
estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta, paina nopeasti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja pidä
se alas painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta F10 siirtyäksesi BIOSasetukset-valikkoon.
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa
●
Valitse valikko tai valikkokohde sarkainnäppäimellä tai näppäimistön nuolinäppäimillä ja paina enternäppäintä tai napsauta kohdetta osoitinlaitteella.
●
Voit liikkua ylös- tai alaspäin napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa ylä- tai alanuolta tai
painamalla näppäimistön ylä- tai alanuolinäppäintä.
●
Sulje avoimet valintaikkunat ja palaa Computer Setup -apuohjelman päänäyttöön painamalla escnäppäintä ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista jollakin seuraavista tavoista:
●
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista tallentamatta muutoksia seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Exit (Lopeta) -kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
●
Voit tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
70
Luku 11 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS:
Oletusasetusten palauttaminen ei muuta kiintolevyn tilaa.
Kun haluat palauttaa Computer Setup -apuohjelman alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 70.
2.
Valitse Päävalikko ja sitten Käytä tehdasasetuksia ja lopeta.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa vaihtoehtona voi näkyä Restore Defaults (Palauta oletukset) eikä
Apply Factory Defaults and Exit (Käytä tehdasasetuksia ja poistu).
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua ohjelmasta, valitse näytön oikeasta alakulmasta
Tallenna-kuvake ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
HUOMAUTUS:
Salasana- ja suojausasetukset eivät muutu, kun palautat tehdasasetukset.
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
71
BIOSin päivittäminen
Päivitettyjä BIOS-versioita voi olla saatavissa HP:n sivustosta.
Useimmat HP:n sivustossa olevat BIOS-päivitykset on pakattu SoftPaq-tiedostoiksi.
Jotkin päivitystiedostot sisältävät Readme.txt-tiedoston, joka sisältää tietoja päivitystiedoston
asentamisesta ja vianmäärityksestä.
BIOS-version määrittäminen
Voit selvittää, tarvitseeko sinun päivittää Computer Setup (BIOS), määrittämällä ensin tietokoneen BIOSversion.
BIOS-versiotiedot (jotka tunnetaan myös nimillä ROM date ja System BIOS) voidaan näyttää painamalla fn+esc
(jos olet jo Windowsissa) tai avaamalla Computer Setup -apuohjelma.
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 70.
2.
Valitse Päävalikko, ja valitse sitten Järjestelmätiedot.
3.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta tallentamatta muutoksia, valitse näytön oikeasta
alakulmasta Lopeta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
Tarkistaaksesi uudemmat BIOS-versiot, katso BIOS-päivityksen lataaminen sivulla 72.
BIOS-päivityksen lataaminen
HUOMIO: Lataa ja asenna BIOS-päivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella luotettavaan
ulkoiseen virtalähteeseen. Tällä voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen epäonnistumisen
riskiä. Älä lataa tai asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla tai jos se on
telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen virtalähteeseen. Toimi
lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
72
2.
Valitse Päivitykset ja sen jälkeen Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
Luku 11 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
a.
Etsi uusin BIOS-päivitys ja vertaa sitä tietokoneessa asennettuna olevaan BIOS-versioon. Merkitse
muistiin päivämäärä, nimi tai muu tunniste. Saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin, kun etsit
kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
b.
Lataa valittu tiedosto kiintolevylle toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Merkitse muistiin kiintolevyn polku, johon BIOS-päivitys ladataan. Tarvitset tätä polkua, kun
asennat päivityksen.
HUOMAUTUS: Jos liität tietokoneen verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen ohjelmistojen
päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.
BIOS-muistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun päivitys on
latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei näy, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tiedosto tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Resurssienhallinta.
2.
Valitse kiintolevyn tunnus. Kiintolevyn tunnus on yleensä Paikallinen levy (C:).
3.
Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys on
tallennettu.
4.
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tiedostotunniste on .exe (esimerkiksi tiedostonimi.exe).
BIOS-asennus käynnistyy.
5.
Suorita asennus loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
kiintolevyltä.
Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa verkosta ladatun tiedoston
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella
Voit valita käynnistyslaitteen dynaamisesti käynnistyksen aikana seuraavasti:
1.
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta, paina nopeasti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja pidä
se alas painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin, ja napauta F9 siirtyäksesi Käynnistysvalikkoon.
2.
Valitse käynnistyslaite ja paina enter-painiketta.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
TÄRKEÄÄ: Ennen kuin Trusted Platform Module (TPM )-toiminto voidaan ottaa käyttöön tässä
järjestelmässä, sinun on varmistettava, että suunnittelemasi TPM-käyttö täyttää kaikki paikallisen
lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden ja täytyykö sinun hankkia tarvittavat hyväksynnät tai lisenssit. TPMkäytöstäsi johtuvista vaatimustenmukaisuusongelmista, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, olet
vastuussa yksin ja kokonaisuudessaan. HP ei ole vastuussa mistään mahdollisista ongelmista.
TPM parantaa tietokoneen suojausta. Voit muuttaa TPM-moduulin asetuksia Computer Setup (BIOS) apuohjelmassa.
HUOMAUTUS:
Jo asetuksena on Hidden, TPM ei näy käyttöjärjestelmässä.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
73
Voit käyttää Computer Setup -apuohjelman TPM-asetuksia seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 70.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse TPM Embedded Security (Upotettu TPM-suojaus) ja toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
Tietyt tietokonemallit määritetään HP Sure Start -tekniikalla, joka valvoo jatkuvasti tietokoneen BIOSohjelmaa hyökkäysten tai vahingoittumisen varalta. Jos BIOS vioittuu tai siihen hyökätään, HP Sure Start
palauttaa BIOS-ohjelman automaattisesti aiempaan turvalliseen tilaan ilman käyttäjän toimia.
HP Sure Start on määritetty ja otettu jo käyttöön siten, että useimmat käyttäjät voivat käyttää HP Sure
Startin oletusarvoista määritystä. Kokeneet käyttäjät voivat muokata oletusarvoista määritystä.
Löydät uusimmat HP Sure Start -asiakirjat siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/support ja
valitsemalla oman maasi. Valitse Ohjaimet ja lataukset ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
74
Luku 11 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
12 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) apuohjelman käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) -apuohjelman avulla voit suorittaa
vianmääritystestejä selvittääksesi, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii käyttöjärjestelmän
ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista
ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.
HP PC Hardware Diagnostics (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) -apuohjelman avulla voit suorittaa
vianmääritystestejä selvittääksesi, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii käyttöjärjestelmän
ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista
ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman seuraavasti:
1.
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta, paina sitten nopeasti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta
ja pidä se alas painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin.
2.
Paina tai napauta f2-näppäintä.
BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
tietokoneeseen liitetty USB-asema
HUOMAUTUS: Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -työkalun USB-asemaan,
katso kohtaa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
sivulla 75.
3.
b.
kiintolevy
c.
BIOS.
Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan. Pysäytä taulutietokoneen vianmääritystesti painamalla äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta.
HUOMAUTUS: Jos haluat pysäyttää vianmääritystestin tietokoneessa tai taulutietokoneessa, johon on
liitetty näppäimistö, paina esc-näppäintä.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen
USB-laitteeseen
HUOMAUTUS: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain
englanninkielisinä, ja sinun ladattava se Windows-tietokoneeseen ja luotava HP UEFI -tukiympäristö, koska
vain exe-tiedostoja on tarjolla.
HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman voi ladata USB-laitteeseen kahdella eri tavalla:
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
75
Lataa uusin UEFI-versio:
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Napsauta HP PC Hardware Diagnostics (HP-tietokoneen laitteistodiagnostiikka) -kohdassa olevaa
Lataa-linkkiä ja valitse sitten Suorita.
Lataa kaikki UEFI-versiot tiettyyn tuotteeseen:
76
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support ja valitse oma maasi. HP-tukisivu tulee näkyviin.
2.
Valitse Ohjaimet ja lataukset.
3.
Kirjoita tuotenimi tekstikenttään ja valitse Go (Siirry).
4.
Valitse tietokoneesi ja käyttöjärjestelmäsi.
5.
Toimi Diagnostiikka-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa haluamasi UEFIversio.
Luku 12 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman käyttäminen
13 Tekniset tiedot
Virransyöttö
Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista on hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa.
Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen
nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen
tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi
hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.
Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti:
Virransyöttö
Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta
19,5 V dc @ 3,33 A – 65 W
19,5 V dc @ 4,62 A – 90 W
HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden
vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.
HUOMAUTUS:
Tietokoneen käyttöjännite ja -virta on ilmoitettu viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.
Käyttöympäristö
Tekijä
Metrijärjestelmä
Yhdysvallat
Käyttölämpötila (optista levyä
kirjoitettaessa)
5–35 °C
41–95 °F
Poissa käytöstä
-20–60 °C
-4–140 °F
Käytössä
10–90 %
10–90 %
Poissa käytöstä
5–95 %
5–95 %
Käytössä
-15–3 048 m
-50–10 000 jalkaa
Poissa käytöstä
-15–12 192 m
-50–40 000 jalkaa
Lämpötila
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Suurin korkeus (paineistamaton)
Virransyöttö
77
14 Staattisen sähkön purkaus
Staattisen sähkön purkauksella tarkoitetaan staattisen sähkövarauksen purkautumista kahden esineen tai
kappaleen koskettaessa toisiaan. Esimerkiksi ovenkahvasta lattiamaton päällä kävelemisen jälkeen saatu
sähköisku johtuu staattisesta sähköstä.
Sormista tai muusta sähköä johtavasta lähteestä purkautuva staattinen sähkö voi vahingoittaa laitteen
elektronisia osia.
Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja henkilökohtaisten tai muiden tärkeiden tietojen menettämisen
voi estää seuraavilla varotoimenpiteillä:
78
●
Jos osien poistamis- tai asennusohjeissa neuvotaan irrottamaan tietokoneen virtajohto, varmista, että
laite on maadoitettu asianmukaisesti.
●
Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis
asentamaan ne.
●
Älä kosketa liittimiä, johtimia tai virtapiirejä. Käsittele elektronisia komponentteja niin vähän kuin
mahdollista.
●
Älä käytä magneettisia työkaluja.
●
Ennen kuin alat käsitellä osia, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla jotakin maalaamatonta
metallipintaa.
●
Jos poistat komponentin, laita se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
Luku 14 Staattisen sähkön purkaus
15 Esteettömyys
HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, joita kaikki, myös vammaiset henkilöt, voivat
käyttää sellaisenaan ilman apuvälineitä tai asianmukaisten apuvälineiden avulla.
Tuetut avustavat teknologiat
HP:n tuotteet tukevat laajaa valikoimaa käyttöjärjestelmien avustavia teknologioita, ja ne voi määritellä
toimimaan muiden avustavien teknologioiden kanssa. Saat lisätietoja avustavista toiminnoista käyttämällä
laitteesi hakutoimintoa.
HUOMAUTUS: Saat lisätietoja tietystä avustavasta teknologiatuotteesta ottamalla yhteyttä kyseisen
tuotteen asiakastukeen.
Yhteyden ottaminen tukeen
Parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme esteettömyyttä ja otamme mielellämme vastaan
käyttäjäpalautetta. Jos tuotteen käytössä on ongelmia tai haluat kertoa esteettömyysominaisuuksista, joista
on ollut sinulle hyötyä, ota yhteyttä soittamalla numeroon +1 888 259 5707 maanantaista perjantaihin klo 6–
21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa. Jos olet kuulovammainen ja käytät TRS/VRS/WebCapTelpalvelua, soita teknistä tukea tai esteettömyysominaisuuksia koskevissa asioissa numeroon
+1 877 656 7058 maanantaista perjantaihin klo 6–21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa.
HUOMAUTUS:
Tukea on saatavilla vain englannin kielellä.
Tuetut avustavat teknologiat
79
Hakemisto
A
akku
akun heikko varaustaso 50
akun heikon varaustason
korjaaminen 51
latauksen purkaminen 50
tehtaalla sinetöity 51
tietojen etsiminen 50
virran säästäminen 50
akkumittari, käyttäminen 49
akkuvirta 49
akun heikko varaustaso 50
akun lataus 50
akun tiedot, etsiminen 50
alkuperäisen järjestelmän
palauttaminen 67
asetusohjelma
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 70
tehdasasetusten
palauttaminen 71
B
BIOS.
päivittäminen 72
päivityksen lataaminen 72
version määrittäminen 72
Bluetooth-laite 24, 25
Bluetooth-tarra 21
C
Computer Setup
BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana 56
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 70
tehdasasetusten
palauttaminen 71
E
esc-näppäin, tunnistaminen 13
esteettömyys 79
F
fn-näppäin, tunnistaminen 13
80
Hakemisto
G
GPS 25
graafisen ohjelmiston
lisäasetukset 40
grafiikkaohjelmisto
mukauttaminen 32
H
HDMI, ääniasetusten
määrittäminen 45
HDMI-portti
liittäminen 45
HDMI-portti, tunnistaminen 5
horrostila
käynnistyy, kun akun varaustaso
on kriittisen heikko 51
Horrostila
poistuminen 48
siirtyminen 48
HP:n Luo ohjauspaneeli -ohjelmisto
laitteiden lisääminen 38
lataaminen 41
näytä määritykset 39
päivittäminen 40
sovellusten lisääminen 37
työkalujen lisääminen 39
työkalujen poistaminen 39
version määrittäminen 40
vianmääritys 41
Virtuaalityöpöytä 39
HP:n pikalataus 49
HP 3D DriveGuard 61
HP Client Security 59
HP Create Control Panel -ohjelmisto
asentaminen 32
käyttäminen 32
mukauttaminen 32
HP MAC Address Manager 26
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
käyttäminen 75
HP Quick Keys, mukauttaminen 32
HP Recovery Manager
käynnistysongelmien
korjaaminen 69
käynnistäminen 68
HP Recovery -osio
irrottaminen 69
palauttaminen 68
HP Recovery -tietoväline
palauttaminen 68
HP Recovery -tietovälineet
luominen 65
HP-resurssit 2
HP Sleep and Charge -toiminnolla
varustettu USB 3.x SuperSpeed portti, tunnistaminen 5
HP Touchpoint Manager 59
huoltotarrat
etsiminen 20
I
infrapunakameran merkkivalo,
tunnistaminen 9
J
julkinen WLAN-verkko 25
järjestelmä ei vastaa 48
järjestelmän palauttaminen 67
järjestelmän palautuspiste
luominen 66
järjestelmän palautuspiste,
luominen 65
järjestelmänvalvojan salasana 55
K
kahden sormen liu'utus, TouchPadele 29
kahden sormen napautus,
kosketusalustan ele 29
kahden sormen puristuszoomaus,
kosketusalustan ja kosketusnäytön
ele 29
kaiuttimet
kytkeminen 42
kaiuttimet, tunnistaminen 19
kamera
tunnistaminen 9, 20
Kehä-valikko
käyttäminen 37
mukauttaminen 37
kiinnityspaikat
lukitusvaijeri 7
Kosketusalustan eleet
kahden sormen liu'utus 29
kahden sormen napautus 29
kolmen sormen liu'utus 30
neljän sormen napautus 30
kosketusalustan kolmen sormen
liu'utus -ele 30
kosketusnäytön eleet
liu'utus yhdellä sormella 31
kriittisen heikko akun varaustaso
51
kuulokemikrofonit, kytkeminen 43
kuulokkeet, kytkeminen 42
kynä 22
kalibrointi 33, 36
lisäasetukset 37
mukauttaminen 32, 33
käynnistysjärjestys
muuttaminen 69
käyttäjän salasana 55
käyttöympäristö 77
L
laitteen siirtäminen lepo- ja
horrostilaan 47
langaton verkko (WLAN)
julkinen WLAN-verkko 25
toiminta-alue 25
yhteyden muodostaminen 25
yrityksen WLAN-verkko 25
langattoman laitteen
hyväksyntätarra 21
langattoman yhteyden merkkivalo
24
langattoman yhteyden näppäin 24
langattoman yhteyden painike 24
langattoman yhteyden säätimet
käyttöjärjestelmä 24
painike 24
lentokonetilan näppäin 24
lepotila
poistuminen 47
siirtyminen 47
lepotila ja horrostila
siirtyminen 47
Levyn eheytys -ohjelmisto 61
Levyn uudelleenjärjestäminen ohjelmisto 61
liitin, virta 5
liitännät
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä 6
liu'utus yhdellä sormella,
kosketusnäytön ele 31
lukitusvaijerin kiinnityspaikka,
tunnistaminen 7
M
matkustaminen tietokoneen
kanssa 21
merkkivalot
mikrofonin mykistys 11
numerolukitus 11
näppäimistön tila 12
verkkovirtalaite/akku 4
mikrofonin mykistyksen merkkivalo,
tunnistaminen 11
mikrofonin mykistysnäppäin,
tunnistaminen 14
minimoidun näköistiedoston
palautus 68
minimoitu näköistiedosto,
luominen 67
Miracast 46
muistikortin lukulaite,
tunnistaminen 5
muistipaikat
kynänpidin 15
älykortti 15
Mukautettava HP Quick Key -painike,
tunnistaminen 8, 9
mukautettava painike,
tunnistaminen 8, 9
muuta tilaa ylös -painike,
tunnistaminen 8
N
napautus, TouchPadin ja
kosketusnäytön ele 28
Napsautusalue
TouchPadin oikea painike 10
TouchPadin vasen painike 10
neljän sormen napautus,
kosketusalustan ele 30
NFC 26
NFC-napautusalue
Near Field Communications 10
num lock (numerolukitus) merkkivalo 11
näppäimet
esc 13
fn 13
Windowsin sovellusnäppäin 13
Windows-näppäin 13
näppäimistö
upotettu numero 13
näppäimistöalusta
käyttäminen langattomasti 17
laiteparin muodostaminen 17
osat 10
yhteyden muodostaminen 16
näppäimistö ja valinnainen hiiri
käyttäminen 31
näppäimistön akku
akun heikon varaustason
korjaaminen 52
näppäimistön ja valinnaisen hiiren
käyttäminen 31
näppäimistön näppäin 12
näppäimistön tilan merkkivalo,
tunnistaminen 12
näytön säätimien valikko
käyttäminen 37
mukauttaminen 37
O
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 62
ohjelmisto
HP 3D DriveGuard 61
Levyn eheytys 61
Levyn uudelleenjärjestäminen
61
palomuuri 58
virustorjunta 58
ohjelmistopäivitykset,
asentaminen 58
osat
edessä olevat 7
näppäimistöalusta 10
oikealla sivulla olevat 4
pohjassa olevat 19
päällä olevat 19
takana olevat 19
vasemmalla sivulla olevat 6
Hakemisto
81
P
painikemääritykset 39
painikkeet
mukauttaminen 32
virta 6
palauttaminen
asetukset 67
HP Recovery Manager 67
HP Recovery -tietovälineiden
avulla 66
järjestelmä 67
käynnistäminen 68
levyt 66, 68
tietoväline 68
tuetut levyt 66
USB-muistitikku 68
palauttaminen, graafiset
ohjelmistoasetukset 39
palautusosio
irrottaminen 69
palautustietovälineet
luominen 65
luominen HP Recovery Managerin
avulla 66
palomuuriohjelmisto 58
pikanäppäimet
käyttäminen 14
mikrofonin mykistys 14
pikanäppäimet, käyttäminen 15
POGO-nastainen liitin,
tunnistaminen 19
pohja 21
portit
HDMI 5, 45
Miracast 46
ulkoinen näyttö 7
USB 3.x SuperSpeed -portti HP:n
lepotila- ja lataustoiminnoilla
5
USB Type-C Thunderbolt -portti
5
pyyhekumi 34
S
salasanat
BIOS-järjestelmänvalvoja 56
järjestelmänvalvoja 55
käyttäjä 55
sammuttaminen 48
sarjanumero 20
82
Hakemisto
sarjanumero, tietokone 20
seisontatuen kielekkeet,
tunnistaminen 6, 7
seisontatuki, tunnistaminen 6, 7,
20
sisäiset mikrofonit, tunnistaminen
9
sormenjäljet, rekisteröinti 57
sormenjälkitunnistin 59
sormenjälkitunnistin,
tunnistaminen 5
staattisen sähkön purkaus 78
Sure Start
käyttäminen 74
T
Tabletin asetustiedoston
apuohjelma 39
tarrat
Bluetooth 21
huolto 20
langattoman laitteen
hyväksyntä 21
sarjanumero 20
viranomaisten ilmoitukset 21
WLAN 21
tehtaalla sinetöity akku 51
telakointiliitin, tunnistaminen 19
teräväpiirtolaitteet, liittäminen 45,
46
Thunderbolt
USB Type-C -portin tunnistus 5
tietojen etsiminen
laitteisto 4
ohjelmisto 4
tietokoneen kuljettaminen
matkoilla 63
tietokoneen lähettäminen 63
tietokoneen puhdistaminen 62
tietokoneen sammuttaminen 48
tietokoneen ylläpito 62
tilan vaihtaminen alas -painike,
tunnistaminen 8
toiminto ja tilan merkkivalo,
tunnistaminen 8
toimintonäppäimet, tunnistaminen
13
TouchPad
käyttäminen 28
Napsautusalue 10
TouchPadin ja kosketusnäytön eleet
kahden sormen
puristuszoomaus 29
napautus 28
TouchPadin käyttäminen 28
TouchPadin käyttöalue
tunnistaminen 10
TPM-asetukset 73
tuetut levyt, palauttaminen 66
tuo graafisen ohjelmiston
lisäasetukset 40
tuotteen nimi ja numero, tietokone
20
tuuletusaukot, tunnistaminen 5, 7,
19
U
ulkoinen verkkovirtalähde,
käyttäminen 51
ulkoisen näytön portti 7
ulkoisen verkkovirtalähteen
käyttäminen 51
upotettu numeronäppäimistö,
tunnistaminen 13
USB Type-C Thunderbolt -portti,
tunnistaminen 5
V
valitse tai vahvista painike,
tunnistaminen 8, 9
varmuuskopiointi, graafiset
ohjelmistoasetukset 39
varmuuskopiot 65
verkkokamera 42
Verkkovirtalaitteen/akun
merkkivalo 4
video 43
viranomaisten ilmoitukset
Viranomaisten ilmoitukset tarra 21
viranomaisten tiedot
langattoman laitteen
hyväksyntätarrat 21
virranhallinta 47
virransyöttö 77
virta
akku 49
verkkovirta 51
virta-asetukset, käyttäminen 49,
52
virta-asetusten käyttäminen 49, 52
Virta-kuvake, käyttäminen 52
Virta-kuvakkeen käyttäminen 52
virtaliitin, tunnistaminen 5
virtamittarin asetusten
käyttäminen 49
virtapainike, tunnistaminen 6
Virtuaalisen pöytätietokoneen
peittokuva
mukautettu 9
mukauttaminen 32
Virtuaalityöpöytä
näytä määritykset 39
virustorjuntaohjelmisto 58
yhdistelmäliitäntä,
tunnistaminen 6
W
Windows
järjestelmän palautuspiste 65,
66
Windows Hello
käyttäminen 57
Windowsin sovellusnäppäin,
tunnistaminen 13
Windows-näppäin, tunnistaminen
13
Windows-työkalut
käyttäminen 66
WLAN-antennit, tunnistaminen 9
WLAN-laite 21
WLAN-tarra 21
Y
yhteyden muodostaminen WLANverkkoon 25
ylläpito
HP 3D DriveGuard 61
Levyn eheytys 61
Levyn uudelleenjärjestäminen
61
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 62
yrityksen WLAN-verkko 25
Ä
älykortti
korttipaikka 15
Ääni 43
ääniasetukset, käyttäminen 43
ääniasetusten käyttäminen 43
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
Hakemisto
83
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising