HP | ZBook x2 G4 Detachable Workstation | HP ZBook x2 G4 Base Model Detachable Workstation Användarhandbok

HP ZBook x2 G4 Base Model Detachable Workstation Användarhandbok
Användarhandbok
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Adobe Photoshop och Illustrator är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/
eller andra länder. Bluetooth är ett varumärke
som tillhör varumärkesinnehavaren och som
används av HP Inc. på licens. Intel och
Thunderbolt är varumärken som tillhör Intel
Corporation i USA och andra länder. Cortana
och Windows är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående meddelande.
De enda garantier som gäller för HP-produkter
och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra
en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Första utgåvan: juli 2017
Dokumentartikelnummer: 913263-101
Produktmeddelande
Villkor för programvaran
I den här användarhandboken beskrivs
funktioner som finns på de flesta modellerna.
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på
din dator.
Genom att installera, kopiera, hämta eller på
annat sätt använda något av de förinstallerade
programmen på den här datorn samtycker du
till villkoren i HP:s licensavtal för
slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa
licensvillkor ska du returnera den oanvända
produkten i sin helhet (både maskinvara och
programvara) inom 14 dagar för återbetalning
enligt säljarens återbetalningsregler.
Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga
utgåvor eller versioner av Windows. System
kan behöva uppgraderas och/eller det kan
krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner,
programvara och/eller BIOS-uppdateringar för
att du ska kunna dra nytta av Windows alla
funktioner. Windows 10 uppdateras
automatiskt – denna funktion är alltid
aktiverad. Eventuella kostnader för
Internetanslutning kan tillkomma och
ytterligare krav kan i framtiden gälla för
uppdatering. Se http://www.microsoft.com.
Du når de senaste användarhandböckerna eller
bruksanvisningarna för din produkt genom att
gå till http://www.hp.com/support. Välj Hitta
produkten och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
Om du vill ha mer information eller vill begära
full återbetalning av priset för datorn ska du
vända dig till säljaren.
Din produkt kan inte användas med Windows 8
eller Windows 7. I enlighet med Microsofts
supportpolicy har HP inte stöd för
operativsystemen Windows 8 eller Windows 7
på den här produkten och tillhandahåller heller
inga drivrutiner för Windows 8 eller Windows 7
på http://support.hp.com.
Säkerhetsmeddelande
VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i
knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta
som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt
inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka föremål, till exempel kuddar, tjocka mattor
eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för
användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
iv
Säkerhetsmeddelande
Innehåll
1 Välkommen ................................................................................................................................................... 1
Hitta information ................................................................................................................................................... 2
2 Komponenter ................................................................................................................................................ 4
Hitta maskinvara .................................................................................................................................................... 4
Hitta programvara ................................................................................................................................................. 4
Höger ...................................................................................................................................................................... 4
Vänster sida ........................................................................................................................................................... 6
Framsidan .............................................................................................................................................................. 7
Tangentbordsenhetens komponenter ................................................................................................................ 10
Styrplatta .......................................................................................................................................... 10
Lampor .............................................................................................................................................. 11
Anslutningar, knapp och statuslampa för tangentbordet ................................................................ 12
Specialtangenter ............................................................................................................................... 13
Åtgärdstangenter .............................................................................................................................. 14
Snabbtangenter ................................................................................................................................ 15
USB-port, smarkortsläsare och plats för pennhållare (endast vissa produkter) ............................ 15
Ansluta plattan till tangentbordsenheten ........................................................................................ 16
Koppla loss surfplattan från tangentbordsenheten ........................................................................ 17
Använda tangentbordet trådlöst .................................................................................... 17
Ställa in Bluetooth-parkopplingen automatiskt .......................................... 17
Manuell Bluetooth-parkoppling ................................................................... 18
Ovansidan ............................................................................................................................................................ 19
Undersidan ........................................................................................................................................................... 19
Baksidan .............................................................................................................................................................. 19
Etiketter ............................................................................................................................................................... 20
HP ZBook x2-penna (tillval) ................................................................................................................................ 22
3 Nätverksanslutningar .................................................................................................................................. 24
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk ............................................................................................................... 24
Använda kontrollerna för trådlöst .................................................................................................... 24
Knapp för trådlöst ........................................................................................................... 24
Operativsystemskontroller ............................................................................................. 24
Ansluta datorn till ett WLAN ............................................................................................................. 24
Använda GPS (endast vissa produkter) ............................................................................................. 25
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter) ...................................................... 25
v
Ansluta Bluetooth-enheter ............................................................................................. 26
Använda NFC för att utbyta information (endast vissa produkter) .................................................. 26
Dela ................................................................................................................................. 26
Använda HP MAC Address Manager för att identifiera din dator i ett nätverk (endast vissa produkter) ........... 26
Aktivera och anpassa system-MAC-adressen ................................................................................... 26
4 Navigera på skärmen ................................................................................................................................... 28
Använda styrplattan och pekskärmsgester ........................................................................................................ 28
Trycka ................................................................................................................................................ 28
Tvåfingerszoom ................................................................................................................................ 29
Tvåfingerssvep (endast styrplatta) .................................................................................................. 29
Tvåfingerstryckning (endast styrplatta) .......................................................................................... 29
Fyrfingerstryckning (endast styrplatta) ........................................................................................... 30
Trefingerssvep (endast styrplatta) ................................................................................................... 30
Enfingersdragning (endast pekskärm) ............................................................................................. 31
Använda ett tangentbord eller mus (tillval) ........................................................................................................ 31
Använda skärmtangentbordet (endast vissa produkter) ................................................................................... 31
5 Programvaran HP Create Control Panel .......................................................................................................... 32
Starta programvaran HP Create Control Panel ................................................................................................... 32
Anpassa verktyg .................................................................................................................................................. 32
Anpassa HP Quick Key-tangenter ..................................................................................................... 32
Anpassa pennan (tillval) .................................................................................................................... 33
Avancerade anpassningar för pennan ............................................................................ 33
Anpassa suddgummit ..................................................................................................... 34
Knappfunktioner ............................................................................................................. 34
Kalibrera pennan ............................................................................................................. 36
Ställa in avancerade alternativ ....................................................................................... 37
Lägga till program ............................................................................................................................................... 37
Anpassa bildskärmen för kontroller på skärmen på menyn Radial (Radiell) ..................................................... 37
Lägga till enheter ................................................................................................................................................. 38
Lägga till verktyg ................................................................................................................................................. 39
Visa knappmappningar med det virtuella skrivbordet ....................................................................................... 39
Säkerhetskopiera och återställa inställningar .................................................................................................... 39
Importera avancerade inställningar .................................................................................................................... 40
Uppdatera programvaran HP Create Control Panel ............................................................................................ 40
Fastställa programvaruversionen .................................................................................................... 40
Ladda ned en programuppdatering .................................................................................................. 41
Felsökning ............................................................................................................................................................ 41
vi
6 Underhållningsfunktioner ............................................................................................................................ 42
Använda kameran (endast vissa produkter) ....................................................................................................... 42
Använda ljud ........................................................................................................................................................ 42
Ansluta högtalare .............................................................................................................................. 42
Ansluta hörlurar ................................................................................................................................ 42
Ansluta headset ................................................................................................................................ 43
Använda ljudinställningar ................................................................................................................. 43
Använda video ..................................................................................................................................................... 43
Ansluta enheter med USB Type-C-kabel (endast vissa produkter) .................................................. 44
Ansluta videoenheter med en HDMI-kabel (endast vissa produkter) .............................................. 45
Konfigurera HDMI-ljud .................................................................................................... 45
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa produkter) ......... 46
7 Strömhantering ........................................................................................................................................... 47
Använda strömsparläge och viloläge .................................................................................................................. 47
Initiera och avsluta strömsparläget .................................................................................................. 47
Initiera och avsluta viloläge (endast vissa produkter) ..................................................................... 48
Stänga av datorn ................................................................................................................................................. 48
Använda ikonen Energi och Energialternativ ...................................................................................................... 49
Batteridrift ........................................................................................................................................................... 49
Använda HP Fast Charge (endast vissa produkter) ........................................................................... 49
Visa batteriladdning .......................................................................................................................... 50
Hitta information om batteriet i HP Support Assistant (endast vissa produkter) ........................... 50
Spara på batteriet ............................................................................................................................. 50
Identifiera låga batteriladdningsnivåer ............................................................................................ 50
Åtgärda låg batteriladdningsnivå ..................................................................................................... 51
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla ........ 51
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till strömkälla ................. 51
Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget ....................... 51
Fabriksförseglat batteri .................................................................................................................... 51
Drift med nätström .............................................................................................................................................. 51
Tangentbordsenhetens strömtillförsel ............................................................................................................... 52
Visa batteriets laddning .................................................................................................................... 52
Åtgärda låg batterinivå i tangentbordet ........................................................................................... 52
8 Säkerhet ..................................................................................................................................................... 53
Skydda datorn ...................................................................................................................................................... 53
Använda lösenord ................................................................................................................................................ 53
Ställa in lösenord i Windows ............................................................................................................. 54
Ställa in lösenord i Computer Setup ................................................................................................. 55
vii
Hantera ett BIOS-administratörslösenord ....................................................................................... 55
Ange ett BIOS-administratörslösenord .......................................................................... 56
Använda Windows Hello (endast vissa produkter) .............................................................................................. 56
Använda antivirusprogramvara ........................................................................................................................... 57
Använda brandväggsprogramvara ...................................................................................................................... 57
Installera programvaruuppdateringar ................................................................................................................ 57
Använda HP Client Security (endast vissa produkter) ......................................................................................... 58
Använda HP Touchpoint Manager (endast vissa produkter) ............................................................................... 58
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter) ...................................................................... 58
Använda en fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter) ............................................................................... 58
Hitta fingeravtrycksläsaren .............................................................................................................. 58
9 Underhåll .................................................................................................................................................... 59
Förbättra prestanda ............................................................................................................................................ 59
Använda Diskdefragmenteraren ....................................................................................................... 59
Använda Diskrensning ....................................................................................................................... 59
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter) ...................................................................... 59
Identifiera HP 3D DriveGuards status ............................................................................. 60
Uppdatera program och drivrutiner .................................................................................................................... 60
Rengöra datorn .................................................................................................................................................... 60
Rengöringsprocedurer ...................................................................................................................... 60
Rengöra bildskärmen ...................................................................................................... 61
Rengöra sidorna eller höljet ........................................................................................... 61
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter) ................. 61
Resa med eller transportera datorn .................................................................................................................... 61
10 Säkerhetskopiera och återställa ................................................................................................................. 63
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior .............................................................................................. 63
Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) ............................................................... 63
Använda verktygen i Windows ............................................................................................................................ 64
Återställning ........................................................................................................................................................ 65
Återställa med HP Recovery Manager .............................................................................................. 65
Vad du behöver veta innan du sätter igång .................................................................... 65
Använda HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) .................................... 66
Använda HP-återställningsmedier för att återställa systemet ..................................... 66
Ändra datorns startordning ............................................................................................ 67
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) ...................................... 67
11 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start ............................................................................................. 68
Använda Computer Setup .................................................................................................................................... 68
viii
Starta Computer Setup ..................................................................................................................... 68
Navigera och välja i Computer Setup ................................................................................................ 68
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup ......................................................................... 68
Uppdatera BIOS ................................................................................................................................. 70
Ta reda på BIOS-versionen .............................................................................................. 70
Ladda ned en BIOS-uppdatering ..................................................................................... 70
Ändra startordning ............................................................................................................................ 71
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter) ............................................................................................... 71
Använda HP Sure Start (endast vissa produkter) ................................................................................................ 72
12 Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ................................................................................................ 73
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet ............................................................................ 73
13 Specifikationer .......................................................................................................................................... 74
Ineffekt ................................................................................................................................................................. 74
Driftsmiljö ............................................................................................................................................................ 74
14 Elektrostatisk urladdning .......................................................................................................................... 75
15 Tillgänglighet ............................................................................................................................................ 76
Hjälpmedel som stöds ......................................................................................................................................... 76
Kontakta support ................................................................................................................................................. 76
Index ............................................................................................................................................................. 77
ix
x
1
Välkommen
När du konfigurerat och registrerat datorn rekommenderar vi att du utför följande steg att få ut så mycket
som möjligt av din smarta investering:
●
TIPS:
När du snabbt vill gå tillbaka till datorns Startskärm från en öppen app eller Windows-
skrivbordet trycker du på Windows-tangenten
på tangentbordet. Om du trycker på Windows-
tangenten en gång till kommer du tillbaka till den föregående skärmen.
●
Anslut till Internet – Konfigurera ditt kabelanslutna eller trådlösa nätverk så att du kan ansluta datorn
till Internet. Mer information finns i Nätverksanslutningar på sidan 24.
●
Uppdatera antivirusprogramvaran – Skydda datorn mot skador orsakade av virus. Programvaran är
förinstallerad i datorn. Mer information finns i Använda antivirusprogramvara på sidan 57.
●
Lär känna datorn – Bekanta dig med datorns funktioner. Mer information finns i Komponenter
på sidan 4 och Navigera på skärmen på sidan 28.
●
Hitta installerade program – Se en lista över de program som har förinstallerats på datorn:
Välj Start-knappen.
– eller –
Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Appar och funktioner.
●
Säkerhetskopiera hårddisken genom att skapa återställningsskivor eller en flashenhet för återställning.
Se Säkerhetskopiera och återställa på sidan 63.
1
Hitta information
Använd den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.
Resurs
Innehållsförteckning
Installationsanvisningar
●
Översikt över konfigurering och funktioner i datorn
HP-support
●
Chatta med en HP-tekniker online
För support från HP, gå till http://www.hp.com/support.
●
Telefonnummer till support
●
Reservdelsvideor (endast vissa produkter)
●
Underhålls- och användarhandböcker
●
Platser med HP-servicecenter
Säkerhet och arbetsmiljö
●
Lämplig inställning av arbetsplatsen
Så här öppnar du handboken:
●
Riktlinjer för sittställningar vid datorn och datorvanor som ökar din
komfort och minskar risken för skador
●
Information om elektrisk och mekanisk säkerhet
●
Viktiga regulatoriska föreskrifter, exempelvis information om hur
du kasserar batterier på rätt sätt
●
Specifik garantiinformation för den här datorn
▲
Välj Start-knappen, HP Hjälp och support och sedan
HP-dokumentation.
– eller –
▲
Välj Start-knappen, HP och sedan HPdokumentation.
– eller –
▲
Gå till http://www.hp.com/ergo.
VIKTIGT: Du måste vara ansluten till Internet för att
få åtkomst till den senaste versionen av
användarhandboken.
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter
Så här kommer du åt detta dokument:
▲
Välj Start-knappen, HP Hjälp och support och sedan
HP-dokumentation.
– eller –
▲
Välj Start-knappen, HP och sedan HPdokumentation.
Begränsad garanti*
Så här kommer du åt detta dokument:
▲
Välj Start-knappen, HP Hjälp och support och sedan
HP-dokumentation.
– eller –
▲
Välj Start-knappen, HP och sedan HPdokumentation.
– eller –
▲
2
Gå till http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Kapitel 1 Välkommen
Resurs
Innehållsförteckning
VIKTIGT: Du måste vara ansluten till Internet för att
få åtkomst till den senaste versionen av
användarhandboken.
*Du hittar information om HP:s begränsade garanti tillsammans med produktens användarhandböcker och/eller på den CD eller DVD
som medföljer i kartongen. I vissa länder eller regioner medföljer ett tryckt exemplar av HP:s garanti i förpackningen. I länder eller
regioner där garantiinformationen inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa ett tryckt exemplar från http://www.hp.com/go/
orderdocuments. Om produkten är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till HP på adressen POD, P.O. Box 161, Kitchener
Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn, telefonnummer och postadress.
Hitta information
3
2
Komponenter
Din dator har toppklassade komponenter. Det här kapitlet innehåller information om dina komponenter, var
de är placerade och hur de fungerar.
Hitta maskinvara
Så här får du reda på vilken maskinvara som finns installerad i datorn:
▲
Skriv enhetshanteraren i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen Enhetshanteraren.
En lista över alla enheter som har installerats på datorn visas.
Om du vill ha information om systemets maskinvarukomponenter och versionsnumret för systemets BIOS
trycker du på fn+esc (endast vissa produkter).
Hitta programvara
Så här får du reda på vilken programvara som finns installerad på datorn:
▲
Välj Start-knappen.
– eller –
Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Program och funktioner.
Höger
Komponent
(1)
Beskrivning
Batterilampa
När nätström är ansluten:
●
Vit: Batteriladdningen är högre än 90 procent.
●
Gulbrun: Batteriladdningen är mellan 0 och 90 procent.
●
Släckt: Batteriet laddas inte.
När nätströmmen är frånkopplad (batteriet laddas inte):
4
Kapitel 2 Komponenter
●
Blinkande gulbrunt: Batteriet har nått en låg batterinivå.
När batteriet har nått en kritiskt låg nivå börjar
batterilampan blinka snabbt.
●
Släckt: Batteriet laddas inte.
Komponent
Beskrivning
(2)
Strömuttag
Ansluter en nätadapter.
(3)
USB Type-C-strömport och ThunderboltTM-port
med HP Sleep and Charge (2)
Ansluter en nätadapter med en USB Type-C-kontakt som ger
datorn strömförsörjning och vid behov laddar datorns batteri.
– och –
Ansluter och laddar de flesta USB-enheter som har en Type-Ckontakt, exempelvis en mobiltelefon, kamera, aktivitetsspårare
eller smartwatch, och överför data med hög hastighet.
OBS!
Kablar och/eller adaptrar (köps separat) kan krävas.
– och –
Ansluter en bildskärmsenhet som har en USB Type-C-kontakt
och tillhandahåller DisplayPort-utmatning.
OBS! Datorn kan även ha stöd för en Thunderboltdockningsstation.
(4)
HDMI-port
Ansluter en extra video- eller ljudenhet, t.ex. en HDTV, en annan
kompatibel digital- eller ljudkomponent eller en HDMI-enhet
med hög hastighet.
(5)
USB 3.x SuperSpeed-port med HP Sleep and
Charge
Ansluter enheter via USB för höghastighetsöverföring av data,
och laddar de flesta enheterna även när datorn är avstängd,
såsom mobiltelefon, kamera, aktivitetsuppföljning och
smartwatch.
(6)
Minneskortläsare
Läser extra minneskort som används för att lagra, hantera, dela
eller få åtkomst till information.
Så här sätter du i ett kort:
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända
mot datorn.
2.
För in kortet i minneskortläsaren och tryck in det tills det
sitter på plats.
Så här tar du ut ett kort:
▲
Tryck in kortet och ta sedan ut det ur minneskortläsaren.
(7)
Fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter)
Tillåter inloggning i Windows® med hjälp av fingeravtryck
istället för lösenord.
(8)
Ventiler
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att
den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
(9)
Stödben
Ger stabilitet och olika visningsvinklar.
(10)
Flik för stödben
Gör att du kan lyfta bort stödbenet från baksidan av datorn.
Höger
5
Vänster sida
Komponent
(1)
Beskrivning
Kombinerat jack för ljudutgång (hörlurar)/
ljudingång (mikrofon)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset eller
en TV-ljudkabel (tillval). Ansluter även en headsetmikrofon
(tillval). Detta uttag stöder inte extra fristående mikrofoner.
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att justera
volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller
ett headset. Ytterligare säkerhetsinformation finns i Reglerings-,
säkerhets- och miljöföreskrifter.
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan
Användarhandböcker.
OBS! När en enhet ansluts till uttaget inaktiveras datorns
högtalare.
(2)
Strömknapp
●
Slå på datorn genom att trycka på knappen.
●
När datorn är påslagen aktiverar du strömsparläget
genom att snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att
snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att snabbt
trycka på knappen.
VIKTIGT: Om du håller ned strömknappen förlorar du all
information som inte har sparats.
Om datorn har slutat reagera och det inte går att använda
avstängningsprocedurerna kan du stänga av datorn genom att
hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Mer information om energiinställningar finns i
energialternativen.
▲
Högerklicka på ikonen Energimätare
och välj
sedan Energialternativ.
6
(3)
Volymhöjningsknapp
Höjer högtalarvolymen stegvis när du håller ned knappen.
(4)
Volymsänkningsknapp
Sänker högtalarvolymen stegvis när du håller ned tangenten.
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
(5)
Beskrivning
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS! Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärjande
syfte men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad
eller stulen.
(6)
Flik för stödben
Gör att du kan lyfta bort stödbenet från baksidan av datorn.
(7)
Stödben
Ger stabilitet och olika visningsvinklar.
(8)
Ventiler
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att
den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
Framsidan
OBS! Den här datorn har HP Quick Key-tangenter. Dessa tangenter ger snabb åtkomst till programgenvägar
och kan anpassas för att utföra vanliga tangentkommandon genom ett enda tryck.
Komponent
Beskrivning
(1)
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden.
Standardåtgärden är Referens, som visar det interaktiva virtuella
skrivbordsöverlägget för anpassningsbara knappar och penna som
tillval. Överlägget visar vilken funktion som varje knapp är mappad
för att utföra. Mer information finns i Visa knappmappningar med det
virtuella skrivbordet på sidan 39.
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
(2)
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden.
Standardåtgärden är Ångra.
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
(3)
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden.
Standardåtgärden är Touch på/av, vilket slår på eller stänger av
pekfunktionen.
Framsidan
7
Komponent
Beskrivning
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
(4)
Lägesväljarknapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att bläddra mellan de tre anpassade
alternativen för de två främsta HP Quick Key-tangenterna
(tangenterna med uppåt- och nedåtpilar). Lägeslampan för HP Quick
Key visar vilket av de tre lägena som är aktivt.
Standardinställningen styr endast de vänstra knapparna. Vänster och
höger kan ändras för att spegla val; Se Programvaran HP Create
Control Panel på sidan 32.
(5)
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden. Det finns
upp till tre åtgärder, beroende på vilket läge som har valts. Använd
lägesväljarknappen för HP Quick Key för att välja läge. Lägeslampan
för HP Quick Key visar vilket läge som är aktivt. Standardåtgärderna
är:
●
Växla det virtuella skrivbordet åt vänster
●
Fästa aktuellt fönster åt vänster
●
Visa Utforskaren
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
(6)
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden. Det finns
upp till tre åtgärder, beroende på vilket läge som har valts. Använd
lägesväljarknappen för HP Quick Key för att välja läge. Lägeslampan
för HP Quick Key visar vilket läge som är aktivt. Standardåtgärderna
är:
●
Växla det virtuella skrivbordet åt höger
●
Fästa aktuellt fönster åt höger
●
Visa skrivbord
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
(7)
Lägeslampor för HP Quick Key
Tänd: Läget används. I standardinställningen visas vänster
lägeslampa när de konfigurerbara HP Quick Key-knapparna visas
överst till vänster, och lampan för höger läge visas när du använder
de konfigurerbara HP Quick Key-knapparna överst till höger.
Lamporna växlar till nästa lampa varje du trycker på knappen som
motsvarar funktionen som HP Quick Key-lägesknappen har ställts in
för att utföra.
(8)
WLAN-antenner*
Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk
(WLAN).
(9)
Kameralampor (endast vissa produkter)
Tänd: En eller flera kameror används.
(10)
Interna mikrofoner
Spelar in ljud.
(11)
Kameror (endast vissa produkter)
Du kan videochatta, spela in video och ta stillbilder. Se Använda
kameran (endast vissa produkter) på sidan 42 för att använda
kameran. Med vissa kameror kan du logga in i Windows med hjälp av
ansiktsigenkänning istället för lösenord. Mer information finns i
Använda Windows Hello (endast vissa produkter) på sidan 56.
OBS! Kamerans funktioner varierar beroende på kamerans
maskinvara och den programvara som är installerad på din produkt.
8
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivning
(12)
Tryck på knappen för att bläddra mellan de tre anpassade
alternativen för de två översta HP Quick Key-tangenterna (med
uppåt- och nedåtpilar). Lägeslampan för HP Quick Key visar vilket av
de tre lägena som är aktivt.
Lägesväljarknapp för HP Quick Key
Standardinställningen styr endast de högra knapparna. Vänster och
höger kan ändras för att spegla val; Se Programvaran HP Create
Control Panel på sidan 32.
(13)
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden.
Standardåtgärden är låsning för skärmrotation, vilket slår på eller av
skärmrotationen.
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
(14)
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden. Standard är
åtgärdscenter, vilket visar Windows åtgärdscenter.
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
(15)
Anpassningsbar knapp för HP Quick Key
Tryck på knappen för att utföra den anpassade åtgärden.
Standardåtgärden är Cortana® Voice som startar Windows personliga
assistent.
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 om du vill
anpassa inställningarna för knappen.
* Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida och antennplaceringen kan variera. Optimal överföring får du genom att se till att
området närmast antennerna är fritt från hinder.
Föreskrifter för trådlösa enheter som gäller ditt land finns i landets avsnitt i Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter.
Så här öppnar du handboken:
▲
Välj Start, välj sedan Alla appar (krävs för vissa produkter), HP Hjälp och support och därefter HP-dokumentation.
Framsidan
9
Tangentbordsenhetens komponenter
Datorplattan har stöd för tangentbord. Detta avsnitt innehåller information om tangentbordets funktioner.
Styrplatta
Komponent
Beskrivning
(1)
Styrplattans zon
Läser av dina fingergester för att flytta pekaren eller aktivera
objekt på skärmen.
(2)
Tryckområde och antenn för
närfältskommunikation (NFC)*
Låter dig dela information trådlöst när du trycker på den med en
NFC-kompatibel enhet.
(3)
Vänster klickområde på styrplattan
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(4)
Höger klickområde på styrplattan
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
*Antennen är inte synlig från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennen är fritt från
hinder.
Föreskrifter för trådlösa enheter som gäller ditt land finns i landets avsnitt i Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter.
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
10
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan Användarhandböcker.
Kapitel 2 Komponenter
Lampor
Komponent
Beskrivning
(1)
Caps lock-lampa
Tänd: Med caps lock-läget aktiverat skrivs alla tangenter versalt.
(2)
Lampa för avstängd mikrofon
●
Gulbrun: Mikrofonljudet är avstängt.
●
Släckt: Mikrofonljudet är påslaget.
(3)
Num lock-lampa
Tänd: Num lock är aktiverat.
Tangentbordsenhetens komponenter
11
Anslutningar, knapp och statuslampa för tangentbordet
Komponent
Beskrivning
(1)
Inriktningsflikar (2)
Ansluter till inriktningskontakterna på surfplattan.
(2)
Dockningskontakt
Ansluter tangentbordet till surfplattan.
Tangentbordets batteri laddas automatiskt när tangentbordet är
anslutet till surfplattan med den här kontakten.
(3)
Tangentbordsknapp
Slår på och stänger av tangentbordet. Den här knappen används
också för manuell Bluetooth®-parkoppling.
(4)
Statuslampa för tangentbordet
När nätström är ansluten:
●
Röd: Laddningen i tangentbordets batteri är lägre än 15
procent.
●
Vit: Tangentbordets batteri laddas via mikro-USB-porten,
och tangentbordets batteriladdning är mellan 15 och 99
procent.
●
Blå: Tangentbordet är anslutet till surfplattan via Bluetooth
och tangentbordets batteriladdning är 100 procent.
●
Blinkande blå: Tangentbordet parkopplas med Bluetooth.
●
Släckt: Tangentbordet laddas helt och är inte anslutet via
Bluetooth.
När nätströmmen är frånkopplad (batteriet laddas inte):
●
Röd: Laddningen i tangentbordets batteri är lägre än 15
procent.
●
Blå: Tangentbordet är anslutet till surfplattan via Bluetooth
och tangentbordets batteriladdning är från 15 till 100
procent.
●
Blinkande blå: Tangentbordet parkopplas med Bluetooth.
●
Släckt: Tangentbordet är avstängt.
OBS! Om tangentbordet inte får tillräckligt med ström för att
starta när du trycker på tangentbordsknappen blinkar lampan
rött flera gånger och stängs sedan av.
12
Kapitel 2 Komponenter
Specialtangenter
Komponent
Beskrivning
(1)
esc-tangent
Visar systeminformation när du trycker på den i kombination
med fn-tangenten.
(2)
fn-tangent
Utför vanliga systemfunktioner när du trycker på dem i
kombination med en annan tangent. Dessa
tangentkombinationer kallas åtgärdstangenter och
snabbtangenter.
Se Åtgärdstangenter på sidan 14 och Snabbtangenter
på sidan 15.
(3)
Windows-tangent
Öppnar Start-menyn.
OBS! Om du trycker på Windows-tangenten igen stängs Startmenyn.
(4)
Åtgärdstangenter
Utför vanliga systemfunktioner när de trycks ned i kombination
med fn-tangenten.
Se Åtgärdstangenter på sidan 14.
(5)
Inbäddad numerisk knappsats
En numerisk knappsats över bokstavstangenterna på
tangentbordet. När fn+num lk trycks ned kan knappsatsen
användas som ett externt numeriskt tangentbord. Varje tangent
på tangentbordet utför den funktion som anges med ikonen
högst upp till höger på tangenten.
OBS! Om knappsatsfunktionen är aktiv när datorn stängs av,
aktiveras den när datorn startas igen.
(6)
Windows-programtangent
Visar alternativ för ett markerat objekt.
(7)
num lk-tangent
Aktiverar eller inaktiverar den inbäddade numeriska
knappsatsen när den trycks ned i kombination med fntangenten.
Tangentbordsenhetens komponenter
13
Åtgärdstangenter
En åtgärdstangent utför den funktion som anges med ikonen på tangenten. Ta reda på vilka tangenter som
finns på din produkt, se Specialtangenter på sidan 13.
▲
För att använda en åtgärdstangent trycker du ned fn-tangenten och trycker sedan på åtgärdstangenten.
Ikon
Beskrivning
Initierar strömsparläget, som lagrar information i systemminnet. Bildskärm och övriga systemkomponenter
stängs av och strömförbrukningen minskar. Avsluta strömsparläget genom att trycka på strömknappen helt
kort.
VIKTIGT: Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du startar
strömsparläget.
Startar, stänger av, ökar och minskar tangentbordets bakgrundsbelysning.
OBS!
Stäng av den här funktionen om du vill spara på batteriet.
Växlar bilden mellan bildskärmar/visningsenheter som är anslutna till datorn. Om du till exempel ansluter en
extern bildskärm till datorn kan du växla mellan visning på datorns bildskärm, visning på den externa
bildskärmen och samtidig visning på både dator och bildskärm genom att trycka upprepade gånger på den
här tangenten.
Minskar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
Sänker högtalarvolymen stegvis när du håller ned tangenten.
Höjer högtalarvolymen stegvis när du håller ned tangenten.
Stänger av mikrofonen.
14
Kapitel 2 Komponenter
Snabbtangenter
En snabbtangent är en kombination av fn-tangenten och en annan tangent.
Så här använder du en snabbtangent:
▲
Håll fn-tangenten intryckt och tryck sedan på en av tangenterna som anges i tabellen nedan.
Tangent
Beskrivning
C
Aktiverar scroll lock.
E
Aktiverar infogningsfunktionen.
R
Avbryter åtgärden.
S
Skickar en programmeringsfråga.
W
Pausar åtgärden.
USB-port, smarkortsläsare och plats för pennhållare (endast vissa produkter)
Komponent
(1)
Beskrivning
Mikro-USB-port
Ansluter en micro-USB-kabel (köps separat) som kan användas
för att leverera ström till tangentbordet och, om det behövs,
ladda tangentbordets batteri.
OBS! Tangentbordets batteri laddas automatiskt när
tangentbordet är anslutet till surfplattan med
dockningskontakten. Se Anslutningar, knapp och statuslampa
för tangentbordet på sidan 12.
(2)
Smartkortsläsare/plats för pennhållare
Stöder smartkort som tillval eller har en plats för pennhållaren.
VIKTIGT: Tangentbordet måste vara anslutet till surfplattan
för att smartkortsfunktionen ska fungera.
Tangentbordsenhetens komponenter
15
Ansluta plattan till tangentbordsenheten
Så här ansluter du plattan till tangentbordsenheten:
1.
Sänk ned surfplattan (1) på tangentbordsenhetens inriktningsflikar.
2.
Ställ stödbenet (2) i önskad vinkel.
OBS! Om du fäller in stödbenet kan du låta tangentbordet vara anslutet och rotera det så att baksidan av
tangentbordet vilar mot baksidan av surfplattan. Tangentbordets tangenter och styrplattan är låsta för att
förhindra att du oavsiktligt skriver när tangentbordet är i detta läge.
16
Kapitel 2 Komponenter
Koppla loss surfplattan från tangentbordsenheten
För att koppla bort surfplattan från tangentbordet drar du ur surfplattan ur tangentbordet.
Använda tangentbordet trådlöst
VIKTIGT: När du startar enheten första gången uppmanas du av programvaran att parkoppla tangentbordet
med surfplattan. Se Installationsanvisningar för information om den första parkopplingen.
När tangentbordet har parats ihop med surfplattan kan du använda tangentbordet utan en fysisk anslutning
till surfplattan. Genom att använda tangentbordet trådlöst kan du använda det på fler sätt.
OBS!
Du kan ansluta tangentbordet till surfplattan när du använder följande funktioner:
●
Computer Setup (Datorkonfiguration), eller Basic Input/Output System (BIOS)
●
HP PC Hardware Diagnostics
●
Säkerhetskopiering och återställning
OBS! Den automatiska parkopplingsmetoden är den bästa metoden för trådlös anslutning av
tangentbordet.
Om tangentbordet inte kan kommunicera med surfplattan, kontrollera att:
●
datorplattans Bluetooth-inställning är aktiverad Se Nätverksanslutningar på sidan 24.
●
tangentbordets Bluetooth-inställning är aktiverad. Lampan på tangentbordet bör lysa blått. Se
Anslutningar, knapp och statuslampa för tangentbordet på sidan 12.
Upprepa Bluetooth-parkopplingen vid behov.
Ställa in Bluetooth-parkopplingen automatiskt
Om tangentbordet inte kan kommunicera med surfplattan följer du stegen nedan för att genomföra
Bluetooth-parkopplingen automatiskt:
OBS!
Datorplattans Bluetooth-funktion måste vara påslagen.
Tangentbordsenhetens komponenter
17
1.
Fäst tangentbordet vid surfplattan.
En skärmbild för begäran om parkoppling med tangentbordet öppnas.
2.
Följ instruktionerna på skärmen för att parkoppla tangentbordet med surfplattan.
Manuell Bluetooth-parkoppling
Om tangentbordet inte kan kommunicera med surfplattan och automatisk parkoppling misslyckas följer du
stegen nedan för att ställa in Bluetooth-parkopplingen manuellt:
1.
Koppla loss tangentbordet från surfplattan.
2.
Skriv bluetooth i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Bluetooth och andra enhetsinställningar.
3.
Aktivera Bluetooth, om det inte redan är igång.
4.
Tryck på tangentbordsknappen i mer än 3 sekunder. Den blå lampan bör börja blinka. Se Anslutningar,
knapp och statuslampa för tangentbordet på sidan 12 för information om knappens och lampans plats.
5.
Välj Add Bluetooth or other device (Lägg till Bluetooth eller annan enhet).
6.
Välj Bluetooth.
7.
Välj HP ZBook x2 Bluetooth Keyboard.
Ett lösenord visas på datorplattans skärm.
8.
Skriv lösenordet på tangentbordet och tryck på Retur.
Installationen fortsätter och tangentbordet ansluts.
18
Kapitel 2 Komponenter
Ovansidan
Komponent
Beskrivning
Högtalare
Producerar ljud.
Undersidan
Komponent
Beskrivning
(1)
Fästen för inriktningsflikar (2)
Ansluts till inriktningsflikarna på tangentbordet.
(2)
Dockningskontakt
Ansluter surfplattan till tangentbordet.
Baksidan
Komponent
(1)
Beskrivning
Ventiler
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
Ovansidan
19
Komponent
Beskrivning
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla
interna komponenter och skydda mot överhettning.
Det är normalt att den interna fläkten slås på och av
under vanlig drift.
(2)
Bakre kamera (endast vissa produkter)
Du kan videochatta, spela in video och ta stillbilder.
Se Använda kameran (endast vissa produkter)
på sidan 42 för att använda kameran.
(3)
Stödben
Ger stabilitet och olika visningsvinklar.
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn.
VIKTIGT: De etiketter som beskrivs i detta avsnitt kan sitta på följande ställen: baksidan av bildskärmen
under stödbenet och anslutningsdelen på tangentbordet.
●
Serviceetikett – innehåller viktig information för identifiering av datorn och tangentbordet. När du
kontaktar support bli du förmodligen ombedd att uppge serienumret och eventuellt också produkt- eller
modellnumret. Leta upp de här numren innan du kontaktar supporten.
Serviceetiketten liknar något av exemplen nedan.
20
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
(1)
Modellnamn (endast vissa produkter)
(2)
Serienummer
(3)
Produktnummer
(4)
Garantiperiod
Komponent
(1)
Modellnamn (endast vissa produkter)
(2)
Serienummer
(3)
Produktnummer
(4)
Garantiperiod
●
Etikett med föreskrifter – visar information om föreskrifter om datorn.
●
Certifieringsetikett(er) för trådlöst – ger information om extra trådlösa enheter och
godkännandemärkningar för de länder eller regioner där enheterna har godkänts för användning.
Etiketter
21
HP ZBook x2-penna (tillval)
Komponent
(1)
Beskrivning
Spets/borttagbart stift
Ritar på skärmen. Ett ökat tryck på spetsen ger bredare
eller mörkare linjer, beroende på vilket program som
används. Stiftet kan tas bort.
OBS! Filt- och POM-spetsar medföljer pennan. För att ta
bort stiftet från pennan använder du det särskilda
borttagningsverktyget eller det medföljande pennfodralet.
(2)
Knapp
Innehåller ytterligare funktioner för pennan, beroende på
vilket program som används.
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32
om du vill anpassa inställningarna för knappen.
(3)
Suddgummi
Tar bort vad har skrivits på skärmen, beroende på vilket
program som används.
Se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32
om du vill anpassa inställningarna för suddgummit.
Etiketterna på pennan ger information som du kan behöva när du felsöker problem eller ska byta ut pennan.
22
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Artikelnummer
(3)
Reservdelsnummer
(4)
Batchnummer
Håll pennan som du håller en normal blyerts- eller kulspetspenna. Anpassa greppet så att du enkelt kommer
åt pennknappen med tummen eller pekfingret. Var försiktig så att du inte trycker på knappen av misstag när
du drar eller placerar pennan.
Programvara som medföljer datorplattan har följande metoder för anpassning av inställningarna för pennan
och knappen:
●
Programvaran HP Create Control Panel – se Programvaran HP Create Control Panel på sidan 32 för mer
information.
●
Inställningar av programvaran för Windows Pen och Windows Ink – skriv penninställningar i
aktivitetsfältets sökruta för att öppna dessa inställningar. Välj penninställningar och välj sedan Pen &
Windows Ink (Penna och Windows Ink).
HP ZBook x2-penna (tillval)
23
3
Nätverksanslutningar
Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information på
miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I det här
kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till internet.
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter:
●
WLAN-enhet – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN
eller WLAN) på företag, i hemmet och på allmänna platser som flygplatser, restauranger, kaféer, hotell
och universitet. I ett WLAN kommunicerar datorns mobila trådlösa enhet med en trådlös router eller en
trådlös åtkomstpunkt.
●
Bluetooth®-enhet – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter som
datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt
med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i normalfallet inom 10 meter.
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en eller flera av dessa metoder:
●
Knappen för trådlöst (även kallad tangenten för flygplansläge) (i det här kapitlet kallas den knappen för
trådlöst)
●
Operativsystemskontroller
Knapp för trådlöst
Datorn kan ha en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst. Alla
trådlösa enheter på din dator är fabriksaktiverade som standard.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter.
Operativsystemskontroller
I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett nätverk
och diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Så här använder du kontrollerna i operativsystemet:
1.
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Nätverk och Internet och välj Nätverks- och delningscenter.
Ansluta datorn till ett WLAN
OBS! Om du vill ha åtkomst till internet i ditt hem måste du öppna ett konto hos en internetleverantör.
Kontakta en lokal internetleverantör och köp en internettjänst och ett modem. Internetleverantören hjälper
dig att installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa router till modemet, och testar att
internettjänsten fungerar.
24
Kapitel 3 Nätverksanslutningar
Anslut till WLAN genom att följa dessa steg:
1.
Kontrollera att den trådlösa enheten är påslagen.
2.
Välj nätverksstatusikonen i aktivitetsfältet och anslut sedan till ett av de tillgängliga nätverken.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Ange koden
och välj sedan Nästa så att anslutningen upprättas.
OBS! Om det inte finns några WLAN på listan kanske du befinner dig för långt ifrån en trådlös router
eller åtkomstpunkt.
OBS! Om du inte ser det WLAN du vill ansluta till högerklickar du på nätverksstatusikonen i
aktivitetsfältet och väljer sedan Öppna Nätverks- och delningscenter. Välj Skapa en ny anslutning
eller ett nytt nätverk. En lista med alternativ visas där du kan leta efter och ansluta datorn till ett
nätverk manuellt, eller skapa en ny nätverksanslutning.
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen är upprättad väljer du ikonen för nätverksstatus i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet för att verifiera anslutningens namn och status.
OBS! Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och
golv.
Använda GPS (endast vissa produkter)
Datorn kan vara utrustad med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelliter förser GPS-utrustade
system med positioner, hastigheter och anvisningar.
Om du vill aktivera GPS-funktionen ska du se till att platsinformation är aktiverad i sekretessinställningarna i
Windows.
1.
Skriv plats i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Sekretessinställningar för platsinformation.
2.
Följ anvisningarna för användning av platsinformationen på skärmen.
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter)
En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd och ersätter de fysiska
kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter:
●
Datorer (stationära, notebook-datorer)
●
Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)
●
Bildbehandlingsenheter (skrivare, kameror)
●
Ljudenheter (headset, högtalare)
●
Mus
●
Externt tangentbord
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
25
Ansluta Bluetooth-enheter
Innan du kan använda en Bluetooth-enhet måste du etablera en Bluetooth-anslutning.
1.
Skriv bluetooth i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Bluetooth och andra enhetsinställningar.
2.
Aktivera Bluetooth, om det inte redan är igång.
3.
Välj enheten från listan och följ sedan anvisningarna på skärmen.
OBS! Om du måste verifiera enheten visas en kopplingskod. Följ anvisningarna på skärmen för den enhet du
lägger till för att bekräfta att koden stämmer överens med kopplingskoden. Mer information finns i den
dokumentation som medföljde enheten.
OBS! Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten om den inte visas på listan. Vissa enheter kan ha
ytterligare krav; mer information finns i den dokumentation som medföljde enheten.
Använda NFC för att utbyta information (endast vissa produkter)
Datorn har stöd för närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) som gör det möjligt att dela
information trådlöst mellan två NFC-enheter. Information överförs genom att tryckområdet (antennen) på
datorn trycks mot antennen på en telefon eller en annan enhet. Med NFC-tekniken och appar som stöder den
kan du dela webbplatser, överföra kontaktinformation och skriva ut på NFC-aktiverade skrivare.
OBS!
Information om var du hittar tryckområdet på datorn finns på Komponenter på sidan 4.
Dela
1.
2.
Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad.
a.
Skriv trådlös i aktivitetsfältets sökruta, och välj sedan Aktivera eller inaktivera trådlösa
enheter.
b.
Kontrollera att det valda alternativet för NFC är På.
Tryck en NFC-aktiverad enhet mot NFC-tryckområdet. Det kan höras ett ljud när enheterna ansluter.
OBS!
3.
Ta reda på var antennen sitter på NFC-enheten genom att titta i handboken för din enhet.
Fortsätt genom att följa eventuella instruktioner på skärmen.
Använda HP MAC Address Manager för att identifiera din dator i
ett nätverk (endast vissa produkter)
Genom att aktivera en system-MAC-adress (MAC = Media Access Control) får du ett anpassningsbart sätt att
identifiera din dator och dess kommunikation i nätverk. Den här system-MAC-adressen ger unik identifikation
även när datorn är ansluten via en extern enhet, t.ex. en dockningsstation eller en extern trådlös adapter.
Den här adressen är inaktiverad som standard.
Aktivera och anpassa system-MAC-adressen
1.
Anslut en nätverkskabel till nätverksjacket på datorn eller på en dockningsenhet eller en
expansionsprodukt (tillval).
2.
Starta Computer Setup (BIOS).
▲
26
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas. Tryck på F10 för att öppna Computer Setup (Datorkonfiguration).
Kapitel 3 Nätverksanslutningar
OBS! Tangenterna på tangentbordet kan endast användas för BIOS-funktioner när startmenyn
visas. Tangenterna kommer inte att visa startmenyn.
3.
Välj Advanced (Avancerat) och välj sedan Host Based MAC Address (Värdbaserad MAC-adress).
4.
I rutan till höger om Host Based MAC Address (Värdbaserad MAC-adress) väljer du antingen System om
du vill aktivera den värdbaserade MAC-adressen eller Custom (Anpassad) om du vill anpassa adressen.
5.
Välj alternativ för startordning och enheter som stöds.
6.
Om du valde Custom (Anpassad) ska du välja MAC ADDRESS (MAC-adress), ange den anpassade systemMAC-adressen och sedan trycka på Retur för att spara adressen.
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja Save (Spara) i det nedre högra hörnet av
skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ytterligare dokumentation om HP MAC Address Manager och hur du använder system-MAC-adresser finns på
http://www.hp.com/support. Välj Hitta din produkt och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Använda HP MAC Address Manager för att identifiera din dator i ett nätverk (endast vissa produkter)
27
4
Navigera på skärmen
Du kan navigera på datorskärmen på följande sätt:
●
Använda pekgester direkt på datorskärmen
●
Använd pekgester på styrplattan
●
Använda tangentbord eller mus (köps separat)
●
Använda ett tangentbord på skärmen
●
Använda en styrspak
Använda styrplattan och pekskärmsgester
Med styrplattan kan du navigera på datorskärmen och styra pekaren med hjälp av enkla pekgester.
Styrplattans vänstra och högra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus.
För att navigera på en pekskärm (enbart vissa produkter) vidrör du skärmen med gester som beskrivs i detta
kapitel.
Du kan också anpassa gester och visa demonstrationer av hur de fungerar. Skriv kontrollpanel, i
sökrutan i aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen och välj sedan Maskinvara och ljud. Under Enheter och
skrivare väljer du Mus.
OBS! Om inget annat anges kan pekgester användas på datorns styrplatta eller på en pekskärm (enbart
vissa produkter).
Trycka
Tryck/dubbeltryck för att välja eller öppna ett objekt på skärmen.
●
28
Peka på ett objekt på skärmen och tryck sedan med ett finger på styrplattan för att markera det. Du
öppnar ett objekt genom att dubbeltrycka på det.
Kapitel 4 Navigera på skärmen
Tvåfingerszoom
Använd tvåfingerszoom för att zooma in eller ut i bilder eller text.
●
Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra på pekskärmen och flytta sedan ihop
fingrarna.
●
Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra på pekskärmen och sedan flytta isär dem.
Tvåfingerssvep (endast styrplatta)
Använd tvåfingerssvep för att gå uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild.
●
Placera två fingrar lite isär i styrplattezonen och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
Tvåfingerstryckning (endast styrplatta)
Använd tvåfingerstryckning för att öppna menyn för ett objekt på skärmen.
OBS!
●
Vid tvåfingerstryckning utförs samma funktion som när du högerklickar med en mus.
Placera två fingrar på styrplattan och tryck för att öppna alternativmenyn för det valda objektet.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
29
Fyrfingerstryckning (endast styrplatta)
Använd fyrfingerstryckning för att öppna åtgärdscentret.
●
Fyrfingerstryck på styrplattan för att öppna åtgärdscentret och visa aktuella inställningar och
meddelanden.
Trefingerssvep (endast styrplatta)
Du använder trefingerssvep för att visa öppna fönster och för att växla mellan öppna fönster och skrivbordet.
30
●
Svep med tre fingrar från dig för att visa alla öppna fönster.
●
Svep med tre fingrar mot dig för att visa skrivbordet.
●
Svep med tre fingrar åt vänster eller höger för att växla mellan öppna fönster.
Kapitel 4 Navigera på skärmen
Enfingersdragning (endast pekskärm)
Använd enfingersdragning för att panorera eller rulla genom listor och sidor, eller för att flytta ett objekt.
●
Du rullar över skärmen genom att dra ett finger i önskad riktning.
●
Om du vill flytta ett objekt ska du trycka och hålla kvar fingret på objektet och dra med fingret för att
flytta det.
Använda ett tangentbord eller mus (tillval)
Med ett tangentbord och en mus (tillval) kan du skriva, välja objekt, rulla och utföra samma funktioner som
med pekgester. Med tangentbordet kan du också använda åtgärdstangenter och snabbtangenter för att
utföra specifika funktioner.
Använda skärmtangentbordet (endast vissa produkter)
1.
Du visar ett tangentbord på skärmen genom att trycka på tangentbordsikonen i meddelandefältet
längst till höger i aktivitetsfältet.
2.
Börja att skriva.
OBS!
Förslag på ord kan visas ovanför tangentbordet på skärmen. Tryck på ett ord för att välja det.
OBS! Åtgärdstangenterna och snabbtangenterna visas inte eller fungerar inte på tangentbordet på
skärmen.
Använda ett tangentbord eller mus (tillval)
31
5
Programvaran HP Create Control Panel
Använd programvaran HP Create Control Panel för att anpassa surfplattan eller verktyg. När du öppnar
programvaran visas ikonerna för alla anslutna datorer, och alla verktyg som har använts på surfplattan visas i
listan Tool (Verktyg). Alla inställningar tillämpas på vald dator eller penna.
Starta programvaran HP Create Control Panel
▲
Välj Start-knappen och välj sedan HP Create Control Panel.
– eller –
Välj ikonen för HP Create Control Panel i Windows-aktivitetsfältet.
Huvudpanelen för programvaran HP Create Control Panel visas.
Anpassa verktyg
För att anpassa enheten använder du kontrollerna på flikarna för HP Quick Keys, pennan och andra
funktioner. Ändringarna verkställs omedelbart.
Anpassa HP Quick Key-tangenter
Du kan anpassa HP Quick Key-tangenter så att de utför funktioner som gör ditt arbete snabbare och enklare.
Du hittar platsen för HP Quick Key-tangenter och respektive lägeslampor i Framsidan på sidan 7.
Så här anpassar du HP Quick Key-tangenter:
1.
Starta programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj den enhet som du anpassar i avsnittet Device (Enhet).
OBS!
Om du inte har lagt till andra enheter väljs HP ZBook x2 som standard.
3.
Välj Functions (Funktioner) i avsnittet Tool (Verktyg).
4.
Välj All Other Apps (Alla andra appar) i Application (Program) för att anpassa inställningar för alla
program.
– eller –
Välj ett specifikt program.
32
5.
Välj fliken HP Quick Keys (HP Quick Key-tangenter).
6.
Markera det läge som du vill anpassa.
7.
Välj nedåtpilen bredvid Quick Key-inställningarna, till exempel bredvid Keystroke …
(Tangentnedtryckning) för att visa anpassade inställningar. Följ instruktionerna på skärmen. Mer
information om möjliga inmatningar finns i Knappfunktioner på sidan 34.
Kapitel 5 Programvaran HP Create Control Panel
OBS! Om kryssrutan Mirror left/right buttons (Spegla vänster/höger knappar) är markerade, speglar
HP Quick Key-tangenterna den andra sidan. Vilken sida som speglas beror på hur inställningen för
Windows-pennan för höger eller vänster hand är inställd. Om till exempel Windows-pennan är inställd
för vänster hand speglas knapparna för höger sida till inställningarna för vänster sida. Och om
Windows-pennan är inställd för höger hand speglas knapparna för vänster sida till inställningarna för
höger sida.
OBS! Se till att någon av knapparna är tilldelade till Reference (Referens) så kan du enkelt kan visa
överlägget för det virtuella skrivbordet för datorplattans och pennknappens mappningar.
Anpassa pennan (tillval)
Du kan anpassa inställningarna för pennspetsens känslighet och tryck, suddgummits känslighet och
programspecifika pennfunktioner.
Så här anpassar du pennan:
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj den enhet som du anpassar i avsnittet Device (Enhet).
OBS!
Om du inte har lagt till andra enheter väljs HP ZBook x2 som standard.
3.
Välj ZBook x2 Pen (ZBook x2-penna) i avsnittet Tool (Verktyg).
4.
Välj All (Alla) i Application (Program) för att anpassa inställningar för alla program.
– eller –
Välj ett specifikt program.
5.
Välj fliken Pen (Penna) och välj bland de tillgängliga alternativen.
6.
Följ instruktionerna på skärmen. Mer information om möjliga inmatningar finns i Knappfunktioner
på sidan 34.
OBS!
Spetsen måste ställas in på Click (Klicka) för att kunna rita i de flesta grafikprogram.
OBS! Skjutreglaget Tip Feel (Spetskänslighet) åsidosätter avancerade tryckinställningar som har valts
med knappen Customize (Anpassa).
Avancerade anpassningar för pennan
Så här anpassar du tryckinställningarna för spetsen eller suddgummit ytterligare:
1.
Välj fliken Pen (Penna) eller Eraser (Suddgummi).
2.
Klicka på knappen Customize (Anpassa).
Med alternativen i dialogrutan Pen Feel Details (Pennans känslighet) kan du göra oberoende ändringar
av inställningarna för spetsens eller suddgummits tryckkänslighet samt för klicktröskelvärde.
3.
Använd linjen till vänster för att justera inställningarna för pennan. Tryckkontrollerna visas som
symboler på linjen som kan flyttats för att ändra resultatet.
●
Med Click Threshold (Klicktröskelvärde) anger du hur mycket kraft som krävs för att registrera
tryck eller generera en klickning med pennan.
●
Sensitivity (Känslighet) ändrar lutningen för tryckresponskurvan.
●
Max Pressure (Maxtryck) avgör hur hårt du måste trycka ned pennspetsen för att nå maxtrycket.
Anpassa verktyg
33
4.
Använd rutan Try Here (Prova här) för att testa resultatet av ändringarna.
5.
Välj OK för att spara ändringarna.
Anpassa suddgummit
Så här anpassar du suddgummit:
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj den enhet som du anpassar i avsnittet Device (Enhet).
OBS!
Om du inte har lagt till andra enheter väljs HP ZBook x2 som standard.
3.
Välj ZBook x2 Pen (ZBook x2-penna) i avsnittet Tool (Verktyg).
4.
Välj All (Alla) i Application (Program) för att anpassa inställningar för alla program.
– eller –
Välj ett specifikt program.
5.
Välj fliken Eraser (Suddgummi).
6.
Följ instruktionerna på skärmen. Mer information om möjliga inmatningar finns i Knappfunktioner
på sidan 34.
OBS! För att fastställa trycknivåerna placerar du skärmpekaren över ett tomt område på
kontrollpanelen och trycker sedan nedåt på raden Custom Pressure (Aktuellt tryck) med suddgummit.
OBS! Skjutreglaget Eraser Feel (Suddgummits känslighet) åsidosätter avancerade tryckinställningar
som har valts med knappen Customize (Anpassa).
Knappfunktioner
Använd programvaran HP Create Control Panel för att anpassa vilka funktioner som tilldelas
verktygsknappar, HP Quick Key-tangenter och andra element på surfplattan. Observera att
knappfunktionernas alternativ kan variera.
●
●
34
Klickningar
–
Click (Klickning): Simulerar en klickning med vänster musknapp. Kontrollera att minst en knapp
utför den här funktionen så att du alltid kan navigera och klicka.
–
Right click (Högerklickning): Simulerar en klickning med vänster musknapp för visning av en
snabbmeny.
–
Middle click (Klickning på mittknappen): Simulerar en klickning med den mittersta musknappen.
–
Double click (Dubbelklickning): Simulerar en dubbelklickning. Om du använder den här funktionen i
stället för att knacka två gånger med pennspetsen blir det enklare att dubbelklicka.
–
4th click or 5th click (Fjärde eller femte klick): Simulerar en fjärde eller femte klickning på
musknappen.
Keystroke (Tangentnedtryckning): Visar dialogrutan Define Keystroke (Definiera tangenttryckning) för
att skapa tangenttryckningskombinationer för HP Quick Key-tangenter, mus och andra funktioner.
Kapitel 5 Programvaran HP Create Control Panel
–
Ange din tangenttryckningskombination i rutan Keys (Tangenter). Kombinationerna kan bestå av
bokstäver, siffror, funktionstangenter och låstangenter. Du kan även välja kombinationer i listan
Add Special (Lägg till särskilda).
–
Information om vilka tangentgenvägar som kan användas i ett visst program finns i
instruktionerna för programvaran i fråga.
●
Modifier (låstangent): Visar en dialogruta som gör det möjligt att simulera låstangenter: Skift, Alt eller
Ctrl. Använd inställningarna för Key (Tangent) för att utföra låsfunktioner och en modifierare för att
simulera en tryckning mot motsvarande knapp på musen.
●
Radial Menu (Menyn Radiell): Visar Menyn Radial (Radiell).
●
Back and Forward (Framåt och bakåt): Simulerar framåt- eller bakåtkommandon i webbläsarprogram.
●
Pan/Scroll (Panorera/rulla): Gör att du kan placera ett dokument eller en bild i det aktiva fönstret genom
att trycka på en pennknapp som är inställd på panorering/rullning och sedan dra med pennspetsen över
datorplattans aktiva område. Använd skjutreglaget Pan/Scroll (panorering/rullning) för att ställa in en
rullningshastighet att använda i program som inte stöder handtagspanorering (bildrutenivå).
●
Scroll Up (Bläddra uppåt): Rullar uppåt i det aktiva programmet.
●
Scroll Down (Bläddra nedåt): Rullar nedåt i det aktiva programmet.
●
Zoom In (Zooma in): Zoomar in i det aktiva programmet.
●
Zoom Out (Zooma ut): Zoomar ut i det aktiva programmet.
●
Show Desktop (Visa skrivbord): Minimerar alla öppna fönster om du vill visa ett rent skrivbord.
●
Switch Application (Växla program): Öppnar dialogrutan för programväxling med fokus på nästa öppna
program.
●
Launchpad: Visar en meny där du kan starta program.
●
Open/Run (Öppna/kör): Öppnar en dialogruta där du kan välja specifika program, filer eller skript att
starta. Bläddra om du vill välja ett alternativ så visas det i rutan Name (Namn). Klicka på OK om du vill
tilldela objektet som verktygsknappsalternativ.
●
Pressure Hold (Lås tryck): Låser trycket vid aktuell trycknivå tills du släpper knappen. Du kan till
exempel måla med tryckkänslighet tills du får önskad penselstorlek. Du kan sedan trycka på knappen
och fortsätta måla med samma penselstorlek tills du släpper knappen.
●
Erase (Radera): Ställer in dragen på raderingsläge.
●
Tablet PC Options (Alternativ för datorplatta): Visar en meny med Windows-inställningar för
datorplattor.
●
Inaktiverat: Inaktiverar knappfunktionen.
●
Application Defined (Definierad applikation): Avsett för program, till exempel CAD-program, som har
inbyggd support för surfplattor. Endast knappnumret rapporteras till programmet. Kan även användas
av en del inbyggda program för direkt kontroll av HP Quick Key-tangenter.
●
Standard: Återställer knappen till dess standardfunktion.
●
Knappfunktionsväxling
–
Precision Mode (Precisionsläge): Använd skjutreglaget för att ändra mappningen för det aktuella
pennspetsläget. Tryck på knappen igen för att återgå till normal mappning.
–
Mode Toggle (Lägesväxling): Den här inställningen för pennknappar växlar mellan penn- och
musläge. När använder den här inställningen för en knapp första gången använder du
skjutreglagen för att justera skärmmarkörens accelerations- och avkänningshastighet.
Anpassa verktyg
35
–
Touch On/Off (Pekfunktion av/på): Använd Touch On/Off när du endast vill arbeta i pennläge.
Inaktivera pekfunktionen genom att trycka på en HP Quick Key-tangent som du har tilldelat till
Touch On/Off. Tryck på HP Quick Key-tangenten igen för att aktivera pekfunktionen.
–
On Screen Keyboard (Skärmtangentbord): Använd alternativet On Screen Keyboard
(Skärmtangentbord) för att ta fram skärmtangentbordet för inmatning med penna eller
pekfunktion i Windows.
–
Referens: Visar det interaktiva virtuella skrivbordsöverlägget för konfigurerbara knappar och
tillvalspennan.
●
Undo (Ångra): Ångrar den senaste åtgärden.
●
Redo (Gör om): Gör om den senaste åtgärden
●
Switch Virtual Desktop Right (Växla virtuellt skrivbord åt höger): Visar det virtuella skrivbordet på höger
sida av skärmen.
●
Switch Virtual Desktop Left(Växla virtuellt skrivbord åt vänster): Visar det virtuella skrivbordet på
vänster sida av skärmen.
●
Snap Window Right (Fäst fönstret till höger): Visar det vald ruta på höger sida av skärmen.
●
Snap Window Left (Fäst fönstret till vänster): Visar det vald ruta på vänster sida av skärmen.
●
Tilt Toggle (Växla lutning): Aktiverar eller stänger surfplattans förmåga att känna av lutningsgraden
mellan pennan och surfplattan.
●
Screen Rotation Lock (Skärmesn rotationslås): Aktiverar eller stänger surfplattans förmåga att
automatiskt ändra orienteringen när plattan roteras.
●
Windows Key (Windows-tangent): Ger en genväg till Windows-tangenten.
Kalibrera pennan
OBS! Menyn Kalibrering visas vid den första användningen eller vid en ominstallering av HP Create Control
Panel när pennan är inom räckvidden av HP ZBook x2.
Pennan kalibreras av tillverkaren. Kalibrering krävs för kompensation för visningsvinkel och för parallax. Du
kan också kalibrera om pennan manuellt:
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj den enhet som du anpassar i avsnittet Device (Enhet).
OBS!
Om du inte har lagt till andra enheter väljs HP ZBook x2 som standard.
3.
Välj ZBook x2 Pen (ZBook x2-penna) i avsnittet Tool (Verktyg).
4.
Välj All (Alla) i området Application (Program) för att anpassa inställningar för alla program.
– eller –
Välj ett specifikt program.
5.
Välj panelen Calibrate (Kalibrera).
6.
Välj nedåtpilen bredvid Monitor (Bildskärm) för att välja bildskärm.
OBS!
7.
36
Om du inte har lagt till andra enheter, välj standardbildskärmen HP ZBook x2.
Välj knappen Calibrate (Kalibrera) och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Kapitel 5 Programvaran HP Create Control Panel
Ställa in avancerade alternativ
Med funktionen Options (Alternativ) kan du göra flera användarinställningar för pennan, exempelvis vilken
klickningstyp som kan användas, eller tryckkompatibilitet om du använder ett grafikprogram som stöder
maximalt 1024 trycknivåer.
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
Klicka på Options (Alternativ) och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Lägga till program
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj + till höger om avsnittet Application.
Dialogrutan Add Application for custom Settings (Lägg till program för anpassade inställningar) visas.
3.
Välj ett program som du vill skapa egna inställningar för, eller bläddra om du vill välja en körbar fil för
ett program som är installerat på datorn.
4.
Välj OK.
OBS! Om du arbetar med programvara som används ofta, till exempel Adobe Photoshop® eller Illustrator®,
identifierar programvaran för din datorplatta programmet och ställer in HP Quick Key-tangenterna på vanliga
funktioner för programmet i fråga. Standardinställningar börjar gälla automatiskt endast om du inte har
angivit egna HP Quick Key-inställningar för programvaran i fråga.
OBS!
Om två program har samma körbara filnamn använder de samma anpassade inställningar.
Inbyggda program
Vissa program kan direkt styra inställningarna för HP Quick Key, vilket kan göra att de fungerar annorlunda än
funktionen som har ställts in i programvaran HP Create Control Panel.
●
När en HP Quick Key-inställning åsidosätts av ett program, uppdateras HP Quick Key automatiskt,
antingen med Application Defined (Definierad programvara) eller det nya namnet på funktionen. Vissa
eller samtliga av HP Quick Key-tangenterna kan åsidosättas, beroende på programvaran.
●
Ett inbyggt program har kontroll endast när programmet är aktivt och i förgrunden. När du stänger
programmet, eller väljer ett nytt program att arbeta i, återgår inställningarna till sitt föregående
tillstånd.
●
Om du vill granska inställningarna för det aktuella programmet ställer du in en HP Quick Key-tangent på
Referens (Referens) och trycker på tangenten när som helst.
●
Inbyggda program gör vanligtvis att du kan inaktivera den här funktionen när du använder surfplattan
med programmet första gången. Se programvarans dokumentation för specifika anvisningar om hur du
anpassar eller inaktiverar den här funktionen. Om den här informationen inte är tillgänglig använder du
programvaran HP Create Control Panel för att skapa programspecifika inställningar som åsidosätter
beteendet för det inbyggda programmet.
Anpassa bildskärmen för kontroller på skärmen på menyn
Radial (Radiell)
Använd programvaran för att anpassa visningen av en hierarkisk meny (i radiellt format) för kontroller på
skärmen. Menyn är en skärmbaserad utökning av HP Quick Key-tangenterna och alternativen för pennan och
använder en cirkel med åtta delar med genvägar till olika funktioner och alternativ.
Lägga till program
37
Om du till exempel tilldelar en HP Quick Key-tangent till menyn Radial (Radiell) visas den här menyn varje
gång du trycker på motsvarande HP Quick Key-knapp. Tryck sedan på respektive menydel för att utföra
önskad funktion.
OBS! Menyn Radial (Radiell) fungerar för alla enheter som har installerats för användning med
programmet.
Tilldela alternativet att visa menyn Radial (Radiell)
Innan du kan anpassa menyn Radial (Radiell) måste du tilldela en HP Quick Key-tangent eller pennknapp för
att visa menyn.
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
För att tilldela en HP Quick Key-tangent för att visa menyn Radial (Radiell) väljer du Functions
(Funktioner) i avsnittet Tool (Verktyg).
– eller –
För att tilldela pennknappen för visning av menyn Radial (Radiell), välj ZBook x2 Pen (ZBook x2-penna) i
avsnittet Tool (Verktyg).
3.
Välj Radial Menu (Menyn Radiell) i listan som motsvarar den knapptilldelning du önskar.
Anpassa alternativ för menyn Radial (Radiell)
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj fliken Radial Menu (Menyn Radiell).
3.
Använd listan som motsvarar tilldelningar som du vill anpassa för alternativ på menyn Radial (Radiell).
OBS! Du får en standarduppsättning tangenttilldelningar som du kan behålla eller använda som
utgångspunkt för anpassningarna.
4.
OBS!
Följ instruktionerna på skärmen.
När du visar menyn Radial (Radiell) kan du låta menyn vara öppen genom att välja ikonen Häftstift.
Du kan också öppna menyn HP Create Control genom att klicka på ikonen Skiftnyckel.
Lägga till enheter
Du kan anpassa program- och verktygsinställningarna för vissa enheter som är anslutna till surfplattan. En
ikon för varje enhet visas i listan Device (Enhet).
Så här ansluter du en ny enhet:
1.
Anslut enheten till surfplattan.
Den nya enhetens ikonen visas i listan Device (Enhet).
OBS!
2.
38
Om en ikon för enheten inte visas, stöds inte enheten.
Klicka på respektive ikon för att anpassa inställningarna.
OBS!
Inställningarna kan endast visas eller ändras om motsvarande enhet är ansluten.
OBS!
Suddgummifunktionen fungerar eventuellt inte i vissa program när du använder en extra enhet.
Kapitel 5 Programvaran HP Create Control Panel
Lägga till verktyg
Du kan lägga till ett verktyg genom att använda verktyget på surfplattan. Lägga till verktyg finns tillgängligt
för HP Quick Key-tangenter, funktioner och pennan. En ikon för varje verktyg visas i listan Tool (Verktyg).
●
När du väljer ett verktyg som har lagts till i listan Tool (Verktyg) visas flikinställningarna för verktyget.
Ändringar som du gör på fliken tillämpas sedan på verktyget.
●
Om ett liknande verktyg har lagts till överförs inställningarna på det nya verktyget. Dessa inställningar
kan sedan anpassas för det nyligen tillagda verktyget. Identiska verktyg har samma inställningar.
Så här visar du listan Tool (Verktyg):
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
En ikon för varje verktyg visas i listan Tool (Verktyg).
OBS! För att ta bort ett markerat verktyg från listan Tool (Verktyg) klickar du på knappen för listan
Tool - och väljer sedan Delete (Ta bort). Det markerade verktyget tas bort från listan, tillsammans med
eventuella anpassade inställningar som du har skapat för det.
Knappen - är inaktiv när det endast finns ett objekt i listan. Funktionsikonen kan inte kan tas bort.
Visa knappmappningar med det virtuella skrivbordet
Du kan visa aktuella knappmappningar för HP Quick Key-tangenter och pennan genom att visa det virtuella
skrivbordet.
●
På fliken HP Create Control kopplar du en HP Quick Key-tangent till Reference (Referens). Se Anpassa HP
Quick Key-tangenter på sidan 32.
●
Om du vill visa inställningarna på skärmen trycker du på respektive HP Quick Key-tangent.
●
För att öppna inställningarna för pennan väljer du knappen Pen Setting (Inställning av pennan) på
referensskärmen på det virtuella skrivbordet.
●
För att öppna inställningarna för HP Quick Key-tangenter klickar du på visningsområdet för Quick Keymappningar med musen eller trycker på det med pennan.
●
Om du vill stänga referensskärmen på det virtuella skrivbordet klickar du på den med musen, trycker på
den med pennan eller trycker på HP Quick Key-tangenten igen.
OBS! Om du inte vill visa programskärmen för HP Create Control Panel klickar eller knackar du på en ej
markerbar del av skärmen.
OBS!
Vissa program kan åsidosätta och styra funktionerna för HP Quick Key.
Säkerhetskopiera och återställa inställningar
Med programvaran HP Create Control Panel Preferences kan du spara aktuella inställningar till en fil och
sedan återställa dem vid behov. Du kan även använda verktyget för att ta bort dina inställningar eller ta bort
alla användarinställningar.
Så här säkerhetskopierar du inställningar:
1.
Välj Start-knappen och välj sedan programvaran HP Create Control Panel Preferences.
2.
Välj Säkerhetskopiering.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Lägga till verktyg
39
För att återställa inställningarna:
1.
Välj Start-knappen och välj sedan programvaran HP Create Control Panel Preferences.
2.
Välj Återställ.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Importera avancerade inställningar
Med funktionen för import av avancerade inställningar kan du importera anpassade inställningar som har
definierats i en XML-fil (Extensible Markup Language). Vissa programutvecklare skapar egna inställningsfiler
som är avsedda att ge bästa möjliga resultat när du använder surfplattan med deras program.
Varje XML-fil kan ha anpassade inställningar för ett eller flera program. Dessa inställningar kan eventuellt
användas med HP Quick Key-tangenter, kontroller på skärmen, pennknappen, suddgummit och andra
funktioner.
Så här importerar du avancerade inställningar:
1.
Säkerhetskopiera eventuella befintliga inställningar. Se Säkerhetskopiera och återställa inställningar
på sidan 39.
2.
Välj en XML-fil med inställningar för användning med ett visst program. Dubbelklicka på den valda filen.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
OBS! När du väljer att importera inställningarna importeras endast inställningar som anges i XMLfilen. Andra motsvarande inställningar skrivs över med nya värden. Andra befintliga inställningar förblir
oförändrade.
Uppdatera programvaran HP Create Control Panel
HP rekommenderar att du uppdaterar programvaran regelbundet. Uppdateringen kan ge nya funktioner och
lösa problem. Kontrollera om det finns uppdaterade versioner av programvaran på HP:s webbplats.
Uppdateringarna på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för SoftPaqs.
Vissa nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om installation
och felsökning.
Fastställa programvaruversionen
För att avgöra om du behöver uppdatera programvaran ska du först ta reda på vilken programversion som
finns på datorn.
1.
Öppna programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj About (Om).
3.
Anteckna drivrutinsversionen och välj sedan OK.
Se Ladda ned en programuppdatering på sidan 41 om du vill söka efter senare versioner av HP Create
Control Panel.
40
Kapitel 5 Programvaran HP Create Control Panel
Ladda ned en programuppdatering
VIKTIGT: Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast
hämta och installera programuppdateringar när datorn är ansluten till en tillförlitlig extern strömkälla via
nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en programuppdatering medan datorn drivs med
batteri, är dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar
under nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur eluttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge.
Du ska inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla från någon enhet, kabel eller sladd.
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
3.
Gör så här i nedladdningsområdet:
a.
Identifiera den senaste programuppdateringen av HP Create Control Panel och jämför den med
versionen av HP Create Control Panel som är installerad på datorn. Anteckna versionsnumret. Du
kan behöva den här informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till
hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken dit programuppdateringen HP Create Control Panel
laddas ned. Du behöver den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen.
OBS! Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du konsulterar
nätverksadministratören innan du installerar programuppdateringar.
Installationsförloppet för HP Create Control Panel varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när
nedladdningen är klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
1.
Skriv fil i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Utforskaren.
2.
Välj hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ den sökväg som du noterade tidigare och öppna mappen som innehåller uppdateringen.
4.
Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe (till exempel filnamn.exe).
Installationen av HP Create Control Panel börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS! När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den fil du laddade
ned från hårddisken.
Felsökning
Använd verktyget Diagnose (Diagnos) om du har problem med programvaran, knapparna eller pennan.
1.
Starta programvaran HP Create Control Panel.
2.
Välj About (Om).
3.
Klicka på Diagnose (Diagnos) och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Felsökning
41
6
Underhållningsfunktioner
Du kan använda din HP-dator i arbetet eller privat för att träffa andra människor via webbkameran, mixa ljud
och video eller ansluta externa enheter som projektor, bildskärm, TV eller högtalare. I Komponenter
på sidan 4 ser du var du hittar ljud-, video- och kamerafunktionerna på din dator.
Använda kameran (endast vissa produkter)
Datorn har en kamera (inbyggd kamera) som spelar in video och tar bilder. Med vissa modeller kan du delta i
videokonferenser och chatta online med strömmande video.
▲
Om du vill få tillgång till kameran skriver du kamera i sökrutan i aktivitetsfältet och väljer sedan
Kamera i listan med program.
Använda ljud
Du kan ladda ned och lyssna på musik, strömma ljudinnehåll från webben (även radio), spela in ljud eller mixa
ljud och video för att skapa multimedia. Du kan också spela musik-CD-skivor på datorn (på vissa modeller)
eller ansluta en extern optisk enhet för att spela CD-skivor. Du kan förbättra din ljudupplevelse genom att
ansluta hörlurar eller högtalare.
Ansluta högtalare
Du kan ansluta trådbundna högtalare till datorn genom att ansluta dem till en USB-port eller
kombinationsuttaget för ljudutgången (hörlursjacket)/ljudingången (mikrofonjacket) på datorn eller på en
dockningsstation.
Anslut trådlösa högtalare till datorn genom att följa tillhörande produktanvisningar. Om du vill ansluta HDhögtalare till datorn kan du läsa i Konfigurera HDMI-ljud på sidan 45. Innan du ansluter högtalare ska du
sänka ljudvolymen.
Ansluta hörlurar
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter.
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan Användarhandböcker.
Du kan ansluta trådbundna hörlurar till hörlursjacket eller ljudutgången (hörlurar)/ljudingången (mikrofon) på
datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa hörlurar till datorn.
42
Kapitel 6 Underhållningsfunktioner
Ansluta headset
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter.
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan Användarhandböcker.
Hörlurar i kombination med en mikrofon kallas headset. Du kan ansluta headset med kabel till
kombinationsuttaget för hörlurar/mikrofon på datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa headset till datorn.
Använda ljudinställningar
Använd ljudinställningarna för att justera systemets volym, ändra systemljud eller hantera ljudenheter.
Så här visar eller ändrar du ljudinställningar:
▲
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen, välj Maskinvara och ljud och
välj sedan Ljud.
– eller –
Högerklicka på Start-knappen, välj Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan Ljud.
Datorn kan ha ett förbättrat ljudsystem från Bang & Olufsen, DTS, Beats audio eller någon annan tillverkare.
Tack vare det kan din dator ha avancerade ljudfunktioner som kontrolleras via en kontrollpanel som är
specifik för ljudsystemet.
Du kan visa och styra ljudinställningar med hjälp av kontrollpanelen för ljud.
▲
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen, välj Maskinvara och ljud och
välj sedan ljudkontrollpanelen för ditt system.
– eller –
Högerklicka på Start-knappen, välj Kontrollpanelen, välj Maskinvara och ljud och välj sedan
ljudkontrollpanelen för ditt system.
Använda video
Datorn är en kraftfull videoenhet som gör det möjligt att se direktuppspelad video från din favoritwebbplats
samt hämta videoklipp och filmer som du kan titta på när datorn inte är ansluten till ett nätverk.
Förbättra visningen genom att ansluta en extern bildskärm, projektor eller TV till en av datorns videoportar.
VIKTIGT: Se till att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn med rätt kabel. Följ
enhetstillverkarens instruktioner.
Om du vill veta mer om hur du använder videofunktionerna, se HP Support Assistant.
Använda video
43
Ansluta enheter med USB Type-C-kabel (endast vissa produkter)
OBS! För att ansluta en USB Type-C Thunderbolt-enhet till din dator behöver du en USB Type-C-kabel som
du köper separat.
För att visa video eller annat innehåll med hög upplösning på en extern Thunderbolt-enhet ska du ansluta
Thunderbolt-enheten enligt följande anvisningar:
1.
Anslut ena änden av USB Type-C-kabeln till datorns USB Type-C Thunderbolt-port.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till den externa Thunderbolt-enheten.
3.
Om du trycker på fn+f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen.
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utökat läge", ska du höja
skärmupplösningen på den externa enheten enligt följande. Välj Start-knappen, Inställningar och
sedan System. Under Bildskärm väljer du lämplig upplösning och sedan Behåll ändringar.
44
Kapitel 6 Underhållningsfunktioner
Ansluta videoenheter med en HDMI-kabel (endast vissa produkter)
OBS!
För att ansluta en HDMI-enhet till datorn behöver du en HDMI-kabel, som du köper separat.
Du kan visa datorns skärmbild på en HDTV eller HD-bildskärm genom ansluta HD-enheten enligt följande
anvisningar:
1.
Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till HD-TV:n eller HD-bildskärmen.
3.
Om du trycker på fn+f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen:
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelad över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utökat läge", ska du höja
skärmupplösningen på den externa enheten enligt följande. Välj Start-knappen, Inställningar och
sedan System. Under Bildskärm väljer du lämplig upplösning och sedan Behåll ändringar.
Konfigurera HDMI-ljud
HDMI är det enda videogränssnitt som stöder HD-video och ljud. Så här aktiveras HDMI-ljudet när du har
anslutit en HDMI-TV till datorn:
1.
Högerklicka på ikonen Högtalare i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och välj sedan
Ljuduppspelningsenheter.
2.
Välj namnet på den digitala utmatningsenheten på fliken Uppspelning.
3.
Klicka på Ange standard och sedan på OK.
Använda video
45
Så här återställer du ljudet till datorhögtalarna:
1.
Högerklicka på ikonen Högtalare i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och klicka sedan
på Ljuduppspelningsenheter.
2.
Klicka på Högtalare på fliken Uppspelning.
3.
Klicka på Ange standard och sedan på OK.
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa
produkter)
OBS! Om du vill veta vilken typ av bildskärm du har (Miracast-kompatibel eller Intel® WiDi), läs
dokumentationen som medföljde TV:n eller den sekundära bildskärmen.
Om du vill identifiera och ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös skärm utan att stänga den app som du
har öppen för tillfället följer du instruktionerna nedan.
Så här öppnar du Miracast:
▲
46
Skriv projicera i sökrutan i aktivitetsfältet och klicka sedan på Visa på en andra bildskärm. Klicka på
Anslut till en trådlös bildskärm och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Kapitel 6 Underhållningsfunktioner
7
Strömhantering
Datorn kan drivas antingen med batteri eller nätström. När datorn drivs med batteri och det inte finns någon
extern strömskälla för att ladda batteriet, är det viktigt att du övervakar och sparar på batteriladdningen.
Vissa energisparinställningar som beskrivs i den här handboken är kanske inte tillgängliga på din dator.
Använda strömsparläge och viloläge
VIKTIGT: Det finns flera kända sårbarheter när datorn är i strömsparläge. För att förhindra att obehöriga
användare får åtkomst till data på din dator, även krypterad data, rekommenderar HP att du alltid initierar
viloläge istället för strömsparläge när du inte har fysisk kontroll över datorn. Denna praxis är särskilt viktig
när du reser med datorn.
VIKTIGT: Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem
med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget när information läses till eller från en
skiva eller ett externt mediekort.
Windows har två energisparlägen, nämligen strömsparläge och viloläge.
●
Strömsparläge – Strömsparläget initieras automatiskt efter en period av inaktivitet. Ditt arbete sparas i
minnet så att du snabbt kan återuppta det. Du kan även aktivera strömsparläget manuellt. Mer
information finns i Initiera och avsluta strömsparläget på sidan 47.
●
Viloläge – Viloläget initieras automatiskt om batteriet når en kritisk nivå. I viloläget sparas ditt arbete i
en vilolägesfil och sedan stängs datorn av. Du kan även initiera viloläget manuellt. Mer information finns
i Initiera och avsluta viloläge (endast vissa produkter) på sidan 48.
Initiera och avsluta strömsparläget
Du kan initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
●
Stäng bildskärmen (endast vissa produkter).
●
Välj Start-knappen, Av/på-ikonen och välj sedan Strömsparläge.
●
Tryck på snabbtangent Strömsparläge: till exempel, fn+ F1
Du kan avsluta strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
●
Tryck snabbt på strömknappen.
●
Fäll upp bildskärmen (endast vissa produkter) om datorn är stängd.
●
Tryck på en knapp på tangentbordet (endast vissa produkter).
●
Knacka på TouchPad (endast vissa produkter)
När datorn lämnar strömsparläget visas ditt arbete åter på skärmen.
OBS! Om du har konfigurerat att du måste ange ett lösenord för att lämna strömsparläget måste du ange
ditt Windows-lösenord för att ditt arbete ska visas på skärmen igen.
Använda strömsparläge och viloläge
47
Initiera och avsluta viloläge (endast vissa produkter)
Du kan aktivera användarinitierat viloläge och ändra andra energiinställningar och tidsgränser med
Energialternativ.
1.
Högerklicka på ikonen
Energi och välj sedan Energialternativ.
2.
I vänster ruta väljer du Ange hur strömbrytarna ska fungera (ordvalet kan variera beroende på
produkten).
3.
Beroende på din produkt kan du Aktivera viloläge för batteri eller nätström på ett av följande sätt:
●
Strömknapp – Under Inställningar för ström- och strömsparknapp och locket (ordvalet kan
variera beroende på produkten), välj När jag trycker på strömknappen och välj sedan Viloläge.
●
Strömsparknapp (endast vissa produkter) – Under Inställningar för ström- och strömsparknapp
och locket (ordvalet kan variera beroende på produkt), välj När jag trycker på strömsparknappen,
och välj sedan Viloläge.
●
Lock (endast vissa produkter) – Under Inställningar för ström- och strömsparknapp och locket
(ordvalet kan variera beroende på produkt), välj När jag stänger locket, och välj sedan Viloläge.
●
Energi-menyn – Välj Ändra inställningar som för närvarande är inte tillgängliga och sedan,
under Avstängningsinställningar, markera kryssrutan för Viloläge.
Du kommer åt Energi-menyn genom att välja Start-knappen.
4.
Välj Spara ändringar.
▲
För att initiera viloläget, använd den metod som du aktiverade i steg 3.
▲
Avsluta viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen.
OBS! Om du har konfigurerat att du måste ange ett lösenord för att lämna viloläget måste du ange ditt
Windows-lösenord för att ditt arbete ska visas på skärmen igen.
Stänga av datorn
VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av. Var noga med att spara ditt
arbete innan du stänger av datorn.
När du använder avstängningskommandot avslutas alla öppna program, inklusive operativsystemet, och
sedan stängs skärmen och datorn av.
Stäng av datorn när den ska stå oanvänd och vara bortkopplad från nätström under en längre period.
Vi rekommenderar att du använder på Windows-kommandot Stäng av.
OBS! Om datorn är i strömspar- eller viloläge måste du först avsluta detta läge genom att hastigt trycka på
strömknappen.
48
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
Välj Start-knappen, Av/på-ikonen och välj sedan Stäng av.
Kapitel 7 Strömhantering
Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetoder, kan du försöka med
följande nödavstängningsprocedurer:
●
Tryck på ctrl+alt+delete, välj Av/på-ikonen och sedan Stäng av.
●
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 10 sekunder.
●
Om din dator har ett utbytbart batteri (endast vissa produkter), koppla bort datorn från nätströmmen
och ta sedan ut batteriet.
Använda ikonen Energi och Energialternativ
Ikonen Energi
finns i aktivitetsfältet i Windows. Med ikonen Ström kommer du snabbt åt
energiinställningarna och visar den återstående batteriladdningen.
●
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat placerar du
muspekaren över ikonen Energi
●
.
Om du vill använda Energialternativ, högerklicka på ikonen Energi och välj sedan Energialternativ.
Olika strömikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. När du placerar muspekaren över
ikonen visas ett meddelande om batteriet har nått en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
Batteridrift
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer datorn,
ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP.
Datorn drivs med batteri om den inte är ansluten till elnätet, och om det finns ett laddat batteri i datorn. När
datorn är avstängd och inte ansluten till extern ström laddas batteriet i datorn långsamt ur. Datorn visar ett
meddelande när batteriet når en låg eller kritisk batteriladdningsnivå.
Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på datorn, skärmens
ljusstyrka, externa enheter som är anslutna till datorn och andra faktorer.
OBS! När du kopplar bort den externa strömmen minskar skärmens ljusstyrka automatiskt för att batteriet
ska räcka längre. Vissa datorprodukter kan växla mellan olika grafiklägen för att batteriet ska räcka längre.
Använda HP Fast Charge (endast vissa produkter)
Med HP Fast Charge-funktionen kan du snabbt ladda datorns batteri. Laddningstid kan variera mellan olika
+/-10 %. Beroende på datormodellen och HP nätadapter som medföljer med datorn, fungerar HP Fast Charge
på ett av följande sätt:
●
När den återstående batteriladdningen är mellan noll och 50 % laddas batteriet till 50 % av full
kapacitet på högst 30 minuter.
●
När den återstående batteriladdningen är mellan noll och 90% laddas batteriet till 90% av full kapacitet
på högst 90 minuter.
Om du vill använda HP Fast Charge stänger du av datorn och ansluter sedan nätadaptern till datorn och till
extern ström.
Använda ikonen Energi och Energialternativ
49
Visa batteriladdning
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat placerar du
muspekaren över ikonen Energi
.
Hitta information om batteriet i HP Support Assistant (endast vissa produkter)
Så här når du batteriinformationen:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Diagnostik och verktyg och välj sedan HP Batterikontroll. Kontakta support
om HP Batterikontroll visar att batteriet bör bytas.
I HP Support Assistant hittar du följande verktyg och informationsresurser för batteriet:
●
HP Batterikontroll
●
Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet
Spara på batteriet
Så här sparar du på batteriet och ger det maximal livslängd:
●
Sänk bildskärmens ljusstyrka.
●
Välj inställningen Energisparläge i Energialternativ.
●
Stäng av trådlösa enheter som du inte använder.
●
Koppla bort oanvända externa enheter som inte är anslutna till en extern strömkälla, exempelvis en
extern hårddisk ansluten till en USB-port.
●
Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa mediekort som du inte använder.
●
Ställ in strömsparläge eller stäng av datorn om du gör en paus i arbetet.
Identifiera låga batteriladdningsnivåer
Batterilampan uppför sig på följande sätt om en låg eller kritiskt låg laddningsnivå nås för ett batteri som
används som datorns enda tillgängliga strömkälla.
●
Batterilampan (endast vissa produkter) indikerar en låg eller kritiskt låg batterinivå.
– eller –
●
Ikonen Energi
visar ett meddelande om att batterinivån är låg eller kritiskt låg.
OBS! I Använda ikonen Energi och Energialternativ på sidan 49 finns ytterligare information om ikonen
Energi.
50
Kapitel 7 Strömhantering
Följande åtgärder utförs när en låg batteriladdning nås:
●
Om viloläget är inaktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge en kort
stund och stängs sedan av. Information som inte har sparats går förlorad.
●
Om viloläge är aktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, ställs datorn in i viloläge.
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla
Anslut något av följande till datorn och till extern ström.
●
Nätadapter
●
Extra dockningsenhet eller expansionsprodukt
●
Extra nätadapter som köpts som tillbehör från HP
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till strömkälla
Spara arbetet och stäng av datorn.
Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget
1.
Anslut nätadaptern till datorn och till ett nätströmsuttag.
2.
Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen.
Fabriksförseglat batteri
Om du vill kontrollera batteriets status eller om batteriet inte längre kan behålla laddningen, kan du köra HP
Batterikontroll i appen HP Support Assistant (endast vissa produkter).
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Diagnostik och verktyg och välj sedan HP Batterikontroll. Kontakta support
om HP Batterikontroll visar att batteriet bör bytas.
Batteriet (batterierna) i produkten kan inte bytas av användarna på ett enkelt sätt. Om du tar bort eller byter
ut batteriet kan garantins giltighet påverkas. Om batteriet inte längre behåller laddningen ska du kontakta
support.
När batteriet har tjänat ut får det inte kasseras som hushållsavfall. Kassera batteriet i enlighet med lokala
lagar och bestämmelser.
Drift med nätström
Information om hur du ansluter datorn till extern nätström finns på affischen Installationsanvisningar, som
medföljer datorn.
Datorn använder inte batteriström när den är ansluten till nätström med en godkänd nätadapter eller en
extra dockningsenhet eller expansionprodukt.
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som medföljer
datorn, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.
Drift med nätström
51
VARNING:
Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan.
Anslut datorn till elnätet under följande förhållanden:
●
När du laddar eller kalibrerar ett batteri.
●
När du installerar eller uppdaterar systemprogramvaran
●
När du uppdaterar system-BIOS
●
När du skriver information till en disk (endast vissa produkter).
●
När du kör Diskdefragmenteraren på datorer med interna hårddiskar.
●
När du utför en säkerhetskopiering eller återställning.
När du ansluter datorn till elnätet inträffar följande:
●
Batteriet börjar laddas.
●
Bildskärmens ljusstyrka ökas.
●
Ikonen Energi
ändrar utseende.
När du kopplar från den externa nätströmmen:
●
Datorn växlar till batteridrift.
●
Skärmens ljusstyrka minskas automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre.
●
Ikonen Energi
ändrar utseende.
Tangentbordsenhetens strömtillförsel
När tangentbordsenheten inte är ansluten till elnätet drivs den med batteriström. Batteritiden varierar
beroende på användningen och om bakgrundsbelysningen är tänd. Strömsparläge kan användas med
tangentbordet.
Visa batteriets laddning
Tangentbordets batteriikon
finns i aktivitetsfältet i Windows. Ikonen gör att du snabbt kan se den
återstående batteriladdningen.
Om du vill se återstående batteriladdning, välj ikonen Tangentbordsbatteri
.
OBS! Tangentbordets statuslampa ger också information om batteristatus. Se Anslutningar, knapp och
statuslampa för tangentbordet på sidan 12.
Åtgärda låg batterinivå i tangentbordet
Använd något av följande alternativ för att ladda tangentbordet:
52
●
Anslut tangentbordet till surfplattan. Se Ansluta plattan till tangentbordsenheten på sidan 16.
●
Anslut tangentbordet till extern nätström med USB-porten på tangentbordet och en USB-adapter (köps
separat). För att hitta USB-porten på tangentbordet, se USB-port, smarkortsläsare och plats för
pennhållare (endast vissa produkter) på sidan 15.
Kapitel 7 Strömhantering
8
Säkerhet
Skydda datorn
De standardsäkerhetsfunktioner som finns i Windows-operativsystemet och i Windows Computer Setup
Utility (BIOS, som körs under alla operativsystem) kan skydda dina personliga inställningar och data från en
mängd olika hot.
OBS! Säkerhetslösningar är avsedda att ha ett avskräckande syfte. De kan inte alltid förhindra att en
produkt blir skadad eller stulen.
OBS! Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera och radera konfidentiella filer och ta
bort alla lösenordsinställningar.
OBS!
Vissa funktioner som beskrivs i det här kapitlet kanske inte är tillgängliga på din dator.
OBS! Din dator har stöd för Computrace, en säkerhetsbaserad online-tjänst för spårning och återställning
som är tillgänglig i vissa regioner. Om datorn blir stulen kan Computrace spåra den om den obehöriga
användaren försöker få åtkomst till internet. För att kunna använda Computrace måste du köpa
programvaran och abonnera på tjänsten. Mer information om hur du beställer Computrace-programvaran
finns på http://www.hp.com.
Datorrisk
Säkerhetsfunktion
Obehörig användning av datorn
●
Programmet HP Client Security, i kombination med ett
lösenord, smartkort, kontaktlöst kort, registrerade
fingeravtryck eller andra autentiseringsuppgifter
●
BIOS-startlösenord
Obehörig åtkomst till Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratörslösenord i Computer Setup*
Obehörig start från en extern optisk enhet (tillval, endast vissa
produkter), extern hårddisk (tillval, endast vissa produkter) eller
intern nätverksadapter.
Funktionen för startalternativ i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till ett användarkonto i Windows
Windows användarlösenord
Obehörig åtkomst till data
Windows BitLocker
Obehörig flyttning av datorn
Plats för säkerhetskabel (används för en säkerhetskabel (tillval),
endast på vissa produkter)
*Computer Setup är ett inbyggt ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan läsas
in. Du kan använda ett pekdon (styrplatta, styrspak eller USB-mus) eller tangentbordet för att navigera och göra val i Computer Setup.
OBS!
På plattor utan tangentbord kan du använda pekskärmen.
OBS! Om du loggar in på datorn med tangentbordet frånkopplat och stödbenet öppet, ska du välja ikonen för Ease of access (Lätt
åtkomst) och välj sedan On-Screen Keyboard (Skärmtangentbord) för att visa skärmtangentbordet.
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda information i datorn. Flera typer av
lösenord kan ställas in, beroende på hur du vill kontrollera åtkomst till din information. Lösenord kan väljas i
Windows eller i Computer Setup som är förinstallerat på datorn.
Skydda datorn
53
●
Lösenord för BIOS-administratör och startlösenord ställs in i Computer Setup och hanteras av systemBIOS.
●
Lösenord för Windows ställs in enbart i operativsystemet Windows.
Du kan använda samma lösenord för en funktion i Computer Setup som för en säkerhetsfunktion i Windows.
Följ dessa tips när du skapar och sparar lösenord:
●
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
●
Använd inte samma lösenord för flera program eller webbplatser och använd inte ditt Windowslösenord för andra program eller webbplatser.
●
Använd funktionen Password Manager i HP Client Security för att lagra användarnamnen och
lösenorden för alla dina webbplatser och program. På så vis kan du läsa dem på ett säkert sätt vid ett
senare tillfälle om du inte kommer ihåg dem.
●
Förvara inte lösenord i en fil i datorn.
I följande tabeller räknar vi upp några vanliga lösenord för Windows- och BIOS-administratörer och beskriver
deras funktion.
Ställa in lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett konto på administratörsnivå i
Windows.
OBS! När du ställer in ett administratörslösenord i Windows
ställs inte BIOS-administratörslösenordet in.
Användarlösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows.
*Om du vill ha information om hur du ställer in ett administratörslösenord eller användarlösenord i Windows skriver du support i
sökrutan i aktivitetsfältet och väljer sedan appen HP Support Assistant.
54
Kapitel 8 Säkerhet
Ställa in lösenord i Computer Setup
Lösenord
Funktion
BIOS-administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till Computer Setup.
OBS! Om funktioner har aktiverats för att förhindra att BIOSadministratörslösenordet tas bort, kanske du inte kan ta bort det
förrän dessa funktioner har inaktiverats.
Lösenord vid start
●
Måste anges varje gång du startar eller startar om datorn.
●
Om du glömmer startlösenordet går det inte att starta eller
starta om datorn.
Hantera ett BIOS-administratörslösenord
Gör så här för att ställa in, ändra eller ta bort detta lösenord:
Ställa in ett nytt BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
▲
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas. Tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup (Datorkonfiguration).
2.
Välj Security (Säkerhet), välj Create BIOS Administrator Password (Skapa BIOSadministratörslösenord) eller Set Up BIOS Administrator Password (Ställ in BIOSadministratörslösenord) (endast vissa produkter) och tryck sedan på Retur.
3.
Ange ett lösenord när du uppmanas att göra det.
4.
Ange det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det.
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ändra ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
▲
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas. Tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup (Datorkonfiguration).
2.
Ange ditt nuvarande BIOS-administratörslösenord.
3.
Välj Security (Säkerhet), välj Change BIOS administrator Password (Ändra BIOSadministratörslösenord) eller Change Password (Ändra lösenord) (endast vissa produkter) och tryck
sedan på Retur.
4.
Ange det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Ange det nya lösenordet när du uppmanas att göra det.
Använda lösenord
55
6.
Ange det nya lösenordet igen som bekräftelse när du uppmanas till det.
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ta bort ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup (Datorkonfiguration).
▲
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas. Tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup (Datorkonfiguration).
2.
Ange ditt nuvarande BIOS-administratörslösenord.
3.
Välj Security (Säkerhet), välj Change BIOS administrator Password (Ändra BIOSadministratörslösenord) eller Change Password (Ändra lösenord) (endast vissa produkter) och tryck
sedan på Retur.
4.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet och tryck sedan på Retur.
6.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet på nytt och tryck sedan på Retur.
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ange ett BIOS-administratörslösenord
Skriv ett lösenord vid BIOS administrator password (BIOS-administratörslösenord) med samma tangenter
som du använde för att ange lösenordet och tryck på Retur. Efter två misslyckade försök att ange BIOSadministratörslösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen.
Använda Windows Hello (endast vissa produkter)
På produkter som har en fingeravtrycksläsare eller en infraröd kamera kan du använda Windows Hello för att
logga in genom att svepa med fingret eller titta i kameran.
Så här konfigurerar du Windows Hello:
1.
Välj Start-knappen, Inställningar, Konton och sedan Inloggningsalternativ.
2.
Under Windows Hello följer du anvisningarna på skärmen för att lägga till både ett lösenord och en
numerisk PIN-kod och registrerar sedan ditt fingeravtryck eller ansikts-ID.
OBS! Längden på PIN-koden är inte begränsad men den får endast innehålla siffror. Inga bokstäver
eller specialtecken är tillåtna.
56
Kapitel 8 Säkerhet
Använda antivirusprogramvara
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller internet utsätter du den eventuellt för risken att
drabbas av datorvirus. Datorvirus kan sätta operativsystem, program eller verktyg ur spel eller orsaka att de
inte fungerar som de ska.
Antivirusprogram kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall reparera eventuella skador
som de har orsakat. Antivirusprogrammet måste uppdateras regelbundet för att skydda mot nyupptäckta
virus.
Windows Defender är förinstallerat på datorn. Vi rekommenderar att du även använder ett antivirusprogram
så att datorn är ordentligt skyddad.
Mer information om datorvirus finns i HP Support Assistant.
Använda brandväggsprogramvara
Syftet med brandväggar är att hindra obehöriga från att komma åt systemet eller nätverket. En brandvägg
kan vara en programvara som du installerar på datorn och/eller i nätverket, men det kan även vara en lösning
med både maskinvara och programvara.
Det finns två typer av brandväggar:
●
Värdbaserade brandväggar – Program som bara skyddar datorn där de är installerade.
●
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och hemnätverket och
skyddar alla datorer i nätverket.
När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet och
jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller dessa kriterier
stoppas.
Din dator eller nätverksutrustning kanske redan har en installerad brandvägg. I annat fall finns det
programvarulösningar med brandväggar att köpa.
OBS! I en del fall kan brandväggen spärra åtkomst till internetspel, störa skrivar- eller fildelning i ett
nätverk eller spärra tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen,
utföra önskad aktivitet och sedan aktivera brandväggen igen. För att lösa problemet permanent måste du
konfigurera om brandväggen.
Installera programvaruuppdateringar
HP-, Windows- och tredjepartsprogram som är installerade på din dator bör regelbundet uppdateras för att
korrigera säkerhetsproblem och förbättra programprestanda.
VIKTIGT: Microsoft skickar ut meddelanden om Windows-uppdateringar som kan innehålla
säkerhetsuppdateringar. För att skydda datorn mot säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du
installerar alla uppdateringar så snart du får ett meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga.
Du kan installera dessa uppdateringar automatiskt.
Så här visar eller ändrar du inställningar:
1.
Välj Start-knappen, välj Inställningar och välj sedan Uppdatering och säkerhet.
2.
Välj Windows Update och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3.
Om du vill schemalägga en tid för att installera uppdateringar väljer du Avancerade alternativ och följer
sedan anvisningarna på skärmen.
Använda antivirusprogramvara
57
Använda HP Client Security (endast vissa produkter)
Programmet HP Client Security är förinstallerat på datorn. Du kommer åt det här programmet via HP Client
Security-ikonen längst till höger i Aktivitetsfältet eller i Kontrollpanelen i Windows. Det innehåller
säkerhetsfunktioner som har utformats för att skydda mot obehörig åtkomst till datorn, nätverk och viktiga
data. Mer information finns i hjälpen till HP Client Security.
Använda HP Touchpoint Manager (endast vissa produkter)
HP Touchpoint Manager är en molnbaserad IT-lösning som låter företag hantera och skydda sina tillgångar på
ett effektivt sätt. HP Touchpoint Manager hjälper till att skydda enheter mot skadlig kod och andra angrepp,
övervakar enheternas tillstånd och gör att kunderna slipper ägna så mycket tid åt att lösa slutanvändar- och
säkerhetsproblem på enheterna. Kunderna kan snabbt hämta och installera programvaran, som är mycket
kostnadseffektiv jämfört med traditionella interna lösningar. Mer information finns i
http://www.hptouchpointmanager.com.
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter)
En säkerhetskabel (köps separat) är avsedd att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att
datorn blir skadad eller stulen. Anslut säkerhetskabeln till datorn enligt tillverkarens instruktioner.
Använda en fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter)
Vissa produkter har en inbyggd fingeravtrycksläsare. För att kunna använda fingeravtrycksläsaren måste du
registrera dina fingeravtryck i Credential Manager i HP Client Security. Se HP Client Security
programvaruhjälp.
När du har registrerat dina fingeravtryck i Credential Manager kan du använda Password Manager i HP Client
Security för att lagra och fylla i dina användarnamn och lösenord på de webbplatser och i de program som
stöds.
Hitta fingeravtrycksläsaren
Fingeravtrycksläsaren är en liten metallsensor som är placerad på ett av följande områden på datorn:
●
Nära styrplattans undersida
●
På höger sida av tangentbordet
●
Ovanför tangentbordet på höger sida
●
På vänster sida av bildskärmen
●
På baksidan av bildskärmen
Beroende på vilken produkt du använder kan fingeravtrycksläsaren ha horisontell eller vertikal orientering.
58
Kapitel 8 Säkerhet
9
Underhåll
Det är mycket viktigt att du regelbundet underhåller datorn så att den fungerar optimalt. I det här kapitlet
förklarar vi hur du använder verktyg som Diskdefragmenteraren och Diskrensning. Det innehåller även
anvisningar för hur du uppdaterar program och drivrutiner, instruktioner för rengöring av datorn samt tips
som är användbara när du reser med (eller transporterar) datorn.
Förbättra prestanda
Du kan förbättra datorns prestanda genom att regelbundet utföra underhållsåtgärder med verktyg som
exempelvis Diskdefragmenteraren och Diskrensning.
Använda Diskdefragmenteraren
HP rekommenderar att du använder Diskdefragmenteraren för att defragmentera hårddisken minst en gång i
månaden.
OBS!
Det är inte nödvändigt att köra Diskdefragmenteraren på SSD-diskar.
Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Skriv defragmentera i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Defragmentera och optimera dina
enheter.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren.
Använda Diskrensning
Använd Diskrensning för att söka igenom hårddisken efter filer som inte används och som du riskfritt kan ta
bort för att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt.
Så här gör du för att använda Diskrensning:
1.
Skriv disk i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Diskrensning.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
HP 3D DriveGuard skyddar hårddisken genom att parkera den och stoppa dataförfrågningar när något av
följande inträffar:
●
Du tappar datorn.
●
Du flyttar datorn med nedfälld bildskärm när datorn körs med batteri.
Strax efter en sådan händelse återställer HP 3D DriveGuard hårddisken till normal drift.
OBS! Endast interna hårddiskar skyddas av HP 3D DriveGuard. En hårddisk som är installerad i en
dockningsenhet (tillval) eller är ansluten till en USB-port skyddas inte av HP 3D DriveGuard.
Förbättra prestanda
59
OBS!
Eftersom SSD-enheter saknar rörliga delar behövs inte HP 3D DriveGuard för sådana enheter.
Mer information finns i programvaruhjälpen till HP 3D DriveGuard.
Identifiera HP 3D DriveGuards status
Hårddisklampan på datorn ändrar färg för att visa att hårddisken i den primära och/eller sekundära
hårddiskplatsen (endast vissa produkter) är parkerad. Du kan avgöra om en hårddisk är skyddad eller
parkerad genom att titta på ikonen på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet.
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du uppdaterar dina program och drivrutiner regelbundet. Uppdateringar kan lösa
problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Äldre grafikkomponenter kanske exempelvis inte
fungerar optimalt med de senaste spelprogrammen. Utan de senaste drivrutinerna kan du inte utnyttja din
utrustning maximalt.
Besök http://www.hp.com/support om du vill hämta de senaste versionerna av HP:s program och drivrutiner.
Du kan dessutom registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar blir tillgängliga.
Om du vill uppdatera dina program och drivrutiner gör du så här:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågeteckenikonen i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Uppdateringar och välj sedan Sök efter uppdateringar och meddelanden.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Rengöra datorn
Använd följande produkter för att rengöra datorn på ett säkert sätt:
●
Dimetyl-bensyl-ammoniumklorid 0,3 procent maximal koncentration (t.ex. rengöringsdukar, som finns i
många olika varumärken)
●
Alkoholfritt glasrengöringsmedel
●
Lösning med vatten och mild tvål
●
Torr mikrofiberduk eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
●
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT: Undvik starka rengöringsmedel som kan skada datorn permanent. Om du inte är säker på att en
rengöringsprodukt kan användas för datorn går du till innehållsförteckningen och kontrollerar att produkten
inte innehåller sådana ingredienser som alkohol, aceton, ammoniumklorid, metylenklorid eller kolväten.
Fibermaterial som pappershanddukar kan repa datorn. Med tiden kan smutspartiklar och rengöringsmedel
fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra datorn på ett säkert sätt.
60
Kapitel 9 Underhåll
VARNING: Försök inte rengöra datorn medan den är på. Du kan då få en elektrisk stöt och komponenterna
kan skadas.
1.
Stäng av datorn.
2.
Koppla bort datorn från nätströmmen.
3.
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT: Spreja inte rengöringsmedel eller vätskor direkt mot någon yta på datorn eftersom de interna
komponenterna då kan skadas. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt glasrengöringsmedel.
Kontrollera att bildskärmen är torr innan du stänger datorn.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller höljet använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som fuktats med
något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
OBS!
Torka av datorns hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter)
VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt och de
interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
VIKTIGT:
Låt inte vätska rinna ned mellan tangenterna eftersom de interna komponenterna då kan skadas.
●
För att rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett
sämskskinn som fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en
godkänd engångsservett.
●
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från tangentbordet kan
du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Resa med eller transportera datorn
Om du behöver resa med eller transportera datorn bör du följa dessa råd för att skydda utrustningen.
●
Så här förbereder du datorn för resa och transport:
–
Säkerhetskopiera informationen till en extern enhet.
–
Ta bort alla skivor och alla externa mediekort, till exempel minneskort.
–
Stäng av och koppla bort alla externa enheter.
–
Stäng av datorn.
●
Ta med en säkerhetskopia av dina data. Förvara inte säkerhetskopior tillsammans med datorn.
●
Bär datorn som handbagage ombord på flygplan. Checka inte in den med resten av bagaget.
Resa med eller transportera datorn
61
VIKTIGT: Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. På flygplatser finns magnetiska fält i
säkerhetsutrustning som du går igenom och i handburna metalldetektorer. Löpande band på flygplatser
och liknande säkerhetsutrustning som kontrollerar kabinbagage använder röntgen istället för
magnetism och skadar inte enheter.
●
Om du planerar att använda datorn under en flygresa bör du inte göra detta förrän det meddelas att det
är tillåtet. Många flygbolag tillåter inte att bärbara datorer används under flygning.
●
Om du ska transportera datorn eller en enhet bör du använda lämplig skyddsförpackning med etiketten
”FRAGILE” (Ömtåligt).
●
I vissa miljöer kan det finnas restriktioner kring användningen av trådlösa enheter. Det kan finnas
restriktioner som gäller ombord på flygplan, på sjukhus, i närheten av explosiva ämnen och på riskfyllda
platser. Om du är osäker på vilken policy som gäller för användning av en trådlös enhet bör du söka
godkännande att använda den innan du startar den.
●
Gör så här om du reser utomlands:
–
Kontrollera tullbestämmelser för datorer för de länder och regioner som du ska resa till.
–
Kontrollera vilka typer av nätkablar och adaptrar du kommer att behöva på de platser där du
tänker använda datorn. Spänning, frekvens och kontakters utformning varierar.
VARNING: Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att inte
försöka driva datorn med någon typ av spänningsomvandlare som säljs för annan utrustning.
62
Kapitel 9 Underhåll
10 Säkerhetskopiera och återställa
Det här kapitlet innehåller information om följande procedurer. I det här kapitlet beskrivs
standardproceduren för de flesta produkter.
●
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
●
Återställa systemet
Om du vill ha mer information kan du gå till appen HP Support Assistant.
▲
Skriv support i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
VIKTIGT: Om du kommer att utföra återställningsåtgärder på en platta, måste plattans batteri ha minst
70 % laddning kvar innan du påbörjar återställningsprocessen.
VIKTIGT: För plattor med löstagbart tangentbord ska du ansluta plattan till tangentbordsdockningen innan
du påbörjar en återställningsprocess.
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
Följande metoder för att skapa återställningsmedier och säkerhetskopior finns enbart på vissa produkter.
Välj den metod som finns för din datormodell.
●
När du har installerat datorn bör du använda HP Recovery Manager för att skapa HPåterställningsmedier. Det här steget skapar en säkerhetskopia av HP:s återställningspartition på datorn.
Säkerhetskopian kan sedan användas för ominstallation av det ursprungliga operativsystemet, om det
har blivit fel på hårddisken eller om den bytts ut. Mer information om att skapa återställningsmedier
finns i Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 63. För mer information om
de återställningsalternativ som är tillgängliga med återställningsmedierna, se Använda verktygen i
Windows på sidan 64.
●
Använd verktygen i Windows för att skapa återställningspunkter och skapa säkerhetskopior av
personlig information.
Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 65.
OBS! Om minnesutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som
standard.
●
Använd hämtningsverktyget HP Cloud Recovery på utvalda produkter för att skapa en startbar USBenhet för dina HP-återställningsmedier. Gå till https://support.hp.com/us-en/document/c05115630?
openCLC=true, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
Kontrollera om möjligt om det finns en återställningspartition och en Windows-partition. Högerklicka på
Start-menyn, välj Utforskaren och sedan Den här datorn.
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
63
●
Om Windows-partitionen och återställningspartitionen inte visas i listan på datorn, kan du erhålla
återställningsmedier för ditt system från supporten. Kontaktinformationen finns på HP:s webbplats. Gå
till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
Använd verktygen i Windows för att skapa återställningspunkter och säkerhetskopior med personlig
information, se Använda verktygen i Windows på sidan 64.
●
Om datorn inte visar återställningspartitionen och Windows-partitionen i listan, kan du använda HP
Recovery Manager för att skapa återställningsmedier efter att ha konfigurerat datorn. Med HPåterställningsmedier kan du återställa systemet om det blir något fel på hårddisken. Vid en
systemåterställning ominstalleras operativsystemet och programvaran som installerades på fabriken.
Därefter konfigureras programmens inställningar. HP-återställningsmedier kan även användas för att
anpassa systemet eller för att återställa fabriksavbildningen om hårddisken byts ut.
–
Det går bara att skapa en uppsättning återställningsmedier. Var försiktig när du hanterar dessa
återställningsverktyg och förvara dem på ett säkert ställe.
–
HP Recovery Manager undersöker datorn och fastställer hur mycket minnesutrymme som krävs.
–
Om du vill skapa återställningsskivor måste datorn ha en optisk enhet som kan skriva på DVD, och
du bör endast använda tomma DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- eller DVD+R DL-skivor av hög kvalitet.
Använd inte återskrivbara skivor, t.ex. CD±RW, DVD±RW, DVD±RW med dubbla lager och BD-RE
(återskrivbar Blu-ray) – de är inte kompatibla med HP Recovery Manager-programvaran. Du kan
även välja att använda en tom USB-flashenhet av hög kvalitet.
–
Om din dator inte har en inbyggd optisk enhet med DVD-bränningsfunktion och du vill skapa
återställningsmedier på DVD-skivor kan du använda en extern optisk enhet (inköps separat) för att
skapa återställningsskivor. Om du använder en extern optisk enhet måste den vara direktansluten
till en USB-port på datorn – enheten får inte vara ansluten till en USB-port på en extern enhet, som
exempelvis en USB-hubb. Om du inte själv kan skapa DVD-skivor kan du beställa
återställningsskivor till din dator från HP. Kontaktinformationen finns på HP:s webbplats. Gå till
http://www.hp.com/support, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
–
Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet innan du börjar skapa återställningsmedier.
–
Processen kan ta en timme eller mer. Avbryt inte den här processen.
–
Du kan avsluta programmet innan du är klar med att skapa alla återställnings-DVD-skivor, om det
skulle bli nödvändigt. HP Recovery Manager avslutar bränningen av den aktuella DVD-skivan.
Nästa gång du startar HP Recovery Manager kommer du att uppmanas att fortsätta.
Så här skapar du HP-återställningsmedier:
VIKTIGT: För plattor med löstagbart tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment.
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan HP Recovery Manager.
2.
Välj Skapa återställningsmedier, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Om du någon gång behöver återställa systemet, se Återställa med HP Recovery Manager på sidan 65.
Använda verktygen i Windows
Du kan skapa återställningsmedier, systemåterställningspunkter och säkerhetskopior av din personliga
information med hjälp av verktygen i Windows.
OBS! Om minnesutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som
standard.
64
Kapitel 10 Säkerhetskopiera och återställa
Mer information och anvisningar finns i appen Få hjälp.
▲
Välj Start-knappen och sedan appen Få hjälp.
OBS!
Du måste vara ansluten till Internet för att få åtkomst till appen Få hjälp.
Återställning
Det finns flera alternativ för att återställa systemet. Välj den metod som passar just din situation och
kunskapsnivå bäst:
VIKTIGT:
●
Windows erbjuder flera alternativ för återställning från säkerhetskopia, till exempel att återställa
datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn till fabriksinställningarna. Mer information finns i
appen Få hjälp.
▲
OBS!
●
Alla metoder finns inte för alla produkter.
Välj Start-knappen och sedan appen Få hjälp.
Du måste vara ansluten till Internet för att få åtkomst till appen Få hjälp.
Om du behöver lösa ett problem med en förinstallerad applikation eller drivrutin ska du använda
alternativet Återinstallera drivrutiner och/eller program (endast vissa produkter) i HP Recovery Manager
för att installera om den enskilda applikationen eller drivrutinen.
▲
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet, välj HP Recovery Manager och välj sedan
Återinstallera drivrutiner och/eller program och följ instruktionerna på skärmen.
●
Om du vill återställa Windows-partitioneringen till de ursprungliga fabriksinställningarna kan du välja
alternativet Systemåterställning från HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) eller HPåterställningsmedier. Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 65. Om du
inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
på sidan 63.
●
På vissa produkter kan du, om du vill återställa datorns ursprungliga fabriksinställda partitionering och
innehåll, eller om du har bytt ut hårddisken, använda alternativet Fabriksåterställning för HPåterställningsmedier. Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 65.
●
På vissa produkter finns, om du vill ta bort återställningspartitionen för att frigöra hårddiskutrymme,
alternativet Ta bort återställningspartitionen i HP Recovery Manager.
Mer information finns i Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) på sidan 67.
Återställa med HP Recovery Manager
Med HP Recovery Manager kan du återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna med hjälp av
HP-återställningsmedier som du antingen har skapat eller skaffat från HP, eller genom att använda HP:s
återställningspartition (enbart vissa produkter). Om du inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa
HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 63.
Vad du behöver veta innan du sätter igång
●
HP Recovery Manager återställer endast den programvara som installerades på fabriken. Programvara
som inte medföljer datorn måste antingen laddas ned från tillverkarens webbplats eller installeras om
från de medier som tillverkaren tillhandahållit.
Återställning
65
VIKTIGT: Återställning med HP Recovery Manager bör användas som ett sista försök att åtgärda
problem på datorn.
●
HP-återställningsmedier måste användas om det blir fel på datorns hårddisk. Om du inte redan har
skapat återställningsmedier, se Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 63.
●
För att kunna använda alternativet Fabriksåterställning (enbart vissa produkter) måste du använda HPåterställningsmedier. Om du inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa HPåterställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 63.
●
Om du inte kan skapa HP-återställningsmedier på datorn eller om HP-återställningen inte fungerar, kan
du erhålla återställningsmedier för ditt system från supporten. Du kan hitta kontaktinformation på HPs
webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på
skärmen.
VIKTIGT: HP Recovery Manager tillhandahåller inte automatiskt säkerhetskopior av dina personliga data.
Innan du startar återställningen bör du säkerhetskopiera eventuella personliga data som du vill ha kvar.
Med HP-återställningsmedierna kan du välja något av följande återställningsalternativ:
OBS!
Endast alternativ som är tillgängliga för datorn visas när du startar återställningsprocessen.
●
Systemåterställning – Installera om det ursprungliga operativsystemet och konfigurera sedan
inställningarna för de program som var fabriksinstallerade.
●
Fabriksåterställning – Återställer datorn till den ursprungliga fabriksstatusen genom att radera all
information från hårddisken och återskapa partitionerna. Detta ominstallerar operativsystemet och den
programvara som var fabriksinstallerad.
HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) gör det endast möjligt att utföra en systemåterställning.
Använda HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
Med HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) kan du utföra en systemåterställning utan att det
behövs några återställningsskivor eller någon USB-flashenhet. Den här typen av återställning kan endast
användas om hårddisken fortfarande fungerar.
Så här startar du HP Recovery Manager från HP:s återställningspartition:
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet, välj HP Recovery Manager och välj sedan Windows
återställningshanterare.
– eller –
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F11.
2.
Välj Felsök i menyn med startalternativ.
3.
Välj Recovery Manager, välj Systemåterställning och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Använda HP-återställningsmedier för att återställa systemet
Du kan använda HP-återställnings medier för att återställa det ursprungliga systemet. Den här metoden kan
användas om systemet inte har någon återställningspartition eller om hårddisken inte fungerar som den ska.
66
Kapitel 10 Säkerhetskopiera och återställa
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Sätt i HP-återställningsmediet och starta om datorn.
OBS! Om datorn inte automatiskt startar om i HP Recovery Manager måste du ändra startordningen i
datorn. Se Ändra datorns startordning på sidan 67.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra datorns startordning
Om din dator inte startar om i HP Recovery Manager kan du ändra datorns startordning, som är den ordning i
vilken enheterna listas i BIOS, där datorn söker efter startinformation. Du kan ändra valet till en optisk enhet
eller en USB-flashenhet.
Så här ändrar du startordningen:
1.
Sätt in HP-återställningsmediet.
2.
Gå till menyn Startup-(Start) för systemet.
▲
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F9.
3.
Välj den optiska enhet eller den USB-enhet som du vill starta från.
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
Med programvaran HP Recovery Manager kan du ta bort HP:s återställningspartition för att frigöra utrymme
på hårddisken.
VIKTIGT: När du tagit bort HP:s återställningspartition kan du inte kan utföra systemåterställning eller
skapa HP-återställningsmedier från HP:s återställningspartition. Du bör därför skapa HPåterställningsmedier innan du tar bort HP:s återställningspartition. Se Skapa HP-återställningsmedier
(endast vissa produkter) på sidan 63.
OBS! Alternativet Ta bort återställningspartitionen är endast tillgängligt på produkter som har stöd för
funktionen.
Gör så här för att ta bort HP:s återställningspartition:
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan HP Recovery Manager.
2.
Välj Ta bort återställningspartitionen och följ anvisningarna på skärmen.
Återställning
67
11 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure
Start
Använda Computer Setup
Computer Setup, eller Basic Input/Output System (BIOS), styr kommunikationen mellan alla in- och
utmatningsenheter i systemet (exempelvis diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I
Computer Setup finns inställningar för de typer av enheter som är installerade, startordningen i datorn och
mängden systemminne och utökat minne.
OBS! Var mycket försiktig när du ändrar i Computer Setup. Om du gör fel finns det risk för att datorn inte
fungerar som den ska.
Starta Computer Setup
▲
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F10 för att öppna menyn BIOS Setup (BIOS-inställningar).
Navigera och välja i Computer Setup
●
Välj en meny eller ett menyalternativ genom att använda tabb-tangenten och piltangenterna, och tryck
sedan på Retur. Du kan även klicka på ett alternativ med ett pekdon.
●
Du rullar uppåt eller nedåt genom att välja uppåt- eller nedåtpilen i det övre högra hörnet av skärmen,
eller genom att använda tangenten med uppåt- eller nedåtpil.
●
Tryck på esc när du vill stänga öppna dialogrutor och återvända till huvudsidan i Computer Setup. Följ
sedan instruktionerna på skärmen.
Avsluta Computer Setups menyer på något av följande sätt:
●
Så här avslutar du Computer Setup-menyerna utan att spara dina ändringar:
Välj ikonen Exit (Avsluta) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på
Retur.
●
Så här sparar du dina ändringar och avslutar Computer Setups menyer:
Välj ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup
OBS!
68
Hårddiskläget ändras inte när standardvärdena återställs.
Kapitel 11 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start
Så här återställer du alla inställningar i Computer Setup till fabriksinställningarna:
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 68.
2.
Välj Main (Huvudmeny) och välj sedan Apply Factory Defaults and Exit (Tillämpa fabriksinställningar
och avsluta).
OBS! På vissa produkter kan alternativet Restore Defaults (Återställ standardvärden) visas i stället för
Apply Factory Defaults and Exit (Tillämpa fabriksinställningar och avsluta).
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Spara ändringarna och avsluta genom att välja ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av
skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
OBS!
Dina lösenords- och säkerhetsinställningar ändras inte när du återställer fabriksinställningarna.
Använda Computer Setup
69
Uppdatera BIOS
Det kan finnas uppdaterade BIOS-versioner på HP:s webbplats.
De flesta BIOS-uppdateringar på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för SoftPaq.
Vissa nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om installation
och felsökning.
Ta reda på BIOS-versionen
För att avgöra om du behöver uppdatera Computer Setup (BIOS) ska du först ta reda på BIOS-versionen på din
dator.
Du kan få tillgång till BIOS-versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-BIOS) genom att trycka
på fn+esc (om Windows körs) eller öppna Computer Setup.
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 68.
2.
Välj Main (Huvudmeny) och därefter System information (Systeminformation).
3.
Du avslutar Computer Setup utan att spara ändringarna genom att välja ikonen Exit (Avsluta) i det nedre
högra hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på
Retur.
Du kan söka efter senare BIOS-versioner, se Ladda ned en BIOS-uppdatering på sidan 70.
Ladda ned en BIOS-uppdatering
VIKTIGT: Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast
hämta och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern strömkälla via
nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs med batteri, är
dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar under
nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge.
Du ska inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla från någon enhet, kabel eller sladd.
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
70
2.
Välj Uppdateringar och sedan Sök efter uppdateringar och meddelanden.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Gör så här i nedladdningsområdet:
Kapitel 11 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start
a.
Identifiera den senaste BIOS-uppdateringen och jämför den med den BIOS-version som är
installerad på din dator. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här
informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken dit BIOS-uppdateringen ska laddas ned. Du behöver
den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen.
OBS! Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med
nätverksadministratören innan du installerar programuppdateringar, särskilt uppdateringar av systemBIOS.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är
klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
1.
Skriv fil i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Utforskaren.
2.
Välj hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ den sökväg som du noterade tidigare och öppna mappen som innehåller uppdateringen.
4.
Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe (till exempel filnamn.exe).
BIOS-installationen börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS! När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den fil du laddade
ned från hårddisken.
Ändra startordning
Gör så här för att dynamiskt välja en startenhet för den nuvarande startsekvensen:
1.
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F9 för att öppna menyn Boot (Systemstart).
2.
Välj en startenhet, tryck på enter och följ sedan anvisningarna på skärmen.
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter)
VIKTIGT: Innan du aktiverar Trusted Platform Module (TPM) i det här systemet måste du kontrollera att ditt
sätt att använda TPM uppfyller kraven enligt lokala lagar, förordningar och policyer och du måste i tillämpliga
fall inhämta godkännanden eller licenser. Du ansvarar helt och hållet för konsekvenserna av eventuella
brister i regelefterlevnaden till följd av att ditt sätt att använda TPM inte uppfyller ovannämnda krav. HP
påtar sig inget ansvar i samband med detta.
TPM ger datorn ytterligare säkerhet. Du kan ändra TPM-inställningarna i Computer Setup (BIOS).
OBS!
Om du ändrar TPM-inställningen till Hidden (Dold) är TPM inte synligt i operativsystemet.
Så här når du TPM-inställningarna i Computer Setup:
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 68.
2.
Välj Security (Säkerhet), välj TPM Embedded Security (Inbyggd TPM-säkerhet) och följ anvisningarna på
skärmen.
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter)
71
Använda HP Sure Start (endast vissa produkter)
Vissa datormodeller har HP Sure Start, en funktion som övervakar datorns BIOS för att förhindra angrepp
eller skada. Om BIOS skadas eller angrips återställer HP Sure Start BIOS till tidigare säkert läge automatiskt
utan användaråtgärder.
Funktionen HP Sure Start är konfigurerad och föraktiverad så att de flesta användare ska kunna använda
standardkonfigurationen för HP Sure Start. Standardkonfigurationen kan dock anpassas av avancerade
användare.
Du kan hämta den senaste dokumentationen för HP Sure Start genom att gå till http://www.hp.com/support.
Välj Hitta produkten och följ sedan instruktionerna på skärmen.
72
Kapitel 11 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start
12 Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics är ett UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gör att du kan
köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs utanför
operativsystemet så att det kan isolera maskinvarufel från problem som orsakats av operativsystemet eller
andra programkomponenter.
En 24-siffrig felidentifieringskod genereras när ett fel som kräver byte av maskinvara upptäcks i HP PC
Hardware Diagnostics UEFI. Ge denna identifieringskod till supporten så att de lättare kan åtgärda problemet.
Starta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) genom att följa dessa steg:
1.
Stäng av surfplattan. Tryck på strömknappen och tryck snabbt ned volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas.
2.
Tryck på F2.
BIOS söker efter diagnostikverktygen på tre platser i följande ordning:
a.
En ansluten USB-enhet
OBS! Om du vill hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet, se Hämta HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet på sidan 73
3.
OBS!
b.
Hårddisken
c.
BIOS
När diagnostikverktyget öppnas väljer du den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan
instruktionerna på skärmen.
Om du vill stoppa ett test trycker du på knappen som du använde för att komma åt UEFI.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
OBS! Hämtningsanvisningar för Hardware Diagnostics (UEFI) finns bara på engelska och supportmiljön för
HP UEFI kan endast hämtas och skapas i en Windows-dator eftersom endast .exe-filer är tillgängliga.
Det finns två olika sätt att hämta HP PC Hardware Diagnostics till en USB-enhet.
Hämta den senaste UEFI-versionen
1.
Gå till http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2.
Klicka på länken Hämta i sektionen HP PC Hardware Diagnostics och välj sedan Kör.
Hämta valfri UEFI-version för en specifik produkt
1.
Gå till http://www.hp.com/support.
2.
Välj Programvara och drivrutiner.
3.
Ange produktnamn eller -nummer.
4.
Välj din dator och sedan ditt operativsystem.
5.
I avsnittet Diagnostik ska du följa instruktionerna på skärmen för att markera och ladda ner den UEFIversion du vill ha.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
73
13 Specifikationer
Ineffekt
I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att resa
utomlands med datorn.
Datorn drivs med likström som kan tillföras från elnätet eller en likströmskälla. Likströmskällan måste vara
av typen 100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående likströmskälla, rekommenderar vi
att den endast drivs med en nätströmsadapter eller en likströmskälla som HP har levererat och godkänt för
användning med datorn.
Datorn kan hantera likström inom följande specifikationer.
Ineffekt
Märkvärde
Spänning och ström vid drift
19,5 V DC vid 3,33 A – 65 W
19,5 V DC vid 4,62 A – 90 W
OBS! Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med fas-till-fas-spänning som inte
överstiger 240 V rms.
OBS!
Datorns driftspänning och -ström står på märketiketten.
Driftsmiljö
Faktor
Metriskt
USA
I drift (lagring på optisk skiva)
5 °C till 35 °C
41 °F till 95 °F
Ej i drift
-20 °C till 60 °C
-4 °F till 140 °F
I drift
10 % till 90 %
10 % till 90 %
Ej i drift
5 % till 95 %
5 % till 95 %
I drift
-15 m till 3 048 m
-50 fot till 10 000 fot
Ej i drift
-15 m till 12 192 m
-50 fot till 40 000 fot
Temperatur
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande)
Maximal höjd (utan tryckkabin)
74
Kapitel 13 Specifikationer
14 Elektrostatisk urladdning
I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till
exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.
En urladdning av statisk elektricitet från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada elektroniska
komponenter.
Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på
följande:
●
Om borttagnings- eller installationsanvisningarna anger att du ska koppla ur datorn, ska du först se till
att den är ordentligt jordad.
●
Förvara komponenter i deras elektrostatsäkra behållare tills du är redo att installera dem.
●
Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
●
Använd icke-magnetiska verktyg.
●
Innan du hanterar komponenter ska du ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade
metallytan på komponenten.
●
Om du tar bort en komponent, ska du placera den i en elektrostatsäker behållare.
75
15 Tillgänglighet
HP utformar, producerar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive av
människor med funktionshinder, antingen på fristående basis eller med lämpliga hjälpenheter.
Hjälpmedel som stöds
HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel i operativsystemet och kan konfigureras för att fungera
med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på enheten för att hitta mer information om hjälpmedel.
OBS! Ytterligare information om en viss hjälpmedelsprodukt får du genom att kontakta kundsupport för
den produkten.
Kontakta support
Vi förbättrar ständigt hjälpmedlen för våra produkter och tjänster och välkomnar kommentarer från
användarna. Om du har ett problem med en produkt eller skulle vilja berätta om tillgänglighetsfunktioner
som har hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00
nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk tid). Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/
WebCapTel kan du kontakta oss om du behöver teknisk support eller har tillgänglighetsfrågor genom att
ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00 nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk
tid).
OBS!
76
Supporten ges endast på engelska.
Kapitel 15 Tillgänglighet
Index
A
administratörslösenord 54
Anpassa HP Quick Key-tangenter 32
anpassningsbar knapp, hitta 7, 9
Anpassningsbar knapp för HP Quick
Key, hitta 7, 9
ansluta till ett WLAN 24
antivirusprogram 57
använda energiinställningar 49, 52
använda extern nätström 51
Använda ikonen Energi 49, 52
använda ljudinställningar 43
användarlösenord 54
använda styrplattan 28
använda tangentbordet och en mus
(tillval) 31
avancerade inställningar för
grafikprogram 40
avstängning 48
B
batteri
fabriksförseglat 51
hitta information 50
låga batteriladdningsnivåer 50
spara ström 50
urladdning 50
åtgärda låg
batteriladdningsnivå 51
batteriinformation, hitta 50
batteriladdning 50
batterilampa 4
batteriström 49
BIOS
fastställa versionen 70
ladda ned en BIOS-uppdatering
70
uppdatera 70
Bluetooth-enhet 24, 25
Bluetooth-etikett 21
brandväggsprogramvara 57
C
Computer Setup
BIOS administrator password
(BIOSadministratörslösenord) 55
navigera och välja 68
återställa fabriksinställningar
68
D
Diskdefragmenteraren,
programvara 59
Diskrensning, programvara 59
dockningskontakt, identifiera 19
driftsmiljö 74
E
elektrostatisk urladdning 75
energiinställningar, använda 49, 52
enfingersdragning, pekskärmsgest
31
esc-tangent, identifiera 13
etiketter
Bluetooth 21
föreskrifter 21
serienummer 20
service 20
trådlöst, certifiering 21
WLAN 21
extern nätström, använda 51
F
fabriksförseglat batteri 51
fingeravtryck, registrera 56
fingeravtrycksläsare 58
fingeravtrycksläsare, identifiera 5
fn-tangent, identifiera 13
funktions- och lägeslampa, hitta 8
funktionstangenter, identifiera 13
fyrfingerstryckning på styrplatta 30
föreskrifter
föreskrifter, etikett 21
trådlöst, certifieringsetiketter
21
företags-WLAN, anslutning 24
G
GPS 25
grafikprogramvara
anpassa 32
H
HD-enheter, ansluta 45, 46
HDMI, konfigurera ljud 45
HDMI-port
ansluta 45
HDMI-port, identifiera 5
headset, ansluta 43
hitta information
maskinvara 4
programvara 4
HP:s återställningspartition
ta bort 67
återställning 66
HP 3D DriveGuard 59
HP Client Security 58
HP Fast Charge 49
HP MAC Address Manager 26
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
använda 73
ID-kod för felet 73
HP Recovery Manager
korrigera uppstartsproblem 67
starta 66
HP-resurser 2
HP Touchpoint Manager 58
HP-återställningsmedier
skapa 63
återställning 66
högtalare
ansluta 42
högtalare, identifiera 19
hörlurar, ansluta 42
I
Ikonen Energi, använda 49, 52
importera avancerade inställningar
för grafikprogram 40
inbäddad numeriskt knappsats,
identifiera 13
ineffekt 74
Index
77
infraröd kameralampa, identifiera 8
initiera strömsparläge och viloläge
47
interna mikrofoner, identifiera 8
J
jack
kombinerad ljudutgång (hörlurar)/
ljudingång (mikrofon) 6
K
kamera
använda 42
identifiera 8, 20
klickområde
höger styrplatta 10
vänster på styrplattan 10
knappar
anpassa 32
ström 6
volymhöjning 6
volymsänkning 6
knapp för trådlöst 24
knapp för välja eller bekräfta, hitta
8, 9
knappmappningar 39
knappsats
inbäddad numerisk 13
komponenter
baksidan 19
framsidan 7
höger sida 4
ovansidan 19
tangentbordsenhet 10
undersidan 19
vänster sida 6
kontroller för trådlöst
knapp 24
operativsystem 24
kontrollmeny på skärmen
anpassa 37
använda 37
kritisk batteriladdning 51
L
lampa för avstängd mikrofon,
identifiera 11
lampa för trådlöst 24
lampor
avstängd mikrofon 11
batteri 4
78
Index
num lock 11
tangentbordsstatus 12
ljud 43
ljudinställningar, använda 43
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon), kombinationsuttag,
identifiera 6
låg batteriladdningsnivå 50
lösenord
administratör 54
användare 54
BIOS-administratör 55
M
Menyn Radial (Radiell)
anpassa 37
använda 37
minimerad avbildning, skapa 65
minimerad
återställningsavbildning 66
minneskortläsare, identifiera 5
Miracast 46
N
nedåtknapp för lägesändring, hitta
8
NFC 26
NFC-tryckområde
Närfältskommunikation 10
num lock-lampa 11
P
pekskärmsgester
enfingersdragning 31
penna 22
anpassa 32, 33
avancerade alternativ 37
kalibrera 33, 36
platser
pennhållare 15
smartkort 15
säkerhetskabel 7
plats för säkerhetskabel,
identifiera 7
POGO-stiftuttag, identifiera 19
portar
HDMI 5, 45
Miracast 46
USB 3.x SuperSpeed-port med HP
Sleep and Charge 5
USB typ C Thunderbolt 44
USB Type-C Thunderbolt-port
produktnamn och nummer, dator
20
programvara
antivirus 57
brandvägg 57
Diskdefragmenteraren 59
Diskrensning 59
HP 3D DriveGuard 59
Programvaran HP Create Control
Panel
anpassa 32
använda 32
fastställa versionen 40
felsökning 41
installera 32
ladda ned 41
lägga till enheter 38
lägga till program 37
lägga till verktyg 39
ta bort verktyg 39
uppdatera 40
Virtuellt skrivbord 39
visa mappningar 39
programvaruuppdateringar,
installera 57
publikt WLAN, anslutning 24
R
rengöra datorn 60
resa med datorn 21, 61
S
serienummer 20
serienummer, dator 20
serviceetiketter, hitta 20
Setup, Computer
navigera och välja 68
återställa fabriksinställningar
68
skivor som stöds, återställa 64
skötsel av datorn 60
smartkort
plats 15
snabbtangenter
avstängd mikrofon 14
snabbtangenter, använda 15
startordning
ändra 67
5
ström
batteri 49
extern 51
strömhantering 47
strömknapp, identifiera 6
strömsparläge
avsluta 47
initiera 47
strömsparläge och viloläge
initiera 47
strömuttag, identifiera 5
styrplatta
använda 28
klickområde 10
styrplattans zon
identifiera 10
styrplattegester
fyrfingerstryckning 30
trefingerssvep 30
tvåfingerssvep 29
tvåfingerstryckning 29
styrplatte- och pekskärmsgester
trycka 28
tvåfingerszoom 29
stänga av datorn 48
stödben, identifierar 5, 7, 20
stödbensflikar, hitta 5, 7
suddgummi 34
Sure Start
använda 72
systemet svarar inte 48
systemåterställning 65
systemåterställningspunkt
skapa 64
systemåterställningspunkt, skapa
63
säkerhetskopiera, inställningar för
grafikprogram 39
säkerhetskopior 63
T
tangentbordets statuslampa, hitta
12
tangentbord och en mus (tillval)
använda 31
tangentbordsbatteri
åtgärda låg
batteriladdningsnivå 52
tangentbordsenhet
ansluta 16
använda trådlöst 17
komponenter 10
parkoppla 17
ta ut 17
tangentbordsknapp 12
tangenter
esc 13
fn 13
Windows-program 13
Windows-tangent 13
tangent för flygplansläge 24
tangent för mikrofonavstängning,
identifiera 14
Thunderbolt
ansluta USB typ C 44
USB typ C 5
tillgänglighet 76
TPM-inställningar 71
transport av datorn 61
trefingerssvep på styrplattan 30
trycka, styrplatte- och
pekskärmsgest 28
trådlöst, certifieringsetikett 21
trådlöst, knapp 24
trådlöst nätverk (WLAN)
ansluta 24
företags-WLAN, anslutning 24
publikt WLAN, anslutning 24
räckvidd 25
tvåfingerssvep på styrplatta 29
tvåfingerstryckning på styrplatta
29
tvåfingerszoom, styrplatte- och
pekskärmsgest 29
USB typ C-port, ansluta 44
USB Type-C Thunderbolt-port,
identifiera 5
uttag, ström 5
W
Windows
systemåterställningspunkt 63,
64
Windows Hello
använda 56
Windows-programtangent,
identifiera 13
Windows-tangent, identifiera 13
Windows-verktyg
använda 64
WLAN-antenner, identifiera 8
WLAN-enhet 21
WLAN-etikett 21
U
underhåll
Diskdefragmenteraren 59
Diskrensning 59
HP 3D DriveGuard 59
uppdatera program och
drivrutiner 60
undersidan 21
uppdatera program och drivrutiner
60
uppåtknapp för lägesändring, hitta
8
ursprunglig systemåterställning 65
USB 3.x SuperSpeed-port med HP
Sleep and Charge, identifiering 5
Å
återställa
alternativ 65
återställa, inställningar för
grafikprogram 39
återställning
HP Recovery Manager 65
material 66
med HP-återställningsmedier
64
skivor 64, 66
skivor som stöds 64
starta 66
system 65
USB-flashenhet 66
V
ventiler, identifiera 5, 7, 19
Verktyg för fil med inställningar för
surfplatta 39
video 43
viloläge
avsluta 48
initiera 48
initieras vid kritiskt låg
batteriladdning 51
Virtuellt skrivbord
visa mappningar 39
volymhöjningsknapp 6
volymsänkningsknapp 6
Index
79
återställningsmedier
skapa 63
skapa med HP Recovery
Manager 64
återställningspartition
ta bort 67
åtgärdstangenter
använda 14
Ö
Överlägg för virtuellt skrivbord
anpassa 32
anpassad 9
80
Index
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising