HP | ZBook 15 G4 Mobile Workstation | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation Käyttöopas

HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation Käyttöopas
Käyttöopas
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n
tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa
tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä.
Intel, Celeron, Pentium ja Thunderbolt ovat
Intel Corporationin tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on
Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Ensimmäinen painos: maaliskuu 2017
Oppaan osanumero: 915576-351
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote
kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat
täyden hyvityksen myyjän hyvityskäytännön
mukaan.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmät
voivat tarvita päivitettyjä ja/tai erikseen
hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai
BIOS-päivityksiä, jotta ne voivat hyödyntää
Windowsin kaikkia toimintoja. Windows 10
päivitetään automaattisesti, ja automaattinen
päivitys on aina käytössä. Internetpalveluntarjoajamaksuja saatetaan soveltaa
päivityksiin kuluvalta ajalta. Katso kohta
http://www.microsoft.com.
Hae käyttöösi uusimmat käyttöoppaat tai
tuotteen käyttöohjeet osoitteesta
http://www.hp.com/support. Valitse Etsi
tuotteesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää
täydellisen hyvityksen tietokoneen hinnasta,
ota yhteyttä myyjään.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää
lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla
ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla tietokoneen viereen (valinnaista)
tulostinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, mattoa, vaatetta tai muuta vastaavaa pehmeää
esinettä. Älä päästä verkkovirtalaitetta kosketukseen ihon tai tyynyn, maton, vaatteen tai muun vastaavan
pehmeän pinnan kanssa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä
informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa määritetyt käyttäjälle
soveltuvien pintalämpötilarajojen määräykset.
iii
iv
Turvallisuusohjeet
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä tuotteissa)
TÄRKEÄÄ: Tiettyjen tietokonemallien kokoonpanoon on määritetty sarjan Intel® Pentium® N35xx/N37xx tai
sarjan Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx suoritin ja Windows®-käyttöjärjestelmä. Jos tietokoneesi
kokoonpano on edellä kuvatun mukainen, älä vaihda msconfig.exe-tiedostossa suorittimen
kokoonpanoasetukseksi neljän tai kahden suorittimen sijaan yhtä suoritinta. Jos teet niin, tietokoneesi ei
käynnisty uudelleen. Tällöin sinun on suoritettava tehdasasetusten palauttaminen, jotta voit palauttaa
alkuperäiset asetukset.
v
vi
Suorittimen kokoonpanoasetus (vain tietyissä tuotteissa)
Sisällysluettelo
1 Tervetuloa .................................................................................................................................................... 1
Tietojen etsiminen ................................................................................................................................................. 2
2 Osat ............................................................................................................................................................. 3
Laitteiden etsiminen .............................................................................................................................................. 3
Ohjelmistojen etsiminen ........................................................................................................................................ 3
Oikealla sivulla olevat osat .................................................................................................................................... 4
Vasemmalla sivulla olevat osat ............................................................................................................................. 5
Näyttö .................................................................................................................................................................... 6
Näppäimistö ........................................................................................................................................................... 7
TouchPad ............................................................................................................................................. 7
Merkkivalot .......................................................................................................................................... 8
Painikkeet ja sormenjälkitunnistimet ............................................................................................... 10
Erikoisnäppäimet .............................................................................................................................. 12
toimintonäppäimet ........................................................................................................................... 12
Pohjassa olevat osat ............................................................................................................................................ 14
Edessä olevat osat ............................................................................................................................................... 14
Tarrat .................................................................................................................................................................... 15
3 Verkkoyhteydet ........................................................................................................................................... 17
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon .......................................................................................... 17
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen .............................................................................. 17
Langattoman yhteyden painike ...................................................................................... 17
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot ............................................................................ 17
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon .................................................................................... 18
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ...................................... 18
HP Mobile Connect Pron käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................... 19
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 19
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................. 19
Bluetooth-laitteiden liittäminen .................................................................................... 19
NFC:n käyttäminen tietojen jakamiseen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................ 20
Jakaminen ....................................................................................................................... 20
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon ................................................................................................. 20
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) (vain tietyissä tuotteissa) ..................................... 20
HP LAN-WLAN Protection -ominaisuuden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................ 21
HP LAN-WLAN Protection -ominaisuuden ottaminen käyttöön ja mukauttaminen ..... 21
vii
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Manager -toiminnon avulla (vain tietyt tuotteet) ...... 22
Järjestelmän MAC-osoitteen ottaminen käyttöön ja mukauttaminen ............................................ 22
4 Näytössä liikkuminen .................................................................................................................................. 23
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen ......................................................................................... 23
Napautus ........................................................................................................................................... 23
Puristuszoomaus kahdella sormella ................................................................................................ 23
Vieritä kahdella sormella (vain kosketusalusta) .............................................................................. 24
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................. 24
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta) ............................................................................... 24
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta) ................................................................................ 25
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö) ............................................................................. 25
Näppäimistön ja valinnaisen hiiren käyttäminen ............................................................................................... 26
5 Viihdeominaisuudet ..................................................................................................................................... 27
Verkkokameran käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................................................... 27
Äänen käyttäminen ............................................................................................................................................. 27
Kaiuttimien kytkeminen .................................................................................................................... 27
Kuulokkeiden kytkeminen ................................................................................................................. 27
Kuulokemikrofonien kytkeminen ...................................................................................................... 28
Ääniasetusten käyttäminen .............................................................................................................. 28
Videotoiminnon käyttäminen .............................................................................................................................. 28
Videolaitteiden kytkeminen USB Type-C -kaapelin avulla ............................................................... 29
Videolaitteiden kytkeminen VGA-kaapelin avulla ............................................................................ 29
Videolaitteiden kytkeminen HDMI-kaapelin avulla .......................................................................... 30
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen ................................................................... 31
Langallisten näyttöjen etsiminen ja yhdistäminen MultiStream Transport -tekniikan avulla ........ 31
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on AMD- tai Nvidia-näytönohjain (ja valinnainen
keskitin) ........................................................................................................................... 32
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja valinnainen keskitin) ....... 32
Yhdistä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja sisäänrakennettu
keskitin) ........................................................................................................................... 33
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain tietyissä
tuotteissa) ......................................................................................................................................... 33
6 Virranhallinta .............................................................................................................................................. 34
Lepo- ja horrostilan käyttäminen ....................................................................................................................... 34
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta ...................................................... 34
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta manuaalisesti (vain tietyt mallit) .............. 35
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen) ................................................................................ 35
Virta-kuvakkeen ja virta-asetusten käyttäminen .............................................................................................. 36
viii
Käyttö akkuvirralla .............................................................................................................................................. 36
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 36
Akun varauksen näyttäminen ........................................................................................................... 37
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant-ohjelman (vain tietyt mallit) .............. 37
Akun virran säästäminen .................................................................................................................. 37
Akun heikon varaustason tunnistaminen ......................................................................................... 37
Akun heikon varaustason korjaaminen ............................................................................................ 38
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä ... 38
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä ..... 38
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa
horrostilasta ................................................................................................................... 38
Tehtaalla sinetöity akku .................................................................................................................... 38
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä ................................................................................................................. 38
7 Tietoturva ................................................................................................................................................... 40
Tietokoneen suojaaminen ................................................................................................................................... 40
Salasanojen käyttäminen .................................................................................................................................... 41
Salasanojen määrittäminen Windowsissa ........................................................................................ 41
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa ....................................................... 41
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta ................................................................................. 42
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen ......................................................... 44
DriveLock-tietoturva-asetusten käyttäminen ................................................................................. 44
Automaattisen DriveLock-toiminnon valitseminen (vain tietyissä tuotteissa) ............. 44
Automaattisen DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ......................... 44
Automaattisen DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä ...................... 45
Automaattisen DriveLock-salasanan antaminen ........................................ 46
Manuaalisen DriveLock-toiminnon valitseminen ........................................................... 46
DriveLock-pääkäyttäjän salasanan määrittäminen .................................... 47
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ja DriveLock-käyttäjän salasanan
asettaminen .................................................................................................................... 47
DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä .................................................................. 48
DriveLock-salasanan antaminen .................................................................................... 48
DriveLock-salasanan vaihtaminen ................................................................................. 49
Windows Hello (vain valitut tuotteet) ................................................................................................................. 49
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen .............................................................................................................. 49
Palomuuriohjelmiston käyttäminen ................................................................................................................... 50
Ohjelmistopäivitysten asentaminen ................................................................................................................... 50
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................................................ 50
HP Touchpoint Managerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................................... 50
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) .................................................................. 51
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ...................................................................... 51
ix
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen .......................................................................................... 51
8 Kunnossapito .............................................................................................................................................. 52
Suorituskyvyn parantaminen .............................................................................................................................. 52
Levyn eheytyksen käyttäminen ........................................................................................................ 52
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen .................................................................................... 52
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) ........................................................... 52
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen ....................................................................... 53
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen ................................................................................................................. 53
Tietokoneen puhdistaminen ............................................................................................................................... 53
Puhdistustoimenpiteet ..................................................................................................................... 53
Näytön puhdistaminen ................................................................................................... 54
Sivujen tai kannen puhdistaminen ................................................................................. 54
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa) .......... 54
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla ..................................................................................... 54
9 Varmuuskopiointi ja palautus ....................................................................................................................... 56
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen ................................................................................... 56
HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) ................................................... 56
Windows-työkalujen käyttäminen ...................................................................................................................... 57
Palauttaminen ..................................................................................................................................................... 58
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla ................................................................................ 58
Hyvä tietää ennen aloittamista ...................................................................................... 58
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa) ........................... 59
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineen avulla ........................................................ 60
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen ...................................................... 60
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) ......................................... 61
10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start ............................................................................................... 62
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen ..................................................................................................... 62
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen ............................................................................. 62
Computer Setup (BIOS) -apuohjelman käyttö USB-näppäimistöllä tai USB-hiirellä ..... 62
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa ..................................... 62
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen ................................................... 63
BIOSin päivittäminen ......................................................................................................................... 63
BIOS-version määrittäminen .......................................................................................... 64
BIOS-päivityksen lataaminen ......................................................................................... 64
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella ..................................................................... 65
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita) ................................................................................................... 65
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet) ............................................................................................ 66
x
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman käyttäminen ..................................................................... 67
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen .............................................. 67
12 Tekniset tiedot .......................................................................................................................................... 69
Virransyöttö ......................................................................................................................................................... 69
Käyttöympäristö .................................................................................................................................................. 69
13 Staattisen sähkön purkaus ......................................................................................................................... 70
14 Esteettömyys ............................................................................................................................................ 71
Tuetut avustavat teknologiat .............................................................................................................................. 71
Yhteyden ottaminen tukeen ................................................................................................................................ 71
Hakemisto ...................................................................................................................................................... 72
xi
xii
1
Tervetuloa
Suosittelemme tekemään seuraavat toimet tietokoneen käyttöönoton ja rekisteröinnin jälkeen, jotta saat
parhaan mahdollisen hyödyn fiksusta sijoituksestasi:
●
VIHJE:
Voit palata avoimesta sovelluksesta tai Windowsin työpöydältä tietokoneen aloitusnäyttöön
nopeasti painamalla näppäimistön Windows-näppäintä
. Painamalla Windows-näppäintä
uudelleen palaat edelliseen näyttöön.
●
Muodosta yhteys Internetiin – Määritä langallinen tai langaton verkkoyhteys Internet-yhteyttä varten.
Lisätietoja on kohdassa Verkkoyhteydet sivulla 17.
●
Päivitä virustorjuntaohjelmisto – Suojaa tietokonettasi virusten aiheuttamilta vahingoilta. Ohjelmisto
on asennettu tietokoneeseen valmiiksi. Lisätietoja on kohdassa Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
sivulla 49.
●
Tutustu tietokoneeseen – Perehdy tietokoneen ominaisuuksiin. Lisätietoja on kohdissa Osat
sivulla 3 ja Näytössä liikkuminen sivulla 23.
●
Etsi asennetut ohjelmat – Tutustu tietokoneeseen asennettujen ohjelmien luetteloon:
Valitse Käynnistä-painike.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjelmat ja toiminnot.
●
Varmuuskopioi kiintolevysi luomalla palautuslevyt tai palautusmuistitikku. Katso kohta
Varmuuskopiointi ja palautus sivulla 56.
1
Tietojen etsiminen
Tässä taulukossa kerrotaan, mistä löydät resursseja, joista saat tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon muuta.
Resurssi
Sisältö
Asennusohjeet
●
Tietokoneen asennuksen ja toimintojen yleiskatsaus
HP:n tuki
●
Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa
Jos tarvitset HP-tukea, siirry osoitteeseen
http://www.hp.com/support.
●
Katso tuen puhelinnumero
●
Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas
●
Työaseman oikea sijoittaminen
Voit avata oppaan seuraavasti:
●
Työskentelyasentoon ja työtapoihin liittyviä ohjeita, joiden avulla
voit parantaa käyttömukavuutta ja vähentää vahinkojen riskiä
●
Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja
●
Tärkeitä viranomaisten ilmoituksia, muun muassa akun
asianmukaiset hävitysohjeet tarvittaessa.
●
Tähän tietokoneeseen liittyviä takuutietoja
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
– tai –
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
TAI
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ergo.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusja ympäristöohjeet
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
TAI
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
Rajoitettu takuu*
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP:n ohje ja tuki ja sitten
HP-ohjeet.
TAI
▲
Valitse Käynnistä-painike, HP ja sitten HP-ohjeet.
TAI
▲
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version
käyttöä varten tarvitset internet-yhteyden.
Löydät HP:n rajoitetun takuun tuotteella olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa olevalta CD/DVD-levyltä. Joissakin
maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painetussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei omassa maassasi tai
alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää painetun kopion osoitteesta http://www.hp.com/go/orderdocuments. Tyynenmeren
Aasian alueella ostettujen tuotteiden tapauksessa voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.
2
Luku 1 Tervetuloa
2
Osat
Laitteiden etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut laitteet seuraavasti:
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus.
Näyttöön tulee luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Löydät järjestelmän laitteistokomponenttien tiedot ja BIOS-versionumeron painamalla näppäinyhdistelmää
fn+esc (vain tietyissä tuotteissa).
Ohjelmistojen etsiminen
Voit selvittää tietokoneeseen asennetut ohjelmistot seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä-painike.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjelmat ja toiminnot.
Laitteiden etsiminen
3
Oikealla sivulla olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
Älykortin lukulaite
Tukee valinnaisia älykortteja.
(2)
Äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon
(mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
Tähän voidaan kytkeä valinnaiset vahvistimeen kytketyt
stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet tai television
äänijohto. Liitäntään voidaan kytkeä myös kuulokemikrofoni.
Liitäntä ei tue valinnaisia erillisiä mikrofoneja.
VAROITUS! Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuustietoja on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet -oppaassa.
Voit avata oppaan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP
Support Assistant -sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Määritykset-välilehti ja
valitse sitten Käyttöoppaat.
HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite,
tietokoneen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
(3)
USB 3.x SuperSpeed -portit (2)
Yhdistää USB-laitteen, kuten matkapuhelimen, kameran,
aktiivisuusmittarin tai älykellon, ja tarjoaa nopeaa tiedonsiirtoa.
(4)
HDMI-portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen video- tai äänilaite,
esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, jokin muu yhteensopiva
digitaali- tai äänilaite tai nopea High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) -laite.
(5)
USB Type-C SuperSpeed- ja Thunderbolt -portit
(2)
Kun tietokone on päällä, yhdistää ja lataa USB-laitteen, jossa on
Type-C-liitin, kuten matkapuhelimen, kameran,
aktiivisuusmittarin tai älykellon, ja tarjoaa nopeaa tiedonsiirtoa.
– tai –
Liittää erilaisia USB-, video, HDMI- ja lähiverkkolaitteita.
HUOMAUTUS: Kaapelit ja/tai sovittimet (hankittava erikseen)
voivat olla tarpeen.
– tai –
4
Luku 2 Osat
Osa
Kuvaus
Liittää USB Type-C -liittimellä varustetun näyttölaitteen kuvan
näyttämiseksi.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi saattaa myös tukea Thunderbolttelakointiasemaa.
– tai –
Liittää USB Type-C -liittimellä varustetun DisplayPort-laitteen
kuvan näyttämiseksi.
(6)
Virtaliitin
Tähän voidaan kytkeä verkkovirtalaite.
(7)
Akun merkkivalo
Kun verkkovirtalähde on kytketty:
●
Valkoinen: akun varaus on yli 90 prosenttia.
●
Keltainen: akun varaus on 0–90 prosenttia.
●
Valo ei pala: akku ei lataudu.
Kun verkkovirtalähde on irrotettu (akku ei lataudu):
●
Vilkkuva keltainen: akun varaustaso on heikko. Kun akun
varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti.
●
Valo ei pala: akku ei lataudu.
Vasemmalla sivulla olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka
Tähän voidaan kytkeä tietokoneen valinnainen lukitusvaijeri.
HUOMAUTUS: Lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa
tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei
välttämättä riitä estämään niitä.
(2)
(3)
RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä) / tilan
merkkivalot
Ulkoisen näytön portti
Tähän voidaan kytkeä verkkokaapeli.
●
Vihreä (oikea): verkkoyhteys on muodostettu.
●
Vilkkuva keltainen (vasen): verkossa on toimintaa.
Tähän voidaan kytkeä ulkoinen VGA-näyttö tai projektori.
Vasemmalla sivulla olevat osat
5
Osa
Kuvaus
(4)
USB 3.x -latausportti
Kun tietokone on päällä, yhdistää ja lataa USB-laitteen, kuten
matkapuhelin, kamera, toimintojen seuranta tai älykello ja
tarjoaa nopeaa tiedonsiirtoa.
(5)
Muistikortin lukija (vain tietyissä tuotteissa)
Lukee valinnaisia muistikortteja, joiden avulla on mahdollista
tallentaa, hallita, jakaa tai käyttää tietoja.
Aseta kortti paikalleen seuraavasti:
1.
Pidä korttia nimiöpuoli ylöspäin niin, että kortin liittimet
ovat tietokonetta kohti.
2.
Aseta kortti muistikortin lukulaitteeseen ja paina kortti
laitteen sisään niin, että se on tukevasti paikallaan.
Poista kortti seuraavasti:
▲
Paina korttia ja vedä se tämän jälkeen ulos
muistikortinlukijasta.
Näyttö
Osa
6
Kuvaus
(1)
WLAN-antennit* (2) (vain tietyissä tuotteissa)
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN).
(2)
WWAN-antennit* (2) (vain tietyissä tuotteissa)
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa suuralueverkoissa (WWAN).
(3)
Sisäiset mikrofonit (2) (vain tietyissä tuotteissa)
Tallentavat ääntä.
(4)
Verkkokameran merkkivalo (vain tietyissä
tuotteissa)
Valo palaa: verkkokamera on käytössä.
Luku 2 Osat
Osa
Kuvaus
(5)
Verkkokamera (vain tietyissä tuotteissa)
Tallentaa videokuvaa ja ottaa valokuvia. Jotkin mallit mahdollistavat
videoneuvotteluiden ja verkkokeskusteluiden järjestämisen videon
suoratoiston avulla.
Verkkokameran käyttäminen:
▲
Kirjoita kamera tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Kamera.
*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä.
Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaan omaa
maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.
Voit avata oppaan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Määritykset-välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Näppäimistö
TouchPad
Osa
Kuvaus
(1)
Paikannustappi
Siirtää näytössä näkyvää osoitinta.
(2)
Paikannustapin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(3)
TouchPadin käynnistys- ja sammutuspainike /
TouchPadin merkkivalo**
Käynnistää TouchPadin ja sammuttaa sen.
(4)
TouchPadin käyttöalue
●
Keltainen: TouchPad on poissa käytöstä.
●
Valo ei pala: TouchPad on käytössä.
Lukee sormieleet ja siirtää osoitinta tai aktivoi kohteita
näytössä.
Näppäimistö
7
Osa
Kuvaus
(5)
TouchPadin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren vasen painike.
(6)
Paikannustapin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
(7)
Paikannustapin keskipainike
Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike.
(8)
TouchPadin keskipainike
Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike.
(9)
TouchPadin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren oikea painike.
Merkkivalot
Osa
(1)
Virran merkkivalo
●
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
●
Valo vilkkuu: tietokone on lepotilassa, joka on
virransäästötila. Tietokone katkaisee näytön ja muiden
tarpeettomien komponenttien virran.
●
Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu tai tietokone on
horrostilassa. Horrostila on virransäästötila, jossa
käytetään mahdollisimman vähän virtaa.
(2)
Caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo
Valo palaa: Caps lock on käytössä ja kirjoitettu teksti muuttuu
isoiksi kirjaimiksi.
(3)
Mikrofonin mykistyksen merkkivalo
●
Keltainen: mikrofoni ei ole käytössä.
●
Valkoinen: mikrofoni on käytössä.
(4)
8
Kuvaus
Luku 2 Osat
Num lk -merkkivalo
Valo palaa: num lock (numerolukitus) on käytössä.
Osa
(5)
(6)
(7)
Kuvaus
Langattoman yhteyden merkkivalo
Mykistyksen merkkivalo
TouchPadin merkkivalo
●
Valkoinen: sisäinen langaton verkkolaite, esimerkiksi
langaton lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai Bluetooth®-laite, on
toiminnassa.
●
Keltainen: kaikista langattomista laitteista on katkaistu
virta.
●
Keltainen: tietokoneen ääni on mykistetty.
●
Valkoinen: tietokoneen ääni on käytössä.
●
Keltainen: TouchPad on poissa käytöstä.
●
Valo ei pala: TouchPad on käytössä.
Näppäimistö
9
Painikkeet ja sormenjälkitunnistimet
Osa
(1)
Kuvaus
Virtapainike
●
Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen
painamalla virtapainiketta.
●
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua horrostilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Virtapainiketta pitkään painettaessa
tallentamattomat tiedot menetetään.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä
virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta virta
painamalla virtapainiketta vähintään viisi sekuntia.
Lisätietoja virta-asetuksista saat virta-asetuksia käsittelevästä
kohdasta.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun virta-asetukset ja
valitse Virta-asetukset.
TAI
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Power akkumittarikuvaketta
ja valitse sitten Virranhallinta-
asetukset.
(2)
10
Luku 2 Osat
Langattoman laitteen painike
Ottaa langattomat ominaisuudet käyttöön tai poistaa ne
käytöstä, mutta ei muodosta langatonta yhteyttä.
Osa
Kuvaus
Langaton verkko on määritettävä, ennen kuin langattoman
yhteyden voi muodostaa.
(3)
Äänen mykistyspainike
Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.
(4)
Sormenjälkitunnistin (vain tietyissä tuotteissa)
Mahdollistaa kirjautumisen Windows-käyttöjärjestelmään
salasanan sijasta sormenjäljen avulla.
Näppäimistö
11
Erikoisnäppäimet
Osa
Kuvaus
(1)
esc-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fnnäppäimen kanssa.
(2)
fn-näppäin
Käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä
painetaan yhdessä toimintonäppäimen, num lk -näppäimen,
esc-näppäimen tai toisen näppäimen kanssa.
Katso kohta toimintonäppäimet sivulla 12.
(3)
Windows-näppäin
Avaa Käynnistä-valikon.
HUOMAUTUS: Windows-näppäimen painaminen uudelleen
sulkee Käynnistä-valikon.
(4)
toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja.
Katso kohta toimintonäppäimet sivulla 12.
(5)
num lk -näppäin
Vaihtaa kiinteän numeronäppäimistön navigointitoimintojen ja
numeeristen toimintojen välillä.
(6)
Kiinteä numeronäppäimistö
Kirjainnäppäimistön oikealla puolella sijaitseva erillinen
näppäimistö. Kun num lk on otettu käyttöön, kiinteää
numeronäppäimistöä voidaan käyttää ulkoisen
numeronäppäimistön tapaan.
HUOMAUTUS: Jos numeronäppäimistötoiminto on päällä, kun
tietokone sammutetaan, toiminto otetaan uudelleen käyttöön,
kun tietokone käynnistetään uudelleen.
toimintonäppäimet
Toimintonäppäimellä voidaan suorittaa näppäimen kuvakkeen ilmaisema toiminto. Voit tarkistaa, mitkä
näppäimet ovat tuotteessa, ks. Erikoisnäppäimet sivulla 12.
▲
12
Luku 2 Osat
Suorita toiminto pitämällä haluamaasi toimintonäppäintä alaspainettuna.
Kuvake
Kuvaus
Käynnistää lepotilan, jolloin tiedot siirretään järjestelmämuistiin. Näytön ja järjestelmän muiden osien virta
katkeaa, jolloin säästyy sähköä. Voit poistua lepotilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMIO: Ennen kuin siirrät tietokoneen lepotilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa. Näin voit
varmistaa, että tietoja ei katoa.
Ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
HUOMAUTUS:
Poista tämä toiminto käytöstä, jos haluat säästää akkuvirtaa.
Siirtää näyttökuvan järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen. Jos tietokoneeseen on liitetty
esimerkiksi ulkoinen näyttö, painamalla pikanäppäintä useita kertoja peräkkäin näyttökuva voidaan asettaa
näkymään joko tietokoneen näytössä tai ulkoisessa näytössä tai niissä molemmissa yhtä aikaa.
Vähentää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Lisää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.
Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.
Mykistää mikrofonin.
HUOMAUTUS: Toimintonäppäinominaisuus on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa tämän ominaisuuden
käytöstä painamalla ja pitämällä fn-näppäintä ja vasemmanpuoleista vaihtonäppäintä. Fn-lock-merkkivalo
syttyy. Jos haluat suorittaa toimintoja sen jälkeen, kun olet poistanut toimintonäppäinominaisuuden
käytöstä, sinun on painettava fn-näppäintä yhdessä vastaavan toimintonäppäimen kanssa.
Näppäimistö
13
Pohjassa olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
Kaiuttimet (2)
Tuottavat äänen.
(2)
Tuuletusaukot (2)
Tuuletusaukkojen kautta ilma kiertää tietokoneen sisällä
ja jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen
tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää
tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi
vuoroin käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana.
Tämä on täysin normaalia.
Edessä olevat osat
Osa
(1)
14
Luku 2 Osat
Kuvaus
Langattoman yhteyden merkkivalo
●
Valkoinen: sisäinen langaton verkkolaite, esimerkiksi
langaton lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai Bluetooth®laite, on toiminnassa.
●
Keltainen: kaikista langattomista laitteista on
katkaistu virta.
Osa
(2)
(3)
Kuvaus
Virran merkkivalo
Akun merkkivalo
●
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
●
Valo vilkkuu: tietokone on lepotilassa, joka on
virransäästötila. Tietokone katkaisee näytön ja
muiden tarpeettomien komponenttien virran.
●
Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu tai
tietokone on horrostilassa. Horrostila on
virransäästötila, jossa käytetään mahdollisimman
vähän virtaa.
Kun verkkovirtalähde on kytketty:
●
Valkoinen: akun varaus on yli 90 prosenttia.
●
Keltainen: akun varaus on 0–90 prosenttia.
●
Valo ei pala: akku ei lataudu.
Kun verkkovirtalähde on irrotettu (akku ei lataudu):
(4)
Aseman merkkivalo
●
Vilkkuva keltainen: akun varaustaso on heikko. Kun
akun varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo
alkaa vilkkua nopeasti.
●
Valo ei pala: akku ei lataudu.
●
Vilkkuva valkoinen: kiintolevy on käytössä.
●
Keltainen: HP 3D DriveGuard on väliaikaisesti
pysäyttänyt kiintolevyn.
HUOMAUTUS: Lisätietoja HP 3D DriveGuard -toiminnosta
on kohdassa HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain
tietyissä tuotteissa) sivulla 52.
(5)
Kaiuttimet (2)
Tuottavat äänen.
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa.
TÄRKEÄÄ: Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli,
huoltoluukun sisäpuoli tai näytön takaosa.
●
Huoltotarra – Sisältää tärkeitä tietoja tietokoneen tunnistamiseksi. Kun otat yhteyttä tukeen, sinulta
kysytään luultavasti sarjanumeroa ja mahdollisesti myös tuotenumeroa tai mallinumeroa. Etsi nämä
numerot, ennen kuin otat yhteyttä tukeen.
Huoltotarra näyttää joltakin alla kuvatuista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten oman
tietokoneesi huoltotarraa.
Tarrat
15
Osa
(1)
Sarjanumero
(2)
Tuotenumero
(3)
Takuuaika
(4)
Mallinumero (vain tietyissä tuotteissa)
Osa
16
(1)
Mallinimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Tuotenumero
(3)
Sarjanumero
(4)
Takuuaika
●
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t) – Tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
●
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t) – Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä tietoja, ja
siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden
käyttäminen on hyväksyttyä.
Luku 2 Osat
3
Verkkoyhteydet
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä luvussa voit
perehtyä yhteyden muodostamiseen.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
●
WLAN-laite: liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot,
langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa,
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen mobiilit langattomat laitteet kommunikoivat
WLAN-verkossa langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman välityksellä.
●
HP Mobile Broadband -moduuli (vain tietyissä tuotteissa): langaton suuralueverkkolaite (WWAN-laite),
jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden tavallista suuremmalla alueella. Operaattorit
asentavat (puhelinmastoja muistuttavia) tukiasemia laajoille maantieteellisille alueille siten, että ne
kattavat maakuntien ja jopa maiden laajuisia alueita.
●
Bluetooth®-laite: luo PAN (Personal Area Network) -verkon, jolla saadaan yhteys muihin langatonta
Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, puhelimiin, tulostimiin, kuulokkeisiin,
kaiuttimiin ja kameroihin. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä toisiin laitteisiin ja
laitteiden on oltava suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
●
langattoman yhteyden painike (jota kutsutaan myös lentokonetilan näppäimeksi tai langattoman
yhteyden näppäimeksi) (tässä luvussa käytetään nimitystä langattoman yhteyden painike)
●
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Langattoman yhteyden painike
Tietokoneessa voi olla langattoman yhteyden painike, yksi tai useampi langaton laite ja yksi langattoman
yhteyden merkkivalo. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa.
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon ja
tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
2.
Valitse Verkko ja internet ja valitse sitten Verkko ja jakamiskeskus.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
17
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon
HUOMAUTUS: Kun muodostat kotiisi Internet-yhteyden, sinun on tilattava tili Internet-palveluntarjoajalta
(ISP). Voit hankkia Internet-palvelun ja modeemin ottamalla yhteyttä paikalliseen Internetpalveluntarjoajaan. Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin asetusten määrittämisessä ja
verkkokaapelin asentamisessa langattoman reitittimen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun
toiminnan.
Voit muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon seuraavasti:
1.
Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytkettynä.
2.
Valitse verkon tilan kuvake tehtäväpalkin oikeanpuoleisesta nurkasta ja muodosta yhteys johonkin
käytettävissä olevaan verkkoon.
Jos WLAN-verkko on suojattu WLAN-verkko, sinua kehotetaan antamaan suojauskoodi. Kirjoita koodi ja
muodosta sitten yhteys valitsemalla Seuraava.
HUOMAUTUS: Jos luettelossa ei ole yhtään WLAN-verkkoa, et ehkä ole langattoman reitittimen tai
tukiaseman kantoalueella.
HUOMAUTUS: Jos et näe WLAN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, napsauta hiiren
kakkospainikkeella tehtäväpalkissa olevaa verkon tilan kuvaketta ja valitse Avaa Verkko- ja
jakamiskeskus. Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko. Näyttöön tulee erilaisia vaihtoehtoja, joiden
avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden manuaalisesti tai luoda uuden verkkoyhteyden.
3.
Muodosta yhteys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun yhteys on muodostettu, valitse tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa verkon tilan kuvaketta yhteyden
nimen ja tilan tarkistamista varten.
HUOMAUTUS: Eri WLAN-yhteyksien toiminta-alue (signaalien kulkema matka) vaihtelee WLAN-verkon
kokoonpanon, reitittimen valmistajan sekä muiden elektroniikkalaitteiden ja rakenteellisten esteiden, kuten
seinien ja lattioiden, aiheuttamien häiriöiden mukaan.
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n mobiililaajakaistatietokoneessa on sisäänrakennettu tuki mobiililaajakaistapalvelulle. Uusi tietokoneesi
mahdollistaa internetin ja sähköpostin käytön sekä yhteyden yritysverkkoon ilman Wi-Fi-tukiasemaa, kun
käytettävissä on mobiiliverkko-operaattorin verkko.
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessasi on HP Mobile Connect, tämän osion ohjeita ei sovelleta. Katso kohta HP
Mobile Connect Pron käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 19.
Mobiililaajakaistapalvelun käyttöönottoon tarvitaan mahdollisesti HP Mobile Broadband -moduulin IMEIja/tai MEID-numero. Numero on voitu painaa tarraan, joka sijaitsee tietokoneen pohjassa olevassa
akkupaikassa huoltoluukun sisäpuolella tai näytön takana.
– tai –
Voit löytää numeron seuraavasti:
1.
Valitse tehtäväpalkista verkon tilan kuvake.
2.
Valitse Näytä yhteysasetukset.
3.
Valitse Mobiililaajakaista-osion kohdasta verkon tilan kuvake.
Jotkin mobiiliverkko-operaattorit vaativat SIM-kortin käyttöä. SIM-kortti sisältää perustietoja sinusta, kuten
henkilökohtaisen tunnuslukusi (PIN) sekä verkkotietoja. Joissakin tietokoneissa on valmiiksi asennettu SIM-
18
Luku 3 Verkkoyhteydet
kortti. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, se on mahdollisesti toimitettu tietokoneen mukana tulevien
HP:n mobiililaajakaistaa koskevien tietojen mukana tai mobiiliverkko-operaattori voi toimittaa sen
tietokoneesta erillään.
Lisätietoa HP Mobile Broadband -moduulista ja haluamasi langattoman verkon operaattorin palvelun
käyttöönotosta saat tietokoneen mukana tulleesta HP Mobile Broadband -moduulin ohjeesta.
HP Mobile Connect Pron käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Mobile Connect Pro on ennakkoon maksettu mobiililaajakaistapalvelu, joka tarjoaa edullisen, suojatun,
yksinkertaisen ja joustavan mobiililaajakaistayhteyden tietokoneeseesi. Jotta voit käyttää HP Mobile Connect
Prota, tietokoneessa täytyy olla SIM-kortti sekä HP Mobile Connect -sovellus. Saat lisätietoja HP Mobile
Connect Prosta ja sen saatavuudesta siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/go/mobileconnect.
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneessa voi olla Global Positioning System (GPS) -laite. GPS-satelliitit toimittavat sijainti-, nopeus- ja
ajo-ohjetietoja GPS-toiminnolla varustettuihin järjestelmiin.
Jos haluat ottaa GPS:n käyttöön, varmista, että sijainti on käytössä Windowsin tietosuoja-asetuksissa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun sijainti ja valitse Sijainnin tietosuoja-asetukset.
2.
Käytä sijaintiasetuksia näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen etäisyyden langattoman yhteyden. Se korvaa fyysiset kaapeliyhteydet,
jotka perinteisesti yhdistävät elektroniset laitteet, kuten
●
tietokoneet (pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet)
●
puhelimet (matkapuhelimet, langattomat puhelimet, älypuhelimet)
●
kuvannuslaitteet (tulostimet, kamerat)
●
audiolaitteet (kuulokemikrofonit, kaiuttimet)
●
hiiren
●
ulkoisen näppäimistön.
Bluetooth-laitteiden liittäminen
Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta, sinun on muodostettava Bluetooth-yhteys.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun bluetooth ja valitse sitten Bluetooth-asetukset.
2.
Ota Bluetooth käyttöön, jos sitä ei ole vielä otettu käyttöön.
3.
Valitse laitteesi luettelosta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos laite vaatii vahvistuksen, näyttöön tulee laiteparin muodostamiskoodi. Tarkista, että
laitteen koodi vastaa laiteparin muodostamiskoodia, noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita laitteella, jota
olet lisäämässä. Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
HUOMAUTUS: Jos laitettasi ei näy luettelossa, varmista, että Bluetooth on otettu laitteella käyttöön. Jotkin
laitteet voivat asettaa lisävaatimuksia; katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
19
NFC:n käyttäminen tietojen jakamiseen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneesi tukee Near Field Communication (NFC) -toimintoa, joka mahdollistaa tiedon jakamisen
langattomasti kahden NFC-yhteensopivan laitteen välillä. Tiedot siirretään napauttamalla tietokoneen
napautusaluetta (antenni) puhelimen tai toisen laitteen antennilla. NFC:n ja tuettujen sovellusten avulla voit
jakaa verkkosivuja, siirtää yhteystietoja, lähettää maksuja ja tulostaa NFC-yhteensopivilla tulostimilla.
HUOMAUTUS:
Tietokoneen napautusalueen paikantamisesta on lisätietoja kohdassa Osat sivulla 3
Jakaminen
1.
2.
Vahvista, että NFC-toiminto on käytössä.
a.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun langattomat ja valitse sitten Ota langattomat laitteet
käyttöön tai poista ne käytöstä.
b.
Vahvista, että NFC on käytössä.
Napauta NFC-napautusaluetta NFC-yhteensopivalla laitteella. Saatat kuulla laitteesta merkkiäänen, kun
laitteita yhdistetään.
HUOMAUTUS:
3.
Toisen NFC-laitteen antennin sijainti on ilmoitettu laitteen käyttöohjeessa.
Jatka toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon
Joissakin tuotteissa on mahdollista käyttää langallista yhteyttä. lähiverkkoyhteys (LAN) ja modeemiyhteys.
Lähiverkkoyhteydessä käytetään verkkokaapelia, joka on paljon nopeampi kuin modeemi, joka käyttää
puhelinkaapelia. Molemmat kaapelit myydään erikseen.
VAROITUS! Älä kytke modeemi- tai puhelinkaapelia RJ-45-liitäntään (verkkoliitäntään). Näin vähennät
sähköiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa.
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) (vain tietyissä tuotteissa)
Käytä lähiverkkoyhteyttä, jos haluat yhdistää tietokoneen suoraan kotisi reitittimeen (langattoman
työskentelyn sijaan) tai haluat muodostaa yhteyden toimistosi olemassa olevaan verkkoon.
HUOMAUTUS: Tietokoneessa saattaa olla käytössä HP LAN-WLAN Protection -ominaisuus. Se sulkee
langattoman yhteyden (Wi-Fi), kun muodostat suoran lähiverkkoyhteyden. Lisätietoja HP LAN-WLAN
Protection -toiminnosta on kohdassa HP LAN-WLAN Protection -ominaisuuden käyttäminen
(vain tietyissä tuotteissa) sivulla 21.
Jos tietokoneessa ei ole RJ-45-liitäntää, yhteyden muodostaminen lähiverkkoon edellyttää 8-nastaista
RJ-45-verkkokaapelia tai valinnaista telakointilaitetta tai laajennustuotetta.
Voit liittää verkkokaapelin seuraavasti:
1.
20
Liitä verkkokaapeli tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen tai laajennustuotteen verkkoliitäntään
(1).
Luku 3 Verkkoyhteydet
2.
Liitä verkkojohdon toinen pää seinäverkkoliitäntään (2) tai reitittimeen.
HUOMAUTUS: Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri (3), joka estää TV- ja radiolähetysten
häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.
HP LAN-WLAN Protection -ominaisuuden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Lähiverkkoympäristössä voit määrittää HP LAN-WLAN Protection -ominaisuuden suojaamaan lähiverkkoa
luvatonta käyttöä vastaan. Kun HP LAN-WLAN Protection on käytössä, WLAN (Wi-Fi) -yhteys on poistettu
käytöstä, kun tietokone on liitetty suoraan lähiverkkoon.
HP LAN-WLAN Protection -ominaisuuden ottaminen käyttöön ja mukauttaminen
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen tai laajennustuotteen verkkoliitäntään.
2.
Käynnistä Computer Setup (BIOS).
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä tablet-tietokone tai käynnistä se uudelleen. Pidä äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä
Computer Setup -apuohjelmaan napauttamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse Lisäasetukset ja valitse sitten Sisäiset laiteasetukset.
4.
Voit ottaa WLAN-yhteydet käyttöön lähiverkkoyhteyden ollessa käytössä valitsemalla Automaattinen
LAN/WLAN-vaihtaminen -valintaruudun.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -ohjelman, valitse näytön vasemmasta
alakulmasta Tallenna-kuvake ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon
21
Tietokoneen tunnistaminen verkosta HP MAC Address Manager toiminnon avulla (vain tietyt tuotteet)
Voit ottaa käyttöön järjestelmän MAC-osoitteen (Media Access Control), jotta tietokone ja sen yhteydet
verkossa tunnistetaan. Järjestelmän MAC-osoite on yksilöllinen tunnistamismenetelmä myös silloin, kun
tietokone on kytketty telakointiaseman tai ulkoisen langattoman sovittimen kaltaisen laitteen kautta. Tämä
osoite on oletusarvoisesti pois käytöstä.
Järjestelmän MAC-osoitteen ottaminen käyttöön ja mukauttaminen
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen tai laajennustuotteen verkkoliitäntään.
2.
Käynnistä Computer Setup (BIOS).
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä tablet-tietokone tai käynnistä se uudelleen. Pidä äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä
Computer Setup -apuohjelmaan napauttamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse Lisäasetukset ja valitse sitten Host Based MAC Address.
4.
Valitse Host Based MAC Address -kohdan oikealla puolella näkyvässä ruudussa System, jolloin voit
ottaa käyttöön isäntäpohjaisen MAC-osoitteen, tai Custom, jolloin voit mukauttaa osoitteen.
5.
Valitse käynnistysjärjestys ja tuetut laitteet.
6.
Jos valitsit Custom-vaihtoehdon, valitse MAC ADDRESS, kirjoita järjestelmän mukautettu MAC-osoite ja
tallenna osoite painamalla enter.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -ohjelman, valitse näytön vasemmasta
alakulmasta Tallenna-kuvake ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Lisätietoja HP MAC Address Manager -toiminnosta ja järjestelmän MAC-osoitteiden käyttämisestä on
osoitteessa http://www.hp.com/support. Valitse Etsi tuotteesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
22
Luku 3 Verkkoyhteydet
4
Näytössä liikkuminen
Voit liikkua tietokoneen näytössä seuraavilla tavoilla:
●
Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytöllä (vain tietyissä tuotteissa)
●
Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla
●
Käytä näppäimistöä ja valinnaista hiirtä (hiiri hankittava erikseen)
●
Käytä näyttönäppäimistöä (vain tietyissä tuotteissa)
●
Käytä paikannustappia (vain tietyissä malleissa).
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
TouchPadin avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä.
Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä suoraan käyttäen tässä luvussa esiteltyjä
eleitä.
Voit myös mukauttaa eleitä ja katsoa esittelyjä siitä, kuinka ne toimivat. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli ja valitse sitten Laitteisto ja äänet. Valitse Laitteet ja tulostimet
‑kohdasta Hiiri.
HUOMAUTUS: Ellei muuten mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää tietokoneen kosketusalustalla tai
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa).
Napautus
Napautus-/kaksoisnapautuseleellä voit valita tai avata näytössä olevan kohteen.
●
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella TouchPadin vyöhykkeellä
tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.
Puristuszoomaus kahdella sormella
Kahden sormen puristuszoomauksen avulla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.
●
Loitonna asettamalla kaksi sormeasi erilleen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja
siirtämällä niitä sitten yhteen.
●
Lähennä asettamalla kaksi sormeasi yhteen TouchPadin vyöhykkeellä tai kosketusnäytöllä ja siirtämällä
niitä sitten erilleen.
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
23
Vieritä kahdella sormella (vain kosketusalusta)
Vierittämällä kahdella sormella voit liikkua sivulla tai kuvassa ylös, alas tai sivuttain.
●
Aseta kaksi sormea TouchPadin vyöhykkeelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
Kahden sormen napautus (vain kosketusalusta)
Kahden sormen napautuksella voit avata näytössä olevan kohteen valikon.
HUOMAUTUS: Kahden sormen napautuksella voit suorittaa saman toiminnon kuin napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella.
●
Avaa valitun kohteen asetusvalikko napauttamalla kahdella sormella TouchPadin käyttöalueella.
Neljän sormen napautus (vain kosketusalusta)
Toimintokeskus avataan neljän sormen napautuksella.
●
24
Napauta kosketusalustaa neljällä sormella, kun haluat avata toimintokeskuksen tarkastellaksesi
nykyisiä asetuksia ja ilmoituksia.
Luku 4 Näytössä liikkuminen
Kolmen sormen liu'utus (vain kosketusalusta)
Käytä kolmen sormen liu'utusta ikkunoiden avaamiseen ja silloin, kun haluat vaihtaa avointen ikkunoiden ja
työpöydän välillä.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella poispäin itsestäsi saat näkyviin kaikki avoinna olevat ikkunat.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella kohti itseäsi saat näkyviin työpöydän.
●
Liu'uttamalla kolmella sormella vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa avointen ikkunoiden välillä.
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö)
Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen panorointiin ja vierittämiseen tai objektien
siirtämiseen.
●
Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytössä kevyesti haluamaasi suuntaan.
●
Voit siirtää kohdetta painamalla ja pitämällä sormea kohteen päällä ja vetämällä sitten sormea
siirtääksesi kohdetta.
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
25
Näppäimistön ja valinnaisen hiiren käyttäminen
Näppäimistön ja hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat toiminnot kuin
kosketuseleillä. Näppäimistön toimintonäppäimillä ja näppäinyhdistelmillä voit suorittaa myös tiettyjä
toimintoja.
HUOMAUTUS:
kuvatusta.
26
Näppäimistön näppäimet ja toiminnot voivat maa- tai aluekohtaisesti poiketa tässä osassa
Luku 4 Näytössä liikkuminen
5
Viihdeominaisuudet
Käytä HP-tietokonetta yritys- tai viihdekäyttöön ja pidä yhteyttä muihin verkkokameralla, miksaa ääntä ja
kuvaa tai liitä tietokoneeseen ulkoisia laitteita, esimerkkeinä projektori, näyttö, televisio tai kaiuttimet. Katso
lisätietoja tietokoneesi ääni-, video- ja kameratoiminnoista kohdasta Osat sivulla 3.
Verkkokameran käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneessasi on verkkokamera (sisäinen kamera), jolla voit tallentaa videokuvaa ja ottaa valokuvia. Jotkin
mallit mahdollistavat videoneuvotteluiden ja verkkokeskusteluiden järjestämisen videon suoratoiston avulla.
▲
Avaa kamera kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun kamera ja valitse sitten Kamera sovellusten
luettelosta.
Äänen käyttäminen
Tietokoneella voit ladata ja kuunnella musiikkia, suoratoistaa verkosta äänisisältöä (myös radiolähetyksiä),
tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä yhdistämällä ääntä ja kuvaa. Voit myös toistaa tietokoneella
musiikki-CD-levyjä (tietyissä malleissa) tai liittää tietokoneeseen ulkoisen optisen aseman CD-levyjen
toistamista varten. Voit parantaa kuuntelunautintoa entisestään kytkemällä tietokoneeseen kuulokkeet tai
kaiuttimet.
Kaiuttimien kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne joko tietokoneen tai telakointiaseman USBporttiin tai äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Laadukkaiden
kaiuttimien kytkentätapa on esitetty kohdassa HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen sivulla 31.
Vähennä äänenvoimakkuutta ennen kaiuttimien kytkemistä.
Kuulokkeiden kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Määritykset-välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Voit kytkeä langalliset kuulokkeet kuulokeliitäntään tai tietokoneen äänilähtö (kuuloke) / äänitulo (mikrofoni)
‑yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
Verkkokameran käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
27
Kuulokemikrofonien kytkeminen
VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet
‑oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Tietokoneeni, valitse Määritykset-välilehti ja valitse sitten Käyttöoppaat.
Kuulokkeita, joihin on yhdistetty mikrofoni, kutsutaan kuulokemikrofoniksi. Voit kytkeä langalliset
kuulokemikrofonit tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.
Ääniasetusten käyttäminen
Ääniasetusten avulla voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, muuttaa järjestelmän ääniä tai hallita
äänilaitteita.
Voit tarkastella tai muuttaa ääniasetuksia seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten Ääni.
– tai –
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten Ääni.
Tietokoneessasi voi olla parannettu äänijärjestelmä, jonka valmistaja on Bang & Olufsen, DTS, Beats audio tai
jokin muu valmistaja. Tällöin tietokoneessasi voi olla äänen lisäominaisuuksia, joita voidaan säätää
äänijärjestelmäsi audio-ohjauspaneelista.
Käytä audio-ohjauspaneelia ääniasetusten tarkasteluun ja hallintaan.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
– tai –
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja
äänet ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.
Videotoiminnon käyttäminen
Tietokone on tehokas videolaite, jonka avulla voit katsella suosikkisivustoissasi olevia suoratoistovideoita.
Voit myös ladata tietokoneeseen videoita ja elokuvia, jotta voit katsella niitä myöhemmin ilman
verkkoyhteyttä.
Voit parantaa katseluelämystä entisestään lisäämällä tietokoneen videoporttiin ulkoisen näytön, projektorin
tai television.
28
Luku 5 Viihdeominaisuudet
TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Noudata laitteen valmistajan ohjeita.
Lisätietoja video-ominaisuuksien käytöstä saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
Videolaitteiden kytkeminen USB Type-C -kaapelin avulla
HUOMAUTUS: Jos haluat liittää USB Type-C Thunderbolt® -laitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen
hankittavan USB Type-C -kaapelin.
Jos haluat katsoa videota tai tarkkaa näyttökuvaa ulkoisella Thunderbolt-laitteella, liitä Thunderbolt-laite
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1.
Liitä USB Type-C -kaapelin toinen pää tietokoneen USB Type-C Thunderbolt -porttiin.
2.
Liitä kaapelin toinen pää ulkoiseen Thunderbolt-laitteeseen.
3.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos
valitset Laajennus-vaihtoehdon. Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Järjestelmä,
valitse Näyttö ja valitse sitten Näytön lisäasetukset. Valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Käytä.
Videolaitteiden kytkeminen VGA-kaapelin avulla
HUOMAUTUS:
kaapelin.
Jos haluat liittää VGA-videolaitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen myytävän VGA-
Videotoiminnon käyttäminen
29
Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan ulkoisessa VGA-näytössä tai projisoida sen esitystä varten, liitä
näyttö tai projektori tietokoneen VGA-porttiin.
1.
Liitä näytön tai projektorin VGA-kaapeli kuvassa näkyvällä tavalla tietokoneen VGA-porttiin.
2.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos
valitset Laajennus-vaihtoehdon. Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Järjestelmä,
valitse Näyttö ja valitse sitten Näytön lisäasetukset. Valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Käytä.
Videolaitteiden kytkeminen HDMI-kaapelin avulla
HUOMAUTUS:
erikseen.
Jos haluat liittää HDMI-laitteen tietokoneeseen, tarvitset HDMI-kaapelin, joka on hankittava
Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan teräväpiirtotelevisiossa tai -näytössä, liitä teräväpiirtolaite
seuraavien ohjeiden mukaan:
1.
30
Liitä HDMI-kaapelin yksi pää tietokoneen HDMI-porttiin.
Luku 5 Viihdeominaisuudet
2.
Liitä kaapelin toinen pää teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön.
3.
Painamalla näppäinyhdistelmää fn+f4 voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Laajennus: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän fn+f4 painalluksella.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos
valitset Laajennus-vaihtoehdon. Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Järjestelmä,
valitse Näyttö ja valitse sitten Näytön lisäasetukset. Valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Käytä.
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen
HDMI on ainoa videoliittymä, joka tukee teräväpiirtoista videokuvaa ja ääntä. Kun olet liittänyt HDMItelevision tietokoneeseen, voit ottaa HDMI-äänen käyttöön seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toistaminen-välilehdessä digitaalisen lähtölaitteen nimi.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Voit palauttaa virtautetun äänen tietokoneen kaiuttimiin seuraavasti:
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
2.
Valitse Toisto-välilehdestä Kaiuttimet.
3.
Valitse Aseta oletus ja sitten OK.
Langallisten näyttöjen etsiminen ja yhdistäminen MultiStream Transport tekniikan avulla
MultiStream Transport (MST) -tekniikan avulla voit yhdistää useita langallisia näyttöjä tietokoneeseesi
liittämällä ne tietokoneesi VGA- tai DisplayPort-portteihin sekä keskittimen tai ulkoisen telakointiaseman
Videotoiminnon käyttäminen
31
VGA- tai DisplayPort-portteihin. Voit liittää ne usealla eri tavalla riippuen tietokoneellesi asennetusta
näytönohjaimesta ja siitä, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu keskitin. Voit selvittää tietokoneeseen
asennetun laitteiston Laitehallinnan avulla.
▲
Kirjoita laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Laitehallinta-sovellus. Näyttöön tulee
luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista laitteista.
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on AMD- tai Nvidia-näytönohjain (ja valinnainen keskitin)
HUOMAUTUS: AMD-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa 6 ulkoista
näyttölaitetta.
HUOMAUTUS: Nvidia-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa 4 ulkoista
näyttölaitetta.
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Liitä ulkoinen keskitin (hankittava erikseen) tietokoneesi DisplayPort-liittimeen DP-DP-kaapelin
(hankittava erikseen) avulla. Varmista, että keskittimen verkkosovitin on kytketty
verkkovirtalähteeseen.
2.
Liitä ulkoiset näyttölaitteet keskittimen VGA- tai DisplayPort-portteihin.
3.
Voit näyttää kaikki liitetyt laitteet, kirjoittamalla Laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja
valitsemalla sitten Laitehallinta-sovelluksen. Jos et näe kaikkia liitettyjä näyttöjä, varmista, että
jokainen laite on liitetty keskittimeen oikeaan porttiin.
HUOMAUTUS: Useiden näyttöjen valintoja ovat Kopio, joka heijastaa tietokoneesi näytön kaikissa
käytössä olevissa näytöissä, tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin
näyttöihin.
Liitä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja valinnainen keskitin)
HUOMAUTUS: Intel-näytönohjaimen ja valinnaisen keskittimen avulla voit liittää jopa kolme ulkoista
näyttölaitetta.
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Liitä ulkoinen keskitin (hankittava erikseen) tietokoneesi DisplayPort-liittimeen DP-DP-kaapelin
(hankittava erikseen) avulla. Varmista, että keskittimen verkkosovitin on kytketty
verkkovirtalähteeseen.
2.
Liitä ulkoiset näyttölaitteet keskittimen VGA- tai DisplayPort-portteihin.
3.
Kun Windows tunnistaa DP-keskittimeen liitetyn näytön, näyttöön tulee DisplayPortin
topologiailmoitus -valintaikkuna. Valitse haluamasi asetukset määrittääksesi näytöt. Useiden
näyttöjen vaihtoehtoja ovat Kopio, joka peilaa tietokoneesi näytön kaikille käytössä oleville näytöille,
tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin näyttöihin.
HUOMAUTUS: Jos valintaikkuna ei tule näkyviin, varmista, että jokainen ulkoinen näyttölaite on
liitetty oikeaan keskittimen porttiin. Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Järjestelmä,
valitse Näyttö ja valitse sitten Näytön lisäasetukset. Valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Käytä.
32
Luku 5 Viihdeominaisuudet
Yhdistä näytöt tietokoneisiin, joissa on Intel-näytönohjain (ja sisäänrakennettu keskitin)
Sisäisen keskittimen ja Intel-näytönohjaimen avulla voit liittää jopa kolme näyttölaitetta seuraavissa
kokoonpanoissa:
●
Kaksi tietokoneeseen liitettyä 1 920 x 1 200 -tarkkuuden DP-näyttöä + yksi 1 920 x 1 200 -tarkkuuden
VGA-näyttö liitettynä valinnaiseen telakointiasemaan
●
Yksi tietokoneeseen liitetty 2 560 x 1 600 -tarkkuuden DP-näyttöä + yksi 1 920 x 1 200 -tarkkuuden
VGA-näyttö liitettynä valinnaiseen telakointiasemaan
Määritä useita näyttölaitteita seuraavasti:
1.
Yhdistä ulkoiset näyttölaitteesi tietokoneen jalustan tai telakointiaseman VGA- tai DisplayPort (DP) portteihin.
2.
Kun Windows tunnistaa DP-keskittimeen liitetyn näytön, näyttöön tulee DisplayPortin
topologiailmoitus -valintaikkuna. Valitse haluamasi asetukset määrittääksesi näytöt. Useiden
näyttöjen vaihtoehtoja ovat Kopio, joka peilaa tietokoneesi näytön kaikille käytössä oleville näytöille,
tai Laajenna, joka laajentaa tietokoneen näytön kaikkiin käytössä oleviin näyttöihin.
HUOMAUTUS: Jos valintaikkuna ei tule näkyviin, varmista, että jokainen ulkoinen näyttölaite on
liitetty oikeaan keskittimen porttiin. Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Järjestelmä,
valitse Näyttö ja valitse sitten Näytön lisäasetukset. Valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Käytä.
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain
tietyissä tuotteissa)
HUOMAUTUS: Lisätietoja käytössäsi olevasta näytön tyypistä (Miracast-yhteensopiva tai Intel WiDi) on
television tai toissijaisen näytön mukana toimitetuissa ohjeissa.
Noudattamalla seuraavia ohjeita voit etsiä Miracast-yhteensopivia langattomia näyttöjä ja liittää ne
järjestelmään sulkematta käynnissä olevia sovelluksia.
Voit avata Miracastin seuraavasti:
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun näytä ja valitse sitten Näytä toisessa näytössä. Valitse Yhdistä
langattomaan näyttöön ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Videotoiminnon käyttäminen
33
6
Virranhallinta
Tietokone toimii akkuvirralla tai ulkoisella virralla. Kun tietokone toimii vain akkuvirralla eikä ulkoista
virtalähdettä ole käytettävissä akun lataamista varten, on tärkeää valvoa akun varausta ja säästää virtaa.
Tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia tässä luvussa kuvattuja virranhallintaominaisuuksia.
Lepo- ja horrostilan käyttäminen
HUOMIO: Useita hyvin tunnettuja tietoturva-aukkoja on olemassa, kun tabletti on lepotilassa. HP
suosittelee, että tietokone siirretään horrostilaan aina lepotilan sijasta, kun tietokone ei ole hallussasi, jotta
luvattomat käyttäjät eivät voi käyttää tietokonettasi ja jopa salattuja tietoja. Tämä menetelmä on erityisen
tärkeä, kun matkustat tietokoneen kanssa.
HUOMIO: Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn tai ulkoisen mediakortin käytön aikana, koska äänen ja
videokuvan laatu voi heiketä, ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan tai tietoja voi hävitä.
Windowsissa on kaksi virransäästötilaa: lepo- ja horrostila.
●
Lepotila – Lepotila otetaan automaattisesti käyttöön, kun laite on ollut tietyn ajan käyttämättömänä.
Työt tallentuvat muistiin, joten voit jatkaa työskentelyä erittäin nopeasti. Voit siirtyä lepotilaan myös
manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
sivulla 34.
●
Horrostila – Horrostila otetaan automaattisesti käyttöön, jos akun varaus laskee kriittiselle tasolle.
Horrostilassa työtiedostot tallentuvat kiintolevyllä olevaan horrostilatiedostoon ja tietokone sammuu.
Voit siirtyä horrostilaan myös manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen horrostilaan ja
poistuminen horrostilasta manuaalisesti (vain tietyt mallit) sivulla 35.
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
Voit siirtää tietokoneen lepotilaan seuraavilla tavoilla:
●
Sulje näyttö (vain tietyt tuotteet).
●
Valitse Käynnistä-painike, valitse Lepotila-kuvake ja valitse sitten Sammuta.
●
Paina Lepotila-pikanäppäintä; esimerkiksi fn+f1 (vain tietyt mallit)
Voit siirtää tietokoneen lepotilasta normaalitilaan seuraavilla tavoilla:
●
Paina lyhyesti virtapainiketta.
●
Jos tietokone on suljettu, nosta näyttö (vain tietyt mallit).
●
Paina jotain näppäimistön näppäintä (vain tietyt mallit).
●
Napauta TouchPadia (vain tietyt mallit).
Kun tietokone poistuu lepotilasta, työsi palaa näyttöön.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että lepotilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
34
Luku 6 Virranhallinta
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta manuaalisesti (vain tietyt
mallit)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja Virranhallinta-asetukset-kohdassa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun virta-asetukset ja valitse Virta-asetukset.
TAI
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta
ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta Valitse virtapainikkeen toiminta (tarkka sanamuoto voi vaihdella
tuotteittain).
3.
Voit ottaa horrostilan käyttöön, kun tietokone saa virtaa akusta tai ulkoisesta virtalähteestä, jollakin
seuraavista tavoista (vaihtelee tuotekohtaisesti):
●
Virtapainike— Valitse Virta- ja lepotilapainikkeet sekä kannen asetukset -kohdassa
(sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun painan virtapainiketta ja valitse Horrostila.
●
Lepotilapainike (vain tietyissä tuotteissa) — Valitse Virta- ja lepotilapainikkeet sekä kannen
asetukset -kohdassa (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun painan lepotilapainiketta ja
valitse Horrostila.
●
Kansi (vain tietyissä tuotteissa) — Valitse Virta- ja lepotilapainikkeet sekä kannen asetukset kohdassa (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun suljen kannen ja valitse Horrostila.
●
Virta-valikko— Valitse Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen ja valitse sitten
Sammutusasetukset -kohdassa Horrostila-valintaruutu.
Virta-valikkoon voi siirtyä valitsemalla Käynnistä-painikkeen.
4.
Valitse Tallenna muutokset.
▲
Voit siirtyä horrostilaan vaiheessa 3 käyttöön ottamasi menetelmän avulla.
▲
Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että horrostilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
HUOMIO: Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen
sammuttamista.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen komento
sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi
ajaksi.
On suositeltavaa käyttää Windowsin Sammuta-komentoa.
HUOMAUTUS: Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, poistu ensin lepo- tai horrostilasta painamalla
lyhyesti virtapainiketta.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
35
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Valitse Käynnistä-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse vielä Sammuta.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti,
kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:
●
Paina ctrl+alt+delete, napsauta Virta-kuvaketta ja valitse Sammuta.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia.
●
Jos tietokoneessa on käyttäjän vaihdettavissa akku (vain tietyt mallit), irrota tietokone ulkoisesta
virtalähteestä ja poista akku.
Virta-kuvakkeen ja virta-asetusten käyttäminen
Virta-kuvake
on Windowsin tehtäväpalkissa. Virta-kuvakkeen avulla voit avata virranhallinta-
asetukset nopeasti ja tarkastaa akun jäljellä olevan varaustason.
●
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma
siirtämällä hiiren osoitin Virta-kuvakkeen
●
päälle.
Voit käyttää Virranhallinta-asetuksia napsauttamalla Virta-kuvaketta
ja valitsemalla
Virranhallinta-asetukset. Voit myös kirjoittaa virranhallinta-asetukset tehtäväpalkin
hakuruutuun ja valita sitten Virta-asetukset.
Virtakuvakkeet muuttuvat sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai onko se yhdistetty ulkoiseen
virtalähteeseen. Hiiren osoittimen siirtäminen kuvakkeen päälle näyttää myös sanoman, jos akku on
saavuttanut alhaisen tai kriittisen tason.
Käyttö akkuvirralla
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.
Kun tietokoneessa on ladattu akku eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, tietokone toimii
akkuvirralla. Kun tietokoneen virta on katkaistu ja tietokone on irrotettu ulkoisesta virtalähteestä,
tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen. Tietokone näyttää myös ilmoituksen, kun akun varaustaso on
alhainen tai kriittinen.
Tietokoneen akun käyttöikä vaihtelee virranhallinta-asetusten, tietokoneessa käytettävien ohjelmien, näytön
kirkkauden, tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan.
HUOMAUTUS: Kun irrotat tietokoneen ulkoisesta virtalähteestä, näytön kirkkautta vähennetään
automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi. Joissakin tietokonetuotteissa voidaan vaihtaa grafiikkatilaa
akun virran säästämistä varten.
HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n pikalataustoiminnon avulla voit ladata tietokoneesi akun nopeasti. Latausaika saattaa vaihdella
+/-10 %. Tietokonemallin ja HP:n verkkovirtalaitteen mukaan HP Fast Charge toimii jollakin seuraavista
tavoista:
36
Luku 6 Virranhallinta
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–50 %, akku latautuu 50 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 30
minuutissa.
●
Kun akun varausta on jäljellä 0–90 %, akku latautuu 90 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 90
minuutissa.
Jos haluat käyttää HP Fast Charge -latausta, sammuta tietokoneen virta ja liitä sitten verkkovirtalaite
tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun varauksen näyttäminen
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma siirtämällä
hiiren osoitin Virta-kuvakkeen
päälle.
Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant-ohjelman (vain tietyt
mallit)
Kun haluat tarkastella akkua koskevia tietoja, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Diagnostiikka ja työkalut -välilehti ja valitse sitten HP:n akun tarkistus.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
●
HP:n akun tarkistus
●
tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Akun virran säästäminen
Akun virran säästämiseen ja käyttöajan pidentämiseen liittyviä vihjeitä:
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Valitse Virransäästö-asetus Virranhallinta-asetukset-kohdasta.
●
Poista langattomat laitteet käytöstä, kun et käytä niitä.
●
Irrota käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen, kuten USBporttiin kytketty ulkoinen kiintolevy.
●
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
●
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
●
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
– tai –
Käyttö akkuvirralla
37
●
Akku-kuvake
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
HUOMAUTUS: Lisätietoja Akku-kuvakkeesta on kohdassa Virta-kuvakkeen ja virta-asetusten
käyttäminen sivulla 36.
Kun akun varaustaso laskee kriittisen alhaiseksi, tietokone toimii seuraavasti:
●
Jos horrostila ei ole käytössä ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken
lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
●
Jos horrostila on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone siirtyy
horrostilaan.
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
Kytke jokin seuraavista tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen:
●
verkkovirtalaite
●
valinnainen telakointilaite tai laajennustuote.
●
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa horrostilasta
1.
Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
2.
Poistu horrostilasta painamalla virtapainiketta.
Tehtaalla sinetöity akku
Jos haluat tarkistaa akun kunnon tai jos akun varaus ei enää säily, käytä HP Support Assistant ‑ohjelman HP:n
akun tarkistus ‑toimintoa (vain tietyt mallit).
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Diagnostiikka ja työkalut -välilehti ja valitse sitten HP:n akun tarkistus.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
Käyttäjät eivät pysty vaihtamaan tämän laitteen akku(j)a. Akun poistaminen tai vaihtaminen voi mitätöidä
tuotetakuun. Jos akkua ei saa enää ladattua, ota yhteyttä tukeen.
Akun käyttöiän päättyessä sitä ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Noudata akkujen
hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
Lisätietoja laitteen kytkemisestä ulkoiseen virtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana
toimitettavissa Asennusohjeissa.
38
Luku 6 Virranhallinta
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyn verkkovirtalaitteen tai valinnaisen telakointi- tai
laajennuslaitteen avulla ulkoiseen virtalähteeseen.
VAROITUS! Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:
●
kun lataat tai kalibroit akkua
●
järjestelmän ohjelmiston asennuksen tai päivityksen aikana
●
järjestelmän BIOS-päivityksen aikana
●
kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä tuotteissa)
●
kun suoritat Levyn eheytys -toiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
●
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta.
Kun liität tietokoneen ulkoiseen virtalähteeseen,
●
akku alkaa latautua
●
näytön kirkkaus lisääntyy
●
Virta-kuvakkeen
ulkonäkö muuttuu.
Kun irrotat ulkoisen virtalähteen:
●
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa
●
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun varauksen säästämiseksi
●
Virta-kuvakkeen
ulkonäkö muuttuu.
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
39
7
Tietoturva
Tietokoneen suojaaminen
Windows-käyttöjärjestelmän ja Windowsin Computer Setup (BIOS, toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä) apuohjelman tavanomaiset suojausominaisuudet voivat suojata henkilökohtaisia asetuksiasi ja tietojasi
erilaisilta riskeiltä.
HUOMAUTUS: Suojausominaisuuksien tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja
varastamista. Ne eivät kuitenkaan välttämättä riitä estämään väärinkäyttöä tai varastamista.
HUOMAUTUS: Varmuuskopioi ja poista kaikki luottamukselliset tiedostot ja poista kaikki salasanaasetukset ennen tietokoneen lähettämistä huoltoon.
HUOMAUTUS:
Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia tässä luvussa lueteltuja ominaisuuksia.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi tukee Internet-pohjaiseen suojaukseen perustuvaa Computrace-seuranta- ja
palautuspalvelua, joka on käytettävissä tietyillä alueilla. Jos tietokone varastetaan, Computrace pystyy
jäljittämään tietokoneen, kun luvaton käyttäjä avaa Internet-yhteyden. Computrace-palvelun käyttöä varten
on ostettava ohjelmisto ja tilattava palvelu. Lisätietoja Computrace-ohjelmiston tilaamisesta on osoitteessa
http://www.hp.com.
Tietokoneriskit
Suojausominaisuus
Tietokoneen luvaton käyttö
●
HP Client Security -ohjelmisto yhdessä salasanan, älykortin,
kontaktittoman kortin, rekisteröityjen sormenjälkien tai
muiden todennusvaltuustietojen kanssa.
●
BIOS-käynnistyssalasana
Computer Setup -apuohjelman luvaton avaaminen (BIOS)
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana Computer Setup apuohjelmassa*
Kiintolevyn sisällön luvaton käyttö
DriveLock-salasana (vain tietyissä tuotteissa) Computer Setup
‑apuohjelmassa*
Luvaton käynnistys valinnaisesta ulkoisesta optisesta asemasta
(vain tietyissä tuotteissa), valinnaisesta ulkoisesta kiintolevystä
(vain tietyissä tuotteissa) tai sisäisestä verkkosovittimesta
Computer Setup -apuohjelman käynnistystoiminto*
Windows-käyttäjätilin luvaton käyttö
Windows-käyttäjän salasana
Tietojen luvaton käyttö
Windows BitLocker
Tietokoneen luvaton siirtäminen
Lukitusvaijerin kiinnityspaikka (käytetään valinnaisen
lukitusvaijerin kanssa vain tietyissä tuotteissa)
*Computer Setup on tietokoneen lukumuistiin upotettu apuohjelma, jota voi käyttää silloinkin, kun käyttöjärjestelmä ei toimi tai
käynnisty. Voit liikkua ja tehdä valintoja Computer Setup -apuohjelmassa osoitinlaitteen (kosketusalustan, paikannustapin tai USBhiiren) tai näppäimistön avulla.
HUOMAUTUS:
40
Luku 7 Tietoturva
Tableteissa, joissa ei ole näppäimistöä, voi käyttää kosketusnäyttöä.
Salasanojen käyttäminen
Salasana on merkkiryhmä, joka valitaan tietokoneella olevien tietojen suojaamista varten. Voit määrittää
useita erilaisia salasanoja sen mukaan, miten haluat hallita tietojen käyttöä. Salasanat voidaan asettaa
Windowsissa tai tietokoneelle valmiiksi asennetussa Computer Setup -apuohjelmassa.
●
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana, käynnistyssalasana ja DriveLock-salasana asetetaan Computer
Setup -apuohjelmassa, ja niitä hallitaan järjestelmän BIOS-asetusten avulla.
●
Windows-salasanat asetetaan vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
●
Jos unohdat Computer Setup -apuohjelmassa asettamasi käyttäjän DriveLock-salasanan ja DriveLockpääkäyttäjän salasanan, salasanalla suojaamasi kiintolevy on pysyvästi lukittu, eikä sitä voi enää
käyttää.
Computer Setup -apuohjelman ja Windowsin suojaustoiminnoissa voidaan käyttää samaa salasanaa.
Vihjeitä salasanojen luomista ja tallentamista varten:
●
Salasanoja luotaessa kannattaa noudattaa ohjelman määrittämiä vaatimuksia.
●
Älä käytä samaa salasanaa useille sovelluksille tai sivustoille. Älä myöskään käytä Windows-salasanaa
uudelleen toisissa sovelluksissa tai sivustoissa.
●
Voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi kaikkia käyttämiäsi verkkosivuja ja sovelluksia varten HP
Client Security -ohjelmiston Password Manager -toiminnon avulla. Mikäli et muista salasanojasi, voit
tarkistaa ne myöhemmin turvallisesti.
●
Älä säilytä salasanoja tietokoneella olevassa tiedostossa.
Seuraavissa taulukoissa luetellaan yleisesti käytetyt Windowsin ja BIOS-järjestelmänvalvojan salasanat ja
kuvataan niiden toiminnot.
Salasanojen määrittäminen Windowsissa
Salasana
Toiminto
Järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Windowsin järjestelmänvalvojatason tilin luvattoman
käytön.
HUOMAUTUS: Windows-järjestelmänvalvojan salasanan
asettaminen ei aseta BIOS-järjestelmänvalvojan salasanaa.
Käyttäjän salasana*
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.
*Lisätietoja Windows-järjestelmänvalvojan salasanan tai Windows-käyttäjän salasanan määrittämisestä saat kirjoittamalla
tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitsemalla HP Support Assistant -sovelluksen.
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa
Salasana
Toiminto
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Computer Setup -apuohjelman luvattoman käytön.
HUOMAUTUS: Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan
poistaminen on estetty ottamalla käyttöön tiettyjä
suojaustoimintoja, et ehkä pysty poistamaan salasanaa ennen
kuin ne on poistettu käytöstä.
Salasanojen käyttäminen
41
Salasana
Toiminto
Käynnistyssalasana
●
Annettava aina, kun käynnistät tietokoneen tai käynnistät
sen uudelleen.
●
Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää
tietokonetta tai käynnistää sitä uudelleen.
DriveLock-pääkäyttäjän salasana*
Estää DriveLock-toiminnon suojaaman sisäisen kiintolevyn
käytön. Salasana määritetään käyttöönottoprosessin aikana
kohdassa DriveLock-salasanat. Tätä salasanaa käytetään myös
DriveLock-suojauksen poistamiseen.
DriveLock-käyttäjän salasana*
Estää DriveLockin suojaaman sisäisen kiintolevyn käytön.
Salasana määritetään käyttöönottoprosessin aikana kohdassa
DriveLock-salasanat.
*Lisätietoja näistä salasanoista saat seuraavista kohdista.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta
Tämä salasana määritetään, muutetaan ja poistetaan seuraavasti:
Uuden BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä
aikaa, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan
napauttamalla F10-kohtaa.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse Create BIOS administrator password (Luo BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) tai Set Up BIOS administrator Password (Määritä BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja paina Enter-näppäintä.
3.
Kirjoita pyydettäessä salasana.
4.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan muuttaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
42
Luku 7 Tietoturva
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
●
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä
aikaa, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan
napauttamalla F10-kohtaa.
2.
Kirjoita nykyinen BIOS-järjestelmänvalvojan salasana.
3.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS administrator Password (Vaihda BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja
paina sitten Enter-näppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
5.
Kirjoita pyydettäessä uusi salasana.
6.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan poistaminen
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
●
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10näppäintä Computer Setup -apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Sammuta tabletti. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä
aikaa, kunnes käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan
napauttamalla F10-kohtaa.
2.
Kirjoita nykyinen BIOS-järjestelmänvalvojan salasana.
3.
Valitse Security (Suojaus) ja Change BIOS administrator Password (Vaihda BIOSjärjestelmänvalvojan salasana) tai Change Password (Vaihda salasana) (vain tietyissä tuotteissa) ja
paina sitten Enter-näppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
5.
Pyydettäessä uutta salasanaa jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
6.
Kun uutta salasanaa pyydetään uudelleen, jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten Enter-näppäintä.
7.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Salasanojen käyttäminen
43
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana -kehotteeseen salasana (samoilla näppäimillä, joilla salasana
on asetettu) ja paina enter-näppäintä. Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasana annetaan väärin kolme kertaa
peräkkäin, tietokone on käynnistettävä uudelleen ennen uutta yritystä.
DriveLock-tietoturva-asetusten käyttäminen
DriveLock-suojaus estää kiintolevyn sisällön luvattoman käytön. DriveLock-suojausta voidaan käyttää vain
tietokoneen sisäisissä kiintolevyissä. Kun aseman DriveLock-suojaus on otettu käyttöön, aseman
käyttämistä varten tarvitaan DriveLock-salasana. Asema on liitettävä tietokoneeseen tai kehittyneeseen
porttitoistimeen, jotta aseman suojaus voidaan avata.
DriveLock-suojausvalinnat sisältävät seuraavat ominaisuudet:
●
Automaattinen DriveLock – katso Automaattisen DriveLock-toiminnon valitseminen (vain tietyissä
tuotteissa) sivulla 44.
●
DriveLock-pääkäyttäjän salasanan asettaminen – katso Manuaalisen DriveLock-toiminnon
valitseminen sivulla 46.
●
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön – katso DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ja
DriveLock-käyttäjän salasanan asettaminen sivulla 47.
Automaattisen DriveLock-toiminnon valitseminen (vain tietyissä tuotteissa)
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on asetettava, ennen kuin voit asettaa DriveLock-salasanan. Kun
automaattinen DriveLock on otettu käyttöön, luodaan satunnainen DriveLock-käyttäjän salasana ja
DriveLock-pääkäyttäjän salasanasta johdettu BIOS-järjestelmänvalvojan salasana. Kun tietokone on
käynnissä, aseman lukitus poistetaan automaattisesti satunnaisen käyttäjän salasanan avulla. Jos asema
siirretään toiseen tietokoneeseen, sinun on annettava alkuperäisen tietokoneen BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana DriveLock-salasanan kehotteeseen, jotta aseman lukitus poistetaan.
Automaattisen DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön
Voit ottaa automaattisen DriveLock-toiminnon käyttöön toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
44
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Anna BIOS-järjestelmänvalvojan salasana kehotteeseen ja paina sitten enter-näppäintä.
3.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten enter-painiketta.
Luku 7 Tietoturva
4.
Valitse Automatic DriveLock (Automaattinen DriveLock) -valintaruutu enter-näppäimen tai
kosketusnäytön avulla tai napsauttamalla hiiren painiketta.
5.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -apuohjelman, napsauta Tallennakuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
– tai –
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Automaattisen DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit poistaa automaattisen DriveLock-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Anna BIOS-järjestelmänvalvojan salasana kehotteeseen ja paina sitten enter-näppäintä.
3.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten enter-painiketta.
4.
Valitse sisäinen kiintolevy ja paina Enter-näppäintä.
5.
Poista valinta Automatic DriveLock (Automaattinen DriveLock) -valintaruudusta enter-näppäimen tai
kosketusnäytön avulla tai napsauttamalla hiiren painiketta.
6.
Jos haluat tallentaa muutokset ja sulkea Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save (Tallenna)
‑kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
– tai –
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Salasanojen käyttäminen
45
Automaattisen DriveLock-salasanan antaminen
Kun automaattinen DriveLock on käytössä ja asema pysyy alkuperäisessä tietokoneessa, sinua ei pyydetä
antamaan DriveLock-salasanaa aseman lukituksen poistamiseksi. Jos asema siirretään toiseen
tietokoneeseen tai alkuperäisen tietokoneen emolevy vaihdetaan, sinua pyydetään antamaan DriveLocksalasana.
Jos näin käy, kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen alkuperäisen tietokoneen BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana käyttämällä samantyyppisiä näppäimiä, joilla asetit salasanan, ja poista lukitus painamalla enter.
Jos salasana annetaan väärin kolme kertaa peräkkäin, tietokone on sammutettava ennen uutta yritystä.
Manuaalisen DriveLock-toiminnon valitseminen
HUOMIO: Voit estää DriveLock-suojattua kiintolevyä tulemasta pysyvästi käyttökelvottomaksi
kirjoittamalla DriveLock-käyttäjän salasanan ja DriveLock-pääkäyttäjän salasanan muistiin ja säilyttämällä
ne turvallisessa paikassa tietokoneesta erillään. Jos unohdat molemmat DriveLock-salasanat, kiintolevy
lukitaan eikä sitä voi enää käyttää.
Jos haluat suojata sisäisen kiintolevyn manuaalisesti DriveLock-toiminnon avulla, pääkäyttäjän salasana on
asetettava ja DriveLock on otettava käyttöön Computer Setup -apuohjelmassa. Ota DriveLock-suojausta
käytettäessä seuraavat seikat huomioon:
46
●
Kun kiintolevyn DriveLock-suojaus on otettu käyttöön, kiintolevyä voidaan käyttää vain antamalla
DriveLock-käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän salasana.
●
DriveLock-käyttäjän salasanan tulisi olla suojatun kiintolevyn päivittäinen käyttäjä. DriveLockpääkäyttäjän salasanan haltija voi olla järjestelmänvalvoja tai päivittäinen käyttäjä.
●
DriveLock-käyttäjän salasana ja DriveLock-pääkäyttäjän salasana voivat olla samat.
Luku 7 Tietoturva
DriveLock-pääkäyttäjän salasanan määrittäminen
Voit asettaa DriveLock-pääkäyttäjän salasanan toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Valitse Suojaus, valitse Kiintolevyn apuohjelmat, valitse DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten enter.
3.
Valitse kiintolevy, jonka haluat suojata, ja paina Enter-näppäintä.
4.
Valitse Aseta DriveLock-pääkäyttäjän salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
5.
Lue varoitus huolellisesti.
6.
Määritä DriveLock-pääkäyttäjän salasana toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Voit ottaa käyttöön DriveLock-toiminnon ja asettaa DriveLock-käyttäjän salasanan
ennen Computer Setup -apuohjelmasta poistumista. Lisätietoja on kohdassa DriveLock-toiminnon
ottaminen käyttöön ja DriveLock-käyttäjän salasanan asettaminen sivulla 47.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-toiminnon ottaminen käyttöön ja DriveLock-käyttäjän salasanan asettaminen
Voit ottaa käyttöön DriveLock-toiminnan ja asettaa DriveLock-käyttäjän salasanan toimimalla seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten enter-painiketta.
3.
Valitse kiintolevy, jonka haluat suojata, ja paina Enter-näppäintä.
Salasanojen käyttäminen
47
4.
Valitse Ota DriveLock käyttöön ja paina sitten enter.
5.
Lue varoitus huolellisesti.
6.
Aseta DriveLock-käyttäjän salasana ja ota käyttöön DriveLock toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-toiminnon poistaminen käytöstä
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
●
●
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä Computer Setup
‑apuohjelmassa.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Sammuta tabletti.
2.
Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta yhtä aikaa, kunnes
käynnistysvalikko tulee näkyviin. Siirry Computer Setup ‑apuohjelmaan napauttamalla F10kohtaa.
2.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten enter-painiketta.
3.
Valitse kiintolevy, jota haluat hallita, ja paina Enter-näppäintä.
4.
Valitse Ota DriveLock pois käytöstä ja paina sitten enter-painiketta.
5.
Poista DriveLock käytöstä noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
6.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja valitse Yes (Kyllä).
DriveLock-salasanan antaminen
Tarkista, että kiintolevy on tietokoneessa (ei valinnaisessa telakointilaitteessa tai ulkoisessa MultiBaylaitteessa).
Kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen DriveLock-käyttäjän tai -pääkäyttäjän salasana (samoilla
näppäimillä, joilla salasana on määritetty) ja paina enter-näppäintä.
Jos salasana annetaan väärin kolme kertaa peräkkäin, tietokone on sammutettava ennen uutta yritystä.
48
Luku 7 Tietoturva
DriveLock-salasanan vaihtaminen
Voit vaihtaa DriveLock-salasanan Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Paina virtapainiketta.
3.
Kirjoita DriveLock-salasana-kehotteeseen nykyinen DriveLock-käyttäjän salasana tai pääkäyttäjän
salasana, jota olet vaihtamassa, paina Enter-näppäintä ja paina tai napauta f10-näppäintä Computer
Setup -apuohjelmassa.
4.
Valitse Security ja Hard Drive -apuohjelmat, valitse sitten DriveLock / Automatic DriveLock ja paina
sitten enter-painiketta.
5.
Valitse kiintolevy, jota haluat hallita, ja paina Enter-näppäintä.
6.
Valitse muutettava DriveLock-salasana. Syötä salasanat toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Vaihda DriveLock-pääkäyttäjän salasana -asetus on näkyvissä vain, jos DriveLockpääkäyttäjän salasana annettiin DriveLock-salasana-kehotteessa vaiheessa 3.
7.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta, valitse Main (Päävalikko), valitse Save Changes
and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Windows Hello (vain valitut tuotteet)
Sormenjälkitunnistimella tai infrapunakameralla varustettuihin tuotteisiin voi kirjautua Microsoft Hellon
avulla sormella sipaisemalla tai kameraan katsomalla.
Voit ottaa Microsoft Hellon käyttöön seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Tilit ja valitse sitten Kirjautumisasetukset.
2.
Lisää kohtaan Microsoft Hello salasana ja nelinumeroinen PIN-koodi ja rekisteröi sitten sormenjälkesi
tai kasvosi.
HUOMAUTUS: PIN-koodin pituutta ei rajoiteta, mutta siinä saa olla vain numeroita. Aakkosia tai
erityismerkkejä ei sallita.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
Kun käytät tietokonetta sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen, verkossa tai Internetissä, tietokoneeseen
voi päästä tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat poistaa käytöstä käyttöjärjestelmän, ohjelmia ja
apuohjelmia tai aiheuttaa niiden virheellisen toiminnan.
Virustorjuntaohjelmat tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne tietokoneesta. Yleensä ohjelmat
osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia
vastaan, virustorjuntaohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti.
Windows Defender on asennettu valmiiksi tietokoneeseesi. Kehotamme sinua käyttämään
virustorjuntaohjelmistoa, jotta tietokoneesi on täysin suojattu.
Lisätietoja tietokoneiden viruksista saat HP Support Assistant -ohjelmasta.
Windows Hello (vain valitut tuotteet)
49
Palomuuriohjelmiston käyttäminen
Palomuurien tarkoituksena on estää järjestelmän tai verkon luvaton käyttö. Palomuuri voi olla
tietokoneeseen ja/tai järjestelmään asennettava ohjelmisto tai laitteistosta ja ohjelmistosta muodostuva
ratkaisu.
Palomuureja on kahta tyyppiä:
●
Asiakasohjelmistopohjaiset palomuurit – Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on
asennettu.
●
Verkkopohjaiset palomuurit – Asennetaan DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin, suojaa kaikkia
verkossa olevia tietokoneita.
Kun järjestelmään asennetaan palomuuri, se valvoo kaikkia järjestelmään lähetettyjä ja järjestelmästä
lähteviä tietoja sekä vertailee niitä käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset
tiedot torjutaan.
Tietokoneeseen tai verkkoa käyttävään laitteeseen on jo mahdollisesti asennettu palomuuri. Jos näin ei ole,
saatavilla on ohjelmistopohjaisia palomuuriratkaisuja.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa palomuuri voi estää Internet-pelien käytön, häiritä tulostimen tai
tiedostojen jakamista verkossa tai estää hyväksytyt sähköpostiliitteet. Voit tilapäisesti ratkaista tällaiset
ongelmat poistamalla palomuurin käytöstä, suorittamalla haluamasi tehtävän ja ottamalla sitten palomuurin
uudelleen käyttöön. Voit ratkaista ongelman pysyvästi muuttamalla palomuurin asetuksia.
Ohjelmistopäivitysten asentaminen
Tietokoneeseen asennetut HP:n, Windowsin ja muiden valmistajien ohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti,
jotta ne pystyvät korjaamaan tietoturvaongelmat ja parantamaan ohjelmistojen suorituskykyä.
TÄRKEÄÄ: Microsoft lähettää ilmoituksia Windows-päivityksistä, jotka voivat sisältää suojauspäivityksiä.
Voit suojata tietokoneen tietoturvarikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki päivitykset heti,
kun saat niistä ilmoituksen Microsoftilta.
Voit asentaa nämä päivitykset automaattisesti.
Voit tarkastella tai muuttaa asetuksia seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä-painike, sen jälkeen Asetukset ja lopuksi Päivitys ja tietoturva.
2.
Valitse Windows Update ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Ajasta päivitysten asennus valitsemalla Lisäasetukset ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
HP Client Securityn käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi HP Client Security -ohjelmisto. Tätä ohjelmistoa voidaan käyttää HP
Client Security -kuvakkeesta tehtäväpalkin oikealta puolelta tai Windowsin Ohjauspaneelin kautta.
Ohjelmiston suojausominaisuudet suojaavat tietokonetta, verkkoja ja tärkeitä tietoja luvattomalta käytöltä.
Lisätietoja saat HP Client Security -ohjelmiston ohjeesta.
HP Touchpoint Managerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
HP Touchpoint Manager on pilviarkkitehtuuriin perustuva IT-ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat
tehokkaasti hallita ja suojata tieto-omaisuuttaan. HP Touchpoint Manager auttaa suojaamaan laitteita
50
Luku 7 Tietoturva
erilaisilta haittaohjelmilta ja muilta haitallisilta hyökkäyksiltä sekä valvomaan niiden toimintakuntoa. Lisäksi
se vähentää loppukäyttäjien laitteissa esiintyvien vikojen ja tietoturvaongelmien ratkaisemiseen kuluvaa
aikaa. Perinteisiin niin sanottuihin in-house-ratkaisuihin verrattuna nopeasti ladattavissa ja asennettavissa
oleva ohjelmisto tarjoaa yrityksille erittäin edullisen vaihtoehdon. Lisätietoja on kohdassa
http://www.hptouchpointmanager.com.
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
Erikseen hankittavan lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista,
mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä. Kytke lukitusvaijeri tietokoneeseen toimimalla valmistajan
ohjeiden mukaan.
Sormenjälkitunnistimen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
Tietyissä tuotteissa on sisäiset sormenjälkitunnistimet. Jotta voit käyttää sormenjälkitunnistusta, sinun on
ensin rekisteröitävä sormenjälkesi HP Client Security -ohjelmiston Credential Manager -sovelluksessa. Katso
lisätietoja HP Client Security -ohjelmiston ohjeista.
Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi Credential Manager -sovelluksessa, voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi tuettuja verkkosivuja ja sovelluksia varten HP Client Security -ohjelmiston Password Manager toiminnon avulla. Jatkossa voit käyttää tallentamiasi tietoja käyttäjätietojesi täydentämiseen.
Sormenjälkitunnistimen paikantaminen
Sormenjälkitunnistin on pieni metallinen tunnistin, ja se sijaitsee tietokoneessasi jollakin seuraavista
alueista:
●
kosketusalustan alareunan lähellä
●
näppäimistön oikealla puolella
●
näytön oikeassa yläkulmassa
●
näytön vasemmalla puolella
●
näytön kääntöpuolella
Sormenjälkitunnistin voi tuotteen mallin mukaan olla joko vaaka- tai pystysuuntainen.
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
51
8
Kunnossapito
On tärkeää huolehtia tietokoneen säännöllisestä ylläpidosta, jotta laitteesi pysyy optimaalisessa kunnossa.
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten levyn eheytystä ja levyn
uudelleenjärjestämistä. Luvussa kerrotaan myös, kuinka päivität ohjelmat ja ohjaimet, kuinka puhdistat
tietokoneen ja kuinka voit kuljettaa sitä matkoilla (tai lähettää sen jollekulle).
Suorituskyvyn parantaminen
Esimerkiksi levyn eheytys- ja levyn uudelleenjärjestämistoimintojen avulla suoritettujen säännöllisten
ylläpitotoimien avulla voit merkittävästi parantaa tietokoneesi suorituskykyä.
Levyn eheytyksen käyttäminen
HP suosittelee levyn eheytystoiminnon käyttämistä kiintolevyn eheyttämiseen ainakin kerran kuukaudessa.
HUOMAUTUS:
Levyn eheytystä ei tarvitse suorittaa puolijohdeasemille.
Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:
1.
Liitä tietokone verkkovirtaan.
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun eheytä ja valitse sitten Eheytä ja optimoi kiintolevyasema.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen
Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämistoiminto etsii kiintolevyltä tarpeettomat
tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.
Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun levy ja valitse Levyn eheytys.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt seuraavissa
tapauksissa:
●
Tietokone putoaa.
●
Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
HP 3D DriveGuard palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien jälkeen.
HUOMAUTUS: Vain sisäiset kiintolevyt on suojattu HP 3D DriveGuard -toiminnolla. HP 3D DriveGuard toiminto ei suojaa valinnaiseen telakointilaitteeseen asennettua tai USB-porttiin liitettyä kiintolevyä.
HUOMAUTUS:
Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita näille asemille.
Lisätietoja saat HP 3D DriveGuard -ohjelmiston ohjeesta.
52
Luku 8 Kunnossapito
HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen
Aseman merkkivalo muuttaa väriään sen merkiksi, että ensisijaisessa ja/tai toissijaisessa kiintolevypaikassa
oleva asema on pysäytetty (vain tietyissä tuotteissa). Jos haluat määrittää, onko asema suojattu vai
pysäytetty, katso Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen kuvaketta.
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
HP suosittelee ohjelmien ja ohjainten päivittämistä säännöllisin väliajoin. Päivityksillä voit ratkaista ongelmat
sekä lisätä tietokoneeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Esimerkiksi vanhat grafiikkakomponentit eivät
välttämättä toimi hyvin uusimpien peliohjelmistojen kanssa. Ilman uusinta ohjainversiota et pysty
hyödyntämään laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lataa HP:n ohjelmien ja ohjainten uusimmat versiot osoitteesta http://www.hp.com/support. Tilaa myös
automaattiset ilmoitukset saatavilla olevista päivityksistä.
Jos haluat päivittää ohjelmat ja ohjaimet, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant -ohjelma.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Oma tietokone, valitse Päivitykset-välilehti ja valitse sitten Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen puhdistaminen
Käytä tietokoneen turvalliseen puhdistamiseen seuraavia tuotteita:
●
dimetyylibentsyyli-ammoniumkloridia enintään 0,3 prosentin pitoisuutena (esimerkiksi
kertakäyttöpyyhkeitä, joita valmistetaan useilla eri tuotenimillä)
●
alkoholitonta ikkunanpuhdistusainetta
●
laimeaa vesi-saippualiuosta
●
kuivaa mikrokuituliinaa tai säämiskää (antistaattinen, öljytön liina)
●
antistaattisia pyyhkeitä.
HUOMIO: Vältä voimakkaita pesuaineita, jotka voivat aiheuttaa tietokoneellesi pysyvää vahinkoa. Jos et ole
varma, onko jotakin tiettyä puhdistusainetta turvallista käyttää tietokoneesi puhdistamiseen, tarkista
tuoteselosteesta, ettei se sisällä alkoholia, asetonia, ammoniumkloridia, metyleenikloridia tai hiilivetyjä.
Kuitupitoiset materiaalit, kuten paperipyyhkeet, voivat naarmuttaa tietokonetta. Ajan kuluessa likahiukkaset
ja puhdistusaineet voivat kiinnittyä naarmuihin.
Puhdistustoimenpiteet
Noudata tietokoneen turvallisessa puhdistamisessa seuraavia ohjeita:
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
53
VAROITUS! Älä yritä puhdistaa tietokonetta, kun sen virta on kytkettynä. Näin vältät sähköiskun ja laitteen
osien vahingoittumisen.
1.
Katkaise tietokoneen virta.
2.
Irrota tietokone verkkovirrasta.
3.
Irrota kaikki virtaa saavat ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Älä suihkuta puhdistusaineita tai -nesteitä suoraan tietokoneen pinnalle, etteivät laitteen sisällä
olevat osat vahingoitu. Pinnalle joutuvat nesteet voivat vahingoittaa pysyvästi laitteen sisällä olevia osia.
Näytön puhdistaminen
Pyyhi näyttö varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu alkoholittomalla
lasinpuhdistusaineella. Varmista ennen laitteen kannen sulkemista, että näyttö on kuiva.
Sivujen tai kannen puhdistaminen
Käytä sivujen tai kannen puhdistamiseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka on kostutettu jollakin
aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa kertakäyttöpyyhettä.
HUOMAUTUS:
irrottamista.
Käytä tietokoneen kantta puhdistettaessa ympyränmuotoista liikettä, mikä helpottaa lian
TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
VAROITUS! Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen
pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi irrota
roskia näppäimistön päälle.
HUOMIO:
Älä anna nesteiden valua näppäimistön väleihin, etteivät sen sisällä olevat osat vahingoitu.
●
Käytä TouchPadin, näppäimistön tai hiiren puhdistukseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka
on kostutettu jollakin aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä tarkoitukseen soveltuvaa
kertakäyttöpyyhettä.
●
Suihkuta näppäimistöön paineilmaa pillin kautta. Tällä voit estää näppäinten jumiutumisen sekä poistaa
näppäimistöön joutuneen lian, nukan ja pölyn.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
Jos haluat lähettää tietokoneen tai kuljettaa sitä matkoilla, seuraavassa on muutamia vihjeitä, joiden avulla
voit suojata laitetta.
●
54
Toimi seuraavasti ennen tietokoneen kuljettamista tai lähettämistä:
—
Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen asemaan.
—
Poista tietokoneesta kaikki ulkoiset tietovälineet, kuten muistikortit.
—
Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
—
Sammuta tietokone.
●
Ota tekemäsi tietojen varmuuskopiot mukaan. Säilytä varmuuskopiot erillään tietokoneesta.
●
Kun matkustat lentäen, kuljeta tietokonetta käsimatkatavarana äläkä jätä sitä kuljetettavaksi
lentokoneen ruumassa.
Luku 8 Kunnossapito
HUOMIO: Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt
metallinpaljastimet synnyttävät magneettikenttiä. Lentokenttien liukuhihnat ja muut
käsimatkatavaroiden tutkimiseen käytettävät turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta
röntgensäteillä, joista ei ole haittaa kiintolevyille.
●
Jos aiot käyttää tietokonetta lennon aikana, odota, kunnes kuulet ilmoituksen, että saat käyttää
tietokonetta. Kukin lentoyhtiö määrittää omat tietokoneen lennonaikaista käyttöä koskevat
käytäntönsä.
●
Jos tietokone tai asema on lähetettävä postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, pakkaa se
soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella.
●
Langattomien laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa joissakin paikoissa. Tällaiset rajoitukset saattavat olla
voimassa esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa, räjähdysaineiden läheisyydessä ja tietyissä
vaarallisissa toimintaympäristöissä. Jos et ole varma tietokoneen langattoman laitteen käyttöä
koskevista paikallisista määräyksistä, pyydä lupa tietokoneen käyttöön ennen sen käynnistämistä.
●
Jos matkustat ulkomaille, noudata seuraavia ohjeita:
—
Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat tullimääräykset.
—
Selvitä tietokoneen matkan aikaisten käyttöpaikkojen virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset.
Jännite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.
VAROITUS! Älä käytä tietokoneen kanssa yleisesti sähkölaitteille myytäviä jännitemuuntimia.
Muutoin tietokone saattaa altistua sähköiskuille, tulipaloille tai laitteistovaurioille.
Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
55
9
Varmuuskopiointi ja palautus
Tässä luvussa on tietoja seuraavista prosesseista. Tämän luvun tiedot koskevat useimpia tuotteita.
●
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen
●
Järjestelmän palauttaminen
Lisätietoja aiheesta sekä toimintaohjeita saat HP Support Assistant -sovelluksesta.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
TÄRKEÄÄ: Jos olet suorittamassa palautustoimenpiteitä tabletilla, tabletin akun on oltava vähintään
70 %:n tasolla ennen palautuksen aloittamista.
TÄRKEÄÄ: Tablet-tietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tablet-tietokone näppäimistötelakkaan
ennen palautustoimenpiteiden suorittamista.
Palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luominen
Seuraavat palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luontimenetelmät ovat käytettävissä vain tietyissä
tuotteissa. Valitse sopiva menetelmä oman tietokoneesi mallin mukaan.
●
Käytä HP Recovery Manager -apuohjelmaa HP-palautustietovälineiden luomiseen sen jälkeen, kun olet
määrittänyt tietokoneen asetukset. Tässä vaiheessa luodaan varmuuskopio tietokoneen HP Recovery osiosta. Varmuuskopion avulla alkuperäinen käyttöjärjestelmä voidaan asentaa uudelleen, jos
kiintolevy vioittuu tai se vaihdetaan. Lisätietoja palautustietovälineiden luomisesta on kohdassa HPpalautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 56. Lisätietoja mahdollisista
palautusmenetelmistä käytettäessä palautustietovälineitä on kohdassa Windows-työkalujen
käyttäminen sivulla 57.
●
Käytä Windows-työkaluja, kun haluat luoda järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioita
henkilökohtaisista tiedoista.
Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 58.
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on enintään 32 Gt, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto on
oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa)
Tarkista mahdollisuuksien mukaan, onko tietokoneessa Recovery- ja Windows-osiota. Valitse
käynnistysvalikosta Resurssienhallinta ja sen jälkeen Tämä tietokone.
●
56
Jos tietokoneellasi ei ole Windows- ja Recovery-osiota, voit hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut
palautustietovälineet tuesta. Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetussa Worldwide Telephone
Numbers (Maakohtaiset puhelinnumerot) -oppaassa. Voit myös hakea yhteystietoja HP:n sivustolta.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
Voit käyttää Windows-työkaluja, kun haluat luoda järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioita
henkilökohtaisista tiedoista, lisätietoja: Windows-työkalujen käyttäminen sivulla 57.
●
Jos tietokoneessa on Recovery- ja Windows-osio, voit luoda palautusvälineen HP Recovery Managerin
avulla sen jälkeen, kun olet määrittänyt tietokoneen. HP Recovery -tietovälineillä voidaan suorittaa
myös järjestelmän palautus kiintolevyn vioittuessa. Järjestelmän palautustoiminto asentaa tehtaalla
asennetun alkuperäisen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistot uudelleen sekä määrittää sen jälkeen
ohjelmistojen asetukset. HP Recovery -tietovälineitä voidaan käyttää myös järjestelmän
mukauttamiseen tai näköistiedoston palauttamiseen, jos kiintolevy vaihdetaan.
—
Voit luoda vain yhden palautustietovälineiden sarjan. Käsittele palautustyökaluja huolellisesti ja
säilytä niitä turvallisessa paikassa.
—
HP Recovery Manager tutkii tietokoneen ja määrittää tietovälineellä tarvittavan
tallennuskapasiteetin.
—
Jos haluat luoda palautuslevyjä, tietokoneessa on oltava DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla
varustettu optinen asema, jossa voi käyttää vain laadukkaita, tyhjiä DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DLtai DVD+R DL -levyjä. Älä käytä uudelleenkirjoitettavia levyjä, kuten CD-RW- ja DVD±RW-levyjä tai
kaksikerroksisia DVD±RW- ja BD-RE-levyjä (uudelleenkirjoitettavia Blu-ray Disc -levyjä). Ne eivät
ole yhteensopivia HP Recovery Manager -ohjelmiston kanssa. Käytä sen sijaan laadukasta, tyhjää
USB-muistitikkua.
—
Jos tietokoneessa ei ole DVD-levyjen kirjoitustoiminnolla varustettua sisäänrakennettua optista
asemaa, mutta haluat luoda DVD-palautustietovälineitä, voit luoda palautuslevyt käyttämällä
ulkoista optista asemaa (hankittava erikseen). Jos käytät ulkoista optista asemaa, se on liitettävä
suoraan tietokoneen USB-porttiin. Asemaa ei voi liittää ulkoisen aseman USB-porttiin, kuten USBkeskittimeen. Jos et voi luoda DVD-mediaa itse, voit hankkia palautuslevyt tietokonettasi varten
HP:ltä. Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetussa Worldwide Telephone Numbers
(Maakohtaiset puhelinnumerot) -oppaassa. Voit myös hakea yhteystietoja HP:n sivustolta. Siirry
osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
—
Varmista ennen palautustietovälineiden luontia, että tietokone on liitetty verkkovirtaan.
—
Luontiprosessi voi kestää jopa yli tunnin. Älä keskeytä luontiprosessia.
—
Voit tarvittaessa lopettaa ohjelman, ennen kuin DVD-palautustietovälineiden luominen on valmis.
HP Recovery Manager keskeyttää nykyisen DVD-levyn polttamisen. Kun käynnistät HP Recovery
Managerin seuraavan kerran, sinua kehotetaan jatkamaan.
Voit luoda HP Recovery -tietovälineet seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Tablet-tietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistöön ennen näiden
vaiheiden suorittamista.
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Luo palautusväline ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos joudut joskus palauttamaan järjestelmän, katso Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla 58.
Windows-työkalujen käyttäminen
Voit luoda palautusvälineen, järjestelmän palautuspisteitä ja varmuuskopioida henkilökohtaisia tietoja
Windowsin työkalujen avulla.
Windows-työkalujen käyttäminen
57
HUOMAUTUS: Jos tallennustilaa on enintään 32 Gt, Microsoftin järjestelmän palautustoiminto on
oletusarvoisesti poistettu käytöstä.
Lisätietoja ja -ohjeita saat aloitusoppaasta.
▲
Napsauta Käynnistä -painiketta ja valitse sitten Aloitusopas.
Palauttaminen
Voit palauttaa järjestelmäsi usealla eri tavalla. Valitse omaa tilannettasi ja kokemustasi parhaiten vastaava
menetelmä:
TÄRKEÄÄ:
●
Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja varmuuskopioista palauttamiseksi, tietokoneen päivittämiseksi ja
sen palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Lisätietoja saat aloitusoppaasta.
▲
●
Kaikki menetelmät eivät ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.
Napsauta Käynnistä -painiketta ja valitse sitten Aloitusopas.
Jos joudut korjaamaan esiasennettuun sovellukseen tai ohjaimeen liittyvän ongelman, asenna
yksittäinen sovellus tai ohjain uudelleen HP Recovery Managerin Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia
uudelleen -toiminnon (vain tietyissä tuotteissa) avulla.
▲
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery (palautus), valitse HP Recovery Manager, valitse
Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia uudelleen ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
●
Jos haluat palauttaa Windows-osion alkuperäisen sisällön, voit joko valita järjestelmän palautuksen HP
Recovery -osiosta (vain tietyissä tuotteissa) tai käyttää HP-palautustietovälinettä. Lisätietoja on
kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla sivulla 58. Jos et ole vielä luonut
palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 56.
●
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat palauttaa tietokoneen alkuperäisten tehdasasetusten mukaisen
osion ja sisällön tai jos olet vaihtanut kiintolevyn, voit käynnistää tehdasasetusten palautuksen HPpalautustietovälineeltä. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla 58.
●
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat poistaa palautusosion vapauttaaksesi kiintolevytilaa, voit käyttää
HP Recovery Manager -sovelluksen Poista palautusosio -toimintoa.
Lisätietoja on kohdassa HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 61.
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
käyttämällä joko käyttäjän luomaa tai HP:lta saatua HP-palautustietovälinettä tai vaihtoehtoisesti HP
Recovery -osiota (vain tietyissä tuotteissa). Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso HPpalautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 56.
Hyvä tietää ennen aloittamista
●
HP Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Muut kuin
tietokoneen mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta tai asennettava
uudelleen valmistajan toimittamalta tietovälineeltä.
TÄRKEÄÄ: Palauttamista HP Recovery Managerin avulla on pidettävä viimeisenä keinona korjata
tietokoneeseen liittyvät ongelmat.
●
58
Tietokoneen kiintolevyn vioittuessa on käytettävä HP Recovery -tietovälinettä. Jos et ole vielä luonut
palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 56.
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
●
HP-palautustietovälinettä on käytettävä silloin, jos haluat käyttää tehdasasetusten palautustoimintoa
(vain tietyissä tuotteissa). Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso HP-palautustietovälineiden
luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 56.
●
Jos tietokoneellasi ei voi luoda HP-palautustietovälinettä tai jos palautustietoväline ei toimi, voit
hankkia omaan tietokoneeseesi tarkoitetut palautustietovälineet tuesta. Lisätietoja on tietokoneen
mukana toimitetussa Worldwide Telephone Numbers (Maakohtaiset puhelinnumerot) -oppaassa. Voit
myös hakea yhteystietoja HP:n verkkosivuilta. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support, valitse
maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TÄRKEÄÄ: HP Recovery Manager ei automaattisesti varmuuskopioi henkilökohtaisia tietoja. Varmuuskopioi
kaikki tarvitsemasi henkilökohtaiset tiedot ennen palautuksen aloittamista.
HP-palautustietovälinettä käytettäessä voit valita jonkin seuraavista palautusvaihtoehdoista:
HUOMAUTUS: Kun käynnistät palautuksen, näytössä näkyvät vain omassa tietokoneessasi käytettävissä
olevat vaihtoehdot.
●
Järjestelmän palautus – Asentaa alkuperäisen käyttöjärjestelmän uudelleen ja määrittää tehtaalla
asennettujen ohjelmien asetukset.
●
Tehdasasetusten palautus – Palauttaa tietokoneen alkuperäiset tehdasasetukset poistamalla
kiintolevyltä kaikki tiedot ja luomalla osiot uudelleen. Tämän jälkeen se asentaa käyttöjärjestelmän ja
tehtaalla asennetut ohjelmistot uudelleen.
HP Recovery -osio (vain tietyissä tuotteissa) mahdollistaa järjestelmän palauttamisen.
Palauttaminen HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery -osion avulla (vain tietyissä tuotteissa) voit suorittaa järjestelmän palautuksen ilman
palautuslevyjä tai USB-palautusmuistitikkua. Tätä palautustapaa voi käyttää vain silloin, jos kiintolevy toimii
edelleen.
Voit käynnistää HP Recovery Managerin HP Recovery -osiosta seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Tablet-tietokoneet, joissa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan
ennen näiden vaiheiden suorittamista (vain tietyissä tuotteissa).
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun recovery, valitse Recovery Manager ja sitten HP Recovery
Environment.
TAI
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö: paina tietokoneen käynnistyessä f11-näppäintä tai pidä
f11-näppäintä painettuna samalla, kun painat virtapainiketta.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
●
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten
nopeasti pohjaan; paina f11.
TAI
●
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike sitten
nopeasti pohjaan; paina f11.
2.
Valitse käynnistysasetusvalikosta Vianmääritys.
3.
Valitse Recovery Manager ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
59
Palauttaminen HP Recovery -tietovälineen avulla
HP Recovery -tietovälineen avulla voit palauttaa alkuperäisen järjestelmän. Voit käyttää tätä menetelmää,
jos järjestelmässäsi ei ole HP Recovery -osiota tai jos kiintolevy ei toimi oikein.
1.
Tee mahdollisuuksien mukaan varmuuskopio kaikista omista tiedostoistasi.
2.
Aseta HP-palautustietoväline ja käynnistä tietokone uudelleen.
HUOMAUTUS: Jos tietokone ei automaattisesti käynnisty HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla
uudelleen, muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä. Katso Tietokoneen käynnistysjärjestyksen
muuttaminen sivulla 60.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen
Jos tietokone ei käynnisty HP Recovery Managerilla uudelleen, voit muuttaa tietokoneen
käynnistysjärjestystä muuttamalla BIOSissa niiden laitteiden järjestystä, joista tietokone hakee
käynnistystietoja. Voit valita optisen aseman tai USB-muistitikun.
Voit muuttaa käynnistysjärjestystä seuraavasti:
TÄRKEÄÄ: Tablet-tietokone, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistöön ennen näiden
vaiheiden suorittamista.
1.
Aseta HP-palautustietoväline tietokoneeseen.
2.
Avaa järjestelmän Käynnistä-valikko.
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja avaa sitten
käynnistysasetukset painamalla f9-näppäintä.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
▲
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten
nopeasti pohjaan; paina f9.
TAI
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike sitten
nopeasti pohjaan; paina f9.
60
3.
Valitse optinen asema tai USB-muistitikku, josta haluat suorittaa käynnistyksen.
4.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 9 Varmuuskopiointi ja palautus
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla voit poistaa HP Recovery -osion vapauttaaksesi kiintolevytilaa.
TÄRKEÄÄ: Kun olet poistanut HP Recovery -osion, et voi palauttaa järjestelmää tai luoda HPpalautusvälinettä HP Recovery -osiota. Luo siis HP Recovery -tietoväline ennen palautusosion poistamista
Katso HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 56.
HUOMAUTUS:
toimintoa.
Poista palautusosio -asetus on käytettävissä vain niissä tuotteissa, jotka tukevat tätä
Voit poistaa HP Recovery -osion seuraavasti:
1.
Kirjoita recovery tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse HP Recovery Manager.
2.
Valitse Poista palautusosio ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Palauttaminen
61
10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure
Start
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
Computer Setup -apuohjelma eli BIOS-järjestelmä (Basic Input/Output System) hallitsee kaikkien järjestelmän
syöttö- ja lähtölaitteiden (esimerkiksi levyasemien, näytön, näppäimistön, hiiren ja tulostimen) välistä
tiedonsiirtoa. Computer Setup -apuohjelma sisältää asennettujen laitetyyppien asetukset, tietokoneen
käynnistysjärjestyksen, järjestelmämuistin ja laajennetun muistin.
HUOMAUTUS: Ole erittäin varovainen, kun muutat Computer Setup -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat
estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
▲
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä
siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
Computer Setup (BIOS) -apuohjelman käyttö USB-näppäimistöllä tai USB-hiirellä
Voit käynnistää Computer Setup -apuohjelman käyttämällä USB-porttiin liitettyä näppäimistöä tai hiirtä,
mutta Fast Boot on ensin poistettava käytöstä.
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f9-näppäintä, niin
pääset Käynnistyslaitteen asetukset -valikkoon.
2.
Poista FastBoot-valintaruudun valinta.
3.
Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua ohjelmasta, valitse näytön oikeasta alakulmasta
Tallenna-kuvake ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
– tai –
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina Enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Liikkuminen ja kohteiden valitseminen Computer Setup -apuohjelmassa
62
●
Valitse valikko tai valikkokohde sarkainnäppäimellä tai näppäimistön nuolinäppäimillä ja paina enternäppäintä tai napsauta kohdetta osoitinlaitteella.
●
Voit liikkua ylös- tai alaspäin napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa ylä- tai alanuolta tai
painamalla näppäimistön ylä- tai alanuolinäppäintä.
●
Sulje avoimet valintaikkunat ja palaa Computer Setup -apuohjelman päänäyttöön painamalla escnäppäintä ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista jollakin seuraavista tavoista:
●
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista tallentamatta muutoksia seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Exit (Lopeta) -kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
●
Voit tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista seuraavasti:
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Computer Setup -apuohjelman tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS:
Oletusasetusten palauttaminen ei muuta kiintolevyn tilaa.
Kun haluat palauttaa Computer Setup -apuohjelman alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 62.
2.
Valitse Päävalikko ja sitten Käytä tehdasasetuksia ja lopeta.
HUOMAUTUS: Tietyissä tuotteissa vaihtoehtona voi näkyä Restore Defaults (Palauta oletukset) eikä
Apply Factory Defaults and Exit (Käytä tehdasasetuksia ja poistu).
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua ohjelmasta, valitse näytön oikeasta alakulmasta
Tallenna-kuvake ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse Main (Päävalikko) ja Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina enternäppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
HUOMAUTUS:
Salasana- ja suojausasetukset eivät muutu, kun palautat tehdasasetukset.
BIOSin päivittäminen
Päivitettyjä BIOS-versioita voi olla saatavissa HP:n sivustosta.
Useimmat HP:n sivustossa olevat BIOS-päivitykset on pakattu SoftPaq-tiedostoiksi.
Jotkin päivitystiedostot sisältävät Readme.txt-tiedoston, joka sisältää tietoja päivitystiedoston
asentamisesta ja vianmäärityksestä.
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
63
BIOS-version määrittäminen
Voit selvittää, tarvitseeko sinun päivittää Computer Setup (BIOS), määrittämällä ensin tietokoneen BIOSversion.
BIOS-versiotiedot (jotka tunnetaan myös nimillä ROM date ja System BIOS) voidaan näyttää painamalla fn+esc
(jos olet jo Windowsissa) tai avaamalla Computer Setup -apuohjelma.
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 62.
2.
Valitse Päävalikko ja valitse sitten Järjestelmätiedot.
3.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta tallentamatta muutoksia, valitse näytön oikeasta
alakulmasta Lopeta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse Päävalikko > Ohita muutokset ja lopeta ja paina enter-näppäintä.
Tarkistaaksesi uudemmat BIOS-versiot, katso BIOS-päivityksen lataaminen sivulla 64.
BIOS-päivityksen lataaminen
HUOMIO: Lataa ja asenna BIOS-päivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella luotettavaan
ulkoiseen virtalähteeseen. Tällä voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen epäonnistumisen
riskiä. Älä lataa tai asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla tai jos se on
telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen virtalähteeseen. Toimi
lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun tuki ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse Päivitykset ja sen jälkeen Tarkista päivitykset ja viestit.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
a.
Etsi uusin BIOS-päivitys ja vertaa sitä tietokoneessa asennettuna olevaan BIOS-versioon. Merkitse
muistiin päivämäärä, nimi tai muu tunniste. Saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin, kun etsit
kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
b.
Lataa valittu tiedosto kiintolevylle toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Merkitse muistiin kiintolevyn polku, johon BIOS-päivitys ladataan. Tarvitset tätä polkua, kun
asennat päivityksen.
HUOMAUTUS: Jos liität tietokoneen verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen ohjelmistojen
päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.
64
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
BIOS-muistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun päivitys on
latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei näy, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tiedosto tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Resurssienhallinta.
2.
Valitse kiintolevyn tunnus. Kiintolevyn tunnus on yleensä Paikallinen levy (C:).
3.
Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys on
tallennettu.
4.
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tiedostotunniste on .exe (esimerkiksi tiedostonimi.exe).
BIOS-asennus käynnistyy.
5.
Suorita asennus loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
kiintolevyltä.
Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa verkosta ladatun tiedoston
Käynnistysjärjestyksen muuttaminen F9-kehotteella
Voit valita käynnistyslaitteen dynaamisesti käynnistyksen aikana seuraavasti:
1.
Käynnistyslaitteen asetukset -valikon käyttäminen:
●
2.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f9-näppäintä,
niin pääset Käynnistyslaitteen asetukset -valikkoon.
Valitse käynnistyslaite luettelosta, paina enter ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
TÄRKEÄÄ: Ennen kuin Trusted Platform Module (TPM )-toiminto voidaan ottaa käyttöön tässä
järjestelmässä, sinun on varmistettava, että suunnittelemasi TPM-käyttö täyttää kaikki paikallisen
lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden ja täytyykö sinun hankkia tarvittavat hyväksynnät tai lisenssit. TPMkäytöstäsi johtuvista vaatimustenmukaisuusongelmista, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, olet
vastuussa yksin ja kokonaisuudessaan. HP ei ole vastuussa mistään mahdollisista ongelmista.
TPM parantaa tietokoneen suojausta. Voit muuttaa TPM-moduulin asetuksia Computer Setup (BIOS) apuohjelmassa.
HUOMAUTUS:
Jos asetuksena on Hidden (Piilotettu), TPM ei näy käyttöjärjestelmässä.
Voit käyttää Computer Setup -apuohjelman TPM-asetuksia seuraavasti:
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma. Katso kohta Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
sivulla 62.
2.
Valitse Security (Suojaus), valitse TPM Embedded Security (Upotettu TPM-suojaus) ja toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
TPM BIOS -asetukset (vain tietyissä tuotteita)
65
HP Sure Startin käyttäminen (vain tietyt tuotteet)
Tietyissä tietokonemalleissa on asennettuna HP Sure Start -ohjelmisto eli tekniikka, joka valvoo tietokoneen
BIOS-ohjelmaa hyökkäysten tai vahingoittumisen varalta. Jos BIOS vioittuu tai siihen hyökätään, HP Sure
Start palauttaa BIOS-ohjelman automaattisesti aiempaan turvalliseen tilaan ilman käyttäjän toimia.
HP Sure Start on määritetty ja otettu jo käyttöön siten, että useimmat käyttäjät voivat käyttää HP Sure
Startin oletusarvoista määritystä. Kokeneet käyttäjät voivat muokata oletusarvoista määritystä.
Löydät uusimmat HP Sure Start -asiakirjat siirtymällä osoitteeseen http://www.hp.com/support. Valitse Etsi
tuotteesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
66
Luku 10 Computer Setup (BIOS), TPM ja HP Sure Start
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) apuohjelman käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) -apuohjelman avulla voit suorittaa
vianmääritystestejä selvittääksesi, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii käyttöjärjestelmän
ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista
ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.
Kun HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelma havaitsee vian, joka vaatii laitteen vaihtamista, se luo
24-numeroisen vikatunnuksen. Tämä tunnus voidaan antaa tuelle, jotta siellä voidaan määrittää miten
ongelma voidaan korjata.
HUOMAUTUS: Jotta voit käynnistää diagnostiikan convertible-tietokoneessa, tietokoneen on oltava
kannettavan tietokoneen tilassa ja näppäimistön on oltava liitettynä.
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti esc-näppäintä.
2.
Paina f2-näppäintä.
BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
tietokoneeseen liitetty USB-asema
HUOMAUTUS: Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -työkalun USB-asemaan,
katso kohtaa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
sivulla 67.
3.
b.
kiintolevy
c.
BIOS.
Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS:
Jos haluat pysäyttää käynnissä olevan vianmääritystestin, paina esc-näppäintä.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen
USB-laitteeseen
HUOMAUTUS: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain
englanninkielisinä, ja sinun ladattava se Windows-tietokoneeseen ja luotava HP UEFI -tukiympäristö, koska
vain exe-tiedostoja on tarjolla.
HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman voi ladata USB-laitteeseen kahdella eri tavalla.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
67
Lataa uusin UEFI-versio
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee
näkyviin.
2.
Napsauta HP PC Hardware Diagnostics (HP-tietokoneen laitteistodiagnostiikka) -kohdassa olevaa
Lataa-linkkiä ja valitse sitten Suorita.
Lataa kaikki UEFI-versiot tiettyyn tuotteeseen
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support.
2.
Valitse Ohjelmisto ja ohjaimet.
3.
Kirjoita tuotteen nimi tai numero.
TAI
Valitse Tunnista nyt ja anna HP:n tunnistaa tuote automaattisesti.
68
4.
Valitse tietokoneesi ja käyttöjärjestelmäsi.
5.
Toimi Diagnostiikka-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa haluamasi UEFIversio.
Luku 11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman käyttäminen
12 Tekniset tiedot
Virransyöttö
Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista on hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa.
Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen
nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen
tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi
hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.
Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti. Tietokoneen jännite ja virta on
ilmoitettu viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.
Virransyöttö
Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta
19,5 V dc @ 7,70 A – Slim Smart 150 W
HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden
vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.
Käyttöympäristö
Tekijä
Metrijärjestelmä
Yhdysvallat
Käyttölämpötila (optista levyä
kirjoitettaessa)
5–35 °C
41–95 °F
Poissa käytöstä
-20–60 °C
-4–140 °F
Käytössä
10–90 %
10–90 %
Poissa käytöstä
5–95 %
5–95 %
Käytössä
-15–3 048 m
-50–10 000 jalkaa
Poissa käytöstä
-15–12 192 m
-50–40 000 jalkaa
Lämpötila
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Suurin korkeus (paineistamaton)
Virransyöttö
69
13 Staattisen sähkön purkaus
Staattisen sähkön purkauksella tarkoitetaan staattisen sähkövarauksen purkautumista kahden esineen tai
kappaleen koskettaessa toisiaan. Esimerkiksi ovenkahvasta lattiamaton päällä kävelemisen jälkeen saatu
sähköisku johtuu staattisesta sähköstä.
Sormista tai muusta sähköä johtavasta lähteestä purkautuva staattinen sähkö voi vahingoittaa laitteen
elektronisia osia.
Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja henkilökohtaisten tai muiden tärkeiden tietojen menettämisen
voi estää seuraavilla varotoimenpiteillä:
70
●
Jos osien poistamis- tai asennusohjeissa neuvotaan irrottamaan tietokoneen virtajohto, varmista, että
laite on maadoitettu asianmukaisesti.
●
Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis
asentamaan ne.
●
Älä kosketa liittimiä, johtimia tai virtapiirejä. Käsittele elektronisia komponentteja niin vähän kuin
mahdollista.
●
Älä käytä magneettisia työkaluja.
●
Ennen kuin alat käsitellä osia, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla jotakin maalaamatonta
metallipintaa.
●
Jos poistat komponentin, laita se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
Luku 13 Staattisen sähkön purkaus
14 Esteettömyys
HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, joita kaikki, myös vammaiset henkilöt, voivat
käyttää sellaisenaan ilman apuvälineitä tai asianmukaisten apuvälineiden avulla. Uusimmat tiedot HP:n
helppokäyttötoiminnoista ovat osoitteessa http://www.hp.com/accessibility.
Tuetut avustavat teknologiat
HP:n tuotteet tukevat laajaa valikoimaa käyttöjärjestelmien avustavia teknologioita, ja ne voi määritellä
toimimaan muiden avustavien teknologioiden kanssa. Saat lisätietoja avustavista toiminnoista käyttämällä
laitteesi hakutoimintoa.
HUOMAUTUS: Saat lisätietoja tietystä avustavasta teknologiatuotteesta ottamalla yhteyttä kyseisen
tuotteen asiakastukeen.
Yhteyden ottaminen tukeen
Parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme esteettömyyttä ja otamme mielellämme vastaan
käyttäjäpalautetta. Jos tuotteen käytössä on ongelmia tai haluat kertoa esteettömyysominaisuuksista, joista
on ollut sinulle hyötyä, ota yhteyttä soittamalla numeroon +1 888 259 5707 maanantaista perjantaihin klo 6–
21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa. Jos olet kuulovammainen ja käytät TRS/VRS/WebCapTelpalvelua, soita teknistä tukea tai esteettömyysominaisuuksia koskevissa asioissa numeroon
+1 877 656 7058 maanantaista perjantaihin klo 6–21 Pohjois-Amerikan Mountain Time -aikaa.
HUOMAUTUS:
Tukea on saatavilla vain englannin kielellä.
Tuetut avustavat teknologiat
71
Hakemisto
A
akku
akun heikko varaustaso 37
akun heikon varaustason
korjaaminen 38
latauksen purkaminen 37
tehtaalla sinetöity 38
tietojen etsiminen 37
virran säästäminen 37
akkuvirta 36
akun heikko varaustaso 37
akun lataus 37
akun merkkivalo 5, 15
akun tiedot, etsiminen 37
alkuperäisen järjestelmän
palauttaminen 58
aseman merkkivalo 15
asetusohjelma
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 62
tehdasasetusten
palauttaminen 63
Automaattinen DriveLock 44
ottaminen käyttöön 44
poistaminen käytöstä 45
automaattinen DriveLock-salasana
antaminen 46
B
BIOS.
päivittäminen 63
päivityksen lataaminen 64
version määrittäminen 64
Bluetooth-laite 17, 19
Bluetooth-tarra 16
C
caps lock (aakkoslukko) -merkkivalo,
tunnistaminen 8
computer setup 62
Computer Setup
BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana 42
72
Hakemisto
Computer Setup -apuohjelman
käyttö USB-näppäimistöllä tai
USB-hiirellä 62
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 62
tehdasasetusten
palauttaminen 63
D
DisplayPort
USB Type-C -portin tunnistus 4
DriveLock
kuvaus 46
ottaminen käyttöön 47
poistaminen käytöstä 48
DriveLock-pääkäyttäjän salasana
muuttaminen 49
DriveLock-salasana
antaminen 48
muuttaminen 49
määrittäminen 47
E
esc-näppäin, tunnistaminen 12
esteettömyys 71
F
fn-näppäin, tunnistaminen 12
G
GPS
19
H
HDMI, ääniasetusten
määrittäminen 31
HDMI-portti
kytkeminen 30
HDMI-portti, tunnistaminen 4
horrostila
käynnistyy, kun akun varaustaso
on kriittisen heikko 38
poistuminen 35
siirtyminen 35
HP:n pikalataus 36
HP 3D DriveGuard 52
HP Client Security 50
HP LAN-WLAN Protection 21
HP MAC Address Manager 22
HP Mobile Connect 19
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
käyttäminen 67
HP Recovery Manager
käynnistysongelmien
korjaaminen 60
käynnistäminen 59
HP Recovery -osio
irrottaminen 61
palauttaminen 59
HP Recovery -tietoväline
palauttaminen 60
HP Recovery -tietovälineet
luominen 56
HP-resurssit 2
HP Touchpoint Manager 50
huoltotarrat, sijainti 15
J
julkinen WLAN-verkko 18
järjestelmä ei vastaa 35
järjestelmän palauttaminen 58
järjestelmän palautuspiste
luominen 57
järjestelmän palautuspiste,
luominen 56
järjestelmänvalvojan salasana 41
K
kahden sormen napautus,
kosketusalustan ele 24
kahden sormen puristuszoomaus,
kosketusalustan ja kosketusnäytön
ele 23
kaiuttimet
kytkeminen 27
kaiuttimet, tunnistaminen 14, 15
kiinnityspaikat
lukitusvaijeri 5
kiinteä numeronäppäimistö,
tunnistaminen 12
korttipaikat
älykortti 4
Kosketusalusta
painikkeet 7, 8
Kosketusalustan eleet
kahden sormen napautus 24
kolmen sormen liu'utus 25
neljän sormen napautus 24
vieritys kahdella sormella 24
kosketusalustan kolmen sormen
liu'utus -ele 25
kosketusnäytön eleet
liu'utus yhdellä sormella 25
kriittisen heikko akun varaustaso
38
kuulokemikrofonit, kytkeminen 28
kuulokkeet, kytkeminen 27
käynnistysjärjestys
muuttaminen 60
muuttaminen f9-kehotteella 65
käyttäjän salasana 41
käyttöympäristö 69
L
laitteen siirtäminen lepo- ja
horrostilaan 34
langaton verkko (WLAN)
julkinen WLAN-verkko 18
toiminta-alue 18
yhteyden muodostaminen 18
yrityksen WLAN-verkko 18
langattoman laitteen
hyväksyntätarra 16
langattoman yhteyden merkkivalo
9, 14, 17
langattoman yhteyden näppäin 17
langattoman yhteyden painike 17
langattoman yhteyden säätimet
käyttöjärjestelmä 17
painike 17
langattomat antennit,
tunnistaminen 6
lentokonetilan näppäin 17
lepotila
poistuminen 34
siirtyminen 34
lepotila ja horrostila
siirtyminen 34
Levyn eheytys -ohjelmisto 52
Levyn uudelleenjärjestäminen ohjelmisto 52
liitin, virta 5
liitännät
RJ-45 (verkko) 5
verkko 5
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä 4
liu'utus yhdellä sormella,
kosketusnäytön ele 25
lukitusvaijerin kiinnityspaikka,
tunnistaminen 5
M
merkkivalot
akku 5, 15
asema 15
caps lock (aakkoslukko) 8
langaton yhteys 9, 14
mikrofonin mykistys 8
num lock (numerolukitus) 8
RJ-45 (verkko) 5
TouchPad 9
verkkokamera 6
virta 8, 15
mikrofonin mykistyksen merkkivalo,
tunnistaminen 8
mikrofonin mykistysnäppäin,
tunnistaminen 13
minimoidun näköistiedoston
palautus 59
minimoitu näköistiedosto,
luominen 58
Miracast 33
muistikortin lukulaite,
tunnistaminen 6
N
napautus, TouchPadin ja
kosketusnäytön ele 23
neljän sormen napautus,
kosketusalustan ele 24
NFC 20
num lock (numerolukitus) merkkivalo 8
näppäimet
esc 12
fn 12
Windows-näppäin 12
näppäimistö
kiinteä numero 12
näppäimistö ja valinnainen hiiri
käyttäminen 26
näppäimistön ja valinnaisen hiiren
käyttäminen 26
O
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 53
ohjelmisto
HP 3D DriveGuard 52
Levyn eheytys 52
Levyn uudelleenjärjestäminen
52
palomuuri 50
virustorjunta 49
ohjelmistopäivitykset,
asentaminen 50
osat
edessä olevat 14
näyttö 6
oikealla sivulla olevat 4
pohjassa olevat 14
päällä olevat 7
vasemmalla sivulla olevat 5
P
paikannustappi 7
painikkeet
TouchPadin keskipainike 8
TouchPadin oikea painike 8
TouchPadin vasen painike 7, 8
virta 10
palauttaminen
asetukset 58
HP Recovery Manager 58
HP Recovery -tietovälineiden
avulla 57
järjestelmä 58
käynnistäminen 59
levyt 57, 60
tietoväline 60
tuetut levyt 57
USB-muistitikku 60
palautusosio
irrottaminen 61
Hakemisto
73
palautustietovälineet
luominen 56
luominen HP Recovery Managerin
avulla 57
palomuuriohjelmisto 50
pikanäppäimet
mikrofonin mykistys 13
pohjassa olevat 16
portit
HDMI 4, 30
Miracast 33
ulkoinen näyttö 5, 29
USB 3.x -lataus 6
USB 3.x SuperSpeed 4
USB Type-C SuperSpeed 4
USB Type-C Thunderbolt 4, 29
VGA 29
R
RJ-45-liitännän (verkkoliitännän)
merkkivalot, tunnistaminen 5
RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä),
tunnistaminen 5
S
salasanat
BIOS-järjestelmänvalvoja 42
järjestelmänvalvoja 41
käyttäjä 41
sammuttaminen 35
sarjanumero 15
sarjanumero, tietokone 15
sisäisen verkkokameran merkkivalo,
tunnistaminen 6
sisäiset mikrofonit, tunnistaminen
6
sormenjäljet, rekisteröinti 49
sormenjälkitunnistin 51
sormenjälkitunnistin,
tunnistaminen 11
staattisen sähkön purkaus 70
Sure Start
käyttäminen 66
T
tarrat
Bluetooth 16
huoltotarra 15
langattoman laitteen
hyväksyntä 16
sarjanumero 15
74
Hakemisto
viranomaisten ilmoitukset 16
WLAN 16
tehtaalla sinetöity akku 38
teräväpiirtolaitteet, kytkeminen 30
teräväpiirtolaitteet, liittäminen 33
Thunderbolt
USB Type-C, kytkeminen 29
USB Type-C -portin tunnistus 4
tietojen etsiminen
laitteisto 3
ohjelmisto 3
tietokoneen kuljettaminen
matkoilla 16, 54
tietokoneen lähettäminen 54
tietokoneen puhdistaminen 53
tietokoneen sammuttaminen 35
tietokoneen ylläpito 53
toimintonäppäimet
käyttäminen 12
toimintonäppäimet, tunnistaminen
12
TouchPad
käyttäminen 23
TouchPadin ja kosketusnäytön eleet
kahden sormen
puristuszoomaus 23
napautus 23
TouchPadin käynnistys- ja
sammutuspainike, tunnistaminen
7
TouchPadin käyttäminen 23
TouchPadin käyttöalue
tunnistaminen 7
TouchPadin merkkivalo,
tunnistaminen 7, 9
TPM-asetukset 65
tuetut levyt, palauttaminen 57
tuotteen nimi ja numero, tietokone
15
tuuletusaukot, tunnistaminen 14
U
ulkoinen virtalähde, käyttäminen
38
ulkoisen näytön portti 5, 29
ulkoisen virtalähteen käyttäminen
38
USB 3.x -latausportti,
tunnistaminen 6
USB 3.x SuperSpeed -portti,
tunnistaminen 4
USB Type-C -portti, kytkeminen 29
USB Type-C SuperSpeed -portti,
tunnistaminen 4
USB Type-C Thunderbolt -portti,
tunnistaminen 4
V
varmuuskopiot 56
verkkokamera 7
käyttäminen 27
verkkokamera, tunnistaminen 7
verkkokameran merkkivalo,
tunnistaminen 6
verkkoliitäntä, tunnistaminen 5
VGA-portti, liittäminen 29
video 28
vieritys kahdella sormella,
kosketusalustan ele 24
viranomaisten ilmoitukset
langattoman laitteen
hyväksyntätarrat 16
viranomaisten ilmoitukset tarra 16
virranhallinta 34
virran merkkivalot 8, 15
virransyöttö 69
virta
akku 36
ulkoiset 38
virta-asetukset, käyttäminen 36
virta-asetusten käyttäminen 36
Virta-kuvake, käyttäminen 36
Virta-kuvakkeen käyttäminen 36
virtaliitin, tunnistaminen 5
virtapainike, tunnistaminen 10
virustorjuntaohjelmisto 49
W
Windows
järjestelmän palautuspiste 56,
57
Windows Hello
käyttäminen 49
Windows-näppäin, tunnistaminen
12
Windows-työkalut
käyttäminen 57
WLAN-antennit, tunnistaminen 6
WLAN-laite 16
WLAN-tarra 16
WWAN-antennit, tunnistaminen 6
WWAN-laite 17, 18
Y
yhteyden muodostaminen WLANverkkoon 18
ylläpito
HP 3D DriveGuard 52
Levyn eheytys 52
Levyn uudelleenjärjestäminen
52
ohjelmien ja ohjainten
päivittäminen 53
yrityksen WLAN-verkko 18
Ä
älykorttipaikka 4
Ääni 28
ääniasetukset, käyttäminen 28
ääniasetusten käyttäminen 28
äänilähdön (kuulokkeiden) /
äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä,
tunnistaminen 4
Hakemisto
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising