HP | ZBook 15 G4 Mobile Workstation | HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation Lietotāja rokasgrāmata

HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
AMD ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc.
preču zīme. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder
tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci
izmanto uzņēmums HP Inc. Intel, Celeron,
Pentium un Thunderbolt ir Intel Corporation
preču zīmes ASV un citās valstīs. Windows ir
Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme vai
preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs
un/vai citās valstīs.
Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP produktu
un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas tiešo
garantiju paziņojumos, kas iekļauti produktu
un pakalpojumu komplektos. Nekas no šeit
minētā nav uztverams kā papildu garantija. HP
neatbild par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām
vai šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.
Pirmais izdevums: 2017. gada martā
Dokumenta daļas numurs: 915576-E11
Paziņojums par produktu
Programmatūras nosacījumi
Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir raksturoti
līdzekļi, kas ir kopīgi lielākajā daļā modeļu. Daži
līdzekļi jūsu datorā, iespējams, nav pieejami.
Instalējot, kopējot, lejupielādējot vai citādi
lietojot jebkuru šajā datorā sākotnēji instalētu
programmatūras produktu, jūs piekrītat HP
lietotāja licences līguma (End User License
Agreement — EULA) nosacījumiem. Ja
nepiekrītat šiem licences nosacījumiem,
vienīgais pieejamais risinājums ir 14 dienu laikā
atgriezt visu nelietoto produktu (aparatūru un
programmatūru), lai atbilstoši pārdevēja
atlīdzības izmaksas politikai atgūtu visus
izdotos naudas līdzekļus.
Ne visos Windows izdevumos vai versijās ir
pieejamas visas funkcijas. Lai pilnībā izmantotu
Windows funkcionalitāti, sistēmām var būt
nepieciešama jaunināta un/vai atsevišķi
iegādāta aparatūra, draiveri, programmatūra
vai BIOS atjauninājums. Windows 10
automātiska atjaunināšana ir vienmēr
iespējota. Var tikt piemērota IPS maksa, kā arī
laika gaitā papildu prasības attiecībā uz
atjauninājumiem. Skatiet nodaļu
http://www.microsoft.com
Lai piekļūtu jaunākajām produkta lietotāja
instrukcijām vai rokasgrāmatām, apmeklējiet
vietni http://www.hp.com/support. Atlasiet
Find your product (Atrast savu produktu) un
pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai saņemtu papildinformāciju vai pieprasītu
visu par datoru izdoto naudas līdzekļu
atmaksu, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju.
Drošības brīdinājums
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu apdegumu gūšanas vai datora pārkaršanas iespēju, neturiet datoru tieši
klēpī un neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas virsmas.
Nodrošiniet, lai citas cietas virsmas, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai mīkstas virsmas,
piemēram, spilveni, paklāji vai apģērbs, nebloķētu gaisa plūsmu. Darbības laikā arī neļaujiet maiņstrāvas
adapterim nonākt saskarē ar ādu vai mīkstām virsmām, piemēram, spilveniem, paklājiem vai apģērbu. Dators
un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras ierobežojumiem, ko nosaka
Starptautiskais informācijas tehnoloģiju iekārtu drošības standarts (IEC 60950).
iii
iv
Drošības brīdinājums
Procesora konfigurācijas iestatījums (tikai dažiem produktiem)
SVARĪGI! Daži datoru produkti ir konfigurēti ar Intel® Pentium® sērijas N35xx/N37xx vai Celeron® sērijas
N28xx/N29xx/N30xx/N31xx procesoru un Windows® operētājsistēmu. Ja jūsu dators atbilst iepriekš
norādītajai konfigurācijai, nemainiet procesora konfigurācijas iestatījumu failā msconfig.exe no 4 vai
2 procesoriem uz 1 procesoru. Pretējā gadījumā datoru nevarēs restartēt. Jums būs jāveic rūpnīcas
iestatījumu atiestatīšana, lai atjaunotu sākotnējos iestatījumus.
v
vi
Procesora konfigurācijas iestatījums (tikai dažiem produktiem)
Saturs
1 Iepazīšanās ................................................................................................................................................... 1
Informācijas atrašana ............................................................................................................................................ 2
2 Komponenti .................................................................................................................................................. 4
Ar aparatūru saistītās informācijas atrašana ........................................................................................................ 4
Ar programmatūru saistītās informācijas atrašana .............................................................................................. 4
Labā puse ............................................................................................................................................................... 5
Kreisā puse ............................................................................................................................................................. 6
Displejs ................................................................................................................................................................... 7
Tastatūras zona ..................................................................................................................................................... 8
Skārienpanelis ..................................................................................................................................... 8
Indikatori .............................................................................................................................................. 9
Pogas un pirkstu nospiedumu lasītājs .............................................................................................. 11
Speciālie taustiņi ............................................................................................................................... 13
Darbību taustiņi ................................................................................................................................. 13
Apakšpuse ............................................................................................................................................................ 15
Priekšpuse ........................................................................................................................................................... 15
Uzlīmes ................................................................................................................................................................ 16
3 Tīkla savienojumi ........................................................................................................................................ 18
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu ................................................................................................................. 18
Bezvadu sakaru vadīklu izmantošana .............................................................................................. 18
Bezvadu sakaru poga ...................................................................................................... 19
Operētājsistēmas vadīklas ............................................................................................. 19
Savienojuma izveide ar WLAN ........................................................................................................... 19
HP Mobile platjoslas sakaru moduļa lietošana (tikai dažiem produktiem) ..................................... 19
HP Mobile Connect Pro lietošana (tikai dažiem produktiem) ........................................................... 20
GPS lietošana (tikai dažiem produktiem) ......................................................................................... 20
Bluetooth bezvadu ierīču lietošana (tikai dažiem produktiem) ....................................................... 20
Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīcēm ..................................................................... 21
NFC izmantošana informācijas kopīgošanai (tikai dažiem produktiem) .......................................... 21
Kopīgošana ..................................................................................................................... 21
Savienojuma izveide ar vadu tīklu ....................................................................................................................... 21
Savienojuma izveide ar lokālo tīklu (LAN) (tikai dažiem produktiem) ............................................. 21
HP LAN-WLAN Protection lietošana (tikai dažiem produktiem) ....................................................... 22
Funkcijas HP LAN-WLAN Protection ieslēgšana un pielāgošana ................................... 22
vii
HP MAC Address Manager izmantošana, lai identificētu savu datoru tīklā (tikai dažiem produktiem) ............. 23
Sistēmas MAC adreses ieslēgšana un pielāgošana .......................................................................... 23
4 Navigācija ekrānā ........................................................................................................................................ 25
Skāriena žestu lietošana uz skārienpaneļa un skārienekrāna ........................................................................... 25
Pieskāriens ........................................................................................................................................ 25
Savilkšana ar diviem pirkstiem, lai tuvinātu vai tālinātu ................................................................. 25
Ritināšana ar diviem pirkstiem (tikai skārienpanelim) ..................................................................... 26
Pieskaršanās ar diviem pirkstiem (tikai skārienpanelim) ................................................................ 26
Pieskaršanās ar četriem pirkstiem (tikai skārienpanelim) ............................................................... 26
Pavilkšana ar trim pirkstiem (tikai skārienpanelim) ........................................................................ 27
Viena pirksta slidināšana (tikai skārienekrānam) ............................................................................ 27
Tastatūras un papildu peles izmantošana .......................................................................................................... 28
5 Izklaides līdzekļi ......................................................................................................................................... 29
Tīmekļa kameras lietošana (tikai dažiem produktiem) ...................................................................................... 29
Audio funkcijas izmantošana ............................................................................................................................... 29
Skaļruņu pievienošana ...................................................................................................................... 29
Austiņu pievienošana ........................................................................................................................ 29
Mikrofonaustiņu pievienošana .......................................................................................................... 30
Skaņas iestatījumu lietošana ............................................................................................................ 30
Video izmantošana .............................................................................................................................................. 30
Video ierīču pievienošana, izmantojot USB C tipa kabeli .................................................................. 31
Videoierīču savienošana, izmantojot VGA kabeli .............................................................................. 32
Videoierīču savienošana, izmantojot HDMI kabeli ............................................................................ 32
HDMI audio iestatīšana ................................................................................................... 33
Ar vadiem pievienojamu displeju atrašana un pievienošana, izmantojot MultiStream
Transport ........................................................................................................................................... 34
Pievienojiet displejus datoriem ar AMD vai Nvidia grafiku (ar papildu centrmezglu) .... 34
Displeju pievienošana datoriem ar Intel grafiku (ar papildu centrmezglu) ................... 34
Displeju pievienošana datoriem ar Intel grafiku (ar iebūvētu centrmezglu) ................. 35
Ar standartu Miracast saderīgu bezvadu displeju meklēšana un savienojuma izveide (tikai
dažiem produktiem) .......................................................................................................................... 35
6 Enerģijas pārvaldība .................................................................................................................................... 36
Miega režīma vai hibernācijas lietošana ............................................................................................................. 36
Miega režīma aktivizēšana un iziešana no tā ................................................................................... 36
Hibernācijas režīma aktivizēšana un iziešana no tā (tikai dažiem produktiem) .............................. 37
Datora izslēgšana ................................................................................................................................................ 37
Strāvas ikonas un enerģijas opciju izmantošana ................................................................................................ 38
Darbināšana ar akumulatora strāvu ................................................................................................................... 38
viii
HP Fast Charge lietošana (tikai dažiem produktiem) ....................................................................... 38
Akumulatora uzlādes līmeņa parādīšana ......................................................................................... 39
Akumulatora informācijas atrašana lietojumprogrammā HP Support Assistant (tikai dažiem
produktiem) ....................................................................................................................................... 39
Akumulatora enerģijas taupīšana ..................................................................................................... 39
Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana ........................................................................... 39
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana ................................................................................ 40
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams ārējs strāvas avots ....... 40
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja nav pieejams strāvas avots ............ 40
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja dators nevar iziet no
hibernācijas režīma ......................................................................................................... 40
Akumulators ar rūpnīcas plombu ..................................................................................................... 40
Darbināšana ar ārēja avota strāvu ...................................................................................................................... 41
7 Drošība ....................................................................................................................................................... 42
Datora aizsardzība ............................................................................................................................................... 42
Paroļu lietošana ................................................................................................................................................... 42
Windows paroļu iestatīšana .............................................................................................................. 43
Paroļu iestatīšana utilītā Computer Setup ........................................................................................ 43
BIOS administratora paroles pārvaldība ........................................................................................... 44
BIOS administratora paroles ievadīšana ........................................................................ 46
DriveLock drošības opciju izmantošana ........................................................................................... 46
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) atlasīšana (tikai dažiem
produktiem) .................................................................................................................... 46
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) iespējošana ......... 46
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) atspējošana ......... 47
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) paroles
ievadīšana ..................................................................................................... 48
Manuālā DriveLock atlasīšana ........................................................................................ 48
DriveLock galvenās paroles iestatīšana ....................................................... 49
DriveLock iespējošana un DriveLock lietotāja paroles iestatīšana ................................ 49
DriveLock atspējošana .................................................................................................... 50
DriveLock paroles ievadīšana ......................................................................................... 51
DriveLock paroles nomaiņa ............................................................................................ 52
Windows Hello lietošana (tikai dažiem produktiem) .......................................................................................... 52
Pretvīrusu programmatūras lietošana ................................................................................................................ 52
Ugunsmūra programmatūras lietošana .............................................................................................................. 53
Programmatūras atjauninājumu instalēšana ..................................................................................................... 53
HP Client Security lietošana (tikai dažiem produktiem) ..................................................................................... 53
Programmas HP Touchpoint Manager lietošana (tikai dažiem produktiem) ..................................................... 53
Papildu drošības kabeļa lietošana (tikai dažiem produktiem) ........................................................................... 54
ix
Pirkstu nospiedumu lasītāja lietošana (tikai dažiem produktiem) ..................................................................... 54
Pirkstu nospiedumu lasītāja atrašana .............................................................................................. 54
8 Apkope ....................................................................................................................................................... 55
Veiktspējas uzlabošana ....................................................................................................................................... 55
Rīka Disk Defragmenter lietošana .................................................................................................... 55
Rīka Disk Cleanup lietošana .............................................................................................................. 55
HP 3D DriveGuard lietošana (tikai dažiem produktiem) ................................................................... 55
HP 3D DriveGuard statusa noteikšana ........................................................................... 56
Programmu un draiveru atjaunināšana .............................................................................................................. 56
Datora tīrīšana ..................................................................................................................................................... 56
Tīrīšanas procedūra ........................................................................................................................... 57
Displeja tīrīšana .............................................................................................................. 57
Sānu virsmu un vāka tīrīšana ......................................................................................... 57
Skārienpaneļa, tastatūras vai peles tīrīšana (tikai dažiem produktiem) ....................... 57
Datora sagatavošana ceļojumam vai transportēšanai ....................................................................................... 57
9 Dublēšana, atjaunošana un atkopšana .......................................................................................................... 59
Atkopšanas datu nesēja un dublējumu izveide ................................................................................................... 59
HP atkopšanas datu nesēja izveide (tikai dažiem produktiem) ....................................................... 59
Windows rīku lietošana ....................................................................................................................................... 60
Atjaunošana un atkopšana .................................................................................................................................. 61
Atjaunošana, lietojot programmatūru HP Recovery Manager ......................................................... 61
Kas jāzina pirms darba sākšanas .................................................................................... 61
HP atkopšanas nodalījuma lietošana (tikai dažiem produktiem) .................................. 62
HP Recovery datu nesēja izmantošana atkopšanai ....................................................... 63
Datora sāknēšanas secības maiņa ................................................................................. 63
HP atkopšanas nodalījuma noņemšana (tikai dažiem produktiem) .............................. 63
10 Computer Setup (BIOS), TPM un HP Sure Start .............................................................................................. 65
Utilītas Computer Setup lietošana ...................................................................................................................... 65
Utilītas Computer Setup startēšana ................................................................................................. 65
USB tastatūras vai USB peles lietošana utilītas Computer Setup (Datora
iestatīšana) (BIOS) startēšanai ....................................................................................... 65
Navigācija un atlasīšana utilītā Computer Setup .............................................................................. 65
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana utilītā Computer Setup .............................................................. 66
BIOS atjaunināšana ........................................................................................................................... 66
BIOS versijas noteikšana ................................................................................................. 67
BIOS atjauninājuma lejupielāde ...................................................................................... 67
Sāknēšanas secības maiņa, izmantojot f9 uzvedni .......................................................................... 68
x
TPM BIOS iestatījumi (tikai dažiem produktiem) ................................................................................................. 68
HP Sure Start lietošana (tikai dažiem produktiem) ............................................................................................ 68
11 HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru aparatūras diagnostikas) UEFI lietošana ........................................... 69
Rīka HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru aparatūras diagnostika) (UEFI) lejupielāde USB ierīcē .............. 69
12 Specifikācijas ............................................................................................................................................ 71
Ieejas strāva ......................................................................................................................................................... 71
Darba vide ............................................................................................................................................................ 71
13 Elektrostatiskā izlāde ................................................................................................................................ 72
14 Pieejamība ................................................................................................................................................ 73
Atbalstītās palīgtehnoloģijas .............................................................................................................................. 73
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu ........................................................................................................... 73
Alfabētiskais rādītājs ...................................................................................................................................... 74
xi
xii
1
Iepazīšanās
Pēc datora iestatīšanas un reģistrēšanas ir ieteicams veikt tālāk aprakstītās darbības, lai izmantotu visas
datora piedāvātās iespējas.
●
PADOMS.
Lai no atvērtas lietojumprogrammas vai Windows darbvirsmas ātri atgrieztos datora
sākuma ekrānā, nospiediet tastatūras Windows taustiņu
. Atkārtoti nospiežot Windows taustiņu,
atkal tiks atvērts iepriekšējais ekrāns.
●
Izveidojiet savienojumu ar internetu — iestatiet vadu vai bezvadu tīklu, lai varētu izveidot
savienojumu ar internetu. Papildinformāciju skatiet nodaļā Tīkla savienojumi 18. lpp.
●
Atjauniniet pretvīrusu programmatūru — aizsargājiet datoru pret vīrusu izraisītiem bojājumiem. Šī
programmatūra ir sākotnēji instalēta datorā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pretvīrusu
programmatūras lietošana 52. lpp.
●
Iepazīstiet savu datoru — uzziniet par datora līdzekļiem. Papildinformāciju skatiet sadaļās Komponenti
4. lpp. un Navigācija ekrānā 25. lpp.
●
Atrodiet instalēto programmatūru — piekļūstiet datorā sākotnēji instalētās programmatūras
sarakstam.
Atlasiet pogu Sākt.
— vai —
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas Sākt un pēc tam atlasiet Programmas un līdzekļi.
●
Dublējiet cietā diska informāciju, izveidojot atkopšanas diskus vai atkopšanas zibatmiņas disku. Skatiet
sadaļu Dublēšana, atjaunošana un atkopšana 59. lpp.
1
Informācijas atrašana
Lai atrastu resursus, kas nodrošina informāciju par produktiem, praktiskus norādījumus un citu noderīgu
informāciju, skatiet šo tabulu.
Resurss
Saturs
Iestatīšanas instrukcijas
●
Informācija par datora iestatīšanu un funkciju pārskats
HP atbalsts
●
Tērzēšana tiešsaistē ar HP speciālistu
Lai saņemtu HP atbalstu, dodieties uz vietni
http://www.hp.com/support.
●
Atbalsta dienesta tālruņu numuri
●
HP servisa centru atrašanās vietas
Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmata
●
Pareiza darbstacijas iestatīšana
Piekļuve rokasgrāmatai
●
Norādījumi par pareizu ķermeņa pozu un darba paņēmieniem, kas
nodrošina komfortu un samazina iespējamo traumu risku
●
Informācija par elektrisko un mehānisko drošību
●
Svarīga normatīvā informācija, tostarp nepieciešamības gadījumā
arī informācija par pareizu atbrīvošanos no akumulatora.
●
Svarīga datora garantijas informācija
▲
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet HP palīdzība un atbalsts
un pēc tam atlasiet HP dokumentācija.
— vai —
▲
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet HP un pēc tam atlasiet HP
dokumentācija.
— vai —
▲
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/ergo.
SVARĪGI! Lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatas
jaunākajai versijai, jābūt izveidotam savienojumam ar
internetu.
Normatīvie, drošības un vides aizsardzības paziņojumi
Piekļuve dokumentam
▲
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet HP palīdzība un atbalsts
un pēc tam atlasiet HP dokumentācija.
— vai —
▲
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet HP un pēc tam atlasiet HP
dokumentācija.
Ierobežota garantija*
Piekļuve dokumentam
▲
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet HP palīdzība un atbalsts
un pēc tam atlasiet HP dokumentācija.
— vai —
▲
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet HP un pēc tam atlasiet HP
dokumentācija.
— vai —
▲
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
SVARĪGI! Lai piekļūtu lietotāja rokasgrāmatas
jaunākajai versijai, jābūt izveidotam savienojumam ar
internetu.
*HP ierobežoto garantiju varat atrast produktā iekļautajās lietotāja rokasgrāmatās un/vai iepakojumā iekļautajā kompaktdiskā vai DVD
diskā. Dažās valstīs vai reģionos HP var iekļaut iepakojumā garantiju drukātā formātā. Dažās valstīs vai reģionos, kur garantija netiek
2
1. nodaļa. Iepazīšanās
Resurss
Saturs
nodrošināta drukātā formātā, tās kopiju var pieprasīt vietnē http://www.hp.com/go/orderdocuments. Par produktiem, kas iegādāti
Āzijas un Klusā okeāna reģionā, varat rakstīt HP uz adresi, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Norādiet
produkta nosaukumu, savu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un pasta adresi.
Informācijas atrašana
3
2
Komponenti
Ar aparatūru saistītās informācijas atrašana
Lai uzzinātu, kāda aparatūra ir uzstādīta datorā, veiciet tālāk norādītās darbības:
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet ierīču pārvaldnieks un pēc tam atlasiet
lietojumprogrammu Ierīču pārvaldnieks.
Sarakstā tiek parādītas visas jūsu datorā instalētās ierīces.
Lai iegūtu informāciju par sistēmas aparatūras sastāvdaļām un sistēmas BIOS versijas numuru, nospiediet fn
+esc (tikai dažiem produktiem).
Ar programmatūru saistītās informācijas atrašana
Lai uzzinātu, kāda programmatūra ir instalēta datorā:
▲
Atlasiet pogu Sākt.
— vai —
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas Sākt un pēc tam atlasiet Programmas un līdzekļi.
4
2. nodaļa. Komponenti
Labā puse
Komponents
Apraksts
(1)
Viedkaršu lasītājs
Nodrošina papildu viedkaršu atbalstu.
(2)
Audio izejas (austiņu) / audio ieejas (mikrofona)
kombinētā ligzda
Tiek izmantota, lai pievienotu papildu stereo skaļruņus, kuriem
ir atsevišķa strāvas padeve, vai austiņas, ieliekamās austiņas,
mikrofonaustiņas vai televizora audio kabeli. Šeit var pievienot
arī papildu mikrofonaustiņu mikrofonu. Šī ligzda neatbalsta
papildu savrupos mikrofonus.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms
austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu lietošanas
noregulējiet skaļuma līmeni. Plašāku informāciju par drošību
skatiet dokumentā Normatīvie paziņojumi un informācija par
drošību un vides aizsardzību.
Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atbalsts
un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas.
2.
Atlasiet Mans dators, atlasiet cilni Specifikācijas un pēc
tam atlasiet Lietotāja rokasgrāmatas.
PIEZĪME. Ja ligzdai tiek pievienota kāda ierīce, datora skaļruņi
tiek atspējoti.
(3)
USB 3.x SuperSpeed porti (2)
Ļauj pievienot USB ierīci, piemēram, mobilo tālruni, kameru,
darbību uzraugu vai viedpulksteni, un nodrošina ātru datu
pārraidi.
(4)
HDMI ports
Izmanto, lai pievienotu papildu videoierīci vai audioierīci,
piemēram, augstas izšķirtspējas televizoru, citu saderīgu
digitālo vai audio komponentu vai ātrdarbīgu augstas
izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ierīci.
(5)
USB C tipa SuperSpeed un Thunderbolt porti (2)
Kad dators ir ieslēgts, ļauj pievienot un uzlādēt USB ierīces,
kurām ir C tipa savienotāji, piemēram, mobilos tālruņus,
kameras, darbību uzraugus vai viedpulksteņus, un nodrošina
ātru datu pārraidi.
— vai —
Ļauj pievienot dažādas USB, video, HDMI, un LAN ierīces.
PIEZĪME. Var būt nepieciešami kabeļi un/vai adapteri
(iegādājami atsevišķi).
Labā puse
5
Komponents
Apraksts
— vai —
Ļauj pievienot displeja ierīci, kurai ir USB C tipa savienotājs,
nodrošinot displeja izvadi.
PIEZĪME. Jūsu dators var atbalstīt arī tehnoloģijas
Thunderbolt dokstaciju.
— vai —
Ļauj pievienot displeja porta ierīci, kurai ir USB C tipa
savienotājs, nodrošinot displeja izvadi.
(6)
Strāvas savienotājs
Izmanto maiņstrāvas adaptera pievienošanai.
(7)
Akumulatora indikators
Kad ir pievienota maiņstrāva:
●
Balts: akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 90 %.
●
Dzeltens: akumulatora uzlādes līmenis ir no 0 līdz 90 %.
●
Nedeg: akumulatora uzlāde nenotiek.
Kad maiņstrāva ir atvienota (akumulators netiek uzlādēts):
●
Mirgo dzeltenā krāsā: sasniegts zems akumulatora
uzlādes līmenis. Kad akumulators sasniedz kritisku
uzlādes līmeni, akumulatora indikators sāk strauji mirgot.
●
Nedeg: akumulatora uzlāde nenotiek.
Kreisā puse
Komponents
(1)
Apraksts
Drošības kabeļa slots
Izmanto papildu drošības kabeļa pievienošanai.
PIEZĪME. Drošības kabelis ir paredzēts kā atbaidīšanas
līdzeklis, taču tas var nenovērst datora sabojāšanu vai zādzību.
(2)
(3)
6
2. nodaļa. Komponenti
RJ-45 (tīkla) ligzdas/statusa indikatori
Ārējā monitora ports
Izmanto tīkla kabeļa pievienošanai.
●
Zaļš (pa labi): tīkls ir pievienots.
●
Mirgo dzeltenā krāsā (kreisajā pusē): tīklā notiek darbība.
Izmanto ārējā VGA monitora vai projektora pievienošanai.
Komponents
Apraksts
(4)
USB 3.x uzlādes ports
Kad dators ir ieslēgts, sniedz iespēju pievienot un uzlādēt USB
ierīci, piemēram, viedtālruni, kameru, darbību uzraugu vai
viedpulksteni, kā arī nodrošina liela ātruma datu pārraidi.
(5)
Atmiņas karšu lasītājs (tikai dažiem
produktiem)
Nolasa papildu atmiņas kartes, kas uzglabā, pārvalda un
koplieto informāciju vai piekļūst tai.
Lai ievietotu karti, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Turiet karti ar etiķeti uz augšu un savienotājiem vērstiem
pret datoru.
2.
Ievietojiet karti atmiņas karšu lasītājā un pēc tam
iespiediet karti uz iekšu, līdz tā tiek cieši nofiksēta.
Lai izņemtu karti, veiciet tālāk norādītās darbības.
▲
Iespiediet karti uz iekšu un pēc tam izņemiet to no atmiņas
karšu lasītāja.
Displejs
Komponents
Apraksts
(1)
WLAN antenas* (2) (tikai dažiem produktiem)
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu lokālajiem
tīkliem (WLAN).
(2)
WWAN antenas* (2) (tikai dažiem produktiem)
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu
teritoriālajiem tīkliem (WWANs).
(3)
Iekšējie mikrofoni (2) (tikai dažiem produktiem)
Ieraksta skaņu.
(4)
Tīmekļa kameras indikators (tikai dažiem
produktiem)
Deg: tīmekļa kamera tiek lietota.
Displejs
7
Komponents
Apraksts
(5)
Ieraksta video un uzņem fotoattēlus. Daži modeļi ļauj piedalīties
video konferencē un tērzēt tiešsaistē, izmantojot video
straumēšanas funkciju.
Tīmekļa kamera (tikai dažiem produktiem)
Tīmekļa kameras lietošana:
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet kamera un pēc
tam atlasiet Kamera.
*Antenas nav redzamas datora ārpusē. Lai nodrošinātu optimālu pārraidi, antenu tiešā tuvumā nedrīkst atrasties šķēršļi.
Paziņojumus par bezvadu sakaru normatīvo informāciju skatiet dokumenta Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides
aizsardzību sadaļā, kas attiecas uz jūsu valsti vai reģionu.
Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas.
2.
Atlasiet Mans dators, atlasiet cilni Specifikācijas un pēc tam atlasiet Lietotāja rokasgrāmatas.
Tastatūras zona
Skārienpanelis
Komponents
(1)
Kursorsvira
Pārvieto rādītāju ekrānā.
(2)
Kursorsviras kreisā poga
Darbojas kā ārējās peles kreisā poga.
(3)
Skārienpaneļa ieslēgšanas/izslēgšanas poga/
skārienpaneļa indikators
Ieslēdz un izslēdz skārienpaneli.
(4)
8
Apraksts
2. nodaļa. Komponenti
Skārienpaneļa zona
●
Dzeltens: skārienpanelis ir izslēgts.
●
Nedeg: skārienpanelis ir ieslēgts.
Nolasa jūsu pirkstu žestus, lai pārvietotu rādītāju vai aktivizētu
ekrānā redzamos vienumus.
Komponents
Apraksts
(5)
Skārienpaneļa kreisā poga
Darbojas kā ārējās peles kreisā poga.
(6)
Kursorsviras labā poga
Darbojas kā ārējās peles labā poga.
(7)
Kursorsviras vidējā poga
Darbojas kā ārējās peles vidējā poga.
(8)
Skārienpaneļa vidējā poga
Darbojas kā ārējās peles vidējā poga.
(9)
Skārienpaneļa labā poga
Darbojas kā ārējās peles labā poga.
Indikatori
Komponents
(1)
Apraksts
Strāvas indikators
●
Deg: dators ir ieslēgts.
●
Mirgo: dators ir miega stāvoklī, kas ir enerģijas taupīšanas
stāvoklis. Dators izslēdz displeja un citu pašreiz
neizmantotu komponentu strāvas padevi.
●
Nedeg: dators ir izslēgts vai darbojas hibernācijas stāvoklī.
Hibernācija ir enerģijas taupīšanas stāvoklis, kurā tiek
patērēts vismazāk enerģijas.
(2)
Burtslēga indikators
Deg: burtslēgs ir ieslēgts — taustiņi ir pārslēgti lielo burtu
rakstīšanas režīmā.
(3)
Mikrofona izslēgšanas indikators
●
Dzeltens: mikrofons ir izslēgts.
●
Balts: mikrofons ir ieslēgts.
(4)
Taustiņa num lk indikators
Deg: ciparslēgs ir ieslēgts.
Tastatūras zona
9
Komponents
(5)
(6)
(7)
10
2. nodaļa. Komponenti
Apraksts
Bezvadu sakaru indikators
Skaņas izslēgšanas indikators
Skārienpaneļa indikators
●
Balts: ir ieslēgta integrētā bezvadu ierīce, piemēram,
bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce un/vai Bluetooth® ierīce.
●
Dzeltens: visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
●
Dzeltens: datora skaņa ir izslēgta.
●
Balts: datora skaņa ir ieslēgta.
●
Dzeltens: skārienpanelis ir izslēgts.
●
Nedeg: skārienpanelis ir ieslēgts.
Pogas un pirkstu nospiedumu lasītājs
Komponents
(1)
Apraksts
Strāvas poga
●
Kad dators ir izslēgts, nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu
datoru.
●
Kad dators ir ieslēgts, īsi nospiediet šo pogu, lai aktivizētu
miega stāvokli.
●
Kad dators ir miega stāvoklī, īsi nospiediet šo pogu, lai izietu
no miega stāvokļa.
●
Kad dators ir hibernācijas stāvoklī, īsi nospiediet šo pogu, lai
izietu no hibernācijas stāvokļa.
UZMANĪBU! Nospiežot un turot strāvas pogu, tiks zaudēta
nesaglabātā informācija.
Ja dators ir pārstājis reaģēt un izslēgšanas procedūras
nedarbojas, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un turiet
vismaz piecas sekundes, lai izslēgtu datoru.
Lai uzzinātu vairāk par enerģijas iestatījumiem, skatiet enerģijas
opcijas.
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet enerģijas
opcijas un pēc tam atlasiet vienumu Enerģijas opcijas.
— vai —
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz strāvas mērītāja ikonas
un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
(2)
Bezvadu sakaru poga
Izmanto bezvadu sakaru līdzekļa ieslēgšanai vai izslēgšanai, taču
neizveido bezvadu savienojumu.
Lai varētu izveidot bezvadu savienojumu, jābūt iestatītam
bezvadu tīklam.
Tastatūras zona
11
Komponents
12
Apraksts
(3)
Skaņas izslēgšanas poga
Izslēdz un ieslēdz skaļruņu skaņu.
(4)
Pirkstu nospiedumu lasītājs (tikai dažiem
produktiem)
Ļauj pieteikties operētājsistēmā Windows, izmantojot pirksta
nospiedumu, nevis ievadot paroli.
2. nodaļa. Komponenti
Speciālie taustiņi
Komponents
Apraksts
(1)
Taustiņš esc
Nospiežot šo taustiņu kopā ar taustiņu fn, tiek parādīta sistēmas
informācija.
(2)
Taustiņš fn
Nospiežot to kopā ar kādu no funkciju taustiņiem, piemēram,
num lk, esc vai citu taustiņu, tiek izpildītas bieži lietotās
sistēmas funkcijas.
Skatiet nodaļu Darbību taustiņi 13. lpp.
(3)
Windows taustiņš
Atver izvēlni Sākt.
PIEZĪME. Vēlreiz nospiežot Windows taustiņu, izvēlne Sākt
tiks aizvērta.
(4)
Darbību taustiņi
Izpilda bieži lietotas sistēmas funkcijas.
Skatiet nodaļu Darbību taustiņi 13. lpp.
(5)
Taustiņš num lk
Izmanto, lai pārslēgtos no integrētās cipartastatūras navigācijas
funkcijas uz ciparu ievades funkciju un pretēji.
(6)
Integrētā cipartastatūra
Atsevišķa papildtastatūra alfabēta tastatūras labajā pusē. Ja ir
nospiests taustiņš num lk, integrēto papildtastatūru var lietot kā
ārējo cipartastatūru.
PIEZĪME. Ja datora izslēgšanas brīdī papildtastatūras funkcija
ir aktīva, atkārtoti ieslēdzot datoru, šī funkcija tiek atjaunota.
Darbību taustiņi
Darbības taustiņš veic funkciju, kuru norāda ikona uz taustiņa. Lai noteiktu, kuri taustiņi atrodas uz produktu,
skatiet Speciālie taustiņi 13. lpp..
▲
Lai lietotu darbības taustiņu, nospiediet un turiet šo taustiņu.
Ikona
Apraksts
Tiek aktivizēts miega režīms, saglabājot informāciju sistēmas atmiņā. Displejs un citi sistēmas komponenti
izslēdzas, tādējādi taupot enerģiju. Lai izietu no miega režīma, īsi nospiediet strāvas pogu.
Tastatūras zona
13
Ikona
Apraksts
UZMANĪBU!
darbu.
Lai samazinātu informācijas zuduma risku, pirms miega režīma aktivizēšanas saglabājiet
Izslēdz vai ieslēdz tastatūras pretgaismu.
PIEZĪME.
Lai samazinātu akumulatora strāvas patēriņu, izslēdziet šo funkciju.
Pārslēdz ekrāna attēlu no vienas sistēmai pievienotas attēlošanas ierīces uz citu. Piemēram, ja datoram ir
pievienots monitors, tad, atkārtoti nospiežot karsto taustiņu, ekrāna attēls tiek pārslēgts no datora displeja
uz monitoru un vienlaikus tiek rādīts gan datorā, gan monitorā.
Turot taustiņu nospiestu, pakāpeniski tiek samazināts ekrāna spilgtums.
Turot taustiņu nospiestu, pakāpeniski tiek palielināts ekrāna spilgtums.
Turot nospiestu šo taustiņu, tiek pakāpeniski samazināts skaļruņa skaļums.
Turot nospiestu šo taustiņu, tiek pakāpeniski palielināts skaļruņa skaļums.
Izslēdz mikrofona skaņu.
PIEZĪME. Darbības taustiņa funkcija ir iespējota rūpnīcā. Šo funkciju var atspējot, turot nospiestu taustiņu fn
un kreiso shift taustiņu. Iedegsies fn bloķēšanas indikators. Kad esat atspējojis darbības taustiņa funkciju,
katru funkciju vēl arvien var veikt, nospiežot taustiņu fn kombinācijā ar atbilstošo darbības taustiņu.
14
2. nodaļa. Komponenti
Apakšpuse
Komponents
Apraksts
(1)
Skaļruņi (2)
Atskaņo skaņu.
(2)
Ventilācijas atveres (2)
Nodrošina gaisa plūsmu iekšējo komponentu dzesēšanai.
PIEZĪME. Lai atdzesētu iekšējos komponentus un
nepieļautu to pārkaršanu, automātiski tiek ieslēgts datora
ventilators. Tas ir normāli, ja parastas darbības laikā
iekšējais ventilators tiek pārmaiņus ieslēgts un izslēgts.
Priekšpuse
Komponents
(1)
Apraksts
Bezvadu sakaru indikators
●
Balts: ir ieslēgta integrētā bezvadu ierīce, piemēram,
bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce un/vai Bluetooth®
ierīce.
●
Dzeltens: visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
Apakšpuse
15
Komponents
(2)
Apraksts
Strāvas indikators
(3)
Akumulatora indikators
●
Deg: dators ir ieslēgts.
●
Mirgo: dators ir miega stāvoklī, kas ir enerģijas
taupīšanas stāvoklis. Dators izslēdz displeja un citu
pašreiz neizmantotu komponentu strāvas padevi.
●
Nedeg: dators ir izslēgts vai darbojas hibernācijas
stāvoklī. Hibernācija ir enerģijas taupīšanas stāvoklis,
kurā tiek patērēts vismazāk enerģijas.
Kad ir pievienota maiņstrāva:
●
Balts: akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 90 %.
●
Dzeltens: akumulatora uzlādes līmenis ir no 0 līdz
90 %.
●
Nedeg: akumulatora uzlāde nenotiek.
Kad maiņstrāva ir atvienota (akumulators netiek uzlādēts):
(4)
Diskdziņa indikators
●
Mirgo dzeltenā krāsā: sasniegts zems akumulatora
uzlādes līmenis. Kad akumulators sasniedz kritisku
uzlādes līmeni, akumulatora indikators sāk strauji
mirgot.
●
Nedeg: akumulatora uzlāde nenotiek.
●
Mirgo baltā krāsā: cietais disks tiek lietots.
●
Dzeltens: programmatūra HP 3D DriveGuard ir
īslaicīgi ievilkusi cietā diska galviņas.
PIEZĪME. Papildinformāciju par programmatūru HP 3D
DriveGuard skatiet sadaļā HP 3D DriveGuard lietošana
(tikai dažiem produktiem) 55. lpp..
(5)
Skaļruņi (2)
Atskaņo skaņu.
Uzlīmes
Uzlīmes uz datora sniedz informāciju, kas var būt nepieciešama sistēmas problēmu novēršanai vai arī tad, ja
datoru ņemat līdzi ārzemju ceļojumos.
SVARĪGI! Šajā sadaļā aprakstītās uzlīmes ir atrodamas šādās vietās: datora apakšā, akumulatora
nodalījumā, zem apkopes nodalījuma pārsega vāka vai displeja aizmugurē.
●
Apkopes uzlīme — nodrošina svarīgu informāciju par jūsu datora identificēšanu. Sazinoties ar atbalsta
dienestu, jums var prasīt sērijas numuru un, iespējams, arī produkta numuru vai modeļa numuru.
Atrodiet šos numurus, pirms sazināties ar atbalsta dienestu.
Jūsu datora apkopes uzlīme būs līdzīga vienai no tālākajos piemēros redzamajām uzlīmēm. Skatiet
attēlu, kas visprecīzāk atbilst jūsu datora apkopes uzlīmei.
16
2. nodaļa. Komponenti
Komponents
(1)
Sērijas numurs
(2)
Produkta numurs
(3)
Garantijas periods
(4)
Modeļa numurs (tikai dažiem produktiem)
Komponents
(1)
Modeļa nosaukums (tikai dažiem produktiem)
(2)
Produkta numurs
(3)
Sērijas numurs
(4)
Garantijas periods
●
Normatīvo datu uzlīme(-es) — sniedz normatīvo informāciju par datoru.
●
Bezvadu sakaru sertifikācijas uzlīme(-es) — nodrošina informāciju par atsevišķi iegādājamām bezvadu
ierīcēm un to valstu vai reģionu apstiprinājuma marķējumiem, kurās šīs ierīces ir atļauts lietot.
Uzlīmes
17
3
Tīkla savienojumi
Datoru var ērti ņemt līdzi, lai kurp jūs dotos. Tomēr izpētīt visu pasauli un piekļūt informācijai, kas pieejama
miljonos vietņu, varat arī mājās, izmantojot datoru un vadu vai bezvadu tīkla savienojumu. Šajā nodaļā
sniegtā informācija palīdzēs izveidot savienojumu ar visu pasauli.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Jūsu datoram var būt viena vai vairākas no tālāk norādītajām bezvadu ierīcēm.
●
WLAN ierīce — savieno datoru ar bezvadu lokālajiem tīkliem (tos parasti dēvē par Wi-Fi tīkliem, bezvadu
LAN vai WLAN) uzņēmumu birojos, mājās un publiskās vietās, piemēram, lidostās, restorānos,
kafejnīcās, viesnīcās un universitātēs. Bezvadu lokālajā tīklā datora mobilā bezvadu ierīce sazinās ar
bezvadu maršrutētāju vai bezvadu piekļuves punktu.
●
HP Mobile platjoslas sakaru modulis (tikai dažiem produktiem) — bezvadu teritoriālā tīkla (WWAN)
ierīce, kas nodrošina bezvadu savienojumus daudz lielākā apgabalā. Mobilo tīklu operatori uzstāda
bāzes stacijas (kas ir līdzīgas mobilo tālruņu sakaru torņiem) lielos ģeogrāfiskos apgabalos, efektīvi
nodrošinot pārklājumu visā novadā, reģionā vai pat valstī.
●
Bluetooth® ierīce — izveido personālo tīklu (PAN), lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm ar
Bluetooth tehnoloģiju, piemēram, datoriem, tālruņiem, printeriem, mikrofonaustiņām, skaļruņiem un
kamerām. Personālajā tīklā katra ierīce tieši sazinās ar citām ierīcēm un ierīcēm ir jāatrodas samērā
netālu vienai no otras — parasti ne vairāk kā 10 metru (aptuveni 33 pēdu) attālumā.
Bezvadu sakaru vadīklu izmantošana
Datora bezvadu ierīces varat vadīt, izmantojot vienu vai vairākus līdzekļus:
18
●
bezvadu sakaru taustiņu (tiek saukts arī par lidmašīnas režīma taustiņu vai bezvadu sakaru taustiņu;
šajā sadaļā tiek saukts par bezvadu sakaru pogu);
●
operētājsistēmas vadīklas.
3. nodaļa. Tīkla savienojumi
Bezvadu sakaru poga
Dators var būt aprīkots ar bezvadu sakaru pogu, vienu vai vairākām bezvadu ierīcēm un vienu vai diviem
bezvadu sakaru indikatoriem. Pēc noklusējuma visas bezvadu sakaru ierīces jūsu datorā ir iespējotas.
Bezvadu sakaru indikators norāda bezvadu ierīču vispārējo strāvas padeves stāvokli, nevis atsevišķu ierīču
statusu.
Operētājsistēmas vadīklas
Tīkla un koplietošanas centrā var iestatīt savienojumu vai tīklu, izveidot savienojumu ar tīklu, kā arī
diagnosticēt un novērst tīkla problēmas.
Lai lietotu operētājsistēmas vadīklas, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet vadības panelis un pēc tam atlasiet Vadības panelis.
2.
Atlasiet Tīkls un internets un pēc tam atlasiet opciju Tīkla un koplietošanas centrs.
Savienojuma izveide ar WLAN
PIEZĪME. Mājās veidojot savienojumu ar internetu, vispirms ir jāizveido konts pie interneta pakalpojumu
sniedzēja (IPS). Lai iegādātos interneta pakalpojumu un modemu, sazinieties ar vietējo interneta
pakalpojumu sniedzēju. Tas jums palīdzēs uzstādīt modemu, ievilkt tīkla kabeli, lai savienotu bezvadu
maršrutētāju ar modemu, un pārbaudīt interneta pakalpojumu.
Lai izveidotu savienojumu ar WLAN, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Pārliecinieties, vai WLAN ierīce ir ieslēgta.
2.
Uzdevumjoslā atlasiet tīkla stāvokļa ikonu un pēc tam izveidojiet savienojumu ar kādu no pieejamajiem
tīkliem.
Ja bezvadu lokālajā tīklā ir iespējots drošības līdzeklis, tiek prasīts ievadīt drošības kodu. Lai pabeigtu
savienojuma izveidi, ievadiet kodu un pēc tam atlasiet opciju Nākamais.
PIEZĪME. Ja sarakstā nav WLAN tīklu, jūs atrodaties ārpus bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta
darbības zonas.
PIEZĪME. Ja neredzat WLAN, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, uzdevumjoslā noklikšķiniet ar
peles labo pogu uz tīkla stāvokļa ikonas un pēc tam atlasiet opciju Atvērt tīkla un koplietošanas
centru. Atlasiet opciju Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu. Parādītajā opciju sarakstā ir opcijas, kas
nodrošina manuālu tīkla meklēšanu un savienojuma izveidi ar tīklu vai arī jauna tīkla savienojuma
izveidi.
3.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu savienojuma izveidi.
Kad savienojums ir izveidots, atlasiet tīkla statusa ikonu, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā, lai
pārbaudītu savienojuma nosaukumu un statusu.
PIEZĪME. Darbības zona (bezvadu sakaru signālu raidīšanas attālums) ir atkarīga no WLAN aprīkojuma,
maršrutētāja ražotāja un citu elektroierīču vai strukturālu barjeru, piemēram, sienu un grīdu, radītiem
traucējumiem.
HP Mobile platjoslas sakaru moduļa lietošana (tikai dažiem produktiem)
HP Mobile platjoslas sakaru datoram ir iebūvēts mobilo platjoslas sakaru pakalpojuma atbalsts. Jūsu jaunais
dators, izmantojot to kopā ar mobilo sakaru operatora tīklu, nodrošina iespēju izveidot savienojumu ar
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
19
internetu, sūtīt e-pastu vai izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu bez nepieciešamības izmantot Wi-Fi
tīklāju darbības zonas.
PIEZĪME. Ja jūsu dators ir aprīkots ar HP Mobile Connect, šajā sadaļā iekļautie norādījumi nav attiecināmi.
Skatiet sadaļu HP Mobile Connect Pro lietošana (tikai dažiem produktiem) 20. lpp.
Lai aktivizētu mobilo platjoslas sakaru pakalpojumu, iespējams, būs nepieciešams HP Mobile platjoslas
sakaru moduļa IMEI un/vai MEID numurs. Numurs var būt uzdrukāts uz uzlīmes, kas atrodas datora apakšā,
akumulatora nodalījumā, zem apkopes nodalījuma pārsega vai displeja aizmugurē.
— vai —
Jūs varat atrast numuru, veicot tālāk norādītās darbības.
1.
Uzdevumjoslā atlasiet tīkla statusa ikonu.
2.
Atlasiet Skatīt savienojumu iestatījumus.
3.
Sadaļā Mobilie platjoslas sakari atlasiet tīkla statusa ikonu.
Daži mobilo sakaru tīklu operatori pieprasa SIM kartes lietošanu. SIM kartē ir iekļauta pamatinformācija par
lietotāju, piemēram, personas identifikācijas numurs (PIN), kā arī tīkla informācija. Dažiem datoriem
komplektā ir SIM karte, kas ir iepriekš iestatīta. Ja SIM karte nav ievietota, tā var būt nodrošināta kopā ar
datoram pievienoto HP Mobile platjoslas sakaru moduļa informāciju, vai arī mobilo sakaru operators to var
nodrošināt atsevišķi no datora.
Papildinformāciju par HP Mobile platjoslas sakaru moduli un izvēlētā mobilo sakaru tīkla operatora
pakalpojumu aktivizēšanu skatiet datoram pievienotajā informācijā par HP Mobile platjoslas sakaru moduli.
HP Mobile Connect Pro lietošana (tikai dažiem produktiem)
HP Mobile Connect Pro ir priekšapmaksas mobilo platjoslas sakaru pakalpojums, kas nodrošina ekonomisku,
drošu, vienkāršu un elastīgu mobilo platjoslas savienojumu ar jūsu datoru. Lai varētu izmantot HP Mobile
Connect Pro, datorā ir jābūt uzstādītai SIM kartei un lietojumprogrammai HP Mobile Connect. Lai iegūtu
papildinformāciju par pakalpojumu HP Mobile Connect Pro un tā pieejamību, apmeklējiet vietni
http://www.hp.com/go/mobileconnect.
GPS lietošana (tikai dažiem produktiem)
Jūsu datorā var būt globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīce. GPS satelīti nosūta atrašanās vietas,
ātruma un virziena informāciju uz sistēmām, kas aprīkotas ar GPS.
Lai iespējotu GPS, pārliecinieties, vai Windows privātuma iestatījumu sadaļā ir iespējota atrašanās vieta.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atrašanās vieta un pēc tam atlasiet Atrašanās vietas
privātuma iestatījumi.
2.
Atrašanās vietas iestatījumu izmantošanai izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Bluetooth bezvadu ierīču lietošana (tikai dažiem produktiem)
Bluetooth ierīce nodrošina bezvadu sakarus ar nelielu darbības rādiusu, kas aizstāj fiziskus kabeļu
savienojumus, ko parasti izmanto, lai piesaistītu šādas elektroniskās ierīces:
20
●
datorus (galddatorus, piezīmjdatorus);
●
tālruņus (mobilos tālruņus, bezvadu tālruņus, viedtālruņus);
●
attēlveidošanas ierīces (printerus, kameras);
●
audioierīces (mikrofonaustiņas, skaļruņus);
3. nodaļa. Tīkla savienojumi
●
peli;
●
ārējo tastatūru.
Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīcēm
Lai varētu lietot Bluetooth ierīci, ir jāizveido Bluetooth savienojums.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet bluetooth un pēc tam atlasiet Bluetooth iestatījumi.
2.
Ieslēdziet Bluetooth, ja tas vēl nav ieslēgts.
3.
Atlasiet sarakstā savu ierīci un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME. Ja ierīcei ir nepieciešama pārbaude, tiek parādīts savienošanas pārī kods. Ierīcē, kuru pievienojat,
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pārliecinātos, ka kods jūsu ierīcē atbilst savienošanas pārī kodam.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
PIEZĪME. Ja jūsu ierīce nav redzama sarakstā, pārliecinieties, ka funkcija Bluetooth ir ieslēgta šajā ierīcē.
Dažām ierīcēm var būt papildu prasības; skatiet ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
NFC izmantošana informācijas kopīgošanai (tikai dažiem produktiem)
Jūsu dators atbalsta tuva darbības lauka sakarus (NFC), kas ļauj bezvadu režīmā kopīgot informāciju starp
divām ierīcēm, kurās iespējota NFC funkcionalitāte. Informācija tiek pārsūtīta, pieskaroties datora saskares
zonai (antenai) ar tālruņa vai citas ierīces antenu. Izmantojot NFC un atbalstītās lietotnes, varat kopīgot
tīmekļa vietnes, pārsūtīt kontaktinformāciju, veikt pārskaitījumus un drukāt no printeriem, kas atbalsta NFC.
PIEZĪME.
Lai noteiktu, kur atrodas jūsu datora saskares zona, skatiet Komponenti 4. lpp..
Kopīgošana
1.
2.
Pārbaudiet, vai NFC funkcija ir iespējota:
a.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet bezvadu un pēc tam atlasiet Ieslēgt vai izslēgt
bezvadu ierīces.
b.
Pārbaudiet, vai NFC atlase ir ieslēgta.
Pieskarieties pie NFC saskares zonas ar ierīci, kas atbalsta NFC. Kad ierīces izveido savienojumu, varat
dzirdēt skaņu.
PIEZĪME.
3.
Lai atrastu antenas vai citas NFC ierīces atrašanās vietu, skatiet ierīces instrukcijas.
Lai turpinātu darbu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Savienojuma izveide ar vadu tīklu
Daži produkti var atļaut vadu savienojuma izveidi: lokālā tīkla (LAN) un modema savienojumu. Lokālā tīkla
savienojumam tiek izmantots tīkla kabelis, un tas ir daudz ātrāks nekā modema savienojums, kuram tiek
izmantots tālruņa kabelis. Abus kabeļus var iegādāties atsevišķi.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai aprīkojuma bojājuma risku,
nepievienojiet modema kabeli vai tālruņa kabeli RJ-45 (tīkla) ligzdai.
Savienojuma izveide ar lokālo tīklu (LAN) (tikai dažiem produktiem)
Izmantojiet LAN savienojumu, lai pievienotu datoru tieši maršrutētājam mājās (aktīva bezvadu savienojuma
vietā) vai izveidotu savienojumu ar esošo tīklu birojā.
Savienojuma izveide ar vadu tīklu
21
PIEZĪME. Jūsu datorā var iespējot funkciju HP LAN-WLAN Protection. Tā pārtrauc jūsu bezvadu (Wi-Fi)
savienojumu, kad izveidojat tiešo LAN savienojumu. Papildinformāciju par funkciju HP LAN-WLAN Protection
skatiet sadaļā HP LAN-WLAN Protection lietošana (tikai dažiem produktiem) 22. lpp..
Ja datoram nav RJ-45 porta, savienojuma izveidei ar LAN ir nepieciešams 8 kontaktu RJ-45 tīkla kabelis,
papildu dokošanas ierīce vai paplašināšanai paredzēts produkts.
Lai pievienotu tīkla kabeli, veiciet tālāk minētās darbības.
1.
Pievienojiet tīkla kabeli datora, papildu dokošanas ierīces vai paplašināšanai paredzēta produkta tīkla
ligzdai (1).
2.
Otru tīkla kabeļa galu pievienojiet tīkla sienas kontaktligzdai (2) vai maršrutētājam.
PIEZĪME. Ja tīkla kabelim ir trokšņa slāpēšanas ķēde (3), kas novērš TV un radio signālu radītos
traucējumus, pavērsiet kabeļa elektriskās shēmas noslēgumu pret datoru.
HP LAN-WLAN Protection lietošana (tikai dažiem produktiem)
LAN vidē varat iestatīt funkciju HP LAN-WLAN Protection, lai aizsargātu savu LAN tīklu no nesankcionētas
bezvadu piekļuves. Ja funkcija HP LAN-WLAN Protection ir iespējota, WLAN (Wi-Fi) savienojums tiek
pārtraukts brīdī, kad dators tiek tieši pievienots pie LAN tīkla.
Funkcijas HP LAN-WLAN Protection ieslēgšana un pielāgošana
1.
Pievienojiet tīkla kabeli datora, papildu dokošanas ierīces vai paplašināšanai paredzēta produkta tīkla
ligzdai.
2.
Startējiet utilītu Computer Setup (Datora iestatīšana) (BIOS).
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
▲
●
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
▲
3.
22
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
Ieslēdziet vai restartējiet planšetdatoru un pēc tam ātri nospiediet un turiet skaļuma
samazināšanas pogu līdz brīdim, kad tiek parādīta sākuma izvēlne. Pieskarieties pogai f10,
lai atvērtu utilītu Computer Setup.
Atlasiet Advanced (Papildu) un pēc tam atlasiet Built-in Device Options (Iebūvētās ierīces opcijas).
3. nodaļa. Tīkla savienojumi
4.
Atlasiet opcijas LAN/WLAN Auto Switching (Automātiskā LAN/WLAN pārslēgšana) izvēles rūtiņu, lai
pārtrauktu WLAN savienojumus, kad izveidots savienojums ar LAN tīklu.
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet ikonu Save (Saglabāt), kas atrodas
ekrāna apakšējā labajā stūrī, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
HP MAC Address Manager izmantošana, lai identificētu savu
datoru tīklā (tikai dažiem produktiem)
Jūs varat iespējot sistēmas multivides piekļuves vadības (MAC) adresi, lai nodrošinātu pielāgojamu veidu sava
datora un tā veiktās saziņas identificēšanai tīklā. Šī sistēmas MAC adrese nodrošina unikālu identifikāciju pat
tad, ja jūsu dators ir pievienots caur ārējo ierīci, piemēram, dokošanas ierīci vai ārējo bezvadu adapteri. Šī
adrese pēc noklusējuma ir atspējota.
Sistēmas MAC adreses ieslēgšana un pielāgošana
1.
Pievienojiet tīkla kabeli datora, papildu dokošanas ierīces vai paplašināšanai paredzēta produkta tīkla
ligzdai.
2.
Startējiet utilītu Computer Setup (Datora iestatīšana) (BIOS).
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
▲
●
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
▲
Ieslēdziet vai restartējiet planšetdatoru un pēc tam ātri nospiediet un turiet skaļuma
samazināšanas pogu līdz brīdim, kad tiek parādīta sākuma izvēlne. Pieskarieties pogai f10,
lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Atlasiet Advanced (Papildu) un pēc tam atlasiet Host Based MAC Address (Uz resursdatoru balstīta MAC
adrese).
4.
Lodziņā, kas atrodas pa labi no opcijas Host Based MAC Address (Uz resursdatoru balstīta MAC adrese),
atlasiet System (Sistēma), lai iespējotu uz resursdatoru balstītu MAC adresi, vai Custom (Pielāgota), lai
pielāgotu adresi.
5.
Atlasiet sāknēšanas secību un atbalstītās ierīces.
6.
Ja atlasījāt opciju Custom (Pielāgota), atlasiet MAC ADDRESS (MAC ADRESE), ievadiet savu pielāgoto
sistēmas MAC adresi un pēc tam nospiediet taustiņu enter, lai saglabātu adresi.
7.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet ikonu Save (Saglabāt), kas atrodas
ekrāna apakšējā labajā stūrī, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
HP MAC Address Manager izmantošana, lai identificētu savu datoru tīklā (tikai dažiem produktiem)
23
Lai iepazītos ar papildu dokumentāciju par HP MAC Address Manager un sistēmas MAC adreses izmantošanu,
dodieties uz vietni http://www.hp.com/support. Atlasiet Find your product (Atrast savu produktu) un pēc tam
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
24
3. nodaļa. Tīkla savienojumi
4
Navigācija ekrānā
Lai pārvietotos datora ekrānā, varat izmantot šādas iespējas:
●
izmantot skāriena žestus tieši datora ekrānā (tikai dažiem produktiem);
●
izmantot skāriena žestus skārienpanelī;
●
izmantot tastatūru un papildu peli (pele iegādājama atsevišķi);
●
izmantot ekrāna tastatūru (tikai dažiem produktiem);
●
lietot kursorsviru (tikai dažiem produktiem).
Skāriena žestu lietošana uz skārienpaneļa un skārienekrāna
Izmantojot skārienpaneli, var pārvietoties datora ekrānā un vadīt rādītāju ar vienkāršiem skāriena žestiem.
Varat arī lietot skārienpaneļa kreiso un labo pogu tāpat, kā jūs lietotu ārējās peles atbilstošās pogas. Lai
navigācijai izmantotu skārienekrānu (tikai dažiem produktiem), pieskarieties ekrānam tieši, veicot šajā
nodaļā aprakstītos žestus.
Varat arī pielāgot žestus un skatīt demonstrācijas par to, kā tie darbojas. Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā
ierakstiet vadības panelis, atlasiet Vadības panelis un pēc tam atlasiet Aparatūra un skaņa. Sadaļā
Ierīces un printeri izvēlieties Pele.
PIEZĪME. Ja nav norādīts citādi, skāriena žestus var lietot datora skārienpanelī vai skārienekrānā (tikai
dažiem produktiem).
Pieskāriens
Izmantojiet pieskāriena/dubultpieskāriena žestu, lai ekrānā atlasītu vai atvērtu kādu vienumu.
●
Norādiet ekrānā uz vienumu un pēc tam ar pirkstu pieskarieties skārienpaneļa zonai vai
skārienekrānam, lai vienumu atlasītu. Lai atvērtu vienumu, veiciet dubultskārienu.
Savilkšana ar diviem pirkstiem, lai tuvinātu vai tālinātu
Savilkšana ar diviem pirkstiem ļauj tuvināt vai tālināt attēlus vai tekstu.
●
Lai tālinātu, novietojiet uz skārienpaneļa zonas vai skārienekrāna divus pirkstus, atstatus vienu no otra,
un pēc tam satuviniet tos.
●
Lai tuvinātu, novietojiet divus kopā saliktus pirkstus uz skārienpaneļa zonas vai skārienekrāna un pēc
tam attāliniet tos.
Skāriena žestu lietošana uz skārienpaneļa un skārienekrāna
25
Ritināšana ar diviem pirkstiem (tikai skārienpanelim)
Izmantojiet ritināšanu ar diviem pirkstiem, lai lapā vai attēlā pārvietotos uz augšu, uz leju vai uz sāniem.
●
Novietojiet divus pirkstus nedaudz atstatus vienu no otra uz skārienpaneļa zonas un pēc tam velciet tos
uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.
Pieskaršanās ar diviem pirkstiem (tikai skārienpanelim)
Izmantojiet divu pirkstu pieskaršanās žestu, lai atvērtu ekrānā redzamā objekta izvēlni.
PIEZĪME.
●
Pieskaroties ar diviem pirkstiem, var veikt to pašu darbību, kā klikšķinot ar peles labo pogu.
Lai atvērtu atlasītā objekta opciju izvēlni, pieskarieties ar diviem pirkstiem skārienpaneļa zonai.
Pieskaršanās ar četriem pirkstiem (tikai skārienpanelim)
Pieskarieties ar četriem pirkstiem, lai atvērtu darbību centru.
●
26
Pieskarieties skārienpanelī ar četriem pirkstiem, lai atvērtu darbību centru un skatītu pašreizējos
iestatījumus un paziņojumus.
4. nodaļa. Navigācija ekrānā
Pavilkšana ar trim pirkstiem (tikai skārienpanelim)
Pavelciet ar trim pirkstiem, lai skatītu atvērtos logus un pārslēgtos starp atvērtajiem logiem un darbvirsmu.
●
Pavelciet ar trim pirkstiem virzienā prom no sevis, lai skatītu visus atvērtos logus.
●
Pavelciet ar trim pirkstiem virzienā pret sevi, lai skatītu darbvirsmu.
●
Pavelciet ar trim pirkstiem pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp atvērtajiem logiem.
Viena pirksta slidināšana (tikai skārienekrānam)
Izmantojiet viena pirksta slidināšanu, lai bīdītu vai ritinātu sarakstus un lapas vai lai pārvietotu objektu.
●
Lai ritinātu ekrānā, viegli slidiniet pirkstu pāri ekrānam vēlamajā pārvietošanas virzienā.
●
Lai pārvietotu objektu, nospiediet un turiet pirkstu uz objekta un pēc tam velciet pirkstu.
Skāriena žestu lietošana uz skārienpaneļa un skārienekrāna
27
Tastatūras un papildu peles izmantošana
Ar tastatūru un peli var ierakstīt tekstu, atlasīt vienumus, ritināt un veikt tās pašas funkcijas, kuras veicat,
izmantojot skāriena žestus. Izmantojot tastatūru, var lietot arī darbību taustiņus un taustiņu kombinācijas, lai
izpildītu īpašas funkcijas.
PIEZĪME. Atkarībā no valsts vai reģiona tastatūras taustiņi un tastatūras funkcijas var atšķirties no tām, kas
minētas šajā sadaļā.
28
4. nodaļa. Navigācija ekrānā
5
Izklaides līdzekļi
Izmantojiet HP datoru darbam vai izklaidei, lai tiktos ar citiem, izmantojot tīmekļa kameru, apvienojot audio
un video vai pievienojot tādas ārējās ierīces kā projektors, monitors, televizors vai skaļruņi. Skatiet sadaļu
Komponenti 4. lpp., lai atrastu audio, video un kameras funkcijas savā datorā.
Tīmekļa kameras lietošana (tikai dažiem produktiem)
Datoram ir tīmekļa kamera (integrēta kamera), kas ieraksta video un uzņem fotoattēlus. Daži modeļi ļauj
piedalīties videokonferencē un tērzēt tiešsaistē, izmantojot video straumēšanas funkciju.
▲
Lai piekļūtu kamerai, meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet kamera un pēc tam
lietojumprogrammu sarakstā atlasiet Kamera.
Audio funkcijas izmantošana
Jūs varat lejupielādēt un klausīties mūziku, straumēt audio saturu no tīmekļa (tostarp no radio), ierakstīt
audio vai miksēt audio un video, lai izveidotu multividi. Datorā varat arī atskaņot mūzikas kompaktdiskus
(dažos modeļos) vai pievienot ārējo optisko diskdzini, lai atskaņotu kompaktdiskus. Lai klausīšanās būtu
patīkamāka, pievienojiet austiņas vai skaļruņus.
Skaļruņu pievienošana
Lai pievienotu datoram vadu skaļruņus, pievienojiet tos datora USB portam, audio izvades (austiņu) / audio
ievades (mikrofona) kombinētajai ligzdai vai dokstacijai.
Lai datoram pievienotu bezvadu skaļruņus, izpildiet ierīces ražotāja instrukcijas. Informāciju par augstas
izšķirtspējas skaļruņu pievienošanu datoram skatiet sadaļā HDMI audio iestatīšana 33. lpp.. Pirms skaļruņu
pievienošanas samaziniet skaļuma līmeni.
Austiņu pievienošana
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai
mikrofonaustiņu lietošanas samaziniet skaļuma līmeņa iestatījumu. Papildinformāciju par drošību skatiet
dokumentā Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību.
Lai piekļūtu šim dokumentam, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas.
2.
Atlasiet Mans dators, atlasiet cilni Specifikācijas un pēc tam atlasiet Lietotāja rokasgrāmatas.
Sava datora austiņu ligzdai vai kombinētajai audio izvades (austiņu) / audio ievades (mikrofona) ligzdai varat
pievienot vadu austiņas.
Lai datoram pievienotu bezvadu austiņas, izpildiet ierīces ražotāja norādījumus.
Tīmekļa kameras lietošana (tikai dažiem produktiem)
29
Mikrofonaustiņu pievienošana
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai
mikrofonaustiņu lietošanas samaziniet skaļuma līmeņa iestatījumu. Papildinformāciju par drošību skatiet
dokumentā Normatīvie paziņojumi un informācija par drošību un vides aizsardzību.
Lai piekļūtu šim dokumentam, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas.
2.
Atlasiet Mans dators, atlasiet cilni Specifikācijas un pēc tam atlasiet Lietotāja rokasgrāmatas.
Austiņas ar mikrofonu sauc par mikrofonaustiņām. Datora audio izvades (austiņu) / audio ievades (mikrofona)
kombinētajai ligzdai var pievienot mikrofonaustiņas ar vadu.
Lai datoram pievienotu bezvadu austiņas, izpildiet ierīces ražotāja instrukcijas.
Skaņas iestatījumu lietošana
Izmantojiet skaņas iestatījumus, lai pielāgotu sistēmas skaļumu, mainītu sistēmas skaņas vai pārvaldītu
audioierīces.
Lai skatītu vai mainītu skaņas iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet vadības panelis, atlasiet Vadības panelis, atlasiet
Aparatūra un skaņa un pēc tam atlasiet Skaņa.
— vai —
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet Vadības panelis, atlasiet Aparatūra un skaņa
un pēc tam atlasiet Skaņa.
Datorā var būt uzlabota skaņas sistēma, ko ražo uzņēmums Bang & Olufsen, DTS, Beats audio vai cits
pakalpojumu sniedzējs. Līdz ar to datorā var būt papildu audio funkcijas, ko var vadīt, izmantojot jūsu
audiosistēmas audio vadības paneli.
Izmantojiet audio vadības paneli, lai skatītu un vadītu audio iestatījumus.
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet vadības panelis, atlasiet Vadības panelis, atlasiet
Aparatūra un skaņa un pēc tam atlasiet savas sistēmas audio vadības paneli.
— vai —
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet Vadības panelis, atlasiet Aparatūra un skaņa
un pēc tam atlasiet savas sistēmas audio vadības paneli.
Video izmantošana
Jūsu dators ir jaudīga videoierīce, kas ļauj jums skatīties straumētus videoklipus no jūsu iecienītākajām
tīmekļa vietnēm un lejupielādēt videoklipus un filmas, lai tās skatītos datorā, kad nav izveidots savienojums
ar tīklu.
Lai skatīšanās būtu vēl patīkamāka, pievienojiet kādam no datora video portiem ārējo monitoru, projektoru
vai televizoru.
30
5. nodaļa. Izklaides līdzekļi
SVARĪGI! Ārējā ierīce ir jāpievieno datora atbilstošajam portam, izmantojot atbilstošo kabeli. Izpildiet ierīces
ražotāja instrukcijas.
Papildinformāciju par video funkciju lietošanu skatiet utilītā HP Support Assistant.
Video ierīču pievienošana, izmantojot USB C tipa kabeli
PIEZĪME. Lai datoram pievienotu USB C tipa Thunderbolt® ierīci, nepieciešams USB C tipa kabelis
(iegādājams atsevišķi).
Lai skatītu video vai augstas izšķirtspējas displeja izvadi ārējā Thunderbolt ierīcē, pievienojiet Thunderbolt
ierīci, izpildot tālāk minētos norādījumus.
1.
Pievienojiet vienu USB C tipa kabeļa galu datora USB C tipa Thunderbolt portam.
2.
Pievienojiet otru kabeļa galu ārējai Thunderbolt ierīcei.
3.
Nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4, lai pārslēgtu datora ekrāna attēlu uz kādu no tālāk norādītajiem
četriem attēlojuma stāvokļiem.
●
Tikai datora ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai datorā.
●
Dublēt: skatiet ekrāna attēlu vienlaikus abās ierīcēs — datorā un ārējā ierīcē.
●
Paplašināt: skatiet ekrāna attēlu, kas paplašināts, izmantojot abas ierīces — datoru un ārējo ierīci.
●
Tikai otrajā ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai ārējā ierīcē.
Ikreiz, kad nospiežat taustiņu kombināciju fn+f4, attēlojuma stāvoklis mainās.
PIEZĪME. Lai iegūtu labākus rezultātus, īpaši tad, ja izvēlaties opciju Paplašināt, palieliniet ārējās
ierīces ekrāna izšķirtspēju, kā norādīts tālāk. Atlasiet pogu Sākt, atlasiet Iestatījumi, atlasiet Sistēma,
atlasiet Displejs un pēc tam atlasiet Papildu displeja iestatījumi. Atlasiet atbilstošo izšķirtspēju un pēc
tam atlasiet Lietot.
Video izmantošana
31
Videoierīču savienošana, izmantojot VGA kabeli
PIEZĪME.
Lai datoram pievienotu VGA videoierīci, ir nepieciešams VGA kabelis (iegādājams atsevišķi).
Lai datora ekrāna attēlu skatītu ārējā VGA monitorā vai lai to demonstrētu prezentācijas nolūkos, pievienojiet
monitoru vai projektoru pie datora VGA porta.
1.
Pievienojiet monitora vai projektora VGA kabeli datora VGA portam, kā redzams attēlā.
2.
Nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4, lai pārslēgtu ekrāna attēlu četros attēlojuma stāvokļos.
●
Tikai datora ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai datorā.
●
Dublēt: skatiet ekrāna attēlu vienlaikus abās ierīcēs — datorā un ārējā ierīcē.
●
Paplašināt: skatiet ekrāna attēlu, kas paplašināts, izmantojot abas ierīces — datoru un ārējo ierīci.
●
Tikai otrajā ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai ārējā ierīcē.
Ikreiz, kad nospiežat taustiņu kombināciju fn+f4, attēlojuma stāvoklis mainās.
PIEZĪME. Lai iegūtu labākus rezultātus, īpaši tad, ja izvēlaties opciju Paplašināt, palieliniet ārējās
ierīces ekrāna izšķirtspēju, kā norādīts tālāk. Atlasiet pogu Sākt, atlasiet Iestatījumi, atlasiet Sistēma,
atlasiet Displejs un pēc tam atlasiet Papildu displeja iestatījumi. Atlasiet atbilstošo izšķirtspēju un pēc
tam atlasiet Lietot.
Videoierīču savienošana, izmantojot HDMI kabeli
PIEZĪME.
Lai datoram pievienotu HDMI ierīci, ir nepieciešams HDMI kabelis (iegādājams atsevišķi).
Lai datora ekrāna attēlu skatītu augstas izšķirtspējas televizora vai monitora ekrānā, pievienojiet augstas
izšķirtspējas ierīci, izpildot tālāk sniegtās instrukcijas.
1.
32
Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu datora HDMI portam.
5. nodaļa. Izklaides līdzekļi
2.
Pievienojiet otru kabeļa galu augstas izšķirtspējas televizoram vai monitoram.
3.
Nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4, lai pārslēgtu datora ekrāna attēlu četros attēlojuma stāvokļos.
●
Tikai datora ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai datorā.
●
Dublēt: skatiet ekrāna attēlu vienlaikus abās ierīcēs — datorā un ārējā ierīcē.
●
Paplašināt: skatiet ekrāna attēlu, kas paplašināts, izmantojot abas ierīces — datoru un ārējo ierīci.
●
Tikai otrajā ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai ārējā ierīcē.
Ikreiz, kad nospiežat taustiņu kombināciju fn+f4, attēlojuma stāvoklis mainās.
PIEZĪME. Lai iegūtu labākus rezultātus, īpaši tad, ja izvēlaties opciju Paplašināt, palieliniet ārējās
ierīces ekrāna izšķirtspēju, kā norādīts tālāk. Atlasiet pogu Sākt, atlasiet Iestatījumi, atlasiet Sistēma,
atlasiet Displejs un pēc tam atlasiet Papildu displeja iestatījumi. Atlasiet atbilstošo izšķirtspēju un pēc
tam atlasiet Lietot.
HDMI audio iestatīšana
HDMI ir vienīgais video signāla interfeiss, kas atbalsta augstas izšķirtspējas video un audio signālu. Pēc HDMI
televizora pievienošanas datoram varat ieslēgt HDMI audio funkciju, veicot tālāk norādītās darbības.
1.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Skaļruņi paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā un
pēc tam atlasiet Atskaņošanas ierīces.
2.
Cilnē Atskaņošana atlasiet digitālās izvades ierīces nosaukumu.
3.
Noklikšķiniet uz Iestatīt noklusējumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
Lai atgrieztos pie audio straumēšanas datora skaļruņos, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Skaļruņi paziņojumu apgabalā uzdevumjoslas labajā malā un
pēc tam noklikšķiniet uz Atskaņošanas ierīces.
2.
Cilnē Atskaņošana noklikšķiniet uz Skaļruņi.
3.
Noklikšķiniet uz Iestatīt noklusējumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
Video izmantošana
33
Ar vadiem pievienojamu displeju atrašana un pievienošana, izmantojot
MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) nodrošina iespēju datoram pievienot vairākas vadu displeja ierīces, tās
pievienojot datora VGA vai displeja portiem, kā arī centrmezgla vai ārējās dokstacijas VGA vai displeja
portiem. Jūs varat veidot savienojumu vairākos veidos atkarībā no datorā instalētā grafikas kontrollera tipa
un tā, vai datoram ir iebūvēts centrmezgls. Atveriet Ierīču pārvaldnieku, lai uzzinātu, kāda aparatūra ir
uzstādīta datorā.
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet ierīču pārvaldnieks un pēc tam atlasiet
lietojumprogrammu Ierīču pārvaldnieks. Sarakstā tiek parādītas visas jūsu datorā instalētās ierīces.
Pievienojiet displejus datoriem ar AMD vai Nvidia grafiku (ar papildu centrmezglu)
PIEZĪME.
ierīces.
Izmantojot AMD grafikas kontrolleri un papildu centrmezglu, varat pievienot 6 ārējās displeja
PIEZĪME.
ierīces.
Izmantojot Nvidia grafikas kontrolleri un papildu centrmezglu, varat pievienot 4 ārējās displeja
Lai iestatītu vairākas displeja ierīces, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Pievienojiet ārējo centrmezglu (iegādājams atsevišķi) datora displeja portam, izmantojot DP-DP kabeli
(iegādājams atsevišķi). Pārliecinieties, vai centrmezgla strāvas adapteris ir pievienots maiņstrāvas
avotam.
2.
Pievienojiet ārējās displeja ierīces VGA portiem vai displeja portiem uz centrmezgla.
3.
Lai skatītu visas pievienotās displeja ierīces, meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet ierīču
pārvaldnieks un pēc tam atlasiet lietotni Ierīču pārvaldnieks. Ja neredzat visus pievienotos
displejus, pārliecinieties, vai tie visi ir pievienoti atbilstošajam centrmezgla portam.
PIEZĪME. Vairāku displeju izvēles iespējas iekļauj opciju Dublēt, kas veido datora ekrāna spoguļattēlu
visās iespējotajās displeja ierīcēs, vai Paplašināt, kas izvērš datora ekrānu visās iespējotajās displeja
ierīcēs.
Displeju pievienošana datoriem ar Intel grafiku (ar papildu centrmezglu)
PIEZĪME.
Ar Intel grafikas kontrolleri un papildu centrmezglu varat pievienot līdz 3 displeja ierīcēm.
Lai iestatītu vairākas displeja ierīces, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Pievienojiet ārējo centrmezglu (iegādājams atsevišķi) datora displeja portam, izmantojot DP-DP kabeli
(iegādājams atsevišķi). Pārliecinieties, vai centrmezgla strāvas adapteris ir pievienots maiņstrāvas
avotam.
2.
Pievienojiet ārējās displeja ierīces VGA portiem vai displeja portiem uz centrmezgla.
3.
Ja Windows nosaka, ka monitors ir pievienots DP centrmezglam, tad tiek parādīts dialoglodziņš
DisplayPort Topology Notification (Displeja porta topoloģijas paziņojums). Noklikšķiniet uz
atbilstošajām opcijām, lai konfigurētu displejus. Viena no vairāku displeju izvēles iespējām ir opcija
Dublēt, kas veido datora ekrāna spoguļattēlu visās iespējotajās displeju ierīcēs, savukārt opcija
Paplašināt ekrāna attēlu paplašina visās iespējotajās displeja ierīcēs.
PIEZĪME. Ja dialoglodziņš nav redzams, pārliecinieties, vai visas ārējās displeja ierīces ir pievienotas
atbilstošajam centrmezgla portam. Atlasiet pogu Sākt, atlasiet Iestatījumi, atlasiet Sistēma, atlasiet
Displejs un pēc tam atlasiet Papildu displeja iestatījumi. Atlasiet atbilstošo izšķirtspēju un pēc tam
atlasiet Lietot.
34
5. nodaļa. Izklaides līdzekļi
Displeju pievienošana datoriem ar Intel grafiku (ar iebūvētu centrmezglu)
Izmantojot iekšējo centrmezglu un Intel grafikas kontrolleri, var pievienot līdz 3 displeja ierīcēm šādās
konfigurācijās:
●
divi 1920 x 1200 datoram pievienoti DP monitori + viens papildu dokstacijai pievienots 1920 x 1200 VGA
monitors;
●
viens 2560 x 1600 datoram pievienots DP monitors + viens papildu dokstacijai pievienots 1920 x 1200
VGA monitors.
Lai iestatītu vairākas displeja ierīces, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Pievienojiet ārējās displeja ierīces pie VGA portiem vai displeja portiem (DP) uz datora korpusa vai
dokstacijas.
2.
Ja Windows nosaka, ka monitors ir pievienots DP centrmezglam, tad tiek parādīts dialoglodziņš
DisplayPort Topology Notification (Displeja porta topoloģijas paziņojums). Noklikšķiniet uz
atbilstošajām opcijām, lai konfigurētu displejus. Viena no vairāku displeju izvēles iespējām ir opcija
Dublēt, kas veido datora ekrāna spoguļattēlu visās iespējotajās displeju ierīcēs, savukārt opcija
Paplašināt ekrāna attēlu paplašina visās iespējotajās displeja ierīcēs.
PIEZĪME. Ja dialoglodziņš nav redzams, pārliecinieties, vai visas ārējās displeja ierīces ir pievienotas
atbilstošajam centrmezgla portam. Atlasiet pogu Sākt, atlasiet Iestatījumi, atlasiet Sistēma, atlasiet
Displejs un pēc tam atlasiet Papildu displeja iestatījumi. Atlasiet atbilstošo izšķirtspēju un pēc tam
atlasiet Lietot.
Ar standartu Miracast saderīgu bezvadu displeju meklēšana un savienojuma
izveide (tikai dažiem produktiem)
PIEZĪME. Lai uzzinātu, kāda veida displejs jums ir (saderīgs ar Miracast vai Intel WiDi), skatiet
dokumentāciju, ko saņēmāt kopā ar televizoru vai sekundāro displeju.
Lai atrastu ar standartu Miracast saderīgus bezvadu displejus un izveidotu ar tiem savienojumu, neizejot no
pašreiz atvērtajām lietojumprogrammām, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
Lai atvērtu Miracast:
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet projicēt un pēc tam noklikšķiniet uz Projicēt otrā
ekrānā. Noklikšķiniet uz Izveidot savienojumu ar bezvadu displeju un pēc tam izpildiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
Video izmantošana
35
6
Enerģijas pārvaldība
Šo datoru var darbināt, izmantojot akumulatora strāvu vai ārēju strāvas avotu. Ja dators darbojas, izmantojot
akumulatora strāvu, un ārējais strāvas avots nav pieejams, lai uzlādētu akumulatoru, ir svarīgi uzraudzīt
akumulatora uzlādes līmeni un taupīt tā enerģiju.
Daži šajā nodaļā aprakstītie strāvas pārvaldības līdzekļi jūsu datorā var nebūt pieejami.
Miega režīma vai hibernācijas lietošana
UZMANĪBU! Kamēr dators ir miega režīmā, tas nav pilnībā aizsargāts. Lai neviens nesankcionēts lietotājs
nevarētu piekļūt jūsu datorā saglabātajiem datiem (pat šifrētiem), kamēr dators nav jūsu fiziskā pārraudzībā,
HP iesaka vienmēr iniciēt nevis miega režīmu, bet gan hibernācijas režīmu. Šāda rīcība ir sevišķi svarīga,
ņemot datoru līdzi ceļojumā.
UZMANĪBU! Lai novērstu iespējamu audio un video kvalitātes samazināšanos, audio un video atskaņošanas
funkcionalitātes vai informācijas zudumu, neaktivizējiet miega režīmu brīdī, kad diskā vai ārējā datu nesējā
notiek informācijas lasīšana vai rakstīšana.
Operētājsistēmai Windows ir divi enerģijas taupīšanas stāvokļi: miega režīms un hibernācija.
●
Miega režīms — tas tiek automātiski aktivizēts pēc noteikta bezdarbības perioda. Jūsu darbs tiek
saglabāts atmiņā, un jūs varat to ātri atsākt. Miega režīmu var aktivizēt arī manuāli. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Miega režīma aktivizēšana un iziešana no tā 36. lpp..
●
Hibernācija — hibernācijas stāvoklis tiek automātiski aktivizēts, akumulatoram sasniedzot kritisku
līmeni. Hibernācijas stāvoklī jūsu darbs tiek saglabāts hibernācijas failā un dators tiek izslēgts.
Hibernācijas režīmu var aktivizēt arī manuāli. Papildinformāciju skatiet sadaļā Hibernācijas režīma
aktivizēšana un iziešana no tā (tikai dažiem produktiem) 37. lpp..
Miega režīma aktivizēšana un iziešana no tā
Miega režīmu var aktivizēt jebkurā no tālāk norādītajiem veidiem.
●
Aizveriet displeju (tikai dažiem produktiem).
●
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet ikonu Strāva un pēc tam atlasiet Miega režīms.
●
Nospiediet karsto taustiņu Miega režīms: piemēram, fn+f1 (tikai dažiem produktiem)
No miega režīma var iziet jebkurā no tālāk norādītajiem veidiem.
●
Īsi nospiediet strāvas pogu.
●
Kad dators ir aizvērts, paceliet displeju (tikai dažiem produktiem).
●
Nospiediet tastatūras taustiņu (tikai dažiem produktiem).
●
Pieskarieties skārienpanelim (tikai dažiem produktiem).
Kad planšetdators iziet no miega režīma, ekrānā atkal tiek parādīts jūsu darbs.
PIEZĪME. Ja esat iestatījis, lai, datoram izejot no miega stāvokļa, tiktu prasīta parole, tad, lai atjaunotu
ekrānā savu darbu, vispirms ir jāievada jūsu Windows parole.
36
6. nodaļa. Enerģijas pārvaldība
Hibernācijas režīma aktivizēšana un iziešana no tā (tikai dažiem produktiem)
Izmantojot enerģijas opcijas, var iespējot lietotāja aktivizētu hibernācijas režīmu un mainīt citus enerģijas
iestatījumus un taimautus.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet enerģijas opcijas un pēc tam atlasiet vienumu
Enerģijas opcijas.
— vai —
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Strāva
un pēc tam atlasiet vienumu Enerģijas opcijas.
2.
Kreisajā rūtī atlasiet Izvēlieties barošanas pogu darbības (teksts var atšķirties atkarībā no produkta).
3.
Atkarībā no jūsu produkta varat iespējot akumulatora strāvas vai ārējā strāvas avota hibernāciju jebkurā
no tālāk norādītajiem veidiem.
●
Strāvas poga — sadaļā Enerģijas un „iemidzināšanas” pogas, un vāka iestatījumi (teksts var
atšķirties atkarībā no produkta) atlasiet Nospiežot barošanas pogu un pēc tam atlasiet
Hibernācija.
●
Miega režīma poga (tikai dažiem produktiem) — sadaļā Enerģijas un „iemidzināšanas” pogas, un
vāka iestatījumi (teksts var atšķirties atkarībā no produkta) atlasiet Nospiežot „iemidzināšanas”
pogu un pēc tam atlasiet Hibernācija.
●
Vāks (tikai dažiem produktiem) — sadaļā Enerģijas un „iemidzināšanas” pogas, un vāka
iestatījumi (teksts var atšķirties atkarībā no produkta) atlasiet Aizverot vāku un pēc tam atlasiet
Hibernācija.
●
Enerģijas izvēlne — atlasiet Mainīt iestatījumus, kuri pašlaik nav pieejami un pēc tam sadaļā
Izslēgšanas iestatījumi atlasiet izvēles rūtiņu Hibernācija.
Enerģijas izvēlnei var piekļūt, atlasot pogu Sākt.
4.
Atlasiet Saglabāt izmaiņas.
▲
Lai ieslēgtu hibernācijas režīmu, izmantojiet paņēmienu, ko iespējojāt 3. darbībā.
▲
Lai izietu no hibernācijas, īsi nospiediet strāvas pogu.
PIEZĪME. Ja esat iestatījis, lai, datoram izejot no hibernācijas režīma, tiktu prasīta parole, tad, lai atjaunotu
ekrānā savu darbu, vispirms ir jāievada jūsu Windows parole.
Datora izslēgšana
UZMANĪBU! Izslēdzot datoru, nesaglabātā informācija tiek zaudēta. Pirms datora izslēgšanas noteikti
saglabājiet savu darbu.
Izslēgšanas komanda aizver visas atvērtās programmas, tostarp operētājsistēmu, un pēc tam izslēdz displeju
un datoru.
Izslēdziet datoru, ja tas ilgstoši netiks izmantots un tiks atvienots no ārējā strāvas avota.
Ieteicams izmantot operētājsistēmas Windows izslēgšanas komandu.
PIEZĪME. Ja dators ir miega vai hibernācijas stāvoklī, vispirms izejiet no miega vai hibernācijas stāvokļa, īsi
nospiežot strāvas pogu.
Datora izslēgšana
37
1.
Saglabājiet paveikto darbu un aizveriet visas atvērtās programmas.
2.
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet ikonu Strāva un pēc tam atlasiet Izslēgt.
Ja dators nereaģē un nav iespējams veikt iepriekš minētās izslēgšanas procedūras, izmēģiniet tālāk norādītās
ārkārtas procedūras norādītajā secībā.
●
Nospiediet ctrl + alt + delete, atlasiet ikonu Enerģija un pēc tam atlasiet Izslēgt.
●
Nospiediet strāvas pogu un turiet to vismaz 10 sekundes.
●
Ja datoram ir nomaināms akumulators (tikai dažiem produktiem), atvienojiet datoru no ārējā strāvas
avota un pēc tam izņemiet akumulatoru.
Strāvas ikonas un enerģijas opciju izmantošana
Strāvas ikona
atrodas Windows uzdevumjoslā. Strāvas ikona ļauj ātri piekļūt enerģijas iestatījumiem un
skatīt atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
●
Lai skatītu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un pašreizējo enerģijas plānu, novietojiet
peles rādītāju virs ikonas Strāva
●
.
Lai izmantotu enerģijas opcijas, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Strāva
un tad atlasiet
Enerģijas opcijas. Varat arī meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstīt enerģijas opcijas un tad
atlasīt vienumu Enerģijas opcijas.
Dažādās strāvas ikonas norāda, vai dators darbojas ar akumulatora vai ārēja strāvas avota enerģiju.
Novietojot peles rādītāju virs ikonas, tiek parādīts paziņojums, ja ir sasniegts zems vai kritiski zems
akumulatora uzlādes līmenis.
Darbināšana ar akumulatora strāvu
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektā iekļauto
akumulatoru, HP nodrošinātu rezerves akumulatoru vai saderīgu akumulatoru, kas iegādāts no uzņēmuma
HP.
Ja datora akumulators ir uzlādēts un dators nav pievienots ārējam strāvas avotam, tas darbojas, izmantojot
akumulatora strāvu. Kad dators ir izslēgts un atvienots no ārējā strāvas avota, datora akumulators pamazām
izlādējas. Sasniedzot zemu vai kritisku akumulatora uzlādes līmeni, datorā ir redzams paziņojums.
Datoru akumulatoru kalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no strāvas pārvaldības iestatījumiem, datorā
aktivizētajām programmām, ekrāna spilgtuma, datoram pievienotajām ārējām ierīcēm un citiem faktoriem.
PIEZĪME. Atvienojot ārējo strāvas avotu, automātiski tiek samazināts displeja spilgtums, lai taupītu
akumulatora enerģiju. Dažos datoros var pārslēgt grafiskos režīmus, lai taupītu akumulatora enerģiju.
HP Fast Charge lietošana (tikai dažiem produktiem)
HP Fast Charge funkcija ļauj jums ātri uzlādēt datora akumulatoru. Uzlādes laiks var atšķirties par
+/-10 %. Atkarībā no datora modeļa un HP maiņstrāvas adaptera, kas iekļauts datora komplektācijā, funkcija
HP Fast Charge darbojas kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
38
6. nodaļa. Enerģijas pārvaldība
●
Kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir no 0 līdz 50 %, akumulators uzlādējas līdz 50 % no pilnas
ietilpības ne vairāk kā 30 minūtēs.
●
Kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir no 0 līdz 90 %, akumulators uzlādējas līdz 90 % no pilnas
ietilpības ne vairāk kā 90 minūtēs.
Lai izmantotu funkciju HP Fast Charge, izslēdziet datoru un pēc tam pievienojiet maiņstrāvas adapteri
datoram un ārējam strāvas avotam.
Akumulatora uzlādes līmeņa parādīšana
Lai skatītu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un pašreizējo enerģijas plānu, novietojiet peles
rādītāju virs ikonas Strāva
.
Akumulatora informācijas atrašana lietojumprogrammā HP Support Assistant
(tikai dažiem produktiem)
Lai piekļūtu akumulatora informācijai, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā atlasiet jautājuma zīmes ikonu.
2.
Atlasiet Mans dators, atlasiet cilni Diagnostika un rīki un pēc tam atlasiet HP akumulatora pārbaude.
Ja HP akumulatora pārbaudes rīks norāda, ka akumulators ir jānomaina, sazinieties ar atbalsta
dienestu.
Lietojumprogramma HP Support Assistant nodrošina šādus rīkus un informāciju par akumulatoru:
●
HP akumulatora pārbaude;
●
informācija par akumulatoru veidiem, specifikācijām, dzīves cikliem un ietilpību.
Akumulatora enerģijas taupīšana
Lai taupītu akumulatora enerģiju un maksimāli palielinātu akumulatora kalpošanas laiku:
●
samaziniet displeja spilgtumu;
●
sadaļā Enerģijas opcijas atlasiet Enerģijas taupītājs;
●
ja nelietojat bezvadu ierīces, izslēdziet tās;
●
atvienojiet neizmantotās ārējās ierīces, kas nav pievienotas ārējam enerģijas avotam, piemēram, ārējo
cieto disku, kas pievienots USB portam;
●
apturiet, atspējojiet vai izņemiet ārējās atmiņas kartes, kuras nelietojat;
●
beidzot darbu, aktivizējiet miega režīmu vai izslēdziet datoru.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana
Ja akumulators ir vienīgais datora enerģijas avots un tā uzlādes līmenis kļūst zems vai kritiski zems, datora
darbība ir tāda, kā norādīts tālāk.
●
Akumulatora indikators (tikai dažiem produktiem) rāda zemu vai kritiski zemu uzlādes līmeni.
Darbināšana ar akumulatora strāvu
39
— vai —
●
Ikona Strāva
parāda paziņojumu par zemu vai kritiski zemu akumulatora uzlādes līmeni.
PIEZĪME. Papildinformāciju par ikonu Strāva skatiet šeit: Strāvas ikonas un enerģijas opciju
izmantošana 38. lpp.
Kritiska akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā dators veic tālāk norādītās darbības.
●
Ja hibernācijas režīms ir atspējots un dators ir ieslēgts vai darbojas miega režīmā, dators īslaicīgi paliek
miega režīmā un pēc tam tiek izslēgts, zaudējot nesaglabāto informāciju.
●
Ja ir iespējota hibernācija un dators ir ieslēgts vai darbojas miega režīmā, tiek aktivizēta hibernācija.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams ārējs strāvas avots
Savienojiet datoru un ārējo strāvas avotu ar kādu no šīm ierīcēm:
●
maiņstrāvas adapteri;
●
papildu dokošanas vai paplašināšanas ierīci;
●
papildu strāvas adapteri, kas iegādāts no HP kā piederums.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja nav pieejams strāvas avots
Saglabājiet paveikto darbu un izslēdziet datoru.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja dators nevar iziet no hibernācijas režīma
1.
Savienojiet maiņstrāvas adapteri ar datoru un ārēju strāvas avotu.
2.
Izejiet no hibernācijas, nospiežot strāvas pogu.
Akumulators ar rūpnīcas plombu
Lai uzraudzītu akumulatora uzlādes stāvokli vai ja akumulators vairs nespēj saglabāt uzlādes līmeni, veiciet
HP akumulatora pārbaudi lietojumprogrammā HP Support Assistant (tikai dažiem produktiem).
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā atlasiet jautājuma zīmes ikonu.
2.
Atlasiet Mans dators, atlasiet cilni Diagnostika un rīki un pēc tam atlasiet HP akumulatora pārbaude.
Ja HP akumulatora pārbaudes rīks norāda, ka akumulators ir jānomaina, sazinieties ar atbalsta
dienestu.
Šī produkta akumulatoru(-us) lietotāji patstāvīgi nevar viegli nomainīt. Akumulatora izņemšana vai nomaiņa
var ietekmēt jūsu produkta garantijas segumu. Ja akumulators sāk ātri izlādēties, sazinieties ar atbalsta
dienestu.
Pēc akumulatora darbmūža beigām to nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai
atbrīvotos no akumulatora, ievērojiet jūsu reģionā spēkā esošos likumus un noteikumus.
40
6. nodaļa. Enerģijas pārvaldība
Darbināšana ar ārēja avota strāvu
Informāciju par pievienošanu ārējam strāvas avotam skatiet attēlplakātā Iestatīšanas instrukcijas, kas
iekļauts datora komplektācijā.
Dators neizmanto akumulatora strāvu, ja tas ir pievienots ārējam strāvas avotam ar apstiprinātu maiņstrāvas
adapteri vai papildu dokošanas ierīci / paplašināšanai paredzētu produktu.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektācijā iekļauto
maiņstrāvas adapteri, HP nodrošinātu rezerves maiņstrāvas adapteri vai saderīgu maiņstrāvas adapteri, kas
iegādāts no uzņēmuma HP.
BRĪDINĀJUMS! Neuzlādējiet datora akumulatoru, atrodoties lidmašīnā.
Pievienojiet datoru ārējam strāvas avotam, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:
●
uzlādējot vai kalibrējot akumulatoru;
●
instalējot vai atjauninot sistēmas programmatūru;
●
atjauninot sistēmu BIOS;
●
ierakstot informāciju diskā (tikai dažiem produktiem);
●
datoros ar iekšējo cieto disku palaižot programmatūru Disk Defragmenter;
●
veicot dublēšanu vai atkopšanu.
Ja dators tiek pievienots ārējam strāvas avotam:
●
sākas akumulatora uzlāde;
●
palielinās ekrāna spilgtums;
●
strāvas ikona
maina izskatu.
Atvienojot datoru no ārējā strāvas avota:
●
dators pārslēdzas uz akumulatora strāvu;
●
ekrāna spilgtums automātiski samazinās, lai taupītu akumulatora enerģiju;
●
strāvas ikona
maina izskatu.
Darbināšana ar ārēja avota strāvu
41
7
Drošība
Datora aizsardzība
Standarta drošības līdzekļi, kurus nodrošina operētājsistēma Windows un utilīta Windows Computer Setup
(BIOS, kas darbojas visās operētājsistēmās), var aizsargāt jūsu personiskos iestatījumus un datus pret
dažādiem riskiem.
PIEZĪME. Drošības risinājumi ir paredzēti kā atbaidīšanas līdzekļi. Šie atbaidīšanas līdzekļi var nenovērst
datora sabojāšanu vai zādzību.
PIEZĪME. Pirms sūtāt datoru uz apkopi, dublējiet informāciju, izdzēsiet konfidenciālus failus un noņemiet
visus paroļu iestatījumus.
PIEZĪME.
Daži šajā nodaļā minētie līdzekļi, iespējams, nav pieejami jūsu datorā.
PIEZĪME. Jūsu dators atbalsta Computrace, kas ir dažos reģionos pieejams tiešsaistes drošības izsekošanas
un atkopšanas pakalpojums. Ja dators tiek nozagts, Computrace var izsekot datoru, tiklīdz nesankcionēts
lietotājs piekļūst internetam. Lai izmantotu Computrace, ir jāiegādājas programmatūra un jāabonē
pakalpojums. Informāciju par Computrace programmatūras pasūtīšanu skatiet vietnē http://www.hp.com.
Datora risks
Drošības līdzeklis
Datora nesankcionēta lietošana
●
Programmatūra HP Client Security kopā ar paroli, viedkarti,
bezkontaktu karti, reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem vai
citiem autentifikācijas datiem
●
BIOS ieslēgšanas parole
Nesankcionēta piekļuve utilītai Computer Setup (BIOS)
BIOS administratora parole utilītā Computer Setup*
Nesankcionēta piekļuve cietā diska saturam
DriveLock parole (tikai dažiem produktiem) utilītā Computer
Setup*
Nesankcionēta startēšana no papildu ārējā optiskā diskdziņa (tikai
dažiem produktiem), papildu ārējā cietā diska (tikai dažiem
produktiem) vai iekšējā tīkla adaptera
Sāknēšanas opciju līdzeklis utilītā Computer Setup*
Nesankcionēta piekļuve Windows lietotāja kontam
Windows lietotāja parole
Nesankcionēta piekļuve datiem
Windows BitLocker
Nesankcionēta datora pārvietošana
Drošības kabeļa slots (izmanto kopā ar papildu drošības kabeli,
tikai dažiem produktiem)
*Computer Setup ir iegulta, ROM atmiņā ierakstīta utilīta, kuru var izmantot pat tad, ja operētājsistēma nedarbojas vai to nav
iespējams ielādēt. Lai pārvietotos un veiktu atlasi utilītā Computer Setup, varat lietot vai nu rādītājierīci (skārienpaneli, kursorsviru vai
USB peli), vai arī tastatūru.
PIEZĪME.
Planšetdatoriem bez tastatūras varat izmantot skārienekrānu.
Paroļu lietošana
Parole ir rakstzīmju grupa, kas tiek izvēlēta, lai aizsargātu datorā esošo informāciju. Atkarībā no tā, kā
vēlaties kontrolēt piekļuvi savai informācijai, varat iestatīt dažādus paroļu tipus. Paroles iespējams iestatīt
operētājsistēmā Windows vai utilītā Computer Setup, kas ir iepriekš uzstādītas datorā.
42
7. nodaļa. Drošība
●
BIOS administratora, ieslēgšanas un DriveLock paroles ir iestatītas utilītā Computer Setup, un tās
pārvalda sistēmas BIOS.
●
Windows paroles var iestatīt tikai operētājsistēmā Windows.
●
Ja aizmirstat gan DriveLock lietotāja paroli, gan DriveLock galveno paroli, kas iestatītas utilītā Computer
Setup, cietais disks, kuru aizsargā paroles, tiek neatgriezeniski bloķēts un to vairs nevar izmantot.
Vienu un to pašu paroli var lietot utilītas Computer Setup līdzeklim un Windows drošības līdzeklim.
Izveidojot un saglabājot paroles, ievērojiet tālāk sniegtos padomus.
●
Izveidojot paroles, ievērojiet programmas noteiktās prasības.
●
Nelietojiet vienu un to pašu paroli vairākām lietojumprogrammām vai vietnēm un neizmantojiet
atkārtoti savu Windows paroli nevienai citai lietojumprogrammai vai vietnei.
●
Visu savu tīmekļa vietņu un lietojumprogrammu lietotājvārdu un paroļu glabāšanai izmantojiet
programmatūras HP Client Security funkciju Password Manager. Jūs varat droši tos lasīt nākotnē, ja
nevarat atcerēties.
●
Neglabājiet paroles datora failā.
Turpmākajās tabulās ir uzskaitītas standarta Windows un BIOS administratora paroles un aprakstītas to
funkcijas.
Windows paroļu iestatīšana
Parole
Funkcija
Administratora parole*
Aizsargā piekļuvi Windows administratora līmeņa kontam.
PIEZĪME. Windows administratora paroles iestatīšana neiestata
BIOS administratora paroli.
Lietotāja parole*
Aizsargā piekļuvi Windows lietotāja kontam.
*Lai iegūtu informāciju par Windows administratora paroles vai Windows lietotāja paroles iestatīšanu, uzdevumjoslas meklēšanas
lodziņā ievadiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Paroļu iestatīšana utilītā Computer Setup
Parole
Funkcija
BIOS administratora parole*
Aizsargā piekļuvi utilītai Computer Setup
PIEZĪME. Ja ir iespējoti līdzekļi, lai novērstu BIOS administratora
paroles noņemšanu, jūs, iespējams, nevarēsit noņemt paroli, līdz
šie līdzekļi netiks atspējoti.
Ieslēgšanas parole
DriveLock galvenā parole*
●
Tā jāievada katru reizi, kad ieslēdzat vai restartējat datoru.
●
Ja aizmirstat savu ieslēgšanas paroli, jūs nevarat ieslēgt vai
restartēt datoru.
Aizsargā piekļuvi iekšējam cietajam diskam, kas tiek aizsargāts,
izmantojot līdzekli DriveLock, un tā tiek iestatīta sadaļā DriveLock
Passwords (DriveLock paroles) iespējošanas procesa laikā. Šī
parole arī tiek izmantota, lai noņemtu DriveLock aizsardzību.
Paroļu lietošana
43
Parole
Funkcija
DriveLock lietotāja parole*
Aizsargā piekļuvi iekšējam cietajam diskam, kas tiek aizsargāts,
izmantojot līdzekli DriveLock, un tā tiek iestatīta sadaļā DriveLock
Passwords (DriveLock paroles) iespējošanas procesa laikā.
*Lai iegūtu informāciju par katru no šīm parolēm, skatiet nākamās tēmas.
BIOS administratora paroles pārvaldība
Lai iestatītu, mainītu vai izdzēstu paroli, rīkojieties saskaņā ar tālāk norādīto.
Jaunas BIOS administratora paroles iestatīšana
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
▲
●
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
▲
Izslēdziet planšetdatoru. Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas
pogu, līdz tiek parādīta startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
2.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Create BIOS administrator password (Izveidot BIOS administratora
paroli) vai Set Up BIOS administrator Password (Iestatīt BIOS administratora paroli) (tikai dažiem
produktiem) un pēc tam nospiediet enter.
3.
Kad tas tiek prasīts, uzrakstiet paroli.
4.
Kad tas tiek prasīts, vēlreiz uzrakstiet jauno paroli, lai apstiprinātu.
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet ikonu Save (Saglabāt) un izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
BIOS administratora paroles maiņa
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
▲
●
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
▲
2.
44
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
Izslēdziet planšetdatoru. Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas
pogu, līdz tiek parādīta startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
Ievadiet savu pašreizējo BIOS administratora paroli.
7. nodaļa. Drošība
3.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Change BIOS administrator Password (Mainīt BIOS administratora
paroli) vai Change password (Mainīt paroli) (tikai dažiem produktiem) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
4.
Kad tas tiek prasīts, uzrakstiet pašreizējo paroli.
5.
Kad tas tiek prasīts, ievadiet jauno paroli.
6.
Kad tas tiek prasīts, vēlreiz uzrakstiet jauno paroli, lai apstiprinātu.
7.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet ikonu Save (Saglabāt) un izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
BIOS administratora paroles dzēšana
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
▲
●
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
▲
Izslēdziet planšetdatoru. Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas
pogu, līdz tiek parādīta startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai
atvērtu utilītu Computer Setup.
2.
Ievadiet savu pašreizējo BIOS administratora paroli.
3.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Change BIOS administrator Password (Mainīt BIOS administratora
paroli) vai Change password (Mainīt paroli) (tikai dažiem produktiem) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
4.
Kad tas tiek prasīts, uzrakstiet pašreizējo paroli.
5.
Kad tiek prasīta jaunā parole, atstājiet lauku tukšu un pēc tam nospiediet enter.
6.
Kad tiek prasīts vēlreiz ievadīt jauno paroli, atstājiet lauku tukšu un pēc tam nospiediet enter.
7.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet ikonu Save (Saglabāt) un izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Paroļu lietošana
45
BIOS administratora paroles ievadīšana
Uzvednē BIOS administrator password (BIOS administratora parole) ierakstiet savu paroli (izmantojot tāda
paša veida taustiņus kā tos, kas tika izmantoti paroles iestatīšanai) un pēc tam nospiediet enter. Pēc diviem
nesekmīgiem BIOS administratora paroles ievadīšanas mēģinājumiem ir jārestartē dators un jāmēģina vēlreiz.
DriveLock drošības opciju izmantošana
DriveLock aizsardzība novērš nesankcionētu piekļuvi cietā diska saturam. DriveLock var lietot tikai datora
iekšējam(-iem) cietajam(-iem) diskam(-iem). Pēc tam, kad diskam ir piemērota DriveLock aizsardzība, lai
piekļūtu diskam, ir jāievada atbilstošā parole. Lai varētu atbloķēt disku, tas ir jāievieto datorā vai papildu
portu replikatorā.
DriveLock drošības opcijas piedāvā tālāk minētās funkcijas.
●
Automatic DriveLock (Automātiskā diska bloķēšana) — skatiet sadaļu Automatic DriveLock
(Automātiskās diska bloķēšanas) atlasīšana (tikai dažiem produktiem) 46. lpp.
●
Set DriveLock Master Password (DriveLock galvenās paroles iestatīšana) — skatiet sadaļu Manuālā
DriveLock atlasīšana 48. lpp.
●
Enable DriveLock (DriveLock iespējošana) — skatiet sadaļu DriveLock iespējošana un DriveLock
lietotāja paroles iestatīšana 49. lpp.
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) atlasīšana (tikai dažiem produktiem)
Lai varētu iespējot Automatic DriveLock (Automātisko diska bloķēšanu), vispirms ir jāiestata BIOS
administratora parole. Kad Automatic DriveLock (Automātiskā diska bloķēšana) ir iespējota, tiek izveidota
nejauša DriveLock lietotāja parole un DriveLock galvenā parole, kas tiek atvasinātas no BIOS administratora
paroles. Kad dators tiek ieslēgts, nejaušā lietotāja parole automātiski atbloķē diskdzini. Ja diskdzinis tiek
pārvietots citā datorā, diskdziņa atbloķēšanai DriveLock paroles uzvednē ir jāievada sākotnējā datora BIOS
administratora parole.
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) iespējošana
Lai iespējotu Automatic DriveLock (Automātisko diska bloķēšanu), izpildiet tālāk minētās darbības.
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
●
46
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Nospiediet strāvas pogu un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu
utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
1.
Izslēdziet planšetdatoru.
2.
Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas pogu, līdz tiek parādīta
startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai atvērtu utilītu Computer
Setup.
2.
BIOS administratora paroles uzvednē ierakstiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
3.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Hard Drive Utilities (Cietā diska utilītas), atlasiet DriveLock /
Automatic DriveLock (Diska bloķēšana / automātiskā diska bloķēšana) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
7. nodaļa. Drošība
4.
Lai atlasītu Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) izvēles rūtiņu, izmantojiet taustiņu
enter, peles kreiso taustiņu vai skārienekrānu.
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet ikonu Save (Saglabāt) un izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) atspējošana
Lai atspējotu Automatic DriveLock (Automātisko diska bloķēšanu), izpildiet tālāk minētās darbības.
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Nospiediet strāvas pogu un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu
utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
1.
Izslēdziet planšetdatoru.
2.
Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas pogu, līdz tiek parādīta
startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai atvērtu utilītu Computer
Setup.
2.
BIOS administratora paroles uzvednē ierakstiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
3.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Hard Drive Utilities (Cietā diska utilītas), atlasiet DriveLock /
Automatic DriveLock (Diska bloķēšana / automātiskā diska bloķēšana) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
4.
Atlasiet iekšējo cieto disku un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
5.
Lai notīrītu Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) izvēles rūtiņu, izmantojiet taustiņu
enter, peles kreiso taustiņu vai skārienekrānu.
6.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet ikonu Save (Saglabāt) un izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Paroļu lietošana
47
Automatic DriveLock (Automātiskās diska bloķēšanas) paroles ievadīšana
Kamēr vien Automatic DriveLock (Automātiskā diska bloķēšana) ir iespējota un diskdzinis paliek pievienots
sākotnējam datoram, netiks rādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt DriveLock paroli, lai veiktu diskdziņa
atbloķēšanu. Tomēr, ja disks tiek pārvietots citā datorā vai sākotnējā datorā tiek veikta sistēmas plates
nomaiņa, jums tiks rādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt DriveLock paroli.
Šādā gadījumā uzvednē DriveLock Password (DriveLock parole) ierakstiet sākotnējā datora BIOS
administratora paroli (izmantojot tā paša veida taustiņus, kas tika izmantoti paroles iestatīšanai) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter, lai veiktu diskdziņa atbloķēšanu.
Pēc trim nesekmīgiem paroles ievadīšanas mēģinājumiem ir jāizslēdz dators un jāmēģina vēlreiz.
Manuālā DriveLock atlasīšana
UZMANĪBU! Lai novērstu to, ka ar DriveLock aizsargāts cietais disks kļūst pilnībā neizmantojams,
pierakstiet DriveLock lietotāja paroli un DriveLock galveno paroli un glabājiet tās drošā vietā, kas neatrodas
datora tuvumā. Ja aizmirsīsiet abas DriveLock paroles, cietais disks tiks neatgriezeniski bloķēts un to vairs
nevarēs izmantot.
Lai iekšējam cietajam diskam manuāli piemērotu DriveLock aizsardzību, utilītā Computer Setup ir jāiestata
galvenā parole un jāiespējo DriveLock. Ievērojiet tālāk norādītos DriveLock aizsardzības lietošanas
apsvērumus.
48
●
Pēc tam, kad cietajam diskam ir piemērota DriveLock aizsardzība, cietajam diskam var piekļūt, vienīgi
ievadot DriveLock lietotāja paroli vai galveno paroli.
●
DriveLock lietotāja paroles īpašniekam jābūt aizsargātā cietā diska ikdienas lietotājam. DriveLock
galvenās paroles lietotājs var būt sistēmas administrators vai ikdienas lietotājs.
●
DriveLock lietotāja parole un DriveLock galvenā parole var būt vienādas.
7. nodaļa. Drošība
DriveLock galvenās paroles iestatīšana
Lai iestatītu DriveLock galveno paroli, veiciet tālāk norādītās darbības:
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Nospiediet strāvas pogu un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu
utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
1.
Izslēdziet planšetdatoru.
2.
Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas pogu, līdz tiek parādīta
startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai atvērtu utilītu Computer
Setup.
2.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Hard Drive Utilities (Cietā diska utilītas), atlasiet DriveLock /
Automatic DriveLock (Diska bloķēšana / automātiskā diska bloķēšana) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
3.
Atlasiet to cieto disku, kuru vēlaties aizsargāt, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Atlasiet Set DriveLock Master Password (Iestatīt DriveLock galveno paroli) un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
5.
Rūpīgi izlasiet brīdinājumu.
6.
Lai iestatītu DriveLock galveno paroli, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME. Varat iespējot DriveLock un iestatīt DriveLock lietotāja paroli pirms iziešanas no utilītas
Computer Setup. Papildinformāciju skatiet sadaļā DriveLock iespējošana un DriveLock lietotāja paroles
iestatīšana 49. lpp.
7.
Lai izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit
(Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam atlasiet Yes (Jā).
DriveLock iespējošana un DriveLock lietotāja paroles iestatīšana
Lai iespējotu DriveLock un iestatītu DriveLock lietotāja paroli, veiciet tālāk norādītās darbības:
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
●
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Nospiediet strāvas pogu un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu
utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
Paroļu lietošana
49
1.
Izslēdziet planšetdatoru.
2.
Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas pogu, līdz tiek parādīta
startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai atvērtu utilītu Computer
Setup.
2.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Hard Drive Utilities (Cietā diska utilītas), atlasiet DriveLock /
Automatic DriveLock (Diska bloķēšana / automātiskā diska bloķēšana) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
3.
Atlasiet to cieto disku, kuru vēlaties aizsargāt, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Atlasiet Enable DriveLock (Iespējot DriveLock) un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
5.
Rūpīgi izlasiet brīdinājumu.
6.
Lai iestatītu DriveLock lietotāja paroli un iespējotu DriveLock, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
7.
Lai izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit
(Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam atlasiet Yes (Jā).
DriveLock atspējošana
1.
Startējiet utilītu Computer Setup.
●
●
50
Izmantojot datorus vai planšetdatorus ar tastatūru:
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Nospiediet strāvas pogu un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu
utilītu Computer Setup.
Izmantojot planšetdatorus bez tastatūras:
1.
Izslēdziet planšetdatoru.
2.
Vienlaikus nospiediet strāvas pogu un skaļuma samazināšanas pogu, līdz tiek parādīta
startēšanas izvēlne, un pēc tam pieskarieties taustiņam f10, lai atvērtu utilītu Computer
Setup.
2.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Hard Drive Utilities (Cietā diska utilītas), atlasiet DriveLock /
Automatic DriveLock (Diska bloķēšana / automātiskā diska bloķēšana) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
3.
Atlasiet cieto disku, kuru vēlaties pārvaldīt, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Atlasiet Disable DriveLock (Atspējot DriveLock) un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
5.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atspējotu DriveLock.
6.
Lai izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit
(Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam atlasiet Yes (Jā).
7. nodaļa. Drošība
DriveLock paroles ievadīšana
Pārliecinieties, vai cietais disks ir ievietots datorā (nevis papildu dokošanas ierīcē vai ārējā MultiBay).
Uzvednē DriveLock password (DriveLock parole) ierakstiet savu DriveLock lietotāja paroli vai galveno paroli
(izmantojot tā paša veida taustiņus, kā tos, kas tika izmantoti paroles iestatīšanai) un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
Pēc trim nesekmīgiem paroles ievadīšanas mēģinājumiem ir jāizslēdz dators un jāmēģina vēlreiz.
Paroļu lietošana
51
DriveLock paroles nomaiņa
Lai mainītu DriveLock paroli utilītā Computer Setup, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Nospiediet strāvas pogu.
3.
Uzvednē DriveLock Password (DriveLock parole) ievadiet pašreizējo DriveLock lietotāja vai galveno
paroli, kuru vēlaties mainīt, nospiediet taustiņu enter un pēc tam nospiediet taustiņu f10 vai
pieskarieties tam, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
4.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet Hard Drive Utilities (Cietā diska utilītas), atlasiet DriveLock /
Automatic DriveLock (Diska bloķēšana / automātiskā diska bloķēšana) un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
5.
Atlasiet cieto disku, kuru vēlaties pārvaldīt, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
6.
Izvēlieties maināmo DriveLock paroli un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai ievadītu
paroles.
PIEZĪME. Opcija Change DriveLock Master Password (Mainīt DriveLock galveno paroli) ir redzama tikai
tad, ja 3. darbībā DriveLock paroles uzvednē tika ievadīta DriveLock galvenā parole.
7.
Lai izietu no utilītas Computer Setup, atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit
(Saglabāt izmaiņas un iziet) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Windows Hello lietošana (tikai dažiem produktiem)
Ar pirkstu nospiedumu lasītāju vai infrasarkano staru kameru aprīkotiem produktiem varat izmantot Windows
Hello, lai pierakstītos, pavelkot ar pirkstu vai paskatoties uz kameru.
Lai iestatītu Windows Hello, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet Iestatījumi, atlasiet Konti un pēc tam atlasiet Pierakstīšanās opcijas.
2.
Sadaļā Windows Hello izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu paroli un ciparu PIN kodu,
un pēc tam reģistrējiet savu pirksta nospiedumu vai sejas ID.
PIEZĪME. PIN koda garums nav ierobežots, bet tas var sastāvēt tikai no cipariem. Alfabētiskās vai
īpašās rakstzīmes nav atļautas.
Pretvīrusu programmatūras lietošana
Ja izmantojat datoru, lai piekļūtu e-pastam, tīklam vai internetam, to var apdraudēt datorvīrusi. Datorvīrusi
var apturēt operētājsistēmas, programmu vai utilītu darbību vai izraisīt to darbības kļūdas.
Pretvīrusu programmatūra var atklāt un iznīcināt lielāko daļu vīrusu, un tā parasti izlabo vīrusu radītos
bojājumus. Lai nodrošinātu nepārtrauktu aizsardzību pret jaunatklātiem vīrusiem, pretvīrusu programmatūra
ir regulāri jāatjaunina.
Datorā ir sākotnēji instalēta programmatūra Windows Defender. Lai pilnībā aizsargātu datoru, ļoti ieteicams
turpināt izmantot pretvīrusu programmu.
Papildinformāciju par datorvīrusiem skatiet lietojumprogrammā HP Support Assistant.
52
7. nodaļa. Drošība
Ugunsmūra programmatūras lietošana
Ugunsmūra uzdevums ir novērst nesankcionētu piekļuvi sistēmai vai tīklam. Ugunsmūris var būt
programmatūra, ko instalē datorā un/vai tīklā, vai arī tas var būt risinājums, kas ietver gan aparatūru, gan
programmatūru.
Pastāv divējādi ugunsmūri, kas jāapsver:
●
resursdatora ugunsmūri — programmatūra, kas aizsargā tikai to datoru, kurā šī programmatūra ir
instalēta;
●
tīkla ugunsmūri — instalēti starp DSL vai kabeļmodemu un mājas tīklu, lai aizsargātu visus tīklā
iekļautos datorus.
Kad ugunsmūris ir instalēts sistēmā, visi dati, kas tiek sūtīti uz sistēmu un no tās, tiek pārraudzīti un
salīdzināti ar lietotāja definētu drošības kritēriju kopu. Visi dati, kas neatbilst šiem kritērijiem, tiek bloķēti.
Ugunsmūris, iespējams, jau ir instalēts jūsu datorā vai tīklošanas aprīkojumā. Ja tā nav, ugunsmūra
programmatūras risinājumus var iegādāties.
PIEZĪME. Dažkārt ugunsmūris var bloķēt piekļuvi interneta spēlēm, kavēt printera vai failu koplietošanu
tīklā vai bloķēt atļautus e-pasta pielikumus. Lai īslaicīgi atrisinātu šo problēmu, atspējojiet ugunsmūri,
izpildiet veicamo uzdevumu un pēc tam no jauna iespējojiet ugunsmūri. Lai pilnībā atrisinātu problēmu,
pārkonfigurējiet ugunsmūri.
Programmatūras atjauninājumu instalēšana
Datorā instalētā HP, Windows un trešo pušu programmatūra ir regulāri jāatjaunina, lai novērstu drošības
problēmas un uzlabotu programmatūras veiktspēju.
SVARĪGI! Microsoft izsūta brīdinājumus par Windows atjauninājumiem, kas var ietvert drošības
atjauninājumus. Lai aizsargātu datoru pret ielaušanos un datorvīrusiem, instalējiet visus Microsoft
atjauninājumus uzreiz pēc brīdinājuma saņemšanas.
Šos atjauninājumus var instalēt automātiski.
Iestatījumu skatīšana vai maiņa:
1.
Atlasiet pogu Sākt, atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Atjauninājumi un drošība.
2.
Atlasiet Windows atjauninājumi un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
3.
Lai ieplānotu atjauninājumu instalēšanu, atlasiet Papildu opcijas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas.
HP Client Security lietošana (tikai dažiem produktiem)
HP Client Security programmatūra jūsu datoram jau ir uzstādīta. Šai programmatūrai var piekļūt, izmantojot
HP Client Security ikonu uzdevumjoslas labajā stūrī vai Windows vadības paneli. Šī programmatūra nodrošina
drošības līdzekļus, kas novērš nesankcionētu piekļuvi datoram, tīkliem un kritiskiem datiem.
Papildinformāciju skatiet programmatūras HP Client Security palīdzības sadaļā.
Programmas HP Touchpoint Manager lietošana (tikai dažiem
produktiem)
HP Touchpoint Manager ir mākoņa IT risinājums, kas ļauj uzņēmumiem efektīvi pārvaldīt un aizsargāt sava
uzņēmuma līdzekļus. HP Touchpoint Manager palīdz nodrošināt aizsardzību pret ļaunprogrammatūrām un
Ugunsmūra programmatūras lietošana
53
citiem uzbrukumiem, pārvalda ierīces darbības stāvokli un ļauj klientiem samazināt laiku, ko tie pavada,
risinot galalietotāju ierīču un drošības problēmas. Klienti var ātri lejupielādēt un instalēt programmatūru, kas
ievērojami ietaupa izmaksas salīdzinājumā ar tradicionālajiem uzņēmuma risinājumiem. Papildinformāciju
skatiet vietnē http://www.hptouchpointmanager.com.
Papildu drošības kabeļa lietošana (tikai dažiem produktiem)
Drošības kabelis (iegādājams atsevišķi) ir paredzēts kā aizsardzības līdzeklis, taču tas var nenovērst datora
nepiemērotu izmantošanu vai zādzību. Lai pievienotu drošības kabeli datoram, ievērojiet ierīces ražotāja
instrukcijas.
Pirkstu nospiedumu lasītāja lietošana (tikai dažiem produktiem)
Dažos produktos ir pieejami integrētie pirkstu nospiedumu lasītāji. Lai izmantotu pirkstu nospiedumu lasītāju,
HP Client Security programmā Credential Manager ir jāreģistrē savi pirkstu nospiedumi. Skatiet
programmatūras HP Client Security palīdzības sadaļu.
Kad esat reģistrējis savus pirkstu nospiedumus programmatūrā Credential Manager, varat izmantot HP Client
Security programmā Password Manager, lai uzglabātu un ievadītu savus lietotājvārdus un paroles
atbalstītajās tīmekļa vietnēs un programmās.
Pirkstu nospiedumu lasītāja atrašana
Pirkstu nospiedumu lasītājs ir neliels metālisks sensors, kas atrodas vienā no šīm vietām datorā:
●
netālu no skārienpaneļa apakšpuses;
●
tastatūras labajā pusē;
●
displeja augšējā labajā stūrī;
●
displeja kreisajā pusē;
●
displeja aizmugurē.
Atkarībā no produkta lasītājs var būt novietots horizontāli vai vertikāli.
54
7. nodaļa. Drošība
8
Apkope
Datora optimāla stāvokļa nodrošināšanai ir svarīgi regulāri veikt datora apkopi. Šajā nodaļā ir ietverta
informācija par to, kā izmantot rīkus Disk Defragmenter un Disk Cleanup. Tajā ir arī sniegti norādījumi par
programmu un draiveru atjaunināšanu, datora tīrīšanu un ieteikumi ceļošanai, līdzi ņemot (vai nosūtot)
datoru.
Veiktspējas uzlabošana
Lai uzlabotu datora veiktspēju, regulāri veiciet apkopi, izmantojot konkrētus rīkus, piemēram, Disk
Defragmenter un Disk Cleanup.
Rīka Disk Defragmenter lietošana
HP iesaka izmantot rīku Disk Defragmenter, lai vismaz reizi mēnesī defragmentētu cieto disku.
PIEZĪME.
Nav nepieciešams palaist rīku Disk Defragmenter cietvielas diskiem.
Lai palaistu Disk Defragmenter, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Pievienojiet datoru maiņstrāvas avotam.
2.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ievadiet defragmentēt un pēc tam atlasiet Defragmentēt un
optimizēt diskdziņus.
3.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Papildinformāciju skatiet rīka Disk Defragmenter palīdzības sadaļā.
Rīka Disk Cleanup lietošana
Izmantojiet rīku Disk Cleanup, lai cietajā diskā sameklētu nevajadzīgos failus, kurus var droši izdzēst, tādējādi
atbrīvojot diskā vietu un nodrošinot efektīvāku datora darbību.
Lai palaistu rīku Disk Cleanup, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet disks un pēc tam atlasiet Diska tīrīšana.
2.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
HP 3D DriveGuard lietošana (tikai dažiem produktiem)
Izmantojot programmatūru HP 3D DriveGuard, tiek nodrošināta cietā diska aizsardzība, ievelkot tā galviņas
un apturot datu pieprasījumus jebkurā no tālāk norādītajiem gadījumiem:
●
ja dators tiek nomests;
●
ja datoru pārvieto ar aizvērtu displeju, kamēr dators darbojas ar akumulatora strāvu.
Neilgi pēc tam, kad attiecīgie apstākļi ir novērsti, programmatūra HP 3D DriveGuard atjauno normālu cietā
diska darbību.
PIEZĪME. HP 3D DriveGuard aizsargā tikai iekšējos cietos diskus. HP 3D DriveGuard neaizsargā cietos diskus,
kas ir uzstādīti papildu dokošanas ierīcēs vai ir pievienoti USB portiem.
Veiktspējas uzlabošana
55
PIEZĪME. Tā kā cietvielu diskiem (SSD) nav kustīgu daļu, programmatūra HP 3D DriveGuard šiem diskiem
nav nepieciešama.
Papildinformāciju skatiet programmatūras HP 3D DriveGuard palīdzības sadaļā.
HP 3D DriveGuard statusa noteikšana
Cietā diska indikators datorā maina krāsu, lai parādītu, ka diska galviņas primārā cietā diska nodalījumā
un/vai sekundārā cietā diska nodalījumā (tikai dažiem produktiem) ir ievilktas. Lai noteiktu, vai disks šobrīd ir
aizsargāts vai arī ir ievilktas diska galviņas, skatiet ikonu Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas
atrodas uzdevumjoslas labajā malā.
Programmu un draiveru atjaunināšana
HP iesaka regulāri atjaunināt programmas un draiverus. Atjauninājumi var atrisināt problēmas, kā arī uzstādīt
datorā jaunas funkcijas un opcijas. Piemēram, vecāku grafikas komponentu darbība var neatbilst jaunākajai
spēļu programmatūrai. Bez jaunākā draivera var nebūt pieejamas visas aprīkojuma piedāvātās iespējas.
Lai lejupielādētu HP programmu un draiveru jaunākās versijas, apmeklējiet vietni http://www.hp.com/
support. Varat arī reģistrēties, lai automātiski saņemtu paziņojumus par atjauninājumiem, tiklīdz tie ir
pieejami.
Ja vēlaties atjaunināt programmas un draiverus, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ievadiet atbalsts un pēc tam atlasiet programmu HP Support
Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas.
2.
Atlasiet Mans dators, atlasiet cilni Atjauninājumi un pēc tam atlasiet Meklēt atjauninājumus un
ziņojumus.
3.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Datora tīrīšana
Lai datora tīrīšana būtu droša, lietojiet šādus līdzekļus:
●
dimetilbenzilamonija hlorīda 0,3 % maksimālās koncentrācijas šķīdumu (piemēram, vienreiz lietojamās
salvetes, kas tirdzniecībā ir pieejamas ar dažādiem nosaukumiem);
●
spirtu nesaturošu stikla tīrīšanas šķīdumu;
●
ūdens un maigu ziepju šķīdumu;
●
sausu mikrošķiedru tīrīšanas drāniņu vai zamšādas drāniņu (statisko elektrību neradošu drāniņu, kas
nesatur eļļu);
●
statisko elektrību neradošas auduma salvetes.
UZMANĪBU! Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu datoru. Ja
nezināt, vai tīrīšanas līdzeklis ir paredzēts datora tīrīšanai, iepazīstieties ar produkta saturu, lai pārliecinātos,
vai tajā nav tādu sastāvdaļu kā spirts, acetons, salmiaks, metilēna hlorīds un ogļūdeņraži.
Šķiedraini materiāli, piemēram, papīra dvieļi, var saskrambāt datora virsmas. Skrambājumos laika gaitā var
uzkrāties netīrumi un tīrīšanas līdzekļi.
56
8. nodaļa. Apkope
Tīrīšanas procedūra
Lai drošā veidā tīrītu datoru, veiciet šajā sadaļā norādītās darbības.
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai komponentu bojājumiem, nekādā gadījumā
netīriet datoru, kad tas ir ieslēgts.
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Atvienojiet datoru no maiņstrāvas avota.
3.
Atvienojiet visas ārējās ierīces, kurām ir pievienota strāvas padeve.
UZMANĪBU! Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem, nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus vai
šķidrumus tieši uz datora virsmām. Uz virsmas nokļuvis šķidrums var izraisīt neatgriezeniskus iekšējo
komponentu bojājumus.
Displeja tīrīšana
Saudzīgi noslaukiet displeju ar mīkstu bezplūksnu drānu, kas ir samitrināta spirtu nesaturošā stikla tīrīšanas
līdzeklī. Pirms displeja aizvēršanas pārliecinieties, vai tas ir sauss.
Sānu virsmu un vāka tīrīšana
Sānu virsmu un vāka tīrīšanai izmantojiet mīkstu mikrošķiedru drānu vai zamšādas drānu, kas ir samitrināta
kādā no iepriekš norādītajiem tīrīšanas līdzekļiem, vai piemērotu vienreiz lietojamo salveti.
PIEZĪME.
Tīrot datora vāku, veiciet apļveida kustības, lai labāk notīrītu netīrumus un nosēdumus.
Skārienpaneļa, tastatūras vai peles tīrīšana (tikai dažiem produktiem)
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektrotraumu gūšanas vai iekšējo komponentu bojājuma risku, tastatūras
tīrīšanai nelietojiet putekļsūcēju. Putekļsūcējs uz tastatūras virsmas var atstāt mājsaimniecības netīrumus.
UZMANĪBU!
taustiņiem.
Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem, nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu starp
●
Skārienpaneļa, tastatūras un peles tīrīšanai izmantojiet mīkstu mikrošķiedru drānu vai zamšādas drānu,
kas ir samitrināta kādā no iepriekš norādītajiem tīrīšanas līdzekļiem, vai piemērotu vienreiz lietojamo
salveti.
●
Lai nepieļautu taustiņu iestrēgšanu un no tastatūras spraugām iztīrītu putekļus, plūksnas un citas
daļiņas, izmantojiet saspiesta gaisa balonu ar salmiņa uzgali.
Datora sagatavošana ceļojumam vai transportēšanai
Ja dators ir jāņem līdzi ceļojumā vai jātransportē, ņemiet vērā šos padomus par aparatūras drošību.
●
Lai datoru sagatavotu ceļojumam vai transportēšanai:
—
dublējiet datorā esošo informāciju ārējā diskdzinī;
—
izņemiet visus diskus un visas ārējās datu nesēju kartes, piemēram, atmiņas kartes;
—
izslēdziet un pēc tam atvienojiet visas ārējās ierīces;
—
izslēdziet datoru.
●
Paņemiet līdzi savas informācijas dublējumu. Glabājiet dublējumu atsevišķi no datora.
●
Ceļojot gaisā, pārvadājiet datoru kā rokas bagāžu; to nedrīkst reģistrēt kopā ar pārējo bagāžu.
Datora sagatavošana ceļojumam vai transportēšanai
57
UZMANĪBU! Izvairieties no diska pakļaušanas magnētiskajam laukam. Drošības ierīces ar magnētisko
lauku ir lidostas drošības ierīces, kurām jādodas cauri, kā arī drošības zižļi. Lidostas slīdošās lentes un
līdzīgas drošības ierīces, kas pārbauda rokas bagāžu, magnētiskā lauka vietā izmanto rentgenstarus un
tādējādi nevar sabojāt diskus.
●
Ja lidojuma laikā domājat izmantot datoru, ieklausieties lidmašīnā atskaņotajā informācijā, kad tiek
atļauta datoru izmantošana. Datora izmantošanas iespējas lidojuma laikā nosaka aviokompānija.
●
Ja dators vai diskdzinis jānosūta, izmantojiet piemērotu aizsargiepakojumu un atzīmējiet kā „FRAGILE”
(PLĪSTOŠS).
●
Dažās vidēs bezvadu ierīču lietošana var būt aizliegta. Šādi ierobežojumi var pastāvēt lidmašīnās,
slimnīcās, sprāgstvielu tuvumā un bīstamās vietās. Ja neesat pārliecināts, kādi noteikumi attiecas uz
jūsu datorā esošās bezvadu ierīces lietošanu, pirms datora ieslēgšanas lūdziet atbildīgajām personām
atļauju to izmantot.
●
Ja ceļojat uz ārzemēm, ievērojiet tālāk minētos ieteikumus.
—
Pārbaudiet, kādi ir ar datoriem saistītie muitas noteikumi katrā no ceļojuma maršruta valstīm un
reģioniem.
—
Noskaidrojiet, kādas prasības strāvas vadam un adapterim ir katrā atrašanās vietā, kur domājat
izmantot datoru. Spriegums, frekvence un kontaktdakšas konfigurācija var atšķirties.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai iekārtas bojājumu
risku, nemēģiniet pieslēgt datoru, izmantojot citām ierīcēm paredzētus sprieguma pārveidošanas
komplektus.
58
8. nodaļa. Apkope
9
Dublēšana, atjaunošana un atkopšana
Šajā nodaļā ir sniegta informācija par tālāk norādītajiem procesiem. Šajā nodaļā sniegtā informācija ir
standarta procedūra lielākajai daļai produktu.
●
Atkopšanas datu nesēja un dublējumu izveide
●
Sistēmas atjaunošana un atkopšana
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā atlasiet jautājuma zīmes ikonu.
SVARĪGI! Ja planšetdatorā izmantosiet atkopšanas procedūras, planšetdatora akumulatora uzlādes
līmenim pirms atkopšanas procesa sākšanas ir jābūt vismaz 70 %.
SVARĪGI! Ja jums ir planšetdators ar atvienojamu tastatūru, pirms jebkādu atkopšanas procesu veikšanas
pievienojiet planšetdatoru tastatūras pamatnei.
Atkopšanas datu nesēja un dublējumu izveide
Tālāk norādītās atkopšanas datu nesēju un dublējumu izveides metodes ir pieejamas tikai dažiem
produktiem. Izvēlieties metodi, kas pieejama jūsu datora modelim.
●
Pēc datora iestatīšanas lietojiet programmatūru HP Recovery Management, lai izveidotu HP atkopšanas
datu nesēju. Veicot šo darbību, datorā tiek izveidots HP atkopšanas nodalījuma dublējums. Šo
dublējumu var lietot sākotnējās operētājsistēmas pārinstalēšanai, ja cietais disks ir bojāts vai ticis
nomainīts. Informāciju par atkopšanas datu nesēja izveidi skatiet sadaļā HP atkopšanas datu nesēja
izveide (tikai dažiem produktiem) 59. lpp. Informāciju par atkopšanas opcijām, kas ir pieejamas,
izmantojot atkopšanas datu nesēju, skatiet sadaļā Windows rīku lietošana 60. lpp.
●
Lietojiet Windows rīkus, lai izveidotu sistēmas atjaunošanas punktus un personīgās informācijas
dublējumus.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Atjaunošana, lietojot programmatūru HP Recovery Manager 61. lpp.
PIEZĪME. Ja krātuves ietilpība ir 32 GB vai mazāka, Microsoft sistēmas atjaunošana pēc noklusējuma ir
atspējota.
HP atkopšanas datu nesēja izveide (tikai dažiem produktiem)
Ja iespējams, pārbaudiet, vai pastāv atkopšanas nodalījums un Windows nodalījums. Izvēlnē Sākums atlasiet
Failu pārlūks, pēc tam atlasiet Šis dators.
●
Ja jūsu datorā nav norādīti Windows un atkopšanas nodalījumi, atkopšanas datu nesēju savai sistēmai
varat iegūt no atbalsta dienesta. Skatiet datora komplektācijā iekļauto brošūru Tālruņu numuri visā
pasaulē. Kontaktinformācija ir norādīta arī HP tīmekļa vietnē. Dodieties uz vietni http://www.hp.com/
support, atlasiet valsti vai reģionu un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Atkopšanas datu nesēja un dublējumu izveide
59
Varat lietot Windows rīkus, lai izveidotu sistēmas atjaunošanas punktus un personīgās informācijas
dublējumus (skatiet sadaļu Windows rīku lietošana 60. lpp.).
●
Ja datora sarakstā ir norādīti atkopšanas un Windows nodalījumi, varat lietot HP Recovery Manager, lai
izveidotu atkopšanas datu nesēju pēc datora iestatīšanas. HP atkopšanas datu nesēju var lietot
sistēmas atkopšanai gadījumā, ja cietais disks ir bojāts. Veicot sistēmas atkopšanu, tiek pārinstalēta
sākotnējā operētājsistēma un rūpnīcā instalētā programmatūra un pēc tam tiek konfigurēti programmu
iestatījumi. HP atkopšanas datu nesēju var lietot arī sistēmas pielāgošanai vai rūpnīcas iestatījumu
atjaunošanai, ja veicat cietā diska nomaiņu.
—
Ir iespējams izveidot tikai vienu atkopšanas datu nesēju komplektu. Lietojiet šos atkopšanas rīkus
piesardzīgi un uzglabājiet tos drošā vietā.
—
HP Recovery Manager pārbauda datoru un nosaka nepieciešamo datu nesēja ietilpību.
—
Lai izveidotu atkopšanas diskus, datorā ir jābūt uzstādītam optiskajam diskdzinim ar DVD
ierakstīšanas iespēju, kā arī ir jālieto tikai augstas kvalitātes tukši DVD-R, DVD+R, DVD-R DL vai
DVD+R DL diski. Nedrīkst lietot pārrakstāmus CD±RW, DVD±RW, divslāņu DVD±RW vai BD-RE
(pārrakstāmus Blu-ray) diskus; tie nav saderīgi ar programmatūru HP Recovery Manager. To vietā
varat izmantot tukšu augstas kvalitātes USB zibatmiņas disku.
—
Ja datoram nav iebūvēta optiskā diskdziņa ar DVD disku ierakstīšanas iespēju, bet vēlaties izveidot
DVD atkopšanas datu nesēju, varat lietot ārējo optisko diskdzini (iegādājams atsevišķi), lai
izveidotu atkopšanas diskus. Ja lietojat ārējo optisko diskdzini, tas ir tieši jāsavieno ar datora USB
portu; diskdzini nevar pievienot ārējās ierīces, piemēram, USB centrmezgla, USB portam. Ja
nevarat patstāvīgi izveidot DVD datu nesēju, atkopšanas diskus savam datoram varat saņemt no
HP. Skatiet datora komplektācijā iekļauto brošūru Tālruņu numuri visā pasaulē. Kontaktinformācija
ir norādīta arī HP tīmekļa vietnē. Dodieties uz vietni http://www.hp.com/support, atlasiet valsti vai
reģionu un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
—
Pirms atkopšanas datu nesēja izveides pārliecinieties, vai dators ir pievienots maiņstrāvas avotam.
—
Izveides process var ilgt vienu stundu vai ilgāk. Dublējuma izveides procesu nedrīkst pārtraukt.
—
Ja nepieciešams, no programmas var iziet pirms visu atkopšanas DVD disku izveides pabeigšanas.
HP Recovery Manager pabeigs pašreizējā DVD diska ierakstīšanu. Nākamreiz startējot HP Recovery
Manager, tiks piedāvāts turpināt šo procesu.
HP Recovery datu nesēja izveidošana:
SVARĪGI! Planšetdatoram ar atvienojamu tastatūru — pirms šo darbību veikšanas pievienojiet
planšetdatoru tastatūras pamatnei.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atkopšana un pēc tam atlasiet HP Recovery Manager.
2.
Atlasiet Izveidot atkopšanas datu nesēju un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Ja nepieciešams atkopt sistēmu, skatiet sadaļu Atjaunošana, lietojot programmatūru HP Recovery Manager
61. lpp.
Windows rīku lietošana
Ar Windows rīkiem varat izveidot atkopšanas datu nesējus, sistēmas atjaunošanas punktus un personīgo datu
dublējumkopijas.
PIEZĪME. Ja krātuves ietilpība ir 32 GB vai mazāka, Microsoft sistēmas atjaunošana pēc noklusējuma ir
atspējota.
60
9. nodaļa. Dublēšana, atjaunošana un atkopšana
Lai iegūtu papildinformāciju un norādes par veicamajām darbībām, skatiet darba sākšanas
lietojumprogrammu.
▲
Atlasiet pogu Sākt un pēc tam atlasiet darba sākšanas lietojumprogrammu.
Atjaunošana un atkopšana
Pastāv vairākas sistēmas atkopšanas opcijas. Izvēlieties metodi, kas visprecīzāk atbilst jūsu situācijai un
pieredzes līmenim.
SVARĪGI!
●
Windows piedāvā vairākas opcijas, kā atjaunot informāciju no dublējuma, atsvaidzināt datoru un
atiestatīt datoru tā sākotnējā stāvoklī. Papildinformāciju skatiet darba sākšanas lietojumprogrammā.
▲
●
Ne visas metodes ir pieejamas visiem produktiem.
Atlasiet pogu Sākt un pēc tam atlasiet darba sākšanas lietojumprogrammu.
Ja nepieciešams novērst kādu problēmu, kas ir radusies iepriekš instalētai lietojumprogrammai vai
draiverim, lietojiet HP Recovery Manager draiveru un/vai lietojumprogrammu pārinstalēšanas opciju, lai
atkārtoti instalētu atsevišķu lietojumprogrammu vai draiveri.
▲
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atkopšana, atlasiet HP Recovery Manager, atlasiet
Draiveru un/vai lietojumprogrammu pārinstalēšana un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
●
Ja vēlaties atkopt Windows nodalījumu uz tā sākotnējo, rūpnīcā iestatīto saturu, varat izvēlēties
sistēmas atkopšanas opciju HP atkopšanas nodalījumā (tikai dažiem produktiem) vai izmantot HP
atkopšanas datu nesēju. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atjaunošana, lietojot programmatūru HP
Recovery Manager 61. lpp. Ja vēl neesat izveidojis atkopšanas datu nesēju, skatiet sadaļu HP
atkopšanas datu nesēja izveide (tikai dažiem produktiem) 59. lpp.
●
Dažos produktos, ja vēlaties atkopt datora sākotnējo, rūpnīcā iestatīto nodalījumu un saturu vai ja esat
veicis cietā diska nomaiņu, varat lietot HP atkopšanas datu nesēja rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas
opciju. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atjaunošana, lietojot programmatūru HP Recovery Manager
61. lpp.
●
Ja vēlaties izdzēst atkopšanas nodalījumu, lai iegūtu vairāk vietas cietajā diskā, dažos produktos
programma HP Recovery Manager piedāvā opciju Remove Recovery Partition (Atkopšanas nodalījuma
dzēšana).
Papildinformāciju skatiet sadaļā HP atkopšanas nodalījuma noņemšana (tikai dažiem produktiem)
63. lpp.
Atjaunošana, lietojot programmatūru HP Recovery Manager
Programmatūra HP Recovery Manager nodrošina iespēju atkopt datoru tā sākotnējā, rūpnīcā iestatītā
stāvoklī, lietojot izveidoto vai no HP saņemto HP atkopšanas datu nesēju vai izmantojot HP atkopšanas
nodalījumu (tikai dažiem produktiem). Ja vēl neesat izveidojis atkopšanas datu nesēju, skatiet sadaļu HP
atkopšanas datu nesēja izveide (tikai dažiem produktiem) 59. lpp.
Kas jāzina pirms darba sākšanas
●
Lietojot HP Recovery Manager, tiek atkopta tikai rūpnīcā instalētā programmatūra. Programmatūru, kas
nav nodrošināta kopā ar šo datoru, ir jālejuplādē no ražotāja tīmekļa vietnes vai jāveic atkārtota
instalēšana no ražotāja nodrošinātajiem datu nesējiem.
Atjaunošana un atkopšana
61
SVARĪGI! Sistēmas atkopšana ar HP Recovery Manager ir jāizmanto kā pēdējais līdzeklis datora
darbības problēmu risināšanai.
●
HP atkopšanas datu nesējs ir jālieto, ja datora cietais disks nedarbojas. Ja vēl neesat izveidojis
atkopšanas datu nesēju, skatiet sadaļu HP atkopšanas datu nesēja izveide (tikai dažiem produktiem)
59. lpp.
●
Lai lietotu rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas opciju (tikai dažiem produktiem), jālieto HP atkopšanas
datu nesējs. Ja vēl neesat izveidojis atkopšanas datu nesēju, skatiet sadaļu HP atkopšanas datu nesēja
izveide (tikai dažiem produktiem) 59. lpp.
●
Ja jūsu dators neļauj izveidot HP atkopšanas datu nesēju vai HP atkopšanas datu nesējs nedarbojas,
atkopšanas datu nesēju savai sistēmai varat iegūt no atbalsta dienesta. Skatiet datora komplektācijā
iekļauto brošūru Tālruņu numuri visā pasaulē. Kontaktinformācija ir norādīta arī HP tīmekļa vietnē.
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/support, atlasiet valsti vai reģionu un izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas.
SVARĪGI! HP Recovery Manager nenodrošina personīgo datu automātisku dublēšanu. Pirms sākat
atkopšanu, dublējiet visus personīgos datus, ko vēlaties saglabāt.
Izmantojot HP atkopšanas datu nesēju, varat izvēlēties vienu no tālāk norādītajām atkopšanas opcijām.
PIEZĪME.
Sākot atkopšanas procesu, tiek parādītas tikai jūsu datoram pieejamās opcijas.
●
Sistēmas atkopšana — no jauna instalē oriģinālo operētājsistēmu un pēc tam konfigurē rūpnīcā
instalēto programmu iestatījumus.
●
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana — atjauno datora sākotnējo, rūpnīcā iestatīto stāvokli, izdzēšot visu
informāciju no cietā diska un atkārtoti izveidojot cietā diska nodalījumus. Pēc tam pārinstalē
operētājsistēmu un rūpnīcā instalēto programmatūru.
Ar HP atkopšanas nodalījumu (tikai dažiem produktiem) var veikt tikai sistēmas atkopšanu.
HP atkopšanas nodalījuma lietošana (tikai dažiem produktiem)
HP atkopšanas nodalījums nodrošina iespēju veikt sistēmas atkopšanu, neizmantojot atkopšanas diskus vai
atkopšanas USB zibatmiņas disku. Šo atkopšanas veidu var lietot tikai tad, ja cietais disks joprojām darbojas.
HP Recovery Manager startēšana no HP atkopšanas nodalījuma:
SVARĪGI! Ja jums ir planšetdators ar atvienojamu tastatūru, pirms tālāk norādīto darbību veikšanas
pievienojiet planšetdatoru tastatūras pamatnei (tikai dažiem produktiem).
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atkopšana, atlasiet Recovery Manager un pēc tam
atlasiet HP atkopšanas vide.
— vai —
Datoros vai planšetdatoros ar pievienotu tastatūru nospiediet taustiņu f11, kamēr dators tiek sāknēts,
vai nospiediet un turiet taustiņu f11, vienlaikus nospiežot strāvas pogu.
Planšetdatoriem bez tastatūras:
●
Ieslēdziet vai restartējiet planšetdatoru, pēc tam ātri nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas
pogu; pēc tam atlasiet taustiņu f11.
— vai —
62
9. nodaļa. Dublēšana, atjaunošana un atkopšana
●
Ieslēdziet vai restartējiet planšetdatoru, pēc tam ātri nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas
pogu; pēc tam atlasiet taustiņu f11.
2.
Sāknēšanas opciju izvēlnē atlasiet Novērst problēmu.
3.
Atlasiet Recovery Manager un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
HP Recovery datu nesēja izmantošana atkopšanai
HP recovery datu nesēju var izmantot, lai atjaunotu sākotnējo sistēmu. Šo metodi var lietot, ja sistēmai nav
HP Recovery nodalījuma vai cietais disks nedarbojas pareizi.
1.
Ja iespējams, dublējiet visus personīgos failus.
2.
Ievietojiet HP atkopšanas datu nesēju un pēc tam restartējiet datoru.
PIEZĪME. Ja dators netiek automātiski restartēts programmatūrā HP Recovery Manager, mainiet
datora sāknēšanas secību. Skatiet sadaļu Datora sāknēšanas secības maiņa 63. lpp.
3.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Datora sāknēšanas secības maiņa
Ja datoru nevar restartēt, lietojot programmu HP Recovery Manager, varat nomainīt datora sāknēšanas
secību (ierīču secība BIOS sarakstā, kurā dators meklē palaides informāciju). Varat mainīt atlasi uz optisko
diskdzini vai USB zibatmiņas disku.
Sāknēšanas secības maiņa:
SVARĪGI! Planšetdatoram ar atvienojamu tastatūru — pirms šo darbību veikšanas pievienojiet
planšetdatoru tastatūras pamatnei.
1.
Ievietojiet HP atkopšanas datu nesēju.
2.
Piekļūstiet sistēmas startēšanas izvēlnei.
Datoriem vai planšetdatoriem ar pievienotu tastatūru:
▲
Ieslēdziet vai restartējiet datoru vai planšetdatoru, ātri nospiediet taustiņu esc un pēc tam
nospiediet taustiņu f9, lai skatītu sāknēšanas opcijas.
Planšetdatoriem bez tastatūras:
▲
Ieslēdziet vai restartējiet planšetdatoru, pēc tam ātri nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas
pogu; pēc tam atlasiet taustiņu f9.
— vai —
Ieslēdziet vai restartējiet planšetdatoru, pēc tam ātri nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas
pogu; pēc tam atlasiet taustiņu f9.
3.
Atlasiet optisko diskdzini vai USB zibatmiņas disku, kuru vēlaties izmantot sāknēšanai.
4.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
HP atkopšanas nodalījuma noņemšana (tikai dažiem produktiem)
Programmatūra HP Recovery Manager nodrošina iespēju izdzēst HP atkopšanas nodalījumu, lai atbrīvotu
vietu cietajā diskā.
Atjaunošana un atkopšana
63
SVARĪGI! Pēc HP atkopšanas nodalījuma dzēšanas nebūs iespējams veikt sistēmas atkopšanu vai izveidot
HP atkopšanas datu nesēju no HP atkopšanas nodalījuma. Tāpēc pirms atkopšanas nodalījuma noņemšanas
izveidojiet HP atkopšanas datu nesēju; skatiet sadaļu HP atkopšanas datu nesēja izveide (tikai dažiem
produktiem) 59. lpp.
PIEZĪME.
Atkopšanas nodalījuma noņemšanas opcija ir pieejama tikai produktiem, kas atbalsta šo funkciju.
Lai noņemtu HP atkopšanas nodalījumu, veiciet tālāk norādītās darbības.
64
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ierakstiet atkopšana un pēc tam atlasiet HP Recovery Manager.
2.
Atlasiet Atkopšanas nodalījuma dzēšana un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
9. nodaļa. Dublēšana, atjaunošana un atkopšana
10 Computer Setup (BIOS), TPM un HP Sure
Start
Utilītas Computer Setup lietošana
Utilīta Computer Setup vai sistēma BIOS pārvalda sakarus starp visām sistēmas ievades un izvades ierīcēm
(piemēram, diskdziņiem, displeju, tastatūru, peli un printeri). Utilīta Computer Setup ietver instalēto ierīču
tipu, datora startēšanas secības, kā arī sistēmas un paplašinātās atmiņas apjoma iestatījumus.
PIEZĪME. Veicot izmaiņas utilītā Computer Setup, ir jārīkojas sevišķi piesardzīgi. Kļūdas var izraisīt nepareizu
datora darbību.
Utilītas Computer Setup startēšana
▲
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu
utilītu Computer Setup.
USB tastatūras vai USB peles lietošana utilītas Computer Setup (Datora iestatīšana) (BIOS)
startēšanai
Varat startēt utilītu Computer Setup (Datora iestatīšana), lietojot tastatūru vai peli, kas pievienota USB
portam, taču vispirms jāatspējo ātrā sāknēšana (FastBoot).
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet F9, lai atvērtu sāknēšanas
ierīces opciju izvēlni.
2.
Notīriet izvēles rūtiņu Fast Boot.
3.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu, ekrāna apakšējā labajā stūrī atlasiet ikonu Save (Saglabāt) un pēc tam
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Navigācija un atlasīšana utilītā Computer Setup
●
Lai atlasītu izvēlni vai izvēlnes elementu, izmantojiet taustiņu tab un tastatūras bulttaustiņus, pēc tam
nospiediet taustiņu enter vai izmantojiet rādītājierīci, lai atlasītu vienumu.
●
Lai ritinātu uz augšu vai uz leju, atlasiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu ekrāna augšējā labajā stūrī
vai izmantojiet tastatūras augšupvērstās vai lejupvērstās bultiņas taustiņu.
●
Lai aizvērtu atvērtos dialoglodziņus un atgrieztos utilītas Computer Setup galvenajā ekrānā, nospiediet
esc un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Utilītas Computer Setup lietošana
65
Lai izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām metodēm.
●
Lai izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm, nesaglabājot veiktās izmaiņas, veiciet tālāk norādītās
darbības.
Atlasiet ikonu Exit (Iziet), kas atrodas ekrāna labajā apakšējā stūrī, un izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Ignore Changes and Exit (Ignorēt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet enter.
●
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm, veiciet tālāk norādītās darbības.
Atlasiet ikonu Save (Saglabāt) ekrāna labajā apakšējā stūrī un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana utilītā Computer Setup
PIEZĪME.
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana nemaina cietā diska režīmu.
Lai utilītā Computer Setup visiem iestatījumiem atjaunotu rūpnīcā iestatītās vērtības, rīkojieties saskaņā ar
tālāk norādīto.
1.
Startējiet utilītu Computer Setup. Skatiet sadaļu Utilītas Computer Setup startēšana 65. lpp.
2.
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne) un pēc tam atlasiet Apply Factory Defaults and Exit (Lietot rūpnīcas
noklusējuma iestatījumus un iziet).
PIEZĪME. Dažiem produktiem atlases Apply Factory Defaults and Exit (Lietot rūpnīcas iestatījumus un
iziet) vietā var parādīt Restore Defaults (Atjaunot noklusējumus).
3.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
4.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu, ekrāna apakšējā labajā stūrī atlasiet ikonu Save (Saglabāt) un pēc tam
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
PIEZĪME.
Atjaunojot rūpnīcas iestatījumus, jūsu paroles iestatījumi un drošības iestatījumi netiek mainīti.
BIOS atjaunināšana
HP vietnē var būt pieejamas atjauninātas BIOS versijas.
Lielākā daļa BIOS atjauninājumu, kas pieejami HP vietnē, ir sapakoti saspiestos failos, ko dēvē par SoftPaq
pakotnēm.
Dažās lejupielādes pakotnēs ir iekļauts fails Readme.txt, kurā ir iekļauta informācija par faila instalēšanu un
problēmu novēršanu.
66
10. nodaļa. Computer Setup (BIOS), TPM un HP Sure Start
BIOS versijas noteikšana
Lai izlemtu, vai jums nepieciešams atjaunināt utilītu Computer Setup (BIOS), vispirms noskaidrojiet datora
BIOS versiju.
BIOS versijas informāciju (ko sauc arī par ROM datumu un sistēmu BIOS) var iegūt, nospiežot taustiņu
kombināciju fn + esc (ja jau esat operētājsistēmā Windows) vai izmantojot utilītu Computer Setup.
1.
Startējiet utilītu Computer Setup. Skatiet sadaļu Utilītas Computer Setup startēšana 65. lpp.
2.
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne) un pēc tam atlasiet System information (Sistēmas informācija).
3.
Lai izietu no utilītas Computer Setup, nesaglabājot izmaiņas, atlasiet ikonu Exit (Iziet), kas atrodas
ekrāna apakšējā labajā stūrī, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
— vai —
Atlasiet Main (Galvenā izvēlne), atlasiet Ignore Changes and Exit (Ignorēt izmaiņas un iziet) un pēc tam
nospiediet enter.
Lai pārbaudītu, vai nav jaunākas BIOS versijas, skatiet sadaļu BIOS atjauninājuma lejupielāde 67. lpp.
BIOS atjauninājuma lejupielāde
UZMANĪBU! Lai mazinātu datora sabojāšanas vai neveiksmīgas instalēšanas risku, lejupielādējiet un
instalējiet BIOS atjauninājumu tikai tad, kad dators ir pievienots drošam ārējam strāvas avotam, izmantojot
maiņstrāvas adapteri. Neveiciet BIOS atjauninājuma lejupielādi vai instalēšanu, kamēr dators darbojas,
izmantojot akumulatora strāvu, ir pievienots papildu dokošanas ierīcei vai papildu strāvas avotam.
Lejupielādes un instalēšanas laikā izpildiet tālāk norādītās instrukcijas.
Neatvienojiet datoru no strāvas padeves, atvienojot strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.
Neizslēdziet datoru un neaktivizējiet miega stāvokli.
Neievietojiet, neizņemiet, nepievienojiet un neatvienojiet nevienu ierīci, kabeli vai vadu.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ievadiet atbalsts un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
— vai —
Uzdevumjoslā atlasiet jautājuma zīmes ikonu.
2.
Atlasiet Updates (Atjauninājumi) un pēc tam atlasiet Check for updates and messages (Pārbaudīt, vai
nav atjauninājumu un ziņojumu).
3.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
4.
Lejupielādes apgabalā rīkojieties šādi:
a.
Atrodiet BIOS atjauninājumu, kas ir jaunāks par jūsu datorā pašlaik instalēto BIOS versiju.
Pierakstiet datumu, nosaukumu un citus identifikatorus. Šī informācija var būt nepieciešama, lai
atrastu šo atjauninājumu vēlāk, kad tas būs lejupielādēts cietajā diskā.
b.
Lai lejupielādētu atlasīto atjauninājumu cietajā diskā, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Pierakstiet ceļu uz atrašanās vietu cietajā diskā, kur tiks lejupielādēts BIOS atjauninājums. Jums
būs nepieciešams piekļūt šim ceļam, kad būsiet gatavs instalēt atjauninājumu.
PIEZĪME. Ja jūsu dators ir pievienots tīklam, pirms programmatūras atjauninājumu, īpaši sistēmas
BIOS atjauninājumu, instalēšanas konsultējieties ar tīkla administratoru.
Utilītas Computer Setup lietošana
67
BIOS instalēšanas procedūras var atšķirties. Kad lejupielāde ir pabeigta, izpildiet visas ekrānā redzamās
instrukcijas. Ja instrukcijas netiek parādītas, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Meklēšanas lodziņā uzdevumjoslā ievadiet fails un pēc tam atlasiet Failu pārlūks.
2.
Atlasiet cietā diska apzīmējumu. Cietā diska apzīmējums parasti ir lokālais disks (C:).
3.
Izmantojot iepriekš pierakstīto ceļu cietajā diskā, atveriet cietā diska mapi, kurā atrodas atjauninājums.
4.
Veiciet dubultklikšķi uz faila ar paplašinājumu .exe (piemēram, faila_nosaukums.exe).
Tiek sākta BIOS instalēšana.
5.
Veiciet instalēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME. Kad ekrānā tiek parādīts ziņojums par sekmīgu instalēšanas pabeigšanu, varat izdzēst
lejupielādēto failu no cietā diska.
Sāknēšanas secības maiņa, izmantojot f9 uzvedni
Lai dinamiski izvēlētos sāknēšanas ierīci pašreizējai startēšanas secībai, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Piekļūstiet sāknēšanas ierīces opciju izvēlnei.
●
2.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kad tiek parādīts HP logotips, nospiediet f9, lai atvērtu
sāknēšanas ierīces opciju izvēlni.
Atlasiet sāknējamo ierīci, nospiediet Enter un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
TPM BIOS iestatījumi (tikai dažiem produktiem)
SVARĪGI! Pirms šajā sistēmā iespējojat uzticamā platformas moduļa (TPM) funkciju, pārliecinieties, vai TPM
paredzamais lietojums atbilst piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem, noteikumiem un politikām, kā arī, ja
nepieciešams, vai ir iegūtas visas atbilstošās atļaujas un licences. Jūs pilnībā un vienpusēji uzņematies
atbildību par jebkādām atbilstības problēmām, kas izriet no jūsu darbībām / TPM lietojuma un pārkāpj
iepriekš norādīto prasību. HP neatbild par jebkādām attiecīgajām saistībām.
TPM nodrošina datoram papildu drošību. TPM iestatījumus varat mainīt utilītā Computer Setup (BIOS).
PIEZĪME.
Ja nomaināt TPM iestatījumu uz Hidden (Slēpts), TPM nav redzams operētājsistēmā.
Lai piekļūtu TPM iestatījumiem utilītā Computer Setup, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Startējiet utilītu Computer Setup. Skatiet sadaļu Utilītas Computer Setup startēšana 65. lpp.
2.
Atlasiet Security (Drošība), atlasiet TPM Embedded Security (TPM iegultā drošība) un pēc tam izpildiet
ekrānā redzamās instrukcijas.
HP Sure Start lietošana (tikai dažiem produktiem)
Daži datoru modeļi ir konfigurēti ar tehnoloģiju HP Sure Start, kas uzrauga, vai nenotiek uzbrukumi un
nerodas bojājumi datora BIOS. Ja BIOS tiek bojāts vai notiek uzbrukums, HP Sure Start automātiski, bez
lietotāja iejaukšanās, atjauno BIOS iepriekšējā drošajā stāvoklī.
Tehnoloģija HP Sure Start ir konfigurēta un jau iespējota, tāpēc lielākā daļa lietotāju var izmantot HP Sure
Start noklusējuma konfigurāciju. Pieredzējuši lietotāji var pielāgot šo noklusējuma konfigurāciju.
Lai piekļūtu jaunākajai dokumentācijai par HP Sure Start, apmeklējiet vietni http://www.hp.com/support.
Atlasiet Find your product (Atrast savu produktu) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
68
10. nodaļa. Computer Setup (BIOS), TPM un HP Sure Start
11 HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru
aparatūras diagnostikas) UEFI lietošana
HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru aparatūras diagnostika) ir vienotais paplašināmais
aparātprogrammatūras interfeiss (Unified Extensible Firmware Interface — UEFI), kas ļauj palaist
diagnostikas pārbaudes, lai noteiktu, vai datora aparatūra darbojas pareizi. Šis rīks darbojas ārpus
operētājsistēmas, lai atdalītu aparatūras kļūmes no problēmām, ko radījusi operētājsistēma vai citi
programmatūras komponenti.
Kad HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) nosaka kļūmi, kuras novēršanai ir jāveic aparatūras nomaiņa, tiek
ģenerēts kļūmes 24 ciparu ID kods. Pēc tam šo ID kodu var nosaukt atbalsta dienestam, lai palīdzētu rast
risinājumu konkrētajai problēmai.
PIEZĪME. Lai hibrīddatorā startētu diagnostikas rīku, jūsu datoram ir jādarbojas piezīmjdatora režīmā un
jums ir jāizmanto piezīmjdatoram pievienotā tastatūra.
Lai palaistu HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un ātri nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f2.
BIOS meklē trīs vietas diagnostikas rīkiem tālāk norādītajā secībā.
a.
Pievienotais USB disks
PIEZĪME. Lai USB diskā lejupielādētu datoru aparatūras diagnostikas rīku HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI), skatiet sadaļu Rīka HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru aparatūras
diagnostika) (UEFI) lejupielāde USB ierīcē 69. lpp.
3.
b.
Cietais disks
c.
BIOS
Atveroties diagnostikas rīkam, atlasiet vēlamo diagnostikas testa veidu un pēc tam izpildiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
PIEZĪME.
Ja diagnostikas tests ir jāaptur, nospiediet taustiņu esc.
Rīka HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru aparatūras
diagnostika) (UEFI) lejupielāde USB ierīcē
PIEZĪME. Rīka HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) lejupielādes instrukcijas ir pieejamas tikai angļu valodā,
kā arī ir jāizmanto Windows dators, lai lejupielādētu un izveidotu HP UEFI atbalsta vidi, jo tiek piedāvāti
tikai .exe faili.
Ir divas iespējas, kā lejupielādēt HP PC Hardware Diagnostics USB ierīcē.
Rīka HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru aparatūras diagnostika) (UEFI) lejupielāde USB ierīcē
69
Lejupielādējiet jaunāko UEFI versiju.
1.
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Tiek parādīta HP PC Diagnostics (HP
datoru diagnostikas) mājas lapa.
2.
Atlasiet saiti Download (Lejupielādēt), kas atrodas sadaļā HP PC Hardware Diagnostics, un pēc tam
atlasiet Run (Palaist).
Lejupielādējiet jebkuru konkrētā produkta UEFI versiju.
1.
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/support.
2.
Atlasiet Get software and drivers (Iegūt programmatūru un draiverus).
3.
Ievadiet produkta nosaukumu vai numuru.
– vai –
Atlasiet Identify now (Identificēt tagad), lai ļautu HP automātiski noteikt jūsu produktu.
70
4.
Atlasiet sava datora modeli un pēc tam atlasiet savu operētājsistēmu.
5.
Sadaļā Diagnostika izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atlasītu un lejupielādētu vēlamo UEFI
versiju.
11. nodaļa. HP PC Hardware Diagnostics (HP datoru aparatūras diagnostikas) UEFI lietošana
12 Specifikācijas
Ieejas strāva
Šajā sadaļā iekļautā informācija par strāvu var būt noderīga, ja datoru vēlaties ņemt līdzi ārzemju ceļojumā.
Dators izmanto līdzstrāvu, ko var nodrošināt no maiņstrāvas vai līdzstrāvas avota. Maiņstrāvas avota
nominālvērtībai jābūt 100–240 V, 50–60 Hz. Kaut arī datoru var izmantot ar savrupu līdzstrāvas avotu, tas ir
jāizmanto tikai ar tādu maiņstrāvas adapteri vai līdzstrāvas avotu, kuru šim datoram nodrošina vai kura
izmantošanu ir apstiprinājis uzņēmums HP.
Dators var darboties ar līdzstrāvu, ja ir ievēroti tālāk minētie nosacījumi. Datora darba spriegums un strāva ir
norādīti normatīvo datu uzlīmē.
Ieejas strāva
Nominālvērtība
Darba spriegums un strāva
19,5 V līdzstrāva pie 7,70 A strāvas stipruma — 150 W plānais
viedadapteris
PIEZĪME. Šis produkts ir paredzēts Norvēģijas IT strāvas sistēmai ar vidējo kvadrātisko starpfāžu
spriegumu, kas nepārsniedz 240 V rms.
Darba vide
Parametrs
Metriskā mērvienība
ASV mērvienība
Ieslēgtā stāvoklī (rakstot optiskajā diskā)
5 °C–35 °C
41 °F–95 °F
Izslēgtā stāvoklī
no -20 °C līdz 60 °C
no -4 °F līdz 140 °F
Ieslēgtā stāvoklī
10–90 %
10–90 %
Izslēgtā stāvoklī
5–95 %
5–95 %
Temperatūra
Relatīvais mitrums (bez kondensācijas)
Maksimālais augstums (neatrodoties zem spiediena)
Ieslēgtā stāvoklī
no -15 m līdz 3048 m
no -50 pēdām līdz 10 000 pēdām
Izslēgtā stāvoklī
no -15 m līdz 12 192 m
no -50 pēdām līdz 40 000 pēdām
Ieejas strāva
71
13 Elektrostatiskā izlāde
Elektrostatiskā izlāde ir statiskās elektrības atbrīvošanās, diviem objektiem saskaroties, piemēram, trieciens,
ko var saņemt, šķērsojot paklāju un pieskaroties metāla durvju rokturim.
Statiskās elektrības izlāde no pirkstiem vai citiem strāvas vadītājiem var sabojāt elektroniskās sastāvdaļas.
Lai izvairītos no datora vai diska bojājumiem vai informācijas zuduma, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības
pasākumus.
72
●
Ja noņemšanas vai uzstādīšanas instrukcijās ir pieprasīts atvienot datoru, vispirms pārliecinieties, vai
tas ir pareizi iezemēts.
●
Glabājiet komponentus to elektrostatiski drošajos konteinerus, līdz esat gatavs tos uzstādīt.
●
Izvairieties no pieskaršanās kontaktiem, vadiem un shēmām. Iespējami mazāk pieskarieties
elektroniskajiem komponentiem.
●
Izmantojiet nemagnētiskus darbarīkus.
●
Pirms aiztiekat komponentus, izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties nekrāsotai metāla virsmai.
●
Ja noņemat komponentu, novietojiet to elektrostatiski drošā konteinerā.
13. nodaļa. Elektrostatiskā izlāde
14 Pieejamība
HP izstrādā, ražo un reklamē tādus produktus un pakalpojumus, ko var izmantot ikviens, tostarp cilvēki ar
invaliditāti, to darot vai nu patstāvīgi, vai izmantojot atbilstošas palīgierīces. Lai piekļūtu jaunākajai
informācijai par HP pieejamību, apmeklējiet vietni http://www.hp.com/accessibility.
Atbalstītās palīgtehnoloģijas
HP produkti atbalsta ļoti dažādas operētājsistēmu palīgtehnoloģijas un var tikt konfigurēti tā, lai darbotos ar
palīgtehnoloģijām. Izmantojiet ierīces meklēšanas funkciju, lai atrastu papildinformāciju par palīdzības
līdzekļiem.
PIEZĪME. Lai iegūtu papildinformāciju par kādu konkrētu palīgtehnoloģiju produktu, sazinieties ar šī
produkta klientu atbalsta dienestu.
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu
Mēs nepārtraukti uzlabojam mūsu produktu un pakalpojumu pieejamību un vēlamies saņemt lietotāju
atsauksmes. Ja jums ir radusies problēma ar kādu produktu vai vēlaties pastāstīt par pieejamības līdzekļiem,
kuri ir jums palīdzējuši, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +1 (888) 259-5707 no pirmdienas līdz
piektdienai no plkst. 6.00 līdz 21.00 pēc Kalnu laika joslas (MST). Ja esat kurls vai vājdzirdīgs un izmantojat
TRS/VRS/WebCapTel un ja jums nepieciešams tehniskais atbalsts vai ir radušies jautājumi par pieejamību, tad
sazinieties ar mums pa tālruni +1 (877) 656-7058 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 6.00 līdz 21.00 pēc
Kalnu laika joslas (MST).
PIEZĪME.
Atbalsts ir pieejams tikai angļu valodā.
Atbalstītās palīgtehnoloģijas
73
Alfabētiskais rādītājs
A
administratora parole 43
akumulatora indikators 6, 16
akumulatora informācija, atrašana
39
akumulatora strāva 38
akumulatora uzlāde 39
akumulators
ar rūpnīcas plombu 40
enerģijas taupīšana 39
informācijas atrašana 39
izlāde 39
zema akumulatora uzlādes līmeņa
novēršana 40
zemi akumulatora uzlādes
līmeņi 39
akumulators ar rūpnīcas plombu 40
apakšpuse 17
apkopes uzlīmes, novietojums 16
atbalstītie diski, atkopšana 60
atkopšana
atbalstītie diski 60
datu nesējs 63
diski 60, 63
HP Recovery datu nesēja
lietošana 60
HP Recovery Manager 61
opcijas 61
sistēma 61
startēšana 62
USB zibatmiņa 63
atkopšanas datu nesējs
izveide 59
izveide, izmantojot programmu
HP Recovery Manager 60
atkopšanas nodalījums
noņemšana 63
atmiņas karšu lasītājs,
identificēšana 7
Audio 30
audio izvades (austiņu) / audio
ievades (mikrofona) kombinētā
ligzda, identificēšana 5
augstas izšķirtspējas ierīces,
pievienošana 32, 35
74
Alfabētiskais rādītājs
austiņas, pievienošana 29
Automatic DriveLock (Automātiskā
diska bloķēšana) 46
atspējošana 47
iespējošana 46
Automatic DriveLock parole
ievadīšana 48
Ā
ārēja strāvas avota lietošana 41
ārējais strāvas avots, lietošana 41
ārējā monitora ports 6, 32
B
bezvadu antenas, identificēšana 7
bezvadu sakaru indikators 10, 15,
18
bezvadu sakaru poga 18, 19
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīme 17
bezvadu sakaru taustiņš 18
bezvadu sakaru vadīklas
operētājsistēma 18
poga 18
bezvadu tīkls (WLAN)
darbības zona 19
pievienošana 19
publisks WLAN savienojums 19
uzņēmuma WLAN savienojums
19
BIOS
atjauninājuma lejupielāde 67
atjaunināšana 66
versijas noteikšana 67
Bluetooth ierīce 18, 20
Bluetooth uzlīme 17
burtslēga indikators, identificēšana
9
C
ceļošana, līdzi ņemot datoru
ceļošana, ņemot līdzi datoru
ciparslēga indikators 9
computer Setup 65
17
57
Computer Setup
BIOS administratora parole 44
navigācija un atlasīšana 65
rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana 66
USB tastatūras vai USB peles
lietošana utilītas Computer
Setup (Datora iestatīšana)
startēšanai 65
D
darba vide 71
darbību taustiņi
lietošana 13
darbību taustiņi, identificēšana 13
datora apkope 56
datora izslēgšana 37
datora tīrīšana 56
datora transportēšana 57
diskdziņa indikators 16
Displeja ports
USB C tipa identificēšana 5
DriveLock
apraksts 48
atspējošana 50
iespējošana 49
DriveLock galvenā parole
nomaiņa 52
DriveLock parole
iestatīšana 49
ievadīšana 51
nomaiņa 52
drošības kabeļa slots,
identificēšana 6
dublējumkopiju 59
E
elektrostatiskā izlāde 72
enerģijas iestatījumi, lietošana 38
enerģijas iestatījumu lietošana 38
enerģijas pārvaldība 36
G
GPS
20
H
HDMI ports
savienojuma izveide 32
HDMI ports, identificēšana 5
HDMI, audio konfigurēšana 33
hibernācija
aktivizēta kritiska akumulatora
uzlādes līmeņa gadījumā 40
iniciēšana 37
iziešana 37
HP 3D DriveGuard 55
HP atkopšanas datu nesējs
izveide 59
HP atkopšanas nodalījums
atkopšana 62
noņemšana 63
HP Client Security 53
HP Fast Charge 38
HP LAN-WLAN Protection 22
HP MAC Address Manager 23
HP Mobile Connect 20
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
lietošana 69
HP Recovery datu nesējs
atkopšana 63
HP Recovery Manager
sāknēšanas problēmu
novēršana 63
startēšana 62
HP resursi 2
HP Touchpoint Manager 53
I
ieejas strāva 71
iekšējie mikrofoni, identificēšana 7
iestatīšanas utilīta
navigācija un atlasīšana 65
rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana 66
indikatori
akumulators 6, 16
bezvadu 10, 15
burtslēgs 9
ciparslēgs 9
disks 16
enerģija 9, 16
mikrofona izslēgšana 9
RJ-45 (tīkla) 6
skārienpanelis 10
tīmekļa kamera 7
informācijas atrašana
aparatūra 4
programmatūra 4
integrētā cipartastatūra,
identificēšana 13
integrētās tīmekļa kameras
indikators, identificēšana 7
izslēgšana 37
K
karstie taustiņi
mikrofona izslēgšana 14
komponenti
apakšpuse 15
augšpuse 8
displejs 7
kreisā puse 6
labā puse 5
priekšpuse 15
kritisks akumulatora uzlādes
līmenis 40
kursorsvira 8
L
lidmašīnas režīma taustiņš 18
lietotāja parole 43
ligzdas
audio izvades (austiņu) / audio
ievades (mikrofona) kombinētā
ligzda 5
RJ-45 (tīkla) 6
tīkla 6
M
miega režīms
iniciēšana 36
iziešana 36
Miega un hibernācijas režīmi
iniciēšana 36
miega un hibernācijas režīmu
aktivizēšana 36
mikrofona izslēgšanas indikators,
identificēšana 9
mikrofona izslēgšanas taustiņš,
identificēšana 14
mikrofonaustiņas, pievienošana 30
minimizēta attēla atkopšana 62
minimizēts attēls, izveide 61
Miracast 35
N
nereaģējoša sistēma 37
NFC 21
normatīvo datu informācija
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīmes 17
normatīvo datu uzlīme 17
P
papildtastatūra
integrētā cipartastatūra 13
paroles
administrators 43
BIOS administrators 44
lietotājs 43
pavilkšana ar trim pirkstiem,
skārienpaneļa žests 27
pieejamība 73
pieskaršanās ar četriem pirkstiem,
skārienpaneļa žests 26
pieskaršanās ar diviem pirkstiem,
skārienpaneļa žests 26
pieskāriena skārienpaneļa un
skārienekrāna žests 25
pirkstu nospiedumi, reģistrēšana
52
pirkstu nospiedumu lasītājs 54
pirkstu nospiedumu lasītājs,
identificēšana 12
pogas
enerģija 11
skārienpaneļa kreisā 8, 9
skārienpaneļa labā 9
skārienpaneļa vidējā 9
porti
ārējais monitors 6, 32
HDMI 5, 32
Miracast 35
USB 3.x SuperSpeed 5
USB 3.x uzlāde 7
USB C tipa SuperSpeed 5
USB C tipa Thunderbolt 5, 31
VGA 32
pretvīrusu programmatūra 52
produkta nosaukums un numurs,
datora 16
programmatūra
Disk Cleanup 55
Disk Defragmenter 55
HP 3D DriveGuard 55
Alfabētiskais rādītājs
75
pretvīrusu 52
ugunsmūris 53
programmatūra Disk Cleanup 55
programmatūra Disk Defragmenter
55
programmatūras atjauninājumi,
instalēšana 53
programmu un draiveru
atjaunināšana 56
publisks WLAN savienojums 19
R
ritināšana ar diviem pirkstiem,
skārienpaneļa žests 26
RJ-45 (tīkla) indikatori,
identificēšana 6
RJ-45 (tīkla) ligzda, identificēšana
6
S
savienojuma izveide ar WLAN 19
savienotājs, strāvas 6
savilkšana ar diviem pirkstiem, lai
tuvinātu vai tālinātu, skārienpaneļa
un skārienekrāna žests 25
sāknēšanas secība
mainīšana, izmantojot uzvedni f9
68
maiņa 63
sākotnējās sistēmas atkopšana 61
sērijas numurs 16
sērijas numurs, datora 16
sistēmas atjaunošanas punkts
izveide 60
sistēmas atjaunošanas punkts,
izveide 59
sistēmas atkopšana 61
skaļruņi
savienojuma izveide 29
skaļruņi, identificēšana 15, 16
skaņas iestatījumi, lietošana 30
skaņas iestatījumu lietošana 30
skārienekrāna žesti
viena pirksta slidināšana 27
skārienpanelis
lietošana 25
pogas 8
Skārienpanelis
pogas 9
skārienpaneļa ieslēgšanas/
izslēgšanas poga, identificēšana 8
76
Alfabētiskais rādītājs
skārienpaneļa indikators,
identificēšana 8, 10
skārienpaneļa lietošana 25
skārienpaneļa un skārienekrāna žesti
pieskāriens 25
savilkšana ar diviem pirkstiem, lai
tuvinātu vai tālinātu 25
skārienpaneļa zona
identificēšana 8
skārienpaneļa žesti
pavilkšana ar trim pirkstiem 27
pieskaršanās ar četriem
pirkstiem 26
pieskaršanās ar diviem
pirkstiem 26
ritināšana ar diviem pirkstiem
26
sloti
drošības kabelis 6
viedkarte 5
strāva
akumulators 38
ārējais 41
strāvas ikona, izmantošana 38
strāvas ikonas izmantošana 38
strāvas indikatori 9, 16
strāvas poga, identificēšana 11
strāvas savienotājs, identificēšana
6
Sure Start
lietošana 68
T
tastatūra un papildu pele
lietošana 28
tastatūras un papildu peles
izmantošana 28
taustiņi
esc 13
fn 13
Windows taustiņš 13
taustiņš esc, identificēšana 13
taustiņš fn, identificēšana 13
Thunderbolt
USB C tipa identificēšana 5
USB C tipa pievienošana 31
tīkla ligzda, identificēšana 6
tīmekļa kamera 8
lietošana 29
tīmekļa kamera, identificēšana 8
tīmekļa kameras indikators,
identificēšana 7
TPM iestatījumi 68
U
ugunsmūra programmatūra 53
USB 3.x SuperSpeed ports,
identificēšana 5
USB 3.x uzlādes ports,
identificēšana 7
USB C tipa ports, pievienošana 31
USB C tipa SuperSpeed ports,
identificēšana 5
USB C tipa Thunderbolt ports,
identificēšana 5
uzlīmes
apkope 16
bezvadu ierīces sertifikācija 17
Bluetooth 17
normatīvie dati 17
sērijas numurs 16
WLAN 17
uzņēmuma WLAN savienojums 19
uzturēšana
Disk Cleanup 55
Disk Defragmenter 55
HP 3D DriveGuard 55
programmu un draiveru
atjaunināšana 56
V
ventilācijas atveres, identificēšana
15
VGA ports, pievienošana 32
video 30
viedkaršu slots 5
viena pirksta slidināšana,
skārienekrāna žests 27
W
Windows
sistēmas atjaunošanas punkts
59, 60
Windows Hello
lietošana 52
Windows rīki
lietošana 60
Windows taustiņš, identificēšana 13
WLAN antenas, identificēšana 7
WLAN ierīce 17
WLAN uzlīme 17
WWAN antenas, identificēšana 7
WWAN ierīce 18, 20
Z
zems akumulatora uzlādes līmenis
39
Alfabētiskais rādītājs
77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising