HP | EliteDesk 800 G3 Tower PC | HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation Laitteiston käyttöopas

HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation Laitteiston käyttöopas
Laitteiston käyttöopas
HP ProDesk 600 G3 SFF -yritystietokone
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Windows on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta. Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja
koskevat takuut on esitetty tuote- ja
palvelukohtaisesti toimitettavassa
takuuilmoituksessa. Mikään tässä mainittu ei
muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei
vastaa tässä oppaassa esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Ensimmäinen painos: Marraskuu 2016
Oppaan osanumero: 913309-351
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote
kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat
täyden hyvityksen myyjän hyvityskäytännön
mukaan.
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää
täydellisen hyvityksen tietokoneen hinnasta,
ota yhteyttä myyjään.
Tietoja tästä julkaisusta
Tässä oppaassa kerrotaan perustiedot HP ProDesk Business -yritystietokoneiden päivittämiseksi.
VAROITUS! Osoittaa vaaratilanteen, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen.
HUOMIO: Osoittaa vaaratilanteen, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa pieniä tai kohtuullisia
vammoja.
TÄRKEÄÄ: Osoittaa tietoja, jotka ovat tärkeitä, mutta jotka eivät ole vaaroihin liittyviä (esimerkiksi viestit,
jotka liittyvät omaisuusvahinkoihin). Ilmoitus varoittaa käyttäjää, että jos menettelyä ei noudateta tarkalleen
kuvatulla tavalla, voi seurauksena olla tietojen häviäminen tai laitteiston tai ohjelmiston vaurioituminen.
Sisältää myös konseptin selostamisen tai tehtävän suorittamisen kannalta oleellisia tietoja.
HUOMAUTUS:
VIHJE:
Sisältää lisätietoja, jotka korostavat tai täydentävät päätekstin tärkeitä kohtia.
Tarjoaa hyödyllisiä vihjeitä tehtävän suorittamista varten.
iii
iv
Tietoja tästä julkaisusta
Sisällysluettelo
1 Tuotteen ominaisuudet .................................................................................................................................. 1
Peruskokoonpanon ominaisuudet ........................................................................................................................ 1
Etupaneelin osat .................................................................................................................................................... 2
Takapaneelin osat .................................................................................................................................................. 3
vPro-järjestelmät ................................................................................................................................ 3
Ei-vPro-järjestelmät ............................................................................................................................ 4
Sarjanumeron sijainti ............................................................................................................................................. 4
2 Laitteistopäivitykset ..................................................................................................................................... 5
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet .............................................................................................................. 5
Vaarailmoitukset ja varoitukset ............................................................................................................................ 5
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen ............................................................................................................ 6
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen ............................................................................................................ 7
Etulevyn poistaminen ............................................................................................................................................ 8
Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn irrottaminen ....................................................................................... 9
Etulevyn vaihtaminen ............................................................................................................................................ 9
Valinnaisen etulevyn pölysuodattimen poistaminen ja asentaminen ............................................................... 10
Tietokoneen kääntäminen pystyasentoon ......................................................................................................... 12
Emolevyn liitännät ............................................................................................................................................... 13
Järjestelmämuistin päivitys ................................................................................................................................ 14
Muistimoduulin asentaminen ........................................................................................................... 14
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen .................................................................................................... 18
Levyasemapaikat ................................................................................................................................................. 22
Asemien poistaminen ja asentaminen ................................................................................................................ 22
9,5 mm paksun optisen aseman irrottaminen ................................................................................. 23
9,5 mm paksun optisen aseman asentaminen ................................................................................. 25
3,5 tuuman kiintolevyaseman irrottaminen ja vaihtaminen ............................................................ 27
M.2 SSD-tallennuskortin poistaminen ja asentaminen .................................................................... 31
Turvalukon asentaminen ..................................................................................................................................... 34
Vaijerilukko ........................................................................................................................................ 34
Riippulukko ........................................................................................................................................ 34
HP Business PC Security -lukko V2 ................................................................................................... 35
Liite A Pariston vaihto .................................................................................................................................... 40
v
Liite B Staattinen sähkö .................................................................................................................................. 43
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen ....................................................................................................... 43
Maadoitusmenetelmät ........................................................................................................................................ 43
Liite C Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu ..................................... 44
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet .................................................................................. 44
Optisia asemia koskevat varotoimet ................................................................................................................... 45
Käyttö ................................................................................................................................................ 45
Puhdistus ........................................................................................................................................... 45
Turvallisuus ....................................................................................................................................... 45
Kuljetuksen valmistelu ........................................................................................................................................ 45
Liite D Esteettömyys ...................................................................................................................................... 46
Tuetut avustavat teknologiat .............................................................................................................................. 46
Yhteyden ottaminen tukeen ................................................................................................................................ 46
Hakemisto ...................................................................................................................................................... 47
vi
1
Tuotteen ominaisuudet
Peruskokoonpanon ominaisuudet
Ominaisuudet voivat vaihdella mallista riippuen. Käynnistä HP Support Assistant -apuohjelma saadaksesi
tukea ja lukeaksesi lisätietoja tietokoneellesi asennetusta laitteistosta ja ohjelmistosta.
HUOMAUTUS:
Tätä tietokonemallia voidaan käyttää pystyasennossa tai työpöytäasennossa.
Peruskokoonpanon ominaisuudet
1
Etupaneelin osat
Asemakokoonpano voi vaihdella malleittain. Joissakin malleissa on ohuen optisen asemapaikan päällä
peitelevy.
Etupaneelin osat
1
Ohut optinen asema (valinnainen)
6
USB 2.0 -portti HP:n lepotila- ja lataustoiminnoilla
2
SD-kortin lukulaite (valinnainen)
7
Äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin)
yhdistelmäliitäntä
3
USB Type-C -latausportti
8
Kiintolevyn merkkivalo
4
USB 3.x -portit (2)
9
Virtapainike
5
USB 2.0 -portti
HUOMAUTUS: Virran merkkivalo on yleensä valkoinen, kun laitteeseen on kytketty virta. Jos merkkivalo vilkkuu
punaisena, tietokoneessa on ongelma ja siinä näkyy diagnostiikkakoodi. Lisätietoja koodin tulkitsemisesta on Huoltooppaassa.
2
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
Takapaneelin osat
vPro- ja ei-vPro-järjestelmien takaosista on tietoa seuraavissa kuvissa ja taulukoissa.
vPro-järjestelmät
Takapaneelin osat
1
Äänituloliitäntä
5
Valinnainen portti
2
RJ-45-liitäntä (verkko)
6
USB 2.0 -portit (2)
3
Äänilähdön liitin virtalähdettä tarvitseville
laitteille
7
USB 3.x -portit (4)
4
DisplayPort-näytön liittimet (2)
8
Virtajohtoliitin
HUOMAUTUS:
Näyttösi voi olla saatavissa HP:ltä lisävarusteena lisäportteja.
Kun jompaan kumpaan ääniliittimeen yhdistetään laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko käyttää
liitintä mikrofonia vai kuulokkeita varten. Liittimien asetuksia voi muuttaa koska tahansa kaksoisnapsauttamalla Windowsin
tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
Jos emolevyn korttipaikkaan on asennettu näytönohjain, näytönohjaimen videoliittimiä ja/tai emolevyn integroituja ohjaimia
voidaan käyttää samanaikaisesti. Asennettu näytönohjain ja ohjelmiston kokoonpano määrittävät toiminnan.
Emolevyn grafiikka voidaan poistaa käytöstä muuttamalla asetuksia BIOS F10:n asetusohjelmassa.
Takapaneelin osat
3
Ei-vPro-järjestelmät
Takapaneelin osat
1
Äänituloliitäntä
5
Valinnainen portti
2
RJ-45-liitäntä (verkko)
6
USB 2.0 -portit (4)
3
Äänilähdön liitin virtalähdettä tarvitseville
laitteille
7
USB 3.x -portit (2)
4
DisplayPort-näytön liittimet (2)
8
Virtajohtoliitin
HUOMAUTUS:
Näyttösi voi olla saatavissa HP:ltä lisävarusteena lisäportteja.
Kun jompaan kumpaan ääniliittimeen yhdistetään laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko käyttää
liitintä mikrofonia vai kuulokkeita varten. Liittimien asetuksia voi muuttaa koska tahansa kaksoisnapsauttamalla Windowsin
tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
Jos emolevyn korttipaikkaan on asennettu näytönohjain, näytönohjaimen videoliittimiä ja/tai emolevyn integroituja ohjaimia
voidaan käyttää samanaikaisesti. Asennettu näytönohjain ja ohjelmiston kokoonpano määrittävät toiminnan.
Emolevyn grafiikka voidaan poistaa käytöstä muuttamalla asetuksia BIOS F10:n asetusohjelmassa.
Sarjanumeron sijainti
Jokaisella tietokoneella on oma sarjanumero ja tuotetunnus, jotka on merkitty tietokoneen kotelon päälle.
Pidä nämä numerot lähettyvillä, kun otat yhteyttä asiakaspalveluun.
4
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
2
Laitteistopäivitykset
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
Tässä tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat sen päivittämistä ja huoltamista. Joidenkin tässä
luvussa kuvattujen asennustoimien tekemiseen tarvitaan Torx T15 -ruuvimeisseli tai litteä ruuvimeisseli.
Vaarailmoitukset ja varoitukset
Lue huolellisesti kaikki tässä oppaassa olevat aiheeseen liittyvät ohjeet ja varoitukset ennen päivityksen
aloittamista.
VAROITUS!
ohjeita:
Vältä sähköiskujen, kuumien pintojen ja tulen aiheuttamat vammat noudattamalla seuraavia
Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna tietokoneen sisäisten osien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin.
Älä liitä televiestintälaitteen tai puhelimen liittimiä verkkosovittimen (NIC) vastakkeisiin.
Älä poista virtajohdon maadoituspistoketta käytöstä. Maadoitettu pistoke on tärkeä turvaominaisuus.
Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, joka on aina helposti käytettävissä.
Lue Turvallisen ja mukavan työympäristön oppaassa vakavien vammojen välttämiseksi. Oppaassa kerrotaan
työpisteen oikeasta sijoittamisesta ja tietokoneen käyttäjien suositeltavista työskentelyasennoista sekä
terveyteen ja työtapoihin liittyvistä seikoista. Turvallisen ja mukavan työympäristön oppaassa on myös
tärkeitä sähkö- ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. Turvallisen ja mukavan työympäristön
oppaassa on saatavilla Internetisssä osoitteessa http://www.hp.com/ergo.
VAROITUS!
Sisältää kytkettyjä ja liikkuvia osia.
Katkaise virta laitteesta ennen kotelon irrottamista.
Asenna kotelo ja kiinnitä se ennen virran kytkemistä uudelleen laitteistoon.
TÄRKEÄÄ: Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisälaitteiden sähköisiä osia. Ennen näiden
tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä.
Lisätietoja on kohdassa Staattinen sähkö sivulla 43.
Kun tietokone on kytketty vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina jännitettä. Irrota virtajohto
virtalähteestä ennen tietokoneen avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
5
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen
Jotta pääset käsiksi sisäisiin osiin, sinun on poistettava huoltopaneeli.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
6
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Työnnä huoltopaneelin vapautusvipua oikealle (1) siten, että se lukittuu paikalleen. Työnnä sitten
huoltopaneeli takaisin (2) ja nosta se pois tietokoneesta (3).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
Varmista, että huoltopaneelin vapautusvipu on lukittu paikalleen ja aseta sitten huoltopaneeli
tietokoneeseen (1) ja työnnä paneelia eteenpäin (2). Vapautusvipu liikkuu automaattisesti takaisin
vasemmalle ja lukitsee huoltopaneelin.
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
7
Etulevyn poistaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
8
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli. Katso kohta Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen sivulla 6.
7.
Nosta peitelevyn (1) sivussa olevat neljä uloketta ylös ja käännä sitten peitelevyä, että se irtoaa
rungosta (2).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn irrottaminen
Joissakin malleissa optisen aseman päällä on peitelevy. Irrota peitelevy ennen optisen aseman asentamista.
Irrota peitelevy seuraavasti:
1.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etulevy.
2.
Paina sitten peitelevyn (1) vasemmalla puolella olevaa uloketta sisäänpäin ja käännä sitten peitelevy
pois etulevystä (2).
Etulevyn vaihtaminen
Aseta peitelevyn pohjassa olevat neljä hakasta rungossa oleviin nelikulmaisiin reikiin (1), käännä sitten
peitelevyn yläosaa runkoa kohden (2) ja napsauta levy paikalleen.
Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn irrottaminen
9
Valinnaisen etulevyn pölysuodattimen poistaminen ja
asentaminen
Joissakin malleissa on valinnainen etulevyn pölysuodatin. Pölysuodatin pitää puhdistaa säännöllisesti, niin
että suodattimeen kertynyt pöly ei häiritse ilmavirtausta tietokoneen läpi.
HUOMAUTUS:
Valinnainen etulevyn pölysuodatin on saatavilla HP:ltä.
Pölysuodattimen poistaminen, puhdistaminen ja asentaminen:
1.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
2.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMAUTUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
10
3.
Irrota pölysuodatin erottamalla se sormilla etulevystä alla olevan kuvan mukaisista kohdista.
4.
Puhdista pöly suodattimesta pehmeällä harjalla tai liinalla. Jos suodatin on kovin likaantunut, huuhtele
se puhtaalla vedellä.
Luku 2 Laitteistopäivitykset
5.
Asenna suodatin painamalla se tiukasti etulevyyn alla olevan kuvan mukaisista kohdista.
6.
Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
Valinnaisen etulevyn pölysuodattimen poistaminen ja asentaminen
11
Tietokoneen kääntäminen pystyasentoon
Small Form Factor -tietokonetta voi käyttää myös pystysuunnassa HP:ltä saatavilla olevan telineen avulla.
HUOMAUTUS: HP suosittelee lisävarusteena saatavaa pystytelinettä, joka pitää tietokoneen vakaasti
pystyasennossa.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen siirtämisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
5.
Käännä tietokone niin, että sen oikea sivu on alaspäin, ja aseta tietokone valinnaiseen telineeseen.
6.
Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
HUOMAUTUS: Varmista, että tietokoneen ympärille jää vähintään 10,2 senttimetriä (4 tuuman)
vapaata ja esteetöntä tilaa.
7.
12
Kiinnitä takaisin paikalleen suojalaitteet, jotka poistettiin ennen tietokoneen siirtämistä.
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Emolevyn liitännät
Tutustu emolevyn liitäntöihin seuraavan kuvan ja taulukon avulla.
Koh
de
Emolevyn liitin
Merkintä emolevyssä
Väri
Osa
1
PCI Express x16
X16PCIEXP
Musta
Laajennuskortti
2
PCI Express x4
X4PCIEXP
Musta
Laajennuskortti
3
Akku
BAT
Musta
Akku
4
DIMM4 (kanava A)
DIMM4
Valkoinen
Muistimoduuli
5
DIMM3 (kanava A)
DIMM3
Musta
Muistimoduuli
6
DIMM2 (kanava B)
DIMM2
Valkoinen
Muistimoduuli
7
DIMM1 (kanava B)
DIMM1
Musta
Muistimoduuli
8
M.2 WLAN
WLAN
Musta
M.2 WLAN -kortti
9
M.2 SSD
SSD-asema
Musta
M.2 SSD-tallennuskortti
10
SATA 3.0
SATA0
Tummansinine
n
Kiintolevy
11
SATA 3.0
SATA1
Vaaleansininen
Optinen asema
Emolevyn liitännät
13
Järjestelmämuistin päivitys
Tietokoneessa on toimitettaessa DDR4-SDRAM DIMM -RAM-muistimoduulit.
Emolevyn muistikannoissa on vähintään yksi valmiiksi asennettu muistimoduuli. Muisti on mahdollisimman
tehokas, kun asennat emolevylle 64 gigatavua muistia, joka toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa.
Jotta järjestelmä toimisi oikein, DIMM-muistimoduulien on vastattava seuraavia vaatimuksia:
●
Standardin mukainen 288-nastainen
●
Puskuroimaton ei-ECC PC4-19200 DDR4-2400 MHz-yhteensopiva
●
1,2 voltin DDR4-SDRAM-muistimoduulit
●
CAS-viive 17 DDR4 2400 MHz (17-17-17-ajoitus)
●
Pakolliset JEDEC SPD -tiedot
Tietokone tukee seuraavia:
●
512 megabitin, 1 gigabitin ja 2 gigabitin ei-ECC-muistitekniikat
●
Yksipuoliset ja kaksipuoliset muistimoduulit
●
Muistimoduulit, jotka on rakennettu x8 ja x16 DDR-laitteille; muistimoduuleja, jotka on rakennettu x4
SDRAM -laitteille, ei tueta
HUOMAUTUS:
Järjestelmä ei toimi oikein, jos asennat ei-tuettuja muistimoduuleja.
Muistimoduulin asentaminen
Emolevyssä on neljä muistikantaa, kaksi kantaa kanavaa kohden. Kantojen merkinnät ovat DIMM1, DIMM2,
DIMM3 ja DIMM4. DIMM1- ja DIMM2-kannat toimivat muistikanavassa B ja DIMM3- ja DIMM4-kannat
muistikanavassa A.
Järjestelmä toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, kaksikanavaisessa tilassa tai joustotilassa sen
mukaan, miten DIMM-moduulit on asennettu.
HUOMAUTUS: Yksikanavainen ja tasapainottamaton kaksikanavainen muistikokoonpano alentaa grafiikan
suorituskykyä.
14
●
Järjestelmä toimii yksikanavaisessa tilassa, jos DIMM-kannat on asennettu vain yhteen kanavaan.
●
Järjestelmä toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien
kokonaismuistikapasiteetti vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. Kanavien
tekniikka ja laiteleveys voivat vaihdella. Jos esimerkiksi A-kanavaan on asennettu kaksi 1 gigatavun
DIMM-moduulia ja B-kanavaan yksi 2 gigatavun DIMM-moduuli, järjestelmä toimii kaksikanavaisessa
tilassa.
●
Järjestelmä toimii joustotilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti ei vastaa Bkanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. Joustotilassa kanava, jossa on vähiten muistia,
kuvaa kaksoiskanavalle määritettyä muistin kokonaismäärää. Muistin loppumäärä määritetään
yksittäiskanavalle. Muisti toimii mahdollisimman nopeasti, kun kanavat on tasapainotettu siten, että
mahdollisimman paljon muistia jakautuu kahdelle kanavalle. Jos toisessa kanavassa on enemmän
muistia kuin toisessa, suurempi määrä pitäisi sijoittaa kanavaan A. Jos kannoissa on esimerkiksi yksi 2
gigatavun DIMM-moduuli ja kolme 1 gigatavun DIMM-moduulia, 2 gigatavun DIMM-moduuli ja yksi 1
gigatavun DIMM-moduuli tulisi asentaa A-kanavaan ja muut kaksi 1 gigatavun DIMM-moduulia B-
Luku 2 Laitteistopäivitykset
kanavaan. Tässä kokoonpanossa 4 gigatavua muistia toimii kaksikanavatilassa ja 1 gigatavua
yksikanavatilassa.
●
Kussakin tilassa järjestelmän hitain DIMM määrittää toiminnan enimmäisnopeuden.
TÄRKEÄÄ: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai poistat
muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan pistorasiaan, muistimoduuleissa on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Jännitteellisten muistimoduulien lisääminen tai
poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
Muistimoduulien kannoissa on kullatut metalliset kosketuspinnat. Muistia päivitettäessä on tärkeää käyttää
muistimoduuleja, joissa on kullatut metalliset kosketuspinnat, jotta vältettäisiin eri metallien välisen
kontaktin aiheuttama korroosio ja/tai hapettuminen.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisäkorttien sähköisiä osia. Ennen näiden tehtävien
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä. Lisätietoja on
kohdassa Staattinen sähkö sivulla 43.
Käsitellessäsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimiä. Koskettaminen voi vahingoittaa moduulia.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai poistat
muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan pistorasiaan, muistimoduuleissa on
aina jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Jännitteellisten muistimoduulien lisääminen
tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
VAROITUS! Anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin välttääksesi kuumien
pintojen aiheuttamat vammat.
7.
Irrota etupaneeli.
8.
Irrota virta- ja datakaapelit asemahäkin kaikkien asemien takaa.
Järjestelmämuistin päivitys
15
9.
Irrota asemahäkki. Paina häkin vasemmalla puolella olevaa vapautusvipua sisäänpäin (1), nosta häkin
vasen puoli ylös (2) ja liu'uta häkin oikea puoli ulos rungosta (3).
10. Avaa molemmat muistipaikan salvat (1) ja aseta muistimoduuli paikalleen muistipaikkaan (2). Paina
moduuli kantaan ja varmista, että se menee sinne kokonaan ja pysyy kunnolla paikallaan. Varmista, että
salvat ovat kiinni (3).
HUOMAUTUS: Muistimoduulin voi asentaa vain yhdellä tavalla. Sovita moduulin lovi ja muistikannan
kieleke kohdakkain.
Asenna mustat DIMM-kannat ennen valkoisia DIMM-kantoja.
Lopputulos on paras mahdollinen, kun muisti on asennettu kantoihin siten, että se jakautuu
mahdollisimman tasaisesti kanavien A ja B välille.
11. Asenna kaikki muut moduulit toistamalla vaihe 10.
16
Luku 2 Laitteistopäivitykset
12. Asenna asemahäkki. Työnnä asemahäkin oikealla puolella kielekkeet rungon aukkoihin (1) ja paina
sitten asemahäkin vasen puoli runkoon (2).
13. Kytke virta- ja datakaapelit asemahäkin kaikkiin asemiin.
14. Asenna etupaneeli.
15. Asenna tietokoneen huoltopaneeli.
16. Jos tietokone oli pystytelineessä, asenna teline.
17. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone. Tietokoneen pitäisi tunnistaa lisätty muisti
automaattisesti.
18. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Järjestelmämuistin päivitys
17
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
Tietokoneessa on kolme PCI Express x4 -laajennuspaikkaa ja yksi PCI Express x16 -laajennuspaikka.
HUOMAUTUS:
PCI Express -paikat tukevat vain matalaprofiilisia kortteja.
PCI Express x16 -paikkaan voi asentaa PCI Express x1-, x4-, x8- tai x16 -laajennuskortin.
Kaksoisgrafiikkakorttien määrityksiä varten ensimmäinen (ensisijainen) kortti pitää asentaa PCI Express x16
-paikkaan.
Irrota, asenna tai lisää laajennuskortti seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Paikanna sopiva tyhjä emolevyn laajennuspaikka ja sitä vastaava laajennuspaikan aukko tietokoneen
rungon takaosassa.
8.
Avaa paikka kiertämällä kannen vapautussalpaa auki-asentoon.
9.
Poista laajennuspaikan peitelevy tai nykyinen laajennuskortti ennen uuden laajennuskortin
asentamista.
HUOMAUTUS:
poistamista.
18
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Irrota kaikki asennettuun laajennuskorttiin kiinnitetyt kaapelit ennen laajennuskortin
a.
Jos asennat kortin vapaaseen korttipaikkaan, poista rungossa oleva laajennuspaikan peitelevy.
Aseta tasapäinen ruuvimeisseli laajennuspaikan peitelevyn takana oleviin uriin (1) ja keinuta
peitelevyä edestakaisin (2) sen irrottamiseksi rungosta.
b.
Jos poistettava kortti on tavallinen PCI Express x4 -kortti, pidä kiinni kortin kummastakin päästä ja
keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes se irtoaa korttipaikasta. Vedä korttia suoraan ylös
(1) korttipaikassa ja vedä se sitten ulos kotelo-osasta (2). Varo naarmuttamasta korttia muita osia
vasten.
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
19
c.
Jos poistettava kortti on PCI Express x16 -kortti, vedä laajennuskannan takaosassa olevaa
kiinnitysvipua kortista (1) poispäin ja keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes liittimet
irtoavat kannasta. Vedä korttia suoraan ylös (2) korttipaikassa ja vedä se sitten ulos kotelo-osasta
(3). Varo naarmuttamasta korttia muita osia vasten.
10. Säilytä poistettu kortti antistaattisessa pakkauksessa.
11. Jos et asenna uutta laajennuskorttia, asenna laajennuspaikan peitelevy avoimen laajennuspaikan aukon
peitoksi.
TÄRKEÄÄ: Kun laajennuskortti on poistettu, sen paikalle on asennettava uusi kortti tai
laajennuspaikan peitelevy, jotta tietokoneen komponenttien käytön aikainen jäähdytys toimii
asianmukaisesti.
20
Luku 2 Laitteistopäivitykset
12. Kun asennat uuden laajennuskortin, pidä korttia emolevyn laajennuspaikan yläpuolella ja siirrä sitten
korttia kotelon (1) takaosaa kohti siten, että kortin kiinnikkeen alaosa osuu kotelossa olevaan uraan.
Paina kortti varovasti suoraan emolevyn laajennuspaikkaan (2).
HUOMAUTUS: Kun asennat laajennuskorttia, paina korttia voimakkaasti siten, että liitin asettuu koko
pituudeltaan kunnolla kiinni laajennuskorttipaikkaan.
13. Kierrä laajennuspaikan peitelevyn kiinnityssalpa takaisin paikalleen laajennuskortin kiinnittämiseksi.
14. Liitä tarvittavat ulkoiset kaapelit asennettuun korttiin. Liitä tarvittavat sisäiset kaapelit emolevyyn.
15. Asenna tietokoneen huoltopaneeli.
16. Jos tietokone oli pystytelineessä, asenna teline.
17. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
18. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
19. Muuta tietokoneen kokoonpanoa tarvittaessa.
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
21
Levyasemapaikat
Levyasemapaikat
1
3,5 tuuman kiintolevypaikka
2
9,5 mm paksu optinen asemapaikka
HUOMAUTUS: Tietokoneen asemakokoonpano saattaa olla erilainen kuin yllä olevan
kuvan kokoonpano.
Asemien poistaminen ja asentaminen
Kun asennat asemia, noudata seuraavia ohjeita:
●
Ensisijainen Serial ATA (SATA) -kiintolevy on kytkettävä emolevyn ensisijaiseen, tummansiniseen SATAliittimeen, jossa on merkintä SATA0.
●
Kytke optinen asema emolevyn vaaleansiniseen SATA-liittimeen, jossa on merkintä SATA1.
TÄRKEÄÄ:
Voit estää tietojen katoamisen ja tietokoneen tai aseman vaurioitumisen seuraavasti:
Kun haluat asentaa tai poistaa aseman, sulje käyttöjärjestelmä, sammuta tietokone ja irrota virtajohto. Älä
poista asemaa, kun tietokone on käynnissä tai valmiustilassa.
Varmista ennen aseman käsittelyä, ettei sinussa ole staattista sähkövarausta. Kun käsittelet asemaa, vältä
liittimeen koskemista. Lisätietoja sähköstaattisten vaurioiden ehkäisemisestä on kohdassa Staattinen sähkö
sivulla 43.
Käsittelen asemaa varoen; älä pudota sitä.
Älä käytä liikaa voimaa asemaa asentaessasi.
Vältä kiintolevyn altistamista nesteille, äärimmäisille lämpötiloille tai magneettikenttiä muodostaville
laitteille, esimerkiksi näytöille tai kaiuttimille.
Jos asema on lähetettävä postissa, pakkaa se kuplamuoviseen pakkauskuoreen tai muuhun suojaavaan
pakkaukseen ja kirjoita pakkauksen päälle ”Särkyvää: Käsiteltävä varovasti.”
22
Luku 2 Laitteistopäivitykset
9,5 mm paksun optisen aseman irrottaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) optisen aseman takaosasta.
TÄRKEÄÄ: Kun poistat kaapeleita, vedä kiinnikkeestä tai liittimestä kaapelin sijaan, jotta kaapeli ei
vahingoitu.
Asemien poistaminen ja asentaminen
23
8.
24
Paina aseman oikeassa takaosassa olevaa vihreää vapautussalpaa kohti aseman keskiosaa (1) ja työnnä
asemaa sitten eteenpäin ja pois asemapaikasta (2).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
9,5 mm paksun optisen aseman asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Jos olet asentamassa ohutta optista asemaa peitelevyllä peitettyyn asemapaikkaan, irrota ensin
etulevy ja sen jälkeen peitelevy. Lisätietoja on kohdassa Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn
irrottaminen sivulla 9.
8.
Kohdista vapautussalvassa olevat pienet nastat aseman sivussa oleviin pieniin reikiin ja paina salpa
tiukasti asemaan.
Asemien poistaminen ja asentaminen
25
9.
Työnnä optinen asema etupaneelin läpi kokonaan sisään asemapaikkaan (1) siten, että aseman takana
oleva salpa lukittuu paikalleen (2).
10. Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) aseman takaosaan.
11. Kytke datakaapelin toinen pää emolevyn vaaleansiniseen SATA-liitäntään, jonka merkintä on SATA1.
HUOMAUTUS:
Kohdassa Emolevyn liitännät sivulla 13 on kuva emolevyn levyasemaliitännöistä.
12. Asenna etupaneeli, jos se poistettiin.
13. Asenna tietokoneen huoltopaneeli.
14. Jos tietokone oli pystytelineessä, asenna teline.
15. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
16. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
26
Luku 2 Laitteistopäivitykset
3,5 tuuman kiintolevyaseman irrottaminen ja vaihtaminen
HUOMAUTUS: Ennen kuin irrotat vanhan kiintolevyn, muista tehdä sen tiedoista varmuuskopiot, jotta voit
siirtää tiedot uudelle kiintolevylle.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota datakaapeli (1) ja virtakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosasta.
TÄRKEÄÄ: Kun poistat kaapeleita, vedä kiinnikkeestä tai liittimestä kaapelin sijaan, jotta kaapeli ei
vahingoitu.
Asemien poistaminen ja asentaminen
27
8.
Vedä kiintolevyn takaosan lähellä olevaa vapautusvipua ulospäin (1). Vedä vapautusvipua ulospäin ja
työnnä samalla asemaa eteenpäin, kunnes se pysähtyy, ja nosta se sitten ulos asemapaikasta (2).
9.
Asenna kiinnitysruuvit kiintolevyn sivuille. Käytä tavallisia hopeanvärisiä ja sinisiä 6-32kiinnitysruuveja.
HUOMAUTUS: 3,5 tuuman kiintolevyä asennettaessa kiinnitysruuvit täytyy siirtää vanhasta
kiintolevystä uuteen kiintolevyyn.
Voit ostaa ylimääräistä kiinnitysruuveja HP:ltä.
●
Asenna neljä hopea-sinistä 6-32-kiinnitysruuvia (kaksi aseman kummallekin puolelle).
●
Voit myös asentaa 2,5 tuuman kiintolevyn 3,5 tuuman asemapaikkaan alla olevan kuvan tapaisella
sovitintelineellä.
—
28
Työnnä 2,5 tuuman asema 3,5 tuuman sovitintelineeseen.
Luku 2 Laitteistopäivitykset
—
Kiinnitä asema asemapaikan sovitintelineeseen asentamalla neljä mustaa M3-ruuvia
sovitintelineen alasivun läpi asemaan.
Asemien poistaminen ja asentaminen
29
—
Kiinnitä neljä hopea-sinistä 6-32-kiinnitysruuvia sovitintelineeseen (kaksi telineen
molemmille puolille).
10. Kohdista kiinnitysruuvit rungon asemahäkkiin ja paina kiintolevy asemapaikkaan. Työnnä sitten asemaa
taaksepäin, kunnes se pysähtyy ja lukittuu paikalleen.
30
Luku 2 Laitteistopäivitykset
11. Liitä datakaapeli (1) ja virtakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosaan.
HUOMAUTUS: Pääkiintolevyn datakaapeli on liitettävä emolevyn tummansiniseen liittimeen, jossa on
merkintä SATA0. Muuten kiintolevyn toiminnassa voi olla ongelmia.
12. Asenna tietokoneen huoltopaneeli.
13. Jos tietokone oli pystytelineessä, asenna teline.
14. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
15. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
M.2 SSD-tallennuskortin poistaminen ja asentaminen
HUOMAUTUS:
Tietokone tukee 2230 ja 2280 M.2 SSD-kortteja.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota etupaneeli.
8.
Irrota virta- ja datakaapelit asemahäkin kaikkien asemien takaa.
Asemien poistaminen ja asentaminen
31
9.
Irrota asemahäkki. Paina häkin vasemmalla puolella olevaa vapautusvipua sisäänpäin (1), nosta häkin
vasen puoli ylös (2) ja liu'uta häkin oikea puoli ulos rungosta (3).
10. M.2 SSD-kortiin poistamiseksi irrota kortin kiinnitysruuvi (1), nosta kortin pää ylös (2) ja työnnä sitten
kortti ulos emolevyn liittimestä (3).
32
Luku 2 Laitteistopäivitykset
11. M.2 SSD-kortin asentamiseksi työnnä kortin tapit emolevyn liittimeen pitämällä samalla korttia noin 30°
kulmassa (1). Paina kortin toinen pää alas (2) ja kiinnitä sitten kortti ruuvilla (3).
12. Asenna asemahäkki. Työnnä asemahäkin oikealla puolella kielekkeet rungon aukkoihin (1) ja paina
sitten asemahäkin vasen puoli runkoon (2).
13. Kytke virta- ja datakaapelit asemahäkin kaikkiin asemiin.
14. Asenna etupaneeli.
15. Asenna tietokoneen huoltopaneeli.
16. Jos tietokone oli pystytelineessä, asenna teline.
17. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
18. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Asemien poistaminen ja asentaminen
33
Turvalukon asentaminen
Tietokone voidaan suojata alla ja seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa esitetyillä turvalukoilla.
Vaijerilukko
Riippulukko
34
Luku 2 Laitteistopäivitykset
HP Business PC Security -lukko V2
HP PC Security Lock V2 on tarkoitettu työaseman kaikkien laitteiden kiinnitykseen.
1.
Kiinnitä suojakaapelin kiinnike työpöytään sopivalla ruuvilla (ruuvi ei sisälly toimitukseen) (1) ja aseta
sitten lisävarustekaapelit kaapelikiinnikkeen pohjaan (2).
2.
Kierrä lukitusvaijeri turvallisen esineen ympärille.
Turvalukon asentaminen
35
36
3.
Liu'uta suojakaapeli suojakaapelin kiinnikkeen läpi.
4.
Vedä kahta näytön lukon kielekettä erilleen ja aseta lukko näytön takaosassa sijaitsevaan aukkoon (1),
sulje kielekkeet yhteen lukon kiinnittämiseksi paikalleen (2) ja liu'uta sitten kaapelinohjain näytön lukon
keskiosan läpi (3).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
5.
Liu'uta suojakaapeli näytön suojaohjaimen kautta.
6.
Kiinnitä lisävarustekaapelin kiinnike työpöytään sopivalla ruuvilla (ruuvi ei sisälly toimitukseen) (1) ja
aseta sitten lisävarustekaapelit kiinnikkeen pohjaan (2).
Turvalukon asentaminen
37
38
7.
Liu'uta suojakaapeli lisävarustekaapelin kiinnikkeen reikien läpi.
8.
Kiinnitä lukko runkoon vakiovarusteisiin kuuluvalla ruuvilla.
Luku 2 Laitteistopäivitykset
9.
Aseta turvakaapelin tulpalla varustettu pää lukkoon (1) ja sulje lukko painamalla painike alas (2). Voit
avata lukon käyttämällä sen mukana toimitettua avainta.
10. Kun olet suorittanut kaikki vaiheet, kaikki työasemasi laitteet ovat turvassa.
Turvalukon asentaminen
39
A
Pariston vaihto
Tosiaikakello saa virtansa tietokoneen mukana toimitetusta paristosta. Kun vaihdat pariston, käytä
tietokoneeseen asennetun alkuperäisen pariston kaltaista paristoa. Tietokoneeseesi on asennettu 3 voltin
litiumparisto (nappiparisto).
VAROITUS! Tietokoneessa on sisäinen litium-mangaanidioksidiparisto. Pariston sopimaton käsittely
saattaa aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta välttäisit henkilövahinkojen vaaran, noudata
seuraavia ohjeita:
Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
Älä altista yli 60 °C:n (140 °F) lämpötilalle.
Älä pura, murskaa, lävistä akkua tai aiheuta oikosulkua. Älä hävitä paristoa veteen upottamalla tai
polttamalla.
Vaihda pariston tilalle vain HP:n tälle tuotteelle tarkoittama paristo.
TÄRKEÄÄ: Ennen pariston vaihtamista on tärkeää tehdä varmuuskopio tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun
paristo irrotetaan tai vaihdetaan, CMOS-asetukset häviävät.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen laitteiston sähköisiä osia. Ennen näiden
tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä.
HUOMAUTUS: Litiumpariston käyttöikää voi pidentää kytkemällä tietokoneen virtajohdon kunnossa
olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto on käytössä vain silloin kun tietokone EI OLE kytkettynä
verkkovirtaan.
HP kannustaa asiakkaita kierrättämään käytetyt elektroniikkalaitteet, HP:n tulostuskasetit ja ladattavat
akut. Lisätietoja kierrätysohjelmista on osoitteessa http://www.hp.com/recycle.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän kautta ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
TÄRKEÄÄ: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan virtalähteeseen, emolevyssä on aina
jännitettä myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto virtalähteestä ennen tietokoneen
avaamista, jotta sisäiset komponentit eivät vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Tarkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevyllä.
HUOMAUTUS:
vaihtaa.
8.
Joissakin malleissa jokin sisäinen osa on ehkä poistettava, ennen kuin pariston voi
Pariston pidikkeen mallin mukaisesti noudata seuraavia ohjeita vaihtaessasi paristoa.
Tyyppi 1
a.
40
Nosta paristo pois pidikkeestään.
Liite A Pariston vaihto
b.
Työnnä vaihtoparisto paikalleen sen positiivinen puoli ylöspäin. Pariston pidike kiinnittää pariston
automaattisesti oikeaan asentoon.
Tyyppi 2
a.
Irrota paristo pidikkeestä puristamalla metallisalpaa, joka ulottuu pariston toisen reunan yli. Kun
paristo ponnahtaa ylöspäin, nosta se pois paikaltaan (1).
b.
Asenna uusi paristo paikalleen siten, että työnnät sen pariston pidikkeen reunan alle positiivinen
puoli ylöspäin. Paina pariston toista laitaa alaspäin niin, että kiinnike napsahtaa pariston päälle (2).
Tyyppi 3
a.
Vedä taaksepäin pidikettä (1), joka pitää paristoa paikallaan, ja poista paristo (2).
41
b.
Asenna uusi paristo ja aseta pidike takaisin paikalleen.
HUOMAUTUS:
9.
Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Asenna tietokoneen huoltopaneeli.
10. Jos tietokone oli pystytelineessä, asenna teline.
11. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
12. Määritä päiväys ja kellonaika, salasanat ja muut mahdolliset erityisasetukset tietokoneen
asetusohjelmassa.
13. Kiinnitä takaisin paikalleen suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen huoltopaneelia irrotettaessa.
42
Liite A Pariston vaihto
B
Staattinen sähkö
Staattisen sähkön purkautuminen sormen tai muun johtimen kautta voi vahingoittaa emolevyä tai muita
staattiselle sähkölle herkkiä laitteita. Tällainen vaurio voi lyhentää laitteen odotettavissa olevaa käyttöikää.
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen
Voit ehkäistä sähköstaattisia vaurioita noudattamalla seuraavia varotoimia:
●
Kuljeta ja säilytä tuotteita antistaattisessa pakkauksessa kosketuksen välttämiseksi.
●
Pidä staattiselle sähkölle herkät osat pakkauksissaan, kunnes ne asennetaan antistaattiseen
työasemaan.
●
Aseta osat maadoitetulle alustalle, ennen kuin poistat ne pakkauksesta.
●
Vältä nastojen, kosketuspintojen ja piirilevyjen koskemista.
●
Huolehdi henkilökohtaisesta maadoituksesta, kun kosket staattiselle sähkölle herkkiä osia tai yksikköjä.
Maadoitusmenetelmät
Käytettävissä on useita maadoitusmenetelmiä. Käytä vähintään yhtä seuraavista menetelmistä käsitellessäsi
tai asentaessasi staattiselle sähkölle herkkiä osia:
●
Käytä ranneketta, joka on liitetty maajohdolla maadoitettuun työasemaan tai tietokoneen runkoon.
Ranneke on joustava hihna, jonka maajohdon vastus on vähintään 1 megohmia +/- 10 %. Pidä hihna
paljasta ihoa vasten riittävän maadoituksen varmistamiseksi.
●
Jos käytät työasemaa seisten, käytä nilkkaan, varpaaseen tai kenkään kiinnitettävää hihnaa. Käytä
hihnaa molemmissa jaloissa, jos seisot sähköä johtavalla alustalla.
●
Käytä sähköä johtavia työkaluja.
●
Käytä kannettavaa kenttätyökalusarjaa, johon kuuluu kokoon taitettava sähköä johtava työalusta.
Jos käytössäsi ei ole mitään suositeltavista maadoitusvälineistä, ota yhteyttä HP:n valtuutettuun
jälleenmyyjään tai huoltoon.
HUOMAUTUS:
Lisätietoja staattisesta sähköstä saat HP:n valtuutetulta jälleenmyyjältä tai huollolta.
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen
43
C
Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset
huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet
Varmista tietokoneen ja näytön asianmukainen asennus ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita:
44
●
Älä altista tietokonetta liialliselle kosteudelle, suoralle auringonvalolle ja erittäin kylmille tai kuumille
lämpötiloille.
●
Käytä tietokonetta tukevalla ja tasaisella alustalla. Jätä tietokoneen ilmanvaihtoaukkojen kohdalle ja
näytön yläpuolelle vähintään 10,2 senttimetriä (4 tuuman) väli tarvittavan ilmavirran takaamiseksi.
●
Älä koskaan estä ilman virtausta tietokoneeseen tukkimalla koneen tuuletusaukkoja. Älä sijoita
näppäimistöä tukijalat sisään käännettyinä aivan pöytäyksikön eteen, koska myös se estää ilman
virtausta.
●
Älä koskaan käytä tietokonetta, kun huoltopaneeli tai jokin laajennuspaikan peitelevyistä on irrotettu.
●
Älä koskaan pinoa tietokoneita päällekkäin tai sijoita niitä niin lähelle toisiaan, että niiden ilmanvaihto
käyttää toisen koneen lämmittämää ilmaa.
●
Jos tietokonetta on tarkoitus käyttää erillisessä kotelossa, kotelon riittävästä ilmanvaihdosta on
huolehdittava, ja kaikki edellä annetut ohjeet ovat voimassa.
●
Pidä nesteet pois tietokoneen ja näppäimistön lähettyviltä.
●
Älä koskaan peitä näytön tuuletusaukkoja millään materiaalilla.
●
Asenna tai ota käyttöön käyttöjärjestelmän tai muun ohjelmiston virranhallintatoiminnot, esimerkiksi
lepotilat.
●
Sammuta tietokone ennen seuraavia toimia:
—
Pyyhi tietokoneen ulkopinta pehmeällä, kostealla kankaalla tarvittaessa. Puhdistusaineiden käyttö
voi aiheuttaa värimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa.
—
Puhdista silloin tällöin tietokoneen kaikki ilmanottoaukot. Nukka, pöly ja muut vieraat hiukkaset
voivat tukkia ilmanottoaukot ja heikentää ilmanvaihtoa.
Liite C Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu
Optisia asemia koskevat varotoimet
Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi ja puhdistaessasi optisia asemia.
Käyttö
●
Älä liikuta asemaa käytön aikana. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön lukutoiminnon aikana.
●
Älä altista asemaa voimakkaille lämpötilan vaihteluille, koska se voi aiheuttaa kosteuden
muodostumista yksikön sisälle. Jos lämpötila muuttuu äkillisesti aseman ollessa käytössä, odota
ainakin tunti, ennen kuin sammutat virran. Jos käytät yksikköä heti, lukutoiminnon aikana voi esiintyä
toimintahäiriöitä.
●
Älä sijoita asemaa paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle, äärimmäisille lämpötiloille, mekaaniselle
tärinälle tai suoralle auringonvalolle.
Puhdistus
●
Puhdista paneeli ja säätimet pehmeällä, kuivalla kankaalla tai pehmeällä kankaalla, jota on kevyesti
kostutettu miedolla puhdistusliuoksella. Älä koskaan suihkuta puhdistusnestettä suoraan yksikön
pinnalle.
●
Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia tai puhdistusbensiiniä, koska ne voivat vahingoittaa
laitteen pintaa.
Turvallisuus
Jos asemaan joutuu vieras esine tai nestettä, irrota heti tietokoneen virtajohto ja vie kone tarkistettavaksi
HP:n valtuutettuun huoltoon.
Kuljetuksen valmistelu
Kun valmistelet tietokonetta kuljetusta varten, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Ota varmuuskopiot kiintolevyn tiedostoista ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Varmista, ettei
varmuuskopiotietoväline joudu alttiiksi sähkö- tai magneettisille impulsseille säilytyksen tai kuljetuksen
aikana.
HUOMAUTUS:
Kiintolevy lukkiutuu automaattisesti, kun järjestelmä sammutetaan.
2.
Poista ja pistä talteen kaikki irrotettavat tietovälineet.
3.
Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta.
5.
Kytke tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet irti virtalähteestä ja tietokoneesta.
HUOMAUTUS: Varmista ennen tietokoneen kuljetusta, että kaikki piirikortit ovat tukevasti kiinni
korttipaikoissa.
6.
Pakkaa tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet alkuperäisiin pakkauslaatikoihinsa tai vastaaviin
kuljetuslaatikoihin ja käytä riittävästi suojaavia pakkausmateriaaleja.
Optisia asemia koskevat varotoimet
45
D
Esteettömyys
HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, jotka sopivat jokaisen – liikuntarajoitteiset
mukaan lukien – käyttöön joko sellaisinaan ilman apuvälineitä tai asianmukaisten avustavien laitteiden
avulla.
Tuetut avustavat teknologiat
HP:n tuotteet tukevat laajaa valikoimaa käyttöjärjestelmien avustavia teknologioita ja ne voi määritellä
toimimaan muiden avustavien teknologioiden kanssa. Saat lisätietoja avustavista toiminnoista käyttämällä
laitteesi hakutoimintoa.
HUOMAUTUS: Saat lisätietoja tietystä avustavasta teknologiatuotteesta ottamalla yhteyden kyseisen
tuotteen asiakastukeen.
Yhteyden ottaminen tukeen
Parannamme jatkuvasti tuotteittemme ja palvelujemme esteettömyyttä ja otamme mielellämme vastaan
käyttäjäpalautettta. Jos koet ongelmia käyttäessäsi tuotetta tai jos haluat kertoa meille sinua auttaneista
esteettömyysominaisuuksista, soita numeroon (888) 259-5707 maanantaista perjantaihin klo 6.00-21.00
Yhdysvaltain vuoristoaikaa (Mountain Time). Jos olet kuuro tai heikkokuuloinen, käytät TRS/VRS/WebCapTelpuhelinta ja tarvitset teknistä tukea tai sinulla on esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä
soittamalla numeroon (877) 656-7058, maanantaista perjantaihin klo 6.00-21.00 Yhdysvaltain vuoristoaikaa
(Mountain Time).
HUOMAUTUS:
46
Liite D Esteettömyys
Tukea on saatavilla vain englannin kielellä.
Hakemisto
A
asennusohjeet 5
asentaminen
aseman johdot 22
etulevy 9
kiintolevy 27
laajennuskortti 18
M.2 SSD-kortti 31
muisti 14
ohut optinen asema 25
paristo 40
pölysuodatin 10
tietokoneen huoltopaneeli 7
E
emolevyn liitännät 13
esteettömyys 46
etulevy
Peitelevyn irrottaminen
poistaminen 8
vaihto 9
etupaneelin osat 2
9
H
huoltopaneeli
poistaminen 6
vaihto 7
I
ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet 44
irrottaminen
etulevy 8
kiintolevy 27
laajennuskortti 18
M.2 SSD-kortti 31
ohut optinen asema 23
paristo 40
peitelevy 9
pölysuodatin 10
tietokoneen huoltopaneeli 6
K
kiintolevy
asentaminen 27
poistaminen 27
kuljetuksen valmistelu 45
L
laajennuskortti
asentaminen 18
poistaminen 18
levyasemat
asentaminen 22
kaapeliyhteydet 22
sijainnit 22
lukot
HP Business PC Security -lukko
35
riippulukko 34
vaijerilukko 34
T
takapaneelin osat 3
tietokoneen käytön ohjeet 44
tuotetunnuksen sijainti 4
M
M.2 SSD-kortti
asentaminen 31
poistaminen 31
muisti
asentaminen 14
kantojen käyttäminen 14
muuttaminen pystyasentoon 12
O
optinen asema
asentaminen 25
poistaminen 23
puhdistaminen 45
varotoimet 45
P
pariston vaihto 40
pölysuodatin 10
S
sarjanumeron sijainti 4
staattinen purkaus, vaurion
ehkäiseminen 43
suojaus
HP Business PC Security -lukko
35
riippulukko 34
vaijerilukko 34
Hakemisto
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising