HP | ZBook 15 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 Base Model Mobile Workstation Uživatelská příručka

HP ZBook 15 Base Model Mobile Workstation Uživatelská příručka
Uživatelská příručka
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je ochranná známka příslušného
vlastníka a je užívána společností HewlettPackard v souladu s licencí. Intel a Centrino
jsou ochranné známky společnosti Intel
Corporation v USA a dalších zemích. AMD
je ochrannou známkou společnosti
Advanced Micro Devices, Inc. v USA, logo
SD je ochrannou známkou příslušného
vlastníka. Java je ochrannou známkou
společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA.
Microsoft a Windows jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA.
Informace uvedené v této příručce se
mohou změnit bez předchozího
upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou výslovně
uvedeny v prohlášení o záruce, které je
každému z těchto produktů a služeb
přiloženo. Žádná ze zde uvedených
informací nezakládá další záruky.
Společnost HP není zodpovědná za
technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.
První vydání: červen 2013
Číslo dokumentu: 721769-221
Důležité informace o produktu
Podmínky použití softwaru
Tato uživatelská příručka popisuje funkce,
kterými je vybavena většina modelů.
Některé funkce nemusí být ve vašem
počítači k dispozici.
Instalací, kopírováním, stahováním nebo
jiným používáním jakéhokoliv softwaru
předinstalovaného na tomto počítači
souhlasíte se smluvními podmínkami
licenční smlouvy s koncovým uživatelem
HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této
licence, máte možnost vrácení celého
nepoužitého produktu (hardwaru a
softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a
to podle podmínek pro vrácení peněz
v místě nákupu.
Chcete-li získat aktuální verzi informací
obsažených v této příručce, kontaktujte
podporu. Kontakty podpory pro USA
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/
contactHP. Kontakty celosvětové podpory
naleznete na adrese
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Chcete-li další informace nebo chcete-li
podat žádost o úplné vrácení peněz za
počítač, obraťte se na místního prodejce.
Poznámka k bezpečnostnímu varování
VAROVÁNÍ! Chcete-li snížit riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte
si počítač přímo na klín a neblokujte ventilační otvory počítače. Počítač používejte pouze na pevném
rovném povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například
tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu s kůží nebo
měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, nesmí za provozu přijít ani adaptér
střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelům
přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení
informačních technologií (IEC 60950).
iii
iv
Poznámka k bezpečnostnímu varování
Obsah
1 Vítejte ............................................................................................................................................................... 1
Nalezení informací ............................................................................................................................... 2
2 Seznámení s prvky počítače .......................................................................................................................... 4
Horní část ............................................................................................................................................. 4
Zařízení TouchPad .............................................................................................................. 4
Kontrolky .............................................................................................................................. 5
Tlačítka a čtečka otisků prstů (pouze vybrané modely) ....................................................... 6
Klávesy ................................................................................................................................ 7
Přední strana ........................................................................................................................................ 8
Pravá strana ......................................................................................................................................... 9
Levá strana ......................................................................................................................................... 10
Zadní strana ....................................................................................................................................... 12
Displej ................................................................................................................................................. 13
Spodní strana ..................................................................................................................................... 14
3 Připojení k síti ............................................................................................................................................... 16
Připojení k bezdrátové síti .................................................................................................................. 16
Použití ovládání bezdrátového připojení ............................................................................ 16
Zapnutí nebo vypnutí bezdrátových zařízení .................................................... 16
Použití softwaru HP Connection Manager (pouze vybrané modely) ................. 17
Použití tlačítka bezdrátového připojení ............................................................. 17
Použití ovládacích prvků operačního systému .................................................. 17
Použití sítě WLAN .............................................................................................................. 17
Využití služeb poskytovatele připojení k Internetu ............................................ 18
Nastavení sítě WLAN ........................................................................................ 19
Konfigurace bezdrátového směrovače .............................................................. 19
Ochrana sítě WLAN .......................................................................................... 19
Připojení k síti WLAN ........................................................................................ 20
Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané modely) ...................... 20
Vložení a vyjmutí karty SIM ............................................................................... 21
Používání GPS (pouze vybrané modely) ........................................................................... 22
Používání bezdrátových zařízení Bluetooth ...................................................................... 22
Připojení ke kabelové síti ................................................................................................................... 23
Připojení k místní síti (LAN) ............................................................................................... 23
v
4 Navigace pomocí klávesnice, dotykových gest a polohovacích zařízení ............................................... 24
Použití polohovacích zařízení ............................................................................................................ 24
Nastavení předvoleb polohovacího zařízení ...................................................................... 24
Použití ukazovátka ............................................................................................................. 24
Použití zařízení TouchPad ................................................................................................. 24
Vypnutí a zapnutí zařízení TouchPad ............................................................... 25
Používání gest zařízení TouchPad ................................................................... 25
Posunutí jedním prstem .................................................................... 25
Klepnutí ............................................................................................ 26
Posouvání ......................................................................................... 26
Sevření/roztažení / přibližování ........................................................ 27
Otáčení (pouze vybrané modely) ..................................................... 27
Kliknutí dvěma prsty (pouze u vybraných modelů) ........................... 28
Cvrnknutí (pouze vybrané modely) ................................................... 28
Používání klávesnice .......................................................................................................................... 29
Identifikace klávesových zkratek ....................................................................................... 29
Používání klávesnic ........................................................................................................... 30
Použití integrované numerické klávesnice ........................................................ 30
Použití externí numerické klávesnice ................................................................ 31
5 Multimédia ..................................................................................................................................................... 32
Používání prvků pro ovládání médií ................................................................................................... 32
Zvuk .................................................................................................................................................... 32
Připojení reproduktorů ....................................................................................................... 32
Nastavení hlasitosti ............................................................................................................ 32
Připojení sluchátek ............................................................................................................ 33
Připojení mikrofonu ............................................................................................................ 33
Ověření zvukových funkcí v počítači ................................................................................. 33
Webová kamera (pouze vybrané modely) .......................................................................................... 33
Video .................................................................................................................................................. 34
VGA ................................................................................................................................... 34
Thunderbolt ........................................................................................................................ 34
DisplayPort (pouze vybrané modely) ................................................................................. 35
Intel Wireless Display (pouze vybrané modely) ................................................................. 36
6 Řízení spotřeby ............................................................................................................................................. 37
Vypnutí počítače ................................................................................................................................. 37
Nastavení možností napájení ............................................................................................................. 37
Použití úsporných režimů .................................................................................................. 37
Technologie Intel Rapid Start Technology (pouze vybrané modely) ................. 38
vi
Aktivace a ukončení režimu spánku .................................................................. 38
Aktivace a ukončení režimu hibernace ............................................................. 38
Použití měřiče napájení a nastavení napájení .................................................. 39
Nastavení ochrany heslem při probuzení .......................................................... 39
Použití napájení z baterie .................................................................................................. 39
Nalezení dalších informací o baterii .................................................................. 40
Použití nástroje Kontrola baterie ....................................................................... 40
Zobrazení zbývající úrovně nabití baterie ......................................................... 40
Maximalizace doby vybíjení baterie .................................................................. 40
Správa stavů nízkého nabití baterie .................................................................. 40
Identifikace stavů nízkého nabití baterie .......................................... 41
Řešení stavu nízkého nabití baterie ................................................. 41
Vložení a vyjmutí baterie ................................................................................... 41
Vložení baterie .................................................................................. 41
Odebrání baterie ............................................................................... 42
Úspora energie baterií ....................................................................................... 42
Skladování výměnné baterie (pouze vybrané modely) ..................................... 42
Likvidace výměnné baterie (pouze vybrané modely) ........................................ 43
Výměna výměnné baterie (pouze vybrané modely) .......................................... 43
Použití externího zdroje napájení ...................................................................................... 43
Testování adaptéru střídavého proudu ............................................................. 44
Přepínaný a duální režim grafického adaptéru (pouze vybrané modely) .......................... 44
Používání přepínaného režimu grafického adaptéru (pouze vybrané
modely) ............................................................................................................. 45
Používání duálního režimu grafického adaptéru (pouze vybrané modely) ....... 45
7 Externí karty a zařízení ................................................................................................................................. 46
Používání paměťových karet (pouze vybrané modely) ...................................................................... 46
Vložení paměťové karty ..................................................................................................... 46
Odebrání paměťové karty .................................................................................................. 46
Použití karet ExpressCards (pouze u vybraných modelů) ................................................................. 47
Konfigurace karty ExpressCard ......................................................................................... 47
Vložení karty ExpressCard ................................................................................................ 48
Vyjmutí karty ExpressCard ................................................................................................ 49
Použití čipových karet (pouze u vybraných modelů) .......................................................................... 49
Vložení čipové karty ........................................................................................................... 50
Vyjmutí čipové karty ........................................................................................................... 50
Použití zařízení USB .......................................................................................................................... 50
Připojení zařízení USB ...................................................................................................... 51
Odebrání zařízení USB ...................................................................................................... 51
Použití volitelných externích zařízení ................................................................................................. 51
vii
Použití doplňkových externích jednotek ............................................................................ 52
Použití dokovacího konektoru (pouze u vybraných modelů) ............................................. 52
8 Jednotky ........................................................................................................................................................ 53
Manipulace s diskovými jednotkami ................................................................................................... 53
Použití pevných disků ......................................................................................................................... 53
Technologie Intel Smart Response Technology (pouze vybrané modely) ........................ 53
Sejmutí a nasazení servisního krytu .................................................................................. 54
Sejmutí servisního krytu .................................................................................... 54
Vrácení servisního krytu .................................................................................... 55
Výměna nebo inovace pevného disku ............................................................................... 56
Odebrání pevného disku ................................................................................... 56
Instalace pevného disku .................................................................................... 57
Zvýšení výkonu pevného disku .......................................................................................... 58
Defragmentace disku ........................................................................................ 58
Vyčištění disku .................................................................................................. 58
Použití softwaru HP 3D DriveGuard (pouze u vybraných modelů) .................................... 59
Identifikace stavu ochrany HP 3D DriveGuard .................................................. 59
Použití řešení RAID (pouze u vybraných modelů) ............................................................................. 59
9 Zabezpečení .................................................................................................................................................. 60
Ochrana počítače ............................................................................................................................... 60
Používání hesel .................................................................................................................................. 61
Nastavení hesla v systému Windows ................................................................................ 61
Nastavení hesel v nástroji Computer Setup ...................................................................... 62
Správa hesla správce systému BIOS ................................................................................ 62
Zadání hesla správce systému BIOS ................................................................ 63
Správa hesla funkce DriveLock nástroje Computer Setup ................................................ 64
Nastavení hesla funkce DriveLock .................................................................... 64
Zadání hesla funkce DriveLock ......................................................................... 66
Změna hesla funkce DriveLock ......................................................................... 66
Vypnutí funkce DriveLock ................................................................................. 66
Použití automatické funkce DriveLock v nástroji Computer Setup .................................... 67
Zadání hesla Automatic DriveLock ................................................................... 67
Vypnutí funkce Automatic DriveLock ................................................................ 68
Použití antivirového softwaru ............................................................................................................. 68
Použití softwaru brány firewall ............................................................................................................ 68
Instalace důležitých bezpečnostních aktualizací ................................................................................ 69
Použití softwaru HP Client Security .................................................................................................... 69
Instalace volitelného bezpečnostního kabelu ..................................................................................... 69
Používání čtečky otisků prstů (pouze u vybraných modelů) .............................................................. 70
viii
Nalezení čtečky otisků prstů .............................................................................................. 70
10 Údržba .......................................................................................................................................................... 71
Přidání nebo výměna paměťového modulu ....................................................................................... 71
Čištění počítače .................................................................................................................................. 73
Postupy čištění .................................................................................................................. 74
Čištění displeje .................................................................................................. 74
Čištění boků nebo krytu .................................................................................... 74
Čištění zařízení TouchPad, klávesnice nebo myši ............................................ 74
Aktualizace programů a ovladačů ...................................................................................................... 74
Použití nástroje SoftPaq Download Manager ..................................................................................... 75
11 Zálohování a obnovení ............................................................................................................................... 76
Vytvoření médií se zálohami .............................................................................................................. 76
Pokyny ............................................................................................................................... 76
Vytvoření médií pro obnovení pomocí softwaru HP Recovery Disc Creator ..................... 76
Vytváření médií pro obnovení ........................................................................... 77
Zálohování dat ................................................................................................................... 77
Provedení obnovení systému ............................................................................................................. 78
Použití nástrojů systému Windows pro obnovení .............................................................. 78
Používání nástroje obnovení f11 (pouze vybrané modely) ................................................ 79
Použití média operačního systému Windows 7 ................................................................. 80
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot a HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .......................................... 81
Použití nástroje Computer Setup ....................................................................................................... 81
Spouštění programu Computer Setup ............................................................................... 81
Procházení a výběr položek v nástroji Computer Setup .................................................... 81
Obnovení výchozích nastavení v nástroji Computer Setup ............................................... 82
Aktualizace systému BIOS ................................................................................................ 83
Určení verze systému BIOS .............................................................................. 83
Stažení aktualizace systému BIOS ................................................................... 84
Použití systému MultiBoot .................................................................................................................. 84
Pořadí zařízení pro spuštění .............................................................................................. 84
Výběr předvoleb MultiBoot ................................................................................................. 85
Nastavení nového výchozího pořadí při spouštění v nástroji Computer
Setup ................................................................................................................. 85
Dynamická volba zařízení pro spuštění stisknutím klávesy f9 .......................... 86
Nastavení výzvy programu MultiBoot Express .................................................. 86
Nastavení předvoleb programu MultiBoot Express ........................................... 86
Použití HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (pouze vybrané modely) ............................................. 87
ix
Stažení HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB ........................................ 87
13 Podpora ....................................................................................................................................................... 88
Kontaktování podpory ........................................................................................................................ 88
Štítky .................................................................................................................................................. 89
14 Technické údaje .......................................................................................................................................... 91
Vstupní napájení ................................................................................................................................ 91
Provozní prostředí .............................................................................................................................. 91
Dodatek A Cestování s počítačem a přeprava .............................................................................................. 92
Dodatek B Řešení potíží .................................................................................................................................. 93
Zdroje pro odstraňování potíží ........................................................................................................... 93
Řešení potíží ...................................................................................................................................... 93
Počítač nelze spustit .......................................................................................................... 93
Obrazovka počítače je prázdná ......................................................................................... 94
Software se chová nestandardně ...................................................................................... 94
Počítač je zapnutý, ale nereaguje ...................................................................................... 94
Počítač se nadměrně zahřívá ............................................................................................ 94
Externí zařízení nefunguje ................................................................................................. 95
Připojení k bezdrátové síti nefunguje ................................................................................. 95
Disk se nepřehrává ............................................................................................................ 95
Film se nezobrazuje na externím displeji ........................................................................... 96
Proces vypalování disku nezačne nebo se zastaví před dokončením .............................. 96
Dodatek C Výboj statické elektřiny ................................................................................................................ 97
Rejstřík ............................................................................................................................................................... 98
x
1
Vítejte
Jakmile počítač nastavíte a zaregistrujete, je třeba provést následující kroky:
●
Připojení k Internetu – Nastavte připojení k bezdrátové nebo kabelové síti, abyste se mohli
připojit k Internetu. Další informace naleznete v části Připojení k síti na stránce 16.
●
Aktualizujte antivirový software – Chraňte počítač před případným poškozením způsobeným
viry. Software je předinstalován v počítači. Další informace naleznete v části Použití antivirového
softwaru na stránce 68.
●
Poznejte váš počítač – Informujte se o funkcích počítače. Další informace naleznete v částech
Seznámení s prvky počítače na stránce 4 a Navigace pomocí klávesnice, dotykových gest a
polohovacích zařízení na stránce 24;
●
Seznamte se s nainstalovaným softwarem – Prohlédněte si seznam softwaru
předinstalovaného v počítači:
Vyberte položky Start > Všechny programy. Podrobné informace o používání softwaru
dodaného s počítačem naleznete v pokynech výrobce softwaru, které mohou být poskytovány
se softwarem nebo na webové stránce výrobce.
●
Vytvářejte působivé prezentace – Můžete k počítači připojit projektor a sdílet své nápady
s ostatními lidmi. Viz Thunderbolt na stránce 34.
●
Proveďte zálohu pevného disku – vytvořte disky pro obnovení nebo jednotku paměti flash pro
obnovení. Viz Zálohování a obnovení na stránce 76.
1
Nalezení informací
Počítač je dodáván s různými zdroji informací, které vám pomohou provádět různé úlohy.
Zdroje
Téma
Leták Pokyny k instalaci:
●
Nastavení počítače
●
Pomoc s určením součástí počítače
Nápověda a podpora
●
Informace o operačním systému
Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením
položek Start > Nápověda a podpora.
●
Aktualizace softwaru, ovladačů a systému BIOS
●
Nástroje pro odstraňování potíží
●
Přístup k podpoře
●
Informace o předpisech a bezpečnosti
●
Informace o likvidaci baterie
Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy
●
Tuto příručku je možné otevřít po kliknutí na položky
Start > Nápověda a podpora > Uživatelské
příručky.
Správné nastavení pracovní stanice, správné a zdravé sezení
u počítače a pracovní návyky
●
Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a
mechanickými součástmi
Chcete-li získat aktuální verzi informací obsažených
v této příručce, kontaktujte podporu. Kontakty podpory
pro USA naleznete na adrese http://www.hp.com/go/
contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete
na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním
prostředí
Tuto příručku je možné otevřít po kliknutí na položky
Start > Nápověda a podpora > Uživatelské
příručky.
– nebo –
Přejděte na stránky http://www.hp.com/ergo.
Brožura Worldwide Telephone Numbers (Celosvětová
telefonní čísla)
Telefonní čísla podpory společnosti HP
Tato brožura je dodávána s počítačem.
2
Webové stránky společnosti HP
●
Informace o podpoře
Chcete-li získat aktuální verzi informací obsažených
v této příručce, kontaktujte podporu. Kontakty podpory
pro USA naleznete na adrese http://www.hp.com/go/
contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete
na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Objednávání součástí a vyhledání další nápovědy
●
Příslušenství pro zařízení
Kapitola 1 Vítejte
Zdroje
Téma
Omezená záruka*
Informace o záruce
Tuto příručku zobrazíte kliknutím na položku Start >
Nápověda a podpora > Uživatelské příručky >
Zobrazit informace o záruce.
– nebo –
Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Omezenou záruku HP určenou výslovně pro váš produkt můžete najít v uživatelských příručkách v počítači a/nebo na CD/
DVD, které je součástí balení. V některých zemích/oblastech může být součástí balení vytištěná Omezená záruka HP.
V zemích a oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu
http://www.hp.com/go/orderdocuments nebo můžete napsat na adresu:
●
Severní Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Evropa, Blízký východ a Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Asie a Tichomoří: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Na žádosti o tištěnou kopii záruky uveďte číslo produktu, záruční dobu (najdete ji na servisním štítku), jméno a poštovní
adresu.
DŮLEŽITÉ: NEVRACEJTE váš produkt HP na výše uvedenou adresu. Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese
http://www.hp.com/go/contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Nalezení informací
3
2
Seznámení s prvky počítače
Horní část
Zařízení TouchPad
Součást
4
Popis
(1)
Ukazovátko (pouze vybrané modely)
Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek
na obrazovce.
(2)
Levé tlačítko ukazovátka
Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(3)
Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad
Zapíná a vypíná zařízení TouchPad.
(4)
Oblast zařízení TouchPad
Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek
na obrazovce.
(5)
Levé tlačítko zařízení TouchPad
Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(6)
Pravé tlačítko ukazovátka
Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
(7)
Prostřední tlačítko ukazovátka
Používá se stejně jako prostřední tlačítko externí myši.
(8)
Prostřední tlačítko zařízení TouchPad
Používá se stejně jako prostřední tlačítko externí myši.
(9)
Pravé tlačítko zařízení TouchPad
Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Kontrolky
Součást
(1)
Popis
Kontrolka napájení
●
Svítí: Počítač je zapnutý.
●
Bliká: Počítač je v režimu spánku.
●
Nesvítí: Počítač je vypnutý.
(2)
Kontrolka funkce caps lock
Svítí: Funkce caps lock je zapnutá.
(3)
Kontrolka ztlumení mikrofonu
●
Oranžová: Mikrofon je vypnutý.
●
Nesvítí: Mikrofon je zapnutý.
(4)
Kontrolka funkce num lock
Svítí: Funkce num lock je zapnutá.
(5)
Kontrolka bezdrátového připojení
●
Bílá: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení,
například zařízení pro bezdrátovou místní síť (WLAN)
nebo zařízení Bluetooth®.
●
Oranžová: Všechna bezdrátová zařízení jsou vypnuta.
●
Oranžová: Zvuk počítače je vypnutý.
●
Nesvítí: Zvuk počítače je zapnutý.
(6)
Kontrolka ztlumení zvuku
Horní část
5
Tlačítka a čtečka otisků prstů (pouze vybrané modely)
Součást
(1)
Popis
Tlačítko napájení
●
Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač
zapnete.
●
Pokud je počítač zapnutý, krátce stiskněte tlačítko a
zahájí se přechod na režim spánku.
●
Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím
tlačítka tento režim ukončíte.
●
Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým
stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.
UPOZORNĚNÍ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko
napájení, přijdete o neuložená data.
Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému
Windows® nefungují, vypněte počítač přidržením tlačítka
napájení po dobu alespoň 5 sekund.
Další informace o nastaveních napájení: Vyberte položky
Start > Ovládací panely > Systém a zabezpečení >
Možnosti napájení.
(2)
Reproduktory (2)
Reprodukují zvuk SRS Premium Sound nebo SRS Premium
Sound PRO (pouze vybrané modely).
POZNÁMKA: Chcete-li použít software pro zvuk SRS
Premium Sound, vyberte položky Start > Všechny
programy > SRS Pro Audio (Zvuk SRS Pro).
(3)
6
Tlačítko bezdrátového připojení
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Zapíná a vypíná funkci bezdrátového připojení, vlastní
bezdrátové připojení však nevytváří.
Součást
Popis
(4)
Tlačítko ztlumení hlasitosti
Ztlumí a obnoví zvuk reproduktoru.
(5)
Snímač otisků prstů (pouze u vybraných
modelů)
Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí
snímače otisků prstů namísto přihlašování heslem.
Klávesy
Součást
Popis
(1)
Klávesa esc
Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace
o systému.
(2)
Klávesa fn
Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou, klávesou
num lk, klávesou esc nebo klávesou b lze aktivovat často
používané systémové funkce.
(3)
Tlačítko Windows
Zobrazí nabídku Start systému Windows.
(4)
Funkční klávesy
Stisknutím v kombinaci s klávesou fn lze aktivovat často
používané systémové funkce.
(5)
Klávesa num lk
Přepíná mezi navigačními a numerickými funkcemi kláves
integrované numerické klávesnice.
(6)
Integrovaná numerická klávesnice
Pokud byla aktivována funkce num lk, lze tuto klávesnici
použít jako externí numerickou klávesnici.
Horní část
7
Přední strana
Součást
(1)
(2)
(3)
(4)
8
Popis
Kontrolka bezdrátového připojení
Kontrolka napájení
Kontrolka adaptéru střídavého proudu/
baterie
Kontrolka pevného disku
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
●
Bílá: Je zapnuto integrované bezdrátové
zařízení, například zařízení pro bezdrátovou
místní síť (WLAN) nebo zařízení Bluetooth®.
●
Oranžová: Všechna bezdrátová zařízení jsou
vypnuta.
●
Svítí: Počítač je zapnutý.
●
Bliká: Počítač je v režimu spánku.
●
Nesvítí: Počítač je vypnutý.
●
Bílá: Počítač je připojen k externímu napájení a
baterie je nabitá v rozmezí 90 až 99 procent.
●
Nesvítí: Baterie je plně nabitá.
●
Blikající bílá: Pevný disk se používá.
●
Oranžová: Systém HP 3D DriveGuard dočasně
zaparkoval pevný disk.
Pravá strana
Součást
Popis
(1)
Čtečka paměťových karet
Čte a zapisuje data na paměťové karty, např. Secure
Digital (SD).
(2)
Konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka) / zvukového vstupu (pro
mikrofon)
Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních
reproduktorů, sluchátek, špuntů, náhlavní soupravy nebo
televizního zvukového signálu. Lze jím připojit i mikrofon
volitené náhlavní soupravy.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před
připojením sluchátek nebo náhlavní soupravy snižte
hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete
v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním
prostředí. Chcete-li zobrazit uživatelské příručky, vyberte
položky Start > Nápověda a podpora > Uživatelské
příručky.
POZNÁMKA: Pokud je ke konektoru připojeno externí
zařízení, reproduktory počítače jsou vypnuty.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel zařízení má
čtyřvodičový konektor, který podporuje jak zvukový výstup
(sluchátka), tak zvukový vstup (mikrofon).
(3)
Port USB 3.0
Slouží k připojení volitelného zařízení USB.
POZNÁMKA: Další informace o různých typech portů
USB naleznete v části Použití zařízení USB
na stránce 50.
(4)
Optická jednotka (pouze vybrané modely)
Slouží ke čtení optických disků a u vybraných modelů také
k zápisu na ně.
(5)
Tlačítko vysunutí optické jednotky (pouze
vybrané modely)
Uvolňuje přihrádku disku optické jednotky.
(6)
Port externího monitoru
Slouží k připojení externího monitoru VGA nebo projektoru.
Pravá strana
9
Levá strana
Součást
(1)
Popis
Zásuvka pro bezpečnostní kabel
Slouží k připojení doplňkového bezpečnostního kabelu
k počítači.
POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako
odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži však
zcela zabránit nedokáže.
(2)
Port USB 2.0
Slouží k připojení volitelného zařízení USB.
POZNÁMKA: Další informace o různých typech portů
USB naleznete v části Použití zařízení USB
na stránce 50.
(3)
Ventilační otvor
Umožňuje proudění vzduchu k ochlazení vestavěných
součástí.
POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných součástí
a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští
automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru
během normálního používání počítače je tedy normální.
(4)
Port USB
Připojuje volitelné zobrazovací zařízení s vysokým
rozlišením nebo datové zařízení s vysokým výkonem.
POZNÁMKA: Thunderbolt je nová technologie. Před tím,
než zařízení připojíte k portu Thunderbolt, instalujte
nejnovější ovladače pro vaše zařízení Thunderbolt. Kabel
Thunderbolt a zařízení Thunderbolt (prodávané
samostatně) musí být kompatibilní s operačním systémem
Windows. Pokud chcete zjistit, zda je vaše zařízení
Thunderbolt certifikováno pro operační systém Windows,
navštivte stránky https://thunderbolttechnology.net/
products.
(5)
Dual-Mode DisplayPort
Slouží k připojení volitelného digitálního zobrazovacího
zařízení, například monitoru nebo projektoru vyšší třídy.
(6)
Nabíjecí port USB 3.0
Slouží k připojení volitelných zařízení USB 3.0 a poskytuje
vyšší výkon sběrnice USB. Nabíjecí port USB může také
nabíjet některé modely mobilních telefonů a přehrávačů
MP3, a to i v případě, že je počítač vypnut.
POZNÁMKA: Další informace o různých typech portů
USB naleznete v části Použití zařízení USB
na stránce 50.
10
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Součást
Popis
(7)
Čtečka čipových karet
Podporuje volitelné čipové karty.
(8)
Zásuvka pro karty ExpressCard
Podporuje volitelné karty ExpressCard.
Levá strana
11
Zadní strana
Součást
(1)
Popis
Port USB 3.0
Slouží k připojení volitelných zařízení USB 3.0
a poskytuje vyšší výkon sběrnice USB.
POZNÁMKA: Další informace o různých typech
portů USB naleznete v části Použití zařízení USB
na stránce 50.
(2)
Konektor napájení
Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.
(3)
Kontrolka adaptéru střídavého proudu/baterie
●
Bílá: Počítač je připojen k externímu
napájení a baterie je nabitá v rozmezí 90 až
99 procent.
●
Nesvítí: Baterie je plně nabitá.
(4)
12
Konektor RJ-45 (síťový)
Slouží k připojení síťového kabelu.
Kontrolky RJ-45 (síť) (2)
●
Zelená (vlevo): Síť je připojena.
●
Oranžová (vpravo): Síť vykazuje aktivitu.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Displej
Součást
Popis
(1)
Antény WLAN (2)* (pouze vybrané modely)
Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místní
bezdrátové síti (WLAN).
(2)
Antény WWAN (2)* (pouze vybrané modely)
Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení v rozlehlých
bezdrátových sítích (WWAN).
(3)
Vestavěné mikrofony (2)
Zaznamenávají zvuk.
(4)
Kontrolka webové kamery (pouze u vybraných
modelů)
Svítí: Webová kamera je používána.
(5)
Webová kamera (pouze vybrané modely)
Umožňuje záznam videa a pořizování fotografií.
Chcete-li použít webovou kameru, vyberte položky Start >
Všechny programy > Komunikace a chat > Cyberlink
YouCam.
(6)
Vypínač vestavěného displeje
Jestliže se displej zavře v době, kdy je zapnuto napájení, displej
se vypne nebo se inicializuje režim spánku.
POZNÁMKA:
Vypínač displeje není zvenku počítače viditelný.
*Antény jsou ukryté v počítači. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, nezakrývejte oblasti bezprostředně okolo antén.
Chcete-li získat informace o směrnicích pro bezdrátová zařízení platných pro danou zemi nebo oblast, přejděte do
Poznámek o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí. Tuto příručku je možné otevřít po kliknutí na položky Start >
Nápověda a podpora > Uživatelské příručky.
Displej
13
Spodní strana
Součást
14
Popis
(1)
Uvolňovací západka baterie
Uvolňuje baterii.
(2)
Bateriová pozice
Obsahuje baterii.
(3)
Zásuvka SIM
Obsahuje kartu identifikace účastníka bezdrátové sítě
(SIM) (pouze vybrané modely). Zásuvka SIM se
nachází uvnitř bateriové pozice.
(4)
Dokovací konektor
Slouží k připojení doplňkového dokovacího zařízení.
(5)
Konektor doplňkové baterie
Slouží k připojení doplňkové baterie.
(6)
Uvolňovací západka servisního krytu
Zajišťuje servisní kryt
(7)
Uvolňovací západka servisního krytu
Uvolňuje servisní kryt z počítače.
Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače
Součást
(8)
Popis
Ventilační otvory (3)
Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vestavěných
součástí.
POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vestavěných
součástí a zabránění jejich přehřátí se ventilátor
počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání
vestavěného ventilátoru během běžného používání
počítače je tedy normální.
(9)
Servisní kryt
Poskytuje přístup k pozici jednotky pevného disku a
k zásuvce pro modul bezdrátové místní sítě (WLAN),
zásuvce pro modul WWAN a zásuvce pro paměťové
moduly.
UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili tomu, že systém
nebude reagovat, vyměňte modul pro bezdrátové
připojení pouze za modul, který je schválen státními
orgány, které regulují bezdrátová zařízení ve vaší
zemi nebo oblasti. Pokud se při výměně modulů
zobrazí varování, obnovte funkce počítače odebráním
modulu a potom kontaktujte technickou podporu.
Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením
položek Start > Nápověda a podpora.
Spodní strana
15
3
Připojení k síti
Počítač si můžete vzít s sebou kamkoliv na cesty. I doma si však můžete díky připojení ke kabelové
nebo bezdrátové síti prohlížet informace uložené na milionech internetových serverů rozmístěných po
celém světě. V této kapitole jsou uvedeny užitečné informace týkající se připojení k Internetu.
Připojení k bezdrátové síti
Bezdrátová technologie přenáší data pomocí rádiových vln místo kabelů. Váš počítač může být
vybaven některým z následujících bezdrátových zařízení:
●
Zařízení bezdrátové místní sítě (WLAN) – připojuje počítač k bezdrátové místní síti (běžně se
označuje jako síť Wi-Fi, bezdrátová místní síť nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na
veřejných místech, jako jsou letiště, restaurace, kavárny, hotely a univerzity. V síti WLAN
komunikuje mobilní bezdrátové zařízení počítače s bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým
bodem bezdrátového připojení.
●
Modul HP pro mobilní širokopásmové připojení (pouze vybrané modely) – zařízení pro připojení
k rozlehlé bezdrátové síti (WWAN), které umožňuje bezdrátové připojení v mnohem větší
oblasti. Operátoři mobilních sítí instalují základnové stanice (podobné vysílačům telefonního
signálu) v rámci velkých geografických celků a poskytují tak připojení na celém území regionů či
států.
●
Zařízení Bluetooth – vytváří osobní síť (PAN), jejíž pomocí se připojuje k ostatním zařízením
kompatibilním s technologií Bluetooth, jako jsou počítače, telefony, tiskárny, sluchátka
s mikrofonem, reproduktory a fotoaparáty. V síti PAN každé zařízení komunikuje přímo
s ostatními zařízeními. Zařízení nesmí být příliš daleko od sebe, obvykle ne více jak 10 metrů.
Další informace o bezdrátové technologii a odkazy na užitečné internetové stránky naleznete v okně
Nápověda a podpora. Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením položek Start > Nápověda a
podpora.
Použití ovládání bezdrátového připojení
Bezdrátová zařízení v počítači lze ovládat pomocí následujících funkcí:
●
tlačítko bezdrátového připojení
●
ovládací prvky operačního systému
Zapnutí nebo vypnutí bezdrátových zařízení
Bezdrátová zařízení můžete zapínat a vypínat pomocí tlačítka bezdrátového připojení nebo aplikace
HP Connection Manager (pouze vybrané modely).
Vypnutí bezdrátových zařízení pomocí softwaru HP Connection Manager:
▲
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu HP Connection Manager v oznamovací oblasti na
pravé straně hlavního panelu a poté klikněte na tlačítko vedle požadovaného zařízení.
– nebo –
Vyberte položky Start > Všechny programy > Produktivita a nástroje > HP Connection
Manager a poté klikněte na tlačítko napájení vedle požadovaného zařízení.
16
Kapitola 3 Připojení k síti
Použití softwaru HP Connection Manager (pouze vybrané modely)
Software HP Connection Manager je centrální místo pro správu vašich bezdrátových zařízení a
rozhraní pro připojení k Internetu pomocí mobilního širokopásmového připojení HP a rozhraní pro
posílání a příjem SMS (textových) zpráv. Pomocí softwaru HP Connection Manager můžete
spravovat následující zařízení:
●
zařízení bezdrátové místní sítě (WLAN)/Wi-Fi
●
zařízení pro rozlehlou bezdrátovou síť (WWAN)/ mobilní širokopásmové připojení HP
●
Bluetooth
Program HP Connection Manager poskytuje informace a upozornění o stavu připojení, síle signálu,
podrobnostech o kartě SIM a zprávách SMS. Informace o stavu a oznámení se zobrazují
v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
Spuštění softwaru HP Connection Manager:
▲
Klikněte na ikonu HP Connection Manager na hlavním panelu.
– nebo –
Vyberte položky Start > Všechny programy > Produktivita a nástroje > HP Connection Manager.
Další informace naleznete v nápovědě softwaru HP Connection Manager.
Použití tlačítka bezdrátového připojení
Počítač je vybaven tlačítkem bezdrátového připojení, jedním nebo více bezdrátovými zařízeními a
jednou nebo dvěma kontrolkami bezdrátového připojení, v závislosti na modelu. Všechna bezdrátová
zařízení v počítači jsou ve výchozím nastavení povolena a po spuštění počítače svítí (bílá) kontrolka
bezdrátového připojení.
Kontrolka bezdrátového připojení slouží k indikaci stavu napájení všech bezdrátových zařízení a
neodráží stav jednotlivých zařízení. Pokud je kontrolka bezdrátového připojení bílá, alespoň jedno
bezdrátové zařízení je zapnuto. Pokud kontrolka bezdrátového připojení nesvítí, jsou všechna
bezdrátová zařízení vypnuta.
POZNÁMKA: U některých modelů je kontrolka bezdrátového připojení oranžová v případě, že jsou
vypnuta všechna bezdrátová zařízení.
Jelikož jsou všechna bezdrátová zařízení v počítači ve výchozím nastavení aktivní, můžete použít
tlačítko bezdrátového připojení k současnému zapnutí nebo vypnutí všech bezdrátových zařízení.
Použití ovládacích prvků operačního systému
Systém Windows nabízí Centrum síťových připojení a sdílení, které umožňuje nastavit připojení nebo
síť, připojit se k síti, spravovat bezdrátové sítě a diagnostikovat a opravovat potíže se sítí.
Používání ovládacích prvků operačního systému:
▲
Vyberte položky Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových připojení a
sdílení.
Další informace získáte v Nápovědě a podpoře. Klikněte na položku Start > Nápověda a podpora.
Použití sítě WLAN
Pomocí zařízení WLAN se lze připojit k místní bezdrátové síti, která se skládá z jiných počítačů nebo
síťových zařízení vzájemně spojených bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem
bezdrátového připojení.
Připojení k bezdrátové síti
17
POZNÁMKA: Pojmy bezdrátový směrovač a přístupový bod bezdrátového připojení často označují
stejné zařízení.
●
Rozsáhlá síť WLAN, například firemní nebo veřejná síť WLAN, obvykle používá přístupové body
bezdrátového připojení, které dokáží obsloužit velké množství počítačů a síťových zařízení a
dokáží oddělit důležité síťové funkce.
●
Síť WLAN v domácnosti nebo malé kanceláři obvykle používá bezdrátový směrovač, který
umožňuje připojení několika počítačů pomocí bezdrátového připojení a kabelu, a poskytuje
sdílené připojení k Internetu, sdílení tiskárny a souborů bez požadavku na instalaci dalšího
hardwaru nebo softwaru.
Pokud chcete na počítači provozovat zařízení WLAN, musíte se připojit k síti WLAN (nabízené
poskytovatelem připojení nebo k veřejné nebo firemní síti).
Využití služeb poskytovatele připojení k Internetu
Chcete-li se doma připojit k Internetu, je třeba mít založen účet u poskytovatele internetových služeb
(ISP). Pokud si chcete zakoupit služby Internetu a modem, kontaktujte místního poskytovatele služeb
připojení k síti Internet. Ten vám pomůže s nastavením modemu, instalací síťového kabelu pro
připojení bezdrátového počítače k modemu i s ověřením funkčnosti služby připojení k Internetu.
POZNÁMKA: Poskytovatel připojení k Internetu vám přidělí ID uživatele a heslo pro přístup
k Internetu. Tyto informace si poznačte a uložte na bezpečném místě.
18
Kapitola 3 Připojení k síti
Nastavení sítě WLAN
Pro nastavení sítě WLAN a vytvoření připojení k Internetu je třeba následující vybavení:
●
Širokopásmový modem (DSL nebo kabelový) (1) a služba vysokorychlostního připojení
k Internetu pořízená od poskytovatele připojení k Internetu
●
Bezdrátový směrovač (2) (nutno zakoupit zvlášť)
●
Počítač s možností bezdrátového připojení (3)
POZNÁMKA: Některé modemy jsou vybaveny vestavěným bezdrátovým směrovačem. Informace
o typu vašeho modemu vám poskytne poskytovatel připojení k Internetu.
Na následující Ilustraci je příklad konfigurace bezdrátové sítě, která je připojena k Internetu.
Síť je možné postupně rozšiřovat a připojovat do sítě další počítače, které získají přístup k Internetu.
Informace o vytvoření sítě WLAN vám poskytne výrobce směrovače nebo poskytovatel připojení
k Internetu.
Konfigurace bezdrátového směrovače
Informace o vytvoření sítě WLAN vám poskytne výrobce směrovače nebo poskytovatel připojení
k Internetu.
POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste svůj nový počítač s možností bezdrátového připojení nejprve
připojili ke směrovači pomocí síťového kabelu dodaného se směrovačem. Jakmile se počítač
úspěšně připojí k Internetu, můžete kabel odpojit a poté se k Internetu připojit pomocí bezdrátové
sítě.
Ochrana sítě WLAN
Pokud vytváříte síť WLAN nebo se chystáte připojit k existující síti WLAN, vždy zapněte funkce
zabezpečení, abyste ochránili síť před neoprávněným přístupem. Sítě WLAN na veřejných místech a
přístupových bodech, jakými jsou například kavárny a letiště, nemusí mít zabezpečení žádné. Pokud
nedůvěřujete zabezpečení přístupového bodu, omezte síťové aktivity pouze na práci s e-maily
neobsahujícími důvěrná data a na základní prohlížení internetových stránek.
Bezdrátové signály dosahují mimo síť, proto mohou jiná zařízení WLAN nechráněné signály zachytit.
K zabezpečení sítě WLAN můžete učinit tato opatření:
●
Používejte bránu firewall.
Brána firewall kontroluje data i žádosti o data, které jsou odesílány do vaší sítě, a blokuje
jakékoliv podezřelé položky. Brány firewall jsou k dispozici v softwarových i hardwarových
variantách. Některé sítě využívají kombinace obou typů.
●
Používejte šifrování bezdrátového přenosu.
Šifrování bezdrátového připojení využívá bezpečnostní nastavení k šifrování a dešifrování dat,
která jsou odesílána přes síť. Další informace získáte v Nápovědě a podpoře. Klikněte na
položku Start > Nápověda a podpora.
Připojení k bezdrátové síti
19
Připojení k síti WLAN
Pro připojení k síti WLAN postupujte dle těchto kroků:
1.
Zapněte počítač. Ujistěte se, že zařízení sítě WLAN je zapnuto. Pokud je zařízení zapnuto,
kontrolka bezdrátového připojení bude svítit. Pokud kontrolka bezdrátového připojení nesvítí,
stiskněte tlačítko bezdrátového připojení.
POZNÁMKA: U některých modelů svítí kontrolka bezdrátového připojení oranžově v případě,
že jsou vypnuta všechna bezdrátová zařízení.
2.
Klikněte na ikonu stavu sítě v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
3.
Vyberte síť WLAN, ke které se chcete připojit.
4.
Klikněte na tlačítko Připojit.
Pokud je síť WLAN zabezpečená, budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Zadejte kód a
poté se připojte kliknutím na tlačítko OK.
POZNÁMKA: Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné sítě WLAN, znamená to, že jste nejspíše
mimo dosah bezdrátového směrovače či přístupového bodu.
POZNÁMKA: Pokud nevidíte síť WLAN, ke které se chcete připojit, klikněte na možnost
Otevřít Centrum sítí a sdílení a poté klikněte na možnost Nastavit nové připojení nebo síť.
Zobrazí se seznam možností, pomocí nichž lze ručně vyhledat síť a připojit se k ní nebo vytvořit
nové síťové připojení.
5.
Proces připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Po vytvoření připojení můžete ověřit název a stav připojení umístěním kurzoru myši na ikonu stavu
sítě v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
POZNÁMKA: Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na
implementaci sítě WLAN, výrobci směrovače a rušení od ostatních elektronických zařízení nebo
stavebních bariér, jako jsou zdi a podlahy.
Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané modely)
Mobilní širokopásmové připojení HP umožňuje připojit počítač k Internetu prostřednictvím sítě
WWAN. Ta nabízí připojení z více míst a v rozsáhlejších oblastech, než je to možné při použití sítí
WLAN. Použití mobilního širokopásmového připojení HP vyžaduje uzavření smlouvy
s poskytovatelem síťových služeb (nazývaným též operátor mobilní sítě), kterým je ve většině
případů operátor provozující síť pro mobilní telefony. Pokrytí signálu pro mobilní širokopásmové
připojení HP je podobné pokrytí signálu pro mobilní telefony.
Používání mobilního širokopásmového připojení HP spolu se službami operátora mobilní sítě vám
poskytne svobodu neustálého připojení k Internetu, ať už jste na cestách, nebo kdekoliv mimo dosah
přístupových bodů Wi-Fi. Odkudkoliv tak můžete posílat emaily, připojit se k firemní síti nebo si
prohlížet internetové stránky.
Společnost HP podporuje následující technologie:
20
●
HSPA (High Speed Packet Access), která poskytuje přístup do sítí na základě
telekomunikačního standardu Globální systém pro mobilní komunikaci (GSM).
●
EV-DO (Evolution Data Optimized), která poskytuje přístup k sítím založeným na
telekomunikačním standardu Kódový multiplex (CDMA).
●
Technologie LTE (Long Term Evolution)
Kapitola 3 Připojení k síti
Pro aktivaci služby mobilního širokopásmového připojení možná budete potřebovat číslo IMEI a/nebo
MEID modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení. Sériové číslo je vytištěno na štítku uvnitř
bateriové pozice vašeho počítače.
Někteří operátoři mobilní sítě vyžadují použití karty SIM. Karta SIM obsahuje základní informace
o uživateli, například osobní identifikační číslo (kód PIN), a také informace o síti. Některé počítače
obsahují kartu SIM, která je předem instalována v bateriové pozici. Pokud není karta SIM předem
instalována, může být součástí informací o službě mobilního širokopásmového připojení HP, které
jsou dodány s vaším počítačem, nebo vám ji může poskytnout operátor mobilní sítě odděleně od
počítače.
Pokyny k vložení či vyjmutí karty SIM naleznete v části Vložení a vyjmutí karty SIM na stránce 21
v této kapitole.
Informace o službě mobilního širokopásmového připojení HP a o postupu aktivace služby u vámi
preferovaného operátora mobilní sítě naleznete v dokumentaci ke službě mobilního širokopásmového
připojení HP přiložené k počítači. Další informace naleznete na stránkách společnosti HP dostupných
na adrese http://www.hp.com/go/mobilebroadband (pouze pro vybrané oblasti a země).
Vložení a vyjmutí karty SIM
UPOZORNĚNÍ:
sílu.
Abyste zabránili poškození konektorů, používejte při vkládání karty SIM minimální
Postup vložení karty SIM:
1.
Vypněte počítač.
2.
Zavřete displej.
3.
Odpojte všechna externí zařízení připojená k počítači.
4.
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu.
5.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem
k vám.
6.
Vyjměte baterii.
Připojení k bezdrátové síti
21
7.
Vložte kartu SIM do zásuvky a jemně ji zatlačte, dokud zcela nezapadne.
POZNÁMKA: Kartu SIM vkládejte do počítače tak, jak je znázorněno na obrázku v bateriové
pozici.
8.
Vložte zpět baterii.
POZNÁMKA: Pokud baterii znovu nevložíte, modul HP pro mobilní širokopásmové připojení
bude vypnut.
9.
Počítač znovu připojte k externímu zdroji napájení.
10. Znovu připojte externí zařízení.
11. Zapněte počítač.
Pokud chcete kartu SIM vyjmout, zatlačte na ni. Karta se uvolní a bude možné ji vytáhnout.
Používání GPS (pouze vybrané modely)
Váš počítač může být vybaven zařízením systému GPS. Satelity GPS dodávají systémům
vybaveným GPS informace o pozici, rychlosti a směru.
Další informace naleznete v nápovědě softwaru HP GPS and Location.
Používání bezdrátových zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátové spojení na krátké vzdálenosti, které nahrazuje spojení
kabelem, jenž se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou:
●
počítače (stolní počítač, přenosný počítač, zařízení PDA)
●
telefony (mobilní, bezdrátové, chytré telefony)
●
zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát)
●
zvuková zařízení (sluchátka s mikrofonem, reproduktory)
●
myš
Zařízení Bluetooth podporují vytvoření spojení peer-to-peer a umožňují uživateli vytvořit osobní síť
(PAN) mezi zařízeními Bluetooth. Informace o konfiguraci a používání zařízení Bluetooth naleznete
v nápovědě k softwaru zařízení Bluetooth.
22
Kapitola 3 Připojení k síti
Připojení ke kabelové síti
Existují 2 typy kabelového připojení: připojení k místní síti (LAN) a připojení pomocí modemu. Síť
LAN využívá k připojení síťový kabel, který poskytuje mnohem vyšší přenosové rychlosti než
telefonní kabel používaný k připojení pomocí modemu. Oba typy kabelů jsou prodávány samostatně.
VAROVÁNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení
nepřipojujte kabel modemu ani telefonní kabel do (síťového) konektoru RJ-45.
Připojení k místní síti (LAN)
Chcete-li připojit počítač přímo k domácímu nebo firemnímu směrovači (a nevyužít tak bezdrátového
připojení), použijte konektor sítě LAN.
K připojení k síti LAN je zapotřebí síťový kabel s 8kolíkovým konektorem RJ-45.
Postup připojení síťového kabelu:
1.
Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (1) počítače.
2.
Zapojte opačný konec síťového kabelu do zásuvky rozvodu sítě LAN (2) nebo směrovači.
POZNÁMKA: Pokud je síťový kabel vybaven obvodem pro potlačení rušení (3), který chrání
proti rušení televizním a rádiovým signálem, připojte konec kabelu s tímto obvodem k počítači.
Připojení ke kabelové síti
23
4
Navigace pomocí klávesnice,
dotykových gest a polohovacích
zařízení
Váš počítač umožňuje snadnou navigaci na obrazovce pomocí dotykových gest (pouze vybrané
modely) jako doplněk k použití klávesnice a myši. Dotyková gesta je možno použít na zařízení
TouchPad vašeho počítače.
U vybraných modelů počítačů jsou k dispozici také speciální akční klávesy nebo klávesové zkratky,
které slouží k usnadnění provádění rutinních činností.
Použití polohovacích zařízení
POZNÁMKA: Kromě polohovacích zařízení dodaných s počítačem můžete použít také externí myš
USB (prodává se samostatně), kterou připojíte k jednomu z portů USB na počítači.
Nastavení předvoleb polohovacího zařízení
Chcete-li upravit nastavení polohovacích zařízení, například konfiguraci tlačítka, rychlost kliknutí nebo
možnosti ukazatele, použijte okno Vlastnosti myši v systému Windows.
Přístup k vlastnostem myši:
●
Vyberte položky Start > Zařízení a tiskárny. Poté klikněte pravým tlačítkem na zařízení, které
představuje váš počítač, a vyberte možnost Nastavení myši.
Použití ukazovátka
Stisknutím ukazovátka v požadovaném směru posuňte ukazatel na obrazovce. Levé a pravé tlačítko
na ukazovátku používejte stejným způsobem jako levé a pravé tlačítko externí myši.
Použití zařízení TouchPad
Chcete-li posunout ukazatel, přejeďte po zařízení TouchPad jedním prstem v požadovaném směru.
Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad mají stejné funkce jako tlačítka externí myši.
24
Kapitola 4 Navigace pomocí klávesnice, dotykových gest a polohovacích zařízení
Vypnutí a zapnutí zařízení TouchPad
Pokud chcete zařízení TouchPad vypnout nebo zapnout, dvakrát rychle klepněte na tlačítko pro
zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad.
Používání gest zařízení TouchPad
Zařízení TouchPad umožňuje ovládat pohyb a akce polohovacího zařízení na displeji pomocí prstů.
Zařízení TouchPad podporuje celou řadu gest. Aktivujte gesta TouchPad tím, že položíte současně
dva prsty na zařízení TouchPad.
POZNÁMKA: Gesta zařízení TouchPad nejsou podporována ve všech programech.
Zobrazení ukázky gesta:
1.
Klikněte na ikonu Zobrazit skryté ikony v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
2.
Klikněte na ikonu Synaptics Pointing Device (Polohovací zařízení Synaptics) a poté klikněte
na položku Pointing Device Properties (Vlastnosti polohovacího zařízení).
3.
Klikněte na kartu Nastavení zařízení, v zobrazeném okně vyberte požadované zařízení a poté
klikněte na položku Nastavení.
4.
Vyberte gesto, jehož ukázku chcete aktivovat.
Zapnutí a vypnutí gest:
1.
Klikněte na ikonu Zobrazit skryté ikony v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
2.
Klikněte na ikonu Synaptics Pointing Device (Polohovací zařízení Synaptics) a poté klikněte
na položku Pointing Device Properties (Vlastnosti polohovacího zařízení).
3.
Klikněte na kartu Nastavení zařízení, v zobrazeném okně vyberte požadované zařízení a poté
klikněte na možnost Nastavení.
4.
Zaškrtněte políčko u gesta, které chcete vypnout nebo zapnout.
5.
Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
Posunutí jedním prstem
Pomocí posunutí jedním prstem můžete navigovat na obrazovce.
●
Položte prst na oblast zařízení TouchPad a posuňte prst tak, aby se ukazatel posunul směrem,
kterým chcete.
Použití polohovacích zařízení
25
Klepnutí
Výběr na obrazovce proveďte klepnutím na zařízení TouchPad.
●
Proveďte výběr klepnutím prstem na oblast zařízení TouchPad. Dvojitým klepnutím otevřete
zvolenou položku.
Posouvání
Posouvání se používá pro pohyb nahoru a dolů nebo do stran po stránce nebo obrázku.
●
26
Umístěte dva prsty kousek od sebe na oblast zařízení TouchPad a potom je posuňte nahoru,
dolů, doleva nebo doprava.
Kapitola 4 Navigace pomocí klávesnice, dotykových gest a polohovacích zařízení
Sevření/roztažení / přibližování
Sevření/roztažení a přibližování umožňují zvětšit, resp. zmenšit obrázky či text.
●
Obraz přiblížíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad a poté je posunete
směrem od sebe.
●
Obraz oddálíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení TouchPad a poté je posunete
k sobě.
Otáčení (pouze vybrané modely)
Funkce otáčení umožňuje otáčet různé položky, například fotografie.
●
Položte levý ukazováček na oblast zařízení TouchPad. Pomocí pravé ruky posuňte ukazováček
klouzavým pohybem od dvanáctky na pomyslném ciferníku hodin ke trojce. Chcete-li položku
otočit zpět, posuňte ukazováček v opačném směru, od trojky ke dvanáctce.
Použití polohovacích zařízení
27
Kliknutí dvěma prsty (pouze u vybraných modelů)
Kliknutím dvěma prsty můžete provést výběr v nabídce na obrazovce.
●
Umístěte dva prsty na oblast zařízení TouchPad a zatlačením otevřete nabídku možností pro
vybraný objekt.
Cvrnknutí (pouze vybrané modely)
Cvrnknutí slouží k procházení obrazovkami nebo k rychlému posouvání v dokumentech.
●
28
Položte tři prsty na oblast zařízení TouchPad a cvrnkněte prsty lehce a rychle nahoru, dolů,
doleva nebo doprava.
Kapitola 4 Navigace pomocí klávesnice, dotykových gest a polohovacích zařízení
Používání klávesnice
Klávesnice a myš umožňují psát znaky, vybírat položky, posouvat a provádět stejné funkce jako
použití dotykových gest. Klávesy na klávesnici umožňují použití akčních kláves a klávesových zkratek
k vykonání konkrétních funkcí.
POZNÁMKA: V závislosti na zemi či oblasti může klávesnice vašeho počítače obsahovat jiné
klávesy a funkce, než jaké jsou uvedeny v této části.
Identifikace klávesových zkratek
Klávesové zkratky jsou kombinací klávesy fn a klávesy esc nebo jedné z funkčních kláves.
POZNÁMKA: Další informace o umístění klávesových zkratek naleznete v části Seznámení s prvky
počítače na stránce 4.
Využití klávesových zkratek:
▲
Krátce stiskněte klávesu fn a potom krátce stiskněte druhou klávesu kombinace klávesové
zkratky.
Kombinace
klávesové zkratky
Popis
fn+esc
Zobrazí informace o systému.
fn+f3
Zahájí režim spánku a všechny informace se uloží do paměti systému. Displej a další součásti
systému se vypnou a zahájí se úsporný provoz.
Chcete-li ukončit režim spánku, krátce stiskněte tlačítko napájení.
UPOZORNĚNÍ:
práci.
Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu spánku
Používání klávesnice
29
Kombinace
klávesové zkratky
fn+f4
Popis
Přepne zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například
k počítači připojen monitor, stisknutím klávesové zkratky fn+f4 se postupně aktivuje displej počítače,
monitor a displej počítače současně s monitorem.
Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu
VGA. Klávesová zkratka fn+f4 může také přepínat mezi dalšími zařízeními, která přijímají obrazové
informace z počítače.
fn+f6
Sníží hlasitost reproduktoru.
fn+f7
Zvýší hlasitost reproduktoru.
fn+f8
Ztlumí nebo obnoví zvuk mikrofonu
fn+9
Snižuje úroveň jasu obrazu.
fn+f10
Zvyšuje úroveň jasu obrazu.
fn+f11
Zapíná a vypíná podsvícení klávesnice.
POZNÁMKA: V nastavení od výrobce je podsvícení klávesnice zapnuté. Chcete-li prodloužit výdrž
baterie, můžete podsvícení klávesnice vypnout.
Používání klávesnic
Počítač je vybaven vestavěnou numerickou klávesnicí nebo integrovanou numerickou klávesnicí.
Počítač také podporuje doplňkovou externí numerickou klávesnici nebo volitelnou externí klávesnici,
která má i numerickou klávesnici.
Použití integrované numerické klávesnice
POZNÁMKA: Další informace o umístění integrované číselné klávesnice na vašem počítači
naleznete v části Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
Součást
Popis
Klávesa num lk
Přepíná mezi navigačními a numerickými funkcemi kláves
integrované numerické klávesnice.
POZNÁMKA: Po vypnutí a opětovném zapnutí počítače se nastaví
ta funkce klávesnice, která byla aktivní v okamžiku vypnutí.
Integrovaná numerická klávesnice
30
Pokud byla aktivována funkce num lk, lze tuto klávesnici použít jako
externí numerickou klávesnici.
Kapitola 4 Navigace pomocí klávesnice, dotykových gest a polohovacích zařízení
Použití externí numerické klávesnice
Činnost kláves na většině externích numerických klávesnic závisí na stavu funkce num lock.
(V nastavení od výrobce je funkce num lock vypnuta.) Například:
●
Pokud je funkce num lock zapnuta, slouží většina kláves numerické klávesnice k zadávání číslic.
●
Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy numerické klávesnice obvykle používat jako
klávesy se šipkami nebo klávesy page up či page down.
Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, kontrolka režimu num lock na počítači bude
svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, kontrolka režimu num lock na počítači
bude vypnutá.
Zapnutí nebo vypnutí režimu num lock při práci s externí numerickou klávesnicí:
▲
Stiskněte klávesu num lk na externí klávesnici, ne na klávesnici počítače.
Používání klávesnice
31
5
Multimédia
Váš počítač může obsahovat následující:
●
integrovaný reproduktor či reproduktory,
●
integrovaný mikrofon či mikrofony,
●
integrovaná webová kamera (pouze vybrané modely),
●
předinstalovaný multimediální software,
●
multimediální tlačítka nebo klávesy.
Používání prvků pro ovládání médií
V závislosti na modelu počítače můžete mít k dispozici následující prvky pro ovládání médií, které
umožňují přehrát, pozastavit, převinout vpřed nebo převinout zpět mediální soubor:
●
tlačítka médií,
●
klávesové zkratky médií (určité klávesy stisknuté v kombinaci s klávesou fn),
●
klávesy pro média.
Zvuk
Počítač HP umožňuje přehrávání hudebních disků CD, stahování a poslouchání hudby, přehrávání
zvukových stop z Internetu (včetně rozhlasu), nahrávání zvuku a mixování zvuku a videa za účelem
vytvoření multimediálního souboru. Kvalitu zvukové reprodukce můžete navýšit připojením externího
zařízení, například sluchátek nebo reproduktorů.
Připojení reproduktorů
Ke svému počítači nebo dokovací stanici můžete prostřednictvím portu USB (nebo zvukového
konektoru) připojit kabelové reproduktory.
Bezdrátové reproduktory k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení. Před připojením
zvukového zařízení zkontrolujte, že máte nastavenu přiměřenou hlasitost.
Nastavení hlasitosti
V závislosti na modelu počítače můžete nastavit hlasitost pomocí následujících prvků:
●
tlačítka hlasitosti,
●
klávesové zkratky hlasitosti (určité klávesy stisknuté v kombinaci s klávesou fn),
●
klávesy pro ovládání hlasitosti.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k poškození sluchu, před připojením sluchátek nebo náhlavní soupravy
snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti
a životním prostředí. Tuto příručku je možné otevřít po kliknutí na položky Start > Nápověda a
podpora > Uživatelské příručky.
32
Kapitola 5 Multimédia
POZNÁMKA: Hlasitost lze také ovládat prostřednictvím operačního systému a některých programů.
POZNÁMKA: Další informace o ovládacích prvcích hlasitosti na vašem počítači naleznete v části
Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
Připojení sluchátek
Sluchátka je možné připojit ke konektoru sluchátek na počítači.
Bezdrátová sluchátka k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení.
VAROVÁNÍ! V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek)
nebo náhlavní soupravy zkontrolujte nastavení hlasitosti. Další informace o bezpečnosti naleznete
v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí.
Připojení mikrofonu
Chcete-li nahrát zvuk, připojte ke konektoru zvukového vstupu počítače mikrofon. Nejlepších
výsledků při nahrávání dosáhnete, když budete mluvit přímo do mikrofonu a zaznamenávat zvuk
v prostředí, kde není žádný hluk na pozadí.
Ověření zvukových funkcí v počítači
POZNÁMKA: Nejlepších výsledků při nahrávání dosáhnete, pokud budete mluvit přímo do
mikrofonu a budete pořizovat záznam v klidném prostředí.
Chcete-li ověřit funkce zvuku v počítači, postupujte následovně:
1.
Vyberte položky Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zvuk.
2.
Když se otevře okno Zvuk, klikněte na kartu Zvuky. V nabídce Události programů vyberte
jakoukoliv zvukovou událost, jako je pípnutí nebo alarm, a klikněte na tlačítko Test.
Měli byste uslyšet zvuk z reproduktorů nebo z připojených sluchátek.
Chcete-li ověřit funkce nahrávání v počítači, postupujte následovně:
1.
Vyberte položky Start > Všechny programy > Příslušenství > Záznam zvuku.
2.
Klikněte na tlačítko Spustit záznam a promluvte do mikrofonu. Uložte soubor na pracovní
plochu.
3.
Spusťte multimediální program a přehrajte zvuk.
Zobrazení nebo změna nastavení zvuku v počítači:
▲
Vyberte položku Start > Ovládací panely> Zvuk.
Webová kamera (pouze vybrané modely)
Některé počítače jsou vybaveny integrovanou webovou kamerou. S předinstalovaným softwarem
můžete použít webovou kameru k pořízení fotografie nebo záznamu videa. Můžete zobrazit náhled
pořízené fotografie nebo videa a poté soubory uložit.
Software webové kamery umožňuje vyzkoušet následující funkce:
●
zachytávání a sdílení videa,
●
odesílání videa ve formě datového toku v softwaru pro rychlé zasílání zpráv,
●
fotografování.
Webová kamera (pouze vybrané modely)
33
Video
Váš počítač HP je výkonným video zařízením, které vám umožňuje bez stahování sledovat video
z oblíbených stránek a stahovat video a filmy, abyste je mohli ve svém počítači sledovat bez nutnosti
připojení k síti.
Zážitek ze sledování videa si můžete ještě vylepšit připojením externího monitoru nebo projektoru
k jednomu z video portů počítače.
Počítač je vybaven jedním či více z následujících externích video výstupů:
●
VGA
●
ThunderBolt
●
DisplayPort
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda je externí zařízení připojeno ke správnému portu počítače s použitím
správného kabelu. Pokud máte nějaké dotazy, přečtěte si pokyny výrobce zařízení.
POZNÁMKA: Informace o portech videa na počítači naleznete v části Seznámení s prvky počítače
na stránce 4.
VGA
Port externího monitoru nebo port VGA je analogové zobrazovací rozhraní, které slouží k připojení
externího zobrazovacího zařízení VGA, jako je například externí monitor VGA nebo projektor VGA,
k počítači.
▲
Chcete-li připojit zobrazovací zařízení VGA, připojte kabel zařízení k portu externího monitoru.
Thunderbolt
Port Thunderbolt připojuje volitelné zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením nebo datové zařízení
s vysokým výkonem. Tento port poskytuje lepší zobrazení než port externího monitoru VGA
a zlepšuje možnosti digitálního připojení.
34
Kapitola 5 Multimédia
POZNÁMKA: Thunderbolt je nová technologie. Před tím, než zařízení připojíte k portu Thunderbolt,
instalujte nejnovější ovladače pro vaše zařízení Thunderbolt. Kabel Thunderbolt a zařízení
Thunderbolt (prodávané samostatně) musí být kompatibilní s operačním systémem Windows. Pokud
chcete zjistit, zda je vaše zařízení Thunderbolt certifikováno pro operační systém Windows, navštivte
stránky https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Zapojte jeden konec kabelu Thunderbolt do portu Thunderbolt na počítači.
2.
Druhý konec kabelu zapojte do digitálního zobrazovacího zařízení.
3.
Stisknutím klávesy f4 lze přepínat mezi 4 typy zobrazení obrazu počítače:
●
Jenom obrazovka počítače: zobrazení obrazu pouze na počítači.
●
Režim Duplikace: současné zobrazení obrazu jak na displeji počítače, tak na externím
zařízení.
●
Režim Rozšíření: současné zobrazení jednoho obrazu rozloženého na displeji počítače a
externím zařízení.
●
Jenom druhá obrazovka: zobrazení obrazu pouze na externím zařízení.
Každým stisknutím klávesy f4 změníte režim zobrazení.
POZNÁMKA: Nastavte rozlišení obrazovky na externím zařízení, a to zejména v případě,
pokud jste vybrali režim Rozšíření. Vyberte položky Start > Ovládací panely > Vzhled a
přizpůsobení. V nabídce Zobrazení vyberte položku Upravit rozlišení zobrazení.
DisplayPort (pouze vybrané modely)
Port DisplayPort slouží k připojení počítače k doplňkovému obrazovému nebo zvukovému zařízení,
jako je televizor s vysokým rozlišením nebo jiné kompatibilní digitální či zvukové zařízení. Rozhraní
DisplayPort poskytuje lepší zobrazení než port pro externí monitor VGA a zlepšuje možnosti
digitálního připojení.
POZNÁMKA: Pro přenos obrazového a/nebo zvukového signálu přes port DisplayPort potřebujete
kabel DisplayPort (nutno zakoupit zvlášť).
POZNÁMKA: K portu DisplayPort na počítači může být připojeno jedno zařízení DisplayPort.
Informace zobrazené na obrazovce počítače mohou být zároveň zobrazeny na zařízení DisplayPort.
Video
35
Připojení obrazového nebo zvukového zařízení k portu DisplayPort:
1.
Zapojte jeden konec kabelu DisplayPort do portu DisplayPort na počítači.
2.
Druhý konec kabelu připojte k obrazovému zařízení a poté vyhledejte další informace
v pokynech výrobce zařízení.
POZNÁMKA: Při odebírání kabelu zařízení stiskněte tlačítko uvolnění konektoru a odpojte kabel od
zařízení.
Intel Wireless Display (pouze vybrané modely)
Intel® Wireless Display umožňuje bezdrátové sdílení obsahu počítače na televizoru. Pro bezdrátový
přenos obrazu je nutný bezdrátový televizní adaptér (zakoupený zvlášť). Disky DVD, jejichž obsah je
chráněný, nemusí při použití technologie Intel Wireless Display fungovat. (Disky DVD, jejichž obsah
není chráněný, budou fungovat.) Disky Blu-ray, jejichž obsah je chráněný, nebudou při použití
technologie Intel Wireless Display fungovat. Podrobnosti o používání bezdrátového televizního
adaptéru jsou uvedeny v pokynech výrobce.
POZNÁMKA: Před tím, než začnete používat bezdrátový přenos obrazu, zkontrolujte, že je
bezdrátový přenos na počítači povolen.
36
Kapitola 5 Multimédia
6
Řízení spotřeby
POZNÁMKA: Počítač může být vybaven tlačítkem nebo vypínačem napájení. V této příručce je pro
všechny tyto ovladače napájení použito pojmenování tlačítko napájení.
Vypnutí počítače
UPOZORNĚNÍ:
Při vypnutí počítače dojde ke ztrátě neuložených dat.
Příkaz Vypnout ukončí všechny spuštěné programy, včetně operačního systému, a následně vypne
displej i počítač.
Počítač vypínejte v následujících situacích:
●
Potřebujete vyměnit baterii nebo manipulovat s komponentami uvnitř počítače.
●
Pokud připojujete externí hardwarové zařízení, které nelze připojit k portu univerzální sériové
sběrnice (USB).
●
Počítač nebude používán a bude odpojen od externího zdroje napájení po delší dobu.
I když můžete počítač vypnout tlačítkem napájení, doporučený způsob vypnutí je pomocí příkazu
Vypnout systému Windows.
POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku nebo hibernace, je třeba tento režim
nejprve ukončit krátkým stisknutím tlačítka napájení.
1.
Uložte práci a ukončete všechny spuštěné programy.
2.
Vyberte položky Start > Vypnout.
Pokud počítač přestane reagovat a nelze jej vypnout předchozími postupy, zkuste následující
nouzová řešení v uvedeném pořadí:
●
Stiskněte kombinaci kláves ctrl+alt+delete. Klikněte na ikonu Napájení a poté na položku
Vypnout.
●
Přidržte tlačítko napájení alespoň 5 sekund.
●
Odpojte počítač od externího napájení.
●
U modelů s výměnnou baterií odeberte baterii ze zařízení.
Nastavení možností napájení
Použití úsporných režimů
Režim spánku je povolen v nastavení od výrobce.
Při aktivaci režimu spánku kontrolky napájení zablikají a obsah obrazovky zmizí. Započatá práce se
uloží do paměti.
UPOZORNĚNÍ: Aby se omezilo riziko snížení kvality zvuku nebo videa, narušení funkcí přehrávání
zvuku nebo videa nebo ztráty dat, neaktivujte režim spánku během čtení nebo zapisování na optický
disk nebo na externí kartu médií.
Vypnutí počítače
37
POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku, nelze aktivovat žádný typ síťového
připojení ani využívat funkce počítače.
Technologie Intel Rapid Start Technology (pouze vybrané modely)
Technologie Intel Rapid Start Technology (RST) je u vybraných modelů povolena již z výroby.
Technologie RST umožňuje rychlé spuštění počítače z nečinnosti.
Technologie RST spravuje možnosti úspory energie následujícím způsobem:
●
Spánek – technologie RST umožňuje přechod do režimu spánku. Režim spánku ukončíte
stisknutím jakékoliv klávesy, aktivací zařízení TouchPad nebo krátkým stisknutím tlačítka
napájení.
●
Hibernace – technologie RST aktivuje režim hibernace po určité době nečinnosti v režimu
spánku při napájení z baterie nebo externím napájení nebo když baterie dosáhne kritického
stavu. Režim hibernace ukončíte a práci na počítači obnovíte stisknutím tlačítka napájení.
POZNÁMKA: Technologii Rapid Start Technology lze zakázat v nástroji Setup Utility (BIOS). Pokud
chcete mít možnost aktivovat stav hibernace, musíte povolit uživatelskou hibernaci s použitím
nabídky Možnosti napájení. Viz Aktivace a ukončení režimu hibernace na stránce 38.
Aktivace a ukončení režimu spánku
Je-li počítač zapnutý, můžete režim spánku aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:
●
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
●
Zavřete displej.
●
Klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a na příkaz Režim spánku.
Ukončení režimu spánku
●
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
●
Pokud je displej zavřený, otevřete ho.
●
Stiskněte klávesu na klávesnici.
●
Klepněte na zařízení TouchPad nebo po něm přejeďte prstem
Po ukončení režimu spánku se kontrolka napájení rozsvítí a vaše práce se obnoví na obrazovce, kde
jste naposledy pracovali.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že má být při probuzení požadováno heslo, je třeba před
obnovením práce zadat heslo k systému Windows.
Aktivace a ukončení režimu hibernace
Systém je z výroby nastaven tak, aby se režim hibernace aktivoval po určité době nečinnosti, pokud
je napájen z baterie a z externího napájení nebo je-li baterie téměř vybitá.
Nastavení a časové limity napájení lze změnit v Ovládacích panelech systému Windows.
Aktivace režimu hibernace
▲
Klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a poté na tlačítko Režim hibernace.
Ukončení režimu hibernace:
▲
38
Stiskněte krátce tlačítko napájení.
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Kontrolky napájení se rozsvítí a vaše práce se obnoví na obrazovce, kde jste naposledy pracovali.
POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že má být při probuzení požadováno heslo, je třeba před
obnovením práce zadat heslo k systému Windows.
Použití měřiče napájení a nastavení napájení
Měřič napájení je umístěn v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu. Měřič napájení
poskytuje rychlý přístup k nastavení napájení a k zobrazení zbývající úrovně nabití baterie.
●
Chcete-li zobrazit procento zbývající úrovně nabití a aktuální plán napájení, přesuňte ukazatel
nad ikonu měřiče napájení.
●
Chcete-li otevřít okno Možnosti napájení nebo změnit plán napájení, klikněte na ikonu měřiče
napájení a vyberte příslušnou položku ze seznamu.
Různé ikony měřiče napájení ukazují, zda je počítač napájen z baterií nebo z externího zdroje.
V případě, že je baterie částečně nebo téměř vybitá, zobrazí se zpráva.
Nastavení ochrany heslem při probuzení
Chcete-li, aby počítač při ukončení režimu spánku nebo režimu hibernace požadoval zadání hesla,
proveďte tyto kroky:
1.
Vyberte položky Start > Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Možnosti napájení.
2.
V levém podokně klikněte na možnost Po probuzení požadovat heslo.
3.
Klikněte na možnost Změnit nastavení, které nyní není k dispozici.
4.
Klikněte na možnost Vyžadovat heslo (doporučeno).
POZNÁMKA: Pokud potřebujete vytvořit heslo pro uživatelský účet nebo změnit současné
heslo, klikněte na možnost Vytvořit nebo změnit heslo uživatelského účtu a poté postupujte
podle pokynů na obrazovce. Pokud nepotřebujete vytvořit nebo změnit heslo k uživatelskému
účtu, přejděte na krok 5.
5.
Klikněte na tlačítko Uložit změny.
Použití napájení z baterie
VAROVÁNÍ! Za účelem snížení možného bezpečnostního rizika používejte s tímto počítačem
pouze baterii dodanou s počítačem, náhradní baterii od společnosti HP nebo kompatibilní baterii
zakoupenou u společnosti HP.
Počítač používá napájení z baterie kdykoliv, když není připojen k externímu napájení střídavým
proudem. Životnost baterie se mění v závislosti na nastavení řízení spotřeby, programech spuštěných
v počítači, jasu displeje, externích zařízeních připojených k počítači a dalších faktorech. Pokud baterii
ponecháte v počítači, bude se kdykoli po připojení k externímu zdroji napájení střídavým proudem
dobíjet, čímž je chráněna vaše práce v případě výpadku proudu. Pokud počítač obsahuje nabitou
baterii a je napájen ze zdroje střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu, přepne se
v případě odpojení adaptéru střídavého proudu nebo při výpadku proudu z externího zdroje na
napájení z baterie.
POZNÁMKA: Jas displeje se po odpojení zdroje střídavého proudu automaticky sníží, aby se
prodloužila životnost baterie. Vybrané modely počítače jsou schopny za účelem prodloužení
životnosti baterie přepínat grafické režimy. Další informace naleznete v části Přepínaný a duální
režim grafického adaptéru (pouze vybrané modely) na stránce 44.
Nastavení možností napájení
39
Nalezení dalších informací o baterii
Nápověda a podpora poskytuje následující nástroje a informace o baterii:
●
nástroj Kontrola baterie ke zjištění výkonu baterie
●
informace o kalibraci, správě napájení a řádné péči a skladování vedoucí k maximálnímu
prodloužení výdrže baterie
●
informace o typech, technických údajích, životním cyklu a kapacitě baterií
Přístup k informacím o baterii:
▲
Vyberte položky Start > Nápověda a podpora > Další informace > Plány napájení:
Nejčastější dotazy.
Použití nástroje Kontrola baterie
Nápověda a podpora poskytuje informace o stavu baterie instalované v počítači.
Spuštění nástroje Kontrola baterie:
1.
Připojte adaptér střídavého proudu k počítači.
POZNÁMKA: Pro správnou funkci kontroly baterie musí být počítač připojen k externímu
napájení.
2.
Vyberte položky Start > Nápověda a podpora > Odstranit potíže > Napájení, teplota a
mechanické součásti.
3.
Klikněte na kartu Napájení a poté na Kontrola baterie.
Kontrola baterie zkontroluje správnou funkci baterie a jejích článků a poté oznámí výsledek zkoušky.
Zobrazení zbývající úrovně nabití baterie
▲
Přesuňte ukazatel nad ikonu měřiče napájení v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního
panelu na ploše systému Windows.
Maximalizace doby vybíjení baterie
Doba vybíjení baterie se liší v závislosti na funkcích, které používáte při napájení z baterie. Maximální
doba vybíjení se postupně zkracuje, protože se postupně snižuje kapacita baterie.
Tipy pro maximalizaci doby vybíjení baterie:
●
Snižte jas displeje.
●
Pokud počítač obsahuje výměnnou baterii, ale počítač se nepoužívá ani se nenabíjí baterie,
vyjměte výměnnou baterii.
●
Výměnnou baterii uložte na chladném suchém místě.
●
V okně Možnosti napájení zvolte nastavení Úsporný režim.
Správa stavů nízkého nabití baterie
Informace uvedené v této části popisují výstrahy a odezvy systému nastavené výrobcem. Některé
výstrahy a odezvy systému na nízkou úroveň nabití baterie je možné změnit v okně Možnosti
napájení. Nastavení provedená v okně Možnosti napájení nemají vliv na činnost kontrolek.
40
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Identifikace stavů nízkého nabití baterie
Pokud je počítač napájen pouze z baterie a ta dosáhne nízké úrovně nabití nebo kritického stavu,
nastane následující:
●
Kontrolka baterie (pouze vybrané modely) informuje o nízké úrovni nabití baterie nebo
o kritickém stavu baterie.
– nebo –
●
Měřič napájení v oznamovací oblasti zobrazuje nízkou úroveň nabití baterie nebo že je baterie
téměř vybitá.
POZNÁMKA: Další informace o měřiči napájení naleznete v části Použití měřiče napájení a
nastavení napájení na stránce 39.
Pokud je počítač zapnutý nebo v režimu spánku, zůstane chvíli v režimu spánku a poté se vypne.
Veškerá neuložená data budou ztracena.
Řešení stavu nízkého nabití baterie
Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení
▲
Připojte jedno z následujících zařízení:
●
adaptér střídavého proudu
●
doplňkové dokovací nebo rozšiřující zařízení
●
doplňkový napájecí adaptér zakoupený jako příslušenství u společnosti HP
Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení
Chcete-li vyřešit stav nízkého nabití baterie a nemáte k dispozici žádný zdroj napájení, uložte svou
práci a počítač vypněte.
Vložení a vyjmutí baterie
Vložení baterie
Vložení baterie:
1.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem
od vás.
2.
Vložte baterii do bateriové pozice a zarovnejte výstupky na baterii (1) s drážkami na počítači.
Poté zatlačte baterii (2) dolů, dokud nezapadne.
Uvolňovací západka baterie baterii automaticky zajistí.
Nastavení možností napájení
41
Odebrání baterie
Odebrání baterie:
UPOZORNĚNÍ: Odebrání baterie, která je jediným zdrojem napájení počítače, může vést ke ztrátě
dat. Chcete-li předejít ztrátě dat, před vyjmutím baterie uložte svou práci a počítač vypněte
prostřednictvím systému Windows.
1.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch bateriovou pozicí směrem
od vás.
2.
Posunutím uvolňovací západky baterie (1) uvolněte baterii.
3.
Otočte baterii nahoru (2) a poté ji vyjměte z počítače (3).
Úspora energie baterií
●
V Ovládacích panelech systému Windows vyberte v okně Možnosti napájení režim nízké
spotřeby.
●
Ukončete nečinné aplikace pracující s modemem a všechna nepoužívaná bezdrátová i kabelová
připojení k místní síti LAN.
●
Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu zdroji napájení.
●
Ukončete činnost, deaktivujte nebo odeberte nepoužívané externí paměťové karty.
●
Snižte jas obrazovky.
●
Před opuštěním své práce aktivujte režim spánku nebo vypněte počítač.
Skladování výměnné baterie (pouze vybrané modely)
UPOZORNĚNÍ:
teplotám.
Chcete-li omezit riziko poškození baterie, nevystavujte ji dlouhodobě vysokým
Pokud počítač nebude používán a bude odpojen od externího napájení déle než 2 týdny, vyjměte
výměnnou baterii a uložte ji odděleně.
Chcete-li prodloužit životnost skladované baterie, skladujte ji na chladném a suchém místě.
POZNÁMKA: Uloženou baterii byste měli kontrolovat každých 6 měsíců. Pokud je nabití baterie
menší než 50 %, nabijte ji dříve, než ji uložíte.
Jestliže byla baterie skladována po dobu jednoho měsíce nebo déle, proveďte před použitím její
kalibraci.
42
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Likvidace výměnné baterie (pouze vybrané modely)
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbíjet nebo
propichovat; nezkratujte její elektrické kontakty; nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody.
Informace o řádné likvidaci baterie najdete v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním
prostředí. Tuto příručku je možné otevřít po kliknutí na položky Start > Nápověda a podpora >
Uživatelské příručky. Přístup k informacím o baterii získáte výběrem položek Start > Nápověda a
podpora > Learn (Informace o) > Plány napájení: Nejčastější dotazy.
Výměna výměnné baterie (pouze vybrané modely)
Kontrola baterie vás upozorní na výměnu baterie, pokud se interní článek nenabíjí správně, nebo
pokud kapacita baterie dosáhne „nízkého“ stavu. Pokud je baterie kryta zárukou společnosti HP,
bude v pokynech uveden také identifikátor záruky. V zobrazené zprávě najdete odkaz na stránky
společnosti HP, kde naleznete další informace, jak objednat náhradní baterii.
Použití externího zdroje napájení
VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla.
VAROVÁNÍ! Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze adaptér střídavého proudu
dodaný s počítačem, náhradní adaptér střídavého proudu od společnosti HP nebo kompatibilní
adaptér střídavého proudu zakoupený jako příslušenství od společnosti HP.
POZNÁMKA: Informace o připojení k napájení střídavým proudem jsou uvedeny na letáku Pokyny
k instalaci, který je součástí balení počítače.
Externí napájení střídavým proudem je dodáváno prostřednictvím schváleného adaptéru střídavého
proudu nebo doplňkového dokovacího nebo rozšiřujícího zařízení.
K externímu zdroji napájení připojte počítač za některé z následujících podmínek:
●
při nabíjení nebo kalibraci baterie
●
při instalaci nebo modifikaci systémového softwaru
●
při zápisu informací na disky CD, DVD nebo BD (pouze vybrané modely)
●
při defragmentaci disku
●
při zálohování nebo obnovování
Při připojení počítače k externímu zdroji napájení nastanou tyto události:
●
Baterie se začne nabíjet.
●
Je-li počítač zapnutý, změní se vzhled ikony měřiče napájení v oznamovací oblasti.
Při odpojení počítače od externího zdroje napájení nastanou tyto události:
●
Počítač začne používat napájení z baterie.
●
Jas displeje se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie.
Nastavení možností napájení
43
Testování adaptéru střídavého proudu
Otestujte adaptér střídavého proudu, pokud při připojení k napájení střídavým proudem u počítače
zjistíte následující symptomy:
●
počítač se nezapíná
●
displej se nezapíná
●
kontrolky napájení nesvítí
Testování adaptéru střídavého proudu:
POZNÁMKA: Následující pokyny platí pro počítače s výměnnou baterií.
1.
Vypněte počítač.
2.
Odeberte baterii z počítače.
3.
Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a poté do zásuvky střídavého proudu.
4.
Zapněte počítač.
●
Pokud se rozsvítí kontrolky napájení, adaptér střídavého proudu funguje správně.
●
Pokud zůstanou kontrolky napájení zhasnuty, adaptér střídavého proudu nefunguje a měl
by být vyměněn.
Informace o zajištění náhradního adaptéru střídavého proudu získáte u podpory.
Přepínaný a duální režim grafického adaptéru (pouze vybrané modely)
Vybrané počítače podporují buďto přepínaný nebo duální režim grafického adaptéru.
●
Přepínaný režim grafického adaptéru – podporován zařízeními AMD™ i Intel. Pokud váš počítač
podporuje dynamický přepínaný režim grafického adaptéru AMD, je podporován pouze
přepínaný režim grafického adaptéru.
●
Duální režim grafického adaptéru – podporován pouze zařízeními AMD. Pokud je váš počítač
vybaven duálním grafickým adaptérem AMD Radeon, podporuje pouze duální režim grafického
adaptéru.
POZNÁMKA: Duální režim grafického adaptéru mohou aktivovat pouze aplikace běžící
v režimu celé obrazovky, které využívají rozhraní DirectX 10 nebo 11.
POZNÁMKA: Informaci o tom, zda váš počítač podporuje přepínaný nebo duální režim grafického
adaptéru, zjistíte z konfigurace grafického adaptéru notebooku. Procesory Intel HR Central
Processing Unit (CPU) a AMD Trinity series Accelerated Processing Unit (APU) podporují přepínaný
režim grafického adaptéru. Procesory APU AMD řady Trinity A6, A8 a A10 podporují duální režim
grafického adaptéru. Procesory APU AMD řady Trinity A4 nepodporují duální režim grafického
adaptéru.
Při použití přepínaného i duálního režimu grafického adaptéru jsou k dispozici dva režimy zpracování
grafiky:
44
●
Výkonný režim – poskytuje nejvyšší výkon zpracování aplikace.
●
Úsporný režim – šetří výkon baterie.
Kapitola 6 Řízení spotřeby
Správa nastavení režimu grafického adaptéru AMD:
1.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na plochu počítače spusťte ovládací centrum Catalyst Control
Center a poté vyberte položku Configure Switchable Graphics (Konfigurace přepínaného
režimu grafického adaptéru).
2.
Klikněte na záložku Power (Napájení) a poté vyberte možnost Switchable Graphics
(Přepínaný režim grafického adaptéru).
Používání přepínaného režimu grafického adaptéru (pouze vybrané modely)
Přepínaný režim grafického adaptéru umožňuje přepínat mezi Výkonným režimem a Úsporným
režimem.
Správa nastavení přepínaného režimu grafického adaptéru:
1.
Klikněte pravým tlačítkem na pracovní plochu systému Windows a poté klikněte na položku
Configure Switchable Graphics (Konfigurace přepínaného režimu grafického adaptéru).
2.
Klikněte na záložku Power (Napájení) a poté vyberte možnost Switchable Graphics
(Přepínaný režim grafického adaptéru).
Přepínaný režim grafického adaptéru na základě požadavků aplikací na výkon automaticky přiřazuje
aplikacím Výkonný nebo Úsporný režim. Lze také ručně změnit nastavení pro jednotlivou aplikaci tím,
že vyhledáte aplikaci v rozevírací nabídce Recent Applications (Poslední aplikace) nebo kliknutím
na položku Browse (Procházet) v rozevírací nabídce Other Applications (Ostatní aplikace). Lze
přepínat mezi Výkonným a Úsporným režimem.
POZNÁMKA: Další informace naleznete v softwarové nápovědě přepínaného režimu grafického
adaptéru.
Používání duálního režimu grafického adaptéru (pouze vybrané modely)
Pokud je váš systém vybaven duálním grafickým adaptérem (dvě nebo více přidaných jednotek
GPU), můžete povolit duální režim grafického adaptéru AMD Radeon, který zvýší výkon aplikací
v režimu celé obrazovky, které používají rozhraní DirectX verze 10 nebo 11. Další informace
o rozhraní DirectX naleznete na adrese http://www.microsoft.com/directx.
POZNÁMKA: Systémy s duálním grafickým adaptérem podporují pouze automatický výběr podle
požadavků na výkon (dynamické schéma) a automaticky přiřazují jednotlivým aplikacím Výkonný
nebo Úsporný režim. Nicméně můžete ručně upravit nastavení pro jednotlivé aplikace.
Pokud chcete povolit nebo zakázat duální režim grafického adaptéru AMD Radeon, vyberte nebo
zrušte výběr zaškrtávacího pole v části ovládání duálního režimu grafického adaptéru AMD Radeon,
která je na záložce Performance (Výkon) v ovládacím centru Catalyst Control Center.
POZNÁMKA: Další informace naleznete v softwarové nápovědě AMD.
Nastavení možností napájení
45
7
Externí karty a zařízení
Používání paměťových karet (pouze vybrané modely)
Volitelné paměťové karty umožňují bezpečné ukládání a snadné sdílení dat. Používají se ve
fotoaparátech vybavených zásuvkou pro kartu digitálních médií, v zařízeních PDA a v počítačích.
Postup určení formátů digitálních paměťových karet, které jsou na vašem počítači podporovány,
naleznete v části Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
Vložení paměťové karty
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození konektorů paměťové karty, při vkládání paměťové karty
použijte jen minimální sílu.
1.
Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.
2.
Vsuňte kartu do čtečky paměťových karet a zatlačte na ni, dokud nezapadne na místo.
Jakmile vložíte kartu a zařízení je rozpoznáno, ozve se zvuk a může se zobrazit nabídka
dostupných možností, které jsou k dispozici.
Odebrání paměťové karty
UPOZORNĚNÍ: Použijte následující postup bezpečného odebrání paměťové karty, čímž předejdete
ztrátě dat nebo zablokování systému.
46
1.
Uložte data a ukončete všechny programy, které souvisí s paměťovou kartou.
2.
Klikněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního
panelu na ploše systému Windows. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kapitola 7 Externí karty a zařízení
3.
Zatlačte kartu dovnitř (1) a vyjměte ji ze zásuvky (2).
POZNÁMKA: Pokud se karta nevysune sama, ze zásuvky ji vytáhněte.
Použití karet ExpressCards (pouze u vybraných modelů)
ExpressCard je vysoce výkonná karta PC Card, která se umisťuje do zásuvky pro karty ExpressCard.
Karty ExpressCard jsou konstruovány v souladu se standardními specifikacemi asociace Personal
Computer Memory Card International Association (PCMCIA).
Konfigurace karty ExpressCard
Nainstalujte pouze software, který je pro danou kartu vyžadován. Pokud výrobce karty ExpressCard
vyžaduje instalaci ovladačů zařízení:
●
Nainstalujte pouze ovladače zařízení pro příslušný operační systém.
●
Neinstalujte jiný software, např. služby karty, služby pro zásuvky nebo ovladače aktivace,
dodaný výrobcem karty ExpressCard.
Použití karet ExpressCards (pouze u vybraných modelů)
47
Vložení karty ExpressCard
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození počítače nebo externích paměťových karet, nevkládejte
kartu PC Card do zásuvky pro kartu ExpressCard.
UPOZORNĚNÍ:
Aby nedošlo k poškození konektorů:
Při vkládání karty ExpressCard nepoužívejte nadměrnou sílu.
Nepřemísťujte počítač, pokud je karta ExpressCard používána.
POZNÁMKA: Následující ilustrace může vypadat mírně odlišně než vaše zařízení.
V zásuvce karty ExpressCard může být ochranný materiál. Vyjmutí ochranného dílu:
1.
Zatlačte na ochranný díl (1) a tím jej uvolněte.
2.
Vysuňte ochranný díl ze zásuvky (2).
Vložení karty ExpressCard:
1.
Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.
2.
Vsuňte kartu do zásuvky na karty ExpressCard a zatlačte ji dovnitř, dokud nebude pevně
usazena.
Jakmile bude karta rozpoznána, ozve se zvukový signál. Může se také zobrazit nabídka
možností, které jsou k dispozici.
POZNÁMKA: Při prvním připojení karty ExpressCard se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva,
která vás informuje, že karta byla počítačem rozpoznána.
POZNÁMKA: V zájmu úspory energie ukončete činnost karty nebo ji vyjměte, pokud ji nepoužíváte.
48
Kapitola 7 Externí karty a zařízení
Vyjmutí karty ExpressCard
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo nestabilitě systému, bezpečně odeberte kartu
ExpressCard dle následujícího postupu.
1.
Uložte data a ukončete všechny programy související s kartou ExpressCard.
2.
Na ploše systému Windows klikněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti
na pravé straně hlavního panelu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
3.
Uvolnění a vyjmutí karty ExpressCard:
a.
Jemným zatlačením odemkněte kartu ExpressCard (1).
b.
Vytáhněte kartu ExpressCard ze zásuvky (2).
Použití čipových karet (pouze u vybraných modelů)
POZNÁMKA: Termín čipová karta se v této kapitole používá k označení čipových karet i karet
Java™.
Čipová karta je karta odpovídající velikosti kreditní karty, která má mikročip s pamětí
a mikroprocesorem. Stejně jako osobní počítače mají čipové karty operační systém zajišťující vstupní
a výstupní operace a také zahrnují funkce pro zabezpečení dat. Standardní čipové karty se používají
se čtečkou čipových karet (pouze vybrané modely).
Pro přístup k obsahu mikročipu je vyžadován kód PIN. Další informace získáte v Nápovědě a
podpoře. Klikněte na položky Start > Nápověda a podpora.
Použití čipových karet (pouze u vybraných modelů)
49
Vložení čipové karty
1.
Uchopte kartu štítkem nahoru a jemně ji zasuňte do čtečky čipových karet, dokud nezapadne na
místo.
2.
Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přihlášení k počítači pomocí kódu PIN čipové karty.
Vyjmutí čipové karty
▲
Uchopte čipovou kartu za okraj a vytáhněte ji ze čtečky čipových karet.
Použití zařízení USB
Univerzální sériová sběrnice (USB) je hardwarové rozhraní, které lze použít k připojení doplňkových
externích zařízení USB, jako například klávesnice, myši, jednotky, tiskárny, skeneru nebo
rozbočovače.
Některá zařízení USB mohou vyžadovat další podpůrný software, který je obvykle dodáván spolu se
zařízením. Další informace o softwaru pro určité zařízení naleznete v pokynech příslušného výrobce.
Tyto pokyny mohou být k dispozici se softwarem, na disku nebo na webových stránkách výrobce.
Počítač je vybaven alespoň 1 portem USB, který podporuje zařízení USB 1.0, 1.1, 2.0 a 3.0. Počítač
může být také vybaven nabíjecím portem USB, jenž umožňuje napájení externího zařízení. Volitelné
dokovací zařízení nebo rozbočovač USB poskytují další porty USB, které lze použít s počítačem.
50
Kapitola 7 Externí karty a zařízení
Připojení zařízení USB
UPOZORNĚNÍ:
minimální sílu.
▲
Abyste zabránili poškození konektoru USB, používejte při připojování zařízení
Připojte kabel USB ze zařízení k portu USB.
POZNÁMKA: Následující obrázek se může od vašeho počítače mírně lišit.
Jakmile bude zařízení nalezeno, uslyšíte zvukové upozornění.
POZNÁMKA: Při prvním připojení zařízení USB se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva, která vás
informuje, že bylo zařízení rozpoznáno počítačem.
Odebrání zařízení USB
UPOZORNĚNÍ:
kabel.
Aby nedošlo k poškození konektoru USB, neodpojujte zařízení USB táhnutím za
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo nestabilitě systému, bezpečně odeberte zařízení
USB dle následujícího postupu.
1.
Chcete-li zařízení USB odebrat, uložte data a zavřete všechny programy, které souvisí se
zařízením.
2.
Na ploše systému Windows klikněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti
na pravé straně hlavního panelu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
3.
Odeberte zařízení.
Použití volitelných externích zařízení
POZNÁMKA: Více informací o požadovaném softwaru a ovladačích nebo o tom, který port na
počítači použít, naleznete v pokynech od výrobce.
Připojení externího zařízení k počítači:
Použití volitelných externích zařízení
51
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít poškození zařízení při připojování napájeného zařízení, ujistěte
se, že je zařízení vypnuto a napájecí kabel pro napájení střídavým proudem byl vytažen ze zásuvky.
1.
Připojte zařízení k počítači.
2.
Pokud připojujete napájené zařízení, připojte napájecí kabel zařízení do uzemněné zásuvky
poskytující střídavý proud.
3.
Vypněte zařízení.
Chcete-li odpojit nenapájené externí zařízení, vypněte zařízení a potom je odpojte od počítače.
Chcete-li odpojit napájené externí zařízení, vypněte zařízení, odpojte je od počítače a potom odpojte
jeho napájecí kabel střídavého proudu.
Použití doplňkových externích jednotek
Vyměnitelné externí jednotky rozšiřují vaše možnosti ukládání dat a přístupu k nim. Jednotku USB lze
přidat připojením k portu USB na počítači.
POZNÁMKA: Externí optické jednotky USB HP by měly být připojeny k napájenému portu USB na
počítači.
Mezi jednotky pro rozhraní USB patří tyto druhy:
●
disketová jednotka 1,44 MB,
●
modul pevného disku,
●
externí optická jednotka (CD, DVD nebo Blu-ray),
●
zařízení MultiBay.
Použití dokovacího konektoru (pouze u vybraných modelů)
Dokovací konektor připojuje počítač k volitelnému dokovacímu zařízení. Doplňkové dokovací zařízení
poskytuje další porty a konektory, které lze použít s počítačem.
POZNÁMKA: Následující obrázek se může od vašeho modelu počítače nebo dokovacího zařízení
mírně lišit.
52
Kapitola 7 Externí karty a zařízení
8
Jednotky
Manipulace s diskovými jednotkami
UPOZORNĚNÍ: Diskové jednotky jsou velmi citlivé a je třeba s nimi manipulovat opatrně. Před
manipulací s jednotkami si nejprve přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Jednotka vám nesmí
upadnout. Také na ni nepokládejte předměty, nepolévejte ji tekutinami a nevystavujte ji extrémním
teplotám a vlhkosti.
Při manipulaci s jednotkami dodržujte následující opatření:
●
Před odebráním nebo vložením jednotky vypněte počítač. Pokud si nejste jisti, zda je počítač
vypnut, nebo se nachází v režimu spánku nebo režimu hibernace, zapněte jej a potom jej
vypněte pomocí operačního systému.
●
Než začnete manipulovat s diskovou jednotkou, zbavte se elektrostatického náboje tím, že se
dotknete nelakovaného kovového povrchu jednotky.
●
Nedotýkejte se kolíků konektorů, výměnné jednotky nebo počítače.
●
Nevkládejte jednotku do pozice nadměrnou silou.
●
Je-li jediným zdrojem napájení baterie, zajistěte před zahájením zápisu na médium její
dostatečné nabití.
●
Posíláte-li jednotku poštou, zabalte ji do ochranné bublinkové fólie nebo jiného vhodného obalu
a balíček označte štítkem „KŘEHKÉ“.
●
Nevystavujte jednotku účinkům magnetického pole. Magnetická pole vyzařují také některá
bezpečnostní zařízení, například zařízení pro kontrolu procházejících osob na letištích a ruční
detektory. Jezdící pásy na letišti a obdobná bezpečnostní zařízení, která kontrolují příruční
zavazadla, využívají místo magnetického pole rentgenové paprsky, které nepoškozují jednotky.
●
Před odebráním jednotky z pozice, přenášením, předáním jednotky k přepravě nebo jejím
uskladněním odeberte z jednotky médium.
●
Během zápisu optické jednotky na disk nepoužívejte klávesnici počítače ani s počítačem nijak
nemanipulujte. Proces zápisu je velmi citlivý na vibrace.
●
Před přemístěním počítače, který je připojen k externímu pevnému disku, aktivujte režim spánku
a počkejte, dokud údaje nezmizí z displeje, nebo správně odpojte externí pevný disk.
Použití pevných disků
UPOZORNĚNÍ:
Zabránění ztrátě dat a narušení stability systému:
Než začnete měnit nebo přidávat paměťový modul či pevný disk, uložte svou práci a vypněte počítač.
Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení. Potom počítač
vypněte prostřednictvím nabídky operačního systému.
Technologie Intel Smart Response Technology (pouze vybrané modely)
Intel® Smart Response Technology (SRT) je funkce ukládání do mezipaměti založená na technologii
Intel® Rapid Storage Technology (RST), která výrazně zvyšuje výkonnost počítačového systému.
Manipulace s diskovými jednotkami
53
Pokud je počítač vybaven modulem SSD mSATA, technologie SRT umožňuje tento modul používat
jako mezipaměť mezi pamětí systému a jednotkou pevného disku. Díky tomu je v počítači využita
maximální kapacita pevného disku (nebo svazku RAID) a současně je prostřednictvím modulu SSD
zvyšována výkonnost systému.
Pokud přidáváte nebo inovujete pevný disk či se chystáte vytvořit svazek RAID, je třeba dočasně
zakázat technologii SRT, vytvořit svazek RAID a poté technologii SRT znovu povolit. Dočasné
zakázání technologie SRT:
1.
Vyberte položky Start > Všechny programy > Intel > Intel Rapid Storage Technology.
2.
Klikněte na položku Status (Stav) a poté zkontrolujte že pod nadpisem Performance (Výkon) je
zakázán odkaz na Dynamic Storage Accelerator.
3.
V případě potřeby počkejte na ukončení režimu zrychlení.
DŮLEŽITÉ: Při provádění změn režimu pole RAID je třeba dočasně zakázat technologii SRT.
Proveďte požadovanou změnu a poté technologii SRT znovu povolte. Pokud tuto funkci dočasně
nezakážete, svazky pole RAID nebude možné vytvořit nebo změnit.
POZNÁMKA: Společnost HP nepodporuje použití technologie SRT společně s jednotkami
s vlastním šifrováním (SED).
Sejmutí a nasazení servisního krytu
Sejmutí servisního krytu
Přístup k zásuvce pro paměťový modul, pevnému disku a dalším součástem získáte po odebrání
servisního krytu.
1.
Odeberte baterii (viz část Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
2.
Otočte bateriovou pozici směrem k sobě, posuňte uvolňovací západku servisního krytu (1)
doleva, vyjměte volitelný šroub (pokud je používán) (2) a poté dalším posunutím uvolňovací
západky (3) uvolněte servisní kryt.
POZNÁMKA: Chcete-li použít volitelný šroub, najdete jej pod servisním krytem.
54
Kapitola 8 Jednotky
3.
Servisní kryt odeberte tak, že jej posunete k přední části počítače (4) a zvednete jej (5).
Vrácení servisního krytu
Po zpřístupnění zásuvky pro paměťový modul, pevného disku, štítku se směrnicemi a jiných součástí
vraťte servisní kryt zpět.
1.
Sklopte servisní kryt dolů a zarovnejte jeho přední okraj s předním okrajem počítače (1).
2.
Zarovnejte výstupky (2) na předním okraji servisního krytu s drážkami na počítači.
3.
Posouvejte servisní kryt směrem k bateriové pozici, dokud nezapadne na místo.
Použití pevných disků
55
4.
Otočte počítač bateriovou pozicí směrem k sobě a posuňte uvolňovací západku servisního krytu
směrem doleva (3). Poté případně vložte a utáhněte volitelný šroub (4), který drží servisní kryt
na místě. Zajistěte servisní kryt posunutím uvolňovací západky servisního krytu doprava (5).
POZNÁMKA: Chcete-li použít volitelný šroub, najdete jej pod servisním krytem.
5.
Vložte baterii (viz část Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
Výměna nebo inovace pevného disku
UPOZORNĚNÍ:
Zabránění ztrátě dat a narušení stability systému:
Před vyjmutím pevného disku z pozice nejprve vypněte počítač. Pevný disk neodebírejte, pokud je
počítač zapnutý, v režimu spánku nebo hibernace.
Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení. Potom počítač
vypněte prostřednictvím nabídky operačního systému.
Odebrání pevného disku
Vyjmutí pevného disku:
56
1.
Uložte práci.
2.
Vypněte počítač a sklopte displej.
3.
Odpojte od počítače napájení střídavým proudem a externí hardwarová zařízení.
4.
Otočte počítač spodní stranou nahoru a položte jej na rovný povrch.
5.
Vyjměte baterii. (Viz Výměna výměnné baterie (pouze vybrané modely) na stránce 43.)
Kapitola 8 Jednotky
6.
Uvolněte 3 šrouby jednotky pevného disku (1). Odpojte pevný disk posunutím západky pevného
disku (2) doleva.
7.
Nadzvedněte pevný disk (3) a poté jej vytáhněte z jeho pozice.
Instalace pevného disku
POZNÁMKA: Váš počítač se může od ilustrace v této kapitole mírně lišit.
Instalace pevného disku:
1.
Vložte pevný disk šikmo do pozice jednotky pevného disku (1) a poté jej zamáčkněte do pozice
jednotky pevného disku.
2.
Zatáhněte za plastovou příchytku (2) směrem ke středu počítače a zapojte tím jednotku pevného
disku do konektoru.
3.
Utáhněte šrouby pevného disku (3).
Použití pevných disků
57
4.
Vraťte zpět servisní kryt (viz část Sejmutí a nasazení servisního krytu na stránce 54).
5.
Vraťte zpět baterii (viz část Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
6.
Připojte k počítači napájení střídavým proudem a externí zařízení.
7.
Zapněte počítač.
Zvýšení výkonu pevného disku
Defragmentace disku
Při používání počítače dochází k postupné fragmentaci souborů na pevném disku. To, že jsou data
na disku fragmentovaná, znamená, že soubory nejsou uloženy v souvislém bloku (sekvenčně).
Z tohoto důvodu je pak pro pevný disk složitější najít jednotlivé části souboru, což ve výsledku
zpomaluje počítač. Defragmentace disku slouží ke spojení fragmentovaných částí souborů a složek
uložených na pevném disku, čímž je dosaženo efektivnějšího provozu systému.
POZNÁMKA: Jednotky SSD není třeba defragmentovat.
Defragmentace disku nepotřebuje po spuštění váš dohled. V závislosti na velikosti pevného disku a
počtu fragmentovaných souborů však může dokončení defragmentace trvat déle než jednu hodinu.
Společnost HP doporučuje provádět defragmentaci minimálně jednou měsíčně. Defragmentaci disku
můžete nastavit tak, aby se spouštěla jednou za měsíc, ale ručně ji můžete provádět kdykoliv.
Spuštění defragmentace disku:
1.
Připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.
2.
Klikněte na položky Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje >
Defragmentace disku.
3.
Klikněte na tlačítko Defragmentovat disk.
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkci Řízení uživatelských účtů, která zlepšuje
zabezpečení počítače. Při instalaci softwaru, spouštění nástrojů nebo změnách nastavení
systému Windows můžete být vyzváni k povolení dotyčné akce nebo k zadání hesla. Informace
naleznete v Nápovědě a podpoře. Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením položek
Start > Nápověda a podpora.
Další informace naleznete v elektronické nápovědě programu Defragmentace disku.
Vyčištění disku
Program Vyčištění disku vyhledává na pevném disku nepotřebné soubory, které lze bezpečně
smazat, a tak pomáhá uvolnit místo na disku a zvýšit výkonnost počítače.
Spuštění programu Vyčištění disku:
58
1.
Klikněte na položky Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Vyčištění
disku.
2.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kapitola 8 Jednotky
Použití softwaru HP 3D DriveGuard (pouze u vybraných modelů)
Systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard chrání pevný disk tím, že zaparkuje pevný disk
a pozastaví požadavky na data, a to v následujících případech:
●
Počítač „vám upadne“.
●
Přesunete počítač se zavřeným displejem, když je počítač napájen z baterie.
Pokud nastane jedna z těchto událostí, chvíli po ní systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard
obnoví normální provoz pevného disku.
POZNÁMKA: Jednotky SSD neobsahují pohyblivé součásti a proto nepotřebují ochranu systémem
HP 3D DriveGuard.
POZNÁMKA: Pevné disky v primární nebo sekundární pozici jsou chráněny pomocí ochrany
pevného disku HP 3D DriveGuard. Pevné disky, které jsou připojené k portu USB nebo k volitelnému
dokovacímu zařízení, nejsou chráněny systémem HP 3D DriveGuard.
Pokud chcete zjistit stav ochrany systémem 3D DriveGuard, přejeďte kurzorem na ikonou 3D
DriveGuard v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu. Další informace naleznete
v nápovědě softwaru HP 3D DriveGuard.
Další informace naleznete v nápovědě softwaru HP 3D DriveGuard.
Identifikace stavu ochrany HP 3D DriveGuard
Kontrolka pevného disku na počítači změní barvu, což znamená, že pevný disk v primární nebo
sekundární pozici (pouze vybrané modely) je zaparkován. K určení toho, zda je jednotka aktuálně
chráněna nebo zda je jednotka zaparkovaná, použijte ikonu v oznamovací oblasti na pravém konci
hlavního panelu na ploše systému Windows nebo v Centru nastavení mobilních zařízení:
●
Pokud software aktivně chrání disk, u ikony pevného disku se zobrazí zelený symbol zaškrtnutí
.
●
Pokud je software vypnut, přes ikonu pevného disku se zobrazí symbol
●
Pokud byl disk v důsledku nárazu zaparkován, přes ikonu pevného disku se zobrazí oranžový
kužel
.
.
Použití řešení RAID (pouze u vybraných modelů)
Technologie RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) umožňuje počítači používat dva nebo
více disků současně. Pomocí nastavení hardwaru nebo softwaru technologie RAID zachází
s několika pevnými disky jako s jedním souvislým diskem. Disky, které jsou nastaveny tak, aby
pracovaly tímto způsobem, se nazývají diskové pole RAID. Další informace naleznete na webu
společnosti HP. Pokud chcete získat nejnovější uživatelské příručky, kontaktujte podporu. Kontakty
podpory pro USA naleznete na adrese http://www.hp.com/go/contactHP. Kontakty celosvětové
podpory naleznete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Použití řešení RAID (pouze u vybraných modelů)
59
9
Zabezpečení
Ochrana počítače
Standardní bezpečnostní funkce poskytované operačním systémem Windows a nástrojem Computer
Setup (BIOS) pro jiné operační systémy než Windows mohou chránit osobní nastavení a data před
různými riziky.
POZNÁMKA: Funkce zabezpečení jsou navrženy tak, aby sloužily jako odrazující prvek. Nemohou
však zabránit zneužití nebo odcizení produktu.
POZNÁMKA: Dříve než svůj počítač odešlete do servisu, vytvořte zálohu důvěrných souborů
a odstraňte je společně se všemi uloženými hesly.
POZNÁMKA: Některé funkce uvedené v této kapitole nemusí být ve vašem počítači k dispozici.
POZNÁMKA: Počítač podporuje službu Computrace, která v některých oblastech umožňuje
bezpečnostní sledování online a získání počítače zpět. Pokud je počítač odcizen, může jej služba
Computrace lokalizovat ve chvíli, kdy se neoprávněný uživatel připojí k Internetu. Chcete-li používat
službu Computrace, je nutné zakoupit související software a zaregistrovat se. Informace o objednání
softwaru Computrace naleznete na webu společnosti HP na adrese http://hp-pt.absolute.com.
Nebezpečí pro počítače
Funkce zabezpečení
Neoprávněné používání počítače
Nástroj HP Client Security v kombinaci s heslem, čipovou
kartou, bezkontaktní kartou, zaregistrovanými otisky prstů
nebo jinými přihlašovacími údaji pro ověřování
Neoprávněný přístup k nástroji Computer Setup (f10)
Heslo správce sytému BIOS v nástroji Computer Setup*
Neoprávněný přístup k obsahu pevného disku
Heslo DriveLock nebo heslo Automatic DriveLock v nástroji
Computer Setup*
Neoprávněný přístup z volitelné externí optické jednotky
(pouze vybrané modely), volitelného externího disku (pouze
vybrané modely) nebo vestavěného síťového adaptéru.
Možnosti spouštění v nástroji Computer Setup*
Neoprávněný přístup k uživatelskému účtu systému
Windows
Uživatelské heslo systému Windows
Neoprávněný přístup k datům
●
Software HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Neoprávněný přístup k nastavení nástroje Computer Setup a
dalším informacím identifikace systému
Heslo správce systému BIOS v nástroji Computer Setup*
Neoprávněné odpojení počítače
Zásuvka bezpečnostního kabelu (pro připojení doplňkového
bezpečnostního kabelu)
* Nástroj Computer Setup je předem instalovaný nástroj, zaváděný do paměti ROM, který lze použít, i když operační systém
nefunguje nebo není zavedený. K procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup můžete použít buď polohovací
zařízení (TouchPad, ukazovátko, myš USB), nebo klávesnici.
60
Kapitola 9 Zabezpečení
Používání hesel
Heslo je skupina znaků, které zvolíte k zabezpečení dat v počítači. Podle toho, jak chcete řídit přístup
k vašim datům, si můžete nastavit několik druhů hesel. Hesla mohou být nastavena v systému
Windows nebo v nástroji Computer Setup pro jiné operační systémy než Windows, který je
předinstalován v počítači.
●
Hesla správce systému BIOS a heslo DriveLock se nastavují v nástroji Computer Setup. Tato
hesla jsou spravována systémem BIOS.
●
Hesla Automatic DriveLock jsou povolena v nástroji Computer Setup.
●
Hesla systému Windows lze nastavit pouze v operačním systému Windows.
●
Pokud bylo dříve nastaveno HP SpareKey a pokud jste zapomněli heslo správce BIOS
nastavené v nástroji Computer Setup, můžete nástroj otevřít pomocí HP SpareKey.
●
Pokud zapomenete uživatelské i hlavní heslo funkce DriveLock nastavené v nástroji Computer
Setup, bude pevný disk chráněný těmito hesly trvale uzamčen a nebude možné jej dále
používat.
Pro funkci nástroje Computer Setup i pro funkci zabezpečení systému Windows lze použít stejné
heslo. Navíc lze stejné heslo použít zároveň u více funkcí nástroje Computer Setup.
Při vytváření a ukládání hesel se řiďte následujícími radami:
●
Při vytváření hesel se řiďte požadavky nástroje.
●
Nikdy nepoužívejte stejné heslo pro různé aplikace nebo weby. Nepoužívejte vaše hesla pro
systém Windows pro jiné aplikace nebo weby.
●
Pro uložení vašich uživatelských jmen a hesel pro všechny weby a aplikace, které používáte,
použijte nástroj HP Client Security's Password Manager. Pokud je zapomenete, můžete si je
v budoucnu v tomto nástroji bezpečně přečíst.
●
Hesla neuchovávejte v souboru, který je uložený v počítači.
Následující tabulky obsahují přehled běžně používaných hesel systému Windows a správce systému
BIOS a dále obsahují popis jejich funkcí.
Nastavení hesla v systému Windows
Heslo
Funkce
Heslo správce*
Zabezpečuje přístup k účtu správce systému Windows.
POZNÁMKA: Pokud nastavíte heslo správce systému
Windows, nenastavíte tím heslo správce systému BIOS.
Heslo uživatele*
Ochrání přístup k uživatelskému účtu systému Windows.
*Informace o nastavení hesla správce systému Windows nebo hesla uživatele systému Windows získáte po vybrání položek
Start > Nápověda a podpora.
Používání hesel
61
Nastavení hesel v nástroji Computer Setup
Heslo
Funkce
Heslo správce systému BIOS*
Omezuje přístup k nástroji Computer Setup.
POZNÁMKA: Pokud jsou povoleny funkce bránící
odstranění hesla správce systému BIOS, nebudete moci toto
heslo odstranit, dokud nebudou tyto funkce zakázány.
Hlavní heslo funkce DriveLock*
Omezuje přístup k vestavěnému pevnému disku, který je
chráněn funkcí DriveLock. Používá se také k vypnutí ochrany
DriveLock. Toto heslo se nastavuje v nabídce DriveLock
Passwords při povolování.
POZNÁMKA: Před tím, než budete moci nastavit heslo
DriveLock, musí být nastaveno heslo správce systému BIOS.
Uživatelské heslo funkce DriveLock*
Omezuje přístup k vestavěnému pevnému disku, který je
chráněn funkcí DriveLock. Nastavuje se v nabídce DriveLock
Passwords při povolování.
POZNÁMKA: Před tím, než budete moci nastavit heslo
DriveLock, musí být nastaveno heslo správce systému BIOS.
*Podrobnosti o každém hesle naleznete v následujících částech.
Správa hesla správce systému BIOS
Chcete-li nastavit, změnit nebo vymazat toto heslo, postupujte následovně:
Nastavení nového hesla správce systému BIOS
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc ve chvíli, kdy se v dolní části obrazovky
zobrazí zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Stiskněte klávesu esc pro vyvolání
nabídky při spuštění).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Security
(Zabezpečení) > Setup BIOS Administrator Password (Nastavit heslo administrátora BIOS)
a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Po vyzvání zadejte heslo.
5.
Po vyzvání znovu zadejte heslo pro potvrzení.
6.
Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na položku Save (Uložit)
a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
62
Kapitola 9 Zabezpečení
Změna hesla správce systému BIOS
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, ve chvíli, kdy se v dolní části
obrazovky zobrazí zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Stiskněte klávesu esc pro
vyvolání nabídky při spuštění).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security
(Zabezpečení) > Change Password (Změna hesla) a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Po vyzvání zadejte aktuální heslo.
5.
Po vyzvání znovu zadejte nové heslo pro potvrzení.
6.
Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Odstranění hesla správce systému BIOS
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc ve chvíli, kdy se v dolní části obrazovky
zobrazí zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Stiskněte klávesu esc pro vyvolání
nabídky při spuštění).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security
(Zabezpečení) > Change Password (Změna hesla) a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Po vyzvání zadejte aktuální heslo.
5.
Po výzvě k zadání nového hesla nechte pole prázdné a poté stiskněte klávesu enter.
6.
Přečtěte si varování. Pokud chcete pokračovat, zvolte možnost YES (Ano).
7.
Po výzvě k opakovanému zadání nového hesla nechte pole prázdné a poté stiskněte klávesu
enter.
8.
Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Zadání hesla správce systému BIOS
Po výzvě BIOS administrator password (Heslo správce systému BIOS) zadejte heslo (pomocí
stejného typu kláves, které jste použili při jeho nastavení) a poté stiskněte klávesu enter. Po třech
neúspěšných pokusech o zadání hesla správce systému BIOS je nutné počítač restartovat a akci
opakovat.
Používání hesel
63
Správa hesla funkce DriveLock nástroje Computer Setup
UPOZORNĚNÍ: Aby se nestalo, že pevný disk chráněný funkcí DriveLock bude trvale nepoužitelný,
uložte uživatelské a hlavní heslo funkce DriveLock na bezpečném místě, které není v blízkosti
počítače. Pokud zapomenete obě hesla funkce DriveLock, bude pevný disk natrvalo uzamčen a
nebude jej možné dále používat.
Funkce DriveLock chrání před neoprávněným přístupem k obsahu pevného disku. Funkci DriveLock
lze použít pouze pro vestavěné pevné disky počítače. Po zavedení funkce DriveLock bude při
přístupu k pevnému disku vyžadováno heslo. Pokud má být pevný disk přístupný pomocí hesel
DriveLock, musí být vložen v počítači nebo v pokročilém replikátoru portů.
POZNÁMKA: Před přístupem k funkci DriveLock je nutné zadat heslo správce systému BIOS.
Pokud chcete zapnout funkci DriveLock pro pevný disk, je nutné nastavit uživatelské a hlavní heslo
v nástroji Computer Setup. Důležité informace o použití funkce DriveLock:
●
Po zavedení funkce DriveLock lze k pevnému disku přistupovat pouze po zadání uživatelského
nebo hlavního hesla.
●
Vlastníkem uživatelského hesla by měl být běžný uživatel chráněného pevného disku.
Vlastníkem hlavního hesla může být správce systému nebo běžný uživatel.
●
Uživatelské i hlavní heslo mohou být shodná.
●
Uživatelské nebo hlavní heslo lze zrušit pouze po odstranění ochrany DriveLock pro daný pevný
disk. Funkce DriveLock může být deaktivována pouze zadáním hlavního hesla.
Nastavení hesla funkce DriveLock
Postup nastavení hesla DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva
„Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění stiskněte klávesu
ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security (Zabezpečení)
> DriveLock a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Klikněte na položku Set DriveLock Password (global) (Nastavit heslo DriveLock)
5.
Zadejte heslo správce systému BIOS a stiskněte klávesu enter.
6.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte pevný disk, který chcete chránit,
a poté stiskněte klávesu enter.
7.
Přečtěte si varování. Pokračujte klepnutím na tlačítko YES (Ano).
8.
Po vyzvání zadejte hlavní heslo a poté stiskněte enter.
9.
Po vyzvání znovu zadejte hlavní heslo pro potvrzení a poté stiskněte enter.
10. Po vyzvání zadejte uživatelské heslo a poté stiskněte enter.
11. Po vyzvání znovu zadejte uživatelské heslo pro potvrzení a poté stiskněte enter.
64
Kapitola 9 Zabezpečení
12. Pokud chcete ověřit aktivaci funkce DriveLock u zvolené jednotky pevného disku, zadejte do
pole pro potvrzení řetězec DriveLock a stiskněte klávesu enter.
POZNÁMKA: Při potvrzení funkce DriveLock se rozlišuje velikost písmen.
13. Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit změny a
ukončit) a poté stiskněte enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Používání hesel
65
Zadání hesla funkce DriveLock
Ujistěte se, že je jednotka pevného disku vložena v počítači (ne ve volitelném dokovacím zařízení
nebo v externím zařízení MultiBay).
V dialogovém okně DriveLock Password (Heslo funkce DriveLock) zadejte uživatelské nebo hlavní
heslo (pomocí stejné kombinace kláves, jaká byla použita při vytváření hesla) a stiskněte klávesu
enter.
Pokud heslo zadáte dvakrát neúspěšně, budete muset vypnout počítač a zkusit zadat heslo znovu.
Změna hesla funkce DriveLock
Postup změny hesla DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva
„Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění stiskněte klávesu
ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security (Zabezpečení)
> DriveLock a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Zadejte heslo správce systému BIOS a stiskněte klávesu enter.
5.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost DriveLock Password
(Heslo funkce DriveLock) a poté stiskněte klávesu enter.
6.
Pomocí kláves se šipkami vyberte vestavěný pevný disk a poté stiskněte klávesu enter.
7.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Change Password
(Změnit heslo).
8.
Po vyzvání zadejte aktuální heslo a poté stiskněte enter.
9.
Po vyzvání zadejte nové heslo a poté stiskněte enter.
10. Po vyzvání znovu zadejte nové heslo pro potvrzení a poté stiskněte enter.
11. Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit změny a
ukončit) a poté stiskněte enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Vypnutí funkce DriveLock
Postup vypnutí funkce DriveLock v nástroji Computer Setup:
66
1.
Zapněte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky zobrazena zpráva
„Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění stiskněte klávesu
ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost Security (Zabezpečení)
> DriveLock a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Zadejte heslo správce systému BIOS a stiskněte klávesu enter.
Kapitola 9 Zabezpečení
5.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Set DriveLock
Password (Nastavit heslo funkce DriveLock) a poté stiskněte klávesu enter.
6.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte vestavěnou jednotku pevného
disku a stiskněte klávesu enter.
7.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Disable protection
(Vypnout ochranu).
8.
Zadejte hlavní heslo a stiskněte klávesu enter.
9.
Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na položku Save (Uložit)
a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Použití automatické funkce DriveLock v nástroji Computer Setup
V prostředí s více uživateli můžete nastavit heslo Automatic DriveLock. Pokud je heslo Automatic
DriveLock povoleno, bude pro vás vytvořeno náhodné uživatelské heslo a hlavní heslo DriveLock.
Jakmile se kterýkoli z uživatelů přihlásí pomocí svého přihlašovacího hesla, bude pro odemknutí
jednotky použito totéž náhodné uživatelské heslo a hlavní heslo DriveLock.
POZNÁMKA: Před přístupem k funkcím automatické funkce DriveLock je nutné zadat heslo
správce systému BIOS.
Zadání hesla Automatic DriveLock
Postup povolení hesla Automatic DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položky Security
(Zabezpečení) > Automatic DriveLock a stiskněte klávesu enter.
4.
Zadejte heslo správce systému BIOS a stiskněte klávesu enter.
5.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte vestavěnou jednotku pevného
disku a stiskněte klávesu enter.
6.
Přečtěte si varování. Pokračujte klepnutím na tlačítko YES (Ano).
7.
Chcete-li změny uložit a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na položku Save (Uložit)
a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Používání hesel
67
Vypnutí funkce Automatic DriveLock
Postup vypnutí funkce DriveLock v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položky Security
(Zabezpečení) > Automatic DriveLock a stiskněte klávesu enter.
4.
Zadejte heslo správce systému BIOS a stiskněte klávesu enter.
5.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte vestavěnou jednotku pevného
disku a stiskněte klávesu enter.
6.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Disable protection
(Vypnout ochranu).
7.
Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save
(Uložit) v levé dolní části obrazovky a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položku File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Použití antivirového softwaru
Pokud používáte počítač pro přístup k elektronické poště, síti nebo Internetu, vystavujete jej
možnému nebezpečí napadení počítačovými viry. Počítačové viry mohou poškodit operační systém,
aplikace a nástroje nebo mohou zapříčinit jejich nestandardní chování.
Antivirový software dokáže zjistit většinu virů, zničit je a ve většině případů napravit všechny škody,
které způsobily. Aby mohl poskytovat průběžnou ochranu proti nově objeveným virům, musí se
antivirový software pravidelně aktualizovat.
Pokud chcete získat další informace o virech, zadejte do pole Hledat v Nápovědě a podpoře klíčové
slovo viry.
Použití softwaru brány firewall
Brány firewall byly navrženy, aby bránily neoprávněnému přístupu k systému či síti. Brána firewall
může být software nainstalovaný v počítači nebo v síti, a/nebo řešení tvořené hardwarem a
softwarem.
Můžete si vybrat ze dvou typů bran firewall:
●
Hostitelské brány firewall – software, který chrání pouze počítač, v němž je nainstalován.
●
Síťové brány firewall – jsou nainstalovány mezi vaším modemem DSL nebo kabelovým
modemem a domácí sítí, aby chránily všechny počítače v síti.
Je-li v systému nainstalována brána firewall, všechna příchozí a odchozí data jsou sledována
a porovnávána s bezpečnostními kritérii nastavenými uživatelem. Jakákoli data, která tato kritéria
nesplňují, jsou blokována.
68
Kapitola 9 Zabezpečení
Ve vašem počítači nebo síťovém vybavení již může být brána firewall nainstalována. Pokud ne,
můžete si zvolit některé z řešení brány firewall.
POZNÁMKA: Za určitých okolností může brána firewall blokovat přístup ke hrám využívajícím
Internet, narušovat síťové sdílení souborů a tiskáren nebo blokovat povolené přílohy elektronické
pošty. Pokud chcete tuto potíž dočasně vyřešit, vypněte bránu firewall, proveďte požadovanou
činnost a opět bránu firewall zapněte. Pokud chcete potíže vyřešit trvale, změňte konfiguraci brány
firewall.
Instalace důležitých bezpečnostních aktualizací
UPOZORNĚNÍ: Společnost Microsoft® rozesílá upozornění týkající se důležitých aktualizací. Pokud
chcete ochránit počítač před narušením bezpečnosti a počítačovými viry, instalujte ihned po obdržení
varování všechny důležité aktualizace od společnosti Microsoft.
Je možné, že od doby expedice počítače od výrobce byly zveřejněny nové aktualizace operačního
systému a ostatního softwaru. Pokud chcete zjistit, zda jsou v počítači nainstalovány všechny
dostupné aktualizace, postupujte následovně:
1.
Spusťte nástroj Windows Update co nejdříve po instalaci počítače.
2.
Poté spouštějte službu Windows Update každý měsíc.
3.
Aktualizace systému Windows a dalších programů společnosti Microsoft můžete po jejich vydání
získat z webu společnosti Microsoft nebo pomocí odkazu na aktualizace v okně Nápověda
a podpora.
Použití softwaru HP Client Security
Software HP Client Security je předinstalován na vybraných modelech počítačů. Tento software lze
spouštět prostřednictvím Ovládacích panelů systému Windows. Software poskytuje funkce
zabezpečení, které pomáhají chránit před neoprávněným přístupem k počítači, síti a důležitým
datům. Další informace naleznete v softwarové nápovědě k aplikaci HP Client Security.
Instalace volitelného bezpečnostního kabelu
POZNÁMKA: Bezpečnostní kabel slouží jako ochranný prvek, nežádoucímu použití nebo krádeži
však zcela zabránit nedokáže.
POZNÁMKA: Zásuvka pro bezpečnostní kabel na vašem počítači může vypadat mírně odlišně od
ilustrace v této části. Umístění zásuvky pro bezpečnostní kabel na vašem počítači je popsáno v části
Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
1.
Obtočte bezpečnostní kabel okolo pevně zajištěného objektu.
2.
Vložte klíč (1) do zámku kabelu (2).
3.
Vložte zámek kabelu do zásuvky bezpečnostního kabelu na počítači (3) a klíčem zamkněte
zámek kabelu.
Instalace důležitých bezpečnostních aktualizací
69
Používání čtečky otisků prstů (pouze u vybraných
modelů)
Integrovaná čtečka otisků prstů je k dispozici na vybraných modelech počítačů. Pokud chcete
používat čtečku otisku prstů, musíte otisky vašich prstů zaregistrovat v nástroji HP Client Security's
Credential Manager. Podrobnosti jsou uvedeny v softwarové nápovědě HP Client Security.
Poté, co zaregistrujete vaše otisky prstů v nástroji Credential Manager, můžete použít nástroj HP
Client Security's Password Manager pro uložení a zadání vašich uživatelských jmen a hesel do
podporovaných webů a aplikací.
Nalezení čtečky otisků prstů
Čtečka otisků prstů je malý kovový snímač, který se nachází v jedné z následujících oblastí počítače:
●
poblíž dolní části zařízení TouchPad,
●
na pravé straně klávesnice,
●
na pravé horní straně displeje,
●
na levé straně displeje.
V závislosti na modelu počítače může být čtečka otisků prstů orientovaná vodorovně nebo svisle.
Obě orientace vyžadují, abyste kolmo přejeli prstem přes kovový snímač. Umístění čtečky na vašem
počítači je popsáno v části Seznámení s prvky počítače na stránce 4.
70
Kapitola 9 Zabezpečení
10 Údržba
Přidání nebo výměna paměťového modulu
Počítač obsahuje jednu zásuvku pro paměťový modul. Kapacitu paměti počítače je možné navýšit
přidáním jednoho nebo více paměťových modulů do prázdných zásuvek pro rozšiřující paměťové
moduly nebo inovací existujícího paměťového modulu v zásuvce pro primární paměťový modul.
VAROVÁNÍ! Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, odpojte před
instalací paměťového modulu napájecí kabel a odeberte všechny baterie.
UPOZORNĚNÍ: Elektrostatický výboj může poškodit elektronické součástky. Než začnete pracovat,
je třeba se zbavit náboje statické elektřiny tak, že se dotknete uzemněného kovového objektu.
UPOZORNĚNÍ:
Zabránění ztrátě dat a narušení stability systému:
Před přidáváním nebo výměnou paměťových modulů vypněte počítač. Paměťový modul nevyjímejte,
pokud je počítač zapnutý, v režimu spánku nebo v režimu hibernace.
Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnutý nebo v režimu hibernace, zapněte jej stisknutím tlačítka
napájení. Potom počítač vypněte prostřednictvím nabídky operačního systému.
POZNÁMKA: Chcete-li při přidávání druhého paměťového modulu použít dvoukanálovou
konfiguraci, je třeba vložit dva stejné paměťové moduly.
POZNÁMKA: Primární paměťový modul je umístěn ve spodní zásuvce pro paměťový modul.
Rozšiřující paměťový modul je umístěn v horní zásuvce.
Postup přidání nebo výměny paměťového modulu:
1.
Uložte data a vypněte počítač.
2.
Odpojte napájení střídavým proudem a externí zařízení připojená k počítači.
3.
Odeberte baterii (viz část Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
4.
Sejměte servisní kryt (viz část Sejmutí a nasazení servisního krytu na stránce 54).
5.
Pokud vyměňujete paměťový modul, odeberte ten původní:
a.
Odtáhněte pojistné svorky (1) na obou stranách paměťového modulu.
Paměťový modul se vykloní nahoru.
Přidání nebo výměna paměťového modulu
71
b.
Uchopte paměťový modul za hrany (2) a opatrně jej vytáhněte ze zásuvky pro paměťový
modul.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození paměťového modulu, uchopte jej pouze za
hrany. Nedotýkejte se součástí paměťového modulu.
Z důvodu ochrany uložte odebraný paměťový modul do obalu zajišťujícího ochranu před
elektrostatickými výboji.
6.
Vložení nového paměťového modulu:
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození paměťového modulu, uchopte jej pouze za hrany.
Nedotýkejte se součástí paměťového modulu.
72
a.
Zarovnejte hranu se zářezem (1) na paměťovém modulu s výstupkem v zásuvce pro
paměťový modul.
b.
Nastavte paměťový modul pod úhlem 45 stupňů k povrchu pozice paměťového modulu a
zatlačte modul (2) do zásuvky pro paměťový modul (musí zapadnout na místo).
Kapitola 10 Údržba
c.
Opatrně zatlačte paměťový modul (3) dolů – tlačte na levou a pravou stranu paměťového
modulu, dokud pojistné svorky nezapadnou na určené místo.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít poškození paměťového modulu, neohýbejte jej.
7.
Vraťte zpět servisní kryt (viz část Sejmutí a nasazení servisního krytu na stránce 54).
8.
Vložte baterii (viz část Vložení a vyjmutí baterie na stránce 41).
9.
Připojte k počítači napájení střídavým proudem a externí zařízení.
10. Zapněte počítač.
Čištění počítače
K bezpečnému vyčištění počítače použijte následující produkty:
●
dimethyl benzyl ammonium chlorid v maximální koncentraci 0,3 procenta (například:
jednorázové utěrky, které vyrábí řada společností)
●
tekutý čistič na sklo bez obsahu alkoholu
●
voda s mýdlem
●
suchá a čistá tkanina nepouštějící vlákna nebo jelenice (antistatická tkanina bez oleje)
●
antistatické utěrky
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte silná rozpouštědla, která by mohla trvale poškodit počítač. Pokud si
nejste jistí, zda je čisticí prostředek pro váš počítač bezpečný, zkontrolujte složení čisticího
prostředku, zda neobsahuje takové složky, jako jsou alkohol, aceton, chlorid amonný,
methylenchlorid a uhlovodíky.
Čištění počítače
73
Vláknité materiály, například papírové ubrousky, mohou poškrábat počítač. Částice nečistot a čisticí
prostředky mohou ve škrábancích uvíznout.
Postupy čištění
Chcete-li počítač bezpečně vyčistit, postupujte podle pokynů uvedených v této části.
VAROVÁNÍ! Úrazům elektrickým proudem nebo poškození komponent předejdete tak, že nebudete
počítač čistit zapnutý.
Vypněte počítač.
Odpojte externí napájení.
Odpojte všechna napájená externí zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili poškození vestavěných součástí v počítači, nestříkejte čisticí
prostředky přímo na povrch počítače. Kapaliny nastříkané na povrch mohou trvale poškodit
vestavěné součásti.
Čištění displeje
Opatrně otřete displej pomocí měkkého hadříku, který nepouští vlákna a je navlhčený čisticí látkou na
sklo bez obsahu alkoholu. Před zavřením displeje se ujistěte, že je displej suchý.
Čištění boků nebo krytu
K čištění a dezinfekci boků nebo krytu používejte jemnou tkaninu nepouštějící vlákna nebo jelenici
navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků, případně použijte vhodnou jednorázovou
baktericidní utěrku.
POZNÁMKA: Při čištění krytu počítače používejte krouživé pohyby, abyste napomohli odstranění
nečistot a usazenin.
Čištění zařízení TouchPad, klávesnice nebo myši
VAROVÁNÍ! Chcete-li předejít úrazu elektrickým proudem a poškození vestavěných součástí,
nepoužívejte k čištění klávesnice vysavač s nástavcem. Vysavač by mohl znečistit klávesnici smetím
z domácnosti.
UPOZORNĚNÍ:
klávesy.
Abyste zabránili poškození vestavěných součástí, zabraňte vniknutí kapalin mezi
●
K čištění zařízení TouchPad, klávesnice nebo myši používejte jemnou tkaninu nepouštějící
vlákna nebo jelenici navlhčenou jedním z výše uvedených čisticích prostředků, případně použijte
vhodnou jednorázovou baktericidní utěrku.
●
Chcete-li předejít uvíznutí kláves a odstranit prach, zbytky papíru a částice z klávesnice, použijte
nádobku se stlačeným vzduchem vybavenou nástavcem.
Aktualizace programů a ovladačů
Společnost HP doporučuje pravidelně aktualizovat programy a ovladače, aby byly vždy v aktuálním
stavu. Aktualizace slouží k vyřešení potíží a obohacení počítače o nové funkce. Technologie se
neustále vyvíjí a jen aktualizací programů a ovladačů si zajistíte, že váš počítač bude neustále v tom
nejlepším možném stavu. Starší grafické komponenty nemusí například správě fungovat
s nejnovějšími hrami. Bez nejnovějšího ovladače nemůžete své technické vybavení využít naplno.
74
Kapitola 10 Údržba
Nejnovější verze programů a ovladačů HP naleznete na adrese http://www.hp.com/support. Můžete
se také zaregistrovat a nechat si posílat automatická upozornění na nově dostupné aktualizace.
Použití nástroje SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je nástroj, který poskytuje rychlý přístup k informacím
o modulech SoftPaq pro podnikové počítače HP bez požadavku na číslo modulu SoftPaq. Pomocí
tohoto nástroje můžete snadno vyhledávat moduly SoftPaq, stahovat je a rozbalovat.
SoftPaq Download Manager funguje tak, že ze stránky HP FTP přečte a stáhne soubor z veřejné
databáze, který obsahuje číslo modelu a informace SoftPaq. SoftPaq Download Manager vám
umožňuje určit jeden nebo více modelů počítače k určení toho, které moduly SoftPaq jsou k dispozici
pro stažení.
SoftPaq Download Manager zkontroluje stránku HP FTP, zda na ní nejsou aktualizace databáze a
softwaru. Pokud nějaké nalezne, automaticky je stáhne a aplikuje.
Nástroj SoftPaq Download Manager je k dispozici na webu společnosti HP. Pokud chcete použít
nástroj SoftPaq Download Manager ke stažení modulů SoftPaq, je třeba nejprve stáhnout
a nainstalovat tento program. Otevřete stránku společnosti HP dostupnou na adrese
http://www.hp.com/go/sdm a podle uvedených pokynů stáhněte a nainstalujte nástroj SoftPaq
Download Manager.
Postup stažení modulů SoftPaq:
▲
Vyberte položky Start > Všechny programy > HP > HP SoftPaq Download Manager.
POZNÁMKA: Pokud budete vyzváni funkcí Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Ano.
Použití nástroje SoftPaq Download Manager
75
11 Zálohování a obnovení
Ve vašem počítači jsou nástroje HP a Windows, které vám pomáhají chránit informace a vyhledat je,
pokud je potřebujete. Tyto nástroje vám pomohou uvést počítač do řádně použitelného stavu pomocí
několika jednoduchých kroků. Tato příručka obsahuje informace o následujících postupech:
●
Vytvoření médií se zálohami
●
Obnovení systému
Vytvoření médií se zálohami
Obnovení po selhání systému je tak úplné, jak je úplná vaše poslední záloha.
1.
Po úspěšné instalaci počítače, vytvořte média pro nástroj HP Recovery. V tomto kroku se vytvoří
disk DVD s operačním systémem Windows 7 a Disk DVD pro Obnovení ovladačů. DVD se
systémem Windows lze použít pro obnovení instalace operačního systému v případě, že dojde
k poškození pevného disku nebo když byl pevný disk vyměněn. Disk DVD Obnovení ovladačů
slouží k obnovení některých ovladačů a aplikací. Viz Vytvoření médií pro obnovení pomocí
softwaru HP Recovery Disc Creator na stránce 76.
2.
Nástroje Windows pro zálohování a obnovení použijte pro následující:
●
zálohování jednotlivých souborů a složek
●
zálohování celého pevného disku (jen vybrané modely)
●
vytvoření disku pro opravu systému (pouze vybrané modely) pomocí nainstalované optické
jednotky (pouze vybrané modely) nebo doplňkové externí optické jednotky
●
vytvoření bodů obnovení systému
POZNÁMKA: Tento návod obsahuje přehled možností zálohování, obnovení a zotavení.
Podrobnější informace o dostupných nástrojích jsou v Nápovědě a podpoře. Přístup k Nápovědě a
podpoře získáte zvolením položek Start > Nápověda a podpora.
POZNÁMKA: Pro případ nestability systému společnost HP doporučuje, abyste si postupy
obnovení vytiskli a uložili si je k dalšímu použití.
V případě selhání systému můžete použít záložní soubory k obnovení obsahu počítače. Viz
Zálohování dat na stránce 77.
Pokyny
●
Při zálohování na disky použijte jakýkoliv z dále uvedených typů disků (prodávají se
samostatně): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL nebo DVD±RW. Používané disky závisí
na typu optické jednotky, kterou používáte.
●
Před zahájením procesu zálohování se ujistěte, že je počítač připojen k napájení střídavým
proudem.
Vytvoření médií pro obnovení pomocí softwaru HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator je software, který umožňuje alternativní způsob vytváření médií pro
obnovení. Po úspěšném nastavení počítače můžete pomocí softwaru HP Recovery Disc Creator
76
Kapitola 11 Zálohování a obnovení
vytvořit média pro obnovení. Tato média pro obnovení vám umožní reinstalovat operační systém a
vybrané ovladače a aplikace, pokud dojde k poškození pevného disku. Software HP Recovery Disc
Creator umí vytvářet následující dva typy disků DVD pro obnovení:
●
Disk DVD se systémem Windows 7 – umožňuje nainstalovat operační systém bez doplňkových
ovladačů a aplikací.
●
Disk DVD s ovladači – umožňuje nainstalovat pouze konkrétní ovladače a aplikace stejným
způsobem, jakým ovladače a aplikace instaluje nástroj HP Software Setup.
Vytváření médií pro obnovení
POZNÁMKA: Disk DVD pro obnovení operačního systému Windows 7 lze vytvořit pouze jednou.
Po vytvoření disku DVD pro obnovení Windows 7 nebude již tato možnost dostupná.
Vytvoření disku DVD Windows:
1.
Vyberte položky Start > Všechny programy > Produktivita a nástroje > HP Recovery Disc
Creator.
2.
Vyberte položku Windows disk.
3.
V rozevírací nabídce vyberte jednotku pro vypálení médií pro obnovení.
4.
Kliknutím na tlačítko Vypálit zahájíte vypalování.
Po vytvoření disku DVD Windows 7, vytvořte disk DVD pro Obnovení ovladačů:
1.
Vyberte položky Start > Všechny programy > Produktivita a nástroje > HP Recovery Disc
Creator.
2.
Vyberte položku Driver disk.
3.
V rozevírací nabídce vyberte jednotku pro vypálení médií pro obnovení.
4.
Kliknutím na tlačítko Vypálit zahájíte vypalování.
Zálohování dat
Média pro opravu systému a první zálohu byste měli vytvořit ihned po počátečním nastavení
systému. Jakmile přidáte nový software a datové soubory, měli byste pokračovat v pravidelném
zálohování systému, aby byla záloha stále aktuální. Disky pro opravu systému Windows (pouze
vybrané modely) se používají ke spuštění počítače a opravě operačního systému v případě jeho
nestability nebo selhání. Pokud dojde k selhání, můžete pomocí první a následných záloh obnovit
vaše data a nastavení.
Data můžete zálohovat na doplňkový externí pevný disk, síťovou jednotku nebo na disky.
Při zálohování si dejte pozor na následující:
●
Ukládejte osobní soubory do knihovny Dokumenty a pravidelně provádějte zálohy.
●
Pravidelně zálohujte šablony uložené v příslušných složkách.
●
Uložte si vlastní nastavení, která jsou použita v okně, v panelu nástrojů nebo nabídce sejmutím
obrázku příslušného nastavení. Snímek obrazovky může ušetřit čas, pokud je třeba předvolby
resetovat.
●
Zálohujete-li na disky, před vložením do externí jednotky tyto disky očíslujte.
POZNÁMKA: Podrobnější pokyny k různým možnostem zálohování a obnovení naleznete
vyhledáním těchto témat v Nápovědě a podpoře. Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením
položek Start > Nápověda a podpora.
Vytvoření médií se zálohami
77
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkci Řízení uživatelských účtů, která zlepšuje
zabezpečení počítače. Při instalaci softwaru, spouštění nástrojů nebo změnách nastavení systému
Windows můžete být vyzváni k povolení dotyčné akce nebo k zadání hesla. Informace naleznete
v Nápovědě a podpoře. Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením položek Start > Nápověda
a podpora.
Chcete-li vytvořit zálohu pomocí funkce Zálohování a obnovení systému Windows, postupujte
následovně::
POZNÁMKA: Proces zálohování může trvat více než hodinu v závislosti na velikosti souborů a
rychlosti počítače.
1.
Vyberte položky Start > Všechny programy > Údržba > Zálohování a obnovení.
2.
Pro nastavení zálohy, vytvoření bitové kopie systému (pouze vybrané modely) nebo vytvoření
média pro opravu systému (pouze vybrané modely) postupujte podle pokynů na obrazovce.
Provedení obnovení systému
V případě selhání nebo nestability systému počítač poskytuje k obnově souborů následující nástroje:
●
Nástroje pro obnovení systému Windows: Nástroj Zálohování a obnovení systému Windows
můžete použít k obnově dat, která jste dříve zálohovali. Můžete také použít nástroj Oprava
spouštění systému Windows k opravě potíží, které by mohly systému Windows bránit ve
správném spuštění.
●
Nástroje obnovení f11 (pouze vybrané modely): Nástroje obnovení pomocí klávesy f11 je možné
použít k obnovení původní bitové kopie pevného disku. Bitová kopie obsahuje operační systém
Windows a softwarové programy nainstalované výrobcem.
POZNÁMKA: Pokud nemůžete počítač spustit a použít média pro opravu systému, které jste
vytvořili dříve (pouze vybrané modely), musíte zakoupit DVD operačního systému Windows 7,
počítač restartovat a opravit operační systém. Další informace naleznete v části Použití média
operačního systému Windows 7 na stránce 80.
Použití nástrojů systému Windows pro obnovení
Pomocí nástrojů systému Windows pro obnovení můžete:
●
obnovit jednotlivé soubory
●
vrátit stav počítače do dříve zapsaného bodu obnovení
●
obnovit informace pomocí nástrojů pro obnovení
POZNÁMKA: Podrobnější pokyny k různým možnostem obnovení a opravy naleznete vyhledáním
těchto témat v Nápovědě a podpoře. Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením položek Start >
Nápověda a podpora.
POZNÁMKA: Systém Windows obsahuje funkci Řízení uživatelských účtů, která zlepšuje
zabezpečení počítače. Při instalaci softwaru, spouštění nástrojů nebo změnách nastavení systému
Windows můžete být vyzváni k povolení dotyčné akce nebo k zadání hesla. Informace naleznete
v Nápovědě a podpoře. Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením položek Start > Nápověda
a podpora.
78
Kapitola 11 Zálohování a obnovení
Obnovení dříve zálohovaných dat:
1.
Vyberte položky Start > Všechny programy > Údržba > Zálohování a obnovení.
2.
Chcete-li obnovit nastavení systému, počítač (pouze vybrané modely) nebo soubory, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Při obnovování informací pomocí nástroje Oprava spouštění systému postupujte následovně:
UPOZORNĚNÍ: Některé možnosti nástroje Oprava spouštění systému zcela vymažou a
přeformátují pevný disk. Veškeré soubory, které jste vytvořili, a veškerý software instalovaný na
počítači budou trvale odstraněny. Po zformátování proces obnovení obnoví operační systém,
ovladače, software a nástroje ze zálohy použité pro obnovení.
1.
Pokud je to možné, zálohujte všechny osobní soubory.
2.
Je-li to možné, zkontrolujte, zda na disku existuje oddíl Windows.
Oddíl Windows naleznete tak, že vyberete položky Start > Počítač.
POZNÁMKA: V případě, že zde oddíl Windows není uveden, musíte operační systém a
aplikace obnovit pomocí disku DVD Windows 7 Operating System (Operační systém
Windows 7) a disku Driver Recovery (Obnovení ovladačů). Další informace naleznete v části
Použití média operačního systému Windows 7 na stránce 80.
3.
Pokud je oddíl Windows v seznamu, restartujte počítač a před tím, než se zavede operační
systém Windows, stiskněte klávesu f8.
4.
Zvolte možnost Startup Repair (Oprava spouštění systému).
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Další informace o obnovení dat pomocí nástrojů systému Windows získáte vybráním
položek Start > Nápověda a podpora.
Používání nástroje obnovení f11 (pouze vybrané modely)
UPOZORNĚNÍ: Po stisknutí klávesy f11 se úplně vymaže veškerý obsah pevného disku a pevný
disk se znovu zformátuje. Veškeré soubory, které jste vytvořili, a veškerý software instalovaný na
počítači, budou trvale odstraněny. Nástroj obnovení pomocí klávesy f11 znovu nainstaluje operační
systém společně s programy i ovladači od společnosti HP, které byly instalovány výrobcem.
Software, který nebyl instalován výrobcem, je třeba nainstalovat znovu.
Při obnovování původní bitové kopie pevného disku pomocí klávesy f11 postupujte následovně:
1.
Pokud je to možné, zálohujte všechny osobní soubory.
2.
Pokud je to možné, zkontrolujte, zda na disku existuje oddíl HP Recovery: klikněte na nabídku
Start, klikněte pravým tlačítkem na položku Počítač a poté klikněte na položky Spravovat a
Správa disků.
POZNÁMKA: V případě, že zde oddíl HP Recovery není uveden, musíte operační systém a
aplikace obnovit pomocí disku DVD Windows 7 Operating System (Operační systém
Windows 7) a disku Driver Recovery (Obnovení ovladačů). Další informace naleznete v části
Použití média operačního systému Windows 7 na stránce 80.
3.
Pokud oddíl HP Recovery je uveden v seznamu, restartujte počítač a poté stiskněte klávesu esc
ve chvíli, kdy je ve spodní části obrazovky zobrazena zpráva „Press ESC key for Startup Menu“
(Stisknutím klávesy ESC otevřete nabídku při spuštění).
Provedení obnovení systému
79
4.
Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva „Press <F11> for recovery“ (Stisknutím F11 provedete
obnovu), stiskněte klávesu f11.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Použití média operačního systému Windows 7
Pokud nemůžete použít média pro obnovení systému, které jste vytvořili pomocí nástroje HP
Recovery Disc Creator (pouze vybrané modely), musíte zakoupit DVD operačního systému
Windows 7, počítač restartovat a opravit operační systém.
Chcete-li si objednat disk DVD operačního systému Windows 7, přejděte na webové stránky
společnosti HP. Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese http://www.hp.com/support. Kontakty
celosvětové podpory naleznete na adrese http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Disk DVD si můžete také objednat telefonicky u podpory. Kontaktní údaje naleznete v brožuře
Worldwide Telephone Numbers (Celosvětová telefonní čísla) dodané s počítačem.
UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete disk DVD operačního systému Windows 7, celý obsah pevného
disku bude vymazán a pevný disk bude naformátován. Veškeré soubory, které jste vytvořili, a veškerý
software instalovaný na počítači, budou trvale odstraněny. Jakmile bude formátování dokončeno,
proces obnovy vám pomůže obnovit operační systém společně s ovladači, softwarem a nástroji.
Chcete-li zahájit obnovení pomocí disku DVD operačního systému Windows 7, postupujte
následovně:
POZNÁMKA: Tento proces zabere několik minut.
1.
Pokud je to možné, zálohujte všechny osobní soubory.
2.
Restartujte počítač a před tím, než se zavede operační systém Windows, vložte disk DVD
operačního systému Windows 7 do optické jednotky.
3.
Po výzvě stiskněte kteroukoliv klávesu na klávesnici.
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5.
Klikněte na položku Další.
6.
Vyberte položku Opravit tento počítač.
7.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení opravy:
80
1.
Vysuňte disk DVD s operačním systémem Windows 7 a vložte disk Driver Recovery (Obnovení
ovladačů).
2.
Nejdříve nainstalujte ovladače hardwaru a poté doporučené aplikace.
Kapitola 11 Zálohování a obnovení
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot a
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Použití nástroje Computer Setup
Nástroj Computer Setup neboli BIOS (Basic Input/Output System) ovládá komunikaci mezi všemi
vstupními a výstupními zařízeními v systému (např. diskové jednotky, displej, klávesnice, myš
a tiskárna). Nástroj Computer Setup obsahuje nastavení typů instalovaných periferních zařízení,
pořadí jednotek při spouštění počítače a množství systémové a rozšířené paměti.
POZNÁMKA: Při provádění změn v nástroji Computer Setup buďte maximálně opatrní. Případné
chyby mohou vést k nesprávnému fungování počítače.
Spouštění programu Computer Setup
POZNÁMKA: S nástrojem Computer Setup lze použít externí klávesnici nebo myš připojenou
k portu USB, jen pokud je aktivována podpora starších verzí rozhraní USB.
Postup spuštění nástroje Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
Procházení a výběr položek v nástroji Computer Setup
Postup procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění
stiskněte klávesu ESC).
POZNÁMKA: K procházení a výběru položek v nástroji Computer Setup můžete použít buď
polohovací zařízení (TouchPad, ukazovátko, myš USB), nebo klávesnici.
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
●
Pro výběr nabídky nebo položky nabídky použijte klávesu tab a klávesy se šipkami a poté
stiskněte enter, nebo použijte polohovací zařízení pro kliknutí na položku.
●
Pro posouvání nahoru a dolů klikněte na šipku nahoru nebo dolů v pravém horním rohu
obrazovky nebo použijte na klávesnici klávesu se šipkou nahoru nebo dolů.
●
Chcete-li zavřít dialogová okna a zobrazit hlavní obrazovku nástroje Computer Setup,
stiskněte klávesu esc a dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Použití nástroje Computer Setup
81
Chcete-li nástroj Computer Setup ukončit, zvolte jeden z následujících způsobů:
●
Ukončení nástroje Computer Setup bez uložení provedených změn:
Klikněte na ikonu Exit (Ukončit) v pravém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle
pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí klávesy tab a kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Ignore Changes and Exit
(Ignorovat změny a ukončit) a poté stiskněte enter.
●
Ukončení nástroje Computer Setup s uložením provedených změn:
Klikněte na ikonu Save (Uložit) v dolním pravém rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů
na obrazovce.
– nebo –
Pomocí klávesy tab a kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
Obnovení výchozích nastavení v nástroji Computer Setup
POZNÁMKA: Obnovení výchozích nastavení nezmění režim pevného disku.
Postup obnovení výchozích hodnot u všech nastavení nástroje Computer Setup:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, zatímco je v dolní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Restore
Defaults (Obnovit výchozí).
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5.
Pokud chcete uložit změny a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save (Uložit) v
pravém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit změny a
ukončit) a poté stiskněte enter.
Změny se zavedou po restartování počítače.
POZNÁMKA: Při obnově výchozího nastavení výrobce se nezmění stávající heslo a nastavení
zabezpečení.
82
Kapitola 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot a HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Aktualizace systému BIOS
Aktuální verze systému BIOS může být dostupná na webových stránkách společnosti HP.
Většina aktualizací systému BIOS na webu společnosti HP je zabalena v komprimovaných souborech
zvaných SoftPaq.
Některé stažené balíčky obsahují soubor s názvem Readme.txt, který obsahuje informace týkající se
instalace souboru a odstraňování problémů s ním spojených.
Určení verze systému BIOS
Chcete-li zjistit, zda je k dispozici novější verze systému BIOS, než je verze aktuálně nainstalovaná
v počítači, potřebujete znát verzi nainstalovaného systému BIOS.
Informace o verzi systému BIOS (označované též jako ROM date (Datum paměti ROM) a System
BIOS (Systém BIOS)) lze zobrazit pomocí kombinace kláves fn+esc (pokud je spuštěn systém
Windows) nebo pomocí nástroje Computer Setup.
1.
Spusťte nástroj Computer Setup.
2.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte možnost File (Soubor) > System
Information (Systémové informace).
3.
Pokud nechcete uložit změny a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Exit (Ukončit)
v pravém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí klávesy tab a kláves se šipkami vyberte File (Soubor) > Ignore Changes and Exit
(Ignorovat změny a ukončit) a poté stiskněte enter.
Použití nástroje Computer Setup
83
Stažení aktualizace systému BIOS
UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo poškození počítače či neúspěšné instalaci, stáhněte a nainstalujte
aktualizaci systému BIOS pouze tehdy, pokud je počítač připojený ke spolehlivému externímu zdroji
napájení pomocí adaptéru střídavého proudu. Nestahujte ani neinstalujte aktualizace systému BIOS,
pokud je počítač napájen z baterie, připojen k doplňkovému dokovacímu zařízení nebo pokud je
připojen k doplňkovému zdroji napájení. Při stahování a instalaci postupujte podle těchto pokynů:
Neodpojujte počítač od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.
Nevypínejte počítač ani neaktivujte režim spánku.
Nevkládejte, nevyjímejte, nepřipojujte ani neodpojujte žádné zařízení a kabely.
1.
Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením položek Start > Nápověda a podpora.
2.
Vyberte položky Updates and tune-ups (Aktualizace a vyladění) a poté vyberte Check for HP
updates now (Vyhledat aktualizace HP).
3.
V oblasti pro stahování postupujte dle těchto kroků:
a.
Najděte aktualizaci systému BIOS a porovnejte ji s verzí systému BIOS aktuálně
nainstalovanou v počítači. Poznamenejte si datum, název nebo jiné identifikační údaje.
Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat později k vyhledání aktualizace po jejím
stažení na pevný disk.
b.
Chcete-li stáhnout vybrané položky na pevný disk, postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zapamatujte si cestu k umístění stahovaného souboru aktualizace systému BIOS na
pevném disku. Umístění souboru budete potřebovat ve chvíli, kdy budete připraveni
instalovat aktualizaci.
POZNÁMKA: Pokud je počítač připojen do sítě, obraťte se před zahájením instalace jakékoliv
aktualizace softwaru (zejména aktualizace systému BIOS) na správce sítě.
Proces instalace systému BIOS se může lišit. Postupujte podle případných pokynů na obrazovce,
které se zobrazí po skončení stahování. Pokud se nezobrazí žádné pokyny, postupujte dle těchto
kroků:
1.
Vyberte položky Start > Počítač.
2.
Klikněte na pevný disk. Označení jednotky pevného disku je obvykle Místní disk (C:).
3.
Pomocí cesty k souboru, kterou jste získali v předchozích pokynech, otevřete složku na pevném
disku obsahující soubor aktualizace.
4.
Poklepejte na soubor s příponou .exe (například, název_souboru.exe).
Spustí se instalace systému BIOS.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.
POZNÁMKA: Jakmile se na obrazovce objeví zpráva potvrzující úspěšnou instalaci, je možné
smazat soubor aktualizace z pevného disku.
Použití systému MultiBoot
Pořadí zařízení pro spuštění
Po zapnutí se počítač pokusí spustit systém z povolených zařízení pro spuštění. Nástroj MultiBoot,
který je povolený v nastavení od výrobce, ovládá pořadí, podle kterého systém vybírá zařízení pro
84
Kapitola 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot a HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
spuštění. Mezi zařízení pro spuštění mohou patřit optické jednotky, disketové jednotky, síťová karta,
pevné disky a zařízení USB. Zařízení pro spuštění obsahují spustitelné médium nebo soubory, které
jsou vyžadovány pro korektní spuštění a funkčnost počítače.
POZNÁMKA: Některá zařízení pro spuštění musí být povolena v nástroji Computer Setup předtím,
aby mohla být zařazena do pořadí zařízení pro spuštění.
Pořadí, ve kterém počítač vyhledává zařízení pro spuštění, lze změnit nastavením pořadí při
spouštění v nástroji Computer Setup. Můžete též stisknout klávesu esc ve chvíli, kdy je ve spodní
části obrazovky zobrazena zpráva „Press ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při
spuštění stiskněte klávesu ESC) a poté stisknout klávesu f9. Po stisknutí klávesy f9 se zobrazí
nabídka se seznamem dostupných zařízení pro spuštění, z níž lze vybrat zařízení pro spuštění
systému. Případně lze použít program MultiBoot Express, jehož pomocí lze počítač nastavit tak, aby
vás vyzval k určení umístění zařízení pro spuštění po každém zapnutí nebo restartování počítače.
Výběr předvoleb MultiBoot
Funkci MultiBoot můžete použít následujícími způsoby:
●
Změna nastavení pořadí při spouštění v nástroji Computer Setup, jež určí nové pořadí při
spouštění, které bude počítač používat při každém zapnutí.
●
Dynamická volba zařízení pro spuštění stisknutím klávesy esc ve chvíli, kdy je ve spodní části
obrazovky zobrazena zpráva „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při
spuštění stiskněte klávesu ESC), a poté vstup do nabídky Boot Device Options (Možnosti
zařízení pro spuštění) stisknutím klávesy f9.
●
Nastavení variabilního pořadí při spouštění pomocí programu MultiBoot Express. Tato funkce
požaduje volbu zařízení pro spuštění při každém spuštění nebo restartu počítače.
Nastavení nového výchozího pořadí při spouštění v nástroji Computer Setup
Spuštění nástroje Computer Setup a nastavení pořadí při spouštění, které se použije při každém
zapnutí nebo restartu počítače:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a když se v dolní části obrazovky zobrazí zpráva „Press the
ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění stiskněte klávesu ESC),
stiskněte klávesu esc.
2.
Stiskněte klávesu f10 a přejdete do nástroje Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položku Legacy Boot Order
(Původní pořadí při spouštění) a poté stiskněte klávesu enter.
4.
Pro posun zařízení výše v pořadí při spouštění klikněte pomocí polohovacího zařízení na šipku
nahoru nebo stiskněte klávesu +.
– nebo –
Pro posun zařízení níže v pořadí při spouštění klikněte pomocí polohovacího zařízení na šipku
dolů nebo stiskněte klávesu -.
5.
Pokud chcete uložit změny a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save (Uložit)
v levém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položky File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Použití systému MultiBoot
85
Dynamická volba zařízení pro spuštění stisknutím klávesy f9
Pro dynamickou volbu zařízení pro spuštění pro aktuální sekvenci spouštění postupujte následovně:
1.
Otevřete nabídku Select Boot Device (Vybrat zařízení pro spuštění) zapnutím nebo
restartováním počítače a poté stiskněte klávesu esc ve chvíli, kdy je ve spodní části obrazovky
zobrazena zpráva „Press ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění
stiskněte klávesu ESC).
2.
Stiskněte klávesu f9.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte zařízení pro spuštění a poté
stiskněte klávesu enter.
Nastavení výzvy programu MultiBoot Express
Pro spuštění nástroje Computer Setup a nastavení počítače pro zobrazení výzvy programu MultiBoot
s nabídkou umístění pro spouštění při každém zapnutí počítače postupujte následovně:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a když se v dolní části obrazovky zobrazí zpráva „Press the
ESC key for Startup Menu“ (Pro zobrazení nabídky při spuštění stiskněte klávesu ESC),
stiskněte klávesu esc.
2.
Stiskněte klávesu f10 a přejdete do nástroje Computer Setup.
3.
Pomocí polohovacího zařízení nebo kláves se šipkami vyberte položky System Configuration
(Konfigurace systému) > Boot Options (Možnosti spouštění) a poté stiskněte klávesu enter.
4.
V poli MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Doba zobrazení okna MultiBoot Express Boot
(v sekundách)) zadejte v sekundách dobu, po jakou se má na počítači zobrazit nabídka umístění
spouštěcí jednotky před tím, než bude ke spuštění použit výchozí způsob na základě aktuálního
nastavení funkce MultiBoot. (Vyberete-li hodnotu 0, nabídka umístění spouštěcí jednotky funkce
Express Boot se nezobrazí.)
5.
Pokud chcete uložit změny a ukončit nástroj Computer Setup, klikněte na ikonu Save (Uložit)
v levém dolním rohu obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
– nebo –
Pomocí kláves se šipkami vyberte položky File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit
změny a ukončit) a poté stiskněte klávesu enter.
Změny se projeví po restartování počítače.
Nastavení předvoleb programu MultiBoot Express
Když je zobrazena nabídka Express Boot v průběhu spouštění, máte následující možnosti:
86
●
V nabídce Express Boot vyberte před uplynutím časového intervalu zařízení pro spuštění a
stiskněte klávesu enter.
●
Chcete-li zabránit použití výchozího nastavení programu MultiBoot, stiskněte před vypršením
časového intervalu jakoukoliv klávesu. Počítač nebude spuštěn, dokud nevyberete zařízení pro
spuštění a nestisknete klávesu enter.
●
Pokud chcete počítač spustit podle aktuálního nastavení programu MultiBoot, nechejte vypršet
časový limit.
Kapitola 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot a HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Použití HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (pouze
vybrané modely)
HP PC Hardware Diagnostics je rozhraní Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), které
umožňuje spouštění diagnostických testů pro zjištění, zda hardware počítače řádně funguje. Nástroj
běží mimo operační systém a může tak izolovat poruchy hardwaru od poruch, které mohou být
způsobeny operačním systémem nebo jinými softwarovými součástmi.
Spuštění HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Zapněte nebo restartujte počítač a rychle stiskněte klávesu esc a poté stiskněte klávesu f2.
Po stisknutí klávesy f2 systém BIOS prohledá tři místa pro vyhledání nástrojů HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) v následujícím pořadí:
a.
připojená jednotka USB
POZNÁMKA: Popis stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na paměťové
zařízení USB je popsáno v Stažení HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB
na stránce 87.
2.
b.
pevný disk
c.
BIOS
Klikněte na typ diagnostického testu, který chcete spustit, a poté postupujte podle pokynů na
obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud chcete zastavit spuštěný diagnostický test, stiskněte klávesu esc.
Stažení HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB
POZNÁMKA: Pokyny pro stažení HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) jsou pouze v angličtině.
1.
Přejděte na stránky http://www.hp.com.
2.
Klikněte na tlačítko Podpora a ovladače a potom klikněte na kartu Ovladače a software.
3.
Do textového pole Password (Heslo) zadejte heslo a klikněte na tlačítko Next (Další).
4.
Vyberte model vašeho počítače a operační systém.
5.
V oblasti Diagnostic (Diagnostika) klikněte na HP UEFI Support Environment.
– nebo –
Klikněte na položku Download (Stáhnout) a poté klikněte na položku Run (Spustit).
Použití HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (pouze vybrané modely)
87
13 Podpora
Kontaktování podpory
Pokud jste na stránkách této uživatelské příručky nebo v okně Nápověda a podpora nenašli odpovědi
na vaše otázky, můžete kontaktovat podporu společnosti HP. Kontakty podpory pro USA naleznete
na adrese http://www.hp.com/go/contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Dostupné možnosti:
●
chat online s technikem společnosti HP
POZNÁMKA: Není-li podpora dostupná ve vašem jazyce, můžete využít chat v angličtině.
88
●
podpora e-mailem
●
vyhledání telefonních čísel podpory
●
vyhledání servisního střediska společnosti HP
Kapitola 13 Podpora
Štítky
Štítky na počítači poskytují informace, které se mohou hodit k řešení potíží se systémem nebo
k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí:
●
Servisní štítek – uvádí důležité informace včetně následujících:
Součást
(1)
Název produktu
(2)
Sériové číslo (s/n)
(3)
Číslo součásti / číslo produktu (p/n)
(4)
Záruční doba
(5)
Popis modelu (pouze vybrané modely)
Součást
(1)
Záruční doba
(2)
Číslo modelu
(3)
Sériové číslo
(4)
Číslo produktu
Tyto informace si připravte, pokud chcete kontaktovat podporu. Servisní štítek je umístěn
v bateriové pozici.
●
Certifikát pravosti společnosti Microsoft® – obsahuje identifikační číslo Product Key systému
Windows. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení potíží
s operačním systémem. Certifikát pravosti produktu Microsoft je umístěn v bateriové pozici.
●
Štítek se směrnicemi – obsahuje informace o směrnicích souvisejících s počítačem. Štítek se
směrnicemi je umístěn uvnitř bateriové pozice.
Štítky
89
90
●
Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace (pouze u vybraných modelů) – obsahují
informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení schválení některých zemí, pro něž
byla zařízení schválena k použití. Pokud model počítače obsahuje jedno či více bezdrátových
zařízení, s počítačem je dodáván jeden či více certifikačních štítků. Tyto informace budete
pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Certifikační štítky bezdrátové komunikace
jsou umístěny uvnitř bateriové pozice.
●
Štítek SIM (modul identifikace odběratele) (jen vybrané modely) – uvádí identifikátor ICCID
(identifikátor karty s integrovaným obvodem) karty SIM. Tento štítek se nachází uvnitř bateriové
pozice.
●
Servisní štítek modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení (pouze vybrané modely) –
obsahuje sériové číslo modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení. Tento štítek se nachází
uvnitř bateriové pozice.
Kapitola 13 Podpora
14 Technické údaje
Vstupní napájení
Informace o napájení uvedené v této části mohou být užitečné při plánování cest s počítačem do
zahraničí.
Počítač je napájen stejnosměrným napětím ze zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu. Zdroj
střídavého proudu musí mít napětí 100 – 240 V při frekvenci 50 – 60 Hz. Počítač lze napájet ze
samostatného zdroje stejnosměrného proudu. Měl by však být napájen pouze pomocí adaptéru
střídavého proudu nebo zdroje stejnosměrného proudu, který pro použití s počítačem schválila
společnost HP.
Počítač může být napájen stejnosměrným proudem s následujícími technickými údaji.
Vstupní napájení
Jmenovité hodnoty
Provozní napětí a proud
19,5 V ss při 6,15 A – 120 W, adaptér střídavého proudu Slim Smart (pouze
vybrané modely)
19,5 V ss při 7,69 A – 150 W, adaptér střídavého proudu Slim Smart (pouze
vybrané modely)
19,5 V ss při 10,3 A – 200 W, adaptér střídavého proudu Slim Smart (pouze
vybrané modely)
POZNÁMKA: Tento produkt je navržen pro napájecí systémy informačních technologií v Norsku
s efektivním napětím mezi fázemi, které nepřekračuje 240 V.
POZNÁMKA: Informace o provozním napětí a proudu počítače se nachází na štítku se směrnicemi.
Provozní prostředí
Faktor
Metrické jednotky
USA
Provozní (zápis na optický disk)
5 až 35 °C
41 až 95 °F
Neprovozní
-20 až 60 °C
-4 až 140 °F
Provozní
10 až 90 %
10 až 90 %
Neprovozní
5 až 95 %
5 až 95 %
Teplota
Relativní vlhkost (bez kondenzace)
Maximální nadmořská výška (bez přetlaku)
Provozní
-15 m až 3 048 m
-50 stop až 10 000 stop
Neprovozní
-15 m až 12 192 m
-50 stop až 40 000 stop
Vstupní napájení
91
A
Cestování s počítačem a přeprava
Pokud se chystáte s počítačem cestovat nebo jej hodláte někam zaslat, měli byste dodržovat níže
uvedená bezpečnostní opatření.
●
Připravte počítač na cestování a převoz:
◦
Proveďte zálohu dat na externí jednotku.
◦
Vyjměte všechny disky a všechny externí paměťové karty (např. digitální karty).
◦
Vypněte a odpojte všechna externí zařízení.
◦
Vypněte počítač.
●
Vezměte si s sebou zálohu dat. Záložní kopii dat přepravujte odděleně od počítače.
●
Pokud cestujete letadlem, převážejte počítač v příručním zavazadle a nedávejte jej odbavit se
zbývajícími zavazadly.
UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte jednotku účinkům magnetického pole. Magnetická pole vyzařují
také některá bezpečnostní zařízení, například zařízení pro kontrolu procházejících osob na
letištích a ruční detektory. Pohyblivé pásy a jiná bezpečnostní zařízení, která na letištích
kontrolují zavazadla, používají místo magnetického pole rentgenové záření, jež nemůže
jednotku poškodit.
●
Pokud se chystáte používat počítač během letu, pozorně poslouchejte palubní hlášení, z nichž
se dozvíte, kdy počítač smíte použít. Možnost používat počítač během letu závisí na
podmínkách letecké společnosti.
●
Pokud přepravujete počítač nebo diskovou jednotku, umístěte je do vhodného ochranného obalu
a označte obal nálepkou „KŘEHKÉ“.
Pokud je počítač vybaven bezdrátovým zařízením, mohou se vás na některých místech týkat
nařízení zakazující jejich používání. Zákaz se může vztahovat na letadla, nemocnice, místa
v blízkosti výbušnin a oblasti s nebezpečnými látkami. Pokud si nejste jisti, zda se na určité
zařízení nevztahuje zákaz, požádejte ještě před jeho spuštěním o povolení.
●
Pokud cestujete do zahraničí, postupujte podle těchto doporučení:
◦
Zjistěte si nařízení vztahující se na provoz počítačů v každé zemi nebo regionu, do kterého
se chystáte cestovat.
◦
Zjistěte si, jaké napájecí kabely a adaptéry jsou vyžadovány v oblastech, ve kterých chcete
počítač používat. Napětí, frekvence a typ zásuvky se mohou lišit.
VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení, nepřipojujte
počítač k adaptéru, který je určen pro jiné elektrické spotřebiče.
92
Dodatek A Cestování s počítačem a přeprava
B
Řešení potíží
Tato příloha obsahuje následující části:
Zdroje pro odstraňování potíží
●
Odkazy na webové stránky a další informace o počítači naleznete v okně Nápověda a podpora.
Přístup k Nápovědě a podpoře získáte zvolením položek Start > Nápověda a podpora.
POZNÁMKA: Některé nástroje pro kontrolu a opravu vyžadují připojení k Internetu. Společnost
HP nabízí další nástroje, které připojení k Internetu nevyžadují.
●
Kontaktujte podporu společnosti HP. Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese
http://www.hp.com/go/contactHP. Kontakty celosvětové podpory naleznete na adrese
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Vyberte si z následujících typů podpory:
◦
chat online s technikem společnosti HP
POZNÁMKA:
v angličtině.
Není-li chat s podporou dostupný ve vašem jazyce, můžete využít chat
◦
podpora společnosti HP přes e-mail
◦
vyhledání telefonních čísel podpory společnosti HP po celém světě
◦
vyhledání servisního střediska společnosti HP
Řešení potíží
Následující části popisují různé běžné potíže a jejich řešení.
Počítač nelze spustit
Pokud se počítač nezapne po stisknutí tlačítka napájení, následující rady vám mohou pomoct určit,
proč se počítač nespustil:
●
Pokud je počítač zapojen do zásuvky střídavého proudu, ujistěte se, že je zásuvka funkční tím,
že do ní zapojíte jiné elektrické zařízení.
POZNÁMKA: Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodaný s tímto počítačem nebo pro
něj schválený společností HP.
●
Jestliže je počítač připojen k jinému externímu zdroji napájení, než je zásuvka střídavého
proudu, zapojte jej do elektrické zásuvky střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu.
Ujistěte se, že napájecí kabel a adaptér střídavého proudu jsou řádně připojeny.
Zdroje pro odstraňování potíží
93
Obrazovka počítače je prázdná
Pokud je počítač zapnutý, a přesto je obrazovka prázdná, může být příčinou některé z těchto
nastavení:
●
Počítač se může nacházet v režimu spánku. Chcete-li ukončit režim spánku, krátce stiskněte
tlačítko napájení. Režim spánku je funkce úspory energie, která vypíná obrazovku. Režim
spánku může být spuštěn systémem v době, kdy je počítač zapnutý, ale není používán, nebo
v případě, že je baterie téměř vybitá. Chcete-li změnit tato a jiná nastavení napájení, klikněte
pravým tlačítkem na ikonu Baterie v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu na
ploše systému Windows a potom klikněte na položku Předvolby.
●
Počítač není nastaven pro zobrazování na displeji počítače. Zobrazení přepnete na obrazovku
stisknutím kláves fn+f4. U většiny modelů, pokud je k počítači připojeno volitelné externí
zobrazovací zařízení, jako je například monitor, lze přepínat mezi displejem počítače a externím
monitorem nebo lze používat obě zařízení současně. Pokud opakovaně stisknete kombinaci
kláves fn+f4, budete přepínat mezi displejem počítače, jedním a více externími zobrazovacími
zařízeními a současně zobrazením na všech zařízeních.
Software se chová nestandardně
Pokud software nereaguje nebo reaguje neobvyklým způsobem, restartujte počítač umístěním
ukazatele na pravou stranu obrazovky. Když se zobrazí ovládací tlačítka, klikněte na položku
Nastavení. Klikněte na ikonu Napájení a poté na položku Vypnout. Pokud nelze počítač restartovat
pomocí uvedeného postupu, postupujte podle pokynů v následující části, Počítač je zapnutý, ale
nereaguje na stránce 94.
Počítač je zapnutý, ale nereaguje
Je-li počítač zapnutý, ale nereaguje na softwarové příkazy ani na stisknuté klávesy, vyzkoušejte
v uvedeném pořadí následující postupy nouzového vypnutí, dokud se počítač nevypne:
UPOZORNĚNÍ:
Nouzové vypnutí způsobí ztrátu neuložených dat.
●
Přidržte tlačítko napájení alespoň 5 sekund.
●
Odpojte počítač od externího zdroje napájení a odeberte baterii.
Počítač se nadměrně zahřívá
Je normální, že se počítač při běžném provozu zahřívá. Jestliže však povrch počítače dosáhne
neobvykle vysoké teploty, je pravděpodobné, že je počítač přehřátý z důvodu zablokování
ventilačního otvoru.
Pokud se domníváte, že se počítač přehřívá, nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Ujistěte se,
že během používání počítače není zakrytý žádný ventilační otvor.
VAROVÁNÍ! Chcete-li snížit riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte
si počítač přímo na klín a neblokujte ventilační otvory počítače. Počítač používejte pouze na pevném
rovném povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například
tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu s kůží nebo
měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, nesmí za provozu přijít ani adaptér
střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelům
přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení
informačních technologií (IEC 60950).
94
Dodatek B Řešení potíží
POZNÁMKA: Ventilátor v počítači se zapíná automaticky, aby ochlazoval vestavěné součásti a
zabraňoval přehřívání. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru během běžného používání
počítače je tedy normální.
Externí zařízení nefunguje
Pokud externí zařízení nefunguje podle očekávání, řiďte se těmito doporučeními:
●
Zařízení zapínejte dle pokynů výrobce zařízení.
●
Zajistěte, aby všechny konektory zařízení byly řádně připojeny.
●
Zajistěte, aby zařízení bylo napájeno elektrickou energií.
●
Zajistěte, aby zařízení, především jde-li o zařízení starší, bylo kompatibilní s vaším operačním
systémem.
●
Zajistěte, aby byly nainstalovány správné a aktuální ovladače.
Připojení k bezdrátové síti nefunguje
Pokud připojení k bezdrátové síti nefunguje podle očekávání, postupujte podle těchto doporučení:
●
Chcete-li povolit nebo zakázat zařízení bezdrátové nebo kabelové sítě, klikněte pravým
tlačítkem na ikonu Síťové připojení v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu na
ploše systému Windows. Pro povolení zařízení označte zaškrtávací pole z možností nabídky.
Pokud chcete zařízení zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto pole.
●
Ujistěte se, že je bezdrátové zařízení zapnuto.
●
Ujistěte se, že antény bezdrátového připojení počítače nejsou ničím rušeny.
●
Ujistěte se, že kabelový nebo DSL modem a jeho napájecí kabel jsou řádně připojeny a že jejich
kontrolky svítí.
●
Ujistěte se, že bezdrátový směrovač nebo přístupový bod je správně připojen k adaptéru
napájení i kabelovému nebo DSL modemu a že kontrolky svítí.
●
Odpojte a znovu připojte všechny kabely a vypněte a znovu zapněte napájení.
Disk se nepřehrává
●
Před přehráváním disku CD nebo DVD uložte práci a ukončete všechny programy.
●
Před přehráním disku CD nebo DVD se odpojte od Internetu.
●
Ujistěte se, že jste disk vložili správně.
●
Ujistěte se, že je disk čistý. Pokud je to nutné, vyčistěte disk destilovanou vodou a tkaninou,
která nepouští vlákna. Čistěte od středu disku ke krajům.
●
Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný. Pokud je poškrábaný, ošetřete ho soupravou pro opravu
optických disků, která je k dostání v mnoha obchodech s elektronikou.
●
Před zahájením přehrávání disku zakažte režim spánku.
Během přehrávání disku neaktivujte režim spánku. Pokud tak přesto učiníte, může se zobrazit
varování a dotaz, zda chcete pokračovat. Pokud se tato zpráva zobrazí, klikněte na tlačítko Ne.
Po kliknutí na tlačítko Ne může počítač reagovat některým z následujících způsobů:
◦
Přehrávání se obnoví.
Řešení potíží
95
– nebo –
◦
Okno přehrávání v multimediálním programu se zavře. Pro návrat k přehrávání disku
klikněte na tlačítko Přehrát v multimediálním programu pro restartování disku. Ve vzácných
případech bude možná nutné program ukončit a znovu jej spustit.
Film se nezobrazuje na externím displeji
1.
Pokud jsou jak displej počítače tak externí displej zapnuty, stiskněte jednou nebo vícekrát fn+f4
pro přepnutí mezi dvěma displeji.
2.
Nakonfigurujte nastavení monitoru tak, aby externí displej byl primární:
a.
Klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo na pracovní ploše systému Windows a vyberte
možnost Rozlišení obrazovky.
b.
Nastavte primární a sekundární displej.
POZNÁMKA: Pokud používáte oba displeje, obraz z DVD se nezobrazí na žádném displeji,
který je označen jako sekundární.
Proces vypalování disku nezačne nebo se zastaví před dokončením
96
●
Ujistěte se, že jsou všechny ostatní programy ukončeny.
●
Vypněte režim spánku.
●
Ujistěte se, že v jednotce používáte správný typ disku.
●
Ujistěte se, že je disk správně vložen.
●
Vyberte pomalejší rychlost zapisování a zkuste to znovu.
●
Pokud kopírujete disk, uložte informace ze zdrojového disku na pevný disk předtím, než se
pokusíte vypálit obsah na nový disk, a poté vypalujte z pevného disku.
Dodatek B Řešení potíží
C
Výboj statické elektřiny
Elektrostatický výboj představuje výboj statické elektřiny při kontaktu dvou objektů. Jedná se
například o šok, který dostanete při chůzi po koberci a dotyku kovové kliky dveří.
Výboj statické elektřiny z prstu nebo jiných vodičů statické elektřiny může poškodit elektronické
součásti. Aby nedošlo k poškození počítače, diskové jednotky nebo ztrátě dat, dodržujte následující
bezpečnostní opatření:
●
Je-li v pokynech k odebrání nebo instalaci uvedeno, abyste odpojili počítač, učiňte tak po jeho
správném uzemnění a před odebráním krytu.
●
Ponechejte součásti v jejich antistatických obalech, dokud nebudete připraveni k jejich instalaci.
●
Nedotýkejte se kolíků, vodičů ani obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co nejméně.
●
Používejte nemagnetické nástroje.
●
Než začnete manipulovat se součástmi, zbavte se elektrostatického náboje tak, že se dotknete
nelakovaného kovového povrchu součásti.
●
Vyjmutou součást uložte do antistatického obalu.
Pokud budete požadovat více informací o statické elektřině nebo budete potřebovat pomoc
s odebíráním a instalací součástí, kontaktujte podporu společnosti HP.
97
Rejstřík
A
adaptér střídavého proudu,
testování 44
antény sítě WLAN, identifikace
13
antény sítě WWAN, identifikace
13
antivirový software 68
B
baterie
likvidace 43
skladování 42
stavy nízkého nabití baterie
40
úspora energie 42
vybíjení 40
výměna 43
zobrazení zbývající úrovně
nabití baterie 40
baterie je téměř vybitá 37
bateriová pozice 89
bateriová pozice, identifikace 14
bezdrátová síť (WLAN)
funkční dosah 20
použití 17
požadované vybavení 19
připojení 20
připojení k firemní síti WLAN
20
připojení k veřejné síti WLAN
20
zabezpečení 19
BIOS
aktualizace 83
stažení aktualizace 84
určení verze 83
brána firewall 68
C
cestování s počítačem
98
Rejstřík
42, 90, 92
Computer Setup
obnovení výchozích
nastavení 82
procházení a výběr položek
81
Č
čipová karta
definované 49
čištění počítače 73
čtečka paměťových karet,
identifikace 9
D
disk Driver Recovery (Obnovení
ovladačů),
použití při obnovení 80
disk DVD operačního systému
Windows 7
použití při obnovení 80
vytvoření 76
disková média 37
disk pro obnovení ovladačů,
vytvoření 76
DisplayPort, připojení 35
dokovací konektor, identifikace
14
duální režim grafického adaptéru
45
důležité aktualizace, software 69
G
gesta zařízení TouchPad
otáčení 27
posouvání 26
přiblížení 27
sevření/roztažení 27
gesto otáčení zařízení
TouchPad 27
gesto posouvání zařízení
TouchPad 26
gesto přiblížení zařízení
TouchPad 27
gesto sevření/roztažení zařízení
TouchPad 27
GPS 22
E
ExpressCard
definice 47
konfigurace 47
odebrání 49
vložení 48
vyjmutí ochranného dílu 48
externí jednotka 52
externí zařízení 51
externí zdroj napájení, použití 43
H
hesla
DriveLock 64
správce 61
správce systému BIOS 62
uživatel 61
heslo Automatic DriveLock
odebrání 68
zadání 67
heslo funkce DriveLock
nastavení 64
odstranění 66
popis 64
zadání 66
změna 66
heslo správce 61
heslo uživatele 61
hlasitost
klávesy 32
nastavení 32
tlačítka 32
HP 3D DriveGuard 59
HP Client Security 69
HP Recovery Disc Creator,
použití 76
F
funkční klávesy, identifikace 7
I
informace o baterii, nalezení
40
informace o předpisech
štítek se směrnicemi 89
štítky certifikace bezdrátové
komunikace 90
integrovaná numerická klávesnice,
identifikace 7, 30
Intel Wireless Display 36
J
Java, karta
odebrání 50
vložení 50
Java Card
definované 49
jednotky
externí 52
manipulace 53
optické 52
pevné 52
použití 53
K
kabel USB, připojení 51
kabely
USB 51
klávesa esc, identifikace 7
klávesa fn, identifikace 7, 29
klávesa num lk, identifikace 30
klávesa ztlumení zvuku,
identifikace 30
klávesnice
integrovaná numerická 7
klávesnice, externí
num lock 31
použití 31
klávesnice, identifikace 30
klávesové zkratky
podsvícení klávesnice 30
popis 29
použití 29
přepínání obrazu displeje 30
režim spánku 29
snížení hlasitosti
reproduktoru 30
snížení jasu obrazu 30
úprava hlasitosti 30
ztlumí zvuk mikrofonu 30
zvýšení hlasitosti
reproduktoru 30
zvýšení jasu obrazu 30
klávesové zkratky, identifikace 29
klávesové zkratky, média 32
klávesové zkratky médií 32
klávesy
esc 7
fn 7
funkční 7
hlasitost 32
média 32
klávesy ovládání hlasitosti,
identifikace 30
klávesy pro nastavení jasu
obrazu 30
kód Product Key 89
konektor, dokování 52
konektor, napájení 12
konektor doplňkové baterie,
identifikace 14
konektor napájení, identifikace
12
konektor pro mikrofon (zvukový
vstup), identifikace 9
konektor pro sluchátka (zvukový
výstup) 9
konektor pro stolní jednotku 52
konektor RJ-45 (síťový),
identifikace 12
konektory
RJ-45 (síť) 12
síť 12
zvukový vstup (pro mikrofon)
9
zvukový výstup (pro
sluchátka) 9
konektor zvukového vstupu (pro
mikrofon), identifikace 9
konektor zvukového výstupu (pro
sluchátka), identifikace 9
konfigurace
karty ExpressCard 47
konfigurační nástroj
procházení a výběr položek
81
kontrola baterie 40
kontrolka adaptéru střídavého
proudu/baterie 12
kontrolka bezdrátového připojení
5, 16
kontrolka funkce caps lock,
identifikace 5
kontrolka funkce num lock 5
kontrolka pevného disku 8
kontrolka ztlumení mikrofonu 5
kontrolky
adaptér střídavého proudu/
baterie 12
bezdrátové připojení 5
caps lock 5
napájení 5, 8
num lock 5
pevný disk 8
ztlumení mikrofonu 5
kontrolky napájení 5, 8
M
média, která lze číst 37
média, na která lze zapisovat 37
média pro obnovení, použití při
obnovení 80
média pro obnovení, vytváření
76
médium s operačním systémem
Windows 7
použití při obnovení 80
vytvoření 76
mobilní širokopásmové připojení
HP, zakázáno 21
myš, externí
nastavení předvoleb 24
N
napájení
baterie 39
možnosti 37
úspora 42
napájení z baterie 39
nastavení možností napájení 37
nastavení ochrany heslem při
probuzení 39
nastavení připojení k Internetu
19
nastavení sítě WLAN 19
nástroj Computer Setup
heslo funkce DriveLock 64
heslo správce systému BIOS
62
nástroje obnovení 76
nástroje pro obnovení, Windows
78
nástroje zálohování 76
Rejstřík
99
nástroj Oprava spouštění,
použití 78
nástroj Setup
obnovení výchozích
nastavení 82
název a číslo produktu, počítač
89
nereagující systém 37
O
oblast zařízení TouchPad
identifikace 4
obnova pevného disku 79
obnovení, systém 78
obnovení klávesou f11 79
obnovení pevného disku 79
obraz displeje, přepínání 30
obraz na displeji, přepínání 30
oddíl HP Recovery
kontrola existence 79
použití pro obnovení 79
oddíl pro obnovení 79
operační systém
kód Product Key 89
štítek s certifikátem pravosti
společnosti Microsoft 89
optická jednotka 52
optická jednotka, identifikace 9
ověření zvukových funkcí 33
ovládání bezdrátového připojení
operační systém 16
tlačítko 16
P
paměťová karta
odebrání 46
podporované formáty 46
vložení 46
paměťový modul
identifikace 15
odebrání 71
vložení 72
výměna 71
péče o počítač 73
pevný disk
externí 52
HP 3D DriveGuard 59
instalace 57
odebrání 56
pevný disk, identifikace 15
100 Rejstřík
počítač, cestování 42, 92
podpora starších verzí, USB 81
podsvícení klávesnice 30
polohovací zařízení, nastavení
předvoleb 24
port externího monitoru 9, 34
port Thunderbolt, identifikace 10
port USB 3.0 10, 12
port VGA, připojení 34
porty
DisplayPort 35
Dual-Mode DisplayPort 10
externí monitor 9, 34
Intel Wireless Display 36
Thunderbolt 10
USB 9, 10
VGA 34
porty USB, identifikace 9, 10, 12
potíže, řešení 93
použití
externí zdroj napájení 43
úsporné režimy 37
provozní prostředí 91
prvky pro ovládání médií 32
přepínaný režim grafického
adaptéru 44
připojení k firemní síti WLAN 20
připojení k síti WLAN 20
připojení k veřejné síti WLAN 20
R
RAID 59
režim hibernace
aktivace 38
ukončení 38
režim num lock, externí
klávesnice 31
režim spánku
aktivace 38
ukončení 38
režimy grafického adaptéru,
přepínání 44
rozbočovače 50
rozbočovače USB 50
Ř
řešení potíží
přehrávání disku 95
vypalování disku 96
řešení potíží, externí displej
96
S
sériové číslo 89
sériové číslo, počítač 89
SIM
vložení 21
síťový konektor, identifikace 12
skladování baterie 42
smart card
odebrání 50
vložení 50
snímač otisků prstů 70
snímač otisků prstů, identifikace
7
SoftPaq, stažení 75
software
antivirový 68
brána firewall 68
důležité aktualizace 69
software pro defragmentaci
58
vyčištění disku 58
software pro defragmentaci
disku 58
součásti
displej 13
horní 4
levá strana 10
pravá strana 9
přední strana 8
spodní strana 14
zadní strana 12
stav nízkého nabití baterie 40
Š
štítek certifikace bezdrátové
komunikace 90
štítek s certifikátem pravosti 89
štítek s certifikátem pravosti
společnosti Microsoft 89
štítek sítě WLAN 90
štítek zařízení Bluetooth 90
štítky
Bluetooth 90
certifikace bezdrátové
komunikace 90
certifikát pravosti produktu
Microsoft 89
Modul HP pro mobilní
širokopásmové připojení 90
sériové číslo 89
SIM 90
směrnice 89
WLAN 90
T
teplota 42
teplota baterie 42
testování adaptéru střídavého
proudu 44
Thunderbolt
připojení 34
tlačítka
hlasitost 32
levé tlačítko ukazovátka 4
levé tlačítko zařízení
TouchPad 4
média 32
napájení 6, 37
pravé tlačítko ukazovátka 4
pravé tlačítko zařízení
TouchPad 4
prostřední tlačítko
ukazovátka 4
prostřední tlačítko zařízení
TouchPad 4
tlačítko Windows 7
vysunutí optické jednotky 9
tlačítko bezdrátového připojení
16
tlačítko napájení 37
tlačítko napájení, identifikace 6
tlačítko vysunutí optické jednotky,
identifikace 9
tlačítko Windows, identifikace 7
TouchPad
použití 24
tlačítka 4
U
údržba
software pro defragmentaci
58
vyčištění disku 58
ukazovátko 4
USB, podpora starších verzí
rozhraní 81
úspora, energie 42
úsporné režimy 37
uvolňovací západka baterie 14
uvolňovací západka servisního
krytu 14
V
ventilační otvory, identifikace 10,
15
vestavěné mikrofony,
identifikace 13
video 34
volitelná externí zařízení, použití
51
vstupní napájení 91
výboj statické elektřiny 97
vyčištění disku, software 58
vypínač, napájení 37
vypínač napájení 37
vypínač vestavěného displeje 13
vypnutí 37
vypnutí počítače 37
zásuvka pro čipovou kartu 11
zásuvka pro karty ExpressCard
11
zásuvka SIM, identifikace 14
zásuvky
bezpečnostní kabel 10
čipová karta 11
ExpressCard 11
SIM 14
zvukové funkce, ověření 33
W
webová kamera 13, 33
webová kamera, identifikace 13
Windows – oprava spouštění,
použití 78
Z
zabezpečení, bezdrátové
připojení 19
zálohování a obnovení 78
zálohy
obnovení 78
vytvoření 77
západka, uvolnění baterie 14
západky, uvolnění servisního
krytu 14
zařízení Bluetooth 16, 22
zařízení sítě WLAN 17, 90
zařízení sítě WWAN 16, 20
zařízení s vysokým rozlišením,
připojení 36
zařízení Thunderbolt, připojení
34
zařízení USB
odebrání 51
popis 50
připojení 51
zásuvka Dual-Mode DisplayPort,
identifikace 10
zásuvka pro bezpečnostní kabel,
identifikace 10
Rejstřík 101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising