HP | ZBook 15 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 Base Model Mobile Workstation Lietošanas rokasgrāmata

HP ZBook 15 Base Model Mobile Workstation Lietošanas rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmata
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās
īpašniekam un ko saskaņā ar licenci
izmanto uzņēmums Hewlett-Packard
Company. Intel un Centrino ir uzņēmuma
Intel Corporation preču zīmes ASV un citās
valstīs. AMD ir uzņēmuma Advanced Micro
Devices, Inc. preču zīme. SD logotips ir tā
īpašnieka preču zīme. Java ir uzņēmuma
Sun Microsystems, Inc. preču zīme ASV.
Microsoft un Windows ir Microsoft
Corporation reģistrētas preču zīmes ASV.
Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP
produktu un pakalpojumu garantijas ir
izklāstītas tiešo garantiju paziņojumos, kas
iekļauti izstrādājumu un pakalpojumu
komplektos. Nekas no šeit minētā nav
uztverams kā papildu garantija. HP neatbild
par tehniskām vai tipogrāfijas kļūdām vai
šajā dokumentā esošiem izlaidumiem.
Pirmais izdevums: 2013. gada jūnijs
Dokumenta daļas numurs: 721770-E11
Paziņojums par izstrādājumu
Programmatūras nosacījumi
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir raksturoti
līdzekļi, kas ir kopīgi lielākajai daļai modeļu.
Daži līdzekļi jūsu datorā, iespējams, nav
pieejami.
Instalējot, kopējot, lejupielādējot vai citādi
lietojot jebkuru šajā datorā sākotnēji
instalētu programmatūras produktu, jūs
piekrītat HP lietotāja licences līguma (End
User License Agreement — EULA)
nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem licences
nosacījumiem, vienīgais pieejamais
risinājums ir 14 dienu laikā atgriezt visu
nelietoto produktu (aparatūru un
programmatūru), lai atbilstoši iegādes
vietas atlīdzības izmaksas politikai atgūtu
izdotos naudas līdzekļus.
Lai saņemtu jaunāko šīs rokasgrāmatas
informāciju, sazinieties ar atbalsta dienestu.
Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV,
dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/
contactHP. Lai uzzinātu par atbalsta
iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Lai iegūtu papildinformāciju vai pieprasītu
pilnu izdevumu kompensāciju par datoru,
lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības
vietu (pārdevēju).
Brīdinājums par drošību
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu apdegumu gūšanas vai datora pārkaršanas iespēju, neturiet datoru
tieši klēpī un neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas
virsmas. Nepieļaujiet, ka cita cieta virsma, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai kāda
mīksta virsma, piemēram, spilveni, segas vai apģērbs, bloķē gaisa plūsmu. Neļaujiet maiņstrāvas
adapterim darbības laikā saskarties ar ādu vai mīkstu virsmu, piemēram, spilveniem, segām vai
apģērbu. Dators un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras
ierobežojumiem, ko nosaka Starptautiskais informācijas tehnoloģijas iekārtu drošības standarts (IEC
60950).
iii
iv
Brīdinājums par drošību
Saturs
1 Iepazīšanās ...................................................................................................................................................... 1
Atgriešanās zināmajā sākuma ekrānā (tikai atsevišķiem modeļiem) ................................................... 1
Informācijas atrašana ........................................................................................................................... 2
2 Iepazīšanās ar datoru ..................................................................................................................................... 4
Augšpuse ............................................................................................................................................. 4
Skārienpanelis ..................................................................................................................... 4
Indikatori .............................................................................................................................. 5
Pogas un pirkstu nospiedumu lasītājs (tikai atsevišķiem modeļiem) ................................... 6
Taustiņi ................................................................................................................................ 7
Priekšpuse ............................................................................................................................................ 8
Labā puse ............................................................................................................................................. 9
Kreisā puse ........................................................................................................................................ 10
Aizmugure .......................................................................................................................................... 11
Displejs ............................................................................................................................................... 12
Apakšpuse .......................................................................................................................................... 13
3 Savienojuma izveide ar tīklu ........................................................................................................................ 15
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu ................................................................................................ 15
Bezvadu sakaru vadīklu izmantošana ............................................................................... 15
Bezvadu sakaru pogas lietošana ...................................................................... 15
Operētājsistēmas vadīklu izmantošana ............................................................ 16
WLAN lietošana ................................................................................................................. 16
Interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu lietošana .................................. 16
WLAN iestatīšana ............................................................................................. 17
Bezvadu maršrutētāja konfigurēšana ................................................................ 17
WLAN aizsardzība ............................................................................................ 17
Savienojuma izveide ar WLAN .......................................................................... 18
HP mobilo platjoslas sakaru moduļa lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) .................... 18
SIM kartes ievietošana un izņemšana .............................................................. 19
GPS izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ................................................................ 20
Bluetooth bezvadu ierīču lietošana .................................................................................... 20
Savienojuma izveide ar vadu tīklu ...................................................................................................... 20
Savienojuma izveide ar lokālo tīklu (LAN) ......................................................................... 20
v
4 Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces ........................................................... 22
Rādītājierīču lietošana ........................................................................................................................ 22
Rādītājierīču preferenču iestatīšana .................................................................................. 22
Kursorsviras lietošana ....................................................................................................... 22
Skārienpaneļa lietošana .................................................................................................... 22
Skārienpaneļa izslēgšana un ieslēgšana .......................................................... 23
Skārienpaneļa žestu lietošana .......................................................................... 23
Viena pirksta vilkšana ....................................................................... 23
Pieskārieni ........................................................................................ 24
Ritināšana ......................................................................................... 24
Savilkšana/tālummaiņa ..................................................................... 25
Pagriešana (tikai atsevišķiem modeļiem) ......................................... 25
Divpirkstu klikšķis (tikai atsevišķiem modeļiem) ............................... 26
Švīku žests (tikai atsevišķiem modeļiem) ......................................... 26
Pavilkšana no malām (tikai atsevišķiem modeļiem) .......................................................... 27
Pavilkšana no labās malas ................................................................................ 27
Pavilkšana no augšējās malas .......................................................................... 27
Pavilkšana no kreisās malas ............................................................................. 28
Tastatūras izmantošana ..................................................................................................................... 29
Microsoft Windows 8 īsinājumtaustiņu lietošana ............................................................... 29
Karsto taustiņu identificēšana ............................................................................................ 29
Papildtastatūru izmantošana ............................................................................................. 30
Integrētās cipartastatūras lietošana .................................................................. 30
Papildu ārējās cipartastatūras lietošana ........................................................... 31
5 Multivide ........................................................................................................................................................ 32
Multivides darbību vadīklu lietošana .................................................................................................. 32
Audio .................................................................................................................................................. 32
Skaļruņu pievienošana ...................................................................................................... 32
Skaļuma regulēšana .......................................................................................................... 32
Austiņu pievienošana ......................................................................................................... 33
Mikrofona pievienošana ..................................................................................................... 33
Datora skaņas funkciju pārbaude ...................................................................................... 33
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem) ................................................................................... 33
Video .................................................................................................................................................. 34
VGA ................................................................................................................................... 34
Thunderbolt ........................................................................................................................ 34
Displeja ports (tikai atsevišķiem modeļiem) ....................................................................... 35
Intel Wireless Display (tikai atsevišķiem modeļiem) .......................................................... 36
vi
6 Strāvas pārvaldība ........................................................................................................................................ 37
Datora izslēgšana ............................................................................................................................... 37
Enerģijas opciju iestatīšana ................................................................................................................ 37
Enerģijas taupīšanas stāvokļu lietošana ............................................................................ 37
Intel Rapid Start Technology (tikai atsevišķiem modeļiem) ............................... 38
Miega režīma aktivizēšana un iziešana no tā ................................................... 38
Lietotāja aktivizētas hibernācijas iespējošana un iziešana no tās .................... 38
Strāvas mērītāja lietošana un enerģijas iestatījumi ........................................... 39
Aizsardzības ar paroli pamodināšanai iestatīšana ............................................ 39
Akumulatora enerģijas izmantošana .................................................................................. 39
Papildinformācijas par akumulatoru atrašana ................................................... 40
Akumulatora pārbaudes rīka lietošana .............................................................. 40
Atlikušā akumulatora uzlādes līmeņa parādīšana ............................................. 40
Akumulatora izlādes laika paildzināšana .......................................................... 40
Zema akumulatora uzlādes līmeņa pārvaldība ................................................. 40
Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana ........................... 41
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana ................................. 41
Akumulatora ievietošana un izņemšana ........................................................... 41
Akumulatora ievietošana .................................................................. 41
Akumulatora izņemšana ................................................................... 42
Akumulatora enerģijas ekonomēšana ............................................................... 42
Maināmā akumulatora glabāšana (tikai atsevišķiem modeļiem) ....................... 43
Atbrīvošanās no maināmā akumulatora (tikai atsevišķiem modeļiem) ............. 43
Maināmā akumulatora ievietošana atpakaļ (tikai atsevišķiem modeļiem) ......... 43
Ārēja maiņstrāvas avota lietošana ..................................................................................... 43
Maiņstrāvas adaptera pārbaude ....................................................................... 44
Pārslēdzamā grafika/duālā grafika (tikai atsevišķiem modeļiem) ...................................... 44
Pārslēdzamās grafikas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ........................ 45
Duālās grafikas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) .................................... 45
7 Ārējās kartes un ierīces ................................................................................................................................ 46
Atmiņas karšu lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ....................................................................... 46
Atmiņas kartes ievietošana ................................................................................................ 46
Atmiņas kartes izņemšana ................................................................................................. 46
ExpressCards lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ....................................................................... 47
ExpressCard kartes konfigurēšana .................................................................................... 47
ExpressCard kartes ievietošana ........................................................................................ 48
ExpressCard kartes izņemšana ......................................................................................... 49
Viedkaršu izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ........................................................................ 49
Viedkartes ievietošana ....................................................................................................... 50
Viedkartes izņemšana ....................................................................................................... 50
vii
USB ierīču izmantošana ..................................................................................................................... 50
USB ierīces pievienošana .................................................................................................. 51
USB ierīces atvienošana ................................................................................................... 51
Papildu ārējo ierīču izmantošana ....................................................................................................... 51
Papildu ārējo diskdziņu izmantošana ................................................................................ 52
Dokošanas savienotāja lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ........................................ 52
8 Diskdziņi ........................................................................................................................................................ 53
Rīcība ar diskdziņiem ......................................................................................................................... 53
Cieto disku izmantošana .................................................................................................................... 53
Intel Smart Response Technology (tikai atsevišķiem modeļiem) ...................................... 54
Apkopes vāka noņemšana vai piestiprināšana atpakaļ ..................................................... 54
Apkopes vāka noņemšana ................................................................................ 54
Apkopes vāka piestiprināšana atpakaļ .............................................................. 55
Cietā diska nomaiņa vai jaunināšana ................................................................................ 56
Cietā diska izņemšana ...................................................................................... 56
Cietā diska uzstādīšana .................................................................................... 57
Cietā diska darbības uzlabošana ....................................................................................... 58
Disku defragmentētāja izmantošana ................................................................. 58
Diska tīrīšanas rīka izmantošana ...................................................................... 58
HP 3D DriveGuard lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ............................................... 59
HP 3D DriveGuard statusa noteikšana .............................................................................. 59
RAID izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem) ............................................................................... 59
9 Drošība ........................................................................................................................................................... 60
Datora aizsardzība ............................................................................................................................. 60
Paroļu izmantošana ............................................................................................................................ 61
Windows paroļu iestatīšana ............................................................................................... 61
Paroļu iestatīšana programmā Computer Setup ............................................................... 62
BIOS administratora paroles pārvaldība ............................................................................ 62
BIOS administratora paroles ievadīšana ........................................................... 63
DriveLock paroles pārvaldīšana programmā Computer Setup .......................................... 64
DriveLock paroles iestatīšana ........................................................................... 64
DriveLock paroles ievadīšana ........................................................................... 66
DriveLock paroles maiņa ................................................................................... 66
DriveLock aizsardzības noņemšana ................................................................. 66
Utilītas Computer Setup līdzekļa Automatic DriveLock lietošana ...................................... 67
Automātiskās DriveLock paroles ievadīšana .................................................... 67
Automātiskās DriveLock aizsardzības noņemšana ........................................... 68
Pretvīrusu programmatūras izmantošana .......................................................................................... 68
Ugunsmūra programmatūras izmantošana ........................................................................................ 68
viii
Kritisku drošības atjauninājumu instalēšana ...................................................................................... 69
HP Client Security lietošana ............................................................................................................... 69
Papildu drošības kabeļa uzstādīšana ................................................................................................. 69
Pirkstu nospiedumu lasītāja lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem) .................................................. 70
Pirkstu nospiedumu lasītāja atrašana ................................................................................ 70
10 Apkope ......................................................................................................................................................... 71
Atmiņas moduļu pievienošana vai nomaiņa ....................................................................................... 71
Datora tīrīšana .................................................................................................................................... 73
Tīrīšanas procedūras ......................................................................................................... 74
Displeja tīrīšana ................................................................................................ 74
Sānu virsmu un vāka tīrīšana ............................................................................ 74
Skārienpaneļa, tastatūras un peles tīrīšana ...................................................... 74
Programmu un draiveru atjaunināšana .............................................................................................. 75
Programmatūras SoftPaq Download Manager lietošana ................................................................... 75
11 Dublēšana un atkopšana ............................................................................................................................ 76
Informācijas dublēšana ...................................................................................................................... 76
Sistēmas atkopšanas veikšana .......................................................................................................... 77
Windows atkopšanas rīku izmantošana ............................................................................ 77
Taustiņa f11 atkopšanas rīku lietošana ............................................................................. 78
Operētājsistēmas Windows 8 datu nesēja (iegādājams atsevišķi) izmantošana ............... 78
Windows atsvaidzināšanas līdzekļa izmantošana ātrai un vieglai atkopšanai .................. 80
Visa noņemšana un Windows pārinstalēšana ................................................................... 80
Programmatūras HP Software Setup izmantošana ........................................................... 81
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un System Diagnostics ................................................................... 82
Utilītas Computer Setup lietošana ...................................................................................................... 82
Programmas Computer Setup startēšana ......................................................................... 82
Navigācija un izvēle programmā Computer Setup ............................................................ 82
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana programmā Computer Setup ...................................... 83
BIOS atjaunināšana ........................................................................................................... 84
BIOS versijas noteikšana .................................................................................. 84
BIOS atjauninājuma lejupielāde ........................................................................ 84
MultiBoot lietošana ............................................................................................................................. 85
Par sāknēšanas ierīču secību ............................................................................................ 85
MultiBoot preferenču izvēle ............................................................................................... 85
Jaunas sāknēšanas secības iestatīšana utilītā Computer Setup ...................... 86
Sāknēšanas ierīces dinamiskā izvēle, izmantojot f9 uzvedni ............................ 86
MultiBoot Express uzvednes iestatīšana .......................................................... 86
ix
Multiboot Express preferenču iestatīšana ......................................................... 87
System Diagnostics lietošana ............................................................................................................ 87
13 Atbalsts ........................................................................................................................................................ 89
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu ........................................................................................... 89
Uzlīmes .............................................................................................................................................. 90
14 Specifikācijas .............................................................................................................................................. 92
Ieejas strāva ....................................................................................................................................... 92
Darba vide .......................................................................................................................................... 92
Pielikums A Ceļošana, līdzi ņemot datoru ..................................................................................................... 93
Pielikums B Problēmu novēršana .................................................................................................................. 94
Resursi problēmu novēršanai ............................................................................................................. 94
Problēmu novēršana .......................................................................................................................... 94
Neizdodas startēt datoru .................................................................................................... 94
Datora ekrāns ir tukšs ........................................................................................................ 95
Programmatūra nedarbojas pareizi ................................................................................... 95
Dators ir ieslēgts, taču nereaģē ......................................................................................... 95
Dators ir pārmērīgi silts ...................................................................................................... 95
Nedarbojas kāda no ārējām ierīcēm .................................................................................. 96
Nedarbojas bezvadu tīkla savienojums ............................................................................. 96
Disks netiek atskaņots ....................................................................................................... 96
Filma netiek rādīta ārējā displejā ....................................................................................... 97
Diska ierakstīšanas process nesākas vai arī tiek apturēts pirms pabeigšanas ................. 97
Pielikums C Elektrostatiskā izlāde ................................................................................................................. 98
Alfabētiskais rādītājs ........................................................................................................................................ 99
x
1
Iepazīšanās
Pēc datora iestatīšanas un reģistrēšanas ir svarīgi veikt šādas darbības:
●
Veltiet kādu brīdi iespiestās rokasgrāmatas Windows 8 pamati pārlūkošanai, lai iepazītos ar
jaunajiem Windows® līdzekļiem.
PADOMS. Lai no atvērtas lietojumprogrammas vai Windows darbvirsmas ātri atgrieztos datora
sākuma ekrānā, nospiediet uz tastatūras Windows taustiņu
. Vēlreiz nospiežot Windows
taustiņu, atkal tiek atvērts iepriekšējais ekrāns.
●
Izveidojiet savienojumu ar internetu — iestatiet vadu vai bezvadu tīklu, lai varētu izveidot
savienojumu ar internetu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Savienojuma izveide ar tīklu 15. lpp.
●
Atjauniniet pretvīrusu programmatūru — aizsargājiet datoru pret vīrusu izraisītiem
bojājumiem. Šī programmatūra ir sākotnēji instalēta datorā. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Pretvīrusu programmatūras izmantošana 68. lpp.
●
Iepazīstiet savu datoru — uzziniet par datora līdzekļiem. Papildinformāciju skatiet nodaļā
Iepazīšanās ar datoru 4. lpp. un Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un
rādītājierīces 22. lpp.
●
Atrodiet instalēto programmatūru — piekļūstiet datorā sākotnēji instalētās programmatūras
sarakstam:
Sākuma ekrānā ierakstiet l, noklikšķiniet uz Lietojumprogrammas un pēc tam atlasiet kādu no
parādītajām opcijām. Lai iegūtu detalizētu informāciju par datora komplektācijā iekļautās
programmatūras lietošanu, skatiet programmatūras ražotāja norādījumus, kas, iespējams, ir
pievienoti programmatūrai vai ir pieejami ražotāja vietnē.
●
Radiet iespaidīgas prezentācijas—varat izveidot savienojumu ar projektoru, lai kopīgotu savas
idejas un dalītos tajās ar grupu. Skatiet sadaļu Thunderbolt 34. lpp.
●
Dublējiet cietā diska informāciju, izveidojot atkopšanas diskus vai atkopšanas zibatmiņas disku.
Skatiet sadaļu Dublēšana un atkopšana 76. lpp.
Atgriešanās zināmajā sākuma ekrānā (tikai atsevišķiem
modeļiem)
HP Quick Start sniedz jums iespēju izmantot pazīstamo Windows darbvirsmas izvēlni Sākt. Quick
Start darbojas tāpat kā parastā Windows izvēlne Sākt un ļauj ērti atvērt failus un programmas,
izmantojot Windows darbvirsmu.
▲
Lai Windows darbvirsmā atvērtu HP Quick Start, noklikšķiniet uzdevumjoslā uz ikonas HP Quick
Start
.
Atgriešanās zināmajā sākuma ekrānā (tikai atsevišķiem modeļiem)
1
Informācijas atrašana
Datorā ir pieejami vairāki resursi, lai palīdzētu veikt dažādus uzdevumus.
Resursi
Informācija
Iestatīšanas instrukciju plakāts
●
Datora iestatīšana
●
Datora komponentu identificēšana
Rokasgrāmata Windows 8 pamati
Pārskats par lietošanu un pārlūkošanu, izmantojot Windows® 8
HP Support Assistant
●
Informācija par operētājsistēmu
Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP
Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
●
Programmatūras, draiveru un sistēmas BIOS atjauninājumi
●
Problēmu novēršanas rīki
Lai saņemtu jaunāko šīs rokasgrāmatas informāciju,
sazinieties ar atbalsta dienestu. Lai uzzinātu par
atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni
http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par
atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Piekļuve atbalstam
Normatīvie, drošības un vides aizsardzības paziņojumi
●
Normatīvā un drošības informācija
Lai piekļūtu lietošanas rokasgrāmatām, sākuma
ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant, atlasiet Mans dators un pēc tam atlasiet
Lietošanas rokasgrāmatas.
●
Informācija par atbrīvošanos no akumulatora
Drošas un ērtas lietošanas rokasgrāmata
●
Pareiza darbstacijas iestatīšana, ķermeņa poza, ar veselību
saistītie jautājumi un darba paņēmieni
●
Informācija par elektrisko un mehānisko drošību
Lai piekļūtu lietošanas rokasgrāmatām, sākuma
ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant, atlasiet Mans dators un pēc tam atlasiet
Lietošanas rokasgrāmatas.
– vai –
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/ergo.
Buklets Worldwide Telephone Numbers (Tālruņu
numuri visā pasaulē)
HP atbalsta tālruņu numuri
Šis buklets tiek piegādāts kopā ar datoru.
2
HP vietne
●
Atbalsta informācija
Lai saņemtu jaunāko šīs rokasgrāmatas informāciju,
sazinieties ar atbalsta dienestu. Lai uzzinātu par
atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni
http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par
atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Detaļu pasūtīšana un papildu palīdzības meklēšana
●
Ierīcei pieejamie piederumi
Nodaļa 1 Iepazīšanās
Resursi
Informācija
Ierobežotā garantija*
Informācija par garantiju
Lai piekļūtu šai rokasgrāmatai, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant, atlasiet
Mans dators un pēc tam Garantija un pakalpojumi.
– vai –
Dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Jūsu produktam piemērojamo īpaši paredzēto HP ierobežoto garantiju varat atrast datorā iekļautajās lietošanas
rokasgrāmatās un/vai iepakojumā iekļautajā kompaktdiskā/DVD diskā. Dažās valstīs/reģionos HP ierobežotā garantija tiek
nodrošināta drukātā formātā, un tā ir iekļauta iepakojumā. Dažās valstīs/reģionos, kur garantija netiek nodrošināta drukātā
formātā, tās drukāto kopiju var pieprasīt vietnē http://www.hp.com/go/orderdocuments vai rakstot uz:
●
Ziemeļamerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Eiropa, Tuvie Austrumi, Āfrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Āzija un Klusā okeāna valstis: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Pieprasot garantijas drukāto kopiju, norādiet, lūdzu, produkta numuru, garantijas periodu (atrodams uz apkopes uzlīmes),
vārdu un pasta adresi.
SVARĪGI! NEIZMANTOJIET šīs adreses HP izstrādājumu atpakaļsūtīšanai. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV,
dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Informācijas atrašana
3
2
Iepazīšanās ar datoru
Augšpuse
Skārienpanelis
Komponents
4
Apraksts
(1)
Kursorsvira
Izmanto rādītāja pārvietošanai un ekrānā redzamo
vienumu atlasīšanai vai aktivizēšanai.
(2)
Kursorsviras kreisā poga
Darbojas kā ārējās peles kreisā poga.
(3)
Skārienpaneļa ieslēgšanas/izslēgšanas
poga
Ieslēdz un izslēdz skārienpaneli.
(4)
Skārienpaneļa zona
Izmanto rādītāja pārvietošanai un ekrānā redzamo
vienumu atlasīšanai vai aktivizēšanai.
(5)
Skārienpaneļa kreisā poga
Darbojas kā ārējās peles kreisā poga.
(6)
Kursorsviras labā poga
Darbojas kā ārējās peles labā poga.
(7)
Kursorsviras vidējā poga
Darbojas kā ārējās peles vidējā poga.
(8)
Skārienpaneļa vidējā poga
Darbojas kā ārējās peles vidējā poga.
(9)
Skārienpaneļa labā poga
Darbojas kā ārējās peles labā poga.
Nodaļa 2 Iepazīšanās ar datoru
Indikatori
Komponents
(1)
Apraksts
Strāvas indikators
●
Deg: dators ir ieslēgts.
●
Mirgo: dators ir miega stāvoklī.
●
Nedeg: dators ir izslēgts.
(2)
Burtslēga indikators
Deg: burtslēgs ir ieslēgts.
(3)
Mikrofona izslēgšanas indikators
●
Dzeltens: mikrofons ir izslēgts.
●
Nedeg: mikrofons ir ieslēgts.
(4)
Ciparslēga indikators
Deg: ciparslēgs ir ieslēgts.
(5)
Bezvadu sakaru indikators
●
Balts: ir ieslēgta integrētā bezvadu ierīce, piemēram,
bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce un/vai Bluetooth®
ierīce.
●
Dzeltens: visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
●
Dzeltens: datora skaņa ir izslēgta.
●
Nedeg: datora skaņa ir ieslēgta.
(6)
Skaņas izslēgšanas indikators
Augšpuse
5
Pogas un pirkstu nospiedumu lasītājs (tikai atsevišķiem modeļiem)
Komponents
(1)
Apraksts
Strāvas poga
●
Kad dators ir izslēgts, nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu
datoru.
●
Kad dators ir ieslēgts, īsi nospiediet šo pogu, lai
aktivizētu miega režīmu.
●
Kad dators ir miega stāvoklī, īsi nospiediet šo pogu, lai
izietu no miega stāvokļa.
●
Kad dators ir hibernācijas režīmā, īsi nospiediet šo
pogu, lai izietu no hibernācijas režīma.
UZMANĪBU! Nospiežot un turot strāvas pogu, tiks zaudēta
nesaglabātā informācija.
Ja dators ir pārstājis reaģēt un Windows® izslēgšanas
procedūras nedarbojas, nospiediet strāvas pogu un turiet to
nospiestu vismaz 5 sekundes, lai izslēgtu datoru.
Lai uzzinātu vairāk par enerģijas iestatījumiem, skatiet
enerģijas opcijas. Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija,
atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
(2)
Skaļruņi (2)
Atskaņo skaņu, izmantojot programmatūru SRS Premium
Sound vai SRS Premium Sound PRO (tikai atsevišķiem
modeļiem).
PIEZĪME. Lai lietotu programmatūru SRS Premium Sound,
sākuma ekrānā ierakstiet SRS un pēc tam atlasiet SRS Pro
Audio.
(3)
6
Bezvadu sakaru poga
Nodaļa 2 Iepazīšanās ar datoru
Izmanto bezvadu sakaru līdzekļa ieslēgšanai vai izslēgšanai,
taču neizveido bezvadu savienojumu.
Komponents
Apraksts
(4)
Skaņas izslēgšanas poga
Izslēdz un ieslēdz skaļruņu skaņu.
(5)
Pirkstu nospiedumu lasītājs (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Ļauj pieteikties operētājsistēmā Windows, izmantojot pirksta
nospiedumu, nevis ievadot paroli.
Taustiņi
Komponents
Apraksts
(1)
Taustiņš esc
Nospiežot šo taustiņu kopā ar taustiņu fn, tiek parādīta
sistēmas informācija.
(2)
Taustiņš fn
Nospiežot to kopā ar kādu no funkcijas taustiņiem,
piemēram num lk, esc vai b, tiek izpildītas bieži lietotās
sistēmas funkcijas.
(3)
Windows taustiņš
Izmanto, lai no atvērtas lietojumprogrammas vai Windows
darbvirsmas atgrieztos sākuma ekrānā.
PIEZĪME. Vēlreiz nospiežot Windows taustiņu, atkal tiek
atvērts iepriekšējais ekrāns.
(4)
Funkcijas taustiņi
Nospiežot tos kopā ar taustiņu fn, tiek izpildītas bieži
lietotās sistēmas funkcijas.
(5)
Taustiņš num lk
Izmanto, lai pārslēgtos no integrētās cipartastatūras
pārlūkošanas funkcijas uz ciparu ievades funkciju un
pretēji.
(6)
Integrētā cipartastatūra
Ja ir aktivizēts taustiņš num lk, integrēto cipartastatūru var
lietot kā ārējo cipartastatūru.
Augšpuse
7
Priekšpuse
Komponents
(1)
(2)
(3)
(4)
8
Apraksts
Bezvadu sakaru indikators
Strāvas indikators
Maiņstrāvas adaptera/akumulatora
indikators
Cietā diska indikators
Nodaļa 2 Iepazīšanās ar datoru
●
Balts: ir ieslēgta integrētā bezvadu ierīce,
piemēram, bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce
un/vai Bluetooth® ierīce.
●
Dzeltens: visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
●
Deg: dators ir ieslēgts.
●
Mirgo: dators ir miega stāvoklī.
●
Nedeg: dators ir izslēgts.
●
Balts: dators ir pievienots ārējam strāvas avotam,
un akumulatora uzlādes līmenis ir diapazonā no
90 līdz 99%.
●
Nedeg: akumulators ir pilnībā uzlādēts.
●
Mirgo baltā krāsā: cietais disks tiek lietots.
●
Dzeltens: programmatūra HP 3D DriveGuard ir
īslaicīgi ievilkusi cietā diska galviņas.
Labā puse
Komponents
Apraksts
(1)
Atmiņas karšu lasītājs
Nolasa un ieraksta datus atmiņas kartēs, piemēram,
Secure Digital (SD) atmiņas kartēs.
(2)
Audio izvades (austiņu) ligzda/audio
ievades (mikrofona) ligzda
Izmanto skaņas atskaņošanai, ja pieslēgti papildu skaļruņi
ar atsevišķu barošanu, austiņas, ieliekamās austiņas,
mikrofonaustiņas vai televizora audio sistēma. Šeit var
pievienot arī papildu mikrofonaustiņu mikrofonu.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku,
pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai mikrofonaustiņu
uzlikšanas noregulējiet skaļumu. Papildinformāciju par
drošību skatiet dokumentā Normatīvie, drošības un vides
aizsardzības paziņojumi. Lai piekļūtu lietošanas
rokasgrāmatām, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant, atlasiet Mans
dators un pēc tam atlasiet Lietošanas rokasgrāmatas.
PIEZĪME. Ja ligzdai tiek pievienota ierīce, datora skaļruņi
tiek atspējoti.
PIEZĪME. Pārliecinieties, vai ierīces kabelim ir 4 vadu
savienotājs, kas atbalsta gan audio izvadi (austiņas), gan
audio ievadi (mikrofonu).
(3)
USB 3.0 ports
Paredzēts papildu USB ierīces pievienošanai.
PIEZĪME. Detalizētu informāciju par dažādiem USB
portiem skatiet sadaļā USB ierīču izmantošana 50. lpp.
(4)
Optiskais diskdzinis (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Lasa un raksta optiskajā diskā atkarībā no jūsu datora
modeļa.
PIEZĪME. Lai iegūtu informāciju par disku saderību,
dodieties uz tīmekļa lapu Palīdzība un atbalsts (skatiet
Informācijas atrašana 2. lpp.). Lai izvēlētos datora modeli,
izpildiet tīmekļa lapā esošos norādījumus. Izvēlieties
Atbalsts un draiveri un pēc tam izvēlieties Produkta
informācija.
(5)
Optiskā diskdziņa izstumšanas poga (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Atvieno optiskā diskdziņa diska paliktni.
(6)
Ārējā monitora ports
Izmanto ārējā VGA monitora vai projektora pievienošanai.
Labā puse
9
Kreisā puse
Komponents
(1)
Apraksts
Drošības kabeļa slots
Ļauj pievienot datoram atsevišķi iegādātu drošības kabeli.
PIEZĪME. Drošības kabelis ir paredzēts kā atbaidīšanas
līdzeklis, taču tas nevar novērst datora sabojāšanu vai
zādzību.
(2)
USB 2.0 ports
Paredzēts papildu USB ierīces pievienošanai.
PIEZĪME. Detalizētu informāciju par dažādiem USB
portiem skatiet sadaļā USB ierīču izmantošana 50. lpp.
(3)
Ventilācijas atvere
Nodrošina gaisa plūsmu iekšējo komponentu dzesēšanai.
PIEZĪME. Lai atdzesētu iekšējos komponentus un
nepieļautu to pārkaršanu, automātiski tiek ieslēgts datora
ventilators. Tas ir normāli, ja darbības laikā iekšējais
ventilators tiek pārmaiņus ieslēgts un izslēgts.
(4)
Thunderbolt ports
Paredzēts, lai pievienotu papildu augstas izšķirtspējas
displeja ierīci vai augstas veiktspējas datu ierīci.
PIEZĪME. Thunderbolt ir jauna tehnoloģija. Pirms
pievienojat ierīci Thunderbolt portam, instalējiet
Thunderbolt ierīces jaunākos draiverus. Thunderbolt
kabelim un Thunderbolt ierīcei (nopērkama atsevišķi) ir
jābūt saderīgai ar operētājsistēmu Windows. Lai noteiktu,
vai jūsu ierīce ir sertificēta Thunderbolt tehnoloģijas
izmantošanai operētājsistēmā Windows, skatiet vietni
https://thunderbolttechnology.net/products.
(5)
divrežīmu displeja ports
Paredzēts papildu digitālās displeja ierīces, piemēram,
augstas veiktspējas monitora vai projektora, pievienošanai.
(6)
USB 3.0 uzlādes ports
Paredzēts papildu USB 3.0 ierīču pievienošanai un
uzlabotas USB veiktspējas nodrošināšanai. USB uzlādes
portā var uzlādēt arī atsevišķus mobilo tālruņu un MP3
atskaņotāju modeļus, pat ja dators ir izslēgts.
PIEZĪME. Detalizētu informāciju par dažādiem USB
portiem skatiet sadaļā USB ierīču izmantošana 50. lpp.
10
(7)
Viedkaršu lasītājs
Nodrošina papildu viedkaršu atbalstu.
(8)
ExpressCard slots
Šeit ievieto papildu atmiņas kartes ExpressCard.
Nodaļa 2 Iepazīšanās ar datoru
Aizmugure
Komponents
(1)
Apraksts
USB 3.0 ports
Paredzēts papildu USB 3.0 ierīču pievienošanai
un uzlabotas USB veiktspējas nodrošināšanai.
PIEZĪME. Detalizētu informāciju par dažādiem
USB portiem skatiet sadaļā USB ierīču
izmantošana 50. lpp.
(2)
Strāvas savienotājs
Izmanto maiņstrāvas adaptera pievienošanai.
(3)
Maiņstrāvas adaptera/akumulatora indikators
●
Balts: dators ir pievienots ārējam strāvas
avotam, un akumulatora uzlādes līmenis ir
diapazonā no 90 līdz 99%.
●
Nedeg: akumulators ir pilnībā uzlādēts.
(4)
RJ-45 (tīkla) ligzda
Izmanto tīkla kabeļa pievienošanai.
RJ-45 (tīkla) indikatori (2)
●
Zaļš (kreisais): tīkls ir pievienots.
●
Dzeltens (labais): tīklā notiek darbība.
Aizmugure
11
Displejs
Komponents
Apraksts
(1)
WLAN antenas (2)* (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu
lokālajiem tīkliem (WLAN).
(2)
WWAN antenas (2)* (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Sūta un saņem bezvadu signālus, lai sazinātos ar bezvadu
teritoriālajiem tīkliem (WWAN).
(3)
Iekšējie mikrofoni (2)
Tiek izmantoti skaņas ierakstīšanai.
(4)
Tīmekļa kameras indikators (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Deg: tīmekļa kamera tiek lietota.
(5)
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem)
Ieraksta video un uzņem fotoattēlus.
Lai iegūtu informāciju pat tīmekļa kameras lietošanu, sākuma
ekrānā atlasiet programmu CyberLink YouCam.
(6)
Iekšējais displeja slēdzis
Izmanto displeja izslēgšanai vai miega režīma aktivizēšanai, ja
displejs tiek aizvērts, kad dators ir ieslēgts.
PIEZĪME.
Displeja slēdzis nav redzams datora ārpusē.
*Antenas nav redzamas datora ārpusē. Lai nodrošinātu optimālu pārraidi, antenu tiešā tuvumā nedrīkst atrasties šķēršļi.
Paziņojumus par bezvadu sakaru normatīvo informāciju skatiet dokumenta Normatīvie, drošības un vides aizsardzības
paziņojumi sadaļā, kas attiecas uz jūsu valsti vai reģionu. Lai piekļūtu lietošanas rokasgrāmatām, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant, atlasiet Mans dators un pēc tam atlasiet Lietošanas rokasgrāmatas.
12
Nodaļa 2 Iepazīšanās ar datoru
Apakšpuse
Komponents
Apraksts
(1)
Akumulatora fiksators
Izmanto akumulatora atvienošanai.
(2)
Akumulatora nodalījums
Šeit atrodas akumulators.
(3)
SIM slots
Atbalsta bezvadu sakaru abonenta identifikācijas
moduli (SIM) (tikai atsevišķiem modeļiem). SIM slots
atrodas akumulatora nodalījumā.
(4)
Dokošanas savienotājs
Paredzēts papildu dokošanas ierīces pievienošanai.
(5)
Papildu akumulatora savienotājs
Izmanto papildu akumulatora pievienošanai.
(6)
Apkopes vāka fiksators
Fiksē apkopes vāku.
(7)
Apkopes vāka atbrīvošanas fiksators
Atbrīvo datora apkopes vāku.
Apakšpuse
13
Komponents
(8)
Apraksts
Ventilācijas atveres (3)
Nodrošina gaisa plūsmu iekšējo komponentu
dzesēšanai.
PIEZĪME. Lai atdzesētu iekšējos komponentus un
nepieļautu to pārkaršanu, automātiski tiek ieslēgts
datora ventilators. Tas ir normāli, ja darbības laikā
iekšējais ventilators tiek pārmaiņus ieslēgts un
izslēgts.
(9)
Apkopes vāks
Nodrošina piekļuvi cietā diska nodalījumam, bezvadu
LAN (WLAN) moduļa slotam, WWAN moduļa slotam
un atmiņas moduļu slotiem.
UZMANĪBU! Lai novērstu sistēmas nereaģēšanu,
nomainiet bezvadu sakaru moduli tikai pret tādu, kura
lietošanu datoros ir atļāvusi valsts iestāde, kas
reglamentē bezvadu ierīču lietošanu jūsu valstī vai
reģionā. Ja nomaināt moduli un pēc tam saņemat
brīdinājuma ziņojumu, izņemiet moduli, lai atjaunotu
datora funkcionalitāti, un pēc tam sazinieties ar
atbalsta dienestu, izmantojot lietojumprogrammu HP
Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
14
Nodaļa 2 Iepazīšanās ar datoru
3
Savienojuma izveide ar tīklu
Datoru var ērti ņemt līdzi, lai kur jūs arī dotos. Tomēr izpētīt visu pasauli un piekļūt informācijai, kas
pieejama miljonos vietņu, varat arī mājās, izmantojot datoru un vadu vai bezvadu tīkla savienojumu.
Šajā nodaļā sniegtā informācija palīdzēs izveidot savienojumu ar visu pasauli.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Bezvadu tehnoloģija ļauj pārsūtīt datus, vadu vietā izmantojot radioviļņus. Jūsu datoram var būt viena
vai vairākas no šīm bezvadu ierīcēm:
●
Bezvadu lokālā tīkla (WLAN) ierīce — nodrošina datora savienojumu ar bezvadu lokālajiem
tīkliem (tos parasti dēvē par Wi-Fi tīkliem, bezvadu LAN vai WLAN) uzņēmumu birojos, mājās un
publiskās vietās, piemēram, lidostās, restorānos, kafejnīcās, viesnīcās un universitātēs.
Bezvadu lokālajā tīklā datora mobilā bezvadu ierīce sazinās ar bezvadu maršrutētāju vai
bezvadu piekļuves punktu.
●
HP mobilo platjoslas sakaru modulis (tikai atsevišķiem modeļiem) — bezvadu teritoriālā tīkla
(WWAN) ierīce, kas nodrošina bezvadu savienojumus daudz lielākā apgabalā. Mobilo tīklu
operatori uzstāda bāzes stacijas (kas līdzīgas mobilo tālruņu sakaru torņiem) lielos ģeogrāfiskos
apgabalos, efektīvi nodrošinot pārklājumu visā novadā, reģionā vai pat valstī.
●
Bluetooth ierīce — izveido personālo tīklu (PAN), lai izveidotu savienojumu ar citām Bluetooth
ierīcēm, piemēram, datoriem, tālruņiem, printeriem, mikrofonaustiņām, skaļruņiem un kamerām.
Personālajā tīklā katra ierīce tieši sazinās ar citām ierīcēm, un ierīcēm jāatrodas samērā netālu
vienai no otras — parasti ne vairāk kā 10 metru (aptuveni 33 pēdu) attālumā.
Lai iegūtu papildinformāciju par bezvadu sakaru tehnoloģiju, skatiet informāciju un saites uz vietnēm,
kas norādītas lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Bezvadu sakaru vadīklu izmantošana
Datora bezvadu ierīces var vadīt, izmantojot šādus līdzekļus:
●
bezvadu sakaru poga;
●
operētājsistēmas vadīklas.
Bezvadu sakaru pogas lietošana
Datoram ir bezvadu sakaru poga, viena vai vairākas bezvadu ierīces un viens vai divi bezvadu sakaru
indikatori (atkarībā no modeļa). Visas datora bezvadu ierīces ir iespējotas rūpnīcā, tādēļ, ieslēdzot
datoru, tiek iedegts bezvadu sakaru indikators (balts).
Bezvadu sakaru indikators norāda bezvadu ierīču vispārējo strāvas padeves stāvokli, nevis atsevišķu
ierīču statusu. Ja bezvadu sakaru indikators ir balts, ir ieslēgta vismaz viena bezvadu ierīce. Ja
bezvadu sakaru indikators nedeg, visas bezvadu ierīces ir izslēgtas.
PIEZĪME. Dažos modeļos bezvadu sakaru indikators ir dzeltens, ja ir izslēgtas visas bezvadu
ierīces.
Bezvadu ierīces ir iespējotas rūpnīcā, tāpēc bezvadu sakaru pogu var izmantot, lai vienlaikus ieslēgtu
vai izslēgtu visas bezvadu ierīces.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
15
Operētājsistēmas vadīklu izmantošana
Tīkla un koplietošanas centrā var iestatīt savienojumu vai tīklu, izveidot savienojumu ar tīklu, kā arī
diagnosticēt un novērst tīkla problēmas.
Lai lietotu operētājsistēmas vadīklas:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet i un pēc tam atlasiet Iestatījumi.
2.
Meklēšanas lodziņā ierakstiet tīkls un koplietošana un pēc tam atlasiet Tīkla un
koplietošanas centrs.
Lai iegūtu papildinformāciju, piekļūstiet lietojumprogrammai HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā
piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant.
WLAN lietošana
Izmantojot WLAN ierīci, varat piekļūt bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), ko veido citi datori un
papildierīces, kuras ir savienotas, izmantojot bezvadu maršrutētāju vai bezvadu piekļuves punktu.
PIEZĪME. Jēdzieni bezvadu maršrutētājs un bezvadu piekļuves punkts bieži tiek lietoti kā sinonīmi.
●
Lielapjoma bezvadu lokālie tīkli, piemēram, uzņēmuma vai publiskie WLAN, parasti izmanto
bezvadu piekļuves punktus, kas var nodrošināt piekļuvi lielam skaitam datoru un papildierīču un
kas var nošķirt svarīgas tīkla funkcijas.
●
Mājas vai nelielu biroju WLAN parasti izmanto bezvadu maršrutētājus, kas vairākiem vadu vai
bezvadu datoriem ļauj koplietot interneta savienojumu, printeri un failus, nelietojot papildu
aparatūru vai programmatūru.
Lai izmantotu datora WLAN ierīci, ir jāizveido savienojums ar bezvadu lokālā tīkla infrastruktūru (to
nodrošina pakalpojumu sniedzējs vai arī publiskais vai uzņēmuma tīkls).
Interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu lietošana
Mājās veidojot savienojumu ar internetu, vispirms ir jāizveido konts pie interneta pakalpojumu
sniedzēja (IPS). Lai iegādātos interneta pakalpojumu un modemu, sazinieties ar vietējo interneta
pakalpojumu sniedzēju. Tas jums palīdzēs uzstādīt modemu, ievilkt tīkla kabeli, lai savienotu bezvadu
datoru ar modemu, un pārbaudīt interneta pakalpojumu.
PIEZĪME. IPS jums piešķirs lietotāja ID un paroli, kas nepieciešama, lai piekļūtu internetam.
Pierakstiet šo informāciju un uzglabājiet drošā vietā.
16
Nodaļa 3 Savienojuma izveide ar tīklu
WLAN iestatīšana
Lai iestatītu WLAN un izveidotu savienojumu ar internetu, ir nepieciešams šāds aprīkojums:
●
platjoslas modems (DSL vai kabeļmodems) (1) un ātrdarbīga interneta pakalpojums, kas
iegādāts no interneta pakalpojumu sniedzēja (IPS);
●
bezvadu maršrutētājs (2) (iegādājams atsevišķi);
●
bezvadu dators (3).
PIEZĪME. Dažos modemos ir iebūvēts bezvadu maršrutētājs. Lai uzzinātu jums piederošā modema
tipu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
Nākamajā attēlā ir redzams internetam pievienota bezvadu tīkla instalācijas piemērs.
Tīklam paplašinoties, tam var tikt pievienoti papildu datori ar bezvadu vai vadu savienojumu, lai
nodrošinātu piekļuvi internetam.
Lai iegūtu palīdzību par bezvadu lokālā tīkla iestatīšanu, skatiet maršrutētāja ražotāja vai jūsu
interneta pakalpojumu sniedzēja nodrošināto informāciju.
Bezvadu maršrutētāja konfigurēšana
Lai saņemtu palīdzību saistībā ar bezvadu lokālā tīkla iestatīšanu, skatiet maršrutētāja ražotāja vai
jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nodrošināto informāciju.
PIEZĪME. Jauno bezvadu datoru vispirms ieteicams savienot ar maršrutētāju, izmantojot
maršrutētāja komplektā iekļauto tīkla kabeli. Kad datorā ir veiksmīgi izveidots savienojums ar
internetu, atvienojiet kabeli un pēc tam piekļūstiet internetam, izmantojot bezvadu tīklu.
WLAN aizsardzība
Iestatot WLAN vai piekļūstot esošam WLAN, vienmēr iespējojiet drošības līdzekļus, lai aizsargātu
tīklu pret nesankcionētu piekļuvi. Sabiedriskās vietās (tīklājos), piemēram, kafejnīcās un lidostās,
WLAN tīkli, iespējams, nav droši. Ja jums ir svarīga jūsu datora drošība tīklājā, ierobežojiet savas
darbības tīklā, sūtot tikai mazsvarīgus e-pasta ziņojumus un veicot parastu interneta pārlūkošanu.
Bezvadu raidītāja signāli tiek raidīti ārpus tīkla, tāpēc citas WLAN ierīces var uztvert neaizsargātus
signālus. Lai aizsargātu savu bezvadu lokālo tīklu, veiciet tālāk minētos piesardzības pasākumus.
●
Izmantojiet ugunsmūri.
Ugunsmūris pārbauda gan datus, gan uz jūsu tīklu nosūtītos datu pieprasījumus, kā arī atmet
šaubīgus vienumus. Ugunsmūri ir pieejami gan kā programmatūra, gan kā aparatūra. Dažos
tīklos tiek izmantota abu šo veidu kombinācija.
●
Izmantojiet bezvadu sakaru šifrēšanu.
Bezvadu sakaru šifrēšanai tiek izmantoti drošības iestatījumi, lai šifrētu un atšifrētu tīklā
pārraidītus datus. Lai iegūtu papildinformāciju, piekļūstiet lietojumprogrammai HP Support
Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
17
Savienojuma izveide ar WLAN
Lai izveidotu savienojumu ar WLAN, rīkojieties šādi:
1.
Pārliecinieties, vai WLAN ierīce ir ieslēgta. Ja ierīce ir ieslēgta, bezvadu sakaru indikators ir
iedegts. Ja bezvadu sakaru indikators nedeg, nospiediet bezvadu sakaru pogu.
PIEZĪME. Dažos modeļos bezvadu sakaru indikators deg dzeltenā krāsā, ja visas bezvadu
ierīces ir izslēgtas.
2.
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā,
pieskarieties tīkla statusa ikonai un turiet to vai noklikšķiniet uz tās.
3.
Atlasiet sarakstā savu WLAN.
4.
Noklikšķiniet uz pogas Izveidot savienojumu.
Ja bezvadu lokālajā tīklā ir iespējots drošības līdzeklis, tiek prasīts ievadīt drošības kodu.
Ievadiet kodu un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.
PIEZĪME. Ja sarakstā nav iekļauts neviens bezvadu lokālais tīkls, iespējams, atrodaties ārpus
bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta darbības zonas.
PIEZĪME. Ja neredzat bezvadu lokālo tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, Windows
darbvirsmā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tīkla stāvokļa ikonas un pēc tam atlasiet Atvērt
tīkla un koplietošanas centru. Noklikšķiniet uz Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu.
Parādītajā opciju sarakstā ir opcijas, kas nodrošina manuālu tīkla meklēšanu un savienojuma
izveidi ar tīklu vai arī jauna tīkla savienojuma izveidi.
5.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu savienojuma izveidi.
Kad savienojums ir izveidots, novietojiet peles rādītāju paziņojumu apgabalā virs tīkla stāvokļa
ikonas, lai pārbaudītu savienojuma nosaukumu un statusu.
PIEZĪME. Darbības zona (bezvadu sakaru signālu raidīšanas attālums) ir atkarīga no WLAN
aprīkojuma, maršrutētāja ražotāja, kā arī no citu elektronisko ierīču vai strukturālu barjeru, piemēram,
sienu un grīdu, radītiem traucējumiem.
HP mobilo platjoslas sakaru moduļa lietošana (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Izmantojot HP mobilo platjoslas sakaru moduli, dators var lietot bezvadu teritoriālos tīklus un piekļūt
internetam no vēl vairākām vietām un vēl plašākā apgabalā, nekā izmantojot bezvadu lokālo tīklus.
Lai izmantotu HP mobilo platjoslas sakaru moduli, ir nepieciešams tīkla pakalpojumu sniedzējs (tiek
dēvēts par mobilo sakaru tīkla operatoru), kurš parasti ir mobilo tālruņu tīkla operators. HP mobilo
platjoslas sakaru modulim izmantojamais tīkla pārklājums ir līdzīgs mobilo balss sakaru tīkla
pārklājumam.
Izmantojot HP mobilo platjoslas sakaru moduli un mobilo sakaru tīkla operatora pakalpojumus,
vienmēr varat piekļūt internetam, sūtīt e-pasta ziņojumus vai izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu
neatkarīgi no tā, vai atrodaties ceļā vai ārpus Wi-Fi tīklāju darbības zonas.
HP atbalsta šādas tehnoloģijas:
18
●
HSPA (High Speed Packet Access — ātrdarbīga pakešpiekļuve) nodrošina piekļuvi tīkliem, kuri
izmanto globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) telekomunikāciju standartu.
●
EV-DO (Evolution Data Optimized — pilnveidota datu optimizācija) nodrošina piekļuvi tīkliem,
kas izmanto koddales daudzpiekļuves (CDMA) telekomunikāciju standartu.
●
LTE (Long Term Evolution) tehnoloģija
Nodaļa 3 Savienojuma izveide ar tīklu
Lai aktivizētu mobilo platjoslas sakaru pakalpojumu, iespējams, būs nepieciešams HP Mobile
platjoslas sakaru moduļa IMEI un/vai MEID numurs. Sērijas numurs ir norādīts uz uzlīmes, kas
atrodas jūsu datora akumulatora nodalījumā.
Daži mobilo sakaru tīklu operatori pieprasa SIM kartes lietošanu. SIM kartē ir iekļauta
pamatinformācija par lietotāju, piemēram, personas identifikācijas numurs (PIN), kā arī tīkla
informācija. Dažiem datoriem SIM karte ir jau ievietota akumulatora nodalījumā. Ja SIM karte nav
ievietota, tā var būt iekļauta kopā ar datoram pievienoto HP mobilo platjoslas sakaru moduļa
informāciju vai arī mobilo sakaru operators to var nodrošināt atsevišķi no datora.
Informāciju par SIM kartes ievietošanu un izņemšanu skatiet šīs nodaļas sadaļā SIM kartes
ievietošana un izņemšana 19. lpp.
Papildinformāciju par HP mobilo platjoslas sakaru moduli un izvēlētā mobilo sakaru tīkla operatora
pakalpojumu aktivizēšanu skatiet datoram pievienotajā informācijā par HP mobilo platjoslas sakaru
moduli. Papildinformāciju skatiet HP tīmekļa vietnē http://www.hp.com/go/mobilebroadband (tikai
atsevišķos reģionos/valstīs).
SIM kartes ievietošana un izņemšana
UZMANĪBU! Lai nesabojātu savienotājus, ievietojiet SIM karti, lietojot minimālu spēku.
Lai ievietotu SIM karti, izpildiet tālāk minētās darbības.
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Aizveriet displeju.
3.
Atvienojiet visas datoram pievienotās ārējās ierīces.
4.
Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.
5.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas, lai akumulatora nodalījums būtu
vērsts pret jums.
6.
Izņemiet akumulatoru.
7.
Ievietojiet SIM karti SIM kartes slotā un uzmanīgi iebīdiet SIM karti slotā, līdz tā tiek nofiksēta.
PIEZĪME. Lai noteiktu SIM kartes ievietošanas virzienu datorā, skatiet attēlu uz akumulatora
nodalījuma.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
19
8.
Ievietojiet atpakaļ akumulatoru.
PIEZĪME.
9.
HP mobilo platjoslas sakaru modulis tiek atspējots, ja netiek ievietots akumulators.
Atkārtoti pievienojiet ārējo strāvas avotu.
10. Pievienojiet ārējās ierīces.
11. Ieslēdziet datoru.
Lai SIM karti izņemtu, iespiediet to uz iekšu un pēc tam izņemiet no slota.
GPS izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Jūsu datorā var būt globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīce. GPS satelīti nosūta atrašanās
vietas, ātruma un virziena informāciju uz sistēmām, kas aprīkotas ar GPS.
Papildinformāciju skatiet programmatūras HP GPS and Location palīdzībā.
Bluetooth bezvadu ierīču lietošana
Bluetooth ierīce nodrošina bezvadu sakarus ar nelielu darbības rādiusu, kas aizstāj fiziskus kabeļu
savienojumus, ko parasti izmanto, lai piesaistītu šādas elektroniskās ierīces:
●
datorus (galddatorus, piezīmjdatorus, personālos ciparasistentus);
●
tālruņus (mobilos tālruņus, bezvadu tālruņus, viedtālruņus);
●
attēlveidošanas ierīces (printerus, kameras);
●
audioierīces (mikrofonaustiņas, skaļruņus);
●
peli.
Bluetooth ierīces nodrošina vienādranga sakaru iespējas, kas ļauj izveidot Bluetooth ierīču personālo
tīklu (PAN). Informāciju par Bluetooth ierīču konfigurēšanu un lietošanu skatiet Bluetooth
programmatūras palīdzībā.
Savienojuma izveide ar vadu tīklu
Pastāv divējādi vadu savienojumi: lokālā tīkla (LAN) un modema savienojums. Lokālā tīkla
savienojumam tiek izmantots tīkla kabelis, un tas ir daudz ātrāks nekā modema savienojums, kuram
tiek izmantots tālruņa kabelis. Abus kabeļus var iegādāties atsevišķi.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai aprīkojuma bojājuma
risku, nepievienojiet modema kabeli vai tālruņa kabeli RJ-45 (tīkla) ligzdai.
Savienojuma izveide ar lokālo tīklu (LAN)
Izmantojiet LAN savienojumu, lai pievienotu datoru tieši maršrutētājam mājās (aktīva bezvadu
savienojuma vietā) vai izveidotu savienojumu ar esošo tīklu birojā.
Lai izveidotu savienojumu ar lokālo tīklu, ir nepieciešams astoņu kontaktu RJ-45 (tīkla) kabelis.
20
Nodaļa 3 Savienojuma izveide ar tīklu
Lai pievienotu tīkla kabeli, veiciet tālāk minētās darbības.
1.
Pievienojiet tīkla kabeli datora tīkla ligzdai (1).
2.
Otru tīkla kabeļa galu pievienojiet tīkla sienas kontaktligzdai (2) vai maršrutētājam.
PIEZĪME. Ja tīkla kabelim ir trokšņa slāpēšanas ķēde (3), kas novērš TV un radio signālu
radītus traucējumus, pavērsiet kabeļa elektriskās shēmas noslēgumu pret datoru.
Savienojuma izveide ar vadu tīklu
21
4
Navigācija, izmantojot tastatūru,
skārienžestus un rādītājierīces
Šajā datorā var ērti pārlūkot saturu, līdztekus tastatūrai un pelei izmantojot skārienžestus (tikai
atsevišķiem modeļiem). Skārienžestus var lietot uz datora skārienpaneļa.
Izskatiet datora komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu Windows 8 pamati. Rokasgrāmatā ir sniegta
informācija par vienkāršu uzdevumu veikšanu, izmantojot skārienpaneli vai tastatūru.
Atsevišķiem datoru modeļiem ir īpaši darbību taustiņi vai karsto taustiņu funkcijas, kas paredzētas
ierastu uzdevumu izpildei.
Rādītājierīču lietošana
PIEZĪME. Līdztekus datora komplektācijā iekļautajām rādītājierīcēm varat izmantot arī ārējo USB
peli (var iegādāties atsevišķi), pievienojot to vienam no datora USB portiem.
Rādītājierīču preferenču iestatīšana
Izmantojiet peles rekvizītus operētājsistēmā Windows, lai pielāgotu rādītājierīču preferences,
piemēram, pogu konfigurāciju, klikšķa ātrumu un rādītāja opcijas.
Lai piekļūtu peles rekvizītiem:
●
Sākuma ekrānā ierakstiet pele, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam atlasiet Pele.
Kursorsviras lietošana
Nospiediet kursorsviru virzienā, kādā vēlaties pārvietot rādītāju. Kursorsviras kreiso un labo pogu var
izmantot tāpat kā ārējās peles kreiso un labo pogu.
Skārienpaneļa lietošana
Lai pārvietotu rādītāju, velciet pirkstu pa skārienpaneli virzienā, kādā jāpārvieto rādītājs. Izmantojiet
skārienpaneļa kreiso un labo pogu tāpat kā ārējās peles attiecīgās pogas.
22
Nodaļa 4 Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Skārienpaneļa izslēgšana un ieslēgšana
Lai izslēgtu un ieslēgtu skārienpaneli, divreiz ātri pieskarieties skārienpaneļa ieslēgšanas/izslēgšanas
pogai.
Skārienpaneļa žestu lietošana
Jūsu skārienpanelis ļauj naviģēt rādītājierīci ekrānā, vadot rādītāja darbību ar pirkstiem.
Uz skārienpaneļa var veikt dažādus žestus. Lai lietotu skārienpaneļa žestus, novietojiet uz
skārienpaneļa vienlaikus divus pirkstus.
PIEZĪME. Dažās programmās skārienpaneļa žesti netiek atbalstīti.
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet pele, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam lietojumprogrammu
sarakstā atlasiet Pele.
2.
Noklikšķiniet uz cilnes Ierīces iestatījumi, parādītajā logā atlasiet ierīci un pēc tam noklikšķiniet
uz Iestatījumi.
3.
Noklikšķiniet uz žesta, lai aktivizētu demonstrāciju.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu žestu funkciju, rīkojieties šādi:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet pele, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam lietojumprogrammu
sarakstā atlasiet Pele.
2.
Noklikšķiniet uz cilnes Ierīces iestatījumi, parādītajā logā atlasiet ierīci un pēc tam noklikšķiniet
uz Iestatījumi.
3.
Atlasiet izvēles rūtiņu blakus žestam, kuru vēlaties ieslēgt vai izslēgt.
4.
Noklikšķiniet uz Lietot un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
Viena pirksta vilkšana
Velkot ar vienu pirkstu, varat pārvietoties ekrānā.
●
Novietojiet pirkstu skārienpaneļa zonā un velciet to, lai pārvietotu ekrāna rādītāju vēlamajā
virzienā.
Rādītājierīču lietošana
23
Pieskārieni
Lai ekrānā veiktu atlasi, izmantojiet skāriena funkciju uz skārienpaneļa.
●
Pieskarieties ar vienu pirkstu uz skārienpaneļa zonas, lai veiktu atlasi. Lai atvērtu vienumu,
veiciet dubultskārienu.
Ritināšana
Ritināšana ir noderīga, lai lapā vai attēlā pārvietotos uz augšu, uz leju vai uz sāniem.
●
24
Novietojiet divus pirkstus nedaudz atstatus vienu no otra uz skārienpaneļa zonas un pēc tam
velciet tos uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.
Nodaļa 4 Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Savilkšana/tālummaiņa
Savilkšanas un tālummaiņas žests ļauj tālināt vai tuvināt attēlus vai tekstu.
●
Lai tuvinātu, novietojiet divus kopā saliktus pirkstus uz skārienpaneļa un pēc tam attāliniet tos.
●
Lai tālinātu, novietojiet divus pirkstus nedaudz atstatus vienu no otra uz skārienpaneļa un pēc
tam sabīdiet tos kopā.
Pagriešana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Veicot pagriešanas žestu, var pagriezt vienumus, piemēram, fotoattēlus.
●
Novietojiet kreisās rokas rādītājpirkstu skārienpaneļa zonā. Ar labās rokas rādītājpirkstu slidiniet
pa apli, attēlojot pulksteņrādītāju kustību no pulksten 12 uz 3. Lai mainītu pagriešanas virzienu,
pārvietojiet rādītājpirkstu, attēlojot pulksteņrādītāju kustību no pulksten 3 uz 12.
PIEZĪME. Pagriešanas žests ir paredzēts noteiktām lietojumprogrammām, kurās var pagriezt kādu
objektu vai attēlu. Tas, iespējams, nedarbojas visās lietojumprogrammās.
Rādītājierīču lietošana
25
Divpirkstu klikšķis (tikai atsevišķiem modeļiem)
Veicot divpirkstu klikšķi, var atvērt ekrānā redzamā objekta izvēlni.
●
Novietojiet divus pirkstus uz skārienpaneļa zonas un piespiediet, lai atvērtu atlasītā objekta
opciju izvēlni.
Švīku žests (tikai atsevišķiem modeļiem)
Izmantojot švīku žestu, varat pāriet no viena ekrāna uz otru vai ātri ritināt dokumentu lapas.
●
26
Novietojiet trīs pirkstus uz skārienpaneļa zonas un ar vieglu kustību ātri velciet pirkstus uz
augšu, uz leju, pa labi vai pa kresi.
Nodaļa 4 Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Pavilkšana no malām (tikai atsevišķiem modeļiem)
Pavelkot no malām, var piekļūt datora rīkjoslām, lai veiktu dažādus uzdevumus, piemēram, mainītu
iestatījumus un atrastu vai izmantotu lietojumprogrammas.
Pavilkšana no labās malas
Velkot virzienā no labās malas var piekļūt viedpogām, lai meklētu, koplietotu, palaistu
lietojumprogrammas, piekļūtu ierīcēm vai mainītu iestatījumus.
●
Viegli pavelciet ar pirkstu no labās malas, lai skatītu viedpogas.
Pavilkšana no augšējās malas
Velkot no augšējās malas, var atvērt sākuma ekrānā pieejamās lietojumprogrammas.
Rādītājierīču lietošana
27
SVARĪGI! Ja lietojumprogramma ir aktīva, pavilkšanas no augšējās malas žests atšķiras atkarībā
no lietojumprogrammas.
●
Viegli pavelciet ar pirkstu no augšējās malas, lai skatītu pieejamās lietojumprogrammas.
Pavilkšana no kreisās malas
Pavelkot no kreisās malas, tiek parādītas nesen atvērtās lietojumprogrammas, tādējādi varat ātri
pārslēgties starp tām.
Viegli pavelciet pirkstu no skārienpaneļa kreisās malas, lai pārslēgtos no vienas nesen atvērtās
lietojumprogrammas uz citu.
●
28
Lai pārslēgtos starp lietojumprogrammām, velciet virzienā no skārienpaneļa kreisās malas.
Nodaļa 4 Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Tastatūras izmantošana
Ar tastatūru un peli var ievadīt tekstu, atlasīt vienumus, ritināt un veikt tās pašas funkcijas, kuras
veicat, izmantojot skārienžestus. Izmantojot tastatūru, varat lietot darbību taustiņus un karstos
taustiņus, lai izpildītu īpašas funkcijas.
PADOMS. Izmantojot tastatūras Windows taustiņu
, varat ātri atgriezties no atvērtas
lietojumprogrammas vai Windows darbvirsmas sākuma ekrānā. Vēlreiz nospiežot Windows taustiņu,
atkal tiek atvērts iepriekšējais ekrāns.
PIEZĪME. Atkarībā no valsts vai reģiona tastatūras taustiņi un tastatūras funkcijas var atšķirties no
tām, kas minētas šajā sadaļā.
Microsoft Windows 8 īsinājumtaustiņu lietošana
Operētājsistēmā Microsoft Windows 8 ir pieejami īsinājumtaustiņi ātrai darbību veikšanai. Vairāki
īsinājumtaustiņi palīdzēs izmantot Windows 8 funkcijas. Lai veiktu darbību, nospiediet Windows
kopā ar šo taustiņu.
taustiņu
Papildinformāciju par Windows 8 īsinājumtaustiņiem skatiet lietojumprogrammā HP Support
Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Īsinājumt
austiņš
Taustiņš
Apraksts
Atver sākuma ekrānu.
+
c
Atver viedpogas.
+
d
Atver Windows darbvirsmu.
+
tab
To izmanto, lai pārslēgtos no vienas atvērtas lietojumprogrammas uz
citu.
PIEZĪME. Turpiniet spiest šo taustiņu kombināciju, līdz tiek atvērta
vajadzīgā lietojumprogramma.
alt
+
f4
Izmanto, lai aizvērtu aktīvu lietojumprogrammu.
Karsto taustiņu identificēšana
Karstais taustiņš ir taustiņa fn un taustiņa esc vai kāda funkcijas taustiņa kombinācija.
PIEZĪME. Papildinformāciju par karsto taustiņu atrašanās vietām skatiet nodaļā Iepazīšanās ar
datoru 4. lpp.
Lai lietotu karsto taustiņu, rīkojieties šādi:
▲
Īsi nospiediet taustiņu fn un pēc tam īsi nospiediet otro karstā taustiņa kombinācijas taustiņu.
Tastatūras izmantošana
29
Karstā taustiņa
kombinācija
Apraksts
fn+esc
Tiek parādīta sistēmas informācija.
fn+f3
Tiek aktivizēts miega režīms, saglabājot informāciju sistēmas atmiņā. Displejs un citi sistēmas
komponenti izslēdzas, tādējādi taupot enerģiju.
Lai izietu no miega režīma, īsi nospiediet strāvas pogu.
UZMANĪBU! Lai samazinātu informācijas zuduma risku, pirms miega režīma aktivizēšanas
saglabājiet darbu.
fn+f4
Pārslēdz ekrāna attēlu no vienas sistēmai pievienotas attēlošanas ierīces uz citu. Piemēram, ja
datoram ir pievienots monitors un nospiežat karsto taustiņu fn+f4, tiek pārslēgti šādi ekrāna attēla
rādīšanas režīmi: attēls tiek rādīts datora displejā; attēls tiek rādīts monitora displejā; attēls tiek
rādīts gan datora, gan monitora displejā.
Lielākā daļa ārējo monitoru saņem video informāciju no datora, izmantojot ārējo videostandartu
VGA. Izmantojot karsto taustiņu fn+f4, var arī pārslēgt attēla rādīšanu citās ierīcēs, kurās no datora
tiek saņemta video informācija.
fn+ f6
Samazina skaļruņu skaņas skaļumu.
fn+f7
Palielina skaļruņu skaņas skaļumu.
fn+f8
Tiek izslēgta vai ieslēgta mikrofona skaņa.
fn+f9
Tiek samazināts ekrāna spilgtuma līmenis.
fn+f10
Tiek palielināts ekrāna spilgtuma līmenis.
fn+ f11
Tiek ieslēgts un izslēgts taustiņu izgaismojums.
PIEZĪME. Taustiņu izgaismojums tiek ieslēgts rūpnīcā. Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas
laiku, izslēdziet taustiņu izgaismojumu.
Papildtastatūru izmantošana
Datoram ir integrēta cipartastatūra. Dators atbalsta arī papildu ārējo cipartastatūru vai papildu ārējo
tastatūru, kas ietver cipartastatūru.
Integrētās cipartastatūras lietošana
PIEZĪME. Papildinformāciju par integrētās cipartastatūras atrašanās vietu skatiet nodaļā
Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
30
Nodaļa 4 Navigācija, izmantojot tastatūru, skārienžestus un rādītājierīces
Komponents
Apraksts
Taustiņš num lk
Izmanto, lai pārslēgtos no integrētās cipartastatūras pārlūkošanas
funkcijas uz ciparu ievades funkciju un pretēji.
PIEZĪME. Atkārtoti ieslēdzot datoru, tiek atjaunota datora
izslēgšanas brīdī aktīvā tastatūras funkcija.
Integrētā cipartastatūra
Ja ir aktivizēts taustiņš num lk, integrēto cipartastatūru var lietot kā
ārējo cipartastatūru.
Papildu ārējās cipartastatūras lietošana
Lielākajai daļai ārējo cipartastatūru taustiņi darbojas dažādi atkarībā no tā, vai ciparslēgs ir ieslēgts
vai izslēgts. (Ciparslēgs ir rūpnīcā izslēgts.) Piemēram:
●
kad ciparslēgs ir ieslēgts, ar lielāko daļu no papildtastatūras taustiņu var rakstīt ciparus;
●
kad ciparslēgs ir izslēgts, lielākā daļa papildtastatūras taustiņu darbojas kā bulttaustiņi vai
taustiņš page up vai page down.
Kad ārējās papildtastatūras ciparslēgs ir ieslēgts, deg datora ciparslēga indikators. Kad ārējās
papildtastatūras ciparslēgs ir izslēgts, datora ciparslēga indikators nedeg.
Lai darba laikā ieslēgtu vai izslēgtu ārējās papildtastatūras ciparslēgu:
▲
nospiediet ārējās papildtastatūras, nevis datora taustiņu num lk.
Tastatūras izmantošana
31
5
Multivide
Datoram var būt šāds aprīkojums:
●
integrētais(-ie) skaļrunis(-ņi);
●
integrētais(-ie) mikrofons(-ni);
●
integrētā tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem);
●
iepriekš instalēta multivides programmatūra;
●
multivides pogas vai taustiņi.
Multivides darbību vadīklu lietošana
Atkarībā no datora modeļa var būt pieejams šādas multivides vadīklas, kas ļauj atskaņot, pauzēt,
patīt vai attīt multivides failu:
●
Multivides pogas
●
Multivides karstie taustiņi (īpaši taustiņi, kas tiek nospiesti kopā ar taustiņu fn)
●
Multivides taustiņi
Audio
Izmantojot HP datoru, varat atskaņot mūzikas kompaktdiskus, lejupielādēt un klausīties mūziku,
straumēt audio saturu no tīmekļa (tostarp radio stacijām), ierakstīt audio failus vai miksēt audio un
video failus, izveidojot multivides failus. Lai klausīšanās būtu patīkamāka, pievienojiet ārējas audio
ierīces, piemēram, skaļruņus vai austiņas.
Skaļruņu pievienošana
Varat pievienot datoram vadu skaļruņus, tos pievienojot datora USB portam (vai audio izvades
ligzdai) vai dokstacijai.
Lai datoram pievienotu bezvadu skaļruņus, izpildiet ierīces ražotāja norādījumus. Pirms audioierīču
pievienošanas neaizmirstiet noregulēt skaļumu.
Skaļuma regulēšana
Atkarībā no datora modeļa skaļumu var noregulēt, izmantojot:
●
skaļuma regulēšanas pogas;
●
skaļuma karstos taustiņus (noteiktus taustiņus, kas tiek nospiesti kopā ar taustiņu fn);
●
skaļuma taustiņus.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai
mikrofonaustiņu uzlikšanas noregulējiet skaļumu. Papildinformāciju par drošību skatiet dokumentā
Normatīvie, drošības un vides aizsardzības paziņojumi. Lai piekļūtu lietošanas rokasgrāmatām,
sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant, atlasiet Mans dators un pēc tam
atlasiet Lietošanas rokasgrāmatas.
32
Nodaļa 5 Multivide
PIEZĪME. Skaļumu var regulēt arī operētājsistēmā un dažās programmās.
PIEZĪME. Informāciju par datorā pieejamo skaļuma vadīklu veidu skatiet nodaļā Iepazīšanās ar
datoru 4. lpp.
Austiņu pievienošana
Vadu austiņas varat pievienot datora austiņu ligzdai.
Lai datoram pievienotu bezvadu austiņas, izpildiet ierīces ražotāja norādījumus.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu iespējamo traumu risku, pirms austiņu, ieliekamo austiņu vai
mikrofonaustiņu uzlikšanas samaziniet skaļuma iestatījumu. Papildinformāciju par drošību skatiet
dokumentā Normatīvie, drošības un vides aizsardzības paziņojumi.
Mikrofona pievienošana
Lai ierakstītu skaņu, pievienojiet datora mikrofona ligzdai mikrofonu. Lai iegūtu vislabāko rezultātu,
ierakstīšanas laikā runājiet tieši mikrofonā un skaņas ierakstīšanu veiciet vidē, kurā nav fona trokšņu.
Datora skaņas funkciju pārbaude
PIEZĪME. Lai iegūtu labāku rezultātu, ierakstīšanas laikā runājiet tieši mikrofonā un skaņas
ierakstīšanu veiciet vidē, kur nav fona trokšņu.
Lai pārbaudītu datora skaņas funkcijas, rīkojieties šādi:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet v un pēc tam lietojumprogrammu sarakstā atlasiet Vadības panelis.
2.
Atlasiet Aparatūra un skaņa un pēc tam atlasiet Skaņa.
Kad tiek atvērts logs Skaņa, atlasiet cilni Skaņas. Sadaļā Programmas notikumi atlasiet
jebkuru skaņas notikumu, piemēram, pīkstienu vai brīdinājuma signālu, un pēc tam noklikšķiniet
uz Pārbaudīt. Skaņai jābūt dzirdamai skaļruņos vai pievienotajās austiņās.
Lai pārbaudītu datora ierakstīšanas funkcijas, rīkojieties šādi:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet s un pēc tam atlasiet Skaņas ierakstītājs.
2.
Noklikšķiniet uz Sākt ierakstu un runājiet mikrofonā. Saglabājiet failu Windows darbvirsmā.
3.
Atveriet multivides programmu un atskaņojiet ierakstu.
Lai apstiprinātu vai mainītu audio iestatījumus datorā:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet v un pēc tam lietojumprogrammu sarakstā atlasiet Vadības panelis.
2.
Atlasiet Aparatūra un skaņa un pēc tam atlasiet Skaņa.
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem)
Dažos datoros ir iekļauta integrētā tīmekļa kamera. Izmantojot iepriekš instalēto programmatūru,
varat lietot tīmekļa kameru fotoattēlu uzņemšanai vai video ierakstīšanai. Varat priekšskatīt un
saglabāt fotoattēlu vai video ierakstu.
Tīmekļa kamera (tikai atsevišķiem modeļiem)
33
Tīmekļa kameras programmatūra nodrošina iespēju eksperimentēt ar šādiem līdzekļiem:
●
video uzņemšana un koplietošana;
●
video straumēšana, izmantojot tūlītējās ziņojumapmaiņas programmatūru;
●
fotografēšana.
Video
Jūsu HP dators ir jaudīga video ierīce, kas nodrošina no biežāk lietotajām tīmekļa vietnēm straumēto
videomateriālu skatīšanos, kā arī videoklipu un filmu lejupielādi, lai tos skatītu datorā, neveidojot
savienojumu ar tīklu.
Lai skatīšanās būtu vēl patīkamāka, pievienojiet kādam no datora video portiem ārēju monitoru vai
projektoru.
Šim datoram ir viens vai vairāki šādi ārējie video porti:
●
VGA
●
ThunderBolt
●
Displeja ports
SVARĪGI! Ārējā ierīce ir jāpievieno datora pareizajam portam, izmantojot atbilstošo kabeli. Ja rodas
jautājumi, iepazīstieties ar ražotāja sniegtajiem norādījumiem.
PIEZĪME. Informāciju pat datora video portiem skatiet sadaļā Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
VGA
Datora ārējais monitora ports vai ārējais VGA ports ir analogā displeja interfeiss, kas pievieno ārējo
VGA displeja ierīci, piemēram, ārējo VGA monitoru vai VGA projektoru, datoram.
▲
Lai pievienotu VGA displeja ierīci, pievienojiet ierīces vadu ārējā monitora portam.
Thunderbolt
Thunderbolt ports ir paredzēts, lai pievienotu papildu augstas izšķirtspējas displeja ierīci vai augstas
veiktspējas datu ierīci. Šis ports nodrošina augstāku veiktspēju nekā VGA ārējā monitora ports un
uzlabo digitālo savienojamību.
34
Nodaļa 5 Multivide
PIEZĪME. Thunderbolt ir jauna tehnoloģija. Pirms pievienojat ierīci Thunderbolt portam, instalējiet
Thunderbolt ierīces jaunākos draiverus. Thunderbolt kabelim un Thunderbolt ierīcei (nopērkama
atsevišķi) ir jābūt saderīgai ar operētājsistēmu Windows. Lai noteiktu, vai jūsu ierīce ir sertificēta
Thunderbolt tehnoloģijas izmantošanai operētājsistēmā Windows, skatiet vietni
https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Pievienojiet vienu Thunderbolt kabeļa galu datora Thunderbolt portam.
2.
Pievienojiet otru kabeļa galu digitālajai displeja ierīcei.
3.
Nospiediet taustiņu fn+f4, lai pārslēgtu datora ekrāna attēlu 4 displeja stāvokļos.
●
Tikai datora ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai datorā.
●
Dublēt: skatiet ekrāna attēlu vienlaikus abās ierīcēs — datorā un ārējā ierīcē.
●
Paplašināt: skatiet ekrāna attēlu, kas paplašināts, izmantojot abas ierīces — datoru un
ārējo ierīci.
●
Tikai otrajā ekrānā: skatiet ekrāna attēlu tikai ārējā ierīcē.
Ikreiz, kad nospiežat taustiņu kombināciju fn+f4, attēlojuma stāvoklis mainās.
PIEZĪME. Pielāgojiet ārējās ierīces ekrāna izšķirtspēju, īpaši tad, ja izvēlaties paplašināšanas
opciju. Sākuma ekrānā ierakstiet v un pēc tam lietojumprogrammu sarakstā atlasiet Vadības
panelis. Atlasiet Izskats un personalizācija. Sadaļā Displejs atlasiet Pielāgot ekrāna
izšķirtspēju.
Displeja ports (tikai atsevišķiem modeļiem)
Izmantojot displeja portu, datoru var savienot ar papildu video vai audio ierīci, piemēram, augstas
izšķirtspējas televizoru vai citu saderīgu digitālo vai audio ierīci. Displeja ports nodrošina augstāku
veiktspēju nekā VGA ārējā monitora ports un uzlabo digitālo savienojamību.
PIEZĪME. Lai video signālus un/vai audio signālus pārraidītu, izmantojot displeja portu, ir
nepieciešams displeja porta kabelis (nopērkams atsevišķi).
PIEZĪME. Datora displeja portam var pievienot vienu displeja porta ierīci. Datora ekrānā redzamā
informācija vienlaikus var tikt parādīta displeja porta ierīcē.
Video
35
Lai displeja portam pievienotu video vai audio ierīci, rīkojieties šādi:
1.
Pievienojiet vienu displeja porta kabeļa galu datora displeja portam.
2.
Pievienojiet otru kabeļa galu video ierīcei un pēc tam skatiet papildinformāciju ierīces ražotāja
norādījumos.
PIEZĪME. Lai noņemtu ierīces kabeli, nospiediet savienotāja atbrīvošanas pogu un atvienojiet kabeli
no datora.
Intel Wireless Display (tikai atsevišķiem modeļiem)
Intel® Wireless Display ļauj kopīgot datora saturu televizora ekrānā, izmantojot bezvadu
savienojumu. Lai lietotu bezvadu displeju, ir nepieciešams bezvadu TV adapteris (iegādājams
atsevišķi). DVD diskus ar izvades datu aizsardzību, iespējams, nevar demonstrēt Intel bezvadu
displejā (DVD diskus bez izvades datu aizsardzības var demonstrēt). Blu-ray diskus ar izvades datu
aizsardzību, iespējams, nevar demonstrēt Intel bezvadu displejā. Informāciju par bezvadu TV
adaptera lietošanu skatiet ražotāja sniegtajos norādījumos.
PIEZĪME. Pirms bezvadu displeja lietošanas pārliecinieties, vai datorā ir iespējota bezvadu sakaru
funkcija.
36
Nodaļa 5 Multivide
6
Strāvas pārvaldība
PIEZĪME. Datoram var būt strāvas poga vai strāvas slēdzis. Termins strāvas poga šajā
rokasgrāmatā tiek lietots, atsaucoties uz abu veidu strāvas vadīklām.
Datora izslēgšana
UZMANĪBU! Kad dators tiek izslēgts, nesaglabātā informācija tiek zaudēta.
Izslēgšanas komanda aizver visas atvērtās programmas, ieskaitot operētājsistēmu, un izslēdz
displeju un datoru.
Izslēdziet datoru, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:
●
nepieciešams nomainīt akumulatoru vai piekļūt datora iekšējām sastāvdaļām;
●
ja pievienojat ārējo ierīci, kas nav pievienojama USB portam;
●
dators ilgstoši netiks izmantots un šajā laikā būs atvienots no ārēja strāvas avota.
Kaut arī datoru var izslēgt, nospiežot strāvas pogu, ieteicamā procedūra ir izslēgšana, izmantojot
Windows komandu Izslēgt:
PIEZĪME. Ja dators ir miega vai hibernācijas režīmā, izslēgšana ir iespējama tikai pēc iziešanas no
miega vai hibernācijas režīma, īsi nospiežot strāvas pogu.
1.
Saglabājiet savu darbu un aizveriet visas atvērtās lietojumprogrammas.
2.
Sākuma ekrānā norādiet uz ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri.
3.
Noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz ikonas Enerģija un pēc tam uz Izslēgt.
Ja dators nereaģē un nav iespējams veikt iepriekšminētās izslēgšanas procedūras, izmēģiniet šādas
ārkārtas procedūras norādītajā secībā:
●
Nospiediet taustiņu kombināciju ctrl+alt+delete. Noklikšķiniet uz ikonas Enerģija un pēc tam
noklikšķiniet uz Izslēgt.
●
Nospiediet strāvas pogu un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes.
●
Atvienojiet datoru no ārēja strāvas avota.
●
Modeļiem ar maināmu akumulatoru izņemiet akumulatoru.
Enerģijas opciju iestatīšana
Enerģijas taupīšanas stāvokļu lietošana
Miega režīms ir iespējots rūpnīcā.
Kad ir aktivizēts miega režīms, mirgo strāvas indikators un nodziest ekrāns. Jūsu darbs tiek saglabāts
atmiņā.
UZMANĪBU! Lai novērstu iespējamu audio un video kvalitātes samazināšanos, audio un video
atskaņošanas funkcionalitātes vai informācijas zudumu, neaktivizējiet miega režīmu brīdī, kad diskā
vai ārējā atmiņas kartē notiek informācijas lasīšana vai rakstīšana.
Datora izslēgšana
37
PIEZĪME. Kamēr dators ir miega stāvoklī, nevar sākt nekāda tīkla savienojuma izveidi un izpildīt
nekādu datora funkciju.
Intel Rapid Start Technology (tikai atsevišķiem modeļiem)
Atsevišķiem modeļiem tehnoloģija Intel Rapid Start Technology (RST) ir iespējota pēc noklusējuma.
Izmantojot Rapid Start Technology, dators var ātri atsākt darbību pēc neaktivitātes perioda.
Rapid Start Technology pārvalda enerģijas taupīšanas opcijas šādi:
●
Miega režīms — Rapid Start Technology nodrošina iespēju atlasīt miega režīmu. Lai izietu no
miega režīma, nospiediet jebkuru taustiņu, aktivizējiet skārienpaneli vai īsi nospiediet strāvas
pogu.
●
Hibernācija — Rapid Start Technology aktivizē hibernāciju pēc noteikta neaktivitātes perioda,
kad ir aktivizēts miega režīms un tiek izmantota akumulatora enerģija vai ārējs enerģijas avots
vai akumulatora uzlādes līmenis kļūst kritiski zems. Pēc hibernācijas aktivizēšanas nospiediet
strāvas pogu, lai atsāktu darbu.
PIEZĪME. Tehnoloģiju Rapid Start Technology var atspējot utilītā Setup Utility (BIOS). Lai varētu
aktivizēt hibernācijas stāvokli, ir jāiespējo lietotāja aktivizēta hibernācija, izmantojot enerģijas opcijas.
Skatiet sadaļu Lietotāja aktivizētas hibernācijas iespējošana un iziešana no tās 38. lpp.
Miega režīma aktivizēšana un iziešana no tā
Ja dators ir ieslēgts, miega režīmu var aktivizēt kādā no šiem veidiem:
●
Īsi nospiediet strāvas pogu.
●
Sākuma ekrānā norādiet uz ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri. Kad tiek atvērts viedpogu
saraksts, noklikšķiniet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz ikonas Enerģija un pēc tam uz Miega
režīms.
Lai izietu no miega režīma, īsi nospiediet strāvas pogu.
Kad dators iziet no miega režīma, iedegas strāvas indikatori un dators atgriežas ekrānā, kurā pēdējā
strādājāt.
PIEZĪME. Ja esat iestatījis paroles prasīšanu pamodinot, jums vispirms ir jāievada sava Windows
parole, lai dators atjaunotu ekrānu.
Lietotāja aktivizētas hibernācijas iespējošana un iziešana no tās
Izmantojot enerģijas opcijas, var iespējot lietotāja aktivizētu hibernāciju un mainīt citus enerģijas
iestatījumus un taimautus:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija, atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
2.
Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Izvēlēties barošanas pogas darbības.
3.
Noklikšķiniet uz Mainīt iestatījumus, kas pašlaik nav pieejami.
4.
Apgabalā Nospiežot barošanas pogu atlasiet Hibernēt.
5.
Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.
Lai izietu no hibernācijas, īsi nospiediet strāvas pogu. Tiek ieslēgti strāvas indikatori, un jūsu darbs
tiek parādīts ekrānā, kurā pārtraucāt darbu.
PIEZĪME. Ja esat iestatījis paroles prasīšanu pamodinot, jums vispirms ir jāievada sava Windows
parole, lai ekrānā atkal būtu redzams jūsu darbs.
38
Nodaļa 6 Strāvas pārvaldība
Strāvas mērītāja lietošana un enerģijas iestatījumi
Strāvas mērītājs atrodas Windows darbvirsmā. Strāvas mērītājs ļauj ātri piekļūt enerģijas
iestatījumiem un apskatīt atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
●
Lai parādītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni procentos un pašreizējo enerģijas plānu,
Windows darbvirsmā novietojiet rādītāju virs strāvas mērītāja ikonas.
●
Lai izmantotu enerģijas opcijas vai mainītu enerģijas plānu, noklikšķiniet uz strāvas mērītāja
ikonas un sarakstā atlasiet vajadzīgo elementu. Sākuma ekrānā varat arī ierakstīt enerģija,
atlasīt Iestatījumi un pēc tam Enerģijas opcijas.
Dažādas strāvas mērītāja ikonas norāda, vai datora darbību nodrošina akumulators vai ārējs strāvas
avots. Ja akumulators ir sasniedzis zemu vai kritisku uzlādes līmeni, ikonā ir redzams arī paziņojums.
Aizsardzības ar paroli pamodināšanai iestatīšana
Lai iestatītu datoru prasīt paroli, kad dators iziet no miega vai hibernācijas režīma, veiciet šīs
darbības:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija, atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
2.
Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Pamodinot prasīt paroli.
3.
Noklikšķiniet uz Mainīt iestatījumus, kas pašlaik nav pieejami.
4.
Noklikšķiniet uz Prasīt paroli (ieteicams).
PIEZĪME. Ja jums ir jāizveido lietotāja konta parole vai jāmaina pašreizējā lietotāja konta
parole, noklikšķiniet uz Izveidot vai mainīt lietotāja konta paroli un izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus. Ja jums nav jāizveido vai jāmaina lietotāja konta parole, pārejiet pie 5. darbības.
5.
Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.
Akumulatora enerģijas izmantošana
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektā
iekļauto akumulatoru, HP nodrošinātu rezerves akumulatoru vai saderīgu akumulatoru, kas iegādāts
no uzņēmuma HP.
Ja dators nav pievienots ārējam maiņstrāvas avotam, tas izmanto akumulatora strāvu. Datora
akumulatora kalpošanas laiks var atšķirties atkarībā no strāvas pārvaldības iestatījumiem, aktīvajām
programmām, displeja spilgtuma, datoram pievienotajām ārējām ierīcēm un citiem faktoriem. Ja
akumulators atrodas datorā, tad, pievienojot datoru maiņstrāvai, akumulators tiek uzlādēts, kā arī
elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā tiek nodrošināts jūsu darbs. Ja datorā ir uzlādēts
akumulators, un dators darbojas ar ārējo maiņstrāvu, tad, atvienojot maiņstrāvas adapteri vai tiek
pārtraukta maiņstrāvas padeve, dators automātiski pārslēdzas uz akumulatora strāvu.
PIEZĪME. Atvienojot datoru no maiņstrāvas avota, automātiski tiek samazināts displeja spilgtums,
lai taupītu akumulatora strāvu. Dažos datoru modeļos var pārslēgt dažādus grafikas attēlošanas
režīmus, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pārslēdzamā
grafika/duālā grafika (tikai atsevišķiem modeļiem) 44. lpp.
Enerģijas opciju iestatīšana
39
Papildinformācijas par akumulatoru atrašana
Lietojumprogrammā HP Support Assistant ir nodrošināti rīki un informācija par akumulatoru. Lai
piekļūtu informācijai par akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant un pēc tam atlasiet Battery and performance (Akumulators un veiktspēja).
●
Akumulatora pārbaudes rīks akumulatora darbības pārbaudei
●
Informācija par kalibrēšanu, enerģijas pārvaldību un atbilstošu apkopi un uzglabāšanu, lai
paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku
●
Informācija par akumulatoru veidiem, specifikācijām, kalpošanas laiku un ietilpību
Lai piekļūtu informācijai par akumulatoru:
▲
Lai piekļūtu informācijai par akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant un pēc tam atlasiet Battery and performance (Akumulators un veiktspēja).
Akumulatora pārbaudes rīka lietošana
Lietojumprogrammā HP Support Assistant ir sniegta informācija par datorā ievietotā akumulatora
statusu.
Lai palaistu akumulatora pārbaudes rīku:
1.
Pievienojiet datoram maiņstrāvas adapteri.
PIEZĪME.
avotam.
2.
Lai akumulatora pārbaudes rīks darbotos pareizi, dators ir jāpievieno ārējam strāvas
Lai piekļūtu informācijai par akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant un pēc tam atlasiet Battery and performance (Akumulators un veiktspēja).
Akumulatora pārbaudes rīks pārbauda, vai akumulators un tā elementi darbojas pareizi, un pēc tam
parāda pārbaudes rezultātus.
Atlikušā akumulatora uzlādes līmeņa parādīšana
▲
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā, novietojiet
rādītāju virs strāvas mērītāja ikonas.
Akumulatora izlādes laika paildzināšana
Akumulatora izlādes laiks ir atkarīgs no funkcijām, ko lietojat, darbinot datoru ar akumulatora strāvu.
Maksimālais izlādes laiks pakāpeniski samazinās, akumulatora ietilpībai dabiskā veidā mazinoties.
Padomi akumulatora izlādes laika paildzināšanai:
●
Samaziniet displeja spilgtumu.
●
Ja datorā ir maināms akumulators, izņemiet akumulatoru no datora, kad tas netiek lietots vai
uzlādēts.
●
Glabājiet maināmo akumulatoru vēsā, sausā vietā.
●
Sadaļā Enerģijas opcijas atlasiet Enerģijas taupītājs.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa pārvaldība
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par rūpnīcā iestatītajiem brīdinājumiem un sistēmas reakcijām.
Dažus brīdinājumus par zemu akumulatora uzlādes līmeni un sistēmas reakcijas var mainīt,
40
Nodaļa 6 Strāvas pārvaldība
izmantojot enerģijas opcijas. Preferences, kas iestatītas, izmantojot enerģijas opcijas, neietekmē
indikatoru darbību.
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija, atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa identificēšana
Ja akumulators ir vienīgais datora enerģijas avots un tā uzlādes līmenis kļūst zems vai kritiski zems,
datora darbība ir šāda:
●
Akumulatora indikators (tikai atsevišķiem modeļiem) rāda zemu vai kritiski zemu uzlādes līmeni.
– vai –
●
Strāvas mērītāja ikona paziņojumu apgabalā rāda paziņojumu par zemu vai kritiski zemu
akumulatora uzlādes līmeni.
PIEZĪME. Papildinformāciju par strāvas mērītāju skatiet sadaļā Strāvas mērītāja lietošana un
enerģijas iestatījumi 39. lpp.
Ja dators ir ieslēgts vai atrodas miega režīmā, dators īslaicīgi paliek miega režīmā un pēc tam tiek
izslēgts, zaudējot nesaglabāto informāciju.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja ir pieejams ārējs strāvas avots
▲
Pievienojiet kādu no šīm ierīcēm:
●
maiņstrāvas adapteri;
●
papildu dokošanas vai paplašināšanas ierīci;
●
papildu strāvas adapteri, kas iegādāts no HP kā piederums.
Zema akumulatora uzlādes līmeņa novēršana, ja nav pieejams strāvas avots
Lai atrisinātu zema akumulatora uzlādes līmeņa problēmu, kad nav pieejams strāvas avots,
saglabājiet darbu un izslēdziet datoru.
Akumulatora ievietošana un izņemšana
Akumulatora ievietošana
Lai ievietotu akumulatoru:
1.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas, lai akumulatora nodalījums būtu
vērsts prom no jums.
Enerģijas opciju iestatīšana
41
2.
Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā nodalījumā, savietojot izciļņus uz akumulatora (1) ar
robiem uz datora, un pēc tam spiediet akumulatoru (2) uz leju, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā.
Akumulatora fiksators automātiski nofiksē akumulatoru vietā.
Akumulatora izņemšana
Lai izņemtu akumulatoru:
UZMANĪBU! Ja akumulators ir datora vienīgais strāvas avots un tas tiek izņemts, var tikt zaudēta
informācija. Lai novērstu informācijas zudumu, pirms akumulatora izņemšanas saglabājiet paveikto
darbu un izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu Windows.
1.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas, lai akumulatora nodalījums būtu
vērsts prom no jums.
2.
Pabīdiet akumulatora fiksatoru (1), lai atbrīvotu akumulatoru.
3.
Pagrieziet akumulatoru uz augšu (2) un izņemiet to no datora(3).
Akumulatora enerģijas ekonomēšana
42
●
Sākuma ekrānā ierakstiet enerģija, atlasiet Iestatījumi un pēc tam atlasiet Enerģijas opcijas.
●
Atlasiet zema strāvas izmantošanas līmeņa iestatījumus, izmantojot enerģijas opcijas.
●
Izslēdziet bezvadu un lokālā tīkla (LAN) savienojumus un izejiet no modema
lietojumprogrammām, ja tās nelietojat.
●
Atvienojiet neizmantotās ārējās ierīces, kuras nav pievienotas ārējam strāvas avotam.
●
Apturiet, atspējojiet vai izņemiet ārējās atmiņas kartes, kuras nelietojat.
●
Samaziniet ekrāna spilgtumu.
●
Pirms darba beigšanas aktivizējiet miega režīmu vai izslēdziet datoru.
Nodaļa 6 Strāvas pārvaldība
Maināmā akumulatora glabāšana (tikai atsevišķiem modeļiem)
UZMANĪBU! Lai samazinātu akumulatora sabojāšanas risku, ilgstoši neturiet to augstā
temperatūrā.
Ja dators netiks izmantots ilgāk par divām nedēļām un šajā laikā būs atvienots no ārēja strāvas
avota, izņemiet maināmo akumulatoru un glabājiet to atsevišķi.
Lai uzglabājamais akumulators ilgāk paliktu uzlādēts, glabājiet to vēsā, sausā vietā.
PIEZĪME. Akumulators, kurš atrodas glabāšanā, ir jāpārbauda ik pēc 6 mēnešiem. Ja jauda ir
mazāka par 50 procentiem, uzlādējiet akumulatoru, pirms atliekat to atpakaļ glabāšanā.
Ja akumulators ir atradies glabāšanā vienu mēnesi vai ilgāk, kalibrējiet to pirms lietošanas.
Atbrīvošanās no maināmā akumulatora (tikai atsevišķiem modeļiem)
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu ugunsgrēka vai apdegumu gūšanas risku, neizjauciet, nelauziet un
nepārduriet akumulatoru, nesaslēdziet ārējos kontaktus īssavienojumā, nemetiet to ugunī vai ūdenī.
Informāciju par pareizu atbrīvošanos no akumulatora skatiet dokumentā Normatīvie, drošības un
vides aizsardzības paziņojumi. Lai piekļūtu lietošanas rokasgrāmatām, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant, atlasiet Mans dators un pēc tam atlasiet Lietošanas
rokasgrāmatas. Lai piekļūtu informācijai par akumulatoru, sākuma ekrānā atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant un pēc tam atlasiet Battery and performance
(Akumulators un veiktspēja).
Maināmā akumulatora ievietošana atpakaļ (tikai atsevišķiem modeļiem)
Akumulatora pārbaudes rīks paziņo, ka ir jānomaina akumulators, ja iekšējais elements netiek pareizi
uzlādēts vai akumulatora uzlādes jauda ir kļuvusi vāja. Ja uz akumulatoru attiecas HP garantija,
instrukcijās ir ietverts garantijas ID. Ziņojumā ir norāde uz HP vietni, kur var iegūt papildinformāciju
par rezerves akumulatora pasūtīšanu.
Ārēja maiņstrāvas avota lietošana
BRĪDINĀJUMS! Neuzlādējiet datora akumulatoru, atrodoties lidmašīnā.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu drošības problēmu iespējamību, lietojiet tikai datora komplektācijā
iekļauto maiņstrāvas adapteri, HP nodrošinātu rezerves adapteri vai saderīgu maiņstrāvas adapteri,
kas iegādāts no uzņēmuma HP.
PIEZĪME. Informāciju par pievienošanu maiņstrāvai skatiet datora iepakojumā iekļautajā plakātā
Iestatīšanas instrukcijas.
Ārējais maiņstrāvas avots tiek nodrošināts, izmantojot apstiprinātu maiņstrāvas adapteri vai papildu
dokošanas vai paplašināšanas ierīci.
Pievienojiet datoru ārējam maiņstrāvas avotam šādos apstākļos:
●
uzlādējot vai kalibrējot akumulatoru;
●
instalējot vai mainot sistēmas programmatūru;
●
ierakstot informāciju kompaktdiskā, DVD vai BD (tikai atsevišķiem modeļiem) diskā;
●
disku defragmentētāja darbības laikā;
●
veicot dublēšanu vai atkopšanu.
Enerģijas opciju iestatīšana
43
Tiklīdz datoru pievienojat ārējam maiņstrāvas avotam:
●
sākas akumulatora uzlāde;
●
ja dators ir ieslēgts, mainās paziņojumu apgabalā esošās strāvas mērītāja ikonas izskats.
Tiklīdz atvienojat ārējo maiņstrāvas avotu:
●
dators pārslēdzas uz akumulatora enerģijas izmantošanu;
●
displeja spilgtums tiek automātiski samazināts, lai taupītu akumulatora kalpošanas laiku.
Maiņstrāvas adaptera pārbaude
Pārbaudiet maiņstrāvas adapteri, ja datoram pēc pievienošanas maiņstrāvas avotam ir kāds no šiem
simptomiem:
●
datoru nevar ieslēgt;
●
displeju nevar ieslēgt;
●
nedeg strāvas indikatori.
Lai pārbaudītu maiņstrāvas adapteri, rīkojieties šādi:
PIEZĪME. Šīs instrukcijas attiecas uz datoriem ar maināmu akumulatoru.
1.
Izslēdziet datoru.
2.
Izņemiet akumulatoru no datora.
3.
Pievienojiet datoram maiņstrāvas adapteri un pēc tam pievienojiet to maiņstrāvas kontaktligzdai.
4.
Ieslēdziet datoru.
●
Ja strāvas indikatori iedegas, maiņstrāvas adapteris darbojas pareizi.
●
Ja strāvas indikatori joprojām nedeg, maiņstrāvas adapteris nedarbojas un ir jānomaina.
Lai iegūtu informāciju par rezerves maiņstrāvas adaptera iegūšanu, sazinieties ar atbalsta dienestu.
Pārslēdzamā grafika/duālā grafika (tikai atsevišķiem modeļiem)
Atsevišķiem datoriem ir vai nu pārslēdzamā, vai duālā grafika.
●
Pārslēdzamā grafika — to atbalsta gan AMD™, gan Intel. Ja datoram ir AMD dinamiskā
pārslēdzamā grafika, tas atbalsta tikai pārslēdzamo grafiku.
●
Duālā grafika — to atbalsta tikai AMD. Ja datoram ir AMD Radeon duālā grafika, tas atbalsta
tikai duālo grafiku.
PIEZĪME. Duālo grafiku var iespējot, izmantojot tikai pilnekrāna lietojumprogrammas, kas lieto
DirectX versiju 10 vai 11.
PIEZĪME. Lai noteiktu, vai jūsu dators atbalsta pārslēdzamo vai duālo grafiku, skatiet piezīmjdatora
grafikas procesora konfigurāciju. Intel HR centrālie procesori (CPU) un AMD Trinity sērijas paātrinātie
procesori (APU) atbalsta pārslēdzamo grafiku. AMD Trinity sērijas A6, A8 un A10 paātrinātie
procesori atbalsta duālo grafiku. AMD Trinity A4 sērijas paātrinātie procesori neatbalsta duālo grafiku.
Gan pārslēdzamā, gan duālā grafika piedāvā divus grafikas apstrādes režīmus:
44
●
Veiktspējas režīms — darbina lietojumprogrammu ar optimālu veiktspēju.
●
Enerģijas taupīšanas režīms — paildzina akumulatora kalpošanas laiku.
Nodaļa 6 Strāvas pārvaldība
Lai pārvaldītu AMD grafikas iestatījumus:
1.
Atveriet lietojumprogrammu Catalyst Control Center, noklikšķinot ar peles labo pogu Windows
darbvirsmā, un pēc tam atlasiet Configure Switchable Graphics (Konfigurēt pārslēdzamo
grafiku).
2.
Noklikšķiniet uz cilnes Power (Enerģija) un pēc tam atlasiet Switchable Graphics
(Pārslēdzamā grafika).
Pārslēdzamās grafikas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Pārslēdzamā grafika ļauj pārslēgties no veiktspējas režīma uz enerģijas taupīšanas režīmu un pretēji.
Lai pārvaldītu pārslēdzamās grafikas iestatījumus:
1.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu Windows darbvirsmā un pēc tam atlasiet Configure
Switchable Graphics (Konfigurēt pārslēdzamo grafiku).
2.
Noklikšķiniet uz cilnes Power (Enerģija) un pēc tam atlasiet Switchable Graphics
(Pārslēdzamā grafika).
Pārslēdzamā grafika atsevišķām lietojumprogrammām atkarībā no enerģijas prasībām piešķir vai nu
veiktspējas režīmu, vai enerģijas taupīšanas režīmu. Lai manuāli mainītu kādas konkrētas
lietojumprogrammas iestatījumus, atrodiet lietojumprogrammu nolaižamajā izvēlnē Recent
Applications (Nesen lietotās lietojumprogrammas) vai noklikšķiniet uz Browse (Pārlūkot), kas
atrodas zem izvēlnes Other Applications (Citas lietojumprogrammas). Jūs varat pārslēgties starp
veiktspējas režīmu un enerģijas taupīšanas režīmu.
PIEZĪME. Papildinformāciju skatiet pārslēdzamās grafikas programmatūras palīdzības sadaļā.
Duālās grafikas lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Ja sistēmai ir duālā grafika (divi vai vairāki pievienoti grafiskie procesori), varat iespējot AMD Radeon
duālo grafiku, lai pilnekrāna lietojumprogrammām, kas izmanto DirectX versiju 10 vai 11, palielinātu
lietojumprogrammu jaudu un veiktspēju. Papildinformāciju par DirectX skatiet vietnē
http://www.microsoft.com/directx.
PIEZĪME. Duālās grafikas sistēmas atbalsta tikai automātisko atlasi atkarībā no enerģijas prasībām
(dinamiskā shēma) un automātiski piešķir atsevišķām lietojumprogrammām veiktspējas režīmu vai
enerģijas taupīšanas režīmu. Taču jūs varat arī manuāli mainīt konkrētas lietojumprogrammas
iestatījumus.
Lai iespējotu vai atspējotu AMD Radeon duālo grafiku, atlasiet vai noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai
sadaļā AMD Radeon duālā grafika, kas atrodas Catalyst Control Center cilnē Performance
(Veiktspēja).
PIEZĪME. Papildinformāciju skatiet AMD programmatūras palīdzības sadaļā.
Enerģijas opciju iestatīšana
45
7
Ārējās kartes un ierīces
Atmiņas karšu lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Papildu atmiņas kartes piedāvā drošas datu glabāšanas un ērtas datu koplietošanas iespējas. Šīs
kartes bieži izmanto ar digitālajiem datu nesējiem aprīkotās kamerās un personālajos ciparasistentos,
kā arī citos datoros.
Lai noteiktu atmiņas karšu formātus, kas tiek atbalstīti jūsu datorā, skatiet nodaļu Iepazīšanās ar
datoru 4. lpp.
Atmiņas kartes ievietošana
UZMANĪBU! Lai novērstu atmiņas kartes savienotāju bojājumu risku, ievietojiet karti, izmantojot
minimālu spēku.
1.
Turiet karti ar etiķeti uz augšu un savienotājiem vērstiem pret datoru.
2.
Ievietojiet karti atmiņas karšu lasītājā un pēc tam iespiediet karti uz iekšu, līdz tā tiek cieši
nofiksēta.
Kad tiks noteikta ierīce, izdzirdēsiet skaņu un tiks parādīta opciju izvēlne.
Atmiņas kartes izņemšana
UZMANĪBU! Lai novērstu datu zuduma vai sistēmas nereaģēšanas risku un droši izņemtu atmiņas
karti, veiciet tālāk minētās darbības.
46
1.
Saglabājiet informāciju un aizveriet visas ar atmiņas karti saistītās programmas.
2.
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā,
noklikšķiniet uz aparatūras noņemšanas ikonas. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
Nodaļa 7 Ārējās kartes un ierīces
3.
Iespiediet karti (1) uz iekšu un pēc tam izņemiet to no slota (2).
PIEZĪME. Ja karte netiek izstumta, izvelciet to no slota.
ExpressCards lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
ExpressCard ir ātrdarbīga PC Card karte, ko ievieto ExpressCard slotā.
ExpressCard kartes tiek izstrādātas atbilstoši Starptautiskās personālo datoru atmiņas karšu
asociācijas (PCMCIA) standarta specifikācijai.
ExpressCard kartes konfigurēšana
Instalējiet tikai kartei nepieciešamo programmatūru. Ja ExpressCard ražotājs norāda, ka jāinstalē
ierīces draiveri:
●
Instalējiet tikai jūsu operētājsistēmai paredzētos ierīces draiverus.
●
Neinstalējiet papildu programmatūru, piemēram, kartes pakalpojumus, ligzdas pakalpojumus vai
atbloķētājus, ko nodrošina ExpressCard ražotājs.
ExpressCards lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
47
ExpressCard kartes ievietošana
UZMANĪBU! Lai nesabojātu datoru un ārējās datu nesēju kartes, neievietojiet ExpressCard slotā
PC Card kartes.
UZMANĪBU! Lai samazinātu savienotāju sabojāšanas risku:
Pielietojiet minimālu spēku, ievietojot ExpressCard karti.
Nepārvietojiet un netransportējiet datoru, kad tiek lietota ExpressCard karte.
PIEZĪME. Šajā attēlā redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu ierīces.
Iespējams, ExpressCard slotā atrodas aizsargieliktnis. Lai izņemtu ieliktni:
1.
Uzspiediet uz ieliktņa (1), lai to atbloķētu.
2.
Izvelciet ieliktni no slota (2).
Lai ievietotu ExpressCard karti:
1.
Turiet karti ar etiķeti uz augšu un tā, lai savienotāji būtu pavērsti pret datoru.
2.
Ievietojiet karti ExpressCard slotā un pēc tam uzspiediet uz kartes, līdz tā ir cieši fiksēta.
Kad tiks noteikta karte, izdzirdēsiet skaņu un tiks parādīta opciju izvēlne.
PIEZĪME. Pirmoreiz pievienojot ExpressCard, paziņojumu apgabalā parādītais ziņojums
norādīs, vai dators atpazīst karti.
PIEZĪME. Lai ietaupītu enerģiju, apturiet vai izņemiet ExpressCard karti, kad tā netiek lietota.
48
Nodaļa 7 Ārējās kartes un ierīces
ExpressCard kartes izņemšana
UZMANĪBU! Lai samazinātu datu zuduma vai sistēmas nereaģēšanas risku, veiciet tālāk minēto
procedūru, lai droši izņemtu ExpressCard.
1.
Saglabājiet informāciju un aizveriet visas ar ExpressCard karti saistītās programmas.
2.
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā,
noklikšķiniet uz aparatūras noņemšanas ikonas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
3.
Atbrīvojiet un izņemiet ExpressCard karti:
a.
Viegli uzspiediet uz ExpressCard kartes (1), lai to atbloķētu.
b.
Izvelciet ExpressCard karti no slota (2).
Viedkaršu izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
PIEZĪME. Šajā nodaļā tiek lietots termins viedkarte, kas apzīmē gan viedkartes, gan Java™ kartes.
Viedkarte ir piederums kredītkartes formātā ar mikroshēmu, kurā ir iebūvēta atmiņa un
mikroprocesors. Viedkartei tāpat kā personālajam datoram ir operētājsistēma, kas paredzēta ievades
un izvades pārvaldībai, un tajā ir iekļauti drošības līdzekļi, lai aizsargātu to pret pārveidošanu.
Nozares standartiem atbilstošas viedkartes tiek lietotas kopā ar viedkaršu lasītāju (tikai atsevišķiem
modeļiem).
Lai piekļūtu mikroshēmas saturam, ir nepieciešams PIN. Papildinformāciju par viedkaršu drošības
līdzekļiem skatiet lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Viedkaršu izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
49
Viedkartes ievietošana
1.
Turiet karti ar etiķeti uz augšu un uzmanīgi iebīdiet karti viedkaršu lasītājā, nofiksējot to.
2.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pieteiktos datorā, izmantojot viedkartes PIN.
Viedkartes izņemšana
▲
Satveriet viedkartes malu un tad izvelciet viedkarti no viedkaršu lasītāja.
USB ierīču izmantošana
Universālā seriālā kopne (USB) ir aparatūras interfeiss, ko var izmantot, lai pievienotu papildu ārējo
ierīci, piemēram, USB tastatūru, peli, diskdzini, printeri, skeneri vai centrmezglu.
Dažām USB ierīcēm var būt nepieciešama papildu atbalsta programmatūra, kas parasti ir iekļauta
ierīces komplektācijā. Papildinformāciju par konkrētās ierīces programmatūru skatiet ražotāja
sniegtajos norādījumos. Šie norādījumi var būt iekļauti programmatūrā, diskā vai ražotāja tīmekļa
vietnē.
Datoram ir vismaz viens USB ports, kas atbalsta USB 1.0, 1.1, 2.0 vai 3.0 ierīces. Jūsu datoram,
iespējams, ir arī USB uzlādes ports, kas nodrošina strāvu ārējām ierīcēm. Papildu dokošanas ierīce
vai USB centrmezgls nodrošina papildu USB portus, kurus var izmantot kā datora sastāvdaļas.
50
Nodaļa 7 Ārējās kartes un ierīces
USB ierīces pievienošana
UZMANĪBU! Lai samazinātu USB savienotāja bojājuma risku, ievietojiet ierīci, pielietojot minimālu
spēku.
▲
Pievienojiet USB portam ierīces USB kabeli.
PIEZĪME. Šajā attēlā redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu datora.
Kad ierīce ir atrasta, tiek atskaņots signāls.
PIEZĪME. Pirmoreiz pievienojot USB ierīci, paziņojumu apgabalā parādītais ziņojums norāda, vai
dators atpazīst ierīci.
USB ierīces atvienošana
UZMANĪBU! Lai samazinātu USB savienotāja sabojāšanas risku, nevelciet USB ierīci aiz kabeļa, lai
to atvienotu.
UZMANĪBU! Lai samazinātu informācijas zuduma vai sistēmas nereaģēšanas risku, veiciet tālāk
minēto procedūru, lai droši atvienotu USB ierīci.
1.
Lai atvienotu USB ierīci, saglabājiet informāciju un aizveriet visas ar ierīci saistītās programmas.
2.
Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā,
noklikšķiniet uz aparatūras noņemšanas ikonas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
3.
Noņemiet ierīci.
Papildu ārējo ierīču izmantošana
PIEZĪME. Lai iegūtu papildinformāciju par nepieciešamo programmatūru un draiveriem, kā arī lai
uzzinātu, kurš datora ports ir jālieto, skatiet ražotāja instrukcijas.
Lai pievienotu datoram ārējo ierīci:
Papildu ārējo ierīču izmantošana
51
UZMANĪBU! Lai mazinātu aparatūras sabojāšanas risku, kad pievienojat ierīci, kurai ir strāvas
padeve, nodrošiniet, lai ierīce būtu izslēgta un maiņstrāvas vads atvienots.
1.
Pievienojiet ierīci datoram.
2.
Ja pievienojat ierīci, kurai ir strāvas padeve, pievienojiet ierīces strāvas vadu iezemētai
maiņstrāvas kontaktligzdai.
3.
Izslēdziet ierīci.
Lai atvienotu ārējo ierīci, kurai nav atsevišķas strāvas padeves, izslēdziet ierīci un pēc tam to
atvienojiet no datora. Lai atvienotu ārējo ierīci, kurai ir atsevišķa strāvas padeve, izslēdziet ierīci,
atvienojiet to no datora un pēc tam atvienojiet maiņstrāvas vadu.
Papildu ārējo diskdziņu izmantošana
Noņemami ārējie diskdziņi paplašina informācijas glabāšanas un piekļuves iespējas. USB diskdzini
var pievienot, savienojot to ar datora USB portu.
PIEZĪME. HP ārējie USB optiskie diskdziņi jāpievieno datora USB portam, kas nodrošina barošanu.
Pastāv šādi USB diskdziņu veidi:
●
1,44 megabaitu diskešu diskdzinis;
●
cietā diska modulis;
●
ārējais optiskais diskdzinis (CD, DVD un Blu-ray);
●
MultiBay ierīce.
Dokošanas savienotāja lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Dokošanas savienotājs pievieno datoram papildu dokošanas ierīci. Papildu dokošanas ierīce
nodrošina papildu portus un savienotājus, kurus var izmantot kā datora sastāvdaļas.
PIEZĪME. Jūsu datora vai dokošanas ierīces izskats var nedaudz atšķirties no ierīces tālāk
redzamajā attēla.
52
Nodaļa 7 Ārējās kartes un ierīces
8
Diskdziņi
Rīcība ar diskdziņiem
UZMANĪBU! Diskdziņi ir trausli datora komponenti, kuriem nepieciešama rūpīga apiešanās. Pirms
rīkojaties ar diskdziņiem, izlasiet turpmākos brīdinājumus. Papildu brīdinājumi ir norādīti pie
procedūrām, uz kurām tie attiecas.
Ievērojiet šos piesardzības noteikumus:
●
Pirms pārvietojat datoru, kuram ir pievienots ārējais cietais disks, aktivizējiet miega režīmu un
ļaujiet ekrānam nodzist, vai pareizi atvienojiet ārējo cieto disku.
●
Pirms rīkojaties ar diskdzini, izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties diskdziņa nekrāsotajai
metāla virsmai.
●
Nepieskarieties savienotāja kontaktiem uz noņemama diskdziņa vai datora.
●
Rīkojieties ar diskdzini uzmanīgi; nenometiet to un nelieciet uz tā nekādus priekšmetus.
●
Pirms diskdziņa izņemšanas vai ievietošanas izslēdziet datoru. Ja neesat pārliecināts, vai dators
ir izslēgts vai atrodas miega stāvoklī, ieslēdziet datoru un pēc tam izslēdziet to, izmantojot
operētājsistēmu.
●
Ievietojot diskdzini tam paredzētajā nodalījumā, nelietojiet pārmērīgu spēku.
●
Kamēr papildu optiskais diskdzinis raksta diskā, nerakstiet ar datora tastatūru un nepārvietojiet
datoru. Vibrācija ietekmē rakstīšanas procesu.
●
Ja akumulators ir vienīgais strāvas avots, pirms datu nesēja ierakstīšanas pārliecinieties, vai tas
ir pietiekami uzlādēts.
●
Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas ārkārtējai temperatūrai vai mitrumam.
●
Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas šķidrumu iedarbībai. Neizsmidziniet uz diskdziņa tīrīšanas
līdzekļus.
●
Pirms izņemat diskdzini no tam paredzētā nodalījuma, kā arī ņemot to līdzi ceļojumā,
transportējot vai novietojot glabāšanā, izņemiet no tā datu nesēju.
●
Ja diskdzinis jānosūta pa pastu, ievietojiet to blisteriepakojumā vai citā piemērotā
aizsargiepakojumā un apzīmējiet to ar uzrakstu „FRAGILE” (PLĪSTOŠS).
●
Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas magnētiskajam laukam. Drošības ierīces ar magnētisko
lauku ir lidostu drošības kontroles vārti un drošības zižļi. Lidostu lentes transportieros un līdzīgās
drošības ierīcēs, ar kurām tiek pārbaudīta rokas bagāža, magnētiskā lauka vietā tiek izmantoti
rentgenstari, kas nevar sabojāt diskdzini.
Cieto disku izmantošana
UZMANĪBU! Lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu:
Pirms atmiņas moduļa vai cietā diska pievienošanas vai nomaiņas saglabājiet paveikto darbu un
izslēdziet datoru.
Rīcība ar diskdziņiem
53
Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts, ieslēdziet datoru, nospiežot strāvas pogu. Pēc tam
izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
Intel Smart Response Technology (tikai atsevišķiem modeļiem)
Intel® Smart Response Technology (SRT) ir Intel® Rapid Storage Technology (RST) kešdarbes
līdzeklis, kas ievērojami uzlabo datorsistēmas veiktspēju. Izmantojot līdzekli SRT, datoru ar SSD
mSATA moduli var lietot kā kešatmiņu starp sistēmas atmiņu un cietā diska diskdzini. Tādējādi cietā
diska diskdzinis (vai RAID sējums) nodrošina maksimālu atmiņas ietilpību, kamēr cietvielu disks
uzlabo sistēmas veiktspēju.
Ja pievienojat vai uzstādāt labāku cieto disku un vēlaties iestatīt RAID sējumu, līdzeklis SRT ir
īslaicīgi jāatspējo, jāiestata RAID sējums un pēc tam atkal jāiespējo līdzeklis SRT. Lai īslaicīgi
atspējotu līdzekli SRT, rīkojieties šādi:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet Intel un pēc tam atlasiet Intel Rapid Storage Technology.
2.
Noklikšķiniet uz Statuss un pēc tam pārliecinieties, vai sadaļā Veiktspēja ir deaktivizēta
Dynamic Storage Accelerator saite.
3.
Vajadzības gadījumā uzgaidiet, līdz tiek pabeigts paātrinājuma režīma process.
SVARĪGI! Ja maināt RAID režīmu, līdzeklis SRT ir īslaicīgi jāatspējo. Veiciet izmaiņas un pēc tam
atkal iespējojiet līdzekli SRT. Ja šis līdzeklis netiek īslaicīgi atspējots, nevar izveidot vai mainīt RAID
sējumus.
PIEZĪME. HP neatbalsta līdzekļa SRT lietošanu ar paššifrēšanas diskiem (SED).
Apkopes vāka noņemšana vai piestiprināšana atpakaļ
Apkopes vāka noņemšana
Noņemiet apkopes vāku, lai piekļūtu atmiņas moduļu slotam, cietajam diskam un citiem
komponentiem.
1.
Izņemiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana un izņemšana 41. lpp.).
2.
Pavērsiet akumulatora nodalījumu pret sevi, pabīdiet apkopes vāka fiksatoru pa kreisi (1), pēc
tam izskrūvējiet skrūvi (ja tiek lietota papildu skrūve) (2) un pēc tam vēlreiz pabīdiet fiksatoru (3),
lai atvienotu apkopes vāku.
PIEZĪME.
54
Nodaļa 8 Diskdziņi
Ja vēlaties izmantot papildu skrūvi, tā ir atrodama apkopes vāka iekšpusē.
3.
Pabīdiet apkopes vāku virzienā uz datora priekšpusi (4) un pēc tam paceliet (5), lai noņemtu
apkopes vāku.
Apkopes vāka piestiprināšana atpakaļ
Pēc piekļuves atmiņas moduļa slotam, cietajam diskam, normatīvo datu uzlīmei vai citiem
komponentiem piestipriniet atpakaļ apkopes vāku.
1.
Novietojiet apkopes vāku slīpi uz leju, lai tā priekšējā mala atrastos iepretim datora priekšējai
malai (1).
2.
Ievietojiet apkopes vāka priekšējās malas izciļņus (2) datora korpusā esošajos robos.
3.
Bīdiet apkopes vāku akumulatora nodalījuma virzienā, līdz apkopes vāks ar klikšķi nofiksējas
tam paredzētajā vietā.
Cieto disku izmantošana
55
4.
Pavērsiet akumulatora nodalījumu pret sevi, pabīdiet apkopes vāka fiksatoru pa kreisi (3) un, ja
vēlaties, ievietojiet un pievelciet papildu skrūvi (4), lai nostiprinātu apkopes vāku. Pabīdiet
fiksatoru pa labi (5), lai atbrīvotu apkopes vāku.
PIEZĪME.
5.
Ja vēlaties izmantot papildu skrūvi, tā ir atrodama apkopes vāka iekšpusē.
Ievietojiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana un izņemšana 41. lpp.).
Cietā diska nomaiņa vai jaunināšana
UZMANĪBU! Lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu:
Pirms cietā diska izņemšanas no cietā diska nodalījuma izslēdziet datoru. Neizņemiet cieto disku,
kamēr dators ir ieslēgts, vai atrodas miega vai hibernācijas režīmā.
Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts, ieslēdziet datoru, nospiežot strāvas pogu. Pēc tam
izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
Cietā diska izņemšana
Lai izņemtu cieto disku, rīkojieties šādi:
56
1.
Saglabājiet paveikto darbu.
2.
Izslēdziet datoru un aizveriet displeju.
3.
Atvienojiet maiņstrāvas avotu un datoram pievienotās ārējās ierīces.
4.
Apgrieziet datoru otrādi un novietojiet to uz līdzenas virsmas.
5.
Izņemiet akumulatoru (skatiet sadaļu Maināmā akumulatora ievietošana atpakaļ (tikai
atsevišķiem modeļiem) 43. lpp.).
Nodaļa 8 Diskdziņi
6.
Izskrūvējiet trīs cietā diska skrūves (1). Pavelciet cietā diska mēlīti (2) pa kreisi, lai atvienotu
cieto disku.
7.
Paceliet cieto disku (3) un pēc tam izvelciet to no cietā diska nodalījuma.
Cietā diska uzstādīšana
PIEZĪME. Jūsu datora izskats var nedaudz atšķirties no tā, kas redzams attēlā šajā nodaļā.
Lai uzstādītu cieto disku, rīkojieties šādi:
1.
Noteiktā leņķī ievietojiet cieto disku cietā diska nodalījumā (1) un pēc tam ievietojiet cieto disku
tā nodalījumā.
2.
Pavelciet plastmasas izcilni (2) virzienā uz datora centru, lai savienotu cieto disku ar savienotāju.
3.
Pievelciet cietā diska skrūves (3).
Cieto disku izmantošana
57
4.
Piestipriniet atpakaļ apkopes vāku (skatiet sadaļu Apkopes vāka noņemšana vai piestiprināšana
atpakaļ 54. lpp.).
5.
Ievietojiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana un izņemšana 41. lpp.).
6.
Pievienojiet datoram maiņstrāvas avotu un ārējās ierīces.
7.
Ieslēdziet datoru.
Cietā diska darbības uzlabošana
Disku defragmentētāja izmantošana
Datora lietošanas procesā faili cietajā diskā tiek fragmentēti. Disku defragmentētājs savieno
fragmentētos cietajā diskā esošos failus un mapes, tādējādi sistēma darbojas efektīvāk.
PIEZĪME. Ja datorā ir cietvielu disks, nav nepieciešams palaist disku defragmentētāju.
Kad disku defragmentētājs ir palaists, tas darbojas bez uzraudzības. Atkarībā no cietā diska apjoma
un fragmentēto failu skaita, rīka disku defragmentētāja process var aizņemt vairāk nekā stundu.
Disku defragmentētāju ir iespējams iestatīt tā, lai tas darbotos naktī vai citā laikā, kad jums nav
nepieciešama piekļuve datoram.
HP iesaka defragmentēt cieto disku vismaz reizi mēnesī. Iespējams iestatīt disku defragmentētāja
palaišanu reizi mēnesī, taču datoru var defragmentēt manuāli jebkurā laikā.
Lai palaistu disku defragmentētāju:
1.
Pievienojiet datoru maiņstrāvas avotam.
2.
Ekrānā Sākums ierakstiet disks, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam atlasiet Defragmentēt
un optimizēt diskus.
3.
Noklikšķiniet uz Optimizēt.
PIEZĪME. Lai uzlabotu datora drošību, operētājsistēmā Windows ir iekļauts lietotāja konta
kontroles līdzeklis. Iespējams, ka, veicot tādus uzdevumus kā programmatūras instalēšana,
utilītprogrammu palaišana vai Windows iestatījumu mainīšana, tiks prasīta jūsu atļauja vai
parole. Skatiet HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP
Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Plašāku informāciju skatiet programmatūras Disku defragmentētājs palīdzībā.
Diska tīrīšanas rīka izmantošana
Rīks Diska tīrīšana sameklē cietajā diskā nevajadzīgos failus, kurus var droši izdzēst, lai atbrīvotu
vietu diskā un ļautu datoram darboties efektīvāk.
Lai palaistu diska tīrīšanu:
58
1.
Ekrānā Sākums ierakstiet disks, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam atlasiet Atbrīvojiet
vietu diskā, izdzēšot nevajadzīgos failus.
2.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Nodaļa 8 Diskdziņi
HP 3D DriveGuard lietošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
HP 3D DriveGuard aizsargā cieto disku, ievelkot tā galviņas un apturot ievadizvades pieprasījumus
jebkurā no šiem gadījumiem:
●
Ja dators tiek nomests.
●
Ja datoru pārvieto ar aizvērtu displeju, kamēr dators darbojas ar akumulatora strāvu.
Neilgi pēc tam, kad attiecīgie apstākļi ir novērsti, programmatūra HP 3D DriveGuard atjauno normālu
cietā diska darbību.
PIEZĪME. Cietvielu diskiem (SSD) nav kustīgu daļu, tāpēc programmatūra HP 3D DriveGuard nav
nepieciešama.
PIEZĪME. Cietos diskus primārā vai sekundārā cietā diska nodalījumā aizsargā programma HP 3D
DriveGuard. HP 3D DriveGuard neaizsargā cietos diskus, kas ir uzstādīti papildu dokošanas ierīcēs
vai ir pievienoti USB portiem.
Lai pārbaudītu 3D DriveGuard statusu, novietojiet peles kursoru virs 3D DriveGuard ikonas
paziņojumu laukumā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā pusē. Papildinformāciju skatiet
programmatūras HP 3D DriveGuard palīdzības sadaļā.
HP 3D DriveGuard statusa noteikšana
Cietā diska indikators datorā maina krāsu, lai parādītu, ka diska galviņas primārā cietā diska
nodalījumā un/vai sekundārā cietā diska nodalījumā (tikai atsevišķiem modeļiem) ir ievilktas. Lai
noteiktu, vai disks šobrīd ir aizsargāts vai arī diska galviņas ir ievilktas, izmantojiet ikonu Windows
darbvirsmas paziņojumu apgabalā, uzdevumjoslas labajā malā vai mobilitātes centrā:
●
Ja disku aktīvi aizsargā programmatūra, virs ikonas ir redzama zaļa atzīme
●
Ja programmatūra ir atspējota, virs ikonas ir redzams simbols
●
Ja programmatūra ir ievilkusi diska galviņas trieciena rezultātā, virs ikonas ir redzams oranžs
konuss
.
.
.
RAID izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
Neatkarīgu disku redundanta kārtojuma tehnoloģija (RAID) ļauj datoram vienlaicīgi izmantot divus vai
vairākus cietos diskus. Tehnoloģija RAID apstrādā vairākus diskus kā vienu blakusesošu disku,
izmantojot vai nu aparatūras, vai programmatūras iestatījumus. Ja tiek iestatīti vairāki diski, lai tie
darbotos kopā šādā veidā, tie tiek saukti par tehnoloģijas RAID masīvu. Papildinformāciju skatiet HP
tīmekļa vietnē. Lai piekļūtu jaunākajām lietošanas rokasgrāmatām, sazinieties ar atbalsta dienestu.
Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/contactHP. Lai
uzzinātu par atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
RAID izmantošana (tikai atsevišķiem modeļiem)
59
9
Drošība
Datora aizsardzība
Standarta drošības līdzekļi, kurus nodrošina operētājsistēma Windows un utilīta Computer Setup
(BIOS), kas nav Windows sastāvdaļa, var aizsargāt jūsu personiskos iestatījumus un datus pret
dažādiem riskiem.
PIEZĪME. Drošības risinājumi ir paredzēti kā aizsarglīdzekļi. Tomēr šie aizsarglīdzekļi var nenovērst
izstrādājuma sabojāšanu vai zādzību.
PIEZĪME. Pirms sūtīt datoru uz apkopi, izveidojiet konfidenciālo failu dublējumkopijas un dzēsiet
tos, kā arī noņemiet visus paroļu iestatījumus.
PIEZĪME. Daži šajā nodaļā uzskaitītie līdzekļi, iespējams, nav pieejami jūsu datorā.
PIEZĪME. Jūsu dators atbalsta Computrace, kas ir tiešsaistes drošības izsekošanas un atkopšanas
pakalpojums, pieejams atsevišķos reģionos. Ja dators tiek nozagts, Computrace var izsekot datoru,
tiklīdz nesankcionēts lietotājs piekļūst internetam. Lai izmantotu Computrace, ir jāiegādājas
programmatūra un jāabonē pakalpojums. Lai iegūtu informāciju par programmatūras Computrace
pasūtīšanu, dodieties uz HP vietni http://hp-pt.absolute.com.
Datora risks
Drošības līdzeklis
Nesankcionēta datora lietošana
HP Client Security kopā ar paroli, viedkarti, bezkontaktu
karti, reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem vai citiem
autentifikācijas datiem
Nesankcionēta piekļuve programmai Computer Setup (f10)
BIOS administratora parole programmā Computer Setup*
Nesankcionēta piekļuve cietā diska saturam
DriveLock parole vai Automatic DriveLock parole utilītā
Computer Setup*
Nesankcionēta startēšana no papildu ārējā optiskā diskdziņa
(tikai atsevišķiem modeļiem), papildu ārējā cietā diska (tikai
atsevišķiem modeļiem) vai iekšējā tīkla adaptera
Līdzeklis Boot options (Sāknēšanas opcijas) programmā
Computer Setup*
Nesankcionēta piekļuve Windows lietotāja kontam
Windows lietotāja parole
Nesankcionēta piekļuve datiem
●
Programmatūra HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nesankcionēta piekļuve programmas Computer Setup
iestatījumiem un citai sistēmas identifikācijas informācijai
BIOS administratora parole programmā Computer Setup*
Nesankcionēta datora pārvietošana
Drošības kabeļa slots (izmanto kopā ar papildu drošības
kabeli)
*Computer Setup ir datorā sākotnēji instalēta utilītprogramma, kas tiek glabāta lasāmatmiņā un kuru var izmantot pat tad,
kad operētājsistēma nedarbojas vai to nevar ielādēt. Navigācijai un izvēles veikšanai programmā Computer Setup var
izmantot rādītājierīci (skārienpaneli, kursorsviru vai USB peli) vai tastatūru.
60
Nodaļa 9 Drošība
Paroļu izmantošana
Parole ir rakstzīmju grupa, kas tiek izvēlēta, lai aizsargātu datorā esošo informāciju. Iespējams iestatīt
dažādus paroļu tipus atkarībā no tā, kā nepieciešams kontrolēt piekļuvi savai informācijai. Paroles var
iestatīt operētājsistēmā Windows vai datorā sākotnēji instalētajā utilītā Computer Setup, kas nav
Windows sastāvdaļa.
●
BIOS administratora un DriveLock paroles ir iestatītas utilītā Computer Setup un tās pārvalda
sistēma BIOS.
●
Automatic DriveLock paroles ir iespējotas utilītā Computer Setup.
●
Windows paroles var iestatīt vienīgi operētājsistēmā Windows.
●
Ja iepriekš ir iestatīta programma HP SpareKey, un jūs esat aizmirsis BIOS administratora
paroli, kas ir iestatīta utilītā Computer Setup, varat izmantot HP SpareKey, lai piekļūtu šai utilītai.
●
Ja aizmirstat gan DriveLock lietotāja paroli, gan DriveLock galveno paroli, kas iestatītas
programmā Computer Setup, cietais disks, kuru aizsargā paroles, tiek neatgriezeniski slēgts un
to vairs nevar izmantot.
Vienu un to pašu paroli var izmantot Computer Setup līdzeklim un Windows drošības līdzeklim. Tāpat
var izmantot vienu un to pašu paroli vairākiem programmas Computer Setup līdzekļiem.
Izveidojot un saglabājot paroles, ievērojiet šos padomus:
●
Izveidojot paroles, ievērojiet programmas noteiktās prasības.
●
Nelietojiet vienu un to pašu paroli vairākām lietojumprogrammām vai vietnēm un neizmantojiet
atkārtoti savu Windows paroli nevienai citai lietojumprogrammai vai vietnei.
●
Visu savu tīmekļa vietņu un lietojumprogrammu lietotājvārdu un paroļu glabāšanai izmantojiet
HP Client Security's Password Manager. Jūs varat droši tos lasīt nākotnē, ja nevarat atcerēties.
●
Neglabājiet paroles datora failā.
Turpmākajās tabulās ir uzskaitītas standarta Windows un BIOS administratora paroles un aprakstītas
to funkcijas.
Windows paroļu iestatīšana
Parole
Funkcija
Administratora parole*
Aizsargā piekļuvi Windows administratora līmeņa kontam.
PIEZĪME. Windows administratora paroles iestatīšana
neiestata BIOS administratora paroli.
Lietotāja parole*
Aizsargā piekļuvi Windows lietotāja kontam.
*Lai sākuma ekrānā iegūtu informāciju par Windows administratora vai Windows lietotāja paroles iestatīšanu, atveriet
lietojumprogrammu HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Paroļu izmantošana
61
Paroļu iestatīšana programmā Computer Setup
Parole
Funkcija
BIOS administratora parole*
Aizsargā piekļuvi programmai Computer Setup.
PIEZĪME. Ja ir iespējoti līdzekļi, lai novērstu BIOS
administratora paroles noņemšanu, jūs, iespējams, nevarēsit
noņemt paroli, iekams šie līdzekļi netiks atspējoti.
DriveLock galvenā parole*
Aizsargā piekļuvi iekšējam cietajam diskam, kuru aizsargā
DriveLock. Paroli izmanto arī DriveLock aizsardzības
noņemšanai. Šo paroli iestata sadaļā DriveLock Passwords
(DriveLock paroles) aktivizēšanas procesa laikā.
PIEZĪME. Lai varētu iestatīt DriveLock paroli, vispirms ir
jāiestata BIOS administratora parole.
DriveLock lietotāja parole*
Aizsargā piekļuvi iekšējam cietajam diskam, kuru aizsargā
DriveLock, un tiek iestatīta sadaļā DriveLock Passwords
(DriveLock paroles) aktivizēšanas procesa laikā.
PIEZĪME. Lai varētu iestatīt DriveLock paroli, vispirms ir
jāiestata BIOS administratora parole.
*Lai iegūtu informāciju par katru no šīm parolēm, skatiet nākamās tēmas.
BIOS administratora paroles pārvaldība
Lai iestatītu, mainītu vai dzēstu šo paroli, veiciet šīs darbības:
Jaunas BIOS administratora paroles iestatīšana
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Setup BIOS
Administrator Password (Iestatīt BIOS administratora paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
4.
Kad saņemat pieprasījumu, ierakstiet paroli.
5.
Kad saņemat pieprasījumu, vēlreiz ierakstiet jauno paroli, lai apstiprinātu.
6.
Lai saglabātu veiktās izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
62
Nodaļa 9 Drošība
BIOS administratora paroles maiņa
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Change Password
(Mainīt paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Kad saņemat pieprasījumu, ierakstiet pašreizējo paroli.
5.
Kad saņemat pieprasījumu, vēlreiz ierakstiet jauno paroli, lai apstiprinātu.
6.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no programmas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) kreisajā apakšējā ekrāna stūrī un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
BIOS administratora paroles dzēšana
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Change Password
(Mainīt paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Kad saņemat pieprasījumu, ierakstiet pašreizējo paroli.
5.
Kad tiek pieprasīta jaunā parole, atstājiet lauku tukšu un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
6.
Izlasiet brīdinājumu. Lai turpinātu, atlasiet YES (JĀ).
7.
Kad tiek prasīts vēlreiz ierakstīt jauno paroli, atstājiet lauku tukšu un nospiediet taustiņu enter.
8.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no programmas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) kreisajā apakšējā ekrāna stūrī un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
BIOS administratora paroles ievadīšana
Uzvednē BIOS administrator password (BIOS administratora parole) ierakstiet savu paroli
(izmantojot tos pašus taustiņus, kas izmantoti iestatot paroli), pēc tam nospiediet taustiņu enter. Pēc
3 neveiksmīgiem mēģinājumiem ievadīt BIOS administratora paroli jārestartē dators un jāmēģina
vēlreiz.
Paroļu izmantošana
63
DriveLock paroles pārvaldīšana programmā Computer Setup
UZMANĪBU! Lai nepieļautu iespēju, ka ar DriveLock aizsargāts cietais disks neatgriezeniski kļūst
nelietojams, pierakstiet DriveLock lietotāja paroli un DriveLock galveno paroli, un noglabājiet to drošā
vietā, kas atrodas tālāk no datora. Ja aizmirsīsiet abas DriveLock paroles, cietais disks tiks
neatgriezeniski slēgts un to vairs nevarēs izmantot.
DriveLock aizsardzība novērš nesankcionētu piekļuvi cietā diska saturam. DriveLock var lietot tikai
datora iekšējam cietajam diskam (diskiem). Gadījumā, ja diskam tiek izmantota DriveLock
aizsardzība, tad tam var piekļūt tikai, ievadot paroli. Disks jāievieto datorā vai papildu portu
replikatorā, lai tam varētu piekļūt, izmantojot DriveLock paroles.
PIEZĪME. Lai varētu piekļūt DriveLock līdzekļiem, ir jāiestata BIOS administratora parole.
Lai izmantotu DriveLock aizsardzību iekšējam cietajam diskam, programmā Computer Setup jāiestata
lietotāja parole un galvenā parole. Ņemiet vērā šādus apsvērumus par DriveLock aizsardzības
izmantošanu:
●
Kad cietajam diskam ir pielietota DriveLock aizsardzība, tam var piekļūt tikai, ievadot lietotāja vai
galveno paroli.
●
Lietotāja paroles īpašniekam jābūt aizsargātā cietā diska regulārajam lietotājam. Galvenās
paroles īpašniekam jābūt sistēmas administratoram vai regulārajam lietotājam.
●
Lietotāja parole un galvenā parole var būt identiskas.
●
Lietotāja vai galveno paroli var dzēst, tikai noņemot diskam DriveLock aizsardzību. Diskam var
noņemt DriveLock aizsardzību, tikai izmantojot galveno paroli.
DriveLock paroles iestatīšana
Lai iestatītu DriveLock paroli programmā Computer Setup:
1.
Ieslēdziet datoru un nospiediet taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams paziņojums
„Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma izvēlni).
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > DriveLock, un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
4.
Noklikšķiniet uz Set DriveLock Password (global) (Iestatīt DriveLock paroli (globāli)).
5.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
6.
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu cieto disku, kas jāaizsargā, un pēc tam nospiediet taustiņu
enter.
7.
Izlasiet brīdinājumu. Lai turpinātu, atlasiet YES (JĀ).
8.
Kad saņemat pieprasījumu, ierakstiet galveno paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
9.
Kad saņemat pieprasījumu, vēlreiz ierakstiet galveno paroli, lai to apstiprinātu, pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
10. Kad saņemat pieprasījumu, ierakstiet lietotāja paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
11. Kad saņemat pieprasījumu, vēlreiz uzrakstiet lietotāja paroli, lai to apstiprinātu, pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
64
Nodaļa 9 Drošība
12. Lai apstiprinātu DriveLock aizsardzību izvēlētajam diskam, uzrakstiet apstiprinājuma laukā
DriveLock, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
PIEZĪME. DriveLock apstiprinājums ir reģistrjutīgs.
13. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no programmas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) kreisajā apakšējā ekrāna stūrī un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Paroļu izmantošana
65
DriveLock paroles ievadīšana
Pārliecinieties, vai cietais disks ir ievietots datorā (nevis papildu dokošanas ierīcē vai ārējā MultiBay).
Uzvednē DriveLock password (DriveLock parole) ierakstiet savu lietotāja paroli vai galveno paroli
(izmantojot tā paša veida taustiņus, kā tos, kas tika izmantoti paroles iestatīšanai) un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
Pēc 2 neveiksmīgiem mēģinājumiem ievadīt paroli dators ir jāizslēdz un jāmēģina vēlreiz.
DriveLock paroles maiņa
Lai mainītu DriveLock paroli programmā Computer Setup:
1.
Ieslēdziet datoru un nospiediet taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams paziņojums
„Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma izvēlni).
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > DriveLock, un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Set DriveLock Password (Iestatīt DriveLock
paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
6.
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu iekšējo cieto disku, un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
7.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Change Password (Mainīt paroli).
8.
Kad saņemat pieprasījumu, ierakstiet pašreizējo paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
9.
Kad saņemat pieprasījumu, ierakstiet jauno paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
10. Kad saņemat pieprasījumu, vēlreiz ierakstiet jauno paroli, lai to apstiprinātu, pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
11. Lai saglabātu izmaiņas un izietu no programmas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) kreisajā apakšējā ekrāna stūrī un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
DriveLock aizsardzības noņemšana
Lai noņemtu DriveLock aizsardzību programmā Computer Setup:
66
1.
Ieslēdziet datoru un nospiediet taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams paziņojums
„Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma izvēlni).
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > DriveLock, un pēc tam
nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Set DriveLock Password (Iestatīt
DriveLock paroli), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Nodaļa 9 Drošība
6.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu iekšējo cieto disku, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
7.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Disable protection (Atspējot aizsardzību).
8.
Uzrakstiet galveno paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
9.
Lai saglabātu veiktās izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Utilītas Computer Setup līdzekļa Automatic DriveLock lietošana
Vairāku lietotāju vidē iespējams iestatīt automātisku DriveLock paroli. Kad tiek iespējota automātiskā
DriveLock parole, jums tiek izveidota nejauša lietotāja parole un DriveLock galvenā parole. Ja
lietotājs iesniedz paroles akreditācijas datus, tā pati nejaušā lietotāja un DriveLock galvenā parole
jāizmanto, lai atslēgtu disku.
PIEZĪME. Lai varētu piekļūt Automatic DriveLock līdzekļiem, ir jāiestata BIOS administratora parole.
Automātiskās DriveLock paroles ievadīšana
Lai iespējotu automātisko DriveLock paroli programmā Computer Setup:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Automatic DriveLock
(Automātiskais DriveLock), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu iekšējo cieto disku, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
6.
Izlasiet brīdinājumu. Lai turpinātu, atlasiet YES (JĀ).
7.
Lai saglabātu veiktās izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Paroļu izmantošana
67
Automātiskās DriveLock aizsardzības noņemšana
Lai noņemtu DriveLock aizsardzību programmā Computer Setup:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Security (Drošība) > Automatic DriveLock
(Automātiskais DriveLock), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Ievadiet BIOS administratora paroli un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
5.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu iekšējo cieto disku, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
6.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Disable protection (Atspējot aizsardzību).
7.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no programmas Computer Setup, noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) kreisajā apakšējā ekrāna stūrī un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Pretvīrusu programmatūras izmantošana
Izmantojot datoru, lai piekļūtu e-pastam, tīklam vai internetam, tas tiek pakļauts datorvīrusu
uzbrukumiem. Datorvīrusi var apturēt operētājsistēmas, programmu vai utilītprogrammu darbību vai
izraisīt to darbības kļūdas.
Pretvīrusu programmatūra var atklāt lielāko daļu vīrusu, tos iznīcināt, kā arī vairākumā gadījumu
novērst to izraisītos bojājumus. Lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību pret jaunatklātiem vīrusiem,
pretvīrusu programmatūra ir jāatjaunina.
Datorā ir sākotnēji instalēta programmatūra Windows Defender. Lai pilnībā aizsargātu datoru, ļoti
ieteicams turpināt izmantot pretvīrusu programmu.
Papildinformāciju par datora vīrusiem skatiet lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai sākuma
ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support
Assistant.
Ugunsmūra programmatūras izmantošana
Ugunsmūri ir paredzēti, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi sistēmai vai tīklam. Ugunsmūris var būt
jūsu datorā vai tīklā instalēta programma vai arī kopā no aparatūras un programmatūras izveidots
risinājums.
Ir divi nozīmīgākie ugunsmūru veidi:
68
●
Resursdatora ugunsmūru programmatūra, kas aizsargā tikai to datoru, kurā šī programmatūra ir
instalēta.
●
Tīkla ugunsmūri, kas instalēti starp jūsu DSL vai kabeļmodemu un jūsu mājas tīklu, lai
aizsargātu visus tīklā iekļautos datorus.
Nodaļa 9 Drošība
Kad sistēmā ir instalēts ugunsmūris, visi uz sistēmu un no tās nosūtītie dati tiek kontrolēti un
salīdzināti ar lietotāja definēto drošības kritēriju kopu. Jebkuri dati, kas neatbilst šiem kritērijiem, tiek
bloķēti.
Varbūt jūsu datorā vai tīkla aprīkojumā jau ir instalēts ugunsmūris. Ja ne, ir pieejami ugunsmūra
programmatūras risinājumi.
PIEZĪME. Dažos gadījumos ugunsmūris var bloķēt piekļuvi interneta spēlēm, kavēt printera
izmantošanu vai failu koplietošanu tīklā vai bloķēt sankcionētus e-pasta pielikumus. Lai īslaicīgi
atrisinātu problēmu, atspējojiet ugunsmūri, veiciet vajadzīgo uzdevumu un pēc tam no jauna
iespējojiet ugunsmūri. Lai pastāvīgi atrisinātu problēmu, veiciet ugunsmūra rekonfigurēšanu.
Kritisku drošības atjauninājumu instalēšana
UZMANĪBU! Microsoft® izsūta brīdinājumus par kritiskiem atjauninājumiem. Lai aizsargātu datoru
pret ielaušanos un datorvīrusiem, instalējiet visus Microsoft kritiskos atjauninājumus uzreiz pēc
brīdinājuma saņemšanas.
Jūs varat norādīt, vai atjauninājumus instalēt automātiski. Lai mainītu iestatījumus, sākuma ekrānā
ievadiet v un pēc tam atlasiet Vadības panelis. Atlasiet Sistēma un drošība, atlasiet Windows
atjaunināšana, atlasiet Mainīt iestatījumus un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
HP Client Security lietošana
Datoros ir sākotnēji instalēta programmatūra HP Client Security. Šai programmatūrai var piekļūt,
izmantojot HP Client Security elementu sākuma ekrānā, HP Client Security ikonu paziņojumu
apgabalā uzdevumjoslas tālākajā labajā malā vai Windows vadības paneli. Tā nodrošina drošības
līdzekļus, kas palīdz aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi datoram, tīkliem un kritiskiem datiem.
Papildinformāciju skatiet programmatūras HP Client Security palīdzības sadaļā.
Papildu drošības kabeļa uzstādīšana
PIEZĪME. Drošības kabelis ir paredzēts kā aizsarglīdzeklis, taču tas nenovērš datora sabojāšanu
vai zādzību.
PIEZĪME. Datora drošības kabeļa slota izskats var nedaudz atšķirties no tā, kas redzams šīs
sadaļas attēlā. Informāciju par drošības kabeļa slota atrašanās vietu savā datorā skatiet nodaļā
Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
1.
Aplieciet drošības kabeli nostiprinātam priekšmetam.
2.
Ievietojiet atslēgu (1) kabeļa slēdzenē (2).
3.
Ievienojiet kabeļa slēdzeni datora drošības kabeļa slotā (3) un pēc tam aizslēdziet slēdzeni ar
atslēgu.
Kritisku drošības atjauninājumu instalēšana
69
Pirkstu nospiedumu lasītāja lietošana (tikai atsevišķiem
modeļiem)
Atsevišķos datoru modeļos ir pieejami integrētie pirkstu nospiedumu lasītāji. Lai izmantotu pirkstu
nospiedumu lasītāju, programmatūrā HP Client Security's Credential Manager ir jāreģistrē savi pirkstu
nospiedumi. Skatiet programmatūras HP Client Security palīdzības sadaļu.
Kad esat reģistrējis savus pirkstu nospiedumus programmatūrā Credential Manager, varat izmantot
programmatūru HP Client Security's Password Manager, lai glabātu un ievadītu jūsu lietotājvārdus un
paroles atbalstītajās tīmekļa vietnēs un programmās.
Pirkstu nospiedumu lasītāja atrašana
Pirkstu nospiedumu lasītājs ir neliels metālisks sensors, kas atrodas vienā no šīm vietām datorā:
●
netālu no skārienpaneļa apakšpuses;
●
tastatūras labajā pusē;
●
displeja augšējā labajā stūrī;
●
displeja kreisajā pusē.
Atkarībā no datora modeļa lasītājs var būt orientēts horizontāli vai vertikāli. Neatkarīgi no pirkstu
nospiedumu lasītāja orientācijas pirksts ir jāvelk perpendikulāri metāla sensoram. Lai noteiktu lasītāja
atrašanās vietu datorā, skatiet nodaļu Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
70
Nodaļa 9 Drošība
10 Apkope
Atmiņas moduļu pievienošana vai nomaiņa
Datoram ir viens atmiņas moduļa nodalījums. Lai uzlabotu datora veiktspēju, pievienojiet brīvajam
atmiņas paplašināšanas moduļa slotam vienu vai vairākus atmiņas moduļus vai jauniniet esošo
atmiņas moduli, kas atrodas primārā atmiņas moduļa slotā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena un aparatūras bojājumu risku, pirms
atmiņas moduļa ievietošanas atvienojiet strāvas vadu un izņemiet visus akumulatorus.
UZMANĪBU! Elektrostatiskā izlāde var sabojāt elektroniskos komponentus. Pirms jebkuras
procedūras sākšanas pārliecinieties, vai esat izlādējis statisko elektrību, pieskaroties iezemētam
metāla priekšmetam.
UZMANĪBU! Lai novērstu informācijas zudumu vai sistēmas nereaģēšanu:
Pirms atmiņas moduļu ievietošanas vai nomaiņas izslēdziet datoru. Neizņemiet atmiņas moduli,
kamēr dators ir ieslēgts, atrodas miega stāvoklī vai hibernācijas režīmā.
Ja neesat pārliecināts, vai dators ir izslēgts vai atrodas hibernācijas režīmā, ieslēdziet datoru,
nospiežot strāvas pogu. Pēc tam izslēdziet datoru, izmantojot operētājsistēmu.
PIEZĪME. Lai, pievienojot atmiņas moduli, lietotu divkanālu konfigurāciju, pārliecinieties, vai abi
atmiņas moduļi ir vienādi.
PIEZĪME. Primārā atmiņa atrodas apakšējā atmiņas slotā, un paplašināšanas atmiņa atrodas
augšējā atmiņas slotā.
Lai pievienotu vai nomainītu atmiņas moduli:
1.
Saglabājiet paveikto darbu un izslēdziet datoru.
2.
Atvienojiet maiņstrāvas avotu un datoram pievienotās ārējās ierīces.
3.
Izņemiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana un izņemšana 41. lpp.).
4.
Noņemiet apkopes vāku (skatiet sadaļu Apkopes vāka noņemšana vai piestiprināšana
atpakaļ 54. lpp.).
5.
Ja nomaināt atmiņas moduli, izņemiet esošo atmiņas moduli:
a.
Atbīdiet aizspiedņus (1), kas atrodas abās atmiņas moduļa pusēs.
Atmiņas modulis tiek slīpi uzliekts uz augšu.
Atmiņas moduļu pievienošana vai nomaiņa
71
b.
Satveriet atmiņas moduļa malu (2) un pēc tam uzmanīgi izvelciet atmiņas moduli no
atmiņas moduļa slota.
UZMANĪBU! Lai nesabojātu atmiņas moduli, turiet to tikai aiz malām. Nepieskarieties
atmiņas moduļa komponentiem.
Lai pēc izņemšanas pasargātu atmiņas moduli pret bojājumiem, ievietojiet to pret
elektrostatisko izlādi drošā konteinerā.
6.
Ievietojiet jaunu atmiņas moduli:
UZMANĪBU! Lai nesabojātu atmiņas moduli, turiet to tikai aiz malām. Nepieskarieties atmiņas
moduļa komponentiem.
72
a.
Novietojiet atmiņas moduļa roboto malu (1) pretī izcilnim atmiņas moduļa slotā.
b.
Turot atmiņas moduli 45 grādu leņķī pret atmiņas moduļa nodalījuma virsmu, iespiediet
moduli (2) atmiņas moduļa slotā, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā.
Nodaļa 10 Apkope
c.
Uzmanīgi spiediet atmiņas moduli (3) uz leju, piespiežot vienlaikus uz atmiņas moduļa
kreisās un labās malas, līdz aizspiedņi tiek nofiksēti savās vietās.
UZMANĪBU! Lai nesabojātu atmiņas moduli, nesalieciet to.
7.
Piestipriniet atpakaļ apkopes vāku (skatiet sadaļu Apkopes vāka noņemšana vai piestiprināšana
atpakaļ 54. lpp.).
8.
Ievietojiet akumulatoru (skatiet sadaļu Akumulatora ievietošana un izņemšana 41. lpp.).
9.
Pievienojiet datoram maiņstrāvas avotu un ārējās ierīces.
10. Ieslēdziet datoru.
Datora tīrīšana
Lai datora tīrīšana būtu droša, lietojiet šādus līdzekļus:
●
dimetilbenzilamonija hlorīdu, kura koncentrācija nepārsniedz 0,3% (piemēram: vienreiz
lietojamās salvetes, kas tirdzniecībā ir pieejamas ar dažādiem nosaukumiem);
●
spirtu nesaturošu stikla tīrīšanas šķīdumu;
●
ūdens un maigu ziepju šķīdumu;
●
sausas mikrošķiedru tīrīšanas drāniņu vai zamšādas drāniņu (statisko elektrību neradošu
drāniņu, kas nesatur eļļu);
●
statisko elektrību neradošas auduma salvetes.
Datora tīrīšana
73
UZMANĪBU! Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu
datoru. Ja nezināt, vai tīrīšanas līdzeklis ir paredzēts datora tīrīšanai, iepazīstieties ar produkta
saturu, lai pārliecinātos, vai tajā nav iekļautas tādas sastāvdaļas kā spirts, acetons, salmiaks,
metilēna hlorīds un ogļūdeņraži.
Šķiedraini materiāli, piemēram, papīra dvieļi, var saskrāpēt datora virsmas. Skrāpējumos laika gaitā
var uzkrāties netīrumi un tīrīšanas līdzekļi.
Tīrīšanas procedūras
Lai drošā veidā tīrītu datoru, veiciet šajā sadaļā aprakstītās procedūras.
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai komponentu bojājumiem, netīriet
datoru, kad tas ir ieslēgts.
Izslēdziet datoru.
Atvienojiet datoru no ārējā strāvas avota.
Atvienojiet visas ārējās ierīces, kurām ir pievienota strāvas padeve.
UZMANĪBU! Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem, nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus vai
šķidrumus tieši uz datora virsmām. Uz virmas nonācis šķidrums var izraisīt neatgriezeniskus iekšējo
komponentu bojājumus.
Displeja tīrīšana
Uzmanīgi noslaukiet displeju ar mīkstu bezplūksnu drānu, kas ir samitrināta spirtu nesaturošā stikla
tīrīšanas līdzeklī. Pirms displeja aizvēršanas pārliecinieties, vai tas ir sauss.
Sānu virsmu un vāka tīrīšana
Sānu virsmu un vāka tīrīšanai izmantojiet mīkstu mikrošķiedru drānu vai zamšādas drānu, kas ir
samitrināta kādā no iepriekš norādītajiem tīrīšanas līdzekļiem, vai piemērotu vienreiz lietojamo
salveti.
PIEZĪME. Tīrot datora vāku, veiciet apļveida kustības, lai labāk notīrītu netīrumus.
Skārienpaneļa, tastatūras un peles tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektrotraumu gūšanas vai iekšējo komponentu bojājuma risku,
tastatūras tīrīšanai nelietojiet putekļu sūcēju. Putekļu sūcējs uz tastatūras virsmas var atstāt
mājsaimniecības netīrumus.
UZMANĪBU! Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem, nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu
starp taustiņiem.
74
●
Skārienpaneļa, tastatūras un peles tīrīšanai izmantojiet mīkstu mikrošķiedru drānu vai zamšādas
drānu, kas ir samitrināta kādā no iepriekš norādītajiem tīrīšanas līdzekļiem, vai piemērotu
vienreiz lietojamo salveti.
●
Lai nepieļautu taustiņu iestrēgšanu un no tastatūras spraugām iztīrītu putekļus, plūksnas un
citas daļiņas, izmantojiet saspiesta gaisa balonu ar salmiņa uzgali.
Nodaļa 10 Apkope
Programmu un draiveru atjaunināšana
HP iesaka regulāri atjaunināt programmas un draiverus ar jaunākajām versijām. Lai lejupielādētu
jaunākās versijas, atveriet vietni http://www.hp.com/support. Varat arī reģistrēties, lai automātiski
saņemtu paziņojumus par atjauninājumiem, tiklīdz atjauninājumi kļūst pieejami.
Programmatūras SoftPaq Download Manager lietošana
HP SoftPaq Download Manager (SDM) ir rīks, kas nodrošina ātru piekļuvi SoftPaq informācijai, kas
paredzēta HP biznesa klases datoriem, neizmantojot SoftPaq numuru. Izmantojot šo rīku, var viegli
atrast SoftPaq pakotnes, kā arī tās lejupielādēt un izpakot.
Programmatūra SoftPaq Download Manager darbojas, nolasot un lejupielādējot HP FTP vietnē
publicētu datu bāzes failu, kurā ietverta datora modeļa un SoftPaq informācija. SoftPaq Download
Manager ļauj norādīt vienu vai vairākus datora modeļus, lai noteiktu lejupielādei pieejamās SoftPaq
pakotnes.
Programmatūra SoftPaq Download Manager pārbauda HP FTP vietnē datu bāzes un
programmatūras atjauninājumu pieejamību. Ja atjauninājumi tiek atrasti, tie tiek automātiski
lejupielādēti un lietoti.
Programmatūra SoftPaq Download Manager ir pieejama HP vietnē. Lai SoftPaq pakotņu
lejupielādēšanai izmantotu programmatūru SoftPaq Download Manager, vispirms lejupielādējiet un
instalējiet šo programmu. Lai lejupielādētu un instalētu programmu SoftPaq Download Manager,
atveriet HP vietni http://www.hp.com/go/sdm un izpildiet instrukcijas.
Lai lejupielādētu SoftPaq pakotnes:
▲
Sākuma ekrānā ierakstiet s. Meklēšanas lodziņā ierakstiet softpaq un pēc tam izvēlieties HP
SoftPaq Download Manager. Lai lejupielādētu SoftPaqs pakotnes, izpildiet norādījumus.
PIEZĪME. Ja tiek parādīta lietotāja konta kontroles uzvedne, noklikšķiniet uz Jā.
Programmu un draiveru atjaunināšana
75
11 Dublēšana un atkopšana
Aizsargājiet savu informāciju, izmantojot Windows dublēšanu un atjaunošanu, lai dublētu atsevišķus
failus un mapes vai visu cieto disku vai izveidotu sistēmas labošanas datu nesējus (tikai atsevišķiem
modeļiem), izmantojot uzstādītu optisko diskdzini (tikai atsevišķiem modeļiem) vai papildu ārējo
optisko diskdzini, vai izveidotu sistēmas atjaunošanas punktus. Sistēmas kļūmes gadījumā varēsit
atjaunot datora saturu, izmantojot dublējuma failus.
Sākuma ekrānā ierakstiet atjaunot, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam programmu sarakstā
atlasiet piedāvātās opcijas.
PIEZĪME. Lai iegūtu detalizētu informāciju par dažādām dublēšanas un atjaunošanas opcijām,
veiciet meklēšanu par šīm tēmām utilītā Palīdzība un atbalsts. Lai sākuma ekrānā piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Nestabilas sistēmas darbības gadījumā HP iesaka izdrukāt atkopšanas procedūru aprakstus un
saglabāt tos turpmākai lietošanai.
PIEZĪME. Lai uzlabotu datora drošību, operētājsistēmā Windows ir iekļauts lietotāja konta kontroles
līdzeklis. Iespējams, ka, veicot tādus uzdevumus kā programmatūras instalēšana, utilītprogrammu
palaišana vai Windows iestatījumu mainīšana, tiks prasīta jūsu atļauja vai parole. Skatiet HP Support
Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet
lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Informācijas dublēšana
Atkopšana pēc sistēmas kļūmes ir tikpat pilnīga, cik pilnīga ir pēdējā dublējumkopija. Uzreiz pēc
pirmās sistēmas iestatīšanas izveidojiet sistēmas labošanas datu nesēju un pirmo dublējumkopiju.
Pievienojot jaunu programmatūru un datu failus, jāturpina regulāri dublēt sistēmu, lai nodrošinātu
pietiekami jaunu dublējumu. Sistēmas labošanas datu nesēji (tikai atsevišķiem modeļiem) tiek
izmantoti, lai startētu (sāknētu) datoru un sistēmas nestabilas darbības vai kļūmes gadījumā salabotu
operētājsistēmu. Pirmā un turpmākās dublējumkopijas nodrošinās iespēju kļūmes gadījumā atjaunot
datus un iestatījumus.
Sākuma ekrānā ierakstiet dublēšana, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam atlasiet Failu
dublējumkopijas saglabāt kopā ar failu vēsturi.
Informāciju var dublēt papildu ārējā cietajā diskā vai tīkla diskā.
Veicot dublēšanu, ņemiet vērā šos norādījumus:
●
Personiskos failus glabājiet bibliotēkā Dokumenti un periodiski dublējiet to.
●
Izveidojiet dažādās programmās iekļauto veidņu dublējumkopijas.
●
Saglabājiet logu, rīkjoslu vai izvēļņu joslu iestatījumus, veidojot šo iestatījumu ekrānuzņēmumus.
Ekrānuzņēmums var ietaupīt laiku, ja nepieciešams atiestatīt preferences.
Lai izveidotu dublējumu, izmantojot dublēšanas un atjaunošanas līdzekli:
PIEZĪME. Nodrošiniet, lai dators pirms dublēšanas procesa sākšanas būtu pievienots maiņstrāvas
avotam.
76
Nodaļa 11 Dublēšana un atkopšana
PIEZĪME. Dublēšanas process var ilgt vairāk nekā stundu atkarībā no failu lieluma un datora
ātruma.
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet dublēt, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam programmu sarakstā
atlasiet piedāvātās opcijas.
2.
Lai iestatītu dublēšanu, izveidotu sistēmas attēlu (tikai atsevišķiem modeļiem) vai sistēmas
labošanas datu nesēju (tikai atsevišķiem modeļiem), izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Sistēmas atkopšanas veikšana
Sistēmas kļūmes vai nestabilas darbības gadījumam datorā ir nodrošināti šādi rīki failu atkopšanai:
●
Windows atkopšanas rīki: var izmantot Windows rīku Dublēšana un atjaunošana, lai atkoptu
informāciju, kas iepriekš ir dublēta. Varat arī izmantot Windows automātisko labošanu, lai
novērstu problēmas, kas traucē pareizu Windows startēšanu.
●
Taustiņa f11 atkopšanas rīki: cietā diska sākotnējā attēla atkopšanai varat izmantot taustiņa f11
atkopšanas rīkus. Attēlā ir iekļauta operētājsistēma Windows un rūpnīcā instalētā
programmatūra.
PIEZĪME. Ja neizdodas sāknēt (startēt) datoru un nav iespējams izmantot iepriekš izveidotus
sistēmas labošanas datu nesējus (tikai atsevišķiem modeļiem), jāiegādājas operētājsistēmas
Windows 8 datu nesējs, lai varētu atsāknēt datoru un salabot operētājsistēmu. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Operētājsistēmas Windows 8 datu nesēja (iegādājams atsevišķi) izmantošana
78. lpp.
Windows atkopšanas rīku izmantošana
Lai atkoptu iepriekš dublēto informāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.
▲
Skatiet HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP Support
Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Lai atkoptu informāciju, izmantojot automātisko labošanu, veiciet šādas darbības:
UZMANĪBU! Dažas automātiskās labošanas opcijas pilnībā izdzēsīs un pārformatēs cieto disku.
Neatgriezeniski tiek dzēsti visi datorā izveidotie faili un instalētā programmatūra. Kad pārformatēšana
ir pabeigta, atkopšanas procesā no atkopšanai izmantotās dublējumkopijas tiek atjaunota
operētājsistēma, kā arī draiveri, programmatūra un utilītas.
1.
Ja iespējams, dublējiet visus personiskos failus.
2.
Ja iespējams, pārbaudiet, vai pastāv HP Recovery nodalījums un Windows nodalījums.
Sākuma ekrānā ierakstiet f un pēc tam noklikšķiniet uz Failu pārlūks.
– vai –
sākuma ekrānā ierakstiet C un pēc tam atlasiet Dators.
PIEZĪME. Ja Windows nodalījums un HP Recovery nodalījums nav iekļauts sarakstā,
operētājsistēma un programmas ir jāatkopj, izmantojot operētājsistēmas Windows 8 DVD disku
un datu nesēju Driver Recovery (Draiveru atkopšana) (abus var iegādāties atsevišķi).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Operētājsistēmas Windows 8 datu nesēja (iegādājams
atsevišķi) izmantošana 78. lpp.
3.
Ja sarakstā ir redzams Windows nodalījums un HP Recovery nodalījums, restartējiet datoru.
Pēc operētājsistēmas Windows ielādes nospiediet un turiet nospiestu taustiņu shift, vienlaikus
noklikšķinot uz Restartēt.
Sistēmas atkopšanas veikšana
77
4.
Atlasiet Problēmu novēršana, pēc tam atlasietPapildu opcijas un Automātiska labošana.
5.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
PIEZĪME. Lai iegūtu plašāku informāciju par informācijas atkopšanu, izmantojot Windows rīkus,
meklējiet šīs tēmas lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Taustiņa f11 atkopšanas rīku lietošana
UZMANĪBU! Izmantojot taustiņa f11 funkciju, tiek pilnībā dzēsts cietā diska saturs un cietais disks
tiek pārformatēts. Visi datorā izveidotie faili un instalētā programmatūra tiek neatgriezeniski izdzēsti.
Izmantojot taustiņa f11 atkopšanas rīku, tiek atkārtoti instalēta operētājsistēma, kā arī rūpnīcā
instalētās HP programmas un draiveri. Programmatūra, kas nav instalēta rūpnīcā, ir jāpārinstalē.
Lai atkoptu sākotnējo cietā diska attēlu, izmantojot taustiņa f11 funkciju, veiciet tālāk norādītās
darbības.
1.
Ja iespējams, dublējiet visus personiskos failus.
2.
Ja iespējams, pārbaudiet, vai pastāv HP Recovery nodalījums: sākuma ekrānā ierakstiet C un
pēc tam atlasiet Dators.
PIEZĪME. Ja HP Recovery nodalījums nav iekļauts sarakstā, operētājsistēmas un programmu
atkopšanai ir jāizmanto operētājsistēmas Windows 8 datu nesējs un datu nesējs Driver
Recovery (Draiveru atkopšana) (abus var iegādāties atsevišķi). Papildinformāciju skatiet sadaļā
Operētājsistēmas Windows 8 datu nesēja (iegādājams atsevišķi) izmantošana 78. lpp.
3.
Ja HP Recovery nodalījums ir iekļauts sarakstā, restartējiet datoru un, kamēr ekrāna apakšdaļā
ir redzams ziņojums Press the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu
startēšanas izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
4.
Kamēr ekrānā ir redzams ziņojums Press <F11> for recovery (Nospiediet taustiņu F11, lai veiktu
atkopšanu), nospiediet taustiņu f11.
5.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Operētājsistēmas Windows 8 datu nesēja (iegādājams atsevišķi)
izmantošana
Lai pasūtītu operētājsistēmas Windows 8 DVD disku, apmeklējiet vietni http://www.hp.com/support,
atlasiet savu valsti vai reģionu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. DVD disku var arī pasūtīt,
zvanot atbalsta dienestam. Kontaktinformāciju skatiet datora komplektācijā iekļautajā bukletā
Worldwide Telephone Numbers (Tālruņu numuri visā pasaulē).
UZMANĪBU! Izmantojot operētājsistēmas Windows 8 datu nesēju, tiek pilnībā dzēsts cietā diska
saturs un cietais disks tiek pārformatēts. Visi datorā izveidotie faili un instalētā programmatūra tiek
neatgriezeniski izdzēsti. Kad pārformatēšana ir pabeigta, atkopšanas process palīdz atjaunot
operētājsistēmu, kā arī draiverus, programmatūru un utilītas.
Lai sāktu atkopšanu, izmantojot operētājsistēmas Windows 8 DVD disku, rīkojieties šādi:
PIEZĪME. Šis process ilgst vairākas minūtes.
78
1.
Ja iespējams, dublējiet visus personiskos failus.
2.
Restartējiet datoru un ievietojiet optiskajā diskdzinī operētājsistēmas Windows 8 DVD disku,
pirms tiek ielādēta sistēma Windows.
Nodaļa 11 Dublēšana un atkopšana
3.
Kad tas tiek pieprasīts, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu.
4.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad labošana ir pabeigta, veiciet tālāk norādītās darbības.
1.
Izstumiet operētājsistēmas Windows 8 datu nesēju un pēc tam ievietojiet datu nesēju Driver
Recovery (Draiveru atkopšana).
2.
Vispirms instalējiet draiverus, kas iespējo aparatūru, un pēc tam instalējiet ieteicamās
lietojumprogrammas.
Sistēmas atkopšanas veikšana
79
Windows atsvaidzināšanas līdzekļa izmantošana ātrai un vieglai
atkopšanai
Ja dators nedarbojas pareizi un ir jāatjauno sistēmas stabilitāte, Windows atsvaidzināšanas līdzeklis
ļauj sāk no jauna un paturēt to, kas jums ir svarīgs.
SVARĪGI! Atsvaidzināšanas līdzeklis noņem visas tradicionālās lietojumprogrammas, kuras
sākotnēji nebija instalētas sistēmā.
PIEZĪME. Atsvaidzināšanas laikā tiks saglabāts noņemto tradicionālo lietojumprogrammu saraksts,
lai jūs varētu ātri apskatīt, ko nepieciešams atkārtoti instalēt. Norādījumus par tradicionālo
lietojumprogrammu atkārtotu instalēšanu skatiet lietojumprogrammā HP Support Assistant . Lai
sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP
Support Assistant.
PIEZĪME. Atsvaidzināšanas laikā jums, iespējams, tiks prasīta atļauja vai parole. Plašāku
informāciju skatiet lietojumprogrammā HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu
lietojumprogrammai HP Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
Lai sāktu atsvaidzināšanu, rīkojieties šādi:
1.
Sākuma ekrānā norādiet uz ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri, lai parādītu viedpogas.
2.
Noklikšķiniet uz Iestatījumi.
3.
Ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus un pēc tam datora
iestatījumu ekrānā atlasiet Vispārīgi.
4.
Ritiniet uz leju labajā pusē esošās izvēles, līdz tiek parādīta iespēja Datora atsvaidzināšana,
neietekmējot failus.
5.
Sadaļā Datora atsvaidzināšana, neietekmējot failus atlasiet Darba sākšana un izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.
Visa noņemšana un Windows pārinstalēšana
Pirms datora atdošanas kādam citam vai nodošanas pārstrādei, iespējams, vēlēsities veikt detalizētu
datora pārformatēšanu vai noņemt personisko informāciju. Šajā sadaļā izklāstītais process nodrošina
ātru un vienkāršu veidu, kā atjaunot datora sākotnējo stāvokli. Izmantojot šo opciju, no datora tiek
noņemti visi personiskie dati, lietojumprogrammas un iestatījumi un tiek pārinstalēta operētājsistēma
Windows.
SVARĪGI! Šī opcija nenodrošina informācijas dublēšanu. Pirms šīs opcijas izmantošanas dublējiet
personisko informāciju, kuru vēlaties saglabāt.
Varat aktivizēt šo opciju, izmantojot taustiņu f11, vai sākuma ekrānā.
Lai izmantotu taustiņu f11, rīkojieties šādi:
1.
Datora sāknēšanas laikā nospiediet taustiņu f11.
– vai –
Strāvas pogas nospiešanas laikā nospiediet un turiet taustiņu f11.
80
2.
Izvēlieties valodu.
3.
Izvēlieties tastatūras izkārtojumu.
4.
Sāknēšanas opciju izvēlnē atlasiet Problēmu novēršana.
5.
Atlasiet Atiestatīt datoru un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Nodaļa 11 Dublēšana un atkopšana
Lai izmantotu sākuma ekrānu:
1.
Sākuma ekrānā norādiet uz ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri, lai parādītu viedpogas.
2.
Noklikšķiniet uz Iestatījumi.
3.
Ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus un pēc tam datora
iestatījumu ekrānā atlasiet Vispārīgi.
4.
Ritiniet uz leju labajā pusē esošās izvēles, līdz tiek parādīta iespēja Visu noņemt un
pārinstalēt Windows.
5.
Sadaļā Visu noņemt un pārinstalēt Windows atlasiet opciju Darba sākšana un izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.
Programmatūras HP Software Setup izmantošana
Programmatūru HP Software Setup var izmantot, lai atkārtoti instalētu draiverus vai atsevišķu
programmatūru, kas ir bojāta vai dzēsta no sistēmas.
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet HP Software Setup un atlasiet Lietojumprogrammas.
2.
Atveriet programmu HP Software Setup.
3.
Lai pārinstalētu draiverus vai atlasītu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Sistēmas atkopšanas veikšana
81
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un
System Diagnostics
Utilītas Computer Setup lietošana
Utilīta Computer Setup vai sistēma BIOS pārvalda sakarus starp visām sistēmas ievades un izvades
ierīcēm (piemēram, diskdziņiem, displeju, tastatūru, peli un printeri). Utilīta Computer Setup ietver
instalēto ierīču tipu, datora startēšanas secības, kā arī sistēmas un paplašinātās atmiņas apjoma
iestatījumus.
PIEZĪME. Esiet ļoti uzmanīgs, veicot izmaiņas programmā Computer Setup. Kļūdu dēļ dators var
nedarboties pareizi.
Programmas Computer Setup startēšana
PIEZĪME. Programmā Computer Setup var izmantot USB portam pievienotu ārējo tastatūru vai peli
tikai, ja ir iespējots USB pārmantojamības atbalsts.
Lai startētu programmu Computer Setup, veiciet šādas darbības:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
Navigācija un izvēle programmā Computer Setup
Lai veiktu navigāciju un izvēli programmā Computer Setup, veiciet šādas darbības:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
PIEZĪME. Navigācijai un izvēles veikšanai programmā Computer Setup var izmantot
rādītājierīci (skārienpaneli, kursorsviru vai USB peli) vai tastatūru.
2.
82
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
●
Lai atlasītu izvēlni vai izvēlnes elementu, izmantojiet taustiņu tab un tastatūras
bulttaustiņus, pēc tam nospiediet taustiņu enter vai izmantojiet rādītājierīci, lai noklikšķinātu
uz elementa.
●
Lai ritinātu uz augšu vai uz leju, noklikšķiniet uz augšupvērstās bultiņas vai lejupvērstās
bultiņas ekrāna augšējā labajā stūrī vai izmantojiet tastatūras augšupbultiņas taustiņu vai
lejupbultiņas taustiņu.
●
Lai aizvērtu atvērtus dialoglodziņus un atgrieztos galvenajā programmas Computer Setup
ekrānā, nospiediet taustiņu esc un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Nodaļa 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un System Diagnostics
Lai izietu no programmas Computer Setup izvēlnēm, izvēlieties kādu no šīm metodēm:
●
Lai izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm, nesaglabājot veiktās izmaiņas:
Ekrāna labajā apakšējā stūrī noklikšķiniet uz ikonas Exit (Iziet) un izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
– vai –
Izmantojiet taustiņu tab un bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Ignore Changes and Exit
(Ignorēt izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
●
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup izvēlnēm:
Noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) ekrāna kreisajā apakšējā stūrī un izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet taustiņu tab un bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit
(Saglabāt izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana programmā Computer Setup
PIEZĪME. Atjaunojot noklusējuma iestatījumus, netiks mainīts cietā diska režīms.
Lai programmā Computer Setup visiem iestatījumiem atjaunotu rūpnīcā iestatītās vērtības:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un pēc tam, kamēr ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir redzams
ziņojums „Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma
izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai ieietu programmā Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Restore Defaults (Atjaunot
noklusējuma iestatījumus).
4.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz ikonas Save
(Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
PIEZĪME. Atjaunojot rūpnīcas iestatījumus, netiek mainīti paroļu un drošības iestatījumi.
Utilītas Computer Setup lietošana
83
BIOS atjaunināšana
HP vietnē var būt pieejamas atjauninātas BIOS versijas.
Lielākā daļa BIOS atjauninājumu, kas pieejami HP vietnē, ir sapakoti saspiestos failos, ko dēvē par
SoftPaq pakotnēm.
Dažās lejupielādes pakotnēs ir iekļauts fails Readme.txt, kurā ir atrodama informācija par faila
instalēšanu un problēmu novēršanu.
BIOS versijas noteikšana
Lai noteiktu, vai starp pieejamiem BIOS atjauninājumiem ir BIOS versijas, kuras ir jaunākas par
pašlaik datorā instalēto, ir jāzina, kāda ir pašlaik datorā instalētā BIOS versija.
BIOS versijas informāciju (ko sauc arī par lasāmatmiņas datumu un sistēmu BIOS) var parādīt,
nospiežot taustiņu kombināciju fn+esc (ja jau esat operētājsistēmā Windows) vai izmantojot utilītu
Computer Setup.
1.
Startējiet programmu Computer Setup.
2.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > System Information (Sistēmas
informācija).
3.
Lai izietu no utilītas Computer Setup, nesaglabājot izmaiņas, ekrāna apakšējā labajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Exit (Iziet) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
– vai –
Izmantojiet taustiņu tab un bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Ignore Changes and Exit
(Ignorēt izmaiņas un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
BIOS atjauninājuma lejupielāde
UZMANĪBU! Lai samazinātu datora sabojāšanas vai neveiksmīgas instalācijas risku, lejupielādējiet
un instalējiet BIOS atjauninājumu vienīgi tad, ja dators ir pievienots uzticamam ārējam strāvas
avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri. Neveiciet BIOS atjauninājuma lejupielādi vai instalēšanu,
kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora strāvu, vai ir pievienots papildu dokošanas ierīcei vai
papildu strāvas avotam. Lejupielādes un instalēšanas laikā izpildiet šos norādījumus:
Neatvienojiet datoru no strāvas, atvienojot strāvas vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.
Neizslēdziet datoru un neaktivizējiet miega režīmu.
Neievietojiet, neizņemiet, nepievienojiet un neatvienojiet nevienu ierīci, kabeli vai vadu.
1.
Sākuma ekrānā atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
2.
Atlasiet Updates and tune-ups (Atjauninājumi un optimizācija) un pēc tam atlasiet Check for
HP updates now (Veikt HP atjauninājumu pārbaudi).
3.
Lejupielādes apgabalā veiciet šādas darbības:
a.
Atrodiet BIOS atjauninājumu, kas ir jaunāks par jūsu datorā pašlaik instalēto BIOS versiju.
Pierakstiet datumu, nosaukumu un citus identifikatorus. Šī informācija var būt
nepieciešama, lai atrastu šo atjauninājumu vēlāk, kad tas būs lejupielādēts cietajā diskā.
b.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai lejupielādētu izvēlētos datus cietajā diskā.
Ja atjauninājuma versija ir jaunāka par datora BIOS versiju, pierakstiet ceļu līdz vietai
cietajā diskā, kurā tiek lejupielādēts BIOS atjauninājums. Jums būs nepieciešams piekļūt
šim ceļam, kad būsit gatavs instalēt atjauninājumu.
84
Nodaļa 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un System Diagnostics
PIEZĪME. Ja pievienosit datoru tīklam, pirms programmatūras atjauninājumu, īpaši sistēmas
BIOS atjauninājumu, instalēšanas konsultējieties ar tīkla administratoru.
BIOS instalēšanas procedūras var būt dažādas. Kad lejupielāde ir pabeigta, izpildiet visas ekrānā
parādītās instrukcijas. Ja instrukcijas netiek parādītas, rīkojieties šādi:
1.
Sākuma ekrānā ierakstiet f un pēc tam noklikšķiniet uz Failu pārlūks.
2.
Noklikšķiniet uz cietā diska apzīmējuma. Cietā diska apzīmējums parasti ir lokālais disks (C:).
3.
Izmantojot iepriekš pierakstīto ceļu cietajā diskā, atveriet cietā diska mapi, kurā atrodas
atjauninājums.
4.
Veiciet dubultklikšķi uz faila ar paplašinājumu .exe (piemēram, failanosaukums.exe).
Tiek sākta BIOS instalēšana.
5.
Veiciet instalēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.
PIEZĪME. Kad ekrānā parādās ziņojums par to, ka instalēšana ir veiksmīgi pabeigta, varat izdzēst
lejupielādēto failu no cietā diska.
MultiBoot lietošana
Par sāknēšanas ierīču secību
Startējot datoru, sistēma mēģina veikt sāknēšanu no iespējotajām ierīcēm. Utilīta MultiBoot, kas ir
iespējota rūpnīcā, nosaka secību, kādā sistēma izvēlas sāknēšanas ierīces. Sāknēšanas ierīces var
būt optiskie diskdziņi, diskešu diskdziņi, tīkla interfeisa karte (Network Interface Card — NIC), cietie
diski un USB ierīces. Sāknēšanas ierīcēs ir sāknējams datu nesējs vai faili, kas datoram ir
nepieciešami, lai veiktu startēšanu un pareizi darbotos.
PIEZĪME. Dažas sāknēšanas ierīces var iekļaut sāknēšanas secībā tikai tad, ja tās ir iespējotas
utilītā Computer Setup.
Secību, kādā dators meklē sāknēšanas ierīci, var mainīt, mainot sāknēšanas secību utilītā Computer
Setup. Varat arī nospiest taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC
key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu startēšanas izvēlni), un pēc tam nospiest
taustiņu f9. Nospiežot taustiņu f9, tiek parādīta izvēlne, kurā redzamas pašreizējās sāknēšanas
ierīces un kurā var atlasīt sāknēšanas ierīci. Tāpat varat izmantot utilītu MultiBoot Express, lai
iestatītu, ka dators katrā ieslēgšanas vai restartēšanas reizē pieprasa jums norādīt sāknēšanas
atrašanās vietu.
MultiBoot preferenču izvēle
MultiBoot var lietot šādos veidos:
●
Lai iestatītu jaunu sāknēšanas secību, kuru dators izmanto tā ieslēgšanas laikā, mainot
sāknēšanas secību utilītā Computer Setup.
●
Lai dinamiski izvēlētos sāknēšanas ierīci, nospiežot taustiņu esc, kamēr ekrāna apakšdaļā ir
redzams ziņojums Press the ESC key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu
startēšanas izvēlni), un pēc tam nospiežot taustiņu f9, lai piekļūtu izvēlnei Boot Device Options
(Sāknēšanas ierīču opcijas).
●
Lai izmantotu MultiBoot Express dažādu sāknēšanas secību iestatīšanai. Šis līdzeklis katrā
datora ieslēgšanas vai restartēšanas reizē pieprasa norādīt sāknēšanas ierīci.
MultiBoot lietošana
85
Jaunas sāknēšanas secības iestatīšana utilītā Computer Setup
Lai startētu utilītu Computer Setup un iestatītu sāknēšanas ierīču secību, ko dators izmanto ikreiz,
kad tas tiek ieslēgts vai restartēts, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC
key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni), nospiediet
taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu Legacy Boot Order (Mantotā sāknēšanas
secība), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
4.
Lai ierīci sāknēšanas secībā pārvietotu augstāk, noklikšķiniet uz augšupbultiņas, izmantojot
rādītājierīci, vai nospiediet taustiņu +.
— vai —
Lai ierīci sāknēšanas secībā pārvietotu zemāk, noklikšķiniet uz lejupbultiņas, izmantojot
rādītājierīci, vai nospiediet taustiņu -.
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Sāknēšanas ierīces dinamiskā izvēle, izmantojot f9 uzvedni
Lai dinamiski izvēlētos sāknēšanas ierīci pašreizējai startēšanas secībai, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru, atveriet izvēlni Select Boot Device (Atlasīt sāknēšanas ierīci)
un, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC key for Startup Menu
(Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu startēšanas izvēlni), nospiediet taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f9.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu sāknēšanas ierīci, un pēc tam nospiediet
taustiņu enter.
MultiBoot Express uzvednes iestatīšana
Lai startētu utilītu Computer Setup un iestatītu, lai datorā tiktu parādīta MultiBoot startēšanas
atrašanās vietas izvēlne pēc katras datora startēšanas var restartēšanas reizes, rīkojieties šādi:
86
1.
Ieslēdziet vai restartējiet datoru un, kamēr ekrāna apakšdaļā ir redzams ziņojums Press the ESC
key for Startup Menu (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni), nospiediet
taustiņu esc.
2.
Nospiediet taustiņu f10, lai atvērtu utilītu Computer Setup.
3.
Izmantojiet rādītājierīci vai bulttaustiņus, lai atlasītu System Configuration (Sistēmas
konfigurācija) > Boot Options (Sāknēšanas opcijas), un pēc tam nospiediet enter.
4.
Laukā MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (MultiBoot Express uznirstošās izvēlnes aizkave
(sekundēs)) ievadiet laiku sekundēs, cik ilgi datorā ir jārāda startēšanas atrašanās vietas
Nodaļa 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un System Diagnostics
izvēlne, pirms tiek atjaunots pašreizējais MultiBoot iestatījums (ja tiek atlasītas 0 sekundes,
startēšanas atrašanās vietas izvēlne Express Boot (Ātrā sāknēšana) netiek parādīta).
5.
Lai saglabātu izmaiņas un izietu no utilītas Computer Setup, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī
noklikšķiniet uz ikonas Save (Saglabāt) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
— vai —
Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu File (Fails) > Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas
un iziet), un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
Izmaiņas stājas spēkā pēc datora restartēšanas.
Multiboot Express preferenču iestatīšana
Kad startēšanas laikā tiek parādīta izvēlne Express Boot (Ātrā sāknēšana), ir pieejamas šādas
izvēles iespējas:
●
Lai izvēlnē Express Boot (Ātrā sāknēšana) norādītu sāknēšanas ierīci, piešķirtajā laikā atlasiet
savu preferenci un pēc tam nospiediet taustiņu enter.
●
Lai novērstu to, ka datorā tiek atjaunots pašreizējais MultiBoot iestatījums, pirms piešķirtā laika
beigām nospiediet jebkuru taustiņu. Dators netiks startēts, iekams nebūs atlasīta sāknēšanas
ierīce un nospiests taustiņš enter.
●
Lai ļautu datoram veikt startēšanu saskaņā ar pašreizējiem MultiBoot iestatījumiem, uzgaidiet,
kamēr beidzas piešķirtais laiks.
System Diagnostics lietošana
System Diagnostics ļauj veikt diagnostikas pārbaudes, tādējādi nosakot, vai datora aparatūra
darbojas pareizi. Lietojumprogrammā System Diagnostics ir pieejami šādi diagnostikas testi:
●
System Tune-Up (Sistēmas regulēšana) — šī papildu testu grupa pārbauda datoru, lai
pārliecinātos, vai galvenie komponenti darbojas pareizi. Sistēmas regulēšana veic ilgākus un
visaptverošus atmiņas moduļu, cietā diska SMART atribūtu, cietā diska virsmas, akumulatora
(un akumulatora kalibrēšanas), video atmiņas un WLAN moduļa statusa testus.
●
Start-up test (Startēšanas tests) — šis tests analizē galvenos datora komponentus, kas ir
nepieciešami, lai startētu datoru.
●
Run-in test (Darbības tests) — šis tests atkārto startēšanas testu un meklē pārejošās
problēmas, ko nenosaka startēšanas tests.
●
Hard disk test (Cietā diska tests) — šis tests analizē cietā diska fizisko stāvokli un pēc tam
pārbauda visus datus katrā no cietā diska sektoriem. Ja tests atklāj bojātu sektoru, tas mēģina
pārvietot datus uz nebojātu sektoru.
●
Memory test (Atmiņas tests) — šis tests analizē atmiņas moduļu fizisko stāvokli. Ja tiek ziņots
par kļūdu, nekavējoties nomainiet atmiņas moduļus.
●
Battery test (Akumulatora tests) — šis tests analizē akumulatora stāvokli un kalibrē akumulatoru,
ja nepieciešams. Ja akumulators pārbaudi neiztur, sazinieties ar HP atbalsta dienestu, lai ziņotu
par šo problēmu un iegādātos rezerves akumulatoru.
●
BIOS Management (BIOS pārvaldība) — varat veikt sistēmas BIOS versijas atjaunināšanu vai
atriti. Šī procesa laikā neizslēdziet vai neatvienojiet ārējo strāvas avotu. Pirms BIOS mainīšanas
tiks parādīts apstiprinājuma ekrāns. Atlasiet BIOS atjaunināšana, BIOS atrite vai Atpakaļ uz
galveno izvēlni.
System Diagnostics lietošana
87
Lietojumprogrammas System Diagnostics logā varat izvēlēties valodas vai skatīt sistēmas informāciju
un kļūdu žurnālus.
Lai startētu System Diagnostics, rīkojieties šādi:
1.
Ieslēdziet vai pārstartējiet datoru. Kamēr kreisajā apakšējā ekrāna stūrī redzams ziņojums
“Press the ESC key for Startup Menu” (Nospiediet taustiņu ESC, lai atvērtu sākuma izvēlni),
nospiediet taustiņu esc. Kad tiek parādīta sākuma izvēlne, nospiediet taustiņu f2.
2.
Noklikšķiniet uz diagnostikas testa, ko vēlaties palaist, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
PIEZĪME. Ja ir nepieciešams apturēt diagnostikas testu, kamēr tas darbojas, nospiediet taustiņu
esc.
88
Nodaļa 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot un System Diagnostics
13 Atbalsts
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu
Ja informācija, kas nodrošināta šajā lietošanas rokasgrāmatā vai lietojumprogrammā HP Support
Assistant, nesniedz atbildes uz jūsu jautājumiem, varat sazināties ar atbalsta dienestu. Lai uzzinātu
par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par
atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz vietni http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Šajā vietnē varat:
●
tērzēt tiešsaistē ar HP speciālistu;
PIEZĪME. Ja atbalsta tērzēšana nav pieejama noteiktā valodā, tā ir pieejama angļu valodā.
●
saņemt tehnisko atbalstu pa e-pastu;
●
atrast klientu atbalsta dienesta tālruņu numurus;
●
atrast HP servisa centru.
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu
89
Uzlīmes
Datoram piestiprinātās uzlīmes sniedz informāciju, kas var būt nepieciešama, lai novērstu sistēmas
darbības traucējumus vai atrodoties ar datoru ceļojumā ārzemēs:
SVARĪGI! Visas šajā sadaļā aprakstītās uzlīmes atrodas vienā no trīs vietām atkarībā no jūsu
datora modeļa: piestiprinātas datora apakšā, akumulatora nodalījumā vai zem apkopes nodalījuma
vāka.
Kā atrast šīs vietas, skatiet nodaļā Iepazīšanās ar datoru 4. lpp.
●
Apkopes uzlīme — nodrošina svarīgu informāciju par jūsu datora identificēšanu. Sazinoties ar
atbalsta dienestu, jums var prasīt sērijas numuru un, iespējams, arī produkta numuru vai modeļa
numuru. Atrodiet šos numurus, pirms sazināties ar atbalsta dienestu.
PIEZĪME. Jūsu datora apkopes uzlīmes būs līdzīgas tālākajos piemēros redzamajām uzlīmēm.
Skatiet attēlu, kas visprecīzāk atbilst jūsu datora apkopes uzlīmei.
Komponents
(1)
Izstrādājuma nosaukums
(2)
Sērijas numurs
(3)
Produkta numurs
(4)
Garantijas periods
(5)
Modeļa apraksts (tikai atsevišķiem modeļiem)
Komponents
90
(1)
Garantijas periods
(2)
Modeļa numurs
Nodaļa 13 Atbalsts
Komponents
(3)
Sērijas numurs
(4)
Produkta numurs
●
Normatīvo datu uzlīme(s) — sniedz normatīvo informāciju par datoru.
●
Bezvadu sakaru sertifikācijas uzlīme(s) — nodrošina informāciju par atsevišķi iegādājamām
bezvadu ierīcēm un to valstu vai reģionu apstiprinājuma marķējumiem, kurās šīs ierīces ir
atļauts lietot.
Uzlīmes
91
14 Specifikācijas
Ieejas strāva
Šajā sadaļā iekļautā informācija par strāvu var būt noderīga, ja datoru vēlaties ņemt līdzi ārzemju
ceļojumā.
Dators izmanto līdzstrāvu, ko var nodrošināt no maiņstrāvas vai līdzstrāvas avota. Maiņstrāvas avota
nominālvērtībai jābūt 100–240 V, 50–60 Hz. Kaut arī datoru var darbināt no savrupa līdzstrāvas
avota, tas ir jādarbina tikai ar tādu maiņstrāvas adapteri vai līdzstrāvas avotu, kuru šim datoram
nodrošina vai kura izmantošanu ir apstiprinājis uzņēmums HP.
Dators var darboties ar līdzstrāvu, ja ir ievēroti tālāk minētie nosacījumi.
Ieejas strāva
Nominālvērtība
Darba spriegums un strāva
19,5 V līdzstrāva, ja strāvas stiprums ir 6,15 A un jauda 120 W, Slim Smart
maiņstrāvas adapteris (tikai atsevišķiem modeļiem)
19,5 V līdzstrāva, ja strāvas stiprums ir 7,69 A un jauda 150 W, Slim Smart
maiņstrāvas adapteris (tikai atsevišķiem modeļiem)
19,5 V līdzstrāva, ja strāvas stiprums ir 10,3 A un jauda 200 W, Slim Smart
maiņstrāvas adapteris (tikai atsevišķiem modeļiem)
PIEZĪME. Šis izstrādājums ir paredzēts Norvēģijas IT strāvas sistēmai ar vidējo kvadrātisko
starpfāžu spriegumu, kas nepārsniedz 240 V rms.
PIEZĪME. Datora darba spriegums un strāva ir norādīti uz sistēmas normatīvo datu uzlīmes.
Darba vide
Parametrs
Metriskā mērvienība
ASV mērvienība
Ieslēgtā stāvoklī (rakstot optiskajā
diskā)
no 5 līdz 35 °C
no 41 līdz 95 °F
Izslēgtā stāvoklī
no -20 līdz 60 °C
no -4 līdz 140 °F
Ieslēgtā stāvoklī
10–90%
10–90%
Izslēgtā stāvoklī
5–95%
5–95%
Temperatūra
Relatīvais mitrums (bez kondensācijas)
Maksimālais augstums (neatrodoties zem spiediena)
92
Ieslēgtā stāvoklī
-15–3048 m
no -50 līdz 10 000 pēdām
Izslēgtā stāvoklī
-15–12 192 m
no -50 līdz 40 000 pēdām
Nodaļa 14 Specifikācijas
A
Ceļošana, līdzi ņemot datoru
Lai panāktu vislabākos rezultātus, ievērojiet šos padomus par ceļošanu un transportēšanu:
●
Sagatavojiet datoru ceļošanai vai transportēšanai šādi:
◦
Izveidojiet savas informācijas dublējumkopiju.
◦
Izņemiet visus diskus un visas ārējās datu nesēju kartes, piemēram, atmiņas kartes.
UZMANĪBU! Lai samazinātu datora vai diskdziņa sabojāšanas, kā arī informācijas
zuduma risku, izņemiet datu nesēju no diskdziņa, pirms diskdzini izņemat no diskdziņa
nodalījuma, kā arī pirms transportēšanas, uzglabāšanas vai ceļošanas ar diskdzini.
◦
Izslēdziet un pēc tam atvienojiet visas ārējās ierīces.
◦
Izslēdziet datoru.
●
Ņemiet līdzi savas informācijas dublējumkopiju. Glabājiet dublējumu atsevišķi no datora.
●
Ceļojot ar lidmašīnu, datoru pārvadājiet kā rokas bagāžu; nereģistrējiet to kopā ar pārējām
ceļojuma somām.
UZMANĪBU! Izvairieties no diskdziņa pakļaušanas magnētiskajam laukam. Magnētiskais lauks
ir, piemēram, tādam drošības aprīkojumam kā lidostu kontroles vārtiem un drošības pārbaudes
zižļiem. Lidostu slīdlentes un līdzīgas drošības iekārtas, kas pārbauda rokas bagāžu,
magnētiskā lauka vietā izmanto rentgenstarus un nebojā diskdziņus.
●
Datora izmantošanas iespējas lidojuma laikā nosaka aviokompānija. Ja lidojuma laikā plānojat
izmantot datoru, aviokompānijā iepriekš noskaidrojiet, vai to drīkst darīt.
●
Ja dators netiks izmantots vairāk nekā 2 nedēļas un šajā laikā būs atvienots no ārēja strāvas
avota, izņemiet akumulatoru un glabājiet to atsevišķi.
●
Ja dators vai diskdzinis tiek nosūtīts pa pastu, izmantojiet piemērotu aizsargiepakojumu un
marķējiet to kā „FRAGILE” (PLĪSTOŠS).
●
Ja datoram ir uzstādīta kāda bezvadu ierīce vai HP Mobile platjoslas sakaru modulis, piemēram,
802.11b/g ierīce, globālās mobilo sakaru sistēmas (GSM) vai vispārējā pakešu
radiopakalpojuma (GPRS) ierīce, dažās vietās šādu ierīču izmantošana var būt aizliegta. Šādi
ierobežojumi var pastāvēt lidmašīnās, slimnīcās, sprāgstvielu tuvumā un bīstamās vietās. Ja jūs
neesat drošs par šīs ierīces izmantošanas nosacījumiem, pirms tās ieslēgšanas lūdziet
atbildīgajām iestādēm atļauju to izmantot.
●
Ja ceļojat uz ārzemēm, ievērojiet šos ieteikumus:
◦
Pārbaudiet, kādi ir ar datoriem saistītie muitas noteikumi katrā no ceļojuma maršruta
valstīm un reģioniem.
◦
Noskaidrojiet, kādas prasības strāvas vadam un adapterim ir katrā atrašanās vietā, kur
plānojat izmantot datoru. Spriegums, frekvence un kontaktdakšas konfigurācija var
atšķirties.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai iekārtas
bojājumu risku, nemēģiniet pieslēgt datoru, izmantojot citām ierīcēm paredzētus sprieguma
pārveidošanas komplektus.
93
B
Problēmu novēršana
Šajā pielikumā ir iekļautas šādas sadaļas:
Resursi problēmu novēršanai
●
Piekļūstiet saitēm uz vietnēm un skatiet plašāku informāciju par datoru, izmantojot
lietojumprogrammu HP Support Assistant. Lai sākuma ekrānā piekļūtu lietojumprogrammai HP
Support Assistant, atlasiet lietojumprogrammu HP Support Assistant.
PIEZĪME. Dažiem pārbaudes vai labošanas rīkiem ir nepieciešams savienojums ar internetu.
HP nodrošina arī papildu rīkus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar internetu.
●
Sazinieties ar HP atbalsta dienestu. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām ASV, dodieties uz vietni
http://www.hp.com/go/contactHP. Lai uzzinātu par atbalsta iespējām visā pasaulē, dodieties uz
vietni http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Izvēlieties kādu no šiem atbalsta veidiem:
◦
tērzēt tiešsaistē ar HP speciālistu;
PIEZĪME.
Ja tērzēšana nav pieejama noteiktā valodā, tā ir pieejama angļu valodā.
◦
sazināties ar HP atbalsta dienestu pa e-pastu;
◦
atrast HP atbalsta dienesta tālruņu numurus visā pasaulē;
◦
atrast HP servisa centru.
Problēmu novēršana
Turpmākajās sadaļās ir sniegts biežāk sastopamo problēmu apraksts un to risinājumi.
Neizdodas startēt datoru
Ja dators neieslēdzas, nospiežot strāvas pogu, šie ieteikumi var jums palīdzēt noteikt, kāpēc nevar
startēt datoru:
●
Ja dators ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai, pārbaudiet, vai ligzda nodrošina atbilstošu
strāvu, pievienojot tai citu elektroiekārtu.
PIEZĪME. Izmantojiet tikai datora komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri vai šim datoram
HP apstiprinātu adapteri.
●
94
Ja dators ir pievienots ārējam strāvas avotam, kas nav maiņstrāvas kontaktligzda, izmantojot
maiņstrāvas adapteri, pievienojiet datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. Pārliecinieties, vai strāvas
vads un maiņstrāvas adapteris ir cieši pievienots.
Pielikums B Problēmu novēršana
Datora ekrāns ir tukšs
Ja ekrāns ir tukšs, bet jūs neesat izslēdzis datoru, iemesls var būt viens vai vairāki no šiem
iestatījumiem:
●
Dators, iespējams, ir miega režīmā. Lai izietu no miega režīma, īsi nospiediet strāvas pogu.
Miega režīms ir enerģijas taupīšanas līdzeklis, kas izslēdz displeju. Miega režīmu var aktivizēt
sistēma, kad dators ir ieslēgts, bet netiek lietots, vai kad tā akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Lai mainītu šos un citus enerģijas iestatījumus, Windows darbvirsmas paziņojumu apgabalā, kas
atrodas uzdevumjoslas labajā malā, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas Akumulators un
pēc tam uz Preferences.
●
Iespējams, attēla rādīšana datora ekrānā nav iestatīta. Lai pārnestu attēlu uz datora ekrānu,
nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4. Lielākajai daļai datoru modeļu, kad tiek pievienots papildu
ārējais displejs, piemēram, monitors, attēls var tikt parādīts vai nu datora ekrānā, vai ārējā
displejā, vai abās ierīcēs vienlaikus. Atkārtoti nospiežot taustiņu fn+f4, attēls pārmaiņus tiek
parādīts datora displejā, vienā vai vairākos ārējos displejos un visās ierīcēs vienlaikus.
Programmatūra nedarbojas pareizi
Ja programmatūra neatbild vai atbild nepareizi, restartējiet datoru, norādot uz ekrāna labo pusi. Kad
tiek parādītas viedpogas, noklikšķiniet uz Iestatījumi. Noklikšķiniet uz ikonas Enerģija un pēc tam
noklikšķiniet uz Izslēgt. Ja nevarat restartēt datoru, izmantojot šo procedūru, skatiet nākamo sadaļu
Dators ir ieslēgts, taču nereaģē 95. lpp.
Dators ir ieslēgts, taču nereaģē
Ja dators ir ieslēgts, taču nereaģē uz programmatūras vai tastatūras komandām, izmēģiniet šādas
ārkārtas izslēgšanas procedūras norādītajā secībā, līdz izdodas izslēgt datoru:
UZMANĪBU! Ārkārtas izslēgšanas rezultātā tiek zaudēta nesaglabātā informācija.
●
Nospiediet strāvas pogu un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes.
●
Atvienojiet datoru no ārējā strāvas avota un izņemiet akumulatoru.
Dators ir pārmērīgi silts
Tas ir normāli, ja, pieskaroties datoram tā darbības laikā, tas ir silts. Tomēr, ja tas ir neparasti silts,
datora ventilācijas atveres var būt aizsprostotas.
Ja jums šķiet, ka dators ir pārkarsis, ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai. Pārliecinieties, vai
datora lietošanas laikā ventilācijas atveres nav aizsprostotas.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu apdegumu gūšanas vai datora pārkaršanas iespēju, neturiet datoru
tieši klēpī un neaizsprostojiet datora ventilācijas atveres. Izmantojiet datoru tikai uz cietas, līdzenas
virsmas. Nepieļaujiet, ka cita cieta virsma, piemēram, blakus novietots papildu printeris, vai kāda
mīksta virsma, piemēram, spilveni, segas vai apģērbs, bloķē gaisa plūsmu. Neļaujiet maiņstrāvas
adapterim darbības laikā saskarties ar ādu vai mīkstu virsmu, piemēram, spilveniem, segām vai
apģērbu. Dators un maiņstrāvas adapteris atbilst lietotājam pieejamās virsmas temperatūras
ierobežojumiem, ko nosaka Starptautiskais informācijas tehnoloģijas iekārtu drošības standarts (IEC
60950).
PIEZĪME. Lai atdzesētu iekšējos komponentus un nepieļautu to pārkaršanu, automātiski tiek
ieslēgts datora ventilators. Tas ir normāli, ja darbības laikā iekšējais ventilators tiek pārmaiņus
ieslēgts un izslēgts.
Problēmu novēršana
95
Nedarbojas kāda no ārējām ierīcēm
Ja ārējā ierīce nedarbojas kā paredzēts, rīkojieties šādi:
●
Ieslēdziet ierīci, ievērojot ražotāja norādījumus.
●
Pārliecinieties, vai visi ierīces savienojumi ir droši.
●
Pārliecinieties, vai ierīcei tiek nodrošināta elektriskās strāvas padeve.
●
Pārliecinieties, vai ierīce ir saderīga ar operētājsistēmu (īpaši, ja ierīce nav jauna).
●
Pārliecinieties, vai ir instalēti pareizie draiveri un vai tie ir atjaunināti.
Nedarbojas bezvadu tīkla savienojums
Ja bezvadu tīkla savienojums nedarbojas kā paredzēts, izmantojiet šos ieteikumus:
●
Lai iespējotu vai atspējotu bezvadu vai vadu tīkla ierīci, Windows darbvirsmas paziņojumu
apgabalā, kas atrodas uzdevumjoslas labajā malā, ar labo peles pogu noklikšķiniet uz Tīkla
savienojums. Lai iespējotu ierīces, atzīmējiet izvēles rūtiņu izvēlnes opcijā. Lai atspējotu ierīci,
noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas.
●
Pārliecinieties, vai ir ieslēgta datora bezvadu ierīce.
●
Pārliecinieties, vai datora bezvadu antenas ir brīvas no šķēršļiem.
●
Pārliecinieties, vai kabelis vai DSL modems un tā strāvas vads ir pareizi pievienoti un vai deg
indikatori.
●
Pārliecinieties, vai bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir pareizi pievienots tā strāvas
adapterim un kabeļmodemam vai DSL modemam un vai deg indikatori.
●
Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet visus kabeļus, kā arī izslēdziet un ieslēdziet ierīces.
Disks netiek atskaņots
●
Pirms kompaktdiska vai DVD diska atskaņošanas saglabājiet darbu un aizveriet visas
programmas.
●
Pirms kompaktdiska vai DVD diska atskaņošanas aizveriet interneta programmu.
●
Pārliecinieties, vai disks ir ievietots pareizi.
●
Pārliecinieties, vai disks ir tīrs. Ja nepieciešams, notīriet disku ar filtrētu ūdeni un bezplūksnu
drānu. Slaukiet no diska vidus uz ārējo malu.
●
Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts. Ja konstatējat švīkas, apstrādājiet disku ar optisko disku
labošanas komplektu, ko var iegādāties elektronikas preču veikalos.
●
Pirms diska atskaņošanas atspējojiet miega režīmu.
Diska atskaņošanas laikā neaktivizējiet miega režīmu. Pretējā gadījumā var tikt parādīts
brīdinājuma ziņojums ar jautājumu, vai vēlaties turpināt. Ja šāds ziņojums tiek parādīts,
noklikšķiniet uz No (Nē). Pēc tam, kad noklikšķināsit uz No (Nē), dators var darboties šādi:
◦
Var tikt atsākta atskaņošana.
— vai —
◦
96
Var tikt aizvērts multivides programmas atskaņošanas logs. Lai atsāktu diska atskaņošanu,
multivides programmā noklikšķiniet uz pogas Play (Atskaņot), lai restartētu disku. Retos
gadījumos ir jāiziet no programmas un pēc tam tā jārestartē.
Pielikums B Problēmu novēršana
Filma netiek rādīta ārējā displejā
1.
Ja vienlaikus ir ieslēgts gan datora displejs, gan ārējais displejs, vienu vai vairākas reizes
nospiediet taustiņu kombināciju fn+f4, lai pārslēgtos starp abiem displejiem.
2.
Konfigurējiet monitora iestatījumus, lai iestatītu ārējo displeju kā primāro:
a.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu tukšā Windows darbvirsmas apgabalā un atlasiet Ekrāna
izšķirtspēja.
b.
Norādiet primāro un sekundāro displeju.
PIEZĪME. Ja tiek izmantoti abi displeji, DVD attēls netiks parādīts displejā, kas norādīts kā
sekundārais.
Diska ierakstīšanas process nesākas vai arī tiek apturēts pirms
pabeigšanas
●
Pārliecinieties, vai ir aizvērtas visas pārējās programmas.
●
Izslēdziet miega režīmu.
●
Pārliecinieties, vai lietojat diskdzinim piemērotu disku.
●
Pārliecinieties, vai disks ir ievietots pareizi.
●
Atlasiet lēnāku rakstīšanas ātrumu un mēģiniet vēlreiz.
●
Ja kopējat disku, pirms ierakstāt tā saturu jaunā diskā, saglabājiet informāciju no avota diska
cietajā diskā un tikai pēc tam kopējiet no cietā diska.
Problēmu novēršana
97
C
Elektrostatiskā izlāde
Elektrostatiskā izlāde ir statiskās elektrības atbrīvošanās, kad saskaras divi priekšmeti, piemēram,
strāvas trieciens, ko saņemat, staigājot pa paklāju un skarot durvju metāla rokturi.
Statiskās elektrības izlāde no pirkstiem vai citiem elektrostatiskiem vadītājiem var sabojāt
elektroniskos komponentus. Lai novērstu datora sabojāšanas, diskdziņa sabojāšanas vai informācijas
zuduma risku, ievērojiet šos piesardzības noteikumus:
●
Ja noņemšanas vai instalēšanas instrukcijās norādīts atvienot datoru no strāvas avota,
atvienojiet to pēc tam, kad dators ir pareizi zemēts un pirms tiek noņemts vāks.
●
Glabājiet komponentus pret elektrostatisko izlādi drošos konteineros, līdz esat gatavs tos
uzstādīt.
●
Izvairieties no kontaktdakšu, vadu un shēmu skaršanas. Pieskarieties elektroniskajiem
komponentiem iespējami reti.
●
Izmantojiet nemagnētiskus instrumentus.
●
Pirms rīkojaties ar komponentiem, izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties komponenta
nekrāsotajai metāla virsmai.
●
Ja komponents tiek noņemts, ievietojiet to pret elektrostatisko izlādi drošā konteinerā.
Ja nepieciešama papildinformācija par statisko elektrību vai palīdzība komponentu noņemšanā vai
uzstādīšanā, sazinieties ar HP atbalsta dienestu.
98
Pielikums C Elektrostatiskā izlāde
Alfabētiskais rādītājs
A
administratora parole 61
aizsardzības ar paroli
pamodināšanai iestatīšana 39
akumulatora fiksators 13
akumulatora glabāšana 43
akumulatora nodalījums 91
akumulatora nodalījums,
identificēšana 13
akumulatora pārbaudes rīks 40
akumulatora strāva 39
akumulatora temperatūra 43
akumulators
atbrīvošanās 43
atlikušā uzlādes līmeņa
parādīšana 40
enerģijas ekonomēšana 42
glabāšana 43
izlāde 40
nomaiņa 43
zemi akumulatora uzlādes
līmeņi 40
apkopes vāka atbrīvošanas
fiksators 13
atiestatīšana
darbības 80
dators 80
atkopšana 80
atkopšanas nodalījums 78
atmiņas karšu lasītājs,
identificēšana 9
atmiņas karte 37
atbalstītie formāti 46
ievietošana 46
izņemšana 46
atmiņas modulis
identificēšana 14
ievietošana 72
izņemšana 71
nomaiņa 71
atsvaidzināšana 80
audio ievades (mikrofona) ligzda,
identificēšana 9
audio izvades (austiņu) ligzda,
identificēšana 9
audiofunkcijas, pārbaude 33
audiofunkciju pārbaude 33
augstas izšķirtspējas ierīces,
pievienošana 36
austiņu (audio izvades) ligzda 9
automātiskā DriveLock parole
ievadīšana 67
Automātiskā DriveLock parole
noņemšana 68
Ā
ārējais diskdzinis 52
ārējā monitora ports 9, 34
ārējās ierīces 51
ārējs maiņstrāvas avots,
lietošana 43
B
bezvadu sakaru indikators 5, 15
bezvadu sakaru poga 15
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīme 91
bezvadu sakaru vadīklas
operētājsistēma 15
poga 15
bezvadu tīkls (WLAN)
darbības zona 18
drošība 17
lietošana 16
nepieciešamais aprīkojums
17
publiska WLAN savienojums
18
savienojuma izveide 18
uzņēmuma WLAN
savienojums 18
BIOS
atjauninājuma lejupielāde 84
atjaunināšana 84
versijas noteikšana 84
Bluetooth ierīce 15, 20
Bluetooth uzlīme 91
burtslēga indikators,
identificēšana 5
C
ceļošana, līdzi ņemot datoru 43,
91, 93
centrmezgli 50
cietais disks
ārējais 52
HP 3D DriveGuard 59
izņemšana 56
uzstādīšana 57
cietais disks, identificēšana 14
cietā diska atjaunošana 78
cietā diska atkopšana 78
cietā diska indikators 8
ciparslēga indikators 5
ciparslēgs, ārējā papildtastatūra
31
Computer Setup
BIOS administratora parole
62
DriveLock parole 64
navigācija un izvēle 82
rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana 83
D
darba vide 92
datora atiestatīšana 80
datora izslēgšana 37
datora tīrīšana 73
dators, ceļošana 43, 93
datu nesēja diskdzinis 37
diskdziņi
ārējais 52
cietais 52
izmantošana 53
optiskais 52
rīcība 53
displeja attēls, pārslēgšana 30
displeja ports, pievienošana 35
divrežīmu displeja ports,
identificēšana 10
dokošanas savienotājs 52
dokošanas savienotājs,
identificēšana 13
Alfabētiskais rādītājs
99
DriveLock parole
apraksts 64
iestatīšana 64
ievadīšana 66
maiņa 66
noņemšana 66
drošība, bezvadu tīkls 17
drošības kabeļa slots,
identificēšana 10
duālā grafika 45
dublēšana un atjaunošana 76
I
ieejas strāva 92
iekšējais displeja slēdzis 12
iekšējais displeja slēdzis,
identificēšana 12
iekšējie mikrofoni, identificēšana
12
ierakstāms datu nesējs 37
iestatīšanas utilītprogramma
navigācija un izvēle 82
rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana 83
indikatori
bezvadu 5
burtslēgs 5
cietais disks 8
ciparslēgs 5
enerģija 5, 8
maiņstrāvas adapteris/
akumulators 11
mikrofona izslēgšana 5
tīmekļa kamera 12
informācija par akumulatoru,
atrašana 40
integrētā cipartastatūra,
identificēšana 7, 30, 31
integrētās tīmekļa kameras
indikators, identificēšana 12
Intel Wireless Display 36
interneta savienojuma
iestatīšana 17
izslēgšana 37
E
ekonomēšana, enerģijas 42
ekrāna attēls, pārslēgšana 30
ekrāna spilgtuma regulēšanas
taustiņi 30
elektrostatiskā izlāde 98
enerģija
ekonomēšana 42
opcijas 37
enerģijas opciju iestatīšana 37
enerģijas taupīšanas stāvokļi 37
ExpressCard
definīcija 47
ieliktņa izņemšana 48
ievietošana 48
konfigurēšana 47
noņemšana 49
ExpressCard slots 10
F
f11 atkopšana 78
Face Recognition 33
fiksatori, apkopes vāka
atbrīvošana 13
fiksators, akumulatora 13
funkcijas taustiņi, identificēšana
G
GPS 20
grafikas režīmi, pārslēgšana
H
hibernācija
aktivizēšana 38
iziešana 38
HP 3D DriveGuard 59
HP Client Security 69
HP mobilo platjoslas sakaru
modulis, atspējots 19
100 Alfabētiskais rādītājs
44
7
J
Java karte
definēts 49
ievietošana 50
noņemšana 50
K
kabeļi
USB 51
karstie taustiņi
apraksts 29
ekrāna attēla pārslēgšana
ekrāna spilgtuma
palielināšana 30
ekrāna spilgtuma
samazināšana 30
lietošana 29
30
miega režīms 30
skaļruņu skaņas skaļuma
palielināšana 30
skaļruņu skaņas skaļuma
samazināšana 30
skaļuma regulēšana 30
taustiņu izgaismojums 30
karstie taustiņi, multivide 32
komponenti
aizmugure 11
apakšpuse 13
augšpuse 4
displejs 12
kreisā puse 10
labā puse 9
priekšpuse 8
konfigurēšana
ExpressCard kartes 47
kritiskie atjauninājumi,
programmatūra 69
kritisks akumulatora uzlādes
līmenis 37
kursorsvira 4
L
lasāms datu nesējs 37
lidostu drošības ierīces 53
lietošana
ārējs maiņstrāvas avots 43
enerģijas taupīšanas stāvokļi
37
lietotāja parole 61
ligzdas
audio ievade (mikrofons) 9
audio izvade (austiņas) 9
RJ-45 (tīkla) 11
tīkla 11
M
maiņstrāvas adaptera pārbaude
44
maiņstrāvas adaptera/akumulatora
indikators 11
maiņstrāvas adapteris, pārbaude
44
miega režīms
aktivizēšana 38
iziešana 38
mikrofona (audio ievades) ligzda,
identificēšana 9
mikrofona izslēgšanas indikators
5
multivides darbību vadīklas 32
multivides karstie taustiņi 32
N
nereaģējoša sistēma 37
normatīvo datu informācija
bezvadu sakaru sertifikācijas
uzlīmes 91
normatīvo datu uzlīme 91
O
operētājsistēmas Windows 8 DVD
disks 78
optiskais diskdzinis 52
optiskais diskdzinis,
identificēšana 9
optiskā diskdziņa izstumšanas
poga, identificēšana 9
P
papildtastatūra
integrētā cipartastatūra 7
papildtastatūra, ārējā
ciparslēgs 31
lietošana 31
papildtastatūras, identificēšana
30
papildu akumulatora savienotājs,
identificēšana 13
papildu ārējās ierīces,
izmantošana 51
paroles
administrators 61
BIOS administrators 62
DriveLock 64
lietotājs 61
pārmantojamības atbalsts, USB
82
pārslēdzamā grafika 44
pārstrāde
dators 80
pele, ārējā
preferenču iestatīšana 22
pirkstu nospiedumu lasītājs 70
pirkstu nospiedumu lasītājs,
identificēšana 7
pogas
enerģija 6
kursorsviras kreisā 4
kursorsviras labā 4
multivide 32
optiskā diskdziņa izstumšana
9
skaļums 32
skārienpaneļa kreisā 4
skārienpaneļa labā 4
skārienpaneļa vidējā 4
strāva 37
Windows taustiņš 7
porti
ārējais monitors 9, 34
displeja ports 35
divrežīmu displeja ports 10
Intel Wireless Display 36
Thunderbolt 10
USB 9, 10
VGA 34
pretvīrusu programmatūra 68
problēmas, atrisināšana 94
problēmu novēršana
diska atskaņošana 96
diska ierakstīšana 97
problēmu novēršana, ārējais
displejs 97
produkta nosaukums un numurs,
datora 90
programmatūra
diska tīrīšana 58
disku defragmentētājs 58
kritiskie atjauninājumi 69
pretvīrusu 68
ugunsmūris 68
programmatūra Diska tīrīšana 58
programmatūra Disku
defragmentētājs 58
publiska WLAN savienojums 18
R
RAID 59
rādītājierīces, preferenču
iestatīšana 22
RJ-45 (tīkla) ligzda,
identificēšana 11
rūpes par datoru 73
S
savienojuma izveide ar WLAN
savienotājs, dokošana 52
savienotājs, strāvas 11
18
sērijas numurs 90
sērijas numurs, datora 90
SIM
ievietošana 19
SIM slots, identificēšana 13
skaļuma taustiņi, identificēšana
30
skaļums
pogas 32
regulēšana 32
taustiņi 32
skārienpanelis
lietošana 22
pogas 4
Skārienpanelis
pogas 4
skārienpaneļa pagriešanas
žests 25
skārienpaneļa ritināšanas žests
24
skārienpaneļa savilkšanas žests
25
skārienpaneļa tālummaiņas
žests 25
skārienpaneļa zona
identificēšana 4
skārienpaneļa žesti
pagriešana 25
ritināšana 24
savilkšana 25
tālummaiņa 25
slēdzis, strāva 37
sloti
drošības kabelis 10
ExpressCard 10
SIM 13
viedkarte 10
SoftPaq, lejupielādēšana 75
strāva
akumulators 39
strāvas indikatori 5, 8
strāvas poga 37
strāvas poga, identificēšana 6
strāvas savienotājs,
identificēšana 11
strāvas slēdzis 37
System Diagnostics 87
Alfabētiskais rādītājs 101
T
tastatūras karstie taustiņi,
identificēšana 29
taustiņi
esc 7
fn 7
funkcija 7
multivide 32
skaļums 32
taustiņš esc, identificēšana 7
taustiņš fn, identificēšana 7, 29
taustiņš num lk, identificēšana 31
taustiņu izgaismojums 30
temperatūra 43
Thunderbolt
pievienošana 34
Thunderbolt ierīce, pievienošana
34
Thunderbolt ports, identificēšana
10
tīkla ligzda, identificēšana 11
tīmekļa kamera 12, 33
tīmekļa kamera, identificēšana
12
tīmekļa kameras indikators,
identificēšana 12
U
ugunsmūra programmatūra 68
USB 3.0 ports 10, 11
USB centrmezgli 50
USB ierīces
apraksts 50
noņemšana 51
pievienošana 51
USB pārmantojamības atbalsts
82
USB porti, identificēšana 9, 10,
11
USB vads, pievienošana 51
uzlīmes
bezvadu ierīces sertifikācija
91
Bluetooth 91
normatīvie dati 91
sērijas numurs 90
WLAN 91
uzņēmuma WLAN savienojums
18
102 Alfabētiskais rādītājs
uzturēšana
diska tīrīšana 58
disku defragmentētājs 58
V
ventilācijas atveres,
identificēšana 10, 14
VGA ports, savienojuma izveide
34
video 34
viedkaršu slots 10
viedkarte
definēts 49
ievietošana 50
noņemšana 50
visa noņemšana un Windows
pārinstalēšana 80
W
Windows
atiestatīšana 80
atsvaidzināšana 80
pārinstalēšana 80
visa noņemšanas un Windows
pārinstalēšanas opcija 80
Windows taustiņš, identificēšana
7
WLAN antenas, identificēšana 12
WLAN ierīce 16, 91
WLAN iestatīšana 17
WLAN uzlīme 91
WWAN antenas, identificēšana
12
WWAN ierīce 15, 18
Z
zems akumulatora uzlādes
līmenis 40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising