HP | ZBook 15 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 Base Model Mobile Workstation Priročnik za uporabo

HP ZBook 15 Base Model Mobile Workstation Priročnik za uporabo
Priročnik za uporabo
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja
družba Hewlett-Packard Company. Intel in
Centrino sta blagovni znamki podjetja Intel
Corporation v ZDA in drugih državah. AMD
je blagovna znamka družbe Advanced
Micro Devices, Inc. Logotip SD je blagovna
znamka njenega lastnika. Java je zaščitena
blagovna znamka družbe Sun
Microsystems, Inc. Microsoft in Windows
sta zaščiteni blagovni znamki družbe
Microsoft Corporation v ZDA.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Prva izdaja: junij 2013
Št. dela dokumenta: 721769-BA1
Opomba o izdelku
Pogoji programske opreme
Ta uporabniški priročnik opisuje funkcije, ki
so skupne večini modelov. Nekatere
funkcije morda niso na voljo v vašem
računalniku.
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v
svoj računalnik ali kako drugače uporabljate
kateri koli vnaprej nameščen programski
izdelek v tem računalniku, vas zavezujejo
določila HP-jeve Licenčne pogodbe za
končnega uporabnika (EULA). Če ne
sprejmete teh licenčnih pogojev, je vaše
edino pravno sredstvo, da v roku 14 dni
vrnete celoten neuporabljen izdelek (strojno
in programsko opremo) prodajalcu, ki vam
bo v skladu s svojim pravilnikom o
povračilih povrnil kupnino.
Za najnovejše informacije v tem priročniku
se obrnite na podporo. Za podporo v ZDA
obiščite spletno mesto http://www.hp.com/
go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite
spletno mesto http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Za vse dodatne informacije ali za povračilo
kupnine za računalnik se obrnite na lokalno
prodajno mesto (prodajalca).
Varnostno opozorilo
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne
polagajte neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik
uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je
morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poskrbite
tudi, da napajalnik med delovanjem ne bo v stiku s kožo ali mehkimi predmeti, kot so blazine,
preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi za
varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno
temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
iv
Varnostno opozorilo
Kazalo
1 Dobrodošli ....................................................................................................................................................... 1
Iskanje informacij .................................................................................................................................. 2
2 Spoznavanje računalnika ............................................................................................................................... 4
Zgornja stran ........................................................................................................................................ 4
Sledilna ploščica .................................................................................................................. 4
Lučke ................................................................................................................................... 5
Gumbi in bralnik prstnih odtisov (samo nekateri modeli) ..................................................... 6
Tipke .................................................................................................................................... 7
Spredaj ................................................................................................................................................. 8
Na desni ............................................................................................................................................... 9
Levo .................................................................................................................................................... 10
Zadaj .................................................................................................................................................. 11
Zaslon ................................................................................................................................................. 12
Spodnja stran ..................................................................................................................................... 13
3 Vzpostavitev povezave z omrežjem ............................................................................................................ 15
Povezovanje v brezžično omrežje ...................................................................................................... 15
Uporaba upravljalnih elementov za brezžično povezavo ................................................... 15
Vklop ali izklop brezžičnih naprav ..................................................................... 15
Uporaba programa HP Connection Manager (samo nekateri modeli) .............. 16
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika ............................................................ 16
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema .................................................... 16
Uporaba omrežja WLAN .................................................................................................... 16
Uporaba ponudnika internetnih storitev ............................................................ 17
Nastavitev naprave WLAN ................................................................................ 18
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika ....................................................... 18
Zaščita naprave WLAN ..................................................................................... 18
Povezava v omrežje WLAN .............................................................................. 19
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo nekateri modeli) ...................................... 19
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM .......................................................... 20
Uporaba GPS (samo nekateri modeli) ............................................................................... 21
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth ................................................................................ 21
Povezovanje v žično omrežje ............................................................................................................. 21
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN) ..................................................... 21
v
4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami ............................................................................... 23
Uporaba kazalnih naprav ................................................................................................................... 23
Nastavitev možnosti kazalne naprave ............................................................................... 23
Uporaba kazalne palice ..................................................................................................... 23
Uporaba sledilne ploščice .................................................................................................. 23
Vklop in izklop sledilne ploščice ........................................................................ 24
Uporaba gibov sledilne ploščice ........................................................................ 24
Enoprstni poteg ................................................................................ 24
Dotikanje ........................................................................................... 25
Drsenje ............................................................................................. 25
Stiskanje/povečevanje ...................................................................... 26
Vrtenje (samo nekateri modeli) ......................................................... 26
Dvoprstni klik (samo nekateri modeli) ............................................... 27
Frcanje (samo nekateri modeli) ........................................................ 27
Uporaba tipkovnice ............................................................................................................................. 28
Prepoznavanje bližnjičnih tipk ............................................................................................ 28
Uporaba tipkovnic .............................................................................................................. 29
Uporaba vgrajene številske tipkovnice .............................................................. 29
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice ................................................. 30
5 Večpredstavnost ........................................................................................................................................... 31
Uporaba krmilnikov za predstavnost .................................................................................................. 31
Zvok .................................................................................................................................................... 31
Priklop zvočnikov ............................................................................................................... 31
Nastavitev glasnosti ........................................................................................................... 31
Priklop slušalk .................................................................................................................... 32
Priklop mikrofona ............................................................................................................... 32
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku .......................................................................... 32
Spletna kamera (samo nekateri modeli) ............................................................................................. 32
Video .................................................................................................................................................. 33
VGA ................................................................................................................................... 33
Thunderbolt ........................................................................................................................ 33
DisplayPort (samo nekateri modeli) ................................................................................... 34
Intel Wireless Display (samo nekateri modeli) ................................................................... 35
6 Upravljanje porabe ........................................................................................................................................ 36
Zaustavljanje računalnika ................................................................................................................... 36
Nastavljanje možnosti porabe energije .............................................................................................. 36
Uporaba stanj za varčevanje z energijo ............................................................................. 36
Tehnologija Intel Rapid Start (samo nekateri modeli) ....................................... 37
vi
Preklop v stanje spanja in iz njega .................................................................... 37
Preklop v stanje mirovanja in iz njega ............................................................... 37
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije .................................. 38
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju ............................................................ 38
Uporaba napajanja iz akumulatorja ................................................................................... 38
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju ....................................................... 39
Uporaba funkcije Preverjanje akumulatorja ...................................................... 39
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja ..................................................... 39
Maksimiranje časa praznjenja akumulatorja ..................................................... 39
Upravljanje stanj praznega akumulatorja .......................................................... 40
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja ................................... 40
Reševanje stanja praznega akumulatorja ........................................ 40
Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja ...................................................... 40
Vstavljanje akumulatorja ................................................................... 40
Odstranjevanje akumulatorja ............................................................ 41
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja ............................................................... 41
Hranjenje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo nekateri
modeli) .............................................................................................................. 42
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo nekateri
modeli) .............................................................................................................. 42
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo nekateri
modeli) .............................................................................................................. 42
Uporaba zunanjega napajanja iz omrežja ......................................................................... 42
Preskušanje napajalnika ................................................................................... 43
Preklopna/dvojna grafika (samo nekateri modeli) .............................................................. 43
Uporaba preklopne grafike (samo nekateri modeli) .......................................... 44
Uporaba dvojne grafike (samo nekateri modeli) ............................................... 44
7 Zunanje kartice in naprave ........................................................................................................................... 45
Uporaba pomnilniških kartic (samo nekateri modeli) .......................................................................... 45
Vstavljanje pomnilniške kartice .......................................................................................... 45
Odstranjevanje pomnilniške kartice ................................................................................... 45
Uporaba kartic ExpressCard (samo nekateri modeli) ......................................................................... 46
Nastavitev kartice ExpressCard ......................................................................................... 46
Vstavljanje kartice ExpressCard ........................................................................................ 47
Odstranjevanje kartice ExpressCard ................................................................................. 48
Uporaba pametnih kartic (samo v nekaterih modelih) ........................................................................ 48
Vstavljanje pametne kartice ............................................................................................... 49
Odstranjevanje pametne kartice ........................................................................................ 49
Uporaba naprave USB ....................................................................................................................... 49
Priključitev naprave USB ................................................................................................... 50
vii
Odstranjevanje naprave USB ............................................................................................ 50
Uporaba dodatnih zunanjih naprav .................................................................................................... 50
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov ................................................................................. 51
Uporaba priključka za združitev (samo nekateri modeli) ................................................... 51
8 Pogoni ............................................................................................................................................................ 52
Ravnanje s pogoni .............................................................................................................................. 52
Uporaba trdih diskov .......................................................................................................................... 52
Intel Smart Response Technology (samo nekateri modeli) ............................................... 52
Odstranjevanje ali nameščanje vrat za dostop do notranjosti ........................................... 53
Odstranjevanje vrat za dostop do notranjosti .................................................... 53
Ponovna namestitev vrat za dostop do notranjosti ........................................... 54
Zamenjava ali nadgradnja trdega diska ............................................................................. 55
Odstranjevanje trdega diska ............................................................................. 55
Nameščanje trdega diska .................................................................................. 56
Izboljšanje delovanja trdega diska ..................................................................................... 57
Uporaba programa za defragmentiranje diska .................................................. 57
Uporaba programa za čiščenje diska ................................................................ 57
Uporaba širokopasovnega HP 3D DriveGuard (samo nekateri modeli) ............................ 57
Prepoznavanje stanja programske opreme HP 3D DriveGuard ....................... 58
Uporaba RAID (samo nekateri modeli) .............................................................................................. 58
9 Varnost ........................................................................................................................................................... 59
Zaščita računalnika ............................................................................................................................ 59
Uporaba gesel .................................................................................................................................... 60
Nastavitev gesel za Windows ............................................................................................ 60
Nastavitev gesel v programu Computer Setup .................................................................. 61
Upravljanje skrbniškega gesla BIOS ................................................................................. 61
Vnos skrbniškega gesla BIOS ........................................................................... 62
Upravljanje gesla za DriveLock v orodju Computer Setup ................................................ 62
Nastavitev gesla za DriveLock .......................................................................... 63
Vnos gesla za DriveLock ................................................................................... 64
Spreminjanje gesla za DriveLock ...................................................................... 64
Odstranjevanje zaščite DriveLock ..................................................................... 64
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu Computer
Setup ................................................................................................................................. 65
Vnos gesla za Automatic DriveLock .................................................................. 65
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock .................................................... 66
Uporaba protivirusne programske opreme ......................................................................................... 66
Uporaba programske opreme za požarni zid ..................................................................................... 66
Nameščanje nujnih varnostnih posodobitev ....................................................................................... 67
viii
Uporaba programa HP Client Security ............................................................................................... 67
Namestitev dodatnega varnostnega kabla ......................................................................................... 67
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo nekateri modeli) .................................................................. 68
Položaj bralnika prstnih odtisov ......................................................................................... 68
10 Vzdrževanje ................................................................................................................................................. 69
Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov ................................................................................. 69
Čiščenje računalnika .......................................................................................................................... 71
Postopki čiščenja ............................................................................................................... 72
Čiščenje zaslona ............................................................................................... 72
Čiščenje stranic ali pokrova .............................................................................. 72
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške ................................................ 72
Posodabljanje programov in gonilnikov .............................................................................................. 72
Uporaba orodja SoftPaq Download Manager (Upravitelj prenosov SoftPaq) ..................................... 73
11 Varnostno kopiranje in obnova ................................................................................................................. 74
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij .............................................................................. 74
Smernice ............................................................................................................................ 74
Izdelava obnovitvenih medijev s programom HP Recovery Disc Creator ......................... 74
Izdelava obnovitvenih medijev .......................................................................... 75
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov ............................................................................... 75
Izvedba obnovitve sistema ................................................................................................................. 76
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows ......................................... 76
Uporaba orodij za obnovitev f11 (samo nekateri modeli) .................................................. 77
Uporaba DVD-ja z operacijskim sistemom Windows 7 ...................................................... 78
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ......................................... 79
Uporaba orodja Computer Setup ....................................................................................................... 79
Zagon orodja Computer Setup .......................................................................................... 79
Krmarjenje in izbiranje v programu Computer Setup ......................................................... 79
Obnovitev privzetih nastavitev v orodju Computer Setup .................................................. 80
Posodabljanje BIOS-a ....................................................................................................... 81
Ugotavljanje različice BIOS-a ............................................................................ 81
Prenos posodobitve BIOS-a .............................................................................. 81
Uporaba programa MultiBoot ............................................................................................................. 82
O zaporedju zagonskih naprav .......................................................................................... 82
Izbira možnosti za MultiBoot .............................................................................................. 82
Nastavitev novega zagonskega zaporedja v orodju Computer Setup .............. 83
Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke f9 ............................... 83
Nastavitev poziva MultiBoot Express ................................................................ 83
ix
Vnos možnosti za MultiBoot .............................................................................. 84
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (samo nekateri modeli) ............................ 84
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB .......................... 85
13 Podpora ....................................................................................................................................................... 86
Stik s podporo .................................................................................................................................... 86
Nalepke .............................................................................................................................................. 87
14 Specifikacije ................................................................................................................................................ 89
Napajalni vhod .................................................................................................................................... 89
Delovno okolje .................................................................................................................................... 89
Dodatek A Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika ................................................................. 90
Dodatek B Odpravljanje težav ........................................................................................................................ 91
Viri za odpravljanje težav ................................................................................................................... 91
Odpravljanje težav .............................................................................................................................. 91
Računalnik se ne zažene ................................................................................................... 91
Računalniški zaslon je prazen ........................................................................................... 92
Programska oprema ne deluje pravilno ............................................................................. 92
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva ............................................................................. 92
Računalnik je nenavadno topel .......................................................................................... 92
Zunanja naprava ne deluje ................................................................................................ 93
Brezžična omrežna povezava ne deluje ............................................................................ 93
Disk se ne predvaja ........................................................................................................... 93
Film ni viden na zunanjem zaslonu .................................................................................... 94
Postopek zapisovanja na ploščo se ne začne oziroma se predčasno konča .................... 94
Dodatek C Elektrostatična razelektritev ........................................................................................................ 95
Stvarno kazalo ................................................................................................................................................... 96
x
1
Dobrodošli
Po nastavitvi in registraciji računalnika je pomembno, da izvedete naslednje korake:
●
Vzpostavite povezavo z internetom – Nastavite žično ali brezžično omrežje, da se lahko
povežete z internetom. Če želite več informacij, glejte Vzpostavitev povezave z omrežjem
na strani 15.
●
Posodobite protivirusno programsko opremo – Zaščitite računalnik pred škodo, ki jo
povzročijo virusi. V računalniku je vnaprej nameščena programska oprema. Če želite več
informacij, glejte Uporaba protivirusne programske opreme na strani 66.
●
Spoznajte svoj računalnik – Poučite se o funkcijah računalnika. Za dodatne informacije glejte
Spoznavanje računalnika na strani 4 in Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
na strani 23.
●
Poiščite nameščeno programsko opremo – Dostop do seznama strojne opreme, ki je
prednameščena v računalniku:
Izberite Start > Vsi programi. Podrobnosti o uporabi programske opreme, ki jo dobite z
računalnikom, poiščite v navodilih proizvajalca programske opreme, ki so priložena opremi, ali
na spletnem mestu proizvajalca.
●
Ustvarite zmogljive predstavitve – Računalnik lahko povežete s projektorjem in delite svoje
ideje s skupino. Glejte Thunderbolt na strani 33.
●
Varnostno kopirajte trdi disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon.
Glejte Varnostno kopiranje in obnova na strani 74.
1
Iskanje informacij
Poleg računalnika dobite različne vire za pomoč pri izvajanju številnih opravil.
Viri
Za informacije o
Plakat Navodila za nastavitev
●
namestitvi računalnika
●
pomoči za prepoznavanje komponent računalnika
Pomoč in podpora
●
operacijskem sistemu
Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite
Start > Pomoč in podpora.
●
posodobitvah programske opreme, gonilnikov in BIOS-a
●
orodjih za odpravljanje težav
●
iskanju podpore
Upravna, varnostna in okoljska obvestila
●
upravnih in varnostnih informacijah
Za dostop do uporabniških vodnikov izberite Start >
Pomoč in podpora > Uporabniški priročniki.
●
informacijah o odlaganju akumulatorja
Priročnik za varno in udobno uporabo
●
Za dostop do uporabniških vodnikov izberite Start >
Pomoč in podpora > Uporabniški priročniki.
pravilni nastavitvi delovne postaje, optimalni drži, zdravju in
delovnih navadah
●
električnih in mehanskih varnostnih informacijah
Za najnovejše informacije v tem priročniku se obrnite
na podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu
obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/
us/en/wwcontact_us.html.
– ali –
Obiščite http://www.hp.com/ergo.
Knjižica Worldwide Telephone Numbers (Telefonske
številke po svetu)
telefonskih številkah HP-jeve podpore
To knjižico ste dobili skupaj z računalnikom.
2
Spletno mesto HP
●
podpori
Za najnovejše informacije v tem priročniku se obrnite
na podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu
obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/
us/en/wwcontact_us.html.
●
naročanju delov in dodatni pomoči
●
pripomočkih, ki so na voljo za napravo
Poglavje 1 Dobrodošli
Viri
Za informacije o
Omejena garancija*
garanciji
Za dostop do tega priročnika izberite Start > Pomoč
in podpora > Uporabniški priročniki > Prikaz
garancijskih informacij.
– ali –
Obiščite http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Omejeno HP-jevo garancijo, ki velja za vaš izdelek, najdete med uporabniškimi priročniki v računalniku in/ali na CD-ju/DVDju, ki je priložen v škatli. V nekaterih državah ali območjih je v škatli priložena HP-jeva omejena garancija v tiskani obliki. V
nekaterih državah/regijah, kjer garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko zahtevate na strani http://www.hp.com/go/
orderdocuments ali tako, da pišete na naslov:
●
Severna Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, ZDA
●
Evropa, Bližnji vzhod, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italija
●
Tihomorska Azija: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Če boste zahtevali natisnjeno kopijo garancije, navedite številko izdelka, garancijsko obdobje (podatek je naveden na
nalepki s serijsko številko), ime in poštni naslov.
POMEMBNO: Izdelka HP NE vračajte na zgornje naslove. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/
go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Iskanje informacij
3
2
Spoznavanje računalnika
Zgornja stran
Sledilna ploščica
Komponenta
4
Opis
(1)
Kazalna palica (samo nekateri modeli)
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na
zaslonu.
(2)
Levi gumb kazalne palice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(3)
Stikalo za vklop/izklop sledilne ploščice
Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.
(4)
Območje sledilne ploščice
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na
zaslonu.
(5)
Levi gumb sledilne ploščice
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(6)
Desni gumb kazalne palice
Deluje kot desni gumb zunanje miške.
(7)
Osrednji gumb kazalne palice
Deluje enako kot osrednja tipka zunanje miške.
(8)
Osrednji gumb sledilne ploščice
Deluje enako kot osrednja tipka zunanje miške.
(9)
Desni gumb sledilne ploščice
Deluje kot desni gumb zunanje miške.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Lučke
Komponenta
(1)
Opis
Lučka napajanja
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen.
(2)
Lučka Caps Lock
Sveti: vklopljena je tipka Caps Lock.
(3)
Lučka za izklop mikrofona
●
Sveti rumeno: zvok mikrofona je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok mikrofona je vklopljen.
(4)
Lučka Num Lock
Sveti: lučka Num Lock je vklopljena.
(5)
Lučka brezžičnega vmesnika
●
Sveti belo: vklopljena je vgrajena brezžična naprava,
npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN)
in/ali naprava Bluetooth®.
●
Sveti rumeno: vse brezžične naprave so izklopljene.
●
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok računalnika je vklopljen.
(6)
Lučka za izklop zvoka
Zgornja stran
5
Gumbi in bralnik prstnih odtisov (samo nekateri modeli)
Komponenta
(1)
Opis
Gumb za napajanje
●
Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb za vklop
računalnika.
●
Ko je računalnik vklopljen, na kratko pritisnite gumb, da
vklopite stanje spanja.
●
Ko je računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite
gumb, da prekinete spanje.
●
Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite
to stikalo, da zapustite stanje mirovanja.
POZOR: Z daljšim pritiskom stikala za vklop/izklop boste
izgubili vse neshranjene podatke.
Če se je računalnik prenehal odzivati in zaustavitev sistema
programa Windows® ni učinkovita, pridržite gumb za
napajanje najmanj 5 sekund, da izklopite računalnik.
Če želite izvedeti več o nastavitvah porabe, naredite
naslednje: Izberite Start > Nadzorna plošča > Sistem in
varnost > Možnosti porabe energije.
(2)
Zvočnika (2)
Proizvajata zvok s tehnologijo SRS Premium Sound ali SRS
Premium Sound PRO (samo nekateri modeli).
OPOMBA: Če želite uporabljati programsko opremo SRS
Premium Sound, izberite Start > Vsi programi > SRS Pro
Audio.
(3)
6
Gumb brezžičnega vmesnika
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne
vzpostavi brezžične povezave.
Komponenta
Opis
(4)
Gumb za izklop zvoka
Izklopi in ponovno vklopi zvok.
(5)
Bralnik prstnih odtisov (samo nekateri
modeli)
Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim
odtisom namesto prijave z geslom.
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se prikažejo
informacije o sistemu.
(2)
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko num
lk, esc ali b, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske
funkcije.
(3)
Tipka Windows
Prikaže meni Start sistema Windows.
(4)
Funkcijske tipke
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se zaženejo
pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Tipka num lk
Omogoča preklapljanje med krmarjenjem in številskimi
funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici.
(6)
Vgrajena številska tipkovnica
Ko je tipka num lk omogočena, jo lahko uporabljate kot
zunanjo številsko tipkovnico.
Zgornja stran
7
Spredaj
Komponenta
(1)
(2)
(3)
(4)
8
Opis
Lučka brezžičnega vmesnika
Lučka napajanja
Lučka napajalnika/akumulatorja
Lučka trdega diska
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
●
Sveti belo: vklopljena je vgrajena brezžična
naprava, npr. naprava brezžičnega krajevnega
omrežja (WLAN) in/ali naprava Bluetooth®.
●
Sveti rumeno: vse brezžične naprave so
izklopljene.
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen.
●
Sveti belo: računalnik je priključen na zunanje
napajanje, akumulator pa se polni od 90 do 99
%.
●
Ne sveti: akumulator je povsem napolnjen.
●
Bela utripa: trdi disk je v uporabi.
●
Rumena: sistem HP 3D DriveGuard je začasno
parkiral trdi disk.
Na desni
Komponenta
Opis
(1)
Bralnik pomnilniških kartic
Prebere podatke s pomnilniških kartic, kot so kartice SD
(Secure Digital), in jih zapiše nanje.
(2)
Priključek za izhod zvoka (slušalke)/
priključek za vhod zvoka (mikrofon)
Predvaja zvok, ko je priključen na stereo zvočnike z lastnim
ojačevalnikom, slušalke ali televizijski zvok. Uporablja se
tudi za povezovanje dodatnega naglavnega mikrofona.
OPOZORILO! Preden si nataknete slušalke, ušesne
slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da
zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne
informacije glejte razdelek Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila. Za dostop do uporabniških
priročnikov izberite Start > Pomoč in podpora >
Uporabniški priročniki.
OPOMBA: Ko je na priključek priključena naprava, se
zvočniki računalnika izklopijo.
OPOMBA: Preverite, ali ima kabel naprave priključek s
štirimi vodi, ki podpira tako izhod (slušalke) kot vhod zvoka
(mikrofon).
(3)
Vrata USB 3.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB
glejte Uporaba naprave USB na strani 49.
(4)
Optični pogon (samo nekateri modeli)
Bere in zapisuje na optični disk (samo nekateri modeli).
(5)
Gumb za izmet optičnega pogona (samo
nekateri modeli)
Sprosti pladenj za plošče optičnega pogona.
(6)
Vrata za zunanji monitor
Omogoča priključitev zunanjega monitorja VGA ali
projektorja.
Na desni
9
Levo
Komponenta
(1)
Opis
Reža za varnostni kabel
Omogoča namestitev dodatnega varnostnega kabla na
računalnik.
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju
morebitnih tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje
računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
(2)
Vrata USB 2.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB
glejte Uporaba naprave USB na strani 49.
(3)
Prezračevalna reža
Omogoča pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno
hladiti notranje komponente in preprečuje pregretje.
Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator
vklaplja in izklaplja.
(4)
Vrata Thunderbolt
Za priključitev izbirne naprave za prikazovanje z visoko
ločljivostjo ali zmogljive podatkovne naprave.
OPOMBA: Thunderbolt je nova tehnologija. Preden
priključite napravo na vrata Thunderbolt, namestite vse
najnovejše gonilnike za svojo napravo Thunderbolt. Kabel
in naprava Thunderbolt (kupite ju ločeno) morata biti
združljiva s sistemom Windows. Če želite določiti, ali ima
vaša naprava potrdilo Thunderbolt za Windows, glejte
https://thunderbolttechnology.net/products.
(5)
Vrata za prikaz v dvojnem načinu
Za priključitev dodatne digitalne naprave za prikazovanje,
kot je zmogljiv monitor ali projektor.
(6)
Napajalna vrata USB 3.0
Za priključitev dodatnih naprav USB 3.0 in zagotavljanje
izboljšanega napajanja USB. Vrata USB za polnjenje lahko
uporabite za polnjenje izbranih modelov mobilnih telefonov
in predvajalnikov MP3, tudi ko je računalnik izklopljen.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB
glejte Uporaba naprave USB na strani 49.
10
(7)
Bralnik pametnih kartic
Podpira dodatne pametne kartice.
(8)
Reža za kartico ExpressCard
Podpira dodatne kartice ExpressCard.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Zadaj
Komponenta
(1)
Opis
Vrata USB 3.0
Za priključitev dodatnih naprav USB 3.0 in
zagotavljanje izboljšanega napajanja USB.
OPOMBA: Za podrobnosti o različnih vrstah
vrat USB glejte Uporaba naprave USB
na strani 49.
(2)
Priključek za napajanje
Za priključitev napajalnika.
(3)
Lučka napajalnika/akumulatorja
●
Sveti belo: računalnik je priključen na
zunanje napajanje, akumulator pa se polni
od 90 do 99 %.
●
Ne sveti: akumulator je povsem napolnjen.
(4)
Omrežni priključek RJ-45
Za povezovanje omrežnega kabla.
Lučki (omrežnega) priključka RJ-45 (2)
●
Zelena (levo): omrežje je povezano.
●
Rumena (desno): omrežje prikazuje
dejavnosti.
Zadaj
11
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Anteni WLAN (2)* (samo nekateri modeli)
Pošiljata in prejemata brezžične signale za komuniciranje z
brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN).
(2)
Anteni WWAN (2)* (samo nekateri modeli)
Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za
komuniciranje z brezžičnimi prostranimi omrežji (WWAN).
(3)
Notranja mikrofona (2)
Omogočata snemanje zvoka.
(4)
Lučka spletne kamere (samo nekateri modeli)
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(5)
Spletna kamera (samo nekateri modeli)
Snema videoposnetke in zajema fotografije.
Če želite informacije o uporabi spletne kamere, izberite Start >
Vsi programi > Komunikacija in klepet > CyberLink
YouCam.
(6)
Notranje stikalo zaslona
Izklopi zaslon ali zažene spanje, če je zaslon zaprt in ko je
napajanje vklopljeno.
OPOMBA: Stikalo zaslona z zunanje strani računalnika ni
vidno.
*Anteni nista vidni od zunaj. Če želite optimalen prenos, poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Za upravna obvestila
o brezžičnih napravah glejte poglavje priročnika Upravna, varnostna in okoljska obvestila, ki velja za vašo državo ali
območje. Za dostop do uporabniških priročnikov izberite Start > Pomoč in podpora > Uporabniški priročniki.
12
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Spodnja stran
Komponenta
Opis
(1)
Zaklep za sprostitev akumulatorja
Sprosti akumulator.
(2)
Ležišče za akumulator
Hrani akumulator.
(3)
Reža za kartico SIM
Podpira brezžični modul naročnikove identitete (SIM)
(samo nekateri modeli). Reža SIM je znotraj ležišča za
akumulator.
(4)
Priključek za združitev
Za priključitev dodatne naprave za združitev.
(5)
Priključek za dodatni akumulator
Omogoča priključitev dodatnega akumulatorja.
(6)
Ključavnica za sprostitev vrat za dostop
do notranjosti
Zaklene vrata za dostop do notranjosti.
(7)
Zaklep za sprostitev vrat za dostop do
notranjosti
Sprosti vrata za dostop do notranjosti na računalniku.
Spodnja stran
13
Komponenta
(8)
Opis
Prezračevalne reže (3)
Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih
komponent.
OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno
hladiti notranje komponente in preprečuje pregretje.
Normalno je, da se med običajnim delom notranji
ventilator vklaplja in izklaplja.
(9)
Vrata za dostop do notranjosti
Omogoča dostop do trdega diska, reže za brezžični
modul LAN (WLAN), reže za modul WWAN in rež za
pomnilniške module.
POZOR: Če želite zagotoviti nemoteno odzivanje
sistema, zamenjajte brezžični modul samo z
brezžičnim modulom, ki ga je vladna agencija, ki
nadzira brezžične naprave v vaši državi ali regiji,
odobrila za uporabo v računalniku. Če ste zamenjali
modul in nato prejeli opozorilo, modul odstranite, da
obnovite funkcionalnost računalnika, nato pa se
obrnite na podporo strankam. Za dostop do možnosti
Pomoč in podpora izberite Start > Pomoč in
podpora.
14
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
3
Vzpostavitev povezave z omrežjem
Računalnik lahko vzamete s seboj, kamor koli greste. Vendar lahko z računalnikom in žično oziroma
brezžično omrežno povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih strani
tudi od doma. To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Povezovanje v brezžično omrežje
Brezžična tehnologija podatke prenaša prek radijskih valov in ne prek žic. V računalniku je lahko ena
ali več od naslednjih brezžičnih naprav:
●
Naprava lokalnega brezžičnega omrežja (WLAN) – računalnik povezuje z brezžičnimi lokalnimi
omrežji (običajno imenovana omrežja Wi-Fi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v pisarnah
podjetij, doma in v javnih prostorih, kot so letališča, restavracije, kavarne, hoteli in univerze. V
omrežju WLAN mobilna brezžična naprava v računalniku komunicira z brezžičnim
usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko.
●
HP-jev mobilni širokopasovni modul (samo nekateri modeli) – naprava za brezžično prostrano
omrežje (WWAN), ki omogoča brezžično povezljivost na veliko večjem območju. Operaterji
mobilnih omrežij bazne postaje (te so podobne stolpom za mobilno telefonijo) nameščajo na
obširnih geografskih območjih ter tako učinkovito zagotavljajo pokritost celotnih regij in celo
držav.
●
Naprava Bluetooth – vzpostavlja osebno omrežje (PAN), da bi se povezala z drugimi napravami,
ki podpirajo Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvočniki in kamere. V
omrežju PAN vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi napravami, pri čemer naprave ne
smejo biti preveč oddaljene druga od druge – običajno ne več kot 10 metrov.
Za več informacij o brezžični tehnologiji glejte informacije in spletne povezave v možnosti Pomoč in
podpora. Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite Start > Pomoč in podpora.
Uporaba upravljalnih elementov za brezžično povezavo
Brezžične naprave v računalniku lahko nadzorujete s tema funkcijama:
●
Gumb brezžičnega vmesnika
●
nastavitve operacijskega sistema
Vklop ali izklop brezžičnih naprav
Za vklop in izklop brezžičnih naprav lahko uporabite gumb brezžičnega vmesnika ali program HP
Connection Manager (samo nekateri modeli).
Izklop brezžične naprave s programom HP Connection Manager:
▲
Z desno tipko miške v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice kliknite ikono
HP Connection Manager, nato pa poleg želene naprave kliknite gumb za vklop/izklop.
– ali –
Izberite Start > Vsi programi > Produktivnost in orodja > HP Connection Manager in nato
kliknite gumb za vklop/izklop poleg želene naprave.
Povezovanje v brezžično omrežje
15
Uporaba programa HP Connection Manager (samo nekateri modeli)
HP Connection Manager je središče za upravljanje brezžičnih naprav, vmesnik za povezavo z
internetom prek HP-jevega mobilnega širokopasovnega modula ter vmesnik za pošiljanje in
prejemanje besedilnih sporočil (SMS). S programom HP Connection Manager lahko upravljate te
naprave:
●
brezžično lokalno omrežje (WLAN)/Wi-Fi
●
prostrano brezžično omrežje (WWAN)/HP-jev mobilni širokopasovni modul
●
Bluetooth
HP Connection Manager ponuja informacije in obvestila o stanju povezave, stanju napajanja,
podrobnostih kartice SIM in sporočilih SMS. Informacije o stanju in obvestila so v območju za
obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.
Če želite odpreti programsko opremo HP Connection Manager:
▲
V opravilni vrstici kliknite ikono HP Connection Manager.
– ali –
Izberite Start > Vsi programi > Produktivnost in orodja > HP Connection Manager.
Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP Connection Manager.
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika
Računalnik ima gumb za vklop in izklop brezžičnega vmesnika, eno ali več brezžičnih naprav in eno
ali več lučk brezžičnega vmesnika, odvisno od modela. Vse brezžične naprave v računalniku so
tovarniško omogočene, zato lučka brezžičnega vmesnika sveti (belo), ko vklopite računalnik.
Lučka brezžičnega vmesnika označuje splošno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja
posamezne naprave. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti belo, je vklopljena vsaj ena brezžična
naprava. Če lučka brezžičnega vmesnika ne sveti, so vse brezžične naprave izklopljene.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične
naprave izklopljene.
Ker so v tovarni omogočene vse brezžične naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezžičnega
vmesnika hkrati vklopite ali izklopite vse brezžične naprave.
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
V središču za omrežje in skupno rabo lahko na primer nastavite povezavo ali omrežje, se povežete v
omrežje, upravljate brezžična omrežja ter diagnosticirate in odpravite omrežne težave.
Če želite uporabiti kontrolnike operacijskega sistema:
▲
Izberite Start > Nadzorna plošča > Omrežje in internet > Središče za omrežje in skupno
rabo.
Za več informacij izberite Start > Pomoč in podpora.
Uporaba omrežja WLAN
Z napravo WLAN lahko dostopate do brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi
računalniki in pripomočki, povezani z brezžičnim usmerjevalnikom ali dostopno točko v brezžičnem
omrežju.
16
Poglavje 3 Vzpostavitev povezave z omrežjem
OPOMBA: Izraza brezžični usmerjevalnik in brezžična dostopna točka sta zamenljiva.
●
Obsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima običajno dostopne
točke, ki jih lahko uporablja veliko računalnikov in drugih naprav in ki lahko ločijo ključne
omrežne funkcije.
●
Domači WLAN ali WLAN v manjših podjetjih navadno uporablja brezžični usmerjevalnik, ki
določenemu številu brezžičnih in običajnih računalnikov omogoča skupno rabo internetne
povezave, tiskalnika in datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.
Če želite uporabljati napravo WLAN z računalnikom, se morate priključiti na omrežno infrastrukturo
WLAN (ki jo omogoča ponudnik storitev ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).
Uporaba ponudnika internetnih storitev
Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti račun pri ponudniku internetnih storitev
(ISP). Pri lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in
modema. Ponudnik internetnih storitev vam bo pomagal pri nastavitvi modema, namestitvi
omrežnega kabla za povezavo računalnika z brezžičnim vmesnikom in modema in pri preizkusu
internetne storitve.
OPOMBA: Posredoval vam bo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do interneta. Te podatke si
zapišite in jih shranite na varno mesto.
Povezovanje v brezžično omrežje
17
Nastavitev naprave WLAN
Za nastavitev omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete to opremo:
●
širokopasovni modem (modem DSL ali kabelski modem) (1) in hitro internetno storitev, ki jo
zagotavlja ponudnik internetnih storitev;
●
brezžični usmerjevalnik (2) (naprodaj posebej);
●
brezžični računalnik (3).
OPOMBA: Nekateri modemi imajo vgrajen brezžični usmerjevalnik. Pri ponudniku internetnih
storitev preverite, katere vrste modem imate.
Na spodnji sliki je primer nastavitve brezžičnega omrežja z vzpostavljeno povezavo z internetom.
Ko omrežje raste, se lahko vanj za dostop do interneta povežejo dodatni brezžični in žični računalniki.
Za pomoč pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika
Če potrebujete pomoč pri namestitvi omrežja WLAN, preberite informacije proizvajalca
usmerjevalnika ali ponudnika internetnih storitev.
OPOMBA: Priporočamo, da povezavo novega računalnika z brezžičnim vmesnikom in
usmerjevalnika najprej izvedete prek omrežnega kabla, ki je priložen usmerjevalniku. Ko se
računalnik uspešno poveže z internetom, izključite kabel in dostopajte do interneta prek brezžičnega
omrežja.
Zaščita naprave WLAN
Ko nastavite omrežje WLAN ali dostopate do obstoječega omrežja WLAN, vedno omogočite
varnostne funkcije, da omrežje zavarujete pred nepooblaščenim dostopom. Omrežja WLAN na javnih
mestih (vstopnih točkah), kot so kavarne in letališča, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti. Če
vas skrbi varnost računalnika na vstopni točki, omejite svoje omrežne dejavnosti na e-poštna
sporočila, ki niso zaupne narave, in osnovno brskanje po spletu.
Brezžični radijski signali potujejo tudi izven omrežja, tako da lahko druge naprave WLAN uporabijo
nezaščitene signale. Svoje brezžično krajevno omrežje zaščitite s temi previdnostnimi ukrepi:
●
Uporabite požarni zid.
Požarni zid preverja podatke in zahtevke za podatke, ki so poslani v omrežje, pri čemer zavrže
vse sumljive elemente. Požarni zidovi so na voljo tako v obliki programske kot tudi strojne
opreme. Nekatera omrežja uporabljajo kombinacijo obeh oblik.
●
Uporabljajte brezžično šifriranje.
Brezžično šifriranje uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se
prenašajo po omrežju. Za več informacij izberite Start > Pomoč in podpora.
18
Poglavje 3 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Povezava v omrežje WLAN
Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Vklopite računalnik. Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena. Če je naprava vklopljena, lučka
brezžičnega vmesnika sveti. Če lučka za brezžično povezavo ne sveti, pritisnite gumb za vklop
in izklop brezžične naprave.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse
brezžične naprave izklopljene.
2.
Kliknite ikono za stanje omrežja v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice.
3.
Izberite omrežje WLAN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
4.
Kliknite Vzpostavi povezavo.
Če je pri omrežju WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in
kliknite V redu, da vzpostavite povezavo.
OPOMBA: Če ni navedeno nobeno omrežje WLAN, ste morda zunaj dosega brezžičnega
usmerjevalnika ali dostopne točke.
OPOMBA: Če omrežje WLAN, s katerim želite vzpostaviti povezavo, ni prikazano, kliknite
Odpri središče za omrežje in skupno rabo in nato Namestitev nove povezave ali omrežja.
Prikaže se seznam možnosti, s katerimi lahko omrežje poiščete in se vanj povežete ročno ali pa
ustvarite novo omrežno povezavo.
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu in vzpostavite povezavo.
Ko je povezava vzpostavljena, postavite kazalec miške nad ikono za stanje omrežja v območju za
obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA: Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od
izvedbe WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali
ovire (npr. zidovi in tla).
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo nekateri modeli)
Mobilni širokopasovni dostop HP računalniku omogoča uporabo omrežij WWAN za dostop do
interneta iz več območij in večjih območij, kot to omogočajo omrežja WLAN. Če želite uporabljati
mobilni širokopasovni dostop HP, potrebujete ponudnika omrežnih storitev (tj. operater mobilnega
omrežja), ki je v večini primerov operater mobilnega telefonskega omrežja. Pokritost za mobilni
širokopasovni dostop HP je podobna glasovni pokritosti mobilnih telefonov.
Ko mobilni širokopasovni dostop HP uporabljate s storitvijo operaterja mobilnega omrežja, imate
možnost vzpostavljati povezavo s spletom, pošiljati e-pošto ali se povezati v omrežje podjetja, če ste
na poti ali zunaj dosega vstopnih točk Wi-Fi.
HP podpira naslednje tehnologije:
●
Modul HSPA (High Speed Packet Access) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na
telekomunikacijskem standardu GSM (Global System for Mobile Communications).
●
Modul EV-DO (Evolution Data Optimized) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na
telekomunikacijskem standardu CDMA (code division multiple access).
●
Tehnologija LTE (Long Term Evolution)
Za aktiviranje mobilne širokopasovne storitve boste morda potrebovali številko IMEI in/ali MEID
mobilnega širokopasovnega modula HP. Nalepka s serijsko številko je prilepljena v ležišču za
akumulator.
Povezovanje v brezžično omrežje
19
Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Kartica SIM vsebuje osnovne
informacije o vas, na primer osebno identifikacijsko številko (PIN) ter omrežne informacije. Nekateri
računalniki imajo kartico SIM, ki je predhodno nameščena v ležišču za akumulator. Če kartica SIM ni
predhodno nameščena, je mogoče priložena podatkom za modul HP Mobile Broadband, ki ste jih
dobili skupaj z računalnikom, lahko pa jo operater mobilnega omrežja zagotovi ločeno.
Za informacije o vstavljanju in odstranjevanju kartice SIM glejte razdelek Vstavljanje in odstranjevanje
kartice SIM na strani 20 v tem poglavju.
Informacije o mobilnem širokopasovnem dostopu HP in o tem, kako aktivirati storitev z izbranim
operaterjem mobilnega omrežja, poiščite v informacijah o mobilnem širokopasovnem dostopu HP, ki
so priložene računalniku. Dodatne informacije najdete na HP-jevem spletnem mestu na naslovu
http://www.hp.com/go/mobilebroadband (samo za izbrane države/regije).
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM
POZOR: Kartice SIM ne vstavljajte na silo, da ne poškodujete priključkov.
Če želite vstaviti kartico SIM, sledite tem korakom:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Zaprite zaslon.
3.
Odklopite vse zunanje naprave, ki so priklopljene v računalnik.
4.
Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5.
Na ravni površini obrnite računalnik za 180 stopinj, tako da je ležišče za akumulator obrnjeno
proti vam.
6.
Odstranite akumulator.
7.
Vstavite kartico SIM v režo za kartico SIM in jo nežno potisnite v režo, da se trdno zaskoči.
OPOMBA: Slika ležišča za akumulator prikazuje pravilen način vstavljanja kartice SIM v
računalnik.
8.
Vstavite akumulator.
OPOMBA: HP Mobile Broadband bo onemogočen, če akumulator ni ponovno nameščen.
20
Poglavje 3 Vzpostavitev povezave z omrežjem
9.
Znova priklopite zunanje napajanje.
10. Znova priklopite zunanje naprave.
11. Vklopite računalnik.
Če želite odstraniti kartico SIM, pritisnite nanjo in jo odstranite iz reže.
Uporaba GPS (samo nekateri modeli)
Vaš računalnik ima lahko funkcijo Global Positioning System (GPS). Sateliti GPS sistemom, ki so
opremljeni z napravo GPS, pošiljajo informacije o lokaciji, hitrosti in smeri.
Več informacij poiščite v pomoči za programsko opremo HP GPS and Location.
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth
Naprava Bluetooth omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične
kabelske povezave, ki običajno povezujejo električne naprave, kot so na primer:
●
računalniki (namizni, prenosni, dlančnik)
●
telefoni (prenosni, brezžični, pametni)
●
slikovne naprave (tiskalnik, kamera)
●
avdio naprave (slušalke, zvočniki)
●
miška
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, kar
omogoča, da nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Več informacij o
konfiguraciji in uporabi naprav Bluetooth najdete v pomoči za programsko opremo Bluetooth.
Povezovanje v žično omrežje
Obstajata dve vrsti žične povezave: povezava s krajevnim omrežjem (LAN) in povezava prek
modema. Povezava LAN uporablja omrežni kabel in je mnogo hitrejša od modema, ki uporablja
telefonski kabel. Oba kabla sta naprodaj posebej.
OPOZORILO! Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne povezujte
modemskega ali telefonskega kabla v (omrežno) vtičnico RJ-45.
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN)
Uporabite povezavo LAN, če želite računalnik povezati neposredno z domačim usmerjevalnikom
(namesto dela po brezžični povezavi) ali obstoječim omrežjem na delovnem mestu.
Če se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-pinski omrežni kabel RJ-45.
Povezovanje v žično omrežje
21
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na računalniku.
2.
Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico (2) ali usmerjevalnik.
OPOMBA: Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (3), ki preprečuje motnje
zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen
proti računalniku.
22
Poglavje 3 Vzpostavitev povezave z omrežjem
4
Pomikanje s tipkovnico, gibi in
kazalnimi napravami
Po svojem računalniku lahko preprosto krmarite z dotikom (samo nekateri modeli), lahko pa uporabite
tudi tipkovnico in miško. Za ukaze z gibi lahko uporabite sledilno ploščico svojega računalnika.
Izbrani modeli računalnikov imajo tudi posebne ukazne ali bližnjične tipke na tipkovnici za izvajanje
pogostih opravil.
Uporaba kazalnih naprav
OPOMBA: Poleg kazalnih naprav, ki so priložene računalniku, lahko uporabite tudi zunanjo miško
USB (kupljeno posebej), ki jo priključite v ena od vrat USB na računalniku.
Nastavitev možnosti kazalne naprave
Za prilagajanje nastavitev kazalne naprave uporabite možnost Lastnosti miške v programu Windows.
Nastavite lahko konfiguracijo tipk, hitrost klikanja in možnosti kazalca.
Do možnosti Lastnosti miške dostopate tako:
●
Izberite Start > Naprave in tiskalniki. Nato z desno tipko miške kliknite napravo, ki predstavlja
vaš računalnik, in izberite Nastavitve miške.
Uporaba kazalne palice
Pritisnite kazalno palico v smeri, v kateri želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb
kazalne palice uporabljajte na enak način kot levi in desni gumb zunanje miške.
Uporaba sledilne ploščice
Kazalec premikate tako, da s prstom drsite po sledilni ploščici v smeri, v katero želite premakniti
kazalec. Uporabite levi in desni gumb sledilne ploščice, kot bi uporabljali gumba na zunanji miški.
Uporaba kazalnih naprav
23
Vklop in izklop sledilne ploščice
Če želite izklopiti ali vklopiti sledilno ploščico, se dvakrat hitro dotaknite gumba za vklop/izklop
sledilne ploščice.
Uporaba gibov sledilne ploščice
Sledilna ploščica vam omogoča krmarjenje kazalne naprave na zaslonu s prsti, s katerimi upravljate
dejanja kazalca.
Sledilna ploščica podpira številne gibe. Za uporabo gibov sledilne ploščice postavite istočasno dva
prsta na sledilno ploščico.
OPOMBA: Gibov na sledilni ploščici ne podpirajo vsi programi.
Ogled predstavitve giba:
1.
Kliknite ikono Pokaži skrite ikone v območju za obvestila na desni strani opravilne vrstice.
2.
Kliknite ikono Kazalna naprava Synaptics, nato pa kliknite možnost Lastnosti kazalne
naprave.
3.
Kliknite zavihek Nastavitve naprave, izberite napravo v oknu, ki je prikazano, nato pa kliknite
Nastavitve.
4.
Izberite gib, da vklopite predstavitev.
Vklop in izklop gibov:
1.
Kliknite ikono Pokaži skrite ikone v območju za obvestila na desni strani opravilne vrstice.
2.
Kliknite ikono Kazalna naprava Synaptics, nato pa kliknite možnost Lastnosti kazalne
naprave.
3.
Kliknite zavihek Nastavitve naprave, izberite napravo v oknu, ki je prikazano, nato pa kliknite
Nastavitve.
4.
Označite potrditveno polje zraven giba, ki ga želite vklopiti ali izklopiti.
5.
Kliknite Uporabi in nato V redu.
Enoprstni poteg
Z enoprstnim potegom lahko krmarite po zaslonu.
●
24
Prst postavite na območje sledilne ploščice in ga povlecite v želeno smer, da se začne kazalec
na zaslonu pomikati v isto smer.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
Dotikanje
Če želite izbrati element na zaslonu, s prstom tapnite na sledilno ploščico.
●
Za izbor se z enim prstom dotaknite sledilne ploščice. Če se ga dotaknete dvakrat, ga odprete.
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki.
●
Položite dva prsta nekoliko razmaknjena na območje sledilne ploščice in nato z njima drsite gor,
dol, levo oziroma desno.
Uporaba kazalnih naprav
25
Stiskanje/povečevanje
Pomikanje prstov skupaj oziroma narazen in funkcija povečevanja omogočata povečavo in
pomanjšavo slik ali besedila.
●
Za povečavo položite dva prsta skupaj na sledilno ploščico in ju nato razmaknite.
●
Če želite pomanjšati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta narazen in ju nato
povlecite skupaj.
Vrtenje (samo nekateri modeli)
Vrtenje omogoča obračanje elementov, kot so fotografije.
●
26
Postavite kazalec leve roke na območje sledilne ploščice. Z desno roko podrsajte s kazalcem,
kot bi na okrogli uri podrsali z 12. na 3. uro. Če želite element zavrteti v nasprotno smer, s
kazalcem sledite nasprotni smeri urnega kazalca od številke 3 do številke 12.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
Dvoprstni klik (samo nekateri modeli)
Z dvoprstnim klikom lahko izbirate po menijih predmetov na zaslonu.
●
Položite dva prsta na območje sledilne ploščice in pritisnite, da se odpre meni z možnostmi za
izbrani predmet.
Frcanje (samo nekateri modeli)
S frcanjem se lahko hitro premikate med zasloni in dokumenti.
●
Postavite tri prste na območje sledilne ploščice in s prsti nalahno, hitro krcnite gor, dol, levo ali
desno.
Uporaba kazalnih naprav
27
Uporaba tipkovnice
S tipkovnico in miško lahko vnašate podatke, izbirate elemente, se pomikate in izvajate iste funkcije
kot pri potezah s prsti. Tipkovnica omogoča tudi uporabo ukaznih in bližnjičnih tipk za izvajanje
posebnih funkcij.
OPOMBA: Tipke in funkcije vaše tipkovnice se lahko razlikujejo od tistih na tukaj opisani tipkovnici,
odvisno od države ali območja.
Prepoznavanje bližnjičnih tipk
Bližnjična tipka je kombinacija tipke fn in tipke esc ali ene od funkcijskih tipk.
OPOMBA: Za dodatne informacije o uporabi bližnjičnih tipk glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
Uporaba bližnjičnih tipk:
▲
Na kratko pritisnite tipko fn in nato še drugo tipko kombinacije.
Kombinacija
bližnjičnih tipk
Opis
fn + esc
Prikaže informacije o sistemu.
fn + f3
Vklopi spanje, ki shrani informacije v pomnilnik sistema. Zaslon in druge komponente sistema se
izklopijo (varčevanje z energijo).
Za izhod iz načina spanja kratko pritisnite gumb za napajanje.
POZOR: Pred preklopom v stanje spanja shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube
podatkov.
fn + f4
Preklopi zaslonsko sliko med napravami za prikazovanje, ki so priključene na sistem. Če je na
primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico fn + f4 preklopite sliko med
zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.
Večina zunanjih monitorjev sprejema video podatke iz računalnika z video standardom zunanjega
monitorja VGA. Bližnjica fn + f4 lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika
sprejemajo video signal.
28
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
Kombinacija
bližnjičnih tipk
Opis
fn + f6
Zmanjša glasnost zvočnika.
fn + f7
Poveča glasnost zvočnika.
fn + f8
Izklopi ali povrne zvok mikrofona.
fn + 9
Zmanjša raven svetlosti zaslona.
fn + f10
Poveča raven svetlosti zaslona.
fn + f11
Vklopi ali izklopi osvetlitev tipkovnice.
OPOMBA: Lučka za osvetlitev tipkovnice je privzeto vklopljena. Če jo izklopite, s tem podaljšate
življenjsko dobo akumulatorja.
Uporaba tipkovnic
Računalnik ima vdelano številsko tipkovnico ali vgrajeno številsko tipkovnico. Računalnik podpira tudi
dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.
Uporaba vgrajene številske tipkovnice
OPOMBA: Za dodatne informacije o mestu vgrajene številske tipkovnice glejte Spoznavanje
računalnika na strani 4.
Komponenta
Opis
Tipka num lk
Omogoča preklapljanje med krmarjenjem in številskimi funkcijami na
vgrajeni številski tipkovnici.
OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu računalnika,
se bo znova nastavila, ko računalnik ponovno vklopite.
Vgrajena številska tipkovnica
Ko je tipka num lk omogočena, jo lahko uporabljate kot zunanjo
številsko tipkovnico.
Uporaba tipkovnice
29
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice
Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način
Num Lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:
●
Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk.
●
Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.
Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko
je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.
Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:
▲
30
Pritisnite tipko num lk na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, gibi in kazalnimi napravami
5
Večpredstavnost
V računalniku so lahko naslednje večpredstavnostne komponente:
●
Vgrajen(i) zvočnik(i)
●
Vgrajen(i) mikrofon(i)
●
Vgrajena spletna kamera (samo nekateri modeli)
●
Prednameščena večpredstavnostna programska oprema
●
Gumbi ali tipke za večpredstavnost
Uporaba krmilnikov za predstavnost
Glede na model računalnika so lahko na voljo naslednji gumbi za upravljanje medijev, ki omogočajo,
da predvajate, zaustavite ali prevrtite naprej ali nazaj medijsko datoteko:
●
Gumbi za predstavnost
●
Bližnjične tipke za predstavnost (določene tipke, ki jih pritisnete hkrati s tipko fn)
●
Gumbi za večpredstavnost
Zvok
V svojem računalniku HP lahko predvajate glasbene CD-je, prenašate in poslušate glasbo, pretakate
zvočne vsebine s spleta (vključno z radiem), snemate zvok ali pa ustvarite večpredstavnostno
vsebino z mešanjem zvoka in videa. Za še večji užitek ob poslušanju priključite zunanje zvočne
naprave, kot so zvočniki ali slušalke.
Priklop zvočnikov
Priključite lahko žične zvočnike prek vrat USB (ali priključka za izhod zvoka) na računalniku ali
združitveni postaji.
Če želite v računalnik priključiti brezžične zvočnike, sledite navodilom proizvajalca naprave. Pred
priključitvijo zvočnih naprav prilagodite glasnost.
Nastavitev glasnosti
Glede na model računalnika lahko glasnost zvoka nastavite z naslednjimi tipkami:
●
Gumbi za glasnost
●
Bližnjične tipke za glasnost (določene tipke, ki jih pritisnete hkrati s tipko fn)
●
Tipke za glasnost
OPOZORILO! Preden si nataknete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite
glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna,
varnostna in okoljska obvestila. Za dostop do uporabniških priročnikov izberite Start > Pomoč in
podpora > Uporabniški priročnikov.
Uporaba krmilnikov za predstavnost
31
OPOMBA: Glasnost lahko nastavite tudi prek operacijskega sistema in nekaterih programov.
OPOMBA: Za informacije o krmilnikih za glasnost na vašem računalniku glejte Spoznavanje
računalnika na strani 4.
Priklop slušalk
V priključek za slušalke na računalniku lahko priključite žične slušalke.
Če želite priključiti brezžične slušalke, sledite navodilom proizvajalca naprave.
OPOZORILO! Preden si nataknete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte
glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte Upravna,
varnostna in okoljska obvestila.
Priklop mikrofona
Če želite snemati zvok, priključite mikrofon v priključek za mikrofon na računalniku. Za najboljše
snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok v okolju, kjer ni hrupa iz ozadja.
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku
OPOMBA: Za najboljše snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok v
okolju, kjer ni hrupa v ozadju.
Če želite preveriti zvočne funkcije v računalniku, storite tole:
1.
Izberite Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Zvok.
2.
Ko se odpre okno Zvok, kliknite zavihek Zvoki. V razdelku Programski dogodki izberite kateri
koli zvočni dogodek, kot je pisk ali alarm, in kliknite gumb Preizkusi.
Skozi zvočnike ali priključene slušalke bi morali slišati zvok.
Če želite preveriti funkcije snemanja v računalniku, storite tole:
1.
Izberite Start > Vsi programi > Pripomočki > Snemalnik zvoka.
2.
Kliknite Začni snemanje in spregovorite nekaj besed v mikrofon. Shranite datoteko na namizje.
3.
Odprite program za predvajanje večpredstavnosti in predvajajte zvok.
Potrditev ali spreminjanje zvočnih nastavitev v računalniku:
▲
Izberite Start > Nadzorna plošča > Avdio.
Spletna kamera (samo nekateri modeli)
Nekateri računalniki imajo vgrajeno spletno kamero. Nameščena programska oprema omogoča, da s
spletno kamero posnamete fotografijo ali videoposnetek. Fotografijo ali videoposnetek si lahko
ogledate ali jo shranite.
Programska oprema za spletno kamero omogoča eksperimentiranje z naslednjimi funkcijami:
32
●
Zajemanje in skupna raba videoposnetkov
●
Pretok videa s programsko opremo za neposredno sporočanje
●
Fotografiranje
Poglavje 5 Večpredstavnost
Video
HP-jev računalnik je zmogljiva video naprava, ki vam omogoča ogled pretočnih videoposnetkov iz
priljubljenih spletišč in prenos videoposnetkov in filmov za ogled na vašem računalniku, ne da bi
morali vzpostavljati povezavo z omrežjem.
Za večji užitek ob gledanju priključite zunanji monitor ali projektor v ena od vrat za video na
računalniku.
Vaš računalnik je opremljen z enimi ali več vrati za zunanjo video napravo:
●
VGA
●
ThunderBolt
●
DisplayPort
POMEMBNO: Zunanja naprava mora biti priključena v prava vrata na računalniku in s pravim
kablom. Če imate vprašanja, glejte navodila proizvajalca naprave.
OPOMBA: Za informacije o videovratih na vašem računalniku glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
VGA
Prek vrat za zunanji monitor (vrat VGA) lahko v računalnik priključite zunanjo napravo za
prikazovanje VGA, kot sta zunanji monitor VGA ali projektor VGA.
▲
Napravo za prikazovanje VGA priključite tako, da priključite njen kabel v vrata za zunanji
monitor.
Thunderbolt
Vrata Thunderbolt povežejo izbirno napravo za prikazovanje z visoko ločljivostjo ali zmogljivo
podatkovno napravo. Ta vrata so zmogljivejša od vrat za zunanji monitor VGA in zagotavljajo boljšo
digitalno povezavo.
Video
33
OPOMBA: Thunderbolt je nova tehnologija. Preden priključite napravo na vrata Thunderbolt,
namestite vse najnovejše gonilnike za svojo napravo Thunderbolt. Kabel in naprava Thunderbolt
(kupite ju ločeno) morata biti združljiva s sistemom Windows. Če želite določiti, ali ima vaša naprava
potrdilo Thunderbolt za Windows, glejte https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Priključite en konec kabla Thunderbolt na vrata Thunderbolt v računalniku.
2.
Drugi konec kabla vključite v digitalno napravo za prikazovanje.
3.
S tipko f4 preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Samo zaslon računalnika (PC screen only): Ogled zaslonske slike le na računalniku.
●
Podvoji (Duplicate): Ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi (Extend): Ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Second screen only (Samo drugi zaslon): Ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipke f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, še posebej, če izberete možnost
»Razširi«. Izberite Start > Nadzorna plošča > Videz in prilagajanje. Pod možnostjo Prikaz
izberite Prilagodi ločljivost zaslona.
DisplayPort (samo nekateri modeli)
Vrata DisplayPort se uporabljajo za priključitev računalnika na dodatne video ali zvočne naprave, npr.
televizor z visoko ločljivostjo ali druge združljive digitalne ali zvočne komponente. Vrata DisplayPort
so zmogljivejša od vrat za zunanji monitor VGA in zagotavljajo boljšo digitalno povezavo.
OPOMBA: Za prenos video in/ali zvočnih signalov prek vrat DisplayPort potrebujete kabel
DisplayPort (naprodaj posebej).
OPOMBA: V vrata DisplayPort na računalniku lahko priključite eno napravo DisplayPort.
Informacije, prikazane na računalniškem zaslonu, se lahko hkrati prikažejo na napravi DisplayPort.
34
Poglavje 5 Večpredstavnost
Video ali zvočno napravo priključite v vrata DisplayPort na naslednji način:
1.
Priključite en konec kabla DisplayPort na vrata DisplayPort na računalniku.
2.
Drugi konec kabla priključite v videonapravo in za dodatne informacije glejte navodila
proizvajalca naprave.
OPOMBA: Če želite odstraniti kabel naprave, pritisnite zaklep priključka, da ga odstranite iz
računalnika.
Intel Wireless Display (samo nekateri modeli)
Intel® Wireless Display omogoča brezžično prenašanje vsebine računalnika na TV. Če želite
uporabiti brezžični zaslon, potrebujete brezžični TV-vmesnik (naprodaj posebej). DVD-jev z zaščito
slikovnega izhoda morda ne bo mogoče predvajati s funkcijo Intel Wireless Display. (DVD-je brez
zaščite je mogoče predvajati.) Plošč Blu-ray z zaščito slikovnega izhoda ne bo mogoče predvajati s
funkcijo Intel Wireless Display. Podrobnosti o uporabi brezžičnega televizijskega vmesnika poiščite v
navodilih proizvajalca.
OPOMBA: Pred uporabo brezžičnega zaslona se prepričajte, da je v računalniku omogočeno
brezžično omrežje.
Video
35
6
Upravljanje porabe
OPOMBA: Računalnik ima lahko gumb ali stikalo za napajanje. Izraz gumb za napajanje se v tem
priročniku uporablja za vse vrste krmilnikov za napajanje.
Zaustavljanje računalnika
POZOR: Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato
pa izklopi zaslon in računalnik.
Računalnik izklopite v naslednjih primerih:
●
Če morate zamenjati akumulator ali dostopati do komponent v računalniku.
●
Ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže na vrata USB (Universal Serial Bus).
●
Če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.
Čeprav lahko zaustavite računalnik z gumbom za napajanje, vam priporočamo, da uporabite ukaz za
zaustavitev sistema Windows:
OPOMBA: Če je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, morate to stanje prekiniti, da lahko
računalnik zaustavite.
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Izberite Start > Zaustavitev sistema.
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti zgoraj omenjenih postopkov za zaustavitev,
poskusite uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v navedenem vrstnem redu:
●
Pritisnite ctrl + alt + delete. Kliknite ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
●
Pritisnite gumb za napajanje in ga pridržite vsaj 5 sekund.
●
Računalnik izklopite iz zunanjega napajanja.
●
Pri modelih z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja uporabnik, odstranite akumulator.
Nastavljanje možnosti porabe energije
Uporaba stanj za varčevanje z energijo
Način spanja je tovarniško omogočen.
Ko preklopite v stanje spanja, začne utripati lučka za napajanje, zaslon pa se izklopi. Vaše delo se
shrani v pomnilnik.
POZOR: Da preprečite morebitno poslabšanje kakovosti zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka
in videa ali izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali
zunanjo pomnilniško kartico oziroma zapisuje nanju.
OPOMBA: Medtem ko je računalnik v stanju spanja, ni mogoče vzpostaviti nobene vrste omrežne
povezave ali izvajati računalniških funkcij.
36
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Tehnologija Intel Rapid Start (samo nekateri modeli)
Pri izbranih modelih je funkcija Intel Rapid Start Technology (RST) privzeto omogočena. Tehnologija
Rapid Start omogoča hitro nadaljevanje dela z računalnikom po nedejavnosti.
Tehnologija Rapid Start upravlja možnosti varčevanja energije na naslednji način:
●
Spanje – tehnologija Rapid Start omogoča izbiro stanja spanja. Za preklop iz stanja spanja
pritisnite katero koli tipko, aktivirajte sledilno ploščico ali na kratko pritisnite gumb za napajanje.
●
Mirovanje – tehnologija Rapid Start zažene mirovanje iz stanja spanja po določenem času
neaktivnosti, če se računalnik napaja iz akumulatorja ali zunanjega vira ali če se akumulator
skoraj izprazni. Po vstopu v stanje mirovanja pritisnite gumb za napajanje, če želite nadaljevati z
delom.
OPOMBA: Tehnologijo Rapid Start lahko onemogočite v orodju Setup Utility (BIOS). Če želite imeti
možnost preklopa v stanje mirovanja, morate v Možnosti porabe energije omogočiti ročni zagon
stanja Mirovanje. Glejte Preklop v stanje mirovanja in iz njega na strani 37.
Preklop v stanje spanja in iz njega
Ko je računalnik vklopljen, lahko v stanje spanja preklopite na te načine:
●
Kratko pritisnite gumb za napajanje.
●
Zaprite zaslon.
●
Izberite Start, kliknite puščico zraven gumba za zaustavitev in kliknite Spanje.
Izhod iz stanja spanja
●
Kratko pritisnite gumb za napajanje.
●
Če je zaslon zaprt, ga odprite.
●
Pritisnite tipko na tipkovnici.
●
Tapnite sledilno ploščico ali se pomaknite čez njo
Ko se računalnik vrne iz spanja, zasvetijo lučke za vklop in na zaslonu se prikaže delo na tistem
mestu, kjer ste z njim prenehali.
OPOMBA: Če ste pri bujenju računalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows,
preden se delo vrne na zaslon.
Preklop v stanje mirovanja in iz njega
Sistem je privzeto nastavljen, da preklopi v stanje mirovanja po obdobju nedelovanja, ko se
računalnik napaja iz akumulatorja, ko je priključen na zunanji vir napajanja ali ko akumulator doseže
stopnjo kritičnega stanja.
Nastavitve porabe in časovnih omejitev lahko spremenite na nadzorni plošči sistema Windows.
Preklop v stanje mirovanja
▲
Izberite Start, kliknite puščico poleg gumba za zaustavitev in kliknite Mirovanje.
Preklop iz stanja mirovanja:
▲
Kratko pritisnite gumb za napajanje.
Lučke za vklop začnejo svetiti in vaše delo se vrne na zaslon na tistem mestu, kjer ste končali.
Nastavljanje možnosti porabe energije
37
OPOMBA: Če ste nastavili vnos gesla ob bujenju računalnika, morate vnesti svoje geslo za
Windows, da se delo vrne na zaslon.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
Merilnik napajanja je v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice. Merilnik porabe
omogoča hiter dostop do nastavitev napajanja in preverjanje napolnjenosti akumulatorja.
●
Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega načrta porabe pomaknite
kazalec nad ikono merilnika akumulatorja.
●
Za možnosti porabe energije ali za zamenjavo načrta porabe kliknite ikono merilnika porabe in
izberite element s seznama.
Različne ikone merilnika porabe prikazujejo, ali računalnik deluje na akumulator ali zunanje
napajanje. Ikona prav tako prikazuje sporočilo, če je akumulator dosegel nizko ali kritično stanje.
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju
Če želite nastaviti, da računalnik zahteva geslo, ko se zapre način spanja ali mirovanja, sledite
naslednjim korakom:
1.
Izberite Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije.
2.
V levem podoknu kliknite Ob bujenju zahtevaj geslo.
3.
Kliknite Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo.
4.
Kliknite Zahtevaj geslo (priporočeno).
OPOMBA: Če želite ustvariti geslo za uporabniški račun ali spremeniti svoje trenutno geslo,
kliknite Ustvarjanje ali spreminjanje gesla za uporabniški račun in sledite navodilom na
zaslonu. Če ne želite ustvariti ali spremeniti gesla uporabniškega računa, pojdite na korak 5.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Uporaba napajanja iz akumulatorja
OPOZORILO! Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom
uporabljate samo akumulator, ki ste ga dobili z računalnikom, nadomestni HP-jev akumulator ali
združljiv HP-jev akumulator, ki ste ga kupili posebej.
Ko računalnik ni vključen v zunanje napajanje, deluje na energijo iz akumulatorja. Življenjska doba
akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, uporabljene
programe, svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge dejavnike. Če je
akumulator v računalniku, medtem ko je ta priključen na napajanje iz omrežja, se akumulator polni,
hkrati pa je s tem zaščiteno vaše delo, če bi prišlo do izpada napajanja. Če ima računalnik napolnjen
akumulator in deluje na zunanje napajanje, bo preklopil na napajanje iz akumulatorja, ko napajalnik
odklopite iz računalnika ali ko pride do izpada električne energije.
OPOMBA: Ko izklopite omrežno napajanje, se svetlost zaslona samodejno zmanjša, da se ohranja
življenjska doba akumulatorja. Nekateri modeli računalnikov podaljšajo življenjsko dobo akumulatorja
tako, da preklopijo na drug grafični način. Za več informacij glejte razdelek Preklopna/dvojna grafika
(samo nekateri modeli) na strani 43.
38
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju
Pomoč in podpora zagotavlja naslednja orodja in informacije o akumulatorju:
●
orodje za pregled akumulatorja za testiranje delovanja akumulatorja;
●
podatke o umerjanju, upravljanju porabe ter pravilni negi in shranjevanju za podaljšanje
življenjske dobe akumulatorja;
●
podatke o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Za dostop do podatkov o akumulatorju:
▲
Izberite Start > Pomoč in podpora > Učenje > Načrti porabe Pogosto zastavljena
vprašanja.
Uporaba funkcije Preverjanje akumulatorja
Možnost Pomoč in podpora zagotavlja informacije o stanju akumulatorja, nameščenega v
računalniku.
Za zagon funkcije Preverjanje akumulatorja:
1.
Povežite napajalnik na računalnik.
OPOMBA: Če želite, da bo orodje za preverjanje akumulatorja delovalo pravilno, mora biti
računalnik priključen na zunanje napajanje.
2.
Izberite Start > Pomoč in podpora > Odpravljanje težav > Napajanje, temperatura in
mehanske težave.
3.
Kliknite zavihek Napajanje, nato kliknite Preverjanje akumulatorja.
Preverjanje akumulatorja pregleda akumulator in njegove celice in preveri, ali pravilno delujejo, na
koncu pa izdela poročilo o rezultatih pregleda.
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja
▲
Premaknite kazalec preko merilnika napajanja v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice namizja Windows.
Maksimiranje časa praznjenja akumulatorja
Čas praznjenja akumulatorja se razlikuje glede na funkcije, ki jih uporabljate, ko se računalnik napaja
iz akumulatorja. Najdaljši čas praznjenja se postopoma krajša zaradi naravnega zmanjševanja
kapacitete akumulatorja.
Nasveti za podaljšanje delovanja akumulatorja:
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Če računalnik vsebuje akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, ga odstranite iz računalnika,
kadar ga ne uporabljate ali polnite.
●
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, hranite v hladnem in suhem prostoru.
●
V možnostih porabe izberite nastavitev Varčevanje porabe.
Nastavljanje možnosti porabe energije
39
Upravljanje stanj praznega akumulatorja
Podatki v tem odseku opisujejo opozorila in prednastavljene odzive sistema. Nekatera opozorila o
praznem akumulatorju in odzive sistema lahko spremenite v Možnostih porabe energije. Nastavitve s
pomočjo »Možnosti porabe energije« ne veljajo za lučke.
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja
Ko akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, doseže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti, se
zgodi naslednje:
●
Lučka akumulatorja (samo izbrani modeli) kaže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti.
– ali –
●
Ikona merilnika porabe v območju za obvestila prikaže obvestilo o nizkem ali kritičnem stanju
napolnjenosti.
OPOMBA: Za dodatne informacije o merilniku porabe glejte Uporaba merilnika porabe in
nastavitve porabe energije na strani 38.
Če je računalnik vklopljen ali v stanju spanja, računalnik za kratek čas ostane v stanju spanja, nato pa
se zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
▲
Povežite eno od naslednjih naprav:
●
Napajalnik
●
Dodatna združitvena ali razširitvena naprava
●
Dodatni napajalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot dodatna oprema
Reševanje stanja praznega akumulatorja, kadar vir napajanja ni na voljo
Če želite rešiti skoraj prazen akumulator, vendar vir napajanja ni na voljo, shranite svoje delo in
zaustavite računalnik.
Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja
Vstavljanje akumulatorja
Akumulator vstavite tako:
1.
40
Na ravni površini obrnite računalnik, tako da bo ležišče za akumulator obrnjeno stran od vas.
Poglavje 6 Upravljanje porabe
2.
Vstavite akumulator v ležišče za akumulator, jezičke na akumulatorju poravnajte (1) z utori na
računalniku in potisnite akumulator (2) navzdol, da se zaskoči.
Zaklep za sprostitev akumulatorja samodejno zaklene akumulator na ustrezno mesto.
Odstranjevanje akumulatorja
Akumulator odstranite tako:
POZOR: Odstranjevanje akumulatorja, ki je edini vir napajanja za računalnik, lahko povzroči izgubo
podatkov. Da bi preprečili izgubo podatkov, shranite svoje delo in zaustavite sistem Windows, preden
odstranite akumulator.
1.
Na ravni površini obrnite računalnik, tako da bo ležišče za akumulator obrnjeno stran od vas.
2.
Potisnite zaklep za sprostitev akumulatorja (1), da sprostite akumulator.
3.
Obrnite akumulator navzgor (2) in ga odstranite iz računalnika (3).
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
●
V Možnostih porabe na nadzorni plošči Windows izberite nastavitve nizke porabe energije.
●
Izključite povezave brezžičnega in lokalnega omrežja (LAN) in izklopite modemske aplikacije, če
jih ne uporabljate.
●
Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, če jih ne uporabljate.
●
Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki jih ne uporabljate.
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Ko prekinete delo, preklopite v stanje spanja ali izklopite računalnik.
Nastavljanje možnosti porabe energije
41
Hranjenje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo nekateri modeli)
POZOR: Če želite zmanjšati možnosti okvare akumulatorja, ga ne smete dolgotrajno izpostavljati
visoki temperaturi.
Če računalnika ne boste uporabljali več kot 2 tedna in ga boste izklopili iz električnega napajanja,
akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, odstranite in ga shranite posebej.
Da podaljšate življenjsko dobo shranjenega akumulatorja, ga hranite v hladnem in suhem prostoru.
OPOMBA: Shranjeni akumulator morate preveriti vsakih 6 mesecev. Če je napolnjen manj kot 50odstotno, ga napolnite, preden ga znova shranite.
Preden začnete uporabljati akumulator, ki je bil shranjen več kot en mesec, ga umerite.
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo nekateri modeli)
OPOZORILO! Če želite zmanjšati možnost požara ali opeklin, ne razstavljajte, ne stiskajte in ne
luknjajte akumulatorja, ne krajšajte zunanjih kontaktov, akumulatorja ne zavrzite v ogenj ali vodo.
Za informacije o odlaganju akumulatorja glejte Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila. Za
dostop do uporabniških priročnikov izberite Start > Pomoč in podpora > Uporabniški priročnikov.
Do informacij o akumulatorju dostopate tako, da izberete Start > Pomoč in podpora > Učenje >
Načrti porabe energije: Pogosto zastavljena vprašanja.
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo nekateri modeli)
Funkcija Preverjanje akumulatorja vas obvesti, da morate zamenjati akumulator, ko se notranja celica
ne polni več pravilno ali ko se zmogljivost akumulatorja zmanjša. Če za akumulator velja HP-jeva
garancija, je navodilom priložen ID garancije. Sporočilo vas usmeri na HP-jevo spletno mesto z več
informacijami o naročanju nadomestnega akumulatorja.
Uporaba zunanjega napajanja iz omrežja
OPOZORILO! Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.
OPOZORILO! Z računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga
priskrbi HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako preprečite morebitna varnostna
tveganja.
OPOMBA: Za informacije o priključevanju na zunanje napajanje glejte brošuro Navodila za
nastavitev, ki je priložena v škatli z računalnikom.
Zunanje napajanje z izmeničnim tokom poteka prek napajalnika ali dodatne združitvene ali
razširitvene naprave.
Računalnik priključite na zunanji napajalnik v naslednjih primerih:
42
●
če polnite ali umerjate akumulator;
●
če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo;
●
če zapisujete informacije na CD, DVD ali BD (samo nekateri modeli);
●
če je zagnan program za defragmentiranje diska;
●
če izvajate varnostno kopiranje ali obnovitev.
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Ko priključite računalnik na zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
●
akumulator se začne polniti;
●
če je računalnik vklopljen, se spremeni prikaz ikone merilnika napajanja v območju za obvestila.
Ko odklopite zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
●
računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja.
●
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se ohranja življenjska doba akumulatorja.
Preskušanje napajalnika
Preizkusite napajalnik, če računalnik, ko je priključen na napajalnik, kaže katerega od naslednjih
simptomov:
●
Računalnik se ne vklopi.
●
Zaslon se ne vklopi.
●
Lučke za vklop ne svetijo.
Kako preizkusiti napajalnik:
OPOMBA: Naslednja navodila veljajo za računalnike z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja
uporabnik.
1.
Izklopite računalnik.
2.
Odstranite akumulator iz računalnika.
3.
Priklopite napajalnik na računalnik in ga nato vključite v električno vtičnico.
4.
Vklopite računalnik.
●
Če lučke napajanja zasvetijo, napajalnik deluje pravilno.
●
Če lučke napajanja ne zasvetijo, napajalnik ne deluje in ga je treba zamenjati.
Če želite informacije o nakupu nadomestnega napajalnika, se obrnite na podporo.
Preklopna/dvojna grafika (samo nekateri modeli)
Nekateri računalniki so opremljeni tako, da imajo preklopno ali dvojno grafiko.
●
Preklopna grafika – podpirata jo tako AMD™ kot Intel. Če ima računalnik dinamično preklopno
grafiko AMD, podpira samo preklopno grafiko.
●
Dvojna grafika – podpira jo samo AMD. Če ima računalnik dvojno grafiko AMD Radeon, podpira
samo dvojno grafiko.
OPOMBA: Dvojno grafiko lahko omogočite samo s celozaslonskimi programi, ki uporabljajo
DirectX različico 10 ali 11.
OPOMBA: Ali računalnik podpira preklopno oziroma dvojno grafiko ugotovite tako, da preverite
konfiguracijo grafičnega procesorja v prenosnem računalniku. Osrednje procesne enote Intel HR
(CPU) in pospeševalne procesne enote AMD Trinity (APU) podpirajo preklopno grafiko.
Pospeševalne procesne enote AMD Trinity series A6, A8 in A10 podpirajo dvojno grafiko.
Pospeševalne procesne enote AMD Trinity A4 series podpirajo dvojno grafiko.
Nastavljanje možnosti porabe energije
43
Tako preklopna kot dvojna grafika ponujata dva načina obdelave grafike:
●
Zmogljivi način, v katerem aplikacija deluje z optimalno zmogljivostjo.
●
Način varčevanja z energijo, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo akumulatorja.
Nastavitve grafike AMD določite tako:
1.
Z desno tipko miške odprite Catalyst Control Center na namizju Windows in izberite Configure
Switchable Graphics (Konfiguriraj preklopno grafiko).
2.
Kliknite zavihek Power (Napajanje) in izberite Switchable Graphics (Preklopna grafika).
Uporaba preklopne grafike (samo nekateri modeli)
Preklopna grafika omogoča, da preklapljate med zmogljivim načinom in načinom varčevanja z
energijo.
Nastavitve za preklopno grafiko določate tako:
1.
Z desno miškino tipko kliknite namizje Windows in izberite Konfiguriraj preklopno grafiko.
2.
Kliknite zavihek Power (Napajanje) in izberite Switchable Graphics (Preklopna grafika).
Preklopna grafika na osnovi potreb zmogljivosti posameznih aplikacij samodejno dodeljuje zmogljivi
način oziroma način varčevanja z energijo. Posamezni aplikaciji lahko določite nastavitve tudi ročno
tako, da poiščete želeno aplikacijo v spustnem meniju Recent Applications (Nedavne aplikacije) ali
da kliknete možnost Browse (Prebrskaj) pod kategorijo Other Applications (Druge aplikacije).
Preklapljate lahko med zmogljivim načinom in načinom varčevanja z energijo.
OPOMBA: Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo za preklopno grafiko.
Uporaba dvojne grafike (samo nekateri modeli)
Če imate v sistemu dvojno grafiko (dve ali več dodanih grafičnih procesnih enot (GPU)), lahko
omogočite AMD Radeon Dual Graphics, s čimer povečate zmogljivost aplikacije in delovanje
celozaslonskih aplikacij, ki uporabljajo program DirectX različice 10 ali 11. Za več informacij o
programu DirectX glejte http://www.microsoft.com/directx.
OPOMBA: Sistemi z dvojno grafiko podpirajo samo samodejno izbiranje glede na zahteve
napajanja (dinamični način) in posameznim aplikacijam samodejno dodeljujejo zmogljivi način ali
način varčevanja z energijo. Seveda pa lahko tudi ročno spremenite nastavitve za posamezno
aplikacijo.
Če želite omogočiti ali onemogočiti AMD Radeon Dual Graphics, potrdite ali prekličite potrditev polja v
razdelku AMD Radeon Dual Graphics, ki je na zavihku Performance (Delovanje) v programu
Catalyst Control Center.
OPOMBA: Več informacij poiščite v programski pomoči za AMD.
44
Poglavje 6 Upravljanje porabe
7
Zunanje kartice in naprave
Uporaba pomnilniških kartic (samo nekateri modeli)
Dodatne pomnilniške kartice omogočajo varno shranjevanje podatkov in priročno souporabo
podatkov. Te kartice se pogosto uporabljajo z digitalnimi fotoaparati in dlančniki, opremljenimi z
nosilci podatkov, ter z drugimi računalniki.
Če želite določiti vrste pomnilniških kartic, ki jih podpira računalnik, glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
Vstavljanje pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite poškodbe na priključkih pomnilniške kartice, pri vstavljanju kartice uporabite
čim manj sile.
1.
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
2.
Vstavite kartico v bralnik pomnilniških kartic, nato pa jo potisnite tako, da se trdno zaskoči.
Zaslišali boste zvok, ki naznanja, da je naprava zaznana, in prikazal se bo meni z možnostmi, ki
so na voljo.
Odstranjevanje pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno
odstranite pomnilniško kartico.
1.
Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane s pomnilniško kartico.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice namizja Windows. Nato sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba pomnilniških kartic (samo nekateri modeli)
45
3.
Pritisnite kartico (1) in jo odstranite iz reže (2).
OPOMBA: Če kartica ne izskoči, jo izvlecite iz reže.
Uporaba kartic ExpressCard (samo nekateri modeli)
Kartica ExpressCard je visokozmogljivostna računalniška kartica, ki se vstavi v režo ExpressCard.
Kartice ExpressCard so zasnovane v skladu s standardnimi specifikacijami združenja PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Association).
Nastavitev kartice ExpressCard
Namestite samo programsko opremo, potrebno za vašo kartico. Če je proizvajalec kartic
ExpressCard dal navodila za namestitev gonilnikov naprave:
46
●
Namestite samo gonilnike za operacijski sistem, ki ga uporabljate.
●
Ne nameščajte druge programske opreme, kot so storitve za kartice, storitve za razširitvena
mesta ali »aktivatorji«, ki ste jih dobili od proizvajalca kartice ExpressCard.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
Vstavljanje kartice ExpressCard
POZOR: Da preprečite poškodbe računalnika in zunanjih pomnilniških kartic, kartic PC Card ne
vstavljajte v režo za kartico ExpressCard.
POZOR: Da ne pride do poškodbe priključkov:
Pri vstavljanju kartice ExpressCard ne uporabljajte sile.
Kadar je kartica ExpressCard v uporabi, računalnika ne premikajte in ne prenašajte.
OPOMBA: Spodnja slika se lahko nekoliko razlikuje od vaše naprave.
Reža za kartico ExpressCard ima lahko zaščitni vložek. Odstranitev vložka:
1.
Pritisnite na vložek (1) in ga odpnite.
2.
Vložek izvlecite iz reže (2).
Vstavljanje kartice ExpressCard:
1.
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
2.
Vstavite kartico v režo za kartico ExpressCard, nato pa jo potisnite, da se popolnoma zaskoči.
Zaslišali boste zvok, ki naznanja, da je kartica zaznana, in prikazal se bo meni z možnostmi, ki
so na voljo.
OPOMBA: Ko prvič priključite kartico ExpressCard, boste v območju za obvestila zagledali
sporočilo, da je računalnik prepoznal kartico.
OPOMBA: Električno energijo prihranite tako, da kartico ExpressCard zaustavite ali odstranite,
kadar je ne uporabljate.
Uporaba kartic ExpressCard (samo nekateri modeli)
47
Odstranjevanje kartice ExpressCard
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, uporabite naslednji postopek, da
varno odstranite kartico ExpressCard.
1.
Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane s kartico ExpressCard.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice namizja Windows in sledite navodilom na zaslonu.
3.
Kartico ExpressCard sprostite in odstranite tako:
a.
Previdno potisnite kartico ExpressCard (1) navznoter, da jo sprostite.
b.
Kartico ExpressCard izvlecite iz reže (2).
Uporaba pametnih kartic (samo v nekaterih modelih)
OPOMBA: Izraz pametna kartica se v tem poglavju uporablja tako za pametne kartice kot za kartice
Java™.
Pametna kartica je dodatna oprema velikosti kreditne kartice, ki vsebuje mikročip s pomnilnikom in
mikroprocesor. Tako kot osebni računalniki imajo tudi pametne kartice operacijski sistem za
upravljanje vhoda in izhoda ter vključujejo varnostne funkcije za zaščito pred nedovoljenim
spreminjanjem. Standardizirane pametne kartice se uporabljajo z bralnikom pametnih kartic (samo
nekateri modeli).
Za dostop do vsebine na mikročipu je potrebna osebna identifikacijska številka (PIN). Za več
informacij o varnostnih funkcijah pametnih kartic izberite Start > Pomoč in podpora.
48
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
Vstavljanje pametne kartice
1.
Pametno kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, in jo previdno potisnite v bralnik
pametnih kartic, da se zaskoči.
2.
Za prijavo v računalnik s pomočjo številke PIN pametne kartice sledite navodilom na zaslonu.
Odstranjevanje pametne kartice
▲
Primite za rob pametne kartice in jo potegnite iz bralnika pametne kartice.
Uporaba naprave USB
USB (Universal Serial Bus) je vmesnik strojne opreme, s katerim je mogoče priključiti dodatno
zunanjo napravo, npr. tipkovnico, miško, pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB.
Nekatere naprave USB potrebujejo dodatno podporno programsko opremo, ki je običajno priložena
napravi. Več o programski opremi za napravo lahko preberete v navodilih proizvajalca. Navodila
lahko dobite s programsko opremo, na plošči ali na spletnem mestu izdelovalca.
Računalnik ima najmanj 1 vrata USB, ki podpirajo naprave USB 1.0, 1.1, 2.0 ali 3.0. Poleg tega ima
vaš računalnik morda tudi vrata USB z lastnim napajanjem, ki omogočajo napajanje zunanje naprave.
Dodatna združitvena naprava ali zvezdišče USB vsebuje dodatna vrata USB, ki jih je mogoče
uporabiti z računalnikom.
Uporaba naprave USB
49
Priključitev naprave USB
POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, pri povezovanju naprave uporabite čim manj
fizične sile.
▲
Priklopite kabel USB za napravo v vrata USB.
OPOMBA: Spodnja slika se lahko nekoliko razlikuje od vašega računalnika.
Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.
OPOMBA: Ko prvič priključite napravo USB, boste v območju za obvestila zagledali sporočilo, da je
računalnik prepoznal napravo.
Odstranjevanje naprave USB
POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, ob odstranitvi naprave USB ne vlecite za kabel.
POZOR: Da preprečite izgubo informacij ali neodzivnost sistema, uporabite naslednji postopek, da
varno odstranite napravo USB.
1.
Če želite odstraniti napravo USB, shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z
napravo.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice namizja Windows in sledite navodilom na zaslonu.
3.
Odstranite napravo.
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
OPOMBA: Informacije o potrebni programski opremi, gonilnikih in o tem, katera vrata na
računalniku je treba uporabiti, najdete v navodilih proizvajalca.
Če želite na računalnik priključiti zunanjo napravo:
50
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
POZOR: Za zmanjšanje tveganja okvare opreme pri priklopu naprave z lastnim napajanjem se
prepričajte, da je naprava ugasnjena in električni kabel izklopljen.
1.
Napravo priključite na računalnik.
2.
Če priključujete napravo z lastnim napajanjem, njen napajalni kabel priključite v ozemljeno
električno vtičnico.
3.
Izklopite napravo.
Če želite odklopiti zunanjo napravo brez lastnega napajanja, jo izklopite in odklopite iz računalnika.
Če želite izključiti zunanjo napravo z lastnim napajanjem, jo izklopite, odklopite iz računalnika in nato
izvlecite električni kabel.
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov
Z izmenljivimi zunanjimi pogoni razširite možnosti za shranjevanje in dostop do informacij. Pogon
USB je mogoče dodati tako, da ga vklopite v vrata USB na računalniku.
OPOMBA: Zunanji HP-jevi optični pogoni USB morajo biti priključeni v vrata USB z lastnim
napajanjem na računalniku.
Pogoni USB so lahko naslednji:
●
1,44-megabajtni disketni pogon
●
modul trdega diska
●
zunanji optični pogon (CD, DVD in Blu-ray)
●
naprava MultiBay
Uporaba priključka za združitev (samo nekateri modeli)
Priključek za združitev omogoča priklop računalnika na dodatno združitveno napravo. Dodatna
združitvena naprava ima dodatna vrata in priključke, ki se lahko uporabljajo z računalnikom.
OPOMBA: Vaš računalnik ali združitvena naprava se lahko rahlo razlikujeta od tistih na spodnji
sliki.
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
51
8
Pogoni
Ravnanje s pogoni
POZOR: Pogoni so občutljive računalniške komponente, s katerimi je treba ravnati previdno.
Preden začnete delati s pogoni, preberite naslednja opozorila. Pazite, da vam pogon ne pade na tla,
in nanj ne polagajte predmetov ter ga ne izpostavljajte tekočinam, ekstremnim temperaturam ali vlagi.
Pri ravnanju s pogoni upoštevajte naslednja opozorila:
●
Pred odstranjevanjem ali vstavljanjem pogona zaustavite računalnik. Če niste prepričani, ali je
računalnik izklopljen, v načinu varčevanja ali mirovanja, ga najprej vklopite in nato zaustavite
prek operacijskega sistema.
●
Preden začnete delati s pogonom, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske
površine pogona.
●
Ne dotikajte se kontaktnih nožic na zamenljivem pogonu ali na računalniku.
●
Pri vstavljanju diska v ležišče ne uporabljajte prekomerne sile.
●
Če je akumulator edini vir napajanja, se pred zapisovanjem na nosilec podatkov prepričajte, ali
je akumulator dovolj napolnjen.
●
Če morate pogon poslati po pošti, uporabite folijsko ali drugo ustrezno zaščitno embalažo, ki jo
označite z napisom »LOMLJIVO«.
●
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno polje,
so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki
tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih
polj, temveč rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
●
Preden pogon odstranite iz ležišča in tudi pred potovanjem ali pred pošiljanjem ali
shranjevanjem pogona, iz njega najprej odstranite nosilec podatkov.
●
Ne uporabljajte tipkovnice računalnika in ne premikajte računalnika, medtem ko optični pogon
zapisuje na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.
●
Preden premaknete računalnik, na katerega je priključen zunanji trdi disk, preklopite v varčevalni
način in počakajte, da se zaslon izklopi, ali pravilno izključite zunanji trdi disk.
Uporaba trdih diskov
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, storite naslednje:
Preden dodate ali zamenjate pomnilniški modul ali trdi disk, shranite svoje delo in zaustavite
računalnik.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop.
Nato računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
Intel Smart Response Technology (samo nekateri modeli)
Intel® Smart Response Technology (SRT) je funkcija predpomnilnika tehnologije Intel® Rapid
Storage Technology (RST), ki občutno izboljša učinkovitost delovanja sistema računalnika.
52
Poglavje 8 Pogoni
Tehnologija SRT omogoča, da se računalniki z modulom SSD mSATA uporabijo kot predpomnilnik
med sistemskim pomnilnikom in trdim diskom. Na ta način pridobite trdi disk (ali nosilec RAID) z
največjo pomnilniško kapaciteto ter hkrati zagotovite izboljšano učinkovitost delovanja sistema z
modulom SSD.
Če dodate ali nadgradite trdi disk in želite nastaviti nosilec RAID, morate začasno onemogočiti
tehnologijo SRT, nastaviti nosilec RAID in nato znova omogočiti tehnologijo SRT. Če želite začasno
onemogočiti tehnologijo SRT:
1.
Izberite Start > Vsi programi > Intel > Intel Rapid Storage Technology.
2.
Kliknite Stanje, nato pa pod možnostjo Zmogljivost onemogočite povezavo Pospeševalnik
dinamičnega pomnilnika.
3.
Če je potrebno, počakajte, da se način pospeševanja dokonča.
POMEMBNO: Med spreminjanjem načinov RAID morate začasno onemogočiti tehnologijo SRT.
Izvedite spremembo, nato pa znova omogočite tehnologijo SRT. Če te funkcije začasno ne
onemogočite, ustvarjanje ali spreminjanje nosilcev RAID ne bo mogoče.
OPOMBA: HP ne podpira tehnologije SRT s trdimi diski s samodejnim šifriranjem (SED).
Odstranjevanje ali nameščanje vrat za dostop do notranjosti
Odstranjevanje vrat za dostop do notranjosti
Odstranite vrata za dostop do notranjosti, da boste lahko dostopali do reže pomnilniškega modula,
trdega diska in drugih komponent.
1.
Odstranite akumulator (glejte Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja na strani 40).
2.
Ležišče za akumulator obrnite proti sebi, potisnite zaklep za sprostitev vrat za dostop do
notranjosti (1) v levo, odstranite vijak (če je uporabljen izbirni vijak) (2), nato pa znova potisnite
zaklep za sprostitev (3), da sprostite vrata za dostop do notranjosti.
OPOMBA: Če želite uporabiti izbirni vijak, je ta shranjen pod vrati za dostop do notranjosti.
Uporaba trdih diskov
53
3.
Potisnite vrata za dostop do notranjosti proti sprednjemu delu računalnika (4) in nato odstranite
vrata tako, da jih dvignete (5).
Ponovna namestitev vrat za dostop do notranjosti
Po dostopu do reže za pomnilniški modul, trdega diska, upravne nalepke in drugih komponent znova
namestite vrata za dostop do notranjosti.
54
1.
Nagnite vrata za dostop do notranjosti, da poravnate sprednji del vrat s sprednjim robom
računalnika (1).
2.
Vstavite jezičke za poravnavo (2) na prednjem robu vrat za dostop do notranjosti v zareze na
računalniku.
3.
Potiskajte vrata za dostop do notranjosti v ležišče za akumulator, dokler se ne zaskočijo.
Poglavje 8 Pogoni
4.
Ležišče za akumulator obrnite proti sebi, potisnite zaklep za sprostitev vrat za dostop do
notranjosti v levo (3), nato pa po želji vstavite in privijte izbirni vijak (4), da pritrdite vrata na svoje
mesto. Potisnite zaklep za sprostitev vrat za dostop do notranjosti v desno (5), da zaklenete
pokrov.
OPOMBA: Če želite uporabiti izbirni vijak, je ta shranjen pod vrati za dostop do notranjosti.
5.
Vstavite akumulator (glejte Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja na strani 40).
Zamenjava ali nadgradnja trdega diska
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodziven sistem, storite naslednje:
Preden odstranite trdi disk iz ležišča, zaustavite računalnik. Trdega diska ne odstranjujte, medtem ko
je računalnik vklopljen, v stanju spanja ali mirovanja.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete stikalo za vklop/izklop.
Nato računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
Odstranjevanje trdega diska
Odstranitev trdega diska:
1.
Shranite svoje delo.
2.
Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.
3.
Prekinite napajanje in iz računalnika izključite vse zunanje naprave.
4.
Na ravni površini obrnite računalnik za 180 stopinj.
5.
Odstranite akumulator. (Glejte Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik (samo
nekateri modeli) na strani 42.)
Uporaba trdih diskov
55
6.
Odvijte 3 vijake trdega diska (1). Potegnite jeziček trdega diska v levo (2), da trdi disk odklopite.
7.
Dvignite trdi disk (3), nato pa ga povlecite iz ležišča za trdi disk.
Nameščanje trdega diska
OPOMBA: Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.
Če želite namestiti trdi disk:
56
1.
Vstavite trdi disk v ležišče (1) pod kotom in ga ravno položite v ležišče.
2.
Povlecite plastični jeziček (2) proti sredini računalnika, da nataknete trdi disk na priključek.
3.
Privijte vijaka trdega diska (3).
4.
Znova namestite vrata za dostop do notranjosti (glejte Odstranjevanje ali nameščanje vrat za
dostop do notranjosti na strani 53).
Poglavje 8 Pogoni
5.
Znova vstavite akumulator (glejte Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja na strani 40).
6.
Priključite omrežno napajanje in zunanje naprave v računalnik.
7.
Vklopite računalnik.
Izboljšanje delovanja trdega diska
Uporaba programa za defragmentiranje diska
Sčasoma se med uporabo računalnika datoteke na trdem disku fragmentirajo. Fragmentiran pogon
pomeni, da podatki v pogonu niso neprekinjeni (zaporedni), zaradi česar trdi disk težje najde
datoteke, kar upočasnjuje računalnik. Program za defragmentiranje diska združi (ali fizično znova
organizira) fragmentirane datoteke in mape na trdem disku, tako da lahko sistem deluje učinkoviteje.
OPOMBA: Pri pogonih s fiksnim pomnilnikom ni treba uporabljati programa za defragmentiranje
diska.
Ko zaženete program za defragmentiranje diska, bo ta deloval samostojno. Glede na velikost vašega
trdega diska in število fragmentiranih datotek bo program za defragmentiranje diska morda
potreboval dlje kot eno uro, da zaključi postopek.
HP priporoča, da trdi disk defragmentirate vsaj enkrat na mesec. Program za defragmentiranje diska
lahko nastavite, da se zažene redno vsak mesec, lahko pa računalnik kadar koli ročno
defragmentirate.
Zagon programa za defragmentiranje diska:
1.
Povežite računalnik na zunanji napajalnik.
2.
Izberite Start > Vsi programi > Pripomočki > Sistemska orodja > Program za
defragmentiranje diska.
3.
Kliknite Defragmentiraj disk.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za
izboljšanje varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila,
npr. namestitev programske opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega
sistema Windows. Glejte Pomoč in podporo. Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite
Start > Pomoč in podpora.
Dodatne informacije najdete v pomoči programske opreme za defragmentiranje diska.
Uporaba programa za čiščenje diska
Program za čiščenje diska pregleda, če so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno
izbrišete, s čimer sprostite prostor na disku in omogočite učinkovitejše delovanje računalnika.
Zagon programa za čiščenje diska:
1.
Kliknite Start > Vsi programi > Pripomočki > Sistemska orodja > Čiščenje diska.
2.
Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba širokopasovnega HP 3D DriveGuard (samo nekateri modeli)
HP 3D DriveGuard ščiti trdi disk s parkiranjem pogona in ustavljanjem podatkovnih zahtev pri enem
od naslednjih pogojev:
●
Računalnik vam pade na tla.
●
Če računalnik premaknete z zaprtim zaslonom, medtem ko se napaja iz akumulatorja.
Uporaba trdih diskov
57
Kratek čas po enem od teh dogodkov HP 3D DriveGuard povrne trdi disk v normalno delovanje.
OPOMBA: Ker pogoni SSD (solid state drive) nimajo premičnih delov, ne potrebujejo zaščite HP 3D
DriveGuard.
OPOMBA: Trdi diski v primarnem ležišču za trdi disk ali v sekundarnem ležišču za trdi disk so
zaščiteni s programsko opremo HP 3D DriveGuard. Trdi diski, ki so v dodatni združitveni napravi ali
so povezani prek vrat USB, niso zaščiteni s programsko opremo HP 3D DriveGuard.
Če želite preveriti stanje programske opreme 3D DriveGuard, pridržite miško nad ikono 3D
DriveGuard v območju za obvestila na skrajno desni strani opravilne vrstice. Več informacij najdete v
pomoči za programsko opremo HP 3D DriveGuard.
Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje stanja programske opreme HP 3D DriveGuard
Lučka pogona na računalniku spremeni barvo in tako prikaže, da je v ležišču primarnega in/ali
sekundarnega (samo nekateri modeli) trdega diska parkiran pogon. Če želite ugotoviti, ali je pogon
trenutno zaščiten oziroma ali je parkiran, uporabite ikono v območju za obvestila na skrajni desni
strani opravilne vrstice namizja Windows ali v Centru za mobilnost:
●
Če programska oprema aktivno ščiti pogon, je nad ikono zelena kljukica
●
Če je programska oprema onemogočena, je nad ikono simbol
●
Če je programska oprema parkirala pogon zaradi šoka, je nad ikono oranžen stožec
.
.
.
Uporaba RAID (samo nekateri modeli)
Tehnologija RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) računalniku omogoči, da hkrati uporablja
dva ali več trdih diskov. RAID na podlagi strojne ali programske opreme upravlja več pogonov kot
enega. Če imate s to tehnologijo nastavljenih več diskov, se ti imenujejo matrika RAID. Za več
informacij glejte HP-jevo spletno mesto. Za najnovejše uporabniške priročnike stopite v stik s
podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po
svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
58
Poglavje 8 Pogoni
9
Varnost
Zaščita računalnika
Standardne varnostne funkcije operacijskega sistema Windows in orodja za nastavitev računalnika, ki
ni del programa Windows (BIOS), lahko zaščitijo vaše osebne nastavitve in podatke pred raznimi
tveganji.
OPOMBA: Varnostne rešitve so namenjene zaščiti, ne morejo pa vedno preprečiti kraje
prenosnega računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Preden računalnik pošljete na servisiranje, varnostno kopirajte in izbrišite zaupne
datoteke ter odstranite vse nastavitve, ki zahtevajo geslo.
OPOMBA: Nekatere funkcije, ki so omenjene v tem poglavju, morda niso na voljo v vašem
računalniku.
OPOMBA: Računalnik podpira Computrace, spletno varnostno storitev za sledenje in obnovo, ki je
na voljo v nekaterih regijah. Ukradeni računalnik lahko s storitvijo Computrace najdete, če se
nepooblaščeni uporabnik poveže v internet. Če želite uporabljati Computrace, morate kupiti
programsko opremo in se naročiti na to storitev. Za informacije o naročanju programske opreme
Computrace obiščite spletno mesto podjetja HP na naslovu http://hp-pt.absolute.com.
Računalniško tveganje
Varnostna funkcija
Nepooblaščena uporaba računalnika
Program HP Client Security skupaj z geslom, pametno
kartico, brezžično kartico, branjem prstnih odtisov ali drugim
načinom preverjanja istovetnosti.
Nepooblaščen dostop do programa Computer Setup (f10)
Skrbniško geslo BIOS v programu Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do vsebine trdega diska
Geslo za DriveLock ali Automatic DriveLock v programu
Computer Setup*
Nepooblaščen zagon iz izbirnega zunanjega optičnega
pogona (samo nekateri modeli), izbirnega zunanjega trdega
diska (samo nekateri modeli) ali vgrajenega omrežnega
vmesnika
Zagonske možnosti, funkcija v programu Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do uporabniških računov
operacijskega sistema Windows
Uporabniško geslo za Windows
Nepooblaščen dostop do podatkov
●
Programska oprema HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nepooblaščen dostop do nastavitev programa Computer
Setup in drugih indentifikacijskih podatkov računalnika
Skrbniško geslo BIOS v programu Computer Setup*
Nepooblaščeno odstranjevanje računalnika
Režo varnostnega kabla (uporablja se z dodatnim
varnostnim kablom)
* Computer Setup je vnaprej nameščeno orodje v pomnilniku ROM, ki ga lahko uporabite tudi takrat, ko operacijski sistem ne
deluje ali pa ga ni mogoče naložiti. Za navigiranje in izbiranje v programu Computer Setup lahko uporabljate kazalno
napravo (sledilno ploščico, kazalno palico ali miško USB) ali tipkovnico.
Zaščita računalnika
59
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da zavarujete podatke v računalniku. Nastavite lahko več vrst
gesel, odvisno od načina, s katerim želite nadzirati dostop do svojih informacij. Gesla lahko nastavite
v operacijskem sistemu Windows ali v orodju Computer Setup, ki ni del programa Windows in je
predhodno nameščeno v računalniku.
●
Skrbniški gesli za BIOS in program DriveLock sta nastavljeni v orodju Computer Setup in z njima
upravlja sistem BIOS.
●
Gesli za Automatic DriveLock sta omogočeni v orodju Computer Setup.
●
Gesla operacijskega sistema Windows se nameščajo samo v operacijskem sistemu Windows.
●
Če ste prej uporabljali HP SpareKey in pozabite skrbniško geslo za BIOS, ki je nastavljeno v
orodju Computer Setup, lahko za dostop do pripomočka uporabite HP SpareKey.
●
Če pozabite tako uporabniško geslo za DriveLock kot tudi glavno geslo za DriveLock,
nastavljeno v programu Computer Setup, bo trdi disk, ki je zavarovan z gesli, trajno zaklenjen in
ga ne boste mogli več uporabljati.
Za funkcijo Computer Setup in za varnostno funkcijo sistema Windows lahko uporabljate isto geslo.
Isto geslo lahko uporabljate tudi za več funkcij programa Computer Setup.
Uporabite naslednje nasvete za sestavljanje in shranjevanje gesel:
●
Pri sestavljanju gesel upoštevajte programske zahteve.
●
Ne uporabljajte istega gesla za različne programe in spletna mesta in svojega gesla za sistem
Windows ne uporabite za noben drug program ali spletno mesto.
●
Funkcijo Password Manager v programu HP Client Security uporabite za shranjevanje
uporabniških imen in gesel za vsa spletna mesta in aplikacije. Če jih kdaj pozabite, jih boste
imeli shranjene na varnem.
●
Ne shranjujte gesel v datoteki v računalniku.
V naslednjih tabelah so najpogosteje uporabljena skrbniška gesla sistema Windows in BIOS-a kot
tudi opis njihovih funkcij.
Nastavitev gesel za Windows
Geslo
Namen
Skrbniško geslo*
Nadzoruje dostop do skrbniškega računa operacijskega
sistema Windows.
OPOMBA: Skrbniško geslo za sistem Windows ne pomeni,
da ste nastavili tudi skrbniško geslo za BIOS.
Uporabniško geslo*
Zavaruje dostop do uporabniških računov operacijskega
sistema Windows.
*Za informacije o nastavitvah skrbniškega gesla za Windows ali uporabniškega gesla za Windows izberite Start > Pomoč in
podpora.
60
Poglavje 9 Varnost
Nastavitev gesel v programu Computer Setup
Geslo
Namen
Skrbniško geslo BIOS*
Zavaruje dostop do programa Computer Setup.
OPOMBA: Če so aktivne funkcije za zaščito skrbniškega
gesla za BIOS, tega gesla morda ne boste mogli odstraniti,
dokler teh funkcij ne izklopite.
Glavno geslo DriveLock*
Zavaruje dostop do notranjega trdega diska, zaščitenega s
funkcijo DriveLock. Prav tako se uporablja za odstranitev
zaščite DriveLock. To geslo je nastavljeno pod DriveLock
Passwords med omogočenim postopkom.
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate
nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Uporabniško geslo DriveLock*
Zavaruje dostop do notranjega trdega diska, zaščitenega s
funkcijo DriveLock, in je nastavljeno pod DriveLock
Passwords med omogočenim postopkom.
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate
nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
*Če želite podrobnosti o posameznem geslu, glejte naslednje teme.
Upravljanje skrbniškega gesla BIOS
Geslo nastavite, spremenite ali izbrišete takole:
Nastavitev novega skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem je na dnu zaslona prikazano
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali s tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Setup BIOS
Administrator Password (Nastavi skrbniško geslo BIOS) in nato pritisnite enter.
4.
Na poziv vnesite geslo.
5.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in
nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite tipko enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Spreminjanje skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem je na dnu zaslona prikazano
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
Uporaba gesel
61
3.
S kazalno napravo ali s tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Change Password
(Spremeni geslo) in nato pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo.
5.
Ko boste pozvani, vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Da shranite spremembe in zaprete program Computer Setup, kliknite ikono Save (Shrani) v
spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite tipko enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Brisanje skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem je na dnu zaslona prikazano
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali s tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Change Password
(Spremeni geslo) in nato pritisnite enter.
4.
Ko boste pozvani, vnesite trenutno geslo.
5.
Ko boste pozvani za vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
7.
Ko boste pozvani za ponovni vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
8.
Da shranite spremembe in zaprete program Computer Setup, kliknite ikono Save (Shrani) v
spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite tipko enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Vnos skrbniškega gesla BIOS
Ko računalnik zahteva BIOS administrator password (Skrbniško geslo BIOS-a), vnesite geslo
(uporabite iste tipke, ki ste jih uporabili pri nastavitvi gesla) in pritisnite enter. Po treh neuspešnih
poizkusih vnosa skrbniškega gesla BIOS-a morate znova zagnati računalnik in poskusiti znova.
Upravljanje gesla za DriveLock v orodju Computer Setup
POZOR: Če želite zavarovati trdi disk, zaščiten s funkcijo DriveLock, pred trajno neuporabnostjo,
shranite uporabniško in glavno geslo funkcije DriveLock na varno proč od računalnika. Če pozabite
obe gesli za DriveLock, bo trdi disk trajno zaklenjen in ga ne boste mogli več uporabljati.
Varnostna funkcija DriveLock preprečuje nepooblaščen dostop do vsebine trdega diska. Funkcijo
DriveLock lahko omogočite samo za notranji(e) trdi(e) disk(e) računalnika. Ko za pogon omogočite
funkcijo DriveLock, je dostop do njega mogoč samo, če najprej vnesete geslo. Pogon mora biti
vstavljen v računalnik ali pa mora biti vstavljen dodatni replikator vrat, sicer dostop ne bo mogoč z
gesli funkcije DriveLock.
62
Poglavje 9 Varnost
OPOMBA: Za dostop do funkcij DriveLock morate nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Če želite omogočiti varnostno funkcijo DriveLock za notranji trdi disk, morate v programu Computer
Setup namestiti uporabniško in skrbniško geslo. Upoštevajte naslednje pri uporabi varnostne funkcije
DriveLock:
●
Dostop do trdega diska, zaščitenega s funkcijo Drive Lock, je mogoč z uporabniškim ali glavnim
geslom.
●
Priporočamo, da je lastnik uporabniškega gesla uporabnik, ki vsakodnevno uporablja zaščiten
trdi disk. Glavno geslo je lahko geslo skrbnika sistema ali geslo uporabnika, ki vsakodnevno
uporablja trdi disk.
●
Uporabniško in glavno geslo sta lahko enaki.
●
Uporabniško ali glavno geslo izbrišete samo tako, da onemogočite zaščito DriveLock za trdi
disk. To lahko storite samo, če poznate glavno geslo.
Nastavitev gesla za DriveLock
Za nastavitev gesla funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > DriveLock in nato
pritisnite enter.
4.
Kliknite Set DriveLock Password (global) (Nastavi geslo za zaklepanje pogonov (globalno)).
5.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite trdi disk, ki ga želite zaščititi, in nato pritisnite
tipko enter.
7.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje kliknite YES (DA).
8.
Na poziv vnesite glavno geslo in pritisnite enter.
9.
Na poziv znova vnesite glavno geslo, da ga potrdite, in pritisnite enter.
10. Na poziv vnesite uporabniško geslo in pritisnite enter.
11. Na poziv znova vnesite uporabniško geslo, da ga potrdite, in pritisnite enter.
12. V potrditvenem polju potrdite uporabo zaščite DriveLock za pogon, ki ste ga izbrali, in pritisnite
enter.
OPOMBA: Potrditev gesla DriveLock je občutljiva na velike in male črke.
13. Da shranite spremembe in zaprete program Computer Setup, kliknite ikono Save (Shrani) v
spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Uporaba gesel
63
Vnos gesla za DriveLock
Prepričajte se, da je trdi disk vstavljen v računalnik (ne v dodatno priključno postajo ali zunanje
ležišče MultiBay).
Ob pozivu DriveLock Password (Geslo DriveLock) vtipkajte uporabniško ali glavno geslo (uporabite
enake tipke, kot ste jih uporabili za nastavitev gesla) in pritisnite enter.
Po 2 nepravilnih poskusih vnosa gesla morate zaustaviti računalnik in poskusiti znova.
Spreminjanje gesla za DriveLock
Za spremembo gesla funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > DriveLock in nato
pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za
DriveLock) in pritisnite enter.
6.
S tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in pritisnite enter.
7.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite Change Password (Spremeni geslo).
8.
Na poziv vnesite trenutno geslo in pritisnite enter.
9.
Na poziv vnesite novo geslo in pritisnite enter.
10. Na poziv znova vnesite novo geslo, da ga potrdite, in pritisnite enter.
11. Da shranite spremembe in zaprete program Computer Setup, kliknite ikono Save (Shrani) v
spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Odstranjevanje zaščite DriveLock
Za odstranitev zaščite funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:
64
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > DriveLock in nato
pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za
DriveLock) in nato pritisnite enter.
Poglavje 9 Varnost
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko enter.
7.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
8.
Vpišite glavno geslo in pritisnite tipko enter.
9.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in
nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite tipko enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu
Computer Setup
V okolju z več uporabniki lahko nastavite geslo funkcije Automatic DriveLock. Ko je geslo funkcije
Automatic DriveLock omogočeno, se bosta ustvarila naključno uporabniško geslo in glavno geslo za
DriveLock. Ko katerikoli uporabnik preda svoje uporabniško geslo, lahko z istim naključnim geslom in
glavnim geslom DriveLock odklenete pogon.
OPOMBA: Za dostop do funkcij Automatic DriveLock morate nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Vnos gesla za Automatic DriveLock
Če želite omogočiti geslo funkcije Automatic DriveLock v programu Computer Setup, storite
naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona
prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz
zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Automatic DriveLock in
pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko enter.
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje kliknite YES (DA).
7.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in
nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite tipko enter.
Uporaba gesel
65
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock
Za odstranitev zaščite funkcije DriveLock v programu Computer Setup storite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona
prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz
zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Security (Varnost) > Automatic DriveLock in
pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite notranji trdi disk in pritisnite tipko enter.
6.
S kazalno napravo ali puščičnimi tipkami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
7.
Da shranite spremembe in zaprete program Computer Setup, kliknite ikono Save (Shrani) v
spodnjem levem kotu zaslona, nato pa sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite tipko enter.
Uporaba protivirusne programske opreme
Ko računalnik uporabljate za dostopanje do e-pošte, omrežja ali interneta, ga izpostavljate
računalniškim virusom. Računalniški virusi lahko onemogočijo operacijski sistem, programe ali
pripomočke ali pa povzročijo, da ne delujejo pravilno.
Protivirusna programska oprema lahko zazna in uniči večino virusov ter v večini primerov tudi popravi
poškodbe, ki jih je povzročil virus. Za zagotavljanje nenehne zaščite pred dnevno odkritimi novimi
virusi mora biti protivirusna programska oprema vedno posodobljena.
Za več informacij o računalniških virusih v iskalno polje možnosti Pomoč in podpora vnesite besedo
virusi.
Uporaba programske opreme za požarni zid
Požarni zidovi preprečujejo nepooblaščen dostop do sistema ali omrežja. Požarni zid je lahko
programska oprema, ki jo namestite v računalnik in/ali omrežje, lahko pa je kombinacija strojne in
programske opreme.
Obstajata dve vrsti požarnih zidov:
●
Gostiteljski požarni zidovi – programska oprema, ki varuje le računalnik, v katerem je
nameščena.
●
Omrežni požarni zidovi – nameščeni so med modemom DSL ali kabelskim modemom in
domačim omrežjem ter varujejo vse računalnike v omrežju.
Ko v sistem namestite požarni zid, ta vse poslane in prejete podatke preverja in primerja z
varnostnimi merili, ki jih določi uporabnik. Vsi podatki, ki niso v skladu s temi merili, so zavrnjeni.
Vaš računalnik ali omrežna oprema ima morda že nameščen požarni zid. V nasprotnem primeru je na
voljo programska oprema za požarni zid.
66
Poglavje 9 Varnost
OPOMBA: V nekaterih primerih lahko požarni zid prepreči dostop do spletnih iger, moti delovanje
tiskalnika ali skupne rabe datotek v omrežju ali pa blokira e-poštne priponke pooblaščenih oseb. Če
želite začasno rešiti težavo, onemogočite požarni zid, izvedite želeno opravilo, nato pa znova
omogočite požarni zid. Za trajno rešitev težave pa boste morali spremeniti nastavitve požarnega zidu.
Nameščanje nujnih varnostnih posodobitev
POZOR: Družba Microsoft® pošilja obvestila o pomembnih posodobitvah. Če želite računalnik
zavarovati pred luknjami v zaščiti in računalniškimi virusi, namestite vse nujne Microsoftove
posodobitve takoj, ko vas računalnik o tem obvesti.
Posodobitve operacijskega sistema in druge programske opreme so bile morda na voljo že kmalu po
tem, ko je računalnik zapustil tovarno. Da se prepričate, ali so bile v računalnik nameščene vse
razpoložljive posodobitve, upoštevajte spodnja navodila:
1.
Ko namestite računalnik, čim prej zaženite program Windows Update.
2.
Nato program Windows Update zaženite vsak mesec.
3.
Na Microsoftovem spletnem mestu in prek povezave za posodabljanje v možnosti Pomoč in
podpora si priskrbite posodobitve za sistem Windows in druge Microsoftove programe, takoj ko
jih izdajo.
Uporaba programa HP Client Security
Program HP Client Security je predhodno nameščen samo v nekaterih modelih računalnikov.
Program lahko odprete na nadzorni plošči operacijskega sistema Windows. Ponuja varnostne
funkcije, ki preprečijo nepooblaščen dostop do računalnika, omrežij in ključnih podatkov. Več
informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP Client Security.
Namestitev dodatnega varnostnega kabla
OPOMBA: Varnostni kabel služi za to, da odganja morebitne tatove, ne more pa vedno preprečiti
kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Reža za varnostni kabel na vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od tiste na
sliki v tem razdelku. Za informacije o lokaciji reže za varnostni kabel na računalniku glejte
Spoznavanje računalnika na strani 4.
1.
S kablom naredite zanko okoli trdno pritrjenega predmeta.
2.
Vstavite ključ (1) v ključavnico kabla za priklepanje (2).
3.
Kabel za priklepanje vstavite v režo na računalniku (3) in ga zaklenite s ključem.
Nameščanje nujnih varnostnih posodobitev
67
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo nekateri modeli)
Vgrajeni bralnik prstnih odtisov je na voljo v izbranih modelih računalnikov. Če želite uporabljati
bralnik prstnih odtisov, morate svoje prstne odtise najprej registrirati v orodje Credential Manager
programa HP Client Security. Glejte pomoč za programsko opremo HP Client Security.
Ko vse prstne odtise registrirate v orodje Credential Manager, lahko s funkcijo Password Manager
programa HP Client Security shranite vsa uporabniška imena in gesla za podprta spletna mesta in
programe.
Položaj bralnika prstnih odtisov
Bralnik prstnih odtisov je majhno kovinsko tipalo na enem od naslednjih mest na računalniku:
●
blizu spodnjega roba sledilne ploščice;
●
na desni strani tipkovnice;
●
na zgornji desni strani zaslona;
●
na levi strani zaslona.
Bralnik je lahko nameščen vodoravno ali navpično, odvisno od modela računalnika. Pri obeh
postavitvah se morate s prstom pomakniti navpično prek kovinskega tipala. Za več informacij o tem,
kje na računalniku najdete bralnik, glejte Spoznavanje računalnika na strani 4.
68
Poglavje 9 Varnost
10 Vzdrževanje
Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov
Računalnik ima en prostor za pomnilniški modul. Zmogljivost računalnika lahko nadgradite tako, da v
nezasedene reže razširitvenega pomnilniškega modula dodate enega ali več pomnilniških modulov
ali pa nadgradite obstoječi pomnilniški modul v reži primarnega pomnilniškega modula.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme zmanjšate tako, da pred
nameščanjem pomnilniškega modula odklopite napajalni kabel in odstranite vse akumulatorje.
POZOR: Elektrostatična razelektritev (ESD) lahko poškoduje elektronske komponente. Preden
začnete kateri koli postopek, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljenega kovinskega predmeta.
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, storite naslednje:
Pred dodajanjem ali menjavo pomnilniških modulov izklopite računalnik. Pomnilniškega modula ne
odstranjujte, medtem ko je računalnik vklopljen, v stanju spanja ali mirovanja.
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da
pritisnete gumb za napajanje. Nato računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
OPOMBA: Če želite pri dodajanju drugega pomnilniškega modula uporabiti dvokanalno
konfiguracijo, morata biti oba pomnilniška modula identična.
OPOMBA: Primarni pomnilnik je v spodnji reži pomnilnika, razširitveni pomnilnik je v zgornji reži.
Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula:
1.
Shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
2.
Izključite napajanje in zunanje naprave, ki so priključene na računalnik.
3.
Odstranite akumulator (glejte Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja na strani 40).
4.
Odstranite vrata za dostop do notranjosti (glejte Odstranjevanje ali nameščanje vrat za dostop
do notranjosti na strani 53).
5.
Če želite zamenjati pomnilniški modul, odstranite obstoječi pomnilniški modul:
a.
Izvlecite držalni zaponki (1) na obeh straneh pomnilniškega modula.
Pomnilniški modul se privzdigne.
Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov
69
b.
Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.
POZOR: Da preprečite poškodbe pomnilniškega modula, ga držite le za robove. Ne
dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.
Ko odstranite pomnilniški modul, ga zaradi zaščite shranite v antistatično embalažo.
6.
Vstavite nov pomnilniški modul:
POZOR: Da preprečite poškodbe pomnilniškega modula, ga držite le za robove. Ne dotikajte
se komponent na pomnilniškem modulu.
70
a.
Rob pomnilniškega modula z utori (1) poravnajte z jezičkom v reži za pomnilniški modul.
b.
Ko je pomnilniški modul pod kotom 45 stopinj glede na površino prostora za pomnilniški
modul, ga potisnite (2) v režo, da se zaskoči.
Poglavje 10 Vzdrževanje
c.
Pomnilniški modul nežno potisnite (3) navzdol, pri čemer pritisnite na desni in levi rob
pomnilniškega modula, da se držalni zaponki zaskočita.
POZOR: Pomnilniškega modula ne upogibajte, da ga ne poškodujete.
7.
Znova namestite vrata za dostop do notranjosti (glejte Odstranjevanje ali nameščanje vrat za
dostop do notranjosti na strani 53).
8.
Vstavite akumulator (glejte Vstavljanje ali odstranjevanje akumulatorja na strani 40).
9.
Priključite omrežno napajanje in zunanje naprave v računalnik.
10. Vklopite računalnik.
Čiščenje računalnika
Za varno čiščenje računalnika uporabljajte naslednje izdelke:
●
Dimetil benzil amonijev klorid, največ 0,3-odstotna koncentracija (na voljo je veliko različnih
znamk takšnih krp.)
●
Brezalkoholna tekočina za čiščenje stekla
●
Voda z blago milno raztopino
●
Suha čistilna krpa iz mikrovlaken ali irhovina (krpa brez statične elektrike ali olj)
●
Krpe iz tkanine brez statične elektrike
POZOR: Izogibajte se močnim razredčilom, ki lahko trajno poškodujejo računalnik. Če niste
prepričani, ali je čistilo varno za računalnik, preglejte njegovo vsebino in se prepričajte, da ne vsebuje
snovi, kot so alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen klorid in ogljikov vodik.
Čiščenje računalnika
71
Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci
umazanije ali čistilnih sredstev naberejo v praskah.
Postopki čiščenja
Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.
OPOZORILO! Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika
ne čistite, ko je vklopljen.
Izklopite računalnik.
Odklopite zunanje napajanje.
Odklopite vse priklopljene zunanje naprave.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, čistil ali tekočin ne pršite neposredno
po nobeni površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo
notranje komponente.
Čiščenje zaslona
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v
katerem ni alkohola. Preden zaprete pokrov zaslona, preverite, ali je zaslon suh.
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili
z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno
uporabo.
OPOMBA: Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da boste odstranili čim več umazanije.
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške
OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent
tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da tekočina ne pride med tipke.
●
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali
irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne
razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
●
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite
pločevinko stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporoča redno posodabljanje programov in gonilnikov na najnovejše različice. S posodobitvami
lahko odpravite težave in pridobite nove funkcije in možnosti za računalnik. Tehnologija se nenehno
spreminja, zato posodabljanje programov in gonilnikov omogoča, da računalnik uporablja najnovejšo
razpoložljivo tehnologijo. Starejša grafična kartica na primer morda ne deluje dobro z najnovejšimi
igrami. Brez najnovejših gonilnikov ne izkoriščate svoje opreme.
Najnovejše različice HP-jevih programov in gonilnikov lahko prenesete s spletnega mesta
http://www.hp.com/support. Lahko se tudi registrirate za prejemanje samodejnih obvestil o
posodobitvah, ko so te na voljo.
72
Poglavje 10 Vzdrževanje
Uporaba orodja SoftPaq Download Manager (Upravitelj
prenosov SoftPaq)
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je orodje za hiter dostop do informacij SoftPaq za HP-jeve
poslovne računalnike, ki ne zahteva številke SoftPaq. S tem orodjem lahko preprosto poiščete
dodatke SoftPaq in jih prenesete ter razširite.
Orodje SoftPaq Download Manager (Upravitelj prenosov SoftPaq) z mesta HP FTP bere in prenaša
objavljeno datoteko z zbirko podatkov, ki vsebuje podatke o modelu računalnika in informacije
SoftPaq. V orodju SoftPaq Download Manager (Upravitelj prenosov SoftPaq) lahko določite enega ali
več modelov računalnikov, za katere želite ugotoviti, ali je za njih na voljo prenos dodatkov SoftPaq.
Orodje SoftPaq Download Manager (Upravitelj prenosov SoftPaq) na mestu HP FTP preveri, ali
obstajajo posodobitve zbirke podatkov in programske opreme. Če orodje najde posodobitve, jih
samodejno prenese in uporabi.
SoftPaq Download Manager lahko prenesete s HP-jevega spletnega mesta. Če želite z njim prenašati
dodatke SoftPaq, morate najprej prenesti in namestiti program. Obiščite HP-jevo spletno mesto na
naslovu http://www.hp.com/go/sdm ter sledite navodilom za prenos in namestitev orodja SoftPaq
Download Manager.
Prenos dodatkov SoftPaq:
▲
Izberite Start > Vsi programi > HP > HP SoftPaq Download Manager.
OPOMBA: Če vas Nadzor uporabniških računov pozove, kliknite Da.
Uporaba orodja SoftPaq Download Manager (Upravitelj prenosov SoftPaq)
73
11 Varnostno kopiranje in obnova
Vaš računalnik vsebuje orodja HP in orodja sistema Windows Windows, ki vam pomagajo zaščititi
vaše podatke in jih po potrebi obnoviti. Ta orodja vam bodo pomagala povrniti računalnik v normalno
stanje v nekaj enostavnih korakih. V tem poglavju so informacije o naslednjih postopkih:
●
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij
●
Obnovitev in povrnitev sistema
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij
Obnovitev po okvari sistema je enaka najnovejši varnostni kopiji.
1.
Ko računalnik uspešno namestite, ustvarite obnovitvene medije HP. V tem koraku ustvarite DVD
z operacijskim sistemom Windows 7 ter DVD z orodjem Driver Recovery. Z DVD-jem sistema
Windows lahko znova namestite prvotni operacijski sistem, če se trdi disk pokvari ali ga
zamenjate. DVD Driver Recovery namesti nekatere gonilnike in programe. Glejte Izdelava
obnovitvenih medijev s programom HP Recovery Disc Creator na strani 74.
2.
Orodja za varnostno kopiranje in obnovitev sistema Windows omogočajo naslednje:
●
varnostno kopiranje posameznih datotek in map;
●
ustvarjanje varnostne kopije celotnega trdega diska (samo nekateri modeli);
●
ustvarjanje diskov za popravilo sistema (samo nekateri modeli) z nameščenim optičnim
pogonom (samo nekateri modeli) ali dodatnim zunanjim optičnim pogonom;
●
izdelavo sistemskih obnovitvenih točk.
OPOMBA: Ta priročnik opisuje možnosti varnostnega kopiranja, obnovitve in povrnitve. Za več
informacij o orodjih glejte Pomoč in podporo. Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite Start
> Pomoč in podpora.
OPOMBA: V primeru nestabilnosti sistema vam HP priporoča, da natisnete postopke obnovitve in
jih shranite za poznejšo uporabo.
Če se sistem ne odziva, lahko z varnostnimi kopijami datotek obnovite vsebino svojega računalnika.
Glejte Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov na strani 75.
Smernice
●
Ko izdelujete obnovitvene medije ali varnostne kopije shranjujete na diske, uporabite naslednje
vrste diskov (kupite jih posebej): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ali DVD±RW. Diski, ki
jih uporabljate, so odvisni od vrste optičnega pogona.
●
Preden začnete postopek izdelave obnovitvenih medijev ali varnostnega kopiranja, preverite, ali
je računalnik priključen v izmenični tok.
Izdelava obnovitvenih medijev s programom HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator je programska oprema, ki omogoča izdelavo obnovitvenih medijev na
drugačen način. Ko uspešno nastavite računalnik, lahko s programom HP Recovery Disc Creator
izdelate obnovitvene medije. S tem obnovitvenim medijem lahko znova namestite prvotni operacijski
74
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnova
sistem in izbrane gonilnike ter programe, če se trdi disk okvari. S programom HP Recovery Disc
Creator lahko izdelate dve vrsti obnovitvenih DVD-jev:
●
DVD z operacijskim sistemom Windows 7 – namesti operacijski sistem brez dodatnih gonilnikov
ali programov.
●
DVD Driver Recovery – namesti samo izbrane gonilnike in programe, tako kot orodje HP
Software Setup namesti gonilnike in programe.
Izdelava obnovitvenih medijev
OPOMBA: DVD z operacijskim sistemom Windows 7 je možno ustvariti samo enkrat. Ko ga
ustvarite, ta možnost ne bo več na voljo.
Izdelava DVD-ja s sistemom Windows:
1.
Izberite Start > Vsi programi > Produktivnost in orodja > HP Recovery Disc Creator.
2.
Izberite Disk Windows.
3.
V spustnem meniju izberite pogon za zapisovanje obnovitvenih medijev.
4.
Kliknite gumb Ustvari, da začnete s postopkom zapisovanja.
Ko ustvarite DVD z operacijskim sistemom Windows 7, ustvarite še DVD Driver Recovery:
1.
Izberite Start > Vsi programi > Produktivnost in orodja > HP Recovery Disc Creator.
2.
Izberite Disk z gonilniki.
3.
V spustnem meniju izberite pogon za zapisovanje obnovitvenih medijev.
4.
Kliknite gumb Ustvari, da začnete s postopkom zapisovanja.
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov
Medij za obnovitev sistema in začetno varnostno kopijo naredite takoj po namestitvi sistema. Ob
dodajanju nove programske opreme in podatkovnih datotek bi morali redno ustvarjati varnostne
kopije sistema in vzdrževati čim novejšo varnostno kopijo. Ustvarite tudi diske za popravilo sistema
Windows (samo nekateri modeli), s katerimi lahko zaženete računalnik in popravite operacijski sistem
v primeru nestabilnosti ali okvare sistema. Prva in nadaljnje varnostne kopije vam omogočajo, da
obnovite podatke in nastavitve v primeru neodzivanja sistema.
Varnostno kopijo informacij lahko dodatno shranite na zunanji trdi disk, omrežni pogon ali diske.
Pri izdelovanju varnostnih kopij upoštevajte naslednje:
●
Osebne datoteke shranjujte v Knjižnico dokumentov, ki jo redno varnostno kopirajte.
●
Varnostno kopirajte shranjene predloge v povezanih imenikih.
●
S posnetkom zaslona nastavitev shranite prilagojene nastavitve v oknu, orodni ali menijski
vrstici. Če morate ponastaviti nastavitve, vam lahko posnetek zaslona prihrani veliko časa.
●
Če varnostno kopirate na diske, vsak disk oštevilčite, preden ga vzamete iz pogona.
OPOMBA: Za podrobnosti o možnostih varnostnega kopiranja in obnovitve poiščite ti temi v Pomoči
in podpori. Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite Start > Pomoč in podpora.
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij
75
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za izboljšanje
varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev
programske opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows.
Glejte Pomoč in podporo. Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite Start > Pomoč in
podpora.
Varnostno kopiranje s funkcijo Windows Backup and Restore:
OPOMBA: Postopek ustvarjanja varnostne kopije lahko traja več kot eno uro, odvisno od velikosti
dokumenta in hitrosti računalnika.
1.
Izberite Start > Vsi programi > Vzdrževanje > Varnostno kopiranje in obnavljanje.
2.
Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje varnostne kopije, posnetka sistema (samo
nekateri modeli) ali medija za popravilo sistema (samo nekateri modeli).
Izvedba obnovitve sistema
V primeru okvare sistema ali nestabilnosti ima računalnik na voljo naslednja orodja za obnovitev
datotek:
●
Orodja za obnovitev sistema Windows: Orodje Varnostno kopiranje in obnovitve Windows lahko
uporabite za obnavljanje informacij, za katere ste prej naredili varnostno kopijo. Z orodjem
Windows Startup Repair lahko odpravite težave, ki morda preprečujejo pravilen zagon
operacijskega sistema Windows.
●
Orodja za obnovitev f11 (samo nekateri modeli): Orodja za obnovitev f11 lahko uporabite za
povrnitev izvirne slike trdega diska. Slika vključuje operacijski sistem Windows in programe, ki
so tovarniško nameščeni.
OPOMBA: Če računalnika ne morete zagnati niti uporabiti predhodno ustvarjenih medijev za
popravilo sistema (samo nekateri modeli), boste morali kupiti medij z operacijskim sistemom
Windows 7, s katerim boste lahko ponovno zagnali računalnik in popravili operacijski sistem. Dodatne
informacije najdete v razdelku Uporaba DVD-ja z operacijskim sistemom Windows 7 na strani 78.
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows
Orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows omogočajo:
●
obnovitev posameznih datotek;
●
obnovitev računalnika v prejšnjo obnovitveno točko;
●
obnovitev informacij z orodji za obnovitev.
OPOMBA: Za podrobnosti o možnostih povrnitve in obnovitve poiščite ti temi v Pomoči in podpori.
Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite Start > Pomoč in podpora.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za izboljšanje
varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev
programske opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows.
Glejte Pomoč in podporo. Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite Start > Pomoč in
podpora.
Če želite obnoviti podatke, ki ste jih predhodno varnostno kopirali:
76
1.
Izberite Start > Vsi programi > Vzdrževanje > Varnostno kopiranje in obnavljanje.
2.
Sledite navodilom na zaslonu in obnovite nastavitve sistema, računalnik (samo nekateri modeli)
ali datoteke.
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnova
Za obnovitev podatkov z uporabo popravila ob zagonu sledite naslednjim korakom:
POZOR: Nekatere možnosti orodja za popravilo ob zagonu bodo popolnoma izbrisale in formatirale
trdi disk. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik,
se trajno izbrišejo. Ko je ponovno formatiranje končano, postopek obnovitve obnovi operacijski
sistem, gonilnike, programsko opremo in orodja iz varnostne kopije, ki ste jo uporabili pri obnovitvi.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je možno, preverite, ali imate particijo Windows.
Particijo Windows poiščete tako, da kliknete Start > Računalnik.
OPOMBA: Če particija Windows ni prikazana, boste morali obnoviti operacijski sistem in
programe z DVD-jem Windows 7 Operating System (Operacijski sistem Windows 7) in medijem
Driver Recovery. Dodatne informacije najdete v razdelku Uporaba DVD-ja z operacijskim
sistemom Windows 7 na strani 78.
3.
Če je particija Windows na seznamu, znova zaženite računalnik in pritisnite tipko f8, preden se
operacijski sistem Windows naloži.
4.
Izberite Popravilo ob zagonu.
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: Za dodatne informacije o obnovitvi podatkov z orodji operacijskega sistema Windows
izberite Start > Pomoč in podpora.
Uporaba orodij za obnovitev f11 (samo nekateri modeli)
POZOR: S tipko f11 popolnoma izbrišete vsebino trdega diska in ponovno formatirate trdi disk. Vse
datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se trajno
izbrišejo. Orodje za obnovitev f11 znova namesti operacijski sistem ter programe in gonilnike HP, ki
so bili nameščeni v tovarni. Programsko opremo, ki ni bila nameščena v tovarni, je treba znova
namestiti.
Če želite povrniti izvirno sliko trdega diska z orodjem za obnovitev f11:
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je mogoče, preverite, ali je na voljo particija HP Recovery: kliknite Start, z desno tipko miške
kliknite Računalnik, nato pa kliknite Upravljanje in Upravljanje diskov.
OPOMBA: Če particija Windows ni prikazana, boste morali obnoviti operacijski sistem in
programe z medijem z operacijskim sistemom Windows 7 in medijem Driver Recovery. Dodatne
informacije najdete v razdelku Uporaba DVD-ja z operacijskim sistemom Windows 7
na strani 78.
3.
Če je particija HP Recovery na seznamu, znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, ko se
na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za
prikaz zagonskega menija).
4.
Pritisnite f11, ko se na zaslonu prikaže sporočilo »Press <F11> for recovery« (Za obnovitev
pritisnite <F11>).
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Izvedba obnovitve sistema
77
Uporaba DVD-ja z operacijskim sistemom Windows 7
Če ne morete uporabiti medija za obnovitev, ki ste ga ustvarili s programom HP Recovery Disc
Creator (samo nekateri modeli), boste morali kupiti DVD z operacijskim sistemom Windows 7, da
boste ponovno zagnali računalnik in popravili operacijski sistem.
DVD operacijskega sistema Windows 7 lahko naročite na spletnem mestu HP. Za podporo v ZDA
obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. DVD lahko naročite tudi tako, da pokličete
podporo. Kontaktne podatke poiščite v knjižici Worldwide Telephone Numbers (Mednarodne
telefonske številke), ki je priložena računalniku.
POZOR: DVD operacijskega sistema Windows 7 povsem izbriše vsebino trdega diska in ga znova
formatira. Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik,
se trajno izbrišejo. Ko je ponovno formatiranje končano, vam postopek obnovitve pomaga obnoviti
operacijski sistem, gonilnike, programsko opremo in orodja.
Če želite sprožiti postopek obnovitve z DVD-jem operacijskega sistema Windows 7:
OPOMBA: Ta postopek lahko traja nekaj minut.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Znova zaženite računalnik in vstavite DVD z operacijskim sistemom Windows 7 v optični pogon,
preden se naloži operacijski sistem Windows.
3.
Ko se pokaže obvestilo, pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
5.
Kliknite Naprej.
6.
Izberite Popravite računalnik.
7.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Ko je popravilo končano:
78
1.
Izvrzite DVD z operacijskim sistemom Windows 7 in vstavite DVD Driver Recovery.
2.
Najprej namestite gonilnike za omogočanje strojne opreme, nato pa še priporočene programe.
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnova
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Uporaba orodja Computer Setup
Computer Setup ali BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacijo med vsemi vhodnimi in
izhodnimi napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslon, tipkovnica, miška in tiskalnik). Computer Setup
vsebuje nastavitve za vrste zunanjih naprav, ki so nameščene, postopek zagona računalnika ter
velikost sistemskega in razširjenega pomnilnika.
OPOMBA: Bodite zelo previdni, ko spreminjate nastavitve v orodju Computer Setup. V primeru
napak računalnik morda ne bo deloval pravilno.
Zagon orodja Computer Setup
OPOMBA: V orodju Computer Setup lahko uporabljate zunanjo tipkovnico ali miško, priključeno na
vrata USB, samo če je omogočena podpora za starejši USB.
Da zaženete orodje Computer Setup, storite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona
prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz
zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
Krmarjenje in izbiranje v programu Computer Setup
Če želite navigirati in izbirati v programu Computer Setup, storite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona
prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz
zagonskega menija).
OPOMBA: Za navigiranje in izbiranje v programu Computer Setup lahko uporabljate kazalno
napravo (TouchPad, kazalno palico ali miško USB) ali tipkovnico.
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
●
Če želite izbrati meni ali element menija, uporabite tipko tab in puščične tipke, nato
pritisnite enter, ali pa element kliknite s kazalno napravo.
●
Če se želite pomakniti gor ali dol, v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite puščico za
pomik navzgor oz. navzdol ali pa na tipkovnico uporabite ustrezno puščično tipko.
●
Če želite zapreti odprta pogovorna okna in se vrniti na glavni zaslon orodja Computer
Setup, pritisnite tipko esc in sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba orodja Computer Setup
79
Za izhod iz menijev orodja Computer Setup izberite eno od teh metod:
●
Če želite zapustiti menije orodja Computer Setup brez shranjevanja sprememb:
V spodnjem desnem kotu zaslona kliknite ikono Exit (Izhod) in upoštevajte navodila na zaslonu.
– ali –
S tipko tab in puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Ignore Changes and Exit (Prezri
spremembe in končaj) ter pritisnite tipko enter.
●
Če želite shraniti spremembe in zapustiti menije orodja Computer Setup:
Kliknite ikono za shranjevanje v spodnjem desnem kotu zaslona in sledite navodilom na
zaslonu.
– ali –
S tipko tab in puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani
spremembe in končaj) ter pritisnite tipko enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
Obnovitev privzetih nastavitev v orodju Computer Setup
OPOMBA: Ponastavitev privzetih nastavitev ne bo spremenila načina trdega diska.
Če želite vse nastavitve v orodju Computer Setup vrniti na privzete vrednosti, storite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc, medtem ko je na dnu zaslona
prikazano sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz
zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da vstopite v program Computer Setup.
3.
S kazalno napravo ali s puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Restore Defaults (Obnova
privzetih nastavitev).
4.
Sledite navodilom na zaslonu.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapustiti program, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani) in nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
zapri) in nato pritisnite enter.
Spremembe bodo začele veljati po ponovnem zagonu računalnika.
OPOMBA: Če obnovite privzete nastavitve, vaše nastavitve za geslo in varnostne nastavitve ne
bodo spremenjene.
80
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Posodabljanje BIOS-a
Na HP-jevem spletnem mestu so morda na voljo posodobljene različice BIOS-a.
Večina posodobitev BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu je na voljo v stisnjenih datotekah SoftPaq.
V nekaterih paketih za prenos je na voljo datoteka Readme.txt, ki vsebuje informacije o nameščanju
datoteke in odpravljanju težav.
Ugotavljanje različice BIOS-a
Če želite ugotoviti, ali so med razpoložljivimi posodobitvami BIOS-a na voljo različice, ki so novejše
od trenutno nameščene različice v računalniku, morate vedeti, katera različica je trenutno nameščena
v računalniku.
Podatke o različici BIOS-a (znane tudi kot datum pomnilnika ROM in sistemski BIOS) lahko prikažete
tako, da pritisnete fn + esc (če ste v operacijskem sistemu Windows) ali v programu Computer Setup.
1.
Zagon orodja Computer Setup.
2.
S kazalno napravo ali s tipkami s puščicami izberite File (Datoteka) > System Information
(Sistemske informacije).
3.
Če želite zapreti program Computer Setup, ne da bi shranili spremembe, v spodnjem desnem
kotu zaslona kliknite ikono Exit (Končaj) in upoštevajte navodila na zaslonu.
– ali –
S tipko tab in puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Ignore Changes and Exit (Prezri
spremembe in končaj) ter pritisnite tipko enter.
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR: Če želite preprečiti okvare računalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in namestite
posodobitve BIOS-a le, ko je računalnik z napajalnikom priklopljen na zanesljiv vir napajanja. Ne
prenašajte ali nameščajte posodobitev BIOS-a, če se računalnik napaja iz akumulatorja, če je v
dodatni združitveni napravi ali je priklopljen na dodatni vir napajanja. Med prenašanjem in
namestitvijo upoštevajte ta navodila:
Ne prekinite napajanje računalnika tako, da izvlečete napajalni kabel iz vtičnice.
Ne zaustavite računalnika in ne preklopite v stanje spanja.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
Za dostop do pomoči in podpore izberite Start > Pomoč in podpora.
2.
Izberite Posodobitve in popravki, nato izberite Preveri, ali so na voljo HP-jeve posodobitve.
3.
V območju za prenos upoštevajte ta navodila:
a.
Poiščite najnovejšo posodobitev BIOS-a in preverite, ali je novejša od trenutno nameščene
različice BIOS-a v računalniku. Zapišite si datum, ime ali drug identifikator. Te podatke
boste morda potrebovali za iskanje posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi
disk.
b.
Če želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Če je ta posodobitev novejša od nameščene, si zabeležite pot do lokacije na trdem disku,
na katero ste prenesli posodobitev BIOS-a. Ta podatek boste potrebovali, ko boste
pripravljeni na namestitev posodobitve.
Uporaba orodja Computer Setup
81
OPOMBA: Če je računalnik povezan z omrežjem, se pred posodabljanjem programske
opreme in še zlasti pred posodabljanjem sistemskega BIOS-a posvetujte s skrbnikom omrežja.
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po koncu prenosa datoteke sledite navodilom na
zaslonu. Če se navodila ne prikažejo, storite tole:
1.
Izberite Start > Računalnik.
2.
Kliknite oznako trdega diska. Ime trdega diska je običajno Lokalni disk (C:).
3.
Vnesite lokacijo na trdem disku, ki ste si jo prej zapisali, in odprite mapo na trdem disku, ki
vsebuje posodobitev.
4.
Dvokliknite datoteko s končnico .exe (npr. imedatoteke.exe).
Namestitev BIOS-a se začne.
5.
Sledite navodilom na zaslonu, če želite dokončati namestitev.
OPOMBA: Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni posodobitvi, lahko preneseno datoteko
izbrišete s trdega diska.
Uporaba programa MultiBoot
O zaporedju zagonskih naprav
Ko se računalnik zažene, se sistem poskuša zagnati s pomočjo omogočenih naprav. Orodje
MultiBoot, ki je tovarniško omogočeno, nadzoruje vrstni red, s katerim sistem izbira zagonsko
napravo. Zagonske naprave so optični pogoni, disketni pogoni, kartica omrežnega vmesnika (NIC),
trdi diski in naprave USB. Zagonske naprave vsebujejo zagonske medije ali datoteke, ki jih računalnik
potrebuje za zagon in normalno delovanje.
OPOMBA: Nekatere zagonske naprave morajo biti omogočene v orodju Computer Setup, preden
jih lahko vključite v zagonsko zaporedje.
Vrstni red, po katerem računalnik išče zagonske naprave, lahko spremenite tako, da v programu
Computer Setup spremenite zaporedje zagonskih naprav. Ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija), lahko
pritisnete tudi tipko esc, nato pa pritisnite f9. Če pritisnete tipko f9, se prikaže meni s trenutnimi
zagonskimi napravami, ki jih lahko izberete. S funkcijo MultiBoot Express pa lahko nastavite, da vas
računalnik pri vsakem vklopu ali vnovičnem zagonu računalnika pozove o izbiri zagonskega mesta.
Izbira možnosti za MultiBoot
MultiBoot lahko uporabite na naslednje načine:
82
●
Za nastavitev novega zagonskega zaporedja, ki ga uporablja računalnik pri vsakem zagonu,
tako da spremenite zagonsko zaporedje v orodju Computer Setup.
●
Za dinamično izbiranje zagonske naprave pritisnete tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija) in nato pritisnite tipko f9 za vstop v meni Boot Device Options (Možnosti zagonske
naprave).
●
Za uporabo funkcije MultiBoot Express za nastavitev spremenljivih zagonskih zaporedij. Ta
funkcija vas ob vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika vpraša po zagonski napravi.
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Nastavitev novega zagonskega zaporedja v orodju Computer Setup
Za zagon orodja Computer Setup in nastavitev zagonskega zaporedja, ki ga uporablja računalnik pri
vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu, naredite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da prikažete nastavitve.
3.
S kazalno napravo ali smernimi tipkami izberite seznam Legacy Boot Order (Podedovano
zagonsko zaporedje) in pritisnite enter.
4.
Če želite napravo v zagonskem zaporedju premakniti na višje mesto, s kazalno napravo kliknite
puščično tipko navzgor ali pritisnite tipko +.
– ali –
Če želite napravo v zagonskem zaporedju premakniti na nižje mesto, s kazalno napravo kliknite
puščično tipko navzdol ali pritisnite tipko -.
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj) in nato pritisnite enter.
Dinamično izbiranje zagonske naprave z uporabo tipke f9
Za dinamično izbiranje zagonske naprave za trenutni postopek zagona naredite naslednje:
1.
Odprite meni Select Boot Device (Izbira zagonske naprave) tako, da vklopite ali znova zaženete
računalnik in nato pritisnete tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC
key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f9.
3.
S kazalno napravo ali smernimi tipkami izberite zagonsko napravo in nato pritisnite tipko enter.
Nastavitev poziva MultiBoot Express
Za zagon orodja Computer Setup in nastavitev računalnika za prikaz menija za zagonski položaj
MultiBoot pri vsakem zagonu ali vnovičnem zagonu računalnika naredite naslednje:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže
sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega
menija).
2.
Pritisnite f10, da nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali smernimi tipkami izberite System Configuration (Konfiguracija sistema)
> Boot Options (Možnosti zagona) in nato pritisnite enter.
4.
V polju Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Zakasnitev pojavnega okna Multiboot
Express [sek]) določite čas v sekundah, ko bo računalnik izpisal zagonske lokacije, preden
Uporaba programa MultiBoot
83
izbere privzeto lokacijo iz nastavitev MultiBoot. (Če izberete 0, se zagonski meni Express Boot
ne prikaže.)
5.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona
kliknite Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S puščičnimi tipkami izberite File (Datoteka) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in
končaj) in nato pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Vnos možnosti za MultiBoot
Ko se med zagonom prikaže meni Express Boot, imate te možnosti:
●
Če želite v meniju Express Boot določiti zagonsko napravo, v dodeljenem času izberite želeno
možnost in nato pritisnite enter.
●
Če želite preprečiti, da bi se računalnik ponastavil na trenutno nastavljene nastavitve za
MultiBoot, pred iztekom omejitvenega časa pritisnite katero koli tipko. Računalnik se ne bo
zagnal, dokler ne izberete zagonske naprave in pritisnete tipke enter.
●
Če želite, da se računalnik zažene v skladu s trenutno nastavljenimi nastavitvami za MultiBoot,
počakajte, da preteče omejitveni čas.
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
(samo nekateri modeli)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča
zagon diagnostičnih preskusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno.
Orodje se izvaja zunaj operacijskega sistema, da izolira napake v strojni opremi od težav, ki bi jih
lahko povzročile komponente operacijskega sistema ali drugih programov.
Zagon programa HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik, hitro pritisnite esc in nato pritisnite f2.
Ko pritisnete f2, bo BIOS poiskal orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na treh mestih v
tem zaporedju:
a.
Priključeni pogon USB
OPOMBA: Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v pogon USB glejte
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB na strani 85.
2.
b.
Trdi disk
c.
BIOS
Kliknite vrsto diagnostičnega preizkusa, ki jo želite izvesti, in sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: Če želite zaustaviti diagnostični preizkus, ko je v teku, pritisnite tipko esc.
84
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB
OPOMBA: Navodila za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) so na voljo samo v
angleščini.
1.
Obiščite http://www.hp.com.
2.
Kliknite Podpora in gonilniki in nato zavihek Gonilniki in programska oprema.
3.
V besedilno polje vnesite ime izdelka in kliknite Iskanje.
4.
Izberite model računalnika in operacijski sistem.
5.
V razdelku Diagnostika kliknite HP UEFI Support Environment (Okolje HP za podporo UEFI).
– ali –
Kliknite Prenos in izberite Zaženi.
Uporaba programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (samo nekateri modeli)
85
13 Podpora
Stik s podporo
Če med informacijami v tem uporabniškem priročniku ali v poglavju Pomoč in podpora ne najdete
odgovorov na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno
mesto http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Ta stran vam omogoča:
●
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA: Če klepet o podpori ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
86
●
Podpora prek e-pošte.
●
Iskanje telefonskih številk podpore.
●
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Poglavje 13 Podpora
Nalepke
Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih
težav ali uporabi računalnika v drugih državah:
●
Servisna nalepka – vsebuje pomembne podatke, vključno s temi:
Komponenta
(1)
Ime izdelka
(2)
Serijska številka (s/n).
(3)
Številka dela/številka izdelka (p/n)
(4)
Garancijsko obdobje
(5)
Opis modela (samo nekateri modeli)
Komponenta
(1)
Garancijsko obdobje
(2)
Številka modela
(3)
Serijska številka
(4)
Številka izdelka
Ko stopite v stik s podporo, imejte te informacije pri roki. Servisna nalepka je pritrjena v ležišču
za akumulator.
●
Potrdilo o pristnosti Microsoft® – vsebuje ključ izdelka za Windows. Ključ izdelka boste morda
potrebovali za posodobitev ali odpravljanje težav v zvezi z operacijskim sistemom. Microsoftovo
potrdilo o pristnosti je pritrjeno v ležišču za akumulator.
●
Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o računalniku. Upravna nalepka je pritrjena
znotraj ležišča za akumulator.
Nalepke
87
88
●
Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju (samo nekateri modeli) – vsebujejo
informacije o dodatnih brezžičnih napravah in oznake odobritve nekaterih držav ali regij, v
katerih je bila odobrena uporaba teh naprav. Če je v računalniku vgrajena ena ali več brezžičnih
naprav, je nanj prilepljena ena ali več nalepk s potrdilom za uporabo. Te podatke utegnete
potrebovati pri uporabi prenosnega računalnika v drugih državah. Nalepka s potrdilom za
uporabo v brezžičnem omrežju je prilepljena v ležišču za akumulator.
●
Nalepka SIM (modul naročnikove identitete) (samo nekateri modeli) – vsebuje ICCID (Integrated
Circuit Card Identifier) SIM-a. Nalepka je v ležišču za akumulator.
●
Servisna nalepka HP-jevega mobilnega širokopasovnega modula (samo nekateri modeli) –
navaja serijsko številko HP-jevega mobilnega širokopasovnega modula. Nalepka je v ležišču za
akumulator.
Poglavje 13 Podpora
14 Specifikacije
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati
v tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega
vira. Vir omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik lahko
napajate iz samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporočamo, da uporabljate le
napajalnik ali napajalni kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
Enosmerni tok 19,5 V pri 6,15 A – 120 W, tanek pametni napajalnik (samo
nekateri modeli)
Enosmerni tok 19,5 V pri 7,69 A – 150 W, tanek pametni napajalnik ACA
(samo nekateri modeli)
Enosmerni tok 19,5 V pri 10,3 A – 200 W, tanek pametni napajalnik (samo
nekateri modeli)
OPOMBA: Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem s fazno napetostjo, ki ne
presega 240 V rms.
OPOMBA: Delovna napetost in tok računalnika sta navedena na upravni nalepki.
Delovno okolje
Faktor
Metrični sistem
ZDA
Delovna (zapisovanje na optični disk)
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od –20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Temperatura
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Najvišja nadmorska višina (brez pritiska)
Delovna
od –15 m do 3.048 m
od –50 do 10.000 čevljev
Nedelovna
od –15 m do 12.192 m
od –50 do 40.000 čevljev
Napajalni vhod
89
A
Potovanje z računalnikom in pošiljanje
računalnika
Če morate potovati z računalnikom ali ga poslati, upoštevajte spodnje nasvete in zaščitite svojo
opremo.
●
Pripravite računalnik na potovanje ali na pošiljanje:
◦
Varnostno kopirajte podatke na zunanji pogon.
◦
Iz računalnika odstranite vse diske in zunanje pomnilniške kartice, kot so digitalne
pomnilniške kartice.
◦
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
◦
Zaustavite računalnik.
●
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno na
računalniku.
●
Pri potovanju z letalom vzemite računalnik s seboj na letalo kot osebno prtljago in ga ne prijavite
med ostalo prtljago.
POZOR: Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo
magnetno polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni
detektorji kovin. Letališki tekoči trakovi in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne
prtljage ne uporabljajo magnetnih polj, temveč rentgenske žarke, zato ne poškodujejo pogonov.
●
Če nameravate računalnik uporabljati med letom, letalsko osebje naznani, kdaj lahko uporabljate
računalnik. Uporabo računalnika med letom mora odobriti prevoznik.
●
Če računalnik ali pogon pošiljate po pošti, uporabite oblazinjeno ovojnico ali drugo primerno
vrsto zaščitnega ovoja ter paket označite z napisom »LOMLJIVO«.
Če ima računalnik nameščene brezžične naprave, je uporaba teh naprav v nekaterih okoljih
morda omejena. Tovrstne omejitve lahko veljajo na letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih
teles ter na nevarnih območjih. Če niste prepričani, katera pravila veljajo za uporabo določene
naprave, pred vklopom prosite za dovoljenje za uporabo.
●
Če potujete mednarodno, sledite naslednjim predlogom:
◦
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja
glede računalnikov.
◦
Preverite zahteve za napajalni kabel in pretvornik na lokacijah, kjer nameravate uporabljati
računalnik. Napetost, frekvenca in oblika vtiča se lahko razlikujejo.
OPOZORILO! Možnost električnega šoka, požara ali poškodbe opreme boste zmanjšali
tako, da ne poskušate računalnika priklopiti na električno omrežje preko napetostnega
pretvornika za gospodinjske aparate.
90
Dodatek A Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika
B
Odpravljanje težav
Ta dodatek vsebuje naslednje razdelke:
Viri za odpravljanje težav
●
Povezave do spletnih mest in dodatne informacije o računalniku najdete v možnosti »Pomoč in
podpora«. Za dostop do možnosti Pomoč in podpora izberite Start > Pomoč in podpora.
OPOMBA: Nekatera orodja za preverjanje in popravilo zahtevajo internetno povezavo. HP
ponuja tudi dodatna orodja, ki ne zahtevajo internetne povezave.
●
Obrnite se na podporo pri HP. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Izbirate lahko med naslednjimi vrstami podpore:
◦
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA: Če klepet ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
◦
Podpora HP prek e-pošte.
◦
Iskanje mednarodnih telefonskih številk podpore.
◦
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Odpravljanje težav
V naslednjih razdelkih je opisanih nekaj pogostih težav in rešitev zanje.
Računalnik se ne zažene
Če pritisnete stikalo za napajanje in se računalnik ne vklopi, vam spodnji predlogi utegnejo pomagati
pri ugotavljanju, zakaj se računalnik ne zažene:
●
Če je računalnik priključen v električno vtičnico, preverite, ali ima vtičnica ustrezno napetost. To
preverite tako, da v vtičnico priključite drugo električno napravo.
OPOMBA: Uporabljajte samo napajalnik, ki ste ga dobili skupaj z računalnikom, oziroma
takšnega, ki ga je za uporabo s tem računalnikom odobrilo podjetje HP.
●
Če je računalnik priključen v zunanji vir napajanja, ki ni električno omrežje z izmeničnim tokom,
ga prek napajalnika priključite v vtičnico. Preverite, ali napajalni kabel in napajalnik delujeta
pravilno.
Viri za odpravljanje težav
91
Računalniški zaslon je prazen
Če je zaslon prazen, vendar računalnika niste izključili, je lahko vzrok ena ali več teh nastavitev:
●
Računalnik je morda v stanju spanja. Za izhod iz načina spanja kratko pritisnite gumb za
napajanje. Stanje spanja je funkcija za varčevanje z energijo, ki izklopi zaslon. Stanje spanja
lahko sistem zažene, ko je računalnik vklopljen, a ga ne uporabljate, ali ko je akumulator
računalnika prazen. Z desno miškino tipko kliknite ikono akumulatorja v področju za obvestila
na skrajni desni strani opravilne vrstice namizja Windows in nato kliknite Nastavitve.
●
Računalnik morda ni nastavljen tako, da bi sliko izpisal na računalniški zaslon. Za prenos slike
na računalniški zaslon pritisnite fn + f4. Če v računalnik priključite zunanjo napravo za
prikazovanje, se slika pri večini modelov lahko prikaže na računalniškem zaslonu ali na zunanji
napravi, ali pa na obeh napravah hkrati. Ko pritiskate fn + f4, preklapljate med prikazom na
računalniškem zaslonu, na eni ali več zunanjih napravah za prikazovanje ter hkratnim prikazom
na vseh napravah.
Programska oprema ne deluje pravilno
Če se programska oprema ne odziva ali deluje nenavadno, se pomaknite na desno stran zaslona in
znova zaženite računalnik. Ko se prikažejo čarobni gumbi, kliknite Nastavitve. Kliknite ikono
Napajanje in nato Zaustavitev sistema. Če na omenjeni način ne morete zagnati računalnika, glejte
naslednji razdelek »Računalnik je vklopljen, a se ne odziva na strani 92«.
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva
Če je računalnik vklopljen, vendar se ne odziva na ukaze programske opreme ali tipkovnice, po vrsti
izvedite spodnje postopke za izklop v sili, dokler se računalnik ne izklopi:
POZOR: Postopki za zaustavitev v sili povzročijo izgubo neshranjenih podatkov.
●
Pritisnite gumb za napajanje in ga pridržite vsaj 5 sekund.
●
Računalnik odklopite iz zunanjega napajanja in odstranite akumulator.
Računalnik je nenavadno topel
Za računalnik je povsem normalno, da je med uporabo na dotik nekoliko topel. Če pa je na dotik
nenavadno topel, se morda pregreva zaradi blokiranega prezračevanja.
Če sumite, da se računalnik pregreva, počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo. Prepričajte se,
da nobena prezračevalna reža med uporabo računalnika ni blokirana.
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne
polagajte neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik
uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je
morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poskrbite
tudi, da napajalnik med delovanjem ne bo v stiku s kožo ali mehkimi predmeti, kot so blazine,
preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi za
varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno
temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
OPOMBA: Ventilator v računalniku se samodejno zažene in hladi notranje dele ter tako preprečuje
pregretje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
92
Dodatek B Odpravljanje težav
Zunanja naprava ne deluje
Če zunanja naprava ne deluje pravilno, upoštevajte naslednje predloge:
●
Vklopite napravo v skladu z navodili proizvajalca.
●
Preverite, ali so vsi priključki na napravi trdno priključeni.
●
Preverite, ali ima naprava dovod električne energije.
●
Preverite, ali je naprava, predvsem, če je starejša, združljiva z operacijskim sistemom.
●
Preverite, ali imate nameščene ustrezne in posodobljene gonilnike.
Brezžična omrežna povezava ne deluje
Če brezžična omrežna povezava ne deluje po pričakovanjih, upoštevajte te predloge:
●
Če želite omogočiti ali onemogočiti brezžično ali žično omrežno napravo, z desno miškino tipko
kliknite ikono omrežne povezave v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice
namizja Windows. Če želite omogočiti naprave, v možnosti menija potrdite ustrezno potrditveno
polje. Če želite onemogočiti napravo, počistite ustrezno potrditveno polje.
●
Prepričajte se, da je brezžična naprava vklopljena.
●
Preverite, ali je delovanje brezžičnih anten računalnika ovirano.
●
Prepričajte se, da sta kabelski modem ali modem DSL in njegov električni kabel pravilno
priključena in da lučke svetijo.
●
Prepričajte se, da sta brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka pravilno priključena v napajalnik
in kabelski modem ali modem DSL ter da vse lučke svetijo.
●
Izključite in znova priključite vse kable ter izključite in znova vključite napajanje.
Disk se ne predvaja
●
Pred predvajanjem CD-ja ali DVD-ja shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
●
Pred predvajanjem CD-ja ali DVD-ja se odjavite z interneta.
●
Disk mora biti pravilno vstavljen.
●
Disk mora biti čist. Po potrebi disk očistite s filtrirano vodo in krpo, ki ne pušča nitk. Disk obrišite
od sredine navzven.
●
Preverite, ali so na disku praske. Če jih najdete, disk popravite s korekcijskim setom za optične
diske, ki je na voljo v številnih trgovinah z elektroniko.
●
Pred predvajanjem diska izključite stanje spanja.
Med predvajanjem diska ne preklapljajte v stanje spanja. V nasprotnem primeru se prikaže
opozorilo s pozivom o nadaljevanju. Če se to opozorilo prikaže, kliknite Ne. Ko to storite, se
lahko računalnik odzove na enega od naslednjih načinov:
◦
Predvajanje se morda nadaljuje.
– ali –
◦
Predvajalno okno v večpredstavnostnem programu se morda zapre. Če želite nadaljevati
predvajanje diska, kliknite gumb Predvajaj v večpredstavnostnem programu, da znova
zaženete disk. V redkih primerih boste morda morali zapustiti program in ga znova zagnati.
Odpravljanje težav
93
Film ni viden na zunanjem zaslonu
1.
Če sta vklopljena tako zaslon računalnika kot zunanji zaslon, enkrat ali večkrat pritisnite fn + f4,
da preklopite med dvema zaslonoma.
2.
Nastavitve monitorja konfigurirajte tako, da bo zunanji zaslon primarni:
a.
Z desno miškino tipko kliknite prazen prostor na namizju sistema Windows in izberite
Ločljivost zaslona.
b.
Določite primarni in sekundarni zaslon.
OPOMBA: Pri uporabi obeh zaslonov se slika DVD ne bo pojavila na zaslonu, ki ste ga določili
za sekundarnega.
Postopek zapisovanja na ploščo se ne začne oziroma se predčasno konča
94
●
Vsi ostali programi morajo biti zaprti.
●
Izklopite način spanja.
●
Preverite, ali uporabljate pravilno vrsto diska za svoj pogon.
●
Preverite, ali je disk pravilno vstavljen.
●
Izberite počasnejšo hitrost zapisovanja in poskusite znova.
●
Če disk kopirate, shranite informacije z izvirnega diska na trdi disk, preden poskušate vsebino
zapisati na nov disk, in nato zapišite informacije s trdega diska.
Dodatek B Odpravljanje težav
C
Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike ob stiku dveh predmetov – na primer ko
greste čez preprogo ali se dotaknete kovinske kljuke.
Zaradi sprostitve statične elektrike iz prstov ali drugih prevodnikov statične elektrike se lahko
poškodujejo elektronske komponente. Za zmanjšanje nevarnosti poškodbe računalnika, poškodbe
pogona ali izgube podatkov upoštevajte naslednja opozorila:
●
Če morate med odstranjevanjem ali nameščanjem izklopiti računalnik, najprej poskrbite, da je
pravilno ozemljen, in ga izklopite, preden odstranite pokrov.
●
Komponente shranite v antistatični embalaži, dokler niste pripravljeni, da jih namestite.
●
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se dotikajte čim manj.
●
Uporabite razmagnetena orodja.
●
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane
kovinske površine komponente.
●
Ko odstranite komponento, jo zaradi zaščite shranite v antistatično embalažo.
Če potrebujete več informacij o statični elektriki ali pomoč pri odstranjevanju ali nameščanju
komponent, se obrnite na HP-jevo podporo.
95
Stvarno kazalo
A
akumulator
odlaganje 42
ohranjanje zmogljivosti 41
praznjenje 39
prikaz preostale
napolnjenosti 39
shranjevanje 42
stopnje izpraznjenosti
akumulatorja 40
zamenjava 42
anteni WLAN, prepoznavanje 12
anteni WWAN, prepoznavanje 12
B
berljivi mediji 36
BIOS
posodabljanje 81
prenos posodobitve 81
ugotavljanje različice 81
bližnjične tipke
izklop zvoka mikrofona 29
nastavitev glasnosti 29
opis 28
osvetlitev tipkovnice 29
povečanje glasnosti zvočnika
29
povečanje svetlosti zaslona
29
preklop slike na zaslonu 28
spanje 28
uporaba 28
zmanjšanje glasnosti
zvočnika 29
zmanjšanje svetlosti zaslona
29
bližnjične tipke na tipkovnici,
prepoznavanje 28
bližnjične tipke za predstavnost
31
bližnjične tipke, predstavnost 31
bralnik pomnilniških kartic,
prepoznavanje 9
bralnik prstnih odtisov 68
96
Stvarno kazalo
bralnik prstnih odtisov,
prepoznavanje 7
brezžično omrežje (WLAN)
obseg delovanja 19
potrebna oprema 18
povezava s poslovnim
omrežjem WLAN 19
povezava z javnim omrežjem
WLAN 19
povezovanje 19
uporaba 16
varnost 18
C
Computer Setup
DriveLock, geslo 62
krmarjenje in izbiranje 79
obnovitev privzetih nastavitev
80
skrbniško geslo BIOS 61
Č
čiščenje računalnika
71
D
delovno okolje 89
DisplayPort, priključitev 34
dodatne zunanje naprave,
uporaba 50
DriveLock, geslo
opis 62
DVD Driver Recovery,
izdelava 74
uporaba za obnovitev 78
dvojna grafika 44
E
elektrostatična razelektritev 95
F
f11, obnovitev 77
funkcijske tipke, prepoznavanje
7
G
gesla
BIOS, skrbnik 61
DriveLock 62
skrbnik 60
uporabnik 60
geslo Automatic DriveLock
odstranitev 66
vnos 65
geslo funkcije DriveLock
nastavitev 63
geslo za DriveLock
odstranjevanje 64
spreminjanje 64
vnos 64
gibi sledilne ploščice
drsenje 25
povečanje 26
ščipanje 26
vrtenje 26
glasnost
gumbi 31
nastavitev 31
tipke 31
GPS 21
grafični načini, preklapljanje 43
gumb brezžičnega vmesnika 15
gumb za izmet optičnega pogona,
prepoznavanje 9
gumb za napajanje 36
gumb za napajanje,
prepoznavanje 6
gumbi
desni gumb kazalne palice 4
desni gumb sledilne ploščice
4
glasnost 31
izmet optičnega pogona 9
levi gumb kazalne palice 4
levi gumb sledilne ploščice 4
mediji 31
napajanje 6, 36
osrednji gumb kazalne palice
4
osrednji gumb sledilne
ploščice 4
tipka Windows 7
H
HP 3D DriveGuard 57
HP Client Security 67
HP Mobile Broadband,
onemogočen 20
HP Recovery Disc Creator,
uporaba 74
I
ime in številka izdelka,
računalnik 87
informacije o akumulatorju,
iskanje 39
Intel Wireless Display 35
izklop 36
izklop računalnika 36
K
kabel USB, priključitev 50
kabli
USB 50
kartica ExpressCard
nastavitev 46
odstranitev vložka 47
odstranjevanje 48
opredeljeno 46
vstavljanje 47
kartica Java
določeno 48
odstranjevanje 49
vstavljanje 49
kazalna palica 4
kazalne naprave, nastavljanje
možnosti 23
ključ izdelka 87
komponente
desna stran 9
leva stran 10
spodnja stran 13
spredaj 8
zadaj 11
zaslon 12
zgornja stran 4
kritična stopnja napolnjenosti
akumulatorja 36
krmarjenje in izbiranje
Computer Setup 79
krmilniki za predstavnost 31
L
ležišče akumulatorja,
prepoznavanje 13
ležišče za akumulator 87
lučka brezžičnega vmesnika 5,
15
lučka Caps Lock, prepoznavanje
5
lučka napajalnika/akumulatorja
11
lučka num lock 5
lučka trdega diska 8
lučka za izklop mikrofona 5
lučke
brezžično 5
Caps Lock 5
izklop mikrofona 5
napajalnik/akumulator 11
napajanje 5, 8
num lock 5
trdi disk 8
lučke napajanja 8
lučke za vklop 5
M
Microsoftovo potrdilo o pristnosti,
nalepka 87
mirovanje
preklop iz 37
preklop v 37
miška, zunanja
nastavitev možnosti 23
N
nalepka Bluetooth 88
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 88
nalepke
Bluetooth 88
HP-jev mobilni širokopasovni
modul 88
Microsoftovo potrdilo o
pristnosti 87
potrdilo za uporabo v
brezžičnem omrežju 88
serijska številka 87
sIM 88
upravna 87
WLAN 88
napajalni vhod 89
napajalnik, preskušanje 43
napajanje
akumulator 38
možnosti 36
ohranjanje 41
napajanje iz akumulatorja 38
naprava Bluetooth 15, 21
naprava Thunderbolt, priklop 33
naprava WLAN 16, 88
naprava WWAN 15, 19
naprave USB
opis 49
priključitev 50
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev 35
nastavitev
kartica ExpressCard 46
nastavitev internetne povezave
18
nastavitev omrežja WLAN 18
nastavitev zaščite z geslom pri
bujenju 38
nastavljanje možnosti porabe
energije 36
neodziven sistem 36
nizka stopnja akumulatorja 40
notranja mikrofona,
prepoznavanje 12
notranje stikalo zaslona 12
nujne posodobitve, programska
oprema 67
num lock, zunanja tipkovnica 30
O
območje sledilne ploščice
prepoznavanje 4
obnovitev privzetih nastavitev
Computer Setup 80
obnovitev trdega diska 77
obnovitev, sistem 76
obnovitveni mediji, izdelava 74
obnovitveni mediji, uporaba za
obnovitev 78
odpravljanje težav
predvajanje diska 93
zapisovanje na disk 94
odpravljanje težav, zunanji
zaslon 94
ohranjanje, zmogljivost 41
Stvarno kazalo
97
omrežni priključek,
prepoznavanje 11
operacijski sistem
ključ izdelka 87
Microsoftovo potrdilo o
pristnosti, nalepka 87
optični pogon 51
optični pogon, prepoznavanje 9
orodja za obnovitev 74
orodja za obnovitev, Windows 76
orodja za varnostno kopiranje 74
osvetlitev tipkovnice 29
P
pametna kartica
določeno 48
odstranjevanje 49
vstavljanje 49
particija HP Recovery
preverjanje prisotnosti 77
uporaba za povrnitev 77
particija za obnovitev 77
podpora za starejši USB 79
pogoni
optični 51
ravnanje 52
trdi 51
uporaba 52
zunanji 51
pogonski mediji 36
pomnilniška kartica
odstranjevanje 45
podprte vrste 45
vstavljanje 45
pomnilniški modul
odstranjevanje 69
prepoznavanje 14
vstavljanje 70
zamenjava 69
popravilo trdega diska 77
potovanje z računalnikom 42, 88,
90
potrdilo o pristnosti, nalepka 87
povezava s poslovnim omrežjem
WLAN 19
povezava v omrežje WLAN 19
povezava z javnim omrežjem
WLAN 19
preklopna grafika 43
preskušanje napajalnika 43
98
Stvarno kazalo
preverjanje akumulatorja 39
preverjanje zvočnih funkcij 32
prezračevalne reže,
prepoznavanje 10, 14
priključek za dodatni akumulator,
prepoznavanje 13
priključek za izhod zvoka
(slušalke), prepoznavanje 9
priključek za mikrofon (vhod
zvoka), prepoznavanje 9
priključek za napajanje,
prepoznavanje 11
priključek za slušalke (izhod
zvoka) 9
priključek za vhod zvoka
(mikrofon), prepoznavanje 9
priključek za združitev 51
priključek, napajanje 11
priključek, združitev 51
priključki
izhod zvoka (slušalke) 9
omrežje 11
RJ-45 (omrežni) 11
vhod zvoka (mikrofon) 9
programska oprema
čiščenje diska 57
defragmentiranje diska 57
nujne posodobitve 67
požarni zid 66
protivirusna 66
programska oprema za
defragmentiranje diska 57
programska oprema za požarni
zid 66
protivirusna programska oprema
66
R
računalnik, potovanje 42, 90
RAID 58
reža za kartico ExpressCard 10
reža za modul SIM,
prepoznavanje 13
reža za pametno kartico 10
reža za varnostni kabel,
prepoznavanje 10
reže
kartica ExpressCard 10
pametna kartica 10
sIM 13
varnostni kabel 10
RJ-45, (omrežni) priključek,
prepoznavanje 11
S
serijska številka 87
serijska številka, računalnik 87
shranjevanje akumulatorja 42
sIM
vstavljanje 20
skrbniško geslo 60
sledilna ploščica
gumbi 4
uporaba 23
sledilna ploščica, gib drsenja 25
sledilna ploščica, gib povečanja
26
sledilna ploščica, gib ščipanja 26
sledilna ploščica, gib vrtenja 26
slika na zaslonu, preklop 28
softPaq, prenos 73
spanje
preklop iz 37
preklop v 37
spletna kamera 12, 32
spletna kamera, prepoznavanje
12
stanja za varčevanje z energijo
36
starejši USB, podpora 79
startup Repair, uporaba 76
stikalo za napajanje 36
stikalo, za napajanje 36
T
temperatura 42
temperatura akumulatorja 42
težave, odpravljanje 91
thunderbolt
priklop 33
tipka esc, prepoznavanje 7
tipka fn, prepoznavanje 7, 28
tipka num lk, prepoznavanje 29
tipka Windows, prepoznavanje 7
tipka za izklop zvoka,
prepoznavanje 29
tipke
esc 7
fn 7
funkcija 7
glasnost 31
medij 31
mediji 31
tipke za glasnost,
prepoznavanje 29
tipke za uravnavanje svetlosti
zaslona 29
tipkovnica
vgrajena številska 7
tipkovnica, vgrajena
uporaba 30
tipkovnice, prepoznavanje 29
trdi disk
HP 3D DriveGuard 57
namestitev 56
odstranjevanje 55
zunanji 51
trdi disk, prepoznavanje 14
U
uporaba
stanja za varčevanje z
energijo 36
zunanje napajanje 42
uporaba programa Čiščenje
diska 57
uporabniško geslo 60
upravljalni elementi za brezžično
povezavo
gumb 15
operacijski sistem 15
upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo
v brezžičnem omrežju 88
upravna nalepka 87
USB, naprave
odstranjevanje 50
V
varnost, brezžično omrežje 18
varnostne kopije
izdelava 75
obnovitev 76
varnostno kopiranje in obnovitev
76
vgrajena številska tipkovnica,
prepoznavanje 7, 29
video 33
vrata
DisplayPort 34
Intel Wireless Display 35
thunderbolt 10
USB 9, 10
vGA 33
vrata za prikaz v dvojnem
načinu 10
zunanji monitor 9, 33
vrata Thunderbolt,
prepoznavanje 10
vrata USB 3.0 10, 11
vrata USB, prepoznavanje 9, 10,
11
vrata VGA, priključitev 33
vrata za prikaz v dvojnem načinu,
prepoznavanje 10
vrata za zunanji monitor 9, 33
vzdrževanje
čiščenje diska 57
defragmentiranje diska 57
vzdrževanje računalnika 71
zunanja številska tipkovnica
num lock 30
zunanje napajanje, uporaba 42
zunanje naprave 50
zunanji pogon 51
zvezdišča 49
zvezdišča USB 49
zvočne funkcije, preverjanje 32
W
Windows 7, DVD z operacijskim
sistemom
izdelava 74
uporaba za obnovitev 78
Windows 7, medij z operacijskim
sistemom
izdelava 74
uporaba za obnovitev 78
Windows Startup Repair,
uporaba 76
WLAN, nalepka 88
Z
zaklep za sprostitev
akumulatorja 13
zaklep za sprostitev vrat za dostop
do notranjosti 13
zaklep, sprostitev akumulatorja
13
zaklepi, sprostitev vrat za dostop
do notranjosti 13
zapisljivi mediji 36
zaslon, preklop slike 28
združitveni priključek,
prepoznavanje 13
Stvarno kazalo
99
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising