HP | ZBook 14 G2 Mobile Workstation | HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation Korisnički priručnik

HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation Korisnički priručnik
Korisnički priručnik
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth je zaštitni znak u posjedu svoga
vlasnika, a tvrtka Hewlett-Packard koristi ga
pod licencom. Intel, Celeron, Centrino, Pentium
i Thunderbolt zaštitni su znakovi tvrtke Intel
Corporation u SAD-u i drugim državama. Java
je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems Inc. u
SAD-u. Microsoft i Windows zaštitni su znakovi
grupacije Microsoft.
Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u
izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve
proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne
smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne
snosi odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: rujan 2015.
Broj dokumenta: 829945-BC1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje
su zajedničke većini modela. Neke značajke
možda neće biti dostupne na vašem računalu.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
korištenjem softverskog proizvoda
predinstaliranog na ovom računalu korisnik
pristaje na odredbe HP-ova licencnog ugovora
za krajnjeg korisnika (EULA). Ako ne prihvaćate
ove licencne uvjete, kao jedini dostupni pravni
lijek možete vratiti čitav nekorišteni proizvod
(hardver i softver) u roku od 14 dana da biste
ostvarili povrat cijelog iznosa u skladu s
prodavačevim pravilima o povratu.
Nisu sve značajke dostupne u svim izdanjima
sustava Windows. Da biste mogli koristiti sve
funkcije sustava Windows na ovom računalu,
može vam biti potrebna nadogradnja i/ili
zasebno kupljeni hardver, upravljački programi
i/ili softver. Detalje potražite na web-mjestu
http://www.microsoft.com.
Da biste pristupili najnovijem korisničkom
priručniku, posjetite adresu
http://www.hp.com/support i odaberite
državu. Odaberite Upravljački programi i
preuzimanja pa slijedite upute na zaslonu.
Da biste dobili dodatne informacije ili zatražili
povrat cijelog iznosa koji ste platili za računalo,
obratite se prodavaču.
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
UPOZORENJE! Kako biste smanjili mogućnosti šteta nastalih zbog vrućine ili pregrijavanja računala,
računalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore. Upotrebljavajte
računalo isključivo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta površina, poput susjednog
dodatnog pisača ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odjeće blokira protok zraka. Također, nemojte
dopustiti da tijekom rada ispravljač dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom, poput jastuka ili tepiha ili
odjeće. Računalo i ispravljač udovoljavaju ograničenjima temperature površina do kojih korisnik može
doprijeti, definiranih standardom International Standard for Safety of Information Technology Equipment
(IEC 60950-1).
iii
iv
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
Postavka konfiguracije procesora (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: neki modeli računala konfigurirani su s procesorom serije Intel® Pentium® N35xx/N37xx ili serije
Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx i operacijskim sustavom Windows®. Ako je računalo konfigurirano
kao što je opisano, nemojte mijenjati postavku konfiguracije procesora u datoteci msconfig.exe s četiri ili
dva procesora na jedan procesor. Ako to učinite, računalo se neće ponovno pokrenuti. Morat ćete izvršiti
vraćanje tvorničkih postavki da biste vratili izvorne postavke.
v
vi
Postavka konfiguracije procesora (samo odabrani proizvodi)
Sadržaj
1 Dobro došli ................................................................................................................................................... 1
Pronalaženje informacija ....................................................................................................................................... 2
2 Komponente ................................................................................................................................................. 4
Pronalaženje hardvera .......................................................................................................................................... 4
Pronalaženje softvera ........................................................................................................................................... 4
Desna strana .......................................................................................................................................................... 5
Lijeva strana ........................................................................................................................................................... 8
Zaslon .................................................................................................................................................................. 10
Gornja strana ....................................................................................................................................................... 12
Dodirna pločica (TouchPad) .............................................................................................................. 12
Žaruljice ............................................................................................................................................. 13
Gumbi, zvučnici i čitač otisaka prstiju (samo neki proizvodi) ........................................................... 14
Tipke .................................................................................................................................................. 16
Korištenje tipkovnih prečaca ............................................................................................................ 17
Donja strana ......................................................................................................................................................... 18
Prednja strana ..................................................................................................................................................... 20
Oznake ................................................................................................................................................................. 21
Umetanje SIM kartice (samo odabrani proizvodi) ............................................................................................... 22
3 Mrežne veze ................................................................................................................................................ 23
Povezivanje s bežičnom mrežom ........................................................................................................................ 23
Korištenje kontrola bežične veze ...................................................................................................... 23
Gumb bežične veze ......................................................................................................... 23
Kontrole operacijskog sustava ....................................................................................... 23
Povezivanje s WLAN-om ................................................................................................................... 24
Korištenje HP-ova modula za širokopojasnu vezu (samo neki proizvodi) ...................................... 24
Korištenje usluge HP Mobile Connect (samo određeni proizvodi) ................................................... 25
Korištenje GPS uređaja (samo neki proizvodi) ................................................................................. 25
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo neki proizvodi) ......................................................... 25
Povezivanje sa žičnom mrežom .......................................................................................................................... 25
Povezivanje s lokalnom žičnom mrežom – LAN (samo određeni proizvodi) ................................... 25
Korištenje modema (samo određeni proizvodi) ............................................................................... 26
Priključivanje modemskog kabela ................................................................................. 26
Priključivanje prilagodnika za modemski kabel za određenu državu ili regiju ............. 26
vii
4 Kretanje po zaslonu ..................................................................................................................................... 28
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona ....................................................................... 28
Dodir .................................................................................................................................................. 28
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta ..................................................................................... 29
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna pločica) ................................................................................. 29
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica) ......................................................................................... 30
Klizanje jednim prstom (samo dodirni zaslon) ................................................................................. 30
5 Značajke za zabavu ...................................................................................................................................... 31
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi) ........................................................................................... 31
Upotreba zvuka ................................................................................................................................................... 31
Povezivanje zvučnika ........................................................................................................................ 31
Povezivanje slušalica s mikrofonom ................................................................................................ 31
Upotreba postavki zvuka .................................................................................................................. 32
Touch to Share (samo odabrani proizvodi) ......................................................................................................... 32
Započni zajedničko korištenje .......................................................................................................... 33
Upotreba funkcije za videozapise ....................................................................................................................... 33
Povezivanje videouređaja putem VGA kabela .................................................................................. 34
Povezivanje digitalnih uređaja za prikaz pomoću Dual-Mode DisplayPort kabela ......................... 35
Otkrivanje i povezivanje žičanih zaslona pomoću MultiStream Transporta ................................... 35
Spajanje zaslona na računala s AMD-om ili Nvidia grafikom (s opcijskim
koncentratorom) ............................................................................................................. 36
Spajanje zaslona na računala s Intel grafikom (s opcijskim koncentratorom) ............. 36
Spajanje zaslona na računala s grafičkim kontrolerom tvrtke Intel (s ugrađenim
koncentratorom) ............................................................................................................. 36
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s njima
(samo odabrani proizvodi) ................................................................................................................ 37
Otkrivanje bežičnih zaslona s Intel WiDi certifikatom i povezivanje s njima (samo odabrani
Intel proizvodi) .................................................................................................................................. 37
6 Upravljanje napajanjem ............................................................................................................................... 38
Isključivanje računala .......................................................................................................................................... 38
Podešavanje mogućnosti napajanja ................................................................................................................... 38
Korištenje stanja za uštedu energije ................................................................................................ 38
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega ................................................................... 39
Omogućavanje i izlazak iz korisnički pokrenute hibernacije (samo odabrani
proizvodi) ........................................................................................................................ 39
Korištenje mjerača napajanja i postavki napajanja ........................................................ 39
Postavljanje zaštite lozinkom po izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije ................ 40
Korištenje baterijskog napajanja ...................................................................................................... 40
Pronalazak dodatnih informacija o bateriji .................................................................... 40
viii
Korištenje alata HP Battery Check (HP-ova provjera baterije) ...................................... 41
Prikaz preostale napunjenosti baterije .......................................................................... 41
Maksimiziranje vremena pražnjenja baterije ................................................................. 41
Upravljanje niskim razinama napunjenosti baterije ...................................................... 41
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije .................................... 42
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije ............................................ 42
Vađenje baterije .............................................................................................................. 42
Ušteda energije baterije ................................................................................................. 44
Pohranjivanje baterije ..................................................................................................... 44
Odlaganje baterije u otpad ............................................................................................. 44
Zamjena baterije ............................................................................................................. 44
Upotreba vanjskog izvora izmjeničnog napajanja ............................................................................ 45
Testiranje prilagodnika za izmjenični napon ................................................................. 46
7 Sigurnost .................................................................................................................................................... 47
Zaštita računala ................................................................................................................................................... 47
Upotreba lozinki .................................................................................................................................................. 48
Postavljanje lozinki u sustavu Windows ........................................................................................... 48
Postavljanje lozinki u programu Computer Setup ........................................................................... 49
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS ........................................................................... 49
Upisivanje administratorske lozinke za BIOS ................................................................. 51
Upravljanje lozinkom za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje računala)
(samo odabrani proizvodi) ................................................................................................................ 51
Postavljanje lozinke za DriveLock .................................................................................. 51
Omogućivanje uređaja DriveLock (samo neki proizvodi) ............................................... 52
Onemogućivanje uređaja DriveLock (samo neki proizvodi) ........................................... 53
Unos lozinke za DriveLock (samo neki proizvodi) .......................................................... 53
Promjena lozinke za DriveLock (samo neki proizvodi) .................................................. 53
Korištenje značajke Computer Setup Automatic DriveLock (Automatski DriveLock u
programu Postavljanje računala) (samo na nekim proizvodima) .................................................... 54
Unos lozinke za Automatic DriveLock (samo odabrani proizvodi) ................................ 54
Uklanjanje zaštite značajkom Automatski DriveLock (samo odabrani proizvodi) ........ 54
Upotreba antivirusnog softvera .......................................................................................................................... 55
Upotreba softverskog vatrozida ......................................................................................................................... 55
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranja ........................................................................................................ 56
Korištenje programa HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) (samo određeni modeli) ......................... 56
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani proizvodi) ......................................................... 56
Instaliranje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani proizvodi) ............................................................. 57
Korištenje čitača otisaka prstiju (samo određeni proizvodi) .............................................................................. 57
Pronalaženje čitača otiska prsta ....................................................................................................... 57
ix
8 Održavanje .................................................................................................................................................. 58
Poboljšanje performansi ..................................................................................................................................... 58
Upotreba defragmentacije diska ...................................................................................................... 58
Upotreba čišćenja diska .................................................................................................................... 58
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima) .................................... 58
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard .................................................... 59
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa ...................................................................................................... 59
Čišćenje računala ................................................................................................................................................. 59
Postupci čišćenja ............................................................................................................................... 60
Čišćenje zaslona .............................................................................................................. 60
Čišćenje bočnih strana i poklopca .................................................................................. 60
Čišćenje dodirne pločice, tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi) .............................. 60
Putovanje ili transport računala .......................................................................................................................... 60
9 Izrada sigurnosne kopije i oporavak .............................................................................................................. 62
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija ............................................................................................ 62
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi) ......................................................... 62
Upotreba alata sustava Windows ....................................................................................................................... 63
Vraćanje i oporavak ............................................................................................................................................. 64
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager ....................................................................... 64
Što trebate znati prije početka rada ............................................................................... 64
Oporavak pomoću HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi) ...................... 65
Oporavak pomoću HP-ova medija za oporavak ............................................................. 66
Promjena redoslijeda pokretanja računala .................................................................... 66
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi) ................................... 67
10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start .............................................................. 68
Korištenje programa Computer Setup ................................................................................................................ 68
Pokretanje programa Computer Setup ............................................................................................ 68
Navigacija i odabir u programu Computer Setup ............................................................................. 68
Vraćanje tvorničkih postavki u programu Computer Setup ............................................................. 69
Ažuriranje BIOS-a .............................................................................................................................. 70
Utvrđivanje verzije BIOS-a .............................................................................................. 70
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a ....................................................................................... 70
Promjena redoslijeda pokretanja pomoću upita f9 .......................................................................... 71
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi) .............................................................................................. 72
Upotreba softvera HP Sure Start (samo na odabranim proizvodima) ............................................................... 72
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................................................................................. 73
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj .............................................................. 73
x
12 Tehnički podaci ......................................................................................................................................... 75
Ulazno napajanje ................................................................................................................................................. 75
Radno okruženje .................................................................................................................................................. 75
13 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 76
14 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 77
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 77
Obraćanje podršci ................................................................................................................................................ 77
Kazalo ........................................................................................................................................................... 78
xi
xii
1
Dobro došli
Nakon postavljanja i registracije računala preporučujemo da poduzmete sljedeće korake da biste na najbolji
način iskoristili svoje pametno ulaganje:
●
SAVJET: da biste se brzo vratili na početni zaslon računala iz otvorene aplikacije ili s radne površine
sustava Windows, na tipkovnici pritisnite tipku s logotipom sustava Windows
. Ako ponovno
pritisnete tipku s logotipom sustava Windows, vratit ćete se na prethodni zaslon.
●
Povezivanje s internetom – postavite ožičenu ili bežičnu mrežu da biste se mogli povezati s
internetom. Dodatne informacije potražite u odjeljku Mrežne veze na stranici 23.
●
Ažuriranje protuvirusnog softvera – zaštitite računalo od oštećenja koja uzrokuju virusi. Softver je
unaprijed instaliran na računalo. Dodatne informacije potražite u odjeljku Upotreba antivirusnog
softvera na stranici 55.
●
Upoznavanje računala – upoznajte značajke svog računala. Dodatne informacije potražite u odjeljcima
Komponente na stranici 4 i Kretanje po zaslonu na stranici 28.
●
Pronalaženje instaliranog softvera – pristupite popisu softvera predinstaliranog na računalo.
Odaberite gumb Start, a zatim Sve aplikacije.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, a zatim odaberite Programi i značajke.
●
Izradite sigurnosnu kopiju tvrdog diska stvaranjem diskova za oporavak ili izbrisivog pogona za
oporavak. Pogledajte odjeljak Izrada sigurnosne kopije i oporavak na stranici 62.
1
Pronalaženje informacija
Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite putem ove tablice.
Izvor
Sadržaj
Upute za postavljanje
●
Pregled postavljanja i značajki računala
Aplikacija Početak rada
●
Širok raspon uputa i savjeta za otklanjanje poteškoća
HP-ova podrška
●
Razgovor na mreži s HP-ovim tehničarom
Za podršku u SAD-u idite na http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podršku izvan SAD-a idite na
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Telefonski brojevi za podršku
●
Lokacije HP-ovih servisnih centara
Priručnik za sigurnost i udobnost
●
Pravilno postavljanje radne stanice
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
●
Smjernice za položaj tijela i radne navike kojima se postiže ugodniji
rad te smanjuje opasnost od ozljeda
●
Informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti
●
Važne obavijesti o propisima, uključujući informacije o pravilnom
odlaganju baterije u otpad (ako je potrebno).
●
Konkretne informacije o jamstvu za računalo
Pristup aplikaciji Početak rada:
▲
1.
Odaberite gumb Start, a zatim odaberite aplikaciju
Početak rada.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
support (podrška), a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a
potom Korisnički priručnici.
– ili –
Idite na http://www.hp.com/ergo.
Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša
Pristupanje dokumentu:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
support (podrška), a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a
potom Korisnički priručnici.
Ograničeno jamstvo*
Pristupanje dokumentu:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
support (podrška), a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, a zatim Jamstvo i servis.
– ili –
2
Poglavlje 1 Dobro došli
Izvor
Sadržaj
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*HP-ovo ograničeno jamstvo koje se primjenjuje izričito na vaš proizvod možete pronaći u elektroničkim priručnicima na vašem
proizvodu i/ili na CD-u ili DVD-u priloženom u paketu. U nekim državama/regijama u paketu se nalazi i tiskani primjerak HP-ova
ograničenog jamstva. U zemljama ili regijama u kojima se jamstvo ne isporučuje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možete zatražiti
na adresi http://www.hp.com/go/orderdocuments. Ako ste proizvode kupili na području Azije i Pacifika, obratite se HP-u na adresu
Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507. Navedite naziv proizvoda, svoje ime i prezime,
telefonski broj i poštansku adresu.
Pronalaženje informacija
3
2
Komponente
Pronalaženje hardvera
Da biste doznali koji je hardver instaliran na vaše računalo, učinite sljedeće:
▲
Upišite upravitelj uređaja u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju Upravitelj uređaja .
Prikazuje se popis svih uređaja instaliranih na računalo.
Da biste pristupili informacijama o hardverskim komponentama sustava i broju verzije BIOS-a, pritisnite fn
+esc (samo odabrani proizvodi).
Pronalaženje softvera
Da biste doznali koji je softver instaliran na računalo, učinite sljedeće:
▲
Odaberite gumb Start, a zatim odaberite Sve aplikacije.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, a zatim odaberite Programi i značajke.
4
Poglavlje 2 Komponente
Desna strana
NAPOMENA:
Pogledajte sliku koja je najsličnija vašem računalu.
Komponenta
(1)
Opis
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice)/
audioulaz (mikrofon)
Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s napajanjem,
slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela
televizora. Služi i za priključivanje dodatnog mikrofona na
slušalicama. Utičnica ne podržava dodatne uređaje koji imaju
samo mikrofon.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljeda,
namjestite glasnoću prije nego što stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice s mikrofonom. Dodatne informacije o
sigurnosti potražite u dokumentu Obavijesti o propisima,
sigurnosti i očuvanju okoliša.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje
programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom
Korisnički priručnici.
NAPOMENA: kada se u utičnicu priključi neki uređaj, zvučnici
računala se onemogućuju.
(2)
DisplayPort
Služi za priključivanje dodatnog digitalnog uređaja za prikaz,
primjerice monitora ili projektora visokih performansi.
(3)
Čitač memorijskih kartica
Čita dodatne memorijske kartice koje omogućuju pohranu
podataka, njihovo organiziranje i zajedničko korištenje te
pristup podacima.
(4)
USB 3.0 priključak(priključci)
Služi za priključivanje dodatnog USB-uređaja, npr. tipkovnice,
miša, vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
(5)
Utičnica RJ-45 (mrežna)/žaruljice utičnice
Služi za priključivanje mrežnog kabela.
●
Zeleno (lijevo): mreža je povezana.
●
Žuto (desno): na mreži se odvijaju aktivnosti.
Desna strana
5
Komponenta
Opis
(6)
Priključak za priključnu stanicu
Služi za povezivanje s dodatnim priključnim uređajem.
(7)
Priključak za napajanje
Na njega se priključuje prilagodnik izmjeničnog napona.
Komponenta
(1)
Opis
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice)/
audioulaz (mikrofon)
Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s napajanjem,
slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela
televizora. Služi i za priključivanje dodatnog mikrofona na
slušalicama. Utičnica ne podržava dodatne uređaje koji imaju
samo mikrofon.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljeda,
namjestite glasnoću prije nego što stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice s mikrofonom. Dodatne informacije o
sigurnosti potražite u dokumentu Obavijesti o propisima,
sigurnosti i očuvanju okoliša.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje
programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom
Korisnički priručnici.
NAPOMENA: kada se u utičnicu priključi neki uređaj, zvučnici
računala se onemogućuju.
(2)
DisplayPort
Služi za priključivanje dodatnog digitalnog uređaja za prikaz,
primjerice monitora ili projektora visokih performansi.
(3)
USB 3.0 priključci
Služe za priključivanje dodatnih USB uređaja, npr. tipkovnice,
miša, vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
(4)
Čitač memorijskih kartica
Čita dodatne memorijske kartice koje omogućuju pohranu
podataka, njihovo organiziranje i zajedničko korištenje te
pristup podacima.
(5)
Utičnica RJ-45 (mrežna)/žaruljice utičnice
Služi za priključivanje mrežnog kabela.
●
6
Poglavlje 2 Komponente
Zelena (lijeva): Mreža je povezana.
Komponenta
Opis
●
Žuta (desna): Na mreži se odvijaju aktivnosti.
(6)
Priključak za priključnu stanicu
Služi za povezivanje s dodatnim priključnim uređajem.
(7)
Priključak za napajanje
Na njega se priključuje prilagodnik izmjeničnog napona.
Desna strana
7
Lijeva strana
NAPOMENA:
Pogledajte sliku koja je najsličnija vašem računalu.
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabel
Služi za pričvršćivanje dodatnog sigurnosnog kabela na
računalo.
NAPOMENA: sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo
odvraćanja, no on ne može spriječiti loše rukovanje ili krađu
računala.
(2)
Ventilacijski otvori
Omogućuju strujanje zraka za hlađenje unutarnjih komponenti.
NAPOMENA: ventilator računala pokreće se automatski radi
hlađenja unutrašnjih komponenti i sprječavanja pregrijavanja.
Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje
tijekom uobičajenog rada.
(3)
Priključak za vanjski monitor
Na njega se priključuje vanjski VGA monitor ili projektor.
(4)
USB 3.0 priključak za punjenje (s napajanjem)
Služi za priključivanje dodatnog USB-uređaja, npr. tipkovnice,
miša, vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
Standardni USB-priključci ne omogućuju punjenje svih USBuređaja ili omogućuju punjenje pomoću slabe struje. Za neke je
USB-uređaje potrebno napajanje pa se moraju upotrebljavati na
priključku s napajanjem.
NAPOMENA: USB-priključak za punjenje omogućuje i punjenje
određenih modela mobitela te reproduktora MP3-datoteka, čak
i kada je računalo isključeno.
8
(5)
USB 3.0 priključak
Služi za priključivanje dodatnog USB-uređaja, npr. tipkovnice,
miša, vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
(6)
Čitač pametnih kartica
Podržava dodatne pametne kartice.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
(1)
Opis
Utor za sigurnosni kabel
Služi za pričvršćivanje dodatnog sigurnosnog kabela na
računalo.
NAPOMENA: Sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo
odvraćanja od krađe, ali ne može spriječiti neovlašteno
rukovanje računalom ni njegovu krađu.
(2)
Ventilacijski otvori
Omogućuju strujanje zraka za hlađenje unutarnjih komponenti.
NAPOMENA: Ventilator računala pokreće se automatski radi
hlađenja unutarnjih komponenti i sprječavanja pregrijavanja.
Normalno je da se unutarnji ventilator uključuje i isključuje
tijekom uobičajenog rada.
(3)
Priključak za vanjski monitor
Služi za priključivanje vanjskog VGA-monitora ili projektora.
(4)
USB 3.0 priključak za punjenje (s napajanjem)
Služi za priključivanje dodatnog USB-uređaja, npr. tipkovnice,
miša, vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
Standardni USB-priključci ne omogućuju punjenje svih USBuređaja ili omogućuju punjenje pomoću slabe struje. Za neke je
USB-uređaje potrebno napajanje pa se moraju upotrebljavati na
priključku s napajanjem.
NAPOMENA: USB-priključak za punjenje omogućuje i punjenje
određenih modela mobitela te reproduktora MP3-datoteka, čak
i kada je računalo isključeno.
(5)
Čitač pametnih kartica
Podržava dodatne pametne kartice.
Lijeva strana
9
Zaslon
NAPOMENA:
Vaše računalo može se neznatno razlikovati od ilustracija u ovom odjeljku.
Komponenta
Opis
(1)
Antene za WLAN*
Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim lokalnim
mrežama (WLAN-ovima).
(2)
Antene za WWAN* (samo odabrani proizvodi)
Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim mrežama
širokog područja (WWAN-ovima).
(3)
Unutarnji mikrofoni
Služe za snimanje zvuka.
(4)
Žaruljica web-kamere (samo neki proizvodi)
Uključeno: web-kamera se koristi.
(5)
Web-kamera (samo određeni proizvodi)
Služi za snimanje videozapisa i fotografija. Na nekim je modelima
moguće održavati videokonferencije i razgovore putem interneta
pomoću strujanja videozapisa.
Korištenje web-kamere:
▲
(6)
Unutrašnji prekidač za zaslon
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite kamera, a
zatim odaberite Kamera.
Isključuje zaslon te pokreće stanje mirovanja ako zatvorite zaslon, a
računalo je uključeno.
NAPOMENA:
računala.
prekidač za zaslon ne vidi se s vanjske strane
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računala. Za optimalan prijenos područja oko antena trebaju biti slobodna.
Obavijesti o propisima bežičnog rada potražite u odjeljku Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša koji se odnosi na vašu
državu ili regiju.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
1.
10
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
Poglavlje 2 Komponente
Komponenta
Opis
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom Korisnički priručnici.
Zaslon
11
Gornja strana
Dodirna pločica (TouchPad)
Komponenta
12
Opis
(1)
Pokazivač
Služi za pomicanje pokazivača i odabir ili aktivaciju stavki na
zaslonu.
(2)
Lijeva tipka pokazivača
Funkcionira kao lijeva tipka na vanjskom mišu.
(3)
Gumb za uključivanje/isključivanje dodirne
pločice (TouchPada)
Uključuje i isključuje dodirnu pločicu (TouchPad).
(4)
Područje dodirne pločice (TouchPada)
Čita vaše geste prstom za pomicanje pokazivača ili aktiviranje
stavki na zaslonu.
(5)
Lijeva tipka dodirne pločice (TouchPada)
Funkcionira kao lijeva tipka na vanjskom mišu.
(6)
Desna tipka pokazivača
Funkcionira kao desna tipka na vanjskom mišu.
(7)
Desna tipka dodirne pločice (TouchPada)
Funkcionira kao desna tipka na vanjskom mišu.
Poglavlje 2 Komponente
Žaruljice
NAPOMENA:
Vaše računalo može se neznatno razlikovati od ilustracija u ovom odjeljku.
Komponenta
(1)
Opis
Žaruljica napajanja
●
Uključeno: računalo je uključeno.
●
Trepće: računalo je u stanju mirovanja, odnosno u načinu
rada za uštedu energije. Računalo isključuje napajanje
zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključeno: računalo je isključeno ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je način rada za uštedu energije u kojem se troši
najmanje energije.
(2)
Žaruljica funkcije Caps Lock
Uključeno: funkcija Caps Lock je uključena, što znači da se
prilikom unosa teksta koriste velika slova.
(3)
Žaruljica dodirne pločice
●
Uključeno: dodirna je pločica isključena.
●
Isključeno: dodirna je pločica uključena.
●
Žuto: zvuk mikrofona je isključen.
●
Isključeno: zvuk mikrofona je uključen.
(4)
Žaruljica isključenog zvuka mikrofona
(5)
Žaruljica funkcije Num Lock
Uključeno: funkcija Num Lock je uključena.
(6)
Žaruljica bežične veze
Uključeno: uključen je integrirani bežični uređaj, npr. uređaj
bežične lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth® uređaj.
NAPOMENA: kada su svi bežični uređaji isključeni, na nekim je
modelima žaruljica bežične veze žute boje.
(7)
Žaruljica isključenog zvuka
●
Žuto: zvuk računala je isključen.
●
Isključeno: zvuk računala je uključen.
Gornja strana
13
Gumbi, zvučnici i čitač otisaka prstiju (samo neki proizvodi)
Komponenta
(1)
Opis
Gumb za uključivanje i isključivanje
●
Kada je računalo isključeno, pritisnite gumb da biste
uključili računalo.
●
Kad je računalo uključeno, kratko pritisnite gumb da biste
pokrenuli stanje mirovanja.
●
Kad je računalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite gumb
da biste izašli iz stanja mirovanja.
●
Kad je računalo u stanju hibernacije, kratko pritisnite gumb
da biste izašli iz stanja hibernacije.
OPREZ: ako pritisnete i držite gumb za uključivanje i
isključivanje, izgubit ćete podatke koji nisu spremljeni.
Ako je računalo prestalo reagirati te postupci za isključivanje
sustava Windows® ne djeluju, pritisnite i držite gumb za
uključivanje i isključivanje najmanje pet sekundi da biste isključili
računalo.
Dodatne informacije o postavkama uštede energije potražite u
mogućnostima uštede energije.
▲
Upišite uštede energije u okvir za pretraživanje na
programskoj traci, a zatim odaberite Postavke uštede
energije i stanja mirovanja.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, a zatim odaberite
Mogućnosti uštede energije.
(2)
14
Zvučnici
Poglavlje 2 Komponente
Reproduciraju zvuk.
Komponenta
Opis
(3)
Gumb za bežičnu vezu
Uključuje ili isključuje značajku bežične veze, ali ne uspostavlja
bežičnu vezu.
(4)
Gumb za isključivanje zvuka
Isključuje i ponovno uključuje zvuk zvučnika.
(5)
Čitač otiska prsta (samo određeni modeli)
Omogućuje prijavu u Windows pomoću otiska prsta umjesto
prijave lozinkom.
Gornja strana
15
Tipke
NAPOMENA:
Vaše računalo može se neznatno razlikovati od ilustracija u ovom odjeljku.
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Prikazuje podatke o sustavu ako se pritisne zajedno s tipkom fn.
(2)
Tipka fn
Izvršava često korištene funkcije sustava kada se pritisne
zajedno s funkcijskom tipkom, tipkom num lock ili tipkom esc.
(3)
Tipka s logotipom sustava Windows
Otvara izbornik Start.
NAPOMENA: Ako ponovno pritisnete tipku s logotipom
sustava Windows, izbornik Start će se zatvoriti.
16
(4)
Funkcijske tipke
Izvršavaju često korištene funkcije sustava kad se pritisnu
zajedno s funkcijskom tipkom fn.
(5)
Ugrađena numerička tipkovnica
Brojčana tipkovnica iznad tipkovnice sa slovima koja omogućuje
zbrajanje, oduzimanje i izvođenje drugih operacija s brojevima.
Kada je uključena funkcija num lock, tipkovnicu možete koristiti
kao vanjsku numeričku tipkovnicu.
(6)
Tipka za aplikacije sustava Windows
Prikazuje mogućnosti za odabrani objekt.
(7)
Tipka num lk
Uključivanje i isključivanje ugrađene numeričke tipkovnice.
Poglavlje 2 Komponente
Korištenje tipkovnih prečaca
Da biste upotrijebili tipkovni prečac, učinite sljedeće:
▲
Pritisnite tipku fn, a zatim odgovarajuću funkcijsku tipku koju predstavljaju ikone u nastavku.
Pritisnite fn
+funkcijska tipka
Opis
Pokreće stanje mirovanja, koje podatke sprema u memoriju sustava. Zaslon i druge komponente sustava
isključuju se i energija se štedi.
Napustite stanje mirovanja kratkim pritiskom na gumb napajanja.
OPREZ: da biste smanjili opasnost od gubitka podataka, spremite svoj rad prije pokretanja stanja
mirovanja.
Prebacuje zaslonsku sliku s jednog na drugi uređaj za prikaz koji je povezan sa sustavom. Ako je s računalom,
primjerice, povezan monitor, pritiskanjem na kombinaciju tipki fn+f4 slika se prebacuje sa zaslona računala
na zaslon monitora pa na istodobni prikaz na računalu i monitoru i tako ukrug.
Većina vanjskih monitora prima vizualne podatke s računala pomoću vanjskog VGA videostandarda.
Tipkovnim prečacem fn+f4 moguće je i izmjenjivati slike na uređajima koji primaju vizualne podatke s
računala.
Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se smanjuje.
Tako dugo dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se povećava.
Na odabranim proizvodima uključuje i isključuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
NAPOMENA:
da biste štedjeli bateriju, isključite tu značajku.
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se smanjuje.
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se povećava.
Isključuje zvuk mikrofona.
Gornja strana
17
Donja strana
NAPOMENA:
Vaše računalo može se malo razlikovati od ilustracija u ovom odjeljku.
Komponenta
Opis
(1)
Priključak za dodatnu bateriju (samo
odabrani proizvodi)
Služi za priključivanje dodatne baterije.
(2)
Servisna vratašca
Omogućuju pristup ležištu za tvrdi disk, utoru za modul za
bežični LAN (WLAN), utoru za modul za WWAN (samo neki
proizvodi) i utorima za memorijske module.
OPREZ: da biste spriječili nereagiranje sustava, modul za
bežičnu vezu zamijenite isključivo modulom za bežičnu
vezu koji je vladina agencija koja donosi propise o bežičnim
uređajima u vašoj zemlji ili regiji odobrila za korištenje u
računalu. Ako se nakon zamjene modula pojavi poruka
upozorenja, izvadite modul da biste vratili funkcije
računala, a zatim se obratite službi za tehničku podršku
putem aplikacije HP Support Assistant.
▲
Upišite podrška u okvir za pretraživanje
programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
(3)
18
Poglavlje 2 Komponente
Zasun za oslobađanje servisnih vratašaca
Oslobađa servisna vratašca.
Komponenta
Opis
(4)
Blokada za otvaranje servisnih vratašca
Zaključava servisna vratašca.
(5)
Ventilacijski otvori (2)
Omogućuju strujanje zraka radi hlađenja unutrašnjih
komponenti.
NAPOMENA: ventilator računala pokreće se automatski
radi hlađenja unutrašnjih komponenti i sprječavanja
pregrijavanja. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tijekom uobičajenog rada.
(6)
Utor za SIM (samo odabrani proizvodi)
Služi za umetanje SIM (Subscriber Identity Module) kartice.
Utor za SIM karticu nalazi se ispod odjeljka za bateriju.
Donja strana
19
Prednja strana
Komponenta
(1)
Opis
Žaruljica bežične veze
Uključeno: Uključen je integrirani bežični uređaj, npr.
uređaj bežične lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth®
uređaj.
NAPOMENA: kada su svi bežični uređaji isključeni, na
nekim je proizvodima žaruljica bežične veze žute boje.
(2)
(3)
(4)
Žaruljica napajanja
Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona/
baterije
Žaruljica tvrdog diska
●
Uključeno: računalo je uključeno.
●
Trepće: računalo je u stanju mirovanja, odnosno u
načinu rada za uštedu energije. Računalo isključuje
napajanje zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
●
Isključeno: računalo je isključeno ili u stanju
hibernacije. Hibernacija je način rada za uštedu
energije u kojem se troši najmanje energije.
●
Bijelo: Računalo je priključeno na vanjski izvor
napajanja, a baterija je napunjena između 90% i 99%.
●
Žuto: Računalo je priključeno na vanjski izvor
napajanja, a baterija je napunjena između 0% i 90%.
●
Trepće žuto: Baterija (koja je jedini dostupni izvor
napajanja) dostigla je nisku razinu napunjenosti.
Kada baterija dostigne kritično nisku razinu
napunjenosti, žaruljica baterije počet će brzo
treptati.
●
Isključeno: Baterija je u potpunosti napunjena.
●
Trepće bijelo: u tijeku je pristupanje tvrdom disku.
●
Žuto: HP 3D DriveGuard privremeno je parkirao tvrdi
disk.
NAPOMENA: dodatne informacije o programu HP 3D
DriveGuard potražite u odjeljku Korištenje softvera HP 3D
DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
na stranici 58.
20
Poglavlje 2 Komponente
Oznake
Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja
poteškoća sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo.
VAŽNO: pogledajte sljedeće lokacije da biste pronašli naljepnice opisane u ovom odjeljku: na dnu računala,
unutar ležišta baterije, ispod uklonjivih servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
●
Servisna naljepnica – sadrži važne podatke pomoću kojih se prepoznaje vaše računalo. Kada se obratite
službi za podršku, od vas će se vjerojatno tražiti da navedete serijski broj, a možda i broj proizvoda ili
broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što se obratite službi za podršku.
Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najsličnija
servisnoj naljepnici na vašem računalu.
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Razdoblje jamstva
(4)
Broj modela (samo odabrani proizvodi)
Komponenta
(1)
Naziv modela (samo odabrani proizvodi)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Razdoblje jamstva
●
Naljepnica (ili više njih) s pravnim podacima – sadrži informacije o propisima koji se odnose na računalo.
●
Naljepnica (ili više njih) o certifikatima za bežične uređaje – daje podatke o dodatnim bežičnim
uređajima te oznakama odobrenja za države ili regije u kojima je odobrena upotreba tih uređaja.
Oznake
21
Umetanje SIM kartice (samo odabrani proizvodi)
OPREZ: da biste spriječili oštećenje priključaka, pažljivo umetnite SIM karticu.
Da biste umetnuli SIM karticu, slijedite ove korake:
1.
Isključite računalo pomoću naredbe Isključi računalo.
2.
Zatvorite zaslon.
3.
Isključite sve vanjske uređaje koji su povezani s računalom.
4.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice s izmjeničnim naponom.
5.
Preokrenite računalo i postavite ga na ravnu površinu s odjeljkom za bateriju okrenutim prema sebi.
6.
Uklonite bateriju. Pogledajte odjeljak Vađenje baterije na stranici 42.
7.
Umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu te je pritisnite u utor tako da čvrsto sjedne na mjesto.
NAPOMENA: SIM kartica u vašem računalu može se neznatno razlikovati od one na slikama u ovom
odjeljku.
NAPOMENA: pogledajte sliku na ležištu baterije da biste provjerili u kojem smjeru treba umetnuti SIM
karticu u računalo.
Da biste izvadili SIM karticu, pritisnite je i zatim izvadite iz utora.
22
Poglavlje 2 Komponente
3
Mrežne veze
Računalo možete ponijeti sa sobom ma kamo putovali. No čak i kod kuće možete istraživati svijet i pristupati
informacijama na milijunima web-mjesta pomoću računala i ožičene ili bežične mrežne veze. Ovo će vam
poglavlje pomoći da se povežete s tim svijetom.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Vaše je računalo možda opremljeno sljedećim bežičnim uređajem ili većim brojem njih:
●
WLAN uređaj – povezuje računalo s bežičnim lokalnim mrežama (koje se najčešće nazivaju Wi-Fi mreže,
bežični LAN ili WLAN) u uredima tvrtke, vašem domu te javnim mjestima kao što su zračne luke,
restorani, kafići, hoteli i sveučilišta. U WLAN-u mobilni bežični uređaj u računalu komunicira s bežičnim
usmjerivačem ili pristupnom točkom.
●
Širokopojasni mobilni HP modul (samo odabrani proizvodi) bežični je mrežni uređaj širokog dosega
(WWAN) koji omogućuje bežično povezivanje na mnogo širem području. Operateri mobilne mreže
postavljaju osnovne stanice (slične mobilnim odašiljačima) na velikom zemljopisnom području da bi
pokrili velika područja cijelih županija, regija ili država.
●
Bluetooth uređaj – stvara osobnu područnu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim uređajima s podrškom
za Bluetooth kao što su računala, telefoni, pisači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U osobnim područnim
mrežama (PAN) svaki uređaj komunicira izravno s drugim uređajem, a uređaji jedan drugome moraju biti
relativno blizu postavljeni, uobičajeno unutar 10 metara (približno 33 stope).
Korištenje kontrola bežične veze
Bežičnim uređajima na računalu možete upravljati pomoću nekih od ovih značajki:
●
gumb bežične veze (naziva se i tipkom za način rada u zrakoplovu ili tipkom za bežičnu vezu, a u ovom
se poglavlju naziva gumbom bežične veze)
●
kontrole operacijskog sustava
Gumb bežične veze
Računalo ima gumb bežične veze, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije žaruljice bežične veze. Svi su
bežični uređaji na računalu tvornički omogućeni.
Žaruljica bežične veze pokazuje općenito stanje svih bežičnih uređaja, a ne stanje pojedinačnih uređaja.
Kontrole operacijskog sustava
Centar za mrežu i zajedničko korištenje omogućuje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje s mrežom te
dijagnosticiranje i popravak mrežnih problema.
Da biste koristili kontrole operacijskog sustava, učinite sljedeće:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite upravljačka ploča, a zatim odaberite stavku
Upravljačka ploča.
2.
Odaberite Mreža i internet, a zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje.
Povezivanje s bežičnom mrežom
23
Povezivanje s WLAN-om
NAPOMENA: kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti račun kod davatelja
internetskih usluga (ISP-a). Obratite se lokalnom davatelju internetskih usluga (ISP-u) radi kupnje
internetske usluge i modema. Davatelj internetskih usluga pomoći će vam postaviti modem, instalirati
mrežni kabel za povezivanje bežičnog usmjerivača s modemom te provjeriti internetsku uslugu.
Da biste se povezali s WLAN-om, slijedite ove korake:
1.
Provjerite je li WLAN uređaj uključen.
2.
Odaberite ikonu statusa mreže na programskoj traci, a zatim se povežite s jednom od dostupnih mreža.
Ako je riječ o WLAN-u s omogućenom zaštitom, morat ćete unijeti sigurnosni kôd. Unesite kôd, a zatim
odaberite Dalje da biste dovršili povezivanje.
NAPOMENA: ako nije naveden nijedan WLAN, možda niste u dometu bežičnog usmjerivača ili pristupne
točke.
NAPOMENA: ako ne vidite WLAN na koji se želite spojiti, na programskoj traci desnom tipkom miša
kliknite ikonu statusa mreže, a zatim odaberite Otvori Centar za mrežu i zajedničko korištenje.
Odaberite Postavljanje nove veze ili mreže. Prikazat će se popis mogućnosti koji omogućuje ručno
pretraživanje i povezivanje s mrežom ili stvaranje nove mrežne veze.
3.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje.
Da biste nakon uspostave veze provjerili naziv i status mreže, odaberite ikonu mrežnog statusa na desnom
kraju programske trake.
NAPOMENA: funkcionalni domet (domet bežičnog signala) ovisi o implementaciji WLAN-a, proizvođaču
usmjerivača te interferenciji s drugim elektroničkim uređajima ili o strukturalnim preprekama, kao što su
zidovi i podovi.
Korištenje HP-ova modula za širokopojasnu vezu (samo neki proizvodi)
Vaše računalo s HP-ovim modulom za širokopojasnu mrežu ima ugrađenu podršku za mobilnu širokopojasnu
uslugu. Kada vaše novo računalo koristi mrežu operatera mobilne telefonije, pruža vam slobodu povezivanja
s internetom, slanja e-pošte i povezivanja s mrežom vaše tvrtke bez potrebe za povezivanjem s Wi-Fi
pristupnim točkama.
NAPOMENA: ako vaše računalo sadrži HP Mobile Connect, upute u ovom odjeljku nisu važeće. Pogledajte
odjeljak Korištenje usluge HP Mobile Connect (samo određeni proizvodi) na stranici 25.
Da biste aktivirali uslugu mobilne širokopojasne veze, možda će vam biti potreban IMEI i/ili MEID broj HP-ova
modula za širokopojasnu vezu. Broj može biti otisnut na oznaci na donjoj strani računala, u odjeljku za
bateriju, ispod servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
– ili –
Broj možete pronaći i tako da slijedite ove korake:
1.
Na programskoj traci odaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite Prikaz postavki veze.
3.
U odjeljku Mobilne širokopojasne veze odaberite ikonu statusa mreže.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju upotrebu SIM kartice. SIM kartica sadrži osnovne informacije o
vama, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) te informacije o mreži. Neka računala sadrže unaprijed
instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed instalirana, može biti isporučena s informacijama o HP-
24
Poglavlje 3 Mrežne veze
ovoj mobilnoj širokopojasnoj mreži za računalo ili je može isporučiti operater mobilne mreže odvojeno od
računala.
Informacije o usluzi HP Mobile Broadband (HP-ova mobilna širokopojasna mreža) i načinu aktivacije usluge s
preferiranim operaterom mobilne mreže potražite u informacijama o usluzi HP Mobile Broadband (HP-ova
mobilna širokopojasna mreža) isporučenima uz računalo.
Korištenje usluge HP Mobile Connect (samo određeni proizvodi)
HP Mobile Connect usluga je mobilnog širokopojasnog pristupa koja pruža ekonomičnu, sigurnu, jednostavnu
i fleksibilnu mobilnu širokopojasnu vezu za vaše računalo. Da biste mogli koristiti uslugu HP Mobile Connect,
vaše računalo mora imati SIM karticu i aplikaciju HP Mobile Connect. Dodatne informacije o usluzi HP Mobile
Connect i dostupnosti potražite na adresi http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korištenje GPS uređaja (samo neki proizvodi)
Računalo je možda opremljeno GPS (Global Positioning System) uređajem. GPS sateliti pružaju informacije o
lokaciji, brzini i smjeru sustavima opremljenima GPS-om.
Dodatne informacije potražite u pomoći za HP-ov softver za GPS i upotrebu lokacije.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo neki proizvodi)
Bluetooth uređaji omogućuju bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamjenjuje tradicionalno fizičko
kabelsko povezivanje elektroničkih uređaja kao što su:
●
računala (stolno računalo, prijenosno računalo)
●
telefoni (mobitel, bežični telefon, pametni telefon)
●
uređaji za obradu slike (pisač, fotoaparat)
●
uređaji za zvuk (slušalice, zvučnici)
●
miš
Bluetooth uređaji pružaju mogućnost ravnopravnog umrežavanja koje dozvoljava postavljanje PAN-a
(osobne područne mreže) Bluetooth uređaja. Informacije o konfiguriranju i upotrebi Bluetooth uređaja
potražite u softverskoj pomoći za Bluetooth.
Povezivanje sa žičnom mrežom
Određeni proizvodi mogu omogućivati žičnu vezu: lokalna mreža (LAN) i modemska veza. LAN veza koristi
mrežni kabel i mnogo je brža od modemske veze koja koristi telefonski kabel. Oba se kabela prodaju
zasebno.
UPOZORENJE! Da biste umanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme, ne umećite
modemski ili telefonski kabel u RJ-45 (mrežnu) utičnicu.
Povezivanje s lokalnom žičnom mrežom – LAN (samo određeni proizvodi)
Ako računalo želite povezati izravno s usmjerivačem u svom domu (umjesto bežičnog rada) ili se želite
povezati s postojećom mrežom u uredu, upotrijebite LAN vezu.
Za povezivanje s LAN-om potreban je 8-pinski mrežni kabel RJ-45.
Da biste priključili mrežni kabel, slijedite ove korake:
1.
Mrežni kabel priključite u mrežnu utičnicu (1) na računalu.
Povezivanje sa žičnom mrežom
25
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priključite u zidnu mrežnu utičnicu (2) ili usmjerivač.
NAPOMENA: ako mrežni kabel sadrži sklop za utišavanje buke (3), koji sprječava interferenciju s
televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj sklopa kabela prema računalu.
Korištenje modema (samo određeni proizvodi)
Modem mora biti povezan s analognom telefonskom linijom pomoću 6-pinskog RJ-11 modemskog kabela. U
nekim je državama i regijama potreban i odgovarajući prilagodnik za modemski kabel. Utičnice za digitalne
PBX sustave mogu sličiti analognim telefonskim utičnicama, ali nisu kompatibilne s modemom.
Priključivanje modemskog kabela
Da biste priključili modemski kabel, slijedite ove korake:
1.
Modemski kabel priključite u modemsku utičnicu (1) na računalu.
2.
Modemski kabel priključite u zidnu RJ-11 telefonsku utičnicu (2).
NAPOMENA: ako modemski kabel sadrži sklop za suzbijanje smetnji (3) koji sprječava interferenciju s
televizijskim i radijskim signalima, kraj sa sklopom usmjerite prema računalu.
Priključivanje prilagodnika za modemski kabel za određenu državu ili regiju
Telefonske se utičnice razlikuju ovisno o državi ili regiji. Da biste modem ili modemski kabel koristili izvan
države ili regije u kojoj ste kupili računalo, morate nabaviti prilagodnik za modemski kabel za određenu
državu ili regiju.
26
Poglavlje 3 Mrežne veze
Da biste modem priključili na analognu telefonsku liniju koja nema RJ-11 telefonsku utičnicu, slijedite ove
korake:
1.
Modemski kabel priključite u modemsku utičnicu (1) na računalu.
2.
Modemski kabel priključite u prilagodnik za modemski kabel (2).
3.
Prilagodnik za modemski kabel (3) priključite u zidnu telefonsku utičnicu.
Povezivanje sa žičnom mrežom
27
4
Kretanje po zaslonu
Po računalnom se zaslonu možete kretati na sljedeće načine:
●
uporabom dodirnih gesta izravno na računalnom zaslonu (samo odabrani proizvodi)
●
Uporabom dodirnih gesta na dodirnoj pločici
●
uporabom tipkovnice i dodatnog miša (miš se kupuje zasebno)
●
uporabom pokazivačkog štapića (samo neki proizvodi)
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
Dodirna pločica (TouchPad) pomaže u kretanju računalnim zaslonom i upravljanju pokazivačem jednostavnim
dodirnim gestama. Lijevi i desni gumb dodirne pločice možete koristiti i kao odgovarajuće tipke na vanjskom
mišu. Za kretanje po dodirnom zaslonu (samo odabrani proizvodi), zaslon dodirujte izravno upotrebom gesti
opisanih u ovom poglavlju.
Također možete prilagoditi geste i pogledati pokazne prikaze rada gesti. U okvir za pretraživanje na
programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk.
U odrednici Uređaji i pisači odaberite Miš.
NAPOMENA: ako nije drugačije napomenuto, geste se mogu koristiti na dodirnoj pločici (TouchPadu) ili na
dodirnom zaslonu (samo odabrani proizvodi).
Dodir
Pomoću geste dodira/dvostrukog dodira odaberite ili otvorite stavku na zaslonu.
●
28
Pokažite na stavku na zaslonu, a zatim jednim prstom dodirnite područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirni zaslon da biste je odabrali. Dva puta dodirnite stavku da biste je otvorili.
Poglavlje 4 Kretanje po zaslonu
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
Koristite uvećavanje/smanjivanje prikaza dvama prstima da biste smanjili ili uvećali slike ili tekst.
●
Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste približite.
●
Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste odvojite.
Pomicanje s dva prsta (samo dodirna pločica)
Koristite pomicanje dvama prstima da biste se na stranici ili slici pomicali gore, dolje ili na stranu.
●
Smjestite dva lagano razdvojena prsta na područje dodirne pločice (TouchPada) i zatim ih povucite gore,
dolje, lijevo ili desno.
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
29
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica)
Koristite dodir s dva prsta da biste otvorili izbornik za objekt na zaslonu.
NAPOMENA:
●
Dodir s dva prsta pokreće istu funkciju kao i klik desnom tipkom miša.
Dodirnite dvama prstima zonu dodirne pločice (TouchPada) i pritisnite da biste otvorili izbornik
mogućnosti za odabrani objekt.
Klizanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)
Kližite jednim prstom za kretanje ili pomicanje kroz popise i stranice ili za pomicanje objekta.
30
●
Da biste se pomicali po zaslonu, lagano kližite jednim prstom po zaslonu u smjeru u kojem se želite
kretati.
●
Da biste premjestili neki objekt, pritisnite ga i držite prstom, a zatim povucite prst da biste premjestili
objekt.
Poglavlje 4 Kretanje po zaslonu
5
Značajke za zabavu
HP-ovo računalo možete koristiti za posao i zabavu, za druženje s drugim korisnicima putem web-kamere, za
kombiniranje audiodatoteka i videodatoteka te za povezivanje s vanjskim uređajima kao što su projektor,
monitor, televizor i zvučnici. Upute za pronalaženje audioznačajki, videoznačajki i značajki kamere na
računalu potražite u odjeljku Komponente na stranici 4.
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi)
Vaše računalo ima web-kameru (integriranu kameru) koja snima videozapise i fotografije. Na nekim je
modelima moguće održavati videokonferencije i razgovore putem interneta pomoću strujanja videozapisa.
▲
Da biste pristupili kameri, u okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite kamera, a zatim na
popisu aplikacija odaberite Kamera.
Upotreba zvuka
Možete preuzimati i slušati glazbu, izravno primati audiosadržaj s weba (uključujući radio), snimati zvuk ili
miješati zvuk i videozapis da biste stvarali multimedijske sadržaje. Možete i reproducirati glazbene CD-ove na
računalu (na odabranim proizvodima) ili priključiti vanjski optički pogon da biste reproducirali CD-ove. Da
biste još više uživali u glazbi, priključite slušalice ili zvučnike.
Povezivanje zvučnika
Ožičene zvučnike možete s računalom povezati priključivanjem na USB priključak ili utičnicu za audioizlaz
(slušalice) na računalu ili pak priključnoj stanici.
Da biste povezali bežične zvučnike s računalom, slijedite upute proizvođača uređaja. Prije priključivanja
zvučnika smanjite glasnoću zvuka.
Povezivanje slušalica s mikrofonom
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od tjelesne ozljede, smanjite glasnoću prije nego što stavite
slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne sigurnosne informacije potražite u Obavijestima o
propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša.
Pristupanje dokumentu:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Specifikacije, a potom Korisnički priručnici.
Slušalice u kombinaciji s mikrofonom nazivaju se još i naglavni kompleti ili naglavne slušalice. Ožičene
slušalice s mikrofonom možete priključiti u utičnicu za audioizlaz (slušalice) / utičnicu za audioulaz
(mikrofon) na računalu.
Da biste na računalo priključili bežične slušalice s mikrofonom, slijedite upute proizvođača uređaja.
Korištenje web-kamere (samo određeni proizvodi)
31
Upotreba postavki zvuka
Koristite postavke zvuka da biste prilagodili glasnoću sustava, promijenili zvukove sustava ili upravljali
audiouređajima.
Za prikaz ili promjenu zvuka:
▲
U okviru za pretraživanje na programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka
Ploča, odaberite Hardver i Zvuk, a zatim odaberite Zvuk.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, odaberite Upravljačka ploča, potom Hardver i zvuk, a zatim
odaberite Zvuk.
Vaše računalo može sadržavati poboljšani zvučni sustav poput Bang & Olufsen, DTS, Beats audio ili drugog
davatelja proizvođača. Stoga vaše računalo može sadržavati napredne audio značajke kojima možete
upravljati s upravljačke ploče vašeg zvučnog sustava.
Koristite upravljačku ploču za zvuk da biste pregledali postavke zvuka i upravljali njima.
▲
Upišite upravljačka ploča u okvir za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Upravljačka
ploča, odaberite Hardver i zvuk, a zatim odaberite upravljačku ploču vašeg zvučnog sustava.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, odaberite Upravljačka ploča, odaberite Hardver i zvuk, a
zatim odaberite upravljačku ploču vašeg zvučnog sustava.
Touch to Share (samo odabrani proizvodi)
Vaše računalo ima napredan hardver s tehnologijom komunikacije bliskog polja (NFC) koji vam omogućuje da
dodirom bežično podijelite informacije između dva uređaja koja podržavaju NFC. Uz tehnologiju NFC možete
podijeliti web stranice, prenositi kontaktne informacije i dodirom ispisivati na pisačima koji podržavaju NFC.
SAVJET: Možete preuzeti NFC-aplikacije koje pružaju dodatne NFC-značajke.
VAŽNO: prije početka dijeljenja provjerite je li na uređajima omogućen NFC. Morat ćete i isključiti neke
servise, kao što je sBeam, da bi NFC funkcionirao na uređajima sa sustavom Windows 10. Obratite se
proizvođaču uređaja s NFC-om radi provjere kompatibilnosti sa sustavom Windows 10.
32
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
Započni zajedničko korištenje
Dodirom povežite NFC-uređaj s računalom za početak dijeljenja sadržaja između uređaja i računala.
1.
Otvorite stavu kojom se želite zajednički koristiti.
2.
Dodirnite dvije NFC-antene. Začut ćete zvuk kada se antene međusobno prepoznaju.
NAPOMENA: NFC-antena na računalu nalazi se ispod dodirne pločice. Da biste pronašli gdje se nalazi
NFC-antena na drugom uređaju, pogledajte upute za uređaj.
3.
Možda ćete na uređaju vidjeti poruku koja traži da pokrenete prijenos, a na računalu poruku koja vas
pita ako želite primiti prijenos. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili prijenos.
Upotreba funkcije za videozapise
Vaše je računalo snažan videouređaj koji vam omogućuje gledanje videozapisa koji se strujanjem prenose s
omiljenih web-mjesta te preuzimanje videozapisa i filmova radi gledanja na računalu bez potrebe za
povezivanjem s mrežom.
Da biste povećali užitak gledanja, povežite vanjski monitor, projektor ili TV pomoću videopriključka na
računalu.
VAŽNO: vanjski uređaj mora biti spojen ispravnim kabelom na ispravan priključak. Slijedite upute
proizvođača uređaja.
Informacije o korištenju videoznačajki potražite u HP Support Assistant.
Upotreba funkcije za videozapise
33
Povezivanje videouređaja putem VGA kabela
NAPOMENA:
za povezivanje VGA videouređaja s računalom potreban je VGA kabel, koji se kupuje zasebno.
Da biste prikazali sliku sa zaslona računala na vanjskom VGA monitoru ili na projektoru radi prezentacije,
priključite monitor ili projektor na VGA priključak računala.
1.
VGA kabel iz monitora ili projektora priključite na VGA priključak na računalu, kao što je prikazano na
slici.
2.
Pritišćite fn + f4 da biste sliku na zaslonu prebacivali s jednog na drugi od četiri moguća stanja prikaza:
●
Samo zaslon PC-ja: prikaz slike sa zaslona samo na računalu.
●
Dupliciraj: istodobni prikaz slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Proširi: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju.
Svakim pritiskom na tipke fn + f4 mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. U okvir za pretraživanje na
programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka ploča i odaberite Izgled i
personalizacija. U odjeljku Zaslon odaberite Prilagođavanje razlučivosti.
34
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
Povezivanje digitalnih uređaja za prikaz pomoću Dual-Mode DisplayPort kabela
Dual-mode DisplayPort kabel povezuje uređaj za digitalni prikaz, poput monitora visokih performansi ili
projektora. Dual-mode DisplayPort ima bolje performanse nego VGA priključak za vanjski zaslon te
poboljšava digitalnu povezivost.
1.
Jedan kraj Dual-mode DisplayPort kabela priključite na Dual-mode DisplayPort na računalu.
2.
Drugi kraj kabela priključite u digitalni uređaj za prikaz.
3.
Pritišćite fn + f4 da biste sliku računala prebacivali s jednog na drugi od četiri moguća stanja prikaza.
●
Samo zaslon računala: prikaz slike sa zaslona samo na računalu
●
Dupliciraj: istodobni prikaz slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju
●
Proširi: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju
Svakim pritiskom na tipke fn+f4 mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. U okvir za pretraživanje na
programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka ploča i odaberite Izgled i
personalizacija. U odjeljku Zaslon odaberite Prilagođavanje razlučivosti.
Otkrivanje i povezivanje žičanih zaslona pomoću MultiStream Transporta
MultiStream Transport (MST) omogućuje povezivanje više ožičenih uređaja za prikaz s vašim računalom
povezivanjem na priključak VGA ili priključak DisplayPort na računalu, kao i na priključak VGA ili priključak
DisplayPort na koncentratoru ili vanjskoj priključnoj stanici. Spajanje možete obaviti na nekoliko načina,
ovisno o vrsti grafičkog kontrolera instaliranog na vaše računalo i o tome ima li vaše računalo ugrađeni
koncentrator. Idite na Upravitelj uređaja da biste saznali koji je hardver instaliran na vašem računalu.
▲
Upišite upravitelj uređaja u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju Upravitelj uređaja. Prikazuje se popis svih uređaja instaliranih na računalo.
Upotreba funkcije za videozapise
35
Spajanje zaslona na računala s AMD-om ili Nvidia grafikom (s opcijskim koncentratorom)
NAPOMENA:
Pomoću AMD grafičkog kontrolera možete spojiti do 6 vanjskih uređaja za prikaz.
NAPOMENA:
Pomoću Nvidia grafičkog kontrolera možete spojiti do 4 vanjskih uređaja za prikaz.
Za konfiguriranje višestrukih uređaja za prikaz slijedite ove korake:
1.
Priključite vanjski koncentrator (kupuje se zasebno) u priključak DisplayPort na računalu pomoću DP DP kabela (kupuje se zasebno). Provjerite je li prilagodnik napajanja koncentratora povezan s izvorom
izmjeničnog napona.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili priključak DisplayPort na koncentratoru.
3.
Da biste vidjeli sve priključene uređaje za prikaz, u okvir za pretraživanje na programskoj traci unesite
device manager (upravitelj uređaja), a zatim odaberite aplikaciju Device Manager. Ako ne vidite
jedan od priključenih zaslona, provjerite je li svaki uređaj povezan s ispravnim priključkom na
koncentratoru.
NAPOMENA: mogućnosti za višestruke zaslone obuhvaćaju Dupliciranje kojim se zaslon vašeg
računala zrcali na svim omogućenim uređajima za prikaz ili Proširivanje kojim se zaslon vašeg računala
proširuje preko svih omogućenih uređaja za prikaz.
Spajanje zaslona na računala s Intel grafikom (s opcijskim koncentratorom)
NAPOMENA:
pomoću Intelova grafičkog kontrolera možete spojiti do 3 uređaja za prikaz.
Za konfiguriranje višestrukih uređaja za prikaz slijedite ove korake:
1.
Priključite vanjski koncentrator (kupuje se zasebno) u priključak DisplayPort na računalu pomoću DP DP kabela (kupuje se zasebno). Provjerite je li prilagodnik napajanja koncentratora povezan s izvorom
izmjeničnog napona.
2.
Priključite svoje vanjske uređaje za prikaz na VGA priključke ili priključak DisplayPort na koncentratoru.
3.
Kada sustav Windows otkrije zaslon povezan s DP koncentratorom, prikazuje se dijaloški okvir
Obavijest o DisplayPort topologiji. Kliknite odgovarajuće mogućnosti da biste konfigurirali svoje
zaslone. Opcije za višestruke zaslone uključuju Dupliciranje kojim se zaslon vašeg računala zrcali na
svim omogućenim uređajima za prikaz ili Proširivanje kojim se slika sa zaslona proširuje preko svih
omogućenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: ako se taj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite je li svaki vanjski uređaj za prikaz priključen
na odgovarajući priključak na koncentratoru. Za više informacija u okvir za pretraživanje na
programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka ploča i odaberite Izgled i
personalizacija. U odjeljku Zaslon odaberite Prilagođavanje razlučivosti.
Spajanje zaslona na računala s grafičkim kontrolerom tvrtke Intel (s ugrađenim
koncentratorom)
Koristeći ugrađeni koncentrator i grafički kontroler tvrtke Intel, možete spojiti do 3 uređaja za prikaz u
sljedećim konfiguracijama:
36
●
Dva DP zaslona razlučivosti 1920 x 1200 povezana s računalom + jedan VGA zaslon razlučivosti 1920 x
1200 spojen na stanicu za spajanje
●
Jedan DP zaslon razlučivosti 2560 x 1600 povezan s računalom + jedan VGA zaslon razlučivosti 1920 x
1200 spojen na stanicu za spajanje
Poglavlje 5 Značajke za zabavu
Za konfiguriranje višestrukih uređaja za prikaz slijedite ove korake:
1.
Povežite vanjske uređaje za prikaz na VGA ili DisplayPort (DP) priključke na kućištu računala ili stanici za
spajanje.
2.
Kada sustav Windows otkrije zaslon povezan s DP koncentratorom, prikazuje se dijaloški okvir
Obavijest o DisplayPort topologiji. Kliknite odgovarajuće mogućnosti da biste konfigurirali svoje
zaslone. Opcije za višestruke zaslone uključuju Dupliciranje kojim se zaslon vašeg računala zrcali na
svim omogućenim uređajima za prikaz ili Proširivanje kojim se slika sa zaslona proširuje preko svih
omogućenih uređaja za prikaz.
NAPOMENA: ako se taj dijaloški okvir ne pojavi, provjerite je li svaki vanjski uređaj za prikaz priključen
na odgovarajući priključak na koncentratoru. Za više informacija u okvir za pretraživanje na
programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka ploča i odaberite Izgled i
personalizacija. U odjeljku Zaslon odaberite Prilagođavanje razlučivosti.
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s
njima (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: da biste saznali koju vrstu zaslona imate (Miracast-kompatibilnu ili Intel WiDi), pogledajte
dokumentaciju isporučenu s TV-om ili sekundarnim zaslonom.
Da biste otkrili bežične zaslone kompatibilne sa standardom Miracast i povezali se s njima bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake u nastavku.
Da biste otvorili Miracast, učinite sljedeće:
▲
Upišite projekcija u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Projekcija na drugi
zaslon. Kliknite ikonu Poveži s bežičnim zaslonom, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Otkrivanje bežičnih zaslona s Intel WiDi certifikatom i povezivanje s njima (samo
odabrani Intel proizvodi)
Koristite Intel WiDi da biste bežično prikazivali pojedinačne datoteke poput fotografija, glazbe i videozapisa ili
duplicirali svoj cijeli računalni zaslon na televizoru ili sekundarnom zaslonu.
Intel WiDi, premium Miracast rješenje, olakšava jednostavno i tečno uparivanje sekundarnog uređaja;
omogućuje dupliciranje cijelog zaslona; poboljšava brzinu, kvalitetu i promjenu veličine.
Za povezivanje sa zaslonima s Intel WiDi certifikatom:
▲
Upišite projekcija u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Projekcija na drugi
zaslon. Kliknite ikonu Poveži s bežičnim zaslonom, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Da biste otvorili Intel WiDi:
▲
Upišite Intel WiDi u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Intel WiDi.
Upotreba funkcije za videozapise
37
6
Upravljanje napajanjem
NAPOMENA: računalo može imati gumb ili prekidač za uključivanje i isključivanje. Pojam gumb za
uključivanje i isključivanje u ovom vodiču odnosi se na obje vrste kontrola za uključivanje i isključivanje.
Isključivanje računala
OPREZ: podaci koji nisu spremljeni izgubit će se kad se računalo isključi.
Naredbom za isključivanje računala zatvaraju se svi otvoreni programi, uključujući operacijski sustav, te se
isključuju zaslon i računalo.
Isključite računalo u bilo kojoj od sljedećih situacija:
●
kada trebate zamijeniti bateriju ili pristupiti komponentama unutar računala
●
kada priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne spaja pomoću priključka univerzalne serijske
sabirnice (USB)
●
kada računalo dulje vrijeme nećete upotrebljavati niti priključivati u vanjsko napajanje
Premda računalo možete isključiti pomoću gumba za isključivanje, preporučuje se korištenje naredbe za
isključivanje sustava Windows.
NAPOMENA: ako je računalo u stanju mirovanja ili hibernacije, prvo morate, kratkim pritiskom na gumb za
uključivanje i isključivanje, izaći iz mirovanja ili hibernacije.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite gumb Start, zatim ikonu Napajanje, a potom Isključi računalo.
Ako računalo ne reagira i ne možete koristiti prethodno navedeni postupak isključivanja, isprobajte sljedeće
postupke za hitne situacije prema navedenom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete. Odaberite ikonu Napajanje, a zatim odaberite Isključi računalo.
●
Pritisnite i držite gumb napajanja najmanje 5 sekundi.
●
Odspojite računalo od vanjskog napajanja.
●
Uklonite bateriju.
Podešavanje mogućnosti napajanja
Korištenje stanja za uštedu energije
Značajka mirovanja tvornički je omogućena. Kad je pokrenuto stanje mirovanja, žaruljica napajanja trepće i
zaslon je isključen. Vaš se rad sprema u memoriju.
OPREZ: da biste spriječili moguće smanjenje audio i videokvalitete, gubitak funkcije audio ili video
reprodukcije ili gubitak podataka, nemojte pokretati stanje mirovanja tijekom čitanja s diska ili snimanja na
disk ili na vanjsku memorijsku karticu.
NAPOMENA: ne možete pokrenuti ni jednu vrstu mrežnog povezivanja ni koristiti funkcije računala dok je
računalo u stanju mirovanja.
38
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
Dok je računalo uključeno, možete pokrenuti stanje mirovanja na bilo koji od sljedećih načina:
●
kratkim pritiskom gumba napajanja
●
odaberite gumb Start, zatim odaberite ikonu Napajanje, a potom Stanje mirovanja
Napustite stanje mirovanja kratkim pritiskom na gumb napajanja.
Kad računalo izađe iz stanja mirovanja, žaruljica napajanja će se uključiti te se vaš rad vraća na zaslon na
mjesto gdje ste prestali s radom.
NAPOMENA: ako ste odredili da prilikom buđenja treba unijeti lozinku, morate unijeti svoju Windows
lozinku prije povratka računala na zaslon.
Omogućavanje i izlazak iz korisnički pokrenute hibernacije (samo odabrani proizvodi)
Korištenjem mogućnosti uštede energije možete omogućiti korisnički pokrenutu hibernaciju i izmijeniti druge
postavke napajanja:
1.
Upišite power options (mogućnosti napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a
zatim odaberite Mogućnosti napajanja.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite ikonu mjerača napajanja
, a zatim odaberite Mogućnosti napajanja.
2.
U lijevom oknu odaberite Odabir funkcija gumba za uključivanje.
3.
Odaberite Promjena trenutno nedostupnih postavki, a zatim u području Kada pritisnem gumb za
uključivanje ili Kada pritisnem gumb za stanje mirovanja odaberite Hibernacija.
– ili –
U odjeljku Postavke isključivanja odaberite okvir Hibernacija da bi se prikazala mogućnost Hibernacija
na izborniku napajanja.
4.
Odaberite Spremi promjene.
Da biste izašli iz hibernacije, kratko pritisnite gumb za uključivanje. Žaruljice napajanja uključit će se i vaš će
se rad vratiti na zaslon na mjestu gdje ste prekinuli rad.
NAPOMENA: ako ste postavili da je potrebna lozinka prilikom buđenja, morate unijeti svoju lozinku sustava
Windows prije povratka na zaslon.
Korištenje mjerača napajanja i postavki napajanja
Mjerač napajanja nalazi se na radnoj površini sustava Windows. Mjerač napajanja omogućuje brzi pristup
postavkama napajanja i prikaz preostalog kapaciteta baterije.
●
Da biste vidjeli postotak preostalog punjenja baterije i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač miša
iznad ikone mjerača napajanja
●
.
Da biste pristupili mogućnostima za uštedu energije, desnom tipkom miša kliknite ikonu mjerača
napajanja
, a zatim odaberite stavku s popisa. Možete i upisati power options (mogućnosti
napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odabrati Mogućnosti napajanja.
Različite ikone mjerača baterije označavaju radi li računalo uz baterijsko ili vanjsko napajanje. Uz to, ikona
prikazuje poruku ako se napunjenost baterije smanji na nisku ili kritičnu razinu.
Podešavanje mogućnosti napajanja
39
Postavljanje zaštite lozinkom po izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije
Da biste postavili računalo da zatraži lozinku pri izlasku iz stanja mirovanja ili hibernacije, slijedite ove
korake:
1.
Upišite power options (mogućnosti napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a
zatim odaberite Mogućnosti napajanja.
– ili –
Desnom tipkom miša kliknite ikonu mjerača napajanja
2.
U lijevom oknu odaberite Traži lozinku prilikom buđenja.
3.
Odaberite Promjena trenutno nedostupnih postavki.
4.
Odaberite Zahtijevaj lozinku (preporučeno).
, a zatim odaberite Mogućnosti napajanja.
NAPOMENA: da biste stvorili lozinku za korisnički račun ili promijenili trenutnu lozinku za korisnički
račun, odaberite Stvorite ili promijenite lozinku za svoj korisnički račun i slijedite upute na zaslonu.
Ako lozinku za korisnički račun ne trebate stvoriti ni zamijeniti, prijeđite na korak 5.
5.
Odaberite Spremi promjene.
Korištenje baterijskog napajanja
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo bateriju koja je
došla s računalom, zamjensku bateriju koju je dao HP ili kompatibilnu bateriju kupljenu pri HP-u.
Kada računalo nije priključeno na vanjski izvor napajanja, ono koristi napajanje baterije. Vijek trajanja baterije
ovisi o postavkama upravljanja napajanjem, programima koji se izvode na računalu, svjetlini zaslona,
vanjskim uređajima povezanima s računalom i drugim čimbenicima. Ako bateriju držite u računalu, ona će se
puniti svaki put kada je računalo priključeno u napajanje izmjeničnim naponom te će štititi vaše podatke u
slučaju prestanka vanjskog napajanja. Ako se u računalu nalazi napunjena baterija, a ono radi na vanjskom
napajanju, računalo će automatski prijeći na baterijsko napajanje ako se od računala odvoji prilagodnik ili se
dogodi gubitak vanjskog napajanja.
NAPOMENA: kada od računala odvojite napajanje izmjeničnim naponom, svjetlina zaslona automatski se
smanjuje radi štednje baterije. Na određenim modelima računala možete i mijenjati načine grafičkog prikaza
da biste produljili trajanje baterije.
Pronalazak dodatnih informacija o bateriji
Da biste pristupili podacima o bateriji, učinite sljedeće:
1.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Dijagnostika i alati, a potom HP Battery Check (HP-ova provjera
baterije). U slučaju da se prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se
službi za podršku.
HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku) pruža sljedeće alate i informacije o bateriji.
40
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
●
alat Battery Check (Provjera baterije) za testiranje rada baterije
●
podaci o kalibraciji, upravljanju napajanjem, te o ispravnoj brizi i skladištenju kako biste produljili
trajanje baterije
●
podaci o vrstama baterija, tehničke opise, vijek trajanja i kapacitet
Korištenje alata HP Battery Check (HP-ova provjera baterije)
HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku) daje informacije o stanju baterije ugrađene u računalo.
Evo kako pokrenuti alat HP Battery Check (HP-ova provjera baterije):
1.
Povežite prilagodnik izmjeničnog napona s računalom.
NAPOMENA: da bi alat HP Battery Check (HP-ova provjera baterije) pravilno funkcionirao, računalo
mora biti priključeno na vanjsko napajanje.
2.
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
3.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Dijagnostika i alati, a potom HP Battery Check (HP-ova provjera
baterije). U slučaju da se prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se
službi za podršku.
HP Battery Check (HP-ova provjera baterije) provjerava funkcioniraju li baterija i njezine ćelije ispravno, a
zatim prikazuje rezultate provjere.
Prikaz preostale napunjenosti baterije
▲
Pomaknite pokazivač iznad ikone mjerača napajanja
.
Maksimiziranje vremena pražnjenja baterije
Vrijeme pražnjenja baterije razlikuje se ovisno o značajkama koje koristite pri baterijskom napajanju.
Maksimalno vrijeme pražnjenja baterije s vremenom se skraćuje, kako se kapacitet pohranjivanja baterije
normalno smanjuje.
Savjeti za maksimiziranje vremena pražnjenja baterije:
●
Smanjite osvjetljenje zaslona.
●
Uklonite bateriju iz računala kad se ne upotrebljava ili ne puni.
●
Bateriju pohranite na hladnom i suhom mjestu.
●
Pod Mogućnosti napajanja odaberite postavku Ušteda energije.
Upravljanje niskim razinama napunjenosti baterije
Informacije u ovom odjeljku opisuju upozorenja i odgovore sustava koji se postavljaju u tvornici. Neka
upozorenja o niskoj napunjenosti baterije i odgovori sustava mogu se promijeniti pomoću mogućnosti
napajanja. Preference koje su postavljene pomoću Mogućnosti napajanja ne utječu na signalna svjetla.
Upišite power options (mogućnosti napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim
odaberite Mogućnosti napajanja.
Podešavanje mogućnosti napajanja
41
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti, dolazi
do sljedećeg:
●
Žaruljica baterije (samo odabrani proizvodi) označava nisku ili kritičnu razinu napunjenosti baterije.
– ili –
●
Ikona Power meter (Mjerač napajanja)
prikazuje obavijest o niskoj ili kritičnoj razini napunjenosti
baterije.
Ako je računalo uključeno ili u stanju mirovanja, ono će kratko ostati u stanju mirovanja, a zatim će se
isključiti i izgubiti sve podatke koji nisu bili spremljeni.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
▲
Povežite jedan od ovih uređaja:
●
prilagodnik izmjeničnog napona
●
dodatni uređaj za sidrenje ili proširenje
●
priključite dodatni prilagodnik napajanja kupljen kao dodatak od tvrtke HP
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Da biste riješili nisku razinu napunjenosti baterije kada nije dostupan izvor napajanja, spremite sve na čemu
ste radili i isključite računalo.
Vađenje baterije
Uklanjanje baterije:
OPREZ: uklanjanje baterije koja je jedini izvor napajanja računala može prouzročiti gubitak podataka. Da ne
biste izgubili podatke, prije vađenja baterije spremite sve na čemu radite i isključite računalo putem sustava
Windows.
1.
Preokrenite računalo i postavite ga na ravnu površinu s odjeljkom za bateriju okrenutim prema sebi.
2.
Uklonite servisna vratašca.
a.
Uz zasun za otvaranje servisnih vratašca okrenut prema vama, pomaknite zasun za oslobađanje
servisnih vratašaca (1) udesno, uklonite vijak (ako se koristi dodatni vijak) (2), a zatim ponovo
pomaknite zasun za oslobađanje (3) udesno da biste oslobodili servisna vratašca.
NAPOMENA: Ako ne želite koristiti dodatni vijak, pohranite ga unutar servisnih vratašca.
42
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
b.
Pomaknite servisna vratašca prema prednjoj strani računala (4) i podignite ih (5) ih skinuli.
3.
Pomaknite zasun za oslobađanje baterije (1) da biste oslobodili bateriju te uklonite bateriju (2).
4.
Izvadite bateriju iz računala (3).
Podešavanje mogućnosti napajanja
43
Ušteda energije baterije
●
Upišite power options (mogućnosti napajanja) u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a
zatim odaberite Mogućnosti napajanja.
– ili –
●
Odaberite korištenje postavki niske napunjenosti baterije putem mogućnosti uštede energije.
●
Isključite vezu s bežičnom i lokalnom mrežom (LAN) i zatvorite modemske aplikacije ako ih ne koristite.
●
Odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite.
●
Zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske memorijske kartice koje ne koristite.
●
Smanjenje svjetline zaslona.
●
Prije nego prestanete raditi, pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo.
Pohranjivanje baterije
OPREZ: da biste smanjili rizik od oštećenja baterije, nemojte je izlagati visokim temperaturama u duljim
vremenskim razdobljima.
Ako se računalo neće koristiti i ako će biti isključeno iz vanjskog napajanja dulje od dva tjedna, izvadite
korisnički zamjenjivu bateriju i čuvajte je odvojeno.
Kako biste produžili napunjenost pohranjene baterije, pohranite je na toplom i suhom mjestu.
NAPOMENA: spremljenu biste bateriju trebali pregledati svakih šest mjeseci. Ako je kapacitet manje od 50
posto, napunite bateriju prije vraćanja u pohranu.
Kalibrirajte bateriju prije uporabe ako je bila pohranjena mjesec dana ili dulje.
Odlaganje baterije u otpad
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od požara ili opeklina, nemojte rastavljati, gnječiti ili probijati bateriju;
nemojte skraćivati vanjske kontakte; ne bacajte bateriju u vatru ili vodu.
Za pojedinosti o ispravnom načinu odlaganja baterije pogledajte odjeljak Obavijesti o propisima, sigurnosti i
okolišu.
Pristupanje dokumentu:
▲
Upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
Zamjena baterije
HP Battery Check (HP-ova provjera baterije) obavještava vas da vratite bateriju kad se unutarnja ćelija ne puni
ispravno ili kad je kapacitet pohranjivanja baterije slab. Ako je baterija obuhvaćena HP-ovim jamstvom, upute
sadrže ID jamstva. Poruka vas upućuje na HP-ovo web-mjesto da biste dobili dodatne informacije o
naručivanju zamjenske baterije.
44
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
Upotreba vanjskog izvora izmjeničnog napajanja
UPOZORENJE! Nemojte puniti bateriju računala dok se nalazite u zrakoplovu.
UPOZORENJE! da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo prilagodnik za
izmjenični napon koji je došao s računalom, zamjenski prilagodnik koji je dao HP ili kompatibilan prilagodnik
kupljen pri HP-u.
NAPOMENA: dodatne informacije o priključivanju na izmjenični napon potražite na posteru Upute za
postavljanje priloženom u kutiji računala.
Vanjsko izmjenično napajanje osigurava se putem odobrenog prilagodnika izmjenične struje ili putem
dodatnog uređaja za sidrenje ili proširenje.
Računalo spojite na vanjski izvor izmjenične struje u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
●
prilikom punjenja ili kalibriranja baterije
●
prilikom instaliranja i modificiranja sistemskog softvera
●
prilikom pisanja na CD, DVD ili BD (samo odabrani proizvodi)
●
prilikom pokretanja defragmentacije diska
●
tijekom izvođenja sigurnosnog kopiranja ili oporavka sustava
Prilikom povezivanja računala s vanjskim izvorom izmjeničnog napona događa se sljedeće:
●
Baterija se počinje puniti.
●
Ako je računalo uključeno, mijenja se ikona mjerača napajanja na programskoj traci.
Kada isključite vanjski izvor izmjenične struje događa se sljedeće:
●
Računalo se prebacuje na napajanje baterijom.
●
Automatski se smanjuje svjetlina zaslona radi uštede baterije.
Podešavanje mogućnosti napajanja
45
Testiranje prilagodnika za izmjenični napon
Ako na računalu povezanom s izvorom izmjeničnog napona primjećujete bilo koji od sljedećih simptoma,
pregledajte prilagodnik izmjeničnog napona:
●
Računalo se ne uključuje.
●
Zaslon se ne uključuje.
●
Žaruljice napajanja su isključene.
Da biste provjerili prilagodnik za izmjenični napon:
1.
Isključite računalo.
2.
Izvadite bateriju iz računala.
3.
Povežite prilagodnik izmjeničnog napona s računalom pa ga uključite u utičnicu s izmjeničnim
napajanjem.
4.
Uključite računalo.
●
Ako je svjetlo napajanja uključeno, prilagodnik izmjeničnog napona radi ispravno.
●
Ako žaruljice napajanja ostanu isključene, prilagodnik izmjeničnog napona ne funkcionira i
potrebno ga je zamijeniti.
Informacije o nabavi zamjenskog prilagodnika za izmjenični napon zatražite od podrške.
46
Poglavlje 6 Upravljanje napajanjem
7
Sigurnost
Zaštita računala
Uobičajene sigurnosne značajke operacijskog sustava Windows i uslužnog programa za postavljanje računala
koje nema sustav Windows (BIOS) mogu zaštititi osobne postavke i podatke od raznih opasnosti.
NAPOMENA: sigurnosna rješenja osmišljena su da odvraćaju od krađe. Ta rješenja ne mogu spriječiti krađu
ili nepravilnu upotrebu proizvoda.
NAPOMENA: prije no što računalo pošaljete na servis, stvorite sigurnosne kopije datoteka, izbrišite
povjerljive datoteke, a potom uklonite sve postavke lozinki.
NAPOMENA:
računalu.
neke sigurnosne značajke navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem
NAPOMENA: vaše računalo podržava CompuTrace – internetski sigurnosni servis za praćenje i oporavak
dostupan u određenim regijama. Ako vam računalo ukradu, CompuTrace ga može pratiti ako neovlašteni
korisnik pristupi internetu. Da biste koristili CompuTrace, morate kupiti softver i pretplatiti se na servis.
Informacije o naručivanju softvera CompuTrace potražite na adresi http://www.hp.com.
Opasnost za računalo
Sigurnosna značajka
Neovlaštena upotreba računala
HP Client Security, u kombinaciji s lozinkom, pametnom karticom,
karticom bez kontakata, registriranim otiscima prstiju ili drugim
vjerodajnicama za provjeru autentičnosti.
Neovlašteni pristup programu Computer Setup (Postavljanje
računala) (BIOS)
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup*
Neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska
Lozinka za DriveLock (samo odabrani proizvodi) u programu
Computer Setup (Postavljanje računala)*
Neovlašteno pokretanje s dodatnog vanjskog optičkog pogona
(samo neki proizvodi), dodatnog vanjskog tvrdog diska (samo
neki proizvodi) ili internog mrežnog prilagodnika
Značajka mogućnosti pokretanja u programu Computer Setup*
(Postavljanje računala)
Neovlašten pristup korisničkom računu za Windows
Korisnička lozinka za Windows
Neovlašteni pristup podacima
●
Softver HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Neovlašteni pristup postavkama Computer Setup (Postavljanja
računala) i druge informacije identifikacije računala
Administratorska lozinka za BIOS u programu Computer Setup*
Neovlašteno uklanjanje računala
Utor za sigurnosni kabel (korišten s dodatnim sigurnosnim
kabelom na samo odabranim proizvodima)
*Computer Setup (Postavljanje računala) unaprijed je instaliran uslužni program utemeljen na ROM-u koji se može koristiti kada
operacijski sustav ne funkcionira ili se neće učitati. Koristite pokazivački uređaj (dodirnu pločicu, pokazivački štapić ili USB miš) ili
tipkovnicu da biste se kretali po programu Computer Setup (Postavljanje računala) i u njemu birali postavke.
NAPOMENA:
na tablet-računalima bez tipkovnice možete koristiti dodirni zaslon.
Zaštita računala
47
Upotreba lozinki
Lozinka je odabrana skupina znakova koja služi za osiguravanje podataka na računalu. Možete postaviti
nekoliko vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite upravljati pristupom podacima. Lozinke se mogu postaviti u
sustavu Windows ili u programu Computer Setup (Postavljanje računala) koji je unaprijed instaliran na
računalu.
●
Administratorska lozinka za BIOS i lozinka za DriveLock postavljaju se u programu Computer Setup te
njima upravlja BIOS sustava.
●
Lozinke sustava Windows postavljaju se samo u operacijskom sustavu Windows.
●
Ako zaboravite i korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock postavljenu u programu
Computer Setup, tvrdi disk zaštićen pomoću tih lozinki se trajno zaključava i više se ne može
upotrijebiti.
Istu lozinku možete upotrijebiti za sigurnosnu značajku sustava Windows i programa Computer Setup.
Također možete upotrijebiti istu lozinku za više od jedne značajke programa Computer Setup.
Evo nekoliko savjeta za stvaranje i spremanje lozinki:
●
Prilikom stvaranja lozinki slijedite preduvjete koje postavlja program.
●
Nemojte koristiti istu lozinku za više aplikacija ili web-mjesta, a lozinku za Windows nemojte koristiti za
druge aplikacije ili web-mjesta.
●
Alat za upravljanje lozinkama programa HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) omogućuje
pohranu korisničkih imena i lozinki za sva web-mjesta i aplikacije. Ubuduće ih možete sigurno pročitati
ako ih ne možete zapamtiti.
●
Ne spremajte lozinku u datoteke na računalu.
U sljedećim tablicama navode se uobičajene administratorske lozinke za Windows i BIOS te opisuju njihove
funkcije.
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup računu sustava Windows na razini administratora.
NAPOMENA: postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup korisničkom računu u sustavu Windows.
* Za informacije o postavljanju administratorske ili korisničke lozinke za Windows upišite support (podrška) u okvir za pretraživanje
na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku).
48
Poglavlje 7 Sigurnost
Postavljanje lozinki u programu Computer Setup
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup programu Computer Setup.
NAPOMENA: ako su omogućene značajke za sprječavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda je nećete
moći ukloniti dok ne onemogućite te značajke.
Glavna lozinka za DriveLock*
Štiti pristup internom tvrdom disku koji je zaštićen značajkom
DriveLock. Koristi se i za uklanjanje zaštite DriveLock.
NAPOMENA: na određenim proizvodima prije postavljanja
lozinke za DriveLock morate postaviti administratorsku lozinku
za BIOS.
Korisnička lozinka za DriveLock*
Štiti pristup unutarnjem tvrdom pogonu koji je zaštićen
značajkom DriveLock, a postavlja se u lozinkama za značajku
DriveLock tijekom postupka omogućivanja.
NAPOMENA: na određenim proizvodima prije postavljanja
lozinke za DriveLock morate postaviti administratorsku lozinku
za BIOS.
*Pojedinosti o svakoj od tih lozinki potražite u sljedećim temama.
Upravljanje administratorskom lozinkom za BIOS
Da biste postavili, promijenili ili obrisali lozinku, slijedite ove upute:
Zadavanje nove administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje
glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste
otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
2.
Odaberite Sigurnost, odaberite Stvaranje administratorske lozinke za BIOS ili Postavljanje
administratorske lozinke za BIOS (samo odabrani proizvodi), a zatim pritisnite enter.
3.
Unesite lozinku kada se to od vas zatraži.
4.
Kada se to od vas zatraži, ponovno unesite novu lozinku da biste je potvrdili.
5.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Upotreba lozinki
49
Mijenjanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje
glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste
otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
2.
Odaberite Sigurnost, odaberite Promjena administratorske lozinke za BIOS ili Promijeni Lozinku
(samo odabrani proizvode), a zatim pritisnite enter.
3.
Kad se to od vas zatraži, unesite trenutnu lozinku.
4.
Kad se to od vas zatraži, unesite novu lozinku.
5.
Kada se to od vas zatraži, ponovno unesite novu lozinku da biste je potvrdili.
6.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Brisanje administratorske lozinke za BIOS
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet-računalo. Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje
glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste
otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
2.
Odaberite Sigurnost, odaberite Promjena administratorske lozinke za BIOS ili Promijeni Lozinku
(samo odabrani proizvode), a zatim pritisnite enter.
3.
Kad se to od vas zatraži, unesite trenutnu lozinku.
4.
Kada se od vas zatraži nova lozinka, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
5.
Kada se od vas zatraži ponovni unos nove lozinke, ostavite polje prazno, a zatim pritisnite tipku enter.
6.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
50
Poglavlje 7 Sigurnost
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Upisivanje administratorske lozinke za BIOS
Kada sustav zatraži BIOS administrator password (Administratorska lozinka za BIOS), upišite ju (koristeći
iste tipke koje ste koristili prilikom postavljanja lozinke), a zatim pritisnite enter. Nakon dva neuspješna
pokušaja unosa administratorske lozinke za BIOS morate ponovno pokrenuti računalo i pokušati ponovno.
Upravljanje lozinkom za DriveLock u programu Computer Setup (Postavljanje
računala) (samo odabrani proizvodi)
OPREZ: da biste spriječili da tvrdi disk zaštićen značajkom DriveLock postane trajno neupotrebljiv, spremite
korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock na neko sigurno mjesto daleko od računala. Ako
zaboravite obje lozinke za DriveLock, tvrdi će disk postati trajno zaključan i više ga se neće moći koristiti.
DriveLock zaštita sprječava neovlašten pristup sadržaju tvrdog diska. DriveLock je moguće primijeniti samo
na unutarnji tvrdi pogon ili tvrde pogone računala. Nakon primjene DriveLock zaštite na pogon za pristup
pogonu potrebno je unijeti lozinku. Pogon mora biti umetnut u računalo ili napredni replikator priključka da bi
mu se moglo pristupiti pomoću lozinki za DriveLock.
Da bi se zaštita DriveLock primijenila na unutarnji tvrdi disk, u programu Computer Setup (Postavljanje
računala) potrebno je postaviti korisničku lozinku i glavnu lozinku. Prilikom korištenja zaštite DriveLock
pazite na sljedeće:
●
Nakon primjene DriveLock zaštite na tvrdi disk, njemu je moguće pristupiti unosom korisničke ili glavne
lozinke.
●
Vlasnik korisničke lozinke trebao bi biti svakodnevni korisnik zaštićenog tvrdog diska. Vlasnik glavne
lozinke trebao bi biti administrator sustava ili svakodnevni korisnik.
●
Korisnička i glavna lozinka mogu biti istovjetne.
●
Korisničku ili glavnu lozinku možete izbrisati samo uklanjanjem zaštite DriveLock s pogona.
NAPOMENA: na određenim je proizvodima potrebno postaviti administratorsku lozinku za BIOS da
biste mogli pristupiti značajkama DriveLock.
Postavljanje lozinke za DriveLock
Da biste postavili lozinku za DriveLock u programu Computer Setup, napravite sljedeće:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da biste otvorili
Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
Upotreba lozinki
51
2.
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje glasnoće dok se ne prikaže
izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer Setup
(Postavljanje računala).
Odaberite Sigurnost, odaberite nešto iz rubrike Uslužni programi za tvrdi disk ili Alati tvrdog diska
(samo odabrani proizvode), odaberite DriveLock, a zatim pritisnite tipku enter.
NAPOMENA: na određenim proizvodima možda ćete morati postaviti lozinku za DriveLock te unijeti
administratorsku lozinku za BIOS.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Odaberite Postavi glavnu lozinku za DriveLock ili Postavi lozinku za DriveLock (samo odabrani
proizvodi), a zatim pritisnite tipku enter.
5.
Pažljivo pročitajte upozorenje.
6.
Za postavljanje lozinke za DriveLock pratite upute na zaslonu.
7.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom odaberite Yes (Da).
Omogućivanje uređaja DriveLock (samo neki proizvodi)
Na određenim ćete proizvodima možda morati slijediti ove upute da biste omogućili DriveLock.
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
2.
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da biste otvorili
Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje glasnoće dok se ne prikaže
izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer Setup
(Postavljanje računala).
Odaberite Sigurnost, odaberite Uslužni programi za tvrdi disk ili Alati tvrdog diska (samo odabrani
proizvodi), odaberite DriveLock, a zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: na nekim proizvodima možda će biti potreban unos administratorske lozinke za BIOS te
odabir mogućnosti Postavi lozinku za DriveLock.
3.
Odaberite tvrdi disk koji želite zaštititi, a zatim pritisnite enter.
4.
Slijedite upute na zaslonu da biste načinili odabire uz koje se omogućuje DriveLock te unesite lozinke
kada se to od vas zatraži.
NAPOMENA: Na određenim ćete proizvodima možda morati upisati DriveLock. Polje razlikuje velika
i mala slova.
5.
52
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom odaberite Yes (Da).
Poglavlje 7 Sigurnost
Onemogućivanje uređaja DriveLock (samo neki proizvodi)
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
●
2.
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da biste otvorili
Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Isključite tablet-računalo.
2.
Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje glasnoće dok se ne prikaže
izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer Setup
(Postavljanje računala).
Odaberite Sigurnost, odaberite Uslužni programi za tvrdi disk ili Alati tvrdog diska (samo odabrani
proizvodi), odaberite DriveLock, a zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: na nekim proizvodima možda će biti potreban unos administratorske lozinke za BIOS te
odabir mogućnosti Postavi lozinku za DriveLock.
3.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
4.
Slijedite upute na zaslonu da biste onemogućili DriveLock.
5.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom odaberite Yes (Da).
Unos lozinke za DriveLock (samo neki proizvodi)
Provjerite je li tvrdi disk umetnut u računalo (a ne u dodatni priključni uređaj ili u vanjski MultiBay priključak).
Kada se zatraži da unesete lozinku za DriveLock (DriveLock Password), unesite korisničku ili glavnu lozinku
(pomoću istih tipki pomoću kojih ste je postavili), a zatim pritisnite Enter.
Nakon tri neuspjela pokušaja unosa lozinke morat ćete isključiti računalo pa pokušati ponovno.
Promjena lozinke za DriveLock (samo neki proizvodi)
Da biste promijenili lozinku za DriveLock u programu Computer Setup, napravite sljedeće:
1.
Isključite računalo.
2.
Pritisnite gumb napajanja.
3.
Kada se prikaže upit za DriveLock Password (Lozinka za DriveLock), upišite trenutnu korisničku ili
glavnu lozinku koju mijenjate, zatim pritisnite enter, a potom pritisnite ili dodirnite f10 da biste otvorili
Computer Setup (Postavljanje računala).
4.
Odaberite Sigurnost, odaberite Uslužni programi za tvrdi disk ili Alati tvrdog diska (samo odabrani
proizvodi), odaberite DriveLock, a zatim pritisnite enter.
NAPOMENA: Na nekim proizvodima možda će biti potreban unos administratorske lozinke za BIOS te
odabir mogućnosti Postavi lozinku za DriveLock.
5.
Odaberite tvrdi disk kojim želite upravljati, a zatim pritisnite enter.
6.
Odaberite stavku za promjenu lozinke, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste unijeli lozinke.
Upotreba lozinki
53
NAPOMENA: mogućnost Change DriveLock Master Password (Promjena glavne lozinke za DriveLock)
vidljiva je samo ako je na upit za lozinku za DriveLock u drugom koraku navedena glavna lozinka.
7.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite Main (Glavni izbornik),
zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i zatvori), a potom slijedite upute na zaslonu.
Korištenje značajke Computer Setup Automatic DriveLock (Automatski DriveLock u
programu Postavljanje računala) (samo na nekim proizvodima)
U višekorisničkom okruženju možete postaviti lozinku za automatski DriveLock. Kada je omogućena lozinka
za automatski DriveLock, nasumično se stvaraju korisnička i glavna lozinka za DriveLock. Kada bilo koji
korisnik unese vjerodajnicu za lozinku, za otključavanje pogona koristit će se ista nasumično stvorena
korisnička i glavna lozinka za DriveLock.
NAPOMENA: da biste pristupili značajkama rješenja Automatic DriveLock, morate postaviti
administratorsku lozinku za BIOS.
Unos lozinke za Automatic DriveLock (samo odabrani proizvodi)
Da biste omogućili lozinku za automatski DriveLock u programu Computer Setup, slijedite ove korake:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računalo i pritisnite tipku esc kad se u dnu zaslona pojavi poruka "Press
ESC key for Startup Menu" (Pritisnite tipku ESC da biste pristupili izborniku za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 da biste pristupili programu Computer Setup.
3.
Odaberite Sigurnost, zatim Alati tvrdog diska, potom Automatic DriveLock, a na kraju pritisnite enter.
4.
Upišite administratorsku lozinku za BIOS, a zatim pritisnite Enter.
5.
Odaberite unutarnji tvrdi disk, a zatim pritisnite tipku enter.
6.
Pročitajte upozorenje. Da biste nastavili, pritisnite DA.
7.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Uklanjanje zaštite značajkom Automatski DriveLock (samo odabrani proizvodi)
Da biste uklonili zaštitu značajkom DriveLock u programu Computer Setup, slijedite ove korake:
54
1.
Uključite ili ponovo pokrenite računalo i pritisnite tipku esc kad se u dnu zaslona pojavi poruka "Press
ESC key for Startup Menu" (Pritisnite tipku ESC da biste pristupili izborniku za pokretanje).
2.
Pritisnite tipku f10 da biste pristupili programu Computer Setup.
3.
Odaberite Sigurnost, zatim Alati tvrdog diska, potom Automatic DriveLock, a na kraju pritisnite enter.
4.
Upišite administratorsku lozinku za BIOS, a zatim pritisnite Enter.
5.
Odaberite unutarnji tvrdi disk, a zatim pritisnite tipku enter.
Poglavlje 7 Sigurnost
6.
Odaberite Disable protection (Onemogući zaštitu).
7.
Da biste spremili promjene i zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala), kliknite ikonu
Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Upotreba antivirusnog softvera
Kad računalo koristite za pristup e-pošti, mreži ili internetu, izlažete ga računalskim virusima. Računalski
virusi mogu onemogućiti operacijske sustave, programe ili uslužne programe te uzrokovati abnormalno
djelovanje.
Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih te u većini slučajeva popraviti prouzročenu štetu.
Antivirusni softver morate često ažurirati da biste trajno bili zaštićeni od novih virusa.
Windows Defender je unaprijed instaliran na računalo. Preporučujemo da nastavite koristiti antivirusni
program da biste potpuno zaštitili računalo.
Više informacija o računalnim virusima potražite u programu HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku).
Upotreba softverskog vatrozida
Vatrozidi služe sprječavanju neovlaštenog pristupa sustavu ili mreži. Vatrozid može biti samo softverski
program koji instalirate na računalo i/ili mrežu, ili pak rješenje koje objedinjuje hardver i softver.
Postoje dvije vrste vatrozida:
●
vatrozid kao softver u glavnom računalu, koji štiti samo računalo na kojem je instaliran
●
mrežni vatrozid, instaliran između DSL ili kabelskog modema i kućne mreže, koji štiti sva umrežena
računala
Kada je na sustavu instaliran vatrozid, svi podaci koji u sustav ulaze ili iz njega izlaze nadziru se i uspoređuju s
korisnički definiranim sigurnosnim mjerilima. Blokiraju se podaci koji nisu usklađeni s tim mjerilima.
Na vaše je računalo ili u mrežnu opremu možda već instaliran vatrozid. Ako nije, dostupna su softverska
rješenja za vatrozid.
NAPOMENA: u određenim okolnostima vatrozid može blokirati pristup internetskim igrama, ometati pisače
ili zajedničko korištenje datoteka na mreži te blokirati ovlaštene privitke e-pošte. Da biste privremeno riješili
problem, onemogućite vatrozid, izvedite željeni zadatak te ponovno omogućite vatrozid. Da biste trajno
riješili problem, promijenite konfiguraciju vatrozida.
Upotreba antivirusnog softvera
55
Instaliranje ključnih sigurnosnih ažuriranja
OPREZ: Microsoft® šalje upozorenja o kritičnim ažuriranjima. Da biste zaštitili računalo od povrede
sigurnosti i računalnih virusa, instalirajte sva ključna ažuriranja tvrtke Microsoft čim primite obavijest.
Možete odabrati automatsko instaliranje ažuriranja. U okvir za pretraživanje programske trake upišite
control panel (upravljačka ploča), a zatim odaberite Control Panel (Upravljačka ploča). Odaberite
System and Security (Sustav i zaštita), zatim Windows Update, potom Change settings (Promjena postavki)
pa slijedite upute na zaslonu.
Korištenje programa HP Client Security (Sigurnost HP-ova
klijenta) (samo određeni modeli)
Softver HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) unaprijed je instaliran na računalo. Tom se softveru
može pristupiti pomoću ikone HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) u krajnjem desnom dijelu
programske trake ili upravljačke ploče sustava Windows. On pruža sigurnosne značajke koje štite od
neovlaštenog pristupa računalu, mrežama i ključnim podacima. Dodatne informacije potražite u softverskoj
pomoći za HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta).
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani
proizvodi)
HP Touchpoint Manager jest IT rješenje u oblaku koje tvrtkama omogućuje učinkovito upravljanje imovinom i
njezinu zaštitu. HP Touchpoint Manager pomaže pri zaštiti uređaja od zlonamjernih i drugih napada, nadzire
stanje računala te klijentima skraćuje vrijeme utrošeno na rješavanje problema sa sigurnošću i uređajima
krajnjih korisnika. Klijenti mogu brzo preuzeti i instalirali softver, što je mnogo isplativije u odnosu na
tradicionalna rješenja unutar tvrtke. Dodatne informacije potražite u odjeljku
http://www.hptouchpointmanager.com.
56
Poglavlje 7 Sigurnost
Instaliranje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani
proizvodi)
NAPOMENA: sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo odvraćanja, no on ne može spriječiti loše rukovanje
ili krađu računala.
NAPOMENA: utor za sigurnosni kabel na vašem računalu može se djelomično razlikovati u odnosu na
ilustraciju u ovom odjeljku.
1.
Omotajte sigurnosni kabel oko nepomičnog predmeta.
2.
Umetnite ključ (1) u kabelsku blokadu (2).
3.
Umetnite sigurnosni kabel u utor za sigurnosni kabel na računalu (3), a potom zaključajte sigurnosni
kabel pomoću ključa.
Korištenje čitača otisaka prstiju (samo određeni proizvodi)
Ugrađeni čitači otisaka prstiju dostupni su samo na određenim proizvodima. Da biste koristili čitač otisaka
prstiju, otiske prstiju morate registrirati u alatu za upravljanje vjerodajnicama softvera HP Client Security
(Sigurnost HP-ova klijenta). Informacije potražite u pomoći za HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta).
Kada otiske prstiju registrirate u alatu za upravljanje vjerodajnicama, pomoću alata za upravljanje lozinkama
softvera HP Client Security možete pohranjivati korisnička imena i lozinke te ih unositi na podržanim webmjestima i u podržanim aplikacijama.
Pronalaženje čitača otiska prsta
Čitač otiska prsta mali je metalni senzor smješten na jednom od sljedećih područja na računalu:
●
uz dno uređaja TouchPad
●
na desnoj strani tipkovnice
●
na gornjoj desnoj strani zaslona
●
na lijevoj strani zaslona
Ovisno o proizvodu, čitač može biti postavljen vodoravno ili okomito. U oba je položaja potrebno prstom
prijeći okomito u odnosu na metalni senzor.
Instaliranje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani proizvodi)
57
8
Održavanje
Vrlo je važno redovno održavati računalo da biste ga zadržali u optimalnom stanju. U ovom je poglavlju
objašnjeno kako koristiti alate kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska. Navedene su i upute za
ažuriranje programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računala te savjeti za putovanje (ili transport)
računala.
Poboljšanje performansi
Obavljanjem redovitih održavanja te upotrebom alata kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska
možete poboljšati performanse računala.
Upotreba defragmentacije diska
HP preporučuje korištenje alata Defragmentacija diska za defragmentiranje tvrdog diska barem jedanput
mjesečno.
NAPOMENA:
na SSD pogonima nije potrebno pokrenuti defragmentaciju diska.
Da biste pokrenuli defragmentaciju diska, učinite sljedeće:
1.
Spojite računalo na izmjenično napajanje.
2.
Upišite defragmentacija u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite
Defragmentacija i optimizacija pogona.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije potražite u pomoći alata za defragmentaciju diska.
Upotreba čišćenja diska
Funkciju čišćenja diska koristite da biste pretražili pogon tvrdog diska radi pronalaženja nepotrebnih
datoteka koje je moguće sigurno izbrisati za oslobađanje prostora na disku i bolji rad računala.
Da biste pokrenuli čišćenje diska, učinite sljedeće:
1.
Upišite disk u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite Oslobađanje prostora na
disku brisanjem nepotrebnih datoteka ili Deinstalirajte aplikacije da biste oslobodili prostor na
disku.
2.
Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk parkiranjem pogona i zaustavljanjem podatkovnih zahtjeva u sljedećim
situacijama:
●
kada vam računalo ispadne
●
kada premještate računalo sa zatvorenim zaslonom dok se napaja iz baterije
Ubrzo nakon takvog događaja HP 3D DriveGuard vratit će tvrdi disk u normalni rad.
58
Poglavlje 8 Održavanje
NAPOMENA: samo interni tvrdi diskovi zaštićeni su softverom HP 3D DriveGuard. Tvrdi diskovi instalirani u
dodatne priključne uređaje ili priključeni u USB priključke nisu zaštićeni softverom HP 3D DriveGuard.
NAPOMENA: budući da na fiksnim pogonima (SSD-ovima) nema pomičnih dijelova, za te pogone nije
potreban HP 3D DriveGuard.
Dodatne informacije potražite u softverskoj pomoći za HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard
Žaruljica tvrdog diska na računalu mijenja boju i tako označava da je pogon u ležištu za primarni tvrdi disk i/ili
onaj u ležištu za sekundarni tvrdi disk (samo odabrani proizvodi) parkiran. Da biste utvrdili je li pogon
trenutno zaštićen ili je parkiran, pogledajte ikonu u području obavijesti na radnoj površini sustava Windows,
na krajnjoj desnoj strani programske trake.
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
HP preporučuje redovito ažuriranje programa i upravljačkih programa. Ažuriranja mogu riješiti probleme te
donijeti nove značajke i mogućnosti vašem računalu. Starije grafičke komponente, primjerice, možda neće
dobro funkcionirati s najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih upravljačkih programa nećete moći
maksimalno iskoristiti uređaj.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP-ovih programa i upravljačkih programa, idite na stranicu
http://www.hp.com/support. Osim toga, registrirajte se za primanje automatskih obavijesti čim ažuriranja
postanu dostupna.
Ako želite ažurirati programe i upravljačke programe, slijedite ove upute:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite podrška, a zatim odaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
- ili Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moj PC, zatim karticu Ažuriranja i potom Potraži ažuriranja i poruke.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Čišćenje računala
Za sigurno čišćenje računala koristite sljedeće proizvode:
●
dimetil-benzil-amonijev klorid maksimalne koncentracije od 0,3% (npr. jednokratne maramice različitih
proizvođača)
●
tekućine za čišćenje stakla bez alkohola
●
otopinu vode i blagog sapuna
●
suhu krpu za čišćenje od mikrovlakana ili kože (antistatička tkanina bez ulja)
●
antistatičke tkanine
OPREZ: izbjegavajte sredstva za čišćenje sa snažnim otapalima koja mogu trajno oštetiti računalo. Ako
niste sigurni je li neko sredstvo za čišćenje sigurno za računalo, provjerite sadržaj sredstva da biste bili sigurni
da ne sadrži alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen-klorid ni ugljikovodike.
Vlaknasti materijali, primjerice papirnati ručnici, mogu izgrepsti računalo. S vremenom se u ogrebotine mogu
nataložiti čestice prašine i sredstava za čišćenje.
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
59
Postupci čišćenja
Slijedite postupke u ovom odjeljku da biste sigurno očistili računalo.
UPOZORENJE! Da biste spriječili električni udar ili oštećenje komponenti, nemojte čistiti računalo dok je
uključeno.
1.
Isključite računalo.
2.
Isključite napajanje izmjeničnim naponom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, nemojte raspršivati sredstva za čišćenje ili
tekućine izravno na površinu računala. Tekućina koja padne na površinu može trajno oštetiti unutarnje
komponente.
Čišćenje zaslona
Pažljivo obrišite zaslon mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, a navlažena je sredstvom za čišćenje stakla
bez alkohola. Prije zatvaranja računala provjerite je li zaslon suh.
Čišćenje bočnih strana i poklopca
Da biste očistili bočne strane i poklopac, koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenju kožu navlaženu
nekim od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili pak odgovarajuće jednokratne maramice.
NAPOMENA:
otpatke.
prilikom čišćenja poklopca računala radite kružne pokrete da biste dodatno uklonili prašinu i
Čišćenje dodirne pločice, tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi)
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja unutarnjih komponenti, za
čišćenje tipkovnice nemojte koristiti nastavak usisavača. Usisavač može na površini tipkovnice nataložiti
prljavštinu iz kućanstva.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, pazite da među tipke ne kapa tekućina.
●
Dodirnu pločicu, tipkovnicu i miš čistite mekanom krpom od mikrovlakana ili jelenjom kožom
navlaženom nekim od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili odgovarajućim jednokratnim
maramicama.
●
Da biste spriječili lijepljenje tipki te uklonili prašinu, vlakna i čestice između tipki, upotrijebite limenku
komprimiranog zraka sa slamkom.
Putovanje ili transport računala
Ako želite putovati s računalom ili ga morate transportirati, slijedite ove upute da biste sačuvali uređaj.
●
●
60
Pripremite računalo za putovanje ili transport:
◦
sigurnosno kopirajte svoje podatke na vanjski pogon
◦
izvadite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, primjerice memorijske kartice
◦
isključite, a zatim odspojite sve vanjske uređaje
◦
isključite računalo
Ponesite sa sobom sigurnosnu kopiju podataka. Sigurnosnu kopiju čuvajte odvojeno od računala.
Poglavlje 8 Održavanje
●
Ako putujete zrakoplovom, nosite računalo kao ručnu prtljagu; ne prijavljujte ga s ostalom prtljagom.
OPREZ: izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju sigurnosne prolazne uređaje u zračnim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u zračnim
lukama i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu upotrebljavaju rendgenske zrake
umjesto magneta i ne štete pogonima.
●
Ako tijekom leta namjeravate upotrebljavati računalo, slušajte obavijesti tijekom leta koje će vam reći
kada je to dopušteno. Upotreba računala tijekom leta ovisi o pravilima avioprijevoznika.
●
Transportirate li računalo ili pogon, uporabite odgovarajuće zaštitno pakiranje, a na pakiranje napišite
"LOMLJIVO".
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti ograničeno u nekim okruženjima. Takva se ograničenja mogu
primjenjivati u zrakoplovima, u bolnicama, blizu eksplozivnih sredstava te na opasnim mjestima. Ako
niste sigurni koja pravila vrijede za upotrebu bežičnog uređaja u računalu, zatražite dopuštenje za
korištenje računala prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inozemstvo, pridržavajte se sljedećih savjeta:
◦
Provjerite carinska pravila koja se odnose na računala u svakoj zemlji ili regiji u koju namjeravate
putovati.
◦
Provjerite preduvjete za kabel za napajanje i prilagodnik za svaku lokaciju na kojoj planirate rabiti
računalo. Napon, frekvencija i konfiguracije utičnica mogu se razlikovati.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme,
računalo nemojte napajati putem pretvornika napona koji se prodaje za kućanske uređaje.
Putovanje ili transport računala
61
9
Izrada sigurnosne kopije i oporavak
Ovo poglavlje sadrži informacije o sljedećim temama. Informacije u ovome poglavlju standardni su postupak
za većinu proizvoda.
●
stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
●
povrat i oporavak vašeg sustava
Dodatne informacije potražite u aplikaciji HP Support Assistant.
▲
U okvir za pretraživanje programske trake upišite support (podrška), a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
VAŽNO: ako izvodite postupak oporavka na tablet-računalu, baterija tablet-računala mora biti barem 70%
napunjena prije nego što započnete s postupkom.
VAŽNO: na tablet-računalima s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja postupka oporavka povežite
tipkovnicu s priključnom stanicom za tipkovnicu.
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
Sljedeće metode stvaranja medija za oporavak i sigurnosnih kopija dostupne su samo na nekim proizvodima.
Odaberite dostupnu metodu u skladu s modelom računala.
●
Koristite program HP Recovery Manager nakon što uspješno postavite računalo da biste stvorili HP-ove
medije za oporavak. U ovom ćete koraku stvoriti sigurnosnu kopiju HP-ove particije za oporavak na
računalu. Sigurnosnu je kopiju moguće koristiti za reinstalaciju originalnog operacijskog sustava ako je
tvrdi disk oštećen ili zamijenjen. Informacije o stvaranju medija za oporavak potražite u odjeljku
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 62. Informacije o
mogućnostima oporavka pomoću medija za oporavak potražite u odjeljku Upotreba alata sustava
Windows na stranici 63.
●
Upotrijebite alate sustava Windows da biste stvorili točke vraćanja i sigurnosne kopije osobnih
podataka.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
na stranici 64.
NAPOMENA: ako je pohrana 32 GB ili manje, Microsoftovo vraćanje sustava onemogućeno je prema
zadanim postavkama.
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi)
Ako je moguće, provjerite postoji li na računalu particija za oporavak i particija sustava Windows. Na izborniku
Start odaberite Eksplorer za datoteke, a zatim Ovaj PC.
●
62
Ako na vašem računalu nema particije sustava Windows ni particije za oporavak, od službe za podršku
možete dobiti medij za oporavak. Pogledajte knjižicu Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi
iz cijelog svijeta) koja se isporučuje uz računalo. Podaci za kontakt dostupni su i na HP-ovu web-mjestu.
Posjetite http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju te slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 9 Izrada sigurnosne kopije i oporavak
Možete upotrijebiti alate sustava Windows da biste stvorili točke vraćanja sustava i sigurnosne kopije
osobnih podataka, pogledajte odjeljak Upotreba alata sustava Windows na stranici 63.
●
Ako na vašem računalu nema particije za oporavak ni particije sustava Windows, nakon uspješnog
postavljanja računala koristite HP Recovery Manager da biste stvorili medij za oporavak. HP-ove medije
za oporavak možete koristiti za provođenje oporavka sustava ako se tvrdi disk ošteti. Oporavak sustava
ponovno instalira izvorni operacijski sustav i softverske programe instalirane u tvornici, a zatim
konfigurira postavke za programe. Za prilagodbu sustava ili vraćanje tvorničke slike pri zamjeni tvrdog
diska možete upotrijebiti i HP-ove medije za oporavak.
◦
Moguće je stvoriti samo jedan komplet medija za oporavak. Ovim alatima za oporavak pažljivo
rukujte i držite ih na sigurnom mjestu.
◦
HP Recovery Manager pregledava računalo i utvrđuje potreban kapacitet pohrane za medij koji će
biti potreban.
◦
Da biste mogli stvoriti diskove za oporavak, u računalo mora biti ugrađen optički pogon s
mogućnošću pisanja na DVD-ove te morate koristiti visokokvalitetne prazne DVD-R, DVD+R, DVDR DL ili DVD+R DL diskove. Nemojte koristiti diskove za višekratno snimanje kao što su CD±RW,
DVD±RW, dvoslojni DVD±RW ili BD-RE (Blu-ray diskovi za višekratno snimanje); nisu kompatibilni
sa softverom HP Recovery Manager. Umjesto toga možete upotrijebiti visokokvalitetni USB flash
pogon.
◦
Ako računalo nema integrirani optički pogon s mogućnošću zapisivanja na DVD-ove, a željeli biste
stvoriti DVD medije za oporavak, za stvaranje diskova za oporavak možete koristiti vanjski optički
pogon (kupuje se zasebno). Ako koristite vanjski optički pogon, morate ga izravno priključiti u USB
priključak na računalu; pogon ne možete priključiti u USB priključak na vanjskom uređaju, kao što
je USB koncentrator. Ako ne možete stvoriti DVD-medije sami, možete nabaviti diskove za
oporavak za svoje računalo od tvrtke HP. Pogledajte knjižicu Worldwide Telephone Numbers
(Telefonski brojevi iz cijelog svijeta) koja se isporučuje uz računalo. Podaci za kontakt dostupni su i
na HP-ovu web-mjestu. Posjetite http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju te
slijedite upute na zaslonu.
◦
Prije izrade medija za oporavak provjerite je li računalo priključeno na izmjenično napajanje.
◦
Taj postupak može potrajati sat vremena ili više. Nemojte prekidati postupak izrade.
◦
Ako je potrebno, iz programa možete izaći prije dovršetka izrade svih DVD-ova za oporavak. HP
Recovery Manager dovršit će snimanje trenutnog DVD-a. Kad sljedeći put otvorite program HP
Recovery Manager, od vas će se tražiti da nastavite s postupkom.
Stvaranje HP-ova medija za oporavak:
VAŽNO: na tablet-računalima s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja ovih koraka povežite tipkovnicu s
priključnom stanicom za tipkovnicu.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite oporavak, a zatim odaberite HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Stvaranje medija za oporavak te slijedite upute na zaslonu.
Ako želite oporaviti sustav, pogledajte odjeljak Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
na stranici 64.
Upotreba alata sustava Windows
Pomoću alata sustava Windows možete stvoriti medije za oporavak, točke za vraćanje sustava i sigurnosne
kopije osobnih podataka.
Upotreba alata sustava Windows
63
NAPOMENA: ako je pohrana 32 GB ili manje, Microsoftovo vraćanje sustava onemogućeno je prema
zadanim postavkama.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji Početak rada.
▲
Odaberite gumb Start, a zatim odaberite aplikaciju Početak rada.
Vraćanje i oporavak
Postoji nekoliko mogućnosti oporavka sustava. Odaberite metodu koja najbolje odgovara vašoj situaciji i
razini stručnosti:
VAŽNO: nisu sve metode dostupne na svim proizvodima.
●
Windows nudi nekoliko mogućnosti za vraćanje podataka iz sigurnosne kopije, obnovu računala i
povratak na izvorno stanje. Dodatne informacije potražite u aplikaciji Početak rada.
▲
●
Odaberite gumb Start, a zatim odaberite aplikaciju Početak rada.
Ako morate otkloniti problem s unaprijed instaliranom aplikacijom ili upravljačkim programom, koristite
mogućnost ponovne instalacije upravljačkih programa i/ili aplikacija u programu HP Recovery Manager
(samo neki proizvodi) da biste reinstalirali pojedinačnu aplikaciju ili upravljački program.
▲
U okvir za pretraživanje programske trake upišite oporavak, odaberite HP Recovery Manager,
zatim odaberite Ponovna instalacija upravljačkih programa i/ili aplikacija, a potom slijedite
upute na zaslonu.
●
Ako želite vratiti particiju sustava Windows na izvorni tvornički sadržaj, možete odabrati mogućnost
System Recovery s HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi) ili se poslužiti HP-ovim medijima
za oporavak. Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery
Manager na stranici 64. Ako još niste stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova
medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 62.
●
Na nekim proizvodima, ako želite oporaviti izvorne tvorničke particije i sadržaj računala ili ako ste
zamijenili tvrdi disk, možete koristiti mogućnost vraćanja tvorničkih postavki pomoću HP-ovih medija za
oporavak. Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
na stranici 64.
●
Na nekim proizvodima, ako želite ukloniti particiju za oporavak da biste vratili prostor na tvrdom disku,
HP Recovery Manager nudi vam mogućnost uklanjanja particije za oporavak.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Uklanjanje HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi)
na stranici 67.
Oporavak pomoću programa HP Recovery Manager
Softver HP Recovery Manager omogućuje vraćanje računala u izvorno tvorničko stanje pomoću HP-ovih
medija za oporavak koje ste stvorili ili koje ste nabavili od službe za podršku ili pak pomoću HP-ove particije
za oporavak (samo neki proizvodi). Ako još niste stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje
HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 62.
Što trebate znati prije početka rada
●
64
Program HP Recovery Manager oporavlja samo tvornički instaliran softver. Softver koji se ne isporučuje
uz računalo potrebno je preuzeti s web-mjesta proizvođača ili ga ponovno instalirati s medija koje ste
dobili od proizvođača.
Poglavlje 9 Izrada sigurnosne kopije i oporavak
VAŽNO: oporavak pomoću programa HP Recovery Manager trebao bi biti posljednji način rješavanja
problema s računalom.
●
Ako tvrdi disk računala prestane funkcionirati, morate koristiti HP-ove medije za oporavak. Ako još niste
stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki
proizvodi) na stranici 62.
●
Da biste koristili mogućnosti vraćanja tvorničkih postavki (samo neki proizvodi), morate koristiti HP-ove
medije za oporavak. Ako još niste stvorili medije za oporavak, pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova
medija za oporavak (samo neki proizvodi) na stranici 62.
●
Ako na vašem tablet-računalu nije omogućeno stvaranje HP-ovih medija za oporavak ili ako HP-ov medij
za oporavak ne funkcionira, od službe za podršku možete dobiti medij za oporavak za svoje tabletračunalo. Pogledajte knjižicu Worldwide Telephone Numbers (Telefonski brojevi iz cijelog svijeta) koja se
isporučuje uz računalo. Podaci za kontakt dostupni su i na HP-ovu web-mjestu. Posjetite
http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju te slijedite upute na zaslonu.
VAŽNO: HP Recovery Manager ne stvara automatski sigurnosne kopije vaših osobnih podataka. Prije
početka oporavka stvorite sigurnosne kopije osobnih podataka koje želite zadržati.
Ako koristite HP-ove medije za oporavak, odaberite jednu od sljedećih mogućnosti oporavka:
NAPOMENA:
računalo.
kada započnete postupak oporavka, prikazuju se samo mogućnosti dostupne za vaše
●
Oporavak sustava – reinstalira izvorni operacijski sustav, a potom konfigurira postavke programa
instaliranih u tvornici.
●
Vraćanje tvorničkih postavki – vraća računalo u izborno tvorničko stanje brisanjem svih podataka s
tvrdog diska i ponovnim stvaranjem particija. Potom reinstalira operacijski sustav i softver instaliran u
tvornici.
HP-ova particija za oporavak (samo neki proizvodi) omogućuje samo oporavak sustava.
Oporavak pomoću HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi)
HP-ova particija za oporavak (samo neki proizvodi), omogućuje izvođenje oporavka sustava bez diskova za
oporavak ili USB flash pogona za oporavak. Ovu vrstu oporavka možete upotrebljavati samo ako tvrdi disk još
uvijek radi.
Za pokretanje programa HP Recovery Manager s HP-ove particije za oporavak:
VAŽNO: na tablet-računalu s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja ovih koraka povežite tipkovnicu s
priključnom stanicom za tipkovnicu (samo neki proizvodi).
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite oporavak, odaberite Recovery Manager, a zatim
odaberite HP Recovery Environment.
– ili –
Na računalima ili tablet-računalima s odvojivom tipkovnicom pritisnite f11 dok se računalo pokreće ili
pritisnite i držite f11 dok držite gumb za uključivanje i isključivanje.
Tablet-računala bez tipkovnica:
uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb za smanjivanje
glasnoće; zatim odaberite f11.
- ili -
Vraćanje i oporavak
65
uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb sustava Windows;
zatim odaberite f11.
2.
Odaberite Troubleshoot s izbornika mogućnosti pokretanja.
3.
Odaberite Recovery Manager, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Oporavak pomoću HP-ova medija za oporavak
Medije HP Recovery možete koristiti za oporavka originalnog sustava. Tu metodu koristiti ako vaš sustav
nema particiju HP Recovery ili ako tvrdi disk ne funkcionira ispravno.
1.
Ako je moguće, sigurnosno kopirajte sve osobne datoteke.
2.
Umetnite HP-ov medij za oporavak i ponovno pokrenite računalo.
NAPOMENA: ako se računalo automatski ponovno ne pokrene u programu HP Recovery Manager,
mora se promijeniti redoslijed podizanja sustava računala. Pogledajte odjeljak Promjena redoslijeda
pokretanja računala na stranici 66.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Promjena redoslijeda pokretanja računala
Ako se računalo ponovno ne pokrene u programu HP Recovery Manager, promijenite redoslijed pokretanja
računala, odnosno redoslijed uređaja naveden u BIOS-u u kojem računalo traži informacije za pokretanje.
Odabir možete promijeniti, odnosno možete odabrati optički pogon ili izbrisivi pogon na USB-u.
Promjena redoslijeda pokretanja:
VAŽNO: na tablet-računalima s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja ovih koraka povežite tipkovnicu s
priključnom stanicom za tipkovnicu.
1.
Umetnite HP-ov medij za oporavak.
2.
Pristup BIOS-u:
Računala ili tablet-računala s pričvršćenom tipkovnicom:
▲
Uključite ili ponovno pokrenite računalo ili tablet-računalo, pritisnite i kratko držite tipku esc, a
zatim pritisnite f9 da biste vidjeli mogućnosti pokretanja.
Tablet-računala bez tipkovnica:
▲
uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb za
smanjivanje glasnoće; zatim odaberite f9.
- ili uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb sustava
Windows; zatim odaberite f9.
66
3.
Odaberite optički pogon ili USB izbrisivi memorijski pogon s kojeg želite izvršiti pokretanje.
4.
Slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 9 Izrada sigurnosne kopije i oporavak
Uklanjanje HP-ove particije za oporavak (samo neki proizvodi)
Softver HP Recovery Manager omogućuje vam uklanjanje HP-ove particije za oporavak da biste oslobodili
prostor na tvrdom disku.
VAŽNO: nakon što uklonite HP-ovu particiju za oporavak, nećete moći izvršiti oporavak sustava ni stvoriti
HP-ov medij za oporavak iz HP-ove particije za oporavak. Zato prije uklanjanja particije za oporavak stvorite
HP-ove medije za oporavak; pogledajte odjeljak Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi)
na stranici 62.
NAPOMENA:
funkciju.
opcija Ukloni particiju za oporavak dostupna je samo na proizvodima koji podržavaju tu
Slijedite ove korake da biste uklonili HP-ovu particiju za oporavak:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite oporavak, a zatim odaberite HP Recovery Manager.
2.
Odaberite Ukloni particiju za oporavak i slijedite upute na zaslonu.
Vraćanje i oporavak
67
10 Computer Setup (Postavljanje računala)
(BIOS), TPM i HP Sure Start
Korištenje programa Computer Setup
Program Computer Setup, odnosno Basic Input/Output System (BIOS), upravlja komunikacijom između svih
ulaznih i izlaznih računala na sustavu (kao što su diskovni pogoni, zaslon, tipkovnica, miš i pisač). Computer
Setup obuhvaća postavke za vrste instaliranih uređaja, redoslijed pokretanja računala i količinu sistemske i
proširene memorije.
NAPOMENA: pri izvođenju promjena u programu Computer Setup budite iznimno pažljivi. Pogreške mogu
spriječiti pravilno funkcioniranje računala.
Pokretanje programa Computer Setup
NAPOMENA: uz program Computer Setup moguće je koristiti vanjsku tipkovnicu ili miš priključene na USB
priključak samo ako je omogućena podrška za naslijeđene USB uređaje.
Da biste pokrenuli Computer Setup, slijedite ove korake:
▲
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala).
●
Računala ili tableti s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f10 da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tableti bez tipkovnice:
▲
Isključite tablet. Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje glasnoće dok
se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F10 da biste otvorili Computer
Setup (Postavljanje računala).
Navigacija i odabir u programu Computer Setup
●
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku tab i tipke sa strelicama, a zatim pritisnite
enter ili ih odaberite pomoću pokazivačkog uređaja.
NAPOMENA: na tabletima bez tipkovnice birati možete pomoću prsta.
68
●
Da biste se pomicali prema gore ili dolje, u gornjem desnom kutu zaslona odaberite strelicu prema gore
ili strelicu prema dolje ili pak koristite strelicu prema gore ili strelicu prema dolje na tipkovnici.
●
Da biste zatvorili otvorene dijaloške okvire i vratili se na glavni zaslon programa Computer Setup,
pritisnite esc, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
Da biste izašli iz izbornika programa Computer Setup (Postavljanje računala), odaberite jednu od sljedećih
metoda:
●
Da biste izašli iz programa Computer Setup bez spremanja promjena:
Odaberite ikonu Exit (Izlaz) u donjem desnom kutu zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
●
Da biste spremili promjene i izašli iz izbornika programa Computer Setup, učinite sljedeće:
U donjem desnom kutu zaslona odaberite Save (Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Vraćanje tvorničkih postavki u programu Computer Setup
NAPOMENA:
vraćanjem tvorničkih postavki neće se promijeniti način rada tvrdog diska.
Da biste sve postavke u programu Computer Setup vratili na tvornički postavljene vrijednosti, slijedite ove
korake:
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 68.
2.
Odaberite Main (Glavni izbornik), a zatim Apply Factory Defaults and Exit (Primijeni tvorničke postavke
i izađi).
NAPOMENA: Na nekim proizvodima u odabirima može pisati Vrati zadane postavke umjesto
Primijeni tvorničke postavke i izađi.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
Da biste spremili promjene i izašli, odaberite ikonu Save (Spremi) u donjem desnom kutu zaslona, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
NAPOMENA:
kada vratite tvorničke postavke, vaše postavke lozinke i sigurnosne postavke ostaju iste.
Korištenje programa Computer Setup
69
Ažuriranje BIOS-a
Na HP-ovu web-mjestu mogu biti dostupne ažurirane verzije BIOS-a.
Većina ažuriranja BIOS-a na HP-ovu web-mjestu zapakirano je u komprimirane datoteke pod nazivom
SoftPaqs.
Neki paketi za preuzimanje sadrže datoteku Readme.txt s informacijama o instaliranju i otklanjanju
poteškoća s datotekom.
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili trebate li ažurirati program Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), najprije odredite
verziju BIOS-a na vašem računalu.
Informacijama o verziji BIOS-a (koja se naziva i datum ROM-a te BIOS-a) moguće je pristupiti pritiskom na
tipke fn+esc (ako ste već u sustavu Windows) ili pomoću programa Computer Setup (Postavljanje računala).
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 68.
2.
Odaberite Main (Glavni izbornik), a zatim odaberite System Information (Informacije o sustavu).
3.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala) bez spremanja promjena, odaberite
ikonu Exit (Izlaz) u donjem desnom kutu zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite Main (Glavni izbornik), zatim Ignore Changes and Exit (Zanemari promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku enter.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte Preuzimanje ažuriranja BIOS-a na stranici 70.
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
OPREZ: da biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspješnu instalaciju, ažuriranje BIOS-a preuzmite i
instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja pomoću prilagodnika
izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada računalo radi na bateriju, kada se
nalazi u priključnom uređaju ili priključeno na dodatni izvor napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije
slijedite ove upute:
Ne isključujte napajanje računala iskapčanjem napajačkog kabela iz utičnice.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite support (podrška), a zatim odaberite aplikaciju
HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku).
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
70
2.
Odaberite Updates (Ažuriranja), a zatim kliknite Check for updates and messages (Potraži ažuriranja i
poruke).
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
a.
Pronađite najnovije ažuriranje za BIOS i usporedite ga s verzijom BIOS-a koja je trenutno
instalirana na računalo. Zabilježite datum, naziv ili neku drugu oznaku. Ti će vam podaci možda
kasnije zatrebati da biste pronašli ažuriranje kada ga preuzmete na tvrdi disk.
b.
Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih datoteka na tvrdi disk računala.
Zabilježite put do mjesta na tvrdom disku gdje će se spremiti preuzeto ažuriranje BIOS-a. Kada
budete spremni za instalaciju ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću navedenog
puta.
NAPOMENA: ako računalo povezujete s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije
instaliranja bilo kakvih ažuriranja softvera, a posebno ažuriranja sistemskog BIOS-a.
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Nakon dovršetka preuzimanja slijedite upute koje se
prikazuju na zaslonu. Ako nema nikakvih uputa, slijedite ove korake:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite file (datoteka), a zatim odaberite Eksplorer za
datoteke.
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta do mjesta na tvrdom disku koji ste ranije zabilježili otvorite mapu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranje.
4.
Dvokliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer, naziv_datoteke.exe).
Započet će instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
NAPOMENA: kada se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku možete izbrisati s
tvrdog diska.
Promjena redoslijeda pokretanja pomoću upita f9
Da biste dinamički odabrali uređaj za pokretanje za trenutni niz pokretanja, slijedite ove korake:
1.
Pristup izborniku Access the Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava):
●
Računala ili tableti s tipkovnicom:
▲
●
Tableti bez tipkovnice:
▲
2.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP logotip, pritisnite tipku f9 da biste
ušli u izbornik Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
Isključite tablet. Pritisnite gumb za napajanje zajedno s gumbom za smanjenje glasnoće dok
se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje), a zatim dodirnite F9 da biste otvorili izbornik
Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
Odaberite uređaj za pokretanje, a zatim pritisnite tipku enter.
Korištenje programa Computer Setup
71
TPM postavke BIOS-a (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: prije omogućavanja funkcije Trusted Platform Module (TPM) (Modul pouzdane platforme) na ovom
sustavu morate provjeriti je li način na koji ćete koristiti TPM usklađen s primjenljivim lokalnim zakonima,
propisima i pravilnicima te morate zatražiti odobrenje i licence ako je to potrebno. U slučaju problema zbog
neusklađenosti nastalih uslijed načina na koji radite s TPM-om odnosno načina na koji ga koristite, isključivo
vi u potpunosti snosite sve pravne posljedice. HP se odriče bilo koje odgovornosti koja proizlazi iz takvog
načina korištenja.
TPM pruža dodatnu sigurnost za računalo. TPM postavke možete izmijeniti u programu Computer Setup
(Postavljanje računala) (BIOS).
NAPOMENA:
sustavu.
ako promijenite TPM postavku u Hidden (Skriveno), TPM neće biti vidljiv u operacijskom
Pristup TPM postavkama u programu Computer Setup (Postavljanje računala):
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak Pokretanje programa Computer
Setup na stranici 68.
2.
Odaberite Sigurnost pa TPM ugrađena sigurnost, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Upotreba softvera HP Sure Start (samo na odabranim
proizvodima)
Pojedini su modeli konfigurirani pomoću tehnologije HP Sure Start koja neprekidno nadzire BIOS u svrhu
sprječavanja napada i oštećenja. Ako dođe do oštećenja ili napada na BIOS, HP Sure Start automatski ga vraća
u prethodno sigurno stanje bez intervencije korisnika.
HP Sure Start konfiguriran je i odmah omogućen tako da većina korisnika može koristiti zadanu konfiguraciju
tehnologije HP Sure Start. Napredni korisnici mogu prilagoditi zadanu konfiguraciju.
Da biste pristupili najnovijoj dokumentaciji o tehnologiji HP Sure Start, otvorite web-mjesto
http://www.hp.com/support i odaberite svoju državu. Odaberite Drivers & Downloads (Upravljački programi i
preuzimanja), a zatim slijedite upute na zaslonu.
72
Poglavlje 10 Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), TPM i HP Sure Start
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics jest objedinjeno proširivo firmversko sučelje (Unified Extensible Firmware
Interface, UEFI) koje omogućuje pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver
računala ispravno. Alat se pokreće izvan operacijskog sustava radi izoliranja hardverskih kvarova od
problema koje uzrokuju operacijski sustav ili druge softverske komponente.
NAPOMENA: da biste pokrenuli BIOS na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu rada
prijenosnog računala i morate koristiti tipkovnicu priključenu u prijenosno računalo. Tipkovnica na zaslonu,
koja se prikazuje u načinu rada tablet-računala, ne može pristupiti BIOS-u.
Pokretanje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Pokretanje BIOS-a:
●
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
▲
●
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te pritisnite i kratko držite tipku esc.
Tablet-računala bez tipkovnica:
▲
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb za
smanjivanje glasnoće.
- ili Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo, a zatim pritisnite i kratko držite gumb sustava
Windows.
2.
Pritisnite ili dodirnite tipku f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
priključeni USB pogon
NAPOMENA: da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) u USB pogon, pročitajte
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj na stranici 73.
3.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom
slijedite upute na zaslonu. Na tablet-računalu pritisnite gumb za smanjenje glasnoće da biste zaustavili
dijagnostički test.
NAPOMENA: ako morate zaustaviti dijagnostički test na računalima ili tablet-računalima s tipkovnicom,
pritisnite esc.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB
uređaj
Na raspolaganju su vam dvije mogućnosti preuzimanja alata HP PC Hardware Diagnostics USB na uređaj:
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
73
Preuzimanje najnovije verzije UEFI-ja:
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
Kliknite vezu Download (Preuzimanje) u odjeljka HP PC Hardware Diagnostics, a zatim odaberite Run
(Pokreni).
Preuzimanje bilo koje verzije UEFI-ja za određeni proizvod:
1.
Idite na http://www.hp.com/support, a zatim odaberite svoju državu. Prikazuje se stranica HP-ove
podrške.
2.
Kliknite na Upravljački programi i preuzimanja.
3.
U tekstni okvir unesite naziv proizvoda, a zatim kliknite Idi.
– ili –
Kliknite Pronađi odmah da biste HP-u omogućili automatsko prepoznavanje proizvoda.
74
4.
Odaberite računalo, a zatim operacijski sustav.
5.
U odjeljku Diagnostic (Dijagnostika) slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali i preuzeli željenu UEFI
verziju.
Poglavlje 11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Tehnički podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u inozemstvo s
računalom.
Računalo za napajanje upotrebljava istosmjerni napon, koji može dobivati preko izvora izmjeničnog ili
istosmjernog napajanja. Izvor izmjeničnog napajanja mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u rasponu od 100
– 240 V, 50 – 60 Hz. Iako se računalo može napajati iz samostalnog izvora napajanja istosmjernim naponom,
ono se mora napajati samo prilagodnikom za izmjenični napon ili istosmjernim napajanjem koje je HP odobrio
za upotrebu na ovom računalu.
Računalo može za napajanje koristiti istosmjerni napon unutar sljedećih specifikacija.
Ulazno napajanje
Procjena
Radni napon i struja
19,5 V istosmjernog napona pri 2,31 A – 45 W
19,5 V istosmjernog napona pri 3,33 A – 65 W
NAPOMENA: ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznim naponom ne
višim od 240 V rms.
NAPOMENA:
radni napon i jakost struje računala navedeni su na naljepnici s pravnim podacima o sustavu.
Radno okruženje
Faktor
Metrički
SAD
Uključeno (snima na optički disk)
od 5 °C do 35 °C
od 41 °F do 95 °F
Isključeno
od -20 °C do 60 °C
od -4 °F do 140 °F
Uključeno
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Isključeno
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Uključeno
-15 m do 3048 m
od -50 stopa do 10 000 stopa
Isključeno
-15 m do 12 192 m
od -50 stopa do 40 000 stopa
Temperatura
Relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Najviša visina (bez pritiska)
Ulazno napajanje
75
13 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je otpuštanje statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer,
šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih vodiča može oštetiti elektroničke
komponente.
Kako biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite ove mjere
opreza:
76
●
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga
pravilno uzemljite.
●
Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatičkog izboja dok ih ne
budete bili spremni ugraditi.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je
manje moguće.
●
Koristite nemagnetske alate.
●
Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne
površine.
●
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatičkog izboja.
Poglavlje 13 Elektrostatičko pražnjenje
14 Pristupačnost
HP dizajnira, proizvodi i prodaje proizvode i servise koje mogu koristiti svi, uključujući osobe s invaliditetom,
samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje.
Podržane pomoćne tehnologije
HP-ovi proizvodi podržavaju raznorazne pomoćne tehnologije operacijskih sustava te se mogu konfigurirati
tako da funkcioniraju i uz druge pomoćne tehnologije. Pomoću značajke pretraživanja na uređaju pronaći ćete
dodatne informacije o pomoćnim značajkama.
NAPOMENA: dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije zatražite od korisničke
službe za taj proizvod.
Obraćanje podršci
Trajno radimo na poboljšanju pristupačnosti naših proizvoda i servisa te rado primamo povratne informacije
od korisnika. Ako imate problema s proizvodom ili nas želite obavijestiti o značajkama pristupačnosti koje su
vam pomogle, obratite nam se na broj +1 (888) 259-5707 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po
sjevernoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluhi ili imate problema sa sluhom i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, za tehničku podršku ili pitanja o pristupačnosti obratite nam se na broj +1 (877) 656-7058 od
ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu.
NAPOMENA:
podrška je samo na engleskom jeziku.
Podržane pomoćne tehnologije
77
Kazalo
A
administratorska lozinka 48
Alati sustava Windows
upotreba 63
antene za bežičnu vezu,
prepoznavanje 10
antene za WLAN, prepoznavanje 10
antene za WWAN, prepoznavanje
10
antivirusni softver 55
Automatic Drivelock 54
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 59
B
baterija
niske razine napunjenosti
baterije 41
očuvanje energije 44
odlaganje u otpad 44
pohranjivanje 44
pražnjenje 41
prikaz preostale napunjenosti
baterije 41
zamjena 44
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 24
javna WLAN veza 24
korporacijska WLAN veza 24
povezivanje 24
BIOS
ažuriranje 70
preuzimanje ažuriranja 70
utvrđivanje verzije 70
blokada za otvaranje servisnih
vratašca, prepoznavanje 19
Bluetooth uređaj 23, 25
C
Computer Setup
administratorska lozinka za
BIOS 49
navigacija i odabir 68
vraćanje tvorničkih postavki 69
78
Kazalo
Computer Setup (Postavljanje
računala)
lozinka za DriveLock 51
Č
čišćenje računala 59
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje 5, 6
čitač otisaka prstiju 57
čitač otisaka prstiju,
prepoznavanje 15
čitač pametnih kartica,
prepoznavanje 8, 9
čuvanje baterije 44
D
dijeljenje dodirom 32
DisplayPort 35
DisplayPort, prepoznavanje 5, 6
Dodirna pločica
gumbi 12
upotreba 28
dodirna pločica (TouchPad)
tipke 12
dodir s dva prsta, gesta dodirne
pločice 30
donja strana 21
dostava računala 60
DriveLock
omogućavanje 52
onemogućivanje 53
E
elektrostatički izboj 76
F
funkcijske tipke, prepoznavanje 16
G
gesta pomicanja s dva prsta za
dodirnu pločicu 29
Geste dodirne pločice
dodir s dva prsta 30
pomicanje dvama prstima 29
geste dodirnog zaslona
povlačenje jednim prstom 30
Glavna lozinka za DriveLock
promjena 53
GPS 25
gumb bežične veze 23
gumbi
desni gumb pokazivača 12
lijevi gumb pokazivača 12
napajanje 14, 38
gumb za uključivanje i isključivanje
38
gumb za uključivanje i isključivanje,
prepoznavanje 14
H
HP 3D DriveGuard 58
HP Client Security (Sigurnost HP-ova
klijenta) 56
HP Mobile Connect 25
HP-ova particija za oporavak
oporavak 65
uklanjanje 67
HP-ov medij za oporavak
oporavak 66
stvaranje 62
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
upotreba 73
HP Recovery Manager
pokretanje 65
rješavanje problema s podizanjem
sustava 66
HP Touchpoint Manager 56
I
informacije o bateriji, pronalaženje
40
interni mikrofoni, prepoznavanje 10
isključivanje 38
isključivanje računala 38
J
javna WLAN veza
24
K
ključna ažuriranja, softver 56
komponente
desna strana 5
donja strana 18
gornja strana 12
lijeva strana 8
prednja strana 20
zaslon 10
kontrole bežične veze
gumb 23
operacijski sustav 23
korisnička lozinka 48
Korištenje gesta dodirne pločice
(TouchPada) i dodirnog zaslona
dodir 28
zumiranje pincetnim pokretom s
dva prsta 29
korištenje geste dodira dodirne
pločice (TouchPada) i dodirnog
zaslona 28
korištenje geste klizanja jednim
prstom dodirnim zaslonom 30
korporacijska WLAN veza 24
kritična razina napunjenosti
baterije 38
L
lozinka za automatski DriveLock
uklanjanje 54
unos 54
lozinka za DriveLock
opis 51
postavljanje 51
promjena 53
unos 53
lozinke
administrator 48
administrator za BIOS 49
DriveLock 51
korisnik 48
M
mediji za čitanje 38
mediji za zapisivanje 38
medij za oporavak
stvaranje 62
stvaranje pomoću programa HP
Recovery Manager 63
memorijska kartica 38
memorijski modul
prepoznavanje 18
minimizirana slika, stvaranje 64
Miracast 37
mirovanje
izlazak 39
pokretanje 39
mrežna utičnica, prepoznavanje 5,
6
MultiStream Transport 35
N
napajanje
baterija 40
mogućnosti 38
ušteda 44
napajanje, prekidač 38
napajanje iz baterije 40
naziv i broj proizvoda, računalo 21
NFC 32
niska razina napunjenosti baterije
41
O
očuvanje, energija 44
održavanje
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 59
Čišćenje diska 58
Defragmentacija diska 58
HP 3D DriveGuard 58
održavanje računala 59
oporavak
diskovi 63, 66
HP Recovery Manager 64
korištenje HP-ova medija za
oporavak 63
medij 66
mogućnosti 64
podržani diskovi 63
pokretanje 65
sustav 64
USB izbrisivi memorijski pogon
66
oporavak izvornog sustava 64
oporavak sustava 64
oporavak umanjene slike 65
oznaka atesta bežičnih uređaja 21
oznaka Bluetooth 21
oznaka WLAN 21
oznake
atest bežičnih uređaja
Bluetooth 21
regulatorne 21
serijski broj 21
servisne 21
WLAN 21
21
P
particija za oporavak
uklanjanje 67
podešavanje mogućnosti napajanja
38
podrška za naslijeđene uređaje,
USB 68
podrška za naslijeđene USB
uređaje 68
područje dodirne pločice (TouchPada)
prepoznavanje 12
podržani diskovi, oporavak 63
pogonski mediji 38
pokazivač 12
postavke zvuka, upotreba 32
postavljanje zaštite lozinkom po
izlasku iz stanja mirovanja ili
hibernacije 40
povezivanje s WLAN-om 24
prekidač napajanja 38
priključak, napajanje 6, 7
priključak za dodatnu bateriju,
prepoznavanje 18
priključak za napajanje,
prepoznavanje 6, 7
priključak za priključnu stanicu,
prepoznavanje 6, 7
priključak za vanjski monitor 8, 9,
34
priključci
DisplayPort 5, 6
Miracast 37
USB 3.0 punjenje (s
napajanjem) 8, 9
vanjski monitor 8, 9, 34
VGA 34
prilagodnik za izmjenični napon,
testiranje 46
pristupačnost 77
program za postavljanje
navigacija i odabir 68
vraćanje tvorničkih postavki 69
Kazalo
79
pronalaženje informacija
hardver 4
softver 4
provjera baterije 41
putovanje s računalom 21, 44, 60
R
računalo, putovanje 44
radno okruženje 75
redoslijed za pokretanje sustava
promjena 66
regulatorne informacije
oznake atesta bežičnih uređaja
21
regulatorna naljepnica 21
Resursi tvrtke HP 2
S
serijski broj 21
serijski broj, računalo 21
servisne oznake, lociranje 21
sigurnosne kopije 62
SIM kartica
umetanje 22
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 31
softver
antivirusni 55
Čišćenje diska 58
Defragmentacija diska 58
HP 3D DriveGuard 58
ključna ažuriranja 56
vatrozid 55
softverski vatrozid 55
softver za čišćenja diska 58
softver za defragmentaciju diska
58
stanja za uštedu energije 38
stanje hibernacije
izlazak 39
pokretanje 39
Sure Start
upotreba 72
sustav ne reagira 38
T
temperatura 44
temperatura baterije 44
testiranje prilagodnika za izmjenični
napon 46
tipka bežične veze 23
80
Kazalo
tipka esc, prepoznavanje 16
tipka fn, prepoznavanje 16
tipka num lk, prepoznavanje 16
tipka s logotipom sustava Windows,
prepoznavanje 16
tipka za aplikacije sustava Windows,
prepoznavanje 16
tipka za isključivanje zvuka
mikrofona, prepoznavanje 17
tipka za način rada u zrakoplovu 23
tipke
aplikacije sustava Windows 16
desna tipka dodirne pločice
(TouchPada) 12
esc 16
fn 16
funkcija 16
lijeva tipka dodirne pločice
(TouchPada) 12
num lk 16
Tipka s logotipom sustava
Windows 16
tipkovnica 16
tipkovni prečaci
isključen zvuk mikrofona 17
upotreba 17
točka za vraćanje sustava
stvaranje 63
točka za vraćanje sustava,
stvaranje 62
TPM postavke 72
tvrdi disk, prepoznavanje 18
U
ugrađena numerička tipkovnica,
prepoznavanje 16
ulazno napajanje 75
unutrašnji prekidač za zaslon 10
upotreba
stanja za uštedu energije 38
vanjsko napajanjeart 45
upotreba dodirne pločice
(TouchPada) 28
upotreba postavki zvuka 32
uređaji visoke razlučivosti,
priključivanje 37
USB 3.0 priključak 5, 6, 8
USB 3.0 priključak za punjenje (s
napajanjem), prepoznavanje 8, 9
USB priključci, prepoznavanje 5, 6,
8
utičnica RJ-45 (mrežna),
prepoznavanje 5, 6
utičnica za audioizlaz (slušalice),
prepoznavanje 5, 6
utičnica za audioulaz (mikrofon),
prepoznavanje 5, 6
utičnica za mikrofon (audioulaz),
prepoznavanje 5, 6
utičnica za slušalice (audioizlaz) 5,
6
utičnice
audioizlaz (slušalice) 5, 6
audioulaz (mikrofon) 5, 6
mrežna 5, 6
RJ-45 (mrežna) 5, 6
utori
sigurnosni kabel 8, 9
SIM 19
utor za sigurnosni kabel,
prepoznavanje 8, 9
utor za SIM karticu, prepoznavanje
19
V
vanjsko izmjenično napajanje,
upotreba 45
ventilacijski otvori, prepoznavanje
8, 9, 19
VGA priključak, priključivanje 34
video 33
W
web-kamera 10
upotreba 31
web-kamera, prepoznavanje 10
Windows
točka za vraćanje sustava 62,
63
WLAN uređaj 21
WWAN uređaj 23, 24
Z
zasun, oslobađanje servisnih
vratašca 18
zasun za oslobađanje servisnih
vratašaca 18
zumiranje pincetnim pokretom s dva
prsta na dodirnoj pločici i dodirnom
zaslonu 29
zvučnici
povezivanje 31
zvučnici, prepoznavanje 14
zvuk 32
Ž
žaruljica bežične veze 13, 20, 23
žaruljica dodirne pločice,
prepoznavanje 13
žaruljica funkcije Caps Lock,
prepoznavanje 13
žaruljica funkcije Num Lock 13
žaruljica integrirane web-kamere,
prepoznavanje 10
žaruljica isključenog zvuka
mikrofona, prepoznavanje 13
Žaruljica prilagodnika izmjeničnog
napona/baterije 20
žaruljica tvrdog diska 20
žaruljica web-kamere,
prepoznavanje 10
žaruljice
bežična veza 13, 20
Caps Lock 13
dodirna pločica 13
isključen zvuk mikrofona 13
napajanje 13, 20
Num Lock 13
prilagodnik izmjeničnog napona/
baterija 20
RJ-45 (mrežna) 5, 6
tvrdi disk 20
web-kamera 10
žaruljice napajanja 13, 20
žaruljice utičnice RJ-45 (mrežne),
prepoznavanje 5, 6
Kazalo
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising