HP | ZBook 15 G2 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Vartotojo vadovas

HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Vartotojo vadovas
Vartotojo vadovas
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD yra JAV ir kitose šalyse registruotasis
„Advanced Micro Devices, Inc.“ prekės
ženklas. „Bluetooth“ – atitinkamo savininko
prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją
naudojasi „Hewlett-Packard“. „Intel“ ir
„Centrino“ yra JAV ir kitose šalyse
registruoti bendrovės „Intel Corporation“
prekės ženklai. SD logotipas yra jo
savininko prekės ženklas. „Java“ yra JAV
registruotas bendrovės „Sun Microsystems,
Inc.“ prekės ženklas. „Microsoft“ ir
„Windows“ yra JAV registruoti bendrovės
„Microsoft“ kompanijų grupės prekės
ženklai.
Čia pateikta informacija gali būti pakeista
apie tai nepranešus. Vienintelės produktų ir
paslaugų garantijos yra išdėstytos
raštiškuose garantijų patvirtinimuose,
pateikiamuose su tam tikrais produktais ir
paslaugomis. Nė vienas iš išdėstytų dalykų
negali būti laikomas papildoma garantija.
HP neprisiima atsakomybės už šio
dokumento technines ar redagavimo
klaidas ar praleidimus.
Pirmasis leidimas: 2014 m. birželis
Dokumento dalies Nr.: 768564-E21
Produkto informacija
Programinės įrangos sąlygos
Šiame vartotojo vadove aprašytos
funkcijos, bendros daugumai modelių. Kai
kurių funkcijų jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar
kitaip naudodamiesi bet kuriuo programinės
įrangos produktu, kuris yra iš anksto
įdiegtas šiame kompiuteryje, sutinkate
laikytis HP galutinio vartotojo licencinės
sutarties (GVLS) sąlygų. Jei nesutinkate su
šios licencijos sąlygomis, per 14 dienų turite
grąžinti visą nenaudotą produktą (aparatūrą
ir programinę įrangą) į pirkimo vietą, kad
atgautumėte visus pinigus.
Ne visos funkcijos veikia visuose
„Windows“ leidimuose. Norint pasinaudoti
visomis „Windows“ funkcijomis, gali reikėti
naujovinti šį kompiuterį ir (arba) atskirai
įsigytą aparatinę įrangą, tvarkykles ir (arba)
programinę įrangą. Apsilankykite svetainėje
adresu http://www.microsoft.com, ten rasite
išsamesnės informacijos.
Norėdami rasti naujausią vartotojo vadovą,
eikite į http://www.hp.com/support ir
pasirinkite savo šalį. Pasirinkite Tvarkyklės
ir atsisiuntimai, tada vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
Jei reikia daugiau informacijos arba norite
pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį
grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.
Įspėjimas dėl saugos
PERSPĖJIMAS! Jei norite, kad darbas kuo mažiau kenktų sveikatai, o kompiuteris neperkaistų,
nedėkite jo tiesiai ant kelių ir neuždenkite vėdinimo angų. Kompiuteriu naudokitės tik ant kieto, lygaus
paviršiaus. Saugokite, kad kiti kieti daiktai, pvz., netoliese esantys spausdintuvai, arba minkšti daiktai,
pvz., pagalvės, antklodės ar drabužiai, neužstotų oro srauto. Be to, patikrinkite, ar įrenginiui veikiant
kintamosios srovės adapteris neliečia odos arba minkšto paviršiaus, pvz., pagalvės, patiesalo ar
drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka naudotojui tinkamos paviršiaus
temperatūros apribojimus, nustatytus tarptautiniu informacinių technologijų įrangos saugumo
standartu (IEC 60950).
iii
iv
Įspėjimas dėl saugos
Turinys
1 Sveiki! ............................................................................................................................................................... 1
Informacijos ieškojimas ........................................................................................................................ 2
2 Susipažinimas su kompiuteriu .......................................................................................................................... 5
Dešinė .................................................................................................................................................. 6
Kairė ..................................................................................................................................................... 7
Ekranas ................................................................................................................................................ 8
Viršus ................................................................................................................................................... 9
Jutiklinė planšetė ................................................................................................................. 9
Lemputės ........................................................................................................................... 10
Mygtukai, garsiakalbiai ir pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose modeliuose) ........ 12
Klavišai .............................................................................................................................. 14
Apačia ................................................................................................................................................ 15
Priekis ................................................................................................................................................. 16
Galas .................................................................................................................................................. 18
3 Prisijungimas prie tinklo .................................................................................................................................. 19
Prisijungimas prie belaidžio tinklo ...................................................................................................... 19
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas .................................................................................. 19
Belaidžio ryšio mygtuko naudojimas ................................................................. 19
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas ....................................................... 20
WLAN įrenginio naudojimas .............................................................................................. 20
Interneto paslaugų teikėjo (IPT) naudojimas ..................................................... 20
WLAN kūrimas .................................................................................................. 21
Belaidžio ryšio kelvedžio konfigūravimas .......................................................... 21
WLAN apsauga ................................................................................................. 21
Prisijungimas prie WLAN .................................................................................. 22
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ...................... 22
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas ..................................................................... 23
GPS naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ................................................................. 24
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas ........................................................................ 24
Prijungimas prie laidinio tinklo ............................................................................................................ 25
Prisijungimas prie vietinio tinklo (LAN) .............................................................................. 25
4 Naršymas naudojant klaviatūrą, lietimo gestus ir žymiklio įrenginius ............................................................. 27
Žymiklio įrenginių naudojimas ............................................................................................................ 27
v
Žymiklio įrenginio nuostatų nustatymas ............................................................................. 27
Rodomosios lazdelės naudojimas ..................................................................................... 27
Jutiklinės planšetės ir gestų naudojimas ........................................................................... 27
Jutiklinės planšetės išjungimas ir įjungimas ...................................................... 28
Bakstelėjimas .................................................................................................... 28
Slinkimas ........................................................................................................... 28
Mastelio keitimas suspaudžiant du pirštus ........................................................ 29
Spustelėjimas 2 pirštais .................................................................................... 29
Pasukimas (tik tam tikruose modeliuose) .......................................................... 30
Brūkštelėjimas (tik tam tikruose modeliuose) .................................................... 30
Braukimas nuo krašto (tik tam tikruose modeliuose) ........................................ 31
Braukimas nuo dešiniojo krašto ........................................................ 31
Braukimas nuo kairiojo krašto .......................................................... 31
Braukimas nuo viršutinio krašto ........................................................ 32
Klaviatūros naudojimas ...................................................................................................................... 33
„Windows“ sparčiųjų klavišų naudojimas ........................................................................... 33
Sparčiųjų klavišų atpažinimas ............................................................................................ 33
Klaviatūrų naudojimas ....................................................................................................... 34
Integruotosios skaitmenų klaviatūros naudojimas ............................................. 34
Papildomos išorinės skaičių klaviatūros naudojimas ........................................ 34
5 Daugialypė terpė ............................................................................................................................................. 35
Daugialypės terpės valdiklių naudojimas ........................................................................................... 35
Garsas ................................................................................................................................................ 35
Garsiakalbių prijungimas ................................................................................................... 35
Garsumo reguliavimas ....................................................................................................... 35
Ausinių prijungimas ............................................................................................................ 36
Mikrofono prijungimas ........................................................................................................ 36
Ausinių ir mikrofonų prijungimas ........................................................................................ 36
Kompiuterio garso funkcijų tikrinimas ................................................................................ 36
Interneto kamera (tik tam tikruose modeliuose) ................................................................................. 37
Vaizdo įrašai ....................................................................................................................................... 37
VGA ................................................................................................................................... 38
„DisplayPort“ (tik tam tikruose modeliuose) ....................................................................... 38
„Thunderbolt DisplayPort“ įrenginio prijungimas ................................................................ 39
Laidinių ekranų prijungimas naudojanti „MultiStream“ transportą ...................................... 40
Laidinių ekranų prijungimas per papildomą šakotuvą ....................................... 40
Belaidžių ekranų prijungimas (galioja tik su „Miracast“ derantiems belaidžiams
ekranams) .......................................................................................................................... 41
vi
6 Maitinimo valdymas ........................................................................................................................................ 43
Kompiuterio išjungimas ...................................................................................................................... 43
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas .......................................................................................... 43
Energijos taupymo būsenų naudojimas ............................................................................. 43
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas ........................................ 44
Vartotojo paleisto užmigdymo režimo įjungimas ir išjungimas .......................... 44
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas ................................... 44
Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant ................................................ 45
Akumuliatoriaus energijos naudojimas .............................................................................. 45
Papildomos informacijos apie akumuliatorių ieškojimas ................................... 45
Akumuliatoriaus tikrinimo funkcijos naudojimas ................................................ 47
Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas ........................................................ 47
Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko pailginimas .................................................. 47
Beveik išsikrovusio akumuliatoriaus valdymas ................................................. 47
žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas .............................. 47
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos ......................... 48
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas ............................................................... 48
Akumuliatoriaus įdėjimas .................................................................. 48
Akumuliatoriaus išėmimas ................................................................ 48
Akumuliatoriaus energijos taupymas ................................................................ 49
Keičiamojo akumuliatoriaus laikymas (tik tam tikruose modeliuose) ................ 49
Keičiamojo akumuliatoriaus utilizavimas (tik tam tikruose modeliuose) ............ 49
Keičiamojo akumuliatoriaus keitimas (tik tam tikruose modeliuose) ................. 50
Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas ................................................................ 51
Kintamosios srovės adapterio tikrinimas ........................................................... 52
Hibridinė grafika ir „AMD Dual Graphics“ (tik tam tikruose modeliuose) ............................ 52
„Hybrid Graphics“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ............................ 52
„AMD Dual Graphics“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ...................... 53
7 Išorinės kortelės ir įrenginiai ........................................................................................................................... 55
Atminties kortelių skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ............................................. 55
Atminties kortelės įdėjimas ................................................................................................ 55
Atminties kortelės išėmimas .............................................................................................. 55
ExpressCards naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) .................................................................. 56
„ExpressCard“ konfigūravimas .......................................................................................... 56
„ExpressCard“ įdėjimas ..................................................................................................... 57
„ExpressCard“ išėmimas ................................................................................................... 58
Intelektualiųjų kortelių naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ...................................................... 58
Intelektualiosios kortelės įdėjimas ..................................................................................... 58
Intelektualiosios kortelės išėmimas ................................................................................... 59
USB įrenginio naudojimas .................................................................................................................. 59
vii
USB įrenginio prijungimas ................................................................................................. 60
USB įrenginio atjungimas .................................................................................................. 60
Pasirinktinių išorinių įrenginių naudojimas .......................................................................................... 61
Pasirinktinių išorinių diskų įrenginių naudojimas ................................................................ 61
Doko jungties naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ................................................... 61
8 Diskų įrenginiai ................................................................................................................................................ 63
Diskų įrenginių naudojimas ................................................................................................................ 63
Standžiųjų diskų naudojimas .............................................................................................................. 63
Techninės priežiūros durelių nuėmimas ar uždėjimas ....................................................... 64
Techninės priežiūros durelių nuėmimas ............................................................ 64
Techninės priežiūros durelių uždėjimas ............................................................ 64
Standžiojo disko keitimas ar atnaujinimas ......................................................................... 65
Standžiojo disko išėmimas ................................................................................ 65
Standžiojo disko įdėjimas .................................................................................. 66
Standžiojo disko našumo gerinimas .................................................................................. 67
Disko defragmentavimo programos naudojimas ............................................... 67
Disko valymo programos naudojimas ............................................................... 68
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ........................................ 68
„HP 3D DriveGuard“ būsenos atpažinimas ....................................................... 68
RAID naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ................................................................................ 68
9 Sauga .............................................................................................................................................................. 71
Kompiuterio apsauga ......................................................................................................................... 71
Slaptažodžių naudojimas ................................................................................................................... 72
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“ ............................................. 72
Slaptažodžių nustatymas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ ................................. 73
BIOS administratoriaus slaptažodžio valdymas ................................................................. 73
BIOS administratoriaus slaptažodžio įvestis ..................................................... 75
„Computer Setup DriveLock“ slaptažodžio valdymas ........................................................ 75
„DriveLock“ slaptažodžio nustatymas ............................................................... 76
„DriveLock“ slaptažodžio įvedimas .................................................................... 77
„DriveLock“ slaptažodžio keitimas ..................................................................... 78
„DriveLock“ apsaugos panaikinimas ................................................................. 79
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ funkcijos automatinio „DriveLock“
naudojimas ........................................................................................................................ 79
Automatinio „DriveLock“ slaptažodžio įvedimas ................................................ 79
Automatinės „DriveLock“ apsaugos pašalinimas .............................................. 80
TPM įdėtasis saugos įrenginys (tik tam tikruose modeliuose) ............................................................ 80
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas .................................................................................. 81
Užkardos programinės įrangos naudojimas ....................................................................................... 81
viii
Svarbių saugos naujinimų diegimas ................................................................................................... 82
„HP Client Security“ naudojimas ........................................................................................................ 82
Pasirinktinio apsauginio kabelio montavimas ..................................................................................... 82
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose modeliuose) ............................................... 83
Pirštų atspaudų skaitytuvo suradimas ............................................................................... 83
10 Priežiūra ........................................................................................................................................................ 85
Atminties modulių pridėjimas arba pakeitimas ................................................................................... 85
Kompiuterio valymas .......................................................................................................................... 87
Valymo procedūros ............................................................................................................ 88
Ekrano valymas (universalūs arba nešiojamieji kompiuteriai) ........................... 88
Šonų ir dangtelio valymas ................................................................................. 88
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ir pelės valymas ............................................. 88
Programų ir tvarkyklių atnaujinimas ................................................................................................... 89
„SoftPaq Download Manager“ naudojimas ......................................................................................... 89
11 Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas .......................................................................................................... 91
Atsarginių informacijos kopijų kūrimas ............................................................................................... 91
Sistemos atkūrimo vykdymas ............................................................................................................. 91
„Windows“ atkūrimo priemonių naudojimas ....................................................................... 92
f11 klavišo atkūrimo priemonių naudojimas ....................................................................... 92
„Windows“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas (įsigyjama atskirai) ..................... 93
„Windows“ atnaujinimo ir nustatymo iš naujo funkcijų naudojimas .................................... 93
HP programinės įrangos sąrankos naudojimas ................................................................. 93
12 Kompiuterio sąrankos priemonė „Computer Setup“ (BIOS), „MultiBoot“ ir „HP PC Hardware
Diagnostics“ (UEFI) ............................................................................................................................................. 95
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas ........................................................................ 95
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ paleidimas ........................................................ 95
Naršymas ir elementų pasirinkimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ ................. 95
Gamyklinių parametrų atkūrimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ ..................... 96
BIOS naujinimas ................................................................................................................ 96
BIOS versijos nustatymas ................................................................................. 97
BIOS naujinio atsisiuntimas .............................................................................. 97
„MultiBoot“ naudojimas ....................................................................................................................... 98
Apie įrenginių įkrovimo tvarką ............................................................................................ 98
„MultiBoot“ nuostatų pasirinkimas ...................................................................................... 98
Naujo įkrovimo tvarkos nustatymas kompiuterio sąrankoje „Computer
Setup“ ................................................................................................................ 99
Dinaminis įkrovimo įrenginio pasirinkimas naudojant „f9“ raginimą .................. 99
„MultiBoot Express“ raginimo nustatymas ......................................................... 99
ix
„MultiBoot Express“ nuostatų įvestis ............................................................... 100
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas ......................................................................... 100
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį ............................... 101
„HP Sure Start“ naudojimas ............................................................................................................. 101
13 Palaikymas .................................................................................................................................................. 103
Kreipimasis į palaikymo tarnybą ....................................................................................................... 103
Lipdukai ............................................................................................................................................ 104
14 Specifikacijos .............................................................................................................................................. 105
Įvesties maitinimas ........................................................................................................................... 105
Darbo aplinka ................................................................................................................................... 105
Priedas A Kelionė su kompiuteriu .................................................................................................................... 107
Priedas B Trikčių šalinimas .............................................................................................................................. 109
Trikčių šalinimo ištekliai .................................................................................................................... 109
Problemų sprendimai ....................................................................................................................... 109
Nepavyksta paleisti kompiuterio ...................................................................................... 109
Kompiuterio ekranas tuščias ............................................................................................ 109
Programinė įranga veikia netinkamai ............................................................................... 110
Kompiuteris įjungtas, bet nereaguoja .............................................................................. 110
Kompiuteris neįprastai šiltas ............................................................................................ 110
Neveikia išorinis įrenginys ............................................................................................... 110
Neveikia belaidis tinklo ryšys ........................................................................................... 111
Diskas nepaleidžiamas .................................................................................................... 111
Filmo nerodo išoriniame ekrane ...................................................................................... 111
Disko įrašymo procesas neprasideda arba sustoja dar nebaigus įrašyti ......................... 112
Priedas C Elektrostatinė iškrova ...................................................................................................................... 113
Rodyklė ............................................................................................................................................................. 115
x
1
Sveiki!
Kai nustatote ir užregistruojate kompiuterį, rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad
išnaudotumėte visas šios puikios investicijos suteikiamas galimybes:
●
PATARIMAS: jei iš atidarytos programėlės ar „Windows“ darbalaukio norite greitai grįžti į
kompiuterio pradžios ekraną, paspauskite „Windows“ klavišą
klaviatūroje. Paspaudę
„Windows“ klavišą dar kartą, grįšite į ankstesnį ekraną.
●
Prisijunkite prie interneto – nustatykite laidinį arba belaidį tinklą, kad galėtumėte prisijungti prie
interneto. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Prisijungimas prie tinklo“ 19 puslapyje.
●
Atnaujinkite antivirusinę programinę įrangą – apsaugokite kompiuterį nuo virusų keliamos žalos.
Programinė įranga iš anksto įdiegta jūsų kompiuteryje. Daugiau informacijos rasite skyriuje
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas 81 puslapyje.
●
Susipažinkite su savo kompiuteriu – sužinokite apie kompiuterio funkcijas. Papildomos
informacijos rasite „Susipažinimas su kompiuteriu“ 5 puslapyje ir „Naršymas naudojant
klaviatūrą, lietimo gestus ir žymiklio įrenginius“ 27 puslapyje.
●
Raskite įdiegtą programinę įrangą – pasiekite iš anksto kompiuteryje įdiegtos programinės
įrangos sąrašą:
Pradžios ekrane įveskite p, spustelėkite Programėlės ir pasirinkite iš rodomų parinkčių sąrašo.
Išsamesnės informacijos apie su kompiuteriu gautos programinės įrangos naudojimą ieškokite
programinės įrangos gamintojo instrukcijose, kurios gali būti pateiktos kartu su programine
įranga arba gamintojo svetainėje.
●
Kurkite įspūdingus pristatymus – galite prijungti projektorių ir pasidalyti idėjomis su grupe. Žr.
skyrių „Thunderbolt DisplayPort“ įrenginio prijungimas 39 puslapyje.
●
Padarykite atsarginę standžiojo disko duomenų kopiją sukurdami atkūrimo diskų rinkinį arba
atkūrimo „flash“ diską. Žr. „Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas“ 91 puslapyje.
1
Informacijos ieškojimas
Pagal sąrankos instrukcijas jau įjungėte kompiuterį ir radote šį vadovą. Toliau pateiktoje lentelėje
nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, mokomosios medžiagos ir kt.
Ištekliai
Norėdami gauti daugiau informacijos
Plakatas Sąrankos instrukcijos
●
Kaip nustatyti kompiuterį
●
Kaip atpažinti kompiuterio komponentus
„HP Support Assistant“
●
Operacinės sistemos informacija
Jei pradžios ekrane norite atidaryti „HP Support
Assistant“, pasirinkite programėlę HP Support
Assistant.
●
Programinė įrangos, tvarkyklės ir BIOS naujiniai
●
Trikčių šalinimo įrankiai
Norėdami rasti naujausią vartotojo vadovą, eikite į
http://www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį.
Pasirinkite Tvarkyklės ir atsisiuntimai, tada vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
●
Kaip pasiekti palaikymo išteklius
Techninė pagalba visame pasaulyje
●
Interneto pokalbis su HP techniku
Jei reikia techninės pagalbos gimtąja kalba,
apsilankykite adresu http://welcome.hp.com/country/
us/en/wwcontact_us.html.
●
Palaikymo tarnybos telefono numeriai
●
HP techninės priežiūros centrų vietos
HP žiniatinklio svetainė
●
Palaikymo informacija
Norėdami rasti naujausią vartotojo vadovą, eikite į
http://www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį.
Pasirinkite Tvarkyklės ir atsisiuntimai, tada vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
●
Atsarginių dalių užsakymas ir papildomos pagalbos paieška
●
Įrenginio priedai
Saugaus ir patogaus darbo vadovas
●
Tinkama darbo vieta, laikysena, sveikata ir darbas
Norėdami pasiekti šį vadovą:
●
Elektros ir mechaninės saugos informacija
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
●
Teisinė ir saugos informacija
Norėdami pasiekti šį vadovą:
●
Akumuliatoriaus utilizavimo informacija
▲
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir
pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
– arba –
Eikite į http://www.hp.com/ergo.
1.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir
pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
2.
Pasirinkite Mano kompiuteris, tada pasirinkite
Vartotojo vadovai.
Ribotoji garantija*
Garantijos informacija
Norėdami pasiekti šį vadovą, pradžios ekrane
pasirinkite programėlę HP Support Assistant,
pasirinkite Mano kompiuteris, tada pasirinkite
Garantija ir paslaugos.
– arba –
Eikite į http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Specialiai jūsų gaminiui taikomą HP ribotąją garantiją rasite kompiuterio vartotojo vadovuose ir (arba) dėžutėje esančiame
CD / DVD diske. Kai kuriose šalyse (regionuose) dėžutėje gali būti pateikiama spausdinta HP ribotosios garantijos versija.
2
1 skyrius Sveiki!
Ištekliai
Norėdami gauti daugiau informacijos
Kai kuriose šalyse ar regionuose, kuriuose spausdinta garantija nepateikiama, ją galite užsisakyti iš http://www.hp.com/go/
orderdocuments ar rašyti adresu:
●
Šiaurės Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Europa, Vidurio Rytų šalys, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Ramiojo vandenyno regiono Azijos šalys: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore
911507
Kai prašote spausdintos garantijos kopijos, nurodykite savo produkto numerį, garantinį laikotarpį (jį rasite ant techninės
priežiūros lipduko), vardą, pavardę ir pašto adresą.
SVARBU: NEGRĄŽINKITE įsigyto HP gaminio anksčiau nurodytu adresu. Informacijos apie palaikymo tarnybą JAV rasite
apsilankę http://www.hp.com/go/contactHP. Informacijos apie palaikymo tarnybą visame pasaulyje rasite apsilankę
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Informacijos ieškojimas
3
4
1 skyrius Sveiki!
2
Susipažinimas su kompiuteriu
5
Dešinė
Komponentas
Aprašas
(1)
Atminties kortelių skaitytuvas
Nuskaito pasirenkamas atminties korteles, kuriose
saugoma, tvarkoma, per jas bendrinama arba pasiekiama
informacija.
(2)
Garso išvesties (ausinių) / garso įvesties
(mikrofono) lizdas
Galima prijungti pasirinktinius maitinamuosius
stereofoninius garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis,
įstatomas į ausis, su mikrofonu) ar televizoriaus garso
kabelį. Taip pat galima prijungti pasirinktinį ausinių
mikrofoną. Prie šio lizdo negalima prijungti pasirinktinio
mikrofono.
PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami
ar įsikišdami ausines, sureguliuokite garsumą. Išsamesnės
informacijos apie saugą ieškokite vadove Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija. Norėdami pasiekti šį vadovą,
pradžios ekrane įveskite palaikymas, pasirinkite
programėlę HP Support Assistant.
PASTABA: kai prie šio lizdo prijungtas įrenginys,
kompiuterio garsiakalbiai neveikia.
PASTABA: patikrinkite, ar įrenginio kabelyje yra 4 gyslų
jungtis, palaikanti tiek garso išvestį (ausines), tiek garso
įvestį (mikrofoną).
(3)
USB 3.0 prievadas
Galima prijungti papildomą USB įrenginį, pvz., klaviatūrą,
pelę, išorinį diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą ar USB
šakotuvą.
Išsamesnės informacijos apie įvairių tipų USB prievadus
rasite skyriuje USB įrenginio naudojimas 59 puslapyje.
(4)
Plėtimo skyrius (parodytas optinis diskų
įrenginys) (tik tam tikruose modeliuose)
Nuskaito optinį diskų įrenginį arba nuskaito ir įrašo į optinį
diskų įrenginį priklausomai nuo kompiuterio modelio.
PASTABA: Informacijos apie diskų suderinamumą rasite
tinklalapyje „Žinynas ir palaikymas“ (žr. Informacijos
ieškojimas 2 puslapyje). Norėdami pasirinkti kompiuterio
modelį vadovaukitės tinklalapyje pateiktais nurodymais.
Pasirinkite Palaikymas ir tvarkyklės, tada pasirinkite
Informacija apie gaminį.
PASTABA: Plėtimo dėkle gali būti įtaisytas standusis
diskas arba optinis diskų įrenginys, kurį naudojant
nuskaitomi ir įrašomi optiniai diskai (tik tam tikruose
modeliuose). Be to, jį galima palikti tuščią.
6
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Komponentas
Aprašas
(5)
Optinio diskų įrenginio išstūmimo mygtukas
(tik tam tikruose modeliuose)
Atidaromas optinio diskų įrenginio dėklas.
(6)
Išorinio monitoriaus prievadas
Juo prijungiamas išorinis VGA monitorius arba projektorius.
Kairė
Komponentas
(1)
Aprašas
Apsauginio kabelio lizdas
Prie kompiuterio prijungia papildomą apsauginį kabelį.
PASTABA: apsauginis kabelis veikia kaip atbaidymo
priemonė, tačiau jis negali apsaugoti kompiuterio, kad jis
nebūtų sugadintas arba pavogtas.
(2)
USB 2.0 prievadas
Prijungia pasirinktinį USB įrenginį, pvz., klaviatūrą, pelę,
išorinį diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą arba USB
šakotuvą.
Išsamesnės informacijos apie įvairių tipų USB prievadus
rasite skyriuje USB įrenginio naudojimas 59 puslapyje.
(3)
Ventiliacijos anga
Aušina vidinius komponentus oro srautu.
PASTABA: kompiuterio ventiliatorius įsijungia
automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir
apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui
veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir išsijungia.
(4)
„Thunderbolt DisplayPort“
Skirtas papildomam didelės raiškos vaizdo įrenginiui arba
našiam duomenų įrenginiui prijungti.
PASTABA: „Thunderbolt“ – tai nauja technologija. Prieš
jungdami įrenginį prie „Thunderbolt DisplayPort“ įdiekite
naujausias tvarkykles, skirtas jūsų „Thunderbolt“ įrenginiui.
„Thunderbolt“ laidas ir „Thunderbolt“ įrenginys (parduodama
atskirai) turi būti suderinami su „Windows“. Norėdami
sužinoti, ar jūsų įrenginys yra tinkamas naudoti su
„Windows“ sertifikuotu „Thunderbolt“, apsilankykite
https://thunderbolttechnology.net/products.
(5)
Dvigubo režimo ekrano prievadas
Prijungia pasirinktinį skaitmeninį monitoriaus įrenginį,
pavyzdžiui, didelio našumo monitorių arba projektorių.
(6)
USB 3.0 kraunamasis (maitinamas)
prievadas
Prijungia pasirinktinį USB įrenginį, pvz., klaviatūrą, pelę,
išorinį diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą arba USB
šakotuvą. Standartiniais USB prievadais bus įkrauti ne visi
Kairė
7
Komponentas
Aprašas
USB įrenginiai arba įrenginiai bus įkrauti naudojant žemą
srovę. Kai kuriems USB įrenginiams reikia maitinimo, todėl
turite naudoti maitinamąjį prievadą.
PASTABA: Naudojant kraunamuosius USB prievadus taip
pat galima įkrauti tam tikrų modelių mobiliuosius telefonus ir
MP3 grotuvus net tada, kai kompiuteris išjungtas.
Išsamesnės informacijos apie įvairių tipų USB prievadus
rasite skyriuje USB įrenginio naudojimas 59 puslapyje.
(7)
Lustinių kortelių skaitytuvas
Palaiko pasirinktines lustines korteles.
(8)
„ExpressCard“ anga arba lustinių kortelių
skaitytuvas (priklauso nuo konfigūracijos)
Palaikomos pasirinktinės „ExpressCard“ arba lustinės
kortelės.
Ekranas
8
Komponentas
Aprašas
(1)
WLAN antenos*
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiektų su
belaidžiais vietiniais tinklais (WLAN).
(2)
WWAN antenos* (tik tam tikruose modeliuose)
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiektų su
belaidžiais teritoriniais tinklais (WWAN).
(3)
Vidiniai mikrofonai
Įrašo garsą.
(4)
Interneto kameros lemputė (tik tam tikruose
modeliuose)
Dega: interneto kamera naudojama.
(5)
Interneto kamera (tik tam tikruose modeliuose)
Įrašo vaizdą ir fotografuoja. Naudojant kai kuriuos modelius
galima atlikti vaizdo konferenciją ir kalbėtis internetu per
srautinio vaizdo įrašų perdavimo funkciją.
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Komponentas
Aprašas
Jei reikia informacijos apie naudojimąsi interneto kamera,
atidarykite „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane norite
atidaryti „HP Support Assistant“, pasirinkite programėlę HP
Support Assistant.
(6)
Vidinis ekrano jungiklis
Uždarius įjungto kompiuterio ekraną, šis jungiklis išjungia
ekraną arba inicijuoja miego režimą.
PASTABA: ekrano jungiklio kompiuterio išorėje nematyti.
*Šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad duomenys būtų perduodami optimaliai, pasirūpinkite, kad arčiausiai antenų
esančioje zonoje nebūtų kliūčių. Belaidžio ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo Teisinė, saugos ir aplinkosaugos
informacija skyriuje, skirtame jūsų šaliai / regionui. Norėdami pasiekti šį vadovą, pradžios ekrane įveskite palaikymas,
pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Viršus
Jutiklinė planšetė
Komponentas
Aprašas
(1)
Rodomoji lazdelė
Skirta žymikliui valdyti ir ekrane esantiems elementams
pasirinkti arba įjungti.
(2)
Kairysis rodomosios lazdelės mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
(3)
Jutiklinės planšetės įjungimo / išjungimo
mygtukas
Įjungia arba išjungia jutiklinę planšetę.
(4)
Jutiklinės planšetės zona
Nuskaito jūsų pirštų gestus ir atitinkamai nuveda žymeklį
arba suaktyvina ekrano elementus.
PASTABA: jutiklinė planšetė palaiko ir braukimo nuo
krašto gestus. Daugiau informacijos rasite skyriuje
Braukimas nuo krašto (tik tam tikruose
modeliuose) 31 puslapyje.
(5)
Kairysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
(6)
Dešinysis rodomosios lazdelės mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
Viršus
9
Komponentas
Aprašas
(7)
Centrinis rodomosios lazdelės mygtukas
Veikia kaip centrinis išorinės pelės klavišas.
(8)
Centrinis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip centrinis išorinės pelės klavišas.
(9)
Dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
Lemputės
Komponentas
(1)
Aprašas
Maitinimo lemputė
●
Dega: kompiuteris įjungtas.
●
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
●
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios
veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos
taupymo būsena, kuria naudojama mažiausiai
energijos.
PASTABA: tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid Start
Technology“ funkcija įjungiama gamykloje. „Rapid Start
Technology“ tam tikrą laiką nesinaudojus kompiuteriu
suteikia galimybę greitai toliau tęsti darbą. Daugiau
informacijos rasite skyriuje Energijos taupymo būsenų
naudojimas 43 puslapyje.
10
(2)
Didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė
Dega: didžiųjų raidžių fiksavimas įjungtas (rašoma
didžiosiomis raidėmis).
(3)
Mikrofono išjungimo lemputė
●
Geltona: mikrofono garsas išjungtas.
●
Nedega: mikrofono garsas įjungtas.
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Komponentas
Aprašas
(4)
Skaitmenų fiksavimo lemputė
Dega: klavišas „Num lock“ įjungtas.
(5)
Belaidžio ryšio lemputė
Dega: integruotasis belaidis įrenginys, pvz., belaidžio
vietinio tinklo (WLAN) įrenginys, ir (arba) „Bluetooth®“
įrenginys yra įjungtas.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai
įrenginiai išjungti, belaidžio ryšio lemputė dega geltonai.
(6)
Garso išjungimo lemputė
●
Geltona: kompiuterio garsas išjungtas.
●
Nedega: kompiuterio garsas įjungtas.
Viršus
11
Mygtukai, garsiakalbiai ir pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose
modeliuose)
Komponentas
(1)
Aprašas
Įjungimo / išjungimo mygtukas
●
Kai kompiuteris išjungtas, spustelėkite mygtuką, kad jį
įjungtumėte.
●
Kai kompiuteris įjungtas, spustelėkite mygtuką, kad
nustatytumėte miego režimą.
●
Kai kompiuteris veikia miego režimu, spustelėkite
mygtuką, kad išjungtumėte miego režimą.
●
Kai kompiuteris veikia užmigdymo režimu,
paspausdami mygtuką išjunkite užmigdymo režimą.
ĮSPĖJIMAS: jei paspausite ir palaikysite maitinimo
mygtuką, prarasite neįrašytą informaciją.
Jei kompiuteris nereaguoja, o „Windows®“ išjungimo
procedūros neveikia, spauskite maitinimo mygtuką ir
laikykite nuspaudę bent 5 sekundes, kad kompiuterį
išjungtumėte.
PASTABA: tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid Start
Technology“ funkcija įjungiama gamykloje. „Rapid Start
Technology“ tam tikrą laiką nesinaudojus kompiuteriu
suteikia galimybę greitai toliau tęsti darbą. Daugiau
informacijos rasite skyriuje Energijos taupymo būsenų
naudojimas 43 puslapyje.
Jei norite daugiau sužinoti apie maitinimo parametrus, žr.
maitinimo parinktis. Pradžios ekrane įveskite energijos
vartojimas, pasirinkite Energijos vartojimo ir miego
režimo parametrai, tada iš programėlių sąrašo pasirinkite
Energijos vartojimas ir miego režimas.
(2)
12
Garsiakalbiai
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Atkuria garsą.
Komponentas
Aprašas
(3)
Belaidžio ryšio mygtukas
Įjungia arba išjungia belaidžio ryšio funkciją, bet neužmezga
belaidžio ryšio.
(4)
Garso nutildymo mygtukas
Skirtas garsiakalbių garsui išjungti ir atkurti.
(5)
Pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose
modeliuose)
Leidžia „Windows“ sistemoje prisiregistruoti piršto atspaudu,
užuot įvedus slaptažodį.
Viršus
13
Klavišai
Komponentas
Aprašas
(1)
Klavišas esc
Rodo sistemos informaciją, kai paspaudžiamas kartu su
klavišu fn.
(2)
Klavišas fn
Atlieka dažnai naudojamas sistemos funkcijas, kai
paspaudžiamas kartu su funkciniu mygtuku, klavišu num
lock, esc arba b.
(3)
„Windows“ klavišas
Iš atidarytos programėlės arba „Windows“ darbalaukio
grąžina į pradžios ekraną.
PASTABA: Paspaudę „Windows“ klavišą dar kartą, grįšite
į ankstesnį ekraną.
14
(4)
Funkciniai klavišai
Paspaudus kartu su klavišu fn, vykdo dažnai naudojamas
sistemos funkcijas.
(5)
Klavišas num lock
Integruotojoje skaitmenų klaviatūroje keičia naršymo ir
skaičių funkcijas.
(6)
Integruotoji skaitmenų klaviatūra
Įjungus skaitmenų fiksavimo funkciją, ją galima naudoti kaip
išorinę skaitmenų klaviatūrą.
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Apačia
Komponentas
Aprašas
(1)
Akumuliatoriaus fiksatorius
Atlaisvina akumuliatorių.
(2)
Akumuliatoriaus skyrius
Čia laikomas akumuliatorius.
(3)
SIM anga
Palaiko belaidžio ryšio abonemento identifikavimo
modulį (SIM). SIM anga įrengta akumuliatoriaus
skyriuje.
(4)
Doko jungtis
Skirtas pasirinktiniam prijungimo įrenginiui prijungti.
(5)
Papildomo akumuliatoriaus jungtis
Skirta pasirinktiniam papildomam akumuliatoriui
prijungti.
(6)
Techninės priežiūros dangtelio
fiksatorius
Užfiksuoja techninės priežiūros dangtelį.
(7)
Techninės priežiūros dangtelio
fiksatorius
Atidaromas techninės priežiūros dangtelis.
(8)
Ventiliacijos angos (3)
Aušina vidinius komponentus oro srautu.
Apačia
15
Komponentas
Aprašas
PASTABA: kompiuterio ventiliatorius įsijungia
automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir
apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui
veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir
išsijungia.
(9)
Techninės priežiūros dangtelis
Per jas galite pasiekti standžiojo disko dėklą, belaidžio
LAN (WLAN) modulio angą, WWAN modulio angą ir
atminties modulio angas.
ĮSPĖJIMAS: kad sistema netaptų neveiksni,
belaidžio ryšio modulį keiskite tik kompiuteryje naudoti
leidžiamu belaidžio ryšio moduliu, patvirtintu valstybės
įstaigos, reguliuojančios belaidžių įrenginių naudojimą
jūsų šalyje / regione. Jei pakeitus modulį pasirodys
įspėjamasis pranešimas, išimkite modulį, kad
atkurtumėte kompiuterio funkcijų veikimą, tada
naudodami „HP Support Assistant“ susisiekite su
palaikymo tarnyba. Jei pradžios ekrane norite atidaryti
„HP Support Assistant“, pasirinkite programėlę HP
Support Assistant.
Priekis
Komponentas
(1)
Aprašas
Belaidžio ryšio lemputė
Dega: integruotasis belaidis įrenginys, pvz., belaidžio
vietinio tinklo (WLAN) įrenginys ir (arba) „Bluetooth®“
įrenginys yra įjungtas.
PASTABA: Kai kuriuose modeliuose, kai visi
belaidžiai įrenginiai išjungti, belaidžio ryšio lemputė
dega geltonai.
(2)
16
Maitinimo lemputė
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
●
Dega: kompiuteris įjungtas.
●
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu
(energijos taupymo būsena). Kompiuteris
nebetiekia energijos į ekraną ir kitus
komponentus, kuriems jos nereikia.
●
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia
sulaikytosios veiksenos režimu. Sulaikytoji
veiksena – tai energijos taupymo būsena, kuria
naudojama mažiausiai energijos.
Komponentas
Aprašas
PASTABA: tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid
Start Technology“ funkcija įjungiama gamykloje.
„Rapid Start Technology“ tam tikrą laiką nesinaudojus
kompiuteriu suteikia galimybę greitai toliau tęsti darbą.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Energijos
taupymo būsenų naudojimas 43 puslapyje.
(3)
(4)
Kintamosios srovės adapterio /
akumuliatoriaus lemputė
Standžiojo disko / optinio diskų įrenginio
lemputė
●
Balta: kompiuteris prijungtas prie išorinio
maitinimo šaltinio, o akumuliatorius įkrautas 90–
99 proc.
●
Geltona: kompiuteris prijungtas prie išorinio
maitinimo šaltinio, o akumuliatorius įkrautas 0–90
proc.
●
Mirksi geltona: akumuliatorius – vienintelis šiuo
metu prieinamas maitinimo šaltinis – beveik
išsikrovęs. Akumuliatoriui pasiekus kritinį
įkrovimo lygį, akumuliatoriaus lemputė ima greitai
mirksėti.
●
Nedega: akumuliatorius visiškai įkrautas.
●
Mirksi balta: standusis diskas arba optinis diskų
įrenginys yra naudojamas.
●
Geltona: „HP 3D DriveGuard“ laikinai sustabdė
standųjį diską.
PASTABA: Daugiau informacijos apie HP 3D
DriveGuard rasite skyriuje „HP 3D DriveGuard“
naudojimas (tik tam tikruose
modeliuose) 68 puslapyje.
Priekis
17
Galas
Komponentas
(1)
Aprašas
USB 3.0 prievadas
Prijungia pasirinktinį USB įrenginį, pvz.,
klaviatūrą, pelę, išorinį diskų įrenginį,
spausdintuvą, skaitytuvą arba USB šakotuvą.
Išsamesnės informacijos apie įvairių tipų USB
prievadus rasite skyriuje USB įrenginio
naudojimas 59 puslapyje.
(2)
Maitinimo jungtis
Prijungia kintamosios srovės adapterį.
(3)
Kintamosios srovės adapterio / akumuliatoriaus
lemputė
●
Balta: kompiuteris prijungtas prie išorinio
maitinimo šaltinio, o akumuliatorius įkrautas
90–99 proc.
●
Geltona: kompiuteris prijungtas prie išorinio
maitinimo šaltinio, o akumuliatorius įkrautas
0–90 proc.
●
Mirksi geltona: akumuliatorius – vienintelis
šiuo metu prieinamas maitinimo šaltinis –
beveik išsikrovęs. Akumuliatoriui pasiekus
kritinį įkrovimo lygį, akumuliatoriaus lemputė
ima greitai mirksėti.
●
Nedega: akumuliatorius visiškai įkrautas.
(4)
18
RJ-45 (tinklo) lizdas / lemputės
2 skyrius Susipažinimas su kompiuteriu
Prijungia tinklo kabelį.
●
Žalia (kairėje): prisijungta prie tinklo.
●
Geltona (dešinėje): tinkle vykdoma veikla.
3
Prisijungimas prie tinklo
Kompiuterį galite pasiimti su savimi, kad ir kur vyktumėte. Tačiau net būdami namuose galite sužinoti,
kas vyksta įvairiausiuose pasaulio kampeliuose, ir pasiekti informaciją iš milijonų svetainių, jei
prijungsite kompiuterį prie laidinio arba belaidžio tinklo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti prie
pasaulinio tinklo.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
Naudojant belaidę technologiją, duomenys perduodami ne laidais, o radijo bangomis. Jūsų
kompiuteryje gali būti įtaisytas vienas ar daugiau toliau aptariamų belaidžių įrenginių.
●
Belaidžio vietinio tinklo (WLAN) įrenginys – prijungia kompiuterį prie belaidžių vietinių tinklų
(dažnai vadinamų „Wi-Fi“ tinklais, belaidžiais LAN arba WLAN) įmonių biuruose, jūsų namuose ir
viešose vietose, pvz., oro uostuose, restoranuose, kavinėse, viešbučiuose ir universitetuose.
WLAN tinkle mobilusis belaidis kompiuterio įrenginys užmezga ryšį su belaidžiu kelvedžiu arba
belaidės prieigos tašku.
●
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis (tik tam tikruose modeliuose) – belaidžio teritorinio
tinklo (WWAN) įrenginys, leidžiantis užmegzti belaidį ryšį gerokai didesnėje teritorijoje. Mobiliojo
ryšio operatoriai diegia bazines stotis (panašias į mobiliojo ryšio bokštus) didelėse geografinėse
teritorijose, efektyviai aprėpdami ištisas valstijas, regionus ar net šalis.
●
„Bluetooth®“ įrenginys – sukuria asmeninį tinklą (PAN), leidžiantį prisijungti prie kitų „Bluetooth“
funkciją palaikančių įrenginių, pvz., kompiuterių, telefonų, spausdintuvų, ausinių su mikrofonu,
garsiakalbių ir fotoaparatų. PAN tinkle kiekvienas įrenginys tiesiogiai užmezga ryšį su kitais
įrenginiais. Jie turi būti palyginti arti vienas kito – paprastai iki 10 metrų (apytiksliai 33 pėdų)
atstumu.
Jei reikia daugiau informacijos apie belaidę technologiją, žr. informaciją ir svetainių nuorodas,
pateiktas „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane norite atidaryti „HP Support Assistant“,
pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas
Belaidžius savo kompiuterio įrenginius galite valdyti naudodamiesi viena iš šių funkcijų:
●
Belaidžio ryšio mygtuku, belaidžio ryšio jungikliu, belaidžio ryšio klavišu arba lėktuvo režimo
klavišu (šiame skyriuje vadinamas belaidžio ryšio mygtuku) (tik tam tikruose modeliuose)
●
Operacinės sistemos valdikliai
Belaidžio ryšio mygtuko naudojimas
Kompiuteryje yra belaidžio ryšio mygtukas, vienas arba keli belaidžio ryšio įrenginiai ir (kai kuriuose
modeliuose) viena arba dvi belaidžio ryšio lemputės. Visi kompiuteryje esantys belaidžio ryšio
įrenginiai suaktyvinami gamykloje, todėl įjungus kompiuterį ima šviesti belaidžio ryšio lemputė (balta)
(jei yra).
Belaidžio ryšio lemputė rodo bendrą, o ne atskirų belaidžių įrenginių maitinimo būseną. Jei belaidžio
ryšio lemputė dega balta, įjungtas bent vienas belaidis įrenginys. Jei belaidžių įrenginių lemputė dega
nedega, visi belaidžiai įrenginiai išjungti.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
19
PASTABA: kai kuriuose modeliuose belaidžio ryšio lemputė dega geltona, kai visi belaidžiai
įrenginiai išjungti.
Belaidžiai įrenginiai suaktyvinti gamykloje, todėl belaidžio ryšio mygtuku galite įjungti arba išjungti
visus belaidžius įrenginius vienu metu.
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas
Naudojant priemonę „Tinklo ir bendrinimo centras“ galima nustatyti ryšį arba tinklą, prisijungti prie
tinklo, nustatyti ir išspręsti tinklo problemas.
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas:
1.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas.
2.
Pasirinkite Tinklas ir internetas, tada pasirinkite Tinklo ir bendrinimo centras.
Daugiau informacijos rasite „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane norite atidaryti „HP Support
Assistant“, pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
WLAN įrenginio naudojimas
Naudodami WLAN įrenginį galite prisijungti prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN), kurį sudaro kiti
kompiuteriai ir priedai, susieti belaidžiu kelvedžiu arba belaidės prieigos tašku.
PASTABA: terminai belaidis kelvedis ir belaidės prieigos taškas dažnai vartojami pakaitomis.
●
Dideliuose WLAN tinkluose, pvz., įmonės arba viešajame WLAN, paprastai naudojami belaidės
prieigos taškai, prie kurių galima prijungti daug kompiuterių ir priedų ir juose atskirti svarbias
tinklo funkcijas.
●
Namų ar mažo biuro WLAN tinkle paprastai naudojamas belaidis kelvedis, kuris leidžia keliems
belaidžiams ir laidiniams kompiuteriams bendrai naudotis interneto ryšiu, spausdintuvu ir failais,
ir tam nereikia papildomos aparatūros ar programinės įrangos.
Kad galėtumėte naudoti WLAN įrenginį kompiuteryje, turite prisijungti prie WLAN infrastruktūros (kurią
suteikia paslaugos teikėjas arba viešasis ar įmonės tinklas).
Interneto paslaugų teikėjo (IPT) naudojimas
Prieš jungdamiesi prie interneto namuose, turite sudaryti sutartį su interneto paslaugų teikėju (IPT).
Jei norite įsigyti interneto paslaugų ir modemą, kreipkitės į vietinį IPT. IPT padės nustatyti modemą,
įdiegti tinklo kabelį, suteikiantį galimybę kompiuterį su belaidžio ryšio įranga prijungti prie modemo, ir
išbandyti interneto paslaugą.
PASTABA: IPT jums priskirs vartotojo ID ir slaptažodį, kuriuos naudosite jungdamiesi prie interneto.
Užsirašykite šią informaciją ir laikykite ją saugioje vietoje.
20
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
WLAN kūrimas
Norint sukurti WLAN tinklą ir prisijungti prie interneto, reikia toliau nurodytos įrangos.
●
Plačiajuostis modemas (DSL arba kabelinis) (1) ir sparčiojo interneto paslauga, įsigyta iš
interneto paslaugų teikėjo
●
Belaidis kelvedis (2) (įsigyjamas atskirai)
●
Kompiuteris su belaidžio ryšio įranga (3)
PASTABA: kai kuriuose modemuose yra integruotas belaidis kelvedis. Pasiteiraukite IPT, kokio tipo
modemą turite.
Tolesniame paveikslėlyje pateiktas belaidžio tinklo, prijungto prie interneto, diegimo pavyzdys.
Augant jūsų tinklui, į tinklą prie interneto prieigos galima prijungti papildomus belaidžius ir laidinius
kompiuterius.
WLAN tinklo nustatymo instrukcijų ieškokite kelvedžio gamintojo arba IPT pateikiamoje informacijoje.
Belaidžio ryšio kelvedžio konfigūravimas
Nurodymų, kaip konfigūruoti belaidį kelvedį, ieškokite kelvedžio gamintojo arba IPT pateikiamoje
informacijoje.
PASTABA: rekomenduojame naująjį kompiuterį su belaidžio ryšio įranga pirmiausia prijungti prie
kelvedžio naudojant kartu su kelvedžiu pateikiamą kabelį. Kai kompiuterį sėkmingai prijungsite prie
interneto, atjunkite kabelį ir prisijunkite prie interneto belaidžiu tinklu.
WLAN apsauga
Kai nustatote WLAN arba jungiatės prie esamo WLAN, visada įgalinkite saugos funkcijas, kad
apsaugotumėte savo tinklą nuo neteisėto naudojimo. WLAN viešose vietose (prieigos taškuose),
pvz., kavinėse, parduotuvėse ir oro uostuose, gali būti visiškai neapsaugotas. Jei jums svarbi
kompiuterio sauga, prisijungę prie viešosios prieigos taško tikrinkite tik nekonfidencialų el. paštą ir
naršydami internete būkite atsargūs.
Belaidžio ryšio signalai keliauja už tinklo ribų, todėl kiti WLAN įrenginiai gali pagauti neapsaugotus
signalus. Norėdami apsaugoti WLAN tinklą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.
●
Naudokite užkardą.
Užkarda tikrina tinkle siunčiamus duomenis ir duomenų užklausas ir atmeta bet kokius įtartinus
elementus. Užkardos gali būti ir programinėje įrangoje, ir aparatūroje. Kai kuriuose tinkluose
derinami abu tipai.
●
Naudokite šifruotąjį belaidį ryšį.
Naudojant šifruotąjį belaidį ryšį, taikant saugos parametrus tinklu perduodami duomenys
užšifruojami ir iššifruojami. Daugiau informacijos rasite „HP Support Assistant“. Jei pradžios
ekrane norite atidaryti „HP Support Assistant“, pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
21
Prisijungimas prie WLAN
Norėdami prisijungti prie WLAN tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas. Jei jis įjungtas, dega belaidžio ryšio lemputė. Jei
belaidžio ryšio lemputė nedega, paspauskite belaidžio ryšio mygtuką.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai įrenginiai išjungti, belaidžio ryšio
lemputė dega geltonai.
2.
Pradžios ekrane nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį dešinįjį ekrano kampą, kad
būtų parodyti mygtukai.
3.
Pasirinkite Parametrai, tada spustelėkite tinklo būsenos piktogramą.
4.
Iš sąrašo pasirinkite savo WLAN.
5.
Spustelėkite Jungtis.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, turėsite įvesti saugos kodą. Įrašykite kodą ir spustelėkite
Prisijungti.
PASTABA: jei sąraše jokių WLAN tinklų nėra, gali būti, kad esate už belaidžio kelvedžio arba
prieigos taško diapazono ribų.
PASTABA: jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti, „Windows“ darbalaukyje dešiniuoju
pelės klavišu spustelėkite tinklo būsenos piktogramą ir pasirinkite Atidaryti tinklo ir bendrinimo
centrą. Spustelėkite Sukurti naują ryšį arba tinklą. Parodomas parinkčių, kurias naudodami galite
ieškoti tinklo ir prie jo prisijungti rankiniu būdu arba sukurti naują tinklo ryšį, sąrašas.
6.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimo procesą.
Užmezgę ryšį, pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, užveskite pelės žymiklį ant tinklo
būsenos piktogramos ir patikrinkite ryšio pavadinimą bei būseną.
PASTABA: veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN
įdiegimo, kelvedžio gamintojo ir trikdžių iš kitų elektroninių įrenginių arba struktūrinių užtvarų, pvz.,
sienų ar grindų.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
HP mobilusis plačiajuostis ryšys leidžia kompiuteriu prisijungti prie WWAN tinklų ir naudotis internetu
didesnėje teritorijoje nei tai leidžia WLAN tinklai. Norint naudoti HP mobilųjį plačiajuostį ryšį, reikia
naudotis tinklo paslaugų teikėjo (vadinamo mobiliojo tinklo operatoriumi), kuris daugeliu atvejų yra
mobiliojo ryšio tinklo operatorius, paslaugomis. HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio veikimo zona panaši į
mobiliųjų telefonų balso skambučių veikimo zoną.
Kai naudojamas su mobiliojo tinklo operatoriaus paslauga, HP mobilusis plačiajuostis ryšys pateikia
galimybę likti prisijungus prie interneto, siųsti el. paštą arba prisijungti prie įmonės tinklo keliaujant
arba esant už „Wi-Fi“ prieigos taškų ribų.
HP palaiko toliau nurodytas technologijas.
22
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
●
Sparčioji paketinė prieiga (angl. „High Speed Packet Access“, HSPA), kuri suteikia prieigą prie
tinklų, pagrįstų pasaulinės mobiliojo ryšio sistemos (angl. „Global System for Mobile
Communications“, GSM) telekomunikacijų standartu.
●
Plėtojamasis duomenų optimizavimas (angl. „Evolution Data Optimized“, EV-DO), kuris suteikia
prieigą prie tinklų, pagrįstų dalijamojo kodo kelių vartotojų prieigos (angl. „Code Division Multiple
Access“, CDMA) telekomunikacijų standartu.
●
Ilgalaikis plėtojimas (angl. „Long Term Evolution“, LTE), kuris suteikia prieigą prie tinklų,
palaikančių LTE technologijas.
Kad suaktyvintumėte mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugą, jums gali reikėti HP mobiliojo
plačiajuosčio ryšio modulio serijos numerio. Serijos numeris atspausdintas ant lipduko, esančio
kompiuterio akumuliatoriaus skyriaus viduje.
Kai kurie mobiliojo tinklo operatoriai reikalauja naudoti SIM kortelę. SIM kortelėje yra pagrindinė
informacija apie jus, pvz., asmens identifikavimo numeris (PIN), taip pat tinklo informacija. Kai
kuriuose kompiuteriuose SIM kortelė būna iš anksto įdėta į akumuliatoriaus skyrių. Jei SIM kortelė
nebuvo įdėta iš anksto, ji gali būti pridėta prie kompiuterio HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio pakuotėje
arba mobiliojo tinklo operatorius ją gali pateikti atskirai.
Informacijos, kaip įdėti ir išimti SIM kortelę, rasite šio skyriaus dalyje SIM kortelės įdėjimas ir
išėmimas 23 puslapyje.
Papildomos informacijos apie HP mobilųjį plačiajuostį ryšį ir kaip suaktyvinti šią pageidaujamo
mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugą pateikta su kompiuteriu.
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte jungčių, SIM kortelės nedėkite per jėgą.
Norėdami įdėti SIM kortelę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Išjunkite kompiuterį naudodami išjungimo komandą.
2.
Uždarykite ekraną.
3.
Atjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie kompiuterio.
4.
Atjunkite elektros kabelį nuo kintamosios srovės lizdo.
5.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant lygaus paviršiaus, kad akumuliatoriaus skyrius būtų
atsuktas į jus.
6.
Išimkite akumuliatorių.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
23
7.
Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą ir atsargiai stumkite, kol ji užsifiksuos.
PASTABA: jūsų kompiuterio SIM kortelė gali šiek tiek skirtis nuo šio skyriaus iliustracijos.
PASTABA: SIM kortelę į kompiuterį dėkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
8.
Įdėkite atgal akumuliatorių.
PASTABA: jei akumuliatoriaus neįdėsite, HP mobilusis plačiajuostis ryšys neveiks.
9.
Iš naujo prijunkite kompiuterį prie išorinio maitinimo šaltinio.
10. Iš naujo prijunkite išorinius įrenginius.
11. Įjunkite kompiuterį.
Norėdami išimti SIM kortelę, paspauskite ją, tada išimkite iš lizdo.
GPS naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
Jūsų kompiuteryje gali būti įdiegtas visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) įrenginys. GPS
palydovai GPS sistemoms teikia informaciją apie vietovę, greitį ir kryptį.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. HP GPS ir vietos programinės įrangos žinyne.
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas
„Bluetooth“ įrenginys užtikrina mažo diapazono belaidį ryšį, pakeičiantį fizinių kabelių jungtis, kurios
paprastai jungia elektroninius įrenginius, pavyzdžiui:
24
●
kompiuterius (stalinius, nešiojamuosius, delninius)
●
telefonus (mobiliuosius, belaidžius, išmaniuosius)
●
vaizdo perteikimo įrenginius (spausdintuvus, fotoaparatus)
●
garso įrenginius (ausines, garsiakalbius)
●
pelę
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
„Bluetooth“ įrenginius galima sujungti kaip lygiaverčius mazgus ir sukurti asmeninį „Bluetooth“
įrenginių tinklą (PAN). Informacijos, kaip konfigūruoti ir naudoti „Bluetooth“ įrenginius, rasite
„Bluetooth“ programinės įrangos žinyne.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Laidinis ryšys yra 2 tipų: vietinis tinklas (LAN) ir modemo ryšys. LAN ryšys, kuriam naudojamas tinklo
kabelis, daug spartesnis už modemo ryšį, kuriam naudojamas telefono kabelis. Abu kabeliai
parduodami atskirai.
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro arba nesugadintumėte įrangos,
nejunkite modelio arba telefono kabelio į RJ-45 (tinklo) lizdą.
Prisijungimas prie vietinio tinklo (LAN)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis
belaidžiu ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas 8 kontaktų RJ-45 tinklo kabelis.
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo (1).
2.
Kitą tinklo kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą (2) arba kelvedį.
PASTABA: jei tinklo kabelyje yra triukšmų mažinimo schema (3), apsauganti nuo TV ir radijo
bangų priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema į kompiuterio pusę.
Prijungimas prie laidinio tinklo
25
26
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
4
Naršymas naudojant klaviatūrą, lietimo
gestus ir žymiklio įrenginius
Be klaviatūros ir pelės, jūsų kompiuteris suteikia galimybę lengvai naršyti naudojant lietimo gestus (tik
tam tikruose modeliuose). Lietimo gestus galite naudoti tik kompiuteriuose su jutikline planšete arba
jutikliniu ekranu (tik tam tikruose modeliuose).
Tam tikrų kompiuterio modelių klaviatūroje yra specialūs veiksmų arba spartieji klavišai, kuriais galite
atlikti kasdienes užduotis.
Žymiklio įrenginių naudojimas
PASTABA: be žymiklio įrenginių, kurie pateikiami su jūsų kompiuteriu, galite naudotis išorine USB
pele (įsigyjama atskirai), prijungę ją prie vieno iš kompiuterio USB prievadų.
Žymiklio įrenginio nuostatų nustatymas
„Windows“ lange „Pelės ypatybės“ tinkinkite žymiklio įrenginių parametrus, pavyzdžiui, mygtuko
konfigūraciją, spustelėjimo greitį ir žymiklio parinktis. Taip pat galite peržiūrėti jutiklinės planšetės
gestų demonstracijas.
Kad pasiektumėte pelės ypatybes, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
●
Pradžios ekrane įveskite pelė, spustelėkite Parametrai, tada pasirinkite Pelė.
Rodomosios lazdelės naudojimas
Spauskite rodomąją lazdelę ta kryptimi, kuria norite judinti žymeklį ekranu. Kairįjį ir dešinįjį
rodomosios lazdelės mygtukus naudokite taip, kaip naudotumėte kairįjį ir dešinįjį išorinės pelės
klavišus.
Jutiklinės planšetės ir gestų naudojimas
Naudodami jutiklinę planšetę galite naršyti kompiuterio ekrane ir valdyti žymiklį nesudėtingais pirštų
judesiais.
PATARIMAS: kairįjį ir dešinįjį jutiklinės planšetės mygtukus naudokite taip pat, kaip atitinkamus
išorinės pelės klavišus.
PASTABA: kai kurios programėlės jutiklinės planšetės gestų nepalaiko.
Žymiklio įrenginių naudojimas
27
Jutiklinės planšetės išjungimas ir įjungimas
Norėdami išjungti arba įjungti jutiklinę planšetę, greitai du kartus bakstelėkite jutiklinės planšetės
įjungimo / išjungimo mygtuką.
Bakstelėjimas
Norėdami ką nors pasirinkti ekrane, naudokite bakstelėjimo funkciją jutiklinėje planšetėje.
●
Pasirinkite vienu pirštu bakstelėdami jutiklinės planšetės zonoje. Jei norite jį atidaryti,
bakstelėkite elementą dukart.
Slinkimas
Slinkimas patogus judant į puslapio ar vaizdo viršų, apačią arba šonus.
●
28
Padėkite šiek tiek praskirtus pirštus ant jutiklinės planšetės zonos ir vilkite juos į viršų, apačią,
kairę arba dešinę.
4 skyrius Naršymas naudojant klaviatūrą, lietimo gestus ir žymiklio įrenginius
Mastelio keitimas suspaudžiant du pirštus
Suspaudžiant ir išskleidžiant du pirštus galima padidinti arba sumažinti vaizdus ar tekstą.
●
Mastelį galite padidinti ant jutiklinės planšetės padėdami du suglaustus pirštus, tada juos
išskėsdami.
●
Mastelį galite sumažinti ant jutiklinės planšetės padėdami du išskėstus pirštus, tada juos
suglausdami.
Spustelėjimas 2 pirštais
Spustelėjimas 2 pirštais leidžia jums pasirinkti ekrane esančio objekto meniu.
PASTABA: spustelėjimas 2 pirštais yra toks pat veiksmas, kaip ir spustelėjimas dešiniuoju pelės
mygtuku.
Žymiklio įrenginių naudojimas
29
●
Padėkite du pirštus ant jutiklinės planšetės zonos ir paspauskite, kad atidarytumėte pasirinkto
objekto parinkčių meniu.
Pasukimas (tik tam tikruose modeliuose)
Sukimo funkcija leidžia pasukti elementus, pavyzdžiui, nuotraukas.
●
Pridėkite kairės rankos smilių prie jutiklinės planšetės. Dešinės rankos smiliumi brėžkite nuo 12
iki 3 valandos. Norėdami sukti priešinga kryptimi, smiliumi brėžkite nuo 3 iki 12 valandos.
PASTABA: pasukimo funkcija skirta tam tikroms programoms, kuriose galite valdyti objektą arba
vaizdą. Ji veikia ne su visomis programomis.
Brūkštelėjimas (tik tam tikruose modeliuose)
Brūkštelėjimas leidžia naršyti ekranus arba sparčiai slinkti dokumentais.
●
30
Padėkite tris pirštus ant jutiklinės planšetės zonos ir lengvai lieskite jutiklinės planšetės zoną
aukštyn, žemyn, į kairę ar dešinę.
4 skyrius Naršymas naudojant klaviatūrą, lietimo gestus ir žymiklio įrenginius
Braukimas nuo krašto (tik tam tikruose modeliuose)
Braukimas nuo krašto leidžia atidaryti kompiuterio įrankių juostas, kurias naudodami galite atlikti
tokias užduotis kaip parametrų keitimas ir programėlių paieška ar naudojimas.
Braukimas nuo dešiniojo krašto
Braukiant nuo dešiniojo krašto atidaromi pagrindiniai mygtukai, kuriuos naudodami galite ieškoti,
bendrinti, paleisti programėles, pasiekti įrenginius arba keisti parametrus.
●
Atsargiai braukdami pirštu nuo dešiniojo krašto atidarykite mygtukus.
Braukimas nuo kairiojo krašto
Braukiant nuo kairiojo krašto parodomos neseniai atidarytos programėlės, kad galėtumėte greitai jas
perjungti.
Pirštu atsargiai perbraukite nuo kairiojo jutiklinės planšetės krašto, kad galėtumėte perjungti neseniai
atidarytas programėles.
Žymiklio įrenginių naudojimas
31
●
Jei norite perjungti programėles, braukite nuo kairiojo jutiklinės planšetės krašto.
Braukimas nuo viršutinio krašto
Braukiant nuo viršutinio krašto rodomos programėlės valdymo parinktys, kuriomis galima tinkinti
programėles.
SVARBU: kai programėlė yra atidaryta, braukimo nuo viršutinio krašto gesto rezultatai skiriasi
priklausomai nuo programėlės.
●
32
Atsargiai braukite pirštu nuo viršutinio krašto, kad būtų parodytos programėlės komandų
parinktys.
4 skyrius Naršymas naudojant klaviatūrą, lietimo gestus ir žymiklio įrenginius
Klaviatūros naudojimas
Naudodami klaviatūrą ir pelę galite įvesti simbolius, pasirinkti elementus, slinkti ir atlikti tas pačias
funkcijas, kaip ir lietimo gestais. Be to, klaviatūroje galite paspausti veiksmų bei sparčiuosius klavišus,
leidžiančius atlikti konkrečius veiksmus.
PATARIMAS: Paspausdami klaviatūroje esantį „Windows“ klavišą
galite greitai grįžti į
pradžios ekraną iš atidarytos programėlės arba „Windows“ darbalaukio. Paspaudę „Windows“ klavišą
dar kartą, grįšite į ankstesnį ekraną.
PASTABA: atsižvelgiant į šalį / regioną, klaviatūros klavišai ir jais atliekamos funkcijos gali skirtis
nuo čia aprašomų.
„Windows“ sparčiųjų klavišų naudojimas
„Windows“ sistemoje naudojami spartieji klavišai, leidžiantys greitai atlikti veiksmus. Paspauskite
„Windows“ klavišą
vieną arba kartu su lentelėje nurodytu klavišu, kad atliktumėte veiksmą.
Sparčiųjų klavišų atpažinimas
Spartieji klavišai yra klavišo fn ir klavišo esc arba vieno iš funkcinių klavišų derinys.
Kaip naudoti spartųjį klavišą:
▲
Trumpai paspauskite klavišą fn, tada trumpai paspauskite antrąjį sparčiųjų klavišų komandos
klavišą.
Sparčiųjų klavišų
kombinacija
Aprašas
fn+esc
Rodoma informacija apie sistemą.
fn+f3
Skirtas miego režimui įjungti; jūsų informacija saugoma sistemos atmintyje. Ekranas ir kiti sistemos
komponentai išsijungia ir taupoma energija.
Kad išjungtumėte miego režimą, spustelėkite maitinimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS:
režimą.
fn+f4
kad neprarastumėte informacijos, įrašykite savo darbą prieš inicijuodami miego
Perjungia vaizdą iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, kai monitorius
prijungtas prie kompiuterio, klavišu fn+f4 kompiuterio ekrano vaizdas įjungiamas monitoriaus ekrane
ir vienu metu rodomas ir kompiuteryje, ir monitoriuje.
Dauguma išorinių monitorių vaizdo informaciją iš kompiuterio priima naudodami išorinio VGA vaizdo
standartą. Sparčiuoju klavišu fn+f4 galite įjungti vaizdą ir kituose įrenginiuose, gaunančiuose vaizdo
informaciją iš kompiuterio.
fn+f6
Sumažina garsiakalbių garsumą.
fn+f7
Padidina garsiakalbių garsumą.
fn+f8
Išjungia arba atkuria mikrofono garsą.
fn+f9
Sumažinamas ekrano šviesumo lygis.
Klaviatūros naudojimas
33
Sparčiųjų klavišų
kombinacija
Aprašas
fn+f10
Padidinamas ekrano šviesumo lygis.
fn+f11
Įjungiamas ir išjungiamas foninis klaviatūros apšvietimas. (tik tam tikruose modeliuose)
PASTABA: klaviatūros foninis apšvietimas įjungiamas gamykloje. Norėdami pailginti
akumuliatoriaus naudojimo laiką išjunkite klaviatūros foninį apšvietimą.
Klaviatūrų naudojimas
Kompiuteryje yra integruotoji skaitmenų klaviatūra. Be to, prie jo galima prijungti pasirinktinę išorinę
skaitmenų klaviatūrą ar pasirinktinę klaviatūrą su skaitmenų klavišais.
Integruotosios skaitmenų klaviatūros naudojimas
Kompiuteryje yra integruotoji skaitmenų klaviatūra. Be to, prie jo galima prijungti pasirinktinę išorinę
skaitmenų klaviatūrą ar pasirinktinę klaviatūrą su skaitmenų klavišais. Daugiau informacijos apie
integruotąją skaitmenų klaviatūrą rasite Klavišai 14 puslapyje.
(1)
Komponentas
Aprašas
Klavišas num lock
Integruotojoje skaitmenų klaviatūroje keičia naršymo ir skaičių
funkcijas.
PASTABA: išjungiant kompiuterį aktyvi klaviatūros funkcija vėl
atkuriama jį įjungus.
(2)
Integruotoji skaitmenų klaviatūra
Įjungus skaitmenų fiksavimo funkciją, ją galima naudoti kaip
išorinę skaitmenų klaviatūrą.
Papildomos išorinės skaičių klaviatūros naudojimas
Daugumos išorinių skaičių klaviatūrų klavišai veikia skirtingai, priklausomai nuo to, ar skaičių
fiksavimas įjungtas, ar išjungtas (Skaičių fiksavimas gamykloje išjungtas.) Pavyzdžiui:
●
kai skaičių fiksavimas įjungtas, dauguma skaičių klaviatūros klavišų įvedami skaičiai;
●
kai skaičių fiksavimas išjungtas, dauguma skaičių klaviatūros klavišų veikia kaip rodyklių arba
puslapių vartymo klavišai.
Kai išorinės klaviatūros skaitmenų fiksavimas įjungtas, skaitmenų fiksavimo lemputė kompiuteryje
šviečia. Kai išorinės klaviatūros skaitmenų fiksavimas išjungtas, skaitmenų fiksavimo lemputė
kompiuteryje išjungta.
Norėdami darbo metu įjungti arba išjungti išorinės klaviatūros skaitmenų fiksavimą, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
▲
34
Paspauskite išorinės klaviatūros, o ne kompiuterio, klavišą num lk.
4 skyrius Naršymas naudojant klaviatūrą, lietimo gestus ir žymiklio įrenginius
5
Daugialypė terpė
Jūsų kompiuteryje gali būti:
●
Integruotas (-i) garsiakalbis (-iai)
●
Integruotas (-i) mikrofonas (-ai)
●
Integruotoji internetinė vaizdo kamera (tik tam tikruose modeliuose)
●
Iš anksto įdiegta daugialypės terpės programinė įranga
●
Daugialypės terpės mygtukai arba klavišai
Daugialypės terpės valdiklių naudojimas
Priklausomai nuo kompiuterio modelio, jame gali būti toliau nurodyti medijos valdymo valdikliai,
kuriais galite atkurti, sustabdyti, greitai persukti į priekį arba atsukti atgal medijos failą:
●
Medijos mygtukai
●
Medijos spartieji klavišai (tam tikri klavišai, paspaudžiami kartu su klavišu fn)
●
Laikmenų klavišai
Garsas
Kompiuteriu (kai kuriuose modeliuose – naudojantis išoriniu optiniu diskų įrenginiu) galite groti
kompaktines plokšteles, atsisiųsti ir klausytis muzikos, transliuoti garso turinį iš saityno (įskaitant
radiją), įrašyti garsą ar miksuoti garso ir vaizdo įrašus multimedijos turiniui kurti. Kad muzika teiktų dar
daugiau malonumo, prijunkite išorinius garso įrenginius, pvz., garsiakalbius ar ausines.
Garsiakalbių prijungimas
Galite prijungti prie kompiuterio laidinius garsiakalbius prijungdami juos prie USB prievado (arba
garso išvesties lizdo) savo kompiuteryje arba doke.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaidžius garsiakalbius, vadovaukitės įrenginio gamintojo
nurodymais. Prieš jungdami garso įrenginius būtinai sureguliuokite garsumą.
Garsumo reguliavimas
Priklausomai nuo kompiuterio modelio garsumą galite reguliuoti naudodami:
●
Garsumo mygtukus
●
Garsumo spartieji klavišai (tam tikri klavišai, paspaudžiami kartu su klavišu fn)
●
Garsumo klavišus
PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami ar įsikišdami ausines, sureguliuokite
garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija.
Norėdami pasiekti šį vadovą, pradžios ekrane įveskite palaikymas, pasirinkite programėlę HP
Support Assistant.
Daugialypės terpės valdiklių naudojimas
35
PASTABA: garsumą taip pat galima valdyti operacinėje sistemoje ir kai kuriose programose.
PASTABA: jei norite sužinoti, kokiais garsumo valdikliais galite naudotis savo kompiuteryje, žr.
„Susipažinimas su kompiuteriu“ 5 puslapyje.
Ausinių prijungimas
Per ausinių lizdą prie kompiuterio galite prijungti laidines ausines.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaides ausines, vadovaukitės įrenginio gamintojo nurodymais.
PERSPĖJIMAS! Kad nepakenktumėte klausai, prieš užsidėdami ausines, į ausis įstatomas ausines
ar ausines su mikrofonu, sumažinkite garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove Teisinė,
saugos ir aplinkosaugos informacija.
Mikrofono prijungimas
Norėdami įrašyti garsą, per kompiuterio mikrofono lizdą prijunkite mikrofoną. Įrašo kokybė bus
geresnė, jei įrašydami kalbėsite tiesiai į mikrofoną ir aplinkoje nebus foninio triukšmo.
Ausinių ir mikrofonų prijungimas
Galite prijungti laidines ausines arba ausines su mikrofonu prie garso išvesties (ausinių) lizdo / garso
įvesties (mikrofono) lizdo savo kompiuteryje. Galima įsigyti įvairių ausinių su integruotais mikrofonais.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaides ausines arba ausines su mikrofonu, vadovaukitės
įrenginio gamintojo nurodymais.
PERSPĖJIMAS! Kad nepakenktumėte klausai, prieš užsidėdami ausines, į ausis įstatomas ausines
ar ausines su mikrofonu, sumažinkite garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove Teisinė,
saugos ir aplinkosaugos informacija. Norėdami pasiekti šį vadovą, pradžios ekrane įveskite
palaikymas, pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Kompiuterio garso funkcijų tikrinimas
PASTABA: Įrašo kokybė bus geresnė, jei įrašydami kalbėsite tiesiai į mikrofoną ir aplinkoje nebus
foninio triukšmo.
Jei norite patikrinti kompiuterio garso funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas.
2.
Pasirinkite Aparatūra ir garsas, tada pasirinkite Garsas.
3.
Atsidarius langui Garsas, pasirinkite skirtuką Garsai. Dalyje Programos įvykiai pasirinkite bet
kokį garsą, pavyzdžiui, pyptelėjimą ar žadintuvą, tada pasirinkite Tikrinti.
Turėtumėte girdėti garsą per garsiakalbius arba prijungtas ausines.
Jei norite patikrinti kompiuterio garso įrašymo funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
36
1.
Pradžios ekrane įveskite garsas ir pasirinkite Garso įrašymo priemonė.
2.
Spustelėkite Pradėti įrašymą ir kalbėkite į mikrofoną.
3.
Įrašykite failą kompiuterio darbalaukyje.
4.
Atidarykite daugialypės terpės programą ir atkurkite garso įrašą.
5 skyrius Daugialypė terpė
Jei norite patvirtinti arba pakeisti kompiuterio garso parametrus:
1.
Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, pasirinkite Valdymo skydas.
2.
Pasirinkite Aparatūra ir garsas, tada pasirinkite Garsas.
Interneto kamera (tik tam tikruose modeliuose)
Kai kuriuose kompiuteriuose yra integruotoji interneto kamera. Naudodamiesi iš anksto įdiegta
programine įranga, interneto kamera galite fotografuoti arba įrašyti vaizdą. Galite peržiūrėti arba
išsaugoti nuotrauką arba vaizdo įrašą.
Interneto kameros programinė įranga leidžia atlikti šias užduotis:
●
Vaizdo įrašų fiksavimas ir bendras naudojimas
●
Transliuoja vaizdą per greitųjų pranešimų programą
●
Fotografuoja vaizdus
Vaizdo įrašai
Jūsų HP kompiuteris – tai galingas vaizdo įrenginys, leidžiantis žiūrėti vaizdo transliacijas iš
mėgstamų interneto svetainių, atsisiųsti vaizdo įrašų bei filmų ir žiūrėti juos kompiuteryje
neprisijungus prie interneto.
Kad vaizdo įrašų žiūrėjimas teiktų dar daugiau malonumo, per vieną iš vaizdo jungčių prie
kompiuterio prijunkite išorinį monitorių, projektorių ar televizorių. Jūsų kompiuteryje gali būti didelės
raiškos daugialypės terpės (angl. „High-Definition Multimedia Interface“, HDMI) prievadas, per kurį
galima prijungti didelės raiškos monitorių arba TV.
Jūsų kompiuteryje yra vienas arba keli išoriniai vaizdo prievadai:
●
VGA
●
DisplayPort
●
„Thunderbolt“
SVARBU: įsitikinkite, kad išorinis įrenginys prijungtas prie tinkamo kompiuterio lizdo patikimu laidu.
Jei jums kilo klausimų, peržiūrėkite įrenginio gamintojo instrukcijas.
PASTABA: informacijos apie kompiuterio vaizdo prievadus rasite „Susipažinimas su
kompiuteriu“ 5 puslapyje.
Interneto kamera (tik tam tikruose modeliuose)
37
VGA
Išorinis monitoriaus prievadas arba VGA prievadas – tai analoginė rodymo sąsaja, kuria prie
kompiuterio jungiamas VGA vaizdo įrenginys, pavyzdžiui, išorinis VGA monitorius arba VGA
projektorius.
1.
Prijunkite monitoriaus arba projektoriaus VGA kabelį prie kompiuterio VGA prievado, kai
parodyta toliau.
2.
Paspauskite fn+f4 ir perjunkite ekrano vaizdą. Gali būti 4 režimai:
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
●
Išplėstinis: peržiūrėkite ekrano vaizdą, išplėstą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4 pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA: geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“, sureguliuosite
išorinio įrenginio ekrano skyrą tokia veiksmų seka. Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas,
pasirinkite Valdymo skydas. Pasirinkite Išvaizda ir personalizavimas. Dalyje Ekranas pasirinkite
Reguliuoti ekrano skyrą.
„DisplayPort“ (tik tam tikruose modeliuose)
Per „DisplayPort“ prievadą prie kompiuterio jungiamas pasirinktinis vaizdo ar garso įrenginys,
pavyzdžiui, didelės raiškos televizorius arba kitas suderinamas skaitmeninės ar garso aparatūros
komponentas. „DisplayPort“ prievadas užtikrina didesnį našumą nei VGA išorinio monitoriaus
prievadas ir suteikia daugiau skaitmeninio jungimo galimybių.
PASTABA: norint perduoti vaizdo ir (arba) garso signalus per „DisplayPort“ reikia „DisplayPort“
kabelio (įsigyjamas atskirai).
PASTABA: prie kompiuterio „DisplayPort“ prievado galima prijungti vieną „DisplayPort“ įrenginį.
Kompiuterio ekrane rodoma informacija tuo pat metu gali būti rodoma „DisplayPort“ įrenginyje.
Norėdami prijungti vaizdo ar garso įrenginį prie „DisplayPort“:
1.
38
Vieną „DisplayPort“ kabelio galą prijunkite prie kompiuteryje esančio „DisplayPort“ prievado.
5 skyrius Daugialypė terpė
2.
Kitą laido galą prijunkite prie skaitmeninio monitoriaus įrenginio.
3.
Paspauskite fn+f4 ir perjunkite kompiuterio ekrano vaizdą. Gali būti 4 režimai:
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
●
Išplėstinis: peržiūrėkite ekrano vaizdą, išplėstą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4 pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA: geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“, sureguliuosite
išorinio įrenginio ekrano skyrą tokia veiksmų seka. Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas,
pasirinkite Valdymo skydas. Pasirinkite Išvaizda ir personalizavimas. Dalyje Ekranas pasirinkite
Reguliuoti ekrano skyrą.
PASTABA: norėdami atjungti įrenginio laidą, paspauskite jungties fiksatorių žemyn ir atjunkite jį nuo
kompiuterio.
„Thunderbolt DisplayPort“ įrenginio prijungimas
„Thunderbolt DisplayPort“ galite prijungti papildomą didelės skiriamosios gebos vaizdo įrenginį arba
didelės spartos duomenų perdavimo įrenginį. „DisplayPort“ prievadas užtikrina didesnį našumą nei
VGA išorinio monitoriaus prievadas ir suteikia daugiau skaitmeninio jungiamumo galimybių.
PASTABA: „Thunderbolt“ – tai nauja technologija. Prieš jungdami įrenginį prie „Thunderbolt
DisplayPort“ įdiekite naujausias tvarkykles, skirtas jūsų „Thunderbolt“ įrenginiui. „Thunderbolt“ laidas
ir „Thunderbolt“ įrenginys (parduodama atskirai) turi būti suderinami su „Windows“. Norėdami
sužinoti, ar jūsų įrenginys yra tinkamas naudoti su „Windows“ sertifikuotu „Thunderbolt“, apsilankykite
https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Vieną „Thunderbolt DisplayPort“ kabelio galą prijunkite prie kompiuteryje esančio „Thunderbolt
DisplayPort“ prievado.
Vaizdo įrašai
39
2.
Kitą laido galą prijunkite prie skaitmeninio monitoriaus įrenginio.
3.
Paspauskite fn+f4 ir perjunkite kompiuterio ekrano vaizdą. Galima rinktis iš 4 būsenų.
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: ekrano vaizdas tuo pačiu metu rodomas ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Išplėstinis: ekrano vaizdas išplečiamas rodant jį ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4, ekrano būsena pasikeičia.
PASTABA: sureguliuokite išorinio įrenginio ekrano skyrą, ypač jei pasirinkote parinktį
„Išplėstinis“. Pradžios ekrane įveskite valdymo skydas, tada iš programėlių sąrašo pasirinkite
Valdymo skydas. Pasirinkite Išvaizda ir personalizavimas. Dalyje Ekranas pasirinkite Reguliuoti
ekrano skyrą.
Laidinių ekranų prijungimas naudojanti „MultiStream“ transportą
Laidinių ekranų prijungimas per papildomą šakotuvą
Transporto technologija „MultiStream“ (MST) leidžia per vieną jūsų kompiuterio „DisplayPort“ jungtį
prijungti kelis ekranus.
PASTABA: Jei jūsų kompiuteryje yra „Nvidia“ grafikos valdiklis, per „DisplayPort“ galite prijungti iki
4 išorinių vaizdo įrenginių.
PASTABA: Jei jūsų kompiuteryje naudojamas AMD grafikos valdiklis, per „DisplayPort“ prievadą
galite prijungti iki 6 išorinių vaizdo įrenginių.
Kad nustatytumėte kelis ekranus, atlikite šiuos veiksmus:
40
1.
Prijunkite atskirai įsigyjamą išorinį šakotuvą prie „DisplayPort“ (DP) jungties savo kompiuteryje,
naudodami atskirai įsigyjamą DP-DP kabelį. Užtikrinkite, kad šakotuvo maitinimo adapteris būtų
prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio.
2.
Prijunkite išorinius vaizdo įrenginius prie šakotuvo VGA prievadų arba „DisplayPort“ jungčių.
3.
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie tai, kaip nustatyti kelis ekranus, atverkite „Nvidia“
valdymo skydą, pradžios ekrano ieškos laukelyje įveskite ekrano skyra arba paspauskite fn
5 skyrius Daugialypė terpė
+f4. Jei nematote vieno iš savo prijungtų ekranų, patikrinkite, ar visi įrenginiai prijungti prie
tinkamo prievado šakotuve.
PASTABA: Prijungus kelis ekranus, galima naudotis dubliavimo funkcija ir rodyti kompiuterio
ekraną visuose prijungtuose monitoriuose arba pratęsimo funkcija ir ištęsti kompiuterio ekraną
per visus prijungtus ekranus.
Belaidžių ekranų prijungimas (galioja tik su „Miracast“ derantiems belaidžiams
ekranams)
Jei norite naudoti ir prijungti su „Miracast“ suderinamus belaidžius ekranus neišjungdami esamų
programėlių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Norėdami atidaryti „Miracast“:
▲
Braukite nuo dešiniojo pradžios ekrano krašto, bakstelėkite Įrenginiai, Projektuoti, tada vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Nuveskite žymeklį į pradžios ekrano viršutinį arba apatinį dešinįjį kampą, kad būtų parodyti
mygtukai, spustelėkite Įrenginiai, Projektuoti, tada vadovaukitės ekrane pateikiamais
nurodymais.
Vaizdo įrašai
41
42
5 skyrius Daugialypė terpė
6
Maitinimo valdymas
PASTABA: kompiuteryje gali būti įjungimo / išjungimo mygtukas arba maitinimo jungiklis. Terminas
įjungimo / išjungimo mygtukas šiame vadove vartojamas nurodant abiejų tipų maitinimo valdiklius.
Kompiuterio išjungimas
ĮSPĖJIMAS: Išjungiant kompiuterį neįrašyta informacija bus prarasta.
Išjungimo komanda uždaro visas atidarytas programas, įskaitant operacinę sistemą, ir tada išjungia
ekraną ir kompiuterį.
Išjunkite kompiuterį esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų:
●
kai reikia pakeisti akumuliatorių arba pasiekti komponentus kompiuterio viduje
●
kai prijungiate išorinį aparatūros įrenginį, kuris nejungiamas prie „Universal Serial Bus“ (USB)
prievado
●
kai kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas iš išorinio maitinimo šaltinio ilgą laiko tarpą
Nors kompiuterį galite išjungti paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, rekomenduojama naudoti
„Windows“ išjungimo komandą:
PASTABA: jei kompiuteris veikia miego arba užmigdymo režimu, pirmiausia turite nutraukti šias
būsenas trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir tik tuomet išjungti kompiuterį.
1.
Išsaugokite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pradžios ekrane nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį dešinįjį ekrano kampą.
3.
Spustelėkite Parametrai, piktogramą Maitinimas, tada spustelėkite Išjungti.
– arba –
Apatiniame kairiajame ekrano kampe dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pradžios mygtuką,
pasirinkite Išjungti arba atsijungti, tada pasirinkite Išjungti.
Jei kompiuteris nereaguoja ir negalite jo išjungti aprašytais būdais, pabandykite atlikti tokius veiksmus
toliau nurodyta tvarka.
●
Spauskite ctrl+alt+delete. Spustelėkite piktogramą Maitinimas ir Išjungti.
●
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes.
●
Atjunkite kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio.
●
Modeliuose, kuriuose yra keičiamasis akumuliatorius, išimkite akumuliatorių.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
Energijos taupymo būsenų naudojimas
Miego režimas yra suaktyvintas gamykloje.
Kompiuterio išjungimas
43
Įjungus energijos taupymo režimą, maitinimo lemputės mirksi, o ekranas išsijungia. Jūsų darbas
įrašomas į atmintį.
ĮSPĖJIMAS: kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo
funkcijos ir neprarastumėte informacijos, nepaleiskite miego režimo, kai skaitoma arba rašoma į diską
arba išorinę atminties kortelę.
PASTABA: negalite jungtis prie tinklo arba atlikti bet kokių kompiuterio funkcijų, kai kompiuteris
veikia miego režimu.
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
Kai kompiuteris įjungtas, galite paleisti energijos taupymo režimą vienu iš toliau nurodytų būdų:
●
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
●
Pradžios ekrane nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį dešinįjį ekrano kampą.
Pasirodžius mygtukų sąrašui, spustelėkite Parametrai, piktogramą Maitinimas, tada spustelėkite
Miego režimas.
Kad išjungtumėte miego režimą, spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Kai išjungiamas kompiuterio miego režimas, užsidega maitinimo lemputės ir kompiuteryje parodomas
tas ekranas, kuriame baigėte dirbti.
PASTABA: jei nustatėte, kad vėl įsijungus kompiuteriui būtų prašoma įvesti slaptažodį, prieš
grįždami į ankstesnį ekraną turėsite įvesti „Windows“ slaptažodį.
Vartotojo paleisto užmigdymo režimo įjungimas ir išjungimas
Galite įjungti vartotojo suaktyvintą užmigdymo režimą ir keisti kitus maitinimo parametrus bei
skirtuosius laikus:
1.
Pradžios ekrane įveskite energijos vartojimo parinktys ir pasirinkite Energijos
vartojimo parinktys.
2.
Kairiojoje srityje spustelėkite Pasirinkti maitinimo mygtuko funkciją.
3.
Spustelėkite Keisti šiuo metu neprieinamus parametrus.
4.
Dalyje Kai spaudžiu maitinimo mygtuką: pasirinkite Užmigdyti.
5.
Spustelėkite Įrašyti keitimus.
Jei norite išjungti užmigdymo režimą, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką. Maitinimo lemputės
dega, o jūsų iki pertraukos atliktas darbas pasirodo ekrane.
PASTABA: jeigu nustatėte slaptažodžio vėl įsijungus kompiuteriui reikalavimą, prieš jūsų darbui
pasirodant ekrane įveskite savo operacinės sistemos „Windows“ slaptažodį.
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas
Energijos matuoklis yra „Windows“ darbalaukyje. Energijos matuoklis leidžia greitai pasiekti energijos
vartojimo parametrus ir peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą.
44
●
Kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus įkrova procentais ir esamas energijos vartojimo planas,
perkelkite žymiklį ant energijos matuoklio piktogramos „Windows“ darbalaukyje.
●
Norėdami pasiekti maitinimo parinktis arba pakeisti energijos vartojimo planą, spustelėkite
energijos matuoklio piktogramą ir pasirinkite elementą iš sąrašo. Be to, galite pradžios ekrane
įvesti energijos vartojimo parinktys ir pasirinkti Energijos vartojimo parinktys.
6 skyrius Maitinimo valdymas
Skirtingos energijos matuoklio piktogramos rodo, ar kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus
energiją, ar išorinį maitinimo šaltinį. Akumuliatoriui pasiekus žemą ar kritinį įkrovos lygį, parodomas
pranešimas.
Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant
Norėdami nustatyti, kad kompiuteris reikalautų slaptažodžio, kai nutraukiamas miego arba
užmigdymo režimas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pradžios ekrane įveskite energijos vartojimo parinktys ir pasirinkite Energijos
vartojimo parinktys.
2.
Kairiojoje srityje spustelėkite Reikalauti slaptažodžio pabundant.
3.
Spustelėkite Keisti šiuo metu neprieinamus parametrus.
4.
Spustelėkite Reikalauti slaptažodžio (rekomenduojama).
PASTABA: jei reikia sukurti vartotojo abonemento slaptažodį arba pakeisti esamo vartotojo
abonemento slaptažodį, spustelėkite Kurti arba keisti vartotojo abonemento slaptažodį ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei vartotojo abonemento slaptažodžio kurti arba
keisti nereikia, pereikite prie 5 veiksmo.
5.
Spustelėkite Įrašyti keitimus.
Akumuliatoriaus energijos naudojimas
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu
pateiktą, atsarginį arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.
Prie išorinio maitinimo šaltinio neprijungtas kompiuteris vartoja akumuliatoriaus energiją.
Akumuliatoriaus naudojimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, veikiančių
programų, ekrano šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių. Laikant
akumuliatorių kompiuteryje, kai kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio, akumuliatorius
įkraunamas, taip pat jūsų darbas apsaugomas, jei nutrūksta maitinimas. Jei kompiuterio
akumuliatorius įkrautas ir kompiuteris naudoja išorinio kintamosios srovės šaltinio energiją, nuo
kompiuterio atjungus kintamosios srovės adapterį, kompiuteris automatiškai persijungia į maitinimą iš
akumuliatoriaus.
PASTABA: kai atjungiate kintamosios srovės šaltinį, ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad
būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Tam tikruose kompiuterio modeliuose galima perjungti
grafikos režimus ir pailginti akumuliatoriaus įkrovos naudojimo laiką. Daugiau informacijos rasite
skyriuje Hibridinė grafika ir „AMD Dual Graphics“ (tik tam tikruose modeliuose) 52 puslapyje.
Papildomos informacijos apie akumuliatorių ieškojimas
„HP Support Assistant“ pateikia toliau nurodytus akumuliatoriui skirtus įrankius ir informaciją.
Norėdami pasiekti akumuliatoriaus informaciją, pradžios ekrane pasirinkite programą HP Support
Assistant ir pasirinkite Akumuliatorius ir efektyvumas.
●
akumuliatoriaus patikrinimo įrankis, skirtas akumuliatoriaus veikimui išbandyti,
●
informacija apie kalibravimą, maitinimo valdymą, tinkamą priežiūrą ir laikymą, kad akumuliatorių
būtų galima naudoti ilgiau,
●
informacija apie akumuliatorių rūšis, specifikacijas, naudojimo laiką ir talpą.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
45
Kaip pasiekti informaciją apie akumuliatorių:
▲
46
Norėdami pasiekti akumuliatoriaus informaciją, pradžios ekrane pasirinkite programą HP
Support Assistant ir pasirinkite Akumuliatorius ir efektyvumas.
6 skyrius Maitinimo valdymas
Akumuliatoriaus tikrinimo funkcijos naudojimas
„HP Support Assistant“ pateikiama informacija apie kompiuterio akumuliatoriaus būseną.
Kad patikrintumėte akumuliatorių:
1.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio.
PASTABA: kompiuteris turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, kad akumuliatoriaus
patikra veiktų tinkamai.
2.
Norėdami pasiekti akumuliatoriaus informaciją, pradžios ekrane pasirinkite programą HP
Support Assistant ir pasirinkite Akumuliatorius ir efektyvumas.
Akumuliatoriaus tikrinimo priemonė patikrina, ar tinkamai veikia akumuliatorius ir jo skyriai, o paskui
praneša patikrinimo rezultatus.
Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas
▲
Perkelkite žymiklį virš akumuliatoriaus matuoklio piktogramos, esančios „Windows“ darbalaukio
pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje.
Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko pailginimas
Naudojant akumuliatoriaus energiją, akumuliatoriaus iškrovos laikas skiriasi, atsižvelgiant į
naudojamas funkcijas. Maksimalus iškrovos laikas palaipsniui trumpėja, nes akumuliatoriaus talpa
natūraliai mažėja.
Patarimai, kaip pailginti akumuliatoriaus išsikrovimo laiką:
●
Sumažinkite ekrano ryškumą.
●
Kai akumuliatorius nenaudojamas ar neįkraunamas, išimkite jį iš kompiuterio (jei kompiuteryje
yra keičiamasis akumuliatorius)
●
Laikykite keičiamąjį akumuliatorių vėsioje sausoje vietoje.
●
Maitinimo parinktyse pasirinkite parametrą Energijos taupymas.
Beveik išsikrovusio akumuliatoriaus valdymas
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie gamyklinius įspėjimus ir sistemos atsakus. Kai kuriuos
įspėjimus apie žemą akumuliatoriaus įkrovą ir sistemos pranešimus galima keisti naudojant energijos
vartojimo parinktis. Nustatytos parinktys naudojant maitinimo parinktis neturi įtakos lemputėms.
Pradžios ekrane įveskite maitinimas, pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Maitinimo parinktys.
žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas
Kai vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis akumuliatorius pasiekia žemą arba kritinį įkrovos lygį,
nutinka štai kas:
●
Akumuliatoriaus lemputė (tik tam tikruose modeliuose) rodo žemą arba kritinį akumuliatoriaus
įkrovos lygį.
– arba –
●
Pranešimų srityje esanti energijos matuoklio piktograma rodo pranešimą apie žemą arba kritinį
akumuliatoriaus įkrovos lygį.
PASTABA: daugiau informacijos apie energijos matuoklį rasite skyriuje Energijos matuoklio ir
maitinimo parametrų naudojimas 44 puslapyje.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
47
Jei kompiuteris įjungtas arba energijos taupymo būsenos, jis trumpai veikia energijos taupymo
režimu, o tada išsijungia. Neįrašyta informacija prarandama.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis
▲
Prijunkite vieną iš įrenginių:
●
Kintamosios srovės adapteris
●
Papildomas prijungimas prie stotelės arba išplėtimo įrenginio
●
Papildomas maitinimo adapteris, įsigytas kaip priedas iš HP
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai nepasiekiamas joks išorinis maitinimo
šaltinis
Norėdami išspręsti su beveik išsekusiu akumuliatoriumi susijusią problemą, kai neprieinamas joks
maitinimo šaltinis, įrašykite darbą ir išjunkite kompiuterį.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas
Akumuliatoriaus įdėjimas
Kaip įdėti akumuliatorių:
1.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant lygaus paviršiaus, kad akumuliatoriaus skyrius būtų
atsuktas į jus.
2.
Įdėkite akumuliatorių į jo skyrių, sulygiuodami akumuliatoriaus ąseles (1) su joms skirtomis
vietomis kompiuteryje, tada spauskite akumuliatorių žemyn (2), kol užsifiksuos.
Akumuliatoriaus fiksatorius automatiškai užfiksuoja akumuliatorių.
Akumuliatoriaus išėmimas
Kaip išimti akumuliatorių:
ĮSPĖJIMAS: jei akumuliatorius yra vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis, jį išėmę galite prarasti
informaciją. Kad neprarastumėte informacijos, prieš išimdami akumuliatorių, įrašykite savo darbą
operacinėje sistemoje „Windows“ ir išjunkite kompiuterį.
48
1.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant lygaus paviršiaus, kad akumuliatoriaus skyrius būtų
atsuktas į jus.
2.
Pastumkite akumuliatoriaus fiksatorių (1), kad atlaisvintumėte akumuliatorių.
6 skyrius Maitinimo valdymas
3.
Apverskite akumuliatorių (2) ir išimkite jį iš kompiuterio (3).
Akumuliatoriaus energijos taupymas
●
Pradžios ekrane įveskite maitinimas, pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Maitinimo
parinktys.
●
Naudodami energijos vartojimo parinktis pasirinkite taupaus energijos vartojimo parametrus.
●
Išjunkite belaidžio ir vietinio tinklo LAN ryšius ir uždarykite modemo programas, kai jų
nenaudojate.
●
Atjunkite išorinius įrenginius, kurie neprijungti prie išorinio maitinimo šaltinio, kai jų nenaudojate.
●
Sustabdykite, išjunkite arba pašalinkite bet kokias išorines atminties korteles, kuriomis
nesinaudojate.
●
Sumažina ekrano šviesumą.
●
Prieš palikdami darbą, inicijuokite miego režimą arba išjunkite kompiuterį.
Keičiamojo akumuliatoriaus laikymas (tik tam tikruose modeliuose)
ĮSPĖJIMAS: kad nepažeistumėte akumuliatoriaus, nelaikykite jo aukštoje temperatūroje ilgą laiką.
Jei daugiau nei 2 savaites kompiuterio nenaudosite ir jis nebus prijungtas prie išorinio maitinimo
šaltinio, išimkite keičiamąjį akumuliatorių ir laikykite jį atskirai.
Kad pailgintumėte saugomo akumuliatoriaus įkrovą, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
PASTABA: išimtą akumuliatorių reikia patikrinti kas 6 mėnesius. Jei įkrovos lygis yra mažesnis nei
50 procentų, iš naujo įkraukite akumuliatorių, prieš grąžindami jį į saugyklą.
Prieš naudodami akumuliatorių sukalibruokite jį, jeigu jis buvo laikomas vieną mėnesį arba ilgiau.
Keičiamojo akumuliatoriaus utilizavimas (tik tam tikruose modeliuose)
PERSPĖJIMAS! Kad nekiltų gaisras arba nenudegtumėte, neardykite, nedaužykite ir nebadykite;
netrumpinkite išorinių kontaktų; nemeskite į ugnį arba vandenį.
Informacijos, kaip tinkamai utilizuoti akumuliatorių, rasite vadove Teisinė, saugos ir aplinkosaugos
informacija. Norėdami pasiekti šį vadovą, pradžios ekrane įveskite palaikymas, pasirinkite
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
49
programėlę HP Support Assistant. Norėdami pasiekti akumuliatoriaus informaciją, pradžios ekrane
pasirinkite programą HP Support Assistant ir pasirinkite Akumuliatorius ir efektyvumas.
Keičiamojo akumuliatoriaus keitimas (tik tam tikruose modeliuose)
Akumuliatoriaus patikrinimo funkcija praneša jums, kad, kai vidinė kamera tinkamai neįkraunama
arba sumažėja akumuliatoriaus talpa, reikia pakeisti akumuliatorių. Jei akumuliatoriui galioja HP
garantija, instrukcijose pateikiamas garantijos ID. Pranešime nurodoma HP svetainė, kurioje rasite
daugiau informacijos apie atsarginio akumuliatoriaus įsigijimą.
50
6 skyrius Maitinimo valdymas
Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas
PERSPĖJIMAS! Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus būdami lėktuve.
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik su kompiuteriu
pateikiamą kintamosios srovės adapterį, HP pateiktą atsarginį kintamosios srovės adapterį arba
suderinamą kintamosios srovės adapterį, įsigytą iš HP.
PASTABA: jei reikia informacijos apie prijungimą prie kintamosios srovės šaltinio, žr. sąrankos
instrukcijų plakate, kuris pridedamas kompiuterio dėžutėje.
Išorinis kintamosios srovės šaltinis – tai patvirtintas kintamosios srovės adapteris, papildomas
prijungimo ar išplėtimo įrenginys.
Kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio junkite esant bet kuriai iš šių sąlygų:
●
Įkraudami arba kalibruodami akumuliatorių
●
Diegdami arba modifikuodami sistemos programinę įrangą
●
Įrašydami informaciją į CD, DVD ar BD (tik tam tikruose modeliuose)
●
Kai paleidžiate disko defragmentavimo programą
●
Kai kuriama atsarginė kopija arba atliekamas atkūrimas
Kai jungiate kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio:
●
Pradedamas krauti akumuliatorius.
●
Jei kompiuteris įjungtas, pasikeičia energijos matuoklio piktogramos vaizdas pranešimų srityje.
Kai atjungiate išorinį kintamosios srovės šaltinį:
●
Kompiuteris pradeda naudoti akumuliatoriaus galią.
●
Ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų taupoma akumuliatoriaus saugoma energija.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
51
Kintamosios srovės adapterio tikrinimas
Patikrinkite kintamosios srovės adapterį, jei kompiuterį prijungus prie kintamosios srovės šaltinio kyla
bet kurios iš toliau nurodytų problemų:
●
Kompiuteris neįsijungia.
●
Ekranas neįsijungia.
●
Maitinimo lemputės nedega.
Norėdami patikrinti kintamosios srovės adapterį:
PASTABA: toliau pateikiami nurodymai taikomi kompiuteriams su keičiamaisiais akumuliatoriais.
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių.
3.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio ir kintamosios srovės lizdo.
4.
Įjunkite kompiuterį.
●
Jei maitinimo lemputės dega, kintamosios srovės adapteris veikia tinkamai.
●
Jei maitinimo lemputės nešviečia, kintamosios srovės adapteris neveikia ir turėtų būti
pakeistas.
Jei reikia informacijos, kaip įsigyti pakaitinį kintamosios srovės maitinimo adapterį, kreipkitės į
palaikymo tarnybą.
Hibridinė grafika ir „AMD Dual Graphics“ (tik tam tikruose modeliuose)
Tam tikruose kompiuteriuose naudojama „Hybrid Graphics“ funkcija arba „AMD Dual Graphics“
funkcija.
PASTABA: norėdami nustatyti, ar „Hybrid Graphics“ arba „AMD Dual Graphics“ yra įdiegta jūsų
kompiuteryje, žr. nešiojamojo kompiuterio grafikos procesoriaus konfigūraciją ir programinės įrangos
žinyną.
„Hybrid Graphics“ ir „AMD Dual Graphics“ suteikia galimybę naudotis dviem grafikos apdorojimo
režimais:
●
Didelio našumo režimas – kad veiktų optimaliai, šiam režimui priskirtos programėlės
paleidžiamos naudojant didesnio našumo grafikos apdorojimo įrenginį (GPU).
●
Energijos taupymo režimas – taupant akumuliatorių energiją, šiam režimui priskirtos
programėlės paleidžiamos naudojant mažesnio našumo GPU.
„Hybrid Graphics“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„Hybrid Graphics“ funkcija leidžia programėlę paleisti arba didelio našumo, arba energijos taupymo
režimu, priklausomai nuo programėlės grafikos apdorojimo poreikių. Paprastai 3D ir žaidimų
programėlės veikia naudojant didesnio našumo GPU, o programėlės su mažesniais grafikos
apdorojimo poreikiais veikia naudodamos mažesnio našumo GPU. „Hybrid Graphics“ valdymo skyde
galite pakeisti režimą, kurį naudoja programėlė (didelis našumas arba energijos taupymas).
PASTABA: dėl aparatūros apribojimų kai kurios programėlės gali būti paleistos veikti tik vienu iš
dviejų režimų.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Hybrid Graphics“ programinės įrangos žinyną.
52
6 skyrius Maitinimo valdymas
„AMD Dual Graphics“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„AMD Dual Graphics“ funkcija suteikia galimybę pagreitintam AMD procesoriui (APU) ir atskirai AMD
vaizdo plokštei veikti kartu. Veikiant „AMD Dual Graphics“ režimui grafikos efektyvumas yra didesnis
nei tada, kai naudojamas tik vienas iš grafikos įrenginių. Šis grafikos efektyvumo lygis užtikrinamas,
kai viso ekrano režimu veikia su „DirectX“ 10 arba 11 (DX10 ir DX11) versijomis suderinamos
programėlėmis. Veikiant langų režimui arba ne DX10/11 programėlėms sistemos veikimas yra
panašus į hibridinės grafikos veikimą.
PASTABA: Daugiau informacijos rasite „AMD Dual Graphics“ programinės įrangos žinyne.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
53
54
6 skyrius Maitinimo valdymas
7
Išorinės kortelės ir įrenginiai
Atminties kortelių skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose
modeliuose)
Papildomose atminties kortelėse galite saugiai laikyti duomenis ir patogiai juos bendrinti. Šios
kortelės dažnai naudojamos kartu su skaitmeninėmis kameromis ir PDA (personal digital assistant –
asmeninis skaitmeninis padėjėjas), taip pat su kitais kompiuteriais.
Norėdami sužinoti, kuriuos atminties kortelių formatus palaiko jūsų kompiuteris, žr. „Susipažinimas su
kompiuteriu“ 5 puslapyje.
Atminties kortelės įdėjimas
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte atminties kortelės jungčių, jos nedėkite per jėgą.
1.
Laikykite kortelę taip, kad etiketė būtų viršuje, o jungtys būtų nukreiptos į kompiuterį.
2.
Įdėkite kortelę į atminties kortelių skaitytuvą ir spauskite, kol ji užsifiksuos.
Kai bus aptiktas įrenginys, girdėsite garsą ir bus rodomas parinkčių meniu.
Atminties kortelės išėmimas
ĮSPĖJIMAS: kad neprarastumėte duomenų ir sistema netaptų neveiksni, išimdami atminties kortelę
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įrašykite informaciją ir uždarykite visas su atminties kortele susijusias programėles.
2.
„Windows“ darbalaukio pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite
aparatūros atjungimo piktogramą. Tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Atminties kortelių skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
55
3.
Paspauskite kortelę (1) ir išimkite ją iš lizdo (2).
PASTABA: jei kortelė neišstumiama, ištraukite ją iš angos.
ExpressCards naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„ExpressCard“ – naši kompiuterio plokštė, įdėta į „ExpressCard“ angą.
Kortelės „ExpressCard“ atitinka standartines „Personal Computer Memory Card International
Association“ (PCMCIA) specifikacijas.
„ExpressCard“ konfigūravimas
Įdiekite tik kortelės naudojimui būtiną programinę įrangą. Jei „ExpressCard“ gamintojas nurodo įdiegti
įrenginio tvarkykles, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
56
●
įdiekite tik jūsų operacinei sistemai skirtas įrenginio tvarkykles.
●
Nediekite jokios kitos papildomos programinės įrangos, pavyzdžiui, kortelės paslaugų, prievado
paslaugų arba įgalinimo programų, kurias pateikė „ExpressCard“ gamintojas.
7 skyrius Išorinės kortelės ir įrenginiai
„ExpressCard“ įdėjimas
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte kompiuterio ir išorinių atminties kortelių, nedėkite kompiuterio
plokštės į „ExpressCard“ angą.
ĮSPĖJIMAS: Kad sumažintumėte jungtims kylantį pavojų:
●
Nenaudokite jėgos dėdami „ExpressCard“.
●
Nejudinkite ir nevežkite kompiuterio, kai „ExpressCard“ naudojama.
PASTABA: šis paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įrenginio.
„ExpressCard“ angoje gali būti apsauginis įdėklas. Kad išimtumėte įdėklą:
1.
Paspauskite įdėklą (1), kad jis atsirakintų.
2.
Įdėklą iš angos (2) ištraukite.
Norėdami įdėti „ExpressCard“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Laikykite kortelę taip, kad etiketė būtų viršuje, o jungtys būtų nukreiptos į kompiuterį.
2.
Kortelę įdėkite į „ExpressCard“ angą ir stumkite tol, kol ji bus patikimai įdėta.
Aptikus kortelę, išgirsite garsą ir pamatysite parinkčių meniu.
PASTABA: Pirmą kartą prijungus „ExpressCard“, pranešimų srityje pasirodęs pranešimas
informuos, kad kortelę kompiuteris atpažino.
PASTABA: Kad tausotumėte energiją, sustabdykite arba išimkite „ExpressCard“, kai jos
nenaudojate.
ExpressCards naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
57
„ExpressCard“ išėmimas
ĮSPĖJIMAS: Kad neprarastumėte duomenų ir sistema netaptų neveikli, „ExpressCard“ saugiai
išimkite atlikę toliau aprašytą procedūrą.
1.
Įrašykite informaciją ir uždarykite visas su „ExpressCard“ susijusias programas.
2.
Spustelėkite aparatūros pašalinimo piktogramą, esančią „Windows“ darbalaukio pranešimų
srityje, dešiniojoje užduočių juostos pusėje, ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
3.
Atlaisvinkite ir išimkite „ExpressCard“ toliau nurodytais veiksmais.
a.
Švelniai paspauskite „ExpressCard“ (1), kad ji atsirakintų.
b.
„ExpressCard“ iš angos (2) ištraukite.
Intelektualiųjų kortelių naudojimas (tik tam tikruose
modeliuose)
PASTABA: terminas intelektualioji kortelė šiame skyriuje vartojamas turint omenyje ir
intelektualiąsias, ir „Java™“ korteles.
Intelektualioji kortelė yra kredito kortelės dydžio priedas, kuriame įmontuota mikroschema su
atmintimi ir mikroprocesoriumi. Kaip ir asmeniniuose kompiuteriuose, intelektualiosiose kortelėse
įdiegta operacinė sistema, kuri valdo įvestį ir išvestį. Jose taip pat įdiegtos saugos funkcijos, skirtos
apsaugoti nuo klastojimo. Pramoninio standarto intelektualiosios kortelės naudojamos su
intelektualiųjų kortelių skaitytuvu (tik tam tikruose modeliuose).
PIN reikalingas norint pasiekti mikrolusto turinį. Jei reikia daugiau informacijos apie intelektualiųjų
kortelių apsaugos funkcijas, naudokite „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane norite atidaryti
„HP Support Assistant“, pasirinkite programą HP Support Assistant.
Intelektualiosios kortelės įdėjimas
1.
58
Laikykite kortelę pažymėta puse aukštyn ir atsargiai stumkite kortelę į intelektualiųjų kortelių
skaitytuvą, kol kortelė užsifiksuos.
7 skyrius Išorinės kortelės ir įrenginiai
2.
Kad prisijungtumėte prie kompiuterio naudodamiesi intelektualiosios kortelės PIN kodu,
vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
Intelektualiosios kortelės išėmimas
▲
Suimkite lustinės kortelės kraštą ir ištraukite iš lustinių kortelių skaitytuvo.
USB įrenginio naudojimas
Universalioji jungtis (USB) – tai aparatūros sąsaja, leidžianti prijungti pasirinktinį išorinį įrenginį, pvz.,
USB klaviatūrą, pelę, diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą arba šakotuvą.
Kai kuriems USB įrenginiams reikia papildomos palaikymo programinės įrangos, kuri paprastai
pridedama prie įrenginio. Išsamesnės informacijos apie įrenginiams skirtą programinę įrangą
ieškokite gamintojo instrukcijose. Šie nurodymai gali būti pateikti su programine įranga, diske arba
gamintojo svetainėje.
Kompiuteryje yra mažiausiai vienas USB prievadas, kuris palaiko USB 1.0, 1.1, 2.0 arba 3.0
įrenginius. Be to, jūsų kompiuteryje gali būti maitinamas USB prievadas, kuris tiekia energiją išoriniam
įrenginiui. Pasirinktinis doko įrenginys arba USB šakotuvas leidžia su kompiuteriu naudoti papildomų
USB prievadų.
USB įrenginio naudojimas
59
USB įrenginio prijungimas
ĮSPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte USB jungties, įrenginį prijunkite nenaudodami jėgos.
▲
Prijunkite įrenginio USB kabelį prie USB prievado.
PASTABA: šis paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų kompiuterio.
Kai įrenginys aptinkamas, išgirsite garsą.
PASTABA: Pirmą kartą prijungus USB įrenginį, informacinių pranešimų srityje pasirodo pranešimas,
kad kompiuteris atpažino įrenginį.
USB įrenginio atjungimas
ĮSPĖJIMAS: Kad nesugadintumėte USB jungties, norėdami atjungti USB įrenginį netraukite laido.
ĮSPĖJIMAS: Kad neprarastumėte informacijos arba sistema netaptų nereaguojanti, atjungdami USB
įrenginį atlikite toliau nurodytus veiksmus.
60
1.
Norėdami atjungti USB įrenginį, įrašykite informaciją ir uždarykite visas su įrenginiu susijusias
programas.
2.
Spustelėkite aparatūros pašalinimo piktogramą, esančią „Windows“ darbalaukio pranešimų
srityje, dešiniojoje užduočių juostos pusėje, ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
3.
Atjunkite įrenginį.
7 skyrius Išorinės kortelės ir įrenginiai
Pasirinktinių išorinių įrenginių naudojimas
PASTABA: daugiau informacijos apie reikiamą programinę įrangą, tvarkykles ar kompiuterio
prievadų naudojimą rasite gamintojo instrukcijose.
Kaip prie kompiuterio prijungti išorinį įrenginį
ĮSPĖJIMAS: kad prijungdami įrenginį su išoriniu maitinimu sumažintumėte įrangos gedimo pavojų,
išjunkite įrenginį ir ištraukite kintamosios srovės elektros laidą.
1.
Įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2.
Jei norite prijungti maitinamą įrenginį, įrenginio energijos tiekimo laidą junkite į įžemintą
kintamosios srovės lizdą.
3.
Įjunkite įrenginį.
Norėdami išjungti nemaitinamą išorinį įrenginį, išjunkite ir atjunkite jį nuo kompiuterio. Jei norite
atjungti maitinamą išorinį įrenginį, išjunkite jį, atjunkite nuo kompiuterio, tada ištraukite kintamosios
srovės elektros laidą.
Pasirinktinių išorinių diskų įrenginių naudojimas
Keičiamieji išoriniai diskų įrenginiai suteikia daugiau galimybių informacijai saugoti ir pasiekti. Prie
kompiuterio USB prievado galite prijungti USB atmintinę.
PASTABA: HP išoriniai USB optinių diskų įrenginiai turi būti jungiami prie maitinamo USB prievado
kompiuteryje.
USB diskų įrenginiai būna tokių tipų:
●
1,44 megabaito talpos diskelių įrenginys
●
Standžiojo disko modulis
●
Išorinis optinis diskas (CD, DVD ir „Blu-ray“)
●
MultiBay įrenginys
Doko jungties naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
Doko jungtimi kompiuteris prijungiamas prie papildomo doko įrenginio. Pasirinktinis doko įrenginys
leidžia su kompiuteriu naudoti papildomų USB prievadų ir jungčių.
PASTABA: toliau pateikiamame paveikslėlyje jūsų kompiuteris arba doko įtaisas gali šiek tiek skirtis.
Pasirinktinių išorinių įrenginių naudojimas
61
62
7 skyrius Išorinės kortelės ir įrenginiai
8
Diskų įrenginiai
Diskų įrenginių naudojimas
ĮSPĖJIMAS: diskų įrenginiai yra lengvai pažeidžiami kompiuterio komponentai, todėl su jais reikia
elgtis atsargiai. Susipažinkite su šiais įspėjimais prieš naudodami diskų įrenginius. Kai kuriems jų
atliekamiems veiksmams taikomi papildomi įspėjimai.
Laikykitės šių įspėjimų:
●
Prieš perkeldami kompiuterį, prie kurio prijungtas išorinis standusis diskas, įjunkite miego režimą
ir palaukite, kol ekranas išsijungs, arba tinkamai atjunkite išorinį standųjį diską.
●
Prieš imdami diskų įrenginį į rankas, iškraukite statinės elektros energiją paliesdami įžemintą
paviršių.
●
Nelieskite keičiamojo diskų įrenginio arba kompiuterio jungčių kontaktų.
●
Su diskų įrenginiu elkitės atsargiai; nenumeskite jo ir nedėkite ant jo daiktų.
●
Prieš atjungdami arba prijungdami diskų įrenginį išjunkite kompiuterį. Jei nežinote, ar
kompiuteris išjungtas, veikia miego režimu, įjunkite kompiuterį ir jį išjunkite operacinės sistemos
komandomis.
●
Diskų įrenginio nedėkite į diskų įrenginio skyrių per jėgą.
●
Nenaudokite klaviatūros ir nejudinkite kompiuterio, kol optinis diskų įrenginys rašo į diską.
Įrašymo procesas jautrus vibracijai.
●
Nelaikykite diskų įrenginio didelės temperatūros arba drėgnumo aplinkoje.
●
Saugokitės, kad ant diskų įrenginio nepakliūtų skysčių. Nepurkškite valymo priemonių ant diskų
įrenginio.
●
Išimkite laikmeną iš diskų įrenginio prieš išimdami jį iš diskų įrenginio skyriaus, pasiimdami
įrenginį į kelionę, jį gabendami arba sandėliuodami.
●
Jei diskų įrenginį reikia siųsti paštu, įdėkite jį į plėvelę su oro burbuliukais arba į kitą tinkamą
apsauginę pakuotę ir pažymėkite ją užrašu „FRAGILE“ (DŪŽTA).
●
Stenkitės, kad diskas nepatektų į magnetinį lauką. Oro uostų saugos lazdelės ir praleidimo
įrenginiai taip pat yra magnetinius laukus kuriantys saugos įrenginiai. Oro uosto konvejerio
juostos ir panašūs saugos įtaisai, kuriais tikrinamas rankinis bagažas, vietoje magnetinių laukų
naudojami rentgeno spinduliai, todėl jie negadina diskų įrenginio.
Standžiųjų diskų naudojimas
ĮSPĖJIMAS: laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad neprarastumėte informacijos ir sistema netaptų
neveikli:
●
Prieš pridėdami arba keisdami atminties modulį ar standųjį diską išsaugokite darbą ir išjunkite
kompiuterį.
●
Jei nesate tikri, ar kompiuteris išjungtas, paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką įjunkite
kompiuterį. Tuomet išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komanda.
Diskų įrenginių naudojimas
63
Techninės priežiūros durelių nuėmimas ar uždėjimas
Techninės priežiūros durelių nuėmimas
Jei norite pasiekti atminties modulio angą, standųjį diską ir kitus komponentus, nuimkite techninės
priežiūros dangtelį.
1.
Išimkite akumuliatorių (žr. Akumuliatoriaus išėmimas 48 puslapyje).
2.
Akumuliatoriaus skyrių laikydami atsuktą į save, į kairę pastumkite techninės priežiūros durelių
fiksatorių (1), išsukite varžtą (jei naudojamas pasirinktinis varžtas) (2), tada vėl pastumkite
fiksatorių (3), kad atidarytumėte techninės priežiūros dureles.
PASTABA: jei nenorite naudoti papildomo varžto, jį galite saugoti po techninės priežiūros
durelėmis.
3.
Stumkite techninės priežiūros dureles kompiuterio priekinės dalies link (4) ir pakeldami (5) jas
išimkite.
Techninės priežiūros durelių uždėjimas
Pasiekę atminties modulio angą, standųjį diską, teisinės informacijos lipduką ir kitus komponentus,
techninės priežiūros dureles uždėkite.
64
1.
Palenkite techninės priežiūros dangtelį žemyn, kad sulygiuotumėte jų priekinį kraštą su
kompiuterio priekiniu kraštu (1).
2.
Išlygiuokite techninės priežiūros dangtelio kištukus (2) su jam skirtomis vietomis kompiuteryje.
3.
Stumkite techninės priežiūros dureles akumuliatoriaus skyriaus link, kol jos užsifiksuos.
8 skyrius Diskų įrenginiai
4.
Laikydami akumuliatoriaus skyrių prieš save stumkite į kairę techninės priežiūros durelių
fiksatorių (3) ir, jei reikia, įsukite ir užveržkite pasirinktinį varžtą (4), kad durelės užsifiksuotų.
Stumkite fiksatorių į dešinę pusę, kad techninės priežiūros durelės užsifiksuotų (5).
PASTABA: jei nenorite naudoti papildomo varžto, jį galite saugoti po techninės priežiūros
durelėmis.
5.
Įstatykite akumuliatorių (žr. Akumuliatoriaus įdėjimas 48 puslapyje).
Standžiojo disko keitimas ar atnaujinimas
ĮSPĖJIMAS: laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad neprarastumėte informacijos ir sistema netaptų
neveikli:
Išjunkite kompiuterį prieš išimdami standųjį diską iš jo skyriaus. Neišimkite standžiojo disko, kai
kompiuteris yra įjungtas, veikia energijos taupymo arba užmigdymo režimu.
Jei nesate tikri, ar kompiuteris išjungtas, paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką įjunkite kompiuterį.
Tuomet išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komanda.
Standžiojo disko išėmimas
Kaip išimti standųjį diską
1.
Įrašykite savo darbą ir išjunkite kompiuterį.
2.
Atjunkite kintamosios srovės šaltinį ir išorinius įrenginius, prijungtus prie kompiuterio.
3.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
4.
Išimkite akumuliatorių (žr. Akumuliatoriaus išėmimas 48 puslapyje).
5.
Nuimkite techninės priežiūros dangtelį (žr. Techninės priežiūros durelių nuėmimas ar
uždėjimas 64 puslapyje).
Standžiųjų diskų naudojimas
65
6.
Atsukite 3 standžiojo disko varžtus (1). Patraukite standžiojo disko fiksatorių į kairę pusę (2), kad
atjungtumėte standųjį diską.
7.
Pakelkite standųjį diską (3) ir išimkite standųjį diską iš standžiojo disko skyriaus.
Standžiojo disko įdėjimas
PASTABA: jūsų kompiuteris gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šio skyriaus iliustracijoje.
Kaip įstatyti standųjį diską
66
1.
Pakreipę standųjį diską kampu įstatykite jį į standžiojo disko skyrių (1), tada nuleiskite diską į
skyrių.
2.
Patraukite plastikinį fiksatorių (2) kompiuterio centro link ir prijunkite standųjį diską prie jungties.
8 skyrius Diskų įrenginiai
3.
Įsukite standžiojo disko varžtus (3).
4.
Uždėkite techninės priežiūros dangtelį (žr. Techninės priežiūros durelių uždėjimas 64 puslapyje).
5.
Įstatykite akumuliatorių (žr. Akumuliatoriaus įdėjimas 48 puslapyje).
6.
Prijunkite prie kompiuterio kintamąją srovę ir išorinius įrenginius.
7.
Įjunkite kompiuterį.
Standžiojo disko našumo gerinimas
Disko defragmentavimo programos naudojimas
Naudojantis kompiuteriu standžiajame diske esantys failai tampa fragmentuoti. Disko
defragmentavimo programa sujungia fragmentuotus failus ir aplankus standžiajame diske, todėl
sistema veikia efektyviau.
PASTABA: disko defragmentavimo programos nebūtina paleisti puslaidininkiniuose diskuose.
Paleista disko defragmentavimo programa visą darbą atlieka pati. Atsižvelgiant į standžiojo disko
talpą ir fragmentuotų failų kiekį, disko defragmentavimo procesas gali trukti ilgiau nei valandą. Galite
nustatyti, kad programa būtų paleidžiama naktį arba kitu metu, kai nesinaudojate kompiuteriu.
HP rekomenduoja defragmentuoti standųjį diską bent kartą per mėnesį. Galite nustatyti, kad disko
defragmentavimo programa būtų paleidžiama kas mėnesį. Taip pat galite bet kada defragmentuoti
diską neautomatiškai.
Standžiųjų diskų naudojimas
67
Norėdami paleisti disko defragmentavimo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės šaltinio.
2.
Pradžios ekrane įveskite diskas.
3.
Spustelėkite Optimizuoti.
PASTABA: operacinėje sistemoje „Windows“ įdiegta vartotojo paskyros valdymo funkcija,
padidinanti jūsų kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programinę
įrangą, vykdant priemones arba keičiant „Windows“ parametrus, jus gali paraginti pateikti leidimą
arba įvesti slaptažodį. Žr. „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane norite atidaryti „HP
Support Assistant“, pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Papildomos informacijos rasite disko defragmentavimo programinės įrangos žinyne.
Disko valymo programos naudojimas
Disko valymo programa standžiajame diske ieško nereikalingų failų, kuriuos galite saugiai panaikinti,
kad atlaisvintumėte vietos diske ir kompiuteris veiktų efektyviau.
Norėdami paleisti disko valymo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pradžios ekrane įveskite diskas, tada pasirinkite Išdiegti programas disko vietai atlaisvinti.
2.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„HP 3D DriveGuard“ saugo standųjį diską jį sustabdydama ir sulaikydama duomenų užklausas įvykus
vienam iš toliau nurodytų įvykių:
●
Numetus kompiuterį.
●
Perkeliant kompiuterį uždarytu ekranu, kai jis veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją.
Praėjus kiek laiko nuo vieno iš šių įvykių, „HP 3D DriveGuard“ vėl leidžia diskui veikti įprastai.
PASTABA: pastoviosios būsenos diskuose (SSDs) nėra judančių dalių, todėl „HP 3D DriveGuard“
naudoti nereikia.
PASTABA: „HP 3D DriveGuard“ saugo pagrindiniame ir papildomame standžiojo disko skyriuose
įdėtus standžiuosius diskus. „HP 3D DriveGuard“ nesaugo standžiųjų diskų, kurie yra pasirinktiniuose
prijungimo įrenginiuose arba yra prijungti prie USB prievado.
Daugiau informacijos rasite „HP 3D DriveGuard“ programinės įrangos žinyne.
„HP 3D DriveGuard“ būsenos atpažinimas
Kompiuterio standžiojo disko įrenginio lemputės spalvos pokytis rodo, kad pagrindiniame standžiojo
disko skyriuje ir (arba) antriniame standžiojo disko skyriuje (tik tam tikruose modeliuose) esantis
standusis diskas sustabdytas. Norėdami nustatyti, ar diskų įrenginys šiuo metu apsaugotas, ar
sustabdytas, pasinaudokite piktograma, esančia „Windows“ darbalaukio pranešimų srityje, dešinėje
užduočių juostos pusėje, arba mobilumo centre.
RAID naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
Perteklinių nepriklausomų diskų masyvų (RAID) technologija suteikia galimybę kompiuteryje naudoti
du ar daugiau standžiųjų diskų vienu metu. RAID atpažįsta kelis standžiuosius diskus kaip vientisą
diską tiek per aparatinės, tiek per programinės įrangos nustatymus. Jei keli diskai nustatyti, kad veiktų
68
8 skyrius Diskų įrenginiai
kartu tokiu būdu, jie vadinami RAID masyvu. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite HP
svetainėje. Norėdami gauti naujausius vartotojo vadovus, susisiekite su palaikymo tarnyba.
Informacijos apie palaikymo tarnybą JAV rasite apsilankę http://www.hp.com/go/contactHP.
Informacijos apie palaikymą visame pasaulyje rasite apsilankę http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
RAID naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
69
70
8 skyrius Diskų įrenginiai
9
Sauga
Kompiuterio apsauga
Standartinėmis saugos priemonėmis, kurias teikia operacinė sistema „Windows“ ir ne „Windows“
sistemai skirta kompiuterio sąrankos priemonė „Computer Setup“ (BIOS), galima apsaugoti jūsų
asmenines nuostatas ir duomenis nuo įvairių pavojų.
PASTABA: saugos priemonės veikia kaip atgrasinimo priemonė. Šios priemonės neapsaugo nuo
vagystės ar galimybės sugadinti gaminį.
PASTABA: Prieš atiduodami kompiuterį taisyti, sukurkite atsargines failų kopijas, ištrinkite
konfidencialius failus ir pašalinkite visus nustatytus slaptažodžius.
PASTABA: Kai kurių funkcijų, išvardytų šiame skyriuje, jūsų kompiuteryje gali nebūti.
PASTABA: jūsų kompiuteris palaiko „Computrace“ – interneto sauga pagrįstą paslaugą, leidžiančią
sekti ir atgauti prarastą kompiuterį. Jei kompiuteris buvo pavogtas, „Computrace“ gali susekti
kompiuterį, kai pašalinis asmuo naudojasi internetu. Jei norite naudotis „Computrace“, turite įsigyti
programinę įrangą ir užsisakyti šią paslaugą. Daugiau informacijos apie „CompuTrace“ užsakymą
rasite adresu http://www.hp.com.
Pavojus kompiuteriui
Saugos funkcija
Neleistinas kompiuterio naudojimas
„HP Client Security“ kartu su slaptažodžiu, intelektualiąja
kortele, bekontakte kortele, užregistruotais pirštų atspaudais
arba kitais tapatumo kredencialais
Neleistina prieiga prie kompiuterio sąrankos (f10)
BIOS administratoriaus slaptažodis kompiuterio sąrankoje
„Computer Setup“*
Neleistina prieiga prie standžiojo disko turinio
„DriveLock“ slaptažodis arba automatinis „DriveLock“
slaptažodis kompiuterio sąrankoje*
Neleistinas bandymas pradėti darbą kompiuteriu iš
papildomo išorinio optinio diskų įrenginio (tik tam tikruose
modeliuose), papildomo išorinio standžiojo disko (tik tam
tikruose modeliuose) ar vidinio tinklo adapterio
Įkrovos parinkčių funkcija kompiuterio sąrankoje „Computer
Setup“*
Neleistina prieiga prie „Windows“ vartotojo abonemento
„Windows“ vartotojo slaptažodis
Neleistina prieiga prie duomenų
●
HP disko šifravimo programinė įranga
●
„Windows Defender“
Neleistina prieiga prie kompiuterio sąrankos „Computer
Setup“ parametrų ir kitokios sistemos identifikavimo
informacijos
BIOS administratoriaus slaptažodis kompiuterio sąrankoje
„Computer Setup“*
Neleistinas kompiuterio išėmimas
Apsauginio kabelio lizdas (naudojamas su pasirinktiniu
apsauginiu kabeliu)
*Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ yra iš anksto įdiegta, ROM pagrįsta pagalbinė priemonė, kuri gali būti naudojama
netgi tada, kai operacinė sistema neveikia arba negali būti įkrauta. galite naudoti žymeklio įrenginį (jutiklinę planšetę,
rodomąją lazdelę arba USB pelę) arba klaviatūrą, jei norite naršyti arba pasirinkti kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“.
Kompiuterio apsauga
71
Slaptažodžių naudojimas
Slaptažodis yra ženklų derinys, kurį pasirenkate savo kompiuterio informacijai apsaugoti. Galite
nustatyti kelių tipų slaptažodžius, priklausomai nuo to, kaip norite kontroliuoti prieigą prie savo
informacijos. Slaptažodžius galite nustatyti sistemoje „Windows“ arba ne „Windows“ kompiuterio
sąrankos priemonėje „Computer Setup“, kuri iš anksto įdiegta jūsų kompiuteryje.
●
BIOS administratoriaus ir „DriveLock“ slaptažodžius galima nustatyti kompiuterio sąrankos
priemonėje „Computer Setup“ ir valdyti per sistemą BIOS.
●
Automatinius „DriveLock“ slaptažodžius galima įjungti kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“.
●
„Windows“ slaptažodžiai nustatomi tik „Windows“ operacinėje sistemoje.
●
Jei „HP SpareKey“ buvo anksčiau nustatytas ir jei užmiršote BIOS administratoriaus slaptažodį,
nustatytą kompiuterio sąrankoje, norėdami patekti į pagalbinę priemonę galite pasinaudoti „HP
SpareKey“.
●
Jei užmiršote ir vartotojo slaptažodį, ir pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį, nustatytą kompiuterio
sąrankoje, standusis diskas, kuris yra apsaugotas šiais slaptažodžiais, yra visam laikui
užrakintas ir juo neįmanoma naudotis.
Tą patį slaptažodį galite naudoti ir kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ funkcijai, ir „Windows“
apsaugos priemonės funkcijai. Tą patį slaptažodį taip pat galite naudoti daugiau nei vienai
kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ funkcijai.
Kurdami ir įrašydami slaptažodžius vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.
●
Kurdami slaptažodžius, vykdykite programos nurodymus.
●
Nenaudokite to paties slaptažodžio kelioms programoms ar interneto svetainėms, nenaudokite
„Windows“ slaptažodžio kitose programose arba interneto svetainėse.
●
Visų svetainių ir programų vartotojų vardams ir slaptažodžiams saugoti naudokite „HP Client
Security Password Manager“. Jei jų vėliau nebeprisiminsite galėsite juos saugiai perskaityti.
●
Nesaugokite slaptažodžių kompiuteryje esančiame faile.
Toliau pateiktose lentelėse nurodyti dažniausiai naudojami „Windows“ ir kompiuterio sąrankos
slaptažodžių tipai ir aprašytos jų funkcijos.
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“
Slaptažodis
Funkcija
Administratoriaus slaptažodis*
Apsaugo prieigą prie „Windows“ administratoriaus lygmens
abonemento.
PASTABA: Nustačius „Windows“ administratoriaus
slaptažodį nėra nustatomas BIOS administratoriaus
slaptažodis.
Vartotojo slaptažodis*
Apsaugo prieigą prie „Windows“ vartotojo abonemento.
*Jei reikia daugiau informacijos apie „Windows“ administratoriaus slaptažodžio arba „Windows“ vartotojo slaptažodžio
nustatymą pradžios ekrane, žr. „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane norite atidaryti „HP Support Assistant“,
pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
72
9 skyrius Sauga
Slaptažodžių nustatymas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
Slaptažodis
Funkcija
BIOS administratoriaus slaptažodis*
Saugo prieigą prie kompiuterio sąrankos „Computer Setup“.
PASTABA: jei funkcijos nustatytos, kad nebūtų leidžiama
pašalinti BIOS administratoriaus slaptažodžio, jums gali būti
neleista jo panaikinti, kol neišjungsite šių funkcijų.
„DriveLock“ pagrindinis slaptažodis*
Saugo prieigą prie vidinio standžiojo disko, kurį saugo
„DriveLock“. Jis taip pat naudojamas „DriveLock“ apsaugai
pašalinti. Šis slaptažodis nustatomas „DriveLock“
slaptažodžių srityje įgalinant šią funkciją.
PASTABA: BIOS administratoriaus slaptažodį reikia
nustatyti prieš nustatant „DriveLock“ slaptažodį.
„DriveLock“ vartotojo slaptažodis*
Saugo prieigą prie vidinio standžiojo disko, kurį saugo
„DriveLock“, ir yra nustatomas „DriveLock“ slaptažodžių
srityje įgalinant šią funkciją.
PASTABA: BIOS administratoriaus slaptažodį reikia
nustatyti prieš nustatant „DriveLock“ slaptažodį.
*Plačiau apie kiekvieną iš šių slaptažodžių skaitykite tolesnėse temose.
BIOS administratoriaus slaptažodžio valdymas
Jei norite nustatyti, keisti arba panaikinti šį slaptažodį, atlikite nurodytus veiksmus:
Naujo BIOS administratoriaus slaptažodžio nustatymas
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymeklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Setup BIOS
Administrator Password (BIOS administratoriaus slaptažodžio nustatymas), tada paspauskite
klavišą enter.
4.
Kai būsite paraginti, įveskite slaptažodį.
5.
Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite naują slaptažodį.
6.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, spustelėkite
piktogramą Save (Įrašyti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
BIOS administratoriaus slaptažodžio keitimas
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
Slaptažodžių naudojimas
73
3.
Žymeklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Change Password
(Keisti slaptažodį), tada paspauskite klavišą enter.
4.
Kai būsite paraginti, įveskite dabartinį slaptažodį.
5.
Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite savo naują slaptažodį.
6.
Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Išsaugoti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
BIOS administratoriaus slaptažodžio trynimas
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymeklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Change Password
(Keisti slaptažodį), tada paspauskite klavišą enter.
4.
Kai būsite paraginti, įveskite dabartinį slaptažodį.
5.
Kai būsite paraginti įvesti naują slaptažodį, palikite tuščią lauką, tada paspauskite klavišą enter.
6.
Perskaitykite įspėjimą. Norėdami tęsti pasirinkite YES (Taip).
7.
Kai būsite paraginti dar kartą įvesti naują slaptažodį, palikite tuščią lauką, tada paspauskite
klavišą enter.
8.
Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Išsaugoti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
74
9 skyrius Sauga
BIOS administratoriaus slaptažodžio įvestis
Pasirodžius raginimui BIOS administrator password (BIOS administratoriaus slaptažodis) įveskite
savo slaptažodį (naudokitės tais pačiais klavišais, kuriais naudojotės nustatydami slaptažodį), tada
paspauskite klavišą enter. Po trijų nesėkmingų bandymų įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį,
turėsite paleisti kompiuterį iš naujo ir bandyti vėl.
„Computer Setup DriveLock“ slaptažodžio valdymas
ĮSPĖJIMAS: kad funkcija „DriveLock“ apsaugotas standusis diskas netaptų visiškai
nepanaudojamas, užsirašykite „DriveLock“ vartotojo slaptažodį ir pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį ir
pasidėkite saugiai toliau nuo kompiuterio. Jei užmiršite abu „DriveLock“ slaptažodžius, standusis
diskas bus visam laikui užrakintas ir juo bus neįmanoma naudotis.
„DriveLock“ apsauga užkerta kelią neleistinai prieigai prie standžiojo disko turinio. Funkcija
„DriveLock“ gali būti taikoma tik vidiniams standiesiems kompiuterio diskams. Pritaikius diskui
„DriveLock“ apsaugą, norint naudotis disku reikia įvesti slaptažodį. Diską reikia įdėti į kompiuterį arba
papildomą prievado skirstytuvą, jei norite, kad jis būtų pasiekiamas „DriveLock“ slaptažodžiais.
PASTABA: BIOS administratoriaus slaptažodį reikia nustatyti prieš naudojant „DriveLock“ funkcijas.
Norint vidiniam standžiajam diskui taikyti funkciją „DriveLock“, kompiuterio sąrankoje „Computer
Setup“ būtina nustatyti vartotojo slaptažodį ir pagrindinį slaptažodį. Atkreipkite dėmesį į toliau
pateiktus „DriveLock“ apsaugos naudojimo ypatumus.
●
Pritaikius „DriveLock“ apsaugą standžiajam diskui, juo galėsite naudotis tik įvedę vartotojo
slaptažodį arba pagrindinį slaptažodį.
●
Vartotojo slaptažodis turi priklausyti kasdieniam apsaugoto standžiojo disko vartotojui.
Pagrindinis slaptažodis gali priklausyti sistemos administratoriui arba kasdieniam vartotojui.
●
Vartotojo slaptažodis ir pagrindinis slaptažodis gali būti identiški.
●
Galite panaikinti vartotojo slaptažodį arba pagrindinį slaptažodį tik panaikindami disko
„DriveLock“ apsaugą. „DriveLock“ disko apsaugą galima panaikinti tik naudojant pagrindinį
slaptažodį.
Slaptažodžių naudojimas
75
„DriveLock“ slaptažodžio nustatymas
Norėdami kompiuterio sąrankoje nustatyti „DriveLock“ slaptažodį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įjunkite kompiuterį ir spauskite klavišą esc, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas „Press the
ESC key for Startup Menu“ (Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu).
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Hard Drive Tools
(Standžiojo disko priemonės) > DriveLock, tada spauskite enter.
4.
Spustelėkite Set DriveLock Password (global) (Nustatyti „DriveLock“ slaptažodį (visuotinį).
5.
Įveskite BIOS administratoriaus slaptažodį ir paspauskite enter.
6.
Žymiklio įrenginio ar rodyklių klavišais pasirinkite standųjį diską, kurį norite apsaugoti, tada
paspauskite klavišą enter.
7.
Perskaitykite įspėjimą. Norėdami tęsti pasirinkite YES (Taip).
8.
Kai būsite paraginti, įveskite pagrindinį slaptažodį, tada paspauskite klavišą enter.
9.
Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite pagrindinį slaptažodį, tada paspauskite
klavišą enter.
10. Kai būsite paraginti, įveskite vartotojo slaptažodį, tada paspauskite klavišą enter.
11. Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite vartotojo slaptažodį, tada paspauskite
klavišą enter.
12. Norėdami patvirtinti pasirinkto disko „DriveLock“ apsaugą, patvirtinimo lauke įveskite
DriveLock ir spauskite klavišą enter.
PASTABA: „DriveLock“ patvirtinime skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.
13. Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Išsaugoti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
76
9 skyrius Sauga
„DriveLock“ slaptažodžio įvedimas
Įsitikinkite, kad standusis diskas įdėtas į kompiuterį (o ne į papildomą doko įrenginį ar „MultiBay“).
Pasirodžius raginimui DriveLock Password („DriveLock“ slaptažodis), įveskite savo vartotojo arba
pagrindinį slaptažodį (naudokitės tais pačiais klavišais, kuriais naudojotės nustatydami slaptažodį),
tada paspauskite klavišą enter.
Po dviejų nesėkmingų bandymų įvesti slaptažodį, turėsite išjungti kompiuterį ir bandyti vėl.
Slaptažodžių naudojimas
77
„DriveLock“ slaptažodžio keitimas
Norėdami kompiuterio sąrankoje keisti „DriveLock“ slaptažodį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įjunkite kompiuterį ir spauskite klavišą esc, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas „Press the
ESC key for Startup Menu“ (Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu).
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Hard Drive Tools
(Standžiojo disko priemonės) > DriveLock, tada spauskite enter.
4.
Įveskite BIOS administratoriaus slaptažodį ir paspauskite enter.
5.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Set DriveLock Password (Nustatyti įjungimo
slaptažodį), tada paspauskite klavišą enter.
6.
Rodyklių klavišais pasirinkite vidinį standųjį diską, tada paspauskite enter.
7.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Change Password (Pakeisti slaptažodį).
8.
Kai būsite paraginti, įveskite savo dabartinį slaptažodį, tada paspauskite klavišą enter.
9.
Kai būsite paraginti, įveskite naują slaptažodį, tada paspauskite klavišą enter.
10. Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite naują slaptažodį, tada paspauskite klavišą
enter.
11. Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Išsaugoti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
78
9 skyrius Sauga
„DriveLock“ apsaugos panaikinimas
Jei norite pašalinti „DriveLock“ apsaugą kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“, atlikite tokius
veiksmus:
1.
Įjunkite kompiuterį ir spauskite klavišą esc, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas „Press the
ESC key for Startup Menu“ (Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu).
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Hard Drive Tools
(Standžiojo disko priemonės) > DriveLock, tada spauskite enter.
4.
Įveskite BIOS administratoriaus slaptažodį ir paspauskite enter.
5.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Set DriveLock Password (Nustatyti įjungimo
slaptažodį), tada paspauskite klavišą enter.
6.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite vidinį standųjį diską, tada paspauskite enter.
7.
Žymiklio įrenginio ar rodyklių klavišais pasirinkite Disable protection (Išjungti apsaugą).
8.
Kai būsite paraginti, įveskite savo pagrindinį slaptažodį, tada paspauskite klavišą enter.
9.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, spustelėkite
piktogramą Save (Įrašyti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ funkcijos automatinio „DriveLock“
naudojimas
Kai kompiuterio naudojasi keli naudotojai, galite nustatyti automatinį „DriveLock“ slaptažodį. Kai
įjungtas automatinis „DriveLock“ slaptažodis, bus sukurtas atsitiktinis naudotojo slaptažodis ir
„DriveLock“ pagrindinis slaptažodis. Kai naudotojas pateiks slaptažodžio kredencialus, diskui atrakinti
bus naudojamas tas pats atsitiktinis naudotojo ir „DriveLock“ pagrindinis slaptažodis.
PASTABA: norėdami naudoti automatinio „DriveLock“ slaptažodžio funkcijas, privalote žinoti BIOS
administratoriaus slaptažodį.
Automatinio „DriveLock“ slaptažodžio įvedimas
Jei norite įjungti automatinį „DriveLock“ slaptažodį kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“, atlikite
tokius veiksmus:
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Hard Drive Tools
(Standžiojo disko priemonės) > Automatic DriveLock (Automatinis „DriveLock“), tada spauskite
enter.
4.
Įveskite BIOS administratoriaus slaptažodį ir paspauskite enter.
5.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite vidinį standųjį diską, tada paspauskite enter.
Slaptažodžių naudojimas
79
6.
Perskaitykite įspėjimą. Norėdami tęsti pasirinkite YES (Taip).
7.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, spustelėkite
piktogramą Save (Įrašyti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Automatinės „DriveLock“ apsaugos pašalinimas
Jei norite pašalinti „DriveLock“ apsaugą kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“, atlikite tokius
veiksmus:
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Security (Sauga) > Hard Drive Tools
(Standžiojo disko priemonės) > Automatic DriveLock (Automatinis „DriveLock“), tada spauskite
enter.
4.
Įveskite BIOS administratoriaus slaptažodį ir paspauskite enter.
5.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite vidinį standųjį diską, tada paspauskite enter.
6.
Žymiklio įrenginio ar rodyklių klavišais pasirinkite Disable protection (Išjungti apsaugą).
7.
Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Išsaugoti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
TPM įdėtasis saugos įrenginys (tik tam tikruose modeliuose)
TPM (angl. Trusted Platform Module – patikimos platformos modulis) jūsų kompiuteriui suteikia
papildomo saugumo. TPM nuostatas galite keisti per kompiuterio sąranką. Informacijos apie
kompiuterio sąrankos nuostatų keitimą rasite Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
naudojimas 95 puslapyje.
Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomi TPM parametrai priemonėje „Setup Utility“.
Parametrai
Funkcija
„TPM Embedded Security Device“ (TPM
integruotosios saugos įrenginys)
„Available/Hidden“ (Pasiekiamas / paslėptas)
TPM būklė
●
Jei administratoriaus slaptažodis nustatytas, galite pasirinkti Available
(Pasiekiamas).
●
Jei pasirinksite Hidden (Paslėptas), operacinėje sistemoje TPM įrenginio
nebus matyti.
„Enabled/disabled“ (Įjungta / išjungta)
●
80
9 skyrius Sauga
Jei administratoriaus slaptažodis nenustatytas arba jei TPM Security
Device (TPM saugos įrenginys) nustatytas kaip Hidden (Paslėptas), šis
įrašas bus paslėptas.
Parametrai
Funkcija
●
„Embedded Security State“
TPM gamyklinių parametrų atstatymas
Ši vertė atspindi esamą TPM fizinę būklę. Būsena įjungiama ar
išjungiama įdėtojo saugos įrenginio būsenos nustatymo skirtuke.
No Operation/Disabled/Enabled (Neveikia / išjungta / įjungta)
●
Jei administratoriaus slaptažodis nenustatytas arba jei TPM Security
Device (TPM saugos įrenginys) nustatytas kaip Hidden (Paslėptas), šis
įrašas bus paslėptas.
●
Galite įjungti arba išjungti TPM funkciją.
●
Kai kitą kartą kompiuteris bus paleistas iš naujo nustačius TPM funkciją,
ši vertė bus nustatyta kaip No Operation (Neveikia).
„No/Yes“ (Ne / taip)
●
Jei administratoriaus slaptažodis nenustatytas arba jei TPM Security
Device (TPM saugos įrenginys) nustatytas kaip Hidden (Paslėptas), šis
įrašas bus paslėptas.
●
Jei Embedded Security State (Įdėtojo saugos įrenginio būsena) nustatyta
kaip Enabled (Įjungta), pasirinkite Yes (Taip) ir atkurkite TPM
numatytuosius gamyklinius parametrus, tada, norėdami išsaugoti ir išeiti,
paspauskite f10. Bus rodomas patvirtinimo pranešimas norint Clear the
TPM (Išvalyti TPM). Paspauskite f1, kad iš naujo nustatytumėte TPM,
arba f2, kad atšauktumėte veiksmą.
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas
Kai kompiuteriu naudojatės norėdami pasiekti elektroninį paštą, jungtis prie tinklo arba naršyti
internete, galite jį užkrėsti kompiuteriniais virusais. Dėl kompiuterio virusų operacinė sistema,
programos ir paslaugų programos gali sugesti arba pradėti prastai veikti.
Antivirusinė programinė įranga gali aptikti daugumą virusų, juos sunaikinti ir daugeliu atvejų atitaisyti
bet kokią virusų padarytą žalą. Kad apsaugotumėte kompiuterį nuo naujai atsiradusių virusų, turite
reguliariai atnaujinti antivirusinę programinę įrangą.
„Windows Defender“ yra iš anksto įdiegtas jūsų kompiuteryje. Primygtinai rekomenduojame toliau
naudoti antivirusinę programą, kad kompiuteris būtų visiškai apsaugotas.
Daugiau informacijos apie kompiuterio virusus rasite „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane
norite atidaryti „HP Support Assistant“, pasirinkite programėlę HP Support Assistant.
Užkardos programinės įrangos naudojimas
Užkardų tikslas – neleisti pasiekti sistemos ar tinklo be leidimo. Užkarda gali būti programinė įranga,
kurią įdiegiate į kompiuterį ir (arba) tinklą, arba aparatinės ir programinės įrangos derinys.
Galima rinktis iš dviejų tipų užkardų:
●
pagrindinio kompiuterio užkardos – programinė įranga, apsauganti tik tą kompiuterį, kuriame ji
įdiegta;
●
tinklo užkardos įdiegiamos tarp jūsų DSL ar kabelio modemo ir namų tinklo, jos apsaugo visus
tinkle esančius kompiuterius.
Kai sistemoje įrengiama užkarda, visi duomenys, siunčiami į sistemą ir iš jos, yra stebimi ir lyginami
su vartotojo nustatytų saugumo kriterijų rinkiniu. Bet kokie šių kriterijų neatitinkantys duomenys yra
blokuojami.
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas
81
Jūsų kompiuteryje ar tinklo įrangoje užkarda jau gali būti įdiegta. Jei ne, yra išleistų užkardos
programinės įrangos sprendimų.
PASTABA: tam tikromis aplinkybėmis užkarda gali užblokuoti prieigą prie interneto žaidimų, trukdyti
spausdinti ar bendrai naudoti failus tinkle arba blokuoti el. paštu siunčiamų priedų gavimą. Kad
laikinai išspręstumėte problemą, išjunkite užkardą, o atlikę reikiamą užduotį vėl ją įjunkite. Jei norite
pašalinti problemą visam laikui, iš naujo sukonfigūruokite užkardą.
Svarbių saugos naujinimų diegimas
ĮSPĖJIMAS: „Microsoft®“ siunčia svarbių naujinių įspėjimus. Kad apsaugotumėte kompiuterį nuo
saugos pažeidimų ir kompiuterinių virusų, tik gavę įspėjimą, iš karto įdiekite visus svarbius naujinimus
iš „Microsoft“.
Galite pasirinkti, ar atnaujinimai bus įdiegiami automatiškai. Jei norite keisti parametrus, pradžios
ekrane įveskite valdymo skydas, tada pasirinkite Valdymo skydas. Pasirinkite Sistema ir
saugumas, „Windows“ naujinimas, Keisti parametrus, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
„HP Client Security“ naudojimas
„HP Client Security“ programinė įranga yra iš anksto įdiegta tam tikruose modeliuose. Šią programinę
įrangą galite pasiekti per „HP Client Security“ plytelę pradžios ekrane, pranešimų srityje spustelėję
„HP Client Security“ piktogramą, esančią užduočių juostos dešinėje pusėje arba „Windows“ valdymo
skyde. Ji užtikrina saugos funkcijas, kurios padeda apsaugoti kompiuterį, tinklus ir svarbius duomenis
nuo neleistinos prieigos. Daugiau informacijos rasite „HP Client Security“ programinės įrangos žinyne.
Pasirinktinio apsauginio kabelio montavimas
PASTABA: apsauginis kabelis yra sulaikomoji priemonė, tačiau jis negali garantuoti, kad
kompiuteris nebus sugadintas ar pavogtas.
PASTABA: jūsų kompiuterio apsauginio kabelio lizdas gali šiek tiek skirtis nuo šio skyriaus
iliustracijos. Žr. „Susipažinimas su kompiuteriu“ 5 puslapyje, jei norite sužinoti, kur yra jūsų
kompiuterio apsauginio kabelio lizdas.
82
1.
Apsauginio kabelio kilpą uždėkite ant kokio nors pritvirtinto objekto.
2.
Įkiškite raktą (1) į kabelio fiksatorių (2).
3.
Įkiškite apsauginio kabelio fiksatorių į apsauginio kabelio lizdą kompiuteryje (3) ir užrakinkite
kabelio fiksatorių raktu.
9 skyrius Sauga
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose
modeliuose)
Integruotieji pirštų atspaudų skaitytuvai diegiami tik tam tikruose modeliuose. Kad galėtumėte
naudotis pirštų atspaudų skaitytuvu, „HP Client Security's Credential Manager“ turite sukurti pirštų
atspaudų tapatybę. Informacijos ieškokite „HP Client Security“ programinės įrangos žinyne.
Kai užregistruosite pirštų atspaudus naudodami „Credential Manager“, „HP Client Security Password
Manager“ galėsite naudoti vartotojo vardams ir slaptažodžiams saugoti bei palaikomose svetainėse ir
programose įvesti.
Pirštų atspaudų skaitytuvo suradimas
Pirštų atspaudų skaitytuvas – mažas metalinis jutiklis, esantis vienoje iš šių kompiuterio vietų:
●
Jutiklinės planšetės apačioje
●
Klaviatūros dešinėje pusėje
●
Ekrano viršuje, dešinėje pusėje
●
Ekrano viršuje, kairėje pusėje
Priklausomai nuo jūsų kompiuterio modelio, skaitytuvas gali būti nukreiptas horizontaliai arba
vertikaliai. Abiejų krypčių atveju jums reikės perbraukti pirštu statmenai metaliniam jutikliui. Žr.
Mygtukai, garsiakalbiai ir pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose modeliuose) 12 puslapyje, jei
reikia informacijos apie pirštų atspaudų skaitytuvo vietą kompiuteryje.
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
83
84
9 skyrius Sauga
10 Priežiūra
Atminties modulių pridėjimas arba pakeitimas
Kompiuteryje yra vienas atminties modulio skyrius. Kompiuterio talpa gali būti naujinama įdedant
atminties modulį į laisvą didinamos atminties modulio angą arba naujinant esamą atminties modulį
pagrindinėje atminties modulio angoje.
PASTABA: prieš pridėdami arba pakeisdami atminties modulį, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta
naujausia BIOS versija, ir, jei reikia, atnaujinkite BIOS. Žr. skyrių BIOS naujinimas 96 puslapyje.
ĮSPĖJIMAS: neįdiegus kompiuteryje naujausios BIOS versijos, prieš įdiegiant arba pakeičiant
atminties modulį, gali kilti įvairių sistemos problemų.
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte elektros smūgio ir nesugadintumėte įrangos, prieš dėdami
atminties modulį, atjunkite energijos tiekimo laidą ir išimkite visus akumuliatorius.
ĮSPĖJIMAS: elektrostatinė iškrova gali sugadinti elektroninius komponentus. Prieš pradėdami bet
kokią procedūrą, būtinai palieskite įžemintą metalinį objektą, kad iškrautumėte statinį elektros krūvį.
ĮSPĖJIMAS: laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad neprarastumėte informacijos ir sistema netaptų
neveikli:
Prieš pridėdami arba keisdami atminties modulius išjunkite kompiuterį. Neišimkite atminties modulio,
kol kompiuteris įjungtas, veikia miego arba užmigdymo režimu.
Jei nesate tikri, ar kompiuteris yra išjungtas, ar veikia užmigdymo režimu, maitinimo mygtuku įjunkite
kompiuterį. Tuomet išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komanda.
PASTABA: norėdami naudoti dviejų kanalų konfigūraciją, pridėdami antrą atminties modulį
įsitikinkite, kad abu atminties moduliai yra identiški.
PASTABA: pagrindinė atmintis yra apatinėje atminties angoje, o didinama atmintis – viršutinėje
atminties angoje.
Kaip pridėti arba pakeisti atminties modulį:
1.
Įrašykite savo darbą ir išjunkite kompiuterį.
2.
Atjunkite kintamąją srovę ir išorinius įrenginius, prijungtus prie kompiuterio.
3.
Išimkite akumuliatorių (žr. Akumuliatoriaus išėmimas 48 puslapyje).
4.
Nuimkite techninės priežiūros dangtelį (žr. Techninės priežiūros durelių nuėmimas 64 puslapyje).
5.
Jei keičiate atminties modulį, išimkite esamą atminties modulį:
a.
Patraukite fiksatorius (1) kiekvienoje atminties modulio pusėje.
Atminties modulis pakreipiamas aukštyn.
Atminties modulių pridėjimas arba pakeitimas
85
b.
Suimkite atminties modulio kraštą (2) ir švelniai traukite atminties modulį iš atminties
modulio angos.
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte atminties modulio, imkite jį tik už kraštų. Nelieskite
atminties modulio komponentų.
Kad apsaugotumėte atminties modulį jį išėmę, įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo
elektrostatinio krūvio.
6.
Įdėkite naują atminties modulį:
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte atminties modulio, imkite jį tik už kraštų. Nelieskite
atminties modulio komponentų.
86
a.
Sulygiuokite atminties modulio kraštą su grioveliu (1) atminties modulio angos fiksatoriuje.
b.
Pakreipkite atminties modulį 45 laipsnių kampu su atminties modulio skyriaus paviršiumi ir
spauskite modulį (2) į skyrių, kol jis užsifiksuos.
10 skyrius Priežiūra
c.
Švelniai spauskite atminties modulį (3) žemyn kartu su kairiuoju ir dešiniuoju kraštu, kol
fiksatoriai užsifiksuos.
ĮSPĖJIMAS: kad atminties modulio nesugadintumėte, saugokitės, kad jo nesulenktumėte.
7.
Uždėkite techninės priežiūros dangtelį (žr. Techninės priežiūros durelių uždėjimas 64 puslapyje).
8.
Įstatykite akumuliatorių (žr. Akumuliatoriaus įdėjimas 48 puslapyje).
9.
Prijunkite prie kompiuterio kintamąją srovę ir išorinius įrenginius.
10. Įjunkite kompiuterį.
Kompiuterio valymas
Norėdami saugiai valyti kompiuterį naudokite toliau nurodytus produktus:
●
Dimetilbenzilamonio chloridą, kurio maksimali koncentracija 0,3 procento (pvz., įvairių prekių
ženklų vienkartines antibakterines šluostes).
●
Stiklo valiklį be alkoholio
●
Vandens ir muilo tirpalu
●
Sausomis mikropluošto šluostėmis arba zomša (nesielektrinančia šluoste be aliejaus)
●
Nesielektrinančiomis šluostėmis
ĮSPĖJIMAS: venkite stiprių valymo tirpiklių, kurie gali visam laikui sugadinti jūsų kompiuterį. Jei
nesate įsitikinę, ar galite saugiai naudoti valymo produktus kompiuteriui valyti, patikrinkite, ar produkto
sudėtyje nėra tokių sudedamųjų dalių kaip alkoholis, acetonas, amonio chloridas, metileno chloridas ir
angliavandenilis.
Kompiuterio valymas
87
Pluoštinės medžiagos, pvz., popieriniai rankšluosčiai, gali subraižyti kompiuterį. Bėgant laikui
įbrėžimuose gali kauptis nešvarumai ir valymo priemonės.
Valymo procedūros
Laikykitės šiame skyriuje pateikiamų rekomendacijų ir saugiai nuvalykite kompiuterį.
PERSPĖJIMAS! Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio arba nepažeistumėte komponentų,
nevalykite kompiuterio, kai jis įjungtas.
●
Išjunkite kompiuterį.
●
Atjunkite išorinį maitinimo šaltinį.
●
Atjunkite visus maitinamus išorinius įrenginius.
ĮSPĖJIMAS: kad nepažeistumėte išorinių komponentų, nepurkškite valymo priemonių arba skysčių
tiesiai ant kompiuterio paviršiaus. Ant paviršių patekę skysčiai gali visam laikui sugadinti vidinius
komponentus.
Ekrano valymas (universalūs arba nešiojamieji kompiuteriai)
Minkšta, nesipūkuojančia šluoste, sudrėkinta stiklų valikliu be alkoholio, švelniai nuvalykite ekraną.
Prieš uždarydami ekraną būtinai palaukite, kol jis nudžius.
Šonų ir dangtelio valymas
Norėdami nuvalyti ir dezinfekuoti šonus bei dangtelį, naudokite minkštą mikropluošto šluostę arba
zomšą, sudrėkintą viena iš anksčiau nurodytų valymo priemonių, arba naudokite tinkamas
vienkartines antibakterines šluostes.
PASTABA: kompiuterio dangtelį valykite sukamaisiais judesiais, kad lengviau nusivalytų
nešvarumai.
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ir pelės valymas
PERSPĖJIMAS! Kad nepatirtumėte elektros smūgio arba nesugadintumėte vidinių komponentų,
valydami klaviatūrą nenaudokite siurblio. Naudodami siurblį buitines šiukšles pernešite ant
klaviatūros.
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte vidinių komponentų, neleiskite, kad skysčiai patektų tarp klavišų.
88
●
Norėdami nuvalyti jutiklinę planšetę, klaviatūrą arba pelę, naudokite minkštą mikropluošto
šluostę arba zomšą, sudrėkintą viena iš anksčiau nurodytų valymo priemonių, arba naudokite
tinkamas vienkartines antibakterines šluostes.
●
Kad klavišai nestrigtų, norėdami iš klaviatūros išvalyti dulkes, pūkelius ir daleles naudokite
suslėgto oro skardinę su šiaudeliu.
10 skyrius Priežiūra
Programų ir tvarkyklių atnaujinimas
HP rekomenduoja nuolat atnaujinti programas ir tvarkykles, įdiegiant naujausias jų versijas.
Apsilankykite http://www.hp.com/support ir atsisiųskite naujausias versijas. Be to, galite užsiregistruoti
ir gauti automatinius pranešimus apie pasirodžiusius naujinius.
„SoftPaq Download Manager“ naudojimas
„HP SoftPaq Download Manager“ (SDM) – tai priemonė, leidžianti greitai rasti informaciją apie
„SoftPaq“ HP verslo klasės kompiuteriams nenurodant „SoftPaq“ numerio. Naudodami šią priemonę,
galite nesudėtingai ieškoti „SoftPaq“ paketų, o tada juos atsisiųsti ir išskleisti.
„SoftPaq Download Manager“ iš HP FTP tinklalapio nuskaito ir atsisiunčia paskelbtą duomenų bazės
failą, kuriame nurodytas kompiuterio modelis ir „SoftPaq“ informacija. Naudodami „SoftPaq Download
Manager“ galite nurodyti vieną arba kelis kompiuterio modelius, kad nustatytumėte, kuriuos
„SoftPaqs“ galima atsisiųsti.
„SoftPaq Download Manager“ patikrina, ar HP FTP svetainėje nėra duomenų bazės ir programinės
įrangos naujinių. Jei naujinių yra, jie atsiunčiami ir įdiegiami automatiškai.
„SoftPaq Download Manager“ galite atsisiųsti iš HP svetainės. Kad galėtumėte naudotis programa
„SoftPaq Download Manager“, skirta „SoftPaq“ atsisiųsti, pirmiausia turite atsisiųsti ir įdiegti šią
programą. Eikite į http://www.hp.com/go/sdm ir vykdykite nurodymus, kad atsisiųstumėte ir
įdiegtumėte „SoftPaq Download Manager“ programą.
Norėdami atsisiųsti „SoftPaqs“, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
▲
Pradžios ekrane įveskite s. Ieškos lauke įveskite softpaq, tada pasirinkite HP SoftPaq
Download Manager. Jei norite atsisiųsti „SoftPaqs“, vykdykite pateikiamus nurodymus.
PASTABA: jei vartotojo abonemento valdymo sistema paprašys leidimo, spustelėkite Taip.
Programų ir tvarkyklių atnaujinimas
89
90
10 skyrius Priežiūra
11 Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Kad apsaugotumėte turimą informaciją, naudokite „Windows“ atsarginio kopijavimo ir atkūrimo
priemones ir sukurkite atskirų failų ir aplankų ar viso standžiojo disko atsargines kopijas, sukurkite
sistemos taisymo laikmenas (tik tam tikruose modeliuose) naudodami įdiegtą optinį diskų įrenginį (tik
tam tikruose modeliuose) ar pasirinktinį išorinį optinį diskų įrenginį; galite sukurti ir sistemos atkūrimo
taškus. Sugedus sistemai galėsite naudoti atsarginių kopijų failus kompiuterio turiniui atkurti.
Pradžios ekrane įveskite atkūrimas, spustelėkite Parametrai, tada pasirinkite iš rodomų parinkčių
sąrašo.
PASTABA: Išsamesnius nurodymus apie įvairias atsarginio kopijavimo ir atkūrimo parinktis rasite
atlikę šių temų paiešką „Windows“ priemonėje Žinynas ir palaikymas.
Jei sistema veikia nestabiliai, HP rekomenduoja išsispausdinti atkūrimo procedūrų nurodymus ir
išsaugoti juos vėlesniam naudojimui.
PASTABA: operacinėje sistemoje „Windows“ įdiegta vartotojo paskyros valdymo funkcija,
padidinanti jūsų kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programinę įrangą,
vykdant priemones arba keičiant „Windows“ parametrus, jus gali paraginti pateikti leidimą arba įvesti
slaptažodį. Išsamesnės informacijos ieškokite „Windows“ srityje „Žinynas ir palaikymas“.
Atsarginių informacijos kopijų kūrimas
Sugedusi sistema atkuriama pagal vėliausiai sukurtą atsarginę kopiją. Sistemos taisymo laikmenas ir
pirminę atsarginę kopiją reikėtų sukurti iškart pasibaigus programinės įrangos sąrankai. Įdiegę naują
programinę įrangą ar įrašę duomenų failus, turite toliau reguliariai kurti atsargines sistemos kopijas,
kad turėtumėte tinkamą naujausią atsarginę kopiją.
Daugiau informacijos apie „Windows“ atsarginio kopijavimo funkcijas rasite „Windows“ priemonėje
Žinynas ir palaikymas.
Sistemos atkūrimo vykdymas
Jei sistema nustojo veikti arba veikia nestabiliai, kompiuteris jūsų failus leidžia atkurti nurodytais
būdais:
●
„Windows“ atkūrimo priemonės: norėdami atkurti anksčiau išsaugotą informaciją, galite naudoti
priemonę „Windows Backup and Restore“ („Windows“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas). Be
to, galite naudoti „Windows“ automatinio taisymo funkciją, kad pašalintumėte problemas, kurios
galėtų trukdyti tinkamai paleisti „Windows“.
●
f11 klavišo atkūrimo priemonės: galite naudoti f11 atkūrimo priemones, kad atkurtumėte pirminį
savo standžiojo disko vaizdą. Atvaizdą sudaro operacinė sistema „Windows“ ir gamykloje įdiegta
programinė įranga.
PASTABA: jei negalite įkrauti (paleisti) kompiuterio ir panaudoti anksčiau sukurtos sistemos taisymo
laikmenos (tik tam tikruose modeliuose), turite įsigyti „Windows“ operacinės sistemos laikmeną, kad
dar kartą paleistumėte kompiuterį ir pataisytumėte operacinę sistemą. Papildomos informacijos
ieškokite „Windows“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas (įsigyjama atskirai) 93 puslapyje.
Atsarginių informacijos kopijų kūrimas
91
„Windows“ atkūrimo priemonių naudojimas
Norėdami atkurti anksčiau išsaugotą informaciją, apie failų ir aplankų atkūrimą skaitykite „Windows“
priemonėje Žinynas ir palaikymas.
Norėdami atkurti savo informaciją naudodami automatinio taisymo funkciją, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
ĮSPĖJIMAS: tam tikros paleisties atkūrimo parinktys ištrins visą standžiojo disko turinį ir
suformatuos jį iš naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga negrąžinamai
pašalinami. Suformatavus atkūrimo procesas atkuria operacinę sistemą, tvarkykles, programinę
įrangą ir priemones iš atkurti skirtos atsarginės kopijos.
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Jei įmanoma, patikrinkite, ar kompiuteryje yra atkūrimo vaizdo skaidinys ir „Windows“ skaidinys.
Pradžios ekrane įveskite failas ir spustelėkite Failų naršyklė.
– arba –
Pradžios ekrane įveskite kompiuteris ir pasirinkite Šis kompiuteris.
PASTABA: jei „Windows“ skaidinio ir atkūrimo atvaizdo skaidinio sąraše nėra, operacinę
sistemą ir programas reikės atkurti naudojant operacinės sistemos „Windows“ DVD diską ir
tvarkyklių atkūrimo laikmeną (abi įsigyjamos atskirai). Papildomos informacijos ieškokite
„Windows“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas (įsigyjama atskirai) 93 puslapyje.
3.
Jei pateiktas „Windows“ skaidinys ir atkūrimo atvaizdo skaidinys, paleiskite kompiuterį iš naujo,
nuspausdami ir palaikydami klavišą Shift bei spausdami Paleisti iš naujo.
4.
Pasirinkite Trikčių diagnostika, Išplėstinės parinktys ir Paleisties taisymas.
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA: Daugiau informacijos apie informacijos atkūrimą, naudojant „Windows“ priemones,
rasite atlikę šių temų paiešką „Windows“ priemonėje Žinynas ir palaikymas.
f11 klavišo atkūrimo priemonių naudojimas
ĮSPĖJIMAS: naudojant f11 įrankį visiškai ištrinamas standžiojo disko turinys ir diskas
suformatuojamas iš naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga
negrąžinamai pašalinami. Atkūrimo priemonė f11 iš naujo įdiegia operacinę sistemą ir HP programas
bei tvarkykles, įdiegtas gamintojo. Gamintojo neįdiegtą programinę įrangą privalote įdiegti iš naujo.
Norėdami atkurti originalų standžiojo disko atvaizdą naudodami klavišą f11, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Jei įmanoma, patikrinkite, ar kompiuteryje yra atkūrimo atvaizdo skaidinys: Pradžios ekrane
įveskite kompiuteris ir pasirinkite Šis kompiuteris.
PASTABA: jei atkūrimo atvaizdo skaidinio sąraše nėra, operacinę sistemą ir programas reikės
atkurti naudojant operacinės sistemos „Windows“ laikmeną ir tvarkyklių atkūrimo laikmeną (abi
įsigyjamos atskirai). Papildomos informacijos ieškokite „Windows“ operacinės sistemos
laikmenos naudojimas (įsigyjama atskirai) 93 puslapyje.
3.
92
Jei atkūrimo atvaizdo skaidinys yra sąraše, iš naujo paleiskite kompiuterį ir paspauskite klavišą
esc, kai ekrano apačioje rodomas pranešimas „Press the ESC key for Startup Menu“
(Paspauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu).
11 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
4.
Spauskite klavišą f11, kai ekrane rodomas pranešimas „Press <F11> for recovery“ (Paspauskite
klavišą F11, jei norite atkurti).
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„Windows“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas (įsigyjama atskirai)
Norėdami užsisakyti operacinės sistemos „Windows“ DVD diską, kreipkitės į palaikymo tarnybą. Žr.
su kompiuteriu pateikiamą lankstinuką Visame pasaulyje galiojantys telefonų numeriai. Taip pat galite
rasti kontaktinę informaciją HP interneto svetainėje. Apsilankykite svetainėje adresu
http://www.hp.com/support, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
ĮSPĖJIMAS: naudojant operacinės sistemos „Windows“ laikmeną, visiškai išvalomas standžiojo
disko turinys ir jis suformatuojamas iš naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė
įranga negrąžinamai pašalinami. Suformatavus atkūrimo procesas padės atkurti operacinę sistemą,
taip pat tvarkykles, programinę įrangą ir priemones.
Jei norite pradėti operacinės sistemos įdiegimą, naudojant „Windows“ operacinės sistemos DVD:
PASTABA: šis procesas užtrunka keletą minučių.
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Įdėkite operacinės sistemos „Windows“ DVD diską į optinį diskų įrenginį, tada iš naujo paleiskite
kompiuterį.
3.
Kai būsite paraginti, paspauskite bet kurį klavišą.
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Diegimui pasibaigus:
1.
Išimkite laikmeną su operacine sistema „Windows“ ir įdėkite tvarkyklių atkūrimo laikmeną.
2.
Pirmiausia įdiekite aparatūrą įjungiančias tvarkykles, paskui įdiekite rekomenduojamas
programas.
„Windows“ atnaujinimo ir nustatymo iš naujo funkcijų naudojimas
Jei kompiuteris veikia netinkamai ir reikia atkurti sistemos stabilumą, „Windows“ atgaivinimo parinktis
leidžia pradėti iš naujo ir pasilikti tai, kas svarbiausia.
„Windows“ nustatymo iš naujo parinktis leidžia atlikti nuodugnų kompiuterio performatavimą arba
pašalinti asmeninę informaciją prieš perduodant kompiuterį kitam asmeniui ar atiduodant perdirbti.
Daugiau informacijos apie šias funkcijas rasite „Windows“ priemonėje Žinynas ir palaikymas.
HP programinės įrangos sąrankos naudojimas
HP programinės įrangos sąranką galite naudoti norėdami iš naujo įdiegti tvarkykles arba pasirinkti
programinę įrangą, kuri buvo sugadinta arba ištrinta iš sistemos.
1.
Pradžios ekrane įveskite HP Software Setup.
2.
Atidarykite HP programinės įrangos sąranką.
3.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus iš naujo diekite tvarkykles arba rinkitės programinę
įrangą.
Sistemos atkūrimo vykdymas
93
94
11 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
12 Kompiuterio sąrankos priemonė
„Computer Setup“ (BIOS), „MultiBoot“ ir
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI)
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ arba „Basic Input/Output System“ (Pagrindinė įvesties /
išvesties sistema) (BIOS) valdo įvesties ir išvesties įrenginių, pvz., diskų įrenginių, ekrano,
klaviatūros, pelės ir spausdintuvo, ryšius sistemoje. Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ apima
įdiegtų įrenginių tipų parametrus, kompiuterio paleisties veiksmų seką, sistemos ir išplėstinės
atminties apimtį.
PASTABA: Atlikdai pakeitimus kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ būkite itin atidūs. Atsiradus
klaidoms, kompiuteris gali veikti netinkamai.
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ paleidimas
PASTABA: Prie USB prievado prijungtą išorinę klaviatūrą ar pelę su kompiuterio sąranka „Computer
Setup“ galima naudoti, tik jei įjungtas senstelėjusio USB palaikymas.
Norėdami paleisti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
Naršymas ir elementų pasirinkimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
Norėdami naršyti ir pasirinkti elementus kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
PASTABA: galite naudoti žymeklio įrenginį (jutiklinę planšetę, rodomąją lazdelę arba USB
pelę) arba klaviatūrą, jei norite naršyti arba pasirinkti kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
●
Norėdami pasirinkti meniu ar meniu punktą, naudokite tabuliavimo klavišą ir klaviatūros
rodyklių klavišus, tada spauskite Enter arba, kad spustelėtume punktą, naudokite žymeklio
įrenginį.
●
Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe spustelėkite
rodyklę aukštyn arba žemyn, tai pat galite naudoti rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn
klavišą.
●
Norėdami uždaryti atvirus dialogo langus ir grįžti į pagrindinį kompiuterio sąrankos
„Computer Setup“ ekraną, spauskite klavišą esc ir vykdykite nurodymus ekrane.
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
95
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų
būdų:
●
Išėjimas iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu neišsaugojus pakeitimų:
Dešiniajame apatiniame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Exit (Išeiti) ir vykdykite
nurodymus ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Ignore Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
●
Pakeitimų išsaugojimas ir išėjimas iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu:
Dešiniajame apatiniame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Įrašyti) ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Rodyklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Įrašyti pakeitimus ir
išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
Gamyklinių parametrų atkūrimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
PASTABA: Atkuriant numatytąsias nuostatas standžiojo disko režimas nebus pakeistas.
Norėdami visiems kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ parametrams grąžinti numatytąsias
gamyklines vertes, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymiklio įrenginiu ir rodyklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Restore Defaults (Atkurti
parametrus).
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
5.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir išeiti, spustelėkite piktogramą Save (Įrašyti), esančią apatiniame
dešiniajame ekrano kampe, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Rodyklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Įrašyti pakeitimus ir
išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
PASTABA: atkūrus numatytuosius gamyklinius parametrus, slaptažodžio ir saugos parametrai liks
nepakitę.
BIOS naujinimas
HP svetainėje gali būti atnaujintų BIOS versijų.
Daugelis HP svetainėje pateikiamų BIOS naujinimų yra suglaudintuose failuose, vadinamuose
SoftPaq.
96
12 skyrius Kompiuterio sąrankos priemonė „Computer Setup“ (BIOS), „MultiBoot“ ir „HP PC
Hardware Diagnostics“ (UEFI)
Kai kuriuose atsisiuntimo paketuose gali būti failas, pavadintas Readme.txt, kuriame pateikiama
informacija apie failo diegimą ir trikčių šalinimą.
BIOS versijos nustatymas
Kad galėtumėte nustatyti, ar pasiekiami BIOS naujiniai yra naujesnės versijos nei šiuo metu įdiegti
kompiuteryje, jums reikia žinoti esamos sistemos BIOS versiją.
BIOS versijos informaciją (dar vadinamą ROM data ir Sistemos BIOS) galite pamatyti paspaudę
klavišus fn+esc (jei jau įjungėte „Windows“) arba naudodamiesi kompiuterio sąranka.
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
2.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > System Information
(Sistemos informacija).
3.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ neišsaugodami pakeitimų, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Exit (Išeiti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Ignore Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
BIOS naujinio atsisiuntimas
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte kompiuterio ir sėkmingai įdiegtumėte, BIOS naujinį atsisiųskite ir
įdiekite tik tada, kai kompiuteris prijungtas prie patikimo išorinio maitinimo šaltinio naudojant
kintamosios srovės adapterį. Nesisiųskite ir nediekite BIOS naujinio, kol kompiuteris veikia
naudodamas akumuliatoriaus energiją, yra prijungtas prie pasirinktinės jungčių stotelės arba
maitinimo šaltinio. Atsisiųsdami ir diegdami laikykitės toliau pateikiamų nurodymų.
Neatjunkite kompiuterio maitinimo ištraukdami elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo.
Neišjunkite kompiuterio ir neinicijuokite miego režimo.
Neįdėkite, neišimkite, neprijunkite arba neatjunkite jokių įrenginių, kabelių arba laidų.
1.
Pradžios ekrane įveskite palaikymas ir pasirinkite „HP Support Assistant“ programą.
2.
Spustelėkite Updates and tune-ups (Naujiniai ir patobulinimai), o tada – Check for HP updates
now (Tikrinti dabar, ar yra HP naujinių).
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4.
Atsisiuntimo srityje atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a.
Raskite BIOS naujinį, kurio versija naujesnė nei šiuo metu kompiuteryje įdiegtos BIOS
versija. Užsirašykite datą, pavadinimą ar kitą atpažinimo informaciją. Šios informacijos jums
gali prireikti, kad vėliau rastumėte jau atsiųstą į standųjį diską naujinį.
b.
Norėdami atsisiųsti pasirinktą naujinį į standųjį diską, laikykitės ekrane pateikiamų
nurodymų.
Jei naujinys naujesnis nei kompiuteryje naudojama BIOS, pasižymėkite kelią į vietą
standžiajame diske, kur atsisiųstas BIOS naujinys. Jums šio maršruto prireiks, kai būsite
pasiruošę įdiegti naujinį.
PASTABA: jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, prieš diegdami bet kokius programinės įrangos
(ypač sistemos BIOS) naujinius, pasitarkite su tinklo administratoriumi.
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
97
BIOS diegimo procedūros skiriasi. Atsisiuntę naujinį, vykdykite visus ekrane pateikiamus nurodymus.
Jei nepateikiama jokių nurodymų, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pradžios ekrane įveskite file (failas), tada pasirinkite File Explorer (Failų naršyklė).
2.
Spustelėkite standžiojo disko pavadinimą. Paprastai standusis diskas būna pavadintas „Vietinis
diskas (C:)“.
3.
Naudodamiesi maršrutu, kurį anksčiau užsirašėte, atidarykite standžiojo disko aplanką, kuriame
laikomas naujinys.
4.
Dukart spustelėkite failą su plėtiniu .exe (pvz., failopavadinimas.exe).
Pradedama diegti BIOS.
5.
Baikite diegti vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA: kai ekrane pranešama apie sėkmingą įdiegimą, galite panaikinti atsisiųstą failą iš
standžiojo disko.
„MultiBoot“ naudojimas
Apie įrenginių įkrovimo tvarką
Paleidus kompiuterį sistema bando krautis iš įjungtų įrenginių. Pagalbinė priemonė „MultiBoot“, kuri
yra įgalinta gamykloje, valdo tvarką, pagal kurią sistema pasirenka įkrovimo įrenginį. Įkrovimo
įrenginiais gali būti optinių diskų įrenginiai, diskelių įrenginiai, tinklo sąsajos korta (NIC), standieji
diskai ir USB įrenginiai. Įkrovimo įrenginiuose yra įkrauti skirtos laikmenos arba failai, kurių
kompiuteriui reikia tinkamam paleidimui ir veikimui.
PASTABA: kai kurie įkrovimo įrenginiai turi būti įjungiami kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ ir
tik tada jie gali būti įtraukiami į įkrovimo tvarką.
Keisdami įkrovimo tvarką kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ galite pakeisti tvarką, pagal kurią
kompiuteris ieško įkrovimo įrenginių. Taip pat galite spausti klavišą esc, kol ekrano apačioje rodomas
pranešimas „Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, ir tada spausti klavišą f9.
Paspaudus klavišą f9 rodomas meniu, kuriame išvardyti galiojantys įkrovimo įrenginiai ir kuris leidžia
pasirinkti įkrovimo įrenginį. Taip pat galite naudoti „MultiBoot Express“, jei norite nustatyti, kad
kompiuteris klaustų įkrovimo įrenginio vietos kiekvieną kartą, kai jis įjungiamas arba paleidžiamas iš
naujo.
„MultiBoot“ nuostatų pasirinkimas
„MultiBoot“ galite naudoti toliau nurodytais būdais.
98
●
Norėdami nustatyti naują įkrovimo tvarką, kurios kompiuteris laikytųsi kiekvieną kartą jį įjungus,
keiskite įkrovimo tvarką kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“.
●
Norėdami dinamiškai pasirinkti įkrovimo įrenginį, spauskite esc, kol ekrano apačioje rodomas
pranešimas „Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, ir tada spauskite
klavišą f9, kad patektumėte į įkrovimo įrenginių parinkčių meniu.
●
Norėdami nustatyti kintamą įkrovimo tvarką, naudokite „MultiBoot Express“. Ši funkcija,
kiekvieną kartą įjungus kompiuterį arba jį paleidus iš naujo, jūsų prašys nurodyti įkrovimo
įrenginį.
12 skyrius Kompiuterio sąrankos priemonė „Computer Setup“ (BIOS), „MultiBoot“ ir „HP PC
Hardware Diagnostics“ (UEFI)
Naujo įkrovimo tvarkos nustatymas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
Norėdami paleisti kompiuterio sąranką „Computer Setup“ ir nustatyti įkrovimo įrenginių tvarką, kurios
kompiuteris laikytųsi kiekvieną kartą jį įjungus arba iš naujo paleidus, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Vieną iš šių parinkčių pasirinkite žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais:
●
Advanced (Papildomos) > Boot Options (Įkrovimo parinktys) > UEFI Boot Order (UEFI
įkrovimo tvarka) > UEFI Hybrid (UEFI hibridinis)
●
Advanced (Papildomos) > Boot Options (Įkrovimo parinktys) > UEFI Boot Order (UEFI
įkrovimo tvarka) > UEFI Native Boot mode (UEFI įkrovimo režimas)
●
Advanced (Papildomos) > Boot Options (Įkrovimo parinktys) > Legacy Boot Order
(Senstelėjusi įkrovimo tvarka) > Legacy Boot Mode (Senstelėjęs įkrovimo režimas)
Spauskite enter.
4.
Jei įrenginį norite perkelti įkrovimo tvarkos pradžios link, naudokite žymiklio įrenginį ar rodyklių
klavišus arba paspauskite klavišą +.
– arba –
Jei įrenginį norite perkelti įkrovimo tvarkos pabaigos link, naudokite žymiklio įrenginį ar rodyklių
klavišus arba paspauskite klavišą -.
5.
Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Išsaugoti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Dinaminis įkrovimo įrenginio pasirinkimas naudojant „f9“ raginimą
Norėdami dinamiškai pasirinkti įkrovimo įrenginį vykdomai paleisties sekai, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Atidarykite „Select Boot Device“ (Įkrovimo įrenginio pasirinkimo) meniu įjungę arba iš naujo
paleidę kompiuterį ir spausdami klavišą esc, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“.
2.
Paspauskite f9.
3.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite įkrovimo įrenginį ir spauskite klavišą enter.
„MultiBoot Express“ raginimo nustatymas
Norėdami paleisti kompiuterio sąranką „Computer Setup“ ir nustatyti, kad kompiuteris rodytų
„MultiBoot Express“ paleisties vietos meniu kiekvieną kartą, kai šis kompiuteris įjungiamas arba iš
naujo paleidžiamas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
„MultiBoot“ naudojimas
99
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, tuomet, kol ekrano apačioje rodomas pranešimas
„Spauskite klavišą ESC, kad būtų rodomas paleisties meniu“, spauskite klavišą esc.
2.
Jei norite įjungti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, paspauskite f10.
3.
Žymiklio įrenginiu arba rodyklių klavišais pasirinkite Advanced (Papildoma) > Boot Options
(Įkrovos parinktys) > Multiboot Express Popup Delay (Sec) („Multiboot“ skubaus įkrovimo
iškylančiojo lango delsa (sekundėmis), tada spauskite enter.
4.
Lauke Multiboot Express Popup Delay (Sec) („MultiBoot“ skubaus įkrovimo iškylančiojo lango
delsa (sekundėmis) įveskite laiko intervalą, per kurį kompiuteris rodytų paleisties vietos meniu
prieš pereidamas prie galiojančių „MultiBoot“ parametrų. (Pasirinkus 0, „Express Boot“ paleisties
vietos meniu nerodomas.)
5.
Norėdami išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“, apatiniame
kairiajame ekrano kampe spustelėkite piktogramą Save (Išsaugoti) ir toliau vykdykite nurodymus
ekrane.
– arba –
Rodiklių klavišais pasirinkite Main (Pagrindinis) > Save Changes and Exit (Išsaugoti pakeitimus
ir išeiti), tada spauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
„MultiBoot Express“ nuostatų įvestis
Kai paleisties metu rodomas „Express Boot“ meniu, galite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų punktų:
●
Norėdami nurodyti įkrovimo įrenginį iš „Express Boot“ meniu, per skirtą laiką pasirinkite norimą
nuostatą ir spauskite klavišą enter.
●
Norėdami neleisti kompiuteriui pereiti prie galiojančių „MultiBoot“ parametrų, per skirtą laiką
paspauskite bet kurį klavišą. Kompiuteris nepasileis, kol pasirinksite įkrovimo įrenginį ir
paspausite klavišą enter.
●
Kad kompiuteris būtų paleistas pagal galiojančius „MultiBoot“ parametrus, palaukite, kol praeis
skirtas laikas.
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas
„HP PC Hardware Diagnostics“ – tai vieningoji išplečiamoji programinės aparatinės įrangos sąsaja,
kuri leidžia vykdyti diagnostikos tikrinimus ir nustatyti, ar kompiuterio aparatinė įranga veikia tinkamai.
Šis įrankis veikia ne operacinėje sistemoje, kad aparatinės įrangos gedimus būtų galima atskirti nuo
operacinės sistemos ar kitų programinės įrangos komponentų problemų.
Jei norite paleisti „HP PC Hardware Diagnostics“ UEFI:
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, greitai paspauskite esc, tada paspauskite f2.
BIOS ieško diagnostikos įrankių trijose vietose tokia tvarka:
100 12 skyrius Kompiuterio sąrankos priemonė „Computer Setup“ (BIOS), „MultiBoot“ ir „HP PC
Hardware Diagnostics“ (UEFI)
a.
Prijungtoje USB atmintinėje
PASTABA: jei norite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) įrankį į USB
atmintinę, žr. „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB
įrenginį 101 puslapyje.
2.
b.
Standusis diskas
c.
BIOS
Atsidarius diagnostikos priemonei, klaviatūros rodyklių klavišais pasirinkite norimo atlikti
diagnostikos tikrinimo tipą. Po to vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA: jei reikia sustabdyti diagnostikos tikrinimą, paspauskite esc.
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį
PASTABA: „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimo instrukcijos pateikiamos tik anglų
kalba.
„HP PC Hardware Diagnostics“ į USB įrenginį galima atsisiųsti dviem būdais:
1 parinktis: „HP PC Diagnostics“ pradžios puslapis – suteikia prieigą prie naujausios UEFI versijos
1.
Eikite į http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Spustelėkite saitą UEFI Download (UEFI atsisiuntimas) ir tada pasirinkite Run (Vykdyti).
2 parinktis: Palaikymo ir tvarkyklių puslapis – čia rasite konkretaus gaminio atsisiuntimų ankstesnėms
ir vėlesnėms versijoms
1.
Eikite į http://www.hp.com.
2.
Žymeklį užveskite ant puslapio viršuje esančio užrašo Support (Palaikymas) ir paspauskite
Download Drivers (Atsisiųsti tvarkyklę).
3.
Teksto laukelyje įveskite produkto pavadinimą ir paspauskite Go (Pirmyn).
– arba –
Paspauskite Find Now (Rasti dabar), jei norite, kad jūsų produktą HP aptiktų automatiškai.
4.
Pasirinkite kompiuterio modelį, tada pasirinkite naudojamą operacinę sistemą.
5.
Skyriuje „Diagnostic“ (Diagnostika) spustelėkite „HP UEFI Support Environment“ (HP UEFI
palaikymo aplinka).
– arba –
Spustelėkite Download (Atsisiųsti), tada pasirinkite Run (Vykdyti).
„HP Sure Start“ naudojimas
Kai kuriuose kompiuterių modeliuose naudojama technologija „HP Sure Start“, kuri nuolat stebi jūsų
kompiuterio BIOS, ar prieš ją nesiimama atakų ir ar ji nesugadinta. Jei BIOS sugadinama arba yra
atakuojama, „HP Sure Start“ automatiškai, be naudotojo įsikišimo atkuria žinomai saugią ankstesnę
BIOS būseną. Jūsų kompiuteryje „HP Sure Start“ jau sukonfigūruota ir paleista. Daugelis naudotojų
gali naudoti numatytosios konfigūracijos „HP Sure Start“.
Jei reikia daugiau informacijos, eikite į http://www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį. Pasirinkite
Tvarkyklės ir atsisiuntimai ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„HP Sure Start“ naudojimas 101
102 12 skyrius Kompiuterio sąrankos priemonė „Computer Setup“ (BIOS), „MultiBoot“ ir „HP PC
Hardware Diagnostics“ (UEFI)
13 Palaikymas
Kreipimasis į palaikymo tarnybą
Jei į jums kilusius klausimus atsakymų nerandate šiame vartotojo vadove arba priemonėje „HP
Support Assistant“, galite susisiekti su palaikymo tarnyba. Informacijos apie palaikymo tarnybą JAV
rasite apsilankę http://www.hp.com/go/contactHP. Informacijos apie palaikymo tarnybą visame
pasaulyje rasite apsilankę http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Čia galite:
●
kalbėtis per tinklą su HP techninės pagalbos specialistu.
PASTABA: jei tiesioginiai pokalbiai su palaikymo tarnybos specialistais negalimi tam tikra
kalba, jie galimi anglų kalba.
●
Nusiųskite el. laišką palaikymo tarnybai.
●
Suraskite palaikymo tarnybos telefono numerius.
●
Suraskite HP techninės priežiūros centrą.
Kreipimasis į palaikymo tarnybą 103
Lipdukai
Lipdukuose, priklijuotuose ant kompiuterio, teikiama informacija, kurios gali prireikti, kai šalinate
sistemos triktis arba su kompiuteriu keliaujate užsienyje:
SVARBU: visi šiame skyriuje aprašyti lipdukai yra vienoje iš 3 vietų, priklausomai nuo kompiuterio
modelio: priklijuoti kompiuterio apačioje, esantys akumuliatoriaus skyriuje arba po techninės
priežiūros dangteliu.
●
Techninės priežiūros lipdukas – pateikiama svarbi kompiuterio atpažinimo informacija.
Susisiekus su palaikymo tarnyba jūsų tikriausiai paklaus serijinio ir produkto numerio arba
modelio numerio. Suraskite šiuos numerius prieš susisiekdami su palaikymo tarnyba.
Komponentas
●
1)
Produkto pavadinimas
2)
Serijos numeris
3)
Produkto numeris
4)
Garantinis laikotarpis
5)
Modelio aprašas (tik tam tikruose modeliuose)
„Microsoft®“ autentiškumo sertifikato lipduke (tik tam tikruose modeliuose su „Windows 8“) yra
nurodytas „Windows“ produkto kodas. Produkto kodo jums gali prireikti, kad galėtumėte naujinti
operacinę sistemą arba šalinti jos triktis. HP platformose su jau įdiegtomis „Windows 8“ arba
„Windows 8.1“ sistemomis lipduko nėra, tačiau skaitmeninis produkto kodas yra įdiegtas
elektroniniu būdu.
PASTABA: Šį skaitmeninį produkto kodą kompiuteriuose, kuriuose „Windows 8“ arba
„Windows 8.1“ operacinės sistemos yra įdiegtos iš naujo ir kuriose yra HP patvirtinti atkūrimo
metodai, „Microsoft“ operacinės sistemos automatiškai atpažįsta ir suaktyvina.
●
Lipdukas (-ai) su teisine informacija – pateikiama teisinė informacija apie kompiuterį.
●
Belaidžių įrenginių sertifikavimo lipdukas (-ai) – nurodoma informacija apie papildomus
belaidžius įrenginius ir pateikiamas kai kurių šalių arba regionų, kuriuose įrenginius leidžiama
naudoti, aprobavimo ženklų sąrašas.
104 13 skyrius Palaikymas
14 Specifikacijos
●
Įvesties maitinimas
●
Darbo aplinka
Įvesties maitinimas
Šiame skyriuje pateikta informacija apie maitinimą pravers, jei vykdami į kitą šalį ketinate pasiimti
kompiuterį.
Kompiuteris veikia naudodamas nuolatinę srovę, kuri tiekiama iš kintamosios arba nuolatinės srovės
šaltinio. Kintamosios srovės šaltinio vardiniai parametrai turi būti 100–240 V, 50–60 Hz. Nors
kompiuteris gali būti maitinamas autonominiu nuolatinės srovės šaltiniu, geriau naudoti bendrovės HP
patvirtintą kintamosios srovės adapterį arba nuolatinės srovės šaltinį, pateiktą su šiuo kompiuteriu.
Kompiuteris gali būti maitinamas nuolatine srove pagal toliau nurodytas specifikacijas.
Įvesties maitinimas
Įvertinimas
Darbinė įtampa ir srovė
19,5 V (NS) esant 7,69 A – 150 W, plonas išmanusis
kintamosios srovės adapteris (tik tam tikruose modeliuose)
19,5 V (NS) esant 10,3 A – 200 W, plonas išmanusis
kintamosios srovės adapteris (tik tam tikruose modeliuose)
PASTABA: šis produktas sukurtas Norvegijos IT maitinimo sistemoms, kurių fazinės įtampos
išvestis neviršija 240 V rms.
PASTABA: kompiuterio darbinė įtampa ir srovė nurodytos ant sistemos informacinio lipduko.
Darbo aplinka
Veiksnys
Metrinė sistema
JAV sistema
Įjungus (rašant į optinį diską)
nuo 5 iki 35 °C
nuo 41 iki 95 °F
Išjungus
nuo –20 iki 60 °C
nuo –4 iki 140 °F
Įjungus
nuo 10 iki 90 %
nuo 10 iki 90 %
Išjungus
nuo 5 iki 95 %
nuo 5 iki 95 %
Įjungus
Nuo -15 iki 3 048 m
nuo –50 iki 10 000 ft
Išjungus
nuo –15 iki 12 192 m
nuo -50 iki 40 000 ft
Temperatūra
Santykinis drėgnis (be kondensacijos)
Didžiausias aukštis (nehermetiškas)
Įvesties maitinimas 105
106 14 skyrius Specifikacijos
A
Kelionė su kompiuteriu
Siekdami geriausių rezultatų, sekite čia aprašytus keliavimo ir vežimo patarimus.
●
Paruoškite kompiuterį kelionei arba gabenimui.
◦
Sukurkite atsarginę informacijos kopiją.
◦
Išimkite visus diskus ir išorines daugialypės terpės korteles, pavyzdžiui, skaitmenines
korteles.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami apsaugoti kompiuterį bei įrenginį nuo žalos arba informacijos
praradimo, prieš išimdami įtaisą iš įtaiso skyriaus ir prieš veždami, palikdami saugoti ar
keliaudami su įrenginiu pašalinkite laikmenas.
◦
Išjunkite ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
◦
Išjunkite kompiuterį.
●
Pasiimkite atsarginę informacijos kopiją. Atsarginės kopijos nelaikykite kartu su kompiuteriu.
●
Skrisdami lėktuvu pasiimkite kompiuterį kaip rankinį bagažą. Neregistruokite jo su kitais
lagaminais.
ĮSPĖJIMAS: Stenkitės, kad diskas nepatektų į magnetinį lauką. Oro uostų saugos lazdelės ir
praleidimo įrenginiai taip pat yra magnetinius laukus kuriantys saugos įrenginiai. Oro uosto
konvejerio juostos ir panašūs saugos įtaisai, kuriais tikrinamas rankinis bagažas, vietoje
magnetinių laukų naudojami rentgeno spinduliai, todėl jie negadina diskų įrenginio.
●
Tai, ar skrydžio metu galima naudotis kompiuteriu, nustato oro linijų bendrovė. Jei kompiuterį
ketinate naudoti skrydžio metu, paklauskite oro linijų bendrovės personalo, ar galite tai daryti.
●
Jei kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio ilgiau nei 2
savaites, išimkite akumuliatorių ir laikykite jį atskirai.
●
Prieš gabendami kompiuterį ar diskų įrenginį, supakuokite jį į tinkamą apsauginę medžiagą ir ant
pakuotės užklijuokite etiketę „FRAGILE“ (DŪŽTA).
●
Jei kompiuteryje yra belaidis įrenginys arba HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis, pavyzdžiui,
802.11b/g įrenginys, globaliosios mobiliojo ryšio sistemos (GSM) arba bendrojo paketinio radijo
ryšio (GPRS) įrenginys, kai kuriose vietose galimybė naudoti šiuos įrenginius gali būti apribota.
Tokie apribojimai gali būti taikomi lėktuvuose, ligoninėse, šalia sprogmenų ir pavojingose
vietose. Jei tiksliai nežinote, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam įrenginiui, prieš jį įjungdami
kreipkitės dėl leidimo jį naudoti.
●
Vykstant į kitą šalį ar regioną patariama:
◦
sužinokite, kokios su kompiuteriu susijusios muitinės nuostatos galioja šalyse ir regionuose,
kuriuose teks lankytis kelionės metu;
◦
pasitikslinkite, kokie elektros laidai ir adapteriai reikalingi tose vietose, kur ketinate naudoti
kompiuterį. Gali skirtis įtampa, dažnis ir kištuko konfigūracija.
PERSPĖJIMAS! Kad nepatirtumėte elektros smūgio, nesukeltumėte gaisro ir
nesugadintumėte įrangos, prie kompiuterio jungdami elektros maitinimą nenaudokite buities
prietaisams skirto įtampos keitiklio.
107
108 Priedas A Kelionė su kompiuteriu
B
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimo ištekliai
●
„HP Support Assistant“ rasite svetainių nuorodų ir papildomos informacijos apie kompiuterį. Jei
pradžios ekrane norite atidaryti „HP Support Assistant“, pasirinkite programėlę HP Support
Assistant.
PASTABA: norint naudotis daugeliu patikros ir taisymo įrankių, reikia interneto ryšio. HP turi
papildomų įrankių, kuriems nereikia interneto ryšio.
●
Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. Informacijos apie palaikymo tarnybą JAV rasite apsilankę
http://www.hp.com/go/contactHP. Informacijos apie palaikymo tarnybą visame pasaulyje rasite
apsilankę http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Pasirinkite bet kurį iš toliau pateikiamų palaikymo tipų:
◦
Kalbėtis per tinklą su HP techninės pagalbos specialistu.
PASTABA: jei tiesioginiai pokalbiai negalimi tam tikra kalba, jie galimi anglų kalba.
◦
Nusiųskite el. laišką HP palaikymo tarnybai.
◦
Suraskite HP palaikymo tarnybos telefono numerius.
◦
Suraskite HP techninės priežiūros centrą.
Problemų sprendimai
Šiuose skyriuose aprašomos kelios dažnai kylančios problemos ir jų sprendimai.
Nepavyksta paleisti kompiuterio
Šie pasiūlymai gali padėti nustatyti, kodėl kompiuteris neįsijungia, kai spaudžiate maitinimo mygtuką:
●
Jei kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės lizdo, prie lizdo prijungdami kitą elektros
įrenginį patikrinkite, ar lizde tiekiamas pakankamas maitinimas.
PASTABA: naudokite tik su šiuo kompiuteriu pateiktą kintamosios srovės adapterį arba
adapterį, kurį patvirtino HP.
●
Jei kompiuteris yra prijungtas ne prie kintamosios srovės lizdo, o prie išorinio maitinimo šaltinio,
prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės lizdo naudodami kintamosios srovės adapterį.
Įsitikinkite, kad maitinimo kabelio ir kintamosios srovės adapterio jungtys patikimai sujungtos.
Kompiuterio ekranas tuščias
Jei ekranas yra tuščias, nors kompiuterio neišjungėte, priežastis gali būti vienas ar daugiau iš šių
parametrų:
●
Kompiuteris gali veikti miego režimu. Kad išjungtumėte miego režimą, spustelėkite įjungimo /
išjungimo mygtuką. Miego režimas yra energijos taupymo funkcija, kuri išjungia ekraną. Sistema
gali paleisti miego režimą, kai kompiuteris įjungtas, bet nenaudojamas, arba kai kompiuterio
akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas. Norėdami pakeisti šiuos ir kitus energijos vartojimo
Trikčių šalinimo ištekliai 109
parametrus, „Windows“ darbalaukio pranešimų srityje, užduočių juostos dešinėje, dešiniuoju
pelės klavišu spustelėkite piktogramą Akumuliatorius, tada spustelėkite Nuostatos.
●
Kompiuteris gali būti nenustatytas rodyti vaizdą ekrane. Jeigu norite perkelti vaizdą į kompiuterio
ekraną, spauskite klavišų derinį fn+f4. Naudojant daugumą modelių, kai prie kompiuterio
prijungtas pasirinktinis išorinis ekranas, pavyzdžiui, monitorius, vaizdas gali būti rodomas
kompiuterio ekrane, išoriniame ekrane arba abiejuose įrenginiuose tuo pat metu. Spaudžiant
klavišus fn+f4, vaizdo rodymas bus kaitaliojamas tarp rodymo kompiuterio ekrane, viename ar
daugiau išorinių ekranų ir rodymo visuose įrenginiuose vienu metu.
Programinė įranga veikia netinkamai
Jei programinė įranga nereaguoja į jūsų veiksmus arba reaguoja neįprastai, paleiskite kompiuterį iš
naujo pradžios ekrane persikeldami į dešinę pusę. Pasirodžius mygtukams spustelėkite Parametrai.
Spustelėkite piktogramą Maitinimas ir Išjungti. Jei taip negalite paleisti kompiuterio iš naujo, skaitykite
kitą skyrių Kompiuteris įjungtas, bet nereaguoja 110 puslapyje.
Kompiuteris įjungtas, bet nereaguoja
Jei kompiuteris yra įjungtas, tačiau nereaguoja į programinės įrangos arba klaviatūros komandas,
bandykite atlikti šias kritinio išjungimo procedūras nurodyta tvarka, kol kompiuteris išsijungs:
ĮSPĖJIMAS: atlikdami kritinio išjungimo procedūras prarasite neįrašytą informaciją.
●
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes.
●
Atjunkite kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio ir išimkite akumuliatorių.
Kompiuteris neįprastai šiltas
Normalu, kad naudojamas kompiuteris įšyla. Tačiau jei kompiuteris neįprastai šiltas, gali būti
uždengtos vėdinimo angos.
Jei įtariate, kad kompiuteris kaista, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros. Įsitikinkite, kad,
naudojant kompiuterį, nebūtų uždengtos vėdinimo angos.
PERSPĖJIMAS! Jei norite, kad darbas kuo mažiau kenktų sveikatai, o kompiuteris neperkaistų,
nedėkite jo tiesiai ant kelių ir neuždenkite vėdinimo angų. Kompiuteriu naudokitės tik ant kieto, lygaus
paviršiaus. Saugokite, kad kiti kieti daiktai, pvz., netoliese esantys spausdintuvai, arba minkšti daiktai,
pvz., pagalvės, antklodės ar drabužiai, neužstotų oro srauto. Be to, patikrinkite, ar įrenginiui veikiant
kintamosios srovės adapteris neliečia odos arba minkšto paviršiaus, pvz., pagalvės, patiesalo ar
drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka naudotojui tinkamos paviršiaus
temperatūros apribojimus, nustatytus tarptautiniu informacinių technologijų įrangos saugumo
standartu (IEC 60950).
PASTABA: kompiuterio ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir
apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad veikimo metu, vidinis ventiliatorius tai įsijungia, tai išsijungia.
Neveikia išorinis įrenginys
Jei išorinis įrenginys neveikia taip, kaip turėtų, vadovaukitės šiais pasiūlymais:
●
Įjunkite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
●
Patikrinkite, ar visos įrenginio jungtys patikimai sujungtos.
●
Patikrinkite, ar įrenginiui tiekiama elektros energija.
110 Priedas B Trikčių šalinimas
●
Patikrinkite, ar įrenginys, ypač jei jis senesnis, suderinamas su jūsų operacine sistema.
●
Įsitikinkite, kad tinkamos tvarkyklės yra įdiegtos ir atnaujintos.
Neveikia belaidis tinklo ryšys
Jei belaidžio tinklo ryšys veikia ne taip, kaip tikėtasi, pasinaudokite toliau pateiktais patarimais:
●
Norėdami įjungti arba išjungti belaidį arba laidinį tinklo įrenginį, „Windows“ darbalaukio
pranešimų srityje, užduočių juostos dešinėje, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą
Tinklo ryšys. Norėdami įjungti įrenginius, pažymėkite žymės langelį šalia meniu parinkties.
Norėdami išjungti įrenginį, išvalykite žymės langelį.
●
Būtinai įjunkite belaidžio ryšio įrenginį.
●
Įsitikinkite, kad niekas neužstoja belaidžių kompiuterio antenų.
●
Įsitikinkite, kad kabelis arba DSL modemas bei jo elektros laidas tinkamai sujungti, o indikatoriai
šviečia.
●
Įsitikinkite, kad belaidis kelvedis arba prieigos taškas tinkamai sujungtas su maitinimo adapteriu
ir laidiniu arba DSL modemu, o lemputės šviečia.
●
Atjunkite ir prijunkite iš naujo visus kabelius, tada išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.
Diskas nepaleidžiamas
●
Prieš atkurdami kompaktinį arba DVD diską įrašykite darbus ir išjunkite visas atidarytas
programas.
●
Prieš paleisdami CD ar DVD diską, atsijunkite nuo interneto.
●
Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote diską.
●
Įsitikinkite, kad diskas švarus. Jei būtina, nuvalykite diską filtruotu vandeniu ir nepūkuotu audiniu.
Valykite diską nuo centro link kraštų.
●
Patikrinkite, ar diskas nesubraižytas. Aptikę įbrėžimų, apdorokite diską optinių diskų atkuriamąja
priemone, kurią galite įsigyti daugelyje elektronikos prekių parduotuvių.
●
Prieš leisdami diską, išjunkite miego režimą.
Paleisdami diską nepaleiskite energijos taupymo režimo. Kitu atveju gali pasirodyti įspėjamoji
žinutė, kuria klausiama, ar norite tęsti. Jei rodoma ši žinutė, spustelėkite Ne. Jei spustelite „Ne“,
kompiuteris gali reaguoti taip:
◦
Atkūrimas gali būti tęsiamas.
– arba –
◦
Atkūrimo langas daugialypės terpės programoje gali būti uždarytas. Norėdami leisti diską
toliau medijos programoje spustelėkite mygtuką Leisti, ir diskas bus paleistas vėl. Kartais
jums gali tekti uždaryti programą ir paleisti ją iš naujo.
Filmo nerodo išoriniame ekrane
1.
Jei vienu metu įjungtas ir kompiuterio ekranas, ir išorinis monitorius, vieną ar kelis kartus
spauskite fn+f4, kad perjungtumėte vaizdą iš vieno ekrano į kitą.
2.
Nustatykite monitoriaus parametrus taip, kad išorinis ekranas būtų pagrindinis:
Problemų sprendimai 111
a.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį kompiuterio darbalaukyje ir pasirinkite
Ekrano skyra.
b.
Nurodykite pagrindinį ir antrinį ekranus.
PASTABA: naudojant abu ekranus, DVD vaizdas nerodomas ekrane, kuris nustatytas kaip
antrinis.
Prijungus išorinį ekraną prie „Thunderbolt“ prievado, visuose prijungtuose įrenginiuose pasirodo
DVD vaizdas.
Disko įrašymo procesas neprasideda arba sustoja dar nebaigus įrašyti
●
Įsitikinkite, kad uždarytos visos kitos programos.
●
Išjunkite miego režimą.
●
Įsitikinkite, kad naudojate jūsų diskų įrenginiui tinkamą diską.
●
Patikrinkite, ar diskas tinkamai įdėtas.
●
Pasirinkite lėtesnį įrašymo greitį ir bandykite iš naujo.
●
Jei kopijuojate diską, prieš bandydami įrašyti turinį į naują diską, informaciją iš šaltinio disko
įrašykite į standųjį diską, o tada įrašykite iš savo standžiojo disko.
112 Priedas B Trikčių šalinimas
C
Elektrostatinė iškrova
Elektrostatinė iškrova yra statinės elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., smūgis, kurį
patiriate, kai eidami per kilimą paliečiate metalinę durų rankeną.
Statinės elektros iškrova iš pirštų ar kitų elektrostatinių laidininkų gali sugadinti elektroninius
komponentus. Kad nesugadintumėte kompiuterio, diskų įrenginio arba neprarastumėte informacijos,
laikykitės šių atsargumo priemonių.
●
Jei išmontavimo ar sumontavimo instrukcijose nurodoma ištraukti kompiuterio laido kištuką iš
elektros lizdo, ištraukite jį po to, kai tinkamai įžeminsite ir prieš nuimdami dangtį.
●
Kol būsite pasirengę komponentus montuoti, laikykite juos pakuotėse, saugančiose nuo
elektrostatinio krūvio.
●
Stenkitės neliesti kaiščių, laidų ir kontūrų. Kuo mažiau lieskite elektroninius komponentus.
●
Naudokite nemagnetinius įrankius.
●
Prieš imdami komponentus rankomis, pašalinkite elektrostatinį krūvį paliesdami jų nedažytą
metalinį paviršių.
●
Išmontavę kokį nors komponentą, įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo elektrostatinio krūvio.
Jei reikia daugiau informacijos apie statinę elektrą arba pagalbos išimant ar įstatant komponentus,
susisiekite su HP palaikymo tarnyba.
113
114 Priedas C Elektrostatinė iškrova
Rodyklė
Simboliai/skaitmenys
„AMD Dual Graphics“ 52
„Bluetooth“ įrenginys 19, 24
„Bluetooth“ lipdukas 104
„DisplayPort“
Dvigubo režimo 7
laidinių ekranų prijungimas 40
prijungimas 38
„Thunderbolt“ 7
„DriveLock“ slaptažodis
aprašas 75
atjungimas 79
įvedimas 77
keitimas 78
nustatymas 76
„ExpressCard“
atjungimas 58
įdėjimas 57
įdėklo išėmimas 57
konfigūravimas 56
nustatytas 56
„ExpressCard“ lizdas 8
„Hybrid Graphics“ 52
„HP 3D DriveGuard“ 68
„HP Client Security“ 82
„HP PC Hardware Diagnostics“
(UEFI)
atsisiuntimas 101
naudojimas 100
„HP Sure Start“, naudojimas 101
„Java“ kortelė
atjungimas 59
įdėjimas 58
nustatytas 58
„Microsoft“ autentiškumo sertifikato
lipdukas 104
„Miracast“ 41
„SoftPaq“, atsisiuntimas 89
„Thunderbolt DisplayPort“
atpažinimas 7
prijungimas 39
„TPM Embedded Security“ (TPM
integruotoji sauga) 80
„Windows“
Atnaujinimas 93
Nustatymas iš naujo 93
„Windows“ klavišas, atpažinimas
14
A
administratoriaus slaptažodis 72
akumuliatoriaus
energijos taupymas 49
išsikrovimas 47
keitimas 50
laikymas 49
likusios įkrovos rodymas 47
utilizavimas 49
žemi akumuliatoriaus įkrovos
lygiai 47
akumuliatoriaus dangtelis,
atpažinimas 15
akumuliatoriaus energija 45
akumuliatoriaus fiksatorius 15
akumuliatoriaus laikymas 49
akumuliatoriaus skyrius 104
akumuliatoriaus temperatūra 49
Akumuliatoriaus tikrinimas 47
AMD grafikos valdiklis,
naudojimas 40
angos
apsauginis kabelis 7
lustinė kortelė 8
SIM 15
„ExpressCard“ 8
antivirusinė programinė įranga 81
apsauginio kabelio lizdas,
atpažinimas 7
atkūrimas 93
atkūrimo skaidinys 92
atminties kortelė 44
atjungimas 55
įdėjimas 55
palaikomi formatai 55
atminties kortelių skaitytuvas,
atpažinimas 6
atminties modulis
atjungimas 85
atpažinimas 16
įdėjimas 86
keitimas 85
atnaujinimas 93
ausinės ir mikrofonai,
prijungimas 36
ausinių (garso išvesties) lizdas
automatinis „DriveLock“
slaptažodis
atjungimas 80
įvedimas 79
6
B
belaidės antenos, atpažinimas 8
belaidis tinklas (WLAN)
įmonės WLAN ryšys 22
naudojimas 20
prijungimas 22
reikalinga įranga 21
sauga 21
veikimo diapazonas 22
viešasis WLAN ryšys 22
belaidžio ryšio lemputė 11, 19
belaidžio ryšio mygtukas 19
belaidžio ryšio valdikliai
mygtukas 19
operacinė sistema 19
belaidžių įrenginių lemputė 16
belaidžių įrenginių sertifikavimo
lipdukas 104
BIOS
naujinimas 96
naujinio atsisiuntimas 97
versijos nustatymas 97
C
Centrinis jutiklinės planšetės
mygtukas 10
D
darbo aplinka 105
daugialypės terpės spartieji
klavišai 35
daugialypės terpės valdikliai
35
Rodyklė 115
didelės raiškos įrenginiai,
prijungimas 41
didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė,
atpažinimas 10
disko defragmentavimo
programinė įranga 67
disko laikmena 44
disko valymo programinė įranga
68
diskų įrenginiai
elgesys 63
išorinis 61
naudojimas 63
optinis 61
standusis 61
doko jungtis 61
doko jungtis, atpažinimas 15
Dvigubo režimo ekrano prievadas,
atpažinimas 7
E
ekrano šviesumo klavišai 34
ekrano vaizdas, perjungimas 33
elektrostatinė iškrova 113
Energijos taupymo būsenos 43
energijos vartojimo parinkčių
nustatymas 43
F
f11 atkūrimas 92
fiksatoriai, techninės priežiūros
dangtelio atlaisvinimas 15
fiksatorius, akumuliatorius 15
funkciniai klavišai, atpažinimas
14
G
galimybė jungti prie USB
senesnius įrenginius 95
galimybė jungti senesnius
įrenginius, USB 95
garsiakalbiai, atpažinimas 12
garso funkcijos, tikrinimas 36
garso funkcijų tikrinimas 36
garso išvesties (ausinių) lizdas,
atpažinimas 6
garso įvesties (mikrofono) lizdas,
atpažinimas 6
garso klavišai, atpažinimas 33
garsumas
klavišai 35
116 Rodyklė
mygtukai 35
reguliavimas 35
GPS 24
grafika
„AMD Dual Graphics“ 52
„Hybrid Graphics“ 52
H
HP mobilusis plačiajuostis ryšys,
išjungtas 23
I
informacija apie akumuliatorių,
ieškojimas 45
integruotoji skaitmenų klaviatūra,
atpažinimas 14, 34
integruotosios interneto kameros
lemputė, atpažinimas 8
intelektualioji kortelė
atjungimas 59
įdėjimas 58
nustatytas 58
interneto kamera 8, 37
interneto kamera, atpažinimas 8
interneto kameros lemputė,
atpažinimas 8
interneto ryšio sąranka 21
išjungimas 43
išoriniai įrenginiai 61
išorinio monitoriaus prievadas 7,
38
išorinis diskų įrenginys 61
išorinis kintamosios srovės šaltinis,
naudojimas 51
įjungimo / išjungimo mygtukas 43
įjungimo / išjungimo mygtukas,
atpažinimas 12
įmonės WLAN ryšys 22
įrašoma daugialypė terpė 44
Įvesties maitinimas 105
J
jungiklis, maitinimas 43
jungtis
energija 18
jungtis, dokas 61
Jutiklinė planšetė
mygtukai 9, 10
naudojimas 27
Jutiklinės planšetės gestai
Mastelio keitimas suspaudžiant
du pirštus 29
slinkimas 28
sukimas 30
Jutiklinės planšetės zona
atpažinimas 9
K
kabeliai
USB 60
keliavimas su kompiuteriu 49,
104, 107
Kintamosios srovės adapterio /
akumuliatoriaus lemputė 18
kintamosios srovės adapterio
tikrinimas 52
kintamosios srovės adapteris,
tikrinimas 52
klaviatūra
integruotoji skaitmenų
klaviatūra 14
klaviatūra, išorinė
naudojimas 34
skaičių fiksavimas 34
klaviatūros foninis apšvietimas
34
klaviatūros spartieji klavišai,
atpažinimas 33
klaviatūros, atpažinimas 34
klavišai
esc 14
fn 14
funkciniai 14
garsumas 35
laikmena 35
„Windows“ klavišas 14
klavišas fn, atpažinimas 33
klavišas „esc“, atpažinimas 14
klavišas „fn“, atpažinimas 14
klavišas „num lock“, atpažinimas
34
kompiuterio išjungimas 43
kompiuterio priežiūra 87
Kompiuterio sąranka „Computer
Setup“
BIOS administrator password
(BIOS administratoriaus
slaptažodis) 73
gamyklinių parametrų
atkūrimas 96
naršymas ir pasirinkimas 95
„DriveLock“ slaptažodis 75
kompiuterio valymas 87
kompiuteris, keliavimas 49, 107
komponentai
apačia 15
dešinė pusė 6
ekranas 8
galas 18
kairė pusė 7
priekis 16
viršus 9
konfigūravimas
ExpressCards 56
kritinis akumuliatoriaus įkrovos
lygis 44
L
laidiniai ekranai, prijungimas 40
lemputės
belaidis 16
belaidis ryšys 11
didžiųjų raidžių fiksavimas 10
energija 16
interneto kamera 8
Kintamosios srovės adapteris /
akumuliatorius 17, 18
maitinimas 10
mikrofonas nutildytas 10
optinis diskų įrenginys 17
RJ-45 (tinklas) 18
skaitmenų fiksavimas 11
standusis diskas 17
lemputės, standusis diskas 68
lipdukai
belaidžių įrenginių
sertifikavimas 104
serijos numeris 104
teisinė informacija 104
WLAN 104
„Bluetooth“ 104
„Microsoft“ autentiškumo
sertifikatas 104
lizdai
garso išvestis (ausinės) 6
garso įvestis (mikrofonas) 6
RJ-45 (tinklas) 18
tinklas 18
lustinių kortelių lizdas 8
Lustinių kortelių skaitytuvas
8
M
maitinimas
akumuliatoriaus 45
parinktys 43
saugojimas 49
maitinimo jungiklis 43
maitinimo jungtis, atpažinimas 18
maitinimo lemputės 10, 16
manipuliatorius 9
miego režimas
nutraukimas 44
paleidimas 44
mikrofono (garso įvesties) lizdas,
atpažinimas 6
mikrofono išjungimo lemputė,
atpažinimas 10
mygtukai
centrinis, jutiklinė planšetė 10
dešinysis jutiklinės planšetės
10
dešinysis, manipuliatorius 9,
10
garsumas 35
kairysis jutiklinės planšetės 9
kairysis, manipuliatorius 9
laikmena 35
maitinimas 12, 43
optinio diskų įrenginio dėklo
išstūmimas 7
N
naudojimas
Energijos taupymo būsenos
43
išorinis kintamosios srovės
šaltinis 51
nustatymas iš naujo 93
NVIDIA grafikos valdiklis,
naudojimas 40
O
Operacinės sistemos „Windows“
DVD 93
optinio diskų įrenginio dėklo
išstūmimo mygtukas,
atpažinimas 7
optinis diskų įrenginys 61
optinis diskų įrenginys,
atpažinimas 6
oro uosto saugos įrenginiai
63
P
papildomi išoriniai įrenginiai,
naudojimas 61
papildomo akumuliatoriaus jungtis,
atpažinimas 15
pelė, išorinė
nuostatų nustatymas 27
perskaitoma daugialypė terpė 44
pirštų atspaudų skaitytuvas 83
pirštų atspaudų skaitytuvas,
atpažinimas 13
plėtimo dėklas, atpažinimas 6
prievadai
išorinis monitorius 7, 38
USB 2.0 7
USB 3.0 18
USB 3.0 kraunamasis
(maitinamas) 7
VGA 38
„DisplayPort“ 38
„Miracast“ 41
priežiūra
disko defragmentavimo
programa 67
disko valymo programa 68
prisijungimas prie WLAN 22
problemos, sprendimai 109
produkto pavadinimas ir numeris,
kompiuteris 104
programinė įranga
antivirusinė 81
disko defragmentavimo
programa 67
disko valymo programa 68
svarbūs naujiniai 82
užkarda 81
R
RAID 68
RJ-45 (tinklo) lemputės,
atpažinimas 18
RJ-45 (tinklo) lizdas,
atpažinimas 18
S
sauga, belaidis ryšys 21
Rodyklė 117
sąrankos priemonė
gamyklinių parametrų
atkūrimas 96
naršymas ir pasirinkimas 95
serijos numeris 104
serijos numeris, kompiuteris 104
SIM
įdėjimas 23
SIM anga, atpažinimas 15
sistemos neveiksnumas 43
skaičių fiksavimas, išorinė
klaviatūra 34
skaitmenų fiksavimo lemputė 11
slaptažodžiai
administratorius 72
BIOS administratorius 73
vartotojas 72
„DriveLock“ 75
slaptažodžio apsaugos
nustatymas pabundant 45
slinkimo gestas per jutiklinę
planšetę 28
spartieji klavišai
aprašas 33
ekrano šviesumo
padidinimas 34
ekrano šviesumo
sumažinimas 33
ekrano vaizdo perjungimas 33
garsiakalbių garso didinimas
33
garsiakalbių garso
sumažinimas 33
garsumo reguliavimas 33
klaviatūros foninis
apšvietimas 34
miego režimas 33
naudojimas 33
spartieji klavišai, daugialypė
terpė 35
standusis diskas
atjungimas 65
diegimas 66
išorinis 61
„HP 3D DriveGuard“ 68
standusis diskas, atpažinimas 16
standžiojo disko atkūrimas 92
standžiojo disko lemputė 17, 68
sukimo gestas per jutiklinę
planšetę 30
118 Rodyklė
Sulaikytoji veiksena
nutraukimas 44
paleidimas 44
Suspaudimo 2 pirštais gestas per
jutiklinę planšetę 29
svarbūs naujinimai, programinė
įranga 82
Š
šakotuvai
59
T
taupymas, energija 49
techninės priežiūros dangtelio
fiksatorius 15
teisinė informacija
belaidžių įrenginių sertifikavimo
lipdukai 104
lipdukas su teisine
informacija 104
temperatūra 49
tinklo lizdas, atpažinimas 18
Transporto technologija
„MultiStream“, naudojimas 40
trikčių diagnostika
disko įrašymas 112
disko leidimas 111
trikčių diagnostika, išorinis
ekranas 111
U
USB 2.0 prievadas 7
USB 3.0 kraunamasis
(maitinamas) prievadas,
atpažinimas 7
USB 3.0 prievadas 6
USB įrenginiai
aprašas 59
atjungimas 60
prijungimas 60
USB kabelis, prijungimas 60
USB prievadai, atpažinimas 6
USB prievadas, atpažinimas 18
USB šakotuvai 59
užkardos programinė įranga 81
V
vaizdo įrašai 37
vartotojo slaptažodis 72
Veidų atpažinimo funkcija
37
ventiliacijos angos, atpažinimas
7, 15
VGA prievadas, prijungimas 38
vidiniai mikrofonai, atpažinimas 8
vidinis ekrano jungiklis 9
viešasis WLAN ryšys 22
W
WLAN antenos, atpažinimas 8
WLAN įrenginys 20, 104
WLAN lipdukas 104
WLAN sąranka 21
WWAN antenos, atpažinimas 8
WWAN įrenginys 19, 22
Ž
žemas akumuliatoriaus įkrovos
lygis 47
žymiklio įrenginiai, nuostatų
nustatymas 27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising