HP | ZBook 15 G2 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Brugervejledning

HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
AMD er et varemærke tilhørende Advanced
Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke
tilhørende dets indehaver og anvendes af
Hewlett-Packard Company under licens. Intel,
Intel® Core™ og Thunderbolt er varemærker
tilhørende Intel Corporation i USA og andre
lande. Java er et amerikansk varemærke
tilhørende Sun Microsystems, Inc. Microsoft og
Windows er varemærker tilhørende Microsoftgruppen.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere
garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde
af tekniske unøjagtigheder eller typografiske
fejl eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Find oplysninger om DTS-patenter på
http://patents.dts.com. Fremstillet under
licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet
samt DTS og symbolet sammen er registrerede
varemærker, og DTS Studio Sound er et
varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes
.
Første udgave: August 2015
Dokumentets bestillingsnummer: 829828-081
Produktbemærkning
Vilkår vedrørende software
Denne brugervejledning beskriver funktioner,
der er fælles for de fleste modeller. Nogle af
funktionerne findes måske ikke på din
computer.
Når du installerer, kopierer, downloader eller
på anden vis bruger de softwareprodukter, der
er forudinstalleret på denne computer,
indvilliger du i at være bundet af betingelserne
i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du
ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod fuld tilbagebetaling, der er
underlagt forhandlerens
tilbagebetalingspolitik.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver af Windows. Denne computer kan
kræve opgraderet og/eller separat anskaffet
hardware, drivere og/eller software for at få
fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Se
http://www.microsoft.com, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til den nyeste
brugervejledning skal du gå til
http://www.hp.com/support og vælge dit land.
Vælg Drivere og download, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld tilbagebetaling af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en
tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige
overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Sikkerhedsadvarsel
Indholdsfortegnelse
1 Velkommen ................................................................................................................................................... 1
Her finder du oplysninger ...................................................................................................................................... 2
2 Komponenter ................................................................................................................................................ 4
Finde din hardware ................................................................................................................................................ 4
Finde din software ................................................................................................................................................. 4
Højre side ............................................................................................................................................................... 5
Venstre ................................................................................................................................................................... 6
Skærm .................................................................................................................................................................... 7
Foroven .................................................................................................................................................................. 8
TouchPad ............................................................................................................................................. 8
Lysdioder ............................................................................................................................................. 9
Knapper, højttalere og fingeraftrykslæser ...................................................................................... 10
Specialfunktionstaster ...................................................................................................................... 12
Brug af genvejstasterne .................................................................................................................... 12
I bunden ............................................................................................................................................................... 14
Forside ................................................................................................................................................................. 15
Bagside ................................................................................................................................................................ 17
Mærkater ............................................................................................................................................................. 17
Indsættelse af et SIM-kort (kun udvalgte produkter) ........................................................................................ 18
3 Netværksforbindelser .................................................................................................................................. 20
Tilslutning til et trådløst netværk ....................................................................................................................... 20
Brug af knapper til trådløs ................................................................................................................ 20
Knappen Trådløs ............................................................................................................. 20
Kontrolelementer i operativsystemet ........................................................................... 20
Oprettelse af forbindelse til et WLAN ............................................................................................... 21
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter) .................................................................... 21
Brug af HP Mobile Connect (kun udvalgte produkter) ...................................................................... 22
Brug af GPS (kun udvalgte produkter) .............................................................................................. 22
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter) ...................................................... 22
Tilslutning til et kabelbaseret netværk ............................................................................................................... 22
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (LAN) (kun udvalgte produkter) ............. 22
Brug af modemmet (kun udvalgte produkter) ................................................................................. 23
Tilslutning af et modemkabel ........................................................................................ 23
Tilslutning af en lande-/områdespecifik modemkabeladapter .................................... 24
v
4 Skærmnavigation ........................................................................................................................................ 25
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm ...................................................................................... 25
Tryk .................................................................................................................................................... 25
Tofinger-knibe-zoom ........................................................................................................................ 26
Rulning med to fingre (kun TouchPad) ............................................................................................. 26
Tryk med to fingre (kun TouchPad) .................................................................................................. 26
Glid med en finger (kun berøringsskærm) ........................................................................................ 27
5 Underholdningsfunktioner ........................................................................................................................... 28
Brug af webcam (kun udvalgte produkter) ......................................................................................................... 28
Brug af lyd ............................................................................................................................................................ 28
Tilslutning af højttalere .................................................................................................................... 28
Tilslutning af hovedtelefoner ........................................................................................................... 28
Tilslutning af en mikrofon ................................................................................................................. 29
Tilslutning af headset ....................................................................................................................... 29
Brug af lydindstillinger ...................................................................................................................... 29
Brug af video ........................................................................................................................................................ 29
Tilslutning af videoenheder ved hjælp af et VGA-kabel (kun udvalgte produkter) ......................... 30
Tilslutning af en Thunderbolt DisplayPort-enhed ........................................................................... 30
Søgning efter og tilslutning af kabelbaserede skærme ved hjælp af MultiStream Transport ....... 31
Tilslutning af skærme til computere med AMD- eller Nvidia-grafikkort (med en
valgfri hub) ...................................................................................................................... 31
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
produkter) ......................................................................................................................................... 32
Søgning efter og tilslutning til Intel WiDi-certificerede skærme (kun udvalgte Intel-produkter) .. 32
6 Strømstyring ............................................................................................................................................... 33
Nedlukning (slukning) af computeren ................................................................................................................ 33
Angivelse af indstillinger for strømstyring ......................................................................................................... 33
Brug af strømsparetilstand .............................................................................................................. 33
Start og afslutning af slumretilstand ............................................................................. 34
Start og afslutning af brugeraktiveret dvaletilstand (kun udvalgte produkter) .......... 34
Brug af batterimåleren og indstillinger af strømstyring ............................................... 34
Indstille adgangskodebeskyttelse ved vækning ........................................................... 35
Brug af batteristrøm ......................................................................................................................... 35
Sådan finder du batterioplysninger ............................................................................... 35
Brug af HP batterikontrol ............................................................................................... 36
Visning af resterende batterispænding ......................................................................... 36
Maksimering af batteriafladningstid .............................................................................. 36
Håndtering af lav batterispænding ................................................................................ 36
Identificering af lave batteriniveauer .......................................................... 37
vi
Afhjælpning af lav batterispænding ............................................................ 37
Udtagning af batteriet .................................................................................................... 37
Batteribesparelse ........................................................................................................... 38
Opbevaring af et batteri ................................................................................................. 38
Bortskaffelse af et batteri .............................................................................................. 38
Sådan udskifter du et batteri .......................................................................................... 39
Brug af ekstern vekselstrøm ............................................................................................................ 40
Afprøvning af en vekselstrømsadapter ......................................................................... 41
7 Sikkerhed ................................................................................................................................................... 42
Beskyttelse af computeren ................................................................................................................................. 42
Brug af adgangskoder ......................................................................................................................................... 43
Oprettelse af adgangskoder i Windows ............................................................................................ 43
Angivelse af adgangskoder i Computer Setup ................................................................................. 43
Administration af BIOS-administratoradgangskoder ...................................................................... 44
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder ......................................................... 46
Administration af adgangskode til Computer Setup DriveLock (kun udvalgte produkter) ............. 46
Oprettelse af en DriveLock-adgangskode ..................................................................... 47
Aktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter) ......................................................... 47
Deaktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter) .................................................... 48
Indtastning af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) .......................... 49
Ændring af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) ............................... 49
Brug af automatisk DriveLock i Computer Setup (kun udvalgte produkter) ................................... 49
Indtastning af en automatisk DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) ...... 49
Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse (kun udvalgte produkter) .................. 50
Brug af antivirussoftware ................................................................................................................................... 50
Brug af firewallsoftware ..................................................................................................................................... 50
Installation af kritiske sikkerhedsopdateringer ................................................................................................. 51
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter) ......................................................................................... 51
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter) ............................................................................... 51
Installation af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter) ................................................................ 52
Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter) ................................................................................... 52
Sådan finder du fingeraftrykslæseren ............................................................................................. 52
8 Vedligeholdelse .......................................................................................................................................... 53
Forbedring af ydeevnen ...................................................................................................................................... 53
Brug af Diskdefragmentering ........................................................................................................... 53
Brug af Diskoprydning ...................................................................................................................... 53
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter) ....................................................................... 53
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard ............................................................... 54
Opdatering af programmer og drivere ................................................................................................................ 54
vii
Rengøring af computeren ................................................................................................................................... 54
Rengøringsprocedurer ...................................................................................................................... 54
Rengøring af skærmen ................................................................................................... 55
Rengøring af siderne og låget ........................................................................................ 55
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter) ............. 55
Rejse med eller forsendelse af din computer ..................................................................................................... 55
9 Sikkerhedskopiering og gendannelse ............................................................................................................ 57
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier .................................................................................. 57
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) .................................................... 57
Brug af Windows-værktøjer ................................................................................................................................ 58
Sikkerhedskopiering og gendannelse ................................................................................................................. 59
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager ........................................................................... 59
Hvad du skal vide, før du starter .................................................................................... 59
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) ................................... 60
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse ...................................................... 61
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren .......................................................... 61
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) ............................ 61
10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start ............................................................................................. 63
Brug af Computer Setup ...................................................................................................................................... 63
Start af Computer Setup ................................................................................................................... 63
Navigering og valg i Computer Setup ............................................................................................... 63
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup .................................................................... 64
Opdatering af BIOS ............................................................................................................................ 64
Sådan fastslår du BIOS-versionen .................................................................................. 65
Download af en BIOS-opdatering ................................................................................... 65
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten ............................................................................ 66
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter) .............................................................................................. 66
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter) ................................................................................................. 67
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................................................................................. 68
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed ....................................................................... 68
12 Specifikationer .......................................................................................................................................... 70
Indgangseffekt .................................................................................................................................................... 70
Driftsmiljø ............................................................................................................................................................ 70
13 Elektrostatisk udledning ............................................................................................................................ 71
viii
14 Tilgængelighed ......................................................................................................................................... 72
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 72
Kontakt support ................................................................................................................................................... 72
Indeks ............................................................................................................................................................ 73
ix
x
1
Velkommen
Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få
mest muligt ud af din investering:
●
TIP: Tryk på Windows-tasten
på tastaturet for hurtigt at vende tilbage til computerens
startskærm fra et åbent program eller Windows-skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-logotasten
igen, vender du tilbage til den forrige skærm.
●
Opret forbindelse til internettet – Opsæt dit trådløse eller fastkoblede netværk, så du kan oprette
forbindelse til internettet. Se Netværksforbindelser på side 20 for at få flere oplysninger.
●
Opdater din antivirussoftware – Beskyt din computer imod skader forårsaget af virus. Softwaren er
forudinstalleret på computeren. Se Brug af antivirussoftware på side 50 for at få flere oplysninger.
●
Lær din computer at kende – Få oplysninger om din computers funktioner. Se Komponenter
på side 4 og Skærmnavigation på side 25 for at få yderligere oplysninger.
●
Find installeret software – Få adgang til en liste over software, der er forudinstalleret på computeren.
Vælg knappen Start, og vælg derefter Alle apps .
‒ eller –
Højreklik på Start-knappen og vælg derefter programmer og funktioner.
●
Lav en sikkerhedskopi af din harddisk ved at lave oprettelsesdiske eller et gendannelses-flashdrev. Se
Sikkerhedskopiering og gendannelse på side 57.
1
Her finder du oplysninger
Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.
Ressource
Indholdsfortegnelse
Opsætningsvejledning
●
Oversigt over computeropsætning og -funktioner
Appen Kom godt i gang
●
En bred vifte af brugsanvisninger og fejlfindingstip
HP-support
●
Chat online med en HP-tekniker
For support i USA skal du gå til http://www.hp.com/go/
contactHP. For support i hele verden skal du gå til
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html
●
Telefonnumre til HP-support
●
Finde et HP-servicecenter
Sikkerheds- og komfortvejledning
●
Korrekt opsætning af arbejdsstation
Sådan får du adgang til denne vejledning:
●
Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og
mindsker risikoen for personskade
●
Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel
●
Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger, herunder om
nødvendigt oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier.
●
Specifikke garantioplysninger om denne computer
Sådan får du adgang til appen Kom godt i gang:
▲
1.
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Kom
godt i gang.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg
appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer,
og vælg derefter Brugervejledninger.
‒ eller –
Gå til http://www.hp.com/ergo.
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg
appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer,
og vælg derefter Brugervejledninger.
Begrænset garanti*
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg
appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, og vælg derefter Garanti og
tjenester.
‒ eller –
2
Kapitel 1 Velkommen
Ressource
Indholdsfortegnelse
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der
medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller
områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra http://www.hp.com/go/orderdocuments. For
produkter, der er købt i det asiatiske stillehavsområde, kan du skrive til HP på Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post
Office, Singapore 911507. Inkluder produktnavnet, dit navn, telefonnummer og postadresse.
Her finder du oplysninger
3
2
Komponenter
Finde din hardware
Sådan finder du ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren:
▲
Skriv Enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen Enhedshåndtering.
Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren.
For at få oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer skal du
trykke på fn+esc (kun udvalgte produkter).
Finde din software
Sådan finder du ud af, hvilken software der er installeret på computeren:
▲
Vælg knappen Start og vælg derefter Alle apps.
‒ eller –
Højreklik på knappen Start og vælg derefter Programmer og funktioner.
4
Kapitel 2 Komponenter
Højre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer,
deler eller tilgår oplysninger.
(2)
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri
enheder kun til mikrofon.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for
at få oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg
appen HP Support Assistant .
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer, og
vælg derefter Brugervejledninger.
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
(3)
USB 3.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(4)
Optisk drev (kun udvalgte produkter)
Afhængigt af computermodellen læser det en optisk disk eller
læser og skriver til en optisk disk.
(5)
Udløserknap på optisk drev (kun udvalgte
produkter)
Skubber det optiske drevs diskskuffe ud.
(6)
Port til ekstern skærm
Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller projektor.
Højre side
5
Venstre
Komponent
(1)
Beskrivelse
Slot til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren
bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(2)
USB 2.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(3)
Ventilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at
nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det
er helt normalt, at den indbyggede ventilator tænder og slukker
under drift.
(4)
Thunderbolt DisplayPort
Til tilslutning af en valgfri højopløselig visningsenhed eller en
højtydende dataenhed.
BEMÆRK: Thunderbolt er ny teknologi. Installér alle de
seneste drivere til din Thunderbolt-enhed, før du tilslutter
enheden til Thunderbolt DisplayPort. Thunderbolt-kabel og
Thunderbolt-enhed (sælges separat) skal være kompatible med
Windows. Se https://thunderbolttechnology.net/products for at
fastlægge, om din enhed er Thunderbolt-certificeret til
Windows.
(5)
Dual-Mode DisplayPort
Til tilslutning af en digital visningsenhed (ekstraudstyr), som
f.eks. en højtydende skærm eller projektor.
(6)
USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub. USBstandardporte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller oplader
med lav strøm. Nogle USB-enheder kræver strøm og kræver, at
du anvender en strømforsynet port.
BEMÆRK: USB-opladningsporte kan også oplade udvalgte
modeller af mobiltelefoner og MP3-afspillere, selv når
computeren er slukket.
6
(7)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer,
deler eller tilgår oplysninger.
(8)
ExpressCard-slot eller chipkortlæser
(afhængigt af konfiguration)
Understøtter valgfrie ExpressCards eller chipkort.
Kapitel 2 Komponenter
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLANs)
(2)
WWAN-antenner* (kun udvalgte produkter)
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
WWAN’er (store trådløse netværk).
(3)
Interne mikrofoner
Optager lyd.
(4)
Lysdiode for webcam (kun udvalgte produkter)
Tændt: Webcam er i brug.
(5)
Webcam (kun udvalgte produkter)
Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig mulighed
for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
Sådan bruger du dit webcam:
▲
Skriv kamera i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Kamera.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring
antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø,
der gælder for dit land/område.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant .
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer, og vælg derefter Brugervejledninger.
Skærm
7
Foroven
TouchPad
Komponent
8
Beskrivelse
(1)
Pegepind (kun udvalgte modeller)
Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på
skærmen.
(2)
Venstre Pegepind-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
TouchPad til/fra-knap
Tænder og slukker TouchPad.
(4)
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
(5)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(6)
Højre Pegepind-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
(7)
Midterste pegepindsknap
Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus.
(8)
Midterste TouchPad-knap
Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus.
(9)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Kapitel 2 Komponenter
Lysdioder
Komponent
(1)
Beskrivelse
Lysdiode for strøm
●
Tændt: Computeren er tændt.
●
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til
skærmen og andre unødvendige komponenter.
●
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der
bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle tasteanslag til at
skifte til store bogstaver.
(3)
Lysdiode for lydløs mikrofon
●
Gul: mikrofonlyd er slået fra.
●
Slukket: mikrofonlyd er slået til.
(4)
Lysdiode for Num Lock
Tændt: Num Lock er slået til.
(5)
Lysdiode for trådløs
Tændt: Der er tændt for en integreret trådløs enhed, f.eks. en
enhed til trådløst lokalnetværk (WLAN), og/eller en Bluetooth®enhed.
BEMÆRK: På visse modeller lyser lysdioden for trådløs gult,
når alle trådløse enheder er slukket.
(6)
Lysdiode for lydløs
●
Gul: Computerens lyd er slået fra.
●
Slukket: Computerens lyd er slået til.
Foroven
9
Knapper, højttalere og fingeraftrykslæser
Komponent
(1)
Beskrivelse
Tænd/sluk-knap
●
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
●
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte slumretilstand.
●
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.
●
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt
på knappen for at afslutte dvaletilstand.
FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windowsprocedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
▲
Skriv strøm i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Indstillinger for strøm og slumring.
‒ eller –
Højreklik på knappen Start, og vælg derefter Indstillinger
for strøm.
10
(2)
Højttalere
Leverer lyd.
(3)
Knappen Trådløs
Slår den trådløse funktion til og fra, men opretter ikke en trådløs
forbindelse.
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivelse
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil
oprette en trådløs forbindelse.
(4)
Knappen Lydløs
Slår højttalerlyden fra/til.
(5)
Fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)
Gør det muligt at logge på Windows vha. fingeraftryk i stedet for
med adgangskode.
Foroven
11
Specialfunktionstaster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten fn.
(2)
Tasten fn
Udfører hyppigt anvendte systemfunktioner, når der trykkes på
den i kombination med en funktionstast, tasten num lock,
tasten esc eller tasten fn+b.
Se Brug af genvejstasterne på side 12
(3)
Windows-tasten
Åbner menuen Start,
BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen Start.
(4)
Funktionstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes i
kombination med tasten fn.
(5)
Tasten num lock
Aktiverer og deaktiverer det integrerede numeriske tastatur
(6)
Integreret numerisk tastatur
Et separat numerisk tastatur til højre for bogstavtastaturet, der
gør det muligt at addere, subtrahere og udføre andre numeriske
opgaver. Når num lock er aktiveret, kan det indbyggede
numeriske tastatur bruges på samme måde som et eksternt
numerisk tastatur.
Brug af genvejstasterne
Sådan bruges en hurtigtast:
▲
Tryk på tasten fn og derefter på den korrekte funktionstast ud fra nedenstående ikoner.
Tryk på fn
+funktionstast
Beskrivelse
Starter slumretilstand, som gemmer dine oplysninger i systemhukommelsen. Skærmen og andre
systemkomponenter slukkes, hvorved der spares strøm.
12
Kapitel 2 Komponenter
Tryk på fn
+funktionstast
Beskrivelse
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte slumretilstanden.
FORSIGTIG: Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter
slumretilstand.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en
skærm til computeren, vil tryk på fn + f4 skifte mellem visning af billedet på computerens skærm, visning på
den tilsluttede skærm og samtidig visning på både computeren og skærmen.
De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger på computeren ved hjælp af standarden for ekstern
VGA-video. Med genvejstasten fn + f4 kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der
modtager videooplysninger, på computeren.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Slår mikrofonen fra.
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Slår baggrundslys i tastaturet fra eller til. (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK:
Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
Foroven
13
I bunden
Komponent
14
Beskrivelse
(1)
Udløserknap til batteri
Frigør batteriet.
(2)
Batterirum
Indeholder batteriet.
(3)
SIM-åbning
Understøtter et trådløst SIM-modul (subscriber identity
module). SIM-slottet findes inde i batterirummet.
(4)
Forbindelseskomponent til dockingenhed
Til tilslutning af en dockingenhed (ekstraudstyr).
(5)
Ekstra batteristik
Til tilslutning af et valgfrit ekstra batteri.
(6)
Lås til servicedækslets udløser
Låser servicedækslet.
(7)
Udløserknap til servicedæksel
Udløser servicedækslet.
(8)
Luftkanaler
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk
for at nedkøle interne komponenter og forhindre
overophedning. Det er helt normalt, at den interne
ventilator slår til og fra under drift.
(9)
Servicedæksel
Giver adgang til harddiskrummet, WLAN-modulslottet,
WWAN-modulslottet og hukommelsesmodulslots.
FORSIGTIG: Du kan forhindre, at systemet ikke reagerer,
ved kun at udskifte WLAN-modulet med et trådløst modul,
som er godkendt af den ansvarlige myndighed for trådløse
enheder i dit land/område. Hvis du erstatter modulet, og
der derefter vises en advarselsmeddelelse, skal du tage
modulet ud for at gendanne computerens funktionalitet
og derefter kontakte support.
▲
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg
appen HP Support Assistant .
– eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
Forside
Komponent
(1)
Beskrivelse
Lysdiode for trådløs
Tændt: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed,
f.eks. en WLAN-enhed (trådløst lokalt netværk), og/eller
en Bluetooth-enhed.
BEMÆRK: På visse modeller lyser lysdioden for trådløs
gult, når alle trådløse enheder er slukket.
(2)
(3)
Lysdiode for strøm
Lysdiode for batteri
●
Tændt: Computeren er tændt.
●
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for
strømmen til skærmen og andre unødvendige
komponenter.
●
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en
strømsparetilstand, der bruger mindst mulig strøm.
Når der er tilsluttet vekselstrøm:
●
Hvid: Batterispændingen er større end 90 procent.
●
Gul: Batterispændingen er fra 0 til 90 procent.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Forside
15
Komponent
Beskrivelse
Når vekselstrøm er afbrudt (batteriet lades ikke op):
(4)
Lysdiode for drev
●
Blinker gult: Batteriet har nået et lavt batteriniveau.
Hvis batteriet har nået et kritisk lavt
spændingsniveau, begynder lysdioden for batteri at
blinke hurtigt.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
●
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
●
Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken
midlertidigt.
BEMÆRK: Flere oplysninger om HP 3D DriveGuard finder
du i Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
på side 53.
16
Kapitel 2 Komponenter
Bagside
Komponent
Beskrivelse
(1)
USB 3.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur,
mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(2)
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
(3)
Lysdiode for batteri
Når der er tilsluttet vekselstrøm:
●
Hvid: Batterispændingen er større end 90
procent.
●
Gul: Batterispændingen er fra 0 til 90 procent.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Når vekselstrøm er afbrudt (batteriet lades ikke op):
(4)
RJ-45-stik (netværk) /statuslys
●
Blinker gult: Batteriet har nået et lavt
batteriniveau. Hvis batteriet har nået et kritisk
lavt spændingsniveau, begynder lysdioden for
batteri at blinke hurtigt.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Til tilslutning af et netværkskabel.
●
Grøn (venstre): Netværket er tilsluttet.
●
Gul (højre): Der er aktivitet på netværket.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT: Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
●
Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Bagside
17
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte modeller)
Komponent
(1)
Modelnavn (kun udvalgte modeller)
(2)
Produktnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
●
Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
●
Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt
godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
Indsættelse af et SIM-kort (kun udvalgte produkter)
FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du sætter et SIM-kort i, så du ikke beskadiger stikkene.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indsætte et SIM-kort:
18
1.
Sluk computeren med kommandoen Luk ned.
2.
Luk skærmen.
3.
Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4.
Tag netledningen ud af stikkontakten.
5.
Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender ind mod dig selv.
Kapitel 2 Komponenter
6.
Tag batteriet ud.
7.
Sæt SIM-kortet i slottet til SIM-kortet, og tryk derefter SIM-kortet ind, indtil det sidder korrekt.
BEMÆRK: SIM-kortet i din computer kan se lidt anderledes ud end vist på illustrationerne i dette
afsnit.
BEMÆRK: Se billedet af batterirummet for at finde ud af, hvordan SIM-kortet skal sættes i
computeren.
Tryk ind på SIM-kortet for at fjerne det, og tag det derefter ud af slottet.
Indsættelse af et SIM-kort (kun udvalgte produkter)
19
3
Netværksforbindelser
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang
til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst
netværk. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med én eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
●
WLAN-enhed – Forbinder computeren til WLAN-netværk (Wi-Fi-netværk eller trådløse LAN-netværk) i
en virksomheds lokaler, i hjemmet og på offentlige steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer,
hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en
trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
●
HP Mobilt Bredbånd-modul (kun udvalgte produkter) – En trådløs WWAN-enhed, der giver dig trådløs
tilslutning over et meget større område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om
telefonmaster til mobiltelefoner) over store geografiske områder for at kunne tilbyde dækning på
tværs af hele stater, regioner eller endda lande.
●
Bluetooth-enhed – Opretter et personligt netværk (PAN, personal area network) til oprettelse af
forbindelse med andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere,
hovedtelefoner, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre
enheder, og enhederne skal være relativt tæt på hinanden – typisk inden for en radius af 10 meter fra
hinanden.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner:
●
Knappen Trådløs (også kaldet tasten Flytilstand eller tasten Trådløs) (kaldet knappen Trådløs i denne
vejledning)
●
Kontrolelementer i operativsystemet
Knappen Trådløs
Computeren har en knap for trådløs, en eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs. Alle
de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til
et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
20
1.
Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Kontrolpanel.
2.
Vælg Network and Internet (Netværk og internet), og vælg derefter Network and Sharing Center
(Netværks- og delingscenter).
Kapitel 3 Netværksforbindelser
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
BEMÆRK: Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder (ISP).
Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med
at opsætte modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse router til modemmet og teste
internetforbindelsen.
For at tilslutte til et WLAN skal du følge disse trin:
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2.
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og opret derefter forbindelse til et af de tilgængelige
netværk.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast
koden, og vælg derefter Next (Næste) for at oprette forbindelsen.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers eller et
trådløst adgangspunkts rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis du ikke ser den WLAN, du ønsker at oprette forbindelse til, skal du højreklikke på
ikonet Netværksstatus på proceslinjen og derefter vælge Open Network and Sharing Center (Åbn
netværks- og delingscenter). Vælg Set up a new connection or network (Opret en ny forbindelse eller
et nyt netværk). Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter
og oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du vælge ikonet Netværksstatus yderst til højre på proceslinjen for at få
bekræftet forbindelsens navn og status.
BEMÆRK: Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLANimplementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder eller
bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)
HP Mobilt bredbånd-computeren er udstyret med indbygget understøttelse af den mobile
bredbåndstjeneste. Når du bruger din nye computer med en mobiloperatørs netværk, får du mulighed for at
oprette forbindelse til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit virksomhedsnetværk uden at
skulle bruge et Wi-Fi-hotspot.
BEMÆRK: Hvis HP Mobile Connect medfølger din computer, gælder instruktionerne i denne sektion ikke. Se
Brug af HP Mobile Connect (kun udvalgte produkter) på side 22.
Du skal eventuelt bruge IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP Mobilt Bredbånd-modulet for at aktivere en
mobil bredbåndstjeneste. Nummeret kan være trykt på en mærkat, som er placeret på bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
– Eller –
Du kan finde nummeret ved at følge disse trin:
1.
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen.
2.
Vælg View Connection Settings (Vis forbindelsesindstillinger).
3.
Under afsnittet Mobilt bredbånd skal du vælge ikonet Netværksstatus.
Tilslutning til et trådløst netværk
21
Visse mobilnetoperatører kræver brugen af et SIM-kort. Et SIM-kort indeholder grundlæggende oplysninger
om dig, f.eks. en PIN-kode (Personal Identification Number), samt netværksoplysninger. Nogle computere
har et forudinstalleret SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er forudinstalleret, findes det muligvis i oplysningerne
for HP Mobilt Bredbånd, som fulgte med computeren, eller mobilnetoperatøren leverer det evt. særskilt fra
computeren.
Oplysninger om HP Mobilt Bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken
mobilnetoperatør, finder du i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.
Brug af HP Mobile Connect (kun udvalgte produkter)
HP Mobile Connect er en forudbetalt mobil bredbåndstjeneste, som giver en omkostningseffektiv, sikker,
enkel og fleksibel mobil bredbåndsforbindelse til din computer. For at kunne bruge HP Mobile Connect skal
din computer have et SIM-kort og appen HP Mobile Connect. For at finde yderligere oplysninger om HP
Mobile Connect og om, hvor det er tilgængeligt, skal du gå til http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Brug af GPS (kun udvalgte produkter)
Din computer er muligvis udstyret med en GPS-enhed (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for
lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til GPS-udstyrede systemer.
Yderligere oplysninger finder du i softwarehjælpen til HP GPS and Location.
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)
En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
●
Computere (stationære, bærbare)
●
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
●
Billedenheder (printer, kamera)
●
Lydenheder (headset, højttalere)
●
Mus
Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (Personal Area
Network) af Bluetooth-enheder. Se Hjælp til Bluetooth-softwaren for at få oplysninger om konfiguration og
brug af Bluetooth-enheder.
Tilslutning til et kabelbaseret netværk
Udvalgte produkter kan tillade kabelbaserede netværk: lokalt netværk (LAN) og modemforbindelse. En LANforbindelse bruger et netværkskabel og er meget hurtigere end et modem, som bruger et telefonkabel.
Begge kabler sælges separat.
ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand eller skade på udstyret må et modemkabel
eller telefonkabel ikke tilsluttes et RJ-45-stik (netværk).
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (LAN) (kun udvalgte
produkter)
Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at
arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
En LAN-forbindelse kræver et 8-bens RJ-45-netværkskabel.
22
Kapitel 3 Netværksforbindelser
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1).
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik (2) eller en router.
BEMÆRK: Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
Brug af modemmet (kun udvalgte produkter)
Et modem skal være forbundet til en analog telefonlinje ved hjælp af et 6-benet RJ-11-modemkabel. I visse
lande eller områder kræves der også en specifik modemkabeladapter. Stik til digitale PBX-systemer kan
ligne analoge telefonstik, men de er ikke kompatible med modemmet.
Tilslutning af et modemkabel
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte modemkablet:
1.
Sæt modemkablet i computerens modemstik (1).
2.
Sæt modemkablet i RJ-11-telefonstikket i væggen (2).
BEMÆRK: Hvis modemkablet er forsynet med støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer forstyrrelse
fra radio- og tv-modtagelse, skal kablets kredsløbsende vende mod computeren.
Tilslutning til et kabelbaseret netværk
23
Tilslutning af en lande-/områdespecifik modemkabeladapter
Telefonstik varierer afhængigt af land/område. Hvis du skal bruge modem og modemkabel uden for det
land/område, hvor du købte computeren, skal du anskaffe en lande-/områdespecifik modemkabeladapter.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte modemmet til en analog telefonlinje, der ikke har et
RJ-11-telefonstik:
24
1.
Sæt modemkablet i computerens modemstik (1).
2.
Sæt modemkablet i computerens modemkabeladapter (2).
3.
Sæt modemkabeladapteren (3) i telefonstikket i væggen.
Kapitel 3 Netværksforbindelser
4
Skærmnavigation
Du kan navigere på computerskærmen på følgende måder:
●
Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen (kun udvalgte modeller)
●
Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en
●
Brug tastatur og en valgfri mus (mus købes separat)
●
Brug af pegepinden (kun udvalgte produkter)
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
TouchPad hjælper dig med at navigere på computerskærmen med simple berøringsbevægelser. Man kan
også bruge venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde som knapperne på en ekstern mus. For at
navigere på en berøringsskærm (kun udvalgte modeller), skal man berøre skærmen direkte og bruge de
bevægelser der beskrives i dette kapitel.
Du kan også tilpasse bevægelser og se demonstrationer af, hvordan de fungerer. Skriv kontrolpanel i
søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, og vælg derefter Hardware og lyd. Vælg Mus under Enheder
og printere.
BEMÆRK: Medmindre andet angives, kan berøringsbevægelser bruges på både TouchPad og
berøringsskærm (kun på udvalgte modeller).
Tryk
Du kan bruge tryk/dobbelttryk-bevægelsen til at vælge eller åbne et element på skærmen.
●
Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen eller
berøringsskærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk på et element for at åbne det.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
25
Tofinger-knibe-zoom
Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
●
Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter samle
dem.
●
Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter
sprede dem.
Rulning med to fingre (kun TouchPad)
Brug rulning med to fingre til at flytte op, ned eller sidelæns på en side eller et billede.
●
Sæt to spredte fingre på TouchPad-området og træk dem derefter op, ned til venstre eller højre.
Tryk med to fingre (kun TouchPad)
Brug tofinger-tryk-bevægelsen til at åbne menuen for et objekt på skærmen.
BEMÆRK: Tryk med to fingre udfører samme funktion som højreklik med musen.
●
26
Tryk med to fingre på TouchPad-zonen for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.
Kapitel 4 Skærmnavigation
Glid med en finger (kun berøringsskærm)
Brug glid med en finger-bevægelsen for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at flytte et
objekt.
●
Glid fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
●
For at flytte et objekt, skal du trykke på og holde fingeren på et objekt, og derefter trække din finger for
at flytte objektet.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
27
5
Underholdningsfunktioner
Brug din HP-computer til forretning eller fornøjelser for at mødes med andre via webcam, mikse lyd og video
eller tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en projektor, skærm, TV eller højttalere. Se Komponenter
på side 4 for at finde lyd-, video- og kamerafunktionerne på din computer.
Brug af webcam (kun udvalgte produkter)
Din computer har et webcam (integreret kamera), som optager video og tager billeder. Visse modeller giver
dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
▲
For at få adgang til kameraet skal du skrive kamera i proceslinjens søgefelt og derefter vælge Kamera
fra listen over programmer.
Brug af lyd
På din computer kan du downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio),
optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Du kan også afspille musik-cd'er på
computeren (på udvalgte modeller) eller tilslutte et eksternt optisk drev til afspilning af cd'er. For at forbedre
lytteoplevelsen skal du tilslutte hovedtelefoner eller højttalere.
Tilslutning af højttalere
Du kan tilslutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at tilslutte dem til USB-porte eller
(hovedtelefonens) lydudgangsstik på computeren eller på en dockingenhed.
Du tilslutter trådløse højttalere til computeren ved at følge producentens anvisninger. Sænk lydstyrken, før
du tilslutter højttalerne.
Tilslutning af hovedtelefoner
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager
hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få
yderligere oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant .
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer, og vælg derefter Brugervejledninger.
Du kan tilslutte kabelforbundne hovedtelefoner til hovedtelefonstikket eller til kombinationsstikket til
lydudgang (hovedtelefon) eller lydindgang (mikrofon) på din computer.
For at tilslutte trådløse hovedtelefoner til din computer skal du følge vejledningen fra enhedens producent.
28
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
Tilslutning af en mikrofon
Hvis du vil optage lyd, skal du tilslutte en mikrofon til mikrofonstikket på computeren. Du opnår de bedste
resultater af optagelsen ved at tale direkte ind i mikrofonen og optage lyd i omgivelser uden baggrundsstøj.
Tilslutning af headset
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager
hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få
yderligere oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant .
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer, og vælg derefter Brugervejledninger.
Hovedtelefoner kombineret med en mikrofon kaldes headset. Du kan tilslutte kabelforbundne headset til
computerens lydudgangsstik (hovedtelefon) eller lydindgangsstik (mikrofon).
For at tilslutte trådløse headset til din computer skal du følge producentens anvisninger.
Brug af lydindstillinger
Brug indstillingerne for lyd til at justere systemets lydstyrke, ændre systemlyde eller administrere
lydenheder.
Hvis du ønsker at få vist eller ændre lydindstillingerne:
▲
Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg
derefter Lyd.
- eller Højreklik på knappen Start, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg derefter Lyd.
Din computer har muligvis et optimeret lydsystem fra Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio eller en anden
udbyder. Følgelig kan din computer indeholde avancerede lydfunktioner, som kan styres via et
lydkontrolpanel, der er bestemt til lydsystemet.
Brug lydkontrolpanelet til at se og styre lydindstillingerne.
▲
Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg
derefter Lydkontrolpanel bestemt til dit system.
- eller Højreklik på knappen Start, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg derefter
Lydkontrolpanel bestemt til dit system.
Brug af video
Din computer er en stærk videoenhed, der gør det muligt at se streamet video fra dine foretrukne websteder
og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.
Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge én af videoportene på computeren til at tilslutte en ekstern
skærm, en projektor eller et tv.
Brug af video
29
VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rette port på computeren, ved at bruge det
korrekte kabel. Følg enhedsproducentens anvisninger.
Du finder oplysninger om brug af videofunktioner i HP Support Assistant.
Tilslutning af videoenheder ved hjælp af et VGA-kabel (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en VGA-videoenhed til din computer, skal du bruge et VGA-kabel (købes
separat).
Hvis du vil se computerskærmbilledet på en ekstern VGA-skærm eller se en præsentation på en projektor,
skal du tilslutte en skærm eller projektor til computerens VGA-port.
1.
Slut VGA-kablet fra skærmen eller projektoren til VGA-porten på computeren som vist.
2.
Tryk på fn+f4 for at skifte mellem fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dupliker: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f4, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Skriv kontrolpanel i søgefeltet på
proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Udseende og personlige indstillinger. Under Skærm skal du
vælge Juster opløsning.
Tilslutning af en Thunderbolt DisplayPort-enhed
Thunderbolt® DisplayPort tilslutter en valgfri højopløselig visningsenhed eller en højtydende dataenhed.
Denne port leverer en højere ydelse end den eksterne VGA-skærmport og forbedrer den digitale forbindelse.
BEMÆRK: Installér alle de seneste drivere til din Thunderbolt-enhed, før du tilslutter enheden til
Thunderbolt DisplayPort. Thunderbolt-kabel og Thunderbolt-enhed (sælges separat) skal være kompatible
med Windows. Se https://thunderbolttechnology.net/products for at fastlægge, om din enhed er
Thunderbolt-certificeret til Windows.
30
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
1.
Tilslut den ene ende af Thunderbolt DisplayPort-kablet til Thunderbolt DisplayPorten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i den digitale visningsenhed.
3.
Tryk på fn+f4 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet.
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dupliker: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på tværs af både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f4, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Skriv kontrolpanel i søgefeltet på
proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Udseende og personlige indstillinger. Under Skærm skal du
vælge Juster opløsning.
Søgning efter og tilslutning af kabelbaserede skærme ved hjælp af MultiStream
Transport
Med MultiStream Transport (MST) er det muligt at tilslutte flere kabelbaserede skærmenheder til din
computer ved at slutte dem til VGA- eller DisplayPort-porte på en hub eller ekstern dockingstation. Du kan
tilslutte dem på flere forskellige måder, afhængigt af hvilken type grafikkort der er installeret på din
computer, og om din computer indeholder en indbygget hub. Åbn Enhedshåndtering for at finde ud af hvilken
hardware der er installeret på computeren:
▲
Skriv Enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen Enhedshåndtering.
Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren.
Tilslutning af skærme til computere med AMD- eller Nvidia-grafikkort (med en valgfri hub)
BEMÆRK: Med et AMD-grafikkort og en valgfri hub kan du tilslutte op til 6 eksterne skærmenheder.
BEMÆRK: Med et Nvidia-grafikkort og en valgfri hub kan du tilslutte op til 4 skærmenheder.
Brug af video
31
Sådan konfigureres flere skærmenheder:
1.
Slut en ekstern hub (købes separat) til DisplayPort på computeren ved hjælp af et DP til DP-kabel
(købes separat). Sørg for, at netadapteren til den eksterne hub er sluttet til vekselstrøm.
2.
Tilslut din eksterne skærmenheder til VGA-portene eller Displayportene på hub'en.
3.
For at se alle dine tilsluttede skærmenheder skal du indtaste enhedshåndtering i søgefeltet på
proceslinjen og derefter vælge appen Enhedshåndtering. Hvis du ikke kan se alle dine tilsluttede
skærme, skal du kontrollere, at hver enkelt enhed er sluttet til den rigtige port på hub'en.
BEMÆRK: Valgmulighederne for flere skærme omfatter Dupliker, som spejler computerskærmen på
alle skærme, der er aktiveret, eller Udvid, som strækker computerskærmen tværs over alle aktiverede
skærme.
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil vide, hvilken type skærm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se den
dokumentation, der fulgte med dit TV eller din sekundære skærm.
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
▲
Skriv projicer i søgefeltet på proceslinjen, og klik derefter på Projicer til en anden skærm. Klik på
Opret forbindelse til en trådløs skærm, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Søgning efter og tilslutning til Intel WiDi-certificerede skærme (kun udvalgte
Intel-produkter)
Brug Intel WiDi til trådløst at overføre individuelle filer som f.eks fotos, musik eller videoer eller duplikere
hele skærmen til et TV eller en sekundær skærm.
Intel WiDi, en premium Miracast-løsning, gør det nemt og problemfrit at parre din enhed til en sekundær
skærm, muliggør fuld skærm-kopiering og forbedrer hastighed, kvalitet og skalering.
Sådan tilsluttes Intel WiDi-certificerede skærme:
▲
Skriv projicer i søgefeltet på proceslinjen, og klik derefter på Projicer til en anden skærm. Klik på
Opret forbindelse til en trådløs skærm, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Sådan åbner du Intel WiDi:
▲
32
Skriv Intel WiDi i søgefeltet på proceslinjen, og klik derefter på Intel WiDi.
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
6
Strømstyring
BEMÆRK: En computer har enten en strømknap eller en tænd/sluk-knap. Ordet tænd/sluk-knap anvendes i
hele denne vejledning til at henvise til begge former for strømstyring.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG: Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes.
Kommandoen Sluk lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen
og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
●
Når du skal udskifte batteriet eller have adgang til komponenter inden i computeren
●
Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- (Universal Serial Bus) eller
videoport
●
Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan slukke computeren vha. strømknappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk
computeren.
BEMÆRK: Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du afslutte slumre- eller dvaletilstand, før
du kan foretage nedlukning ved at trykke kort på tænd-/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg knappen Start, klik på ikonet Strøm, og vælg derefter Luk ned.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
●
Tryk på ctrl+alt+delete. Vælg ikonet Power (Strøm), og vælg derefter Shut down (Luk computeren).
●
Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
●
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
●
Tag batteriet ud.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
Brug af strømsparetilstand
Slumretilstand er aktiveret fra fabrikken. Når slumretilstanden startes, blinker lysdioden for tænd/sluk, og
skærmen ryddes. Dine data gemmes i hukommelsen.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt hukommelseskort.
BEMÆRK: Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner, mens
computeren er i slumretilstand.
Nedlukning (slukning) af computeren
33
Start og afslutning af slumretilstand
Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:
●
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
●
Vælg knappen Start, klik på ikonet Power (Strøm), og vælg derefter Sleep (Slumre).
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte slumretilstanden.
Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og computeren vender tilbage til
den skærm, hvor du stoppede med at arbejde.
BEMÆRK: Hvis du har angivet en adgangskode, der skal angives ved aktivering, skal du indtaste din
Windows-adgangskode, før computeren igen vender tilbage til skærmbilledet.
Start og afslutning af brugeraktiveret dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand og ændre andre strømindstillinger og timeouts ved at bruge
strømindstillinger:
1.
Indtast indstillinger for strøm i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Indstillinger
for strøm.
‒ eller –
Højreklik på ikonet Batterimåler
, og vælg derefter Indstillinger for strøm.
2.
Klik på Choose what the power buttons do (Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre) i venstre rude.
3.
Vælg Change Settings that are currently unavailable (Rediger indstillinger, der i øjeblikket er
utilgængelige), og vælg derefter Hibernate (Dvaletilstand) i området When I press the power button
(Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen) eller When I press the sleep button (Når jeg trykker på
slumreknappen).
- eller Vælg feltet Hibernate (Dvaletilstand) under Shutdown settings (Indstillinger for nedlukning) for at få
vist indstillingen Dvaletilstand i menuen Strøm.
4.
Vælg Save Changes (Gem ændringer).
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte dvaletilstand. Lysdioderne for strøm tændes, og dit
arbejde vises igen på skærmen, hvor du stoppede det.
BEMÆRK: Hvis du har angivet en adgangskode, der skal oplyses ved aktivering, skal du indtaste din
Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmbilledet.
Brug af batterimåleren og indstillinger af strømstyring
Batterimåleren findes på Windows-skrivebord. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
●
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
placere musemarkøren over batterimålerikonet
●
.
Hvis du vil bruge Indstillinger for strøm, skal du højreklikke på batterimålerikonet
og derefter
vælge et element på listen. Du kan også indtaste indstillinger for strøm i søgefeltet på
værktøjslinjen og derefter vælge Indstillinger for strøm.
34
Kapitel 6 Strømstyring
Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet viser
også en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk batterispænding.
Indstille adgangskodebeskyttelse ved vækning
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når den
afslutter slumre- eller dvaletilstand:
1.
Indtast indstillinger for strøm i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Indstillinger
for strøm.
‒ eller –
Højreklik på ikonet Batterimåler
, og vælg derefter Indstillinger for strøm.
2.
Vælg Kræv en adgangskode, når computeren vågner i venstre rude.
3.
Vælg Change Settings that are currently unavailable (Rediger indstillinger, der i øjeblikket er
utilgængelige).
4.
Vælg Require a password (recommended) (Kræv en adgangskode (anbefales)).
BEMÆRK: Hvis du vil oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din nuværende
brugerkontoadgangskode, skal du vælge Create or change your user account password (Opret eller
skift adgangskoden til din brugerkonto) og derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har
brug for at oprette eller ændre en adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.
5.
Vælg Save Changes (Gem ændringer).
Brug af batteristrøm
ADVARSEL! Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.
Computeren kører på batteristrøm, når den ikke kører på ekstern vekselstrøm. Computerbatteriets levetid
varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der kører, skærmens lysstyrke,
eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer. Hvis du beholder batteriet i computeren,
når computeren sluttes til ekstern vekselstrøm, lades det op, og desuden beskytter det dit arbejde i tilfælde
af en strømafbrydelse. Hvis computeren indeholder et opladet batteri og kører på ekstern vekselstrøm,
skifter computeren automatisk til batteristrøm, hvis vekselstrømsadapteren frakobles computeren, eller der
er et vekselstrømsudfald.
BEMÆRK: Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare levetid for batteri, når du frakobler
vekselstrøm. Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem grafiske tilstande for at øge batterilevetiden.
Sådan finder du batterioplysninger
Sådan får du adgang til oplysninger om batteri:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant .
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg My PC (Min pc), vælg fanen Diagnostics and Tools (Diagnostik og værktøjer), og vælg derefter HP
Battery Check (HP batterikontrol). Hvis HP batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du
kontakte support.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
35
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet.
●
Batterikontrolværktøj til at afprøve batteriydelse
●
Oplysninger om kalibrering, strømstyring og oplysninger om korrekt vedligeholdelse og opbevaring for
at maksimere batterilevetiden
●
Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscykler og kapacitet
Brug af HP batterikontrol
HP Support Assistant leverer oplysninger om status for det batteri, der er installeret i computeren.
Sådan kører du HP batterikontrol:
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren.
BEMÆRK: Computeren skal være sluttet til ekstern strøm, for at HP batterikontrollen kan fungere
ordentligt.
2.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant .
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
3.
Vælg My PC (Min pc), vælg fanen Diagnostics and Tools (Diagnostik og værktøjer), og vælg derefter HP
Battery Check (HP batterikontrol). Hvis HP batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du
kontakte support.
HP batterikontrol undersøger batteriet og dets celler for at se, om de fungerer korrekt, og rapporterer
derefter resultatet af undersøgelsen.
Visning af resterende batterispænding
▲
Flyt markøren over ikonet Batterimåler
.
Maksimering af batteriafladningstid
Batteriets afladningstid varierer, afhængigt af de funktioner du bruger, når computeren kører på batteri. Den
maksimale afladningstid bliver gradvist kortere, efterhånden som batteriets lagringskapacitet helt naturligt
degenererer.
Tip til optimering af batteriets afladningstid:
●
Reducér skærmens lysstyrke.
●
Fjern batteriet fra computeren, når den ikke bruges eller genoplades.
●
Opbevar batteriet et køligt, tørt sted.
●
Vælg indstillingen Strømsparer under Strømstyring.
Håndtering af lav batterispænding
I dette afsnit beskrives de fabriksindstillede advarsler og systemreaktioner. Visse advarsler og
systemreaktioner på lav batterispænding kan ændres ved hjælp af Strømstyring. Angivelse af indstillinger
ved hjælp af Strømstyring påvirker ikke lysdioder.
Indtast indstillinger for strøm i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Indstillinger for
strøm.
36
Kapitel 6 Strømstyring
Identificering af lave batteriniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:
●
Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver en lav eller kritisk lav batterispænding.
- eller ●
Ikonet Batterimåler
viser en meddelelse om lav eller kritisk lav batterispænding.
Hvis computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den
lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
▲
Tilslut én af følgende enheder:
●
Vekselstrømsadapter
●
Valgfri docking- eller udvidelsesenhed
●
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
For at afhjælpe en lav batterispænding, når en strømkilde ikke er tilgængelig, skal du gemme dit arbejde og
slukke computeren.
Udtagning af batteriet
Sådan tages batteriet ud:
FORSIGTIG: Hvis du fjerner et batteri, og det er den eneste strømkilde til computeren, risikerer du at miste
data. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde og lukke computeren ned via Windows, før du
fjerner batteriet.
1.
Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender ind mod dig selv.
2.
Skyd batteriets udløserknap til siden (1) for at frigøre batteriet.
BEMÆRK: Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
37
3.
Drej batteriet op (2), og tag det ud af computeren (3).
Batteribesparelse
●
Indtast indstillinger for strøm i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Indstillinger
for strøm.
‒ eller –
●
Vælg indstillinger for lavt strømbrug ved hjælp af Strømstyring.
●
Afbryd alle forbindelser til trådløse enheder og LAN-forbindelser og afslut modemprogrammer, når de
ikke anvendes.
●
Afbryd ubrugte eksterne enheder, som ikke er sluttet til en ekstern strømkilde.
●
Afbryd, deaktiver eller fjern eventuelle eksterne hukommelseskort, du ikke bruger.
●
Reducér lysstyrken på skærmen.
●
Start slumretilstand eller sluk for computeren, hvis du forlader arbejdet.
Opbevaring af et batteri
FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af batteriet bør det ikke udsættes for høje temperaturer i længere
perioder.
Hvis en computer ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal du tage
batteriet, der kan udskiftes af brugeren, ud og opbevare det separat.
Opbevar batteriet på et køligt og tørt sted for at forlænge den tid, der er strøm på et batteri, der ikke bruges.
BEMÆRK: Et batteri, der ikke anvendes, skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50
procent, skal batteriet oplades, inden det udtages til opbevaring.
Et batteri, der har været opbevaret i en måned eller mere, skal kalibreres, før det anvendes.
Bortskaffelse af et batteri
ADVARSEL! Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse eller
gennemhulle batteriet. Undgå at kortslutte eksterne kontakter. Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det
eller smide det i vandet.
38
Kapitel 6 Strømstyring
Du kan finde yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier i Generelle bemærkninger,
sikkerhed og miljø.
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant .
– eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
Sådan udskifter du et batteri
HP batterikontrol giver dig besked om at udskifte batteriet, når en indbygget celle ikke oplader korrekt, eller
når batteriets lagringskapacitet har nået en svag tilstand. Hvis batteriet er dækket af en HP-garanti, omfatter
vejledningen et garanti-id. En meddelelse henviser dig til HP's websted, hvor du kan få flere oplysninger om
at bestille et nyt batteri.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
39
Brug af ekstern vekselstrøm
ADVARSEL! Oplad ikke computerens batteri, når du er om bord på et fly.
ADVARSEL! For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun den vekselstrømsadapter, der
fulgte med computeren, en reservevekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter,
der er købt af HP, der må anvendes.
BEMÆRK: Hvis du ønsker oplysninger om tilslutning af vekselstrøm, kan du se plakaten Vejledning i
opsætning, der findes i æsken med computeren.
Ekstern vekselstrøm leveres via en godkendt vekselstrømsadapter eller en docking- eller udvidelsesenhed.
Slut computeren til en ekstern vekselstrømskilde under de følgende forhold:
●
Når du oplader eller kalibrerer et batteri
●
Når du installerer eller ændrer systemsoftware
●
Ved skrivning af oplysninger til en cd, en dvd eller en bd (kun udvalgte produkter)
●
Ved kørsel af Diskdefragmentering.
●
Når der foretages sikkerhedskopi eller gendannelse
Når du slutter computeren til en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende begivenheder forekomme:
●
Batteriet begynder at oplade.
●
Hvis computeren er tændt, skifter batterimåleikonet i proceslinjen udseende.
Når du afbryder ekstern vekselstrøm, sker følgende:
40
●
Computeren skifter til batteristrøm.
●
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
Kapitel 6 Strømstyring
Afprøvning af en vekselstrømsadapter
Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes
vekselstrøm:
●
Computeren kan ikke tændes.
●
Skærmen tændes ikke.
●
Lysdioderne for strøm er slukket.
Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tag batteriet ud af computeren.
3.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og sæt den derefter i en stikkontakt.
4.
Tænd for computeren.
●
Hvis lysdioderne for strøm tændes, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
●
Hvis lysdioderne for strøm vedbliver at være slukket, fungerer vekselstrømsadapteren ikke og bør
udskiftes.
Kontakt support for at få oplysninger om anskaffelse af en ombytningsvekselstrømsadapter.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
41
7
Sikkerhed
Beskyttelse af computeren
Standardsikkerhedsfunktionerne i Windows-operativsystemet samt i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)
(ikke Windows) kan beskytte dine personlige indstillinger og data mod forskellige risici.
BEMÆRK: Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer
ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet.
BEMÆRK: Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer
og fjerne alle adgangskodeindstillinger.
BEMÆRK: Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din
computer.
BEMÆRK: Computeren understøtter Computrace, der er en online sikkerhedsbaseret sporings- og
generhvervelsestjeneste, som er tilgængelig i udvalgte områder. Hvis computeren bliver stjålet, kan
Computrace spore computeren, hvis den uautoriserede bruger opretter forbindelse til internettet. Du skal
købe softwaren og abonnere på tjenesten for at bruge Computrace. Du kan få oplysninger om bestilling af
Computrace-softwaren på http://www.hp.com.
Computerrisiko
Sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren
HP Client Security i kombination med en adgangskode, et
chipkort, berøringsfrit kort, registrerede fingeraftryk eller andre
godkendelsesoplysninger
Uautoriseret adgang til Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk
DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) i Computer
Setup *
Uautoriseret start fra et valgfrit eksternt optisk drev (kun
udvalgte produkter), valgfri ekstern harddisk (kun udvalgte
produkter) eller et internt netværkskort
Startindstillinger i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto
Brugeradgangskode til Windows
Uautoriseret adgang til data
●
HP drevkrypteringssoftware
●
Windows Defender
Uautoriseret adgang til indstillingerne i Computer Setup og andre
systemidentifikationsoplysninger
BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret fjernelse af computeren
Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit sikkerhedskabel
på udvalgte produkter)
*Computer Setup er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller
ikke kan indlæses. Du kan enten bruge et pegeredskab (TouchPad, pegepind eller USB-mus) eller tastaturet for at navigere og
foretage valg i Computer Setup.
BEMÆRK:
42
På tablet-pc'er uden tastaturer kan du bruge den berøringsfølsomme skærm.
Kapitel 7 Sikkerhed
Brug af adgangskoder
En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at beskytte oplysningerne på computeren. Du kan
vælge adskillige typer adgangskoder afhængigt af, hvordan du vil kontrollere adgangen til dine data.
Adgangskoder kan defineres i Windows eller i Computer Setup, som er forudinstalleret på computeren.
●
BIOS administrator- og DriveLock-adgangskoder angives i Computer Setup og administreres af systemBIOS.
●
Windows-adgangskoder angives kun i Windows-operativsystemet.
●
Hvis du glemmer både DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden, der er
angivet i Computer Setup, låses den harddisk, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan
ikke længere bruges.
Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup og en sikkerhedsfunktion i Windows.
Du kan også bruge den samme adgangskode til mere end én funktion i Computer Setup.
Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse af adgangskoder:
●
Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
●
Brug ikke den samme adgangskode til flere programmer eller websteder, og genbrug ikke din
adgangskode til Windows til andre programmer eller websteder.
●
Brug Password Manager i HP Client Security til at gemme dine brugernavne og adgangskoder til alle
dine websteder og programmer. Du kan læse dem sikkert i fremtiden, hvis du ikke kan huske dem.
●
Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.
De følgende tabeller viser ofte anvendte Windows og BIOS-administratoradgangskoder og beskriver deres
funktioner.
Oprettelse af adgangskoder i Windows
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode*
Beskytter adgangen til en konto på Windowsadministratorniveau.
BEMÆRK: Indstilling af Windows-administratoradgangskoden
indstiller ikke BIOS-administratoradgangskoden.
Brugeradgangskode*
Beskytter adgangen til en Windows-brugerkonto.
* Få oplysninger om oprettelse af en Windows-administratoradgangskode eller en Windows-brugeradgangskode ved at skrive
support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen HP Support Assistant .
Angivelse af adgangskoder i Computer Setup
Adgangskode
Funktion
BIOS-administratoradgangskode*
Beskytter mod adgang til Computer Setup.
BEMÆRK: Hvis funktioner er blevet aktiveret, for at forhindre
fjernelse af BIOS-administratoradgangskoden, kan du muligvis
ikke kan fjerne dnt, før de pågældende funktioner er blevet
deaktiveret.
Brug af adgangskoder
43
Adgangskode
Funktion
Hovedadgangskode til DriveLock*
Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet
af DriveLock. Den anvendes også til at fjerne DriveLockbeskyttelse.
BEMÆRK: En BIOS-administratoradgangskode skal angives for
udvalgte produkter, før du kan angive en DriveLockadgangskode.
Brugeradgangskode til DriveLock*
Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet
af DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords
(DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen.
BEMÆRK: En BIOS-administratoradgangskode skal angives for
udvalgte produkter, før du kan angive en DriveLockadgangskode.
*Oplysninger om hver af disse adgangskoder finder du under følgende emner.
Administration af BIOS-administratoradgangskoder
Hvis du vil oprette, ændre eller slette adgangskoden, skal du gøre følgende:
Angivelse af en ny BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Vælg Security (Sikkerhed), Vælg Create BIOS Administrator password (Opret BIOSadministratoradgangskode) eller Set Up BIOS Administrator Password (Opsæt BIOSadministratoradgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på Enter.
3.
Skriv en adgangskode, når du bliver bedt om det.
4.
Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
5.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Ændring af BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
44
Kapitel 7 Sikkerhed
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
●
Tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg Change BIOS Administrator Password (Skift BIOSadministratoradgangskode) eller Change password (Skift adgangskode) (kun udvalgte produkter), og
tryk derefter på Enter.
3.
Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
4.
Indtast den nye adgangskode, når du bliver bedt om det.
5.
Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
6.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Sletning af BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Vælg Sikkerhed, vælg Skift BIOS-administratoradgangskode eller Skift adgangskode (kun udvalgte
produkter), og tryk derefter på Enter.
3.
Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
4.
Når du bliver om at angive en ny adgangskode, skal du lade feltet stå tomt og derefter trykke på enter.
5.
Når du bliver bedt om at skrive den nye adgangskode igen, skal du lade feltet stå tomt og derefter
trykke på enter.
6.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af adgangskoder
45
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder
Ved prompten for BIOS Aministrator Password (BIOS-administratoradgangskode) skal du indtaste din
adgangskode (med de samme taster, du brugte til at angive adgangskoden), og derefter skal du trykke på
Enter. Efter to forgæves forsøg på at angive den korrekte BIOS-administratoradgangskode skal du genstarte
computeren og forsøge igen.
Administration af adgangskode til Computer Setup DriveLock (kun udvalgte
produkter)
FORSIGTIG: Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent uanvendelig ved at
notere DriveLock-brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock på et sikkert sted, men ikke i
nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og
kan ikke længere anvendes.
DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk. DriveLock kan kun
anvendes på computerens interne harddisk(e). Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal der
indtastes en adgangskode for at få adgang til drevet. Drevet skal være sat i computeren eller en avanceret
portreplikator, for at du kan få adgang til det med DriveLock-adgangskoderne.
Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk, skal du oprette en brugeradgangskode og
en hovedadgangskode i Computer Setup. Bemærk følgende i forbindelse med brugen af DriveLockbeskyttelse:
●
Når en harddisk er beskyttet med DriveLock, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten
brugeradgangskoden eller hovedadgangskoden.
●
Indehaveren af brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk.
Hovedadgangskodens ejer kan være enten systemadministratoren eller den daglige bruger af
harddisken.
●
Brugeradgangskoden og hovedadgangskoden kan være identiske.
●
Du kan kun slette en bruger- eller hovedadgangskode ved at fjerne DriveLock-beskyttelsen fra drevet.
BEMÆRK: I forbindelse med visse produkter skal du have en BIOS-administratoradgangskode, før du
kan få adgang til DriveLock-funktionerne.
46
Kapitel 7 Sikkerhed
Oprettelse af en DriveLock-adgangskode
Benyt følgende fremgangsmåde for at angive en DriveLock-adgangskode:
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
Vælg Security (Sikkerhed), markér Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer) eller Hard Drive
Tools (Harddiskværktøjer) (kun udvalgte produkter), vælg DriveLock, og tryk derefter på Enter.
BEMÆRK: For udvalgte produkter kan det være nødvendigt at angive en DriveLock-adgangskode og
indtaste BIOS-administratoradgangskoden.
3.
Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på enter.
4.
Vælg Set DriveLock Master Password (Indstil hovedadgangskode til Drivelock) eller Set DriveLock
Password (Indstil DriveLock-adgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på Enter.
5.
Læs advarslen grundigt.
6.
Følg anvisningerne på skærmen for at angive en DriveLock-adgangskode.
7.
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og vælg derefter Yes
(Ja) for at afslutte Computer Setup.
Aktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter)
For udvalgte produkter skal du følge disse anvisninger for at aktivere DriveLock.
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
Vælg Security (Sikkerhed), Vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer) eller Hard Drive
Tools (harddiskværktøjer) (kun udvalgte produkter), vælg DriveLock, og tryk derefter på Enter.
BEMÆRK: For udvalgte produkter kan det være nødvendigt at indtaste BIOSadministratoradgangskoden, og vælge Set DriveLock Password (Indstil DriveLock-adgangskode).
Brug af adgangskoder
47
3.
Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på enter.
4.
Følg anvisningerne på skærmen for at aktivere DriveLock og angive adgangskoder, når du bliver bedt
om det.
BEMÆRK: For udvalgte produkter kan du blive bedt om at skrive DriveLock. Der skelnes mellem
store og små bogstaver.
5.
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og vælg derefter Yes
(Ja) for at afslutte Computer Setup.
Deaktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter)
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
Vælg Security (sikkerhed), Vælg Hard Drive Utilities (hjælpeprogrammer til harddisk) eller Hard Drive
Tools (harddiskværktøjer) (kun udvalgte produkter), vælg DriveLock, og tryk derefter på Enter.
BEMÆRK: For udvalgte produkter kan det være nødvendigt at indtaste BIOSadministratoradgangskoden, og vælge Set DriveLock Password (Indstil DriveLock-adgangskode).
48
3.
Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på enter.
4.
Følg anvisningerne på skærmen for at deaktivere DriveLock.
5.
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og vælg derefter Yes
(Ja) for at afslutte Computer Setup.
Kapitel 7 Sikkerhed
Indtastning af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter)
Kontrollér, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay).
Ved prompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din adgangskode med de taster,
du brugte til at indstille adgangskoden og derefter trykke på enter.
Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.
Ændring af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter)
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre en DriveLock-adgangskode i Computer Setup:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen.
3.
Ved prompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du indtaste den nuværende brugereller hovedadgangskode til DriveLock, som du ændrer, trykke på enter og derefter tykke på F10 for at
starte Computer Setup.
4.
Vælg Security (sikkerhed), Vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer) eller Hard Drive
Tools (Harddiskværktøjer) (kun udvalgte produkter), vælg DriveLock, og tryk derefter på Enter.
BEMÆRK: For udvalgte produkter kan det være nødvendigt at indtaste BIOSadministratoradgangskoden, og vælge Set DriveLock Password (indstil DriveLock-adgangskode).
5.
Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på enter.
6.
Vælg at ændre adgangskoden, og følg anvisningerne på skærmen til at indtaste adgangskoderne.
BEMÆRK: Indstillingen Change DriveLock Master Password (Skift hovedadgangskode til DriveLock)
er kun synlig, hvis hovedadgangskoden blev oplyst i DriveLock-adgangskodeprompten i trin 3.
7.
Hvis du vil afslutte Computer Setup, skal du vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit
(Gem ændringer og afslut) og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Brug af automatisk DriveLock i Computer Setup (kun udvalgte produkter)
I et flerbrugermiljø kan du angive en Automatisk DriveLock-adgangskode. Når Automatisk DriveLockadgangskoden aktiveret, oprettes der en vilkårlig brugeradgangskode og en DriveLock-hovedadgangskode
til dig. Når en bruger skriver adgangskode-legitimationsoplysningerne, bruges samme vilkårlige bruger og
DriveLock-hovedadgangskode for at låse drevet op.
BEMÆRK: Du skal have en BIOS-administratoradgangskode, før du kan få adgang til Automatisk DriveLockfunktionerne.
Indtastning af en automatisk DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter)
Følg nedenstående trin for at aktivere en Automatisk DriveLock-adgangskode i Computer Setup:
1.
Tænd for eller genstart computeren, og tryk derefter på esc, når meddelelsen "Press the ESC key for
Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenuen) vises nederst på skærmen.
2.
Tryk på f10 for at få adgang til Computer Setup.
3.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg Automatic
DriveLock (Automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
4.
Indtast BIOS-administratoradgangskoden, og tryk derefter på enter.
Brug af adgangskoder
49
5.
Vælg en intern harddisk, og tryk derefter på Enter.
6.
Læs advarslen. Vælg YES (JA) for at fortsætte.
7.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
Enter.
Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse (kun udvalgte produkter)
Følg nedenstående trin for at fjerne DriveLock-beskyttelsen i Computer Setup:
1.
Tænd for eller genstart computeren, og tryk derefter på esc, når meddelelsen "Press the ESC key for
Startup Menu" (Tryk på ESC-tasten for opstartsmenuen) vises nederst på skærmen.
2.
Tryk på f10 for at få adgang til Computer Setup.
3.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg Automatic
DriveLock (Automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
4.
Indtast BIOS-administratoradgangskoden, og tryk derefter på enter.
5.
Vælg en intern harddisk, og tryk derefter på Enter.
6.
Vælg Deaktiver beskyttelse.
7.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
Enter.
Brug af antivirussoftware
Når du bruger computeren til at få adgang til mail, et netværk eller internettet, kan du udsætte den for
computervirus. Computervirusser kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer
eller forårsage en unormal funktionsmåde.
Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de
skader, de eventuelt har forvoldt. For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal
antivirussoftware holdes opdateret.
Windows Defender er forudinstalleret på din computer. Det anbefales kraftigt, at du fortsat anvender et
antivirusprogram for at beskytte din computer fuldt ud.
Åbn HP Support Assistant, hvis du vil have flere oplysninger om computervirusser.
Brug af firewallsoftware
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være et
program, du installerer på computeren og/eller netværket, eller en løsning baseret på både hardware og
software.
50
Kapitel 7 Sikkerhed
Der findes to typer firewalls:
●
Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
●
Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for
at beskytte alle computere i netværket.
Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse
kriterier, blokeres.
Computeren eller netværksudstyret har muligvis allerede en firewall installeret. Ellers findes der firewallsoftwareløsninger.
BEMÆRK: I visse tilfælde kan en firewall blokere for adgang til internetspil, forstyrre printer- eller fildeling
på et netværk eller blokere for uautoriserede filer, der er vedhæftet e-mail. Du kan løse problemet
midlertidigt ved at deaktivere din firewall, udføre den ønskede opgave, og derefter aktivere din firewall igen.
Hvis du vil løse problemet permanent, skal du genkonfigurere firewall'en.
Installation af kritiske sikkerhedsopdateringer
FORSIGTIG: Microsoft® udsender meddelelser vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte
computeren mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere de kritiske opdateringer fra
Microsoft, så snart du får besked om dem.
Du kan også vælge, hvornår opdateringer installeres automatisk. Indtast kontrolpanel i søgefeltet på
proceslinjen, og vælg derefter Kontrolpanel for at ændre indstillingerne. Tryk på System og sikkerhed, tryk
på Windows Update, tryk på Skift indstillinger, og følg derefter vejledningen på skærmen.
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter)
HP Client Security software er forudinstalleret på din computer. Denne software kan anvendes via ikonet HP
Client Security yderst til højre på proceslinjen eller Windows Kontrolpanel. Det indeholder
sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at beskytte imod uautoriseret adgang til computeren, netværk og
kritiske data. Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til HP Client Security software.
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter)
HP Touchpoint Manager er en skybaseret IT-løsning, der gør det muligt for virksomheder at administrere og
beskytte deres aktiver effektivt og sikkert. HP Touchpoint Manager hjælper med at beskytte enheder mod
malware og andre angreb, overvåger enhedernes sundhed og giver kunderne mulighed for at reducere
tidsforbruget ved løsning af enheds- og sikkerhedsproblemer for slutbrugeren. Kunderne kan hurtigt
downloade og installere softwaren, hvilket er meget omkostningseffektivt i forhold til traditionelle interne
løsninger. Se http://www.hptouchpointmanager.com for at få flere oplysninger.
Installation af kritiske sikkerhedsopdateringer
51
Installation af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte
produkter)
BEMÆRK: Et sikkerhedskabel er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at
computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
BEMÆRK: Stikket til sikkerhedskablet på din computer kan se lidt anderledes ud end vist i illustrationen i
dette afsnit.
1.
Før sikkerhedskablet rundt om en fastgjort genstand.
2.
Sæt nøglen (1) i kabellåsen (2).
3.
Sæt kabellåsen i sikkerhedskabelstikket på computeren (3), og lås derefter kabellåsen med nøglen.
Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)
Integrerede fingeraftrykslæsere er tilgængelige på udvalgte produkter. For at kunne bruge
fingeraftrykslæseren skal du registrere dine fingeraftryk i HP Client Security Credential Manager. Se hjælpen
til HP Client Security-softwaren.
Når du har registreret dit fingeraftryk i Credential Manager, kan du bruge Password Manager i HP Client
Security til at opbevare og udfylde dine brugernavne og adgangskoder på understøttede websteder og i
understøttede programmer.
Sådan finder du fingeraftrykslæseren
Fingeraftrykslæseren er en lille metalsensor, der er placeret et af følgende steder i computeren:
●
Nær bunden af TouchPad'en
●
Til højre på tastaturet
●
Øverst til højre på skærmen
●
I venstre side af skærmen
Afhængigt af produktet kan læseren vende vandret eller lodret. Begge retninger kræver, at du kører fingeren
vinkelret på metalsensoren.
52
Kapitel 7 Sikkerhed
8
Vedligeholdelse
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel
indeholder desuden en vejledning til opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og
gode råd om at rejse med (eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
Ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og
Diskoprydning kan du forbedre computerens ydelse.
Brug af Diskdefragmentering
HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden.
BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.
Sådan kører du Diskdefragmentering:
1.
Slut computeren til vekselstrøm.
2.
Skriv defragmenter i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Defragmenter og optimer dine
drev.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.
Brug af Diskoprydning
Brug Diskoprydning til at gennemsøge harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og
derved frigøre diskplads, så computeren kører mere effektivt.
Sådan kører du Diskoprydning:
1.
Skriv disk i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Frigør diskplads ved at slette unødvendige
filer eller Afinstaller programmer for at frigøre diskplads.
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataanmodninger i følgende
situationer:
●
Du taber computeren.
●
Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.
Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.
BEMÆRK: Kun interne harddiske er beskyttet af HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en
valgfri dockingenhed eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.
Forbedring af ydeevnen
53
BEMÆRK: Fordi SSD-drev (solid-state drive) ikke har bevægelige dele, er HP 3D DriveGuard ikke nødvendigt
for disse drev.
Flere oplysninger findes i hjælpen til HP 3D DriveGuard-softwaren.
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard
Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et rum til primær harddisk og/
eller drevet i et rum til sekundær harddisk (kun udvalgte produkter) er parkeret. Brug ikonet i
meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen på Windows-skrivebordet for at konstatere, om et drev i
øjeblikket er beskyttet, eller om det er parkeret.
Opdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse problemer
og hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre
grafikkomponenter fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du
ikke mest muligt ud af dit udstyr.
Gå til http://www.hp.com/support for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er tilgængelige opdateringer.
Hvis du vil opdatere dine programmer og drivere, skal du følge disse anvisninger:
1.
Skriv support i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
– eller –
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
2.
Vælg Min PC, vælg fanen Opdateringer, og vælg derefter Søg efter opdateringer og meddelelser.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter for sikker rengøring af din computer:
●
Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i mange
forskellige mærker)
●
Ruderens uden alkohol
●
Blanding af vand og mild sæbe
●
Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
●
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
FORSIGTIG: Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på computeren. Hvis du
ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du kontrollere produktets indhold
for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter ikke er
inkluderet i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra
rengøringsmidler sidde fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
54
Kapitel 8 Vedligeholdelse
ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du ikke forsøge at rense din
computer, mens den er tændt.
1.
Sluk for computeren.
2.
Afbryd strømmen.
3.
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
FORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter må rengøringsmidler eller -væsker
ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker ned på overfladen,
kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.
Rengøring af skærmen
Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden alkohol.
Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker computeren.
Rengøring af siderne og låget
Du kan rengøre siderne og låget med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere
angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
BEMÆRK: Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne
snavs og fnug.
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter)
ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for
elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende
til tastaturets overflade.
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige interne komponenter må du ikke lade væsker dryppe ned mellem
tasterne.
●
Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med
en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
●
Brug en trykluftsbeholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne
støv, fnug og partikler fra tastaturet.
Rejse med eller forsendelse af din computer
Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips til at sikre dit udstyr.
●
Forbered computeren til transport eller forsendelse:
◦
Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
◦
Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
◦
Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
◦
Luk computeren ned.
●
Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
●
Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at flyve. Undgå at checke den ind med resten af
bagagen.
Rejse med eller forsendelse af din computer
55
FORSIGTIG: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter
de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
●
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på flyet.
●
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og
pakken skal mærkes "FORSIGTIG!".
●
Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde
om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om
tilladelse, hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før
du tænder for den.
●
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
◦
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
◦
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at
anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret,
må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der
sælges til husholdningsudstyr.
56
Kapitel 8 Vedligeholdelse
9
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer. Oplysningerne i dette kapitel er
standardprocedure for de fleste produkter.
●
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
●
Gendannelse og genoprettelse af systemet
Se appen HP Support Assistant, hvis du vil have flere oplysninger.
▲
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
VIGTIGT: Hvis du udfører gendannelsesprocedurer på en tablet, skal tablettens batteri være mindst 70 %
opladet, før du begynder gendannelsesprocessen.
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du slutte tastaturet til tastaturdocken, før du starter en gendannelsesproces.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Følgende metoder til oprettelse af gendannelsesmedie og sikkerhedskopier findes kun på udvalgte
produkter. Vælg den metode, der er mulig i henhold til din computermodel.
●
Brug HP Recovery Manager til at oprette HP gendannelsesmedier, når du har konfigureret computeren. I
dette trin oprettes der en sikkerhedskopi af HP gendannelsespartitionen på computeren.
Sikkerhedskopien kan bruges til at geninstallere det oprindelige operativsystem i tilfælde, hvor
harddisken er ødelagt eller er blevet udskiftet. Oplysninger om oprettelse af genoprettelsesmedier
finder du i Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 57. Du finder
oplysninger om tilgængelige indstillinger for genoprettelse ved hjælp af genoprettelsesmedier i Brug af
Windows-værktøjer på side 58.
●
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette sikkerhedskopier af
personlige oplysninger.
Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager på side 59 for at få flere oplysninger.
BEMÆRK: Hvis lagerpladsen er på 32 GB eller mindre, er Microsoft Systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
Kontrollér om muligt tilstedeværelsen af Windows-partitionen og Recovery-partitionen. I menuen Start skal
du klikke på Stifinder og derefter vælge Denne computer.
●
Hvis din computer ikke viser Windows-partitionen og gendannelsespartitionen, kan du hente
gendannelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på
HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på
skærmen.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
57
Du kan bruge Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopier af personlige oplysninger. Se Brug af Windows-værktøjer på side 58.
●
Hvis din computer viser gendannelsespartitionen og Windows-partitionen, kan du bruge HP Recovery
Manager til at oprette genoprettelsesmediet, efter du har opsat computeren. HP gendannelsemediet
kan bruges til at udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgendannelse
geninstallerer det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra
fabrikken, og konfigurerer derefter indstillingerne for programmerne. HP gendannelsesmedie kan også
bruges til at tilpasse systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.
◦
Der kan kun oprettes et sæt genoprettelsesmedier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer, og
opbevar dem et sikkert sted.
◦
HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for
det medie, som skal bruges.
◦
Hvis du vil oprette genoprettelsesdiske, skal din computer være udstyret med et optisk drev med
dvd-skrivefunktionalitet, og du skal kun bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl- og dvd+r dl-diske af høj
kvalitet. Brug ikke genskrivbare diske, f.eks. cd±rw, dvd±rw og double-layer dvd±rw- eller bd-re
(genskrivbare Blu-ray) diske. De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-softwaren. Du kan
også bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.
◦
Hvis din computer ikke har et integreret optisk drev med dvd-skrivefunktioner, men du ønsker at
oprette et gendannelsesmedie på dvd, kan du bruge et eksternt optisk drev (købes separat) til at
oprette gendannelsesdiske. Hvis du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en
USB-port på computeren. Drevet kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, f.eks. en
USB-hub. Hvis du ikke selv kan oprette dvd-medier, kan du få gendannelsesdiske til din computer
fra HP. Se brochuren Worldwide Telephone Numbers (Telefonnumre verden over), som fulgte med
computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/
support, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.
◦
Kontroller, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette
genoprettelsesmediet.
◦
Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
◦
Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle
genoprettelses-dvd'er. HP Recovery Manager afslutter brænding af den aktuelle dvd. Næste gang
du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt om du ønsker at fortsætte.
For at oprette HP genoprettelsesmedier:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastaturdocken, før du følger disse trin.
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Opret gendannelsesmedie, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager på side 59, hvis du nogensinde får brug for at gendanne
systemet.
Brug af Windows-værktøjer
Du kan oprette genoprettelsesmediet, punkter for systemgendannelse og sikkerhedskopier af personlige
oplysninger ved hjælp af Windows-værktøjerne.
BEMÆRK: Hvis lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som standard
deaktiveret.
58
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering og gendannelse
Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger og se flere trin.
▲
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Kom godt i gang.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din situation og
ekspertiseniveau:
VIGTIGT:
●
Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger.
▲
●
Ikke alle metoder er tilgængelige for alle produkter.
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Kom godt i gang.
Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en forudinstalleret
driver, skal du bruge indstillingen Geninstaller drivere og/eller programmer (kun udvalgte produkter) i
HP Recovery Manager til at geninstallere de individuelle programmer eller drivere.
▲
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, vælg HP Recovery Manager, vælg derefter
Geninstaller drivere og/eller programmer, og følg dernæst anvisningerne på skærmen.
●
Hvis du ønsker at gendanne Windows-partitionen til det oprindelige indhold fra fabrikken, kan du
benytte indstillingen Systemgenoprettelse fra HP-gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
eller bruge HP-gendannelsesmediet. Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager på side 59
for at få flere oplysninger. Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 57,
hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
●
Hvis du på udvalgte produkter ønsker at gendanne computerens oprindelige fabrikspartition og indhold, eller hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen Nulstilling til
fabriksindstillinger i HP-gendannelsesmediet. Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side 59 for at få flere oplysninger.
●
Hvis du på udvalgte produkter vil fjerne gendannelsespartitionen for at få mere plads på harddisken,
kan du i HP Recovery Manager vælge indstillingen Opret gendannelsespartition.
Se Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) på side 61 for at få flere
oplysninger.
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige fabrikstilstand
ved hjælp af det HP-gendannelsesmedie, som du enten selv har oprettet eller har modtaget fra HP, eller ved
hjælp af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter). Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun
udvalgte produkter) på side 57, hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
Hvad du skal vide, før du starter
●
HP Recovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er
leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller
geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
VIGTIGT: Genoprettelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
●
Der skal bruges HP gendannelsesmedie, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se Oprettelse af HP
gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 57, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
Sikkerhedskopiering og gendannelse
59
●
Du skal bruge HP-gendannelsesmediet for at kunne bruge indstillingen Fabriksnulstilling (kun udvalgte
produkter). Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter) på side 57, hvis du ikke
allerede har oprettet genoprettelsesmedie.
●
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP gendannelsesmedie, eller hvis HP gendannelsesmedie
ikke fungerer, kan du hente genoprettelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren Worldwide
Telephone Numbers (Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også finde
kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller region, og
følg anvisningerne på skærmen.
VIGTIGT: HP Recovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du starter
genoprettelse, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare.
Hvis du bruger HP gendannelsesmedie, kan du vælge blandt følgende gendannelsesmuligheder:
BEMÆRK: Når du starter gendannelsesprocessen, vises der kun de indstillinger, der er tilgængelige for din
computer.
●
Systemgenoprettelse – geninstallerer det oprindelige operativsystem, og konfigurerer derefter
indstillingerne for de programmer, der blev installeret fra fabrikken.
●
Nulstil til fabriksindstillinger – gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette
alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den
operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
HP-gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) giver kun mulighed for systemgenoprettelse.
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
Med HP gendannelsespartitionen kan du udføre en systemgenoprettelse uden brug af gendannelsesdiske
eller et USB-gendannelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig
fungerer.
Sådan startes HP Recovery Manager fra HP Recovery-partitionen:
VIGTIGT: For tabletter med et aftageligt tastatur skal du slutte tastaturet til tastatur-docken, før du følger
disse trin (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, vælg Recovery Manager, og vælg derefter HPgenoprettelsesmiljø.
– eller –
For computere eller tabletter med tilsluttet tastatur skal du trykke på f11, når computeren genstarter,
eller trykke på f11 og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
Tabletter uden tastatur:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den nede.
Vælg derefter f11.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede. Vælg derefter
f11.
60
2.
Vælg Fejlfinding i menuen med startindstillinger.
3.
Vælg Recovery Manager, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering og gendannelse
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse
Du kan bruge HP Recovery-medier for at genoprette det oprindelige system. Du kan bruge denne metode,
hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
BEMÆRK: Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal computerens
startrækkefølge ændres. Se Ændring af opstartrækkefølgen for computeren på side 61.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre computerens opstartsrækkefølge,
som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valget til et optisk drev eller et USB-flashdrev.
Sådan ændres startrækkefølgen:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastaturdocken, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP gendannelsesmedie.
2.
Få adgang til BIOS:
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
▲
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på esc, og tryk derefter på f9 for
startindstillinger.
Tabletter uden tastatur:
▲
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den
nede. Vælg derefter f9.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede. Vælg
derefter f9.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
HP Recovery Manager-softwaren giver dig mulighed for at fjerne HP gendannelsespartitionen for at frigøre
plads på harddisken.
VIGTIGT: Efter du har fjernet HP gendannelsespartitionen, vil du ikke kunne udføre en
systemgenoprettelse eller oprette HP gendannelsesmediet fra HP gendannelsespartitionen. Så før du fjerner
gendannelsespartitionen, skal du oprette HP genoprettelsesmediet. Se Oprettelse af HP gendannelsesmedie
(kun udvalgte produkter) på side 57.
BEMÆRK: Indstillingen Opret genoprettelsespartition er kun tilgængelig på produkter, der understøtter
denne funktion.
Følg disse trin for at fjerne HP gendannelsespartitionen:
Sikkerhedskopiering og gendannelse
61
62
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Opret gendannelsespartition, og følg anvisningerne på skærmen.
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering og gendannelse
10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure
Start
Brug af Computer Setup
Computer Setup eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikation mellem alle systemets inputog outputenheder (som f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer). Computer Setup indeholder
indstillinger for de typer af enheder, der er installeret, startrækkefølgen for computeren og omfanget af
systemhukommelse og udvidet hukommelse.
BEMÆRK: Vær særlig omhyggelig, når du foretager ændringer i Computer Setup. Fejl kan forhindre
computeren i at fungere korrekt.
Start af Computer Setup
BEMÆRK: Et eksternt tastatur eller en ekstern mus, som er tilsluttet via USB, kan kun anvendes i Computer
Setup, hvis USB-bagudkompatibel understøttelse er aktiveret.
Hvis du vil starte Computer Setup, skal du følge disse trin:
▲
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
Navigering og valg i Computer Setup
●
Du vælger en menu eller et menupunkt ved hjælp af tasten tab og piletasterne på tastaturet og derefter
ved at trykke på enter eller ved at vælge emnet ved hjælp af et pegeredskab.
BEMÆRK:
På tabletter uden tastaturer kan du bruge din finger til at foretage valg.
●
For at rulle op og ned skal du vælge Pil op eller Pil ned i øverste højre hjørne af skærmen eller bruge Pil
op- eller Pil ned-tasten på tastaturet.
●
Hvis du vil lukke åbne dialogbokse og vende tilbage til hovedskærmbilledet i Computer Setup, skal du
trykke på esc, og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Brug af Computer Setup
63
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at afslutte menuerne i Computer Setup:
●
Sådan afslutter du menuerne i Computer Setup uden at gemme dine ændringer:
Vælg ikonet Exit (Luk) i nederste højre hjørne på skærmen, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer og Afslut), og tryk derefter
på enter.
●
Sådan gemmer du dine ændringer og afslutter menuerne i Computer Setup:
Vælg ikonet Save (Gem) i nederste højre hjørne på skærmen, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup
BEMÆRK: Gendannelse af standardindstillinger ændrer ikke harddiskens tilstand.
Følg disse trin for at gendanne alle indstillinger i Computer Setup til de fabriksindstillede værdier:
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 63.
2.
Vælg Main (Overordnet), og vælg derefter Apply Factory Defaults and Exit (Anvend
standardindstillinger og afslut).
BEMÆRK: På udvalgte produkter kan valgmulighederne vise Gendan standarder i stedet for Anvend
fabrikkens standardindstillinger og afslut.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte, skal du vælge ikonet Save (Gem) i nederste højre hjørne på
skærmen, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
BEMÆRK: Din adgangskode- og sikkerhedsindstillinger ændres ikke, når du gendanner
fabriksindstillingerne.
Opdatering af BIOS
Opdaterede versioner til BIOS kan være tilgængelige på HP's websted.
De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs.
Visse download-pakker indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder oplysninger om
installation af filen og fejlfinding.
64
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start
Sådan fastslår du BIOS-versionen
For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Computer Setup (BIOS), skal du først fastslå BIOSversionen på computeren.
Du kan få adgang til oplysninger om BIOS-versionen (også kaldet ROM-dato og System-BIOS) ved at trykke på
fn+esc (hvis du allerede er i Windows) eller ved at bruge Computer Setup.
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 63.
2.
Vælg Main (Overordnet), og vælg derefter System Information (Systemoplysninger).
3.
Hvis du vil afslutte Computer Setup uden at gemme dine ændringer, skal du vælge ikonet Exit (Afslut) i
nederste højre hjørne af skærmen og derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer og Afslut), og tryk derefter
på enter.
Se Download af en BIOS-opdatering på side 65, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG: Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren
kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger
ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen på computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant .
- eller Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Updates (Opdateringer), og vælg derefter Check for updates and messages (Søg efter
opdateringer og meddelelser).
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificér den nyeste BIOS-opdatering og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Noter datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for disse
oplysninger til at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du slutter computeren til et netværk, skal du rådføre dig med
netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.
Brug af Computer Setup
65
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg eventuelle anvisninger på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv fil i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Stifinder.
2.
Vælg harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks. filnavn.exe).
Installationen af BIOS begynder.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den
downloadede fil fra harddisken.
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten
Følg disse trin for dynamisk at vælge en startenhed for den aktuelle startrækkefølge:
1.
Få adgang til menuen Valgmuligheder for startenhed:
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tabletter uden tastaturer:
▲
2.
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke F9 for at åbne
menuen Valgmuligheder for startenhed.
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F9 for at åbne menuen Valgmuligheder for
startenhed.
Vælg en startenhed, og tryk derefter på enter.
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter)
VIGTIGT: Før du aktiverer funktionen Trusted Platform Module (TPM) på dette system, skal du sørge for, at
din påtænkte brug af TPM er i overensstemmelse med relevante lokale love, regulativer og politikker, og
godkendelser eller licenser skal anskaffes, hvis de er relevante. Eventuelle problemer med overholdelse som
følge af din brug af TPM, der overtræder ovennævnte krav, er på eget ansvar. HP er ikke ansvarlig for
eventuelle krav.
TPM giver yderligere sikkerhed på din computer. Du kan redigere TPM-indstillingerne i Computer Setup
(BIOS).
BEMÆRK: Hvis du ændrer TPM-indstillingen til Skjult, er TPM ikke synlig i operativsystemet.
Sådan får du adgang til TPM-indstillingerne i Computer Setup (Computeropsætning):
66
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 63.
2.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg TPM Embedded Security (TPM indbygget sikkerhed), og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter)
Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Start, en teknologi, som kontinuerligt overvåger, om
computerens BIOS udsættes for angreb eller beskadigelse. Hvis BIOS'en beskadiges eller angribes,
gendanner HP Sure Start automatisk BIOS'en til dens tidligere fejlsikrede tilstand, uden indgriben fra
brugeren.
HP Sure Start er allerede konfigureret og aktiveret, så de fleste brugere kan bruge standardkonfigurationen
HP Sure Start. Standardkonfigurationen kan tilpasses af erfarne brugere.
For at få adgang til den nyeste dokumentation vedrørende HP Sure Start skal du gå til http://www.hp.com/
support og vælge dit land. Vælg Drivere og download, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter)
67
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for
operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af operativsystemet eller
andre softwarekomponenter.
BEMÆRK: For at starte BIOS på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i bærbar tilstand med
det fysiske tastatur. Tastaturet på skærmen, som vises i tablettilstand, kan ikke få adgang til BIOS.
Sådan startes HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
1.
Start BIOS:
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på esc.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen lydstyrke ned, og hold den
nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
Tryk på f2.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-drev
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics-værktøjet
(UEFI) til et USB-drev under Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
på side 68.
3.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følge
anvisningerne på skærmen. Tryk på knappen Reducér lydstyrke for at stoppe en diagnostisk test på en
tablet.
BEMÆRK: Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test på computere eller tabletter med et tastatur,
skal du trykke på esc.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
Der er to måder at downloade HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhed:
Download den nyeste UEFI-version:
68
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Klik på linket Download i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics, og vælg derefter Kør.
Kapitel 11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Download en version af UEFI til et bestemt produkt:
1.
Gå til http://www.hp.com/support, og vælg derefter dit land/område. Siden HP Support vises.
2.
Klik på Drivere & downloads.
3.
I tekstboksen skal du indtaste produktnavnet og derefter klikke på Gå.
- eller Klik på Find nu for automatisk at lade HP finde dit produkt.
4.
Vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
5.
I afsnittet Diagnostic (Diagnosticering) kan man følge anvisningerne på skærmen for at hente den
ønskede UEFI-version.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
69
12 Specifikationer
Indgangseffekt
Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med
computeren.
Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 V, 50–60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med
strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en
vekselstrømsadapter eller en jævnstrømsstrømkilde, der er leveret og godkendt af HP til brug til denne
computer.
Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer.
Indgangseffekt
Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm
19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65 W
19,5 V jævnstrøm ved 4,62 A - 90 W
19,5 V jævnstrøm ved 10,25 A – Slim 150 W
19,5 V jævnstrøm ved 10,25 A – Slim 200W
BEMÆRK: Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke
overstiger 240 V rms.
BEMÆRK: Computerens driftsspænding og strøm kan ses på systemets mærkat med lovgivningsmæssige
oplysninger.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
USA
Drift (skriver til optisk disk)
5°C-35°C
41°F-95°F
Ikke i drift
-20°C-60°C
-4°F-140°F
I drift
10%-90%
10%-90%
Ikke i drift
5%-95%
5%-95%
I drift
-15 m-3.048 m
-50 fod-10.000 fod
Ikke i drift
-15 m-12.192 m
-50 fod-40.000 fod
Temperatur
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)
Maksimal højde (uden tryk)
70
Kapitel 12 Specifikationer
13 Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.
En afladning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter.
Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende
forholdsregler:
●
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren,
skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
●
Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
●
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
●
Brug ikke-magnetisk værktøj.
●
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet
metaloverflade.
●
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
71
14 Tilgængelighed
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder
personer med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i
operativsystemer, og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug
søgefunktionen på din enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler, skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Kontakt support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os om funktioner til hjælp til
handicappede, der har hjulpet dig, er du velkommen til at kontakte os på +1 (888) 259-5707 mandag til
fredag fra kl. 6.00 til 21.00 North American Mountain, standardtid (USA). Hvis du er døv eller har nedsat
hørelse og bruger TRS/VRS/WebCapTel, skal du kontakte os, hvis du har brug for teknisk support eller har
spørgsmål til hjælp til handicappede, ved at ringe på +1 (877) 656-7058, mandag til fredag, 6.00 til 21.00
North American Mountain, standardtid (USA).
BEMÆRK: Support er kun på engelsk.
72
Kapitel 14 Tilgængelighed
Indeks
A
adgangskoder
administrator 43
BIOS-administrator 44
bruger 43
DriveLock 46
administratoradgangskode 43
afprøvning af en
vekselstrømsadapter 41
angivelse af indstillinger for
strømstyring 33
antivirussoftware 50
Automatisk DriveLock 49
Automatisk DriveLock-adgangskode
fjerne 50
indtaste 49
B
bagudkompatibel understøttelse,
USB 63
batteri
afladning 36
bortskaffe 38
fjerne 37
genmontering 39
lave batteriniveauer 36
opbevare 38
strømbesparelse 38
visning af resterende spænding
36
Batteridæksel, identificere 14
Batterikontrol 36
batterioplysninger, finde 35
batterispænding 35
batteritemperatur 38
berøringsskærmens bevægelser
en-fingers glidning 27
besparelse, strøm 38
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
tofinger-knibe-zoom 26
tryk 25
BIOS
downloade en opdatering 65
fastlægge version 65
opdatere 64
Bluetooth-enhed 20, 22
Bluetooth-mærkat 18
Brug af HP Client Security 51
brug af lydindstillinger 29
brug af TouchPad 25
bruge
ekstern vekselstrøm 40
strømsparetilstand 33
brugeradgangskode 43
C
certificeringsmærkat for trådløs 18
computer, rejse 38
Computer Setup
BIOSadministratoradgangskode 44
DriveLock-adgangskode 46
gendanne fabriksindstillinger
64
navigere og vælge 63
D
Diskdefragmenteringssoftware 53
Diskoprydningssoftware 53
drevmedier 33
driftsmiljø 70
DriveLock
aktivering 47
deaktivering 48
DriveLock-adgangskode
angive 47
beskrivelse 46
indtaste 49
ændre 49
Dual-Mode DisplayPort,
identificere 6
Dvaletilstand
afslutte 34
starte 34
E
ekstern skærmport, identificere 5
ekstern vekselstrøm, bruge 40
ekstra batteristik, identificere 14
Elektrostatisk udledning 71
esc-tast, identificere 12
ExpressCard-slot eller chipkortlæser,
identificering 6
F
fingeraftrykslæser 52
fingeraftrykslæser, identificere 11
firewallsoftware 50
fn-tast, identificere 12
forbindelseskomponent til
dockingenhed, identificere 14
forsendelse af computeren 55
funktionstaster, identificere 12
G
gendannelsesmedie
oprette 57
gendannelsespartition
fjerne 61
genoprette
indstillinger 59
genoprettelse
brug af HP
genoprettelsesmedier 58
diske 58, 61
HP Recovery Manager 59
medier 61
starte 60
system 59
understøttede diske 58
USB-flashdrev 61
genoprettelse af minimeret billede
60
genoprettelse af oprindeligt
system 59
genoprettelsesmedier
oprettelse vha. HP Recovery
Manager 58
genvejstaster
bruge 12
glid med en finger-bevægelse på
berøringsskærm 27
GPS 22
Indeks
73
H
harddisk, identificere 15
HD-enheder, tilslutte 32
headset, tilslutning 29
Hovedadgangskode til DriveLock
ændre 49
hovedtelefoner, tilslutte 28
HP 3D DriveGuard 53
HP gendannelsesmedie
oprette 57
HP gendannelsespartition
fjerne 61
genoprettelse 60
HP genoprettelsesmedier
genoprettelse 61
HP Mobile Connect 22
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
brug af 68
HP Recovery Manager
afhjælpe startproblemer 61
starte 60
HP-ressourcer 2
HP Touchpoint Manager 51
hukommelseskort 33
hukommelseskortlæser,
identificere 5, 6
Hukommelsesmodul
identificere 15
hurtigtaster
sluk mikrofon 13
Højttalere
tilslutte 28
højttalere, identificere 10
I
i bunden 18
indgangseffekt 70
indstille adgangskodebeskyttelse
ved vækning 35
Indstillinger for TPM 66
integreret, numerisk tastatur,
identificere 12
interne mikrofoner, identificere 7
K
knap, batteriudløser 14
knap, tænd/sluk 33
Knap for trådløs, identificere 10
Knappen Slå lyd fra, identificere 11
knappen Trådløs 20
74
Indeks
knapper
højre pegepind 8
højre TouchPad 8
lydløs 11
midterste pegepind 8
midterste TouchPad 8
optisk drev, udløse 5
strøm 10, 33
TouchPad tændt/slukket 8
trådløs 10
venstre TouchPad 8
knapper til trådløs
knap 20
operativsystem 20
kombinationsstik til lydudgang
(hovedtelefon)/lydindgang
(mikrofon), identificere 5
komponenter
bagside 17
foroven 8
forside 15
højre side 5
i bunden 14
skærm 7
venstre side 6
Kritiske opdateringer, software 51
kritisk lav batterispænding 33
L
lavt batteriniveau 36
lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for
trådløs 18
mærkat med lovgivningsmæssige
oplysninger 18
Lyd 29
lydindstillinger, brug af 29
lysdiode for batteri 17
lysdiode for batteri, identificere 15
Lysdiode for Caps Lock, identificere
9
Lysdiode for drev 16
Lysdiode for integreret webkamera,
identificere 7
lysdiode for lydløs 9
lysdiode for lydløs mikrofon,
identificere 9
lysdiode for Num Lock 9
lysdiode for trådløs 9, 20
lysdiode for trådløs, identificere 15
lysdiode for webkamera,
identificere 7
lysdioder
batteri 15, 17
Caps Lock 9
drev 16
lydløs 9
Num Lock 9
RJ-45 (netværk) 17
sluk mikrofon 9
strøm 9, 15
trådløs 9, 15
webkamera 7
Lysdioder for RJ-45 (netværk),
identificere 17
Lysdioder for strøm 9, 15
læsbare medier 33
lås til servicedækslets udløser,
identificere 14
M
mikrofon, tilslutte 29
minimeret billede, oprette 59
Miracast 32
mærkater
Bluetooth 18
certificering for trådløs 18
lovgivningsmæssige 18
serienummer 17
service 17
WLAN 18
N
nedlukning 33
netværksstik, identificere 17
numerisk tastatur
integreret numerisk 12
O
Offentlig WLAN-forbindelse 21
Opbevare et batteri 38
opdatering af programmer og
drivere 54
Oprette forbindelse til et WLAN 21
opstartsrækkefølge
ændre 61
optisk drev, identificere 5
P
Pegepind
8
porte
Dual-Mode DisplayPort 6
ekstern skærm 5, 30
Miracast 32
Thunderbolt DisplayPort 6
USB 6
USB 3.0 17
USB 3.0-opladning
(strømforsynet) 6
VGA 30
port til ekstern skærm 30
produktnavn og -nummer,
computer 17
punkt for systemgendannelse,
oprette 57
R
rejse med computeren 18, 38, 55
Rengøring af computeren 54
RJ-45-stik (netværk), identificere
17
S
serienummer 17
Serienummer, computer 17
servicemærkater, placering 17
setup utility
gendanne fabriksindstillinger
64
navigere og vælge 63
sikkerhedskopier 57
SIM-kort
isætte 18
SIM-slot, identificere 14
skrivbare medier 33
slots
sikkerhedskabel 6
SIM 14
slot til sikkerhedskabel,
identificere 6
slukning af computeren 33
slumre
forlade 34
starte 34
Software
Diskdefragmentering 53
Diskoprydning 53
software
antivirus 50
firewall 50
HP 3D DriveGuard 53
kritiske opdateringer 51
stik
kombineret lydudgangsstik
(hovedtelefon)/lydindgangsstik
(mikrofon) 5
netværk 17
RJ-45 (netværk) 17
stik, strøm 17
strøm
batteri 35
besparelse 38
indstillinger 33
strømsparetilstand 33
strømstik, identificere 17
Sure Start
bruge 67
systemet reagerer ikke 33
systemgendannelsespunkt
oprette 58
systemgenoprettelse 59
sådan finder du oplysninger
hardware 4
software 4
T
tasten num lock, identificere 12
taster
esc 12
fn 12
funktion 12
num lock 12
Windows-tasten 12
tast til flytilstand 20
tast til lydløs mikrofon, identificere
13
tast til trådløst 20
temperatur 38
Thunderbolt DisplayPort,
identificere 6
tilgængelighed 72
tofinger-knibe-zoom-bevægelse på
TouchPad og berøringsskærm 26
Tofinger-rulning, TouchPadbevægelse 26
TouchPad
bruge 25
knapper 8
TouchPad-bevægelser
rulning med to fingre 26
tryk med to fingre 26
TouchPad til/fra-knap, identificere
8
TouchPad-zone
identificere 8
tryk-bevægelse på TouchPad'en og
berøringsskærmen 25
tryk med to fingre, TouchPadbevægelse 26
trådløse antenner, identificere 7
Trådløst netværk (WLAN)
funktionsmæssig rækkevidde
21
offentlig WLAN-forbindelse 21
tilslutte 21
WLAN-forbindelse i en
virksomhed 21
tænd/sluk-knap 33
Tænd/sluk-knap, identificere 10
U
udløserknap, servicedæksel 14
udløserknap til batteri 14
udløserknap til optisk drev,
identificere 5
udløserknap til servicedæksel 14
understøttede diske,
genoprettelse 58
USB 3.0-opladning (strømforsynet),
identificerende 6
USB 3.0-port 5
identificere 17
USB-bagudkompatibel
understøttelse 63
USB-porte, identificere 5, 6
V
Vedligeholdelse
Diskdefragmentering 53
Diskoprydning 53
vedligeholdelse
HP 3D DriveGuard 53
opdatering af programmer og
drivere 54
Vedligeholdelse af computeren 54
vekselstrømsadapter, afprøvning
41
Indeks
75
venstre Pegepind-knap,
identificering 8
ventilationsåbninger, identificere 6,
14
VGA-port, tilslutning 30
Video 29
W
webkamera 7
bruge 28
webkamera, identificere 7
Windows
systemgendannelsespunkt 57,
58
Windows-tasten, identificere 12
Windows-værktøjer
bruge 58
WLAN-antenner, identificere 7
WLAN-antenner, identificerer 7
WLAN-enhed 18
WLAN-forbindelse i en virksomhed
21
WLAN-mærkat 18
WWAN-enhed 20, 21
76
Indeks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising