HP | ZBook 15 G2 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Посібник користувача

HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Посібник користувача
Посібник користувача
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD — торгова марка Advanced Micro
Devices, Inc. Intel — торгова марка
корпорації Intel у США та інших країнах.
Bluetooth є торговою маркою, яка
належить відповідному власнику й
використовується компанією HewlettPackard згідно з ліцензією. Intel і Centrino
— торгові марки корпорації Intel у США й
інших країнах. Емблема SD є торговою
маркою її власника. Java — торгова
марка корпорації Sun Microsystems Inc. у
США. Microsoft і Windows — зареєстровані
у США торгові марки групи компаній
Microsoft.
Відомості, що містяться у цьому
документі, можуть бути змінені без
попередження. Єдині гарантії на вироби
та послуги HP викладені у недвозначних
гарантійних заявах, які супроводжують
такі вироби та послуги. Будь-яка
інформація, що тут міститься, не може
тлумачитися як предмет додаткової
гарантії. HP не несе відповідальності за
технічні або редакційні помилки чи
пропуски, що тут містяться.
Перше видання: червень 2014 р.
Код документа: 768564-BD1
Зауваження щодо продукту
У цьому посібнику описано функції,
спільні для більшості моделей. На
вашому комп’ютері деякі функції можуть
бути не доступні.
Перелік доступних функцій залежить від
версії Windows. Щоб мати змогу
використовувати всі функції ОС Windows,
можливо, знадобиться оновити апаратне
та програмне забезпечення комп’ютера
або драйвери на ньому. Докладніші
відомості див. на веб-сайті
http://www.microsoft.com.
Щоб ознайомитися з останньою версією
посібника користувача, перейдіть на сайт
http://www.hp.com/support і виберіть свою
країну. Відкрийте розділ Драйверы и
материалы для загрузки (Драйвери та
матеріали для завантаження) і
дотримуйтеся вказівок на екрані.
Умови використання програмного
забезпечення
Установлюючи, копіюючи, завантажуючи
або в інший спосіб використовуючи будьякий програмний продукт, попередньо
інстальований на цьому комп’ютері, ви
погоджуєтеся з умовами ліцензійної
угоди компанії HP з кінцевим
користувачем (EULA). Якщо ви не
приймаєте умови ліцензійної угоди, то
зобов’язані повернути невикористаний
продукт (апаратне та програмне
забезпечення) протягом 14 днів для
повного відшкодування коштів
відповідно до політики, установленої в
місці продажу.
Щоб отримати докладнішу інформацію
чи подати запит на повне відшкодування
коштів, зверніться до продавця.
Зауваження щодо умов безпечної експлуатації
УВАГА! Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп’ютера,
не тримайте його на колінах і не закривайте вентиляційні отвори. Використовуйте комп’ютер
лише на твердій рівній поверхні. Слідкуйте, щоб інші тверді поверхні, наприклад розташований
поруч додатковий принтер, або м’які речі, наприклад подушки, килими чи одяг, не
перекривали повітряний потік. Також під час роботи уникайте контакту адаптера змінного
струму зі шкірою або м’якими поверхнями, наприклад подушками, килимками та одягом.
Доступні користувачу поверхні комп’ютера та мережного адаптера відповідають
температурним нормам, визначеним міжнародними стандартами безпеки обладнання
інформаційних технологій (IEC 60950).
iii
iv
Зауваження щодо умов безпечної експлуатації
Зміст
1 Вступ ................................................................................................................................................................ 1
Пошук інформації ................................................................................................................................ 2
2 Знайомство з комп’ютером .......................................................................................................................... 5
Права панель ....................................................................................................................................... 6
Ліва панель .......................................................................................................................................... 7
Дисплей ............................................................................................................................................... 9
Верхня частина ................................................................................................................................. 10
Сенсорна панель .............................................................................................................. 10
Індикатори ........................................................................................................................ 11
Кнопки, динаміки та пристрій для читання відбитків пальців (лише в деяких
моделях) ........................................................................................................................... 13
Клавіші .............................................................................................................................. 15
Нижня панель .................................................................................................................................... 16
Передня панель ................................................................................................................................ 17
Задня панель ..................................................................................................................................... 19
3 Підключення до мережі .............................................................................................................................. 21
Підключення до бездротової мережі .............................................................................................. 21
Використання засобів керування бездротовим доступом ............................................. 21
Використання кнопки бездротового доступу ................................................. 21
Використання інструментів керування операційної системи ....................... 22
Використання WLAN ........................................................................................................ 22
Використання послуг постачальника інтернет-зв’язку ................................. 22
Налаштування мережі WLAN .......................................................................... 24
Налаштування бездротового маршрутизатора .............................................. 24
Захист мережі WLAN ....................................................................................... 24
Підключення до WLAN .................................................................................... 25
Використання мобільного широкосмугового зв’язку HP (лише в деяких моделях) ... 25
Установлення та виймання SIM-картки ......................................................... 26
Використання GPS (лише в деяких моделях) ................................................................ 27
Використання бездротових пристроїв Bluetooth ............................................................ 27
Підключення до дротової мережі .................................................................................................... 28
Підключення до локальної мережі (LAN) ....................................................................... 28
v
4 Навігація за допомогою клавіатури, жестів і вказівних пристроїв ...................................................... 29
Використання вказівних пристроїв .................................................................................................. 29
Налаштування параметрів вказівного пристрою ............................................................ 29
Використання вказівника ................................................................................................. 29
Використання сенсорної панелі та жестів ...................................................................... 29
Увімкнення та вимкнення сенсорної панелі .................................................. 30
Дотик ................................................................................................................ 30
Прокручування ................................................................................................. 30
Масштабування двома пальцями .................................................................... 31
Натискання двома пальцями ........................................................................... 31
Повертання (лише в деяких моделях) ............................................................ 32
Переміщення (лише в деяких моделях) ......................................................... 32
Проведення від краю (лише в деяких моделях) ............................................ 33
Проведення від правого краю ........................................................ 33
Проведення від лівого краю ........................................................... 33
Жест проведення від верхнього краю ........................................... 34
Використання клавіатури ................................................................................................................. 35
Використання клавіш швидкого доступу для Windows ................................................. 35
Визначення "гарячих" клавіш .......................................................................................... 35
Використання клавіш цифрової клавіатури .................................................................... 36
Використання додаткової цифрової клавіатури ............................................ 36
Використання додаткової зовнішньої цифрової клавіатури ......................... 36
5 Мультимедіа ................................................................................................................................................. 39
Використання кнопок керування відтворенням ............................................................................. 39
Аудіо .................................................................................................................................................. 39
Підключення динаміків .................................................................................................... 39
Регулювання рівня гучності ............................................................................................. 39
Підключення навушників ................................................................................................. 40
Підключення мікрофона .................................................................................................. 40
Підключення навушників і мікрофона ............................................................................ 40
Перевірка аудіофункцій на комп’ютері .......................................................................... 40
Веб-камера (лише в деяких моделях) ............................................................................................. 41
Відео .................................................................................................................................................. 41
VGA ................................................................................................................................... 42
Порт DisplayPort (лише в деяких моделях) .................................................................... 42
Призначений для підключення пристрою Thunderbolt DisplayPort ............................... 43
Призначений для підключення проводових дисплеїв за допомогою функції
багатопотокової передачі даних (MultiStream Transport) .............................................. 44
vi
Призначений для підключення проводових дисплеїв за допомогою
додаткового концентратора ............................................................................ 44
Підключення безпроводових дисплеїв (лише безпроводові дисплеї з підтримкою
технології Miracast) .......................................................................................................... 45
6 Керування живленням ................................................................................................................................ 47
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера ................................................................................ 47
Налаштування параметрів живлення .............................................................................................. 48
Використання станів енергозбереження ........................................................................ 48
Активація режиму сну та вихід із нього ......................................................... 48
Активація та вихід із режиму глибокого сну, ініційованого
користувачем ................................................................................................... 48
Використання індикатора й параметрів живлення ....................................... 49
Установка захисного пароля для пробудження ............................................. 49
Використання живлення від батареї ............................................................................... 49
Додаткові відомості про батарею ................................................................... 50
Використання інструмента перевірки батареї ............................................... 51
Відображення заряду батареї, що залишився ............................................... 51
Досягнення максимального терміну роботи батареї .................................... 51
Керування низьким рівнем заряду ................................................................. 51
Визначення низьких рівнів заряду батареї ................................... 51
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї ................... 52
Вставлення або виймання батареї .................................................................. 52
Вставлення батареї ......................................................................... 52
Виймання батареї ............................................................................ 52
Збереження заряду батареї ............................................................................ 53
Зберігання замінної батареї (лише в деяких моделях) ................................ 53
Утилізація замінної батареї (лише в деяких моделях) ................................. 54
Установлення замінної батареї на місце (лише в деяких моделях) ............ 54
Використання зовнішнього джерела змінного струму .................................................. 55
Перевірка адаптера змінного струму ............................................................. 56
Графічні системи Hybrid Graphics і AMD Dual Graphics (лише в деяких моделях) ..... 56
Використання Hybrid Graphics (лише в деяких моделях) ............................. 56
Використання AMD Dual Graphics (лише в деяких моделях) ....................... 57
7 Зовнішні картки та пристрої ...................................................................................................................... 59
Використання пристрою для читання карток пам’яті (лише в деяких моделях) ......................... 59
Вставлення картки пам’яті .............................................................................................. 59
Виймання картки пам’яті ................................................................................................. 59
Використання ExpressCards (лише в деяких моделях) ................................................................. 60
vii
Налаштування картки ExpressCard ................................................................................. 60
Вставлення картки ExpressCard ...................................................................................... 61
Виймання картки ExpressCard ........................................................................................ 62
Використання смарт-карток (лише в деяких моделях) .................................................................. 63
Вставлення смарт-картки ................................................................................................ 63
Виймання смарт-картки ................................................................................................... 63
Використання USB-пристрою ........................................................................................................... 64
Підключення USB-пристрою ........................................................................................... 65
Від’єднання USB-пристрою ............................................................................................. 65
Використання додаткових зовнішніх пристроїв .............................................................................. 66
Використання додаткових зовнішніх дисків ................................................................... 66
Використання гнізда підключення (лише в деяких моделях) ....................................... 66
8 Диски ............................................................................................................................................................. 69
Робота з дисками .............................................................................................................................. 69
Використання жорстких дисків ........................................................................................................ 70
Знімання й установка сервісної кришки ......................................................................... 70
Знімання кришки відділення для обслуговування ........................................ 70
Установлення кришки відділення для обслуговування на місце ................. 71
Заміна чи оновлення жорсткого диска ........................................................................... 71
Виймання жорсткого диска ............................................................................. 72
Установлення жорсткого диска ...................................................................... 72
Підвищення швидкодії жорсткого диска ........................................................................ 73
Використання утиліти дефрагментації диска ................................................ 73
Використання програми очищення диска ...................................................... 74
Використання програми HP 3D DriveGuard (лише в деяких моделях) ......................... 74
Визначення стану HP 3D DriveGuard .............................................................. 74
Використання RAID (лише в деяких моделях) ............................................................................... 75
9 Безпека .......................................................................................................................................................... 77
Захист комп’ютера ............................................................................................................................ 77
Використання паролів ...................................................................................................................... 78
Установлення паролів в ОС Windows .............................................................................. 79
Налаштування паролів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера) ........... 79
Керування паролем адміністратора BIOS ...................................................................... 79
Введення пароля адміністратора BIOS .......................................................... 82
Керування паролем DriveLock в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера) ...................................................................................................................... 82
Установлення пароля DriveLock ..................................................................... 83
Введення пароля DriveLock ............................................................................. 84
viii
Зміна пароля DriveLock ................................................................................... 85
Зняття захисту DriveLock ................................................................................. 86
Використання функції автоматичного генерування паролю DriveLock в утиліті
Computer Setup (Налаштування комп’ютера) ................................................................. 86
Введення автоматично згенерованого пароля DriveLock ............................. 87
Видалення захисту Automatic DriveLock ......................................................... 87
Пристрій вбудованої системи безпеки TPM (лише в деяких моделях) ........................................ 88
Використання антивірусного програмного забезпечення .............................................................. 89
Використання брандмауера ............................................................................................................. 89
Інсталяція критичних оновлень безпеки ......................................................................................... 89
Використання HP Client Security ...................................................................................................... 90
Установлення додаткового кабелю безпеки ................................................................................... 90
Використання пристрою для читання відбитків пальців (лише в деяких моделях) .................... 90
Визначення місцезнаходження пристрою для читання відбитків пальців ................... 90
10 Технічне обслуговування ......................................................................................................................... 93
Установлення або заміна модулів пам’яті ...................................................................................... 93
Очищення комп’ютера ...................................................................................................................... 95
Процедури очищення ....................................................................................................... 96
Очищення дисплея (у багатофункціональних пристроях або ноутбуках) . . . 96
Очищення бічних панелей і кришки ............................................................... 96
Очищення сенсорної панелі, клавіатури та миші .......................................... 96
Оновлення програм і драйверів ...................................................................................................... 97
Використання інструмента SoftPaq Download Manager ................................................................. 97
11 Резервне копіювання та відновлення .................................................................................................... 99
Створення резервних копій даних ................................................................................................... 99
Виконання відновлення системи ..................................................................................................... 99
Використання засобів відновлення Windows ............................................................... 100
Використання засобів відновлення f11 ......................................................................... 100
Використання носія з операційною системою Windows (не входить у комплект
постачання) ..................................................................................................................... 101
Використання функцій оновлення або скидання Windows ......................................... 102
Використання програми HP Software Setup ................................................................. 102
12 Утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) (BIOS), MultiBoot і HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) ............................................................................................................................................ 103
Використання утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) .......................................... 103
Запуск утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) ..................................... 103
ix
Навігація та вибір елементів в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера) .................................................................................................................... 104
Відновлення заводських параметрів в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера) .................................................................................................................... 104
Оновлення BIOS ............................................................................................................. 105
Визначення версії BIOS ................................................................................ 105
Завантаження оновлення BIOS .................................................................... 106
Використання утиліти MultiBoot ..................................................................................................... 107
Порядок завантаження з пристроїв .............................................................................. 107
Вибір параметрів MultiBoot ............................................................................................ 107
Установлення нового порядку завантаження в утиліті Computer Setup
(Налаштування комп’ютера) ......................................................................... 107
Динамічний вибір завантажувального пристрою за допомогою запиту f9 108
Налаштування запиту режиму MultiBoot Express ........................................ 108
Введення параметрів MultiBoot Express ....................................................... 109
Використання HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ...................................................................... 109
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB ........................ 110
Використання програми HP Sure Start .......................................................................................... 110
13 Підтримка .................................................................................................................................................. 111
Зв’язок зі службою підтримки ....................................................................................................... 111
Ярлики ............................................................................................................................................. 112
14 Технічні характеристики ........................................................................................................................ 113
Вхідне живлення ............................................................................................................................. 113
Умови експлуатації ......................................................................................................................... 113
Додаток а Подорожування з комп’ютером ............................................................................................... 115
Додаток б Усунення несправностей .......................................................................................................... 117
Ресурси з усунення несправностей ............................................................................................... 117
Вирішення проблем ........................................................................................................................ 117
Комп’ютер не завантажується ....................................................................................... 117
На екрані комп’ютера немає зображення .................................................................... 117
Неправильна робота програмного забезпечення ........................................................ 118
Комп’ютер увімкнений, але не відповідає на запити .................................................. 118
Комп’ютер незвично гарячий ........................................................................................ 118
Зовнішній пристрій не працює ...................................................................................... 119
Підключення до бездротової мережі не працює .......................................................... 119
Диск не відтворюється ................................................................................................... 119
x
Фільм не відображається на зовнішньому дисплеї ..................................................... 120
Запис диска не починається або припиняється до завершення ................................. 120
Додаток в Електростатичний розряд ......................................................................................................... 121
Покажчик ......................................................................................................................................................... 123
xi
xii
1
Вступ
Після налаштування та реєстрації комп’ютера рекомендується виконати вказані нижче дії, щоб
отримати від покупки якнайбільше користі.
●
ПОРАДА. Щоб швидко повернутися до початкового екрана з відкритої програми або
робочого столу Windows, натисніть на клавіатурі клавішу Windows
. При повторному
натисканні клавіші з логотипом Windows відбувається перехід до попереднього екрана.
●
Підключіться до Інтернету. Налаштуйте дротову або бездротову мережу, щоб мати змогу
підключитися до Інтернету. Додаткові відомості див. у розділі Підключення до мережі
на сторінці 21.
●
Оновіть антивірусну програму. Захистіть комп’ютер від вірусів. Програму попередньо
встановлено на комп’ютері. Додаткові відомості див. у розділі Використання антивірусного
програмного забезпечення на сторінці 89.
●
Ознайомтеся з принципом роботи комп’ютера. Дізнайтеся про функції комп’ютера. Щоб
отримати додаткову інформацію, див. розділи Знайомство з комп’ютером на сторінці 5 і
Навігація за допомогою клавіатури, жестів і вказівних пристроїв на сторінці 29.
●
Перегляньте встановлене програмне забезпечення. Перегляньте список попередньо
встановленого на комп’ютері програмного забезпечення.
На початковому екрані введіть п виберіть Программы (Програми), потім виберіть один із
відображуваних у переліку параметрів. Для отримання додаткових відомостей про
використання програмного забезпечення, що входить до комплекту постачання
комп’ютера, див. документацію від розробників цього програмного забезпечення, яка
може постачатися разом із програмним забезпеченням на диску або бути розміщена на
веб-сайті виробника.
●
Створюйте привабливі презентації. Можна підключити проектор і поділитися своїми
ідеями з цілою групою людей. Див. розділ Призначений для підключення пристрою
Thunderbolt DisplayPort на сторінці 43.
●
Забезпечте наявність резервної копії жорсткого диска, створивши диск або флеш-пам’ять
відновлення системи. Див. розділ Резервне копіювання та відновлення на сторінці 99.
1
Пошук інформації
Ви вже скористалися Вказівками з налаштування, щоб увімкнути комп’ютер і знайти цей
посібник. А в наведеній нижче таблиці ви знайдете відомості про ресурси з описом продукту,
практичними порадами й інструкціями та іншою корисною інформацією.
Ресурси
Інформація
Брошура Інструкції з налаштування
●
Налаштування комп’ютера
●
Визначення компонентів комп’ютера
HP Support Assistant
●
Відомості про систему
Щоб запустити програму HP Support Assistant,
виберіть її на початковому екрані.
●
Оновлення програмного забезпечення, драйверів і BIOS
●
Інструменти виявлення та усунення несправностей
●
Як зв’язатися зі службою підтримки
Служба підтримки в усьому світі
●
Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP
Щоб отримати підтримку рідною мовою, перейдіть
на сторінку http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Номери телефону служби підтримки
●
Адреси центрів обслуговування HP
Веб-сайт HP
●
Інформація про підтримку
Щоб ознайомитися з останньою версією посібника
користувача, перейдіть на сайт http://www.hp.com/
support і виберіть свою країну. Відкрийте розділ
Драйверы и материалы для загрузки (Драйвери
та матеріали для завантаження) і дотримуйтеся
вказівок на екрані.
●
Замовлення компонентів і пошук додаткових відомостей
●
Аксесуари, доступні для комп’ютера
Посібник із техніки безпеки та забезпечення
зручності користування
●
Належна організація робочого місця, положення тіла під
час роботи, догляд за здоров’ям і робочі звички
Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені
нижче дії.
●
Інформація з техніки безпеки під час роботи з механічним
і електричним обладнанням
●
Нормативна інформація та відомості з техніки безпеки
●
Інформація про утилізацію батареї
Щоб ознайомитися з останньою версією посібника
користувача, перейдіть на сайт http://www.hp.com/
support і виберіть свою країну. Відкрийте розділ
Драйверы и материалы для загрузки (Драйвери
та матеріали для завантаження) і дотримуйтеся
вказівок на екрані.
▲
На початковому екрані введіть поддержка
(підтримка) і виберіть програму HP Support
Assistant.
— або —
перейдіть за посиланням http://www.hp.com/
ergo.
Зауваження щодо дотримання законодавства,
правил техніки безпеки й охорони довкілля
Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені
нижче дії.
2
1.
На початковому екрані введіть поддержка
(підтримка) і виберіть програму HP Support
Assistant.
2.
Відкрийте Мой компьютер (Мій комп’ютер) і
виберіть елемент Руководства пользователя
(Посібники користувача).
Розділ 1 Вступ
Ресурси
Інформація
Обмежена гарантія*
Інформація про гарантію
Щоб відкрити цей посібник, на початковому екрані
виберіть програму HP Support Assistant, натисніть
Мой компьютер (Мій комп’ютер) і виберіть
Гарантия и обслуживание (Гарантія та
обслуговування).
— або —
перейдіть за посиланням http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*У посібниках користувача на комп’ютері та/чи на компакт- або DVD-диску, який входить до комплекту постачання,
указано положення відповідної прямо передбаченої обмеженої гарантії HP на продукт. Для деяких країн/регіонів
комплект постачання включає друковану версію обмеженої гарантії HP. Користувачі з країн/регіонів, для яких не
передбачено друкованої версії гарантії, можуть надіслати запит на її отримання, перейшовши на сайт
http://www.hp.com/go/orderdocuments або написавши листа на одну з указаних нижче адрес.
●
Північна Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Європа, Середній Схід, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Азіатсько-Тихоокеанський регіон: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Надсилаючи запит на отримання друкованої версії гарантії, необхідно зазначити номер продукту, гарантійний термін
(указано на сервісному ярлику), ім’я та поштову адресу.
ВАЖЛИВО. Продукт HP НЕ МОЖНА повернути, надіславши його на вказані вище адреси. Відомості про підтримку
користувачів у США див. на веб-сайті http://www.hp.com/go/contactHP. Відомості про підтримку користувачів у всьому
світі див. на веб-сайті http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Пошук інформації
3
4
Розділ 1 Вступ
2
Знайомство з комп’ютером
5
Права панель
Компонент
Опис
(1)
Пристрій для читання карток пам’яті
Використовується для роботи з додатковими картками
пам’яті (зокрема отримання доступу до інформації, її
зберігання та спільного використання, а також
керування нею).
(2)
Гніздо аудіовиходу (навушники)/гніздо
аудіовходу (мікрофон)
Використовується для підключення додаткових
активних стереодинаміків, навушників, міні-навушників,
гарнітури або телевізійного аудіокабелю. Також
використовується для підключення додаткових
навушників із мікрофоном. До цього гнізда не можна
підключати окремі додаткові мікрофони.
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед
підключенням навушників, міні-навушників або
гарнітури слід відрегулювати гучність. Додаткова
інформація з технічної безпеки міститься в документі
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил
техніки безпеки й охорони довкілля. Щоб перейти до
цього посібника, на початковому екрані введіть
поддержка (підтримка) і виберіть програму HP Support
Assistant.
ПРИМІТКА. Якщо до гнізда для навушників підключено
пристрій, динаміки комп’ютера вимикаються.
ПРИМІТКА. Кабель пристрою повинен мати 4контактний рознім, який підтримує сигнал аудіовиходу
(навушники) і сигнал аудіовходу (мікрофон).
(3)
порт USB 3.0
Призначений для підключення додаткових USBпристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього
диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.
Додаткові відомості про різні типи USB-портів див. у
розділі Використання USB-пристрою на сторінці 64.
(4)
6
Відсік для модернізації комп'ютера
(показано пристрій для читання
оптичних дисків) (лише в деяких
моделях)
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Залежно від моделі комп’ютера може лише читати або
читати й записувати оптичні диски.
ПРИМІТКА. Відомості про сумісність дисків доступні
на веб-сторінці довідки й технічної підтримки (див.
Пошук інформації на сторінці 2). Дотримуючись
інструкцій на екрані, укажіть модель свого пристрою.
Виберіть Поддержка и драйверы (Підтримка та
драйвери), а потім — вкладку Информация о продукте
(Дані продукту).
Компонент
Опис
ПРИМІТКА. У відсіку для модернізації комп'ютера
може міститися жорсткий диск або пристрій для
читання і записування оптичних дисків (лише в деяких
моделях) диски. Відсік також може використовуватися
як заглушка для зменшення ваги.
(5)
Кнопка вивільнення пристрою для
читання оптичних дисків (лише в деяких
моделях)
Відкриття лотка пристрою для читання оптичних дисків.
(6)
Порт зовнішнього монітора
Використовується для підключення зовнішнього
монітора чи проектора з інтерфейсом VGA.
Ліва панель
Компонент
(1)
Опис
Гніздо кабелю безпеки
Підключення до комп’ютера додаткового кабелю
безпеки.
ПРИМІТКА. Кабель безпеки служить як застережний
засіб, проте він не може захистити комп’ютер від
неналежного використання чи крадіжки.
(2)
Порт USB 2.0
Призначений для підключення додаткових USBпристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього
диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.
Додаткові відомості про різні типи USB-портів див. у
розділі Використання USB-пристрою на сторінці 64.
(3)
Вентиляційний отвір
Забезпечує потік повітря для охолодження внутрішніх
компонентів.
ПРИМІТКА. Вентилятор комп’ютера автоматично
запускається для охолодження внутрішніх компонентів і
запобігає їх перегріванню. Періодичне ввімкнення та
вимкнення внутрішнього вентилятора під час роботи
комп’ютера — це нормальне явище.
(4)
Порт Thunderbolt DisplayPort
Використовується для підключення додаткового
пристрою відображення з високою роздільною здатністю
або високоефективного пристрою обробки даних.
Ліва панель
7
Компонент
Опис
ПРИМІТКА. Thunderbolt — це нова технологія.
Установіть найновіші драйвери для пристрою
Thunderbolt, перш ніж підключати його до порту
Thunderbolt DisplayPort. Кабель і пристрій Thunderbolt
(не входять у комплект постачання) мають бути
сумісними з ОС Windows. Щоб визначити, чи
сертифіковано пристрій Thunderbolt для роботи з ОС
Windows, перейдіть на сайт
https://thunderbolttechnology.net/products.
(5)
порт Dual-Mode DisplayPort
Призначений для підключення додаткового цифрового
пристрою відображення, наприклад високоякісного
монітора або проектора.
(6)
Зарядний порт USB 3.0 (із живленням)
Призначений для підключення додаткових USBпристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього
диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.
Стандартні порти USB не дають змоги заряджати будьякі пристрої USB. Заряджання також може
здійснюватися зі зниженим струмом. Для заряджання
деяких пристроїв USB потрібне живлення, тому
підключати їх необхідно до порту із живленням.
ПРИМІТКА. Такі порти USB можна використовувати
для заряджання деяких моделей мобільних телефонів і
MP3-програвачів, навіть якщо комп’ютер вимкнуто.
Додаткові відомості про різні типи USB-портів див. у
розділі Використання USB-пристрою на сторінці 64.
8
(7)
Пристрій зчитування смарт-карток
Забезпечує підтримку додаткових смарт-карток.
(8)
Гніздо ExpressCard або пристрій
зчитування смарт-карток (залежно від
конфігурації)
Підтримка додаткових смарт-карток і карток
ExpressCard.
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Дисплей
Компонент
Опис
(1)
Антени WLAN*
Надсилання й отримання сигналів бездротової мережі для
обміну даними через бездротові локальні мережі (WLAN).
(2)
Антени WWAN* (лише в деяких моделях)
Надсилання й отримання бездротових сигналів для обміну
даними через бездротові регіональні мережі (WWAN).
(3)
Внутрішні мікрофони
Записування звуку.
(4)
Індикатор веб-камери (лише в деяких
моделях)
Світиться: веб-камера використовується.
(5)
Веб-камера (лише в деяких моделях)
Використовується для записування відео та створення
фотографій. Деякі моделі також дозволяють проводити
відеоконференції та спілкуватись онлайн за допомогою
потокового відео.
Щоб отримати відомості про використання веб-камери, див.
HP Support Assistant. Щоб запустити програму HP Support
Assistant, виберіть її на початковому екрані.
(6)
Внутрішній перемикач дисплея
Використовується для вимкнення дисплея чи активації
режиму сну, якщо дисплей закрито, але живлення
ввімкнуто.
ПРИМІТКА.
видно.
Ззовні комп’ютера перемикач дисплея не
*Антени вбудовані, тому ззовні комп’ютера їх не видно. Для найкращої якості передавання не закривайте
перешкодами область навколо антен. Нормативна інформація стосовно бездротового зв’язку міститься в розділі
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки та охорони довкілля, що відповідає вашій
країні чи регіону. Щоб перейти до цього посібника, на початковому екрані введіть поддержка (підтримка) і виберіть
програму HP Support Assistant.
Дисплей
9
Верхня частина
Сенсорна панель
Компонент
Опис
(1)
Вказівник
Переміщення вказівника, вибір і активація об’єктів на
екрані.
(2)
Ліва кнопка вказівника
Виконує функції лівої кнопки зовнішньої миші.
(3)
Кнопка ввімкнення/вимкнення сенсорної
панелі
Увімкнення та вимкнення сенсорної панелі.
(4)
Зона сенсорної панелі
Розпізнає рухи пальців для переміщення вказівника та
вибору елементів на екрані.
ПРИМІТКА. Сенсорна панель підтримує ще один
спосіб керування: проведення пальцем по краю.
Додаткові відомості див. у розділі Проведення від краю
(лише в деяких моделях) на сторінці 33.
10
(5)
Ліва кнопка сенсорної панелі
Виконує функції лівої кнопки зовнішньої миші.
(6)
Права кнопка вказівника
Виконує функції правої кнопки зовнішньої миші.
(7)
Середня кнопка вказівника
Виконує функції центральної кнопки зовнішньої миші.
(8)
Центральна кнопка сенсорної панелі
Виконує функції середньої кнопки зовнішньої миші.
(9)
Права кнопка сенсорної панелі
Виконує функції правої кнопки зовнішньої миші.
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Індикатори
Компонент
(1)
Опис
Індикатор живлення
●
Світиться: комп’ютер увімкнено.
●
Блимає: комп’ютер перебуває у сплячому режимі, у
якому заощаджується електроенергія, і вимикає
живлення дисплея й інших непотрібних
компонентів.
●
Не світиться: комп’ютер вимкнено або він
перебуває в режимі глибокого сну. Режим
глибокого сну — це режим заощадження
електроенергії, у якому споживається її найменша
кількість.
ПРИМІТКА. Для деяких моделей функцію Intel® Rapid
Start Technology активовано на заводі; вона дозволяє
швидко виводити комп’ютер із неактивного стану.
Додаткові відомості див. у розділі Використання станів
енергозбереження на сторінці 48.
(2)
Індикатор Caps lock
Світиться: активовано режим Caps Lock, у якому
вводяться лише великі літери.
(3)
Індикатор вимкнення мікрофона
●
Світиться жовтим: звук мікрофона вимкнено.
●
Не світиться: звук мікрофона ввімкнено.
(4)
Індикатор Num lock
Світиться: режим Num lock увімкнено.
(5)
Індикатор бездротового зв’язку
Світиться: увімкнено вбудований бездротовий пристрій,
наприклад WLAN і/або Bluetooth®.
Верхня частина
11
Компонент
Опис
ПРИМІТКА. На деяких моделях індикатор бездротового
доступу світиться жовтим, якщо всі бездротові пристрої
вимкнено.
(6)
12
Індикатор вимкнення звуку
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
●
Світиться жовтим: звук комп’ютера вимкнено.
●
Не світиться: звук комп’ютера ввімкнено.
Кнопки, динаміки та пристрій для читання відбитків пальців (лише в
деяких моделях)
Компонент
(1)
Опис
Кнопка живлення
●
Якщо комп’ютер вимкнено, натисніть цю кнопку,
щоб увімкнути його.
●
Якщо комп’ютер увімкнено, швидко натисніть і
відпустіть цю кнопку, щоб перевести його у режим
сну.
●
Якщо комп’ютер перебуває в режимі очікування,
натисніть і швидко відпустіть цю кнопку, щоб вийти
з нього.
●
Якщо комп’ютер перебуває в режимі сну, натисніть і
швидко відпустіть цю кнопку, щоб вийти з нього.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Натиснення й утримування кнопки
живлення призведе до втрати незбережених даних.
Якщо комп’ютер не відповідає та процедура завершення
роботи Windows® не дає результатів, натисніть і
утримуйте кнопку живлення протягом принаймні 5
секунд, щоб вимкнути комп’ютер.
ПРИМІТКА. Для деяких моделей функцію Intel® Rapid
Start Technology активовано на заводі; вона дозволяє
швидко виводити комп’ютер із неактивного стану.
Додаткові відомості див. у розділі Використання станів
енергозбереження на сторінці 48.
Щоб отримати додаткові відомості про налаштування
параметрів живлення, див. відповідний розділ. На
початковому екрані введіть питание (живлення),
виберіть Параметры электропитания и спящего
режима (Настройки електроживлення й режиму сну), а
Верхня частина
13
Компонент
Опис
потім — Электропитание и спящий режим
(Електроживлення й режим сну) зі списку застосунків.
14
(2)
Динаміки
Відтворюють звук.
(3)
Кнопка бездротового зв’язку
Використовується для ввімкнення/вимкнення функції
бездротового зв’язку, але не дає змогу встановити
бездротове підключення.
(4)
Кнопка вимкнення звуку
Використовується для ввімкнення/вимкнення звуку
динаміка.
(5)
Пристрій для читання відбитків пальців
(лише в деяких моделях)
Дає змогу входити в операційну систему Windows за
допомогою зчитування відбитків пальців замість
введення паролю.
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Клавіші
Компонент
Опис
(1)
Клавіша esc
Якщо натиснути одночасно з клавішею fn, відображає
відомості про систему.
(2)
Клавіша fn
У комбінації з функціональною клавішею, клавішею num
lock, esc або b застосовується для запуску часто
використовуваних системних функцій.
(3)
Клавіша з логотипом Windows
З відкритого застосунку чи робочого столу Windows
повертає до початкового екрана.
ПРИМІТКА. Повторне натискання клавіші з логотипом
Windows поверне вас до попереднього екрана.
(4)
Функціональні клавіші
Якщо натиснути одночасно з клавішею fn, запускає
найчастіше використовувані системні функції.
(5)
Клавіша num lock
Використовується для перемикання між навігаційними
та цифровими функціями вбудованої цифрової
клавіатури.
(6)
Вбудована цифрова клавіатура
Після ввімкнення num lock її можна використовувати як
зовнішню цифрову клавіатуру.
Верхня частина
15
Нижня панель
Компонент
16
Опис
(1)
Фіксатор батареї
Слугує для вивільнення батареї.
(2)
Відділення для батареї
Містить батарею.
(3)
Гніздо для SIM-картки
Призначене для підключення бездротового модуля
ідентифікації абонента (SIM-картки), розташоване
у відділенні для батареї.
(4)
Гніздо підключення
Використовується для підключення додаткового
пристрою.
(5)
Рознім додаткової батареї
Використовується для підключення додаткової
батареї.
(6)
Фіксатор кришки відділення для
обслуговування
Призначений для фіксації кришки відділення для
обслуговування.
(7)
Засувка відкривання кришки
відділення для обслуговування
Дозволяє відкрити кришку відділення для
обслуговування.
(8)
Вентиляційні отвори (3)
Дають змогу потоку повітря охолоджувати
внутрішні компоненти.
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Компонент
Опис
ПРИМІТКА. Вентилятор комп’ютера автоматично
запускається для охолодження внутрішніх
компонентів і запобігає їх перегріванню. Під час
роботи комп’ютера внутрішній вентилятор
періодично вмикається та вимикається — це
нормальне явище.
(9)
Кришка відділення для
обслуговування
Закриває відділення з жорстким диском, гніздами
для бездротового модуля LAN (WLAN), модуля
WWAN, а також модулів пам’яті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти зависанню
системи, замінюйте модуль бездротового зв’язку
лише на модуль, який дозволено використовувати
в комп’ютерах відповідними державними
органами, котрі регулюють застосування
бездротових пристроїв у вашій країні чи вашому
регіоні. Якщо після заміни модуля з’являється
попередження, вийміть модуль для відновлення
роботи комп’ютера, а потім зверніться до служби
підтримки за допомогою програми HP Support
Assistant. Щоб запустити програму HP Support
Assistant, виберіть її на початковому екрані.
Передня панель
Компонент
(1)
Опис
Індикатор безпроводового зв’язку
Світиться: увімкнуто вбудований безпроводовий
пристрій, наприклад WLAN і/або Bluetooth®.
ПРИМІТКА. На деяких моделях індикатор
безпроводового зв’язку світиться жовтим, коли всі
безпроводові пристрої вимкнено.
(2)
Індикатор живлення
●
Світиться: комп’ютер увімкнено.
●
Блимає: комп’ютер перебуває в режимі сну, у
якому заощаджується електроенергія, і
вимикає живлення дисплея й інших
компонентів, які наразі не використовуються.
●
Не світиться: комп’ютер вимкнено або він
перебуває в сплячому режимі. Сплячий
режим — це стан енергозбереження, у якому
споживається мінімальна кількість
електроенергії.
Передня панель
17
Компонент
Опис
ПРИМІТКА. У деяких моделях функцію Intel®
Rapid Start Technology активовано виробником.
Функція Rapid Start Technology надає можливість
швидко виводити комп’ютер із неактивного стану.
Додаткову інформацію див. у розділі Використання
станів енергозбереження на сторінці 48.
(3)
(4)
Індикатор адаптера змінного струму/
батареї
Індикатор жорсткого диска чи
пристрою для читання оптичних
дисків
●
Світиться білим: комп’ютер підключено до
зовнішнього джерела живлення, рівень заряду
батареї 90–99%.
●
Світиться жовтим: комп’ютер підключено до
зовнішнього джерела живлення, рівень заряду
батареї 0–90%.
●
Блимає жовтим: батарея — єдине доступне
джерело живлення, і рівень її заряду низький.
Коли заряд батарея досягає критичного рівня,
її індикатор починає часто блимати.
●
Не світиться: батарею повністю заряджено.
●
Блимає білим: використовується жорсткий
диск або пристрій для читання оптичних
дисків.
●
Світиться жовтим: програма HP 3D DriveGuard
тимчасово запаркувала головку жорсткого
диска.
ПРИМІТКА. Відомості про програму HP 3D
DriveGuard див. у розділі Використання програми
HP 3D DriveGuard (лише в деяких моделях)
на сторінці 74.
18
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
Задня панель
Компонент
(1)
Опис
порт USB 3.0
Призначений для підключення додаткових
USB-пристроїв, наприклад клавіатури, миші,
зовнішнього диска, принтера, сканера чи USBконцентратора.
Додаткові відомості про різні типи USB-портів
див. у розділі Використання USB-пристрою
на сторінці 64.
(2)
Гніздо живлення
Призначений для підключення адаптера
змінного струму.
(3)
Індикатор адаптера змінного струму/батареї
●
Світиться білим: комп’ютер підключено
до зовнішнього джерела живлення, рівень
заряду батареї 90–99%.
●
Світиться жовтим: комп’ютер підключено
до зовнішнього джерела живлення, рівень
заряду батареї 0–90%.
●
Блимає жовтим: батарея — єдине
доступне джерело живлення, і рівень її
заряду низький. Коли заряд батарея
досягає критичного рівня, її індикатор
починає часто блимати.
●
Не світиться: батарею повністю
заряджено.
(4)
Індикатори/гніздо RJ-45 (мережа)
Використовується для підключення мережного
кабелю.
●
Світиться зеленим (ліворуч): підключення
до мережі встановлено.
●
Світиться жовтим (праворуч): передача
даних.
Задня панель
19
20
Розділ 2 Знайомство з комп’ютером
3
Підключення до мережі
Комп’ютер може супроводжувати вас у будь-якій подорожі. Але ви можете вивчати світ і
отримувати доступ до інформації з мільйонів веб-сайтів навіть удома за допомогою
комп’ютера, підключеного до дротової або бездротової мережі. Цей розділ допоможе вам
дізнатись, як налагодити зв’язок зі світом.
Підключення до бездротової мережі
Технологія бездротового зв’язку забезпечує передавання даних не за допомогою дротів, а за
допомогою радіохвиль. Цей комп’ютер може бути обладнано одним або кількома такими
бездротовими пристроями:
●
Пристрій бездротової локальної мережі (WLAN) з’єднує комп’ютер із бездротовими
локальними мережами (також відомими як мережі Wi-Fi, бездротові локальні мережі або
WLAN) у корпоративних офісах, удома та в громадських місцях, зокрема в аеропортах,
ресторанах, кав’ярнях, готелях і університетах. У мережі WLAN мобільний бездротовий
пристрій комп’ютера обмінюється даними з бездротовим маршрутизатором або
бездротовою точкою доступу.
●
Модуль мобільного широкосмугового зв’язку HP (лише в деяких моделях) — пристрій
бездротової глобальної мережі (WWAN), яка забезпечує доступ до інформації на території
більшої площі. Оператори мобільного зв’язку встановлюють базові станції (які схожі на
вежі мобільного телефонного зв’язку), створюючи географічно розгалужену мережу, що
надає покриття у всій області, регіоні чи навіть цілій країні.
●
Пристрій Bluetooth дає змогу створити персональну мережу PAN для підключення до
інших Bluetooth-сумісних пристроїв, наприклад комп’ютерів, телефонів, принтерів,
гарнітур, динаміків і камер. У мережі PAN кожен пристрій безпосередньо обмінюється
даними з іншими пристроями, які мають бути розміщені відносно близько один від одного
— зазвичай у межах 10 метрів (приблизно 33 фути).
Щоб отримати додаткові відомості про технологію бездротового зв’язку, див. посилання на вебсайт та інформацію в програмі HP Support Assistant. Щоб запустити програму HP Support
Assistant, виберіть її на початковому екрані.
Використання засобів керування бездротовим доступом
Безпроводовими пристроями комп’ютера можна керувати за допомогою зазначених засобів.
●
Кнопка безпроводового доступу, безпроводовий комутатор або клавіша безпроводового
зв’язку чи клавіша режиму "У літаку" (у цьому розділі використовується назва "кнопка
безпроводового доступу") (лише в деяких моделях)
●
Інструменти керування операційної системи
Використання кнопки бездротового доступу
Комп’ютер обладнано кнопкою безпроводового доступу, одним або кількома безпроводовими
пристроями та одним чи двома індикаторами безпроводового зв’язку (лише в деяких моделях).
Усі безпроводові пристрої комп’ютера увімкнуті виробником, тому якщо на вашому комп'ютері
Підключення до бездротової мережі
21
є індикатор безпроводового зв’язку, при вмиканні комп’ютера він засвічується (світиться
білим).
Індикатор бездротового доступу вказує на загальний стан живлення всіх бездротових
пристроїв, а не кожного окремо. Якщо колір індикатора бездротового доступу світиться білим,
це означає, що ввімкнено принаймні один бездротовий пристрій. Якщо індикатор бездротового
доступу не світиться, це означає, що всі бездротові пристрої вимкнуто.
ПРИМІТКА. На деяких моделях індикатор бездротового доступу має світиться жовтим колір,
коли всі бездротові пристрої вимкнуто.
Оскільки бездротові пристрої активовано на заводі, можна одночасно вмикати або вимикати їх
за допомогою кнопки бездротового доступу.
Використання інструментів керування операційної системи
У розділі "Центр управления сетями и общим доступом" (Центр мережних підключень і
спільного доступу) можна налаштовувати з’єднання чи мережу, здійснювати підключення до
неї, виконувати діагностику, а також виправляти неполадки мережі.
Щоб скористатися засобами керування операційної системи, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть панель управления (панель керування) і виберіть
елемент Панель управления (Панель керування).
2.
Виберіть Сеть и Интернет (Мережа й Інтернет), після чого — Центр управления сетями и
общим доступом (Центр мережних підключень і спільного доступу).
Щоб отримати додаткову інформацію, відкрийте застосунок HP Support Assistant. Щоб
запустити програму HP Support Assistant, виберіть її на початковому екрані.
Використання WLAN
Завдяки пристрою WLAN можна отримати доступ до бездротової локальної мережі (WLAN), що
складається з інших комп’ютерів і додаткових пристроїв, об’єднаних бездротовим
маршрутизатором або бездротовою точкою доступу.
ПРИМІТКА. Терміни бездротовий маршрутизатор і бездротова точка доступу часто
взаємозамінні.
●
Великомасштабний пристрій WLAN, наприклад корпоративний або загальнодоступний
пристрій WLAN, зазвичай використовує бездротові точки доступу, за допомогою яких
можна підключити велику кількість комп’ютерів і додаткових пристроїв, а також
розподілити ключові мережні функції.
●
У домашній або офісній мережі WLAN зазвичай використовується бездротовий
маршрутизатор, який дозволяє декільком комп’ютерам із дротовим чи бездротовим
зв’язком спільно використовувати підключення до Інтернету, принтер або файли без
додаткового обладнання чи програмного забезпечення.
Щоб скористатися пристроєм WLAN на своєму комп’ютері, потрібно підключитися до
інфраструктури WLAN (надається постачальником послуг, громадською чи корпоративною
мережею).
Використання послуг постачальника інтернет-зв’язку
Перш ніж підключити комп’ютер до Інтернету, необхідно створити обліковий запис для
використання послуг постачальника інтернет-зв’язку. Щоб замовити послугу підключення
Інтернету та придбати модем, зверніться до місцевого постачальника послуг інтернет-зв’язку.
22
Розділ 3 Підключення до мережі
Постачальник допоможе налаштувати модем, провести мережний кабель для підключення
бездротового комп’ютера до модема та перевірити якість інтернет-послуги.
ПРИМІТКА. Постачальник інтернет-послуг надасть ідентифікатор користувача та пароль для
доступу до Інтернету. Запишіть цю інформацію та зберігайте в безпечному місці.
Підключення до бездротової мережі
23
Налаштування мережі WLAN
Щоб налаштувати WLAN і підключення до Інтернету, потрібне наведене нижче обладнання.
●
Широкосмуговий модем (DSL або кабельний) (1) і послуга високошвидкісного Інтернету,
придбана в постачальника інтернет-послуг
●
Бездротовий маршрутизатор (2) (не входить до комплекту постачання)
●
Бездротовий комп’ютер (3)
ПРИМІТКА. У деяких модемах є вбудований бездротовий маршрутизатор. Дізнайтеся в
постачальника інтернет-послуг тип свого модема.
На ілюстрації нижче показано встановлення бездротової мережі з підключенням до Інтернету.
Коли до мережі підключаються додаткові комп’ютери з бездротовим і дротовим зв’язком для
доступу до Інтернету, вона збільшується.
Довідку щодо налаштування мережі WLAN можна отримати в інструкціях виробника
бездротового маршрутизатора або постачальника інтернет-послуг.
Налаштування бездротового маршрутизатора
Довідку щодо налаштування бездротового маршрутизатора можна отримати в інструкціях
виробника маршрутизатора або в постачальника інтернет-послуг.
ПРИМІТКА. Радимо спершу підключити комп’ютер із підтримкою бездротового зв’язку до
маршрутизатора за допомогою мережного кабелю, що постачається з маршрутизатором. Після
встановлення підключення до Інтернету можна відключити кабель і отримувати доступ до
Інтернету через бездротову мережу.
Захист мережі WLAN
Під час налаштування нової мережі WLAN або отримання доступу до наявної завжди активуйте
функції безпеки для її захисту від несанкціонованого доступу. Мережі WLAN у громадських
місцях (точках доступу), наприклад у кав’ярнях, аеропортах тощо, можуть бути незахищені.
Якщо ви сумніваєтеся в тому, чи безпечно працювати з комп’ютером у місцях громадського
користування, обмежте діяльність у мережі надсиланням/читанням електронних повідомлень,
що не містять конфіденційних відомостей, і загальним пошуком в Інтернеті.
Бездротові радіосигнали розповсюджуються за межами мережі, тому інші пристрої WLAN
також можуть приймати незахищені сигнали. Щоб захистити свою мережу WLAN, можна вжити
наведених нижче заходів.
●
Використовуйте брандмауер.
Брандмауер перевіряє дані та запити даних, надіслані до мережі, а також відхиляє всі
підозрілі елементи. Існують програмні й апаратні брандмауери. Деякі мережі
використовують комбінацію обох типів.
●
24
Використовуйте бездротове шифрування.
Розділ 3 Підключення до мережі
Бездротове шифрування використовує параметри безпеки для шифрування та
розшифровування даних, що передаються мережею. Щоб отримати додаткову інформацію,
відкрийте застосунок HP Support Assistant. Щоб запустити програму HP Support Assistant,
виберіть її на початковому екрані.
Підключення до WLAN
Щоб здійснити підключення до мережі WLAN, виконайте наведені нижче дії.
1.
Переконайтеся, що пристрій WLAN увімкнено. Якщо пристрій увімкнено, індикатор
бездротового доступу світитиметься білим. Якщо індикатор бездротового доступу
вимкнено, натисніть кнопку бездротового доступу.
ПРИМІТКА. На деяких моделях індикатор бездротового доступу світиться жовтим, якщо
всі бездротові пристрої вимкнено.
2.
На початковому екрані наведіть курсор миші на верхній або нижній правий кут, щоб
відобразилися ключові кнопки.
3.
Виберіть Параметры (Настройки), після чого виберіть значок стану мережі.
4.
Виберіть свою мережу WLAN зі списку.
5.
Натисніть кнопку Подключиться (Підключити).
Якщо це захищена мережа WLAN, потрібно ввести код безпеки мережі. Введіть код і
натисніть Войти (Увійти).
ПРИМІТКА. Якщо мережі WLAN не вказані, це може означати, що ви перебуваєте поза
зоною дії бездротового маршрутизатора чи точки доступу.
ПРИМІТКА. Якщо мережа WLAN, до якої потрібно підключитися, не відображається, на
робочому столі Windows правою кнопкою миші натисніть піктограму стану мережі, а потім
виберіть Открыть Центр управления сетями и общим доступом (Відкрити Центр
мережних підключень і спільного доступу). Натисніть Создание и настройка нового
подключения или сети (Настроїти нове підключення або мережу). З’явиться список
параметрів, з якого можна буде вибрати пошук мережі та підключення до неї вручну або
створити нове підключення.
6.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити встановлення підключення.
Установивши підключення, наведіть вказівник на піктограму стану мережі в області
повідомлень (справа на панелі завдань), щоб перевірити назву та стан підключення.
ПРИМІТКА. Функціональний діапазон (наскільки далеко передаються сигнали бездротового
зв’язку) залежить від реалізації WLAN, бездротового маршрутизатора та впливу інших
електронних пристроїв або структурних перешкод, таких як стіни й підлога.
Використання мобільного широкосмугового зв’язку HP (лише в деяких
моделях)
Модуль мобільного широкосмугового зв’язку HP дозволяє комп’ютеру використовувати
бездротові регіональні мережі (WWAN) для отримання розширеного доступу до Інтернету
порівняно з бездротовими локальними мережами (WLAN). Для використання мобільного
широкосмугового модуля HP потрібен постачальник мережних послуг (оператор мобільної
мережі), який здебільшого є оператором стільникової телефонної мережі. Покриття мобільного
широкосмугового зв’язку HP відповідає голосовому покриттю стільникового зв’язку.
Підключення до бездротової мережі
25
За наявності послуг оператора мобільної мережі мобільний широкосмуговий зв’язок HP
забезпечує підключення до Інтернету, можливість надсилати листи електронною поштою або
підключатися до корпоративної мережі, коли ви перебуваєте в дорозі чи поза межами дії точок
доступу Wi-Fi.
HP підтримує наведені нижче технології.
●
HSPA (технологія високошвидкісної мобільної передачі даних), що забезпечує доступ до
мереж на основі телекомунікаційного стандарту глобальної системи мобільного зв’язку
(GSM).
●
EV-DO (стандарт бездротової передачі даних), що забезпечує доступ до мереж, які
базуються на телекомунікаційному стандарті множинного доступу з кодовим розділенням
(CDMA).
●
LTE (Long Term Evolution): забезпечує доступ до мереж, які підтримують технологію LTE.
Щоб активувати послугу мобільного широкосмугового зв’язку, може знадобитися серійний
номер модуля мобільного широкосмугового зв’язку HP. Серійний номер надруковано на
наклейці всередині відділення для батареї комп’ютера.
Деякі оператори мобільних мереж вимагають використання модуля ідентифікації абонента
(SIM). Модуль SIM містить основну інформацію, таку як PIN (особистий ідентифікаційний
номер), а також відомості про мережу. Деякі комп’ютери постачаються із SIM-карткою,
установленою у відділенні для батареї. Якщо модуль SIM не установлено, він може надаватися
з інформацією щодо мобільного широкосмугового зв’язку HP для комп’ютера або ж оператор
мобільної мережі може надавати його окремо.
Указівки з установлення та виймання модуля SIM див. у розділі Установлення та виймання SIMкартки на сторінці 26 цієї глави.
Інформацію про мобільний широкосмуговий зв’язок HP й активацію послуги через потрібного
оператора мережі мобільного зв'язку див. в інформаційних матеріалах щодо мобільного
широкосмугового зв’язку HP, які додаються для комп’ютера.
Установлення та виймання SIM-картки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти пошкодженню рознімів, не докладайте значних зусиль під
час установлення SIM-картки.
Щоб вставити SIM-картку, виконайте наведені нижче дії.
26
1.
Вимкніть комп’ютер, використовуючи відповідну команду.
2.
Закрийте дисплей.
3.
Від’єднайте всі зовнішні пристрої, підключені до комп’ютера.
4.
Від’єднайте кабель живлення від розетки змінного струму.
5.
Переверніть комп’ютер і покладіть його на рівну поверхню відділенням для батареї
догори.
6.
Вийміть батарею.
Розділ 3 Підключення до мережі
7.
Вставте SIM-картку у відповідне гніздо та злегка натисніть, щоб вона стала на місце.
ПРИМІТКА. SIM-картка комп’ютера може відрізнятися від зображеної на ілюстраціях,
наведених у цьому розділі.
ПРИМІТКА. Див. зображення на відділенні для батареї, щоб визначити напрямок, у якому
SIM-картка має вставлятись у комп’ютер.
8.
Установіть батарею.
ПРИМІТКА. Якщо батарею не установлено, модуль мобільного широкосмугового зв’язку
HP буде вимкнено.
9.
Підключіть знову зовнішнє живлення.
10. Підключіть знову зовнішні пристрої.
11. Увімкніть комп’ютер.
Щоб вийняти SIM-картку, натисніть її та вийміть із гнізда.
Використання GPS (лише в деяких моделях)
Цей комп’ютер може бути оснащено пристроєм глобальної системи визначення
місцеположення (GPS). Супутники GPS передають дані про місцеположення, швидкість і
напрямок на системи, оснащені приймачами GPS.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку до програми HP GPS and Location.
Використання бездротових пристроїв Bluetooth
Пристрій Bluetooth забезпечує бездротовий зв’язок ближньої дії, що замінює фізичні кабельні
підключення, за допомогою яких традиційно з’єднують електронні пристрої, наприклад:
●
комп’ютери (настільні комп’ютери, портативні комп’ютери, КПК);
●
телефони (стільникові, бездротові, смартфони);
●
пристрої обробки зображень (принтер, камера);
Підключення до бездротової мережі
27
●
аудіопристрої (динаміки, навушники);
●
миша.
Пристрої Bluetooth забезпечують однорангові з’єднання, що дають змогу налаштовувати
персональну локальну мережу (PAN) із пристроїв Bluetooth. Щоб отримати відомості про
настроювання й використання пристроїв Bluetooth, див. довідку програмного забезпечення
Bluetooth.
Підключення до дротової мережі
Існує два види дротового підключення: через дротову локальну мережу (LAN) та через модем.
Для підключення через дротову локальну мережу LAN використовується мережний кабель.
Цей тип підключення набагато швидший за підключення через модем, для якого
використовується телефонний кабель. Обидва види кабелів продаються окремо.
УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом або пошкодження обладнання,
не підключайте кабель модема або телефонний кабель до мережного розніму RJ-45.
Підключення до локальної мережі (LAN)
Підключення до локальної мережі LAN використовується для підключення комп’ютера до
маршрутизатора вдома (замість бездротового підключення) або до існуючої мережі в офісі.
Для підключення до дротової локальної мережі потрібен 8-контактний мережний кабель RJ-45.
Щоб здійснити підключення мережного кабелю, виконайте наведені нижче дії.
1.
Під’єднайте мережний кабель до мережного гнізда (1) на комп’ютері.
2.
Під’єднайте інший кінець мережного кабелю до мережного настінного гнізда (2) або
маршрутизатора.
ПРИМІТКА. Якщо мережний кабель оснащено схемою зменшення шумів (3), яка запобігає
виникненню перешкод від телевізійного та радіосигналу, розташуйте кінець кабелю у
напрямку до комп’ютера.
28
Розділ 3 Підключення до мережі
4
Навігація за допомогою клавіатури,
жестів і вказівних пристроїв
Комп’ютер дає можливість переміщуватися екраном за допомогою жестів (лише в деяких
моделях) додатково до клавіатури та миші. Для керування жестами можна використовувати як
сенсорну панель, так і сенсорний екран комп’ютера (лише в деяких моделях).
На окремих моделях комп’ютерів для простого виконання найпоширеніших операцій
передбачено спеціальні функціональні клавіші або клавіші швидкого виклику команд.
Використання вказівних пристроїв
ПРИМІТКА. Окрім вказівних пристроїв, якими обладнано комп’ютер, можна використовувати
зовнішню USB-мишу (не входить до комплекту постачання), підключивши її до одного з
наявних портів USB.
Налаштування параметрів вказівного пристрою
Для вибору настройок вказівних пристроїв, наприклад конфігурації кнопок, швидкості
реагування на натискання кнопки миші, а також параметрів вказівника, слід скористатися
настройками миші в операційній системі Windows. Крім того, ви можете переглянути
демонстрації жестів на сенсорній панелі.
Щоб відкрити властивості миші, виконайте наведені нижче дії.
●
На початковому екрані введіть мышь (миша), натисніть Параметры (Настройки) та виберіть
елемент Мышь (Миша).
Використання вказівника
Натисніть вказівник у напрямку, у якому потрібно перемістити вказівник на екрані. Ліва та
права кнопки вказівника використовуються як відповідні кнопки зовнішньої миші.
Використання сенсорної панелі та жестів
Сенсорна панель дає змогу працювати з комп’ютером і керувати вказівником за допомогою
простих рухів пальцями.
ПОРАДА. Ліву та праву кнопки сенсорної панелі можна використовувати як відповідні кнопки
зовнішньої миші.
ПРИМІТКА.
Деякі маніпуляції в певних застосунках не підтримуються.
Використання вказівних пристроїв
29
Увімкнення та вимкнення сенсорної панелі
Щоб вимкнути або ввімкнути сенсорну панель, двічі швидко торкніться кнопки її ввімкнення/
вимкнення.
Дотик
Щоб вибрати елемент на екрані, скористайтеся функцією дотику на сенсорній панелі.
●
Щоб зробити вибір, торкніться одним пальцем ділянки зони сенсорної панелі. Двічі
торкніться елемента, щоб відкрити його.
Прокручування
Прокручування використовується для переміщення сторінкою або зображенням угору, униз чи
у сторони.
●
30
Покладіть на зону сенсорної панелі два трохи розведені пальці, а потім пересувайте їх
вгору, вниз, ліворуч чи праворуч.
Розділ 4 Навігація за допомогою клавіатури, жестів і вказівних пристроїв
Масштабування двома пальцями
Зводячи або розводячи два пальці, можна масштабувати зображення й текст.
●
Щоб збільшити масштаб, покладіть два пальці поруч на зону сенсорної панелі, а потім
розведіть їх.
●
Щоб зменшити масштаб, покладіть два розведені пальці на зону сенсорної панелі, а потім
зведіть їх.
Натискання двома пальцями
Дотик двома пальцями дозволяє вибирати пункти меню для об’єкта на екрані.
ПРИМІТКА. Натискання двома пальцями призначене для виконання тих самих дій, що й
натискання правої кнопки миші.
Використання вказівних пристроїв
31
●
Розташуйте два пальці в зоні сенсорної панелі й натисніть, щоб відкрити меню параметрів
для вибраного об’єкта.
Повертання (лише в деяких моделях)
Виконується повертання елементів, наприклад фотографій.
●
Розмістіть указівний палець лівої руки в зоні сенсорної панелі. За допомогою правої руки
зробіть обертальний рух пальцем із позиції "12 годин" у позицію "3 години". Щоб скасувати
обертання, проведіть вказівним пальцем руки у зворотному напрямку (від 3 до 12 години).
ПРИМІТКА. Цей жест може використовуватися в певних програмах для роботи із
зображеннями чи іншими об’єктами. Жест обертання може не працювати у всіх програмах.
Переміщення (лише в деяких моделях)
Переміщення дозволяє швидко переміщуватись екранами або прокручувати документи.
●
32
Розташуйте три пальці в зоні сенсорної панелі та легкими швидкими рухами вгору, вниз,
праворуч або ліворуч гортайте об’єкти.
Розділ 4 Навігація за допомогою клавіатури, жестів і вказівних пристроїв
Проведення від краю (лише в деяких моделях)
Жести проведення від краю дають змогу отримати доступ до панелей інструментів на
комп’ютері для виконання таких завдань, як зміна параметрів і пошук або використання
програм.
Проведення від правого краю
Жест проведення від правого краю відкриває доступ до ключових кнопок "Поиск" (Пошук),
"Общий доступ" (Спільний доступ), "Запуск приложений" (Запуск застосунків), "Устройства"
(Пристрої) і "Параметры" (Параметри).
●
Щоб відобразити ключові кнопки, злегка проведіть пальцем від правого краю.
Проведення від лівого краю
Проведення від лівого краю надає доступ до нещодавно відкритих застосунків і таким чином
дає змогу швидко переходити від одного застосунку до іншого.
Використання вказівних пристроїв
33
Для переходу від одного застосунку до іншого обережно проведіть пальцем від лівого краю
сенсорної панелі.
●
Проводьте пальцем від лівого краю сенсорної панелі, щоб переключатися між
застосунками.
Жест проведення від верхнього краю
За допомогою жесту проведення від верхнього краю можна відкрити список команд, які
змінюють налаштування програм.
ВАЖЛИВО. Функція жесту проведення від верхнього краю під час використання різних
програм може відрізнятися.
●
34
Легко проведіть пальцем від верхнього краю сенсорної панелі, щоб відобразити список
команд.
Розділ 4 Навігація за допомогою клавіатури, жестів і вказівних пристроїв
Використання клавіатури
Клавіатура та миша дають змогу вводити текст, вибирати об’єкти, здійснювати прокручування,
а також виконувати ті самі дії, які можна здійснювати за допомогою жестів. Також для
виконання певних функцій можна використовувати функціональні клавіші та клавіші швидкого
виклику команд.
ПОРАДА. За допомогою клавіші з логотипом Windows
на клавіатурі можна швидко
повернутися до початкового екрана з відкритої програми чи робочого столу Windows. При
повторному натисканні клавіші з логотипом Windows відбувається перехід до попереднього
екрана.
ПРИМІТКА. Залежно від країни або регіону, клавіші та функції клавіатури на комп’ютері
можуть відрізнятись від розглянутих у цьому розділі.
Використання клавіш швидкого доступу для Windows
В ОС Windows передбачено кілька комбінацій клавіш для швидкого виконання певних дій. Для
виконання потрібної дії необхідно натиснути клавішу Windows
окремо або одночасно з
певною клавішею.
Визначення "гарячих" клавіш
"Гарячими" клавішами називаються комбінації клавіші fn із клавішею esc або однією з
функціональних клавіш.
Щоб скористатися "гарячими" клавішами, виконайте наведені нижче дії.
▲
Натисніть клавішу fn і, не відпускаючи її, швидко натисніть другу клавішу з комбінації.
Комбінація клавіш
Опис
fn+esc
Використовується для відображення відомостей про систему.
fn+f3
Використовується для активації режиму сну, яким передбачено збереження даних у системній
пам’яті. Дисплей та інші системні компоненти вимикаються, енергоспоживання економне.
Щоб вийти з режиму сну, натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для зменшення ризику втрати даних зберігайте свою роботу перед
переходом у режим сну.
fn+f4
Перемикання зображення екрана між пристроями відображення, підключеними до системи.
Наприклад, якщо до комп’ютера підключено монітор, натискання клавіш fn+f4 переключає
зображення з дисплея комп’ютера на монітор для одночасного відтворення зображення на
екранах обох пристроїв.
Більшість зовнішніх моніторів отримує відеоінформацію на комп’ютер за допомогою
відеостандарту VGA для зовнішніх моніторів. Окрім того, "гарячі" клавіші fn+f4 також дають
змогу перемикати зображення між іншими пристроями, які отримують відеосигнал із
комп’ютера.
fn+f6
Зменшення гучності динаміка.
fn+f7
Збільшення гучності динаміка.
Використання клавіатури
35
Комбінація клавіш
Опис
fn+f8
Вимикає та вмикає мікрофон.
fn+f9
Зменшення рівня яскравості екрана.
fn+f10
Збільшення рівня яскравості екрана.
fn+f11
Увімкнення та вимкнення підсвічування клавіатури. (лише в деяких моделях)
ПРИМІТКА. Підсвічування клавіатури увімкнено в заводських настройках. Щоб подовжити
термін служби батареї, вимкніть підсвічування клавіатури.
Використання клавіш цифрової клавіатури
Комп’ютер обладнано вбудованою цифровою клавіатурою, проте з ним можна також
використовувати додаткову зовнішню цифрову клавіатуру або додаткову зовнішню клавіатуру,
що включає цифрову.
Використання додаткової цифрової клавіатури
Цей комп’ютер обладнано вбудованою цифровою клавіатурою, проте до нього також можна
підключити додаткову зовнішню цифрову клавіатуру або додаткову зовнішню клавіатуру, що
включає цифрову. Докладніше про розміщення вбудованої цифрової клавіатури див. у розділі
Клавіші на сторінці 15.
(1)
Компонент
Опис
Клавіша num lock
Використовується для перемикання між навігаційними та
цифровими функціями вбудованої цифрової клавіатури.
ПРИМІТКА. Під час увімкнення комп’ютера буде відновлено
той режим роботи цифрової клавіатури, який було
активовано на момент вимкнення.
(2)
Вбудована цифрова клавіатура
Після ввімкнення num lock її можна використовувати як
зовнішню цифрову клавіатуру.
Використання додаткової зовнішньої цифрової клавіатури
Функції більшості клавіш зовнішніх цифрових клавіатур залежать від того, чи ввімкнуто
функцію num lock. (Функцію Num Lock вимкнуто за промовчанням.) Наприклад:
●
Коли функцію num lock увімкнено, більшість клавіш вводять цифри.
●
Коли функцію num lock вимкнено, клавіші функціонують як клавіші зі стрілками чи клавіші
прокручування сторінок вгору чи вниз.
Коли на зовнішній цифровій клавіатурі ввімкнено функцію num lock, також вмикається
індикатор num lock комп’ютера. Коли на зовнішній цифровій клавіатурі вимкнено функцію num
lock, індикатор num lock комп’ютера вимикається.
36
Розділ 4 Навігація за допомогою клавіатури, жестів і вказівних пристроїв
Вимикання чи вмикання функції num lock зовнішньої цифрової клавіатури під час роботи:
▲
Натисніть клавішу num lk на зовнішній цифровій клавіатурі, а не на комп’ютері.
Використання клавіатури
37
38
Розділ 4 Навігація за допомогою клавіатури, жестів і вказівних пристроїв
5
Мультимедіа
Комп’ютер може містити наведені нижче компоненти.
●
Вбудовані динаміки
●
Вбудовані мікрофони
●
Вбудована веб-камера (лише в деяких моделях)
●
Попередньо встановлене мультимедійне програмне забезпечення
●
Мультимедійні кнопки або клавіші
Використання кнопок керування відтворенням
Залежно від моделі комп’ютера елементи керування медіа-функціями, що дозволяють
відтворювати, зупиняти, перемотувати вперед або назад медіа-файл, можуть бути наступними:
●
Медіа-кнопки
●
"Гарячі" клавіші керування відтворенням (спеціальні клавіші, які натискаються в комбінації
з клавішею fn)
●
Клавіші керування відтворенням
Аудіо
На цьому комп’ютері та на моделях, які оснащено пристроями для читання оптичних дисків,
можна прослуховувати музичні компакт-диски, завантажувати та прослуховувати музику,
передавати аудіовміст з мережі (зокрема радіо), робити звукозаписи чи поєднувати звук та
відео для створення мультимедійного вмісту. Щоб отримати більшу насолоду від
прослуховування, підключіть зовнішні аудіопристрої, такі як динаміки чи навушники.
Підключення динаміків
До комп’ютера можна підключити дротові динаміки через порт USB (або гніздо аудіовиходу), а
також через пристрій стаціонарного підключення.
Призначений для підключення безпроводових динаміків до комп’ютера виконуйте згідно зі
вказівками виробника. Перед підключенням аудіопристроїв слід відрегулювати їхній рівень
гучності.
Регулювання рівня гучності
Залежно від моделі комп’ютера гучність можна регулювати, використовуючи:
●
Кнопки регулювання гучності
●
"Гарячі" клавіші регулювання гучності (спеціальні клавіші, які натискаються в комбінації з
клавішею fn)
●
Клавіші регулювання гучності
Використання кнопок керування відтворенням
39
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-навушників
або гарнітури слід відрегулювати гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. у
розділі Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки та охорони
довкілля. Щоб перейти до цього посібника, на початковому екрані введіть поддержка
(підтримка) і виберіть програму HP Support Assistant.
ПРИМІТКА.
Гучність можна регулювати за допомогою операційної системи та деяких програм.
ПРИМІТКА. Відомості про тип регулювання гучності комп’ютера див. у розділі Знайомство з
комп’ютером на сторінці 5.
Підключення навушників
Дротові навушники підключаються до гнізда навушників на комп’ютері.
Щоб підключити бездротові навушники до комп’ютера, дотримуйтеся вказівок виробника.
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-навушників
або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. у розділі
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки та охорони довкілля.
Підключення мікрофона
Щоб записати звук, підключіть мікрофон до відповідного гнізда на комп’ютері. Щоб отримати
найкращі результати, під час записування говоріть безпосередньо в мікрофон. При цьому не
повинно бути фонових шумів.
Підключення навушників і мікрофона
Дротові навушники або гарнітуру можна підключити до гнізда аудіовиходу (навушники)/
аудіовходу (мікрофон) на комп’ютері. У продажу доступні гарнітури із вбудованим мікрофоном.
Підключення бездротових навушників або гарнітури слід виконувати відповідно до вказівок
виробника пристрою.
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-навушників
або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. у розділі
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки та охорони довкілля.
Щоб перейти до цього посібника, на початковому екрані введіть поддержка (підтримка) і
виберіть програму HP Support Assistant.
Перевірка аудіофункцій на комп’ютері
ПРИМІТКА. Щоб отримати найкращі результати, під час записування говоріть безпосередньо
в мікрофон. При цьому не повинно бути фонових шумів.
Щоб перевірити аудіофункції комп’ютера, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть панель управления (панель керування) і виберіть
елемент Панель управления (Панель керування).
2.
Виберіть Оборудование и звук (Обладнання та звук), а потім виберіть Звук (Звук).
3.
Коли відкриється вікно "Звук", виберіть вкладку Звуки (Звуки). На вкладці Программные
события (Програмні події) виберіть будь-яку звукову подію, наприклад гудок або звукове
попередження, після чого натисніть кнопку Проверка (Перевірити).
Звук має відтворюватися через динаміки чи під’єднані навушники.
40
Розділ 5 Мультимедіа
Щоб перевірити функції записування, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть звук і виберіть елемент Звукозапись (Звукозаписувач).
2.
Натисніть Начать запись (Почати запис) і говоріть у мікрофон.
3.
Збережіть файл на робочому столі.
4.
Запустіть мультимедійну програму та відтворіть запис.
Щоб перевірити або змінити параметри звуку на своєму комп’ютері, виконайте наведені нижче
дії.
1.
На початковому екрані введіть панель управления (панель керування) і виберіть
елемент Панель управления (Панель керування).
2.
Виберіть Оборудование и звук (Обладнання та звук), а потім виберіть Звук (Звук).
Веб-камера (лише в деяких моделях)
Деякі комп’ютери оснащено вбудованою веб-камерою. За допомогою попередньо
встановленого програмного забезпечення можна використовувати веб-камеру для створення
фотографій чи запису відео. Фотографію або відеозапис можна попередньо переглянути та
зберегти.
Програмне забезпечення веб-камери дозволяє експериментувати з наведеними нижче
функціями.
●
Зйомка та передача відеофайлів
●
Передачі відео за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями
●
Створення фотографій
Відео
Цей комп’ютер HP є потужним відеопристроєм, за допомогою якого можна переглядати
потокове відео на улюблених веб-сайтах або завантажувати відео та фільми для перегляду на
комп’ютері, не підключаючись до мережі.
Щоб отримати більше задоволення від перегляду, підключіть до одного з відеопортів
комп’ютера зовнішній монітор, проектор або телевізор. Цей комп’ютер обладнано портом
мультимедійного інтерфейсу високої чіткості (HDMI), через який можна підключати монітор
або телевізор високої чіткості.
Цей комп’ютер має один або декілька зовнішніх відеопортів, а саме:
●
VGA
●
DisplayPort
●
Thunderbolt
ВАЖЛИВО. Слідкуйте за тим, щоб зовнішній пристрій було підключено відповідним кабелем
до відповідного порту комп’ютера. Якщо у вас виникли запитання, ознайомтеся з інструкціями
виробника пристрою.
ПРИМІТКА. Інформацію про відеопорти комп’ютера див. у розділі Знайомство з комп’ютером
на сторінці 5.
Веб-камера (лише в деяких моделях)
41
VGA
Порт зовнішнього монітора, або VGA-порт, є аналоговим інтерфейсом відображення, через
який зовнішній пристрій відображення VGA (наприклад, зовнішній монітор VGA або проектор
VGA) підключають до комп’ютера.
1.
Підключіть один кінець кабелю VGA від монітора або проектора до порту VGA комп’ютера,
як показано на ілюстрації.
2.
Натискайте клавіші fn+f4 для переключення між 4 варіантами екранного зображення.
●
Тільки екран ПК: перегляд зображення лише на екрані комп’ютера.
●
Дублювати: перегляд зображення з екрана комп’ютера одночасно на комп’ютері та
зовнішньому пристрої.
●
Розширити: розподіл зображення між екранами комп’ютера й зовнішнього пристрою.
●
Тільки додатковий екран: перегляд зображення з екрана комп’ютера лише на
зовнішньому пристрої.
Спосіб відображення змінюється з кожним натисканням клавіш fn+f4.
ПРИМІТКА. Щоб отримати найкращі результати (особливо якщо вибрано режим
"Розширення"), відкоригуйте роздільну здатність екрана зовнішнього пристрою, виконавши
наведені нижче дії. На початковому екрані введіть панель управления (панель
керування) і виберіть елемент Панель управления (Панель керування). Виберіть Вид и
персонализация (Вигляд і персоналізація). На вкладці Дисплей виберіть Настройка
разрешения экрана (Настроїти роздільну здатність екрана).
Порт DisplayPort (лише в деяких моделях)
Порт DisplayPort дає змогу підключити комп’ютер до додаткового відео- або аудіопристрою,
наприклад телевізора з високою чіткістю зображення або будь-якого сумісного цифрового чи
аудіокомпонента. Порт DisplayPort більш продуктивний, ніж порт зовнішнього монітора VGA, і
забезпечує краще цифрове підключення.
ПРИМІТКА. Для передавання відео- або аудіосигналу через порт DisplayPort потрібен кабель
DisplayPort (не входить до комплекту постачання).
42
Розділ 5 Мультимедіа
ПРИМІТКА. До порту DisplayPort комп’ютера можна підключити лише один пристрій
DisplayPort. Інформація, що відображається на екрані комп’ютера, може одночасно
відображатися на пристрої DisplayPort.
Щоб підключити відео- або аудіопристрій до порту DisplayPort, виконайте наведені нижче дії.
1.
Підключіть один кінець кабелю DisplayPort до порту DisplayPort на комп’ютері.
2.
Підключіть інший кінець кабелю до цифрового пристрою відображення.
3.
Натискайте клавіші fn+f4 для переключення між 4 варіантами екранного зображення на
комп’ютері.
●
Тільки екран ПК: перегляд зображення лише на екрані комп’ютера.
●
Дублювати: перегляд зображення з екрана комп’ютера одночасно на комп’ютері та
зовнішньому пристрої.
●
Розширити: розподіл зображення між екранами комп’ютера й зовнішнього пристрою.
●
Тільки додатковий екран: перегляд зображення з екрана комп’ютера лише на
зовнішньому пристрої.
Спосіб відображення змінюється з кожним натисканням клавіш fn+f4.
ПРИМІТКА. Щоб отримати найкращі результати (особливо якщо вибрано режим
"Розширення"), відкоригуйте роздільну здатність екрана зовнішнього пристрою, виконавши
наведені нижче дії. На початковому екрані введіть панель управления (панель
керування) і виберіть елемент Панель управления (Панель керування). Виберіть Вид и
персонализация (Вигляд і персоналізація). На вкладці Дисплей виберіть Настройка
разрешения экрана (Настроїти роздільну здатність екрана).
ПРИМІТКА. Щоб від’єднати кабель пристрою, притисніть фіксатор на рознімі та відключіть
його від комп’ютера.
Призначений для підключення пристрою Thunderbolt DisplayPort
Порт Thunderbolt DisplayPort використовується для підключення додаткового пристрою
відображення з високою роздільною здатністю або високопродуктивного пристрою обробки
даних. Цей порт більш продуктивний, ніж порт зовнішнього монітора VGA, і забезпечує краще
цифрове підключення.
Відео
43
ПРИМІТКА. Thunderbolt — це нова технологія. Установіть найновіші драйвери для пристрою
Thunderbolt, перш ніж підключати його до порту Thunderbolt DisplayPort. Кабель і пристрій
Thunderbolt (не входять у комплект постачання) мають бути сумісними з ОС Windows. Щоб
визначити, чи сертифіковано пристрій Thunderbolt для роботи з ОС Windows, перейдіть на сайт
https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Підключіть один кінець кабелю Thunderbolt DisplayPort до відповідного порту на
комп’ютері.
2.
Підключіть інший кінець кабелю до цифрового пристрою відображення.
3.
Натискайте клавіші fn+f4 для переключення між 4 станами відображення екранного
зображення на комп’ютері.
●
Тільки екран ПК: перегляд зображення лише на екрані комп’ютера.
●
Дублювати: перегляд зображення з екрана комп’ютера одночасно на комп’ютері та
зовнішньому пристрої.
●
Розширити: розподіл зображення між екранами комп’ютера й зовнішнього пристрою.
●
Тільки додатковий екран: перегляд зображення з екрана комп’ютера лише на
зовнішньому пристрої.
Спосіб відображення змінюється з кожним натисканням комбінації клавіш fn+f4.
ПРИМІТКА. Рекомендовано відрегулювати роздільну здатність екрана зовнішнього
пристрою, особливо якщо вибрано режим "Розширення". На початковому екрані введіть
панель управления(панель керування) і виберіть елемент Панель управления (Панель
керування) зі списку програм. Виберіть Вид и персонализация (Вигляд і персоналізація).
На вкладці Дисплей виберіть Настройка разрешения экрана (Настроїти роздільну
здатність екрана).
Призначений для підключення проводових дисплеїв за допомогою
функції багатопотокової передачі даних (MultiStream Transport)
Призначений для підключення проводових дисплеїв за допомогою додаткового
концентратора
Функція MultiStream Transport (MST) дає змогу підключати кілька дисплеїв через один рознім
DisplayPort на комп'ютері.
44
Розділ 5 Мультимедіа
ПРИМІТКА. Якщо комп'ютер оснащено графічним контролером Nvidia, через порт DisplayPort.
можна приєднати до 4 зовнішніх пристроїв відображення.
ПРИМІТКА. Якщо комп'ютер оснащено графічним контролером AMD, через порт DisplayPort
можна приєднати до 6 зовнішніх пристроїв відображення.
Щоб налаштувати кілька дисплеїв, виконайте такі дії.
1.
Приєднайте зовнішній концентратор (не входить до комплекту постачання) до порту
DisplayPort (DP) на комп'ютері за допомогою кабелю DP-DP (не входить до комплекту
постачання). Переконайтеся, що адаптер живлення концентратора підключений до
джерела змінного струму.
2.
Підключіть зовнішні пристрої відображення до портів VGA чи DisplayPort на концентраторі.
3.
Щоб отримати додаткові відомості про налаштування кількох дисплеїв, відкрийте панель
керування Nvidia, або на початковому екрані в полі пошуку введіть разрешение экрана
(роздільна здатність екрана), або натисніть сполучення клавіш fn+f4. Якщо один із
підключених дисплеїв не відображається, переконайтеся, що всі пристрої підключені до
відповідного порту на концентраторі.
ПРИМІТКА. Якщо підключено кілька дисплеїв, можна вибрати режим "Дублювати", в
якому екран комп'ютера відображається на всіх увімкнутих дисплеях, або "Розширити", у
якому екран комп'ютера розподіляється по всіх увімкнутих дисплеях.
Підключення безпроводових дисплеїв (лише безпроводові дисплеї з
підтримкою технології Miracast)
Щоб розпізнати безпроводовий дисплей з підтримкою технології Miracast і підключитися до
нього, не виходячи з поточних програм, виконайте такі дії.
Щоб відкрити Miracast, виконайте наведені нижче дії.
▲
На початковому екрані проведіть пальцем від правого краю, виберіть Устройства
(Пристрої) і натисніть Проект, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
Наведіть вказівник на правий верхній або нижній кут початкового екрана, щоб
відобразилися ключові кнопки, після чого виберіть Устройства (Пристрої), натисніть
Проект і дотримуйтеся вказівок на екрані.
Відео
45
46
Розділ 5 Мультимедіа
6
Керування живленням
ПРИМІТКА. Комп’ютер може бути оснащено кнопкою або перемикачем живлення. Термін
"кнопка живлення" використовується в цьому посібнику на позначення всіх типів засобів
керування живленням.
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Під час вимкнення комп’ютера всі незбережені дані буде втрачено.
Команда завершення роботи комп’ютера закриває всі програми, включно з операційною
системою, після чого вимикаються дисплей і сам комп’ютер.
Завершуйте роботу комп’ютера за будь-яких із наведених нижче умов:
●
якщо потрібно замінити батарею чи отримати доступ до внутрішніх компонентів
комп’ютера;
●
у випадку під’єднання зовнішнього апаратного пристрою, який не підключається до порту
USB;
●
якщо комп’ютер не використовуватиметься чи його буде від’єднано від зовнішнього
джерела живлення на тривалий час.
Вимкнути комп’ютер можна за допомогою кнопки живлення. Однак рекомендується
використовувати команду завершення роботи ОС Windows.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер перебуває в режимі сну чи глибокого сну, спочатку слід вийти з
відповідного режиму, натиснувши кнопку живлення, а потім завершити роботу комп’ютера.
1.
Збережіть роботу та закрийте всі відкриті програми.
2.
Наведіть вказівник на верхній правий чи нижній правий кут початкового екрана.
3.
Виберіть Параметры (Настройки), натисніть піктограму Питание (Живлення), а потім
виберіть пункт Завершение работы (Завершити роботу).
— або —
Натисніть правою кнопкою миші кнопку "Пуск" у лівому нижньому куті екрана, виберіть
Завершение работы или выход из системы (Завершити роботу або вийти), а потім —
Завершение работы (Завершити роботу).
Якщо комп’ютер завис і стандартну процедуру завершення роботи застосувати неможливо,
виконайте наведену нижче процедуру аварійного завершення роботи у вказаній послідовності.
●
Натисніть клавіші ctrl+alt+delete. Натисніть піктограму Питание (Живлення), після чого
виберіть Завершение работы (Завершити роботу).
●
Натисніть і утримуйте кнопку живлення щонайменше 5 секунд.
●
Від’єднайте комп’ютер від зовнішнього джерела живлення.
●
Якщо в моделі встановлено замінну батарею, вийміть її.
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера
47
Налаштування параметрів живлення
Використання станів енергозбереження
Режим сну увімкнено за промовчанням.
Коли вмикається режим сну, індикатори живлення починають блимати, а екран очищується.
Робота зберігається в пам’яті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик можливого зниження якості відтворення аудіо- та
відеофайлів, утрати інформації або функціональних можливостей відтворення аудіо чи відео,
не переводьте комп’ютер у сплячий режим під час зчитування з диска або зовнішньої картки
пам’яті чи записування на них.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер перебуває в режимі сну, користувач не може здійснювати
підключення до мережі або використовувати функції комп’ютера.
Активація режиму сну та вихід із нього
Якщо комп’ютер увімкнено, перехід до режиму сну можна здійснити одним із наведених нижче
способів.
●
Натисніть і відпустіть кнопку живлення.
●
Наведіть вказівник на верхній правий чи нижній правий кут початкового екрана. Коли
відкриється список ключових кнопок, натисніть Параметры (Настройки), потім —
піктограму Питание (Живлення) та виберіть Спящий режим (Режим сну).
Щоб вийти зі сплячого режиму, натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення.
Після виходу з режиму сну вмикаються індикатори живлення й можна продовжувати роботу з
того місця, де ви зупинилися.
ПРИМІТКА. Якщо на вихід з режиму сну встановлено пароль, потрібно ввести пароль
Windows, щоб відновити роботу.
Активація та вихід із режиму глибокого сну, ініційованого користувачем
У розділі "Электропитание" (Електроживлення) можна увімкнути функцію переходу в режим
глибокого сну з ініціативи користувача, а також змінити час очікування й інші параметри
електроживлення. Для цього виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть электропитание (електроживлення) і виберіть
Электропитание (Електроживлення).
2.
На панелі зліва виберіть Действие кнопки питания (Вибрати дію для кнопки живлення).
3.
Натисніть Изменить параметры, которые сейчас недоступны (Змінити параметри, які
зараз недоступні).
4.
В області При нажатии кнопки включения питания компьютера (Після натискання
кнопки живлення) виберіть Гибернация (Режим глибокого сну).
5.
Натисніть Сохранить изменения (Зберегти зміни).
Щоб вийти з режиму глибокого сну, натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення.
Вмикаються індикатори живлення, і ви можете продовжити роботу з того місця, де зупинилися.
ПРИМІТКА. Якщо на вихід із режиму глибокого сну встановлено пароль, потрібно ввести
пароль Windows, щоб відновити роботу.
48
Розділ 6 Керування живленням
Використання індикатора й параметрів живлення
Індикатор живлення розміщено на робочому столі. Індикатор живлення дає змогу швидко
отримати доступ до параметрів живлення та дізнатися про рівень заряду батареї, що
залишився.
●
Щоб відобразився поточний рівень заряду батареї, а також поточна схема живлення,
наведіть вказівник на піктограму індикатора живлення на робочому столі Windows.
●
Щоб отримати доступ до розділу "Електроживлення" або змінити схему живлення,
натисніть піктограму відповідного індикатора та виберіть потрібний елемент у списку. На
початковому екрані введіть электропитание (електроживлення) і виберіть
Электропитание (Електроживлення).
Різні піктограми індикатора живлення указують на те, від чого працює комп’ютер: від батареї
чи від зовнішнього джерела живлення. Піктограма також відображає повідомлення, якщо заряд
батареї досяг низького чи критичного рівня.
Установка захисного пароля для пробудження
Щоб налаштувати комп’ютер на відображення запиту пароля під час виходу з режиму сну чи
глибокого сну, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть электропитание (електроживлення) і виберіть
Электропитание (Електроживлення).
2.
На панелі зліва натисніть Запрос пароля при пробуждении (Запитати пароль під час
пробудження).
3.
Натисніть Изменить параметры, которые сейчас недоступны (Змінити параметри, які
зараз недоступні).
4.
Натисніть Запрашивать пароль (рекомендуется) (Запитувати пароль (рекомендовано)).
ПРИМІТКА. Якщо потрібно створити пароль облікового запису користувача або змінити
поточний, натисніть Создание или изменение пароля учетной записи пользователя
(Створити або змінити пароль облікового запису користувача), а потім дотримуйтеся
вказівок на екрані. Якщо створювати або змінювати пароль облікового запису користувача
немає потреби, перейдіть до пункту 5.
5.
Натисніть Сохранить изменения (Зберегти зміни).
Використання живлення від батареї
УВАГА! Щоб зменшити потенційний ризик виникнення небезпечних ситуацій, використовуйте
батарею з комплекту постачання комп’ютера, запасну батарею, надану компанією HP, або
сумісну батарею, придбану в компанії HP.
Якщо комп’ютер не під’єднано до зовнішнього джерела змінного струму, він працює від
батареї. Строк служби батареї залежить від параметрів керування живленням, активних
програм, яскравості дисплея, зовнішніх пристроїв, під’єднаних до комп’ютера, а також від
інших факторів. Якщо батарея знаходиться в комп’ютері, коли його під’єднано до джерела
змінного струму, батарея заряджається, а вашій роботі у випадку припинення подачі
електроенергії нічого не загрожує. Якщо батарея заряджена, а комп’ютер працює від
зовнішнього джерела змінного струму, він почне працювати від батареї, якщо буде від’єднано
адаптер змінного струму або припинено подачу живлення.
Налаштування параметрів живлення
49
ПРИМІТКА. Якщо відключити змінний струм, яскравість дисплея автоматично зменшується
для подовження строку служби батареї. Певні моделі комп’ютера, підтримують функцію
перемикання графічних режимів для подовження часу роботи від батареї. Додаткові відомості
див. у розділі Графічні системи Hybrid Graphics і AMD Dual Graphics (лише в деяких моделях)
на сторінці 56.
Додаткові відомості про батарею
Програма HP Support Assistant надає описані нижче засоби й інформацію про стан батареї. Щоб
отримати доступ до інформації про батарею, виберіть на початковому екрані застосунок HP
Support Assistant, а потім — розділ Батарея и производительность (Батарея і продуктивність).
●
Інструмент перевірки батареї, що стежить за ефективністю використання батареї.
●
Інформація про калібрування, керування живленням, належний догляд і зберігання для
досягнення максимального терміну служби батареї.
●
Інформація про типи батарей, технічні характеристики, експлуатаційні цикли та ємність.
Щоб отримати доступ до інформації про батарею, виконайте наведені нижче дії.
▲
50
Щоб отримати доступ до інформації про батарею, виберіть на початковому екрані
застосунок HP Support Assistant, а потім — розділ Батарея и производительность
(Батарея і продуктивність).
Розділ 6 Керування живленням
Використання інструмента перевірки батареї
Застосунок HP Support Assistant надає інформацію про стан батареї, установленої в комп’ютері.
Щоб запустити інструмент перевірки батареї, виконайте наведені нижче дії.
1.
Під’єднайте адаптер змінного струму до комп’ютера.
ПРИМІТКА. Для правильної роботи інструмента перевірки батареї комп’ютер має бути
під’єднано до зовнішнього джерела живлення.
2.
Щоб отримати доступ до інформації про батарею, виберіть на початковому екрані
застосунок HP Support Assistant, а потім — розділ Батарея и производительность
(Батарея і продуктивність).
Інструмент перевіряє правильність роботи батареї та її елементів і повідомляє результати
перевірки.
Відображення заряду батареї, що залишився
▲
Перемістіть вказівник до піктограми індикатора живлення в області сповіщень справа на
панелі завдань.
Досягнення максимального терміну роботи батареї
Час розряджання батареї залежить від того, якими функціями пристрою ви користуєтеся, коли
він працює за рахунок живлення батареї. Час роботи батареї поступово скорочується
пропорційно зменшенню її ємності.
Поради щодо досягнення максимального терміну роботи батареї.
●
Зменште яскравість дисплея.
●
Якщо в комп’ютері встановлено змінну батарею, її слід виймати на той час, коли не
планується використовувати комп’ютер або заряджати батарею.
●
Зберігайте замінну батарею в сухому прохолодному місці.
●
Виберіть параметр Экономия энергии (Економія енергії) у розділі "Электропитание"
(Електроживлення).
Керування низьким рівнем заряду
У цьому розділі описуються попередження та системні повідомлення відповідно до заводських
налаштувань. Деякі попередження та реакції системи на низький рівень заряду можна змінити,
перейшовши до розділу керування електроживленням. Установлені таким чином властивості не
впливають на роботу індикаторів.
На початковому екрані введіть питание (живлення), виберіть Параметры (Настройки), а
потім — Электропитание (Електроживлення).
Визначення низьких рівнів заряду батареї
Якщо батарея, яка є єдиним джерелом живлення комп’ютера, досягла низького або критичного
рівня заряду, відбувається таке:
●
Індикатор батареї (лише окремі моделі) указує на низький або критичний рівень заряду.
— або —
Налаштування параметрів живлення
51
●
Піктограма індикатора живлення в області сповіщень відображає попередження про
низький або критичний рівень заряду батареї.
ПРИМІТКА. Додаткову інформацію про індикатор живлення див. у розділі Використання
індикатора й параметрів живлення на сторінці 49.
Якщо комп’ютер увімкнений або перебуває в режимі сну, він ненадовго залишається цьому
режимі, після чого вимикається із втратою всіх незбережених даних.
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо доступне зовнішнє джерело живлення
▲
Під’єднайте до комп’ютера один із наведених нижче пристроїв.
●
Адаптер змінного струму
●
Додаткова станція чи пристрій розширення
●
Додатковий адаптер живлення від компанії HP
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї за умови відсутності джерела живлення
Щоб вирішити проблему низького рівня заряду батареї за умови відсутності джерела
живлення, збережіть свою роботу й вимкніть комп’ютер.
Вставлення або виймання батареї
Вставлення батареї
Щоб вставити батарею, виконайте наведені нижче дії.
1.
Переверніть комп’ютер і покладіть його на рівну поверхню відділенням для батареї
догори.
2.
Вставте батарею у відділення, сумістіть виступи на батареї (1) з пазами на комп’ютері, а
потім притисніть батарею (2), щоб вона надійно зафіксувалася.
Фіксатор батареї автоматично блокує її у відділенні.
Виймання батареї
Щоб вийняти батарею, виконайте наведені нижче дії.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Виймання батареї може призвести до втрати інформації, якщо комп’ютер
живиться лише від неї. Щоб уникнути втрати даних, перед вийманням батареї збережіть
результати роботи й вимкніть комп’ютер за допомогою засобів операційної системи Windows.
52
Розділ 6 Керування живленням
1.
Переверніть комп’ютер і покладіть його на рівну поверхню відділенням для батареї
догори.
2.
Посуньте фіксатор батареї (1), щоб вивільнити її.
3.
Поверніть батарею догори (2) і вийміть її з комп’ютера (3).
Збереження заряду батареї
●
На початковому екрані введіть питание (живлення), виберіть Параметры (Настройки), а
потім — Электропитание (Електроживлення).
●
У розділі "Электропитание" (Електроживлення) виберіть параметри, що забезпечують
низьке енергоспоживання.
●
Скасуйте бездротове з’єднання та підключення до локальної мережі (LAN), після чого
вийдіть із програм модема, якщо вони не використовуються.
●
Від’єднайте зовнішні пристрої, не під’єднані до зовнішнього джерела живлення, якщо
вони не використовуються.
●
Зупиніть, вимкніть або вийміть зовнішні картки пам’яті, якщо вони не використовуються.
●
Зменшення яскравості екрана.
●
У разі припинення роботи перейдіть до режиму сну чи вимкніть комп’ютер.
Зберігання замінної батареї (лише в деяких моделях)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пошкодження батареї, не піддавайте її дії високих
температур протягом тривалого часу.
Якщо комп’ютер не буде використовуватися й буде від’єднаний від зовнішнього джерела
живлення більше 2 тижнів, витягніть замінну батарею та зберігайте її окремо.
Щоб зберегти заряд батареї, покладіть її в прохолодне та сухе місце.
ПРИМІТКА. Батарею, яка не використовується, слід перевіряти кожні 6 місяців. Якщо ємність
батареї становить менше 50 відсотків, зарядіть її, перш ніж повернути в режим зберігання.
Якщо батарея не використовувалася протягом місяця чи більше, відкалібруйте її, перш ніж
використовувати.
Налаштування параметрів живлення
53
Утилізація замінної батареї (лише в деяких моделях)
УВАГА! Щоб уникнути ризику пожежі чи отримання опіків, не розбирайте, не ламайте та не
проколюйте батарею; не торкайтеся зовнішніх контактів; не утилізуйте її у вогні чи воді.
Відомості про утилізацію батареї див. у посібнику Зауваження щодо дотримання
законодавства, правил техніки безпеки та охорони довкілля. Щоб перейти до цього
посібника, на початковому екрані введіть поддержка (підтримка) і виберіть програму HP
Support Assistant. Щоб отримати доступ до інформації про батарею, виберіть на початковому
екрані застосунок HP Support Assistant, а потім — розділ Батарея и производительность
(Батарея і продуктивність).
Установлення замінної батареї на місце (лише в деяких моделях)
Інструмент перевірки батареї повідомляє про необхідність замінити батарею в разі
неправильного заряджання її внутрішніх елементів або у випадку низького рівня її заряду.
Якщо гарантія HP розповсюджується на батарею, в інструкціях є ідентифікаційний номер
гарантії. На екрані відобразиться повідомлення з посиланням на веб-сайт HP, де ви знайдете
додаткову інформацію про замовлення батареї для заміни.
54
Розділ 6 Керування живленням
Використання зовнішнього джерела змінного струму
УВАГА! Заборонено заряджати батарею комп’ютера на борту літака.
УВАГА! Щоб зменшити потенційний ризик виникнення небезпечних ситуацій, використовуйте
лише адаптер змінного струму з комплекту постачання комп’ютера, замінний адаптер змінного
струму, наданий компанією HP, або сумісний адаптер, придбаний в компанії HP.
ПРИМІТКА. Щоб отримати відомості про підключення до джерела змінного струму, див.
брошуру Інструкції з налаштування, яка входить до комплекту постачання.
Зовнішнє живлення змінним струмом подається від адаптера змінного струму чи додаткової
станції або пристрою розширення.
Перелік ситуацій, за яких слід підключати комп’ютер до зовнішнього джерела живлення:
●
під час заряджання або калібрування батареї;
●
під час інсталяції чи внесення змін до програмного забезпечення системи;
●
під час запису даних на компакт-, DVD або BD-диск (лише в деяких моделях);
●
під час роботи програми дефрагментації диска;
●
під час виконання резервного копіювання або відновлення системи.
Під час під’єднання комп’ютера до зовнішнього джерела змінного струму спостерігаються
наведені нижче явища.
●
Розпочинається заряджання батареї.
●
Якщо комп’ютер увімкнено, вигляд піктограми індикатора живлення в області сповіщень
змінюється.
Якщо комп’ютер відключається від зовнішнього джерела живлення змінного струму,
спостерігаються наведені нижче явища.
●
Комп’ютер переходить на живлення від батареї.
●
Яскравість дисплея автоматично зменшується для збільшення часу роботи батареї.
Налаштування параметрів живлення
55
Перевірка адаптера змінного струму
За наявності описаних нижче ознак перевірте адаптер змінного струму, яким комп’ютер
підключений до джерела змінного струму.
●
Комп’ютер не вмикається.
●
Дисплей не вмикається.
●
Індикатори живлення не світяться.
Щоб перевірити адаптер змінного струму, виконайте наведені нижче дії.
ПРИМІТКА. Нижче наведено інструкції, яких слід дотримуватися власникам комп’ютерів із
замінними батареями.
1.
Заверште роботу комп’ютера.
2.
Вийміть батарею з комп’ютера.
3.
Підключіть адаптер змінного струму до комп’ютера, а потім приєднайте його до розетки
електромережі.
4.
Увімкніть комп’ютер.
●
Якщо індикатори живлення ввімкнуться, це означає, що адаптер змінного струму
працює належним чином.
●
Якщо індикатори живлення залишаться вимкненими, адаптер змінного струму не
працює, і його потрібно замінити.
Зверніться до служби підтримки та дізнайтеся, як отримати запасний адаптер змінного струму.
Графічні системи Hybrid Graphics і AMD Dual Graphics (лише в деяких
моделях)
Деякі комп’ютери оснащено функцією Hybrid Graphics або AMD Dual Graphics.
ПРИМІТКА. Щоб дізнатися, чи функція Hybrid Graphics або AMD Dual Graphics доступна для
вашого комп’ютера, перегляньте конфігурацію графічного процесора ноутбука та довідку
програмного забезпечення.
Обидві функції (Hybrid Graphics і AMD Dual Graphic) мають два режими обробки графічних
елементів.
●
"Высокое быстродействие" (Висока продуктивність) — для забезпечення оптимальної
роботи програми, яким призначено цей режим, запускаються на високопродуктивному
графічному процесорі (GPU).
●
"Режим энергосбережения" (Економія енергії) — для економії заряду батареї програми,
яким призначено цей режим, працюють на низькопродуктивному GPU.
Використання Hybrid Graphics (лише в деяких моделях)
Функція Hybrid Graphics дає змогу програмам працювати в режимі високої продуктивності або
економії енергії, залежно від вимог до обробки графіки. Як правило, 3D й ігрові програми
працюють у режимі високопродуктивного GPU, а програми з нижчими вимогами до обробки
графіки працюють на низькопродуктивному. Режим, який використовує програма, можна
змінити ("Высокое быстродействие" (Висока продуктивність) чи "Режим энергосбережения"
(Економія енергії)) на панелі керування Hybrid Graphics.
56
Розділ 6 Керування живленням
ПРИМІТКА. Через обмеження апаратного забезпечення деякі програми можуть працювати
лише в одному з цих режимів.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програмного забезпечення Hybrid Graphics.
Використання AMD Dual Graphics (лише в деяких моделях)
Функція AMD Dual Graphics передбачає спільну роботу прискорювального процесора та
дискретної графічної карти AMD. Коли цю функцію ввімкнено, продуктивність обробки графіки
підвищується порівняно з використання однієї графічної системи. Якість графіки покращується
під час роботи із застосунками, що підтримують версію DirectX 10 або 11 (DX10 і DX11), у
повноекранному режимі. У віконному режимі або під час роботи із застосунками, що не
підтримують DX10/11, система працює так само, як і під час використання Hybrid Graphics.
ПРИМІТКА.
Докладнішу інформацію див. у довідці програми AMD Dual Graphics.
Налаштування параметрів живлення
57
58
Розділ 6 Керування живленням
7
Зовнішні картки та пристрої
Використання пристрою для читання карток пам’яті
(лише в деяких моделях)
Додаткові картки пам’яті надають можливість безпечно зберігати інформацію. Вони є зручним
засобом для спільного використання даних. Ці картки часто використовуються в цифрових
камерах, які мають гніздо для цифрових карток пам’яті, кишенькових та інших комп’ютерах.
Щоб визначити формати карток пам’яті, які підтримуються комп’ютером, див. розділ
Знайомство з комп’ютером на сторінці 5.
Вставлення картки пам’яті
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пошкодження рознімів картки пам’яті, докладайте
мінімальні зусилля, вставляючи її.
1.
Візьміть цифрову картку етикеткою догори (розніми при цьому має бути спрямовано до
комп’ютера).
2.
Вставте картку у пристрій для читання карток пам’яті, а потім натисніть на неї, щоб
зафіксувати у гнізді.
Коли система розпізнає пристрій, пролунає відповідний сигнал, а на екрані з’явиться меню
параметрів.
Виймання картки пам’яті
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик утрати даних або зависання системи, дотримуйтеся
наведених нижче інструкцій щодо виймання картки пам’яті.
1.
Збережіть дані та закрийте всі програми, пов’язані з карткою.
2.
Натисніть піктограму видалення обладнання в області сповіщень справа на панелі завдань.
Далі дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання пристрою для читання карток пам’яті (лише в деяких моделях)
59
3.
Натисніть на картку (1), а потім вийміть її з гнізда (2).
ПРИМІТКА.
Якщо картка не виштовхується, витягніть її з гнізда.
Використання ExpressCards (лише в деяких моделях)
Картка ExpressCard — це високопродуктивна картка PC Card, яка вставляється у гніздо
ExpressCard.
Технічні характеристики картки ExpressCard відповідають стандарту PCMCIA.
Налаштування картки ExpressCard
Інсталювати слід лише програмне забезпечення, необхідне для використовуваної картки. Якщо
виробник ExpressCard указав в інструкції на необхідність інсталяції драйверів пристрою,
виконайте наведені нижче дії.
60
●
Інсталюйте лише драйвери пристрою для використовуваної операційної системи.
●
Не інсталюйте додаткове програмне забезпечення, наприклад служби карток, гнізд або
засоби підключення додаткових функцій, надані постачальником ExpressCard.
Розділ 7 Зовнішні картки та пристрої
Вставлення картки ExpressCard
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти пошкодженню комп’ютера та зовнішніх карток пам’яті, не
вставляйте картку PC Card у гніздо ExpressCard.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
рекомендацій.
Щоб знизити ризик пошкодження рознімів, дотримуйтеся наведених нижче
●
Під час вставляння картки ExpressCard не докладайте зайвих зусиль.
●
Не переміщуйте та не транспортуйте комп’ютер під час використання картки ExpressCard.
ПРИМІТКА.
посібника.
Ваш комп’ютер може відрізнятися від того, що зображено на ілюстраціях цього
Гніздо ExpressCard може закриватися захисною кришкою. Щоб зняти кришку, виконайте такі
дії.
1.
Натисніть на кришку (1), щоб її розблокувати.
2.
Вийміть кришку із гнізда (2).
Щоб вставити картку ExpressCard, виконайте такі дії:
1.
Візьміть цифрову картку етикеткою догори (розніми при цьому має бути спрямовано до
комп’ютера).
Використання ExpressCards (лише в деяких моделях)
61
2.
Вставте картку у гніздо ExpressCard, а потім натисніть її, щоб вона надійно зафіксувалася
на своєму місці.
Коли система розпізнає картку, пролунає відповідний сигнал, а на екрані з’явиться меню
параметрів.
ПРИМІТКА. Під час першого підключення картки ExpressCard в області сповіщень
відобразиться повідомлення про те, що комп’ютер розпізнав картку.
ПРИМІТКА. Якщо картка ExpressCard не використовується, зупиніть її роботу або вийміть для
економії енергії.
Виймання картки ExpressCard
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик утрати даних або зависання системи, дотримуйтеся
наведених нижче інструкцій щодо виймання картки ExpressCard.
62
1.
Збережіть дані та закрийте всі програми, пов’язані з карткою ExpressCard.
2.
Клацніть піктограму видалення обладнання в області сповіщень у правій частині панелі
завдань на робочому столі Windows і дотримуйтеся вказівок на екрані.
3.
Вивільніть і вийміть картку ExpressCard.
а.
Злегка натисніть на картку ExpressCard (1), щоб її розблокувати.
б.
Вийміть картку ExpressCard із гнізда (2).
Розділ 7 Зовнішні картки та пристрої
Використання смарт-карток (лише в деяких моделях)
ПРИМІТКА. Термін смарт-картка використовується в цьому розділі для позначення смарткарток і карток Java™ Card.
Смарт-картка — це пристрій розміром із кредитну картку, який має мікросхему з пам’яттю та
мікропроцесор. Як і персональні комп’ютери, смарт-картки обладнано операційною системою
для керування введенням і виведенням даних. Вони також містять функції безпеки для захисту
від несанкціонованого доступу до даних. Смарт-картки, які відповідають галузевим стандартам,
використовуються з пристроєм для зчитування смарт-карток (лише в деяких моделях).
PIN-код потрібен для отримання доступу до вмісту мікросхеми. Докладнішу інформацію про
функції безпеки смарт-картки див. у застосунку HP Support Assistant. Щоб запустити програму
HP Support Assistant, виберіть її на початковому екрані.
Вставлення смарт-картки
1.
Візьміть смарт-картку стороною з етикеткою догори й обережно вставте її у пристрій
зчитування смарт-картки, доки її не буде надійно зафіксовано.
2.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб увійти в комп’ютерну систему за допомогою PINкоду смарт-картки.
Виймання смарт-картки
▲
Візьміться за край смарт-картки і вийміть її із пристрою зчитування смарт-картки.
Використання смарт-карток (лише в деяких моделях)
63
Використання USB-пристрою
USB — це апаратний інтерфейс, який можна використовувати для під’єднання до додаткового
зовнішнього пристрою (наприклад, клавіатури USB, миші, дисковода, принтера, сканера або
концентратора).
Деякі пристрої USB можуть потребувати встановлення додаткового програмного забезпечення,
яке зазвичай постачається разом із ними. Щоб отримати додаткові відомості про програмне
забезпечення для певних пристроїв, див. інструкції виробника. Ці інструкції на диску можуть
входити до комплекту постачання програмного забезпечення чи бути розміщені на веб-сайті
виробника.
Комп’ютер має щонайменше один USB-порт, який підтримує пристрої USB 1.0, 1.1, 2.0 та USB
3.0. Комп’ютер також може бути обладнано портом USB з можливістю заряджання, який
постачає живлення для зовнішнього пристрою. Додатковий пристрій для підключення або
концентратор USB дає змогу використовувати з комп’ютером додаткові порти USB.
64
Розділ 7 Зовнішні картки та пристрої
Підключення USB-пристрою
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пошкодження розніму USB, обережно під’єднуйте
пристрій, не докладаючи надмірних зусиль.
▲
Підключіть кабель USB пристрою до порту USB.
ПРИМІТКА.
посібника.
Ваш комп’ютер може відрізнятися від зображеного на ілюстраціях цього
Коли пристрій буде розпізнано, пролунає звуковий сигнал.
ПРИМІТКА. Під час першого підключення USB-пристрою в області сповіщень з’явиться
повідомлення про те, що система розпізнала пристрій.
Від’єднання USB-пристрою
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пошкодження USB-розніму, під час виймання USBпристрою не тягніть за кабель.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик втрати даних чи зависання системи, дотримуйтеся
наведеної нижче процедури для безпечного відключення USB-пристрою.
1.
Щоб відключити USB-пристрій, збережіть дані та закрийте всі програми, пов’язані з цим
пристроєм.
2.
Клацніть піктограму видалення обладнання в області сповіщень у правій частині панелі
завдань на робочому столі Windows і дотримуйтеся вказівок на екрані.
3.
Видаліть пристрій.
Використання USB-пристрою
65
Використання додаткових зовнішніх пристроїв
ПРИМІТКА. Щоб отримати додаткову інформацію про необхідне програмне забезпечення та
драйвери, а також про вибір потрібного порту для використання, див. документацію, надану
виробником пристрою.
Щоб під’єднати зовнішній пристрій до комп’ютера, виконайте наведені нижче дії.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пошкодження обладнання під час під’єднання
пристрою з окремим живленням, переконайтеся, що пристрій вимкнено, а шнур живлення
від’єднано.
1.
Під’єднайте пристрій до комп’ютера.
2.
Якщо ви під’єднуєте пристрій з окремим живленням, вставте шнур живлення в заземлену
розетку змінного струму.
3.
Увімкніть пристрій.
Щоб від’єднати зовнішній пристрій, що не перебуває під напругою, вимкніть пристрій, а потім
відключіть його від комп’ютера. Щоб від’єднати зовнішній пристрій з окремим живленням,
вимкніть його та відключіть від комп’ютера, а потім вийміть кабель живлення змінного струму.
Використання додаткових зовнішніх дисків
Знімні зовнішні диски надають користувачу додаткові можливості збереження інформації та
доступу до неї. Для додавання диска USB його можна підключити до порту USB на комп’ютері.
ПРИМІТКА. Зовнішні пристрої USB для читання оптичних дисків (від HP) слід підключати до
порту USB із живленням на комп’ютері.
Нижче наведено типи USB-дисків.
●
Пристрій для читання дискет (1,44 Мб)
●
Модуль жорсткого диска
●
Зовнішній пристрій для читання оптичних дисків (CD, DVD та Blu-ray)
●
пристрій MultiBay
Використання гнізда підключення (лише в деяких моделях)
Гніздо підключення призначено для підключення комп’ютера до додаткового пристрою для
підключення. Додатковий пристрій для підключення дає змогу використовувати з комп’ютером
додаткові порти та розніми.
ПРИМІТКА. Комп’ютер або пристрій для підключення можуть дещо відрізнятися від
зображених на рисунку.
66
Розділ 7 Зовнішні картки та пристрої
Використання додаткових зовнішніх пристроїв
67
68
Розділ 7 Зовнішні картки та пристрої
8
Диски
Робота з дисками
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Диски — це досить ламкі компоненти комп’ютера, з якими слід поводитись
обережно. Перед початком роботи з дисками прочитайте ці застереження. Додаткові
застереження вказано в описі процедури, для якої вони застосовуються.
Перегляньте наведені нижче застереження.
●
Перш ніж переміщувати комп’ютер, до якого під’єднано зовнішній жорсткий диск,
активуйте режим сну та зачекайте, доки дисплей згасне, або від’єднайте зовнішній
жорсткий диск належним чином.
●
Перш ніж торкатися жорсткого диска, зніміть статичний заряд дотиком до заземленого
предмета.
●
Не торкайтеся контактів рознімів знімного диска чи комп’ютера.
●
Поводьтеся з диском обережно; намагайтеся не впустити його та не кладіть на нього інші
речі.
●
Перш ніж вийняти чи встановити жорсткий диск, вимкніть комп’ютер. Якщо ви не
впевнені, як саме завершено роботу комп’ютера (його вимкнуто чи активовано режим
сну), увімкніть пристрій, а потім знову заверште роботу засобами операційної системи.
●
Не застосовуйте надмірних зусиль під час вставлення диска у відповідне відділення.
●
Не торкайтеся клавіатури та не переміщуйте комп’ютер під час записування даних на
диск. Під час записування комп’ютер чутливий до вібрації.
●
Не піддавайте диск впливу надто високих температур або вологості.
●
Уникайте потрапляння рідин на диск. Не розпиляйте на диск засоби для очищення.
●
Видаліть носії з пристрою, перш ніж виймати його з відділення, подорожувати з ним,
надсилати або зберігати його.
●
Якщо диск надсилатиметься поштою, покладіть його в захисну блістерну упаковку (або в
іншу захисну упаковку) і зробіть на ній помітку "ЛАМКЕ".
●
Уникайте впливу магнітних полів на жорсткий диск. До пристроїв системи безпеки, які
поширюють магнітні поля, належать пристрої прохідного контролю в аеропорту й щупи
безпеки. Конвеєри в аеропортах та інші пристрої безпеки для перевірки ручного багажу
використовують рентгенівське випромінювання замість магнітного й не пошкоджують
диски.
Робота з дисками
69
Використання жорстких дисків
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
нижче дії.
Щоб уникнути втрати даних або зависання системи, виконайте наведені
●
Збережіть поточну роботу та вимкніть комп’ютер, перш ніж установлювати чи замінювати
модуль пам’яті або жорсткий диск.
●
Якщо ви не впевнені, чи завершено роботу комп’ютера, увімкніть його, натиснувши кнопку
живлення. Потім вимкніть комп’ютер за допомогою засобів операційної системи.
Знімання й установка сервісної кришки
Знімання кришки відділення для обслуговування
Зніміть сервісну кришку, щоб отримати доступ до модулів пам’яті, жорсткого диска й інших
компонентів.
1.
Вийміть батарею (див. розділ Виймання батареї на сторінці 52).
2.
Розташувавши комп’ютер відділенням для батареї до себе, посуньте фіксатор кришки
відділення для обслуговування (1) вліво, відкрутіть гвинт (якщо використовується
додатковий гвинт) (2), а потім знову посуньте фіксатор кришки відділення для
обслуговування (3), щоб зняти її.
ПРИМІТКА. Якщо немає потреби використовувати додатковий гвинт, його можна
зберігати під кришкою відділення для обслуговування.
3.
70
Посуньте кришку в напрямку передньої частини комп’ютера (4) та підніміть її (5), щоб
зняти.
Розділ 8 Диски
Установлення кришки відділення для обслуговування на місце
Завершивши роботу з модулем пам’яті, жорстким диском, етикеткою з регулятивною
інформацією та іншими компонентами, установіть кришку відділення для обслуговування на
місце.
1.
Нахиліть кришку відділення для обслуговування вниз, щоб вирівняти передній край
кришки відділення для обслуговування з переднім краєм комп’ютера (1).
2.
Зіставте фіксатори (2) на задньому краї сервісної кришки з пазами на комп’ютері.
3.
Посуньте кришку відділення для обслуговування у відділення для батареї, щоб вона стала
на місце.
4.
Розташувавши комп’ютер відділенням для батареї до себе, посуньте фіксатор кришки
відділення для обслуговування вліво (3) і вставте та закрутіть додатковий гвинт (4), якщо
він використовується, щоб зафіксувати кришку відділення для обслуговування. Посуньте
фіксатор праворуч, щоб заблокувати кришку відділення для обслуговування (5).
ПРИМІТКА. Якщо немає потреби використовувати додатковий гвинт, його можна
зберігати під кришкою відділення для обслуговування.
5.
Вставте батарею (див. розділ Вставлення батареї на сторінці 52).
Заміна чи оновлення жорсткого диска
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
нижче дії.
Щоб уникнути втрати даних або зависання системи, виконайте наведені
Перш ніж виймати жорсткий диск із відділення, заверште роботу комп’ютера. Забороняється
виймати жорсткий диск, коли комп’ютер увімкнуто або він перебуває у сплячому режимі чи
режимі глибокого сну.
Якщо ви не впевнені, чи завершено роботу комп’ютера, увімкніть його, натиснувши кнопку
живлення. Потім вимкніть його за допомогою засобів операційної системи.
Використання жорстких дисків
71
Виймання жорсткого диска
Щоб вийняти жорсткий диск, виконайте наведені нижче дії.
1.
Збережіть роботу та вимкніть комп’ютер.
2.
Від’єднайте джерело змінного струму та зовнішні пристрої, підключені до комп’ютера.
3.
Переверніть комп’ютер і покладіть його на рівну поверхню.
4.
Вийміть батарею (див. розділ Виймання батареї на сторінці 52).
5.
Зніміть кришку відділення для обслуговування (див. розділ Знімання й установка сервісної
кришки на сторінці 70).
6.
Викрутіть 3 гвинти жорсткого диска (1). Потягніть вушко жорсткого диска (2) ліворуч, щоб
від’єднати його.
7.
Підніміть жорсткий диск (3), та вийміть його з відділення.
Установлення жорсткого диска
ПРИМІТКА.
Вигляд вашого комп’ютера може відрізнятися від зображеного в цьому розділі.
Щоб установити жорсткий диск, виконайте наведені нижче дії.
72
1.
Опускаючи жорсткий диск під кутом (1), повністю вставте його у відділення таким чином,
щоб він ліг горизонтально.
2.
Потягніть пластикове вушко (2) у напрямку центральної частини комп’ютера, щоб
приєднати жорсткий диск до рознімів.
Розділ 8 Диски
3.
Закрутіть гвинти, якими кріпиться жорсткий диск (3).
4.
Установіть кришку відділення для обслуговування на місце (див. розділ Установлення
кришки відділення для обслуговування на місце на сторінці 71).
5.
Вставте батарею (див. розділ Вставлення батареї на сторінці 52).
6.
Під’єднайте джерело змінного струму та підключіть до комп’ютера зовнішні пристрої.
7.
Увімкніть комп’ютер.
Підвищення швидкодії жорсткого диска
Використання утиліти дефрагментації диска
Під час використання комп’ютера файли на жорсткому диску фрагментуються. Програма
дефрагментації дисків збирає фрагментовані файли й папки на жорсткому диску, і таким
чином система працює ефективніше.
ПРИМІТКА.
Для твердотільних дисків виконувати дефрагментацію не потрібно.
Після запуску програма дефрагментації диска працює самостійно. Тривалість процесу може
становити більше години, це залежить від розмірів жорсткого диска та кількості
фрагментованих файлів. Запуск програми можна налаштувати на ніч або інший час, коли вам
не потрібен доступ до комп’ютера.
Компанія HP рекомендує здійснювати дефрагментацію диска щонайменше раз на місяць.
Можна налаштувати щомісячний запуск програми дефрагментації диска, але дефрагментацію
комп’ютера вручну можна виконувати будь-коли.
Використання жорстких дисків
73
Щоб запустити програму дефрагментації диска, виконайте наведені нижче дії.
1.
Підключіть комп’ютер до джерела живлення змінного струму.
2.
На початковому екрані введіть диск.
3.
Натисніть кнопку Оптимизировать (Оптимізувати).
ПРИМІТКА. Для посилення рівня захисту комп’ютера в операційній системі Windows
передбачена функція керування обліковими записами користувачів. Може з’явитися запит
на дозвіл або пароль для виконання таких завдань, як інсталяція програмного
забезпечення, запуск утиліт або зміна настройок Windows. Використовуйте HP Support
Assistant. Щоб запустити програму HP Support Assistant, виберіть її на початковому екрані.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програми дефрагментації диска.
Використання програми очищення диска
Програма очищення диска здійснює пошук на жорсткому диску непотрібних файлів, які можна
безпечно видалити, щоб звільнити місце на диску та зробити роботу комп’ютера
ефективнішою.
Щоб запустити програму очищення диска, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть диск, а потім виберіть Удалить приложения для
освобождения места на диске (Видалити програми для звільнення місця на диску).
2.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання програми HP 3D DriveGuard (лише в деяких моделях)
HP 3D DriveGuard захищає жорсткий диск — паркує диск і затримує запити даних за наведених
нижче умов.
●
Ви впустили комп’ютер.
●
Ви переміщуєте комп’ютер із закритим дисплеєм, а комп’ютер працює від батареї.
Через короткий проміжок часу програма HP 3D DriveGuard відновлює звичайний режим роботи
жорсткого диска.
ПРИМІТКА. Оскільки твердотілі жорсткі диски (SSD) не мають рухомих частин, програма HP
3D DriveGuard не потрібна.
ПРИМІТКА. Жорсткі диски в головному та додатковому відділеннях для жорстких дисків
захищено програмою HP 3D DriveGuard. Програма HP 3D DriveGuard не захищає жорсткі диски,
установлені в додаткових пристроях для підключення чи під’єднані до портів USB.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програми HP 3D DriveGuard.
Визначення стану HP 3D DriveGuard
Якщо індикатор жорсткого диска на комп’ютері змінює колір, це означає, що голівку диска у
відділенні для основного або додаткового жорсткого диска запарковано. Щоб дізнатися, чи
захищено диск і чи запарковано його головку, скористайтеся піктограмою в розділі "Центр
мобильности" (Центрі мобільності) чи в області сповіщень праворуч на панелі завдань робочого
стола Windows.
74
Розділ 8 Диски
Використання RAID (лише в деяких моделях)
Технологія надлишкового масиву незалежних дисків (RAID) дозволяє використовувати на
комп’ютері одночасно два або більше жорстких диски. За цією технологією система бачить
багато дисків як один на апаратному чи програмному рівні. Таке об’єднання дисків називається
RAID-масивом. Додаткову інформацію див. на веб-сайті HP. За останніми редакціями
посібників для користувачів звертайтеся до служби підтримки. Відомості про підтримку
користувачів у США див. на веб-сайті http://www.hp.com/go/contactHP. Відомості про підтримку
користувачів у всьому світі наведено на сторінці http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Використання RAID (лише в деяких моделях)
75
76
Розділ 8 Диски
9
Безпека
Захист комп’ютера
Стандартні функції безпеки, що надаються операційною системою й утилітою Computer Setup
(Налаштування комп’ютера) (BIOS), яка працює окремо від Windows, можуть захистити особисті
параметри та дані від різноманітних ризиків.
ПРИМІТКА. Заходи безпеки попереджують виникнення небезпечних ситуацій. Однак такі
заходи не можуть повністю запобігти неправильному використанню комп’ютера чи його
викраденню.
ПРИМІТКА. Перш ніж віддавати комп’ютер до сервісного центру, створіть резервну копію
файлів, видаліть конфіденційні дані, а потім скасуйте всі параметри пароля.
ПРИМІТКА. Деякі функції безпеки, описані в цьому розділі, можуть бути недоступні на
комп’ютері.
ПРИМІТКА. Цей комп’ютер підтримує Computrace — інтерактивну службу відстеження та
відновлення, доступну в деяких регіонах. У разі викрадення комп’ютера Computrace може
відстежити його місцезнаходження, щойно викрадач спробує підключитися до Інтернету. Щоб
скористатися Computrace, потрібно придбати програмне забезпечення та оформити абонемент
на обслуговування. Інформацію щодо замовлення програмного забезпечення Computrace див.
на веб-сайті http://www.hp.com.
Ризик для комп’ютера
Функція безпеки
Несанкціоноване використання комп’ютера
Програма HP Client Security в поєднанні з паролем,
смарт-карткою, безконтактною карткою, зареєстрованими
відбитками пальців або іншими обліковими даними
автентифікації
Несанкціонований доступ до утиліти Computer Setup
(Налаштування комп’ютера) (f10)
Пароль адміністратора BIOS в утиліті Computer Setup*
(Налаштування комп’ютера)
Несанкціонований доступ до даних на жорсткому диску
Пароль DriveLock або автоматично згенерований пароль
DriveLock в утиліті Computer Setup* (Налаштування
комп’ютера)
Несанкціонований запуск із додаткового зовнішнього
пристрою для читання оптичних дисків (лише в деяких
моделях), додаткового зовнішнього жорсткого диска
(лише в деяких моделях) або внутрішнього мережного
адаптера
Параметри завантаження в утиліті Computer Setup*
(Налаштування комп’ютера)
Несанкціонований вхід до облікового запису користувача
ОС Windows
Пароль користувача Windows
Несанкціонований доступ до даних
●
Програмне забезпечення HP Drive Encryption
●
Програма Windows Defender
Несанкціонований доступ до параметрів утиліти
Computer Setup (Налаштування комп’ютера) та іншої
інформації для ідентифікації системи
Пароль адміністратора BIOS в утиліті Computer Setup*
(Налаштування комп’ютера)
Захист комп’ютера
77
Ризик для комп’ютера
Функція безпеки
Несанкціоноване переміщення комп’ютера
Гніздо кабелю безпеки (використовується з додатковим
кабелем безпеки)
*Computer Setup (Налаштування комп’ютера) — це утиліта, що зберігається в ПЗП та використовується навіть тоді,
коли операційна система не працює чи не завантажується. Для навігації та вибору елементів в утиліті Computer
Setup (Налаштування комп’ютера) можна використовувати вказівний пристрій (сенсорну панель, джойстик або USBмишу) чи клавіатуру.
Використання паролів
Пароль — це набір символів, який вибирається для захисту інформації на комп’ютері. Залежно
від того, як потрібно керувати доступом до своєї інформації, можна встановити декілька типів
паролів. Паролі можна встановлювати в операційній системі або в інстальованій на комп’ютері
утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера), яка працює окремо від Windows.
●
Для призначення паролів DriveLock і адміністратора BIOS використовується утиліта
Computer Setup, а керування цими паролями здійснюється за допомогою системи BIOS.
●
Автоматично згенеровані паролі DriveLock активуються в утиліті Computer Setup.
●
Паролі Windows можна встановити лише в операційній системі Windows.
●
Якщо на комп’ютері установлено застосунок HP SpareKey і ви забули пароль
адміністратора BIOS, налаштований в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера),
для доступу до утиліти можна використати HP SpareKey.
●
Якщо втратити обидва паролі (пароль користувача й основний пароль DriveLock),
установлені в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера), жорсткий диск,
захищений паролями, буде остаточно заблоковано, і його більше не можна буде
використовувати.
Можна використовувати однаковий пароль для функції утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера) і функції безпеки системи Windows. Можна також використовувати однаковий
пароль для кількох функцій утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера).
Скористайтеся наведеними нижче рекомендаціями для створення та збереження паролів.
●
Під час створення пароля дотримуйтеся вимог програми.
●
Не використовуйте однаковий пароль для кількох застосунків або веб-сайтів. Не
використовуйте пароль Windows для будь-якого іншого застосунку чи веб-сайту.
●
Використовуйте програму Password Manager від HP Client Security для збереження імен
користувача та паролів для всіх веб-сайтів і застосунків. Якщо ви їх забудете, за
допомогою цього засобу до них можна буде отримати доступ без загрози безпеці даних.
●
Не зберігайте паролі у файлі на комп’ютері.
У наведених нижче таблицях перелічено найпоширеніші паролі адміністратора BIOS і Windows,
а також описано їхні функції.
78
Розділ 9 Безпека
Установлення паролів в ОС Windows
Пароль
Функція
Пароль адміністратора*
Захист входу до облікового запису адміністратора в
системі Windows.
ПРИМІТКА. Пароль адміністратора BIOS
установлюється окремо від пароля адміністратора
Windows.
Пароль користувача*
Захищає обліковий запис користувача в ОС Windows.
*Щоб отримати інформацію про налаштування пароля адміністратора або користувача Windows, на початковому
екрані відкрийте застосунок HP Support Assistant. Щоб запустити програму HP Support Assistant, виберіть її на
початковому екрані.
Налаштування паролів в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера)
Пароль
Функція
Пароль адміністратора BIOS*
Забезпечує захист доступу до утиліти Computer Setup
(Налаштування комп’ютера).
ПРИМІТКА. Якщо пароль адміністратора BIOS захищено
за допомогою функцій, що запобігають його видаленню,
спершу відключіть ці функції, після чого спробуйте
видалити пароль.
Головний пароль DriveLock*
Забезпечує захист доступу до внутрішнього жорсткого
диска, захищеного DriveLock. Пароль також
використовується для усунення захисту DriveLock. Цей
пароль налаштовується в паролях DriveLock під час
увімкнення комп’ютера.
ПРИМІТКА. Установити пароль DriveLock можна лише
після налаштування пароля адміністратора BIOS.
Пароль користувача DriveLock*
Забезпечує захист доступу до внутрішнього жорсткого
диска, захищеного DriveLock; під час увімкнення
комп’ютера налаштовується в паролях DriveLock.
ПРИМІТКА. Установити пароль DriveLock можна лише
після налаштування пароля адміністратора BIOS.
*Щоб отримати детальну інформацію про кожен із цих паролів, див. наведені нижче розділи.
Керування паролем адміністратора BIOS
Щоб установити, змінити чи видалити цей пароль, виконайте наведені нижче дії.
Використання паролів
79
Налаштування пароля адміністратора BIOS
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Setup BIOS Administrator Password (Установити пароль адміністратора BIOS), а потім
натисніть клавішу enter.
4.
Коли відобразиться запит, введіть пароль.
5.
Коли відобразиться запит, введіть пароль ще раз для підтвердження.
6.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), виберіть Save (Зберегти) і дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Зміна пароля адміністратора BIOS
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Change Password (Змінити пароль), а потім натисніть клавішу Enter.
4.
Коли відобразиться запит, введіть поточний пароль.
5.
Коли відобразиться запит, введіть новий пароль ще раз для підтвердження.
6.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Видалення пароля адміністратора BIOS
80
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
Розділ 9 Безпека
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Change Password (Змінити пароль), а потім натисніть клавішу Enter.
4.
Коли відобразиться запит, введіть поточний пароль.
5.
Коли відобразиться запит нового пароля, залиште поле пустим і натисніть клавішу Enter.
6.
Прочитайте попередження. Щоб продовжити, натисніть YES (Так).
7.
Коли запит на введення нового пароля відобразиться знову, залиште поле пустим і
натисніть клавішу Enter.
8.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Використання паролів
81
Введення пароля адміністратора BIOS
Після появи підказки Пароль администратора BIOS Пароль адміністратора BIOS), введіть свій
пароль (за допомогою клавіш, які використовувалися під час призначення пароля) і натисніть
клавішу Enter. Після трьох невдалих спроб введення пароля адміністратора BIOS потрібно
перезавантажити комп’ютер і повторити спробу.
Керування паролем DriveLock в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти пошкодженню диска, захищеного DriveLock, запишіть пароль
користувача DriveLock та головний пароль DriveLock і тримайте їх подалі від комп’ютера. Якщо
втратити обидва паролі DriveLock, жорсткий диск буде заблоковано, і він стане непридатним
для використання.
Пароль DriveLock захищає від несанкціонованого доступу до вмісту жорсткого диска. Пароль
DriveLock можна застосовувати лише для внутрішнього жорсткого диска комп’ютера. Щоб
отримати доступ до жорсткого диска після встановлення захисту DriveLock, слід ввести пароль.
Для доступу до диска за допомогою паролів DriveLock диск потрібно вставити в комп’ютер або
підключити до додаткового реплікатора портів.
ПРИМІТКА. Щоб отримати доступ до функцій DriveLock, потрібно установити пароль
адміністратора BIOS.
Для захисту внутрішнього жорсткого диска за допомогою DriveLock в утиліті Computer Setup
(Налаштування комп’ютера) має бути встановлено пароль користувача та головний пароль.
Зверніть увагу на наведені нижче зауваження щодо використання захисту DriveLock.
82
●
Після встановлення пароля DriveLock для захисту жорсткого диска доступ до нього можна
отримати, лише вводячи пароль користувача або головний пароль.
●
Власником пароля користувача має бути постійний користувач жорсткого диска,
захищеного функцією DriveLock. Власником головного пароля може бути системний
адміністратор або постійний користувач.
●
Пароль користувача та головний пароль можуть бути ідентичними.
●
Пароль користувача або головний пароль можна видалити, лише знявши захист DriveLock
із жорсткого диска. Захист DriveLock можна зняти тільки за допомогою головного пароля.
Розділ 9 Безпека
Установлення пароля DriveLock
Щоб установити пароль DriveLock в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера),
виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, доки в нижній частині екрана
відображатиметься повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть клавішу
ESC для переходу до початкового меню).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Hard Drive Tools (Інструменти жорсткого диска) > DriveLock, а потім натисніть клавішу
enter.
4.
Виберіть Set DriveLock Password (global) (Установити пароль DriveLock (загальний).
5.
Введіть пароль адміністратора BIOS і натисніть клавішу enter.
6.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть жорсткий диск, для
якого потрібно налаштувати захист, і натисніть клавішу enter.
7.
Прочитайте попередження. Щоб продовжити, натисніть YES (Так).
8.
Коли відобразиться запит, введіть основний пароль і натисніть клавішу enter.
9.
Коли відобразиться запит, знову введіть основний пароль для підтвердження та натисніть
клавішу Enter.
10. Коли відобразиться запит, введіть пароль користувача та натисніть клавішу Enter.
11. Коли відобразиться запит, знову введіть пароль користувача для підтвердження та
натисніть клавішу Enter.
12. Для підтвердження захисту DriveLock у вибраному жорсткому диску в полі підтвердження
введіть DriveLock, після чого натисніть Enter.
ПРИМІТКА.
Поле підтвердження пароля DriveLock чутливе до регістру.
13. Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Використання паролів
83
Введення пароля DriveLock
Переконайтеся, що жорсткий диск знаходиться в комп’ютері (а не в додатковому пристрої для
підключення чи зовнішньому пристрої MultiBay).
Після появи запита DriveLock Password (Пароль DriveLock) введіть свій пароль користувача або
головний пароль (для цього скористайтеся клавішами, які використовувалися під час
призначення пароля) і натисніть клавішу Enter.
Після двох невдалих спроб введення пароля потрібно перезавантажити комп’ютер і повторити
спробу.
84
Розділ 9 Безпека
Зміна пароля DriveLock
Щоб змінити пароль DriveLock в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера), виконайте
наведені нижче дії.
1.
Увімкніть комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, доки в нижній частині екрана
відображатиметься повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть клавішу
ESC для переходу до початкового меню).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Hard Drive Tools (Інструменти жорсткого диска) > DriveLock, а потім натисніть клавішу
enter.
4.
Введіть пароль адміністратора BIOS і натисніть клавішу enter.
5.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Set DriveLock
Password (Установити пароль DriveLock) і натисніть клавішу enter.
6.
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть внутрішній жорсткий диск і натисніть клавішу
enter.
7.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Change Password
(Змінити пароль).
8.
Коли відобразиться запит, введіть поточний пароль і натисніть клавішу Enter.
9.
Коли відобразиться запит, введіть новий пароль і натисніть клавішу Enter.
10. Коли відобразиться запит, знову введіть новий пароль для підтвердження та натисніть
клавішу Enter.
11. Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Використання паролів
85
Зняття захисту DriveLock
Щоб вимкнути захист DriveLock в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера),
виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, доки в нижній частині екрана
відображатиметься повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть клавішу
ESC для переходу до початкового меню).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Hard Drive Tools (Інструменти жорсткого диска) > DriveLock, а потім натисніть клавішу
enter.
4.
Введіть пароль адміністратора BIOS і натисніть клавішу enter.
5.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Set DriveLock
Password (Установити пароль DriveLock) і натисніть клавішу enter.
6.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть внутрішній жорсткий
диск, після чого натисніть клавішу Enter.
7.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Disable protection
(Вимкнути захист).
8.
Введіть основний пароль і натисніть клавішу Enter.
9.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), виберіть Save (Зберегти) і дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Використання функції автоматичного генерування паролю DriveLock в
утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера)
У середовищі з кількома користувачами можна встановити пароля для функції автоматичного
захисту DriveLock. Після ввімкнення функції автоматичного захисту DriveLock для вас буде
створено довільний пароль користувача й головний пароль DriveLock. Коли будь-який
користувач підтвердить право доступу за допомогою пароля цей довільний пароль користувача
і головний пароль DriveLock використовуватимуться для розблокування диска.
ПРИМІТКА. Щоб отримати доступ до функцій автоматичного генерування паролю DriveLock,
потрібно установити пароль адміністратора BIOS.
86
Розділ 9 Безпека
Введення автоматично згенерованого пароля DriveLock
Щоб увімкнути функцію автоматичного захисту DriveLock за допомогою утиліти Computer Setup
(Налаштування комп’ютера), виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Hard Drive Tools (Інструменти жорсткого диска) > Automatic DriveLock (Автоматичне
генерування паролю DriveLock), а потім натисніть клавішу enter.
4.
Введіть пароль адміністратора BIOS і натисніть клавішу enter.
5.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть внутрішній жорсткий
диск, після чого натисніть клавішу Enter.
6.
Прочитайте попередження. Щоб продовжити, натисніть YES (Так).
7.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), виберіть Save (Зберегти) і дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Видалення захисту Automatic DriveLock
Щоб вимкнути захист DriveLock в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера),
виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Security (Безпека) >
Hard Drive Tools (Інструменти жорсткого диска) > Automatic DriveLock (Автоматичне
генерування паролю DriveLock), а потім натисніть клавішу enter.
4.
Введіть пароль адміністратора BIOS і натисніть клавішу Enter.
5.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть внутрішній жорсткий
диск, після чого натисніть клавішу Enter.
6.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Disable protection
(Вимкнути захист).
7.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
Використання паролів
87
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Пристрій вбудованої системи безпеки TPM (лише в
деяких моделях)
Модуль TPM забезпечує додатковий захист комп’ютера. Налаштування TPM можна змінити в
утиліті Computer Setup. Інформацію про порядок зміни параметрів утиліти Computer Setup див.
у розділі Використання утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) на сторінці 103.
У наведеній нижче таблиці описуються налаштування TPM в утиліті Setup Utility (Інсталятор).
Параметри
Функція
TPM Embedded Security Device (Пристрій
вбудованої системи безпеки TPM)
Доступно/приховано
TPM Status (Стан TPM)
Embedded Security State (Стан вбудованої
системи безпеки)
TPM Set to Factory Defaults (Для TPM
встановлено значення за промовчанням)
88
Розділ 9 Безпека
●
Якщо пароль адміністратора встановлено, можна вибрати варіант
Available (Доступно).
●
Якщо вибрати варіант Hidden (Приховано), пристрій TPM не
відображатиметься в операційній системі.
Увімкнено/вимкнено
●
Якщо пароль адміністратора не встановлено або для параметра TPM
Security Device (Пристрій безпеки TPM) вибрано значення Hidden
(Приховано), цей запис буде приховано.
●
Це значення вказує на поточний стан TPM. Для параметра стану
вбудованої системи безпеки може бути встановлено значення
"Увімкнено" чи "Вимкнено".
Не працює/вимкнено/увімкнено
●
Якщо пароль адміністратора не встановлено або для параметра TPM
Security Device (Пристрій безпеки TPM) вибрано значення Hidden
(Приховано), цей запис буде приховано.
●
Функцію TPM можна ввімкнути або вимкнути.
●
Наступного разу, коли комп’ютер буде перезавантажено після
налаштування функції TPM, буде встановлено значення No Operation
(Не працює).
Ні/Так
●
Якщо пароль адміністратора не встановлено або для параметра TPM
Security Device (Пристрій безпеки TPM) вибрано значення Hidden
(Приховано), цей запис буде приховано.
●
Якщо для параметра Embedded Security State (Стан вбудованої
системи безпеки) встановлено значення Enabled (Увімкнено),
виберіть Yes (Так), щоб скинути налаштування TPM до заводських, а
потім натисніть f10, щоб зберегти зміни та вийти. З’явиться
повідомлення з підтвердженням Clear the TPM (Очистити TPM).
Натисніть f1, щоб скинути налаштування TPM, або f2, щоб скасувати
дію.
Використання антивірусного програмного забезпечення
Під час використання комп’ютера для доступу до електронної пошти, мережі або Інтернету
виникає загроза ураження комп’ютерними вірусами. Комп’ютерні віруси можуть виводити з
ладу операційну систему, програми, утиліти, а також перешкоджати їх нормальній роботі.
Антивірусне програмне забезпечення може виявити більшість вірусів, знищити їх і в більшості
випадків відновити пошкоджені дані. Щоб забезпечити постійний захист від нових вірусів,
потрібно регулярно оновлювати антивірусне програмне забезпечення.
На комп’ютері попередньо установлено програму захисту Windows Defender. Для надійного
захисту комп’ютера наполегливо рекомендуємо використовувати антивірусну програму.
Щоб отримати додаткову інформацію про комп’ютерні віруси, відкрийте застосунок HP Support
Assistant. Щоб запустити програму HP Support Assistant, виберіть її на початковому екрані.
Використання брандмауера
Брандмауери використовуються для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу до системи
або мережі. Брандмауером може бути програма, інстальована на комп’ютері та/або в мережі чи
рішення, що поєднує як апаратне, так і програмне забезпечення.
Існує два типи брандмауерів.
●
Локальний брандмауер — програмне забезпечення, що захищає лише комп’ютер, на якому
його встановлено.
●
Мережний брандмауер — встановлюється між DSL- або кабельним модемом і домашньою
мережею, що дає змогу захистити всі комп’ютери в мережі.
Брандмауер, установлений у системі, відстежує всі дані, що надходять до системи та
надсилаються з неї, відповідно до параметрів безпеки, вибраних користувачем. Якщо дані не
відповідають цим критеріям, вони блокуються.
На комп’ютері або мережному обладнанні вже може бути інстальовано брандмауер. Якщо його
не встановлено, доступне програмне забезпечення брандмауера.
ПРИМІТКА. У деяких випадках брандмауер може блокувати доступ до інтернет-ігор, заважати
роботі принтера чи передачі файлів у мережі, а також блокувати авторизовані вкладення
електронної пошти. Щоб тимчасово вирішити подібну проблему, вимкніть брандмауер,
виконайте потрібні завдання та ввімкніть його знову. Щоб остаточно вирішити проблему,
змініть параметри брандмауера.
Інсталяція критичних оновлень безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Корпорація Microsoft® надсилає сповіщення про доступність критичних
оновлень. Щоб захистити комп’ютер від порушень системи захисту й вірусів, інсталюйте
критичні оновлення від корпорації Microsoft, щойно отримаєте сповіщення.
Можна ввімкнути чи вимкнути автоматичне встановлення оновлень. Для цього на початковому
екрані введіть панель управления (панель керування) і виберіть Панель управления
(Панель керування). Виберіть Система и безопасность (Система та безпека), а потім — Центр
обновления Windows (Центр оновлення Windows) і Изменить параметры (Змінити параметри),
після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання антивірусного програмного забезпечення
89
Використання HP Client Security
На комп’ютері попередньо встановлено програмне забезпечення HP Client Security. Доступ до
цього програмного забезпечення можна отримати через піктограму HP Client Security на
початковому екрані, піктограму HP Client Security в області сповіщень справа на панелі завдань
або з панелі керування Windows. Вона пропонує функції безпеки, які допоможуть захистити
комп’ютер, мережі та критично важливі дані від несанкціонованого доступу. Щоб отримати
додаткові відомості, див. довідку програми HP Client Security.
Установлення додаткового кабелю безпеки
ПРИМІТКА. Кабель безпеки служить як застережний засіб, проте він не завжди може
захистити комп’ютер від неналежного використання чи крадіжки.
ПРИМІТКА. Гніздо кабелю безпеки на комп’ютері може дещо відрізнятися від зображеного на
ілюстрації в цьому розділі. Щоб дізнатися, де саме на комп’ютері розміщено гніздо кабелю
безпеки, див. розділ Знайомство з комп’ютером на сторінці 5.
1.
Зробіть петлю з кабелю безпеки навколо потрібного об’єкта.
2.
Вставте ключ (1) у замок кабелю (2).
3.
Вставте замок кабелю в гніздо кабелю безпеки на комп’ютері (3), після чого закрийте
замок кабелю за допомогою ключа.
Використання пристрою для читання відбитків пальців
(лише в деяких моделях)
Деякі моделі комп’ютерів обладнано вбудованим пристроєм для читання відбитків пальців. Для
використання пристрою для читання відбитків пальців слід зареєструвати свої відбитки в
диспетчері облікових даних HP Client Security. Див. довідку програми HP Client Security.
Після реєстрації відбитків пальців у застосунку Credential Manager можна використовувати
програму Password Manager від HP Client Security для зберігання та введення імен користувача
й паролів у підтримуваних застосунках і на веб-сайтах.
Визначення місцезнаходження пристрою для читання відбитків пальців
Пристрій для читання відбитків пальців є невеликим металевим датчиком і на комп’ютері може
бути розташований в таких місцях:
90
Розділ 9 Безпека
●
біля нижньої частини сенсорної панелі;
●
праворуч від клавіатури;
●
зверху праворуч від дисплея;
●
ліворуч від дисплея.
Залежно від моделі комп’ютера пристрій для читання відбитків пальців може бути розташовано
горизонтально або вертикально. В обох випадках слід проводити пальцем перпендикулярно до
металевого датчика. Щоб дізнатися про розташування пристрою для читання відбитків пальців,
див. розділ Кнопки, динаміки та пристрій для читання відбитків пальців (лише в деяких
моделях) на сторінці 13.
Використання пристрою для читання відбитків пальців (лише в деяких моделях)
91
92
Розділ 9 Безпека
10 Технічне обслуговування
Установлення або заміна модулів пам’яті
Комп’ютер оснащено одним відділенням для модулів пам’яті. Обсяг пам’яті комп’ютера можна
збільшити, установивши модуль пам’яті в порожнє гніздо додаткового модуля пам’яті або
оновивши наявний модуль в основному гнізді.
ПРИМІТКА. Перш ніж підключити ще один модуль пам’яті або замінити підключений,
переконайтеся, що на комп’ютері установлено найновішу версією BIOS, і оновіть її за потреби.
Див. розділ Оновлення BIOS на сторінці 105.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо не оновити BIOS комп’ютера до найновішої версії перед
установленням або заміною модуля пам’яті, можуть виникнути різноманітні системні
неполадки.
УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом або пошкодження обладнання,
перед установленням модуля пам’яті відключіть кабель живлення та вийміть усі батареї.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Електростатичний розряд може пошкодити електронні компоненти. Перш
ніж виконувати будь-які дії, обов’язково усуньте статичний заряд, торкнувшись заземленого
металевого об’єкта.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
нижче дії.
Щоб уникнути втрати даних або зависання системи, виконайте наведені
Перед установленням або заміною модулів пам’яті заверште роботу комп’ютера. Не виймайте
модуль пам’яті, коли комп’ютер увімкнено або він перебуває в режимі сну чи глибокого сну.
Якщо не зрозуміло, вимкнено комп’ютер чи він перебуває в режимі глибокого сну, увімкніть
комп’ютер, натиснувши кнопку живлення. Потім вимкніть його за допомогою засобів
операційної системи.
ПРИМІТКА. Щоб мати змогу використовувати двоканальний режим, переконайтеся, що модулі
пам’яті однакові.
ПРИМІТКА.
верхньому.
Основний модуль пам’яті розташовано в нижньому гнізді, а додатковий — у
Щоб додати чи замінити модуль пам’яті, виконайте наведені нижче дії.
1.
Збережіть роботу та вимкніть комп’ютер.
2.
Від’єднайте джерело змінного струму та зовнішні пристрої, підключені до комп’ютера.
3.
Вийміть батарею (див. розділ Виймання батареї на сторінці 52).
4.
Зніміть кришку відділення для обслуговування (див. розділ Знімання кришки відділення
для обслуговування на сторінці 70).
5.
Якщо виконується заміна модуля пам’яті на новий, вийміть наявний.
а.
Відігніть фіксатори (1) з обох боків модуля пам’яті.
Модуль пам’яті трохи підніметься.
Установлення або заміна модулів пам’яті
93
б.
Затисніть краї модуля пам’яті (2) і обережно витягніть його з гнізда.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб не пошкодити модуль пам’яті, тримайте його лише за краї.
Не торкайтеся його компонентів.
Щоб не пошкодити модуль пам’яті, вийнятий із гнізда, покладіть його в контейнер,
захищений від електростатики.
6.
Вставте новий модуль пам’яті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб не пошкодити модуль пам’яті, тримайте його лише за краї. Не
торкайтеся його компонентів.
94
а.
Зіставте край модуля пам’яті, на якому є паз (1), із виступом у відповідному гнізді.
б.
Установивши модуль пам’яті під кутом 45 градусів до поверхні відповідного
відділення, вставте його (2) у гніздо, щоб він зафіксувався на місці.
Розділ 10 Технічне обслуговування
в.
Обережно притискайте модуль пам’яті (3), натискаючи одночасно на правий і лівий
краї, доки фіксатори не стануть на місце.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Щоб не пошкодити модуль пам’яті, не згинайте його.
7.
Установіть кришку відділення для обслуговування на місце (див. розділ Установлення
кришки відділення для обслуговування на місце на сторінці 71).
8.
Вставте батарею (див. розділ Вставлення батареї на сторінці 52).
9.
Під’єднайте джерело змінного струму та підключіть до комп’ютера зовнішні пристрої.
10. Увімкніть комп’ютер.
Очищення комп’ютера
Для очищення комп’ютера використовуйте наведені нижче засоби.
●
Максимальна концентрація диметил бензил хлорид амонію — 0,3 % (наприклад, одноразові
вологі серветки різних виробників).
●
Рідина для очищення скляних поверхонь без спирту.
●
Неконцентрований розчин води з милом.
●
Суха мікроволокниста тканина або замша (непромащена тканина, яка не електризується).
●
Серветки з тканини, що не електризується.
Очищення комп’ютера
95
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте концентровані розчинники, які можуть пошкодити
комп’ютер. Якщо ви не знаєте, чи безпечний продукт для очищення комп’ютера,
переконайтеся, що до його складу не входять спирт, ацетон, хлорид амонію, дихлорметан і
вуглеводневі сполуки.
Волокнисті матеріали (наприклад, паперові серветки) можуть залишити подряпини на
комп’ютері. З часом у подряпинах можуть накопичуватися рештки бруду та очисних засобів.
Процедури очищення
Дотримуйтеся процедур, указаних у цьому розділі, щоб безпечно очистити комп’ютер.
УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом або пошкодженню компонентів, не
очищуйте комп’ютер, коли його ввімкнено.
●
Вимкніть комп’ютер.
●
Від’єднайте джерело змінного струму.
●
Від’єднайте всі підключені зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів, не розпилюйте
очисні засоби або рідини на поверхню комп’ютера. Краплі очисної рідини на поверхні можуть
пошкодити внутрішні компоненти комп’ютера.
Очищення дисплея (у багатофункціональних пристроях або ноутбуках)
Обережно протріть дисплей м’якою безворсовою тканиною, попередньо змочивши її рідиною
для очищення скляних поверхонь, що не містить спирту. Перш ніж закрити дисплей,
переконайтеся, що його поверхня суха.
Очищення бічних панелей і кришки
Для очищення бічних панелей і кришки використовуйте м’яку мікроволокнисту тканину або
замшу, змочивши її в одному з перелічених вище очисних розчинів, або скористайтеся
прийнятними одноразовими серветками.
ПРИМІТКА. Під час очищення кришки комп’ютера усувайте пил і залишки бруду, протираючи
його круговими рухами.
Очищення сенсорної панелі, клавіатури та миші
УВАГА! Для уникнення ризику ураження електричним струмом або пошкодження внутрішніх
компонентів не користуйтеся насадками пилососа для очищення клавіатури. Використання
пилососа може призвести до накопичення побутового сміття на поверхні клавіатури.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів, стежте, щоб рідини
не потрапляли між клавіші.
96
●
Для очищення сенсорної панелі, клавіатури або миші використовуйте м’яку
мікроволокнисту тканину чи замшу, змочивши її в одному з перелічених вище очисних
розчинів, або скористайтеся прийнятними одноразовими серветками.
●
Щоб запобігти залипанню клавіш і видалити пил, волокна та дрібні часточки сміття з-під
них, скористайтеся балончиком стиснутого повітря з подовжувачем.
Розділ 10 Технічне обслуговування
Оновлення програм і драйверів
Компанія HP рекомендує регулярно оновлювати програми та драйвери до останніх версій.
Перейдіть на сторінку http://www.hp.com/support, щоб завантажити останні версії. Можна також
зареєструватися, щоб отримувати автоматичні сповіщення про доступні оновлення.
Використання інструмента SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) — інструмент, який надає швидкий доступ до інформації
SoftPaq для бізнес-комп’ютерів HP без запиту номера SoftPaq. Використовуючи цей
інструмент, ви можете легко здійснити пошук пакетів SoftPaq, а потім завантажити та
розпакувати їх.
Принцип дії SoftPaq Download Manager полягає в читанні та завантаженні файлу бази даних,
опублікованого на FTP-сайті HP, що містить модель комп’ютера та дані SoftPaq. SoftPaq
Download Manager дає змогу вказати одну або більше моделей комп’ютера для визначення
того, які пакети SoftPaq доступні для завантаження.
SoftPaq Download Manager перевіряє FTP-сайт HP на предмет оновлень бази даних і
програмного забезпечення. У разі визначення оновлень вони завантажуються та автоматично
застосовуються.
SoftPaq Download Manager доступний на веб-сайті HP. Щоб скористатися SoftPaq Download
Manager для завантаження пакетів SoftPaq, потрібно спершу завантажити та інсталювати
програму. Перейдіть за адресою http://www.hp.com/go/sdm і дотримуйтесь інструкцій, щоб
завантажити й інсталювати SoftPaq Download Manager.
Щоб завантажити пакети SoftPaq, виконайте наведені нижче дії.
▲
З початкового екрана введіть s. У полі пошуку введіть softpaq, а потім виберіть HP
SoftPaq Download Manager. Дотримуйтесь інструкцій щодо завантаження пакетів SoftPaq.
ПРИМІТКА. Якщо з’явиться запит від програми керування обліковими записами користувача,
натисніть кнопку Yes (Так).
Оновлення програм і драйверів
97
98
Розділ 10 Технічне обслуговування
11 Резервне копіювання та відновлення
Щоб захистити свої дані, використовуйте функцію резервного копіювання та відновлення
Windows. З її допомогою можна створити резервні копії окремих файлів і папок чи всього
жорсткого диска, створити точки для відновлення системи та спеціальний носій (лише в
деяких моделях), використовуючи для цього встановлений пристрій для читання оптичних
дисків (лише в деяких моделях) або додатковий зовнішній пристрій для читання оптичних
дисків. У випадку відмови системи можна використовувати резервні файли для відновлення
вмісту комп’ютера.
На початковому екрані введіть восстановление (відновлення), натисніть Параметры
(Настройки), а потім виберіть потрібний параметр зі списку відображених.
ПРИМІТКА. Щоб отримати детальні інструкції стосовно використання різноманітних
параметрів резервного копіювання та відновлення, виконайте пошук відповідних тем у розділі
довідки та підтримки Windows.
У разі нестабільної роботи системи компанія HP рекомендує роздрукувати процедури
відновлення та зберегти їх для подальшого використання.
ПРИМІТКА. Для посилення рівня захисту комп’ютера в операційній системі Windows
передбачена функція керування обліковими записами користувачів. Може з’явитися запит на
дозвіл або пароль для виконання таких завдань, як інсталяція програмного забезпечення,
запуск утиліт або зміна настройок Windows. Додаткову інформацію див. у розділі "Довідка та
підтримка Windows".
Створення резервних копій даних
Ступінь відновлення після відмови системи залежить від якості останньої резервної копії. Носій
для відновлення системи та початкову резервну копію слід створити одразу ж після першого
настроювання системи. Після додавання нових програм і файлів даних слід продовжувати
регулярно створювати резервні копії системи, щоб мати надійну копію на випадок її
пошкодження.
Щоб отримати додаткову інформацію про функції резервного копіювання Windows, див. розділ
"Довідка та підтримка Windows".
Виконання відновлення системи
У разі відмови або нестабільної роботи системи в комп’ютері передбачено наведені нижче
засоби відновлення файлів.
●
Засоби відновлення Windows. Для відновлення даних із резервних копій можна
скористатися функцією резервного копіювання та відновлення Windows. Окрім того, для
усунення проблем, які можуть перешкоджати правильному завантаженню Windows, можна
скористатись автовідновленням Windows.
●
Засоби відновлення f11. Для відновлення початкового образу жорсткого диска можна
скористатися засобами відновлення f11. Цей образ містить операційну систему Windows і
встановлені на заводі програми.
Створення резервних копій даних
99
ПРИМІТКА. Якщо не вдається завантажити (запустити) комп’ютер і скористатися раніше
створеними носіями для відновлення системи (лише в деяких моделях), потрібно придбати
носій з ОС Windows для перезавантаження комп’ютера та відновлення системи. Додаткові
відомості див. у розділі Використання носія з операційною системою Windows (не входить у
комплект постачання) на сторінці 101.
Використання засобів відновлення Windows
Щоб відновити інформацію з попередньо створених архівних копій, дотримуйтеся детальних
інструкцій щодо відновлення файлів і папок, які наведено в розділі "Довідка та підтримка
Windows".
Щоб відтворити інформацію за допомогою автовідновлення, виконайте наведені нижче дії.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Деякі параметри засобу відновлення запуску можуть призвести до повного
видалення вмісту жорсткого диска та його повторного форматування. Усі створені файли та
все програмне забезпечення, встановлене на комп’ютері, видаляється назавжди. Після
завершення повторного форматування буде виконано процес відновлення операційної системи,
а також дисків, програмного забезпечення й утиліт, що містяться в резервній копії, з якої
виконується відновлення.
1.
Якщо можливо, створіть резервні копії всіх особистих файлів.
2.
За можливості перевірте наявність розділу образу для відновлення та розділу Windows.
На початковому екрані введіть проводник (провідник), а потім натисніть Проводник
(Провідник).
— або —
На початковому екрані введіть пк і виберіть елемент Этот ПК (Цей ПК).
ПРИМІТКА. Якщо розділи Windows і образу для відновлення не відображаються у списку,
слід відновити операційну систему та програми за допомогою DVD-диска з ОС Windows і
носія Відновлення драйверів (не входять у комплект постачання). Додаткові відомості див.
у розділі Використання носія з операційною системою Windows (не входить у комплект
постачання) на сторінці 101.
3.
Якщо розділи Windows і образу для відновлення відображаються у списку, перезавантажте
комп’ютер, натиснувши й утримуючи клавішу shift під час натискання кнопки
Перезагрузка (Перезавантаження).
4.
Виберіть Troubleshoot (Усунення несправностей), Advanced Options (Додаткові параметри),
а потім — Startup Repair (Відновлення під час запуску).
5.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
ПРИМІТКА. Щоб отримати додаткові відомості про відновлення даних засобами Windows,
знайдіть відповідну тему в розділі довідки та підтримки Windows.
Використання засобів відновлення f11
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У разі використання засобу f11 вміст жорсткого диска повністю
видаляється та виконується його повторне форматування. Усі створені файли та все програмне
забезпечення, встановлене на комп’ютері, видаляється назавжди. Засіб відновлення f11
виконує повторне встановлення операційної системи, а також програм і драйверів HP, які були
встановлені на заводі. Програмне забезпечення, яке встановлювалося не на заводі, потрібно
встановити повторно.
100 Розділ 11 Резервне копіювання та відновлення
Щоб відновити початковий образ жорсткого диска за допомогою засобів f11, виконайте
наведені нижче дії.
1.
Якщо можливо, створіть резервні копії всіх особистих файлів.
2.
Якщо можливо, перевірте наявність розділу образу для відновлення. На початковому
екрані введіть пк і виберіть елемент Этот ПК (Цей ПК).
ПРИМІТКА. Якщо розділу образу для відновлення немає у списку, потрібно відновити
операційну систему та програми за допомогою носія з ОС Windows і носія Відновлення
драйверів (не входять у комплект постачання). Додаткові відомості див. у розділі
Використання носія з операційною системою Windows (не входить у комплект постачання)
на сторінці 101.
3.
Якщо розділ образу для відновлення наявний у списку, перезавантажте комп’ютер і
натисніть клавішу esc, доки в нижній частині екрана відображається повідомлення "Press
the ESC key for Startup Menu" (Натисніть ESC для переходу до меню запуску).
4.
Натисніть клавішу f11, коли на екрані з’явиться повідомлення "Press <F11> for recovery"
(Натисніть клавішу <F11> для відновлення).
5.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання носія з операційною системою Windows (не входить у
комплект постачання)
Щоб замовити DVD-диск з ОС Windows, звертайтеся до служби підтримки. Див. брошуру
Worldwide Telephone Numbers (Список телефонних номерів), що постачається з комп’ютером.
Контактні відомості також можна знайти на веб-сайті компанії HP. Перейдіть на веб-сайт
http://www.hp.com/support, виберіть свою країну або регіон і дотримуйтеся вказівок на екрані.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використання носія з операційною системою Windows призведе до повного
видалення вмісту жорсткого диска та повторного його форматування. Усі створені файли та
все програмне забезпечення, встановлене на комп’ютері, видаляється назавжди. Після
завершення повторного форматування процес відновлення допоможе відновити операційну
систему, а також диски, програмне забезпечення та утиліти.
Щоб почати повне установлення операційної системи за допомогою DVD-диска з ОС Windows,
виконайте наведені нижче дії.
ПРИМІТКА.
Цей процес триватиме кілька хвилин.
1.
Якщо можливо, створіть резервні копії всіх особистих файлів.
2.
Вставте DVD-диск з операційною системою Windows у пристрій для читання оптичних
дисків, а потім перезавантажте комп’ютер.
3.
Отримавши відповідний запит, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі.
4.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Після завершення інсталяції виконайте наведені нижче дії.
1.
Вийміть носій з операційною системою Windows, а потім вставте носій Відновлення
драйверів.
2.
Спершу встановіть драйвери для обладнання, а потім — рекомендовані програми.
Виконання відновлення системи 101
Використання функцій оновлення або скидання Windows
Якщо комп’ютер працює неналежним чином і потрібно повернути систему до стабільного стану,
можна скористатися функцією Windows "Обновить" (Оновити). Вона дозволяє оновити систему
зі збереженням усіх важливих особистих даних, настройок і програм.
Функція скидання Windows дозволяє виконати повне переформатування або видалити особисту
інформацію, перш ніж ви відправите комп’ютер на утилізацію чи передасте його іншій особі.
Щоб отримати додаткову інформацію про ці функції, див. розділ "Довідка та підтримка
Windows".
Використання програми HP Software Setup
Програму HP Software Setup можна використовувати для повторного встановлення драйверів
або окремого програмного забезпечення, яке було пошкоджено чи видалено із системи.
1.
На початковому екрані введіть HP Software Setup.
2.
Відкрийте програму HP Software Setup.
3.
Для повторної інсталяції драйверів або вибору програмного забезпечення дотримуйтеся
вказівок на екрані.
102 Розділ 11 Резервне копіювання та відновлення
12 Утиліти Computer Setup
(Налаштування комп’ютера) (BIOS),
MultiBoot і HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
Використання утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера)
Утиліта Computer Setup (Налаштування комп’ютера) або базова система вводу-виводу (BIOS)
контролює передавання даних між пристроями вводу-виводу системи (наприклад, жорсткими
дисками, дисплеєм, клавіатурою, мишею та принтером). Утиліта Computer Setup (Налаштування
комп’ютера) включає настройки для різних типів установлених пристроїв, послідовності
запуску комп’ютера й обсягу системної та додаткової пам’яті.
ПРИМІТКА. Тому необхідно все добре обмірковувати, вносячи зміни в налаштування утиліти
Computer Setup (Налаштування комп’ютера). Помилки можуть призвести до несправності
комп’ютера.
Запуск утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера)
ПРИМІТКА. Зовнішня клавіатура чи миша, під’єднана до USB-порту, може використовуватися
з утилітою Computer Setup (Налаштування комп’ютера), тільки якщо ввімкнено функцію
підтримки старих пристроїв USB.
Щоб запустити утиліту Computer Setup (Налаштування комп’ютера), виконайте наведені нижче
дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
Використання утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) 103
Навігація та вибір елементів в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера)
Для навігації та вибору елементів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера)
виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
ПРИМІТКА. Для навігації та вибору елементів в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера) можна використовувати вказівний пристрій (сенсорну панель, джойстик або
USB-мишу) чи клавіатуру.
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
●
Щоб вибрати меню або пункт меню, натисніть клавішу tab одночасно з клавішами зі
стрілками, а потім натисніть клавішу enter або скористайтеся вказівним пристроєм
для вибору пункту меню.
●
Щоб виконати прокручування, натисніть стрілку вгору чи вниз у правому верхньому
куті екрана або скористайтеся клавішами зі стрілками вгору чи вниз на клавіатурі.
●
Щоб закрити діалогове вікно та повернутися до головного меню утиліти Computer
Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть esc і дотримуйтеся інструкцій на екрані.
Вийти з меню утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) можна одним із наведених
нижче способів.
●
Щоб вийти з меню утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) без збереження
змін, виконайте наведені нижче дії.
Натисніть піктограму Exit (Вийти) у правому нижньому куті, після чого дотримуйтеся
вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Ignore Changes and Exit
(Вийти без збереження змін), а потім натисніть клавішу enter.
●
Щоб зберегти зміни та вийти з меню утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера),
виконайте наведені нижче дії.
Натисніть піктограму Save (Зберегти) у правому нижньому куті, після чого дотримуйтеся
вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Відновлення заводських параметрів в утиліті Computer Setup
(Налаштування комп’ютера)
ПРИМІТКА.
Відновлення значень за промовчанням не змінює режим жорсткого диску.
104 Розділ 12 Утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) (BIOS), MultiBoot і HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
Для повернення до всіх заводських параметрів в утиліті Computer Setup (Налаштування
комп’ютера) виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
Використовуйте вказівний пристрій або клавіші зі стрілками, щоб вибрати Main (Головне
меню) > Restore Defaults (Відновити значення за промовчанням).
4.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
5.
Щоб зберегти зміни й вийти, натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті,
після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
ПРИМІТКА. Параметри пароля та безпеки не змінюються після відновлення заводських
параметрів.
Оновлення BIOS
Оновлені версії BIOS доступні на веб-сайті компанії HP.
Більшість оновлень BIOS на сайті компанії HP запаковано в стиснуті файли SoftPaq.
Деякі завантажені пакети містять файл Readme.txt, у якому наведено дані про встановлення та
виправлення неполадок.
Визначення версії BIOS
Щоб визначити наявність в оновленнях BIOS новішої версії BIOS, потрібно знати версію
системи BIOS, установлену на комп’ютері.
Інформацію про версію BIOS (також відому як дата ROM і система BIOS) можна переглянути
в утиліті Computer Setup або у Windows, натиснувши сполучення клавіш fn+esc.
1.
Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп’ютера).
2.
Використовуйте вказівний пристрій або клавіші зі стрілками, щоб вибрати Main (Головне
меню) > System Information (Відомості про систему).
3.
Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) без збереження змін,
натисніть піктограму Exit (Вийти) у правому нижньому куті екрана, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Ignore Changes and Exit
(Вийти без збереження змін), а потім натисніть клавішу enter.
Використання утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) 105
Завантаження оновлення BIOS
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб уникнути пошкодження комп’ютера або наслідків неуспішного
встановлення, завантажуйте й інсталюйте оновлення BIOS, лише коли комп’ютер підключено
до надійного джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму. Не виконуйте
завантаження та встановлення оновлення BIOS, якщо джерелом живлення комп’ютера є
батарея, а також якщо його під’єднано до додаткового пристрою приєднання або додаткового
джерела живлення. Під час завантаження та встановлення дотримуйтеся наведених нижче
вказівок.
Не від’єднуйте кабель живлення від розетки змінного струму для припинення подачі живлення
до комп’ютера.
Не завершуйте роботу комп’ютера та не активуйте режим сну.
Не вставляйте, не видаляйте, не під’єднуйте та не від’єднуйте жодного пристрою, кабелю або
дроту.
1.
На початковому екрані введіть поддержка (підтримка) і виберіть програму HP Support
Assistant.
2.
Натисніть Updates and tune-ups (Оновлення та налаштування), а потім — Check for HP
updates now (Перевірити наявність оновлень на сайті HP).
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
4.
В області завантаження виконайте наведені нижче дії.
а.
Знайдіть останнє оновлення BIOS і порівняйте його з версією, встановленою на
комп’ютері. Запишіть дату, назву або інший ідентифікатор оновлення. Ця інформація
може знадобитися для пошуку оновлення після завантаження його на жорсткий диск.
б.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити вибране оновлення на жорсткий
диск.
Якщо це оновлення випущено пізніше за версію BIOS, установлену на комп’ютері,
занотуйте шлях до папки, куди воно завантажується. Ці відомості знадобляться вам
під час установлення оновлення.
ПРИМІТКА. Якщо планується підключення комп’ютера до мережі, проконсультуйтеся з
адміністратором мережі перед установленням оновлень програмного забезпечення,
особливо оновлень системи BIOS.
Існують різні способи встановлення BIOS. Дотримуйтеся всіх указівок на екрані після
завершення завантаження. Якщо вказівки не відображаються, виконайте наведені нижче дії.
1.
На початковому екрані введіть проводник (провідник) і виберіть Проводник (Провідник).
2.
Натисніть піктограму жорсткого диска. Зазвичай це локальний диск (C:).
3.
Використовуючи записаний раніше шлях жорсткого диска, відкрийте папку на диску, де
збережено оновлення.
4.
Двічі клацніть файл із розширенням .exe (наприклад, назва_файлу.exe).
Розпочнеться встановлення BIOS.
5.
Заверште процедуру встановлення, дотримуючись вказівок на екрані.
ПРИМІТКА. Щойно на екрані відобразиться повідомлення про успішне встановлення, можна
видалити завантажений файл із жорсткого диска.
106 Розділ 12 Утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) (BIOS), MultiBoot і HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
Використання утиліти MultiBoot
Порядок завантаження з пристроїв
Під час запуску комп’ютера система виконує завантаження з активованих пристроїв. Увімкнена
за промовчанням утиліта MultiBoot дає можливість керувати порядком, у якому система
вибирає завантажувальні пристрої. До завантажувальних пристроїв належать пристрої для
читання оптичних дисків, дискети, мережна інтерфейсна плата (NIC), жорсткі диски та
пристрої USB. Завантажувальні пристрої містять завантажувальні носії або файли, потрібні для
правильного запуску та роботи комп’ютера.
ПРИМІТКА. Деякі завантажувальні пристрої потрібно ввімкнути в утиліті Computer Setup
(Налаштування комп’ютера), перш ніж їх буде включено до порядку завантаження.
Порядок пошуку завантажувального пристрою можна змінити, налаштувавши порядок
завантаження в утиліті Computer Setup (Налаштування комп’ютера). Окрім того, можна
натиснути клавішу esc, коли в нижній частині екрана відобразиться повідомлення "Press the
ESC key for Startup Menu" (Натисніть клавішу ESC для переходу до меню запуску), а потім —
клавішу f9. Після натискання клавіші f9 на екрані з’являється меню, у якому вказано поточні
завантажувальні пристрої та можна вибрати потрібний. Також можна скористатися режимом
MultiBoot Express, щоб налаштувати комп’ютер на відображення запиту щодо вибору
завантажувального пристрою під час кожного запуску або перезавантаження комп’ютера.
Вибір параметрів MultiBoot
Утиліту MultiBoot можна використовувати для наведених нижче цілей.
●
Установлення нового порядку завантаження, який використовуватиметься під час кожного
ввімкнення комп’ютера. Для цього змініть порядок завантаження в утиліті Computer Setup
(Налаштування комп’ютера).
●
Динамічний вибір завантажувального пристрою. Для цього натисніть клавішу esc, коли в
нижній частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu"
(Натисніть клавішу ESC для переходу до меню запуску), а потім — клавішу f9, щоб
відкрити меню Boot Device Options (Параметри завантажувального пристрою).
●
Використання режиму MultiBoot Express, який дозволяє установити різні порядки
завантаження. Ця функція відображає запит щодо вибору завантажувального пристрою під
час кожного ввімкнення чи перезавантаження комп’ютера.
Установлення нового порядку завантаження в утиліті Computer Setup
(Налаштування комп’ютера)
Щоб запустити утиліту Computer Setup (Налаштування комп’ютера) й установити порядок
завантаження, який використовуватиметься під час кожного ввімкнення чи перезавантаження
комп’ютера, виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
Використовуйте вказівний пристрій або клавіші зі стрілками, щоб вибрати один із
наведених нижче варіантів.
Використання утиліти MultiBoot 107
●
Advanced (Розширені) > Boot Options (Параметри завантаження) > UEFI Boot Order
(Порядок завантаження UEFI) > UEFI Hybrid.
●
Advanced (Розширені) > Boot Options (Параметри завантаження) > UEFI Boot Order
(Порядок завантаження UEFI) > UEFI Native Boot mode (Рідний режим завантаження
UEFI).
●
Advanced (Розширені) > Boot Options (Параметри завантаження) > Legacy Boot Order
(Діючий порядок завантаження) > Legacy Boot Mode (Діючий режим завантаження).
Натисніть enter.
4.
Щоб перемістити пристрій на позицію вище в порядку завантаження, за допомогою
вказівного пристрою натисніть стрілку вгору або скористайтеся клавішею +
— або —
щоб перемістити пристрій на позицію нижче в порядку завантаження, за допомогою
вказівного пристрою натисніть стрілку вниз або скористайтеся клавішею -.
5.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Динамічний вибір завантажувального пристрою за допомогою запиту f9
Щоб здійснювати динамічний вибір завантажувального пристрою для поточного порядку
завантаження, виконайте наведені нижче дії.
1.
Відкрийте меню Select Boot Device (Вибір пристрою завантаження), увімкнувши або
перезавантаживши комп’ютер, а потім натиснувши клавішу esc, коли в нижній частині
екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу ESC для переходу до меню запуску).
2.
Натисніть клавішу f9.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть завантажувальний
пристрій, після чого натисніть клавішу enter.
Налаштування запиту режиму MultiBoot Express
Щоб запустити утиліту Computer Setup (Налаштування комп’ютера) та налаштувати комп’ютер
на відображення початкового меню MultiBoot під час кожного ввімкнення чи перезавантаження
комп’ютера, виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, після чого натисніть клавішу esc, коли в нижній
частині екрана відобразиться повідомлення "Press the ESC key for Startup Menu" (Натисніть
клавішу esc для переходу до меню запуску).
2.
Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера), натисніть клавішу
f10.
3.
За допомогою вказівного пристрою або клавіш зі стрілками виберіть Advanced
(Розширені) > Boot Options (Параметри завантаження) > MultiBoot Express Boot Popup Delay
(Sec) (Час відображення меню MultiBoot Express, сек.), а потім натисніть клавішу enter.
108 Розділ 12 Утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) (BIOS), MultiBoot і HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
4.
У полі MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Час відображення меню Multiboot Express, с.)
введіть час у секундах, протягом якого перед застосуванням поточного налаштування
MultiBoot на екрані має відображатися початкове меню. (Якщо вибрати значення 0,
початкове меню швидкого завантаження Express Boot не відображатиметься.)
5.
Щоб зберегти внесені зміни та вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування
комп’ютера), натисніть піктограму Save (Зберегти) в лівому нижньому куті, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані.
— або —
За допомогою клавіш зі стрілками виберіть Main (Головне меню) > Save Changes and Exit
(Зберегти зміни та вийти), а потім натисніть клавішу enter.
Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп’ютера.
Введення параметрів MultiBoot Express
Під час відображення меню Express Boot (Швидке завантаження) протягом запуску можна
виконати одну з наведених нижче дій.
●
Щоб указати завантажувальний пристрій у меню Express Boot (Швидке завантаження),
виберіть потрібний параметр протягом зазначеного періоду часу, а потім натисніть
клавішу enter.
●
Щоб запобігти автоматичному завантаженню з пристрою, який відповідає поточному
налаштуванню MultiBoot, натисніть будь-яку клавішу протягом зазначеного періоду часу.
Комп’ютер не запуститься, доки не буде вибрано завантажувальний пристрій і натиснуто
клавішу enter.
●
Щоб комп’ютер завантажився відповідно до поточних налаштувань MultiBoot, зачекайте
визначений час.
Використання HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics — це уніфікований інтерфейс UEFI, який дає змогу запускати
діагностичну перевірку, щоб визначити стан апаратного забезпечення комп’ютера. Інструмент
працює окремо від операційної системи, щоб відокремити неполадки апаратного забезпечення,
викликані проблемами з ОС, від несправностей компонентів програмного забезпечення.
Щоб запустити HP PC Hardware Diagnostics UEFI, виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, натисніть і швидко відпустіть клавішу esc, а
потім натисніть f2.
Система BIOS виконує пошук засобів діагностики у трьох місцях в указаному нижче
порядку.
а.
Підключений пристрій USB
ПРИМІТКА. Щоб завантажити інструмент HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на
пристрій USB, див. розділ Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на
пристрій USB на сторінці 110.
2.
б.
Жорсткий диск
в.
BIOS
Коли відкриється засіб діагностики, за допомогою клавіш зі стрілками виберіть потрібний
тип перевірки та дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 109
ПРИМІТКА.
Якщо необхідно зупинити запущену діагностику, натисніть клавішу esc.
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB
ПРИМІТКА. Інструкції щодо завантаження інструментів HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
доступні лише англійською мовою.
Існує два варіанти завантаження програми HP PC Hardware Diagnostics на пристрій USB.
Варіант 1. Домашня сторінка HP PC Diagnostics — тут можна отримати останню версію UEFI
1.
Перейдіть за посиланням http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Виберіть посилання UEFI Download (Завантаження UEFI), а потім натисніть Run
(Запустити).
Варіант 2. Сторінка "Драйверы и материалы для загрузки" (Драйвери та матеріали для
завантаження) — тут можна завантажити старі та нові версії драйверів для певних виробів.
1.
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com.
2.
Наведіть вказівник на елемент Поддержка (Підтримка), розміщений угорі на сторінці, і
натисніть Загрузить драйверы (Завантажити драйвери).
3.
У полі введення тексту вкажіть назву продукту, після чого натисніть Перейти.
— або —
Натисніть Выполнить поиск (Виконати пошук). Після цього HP зможе автоматично виявити
ваш пристрій.
4.
Виберіть свою модель комп’ютера й операційну систему.
5.
У розділі Diagnostic (Діагностика) виберіть HP UEFI Support Environment (Середовище
підтримки HP UEFI).
— або —
Клацніть Download (Завантажити), а потім виберіть Run (Запустити).
Використання програми HP Sure Start
Деякі моделі комп'ютерів оснащено технологією HP Sure Start, яка постійно контролює BIOS
комп'ютера на наявність атак чи пошкоджень. Якщо систему BIOS буде пошкоджено або на неї
здійснено атаку, HP Sure Start відновить BIOS до попереднього безпечного стану автоматично
без втручання користувача. Комп'ютер постачається з налаштованою та ввімкнутою програмою
HP Sure Start. Більшість користувачів може використовувати програму HP Sure Start зі
стандартними налаштуваннями.
Додаткову інформацію див. на веб-сайті http://www.hp.com/support після вибору своєї країни.
Відкрийте розділ Драйверы и материалы для загрузки (Драйвери та матеріали для
завантаження) і дотримуйтеся вказівок на екрані.
110 Розділ 12 Утиліти Computer Setup (Налаштування комп’ютера) (BIOS), MultiBoot і HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
13 Підтримка
Зв’язок зі службою підтримки
Якщо інформація, надана в цьому посібнику користувача або застосунку HP Support Assistant,
не містить відповіді на ваші запитання, можна звернутися до служби підтримки. Відомості про
підтримку користувачів у США див. на веб-сайті http://www.hp.com/go/contactHP. Відомості про
підтримку користувачів у всьому світі див. на веб-сайті http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Доступні наведені нижче можливості.
●
Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP.
ПРИМІТКА. Якщо чат зі службою підтримки недоступний певною мовою, він доступний
англійською.
●
Підтримка електронною поштою.
●
Телефонні номери служби підтримки.
●
Звернення до центру обслуговування HP.
Зв’язок зі службою підтримки 111
Ярлики
На ярликах, прикріплених до корпусу комп’ютера, розміщено інформацію, яка може
знадобитися для усунення несправностей системи або під час закордонних подорожей із
комп’ютером.
ВАЖЛИВО. Усі описані в цьому розділі ярлики можуть розміщуватися в одному із 3 місць
(залежно від моделі): на нижній панелі комп’ютера, у відділенні для батареї або під
відділенням для обслуговування.
●
Сервісний ярлик містить важливі ідентифікаційні дані комп’ютера. Під час звернення до
служби підтримки у вас можуть запитати серійний номер, номер продукту та моделі.
Знайдіть ці номери, перш ніж звертатися до служби підтримки.
Компонент
●
(1)
Ім’я продукту
(2)
Серійний номер
(3)
Номер продукту
(4)
Гарантійний термін
(5)
Опис моделі (лише в деяких моделях)
На ярлику сертифіката автентичності Microsoft® (лише в деяких моделях, випущених до
виходу Windows 8) зазначено ключ продукту Windows. Ключ продукту може знадобитися
під час оновлення системи чи усунення її несправностей. На платформах HP з попередньо
установленою ОС Windows 8 чи Windows 8.1 фізичні наклейки відсутні, але цифровий
ключ продукту інстальовано в електронному форматі.
ПРИМІТКА. Цей цифровий ключ продукту автоматично розпізнається й активується
операційною системою Microsoft на повторно установленій ОС Windows 8 чи Windows 8.1
за допомогою схвалених HP способів відновлення.
●
Ярлик із регулятивною інформацією містить нормативну інформацію про комп’ютер.
●
Ярлики сертифікації бездротового доступу містять інформацію про додаткові бездротові
пристрої, а також позначки про схвалення для певних країн або регіонів, у яких
затверджено використання цих пристроїв.
112 Розділ 13 Підтримка
14 Технічні характеристики
●
Вхідне живлення
●
Умови експлуатації
Вхідне живлення
Відомості про живлення в цьому розділі можуть знадобитися під час міжнародних подорожей.
Комп’ютер живиться від постійного струму (джерела змінного або постійного струму).
Припустимий діапазон значень джерела змінного струму: 100–240 В, 50–60 Гц. Хоча комп’ютер
можна підключати до окремого джерела живлення постійного струму, бажано використовувати
адаптер змінного струму або джерело постійного струму, що постачається та схвалено
компанією HP для цього комп’ютера.
Комп’ютер може живитися від постійного струму за наведених нижче значень.
Вхідне живлення
Робочі характеристики
Робоча напруга та робочий струм
19,5 В постійного струму, 7,69 A — 150 Вт, тонкий
інтелектуальний адаптер змінного струму (лише в деяких
моделях)
19,5 В постійного струму, 10,3 A — 200 Вт, тонкий
інтелектуальний адаптер змінного струму (лише в деяких
моделях)
ПРИМІТКА. Цей продукт розроблено для енергосистем IT в Норвегії з лінійною напругою, яка
не перевищує середньоквадратичного значення 240 В.
ПРИМІТКА. Відомості про робочу напругу та струм комп’ютера наведено на ярлику з
нормативною інформацією про систему.
Умови експлуатації
Характеристика
Метричні
США
Робоча (записування на оптичний
диск)
від 5°C до 35°C
від 41°F до 95°F
Неробоча
від -20°C до 60°C
від -4°F до 140°F
Робоча
10% – 90%
10% – 90%
Неробоча
5% – 95%
5% – 95%
Температура
Відносна вологість (без конденсації)
Максимальна висота над рівнем моря (негерметизована)
Вхідне живлення 113
Робоча
від -15 м до 3 048 м
від 50 футів до 10 000 футів
Неробоча
від -15 м до 12 192 м
від 50 футів до 40 000 футів
114 Розділ 14 Технічні характеристики
а
Подорожування з комп’ютером
Щоб отримати найкращі результати дотримуйтесь наведених нижче вказівок щодо
транспортування комп’ютера.
●
Підготуйте комп’ютер до подорожування або перевезення, виконавши наведені нижче дії.
◦
Зробіть резервні копії важливої інформації.
◦
Вийміть усі диски й зовнішні цифрові картки, наприклад картки пам’яті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик пошкодження комп’ютера чи пристрою для
читання оптичних дисків або втрати інформації, виймайте носії із пристрою для
читання перед видаленням його з відсіку, а також перед зберіганням, перевезенням
або подорожуванням із відповідним пристроєм.
◦
Вимкніть і відключіть всі зовнішні пристрої.
◦
Заверште роботу комп’ютера.
●
Візьміть із собою резервну копію даних. Зберігайте резервну копію окремо від комп’ютера.
●
Подорожуючи літаком, візьміть комп’ютер як ручний багаж, не здавайте його разом з
іншими валізами.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уникайте впливу магнітних полів на жорсткий диск. До пристроїв
системи безпеки, які поширюють магнітні поля, належать пристрої прохідного контролю в
аеропорту й щупи безпеки. Конвеєри в аеропортах та інші пристрої безпеки для перевірки
ручного багажу використовують рентгенівське випромінювання замість магнітного й не
пошкоджують диски.
●
Право дозволу використання комп’ютерів під час польоту належить авіакомпанії. Якщо ви
збираєтесь користуватися комп’ютером під час польоту, заздалегідь проконсультуйтесь з
авіакомпанією.
●
Якщо комп’ютер буде від’єднано від зовнішнього джерела живлення більш ніж на 2 тижні,
вийміть батарею та зберігайте її окремо.
●
У разі відправлення комп’ютера або диска поштою використовуйте захисне пакування з
міткою "ЛАМКЕ".
●
Якщо комп’ютер обладнано бездротовим пристроєм або модулем мобільного
широкосмугового зв’язку HP, таким як 802.11b/g, GSM або GPRS, у деяких ситуаціях ці
пристрої не можна використовувати. Такі обмеження можуть застосуватися під час
перебування в літаку, у лікарні, поруч із вибухонебезпечними речовинами та в місцях із
підвищеним ризиком виникнення небезпечної ситуації. Якщо ви не впевнені в тому, що
пристрій можна використовувати, запитайте дозволу, перш ніж вмикати його.
●
Якщо ви подорожуєте за кордон, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
◦
Перевірте митні інструкції для кожної країни або регіону, які збираєтеся відвідати.
◦
Перевірте вимоги до кабелю живлення й адаптера в кожній країні, де плануєте
використовувати комп’ютер. Напруга, частота й розміри розетки можуть бути різними.
115
УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження струмом, виникнення пожежі або
пошкодження обладнання, не намагайтеся підключати комп’ютер за допомогою
комплекту перетворювача напруги для електроприладів.
116 Додаток а Подорожування з комп’ютером
б
Усунення несправностей
Ресурси з усунення несправностей
●
Скористайтеся посиланнями на веб-сайти та додатковою інформацією про комп’ютер у
застосунку HP Support Assistant. Щоб запустити програму HP Support Assistant, виберіть її
на початковому екрані.
ПРИМІТКА. Деякі засоби перевірки стану системи й відновлення потребують
підключення до Інтернету. Компанія HP надає також додаткові інструменти, які можуть
працювати поза мережею.
●
Зв’язок зі службою підтримки компанії HP. Відомості про підтримку користувачів у США
див. на веб-сайті http://www.hp.com/go/contactHP. Відомості про підтримку користувачів у
всьому світі див. на веб-сайті http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Виберіть тип підтримки з наведених нижче.
◦
Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP.
ПРИМІТКА. Якщо чат недоступний певною мовою, він доступний англійською.
◦
Підтримка електронною поштою від компанії HP.
◦
Використання телефонних номерів служби підтримки компанії HP.
◦
Звернення до центру обслуговування HP.
Вирішення проблем
У цих розділах описано найпоширеніші проблеми та способи їх вирішення.
Комп’ютер не завантажується
Якщо комп’ютер не вмикається після натискання кнопки живлення, скористайтеся наведеними
нижче порадами, щоб визначити причину цієї проблеми.
●
Якщо комп’ютер підключено до розетки змінного струму, перевірте, чи подається
живлення до цієї розетки, підключивши до неї інший електроприлад.
ПРИМІТКА. Використовуйте лише адаптер змінного струму з комплекту постачання
комп’ютера або схвалений компанією HP для використання з цим комп’ютером.
●
Якщо комп’ютер підключено до іншого зовнішнього джерела живлення (не розетки
змінного струму), підключіть комп’ютер до розетки змінного струму за допомогою
відповідного адаптера. Переконайтеся, що кабель живлення надійно під’єднано до
адаптера змінного струму.
На екрані комп’ютера немає зображення
Якщо після ввімкнення комп’ютера на екрані відсутнє зображення, це може бути пов’язано з
налаштуванням одного з наведених нижче параметрів.
Ресурси з усунення несправностей 117
●
Можливо, комп’ютер перебуває в режимі сну. Щоб вийти зі сплячого режиму, натисніть і
швидко відпустіть кнопку живлення. Режим сну — це функція енергозбереження, за
активації якої вимикається дисплей. Режим сну може активуватися системою, коли
комп’ютер увімкнений, але не використовується, або коли рівень заряду батареї низький.
Щоб змінити ці й інші параметри живлення, клацніть правою кнопкою миші піктограму
Батарея (Батарея) в області сповіщень справа на панелі завдань, а потім натисніть вкладку
Параметры (Параметри).
●
Комп’ютер може бути не налаштовано для відображення зображення на екрані. Щоб
переключити відображення на екран комп’ютера, натисніть комбінацію клавіш fn + f4. У
багатьох моделях, коли до комп’ютера підключено додатковий зовнішній дисплей,
наприклад монітор, зображення може відображатися на екрані комп’ютера чи на
зовнішньому дисплеї або на обох пристроях одночасно. Якщо кілька разів натиснути
комбінацію клавіш fn + f4, зображення по черзі з’являється на екрані комп’ютера, на
одному чи кількох зовнішніх пристроях відображення, а також одночасно з’являється на
всіх пристроях.
Неправильна робота програмного забезпечення
Якщо програмне забезпечення не відповідає на запити або відповідає неналежним чином,
перезавантажте комп’ютер, натиснувши справа на екрані. Коли відобразяться ключові кнопки,
натисніть Параметры (Настройки). Натисніть піктограму Питание (Живлення), після чого
виберіть Завершение работы (Завершити роботу). Якщо перезавантажити комп’ютер за
допомогою цієї процедури не можна, див. наступний розділ Комп’ютер увімкнений, але не
відповідає на запити на сторінці 118.
Комп’ютер увімкнений, але не відповідає на запити
Якщо комп’ютер увімкнений, але не відповідає на команди програм або натискання клавіш,
виконайте процедуру аварійного завершення роботи у вказаній нижче послідовності.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час застосування процедури аварійного завершення роботи всі
незбережені дані втрачаються.
●
Натисніть і утримуйте кнопку живлення щонайменше 5 секунд.
●
Від’єднайте комп’ютер від зовнішнього джерела живлення та вийміть батарею.
Комп’ютер незвично гарячий
Це нормально, коли комп’ютер під час роботи теплий на дотик. Але якщо комп’ютер незвично
гарячий, це може бути спричинено перегрівом унаслідок блокування вентиляційних отворів.
Якщо ви вважаєте, що комп’ютер перегрівся, вимкніть його та зачекайте, доки він охолоне до
кімнатної температури. Слідкуйте, щоб під час роботи з комп’ютером усі вентиляційні отвори
залишалися відкритими.
УВАГА! Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп’ютера,
не тримайте його на колінах і не закривайте вентиляційні отвори. Використовуйте комп’ютер
лише на твердій рівній поверхні. Слідкуйте, щоб інші тверді поверхні, наприклад розташований
поруч додатковий принтер, або м’які речі, наприклад подушки, килими чи одяг, не
перекривали повітряний потік. Також під час роботи уникайте контакту адаптера змінного
струму зі шкірою або м’якими поверхнями, наприклад подушками, килимками та одягом.
Доступні користувачу поверхні комп’ютера та мережного адаптера відповідають
температурним нормам, визначеним міжнародними стандартами безпеки обладнання
інформаційних технологій (IEC 60950).
118 Додаток б Усунення несправностей
ПРИМІТКА. Вентилятор для охолодження внутрішніх компонентів і запобігання перегріву
комп’ютера запускається автоматично. Почергове ввімкнення та вимкнення внутрішнього
вентилятора під час роботи комп’ютера — це нормальне явище.
Зовнішній пристрій не працює
Якщо зовнішній пристрій не працює відповідним чином, виконайте наведені нижче дії.
●
Увімкніть пристрій, дотримуючись інструкцій виробника.
●
Упевніться, що пристрій надійно підключено.
●
Упевніться, що пристрій отримує електроживлення.
●
Упевніться, що пристрій, особливо якщо він старіший, сумісний з операційною системою.
●
Упевніться, що встановлено відповідні й оновлені драйвери.
Підключення до бездротової мережі не працює
Якщо підключення до бездротової мережі не працює належним чином, виконайте наведені
нижче дії.
●
Щоб увімкнути або вимкнути пристрій бездротової мережі, натисніть правою кнопкою миші
піктограму Подключение по сети (Підключення до мережі) в області сповіщень справа на
панелі завдань. Щоб увімкнути пристрої, установіть відповідний прапорець у параметрах
меню. Щоб вимкнути пристрій, зніміть прапорець.
●
Перевірте, чи ввімкнено бездротовий пристрій.
●
Переконайтеся, що навколо бездротових антен комп’ютера немає перешкод.
●
Переконайтеся, що кабельний або DSL-модем підключено, кабель живлення під’єднано, а
індикатори світяться.
●
Перевірте, чи правильно підключено бездротовий маршрутизатор або точку доступу до
адаптера живлення й кабельного/DSL-модему та чи світяться індикатори.
●
Від’єднайте, а потім знову під’єднайте всі кабелі, після чого вимкніть і знову ввімкніть
живлення.
Диск не відтворюється
●
Збережіть роботу та закрийте всі програми, перш ніж починати відтворення компакт- або
DVD-диска.
●
Заверште роботу в Інтернеті перед відтворенням компакт- або DVD-диска.
●
Переконайтеся, що диск вставлено правильно.
●
Переконайтеся, що диск не забруднено. За потреби очистьте диск тканиною без ворсу,
змочивши її в дистильованій воді. Протирайте диск від центру до країв.
●
Переконайтеся, що на диску немає подряпин. Якщо диск подряпаний, обробіть його за
допомогою комплекту для реставрації оптичних дисків, який можна придбати в багатьох
магазинах електроніки.
●
Виведіть комп’ютер із режиму очікування, перш ніж відтворювати диск.
Не активуйте режим очікування під час відтворення диска: у такому разі може з’явитися
попереджувальне повідомлення із запитом на продовження. Якщо на екрані
Вирішення проблем 119
відображається таке повідомлення, натисніть кнопку Нет (Ні). Після цього можливі
наведені нижче варіанти.
◦
Відтворення може продовжитися.
— або —
◦
Вікно відтворення мультимедійної програми може закритися. Щоб продовжити
відтворення диска, натисніть кнопку Play (Відтворити) мультимедійної програми.
Інколи потрібно вийти з програми та запустити її знову.
Фільм не відображається на зовнішньому дисплеї
1.
Якщо дисплей комп’ютера та зовнішній дисплей увімкнено, натисніть комбінацію клавіш fn
+f4, щоб переключити зображення між двома дисплеями.
2.
Налаштуйте параметри монітора, щоб установити зовнішній дисплей як основний. Для
цього виконайте наведені нижче дії.
а.
На робочому столі Windows натисніть правою кнопкою пусте місце та виберіть
Разрешение екрана (Роздільна здатність екрана).
б.
Визначте основний і додатковий дисплеї.
ПРИМІТКА. У випадку використання обох дисплеїв зображення DVD не
відтворюватиметься на дисплеї, визначеному як додатковий.
Якщо зовнішній дисплей підключено до порту Thunderbolt, зображення DVD з'явиться на
будь-якому з підключених дисплеїв.
Запис диска не починається або припиняється до завершення
●
Переконайтеся, що всі інші програми закрито.
●
Вимкніть режим сну.
●
Переконайтеся, що у пристрої для читання оптичних дисків використовується диск
відповідного типу.
●
Переконайтеся, що диск вставлено правильно.
●
Виберіть нижчу швидкість запису та повторіть спробу.
●
Під час копіювання диска збережіть дані вихідного диска на жорсткому, перш ніж почати
запис на новий диск, і виконайте запис із жорсткого.
120 Додаток б Усунення несправностей
в
Електростатичний розряд
Електростатичний розряд — це вивільнення статичної електрики під час контакту двох об’єктів,
наприклад удар, який можна отримати, ідучи по килиму й узявшись за металеву дверну ручку.
Вивільнення статичної електрики через пальці чи інші електростатичні провідники може
призвести до пошкодження електронних компонентів. Щоб зменшити ризик пошкодження
комп’ютера, пристрою для читання дисків або втрати даних, перегляньте наведені нижче
застереження.
●
Якщо в інструкціях з видалення чи підключення вказано від’єднати комп’ютер від джерела
струму, зробіть це перед зняттям кришки, скориставшись надійним заземленням.
●
До установки тримайте компоненти в спеціальних контейнерах, що захищають від
електростатичного розряду.
●
Уникайте дотику до контактів, дротів і мікросхем. Якомога менше торкайтесь електронних
компонентів.
●
Використовуйте ненамагнічені інструменти.
●
Перш ніж розпочати роботу з компонентами, зніміть статичний заряд, торкнувшись
нефарбованої металевої поверхні компонента.
●
Видаливши компонент, розмістіть його в спеціальному контейнері, що захищає від
електростатичного розряду.
Щоб отримати додаткові відомості про статичний струм чи ознайомитися з порадами щодо
виймання чи установки компонентів, зв’яжіться зі службою підтримки компанії HP.
121
122 Додаток в Електростатичний розряд
Покажчик
Символи/ Числа
"гарячі" клавіші
використання 35
збільшення гучності
динаміка 35
збільшення яскравості
екрана 36
зменшення гучності
динаміка 35
зменшення яскравості
екрана 36
опис 35
перемикання зображення
екрана 35
підсвічування клавіатури 36
регулювання гучності 35
режим сну 35
"гарячі" клавіші, відтворення 39
"гарячі" клавіші керування
відтворенням 39
"гарячі клавіші", визначення 35
А
автоматично згенерований
пароль DriveLock
введення 87
видалення 87
адаптер змінного струму,
перевірка 56
антени WLAN, визначення 9
антени WWAN, визначення 9
антени безпроводового зв’язку,
визначення 9
антивірусне програмне
забезпечення 89
аудіофункції, перевірка 40
Б
батарея
відображення заряду, що
залишився 51
заміна 54
збереження заряду 53
зберігання 53
низькі рівні заряду батареї
51
розряджання 51
утилізація 54
бездротова мережа (WLAN)
безпека 24
використання 22
необхідне обладнання 24
підключення 25
підключення до громадської
мережі WLAN 25
підключення до
корпоративної мережі
WLAN 25
функціональний діапазон 25
брандмауер 89
В
вбудована система безпеки
TPM 88
вбудована цифрова клавіатура,
визначення 15, 36
веб-камера 9, 41
веб-камера, визначення 9
вентиляційні отвори,
визначення 7, 16
використання
зовнішнє джерело змінного
струму 55
стани енергозбереження 48
вимкнення комп’ютера 47
відділення для батареї 112
відео 41
відновлення 102
відновлення f11 100
відновлення жорсткого диска
100
відомості про батарею, пошук
50
відсік для модернізації
комп'ютера, визначення 6
вказівник 10
вказівні пристрої, налаштування
параметрів 29
внутрішній перемикач дисплея
9
внутрішні мікрофони,
визначення 9
вхідне живлення 113
Г
гнізда
ExpressCard 8
RJ-45 (мережа) 19
SIM-картка 16
аудіовихід (навушники) 6
аудіовхід (мікрофон) 6
кабель безпеки 7
мережа 19
смарт-картка 8
гніздо, підключення 66
гніздо ExpressCard 8
гніздо RJ-45 (мережа),
визначення 19
гніздо SIM-картки, визначення
16
гніздо аудіовиходу (навушники),
визначення 6
гніздо аудіовходу (мікрофон),
визначення 6
гніздо живлення, визначення
19
гніздо кабелю безпеки,
визначення 7
гніздо мікрофона (аудіовхід),
визначення 6
гніздо навушників (аудіовихід)
6
гніздо підключення 66
гніздо підключення,
визначення 16
гніздо смарт-карток 8
графіка
AMD Dual Graphics 56
Hybrid Graphics 56
Графічний контролер AMD,
використання 44
Покажчик 123
Графічний контролер Nvidia,
використання 44
гучність
клавіші 39
кнопки 39
налаштування 39
Д
динаміки, визначення 14
диски
використання 69, 70
жорсткий 66
зовнішній 66
оптичні 66
догляд за комп’ютером 95
додаткові зовнішні пристрої,
використання 66
Е
електростатичний розряд
121
Ж
жести на сенсорній панелі
масштабування двома
пальцями 31
Жести на сенсорній панелі
повертання 32
прокручування 30
жест повертання на сенсорній
панелі 32
жест прокручування на
сенсорній панелі 30
живлення
батарея 49
енергозбереження 53
параметри 48
живлення від батареї 49
жорсткий диск
HP 3D DriveGuard 74
виймання 72
встановлення 72
зовнішній 66
жорсткий диск, визначення 17
З
завершення роботи 47
зависання системи. 47
зарядний USB 3.0 (із
живленням), визначення 8
124 Покажчик
засоби керування бездротовим
доступом
кнопка 21
операційна система 21
засувка відкривання кришки
відділення для
обслуговування 16
засувки, відкривання кришки
відділення для
обслуговування 16
захист, бездротовий зв’язок 24
збереження, заряд 53
зберігання батареї 53
зображення на дисплеї,
перемикання 35
зображення на екрані,
перемикання 35
зовнішнє джерело змінного
струму, використання 55
зовнішній диск 66
зовнішні пристрої 66
зона сенсорної панелі
визначення 10
І
ім’я та номер продукту,
комп’ютер 112
індикатор caps lock,
визначення 11
індикатор num lock 11
Індикатор адаптера змінного
струму/батареї 19
індикатор бездротового
зв’язку 11, 21
індикатор безпроводового
зв’язку 17
індикатор вбудованої вебкамери, визначення 9
індикатор веб-камери,
визначення 9
індикатор вимкнення мікрофона,
визначення 11
індикатор жорсткого диска 18,
74
індикатори
caps lock 11
num lock 11
RJ-45 (мережа) 19
адаптер змінного струму/
батарея 18, 19
бездротовий 11
безпроводовий 17
веб-камера 9
вимкнення мікрофона 11
живлення 11, 17
жорсткий диск 18
пристрій для читання
оптичних дисків 18
індикатори, жорсткий диск 74
індикатори гнізда RJ-45
(мережа), визначення 19
індикатори живлення 11, 17
К
кабелі
USB 65
кабель USB, підключення 65
картка Java Card
визначення 63
виймання 63
вставлення 63
картка пам’яті 48
виймання 59
вставлення 59
підтримувані формати 59
клавіатура
вбудована цифрова 15
клавіатура, зовнішня
num lock 37
використання 36
клавіша esc, визначення 15
клавіша fn, визначення 15, 35
клавіша num lock, опис 36
клавіша з логотипом Windows,
визначення 15
клавіші
esc 15
fn 15
відтворення 39
гучність 39
клавіша з логотипом
Windows 15
функція 15
клавіші гучності, визначення
35
клавіші керування яскравістю
екрана 36
кнопка бездротового зв’язку 21
кнопка вивільнення пристрою
для читання оптичних дисків,
визначення 7
кнопка живлення 47
кнопка живлення, визначення
13
кнопки
вивільнення пристрою для
читання оптичних дисків 7
відтворення 39
гучність 39
живлення 13, 47
ліва кнопка вказівника 10
права кнопка вказівника 10
сенсорна панель, ліва 10
сенсорна панель, права 10
сенсорна панель, центральна
кнопка 10
кнопки керування
відтворенням 39
компоненти
верхня частина 10
дисплей 9
задня панель 19
ліва панель 7
нижня панель 16
передня панель 17
права панель 6
комп’ютер, подорожування 53,
115
концентратори 64
концентратори USB 64
критичний рівень заряду
батареї 48
критичні оновлення, програмне
забезпечення 89
кришка відділення для батареї,
визначення 16
М
масштабування двома пальцями,
дотик на сенсорній панелі 31
мережне гніздо, визначення 19
миша, зовнішня
настройка параметрів 29
мобільний широкосмуговий
зв’язок HP, вимкнено 26
модуль пам’яті
визначення 17
виймання 93
вставлення 94
заміна 93
Н
навушники та мікрофон,
підключення 40
налаштування
картки ExpressCard 60
налаштування мережі WLAN 24
налаштування параметрів
живлення 48
налаштування підключення до
Інтернету 24
низький рівень заряду батареї
51
носії з можливістю
записування 48
носій даних 48
О
оновлення 102
очищення комп’ютера 95
П
пакети SoftPaq, завантаження
97
паролі
DriveLock 82
адміністратор 79
адміністратор BIOS 79
користувач 79
пароль DriveLock
введення 84
видалення 86
змінення 85
опис 82
параметр 83
пароль адміністратора 79
пароль користувача 79
перевірка адаптера змінного
струму 56
перевірка аудіофункцій 40
перевірка батареї 51
перемикач, живлення 47
перемикач живлення 47
підключення до WLAN 25
підключення до громадської
мережі WLAN 25
підключення до корпоративної
мережі WLAN 25
підсвічування клавіатури 36
підтримка режиму, USB 103
подорожування з комп’ютером
53, 112, 115
Порт DisplayPort
Thunderbolt 8
підключення 42
підключення проводових
дисплеїв 44
Порт Dual-Mode 8
порт Dual-Mode DisplayPort,
визначення 8
Порт Thunderbolt DisplayPort
визначення 7
підключення 43
порт USB, визначення 19
Порт USB 2.0 7
порт USB 3.0 6
порт VGA, підключення 42
порт зовнішнього монітора 7,
42
порти
Miracast 45
USB 2.0 7
USB 3.0 19
VGA 42
зарядний USB 3.0 (із
живленням) 8
зовнішній монітор 7, 42
Порт DisplayPort 42
порти USB, визначення 6
придатні для читання носії 48
пристрій Bluetooth 21, 27
пристрій WLAN 22, 112
пристрій WWAN 21, 25
пристрій для читання відбитків
пальців 90
пристрій для читання відбитків
пальців, визначення 14
пристрій для читання карток
пам’яті, визначення 6
пристрій для читання оптичних
дисків 66
пристрій для читання оптичних
дисків, визначення 6
Пристрій зчитування смарткарток 8
пристрої безпеки в аеропортах
69
Покажчик 125
пристрої з високою чіткістю
зображення, підключення 45
проблеми, вирішення 117
проводові дисплеї,
підключення 44
програма
антивірусний 89
брандмауер 89
критичні оновлення 89
очищення диска 74
утиліта дефрагментації
диска 73
Програма HP Sure Start,
використання 110
програма очищення диска 74
Р
регулятивна інформація
ярлики бездротової
сертифікації 112
ярлик із регулятивною
інформацією 112
режим глибокого сну
активація 48
вихід 48
розділ відновлення 100
рознім
живлення 19
рознім додаткової батареї,
визначення 16
розпізнавання обличчя 41
С
сенсорна панель
використання 29
кнопки 10
Сенсорна панель
кнопки 10
серійний номер 112
серійний номер, комп’ютер 112
скидання 102
смарт-картка
визначення 63
виймання 63
вставлення 63
сплячий режим
активація 48
вихід 48
стани енергозбереження 48
126 Покажчик
Т
температура 53
температура батареї 53
технічне обслуговування
очищення диска 74
утиліта дефрагментації
диска 73
Технологія багатопотокової
передачі MultiStream Transport,
використання 44
У
умови експлуатації 113
установка захисного пароля для
пробудження 49
усунення несправностей
відтворення диска 119
запис диска 120
усунення несправностей,
зовнішній дисплей 120
утиліта дефрагментації диска
73
Ф
фіксатор батареї 16
фіксатор кришки відділення для
обслуговування 16
функціональні клавіші,
визначення 15
Ц
Центральна кнопка сенсорної
панелі 10
цифрові клавіатури,
визначення 36
Я
ярлик Bluetooth 112
ярлик WLAN 112
ярлик бездротової
сертифікації 112
ярлики
Bluetooth 112
WLAN 112
бездротова сертифікація
112
регулятивний 112
серійний номер 112
сертифікат автентичності
Microsoft 112
ярлик сертифіката автентичності
Microsoft 112
A
AMD Dual Graphics 56
B
BIOS
визначення версії 105
завантаження оновлення
106
оновлення 105
C
Computer Setup (Налаштування
комп’ютера)
відновлення заводських
параметрів 104
навігація та вибір
елементів 104
пароль DriveLock 82
пароль адміністратора
BIOS 79
D
DVD-диск з операційною
системою Windows 101
E
ExpressCard
визначення 60
виймання 62
вставлення 61
знімання кришки 61
налаштування 60
G
GPS 27
H
HP 3D DriveGuard 74
HP Client Security 90
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
використання 109
завантаження 110
Hybrid Graphics 56
M
Miracast
45
N
num lock, зовнішня цифрова
клавіатура 37
R
RAID 75
S
setup utility
відновлення заводських
параметрів 104
навігація та вибір
елементів 104
SIM-картка
вставлення 26
U
USB Legacy Support (Підтримка
режиму USB) 103
USB-пристрої
виймання 65
опис 64
підключення 65
W
Windows
оновлення 102
скидання 102
Покажчик 127
128 Покажчик
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising