HP | ZBook 15 G2 Base Model Mobile Workstation | HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Användarhandbok

HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation Användarhandbok
Användarhandbok
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
AMD är ett varumärke som tillhör Advanced
Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke
som tillhör ägaren och som används av
Hewlett-Packard Company på licens. Intel,
Intel® Core™ och Thunderbolt är varumärken
som tillhör Intel Corporation i USA och andra
länder. Java är ett amerikanskt varumärke som
tillhör Sun Microsystems, Inc. Microsoft och
Windows är varumärken som tillhör Microsoftkoncernen.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående meddelande.
De enda garantier som gäller för HP-produkter
och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra
en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Om DTS-patent, se http://patents.dts.com.
Tillverkas under licens från DTS Licensing
Limited. DTS, symbolen samt DTS och
symbolen tillsammans är registrerade
varumärken och DTS Studio Sound är ett
varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc.
Med ensamrätt
.
Första utgåvan: augusti 2015
Dokumentartikelnummer: 829828-101
Produktmeddelande
Villkor för programvaran
I den här användarhandboken beskrivs
funktioner som finns på de flesta modellerna.
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på
din dator.
Genom att installera, kopiera, hämta eller på
annat sätt använda något av de förinstallerade
programmen på den här datorn samtycker du
till villkoren i HP:s licensavtal för
slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa
licensvillkor ska du returnera den oanvända
produkten i sin helhet (både maskinvara och
programvara) inom 14 dagar för återbetalning
enligt säljarens återbetalningsregler.
Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga
utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra
full nytta av funktionerna i Windows kan
datorn behöva uppgraderas och/eller det kan
krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner
och/eller programvara. Mer information finns i
http://www.microsoft.com.
Du kan hämta den senaste
användarhandboken genom att gå till
http://www.hp.com/support och välja ditt
land. Välj Drivrutiner och nedladdningsbara
filer och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Om du vill ha mer information eller vill begära
full återbetalning av priset för datorn ska du
vända dig till säljaren.
Säkerhetsmeddelande
VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i
knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta
som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt
inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka föremål, till exempel kuddar, tjocka mattor
eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för
användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950-1).
iii
iv
Säkerhetsmeddelande
Innehåll
1 Välkommen .................................................................................................................................................. 1
Hitta information ................................................................................................................................................... 2
2 Komponenter ................................................................................................................................................ 4
Hitta maskinvara ................................................................................................................................................... 4
Hitta programvara ................................................................................................................................................. 4
Höger ...................................................................................................................................................................... 5
Vänster sida ........................................................................................................................................................... 6
Bildskärm ............................................................................................................................................................... 7
Ovansidan .............................................................................................................................................................. 8
Styrplattan .......................................................................................................................................... 8
Lampor ................................................................................................................................................. 9
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare .................................................................................. 10
Särskilda funktionstangenter ........................................................................................................... 12
Använda snabbtangenterna ............................................................................................................. 12
Undersidan ........................................................................................................................................................... 14
Framsidan ............................................................................................................................................................ 15
Baksidan .............................................................................................................................................................. 17
Etiketter ............................................................................................................................................................... 17
Sätta i ett SIM-kort (endast vissa produkter) ..................................................................................................... 18
3 Nätverksanslutningar .................................................................................................................................. 20
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk ............................................................................................................... 20
Använda kontrollerna för trådlöst .................................................................................................... 20
Knapp för trådlöst ........................................................................................................... 20
Operativsystemskontroller ............................................................................................ 20
Ansluta datorn till ett WLAN ............................................................................................................. 21
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa produkter) .................................................................. 21
Använda HP Mobile Connect (endast vissa produkter) .................................................................... 22
Använda GPS (endast vissa produkter) ............................................................................................ 22
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter) ..................................................... 22
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk ......................................................................................................... 22
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) (endast vissa produkter) ......................................................... 22
Använda ett modem (endast vissa produkter) ................................................................................. 23
Ansluta en modemkabel ................................................................................................. 23
Ansluta en lands- eller regionspecifik modemkabeladapter ........................................ 23
v
4 Navigering på skärmen ................................................................................................................................ 25
Använda styrplattan och pekskärmsgester ........................................................................................................ 25
Knacka ............................................................................................................................................... 25
Tvåfingerszoom ................................................................................................................................ 26
Tvåfingersrullning (endast styrplatta) ............................................................................................. 26
Tvåfingersklick (endast styrplatta) .................................................................................................. 26
Enfingersdragning (endast pekskärm) ............................................................................................. 26
5 Underhållningsfunktioner ............................................................................................................................ 28
Använda en webbkamera (endast vissa produkter) ........................................................................................... 28
Använda ljud ........................................................................................................................................................ 28
Ansluta högtalare .............................................................................................................................. 28
Ansluta hörlurar ................................................................................................................................ 28
Ansluta en mikrofon .......................................................................................................................... 29
Ansluta headset ................................................................................................................................ 29
Använda ljudinställningar ................................................................................................................. 29
Använda video ..................................................................................................................................................... 29
Ansluta videoenheter med VGA-kabel (endast vissa produkter) ..................................................... 30
Ansluta en Thunderbolt DisplayPort-enhet ..................................................................................... 30
Identifiera och ansluta till kabelanslutna bildskärmar med MultiStream Transport ..................... 31
Anslut bildskärmar till datorer med AMD- eller Nvidia-grafikkort (med en extra
hubb) ............................................................................................................................... 31
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa produkter) ........ 32
Identifiera och ansluta till Intel WiDi-certifierade skärmar (endast vissa Intel-produkter) ........... 32
6 Energihantering .......................................................................................................................................... 33
Stänga av datorn ................................................................................................................................................. 33
Ställa in energialternativ ..................................................................................................................................... 33
Använda energibesparande lägen .................................................................................................... 33
Initiera och avsluta strömsparläget ............................................................................... 34
Aktivera och avsluta användarinitierat viloläge (endast vissa produkter) ................... 34
Använda energimätaren och energiinställningarna ...................................................... 34
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering .................................................................. 35
Använda batteriström ....................................................................................................................... 35
Hitta ytterligare batteriinformation ............................................................................... 35
Använda HP Batterikontroll ............................................................................................ 35
Visa återstående batteriladdning ................................................................................... 36
Maximera batteriets urladdningstid .............................................................................. 36
Hantera låg batteriladdningsnivå .................................................................................. 36
Identifiera låga batteriladdningsnivåer ....................................................... 36
Åtgärda låg batteriladdningsnivå ................................................................ 37
vi
Ta ut batteriet ................................................................................................................. 37
Spara på batteriet ........................................................................................................... 37
Förvara ett batteri .......................................................................................................... 38
Kassera ett batteri .......................................................................................................... 38
Byta ut ett batteri ........................................................................................................... 38
Använda nätström ............................................................................................................................. 39
Testa en nätadapter ....................................................................................................... 40
7 Säkerhet ..................................................................................................................................................... 41
Skydda datorn ..................................................................................................................................................... 41
Använda lösenord ................................................................................................................................................ 42
Ställa in lösenord i Windows ............................................................................................................. 42
Ställa in lösenord i Computer Setup ................................................................................................. 42
Hantera ett BIOS-administratörslösenord ....................................................................................... 43
Ange ett BIOS-administratörslösenord .......................................................................... 45
Hantera ett lösenord för DriveLock i Computer Setup (endast vissa produkter) ............................ 45
Ställa in ett DriveLock-lösenord ..................................................................................... 46
Aktivera DriveLock (endast vissa produkter) ................................................................. 46
Inaktivera DriveLock (endast vissa produkter) .............................................................. 47
Ange ett DriveLock-lösenord (endast vissa produkter) ................................................. 47
Ändra ett DriveLock-lösenord (endast vissa produkter) ............................................... 47
Använda Automatisk DriveLock i Computer Setup (endast vissa produkter) ................................. 48
Ange ett lösenord för Automatisk DriveLock (endast vissa produkter) ........................ 48
Ta bort det automatiska DriveLock-skyddet (endast vissa produkter) ........................ 48
Använda antivirusprogramvara .......................................................................................................................... 49
Använda brandväggsprogramvara ..................................................................................................................... 49
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar ......................................................................................................... 49
Använda HP Client Security (endast vissa produkter) ........................................................................................ 50
Använda HP Touchpoint Manager (endast vissa produkter) .............................................................................. 50
Installera en säkerhetskabel (tillval, endast vissa produkter) ........................................................................... 51
Använda en fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter) .............................................................................. 51
Hitta fingeravtrycksläsaren .............................................................................................................. 51
8 Underhåll .................................................................................................................................................... 52
Förbättra prestanda ............................................................................................................................................ 52
Använda Diskdefragmenteraren ...................................................................................................... 52
Använda Diskrensning ...................................................................................................................... 52
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter) ...................................................................... 52
Identifiera HP 3D DriveGuards status ............................................................................. 53
Uppdatera program och drivrutiner .................................................................................................................... 53
Rengöra datorn .................................................................................................................................................... 53
vii
Rengöringsprocedurer ...................................................................................................................... 53
Rengöra bildskärmen ..................................................................................................... 54
Rengöra sidorna eller höljet ........................................................................................... 54
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter) ................ 54
Resa med eller transportera datorn ................................................................................................................... 54
9 Säkerhetskopiering och återställning ........................................................................................................... 56
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior .............................................................................................. 56
Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) .............................................................. 56
Använda verktygen i Windows ............................................................................................................................ 57
Återställning ........................................................................................................................................................ 58
Återställa med HP Recovery Manager .............................................................................................. 58
Vad du behöver veta innan du sätter igång ................................................................... 58
Använda HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) ................................... 59
Använda HP-återställningsmedier för att återställa systemet .................................... 60
Ändra datorns startordning ............................................................................................ 60
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) ...................................... 60
10 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start ............................................................................................. 62
Använda Computer Setup .................................................................................................................................... 62
Starta Computer Setup ..................................................................................................................... 62
Navigera och välja i Computer Setup ................................................................................................ 62
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup ........................................................................ 63
Uppdatera BIOS ................................................................................................................................. 63
Ta reda på BIOS-versionen ............................................................................................. 63
Ladda ned en BIOS-uppdatering .................................................................................... 64
Ändra startordningen med hjälp av f9-prompten ............................................................................ 65
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter) .............................................................................................. 65
Använda HP Sure Start (endast vissa produkter) ............................................................................................... 65
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................................................................................. 66
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet ............................................................................ 66
12 Specifikationer .......................................................................................................................................... 68
Ineffekt ................................................................................................................................................................ 68
Driftsmiljö ............................................................................................................................................................ 68
13 Elektrostatisk urladdning .......................................................................................................................... 69
viii
14 Tillgänglighet ........................................................................................................................................... 70
Hjälpmedel som stöds ......................................................................................................................................... 70
Kontakta support ................................................................................................................................................. 70
Index ............................................................................................................................................................. 71
ix
x
1
Välkommen
När du konfigurerat och registrerat datorn rekommenderar vi att du utför följande steg att få ut så mycket
som möjligt av din smarta investering:
●
TIPS: När du snabbt vill gå tillbaka till datorns Startskärm från en öppen app eller Windowsskrivbordet trycker du på Windows-tangenten
på tangentbordet. Om du trycker på Windows-
tangenten en gång till kommer du tillbaka till den föregående skärmen.
●
Anslut till Internet – Konfigurera ditt kabelanslutna eller trådlösa nätverk så att du kan ansluta datorn
till Internet. Mer information finns i Nätverksanslutningar på sidan 20.
●
Uppdatera antivirusprogramvaran – Skydda datorn mot skador orsakade av virus. Programvaran är
förinstallerad i datorn. Mer information finns i Använda antivirusprogramvara på sidan 49.
●
Lär känna datorn – Bekanta dig med datorns funktioner. Mer information finns i Komponenter
på sidan 4 och Navigering på skärmen på sidan 25.
●
Hitta installerade program – Se en lista över de program som har förinstallerats på datorn:
Välj Start-knappen och välj sedan Alla appar.
– eller –
Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Program och funktioner.
●
Säkerhetskopiera hårddisken genom att skapa återställningsskivor eller en flashenhet för återställning.
Se Säkerhetskopiering och återställning på sidan 56.
1
Hitta information
Använd den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.
Resurs
Innehållsförteckning
Installationsanvisningar
●
Översikt över konfigurering och funktioner i datorn
Appen Komma igång
●
En stor mängd hur-gör-man- och felsökningsinformation
HP-support
●
Chatta med en HP-tekniker online
Support i USA ges på http://www.hp.com/go/contactHP.
Support i resten av världen ges på
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Telefonnummer till support
●
Platser med HP-servicecenter
Säkerhet och arbetsmiljö
●
Lämplig inställning av arbetsplatsen
Så här öppnar du handboken:
●
Riktlinjer för sittställningar vid datorn och datorvanor som ökar din
komfort och minskar risken för skador
●
Information om elektrisk och mekanisk säkerhet
●
Viktiga regulatoriska föreskrifter, exempelvis information om hur
du kasserar batterier på rätt sätt
●
Specifik garantiinformation för den här datorn
Så här öppnar du appen Komma igång:
▲
1.
Välj Start-knappen och välj sedan appen Komma
igång.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågeteckenikonen i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj
sedan Användarhandböcker.
– eller –
Gå till http://www.hp.com/ergo.
Säkerhet, föreskrifter och miljö
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågeteckenikonen i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj
sedan Användarhandböcker.
Begränsad garanti*
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågeteckenikonen i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator och sedan Garanti och tjänster.
– eller –
2
Kapitel 1 Välkommen
Resurs
Innehållsförteckning
Gå till http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Du hittar information om HP:s begränsade garanti tillsammans med produktens användarhandböcker och/eller på den CD eller DVD
som medföljer i kartongen. I vissa länder eller regioner medföljer ett tryckt exemplar av HP:s garanti i förpackningen. I länder eller
regioner där garantiinformationen inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa ett tryckt exemplar från http://www.hp.com/go/
orderdocuments. Om du har köpt produkter i Asien/Stillahavsområdet kan du skriva till HP på Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200,
Alexandra Post Office, Singapore 911507. Ange produktnamn, ditt namn, telefonnummer och postadress.
Hitta information
3
2
Komponenter
Hitta maskinvara
Så här får du reda på vilken maskinvara som finns installerad på datorn:
▲
Skriv enhetshanteraren i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen Enhetshanteraren.
En lista över alla enheter som har installerats på datorn visas.
Om du vill ha information om systemets maskinvarukomponenter och versionsnumret för systemets BIOS
trycker du på fn+esc (endast vissa produkter).
Hitta programvara
Så här får du reda på vilken programvara som är installerad på datorn:
▲
Välj Start-knappen och välj sedan Alla appar.
– eller –
Högerklicka på Start-knappen och välj sedan Program och funktioner.
4
Kapitel 2 Komponenter
Höger
Komponent
Beskrivning
(1)
Minneskortläsare
Läser extra minneskort som används för att lagra, hantera,
dela eller få åtkomst till information.
(2)
Kombinerat jack för ljudutgång (hörlurar)/
ljudingång (mikrofon)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset
eller en TV-ljudkabel (tillval). Ansluter även en
headsetmikrofon (tillval). Detta uttag har inte stöd för enheter
med enbart mikrofon.
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att justera
volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller
ett headset. Ytterligare säkerhetsinformation finns i
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter.
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan
Användarhandböcker.
OBS! När en enhet ansluts till uttaget inaktiveras datorns
högtalare.
(3)
USB 3.0-port
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, extern
hårddisk, skrivare, skanner eller USB-hubb.
(4)
Optisk enhet (endast vissa produkter)
Används för att läsa en optisk skiva eller läsa och skriva på en
optisk.skiva, beroende på vilken datormodell du har.
(5)
Utmatningsknapp för den optiska enheten
(endast vissa produkter)
Matar ut den optiska enhetens skivfack.
(6)
Port för extern bildskärm
Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor.
Höger
5
Vänster sida
Komponent
(1)
Beskrivning
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS! Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärjande
syfte men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad
eller stulen.
(2)
USB 2.0-port
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, extern
hårddisk, skrivare, skanner eller USB-hubb.
(3)
Ventil
Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att
den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
(4)
Thunderbolt DisplayPort
Ansluter en extra visningsenhet med hög upplösning eller en
dataenhet med höga prestanda.
OBS! Thunderbolt är en ny teknik. Installera alla de senaste
drivrutinerna för Thunderbolt-enheten innan du ansluter
enheten till datorns Thunderbolt DisplayPort. Thunderboltkabeln och Thunderbolt-enheten (säljs separat) måste vara
kompatibla med Windows. Du kan ta reda på om din enhet är
Thunderbolt-certifierad för Windows genom att gå till
https://thunderbolttechnology.net/products.
(5)
Dual-Mode DisplayPort
Ansluter en extra digital visningsenhet, t.ex. en bildskärm med
höga prestanda eller en projektor.
(6)
USB 3.0-laddningsport (strömdriven)
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, extern
hårddisk, skrivare, skanner eller USB-hubb. Vanliga USB-portar
laddar inte alla USB-enheter eller laddar med låg strömstyrka.
Vissa USB-enheter kräver ström och därför måste du använda
en strömdriven port.
OBS! I USB-laddningsporten kan också vissa modeller av
mobiltelefoner och MP3-spelare laddas, även när datorn är
avstängd.
6
(7)
Minneskortläsare
Läser extra minneskort som används för att lagra, hantera, dela
eller få åtkomst till information.
(8)
ExpressCard-kortplats eller smartkortläsare
(beroende på konfigurationen)
Stöder extra ExpressCard-kort eller smartkort.
Kapitel 2 Komponenter
Bildskärm
Komponent
Beskrivning
(1)
WLAN-antenner*
Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk
(WLAN).
(2)
WWAN-antenner* (endast vissa produkter)
Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med
trådlösa WAN (WWANs).
(3)
Interna mikrofoner
Spelar in ljud.
(4)
Webbkameralampa (endast vissa produkter)
Tänd: Webbkameran används.
(5)
Webbkamera (endast vissa produkter)
Spelar in video och tar foton. Med vissa modeller kan du delta i
videokonferenser och chatta online med strömmande video.
Så här använder du webbkameran:
▲
Skriv kamera i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
Kamera.
*Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är
fritt från hinder.
Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter.
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan Användarhandböcker.
Bildskärm
7
Ovansidan
Styrplattan
Komponent
8
Beskrivning
(1)
Styrspak (endast vissa produkter)
Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(2)
Vänster knapp för styrspaken
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(3)
På/av-knapp på styrplattan
Slår på och stänger av styrplattan.
(4)
Styrplattans zon
Läser av dina fingergester för att flytta pekaren eller aktivera
objekt på skärmen.
(5)
Vänster knapp på styrplattan
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(6)
Höger styrspaksknapp
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
(7)
Mittknapp för styrspaken
Fungerar som mittknappen på en extern mus.
(8)
Mittknapp för styrplattan
Fungerar som mittknappen på en extern mus.
(9)
Höger styrplatteknapp
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
Kapitel 2 Komponenter
Lampor
Komponent
(1)
Beskrivning
Strömlampa
●
Tänd: Datorn är på.
●
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till
skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av.
●
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är ett
energisparläge som använder minsta möjliga ström.
(2)
Caps lock-lampa
Tänd: Med caps lock-läget aktiverat skriver alla tangenter
versalt.
(3)
Lampa för avstängd mikrofon
●
Gul: Mikrofonljudet är avstängt.
●
Släckt: mikrofonljudet är på.
(4)
Num lock-lampa
Tänd: Num lock är aktiverat.
(5)
Lampa för trådlöst
Tänd: En inbyggd trådlös enhet, till exempel en enhet för
trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth®-enhet, är
på.
OBS! På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gult när alla
trådlösa enheter är avstängda.
(6)
Lampa för avstängt ljud
●
Gul: Datorljudet är avstängt.
●
Släckt: Datorljudet är på.
Ovansidan
9
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare
Komponent
(1)
Beskrivning
Strömknapp
●
Slå på datorn genom att trycka på knappen.
●
När datorn är påslagen aktiverar du strömsparläget genom
att snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att
snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att snabbt
trycka på knappen.
VIKTIGT: Om du håller ned strömknappen förlorar du all
information som inte har sparats.
Om datorn har slutat reagera och det inte går att använda
avstängningsprocedurerna kan du stänga av datorn genom att
hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Mer information om strömhanteringsinställningar finns i
Energialternativ.
▲
Skriv energi i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
Inställningar för energialternativ.
– eller –
Högerklicka på Startknappen och välj sedan
Energialternativ.
(2)
Högtalare
Producerar ljud.
(3)
Knapp för trådlöst
Aktiverar och stänger av de trådlösa funktionerna men ingen
anslutning upprättas.
Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst
nätverk vara konfigurerat.
10
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivning
(4)
Ljud av-knapp
Stänger av och återställer högtalarljudet.
(5)
Fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter)
Tillåter inloggning i Windows med hjälp av fingeravtryck istället
för lösenord.
Ovansidan
11
Särskilda funktionstangenter
Komponent
Beskrivning
(1)
esc-tangent
Visar systeminformation när du trycker på den i kombination
med fn-tangenten.
(2)
fn-tangent
Utför ofta använda systemfunktioner när den trycks ned i
kombination med en funktionstangent, tangenten num lk,
tangenten esc eller tangenten fn+b.
Se Använda snabbtangenterna på sidan 12.
(3)
Windows-tangent
Öppnar Start-menyn.
OBS! Om du trycker på Windows-tangenten igen stängs Startmenyn.
(4)
Funktionstangenter
Utför ofta använda systemfunktioner när de trycks ned i
kombination med fn-tangenten.
(5)
num lock-tangent
Aktiverar och inaktiverar det inbäddade numeriska
tangentbordet
(6)
Integrerad numerisk knappsats
En separat knappsats till höger om det alfabetiska
tangentbordet som gör att du kan addera, subtrahera och
utföra andra numeriska uppgifter. När num lock är aktiverat kan
den integrerade knappsatsen användas som ett externt
numeriskt tangentbord.
Använda snabbtangenterna
Så här använder du en snabbtangent:
▲
12
Tryck på fn-tangenten och sedan på önskad funktionstangent som representeras av ikonerna nedan.
Kapitel 2 Komponenter
Tryck på fn +
funktionstangent
Beskrivning
Initierar strömsparläget, som lagrar information i systemminnet. Bildskärm och övriga systemkomponenter
stängs av och strömförbrukningen minskar.
Avsluta strömsparläget genom att trycka på strömknappen helt kort.
VIKTIGT: Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du startar
strömsparläget.
Växlar bilden mellan bildskärmar/visningsenheter som är anslutna till datorn. Om t.ex. en extra bildskärm är
ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig
visning på båda skärmarna när du trycker på fn + f4.
De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGAvideo. Med snabbtangenten fn + f4 kan du även alternera bilden mellan andra enheter som tar emot
videoinformation från datorn.
Sänker högtalarvolymen stegvis när du håller ned tangenten.
Höjer högtalarvolymen stegvis när du håller ned tangenten.
Stänger av mikrofonen.
Sänker bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
Startar eller stänger av tangentbordets bakgrundsbelysning. (endast vissa produkter)
OBS!
Stäng av den här funktionen om du vill spara på batteriet.
Ovansidan
13
Undersidan
Komponent
14
Beskrivning
(1)
Batteriets frigöringsspärr
Frigör batteriet.
(2)
Batterifack
Rymmer batteriet.
(3)
SIM-plats
Kan användas för en trådlös SIM-modul (subscriber
identity module). SIM-platsen finns på insidan av
batterifacket.
(4)
Dockningskontakt
Ansluter en dockningsenhet (tillval).
(5)
Kontakt för tillbehörsbatteri
Här ansluts ett extra batteri.
(6)
Frigöringslås på servicelucka
Låser serviceluckan.
(7)
Frigöringsspärr på servicelucka
Frigör serviceluckan.
(8)
Ventiler
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivning
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla
interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är
normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig
drift.
(9)
Servicelucka
Ger åtkomst till hårddiskfacket, modulplatsen för WLAN,
modulplatsen för WWAN och minnesmodulplatserna.
VIKTIGT: För att förhindra att systemet slutar att ge
respons bör du endast byta ut den trådlösa modulen mot
en trådlös modul som är godkänd för användning i datorn
av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring
trådlösa enheter i ditt land eller din region. Om du byter ut
modulen och sedan får ett varningsmeddelande, ta då bort
modulen och kontakta support.
▲
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
Framsidan
Komponent
(1)
Beskrivning
Lampa för trådlöst
Tänd: En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlösa
lokala nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth-enhet, är på.
OBS! På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gult när
alla trådlösa enheter är avstängda.
(2)
(3)
Strömlampa
Batterilampa
●
Tänd: Datorn är på.
●
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till
skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av.
●
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är
ett energisparläge som använder minsta möjliga
ström.
När nätström är ansluten:
●
Vitt: Batteriladdningen är högre än 90 procent.
●
Gult: Batteriladdningen är mellan 0 och 90 procent.
●
Släckt: Batteriet laddas inte.
När nätströmmen är frånkopplad (batteriet laddas inte):
Framsidan
15
Komponent
(4)
Beskrivning
Enhetslampa
●
Blinkande gult: Batteriet har nått en låg batterinivå.
När batteriet har nått en kritiskt låg nivå börjar
batterilampan blinka snabbt.
●
Släckt: Batteriet laddas inte.
●
Blinkar vitt: Hårddisken används.
●
Gult: HP 3D DriveGuard har parkerat hårddisken
temporärt.
OBS! Mer information om HP 3D DriveGuard finns i
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
på sidan 52.
16
Kapitel 2 Komponenter
Baksidan
Komponent
Beskrivning
(1)
USB 3.0-port
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus,
extern hårddisk, skrivare, skanner eller USB-hubb.
(2)
Strömuttag
Ansluter en nätadapter.
(3)
Batterilampa
När nätström är ansluten:
●
Vitt: Batteriladdningen är högre än 90 procent.
●
Gult: Batteriladdningen är mellan 0 och 90
procent.
●
Släckt: Batteriet laddas inte.
När nätströmmen är frånkopplad (batteriet laddas
inte):
(4)
RJ-45-jack (nätverk)/statuslampor
●
Blinkande gult: Batteriet har nått en låg
batterinivå. När batteriet har nått en kritiskt låg
nivå börjar batterilampan blinka snabbt.
●
Släckt: Batteriet laddas inte.
Ansluter en nätverkskabel.
●
Grön (vänster): Nätverket är anslutet.
●
Gul (höger): Nätverket används.
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn.
VIKTIGT: De etiketter som beskrivs i detta avsnitt kan sitta på följande ställen: på undersidan av datorn,
inuti batterifacket, under serviceluckan eller på baksidan av bildskärmen.
●
Serviceetikett – Innehåller viktig information för att identifiera din dator. När du kontaktar support
kommer du förmodligen att bli ombedd att uppge serienumret och möjligen även produkt- eller
modellnumret. Ta reda på de här numren innan du kontaktar supporten.
Din serviceetikett liknar något av exemplen nedan. Titta på bilden som närmast motsvarar
serviceetiketten på din dator.
Baksidan
17
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiod
(4)
Modellnummer (endast vissa produkter)
Komponent
(1)
Modellnamn (endast vissa produkter)
(2)
Produktnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiod
●
Etikett med föreskrifter – visar information om föreskrifter om datorn.
●
Certifieringsetikett(er) för trådlöst – ger information om extra trådlösa enheter och
godkännandemärkningar för de länder eller regioner där enheterna har godkänts för användning.
Sätta i ett SIM-kort (endast vissa produkter)
VIKTIGT: Sätt i SIM-kortet varsamt så att kopplingarna inte skadas.
Så här sätter du i ett SIM-kort:
18
1.
Stäng av datorn genom att använda kommandot Avsluta.
2.
Stäng skärmen.
3.
Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn.
4.
Dra ut strömkabeln ur eluttaget.
5.
Vänd datorn upp och ned på en plan yta med batterifacket mot dig.
6.
Ta ut batteriet.
Kapitel 2 Komponenter
7.
För in SIM-kortet i SIM-kortplatsen och tryck sedan in SIM-kortet tills det sitter ordentligt.
OBS! SIM-kortet för din dator kanske ser annorlunda ut jämfört med illustrationen i detta avsnitt.
OBS! Titta på bilden på batterifacket för att avgöra åt vilket håll SIM-kortet ska sättas in i datorn.
Ta ut SIM-kortet genom att trycka på det och sedan ta bort det ur fåran.
Sätta i ett SIM-kort (endast vissa produkter)
19
3
Nätverksanslutningar
Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information på
miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I det här
kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till Internet.
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter:
●
WLAN-enhet – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN
eller WLAN) på företag, i hemmet och på allmänna platser som flygplatser, restauranger, kaféer, hotell
och universitet. I ett WLAN kommunicerar datorns mobila trådlösa enhet med en trådlös router eller en
trådlös åtkomstpunkt.
●
HP-modul för mobilt bredband (endast vissa produkter) – En WWAN-enhet (trådlöst WAN) som ger
trådlös anslutning i ett mycket större område. Mobilnätverksoperatörer installerar basstationer
(liknande mobiltelefonmaster) i stora geografiska områden, vilket ger effektiv täckning i hela delstater,
regioner eller till och med länder.
●
Bluetooth-enhet – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter som
datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt
med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i normalfallet inom 10 meter.
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en eller flera av dessa metoder:
●
Knappen för trådlöst (även kallad tangenten för flygplansläge) (i det här kapitlet kallas den knappen för
trådlöst)
●
Operativsystemskontroller
Knapp för trådlöst
Datorn kan ha en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst. Alla
trådlösa enheter på din dator är fabriksaktiverade som standard.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter.
Operativsystemskontroller
I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett nätverk
och diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Så här använder du reglagen i operativsystemet:
20
1.
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Nätverk och Internet och välj Nätverks- och delningscenter.
Kapitel 3 Nätverksanslutningar
Ansluta datorn till ett WLAN
OBS! Om du vill ha åtkomst till Internet i ditt hem måste du öppna ett konto hos en Internetleverantör.
Kontakta en lokal Internetleverantör och köp en Internettjänst och ett modem. Internetleverantören hjälper
dig att installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa router till modemet, och testar att
Internettjänsten fungerar.
Anslut till WLAN genom att följa dessa steg:
1.
Kontrollera att den trådlösa enheten är påslagen.
2.
Välj nätverksstatusikonen i aktivitetsfältet och anslut sedan till ett av de tillgängliga nätverken.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Ange koden
och välj sedan Nästa så att anslutningen upprättas.
OBS! Om det inte finns några WLAN på listan kanske du befinner dig för långt ifrån en trådlös router
eller åtkomstpunkt.
OBS! Om du inte ser det WLAN du vill ansluta till högerklickar du på nätverksstatusikonen i
aktivitetsfältet och väljer sedan Öppna Nätverks- och delningscenter. Välj Skapa en ny anslutning
eller ett nytt nätverk. En lista med alternativ visas där du kan leta efter och ansluta datorn till ett
nätverk manuellt, eller skapa en ny nätverksanslutning.
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen är upprättad väljer du ikonen för nätverksstatus i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet för att verifiera anslutningens namn och status.
OBS! Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och
golv.
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa produkter)
Din HP Mobile Broadband-dator har ett inbyggt stöd för mobilt bredband. När du använder din nya dator med
en mobiloperatörs nätverk får du friheten att ansluta till Internet, skicka e-post eller ansluta till ditt
företagsnätverk utan att vara beroende av WiFi-punkter.
OBS! Om HP Mobile Connect medföljer din dator gäller följande avsnitt inte dig. Se Använda HP Mobile
Connect (endast vissa produkter) på sidan 22.
Du måste eventuellt ange IMEI- och/eller MEID-numret för HP-modulen för mobilt bredband för att kunna
aktivera en mobil bredbandstjänst. Serienumret finns tryckt på en etikett på undersidan inuti batterifacket
eller på baksidan av bildskärmen.
– eller –
Gör så här för att hitta numret:
1.
Välj ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet.
2.
Välj Visa anslutningsinställningar.
3.
Välj ikonen för nätverksstatus under Mobilt bredband .
Med vissa mobilnätoperatörer måste du ha ett SIM-kort. Ett SIM-kort innehåller grundläggande information
om dig, t.ex. en PIN-kod, samt nätverksinformation. En del datorer har ett förinstallerat SIM-kort. Om det
inte finns något förinstallerat SIM-kort i din dator, kan det finnas bland dokumentationen till HP:s mobila
bredband som medföljer datorn, eller också kan mobilnätoperatören tillhandahålla det separat.
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
21
Om du vill veta mer om HP:s mobila bredband och hur du aktiverar ovanstående tjänst hos önskad
mobilnätoperatör, kan du läsa informationen om HP:s mobila bredband som medföljer datorn.
Använda HP Mobile Connect (endast vissa produkter)
HP Mobile Connect är en förbetald mobil bredbandstjänst som ger en kostnadseffektiv, säker, enkel och
flexibel mobil bredbandsanslutning för din dator. För att använda HP Mobile Connect måste datorn ha ett
SIM-kort och appen HP Mobile Connect. Mer information om HP Mobile Connect och var den är tillgänglig
finns på http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Använda GPS (endast vissa produkter)
Datorn kan vara utrustad med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelliter förser GPSutrustade system med positioner, hastigheter och anvisningar.
Mer information finns i hjälpen till programmet HP GPS and Location.
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter)
En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd och ersätter de fysiska
kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter:
●
Datorer (stationära, notebook-datorer)
●
Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)
●
Bildbehandlingsenheter (skrivare, kameror)
●
Ljudenheter (headset, högtalare)
●
Mus
Bluetooth-enheter möjliggör direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan konfigurera ett
personligt nätverk (PAN) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetoothenheter finns i hjälpen till Bluetooth-programvaran.
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
Vissa produkter har kapacitet för trådbundna anslutningar: lokalt nätverk (LAN) och modemanslutning. En
LAN-anslutning används med en nätverkskabel och är mycket snabbare än ett modem som används med en
telefonkabel. Båda kablarna säljs separat.
VARNING: Minska risken för elektriska stötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en
modemkabel eller telefonsladd i ett RJ-45 (nätverk)-uttag.
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) (endast vissa produkter)
Använd en LAN-anslutning om du vill ansluta datorn direkt till en router i hemmet (istället för trådlöst) eller
om du vill ansluta datorn till ett befintligt nätverk på ditt kontor.
För att kunna ansluta datorn till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel med åtta stift.
Så här ansluter du nätverkskabeln:
1.
22
Anslut nätverkskabeln till datorns nätverksuttag (1).
Kapitel 3 Nätverksanslutningar
2.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen (2) eller en router.
OBS! Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (3) avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning, ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
Använda ett modem (endast vissa produkter)
Ett modem måste anslutas till en analog telefonlinje med en RJ-11-modemkabel med sex stift. I vissa länder
och regioner krävs också en särskild modemkabeladapter. Jack avsedda för digitala PBX-system kan se ut
som analoga telefonjack, men är inte kompatibla med modemet.
Ansluta en modemkabel
Så här ansluter du modemkabeln:
1.
Anslut modemkabeln till modemuttaget (1) på datorn.
2.
Sätt i modemkabeln i RJ-11-telefonjacket på väggen (2).
OBS! Om modemkabeln har ett störningsskydd (3) avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning, ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
Ansluta en lands- eller regionspecifik modemkabeladapter
Telefonjacken ser olika ut i olika länder och regioner. För att kunna använda modemet och modemkabeln i
andra länder eller regioner än där du köpte datorn måste du skaffa en lands- eller regionspecifik
modemkabeladapter.
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
23
Så här ansluter du modemet till en analog telefonlinje som inte har något RJ-11-telefonjack:
24
1.
Anslut modemkabeln till modemuttaget (1) på datorn.
2.
Anslut modemkabeln till modemkabeladaptern (2).
3.
Anslut modemkabeladaptern (3) till telefonjacket i väggen.
Kapitel 3 Nätverksanslutningar
4
Navigering på skärmen
Du kan navigera på datorskärmen på följande sätt:
●
Använd pekgester direkt på datorskärmen (endast vissa produkter)
●
Använd pekgester på styrplattan
●
Använd tangentbord och valfri mus (mus köps separat)
●
Använd styrspaken (endast vissa produkter)
Använda styrplattan och pekskärmsgester
Med styrplattan kan du navigera på datorskärmen och styra pekaren med hjälp av enkla pekgester.
Styrplattans vänstra och högra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus.
För att navigera på en pekskärm (enbart vissa produkter) vidrör du skärmen med gester som beskrivs i detta
kapitel.
Du kan också anpassa gester och visa demonstrationer av hur de fungerar. Skriv kontrollpanel, i
sökrutan i aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen och välj sedan Maskinvara och ljud. Under Enheter och
skrivare väljer du Mus.
OBS! Om inget annat anges kan pekgester användas på datorns styrplatta eller på en pekskärm (enbart
vissa produkter).
Knacka
Knacka/dubbelknacka för att välja eller öppna ett objekt på skärmen.
●
Peka på ett objekt på skärmen och knacka sedan med ett finger på styrplattan för att markera det. Du
öppnar ett objekt genom att dubbeltrycka på det.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
25
Tvåfingerszoom
Använd tvåfingerszoom för att zooma in eller ut i bilder eller text.
●
Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra på pekskärmen och flytta sedan ihop
fingrarna.
●
Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra på pekskärmen och sedan flytta isär dem.
Tvåfingersrullning (endast styrplatta)
Använd tvåfingersrullning för att gå uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild.
●
Placera två fingrar lite isär i styrplattezonen och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
Tvåfingersklick (endast styrplatta)
Använd tvåfingersklick för att öppna menyn för ett objekt på skärmen.
OBS! Vid tvåfingersklick utförs samma funktion som när du högerklickar med en mus.
●
Placera två fingrar på styrplattan och tryck för att öppna alternativmenyn för det valda objektet.
Enfingersdragning (endast pekskärm)
Använd enfingersdragning för att panorera eller rulla genom listor och sidor, eller för att flytta ett objekt.
26
Kapitel 4 Navigering på skärmen
●
Du rullar över skärmen genom att dra ett finger i önskad riktning.
●
Om du vill flytta ett objekt ska du trycka och hålla kvar fingret på objektet och dra med fingret för att
flytta det.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
27
5
Underhållningsfunktioner
Använd din HP-dator för affärer eller nöjen, för att möta andra via webbkameran, mixa ljud och video eller
ansluta externa enheter som en projektor, bildskärm, TV eller högtalare. Se Komponenter på sidan 4 för att
att hitta ljud-, video- och kamerafunktioner på din dator.
Använda en webbkamera (endast vissa produkter)
Datorn har en webbkamera (integrerad kamera) som spelar in video och tar bilder. Med vissa modeller kan du
delta i videokonferenser och chatta online med strömmande video.
▲
Om du vill få tillgång till kameran, skriv kamera i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kamera i
listan med program.
Använda ljud
Du kan ladda ned och lyssna på musik, strömma ljudinnehåll (även radio) från webben, spela in ljud eller mixa
ljud och video för att skapa multimedia. Du kan också spela musik-CD-skivor på datorn (på vissa modeller)
eller ansluta en extern optisk enhet för att spela CD-skivor. Förbättra din ljudupplevelse genom att ansluta
hörlurar eller högtalare.
Ansluta högtalare
Du kan ansluta trådbundna högtalare till datorn genom att ansluta dem till en USB-port eller ljudutgången
(hörlursjacket) på datorn eller på en dockningsstation.
Anslut trådlösa högtalare till datorn genom att följa tillhörande produktanvisningar. Innan du ansluter
högtalare ska du sänka ljudvolymen.
Ansluta hörlurar
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter.
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan Användarhandböcker.
Du kan ansluta trådbundna hörlurar till hörlursjacket eller ljudutgången (hörlurar)/ljudingången (mikrofon)
på datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa hörlurar till datorn.
28
Kapitel 5 Underhållningsfunktioner
Ansluta en mikrofon
Om du vill spela in ljud kan du ansluta en mikrofon till mikrofonuttaget på datorn. För bästa
inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö.
Ansluta headset
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter.
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan Användarhandböcker.
Hörlurar i kombination med en mikrofon kallas headset. Du kan ansluta trådbundna headset till ljudutgången
(hörlurar)/ljudingången (mikrofon) på datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa headset till datorn.
Använda ljudinställningar
Använd ljudinställningarna för att justera systemets volym, ändra systemljud eller hantera ljudenheter.
Så här visar eller ändrar du ljudinställningar:
▲
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen, välj Maskinvara och ljud och
välj sedan Ljud.
– eller –
Högerklicka på Startknappen, välj Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan Ljud.
Datorn kan ha ett förbättrat ljudsystem från Bang & Olufsen, DTS, Beats audio eller någon annan tillverkare.
Tack vare det kan din dator ha avancerade ljudfunktioner som kontrolleras via en kontrollpanel som är
specifik för ljudsystemet.
Du kan visa och styra ljudinställningar med hjälp av kontrollpanelen Ljud.
▲
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen, välj Maskinvara och ljud och
välj sedan ljudkontrollpanelen för ditt system.
– eller –
Högerklicka på Startknappen, välj Kontrollpanelen, välj Maskinvara och ljud och välj sedan
ljudkontrollpanelen för ditt system.
Använda video
Datorn är en kraftfull videoenhet som gör det möjligt att se direktuppspelad video från din favoritwebbplats
samt hämta videoklipp och filmer som du kan titta på när datorn inte är ansluten till ett nätverk.
Förbättra visningen genom att ansluta en extern bildskärm, projektor eller TV till en av datorns videoportar.
Använda video
29
VIKTIGT: Se till att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn med rätt kabel. Följ
enhetstillverkarens instruktioner.
Om du vill veta mer om hur du använder videofunktionerna, se HP Support Assistant.
Ansluta videoenheter med VGA-kabel (endast vissa produkter)
OBS! Om du vill ansluta en VGA-videoenhet till datorn behöver du en VGA-kabel, som säljs separat.
Visa datorskärmbilden på en extern VGA-bildskärm eller projicera den vid en presentation genom att ansluta
en bildskärm eller projektor till datorns VGA-port.
1.
Anslut VGA-kabeln från bildskärmen eller projektorn till VGA-porten på datorn enligt bilden.
2.
Om du trycker på fn+f4 alternerar skärmbilden mellan fyra visningslägen:
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelad över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utökat läge", ska du höja
skärmupplösningen på den externa enheten enligt följande. Skriv kontrollpanel i sökrutan i
aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen, välj Utseende och anpassning. Under Bildskärm väljer du Ändra
upplösning.
Ansluta en Thunderbolt DisplayPort-enhet
Till Thunderbolt® DisplayPort kan du ansluta en extra visningsenhet med hög upplösning eller en dataenhet
med hög prestanda. Den här porten ger högre prestanda än den externa VGA-bildskärmsporten och
förbättrar den digitala anslutningen.
OBS! Installera alla de senaste drivrutinerna för Thunderbolt-enheten innan du ansluter enheten till
datorns Thunderbolt DisplayPort. Thunderbolt-kabeln och Thunderbolt-enheten (säljs separat) måste vara
kompatibla med Windows. Du kan ta reda på om din enhet är Thunderbolt-certifierad för Windows genom att
gå till https://thunderbolttechnology.net/products.
30
Kapitel 5 Underhållningsfunktioner
1.
Anslut den ena änden av Thunderbolt DisplayPort-kabeln till datorns Thunderbolt DisplayPort.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till den digitala visningsenheten.
3.
Om du trycker på fn+f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen.
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utökat läge", ska du höja
skärmupplösningen på den externa enheten enligt följande. Skriv kontrollpanel i sökrutan i
aktivitetsfältet, välj Kontrollpanelen, välj Utseende och anpassning. Under Bildskärm väljer du Ändra
upplösning.
Identifiera och ansluta till kabelanslutna bildskärmar med MultiStream Transport
Med MultiStream Transport (MST) kan du ansluta flera trådbundna bildskärmar/visningsenheter till datorn
genom att ansluta till VGA- eller DisplayPort-portarna på datorn och till VGA- eller DisplayPort-portarna på
en hubb eller en extern dockningsstation. Du kan ansluta på flera olika sätt, beroende på vilken typ av
grafikkort som är installerat på datorn och om din dator har en inbyggd hubb. Gå till Enhetshanteraren för att
ta reda på vilken maskinvara som finns installerad på datorn.
▲
Skriv enhetshanteraren i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen Enhetshanteraren. En
lista över alla enheter som har installerats på datorn visas.
Anslut bildskärmar till datorer med AMD- eller Nvidia-grafikkort (med en extra hubb)
OBS! Du kan ansluta upp till 6 externa bildskärmar/visningsenheter med ett AMD-grafikkort och en extra
hubb.
OBS! Du kan ansluta upp till 4 bildskärmar/visningsenheter med ett Nvidia-grafikkort och en extra hubb.
Använda video
31
Följ dessa steg för att konfigurera flera bildskärmar/visningsenheter:
1.
Anslut en extern hubb (köps separat) till DisplayPort på datorn med en DP-till-DP-kabel (köps separat).
Kontrollera att hubbens nätadapter är ansluten till nätström.
2.
Anslut dina externa bildskärmar till VGA-portar eller DisplayPorts på hubben.
3.
För att se alla dina anslutna bildskärmsenheter, skriv enhetshanterare i sökrutan i Aktivitetsfältet
och välj sedan appen Enhetshanteraren . Om du inte ser alla dina anslutna bildskärmar, kontrollera att
varje enhet är ansluten till rätt port på hubben.
OBS! Vid användning av flera bildskärmar kan du välja Dubblett, som speglar skärmen på alla
aktiverade bildskärmsenheter, eller Utöka, som utökar skärmen så att den täcker alla aktiverade
bildskärmsenheter.
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa
produkter)
OBS! Om du vill veta vilken typ av bildskärm som du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi) ska du läsa
dokumentationen som medföljde din TV eller sekundära bildskärm.
Om du vill identifiera och ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös skärm utan att stänga den app som du
har öppen för tillfället följer du instruktionerna nedan.
Så här öppnar du Miracast:
▲
Skriv projicera i sökrutan i aktivitetsfältet och klicka sedan på Visa på en andra bildskärm. Klicka
på Anslut till en trådlös bildskärm och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Identifiera och ansluta till Intel WiDi-certifierade skärmar (endast vissa Intelprodukter)
Använda Intel WiDi för att trådlöst projicera enskilda filer som fotografier, musik eller videor eller kopiera
hela skärmen till en TV eller en sekundär bildskärm.
Intel WiDi, en premium Miracast-lösning, gör det enkelt och sömlöst att parkoppla din sekundära skärm; ger
kopiering av hela skärmen; och förbättrar hastighet, kvalitet och skalning.
Du ansluter till Intel WiDi-certifierade bildskärmar genom att:
▲
Skriv projicera i sökrutan i aktivitetsfältet och klicka sedan på Visa på en andra bildskärm. Klicka
på Anslut till en trådlös bildskärm och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Så här öppnar du Intel WiDi:
▲
32
Skriv Intel WiDi i sökrutan i aktivitetsfältet och klicka sedan på Intel WiDi.
Kapitel 5 Underhållningsfunktioner
6
Energihantering
OBS! En dator kan ha en strömknapp eller en strömbytare. Uttrycket strömknapp används i den här
handboken för båda typerna av strömreglage.
Stänga av datorn
VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av.
När du använder avstängningskommandot avslutas alla öppna program, inklusive operativsystemet, och
sedan stängs skärmen och datorn av.
Stäng av datorn under följande förhållanden:
●
När batteriet måste bytas eller om du behöver komma åt komponenter inuti datorn
●
När du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB-port (Universal Serial Bus)
●
När datorn inte ska användas och när den är bortkopplad från elnätet under längre perioder
Du kan visserligen stänga av datorn med strömknappen, men vi rekommenderar att du använder Windows
avstängningskommando:
OBS! Om datorn är i strömspar- eller viloläge måste du avsluta detta med ett snabbt tryck på
strömknappen innan det går att stänga av datorn.
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
Välj Start-knappen, välj Ström-ikonen och välj sedan Stäng av.
Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetod, kan du försöka med
följande nödavstängningsprocedurer:
●
Tryck på ctrl+alt+delete. Klicka på Ström-ikonen och välj sedan Stäng av.
●
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
●
Koppla bort datorn från nätström.
●
Ta ut batteriet.
Ställa in energialternativ
Använda energibesparande lägen
Strömsparläget aktiveras på fabriken. När strömsparläget startas blinkar strömlampan och sedan släcks
skärmen. Ditt arbete sparas i minnet.
VIKTIGT: Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem
med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget när information läses till eller från en
skiva eller ett externt minneskort.
OBS! Det går inte att initiera någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn är
försatt i strömsparläge.
Stänga av datorn
33
Initiera och avsluta strömsparläget
Om datorn är på kan du initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
●
Tryck snabbt på strömknappen.
●
Välj Start-knappen, välj Ström-ikonen och välj sedan Strömsparläge.
Avsluta strömsparläget genom att trycka snabbt på strömknappen.
När strömsparläget avslutas tänds strömlamporna och därefter återgår datorn till den skärm som visades
när strömsparläget aktiverades.
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras måste du ange ditt
Windows-lösenord innan datorn visar skärmbilden igen.
Aktivera och avsluta användarinitierat viloläge (endast vissa produkter)
Du kan aktivera användarinitierat viloläge och ändra andra energiinställningar och tidsgränser med
Energialternativ:
1.
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
– eller –
Högerklicka på ikonen Energimätare
och välj sedan Energialternativ.
2.
I den vänstra rutan väljer du Ange hur strömbrytarna ska fungera.
3.
Välj Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga och välj sedan Viloläge i området När jag
trycker på strömbrytaren eller När jag trycker på strömsparknappen.
– eller –
Under Avstängningsinställningar markerar du rutan Viloläge om du vill visa alternativet Viloläge på
Energi-menyn.
4.
Välj Spara ändringar.
Avsluta viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen. Strömlampan tänds och därefter visas skärmen
med de program som var öppna när viloläget aktiverades.
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras, måste du ange ditt
Windows-lösenord innan skärmen visas med ditt öppna program.
Använda energimätaren och energiinställningarna
Energimätaren finns på Windows-skrivbordet. Med energimätaren kommer du snabbt åt
energiinställningarna och kan se den återstående batteriladdningen.
●
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat placerar du
muspekaren över energimätarikonen
●
.
Om du vill använda Energialternativ klickar du på energimätarikonen
och väljer ett alternativ i
listan. Du kan också skriva energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och sedan välja
Energialternativ.
Olika energimätarikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. Ett meddelande visas vid
ikonen om batteriet når en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
34
Kapitel 6 Energihantering
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering
Så här konfigurerar du att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas:
1.
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
– eller –
Högerklicka på ikonen Energimätare
och välj sedan Energialternativ.
2.
I den vänstra rutan väljer du Kräv lösenord vid återaktivering.
3.
Välj Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga.
4.
Välj Kräv ett lösenord (rekommenderas).
OBS! Om du vill skapa eller ändra ett lösenord för ett användarkonto väljer du Skapa eller ändra
lösenordet för ditt användarkonto och följer sedan instruktionerna på skärmen. Fortsätt till steg 5 om
du inte behöver skapa eller ändra ett lösenord till ett användarkonto.
5.
Välj Spara ändringar.
Använda batteriström
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer datorn,
ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP.
Datorn drivs med batteri när den inte är ansluten till extern nätström. Datorbatteriets livslängd beror på
energisparinställningarna, vilka program som körs, skärmens ljusstyrka, vilka externa enheter som är
anslutna till datorn och andra faktorer. Om du låter batteriet vara kvar i datorn laddas det när datorn är
ansluten till nätström. Dessutom skyddas ditt arbete om det blir strömavbrott. Om datorn innehåller ett
laddat batteri och drivs med nätström via nätadaptern, växlar den automatiskt till batteriström om
nätadaptern kopplas ur eller om det blir strömavbrott.
OBS! När du kopplar bort nätströmmen minskar skärmens ljusstyrka automatiskt för att batteriet ska
räcka längre. Vissa datorprodukter kan växla mellan olika grafiklägen för att förlänga batteriets livstid.
Hitta ytterligare batteriinformation
Så här når du batteriinformationen:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Diagnostik och verktyg och välj sedan HP Batterikontroll. Kontakta support
om HP Batterikontroll visar att batteriet bör bytas.
I HP Support Assistant hittar du följande verktyg och informationsresurser för batteriet.
●
Ett batterikontrollverktyg för kontroll av batteriets kapacitet
●
Information om kalibrering, energihantering, skötsel och förvaring för maximal batterilivslängd
●
Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet
Använda HP Batterikontroll
Via HP Support Assistant får du statusinformation om det batteri som sitter i datorn.
Ställa in energialternativ
35
Så här kör du HP Batterikontroll:
1.
Anslut nätadaptern till datorn.
OBS! Datorn måste vara ansluten till nätström för att HP Batterikontroll ska fungera som den ska.
2.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
3.
Välj Min dator, välj fliken Diagnostik och verktyg och välj sedan HP Batterikontroll. Kontakta support
om HP Batterikontroll visar att batteriet bör bytas.
HP Batterikontroll undersöker batteriet och battericellerna för att se om de fungerar som de ska och
rapporterar sedan undersökningsresultaten.
Visa återstående batteriladdning
▲
För pekaren över ikonen Energimätare
.
Maximera batteriets urladdningstid
Batteriets urladdningstid varierar beroende på vilka funktioner du använder när datorn drivs med batteri.
Den längsta urladdningstiden minskar gradvis i takt med att batteriets naturliga lagringskapacitet minskar.
Tips för maximering av batteriets urladdningstid:
●
Sänk bildskärmens ljusstyrka.
●
Ta ut batteriet ur datorn när det inte används eller laddas.
●
Förvara batteriet svalt och torrt.
●
Välj inställningen Energisparläge i Energialternativ.
Hantera låg batteriladdningsnivå
I detta avsnitt beskrivs de varningar och systemåtgärder som har ställts in på fabriken. En del
varningsmeddelanden och systemåtgärder för låga batteriladdningsnivåer kan du ändra med hjälp av
Energialternativ. De inställningar som har gjorts med Energialternativ påverkar inga lampor.
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
Identifiera låga batteriladdningsnivåer
Batterilampan uppför sig på följande sätt om en låg eller kritiskt låg laddningsnivå nås för ett batteri som
används som datorns enda tillgängliga strömkälla.
●
Batterilampan (endast vissa produkter) indikerar en låg eller kritiskt låg batterinivå.
– eller –
●
Ikonen Energimätare
på skrivbordet visar ett meddelande om att batterinivån är låg eller kritiskt
låg.
Om datorn är påslagen eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge en kort stund och stängs sedan av,
varvid information som inte har sparats går förlorad.
36
Kapitel 6 Energihantering
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla
▲
Anslut någon av följande enheter:
●
Nätadapter
●
Tillvalsenhet för dockning eller expansion
●
Extra nätadapter som köpts som tillbehör från HP
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till strömkälla
Om du behöver åtgärda låg batteriladdningsnivå när ingen strömkälla finns tillgänglig ska du spara arbetet
och stänga av datorn.
Ta ut batteriet
Så här tar du ut batteriet:
VIKTIGT: När du tar ut ett batteri som är datorns enda strömkälla kan information gå förlorad. Om du vill
förhindra att information går förlorad bör du spara arbetet och stänga av datorn via Windows innan du tar ut
batteriet.
1.
Vänd datorn upp och ned på en plan yta med batterifacket mot dig.
2.
För batteriets frigöringsspärr (1) åt sidan så att batteriet frikopplas.
OBS! Batteriets frikopplingsmekanism återgår automatiskt till sin ursprungliga position.
3.
Sväng batteriet uppåt (2) och ta sedan ut det ur datorn (3).
Spara på batteriet
●
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
– eller –
●
Välj låga energiinställningar i Energialternativ.
●
Stäng av trådlösa anslutningar och anslutningar till lokalt nätverk och avsluta modemprogram när du
inte använder dem.
Ställa in energialternativ
37
●
Koppla bort externa enheter som inte används och inte är anslutna till elnätet.
●
Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa minneskort som du inte använder.
●
Minska bildskärmens ljusstyrka.
●
Ställ in strömsparläge eller stäng av datorn innan du gör en paus i arbetet.
Förvara ett batteri
VIKTIGT: Utsätt inte batterierna för höga temperaturer under en längre tid, eftersom de kan skadas av det.
Om datorn ska stå oanvänd i mer än två veckor och dessutom vara frånkopplad från elnätet under den tiden,
ska du ta ut det utbytbara batteriet och förvara det separat.
Ett batteri som förvaras på en sval och torr plats laddas ur långsammare.
OBS! Ett batteri som inte används bör kontrolleras var sjätte månad. Om kapaciteten understiger 50
procent ska du ladda batteriet innan du lägger undan det igen.
Kalibrera ett batteri som har legat oanvänt i en månad eller mer innan du använder det.
Kassera ett batteri
VARNING: Eftersom det föreligger risk för brand eller brännskador får du inte ta isär, krossa eller punktera
ett batteri. Du får inte heller kortsluta batteriets kontakter eller slänga batteriet i eld eller vatten.
I Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter finns information om kassering av batterier.
Så här kommer du åt detta dokument:
▲
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
Byta ut ett batteri
HP Batterikontroll uppmanar dig att byta batteriet när en intern cell inte kan laddas ordentligt, eller när
batteriets lagringskapacitet har nått en låg nivå. Om batteriet omfattas av HP:s garanti innehåller
instruktionerna ett garanti-ID. Ett meddelande hänvisar dig till HP:s webbplats för mer information om hur
du beställer ett nytt batteri.
38
Kapitel 6 Energihantering
Använda nätström
VARNING: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan.
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som medföljer
datorn, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.
OBS! Information om hur du ansluter datorn till elnätet finns på affischen Installationsanvisningar, som
medföljer datorn.
Nätström tillförs via en godkänd nätadapter eller en tillvalsenhet för dockning eller expansion.
Anslut datorn till den externa nätströmkällan vid följande tillfällen:
●
När du laddar eller kalibrerar ett batteri
●
När du installerar eller modifierar systemprogramvara
●
När du lagrar information på en CD, DVD eller BD (endast vissa produkter)
●
När du kör Diskdefragmenteraren
●
När du utför säkerhetskopiering eller återställning
När du ansluter datorn till elnätet inträffar följande:
●
Batteriet börjar laddas.
●
Om datorn är på, ändras energimätarikonens utseende i aktivitetsfältet.
När du kopplar bort den externa nätströmmen sker följande:
●
Datorn går över till batteridrift.
●
Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre.
Ställa in energialternativ
39
Testa en nätadapter
Testa nätadaptern om något av följande händer när datorn är ansluten till nätström:
●
Datorn startar inte.
●
Bildskärmen startar inte.
●
Strömlamporna lyser inte.
Så här testar du nätadaptern:
1.
Stäng av datorn.
2.
Ta ut batteriet ur datorn.
3.
Anslut nätadaptern till datorn och anslut den sedan till ett eluttag.
4.
Starta datorn.
●
Om strömlamporna tänds, fungerar nätadaptern korrekt.
●
Om strömlamporna förblir släckta, fungerar inte nätadaptern utan bör bytas ut.
Kontakta support om du vill veta hur du skaffar en ny nätadapter.
40
Kapitel 6 Energihantering
7
Säkerhet
Skydda datorn
De standardsäkerhetsfunktioner som finns i Windows och Setup Utility (BIOS) kan skydda dina personliga
inställningar och data från en mängd olika hot.
OBS! Säkerhetslösningar är avsedda att ha ett avskräckande syfte. De kan inte alltid förhindra att en
produkt blir skadad eller stulen.
OBS! Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera och radera konfidentiella filer och ta
bort alla lösenordsinställningar.
OBS! Vissa funktioner som beskrivs i det här kapitlet kanske inte är tillgängliga på din dator.
OBS! Din dator har stöd för Computrace, en säkerhetsbaserad online-tjänst för spårning och återställning
som är tillgänglig i vissa regioner. Om datorn blir stulen kan Computrace spåra den om den obehöriga
användaren försöker få åtkomst till Internet. För att kunna använda Computrace måste du köpa
programvaran och abonnera på tjänsten. Mer information om hur du beställer Computrace-programvaran
finns på http://www.hp.com.
Datorrisk
Säkerhetsfunktion
Obehörig användning av datorn
HP Client Security, i kombination med ett lösenord, smartkort,
kontaktlöst kort, registrerade fingeravtryck eller andra
autentiseringsuppgifter
Obehörig åtkomst till Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratörslösenord i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till innehållet på en hårddisk
DriveLock-lösenord (endast vissa produkter) i Computer Setup *
Obehörig start från en extern optisk enhet (tillval, endast vissa
produkter), extern hårddisk (tillval, endast vissa produkter) eller
intern nätverksadapter.
Funktionen för startalternativ i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till ett användarkonto i Windows
Windows användarlösenord
Obehörig åtkomst till data
●
Programmet HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Obehörig åtkomst till inställningar i Computer Setup och annan
systemidentifieringsinformation
BIOS-administratörslösenord i Computer Setup*
Obehörig flyttning av datorn
Plats för säkerhetskabel (används för en säkerhetskabel (tillval),
endast på vissa produkter)
*Computer Setup är ett förinstallerat ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan
läsas in. Du kan använda ett pekdon (styrplatta, styrspak eller USB-mus) eller tangentbordet för att navigera och göra val i Computer
Setup.
OBS! Du kan använda pekskärmen på plattor utan tangentbord.
Skydda datorn
41
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda information i datorn. Flera typer av
lösenord kan ställas in, beroende på hur du vill kontrollera åtkomst till din information. Lösenord kan väljas i
Windows eller i Computer Setup som är förinstallerat på datorn.
●
Lösenord för BIOS-administratör och DriveLock ställs in i Computer Setup och hanteras av datorns BIOS.
●
Lösenord för Windows ställs in enbart i operativsystemet Windows.
●
Om du glömmer både användar- och huvudlösenord för DriveLock som är inställda i Computer Setup är
hårddisken som skyddas av lösenorden permanent låst och går inte att använda mer.
Du kan använda samma lösenord för en funktion i Computer Setup som för en säkerhetsfunktion i Windows.
Du kan också använda samma lösenord för mer än en funktion i Computer Setup.
Följ dessa tips när du skapar och sparar lösenord:
●
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
●
Använd inte samma lösenord för flera program eller webbplatser och använd inte ditt Windowslösenord för andra program eller webbplatser.
●
Använd funktionen Password Manager i HP Client Security för att lagra användarnamnen och
lösenorden för alla dina webbplatser och program. På så vis kan du läsa dem på ett säkert sätt vid ett
senare tillfälle om du inte kommer ihåg dem.
●
Förvara inte lösenord i en fil i datorn.
I följande tabeller räknar vi upp några vanliga lösenord för Windows- och BIOS-administratörer och beskriver
deras funktion.
Ställa in lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett konto på administratörsnivå i
Windows.
OBS! När du ställer in ett administratörslösenord i Windows
ställs inte BIOS-administratörslösenordet in automatiskt.
Användarlösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows.
*Om du vill ha information om hur du ställer in ett administratörslösenord eller användarlösenord i Windows skriver du support i
sökrutan i aktivitetsfältet och väljer sedan appen HP Support Assistant .
Ställa in lösenord i Computer Setup
Lösenord
Funktion
BIOS-administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till Computer Setup.
OBS! Om funktioner har aktiverats för att förhindra att BIOSadministratörslösenordet tas bort, kanske du inte kan ta bort det
förrän dessa funktioner har inaktiverats.
Huvudlösenord för DriveLock*
42
Kapitel 7 Säkerhet
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som skyddas av
DriveLock. Det används också när man vill ta bort DriveLockskyddet.
Lösenord
Funktion
OBS! På vissa produkter måste ett BIOSadministratörslösenord ställas in innan du kan ställa in ett
DriveLock-lösenord.
Användarlösenord för DriveLock*
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som skyddas av
DriveLock och skapas under DriveLock Passwords (DriveLocks
lösenord) under aktiveringsprocessen.
OBS! På vissa produkter måste ett BIOSadministratörslösenord ställas in innan du kan ställa in ett
DriveLock-lösenord.
*Gå till följande avsnitt om du vill ha mer information om vart och ett av dessa ämnen.
Hantera ett BIOS-administratörslösenord
Gör så här för att ställa in, ändra eller ta bort detta lösenord:
Ställa in ett nytt BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna
Computer Setup.
Plattor utan tangentbord:
▲
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup.
2.
Välj Security (Säkerhet), välj Create BIOS Administrator password (Skapa BIOSadministratörslösenord) eller Set BIOS Administrator Password (Ställ in BIOS-administratörslösenord)
(endast vissa produkter) och tryck sedan på Retur.
3.
Skriv ett lösenord när du uppmanas att göra det.
4.
Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det.
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ändra ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna
Computer Setup.
Plattor utan tangentbord:
Använda lösenord
43
▲
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup.
2.
Välj Security (Säkerhet), välj Change BIOS Administrator Password (Ändra BIOSadministratörslösenord) eller Change Password (Ändra lösenord) (endast vissa produkter) och tryck
sedan på Retur.
3.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
4.
Skriv det nya lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det.
6.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ta bort ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna
Computer Setup.
Plattor utan tangentbord:
▲
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup.
2.
Välj Security (Säkerhet), välj Change BIOS Administrator Password (Ändra BIOSadministratörslösenord) eller Change Password (Ändra lösenord) (endast vissa produkter) och tryck
sedan på Retur.
3.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
4.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet och tryck sedan på Retur.
5.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet på nytt och tryck sedan på Retur.
6.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
44
Kapitel 7 Säkerhet
Ange ett BIOS-administratörslösenord
Skriv ett lösenord vid BIOS Administrator password (BIOS-administratörslösenord) med samma tangenter
som du använde för att ange lösenordet och tryck på Retur. Efter två misslyckade försök att ange BIOSadministratörslösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen.
Hantera ett lösenord för DriveLock i Computer Setup (endast vissa produkter)
VIKTIGT: Du kan förhindra att en DriveLock-skyddad hårddisk blir permanent obrukbar genom att skriva
upp och förvara DriveLocks användarlösenord och huvudlösenord på ett säkert ställe. Förvara dem inte i eller
vid datorn. Om du glömmer båda DriveLock-lösenorden, låser sig hårddisken permanent och kan inte längre
användas.
DriveLock-skyddet förhindrar obehörig åtkomst till innehållet på en hårddisk. DriveLock kan bara användas
på datorns interna hårddisk(ar). När DriveLock-skydd aktiveras för en disk, måste du ange ett lösenord för
att få åtkomst till den. Hårddisken måste sättas in i datorn eller i en avancerad portreplikator för att det ska
gå att komma åt den med DriveLock-lösenorden.
För att DriveLock-skydd ska kunna aktiveras på en intern hårddisk måste ett användarlösenord och ett
huvudlösenord skapas i Computer Setup. Observera följande angående DriveLock-skydd:
●
När DriveLock-skydd har aktiverats på en hårddisk kan du bara få åtkomst till den genom att ange
antingen användarlösenordet eller huvudlösenordet.
●
Användarlösenordets ägare bör vara den som använder den skyddade hårddisken varje dag.
Huvudlösenordets ägare kan antingen vara en systemadministratör eller en daglig användare.
●
Användarlösenordet kan vara detsamma som huvudlösenordet.
●
Det enda sättet att radera ett användarlösenord eller huvudlösenord är att ta bort DriveLock-skyddet
från disken.
OBS! På vissa produkter måste ett BIOS-administratörslösenord måste vara inställt för att du ska
komma åt DriveLock-funktionerna.
Använda lösenord
45
Ställa in ett DriveLock-lösenord
Så här ställer du in ett DriveLock-lösenord i Computer Setup:
1.
Starta Computer Setup.
●
●
2.
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup.
Välj Security (Säkerhet), välj Hard Drive Utilities (Hårddiskhjälpmedel) eller Hard Drive Tools
(Hårddiskverktyg) (endast vissa produkter), välj DriveLock och tryck sedan på Retur.
OBS! För vissa produkter kan du bli ombedd att ställa in ett DriveLock-lösenord och att ange BIOSadministratörslösenordet.
3.
Välj den hårddisk som du vill skydda och tryck sedan på Retur.
4.
Välj Set DriveLock Master Password (Ställ in huvudlösenord för DriveLock) eller Set DriveLock
Password (Ställ in DriveLock-lösenord) (endast vissa produkter) och tryck sedan på Retur.
5.
Läs varningen noggrant.
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett DriveLock-lösenord.
7.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och sedan Yes (Ja).
Aktivera DriveLock (endast vissa produkter)
För vissa produkter kan du behöva följa dessa anvisningar för att aktivera DriveLock.
1.
Starta Computer Setup.
●
●
2.
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup.
Välj Security (Säkerhet), välj Hard Drive Utilities (Hårddiskhjälpmedel) eller Hard Drive Tools
(Hårddiskverktyg) (endast vissa produkter), välj DriveLock och tryck sedan på Retur.
OBS! På vissa produkter kan du bli ombedd att ange BIOS-administratörslösenordet och välja Set
DriveLock Password (Ställ in DriveLock Password).
46
Kapitel 7 Säkerhet
3.
Välj den hårddisk som du vill skydda och tryck sedan på Retur.
4.
Följ anvisningarna på skärmen och välj alternativen för att aktivera DriveLock och ange lösenord när du
blir uppmanad att göra det.
OBS!
5.
På vissa produkter kan du bli ombedd att skriva DriveLock. Fältet är skiftlägeskänsligt.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och sedan Yes (Ja).
Inaktivera DriveLock (endast vissa produkter)
1.
Starta Computer Setup.
●
●
2.
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup.
Välj Security (Säkerhet), välj Hard Drive Utilities (Hårddiskhjälpmedel) eller Hard Drive Tools
(Hårddiskverktyg) (endast vissa produkter), välj DriveLock och tryck sedan på Retur.
OBS! På vissa produkter kan du bli ombedd att ange BIOS-administratörslösenordet och välja Set
DriveLock Password (Ställ in DriveLock Password).
3.
Välj den hårddisk som du vill hantera och tryck sedan på Retur.
4.
Inaktivera DriveLock genom att följa anvisningarna på skärmen.
5.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och sedan Yes (Ja).
Ange ett DriveLock-lösenord (endast vissa produkter)
Kontrollera att hårddisken sitter i datorn (inte i en dockningsenhet eller extern MultiBay).
Skriv användar- eller huvudlösenordet vid ledtexten Lösenord för DriveLock (med samma typ av tangenter
som du använde då du skrev lösenordet) och tryck sedan på Retur.
Efter tre misslyckade försök att ange lösenordet måste du stänga av datorn innan du kan försöka igen.
Ändra ett DriveLock-lösenord (endast vissa produkter)
Så här ändrar du ett DriveLock-lösenord i Computer Setup:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen.
3.
Vid prompten DriveLock Password (DriveLock-lösenord) skriver du det nuvarande användarlösenordet
eller huvudlösenordet för DriveLock som du vill ändra. Tryck sedan på Retur och tryck sedan på f10 för
att öppna Computer Setup.
Använda lösenord
47
4.
Välj Security (Säkerhet), välj Hard Drive Utilities (Hårddiskhjälpmedel) eller Hard Drive Tools
(Hårddiskverktyg) (endast vissa produkter), välj DriveLock och tryck sedan på Retur.
OBS! På vissa produkter kan du bli ombedd att ange BIOS-administratörslösenordet och välja Set
DriveLock Password (Ställ in DriveLock Password).
5.
Välj den hårddisk som du vill hantera och tryck sedan på Retur.
6.
Välj alternativet att ändra lösenordet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange lösenorden.
OBS! Alternativet Change DriveLock Master Password (Ändra huvudlösenord för DriveLock) visas
endast om huvudlösenordet angavs vid prompten för DriveLock-lösenord i steg 3.
7.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och följer sedan instruktionerna på skärmen.
Använda Automatisk DriveLock i Computer Setup (endast vissa produkter)
I en miljö med flera användare kan du skapa ett lösenord för Automatisk DriveLock. När lösenordet för
Automatisk DriveLock är aktiverat skapas ett slumpmässigt användarlösenord och huvudlösenord för
DriveLock åt dig. När en användares lösenord godkänns används samma slumpmässiga användar- och
huvudlösenord för DriveLock för att låsa upp hårddisken.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste vara inställt för att du ska komma åt funktionerna för
Automatisk DriveLock.
Ange ett lösenord för Automatisk DriveLock (endast vissa produkter)
Så här aktiverar du ett lösenord för Automatisk DriveLock i Computer Setup:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet), Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) och Automatic DriveLock (Automatisk
DriveLock) och tryck sedan på Retur.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordet och tryck på Retur.
5.
Välj en intern hårddisk och tryck sedan på Retur.
6.
Läs varningen. Fortsätt med YES (JA).
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Ta bort det automatiska DriveLock-skyddet (endast vissa produkter)
Så här tar du bort DriveLock-skyddet i Computer Setup:
48
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet), Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) och Automatic DriveLock (Automatisk
DriveLock) och tryck sedan på Retur.
Kapitel 7 Säkerhet
4.
Ange BIOS-administratörslösenordet och tryck på Retur.
5.
Välj en intern hårddisk och tryck sedan på Retur.
6.
Välj Disable protection (Inaktivera skydd).
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Använda antivirusprogramvara
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller Internet utsätter du den eventuellt för risken att
drabbas av datorvirus. Datorvirus kan sätta operativsystem, program eller verktyg ur spel eller orsaka att de
inte fungerar som de ska.
Antivirusprogram kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall reparera eventuella skador
som de har orsakat. Antivirusprogrammet måste uppdateras regelbundet för att skydda mot nyupptäckta
virus.
Windows Defender är förinstallerat på datorn. Vi rekommenderar att du även använder ett antivirusprogram
så att datorn är ordentligt skyddad.
Mer information om datorvirus finns i HP Support Assistant.
Använda brandväggsprogramvara
Syftet med brandväggar är att hindra obehöriga från att komma åt systemet eller nätverket. En brandvägg
kan vara en programvara som du installerar på datorn och/eller i nätverket, men det kan även vara en
lösning med både maskinvara och programvara.
Det finns två typer av brandväggar:
●
Värdbaserade brandväggar – Program som bara skyddar datorn där de är installerade.
●
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och hemnätverket och
skyddar alla datorer i nätverket.
När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet och
jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller dessa kriterier
stoppas.
Din dator eller nätverksutrustning kanske redan har en installerad brandvägg. I annat fall finns det
programvarulösningar med brandväggar att köpa.
OBS! I en del fall kan brandväggen spärra åtkomst till Internetspel, störa skrivar- eller fildelning i ett
nätverk eller spärra tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen,
utföra önskad aktivitet och sedan aktivera brandväggen igen. För att lösa problemet permanent måste du
konfigurera om brandväggen.
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar
VIKTIGT: Microsoft® publicerar information om viktiga uppdateringar. För att skydda datorn mot
säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart du får
meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga.
Använda antivirusprogramvara
49
Du kan välja om uppdateringar ska installeras automatiskt. Om du vill ändra inställningarna skriver du
kontrollpanelen i sökrutan i aktivitetsfältet och väljer sedan Kontrollpanelen. Välj System och
säkerhet, välj Windows Update, tryck på Ändra inställningar och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Använda HP Client Security (endast vissa produkter)
Programmet HP Client Security är förinstallerat på datorn. Du öppnar detta program via ikonen HP Client
Security längst till höger i aktivitetsfältet eller från kontrollpanelen i Windows. Det innehåller
säkerhetsfunktioner som har utformats för att skydda mot obehörig åtkomst till datorn, nätverk och viktiga
data. Mer information finns i hjälpen till HP Client Security.
Använda HP Touchpoint Manager (endast vissa produkter)
HP Touchpoint Manager är en molnbaserad IT-lösning som låter företag hantera och skydda sina tillgångar
på ett effektivt sätt. HP Touchpoint Manager hjälper till att skydda enheter mot skadlig kod och andra
angrepp, övervakar enheternas tillstånd och gör att kunderna slipper ägna så mycket tid åt att lösa
slutanvändar- och säkerhetsproblem på enheterna. Kunderna kan snabbt hämta och installera
programvaran, som är mycket kostnadseffektiv jämfört med traditionella interna lösningar. Mer information
finns i http://www.hptouchpointmanager.com.
50
Kapitel 7 Säkerhet
Installera en säkerhetskabel (tillval, endast vissa produkter)
OBS! En säkerhetskabel är menad att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att datorn
blir skadad eller stulen.
OBS! Platsen för säkerhetskabeln på din dator kan se något annorlunda ut jämfört med bilden i det här
avsnittet.
1.
Linda säkerhetskabeln runt ett fast föremål.
2.
Sätt nyckeln (1) i kabellåset (2).
3.
För in säkerhetskabellåset i datorns plats för säkerhetskabel (3) och lås sedan låset med nyckeln.
Använda en fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter)
Vissa produkter har en inbyggd fingeravtrycksläsare. För att kunna använda fingeravtrycksläsaren måste du
registrera dina fingeravtryck i Credential Manager i HP Client Security. Se HP Client Security
programvaruhjälp.
När du har registrerat dina fingeravtryck i Credential Manager kan du använda Password Manager i HP Client
Security för att lagra och fylla i dina användarnamn och lösenord på de webbplatser och i de program som
stöds.
Hitta fingeravtrycksläsaren
Fingeravtrycksläsaren är en liten metallsensor som är placerad på ett av följande områden på datorn:
●
Nära styrplattans undersida
●
På höger sida av tangentbordet
●
Ovanför tangentbordet på höger sida
●
På vänster sida av bildskärmen
Beroende på vilken produkt du använder kan fingeravtrycksläsaren ha horisontell eller vertikal orientering.
För båda orienteringarna sveper du med fingret vinkelrätt mot metallsensorn.
Installera en säkerhetskabel (tillval, endast vissa produkter)
51
8
Underhåll
Det är mycket viktigt att du regelbundet underhåller datorn så att den fungerar optimalt. I det här kapitlet
förklarar vi hur du använder verktyg som Diskdefragmenteraren och Diskrensning. Det innehåller även
anvisningar för hur du uppdaterar program och drivrutiner, instruktioner för rengöring av datorn samt tips
som är användbara när du reser med (eller transporterar) datorn.
Förbättra prestanda
Du kan förbättra datorns prestanda genom att regelbundet utföra underhållsåtgärder med verktyg som
exempelvis Diskdefragmenteraren och Diskrensning.
Använda Diskdefragmenteraren
HP rekommenderar att du använder Diskdefragmenteraren för att defragmentera hårddisken minst en gång i
månaden.
OBS! Det är inte nödvändigt att köra Diskdefragmenteraren på SSD-diskar.
Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Skriv defragmentera i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Defragmentera och optimera dina
enheter.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren.
Använda Diskrensning
Använd Diskrensning för att söka igenom hårddisken efter filer som inte används och som du riskfritt kan ta
bort för att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt.
Så här gör du för att använda Diskrensning:
1.
Skriv disk i sökrutan aktivitetsfältet och välj sedan Frigör diskutrymme genom att ta bort filer som
inte behövs eller Avinstallera appar för att frigöra diskutrymme.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
HP 3D DriveGuard skyddar hårddisken genom att parkera den och stoppa dataförfrågningar när något av
följande inträffar:
●
Du tappar datorn.
●
Du flyttar datorn med nedfälld bildskärm när datorn körs med batteri.
Strax efter en sådan händelse återställer HP 3D DriveGuard hårddisken till normal drift.
OBS! Endast interna hårddiskar skyddas av HP 3D DriveGuard. En hårddisk som är installerad i en
dockningsenhet (tillval) eller är ansluten till en USB-port skyddas inte av HP 3D DriveGuard.
52
Kapitel 8 Underhåll
OBS! Eftersom SSD-enheter saknar rörliga delar behövs inte HP 3D DriveGuard för sådana enheter.
Mer information finns i programvaruhjälpen till HP 3D DriveGuard.
Identifiera HP 3D DriveGuards status
Hårddisklampan på datorn ändrar färg för att visa att hårddisken i den primära och/eller sekundära
hårddiskplatsen (endast vissa produkter) är parkerad. Du kan avgöra om en hårddisk är skyddad eller
parkerad genom att titta på ikonen på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet.
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du uppdaterar dina program och drivrutiner regelbundet. Uppdateringar kan lösa
problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Äldre grafikkomponenter kanske exempelvis inte
fungerar optimalt med de senaste spelprogrammen. Utan de senaste drivrutinerna kan du inte utnyttja din
utrustning maximalt.
Besök http://www.hp.com/support om du vill hämta de senaste versionerna av HP:s program och drivrutiner.
Du kan dessutom registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar blir tillgängliga.
Om du vill uppdatera dina program och drivrutiner gör du så här:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant .
– eller –
Klicka på frågeteckenikonen i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Uppdateringar och välj sedan Sök efter uppdateringar och meddelanden.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Rengöra datorn
Använd följande produkter för att rengöra datorn på ett säkert sätt:
●
Dimetyl-bensyl-ammoniumklorid 0,3 procent maximal koncentration (t.ex. rengöringsdukar, som finns
i många olika varumärken)
●
Alkoholfritt glasrengöringsmedel
●
Lösning med vatten och mild tvål
●
Torr mikrofiberduk eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
●
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT: Undvik starka rengöringsmedel som kan skada datorn permanent. Om du inte är säker på att en
rengöringsprodukt kan användas för datorn går du till innehållsförteckningen och kontrollerar att produkten
inte innehåller sådana ingredienser som alkohol, aceton, ammoniumklorid, metylenklorid eller kolväten.
Fibermaterial som t.ex. pappershanddukar kan repa datorn. Med tiden kan smutspartiklar och
rengöringsmedel fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra datorn på ett säkert sätt.
Uppdatera program och drivrutiner
53
VARNING: Försök inte rengöra datorn medan den är på. Du kan då få en elektrisk stöt och komponenterna
kan skadas.
1.
Stäng av datorn.
2.
Koppla bort datorn från nätströmmen.
3.
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT: Spreja inte rengöringsmedel eller vätskor direkt mot någon yta på datorn eftersom de interna
komponenterna då kan skadas. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt glasrengöringsmedel.
Kontrollera att bildskärmen är torr innan du stänger datorn.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller höljet använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som fuktats med
något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
OBS! Torka av datorns hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter)
VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt och de
interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
VIKTIGT: Låt inte vätska rinna ned mellan tangenterna eftersom de interna komponenterna då kan skadas.
●
För att rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett
sämskskinn som fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en
godkänd engångsservett.
●
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från tangentbordet kan
du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Resa med eller transportera datorn
Om du behöver resa med eller transportera datorn bör du följa dessa råd för att skydda utrustningen.
●
54
Så här förbereder du datorn för resa och transport:
◦
Säkerhetskopiera informationen till en extern enhet.
◦
Ta bort alla skivor och alla externa mediekort, till exempel minneskort.
◦
Stäng av och koppla bort alla externa enheter.
◦
Stäng av datorn.
●
Ta med en säkerhetskopia av dina data. Förvara inte säkerhetskopior tillsammans med datorn.
●
Bär datorn som handbagage ombord på flygplan. Checka inte in den med resten av bagaget.
Kapitel 8 Underhåll
VIKTIGT: Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. På flygplatser finns magnetiska fält i
säkerhetsutrustning som du går igenom och i handburna metalldetektorer. Löpande band på
flygplatser och liknande säkerhetsutrustning som kontrollerar kabinbagage använder röntgen istället
för magnetism och skadar inte enheter.
●
Om du planerar att använda datorn under en flygresa bör du inte göra detta förrän det meddelas att det
är tillåtet. Många flygbolag tillåter inte att bärbara datorer används under flygning.
●
Om du ska transportera datorn eller en enhet bör du använda lämplig skyddsförpackning med
etiketten ”FRAGILE” (Ömtåligt).
●
I vissa miljöer kan det finnas restriktioner kring användningen av trådlösa enheter. Det kan finnas
restriktioner som gäller ombord på flygplan, på sjukhus, i närheten av explosiva ämnen och på
riskfyllda platser. Om du är osäker på vilken policy som gäller för användning av en trådlös enhet bör du
söka godkännande att använda den innan du startar den.
●
Gör så här om du reser utomlands:
◦
Kontrollera tullbestämmelser för datorer för de länder och regioner som du ska resa till.
◦
Kontrollera vilka typer av nätkablar och adaptrar du kommer att behöva på de platser där du
tänker använda datorn. Spänning, frekvens och kontakters utformning varierar.
VARNING: Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att inte
försöka driva datorn med någon typ av spänningsomvandlare som säljs för annan utrustning.
Resa med eller transportera datorn
55
9
Säkerhetskopiering och återställning
Det här kapitlet innehåller information om följande procedurer. I det här kapitlet beskrivs
standardproceduren för de flesta produkter.
●
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
●
Återställa systemet
Om du vill ha mer information kan du gå till appen HP Support Assistant.
▲
Skriv support i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågeteckenikonen i aktivitetsfältet.
VIKTIGT: Om du kommer att utföra återställningsåtgärder på en platta, måste plattans batteri ha minst
70 % laddning kvar innan du påbörjar återställningsprocessen.
VIKTIGT: För plattor med löstagbart tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar en återställningsprocess.
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
Följande metoder för att skapa återställningsmedier och säkerhetskopior finns enbart på vissa produkter.
Välj den metod som finns för din datormodell.
●
När du har installerat datorn bör du använda HP Recovery Manager för att skapa HPåterställningsmedier. Det här steget skapar en säkerhetskopia av HP:s återställningspartition på
datorn. Säkerhetskopian kan sedan användas för ominstallation av det ursprungliga operativsystemet,
om det har blivit fel på hårddisken eller om den bytts ut. Mer information om att skapa
återställningsmedier finns i Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 56. För
mer information om de återställningsalternativ som är tillgängliga med återställningsmedierna, se
Använda verktygen i Windows på sidan 57.
●
Använd verktygen i Windows för att skapa återställningspunkter och skapa säkerhetskopior av
personlig information.
Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 58.
OBS! Om minnesutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som
standard.
Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
Kontrollera om möjligt om det finns en återställningspartition och en Windows-partition. Från Start-menyn
väljer du Utforskaren och sedan Den här datorn.
●
56
Om Windows-partitionen och återställningspartitionen inte visas i listan på datorn, kan du erhålla
återställningsmedier för ditt system från supporten. Se häftet Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer datorn. Du kan även hitta
kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller region
och följ anvisningarna på skärmen.
Kapitel 9 Säkerhetskopiering och återställning
Använd verktygen i Windows för att skapa återställningspunkter och säkerhetskopior med personlig
information, se Använda verktygen i Windows på sidan 57.
●
Om datorn inte visar återställningspartitionen och Windows-partitionen i listan, kan du använda HP
Recovery Manager för att skapa återställningsmedier efter att ha konfigurerat datorn. Med HPåterställningsmedier kan du återställa systemet om det blir något fel på hårddisken. Vid en
systemåterställning ominstalleras operativsystemet och programvaran som installerades på fabriken.
Därefter konfigureras programmens inställningar. HP-återställningsmedier kan även användas för att
anpassa systemet eller för att återställa fabriksavbildningen om hårddisken byts ut.
◦
Det går bara att skapa en uppsättning återställningsmedier. Var försiktig när du hanterar dessa
återställningsverktyg och förvara dem på ett säkert ställe.
◦
HP Recovery Manager undersöker datorn och fastställer hur mycket minnesutrymme som krävs.
◦
Om du vill skapa återställningsskivor måste datorn ha en optisk enhet som kan skriva på DVD, och
du bör endast använda tomma DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- eller DVD+R DL-skivor av hög kvalitet.
Använd inte återskrivbara skivor, t.ex. CD±RW, DVD±RW, DVD±RW med dubbla lager och BD-RE
(återskrivbar Blu-ray) – de är inte kompatibla med HP Recovery Manager-programvaran. Du kan
även välja att använda en tom USB-flashenhet av hög kvalitet.
◦
Om din dator inte har en inbyggd optisk enhet med DVD-bränningsfunktion och du vill skapa
återställningsmedier på DVD-skivor kan du använda en extern optisk enhet (köps separat) för att
skapa återställningsskivor. Om du använder en extern optisk enhet måste den vara direktansluten
till en USB-port på datorn – enheten får inte vara ansluten till en USB-port på en extern enhet, som
exempelvis en USB-hubb. Om du inte själv kan skapa DVD-skivor kan du beställa
återställningsskivor till din dator från HP. Se häftet Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer datorn. Du kan även hitta
kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller
region och följ anvisningarna på skärmen.
◦
Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet innan du börjar skapa återställningsmedier.
◦
Processen kan ta en timme eller mer. Avbryt inte den här processen.
◦
Du kan avsluta programmet innan du är klar med att skapa alla återställnings-DVD-skivor, om det
skulle bli nödvändigt. HP Recovery Manager avslutar bränningen av den aktuella DVD-skivan.
Nästa gång du startar HP Recovery Manager kommer du att uppmanas att fortsätta.
Så här skapar du HP-återställningsmedier:
VIKTIGT: För plattor med löstagbara tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment.
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan HP Recovery Manager.
2.
Välj Skapa återställningsmedier, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Om du någon gång behöver återställa systemet, se Återställa med HP Recovery Manager på sidan 58.
Använda verktygen i Windows
Du kan skapa återställningsmedier, systemåterställningspunkter och säkerhetskopior av din personliga
information med hjälp av verktygen i Windows.
OBS! Om minnesutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som
standard.
Mer information och anvisningar finns att appen Komma igång.
Använda verktygen i Windows
57
▲
Välj Start-knappen och välj sedan appen Komma igång.
Återställning
Det finns flera alternativ för att återställa systemet. Välj den metod som passar just din situation och
kunskapsnivå bäst:
VIKTIGT: Alla metoder finns inte för alla produkter.
●
Windows erbjuder flera alternativ för återställning från säkerhetskopia, till exempel att återställa
datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn till fabriksinställningarna. Mer information finns i
appen Komma igång.
▲
●
Välj Start-knappen och välj sedan appen Komma igång.
Om du behöver lösa ett problem med en förinstallerad applikation eller drivrutin ska du använda
alternativet Återinstallera drivrutiner och/eller program (endast vissa produkter) i HP Recovery
Manager för att installera om den enskilda applikationen eller drivrutinen.
▲
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet, välj HP Recovery Manager och välj sedan
Återinstallera drivrutiner och/eller program och följ instruktionerna på skärmen.
●
Om du vill återställa Windows-partitioneringen till de ursprungliga fabriksinställningarna kan du välja
alternativet Systemåterställning från HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) eller HPåterställningsmedier. Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 58. Om du
inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
på sidan 56.
●
På vissa produkter kan du, om du vill återställa datorns ursprungliga fabriksinställda partitionering och
innehåll, eller om du har bytt ut hårddisken, använda alternativet Fabriksåterställning för HPåterställningsmedier. Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 58.
●
På vissa produkter finns, om du vill ta bort återställningspartitionen för att frigöra hårddiskutrymme,
alternativet Ta bort återställningspartitionen i HP Recovery Manager.
Mer information finns i Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) på sidan 60.
Återställa med HP Recovery Manager
Med HP Recovery Manager kan du återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna med hjälp av
HP-återställningsmedier som du antingen har skapat eller skaffat från HP, eller genom att använda HP:s
återställningspartition (enbart vissa produkter). Om du inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa
HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 56.
Vad du behöver veta innan du sätter igång
●
HP Recovery Manager återställer endast den programvara som installerades på fabriken. Programvara
som inte medföljer datorn måste antingen laddas ned från tillverkarens webbplats eller installeras om
från de medier som tillverkaren tillhandahållit.
VIKTIGT: Återställning med HP Recovery Manager kan användas som ett sista försök att åtgärda
problem på datorn.
●
58
HP-återställningsmedier måste användas om det blir fel på datorns hårddisk. Om du inte redan har
skapat återställningsmedier, se Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 56.
Kapitel 9 Säkerhetskopiering och återställning
●
För att kunna använda alternativet Fabriksåterställning (enbart vissa produkter) måste du använda HPåterställningsmedier. Om du inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa HPåterställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 56.
●
Om du inte kan skapa HP-återställningsmedier på datorn eller om HP-återställningen inte fungerar, kan
du erhålla återställningsmedier för ditt system från supporten. Se häftet Worldwide Telephone
Numbers (Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer datorn. Du kan även hitta
kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller region
och följ anvisningarna på skärmen.
VIKTIGT: HP Recovery Manager tillhandahåller inte automatiskt säkerhetskopior av dina personliga data.
Innan du startar återställningen bör du säkerhetskopiera eventuella personliga data som du vill ha kvar.
Med HP-återställningsmedierna kan du välja något av följande återställningsalternativ:
OBS! Endast de alternativ som är tillgängliga för datorn visas när du startar återställningsprocessen.
●
Systemåterställning – Installera om det ursprungliga operativsystemet och konfigurera sedan
inställningarna för de program som var fabriksinstallerade.
●
Fabriksåterställning – Återställer datorn till den ursprungliga fabriksstatusen genom att radera all
information från hårddisken och återskapa partitionerna. Detta ominstallerar operativsystemet och den
programvara som var fabriksinstallerad.
HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) gör det endast möjligt att utföra en
systemåterställning.
Använda HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
Med HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) kan du utföra en systemåterställning utan att det
behövs några återställningsskivor eller någon USB-flashenhet. Den här typen av återställning kan endast
användas om hårddisken fortfarande fungerar.
Så här startar du HP Recovery Manager från HP:s återställningspartition:
VIKTIGT: På en platta med löstagbart tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment (endast vissa produkter).
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet, välj Recovery Manager och välj sedan HP:s
återställningsmiljö.
– eller –
På datorer eller plattor med anslutet tangentbord trycker du på f11 medan datorn startar, eller håller
ned f11 samtidigt som du trycker på strömknappen.
På plattor utan tangentbord:
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen. Välj sedan f11.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned Windows-knappen. Välj sedan f11.
2.
Välj Felsök i menyn med startalternativ.
3.
Välj Recovery Manager och följ instruktionerna på skärmen.
Återställning
59
Använda HP-återställningsmedier för att återställa systemet
Du kan använda HP-återställningsmedier för att återställa det ursprungliga systemet. Den här metoden kan
användas om systemet inte har någon återställningspartition eller om hårddisken inte fungerar som den ska.
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Sätt i HP-återställningsmediet och starta om datorn.
OBS! Om datorn inte automatiskt startar om i HP Recovery Manager måste du ändra startordningen i
datorn. Se Ändra datorns startordning på sidan 60.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra datorns startordning
Om din dator inte startar om i HP Recovery Manager kan du ändra datorns startordning, som är den ordning i
vilken enheterna listas i BIOS, där datorn söker efter startinformation. Du kan ändra valet till en optisk enhet
eller en USB-flashenhet.
Så här ändrar du startordningen:
VIKTIGT: För plattor med löstagbara tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment.
1.
Sätt in HP-återställningsmediet.
2.
Gå till BIOS:
På datorer eller plattor med anslutet tangentbord:
▲
Slå på eller starta om datorn eller plattan, tryck snabbt på esc och tryck sedan på f9 för
startalternativ.
På plattor utan tangentbord:
▲
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen. Välj sedan
f9.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned Windows-knappen. Välj sedan f9.
3.
Välj den optiska enhet eller den USB-enhet som du vill starta från.
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
Med programvaran HP Recovery Manager kan du ta bort HP:s återställningspartition för att frigöra utrymme
på hårddisken.
VIKTIGT: När du tagit bort HP:s återställningspartition kan du inte kan utföra systemåterställning eller
skapa HP-återställningsmedier från HP:s återställningspartition. Du bör därför skapa HPåterställningsmedier innan du tar bort HP:s återställningspartition. Se Skapa HP-återställningsmedier
(endast vissa produkter) på sidan 56.
OBS! Alternativet Ta bort återställningspartitionen är endast tillgänglig på produkter som har stöd för
funktionen.
Gör så här för att ta bort HP:s återställningspartition:
60
Kapitel 9 Säkerhetskopiering och återställning
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan HP Recovery Manager.
2.
Välj Ta bort återställningspartitionen och följ anvisningarna på skärmen.
Återställning
61
10 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure
Start
Använda Computer Setup
Computer Setup, eller Basic Input/Output System (BIOS), styr kommunikationen mellan alla in- och
utmatningsenheter i systemet (exempelvis diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I
Computer Setup finns inställningar för de typer av enheter som är installerade, startordningen i datorn och
mängden systemminne och utökat minne.
OBS! Var mycket försiktig när du ändrar i Computer Setup. Om du gör fel finns det risk för att datorn inte
fungerar som den ska.
Starta Computer Setup
OBS! Ett tangentbord eller en mus av extern modell som anslutits till en USB-port kan bara användas i
Computer Setup om USB-stödet är aktiverat.
Så här startar du Computer Setup:
▲
Starta Computer Setup.
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna
Computer Setup.
Plattor utan tangentbord:
▲
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F10 för att öppna Computer Setup.
Navigera och välja i Computer Setup
●
Välj en meny eller ett menyalternativ genom att använda tabb-tangenten och piltangenterna, och tryck
sedan på Retur. Du kan även klicka på ett alternativ med ett pekdon.
OBS! På plattor utan tangentbord kan du välja alternativ genom att peka med ett finger.
62
●
Du rullar uppåt eller nedåt genom att välja uppåt- eller nedåtpilen i det övre högra hörnet av skärmen,
eller genom att använda tangenten med uppåt- eller nedåtpil.
●
Tryck på esc när du vill stänga öppna dialogrutor och återvända till huvudsidan i Computer Setup. Följ
sedan instruktionerna på skärmen.
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start
Avsluta Computer Setups menyer på något av följande sätt:
●
Så här avslutar du Computer Setup-menyerna utan att spara dina ändringar:
Välj ikonen Exit (Avsluta) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på
Retur.
●
Så här sparar du dina ändringar och avslutar Computer Setups menyer:
Välj ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup
OBS! Hårddiskläget ändras inte när standardvärdena återställs.
Så här återställer du alla inställningar i Computer Setup till fabriksinställningarna:
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 62.
2.
Välj Main (Huvudmeny) och välj sedan Apply Factory Defaults and Exit (Tillämpa fabriksinställningar
och avsluta).
OBS! På vissa produkter kan alternativet Restore Defaults (Återställ standardvärden) visas i stället
för Apply Factory Defaults and Exit (Tillämpa fabriksinställningar och avsluta).
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Spara ändringarna och avsluta genom att välja ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av
skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
OBS! Dina lösenords- och säkerhetsinställningar ändras inte när du återställer fabriksinställningarna.
Uppdatera BIOS
Det kan finnas uppdaterade BIOS-versioner på HP:s webbplats.
De flesta BIOS-uppdateringar på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för SoftPaq.
Vissa nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om
installation och felsökning.
Ta reda på BIOS-versionen
För att avgöra om du behöver uppdatera Computer Setup (BIOS) ska du först ta reda på BIOS-versionen på
din dator.
Använda Computer Setup
63
Du kan få tillgång till BIOS-versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-BIOS) genom att trycka
på fn+esc (om Windows körs) eller öppna Computer Setup.
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 62.
2.
Välj Main (Huvudmeny) och därefter System information (Systeminformation).
3.
Du avslutar Computer Setup utan att spara ändringarna genom att välja ikonen Exit (Avsluta) i det
nedre högra hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny) Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på
Retur.
Du kan söka efter senare BIOS-versioner, se Ladda ned en BIOS-uppdatering på sidan 64.
Ladda ned en BIOS-uppdatering
VIKTIGT: Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast
hämta och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern strömkälla via
nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs med batteri,
är dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar under
nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge.
Du ska inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla från någon enhet, kabel eller sladd.
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Uppdateringar och sedan Sök efter uppdateringar och meddelanden.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Gör så här i nedladdningsområdet:
a.
Identifiera den senaste BIOS-uppdateringen och jämför den med den BIOS-version som är
installerad på din dator. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här
informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken dit BIOS-uppdateringen ska laddas ned. Du behöver
den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen.
OBS! Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med
nätverksadministratören innan du installerar programuppdateringar, särskilt uppdateringar av systemBIOS.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är
klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
64
1.
Skriv fil i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Utforskaren.
2.
Välj hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ den sökväg som du noterade tidigare och öppna mappen som innehåller uppdateringen.
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start
4.
Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe (till exempel filnamn.exe).
BIOS-installationen börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS! När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den fil du laddade
ned från hårddisken.
Ändra startordningen med hjälp av f9-prompten
Gör så här för att dynamiskt välja en startenhet för den nuvarande startsekvensen:
1.
Öppna menyn Boot Device Options (Alternativ för startenheten):
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Plattor utan tangentbord:
▲
2.
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f9 för att gå till menyn
Boot Device Options (Alternativ för startenheten).
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på F9 för att gå till menyn Boot Device Options (Alternativ
för startenheten).
Välj en startenhet och tryck på Retur.
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter)
VIKTIGT: Innan du aktiverar Trusted Platform Module (TPM) i det här systemet måste du kontrollera att ditt
sätt att använda TPM uppfyller kraven enligt lokala lagar, förordningar och policyer och du måste i
tillämpliga fall inhämta godkännanden eller licenser. Du ansvarar helt och hållet för konsekvenserna av
eventuella brister i regelefterlevnaden till följd av att ditt sätt att använda TPM inte uppfyller ovannämnda
krav. HP påtar sig inget ansvar i samband med detta.
TPM ger datorn ytterligare säkerhet. Du kan ändra TPM-inställningarna i Computer Setup (BIOS).
OBS! Om du ändrar TPM-inställningen till Hidden (Dold) är TPM inte synligt i operativsystemet.
Så här når du TPM-inställningarna i Computer Setup:
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 62.
2.
Välj Security (Säkerhet), välj TPM Embedded Security (Inbyggd TPM-säkerhet) och följ anvisningarna
på skärmen.
Använda HP Sure Start (endast vissa produkter)
Vissa datormodeller har HP Sure Start, en funktion som kontinuerligt övervakar datorns BIOS för att
förhindra angrepp eller skada. Om BIOS skadas eller angrips återställer HP Sure Start BIOS till tidigare säkert
läge automatiskt utan användaråtgärder.
Funktionen HP Sure Start är konfigurerad och föraktiverad så att de flesta användare ska kunna använda
standardkonfigurationen för HP Sure Start. Standardkonfigurationen kan dock anpassas av avancerade
användare.
Du kan hämta den senaste dokumentationen för HP Sure Start genom att gå till http://www.hp.com/support
och välja ditt land. Välj Drivrutiner och nedladdningsbara filer och följ sedan anvisningarna på skärmen.
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter)
65
11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics är ett UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gör att du kan
köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs utanför
operativsystemet så att det kan isolera maskinvarufel från problem som orsakats av operativsystemet eller
andra programkomponenter.
OBS! För att du ska kunna starta BIOS på en konvertibel dator måste datorn vara i notebook-läge och ha
tangentbordet anslutet till plattan. Tangentbordet på skärmen som visas i plattläge får inte åtkomst till
BIOS.
Så här startar du HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Starta BIOS:
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Slå på datorn eller starta om den och tryck snabbt på esc.
Plattor utan tangentbord:
▲
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned Windows-knappen.
2.
Tryck eller knacka på f2.
BIOS söker efter diagnostikverktygen på tre platser i följande ordning:
a.
En ansluten USB-enhet
OBS! Om du vill hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet, se Hämta HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet på sidan 66.
3.
b.
Hårddisken
c.
BIOS
När diagnostikverktyget öppnas väljer du den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan
instruktionerna på skärmen. På en platta trycker du på volymsänkningsknappen om du behöver stoppa
ett diagnostiskt test.
OBS! Om du behöver stoppa ett diagnostiskt test på en dator eller en platta med tangentbord trycker du på
esc.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
Det finns två alternativ för att hämta HP PC Hardware Diagnostics till en USB-enhet:
Hämta den senaste versionen av UEFI:
66
1.
Gå till http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2.
Klicka på länken Download (Hämta) i sektionen HP PC Hardware Diagnostics och välj sedan Kör.
Kapitel 11 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Hämta alla versionen av UEFI för en viss produkt:
1.
Gå till http://www.hp.com/support och välj sedan ditt land. HP:s supportsida visas.
2.
Klicka på Drivers & Downloads (Drivrutiner & hämtningsbara filer).
3.
Skriv produktnamnet i textrutan och klicka på Go (OK).
– eller –
Klicka på Find Now (Hitta nu) om du vill att HP ska detektera din produkt automatiskt.
4.
Välj din dator och sedan ditt operativsystem.
5.
I avsnittet Diagnostic (Diagnostik) ska du följa instruktionerna på skärmen för att markera och ladda
ner den UEFI-version du vill ha.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
67
12 Specifikationer
Ineffekt
I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att resa
utomlands med datorn.
Datorn drivs med likström som kan tillföras från elnätet eller en likströmskälla. Elnätet måste vara av typen
100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående likströmskälla, rekommenderar vi att den
endast drivs med en nätströmsadapter eller en likströmskälla som HP har levererat och godkänt för
användning med datorn.
Datorn kan hantera likström inom följande specifikationer.
Ineffekt
Märkvärde
Spänning och ström vid drift
19,5 V DC vid 2,31 A – 45 W
19,5 V DC vid 3,33 A – 65 W
19,5 V DC vid 4,62 A – 90 W
19,5 V DC vid 10,25 A – 150 W, tunn adapter
19,5 V DC vid 10,25 A – 200 W, tunn adapter
OBS! Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med fas-till-fas-spänning som inte
överstiger 240 V rms.
OBS! Datorns driftspänning och -ström står på märketiketten.
Driftsmiljö
Faktor
Metriskt
Anglosaxiskt
I drift (lagring på optisk skiva)
5 °C till 35 °C
41 °F till 95 °F
Ej i drift
-20 °C till 60 °C
-4 °F till 140 °F
I drift
10 % till 90 %
10 % till 90 %
Ej i drift
5 % till 95 %
5 % till 95 %
I drift
-15 m till 3 048 m
-50 fot till 10 000 fot
Ej i drift
-15 m till 12 192 m
-50 fot till 40 000 fot
Temperatur
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande)
Maximal höjd (utan tryckkabin)
68
Kapitel 12 Specifikationer
13 Elektrostatisk urladdning
I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till
exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.
En urladdning av statisk elektricitet från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada elektroniska
komponenter.
Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på
följande:
●
Om borttagnings- eller installationsanvisningarna anger att du ska koppla ur datorn, ska du först se till
att den är ordentligt jordad.
●
Förvara komponenter i deras elektrostatsäkra behållare tills du är redo att installera dem.
●
Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
●
Använd icke-magnetiska verktyg.
●
Innan du hanterar komponenter ska du ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade
metallytan på komponenten.
●
Om du tar bort en komponent, ska du placera den i en elektrostatsäker behållare.
69
14 Tillgänglighet
HP utformar, producerar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive av
människor med funktionshinder, antingen på fristående basis eller med lämpliga hjälpenheter.
Hjälpmedel som stöds
HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel i operativsystemet och kan konfigureras för att fungera
med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på enheten för att hitta mer information om hjälpmedel.
OBS! Ytterligare information om en viss hjälpmedelsprodukt får du genom att kontakta kundsupport för
den produkten.
Kontakta support
Vi förbättrar ständigt hjälpmedlen för våra produkter och tjänster och välkomnar kommentarer från
användarna. Om du har ett problem med en produkt eller skulle vilja berätta om tillgänglighetsfunktioner
som har hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00
nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk tid). Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/
WebCapTel kan du kontakta oss om du behöver teknisk support eller har tillgänglighetsfrågor genom att
ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00 nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk
tid).
OBS! Supporten ges endast på engelska.
70
Kapitel 14 Tillgänglighet
Index
A
administratörslösenord 42
ansluta till ett WLAN 21
antivirusprogram 49
använda
energibesparande lägen 33
nätström 39
använda ljudinställningar 29
användarlösenord 42
använda styrplattan 25
Automatisk DriveLock 48
avstängning 33
B
batteri
byta 38
förvara 38
kassera 38
låga batteriladdningsnivåer 36
spara ström 37
ta bort 37
urladdning 36
visa återstående laddning 36
batteriets frigöringsspärr 14
batteriinformation, hitta 35
Batterikontroll 35
batterilampa 17
batterilampa, identifiera 15
batterilucka, identifiera 14
batteriström 35
batteritemperatur 38
besparing, ström 37
BIOS
fastställa versionen 63
ladda ned en BIOS-uppdatering
64
uppdatera 63
Bluetooth-enhet 20, 22
Bluetooth-etikett 18
brandväggsprogramvara 49
brytare, ström 33
C
caps lock-lampa, identifiera
9
Computer Setup
BIOS administrator password
(BIOSadministratörslösenord) 43
DriveLock-lösenord 45
navigera och välja 62
återställa fabriksinställningar
63
D
dator, resa med 38
Diskdefragmenteraren,
programvara 52
Diskrensning, programvara 52
dockningskontakt, identifiera 14
driftsmiljö 68
DriveLock
aktivera 46
inaktivera 47
DriveLock-lösenord
ange 47
beskrivning 45
skapa 46
ändra 47
Dual-Mode DisplayPort, identifiera
6
E
elektrostatisk urladdning 69
energibesparande lägen 33
enfingersdragning, pekskärmsgest
26
enhetslampa 16
enhetsmedier 33
esc-tangent, identifiera 12
etiketter
Bluetooth 18
föreskrifter 18
serienummer 17
service 17
trådlöst, certifiering 18
WLAN 18
ExpressCard-kortplats eller
smartkortsläsare, identifiera 6
extern bildskärm, port 30
F
fingeravtrycksläsare 51
fingeravtrycksläsare, identifiera 11
fn-tangent, identifiera 12
frigöringslås på servicelucka,
identifiera 14
frigöringsspärr, batteriet 14
funktionstangenter, identifiera 12
föreskrifter
föreskrifter, märketikett 18
trådlöst, certifieringsetiketter
18
företags-WLAN, anslutning 21
förvara ett batteri 38
G
GPS
22
H
HD-enheter, ansluta 32
headset, ansluta 29
hitta information
maskinvara 4
programvara 4
HP:s återställningspartition
ta bort 60
återställning 59
HP 3D DriveGuard 52
HP Client Security 50
HP Mobile Connect 22
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
använda 66
HP Recovery Manager
korrigera uppstartsproblem 60
starta 59
HP-resurser 2
HP Touchpoint Manager 50
HP-återställningsmedier
skapa 56
återställning 60
huvudlösenord för DriveLock
ändra 47
hårddisk, identifiera 15
högtalare
ansluta 28
Index
71
högtalare, identifiera 10
hörlurar, ansluta 28
I
ineffekt 68
integrerad numerisk knappsats,
identifiera 12
interna mikrofoner, identifiera 7
K
knacka, styrplatte- och
pekskärmsgest 25
knappar
höger för styrplattan 8
höger för styrspaken 8
ljud, avstängt 11
mittknapp för styrplattan 8
mittknapp för styrspaken 8
ström 10, 33
styrplatta på/av 8
trådlöst 10
utmatning av optisk enhet 5
vänster på styrplattan 8
knapp för trådlöst 20
knapp för trådlöst, identifiera 10
knappsats
integrerad numerisk 12
komponenter
baksidan 17
bildskärm 7
framsidan 15
höger sida 5
ovansidan 8
undersidan 14
vänster sida 6
kontakt för tillbehörsbatteri,
identifiera 14
kontroller för trådlöst
knapp 20
operativsystem 20
kritisk batteriladdning 33
L
lampa för avstängd mikrofon,
identifiera 9
lampa för avstängt ljud 9
lampa för inbyggd webbkamera,
identifiera 7
lampa för trådlöst 9, 20
lampor
batteri 15, 17
72
Index
caps lock 9
enhet 16
microphone mute 9
num lock 9
RJ-45 (nätverk) 17
ström 9, 15
stäng av 9
trådlöst 9, 15
webbkamera 7
Ljud 29
ljudavstängningsknapp, identifiera
11
ljudinställningar, använda 29
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon), kombinationsuttag,
identifiera 5
låg batteriladdningsnivå 36
läsbara medier 33
lösenord
administratör 42
användare 42
BIOS-administratör 43
DriveLock 45
lösenord för Automatisk DriveLock
ange 48
ta bort 48
M
mekanismer, serviceluckans
frigörings- 14
mikrofon, ansluta 29
minimerad avbildning, skapa 58
minimerad
återställningsavbildning 59
minneskort 33
minneskortläsare, identifiera 5, 6
minnesmodul
identifiera 15
Miracast 32
N
num lock-lampa 9
num lock-tangent, identifiera 12
nätadapter, testa 40
nätström, använda 39
nätverksuttag, identifiera 17
O
optisk enhet, identifiera
5
P
pekskärmsgester
enfingersdragning 26
platser
SIM 14
säkerhetskabel 6
plats för säkerhetskabel,
identifiera 6
portar
Dual-Mode DisplayPort 6
extern bildskärm 5, 30
Miracast 32
Thunderbolt DisplayPort 6
USB 6
USB 3.0 17
USB 3.0-laddning (strömdriven)
6
VGA 30
port för extern bildskärm,
identifiera 5
produktnamn och nummer, dator
17
programvara
antivirus 49
brandvägg 49
Diskdefragmenteraren 52
Diskrensning 52
HP 3D DriveGuard 52
viktiga uppdateringar 49
publikt WLAN, anslutning 21
R
rengöra datorn 53
resa med datorn 18, 38, 54
RJ-45-lampor (nätverk), identifiera
17
RJ-45-uttag (nätverk), identifiera
17
rulla med två fingrar på styrplatta
26
S
serienummer 17
serienummer, dator 17
serviceetiketter, hitta 17
serviceluckans frigöringsspärr 14
Setup, Computer
navigera och välja 62
återställa fabriksinställningar
63
SIM-kort
sätta i 18
SIM-plats, identifiera 14
skivor som stöds, återställa 57
skrivbara medier 33
skötsel av datorn 53
snabbtangenter
använda 12
avstängd mikrofon 13
startordning
ändra 60
ström
alternativ 33
batteri 35
spara 37
strömbrytare 33
strömknapp 33
strömknapp, identifiera 10
strömlampor 9, 15
strömsparläge
avsluta 34
initiera 34
strömuttag, identifiera 17
styrplatta
knappar 8
Styrplatta
använda 25
styrplattans på/av-knapp,
identifiera 8
styrplattans zon
identifiera 8
styrplattegester
tvåfingersklick 26
tvåfingersrullning 26
Styrplatte- och pekskärmsgester
knacka 25
tvåfingerszoom 26
styrspak 8
ställa in energialternativ 33
ställa in lösenordsskydd för
återaktivering 35
stänga av datorn 33
stöd, USB 62
Sure Start
använda 65
systemet svarar inte 33
systemåterställning 58
systemåterställningspunkt
skapa 57
systemåterställningspunkt, skapa
56
säkerhetskopior 56
T
tangenter
esc 12
fn 12
funktion 12
num lock 12
Windows-tangent 12
tangent för flygplansläge 20
tangent för mikrofonavstängning,
identifiera 13
temperatur 38
testa en nätadapter 40
Thunderbolt DisplayPort,
identifiera 6
tillgänglighet 70
TPM-inställningar 65
transport av datorn 54
trådlösa antenner, identifiera 7
trådlöst, certifieringsetikett 18
trådlöst, identifiera lampa 15
trådlöst, knapp 20
trådlöst nätverk (WLAN)
ansluta 21
företags-WLAN, anslutning 21
publikt WLAN, anslutning 21
räckvidd 21
tvåfingersklick på styrplatta 26
tvåfingerszoom, styrplatte- och
pekskärmsgest 26
U
underhåll
Diskdefragmenteraren 52
Diskrensning 52
HP 3D DriveGuard 52
uppdatera program och
drivrutiner 53
undersidan 18
uppdatera program och drivrutiner
53
ursprunglig systemåterställning 58
USB 3.0-laddning (strömdriven),
identifiera 6
USB 3.0-port 5
identifiera 17
USB-portar, identifiera 5, 6
USB-stöd 62
utmatningsknapp för optisk enhet,
identifiera 5
uttag
kombinerad ljudutgång
(hörlurar)/ljudingång
(mikrofon) 5
nätverk 17
RJ-45 (nätverk) 17
uttag, ström 17
V
ventiler, identifiera 6, 14
VGA-port, ansluta 30
video 29
viktiga uppdateringar,
programvara 49
viloläge
avsluta 34
initiera 34
vänster knapp för styrspaken,
identifiera 8
W
webbkamera 7
använda 28
webbkamera, identifiera 7
webbkameralampa, identifiera 7
Windows
systemåterställningspunkt 56,
57
Windows-tangent, identifiera 12
Windows-verktyg
använda 57
WLAN-antenner, identifiera 7
WLAN-enhet 18
WLAN-etikett 18
WWAN-antenner, identifiera 7
WWAN-enhet 20, 21
Å
återställa
alternativ 58
återställning
HP Recovery Manager 58
material 60
med HP-återställningsmedier
57
skivor 57, 60
skivor som stöds 57
starta 59
Index
73
system 58
USB-flashenhet 60
återställningsmedier
skapa 56
skapa med HP Recovery
Manager 57
återställningspartition
ta bort 60
74
Index
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising