HP | ZBook 17 G2 Mobile Workstation | HP ZBook 17 G2 Mobile Workstation Användarhandbok

HP ZBook 17 G2 Mobile Workstation Användarhandbok
Användarhandbok
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren
och som används av Hewlett-Packard
Company på licens. Intel och Centrino är
varumärken som tillhör Intel Corporation i USA
och andra länder. AMD är ett registrerat
varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
Advanced Micro Devices. SD-logotypen är ett
varumärke som tillhör ägaren. Java är ett USAregistrerat varumärke som tillhör Sun
Microsystems, Inc. Microsoft och Windows är
USA-registrerade varumärken som tillhör
Microsoft-koncernen.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående meddelande.
De enda garantier som gäller för HP-produkter
och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra
en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Första utgåvan: maj 2014
Dokumentartikelnummer: 774965-101
Produktmeddelande
Villkor för programvaran
I den här användarhandboken beskrivs
funktioner som finns på de flesta modellerna.
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på
din dator.
Genom att installera, kopiera, hämta eller på
annat sätt använda något av de förinstallerade
programmen på den här datorn samtycker du
till villkoren i HP:s licensavtal för
slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa
licensvillkor ska du returnera den oanvända
produkten i sin helhet (både maskinvara och
programvara) inom 14 dagar för full
återbetalning enligt säljarens
återbetalningsregler.
För att du ska kunna installera Windows 7programvaran och dra full nytta av dess
funktioner kan datorn behöva uppgraderas
och/eller det kan krävas separat inköpt
maskinvara och/eller en DVD-enhet. Gå till
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 för
ytterligare information.
Du kan hämta den senaste
användarhandboken genom att gå till
http://www.hp.com/support och välja ditt
land. Välj Drivrutiner och nedladdningsbara
filer och följ instruktionerna på skärmen.
Kontakta säljaren om du vill ha ytterligare
information eller för att begära full
återbetalning av priset för datorn.
Säkerhetsinformation
VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i
knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta
som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt
inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller
klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för
användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950).
SVWW
iii
iv
Säkerhetsinformation
SVWW
Innehåll
1 Välkommen .................................................................................................................................................. 1
Hitta information ................................................................................................................................................... 2
2 Lära känna datorn ......................................................................................................................................... 5
Högra sidan ............................................................................................................................................................ 5
Vänstra sidan ......................................................................................................................................................... 7
Bildskärm ............................................................................................................................................................... 9
Ovansidan ............................................................................................................................................................ 10
Styrplatta .......................................................................................................................................... 10
Lampor .............................................................................................................................................. 11
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller) .......................................... 12
Tangenter .......................................................................................................................................... 13
Undersidan ........................................................................................................................................................... 14
Framsidan ............................................................................................................................................................ 16
Baksidan .............................................................................................................................................................. 17
3 Ansluta datorn till ett nätverk ...................................................................................................................... 19
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk ............................................................................................................... 19
Använda kontrollerna för trådlöst .................................................................................................... 19
Starta eller stänga av trådlösa enheter ......................................................................... 19
Använda HP Connection Manager (endast vissa modeller) ........................................... 20
Använda knappen för trådlöst ........................................................................................ 20
Använda reglagen i operativsystemet ........................................................................... 20
Använda ett WLAN ............................................................................................................................. 21
Använda en Internetleverantör ...................................................................................... 21
Installera ett WLAN ......................................................................................................... 22
Konfigurera en trådlös router ........................................................................................ 22
Skydda ditt WLAN ........................................................................................................... 22
Ansluta datorn till ett WLAN ........................................................................................... 23
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa modeller) .................................................................... 23
Sätta i och ta ur ett SIM-kort .......................................................................................... 24
SVWW
v
Använda GPS (endast vissa modeller) .............................................................................................. 25
Använda trådlösa Bluetooth-enheter .............................................................................................. 25
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk ......................................................................................................... 26
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) .................................................................................................. 26
4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon ....................................................... 27
Använda pekdon .................................................................................................................................................. 27
Göra inställningar för pekdon ........................................................................................................... 27
Använda styrspaken .......................................................................................................................... 27
Använda styrplattan och gester ....................................................................................................... 27
Slå på och stänga av styrplattan .................................................................................... 28
Trycka .............................................................................................................................. 28
Rulla ................................................................................................................................ 29
Nypa och zooma med två fingrar ................................................................................... 29
Tvåfingersklick ................................................................................................................ 30
Rotera (endast vissa modeller) ...................................................................................... 30
Snärta (endast vissa modeller) ...................................................................................... 31
Använda tangentbordet ...................................................................................................................................... 32
Identifiera snabbtangenterna ........................................................................................................... 32
Använda knappsatser ....................................................................................................................... 33
Använda den integrerade numeriska knappsatsen ....................................................... 33
Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval) .................................................... 33
5 Multimedia ................................................................................................................................................. 35
Ljud ....................................................................................................................................................................... 35
Ansluta högtalare .............................................................................................................................. 35
Justera volymen ................................................................................................................................ 35
Ansluta hörlurar ................................................................................................................................ 36
Ansluta en mikrofon .......................................................................................................................... 36
Ansluta hörlurar och mikrofoner ...................................................................................................... 36
Kontrollera ljudfunktioner på datorn ............................................................................................... 36
Webbkamera (endast vissa modeller) ................................................................................................................ 37
Video .................................................................................................................................................................... 38
VGA .................................................................................................................................................... 39
DisplayPort (endast vissa modeller) ................................................................................................ 40
Ansluta en Thunderbolt DisplayPort-enhet ..................................................................................... 41
Ansluta kabelanslutna bildskärmar med MultiStream Transport ................................................... 41
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa modeller) ......... 42
vi
SVWW
6 Energihantering .......................................................................................................................................... 43
Stänga av datorn ................................................................................................................................................. 43
Ställa in energialternativ ..................................................................................................................................... 44
Använda energibesparande lägen .................................................................................................... 44
Initiera och avsluta strömsparläget ............................................................................... 44
Initiera och avsluta viloläget .......................................................................................... 44
Med batterimätaren och energiinställningarna ............................................................. 45
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering .................................................................. 45
Använda batteriström ....................................................................................................................... 45
Hitta ytterligare batteriinformation ............................................................................... 45
Använda Batterikontroll ................................................................................................. 46
Visa återstående batteriladdning ................................................................................... 46
Maximera batteriets urladdningstid .............................................................................. 46
Hantera låg batteriladdningsnivå .................................................................................. 46
Identifiera låga batteriladdningsnivåer ....................................................... 46
Åtgärda låg batteriladdningsnivå ................................................................ 47
Sätta i eller ta ut batteriet .............................................................................................. 47
Sätta i ett batteri .......................................................................................... 47
Ta ut ett batteri ............................................................................................ 48
Spara på batteriet ........................................................................................................... 48
Förvaring av batteri som kan bytas av användaren (endast vissa modeller) ............... 48
Kassering av batteri som kan bytas av användaren (endast vissa modeller) ............... 48
Byte av batteri som kan bytas av användaren (endast vissa modeller) ....................... 49
Använda nätström ............................................................................................................................. 49
Testa en nätadapter ....................................................................................................... 50
Växlingsbar grafik/dubbel grafik (endast vissa modeller) .............................................................. 50
Använda växlingsbar grafik (endast vissa modeller) .................................................... 51
7 Externa kort och enheter .............................................................................................................................. 53
Använda minneskortläsaren (endast vissa modeller) ........................................................................................ 53
Sätta i ett minneskort ....................................................................................................................... 53
Ta bort ett minneskort ...................................................................................................................... 53
Använda ExpressCard-kort (endast vissa modeller) .......................................................................................... 54
Konfigurera ett ExpressCard-kort .................................................................................................... 54
Sätta in ett ExpressCard-kort ........................................................................................................... 55
Ta ut ett ExpressCard-kort ............................................................................................................... 56
Använda smartkort (endast vissa modeller) ...................................................................................................... 56
Sätta i ett smartkort ......................................................................................................................... 57
Ta ut ett smartkort ............................................................................................................................ 57
Använda en USB-enhet ........................................................................................................................................ 57
Ansluta en USB-enhet ....................................................................................................................... 58
SVWW
vii
Ta bort en USB-enhet ........................................................................................................................ 58
Använda extra externa enheter .......................................................................................................................... 59
Använda externa enheter (tillval) ..................................................................................................... 59
8 Enheter ....................................................................................................................................................... 61
Hantera enheter .................................................................................................................................................. 61
Använda hårddiskar ............................................................................................................................................. 62
Ta bort eller sätta tillbaka serviceluckan ......................................................................................... 62
Ta bort serviceluckan ..................................................................................................... 62
Sätta tillbaka serviceluckan ........................................................................................... 62
Byta ut eller uppgradera hårddisken ................................................................................................ 63
Ta bort hårddisken .......................................................................................................... 63
Installera en hårddisk ..................................................................................................... 64
Förbättra hårddiskens prestanda ..................................................................................................... 65
Använda Diskdefragmenteraren .................................................................................... 65
Använda Diskrensning .................................................................................................... 66
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller) ....................................................................... 66
Identifiera status för HP 3D DriveGuard ......................................................................... 66
Använda RAID (endast vissa modeller) ............................................................................................................... 66
9 Säkerhet ..................................................................................................................................................... 69
Skydda datorn ..................................................................................................................................................... 69
Använda lösenord ................................................................................................................................................ 70
Ställa in lösenord i Windows ............................................................................................................. 70
Ställa in lösenord i Computer Setup ................................................................................................. 71
Hantera ett BIOS-administratörslösenord ....................................................................................... 71
Ange ett BIOS-administratörslösenord .......................................................................... 73
Hantera ett DriveLock-lösenord i Computer Setup .......................................................................... 73
Ställa in ett DriveLock-lösenord ..................................................................................... 74
Ange ett DriveLock-lösenord .......................................................................................... 75
Ändra ett DriveLock-lösenord ........................................................................................ 75
Ta bort DriveLock-skydd ................................................................................................ 76
Använda automatisk DriveLock i Computer Setup ........................................................................... 76
Ange ett automatiskt DriveLock-lösenord .................................................................... 76
Ta bort automatiskt DriveLock-skydd ........................................................................... 77
Använda antivirusprogram .................................................................................................................................. 78
Använda brandväggsprogramvara ..................................................................................................................... 78
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar ......................................................................................................... 78
Använda HP Client Security Manager .................................................................................................................. 79
Installera en säkerhetskabel (tillval) .................................................................................................................. 79
Använda fingeravtrycksläsaren (endast vissa modeller) ................................................................................... 79
viii
SVWW
Hitta fingeravtrycksläsaren .............................................................................................................. 79
10 Underhåll .................................................................................................................................................. 81
Lägga till eller byta ut minnesmoduler ............................................................................................................... 81
Rengöra datorn .................................................................................................................................................... 84
Rengöringsprocedurer ...................................................................................................................... 84
Rengöra bildskärmen (allt-i-ett-datorer eller bärbara datorer) ................................... 84
Rengöra sidorna eller höljet ........................................................................................... 84
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen ......................................................... 84
Uppdatera program och drivrutiner .................................................................................................................... 86
Använda SoftPaq Download Manager ................................................................................................................ 86
11 Säkerhetskopiering och återställning ......................................................................................................... 87
Skapa återställningsskivor och säkerhetskopior ............................................................................................... 87
Riktlinjer ............................................................................................................................................ 88
Skapa återställningsmedier med HP Recovery Disc Creator ........................................................... 88
Skapa återställningsmedier ........................................................................................... 88
Säkerhetskopiera information .......................................................................................................... 88
Utföra en systemåterställning ............................................................................................................................ 89
Använda återställningsverktygen i Windows ................................................................................... 89
Använda återställningsverktygen under f11 (endast vissa modeller) ............................................ 90
Använda skivan med Windows 7 ...................................................................................................... 91
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ..................................................... 93
Använda Computer Setup .................................................................................................................................... 93
Starta Computer Setup ..................................................................................................................... 93
Navigera och välja alternativ i Computer Setup ............................................................................... 93
Återställa fabriksinställningar i Computer Setup ............................................................................ 94
Uppdatera BIOS ................................................................................................................................. 95
Ta reda på BIOS-versionen ............................................................................................. 95
Hämta en BIOS-uppdatering .......................................................................................... 95
Använda MultiBoot .............................................................................................................................................. 97
Om enheternas startordning ............................................................................................................ 97
Välja MultiBoot-inställningar ............................................................................................................ 97
Ställa in en ny startordning i Computer Setup ............................................................... 97
Välja startenhet dynamiskt med f9 ................................................................................ 98
Ställa in en ledtext för MultiBoot Express ..................................................................... 98
Ange inställningar för MultiBoot Express ...................................................................... 98
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (endast vissa modeller) .............................................................. 99
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet .......................................................... 99
SVWW
ix
Använda HP Sure Start ...................................................................................................................................... 100
13 Support ................................................................................................................................................... 101
Kontakta support .............................................................................................................................................. 101
Etiketter ............................................................................................................................................................. 102
14 Specifikationer ........................................................................................................................................ 103
Ineffekt .............................................................................................................................................................. 103
Driftsmiljö .......................................................................................................................................................... 104
Bilaga A Resa med eller transportera datorn .................................................................................................. 105
Bilaga B Felsökning ...................................................................................................................................... 107
Felsökningsresurser .......................................................................................................................................... 107
Lösa problem ..................................................................................................................................................... 107
Det går inte att starta datorn ......................................................................................................... 107
Datorskärmen är svart .................................................................................................................... 108
Programvaran fungerar inte som den ska ..................................................................................... 108
Datorn är på men ger ingen respons .............................................................................................. 108
Datorn är ovanligt varm .................................................................................................................. 108
En extern enhet fungerar inte ........................................................................................................ 109
Den trådlösa nätverksanslutningen fungerar inte ........................................................................ 109
Skivan spelas inte ........................................................................................................................... 109
Filmen visas inte på den externa bildskärmen ............................................................................... 110
Processen med att bränna en skiva startar inte eller avstannar innan den är klar ...................... 110
Bilaga C Elektrostatisk urladdning ................................................................................................................ 111
Index ........................................................................................................................................................... 113
x
SVWW
1
Välkommen
När du har installerat och registrerat datorn är det viktigt att du gör följande:
●
Anslut till Internet – Konfigurera ditt trådbundna eller trådlösa nätverk så att du kan ansluta till
Internet. Mer information finns i Ansluta datorn till ett nätverk på sidan 19.
●
Uppdatera antivirusprogramvaran – Skydda datorn mot skador orsakade av virus. Programvaran är
förinstallerad i datorn. Mer information finns i Använda antivirusprogram på sidan 78.
●
Bekanta dig med datorn – Lär dig om datorns olika funktioner. Mer information finns i Lära känna
datorn på sidan 5 och Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
på sidan 27.
●
Hitta installerade program – Se en lista över de program som har förinstallerats på datorn:
Välj Start > Alla program. Om du vill veta mer om hur du använder den programvara som medföljer
datorn ska du läsa tillverkarens instruktioner, som kan medfölja programvaran eller finnas på
tillverkarens webbplats.
●
SVWW
Säkerhetskopiera hårddisken genom att skapa återställningsskivor eller en flashenhet för återställning.
Se Säkerhetskopiering och återställning på sidan 87.
1
Hitta information
Du har redan använt installationsanvisningarna för att starta datorn och hitta den här guiden. Använd den
här tabellen för att hitta resurser som innehåller produktbeskrivningar, hur-gör-man-information med mera.
Resurs
För information om
Installationsanvisningar
●
Hur man installerar datorn
●
Hjälp med att identifiera datorkomponenter
Hjälp och support
●
Information om operativsystemet
Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och
support.
●
Uppdateringar av programvara, drivrutiner och BIOS
●
Verktyg för felsökning
●
Så får du support
Support över hela världen
●
Chatta online med en HP-tekniker
Det här häftet medföljer datorn.
●
Telefonnummer till support
Om du behöver support på ditt eget språk går du till
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Platser med HP-servicecenter
HP:s webbplats
●
Supportinformation
Du kan hämta den senaste användarhandboken genom att
gå till http://www.hp.com/support och välja ditt land. Välj
Drivrutiner och nedladdningsbara filer och följ
instruktionerna på skärmen.
●
Beställa delar och hitta ytterligare hjälp
●
Tillbehör till enheten som är tillgängliga
Säkerhet och arbetsmiljö
●
Du når handböckerna genom att välja Start > Hjälp och
support > Användarhandböcker.
Lämplig inställning av datorn, arbetsställning, hälsa och
arbetsvanor
●
Information om elektrisk och mekanisk säkerhet
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter
●
Regler och säkerhet
Du når handböckerna genom att välja Start > Hjälp och
support > Användarhandböcker.
●
Kassering av batterier
Du kan hämta den senaste användarhandboken genom att
gå till http://www.hp.com/support och välja ditt land. Välj
Drivrutiner och nedladdningsbara filer och följ
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Gå till http://www.hp.com/ergo.
2
Kapitel 1 Välkommen
SVWW
Resurs
För information om
Begränsad garanti*
Garanti
Du når den här handboken genom att välja Start > Hjälp
och support > Användarhandböcker > Visa
garantiinformation.
– eller –
Gå till http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Du hittar den uttryckliga begränsade HP-garanti som gäller för produkten bland användarhandböckerna på datorn och/eller på den
CD/DVD som medföljer i kartongen. I vissa länder/regioner medföljer en papperskopia av den begränsade HP-garantin i
förpackningen. I vissa länder/regioner där garantin inte tillhandahålls i tryckt form kan du rekvirera ett tryckt exemplar från
http://www.hp.com/go/orderdocuments eller skriva till HP:
●
Nordamerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Europa, Mellanöstern, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Asien/Stillahavsområdet: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Uppge produktnummer, garantitid (angiven på serviceetiketten), namn och postadress när du beställer ett tryckt exemplar av
garantiinformationen.
VIKTIGT: Returnera INTE din HP-produkt till adressen ovan. Support i USA ges på http://www.hp.com/go/contactHP. Support i
resten av världen ges på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
SVWW
Hitta information
3
4
Kapitel 1 Välkommen
SVWW
2
Lära känna datorn
Högra sidan
Komponent
Beskrivning
(1)
Minneskortläsare
Läser minneskort (tillval) som används för att lagra, hantera,
dela och få åtkomst till information.
(2)
Ljudutgång (hörlurar)/ljudingång (mikrofon)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset
eller en TV-ljudkabel (tillval). Ansluter även en
headsetmikrofon (tillval). Jacket kan inte användas med
tillvalsenheter med endast mikrofon.
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka
volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller
ett headset. Ytterligare säkerhetsinformation finns i
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Du når
användarhandböckerna genom att välja Start > Hjälp och
support > Användarhandböcker.
OBS! När en enhet ansluts till jacket inaktiveras datorns
högtalare.
OBS! Se till att enhetskabeln har en kontakt med 4 ledare
som stöder både ljudutgång (hörlurar) och ljudingång
(mikrofon).
(3)
USB 3.0-portar (2)
Via varje USB 3.0-port kan du ansluta en extra USB-enhet, t.ex.
tangentbord, mus, extern diskenhet, skrivare, skanner eller
hubb.
OBS! Information om olika typer av USB-portar finns i
Använda en USB-enhet på sidan 57.
(4)
SVWW
Uppgraderingsfack (en optisk enhet visas på
bilden)
Beroende på datormodellen kan den användas för att läsa eller
läsa och skriva till en optisk skiva.
Högra sidan
5
Komponent
6
Beskrivning
(5)
Utmatningsknapp för den optiska enheten
(endast vissa modeller)
Matar ut den optiska enhetens skivfack.
(6)
Port för extern bildskärm
Ansluts till en extern VGA-bildskärm eller projektor.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Vänstra sidan
Komponent
(1)
Beskrivning
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS! Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärjande
syfte men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad
eller stulen.
(2)
Ventil
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna
komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att
den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.
(3)
USB 2.0-port
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, extern
diskenhet, skrivare, skanner eller USB-hubb.
Information om olika typer av USB-portar finns i Använda en
USB-enhet på sidan 57.
(4)
DisplayPort
Ansluter en extra digital visningsenhet, t.ex. en bildskärm med
höga prestanda eller en projektor.
(5)
Thunderbolt DisplayPort
Ansluter en extra visningsenhet med hög upplösning eller en
dataenhet med höga prestanda.
OBS! Thunderbolt är en ny teknik. Installera alla de senaste
drivrutinerna för Thunderbolt-enheten innan du ansluter
enheten till Thunderbolt DisplayPort. Thunderbolt-kabeln och
Thunderbolt-enheten (säljs separat) måste vara kompatibla
med Windows. Du kan gå till
https://thunderbolttechnology.net/products för att ta reda på
om din enhet är Thunderbolt-certifierad för Windows.
(6)
USB 3.0-laddningsport (strömdriven)
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, extern
diskenhet, skrivare, skanner eller USB-hubb. Vanliga USB-portar
laddar inte alla USB-enheter eller laddar med låg strömstyrka.
Vissa USB-enheter kräver ström, vilket i sin tur kräver att du
använder en strömdriven port.
OBS! I USB-laddningsportarna kan också vissa modeller av
mobiltelefoner och MP3-spelare laddas, även när datorn är
avstängd.
OBS! Information om olika typer av USB-portar finns i
Använda en USB-enhet på sidan 57.
SVWW
Vänstra sidan
7
Komponent
8
Beskrivning
(7)
Smart Card-kortplats
Stöder smartkort (tillval).
(8)
ExpressCard-kortplats (endast vissa modeller)
Stöder ExpressCard.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Bildskärm
Komponent
Beskrivning
(1)
WLAN-antenner (2)*
Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk
(WLAN).
(2)
WWAN-antenner (2)*
Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med
trådlösa WAN (WWAN).
(3)
Interna mikrofoner (2)
Spelar in ljud.
(4)
Webbkameralampa (endast vissa modeller)
Tänd: Webbkameran används.
(5)
Webbkamera (endast vissa modeller)
Spelar in video och tar foton. Med vissa modeller kan du delta i
videokonferenser och chatta online med strömmande video.
Om du vill ha information om hur du använder webbkameran väljer
du Start > Alla program > Kommunikation och chatt > HP
webbkamera.
(6)
Intern bildskärmsomkopplare
Stänger av skärmen eller initierar strömsparläget om den fälls ned
medan strömmen är på.
OBS! Bildskärmsomkopplaren är inte synlig från datorns utsida.
*Antennerna är inte synliga på datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från
hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter som gäller ditt land finns i landets avsnitt i Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Du
når användarhandböckerna genom att välja Start > Hjälp och support > Användarhandböcker.
SVWW
Bildskärm
9
Ovansidan
Styrplatta
Komponent
10
Beskrivning
(1)
Styrspak (endast vissa modeller)
Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(2)
Vänster styrspaksknapp (endast vissa
modeller)
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(3)
På/av-knapp på styrplattan
Slår på och stänger av styrplattan.
(4)
Styrplattans zon
Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(5)
Vänster knapp på styrplattan
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(6)
Höger styrspaksknapp (endast vissa modeller)
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
(7)
Mittknapp för styrspaken (endast vissa
modeller)
Fungerar som mittknappen på en extern mus.
(8)
Mittknapp på styrplatta (endast vissa modeller)
Fungerar som mittknappen på en extern mus.
(9)
Höger knapp på styrplattan
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Lampor
Komponent
(1)
Beskrivning
Strömlampa
●
Tänd: Datorn är på.
●
Blinkande: Datorn är i strömsparläge, ett läge som sparar
energi. Strömmen till skärmen och andra inaktiva
komponenter stängs av.
●
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är ett
energisparläge som använder minsta möjliga ström.
(2)
Caps lock-lampa
Tänd: När Caps lock-läget är aktiverat ger alla tangenter versala
bokstäver.
(3)
Styrplattelampa
●
Tänd: Styrplattan är avstängd.
●
Släckt: Styrplattan är på.
●
Gul: mikrofonljudet är avstängt.
●
Släckt: mikrofonljudet är påslaget.
(4)
Lampa för avstängd mikrofon
(5)
Num lock-lampa
Tänd: Num lock är på.
(6)
Lampa för trådlöst
Tänd: En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlösa lokala
nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth®-enhet, är på.
OBS! På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gult när alla
trådlösa enheter är avstängda.
(7)
SVWW
Lampa för avstängt ljud
●
Gul: Datorljudet är avstängt.
●
Släckt: Datorljudet är på.
Ovansidan
11
Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller)
Komponent
(1)
Beskrivning
Strömknapp
●
Slå på datorn genom att trycka på knappen.
●
Om datorn är på aktiverar du strömsparläget genom att
hastigt trycka på knappen.
●
När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att
snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att snabbt
trycka på knappen.
VIKTIGT: Om du håller ned strömknappen förlorar du all
information som inte har sparats.
Om datorn har slutat svara och det inte går att använda
avstängningsprocedurerna i Windows® kan du stänga av datorn
genom att hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Här kan du läsa mer om energialternativen: Välj Start >
Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ.
12
(2)
Högtalare (2)
Producerar ljud.
(3)
Knapp för trådlöst
Aktiverar det trådlösa nätverkskortet men upprättar ingen
anslutning.
(4)
Volymavstängningsknapp
Stänger av och återställer högtalarljudet.
(5)
Fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller)
Tillåter inloggning i Windows med hjälp av fingeravtryck istället
för lösenord.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Tangenter
Komponent
SVWW
Beskrivning
(1)
esc-tangent
Visar systeminformation när du trycker på den i kombination
med fn-tangenten.
(2)
fn-tangent
Utför ofta använda systemfunktioner när den trycks ned i
kombination med en funktionstangent, num lk-tangenten eller
esc-tangenten.
(3)
Windows-knapp
Visar Start-menyn i Windows.
(4)
Funktionstangenter
Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på
dem i kombination med fn-tangenten.
(5)
num lk-tangent
Växlar mellan navigeringsfunktion och numerisk funktion på
den integrerade numeriska knappsatsen.
(6)
Integrerad numerisk knappsats
När num lk har aktiverats kan den användas som en extern
numerisk knappsats.
Ovansidan
13
Undersidan
Komponent
14
Beskrivning
(1)
Batteriets frikopplingsmekanism
Frigör batteriet.
(2)
Batterifack
Rymmer batteriet.
(3)
SIM-plats
Innehåller en trådlös SIM-modul (subscriber identity
module). SIM-facket finns på insidan av batterifacket.
(4)
Dockningskontakt
Här ansluts en dockningsenhet (tillval).
(5)
Anslutning för extrabatteri
Här ansluts ett extra batteri.
(6)
Frikopplingslås för servicelucka
Låser serviceluckan.
(7)
Frikopplingsmekanism för servicelucka
Lossar serviceluckan från datorn.
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Komponent
(8)
Beskrivning
Ventiler (3)
Släpper in luft som kyler av interna komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla
interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är
normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig
drift.
(9)
Servicelucka
Ger åtkomst till hårddiskfacket, modulplatsen för trådlöst
LAN (WLAN), modulplatsen för WWAN och
minnesmodulplatserna.
VIKTIGT: För att förhindra att systemet slutar att ge
respons bör du endast byta ut den trådlösa modulen mot
en trådlös modul som är godkänd för användning i datorn
av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring
trådlösa enheter i ditt land eller din region. Om du byter ut
modulen och sedan får ett varningsmeddelande, ta då bort
modulen och kontakta support. Gå till Hjälp och support
genom att välja Start > Hjälp och support.
SVWW
Undersidan
15
Framsidan
Komponent
(1)
Beskrivning
Lampa för trådlöst
Tänd: En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlösa
lokala nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth®-enhet, är
på.
OBS! På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gult när
alla trådlösa enheter är avstängda.
(2)
(3)
(4)
Strömlampa
Nätadapter-/batterilampa
Hårddisklampa
●
Tänd: Datorn är på.
●
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till
skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av.
●
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är
ett energisparläge som använder minsta möjliga
ström.
●
Vit: Datorn är ansluten till nätström och batteriet är
laddat mellan 90 och 99 procent.
●
Gul: Datorn är ansluten till nätström och batteriet är
laddat mellan 0 och 90 procent.
●
Blinkar gult: Ett batteri som är datorns enda
tillgängliga strömkälla har nått en låg
batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en
kritiskt låg nivå börjar batterilampan blinka snabbt.
●
Släckt: Batteriet är fulladdat.
●
Blinkar vitt: Hårddisken används.
●
Gul: HP 3D DriveGuard har parkerat hårddisken
temporärt.
OBS! Mer information om HP 3D DriveGuard finns i
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller)
på sidan 66.
16
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
Baksidan
Komponent
Beskrivning
(1)
RJ-45-uttag (nätverk)
Ansluter en nätverkskabel.
(2)
Ventil
Aktiverar luftflöde som kyler av interna
komponenter.
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla
interna komponenter och skydda mot överhettning.
Det är normalt att den interna fläkten slås på och av
under vanlig drift.
SVWW
(3)
Strömingång
Ansluter en nätadapter.
(4)
Nätadapterlampa
●
Vit: Datorn är ansluten till nätström.
●
Släckt: Datorn är inte ansluten till nätström.
Baksidan
17
18
Kapitel 2 Lära känna datorn
SVWW
3
Ansluta datorn till ett nätverk
Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information på
miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I det här
kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till Internet.
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för via ledningar. Datorn kan vara utrustad med en
eller flera av följande trådlösa enheter:
●
Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen kallade
Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser som flygplatser,
restauranger, kaféer, hotell och universitet. I ett WLAN kommunicerar datorns mobila trådlösa enhet
med en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
●
HP:s mobila bredbandsmodul (endast vissa modeller) – En WWAN-enhet (trådlöst WAN) som ger trådlös
anslutning i ett mycket större område. Mobilnätverksoperatörer installerar basstationer (liknande
mobiltelefonmaster) i stora geografiska områden, vilket ger effektiv täckning i hela delstater, regioner
eller till och med länder.
●
Bluetooth-enhet – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter som
datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt
med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i normalfallet inom 10 meter.
Mer information om trådlös teknik finns i informationsmaterialet och webbplatslänkarna i Hjälp och support.
Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och support.
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en av dessa metoder:
●
Knappen, omkopplaren eller tangenten för trådlöst (i det här kapitlet kallas den knappen för trådlöst)
●
Operativsystemskontroller
Starta eller stänga av trådlösa enheter
Du kan använda den trådlösa knappen eller HP Connection Manager (endast vissa modeller) när du vill sätta
på och stänga av trådlösa enheter.
OBS! En dator kan ha en knapp, omkopplare eller tangent för trådlös funktion på sitt tangentbord.
Uttrycket "knapp för trådlöst" används genomgående i den här handboken och avser alla typer av trådlösa
kontroller.
SVWW
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
19
Så här stänger du av trådlösa enheter via HP Connection Manager
▲
Högerklicka på ikonen HP Connection Manager i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och
klicka sedan på strömknappen bredvid önskad enhet.
-ellerVälj Start > Alla program > Produktivitet och verktyg > HP Connection Manager och klicka sedan på
strömknappen bredvid önskad enhet.
Använda HP Connection Manager (endast vissa modeller)
HP Connection Manager ger dig en central plats för hantering av trådlösa enheter, ett gränssnitt för
anslutning till Internet med HP:s mobila bredband och ett gränssnitt för att sända och ta emot SMS. Med
HP Connection Manager kan du hantera följande enheter:
●
Trådlöst lokalt nätverk (WLAN)/Wi-Fi
●
Trådlöst WAN (WWAN)/HP:s mobila bredband
●
Bluetooth
HP Connection Manager tillhandahåller information och meddelanden om anslutningsstatus, strömstatus,
SIM-detaljer och SMS-meddelanden. Statusinformation och meddelanden ges i meddelandefältet längst till
höger i aktivitetsfältet.
Så här öppnar du HP Connection Manager:
▲
Klicka på ikonen HP Connection Manager i aktivitetsfältet.
– eller –
Välj Start > Alla program > Produktivitet och verktyg > HP Connection Manager.
Mer information finns i HP Connection Managers programvaruhjälp.
Använda knappen för trådlöst
Datorn har en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst,
beroende på modell. Alla trådlösa enheter på datorn är föraktiverade, vilket medför att lampan för trådlöst
tänds (vit) när du startar datorn.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter. Om lampan för trådlöst lyser vit är minst en av de trådlösa enheterna på. Om lampan för
trådlöst är släckt är alla trådlösa enheter avstängda.
OBS! På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda.
Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda knappen för trådlöst för
att starta eller stänga av dem samtidigt.
Använda reglagen i operativsystemet
I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett nätverk,
hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Så här använder du reglagen i operativsystemet:
▲
20
Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter.
Kapitel 3 Ansluta datorn till ett nätverk
SVWW
Om du vill ha mer information går du till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och support.
Använda ett WLAN
Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra datorer
och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt.
OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande.
●
Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller ett publikt WLAN använder vanligtvis trådlösa
åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och separera kritiska
nätverksfunktioner.
●
Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter flera
trådlösa och kabelanslutna datorer att dela en Internetanslutning, en skrivare och filer utan att kräva
ytterligare maskin- eller programvara.
Du måste ansluta datorn till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk eller
företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i datorn.
Använda en Internetleverantör
Om du vill ha åtkomst till Internet i ditt hem måste du öppna ett konto hos en Internetleverantör. Kontakta
en lokal Internetleverantör och köp en Internettjänst och ett modem. Internetleverantören hjälper dig att
installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa dator till modemet, och testar att
Internettjänsten fungerar.
OBS! Internetleverantören ger dig ett användarnamn och ett lösenord för Internetanslutningen. Anteckna
dessa och förvara dem på en säker plats.
SVWW
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
21
Installera ett WLAN
För att installera ett WLAN och ansluta datorn till Internet behöver du följande utrustning:
●
Ett bredbandsmodem (DSL eller kabel) (1) och en Internettjänst med hög hastighet köpt från en
Internetleverantör
●
En trådlös router (2) (köps separat)
●
En trådlös dator (3)
OBS! Vissa modem är utrustade med inbyggd trådlös router. Vänd dig till din Internetleverantör om du
behöver ta reda på vilken typ av modem du har.
I illustrationen nedan ser du ett exempel på en installation av ett trådlöst nätverk som är anslutet till
Internet.
Allteftersom ditt nätverk växer, kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få
åtkomst till Internet.
Mer hjälp om hur du installerar ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller
Internetleverantören.
Konfigurera en trådlös router
Om du behöver hjälp med att konfigurera trådlös router kan du läsa informationen från routertillverkaren
eller Internetleverantören.
OBS! Du rekommenderas att först ansluta den nya trådlösa datorn till routern via den nätverkskabel som
medföljer routern. När datorn är ansluten till Internet kopplar du loss kabeln och går ut på Internet via det
trådlösa nätverket.
Skydda ditt WLAN
När du konfigurerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att
säkerhetsfunktionerna är aktiverade så att nätverket är skyddat mot obehörig åtkomst. WLAN på offentliga
platser (hotspots) som kaféer och flygplatser kanske inte har någon säkerhet alls. Om du inte vet hur säker
din dator är i en hotspot, bör du bara skicka icke-konfidentiell e-post och surfa på säkra sidor på Internet.
Trådlösa radiosignaler färdas utanför nätverket, varför andra WLAN-enheter kan plocka upp oskyddade
signaler. Skydda ditt WLAN med följande säkerhetsåtgärder:
●
Använd en brandvägg.
En brandvägg kontrollerar både data och förfrågningar om data som skickas till ditt nätverk och
stoppar eventuella misstänkta objekt. Brandväggar finns både som programvara och maskinvara. I
vissa nätverk används en kombination av båda.
●
22
Använd trådlös kryptering.
Kapitel 3 Ansluta datorn till ett nätverk
SVWW
Trådlös kryptering använder säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som sänds
över nätverket. Om du vill ha mer information går du till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp
och support.
Ansluta datorn till ett WLAN
Så här ansluter du datorn till ett WLAN:
1.
Kontrollera att WLAN-enheten är påslagen. Lampan för trådlöst lyser om enheten är på. Om lampan för
trådlöst är släckt trycker du på knappen för trådlöst.
OBS! På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gult när alla trådlösa enheter är avstängda.
2.
Klicka på nätverkets statusikon i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.
3.
Välj ett nätverk du vill ansluta till.
4.
Klicka på Anslut.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Skriv koden
och klicka sedan på OK så att anslutningen upprättas.
OBS! Flytta datorn närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten om du inte ser några WLAN.
OBS! Om du inte ser det nätverk du vill ansluta datorn till ska du klicka på Öppna Nätverks- och
delningscenter och sedan klicka på Skapa en anslutning eller ett nätverk. En lista med alternativ visas
där du kan leta efter och ansluta datorn till ett nätverk manuellt, eller skapa en ny nätverksanslutning.
5.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen är upprättad, ska du placera muspekaren över nätverkets statusikon i meddelandefältet
längst till höger i Aktivitetsfältet för att verifiera anslutningens namn och status.
OBS! Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och
golv.
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa modeller)
Med HP:s mobila bredband kan datorn utnyttja trådlös WAN-anslutning för att komma ut på Internet från fler
platser och över större områden än vad som är möjligt med WLAN. Användningen av HP:s mobila bredband
kräver en nättjänstleverantör (kallad mobilnätoperatör), som vanligen är en operatör för mobiltelefonnät.
HP:s mobila bredband har ungefär samma täckning som mobil rösttelefoni.
När HP:s mobila bredband används med en mobilnätoperatörstjänst får du friheten att hålla datorn
uppkopplad mot Internet, skicka e-post eller ansluta datorn till företagets nätverk oavsett om du befinner
dig på resa eller utanför en Wi-Fi-hotspots räckvidd.
HP stöder följande tekniker:
●
HSPA (high speed packet access) som ger åtkomst till nätverk baserade på
telekommunikationsstandarden GSM (global system for mobile communications).
●
EV-DO (evolution data optimized) som ger åtkomst till nätverk baserade på
telekommunikationsstandarden CDMA (code division multiple access).
Du måste eventuellt ange serienumret på HP:s mobila bredbandsmodul för att kunna aktivera en mobil
bredbandstjänst. Serienumret är tryckt på en etikett på insidan av datorns batterifack.
SVWW
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
23
Med vissa mobilnätoperatörer måste du ha ett SIM-kort. Ett SIM-kort innehåller grundläggande information
om dig, t.ex. en PIN-kod, samt nätverksinformation. I vissa datorer är ett SIM-kort förinstallerat i
batteriplatsen. Om det inte finns något förinstallerat SIM-kort i din dator, kan det finnas bland
dokumentationen till HP:s mobila bredband som medföljer datorn, eller också kan mobilnätoperatören
tillhandahålla det separat.
Information om hur du sätter i och tar ut SIM-kortet finns i avsnittet Sätta i och ta ur ett SIM-kort
på sidan 24 i detta kapitel.
Om du vill veta mer om HP:s mobila bredband och hur du aktiverar ovanstående tjänst hos önskad
mobilnätoperatör, kan du läsa informationen om HP:s mobila bredband som medföljer datorn. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/mobilebroadband (endast vissa regioner/länder).
Sätta i och ta ur ett SIM-kort
VIKTIGT: Förhindra skador på kontakterna genom att vara så försiktig som möjligt när du sätter i SIMkortet.
Så här sätter du i ett SIM-kort:
1.
Stäng av datorn.
2.
Stäng skärmen.
3.
Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn.
4.
Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
5.
Vänd datorn upp och ned på en plan yta med batterifacket mot dig.
6.
Ta ut batteriet.
7.
För in SIM-kortet i SIM-platsen och tryck försiktigt in det tills det sitter ordentligt på plats.
OBS! SIM-kortet i din dator kan se något annorlunda ut än det som visas på bilden i det här avsnittet.
OBS! Titta på bilden på batterifacket för att avgöra åt vilket håll SIM-kortet ska sättas in i datorn.
24
Kapitel 3 Ansluta datorn till ett nätverk
SVWW
8.
Sätt tillbaka batteriet.
OBS! HP:s mobila bredband inaktiveras om du inte sätter tillbaka batteriet.
9.
Anslut till extern ström igen.
10. Anslut externa enheter igen.
11. Starta datorn.
Ta ut ett SIM-kort genom att först trycka in det och sedan ta ut det från platsen.
Använda GPS (endast vissa modeller)
Datorn kan vara utrustad med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelliter förser GPSutrustade system med positioner, hastigheter och anvisningar.
Mer information finns i hjälpen till programmet HP GPS and Location.
Använda trådlösa Bluetooth-enheter
En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska
kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter:
●
Datorer (stationära, bärbara, PDA:er)
●
Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)
●
Bildbehandlingsenheter (skrivare, kameror)
●
Ljudenheter (headset, högtalare)
●
Mus
Bluetooth-enheter möjliggör direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan konfigurera ett
personligt nätverk (PAN) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetoothenheter finns i hjälpen till Bluetooth-programvaran.
SVWW
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
25
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
Det finns två typer av trådbundna anslutningar: lokalt nätverk (LAN) och modemanslutning. En LANanslutning används med en nätverkskabel och är mycket snabbare än ett modem som används med en
telefonkabel. Båda kablarna säljs separat.
VARNING: Minska risken för elektriska stötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en
modemkabel eller telefonsladd i ett RJ-45 (nätverk)-uttag.
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)
Använd en LAN-anslutning om du vill ansluta datorn direkt till en router i hemmet (istället för trådlöst) eller
om du vill ansluta datorn till ett befintligt nätverk på ditt kontor.
För att kunna ansluta datorn till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel med åtta stift.
Så här ansluter du nätverkskabeln:
1.
Anslut nätverkskabeln till datorns nätverksjack (1).
2.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen (2) eller en router.
OBS! Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (3) avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning, ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
26
Kapitel 3 Ansluta datorn till ett nätverk
SVWW
4
Navigera med hjälp av tangentbordet,
pekgester på skärmen och pekdon
Förutom att använda tangentbord och mus kan du navigera med pekgester (endast vissa modeller).
Pekgester kan användas på datorns styrplatta eller på en pekskärm (endast vissa modeller).
Vissa datormodeller har specifika åtgärdstangenter eller snabbtangenter på tangentbordet som man utför
rutinåtgärder med.
Använda pekdon
OBS! Utöver de pekdon som medföljer datorn kan du använda en extern USB-mus (köps separat) genom att
ansluta den till en av datorns USB-portar.
Göra inställningar för pekdon
I Egenskaper för mus i Windows anpassar du inställningarna för pekdon, t.ex. knappkonfigurationen,
klickhastigheten och pekaralternativen. Du kan också titta på demonstrationer av styrplattegester.
Så här når du Egenskaper för mus:
●
Välj Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den enhet som representerar din dator och välj
Musinställningar.
Använda styrspaken
Tryck styrspaken i den riktning som pekaren ska flyttas över skärmen. Använd vänster och höger
styrspaksknappar på samma sätt som vänster- och högerknapparna på en extern mus.
Använda styrplattan och gester
Med styrplattan kan du navigera på datorns skärm och styra pekaren med enkla fingerrörelser.
TIPS: Styrplattans vänstra och högra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på en
extern mus.
OBS! Styrplattegester kan inte användas i alla program.
SVWW
Använda pekdon
27
Slå på och stänga av styrplattan
Slå på eller stäng av styrplattan genom att dubbeltrycka snabbt på styrplattans på/av-knapp.
Trycka
Om du vill välja något på skärmen använder du tryckfunktionen på styrplattan.
●
28
Tryck med ett finger på styrplattan för att göra ett val. Du öppnar ett objekt genom att dubbeltrycka på
det.
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
Rulla
Att rulla är ett praktiskt sätt att flytta uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild.
●
Placera två fingrar lite isär i styrplattezonen och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
Nypa och zooma med två fingrar
Genom att nypa och zooma med två fingrar kan du zooma in eller ut i bilder och text.
SVWW
●
Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra i styrplattezonen och sedan flytta isär dem.
●
Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra i styrplattezonen och sedan flytta ihop
dem.
Använda pekdon
29
Tvåfingersklick
Med tvåfingersklick kan du göra menyval för ett objekt på skärmen.
OBS! Tvåfingersklick fyller samma funktion som att högerklicka med musen.
●
Placera två fingrar i styrplattezonen och tryck så att alternativmenyn för det valda objektet visas.
Rotera (endast vissa modeller)
Med rotationsfunktionen kan du vrida objekt som exempelvis fotografier.
●
30
Håll vänster hands pekfinger stilla i styrplattezonen. Med höger hand drar du pekfingret i en svepande
rörelsen från "klockan tolv" till "klockan tre". Rotera åt andra hållet genom att röra pekfingret från
"klockan tre" till "klockan tolv".
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
Snärta (endast vissa modeller)
Genom att snärta kan du snabbt flytta dig mellan olika skärmar eller snabbt bläddra igenom dokument.
●
SVWW
Placera tre fingrar i styrplattezonen och snärta med fingrarna i en lätt och snabb rörelse uppåt, nedåt,
åt vänster eller åt höger.
Använda pekdon
31
Använda tangentbordet
Med tangentbordet och musen kan du skriva, välja objekt, rulla och utföra samma funktioner som med
pekgester. Med tangentbordet kan du även använda åtgärdstangenterna och snabbtangenterna för att
utföra specifika funktioner.
OBS! I andra länder/regioner kan tangentbordet ha andra tangenter och tangentbordsfunktioner än vad
som beskrivs i det här kapitlet.
Identifiera snabbtangenterna
En snabbtangent är en kombination av fn-tangenten och antingen esc-tangenten eller en av
funktionstangenterna.
Så här använder du en snabbtangent:
▲
Tryck hastigt på fn-tangenten och sedan hastigt på den andra tangenten i snabbtangentkombinationen.
Snabbtangentskombination
Beskrivning
fn+esc
Visar systeminformation.
fn+f3
Initierar strömsparläget, som lagrar information i systemminnet. Bildskärm och övriga systemkomponenter
stängs av och strömförbrukningen minskar.
Avsluta strömsparläget genom att trycka på strömknappen helt kort.
VIKTIGT: Du minskar risken för att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du startar
strömsparläget.
fn+f4
Växlar bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om du till exempel ansluter en extern
bildskärm till datorn kan du växla mellan visning på datorns bildskärm, visning på den externa bildskärmen
och samtidig visning på både dator och bildskärm genom att upprepade gånger trycka på fn+f4.
De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGAvideo. Med snabbtangenten fn+f4 kan du även låta bilden alternera mellan andra enheter som tar emot
videoinformation från datorn.
fn+f6
Sänker högtalarvolymen.
fn+f7
Höjer högtalarvolymen.
fn+f8
Stänger av mikrofonen.
fn+f9
Minskar skärmens ljusstyrka.
fn+f10
Ökar skärmens ljusstyrka.
fn+f11
Tänder och släcker tangentbordets bakgrundsbelysning.
OBS! Tangentbordets bakgrundsbelysning aktiveras på fabriken. Om du vill förlänga batteritiden kan du
stänga av denna belysning.
32
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
Använda knappsatser
Datorn har en integrerad numerisk knappsats och kan även anslutas till en extern numerisk knappsats
(tillval) eller ett externt tangentbord med numerisk knappsats (tillval).
Använda den integrerade numeriska knappsatsen
Datorn har en integrerad numerisk knappsats och kan även anslutas till en extern numerisk knappsats
(tillval) eller ett externt tangentbord med numerisk knappsats (tillval). Mer information om den integrerade
numeriska knappsatsen finns i Tangenter på sidan 13.
(1)
Komponent
Beskrivning
num lk-tangent
Växlar mellan navigeringsfunktion och numerisk funktion på den
integrerade numeriska knappsatsen.
OBS! Den knappsatsfunktion som är aktiv när datorn stängs av
aktiveras när datorn startas igen.
(2)
Inbyggd numerisk knappsats
När num lk har aktiverats kan den användas som en extern numerisk
knappsats.
Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)
Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om num lock är
aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.)Exempel:
●
När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som
siffertangenter.
●
När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de siffertangenterna på det numeriska tangentbordet som
piltangenter, pg up eller pg dn.
När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När
num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks num lock-lampan på datorn.
Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock-läget på ett externt tangentbord när du arbetar:
▲
SVWW
Tryck på num lk-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.
Använda tangentbordet
33
34
Kapitel 4 Navigera med hjälp av tangentbordet, pekgester på skärmen och pekdon
SVWW
5
Multimedia
Följande kan medfölja datorn:
●
Inbyggda högtalare
●
Inbyggd(a) mikrofon(er)
●
Inbyggd webbkamera
●
Förinstallerad medieprogramvara
●
Knappar eller tangenter för multimedia
Ljud
På HP-datorn kan du spela musik-CD-skivor, hämta och lyssna på musik, direktuppspela ljudinnehåll från
webben (även radio), spela in ljud eller blanda ljud och video för att skapa multimedia. Du kan få en ännu
bättre ljudupplevelse genom att ansluta externa ljudenheter som högtalare eller hörlurar.
Ansluta högtalare
Du kan ansluta trådbundna högtalare till datorn genom att ansluta dem till en USB-port (eller jacket för
ljudutgång) på datorn eller till en dockningsstation.
Anslut trådlösa högtalare till datorn genom att följa tillhörande produktanvisningar. Justera volymen innan
du ansluter ljudenheter.
Justera volymen
Beroende på datormodell kan du justera volymen med följande:
●
Volymknappar
●
Snabbtangenter för volym (specifika tangenter som du trycker på i kombination med fn-tangenten)
●
Volymtangenter
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter. Du når handböckerna genom att välja Start > Hjälp och support > Användarhandböcker.
OBS! Volymen går även att ändra i operativsystemet och i vissa program.
OBS! Se Lära känna datorn på sidan 5 för information om vilken typ av volymkontroller din dator har.
SVWW
Ljud
35
Ansluta hörlurar
Du kan ansluta trådbundna hörlurar till hörlursjacket på datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa hörlurar till datorn.
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter.
Ansluta en mikrofon
Om du vill spela in ljud måste du ansluta en mikrofon till mikrofonjacket på datorn. För bästa
inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö.
Ansluta hörlurar och mikrofoner
Du kan ansluta kabelanslutna hörlurar eller headset till ljudutgången (hörlurar)/ljudingången (mikrofon) på
datorn. Det finns många hörlurar med inbyggda mikrofoner på marknaden.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa hörlurar eller högtalare till datorn.
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter. Du når den här handboken genom att välja Start > Hjälp och support >
Användarhandböcker.
Kontrollera ljudfunktioner på datorn
OBS! För bästa inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö.
Så här kontrollerar du ljudfunktionerna på datorn:
1.
Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Ljud.
2.
När fönstret Ljud öppnas klickar du på fliken Ljud. Under Programhändelser väljer du valfri
ljudhändelse, t.ex. en pip- eller larmsignal, och klickar på knappen Testa.
Ljud ska nu höras genom högtalarna eller anslutna hörlurar.
Så här kontrollerar du inspelningsfunktionerna på datorn:
1.
Välj Start > Alla program > Tillbehör > Ljudinspelaren.
2.
Klicka på Starta inspelning och tala i mikrofonen.
3.
Spara filen på skrivbordet.
4.
Öppna ett multimediaprogram och spela upp ljudet.
Så här bekräftar eller ändrar du ljudinställningarna på datorn:
▲
36
Välj Start > Kontrollpanelen > Ljud.
Kapitel 5 Multimedia
SVWW
Webbkamera (endast vissa modeller)
Vissa datorer har en integrerad webbkamera. Med den förinstallerade programvaran kan du använda
webbkameran för att ta en bild eller spela in en film. Du kan förhandsgranska och spara fotot eller
videoinspelningen.
Med webbkameraprogrammet kan du experimentera med följande funktioner:
SVWW
●
Spela in och dela videoklipp
●
Spela upp video direkt i ett program för snabbmeddelanden
●
Ta stillbilder
Webbkamera (endast vissa modeller)
37
Video
HP-datorn är en kraftfull videoenhet som gör det möjligt att se direktuppspelad video från din
favoritwebbplats samt hämta videoklipp och filmer som du kan titta på utan att datorn behöver anslutas till
ett nätverk.
Förbättra visningen genom att ansluta en extern bildskärm, projektor eller TV till en av datorns videoportar.
Din dator kan ha en HDMI-port (high-definition multimedia interface) dit du kan ansluta en HD-bildskärm
eller TV.
Datorn kan ha en eller flera av följande externa videoportar:
●
VGA
●
DisplayPort
●
Thunderbolt
VIKTIGT: Se till att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn med rätt kabel. Läs i
tillverkarens instruktioner om du är tveksam.
OBS! Se Lära känna datorn på sidan 5 för information om datorns videoportar.
38
Kapitel 5 Multimedia
SVWW
VGA
Porten för extern bildskärm, dvs. VGA-porten, är ett analogt bildskärmsgränssnitt som ansluter en extern
VGA-visningsenhet, till exempel en extern VGA-bildskärm eller en VGA-projektor till datorn.
1.
Anslut VGA-kabeln från bildskärmen eller projektorn till VGA-porten på datorn enligt bilden.
2.
Om du trycker på fn+f4 alternerar skärmbilden mellan fyra visningslägen:
●
Endast datorskärmen: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt både på datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet för "Utökat läge", gör du så här för att
justera skärmupplösningen på den externa enheten: Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj
sedan Kontrollpanel. Välj Utseende och anpassning. Under Bildskärm väljer du Ändra upplösning.
SVWW
Video
39
DisplayPort (endast vissa modeller)
Med DisplayPort kan du ansluta datorn till en extern video- eller ljudenhet, till exempel en HDTV eller andra
kompatibla digital- eller ljudkomponenter. DisplayPort ger högre prestanda än den externa VGAbildskärmsporten och förbättrar den digitala anslutningen.
OBS! För att kunna överföra video- och/eller ljudsignaler via DisplayPort måste du ha en DisplayPort-kabel
(köps separat).
OBS! En DisplayPort-enhet kan anslutas till DisplayPort-porten på datorn. Informationen som visas på
datorns bildskärm kan visas samtidigt på DisplayPort-enheten.
Så här ansluter du en video- eller ljudenhet till DisplayPort:
1.
Anslut den ena änden av DisplayPort-kabeln till datorns DisplayPort.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till den digitala visningsenheten.
3.
Om du trycker på fn+f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen:
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! För bästa resultat, särskilt om du väljer alternativet "Utökat läge", gör du så här för att justera
skärmupplösningen på den externa enheten: Skriv kontrollpanel på Startskärmen och välj sedan
Kontrollpanel. Välj Utseende och anpassning. Under Bildskärm väljer du Ändra upplösning.
OBS! När du vill dra ur enhetskabeln ska du först trycka ned kontaktens frigöringsknapp så att kontakten
kopplas bort från datorn.
40
Kapitel 5 Multimedia
SVWW
Ansluta en Thunderbolt DisplayPort-enhet
Till Thunderbolt DisplayPort kan du ansluta en extra visningsenhet med hög upplösning eller en dataenhet
med hög prestanda. Den här porten ger högre prestanda än den externa VGA-bildskärmsporten och
förbättrar den digitala anslutningen.
OBS! Thunderbolt är en ny teknik. Installera alla de senaste drivrutinerna för Thunderbolt-enheten innan
du ansluter enheten till datorns Thunderbolt DisplayPort. Thunderbolt-kabeln och Thunderbolt-enheten
(säljs separat) måste vara kompatibla med Windows. Du kan ta reda på om din enhet är Thunderboltcertifierad för Windows genom att gå till https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Anslut den ena änden av Thunderbolt DisplayPort-kabeln till datorns Thunderbolt DisplayPort.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till den digitala visningsenheten.
3.
Om du trycker på fn+f4 alternerar datorns skärmbild mellan fyra visningslägen.
●
Endast datorskärm: Skärmbilden visas endast på datorn.
●
Dubblettläge: Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
●
Utökat läge: Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
●
Endast sekundär skärm: Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
Varje gång du trycker på fn+f4 ändras visningsläget.
OBS! Justera upplösningen för den externa enheten, i synnerhet om du använder utökat läge. Skriv
kontrollpanel på startskärmen och välj sedan Kontrollpanelen i listan med program. Välj
Utseende och anpassning. Under Bildskärm väljer du Ändra upplösning.
Ansluta kabelanslutna bildskärmar med MultiStream Transport
Ansluta kabelanslutna bildskärmar med en extra hubb
MultiStream Transport (MST) ger stöd för flera bildskärmar från en enda anslutning, DisplayPort (DP) på
datorn.
OBS! Du kan ansluta upp till fyra externa bildskärmar med ett Nvidia-grafikkort.
SVWW
Video
41
OBS! Du kan ansluta upp till sex externa bildskärmar med ett AMD-grafikkort.
Följ dessa steg för att konfigurera flera bildskärmar:
1.
Anslut en extern hubb (köps separat) till DisplayPort på datorn med en DP-till-DP-kabel (köps separat).
Kontrollera att hubbens nätadapter är ansluten till nätström.
2.
Anslut dina externa bildskärmar till VGA-portar eller DisplayPorts på hubben.
3.
Om du vill ha mer information om hur du använder flera bildskärmar, gå till Nvidias kontrollpanel eller
gå till startskärmen och skriv skärmupplösning i sökrutan, eller tryck på fn+f4. Om du inte ser en av
dina anslutna bildskärmar, kontrollera att varje enhet är ansluten till rätt port på hubben.
OBS! När du använder flera bildskärmar kan du välja dubblett, som speglar skärmen på alla
aktiverade bildskärmar, eller utöka, som utökar skärmen så att den täcker alla aktiverade bildskärmar.
Identifiera och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa
modeller)
Om du vill identifiera och ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös skärm utan att stänga den app som du
har öppen för tillfället följer du instruktionerna nedan.
Så här öppnar du Miracast:
▲
Svep från högerkanten på Startskärmen, tryck på Enheter, tryck på Projekt och följ instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Peka i det övre eller nedre högra hörnet av skärmen så att snabbknapparna visas, klicka på Enheter,
klicka på Projekt och följ instruktionerna på skärmen.
42
Kapitel 5 Multimedia
SVWW
6
Energihantering
OBS! En dator kan ha en strömknapp eller en strömbytare. Uttrycket strömknapp används i den här
handboken för båda typerna av strömreglage.
Stänga av datorn
VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad när datorn stängs av.
När du använder avstängningskommandot avslutas alla öppna program, inklusive operativsystemet, och
sedan stängs skärmen och datorn av.
Stäng av datorn under följande förhållanden:
●
När batteriet måste bytas eller om du behöver komma åt komponenter inuti datorn
●
När du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB-port
●
När datorn inte ska användas och när den är bortkopplad från elnätet under längre perioder
Du kan visserligen stänga av datorn med strömknappen, men vi rekommenderar att du använder Windows
avstängningskommando:
OBS! Om datorn är i strömspar- eller viloläge måste du avsluta detta med ett snabbt tryck på
strömknappen innan det går att stänga av datorn.
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
Välj Start > Stäng av.
Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetod, kan du försöka med
följande nödavstängningsprocedurer:
SVWW
●
Tryck på ctrl+alt+delete. Klicka på Energi-ikonen och sedan på Avsluta.
●
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
●
Koppla bort datorn från nätström.
●
Ta ut batteriet på modeller med utbytbart batteri.
Stänga av datorn
43
Ställa in energialternativ
Använda energibesparande lägen
Strömsparläget aktiveras på fabriken.
När strömsparläget startas blinkar strömlampan och sedan släcks skärmen. Ditt arbete sparas i minnet.
VIKTIGT: Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem
med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget när information läses till eller från en
skiva eller ett externt minneskort.
OBS! Det går inte att initiera någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn är
försatt i strömsparläge.
Initiera och avsluta strömsparläget
Om datorn är på kan du initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
●
Tryck snabbt på strömknappen.
●
Stäng skärmen.
●
Välj Start och klicka sedan på pilen vid knappen Avsluta, följt av Strömsparläge.
Så här avslutar du strömsparläget
●
Tryck snabbt på strömknappen.
●
Fäll upp skärmen om den är nedfälld.
●
Tryck ned en tangent på tangentbordet.
●
Tryck på eller svep över styrplattan
När strömsparläget avslutas tänds strömlamporna och därefter återgår datorn till den skärm som visades
när strömsparläget aktiverades.
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras måste du ange ditt
Windows-lösenord innan datorn visar skärmbilden igen.
Initiera och avsluta viloläget
Datorn är förinställd för initiering av viloläget om ingen aktivitet utförs under en viss period medan det körs
med batteri eller en extern strömkälla, eller när batteriet når en kritisk nivå.
Ström- och timeoutinställningar kan ändras på Kontrollpanelen i Windows.
Så här initierar du viloläget
▲
Välj Start och klicka sedan på pilen vid knappen Avsluta, följt av Viloläge.
Så här avslutar du viloläget:
▲
Tryck snabbt på strömknappen.
Strömlampan tänds och därefter visas skärmen med de program som var öppna när viloläget aktiverades.
44
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras, måste du ange ditt
Windows-lösenord innan skärmen visas med ditt öppna program.
Med batterimätaren och energiinställningarna
Energimätaren finns i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Med energimätaren kommer du
snabbt åt energiinställningarna och kan se den återstående batteriladdningen.
●
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat pekar du
över energimätarikonen.
●
Om du vill använda energialternativ eller byta energischema klickar du på batterimätarikonen och väljer
ett alternativ i listan.
Olika energimätarikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. Ett meddelande visas också
vid ikonen om batteriet når en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering
Så här konfigurerar du att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas:
1.
Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ.
2.
I den vänstra rutan klickar du på Kräv lösenord vid återaktivering.
3.
Klicka på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga.
4.
Klicka på Kräv ett lösenord (rekommenderas).
OBS! Om du behöver skapa eller ändra ett lösenord för ett användarkonto klickar du på Skapa eller
ändra lösenordet för ditt användarkonto och följer sedan instruktionerna på skärmen. Fortsätt till
steg 5 om du inte behöver skapa eller ändra ett lösenord till ett användarkonto.
5.
Klicka på Spara ändringar.
Använda batteriström
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer datorn,
ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP.
Datorn drivs med batteri när den inte är ansluten till extern nätström. Datorbatteriets livslängd beror på
energisparinställningarna, vilka program som körs, skärmens ljusstyrka, vilka externa enheter som är
anslutna till datorn och andra faktorer. Om du låter batteriet vara kvar i datorn, laddas det när datorn är
ansluten till nätström. Dessutom skyddas ditt arbete om det blir strömavbrott. Om datorn innehåller ett
laddat batteri och drivs med nätström via nätadaptern, växlar den automatiskt till batteriström om
nätadaptern kopplas ur eller om det blir strömavbrott.
OBS! När du kopplar bort nätströmmen minskar skärmens ljusstyrka automatiskt för att batteriet ska
räcka längre. Vissa datormodeller kan växla mellan olika grafiklägen för att förlänga batteriets livstid. Mer
information finns i Växlingsbar grafik/dubbel grafik (endast vissa modeller) på sidan 50.
Hitta ytterligare batteriinformation
Under Hjälp och support hittar du följande verktyg och informationsresurser för batteriet:
SVWW
Ställa in energialternativ
45
●
Ett batterikontrollverktyg för kontroll av batteriets kapacitet
●
Information om kalibrering, energihantering, skötsel och förvaring för maximal batterilivslängd
●
Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet
Så här når du batteriinformationen:
▲
Välj Start > Hjälp och support > Lär > Energischeman: Vanliga frågor och svar.
Använda Batterikontroll
Via Hjälp och support får du statusinformation om det batteri som sitter i datorn.
Så här kör du Batterikontroll:
1.
Anslut nätadaptern till datorn.
OBS! Datorn måste vara ansluten till nätström för att batterikontrollen ska fungera som den ska.
2.
Välj Start > Hjälp och support > Felsök > Ström, värme och mekanik.
3.
Klicka på fliken Strömförsörjning och sedan på Batterikontroll.
Batterikontrollen undersöker batteriet och battericellerna för att se om de fungerar som de ska och
rapporterar sedan undersökningsresultaten.
Visa återstående batteriladdning
▲
Dra pekaren över energimätarikonen på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet.
Maximera batteriets urladdningstid
Batteriets urladdningstid varierar beroende på vilka funktioner du använder när datorn drivs med batteri.
Den längsta urladdningstiden minskar gradvis i takt med att batteriets naturliga lagringskapacitet minskar.
Tips för maximering av batteriets urladdningstid:
●
Sänk bildskärmens ljusstyrka.
●
Ta ut batteriet ur datorn när det inte används eller laddas, om datorn innehåller ett batteri som kan
bytas av användaren.
●
Batterier som kan bytas av användaren bör förvaras torrt och svalt.
●
Välj inställningen Energisparläge i Energialternativ.
Hantera låg batteriladdningsnivå
I detta avsnitt beskrivs de varningar och systemåtgärder som har ställts in på fabriken. En del
varningsmeddelanden och systemåtgärder för låga batteriladdningsnivåer kan du ändra med hjälp av
Energialternativ. De inställningar som har gjorts med Energialternativ påverkar inga lampor.
Identifiera låga batteriladdningsnivåer
Batterilampan uppför sig på följande sätt om en låg eller kritiskt låg laddningsnivå nås för ett batteri som
används som datorns enda tillgängliga strömkälla.
46
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
●
Batterilampan (endast vissa modeller) indikerar en låg eller kritiskt låg batterinivå.
– eller –
●
Batterimätarikonen i meddelandefältet visar ett meddelande om att batterinivån är låg eller kritiskt låg.
OBS! I Med batterimätaren och energiinställningarna på sidan 45 finns ytterligare information om
batterimätaren.
Om datorn är påslagen eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge en kort stund och stängs sedan av,
varvid information som inte har sparats går förlorad.
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla
▲
Anslut någon av följande enheter:
●
Nätadapter
●
Tillvalsenhet för dockning eller expansion
●
Extra nätadapter som köpts som tillbehör från HP
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till strömkälla
Om du behöver åtgärda låg batteriladdningsnivå när ingen strömkälla finns tillgänglig ska du spara arbetet
och stänga av datorn.
Sätta i eller ta ut batteriet
Sätta i ett batteri
Så här sätter du i batteriet:
1.
Vänd datorn upp och ned på en plan yta med batterifacket mot dig.
2.
För in batteriet (1) i batterifacket tills det sitter ordentligt.
Batteriets frikopplingsmekanism (2) låser automatiskt batteriet på plats.
SVWW
Ställa in energialternativ
47
Ta ut ett batteri
Så här tar du ut batteriet:
VIKTIGT: När du tar ut ett batteri som är datorns enda strömkälla kan information gå förlorad. Förhindra
detta genom att spara ditt arbete och stänga av datorn via Windows innan du tar ut batteriet.
1.
Vänd datorn upp och ned på en plan yta med batterifacket mot dig.
2.
För frikopplingsmekanismen (1) åt sidan så att batteriet frikopplas.
3.
Lyft upp batteriet (2) för att ta bort det (3).
Spara på batteriet
●
Välj låga energiinställningar i Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows.
●
Stäng av trådlösa anslutningar och anslutningar till lokalt nätverk och avsluta modemprogram när du
inte använder dem.
●
Koppla bort externa enheter som inte används och inte är anslutna till elnätet.
●
Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa minneskort som du inte använder.
●
Minska bildskärmens ljusstyrka.
●
Ställ in strömsparläge eller stäng av datorn innan du gör en paus i arbetet.
Förvaring av batteri som kan bytas av användaren (endast vissa modeller)
VIKTIGT: Utsätt inte batterierna för höga temperaturer under en längre tid, eftersom de kan skadas av det.
Om datorn ska stå oanvänd i mer än två veckor och dessutom vara frånkopplad från elnätet under den tiden,
ska du ta ut det utbytbara batteriet och förvara det separat.
Ett batteri som förvaras på en sval och torr plats laddas ur långsammare.
OBS! Ett batteri som inte används bör kontrolleras var sjätte månad. Om kapaciteten understiger 50
procent ska du ladda batteriet innan du lägger undan det igen.
Kalibrera ett batteri som har legat oanvänt i en månad eller mer innan du använder det.
Kassering av batteri som kan bytas av användaren (endast vissa modeller)
VARNING: Eftersom det föreligger risk för brand eller brännskador får du inte ta isär, krossa eller punktera
ett batteri. Du får inte heller kortsluta batteriets kontakter eller slänga batteriet i eld eller vatten.
48
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
I Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifterfinns information om kassering av batterier. Du når
användarhandböckerna genom att välja Start > Hjälp och support > Användarhandböcker. Om du vill visa
batteriinformation, väljer du Start > Hjälp och support > Lär > Energischeman: Vanliga frågor och svar.
Byte av batteri som kan bytas av användaren (endast vissa modeller)
Batterikontrollen uppmanar dig att byta batteriet när en intern cell inte kan laddas ordentligt, eller när
batteriets lagringskapacitet har nått en låg nivå. Om batteriet verkar omfattas av HP:s garanti innehåller
instruktionerna ett garanti-ID. Ett meddelande hänvisar dig till HP:s webbplats för mer information om hur
du beställer ett nytt batteri.
Använda nätström
VARNING: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan.
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som medföljer
datorn, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.
OBS! Information om hur du ansluter datorn till elnätet finns på affischen Installationsanvisningar, som
medföljer datorn.
Nätström tillförs via en godkänd nätadapter eller en tillvalsenhet för dockning eller expansion.
Anslut datorn till den externa nätströmkällan vid följande tillfällen:
●
När du laddar eller kalibrerar ett batteri
●
När du installerar eller modifierar systemprogramvara
●
När du lagrar information på en CD, DVD eller BD (endast vissa modeller)
●
När du kör Diskdefragmenteraren
●
När du utför säkerhetskopiering eller återställning
När du ansluter datorn till elnätet inträffar följande:
●
Batteriet börjar laddas.
●
Om datorn är på, ändras batterimätarikonens utseende i meddelandefältet.
När du kopplar bort den externa nätströmmen sker följande:
SVWW
●
Datorn går över till batteridrift.
●
Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre.
Ställa in energialternativ
49
Testa en nätadapter
Testa nätadaptern om något av följande händer när datorn är ansluten till nätström:
●
Datorn startar inte.
●
Bildskärmen startar inte.
●
Strömlamporna lyser inte.
Så här testar du nätadaptern:
OBS! Följande instruktioner gäller datorer med batterier som kan bytas av användaren.
1.
Stäng av datorn.
2.
Ta ut batteriet ur datorn.
3.
Anslut nätadaptern till datorn och anslut den sedan till ett eluttag.
4.
Starta datorn.
●
Om strömlamporna tänds, fungerar nätadaptern korrekt.
●
Om strömlamporna förblir släckta, fungerar inte nätadaptern utan bör bytas ut.
Kontakta support om du vill veta hur du skaffar en ny nätadapter.
Växlingsbar grafik/dubbel grafik (endast vissa modeller)
Vissa datorer är utrustade med antingen växlingsbar grafik eller dubbel grafik.
●
Växlingsbar grafik – stöds både av AMD™ och Intel. Om din dator har AMD dynamisk växlingsbar grafik,
stöder den endast växlingsbar grafik.
●
Dubbel grafik – stöds endast av AMD. Om din dator har AMD Radeon dubbel grafik, stöder den endast
dubbel grafik.
OBS! Dubbel grafik kan endast aktiveras av fullskärmsprogram som använder DirectX version 10 eller
11.
OBS! I datorns grafikprocessorkonfiguration kan du se om din dator har stöd för växlingsbar grafik eller
dubbel grafik. Intel HR Central Processing Unit (CPU) och AMD Trinity series Accelerated Processing Unit (APU)
har stöd för växlingsbar grafik. AMD Trinity APU i serien A6, A8 och A10 har stöd för dubbel grafik. AMD
Trinity APU i A4-serien har inte stöd för dubbel grafik.
Både växlingsbar grafik och dubbel grafik erbjuder två lägen för bearbetning av grafik:
●
Prestandaläge – kör program med optimal prestanda.
●
Energisparläge – sparar på batteriet.
Så här hanterar du AMD-grafikinställningarna:
50
1.
Öppna Catalyst Control Center genom att högerklicka på Windows-skrivbordet och sedan välja
Configure Switchable Graphics (Konfigurera växlingsbar grafik).
2.
Klicka på fliken Power (Energi) och välj sedan Switchable Graphics (Växlingsbar grafik).
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
Använda växlingsbar grafik (endast vissa modeller)
Med växlingsbar grafik kan du växla mellan prestandaläge och energisparläge.
Så här hanterar du inställningarna för växlingsbar grafik:
1.
Högerklicka på Windows-skrivbordet och välj sedan Configure Switchable Graphics (Konfigurera
växlingsbar grafik).
2.
Klicka på fliken Power (Energi) och välj sedan Switchable Graphics (Växlingsbar grafik).
Växlingsbar grafik tilldelar automatiskt enskilda program antingen prestandaläge eller energisparläge
baserat på strömkraven. Du kan också manuellt ändra inställningarna för ett enskilt program genom att leta
reda på programmet i listmenyn Recent Applications (Nyligen använda program) eller klicka på Browse
(Bläddra) under Other Applications (Övriga program). Du kan växla mellan prestandaläge och
energisparläge.
OBS! Mer information finns i programvaruhjälpen för växlingsbar grafik.
SVWW
Ställa in energialternativ
51
52
Kapitel 6 Energihantering
SVWW
7
Externa kort och enheter
Använda minneskortläsaren (endast vissa modeller)
Med minneskort (tillval) kan du lagra data på ett säkert sätt och enkelt dela data med andra. Korten används
ofta i såväl digitalkameror som handdatorer och andra datorer.
I Lära känna datorn på sidan 5 kan du läsa om vilka minneskortsformat som kan användas i din dator.
Sätta i ett minneskort
VIKTIGT: Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett minneskort så att inte kortets kontakter
skadas.
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn.
2.
För in kortet i minneskortläsaren och tryck in det tills det sitter på plats.
Ett ljud hörs när enheten har identifierats och en meny med alternativ kan visas.
Ta bort ett minneskort
VIKTIGT: Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom att följa den här
proceduren för säker borttagning när du tar ut ett minneskort.
SVWW
1.
Spara all information och stäng alla program som är associerade med minneskortet.
2.
Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till
höger i aktivitetsfältet. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Använda minneskortläsaren (endast vissa modeller)
53
3.
Tryck in kortet (1) och ta sedan ut det ur kortplatsen (2).
OBS! Om kortet inte matas ut kan du dra ut det ur kortplatsen.
Använda ExpressCard-kort (endast vissa modeller)
Ett ExpressCard-kort är ett högpresterande PC Card-kort som sätts in i ExpressCard-kortplatsen.
ExpressCard-korten har utformats i enlighet med standardspecifikationerna från PCMCIA (Personal Computer
Memory Card International Association).
Konfigurera ett ExpressCard-kort
Installera bara den programvara som krävs för kortet. Om du instrueras av ExpressCard-korttillverkaren att
installera enhetsdrivrutiner:
54
●
Installera bara de drivrutiner som gäller för ditt operativsystem.
●
Installera ingen extra programvara från ExpressCard-kortets tillverkare, till exempel korttjänster,
sockettjänster eller aktiveringsfiler.
Kapitel 7 Externa kort och enheter
SVWW
Sätta in ett ExpressCard-kort
VIKTIGT: Förhindra skador på datorn och externa minneskort genom att inte sätta in ett PC Card-kort i ett
ExpressCard-kortuttag.
VIKTIGT: Så här minskar du risken för att kontakterna skadas:
Använd minsta möjliga kraft när du sätter in ett ExpressCard-kort.
Flytta eller transportera inte datorn när ett ExpressCard-kort används.
OBS! Enheten i följande illustration kan se något annorlunda än din enhet.
ExpressCard-kortplatsen kan innehålla ett transportskydd. Så här tar du bort transportskyddet:
1.
Tryck transportskyddet inåt (1) så att det frigörs.
2.
Dra ut skyddet från kortplatsen (2).
Så här sätter du in ett ExpressCard-kort:
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn.
2.
För in kortet i ExpressCard-kortplatsen och tryck på kortet tills det sitter på plats.
När kortet har upptäckts hörs ett ljud och en meny med alternativ kan visas.
OBS! Första gången ett ExpressCard-kort ansluts visas ett meddelande i meddelandefältet som talar
om att datorn har identifierat kortet.
OBS! Du sparar ström genom att stoppa eller ta ut kortet när det inte används.
SVWW
Använda ExpressCard-kort (endast vissa modeller)
55
Ta ut ett ExpressCard-kort
VIKTIGT: Ta ut ExpressCard-kortet på ett säkert sätt, så minskar du risken för förlorad information och för
att datorn slutar svara. Följ nedanstående instruktioner:
1.
Spara all information och stäng alla program som är kopplade till ExpressCard-kortet.
2.
Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till
höger i aktivitetsfältet och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3.
Så här frigör du och tar ut ExpressCard-kortet:
a.
Tryck ExpressCard-kortet försiktigt inåt (1) så att det frigörs.
b.
Dra ut ExpressCard-kortet från kortplatsen (2).
Använda smartkort (endast vissa modeller)
OBS! I det här kapitlet används begreppet smartkort för både smartkort och Java™-kort.
Ett smartkort är ett kreditkortsstort tillbehör som innehåller ett mikrochip med minne och en
mikroprocessor. Precis som en dator har ett smartkort ett operativsystem för hantering av indata och utdata.
Korten innehåller också säkerhetsfunktioner som skyddar mot otillåten användning. Smartkort av
branschstandard används med smartkortläsaren (endast vissa modeller).
Du måste ange en PIN-kod för att komma åt mikrochipets innehåll. Om du vill veta mer om
säkerhetsfunktioner för smartkort går du till Hjälp och Support genom att välja Start > Hjälp och support.
56
Kapitel 7 Externa kort och enheter
SVWW
Sätta i ett smartkort
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och skjut försiktigt in det i kortläsaren tills det sitter på plats.
2.
Logga in på datorn med kortets PIN-kod enligt instruktionerna på skärmen.
Ta ut ett smartkort
▲
Fatta tag i smartkortets kanter och dra ut det ur läsaren.
Använda en USB-enhet
USB (Universal Serial Bus) är ett maskingränssnitt som kan användas för att ansluta en extra extern enhet
såsom ett USB-tangentbord, en mus, en diskenhet, en skrivare, en skanner eller en hubb till datorn.
En del USB-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer
information om enhetsspecifik programvara finns i tillverkarens instruktioner. Dessa instruktioner kan finnas
i programvaran, på skivan eller på tillverkarens webbplats.
Datorn har antingen minst 1 USB-port som stöder USB 1.0-, 1.1-, 2.0- eller 3.0-enheter. Datorn kan också ha
en USB-port för laddning som ger strömförsörjning till en extern enhet. En extra dockningsenhet eller USBhubb ger ytterligare USB-portar som kan användas med datorn.
SVWW
Använda en USB-enhet
57
Ansluta en USB-enhet
VIKTIGT: Minska risken för skador på USB-kontakten genom att ansluta enheten så försiktigt som möjligt.
▲
Anslut USB-kabeln till enheten i USB-porten.
OBS! Anslutningen i följande illustration kan se något annorlunda än på din dator.
Ett ljud hörs när enheten har upptäckts.
OBS! Första gången en USB-enhet ansluts visas ett meddelande i meddelandefältet som talar om att
datorn har identifierat enheten.
Ta bort en USB-enhet
VIKTIGT: Dra inte i själva kabeln när du tar bort USB-enheten, utan håll i kontakten. Annars kan USBkontakten skadas.
VIKTIGT: Gör så här för att ta bort en USB-enhet på ett säkert sätt, så minskar risken för förlorad
information eller för att datorn slutar svara.
58
1.
Spara all information och stäng alla program som är kopplade till USB-enheten innan du kopplar bort
den.
2.
Klicka på ikonen för borttagning av maskinvara på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till
höger i aktivitetsfältet och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3.
Ta bort enheten.
Kapitel 7 Externa kort och enheter
SVWW
Använda extra externa enheter
OBS! Mer information om vilka program och drivrutiner du behöver, och vilken port på datorn du ska
använda, finns i tillverkarens instruktioner.
Så här ansluter du en extern enhet till datorn:
VIKTIGT: Du kan minska risken för att skada utrustningen när en elnätsdriven enhet ska anslutas genom
att se till att enheten är avstängd och att strömkabeln är utdragen.
1.
Anslut enheten till datorn.
2.
Om du ansluter en eldriven enhet sätter du strömkabeln i ett jordat eluttag.
3.
Starta enheten.
När du kopplar ur en icke strömdriven extern enhet, ska du stänga av den och sedan koppla bort den från
datorn. När du kopplar ur en strömdriven extern enhet ska du stänga av den, koppla bort den från datorn och
sedan dra ur strömkabeln.
Använda externa enheter (tillval)
Flyttbara externa enheter utökar dina alternativ för lagring av och åtkomst till information. Du kan lägga till
en USB-enhet genom att ansluta den till en USB-port på datorn.
OBS! HP:s externa optiska USB-enheter bör anslutas till USB-strömporten på datorn.
Exempel på USB-enheter:
SVWW
●
1,44 MB diskettenhet
●
Hårddiskmodul
●
Extern optisk enhet (CD, DVD och Blu-ray)
●
MultiBay-enhet
Använda extra externa enheter
59
60
Kapitel 7 Externa kort och enheter
SVWW
8
Enheter
Hantera enheter
VIKTIGT: Diskenheter och optiska enheter är ömtåliga datorkomponenter som måste hanteras varligt. Läs
följande försiktighetsåtgärder innan du hanterar enheterna. Undvik att tappa en enhet, placera föremål på
den, utsätta den för vätskor, mycket hög eller låg temperatur eller hög luftfuktighet.
Observera följande när du hanterar enheter:
SVWW
●
Stäng av datorn innan du tar ut eller installerar en enhet. Om du är osäker på om datorn är avstängd, i
strömsparläge eller i viloläge ska du starta datorn och sedan stänga av den.
●
Innan du tar i en enhet ska du ladda ur statisk elektricitet genom att vidröra en jordad yta.
●
Rör inte vid kontaktstiften på en uttagbar enhet eller på datorn.
●
Använd inte våld när du sätter in enheten i en enhetsplats.
●
Om en enhet måste skickas som postförsändelse bör du placera den i en varupåse med bubbelfolie eller
annan lämplig skyddande förpackning med etiketten "FRAGILE" (Ömtåligt).
●
Utsätt inte en enhet för magnetfält. Säkerhetsenheter med magnetfält inkluderar säkerhetsutrustning
på flygplatser som du passerar gående och handburna metalldetektorer. Löpande band och liknande
säkerhetsutrustning som kontrollerar handbagage använder röntgen istället för magnetism och skadar
inte enheterna.
●
Ta ut mediet från enheten innan du tar bort enheten från enhetsplatsen, eller innan du reser med,
transporterar eller lägger undan den för förvaring.
●
Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn medan en optisk enhet skriver till en skiva.
Skrivfunktionen är känslig för vibrationer.
●
Innan du flyttar en dator som är ansluten till en extern hårddisk bör du initiera strömsparläge och låta
skärmen slockna, eller koppla bort den externa hårddisken på korrekt sätt.
Hantera enheter
61
Använda hårddiskar
VIKTIGT: Så här förhindrar du förlust av information eller att systemet inte svarar:
Spara det du håller på med och stäng av datorn innan du lägger till eller byter ut minnesmoduler eller en
hårddisk.
Om du är osäker på om datorn är avstängd sätter du på den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan
av datorn via operativsystemet.
Ta bort eller sätta tillbaka serviceluckan
Ta bort serviceluckan
Ta bort serviceluckan så att du kommer åt minnesmodulfacket, hårddisken och andra komponenter.
1.
Ta ut batteriet (se Ta ut ett batteri på sidan 48).
2.
Rikta batterifacket mot dig och skjut serviceluckans frigöringsspärr (1) åt vänster. Skruva ur skruven
(om det finns en skruv) (2) och skjut sedan frigöringsspärren åt sidan igen (3) så att serviceluckan
frigörs.
OBS! Om du inte vill använda tillvalsskruven kan du förvara den på insidan av serviceluckan.
3.
Serviceluckan lossnar om du skjuter serviceluckan mot datorns framsida (4) och sedan lyfter (5).
Sätta tillbaka serviceluckan
Sätt tillbaka serviceluckan när du är klar med minnesmodulfacket, hårddisken, etiketten med föreskrifter och
andra komponenter.
62
Kapitel 8 Enheter
SVWW
1.
Vrid ned serviceluckan och rikta in framkanten på luckan nära datorns framkant (1).
2.
Rikta in flikarna (2) på den bakre kanten av serviceluckan mot skårorna i datorn.
3.
Skjut serviceluckan mot batterifacket tills den klickar på plats.
4.
Vänd batterifacket mot dig och skjut serviceluckans frigöringsspärr åt vänster (3) och sätt i och dra åt
skruven (4) (om det finns någon) så att serviceluckan sitter fast. För batteriets frigöringsspärr åt höger
så att serviceluckan (5) låses.
OBS! Om du inte vill använda tillvalsskruven kan du förvara den på insidan av serviceluckan.
5.
Sätt i batteriet (se Sätta i ett batteri på sidan 47).
Byta ut eller uppgradera hårddisken
VIKTIGT: Så här förhindrar du förlust av information eller att systemet inte svarar:
Stäng av datorn innan du tar bort hårddisken från hårddiskplatsen. Ta inte bort eller sätt i en hårddisk medan
datorn är påslagen, i strömsparläge eller i viloläge.
Om du är osäker på om datorn är avstängd sätter du på den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan
av datorn via operativsystemet.
Ta bort hårddisken
Så här tar du bort en hårddisk:
SVWW
1.
Spara arbetet och stäng av datorn.
2.
Koppla bort nätströmmen och externa enheter som är anslutna till datorn.
3.
Vänd datorn upp och ned på en plan yta.
Använda hårddiskar
63
4.
Ta ut batteriet (se Ta ut ett batteri på sidan 48).
5.
Ta bort serviceluckan (se Ta bort serviceluckan på sidan 62).
6.
Skruva loss de 3 hårddiskskruvarna (1). Öppna hårddiskluckan (2) och lyft sedan bort den (3).
7.
Lyft bort hårddisken (3) och dra sedan ur hårddisken från hårddiskplatsen.
Installera en hårddisk
OBS! Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas på bilden i det här avsnittet.
Så här installerar du hårddisken:
64
1.
Sätt in hårddisken i hårddiskplatsen i vinkel (1) och lägg sedan ned den plant i hårddiskplatsen.
2.
Stäng hårddiskluckan (2) för att ansluta hårddisken till kontakten.
Kapitel 8 Enheter
SVWW
3.
Dra åt hårddiskskruvarna (3).
4.
Sätt tillbaka serviceluckan (se Sätta tillbaka serviceluckan på sidan 62).
5.
Sätt i batteriet (se Sätta i ett batteri på sidan 47).
6.
Anslut nätströmmen och externa enheter till datorn.
7.
Starta datorn.
Förbättra hårddiskens prestanda
Använda Diskdefragmenteraren
Allteftersom du använder datorn blir filerna på hårddisken fragmenterade. På en fragmenterad hårddisk
ligger inte alla data i sekvens och den måste därför arbeta hårdare för att hitta filer, vilket gör datorn
långsammare. Diskdefragmentering sammanför (eller omorganiserar fysiskt) de fragmenterade filerna och
mapparna på hårddisken så att systemet kan arbeta mer effektivt.
OBS! Det är inte nödvändigt att köra Diskdefragmenteraren på halvledarenheter.
När du har startat Diskdefragmenteraren arbetar den utan övervakning. Beroende på hur stor hårddisk och
hur många fragmenterade filer du har, kan detta ta mer än en timme.
HP rekommenderar att du defragmenterar hårddisken minst en gång i månaden. Du kan ställa in
Diskdefragmenteraren så att den körs en gång i månaden, men du kan också defragmentera datorn manuellt
när som helst.
SVWW
Använda hårddiskar
65
Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Välj Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskdefragmenteraren.
3.
Klicka på Defragmentera disk.
OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge
tillåtelse till eller att ange ditt lösenord för åtgärder som att installera programvara, köra verktyg och
ändra Windows-inställningar. Se vidare Hjälp och support. Gå till Hjälp och support genom att välja
Start > Hjälp och support.
Öppna programvaruhjälpen för Diskdefragmenteraren om du vill ha ytterligare information.
Använda Diskrensning
Diskrensning söker igenom hårddisken efter onödiga filer som du tryggt kan ta bort för att frigöra
diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt.
Så här gör du för att använda Diskrensning:
1.
Klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskrensning.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa modeller)
HP 3D DriveGuard skyddar hårddisken genom att parkera den och stoppa dataförfrågningar när något av
följande inträffar:
●
Du tappar datorn.
●
Du flyttar på datorn med stängd skärm när datorn drivs med batteri.
En kort stund efter att någon av dessa händelser inträffar återför HP 3D DriveGuard hårddisken till normal
drift.
OBS! Eftersom SSD-enheter inte har några rörliga delar kräver de inget HP 3D DriveGuard-skydd.
OBS! En hårddisk i det primära och det sekundära hårddiskfacket skyddas av HP 3D DriveGuard. En
hårddisk som är installerade i tillvalsdockningsenheter eller anslutna till en USB-port skyddas inte av HP 3D
DriveGuard.
Mer information finns i programvaruhjälpen till HP 3D DriveGuard.
Identifiera status för HP 3D DriveGuard
Hårddisklampan på datorn ändrar färg för att visa att en hårddisk i den primära och/eller sekundära
hårddiskplatsen (endast vissa modeller) är parkerad. Du kan avgöra om en hårddisk är skyddad eller
parkerad genom att titta på ikonen på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet, eller i Mobilitetscenter:
Använda RAID (endast vissa modeller)
Tack vare RAID-teknik (Reduntant Arrays of Independent Disks) kan en dator använda två eller flera
hårddiskar samtidigt. RAID betraktar flera enheter som en sammanhängande enhet, antingen med hjälp av
66
Kapitel 8 Enheter
SVWW
maskinvara eller med hjälp av programvaruinställningar. Om flera diskar har konfigurerats för att fungera
tillsammans på det här sättet kallas de för en RAID-uppsättning. Mer information finns på HP:s webbplats.
För att få tillgång till de senaste användarhandböckerna kontaktar du support. Support i USA ges på
http://www.hp.com/go/contactHP. Support i resten av världen ges på http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html.
SVWW
Använda RAID (endast vissa modeller)
67
68
Kapitel 8 Enheter
SVWW
9
Säkerhet
Skydda datorn
De standardsäkerhetsfunktioner som finns i Windows och Setup Utility (BIOS) kan skydda dina personliga
inställningar och data från en mängd olika hot.
OBS! Säkerhetslösningar ska ha avskräckande effekt. Dessa lösningar förhindrar inte att produkten
missbrukas eller stjäls.
OBS! Innan du skickar datorn på service ska du säkerhetskopiera och radera alla konfidentiella filer samt ta
bort alla lösenordsinställningar.
OBS! Vissa av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet finns kanske inte på din dator.
OBS! Din dator har stöd för Computrace, en säkerhetsbaserad online-tjänst för spårning och återställning
som är tillgänglig i vissa regioner. Om datorn blir stulen kan Computrace spåra den om den obehöriga
användaren försöker få åtkomst till Internet. För att kunna använda Computrace måste du köpa
programvaran och abonnera på tjänsten. Information om hur du beställer Computrace-programvaran finns
på http://www.hp.com.
Datorrisk
Säkerhetsfunktion
Obehörig användning av datorn
HP Client Security, i kombination med ett lösenord, smartkort,
kontaktlöst kort, registrerade fingeravtryck eller andra
autentiseringsuppgifter.
Obehörig åtkomst till Computer Setup (f10)
Lösenord för BIOS-administratör i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till innehållet på en hårddisk
Lösenord för DriveLock eller Automatic DriveLock i Computer
Setup*
Obehörig start från en extra optisk tillvalsenhet (endast vissa
modeller), en extern tillvalshårddisk (endast vissa modeller) eller
ett internt nätverkskort
Startalternativfunktion i Computer Setup*
Obehörig tillgång till ett användarkonto i Windows
Windows användarlösenord
Obehörig åtkomst till data
●
HP Drive Encryption-programvara
●
Windows Defender
Obehörig åtkomst till Computer Setups inställningar och annan
systemidentifieringsinformation
Lösenord för BIOS-administratör i Computer Setup*
Obehörig förflyttning av datorn
Plats för säkerhetskabel (används med en extra säkerhetskabel)
*Computer Setup är ett förinstallerat ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan
läsas in. Du kan använda antingen ett pekdon (styrplatta, styrpinne eller USB-mus) eller tangentbordet för att navigera och välja
alternativ i Computer Setup.
SVWW
Skydda datorn
69
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda information i datorn. Flera typer av
lösenord kan ställas in, beroende på hur du vill kontrollera åtkomst till din information. Lösenord kan väljas i
Windows eller i det icke Windows-baserade Computer Setup som är förinstallerat på datorn.
●
Lösenord för BIOS-administratör och DriveLock ställs in i Computer Setup och hanteras av datorns BIOS.
●
Lösenord för automatisk DriveLock aktiveras i Computer Setup.
●
Windows-lösenord ställs enbart in i Windows-operativsystemet.
●
Om HP SpareKey har ställts in tidigare och du har glömt det lösenord för BIOS-administratör som har
ställts in i Computer Setup kan du använda HP SpareKey för att komma åt verktyget.
●
Om du glömmer både användarlösenordet och huvudlösenordet (som ställdes in i Computer Setup) för
DriveLock, kommer hårddisken som är skyddad av lösenorden att låsas permanent och den kan inte
längre användas.
Du kan använda samma lösenord för en funktion i Computer Setup som för en säkerhetsfunktion i Windows.
Du kan också använda samma lösenord för mer än en funktion i Computer Setup.
Använd följande tips för att skapa och spara lösenord:
●
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
●
Använd inte samma lösenord för flera program eller webbplatser, och återanvänd inte ditt Windowslösenordet för andra program eller webbplatser.
●
Använd HP Client Securitys lösenordshanterare för att lagra användarnamnen och lösenorden för alla
dina webbplatser och program. Då kan du tryggt ta reda på vilka de är i framtiden om du inte minns
dem.
●
Spara inte lösenord i en fil i datorn.
I följande tabell visas de olika administratörslösenorden som används för BIOS och Windows och hur de
fungerar.
Ställa in lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord*
Skyddar mot obehörig åtkomst till datorns innehåll på Windowsadministratörskontonivå.
OBS! Bara för att du ställer in ett administratörslösenord i
Windows ställs inte BIOS-administratörslösenordet in
automatiskt.
Användarlösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows.
*Om du vill veta mer om hur du ställer in ett Windows-administratörslösenord eller ett Windows-användarlösenord går du till Hjälp
och support genom att välja Start > Hjälp och support.
70
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Ställa in lösenord i Computer Setup
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord för BIOS*
Skyddar mot åtkomst till Computer Setup.
OBS! Om du har aktiverat funktioner som förhindrar att BIOSadministratörslösenordet tas bort kanske du inte kan ta bort det
förrän dessa funktioner har inaktiverats.
Huvudlösenord för DriveLock*
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som är skyddad av
DriveLock. Det används också för att ta bort DriveLock-skyddet.
Detta lösenord ställs in under DriveLock-lösenord under
aktiveringsprocessen.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste ställas in innan du
kan ställa in ett DriveLock-lösenord.
Användarlösenord för DriveLock*
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som är skyddad av
DriveLock och ställs in under DriveLock-lösenord under
aktiveringsprocessen.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste ställas in innan du
kan ställa in ett DriveLock-lösenord.
*Gå till följande avsnitt om du vill ha mer information om vart och ett av dessa ämnen.
Hantera ett BIOS-administratörslösenord
Så här skapar, ändrar eller tar du bort detta lösenord:
Ange ett nytt BIOS-administratörslösenord
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Setup BIOS Administrator Password (Administratörslösenord för Setup
BIOS) med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Skriv ett lösenord när du uppmanas att göra det.
5.
Skriv det nya lösenordet igen när du uppmanas att göra det.
6.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Spara. Följ sedan instruktionerna
på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Ändringarna börjar gälla när datorn startas om.
SVWW
Använda lösenord
71
Ändra ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Change Password (Ändra lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna och
tryck sedan på enter.
4.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas göra det.
6.
Spara ändringarna och stäng Computer Setup genom att klicka på ikonen Save (Spara) i det nedre
vänstra hörnet på skärmen och sedan följa anvisningarna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Ändringarna börjar gälla när datorn startas om.
Ta bort ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Change Password (Ändra lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna och
tryck sedan på enter.
4.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet och tryck sedan på enter.
6.
Läs varningstexten. Fortsätt genom att välja Ja.
7.
Låt fältet vara tomt när du ombeds att ange det nya lösenordet och tryck sedan på enter.
8.
Spara ändringarna och stäng Computer Setup genom att klicka på ikonen Spara i det nedre vänstra
hörnet på skärmen och sedan följa anvisningarna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Ändringarna börjar gälla när datorn startas om.
72
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Ange ett BIOS-administratörslösenord
Skriv ditt lösenord vid ledtexten BIOS administrator password (BIOS-administratörslösenord) (med samma
tangenter som du använde när du ställde in lösenordet) och tryck sedan på enter. Efter tre misslyckade
försök att ange BIOS-administratörslösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen.
Hantera ett DriveLock-lösenord i Computer Setup
VIKTIGT: Anteckna och spara användar- och huvudlösenordet för DriveLock på ett säkert ställe för att
förhindra att en DriveLock-skyddad hårddisk blir permanent låst och oanvändbar. Om du glömmer båda
lösenorden för DriveLock låses hårddisken permanent och kan inte längre användas.
DriveLock skyddar mot obehörig åtkomst av innehållet på en hårddisk. DriveLock kan endast tillämpas på
den/de interna hårddisken/hårddiskarna på datorn. När DriveLock-skydd har tillämpats på en disk måste du
ange ett lösenord för att få åtkomst till enheten. Enheten måste sitta i datorn eller i en avancerad
portreplikator för att det ska gå att använda DriveLock-lösenorden för att få åtkomst till enheten.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste ställas in innan du kan komma åt DriveLock-funktionerna.
När DriveLock-skydd ska tillämpats på en intern hårddisk måste du ställa in ett användar- och ett
huvudlösenord i Computer Setup. Observera följande angående användandet av DriveLock-skydd:
SVWW
●
När DriveLock-skydd tillämpats på en hårddisk, kan den bara nås med hjälp av användar- eller
huvudlösenordet.
●
Ägaren till användarlösenordet bör vara den som använder den skyddade hårddisken dagligen. Ägaren
av huvudlösenordet kan vara antingen en systemadministratör eller daglig användare.
●
Användarlösenordet och huvudlösenordet kan vara identiska.
●
Du kan bara ta bort ett användar- eller huvudlösenord genom att ta bort DriveLock-skyddet från
enheten. DriveLock-skyddet kan bara tas bort från en hårddisk med huvudlösenordet.
Använda lösenord
73
Ställa in ett DriveLock-lösenord
Gör så här för att ställa in eller ändra ett DriveLock-lösenord i Computer Setup:
1.
Starta datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa
startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > DriveLock med ett pekdon eller
piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Klicka på Ange DriveLock-lösenord (globalt).
5.
Ange BIOS-administratörslösenordet och tryck sedan på enter.
6.
Välj den hårddisk du vill skydda med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
7.
Läs varningsmeddelandet. Fortsätt genom att klicka på Ja.
8.
Skriv ett huvudlösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
9.
Skriv huvudlösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det och tryck sedan på enter.
10. Skriv ett användarlösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
11. Skriv användarlösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det och tryck sedan på enter.
12. Bekräfta DriveLock-skyddet på enheten som du har markerat genom att skriva DriveLock i
bekräftelsefältet och sedan trycka på enter.
OBS! DriveLock-bekräftelsen är versalkänslig.
13. Spara ändringarna och stäng Computer Setup genom att klicka på ikonen Spara i det nedre vänstra
hörnet på skärmen och sedan följa anvisningarna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
74
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Ange ett DriveLock-lösenord
Kontrollera att hårddisken sitter i datorn (inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay).
Skriv användar- eller huvudlösenordet vid ledtexten DriveLock Password (Lösenord för DriveLock) (med
samma typ av tangenter som du använde då du skrev lösenordet) och tryck sedan på enter.
Efter 2 misslyckade försök att ange lösenordet måste du stänga av datorn och försöka igen.
Ändra ett DriveLock-lösenord
Gör så här för att ändra ett DriveLock-lösenord i Computer Setup:
1.
Starta datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa
startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > DriveLock med ett pekdon eller
piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordet och tryck sedan på enter.
5.
Välj Set DriveLOck Password (Ställ in DriveLock-lösenord) med hjälp av ett pekdon eller piltangenterna
och tryck sedan på enter.
6.
Välj en intern hårddisk med piltangenterna och tryck sedan på enter.
7.
Välj Change Password (Ändra lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna.
8.
Skriv ditt nuvarande lösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
9.
Skriv ett nytt lösenord när du uppmanas göra det och tryck sedan på enter.
10. Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det och tryck sedan på enter.
11. Spara ändringarna och stäng Computer Setup genom att klicka på ikonen Save (Spara) i det nedre
vänstra hörnet på skärmen och sedan följa anvisningarna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main(Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
SVWW
Använda lösenord
75
Ta bort DriveLock-skydd
Gör så här för att ta bort DriveLock-skyddet i Computer Setup:
1.
Starta datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa
startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > DriveLock med ett pekdon eller
piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordetet och tryck sedan på enter.
5.
Välj Set DriveLock Password (Ställ in DriveLock-lösenord) med ett pekdon eller piltangenterna och
tryck sedan på enter.
6.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att markera en intern hårddisk. Tryck sedan på enter.
7.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att markera Disable protection (Inaktivera skydd).
8.
Skriv ditt huvudlösenord och tryck på enter.
9.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda automatisk DriveLock i Computer Setup
I en fleranvändarmiljö kan du ställa in ett automatiskt DriveLock-lösenord. När det automatiska DriveLocklösenordet är aktiverat skapas ett slumpmässigt lösenord eller ett DriveLock-huvudlösenord. När en
användare anger ett giltigt lösenord, kommer samma slumpmässiga användarlösenord och DriveLocklösenord att användas för att låsa upp enheten.
OBS! Ett BIOS-administratörslösenord måste ställas in innan du kan komma åt de automatiska DriveLockfunktionerna.
Ange ett automatiskt DriveLock-lösenord
Gör så här för att aktivera ett automatiskt DriveLock-lösenord i Computer Setup:
76
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > Automatic DriveLock (Automatisk
DriveLock) med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordet och tryck sedan på enter.
5.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att markera en intern hårddisk. Tryck sedan på enter.
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
6.
Läs varningsmeddelandet. Fortsätt genom att klicka på YES (JA).
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Ta bort automatiskt DriveLock-skydd
Gör så här för att ta bort DriveLock-skyddet i Computer Setup:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj Security (Säkerhet) > Hard Drive Tools (Hårddiskverktyg) > Automatic DriveLock (Automatisk
DriveLock) med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
Ange BIOS-administratörslösenordet och tryck sedan på enter.
5.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att markera en intern hårddisk. Tryck sedan på enter.
6.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att markera Disable protection (Inaktivera skydd).
7.
Spara ändringarna och stäng Computer Setup genom att klicka på ikonen Save (Spara) i det nedre
vänstra hörnet på skärmen och sedan följa anvisningarna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
SVWW
Använda lösenord
77
Använda antivirusprogram
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller Internet utsätter du den eventuellt för risken att
drabbas av datorvirus. Datorvirus kan sätta operativsystem, program eller verktyg ur spel eller göra att de
inte fungerar som de ska.
Antivirusprogramvara kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall reparera skador som de
har orsakat. Upprätthåll ett ständigt aktuellt skydd av datorn mot nya virus genom att hålla
antivirusprogramvaran uppdaterad.
Mer information om datorvirus får du om du skriver virus i rutan Sök i Hjälp och support.
Använda brandväggsprogramvara
Brandväggar ska förhindra obehörig åtkomst till ett system eller nätverk. En brandvägg kan vara ett program
som installeras på datorn och/eller i nätverket. Det kan också vara en lösning som består av både
maskinvara och program.
Det finns två sorters brandväggar:
●
Värdbaserade brandväggar – Program som bara skyddar den dator där de är installerade.
●
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och hemnätverket och
skyddar alla datorer i nätverket.
När det finns en brandvägg i en dator granskas alla data som skickas till och från datorn och jämförs med en
rad användardefinierade säkerhetskrav. Data som inte uppfyller dessa krav blockeras.
Det kan redan finnas en brandvägg i din dator eller ditt nätverk. Annars finns det olika brandväggslösningar.
OBS! I en del fall kan brandväggen spärra åtkomst till Internetspel, störa skrivar- eller fildelning i ett
nätverk eller spärra tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen,
utföra önskad uppgift och sedan aktivera brandväggen igen. För att lösa problemet permanent måste du
konfigurera om brandväggen.
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar
VIKTIGT: Microsoft® publicerar information om viktiga uppdateringar. För att skydda datorn mot
säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart du får
meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga.
Uppdateringar av operativsystemet och annan programvara kan bli tillgängliga efter det att datorn har
levererats. Gör så här när du vill kontrollera att alla tillgängliga uppdateringar är installerade på datorn.
78
1.
Kör Windows Update så snart som möjligt när du har installerat datorn
2.
Därefter bör du köra Windows Update en gång i månaden.
3.
Hämta uppdateringar av Windows och andra Microsoft-program allteftersom de lanseras på Microsofts
webbplats och via uppdateringslänken i Hjälp och support.
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
Använda HP Client Security Manager
Programmet HP Client Security Manager är förinstallerat på vissa datormodeller. Du kommer åt detta
program via Kontrollpanelen i Windows. Det innehåller säkerhetsfunktioner som har utformats för att
skydda mot obehörig åtkomst till datorn och viktiga data. Mer information finns i programvaruhjälpen till HP
Client Security.
Installera en säkerhetskabel (tillval)
OBS! En säkerhetskabel har ett avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn kommer till
skada eller blir stulen.
OBS! Platsen för säkerhetskabeln på din dator kan se något annorlunda ut jämfört med bilden i det här
avsnittet. I Lära känna datorn på sidan 5 finns information om var du hittar platsen för säkerhetskabel på
datorn.
1.
Dra säkerhetskabeln runt ett fastbyggt föremål.
2.
Sätt nyckeln (1) i kabellåset (2).
3.
Sätt i kabellåset på platsen för säkerhetskabel (3) och lås sedan kabellåset med nyckeln.
Använda fingeravtrycksläsaren (endast vissa modeller)
Vissa datormodeller har inbyggd fingeravtrycksläsare. För att kunna använda fingeravtrycksläsaren måste
du registrera dina fingeravtryck i Credential Manager i HP Client Security. Se programvaruhjälpen till HP Client
Security.
När du har registrerat dina fingeravtryck i Credential Manager kan du använda Password Manager i HP Client
Security för att lagra och fylla i dina användarnamn och lösenord på de webbplatser och i de program som
stöds.
Hitta fingeravtrycksläsaren
Fingeravtrycksläsaren är en liten metallsensor som sitter på något av följande ställen på datorn:
SVWW
●
Nära styrplattans nederkant
●
Till höger på tangentbordet
Använda HP Client Security Manager
79
●
Uppe till höger på bildskärmen
●
Till vänster på bildskärmen
Beroende på vilken datormodell du använder kan fingeravtrycksläsaren ha horisontell eller vertikal
orientering. För båda orienteringarna sveper du med fingret vinkelrätt mot metallsensorn. Se Lära känna
datorn på sidan 5 för information om var fingeravtrycksläsaren är placerad på datorn.
80
Kapitel 9 Säkerhet
SVWW
10 Underhåll
Lägga till eller byta ut minnesmoduler
Datorn har ett minnesmodulutrymme. Du kan uppgradera datorns kapacitet genom att installera en
minnesmodul i det lediga facket för expansionsminnesmoduler eller genom att uppgradera den befintliga
minnesmodulen i det primära minnesmodulfacket.
OBS! Innan du lägger till eller byter ut en minnesmodul ska du se till att datorn har den senaste versionen
av BIOS och uppdatera BIOS om det behövs. Se Uppdatera BIOS på sidan 95.
VIKTIGT: Om du inte uppdaterar datorn till den senaste BIOS-versionen innan du installerar eller byter ut
en minnesmodul kan det uppstå olika problem i systemet.
VARNING: Minska risken för elektriska stötar och skador på utrustningen genom att koppla bort
strömkabeln och ta ut alla batterier innan du installerar en minnesmodul.
VIKTIGT: Elektrostatiska urladdningar kan skada elektroniska komponenter. Rör vid ett jordat
metallföremål så att du laddar ur dig innan du påbörjar någon procedur.
VIKTIGT: Så här förhindrar du förlust av information eller att systemet inte svarar:
Stäng av datorn innan du lägger till eller byter ut minnesmoduler. Ta inte ut en minnesmodul medan datorn
är påslagen, i strömsparläge eller i viloläge.
Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge ska du starta den genom att trycka på
strömknappen. Stäng sedan av datorn via operativsystemet.
OBS! Minnesmodulerna måste vara identiska om du använder dubbla kanaler och lägger till en andra
minnesmodul.
OBS! Primärminnet sitter i det nedre minnesfacket och expansionsminnet i det övre.
Så här lägger du till eller byter ut en minnesmodul:
1.
Spara arbetet och stäng av datorn.
2.
Koppla bort nätströmmen och externa enheter som är anslutna till datorn.
3.
Ta ut batteriet (se Ta ut ett batteri på sidan 48).
4.
Ta bort serviceluckan (se Ta bort serviceluckan på sidan 62).
5.
Ta bort den befintliga minnesmodulen om du tänker byta ut den:
a.
Dra platshållarna (1) på minnesmodulens sidor åt sidan.
Minnesmodulen vippar upp.
SVWW
Lägga till eller byta ut minnesmoduler
81
b.
Fatta tag i kanten på minnesmodulen (2) och dra sedan försiktigt ut den från minnesmodulfacket.
VIKTIGT: Håll endast i minnesmodulens kanter för att undvika att skada den. Rör inte vid
komponenterna på minnesmodulen.
Skydda den borttagna minnesmodulen genom att lägga den i en antistatisk förpackning.
6.
Sätt i en ny minnesmodul:
VIKTIGT: Håll endast i minnesmodulens kanter för att undvika att skada den. Rör inte vid
komponenterna på minnesmodulen.
82
a.
Rikta in den skårade kanten (1) på minnesmodulen mot fliken i minnesmodulfacket.
b.
Håll minnesmodulen i 45 graders vinkel mot minnesmodulutrymmets yta och tryck in modulen (2)
i minnesmodulfacket tills den sitter på plats.
Kapitel 10 Underhåll
SVWW
c.
Tryck försiktigt minnesmodulen (3) nedåt. Fördela trycket över vänster och höger kant på
modulen tills platshållarna snäpper fast.
VIKTIGT:
Minnesmodulen kan skadas om du böjer den.
7.
Sätt tillbaka serviceluckan (se Sätta tillbaka serviceluckan på sidan 62).
8.
Sätt i batteriet (se Sätta i ett batteri på sidan 47).
9.
Anslut nätströmmen och externa enheter till datorn.
10. Starta datorn.
SVWW
Lägga till eller byta ut minnesmoduler
83
Rengöra datorn
Använd följande produkter för att rengöra datorn på ett säkert sätt:
●
Dimetylbenzylammoniumklorid med en koncentration på högst 0,3 procent (till exempel
engångsservetter som finns i olika fabrikat).
●
Alkoholfritt glasrengöringsmedel
●
Vatten med mild tvållösning
●
Torr mikrofiberduk eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
●
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT: Undvik starka rengöringsmedel som kan skada datorn permanent. Om du inte är säker på att en
rengöringsprodukt kan användas för datorn går du till innehållsförteckningen och kontrollerar att produkten
inte innehåller sådana ingredienser som alkohol, aceton, ammoniumklorid, metylenklorid eller kolväten.
Fibermaterial som t.ex. pappershanddukar kan repa datorn. Med tiden kan smutspartiklar och
rengöringsmedel fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra datorn på ett säkert sätt.
VARNING: Försök inte rengöra datorn medan den är på. Du kan få en elektrisk stöt och komponenterna kan
skadas.
●
Stäng av datorn.
●
Koppla bort nätströmmen.
●
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT: Spreja inte rengöringsmedel eller vätskor direkt mot någon yta på datorn eftersom de interna
komponenterna då kan skadas. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen (allt-i-ett-datorer eller bärbara datorer)
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt glasrengöringsmedel.
Kontrollera att bildskärmen är torr innan du fäller ned bildskärmslocket.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller höljet använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som fuktats med
något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
OBS! Torka av datorns hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen
VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt och de
interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
84
Kapitel 10 Underhåll
SVWW
VIKTIGT: Låt inte vätska rinna ned mellan tangenterna eftersom de interna komponenterna då kan skadas.
SVWW
●
För att rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett
sämskskinn som fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en
godkänd engångsservett.
●
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från tangentbordet kan
du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Rengöra datorn
85
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du regelbundet uppdaterar program och drivrutiner till de senaste versionerna.
Uppdateringar kan lösa problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Tekniken förnyas och genom
att uppdatera program och drivrutiner kan du använda de senaste funktionerna som är tillgängliga. Äldre
grafikkomponenter kanske inte fungerar optimalt med de senaste spelprogrammen. Utan de senaste
drivrutinerna kan du inte utnyttja din utrustning maximalt.
Besök http://www.hp.com/support om du vill hämta de senaste versionerna av HP:s program och drivrutiner.
Du kan dessutom registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar blir tillgängliga.
Använda SoftPaq Download Manager
HP SDM (SoftPaq Download Manager) är ett verktyg som ger snabb åtkomst till SoftPaq-information för HP:s
företagsdatorer utan att SoftPaq-numret behövs. Med hjälp av detta verktyg kan du söka efter önskade
SoftPaq och sedan hämta och packa upp dem.
SoftPaq Download Manager arbetar genom att läsa och ladda ned en publicerad databasfil som innehåller
information om datormodell och SoftPaq från HP:s FTP-plats. Med SoftPaq Download Manager kan du
specificera en eller flera datormodeller för att avgöra vilka SoftPaq som är tillgängliga för nedladdning.
SoftPaq Download Manager kontrollerar om det finns uppdateringar av databasen och programvaran på HP:s
FTP-plats. Om det finns uppdateringar laddas de ned och används automatiskt.
SoftPaq Download Manager finns på HP:s webbplats. För att kunna använda SoftPaq Download Manager för
att ladda ned SoftPaq måste du först ladda ned och installera programmet. Gå till http://www.hp.com/go/
sdm och följ instruktionerna för nedladdning och installation av SoftPaq Download Manager.
Så här hämtar du SoftPaq:
▲
Välj Start > Alla program > HP > HP SoftPaq Download Manager.
OBS! Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto uppmanar dig att göra det.
86
Kapitel 10 Underhåll
SVWW
11 Säkerhetskopiering och återställning
Din dator innehåller HP- och Windows-verktyg som hjälper dig att skydda din information och hämta den om
det skulle bli nödvändigt. Dessa verktyg hjälper dig att återställa datorn till normal funktion med några enkla
steg. Det här avsnittet ger information om följande processer:
●
Skapa återställningsskivor och säkerhetskopior
●
Reparera och återställa systemet
Skapa återställningsskivor och säkerhetskopior
Återställningen efter ett systemfel kan aldrig bli mer omfattande än den senaste säkerhetskopian.
1.
När du har ställt in datorn bör du skapa HP-återställningsskivor. Därmed skapar du en DVD med
Windows 7-operativsystemet och en DVD för drivrutinsåterställning. DVD:n med Windows kan
användas för att installera om det ursprungliga operativsystemet i fall hårddisken blir skadad eller byts
ut. DVD:n för drivrutinsåterställning installerar specifika drivrutiner och program. Se Skapa
återställningsmedier med HP Recovery Disc Creator på sidan 88.
2.
Använd Windows Säkerhetskopiering och återställning för att utföra följande:
●
Säkerhetskopiera enskilda filer och mappar
●
Säkerhetskopiera hela hårddisken (endast vissa modeller)
●
Skapa en systemreparationsskiva (endast vissa modeller) genom att använda den installerade
optiska enheten (endast vissa modeller) eller en extern optisk enhet (tillval)
●
Skapa systemåterställningspunkter
OBS! Den här handboken ger en översikt över alternativen för säkerhetskopiering och återställning. Mer
information om de verktyg som medföljer finns i Hjälp och support. Gå till Hjälp och support genom att välja
Start > Hjälp och support.
OBS! HP rekommenderar att du skriver ut återställningsprocedurerna och sparar dem för framtida bruk. De
kan vara bra att ha om systemet blir instabilt.
Om systemet kraschar kan du använda säkerhetskopiorna för att återställa datorn. Se Säkerhetskopiera
information på sidan 88.
SVWW
Skapa återställningsskivor och säkerhetskopior
87
Riktlinjer
●
Använd någon av följande skivtyper (köps separat) när du skapar återställningsskivor eller utför en
säkerhetskopiering till optiska skivor: DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL eller DVD±RW. Vilken typ av
skiva du ska använda beror på vilken typ av optisk enhet du har.
●
Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet innan du påbörjar processen med att skapa
återställningsskivor eller utföra en säkerhetskopiering.
Skapa återställningsmedier med HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator är ett annat program med vilket du kan skapa återställningsskivor. När du har
installerat datorn kan du skapa återställningsskivor med HP Recovery Disc Creator. Med de här
återställningsskivorna kan du installera om det ursprungliga operativsystemet och välja drivrutiner och
program om hårddisken skadas. Med HP Recovery Disc Creator kan du skapa två olika slags
återställningsskivor:
●
DVD med Windows 7-operativsystemet – Installerar operativsystemet utan extra drivrutiner eller
program.
●
DVD för drivrutinsåterställning – Installerar endast specifika drivrutiner och program på samma sätt
som verktyget HP Software Setup installerar drivrutiner och program.
Skapa återställningsmedier
OBS! En DVD-skiva med operativsystemet Windows 7 kan endast skapas en gång. När du väl har skapat en
skiva med Windows kommer alternativet för att skapa denna skiva inte längre att vara tillgängligt.
Så här skapar du DVD:n med Windows:
1.
Välj Start > Alla program > Produktivitet och verktyg > HP Recovery Disc Creator.
2.
Välj Windows-skiva.
3.
Välj den enhet där återställningsmediet ska brännas i listrutan.
4.
Starta bränningen genom att klicka på Skapa.
När DVD:n med Windows 7-operativsystemet har skapats, skapar du en DVD för drivrutinsåterställning:
1.
Välj Start > Alla program > Produktivitet och verktyg > HP Recovery Disc Creator.
2.
Välj Drivrutinsskiva.
3.
Välj den enhet där återställningsmediet ska brännas i listrutan.
4.
Starta bränningen genom att klicka på Skapa.
Säkerhetskopiera information
Du bör skapa systemreparationsmedier och göra din första säkerhetskopiering omedelbart efter det att du
konfigurerat systemet för första gången. Allteftersom du lägger till nya program och datafiler bör du
fortsätta att säkerhetskopiera systemet regelbundet så att du alltid har en någorlunda aktuell
säkerhetskopia. Du bör även skapa systemreparationsskivor för Windows (endast vissa modeller) som kan
användas för att starta datorn och reparera operativsystemet om systemet skulle krascha eller bli instabilt.
Med den första och de efterföljande säkerhetskopiorna kan du återställa data och inställningar om ett fel
skulle inträffa.
88
Kapitel 11 Säkerhetskopiering och återställning
SVWW
Du kan säkerhetskopiera information till en extra extern hårddisk, till en nätverksenhet eller till skivor.
Tänk på följande vid säkerhetskopiering:
●
Lagra personliga filer i biblioteket Dokument och säkerhetskopiera det regelbundet.
●
Säkerhetskopiera mallar som är lagrade i sina respektive kataloger.
●
Spara anpassade inställningar som visas i fönster, verktygsfält eller på en menyrad genom att ta en
skärmdump av inställningarna. Du kan använda den här skärmbilden för att spara tid när du måste
återställa dina inställningar.
●
Vid säkerhetskopiering på skivor bör du numrera varje skiva när du tar ut den ur enheten.
OBS! För att få detaljerad information om olika säkerhetskopierings- och återställningsalternativ söker du
efter hjälpavsnitt om dessa i Hjälp och support. Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och
support.
OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge
tillåtelse till eller ange ditt lösenord för åtgärder som att installera programvara, köra verktyg och ändra
Windows-inställningar. Se vidare Hjälp och support. Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp
och support.
Så här skapar du en säkerhetskopia med Säkerhetskopiering och återställning i Windows:
OBS! Säkerhetskopieringen kan ta över en timme, beroende på filernas storlek och datorns hastighet.
1.
Välj Start > Alla program > Underhåll > Säkerhetskopiering och återställning.
2.
Följ instruktionerna på skärmen om hur du ställer in säkerhetskopieringen, skapar en systemavbildning
(endast vissa modeller) eller skapar systemreparationsmedier (endast vissa modeller).
Utföra en systemåterställning
Som skydd vid eventuella fel eller instabilitet i systemet är datorn utrustad med följande verktyg för
återställning av filer:
●
Återställningsverktygen i Windows: Du kan använda Säkerhetskopiering och återställning i Windows för
att återställa information som du har säkerhetskopierat. Du kan även använda Startreparation i
Windows för att åtgärda problem som hindrar Windows från att starta korrekt.
●
Återställningsverktygen under f11 (endast vissa modeller): Du kan använda återställningsverktygen
under f11 för att återställa den ursprungliga hårddiskavbildningen. Avbildningen innehåller
operativsystemet Windows och programvara som installerats på fabriken.
OBS! Om du inte kan starta datorn och inte använda de systemreparationsskivor du har skapat (endast
vissa modeller) måste du köpa en skiva med Windows 7-operativsystemet så att du kan starta om datorn och
reparera operativsystemet. Se Använda skivan med Windows 7 på sidan 91 om du vill ha mer information.
Använda återställningsverktygen i Windows
Med hjälp av återställningsverktygen i Windows kan du:
SVWW
Utföra en systemåterställning
89
●
Återställa enskilda filer
●
Återställa datorn till en tidigare systemåterställningspunkt
●
Återställa information med hjälp av återställningsverktyg
OBS! För att få detaljerad information om olika återställnings- och säkerhetskopieringsalternativ söker du
efter hjälpavsnitt om dessa i Hjälp och support. Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och
support.
OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge
tillåtelse till eller ange ditt lösenord för åtgärder som att installera programvara, köra verktyg och ändra
Windows-inställningar. Se vidare Hjälp och support. Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp
och support.
Så här återställer du information som du har säkerhetskopierat:
1.
Välj Start > Alla program > Underhåll > Säkerhetskopiering och återställning.
2.
Följ instruktionerna på skärmen om hur du återställer systeminställningarna, datorn (endast vissa
modeller) eller dina filer.
Så här återställer du informationen med Startreparation:
VIKTIGT: Vissa Startreparationslägen raderar helt innehållet och formaterar om hårddisken. Alla filer du
har skapat och all programvara du har installerat på datorn tas bort permanent. När omformateringen är klar
återställs operativsystemet samt drivrutinerna, programvaran och verktygen från den säkerhetskopia som
använts till återställningen.
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Kontrollera om möjligt om det finns någon Windows-partition.
Du kan söka efter Windows-partitionen genom att klicka på Start > Dator.
OBS! Om Windows-partitionen inte finns med i listan kommer du att behöva återställa
operativsystemet och dina program med hjälp av DVD:n med Windows 7-operativsystemet och skivorna
för drivrutinsåterställning. Se Använda skivan med Windows 7 på sidan 91 om du vill ha mer
information.
3.
Om Windows-partitionen finns med i listan startar du om datorn och trycker på f8 innan Windows
startas.
4.
Välj Startreparation.
5.
Följ instruktionerna på skärmen.
OBS! Om du vill ha information om hur du återställer information med hjälp av verktygen i Windows väljer
du Start > Hjälp och support.
Använda återställningsverktygen under f11 (endast vissa modeller)
VIKTIGT: Om du använder f11 raderas allt innehåll på hårddisken, som dessutom formateras om. Alla filer
du har skapat och all programvara du har installerat på datorn tas bort permanent. Återställningsverktyget
under f11 installerar om operativsystemet och HP-program och -drivrutiner som installerats på fabriken.
Programvara som inte installerats på fabriken måste du installera om manuellt.
90
Kapitel 11 Säkerhetskopiering och återställning
SVWW
Så här återställer du den ursprungliga hårddiskkonfigurationen med f11:
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Kontrollera om det finns en återställningspartition om det är möjligt: klicka på Start, högerklicka på
Dator, välj Hantera och klicka sedan på Diskhantering.
OBS! Om HP Recovery-partitionen inte finns med i listan måste du återställa operativsystemet och
dina program genom att använda skivan med Windows 7-operativsystemet och skivan för
drivrutinsåterställning. Se Använda skivan med Windows 7 på sidan 91 om du vill ha mer information.
3.
Om HP Recovery-partitionen finns med i listan ska du starta om datorn och trycka på esc medan
meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas
längst ned på skärmen.
4.
Tryck på f11 när meddelandet "Press F11 for recovery" (Tryck på F11 för återställning) visas på
skärmen.
5.
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda skivan med Windows 7
Om du inte kan använda de skivor för återställning som du har skapat med HP Recovery Disc Creator (endast
vissa modeller) måste du köpa en DVD-skiva med Windows 7-operativsystemet så att du kan starta om
datorn och reparera operativsystemet.
Besök HP:s webbplats om du vill beställa en DVD-skiva med Windows 7. Support i USA ges på
http://www.hp.com/support. Support i resten av världen ges på http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html. Du kan även ringa support och beställa DVD-skivan. Kontaktuppgifter finns i häftet
Worldwide Telephone Numbers (Telefonnummer för support över hela världen), som medföljer datorn.
VIKTIGT: Allt på hårddisken tas bort och hårddisken formateras om om du använder DVD-skivan med
Windows 7-operativsystemet. Alla filer du har skapat och all programvara du har installerat på datorn tas
bort permanent. När omformateringen är klar återställs operativsystemet samt drivrutinerna, programvaran
och verktygen.
Så här återställer du med DVD-skivan med Windows 7:
OBS! Processen tar flera minuter.
SVWW
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Starta om datorn och sätt sedan in DVD-skivan med Windows 7 i den optiska enheten innan Windowsoperativsystemet startar.
3.
Tryck på en tangent när du ombeds att göra det.
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
5.
Klicka på Nästa.
6.
Välj Reparera datorn.
7.
Följ instruktionerna på skärmen.
Utföra en systemåterställning
91
När reparationen är klar:
92
1.
Mata ut DVD-skivan med Windows 7 och sätt sedan in skivan för drivrutinsåterställning.
2.
Installera först Hardware Enabling Drivers (drivrutinerna till maskinvaran) och sedan Recommended
Applications (rekommenderade program).
Kapitel 11 Säkerhetskopiering och återställning
SVWW
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Använda Computer Setup
Computer Setup, eller Basic Input/Output System (BIOS), styr kommunikationen mellan alla in- och
utmatningsenheter i systemet (exempelvis diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I
Computer Setup finns inställningar för de typer av enheter som är installerade, startordningen i datorn och
mängden systemminne och utökat minne.
OBS! Var väldigt försiktig när du ändrar något i Computer Setup. Blir något fel där kanske datorn inte
fungerar som den ska.
Starta Computer Setup
OBS! Det går bara att använda ett externt tangentbord eller en mus anslutet/ansluten via en USB-port med
Computer Setup om stöd för USB är aktiverat.
Gör så här för att starta Computer Setup:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
Navigera och välja alternativ i Computer Setup
Gör så här för att navigera till och välja i Computer Setup:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
OBS! Du kan använda antingen ett pekdon (styrplatta, styrpinne eller USB-mus) eller tangentbordet
för att navigera och välja alternativ i Computer Setup.
2.
SVWW
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
Använda Computer Setup
93
●
Välj en meny eller ett menyalternativ genom att använda tabb-tangenten och piltangenterna, och
tryck sedan på enter. Du kan även klicka på ett alternativ med ett pekdon.
●
Du rullar uppåt eller nedåt genom att klicka på uppåt- eller nedåtpilen i det övre högra hörnet av
skärmen, eller genom att använda tangenten med uppåt- eller nedåtpil.
●
Tryck på esc för att stänga dialogrutorna och återvända till huvudfönstret i Computer Setup. Följ
sedan anvisningarna på skärmen.
Gör något av följande för att stänga menyerna i Computer Setup:
●
Så här avslutar du Computer Setup-menyerna utan att spara dina ändringar:
Klicka på ikonen Exit (Avsluta) i det nedre vänstra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna för att välja Main (Huvudmeny) > Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar
och avsluta) och tryck sedan på Retur.
●
Så här sparar du dina ändringar och avslutar Computer Setups menyer:
Klicka på ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna för att välja Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar och
avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Återställa fabriksinställningar i Computer Setup
OBS! Hårddiskläget påverkas inte om du återställer standardvärden.
Så här återställer du alla inställningar i Computer Setup till fabriksinställningarna:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Använd ett pekdon eller piltangenterna för att välja Main (Huvudmeny) > Restore Defaults (Återställ
standardinställningar).
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
5.
Spara ändringarna och avsluta genom att klicka på ikonen Spara i det nedre högra hörnet av skärmen.
Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna för att välja Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar och
avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
94
Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
OBS! Lösenords- och säkerhetsinställningarna ändras inte när du återställer standardinställningarna från
fabriken.
Uppdatera BIOS
Det kan finnas uppdaterade BIOS-versioner på HP:s webbplats.
De flesta BIOS-uppdateringar på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för SoftPaq.
En del nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. En sådan fil innehåller information om
installation och felsökning av filen.
Ta reda på BIOS-versionen
Du kan avgöra om tillgängliga BIOS-uppdateringar innehåller senare BIOS-versioner än de som för tillfället är
installerade på datorn genom att ta reda på vilken version av system-BIOS som är installerad.
BIOS versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-BIOS) visas när du trycker på fn+esc (om
Windows körs) eller öppnar Computer Setup.
1.
Starta Computer Setup.
2.
Välj Main(Huvudmeny) > System Information (Systeminformation) med ett pekdon eller
piltangenterna.
3.
Du avslutar Computer Setup utan att spara ändringarna genom att klicka på ikonen Exit (Avsluta) i det
nedre högra hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Ignore Changes and Exit (Ignorera
ändringar och avsluta) och tryck sedan på enter.
Hämta en BIOS-uppdatering
VIKTIGT: Hämta och installera BIOS-uppdateringar endast när datorn är ansluten till en tillförlitlig extern
strömkälla via nätadaptern. Annars riskerar du att skada datorn allvarligt eller att installationen avbryts. Du
bör varken hämta eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs med batteri, är dockad i en valfri
dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar under nedladdning och
installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge.
Du får inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd.
SVWW
1.
Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och support.
2.
Välj Uppdateringar och optimeringar och välj sedan Sök efter HP uppdateringar nu.
3.
Gör så här i nedladdningsområdet:
Använda Computer Setup
95
a.
Identifiera den senaste BIOS-uppdateringen och jämför den med den version som för närvarande
är installerad på datorn. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här
informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Om uppdateringen är nyare än din BIOS-version, noterar du sökvägen till den katalog på
hårddisken dit BIOS-uppdateringen hämtats. Du behöver den här sökvägen när du är redo att
installera uppdateringen.
OBS! Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med
nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av
system-BIOS.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är
klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
1.
Välj Start > Dator.
2.
Klicka på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ den sökväg som du antecknade tidigare för att öppna den mapp på hårddisken som innehåller
uppdateringen.
4.
Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget .exe (t.ex. filnamn.exe).
BIOS-installationen börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS! När ett meddelande om att installationen är klar visas på skärmen kan du ta bort den nedladdade
filen från hårddisken.
96
Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
Använda MultiBoot
Om enheternas startordning
När datorn startar, försöker systemet att starta från aktiverade enheter. Hjälpprogrammet MultiBoot, som
aktiveras på fabriken, styr i vilken ordning systemet väljer startenhet. Startenheter kan vara optiska enheter,
diskettenheter, ett nätverksgränssnittskort (NIC), hårddiskar eller USB-enheter. Startenheter innehåller
startbara medier eller filer som datorn behöver för att starta och fungera korrekt.
OBS! Vissa startenheter måste aktiveras i Computer Setup för att kunna tas med i startordningen.
Du kan ändra i vilken ordning datorn ska söka efter en startenhet genom att ändra startordningen i Computer
Setup. Du kan också trycka på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa
startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen och sedan trycka på f9. När du trycker på
f9 visas en meny med de aktuella startenheterna, där du kan välja en startenhet. Du kan även använda
MultiBoot Express för att ställa in datorn så att du blir ombedd att ange startplats varje gång datorn startas
eller startas om.
Välja MultiBoot-inställningar
Du kan använda MultiBoot på följande sätt:
●
Ställ in en ny startordning som datorn använder varje gång den startas genom att ändra startordningen
i Computer Setup.
●
Välj startenhet dynamiskt genom att trycka på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen. Tryck sedan på f9 så att
du kommer till menyn Boot Device Options (Startenhetsalternativ).
●
Använd MultiBoot Express och ställ in varierande startordning. Den här funktionen frågar efter en
startenhet varje gång datorn startas eller startas om.
Ställa in en ny startordning i Computer Setup
Gör så här för att starta Computer Setup och ställa in en startenhetsordning som datorn sedan använder
varje gång den startas eller startas om:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj listan Legacy Boot Order (Tidigare startordning) med ett pekdon eller piltangenterna och tryck
sedan på enter.
4.
Du flyttar upp enheten i startordningen genom att klicka på uppåtpilen med ett pekdon, eller trycka på
+-tangenten.
– eller –
Du flyttar ned enheten i startordningen genom att klicka på nedåtpilen med ett pekdon, eller trycka på
--tangenten.
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
SVWW
Använda MultiBoot
97
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Välja startenhet dynamiskt med f9
Gör så här för att dynamiskt välja en startenhet för den nuvarande startsekvensen:
1.
Öppna menyn Select Boot Device (Välj startenhet) genom att starta eller starta om datorn och sedan
trycka på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att
trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f9.
3.
Välj en startenhet med ett pekdon eller piltangenterna och tryck sedan på enter.
Ställa in en ledtext för MultiBoot Express
Så här startar du Computer Setup och ställer in datorn på att visa MultiBoots meny för startplats varje gång
datorn startas eller startas om:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet "Press the ESC key for Startup
Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen.
2.
Tryck på f10 för att öppna Computer Setup.
3.
Välj System Configuration (Systemkonfiguration) > Boot Options (Startalternativ) med ett pekdon eller
piltangenterna och tryck sedan på enter.
4.
I fältet Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Fördröjning av snabbstartmeny (sek.) väljer du hur
många sekunder startplatsmenyn ska visas innan den aktuella MultiBoot-inställningen återställs. (Om
du väljer 0, visas inte startplatsmenyn.)
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att klicka på Save (Spara) i det nedre vänstra
hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Använd piltangenterna och välj menyn Main (Huvudmeny) > Save Changes and Exit (Spara ändringar
och avsluta) och tryck sedan på enter.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ange inställningar för MultiBoot Express
När snabbstartmenyn visas under starten har du följande alternativ:
98
●
Specificera en startenhet från menyn Express Boot (Snabbstart) genom att välja önskad inställning
inom den tilldelade tiden. Tryck sedan på enter.
●
Du kan förhindra att datorn automatiskt ställs in på den nuvarande MultiBoot-inställningen genom att
trycka på valfri tangent innan den tilldelade tiden löpt ut. Datorn startar inte förrän du väljer en
startenhet och trycker på enter.
●
Låt datorn starta enligt de nuvarande MultiBoot-inställningarna genom att vänta tills den tilldelade
tiden löpt ut.
Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (endast vissa
modeller)
HP PC Hardware Diagnostics är ett UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gör att kan
köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs utanför
operativsystemet i syfte att isolera maskinvarufel från problem som kan orsakas av operativsystemet eller
andra programkomponenter.
Så här startar du HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Starta eller starta om datorn och tryck snabbt på esc och sedan på f2.
När du har tryckt på f2 söker BIOS efter HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) på tre platser i följande
ordning:
a.
En ansluten USB-enhet
OBS! Om du vill hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet, se Hämta HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet på sidan 99
2.
b.
Hårddisken
c.
BIOS
Använd piltangenterna på tangentbordet och klicka på den typ av diagnostiskt test som du vill köra och
följ sedan instruktionerna på skärmen.
OBS! Om du behöver stoppa ett diagnostiskt test medan det körs trycker du på esc.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
OBS! Anvisningarna för hämtning av HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) är endast tillgängliga på engelska.
Det finns två alternativ för att ladda ned HP PC Hardware Diagnostics till en USB-enhet:
Alternativ 1: Webbsidan för HP PC Diagnostics – ger åtkomst till den senaste versionen av UEFI
1.
Gå till http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2.
Klicka på länken UEFI Download och välj sedan kör.
Alternativ 2: Sidan support och drivrutiner – innehåller nedladdningar för en viss produkt för tidigare och
nyare versioner
1.
Gå till http://www.hp.com.
2.
Peka på Support högst upp på sidan och klicka sedan på Ladda ned drivrutiner.
3.
Skriv produktnamnet i textrutan och klicka på Sök.
– eller –
Klicka på Hitta nu om du vill att HP ska detektera din produkt automatiskt.
SVWW
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (endast vissa modeller)
99
4.
Välj din datormodell och välj sedan ditt operativsystem.
5.
I sektionen Diagnostik klickar du på HP UEFI Support Environment (Supportmiljö för HP UEFI).
– eller –
Klicka på Hämta och välj sedan Kör.
Använda HP Sure Start
Vissa datormodeller har HP Sure Start, en funktion som kontinuerligt övervakar datorns BIOS för att
förhindra angrepp eller skada. Om BIOS skadas eller angrips återställer HP Sure Start BIOS till tidigare säkert
läge automatiskt utan användaråtgärder. Datorn levereras med HP Sure Start konfigurerad och aktiverad. De
flesta användare kan använda HP Sure Start med standardinställningen.
Om du vill ha mer information kan du gå till http://www.hp.com/support och sedan välja ditt land. Välj
Drivrutiner och nedladdningsbara filer och följ instruktionerna på skärmen.
100 Kapitel 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
SVWW
13 Support
Kontakta support
Om informationen i den här handboken eller i Hjälp och support inte besvarar dina frågor, kan du kontakta
support. Support i USA ges på http://www.hp.com/go/contactHP. Support i resten av världen ges på
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Här kan du:
●
Chatta med en HP-tekniker.
OBS! När supportchatt inte är tillgänglig på ett visst språk, ges den på engelska.
SVWW
●
Hitta telefonnummer till support.
●
Hitta ett HP-servicecenter.
Kontakta support 101
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn.
VIKTIGT: Alla etiketter som beskrivs i det här avsnittet finns på något av följande tre ställen, beroende på
vilken datormodell du har: på datorns undersida, i batterifacket eller under serviceluckan.
●
Serviceetikett – Innehåller viktig information som identifierar din dator. När du kontaktar support
kommer du förmodligen att bli ombedd att uppge serienumret och möjligen även produkt- eller
modellnumret. Ta reda på de här numren innan du kontaktar supporten.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiod
●
Etikett med äkthetsintyg från Microsoft® (endast vissa modeller, före Windows 8) – innehåller
produktnyckeln för Windows. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka
operativsystemet. HP-plattformar med Windows 8 eller Windows 8.1 förinstallerat har ingen fysisk
etikett, de har istället en elektronisk produktnyckel installerad.
OBS! Den digitala produktnyckeln identifieras och aktiveras automatiskt av Microsoftoperativsystemet när Windows 8 eller Windows 8.1 ominstalleras med HP-godkända
återställningsmetoder.
●
Myndighetsetikett(er) – Visar regulatorisk information om datorn.
●
Certifieringsetikett(er) för trådlöst – Ger information om extra trådlösa enheter och
godkännandemärkningar för några av de länder eller regioner där enheterna har godkänts för
användning.
102 Kapitel 13 Support
SVWW
14 Specifikationer
Ineffekt
I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att resa
utomlands med datorn.
Datorn drivs med likström som kan tillföras från växelströms- eller likströmskälla. Växelströmskällan måste
ha en spänning på 100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående likströmskälla,
rekommenderar vi att den endast drivs med en nätströmsadapter eller en likströmskälla som HP har
levererat och godkänt för användning med datorn.
Datorn kan hantera likström inom följande specifikationer.
Ineffekt
Märkvärde
Spänning och ström vid drift
19,5 V DC vid 10,25 A – 200 W, tunn adapter
19,5 V DC vid 11,79 A – 230 W, tunn adapter
OBS! Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med fas-till-fas-spänning som inte
överstiger 240 V rms.
OBS! Datorns driftspänning och -ström står på myndighetsetiketten.
SVWW
Ineffekt 103
Driftsmiljö
Faktor
Metriskt
Anglosaxiskt
I drift (lagring på optisk skiva)
5 °C till 35 °C
41 °F till 95 °F
Ej i drift
-20 °C till 60 °C
-4 °F till 140 °F
I drift
10 % till 90 %
10 % till 90 %
Ej i drift
5 % till 95 %
5 % till 95 %
I drift
-15 m till 3 048 m
-50 fot till 10 000 fot
Ej i drift
-15 m till 12 192 m
-50 fot till 40 000 fot
Temperatur
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande)
Maximal höjd (utan tryckkabin)
104 Kapitel 14 Specifikationer
SVWW
A
Resa med eller transportera datorn
Om du behöver resa med eller transportera datorn finns det en del saker att tänka på.
●
Så här förbereder du datorn för resa och transport:
◦
Säkerhetskopiera informationen till en extern enhet.
◦
Ta ut alla skivor och alla externa minneskort, till exempel digitalkort, ur datorn.
◦
Stäng av och koppla bort alla externa enheter.
◦
Stäng av datorn.
●
Ta med en säkerhetskopia av dina data. Förvara inte säkerhetskopior tillsammans med datorn.
●
Ha datorn i handbagaget när du flyger. Checka inte in den med ditt övriga bagage.
VIKTIGT: Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. Säkerhetsenheter med magnetiska fält
inkluderar säkerhetsutrustning på flygplatser som du passerar gående och handburna
metalldetektorer. På bagageband och annan flygplatsutrustning som används för kontroll av
kabinbagage används inte magnetism, utan röntgen, som inte skadar enheten.
●
Om du planerar att använda datorn under en flygresa bör du inte göra detta förrän det meddelas att det
är tillåtet. Många flygbolag tillåter inte att bärbara datorer används under flygning.
●
Om du ska transportera datorn eller en enhet bör du använda lämplig skyddsförpackning med etiketten
"FRAGILE" (Ömtåligt).
Om datorn har en installerad trådlös enhet bör du först kontrollera att det är tillåtet att använda din
utrustning. Det kan finnas restriktioner som gäller ombord på flygplan, på sjukhus, i närheten av
explosiva ämnen och på riskfyllda platser. Om du är osäker på vilken policy som gäller för användning
av en viss enhet bör du söka godkännande att använda den innan du startar den.
●
Gör så här om du reser utomlands:
◦
Kontrollera tullbestämmelserna för datorer i de länder eller regioner som du ska resa till.
◦
Kontrollera vilka typer av strömkablar och adaptrar du kommer att behöva på de platser där du
tänker använda datorn. Spänning, frekvens och kontakters utformning varierar.
VARNING: Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att inte
försöka driva datorn med någon spänningsomvandlingssats som säljs för annan utrustning.
SVWW
105
106 Bilaga A Resa med eller transportera datorn
SVWW
B
Felsökning
Felsökningsresurser
●
Använd webblänkarna och den extra information om datorn som du hittar via Hjälp och support. Gå till
Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och support.
OBS! Vissa kontroll- och reparationsverktyg kräver en Internetanslutning. HP tillhandahåller även
ytterligare verktyg som inte kräver någon Internetanslutning.
●
Kontakta HP:s support. Support i USA ges på http://www.hp.com/go/contactHP. Support i resten av
världen ges på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Välj bland följande typer av support:
◦
Chatta med en HP-tekniker.
OBS!
När chatt inte är tillgänglig på ett visst språk, ges den på engelska.
◦
Hitta telefonnummer till HP:s support över hela världen.
◦
Hitta ett HP-servicecenter.
Lösa problem
I följande avsnitt beskrivs ett antal vanliga problem och lösningar.
Det går inte att starta datorn
Om datorn inte startar när du trycker på strömknappen, kan du försöka hitta orsaken på något av följande
sätt:
●
Om datorn är ansluten till ett eluttag ska du kontrollera att det fungerar genom att ansluta en annan
elektrisk apparat dit.
OBS! Använd bara den nätadapter som medföljer datorn eller en som godkänts av HP för användning
med den här datorn.
●
SVWW
Om datorn är ansluten till en annan extern strömkälla än ett eluttag, ska du ansluta datorn till ett
eluttag med hjälp av nätadaptern. Kontrollera att det inte är något fel på strömkabelns och
nätadapterns kontakter.
Felsökningsresurser 107
Datorskärmen är svart
Om du inte har stängt av datorn men skärmen ändå är svart, kan en eller flera av följande inställningar vara
orsaken:
●
Datorn kan vara i strömsparläge. Avsluta strömsparläget genom att trycka på strömknappen helt kort.
Strömsparläget är en energisparfunktion som stänger av skärmen. Strömsparläge kan initieras av
systemet när datorn är på, men inte används, eller när datorns batteri börjar ta slut. Du ändrar dessa
och andra energiinställningar genom att högerklicka på ikonen Batteri på Windows-skrivbordet i
meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och sedan klicka på Inställningar.
●
Datorn kan vara inställd på att inte visa bilden på datorskärmen. Överför bilden till datorskärmen
genom att trycka på fn+f4. När en extra, extern visningsenhet, till exempel en bildskärm, ansluts till
datorn kan bilden på de flesta datormodeller visas på datorns skärm, den externa bildskärmen eller på
datorns skärm och den externa skärmen samtidigt. Om du trycker ned fn+f4 upprepade gånger växlar
bilden mellan datorns bildskärm, en eller flera externa bildskärmar och samtidig visning på alla
enheter.
Programvaran fungerar inte som den ska
Om programmet slutar svara eller inte verkar fungera korrekt startar du om datorn. Klicka på Start, sedan på
pilen vid knappen Stäng av följt av Starta om. Om det inte går att starta om datorn med någon av dessa
procedurer kan du läsa mer i nästa avsnitt, Datorn är på men ger ingen respons på sidan 108.
Datorn är på men ger ingen respons
Om datorn är på men inte ger någon respons på programvaru- eller tangentbordskommandon, kan du
försöka med följande nödavstängningsprocedurer i den angivna ordningen tills datorn stängs av:
VIKTIGT: När du tillämpar nödavstängningsprocedurer förlorar du all information som inte sparats.
●
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
●
Koppla bort datorn från nätströmmen och ta ut batteriet.
Datorn är ovanligt varm
Det är normalt att datorn känns varm under användning. Om datorn känns ovanligt varm kan den dock vara
överhettad på grund av att en ventilationsöppning är blockerad.
Om du misstänker att det är överhettning som orsakar felet bör du låta datorn svalna till rumstemperatur.
Kontrollera att inga ventilationsöppningar är blockerade när du använder datorn.
VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i
knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta
som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt
inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller
klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för
användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950).
OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det
är normalt att den interna fläkten slås på och av under drift.
108 Bilaga B Felsökning
SVWW
En extern enhet fungerar inte
Gör så här om en extern enhet inte fungerar som förväntat:
●
Starta enheten enligt tillverkarens instruktioner.
●
Kontrollera att det inte är något fel på enhetens kontakter.
●
Kontrollera att enheten får ström.
●
Kontrollera att enheten, särskilt om den är äldre, är kompatibel med operativsystemet.
●
Kontrollera att rätt drivrutiner är installerade och uppdaterade.
Den trådlösa nätverksanslutningen fungerar inte
Gör så här om en trådlös nätverksanslutning inte fungerar som förväntat:
●
Du aktiverar eller inaktiverar en trådlös eller trådansluten nätverksenhet genom att högerklicka på
ikonen Nätverksanslutning på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet. Om du vill aktivera enheter markerar du kryssrutan från menyalternativet. Avmarkera
kryssrutan om du vill inaktivera enheten.
●
Kontrollera att den trådlösa enheten är på.
●
Kontrollera att ingenting är i vägen för datorns trådlösa antenner.
●
Kontrollera att kabel- eller DSL-modemet och dess strömkabel är korrekt anslutna och att lamporna
lyser.
●
Kontrollera att routern eller åtkomstpunkten för trådlös kommunikation är korrekt ansluten till
nätadaptern och kabel- eller DSL-modemet och att lamporna lyser.
●
Koppla bort och återanslut alla kablar. Stäng sedan av strömmen och slå på den igen.
Skivan spelas inte
●
Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du spelar en CD eller DVD.
●
Logga ut från Internet innan du spelar en CD eller DVD.
●
Var noga med att sätta in skivan rätt.
●
Kontrollera att skivan är ren. Rengör skivan om det behövs med renat vatten och en luddfri duk. Torka
från mitten av skivan ut mot kanten.
●
Se efter om det finns repor på skivan. Om du hittar repor kan du behandla skivan med en
reparationssats för optiska skivor, som finns i många elektronikbutiker.
●
Inaktivera strömsparläget innan du spelar skivan.
Initiera inte strömsparläget när en skiva spelas. Om du gör det kan ett varningsmeddelande visas. I det
blir du ombedd att ange om du vill fortsätta. Klicka på Nej om det här meddelandet visas. När du klickar
på Nej kan något av följande inträffa:
◦
Uppspelningen återupptas.
– eller –
SVWW
Lösa problem 109
◦
Multimediaprogrammets uppspelningsfönster stängs. Om du vill fortsätta att spela skivan, klickar
du på knappen Spela i multimediaprogrammet så att skivan startas om. I sällsynta fall kan du
behöva avsluta programmet och starta om det.
Filmen visas inte på den externa bildskärmen
1.
Om både datorbildskärmen och den externa bildskärmen är startade, ska du trycka på fn+f4 en eller
flera gånger så att bildvisningen växlar mellan bildskärmarna.
2.
Konfigurera bildskärmsinställningarna så att den externa bildskärmen blir huvudskärm:
a.
Från Windows-skrivbordet högerklickar du i ett tomt område på datorskrivbordet och väljer
Skärmupplösning.
b.
Ange en huvudskärm och en sekundär skärm.
OBS! När du använder båda bildskärmarna visas inte DVD-bilden på en skärm som är definierad som
sekundär.
När en extern bildskärm är ansluten till Thunderbolt-porten, visas DVD-bilden på alla anslutna
bildskärmar.
Processen med att bränna en skiva startar inte eller avstannar innan den är klar
●
Se till att alla andra program är avslutade.
●
Stäng av strömsparläget.
●
Kontrollera att du använder rätt typ av skiva för din enhet.
●
Kontrollera att skivan sitter rätt.
●
Välj en långsammare lagringshastighet och försök igen.
●
Om du kopierar en skiva ska du spara informationen från källskivan på hårddisken innan du försöker
bränna innehållet på en ny skiva. Sedan kan du bränna informationen från hårddisken.
110 Bilaga B Felsökning
SVWW
C
Elektrostatisk urladdning
I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till
exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.
Elektrostatiska urladdningar från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada
elektronikkomponenter. Du kan minska risken för att datorn eller en diskenhet skadas eller att viktig
information går förlorad genom att tänka på följande:
●
Om flyttnings- eller installationsanvisningarna uppmanar dig att koppla bort datorn ser du till att vara
ordentligt jordad när du gör det. Öppna inga lock eller höljen innan datorn är urkopplad.
●
Förvara komponenterna i antistatiska behållare tills du tänker installera dem.
●
Undvik att röra vid stift, ledare och strömkretsar. Handskas så lite så möjligt med de elektroniska
komponenterna.
●
Använd inga magnetiska verktyg.
●
Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på komponenten innan du
hanterar den.
●
Borttagna komponenter ska skyddas genom att läggas i antistatisk förpackning.
Kontakta HP:s support om du behöver mer information om statisk elektricitet eller hjälp med att ta bort eller
installera komponenter.
SVWW
111
112 Bilaga C Elektrostatisk urladdning
SVWW
Index
A
administratörslösenord 70
ansluta till ett WLAN 23
antivirusprogram 78
använda
energibesparande lägen 44
nätström 49
användarlösenord 70
Automatiskt DriveLock-lösenord
ange 76
ta bort 77
avstängning 43
B
batteri
byta 49
förvara 48
kassera 48
låga batteriladdningsnivåer 46
spara ström 48
urladdning 46
visa återstående laddning 46
batteriets frikopplingsmekanism
14
batterifack, identifiera 14
batteriinformation, hitta 45
batterikontroll 46
batteriström 45
batteritemperatur 48
batteritillbehörskontakt,
identifiera 14
besparing, ström 48
bildskärmens ljusstyrka, tangenter
för 32
bildskärmsbild, växla 32
BIOS
hämta en uppdatering 95
ta reda på version 95
uppdatera 95
SVWW
Bluetooth-enhet 19, 25
Bluetooth-etikett 102
brandväggsprogramvara 78
brytare, ström 43
C
caps lock-lampa, identifiera 11
Computer Setup
BIOS, administratörslösenord
71
DriveLock-lösenord 73
navigera och välja alternativ 93
återställa
fabriksinställningarna 94
D
dator, resa med 48, 105
diskar
extern 59
hård 59
DisplayPort, ansluta 40
DisplayPort, identifiera 7
dockningskontakt, identifiera 14
driftsmiljö 104
DriveLock-lösenord
ange 75
beskrivning 73
inställning 74
ta bort 76
ändra 75
DVD-skiva för drivrutinsåterställning,
använda för återställning 91
skapa 88
DVD-skiva med Windows 7
använda för återställning 91
skapa 88
E
elektrostatisk urladdning 111
energibesparande lägen 44
enheter
använda 62
hantera 61
optiska 59
enhetsmedier 44
esc-tangent, identifiera 13
etiketter
Bluetooth 102
föreskrifter 102
Microsofts äkthetsbevis 102
serienummer 102
trådlöst, certifiering 102
WLAN 102
ExpressCard
definition 54
konfigurera 54
sätta in 55
ta bort transportskydd 55
ta ut 56
ExpressCard-kortplats 8
externa enheter 59
externa tillvalsenheter, använda 59
extern enhet 59
F
felsökning
skiva, bränna 110
skiva, spela 109
felsökning, extern bildskärm 110
fingeravtrycksläsare 79
fingeravtrycksläsare, identifiera 12
fn-tangent, identifiera 13, 32
frikopplingslås för servicelucka 14
frikopplingsmekanism för
servicelucka 14
funktionstangenter, identifiera 13
Index 113
föreskrifter
föreskrifter, märketikett 102
trådlöst, certifieringsetiketter
102
företags-WLAN, anslutning 23
förvara ett batteri 48
G
GPS 25
grafiklägen, växla
50
H
HD-enheter, ansluta 41, 42
HP:s mobila bredband, inaktiverat
24
HP 3D DriveGuard 66
HP Client Security Manager 79
HP Recovery Disc Creator, använda
88
HP Recovery-partitionen
använda för återställning 90
kontrollera om den finns 90
HP Sure Start 100
hubb 57
hårddisk
extern 59
HP 3D DriveGuard 66
installera 64
ta bort 63
hårddisk, identifiera 15
hårddisklampa 16, 66
högtalare, identifiera 12
hörlurar (jack för ljudutgång) 5
hörlurar och mikrofoner, ansluta 36
I
inbyggd numerisk knappsats,
identifiera 33
ineffekt 103
installationsverktyget
navigera och välja alternativ 93
återställa
fabriksinställningarna 94
installera ett trådlöst nätverk
(WLAN) 22
installera Internetanslutning 22
integrerad numerisk knappsats,
identifiera 13
interna mikrofoner, identifiera 9
intern bildskärmsomkopplare 9
114 Index
J
jack
ljudingång (mikrofon) 5
ljudutgång (hörlurar) 5
RJ-45 (nätverk) 17
jack för ljudingång (mikrofon),
identifiera 5
jack för ljudutgång (hörlurar),
identifiera 5
Java Card
sätta i 57
ta ut 57
Java-kort
definition 56
K
kablar
USB 58
knappar
höger styrplatta 10
höger styrspaks- 10
mittknapp på styrplattan 10
ström 12, 43
utmatning av optisk enhet 6
Windows-knapp 13
volym 35
vänster på styrplattan 10
vänster styrspaks- 10
knappsats
integrerad numerisk 13
knappsatser, identifiera 33
komponenter
baksidan 17
bildskärm 9
framsidan 16
höger sida 5
ovansidan 10
undersidan 14
vänster sida 7
konfigurera
ExpressCard-kort 54
kontrollera ljudfunktioner 36
kontroller för trådlöst
knapp 19
operativsystem 19
kritisk batteriladdning 44
L
lampa för avstängd mikrofon,
identifiera 11
lampa för trådlöst 11, 16, 19
lampor
caps lock 11
hårddisk 16
mikrofonavstängning 11
num lock 11
nätadapter/batteri 16
ström 11, 16
Styrplatta 11
trådlöst 11, 16
lampor, hårddisk 66
lampor, nätadapter 17
ljudfunktioner, kontrollera 36
låg batteriladdningsnivå 46
läsbara medier 44
lösenord
administratör 70
användare 70
BIOS, administratör 71
DriveLock 73
M
mekanism, batteriets frikopplings14
mekanismer, serviceluckans
frikopplings- 14
mikrofon (jack för ljudingång),
identifiera 5
minneskort
format som stöds 53
sätta i 53
ta bort 53
minneskortläsare, identifiera 5
minnesmodul
byta 81
identifiera 15
sätta i 82
ta bort 81
Miracast 42
MultiStream Transport 41
mus, extern
inställningar 27
N
numeriskt tangentbord, externt
använda 33
num lock 33
num lk-tangent, identifiera 33
num lock, externt numeriskt
tangentbord 33
SVWW
num lock-lampa 11
nypa och zooma med två fingrar på
styrplattan 29
nätadapter, testa 50
nätadapter-/batterilampa 16
nätadapterlampor, identifiera 17
nätström, använda 49
O
optisk enhet 59
optisk enhet, identifiera
5
P
pekdon, inställningar 27
platser
ExpressCard 8
SIM 14
smartkort 8
säkerhetskabel 7
plats för säkerhetskabel,
identifiera 7
portar
DisplayPort 7, 40
extern bildskärm 6, 39
Miracast 42
USB 7
USB 3.0-laddningsport
(strömdriven) 7
VGA 39
port för extern bildskärm 6, 39
problem, lösa 107
produktnamn och nummer, dator
102
programvara
antivirus 78
brandvägg 78
Diskdefragmenterare 65
Diskrensning 66
viktiga säkerhetsuppdateringar
78
programvara för
diskdefragmentering 65
programvaran Diskrensning 66
publikt WLAN, anslutning 23
R
RAID 66
rengöra datorn 84
resa med datorn 48, 102, 105
RJ-45-uttag (nätverk), identifiera
17
SVWW
rotationsgest på styrplatta 30
rullningsgest på styrplatta 29
S
serienummer 102
serienummer, dator 102
SIM
sätta i 24
SIM-plats, identifiera 14
Skiva med Windows 7
använda för återställning 91
skapa 88
skrivbara medier 44
skärmbild, växla 32
skötsel av datorn 84
smartkort
definition 56
sätta i 57
ta ut 57
smartkortplats 8
snabbtangenter
använda 32
beskrivning 32
höja högtalarljudet 32
justera volymen 32
minska bildskärmens ljusstyrka
32
strömsparläge 32
sänka högtalarljudet 32
tangentbordets
bakgrundsbelysning 32
växla bildskärm 32
öka bildskärmens ljusstyrka 32
SoftPaq, ladda ned 86
Startreparation, använda 89
ström
alternativ 44
batteri 45
spara 48
strömbrytare 43
strömknapp 43
strömknapp, identifiera 12
strömlampor 11, 16
strömsparläge
avsluta 44
initiera 44
strömuttag, identifiera 17
styrplatta
använda 27
knappar 10
Styrplatta
knappar 10
styrplattans av-indikator,
identifiera 11
styrplattans zon
identifiera 10
styrplattegester
använda 27
nypa och zooma med två
fingrar 29
rotera 30
rulla 29
tvåfingersklick 30
styrspak 10
ställa in energialternativ 44
ställa in lösenordsskydd för
återaktivering 45
stänga av datorn 43
stöd, USB 93
systemet svarar inte 43
säkerhet, trådlös 22
Säkerhetskopiering och
återställning 89
säkerhetskopior
skapa 88
återställa 89
T
tangentbordets
bakgrundsbelysning 32
tangentbordets snabbtangenter,
identifiera 32
tangenter
esc 13
fn 13
funktion 13
volym 35
temperatur 48
testa en nätadapter 50
trådlösa antenner, identifiera 9
trådlöst, certifieringsetikett 102
trådlöst, knapp 19
trådlöst nätverk (WLAN)
ansluta 23
använda 21
företags-WLAN, anslutning 23
publikt WLAN, anslutning 23
räckvidd 23
säkerhet 22
utrustning, nödvändig 22
Index 115
tvåfingersklick, styrplattegester
30
U
underhåll
Diskdefragmenterare 65
Diskrensning 66
USB 3.0-laddningsport (strömdriven),
identifiera 7
USB 3.0-port 5
USB-enheter
ansluta 58
beskrivning 57
ta ut 58
USB-hubb 57
USB-kabel, ansluta 58
USB-portar, identifiera 5, 7
USB-stöd 93
utmatningsknapp för optisk enhet,
identifiera 6
uttag, ström 17
Å
återställa, system 89
återställa hårddisken 90
återställning av hårddisken 90
återställning med f11 90
återställningsmedier, använda för
återställning 91
återställningspartition 90
återställningsskivor, skapa 88
återställningsverktyg, Windows 89
Ä
äkthetsbevis från Microsoft, etikett
102
V
ventiler, identifiera 7, 15, 17
verktyg för säkerhetskopiering 87
verktyg för återställning 87
VGA-port, ansluta 39
video 38
viktiga säkerhetsuppdateringar,
programvara 78
viloläge
avsluta 44
initiera 44
volym
justera 35
knappar 35
tangenter 35
volymtangenter, identifiera 32
växlingsbar grafik 50
W
webbkamera 9, 37
webbkamera, identifiera 9
Windows-knapp, identifiera 13
Windows Startreparation, använda
89
WLAN-antenner, identifiera 9
WLAN-enhet 21, 102
WLAN-etikett 102
WWAN-antenner, identifiera 9
WWAN-enhet 19, 23
116 Index
SVWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising