HP | ZBook 17 G3 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Instrukcja obsługi

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez firmę HP
Inc. w ramach licencji. Intel i Thunderbolt są
znakami towarowym firmy Intel Corporation w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi
firm grupy Microsoft.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi
firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach
o gwarancji towarzyszących tym produktom
i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie
powinny być uznawane za jakiekolwiek
gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Patenty DTS można sprawdzić w witrynie
http://patents.dts.com. Wyprodukowano na
licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS i jego
symbol oraz DTS wraz z symbolem są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS
Studio Sound znakiem towarowym firmy DTS,
Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone
.
Wydanie pierwsze: styczeń 2016
Numer katalogowy dokumentu: 840924-241
Uwagi dotyczące produktu
Warunki użytkowania oprogramowania
W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje
występujące w większości modeli. Niektóre z
funkcji mogą być niedostępne w danym
komputerze.
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go w
jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie
zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w
ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania
pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z
zasadami zwrotu pieniędzy.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we
wszystkich edycjach systemu Windows. Do
osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu
Windows na tym komputerze może być
konieczne zaktualizowanie i/lub oddzielny
zakup sprzętu, sterowników i/lub
oprogramowania. Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć na stronie
http://www.microsoft.com.
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji
obsługi, przejdź do strony http://www.hp.com/
support i wybierz kraj. Wybierz opcję
Sterowniki i oprogramowanie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub
zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na
zakup komputera należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na
twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną
twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię,
na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu
przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Komputer
i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika,
zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Spis treści
1 Rozpoczęcie pracy ......................................................................................................................................... 1
Wyszukiwanie informacji ....................................................................................................................................... 2
2 Elementy ...................................................................................................................................................... 4
Lokalizowanie sprzętu i oprogramowania ............................................................................................................ 4
Strona prawa .......................................................................................................................................................... 5
Strona lewa ............................................................................................................................................................ 6
Wyświetlacz ........................................................................................................................................................... 7
Część górna ............................................................................................................................................................ 8
Płytka dotykowa TouchPad ................................................................................................................. 8
Wskaźniki ............................................................................................................................................. 9
Przyciski i czytnik linii papilarnych ................................................................................................... 11
Specjalne klawisze funkcyjne ........................................................................................................... 12
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych .......................................................................................... 12
Spód ..................................................................................................................................................................... 14
Przód .................................................................................................................................................................... 15
Etykiety ................................................................................................................................................................ 16
Wkładanie karty SIM (tylko wybrane modele) .................................................................................................... 17
3 Podłączanie do sieci ..................................................................................................................................... 18
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ................................................................................................................ 18
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ............................................. 18
Włączanie i wyłączanie urządzeń bezprzewodowych ................................................... 18
Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane produkty) ............... 19
Przycisk komunikacji bezprzewodowej .......................................................................... 19
Ustawienia systemu operacyjnego ................................................................................. 19
Łączenie z siecią WLAN ..................................................................................................................... 20
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty) ......................................... 20
Korzystanie z modułu HP Mobile Connect (tylko wybrane produkty) .............................................. 21
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty) ................................................................ 21
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane modele) ............................. 21
Dodawanie urządzenia obsługującego technologię Bluetooth ..................................... 21
Podłączanie do sieci przewodowej ...................................................................................................................... 21
Połączenie z siecią lokalną (LAN) (tylko wybrane produkty) ........................................................... 22
Korzystanie z modemu (tylko wybrane produkty) ........................................................................... 22
Podłączanie kabla modemowego .................................................................................. 22
v
Podłączanie adaptera kabla modemowego odpowiedniego dla danego kraju lub
regionu ............................................................................................................................ 23
4 Nawigacja po ekranie ................................................................................................................................... 24
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym ...................................................... 24
Naciskanie ......................................................................................................................................... 24
Zbliżanie/rozsuwanie palców w celu zmiany powiększenia ............................................................. 24
Przewijanie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ..................................................... 25
Naciśnięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad) ...................................................... 25
5 Funkcje rozrywkowe .................................................................................................................................... 26
Korzystanie z kamery internetowej (tylko wybrane modele) ............................................................................. 26
Korzystanie z funkcji audio .................................................................................................................................. 26
Podłączanie głośników ..................................................................................................................... 26
Podłączanie słuchawek ..................................................................................................................... 26
Podłączanie zestawów słuchawkowych ........................................................................................... 27
Korzystanie z ustawień dźwięku ....................................................................................................... 27
Korzystanie z wideo ............................................................................................................................................. 27
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla VGA (tylko wybrane produkty) ............................. 28
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty) ........................... 28
Konfigurowanie dźwięku HDMI ....................................................................................... 29
Podłączanie urządzeń do portu USB Type-C (z obsługą standardu Thunderbolt-3) ....................... 30
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora
MultiStream Transport ...................................................................................................................... 31
Podłączanie wyświetlaczy do komputerów z kartami graficznymi Intel (z
wbudowanym koncentratorem) ..................................................................................... 31
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane modele) ............................................................. 31
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy zgodnych ze standardem Intel WiDi (tylko wybrane
modele Intel) ..................................................................................................................................... 32
6 Zarządzanie energią .................................................................................................................................... 33
Wyłączanie komputera ........................................................................................................................................ 33
Ustawianie opcji zasilania .................................................................................................................................... 33
Korzystanie ze stanów oszczędzania energii ................................................................................... 33
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia ....................................................................... 34
Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji .................................................................... 34
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania ...................................................... 34
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu ................................................... 35
Korzystanie z zasilania bateryjnego ................................................................................................. 35
Korzystanie z narzędzia Battery Check firmy HP ........................................................... 36
vi
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii ............................................. 36
Wydłużanie czasu pracy na baterii ................................................................................. 36
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii ................................................... 36
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii ............................ 36
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii ............. 37
Wyjmowanie baterii ........................................................................................................ 37
Oszczędzanie energii baterii ........................................................................................... 39
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika ........................................................ 39
Wymiana baterii .............................................................................................................. 39
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym ............................................. 40
Testowanie zasilacza prądu przemiennego ................................................................... 41
7 Bezpieczeństwo ........................................................................................................................................... 42
Zabezpieczanie komputera ................................................................................................................................. 42
Korzystanie z haseł .............................................................................................................................................. 43
Ustawianie haseł w systemie Windows ............................................................................................ 43
Ustawianie haseł w programie Computer Setup .............................................................................. 43
Zarządzanie hasłem administratora BIOS ........................................................................................ 44
Wprowadzanie hasła administratora BIOS ..................................................................... 46
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer setup (tylko wybrane
produkty) ........................................................................................................................................... 46
Ustawienie hasła funkcji DriveLock ................................................................................ 47
Włączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ................................................. 47
Wyłączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ............................................... 48
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ................................ 49
Zmienianie hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) ...................................... 50
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego .............................................................................................. 50
Korzystanie z oprogramowania zapory .............................................................................................................. 50
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń ......................................................................................... 51
Korzystanie z oprogramowania HP Client Security (tylko wybrane produkty) .................................................. 51
Korzystanie z programu HP Touchpoint Manager (tylko wybrane produkty) .................................................... 51
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego (tylko wybrane produkty) .............................................. 51
Używanie czytnika linii papilarnych (tylko wybrane produkty) .......................................................................... 51
Położenie czytnika linii papilarnych ................................................................................................. 52
8 Konserwacja ................................................................................................................................................ 53
Zwiększanie wydajności ...................................................................................................................................... 53
Korzystanie z programu Defragmentator dysków ........................................................................... 53
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku .................................................................................. 53
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty) ................................ 54
Określanie stanu HP 3D DriveGuard ............................................................................... 54
vii
Aktualizowanie programów i sterowników ......................................................................................................... 54
Czyszczenie komputera ....................................................................................................................................... 54
Procedury czyszczenia ...................................................................................................................... 55
Czyszczenie wyświetlacza .............................................................................................. 55
Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................................ 55
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane
produkty) ......................................................................................................................... 55
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu .......................................................................................... 56
9 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych ....................................................................................... 57
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych ................................................................................... 57
Wskazówki ......................................................................................................................................... 57
Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator ................................. 58
Tworzenie nośnika do odzyskiwania .............................................................................. 58
Tworzenie kopii zapasowej danych ................................................................................................... 58
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu ........................................................................................................... 59
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows ............................................................ 59
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane produkty) .............................................. 60
Używanie nośnika z systemem Windows 7 ...................................................................................... 61
10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start ................................................................................................. 62
Korzystanie z programu Computer Setup ........................................................................................................... 62
Uruchamianie programu Computer Setup ........................................................................................ 62
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup ............................................................ 62
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup ............................................... 63
Aktualizowanie systemu BIOS ........................................................................................................... 63
Sprawdzanie wersji systemu BIOS .................................................................................. 63
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS ............................................................................ 64
Zmiana kolejności rozruchu za pomocą klawisza f9 ........................................................................ 65
Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty) .................................................................... 65
Korzystanie z oprogramowania HP Sure Start (tylko wybrane produkty) ......................................................... 65
11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .......................................................................... 67
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB .................................................. 67
12 Dane techniczne ........................................................................................................................................ 69
Zasilanie ............................................................................................................................................................... 69
Środowisko pracy ................................................................................................................................................ 69
13 Wyładowania elektrostatyczne ................................................................................................................... 70
viii
14 Dostępność ............................................................................................................................................... 71
Obsługiwane technologie pomocnicze ............................................................................................................... 71
Uzyskiwanie pomocy w celu ułatwienia dostępu ............................................................................................... 71
Indeks ............................................................................................................................................................ 72
ix
x
1
Rozpoczęcie pracy
W celu najlepszego wykorzystania swojego zakupu zalecamy wykonanie następujących czynności po
skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera:
●
Połączenie z Internetem — skonfiguruj sieć przewodową lub bezprzewodową, aby można było
połączyć się z Internetem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Podłączanie do sieci
na stronie 18.
●
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego — ochrona komputera przed uszkodzeniami
powodowanymi przez wirusy. Oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz rozdział Bezpieczeństwo na stronie 42.
●
Poznawanie komputera — zapoznaj się z funkcjami komputera. Dodatkowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziałach Elementy na stronie 4 i Nawigacja po ekranie na stronie 24.
●
Poznanie zainstalowanego oprogramowania — przejrzyj listę oprogramowania preinstalowanego na
komputerze.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy. Szczegółowe informacje na temat korzystania
z oprogramowania dostarczonego z komputerem można znaleźć w instrukcjach producenta
dostarczonych z oprogramowaniem lub na stronie internetowej producenta.
●
Utwórz kopię zapasową swojego dysku twardego na dyskach lub napędzie flash do odzyskiwania.
Zobacz Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na stronie 57.
1
Wyszukiwanie informacji
Instrukcji konfiguracji użyto już do włączenia komputera i znalezienia tego podręcznika. Aby znaleźć
szczegółowe informacje o produktach, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.
Źródło informacji
Dostępne informacje
Arkusz Instrukcja konfiguracji
●
Instalacja i konfiguracja komputera
●
Pomoc w rozpoznaniu elementów komputera
Program HP Support Assistant
●
Aktualizacje oprogramowania, sterowników i systemu BIOS
Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej,
wybierz Start > Wszystkie programy > Pomoc i wsparcie
techniczne HP.
●
Narzędzia do rozwiązywania problemów
●
Dostęp do pomocy technicznej
Pomoc techniczna na całym świecie
●
Czat online z pracownikiem technicznym HP
Aby skorzystać z pomocy technicznej w swoim języku,
przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz
kraj.
●
Numery telefonów pomocy technicznej
●
Lokalizacje centrów serwisowych HP
Witryna internetowa HP
●
Informacje dotyczące pomocy technicznej
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi,
przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz
kraj. Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
●
Zamawianie części i wyszukiwanie dodatkowej pomocy
●
Dostępne akcesoria do urządzenia
Bezpieczeństwo i komfort pracy
●
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz Start >
Wszystkie programy > Pomoc i wsparcie techniczne HP >
Dokumentacja HP.
Prawidłowa konfiguracja miejsca pracy, właściwa postawa, zdrowie
i nawyki pracy
●
Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i
mechanicznego
●
Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
●
Informacje o utylizacji baterii
●
Informacja gwarancyjna
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi,
przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz
kraj. Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo.
Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz Start >
Wszystkie programy > Pomoc i wsparcie techniczne HP >
Dokumentacja HP.
Ograniczona gwarancja*
Aby uzyskać dostęp do ograniczonej gwarancji, wybierz
Start > Wszystkie programy > Pomoc i wsparcie
techniczne HP > Dokumentacja HP > Wyświetl informację
gwarancyjną.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Do urządzenia jest dołączona Ograniczona gwarancja HP. Znajduje się ona razem z instrukcjami obsługi w urządzeniu i/lub na dysku
CD lub DVD dostarczonym wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach gwarancja może być dostarczana przez firmę HP w
postaci papierowej. W krajach i regionach, w których gwarancja nie jest dołączona w formie drukowanej, można zamówić ją na stronie
2
Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy
Źródło informacji
Dostępne informacje
http://www.hp.com/go/orderdocuments. W sprawie produktów zakupionych w regionie Azja-Pacyfik można napisać do firmy HP pod
adresem Hewlett Packard, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje
imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.
Wyszukiwanie informacji
3
2
Elementy
Lokalizowanie sprzętu i oprogramowania
Aby wyświetlić listę zainstalowanego sprzętu:
▲
Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Menedżer urządzeń.
Aby wyświetlić listę zainstalowanego oprogramowania:
▲
4
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy.
Rozdział 2 Elementy
Strona prawa
Element
Opis
(1)
Czytnik kart inteligentnych
Obsługuje opcjonalne karty inteligentne.
(2)
Wyjście audio (słuchawkowe)/wejście audio
(mikrofonowe) — gniazdo typu combo
Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze
wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu
słuchawkowego lub kabla audio telewizora. Umożliwia także
podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego.
To gniazdo typu jack nie obsługuje opcjonalnego oddzielnego
mikrofonu.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu,
przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub
zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować
poziom głośności. Dodatkowe informacje na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku Uregulowania
prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania
środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tej instrukcji:
▲
Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Pomoc i
obsługa techniczna HP > Dokumentacja HP.
UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest
urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.
UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma 4-stykowe
złącze, które obsługuje zarówno wyjście audio (słuchawkowe),
jak i wejście audio (mikrofonowe).
(3)
port USB 3.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB.
(4)
Port HDMI
Umożliwia połączenie komputera z opcjonalnym urządzeniem
audio lub wideo, takim jak telewizor o wysokiej rozdzielczości,
z dowolnym opcjonalnym urządzeniem cyfrowym lub audio,
albo z szybkim urządzeniem HDMI.
(5)
Port monitora zewnętrznego
Umożliwia podłączenie monitora zewnętrznego lub projektora
VGA.
(6)
Porty USB Type-C (z obsługą standardu
Thunderbolt-3) (2)
Umożliwia podłączenie dowolnego urządzenia USB ze złączem
Type-C.
Strona prawa
5
Element
Opis
UWAGA: Porty USB Type-C ładują takie urządzenia jak
telefony komórkowe, laptopy, tablety i odtwarzacze MP3, także
po wyłączeniu komputera. Ponadto niektóre porty USB Type-C
zapewniają wyjście wideo, pozwalając na podłączenie urządzeń
ze złączami DisplayPort, VGA, HDMI, ThunderboltTM oraz innych
urządzeń wideo.
UWAGA:
Niezbędne mogą być adaptery (zakupione osobno).
(7)
Złącze zasilania
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.
(8)
Wskaźnik baterii
Gdy zasilanie sieciowe jest podłączone:
●
Biały: Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%.
●
Pomarańczowy: Poziom naładowania baterii wynosi
między 0 a 90%.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
Gdy zasilanie sieciowe jest odłączone (bateria nie ładuje się):
●
Miga na pomarańczowo: bateria osiągnęła niski poziom
naładowania. Kiedy bateria osiąga krytycznie niski poziom
naładowania, wskaźnik zaczyna migać szybko.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
Strona lewa
Element
(1)
Opis
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki
zabezpieczającej.
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera,
ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.
(2)
(3)
6
Rozdział 2 Elementy
Gniazdo RJ-45 (sieciowe)/wskaźniki stanu
Porty USB 3.0 (2)
Umożliwia podłączenie kabla sieciowego.
●
Zielony (po lewej): sieć jest podłączona.
●
Pomarańczowy (po prawej): aktywność w sieci.
Umożliwiają podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB.
Element
Opis
(4)
Port ładowania USB 3.0 (zasilany)
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego
jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub
koncentrator USB. Standardowe porty USB nie ładują wszystkich
urządzeń USB lub ładują je prądem o niskim natężeniu. Niektóre
urządzenia USB wymagają zasilania i podłączenia do portu
zasilanego.
UWAGA: Porty ładowania USB umożliwiają ładowanie
niektórych modeli telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3
także po wyłączeniu komputera.
(5)
Czytnik kart pamięci
Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do
przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do
informacji oraz do zarządzania nimi.
Wyświetlacz
Element
Opis
(1)
Anteny WLAN*
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych
(WLAN). Obszar, w którym będą znajdować się anteny.
(2)
Anteny sieci WWAN (tylko wybrane produkty)*
Wysyłają i odbierają sygnały w bezprzewodowych sieciach rozległych
(WWAN).
(3)
Mikrofony wewnętrzne (2)
Umożliwiają nagrywanie dźwięku.
(4)
Wskaźnik kamery internetowej (tylko wybrane
modele)
Świeci: kamera pracuje.
(5)
Kamera internetowa (tylko wybrane modele)
Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć. Niektóre modele
oferują obsługę konferencji wideo i czatu online przy użyciu obrazu
wideo przesyłanego strumieniowo.
Wyświetlacz
7
Element
Opis
Aby używać kamery internetowej:
▲
Wybierz kolejno pozycje Start > Wszystkie programy >
Komunikacja i czat > CyberLink YouCam.
* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu
anten.
Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dla danego kraju lub regionu.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
▲
Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Pomoc i obsługa techniczna HP > Dokumentacja HP.
Część górna
Płytka dotykowa TouchPad
Element
8
Opis
(1)
Drążek wskazujący
Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie oraz
aktywowanie elementów na ekranie.
(2)
Lewy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(3)
Przycisk włączania/wyłączania płytki dotykowej
TouchPad
Służy do włączania lub wyłączania płytki dotykowej TouchPad.
Rozdział 2 Elementy
Element
Opis
(4)
Obszar płytki dotykowej TouchPad
Odczytuje gesty wykonywane palcami w celu przesuwania
wskaźnika lub aktywowania elementów widocznych na ekranie.
(5)
Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(6)
Prawy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy zewnętrznej.
(7)
Środkowy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje, co środkowy przycisk myszy zewnętrznej.
(8)
Środkowy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje, co środkowy przycisk myszy zewnętrznej.
(9)
Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy zewnętrznej.
Wskaźniki
Element
(1)
Opis
Wskaźnik zasilania
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer znajduje się w stanie uśpienia, który jest
trybem oszczędzania energii. Komputer odcina zasilanie od
wyświetlacza i innych niepotrzebnych elementów.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony lub znajduje się
w stanie hibernacji. Hibernacja to tryb oszczędzania energii,
podczas którego zużywa się najmniej energii.
(2)
Wskaźnik caps lock
Świeci: Tryb caps lock jest włączony, co powoduje przełączenie
klawiszy na duże litery.
(3)
Wskaźnik wyciszenia mikrofonu
●
Pomarańczowy: dźwięk z mikrofonu jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk z mikrofonu jest włączony.
(4)
Wskaźnik num lock
Świeci: funkcja num lock jest włączona.
Część górna
9
Element
(5)
Opis
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
Świeci: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak
urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub urządzenie
Bluetooth®, jest włączone.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie
urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
(6)
(7)
10
Rozdział 2 Elementy
Wskaźnik wyciszenia
Wskaźnik płytki dotykowej TouchPad
●
Pomarańczowy: dźwięk w komputerze jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.
●
Świeci: płytka dotykowa TouchPad jest wyłączona.
●
Nie świeci: płytka dotykowa TouchPad jest włączona.
Przyciski i czytnik linii papilarnych
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby
uruchomić tryb uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z tego trybu.
●
Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z tego trybu.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania
spowoduje utratę niezapisanych informacji.
Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej
procedury zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania
i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia
wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy
zapoznać się z opcjami zasilania.
▲
wybierz kolejno Start > Panel sterowania > System
i zabezpieczenia > Opcje zasilania.
(2)
Przycisk komunikacji bezprzewodowej
Włącza i wyłącza funkcje komunikacji bezprzewodowej, nie
ustanawia jednak połączenia bezprzewodowego.
(3)
Przycisk wyciszenia dźwięku (tylko wybrane
produkty)
Wycisza i przywraca dźwięk głośników.
(4)
Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane modele)
Umożliwia logowanie do systemu Windows® na podstawie
rozpoznania linii papilarnych, a nie podanego hasła.
Część górna
11
Specjalne klawisze funkcyjne
Element
Opis
(1)
Klawisz esc
Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem
z klawiszem fn).
(2)
Klawisz fn
Uruchamia często używane funkcje systemowe (po naciśnięciu
razem z klawiszem funkcyjnym, klawiszem num lock lub
klawiszem esc).
Zobacz Korzystanie ze skrótów klawiaturowych na stronie 12.
(3)
Klawisz systemu Windows
Otwiera menu Start.
UWAGA: Ponowne naciśnięcie klawisza Windows powoduje
zamknięcie menu Start.
(4)
Klawisz num lock
Włącza i wyłącza klawiaturę numeryczną.
(5)
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Oddzielna klawiatura z prawej strony klawiatury alfabetycznej,
która umożliwia dodawanie, odejmowanie i wykonywanie innych
zadań numerycznych. Po włączeniu funkcji num lock można
z niej korzystać tak jak z zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
Aby użyć skrótu klawiaturowego:
▲
Naciśnij klawisz fn, a następnie odpowiedni klawisz funkcyjny oznaczony jedną z poniższych ikon.
Naciśnij fn+klawisz
funkcyjny
Opis
Inicjuje tryb uśpienia, powodując zapisanie informacji użytkownika w pamięci systemowej. Wyświetlacz i inne
podzespoły są wyłączane, co oszczędza energię.
Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.
OSTROŻNIE:
uśpienia.
Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, należy zapisać pracę przed zainicjowaniem trybu
Włącza lub wyłącza podświetlenie klawiatury.
UWAGA:
12
Rozdział 2 Elementy
W celu oszczędzania energii baterii należy wyłączyć tę funkcję.
Naciśnij fn+klawisz
funkcyjny
Opis
Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do
komputera. Jeśli na przykład do komputera jest podłączony monitor, wielokrotne naciskanie tego klawisza
powoduje przełączanie obrazu na ekranie pomiędzy wyświetlaczem wbudowanym a monitorem oraz trybem
jednoczesnego wyświetlania obrazu na obu ekranach.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie jasności obrazu.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie jasności obrazu.
Zmniejsza stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.
Zwiększa stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.
Wycisza mikrofon.
Część górna
13
Spód
Element
(1)
Opis
Pokrywa serwisowa
Zapewnia dostęp do wnęki dysku twardego, gniazda
modułu sieci WLAN, gniazda modułu rozległej sieci
bezprzewodowej WWAN i gniazd modułów pamięci.
OSTROŻNIE: Aby zapobiec zawieszeniu systemu, należy
wymieniać moduł bezprzewodowy wyłącznie na
urządzenie zatwierdzone do użycia w komputerze przez
instytucję rządową regulującą kwestie dotyczące urządzeń
bezprzewodowych w kraju/regionie zamieszkania. Jeśli
moduł zostanie wymieniony i pojawi się komunikat
ostrzegawczy, należy wyjąć moduł, aby przywrócić
funkcjonalność komputera, a następnie skontaktować się
z pomocą techniczną.
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa
techniczna.
(2)
Śruby zwalniające pokrywę serwisową
Zwalniają pokrywę serwisową.
(3)
Otwory wentylacyjne
Umożliwia dopływ powietrza zapewniający chłodzenie
wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora
podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(4)
14
Rozdział 2 Elementy
Kratka odpływowa
Umożliwia odpływ rozlanych płynów, np. napoju lub kawy,
z komputera.
Przód
Element
(1)
Opis
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
Świeci: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe, takie
jak urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub
urządzenie Bluetooth®, jest włączone.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie
urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
(2)
(3)
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik baterii
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer znajduje się w stanie uśpienia, który
jest trybem oszczędzania energii. Komputer odcina
zasilanie od wyświetlacza i innych niepotrzebnych
elementów.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony lub znajduje się
w stanie hibernacji. Hibernacja to tryb oszczędzania
energii, podczas którego zużywa się najmniej energii.
Gdy zasilanie sieciowe jest podłączone:
●
Biały: Poziom naładowania baterii jest większy niż
90%.
●
Pomarańczowy: Poziom naładowania baterii wynosi
między 0 a 90%.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
Gdy zasilanie sieciowe jest odłączone (bateria nie ładuje
się):
(4)
Wskaźnik dysku twardego
●
Miga na pomarańczowo: bateria osiągnęła niski
poziom naładowania. Kiedy bateria osiąga krytycznie
niski poziom naładowania, wskaźnik zaczyna migać
szybko.
●
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
●
Miga na biało: komputer korzysta z dysku twardego.
●
Pomarańczowy: system HP 3D DriveGuard
tymczasowo zaparkował dysk twardy.
UWAGA: Więcej informacji na temat programu HP 3D
DriveGuard można znaleźć w rozdziale Korzystanie z
oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane
produkty) na stronie 54.
(5)
Głośniki
Odtwarzają dźwięk.
Przód
15
Etykiety
Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży
zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem.
WAŻNE: Poszukaj etykiet opisanych w tej sekcji w następujących miejscach: na spodzie komputera,
wewnątrz wnęki baterii, pod pokrywą serwisową lub z tyłu wyświetlacza.
●
Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział pomocy
technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy też numeru
modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.
Etykieta serwisowa będzie przypominać jedną z przedstawionych poniżej. Należy korzystać z ilustracji,
która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym komputerze.
Element
(1)
Numer seryjny
(2)
Numer produktu
(3)
Okres gwarancji
(4)
Numer modelu (tylko wybrane modele)
Element
16
(1)
Nazwa modelu (tylko wybrane modele)
(2)
Numer produktu
Rozdział 2 Elementy
Element
(3)
Numer seryjny
(4)
Okres gwarancji
●
Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.
●
Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach
bezprzewodowych oraz atesty krajów/regionów, w których te urządzenia zostały dopuszczone do
użytku.
Wkładanie karty SIM (tylko wybrane modele)
OSTROŻNIE:
Aby zapobiec uszkodzeniu złączy, nie używaj zbyt dużej siły podczas wkładania karty SIM.
Aby włożyć kartę SIM, wykonaj następujące czynności:
1.
Wyłącz komputer za pomocą polecenia Zamknij system.
2.
Zamknij wyświetlacz.
3.
Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
4.
Odłącz kabel zasilający z gniazda sieci elektrycznej.
5.
Połóż komputer spodem do góry na płaskiej powierzchni.
6.
Zdejmij pokrywę serwisową i baterię. Zobacz Wyjmowanie baterii na stronie 37.
7.
Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM, a następnie dociśnij ją, aż zostanie prawidłowo osadzona.
UWAGA:
Twoja karta SIM może nieznacznie różnić się od pokazanej na ilustracji w tym rozdziale.
UWAGA: Zobacz rysunek we wnęce baterii, aby określić, którą stroną należy włożyć kartę SIM do
komputera.
Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją, a następnie wyjmij z gniazda.
Wkładanie karty SIM (tylko wybrane modele)
17
3
Podłączanie do sieci
Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Ale nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać dostęp
do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i połączenie z
siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o komunikowaniu się ze
światem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
W technologii bezprzewodowej dane są przesyłane za pomocą fal radiowych zamiast przewodów. Komputer
może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:
●
Urządzenie sieci bezprzewodowej (WLAN) — łączy komputer z sieciami bezprzewodowymi (znanymi
jako sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowe LAN lub WLAN) w siedzibie firmy, w domu i w miejscach
publicznych, takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W sieci WLAN
przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub punktem
dostępowym.
●
Moduł HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) — urządzenie bezprzewodowej sieci rozległej
(WWAN), które zapewnia łączność bezprzewodową na o wiele większym obszarze. Operatorzy sieci
mobilnych instalują stacje bazowe (podobne do masztów telefonii komórkowej) na dużych obszarach
geograficznych, zapewniając tym samym zasięg w całych województwach, regionach lub nawet krajach.
●
Urządzenie Bluetooth® — tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN) umożliwiającą połączenia z
innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy
słuchawek z mikrofonem, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia sieci PAN
komunikują się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko
siebie — zwykle nie dalej niż 10 metrów.
Więcej informacji o technologii bezprzewodowej oraz łącza do odpowiednich witryn można znaleźć w module
Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start
> Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze umożliwiają:
●
Przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji bezprzewodowej (nazywany w tym rozdziale przyciskiem
komunikacji bezprzewodowej).
●
Ustawienia systemu operacyjnego.
Włączanie i wyłączanie urządzeń bezprzewodowych
Do włączania i wyłączania urządzeń bezprzewodowych można używać przycisku komunikacji
bezprzewodowej albo programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele).
UWAGA: Komputer może być wyposażony w przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji bezprzewodowej
na klawiaturze. Pojęcie przycisku komunikacji bezprzewodowej wykorzystywane w niniejszym podręczniku
odnosi się do wszystkich rodzajów sterowania komunikacją bezprzewodową.
18
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
W celu wyłączenia urządzeń bezprzewodowych za pomocą programu HP Connection Manager
▲
Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę HP Connection Manager w obszarze powiadomień z prawej
strony paska zadań, a następnie kliknij przycisk zasilania obok wybranego urządzenia.
– lub –
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Connection
Manager, a następnie kliknij przycisk zasilania obok wybranego urządzenia.
Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane produkty)
Program HP Connection Manager zapewnia możliwość scentralizowanego zarządzania urządzeniami
bezprzewodowymi, interfejs łączenia się z Internetem za pomocą modułu mobilnego modemu
szerokopasmowego HP oraz interfejs wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS. Program HP
Connection Manager umożliwia zarządzanie następującymi urządzeniami:
●
Karta bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)/Wi-Fi
●
Karta bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN)/HP Mobile Broadband
●
Bluetooth
Program HP Connection Manager dostarcza informacji i powiadomień o stanie połączenia, stanie zasilania,
karcie SIM i wiadomościach SMS. Informacje o stanie i powiadomienia są dostępne w obszarze powiadomień,
z prawej strony paska zadań.
W celu uruchomienia programu HP Connection Manager:
▲
Kliknij ikonę programu HP Connection Manager na pasku zadań.
– lub –
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Connection Manager.
Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Connection Manager.
Przycisk komunikacji bezprzewodowej
Komputer może być wyposażony w przycisk komunikacji bezprzewodowej, co najmniej jedno urządzenie
bezprzewodowe i jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia
bezprzewodowe w komputerze są włączane fabrycznie.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan
poszczególnych urządzeń.
Ustawienia systemu operacyjnego
Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z siecią,
zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, a także diagnozowanie i naprawianie problemów z siecią.
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start >
Pomoc i obsługa techniczna.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
19
Łączenie z siecią WLAN
UWAGA: Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u
usługodawcy internetowego (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić usługę
dostępu do Internetu i modem. Dostawca usług pomoże skonfigurować modem, zainstalować kabel sieciowy
łączący komputer bezprzewodowy z modemem i przetestować usługę internetową.
Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:
1.
Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone.
2.
Kliknij ikonę stanu sieci w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.
3.
Wybierz sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć.
4.
Kliknij przycisk Połącz.
Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wpisz kod, a
następnie kliknij przycisk OK, aby nawiązać połączenie.
UWAGA: Jeśli lista sieci WLAN jest pusta, komputer znajduje się poza zasięgiem routera
bezprzewodowego lub punktu dostępowego.
UWAGA: Jeśli sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć, nie jest dostępna, kliknij opcję Otwórz Centrum
sieci i udostępniania, a następnie przycisk Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. Zostanie
wyświetlona lista opcji umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub utworzenie nowego
połączenia sieciowego.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć nawiązywanie połączenia.
Po nawiązaniu połączenia umieść kursor myszy nad ikoną stanu sieci w obszarze powiadomień po prawej
stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.
UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju
sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i
przeszkody, takie jak ściany i podłogi.
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)
Zakupiony przez użytkownika komputer HP Mobile Broadband ma wbudowaną obsługę mobilnego połączenia
szerokopasmowego. Jeżeli użytkownik korzysta z komputera podłączonego do sieci telefonii komórkowej,
może nawiązać połączenie z Internetem, a następnie wysyłać wiadomości e-mail i łączyć się z siecią firmową
bez korzystania z publicznych punktów dostępu Wi-Fi.
UWAGA: Jeśli komputer jest wyposażony w usługę HP Mobile Connect, instrukcje te nie mają zastosowania.
Zobacz Korzystanie z modułu HP Mobile Connect (tylko wybrane produkty) na stronie 21.
Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru seryjnego modułu HP Mobile
Broadband. Numer seryjny może znajdować się na etykiecie wewnątrz wnęki baterii, pod wyjmowalną
pokrywą serwisową lub z tyłu wyświetlacza.
Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z karty SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o
użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre komputery
mają fabrycznie zainstalowaną kartę SIM. Jeżeli karta SIM nie została zainstalowana w komputerze, być może
została dołączona wraz z informacją dotyczącą technologii HP Mobile Broadband, w którą wyposażony jest
komputer. Kartę SIM może także oddzielnie dostarczyć operator sieci komórkowej.
Informacje na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora sieci
komórkowej można znaleźć w informacjach o module HP Mobile Broadband dołączonych do komputera.
20
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
Korzystanie z modułu HP Mobile Connect (tylko wybrane produkty)
HP Mobile Connect to opłacana z góry usługa mobilnego połączenia szerokopasmowego, która zapewnia
opłacalne, bezpieczne, proste i elastyczne mobilne połączenie szerokopasmowe komputera. Aby można było
korzystać z usługi HP Mobile Connect, komputer musi mieć kartę SIM i aplikację HP Mobile Connect. Więcej
informacji na temat usługi HP Mobile Connect i jej dostępności można uzyskać pod adresem
http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty)
Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu GPS
dostarczają informacji o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń wyposażonych w GPS.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy oprogramowania HP GPS and Location.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane modele)
Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje fizyczne
połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:
●
Komputery (biurkowe, przenośne, PDA)
●
Telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony)
●
Urządzenia przetwarzania obrazu (drukarka, aparat)
●
Urządzenia audio (słuchawki, głośniki)
●
Mysz
Urządzenia Bluetooth umożliwiają nawiązywanie połączeń równorzędnych (typu peer-to-peer), a tym samym
konfigurację sieci osobistej (PAN) obejmującej te urządzenia Bluetooth. Informacje na temat konfigurowania i
używania urządzeń Bluetooth można znaleźć w pomocy oprogramowania Bluetooth.
Dodawanie urządzenia obsługującego technologię Bluetooth
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Urządzenia i drukarki > Dodaj urządzenie, a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2.
Wybierz urządzenie obsługujące technologię Bluetooth, które chcesz dodać do komputera, a następnie
wybierz Dalej.
UWAGA: Jeśli urządzenie wymaga weryfikacji, wyświetlany jest kod parowania. W dodawanym urządzeniu
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zweryfikować, czy kod na urządzeniu
odpowiada kodowi parowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej
wraz z urządzeniem.
UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w
tym urządzeniu, a w komputerze włączono komunikację bezprzewodową. Niektóre urządzenia mogą mieć
dodatkowe wymagania; sprawdź w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.
Podłączanie do sieci przewodowej
Wybrane produkty mogą umożliwiać połączenia przewodowe: sieć lokalna (LAN) i połączenie modemowe.
Połączenie za pośrednictwem sieci LAN to połączenie w sieci kablowej, dużo szybsze niż modemowe, które
jest realizowane przy użyciu kabla telefonicznego. Kable do obu rodzajów połączeń są sprzedawane
oddzielnie.
Podłączanie do sieci przewodowej
21
OSTRZEŻENIE! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia sprzętu,
nie podłączaj kabla modemowego ani telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).
Połączenie z siecią lokalną (LAN) (tylko wybrane produkty)
Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować
bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w sieci LAN.
Połączenie z siecią LAN wymaga kabla sieciowego RJ-45 8-stykowego lub opcjonalnego urządzenia
dokowania lub portu rozszerzeń, jeśli komputer nie jest wyposażony w port RJ-45.
Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze (1).
2.
Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.
UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega
interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym układem w stronę
komputera.
Korzystanie z modemu (tylko wybrane produkty)
Modem musi być podłączony do analogowej linii telefonicznej za pomocą 6-stykowego kabla modemowego
RJ-11. W niektórych krajach lub regionach konieczne jest również używanie określonego adaptera kabla
modemowego. Gniazda cyfrowych systemów PBX mogą być podobne do gniazd telefonii analogowej, są
jednak niezgodne z modemem.
Podłączanie kabla modemowego
Aby podłączyć kabel modemowy, wykonaj następujące czynności:
1.
22
Podłącz kabel modemowy do gniazda modemowego (1) w komputerze.
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
2.
Podłącz kabel modemowy do ściennego gniazda telefonicznego RJ-11 (2).
UWAGA: Jeżeli kabel modemowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega
interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym układem w stronę
komputera.
Podłączanie adaptera kabla modemowego odpowiedniego dla danego kraju lub regionu
Gniazda telefoniczne różnią się w zależności od kraju lub regionu. Aby korzystać z modemu i kabla
modemowego poza krajem lub regionem, w którym zakupiono komputer, należy zaopatrzyć się w adapter
kabla modemowego odpowiedni dla danego kraju lub regionu.
Aby podłączyć modem do analogowej linii telefonicznej, której typ gniazda jest inny niż RJ-11, wykonaj
następujące czynności:
1.
Podłącz kabel modemowy do gniazda modemowego (1) w komputerze.
2.
Podłącz kabel modemowy do adaptera kabla modemowego (2).
3.
Podłącz adapter kabla modemowego (3) do ściennego gniazda telefonicznego.
Podłączanie do sieci przewodowej
23
4
Nawigacja po ekranie
Po ekranie komputera można poruszać się przy użyciu następujących sposobów:
●
Korzystając z gestów dotykowych bezpośrednio na ekranie komputera (tylko wybrane produkty)
●
Wykonując gesty dotykowe na płytce dotykowej TouchPad;
●
Korzystając z klawiatury i opcjonalnej mszy (mysz należy zakupić osobno);
●
Użyj drążka wskazującego
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie
dotykowym
Płytka dotykowa TouchPad ułatwia nawigację po ekranie komputera i sterowanie wskaźnikiem myszy przy
użyciu prostych gestów dotykowych. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad można używać
w taki sam sposób, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej. Aby nawigować, korzystając z
ekranu dotykowego (tylko w wybranych produktach), należy dotykać ekranu, stosując gesty opisane w
niniejszym rozdziale.
Możesz także dostosować gesty oraz obejrzeć demonstracje pokazujące sposób ich działania. Wybierz
kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki > Mysz.
UWAGA: Gesty dotykowe można wykonywać na płytce dotykowej TouchPad lub na ekranie dotykowym
komputera (tylko wybrane modele), chyba że w dokumentacji załączono inną instrukcję.
Naciskanie
Użyj gestu naciśnięcia lub dwukrotnego naciśnięcia, aby wybrać lub otworzyć element na ekranie.
●
Wskaż element na ekranie, a następnie naciśnij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad
lub ekranu dotykowego, aby go wybrać. Dotknij elementu dwukrotnie, aby go otworzyć.
Zbliżanie/rozsuwanie palców w celu zmiany powiększenia
Gesty zbliżania i rozsuwania palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.
24
●
W celu zmniejszenia elementu umieść na ekranie dotykowym lub na obszarze płytki dotykowej
TouchPad dwa rozsunięte palce i przysuń je do siebie.
●
W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce na obszarze płytki dotykowej TouchPad lub
ekranie dotykowym i rozsuń je.
Rozdział 4 Nawigacja po ekranie
Przewijanie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Zastosuj przewijanie dwoma palcami, aby przesunąć stronę lub obraz w górę, w dół lub na boki.
●
Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je w górę,
w dół, w lewo lub w prawo.
Naciśnięcie dwoma palcami (tylko płytka dotykowa TouchPad)
Użyj naciśnięcia dwoma palcami, aby otworzyć menu dla obiektu na ekranie.
UWAGA: Naciśnięcie dwoma palcami powoduje wykonanie tej samej funkcji, co kliknięcie prawym
przyciskiem myszy.
●
Naciśnij dwoma palcami w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby otworzyć menu opcji dla
wybranego obiektu.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie dotykowym
25
5
Funkcje rozrywkowe
Możesz używać komputera HP do rozmów za pośrednictwem kamery internetowej, miksowania dźwięku i
obrazu wideo, a także podłączać do niego urządzenia zewnętrzne, np. projektor, monitor, telewizor lub
głośniki. Tutaj dowiesz się Elementy na stronie 4, jak znaleźć funkcje audio, wideo i kamery w swoim
komputerze.
Korzystanie z kamery internetowej (tylko wybrane modele)
Komputer jest wyposażony w kamerę internetową (kamera zintegrowana), która umożliwia nagrywanie
wideo i robienie zdjęć. Niektóre modele oferują obsługę konferencji wideo i czatu online przy użyciu obrazu
wideo przesyłanego strumieniowo.
▲
Aby użyć kamery, wybierz kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Komunikacja i czat >
CyberLink YouCam.
Korzystanie z funkcji audio
Można pobierać muzykę i słuchać jej, przesyłać strumieniowo zawartość audio (włącznie z radiem) z
Internetu, nagrywać dźwięk oraz miksować dźwięk i obraz wideo w celu tworzenia multimediów. Można także
odtwarzać płyty CD z muzyką na komputerze (tylko wybrane produkty) lub podłączyć zewnętrzny napęd
optyczny do odtwarzania płyt CD. Można podłączyć słuchawki lub głośniki, aby czerpać jeszcze większą
przyjemność ze słuchania muzyki.
Podłączanie głośników
Do komputera można podłączyć głośniki przewodowe, używając do tego portu USB lub połączonego wyjścia
audio (słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze lub stacji dokowania.
Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia. Aby podłączyć do komputera głośniki HD, zobacz rozdział Konfigurowanie dźwięku HDMI
na stronie 29. Przed podłączeniem głośników zmniejsz poziom głośności.
Podłączanie słuchawek
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
▲
Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Pomoc i obsługa techniczna HP > Dokumentacja HP.
Do połączonego wyjściowego (słuchawkowego) i wejściowego (mikrofonowego) gniazda audio w komputerze
można podłączyć przewodowe słuchawki.
Aby podłączyć słuchawki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia.
26
Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe
Podłączanie zestawów słuchawkowych
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
▲
Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Pomoc i obsługa techniczna HP > Dokumentacja HP.
Słuchawki połączone z mikrofonem są nazywane zestawem słuchawkowym. Do połączonego wyjścia audio
(słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze można podłączać przewodowe zestawy
słuchawkowe.
Aby podłączyć bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
Korzystanie z ustawień dźwięku
Ustawienia dźwięku służą do ustawiania głośności systemu, zmiany dźwięków systemu i zarządzania
urządzeniami audio.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dźwięku:
▲
Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz Dźwięk lub
oprogramowanie audio.
UWAGA: Aby zobaczyć całą zawartość Panelu sterowania, zamiast widoku kategorii wybierz widok dużych
lub małych ikon.
Korzystanie z wideo
Twój komputer to zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie przesyłanego strumieniowo
wideo z ulubionych witryn internetowych, a także pobieranie wideo i filmów do obejrzenia na komputerze bez
konieczności uzyskiwania dostępu do sieci.
Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia
zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora.
WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy
użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.
Więcej informacji na temat korzystania z funkcji wideo można znaleźć w programie HP Support Assistant.
Korzystanie z wideo
27
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla VGA (tylko wybrane produkty)
UWAGA:
Do podłączenia urządzenia wideo VGA do komputera potrzebny jest zakupiony osobno kabel VGA.
Aby zobaczyć obraz z ekranu komputera na zewnętrznym monitorze VGA lub wyświetlany przez projektor na
potrzeby prezentacji, podłącz monitor lub projektor do portu VGA komputera.
1.
Podłącz kabel VGA z monitora lub projektora do portu VGA komputera, jak pokazano na ilustracji.
2.
Naciskaj klawisze fn+f4, aby przełączać obraz na ekranie między 4 stanami wyświetlania obrazu:
●
Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetl obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisze fn+f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, zwiększ
rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wybierz kolejno
pozycje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj
rozdzielczość.
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty)
UWAGA:
Do podłączenia urządzenia HDMI do komputera potrzebny jest sprzedawany osobno kabel HDMI.
Aby zobaczyć obraz z ekranu komputera na telewizorze lub monitorze HD, podłącz odpowiednie urządzenie
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1.
28
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu HDMI w komputerze.
Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe
2.
Podłącz drugi koniec kabla do monitora lub telewizora HD.
3.
Naciskaj klawisze fn+f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania:
●
Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetl obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisze fn+f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, zwiększ
rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wybierz kolejno
pozycje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj
rozdzielczość.
Konfigurowanie dźwięku HDMI
HDMI to jedyny interfejs wideo obsługujący obraz i dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Po podłączeniu
telewizora z portem HDMI do komputera możesz włączyć dźwięk HDMI, wykonując następujące czynności:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie wybierz Urządzenia do odtwarzania.
2.
Na karcie Odtwarzanie wybierz nazwę cyfrowego urządzenia wyjściowego.
3.
Kliknij opcję Ustaw jako domyślne, a następnie przycisk OK.
Aby przywrócić odtwarzanie dźwięku przy użyciu głośników komputera:
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska
zadań, a następnie kliknij Urządzenia do odtwarzania.
2.
Na karcie Odtwarzanie kliknij Głośniki.
3.
Kliknij opcję Ustaw jako domyślne, a następnie przycisk OK.
Korzystanie z wideo
29
Podłączanie urządzeń do portu USB Type-C (z obsługą standardu Thunderbolt-3)
Port USB Type-C (z obsługą standardu Thunderbolt-3) umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia
wyświetlającego o wysokiej rozdzielczości lub urządzenia do przechowywania danych o wysokiej wydajności.
Zapewnia wyższą wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego oraz lepszą jakość obrazu dzięki
komunikacji cyfrowej. Porty USB Type-C ładują także takie urządzenia jak telefony komórkowe, laptopy,
tablety i odtwarzacze MP3, także po wyłączeniu komputera.
UWAGA: Technologia Thunderbolt jest nową technologią. Przed podłączeniem urządzenia Thunderbolt do
portu Thunderbolt należy zainstalować najnowsze sterowniki tego urządzenia. Kabel Thunderbolt i
urządzenie Thunderbolt (sprzedawane oddzielnie) muszą być zgodne z systemem Windows. Aby sprawdzić,
czy dane urządzenie ma certyfikat Thunderbolt zgodności z systemem Windows, przejdź na stronę
https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Podłącz jeden koniec złącza Thunderbolt-3 do portu USB Type-C w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do cyfrowego urządzenia wyświetlającego.
3.
Naciskaj klawisze fn+f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania.
●
Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetl obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetl rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko dodatkowy ekran: wyświetl obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisze fn+f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, dostosuj rozdzielczość
ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wybierz kolejno opcje Start > Panel
sterowania > Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu.
30
Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora
MultiStream Transport
Koncentrator MultiStream Transport (MST) umożliwia podłączenie wielu przewodowych urządzeń
wyświetlających do komputera przez podłączenie do portu VGA w komputerze lub portu VGA albo DisplayPort
w koncentratorze albo zewnętrznej stacji dokowania. Można podłączać na kilka sposobów — w zależności od
rodzaju karty graficznej zainstalowanej w komputerze oraz od tego, czy komputer jest wyposażony
koncentrator wbudowany. Aby wyświetlić listę elementów sprzętowych komputera, należy przejść do
menedżera urządzeń.
▲
Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > System > Menedżer
urządzeń, aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń zainstalowanych na komputerze.
Podłączanie wyświetlaczy do komputerów z kartami graficznymi Intel (z wbudowanym
koncentratorem)
W przypadku wewnętrznego koncentratora i karty graficznej Intel® można podłączyć maksymalnie 3
urządzenia wyświetlające w następujących konfiguracjach:
●
Dwa monitory DP 1920 × 1200 podłączone do komputera + jeden monitor VGA 1920 x 1200 podłączony
do opcjonalnej stacji dokowania
●
Jeden monitor DP 2560 × 1600 podłączony do komputera + jeden monitor VGA 1920 x 1200 podłączony
do opcjonalnej stacji dokowania
Aby skonfigurować wiele urządzeń wyświetlających, wykonaj następujące kroki:
1.
Podłącz zewnętrzne urządzenia wyświetlające do portów VGA lub portów DisplayPort (DP) w podstawie
komputera lub stacji dokowania.
2.
Gdy system Windows wykryje monitor podłączony do koncentratora DP, zostanie wyświetlane okno
dialogowe Powiadomienie o topologii DisplayPort. Kliknij odpowiednie opcje, aby skonfigurować swoje
wyświetlacze. Dostępne opcje wyświetlania obrazu na wielu wyświetlaczach to Duplikuj, która
powoduje powielenie ekranu komputera na wszystkich włączonych urządzeniach wyświetlających, oraz
Rozszerz, która powoduje rozszerzenie obrazu na ekranie na wszystkie włączone urządzenia
wyświetlające.
UWAGA: Jeśli to okno dialogowe nie zostanie wyświetlone, sprawdź, czy każde zewnętrzne urządzenie
wyświetlające jest podłączone do odpowiedniego portu koncentratora. Aby uzyskać więcej informacji,
wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran > Dopasuj
rozdzielczość.
Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast
i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane modele)
UWAGA: Aby sprawdzić rodzaj posiadanego ekranu (zgodny z technologią Miracast lub Intel WiDi), zapoznaj
się z dokumentacją dostarczoną z telewizorem lub dodatkowym wyświetlaczem.
Aby wykryć bezprzewodowy wyświetlacz zgodny ze standardem Miracast i nawiązać z nim połączenie, należy
wykonać poniższe czynności.
Aby otworzyć wyświetlacz Miracast:
▲
Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran > Podłącz ekran
zewnętrzny.
Korzystanie z wideo
31
Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy zgodnych ze standardem Intel WiDi (tylko
wybrane modele Intel)
Użyj Intel WiDi, aby bezprzewodowo wyświetlać poszczególne pliki, np. zdjęcia, muzykę i filmy, lub skopiować
zawartość całego ekranu swojego komputera do telewizora lub dodatkowego urządzenia wyświetlającego.
Intel WiDi, rozwiązanie firmy Miracast klasy premium pozwala w łatwy i bezproblemowy sposób podłączyć
dodatkowe urządzenie wyświetlające; umożliwia powielanie pełnego ekranu; poprawia szybkość, jakość i
możliwości skalowania.
Aby podłączyć wyświetlacze zgodne ze standardem Intel WiDi:
▲
Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran > Podłącz ekran
zewnętrzny.
Aby otworzyć program Intel WiDi:
▲
32
Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran > Intel WiDi.
Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe
6
Zarządzanie energią
UWAGA: Komputer jest wyposażony w przycisk lub włącznik zasilania. Pojęcie przycisku zasilania
wykorzystywane w niniejszym podręczniku odnosi się do obu rodzajów sterowania zasilaniem.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE:
Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych.
Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy i system operacyjny, a następnie
wyłącza wyświetlacz i komputer.
Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:
●
Jeśli konieczna jest wymiana baterii lub uzyskanie dostępu do elementów znajdujących się wewnątrz
komputera.
●
Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie jest podłączane przez port USB.
●
Jeśli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy czas.
Możliwe jest także naciśnięcie przycisku zasilania w celu wyłączenia komputera, ale zalecaną metodą jest
użycie polecenia zamykania systemu Windows.
UWAGA: Jeżeli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, przed wyłączeniem należy wznowić
jego działanie, naciskając krótko przycisk zasilania.
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz kolejno opcje Start > Zamknij.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania,
należy skorzystać z następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete. Wybierz ikonę Zasilanie, a następnie opcję Zamknij system.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.
●
Wyjmij baterię.
Ustawianie opcji zasilania
OSTROŻNIE: Wiele dobrze znanych luk w zabezpieczeniach jest obecnych, gdy komputer przebywa w stanie
uśpienia. Aby zapobiec dostępowi danych znajdujących na komputerze przez nieautoryzowanego
użytkownika, w tym nawet danych szyfrowanych, firma HP zaleca, aby inicjować stan hibernacji zamiast
stanu uśpienia, zawsze wtedy, kiedy komputer znajduje się poza fizycznym zasięgiem. Praktyka ta jest
szczególnie ważne podczas podróży z komputerem.
Korzystanie ze stanów oszczędzania energii
Opcja trybu uśpienia jest fabrycznie włączona. Po zainicjowaniu trybu uśpienia wskaźniki zasilania migają
i następuje wygaszenie ekranu. Praca jest zapisywana w pamięci.
Wyłączanie komputera
33
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas
odczytu z dysku lub zewnętrznej karty pamięci ani podczas zapisu na te nośniki.
UWAGA: Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, nie można zainicjować jakiegokolwiek połączenia z
siecią ani wykonywać żadnych czynności na komputerze.
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Jeśli komputer jest włączony, tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Zamknij wyświetlacz.
●
Wybierz Start, wybierz strzałkę umieszczoną obok przycisku zamykania, a następnie wybierz przycisk
Uśpij.
Aby opuścić stan uśpienia:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Jeśli wyświetlacz jest zamknięty, otwórz go.
●
Naciśnij klawisz na klawiaturze.
●
Dotknij płytki dotykowej TouchPad lub przesuń po niej palcem.
Podczas wznawiania pracy komputera wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do
poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu do
poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji
System jest fabrycznie skonfigurowany tak, aby inicjować tryb hibernacji po pewnym okresie bezczynności
podczas zasilania z baterii lub zewnętrznego źródła zasilania, a także zawsze wtedy, gdy bateria osiągnie
krytycznie niski poziom naładowania.
Ustawienia zasilania i opóźnienia można zmienić w aplecie Opcje zasilania systemu Windows.
Aby zainicjować hibernację:
▲
Wybierz Start, wybierz strzałkę umieszczoną obok przycisku zamykania, a następnie wybierz przycisk
Hibernuj.
Aby zakończyć stan hibernacji:
▲
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
Wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu do
poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania
Miernik energii znajduje się w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. Miernik energii pozwala
na szybki dostęp do ustawień zasilania i sprawdzanie stanu naładowania baterii.
34
Rozdział 6 Zarządzanie energią
●
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy przesunąć
wskaźnik na ikonę miernika energii.
●
Aby użyć opcji zasilania lub zmienić plan zasilania, należy wybrać ikonę miernika energii i wybrać
element z listy.
Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii czy ze źródła zewnętrznego.
Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, wyświetlany jest odpowiedni
komunikat.
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu
Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu trybu uśpienia lub
hibernacji, należy wykonać następujące czynności:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku wybierz opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.
3.
Wybierz opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4.
Wybierz opcję Wymagaj hasła (zalecane).
UWAGA: Jeżeli chcesz utworzyć hasło konta użytkownika, wybierz Utwórz lub zmień hasło konta
użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli nie chcesz tworzyć ani zmieniać hasła do
konta użytkownika, przejdź do punktu 5.
5.
Wybierz opcję Zapisz zmiany.
Korzystanie z zasilania bateryjnego
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej przez firmę HP lub
zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.
Komputer używa zasilania z baterii zawsze, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania
prądem przemiennym. Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania
energią, uruchomionych programów, jasności wyświetlacza, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych
do komputera i innych czynników. Pozostawienie baterii w komputerze powoduje, że zawsze przy
podłączeniu komputera do źródła prądu przemiennego bateria jest ładowana. Ponadto wykonywana na
komputerze praca jest chroniona w przypadku awarii zasilania. Jeżeli w komputerze znajduje się naładowana
bateria i korzysta on z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym, w przypadku odłączenia
zasilacza lub utraty zasilania komputer automatycznie przełącza się na zasilanie z baterii.
UWAGA: Po odłączeniu zasilacza prądu przemiennego jasność wyświetlacza jest automatycznie
zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Wybrane produkty komputerowe mają możliwość
przełączania pomiędzy trybami graficznymi w celu przedłużenia czasu pracy baterii.
Ustawianie opcji zasilania
35
Korzystanie z narzędzia Battery Check firmy HP
W celu sprawdzenia stanu baterii i ustalenia, czy bateria nie ma problemu z utrzymaniem ładunku uruchom
narzędzie Battery Check firmy HP z modułu HP Support Assistant. Jeśli narzędzie Battery Check firmy HP
wyświetli komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Aby uruchomić narzędzie Battery Check firmy HP:
1.
Podłącz zasilacz do komputera.
UWAGA: Komputer musi być podłączony do zasilania zewnętrznego, aby narzędzie Battery Check
firmy HP działało prawidłowo.
2.
Wybierz kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Pomoc i obsługa techniczna HP > HP Support
Assistant.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania na pasku zadań.
3.
Wybierz kolejno opcję My PC (Mój komputer), kartę Diagnostics and Tools (Diagnostyka i narzędzia) i
opcję HP Battery Check (Narzędzie Battery Check firmy HP).
Narzędzie Battery Check firmy HP sprawdza baterię i jej ogniwa, by upewnić się, że działają prawidłowo, a
następnie podaje wyniki badania.
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii
▲
Przesuń kursor na ikonę miernika energii w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, z prawej
strony paska zadań.
Wydłużanie czasu pracy na baterii
Czas rozładowania baterii zależy od funkcji używanych w trakcie pracy na zasilaniu z baterii. Maksymalny czas
pracy na baterii stopniowo się zmniejsza, gdyż pojemność baterii samoczynnie spada.
Wskazówki służące wydłużaniu czasu pracy na baterii:
●
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
●
Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w aplecie Opcje zasilania.
●
Wyjmij baterię wymienianą przez użytkownika z komputera, gdy komputer nie jest używany ani
ładowany przez dłużej niż 2 tygodnie.
●
Przechowuj wymienialną baterię w chłodnym, suchym miejscu.
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii
Informacje zawarte w tej części dotyczą ostrzeżeń i komunikatów systemowych ustawionych fabrycznie.
Niektóre alerty i komunikaty systemowe dotyczące niskiego poziomu naładowania baterii można zmieniać
przy użyciu apletu Opcje zasilania. Ustawione w nim preferencje nie wpływają na wskaźniki.
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:
●
Wskaźnik baterii (tylko wybrane produkty) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu
naładowania baterii.
— lub —
36
Rozdział 6 Zarządzanie energią
●
Na ikonie miernika energii w obszarze powiadomień wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub
krytycznym poziomie naładowania baterii.
Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, przez krótki czas pozostanie w trybie
uśpienia, a następnie wyłączy się. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło
zasilania
▲
Podłącz jedno z następujących urządzeń:
●
Zasilacz prądu przemiennego
●
Opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń
●
Opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło
zasilania
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania,
zapisz pracę i wyłącz komputer.
Wyjmowanie baterii
Aby wyjąć baterię:
OSTROŻNIE: Wyjęcie baterii będącej jedynym źródłem zasilania komputera może spowodować utratę
informacji. Aby zapobiec utracie informacji, przed wyjęciem baterii należy zapisać pracę i zamknąć system
operacyjny Windows.
1.
Połóż komputer spodem do góry na płaskiej powierzchni.
2.
Poluzuj śruby niewypadające z końcówką Torx 11 (1), aby zwolnić pokrywę serwisową.
Ustawianie opcji zasilania
37
38
3.
Zdejmij pokrywę serwisową (2).
4.
Odłącz baterię od płyty systemowej (1).
5.
Odkręć 3 śruby (2) mocujące baterię do komputera.
6.
Pociągnij uchwyt baterii (3), aby wyjąć baterię z komputera.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Oszczędzanie energii baterii
●
Wybierz ustawienia niskiego zużycia energii w aplecie Opcje zasilania Panelu sterowania systemu
Windows.
●
Wyłącz nieużywane połączenia z siecią bezprzewodową i LAN oraz zamknij aplikacje obsługujące
modem.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.
●
Zmniejsz jasność ekranu.
●
W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko pożaru i oparzeń nie wolno demontować, zgniatać ani przebijać
baterii. Nie wolno zwierać styków zewnętrznych. Nie wolno wyrzucać baterii do ognia ani wody.
Informacje na temat odpowiedniej utylizacji baterii znajdują się w dokumencie Uregulowania prawne,
przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, kliknij
kolejno Start > Wszystkie programy > Pomoc i obsługa techniczna HP > Dokumentacja HP.
Wymiana baterii
Narzędzie Battery Check firmy HP informuje o konieczności wymiany baterii, gdy jej ogniwa nie ładują się
prawidłowo lub gdy pojemność baterii stała się zbyt niska. Jeśli bateria może być objęta gwarancją firmy HP,
instrukcje zawierają identyfikator gwarancyjny. Komunikat zawiera odnośnik do witryny firmy HP, gdzie
można znaleźć więcej informacji na temat zamawiania baterii zamiennej.
Ustawianie opcji zasilania
39
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym
OSTRZEŻENIE! Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy
używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego, który został dostarczony wraz z komputerem, bądź
zasilacza zamiennego lub zgodnego dostarczonego przez firmę HP.
UWAGA: Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego zawiera arkusz Instrukcja instalacji
dołączony do opakowania komputera.
Zewnętrzne zasilanie sieciowe jest dostarczane za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu
przemiennego, opcjonalnego urządzenia dokowania lub urządzenia rozszerzeń.
Podłącz komputer do zewnętrznego źródła zasilania w następujących okolicznościach:
●
Podczas ładowania lub kalibrowania baterii
●
Podczas instalowania lub modyfikowania oprogramowania systemowego
●
Podczas zapisywania informacji na dysku CD, DVD lub BD (tylko wybrane produkty)
●
Podczas korzystania z Defragmentatora dysków
●
Podczas tworzenia lub odzyskiwania kopii zapasowych
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jeżeli komputer jest włączony, ikona miernika energii w obszarze powiadomień zmienia wygląd.
Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania występują następujące zdarzenia:
40
●
Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.
●
Jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Testowanie zasilacza prądu przemiennego
Przetestuj zasilacz, jeśli w komputerze występuje choć jeden z następujących objawów, gdy komputer jest
podłączony do zasilacza sieciowego:
●
Komputer nie włącza się.
●
Wyświetlacz nie włącza się.
●
Wskaźniki zasilania nie świecą.
Aby przetestować zasilacz prądu przemiennego:
UWAGA:
Poniższe instrukcje dotyczą komputerów z wymienianymi przez użytkownika bateriami.
1.
Wyłącz komputer.
2.
Wyjmij baterię z komputera.
3.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, a następnie podłącz go do gniazda sieci
elektrycznej.
4.
Włącz komputer.
●
Jeśli wskaźniki zasilania włączą się, zasilacz prądu przemiennego działa prawidłowo.
●
Jeśli wskaźniki zasilania nie włączają się, zasilacz nie działa i powinien być wymieniony.
Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać informacje na temat wymiany zasilacza prądu
przemiennego.
Ustawianie opcji zasilania
41
7
Bezpieczeństwo
Zabezpieczanie komputera
Standardowe funkcje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows oraz niezależne od systemu narzędzie
Setup (BIOS) pozwalają chronić ustawienia osobiste i dane przed różnego rodzaju zagrożeniami.
UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające mogą zniechęcić potencjalnych złodziei. Nie mogą one jednak
zapobiec kradzieży lub uszkodzeniu produktu.
UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz
usunąć te pliki z urządzenia, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.
UWAGA:
Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym komputerze.
UWAGA: Ten komputer obsługuje funkcję Computrace — usługę zabezpieczeń online, która umożliwia
śledzenie i odzyskiwanie urządzeń w niektórych regionach. W przypadku kradzieży komputera usługa
Computrace może śledzić komputer, jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska dostęp do Internetu. Aby
skorzystać z usługi Computrace, należy dokonać zakupu oprogramowania i subskrypcji usługi. Aby uzyskać
informacje o zamawianiu oprogramowania Computrace, przejdź do strony http://www.hp.com.
Ryzyko
Funkcja zabezpieczeń
Nieuprawnione korzystanie z komputera
Oprogramowanie HP Client Security w połączeniu z hasłem, kartą
inteligentną, kartą bezstykową, zarejestrowanymi liniami
papilarnymi i innymi danymi uwierzytelniania
Nieautoryzowany dostęp do programu Computer Setup (BIOS)
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowany dostęp do danych na dysku twardym
Hasło funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty) w programie
Computer Setup*
Nieuprawniony rozruch z opcjonalnego zewnętrznego napędu
optycznego (tylko wybrane produkty), opcjonalnego
zewnętrznego dysku twardego (tylko wybrane produkty) lub
wewnętrznej karty sieciowej
Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie Computer
Setup*
Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu
Windows
Hasło użytkownika systemu Windows
Nieuprawniony dostęp do danych
●
Oprogramowanie HP do szyfrowania dysku (tylko wybrane
produkty)
●
Windows Defender
Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer Setup i
innych informacji identyfikacyjnych systemu
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowane zabranie komputera
Gniazdo kabla zabezpieczającego (używane z opcjonalnym
kablem zabezpieczającym tylko w wybranych produktach)
*Program Computer Setup jest preinstalowanym w pamięci ROM narzędziem, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy system
operacyjny nie działa lub nie może zostać załadowany. W celu nawigacji i wyboru elementów w programie Computer Setup możesz
użyć urządzenia wskazującego (płytka dotykowa TouchPad, drążek wskazujący lub mysz USB) albo klawiatury.
UWAGA:
42
Na tabletach bez klawiatur możesz użyć ekranu dotykowego.
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
Korzystanie z haseł
Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. W zależności od pożądanej
metody zabezpieczenia dostępu do danych można ustawić kilka rodzajów haseł. Hasła można ustawić w
systemie Windows lub programie Computer Setup zainstalowanym wcześniej na komputerze.
●
Hasła administratora BIOS i funkcji DriveLock są ustawiane w programie Computer Setup i zarządzane
przez system BIOS.
●
Hasła Windows są konfigurowane wyłącznie w systemie operacyjnym Windows.
●
Jeśli zapomnisz hasła użytkownika funkcji DriveLock oraz hasła głównego funkcji DriveLock, które jest
konfigurowane w programie Computer Setup, zabezpieczony dysk twardy zostanie nieodwracalnie
zablokowany i nie będzie już można z niego korzystać.
Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji
zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji programu
Computer Setup.
Skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących tworzenia i zapisywania haseł:
●
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
●
Nie należy używać tego samego hasła w wielu aplikacjach lub witrynach internetowych, nie należy też
używać hasła systemu Windows do innych aplikacji i witryn internetowych.
●
Do przechowywania nazw użytkownika i haseł dla witryn internetowych i aplikacji można używać
Menedżera haseł programu HP Client Security. W razie trudności z zapamiętaniem będzie można je
bezpiecznie odczytać.
●
Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
Poniższe tabele zawierają najczęściej używane hasła systemu Windows i hasła administratora BIOS oraz opisy
ich funkcji.
Ustawianie haseł w systemie Windows
Hasło
Funkcja
Hasło administratora*
Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu Windows.
UWAGA: Ustawienie hasła administratora systemu Windows nie
ustawia hasła administratora BIOS.
Hasło użytkownika*
Zabezpiecza dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
*Aby uzyskać informacje na temat ustawienia hasła administratora systemu Windows lub hasła użytkownika systemu Windows,
wybierz opcję Start > Wszystkie programy > Pomoc i obsługa techniczna HP > HP Support Assistant.
Ustawianie haseł w programie Computer Setup
Hasło
Funkcja
Hasło administratora systemu BIOS*
Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup.
UWAGA: Jeśli zostały udostępnione funkcje zapobiegające
usunięciu hasła administratora BIOS, jego usunięcie może być
niemożliwe do momentu wyłączenia tych funkcji.
Korzystanie z haseł
43
Hasło
Funkcja
Hasło główne funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock. Służy także do wyłączania
zabezpieczenia DriveLock.
UWAGA: Dla wybranych produktów hasło administratora BIOS
należy ustawić przed ustawieniem hasła funkcji DriveLock.
Hasło użytkownika funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock. Ustawia się je w sekcji Hasła
funkcji DriveLock podczas włączania tej funkcji.
UWAGA: Dla wybranych produktów hasło administratora BIOS
należy ustawić przed ustawieniem hasła funkcji DriveLock.
*Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł można znaleźć w kolejnych tematach.
Zarządzanie hasłem administratora BIOS
Wykonaj poniższe kroki by ustawić, zmienić lub usunąć to hasło:
Ustawianie nowego hasła administratora BIOS
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby
wejść do programu Computer Setup.
Tablety bez klawiatur:
▲
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania w połączeniu z przyciskiem zmniejszania głośności,
aż pojawi się menu startowe, a następnie wciśnij klawisz F10, aby wejść do programu
Computer Setup.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), następnie wybierz Create BIOS Administrator password
(Utwórz hasło administratora BIOS), a następnie naciśnij klawisz enter.
3.
Wpisz hasło, gdy pojawi się odpowiedni monit.
4.
Następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
5.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcję Main (Główne), następnie wybierz Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a
następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Zmienianie hasła administratora BIOS
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
44
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby
wejść do programu Computer Setup.
Tablety bez klawiatur:
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
▲
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania w połączeniu z przyciskiem zmniejszania głośności,
aż pojawi się menu startowe, a następnie wciśnij klawisz F10, aby wejść do programu
Computer Setup.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), następnie wybierz Change BIOS Administrator Password
(Zmień hasło administratora BIOS), a następnie naciśnij klawisz enter.
3.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
4.
Gdy pojawi się monit, wpisz nowe hasło.
5.
Następnie wpisz swoje nowe hasło, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcję Main (Główne), następnie wybierz Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a
następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Usuwanie hasła administratora BIOS
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
Komputery i tablety z klawiaturą:
▲
●
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby
wejść do programu Computer Setup.
Tablety bez klawiatur:
▲
Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania w połączeniu z przyciskiem zmniejszania głośności,
aż pojawi się menu startowe, a następnie wciśnij klawisz F10, aby wejść do programu
Computer Setup.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), następnie wybierz Change BIOS Administrator Password
(Zmień hasło administratora BIOS), a następnie naciśnij klawisz enter.
3.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
4.
Gdy pojawi się monit o podanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Gdy ponownie pojawi się monit o wpisanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij
klawisz enter.
6.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcję Main (Główne), następnie wybierz Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a
następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z haseł
45
Wprowadzanie hasła administratora BIOS
W polu BIOS administrator password (Hasło administratora BIOS) wprowadź hasło (używając tych samych
klawiszy, co podczas ustawiania hasła), a następnie naciśnij klawisz enter. Po dwóch nieudanych próbach
wprowadzenia hasła administratora BIOS podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym
uruchomieniu komputera.
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer setup (tylko wybrane
produkty)
OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której dysk twardy chroniony przez funkcję DriveLock stanie się na
stałe niezdatny do użycia, należy zapisać hasło użytkownika funkcji DriveLock i hasło główne funkcji
DriveLock w bezpiecznym miejscu, z dala od komputera. Jeśli zapomnisz obydwu haseł funkcji DriveLock,
dysk twardy zostanie nieodwracalnie zablokowany i nie będzie już można z niego korzystać.
Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych znajdujących się na dysku
twardym. Zabezpieczenie to można stosować tylko do wewnętrznych dysków twardych komputera. Jeśli dysk
został zabezpieczony za pomocą funkcji DriveLock, dostęp do niego jest możliwy tylko po podaniu hasła.
Napęd musi znajdować się w komputerze lub w replikatorze portów, aby możliwe było uzyskanie dostępu
przy użyciu haseł funkcji DriveLock.
Aby zastosować zabezpieczenie DriveLock na wewnętrznym dysku twardym, należy ustawić hasło
użytkownika i hasło główne w programie Computer Setup. Warto uwzględnić następujące informacje o
korzystaniu z opcji zabezpieczenia DriveLock:
●
Dostęp do dysku twardego zabezpieczonego za pomocą funkcji DriveLock jest możliwy tylko po podaniu
hasła użytkownika lub hasła głównego.
●
Hasło użytkownika powinno być stosowane przez osobę, która korzysta z komputera i zabezpieczonego
dysku twardego podczas codziennej pracy. Hasło główne może być własnością zarówno administratora
systemu, jak i osoby korzystającej na co dzień z komputera.
●
Hasło użytkownika i hasło główne mogą być takie same.
●
Hasło użytkownika lub hasło główne można usunąć tylko przez usunięcie zabezpieczenia DriveLock z
napędu.
UWAGA: Dla wybranych produktów hasło administratora BIOS należy ustawić przed uzyskaniem
dostępu do funkcji DriveLock.
46
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
Ustawienie hasła funkcji DriveLock
W celu ustawienia zabezpieczenia DriveLock w programie Computer Setup należy wykonać następujące kroki:
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
●
2.
Komputery i tablety z klawiaturą:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby wejść do
programu Computer Setup.
Tablety bez klawiatur:
1.
Wyłącz tablet.
2.
Naciśnij przycisk zasilania w połączeniu z przyciskiem zmniejszania głośności, aż pojawi się
menu startowe, a następnie wciśnij klawisz F10, aby wejść do programu Computer Setup.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), następnie wybierz Ustaw hasło funkcji DriveLock (Narzędzia
dysku twardego), wybierz funkcję DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: Dla wybranych produktów może być konieczne ustawienie hasła funkcji DriveLock i
wprowadzenie hasła administratora BIOS.
3.
Wybierz dysk twardy, który chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wybierz opcję Ustaw hasła główne funkcji DriveLock lub Ustaw hasło funkcji DriveLock (tylko
wybrane produkty), a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Uważnie przeczytaj komunikat ostrzegawczy.
6.
Aby ustawić hasło funkcji DriveLock, zastosuj się do instrukcji na ekranie.
7.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz Main (Główne), Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie wybierz Yes (Tak).
Włączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
Dla wybranych produktów może zajść konieczność wykonania poniższych instrukcji w celu włączenia funkcji
DriveLock.
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
●
2.
Komputery i tablety z klawiaturą:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby wejść do
programu Computer Setup.
Tablety bez klawiatur:
1.
Wyłącz tablet.
2.
Naciśnij przycisk zasilania w połączeniu z przyciskiem zmniejszania głośności, aż pojawi się
menu startowe, a następnie wciśnij klawisz F10, aby wejść do programu Computer Setup.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), następnie wybierz Hard Drive Utilities (Narzędzia dysku
twardego), wybierz funkcję DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: Dla wybranych produktów może zajść konieczność wprowadzenia hasła administratora BIOS i
wybranie polecenia Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock).
Korzystanie z haseł
47
3.
Wybierz dysk twardy, który chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Aby wybrać włączenie funkcji DriveLock i wprowadzenie hasła po wyświetleniu monitu, postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Dla wybranych produktów może pojawić się monit z prośbą o wpisanie DriveLock. Pole
rozróżnia wielkość liter.
5.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz Main (Główne), Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie wybierz Yes (Tak).
Wyłączanie funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
1.
Uruchom program Computer Setup.
●
●
2.
Komputery i tablety z klawiaturą:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10, aby wejść do
programu Computer Setup.
Tablety bez klawiatur:
1.
Wyłącz tablet.
2.
Naciśnij przycisk zasilania w połączeniu z przyciskiem zmniejszania głośności, aż pojawi się
menu startowe, a następnie wciśnij klawisz F10, aby wejść do programu Computer Setup.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), następnie wybierz Hard Drive Utilities (Narzędzia dysku
twardego), wybierz funkcję DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: Dla wybranych produktów może zajść konieczność wprowadzenia hasła administratora BIOS i
wybranie polecenia Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock).
48
3.
Wybierz dysk twardy, którym chcesz zarządzać, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyłączyć funkcję DriveLock.
5.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz Main (Główne), Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie wybierz Yes (Tak).
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
Upewnij się, że dysk twardy znajduje się we wnęce komputera (nie w opcjonalnym urządzeniu dokowania ani
w zewnętrznej wnęce MultiBay).
Po wyświetleniu na ekranie monitu DriveLock Password (Hasło funkcji DriveLock) wpisz hasło użytkownika
lub hasło główne (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i naciśnij klawisz enter.
Jeśli trzy kolejne próby wprowadzenia hasła były niepomyślne, należy wyłączyć komputer i spróbować
jeszcze raz.
Korzystanie z haseł
49
Zmienianie hasła funkcji DriveLock (tylko wybrane produkty)
W celu ustawienia hasła DriveLock w programie Computer Setup wykonaj następujące czynności:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Naciśnij przycisk zasilania.
3.
Po wyświetleniu monitu dotyczącego Hasła funkcji DriveLock wpisz obecne hasło użytkownika funkcji
DriveLock lub hasło główne, które zmieniasz, następnie naciśnij klawisz enter i naciśnij klawisz lub
dotknij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
4.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), następnie wybierz Hard Drive Utilities (Narzędzia dysku
twardego), wybierz funkcję DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
UWAGA: Dla wybranych produktów może zajść konieczność wprowadzenia hasła administratora BIOS i
wybranie polecenia Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock).
5.
Wybierz dysk twardy, którym chcesz zarządzać, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Dokonaj wyboru, aby zmienić hasło, a następnie postępuj zgodnie z monitami pojawiającymi się na
ekranie, aby wpisać hasła.
UWAGA: Opcja Zmień hasło główne funkcji DriveLock jest widoczna tylko wtedy, gdy hasło główne
zostało zawarte w 3 kroku monitu dotyczącego hasła funkcji DriveLock.
7.
Aby wyjść z programu Computer Setup, wybierz Main (Główne), Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i
wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania antywirusowego
W przypadku korzystania na komputerze z poczty elektronicznej lub sieci lokalnej czy Internetu komputer jest
narażony na działanie wirusów. Wirusy komputerowe mogą zablokować system operacyjny, aplikacje lub
programy narzędziowe bądź powodować ich nieprawidłowe działanie.
Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów, usunąć je i w większości przypadków
naprawić spowodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło
komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, należy je regularnie aktualizować.
Na komputerze jest preinstalowany program Windows Defender. Zdecydowanie zaleca się ciągłe korzystanie
z programu antywirusowego, aby zapewnić pełną ochronę komputera.
Więcej informacji o wirusach komputerowych można uzyskać z programu HP Support Assistant.
Korzystanie z oprogramowania zapory
Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Zapora może być
oprogramowaniem zainstalowanym na danym komputerze i/lub w sieci lub może to być też rozwiązanie
złożone z oprogramowania i sprzętu.
Dostępne są dwa rodzaje zapór sieciowych:
●
Zapory oparte na hoście — oprogramowanie chroni jedynie komputer, na którym jest zainstalowane.
●
Zapory sieciowe — instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a siecią domową i
mające za zadanie ochronę wszystkich komputerów w sieci.
Gdy w systemie jest zainstalowana zapora, wszystkie wysyłane i otrzymywane dane są monitorowane i
sprawdzane według określonych przez użytkownika kryteriów bezpieczeństwa. Wszystkie dane, które nie
spełniają tych kryteriów, są blokowane.
50
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
W danym komputerze lub sprzęcie sieciowym zapora może już być zainstalowana. Jeśli nie, dostępne są
zapory w wersji programowej.
UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać
udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e-mail. Aby
tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie
włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory.
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń
OSTROŻNIE: Firma Microsoft® przesyła powiadomienia o krytycznych aktualizacjach. Aby zabezpieczyć
komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami komputerowymi, należy instalować krytyczne
aktualizacje firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu powiadomienia.
Można wybrać, czy aktualizacje zostały zainstalowane automatycznie. Aby zmienić ustawienia, wybierz opcję
Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Windows Update > Zmień ustawienia, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP Client Security (tylko
wybrane produkty)
Na Twoim komputerze jest preinstalowane oprogramowanie HP Client Security. Dostęp do tego
oprogramowania można uzyskać poprzez ikonę aplikacji HP Client Security znajdującą się z prawej strony
paska zadań lub w panelu sterowania systemu Windows. Udostępnia ono funkcje zabezpieczeń służące do
ochrony komputera, sieci i krytycznych danych przed nieautoryzowanym dostępem. Więcej informacji można
znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Client Security.
Korzystanie z programu HP Touchpoint Manager (tylko wybrane
produkty)
HP Touchpoint Manager to oparte na chmurze IT rozwiązanie pozwalające zabezpieczać zasoby w
przedsiębiorstwie i zarządzać nimi. Usługa HP Touchpoint Manager chroni urządzenia przed złośliwymi
programami i innymi atakami, monitoruje stan urządzeń i pozwala zmniejszyć nakłady czasu niezbędne na
rozwiązywanie problemów z urządzeniami użytkowników i z zabezpieczeniami. Klienci mogą szybko pobrać i
zainstalować program, który jest wysoce opłacalny w porównaniu do wewnętrznych rozwiązań. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz rozdział http://www.hptouchpointmanager.com.
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego (tylko
wybrane produkty)
Kabel zabezpieczający (zakupiony osobno) utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa. Aby podłączyć kabel zabezpieczający do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
Używanie czytnika linii papilarnych (tylko wybrane produkty)
W wybranych produktach komputerowych dostępne są zintegrowane czytniki linii papilarnych. Aby korzystać
z czytnika linii papilarnych, należy zarejestrować swoje odciski palców w Menedżerze poświadczeń programu
HP Client Security. Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Client Security.
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń
51
Po zarejestrowaniu swoich odcisków palców w programie Credential Manager można użyć programu HP Client
Security Password Manager do przechowywania i wypełniania nazw użytkownika i haseł do używanych witryn
internetowych i aplikacji.
Położenie czytnika linii papilarnych
Czytnik linii papilarnych to niewielki metaliczny czujnik znajdujący się w jednym z następujących obszarów w
Twoim komputerze:
●
W pobliżu dolnej krawędzi płytki dotykowej TouchPad
●
Z prawej strony klawiatury
●
Na górze z prawej strony wyświetlacza
●
Po lewej stronie wyświetlacza
W zależności od produktu czytnik może być ustawiony poziomo lub pionowo. Niezależnie od jego ułożenia
palec należy przesuwać prostopadle do metalicznego czujnika.
52
Rozdział 7 Bezpieczeństwo
8
Konserwacja
Przeprowadzanie regularnej konserwacji komputera jest ważne, ponieważ pomaga utrzymać go w dobrym
stanie. W tym rozdziale wyjaśniono sposoby korzystania z narzędzi takich jak Defragmentator dysków i
Oczyszczanie dysku. Ponadto zawiera on instrukcje dotyczące aktualizacji programów i sterowników,
czynności wykonywanych przy czyszczeniu komputera oraz wskazówki dotyczące podróżowania z
komputerem bądź jego transportu.
Zwiększanie wydajności
Dzięki regularnej konserwacji oraz użyciu takich narzędzi, jak Defragmentator dysków i Oczyszczanie dysku,
można poprawić wydajność komputera.
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
Firma HP zaleca korzystanie z programu Defragmentator dysków do defragmentacji dysku twardego co
najmniej raz w miesiącu.
UWAGA:
Dyski półprzewodnikowe (SSD) nie wymagają uruchamiania Defragmentatora dysków.
Uruchamianie Defragmentatora dysków:
1.
Podłącz komputer do zasilania.
2.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Narzędzia
administracyjne, a następnie wybierz Defragmentuj dysk twardy.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa
bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania,
uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego
uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się z Pomocą i obsługą techniczną. Aby uzyskać dostęp do
Pomocy i obsługi technicznej, wybierz Start > Wszystkie programy > Pomoc i wsparcie techniczne HP.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
Program Oczyszczanie dysku służy do przeszukiwania dysku twardego pod kątem niepotrzebnych plików,
które można bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i zwiększenia wydajności pracy komputera.
Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Narzędzia
administracyjne, a następnie wybierz Zwolnij miejsce na dysku.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zwiększanie wydajności
53
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane produkty)
Funkcja HP 3D DriveGuard chroni dysk twardy, parkując głowice i wstrzymując obsługę żądań danych w
następujących sytuacjach:
●
Upuszczenie komputera.
●
Przenoszenie komputera z zamkniętym wyświetlaczem, gdy komputer jest uruchomiony i zasilany z
baterii.
Krótko po zajściu takich sytuacji mechanizm HP 3D DriveGuard przywraca normalne działanie dysku
twardego.
UWAGA: Program HP 3D DriveGuard chroni wyłącznie wewnętrzne dyski twarde. Dysk zainstalowany w
opcjonalnym urządzeniu dokującym lub podłączony przez port USB nie jest chroniony przez program HP 3D
DriveGuard.
UWAGA: Ponieważ dyski półprzewodnikowe (SSD) nie zawierają części ruchomych, system HP 3D
DriveGuard nie jest potrzebny w przypadku takich dysków.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania HP 3D DriveGuard.
Określanie stanu HP 3D DriveGuard
Wskaźnik dysku twardego komputera zmienia kolor, aby poinformować, że dysk znajdujący się
w podstawowej wnęce dysku twardego lub we wnęce dodatkowej (tylko wybrane produkty) jest zaparkowany.
Aby określić, czy napęd jest obecnie zabezpieczony lub zaparkowany, skorzystaj z ikony w obszarze
powiadomień pulpitu systemu Windows skrajnie po prawej stronie paska zadań.
Aktualizowanie programów i sterowników
HP zaleca także regularne aktualizowanie programów i sterowników. Aktualizacje mogą rozwiązać problemy i
wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Przykładowo, starsze elementy graficzne mogą nie działać
dobrze z najnowszymi grami. Bez najnowszego sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.
Przejdź do strony http://www.hp.com/support, aby pobrać najnowsze wersje programów i sterowników HP.
Oprócz tego możesz się zarejestrować, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia, gdy aktualizacje będą
dostępne.
Jeśli chcesz zaktualizować programy i sterowniki, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:
1.
Wybierz Start > Wszystkie programy > Windows Update.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czyszczenie komputera
Komputer można bezpiecznie czyścić za pomocą następujących środków:
54
●
chlorku benzylodimetyloamoniowego w stężeniu maksymalnie 0,3% (na przykład w postaci
jednorazowych chusteczek różnych marek),
●
bezalkoholowego płynu do mycia szyb,
●
roztworu wody i delikatnego mydła,
●
suchej ściereczki czyszczącej z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowej i antystatycznej),
●
antystatycznych ściereczek myjących.
Rozdział 8 Konserwacja
OSTROŻNIE: Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących, gdyż mogą one trwale uszkodzić
komputer. Jeżeli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla komputera, należy
sprawdzić skład produktu, aby upewnić się, że nie zawiera on substancji takich jak alkohol, aceton, chlorek
amonu, chlorek metylenu czy węglowodory.
Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera. W rysach mogą
się z czasem gromadzić drobiny kurzu i środków czyszczących.
Procedury czyszczenia
Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.
OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera nie wolno
go czyścić, gdy jest włączony.
1.
Wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilanie sieciowe.
3.
Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię komputera, gdyż
może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się płynu na powierzchni
komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.
Czyszczenie wyświetlacza
Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą śladów szmatką, zwilżoną płynem do mycia szyb
niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem komputera sprawdź, czy wyświetlacz jest całkowicie
wysuszony.
Czyszczenie boków i pokrywy
Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z
wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i
zanieczyszczenia.
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane produkty)
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów
wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić na
powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
OSTROŻNIE: Należy zwrócić uwagę, by płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to spowodować
uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
●
Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy należy używać miękkiej szmatki z
mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też
użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
●
Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy użyć puszki
ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.
Czyszczenie komputera
55
Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu
Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go transportować, postępuj zgodnie z poniższymi poradami
dotyczącymi zabezpieczania sprzętu.
●
Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:
◦
Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.
◦
Wyjmij wszystkie dyski optyczne i nośniki zewnętrzne, takie jak karty pamięci.
◦
Wyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie odłącz je.
◦
Wyłącz komputer.
●
Zabierz ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać oddzielnie.
●
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny, a nie jako bagaż
transportowany oddzielnie.
OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole
magnetyczne. Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym to między innymi bramki na
lotniskach i ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia
bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe
dla napędów.
●
Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed odlotem
dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy
od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.
●
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą, należy włożyć go do
odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym
o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE – DELIKATNE URZĄDZENIE”.
●
W niektórych środowiskach używanie urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Takie
ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów
wybuchowych i w miejscach niebezpiecznych. W razie braku pewności co do możliwości używania
urządzenia bezprzewodowego w komputerze przed włączeniem komputera należy zapytać o
pozwolenie.
●
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
◦
Zapoznaj się z prawem celnym związanym z komputerami każdego krajów i regionów, przez który
planujesz podróżować.
◦
Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji,
w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się
różnić.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia
sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do
urządzeń domowych.
56
Rozdział 8 Konserwacja
9
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie
danych
Komputer jest wyposażony w narzędzia HP i Windows w celu ułatwienia ochrony danych i ich odzyskania w
razie konieczności. Narzędzia te pomagają przywrócić komputer do prawidłowego funkcjonowania za pomocą
kilku prostych czynności. Ta sekcja zawiera informacje na temat następujących procesów:
●
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
●
Przywracanie i odzyskiwanie systemu
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
Przywrócony system po awarii jest tylko tak dobry, jak ostatnia posiadana kopia zapasowa.
1.
Po pomyślnej konfiguracji komputera należy utworzyć nośnik HP Recovery. Ten krok tworzy dysk DVD z
systemem operacyjnym Windows 7 i dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Dysk DVD
z systemem Windows może być wykorzystany do ponownej instalacji oryginalnego systemu
operacyjnego w przypadku, gdy dysk twardy jest uszkodzony lub został wymieniony. Dysk DVD Driver
Recovery (Odzyskiwanie sterowników) instaluje określone sterowniki i aplikacje. Zobacz Tworzenie
nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator na stronie 58.
2.
Z narzędzia tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania systemu Windows można skorzystać w celu
wykonania następujących czynności:
●
Wykonywanie kopii poszczególnych plików i folderów
●
Wykonywanie kopii całego dysku twardego (tylko wybrane produkty)
●
Tworzenie dysków naprawy systemu (tylko wybrane produkty) przy użyciu zainstalowanego
napędu optycznego (tylko wybrane produkty) lub opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego
●
Tworzenie punktów przywracania systemu
UWAGA: W tym podręczniku opisano przegląd opcji tworzenia kopii zapasowej, przywracania i
odzyskiwania. Szczegółowe informacje na temat dostarczonych narzędzi zawiera moduł Pomoc i obsługa
techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i
obsługa techniczna.
UWAGA: Na wypadek niestabilności systemu firma HP zaleca wydrukowanie procedury odzyskiwania i
zachowanie jej do późniejszego wykorzystania.
W przypadku wystąpienia awarii systemu, można użyć tych kopii zapasowych w celu odtworzenia zawartości
komputera. Zobacz Tworzenie kopii zapasowej danych na stronie 58.
Wskazówki
●
W przypadku tworzenia nośnika do odzyskiwania lub zapisywania kopii zapasowej na innych dyskach
należy używać dowolnego z wymienionych poniżej rodzajów dysków (zakupionych oddzielnie): DVD+R,
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
57
DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL lub DVD±RW. Rodzaj użytego dysku zależy od rodzaju używanego napędu
optycznego.
●
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia nośnika do odzyskiwania lub kopii zapasowej upewnij się, że
komputer jest podłączony do zasilania sieciowego.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator to program umożliwiający utworzenie nośnika do odzyskiwania w inny sposób. Po
pomyślnym skonfigurowaniu komputera można utworzyć nośnik do odzyskiwania w programie HP Recovery
Disc Creator. Ten nośnik odzyskiwania umożliwia ponowne zainstalowanie oryginalnego systemu
operacyjnego oraz sterowników i aplikacji, jeśli dysk twardy ulegnie uszkodzeniu. W programie HP Recovery
Disc Creator można utworzyć dwa rodzaje dysków DVD do odzyskiwania:
●
Dysk DVD z systemem Windows 7 — umożliwia instalację systemu operacyjnego bez dodatkowych
sterowników i aplikacji.
●
Dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników) — umożliwia zainstalowanie tylko określonych
sterowników i aplikacji, w taki sam sposób jak podczas instalacji sterowników i aplikacji w programie HP
Software Setup.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania
UWAGA: Dysk DVD z systemem Windows 7 można utworzyć tylko raz. Po jego utworzeniu opcja utworzenia
tego nośnika nie będzie dostępna.
Aby utworzyć dysk DVD z systemem Windows:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Recovery Disc
Creator.
2.
Wybierz dysk systemu Windows.
3.
W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.
4.
Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie.
Po utworzeniu dysku DVD z systemem Windows 7 utwórz dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie systemu):
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Recovery Disc
Creator.
2.
Wybierz sterownik dysku.
3.
W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.
4.
Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie.
Tworzenie kopii zapasowej danych
Zaraz po pierwszej konfiguracji systemu należy natychmiast utworzyć nośnik naprawy systemu i pierwszą
kopię zapasową. W związku z instalowaniem nowych programów i zapisywaniem nowych plików należy
regularnie tworzyć kopie zapasowe systemu, aby zawsze mieć w miarę aktualną kopię danych. Należy także
utworzyć dyski naprawcze systemu Windows (tylko wybrane produkty), które służą do uruchomienia
komputera i naprawienia systemu operacyjnego w przypadku jego niestabilności lub awarii. Pierwsza i kolejne
kopie zapasowe umożliwiają odtworzenie danych i ustawień w przypadku awarii.
Kopię zapasową danych można zapisać na opcjonalnym zewnętrznym dysku twardym, dysku sieciowym lub
innych dyskach.
Przed utworzeniem kopii zapasowej należy uwzględnić następujące wskazówki:
58
Rozdział 9 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
●
Przechowuj pliki osobiste w bibliotece Dokumenty i regularnie wykonuj ich kopie.
●
Wykonaj kopię zapasową szablonów przechowywanych w ich katalogach.
●
Zachowaj własne ustawienia dla okien, pasków narzędzi lub menu, wykonując zrzut ekranu z
ustawieniami. Wykonanie zrzutu ekranu może oszczędzić dużo czasu, jeśli konieczne będzie
zresetowanie preferencji.
●
Podczas tworzenia kopii zapasowych na dyskach należy każdy z nich oznaczyć numerem po wyjęciu z
napędu.
UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji kopii zapasowych i przywracania można znaleźć,
wyszukując je w module Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej,
wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa bezpieczeństwo
komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy
zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się
z modułem Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Tworzenie kopii zapasowej za pomocą funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania systemu Windows:
UWAGA:
Proces ten może trwać ponad godzinę, w zależności od rozmiaru plików i szybkości komputera.
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/Przywracanie.
2.
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować kopię zapasową, utworzyć obraz
systemu (tylko wybrane produkty) lub utworzyć nośnik naprawy systemu (tylko wybrane produkty).
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
W przypadku awarii lub niestabilności systemu komputer udostępnia następujące narzędzia umożliwiające
odzyskanie plików:
●
Narzędzia odzyskiwania Windows: Program Kopia zapasowa/Przywracanie można wykorzystać do
odzyskania wcześniej zachowanych informacji. Można także użyć Narzędzia do naprawy systemu
podczas uruchomienia Windows do rozwiązania problemów, które uniemożliwiają poprawny start
systemu.
●
Narzędzia odzyskiwania f11 (tylko wybrane produkty): Narzędzia odzyskiwania f11 można użyć do
przywrócenia początkowego obrazu dysku twardego. Obraz obejmuje system operacyjny Windows oraz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie.
UWAGA: Jeżeli nie możesz uruchomić komputera i nie możesz użyć utworzonych wcześniej nośników
naprawy systemu (tylko wybrane produkty), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem Windows 7 w celu
ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu. Więcej informacji na ten temat, zobacz Używanie
nośnika z systemem Windows 7 na stronie 61.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows
Narzędzia odzyskiwania w systemie Windows umożliwiają:
●
Przywracanie poszczególnych plików
●
Przywracanie komputera do poprzedniego punktu przywracania systemu
●
Odtwarzanie informacji za pomocą narzędzi przywracania
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
59
UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji odzyskiwania i przywracania można znaleźć,
wyszukując je w module Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej,
wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa bezpieczeństwo
komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy
zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się
z modułem Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Aby przywrócić informacje, dla których została wcześniej wykonana kopia zapasowa:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/Przywracanie.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby odtworzyć ustawienia systemu, zawartość komputera
(tylko wybrane produkty) lub pliki.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić dane za pomocą opcji Naprawa podczas uruchamiania:
OSTROŻNIE: Niektóre opcje naprawy podczas uruchamiania powodują całkowite skasowanie danych i
sformatowanie dysku twardego. Wszystkie utworzone na nim pliki oraz zainstalowane oprogramowanie
zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania proces odzyskiwania pomoże użytkownikowi
w odtworzeniu systemu operacyjnego, sterowników, oprogramowania i narzędzi na podstawie kopii
zapasowej wykonanej do celów przywracania.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji Windows.
Aby sprawdzić partycję Windows, wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
UWAGA: Jeśli partycja Windows nie jest wyświetlana na liście, konieczne jest odzyskanie systemu
operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7 oraz nośnika Driver
Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej informacji na ten temat, zobacz Używanie nośnika z
systemem Windows 7 na stronie 61.
3.
Jeśli partycja Windows istnieje, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz f8, zanim
zostanie załadowany system Windows.
4.
Wybierz opcję Naprawa systemu podczas uruchomienia.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Więcej informacji na temat przywracania danych za pomocą narzędzi Windows można znaleźć,
wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane produkty)
OSTROŻNIE: Użycie funkcji f11 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku twardego i jego
sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie zostaną raz na zawsze
usunięte. Narzędzie przywracania f11 ponownie instaluje system operacyjny, oprogramowanie HP i
sterowniki, które zostały zainstalowane fabrycznie. Oprogramowanie, które nie było instalowane fabryczne,
wymaga ponownej instalacji.
60
Rozdział 9 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Aby przywrócić oryginalny obraz dysku twardego za pomocą narzędzi f11:
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania HP Recovery: Kliknij menu Start, prawym
przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij kolejno opcje Zarządzaj i Zarządzanie
dyskami.
UWAGA: Jeśli partycja HP Recovery nie jest wyświetlana na liście, konieczne jest odzyskanie systemu
operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7 oraz nośnika Driver
Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej informacji na ten temat, zobacz Używanie nośnika z
systemem Windows 7 na stronie 61.
3.
Jeśli partycja HP Recovery znajduje się na liście, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij
klawisz f11, zanim zostanie załadowany system Windows.
4.
Naciśnij klawisz f11, gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Press <F11> for recovery”
(Naciśnij klawisz F11, aby wykonać odzyskiwanie).
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Używanie nośnika z systemem Windows 7
Jeśli nie możesz użyć utworzonych wcześniej przy użyciu programu HP Recovery Disc Creator nośników do
odzyskiwania (tylko wybrane produkty), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem Windows 7 w celu
ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu.
Aby zamówić dysk DVD z systemem Windows 7, przejdź do witryny internetowej HP. Pomoc techniczna w
Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/support. Pomoc techniczna na całym świecie:
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Płytę DVD można także zamówić, kontaktując się
z pomocą techniczną. Zajrzyj do broszury Worldwide Telephone Numbers (Numery telefonów na świecie)
dołączonej do komputera, aby zapoznać się z danymi kontaktowymi.
OSTROŻNIE: Użycie dysku DVD z systemem Windows 7 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku
twardego i jego sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie
zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania procedura odtwarzania pomoże w
przywróceniu systemu operacyjnego oraz sterowników, oprogramowania i narzędzi.
Aby rozpocząć odzyskiwanie za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7:
UWAGA:
Ten proces trwa kilka minut.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
Uruchom ponownie komputer, włóż dysk DVD z systemem Windows 7 do napędu optycznego przed
załadowaniem systemu operacyjnego komputera.
3.
Naciśnij dowolny klawisz klawiatury, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5.
Kliknij Dalej.
6.
Wybierz opcję Napraw system.
7.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu naprawy:
1.
Wyjmij dysk DVD z systemem Windows 7 i włóż dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników).
2.
Zainstaluj najpierw sterowniki sprzętu, a następnie zainstaluj zalecane aplikacje.
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
61
10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start
Korzystanie z programu Computer Setup
Program Computer Setup, zwany także systemem BIOS (Basic Input/Output System), kontroluje komunikację
między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków,
wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Program Computer Setup zawiera ustawienia dla rodzajów
zainstalowanych urządzeń, sekwencji startowej komputera i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i
rozszerzonej.
UWAGA: Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Computer Setup należy zachowywać szczególną
ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.
Uruchamianie programu Computer Setup
UWAGA: Zewnętrzna klawiatura lub mysz podłączona do portu USB może być używana do obsługi
programu Computer Setup tylko wtedy, gdy włączono funkcję obsługi starszych urządzeń USB.
Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić program Computer Setup:
▲
Włącz lub uruchom ponownie komputer i kiedy wyświetli się logo HP naciśnij klawisz f10, aby wejść do
programu Computer Setup.
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup
●
Użyj klawisza tab oraz klawiszy strzałek do wybrania menu lub elementu menu, a następnie naciśnij
klawisz enter lub użyj urządzenia wskazującego, aby wybrać pozycję.
UWAGA:
W przypadku tabletów bez klawiatury można dokonać wyboru palcem.
●
W celu przewinięcia w górę i w dół wybierz strzałkę do góry lub strzałkę w dół w prawym górnym rogu
ekranu, bądź użyj klawisza strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.
●
Aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do ekranu głównego programu Computer Setup,
naciśnij klawisz esc i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby wyjść z menu programu Computer Setup, wykonaj jedną z następujących czynności:
●
W celu opuszczenia menu Computer Setup bez zapisywania zmian:
Wybierz ikonę Exit (Wyjdź) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Ignore Changes and Exit (Ekran główny > Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
●
Aby zapisać zmiany i wyjść z menu programu Computer Setup:
Kliknij ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
62
Rozdział 10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup
UWAGA:
Przywracanie ustawień domyślnych nie wpływa na tryb dysku twardego.
Wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień w programie Computer
Setup:
1.
Uruchom program Computer Setup. Zobacz Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 62.
2.
Wybierz opcje Main > Apply Factory Defaults and Exit (Ekran główny > Zastosuj domyślne ustawienia
fabryczne i wyjdź).
UWAGA: W wybranych produktach dostępna może być opcja Przywróć ustawienia domyślne zamiast
Zastosuj domyślnie ustawienia fabryczne i zakończ.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4.
Aby zapisać zmiany i wyjść, wybierz ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawień związanych z hasłami i
zabezpieczeniami.
Aktualizowanie systemu BIOS
Zaktualizowane wersje systemu BIOS mogą być dostępne w witrynie firmy HP.
Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych w witrynie firmy HP jest spakowana w skompresowanych
plikach o nazwie SoftPaq.
Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące
instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.
Sprawdzanie wersji systemu BIOS
Aby ustalić, czy konieczna jest aktualizacja programu Computer Setup (BIOS), należy najpierw sprawdzić
wersję systemu BIOS na komputerze.
Dostęp do informacji o wersji systemu BIOS (określanej także jako data pamięci ROM i system BIOS) można
uzyskać, naciskając klawisze fn+esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub korzystając z programu
Computer Setup.
Korzystanie z programu Computer Setup
63
1.
Uruchom program Computer Setup. Zobacz Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 62.
2.
Wybierz opcję Main (Ekran główny), a następnie System Information (Informacje o systemie).
3.
W celu wyjścia z programu Computer Setup bez zapisywania zmian wybierz ikonę Exit (Wyjdź) w
prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Wybierz opcje Main > Ignore Changes and Exit (Ekran główny > Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie
naciśnij klawisz enter.
Informacje na temat dostępności nowszych wersji BIOS zawiera Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
na stronie 64.
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji
systemu BIOS, należy ją pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego
zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym za pomocą zasilacza. Aktualizacji systemu BIOS nie
należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, znajduje się w opcjonalnym urządzeniu
dokowania lub jest podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji należy
przestrzegać następujących zasad:
Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej.
Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.
Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.
1.
Aby uzyskać dostęp do pomocy i obsługi technicznej, wybierz opcje Start > Wszystkie programy >
Pomoc i wsparcie techniczne HP > HP Support Assistant.
2.
Wybierz opcję dotyczącą aktualizacji.
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4.
W obszarze pobierania wykonaj następujące czynności:
a.
Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie
zainstalowaną na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być
później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.
b.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk
twardy.
Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której pobierana jest aktualizacja systemu BIOS.
Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej
zainstalowaniem.
UWAGA: W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek
aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się
z administratorem sieci.
Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Po ukończeniu pobierania należy postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Jeśli nie pojawiły się żadne instrukcje, wykonaj następujące
czynności:
64
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
2.
Wybierz oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.
Rozdział 10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start
3.
Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder zawierający pobraną
aktualizację.
4.
Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem .exe (np. nazwapliku.exe).
Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.
5.
W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można
usunąć z dysku twardego.
Zmiana kolejności rozruchu za pomocą klawisza f9
Wykonaj następujące czynności, aby dynamicznie wybrać urządzenie rozruchowe dla bieżącej sekwencji
startowej:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f9, aby wejść do
menu Opcje urządzenia rozruchowego.
2.
Wybierz urządzenie rozruchowe, a następnie naciśnij klawisz enter.
Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty)
WAŻNE: Przed włączeniem modułu Trusted Platform Module (TPM) w tym systemie należy sprawdzić, czy
planowane użycie modułu TPM jest zgodne z wymogami odpowiednich przepisów lokalnych, uregulowań i
zasad. W razie potrzeby konieczne jest uzyskanie atestów bądź licencji. Jeśli korzystanie z modułu TPM jest
przyczyną problemów wynikających z naruszenia wymienionych wyżej wymagań, odpowiedzialność za to
spada w całości i wyłącznie na użytkownika. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za żadne związane z tym
zobowiązania.
Moduł TPM zapewnia dodatkowe zabezpieczenie komputera. Ustawienia funkcji TPM można zmieniać w
programie Computer Setup (BIOS).
UWAGA: Po zmianie ustawienia modułu TPM na Hidden (Ukryty) moduł nie jest widoczny w systemie
operacyjnym.
Aby uzyskać dostęp do ustawień modułu TPM w programie Computer Setup:
1.
Uruchom program Computer Setup. Zobacz Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 62.
2.
Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz TPM Embedded Security (wbudowane
zabezpieczenia TPM), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP Sure Start (tylko wybrane
produkty)
Wybrane modele komputerów są wyposażone w technologię HP Sure Start, która nieustannie sprawdza, czy
system BIOS komputera nie został zaatakowany lub uszkodzony. Jeśli system BIOS jest uszkodzony lub został
zaatakowany, HP Sure Start automatycznie przywraca system BIOS do wcześniejszego bezpiecznego stanu
bez udziału użytkownika.
Funkcja HP Sure Start jest skonfigurowana i włączona, dzięki czemu większość użytkowników może korzystać
z domyślnej konfiguracji HP Sure Start. Domyślna konfiguracja może być dostosowywana przez
użytkowników zaawansowanych.
Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty)
65
Aby uzyskać dostęp do najnowszej dokumentacji dotyczącej HP Sure Start, przejdź do strony
http://www.hp.com/support i wybierz kraj. Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
66
Rozdział 10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start
11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics to interfejs UEFI, który pozwala na przeprowadzenie testów
diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem
operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez system
operacyjny lub inne elementy oprogramowania.
When HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) detects a failure that requires hardware replacement, a 24-digit
Failure ID code is generated. This ID code can then be provided to support to help determine how to correct
the problem.
UWAGA: Aby uruchomić system BIOS na komputerze typu convertible, komputer musi pracować w trybie
komputera przenośnego i należy użyć klawiatury podłączonej do tabletu. Systemu BIOS nie można używać za
pomocą klawiatury ekranowej, która jest wyświetlana w trybie tabletu.
Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
1.
Turn on or restart the computer, and quickly press esc.
2.
Naciśnij klawisz f2.
System BIOS wyszukuje narzędzia diagnostyczne w trzech miejscach, w następującej kolejności:
a.
Podłączony napęd USB
UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na napęd USB, zobacz
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB na stronie 67.
3.
b.
Dysk twardy
c.
BIOS
Po otwarciu narzędzia diagnostycznego wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a
następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Na tablecie naciśnij przycisk
zmniejszania głośności, aby zatrzymać test diagnostyczny.
UWAGA: Jeśli chcesz przerwać test diagnostyczny na komputerach lub tabletach z klawiaturą, naciśnij
klawisz esc.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na
urządzenie USB
UWAGA: The HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) download instructions are provided in English only, and you
must use a Windows computer to download and create the HP UEFI support environment because only .exe
files are offered.
Dostępne są dwie opcje pobrania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics na urządzenie USB:
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB
67
Sposób pobierania najnowszej wersji UEFI:
1.
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Zostanie wyświetlona strona główna
narzędzia HP PC Diagnostics.
2.
Kliknij łącze Pobierz w obszarze narzędzia HP PC Hardware Diagnostics, a następnie wybierz opcję
Uruchom.
Pobierz wersję UEFI odpowiednią dla danego produktu:
1.
Przejdź pod adres http://www.hp.com/support i wybierz swój kraj. Zostanie wyświetlona strona Pomoc
techniczna HP.
2.
Wybierz pozycję Pobierz sterowniki.
3.
W polu tekstowym wprowadź nazwę produktu, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
— lub —
Kliknij przycisk Znajdź teraz, aby umożliwić automatyczne wykrycie produktu przez HP.
68
4.
Wybierz komputer, a następnie wybierz swój system operacyjny.
5.
W sekcji Diagnostyka postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać
żądaną wersję UEFI.
Rozdział 11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Dane techniczne
Zasilanie
Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży zagranicznych.
Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub
stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może
być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu
przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego przez firmę HP do użytku z tym
komputerem.
Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach.
Zasilanie
Wartość znamionowa
Napięcie robocze i prąd roboczy
19,5 V prądu stałego przy 10,3 A — 200 W, zasilacz Slim
UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT stosowanymi
w Norwegii, z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż 240 V rms.
UWAGA: Napięcie i natężenie operacyjne komputera są podane na etykiecie zgodności systemu
z przepisami.
Środowisko pracy
Czynnik
Jednostki metryczne
Jednostki imperialne
W trakcie pracy (podczas zapisywania na
dysku optycznym)
od 5°C do 35°C
od 41°F do 95°F
Przechowywanie i transport
od -20°C do 60°C
od -4°F do 140°F
W trakcie pracy
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Przechowywanie i transport
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Temperatura
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza (nie dotyczy kabin ciśnieniowych)
W trakcie pracy
od -15 m do 3 048 m
od -50 stóp do 10 000 stóp
Przechowywanie i transport
od -15 m do 12 192 m
od -50 stóp do 40 000 stóp
Zasilanie
69
13 Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się
dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki
drzwi.
Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może
spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki
ostrożności:
70
●
Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy najpierw upewnić się, że
jest on prawidłowo uziemiony.
●
Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy
gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
●
Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę
elementów elektronicznych do minimum.
●
Należy używać narzędzi niemagnetycznych.
●
Przed dotknięciem elementów należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej
powierzchni metalowej.
●
Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym przed
wyładowaniami elektrostatycznymi.
Rozdział 13 Wyładowania elektrostatyczne
14 Dostępność
Firma HP projektuje, produkuje i wprowadza na rynek produkty i usługi, które mogą być używane przez
każdego, w tym osoby niepełnosprawne, w sposób samodzielny lub z odpowiednimi urządzeniami
pomocniczymi.
Obsługiwane technologie pomocnicze
Produkty firmy HP obsługują wiele technologii pomocniczych systemu operacyjnego i mogą być
konfigurowane do pracy z dodatkowymi technologiami pomocniczymi. Użyj funkcji wyszukiwania w swoim
urządzeniu, aby znaleźć więcej informacji o funkcjach pomocniczych.
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat danego produktu wyposażonego w technologię pomocniczą
można uzyskać w centrum obsługi klienta danego produktu.
Uzyskiwanie pomocy w celu ułatwienia dostępu
Nieustannie doskonalimy dostępność naszych produktów oraz usług i cenimy opinie użytkowników. Jeśli
napotkasz problemy podczas używania produktu lub jeśli pragniesz podzielić się z nami opinią dotyczącą
pomocnych dla Ciebie funkcji ułatwień dostępu, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +1 (888)
259-5707, od poniedziałku do piątku, od godziny 6:00 do 21:00 czasu górskiego w Ameryce Północnej. Osoby
niesłyszące lub niedosłyszące korzystające z urządzeń TRS/VRS/WebCapTel mogą skontaktować się z nami w
sprawie uzyskania pomocy technicznej lub pytań dotyczących funkcji ułatwień dostępu pod numerem
telefonu +1 (877) 656-7058, od poniedziałku do piątku, od godziny 6:00 do 21:00 czasu górskiego w Ameryce
Północnej.
UWAGA:
Pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim.
Obsługiwane technologie pomocnicze
71
Indeks
A
aktualizacje krytyczne,
oprogramowanie 51
aktualizowanie programów i
sterowników 54
anteny bezprzewodowe, położenie
7
anteny WLAN, położenie 7
anteny WWAN, położenie 7
B
bateria
niskie poziomy naładowania
baterii 36
oszczędzanie energii 39
rozładowanie 36
utylizacja 39
wyjmowanie 37
wymiana 39
wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania 36
BIOS
aktualizowanie 63
pobieranie aktualizacji 64
sprawdzanie wersji 63
C
Computer Setup
hasło administratora BIOS 44
hasło funkcji DriveLock 46
nawigacja i wybieranie 62
przywracanie ustawień
fabrycznych 63
czyszczenie komputera 54
czytnik kart pamięci, położenie 7
czytnik linii papilarnych 51
czytnik linii papilarnych, położenie
11
D
dostępność 71
drążek wskazujący 8
DriveLock
włączanie 47
wyłączanie 48
72
Indeks
Driver Recovery (Odzyskiwanie
sterowników), dysk DVD
tworzenie 58
używanie do przywracania 61
dysk DVD z systemem Windows 7
tworzenie 58
używanie do przywracania 61
dysk twardy, położenie 14
E
elementy
część górna 8
lewa strona 6
prawa strona 5
przód 15
spód 14
wyświetlacz 7
elementy sterujące komunikacją
bezprzewodową
przycisk 18
system operacyjny 18
etykieta certyfikatu urządzenia
bezprzewodowego 17
etykieta urządzenia Bluetooth 17
etykieta urządzenia WLAN 17
etykiety
Bluetooth 17
certyfikat urządzenia
bezprzewodowego 17
numer seryjny 16
serwis 16
WLAN 17
zgodność z przepisami 17
etykiety serwisowe, położenie 16
G
gest naciskania na płytce dotykowej
TouchPad i ekranie dotykowym 24
gest naciśnięcia dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad 25
gest przewijania dwoma palcami na
płytce dotykowej TouchPad 25
gesty na płytce dotykowej TouchPad
naciśnięcie dwoma palcami 25
przewijanie dwoma palcami 25
gesty na płytce dotykowej TouchPad i
ekranie dotykowym
naciskanie 24
zbliżanie dwóch palców w celu
powiększenia 24
gest zbliżania dwóch palców w celu
powiększenia na płytce dotykowej
TouchPad i ekranie dotykowym 24
głośniki
podłączanie 26
głośniki, położenie 15
Główne hasło funkcji DriveLock
zmiana 50
gniazda
karta inteligentna 5
linka zabezpieczająca 6
RJ-45 (sieciowe) 6
sieciowe 6
wyjście dźwiękowe (słuchawki)/
wejście dźwiękowe (mikrofon)
— gniazdo typu combo 5
gniazdo linki zabezpieczającej,
położenie 6
gniazdo RJ-45 (sieciowe),
położenie 6
gniazdo sieciowe, położenie 6
GPS 21
H
hasła
administrator 43
administrator systemu BIOS 44
DriveLock 46
użytkownik 43
hasło administratora 43
hasło funkcji DriveLock
opis 46
ustawianie 47
wprowadzanie 49
zmiana 50
hasło użytkownika 43
HDMI, konfigurowanie dźwięku 29
hibernacja
uruchamianie 34
wychodzenie 34
HP 3D DriveGuard 54
HP Client Security 51
HP Mobile Connect 21
HP Recovery Disc Creator, używanie
58
HP Touchpoint Manager 51
I
informacje o zgodności z przepisami
etykieta zgodności z przepisami
17
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 17
K
kamera internetowa 7
korzystanie 26
kamera internetowa, położenie 7
karta inteligentna
gniazda 5
karta pamięci 34
karta SIM
wkładanie 17
klawiatura numeryczna
zintegrowana klawiatura
numeryczna 12
klawisze
esc 12
fn 12
klawisz systemu Windows 12
klawisz esc, położenie 12
klawisz fn, położenie 12
klawisz systemu Windows,
położenie 12
konserwacja 54
aktualizowanie programów i
sterowników 54
Defragmentator dysków 53
HP 3D DriveGuard 54
Oczyszczanie dysku 53
Kopia zapasowa/Przywracanie 59
kopie zapasowe
przywracanie danych 59
tworzenie 58
korzystanie
stany oszczędzania energii 33
zewnętrzne źródło zasilania 40
korzystanie z płytki dotykowej
TouchPad 24
korzystanie z ustawień dźwięku 27
kratka odpływowa, położenie 14
krytyczny poziom naładowania
baterii 33
L
lewy przycisk drążka wskazującego,
położenie 8
Ł
łączenie z publiczną siecią WLAN 20
łączenie z siecią WLAN 20
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 20
M
mikrofony wewnętrzne
Miracast 31
moduł pamięci
położenie 14
7
N
naprawa podczas uruchamiania,
używanie 59
naprawa podczas uruchamiania
systemu Windows, używanie 59
narzędzia odzyskiwania 57
narzędzia odzyskiwania, Windows
59
narzędzia tworzenia kopii
zapasowych 57
Narzędzie Battery Check firmy HP
36
narzędzie HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
korzystanie 67
narzędzie konfiguracyjne
nawigacja i wybieranie 62
przywracanie ustawień
fabrycznych 63
nazwa i numer produktu, komputer
16
niski poziom naładowania baterii
36
nośnik do odzyskiwania, tworzenie
58
nośnik do odzyskiwania, używanie do
odzyskiwania 61
nośniki 34
nośniki z funkcją odczytu 34
nośniki z funkcją zapisu 34
nośnik z systemem Windows 7
tworzenie 58
używanie do przywracania 61
numer seryjny 16
numer seryjny, komputer 16
O
obsługa starszych urządzeń, USB
62
obsługa starszych urządzeń USB 62
obszar płytki dotykowej TouchPad
położenie 9
odtwarzanie dysku twardego 60
oprogramowanie
aktualizacje krytyczne 51
antywirusowe 50
Defragmentator dysków 53
HP 3D DriveGuard 54
Oczyszczanie dysku 53
zapora 50
oprogramowanie antywirusowe 50
oprogramowanie zapory 50
oszczędność, energia 39
otwory wentylacyjne, położenie 14
P
partycja HP Recovery
sprawdzanie istnienia 60
używanie do odzyskiwania 60
partycja odzyskiwania 60
płytka dotykowa TouchPad
przyciski 9
Płytka dotykowa TouchPad
korzystanie 24
podróżowanie z komputerem 17,
56
Port HDMI
podłączanie 28
port HDMI, położenie 5
port ładowania USB 3.0 (zasilany),
położenie 7
port monitora zewnętrznego 5, 28
port Thunderbolt, podłączanie 30
port USB 3.0 6
Port USB 3.0 5
Port USB Type-C (z obsługą
standardu Thunderbolt-3),
położenie 5
port VGA, podłączanie 28
Indeks
73
porty
HDMI 5, 28
ładowania USB 3.0 (zasilany) 7
Miracast 31
monitor zewnętrzny 5, 28
Port USB Type-C (z obsługą
standardu Thunderbolt-3) 5
Thunderbolt 30
VGA 28
porty USB, położenie 5, 6
program Defragmentator dysków
53
program Oczyszczanie dysku 53
przyciski
lewy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 9
płytka dotykowa TouchPad,
włączanie/wyłączanie 8
prawy przycisk drążka
wskazującego 9
prawy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 9
środkowy płytki dotykowej
TouchPad 9
środkowy przycisk drążka
wskazującego 9
zasilanie 11, 33
przycisk komunikacji
bezprzewodowej 18
przycisk włączania/wyłączania płytki
dotykowej TouchPad, położenie 8
przycisk zasilania 33
przycisk zasilania, położenie 11
przywracanie dysku twardego 60
przywracanie f11 60
S
sieć bezprzewodowa (WLAN)
łączenie z publiczną siecią
WLAN 20
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 20
podłączanie 20
zasięg 20
skróty klawiaturowe
korzystanie 12
tryb uśpienia 12
słuchawki, podłączanie 26
spód 17
stany oszczędzania energii 33
74
Indeks
Sure Start
korzystanie 65
system, odzyskiwanie 59
system nie odpowiada 33
Ś
środowisko pracy
69
T
testowanie zasilacza prądu
przemiennego 41
transport komputera 56
tryb uśpienia
uruchamianie 34
wychodzenie 34
U
urządzenia o wysokiej rozdzielczości,
podłączanie 28, 31
urządzenie Bluetooth 18, 21
urządzenie WLAN 17
urządzenie WWAN 18, 20
ustawianie funkcji ochrony hasłem
przy wznowieniu 35
ustawianie opcji zasilania 33
ustawienia dźwięku, korzystanie 27
ustawienia TPM 65
W
wideo 27
włącznik, zasilanie 33
włącznik zasilania 33
wskaźnik baterii 6, 15
wskaźnik caps lock, położenie 9
wskaźnik dysku twardego,
położenie 15
wskaźniki
bateria 6, 15
caps lock 9
dysk twardy 15
kamera internetowa 7
komunikacja bezprzewodowa
10, 15
num lock 9
płytka dotykowa TouchPad 10
RJ-45 (sieciowe) 6
wyciszenie mikrofonu 9
zasilanie 9, 15
wskaźniki RJ-45 (sieciowe),
położenie 6
wskaźniki zasilania 9, 15
wskaźnik kamery internetowej,
położenie 7
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej 10, 15, 18
wskaźnik num lock 9
wskaźnik płytki dotykowej TouchPad,
położenie 10
wskaźnik wyciszenia mikrofonu,
położenie 9
wskaźnik zintegrowanej kamery
internetowej, położenie 7
wyjście dźwiękowe (słuchawki)/
wejście dźwiękowe (mikrofon) —
gniazdo typu combo, położenie 5
wyładowania elektrostatyczne 70
wyłączanie komputera 33
Z
zamykanie 33
zasilacz prądu przemiennego,
testowanie 41
zasilanie 69
bateria 35
opcje 33
oszczędzanie 39
zasilanie z baterii 35
zestawy słuchawkowe,
podłączanie 27
zewnętrzne źródło zasilania,
korzystanie 40
zintegrowana klawiatura
numeryczna, położenie 12
złącze, zasilanie 6
złącze zasilania, położenie 6
znajdowanie informacji
oprogramowanie 4
sprzęt 4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising