HP | ZBook 17 G3 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Vartotojo vadovas

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Vartotojo vadovas
Vartotojo vadovas
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
„Bluetooth“ – atitinkamo savininko prekių
ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi „HP
Inc.“. „Intel“ ir „Thunderbolt“ yra JAV ir kitose
šalyse registruoti bendrovės „Intel
Corporation“ prekės ženklai. „Microsoft“ ir
„Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupės
prekių ženklai.
Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie
tai nepranešus. Vienintelės produktų ir
paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose
garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su
tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė
vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas
papildoma garantija. HP neprisiima
atsakomybės už šio dokumento technines ar
redagavimo klaidas ar praleidimus.
Informacijos apie DTS patentus rasite
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
licenciją „DTS Licensing Limited“. DTS,
„Symbol“ ir DTS kartu su „Symbol“ yra
registruotieji prekė ženklai, o „DTS Studio
Sound“ yra „DTS, Inc. © DTS“ prekės ženklas.
Visos teisės saugomos
Pirmasis leidimas: 2016 m. sausio mėn.
Dokumento numeris: 840924-E21
.
Produkto informacija
Programinės įrangos sąlygos
Šiame vartotojo vadove aprašytos funkcijos,
bendros daugumai modelių. Kai kurių funkcijų
jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar kitaip
naudodamiesi bet kuriuo programinės įrangos
produktu, kuris yra iš anksto įdiegtas šiame
kompiuteryje, sutinkate laikytis HP galutinio
vartotojo licencinės sutarties (GVLS) sąlygų. Jei
nesutinkate su šios licencijos sąlygomis, per 14
dienų turite grąžinti visą nenaudotą produktą
(aparatūrą ir programinę įrangą) į pirkimo
vietą, kad atgautumėte visus pinigus.
Ne visos funkcijos veikia visuose „Windows“
leidimuose. Norint pasinaudoti visomis
„Windows“ funkcijomis, gali reikėti naujovinti šį
kompiuterį ir (arba) atskirai įsigytą aparatinę
įrangą, tvarkykles ir (arba) programinę įrangą.
Apsilankykite svetainėje adresu
http://www.microsoft.com, ten rasite
išsamesnės informacijos.
Norėdami rasti naujausią vartotojo vadovą,
eikite į http://www.hp.com/support ir
pasirinkite savo šalį. Pasirinkite Tvarkyklės ir
atsisiuntimai, tada vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
Jei reikia daugiau informacijos arba norite
pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį
grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.
Įspėjimas dėl saugos
PERSPĖJIMAS! Kad nesusižeistumėte dėl karščio arba perkaitus kompiuteriui, nedėkite kompiuterio ant
kelių ir neuždenkite kompiuterio ventiliacijos angų. Kompiuterį dėkite tik ant kieto, plokščio paviršiaus.
Saugokite, kad kieti daiktai, pavyzdžiui, prijungiamas spausdintuvas, arba minkšti daiktai, pavyzdžiui,
pagalvės, patiesalai arba drabužiai, neuždengtų ventiliacijos angų. Be to, užtikrinkite, kad kompiuteriui
veikiant kintamosios srovės adapteris nesiliestų prie odos arba minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, pagalvių,
patiesalų arba drabužių. Kompiuteris ir kintamosios srovės adapteris atitinka vartotojui tinkamos paviršiaus
temperatūros apribojimus, nustatytus remiantis tarptautiniu informacinių technologijų įrangos saugos
standartu (International Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEB 60950-1).
iii
iv
Įspėjimas dėl saugos
Turinys
1 Darbo pradžia ................................................................................................................................................ 1
Informacijos ieškojimas ......................................................................................................................................... 2
2 Komponentai ................................................................................................................................................ 3
Aparatinės ir programinės įrangos vieta ............................................................................................................... 3
Dešinė ..................................................................................................................................................................... 4
Kairė ....................................................................................................................................................................... 5
Ekranas .................................................................................................................................................................. 6
Viršus ..................................................................................................................................................................... 7
Jutiklinė planšetė ................................................................................................................................ 7
Lemputės ............................................................................................................................................. 8
Mygtukai ir pirštų atspaudų skaitytuvas .......................................................................................... 10
Specialieji funkciniai klavišai ............................................................................................................. 11
Aktyvinimo klavišų naudojimas ........................................................................................................ 11
Apačia ................................................................................................................................................................... 13
Priekis .................................................................................................................................................................. 14
Lipdukai ................................................................................................................................................................ 15
SIM kortelės dėjimas (tik tam tikruose gaminiuose) .......................................................................................... 16
3 Prisijungimas prie tinklo .............................................................................................................................. 17
Prisijungimas prie belaidžio tinklo ...................................................................................................................... 17
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas ................................................................................................. 17
Belaidžių įrenginių įjungimas ir išjungimas .................................................................... 17
„HP Connection Manager“ (tik tam tikruose gaminiuose) ............................................. 18
Belaidžio ryšio mygtukas ................................................................................................ 18
Operacinės sistemos valdikliai ....................................................................................... 18
Prisijungimas prie WLAN ................................................................................................................... 18
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) .................................. 19
„HP Mobile Connect“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) .................................................... 19
GPS naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) ............................................................................... 19
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) .................................... 20
„Bluetooth“ palaikančio įrenginio prijungimas .............................................................. 20
Prijungimas prie laidinio tinklo ............................................................................................................................ 20
Prisijungimas prie vietinio tinklo (LAN) (tik tam tikruose gaminiuose) ............................................ 20
Modemo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) ........................................................................ 21
Modemo laido prijungimas ............................................................................................. 21
v
Konkrečioje šalyje arba regione naudojamo modemo kabelio adapterio
prijungimas ..................................................................................................................... 22
4 Naršymas ekrane ......................................................................................................................................... 23
Jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas ................................................................................... 23
Bakstelėjimas .................................................................................................................................... 23
Suspauskite dviem pirštais ir pakeiskite mastelį ............................................................................. 23
Slinkite dviem pirštais (tik jutikliniame kilimėlyje) ........................................................................... 24
Bakstelėkite dviem pirštais (tik jutikliniame kilimėlyje) .................................................................. 24
5 Pramogų funkcijos ....................................................................................................................................... 25
Interneto kameros naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) .......................................................................... 25
Garso funkcijų naudojimas .................................................................................................................................. 25
Garsiakalbių prijungimas .................................................................................................................. 25
Ausinių prijungimas ........................................................................................................................... 25
Ausinių su mikrofonu prijungimas .................................................................................................... 26
Garso parametrų naudojimas ........................................................................................................... 26
Vaizdo funkcijų naudojimas ................................................................................................................................. 26
Vaizdo įrenginių prijungimas VGA laidu (tik tam tikruose gaminiuose) ........................................... 27
Vaizdo įrenginių prijungimas HDMI laidu (tik tam tikruose gaminiuose) ......................................... 27
HDMI garso nustatymas ................................................................................................. 28
C tipo USB prievado (palaikančio „Thunderbolt-3“) prijungimas ..................................................... 29
Laidinių ekranų aptikimas ir prijungimas naudojant „MultiStream Transport“ ............................... 30
Ekranų prijungimas prie kompiuterių su „Intel“ grafika (naudojant įtaisytąjį
šakotuvą) ........................................................................................................................ 30
Belaidžių ekranų, suderinamų su „Miracast“, aptikimas ir prijungimas (tik tam tikruose
gaminiuose) ....................................................................................................................................... 30
„Intel WiDi“ sertifikuotų ekranų naudojimas ir prijungimas (tik tam tikri „Intel“ gaminiai) ............ 30
6 Maitinimo valdymas .................................................................................................................................... 32
Kompiuterio išjungimas ....................................................................................................................................... 32
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas ......................................................................................................... 32
Energijos taupymo būsenų naudojimas ........................................................................................... 32
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas .................................................... 33
Sulaikytosios veiksenos režimo inicijavimas ir išjungimas ............................................ 33
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas ............................................. 33
Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant ............................................................ 34
Akumuliatoriaus energijos naudojimas ............................................................................................ 34
HP akumuliatoriaus patikrinimo funkcijos naudojimas ................................................. 35
Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas .................................................................... 35
Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko pailginimas .............................................................. 35
vi
Beveik išsikrovusio akumuliatoriaus valdymas ............................................................. 35
žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas ....................................... 35
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos ................................... 36
Akumuliatoriaus išėmimas ............................................................................................. 36
Akumuliatoriaus energijos taupymas ............................................................................ 37
Keičiamojo akumuliatoriaus išmetimas ......................................................................... 37
Akumuliatoriaus keitimas ............................................................................................... 37
Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas ............................................................................. 39
Kintamosios srovės adapterio tikrinimas ....................................................................... 40
7 Sauga ......................................................................................................................................................... 41
Kompiuterio apsauga .......................................................................................................................................... 41
Slaptažodžių naudojimas .................................................................................................................................... 42
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“ .......................................................... 42
Slaptažodžių nustatymas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ ............................................. 42
BIOS administratoriaus slaptažodžio valdymas ............................................................................... 43
BIOS administratoriaus slaptažodžio įvestis .................................................................. 45
Kompiuterio sąrankos „DriveLock“ slaptažodžio tvarkymas (tik tam tikruose gaminiuose) .......... 45
„DriveLock“ slaptažodžio nustatymas ........................................................................... 46
„DriveLock“ įgalinimas (tik tam tikruose gaminiuose) .................................................. 46
„DriveLock“ išjungimas (tik tam tikruose gaminiuose) .................................................. 47
„DriveLock“ slaptažodžio įvedimas (tik tam tikruose gaminiuose) ............................... 48
„DriveLock“ slaptažodžio keitimas (tik tam tikruose gaminiuose) ............................... 49
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas ................................................................................................. 49
Užkardos programinės įrangos naudojimas ....................................................................................................... 49
Svarbių saugos naujinimų diegimas .................................................................................................................... 50
„HP Client Security“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) ........................................................................ 50
„HP Touchpoint Manager“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) .............................................................. 50
Pasirinktinio apsauginio troselio tvirtinimas (tik tam tikruose gaminiuose) ..................................................... 50
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) ............................................................ 50
Pirštų atspaudų skaitytuvo suradimas ............................................................................................. 51
8 Priežiūra ..................................................................................................................................................... 52
Kaip pagerinti našumą ......................................................................................................................................... 52
Disko defragmentavimo programos naudojimas ............................................................................. 52
Disko valymo programos naudojimas .............................................................................................. 52
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) ...................................................... 52
„HP 3D DriveGuard“ būsenos atpažinimas ..................................................................... 53
Programų ir tvarkyklių naujinimas ...................................................................................................................... 53
Kaip valyti kompiuterį .......................................................................................................................................... 53
Valymo procedūros ........................................................................................................................... 53
vii
Kaip valyti ekraną ........................................................................................................... 54
Šonų ir dangtelio valymas .............................................................................................. 54
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ar pelės valymas (tik tam tikruose gaminiuose) ...... 54
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas ........................................................................................................ 54
9 Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas .......................................................................................................... 56
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimą ................................................................................................. 56
Rekomendacijos ................................................................................................................................ 56
Atkūrimo laikmenos kūrimas naudojant HP atkūrimo diskų kūrimo priemonę .............................. 56
Atkūrimo laikmenos kūrimas ......................................................................................... 57
Atsarginių informacijos kopijų kūrimas ............................................................................................ 57
Sistemos atkūrimo vykdymas ............................................................................................................................. 58
„Windows“ atkūrimo priemonių naudojimas .................................................................................... 58
f11 atkūrimo įrankių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) .................................................... 59
„Windows 7“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas .............................................................. 60
10 Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ (BIOS), TPM ir „HP Sure Start“ .......................................................... 61
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas ....................................................................................... 61
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ paleidimas ...................................................................... 61
Naršymas ir elementų pasirinkimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ ............................. 61
Gamyklinių parametrų atkūrimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ ................................. 62
BIOS naujinimas ................................................................................................................................. 62
BIOS versijos nustatymas ............................................................................................... 62
BIOS naujinio atsisiuntimas ............................................................................................ 63
Įkrovimo tvarkos keitimas naudojant f9 raginimą ........................................................................... 64
TPM BIOS parametrai (tik tam tikruose gaminiuose) .......................................................................................... 64
„HP Sure Start“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) ............................................................................... 64
11 Aparatūros diagnostikos priemonės „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas ................................... 65
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį .................................................................... 65
12 Specifikacijos ............................................................................................................................................ 67
Įvesties maitinimas .............................................................................................................................................. 67
Darbo aplinka ....................................................................................................................................................... 67
13 Elektrostatinė iškrova ................................................................................................................................ 68
14 Pritaikymas neįgaliesiems ......................................................................................................................... 69
Palaikomos pagalbinės technologijos ................................................................................................................. 69
Pagalba pritaikant neįgaliesiems ........................................................................................................................ 69
viii
Rodyklė ......................................................................................................................................................... 70
ix
x
1
Darbo pradžia
Po to, kai parengsite ir užregistruosite savo kompiuterį, mes rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus, kad
rekomenduojama šiuos veiksmus, kad galėtumėte kuo geriausiai išnaudoti savo sumanų pirkinį:
●
Prisijunkite prie interneto – nustatykite laidinį arba belaidį tinklą, kad galėtumėte prisijungti prie
interneto. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Prisijungimas prie tinklo“ 17 puslapyje.
●
Atnaujinkite antivirusinę programinę įrangą – apsaugokite kompiuterį nuo virusų keliamos žalos.
Programinė įranga iš anksto įdiegta jūsų kompiuteryje. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sauga“
41 puslapyje.
●
Susipažinkite su savo kompiuteriu – sužinokite apie kompiuterio funkcijas. Papildomos informacijos
ieškokite „Komponentai“ 3 puslapyje ir „Naršymas ekrane“ 23 puslapyje.
●
Raskite įdiegtą programinę įrangą – pasiekite iš anksto kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos
sąrašą:
Pasirinkite Pradėti > Visos programos. Išsamesnės informacijos apie su kompiuteriu gautos
programinės įrangos naudojimą ieškokite programinės įrangos gamintojo instrukcijose, kurios gali būti
pateiktos kartu su programine įranga arba gamintojo svetainėje.
●
Padarykite atsarginę standžiojo disko duomenų kopiją sukurdami atkūrimo diskų rinkinį arba atkūrimo
„flash“ diską. Žr. „Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas“ 56 puslapyje.
1
Informacijos ieškojimas
Pagal sąrankos instrukcijas jau įjungėte kompiuterį ir radote šį vadovą. Prireikus rasti gaminio išsamios
informacijos išteklių, nurodymų, kaip atlikti tam tikrus veiksmus ir pan., pasinaudokite toliau pateikta lentele.
Ištekliai
Norėdami gauti daugiau informacijos
Plakatas Sąrankos instrukcijos
●
Kaip nustatyti kompiuterį
●
Kaip atpažinti kompiuterio komponentus
„HP Support Assistant“
●
Programinė įrangos, tvarkyklės ir BIOS naujiniai
Kad pasiektumėte priemonę „Žinynas ir palaikymas“,
pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir
palaikymas.
●
Trikčių šalinimo įrankiai
●
Kaip pasiekti palaikymo išteklius
Palaikymas visame pasaulyje
●
Pokalbiai internetu su HP techniku
Jei norite, kad pagalba būtų teikiama jūsų kalba, eikite į
http://www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį.
●
Palaikymo telefonu numeriai
●
HP paslaugų centrų vietos
HP žiniatinklio svetainė
●
Palaikymo informacija
Norėdami pasiekti naujausią vartotojo vadovą eikite į
http://www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį.
Pasirinkite Tvarkyklės ir Atsisiuntimai ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
●
Atsarginių dalių užsakymas ir papildomos pagalbos paieška
●
Įrenginio priedai
Saugaus ir patogaus darbo vadovas
●
Tinkama darbo vieta, laikysena, sveikata ir darbas
Norėdami pasiekti vartotojo vadovą, pasirinkite Pradėti >
Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP
dokumentai.
●
Elektros ir mechaninės saugos informacija
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
●
Teisinė ir saugos informacija
Norėdami pasiekti vartotojo vadovą, pasirinkite Pradėti >
Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP
dokumentai.
●
Akumuliatoriaus utilizavimo informacija
Ribotoji garantija*
●
Garantijos informacija
Norėdami pasiekti naujausią vartotojo vadovą eikite į
http://www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį.
Pasirinkite Tvarkyklės ir Atsisiuntimai ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
– arba –
Eikite į http://www.hp.com/ergo.
Norėdami pasiekti ribotąją garantiją, pasirinkite Pradėti >
Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP
dokumentai > View Warranty Information (Žiūrėti
garantijos informaciją).
– arba –
Eikite į http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*HP ribotąją garantiją rasite gaminio vartotojo vadovuose ir (arba) dėžutėje esančiame CD arba DVD diske. Kai kuriose šalyse arba
regionuose spausdintą garantijos versiją HP gali pateikti dėžutėje. Šalyse arba regionuose, kuriuose išspausdinta garantija
nepateikiama, ją galite užsisakyti iš http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jei gaminius esate įsigiję Azijos ir ramiojo vandenyno
regiono šalyse, HP galite rašyti šiuo adresu: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Nurodykite gaminio
pavadinimą, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir pašto adresą.
2
1 skyrius Darbo pradžia
2
Komponentai
Aparatinės ir programinės įrangos vieta
Norėdami peržiūrėti įdiegtos aparatinės įrangos sąrašą:
▲
pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Įrenginių tvarkytuvė.
Norėdami peržiūrėti įdiegtos programinės įrangos sąrašą:
▲
Pasirinkite Pradėti > Visos programos.
Aparatinės ir programinės įrangos vieta
3
Dešinė
Komponentas
Aprašas
(1)
Lustinių kortelių skaitytuvas
Palaiko pasirinktines išmaniąsias korteles.
(2)
Garso išvesties (ausinių) /garso įvesties
(mikrofono) jungtinis lizdas
Prijungia pasirinktinius maitinamus stereofoninius
garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis, įstatomas į ausis ir
su mikrofonu) ar televizoriaus garso kabelį. Taip pat galima
prijungti pasirinktinį ausinių mikrofoną. Prie šio lizdo negalima
prijungti pasirinktinių atskirų mikrofonų.
PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami ar
įsikišdami ausines, sureguliuokite garsumą. Norėdami gauti
daugiau saugos informacijos, žr. vadovą Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija.
Norėdami pasiekti šį vadovą:
▲
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir
palaikymas > HP dokumentai.
PASTABA: kai prie šio lizdo prijungtas įrenginys, kompiuterio
garsiakalbiai neveikia.
PASTABA: patikrinkite, ar įrenginio kabelyje yra 4 gyslų
jungtis, palaikanti tiek garso išvestį (ausines), tiek garso įvestį
(mikrofoną).
(3)
USB 3.0 prievadas
Prijungiamas pasirenkamas USB įrenginys, pvz., klaviatūra,
pelė, išorinis diskų įrenginys, spausdintuvas, skaitytuvas arba
USB šakotuvas.
(4)
HDMI prievadas
Galima prijungti pasirinktinį vaizdo ar garso įrenginį, pvz.,
didelės raiškos televizorių, bet kokį suderinamą skaitmeninį ar
garso komponentą arba spartųjį didelės raiškos multimedijos
sąsajos (HDMI) įrenginį.
(5)
Išorinio monitoriaus prievadas
Juo prijungiamas išorinis VGA monitorius arba projektorius.
(6)
C tipo USB prievadai (palaikantys
„Thunderbolt-3“) (2)
Galima prijungti bet kokį USB įrenginį su C tipo jungtimi.
PASTABA: C tipo USB prievadai net išjungus kompiuterį
įkrauna tokius gaminus kaip mobilieji telefonai, nešiojamieji
kompiuteriai ir MP3 grotuvai. Be to, kai kuriais C tipo USB
prievadais vaizdui transliuoti galima prijungti „DisplayPort“,
VGA, HDMI, „ThunderboltTM“ ir kitus vaizdo įrenginius.
PASTABA:
4
2 skyrius Komponentai
Gali reikėti adapterių (įsigyjami atskirai).
Komponentas
Aprašas
(7)
Maitinimo jungtis
Kintamosios srovės adapteriui prijungti.
(8)
Akumuliatoriaus lemputė
Kai prijungtas kintamosios srovės šaltinis:
●
Balta: Akumuliatoriaus įkrova yra daugiau nei 90 procentų.
●
Geltona: Akumuliatoriaus įkrova yra nuo 0 iki 90 procentų.
●
Nedega: akumuliatorius nėra kraunamas.
Kai kintamosios srovės šaltinis yra atjungtas (akumuliatorius
neįkraunamas):
●
Mirksi geltona: akumuliatorius pasiekė žemą įkrovos lygį.
Akumuliatoriui pasiekus kritinį įkrovos lygį,
akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti.
●
Nedega: akumuliatorius nėra kraunamas.
Kairė
Komponentas
(1)
Aprašas
Apsauginio kabelio lizdas
Prie kompiuterio prijungia papildomą apsauginį kabelį.
PASTABA: apsauginis kabelis veikia kaip atbaidymo priemonė,
tačiau jis negali apsaugoti kompiuterio, kad jis nebūtų
sugadintas arba pavogtas.
(2)
RJ-45 (tinklo) lizdas / būsenos lemputės
Tinklo kabeliui prijungti.
●
Žalia (kairėje): prisijungta prie tinklo.
●
Geltona (dešinėje): tinkle vykdoma veikla.
(3)
USB 3.0 prievadai (2)
Prijunkite papildomą USB įrenginį, pvz., klaviatūrą, pelę, išorinį
diskų įrenginį, spausdintuvą, skaitytuvą ar USB šakotuvą.
(4)
USB 3.0 kraunamasis (maitinamas) prievadas
Prijungiamas pasirenkamas USB įrenginys, pvz., klaviatūra, pelė,
išorinis diskų įrenginys, spausdintuvas, skaitytuvas arba USB
šakotuvas. Standartiniais USB prievadais bus įkrauti ne visi USB
įrenginiai arba įrenginiai bus įkrauti naudojant žemą srovę. Kai
kuriems USB įrenginiams reikia maitinimo, todėl turite naudoti
maitinamąjį prievadą.
Kairė
5
Komponentas
Aprašas
PASTABA: naudojant kraunamuosius USB prievadus taip pat
galima įkrauti tam tikrų modelių mobiliuosius telefonus ir MP3
grotuvus net tada, kai kompiuteris išjungtas.
(5)
Atminties kortelių skaitytuvas
Nuskaito pasirenkamas atminties korteles, kuriose saugoma,
tvarkoma, per jas bendrinama arba pasiekiama informacija.
Ekranas
Komponentas
Aprašas
(1)
WLAN antenos*
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiektų su belaidžiais
vietiniais tinklais (WLAN). Jūsų gaminio antenos įtaisytos šioje
vietoje.
(2)
WWAN antenos (tik tam tikruose gaminiuose)*
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiektų su belaidžiais
teritoriniais tinklais (WWAN).
(3)
Vidiniai mikrofonai (2)
Įrašo garsą.
(4)
Interneto kameros lemputė (tik tam tikruose
gaminiuose)
Dega: interneto kamera naudojama.
(5)
Interneto kamera (tik tam tikruose gaminiuose)
Įrašo vaizdą ir fotografuoja. Naudojant kai kuriuos modelius galima
atlikti vaizdo konferenciją ir kalbėtis internetu per srautinio vaizdo
įrašų perdavimo funkciją.
Kaip naudoti interneto kamerą:
▲
Pasirinkite Pradėti>Visos programos>Communication and
Chat(ryšiai ir pokalbiai) >CyberLink YouCam.
*Šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad ryšio kokybė būtų optimali, prie antenų neturi būti kliūčių.
6
2 skyrius Komponentai
Komponentas
Aprašas
Belaidžio ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija skyriuje, skirtame jūsų šaliai / regionui.
Norėdami pasiekti šį vadovą:
▲
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP dokumentai.
Viršus
Jutiklinė planšetė
Komponentas
Aprašas
(1)
Manipuliatorius
Skirta žymikliui valdyti ir ekrane esantiems elementams
pasirinkti arba įjungti.
(2)
Kairysis rodomosios lazdelės mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
(3)
Jutiklinės planšetės įjungimo / išjungimo
mygtukas
Įjungia arba išjungia jutiklinę planšetę.
(4)
Jutiklinės planšetės zona
Nuskaito jūsų pirštų gestus ir atitinkamai nuveda žymiklį arba
suaktyvina elementus ekrane.
(5)
Kairysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
(6)
Dešinysis rodomosios lazdelės mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
(7)
Centrinis manipuliatoriaus mygtukas
Veikia kaip centrinis išorinės pelės klavišas.
Viršus
7
Komponentas
Aprašas
(8)
Centrinis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip centrinis išorinės pelės klavišas.
(9)
Dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
Lemputės
Komponentas
(1)
Aprašas
Maitinimo lemputė
●
Dega: kompiuteris įjungtas.
●
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos taupymo
būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į ekraną ir kitus
komponentus, kuriems jos nereikia.
●
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios
veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos
taupymo būsena, kuria naudojama mažiausiai energijos.
(2)
Didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė
Dega: didžiųjų raidžių fiksavimas įjungtas (rašoma didžiosiomis
raidėmis).
(3)
Mikrofono išjungimo lemputė
●
Geltona: mikrofono garsas išjungtas.
●
Nedega: mikrofono garsas įjungtas.
(4)
Skaitmenų fiksavimo lemputė
Dega: klavišas „Num lock“ įjungtas.
(5)
Belaidžio ryšio lemputė
Dega: integruotasis belaidis įrenginys, pvz., belaidžio vietinio
tinklo (WLAN) įrenginys, ir (arba) „Bluetooth®“ įrenginys yra
įjungtas.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai įrenginiai
išjungti, belaidžio ryšio lemputė dega geltonai.
8
2 skyrius Komponentai
Komponentas
(6)
(7)
Aprašas
Garso išjungimo lemputė
Jutiklinės planšetės lemputė
●
Geltona: kompiuterio garsas išjungtas.
●
Nedega: kompiuterio garsas įjungtas.
●
Dega: jutiklinė planšetė išjungta.
●
Nedega: jutiklinė planšetė įjungta.
Viršus
9
Mygtukai ir pirštų atspaudų skaitytuvas
Komponentas
(1)
Aprašas
Įjungimo / išjungimo mygtukas
●
Kai kompiuteris išjungtas, spustelėkite mygtuką, kad jį
įjungtumėte.
●
Kai kompiuteris įjungtas, spustelėkite mygtuką, kad
nustatytumėte miego režimą.
●
Kai kompiuteris veikia miego režimu, spustelėkite mygtuką,
kad išjungtumėte miego režimą.
●
Kai kompiuteris veikia užmigdymo režimu, paspausdami
mygtuką išjunkite užmigdymo režimą.
ĮSPĖJIMAS: jei paspausite ir palaikysite maitinimo mygtuką,
prarasite neįrašytą informaciją.
Jei kompiuteris nereaguoja, o išjungimo veiksmai neveikia,
paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką bent 5 sekundes,
kad kompiuterį išjungtumėte.
Jei norite sužinoti daugiau apie energijos vartojimo parametrus,
žr. energijos vartojimo parinktis.
▲
10
pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Sistema ir sauga >
Energijos vartojimo parinktys.
(2)
Belaidžio ryšio mygtukas
Įjungia arba išjungia belaidžio ryšio funkciją, bet neužmezga
belaidžio ryšio.
(3)
Garso išjungimo mygtukas (tik tam tikruose
gaminiuose)
Skirtas garsiakalbių garsui išjungti ir atkurti.
(4)
Pirštų atspaudų skaitytuvas (tik tam tikruose
gaminiuose)
Leidžia „Windows®“ sistemoje prisiregistruoti piršto atspaudu,
užuot įvedus slaptažodį.
2 skyrius Komponentai
Specialieji funkciniai klavišai
Komponentas
Aprašas
(1)
Klavišas esc
Rodo sistemos informaciją, kai paspaudžiamas kartu su klavišu
fn.
(2)
Klavišas fn
Vykdo dažnai naudojamas sistemos funkcijas, kai
paspaudžiamas kartu su funkciniu klavišu num lock arba esc.
Žr. Aktyvinimo klavišų naudojimas 11 puslapyje.
(3)
„Windows“ klavišas
Atveria pradžios meniu.
PASTABA: Dar kartą paspaudus „Windows“ klavišą, pradžios
meniu bus užvertas.
(4)
Klavišas num lock
Įjungia arba išjungia skaitmenų klaviatūrą.
(5)
Integruotoji skaitmenų klaviatūra
Atskira klaviatūra, esanti raidžių klaviatūros dešinėje. Ją
naudodami galite atlikti sudėties, atimties ir kitas skaičiavimo
užduotis. Klavišu num lock įjungus skaitmenų fiksavimo
funkciją, įtaisytąją klaviatūrą galima naudoti kaip išorinę
skaitmenų klaviatūrą.
Aktyvinimo klavišų naudojimas
Kaip naudoti spartųjį klavišą:
▲
Paspauskite klavišą fn, o tada paspauskite funkcinį klavišą, atitinkantį toliau pateiktas piktogramas.
Paspauskite fn
+funkcinį klavišą
Aprašas
Skirtas miego režimui įjungti; jūsų informacija saugoma sistemos atmintyje. Ekranas ir kiti sistemos
komponentai išsijungia ir taupoma energija.
Kad išjungtumėte miego režimą, spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką.
ĮSPĖJIMAS:
kad neprarastumėte informacijos, įrašykite savo darbą prieš inicijuodami miego režimą.
Išjungiamas ir įjungiamas foninis klaviatūros apšvietimas.
PASTABA:
kad akumuliatorius ilgiau neišsikrautų, šią funkciją išjunkite.
Viršus
11
Paspauskite fn
+funkcinį klavišą
Aprašas
Perjungiamas vaizdas iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, jei prie kompiuterio
prijungtas monitorius, kelis kartus paspaudus šį klavišą vaizdas perjungiamas paeiliui į kompiuterio ekraną, į
monitoriaus ekraną ir į kompiuterio ir monitoriaus ekranus vienu metu.
Paspaudus klavišą palaipsniui mažinamas ekrano šviesumas.
Paspaudus klavišą palaipsniui didinamas ekrano šviesumas.
Palaipsniui mažina garsiakalbio garsumą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Palaipsniui didina garsiakalbio garsumą, kol laikote nuspaudę šį klavišą.
Išjungia mikrofoną.
12
2 skyrius Komponentai
Apačia
Komponentas
(1)
Aprašas
Techninės priežiūros dangtelis
Per jas galite pasiekti standžiojo disko skyrių, WLAN
modulio angą, WWAN modulio angą ir atminties modulio
angas.
ĮSPĖJIMAS: kad sistema netaptų neveikli, belaidį modulį
keiskite tik kompiuteryje naudoti leistinu belaidžiu
moduliu, patvirtintu valstybės įstaigos, reguliuojančios
belaidžių įrenginių naudojimą jūsų šalyje / regione. Jei
pakeičiate modulį ir gaunate įspėjamąjį pranešimą,
išimkite modulį, kad atkurtumėte kompiuterio funkcines
galimybes, ir susisiekite su palaikymo tarnyba.
▲
Pasirinkite Pradėti > Žinynas ir palaikymas.
(2)
Techninės priežiūros dangtelio varžtai
Atlaisvina techninės priežiūros dangtelį.
(3)
Ventiliacijos angos
Aušina vidinius komponentus oro srautu.
PASTABA: kompiuterio ventiliatorius įsijungia
automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir
apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui
veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir
išsijungia.
(4)
Skysčių nuotakėlis
Pro jį išbėga netyčia ant kompiuterio išpilti skysčiai, pvz.,
gaivieji gėrimai ar kava.
Apačia
13
Priekis
Komponentas
(1)
Aprašas
Belaidžio ryšio lemputė
Dega: integruotasis belaidis įrenginys, pvz., belaidžio
vietinio tinklo (WLAN) įrenginys, ir (arba) „Bluetooth®“
įrenginys yra įjungtas.
PASTABA: kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai
įrenginiai išjungti, belaidžio ryšio lemputė dega geltonai.
(2)
(3)
Maitinimo lemputė
Akumuliatoriaus lemputė
●
Dega: kompiuteris įjungtas.
●
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
●
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia
sulaikytosios veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena
– tai energijos taupymo būsena, kuria naudojama
mažiausiai energijos.
Kai prijungtas kintamosios srovės šaltinis:
●
Balta: Akumuliatoriaus įkrova yra daugiau nei 90
procentų.
●
Geltona: Akumuliatoriaus įkrova yra nuo 0 iki 90
procentų.
●
Nedega: akumuliatorius nėra kraunamas.
Kai kintamosios srovės šaltinis yra atjungtas
(akumuliatorius neįkraunamas):
(4)
Standžiojo disko lemputė
●
Mirksi geltona: akumuliatorius pasiekė žemą įkrovos
lygį. Akumuliatoriui pasiekus kritinį įkrovos lygį,
akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti.
●
Nedega: akumuliatorius nėra kraunamas.
●
Mirksi balta: standusis diskas yra naudojamas.
●
Geltona: „HP 3D DriveGuard“ laikinai sustabdė
standųjį diską.
PASTABA: daugiau informacijos apie „HP 3D DriveGuard“
rasite skyriuje „HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam
tikruose gaminiuose) 52 puslapyje.
(5)
14
2 skyrius Komponentai
Garsiakalbiai
Atkuria garsą.
Lipdukai
Prie kompiuterio priklijuotuose lipdukuose pateikiama informacija, kurios gali prireikti sprendžiant iškilusias
problemas ar keliaujant su kompiuteriu į kitas šalis.
SVARBU: patikrinkite šias vietas, kuriose yra šiame skyriuje aprašytos etiketės: kompiuterio apačioje,
akumuliatoriaus skyriaus viduje, po techninės priežiūros dangteliu arba ekrano nugarėlėje.
●
Techninės priežiūros lipdukas – pateikiama svarbi kompiuterio atpažinimo informacija. Susisiekus su
palaikymo tarnyba jūsų tikriausiai paklaus serijinio ir produkto numerio arba modelio numerio. Suraskite
šiuos numerius prieš susisiekdami su palaikymo tarnyba.
Jūsų techninės priežiūros lipdukas panašus į vieną iš žemiau pateiktų lipdukų. Žr. iliustraciją, labiausiai
atitinkančią jūsų kompiuterio techninės priežiūros lipduką.
Komponentas
(1)
Serijos numeris
(2)
Produkto numeris
(3)
Garantinis laikotarpis
(4)
Modelio numeris (tik tam tikruose gaminiuose)
Komponentas
(1)
Modelio pavadinimas (tik tam tikruose gaminiuose)
(2)
Produkto numeris
Lipdukai
15
Komponentas
(3)
Serijos numeris
(4)
Garantinis laikotarpis
●
Lipdukas (-ai) su teisine informacija – pateikiama teisinė informacija apie kompiuterį.
●
Belaidžių įrenginių sertifikavimo lipdukas (-ai) – pateikiama informacija apie pasirinktinius belaidžio
ryšio įrenginius ir kai kurių šalių ar regionų, kuriuose įrenginius leidžiama naudoti, aprobavimo ženklų
sąrašas.
SIM kortelės dėjimas (tik tam tikruose gaminiuose)
ĮSPĖJIMAS:
Kad nesugadintumėte jungčių, SIM kortelę dėkite labai atsargiai.
Norėdami įdėti SIM kortelę, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Išjunkite kompiuterį naudodami išjungimo komandą.
2.
Uždarykite ekraną.
3.
Atjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie kompiuterio.
4.
Atjunkite elektros kabelį nuo kintamosios srovės lizdo.
5.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
6.
Nuimkite techninės priežiūros dangtelį ir išimkite akumuliatorių. Žr. Akumuliatoriaus išėmimas
36 puslapyje.
7.
SIM kortelę įdėkite į SIM kortelės lizdą ir stumkite tol, kol ji bus patikimai įdėta.
PASTABA:
Jūsų kompiuterio SIM kortelė gali šiek tiek skirtis nuo šio skyriaus iliustracijos.
PASTABA:
SIM kortelę į kompiuterį dėkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei SIM kortelę norite išimti, spustelėkite SIM kortelę, tada išimkite iš lizdo.
16
2 skyrius Komponentai
3
Prisijungimas prie tinklo
Kompiuterį galite pasiimti su savimi, kad ir kur vyktumėte. Tačiau net būdami namuose galite sužinoti, kas
vyksta įvairiausiuose pasaulio kampeliuose, ir pasiekti informaciją iš milijonų svetainių, jei prijungsite
kompiuterį prie laidinio arba belaidžio tinklo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti prie pasaulinio tinklo.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
Naudojant belaidę technologiją, duomenys perduodami ne laidais, o radijo bangomis. Jūsų kompiuteryje gali
būti įtaisytas vienas ar daugiau toliau aptariamų belaidžių įrenginių.
●
Belaidžio vietinio tinklo (WLAN) įrenginys – prijungia kompiuterį prie belaidžių vietinių tinklų (dažnai
vadinamų „Wi-Fi“ tinklais, belaidžiais LAN arba WLAN) įmonių biuruose, jūsų namuose ir viešose vietose,
pvz., oro uostuose, restoranuose, kavinėse, viešbučiuose ir universitetuose. WLAN tinkle mobilusis
belaidis kompiuterio įrenginys užmezga ryšį su belaidžiu kelvedžiu arba belaidės prieigos tašku.
●
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis (tik tam tikruose modeliuose) – belaidžio teritorinio tinklo
(WWAN) įrenginys, leidžiantis užmegzti belaidį ryšį gerokai didesnėje teritorijoje. Mobiliojo ryšio
operatoriai diegia bazines stotis (panašias į mobiliojo ryšio bokštus) didelėse geografinėse teritorijose,
efektyviai aprėpdami ištisas valstijas, regionus ar net šalis.
●
„Bluetooth®“ įrenginys sukuria asmeninį tinklą (PAN), leidžiantį prisijungti prie kitų „Bluetooth“ funkciją
palaikančių įrenginių, pvz., kompiuterių, telefonų, spausdintuvų, ausinių su mikrofonu, garsiakalbių ir
fotoaparatų. PAN tinkle kiekvienas įrenginys tiesiogiai užmezga ryšį su kitais įrenginiais. Jie turi būti
palyginti arti vienas kito – paprastai iki 10 metrų (apytiksliai 33 pėdų) atstumu.
Jei reikia daugiau informacijos apie belaidę technologiją, žr. informaciją ir svetainių nuorodas, pateiktas
priemonėje „Žinynas ir palaikymas“. Norėdami pasiekti priemonę „Žinynas ir palaikymas“, pasirinkite Pradėti
> Žinynas ir palaikymas.
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas
Belaidžiai įrenginiai kompiuteryje valdomi toliau nurodytais valdikliais.
●
Belaidžio ryšio mygtukas, belaidžio ryšio jungiklis arba belaidžio ryšio klavišas (šiame skyriuje
vadinamas belaidžio ryšio mygtuku)
●
Operacinės sistemos valdikliai
Belaidžių įrenginių įjungimas ir išjungimas
Naudodamiesi belaidžio ryšio mygtuku arba „HP Connection Manager“ (tik tam tikruose modeliuose) galite
įjungti ir išjungti belaidžius įrenginius.
PASTABA: kompiuterio klaviatūroje gali būti belaidžio ryšio mygtukas, belaidžio ryšio jungiklis arba
belaidžio ryšio klavišas. Terminas „belaidžio ryšio mygtukas“ naudojamas šiame vadove visiems belaidžio
ryšio valdiklių tipams apibūdinti.
Belaidžių įrenginių išjungimas naudojant „HP Connection Manager“
▲
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite „HP Connection Manager“ piktogramą pranešimų srityje, dešinėje
užduočių juostos pusėje, ir maitinimo mygtuką šalia norimo įrenginio.
– arba –
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
17
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > Produktyvumas ir įrankiai > HP Connection Manager, tada
spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką šalia reikiamo įrenginio.
„HP Connection Manager“ (tik tam tikruose gaminiuose)
„HP Connection Manager“ – tai vieta, kurioje galite valdyti belaidžius įrenginius, prisijungti prie interneto HP
mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu ir siųsti bei gauti teksto žinutes (SMS). Naudodami „HP Connection Manager“
galite valdyti toliau nurodytus įrenginius.
●
Belaidis vietinis tinklas (WLAN) / „Wi-Fi“
●
Belaidis teritorinis tinklas (WWAN) / HP mobilusis plačiajuostis ryšys
●
„Bluetooth“
„HP Connection Manager“ rodo informaciją ir pranešimus apie ryšio ir maitinimo būsenas, SIM kortelės
duomenis ir SMS žinutes. Būsenos informacija ir pranešimai rodomi pranešimų srityje, dešinėje užduočių
juostos pusėje.
„HP Connection Manager“ atidarymas:
▲
Spustelėkite įrankių juostos piktogramą HP Connection Manager.
– arba –
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > Produktyvumas ir įrankiai > HP Connection Manager.
Daugiau informacijos rasite „HP Connection Manager“ programinės įrangos žinyne.
Belaidžio ryšio mygtukas
Kompiuteryje gali būti belaidžio ryšio mygtukas, vienas arba keli belaidžio ryšio įrenginiai ir viena arba dvi
belaidžio ryšio lemputės. Visi jūsų kompiuterio belaidžiai įrenginiai yra įjungiami gamykloje.
Belaidžio ryšio lemputė rodo bendrą, o ne atskirų belaidžių įrenginių maitinimo būseną.
Operacinės sistemos valdikliai
Priemone „Tinklo ir bendrinimo centras“ galima nustatyti ryšį arba tinklą, prisijungti prie tinklo, valdyti
belaidžius tinklus, nustatyti ir išspręsti tinklo problemas.
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas:
▲
Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Tinklas ir internetas > Tinklo ir bendrinimo centras.
Jei reikia daugiau informacijos, eikite į priemonę „Žinynas ir palaikymas“ pasirinkdami Pradėti > Žinynas ir
palaikymas.
Prisijungimas prie WLAN
PASTABA: prieš jungdamiesi prie interneto namuose, turite sudaryti sutartį su interneto paslaugų teikėju
(IPT). Jei norite įsigyti interneto paslaugų ir modemą, kreipkitės į vietinį IPT. IPT padės nustatyti modemą,
įdiegti tinklo kabelį, kuriuo kompiuterį su belaidžio ryšio įranga galima prijungti prie modemo, ir išbandyti
interneto paslaugą
Norėdami prisijungti prie WLAN tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
18
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas.
2.
Pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite tinklo būsenos piktogramą.
3.
Pasirinkite WLAN tinklą, prie kurio norite prisijungti.
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
4.
Spustelėkite Jungtis.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, turėsite įvesti saugos kodą. Įveskite kodą ir spustelėkite Gerai, kad
užmegztumėte ryšį.
PASTABA: jei sąraše WLAN tinklų nėra, gali būti, kad kompiuterio nepasiekia belaidžio kelvedžio arba
prieigos taško signalas.
PASTABA: jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti, spustelėkite Atidaryti tinklo ir bendrinimo
centrą, tada spustelėkite Sukurti naują tinklą ar ryšį. Parodomas parinkčių, kurias naudodami galite
ieškoti tinklo ir prie jo prisijungti rankiniu būdu arba sukurti naują tinklo ryšį, sąrašas.
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimą.
Užmezgę ryšį, pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, užveskite pelės žymiklį ant tinklo būsenos
piktogramos ir patikrinkite ryšio pavadinimą bei būseną.
PASTABA: veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN realizacijos,
kelvedžio gamintojo ir trikdžių iš kitų elektroninių įrenginių arba struktūrinių užtvarų, pvz., sienų ar grindų.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio kompiuteryje įtaisyta priemonė, palaikanti mobiliojo plačiajuosčio ryšio
paslaugas. Naujasis kompiuteris, prisijungus prie mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo, suteikia galimybę
prisijungti prie interneto, siųsti el. laiškus arba prisijungti prie įmonės tinklo – nereikia naudoti Wi-Fi prieigos
taškų.
PASTABA: jei jūsų kompiuteryje yra „HP Mobile Connect“, toliau pateikiamos instrukcijos jūsų atveju
netaikomos. Žr. „HP Mobile Connect“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose) 19 puslapyje.
Kad suaktyvintumėte mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugą, jums gali reikėti HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio
modulio serijos numerio. Serijos numeris gali būti atspausdintas ant etiketės akumuliatoriaus skyriuje, po
nuimamu priežiūros dangteliu arba ekrano nugarėlėje.
Kai kurių mobiliojo tinklo operatorių paslaugoms gauti naudojamos SIM kortelės. SIM kortelėje yra pagrindinė
informacija apie jus, pvz., asmens identifikavimo numeris (PIN), taip pat tinklo informacija. Kai kuriuose
kompiuteriuose SIM kortelė yra įdėta iš anksto. Jei SIM kortelė nebuvo įdėta iš anksto, ji gali būti pridėta prie
kompiuterio, HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio pakuotėje, arba mobiliojo tinklo operatorius ją gali pateikti
atskirai.
Su kompiuteriu pateikta daugiau informacijos apie HP mobilųjį plačiajuostį ryšį ir kaip įjungti norimo tinklo
operatoriaus paslaugą.
„HP Mobile Connect“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
„HP Mobile Connect“ yra iš anksto apmokama plačiajuosčio mobiliojo ryšio paslauga, kuria jūsų kompiuteris
nebrangiai, saugiai ir lanksčiai prijungiamas prie plačiajuosčio mobiliojo ryšio. Kad galėtumėte naudotis „HP
Mobile Connect“, jūsų kompiuteryje turi būti SIM kortelė ir programėlė HP Mobile Connect. Norėdami sužinoti
daugiau apie „HP Mobile Connect“ ir kur ją galima rasti, apsilankykite tinklalapyje http://www.hp.com/go/
mobileconnect.
GPS naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Jūsų kompiuteryje gali būti įdiegtas visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) įrenginys. GPS palydovai
GPS sistemoms teikia informaciją apie vietovę, greitį ir kryptį.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. HP GPS ir vietos programinės įrangos žinyne.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
19
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
„Bluetooth“ įrenginys užtikrina mažo diapazono belaidį ryšį, pakeičiantį fizinių kabelių jungtis, kurios
paprastai jungia elektroninius įrenginius, pavyzdžiui:
●
kompiuterius (stalinius, nešiojamuosius, delninius),
●
telefonus (mobiliuosius, belaidžius, išmaniuosius),
●
vaizdo perteikimo įrenginius (spausdintuvus, fotoaparatus),
●
garso įrenginius (ausines, garsiakalbius),
●
Pelė
„Bluetooth“ įrenginiai teikia lygiarangių galimybę, kuri leidžia nustatyti „Bluetooth“ įrenginių asmeninį tinklą
(PAN). Informacijos, kaip konfigūruoti ir naudoti „Bluetooth“ įrenginius, rasite „Bluetooth“ programinės
įrangos žinyne.
„Bluetooth“ palaikančio įrenginio prijungimas
1.
Pasirinkite Pradėti > Įrenginiai ir spausdintuvai > Prijungti įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
2.
Pasirinkite „Bluetooth“ palaikantį įrenginį, kurį norite prijungti prie savo kompiuterio, ir pasirinkite Kitas.
PASTABA: jei įrenginį reikia patikrinti, parodomas susiejimo kodas. Vadovaukitės įrenginio, kurį bandote
prijungti, ekrane rodomais nurodymais, kad patikrintumėte, ar kodas ant įrenginio sutampa su susiejimo
kodu. Jei reikia daugiau informacijos, žr. įrenginio dokumentacijoje.
PASTABA: jei jūsų įrenginio sąraše nėra, patikrinkite, ar įrenginyje įjungtas „Bluetooth“, ir ar jūsų
kompiuteryje yra įjungtas belaidis ryšys. Kai kuriuose įrenginiuose gali būti papildomų reikalavimų; žr.
įrenginio dokumentacijoje.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Pasirinkite gaminius, kurie gali leisti sukurti belaidį ryšį: vietinis tinklas (LAN) ir modemo ryšys. LAN ryšys,
kuriam naudojamas tinklo kabelis, daug spartesnis už modemo ryšį, kuriam naudojamas telefono kabelis.
Abu kabeliai parduodami atskirai.
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro arba nesugadintumėte įrangos, nejunkite
modelio arba telefono kabelio į RJ-45 (tinklo) lizdą.
Prisijungimas prie vietinio tinklo (LAN) (tik tam tikruose gaminiuose)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis belaidžiu
ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas 8 kontaktų RJ-45 tinklo kabelis, papildomas doko įrenginys arba plėtros
prievadas, jei kompiuteryje RJ-45 prievado nėra.
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
20
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo (1).
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
2.
Kitą tinklo kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą (2) arba kelvedį.
PASTABA: jei tinklo kabelyje yra triukšmų mažinimo schema (3), apsauganti nuo TV ir radijo bangų
priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema į kompiuterio pusę.
Modemo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Modemą prijunkite prie analoginės telefono linijos šešių kontaktų RJ-11 modemo laidu. Kai kuriose šalyse
arba regionuose taip pat reikalingas specifinis modemo kabelio adapteris. Skaitmeninių PBX (privačių
telefoninių) sistemų lizdai gali būti panašūs į analoginių telefono linijų lizdus, bet jie nesuderinami su
modemu.
Modemo laido prijungimas
Norėdami prijungti modemo laidą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite modemo laidą prie modemo lizdo (1) kompiuteryje.
2.
Prijunkite modemo laidą prie RJ-11 telefono lizdo sienoje (2).
PASTABA: jei modemo laide yra triukšmų mažinimo schema (3), apsauganti nuo TV ir radijo bangų
priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite laido galą su schema į kompiuterio pusę.
Prijungimas prie laidinio tinklo
21
Konkrečioje šalyje arba regione naudojamo modemo kabelio adapterio prijungimas
Skirtingose valstybėse / regionuose telefono jungtys skiriasi. Norint naudotis modemu ir modemo kabeliu
kitoje šalyje arba regione, nei įsigijote kompiuterį, turite įsigyti specifinį šalies ar regiono modemo kabelio
adapterį.
Jei norite prijungti modemą prie analoginės telefono linijos, neturinčios RJ-11 telefono jungties, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
22
1.
Prijunkite modemo laidą prie modemo lizdo (1) kompiuteryje.
2.
Prijunkite modemo laidą prie modemo laido adapterio (2).
3.
Prijunkite modemo laido adapterį (3) prie telefono lizdo sienoje.
3 skyrius Prisijungimas prie tinklo
4
Naršymas ekrane
Kompiuterio ekrane galite naršyti šiais būdais:
●
lietimo gestus naudodami tiesiai kompiuterio ekrane (tik tam tikruose gaminiuose)
●
lietimo gestus naudodami jutikliniame kilimėlyje;
●
naudodami klaviatūrą ir pasirinktinę pelę (įsigyjama atskirai).
●
naudodami manipuliatorių
Jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
Naudodami jutiklinį kilimėlį galite naršyti kompiuterio ekrane ir valdyti žymiklį nesudėtingais lietimo gestais.
Taip pat kairįjį ir dešinįjį jutiklinio kilimėlio mygtukus galite naudoti taip, kaip atitinkamus išorinės pelės
klavišus. Norėdami naršyti jutikliniame ekrane (tik tam tikruose gaminiuose), tiesiog palieskite ekraną ir
naudokite šiame skyriuje aprašytus lietimo gestus.
Be to, gestus galite tinkinti ir peržiūrėti demonstracijas, kaip jie veikia. Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas
> Aparatūra ir garsas > Įrenginiai ir spausdintuvai > Pelė.
PASTABA: Nebent būtų nurodyta kitaip, gestus galite naudoti tik jutikliniame kilimėlyje arba jutikliniame
ekrane (tik tam tikruose gaminiuose).
Bakstelėjimas
Jei norite pasirinkti ar atidaryti ekrane rodomą elementą, naudokite bakstelėjimo / bakstelėjimo dukart
gestą.
●
Užveskite žymiklį ant ekrane esančio elemento ir jutiklinio kilimėlio zonoje bakstelėkite vienu pirštu
arba palieskite ekraną, kad šį elementą pasirinktumėte. Norėdami elementą atidaryti, bakstelėkite jį
dukart.
Suspauskite dviem pirštais ir pakeiskite mastelį
Jei vaizdą ar tekstą norite padidinti arba sumažinti, naudokite suspaudimo dviem pirštais gestą.
●
Mastelį galite sumažinti ant jutiklinio kilimėlio zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du išskėstus
pirštus ir juos suglausdami.
●
Mastelį galite padidinti ant jutiklinio kilimėlio zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du suglaustus
pirštus ir juos išskėsdami.
Jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
23
Slinkite dviem pirštais (tik jutikliniame kilimėlyje)
Jei puslapį ar vaizdą norite paslinkti aukštyn, žemyn ar į šoną, naudokite slinkimo dviem pirštais gestą.
●
Uždėkite šiek tiek praskirtus pirštus ant jutiklinio kilimėlio zonos ir braukite jais į viršų, apačią, kairę
arba dešinę.
Bakstelėkite dviem pirštais (tik jutikliniame kilimėlyje)
Jei norite atidaryti ekrane rodomo objekto meniu, bakstelėkite dviem pirštais.
PASTABA:
mygtuku.
●
24
bakstelėjimu dviem pirštais atliekami tokie pat veiksmai kaip spustelėjimu dešiniuoju pelės
Bakstelėkite dviem pirštais jutiklinio kilimėlio zoną, kad atidarytumėte pasirinkto objekto parinkčių
meniu.
4 skyrius Naršymas ekrane
5
Pramogų funkcijos
Savo HP kompiuterį naudokite darbui arba pramogoms, kad susitiktumėte su kitais pasitelkdami interneto
kamerą, sujunkite garsą ir vaizdą arba prijunkite išorinius įrenginius, pvz., projektorių, monitorių, televizorių
arba garsiakalbius. Žr. „Komponentai“ 3 puslapyje ir sužinokite, kokios garso, vaizdo ir kameros funkcijos yra
jūsų kompiuteryje.
Interneto kameros naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Kompiuteryje yra interneto kamera (integruota kamera), kuria galima įrašyti vaizdą ir fotografuoti. Kai
kuriuose modeliuose galimi vaizdo konferencija ir pokalbiai internetu per srautinio vaizdo įrašų perdavimo
funkciją.
▲
Norėdami paleisti interneto kamerą, pasirinkite Pradėti > Visos programos > Communication and Chat
(ryšiai ir pokalbiai) > CyberLink YouCam.
Garso funkcijų naudojimas
Galite atsisiųsti ir klausytis muzikos, transliuoti garso turinį iš žiniatinklio (įskaitant radiją), įrašyti garsą arba
kurti daugialypės terpės turinį sujungiant garsą ir vaizdą. Taip pat kompiuteryje galite leisti muzikinius
kompaktinius diskus (tik tam tikruose gaminiuose) arba prijungti išorinį optinį diskų įrenginį kompaktiniams
diskams leisti. Kad muzika teiktų dar daugiau malonumo, prijunkite ausines arba garsiakalbius.
Garsiakalbių prijungimas
Prie kompiuterio galite prijungti laidinius garsiakalbius, juos prijungdami prie USB prievado arba kompiuterio
ar prijungimo stoties kombinuotojo garso išvesties (ausinių) / garso įvesties (mikrofono) lizdo.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaidžius garsiakalbius, vadovaukitės įrenginio gamintojo nurodymais.
Norėdami prie kompiuterio prijungti HD garsiakalbius, skaitykite skyrių HDMI garso nustatymas
28 puslapyje. Prieš prijungdami garsiakalbius, sumažinkite garsumo parametrą.
Ausinių prijungimas
PERSPĖJIMAS! Kad nepakenktumėte klausai, prieš užsidėdami ausines, į ausis įstatomas ausines ar ausines
su mikrofonu, sumažinkite garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
▲
pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP dokumentai.
Prie kompiuterio kombinuotojo garso išvesties (ausinių) / garso įvesties (mikrofono) lizdo galite prijungti
laidines ausines su mikrofonu.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaides ausines, vadovaukitės įrenginio gamintojo nurodymais.
Interneto kameros naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
25
Ausinių su mikrofonu prijungimas
PERSPĖJIMAS! Kad nepakenktumėte klausai, prieš užsidėdami ausines, į ausis įstatomas ausines ar ausines
su mikrofonu, sumažinkite garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
▲
pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP dokumentai.
Ausinės, kurios parduodamo kartu su mikrofonu, yra vadinamos ausinėmis su mikrofonu. Prie kompiuterio
kombinuotojo garso išvesties (ausinių) / garso įvesties (mikrofono) lizdo galite prijungti laidines ausines su
mikrofonu.
Jei prie kompiuterio norite prijungti belaides ausines su mikrofonu, vadovaukitės įrenginio gamintojo
instrukcijomis.
Garso parametrų naudojimas
Garso parametrais galite reguliuoti ir keisti sistemos garsą arba tvarkyti garso įrenginius.
Jei norite peržiūrėti arba keisti garso parametrus:
▲
pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Aparatūra ir garsas, tada pasirinkite Garsas arba savo garso
programinę įrangą.
PASTABA: Kad būtų parodytas visas valdymo skydo turinys, vietoj rodinio Kategorija pasirinkite didelės
arba mažos piktogramos rodinį.
Vaizdo funkcijų naudojimas
Jūsų kompiuteris – tai galingas vaizdo įrenginys, leidžiantis žiūrėti vaizdo transliacijas iš mėgstamų interneto
svetainių, atsisiųsti vaizdo įrašų bei filmų ir žiūrėti juos kompiuteryje neprisijungus prie interneto.
Kad vaizdo įrašų žiūrėjimas teiktų dar daugiau malonumo, per vieną iš vaizdo jungčių prie kompiuterio
prijunkite išorinį monitorių, projektorių ar televizorių.
SVARBU: įsitikinkite, kad išorinis įrenginys prijungtas prie tinkamo kompiuterio lizdo patikimu laidu.
Vadovaukitės įrenginio gamintojo instrukcijomis.
Jei reikia daugiau informacijos apie vaizdo funkcijų naudojimą, žr. priemonę „HP Support Assistant“.
26
5 skyrius Pramogų funkcijos
Vaizdo įrenginių prijungimas VGA laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
PASTABA:
atskirai).
jei prie kompiuterio norite prijungti VGA vaizdo įrenginį, jums reikia VGA laido (įsigyjamas
Norėdami matyti kompiuterio ekrano vaizdą išoriniame VGA monitoriuje arba perteikti vaizdą projektoriumi,
prie kompiuterio VGA prievado prijunkite monitorių arba projektorių.
1.
Prijunkite monitoriaus arba projektoriaus VGA kabelį prie kompiuterio VGA prievado, kai parodyta toliau.
2.
Paspauskite fn+f4 ir perjunkite ekrano vaizdą. Gali būti 4 režimai:
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
●
Išplėstinis: peržiūrėkite ekrano vaizdą, išplėstą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4 pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA: geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“ ir atlikdami toliau
pateikiamus veiksmus padidinsite išorinio įrenginio ekrano skiriamąją gebą. Pasirinkite Pradėti >
Valdymo skydas > Išvaizda ir personalizavimas. Skyriuje Ekranas pasirinkite Reguliuoti ekrano
skiriamąją gebą.
Vaizdo įrenginių prijungimas HDMI laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
PASTABA:
Jei prie kompiuterio norite prijungti HDMI įrenginį, jums reikia HDMI laido (įsigyjamas atskirai).
Norėdami matyti kompiuterio ekrano vaizdą didelės raiškos televizoriuje arba monitoriuje, didelės raiškos
įrenginį prijunkite vadovaudamiesi toliau pateikiamais nurodymais:
1.
Vieną „HDMI“ kabelio galą prijunkite prie kompiuteryje esančio „HDMI“ prievado.
Vaizdo funkcijų naudojimas
27
2.
Kitą kabelio galą prijunkite prie didelės raiškos TV arba monitoriaus.
3.
Paspauskite fn+f4 ir perjunkite kompiuterio ekrano vaizdą. Galimi 4 režimai:
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: peržiūrėkite ekrano vaizdą tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
●
Išplėstinis: peržiūrėkite ekrano vaizdą, išplėstą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus fn+f4 pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA: geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“ ir atlikdami toliau
pateikiamus veiksmus padidinsite išorinio įrenginio ekrano skiriamąją gebą. Pasirinkite Pradėti >
Valdymo skydas > Išvaizda ir personalizavimas. Skyriuje Ekranas pasirinkite Reguliuoti ekrano
skiriamąją gebą.
HDMI garso nustatymas
HDMI – tai vienintelė vaizdo sąsaja, deranti su didelės raiškos vaizdo įrašais ir garsu. Prijungę HDMI TV prie
kompiuterio, galite įjungti HDMI garso funkciją atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
1.
Dešinėje užduočių juostos pusėje, pranešimų srityje, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą
Garsiakalbiai, tada pasirinkite Leidimo įrenginiai.
2.
Skirtuke Atkūrimas pasirinkite skaitmeninės išvesties įrenginio pavadinimą.
3.
Spustelėkite Nustatyti numatytąjį, tada spustelėkite Gerai.
Jei norite, kad garsas vėl būtų transliuojamas per kompiuterio garsiakalbius:
28
1.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą Garsiakalbiai, esančią informacinių pranešimų srityje,
dešinėje užduočių juostos pusėje, tada spustelėkite Atkūrimo įrenginiai.
2.
Skirtuke Atkūrimas spustelėkite Garsiakalbiai.
3.
Spustelėkite Nustatyti numatytąjį, tada spustelėkite Gerai.
5 skyrius Pramogų funkcijos
C tipo USB prievado (palaikančio „Thunderbolt-3“) prijungimas
C tipo USB prievadu (palaikančiu „Thunderbolt-3“) galite prijungti papildomą didelės skiriamosios gebos
vaizdo įrenginį arba didelės spartos duomenų perdavimo įrenginį. „DisplayPort“ prievadas užtikrina didesnį
našumą nei VGA išorinio monitoriaus prievadas ir suteikia daugiau skaitmeninio jungiamumo galimybių. Taip
pat C tipo USB prievadai net išjungus kompiuterį įkrauna tokius gaminius kaip mobilieji telefonai, nešiojamieji
kompiuteriai ir MP3 grotuvai.
PASTABA: „Thunderbolt“ – tai nauja technologija. Prieš jungdami įrenginį prie „Thunderbolt“ prievado
įdiekite naujausias tvarkykles, skirtas jūsų „Thunderbolt“ įrenginiui. „Thunderbolt“ laidas ir „Thunderbolt“
įrenginys (parduodama atskirai) turi būti suderinami su „Windows“. Jei norite sužinoti, ar jūsų įrenginys yra
tinkamas naudoti su „Windows“ sertifikuotu „Thunderbolt“, apsilankykite https://thunderbolttechnology.net/
products.
1.
Vieną jungties „Thunderbolt-3“ galą prijunkite prie kompiuteryje esančio C tipo USB prievado.
2.
Kitą kabelio galą prijunkite prie skaitmeninio monitoriaus įrenginio.
3.
Paspauskite fn+f4 ir keiskite kompiuterio ekrano vaizdą 4 režimais.
●
Tik kompiuterio ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
●
Dublikatas: ekrano vaizdas tuo pačiu metu rodomas ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Išplėstinis: ekrano vaizdas išplečiamas rodant jį ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
●
Tik antrame ekrane: ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Rodymo režimas keičiamas kaskart paspaudus fn+f4.
PASTABA: kad pasiektumėte geriausių rezultatų, ypač pasirinkę parinktį „Išplėstinis“, sureguliuokite išorinio
įrenginio ekrano skiriamąją gebą toliau nurodyta tvarka. Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Išvaizda ir
personalizavimas. Dalyje Ekranas pasirinkite Reguliuoti ekrano skyrą.
Vaizdo funkcijų naudojimas
29
Laidinių ekranų aptikimas ir prijungimas naudojant „MultiStream Transport“
Naudodami „MultiStream Transport“ (MST) prie kompiuterio galite prijungti net kelis laidinius ekranus; juos
junkite prie kompiuterio VGA prievado, taip pat prie šakotuvo arba išorinės prijungimo stoties VGA arba
„DisplayPort“ prievadų. Prijungti galite keliais būdais: atsižvelgdami į kompiuteryje įdiegto grafikos valdiklio
rūšį ir tai, ar jūsų kompiuteryje yra integruotas šakotuvas. Norėdami sužinoti, kokia aparatūra įdiegta jūsų
kompiuteryje, eikite į įrenginių tvarkytuvę.
▲
Pasirinkite Pradėti>Valdymo skydas>Sistema ir sauga>Sistema>Įrenginių tvarkytuvė, kad
galėtumėte peržiūrėti visų kompiuteryje įdiegtų įrenginių sąrašą.
Ekranų prijungimas prie kompiuterių su „Intel“ grafika (naudojant įtaisytąjį šakotuvą)
Naudodami vidinį šakotuvą ir „Intel®“ grafikos valdiklį galite prijungti net 3 vaizdo įrenginius, jei jų
konfigūracijos yra derinamos taip:
●
prie kompiuterio prijungti du 1920 x 1200 DP monitoriai + vienas 1920 x 1200 VGA monitorius,
prijungtas prie pasirinktinės prijungimo stoties;
●
vienas 2560 x 1600 DP monitorius + vienas 1920 x 1200 VGA monitorius, prijungtas prie pasirinktinės
prijungimo stoties.
Kad nustatytumėte kelis vaizdo įrenginius, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Prijunkite išorinius monitoriaus įrenginius prie kompiuterio pagrindo arba prijungimo stoties VGA
prievadų ar „DisplayPort“ (DP) jungčių.
2.
Kai „Windows“ aptinka monitorių, prijungtą prie DP šakotuvo, ekrane parodomas DisplayPort Topology
Notification („DisplayPort“ topologijos pranešimo) dialogo langas. Spustelėkite atitinkamas parinktis ir
konfigūruokite savo ekranus. Prijungus kelis ekranus, galima naudotis funkcija „Dubliuoti“ –
kompiuterio ekranas rodomas visuose prijungtuose vaizdo įrenginiuose – arba naudotis funkcija
„Pratęsti“ – kompiuterio ekrane rodomas vaizdas ištęsiamas per visus prijungtus vaizdo įrenginius
PASTABA: Jei toks dialogo langas nėra rodomas, patikrinkite, ar visi išoriniai vaizdo įrenginiai prijungti
prie tinkamų šakotuvo prievadų. Jei reikia daugiau informacijos, pasirinkite Pradėti>Valdymo
skydas>Išvaizda ir personalizavimas>Ekranas>Reguliuoti skiriamąją gebą.
Belaidžių ekranų, suderinamų su „Miracast“, aptikimas ir prijungimas (tik tam
tikruose gaminiuose)
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokio tipo ekraną turite jūs (suderinamą su „Miracast“ ar „Intel WiDi“), žr.
kartu su televizoriumi ar antriniu ekranu gautus dokumentus.
Jei norite naudoti ir prijungti su „Miracast“ suderinamus belaidžius ekranus neišjungdami esamų programėlių,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Norėdami atidaryti „Miracast“:
▲
Pasirinkite Pradėti>Valdymo skydas>Išvaizda ir personalizavimas>Ekranas>Jungtis prie išorinio
ekrano.
„Intel WiDi“ sertifikuotų ekranų naudojimas ir prijungimas (tik tam tikri „Intel“
gaminiai)
Naudokite „Intel WiDi“, kad galėtumėte belaidžiu būdu projektuoti atskirus failus, pvz., nuotraukas, muziką ar
vaizdo įrašus arba dubliuokite visą savo kompiuterio ekraną televizoriuje ar antriniame vaizdavimo įrenginyje.
30
5 skyrius Pramogų funkcijos
„Intel WiDi“ – aukščiausios klasės „Miracast“ sprendimas – leidžia lengvai ir sklandžiai susieti jūsų antrinį
vaizdavimo įrenginį; suteikia galimybę dubliuoti visą ekraną ir padidina greitį, pagerina kokybę ir mastelio
keitimą.
Jei norite prijungti „Intel WiDi“ sertifikuotu ekranus:
▲
Pasirinkite Pradėti>Valdymo skydas>Išvaizda ir personalizavimas>Ekranas>Jungtis prie išorinio
ekrano.
Norėdami atverti „Intel WiDi“:
▲
Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Išvaizda ir personalizavimas > Ekranas > Intel WiDi.
Vaizdo funkcijų naudojimas
31
6
Maitinimo valdymas
PASTABA: kompiuteryje gali būti įjungimo / išjungimo mygtukas arba maitinimo jungiklis. Terminas
įjungimo / išjungimo mygtukas šiame vadove vartojamas nurodant abiejų tipų maitinimo valdiklius.
Kompiuterio išjungimas
ĮSPĖJIMAS:
Išjungiant kompiuterį neįrašyta informacija bus prarasta.
Išjungimo komanda uždaro visas atidarytas programas, įskaitant operacinę sistemą, ir tada išjungia ekraną ir
kompiuterį.
Išjunkite kompiuterį esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų:
●
kai reikia pakeisti akumuliatorių arba pasiekti komponentus kompiuterio viduje
●
kai prijungiate išorinį aparatūros įrenginį, kuris nejungiamas prie „Universal Serial Bus“ (USB) prievado
●
kai kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas iš išorinio maitinimo šaltinio ilgą laiko tarpą
Nors kompiuterį galite išjungti paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, rekomenduojama naudoti „Windows“
išjungimo komandą:
PASTABA: jei kompiuteris veikia miego arba užmigdymo režimu, pirmiausia turite nutraukti šias būsenas
trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir tik tuomet išjungti kompiuterį.
1.
Įrašykite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pasirinkite Pradėti > Išjungti.
Jei kompiuteris nereaguoja ir negalite jo išjungti aprašytais būdais, pabandykite atlikti tokius veiksmus toliau
nurodyta tvarka.
●
Spauskite ctrl+alt+delete. Pasirinkite maitinimo piktogramą ir pasirinkite Išjungti.
●
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes.
●
Atjunkite kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio.
●
Išimkite akumuliatorių.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
ĮSPĖJIMAS: gerai žinoma, kad pažeidžiamumo pavojus kyla net kompiuteriui esant miego būsenoje. Kad
joks pašalinis asmuo be jūsų leidimo nepasiektų jūsų kompiuteryje esančių duomenų (netgi užšifruotų!), HP
rekomenduoja vietoj miego režimo rinktis sulaikytąją veikseną, jei kompiuterį ruošiatės palikti
neprižiūrimą. Toks įprotis ypač svarbus kompiuterį pasiimant kartu su savimi į keliones.
Energijos taupymo būsenų naudojimas
Miego režimas yra suaktyvintas gamykloje. Įjungus energijos taupymo režimą, maitinimo lemputės mirksi, o
ekranas išsijungia. Jūsų darbas įrašomas į atmintį.
32
6 skyrius Maitinimo valdymas
ĮSPĖJIMAS: kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo funkcijos ir
neprarastumėte informacijos, nepaleiskite miego režimo, kai skaitoma arba rašoma į diską arba išorinę
atminties kortelę.
PASTABA: negalite jungtis prie tinklo arba atlikti bet kokių kompiuterio funkcijų, kai kompiuteris veikia
miego režimu.
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
Kai kompiuteris įjungtas, galite paleisti energijos taupymo režimą vienu iš toliau nurodytų būdų:
●
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
●
Uždarykite ekraną.
●
Pasirinkite Pradėti, pasirinkite rodyklę, esančią prie mygtuko „Išjungti“, tada pasirinkite Miego režimas.
Norėdami išjungti energijos taupymo režimą, atlikite toliau nurodytą veiksmą.
●
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
●
Jeigu ekranas uždarytas, atidarykite jį.
●
Spauskite klaviatūros klavišą.
●
Bakstelėkite jutiklinę planšetę arba braukite per ją
Kai išjungiamas kompiuterio miego režimas, užsidega maitinimo lemputės ir kompiuteryje parodomas tas
ekranas, kuriame baigėte dirbti.
PASTABA: jei nustatėte, kad vėl įsijungus kompiuteriui būtų prašoma įvesti slaptažodį, prieš grįždami į
ankstesnį ekraną turėsite įvesti „Windows“ slaptažodį.
Sulaikytosios veiksenos režimo inicijavimas ir išjungimas
Sistema gamykloje nustatyta inicijuoti sulaikytosios veiksenos režimą po tam tikro neaktyvumo laiko, kai
kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją arba išorinį maitinimo šaltinį arba kai
akumuliatorius išsikrauna iki kritinio lygio.
Energijos vartojimo parametrus ir skirtąjį laiką galima keisti naudojant „Windows“ valdymo skydą.
Sulaikytosios veiksenos režimo suaktyvinimas:
▲
Pasirinkite Pradėti, pasirinkite rodyklę, esančią prie mygtuko „Išjungti“, tada pasirinkite Sulaikytosios
veiksenos režimas.
Kaip išjungti sulaikytosios veiksenos režimą
▲
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Maitinimo lemputės dega, o jūsų iki pertraukos atliktas darbas pasirodo ekrane.
PASTABA: jeigu nustatėte slaptažodžio vėl įsijungus kompiuteriui reikalavimą, prieš jūsų darbui pasirodant
ekrane įveskite savo operacinės sistemos „Windows“ slaptažodį.
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas
Energijos matuoklis yra pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje. Energijos matuoklis leidžia
greitai pasiekti energijos vartojimo parametrus ir peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
33
●
Kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus įkrova ir aktyvus energijos vartojimo planas, užveskite žymiklį
ant energijos matuoklio piktogramos.
●
Norėdami naudoti energijos vartojimo parinktis arba pakeisti maitinimo planą, pasirinkite energijos
matuoklio piktogramą, o tada sąraše pasirinkite reikiamą elementą.
Skirtingos energijos matuoklio piktogramos rodo, ar kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus
energiją, ar išorinį maitinimo šaltinį. Piktograma taip pat rodo pranešimą, ar akumuliatorius pasiekė beveik
išsikrovusio akumuliatoriaus arba kritinį įkrovos lygį.
Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant
Norėdami nustatyti, kad kompiuteris reikalautų slaptažodžio, kai nutraukiamas miego arba užmigdymo
režimas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Sistema ir sauga > Energijos vartojimo parinktys.
2.
Kairėje skiltyje bakstelėkite Reikalauti slaptažodžio pabundant.
3.
Pasirinkite Keisti parametrus, kurie dabar yra nepasiekiami.
4.
Pasirinkite Reikalauti slaptažodžio (rekomenduojama).
PASTABA: jei reikia sukurti vartotojo paskyros slaptažodį arba pakeisti esamą vartotojo paskyros
slaptažodį, pasirinkite Sukurti arba keisti vartotojo paskyros slaptažodį ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus. Jei vartotojo abonemento slaptažodžio kurti arba keisti nereikia, pereikite prie
5 veiksmo.
5.
Pasirinkite Įrašyti keitimus.
Akumuliatoriaus energijos naudojimas
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateiktą,
atsarginį arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.
Prie išorinio maitinimo šaltinio neprijungtas kompiuteris vartoja akumuliatoriaus energiją. Akumuliatoriaus
naudojimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, veikiančių programų, ekrano
šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių. Laikant akumuliatorių kompiuteryje,
kai kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio, akumuliatorius įkraunamas, taip pat jūsų darbas
apsaugomas, jei nutrūksta maitinimas. Jei kompiuterio akumuliatorius įkrautas ir kompiuteris naudoja
išorinio kintamosios srovės šaltinio energiją, nuo kompiuterio atjungus kintamosios srovės adapterį,
kompiuteris automatiškai persijungia į maitinimą iš akumuliatoriaus.
PASTABA: Kai atjungiate kintamosios srovės šaltinį, ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų
taupoma akumuliatoriaus energija. Tam tikruose kompiuterio modeliuose galima perjungti grafikos režimus ir
pailginti akumuliatoriaus įkrovos naudojimo laiką.
34
6 skyrius Maitinimo valdymas
HP akumuliatoriaus patikrinimo funkcijos naudojimas
Jei norite stebėti akumuliatoriaus būseną arba jei akumuliatorius nebelaiko įkrovos, naudodami priemonę
„HP Support Assistant“ paleiskite HP akumuliatoriaus patikrinimo funkciją. Jei atlikus HP akumuliatoriaus
patikrinimą nurodoma, kad akumuliatorių reikia pakeisti, kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Jei norite paleisti HP akumuliatoriaus patikrinimą:
1.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio.
PASTABA: Kompiuteris turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio, kad HP akumuliatoriaus
patikrinimas veiktų tinkamai.
2.
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP Support Assistant.
– arba –
Įrankių juostoje pasirinkite klaustuko piktogramą.
3.
Pasirinkite Mano kompiuteris, pasirinkite skirtuką Diagnostika ir įrankiai, tada – HP akumuliatoriaus
patikrinimas.
HP akumuliatoriaus tikrinimo priemonė patikrina, ar tinkamai veikia akumuliatorius ir jo skyriai, o paskui
praneša patikrinimo rezultatus.
Likusios akumuliatoriaus įkrovos rodymas
▲
Perkelkite žymiklį virš akumuliatoriaus matuoklio piktogramos, esančios „Windows“ darbalaukio
pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje.
Akumuliatoriaus išsikrovimo laiko pailginimas
Naudojant akumuliatoriaus energiją, akumuliatoriaus iškrovos laikas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamas
funkcijas. Maksimalus iškrovos laikas palaipsniui trumpėja, nes akumuliatoriaus talpa natūraliai mažėja.
Patarimai, kaip pailginti akumuliatoriaus išsikrovimo laiką:
●
Sumažinkite ekrano ryškumą.
●
Maitinimo parinktyse pasirinkite parametrą Energijos taupymas.
●
Jei kompiuterio nenaudosite ilgiau nei 2 savaites, išimkite išimamą akumuliatorių.
●
Išimamą akumuliatorių padėkite vėsioje ir sausoje vietoje.
Beveik išsikrovusio akumuliatoriaus valdymas
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie gamyklinius įspėjimus ir sistemos atsakus. Kai kuriuos įspėjimus
apie žemą akumuliatoriaus įkrovą ir sistemos pranešimus galima keisti naudojant energijos vartojimo
parinktis. Nustatytos parinktys naudojant maitinimo parinktis neturi įtakos lemputėms.
žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių atpažinimas
Kai vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis akumuliatorius pasiekia žemą arba kritinį įkrovos lygį, nutinka
štai kas:
●
Akumuliatoriaus lemputė (tik tam tikruose gaminiuose) rodo žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos
lygį.
– arba –
●
Energijos matuoklio piktograma pranešimų srityje rodo žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
35
Jei kompiuteris įjungtas arba energijos taupymo būsenos, jis trumpai veikia energijos taupymo režimu, o tada
išsijungia. Neįrašyta informacija prarandama.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis
▲
Prijunkite vieną iš įrenginių:
●
kintamosios srovės adapteris
●
Papildomas prijungimas prie stotelės arba išplėtimo įrenginio
●
Papildomas maitinimo adapteris, įsigytas kaip priedas iš HP
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai nepasiekiamas joks išorinis maitinimo šaltinis
Norėdami išspręsti su beveik išsekusiu akumuliatoriumi susijusią problemą, kai neprieinamas joks maitinimo
šaltinis, įrašykite darbą ir išjunkite kompiuterį.
Akumuliatoriaus išėmimas
Kaip išimti akumuliatorių:
ĮSPĖJIMAS: Jei akumuliatorius yra vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis, jį išėmę galite prarasti
informaciją. Kad neprarastumėte informacijos, prieš išimdami akumuliatorių, įrašykite savo darbą operacinėje
sistemoje „Windows“ ir išjunkite kompiuterį.
36
1.
Apverskite kompiuterį ir padėkite ant plokščio paviršiaus.
2.
Atsukdami 11 fiksuojamųjų šešiakampės žvaigždutės formos varžtų (1), atlaisvinkite techninės
priežiūros dangtelį.
3.
Nuimkite techninės priežiūros dangtelį (2).
4.
Atjunkite akumuliatorių nuo sistemos plokštės (1).
6 skyrius Maitinimo valdymas
5.
Išsukite 3 varžtus (2), kuriais akumuliatorius pritvirtintas prie kompiuterio.
6.
Patraukite už akumuliatoriaus fiksatoriaus (3) ir išimkite akumuliatorių iš kompiuterio.
Akumuliatoriaus energijos taupymas
●
Naudodami energijos vartojimo parinktis „Windows“ valdymo skyde pasirinkite energijos taupymo
parametrus.
●
Išjunkite belaidžio ir vietinio tinklo LAN ryšius ir uždarykite modemo programas, kai jų nenaudojate.
●
Atjunkite išorinius įrenginius, kurie neprijungti prie išorinio maitinimo šaltinio, kai jų nenaudojate.
●
Sustabdykite, išjunkite arba pašalinkite bet kokias išorines atminties korteles, kuriomis nesinaudojate.
●
Sumažina ekrano šviesumą.
●
Prieš palikdami darbą, inicijuokite miego režimą arba išjunkite kompiuterį.
Keičiamojo akumuliatoriaus išmetimas
PERSPĖJIMAS! Kad nekiltų gaisras arba nenudegtumėte, neardykite, nedaužykite ir nebadykite;
netrumpinkite išorinių kontaktų; nemeskite į ugnį arba vandenį.
Informacijos, kaip tinkamai utilizuoti akumuliatorių, rasite vadove Teisinė, saugos ir aplinkosaugos
informacija. Norėdami pasiekti vartotojo vadovus, pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir
palaikymas > HP dokumentai.
Akumuliatoriaus keitimas
HP akumuliatoriaus patikrinimo funkcija praneša jums, kad, kai vidinė kamera tinkamai neįkraunama arba
sumažėja akumuliatoriaus talpa, reikia pakeisti akumuliatorių. Jei akumuliatoriui galioja HP garantija,
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
37
instrukcijose pateikiamas garantijos ID. Pranešime nurodoma HP svetainė, kurioje rasite daugiau informacijos
apie atsarginio akumuliatoriaus įsigijimą.
38
6 skyrius Maitinimo valdymas
Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas
PERSPĖJIMAS!
Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus būdami lėktuve.
PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik su kompiuteriu pateikiamą
kintamosios srovės adapterį, HP pateiktą atsarginį kintamosios srovės adapterį arba suderinamą kintamosios
srovės adapterį, įsigytą iš HP.
PASTABA: jei reikia informacijos apie prijungimą prie kintamosios srovės šaltinio, žr. sąrankos instrukcijų
plakate, kuris pridedamas kompiuterio dėžutėje.
Išorinis kintamosios srovės šaltinis – tai patvirtintas kintamosios srovės adapteris, papildomas prijungimo ar
išplėtimo įrenginys.
Kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio junkite esant bet kuriai iš šių sąlygų:
●
Įkraudami arba kalibruodami akumuliatorių
●
Diegdami arba modifikuodami sistemos programinę įrangą
●
Įrašydami informaciją į CD, DVD ar BD (tik tam tikruose gaminiuose)
●
Kai paleidžiate disko defragmentavimo programą
●
Kai kuriama atsarginė kopija arba atliekamas atkūrimas
Kai jungiate kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio:
●
Pradedamas krauti akumuliatorius.
●
Jei kompiuteris įjungtas, pasikeičia energijos matuoklio piktogramos vaizdas pranešimų srityje.
Kai atjungiate išorinį kintamosios srovės šaltinį:
●
Kompiuteris pradeda naudoti akumuliatoriaus galią.
●
Ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų taupoma akumuliatoriaus saugoma energija.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
39
Kintamosios srovės adapterio tikrinimas
Patikrinkite kintamosios srovės adapterį, jei kompiuterį prijungus prie kintamosios srovės šaltinio kyla bet
kurios iš toliau nurodytų problemų:
●
Kompiuteris neįsijungia.
●
Ekranas neįsijungia.
●
Maitinimo lemputės nedega.
Norėdami patikrinti kintamosios srovės adapterį:
PASTABA:
toliau pateikiami nurodymai taikomi kompiuteriams su keičiamaisiais akumuliatoriais.
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Iš kompiuterio išimkite akumuliatorių.
3.
Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kompiuterio ir kintamosios srovės lizdo.
4.
Įjunkite kompiuterį.
●
Jei maitinimo lemputės dega, kintamosios srovės adapteris veikia tinkamai.
●
Jei maitinimo lemputės nešviečia, kintamosios srovės adapteris neveikia ir turėtų būti pakeistas.
Jei reikia informacijos, kaip įsigyti pakaitinį kintamosios srovės maitinimo adapterį, kreipkitės į palaikymo
tarnybą.
40
6 skyrius Maitinimo valdymas
7
Sauga
Kompiuterio apsauga
Standartinėmis saugos priemonėmis, kurias teikia operacinė sistema „Windows“ ir ne „Windows“ sistemai
skirta kompiuterio sąrankos priemonė „Computer Setup“ (BIOS), galima apsaugoti jūsų asmenines nuostatas
ir duomenis nuo įvairių pavojų.
PASTABA: saugos priemonės veikia kaip atgrasinimo priemonė. Šios priemonės neapsaugo nuo vagystės ar
galimybės sugadinti gaminį.
PASTABA: prieš atiduodami kompiuterį taisyti, sukurkite atsargines failų kopijas, ištrinkite konfidencialius
failus ir pašalinkite visus nustatytus slaptažodžius.
PASTABA:
kai kurių funkcijų, išvardytų šiame skyriuje, jūsų kompiuteryje gali nebūti.
PASTABA: jūsų kompiuteris palaiko „Computrace“ – interneto sauga pagrįstą paslaugą, leidžiančią sekti ir
atgauti prarastą kompiuterį. Jei kompiuteris buvo pavogtas, „Computrace“ gali susekti kompiuterį, kai
pašalinis asmuo naudojasi internetu. Jei norite naudotis „Computrace“, turite įsigyti programinę įrangą ir
užsisakyti šią paslaugą. Jei reikia daugiau informacijos apie „Computrace“ programinę įrangą, eikite į
http://www.hp.com.
Pavojus kompiuteriui
Saugos funkcija
Neleistinas kompiuterio naudojimas
„HP Client Security“ kartu su slaptažodžiu, intelektualiąja kortele,
bekontakte kortele, užregistruotais pirštų atspaudais arba kitais
tapatumo kredencialais
Neleistina prieiga prie kompiuterio sąrankos (BIOS)
BIOS administratoriaus slaptažodis kompiuterio sąrankos
priemonėje „Computer Setup“*
Neleistina prieiga prie standžiojo disko turinio
„DriveLock“ administratoriaus slaptažodis (tik tam tikruose
gaminiuose) kompiuterio sąrankos priemonėje „Computer
Setup“*
Neleidžiamasis operacinės sistemos paleidimas iš pasirinktinio
išorinio optinio diskų įrenginio (tik tam tikruose gaminiuose),
pasirinktinio išorinio standžiojo disko (tik tam tikruose
gaminiuose) ar vidinio tinklo adapterio
Įkrovos parinkčių funkcija kompiuterio sąrankoje „Computer
Setup“*
Neleistina prieiga prie „Windows“ vartotojo abonemento
„Windows“ vartotojo slaptažodis
Neleistina prieiga prie duomenų
●
„HP Drive Encryption“ programinė įranga (tik tam tikruose
gaminiuose)
●
„Windows Defender“
Neleistina prieiga prie kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
parametrų ir kitokios sistemos identifikavimo informacijos
BIOS administratoriaus slaptažodis kompiuterio sąrankos
priemonėje „Computer Setup“*
Neleistinas kompiuterio išėmimas
Apsauginio troselio lizdas (naudojamas tik tam tikruose
gaminiuose su pasirinktiniu apsauginiu troseliu)
*Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ yra iš anksto įdiegta, ROM pagrįsta pagalbinė priemonė, kuri gali būti naudojama netgi tada,
kai operacinė sistema neveikia arba negali būti įkrauta. Norėdami naršyti ir pažymėti pasirinkimus kompiuterio sąrankos priemonėje,
galite naudoti žymiklio įrenginį (jutiklinį kilimėlį, manipuliatorių ar USB pelę) arba klaviatūrą.
PASTABA:
planšetiniuose kompiuteriuose, kuriuose klaviatūros nėra, galite naudoti jutiklinį ekraną.
Kompiuterio apsauga
41
Slaptažodžių naudojimas
Slaptažodis yra ženklų derinys, kurį pasirenkate savo kompiuterio informacijai apsaugoti. Galite nustatyti
kelių tipų slaptažodžius, priklausomai nuo to, kaip norite kontroliuoti prieigą prie savo informacijos.
Slaptažodžius galite nustatyti sistemoje „Windows“ arba kompiuterio sąrankos priemonėje, kuri iš anksto
įdiegta jūsų kompiuteryje.
●
BIOS administratoriaus ir „DriveLock“ slaptažodžiai nustatomi kompiuterio sąrankos priemonėje ir yra
valdomi BIOS sistemos.
●
„Windows“ slaptažodžiai nustatomi tik „Windows“ operacinėje sistemoje.
●
Jei užmiršote ir vartotojo slaptažodį, ir pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį, nustatytą kompiuterio
sąrankoje, standusis diskas, kuris yra apsaugotas šiais slaptažodžiais, yra visam laikui užrakintas ir juo
neįmanoma naudotis.
Tą patį slaptažodį galite naudoti ir kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ funkcijai, ir „Windows“ apsaugos
priemonės funkcijai. Tą patį slaptažodį taip pat galite naudoti daugiau nei vienai kompiuterio sąrankos
„Computer Setup“ funkcijai.
Kurdami ir įrašydami slaptažodžius vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais:
●
Kurdami slaptažodžius, vykdykite programos nurodymus.
●
Nenaudokite to paties slaptažodžio kelioms programoms ar interneto svetainėms, nenaudokite
„Windows“ slaptažodžio kitose programose arba interneto svetainėse.
●
Visų svetainių ir programų naudotojų vardams ir slaptažodžiams saugoti naudokite priemonės „HP
Client Security“ funkciją „Password Manager“. Jei pamiršite, vėliau juos galėsite saugiai nuskaityti.
●
Nesaugokite slaptažodžių kompiuteryje esančiame faile.
Toliau pateiktose lentelėse nurodyti dažniausiai naudojami „Windows“ ir BIOS administratoriaus slaptažodžių
tipai, taip pat aprašytos jų funkcijos.
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“
Slaptažodis
Funkcija
Administratoriaus slaptažodis*
Apsaugo prieigą prie „Windows“ administratoriaus lygmens
abonemento.
PASTABA: nustačius „Windows“ administratoriaus slaptažodį
BIOS administratoriaus slaptažodis nenustatomas.
Vartotojo slaptažodis*
Apsaugo prieigą prie „Windows“ vartotojo abonemento.
*Jei reikia informacijos, kaip nustatyti „Windows“ administratoriaus slaptažodį arba „Windows“ naudotojo slaptažodį, pasirinkite
Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir palaikymas > HP Support Assistant.
Slaptažodžių nustatymas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
Slaptažodis
Funkcija
BIOS administratoriaus slaptažodis*
Saugo prieigą prie kompiuterio sąrankos „Computer Setup“.
PASTABA: jei funkcijos nustatytos, kad nebūtų leidžiama
pašalinti BIOS administratoriaus slaptažodžio, jums gali būti
neleista jo panaikinti, kol neišjungsite šių funkcijų.
42
7 skyrius Sauga
Slaptažodis
Funkcija
„DriveLock“ pagrindinis slaptažodis*
Saugo priemone „DriveLock“ apsaugotą vidinį standųjį diską nuo
neleistinos prieigos. Juo taip pat pašalinama priemonės
„DriveLock“ apsauga.
PASTABA: kai kuruose gaminiuose BIOS administratoriaus
slaptažodį reikia nustatyti prieš nustatant „DriveLock“ slaptažodį.
„DriveLock“ vartotojo slaptažodis*
Saugo prieigą prie vidinio standžiojo disko, kurį saugo
„DriveLock“, ir yra nustatomas „DriveLock“ slaptažodžių srityje
įgalinant šią funkciją.
PASTABA: kai kuruose gaminiuose BIOS administratoriaus
slaptažodį reikia nustatyti prieš nustatant „DriveLock“ slaptažodį.
*Plačiau apie kiekvieną iš šių slaptažodžių skaitykite tolesnėse temose.
BIOS administratoriaus slaptažodžio valdymas
Jei norite nustatyti, keisti arba panaikinti šį slaptažodį, atlikite nurodytus veiksmus:
Naujo BIOS administratoriaus slaptažodžio nustatymas
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
●
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
▲
●
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite f10, kad
įjungtumėte kompiuterio sąranką.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
▲
Išjunkite planšetinį kompiuterį. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garso
mažinimo mygtuku, kol bus parodytas paleisties meniu, o tada bakstelėkite F10, kad
patektumėte į kompiuterio sąranką.
2.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite Create BIOS Administrator password (kurti BIOS administratoriaus
slaptažodį) ir tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
3.
Kai būsite paraginti, įveskite slaptažodį.
4.
Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite naują slaptažodį.
5.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką, pasirinkite piktogramą Išsaugoti ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite Pagrindinis, pasirinkite Save changes and exit (įrašyti pakeitimus ir išeiti), tada paspauskite
klavišą enter (įvesti).
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
BIOS administratoriaus slaptažodžio keitimas
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
●
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
▲
●
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite f10, kad
įjungtumėte kompiuterio sąranką.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
Slaptažodžių naudojimas
43
▲
Išjunkite planšetinį kompiuterį. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garso
mažinimo mygtuku, kol bus parodytas paleisties meniu, o tada bakstelėkite F10, kad
patektumėte į kompiuterio sąranką.
2.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite Change BIOS Administrator password (keisti BIOS administratoriaus
slaptažodį) ir tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
3.
Kai būsite paraginti, įveskite dabartinį slaptažodį.
4.
Paraginti įveskite naują slaptažodį.
5.
Kai būsite paraginti, patvirtindami dar kartą įveskite savo naują slaptažodį.
6.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką, pasirinkite piktogramą Išsaugoti ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite Pagrindinis, pasirinkite Save changes and exit (įrašyti pakeitimus ir išeiti), tada paspauskite
klavišą enter (įvesti).
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
BIOS administratoriaus slaptažodžio trynimas
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
●
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
▲
●
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite f10, kad
įjungtumėte kompiuterio sąranką.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
▲
Išjunkite planšetinį kompiuterį. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garso
mažinimo mygtuku, kol bus parodytas paleisties meniu, o tada bakstelėkite F10, kad
patektumėte į kompiuterio sąranką.
2.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite Change BIOS Administrator password (keisti BIOS administratoriaus
slaptažodį) ir tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
3.
Kai būsite paraginti, įveskite dabartinį slaptažodį.
4.
Kai būsite paraginti įvesti naują slaptažodį, palikite tuščią lauką, tada paspauskite klavišą enter.
5.
Kai būsite paraginti dar kartą įvesti naują slaptažodį, palikite tuščią lauką, tada paspauskite klavišą
enter.
6.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir uždaryti kompiuterio sąranką, pasirinkite piktogramą Išsaugoti ir
vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite Pagrindinis, pasirinkite Save changes and exit (įrašyti pakeitimus ir išeiti), tada paspauskite
klavišą enter (įvesti).
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
44
7 skyrius Sauga
BIOS administratoriaus slaptažodžio įvestis
Pasirodžius raginimui BIOS administratoriaus slaptažodis, įveskite savo slaptažodį (naudokitės tais pačiais
klavišais, kuriais naudojotės nustatydami slaptažodį), tada paspauskite enter (įvesti). Po dviejų nesėkmingų
bandymų įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį, turėsite paleisti kompiuterį iš naujo ir bandyti dar kartą.
Kompiuterio sąrankos „DriveLock“ slaptažodžio tvarkymas (tik tam tikruose
gaminiuose)
ĮSPĖJIMAS: kad funkcija „DriveLock“ apsaugotas standusis diskas netaptų visiškai nepanaudojamas,
užsirašykite „DriveLock“ vartotojo slaptažodį ir pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį ir pasidėkite saugiai toliau
nuo kompiuterio. Jei užmiršote abu „DriveLock“ slaptažodžius, standusis diskas bus visam laikui užblokuotas
ir juo nebegalėsite naudotis.
„DriveLock“ apsauga užkerta kelią neleistinai prieigai prie standžiojo disko turinio. Funkcija „DriveLock“ gali
būti taikoma tik vidiniams standiesiems kompiuterio diskams. Pritaikius diskui „DriveLock“ apsaugą, norint
naudotis disku reikia įvesti slaptažodį. Diską reikia įdėti į kompiuterį arba papildomą prievado skirstytuvą, jei
norite, kad jis būtų pasiekiamas „DriveLock“ slaptažodžiais.
Jei norite vidinį standųjį diską apsaugoti priemone „DriveLock“, pirmiausia kompiuterio sąrankoje turite
nustatyti naudotojo slaptažodį ir pagrindinį slaptažodį. Atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus saugos
priemonės „DriveLock“ naudojimo ypatumus:
●
Pritaikius „DriveLock“ apsaugą standžiajam diskui, juo galėsite naudotis tik įvedę vartotojo slaptažodį
arba pagrindinį slaptažodį.
●
Vartotojo slaptažodis turi priklausyti kasdieniam apsaugoto standžiojo disko vartotojui. Pagrindinis
slaptažodis gali priklausyti sistemos administratoriui arba kasdieniam vartotojui.
●
Vartotojo slaptažodis ir pagrindinis slaptažodis gali būti identiški.
●
Naudotojo slaptažodį arba pagrindinį slaptažodį pašalinti galite tik pašalindami standžiojo disko
„DriveLock“ apsaugą.
PASTABA: kai kuruose gaminiuose BIOS administratoriaus slaptažodį reikia nustatyti prieš naudpjant
„DriveLock“ funkcijas.
Slaptažodžių naudojimas
45
„DriveLock“ slaptažodžio nustatymas
Norėdami kompiuterio sąrankoje nustatyti priemonės „DriveLock“ slaptažodį, atlikite tokius veiksmus:
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
●
●
2.
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirodžius HP logotipui paspauskite f10, kad įjungtumėte
kompiuterio sąranką.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
1.
Išjunkite planšetinį kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garso mažinimo mygtuku, kol bus
parodytas paleisties meniu, o tada bakstelėkite F10, kad patektumėte į kompiuterio sąranką.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite parinktį Hard Drive Utilities (standžiojo disko priemonės), pasirinkite
DriveLock, tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
PASTABA: kai kuriuose gaminiuose gali tekti nustatyti „DriveLock“ slaptažodį ir įvesti BIOS
administratoriaus slaptažodį.
3.
Pasirinkite standųjį diską, kurį norite apsaugoti, tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
4.
Select Set DriveLock Master Password (nustatyti pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį) arba (tik tam
tikruose gaminiuose) Set DriveLock Password (nustatyti „DriveLock“ slaptažodį), tada paspauskite
enter (įvesti).
5.
Atidžiai perskaitykite įspėjimą.
6.
„DriveLock“ slaptažodį nustatykite vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
7.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos, pasirinkite Pagrindinis, pasirinkite Save Changes and Exit
(išsaugoti pakeitimus ir išeiti), tada pasirinkite Taip.
„DriveLock“ įgalinimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Kai kuriuose gaminiuose gali tekti įgalinti „DriveLock“ vadovaujantis šiais nurodymais.
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
●
●
2.
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirodžius HP logotipui paspauskite f10, kad įjungtumėte
kompiuterio sąranką.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
1.
Išjunkite planšetinį kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garso mažinimo mygtuku, kol bus
parodytas paleisties meniu, o tada bakstelėkite F10, kad patektumėte į kompiuterio sąranką.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite Hard Drive Utilities (standžiojo disko priemonės), pasirinkite DriveLock,
tada paspauskite enter (įvesti).
PASTABA: kai kuriuose gaminiuose gali tekti įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį ir pasirinkti Set
DriveLock password (nustatyti „DriveLock“ slaptažodį).
46
7 skyrius Sauga
3.
Pasirinkite standųjį diską, kurį norite apsaugoti, tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir pasirinkite parinktis, kad įgalintumėte „DriveLock“ ir
sistemos paraginti galėtumėte įvesti slaptažodžius.
PASTABA: kai kuriuose gaminiuose sistema gali paraginti įvesti DriveLock. Lauke skiriamos
didžiosios ir mažosios raidės.
5.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos, pasirinkite Pagrindinis, pasirinkite Save Changes and Exit
(išsaugoti pakeitimus ir išeiti), tada pasirinkite Taip.
„DriveLock“ išjungimas (tik tam tikruose gaminiuose)
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“.
●
●
2.
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirodžius HP logotipui paspauskite f10, kad įjungtumėte
kompiuterio sąranką.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
1.
Išjunkite planšetinį kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką kartu su garso mažinimo mygtuku, kol bus
parodytas paleisties meniu, o tada bakstelėkite F10, kad patektumėte į kompiuterio sąranką.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite Hard Drive Utilities (standžiojo disko priemonės), pasirinkite DriveLock,
tada paspauskite enter (įvesti).
PASTABA: kai kuriuose gaminiuose gali tekti įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį ir pasirinkti Set
DriveLock password (nustatyti „DriveLock“ slaptažodį).
3.
Pasirinkite standųjį diską, kurį norite tvarkyti, tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
4.
„DriveLock“ slaptažodį išjunkite vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
5.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos, pasirinkite Pagrindinis, pasirinkite Save Changes and Exit
(išsaugoti pakeitimus ir išeiti), tada pasirinkite Taip.
Slaptažodžių naudojimas
47
„DriveLock“ slaptažodžio įvedimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Įsitikinkite, kad standusis diskas įdėtas į kompiuterį (o ne į papildomą doko įrenginį ar „MultiBay“).
Pasirodžius raginimui DriveLock Password („DriveLock“ slaptažodis), įveskite savo vartotojo arba pagrindinį
slaptažodį (naudokitės tais pačiais klavišais, kuriais naudojotės nustatydami slaptažodį), tada paspauskite
klavišą enter.
Po trijų nesėkmingų bandymų įvesti slaptažodį, turėsite išjungti kompiuterį ir bandyti vėl.
48
7 skyrius Sauga
„DriveLock“ slaptažodžio keitimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Norėdami kompiuterio sąrankoje pakeisti priemonės „DriveLock“ slaptažodį, atlikite tokius veiksmus:
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3.
Pasirodžius raginimui DriveLock password („DriveLock“ slaptažodis), įveskite dabartinį naudotojo
„DriveLock“ slaptažodį arba keičiamą pagrindinį slaptažodį, paspauskite enter (įvesti), o tada
paspauskite arba bakstelėkite f10, kad patektumėte į kompiuterio sąranką.
4.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite Hard Drive Utilities (standžiojo disko priemonės), pasirinkite DriveLock,
tada paspauskite enter (įvesti).
PASTABA: kai kuriuose gaminiuose gali tekti įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį ir pasirinkti Set
DriveLock password (nustatyti „DriveLock“ slaptažodį).
5.
Pasirinkite standųjį diską, kurį norite tvarkyti, tada paspauskite klavišą enter (įvesti).
6.
Pasirinkite parinktį pakeisti slaptažodį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA: parinktis Change DriveLock Master Password (keisti pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį) bus
matoma tik tada, jei pagrindinis slaptažodis buvo nurodytas „DriveLock“ slaptažodžio raginime atliekant
3 veiksmą.
7.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos, pasirinkite Pagrindinis, pasirinkite Save Changes and Exit
(išsaugoti pakeitimus ir išeiti), o tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas
Kai kompiuteriu naudojatės norėdami pasiekti elektroninį paštą, jungtis prie tinklo arba naršyti internete,
galite jį užkrėsti kompiuteriniais virusais. Dėl kompiuterio virusų operacinė sistema, programos ir paslaugų
programos gali sugesti arba pradėti prastai veikti.
Antivirusinė programinė įranga gali aptikti daugumą virusų, juos sunaikinti ir daugeliu atvejų atitaisyti bet
kokią virusų padarytą žalą. Kad apsaugotumėte kompiuterį nuo naujai atsiradusių virusų, turite reguliariai
atnaujinti antivirusinę programinę įrangą.
„Windows Defender“ yra iš anksto įdiegtas jūsų kompiuteryje. Primygtinai rekomenduojame toliau naudoti
antivirusinę programą, kad kompiuteris būtų visiškai apsaugotas.
Daugiau informacijos apie kompiuterio virusus rasite „HP Support Assistant“.
Užkardos programinės įrangos naudojimas
Užkardų tikslas – neleisti pasiekti sistemos ar tinklo be leidimo. Užkarda gali būti programinė įranga, kurią
įdiegiate į kompiuterį ir (arba) tinklą, arba aparatinės ir programinės įrangos derinys.
Yra dviejų tipų užkardos, kurias verta apsvarstyti:
●
pagrindinio kompiuterio užkardos – programinė įranga, apsauganti tik tą kompiuterį, kuriame ji įdiegta;
●
tinklo užkardos įdiegiamos tarp jūsų DSL ar kabelio modemo ir namų tinklo, jos apsaugo visus tinkle
esančius kompiuterius.
Kai sistemoje įrengiama užkarda, visi duomenys, siunčiami į sistemą ir iš jos, yra stebimi ir lyginami su
vartotojo nustatytų saugumo kriterijų rinkiniu. Bet kokie šių kriterijų neatitinkantys duomenys yra
blokuojami.
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas
49
Jūsų kompiuteryje ar tinklo įrangoje užkarda jau gali būti įdiegta. Jei ne, yra išleistų užkardos programinės
įrangos sprendimų.
PASTABA: tam tikromis aplinkybėmis užkarda gali užblokuoti prieigą prie interneto žaidimų, trukdyti
spausdinti ar bendrai naudoti failus tinkle arba blokuoti el. paštu siunčiamų priedų gavimą. Kad laikinai
išspręstumėte problemą, išjunkite užkardą, o atlikę reikiamą užduotį vėl ją įjunkite. Jei norite pašalinti
problemą visam laikui, iš naujo sukonfigūruokite užkardą.
Svarbių saugos naujinimų diegimas
ĮSPĖJIMAS: „Microsoft®“ siunčia svarbių naujinių įspėjimus. Kad apsaugotumėte kompiuterį nuo saugos
pažeidimų ir kompiuterinių virusų, tik gavę įspėjimą, iš karto įdiekite visus svarbius naujinimus iš „Microsoft“.
Galite pasirinkti, ar atnaujinimai bus įdiegiami automatiškai. Norėdami pakeisti parametrus, pasirinkite
Pradėti > Valdymo skydas > Sistema ir sauga > „Windows“ naujinimas > Keisti parametrus ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
„HP Client Security“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Priemonės „HP Client Security“ programinė įranga jūsų kompiuteryje yra iš anksto įdiegta. Šią programinę
įrangą galima pasiekti per dešinėje užduočių juostos pusėje esančią priemonės „HP Client Security“
piktogramą arba „Windows“ valdymo skydą. Ji užtikrina saugos funkcijas, kurios padeda apsaugoti
kompiuterį, tinklus ir svarbius duomenis nuo neleistinos prieigos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „HP
Client Security“ programinės įrangos žinyną.
„HP Touchpoint Manager“ naudojimas (tik tam tikruose
gaminiuose)
„HP Touchpoint Manager“ yra debesijos pagrindu veikiantis IT sprendimas, leidžiantis įmonėms veiksmingai
tvarkyti ir apsaugoti savo išteklius. „HP Touchpoint Manager“ įrenginius apsaugo nuo kenkėjiškų programų ar
kitų atakų ir stebi įrenginio būseną, todėl klientai gali greičiau išspręsti galutinio vartotojo įrenginio ir saugos
problemas. Klientai gali greitai atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą – o tai ekonomiškai efektyvu ir atitinka
įprastinius įmonės sprendimus. Daugiau informacijos rasite skyriuje http://www.hptouchpointmanager.com.
Pasirinktinio apsauginio troselio tvirtinimas (tik tam tikruose
gaminiuose)
Apsauginis kabelis (įsigyjamas atskirai) yra sulaikomoji priemonė, tačiau jis negali užtikrinti, kad kompiuteris
nebus sugadintas ar pavogtas. Norėdami prie kompiuterio prijungti apsauginį kabelį, vadovaukitės įrenginio
gamintojo nurodymais.
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose
gaminiuose)
Integruotieji pirštų atspaudų skaitytuvai diegiami tik tam tikruose gaminiuose. Kad galėtumėte naudotis
pirštų atspaudų skaitytuvu, pirštų atspaudus turite užregistruoti priemonės „HP Client Security“ funkcijoje
„Credential Manager“. Skaitykite „HP Client Security“ programinės įrangos žinyną.
Kai užregistruosite pirštų atspaudus naudodami „Credential Manager“, „HP Client Security Password
Manager“ galėsite naudoti vartotojo vardams ir slaptažodžiams saugoti bei palaikomose svetainėse ir
programose įvesti.
50
7 skyrius Sauga
Pirštų atspaudų skaitytuvo suradimas
Pirštų atspaudų skaitytuvas – tai mažas metalinis jutiklis, esantis vienoje iš toliau nurodytų kompiuterio
vietų:
●
Jutiklinės planšetės apačioje
●
Klaviatūros dešinėje pusėje
●
Ekrano viršuje, dešinėje pusėje
●
Ekrano viršuje, kairėje pusėje
Priklausomai nuo turimo gaminio modelio, skaitytuvas gali būti nukreiptas horizontaliai arba vertikaliai.
Abiejų krypčių atveju jums reikės perbraukti pirštu statmenai metaliniam jutikliui.
Pirštų atspaudų skaitytuvo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
51
8
Priežiūra
Kad kompiuteris gerai veiktų, svarbu reguliariai jį prižiūrėti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti tokius
įrankius kaip disko defragmentavimo ir valymo programos. Jame taip pat pateikiamos instrukcijos, kaip
atnaujinti programas ir tvarkykles, kaip išvalyti kompiuterį, ir patarimai, kaip keliauti su kompiuteriu (arba jį
transportuoti).
Kaip pagerinti našumą
Reguliariai prižiūrėdami kompiuterį, pvz., naudodami disko defragmentavimo ir valymo programas, galite
pagerinti kompiuterio veikimą.
Disko defragmentavimo programos naudojimas
HP rekomenduoja standųjį diską defragmentuoti naudojant disko defragmentavimo programą bent kartą per
mėnesį.
PASTABA:
disko defragmentavimo programos nebūtina paleisti puslaidininkiniuose diskuose.
Norėdami paleisti disko defragmentavimo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės šaltinio.
2.
Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Sistema ir sauga > Administravimo priemonės ir tada
pasirinkite Standžiojo disko defragmentavimas.
PASTABA: operacinėje sistemoje „Windows“ įdiegta vartotojo paskyros valdymo funkcija, padidinanti
jūsų kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programinę įrangą, paleidžiant
paslaugų programas arba keičiant „Windows“ parametrus, galite būti paprašyti duoti leidimą arba įvesti
slaptažodį. Žr. priemonę „Žinynas ir palaikymas“. Kad pasiektumėte priemonę „Žinynas ir palaikymas“,
pasirinkite Pradėti > Visos programos > HP žinynas ir palaikymas.
Papildomos informacijos rasite disko defragmentavimo programinės įrangos žinyne.
Disko valymo programos naudojimas
Naudodami disko valymo programą standžiajame diske galite ieškoti nereikalingų failų, kuriuos galite saugiai
panaikinti, kad atlaisvintumėte vietos diske ir kompiuteris veiktų efektyviau.
Norėdami paleisti disko valymo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Sistema ir sauga > Administravimo priemonės, o tada
pasirinkite Atlaisvinti vietos diske.
2.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
„HP 3D DriveGuard“ saugo standųjį diską jį sustabdydama ir sulaikydama duomenų užklausas įvykus vienam
iš toliau nurodytų įvykių:
52
●
Numetus kompiuterį.
●
Perkeliant kompiuterį uždarytu ekranu, kai jis veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją.
8 skyrius Priežiūra
Praėjus kiek laiko nuo vieno iš šių įvykių, „HP 3D DriveGuard“ vėl leidžia diskui veikti įprastai.
PASTABA: priemone „HP 3D DriveGuard“ apsaugoti tik vidiniai standieji diskai. „HP 3D DriveGuard“ nesaugo
standžiųjų diskų, kurie yra pasirinktiniuose prijungimo įrenginiuose arba yra prijungti prie USB prievado.
PASTABA: pastoviosios būsenos diskuose (SSDs) nėra judančių dalių, todėl priemonės „HP 3D DriveGuard“
šiems diskams apsaugoti nereikia.
Daugiau informacijos rasite „HP 3D DriveGuard“ programinės įrangos žinyne.
„HP 3D DriveGuard“ būsenos atpažinimas
Kompiuterio standžiojo disko įrenginio lemputės spalvos pokytis rodo, kad pagrindiniame standžiojo disko
skyriuje ir (arba) antriniame standžiojo disko skyriuje (tik tam tikruose gaminiuose) esantis standusis diskas
sustabdytas. Norėdami nustatyti, ar diskų įrenginys šiuo metu apsaugotas ar sustabdytas, pasinaudokite
piktograma, esančia „Windows“ darbalaukio pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje.
Programų ir tvarkyklių naujinimas
HP rekomenduoja nuolatos atnaujinti programas ir tvarkykles. Naujiniai gali išspręsti problemas ir papildyti
kompiuterį naujomis funkcijomis bei parinktimis. Pvz., senesni grafikos komponentai gali nepalaikyti
naujausių žaidimų. Jei nediegsite naujausių tvarkyklių, negalėsite išnaudoti visų kompiuterio galimybių.
Apsilankykite svetainėje http://www.hp.com/support ir atsisiųskite naujausias HP programų ir tvarkyklių
versijas. Be to, užsiregistruokite ir automatiškai gaukite pranešimus apie naujinius iškart, kai jie išleidžiami.
Jei norite atnaujinti programas ir tvarkykles, vadovaukitės šiais nurodymais:
1.
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > „Windows“ naujinimas.
2.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Kaip valyti kompiuterį
Norėdami saugiai valyti kompiuterį, naudokite toliau nurodytus produktus:
●
Dimetilbenzilamonio chloridą, kurio maksimali koncentracija 0,3 procento (pvz., įvairių prekių ženklų
vienkartines šluostes).
●
Stiklo valiklį be alkoholio.
●
Vandens ir muilo tirpalą.
●
Sausas mikropluošto šluostes arba zomšą (nesielektrinančią šluostę be aliejaus)
●
Nesielektrinančią šluostę.
ĮSPĖJIMAS: venkite stiprių valymo tirpiklių, kurie gali visam laikui sugadinti jūsų kompiuterį. Jei nesate
įsitikinę, ar galite saugiai naudoti valymo produktus kompiuteriui valyti, patikrinkite, ar produkto sudėtyje
nėra tokių sudedamųjų dalių kaip alkoholis, acetonas, amonio chloridas, metileno chloridas ir
angliavandenilis.
Pluoštinės medžiagos, pvz., popieriniai rankšluosčiai, gali subraižyti kompiuterį. Bėgant laikui įbrėžimuose
gali kauptis nešvarumai ir valymo priemonės.
Valymo procedūros
Laikykitės šiame skyriuje pateikiamų rekomendacijų ir saugiai nuvalykite kompiuterį.
Programų ir tvarkyklių naujinimas
53
PERSPĖJIMAS! Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio arba nepažeistumėte komponentų, nevalykite
kompiuterio, kai jis įjungtas.
1.
Išjunkite kompiuterį.
2.
Atjunkite išorinį maitinimo šaltinį.
3.
Atjunkite visus maitinamus išorinius įrenginius.
ĮSPĖJIMAS: kad nepažeistumėte išorinių komponentų, nepurkškite valymo priemonių arba skysčių tiesiai
ant kompiuterio paviršiaus. Ant paviršių patekę skysčiai gali visam laikui sugadinti vidinius komponentus.
Kaip valyti ekraną
Minkšta nesipūkuojančia šluoste, sudrėkinta stiklų valikliu be alkoholio, švelniai nuvalykite ekraną. Prieš
uždarydami kompiuterį būtinai palaukite, kol jis nudžius.
Šonų ir dangtelio valymas
Norėdami nuvalyti ir dezinfekuoti šonus bei dangtelį, naudokite minkštą mikropluošto šluostę arba zomšą,
sudrėkintą viena iš anksčiau nurodytų valymo priemonių, arba naudokite tinkamas vienkartines šluostes.
PASTABA:
kompiuterio dangtelį valykite sukamaisiais judesiais, kad lengviau nusivalytų nešvarumai.
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ar pelės valymas (tik tam tikruose gaminiuose)
PERSPĖJIMAS! Kad nepatirtumėte elektros smūgio arba nesugadintumėte vidinių komponentų, valydami
klaviatūrą nenaudokite siurblio. Naudodami siurblį buitines šiukšles pernešite ant klaviatūros.
ĮSPĖJIMAS:
kad nesugadintumėte vidinių komponentų, neleiskite, kad skysčiai patektų tarp klavišų.
●
Norėdami nuvalyti jutiklinę planšetę, klaviatūrą arba pelę, naudokite minkštą mikropluošto šluostę arba
zomšą, sudrėkintą viena iš anksčiau nurodytų valymo priemonių, arba naudokite tinkamas vienkartines
antibakterines šluostes.
●
Kad klavišai nestrigtų, norėdami iš klaviatūros išvalyti dulkes, pūkelius ir daleles, naudokite suslėgto oro
skardinę su šiaudeliu.
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
Jei turite pasiimti kompiuterį į kelionę arba jį transportuoti, vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais, kurie
padės apsaugoti įrangą.
●
54
Jei kompiuterį norite paruošti kelionei arba vežti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
◦
Sukurkite atsarginę informacijos kopiją išoriniame diskų įrenginyje.
◦
Išimkite visus diskus ir išorines daugialypės terpės korteles, pavyzdžiui, skaitmenines korteles.
◦
Išjunkite ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
◦
Išjunkite kompiuterį.
●
Pasiimkite atsarginę informacijos kopiją. Atsarginės kopijos nelaikykite kartu su kompiuteriu.
●
Skrisdami lėktuvu neškite kompiuterį rankiniame bagaže; Neregistruokite jo su likusiu bagažu.
8 skyrius Priežiūra
ĮSPĖJIMAS: stenkitės, kad diskas nepatektų į magnetinį lauką. Apsaugos prietaisai, kuriuose
naudojami magnetiniai laukai, yra keleivių patikros vartai ir rankiniai skaitytuvai. Oro uosto konvejerio
juostose ir panašiuose saugos įrenginiuose, kuriais tikrinamas rankinis bagažas, vietoj magnetinių laukų
naudojami rentgeno spinduliai, todėl jie negadina diskų įrenginių.
●
Jei kompiuterį ketinate naudoti skrydžio metu, palaukite, kol bus pranešta, kad galite tai daryti. Ar
skrydžio metu galima naudoti kompiuterį, nustato oro linijų bendrovė.
●
Prieš gabendami kompiuterį ar diskų įrenginį, supakuokite jį į tinkamą apsauginę medžiagą ir ant
pakuotės užklijuokite etiketę „FRAGILE“ (DŪŽTA).
●
Kai kuriose vietose gali būti ribojamas naudojimasis belaidžio ryšio įrenginiais. Tokie apribojimai gali
būti taikomi lėktuvuose, ligoninėse, šalia sprogmenų ir pavojingose vietose. Jei tiksliai nežinote, kokie
reikalavimai taikomi jūsų kompiuteryje esančiam belaidžio ryšio įrenginiui, prieš įjungdami kompiuterį
kreipkitės dėl leidimo jį naudoti.
●
Vykstant į kitą šalį / regioną patariama:
◦
sužinokite, kokios su kompiuteriu susijusios muitinės nuostatos galioja šalyse ir regionuose,
kuriuose teks lankytis kelionės metu;
◦
pasitikslinkite, kokie elektros laidai ir adapteriai reikalingi tose vietose, kur ketinate naudoti
kompiuterį. Gali skirtis įtampa, dažnis ir kištuko konfigūracija.
PERSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti elektros smūgio, gaisro ar įrangos gedimo pavojų, jungdami
prie kompiuterio elektros maitinimą nenaudokite įtampos keitiklio, skirto buities prietaisams.
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
55
9
Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Jūsų kompiuteryje yra HP ir „Windows“ įrankiai, padėsiantys apsaugoti jūsų informaciją ir prireikus ją atkurti.
Šie įrankiai padeda sugrąžinti tinkamą kompiuterio veikimo būseną, tereikia atlikti kelis paprastus veiksmus.
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie šiuos procesus:
●
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimą
●
Sistemos atkūrimą ir duomenų atgavimą
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimą
Sistemos atkūrimas po gedimo yra sėkmingas tiek, kiek nauja atsarginė kopija.
1.
Sėkmingai nustatę kompiuterį sukurkite HP atkūrimo laikmeną. Atliekant šį veiksmą sukuriamas
„Windows 7“ operacinės sistemos DVD diskas ir Driver Recovery (tvarkyklių atkūrimo) DVD diskas.
„Windows“ DVD diską galima panaudoti diegiant operacinę sistemą iš naujo, kai standusis diskas
sugenda arba pakeičiamas. Driver Recovery (tvarkyklės atkūrimo) DVD disku įdiegiamos tam tikros
tvarkyklės ir programos. Žr. Atkūrimo laikmenos kūrimas naudojant HP atkūrimo diskų kūrimo
priemonę 56 puslapyje.
2.
Naudodami „Windows“ atsarginio kopijavimo ir atkūrimo įrankius atlikite tokius veiksmus:
●
Sukurti atskirų failų ir aplankų atsargines kopijas
●
Sukurti atsarginę viso standžiojo disko kopiją (tik tam tikruose gaminiuose)
●
Sukurti sistemos taisymo diskus (tik tam tikruose gaminiuose) įdiegtu kompiuterio optiniu diskų
įrenginiu (tik tam tikruose gaminiuose) arba pasirinktiniu išoriniu optiniu diskų įrenginiu
●
Sukurti sistemos atkūrimo taškus
PASTABA: šiame vadove pateikiama atsarginių kopijų kūrimo, duomenų atgavimo ir atkūrimo parinkčių
apžvalga. Jei reikia išsamesnės informacijos apie esamus įrankius, žr. priemonę „Žinynas ir palaikymas“.
Norėdami pasiekti priemonę „Žinynas ir palaikymas“, pasirinkite Pradėti > Žinynas ir palaikymas.
PASTABA: jei sistema veikia nestabiliai, HP rekomenduoja išsispausdinti atkūrimo procedūrų nurodymus ir
saugoti juos, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.
Sugedus sistemai galėsite naudoti atsarginių kopijų failus kompiuterio turiniui atkurti. Žr. Atsarginių
informacijos kopijų kūrimas 57 puslapyje.
Rekomendacijos
●
Kurdami atkūrimo laikmeną ar atsargines kopijas diskuose naudokite vieną iš toliau nurodytų diskų tipų
(įsigyjama atskirai): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL arba DVD±RW. Diskų pasirinkimas priklauso
nuo naudojamo optinio diskų įrenginio.
●
prieš pradėdami kurti atkūrimo laikmeną ar atsarginę kopiją įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie
kintamosios srovės šaltinio.
Atkūrimo laikmenos kūrimas naudojant HP atkūrimo diskų kūrimo priemonę
HP atkūrimo diskų kūrimo priemonė yra programinė įranga, siūlanti alternatyvių atkūrimo laikmenų kūrimo
būdų. Sėkmingai parengę kompiuterį, galite sukurti atkūrimo laikmeną naudodami HP atkūrimo disko kūrimo
56
9 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
priemonę. Sugedus standžiajam diskui naudodami atkūrimo laikmeną galite iš naujo įdiegti operacinę
sistemą, tam tikras tvarkykles bei programas. Naudojant „HP Recovery Disc Creator“ galima suskurti dviejų
tipų DVD diskus:
●
„Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską – operacinė sistema įdiegiama be papildomų tvarkyklių ar
programų.
●
Driver Recovery (tvarkyklės atkūrimo) DVD diską – konkrečios tvarkyklės ir programos įdiegiamos tokiu
pat būdu, kokiu HP programinės įrangos sąrankos priemonė įdiegia tvarkykles ir programas.
Atkūrimo laikmenos kūrimas
PASTABA: „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską galima sukurti tik kartą. Todėl sukūrus „Windows“
DVD diską laikmenos kūrimo parinkties nebebus.
Jei norite sukurti „Windows“ DVD diską:
1.
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > Produktyvumas ir įrankiai > Recovery Disc Creator.
2.
Pasirinkite Windows disk („Windows“ diskas).
3.
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite atkūrimo laikmenos įrašymo diską.
4.
Spustelėkite mygtuką Create (Kurti), kad pradėtumėte įrašymo procesą.
Sukūrę „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską, sukurkite Driver Recovery (tvarkyklių atkūrimo) DVD
diską:
1.
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > Produktyvumas ir įrankiai > Recovery Disc Creator.
2.
Pasirinkite Driver disk (Tvarkyklių diskas).
3.
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite atkūrimo laikmenos įrašymo diską.
4.
Spustelėkite mygtuką Create (Kurti), kad pradėtumėte įrašymo procesą.
Atsarginių informacijos kopijų kūrimas
Sistemos taisymo laikmenas ir pirminę atsarginę kopiją reikėtų sukurti iškart pasibaigus programinės įrangos
sąrankai. Įdiegę naują programinę įrangą ar įrašę duomenų failus, turite toliau reguliariai kurti atsargines
sistemos kopijas, kad turėtumėte tinkamą naujausią atsarginę kopiją. Be to, turėtumėte sukurti „Windows“
sistemos taisymo laikmeną (tik tam tikruose gaminiuose), kurią naudodami galėtumėte paleisti (įkrauti)
kompiuterį ir atkurti operacinę sistemą tuo atveju, jei sistema taptų nestabili arba sugestų. Jūsų pirminė ir
kitos atsarginės kopijos leidžia atkurti duomenis ir parametrus įvykus gedimui.
Atsargines informacijos kopijas galite kurti pasirinktiniame išoriniame standžiajame diske, tinklo diske arba
diskuose.
Darydami atsargines kopijas, atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus:
●
Asmeninius failus laikykite bibliotekoje „Dokumentai“ ir reguliariai kurkite šio aplanko atsargines
kopijas.
●
Kurkite atsargines šablonų, saugomų susijusiuose kataloguose, kopijas.
●
Įrašykite individualizuotus langų, įrankių juostų arba meniu juostų parametrus kurdami momentines
ekrano kopijas. Prireikus atkurti savo nuostatas, momentinė ekrano kopija padės sutaupyti laiko.
●
Kurdami atsargines kopijas diskuose, išėmę juos iš diskų įrenginio sunumeruokite.
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimą
57
PASTABA: išsamius nurodymus, skirtus įvairioms atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo parinktims, gausite
atlikę šių temų paiešką priemonėje „Žinynas ir palaikymas“. Norėdami pasiekti priemonę „Žinynas ir
palaikymas“, pasirinkite Pradėti > Žinynas ir palaikymas.
PASTABA: operacinėje sistemoje „Windows“ įdiegta vartotojo paskyros valdymo funkcija, padidinanti jūsų
kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programinę įrangą, vykdant priemones arba
keičiant „Windows“ parametrus, jus gali paraginti pateikti leidimą arba įvesti slaptažodį. Žr. priemonę
„Žinynas ir palaikymas“. Norėdami pasiekti priemonę „Žinynas ir palaikymas“, pasirinkite Pradėti > Žinynas ir
palaikymas.
Atsarginės kopijos kūrimas naudojant „Windows“ atsarginį kopijavimą ir atkūrimą:
PASTABA: atsižvelgiant į failo dydį ir kompiuterio spartą, atsarginės kopijos kūrimo procesas gali užtrukti
ilgiau nei valandą.
1.
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > Priežiūra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.
2.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, nustatykite atsarginių kopijų kūrimą, sukurkite sistemos
atvaizdą (tik tam tikruose gaminiuose) arba sukurkite sistemos taisymo laikmeną (tik tam tikruose
gaminiuose).
Sistemos atkūrimo vykdymas
Jei sistema nustojo veikti arba veikia nestabiliai, kompiuteris jūsų failus leidžia atkurti nurodytais būdais:
●
„Windows“ atkūrimo priemonės: norėdami atkurti anksčiau išsaugotą informaciją, galite naudoti
priemonę „Windows Backup and Restore“ („Windows“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas). Taip pat
galite naudoti programą „Windows Startup Repair“ („Windows“ paleisties atkūrimas), kad pašalintumėte
problemas, kurios galėtų trukdyti tinkamai paleisti „Windows“.
●
f11 atkūrimo įrankiai (tik tam tikruose gaminiuose): galite naudoti f11 atkūrimo priemones, kad
atkurtumėte pirminį savo standžiojo disko vaizdą. Atvaizdą sudaro operacinė sistema „Windows“ ir
gamykloje įdiegta programinė įranga.
PASTABA: Jei negalite įkrauti kompiuterio ir naudoti anksčiau sukurtos sistemos taisymo laikmenos (tik tam
tikruose gaminiuose), turite įsigyti „Windows 7“ operacinės sistemos laikmeną, kad perkrautumėte
kompiuterį ir pataisytumėte operacinę sistemą. Papildomos informacijos ieškokite „Windows 7“ operacinės
sistemos laikmenos naudojimas 60 puslapyje.
„Windows“ atkūrimo priemonių naudojimas
Naudodami „Windows“ atkūrimo įrankius galite:
●
Atkurti pavienius failus
●
Atkurti kompiuterį naudodami ankstesnį atkūrimo tašką
●
Atkurti informaciją atkūrimo įrankiais
PASTABA: išsamius nurodymus, skirtus įvairioms atkūrimo ir duomenų atgavimo parinktims, gausite atlikę
šių temų paiešką priemonėje „Žinynas ir palaikymas“. Norėdami pasiekti priemonę „Žinynas ir palaikymas“,
pasirinkite Pradėti > Žinynas ir palaikymas.
PASTABA: operacinėje sistemoje „Windows“ įdiegta vartotojo paskyros valdymo funkcija, padidinanti jūsų
kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programinę įrangą, vykdant priemones arba
keičiant „Windows“ parametrus, jus gali paraginti pateikti leidimą arba įvesti slaptažodį. Žr. priemonę
„Žinynas ir palaikymas“. Norėdami pasiekti priemonę „Žinynas ir palaikymas“, pasirinkite Pradėti > Žinynas ir
palaikymas.
58
9 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Norėdami atkurti anksčiau išsaugotą informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pasirinkite Pradėti > Visos programos > Priežiūra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.
2.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, atkurkite sistemos nuostatas, viso kompiuterio duomenis
(tik tam tikruose gaminiuose) arba savo failus.
Norėdami atkurti savo informaciją naudodami paleisties atkūrimo funkciją, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
ĮSPĖJIMAS: tam tikros paleisties atkūrimo parinktys ištrins visą standžiojo disko turinį ir suformatuos jį iš
naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga negrąžinamai pašalinami.
Suformatavus atkūrimo procesas atkuria operacinę sistemą, tvarkykles, programinę įrangą ir priemones iš
atkurti skirtos atsarginės kopijos.
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Jei įmanoma, patikrinkite, ar yra sukurtas „Windows“ skaidinys.
Norėdami patikrinti, ar yra „Windows“ skaidinys, pasirinkite Pradėti > Kompiuteris.
PASTABA: jei „Windows“ skaidinio sąraše nėra, operacinę sistemą ir programas reikės atkurti
naudojant „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską ir Driver Recovery (tvarkyklių atkūrimo)
laikmeną. Papildomos informacijos ieškokite „Windows 7“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas
60 puslapyje.
3.
Jei „Windows“ skaidinys sąraše yra, paleiskite kompiuterį iš naujo, tada prieš įkeldami operacinę sistemą
„Windows“ paspauskite klavišą f8.
4.
Pasirinkite Paleisties atkūrimas.
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA: jei reikia daugiau informacijos apie informacijos atkūrimą naudojant „Windows“ įrankius,
pasirinkite Pradėti > Žinynas ir palaikymas.
f11 atkūrimo įrankių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
ĮSPĖJIMAS: naudojant f11 įrankį visiškai ištrinamas standžiojo disko turinys ir diskas suformatuojamas iš
naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga negrąžinamai pašalinami. Atkūrimo
priemonė f11 iš naujo įdiegia operacinę sistemą ir HP programas bei tvarkykles, įdiegtas gamintojo.
Gamintojo neįdiegtą programinę įrangą privalote įdiegti iš naujo.
Norėdami atkurti originalų standžiojo disko atvaizdą naudodami klavišą f11, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Jei įmanoma, patikrinkite, ar kompiuteryje yra HP atkūrimo skaidinys: spustelėkite Pradėti, dešiniuoju
pelės klavišu spustelėkite Kompiuteris, spustelėkite Valdyti, tada spustelėkite Disko valdymas.
PASTABA: jei „HP Recovery“ skaidinio sąraše nėra, operacinę sistemą ir programas reikės atkurti
naudojant „Windows 7“ operacinės sistemos laikmeną ir Driver Recovery (tvarkyklių atkūrimo) laikmeną.
Papildomos informacijos ieškokite „Windows 7“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas
60 puslapyje.
3.
Jei HP atkūrimo skaidinys sąraše yra, paleiskite kompiuterį iš naujo ir prieš pasileidžiant operacinei
sistemai „Windows“, paspauskite klavišą f11.
Sistemos atkūrimo vykdymas
59
4.
Spauskite klavišą f11, kai ekrane rodomas pranešimas „Press <F11> for recovery“ (Paspauskite klavišą
F11, jei norite atkurti).
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„Windows 7“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas
Jei negalite pasinaudoti atkūrimo laikmena, kurią anksčiau sukūrėte naudodami „HP Recovery Disc Creator“
(tik tam tikruose gaminiuose), reikės įsigyti „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską ir iš naujo paleisti
kompiuterį bei pataisyti operacinę sistemą.
Norėdami užsisakyti DVD diską „Windows 7 operating system“ (Operacinė sistema „Windows 7“), įeikite į HP
svetainę. Informacijos apie palaikymo tarnybą JAV rasite apsilankę http://www.hp.com/support. Informacijos
apie palaikymo tarnybą visame pasaulyje rasite apsilankę http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html. DVD diską taip pat galite užsisakyti paskambinę palaikymo tarnybai. Kontaktinę
informaciją rasite su kompiuteriu pateikiamame lankstinuke Worldwide Telephone Numbers (Visame
pasaulyje galiojantys telefonų numeriai).
ĮSPĖJIMAS: naudojant „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską visiškai išvalomas standžiojo disko
turinys, o diskas iš naujo suformatuojamas. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga
negrąžinamai pašalinami. Suformatavus atkūrimo procesas padės atkurti operacinę sistemą, taip pat
tvarkykles, programinę įrangą ir priemones.
Norėdami inicijuoti atkūrimą naudodami „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:
PASTABA:
šis procesas užtrunka keletą minučių.
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Prieš įkeldami operacinę sistemą „Windows“, paleiskite kompiuterį iš naujo, tada į optinių diskų įrenginį
įdėkite „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską.
3.
Kai būsite paraginti, paspauskite bet kurį klavišą.
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
5.
Spustelėkite Pirmyn.
6.
Pasirinkite Taisyti kompiuterį.
7.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Taisymo procesui pasibaigus:
60
1.
Išimkite „Windows 7“ operacinės sistemos DVD diską ir įdėkite Driver Recovery (tvarkyklių atkūrimo) DVD
diską.
2.
Pirmiausia įdiekite aparatūrą įjungiančias tvarkykles, paskui įdiekite rekomenduojamas programas.
9 skyrius Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
10 Kompiuterio sąranka „Computer Setup“
(BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ arba „Basic Input/Output System“ (Pagrindinė įvesties / išvesties
sistema) (BIOS) valdo įvesties ir išvesties įrenginių, pvz., diskų įrenginių, ekrano, klaviatūros, pelės ir
spausdintuvo, ryšius sistemoje. Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ apima įdiegtų įrenginių tipų
parametrus, kompiuterio paleisties veiksmų seką, sistemos ir išplėstinės atminties apimtį.
PASTABA: atlikdami pakeitimus kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ būkite itin atidūs. Atsiradus
klaidoms, kompiuteris gali veikti netinkamai.
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ paleidimas
PASTABA: prie USB prievado prijungtą išorinę klaviatūrą ar pelę su kompiuterio sąranka „Computer Setup“
galima naudoti, tik jei įjungtas senstelėjusio USB palaikymas.
Norėdami paleisti kompiuterio sąranką „Computer Setup“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
▲
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui paspauskite f10, kad įjungtumėte
kompiuterio sąranką.
Naršymas ir elementų pasirinkimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
●
Norėdami pasirinkti meniu ar meniu elementą, naudokite tab klavišą ir klaviatūros rodyklių klavišus,
tada spauskite enter arba, kad pasirinktumėte elementą, naudokite žymeklio įrenginį.
PASTABA:
planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros elementus galite pasirinkti pirštu.
●
Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite rodyklę
aukštyn arba žemyn, taip pat galite naudoti rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą.
●
Norėdami uždaryti atvirus dialogo langus ir grįžti į pagrindinį kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
ekraną, spauskite klavišą esc ir vykdykite nurodymus ekrane.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų būdų:
●
Išėjimas iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu neišsaugojus pakeitimų:
Apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą Exit (Išeiti) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite Main (Pagrindinis), Ignore Changes and Exit (Nepaisyti keitimų ir išeiti), tada paspauskite
enter.
●
Pakeitimų išsaugojimas ir išėjimas iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ meniu:
Dešiniajame apatiniame ekrano kampe pasirinkite piktogramą Save (Įrašyti) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
– arba –
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
61
Pasirinkite Main (Pagrindinis), Save Changes and Exit (Įrašyti keitimus ir išeiti), tada paspauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
Gamyklinių parametrų atkūrimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
PASTABA:
atkuriant numatytąsias nuostatas standžiojo disko režimas nebus pakeistas.
Norėdami visiems kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ parametrams grąžinti numatytąsias gamyklines
vertes, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“. Žr. skyrių Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
paleidimas 61 puslapyje.
2.
Pasirinkite Main (Pagrindinis), tada pasirinkite Apply Factory Defaults and Exit (Pritaikyti gamyklines
numatytąsias reikšmes ir išeiti).
PASTABA: Tam tikruose gaminiuose vietoj parinkties Apply Factory Defaults and Exit (Taikyti
numatytąsias gamintojo nuostatas ir išeiti) gali būti rodoma parinktis Atkurti numatytąsias reikšmes.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4.
Norėdami įrašyti pakeitimus ir išeiti, apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą Save
(Įrašyti), tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
– arba –
Pasirinkite Main (Pagrindinis), Save Changes and Exit (Įrašyti keitimus ir išeiti), tada paspauskite enter.
Jūsų pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
PASTABA:
atkūrus numatytuosius gamyklinius parametrus, slaptažodžio ir saugos parametrai liks nepakitę.
BIOS naujinimas
HP svetainėje gali būti atnaujintų BIOS versijų.
Daugelis HP svetainėje pateikiamų BIOS naujinimų yra suglaudintuose failuose, vadinamuose SoftPaq.
Kai kuriuose atsisiuntimo paketuose gali būti failas, pavadintas Readme.txt, kuriame pateikiama informacija
apie failo diegimą ir trikčių šalinimą.
BIOS versijos nustatymas
Jei norite sužinoti, ar reikia atnaujinti turimą sąrankos priemonės „Computer Setup“ (BIOS) versiją, pirmiausia
sužinokite, kuri BIOS versija įdiegta jūsų kompiuteryje.
BIOS versijos informaciją (dar vadinamą ROM data ir Sistemos BIOS) galite peržiūrėti paspaudę klavišus fn+esc
(jei jau įjungėte „Windows“) arba naudodamiesi kompiuterio sąranka „Computer Setup“.
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“. Žr. skyrių Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
paleidimas 61 puslapyje.
2.
Pasirinkite Main (Pagrindinis) ir tada pasirinkite System information (Sistemos informacija).
3.
Norėdami išeiti iš kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ neišsaugodami pakeitimų, apatiniame
kairiajame ekrano kampe pasirinkite piktogramą Exit (Išeiti), tada vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
– arba –
62
10 skyrius Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ (BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
Pasirinkite Main (Pagrindinis), Ignore Changes and Exit (Nepaisyti keitimų ir išeiti), tada paspauskite
enter.
Norėdami patikrinti, ar yra naujesnių BIOS versijų, žr. BIOS naujinio atsisiuntimas 63 puslapyje.
BIOS naujinio atsisiuntimas
ĮSPĖJIMAS: kad nesugadintumėte kompiuterio ir sėkmingai įdiegtumėte, BIOS naujinį atsisiųskite ir įdiekite
tik tada, kai kompiuteris prijungtas prie patikimo išorinio maitinimo šaltinio naudojant kintamosios srovės
adapterį. Nesisiųskite ir nediekite BIOS naujinio, kol kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją,
yra prijungtas prie pasirinktinės jungčių stotelės arba maitinimo šaltinio. Atsisiųsdami ir diegdami laikykitės
toliau pateikiamų nurodymų.
Neatjunkite kompiuterio maitinimo ištraukdami elektros laidą iš kintamosios srovės lizdo.
Neišjunkite kompiuterio ir neinicijuokite miego režimo.
Neįdėkite, neišimkite, neprijunkite arba neatjunkite jokių įrenginių, kabelių arba laidų.
1.
Įjunkite Žinyną ir palaikymą, pasirinkdami Pradėti>Visos programos>HP žinynas ir palaikymas>HP
Support Assistant.
2.
Pasirinkite naujinimų parinktį.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4.
Atsisiuntimo srityje atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a.
Raskite BIOS naujinį, kurio versija naujesnė nei šiuo metu kompiuteryje įdiegtos BIOS versija.
Užsirašykite datą, pavadinimą ar kitą atpažinimo informaciją. Šios informacijos jums gali prireikti,
kad vėliau rastumėte jau atsiųstą į standųjį diską naujinį.
b.
Norėdami atsisiųsti pasirinktą naujinį į standųjį diską, laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Užsirašykite maršrutą iki vietos standžiajame diske, kur bus atsiųstas BIOS naujinimas. Jums šio
maršruto prireiks, kai būsite pasiruošę įdiegti naujinį.
PASTABA: jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, prieš diegdami bet kokius programinės įrangos (ypač
sistemos BIOS) naujinius, pasitarkite su tinklo administratoriumi.
BIOS diegimo procedūros skiriasi. Atsisiuntę naujinį, vykdykite visus ekrane pateikiamus nurodymus. Jei
nepateikiama jokių nurodymų, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pasirinkite Pradėti > Kompiuteris.
2.
Pasirinkite standžiojo disko pavadinimą. Paprastai standusis diskas būna pavadintas „Vietinis diskas
(C:)“.
3.
Pagal anksčiau užrašytą standžiojo disko maršrutą raskite aplanką su atnaujinimu ir jį atidarykite.
4.
Dukart spustelėkite failą su plėtiniu .exe (pvz., failopavadinimas.exe).
Pradedama diegti BIOS.
5.
Baikite diegti vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
disko.
kai ekrane pranešama apie sėkmingą įdiegimą, galite panaikinti atsisiųstą failą iš standžiojo
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
63
Įkrovimo tvarkos keitimas naudojant f9 raginimą
Norėdami dinamiškai pasirinkti įkrovimo įrenginį vykdomai paleisties sekai, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį ir pasirodžius HP logotipui, paspauskite f9, kad įjungtumėte
įkrovimo įrenginių parinkčių meniu.
2.
Pasirinkite įkrovimo įrenginį, tada paspauskite enter.
TPM BIOS parametrai (tik tam tikruose gaminiuose)
SVARBU: prieš įjungdami patikimos platformos modulio (TPM) funkciją šioje sistemoje, turite įsitikinti, kad
numatomas TPM naudojimo būdas atitinka galiojančius vietinius įstatymus, taisykles ir politiką, be to, būtina
gauti patvirtinimą ar licenciją (jei reikalaujama). Jei kiltų kokių nors atitikimo problemų dėl TPM veikimo ar
naudojimo būdo, kuris pažeidžia anksčiau nurodytus reikalavimus, visą atsakomybę išskirtinai prisiimate jūs.
HP neprisiima jokios susijusios atsakomybės.
TPM (angl. Trusted Platform Module, liet. patikimos platformos modulis) jūsų kompiuterį papildomai
apsaugo. TPM parametrus galite keisti kompiuterio sąrankoje (BIOS).
PASTABA:
jei TPM parametrą pakeisite į „Hidden“ (Paslėpta), TPM bus nematomas operacinėje sistemoje.
Jei kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“ norite pasiekti TPM parametrus:
1.
Paleiskite kompiuterio sąranką „Computer Setup“. Žr. skyrių Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“
paleidimas 61 puslapyje.
2.
Pasirinkite Sauga, pasirinkite TPM Embedded Security (integruota TPM sauga) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
„HP Sure Start“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Kai kuriuose kompiuterių modeliuose naudojama technologija „HP Sure Start“, kuri nuolat stebi jūsų
kompiuterio BIOS ir tikrina, ar prieš ją nesiimama atakų ir ar ji nesugadinta. Jei BIOS sugadinama arba yra
atakuojama, „HP Sure Start“ automatiškai, be naudotojo įsikišimo atkuria saugią ankstesnę BIOS būseną.
„HP Sure Start“ priemonė yra sukonfigūruota ir jau įjungta, todėl dauguma naudotojų gali naudoti numatytąją
„HP Sure Start“ konfigūraciją. Patyrę naudotojai numatytąją konfigūraciją gali keisti.
Norėdami rasti naujausią „HP Sure Start“ dokumentaciją, eikite į http://www.hp.com/support ir pasirinkite
savo šalį. Pasirinkite Tvarkyklės ir atsisiuntimai ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
64
10 skyrius Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ (BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
11 Aparatūros diagnostikos priemonės „HP PC
Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas
„HP PC Hardware Diagnostics“ – tai vieningoji išplečiamoji programinės aparatinės įrangos sąsaja, kuri leidžia
vykdyti diagnostikos tikrinimus ir nustatyti, ar kompiuterio aparatinė įranga veikia tinkamai. Šis įrankis veikia
ne operacinėje sistemoje, kad aparatinės įrangos gedimus būtų galima atskirti nuo operacinės sistemos ar
kitų programinės įrangos komponentų problemų.
Kai „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) aptinka gedimą, dėl kurio reikia keisti aparatinę įrangą, sukuriamas
24 skaitmenų gedimo ID kodas. Šį ID kodą galima pateikti palaikymo tarnybai, kad jai būtų lengviau nustatyti,
kaip išspręsti problemą.
PASTABA: jei hibridiniame kompiuteryje norite paleisti diagnostiką, kompiuteryje įjunkite nešiojamojo
kompiuterio režimą ir naudokite prijungtą klaviatūrą.
Jei norite paleisti „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI), atlikite tokius veiksmus:
1.
Įjunkite arba paleiskite kompiuterį iš naujo, tada greitai paspauskite esc.
2.
Paspauskite f2.
BIOS ieško diagnostikos įrankių trijose vietose tokia tvarka:
a.
Prijungtoje USB atmintinėje
PASTABA: jei norite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) įrankį į USB atmintinę, žr. „HP
PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį 65 puslapyje.
3.
b.
Standusis diskas
c.
BIOS
Atidarę diagnostikos priemonę, pasirinkite diagnostikos tikrinimo, kurį norite paleisti, tipą ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.
PASTABA:
jei reikia sustabdyti diagnostikos tikrinimą, paspauskite esc.
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį
PASTABA: „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimo instrukcijos pateikiamos tik anglų kalba, turite
naudoti „Windows“ kompiuterį HP UEFI palaikančiai aplinkai atsisiųsti ir sukurti, nes pateikiami tik .exe failai.
„HP PC Hardware Diagnostics“ į USB įrenginį galima atsisiųsti dviem būdais.
Atsisiųsti naujausią UEFI versiją
1.
Eikite į http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Rodomas „HP PC Hardware Diagnostics“ pradžios
puslapis.
2.
Skyriuje „HP PC Hardware Diagnostics“ spustelėkite nuorodą Download (Atsisiųsti), tada pasirinkite Run
(Vykdyti).
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį
65
Atsisiųsti bet kurią konkrečiam gaminiui skirtą UEFI versiją
1.
Eikite į http://www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį. Rodomas HP palaikymo puslapis.
2.
Spustelėkite Tvarkyklės ir atsisiuntimai.
3.
Savo gaminį suraskite naudodami pateikiamą kategorijų sąrašą.
– arba –
Spustelėkite Find Now (Rasti dabar), kad HP automatiškai aptiktų jūsų produktą.
66
4.
Pasirinkite savo kompiuterį, tada pasirinkite naudojamą operacinę sistemą.
5.
Skyriuje „Diagnostic“ (Diagnostika) vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, jei norite pasirinkti ir
atsisiųsti reikiamą UEFI versiją.
11 skyrius Aparatūros diagnostikos priemonės „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas
12 Specifikacijos
Įvesties maitinimas
Šiame skyriuje pateikta informacija apie maitinimą pravers, jei vykdami į kitą šalį ketinate pasiimti kompiuterį.
Kompiuteris veikia naudodamas nuolatinę srovę, kuri tiekiama iš kintamosios arba nuolatinės srovės šaltinio.
Kintamosios srovės šaltinio vardiniai parametrai turi būti 100–240 V, 50–60 Hz. Nors kompiuteris gali būti
maitinamas autonominiu nuolatinės srovės šaltiniu, geriau naudoti bendrovės HP patvirtintą kintamosios
srovės adapterį arba nuolatinės srovės šaltinį, pateiktą su šiuo kompiuteriu.
Kompiuteris gali būti maitinamas nuolatine srove pagal toliau nurodytas specifikacijas.
Įvesties maitinimas
Įvertinimas
Darbinė įtampa ir srovė
19,5 V nuolatinė srovė, esant 10,3 A – 200 W plonas adapteris
PASTABA: šis produktas sukurtas Norvegijos IT maitinimo sistemoms, kurių fazinės įtampos išvestis
neviršija 240 V rms.
PASTABA:
kompiuterio darbinė įtampa ir srovė nurodytos ant sistemos informacinio lipduko.
Darbo aplinka
Veiksnys
Metrinė sistema
JAV sistema
Įjungus (rašant į optinį diską)
nuo 5 iki 35 °C
nuo 41 iki 95 °F
Išjungus
nuo –20 iki 60 °C
nuo –4 iki 140 °F
Įjungus
nuo 10 iki 90 %
nuo 10 iki 90 %
Išjungus
nuo 5 iki 95 %
nuo 5 iki 95 %
Įjungus
Nuo -15 iki 3 048 m
nuo –50 iki 10 000 ft
Išjungus
nuo –15 iki 12 192 m
nuo -50 iki 40 000 ft
Temperatūra
Santykinis drėgnis (be kondensacijos)
Didžiausias aukštis (nehermetiškas)
Įvesties maitinimas
67
13 Elektrostatinė iškrova
Elektrostatinė iškrova yra statinės elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., smūgis, kurį
patiriate, kai eidami per kilimą paliečiate metalinę durų rankeną.
Statinės elektros iškrova iš pirštų ar kitų elektrostatinių laidininkų gali sugadinti elektroninius komponentus.
Kad nesugadintumėte kompiuterio, diskų įrenginio arba neprarastumėte informacijos, laikykitės šių
atsargumo priemonių.
68
●
Jei išėmimo ar įdėjimo instrukcijose nurodoma kompiuterį atjungti nuo maitinimo šaltinio, pirma
įsitikinkite, kad jis tinkamai įžemintas.
●
Kol būsite pasirengę komponentus montuoti, laikykite juos savo pakuotėse, saugančiose nuo
elektrostatinio krūvio.
●
Stenkitės neliesti kaiščių, laidų ir kontūrų. Kuo mažiau lieskite elektroninius komponentus.
●
Naudokite nemagnetinius įrankius.
●
Prieš imdami komponentus rankomis, pašalinkite elektrostatinį krūvį paliesdami nedažytą metalinį
paviršių.
●
Išmontavę kokį nors komponentą, įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo elektrostatinio krūvio.
13 skyrius Elektrostatinė iškrova
14 Pritaikymas neįgaliesiems
HP projektuoja, gamina ir parduoda gaminius, kuriuos gali naudoti kiekvienas, įskaitant žmones su negalia
(vienus pačius arba naudojant atitinkamus pagalbinius prietaisus).
Palaikomos pagalbinės technologijos
HP gaminiai palaiko įvairias operacinės sistemos pagalbines technologijas ir gali būti konfigūruojami darbui
su papildomomis pagalbinėmis technologijomis. Daugiau informacijos apie pagalbines savybes rasite
pasinaudoję paieškos funkcija.
PASTABA: papildomos informacijos apie konkretų pagalbinės technologijos gaminį jums suteiks tą gaminį
aptarnaujanti palaikymo tarnyba.
Pagalba pritaikant neįgaliesiems
Mes nuolat tobuliname mūsų gaminių ir paslaugų pritaikymo neįgaliesiems galimybes ir laukiame atsiliepimo
iš naudotojų. Jei esate nepatenkinti konkrečiu produktu arba norėtumėte pasidalinti savo įspūdžiais apie
neįgaliesiems pritaikytas funkcijas, kurios jums pasirodė naudingos, skambinkite mums telefonu +1 (888)
259 5707, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 6.00 iki 21.00 val. (MST laiko zona). Jei esate kurčias arba
turite klausos sutrikimų ir naudojate TRS / VRS / „WebCapTel“ telefoną, susisiekite su mumis, jei reikia
techninės pagalbos arba turite kokių nors klausimų dėl neįgaliesiems pritaikytos įrangos. Skambinkite mums
telefonu +1 (877) 656 7058, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 6.00 iki 21.00 val. (MST laiko zona).
PASTABA:
pagalba teikiama tik anglų kalba.
Palaikomos pagalbinės technologijos
69
Rodyklė
Simboliai/skaitmenys
„Bluetooth“ įrenginys 17, 20
„Bluetooth“ lipdukas 16
„DriveLock“
išjungimas 47
įgalinimas 46
„DriveLock“ slaptažodis
aprašas 45
įvedimas 48
keitimas 49
nustatymas 46
„HP 3D DriveGuard“ 52
„HP Client Security“ 50
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI)
naudojimas 65
„HP Recovery“ skaidinys
naudojimas atkuriant 59
tikrinimas, ar yra 59
„Miracast“ 30
„Thunderbolt“ prievadas,
prijungimas 29
„Windows 7“ operacinės sistemos
DVD diskas
kūrimas 56
naudojimas atkuriant 60
„Windows 7“ operacinės sistemos
laikmena
kūrimas 56
naudojimas atkuriant 60
„Windows“ klavišas, atpažinimas
11
„Windows“ paleisties atkūrimas,
naudojimas 58
A
administratoriaus slaptažodis 42
akumuliatoriaus energija 34
akumuliatoriaus lemputė 5, 14
akumuliatorius
atjungimas 36
energijos taupymas 37
išsikrovimas 35
keitimas 37
likusios įkrovos rodymas 35
70
Rodyklė
utilizavimas 37
žemi akumuliatoriaus įkrovos
lygiai 35
angos
apsauginis kabelis 5
antivirusinė programinė įranga 49
apačia 16
apsauginio kabelio lizdas,
atpažinimas 5
atkūrimas, sistema 58
atkūrimo įrankiai 56
atkūrimo įrankiai, Windows 58
atkūrimo laikmena, kūrimas 56
atkūrimo laikmena, naudojimas
atkuriant 60
atkūrimo skaidinys 59
atminties kortelė 33
atminties kortelių skaitytuvas,
atpažinimas 6
atminties modulis
atpažinimas 13
atsarginės kopijos
atkūrimas 58
kūrimas 57
atsarginio kopijavimo įrankiai 56
Atsarginių kopijų kūrimas ir
atkūrimas 58
ausinės su mikrofonu, prijungimas
26
ausinės, prijungimas 25
B
belaidės antenos, atpažinimas 6
belaidis tinklas (WLAN)
įmonės WLAN ryšys 18
prisijungimas 18
veikimo diapazonas 19
viešasis WLAN ryšys 18
belaidžio ryšio lemputė 8, 14, 17
belaidžio ryšio mygtukas 17
belaidžio ryšio valdikliai
mygtukas 17
operacinė sistema 17
belaidžių įrenginių sertifikavimo
lipdukas 16
BIOS
naujinimas 62
naujinio atsisiuntimas 63
versijos nustatymas 62
C
C tipo USB prievadas (palaikantis
„Thunderbolt-3“), atpažinimas 4
D
darbo aplinka 67
didelės raiškos įrenginiai,
prijungimas 27, 30
didžiųjų raidžių fiksavimo lemputė,
atpažinimas 8
disko defragmentavimo programinė
įranga 52
disko laikmena 33
disko valymo programinė įranga 52
E
elektrostatinė iškrova 68
Energijos taupymo būsenos 32
energijos vartojimo parinkčių
nustatymas 32
F
f11 atkūrimas 59
G
galimybė jungti prie USB senesnius
įrenginius 61
galimybė jungti senesnius įrenginius,
USB 61
garsiakalbiai
prijungimas 25
garsiakalbiai, atpažinimas 14
garso parametrai, naudojimas 26
garso parametrų naudojimas 26
GPS 19
H
HDMI prievadas
prijungimas 27
HDMI prievadas, atpažinimas 4
HDMI, garso konfigūravimas 28
HP akumuliatoriaus patikrinimas 35
HP Mobile Connect 19
HP Recovery Disc Creator,
naudojimas 56
HP Touchpoint Manager 50
I
integruotoji skaitmenų klaviatūra,
atpažinimas 11
integruotosios interneto kameros
lemputė, atpažinimas 6
internetinė kamera 6
naudojimas 25
interneto kamera, atpažinimas 6
interneto kameros lemputė,
atpažinimas 6
išjungimas 32
išorinio monitoriaus prievadas 4, 27
išorinis kintamosios srovės šaltinis,
naudojimas 39
įjungimo / išjungimo mygtukas 32
įjungimo / išjungimo mygtukas,
atpažinimas 10
įmonės WLAN ryšys 18
įrašoma daugialypė terpė 33
Įvesties maitinimas 67
J
jungiklis, maitinimas 32
jungtis, maitinimas 5
Jutiklinė planšetė
mygtukai 7
Jutiklinės planšetės įjungimo /
išjungimo mygtukas, atpažinimas
7
jutiklinės planšetės lemputė,
atpažinimas 9
Jutiklinės planšetės zona
atpažinimas 7
jutiklinio kilimėlio bakstelėjimo dviem
pirštais gestas 24
jutiklinio kilimėlio gestai
bakstelėjimas dviem pirštais 24
slinkimas dviem pirštais 24
jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano
bakstelėjimo gestas 23
Jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano
gestai
bakstelėjimas 23
mastelio keitimas suspaudus
dviem pirštais 23
jutiklinio kilimėlio naudojimas 23
jutiklinio kilimėlio slinkimo dviem
pirštais gestas 24
Jutiklinis kilimėlis
naudojimas 23
K
kaip valyti kompiuterį 53
kairysis manipuliatoriaus mygtukas,
atpažinimas 7
keliavimas su kompiuteriu 16, 54
kintamosios srovės adapterio
tikrinimas 40
kintamosios srovės adapteris,
tikrinimas 40
klaviatūra
integruotoji skaitmenų
klaviatūra 11
klavišai
esc 11
fn 11
„Windows“ klavišas 11
klavišas „esc“, atpažinimas 11
klavišas „fn“, atpažinimas 11
kombinuotasis garso išvesties
(ausinių) / garso įvesties
(mikrofono) lizdas, atpažinimas 4
kompiuterio gabenimas 54
kompiuterio išjungimas 32
kompiuterio priežiūra 53
Kompiuterio sąranka „Computer
Setup“
BIOS administrator password
(BIOS administratoriaus
slaptažodis) 43
gamyklinių parametrų
atkūrimas 62
naršymas ir pasirinkimas 61
Kompiuterio sąrankos priemonė
„Computer Setup“
„DriveLock“ slaptažodis 45
komponentai
apačia 13
dešinė pusė 4
ekranas 6
kairė pusė 5
priekis 14
viršus 7
kritinis akumuliatoriaus įkrovos
lygis 32
kur ieškoti informacijos
aparatūra 3
programinė įranga 3
L
lemputės
akumuliatorius 5, 14
belaidis ryšys 8, 14
didžiųjų raidžių fiksavimas 8
internetinė kamera 6
Jutiklinė planšetė 9
maitinimas 8, 14
mikrofonas nutildytas 8
RJ-45 (tinklas) 5
skaitmenų fiksavimas 8
standusis diskas 14
lipdukai
belaidžių įrenginių
sertifikavimas 16
serijos numeris 15
techninė priežiūra 15
teisinė informacija 16
WLAN 16
„Bluetooth“ 16
lizdai
kombinuotasis garso išvesties
(ausinių) / garso įvesties
(mikrofono) lizdas 4
lustinė kortelė 4
RJ-45 (tinklas) 5
tinklas 5
lustinė kortelė
anga 4
M
maitinimas
akumuliatoriaus 34
parinktys 32
saugojimas 37
maitinimo jungiklis 32
maitinimo jungtis, atpažinimas 5
maitinimo lemputės 8, 14
manipuliatorius 7
mastelio keitimo suspaudus dviem
pirštais gestas jutikliniame
Rodyklė
71
kilimėlyje ir jutikliniame ekrane
23
miego režimas
inicijavimas 33
nutraukimas 33
mikrofono išjungimo lemputė,
atpažinimas 8
mygtukai
centrinis, jutiklinė planšetė 8
centrinis, rodomoji lazdelė 7
dešinysis jutiklinės planšetės 8
dešinysis, manipuliatorius 7
Jutiklinės planšetės įjungimas /
išjungimas 7
kairysis jutiklinės planšetės 7
maitinimas 10, 32
N
naudojimas
Energijos taupymo būsenos
išorinis kintamosios srovės
šaltinis 39
32
P
Pagrindinis „DriveLock“ slaptažodis
keitimas 49
Paleisties atkūrimas, naudojimas
58
perskaitoma daugialypė terpė 33
pirštų atspaudų skaitytuvas 50
pirštų atspaudų skaitytuvas,
atpažinimas 10
prievadai
C tipo USB (palaikantis
„Thunderbolt-3“) 4
HDMI 4, 27
išorinis monitorius 4, 27
USB 3.0 kraunamasis
(maitinamas) 5
VGA 27
„Miracast“ 30
„Thunderbolt“ 29
priežiūra
disko defragmentavimo
programa 52
disko valymo programa 52
programų ir tvarkyklių
naujinimas 53
„HP 3D DriveGuard“ 52
prisijungimas prie WLAN 18
72
Rodyklė
pritaikymas neįgaliesiems 69
produkto pavadinimas ir numeris,
kompiuteris 15
programinė įranga
antivirusinė 49
disko defragmentavimo
programa 52
disko valymo programa 52
svarbūs naujiniai 50
užkarda 49
„HP 3D DriveGuard“ 52
programų ir tvarkyklių naujinimas
53
R
RJ-45 (tinklo) lemputės,
atpažinimas 5
RJ-45 (tinklo) lizdas, atpažinimas
T
taupymas, energija 37
techninės priežiūros lipdukai, jų
vieta 15
teisinė informacija
belaidžių įrenginių sertifikavimo
lipdukai 16
teisinės informacijos lipdukas
16
tinklo lizdas, atpažinimas 5
TPM nustatymai 64
Tvarkyklių atkūrimo DVD diskas,
kūrimas 56
naudojimas atkuriant 60
5
S
sąrankos priemonė
gamyklinių parametrų
atkūrimas 62
naršymas ir pasirinkimas 61
serijos numeris 15
serijos numeris, kompiuteris 15
SIM kortelė
įdėjimas 16
sistemos neveiksnumas 32
skaitmenų fiksavimo lemputė 8
skysčių nuotakėlis, atpažinimas 13
slaptažodžiai
administratorius 42
BIOS administratorius 43
vartotojas 42
„DriveLock“ 45
slaptažodžio apsaugos nustatymas
pabundant 34
spartieji klavišai
miego režimas 11
naudojimas 11
standusis diskas, atpažinimas 13
standžiojo disko atkūrimas 59
standžiojo disko lemputė,
atpažinimas 14
Sure Start
naudojimas 64
svarbūs naujinimai, programinė
įranga 50
U
USB 3.0 kraunamasis (maitinamas)
prievadas, atpažinimas 5
USB 3.0 prievadas 4, 5
USB prievadai, atpažinimas 4, 5
užkardos programinė įranga 49
užmigdymo režimas
inicijavimas 33
nutraukimas 33
V
vaizdo funkcijos 26
vartotojo slaptažodis 42
vėdinimo angos, atpažinimas 13
VGA prievadas, prijungimas 27
vidiniai mikrofonai, atpažinimas 6
viešasis WLAN ryšys 18
W
WLAN antenos, atpažinimas 6
WLAN įrenginys 16
WLAN lipdukas 16
WWAN antenos, atpažinimas 6
WWAN įrenginys 17, 19
Ž
žemas akumuliatoriaus įkrovos
lygis 35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising