HP | ZBook 17 G3 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Brugervejledning

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af HP Inc. under licens.
Intel og Pentium er varemærker tilhørende
Intel Corporation i USA og andre lande.
Microsoft og Windows er registrerede
varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af
virksomheder.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Få oplysninger om DTS-patenter på
http://patents.dts.com. Fremstillet under
licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet
samt DTS og symbolet sammen er registrerede
varemærker, og DTS Studio Sound er et
varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes
.
Første udgave: Januar 2016
Dokumentets bestillingsnummer: 840924-081
Produktbemærkning
Vilkår vedrørende software
Denne brugervejledning beskriver funktioner,
der er fælles for de fleste modeller. Nogle af
funktionerne findes måske ikke på din
computer.
Når du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, indvilliger
du i at være bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod fuld tilbagebetaling, der er
underlagt forhandlerens
tilbagebetalingspolitik.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver af Windows. Denne computer kan
kræve opgraderet og/eller separat anskaffet
hardware, drivere og/eller software for at få
fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Se
http://www.microsoft.com, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til den nyeste
brugervejledning skal du gå til
http://www.hp.com/support og vælge dit land.
Vælg Drivere og download, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld tilbagebetaling af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige
overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Sikkerhedsadvarsel
Indholdsfortegnelse
1 Sådan kommer du i gang ................................................................................................................................ 1
Her finder du oplysninger ...................................................................................................................................... 2
2 Komponenter ................................................................................................................................................ 3
Sådan finder du hardware og software ................................................................................................................. 3
Højre side ............................................................................................................................................................... 4
Venstre ................................................................................................................................................................... 5
Skærm .................................................................................................................................................................... 6
Foroven .................................................................................................................................................................. 7
TouchPad ............................................................................................................................................. 7
Lysdioder ............................................................................................................................................. 8
Knapper og fingeraftrykslæser ......................................................................................................... 10
Specialfunktionstaster ...................................................................................................................... 11
Brug af genvejstasterne .................................................................................................................... 11
I bunden ............................................................................................................................................................... 13
Forside ................................................................................................................................................................. 14
Mærkater .............................................................................................................................................................. 14
Indsættelse af et SIM-kort (kun udvalgte produkter) ......................................................................................... 16
3 Tilslutning til et netværk ............................................................................................................................. 17
Tilslutning til et trådløst netværk ....................................................................................................................... 17
Brug af knapper til trådløs ................................................................................................................ 17
Sådan tændes eller slukkes en trådløs enhed ............................................................... 17
HP Connection Manager (kun udvalgte produkter) ........................................................ 18
Knappen Trådløs ............................................................................................................. 18
Kontrolelementer i operativsystemet ............................................................................ 18
Sådan opretter du forbindelse til et WLAN-netværk ........................................................................ 18
Brug af HP Mobilt Bredbånd (kun udvalgte produkter) .................................................................... 19
Brug af HP Mobile Connect (kun udvalgte produkter) ...................................................................... 19
Brug af GPS (kun udvalgte produkter) .............................................................................................. 19
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter) ....................................................... 20
Tilføjelse af en Bluetooth-aktiveret enhed .................................................................... 20
Tilslutning til et kabelbaseret netværk ............................................................................................................... 20
Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) (kun udvalgte produkter) ..................................................... 20
Brug af et modem (kun udvalgte produkter) .................................................................................... 21
Tilslutning af et modemkabel ........................................................................................ 21
v
Tilslutning af en lande-/områdespecifik modemkabeladapter ..................................... 21
4 Skærmnavigation ........................................................................................................................................ 23
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm ....................................................................................... 23
Tryk .................................................................................................................................................... 23
Tofinger-knibe-zoom ........................................................................................................................ 24
Rulning med to fingre (kun TouchPad) .............................................................................................. 24
Tryk med to fingre (kun TouchPad) ................................................................................................... 24
5 Underholdningsfunktioner ........................................................................................................................... 25
Brug af webcam (kun udvalgte produkter) ......................................................................................................... 25
Brug af lyd ............................................................................................................................................................ 25
Tilslutning af højttalere .................................................................................................................... 25
Tilslutning af hovedtelefoner ........................................................................................................... 25
Tilslutning af headset ....................................................................................................................... 26
Brug af lydindstillinger ...................................................................................................................... 26
Brug af video ........................................................................................................................................................ 26
Tilslutning af videoenheder med et VGA-kabel (kun udvalgte produkter) ...................................... 27
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter) .................................... 27
Opsætning af HDMI-lyd ................................................................................................... 28
Tilslutning af en USB Type-C (Thunderbolt-3-aktiveret) port ......................................................... 28
Søgning efter og tilslutning af kabelbaserede skærme ved hjælp af MultiStream Transport ........ 29
Tilslutning af skærme til computere med Intel-grafikkort (med en indbygget hub) .... 30
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
produkter) .......................................................................................................................................... 30
Søgning efter og tilslutning til Intel WiDi-certificerede skærme (kun udvalgte Intel-produkter) ... 30
6 Strømstyring ............................................................................................................................................... 31
Nedlukning (slukning) af computeren ................................................................................................................. 31
Angivelse af indstillinger for strømstyring ......................................................................................................... 31
Brug af strømsparetilstand ............................................................................................................... 31
Start og afslutning af slumretilstand ............................................................................. 32
Start eller afslutning af dvaletilstand ............................................................................ 32
Brug af batterimåleren og strømindstillinger ................................................................ 32
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning ..................................................... 33
Brug af batteristrøm ......................................................................................................................... 33
Brug af HP batterikontrol ............................................................................................... 34
Visning af resterende batterispænding .......................................................................... 34
Maksimering af batteriafladningstid .............................................................................. 34
Håndtering af lav batterispænding ................................................................................ 34
vi
Identificering af lave batteriniveauer ........................................................... 34
Afhjælpning af lav batterispænding ............................................................. 35
Udtagning af batteriet .................................................................................................... 35
Batteribesparelse ........................................................................................................... 36
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren ............................................ 36
Sådan udskifter du et batteri .......................................................................................... 36
Brug af ekstern vekselstrøm ............................................................................................................. 37
Afprøvning af en vekselstrømsadapter .......................................................................... 38
7 Sikkerhed ................................................................................................................................................... 39
Beskyttelse af computeren ................................................................................................................................. 39
Brug af adgangskoder ......................................................................................................................................... 40
Oprettelse af adgangskoder i Windows ............................................................................................ 40
Angivelse af adgangskoder i Computer Setup .................................................................................. 40
Administration af BIOS-administratoradgangskoder ....................................................................... 41
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder .......................................................... 43
Administration af Computer Setup DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) ................. 43
Indstilling af en drivelock-adgangskode ........................................................................ 44
Aktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter) ......................................................... 44
Deaktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter) ..................................................... 45
Indtastning af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) ........................... 46
Ændring af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) ................................ 47
Brug af antivirussoftware .................................................................................................................................... 47
Brug af firewallsoftware ...................................................................................................................................... 47
Installation af kritiske sikkerhedsopdateringer .................................................................................................. 48
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter) .......................................................................................... 48
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter) ................................................................................ 48
Installation af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter) ................................................................ 48
Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter) ................................................................................... 48
Sådan finder du fingeraftrykslæseren .............................................................................................. 49
8 Vedligeholdelse ........................................................................................................................................... 50
Forbedring af ydeevnen ....................................................................................................................................... 50
Brug af Diskdefragmentering ........................................................................................................... 50
Brug af Diskoprydning ....................................................................................................................... 50
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter) ........................................................................ 50
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard ................................................................ 51
Opdatering af programmer og drivere ................................................................................................................ 51
Rengøring af computeren .................................................................................................................................... 51
Rengøringsprocedurer ...................................................................................................................... 51
Rengøring af skærmen ................................................................................................... 52
vii
Rengøring af siderne og låget ........................................................................................ 52
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter) .............. 52
Rejse med eller forsendelse af din computer ..................................................................................................... 52
9 Sikkerhedskopiering og gendannelse ............................................................................................................ 54
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier ................................................................................... 54
Retningslinjer .................................................................................................................................... 54
Oprettelse af gendannelsesmedier med HP Recovery Disc Creator ................................................ 54
Oprettelse af gendannelsesmedier ................................................................................ 55
Sikkerhedskopiering af dine data ..................................................................................................... 55
Udførelse af en systemgendannelse .................................................................................................................. 56
Brug af Windows-værktøjer til gendannelse .................................................................................... 56
Brug af f11-gendannelsesværktøjer (kun udvalgte produkter) ...................................................... 57
Brug af Windows 7-operativsystem-medie ...................................................................................... 57
10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start ............................................................................................. 59
Brug af Computer Setup ...................................................................................................................................... 59
Start af Computer Setup ................................................................................................................... 59
Navigering og valg i Computer Setup ............................................................................................... 59
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup ..................................................................... 60
Opdatering af BIOS ............................................................................................................................ 60
Sådan fastslår du BIOS-versionen .................................................................................. 60
Download af en BIOS-opdatering ................................................................................... 61
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten ............................................................................. 62
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter) ............................................................................................... 62
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter) ................................................................................................. 62
11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................................................................. 63
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed ....................................................................... 63
12 Specifikationer .......................................................................................................................................... 65
Indgangseffekt ..................................................................................................................................................... 65
Driftsmiljø ............................................................................................................................................................ 65
13 Elektrostatisk udledning ............................................................................................................................ 66
14 Hjælp til handicappede ............................................................................................................................... 67
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 67
Få support til hjælp til handicappede .................................................................................................................. 67
viii
Indeks ............................................................................................................................................................ 68
ix
x
1
Sådan kommer du i gang
Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få
mest muligt ud af din investering:
●
Opret forbindelse til internettet – Opsæt dit trådløse eller fastkoblede netværk, så du kan oprette
forbindelse til internettet. Se Tilslutning til et netværk på side 17 for at få flere oplysninger.
●
Opdater din antivirussoftware – Beskyt din computer imod skader forårsaget af virus. Softwaren er
forudinstalleret på computeren. Se Sikkerhed på side 39 for at få flere oplysninger.
●
Lær din computer at kende - Få oplysninger om din computers funktioner. Se Komponenter på side 3
og Skærmnavigation på side 23 for at få yderligere oplysninger.
●
Find installeret software – Få adgang til en liste over software, der er forudinstalleret på computeren.
Vælg Start > Alle programmer. Oplysninger om brug af den software, som fulgte med computeren,
finder du i softwareproducentens anvisninger, som evt. findes i softwaren eller på producentens
websted.
●
Sikkerhedskopiér din harddisk ved at oprette gendannelsesdiske eller et gendannelsesflashdrev. Se
Sikkerhedskopiering og gendannelse på side 54.
1
Her finder du oplysninger
Du har allerede anvendt opsætningsanvisningerne til at tænde computeren og finde denne vejledning. Brug
denne tabel for at få produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.
Ressourcer
Oplysninger om
Plakaten Opsætningsvejledning
●
Sådan opsættes computeren
●
Hjælp til at identificere computerkomponenter
HP Support Assistant
●
Software-, driver- og BIOS-opdateringer
Du får adgang til Hjælp og support ved at vælge Start >
Alle programmer > HP hjælp og support.
●
Fejlfindingsværktøjer
●
Sådan får du adgang til support
Verdensomspændende support
●
Onlinesamtale med en HP-tekniker.
For at få support på dit eget sprog skal du gå til
http://www.hp.com/support og vælge dit land.
●
Telefonnumre til support
●
Find et HP-servicecenter.
HP's websted
●
Supportoplysninger
For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå
til http://www.hp.com/support og vælge dit land. Vælg
Drivere og downloads, og følg anvisningerne på skærmen.
●
Bestilling af reservedele og yderligere hjælp
●
Tilgængeligt tilbehør til enheden
Vejledningen Sikkerhed og komfort
●
Få adgang til brugervejledningen ved vælge Start > Alle
programmer > HP hjælp og support > HP dokumentation.
Korrekt opsætning af terminalarbejdsplads, arbejdsstilling og
helbred samt arbejdsvaner
●
Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
●
Oplysninger om sikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger
Få adgang til brugervejledningen ved vælge Start > Alle
programmer > HP hjælp og support > HP dokumentation.
●
Oplysninger vedrørende bortskaffelse af batterier
Begrænset garanti*
●
Oplysninger om garanti
For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå
til http://www.hp.com/support og vælge dit land. Vælg
Drivere og downloads, og følg anvisningerne på skærmen.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/ergo.
Få adgang til den begrænsede garanti ved at vælge Start >
Alle programmer > HP hjælp og support > HP
dokumentation > Vis garantioplysninger.
– eller –
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der
medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande/
områder, hvor garantien ikke medfølger, kan du få en udskrevet en kopi fra http://www.hp.com/go/orderdocuments. Hvis produktet er
købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til Hewlett Packard, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Medtag oplysninger om dit produkts navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.
2
Kapitel 1 Sådan kommer du i gang
2
Komponenter
Sådan finder du hardware og software
For at få vist en liste over dine installeret hardware:
▲
Vælg Start > Kontrolpanel > Strømindstillinger.
For at få vist en liste over installerede softwaren:
▲
Vælg Start > Alle programmer.
Sådan finder du hardware og software
3
Højre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Chipkortlæser
Understøtter valgfrie chipkort.
(2)
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri
enkeltstående mikrofoner.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for
at få oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
▲
Vælg Start > Alle programmer > HP Hjælp og support >
HP-dokumentation.
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
BEMÆRK: Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire
ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og
lydindgang (mikrofon).
(3)
USB 3.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(4)
HDMI-port
Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-fjernsyn
(High Definition), en kompatibel digital- eller lydkomponent
eller en HDMI 1.4-enhed med høj hastighed.
(5)
Port til ekstern skærm
Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller projektor.
(6)
USB Type-C (Thunderbolt-3-aktiveret) porte (2)
Tilslut enhver USB-enhed med et Type-C-stik.
BEMÆRK: USB Type-C-porte oplader produkter som f.eks
mobiltelefoner, bærbare computere, tabletter og MP3afspillere, selv når computeren er slukket. Visse USB Type-Cporte kan også tilsluttes DisplayPort, VGA, HDMI, Thunderbolt
og andre videoenheder for at yde videoudgang.
BEMÆRK:
4
Kapitel 2 Komponenter
Adaptere (købes separat) kan være påkrævet.
Komponent
Beskrivelse
(7)
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
(8)
Lysdiode for batteri
Når der er tilsluttet vekselstrøm:
●
Hvid: Batterispændingen er større end 90 procent.
●
Gul: Batterispændingen er fra 0 til 90 procent.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Når vekselstrøm er afbrudt (batteriet lades ikke op):
●
Blinker gult: Batteriet har nået et lavt batteriniveau. Hvis
batteriet har nået et kritisk lavt spændingsniveau,
begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Venstre
Komponent
(1)
Beskrivelse
Slot til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren
bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(2)
RJ-45-stik (netværk) /statuslys
Til tilslutning af et netværkskabel.
●
Grøn (venstre): Netværket er tilsluttet.
●
Gul (højre): Der er aktivitet på netværket.
(3)
USB 3.0-porte (2)
Tilslut en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus, eksternt drev,
printer, scanner eller USB-hub.
(4)
USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub. USBstandardporte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller oplader
med lav strøm. Nogle USB-enheder kræver strøm og kræver, at
du anvender en strømforsynet port.
Venstre
5
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK: USB-opladningsporte kan også oplade udvalgte
modeller af mobiltelefoner og MP3-afspillere, selv når
computeren er slukket.
(5)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer, deler
eller tilgår oplysninger.
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLANs) Antenner til dit produkt vil være
placeret i dette område.
(2)
WWAN-antenner (2)* (kun udvalgte produkter)
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
WWAN’er (store trådløse netværk).
(3)
Interne mikrofoner (2)
Optager lyd.
(4)
Lysdiode for webcam (kun udvalgte produkter)
Tændt: Webcam er i brug.
(5)
Webcam (kun udvalgte produkter)
Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig mulighed for
at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
Sådan bruger du dit webkamera:
▲
Vælg Start>alle programmer>kommunikation og
Chat>CyberLink YouCam.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring
antennerne holdes fri for forhindringer.
6
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivelse
Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø,
der gælder for dit land/område.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
▲
Vælg Start > Alle programmer > HP Hjælp og support > HP-dokumentation.
Foroven
TouchPad
Komponent
Beskrivelse
(1)
Pegepind
Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på
skærmen.
(2)
Venstre Pegepind-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
TouchPad til/fra-knap
Tænder og slukker TouchPad.
(4)
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
(5)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(6)
Højre Pegepind-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
(7)
Midterste pegepindsknap
Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus.
Foroven
7
Komponent
Beskrivelse
(8)
Midterste TouchPad-knap
Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus.
(9)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Lysdioder
Komponent
(1)
Beskrivelse
Lysdiode for strøm
●
Tændt: Computeren er tændt.
●
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til
skærmen og andre unødvendige komponenter.
●
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der
bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps lock er aktiveret, hvilket får alle tastetryk til at
skifte til store bogstaver.
(3)
Lysdiode for lydløs mikrofon
●
Gul: mikrofonlyd er slået fra.
●
Slukket: mikrofonlyd er slået til.
(4)
Lysdiode for Num Lock
Tændt: Num Lock er slået til.
(5)
Lysdiode for trådløs
Tændt: Der er tændt for en integreret trådløs enhed, f.eks. en
enhed til trådløst lokalnetværk (WLAN), og/eller en Bluetooth®enhed.
BEMÆRK: På visse modeller lyser lysdioden for trådløs gult,
når alle trådløse enheder er slukket.
8
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
(6)
(7)
Beskrivelse
Lysdiode for lydløs
TouchPad-lysdiode
●
Gul: Computerens lyd er slået fra.
●
Slukket: Computerens lyd er slået til.
●
Tændt: TouchPad'en er slukket.
●
Slukket: TouchPad'en er tændt.
Foroven
9
Knapper og fingeraftrykslæser
Komponent
(1)
Beskrivelse
Tænd/sluk-knap
●
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at
tænde den.
●
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte slumretilstand.
●
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.
●
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt
på knappen for at afslutte dvaletilstand.
FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windowsprocedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
▲
10
Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed >
Strømstyring.
(2)
Knappen Trådløs
Slår den trådløse funktion til og fra, men opretter ikke en trådløs
forbindelse.
(3)
Knappen lydløs (kun udvalgte produkter)
Slår højttalerlyden fra/til.
(4)
Fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)
Gør det muligt at logge på Windows® vha. fingeraftryk i stedet for
med adgangskode.
Kapitel 2 Komponenter
Specialfunktionstaster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten fn.
(2)
Tasten fn
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i
kombination med en funktionstast, f.eks. tasten num lock eller
tasten esc.
Se Brug af genvejstasterne på side 11.
(3)
Windows-tasten
Åbner menuen Start,
BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen Start.
(4)
Tasten num lock
Aktiverer og deaktiverer det integrerede numeriske tastatur
(5)
Integreret numerisk tastatur
En separat tastatur til højre for bogstav tastaturet, der gør det
muligt at tilføje, trække og udføre andre numeriske opgaver. Når
num lock er blevet aktiveret, kan det bruges på samme måde
som et eksternt numerisk tastatur.
Brug af genvejstasterne
Sådan bruges en hurtigtast:
▲
Tryk på tasten fn og derefter på den korrekte funktionstast ud fra nedenstående ikoner.
Tryk på fn
+funktionstast
Beskrivelse
Starter slumretilstand, som gemmer dine oplysninger i systemhukommelsen. Skærmen og andre
systemkomponenter slukkes, hvorved der spares strøm.
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte slumretilstanden.
FORSIGTIG: Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter
slumretilstand.
Slår baggrundslys i tastaturet fra eller til.
BEMÆRK:
Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
Foroven
11
Tryk på fn
+funktionstast
Beskrivelse
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
tilsluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Slår mikrofonen fra.
12
Kapitel 2 Komponenter
I bunden
Komponent
(1)
Beskrivelse
Servicedæksel
Giver adgang til harddiskrummet, det trådløse LANmodulrum (WLAN), WWAN-modulrummet og
hukommelsesmodulrummene.
FORSIGTIG: Du kan forhindre, at systemet ikke reagerer,
ved kun at udskifte WLAN-modulet med et trådløst modul,
som er godkendt af den ansvarlige myndighed for trådløse
enheder i dit land/område. Hvis du erstatter modulet, og
der derefter vises en advarselsmeddelelse, skal du tage
modulet ud for at gendanne computerens funktionalitet og
derefter kontakte support.
▲
Vælg Start > Hjælp og support.
(2)
Lås til servicedækslets udløser
Genmontering af servicedækslet.
(3)
Ventilationsåbninger
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for
at nedkøle interne komponenter og forhindre
overophedning. Det er helt normalt, at den interne
ventilator slår til og fra under drift.
(4)
Spill udløbshul
Gør det muligt for spilled væsker, som f.eks sodas eller
coffee drænet ud af computeren.
I bunden
13
Forside
Komponent
(1)
Beskrivelse
Lysdiode for trådløs
Tændt: Der er tændt for en integreret trådløs enhed, f.eks.
en enhed til trådløst lokalnetværk (WLAN), og/eller en
Bluetooth®-enhed.
BEMÆRK: På visse modeller lyser lysdioden for trådløs
gult, når alle trådløse enheder er slukket.
(2)
(3)
Lysdiode for strøm
Lysdiode for batteri
●
Tændt: Computeren er tændt.
●
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for
strømmen til skærmen og andre unødvendige
komponenter.
●
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand,
der bruger mindst mulig strøm.
Når der er tilsluttet vekselstrøm:
●
Hvid: Batterispændingen er større end 90 procent.
●
Gul: Batterispændingen er fra 0 til 90 procent.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Når vekselstrøm er afbrudt (batteriet lades ikke op):
(4)
Lysdiode for harddisk
●
Blinker gult: Batteriet har nået et lavt batteriniveau.
Hvis batteriet har nået et kritisk lavt
spændingsniveau, begynder lysdioden for batteri at
blinke hurtigt.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
●
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
●
Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken
midlertidigt.
BEMÆRK: Flere oplysninger om HP 3D DriveGuard finder
du i Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
på side 50.
(5)
Højttalere
Leverer lyd.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
14
Kapitel 2 Komponenter
VIGTIGT: Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
●
Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte modeller)
Komponent
(1)
Modelnavn (kun udvalgte modeller)
(2)
Produktnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
●
Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
●
Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt
godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
Mærkater
15
Indsættelse af et SIM-kort (kun udvalgte produkter)
FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du sætter et SIM-kort i, så du ikke beskadiger stikkene.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indsætte et SIM-kort:
1.
Sluk computeren med kommandoen Luk ned.
2.
Luk skærmen.
3.
Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4.
Tag netledningen ud af stikkontakten.
5.
Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade.
6.
Fjern servicedækslet (se ). Se Udtagning af batteriet på side 35.
7.
Sæt SIM-kortet i slottet til SIM-kortet, og tryk derefter SIM-kortet ind, indtil det sidder korrekt.
BEMÆRK: SIM-kortet i din computer kan se lidt anderledes ud end vist på illustrationerne i dette
afsnit.
BEMÆRK: Se billedet af batterirummet for at finde ud af, hvordan SIM-kortet skal sættes i
computeren.
Tryk ind på SIM-kortet for at fjerne det, og tag det derefter ud af slottet.
16
Kapitel 2 Komponenter
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til
oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst netværk.
Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Din computer er muligvis udstyret med
én eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
●
WLAN-enhed (Wireless local area network) – Forbinder computeren med trådløse, lokale netværk
(almindeligvis kaldet Wi-Fi-netværk, trådløse LAN'er eller WLAN'er) i firmakontorer, i hjemmet og på
offentlige steder, som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN
kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en trådløs router eller et trådløst
adgangspunkt.
●
HP Mobilt Bredbånd-modul (kun udvalgte modeller) – En trådløs WWAN-enhed, der giver dig trådløs
tilslutning over et meget større område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om
telefontårne til mobiltelefoner) gennem store geografiske områder for at kunne tilbyde dækning på
tværs af hele stater, regioner eller endda lande/områder.
●
Bluetooth-enhed® – Opretter et personligt netværk (PAN, personal area network) til oprettelse af
forbindelse med andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere,
headsets, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer en enhed direkte med andre enheder,
og enhederne skal være forholdsvis tæt på hinanden – inden for 10 meters afstand af hinanden.
Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi i oplysningerne og via webstedslinkene i Hjælp og
support. Du får adgang til Hjælp og support ved at vælge Start > Hjælp og support.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af disse funktioner:
●
Knappen Trådløs, kontakten Trådløs eller tasten Trådløs (kaldet knappen Trådløs i denne vejledning)
●
Kontrolelementer i operativsystemet
Sådan tændes eller slukkes en trådløs enhed
Du kan bruge den trådløse knap eller HP Connection Manager (kun udvalgte modeller) til at tænde og slukke
for trådløse enheder.
BEMÆRK: En computer kan have en trådløs knap, en trådløs kontakt eller en trådløs tast på tastaturet.
Ordet trådløs knap anvendes i hele denne vejledning til at henvise til alle former for trådløse
kontrolelementer.
Slå trådløse enheder fra med HP Connection Manager.
▲
Højreklik på ikonet HP Connection Manager i meddelelsesområdet yderst til højre i proceslinjen, og klik
på tænd/sluk-knappen ud for den ønskede enhed.
– eller –
Tilslutning til et trådløst netværk
17
Vælg Start > Alle programmer > Produktivitet og værktøjer > HP Connection Manager, og klik på
tænd/sluk-knappen ud for den ønskede enhed.
HP Connection Manager (kun udvalgte produkter)
HP Connection Manager giver et centralt sted til effektiv administration af dine trådløse enheder, en
grænseflade til tilslutning til internettet med HP Mobile Broadband og en grænseflade til afsendelse og
modtagelse af SMS-meddelelser. HP Connection Manager giver dig mulighed for at administrere følgende
enheder:
●
Trådløst lokalnetværk (WLAN)/Wi-Fi
●
Trådløst WAN (WWAN)/HP Mobile Broadband
●
Bluetooth
HP Connection Manager leverer oplysninger og meddelelser om forbindelsesstatus, strømstatus, SIMkortdetaljer og SMS-meddelelser. Statusoplysningerne og meddelelserne er placeret i meddelelsesområdet
yderst til højre på proceslinjen.
Sådan åbnes HP Connection Manager:
▲
Klik på ikonet HP Connection Manager på værktøjslinjen.
– eller –
Vælg Start > Alle programmer > Produktivitet og værktøjer > HP Connection Manager.
Yderligere oplysninger finder du i Hjælp i programmet HP Connection Manager.
Knappen Trådløs
Computeren har en knap for trådløs, en eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs. Alle de
trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikken.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenteret gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse
til et netværk, administrere trådløse netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
▲
Vælg Start > Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks- og delingscenter.
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du åbne Hjælp og support ved at vælge Start > Hjælp og support.
Sådan opretter du forbindelse til et WLAN-netværk
BEMÆRK: Når du opsætter internetadgang i hjemmet, skal du oprette en konto hos en internetudbyder.
Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med
at indstille modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse computer til modemmet og
teste internetforbindelsen.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at oprette forbindelse til WLAN'et:
18
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2.
Klik på ikonet for netværksstatus i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
3.
Vælg et WLAN, der skal oprettes forbindelse til.
4.
Klik på Tilslut.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast
koden, og klik derefter på OK for at oprette forbindelse.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers eller et
trådløst adgangspunkts rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis du ikke får vist det WLAN, du vil oprette forbindelse til, skal du klikke på Åbn
Netværks- og delingscenter og derefter klikke på Konfigurer en ny forbindelse eller et nyt netværk.
Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette
forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
5.
Følg anvisningerne på skærmen for at oprette forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du holde musemarkøren over netværksstatusikonet i meddelelsesområdet
yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.
BEMÆRK: Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLANimplementeringen, routerfabrikatet og interferens fra andre elektroniske enheder eller bygningsmæssige
barrierer som vægge og gulve.
Brug af HP Mobilt Bredbånd (kun udvalgte produkter)
HP Mobilt bredbånd-computeren er udstyret med indbygget understøttelse af den mobile bredbåndstjeneste.
Når du bruger din nye computer med en udbyders netværk, opnår du frihed til at oprette forbindelse til
internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit firmanetværk uden at skulle bruge et Wi-Fi-hotspot.
BEMÆRK: Hvis din computer har HP Mobile Connect, gælder følgende instruktioner ikke. Se Brug af HP
Mobile Connect (kun udvalgte produkter) på side 19.
Du skal eventuelt bruge modulserienummeret til HP Mobile Broadband for at aktivere en
mobilbredbåndstjeneste. Serienummeret er placeret på et mærke i batterirummet under servicedækslet eller
bag på skærmen.
Visse mobilnetoperatører kræver brugen af et SIM-kort. Et SIM-kort indeholder grundlæggende oplysninger
om dig, f.eks. en PIN-kode (Personal Identification Number), samt netværksoplysninger. Visse computere
indeholder et SIM-kort, der er forudinstalleret. Hvis SIM-kortet ikke er forudinstalleret, findes det muligvis i
oplysningerne for HP Mobilt Bredbånd, som fulgte med computeren, eller mobilnetoperatøren leverer det evt.
særskilt fra computeren.
Oplysninger om HP Mobilt Bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken mobilnetoperatør,
finder du i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.
Brug af HP Mobile Connect (kun udvalgte produkter)
HP Mobile Connect er en forudbetalt mobil bredbåndstjeneste, som giver en omkostningseffektiv, sikker,
enkel og fleksibel mobil bredbåndsforbindelse til din computer. Hvis du vil bruge HP Mobile Connect, skal din
computer have et SIM-kort og appen HP Mobile Connect. Få yderligere oplysninger om HP Mobile Connect, og
om hvor det er tilgængeligt, ved at gå til http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Brug af GPS (kun udvalgte produkter)
Din computer er muligvis udstyret med en GPS-enhed (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for
lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til GPS-udstyrede systemer.
Yderligere oplysninger finder du i softwarehjælpen til HP GPS and Location.
Tilslutning til et trådløst netværk
19
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)
En Bluetooth-enhed muliggør trådløs kommunikation med kort rækkevidde, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt forbinder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
●
Computere (stationære, bærbare, PDA'er)
●
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
●
Billedenheder (printer, kamera)
●
Lydenheder (headset, højttalere)
●
Mus
Bluetooth-enheder giver peer-to-peer-funktionalitet, så du kan oprette et PAN-netværk (personal area
network) af Bluetooth-enheder. Se Hjælp til Bluetooth-softwaren for at få oplysninger om konfiguration og
brug af Bluetooth-enheder.
Tilføjelse af en Bluetooth-aktiveret enhed
1.
Vælg Start>Enheder og printere>Tilføj en enhed, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
2.
Vælg den Bluetooth-aktiverede enhed, som du gerne vil føje til din computer, og vælg derefter Næste.
BEMÆRK: Hvis enheden kræver godkendelsen, vises der en parringskode. På den enhed, som du tilføjer,
skal du følge anvisningerne på skærmen for at kontrollere, at koden på din enhed stemmer overens med
parringskoden. For yderligere oplysninger henvises til den dokumentation, der fulgte med enheden.
BEMÆRK: Hvis din enhed ikke vises på listen, skal du sørge for, at Bluetooth på enheden er tændt, og at
indstillingen for trådløs på din computer er tændt. Visse enheder har muligvis yderligere krav. Se den
dokumentation, der fulgte med enheden.
Tilslutning til et kabelbaseret netværk
Bestemte produkter kan tillade kabelbaserede forbindelser. lokalt netværk (LAN) og modemforbindelse. En
LAN-forbindelse bruger et netværkskabel og er meget hurtigere end et modem, som bruger et telefonkabel.
Begge kabler sælges separat.
ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand eller skade på udstyret må et modemkabel
eller telefonkabel ikke tilsluttes et RJ-45-stik (netværk).
Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) (kun udvalgte produkter)
Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at
arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
Tilslutning til et LAN kræver et 8-bens RJ-45-netværkskabel eller en valgfri dockingenhed eller
udvidelsesport, hvis der ikke er en RJ-45-port på computeren.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
20
Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1).
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik (2) eller en router.
BEMÆRK: Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
Brug af et modem (kun udvalgte produkter)
Et modem skal være forbundet til en analog telefonlinje ved hjælp af et 6-benet RJ-11-modemkabel. I visse
lande eller områder kræves der også en specifik modemkabeladapter. Stik til digitale PBX-systemer kan ligne
analoge telefonstik, men de er ikke kompatible med modemmet.
Tilslutning af et modemkabel
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte modemkablet:
1.
Sæt modemkablet i computerens modemstik (1).
2.
Sæt modemkablet i RJ-11-telefonstikket i væggen (2).
BEMÆRK: Hvis modemkablet er forsynet med støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer forstyrrelse
fra radio- og tv-modtagelse, skal kablets kredsløbsende rettes mod computeren.
Tilslutning af en lande-/områdespecifik modemkabeladapter
Telefonstik varierer, afhængigt af land/område. Hvis du skal bruge modem og modemkabel uden for det land/
område, hvor du købte computeren, skal du anskaffe en lande-/områdespecifik modemkabeladapter.
Tilslutning til et kabelbaseret netværk
21
Følg nedenstående fremgangsmåde for at slutte modemmet til en analog telefonlinje, der ikke har et RJ-11telefonstik:
22
1.
Sæt modemkablet i computerens modemstik (1).
2.
Sæt modemkablet i computerens modemkabeladapter (2).
3.
Sæt modemkabeladapteren (3) i telefonstikket i væggen.
Kapitel 3 Tilslutning til et netværk
4
Skærmnavigation
Du kan navigere på computerskærmen på følgende måder:
●
Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen (kun udvalgte modeller)
●
Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en
●
Brug tastatur og en valgfri mus (mus købes separat)
●
Brug af pegepinden
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
TouchPad hjælper dig med at navigere på computerskærmen med simple berøringsbevægelser. Man kan også
bruge venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde som knapperne på en ekstern mus. For at
navigere på en berøringsskærm (kun udvalgte modeller), skal man berøre skærmen direkte og bruge de
bevægelser der beskrives i dette kapitel.
Du kan også tilpasse bevægelser og se demonstrationer af, hvordan de fungerer. Vælg Start >
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere > Mus.
BEMÆRK: Medmindre andet angives, kan berøringsbevægelser bruges på både TouchPad og
berøringsskærm (kun på udvalgte modeller).
Tryk
Du kan bruge tryk/dobbelttryk-bevægelsen til at vælge eller åbne et element på skærmen.
●
Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen eller
berøringsskærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk på et element for at åbne det.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
23
Tofinger-knibe-zoom
Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
●
Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter samle
dem.
●
Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter sprede
dem.
Rulning med to fingre (kun TouchPad)
Brug rulning med to fingre til at flytte op, ned eller sidelæns på en side eller et billede.
●
Sæt to spredte fingre på TouchPad-området og træk dem derefter op, ned til venstre eller højre.
Tryk med to fingre (kun TouchPad)
Brug tofinger-tryk-bevægelsen til at åbne menuen for et objekt på skærmen.
BEMÆRK: Tryk med to fingre udfører samme funktion som højreklik med musen.
●
24
Tryk to fingre på TouchPad-zonen for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.
Kapitel 4 Skærmnavigation
5
Underholdningsfunktioner
Brug din HP-computer til forretning eller fornøjelser for at mødes med andre via webcam, mikse lyd og video
eller tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en projektor, skærm, TV eller højttalere. Se Komponenter på side 3
for at finde lyd-, video- og kamerafunktionerne på din computer.
Brug af webcam (kun udvalgte produkter)
Din computer har et webcam (integreret kamera), som optager video og tager billeder. Visse modeller giver
dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
▲
Hvis du vil have adgang til webkameraet, skal du vælge Start > Alle programmer > Communication and
Chat (Kommunikation og chat) > CyberLink YouCam.
Brug af lyd
På din computer kan du downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio),
optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Du kan også afspille musik-cd'er på
computeren (på udvalgte produkter) eller tilslutte et eksternt optisk drev til afspilning af cd'er. For at forbedre
lytteoplevelsen skal du tilslutte hovedtelefoner eller højttalere.
Tilslutning af højttalere
Du kan slutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at slutte dem til en USB-port eller til
lydudgangs(/hovedtelefon)-/lydindgangs(/mikrofon)stikket på din computer eller på en dockingstation.
Du tilslutter trådløse højttalere til computeren ved at følge producentens anvisninger. Hvis du ønsker at
tilslutte high-definition-højttalere til computeren, kan du se Opsætning af HDMI-lyd på side 28. Sænk
lydstyrken, før du tilslutter højttalere.
Tilslutning af hovedtelefoner
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få yderligere oplysninger
om sikkerhed.
Tilbagemeldinger om dette dokument
▲
Vælg Start > Alle programmer > HP Hjælp og support > HP-dokumentation.
Du kan slutte kabelforbundne hovedtelefoner til computerens kombinationsstik for lydudgang (hovedtelefon)
og lydindgang (mikrofon).
For at slutte trådløse hovedtelefoner til din computer skal du følge producentens vejledninger.
Brug af webcam (kun udvalgte produkter)
25
Tilslutning af headset
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få yderligere oplysninger
om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg Start > Alle programmer > HP Hjælp og support > HP-dokumentation.
Hovedtelefoner kombineret med en mikrofon kaldes headset. Du kan tilslutte kabelforbundne headsets til
computerens kombinationsstik til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon).
For at tilslutte trådløse headset til din computer skal du følge producentens anvisninger.
Brug af lydindstillinger
Brug indstillingerne for lyd til at justere systemets lydstyrke, ændre systemlyde eller administrere
lydenheder.
Hvis du ønsker at få vist eller ændre lydindstillingerne:
▲
Vælg Start>Kontrolpanel>Hardware og lyd, og vælg derefter lyd - eller audio-software.
BEMÆRK: For at se hele indholdet i Kontrolpanel, skal du vælge ikonet for store eller små visning, i stedet
for at få vist kategori .
Brug af video
Din computer er en stærk videoenhed, der gør det muligt at se streamet video fra dine foretrukne websteder
og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.
Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge én af videoportene på computeren til at tilslutte en ekstern
skærm, en projektor eller et tv.
VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rette port på computeren, ved at bruge det
korrekte kabel. Følg enhedsproducentens anvisninger.
Du finder oplysninger om brug af videofunktioner i HP Support Assistant.
26
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
Tilslutning af videoenheder med et VGA-kabel (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en VGA-videoenhed til din computer, skal du bruge et VGA-kabel (købes
separat).
Hvis du vil se computerskærmbilledet på en ekstern VGA-skærm eller se en præsentation på en projektor, skal
du tilslutte en skærm eller projektor til computerens VGA-port.
1.
Slut VGA-kablet fra skærmen eller projektoren til VGA-porten på computeren som vist.
2.
Tryk på fn+f4 for at skifte mellem fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dupliker: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f4, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Vælg Start > Kontrolpanel > Udseende og
personlige indstillinger. Under Skærm skal du vælge Juster opløsning.
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (sælges
separat).
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller -skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold til
følgende anvisninger.
1.
Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
Brug af video
27
2.
Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på fn+f4 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dupliker: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f4, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Vælg Start > Kontrolpanel > Udseende og
personlige indstillinger. Under Skærm skal du vælge Juster opløsning.
Opsætning af HDMI-lyd
HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd. Når du har tilsluttet et HDMI-tv til
computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:
1.
Højreklik på ikonet Højttalere i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på
Afspilningsenheder.
2.
Klik på navnet på den digitale udgangsenhed under fanen Afspilning.
3.
Klik på Angiv standard, og klik derefter på OK.
Sådan sætter du Lydstreamen tilbage til computerens højttalere:
1.
Højreklik på ikonet Højttalere i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og klik derefter på
Afspilningsenheder.
2.
Klik på Højttalere under fanen Afspilning.
3.
Klik på Angiv standard, og klik derefter på OK.
Tilslutning af en USB Type-C (Thunderbolt-3-aktiveret) port
Thunderbolt-porten tilslutter en valgfri højopløselig visningsenhed eller en højtydende dataenhed. Denne
port leverer en højere ydelse end den eksterne VGA-skærmport og forbedrer den digitale forbindelse. USB
28
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
Type-C-porte oplader produkter som f.eks mobiltelefoner, bærbare computere, tabletter og MP3-afspillere,
selv når computeren er slukket.
BEMÆRK: Thunderbolt er ny teknologi. Installér alle de seneste drivere til din Thunderbolt-enhed, før du
tilslutter enheden til Thunderbolt-porten. Thunderbolt-kabel og Thunderbolt-enhed (sælges separat) skal
være kompatible med Windows. For at fastslå, om enheden er Thunderbolt-certificeret til Windows, se
https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Tilslut den ene ende af Thunderbolt-kablet til Thunderbolt-porten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i den digitale displayenhed.
3.
Tryk på fn+f4 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dupliker: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f4, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: For de bedste resultater, især hvis du vælger indstillingen "Udvid", skal du justere
skærmopløsningen på den eksterne enhed som følger. Vælg Start > Kontrolpanel > Udseende og personlige
indstillinger. Under Skærm skal du vælge Juster skærmopløsning.
Søgning efter og tilslutning af kabelbaserede skærme ved hjælp af MultiStream
Transport
Med MultiStream Transport (MST) er det muligt at slutte flere kabelbaserede skærmenheder til din computer
ved at slutte dem til VGA-porte eller DisplayPorte på din computer eller VGA-porte eller DisplayPorte på en
ekstern hub eller dockingstation. Du kan tilslutte dem på flere forskellige måder, afhængigt af hvilken type
grafikkort der er installeret på din computer, og om din computer indeholder en indbygget hub. Åbn
Enhedshåndtering for at finde du ud af hvilken hardware der er installeret på computeren:
Brug af video
29
▲
Vælg Start>Kontrolpanel>System og sikkerhed>System>Enhedshåndtering for at få vist en liste over
alle enheder, der er installeret på din computer.
Tilslutning af skærme til computere med Intel-grafikkort (med en indbygget hub)
Du kan tilslutte op til tre skærmenheder i følgende konfigurationer med din interne hub og Intel grafikkortet:
●
To 1920 x 1200 DP skærme tilsluttet til computeren + én 1920 x 1200 VGA-skærm tilsluttet en valgfri
dockingstation
●
Én 2560 x 1600 DP skærm tilsluttet til computeren + én 1920 x 1200 VGA-skærm tilsluttet en valgfri
dockingstation
Sådan konfigureres flere skærmenheder:
1.
Tilslut din eksterne skærmenhed til VGA-portene eller Displayportene (DP) på computerens bund eller
dockingstationen.
2.
Når Windows registrerer at en skærm er sluttet til DP-hub'en, vises dialogboksen DisplayPort Topology
Notification (DisplayPort topologi-meddelelse). Klik på de relevante indstillinger for at konfigurere din
skærme. Valgmulighederne for flere skærme omfatter Dupliker, som afspejler computerskærmen på
alle aktiverede skærmenheder, eller Udvid, som strækker computerskærmen på tværs af alle aktiverede
skærmenheder.
BEMÆRK: Hvis denne dialogboks ikke vises, skal du kontrollere, at hver enkelt ekstern skærmenhed er
tilsluttet den rigtige port på hub'en. For flere oplysninger, skal du vælge Start>Kontrolpanel>udseende
og personlige indstillinger>skærmen>Juster skærmopløsning.
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil vide, hvilken type skærm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se den
dokumentation, der fulgte med dit TV eller sekundære skærm.
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer, skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
▲
Vælg Start>Kontrolpanel>udseende og personlige indstillinger>vise>Opret forbindelse til en
ekstern skærm.
Søgning efter og tilslutning til Intel WiDi-certificerede skærme (kun udvalgte
Intel-produkter)
Brug Intel WiDi trådløst overføre individuelle filer som f.eks fotos, musik eller videoer eller duplikere din hele
skærmen til et TV eller en sekundær skærm.
Intel WiDi, en premium Miracast-løsningen gør det nemt og problemfri at parre din enhed til sekundær
skærm; muliggør fuld skærm-kopiering; og forbedrer den hastighed, kvalitet og skalering.
Sådan tilsluttes Intel WiDi-certificerede skærme:
▲
Vælg Start>Kontrolpanel>udseende og personlige indstillinger>vise>Opret forbindelse til en
ekstern skærm.
Sådan åbner du Intel WiDi:
▲
30
Vælg Start > Kontrolpanel > Udseende og personlige indstillinger.
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
6
Strømstyring
BEMÆRK: En computer har enten en strømknap eller en tænd/sluk-knap. Ordet tænd/sluk-knap anvendes i
hele denne vejledning til at henvise til begge former for strømstyring.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG: Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes.
Kommandoen Sluk lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen
og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
●
Når du skal udskifte batteriet eller have adgang til komponenter inden i computeren
●
Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- (Universal Serial Bus) eller
videoport
●
Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan slukke computeren vha. strømknappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk
computeren.
BEMÆRK: Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du afslutte slumre- eller dvaletilstanden,
før du kan foretage nedlukning ved et kort tryk på strømknappen.
1.
Gem dataene, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg Start > Luk computeren.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
●
Tryk på ctrl+alt+delete. Vælg ikonet Power (Strøm), og vælg derefter Shut down (Luk computeren).
●
Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
●
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
●
Tag batteriet ud.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
FORSIGTIG: Der findes adskillige velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. For at
forhindre, at en uautoriseret bruger kan få adgang til data på din computer, selv krypterede data, anbefaler
HP, at du altid benytter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden computeren. Det er
især vigtigt at du overholder dette, når du rejser med din computer.
Brug af strømsparetilstand
Slumretilstand er aktiveret fra fabrikken. Når slumretilstanden startes, blinker lysdioden for tænd/sluk, og
skærmen ryddes. Dine data gemmes i hukommelsen.
Nedlukning (slukning) af computeren
31
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt hukommelseskort.
BEMÆRK: Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner, mens
computeren er i slumretilstand.
Start og afslutning af slumretilstand
Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:
●
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
●
Luk displayet.
●
Vælg Start, vælg pilen ved siden af knappen Luk computeren, og vælg derefter Slumre.
Sådan afsluttes Slumre:
●
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
●
Hvis skærmen er lukket, skal du åbne den.
●
Tryk på en tast på tastaturet.
●
Tap på eller stryg fingeren over TouchPad.
Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og computeren vender tilbage til
den skærm, hvor du stoppede med at arbejde.
BEMÆRK: Hvis du har angivet en adgangskode, der skal angives ved aktivering, skal du indtaste din
Windows-adgangskode, før computeren igen vender tilbage til skærmbilledet.
Start eller afslutning af dvaletilstand
Systemet er fra fabrikkens side indstillet til at starte dvaletilstand efter en periode med inaktivitet, når det
kører på batteri eller på ekstern strøm, eller hvis batteriet når et kritisk lavt spændingsniveau.
Indstillinger for strøm og timeout kan ændres i Windows Kontrolpanel.
Sådan startes dvaletilstand:
▲
Vælg Start, vælg pilen ved siden af knappen Luk computeren, og vælg derefter Dvale.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at afslutte dvaletilstand:
▲
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Lysdioderne for strøm tændes, og dit arbejde vises igen på skærmen, hvor du stoppede det.
BEMÆRK: Hvis du har angivet en adgangskode, der skal oplyses ved aktivering, skal du indtaste din
Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmbilledet.
Brug af batterimåleren og strømindstillinger
Batterimåleren er placeret i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen. Med batterimåleren kan du
hurtigt få adgang til strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
32
●
Hvis du vil have vist resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du holde
markøren over batterimålerikonet.
●
Hvis du vil bruge Strømstyring eller skifte strømstyringsplan, skal du vælge batterimålerikonet og vælge
et element på listen.
Kapitel 6 Strømstyring
Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet viser også
en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk batterispænding.
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når den
afslutter slumre- eller dvaletilstand:
1.
Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring.
2.
Vælg Kræv en adgangskode, når computeren vågner i venstre rude.
3.
Vælg Change Settings that are currently unavailable (Rediger indstillinger, der i øjeblikket er
utilgængelige).
4.
Vælg Require a password (recommended) (Kræv en adgangskode (anbefales)).
BEMÆRK: Hvis du vil oprette en brugerkontoadgangskode eller vil ændre din nuværende
brugerkontoadgangskode, så vælg Opret eller skift adgangskoden til din brugerkonto, og følg
derefter vejledningen på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette eller ændre en adgangskode til
en brugerkonto, går du til trin 5.
5.
Vælg Save Changes (Gem ændringer).
Brug af batteristrøm
ADVARSEL! Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.
Computeren kører på batteristrøm, når den ikke kører på ekstern vekselstrøm. Computerbatteriets levetid
varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der kører, skærmens lysstyrke,
eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer. Hvis du beholder batteriet i computeren,
når computeren sluttes til ekstern vekselstrøm, lades det op, og desuden beskytter det dit arbejde i tilfælde
af en strømafbrydelse. Hvis computeren indeholder et opladet batteri og kører på ekstern vekselstrøm,
skifter computeren automatisk til batteristrøm, hvis vekselstrømsadapteren frakobles computeren, eller der
er et vekselstrømsudfald.
BEMÆRK: Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare levetid for batteri, når du frakobler
vekselstrøm. Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem grafiske tilstande for at øge batterilevetiden.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
33
Brug af HP batterikontrol
Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre HP
batterikontrol i HP Support Assistant. Hvis HP batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du
kontakte support.
Sådan kører du HP batterikontrol:
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren.
BEMÆRK: Computeren skal være sluttet til ekstern strøm, for at HP batterikontrollen kan fungere
ordentligt.
2.
Vælg Start > Alle programmer > HP Hjælp og support > HP Support Assistant.
eller
Vælg ikonet med spørgsmålstegnet på proceslinjen.
3.
Vælg My PC (Denne computer), vælg fanen Diagnostics and Tools (Diagnostik og værktøjer), og vælg
derefter HP Battery Check (HP batterikontrol).
HP batterikontrol undersøger batteriet og dets celler for at se, om de fungerer korrekt, og rapporterer
derefter resultatet af undersøgelsen.
Visning af resterende batterispænding
▲
Hold markøren over batterimålerikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.
Maksimering af batteriafladningstid
Batteriets afladningstid varierer, afhængigt af de funktioner du bruger, når computeren kører på batteri. Den
maksimale afladningstid bliver gradvist kortere, efterhånden som batteriets lagringskapacitet helt naturligt
degenererer.
Tip til optimering af batteriets afladningstid:
●
Reducér skærmens lysstyrke.
●
Vælg indstillingen Strømbesparelse under Strømstyring.
●
Fjern batteriet fra computeren, hvis den ikke skal bruges i mere end 2 uger, og den har et batteri, som
kan udskiftes af brugeren.
●
Opbevar batterier, der kan udskiftes af brugeren, et køligt, tørt sted.
Håndtering af lav batterispænding
I dette afsnit beskrives de fabriksindstillede advarsler og systemreaktioner. Visse advarsler og
systemreaktioner på lav batterispænding kan ændres ved hjælp af Strømstyring. Angivelse af indstillinger
ved hjælp af Strømstyring påvirker ikke lysdioder.
Identificering af lave batteriniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:
●
Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver en lav eller kritisk lav batterispænding.
– eller –
●
34
Batterimålerikonet i meddelelsesområdet viser en meddelelse om et lavt eller kritisk batteriniveau.
Kapitel 6 Strømstyring
Hvis computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den
lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
▲
Tilslut én af følgende enheder:
●
Vekselstrømsadapter
●
Valgfri docking- eller udvidelsesenhed
●
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
For at afhjælpe en lav batterispænding, når en strømkilde ikke er tilgængelig, skal du gemme dit arbejde og
slukke computeren.
Udtagning af batteriet
Sådan tages batteriet ud:
FORSIGTIG: Hvis du fjerner et batteri, og det er den eneste strømkilde til computeren, risikerer du at miste
data. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde og lukke computeren ned via Windows, før du
fjerner batteriet.
1.
Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade.
2.
Løsn skruen til det mindre servicedæksel (1) for at frigøre servicedækslet.
3.
Fjern servicedækslet (se ).
4.
Fjern batteriet fra systemet systemkortet (1).
5.
Fjern de 3 skruer (2) sikring af batteriet til computeren.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
35
6.
Træk tappen på batteriet (3) opad, og fjern batteriet (4) fra computeren.
Batteribesparelse
●
Vælg indstillinger for lavt strømforbrug ved at anvende Strømstyring i Kontrolpanelet i Windows.
●
Afbryd alle forbindelser til trådløse enheder og LAN-forbindelser og afslut modemprogrammer, når de
ikke anvendes.
●
Afbryd ubrugte eksterne enheder, som ikke er sluttet til en ekstern strømkilde.
●
Afbryd, deaktiver eller fjern eventuelle eksterne hukommelseskort, du ikke bruger.
●
Reducér lysstyrken på skærmen.
●
Start slumretilstand eller sluk for computeren, hvis du forlader arbejdet.
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
ADVARSEL! Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse eller
gennemhulle batteriet. Undgå at kortslutte eksterne kontakter. Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det
eller smide det i vandet.
Du kan finde yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier i Generelle bemærkninger, sikkerhed
og miljø. Få adgang til brugervejledningerne ved at vælge Start > Alle programmer > HP hjælp og support >
HP dokumentation.
Sådan udskifter du et batteri
HP batterikontrol giver dig besked om at udskifte batteriet, når en indbygget celle ikke oplader korrekt, eller
når batteriets lagringskapacitet har nået en svag tilstand. Hvis batteriet er dækket af en HP-garanti, omfatter
36
Kapitel 6 Strømstyring
vejledningen et garanti-id. En meddelelse henviser dig til HP's websted, hvor du kan få flere oplysninger om
at bestille et nyt batteri.
Brug af ekstern vekselstrøm
ADVARSEL!
Oplad ikke computerens batteri, når du er om bord på et fly.
ADVARSEL! For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun den vekselstrømsadapter, der fulgte
med computeren, en reservevekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er
købt af HP, der må anvendes.
BEMÆRK: Hvis du ønsker oplysninger om tilslutning af vekselstrøm, kan du se plakaten Vejledning i
opsætning, der findes i æsken med computeren.
Ekstern vekselstrøm leveres via en godkendt vekselstrømsadapter eller en docking- eller udvidelsesenhed.
Slut computeren til en ekstern vekselstrømskilde under de følgende forhold:
●
Når du oplader eller kalibrerer et batteri.
●
Når du installerer eller ændrer systemsoftware.
●
Ved skrivning af oplysninger til en cd, en dvd eller en bd (kun udvalgte produkter)
●
Ved kørsel af Diskdefragmentering.
●
Når der foretages sikkerhedskopi eller genoprettelse.
Når du slutter computeren til en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende begivenheder forekomme:
●
Batteriet begynder at oplade.
●
Hvis computeren er tændt, skifter batterimåleikonet i meddelelsesområdet udseende.
Når du afbryder ekstern vekselstrøm, sker følgende:
●
Computeren skifter til batteristrøm.
●
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
Angivelse af indstillinger for strømstyring
37
Afprøvning af en vekselstrømsadapter
Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes
vekselstrøm:
●
Computeren kan ikke tændes.
●
Skærmen tændes ikke.
●
Lysdioderne for strøm er slukket.
Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:
BEMÆRK: Følgende instruktioner gælder computere med et batteri, der kan udskiftes af brugeren.
1.
Sluk for computeren.
2.
Tag batteriet ud af computeren.
3.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og sæt den derefter i en stikkontakt.
4.
Tænd for computeren.
●
Hvis lysdioderne for strøm tændes, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
●
Hvis lysdioderne for strøm vedbliver at være slukket, fungerer vekselstrømsadapteren ikke og bør
udskiftes.
Kontakt support for at få oplysninger om anskaffelse af en ombytningsvekselstrømsadapter.
38
Kapitel 6 Strømstyring
7
Sikkerhed
Beskyttelse af computeren
Standardsikkerhedsfunktionerne i Windows-operativsystemet samt i hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)
(ikke Windows) kan beskytte dine personlige indstillinger og data mod forskellige risici.
BEMÆRK: Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer
ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet.
BEMÆRK: Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer
og fjerne alle adgangskodeindstillinger.
BEMÆRK: Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din
computer.
BEMÆRK: Computeren understøtter Computrace, der er en online sikkerhedsbaseret sporings- og
generhvervelsestjeneste, som er tilgængelig i udvalgte områder. Hvis computeren bliver stjålet, kan
Computrace spore computeren, hvis den uautoriserede bruger opretter forbindelse til internettet. Du skal
købe softwaren og abonnere på tjenesten for at bruge Computrace. Gå til http://www.hp.com for oplysninger
om, hvordan du bestiller Computrade-softwaren.
Computerrisiko
Sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren
HP Client Security i kombination med en adgangskode, et
chipkort, berøringsfrit kort, registrerede fingeraftryk eller andre
godkendelsesoplysninger
Uautoriseret adgang til Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk
DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) i Computer
Setup *
Uautoriseret start fra et valgfrit eksternt optisk drev (kun
udvalgte produkter), en valgfri ekstern harddisk (kun udvalgte
produkter) eller en intern netværksadapter
Startindstillinger i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto
Brugeradgangskode til Windows
Uautoriseret adgang til data
●
HP Drive Encryption-software (kun udvalgte produkter)
●
Windows Defender
Uautoriseret adgang til indstillingerne i Computer Setup og andre
systemidentifikationsoplysninger
BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret fjernelse af computeren
Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit sikkerhedskabel,
kun på udvalgte produkter)
*Computer Setup (Computeropsætning) er et forudinstalleret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom
operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Du kan bruge et pegeredskab (TouchPad, pegepind eller USB-mus) eller
tastaturet til at navigere og foretage valg i Computer Setup.
BEMÆRK:
På tabletter uden tastatur, kan du bruge berøringsskærmen.
Beskyttelse af computeren
39
Brug af adgangskoder
En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at beskytte oplysningerne på computeren. Du kan
vælge adskillige typer adgangskoder afhængigt af, hvordan du vil kontrollere adgangen til dine data.
Adgangskoder kan defineres i Windows eller i Computer Setup, som er forudinstalleret på computeren.
●
BIOS administrator- og DriveLock-adgangskoder angives i Computer Setup (Computeropsætning) og
administreres af system-BIOS.
●
Windows-adgangskoder angives kun i Windows-operativsystemet.
●
Hvis du glemmer både DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden, der er
angivet i Computer Setup, låses den harddisk, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan
ikke længere bruges.
Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup og en sikkerhedsfunktion i Windows.
Du kan også bruge den samme adgangskode til mere end én funktion i Computer Setup.
Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse af adgangskoder:
●
Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
●
Brug ikke den samme adgangskode til flere programmer eller websteder, og genbrug ikke din
adgangskode til Windows til andre programmer eller websteder.
●
Brug funktionen Password Manager i HP Client Security til at gemme dine brugernavne og adgangskoder
til dine websteder og programmer. Du kan læse dem i sikkerhed i fremtiden, hvis du ikke kan huske dem.
●
Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.
De følgende tabeller viser ofte anvendte Windows- og BIOS-administratoradgangskoder, og beskriver deres
funktion.
Oprettelse af adgangskoder i Windows
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode*
Beskytter adgangen til en konto på Windowsadministratorniveau.
BEMÆRK: Når du indstiller Windowsadministratoradgangskoden, betyder det ikke, at BIOSadministratoradgangskoden bliver indstillet ved samme lejlighed.
Brugeradgangskode*
Beskytter adgang til en Windows-brugerkonto.
* Du kan finde oplysninger om indstilling af en Windows-administratoradgangskode eller en Windows-brugeradgangskode under Start
> Alle programmer > HP Hjælp og Support > HP Support Assistant.
Angivelse af adgangskoder i Computer Setup
Adgangskode
Funktion
BIOS-administratoradgangskode*
Beskytter mod adgang til Computer Setup.
BEMÆRK: Hvis funktioner er blevet aktiveret, for at forhindre
fjernelse af BIOS-administratoradgangskoden, kan du muligvis
ikke kan fjerne dnt, før de pågældende funktioner er blevet
deaktiveret.
40
Kapitel 7 Sikkerhed
Adgangskode
Funktion
Hovedadgangskode til DriveLock*
Beskytter adgangen til den interne harddisk, der er beskyttet af
DriveLock. Den anvendes også til at fjerne DriveLock-beskyttelse.
BEMÆRK: På udvalgte produkter skal der angives en BIOSadministratoradgangskode, før du kan angive en DriveLockadgangskode.
Brugeradgangskode til DriveLock*
Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af
DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords
(DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen.
BEMÆRK: På udvalgte produkter skal der angives en BIOSadministratoradgangskode, før du kan angive en DriveLockadgangskode.
*Oplysninger om hver af disse adgangskoder finder du under følgende emner.
Administration af BIOS-administratoradgangskoder
Hvis du vil oprette, ændre eller slette adgangskoden, skal du gøre følgende:
Angivelse af en ny BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastatur:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen i kombination med knappen Reducér
lydstyrke, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at åbne Computer Setup.
2.
Vælg Sikkerhed, vælg Opret BIOS-administratoradgangskode og tryk derefter på enter.
3.
Skriv en adgangskode, når du bliver bedt om det.
4.
Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
5.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Hovedmenuen, vælg Gem ændringer og Afslut og tryk derefter på enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Ændring af BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastatur:
Brug af adgangskoder
41
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen i kombination med knappen Reducér
lydstyrke, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at åbne Computer Setup.
2.
Vælg Sikkerhed, vælg Skift BIOS-administratoradgangskode og tryk derefter på enter.
3.
Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
4.
Når du bliver bedt om det, skal du skrive den nye adgangskode.
5.
Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
6.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Hovedmenuen, vælg Gem ændringer og Afslut og tryk derefter på enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Sletning af BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastatur:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen i kombination med knappen Reducér
lydstyrke, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at åbne Computer Setup.
2.
Vælg Sikkerhed, vælg Skift BIOS-administratoradgangskode og tryk derefter på enter.
3.
Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
4.
Når du bliver om at angive en ny adgangskode, skal du lade feltet stå tomt og derefter trykke på enter.
5.
Når du bliver bedt om at skrive den nye adgangskode igen, skal du lade feltet stå tomt og derefter
trykke på enter.
6.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Hovedmenuen, vælg Gem ændringer og Afslut og tryk derefter på enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
42
Kapitel 7 Sikkerhed
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder
Ved prompten for BIOS-administratoradgangskode skal du skrive adgangskoden (med samme type taster,
som du anvendte til at oprette den) og derefter trykke på enter. Efter to forgæves forsøg på at angive den
korrekte BIOS-administratoradgangskode, skal du genstarte computeren og forsøge igen.
Administration af Computer Setup DriveLock-adgangskode (kun udvalgte
produkter)
FORSIGTIG: For at forhindre at en DriveLock-beskyttet harddisk bliver permanent uanvendelig, skal du
notere DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden på et sikkert sted, som ikke er i
nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og
kan ikke længere bruges.
DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk. DriveLock kan kun
anvendes på computerens interne harddisk(e). Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal der
indtastes en adgangskode for at få adgang til drevet. Drevet skal være sat i computeren eller en avanceret
portreplikator, for at du kan få adgang til det med DriveLock-adgangskoderne.
Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk, skal der være indstillet en
brugeradgangskode og en hovedadgangskode i Computer Setup. Bemærk følgende i forbindelse med brugen
af DriveLock-beskyttelse:
●
Når en harddisk er beskyttet med DriveLock, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten
brugeradgangskoden eller hovedadgangskoden.
●
Indehaveren af brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk.
Hovedadgangskodens ejer kan være enten systemadministratoren eller den daglige bruger af
harddisken.
●
Brugeradgangskoden og hovedadgangskoden kan være identiske.
●
Du kan slette en brugeradgangskode eller hovedadgangskode ved at fjerne DriveLock-beskyttelsen fra
drevet.
BEMÆRK: På udvalgte produkter skal der angives en BIOS-administratoradgangskode, før du kan få
adgang til DriveLock-funktionerne.
Brug af adgangskoder
43
Indstilling af en drivelock-adgangskode
Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille en DriveLock-adgangskode i Computer Setup:
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastatur:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen i kombination med knappen Reducér lydstyrke, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at åbne Computer Setup.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock og tryk
derefter på enter.
BEMÆRK: I forbindelse med udvalgte produkter kan det være nødvendigt at angive en DriveLockadgangskode, og indtaste BIOS-administratoradgangskoden.
3.
Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på enter.
4.
Vælg Set DriveLock Master Password (Indstil hovedadgangskode til DriveLock) eller Set DriveLock
Password (Indstil DriveLock-adgangskode)(kun udvalgte produkter) og tryk derefter på enter.
5.
Læs omhyggeligt advarslen.
6.
Følg anvisningerne på skærmen for at indstille en DriveLock-adgangskode.
7.
For at afslutte Computer Setup, skal du vælge Hovedmenuen, vælge Gem ændringer og Afslut og
derefter vælge Ja.
Aktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter)
For udvalgte produkter skal du følge disse anvisninger for at aktivere DriveLock.
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastatur:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen i kombination med knappen Reducér lydstyrke, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at åbne Computer Setup.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock og tryk
derefter på enter.
BEMÆRK: For udvalgte produkter, kan det være nødvendigt at indtaste BIOSadministratoradgangskoden og vælge Set DriveLock Password (Indstil DriveLock-adgangskode).
44
Kapitel 7 Sikkerhed
3.
Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på enter.
4.
Følg anvisningerne på skærmen for at foretage de valg der skal til for at aktivere DriveLock og
adgangskoder, når du bliver bedt om det.
BEMÆRK: På udvalgte produkter kan du blive bedt om at skrive DriveLock. I feltet er skelnes der
mellem store og små bogstaver.
5.
For at afslutte Computer Setup, skal du vælge Hovedmenuen, vælge Gem ændringer og Afslut og
derefter vælge Ja.
Deaktivering af DriveLock (kun udvalgte produkter)
1.
Start Computer Setup.
●
●
2.
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastatur:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen i kombination med knappen Reducér lydstyrke, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at åbne Computer Setup.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock og tryk
derefter på enter.
BEMÆRK: For udvalgte produkter, kan det være nødvendigt at indtaste BIOSadministratoradgangskoden og vælge Set DriveLock Password (Indstil DriveLock-adgangskode).
3.
Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på enter.
4.
Følg anvisningerne på skærmen for at deaktivere DriveLock.
5.
For at afslutte Computer Setup, skal du vælge Hovedmenuen, vælge Gem ændringer og Afslut og
derefter vælge Ja.
Brug af adgangskoder
45
Indtastning af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter)
Kontrollér, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay).
Ved prompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din adgangskode med de taster,
du brugte til at indstille adgangskoden og derefter trykke på enter.
Efter tre ukorrekte forsøg på at angive adgangskoden skal du lukke ned for computeren og forsøge igen.
46
Kapitel 7 Sikkerhed
Ændring af en DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter)
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre en DriveLock-adgangskode i Computer Setup:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen.
3.
Ved prompten DriveLock-adgangskode, skal du skrive den nuværende DriveLock-brugeradgangskode
eller den hovedadgangskode, som du ønsker at ændre, trykke på enter, og derefter trykke på f10 for at
starte Computer Setup.
4.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock og tryk
derefter på enter.
BEMÆRK: For udvalgte produkter, kan det være nødvendigt at indtaste BIOSadministratoradgangskoden og vælge Set DriveLock Password (Indstil DriveLock-adgangskode).
5.
Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på enter.
6.
Foretag de valg der skal til for at ændre adgangskoden, og følg derefter anvisningerne på skærmen for
at indtaste adgangskoder.
BEMÆRK: Indstillingen Change DriveLock Master Password (Skift DriveLock-hovedadgangskode) er
kun synlig, hvis hovedadgangskoden blev angivet i DriveLock-adgangskode-prompten i trin 3.
7.
Hvis du vil afslutte Computer Setup, skal du klikke på Main (Hovedmenu), vælge Save Changes and Exit
(Gem ændringer og afslut) og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Brug af antivirussoftware
Når du bruger computeren til at få adgang til mail, et netværk eller internettet, kan du udsætte den for
computervirus. Computervirusser kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer
eller forårsage en unormal funktionsmåde.
Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de skader,
de eventuelt har forvoldt. For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes
opdateret.
Windows Defender er forudinstalleret på din computer. Det anbefales kraftigt, at du fortsat anvender et
antivirusprogram for at beskytte din computer fuldt ud.
Åbn HP Support Assistant for yderligere oplysninger om computervirus.
Brug af firewallsoftware
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være et
program, du installerer på computeren og/eller netværket, eller en løsning baseret på både hardware og
software.
Der findes to typer firewalls:
●
Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
●
Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for
at beskytte alle computere i netværket.
Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier,
blokeres.
Brug af antivirussoftware
47
Computeren eller netværksudstyret har muligvis allerede en firewall installeret. Ellers findes der firewallsoftwareløsninger.
BEMÆRK: I visse tilfælde kan en firewall blokere for adgang til internetspil, forstyrre printer- eller fildeling
på et netværk eller blokere for uautoriserede filer, der er vedhæftet e-mail. Du kan løse problemet
midlertidigt ved at deaktivere din firewall, udføre den ønskede opgave, og derefter aktivere din firewall igen.
Hvis du vil løse problemet permanent, skal du genkonfigurere firewall'en.
Installation af kritiske sikkerhedsopdateringer
FORSIGTIG: Microsoft® udsender meddelelser vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte computeren
mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere de kritiske opdateringer fra Microsoft, så
snart du får besked om dem.
Du kan også vælge, hvornår opdateringer installeres automatisk. For at ændre indstillingerne skal du vælge
Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Windows Update > Skift indstillinger og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter)
Programmet HP Client Security er forudinstalleret på din computer. Du kan få adgang til denne software
gennem ikonet HP Client Security yderst til højre på proceslinjen eller i Windows Kontrolpanel. Det indeholder
sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at beskytte imod uautoriseret adgang til computeren, netværk og
kritiske data. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til programmet HP Client Security.
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter)
HP Touchpoint Manager er en skybaseret IT-løsning, der gør det muligt for virksomheder at administrere og
beskytte deres aktiver effektivt og sikkert. HP Touchpoint Manager hjælper med at beskytte enheder mod
malware og andre angreb, overvåger enhedernes sundhed og giver kunderne mulighed for at reducere
tidsforbruget ved løsning af enheds- og sikkerhedsproblemer for slutbrugeren. Kunder kan hurtigt
downloade og installere denne software, som er meget omkostningseffektiv i forhold til traditionelle, interne
løsninger. Se http://www.hptouchpointmanager.com for at få flere oplysninger.
Installation af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte
produkter)
Et sikkerhedskabel (købes separat) er udviklet til at fungere præventivt, men vil ikke nødvendigvis forhindre,
at computeren bliver misbrugt eller stjålet. Du tilslutter et sikkerhedskabel til computeren ved at følge
producentens anvisninger.
Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)
Integrerede fingeraftrykslæsere er tilgængelige på udvalgte produkter. For at kunne bruge
fingeraftrykslæseren skal du registrere dit fingeraftryk i Credential Manager i HP Client Security. Se i hjælpen
til programmet HP Client Security.
Når du har registreret dit fingeraftryk i Credential Manager, kan du bruge Password Manager i HP Client
Security til at opbevare og udfylde dine brugernavne og adgangskoder på understøttede websteder og i
understøttede programmer.
48
Kapitel 7 Sikkerhed
Sådan finder du fingeraftrykslæseren
Fingeraftrykslæseren er en lille metalsensor, der er placeret et af følgende steder på computeren:
●
Nær bunden af TouchPad'en
●
Til højre på tastaturet
●
Øverst til højre på skærmen
●
I venstre side af skærmen
Afhængig af produktets type, kan læseren vende vandret eller lodret. Begge retninger kræver, at du kører
fingeren vinkelret på metalsensoren.
Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)
49
8
Vedligeholdelse
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel
indeholder desuden en vejledning til opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og
gode råd om at rejse med (eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
Ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og
Diskoprydning kan du forbedre computerens ydelse.
Brug af Diskdefragmentering
HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden.
BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.
Sådan kører du Diskdefragmentering:
1.
Slut computeren til vekselstrøm.
2.
Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Administrative værktøjer, og vælg derefter
Defragmenter din harddisk.
BEMÆRK: Windows omfatter funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på
computeren. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af
software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support. Du
får adgang til Hjælp og support ved at vælge Start > Alle programmer > HP Hjælp og support.
Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.
Brug af Diskoprydning
Brug Diskoprydning til at gennemsøge harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og
derved frigøre diskplads, så computeren kører mere effektivt.
Sådan kører du Diskoprydning:
1.
Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Administrative værktøjer, og vælg derefter Frigør
diskplads.
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataanmodninger i følgende
situationer:
●
Du taber computeren.
●
Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.
Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.
50
Kapitel 8 Vedligeholdelse
BEMÆRK: Kun interne harddiske er beskyttet af HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en valgfri
dockingenhed eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.
BEMÆRK: Fordi SSD-drev (solid-state drive) ikke har bevægelige dele, er HP 3D DriveGuard ikke nødvendigt
for disse drev.
Flere oplysninger findes i hjælpen til HP 3D DriveGuard-softwaren.
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard
Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et rum til primær harddisk og/
eller drevet i et rum til sekundær harddisk (kun udvalgte produkter) er parkeret. Brug ikonet i
meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen på Windows-skrivebordet for at konstatere, om et drev i
øjeblikket er beskyttet, eller om det er parkeret.
Opdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse problemer og
hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre grafikkomponenter
fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af
dit udstyr.
Gå til http://www.hp.com/support for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er tilgængelige opdateringer.
Hvis du vil opdatere dine programmer og drivere, skal du følge disse anvisninger:
1.
Vælg Start > Alle programmer > Windows Update.
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter for sikker rengøring af din computer:
●
Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i mange
forskellige mærker)
●
Ruderens uden alkohol
●
Blanding af vand og mild sæbe
●
Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
●
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
FORSIGTIG: Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på computeren. Hvis du
ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du kontrollere produktets indhold
for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter ikke er
inkluderet i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra
rengøringsmidler sidde fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
Opdatering af programmer og drivere
51
ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du ikke forsøge at rense din
computer, mens den er tændt.
1.
Sluk for computeren.
2.
Afbryd strømmen.
3.
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
FORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter må rengøringsmidler eller -væsker
ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker ned på overfladen,
kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.
Rengøring af skærmen
Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden alkohol.
Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker computeren.
Rengøring af siderne og låget
Du kan rengøre siderne og låget med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere
angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
BEMÆRK: Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne snavs
og fnug.
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter)
ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for
elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende
til tastaturets overflade.
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige interne komponenter må du ikke lade væsker dryppe ned mellem
tasterne.
●
Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med
en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
●
Brug en trykluftsbeholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne
støv, fnug og partikler fra tastaturet.
Rejse med eller forsendelse af din computer
Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips til at sikre dit udstyr.
●
52
Forbered computeren til transport eller forsendelse:
◦
Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
◦
Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
◦
Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
◦
Luk computeren ned.
●
Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
●
Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at flyve. Undgå at checke den ind med resten af
bagagen.
Kapitel 8 Vedligeholdelse
FORSIGTIG: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter
de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
●
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på flyet.
●
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken
skal mærkes "FORSIGTIG!".
●
Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde
om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse,
hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før du tænder
for den.
●
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
◦
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
◦
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at
anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret,
må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der
sælges til husholdningsudstyr.
Rejse med eller forsendelse af din computer
53
9
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Computeren indeholder HP- og Windows-værktøjer, som kan hjælpe dig med at beskytte dine oplysninger og
hente dem, hvis du skulle få brug for dem. Disse værktøjer hjælper dig med at gendanne computeren til en
korrekt arbejdstilstand via en række enkle trin. Dette afsnit indeholder oplysninger om følgende processer:
●
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
●
Genoprettelse og gendannelse af dit system
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Gendannelsen efter et systemnedbrud er kun lige så god som din seneste sikkerhedskopi.
1.
Når du har opsat computeren, skal du oprette HP-gendannelsesmedier. I dette trin oprettes en Windows
7-operativsystem-dvd og en Driver Recovery-dvd (drivergendannelse). Windows-dvd'en kan bruges til at
geninstallere det oprindelige operativsystem i de tilfælde, hvor harddisken er beskadiget eller er blevet
udskiftet. Driver Recovery-dvd'en (drivergendannelse) installerer specifikke drivere og programmer. Se
Oprettelse af gendannelsesmedier med HP Recovery Disc Creator på side 54.
2.
Du kan bruge sikkerhedskopierings- og gendannelsesværktøjerne i Windows til at udføre følgende
handlinger:
●
Sikkerhedskopiere enkelte filer og mapper
●
Sikkerhedskopiere hele harddisken (kun udvalgte produkter)
●
Oprette en systemreparationsdisk (kun udvalgte produkter) med det installerede optiske drev (kun
udvalgte produkter) eller et valgfrit eksternt optisk drev
●
Opret systemgendannelsespunkter
BEMÆRK: Denne vejledning beskriver en oversigt over sikkerhedskopiering, gendannelse og
gendannelsesindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om de medfølgende værktøjer i Hjælp og support.
Du får adgang til Hjælp og support ved at vælge Start > Hjælp og support.
BEMÆRK: Hvis systemet er ustabilt, anbefaler HP, at du udskriver gendannelsesprocedurerne og gemmer
dem til senere brug.
I tilfælde af systemfejl kan du ved hjælp af de sikkerhedskopierede filer gendanne indholdet af din computer.
Se Sikkerhedskopiering af dine data på side 55.
Retningslinjer
●
Når du opretter gendannelsesmedier eller sikkerhedskopierer til diske, kan du benytte følgende typer
diske (købes separat): dvd+r, dvd+r DL, dvd-r, dvd-r DL eller dvd±rw. De diske, du skal anvende,
afhænger af hvilken type eksternt, optisk drev, du anvender.
●
Kontrollér, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder oprettelsen af gendannelsesmedier
eller sikkerhedskopieringsprocessen.
Oprettelse af gendannelsesmedier med HP Recovery Disc Creator
HP Recovery Disc Creator er et softwareprogram, som tilbyder en alternativ måde at oprette
gendannelsesmedier på. Når du har opsat din computer, kan du oprette genoprettelsesdiske ved brug af HP
54
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering og gendannelse
Recovery Disc Creator. Dette gendannelsesmedie giver dig mulighed for at geninstallere dit oprindelige
operativsystem og vælge drivere og programmer, hvis harddisken bliver beskadiget. HP Recovery Disc Creator
kan oprette to typer gendannelses-dvd'er:
●
Windows 7-operativsystem-dvd – installerer operativsystemet uden yderligere drivere og programmer.
●
Driver Recovery-dvd – installerer kun specifikke drivere og programmer på samme måde, som HP's
softwarehjælpeprogram installerer drivere og programmer.
Oprettelse af gendannelsesmedier
BEMÆRK: Windows 7-operativsystem-dvd'en kan kun oprettes én gang. Derefter er indstillingen til
oprettelse af dette medie ikke længere tilgængelig, når du har oprettet en Windows-dvd.
Sådan oprettes en Windows-dvd:
1.
Vælg Start > Alle programmer > Produktivitet og værktøjer > HP Recovery Disc Creator.
2.
Vælg Windows-disk.
3.
Vælg i rullemenuen det drev, der skal bruges til at brænde gendannelsesmedierne.
4.
Klik på knappen Opret for at starte brændingsprocessen.
Når Windows 7-operativsystem-dvd'en er blevet oprettet, skal du oprette Driver Recovery-dvd'en:
1.
Vælg Start > Alle programmer > Produktivitet og værktøjer > HP Recovery Disc Creator.
2.
Vælg Driver disk.
3.
Vælg i rullemenuen det drev, der skal bruges til at brænde gendannelsesmedierne.
4.
Klik på knappen Opret for at starte brændingsprocessen.
Sikkerhedskopiering af dine data
Du skal oprette systemreparationsdiske og udføre din første sikkerhedskopiering, straks efter den første
systemopsætning. Efterhånden som du tilføjer ny software og nye datafiler, bør du fortsætte med at
sikkerhedskopiere systemet regelmæssigt for at vedligeholde en rimeligt aktuel sikkerhedskopi. Du skal også
oprette Windows-systemreparationsmedierne (kun udvalgte produkter), som kan bruges til at starte (boote)
computeren og reparere operativsystemet i tilfælde af systemfejl eller -ustabilitet. Din første og dine
efterfølgende sikkerhedskopieringer giver dig mulighed for at gendanne dine data og indstillinger, hvis der
skulle opstå en fejl.
Du kan sikkerhedskopiere dine data på en valgfri, ekstern harddisk, et netværksdrev eller på diske.
Bemærk følgende ved sikkerhedskopiering:
●
Gem personlige filer i biblioteket Dokumenter, og sikkerhedskopiér dem regelmæssigt.
●
Sikkerhedskopiér skabeloner, der er gemt i deres tilknyttede mapper.
●
Gem tilpassede indstillinger, som vises i et vindue, en værktøjslinje eller menulinje, ved at tage et
skærmbillede af indstillingerne. Med et sådant billede kan du spare tid, hvis du bliver nødt til at nulstille
dine indstillinger.
●
Når du sikkerhedskopierer til diske, skal du nummerere hver enkelt disk, efter at du har taget den
pågældende disk ud af drevet.
BEMÆRK: Hvis du vil have detaljerede instruktioner om forskellige sikkerhedskopierings- og
gendannelsesfunktioner, skal du søge efter disse emner i Hjælp og support. Du får adgang til Hjælp og
support ved at vælge Start > Hjælp og support.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
55
BEMÆRK: Windows omfatter funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på computeren. Du
bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af
hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support. Du får adgang til Hjælp og
support ved at vælge Start > Hjælp og support.
Sådan opretter du en sikkerhedskopi vha. Windows Sikkerhedskopiering og gendannelse:
BEMÆRK: Sikkerhedskopieringen kan tage over en time afhængigt af filstørrelse og computerens
hastighed.
1.
Vælg Start > Alle programmer > Vedligeholdelse > Sikkerhedskopiering og gendannelse.
2.
Følg anvisningerne på skærmen til at opsætte din sikkerhedskopi, oprette et systembillede (kun
udvalgte produkter) eller oprette et systemreparationsmedie (kun udvalgte produkter).
Udførelse af en systemgendannelse
I tilfælde af systemfejl eller ustabilitet indeholder computeren følgende værktøjer til gendannelse af dine
filer:
●
Windows-gendannelsesværktøjer: Du kan bruge Windows Sikkerhedskopiering og gendannelse til at
gendanne oplysninger, som du tidligere har sikkerhedskopieret. Du kan også bruge Windows
Startreparation til at rette problemer, der evt. forhindrer Windows i at starte korrekt.
●
f11-gendannelsesværktøjer (kun udvalgte produkter): Du kan bruge f11-gendannelsesværktøjer til at
gendanne den originale harddiskafbildning. Afbildningen omfatter Windows-operativsystemet og
softwareprogrammer, som er installeret fra fabrikken.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan starte (boote) computeren, og du ikke kan bruge de systemreparationsmedier,
som du oprettede tidligere (kun udvalgte produkter), skal du købe et Windows 7-operativsystem-medie for at
genstarte computeren og reparere operativsystemet. Flere oplysninger finder du under Brug af Windows 7operativsystem-medie på side 57.
Brug af Windows-værktøjer til gendannelse
Med Windows-gendannelsesværktøjerne kan du:
●
Gendanne enkelte filer
●
Gendanne computeren til en tidligere systemgendannelsespunkt
●
Gendanne oplysninger ved hjælp af gendannelsesværktøjer
BEMÆRK: Hvis du vil have detaljerede instruktioner om forskellige gendannelses- og
genoprettelsesfunktioner, skal du foretage en søgning efter disse emner i Hjælp og support. Du får adgang til
Hjælp og support ved at vælge Start > Hjælp og support.
BEMÆRK: Windows omfatter funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på computeren. Du
bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af
hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Se Hjælp og support. Du får adgang til Hjælp og
support ved at vælge Start > Hjælp og support.
Sådan gendannes oplysninger, du tidligere har sikkerhedskopieret:
1.
Vælg Start > Alle programmer > Vedligeholdelse > Sikkerhedskopiering og gendannelse.
2.
Følg anvisningerne på skærmen for at få gendannet dine systemindstillinger, din computer (kun
udvalgte produkter) eller dine filer.
Hvis du vil gendanne dine oplysninger ved hjælp af Startreparation, skal du følge disse trin:
56
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering og gendannelse
FORSIGTIG: Nogle Startreparationsmuligheder sletter og omformaterer harddisken fuldstændigt. Alle de
filer, du har oprettet, og eventuel software, du har installeret på computeren, fjernes permanent. Når
omformateringen er udført, gendanner gendannelsesprocessen operativsystemet og driverne, softwaren og
programmerne fra den sikkerhedskopi, der blev anvendt til gendannelsen.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Kontrollér om muligt, om Windows-partitionen er til stede.
Du kan kontrollere tilstedeværelsen af Windows-partitionen ved at vælge Start > Computer.
BEMÆRK: Hvis Windows-partitionen ikke vises på listen, skal du gendanne operativsystemet og
programmerne vha. Windows 7-operativsystem-dvd'en og mediet Driver Recovery (Drivergendannelse).
Flere oplysninger finder du under Brug af Windows 7-operativsystem-medie på side 57.
3.
Hvis Windows-partitionen vises, skal du genstarte computeren og derefter trykke på f8, før Windowsoperativsystemet indlæses.
4.
Vælg Startreparation.
5.
Følg anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om gendannelse af oplysninger ved hjælp af Windows-værktøjerne
ved at vælge Start > Hjælp og support.
Brug af f11-gendannelsesværktøjer (kun udvalgte produkter)
FORSIGTIG: Brug af f11 sletter indholdet af harddisken helt, og harddisken reformateres. Alle de filer, du har
oprettet, og eventuel software, du har installeret på computeren, fjernes permanent. Gendannelsesværktøjet
f11 geninstallerer operativsystemet samt HP-programmer og -drivere, som blev installeret på fabrikken.
Software, der ikke blev installeret på fabrikken, skal geninstalleres.
Sådan gendannes den oprindelige harddiskafbildning ved hjælp af f11:
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Kontrollér om muligt tilstedeværelsen af HP Recovery-partitionen: Klik på Start, højreklik på Computer,
klik på Administrer, og klik derefter på Diskhåndtering.
BEMÆRK: Hvis HP Recovery-partitionen ikke vises på listen, skal du gendanne operativsystemet og
programmerne vha. Windows 7-operativsystem-mediet og disken Driver Recovery (Drivergendannelse).
Flere oplysninger finder du under Brug af Windows 7-operativsystem-medie på side 57.
3.
Hvis HP Recovery-partitionen vises, skal du genstarte computeren og derefter trykke på f11, før
Windows-operativsystemet indlæses.
4.
Tryk på f11, mens meddelelsen "Press <F11> for recovery" (Tryk på f11 for gendannelse) vises på
skærmen.
5.
Følg anvisningerne på skærmen.
Brug af Windows 7-operativsystem-medie
Hvis du ikke kan bruge de gendannelsesmedier, som du oprettede tidligere vha. HP Recovery Disc Creator (kun
udvalgte produkter), skal du købe en Windows 7-operativsystem-dvd for at genstarte computeren og
reparere operativsystemet.
Hvis du vil bestille DVD'en med Windows 7-operativsystemet, skal du gå til HP's websted. For support i USA
skal du gå til http://www.hp.com/support. For support i hele verden skal du gå til http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html Du kan også bestille dvd'en ved at ringe til supportafdelingen. Se Folder
Udførelse af en systemgendannelse
57
med Worldwide Telephone Numbers (Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren, for at få
kontaktoplysninger.
FORSIGTIG: Hvis du bruger en Windows 7-operativsystem-dvd, slettes indholdet af harddisken helt, og
harddisken reformateres. Alle de filer, du har oprettet, og eventuel software, du har installeret på
computeren, fjernes permanent. Når formateringen er gennemført, vil gendannelsesproceduren hjælpe dig
med at gendanne operativsystem, drivere, software og hjælpeprogrammer.
Sådan startes gendannelse ved hjælp af en Windows 7-operativsystem-dvd:
BEMÆRK: Denne procedure kan tage flere minutter.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Genstart computeren, og læg derefter Windows 7-operativsystem-dvd'en i det optiske drev, før
Windows-operativsystemet indlæses.
3.
Når du bliver bedt om det, skal du trykke på en tast på tastaturet.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
5.
Klik på Næste.
6.
Vælg Reparer din computer.
7.
Følg anvisningerne på skærmen.
Når reparationen er gennemført:
58
1.
Skub Windows 7-operativsystem-dvd'en ud, og indsæt derefter Driver Recovery-dvd'en
(Drivergendannelse).
2.
Installér de hardwareaktiverende drivere først, og installér derefter de anbefalede programmer.
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering og gendannelse
10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure
Start
Brug af Computer Setup
Computer Setup eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikation mellem alle systemets inputog outputenheder (som f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer). Computer Setup indeholder
indstillinger for de typer af enheder, der er installeret, startrækkefølgen for computeren og omfanget af
systemhukommelse og udvidet hukommelse.
BEMÆRK: Vær særlig omhyggelig, når du foretager ændringer i Computer Setup. Fejl kan forhindre
computeren i at fungere korrekt.
Start af Computer Setup
BEMÆRK: Et eksternt tastatur eller en ekstern mus, som er tilsluttet via USB, kan kun anvendes i Computer
Setup, hvis USB-bagudkompatibel understøttelse er aktiveret.
Hvis du vil starte Computer Setup, skal du følge disse trin:
▲
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne Computer
Setup.
Navigering og valg i Computer Setup
●
Du vælger en menu eller et menupunkt ved hjælp af tasten tab og piletasterne på tastaturet og derefter
ved at trykke på enter eller ved at vælge emnet ved hjælp af et pegeredskab.
BEMÆRK: På tabletter uden tastaturer kan du bruge din finger til at foretage valg.
●
For at rulle op og ned skal du vælge Pil op eller Pil ned i øverste højre hjørne af skærmen eller bruge Pil
op- eller Pil ned-tasten på tastaturet.
●
Hvis du vil lukke åbne dialogbokse og vende tilbage til hovedskærmbilledet i Computer Setup, skal du
trykke på esc, og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at afslutte menuerne i Computer Setup:
●
Sådan afslutter du menuerne i Computer Setup uden at gemme dine ændringer:
Vælg ikonet Exit (Luk) i nederste højre hjørne på skærmen, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer og Afslut), og tryk derefter
på enter.
●
Sådan gemmer du dine ændringer og afslutter menuerne i Computer Setup:
Vælg ikonet Save (Gem) i nederste højre hjørne på skærmen, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.
- eller Brug af Computer Setup
59
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup
BEMÆRK: Gendannelse af standardindstillinger ændrer ikke harddiskens tilstand.
Følg disse trin for at gendanne alle indstillinger i Computer Setup til de fabriksindstillede værdier:
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 59.
2.
Vælg Main (Overordnet), og vælg derefter Apply Factory Defaults and Exit (Anvend
standardindstillinger og afslut).
BEMÆRK: På udvalgte produkter, kan blive vist valgmulighederne Restore Defaults (Gendan
standarder) i stedet for Apply Factory Defaults and Exit (Anvend fabrikkens standardindstillinger og
afslut).
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte, skal du vælge ikonet Save (Gem) i nederste højre hjørne på
skærmen, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
BEMÆRK: Din adgangskode- og sikkerhedsindstillinger ændres ikke, når du gendanner
fabriksindstillingerne.
Opdatering af BIOS
Opdaterede versioner til BIOS kan være tilgængelige på HP's websted.
De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs.
Visse download-pakker indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder oplysninger om installation
af filen og fejlfinding.
Sådan fastslår du BIOS-versionen
For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Computer Setup (BIOS), skal du først fastslå BIOSversionen på computeren.
Du kan få adgang til oplysninger om BIOS-versionen (også kaldet ROM-dato og System-BIOS) ved at trykke på
fn+esc (hvis du allerede er i Windows) eller ved at bruge Computer Setup.
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 59.
2.
Vælg Main (Overordnet), og vælg derefter System Information (Systemoplysninger).
3.
Hvis du vil afslutte Computer Setup uden at gemme dine ændringer, skal du vælge ikonet Exit (Afslut) i
nederste højre hjørne af skærmen og derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller -
60
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start
Vælg Main (Overordnet), vælg Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer og Afslut), og tryk derefter
på enter.
Se Download af en BIOS-opdatering på side 61, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG: Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren
kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger
ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen på computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
1.
Du kan få adgang til Hjælp og support ved at vælge Start > Alle programmer > HP hjælp og support >
HP Support Assistant.
2.
Foretag valget for opdateringer.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificér den nyeste BIOS-opdatering og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Noter datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for disse
oplysninger til at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du slutter computeren til et netværk, skal du rådføre dig med
netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg eventuelle anvisninger på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Vælg Start > Denne computer.
2.
Vælg harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks. filnavn.exe).
Installationen af BIOS begynder.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den
downloadede fil fra harddisken.
Brug af Computer Setup
61
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten
Følg disse trin for dynamisk at vælge en startenhed for den aktuelle startrækkefølge:
1.
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f9 for at åbne menuen Boot
Device Options (Indstillinger for startenhed).
2.
Vælg en startenhed, og tryk derefter på enter.
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter)
VIGTIGT: Før du aktiverer funktionen Trusted Platform Module (TPM) på dette system, skal du sørge for, at
din påtænkte brug af TPM er i overensstemmelse med relevante lokale love, regulativer og politikker, og
godkendelser eller licenser skal anskaffes, hvis de er relevante. Eventuelle problemer med overholdelse som
følge af din brug af TPM, der overtræder ovennævnte krav, er på eget ansvar. HP er ikke ansvarlig for
eventuelle krav.
TPM giver yderligere sikkerhed på din computer. Du kan redigere TPM-indstillingerne i Computer Setup (BIOS).
BEMÆRK: Hvis du ændrer TPM-indstillingen til Skjult, er TPM ikke synlig i operativsystemet.
Sådan får du adgang til TPM-indstillingerne i Computer Setup (Computeropsætning):
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 59.
2.
Vælg Sikkerhed og TPM-integreret sikkerhed, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter)
Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Start, en teknologi, som kontinuerligt overvåger, om
computerens BIOS udsættes for angreb eller beskadigelse. Hvis BIOS'en beskadiges eller angribes, gendanner
HP Sure Start automatisk BIOS'en til dens tidligere fejlsikrede tilstand, uden indgriben fra brugeren.
HP Sure Start er allerede konfigureret og aktiveret, så de fleste brugere kan bruge standardkonfigurationen
HP Sure Start. Standardkonfigurationen kan tilpasses af erfarne brugere.
For at få adgang til den nyeste dokumentation vedrørende HP Sure Start skal du gå til http://www.hp.com/
support og vælge dit land. Vælg Drivere og download, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
62
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start
11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for
operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af operativsystemet eller
andre softwarekomponenter.
Når HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en
fejl-id-kode på 24 cifre. Denne id-kode kan opgives i forbindelse med support for at finde ud af, hvordan
problemet løses.
BEMÆRK: For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden
for bærbar computer med det fysiske tastatur.
For at starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
1.
Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på esc.
2.
Tryk på f2.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-drev
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics-værktøjet
(UEFI) til et USB-drev under Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
på side 63.
3.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følge
anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på esc.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
BEMÆRK: Anvisningerne til at downloade HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) findes kun på engelsk, og du
skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun
tilbydes .exe-filer.
Der er to metoder til at downloade HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhed.
Download den nyeste UEFI-version
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Klik på linket Download i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics, og vælg derefter Kør.
Download en version af UEFI til et bestemt produkt
1.
Gå til http://www.hp.com/support, og vælg derefter dit land/område. Siden HP Support vises.
2.
Klik på Drivere & downloads.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
63
3.
Brug de angivne kategorier til at finde dit produkt.
- eller Klik på Find nu for automatisk at lade HP finde dit produkt.
64
4.
Vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
5.
I afsnittet Diagnostic (Diagnosticering) kan man følge anvisningerne på skærmen for at hente den
ønskede UEFI-version.
Kapitel 11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Specifikationer
Indgangseffekt
Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med
computeren.
Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 V, 50–60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med
strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en
vekselstrømsadapter eller en jævnstrømsstrømkilde, der er leveret og godkendt af HP til brug til denne
computer.
Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer.
Indgangseffekt
Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm
19,5 V jævnstrøm ved 10,3 A – Slim 200W
BEMÆRK: Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke
overstiger 240 V rms.
BEMÆRK: Computerens driftsspænding og strøm kan ses på systemets mærkat med lovgivningsmæssige
oplysninger.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
USA
Drift (skriver til optisk disk)
5°C-35°C
41°F-95°F
Ikke i drift
-20°C-60°C
-4°F-140°F
I drift
10%-90%
10%-90%
Ikke i drift
5%-95%
5%-95%
I drift
-15 m-3.048 m
-50 fod-10.000 fod
Ikke i drift
-15 m-12.192 m
-50 fod-40.000 fod
Temperatur
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)
Maksimal højde (uden tryk)
Indgangseffekt
65
13 Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.
En afladning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter.
Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende
forholdsregler:
66
●
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren,
skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
●
Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
●
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
●
Brug ikke-magnetisk værktøj.
●
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet
metaloverflade.
●
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
Kapitel 13 Elektrostatisk udledning
14 Hjælp til handicappede
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer
med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer
og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din
enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Få support til hjælp til handicappede
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os mere om funktioner til hjælp til
handicappede, der har hjulpet dig, bedes du kontakte os på + 1 (888) 259-5707, mandag til fredag fra kl. 6.00
til 21.00 North American Mountain-tid. Hvis du er døv eller har nedsat hørelse og bruger TRS/VRS/WebCapTel,
kan du kontakte os, hvis du har brug for teknisk support eller har spørgsmål vedrørende hjælp til
handicappede, ved at ringe på + 1 (877) 656-7058, mandag til fredag fra kl. 6.00 til 21.00 North American
Mountain-tid.
BEMÆRK: Support er kun på engelsk.
Understøttede hjælpe-teknologier
67
Indeks
A
Adgangskoder
DriveLock 43
adgangskoder
administrator 40
BIOS-administrator 41
bruger 40
administratoradgangskode 40
afprøvning af en
vekselstrømsadapter 38
angivelse af indstillinger for
strømstyring 31
antivirussoftware 47
B
bagudkompatibel understøttelse,
USB 59
batteri
afladning 34
bortskaffe 36
fjerne 35
genmontering 36
lave batteriniveauer 34
strømbesparelse 36
visning af resterende spænding
34
batterispænding 33
besparelse, strøm 36
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
tofinger-knibe-zoom 24
tryk 23
BIOS
downloade en opdatering 61
fastlægge version 60
opdatere 60
Bluetooth-enhed 17, 20
Bluetooth-mærkat 15
brug af lydindstillinger 26
brug af TouchPad 23
bruge
ekstern vekselstrøm 37
strømsparetilstand 31
brugeradgangskode 40
68
Indeks
C
certificeringsmærkat for trådløs 15
chipkort
kortholder 4
Computer Setup
BIOSadministratoradgangskode 41
gendanne fabriksindstillinger 60
navigere og vælge 59
Computer Setup
(Computeropsætning)
DriveLock-adgangskode 43
D
Diskdefragmenteringssoftware
Diskoprydningssoftware 50
drevmedier 32
driftsmiljø 65
DriveLock
aktivering 44
deaktivering 45
DriveLock-adgangskode
beskrivelse 43
indstilling 44
indtaste 46
ændre 47
Driver Recovery-dvd,
bruge til gendannelse 57
oprette 54
Dvaletilstand
afslutte 32
starte 32
50
E
ekstern vekselstrøm, brug af 37
Elektrostatisk udledning 66
esc-tast, identificere 11
F
f11-gendannelse 57
fingeraftrykslæser 48
fingeraftrykslæser, identificere 10
firewallsoftware 47
fn-tast, identificere 11
forsendelse af computeren 52
G
Gendannelse, system 56
Gendannelse af harddisken 57
gendannelsesmedie, bruge til
gendannelse 57
gendannelsesmedier, oprette 54
Gendannelsespartition 57
gendannelsesværktøjer 54
gendannelsesværktøjer, Windows
56
genvejstaster
bruge 11
GPS 19
H
harddisk, identificere 13
Harddiskgendannelse 57
HD-enheder, tilslutte 27, 30
HDMI, konfigurere lyd 28
HDMI-port
tilslutte 27
HDMI-port, identificere 4
headset, tilslutning 26
hjælp til handicappede 67
Hovedadgangskode til DriveLock
ændre 47
hovedtelefon, tilslutning af 25
HP 3D DriveGuard 50
HP batterikontrol 34
HP Client Security 48
HP-gendannelsespartition
bruge til gendannelse 57
kontrollere tilstedeværelse 57
HP Mobile Connect 19
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
brug af 63
HP Recovery Disc Creator, bruge 54
HP Touchpoint Manager 48
hukommelseskort 32
hukommelseskortlæser,
identificere 6
Hukommelsesmodul
identificere 13
hurtigtaster
Slumre 11
Højttalere
tilslutte 25
højttalere, identificere
14
I
i bunden 15
indgangseffekt 65
Indstille adgangskodebeskyttelse ved
vækning 33
Indstillinger for TPM 62
integreret, numerisk tastatur,
identificere 11
interne mikrofoner, identificere 6
K
knap, tænd/sluk 31
knappen Trådløs 17
knapper
højre pegepind 7
højre TouchPad 8
midterste pegepind 7
midterste TouchPad 8
strøm 10, 31
TouchPad tændt/slukket 7
venstre TouchPad 7
knapper til trådløs
knap 17
operativsystem 17
kombi-stik til lydudgang
(hovedtelefon) / lydindgang
(mikrofon), identificere 4
komponenter
foroven 7
forside 14
højre side 4
i bunden 13
skærm 6
venstre side 5
Kritiske opdateringer, software 48
kritisk lav batterispænding 31
L
lavt batteriniveau 34
lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for
trådløs 15
mærkat med lovgivningsmæssige
oplysninger 15
lydindstillinger, brug af 26
lysdiode for batteri 5, 14
Lysdiode for Caps Lock, identificere
8
Lysdiode for harddisk, identificere
14
Lysdiode for integreret webcam,
identificere 6
lysdiode for lydløs mikrofon,
identificere 8
lysdiode for Num Lock 8
Lysdiode for TouchPad, identificere
9
lysdiode for trådløs 8, 14, 17
lysdiode for webkamera,
identificere 6
lysdioder
batteri 5, 14
Caps Lock 8
harddisk 14
Num Lock 8
RJ-45 (netværk) 5
sluk mikrofon 8
strøm 8, 14
TouchPad 9
trådløs 8, 14
webkamera 6
Lysdioder for RJ-45 (netværk),
identificere 5
Lysdioder for strøm 8, 14
læsbare medier 32
M
Miracast 30
mærkater
Bluetooth 15
certificering for trådløs 15
lovgivningsmæssige 15
serienummer 15
service 14
WLAN 15
N
nedlukning 31
netværksstik, identificere 5
numerisk tastatur
integreret numerisk 11
O
offentlig WLAN-forbindelse 18
opdatering af programmer og
drivere 51
oprette forbindelse til et WLAN 18
P
Pegepind 7
porte
ekstern skærm 4, 27
HDMI 4, 27
Miracast 30
Thunderbolt 28
USB 3.0-opladning
(strømforsynet) 5
USB Type-C (Thunderbolt-3aktiveret) 4
VGA 27
port til ekstern skærm 4, 27
produktnavn og -nummer,
computer 15
R
rejse med computeren 15, 52
Rengøring af computeren 51
RJ-45-stik (netværk), identificere 5
S
serienummer 15
Serienummer, computer 15
servicemærkater, placering 14
setup utility
gendanne fabriksindstillinger 60
navigere og vælge 59
sikkerhedskopier
gendannelse 56
oprette 55
Sikkerhedskopiering og
gendannelse 56
sikkerhedskopieringsværktøjer 54
SIM-kort
isætte 16
skrivbare medier 32
slots
chipkort 4
sikkerhedskabel 5
slot til sikkerhedskabel,
identificere 5
slukning af computeren 31
Slumre
afslutte 32
starte 32
Software
Diskdefragmentering 50
Diskoprydning 50
Indeks
69
software
antivirus 47
firewall 47
HP 3D DriveGuard 50
kritiske opdateringer 48
spill udløbshul, identificere 13
Startreparation, bruge 56
stik
kombi-stik til lydudgang
(hovedtelefon) / lydindgang
(mikrofon) 4
netværk 5
RJ-45 (netværk) 5
stik, strøm 5
strøm
batteri 33
besparelse 36
indstillinger 31
strømsparetilstand 31
strømstik, identificere 5
Sure Start
bruge 62
systemet reagerer ikke 31
sådan finder du oplysninger
hardware 3
software 3
T
taster
esc 11
fn 11
Windows-tasten 11
Thunderbolt-port, tilslutning af 28
tofinger-knibe-zoom-bevægelse på
TouchPad og berøringsskærm 24
Tofinger-rulning, TouchPadbevægelse 24
TouchPad
bruge 23
knapper 7
TouchPad-bevægelser
rulning med to fingre 24
tryk med to fingre 24
TouchPad til/fra-knap, identificere
7
TouchPad-zone
identificere 7
tryk-bevægelse på TouchPad'en og
berøringsskærmen 23
70
Indeks
tryk med to fingre, TouchPadbevægelse 24
trådløse antenner, identificere 6
trådløst netværk (WLAN)
funktionsmæssig rækkevidde
19
offentlig WLAN-forbindelse 18
tilslutte 18
WLAN-forbindelse i en
virksomhed 18
tænd/sluk-knap 31
Tænd/sluk-knap, identificere 10
U
USB 3.0-opladning (strømforsynet),
identificerende 5
USB 3.0-port 4, 5
USB-bagudkompatibel
understøttelse 59
USB-porte, identificere 4, 5
USB Type-C (Thunderbolt-3aktiveret)-port, identificere 4
V
Vedligeholdelse
Diskdefragmentering 50
Diskoprydning 50
vedligeholdelse
HP 3D DriveGuard 50
opdatering af programmer og
drivere 51
Vedligeholdelse af computeren 51
vekselstrømsadapter, afprøvning
38
venstre Pegepind-knap,
identificering 7
ventilationsåbninger, identificere
13
VGA-port, tilslutning 27
Video 26
W
webcam, identificere 6
webkamera 6
bruge 25
Windows 7-operativsystem-dvd
bruge til gendannelse 57
oprette 54
Windows 7-operativsystem-medie
bruge til gendannelse 57
oprette 54
Windows Startreparation, bruge 56
Windows-tasten, identificere 11
WLAN-antenner, identificere 6
WLAN-antenner, identificerer 6
WLAN-enhed 15
WLAN-forbindelse i en virksomhed
18
WLAN-mærkat 15
WWAN-enhed 17, 19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising