HP | ZBook 15v G5 Mobile Workstation | HP ZBook 15v G5 Mobile Workstation Ghid pentru utilizator

HP ZBook 15v G5 Mobile Workstation Ghid pentru utilizator
Ghid pentru utilizator
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth este o marcă comercială deţinută de
proprietarul său şi este utilizată de HP Inc. sub
licenţă. Intel, Celeron şi Pentium sunt mărci
comerciale ale companiei Intel Corporation din
S.U.A. şi din alte ţări/regiuni. Thunderbolt şi
logoul Thunderbolt sunt mărci comerciale ale
Intel Corporation și ale sucursalelor sale din
S.U.A. şi/sau din alte ţări/regiuni. Windows este
marcă comercială înregistrată sau marcă
comercială a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări/regiuni.
Informaţiile cuprinse în acest document se pot
modifica fără preaviz. Singurele garanţii pentru
produsele şi serviciile HP sunt specificate în
declaraţiile exprese de garanţie ce însoţesc
respectivele produse şi servicii. Nimic din
conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară.
Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru
omisiunile din documentaţia de faţă.
Prima ediţie: Aprilie 2018
Cod document: L15547-271
Notă despre produs
Clauze privind software-ul
Acest ghid descrie caracteristici comune
majorităţii produselor. Este posibil ca unele
caracteristici să nu fie disponibile pe
computerul dvs.
Prin instalarea, copierea, descărcarea sau
utilizarea în orice alt mod a oricărui produs
software preinstalat pe acest computer, sunteţi
de acord să respectaţi condiţiile stipulate în
Acordul de licenţă pentru utilizatorul final HP
(ALUF). Dacă nu acceptaţi aceşti termeni de
licenţă, singurul remediu este returnarea în
întregime a produsului nefolosit (hardware şi
software) în cel mult 14 zile pentru o
rambursare integrală conform politicii de
rambursare a vânzătorului.
Unele caracteristici nu sunt disponibile în toate
ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a
beneficia la maximum de funcţionalitatea
sistemului de operare Windows, sistemele pot
necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată
de hardware, drivere sau software ori
actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este
actualizat automat, această caracteristică fiind
activată întotdeauna. Se pot aplica taxe
stabilite de furnizorii de servicii Internet (ISP)
şi, în timp, se pot aplica cerinţe suplimentare
pentru actualizări. Pentru detalii, consultaţi
http://www.microsoft.com.
Pentru a accesa cele mai recente ghiduri pentru
utilizatori, mergeţi la http://www.hp.com/
support şi urmaţi instrucţiunile pentru a găsi
produsul. Apoi selectaţi User Guides (Ghiduri
pentru utilizatori).
Pentru orice alte informaţii sau pentru a
solicita o rambursare integrală a preţului
computerului, contactaţi vânzătorul.
Notificare de avertizare privind siguranţa
AVERTISMENT! Pentru a reduce posibilitatea de vătămare prin arsuri sau de supraîncălzire a computerului,
nu plasaţi computerul direct pe genunchi şi nu obstrucţionaţi orificiile de ventilaţie ale computerului. Utilizaţi
computerul numai pe suprafeţe dure şi plane. Nu permiteţi blocarea fluxului de aer de către o altă suprafaţă
tare, cum ar fi cea a unei imprimante opţionale alăturate sau de către suprafeţe moi, cum ar fi cele ale
pernelor, păturilor sau hainelor. De asemenea, în timpul exploatării nu permiteţi ca adaptorul de c.a. să intre
în contact cu pielea sau cu suprafeţe moi, cum ar fi cele ale pernelor, păturilor sau hainelor. Computerul şi
adaptorul de c.a. respectă limitele de temperatură pentru suprafeţele accesibile utilizatorului, definite de
standardul internaţional pentru siguranţa echipamentelor din tehnologia informaţiilor (IEC 60950).
iii
iv
Notificare de avertizare privind siguranţa
Setarea privind configuraţia de procesoare (numai la anumite produse)
IMPORTANT: Anumite produse sunt configurate cu un procesor Intel® Pentium® seria N35xx/N37xx sau
Celeron® seria N28xx/N29xx/N30xx/N31xx şi cu un sistem de operare Windows®. În cazul în care computerul
dvs. este configurat conform descrierii, nu modificaţi setarea privind configuraţia de procesoare din
msconfig.exe, de la 4 sau 2 procesoare la 1 procesor. Dacă procedaţi astfel, computerul dvs. nu va reporni.
Va fi necesar să efectuaţi o resetare la valorile din fabrică pentru a restaura setările originale.
v
vi
Setarea privind configuraţia de procesoare (numai la anumite produse)
Cuprins
1 Pornirea corectă ............................................................................................................................................ 1
Cele mai bune practici ............................................................................................................................................ 1
Mai multe resurse HP ............................................................................................................................................. 2
2 Familiarizaţi-vă cu computerul ....................................................................................................................... 4
Localizarea hardware-ului ..................................................................................................................................... 4
Localizarea software-ului ..................................................................................................................................... 4
Partea dreaptă ....................................................................................................................................................... 5
Partea stângă ......................................................................................................................................................... 8
Afişaj ...................................................................................................................................................................... 9
Zona tastaturii ..................................................................................................................................................... 10
Zonă de atingere ............................................................................................................................... 10
Indicatoare luminoase ...................................................................................................................... 11
Butoane, difuzoare şi cititor de amprente ........................................................................................ 12
Taste speciale .................................................................................................................................... 13
Taste de acţiune ................................................................................................................................ 14
Partea inferioară .................................................................................................................................................. 15
Etichete ................................................................................................................................................................ 15
3 Conectarea la o reţea ................................................................................................................................... 17
Conectarea la o reţea wireless ............................................................................................................................ 17
Utilizarea comenzilor wireless .......................................................................................................... 17
Tasta „mod avion” ........................................................................................................... 17
Comenzile sistemului de operare ................................................................................... 17
Conectarea la o reţea WLAN .............................................................................................................. 18
Utilizarea modulului de bandă largă mobilă HP (numai la anumite produse) ................................. 19
Utilizarea funcţiei GPS (numai la anumite produse) ......................................................................... 19
Utilizarea dispozitivelor wireless Bluetooth (numai la anumite produse) ...................................... 19
Conectarea dispozitivelor Bluetooth .............................................................................. 20
Conectarea la o reţea cablată – LAN (numai la anumite produse) ...................................................................... 20
4 Utilizarea caracteristicilor de divertisment ................................................................................................... 21
Utilizarea camerei ................................................................................................................................................ 21
Utilizarea sistemului audio .................................................................................................................................. 21
Conectarea difuzoarelor ................................................................................................................... 21
Conectarea căştilor ........................................................................................................................... 21
vii
Conectarea seturilor de căşti ............................................................................................................ 22
Utilizarea setărilor de sunet ............................................................................................................. 22
Utilizarea caracteristicilor video ......................................................................................................................... 22
Conectarea unui dispozitiv cu Thunderbolt utilizând un cablu USB Type-C (numai la anumite
produse) ............................................................................................................................................ 22
Conectarea dispozitivelor video utilizând un cablu HDMI (numai la anumite produse) .................. 23
Configurarea caracteristicii audio HDMI ......................................................................... 24
Descoperirea şi conectarea la afişaje wireless compatibile Miracast (numai la anumite
produse) ............................................................................................................................................ 25
Utilizarea transferului de date ............................................................................................................................ 25
Conectarea dispozitivelor la un port USB Type-C (numai la anumite produse) ............................... 25
5 Navigarea pe ecran ...................................................................................................................................... 26
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul senzitiv ........................................................................ 26
Atingere ............................................................................................................................................. 26
Mărire/micşorare cu două degete ..................................................................................................... 27
Glisare cu două degete (doar pe zona de atingere) .......................................................................... 27
Atingere cu două degete (doar pe zona de atingere) ....................................................................... 27
Atingere cu patru degete (doar pe zona de atingere) ....................................................................... 28
Tragere cu trei degete (doar pe zona de atingere) ........................................................................... 28
Glisare cu un deget (doar pe ecranul senzitiv) .................................................................................. 29
Utilizarea unei tastaturi sau a unui mouse, care sunt opţionale ........................................................................ 29
Utilizarea tastaturii de pe ecran (numai la anumite produse) ............................................................................ 29
6 Gestionarea consumului de energie ............................................................................................................... 30
Utilizarea stărilor Repaus şi Hibernare ............................................................................................................... 30
Iniţierea şi ieşirea din starea Repaus ................................................................................................ 30
Iniţierea şi ieşirea din starea Hibernare (numai la anumite produse) .............................................. 31
Închiderea (oprirea) computerului ...................................................................................................................... 31
Utilizarea pictogramei Alimentare şi a Opţiunilor de alimentare ....................................................................... 32
Funcţionarea cu alimentare de la acumulator .................................................................................................... 32
Utilizarea caracteristicii HP Fast Charge (numai la anumite produse) ............................................. 32
Afişarea nivelului de încărcare al acumulatorului ............................................................................ 33
Găsirea informaţiilor despre acumulator în HP Support Assistant (numai la anumite produse) .... 33
Economisirea energiei acumulatorului ............................................................................................. 33
Identificarea nivelurilor scăzute de încărcare ale acumulatorului ................................................... 33
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului .......................................................... 34
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului când este disponibilă
sursa de alimentare externă .......................................................................................... 34
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului când nu este
disponibilă nicio sursă de alimentare ............................................................................. 34
viii
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului când computerul nu
poate ieşi din Hibernare .................................................................................................. 34
Acumulatorul sigilat din fabrică ........................................................................................................ 34
Funcţionarea cu sursa de alimentare externă .................................................................................................... 35
7 Întreţinerea computerului ............................................................................................................................ 36
Îmbunătăţirea performanţelor ............................................................................................................................ 36
Utilizarea programului Defragmentare disc ..................................................................................... 36
Utilizarea programului Curăţare disc ................................................................................................ 36
Utilizarea software-ului HP 3D DriveGuard (numai la anumite produse) ........................................ 36
Identificarea stării HP 3D DriveGuard ............................................................................. 37
Actualizarea programelor şi a driverelor ............................................................................................................ 37
Curăţarea computerului ...................................................................................................................................... 37
Proceduri de curăţare ........................................................................................................................ 38
Curăţarea afişajului ......................................................................................................... 38
Curăţarea părţilor laterale sau a capacului .................................................................... 38
Curăţarea zonei de atingere, a tastaturii sau a mouse-ului (numai la anumite
produse) .......................................................................................................................... 38
Călătoria cu computerul sau transportul acestuia ............................................................................................. 38
8 Securizarea computerului şi a informaţiilor ................................................................................................... 40
Utilizarea parolelor .............................................................................................................................................. 40
Setarea parolelor în Windows ........................................................................................................... 40
Setarea parolelor în Setup Utility (BIOS) ........................................................................................... 41
Utilizarea sistemului Windows Hello (numai la anumite produse) ..................................................................... 41
Utilizarea software-ului de securitate pe Internet ............................................................................................. 42
Utilizarea software-ului antivirus ..................................................................................................... 42
Utilizarea software-ului paravan de protecţie ................................................................................. 42
Instalarea actualizărilor de software .................................................................................................................. 43
Utilizarea serviciilor de gestionare HP (numai la anumite produse) .................................................................. 43
Securizarea reţelei wireless ................................................................................................................................ 43
Copierea de rezervă a aplicaţiilor software şi a informaţiilor ............................................................................ 43
Utilizarea unui cablu de siguranţă opţional (numai la anumite produse) .......................................................... 43
9 Cum se utilizează Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................ 44
Pornirea utilitarului Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................. 44
Cum se actualizează Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................ 44
Determinarea versiunii de BIOS ........................................................................................................ 44
Descărcarea unei actualizări de BIOS ................................................................................................ 45
ix
10 Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics ................................................................................. 46
Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics Windows ..................................................................... 46
Descărcarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics Windows ............................................... 46
Descărcarea celei mai recente versiuni pentru HP PC Hardware Diagnostics
Windows .......................................................................................................................... 47
Descărcarea instrumentului HP Hardware Diagnostics Windows după numele sau
numărul de produs (numai la anumite produse) ........................................................... 47
Instalarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics Windows .................................................. 47
Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................................................................. 47
Pornirea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................................................ 48
Descărcarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI pe o unitate flash USB .................. 48
Descărcarea celei mai recente versiuni pentru HP PC Hardware Diagnostics UEFI ....... 48
Descărcarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI după numele sau
numărul de produs (numai la anumite produse) ........................................................... 49
Utilizarea setărilor caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (numai la anumite produse) ..... 49
Descărcarea caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ........................................... 49
Descărcarea celei mai recente versiuni pentru Remote HP PC Hardware
Diagnostics UEFI ............................................................................................................. 49
Descărcarea caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI după
numele sau numărul de produs ...................................................................................... 49
Particularizarea setărilor caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ...................... 50
11 Copierea de rezervă, restaurarea şi recuperarea ........................................................................................... 51
Crearea suporturilor de recuperare şi a copiilor de rezervă ............................................................................... 51
Utilizarea suporturilor de recuperare HP (numai la anumite produse) ............................................ 51
Utilizarea instrumentelor din Windows ............................................................................................ 52
Utilizarea instrumentului HP Cloud Recovery Download (numai la anumite produse) ................... 53
Restaurare şi recuperare ..................................................................................................................................... 53
Recuperarea utilizând HP Recovery Manager ................................................................................... 54
Ce trebuie să ştiţi înainte de a începe ............................................................................. 54
Utilizarea partiţiei HP Recovery (numai la anumite produse) ........................................ 54
Utilizarea suporturilor de recuperare HP în vederea recuperării ................................... 55
Modificarea ordinii de încărcare de la computer ............................................................ 55
Ştergerea partiţiei HP Recovery (numai la anumite produse) ....................................... 56
12 Specificaţii ................................................................................................................................................ 57
Putere de intrare .................................................................................................................................................. 57
Mediul de funcţionare .......................................................................................................................................... 58
13 Descărcarea electrostatică ......................................................................................................................... 59
x
14 Accesibilitatea .......................................................................................................................................... 60
Tehnologii asistive acceptate .............................................................................................................................. 60
Contactarea asistenţei ......................................................................................................................................... 60
Index ............................................................................................................................................................. 61
xi
xii
1
Pornirea corectă
Acest computer este un instrument puternic, conceput pentru a îmbunătăţi lucrul şi divertismentul. Citiţi
acest capitol pentru a afla despre cele mai bune practici după configurarea computerului, lucruri distractive
pe care le puteţi face cu computerul şi unde să mergeţi pentru a găsi resurse HP suplimentare.
Cele mai bune practici
După ce configuraţi şi înregistraţi computerul, vă recomandăm să efectuaţi următorii paşi pentru a beneficia
la maximum de investiţia dvs. inteligentă:
●
Copiaţi de rezervă unitatea de disc prin crearea suporturilor de recuperare. Consultaţi Copierea de
rezervă, restaurarea şi recuperarea, la pagina 51.
●
Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, conectaţi computerul la o reţea cablată sau wireless. Consultaţi
detaliile din Conectarea la o reţea , la pagina 17.
●
Familiarizaţi-vă cu hardware-ul şi cu software-ul computerului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Familiarizaţi-vă cu computerul, la pagina 4 şi Utilizarea caracteristicilor de divertisment,
la pagina 21.
●
Actualizaţi sau cumpăraţi software antivirus. Consultaţi Utilizarea software-ului antivirus,
la pagina 42.
Cele mai bune practici
1
Mai multe resurse HP
Pentru a localiza resursele care furnizează detalii despre produs, informaţii despre modul de utilizare şi
altele, utilizaţi acest tabel.
Resurse
Cuprins
Instrucţiuni de configurare
●
Prezentare generală a configurării şi caracteristicilor computerului.
Asistenţă HP
●
Discutaţi online cu un tehnician de la HP
Pentru asistenţă HP, accesaţi http://www.hp.com/support.
●
Numerele de telefon pentru asistenţă
●
Videoclipuri despre componentele de schimb (numai la anumite
produse)
●
Ghiduri de întreţinere şi service
●
Locaţii cu centre de service HP
Ghid pentru siguranţă şi confort
●
Configurarea corectă a staţiei grafice
Pentru a accesa acest ghid:
●
Indicaţii privind poziţia adecvată şi deprinderile de lucru pentru
creşterea confortului şi reducerea riscului de rănire
●
Informaţii despre siguranţa lucrului cu dispozitive electrice şi
mecanice
●
Notificări importante despre reglementări, inclusiv informaţii
despre dezafectarea corectă a acumulatorului, dacă este cazul.
●
Informaţii specifice despre garanţie pentru acest computer
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi Ajutor şi Asistenţă
HP, apoi selectaţi Documentaţie HP.
– sau –
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi HP, apoi selectaţi
Documentaţie HP.
– sau –
▲
Accesaţi http://www.hp.com/ergo.
IMPORTANT: Pentru a accesa cea mai recentă
versiune a ghidului pentru utilizatori, trebuie să fiţi
conectat la Internet.
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu
Pentru a accesa acest document:
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi Ajutor şi Asistenţă
HP, apoi selectaţi Documentaţie HP.
– sau –
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi HP, apoi selectaţi
Documentaţie HP.
Garanţie limitată*
Pentru a accesa acest document:
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi Ajutor şi Asistenţă
HP, apoi selectaţi Documentaţie HP.
– sau –
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi HP, apoi selectaţi
Documentaţie HP.
– sau –
▲
2
Accesaţi http://www.hp.com/go/orderdocuments.
Capitolul 1 Pornirea corectă
Resurse
Cuprins
IMPORTANT: Pentru a accesa cea mai recentă
versiune a ghidului pentru utilizatori, trebuie să fiţi
conectat la Internet.
*Garanţia limitată HP se găseşte împreună cu ghidurile pentru utilizatori pe produsul dvs. şi/sau pe CD-ul sau DVD-ul furnizat în cutie.
În unele ţări/regiuni, în cutie poate fi furnizată o garanţie HP în format imprimat. Pentru ţările/regiunile în care garanţia nu este
furnizată în format imprimat, puteţi să solicitaţi o copie de la http://www.hp.com/go/orderdocuments. Pentru produsele cumpărate în
Asia Pacific, puteţi scrie companiei HP la adresa POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vă rugăm să includeţi
numele produsului şi numele, numărul de telefon şi adresa dvs. poştală.
Mai multe resurse HP
3
2
Familiarizaţi-vă cu computerul
Localizarea hardware-ului
Pentru a afla ce hardware este instalat pe computer:
▲
Tastaţi manager dispozitive în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia
Manager dispozitive.
O listă afişează toate dispozitivele instalate în computer.
Pentru informaţii despre componentele hardware ale sistemului şi despre numărul versiunii sistemului BIOS,
apăsaţi fn+esc (numai la anumite produse).
Localizarea software-ului
Pentru a afla ce software este instalat în computer:
▲
Selectaţi butonul Start.
– sau –
Faceţi clic dreapta pe butonul Start, apoi selectaţi Programe şi caracteristici.
4
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Partea dreaptă
NOTĂ:
Consultaţi ilustraţia care se potriveşte cel mai bine cu computerul dvs.
Componentă
(1)
Descriere
Mufă combinată ieşire audio
(căşti)/intrare audio (microfon)
Conectează dispozitive opţionale, precum difuzoare stereo alimentate, căşti,
căşti pastilă, un set de căşti sau un cablu audio TV. De asemenea, conectează
microfonul de la un set de căşti opţional. Această mufă nu acceptă microfoane
independente opţionale.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, reglaţi
volumul înainte de a vă pune căştile, căştile pastilă sau setul de căşti. Pentru
informaţii suplimentare despre siguranţă, consultaţi Notificări despre
reglementări, siguranţă şi mediu.
Pentru a accesa acest ghid:
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi Suport şi asistenţă HP, apoi selectaţi
Documentaţie HP.
NOTĂ: Când un dispozitiv este conectat la mufă, difuzoarele computerului
sunt dezactivate.
(2)
Mufă/leduri de stare RJ-45 (reţea)
Conectează un cablu de reţea.
●
Alb: reţeaua este conectată.
●
Chihlimbariu: se efectuează activităţi în reţea.
(3)
port HDMI
Conectează un dispozitiv opţional video sau audio, precum un televizor de
înaltă definiţie, orice componentă digitală sau audio compatibilă sau un
dispozitiv HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Interfaţă multimedia
de înaltă definiţie) de mare viteză.
(4)
Port USB SuperSpeed
Conectează un dispozitiv USB, cum ar fi un telefon mobil, o cameră, un aparat
de monitorizare a activităţii sau un smartwatch şi, de asemenea, asigură
transferul de date de mare viteză.
(5)
Port USB Type-C cu HP Sleep and
Charge
Conectează un dispozitiv USB cu conector de tip C, asigură transferul de date
de mare viteză şi chiar şi atunci când computerul este oprit, încarcă produse,
cum ar fi un telefon mobil, o cameră, un aparat de monitorizare a activităţii sau
un smartwatch.
– şi –
Conectează un dispozitiv de afişare care are un conector USB Type-C, furnizând
semnal de ieşire DisplayPort.
NOTĂ:
Pot fi necesare cabluri şi/sau adaptoare (cumpărate separat).
(6)
Conector de alimentare
Conectează un adaptor de c.a.
(7)
Led de alimentare
●
Aprins: computerul este pornit.
Partea dreaptă
5
Componentă
Descriere
Componentă
(1)
●
Clipitor: computerul este în starea Repaus, un mod de economisire a
energiei. Computerul opreşte alimentarea afişajului şi alte componente
care nu sunt necesare.
●
Stins: computerul este oprit sau în Hibernare. Hibernarea este o stare de
economisire a energiei, în care este utilizată cantitatea cea mai mică de
energie.
Descriere
Mufă combinată ieşire audio
(căşti)/intrare audio (microfon)
Conectează dispozitive opţionale, precum difuzoare stereo alimentate, căşti,
căşti pastilă, un set de căşti sau un cablu audio TV. De asemenea, conectează
microfonul de la un set de căşti opţional. Această mufă nu acceptă microfoane
independente opţionale.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, reglaţi volumul
înainte de a vă pune căştile, căştile pastilă sau setul de căşti. Pentru informaţii
suplimentare despre siguranţă, consultaţi Notificări despre reglementări,
siguranţă şi mediu.
Pentru a accesa acest ghid:
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi Suport şi asistenţă HP, apoi selectaţi
Documentaţie HP.
NOTĂ: Când un dispozitiv este conectat la mufă, difuzoarele computerului
sunt dezactivate.
(2)
Mufă/leduri de stare RJ-45
(pentru reţea)
Conectează un cablu de reţea.
●
Alb: reţeaua este conectată.
●
Chihlimbariu: se efectuează activităţi în reţea.
(3)
port HDMI
Conectează un dispozitiv opţional video sau audio, precum un televizor de înaltă
definiţie, orice componentă digitală sau audio compatibilă sau un dispozitiv cu
HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) de mare viteză.
(4)
Port USB SuperSpeed
Conectează un dispozitiv USB, cum ar fi un telefon mobil, o cameră, un aparat de
monitorizare a activităţii sau un smartwatch şi, de asemenea, asigură transferul
de date de mare viteză.
(5)
Port de conector de alimentare
USB Type-C şi port Thunderbolt™
cu HP Sleep and Charge
Conectează un adaptor de c.a. care are un conector USB Type-C, pentru a
alimenta computerul şi, dacă este necesar, pentru a încărca acumulatorul
computerului.
– şi –
Conectează şi încarcă majoritatea dispozitivelor USB cu conector de tip C, cum
ar fi un telefon mobil, o cameră, un aparat de monitorizare a activităţii sau un
smartwatch şi, de asemenea, asigură transferul de date de mare viteză.
6
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Componentă
Descriere
– şi –
Conectează un dispozitiv de afişare care are un conector USB Type-C, furnizând
semnal de ieşire DisplayPort.
NOTĂ:
Computerul poate accepta şi o staţie de andocare cu Thunderbolt.
NOTĂ:
Pot fi necesare cabluri şi/sau adaptoare (cumpărate separat).
(6)
Conector de alimentare
Conectează un adaptor de c.a.
(7)
Led de alimentare
●
Aprins: computerul este pornit.
●
Clipitor: computerul este în starea Repaus, un mod de economisire a
energiei. Computerul opreşte alimentarea afişajului şi alte componente
care nu sunt necesare.
●
Stins: computerul este oprit sau în Hibernare. Hibernarea este o stare de
economisire a energiei, în care este utilizată cantitatea cea mai mică de
energie.
Partea dreaptă
7
Partea stângă
Componentă
Descriere
(1)
Porturi USB SuperSpeed (2)
Conectează un dispozitiv USB, cum ar fi un telefon mobil, o
cameră, un aparat de monitorizare a activităţii sau un
smartwatch şi, de asemenea, asigură transferul de date de mare
viteză.
(2)
Slot pentru cablu de siguranţă
Ataşează la computer un cablu de siguranţă opţional.
NOTĂ: Cablul de siguranţă este conceput ca factor de
intimidare, dar nu poate împiedica manevrarea incorectă sau
furtul computerului.
(3)
Led de unitate
●
Alb clipitor: unitatea de disc este accesată.
●
Chihlimbariu: HP 3D DriveGuard a parcat temporar
unitatea de disc.
NOTĂ: Pentru informaţii despre HP 3D DriveGuard, consultaţi
Utilizarea software-ului HP 3D DriveGuard (numai la anumite
produse), la pagina 36.
(4)
Cititor de carduri de memorie
Citeşte carduri de memorie opţionale care vă permit să stocaţi,
să gestionaţi, să partajaţi şi să accesaţi informaţii.
Pentru a introduce un card:
1.
Ţineţi cardul cu eticheta în sus, cu conectorii spre
computer.
2.
Introduceţi cardul în cititorul de carduri de memorie, apoi
apăsaţi cardul spre interior până când se poziţionează
ferm.
Pentru a scoate un card:
▲
8
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Apăsaţi cardul, apoi scoateţi-l din cititorul de carduri de
memorie.
Afişaj
Componentă
Descriere
(1)
Antene WLAN*
Emit şi recepţionează semnale wireless pentru comunicarea cu
reţelele WLAN (Wireless Local Area Network – reţea locală wireless).
(2)
Microfoane interne
Înregistrează sunet.
(3)
Leduri pentru cameră (numai la anumite produse)
Aprins: una sau mai multe camere sunt în funcţiune.
(4)
Camere (numai la anumite produse)
Vă permit să efectuaţi conversaţii video şi să înregistraţi imagini
video şi statice. Pentru a utiliza camera, consultaţi Utilizarea
camerei, la pagina 21. De asemenea, unele camere permit
conectarea în Windows prin recunoaştere facială, în locul conectării
prin parolă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea
sistemului Windows Hello (numai la anumite produse),
la pagina 41.
NOTĂ: Funcţiile camerei variază în funcţie de hardware-ul şi
software-ul pentru cameră, care sunt instalate pe produs.
*Antenele nu sunt vizibile din exteriorul computerului. Pentru a beneficia de transmisii optime, nu obstrucţionaţi zonele din imediata
apropiere a antenelor.
Pentru notificări despre reglementări pentru comunicaţiile wireless, consultaţi secţiunea din Notificări despre reglementări, siguranţă
şi mediu care se aplică în ţara/regiunea dvs.
Pentru a accesa acest ghid:
1.
Tastaţi asistență în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support Assistant.
– sau –
Faceţi clic pe pictograma cu semnul de întrebare din bara de activităţi.
2.
Selectaţi My PC (PC-ul meu), selectaţi fila Specificaţii, apoi selectaţi Ghiduri pentru utilizatori.
Afişaj
9
Zona tastaturii
Zonă de atingere
Componentă
(1)
Descriere
Suprafaţa zonei de atingere
Interpretează gesturile efectuate cu degetele pentru a deplasa
indicatorul sau a activa elemente de pe ecran.
NOTĂ: Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea
gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul senzitiv,
la pagina 26.
10
(2)
Butonul din stânga al zonei de atingere
Funcţionează ca butonul din stânga al unui mouse extern.
(3)
Butonul din dreapta al zonei de atingere
Funcţionează ca butonul din dreapta al unui mouse extern.
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Indicatoare luminoase
Componentă
(1)
Descriere
Led de alimentare
●
Aprins: computerul este pornit.
●
Clipitor: computerul este în starea Repaus, un mod de
economisire a energiei. Computerul opreşte alimentarea
afişajului şi alte componente care nu sunt necesare.
●
Stins: computerul este oprit sau în Hibernare. Hibernarea
este o stare de economisire a energiei, în care este
utilizată cantitatea cea mai mică de energie.
(2)
Led Caps Lock
Aprins: funcţia Caps lock este activată, toate tastele funcţionând
ca majuscule.
(3)
Led de anulare volum
●
Aprins: sunetul de la computer este dezactivat.
●
Stins: sunetul de la computer este activat.
Zona tastaturii
11
Butoane, difuzoare şi cititor de amprente
Componentă
(1)
Descriere
Buton de alimentare
●
Când computerul este oprit, apăsaţi butonul pentru a-l
porni.
●
Când computerul este pornit, apăsaţi scurt butonul pentru
a iniţia starea de Repaus.
●
Când computerul este în starea Repaus, apăsaţi scurt
butonul pentru a ieşi din Repaus.
●
Când computerul este în Hibernare, apăsaţi scurt butonul
pentru a ieşi din Hibernare.
ATENŢIE: Menţinerea butonului de alimentare apăsat duce la
pierderea informaţiilor nesalvate.
Când computerul a încetat să mai răspundă şi procedurile de
oprire sunt ineficiente, ţineţi apăsat butonul de alimentare cel
puţin 5 secunde pentru a opri computerul.
Pentru a afla mai multe despre setările de alimentare, consultaţi
opţiunile de alimentare.
▲
Faceţi clic dreapta pe pictograma Alimentare
, și
apoi selectațiOpțiuni de alimentare.
(2)
Difuzoare
Redau sunetul.
(3)
Cititor de amprente (numai la anumite produse)
Permite conectarea la Windows prin amprentă, în locul
conectării prin parolă.
▲
12
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Pentru a utiliza cititorul de amprente, atingeţi sau glisați
colţul din stânga sus al zonei de atingere. Consultaţi
Utilizarea sistemului Windows Hello (numai la anumite
produse), la pagina 41 pentru detalii.
Taste speciale
Componentă
Descriere
(1)
Tasta esc
Afişează informaţii despre sistem când este apăsată împreună
cu tasta fn.
(2)
Tasta fn
Execută funcţii specifice când este apăsată împreună cu altă
tastă.
(3)
Tasta Windows
Deschide meniul Start.
NOTĂ:
Start.
(4)
Taste de acţiune
Apăsând din nou tasta Windows se va închide meniul
Execută funcţii de sistem utilizate frecvent.
NOTĂ: La anumite produse, tasta de acţiune f5 aprinde sau
stinge lumina de fundal pentru tastatură.
(5)
Tasta num lock
Alternează între funcţiile de navigare şi funcţiile numerice de pe
tastatura numerică integrată.
(6)
Tastatură numerică integrată
O tastatură separată în partea dreaptă a tastaturii alfabetice.
Când este apăsată tasta num lock, tastatura poate fi utilizată ca
o tastatură numerică externă.
NOTĂ: Dacă funcţia de tastatură numerică este activată când
computerul este oprit, aceasta se restabileşte la repornirea
computerului.
Zona tastaturii
13
Taste de acţiune
O tastă de acţiune efectuează funcţia indicată de pictograma de pe tastă. Pentru a determina tastele
disponibile pe produsul dumneavoastră, consultaţi Taste speciale, la pagina 13.
▲
Pentru a utiliza o tastă de acţiune, ţineţi apăsată tasta.
Pictogramă
Descriere
Împiedică vizualizarea de către persoanele aflate în unghiurile laterale. Dacă este necesar, reduceţi sau
creşteţi luminozitatea pentru medii mai bine iluminate sau mai întunecate. Apăsaţi tasta din nou pentru a
dezactiva ecranul de confidenţialitate.
Micşorează luminozitatea ecranului în trepte când ţineţi apăsată această tastă.
Măreşte luminozitatea ecranului în trepte când ţineţi apăsată această tastă.
Deschide pagina de web „Cum se obţine ajutor în Windows 10”.
Comută imaginea ecranului între dispozitivele de afişare conectate la sistem. De exemplu, dacă un monitor
este conectat la computer, apăsând în mod repetat această tastă, imaginea se afişează alternativ pe ecranul
computerului, pe monitor şi simultan, atât pe ecranul computerului, cât şi pe monitor.
Stinge sau aprinde lumina de fundal a tastaturii (numai la anumite produse).
NOTĂ:
Pentru a economisi energia acumulatorului, dezactivaţi această caracteristică.
Redă piesa anterioară de pe un CD audio sau secţiunea anterioară de pe un DVD sau un disc Blu-ray (BD).
Începe, întrerupe sau reia redarea unui CD audio, a unui DVD sau a unui BD.
Redă piesa următoare de pe un CD audio sau secţiunea următoare de pe un DVD sau BD.
Opreşte redarea audio sau video a unui CD, DVD sau BD.
Reduce treptat volumul din difuzor în timp ce ţineţi apăsată această tastă.
Creşte treptat volumul din difuzor în timp ce ţineţi apăsată această tastă.
14
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Pictogramă
Descriere
Anulează sau restabileşte sunetul difuzorului.
Activează sau dezactivează caracteristica wireless.
NOTĂ: Pentru ca o conexiune wireless să devină posibilă, trebuie să se configureze în prealabil o reţea
wireless.
Activează sau dezactivează modul „avion” şi caracteristica wireless.
NOTĂ:
Tasta mod „avion” este denumită şi butonul wireless.
NOTĂ: Pentru ca o conexiune wireless să devină posibilă, trebuie să se configureze în prealabil o reţea
wireless.
Partea inferioară
Componentă
Descriere
Orificiu de ventilaţie
Permite răcirea componentelor interne prin intermediul fluxului de aer.
NOTĂ: Ventilatorul computerului porneşte automat pentru a răci
componentele interne şi a preveni supraîncălzirea. Este normal ca ventilatorul
intern să se oprească şi să pornească în mod repetat în timpul funcţionării de
rutină.
Etichete
Etichetele ataşate la computer furnizează informaţii de care se poate să aveţi nevoie când depanaţi sistemul
sau când călătoriţi în străinătate cu computerul. Etichetele pot fi din hârtie sau pot fi imprimate pe produs.
Partea inferioară
15
IMPORTANT: Verificaţi următoarele locuri pentru a identifica etichetele descrise în această secţiune: partea
inferioară a computerului, interiorul docului pentru acumulator, sub capacul de service, partea din spate a
afişajului sau partea inferioară a suportului pentru tabletă.
●
Etichetă de service – Furnizează informaţii importante pentru identificarea computerului. Când
contactaţi asistenţa, este posibil să vi se solicite numărul de serie, codul de produs sau numărul de
model. Identificaţi aceste informaţii înainte de a contacta asistenţa.
Eticheta de service va semăna cu unul din exemplele de mai jos. Consultaţi ilustraţia care se potriveşte
cel mai bine cu eticheta de service de pe computerul dvs.
Componentă
(1)
Numele produsului HP
(2)
Numărul modelului
(3)
ID-ul produsului
(4)
Numărul de serie
(5)
Perioada de garanţie
Componentă
16
(1)
Numele produsului HP
(2)
ID-ul produsului
(3)
Numărul de serie
(4)
Perioada de garanţie
●
Etichete de reglementare – Furnizează informaţii despre reglementări privind computerul.
●
Etichete de certificare wireless – Furnizează informaţii despre dispozitive wireless opţionale şi
marcajele de aprobare pentru ţările/regiunile în care dispozitivele au fost aprobate pentru utilizare.
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
3
Conectarea la o reţea
Puteţi să luaţi computerul cu dvs. oriunde mergeţi. Dar chiar şi acasă, puteţi să exploraţi globul şi să accesaţi
informaţii de pe milioane de site-uri web utilizând computerul şi o conexiune de reţea cablată sau wireless.
Acest capitol vă va ajuta să vă conectaţi la acea lume.
Conectarea la o reţea wireless
Computerul poate fi echipat cu unul sau mai multe din următoarele dispozitive wireless:
●
Dispozitiv WLAN – Conectează computerul la reţele locale wireless (numite în mod obişnuit reţele Wi-Fi,
reţele LAN wireless sau WLAN) în birouri de firme, la domiciliu şi în locuri publice, precum aeroporturi,
restaurante, cafenele, hoteluri şi universităţi. Într-o reţea WLAN, dispozitivul mobil wireless din
computer comunică cu un ruter wireless sau cu un punct de acces wireless.
●
Modul de bandă largă mobilă HP – Vă oferă conectivitate wireless printr-o reţea zonală wireless
(WWAN), pe o zonă mult mai mare. Operatorii de reţele mobile instalează staţii de bază (similare
turnurilor de telefonie celulară) pe arii geografice extinse, asigurând acoperirea eficientă a întregului
teritoriu al unei ţări/regiuni.
●
Dispozitiv Bluetooth® – Creează o reţea personală (PAN) pentru a vă conecta la alte dispozitive
compatibile Bluetooth, precum computere, telefoane, imprimante, căşti cu microfon, difuzoare şi
camere. Într-o reţea PAN, fiecare dispozitiv comunică direct cu alte dispozitive, iar dispozitivele trebuie
să fie relativ apropiate – în general la mai puţin de 10 metri unul faţă de celălalt.
Utilizarea comenzilor wireless
Puteţi controla dispozitivele wireless din computerul dvs. utilizând una sau mai multe dintre aceste
caracteristici:
●
Tasta „mod avion” (cunoscută şi sub numele de buton wireless sau tasta wireless) (denumită în acest
capitol tasta „mod avion”)
●
Comenzi ale sistemului de operare
Tasta „mod avion”
Computerul poate avea o tastă „mod avion”, unul sau mai multe dispozitive wireless şi unul sau două leduri
wireless. Toate dispozitivele wireless de pe computerul dvs. sunt activate din fabrică.
Ledul wireless indică starea generală de alimentare a dispozitivelor wireless, nu starea fiecărui dispozitiv în
parte.
Comenzile sistemului de operare
Opţiunea Centru reţea şi partajare vă permite să configuraţi o conexiune sau o reţea, să vă conectaţi la o reţea
şi să diagnosticaţi şi să reparaţi problemele de reţea.
Pentru a utiliza comenzile sistemului de operare:
▲
Pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei, apoi selectaţi Deschidere
Centru reţea şi partajare.
‒ sau –
Conectarea la o reţea wireless
17
▲
Pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei, apoi selectaţi Network &
Internet Settings (Setări reţea şi Internet).
Conectarea la o reţea WLAN
NOTĂ: Când configuraţi acasă accesul la Internet, trebuie să stabiliţi un cont cu un furnizor de servicii de
Internet (ISP). Pentru a achiziţiona servicii de Internet şi un modem, contactaţi un furnizor ISP local.
Furnizorul ISP vă va ajuta să configuraţi modemul, să instalaţi un cablu de reţea pentru a conecta ruterul
wireless la modem şi să testaţi serviciile de Internet.
Pentru a vă conecta la o reţea WLAN, urmaţi aceşti paşi:
1.
Asiguraţi-vă că dispozitivul WLAN este pornit.
2.
Pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei, apoi conectaţi-vă la una dintre
reţelele disponibile.
Dacă reţeaua WLAN este o reţea WLAN cu securitatea activată, vi se solicită să introduceţi un cod de
securitate. Introduceţi codul, apoi selectaţi Următorul pentru a finaliza conexiunea.
NOTĂ: Dacă nu sunt listate reţele WLAN, nu sunteţi în aria de acoperire a unui ruter sau a unui punct de
acces wireless.
NOTĂ:
Dacă nu vedeţi reţeaua WLAN la care doriţi să vă conectaţi:
1.
Pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei, apoi selectaţi Deschidere
Centru reţea şi partajare.
2.
Selectaţi Configurare conexiune sau reţea nouă.
Se afişează o listă de opţiuni, care vă permite să căutaţi manual o reţea şi să vă conectaţi la
aceasta sau să creaţi o nouă conexiune de reţea.
‒ sau –
1.
Pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei, apoi selectaţi Network &
Internet Settings (Setări reţea şi Internet).
2.
În secţiunea Network & Internet Status (Stare reţea şi Internet), selectaţi Centru reţea şi
partajare.
3.
Selectaţi Configurare conexiune sau reţea nouă.
Se afişează o listă de opţiuni, care vă permite să căutaţi manual o reţea şi să vă conectaţi la
aceasta sau să creaţi o nouă conexiune de reţea.
3.
Pentru a finaliza conexiunea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce conexiunea este efectuată, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei, din extrema dreaptă a
barei de activităţi, pentru a verifica numele şi starea conexiunii.
NOTĂ: Limitele funcţionale (cât de departe se deplasează semnalul wireless) depind de implementarea
reţelei WLAN, de producătorul ruterului şi de interferenţa de la alte dispozitive electronice sau de bariere
structurale cum sunt pereţii sau podelele.
18
Capitolul 3 Conectarea la o reţea
Utilizarea modulului de bandă largă mobilă HP (numai la anumite produse)
Computerul de bandă largă mobilă HP are suport integrat pentru serviciul de bandă largă mobilă. Atunci când
utilizaţi reţeaua unui operator mobil cu noul computer, aveţi libertatea de a vă conecta la Internet, de a
trimite e-mailuri sau de a vă conecta la reţeaua de întreprindere, fără să aveţi nevoie de hotspot-uri Wi-Fi.
Pentru a activa serviciul de bandă largă mobilă, este posibil să aveţi nevoie de numărul IMEI şi/sau MEID al
modulului de bandă largă mobilă HP. Numărul poate fi imprimat pe o etichetă situată în partea inferioară a
computerului, în interiorul docului pentru acumulator, sub capacul de service sau pe spatele afişajului.
‒ sau –
Puteţi găsi numărul urmând aceşti paşi:
1.
Pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei.
2.
Selectaţi Network & Internet Settings (Setări reţea şi Internet).
3.
În secţiunea Network & Internet (Reţea şi Internet), selectaţi Stare.
‒ sau –
1.
Pe bara de activităţi, faceţi clic dreapta pe pictograma de stare a reţelei.
2.
Selectaţi Network & Internet Settings (Setări reţea şi Internet).
3.
În secţiunea Network & Internet (Reţea şi Internet), selectaţi Celular, apoi selectaţi Opţiuni avansate.
Unii operatori de reţele mobile necesită utilizarea unei cartele SIM (modul de identificare a abonatului). O
cartelă SIM conţine informaţii de bază despre dvs., cum ar fi numărul de identificare personală (personal
identification number - PIN), precum şi informaţii despre reţea. Unele computere includ o cartelă SIM care este
preinstalată. În cazul în care cartela SIM nu este preinstalată, aceasta poate fi inclusă cu documentele cu
informaţii despre banda largă mobilă HP, livrate împreună cu computerul sau operatorul de reţea mobilă o
poate furniza separat.
Pentru informaţii despre modulul de bandă largă mobilă HP şi despre modul de activare a serviciului cu un
operator de reţea mobilă preferat, consultaţi informaţiile despre modulul de bandă largă mobilă HP livrate cu
computerul.
Utilizarea funcţiei GPS (numai la anumite produse)
Computerul dvs. poate fi echipat cu un dispozitiv GPS (Global Positioning System). Sateliţii GPS furnizează
informaţii privind locaţia, viteza şi direcţia către sistemele echipate cu GPS.
Pentru a activa GPS-ul, asiguraţi-vă că locaţia este activată la setarea Locaţie.
1.
Tastaţi locaţie în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi efectuaţi selecţia pentru locaţie.
2.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a utiliza setările de locaţie.
Utilizarea dispozitivelor wireless Bluetooth (numai la anumite produse)
Un dispozitiv Bluetooth asigură comunicaţii wireless pe distanţe scurte, care înlocuiesc conexiunile fizice prin
cablu care leagă în mod tradiţional dispozitive electronice precum următoarele:
●
Computere (computer de birou, notebook)
●
Telefoane (celulare, fără cablu, smartphone)
●
Dispozitive de procesare a imaginii (imprimante, camere)
●
Dispozitive audio (căşti, difuzoare)
Conectarea la o reţea wireless
19
●
Mouse
●
Tastatură externă
Conectarea dispozitivelor Bluetooth
Înainte de a putea utiliza un dispozitiv Bluetooth, trebuie să stabiliţi o conexiune Bluetooth.
1.
Tastaţi bluetooth în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi Setări pentru Bluetooth şi
alte dispozitive.
2.
Selectaţi Adăugaţi Bluetooth sau alt dispozitiv.
3.
Selectaţi dispozitivul dumneavoastră din listă, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: Dacă dispozitivul necesită verificare, se afişează un cod de împerechere. Pe dispozitivul pe care îl
adăugaţi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a verifica dacă se potriveşte codul de pe dispozitiv cu codul
de împerechere. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu dispozitivul.
NOTĂ: Dacă dispozitivul dumneavoastră nu apare în listă, asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este pornită pe
dispozitiv. Unele dispozitive pot avea cerinţe suplimentare; consultaţi documentaţia livrată împreună cu
dispozitivul.
Conectarea la o reţea cablată – LAN (numai la anumite produse)
Utilizaţi o conexiune LAN dacă doriţi să conectaţi computerul direct la un ruter de la domiciliu (în loc să lucraţi
în mod wireless) sau dacă doriţi să vă conectaţi la o reţea existentă de la birou.
Conectarea la o reţea LAN necesită un cablu de reţea RJ-45 şi o mufă de reţea sau un dispozitiv de andocare
ori un port de extensie (opţional), dacă la computer nu există nicio mufă RJ-45.
Pentru a conecta cablul de reţea, urmaţi aceşti paşi:
1.
Introduceţi cablul de reţea în mufa de reţea (1) de la computer.
2.
Conectaţi celălalt capăt al cablului de reţea la priza de reţea de perete (2) sau la un ruter.
NOTĂ: În cazul în care cablul de reţea conţine un circuit de eliminare a zgomotului (3), care împiedică
interferenţa de la recepţia TV şi radio, orientaţi spre computer capătul de cablu pe care se află circuitul.
20
Capitolul 3 Conectarea la o reţea
4
Utilizarea caracteristicilor de divertisment
Utilizaţi computerul HP ca pe un centru de divertisment, pentru a socializa prin intermediul camerei, pentru a
savura muzica şi a o gestiona şi pentru a descărca şi a vedea filme. Sau, pentru a face din computer un centru
de divertisment şi mai puternic, conectaţi dispozitive externe, precum un monitor, un proiector, un televizor,
difuzoare sau căşti.
Utilizarea camerei
Computerul are una sau mai multe camere, care vă permit să vă conectaţi cu alte persoane pentru a lucra sau
a vă juca. Camerele pot fi situate în partea din faţă, în partea din spate sau pot fi de tip pop-up. Pentru detalii
despre camere, consultaţi Familiarizaţi-vă cu computerul, la pagina 4.
Majoritatea camerelor vă permit să efectuaţi conversaţii video şi să înregistraţi imagini video sau statice. De
asemenea, unele modele oferă capabilitate HD (înaltă definiţie), aplicaţii pentru jocuri sau software de
recunoaştere a feţei, precum Windows Hello. Pentru detalii despre utilizarea software-ului Windows Hello,
consultaţi Securizarea computerului şi a informaţiilor, la pagina 40.
Pentru a utiliza camera, tastaţi cameră în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi Cameră din
lista de aplicaţii.
Utilizarea sistemului audio
Puteţi să descărcaţi şi să ascultaţi muzică, să recepţionaţi conţinut audio (inclusiv radio) de pe web, să
înregistraţi conţinut audio sau să mixaţi conţinut audio şi video pentru a crea materiale multimedia. De
asemenea, puteţi să redaţi CD-uri cu muzică pe computer (la anumite modele) sau să ataşaţi o unitate optică
externă pentru a reda CD-uri. Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului, ataşaţi dispozitive audio externe
precum difuzoare sau căşti.
Conectarea difuzoarelor
Puteţi să ataşaţi difuzoare cu cablu la computer prin conectarea acestora la un port USB sau la mufa
combinată de ieşire audio (căşti)/intrare audio (microfon) de la computer sau de la o staţie de andocare.
Pentru a conecta difuzoare wireless la computer, urmaţi instrucţiunile producătorului de dispozitive. Pentru a
conecta difuzoare de înaltă definiţie la computer, consultaţi Configurarea caracteristicii audio HDMI,
la pagina 24. Înainte de a conecta difuzoare, micşoraţi setarea volumului.
Conectarea căştilor
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, micşoraţi setarea volumului înainte de a vă
pune căştile, căştile pastilă sau setul de căşti. Pentru informaţii suplimentare despre siguranţă, consultaţi
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu.
Pentru a accesa acest document:
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi Suport şi asistenţă HP, apoi selectaţi Documentaţie HP.
Puteţi să conectaţi căştile cu cablu la mufa de căşti sau la mufa combinată de ieşire audio (căşti)/intrare audio
(microfon) de pe computerul dvs.
Pentru a conecta căşti wireless la computer, urmaţi instrucţiunile producătorului de dispozitive.
Utilizarea camerei
21
Conectarea seturilor de căşti
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, micşoraţi setarea volumului înainte de a vă
pune căştile, căştile pastilă sau setul de căşti. Pentru informaţii suplimentare despre siguranţă, consultaţi
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu.
Pentru a accesa acest document:
▲
Selectaţi butonul Start, selectaţi Suport şi asistenţă HP, apoi selectaţi Documentaţie HP.
Căştile combinate cu un microfon sunt denumite seturi de căşti. Puteţi să conectaţi seturile de căşti cu cablu
la mufa combinată de ieşire audio (căşti)/intrare audio (microfon) de la computer.
Pentru a conecta seturile de căşti wireless la computer, urmaţi instrucţiunile producătorului de dispozitive.
Utilizarea setărilor de sunet
Utilizaţi setările de sunet pentru a regla volumul sistemului, a modifica sunetele sistemului sau a gestiona
dispozitivele audio.
Pentru a vizualiza sau a modifica setările de sunet:
▲
Tastaţi panou de control în caseta de căutare din bara de activităţi, selectaţi Panou de control,
selectaţi Hardware şi sunete, apoi selectaţi Sunet.
Computerul poate include un sistem de sunet îmbunătăţit, precum Bang & Olufsen, B&O Play sau de la un alt
furnizor. În consecinţă, computerul poate include caracteristici audio avansate, care pot fi controlate printrun panou de control audio specific sistemului dvs. de sunet.
Utilizaţi panoul de control audio pentru a vizualiza şi controla setările audio.
▲
Tastaţi panou de control în caseta de căutare din bara de activităţi, selectaţi Panou de control,
selectaţi Hardware şi sunete, apoi selectaţi panoul de control audio specific sistemului dvs.
Utilizarea caracteristicilor video
Computerul dvs. este un dispozitiv video puternic, care vă permite să vizualizaţi transmisii video de pe siteurile web preferate şi să descărcaţi videoclipuri şi filme pe care să le urmăriţi pe computer când nu sunteţi
conectat la o reţea.
Pentru a îmbunătăţi calitatea imaginilor, utilizaţi unul dintre porturile video de la computer pentru a conecta
un monitor extern, un proiector sau un televizor.
IMPORTANT: Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat la portul corect de la computer, utilizând
cablul corect. Urmaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea caracteristicilor video, consultaţi HP Support Assistant.
Conectarea unui dispozitiv cu Thunderbolt utilizând un cablu USB Type-C (numai la
anumite produse)
NOTĂ: Pentru a conecta un dispozitiv cu USB Type-C Thunderbolt la computer, aveţi nevoie de un cablu USB
Type-C care trebuie cumpărat separat.
Pentru a vedea conţinut video sau imagini de înaltă rezoluţie pe un dispozitiv extern cu Thunderbolt,
conectaţi dispozitivul cu Thunderbolt respectând următoarele instrucţiuni:
1.
22
Conectaţi un capăt al cablului USB Type-C la portul USB Type-C Thunderbolt de la computer.
Capitolul 4 Utilizarea caracteristicilor de divertisment
2.
Conectaţi celălalt capăt al cablului la dispozitivul extern cu Thunderbolt.
3.
Apăsaţi fn+f4 pentru a alterna imaginea ecranului computerului între 4 stări de afişare:
●
Numai pe ecranul PC-ului: Vizualizaţi imaginea ecranului numai pe computer.
●
Duplicat: Vizualizaţi simultan imaginea ecranului pe ambele dispozitive – pe computer şi pe
dispozitivul extern.
●
Extindere: Vizualizaţi imaginea ecranului extinsă pe ambele dispozitive – pe computer şi pe
dispozitivul extern.
●
Numai pe al doilea ecran: Vizualizaţi imaginea ecranului numai pe dispozitivul extern.
De fiecare dată când apăsaţi fn+f4, starea de afişare se modifică.
NOTĂ: Pentru rezultate optime, în special dacă alegeţi opţiunea „Extindere”, măriţi rezoluţia ecranului
dispozitivului extern, după cum urmează. Selectaţi butonul Start, selectaţi pictograma Setări
, apoi
selectaţi Sistem. Sub Ecran, selectaţi rezoluţia corespunzătoare, apoi selectaţi Se păstrează
modificările.
Conectarea dispozitivelor video utilizând un cablu HDMI (numai la anumite
produse)
NOTĂ: Pentru a conecta la computer un dispozitiv cu HDMI, aveţi nevoie de un cablu HDMI, care se
comercializează separat.
Pentru a vedea imaginea ecranului computerului pe un televizor sau monitor de înaltă definiţie, conectaţi
dispozitivul de înaltă definiţie în conformitate cu următoarele instrucţiuni:
1.
Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul HDMI de la computer.
Utilizarea caracteristicilor video
23
2.
Conectaţi celălalt capăt al cablului la televizorul sau monitorul de înaltă definiţie.
3.
Apăsaţi f4 pentru a alterna imaginea ecranului computerului între 4 stări de afişare:
●
Numai pe ecranul PC-ului: Vizualizaţi imaginea ecranului numai pe computer.
●
Duplicat: Vizualizaţi simultan imaginea ecranului pe ambele dispozitive – pe computer şi pe
dispozitivul extern.
●
Extindere: Vizualizaţi imaginea ecranului extinsă pe ambele dispozitive – pe computer şi pe
dispozitivul extern.
●
Numai pe al doilea ecran: Vizualizaţi imaginea ecranului numai pe dispozitivul extern.
De fiecare dată când apăsaţi f4, starea de afişare se modifică.
NOTĂ: Pentru rezultate optime, în special dacă alegeţi opţiunea „Extindere”, măriţi rezoluţia ecranului
dispozitivului extern, după cum urmează. Selectaţi butonul Start, selectaţi pictograma Setări
, apoi
selectaţi Sistem. Sub Ecran, selectaţi rezoluţia corespunzătoare, apoi selectaţi Se păstrează
modificările.
Configurarea caracteristicii audio HDMI
HDMI este singura interfaţă video care acceptă conţinut video şi audio de înaltă definiţie. După ce conectaţi la
computer un TV cu HDMI, puteţi să porniţi caracteristica audio HDMI urmând aceşti paşi:
1.
Faceţi clic dreapta pe pictograma Difuzoare din zona de notificare, aflată în extrema dreaptă a barei de
activităţi, apoi selectaţi Dispozitive de redare.
2.
Pe fila Playback, selectaţi numele dispozitivului de ieşire digitală.
3.
Faceţi clic pe Stabilire ca implicit, apoi faceţi clic pe OK.
Pentru a reda transmisia audio în difuzoarele computerului:
24
1.
Faceţi clic dreapta pe pictograma Difuzoare din zona de notificare, aflată în extrema dreaptă a barei de
activităţi, apoi faceţi clic pe Dispozitive de redare.
2.
Pe fila Playback, faceţi clic pe Difuzoare.
3.
Faceţi clic pe Stabilire ca implicit, apoi faceţi clic pe OK.
Capitolul 4 Utilizarea caracteristicilor de divertisment
Descoperirea şi conectarea la afişaje wireless compatibile Miracast (numai la
anumite produse)
Pentru descoperirea şi conectarea la afişaje wireless compatibile Miracast fără a părăsi aplicaţiile actuale,
urmaţi paşii de mai jos.
Pentru a deschide Miracast:
▲
Tastaţi proiectare în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi faceţi clic pe Proiectare pe un al
doilea ecran. Faceţi clic pe Conectaţi-vă la un ecran wireless, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea transferului de date
Computerul dumneavoastră este un dispozitiv puternic de divertisment, care vă permite să transferaţi
fotografii, materiale video şi filme de pe dispozitivele USB pentru a le vizualiza pe computer.
Pentru a vă bucura de o vizualizare mai comodă, utilizaţi unul din porturile USB Type-C de pe computer pentru
a conecta un dispozitiv USB, precum un telefon mobil, o cameră, un aparat de monitorizare a activităţii sau un
smartwatch şi transferaţi fişierele către computer.
IMPORTANT: Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat la portul corect de la computer, utilizând
cablul corect. Urmaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea caracteristicilor USB Type-C, consultaţi HP Support Assistant.
Conectarea dispozitivelor la un port USB Type-C (numai la anumite produse)
NOTĂ: Pentru a conecta un dispozitiv cu USB Type-C la computer, aveţi nevoie de un cablu USB Type-C, care
trebuie cumpărat separat.
1.
Conectaţi un capăt al cablului USB Type-C la portul USB Type-C de la computer.
2.
Conectaţi celălalt capăt al cablului la dispozitivul extern.
Utilizarea transferului de date
25
5
Navigarea pe ecran
Puteţi să navigaţi pe ecranul computerului într-unul sau mai multe din următoarele moduri:
●
Prin gesturi de atingere direct pe ecranul computerului
●
Prin gesturi de atingere pe zona de atingere
●
Cu un mouse sau o tastatură, care sunt opţionale (cumpărate separat)
●
Cu o tastatură de pe ecran
●
Prin utilizarea unei pârghii indicatoare
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul senzitiv
Zona de atingere vă permite să navigaţi pe ecranul computerului şi să controlaţi cursorul utilizând gesturi
simple de atingere. De asemenea, puteţi utiliza butoanele din stânga şi din dreapta ale zonei de atingere ca
pe butoanele corespunzătoare ale unui mouse extern. Pentru a naviga pe un ecran senzitiv (numai la anumite
produse), atingeţi ecranul direct utilizând gesturile descrise în acest capitol.
De asemenea, puteţi să personalizaţi gesturile şi să vizualizaţi demonstraţii cu modul de funcţionare al
acestora. Tastaţi panou de control în caseta de căutare din bara de activităţi, selectaţi Panou de
control, apoi selectaţi Hardware şi sunete. Sub Dispozitive şi imprimante, selectaţi Mouse.
NOTĂ: Dacă nu se specifică altfel, gesturile pot fi utilizate pe zona de atingere sau pe un ecran senzitiv
(numai la anumite produse).
Atingere
Utilizaţi gestul de atingere/atingere dublă pentru a selecta sau pentru a deschide un element de pe ecran.
●
26
Indicaţi un element de pe ecran, apoi atingeţi cu un deget zona de atingere sau ecranul senzitiv pentru a
selecta elementul. Atingeţi de două ori un element pentru a-l deschide.
Capitolul 5 Navigarea pe ecran
Mărire/micşorare cu două degete
Utilizaţi gestul de mărire/micşorare cu două degete pentru a mări sau a micşora imaginile sau textul.
●
Micşoraţi punând două degete depărtate pe zona de atingere sau pe ecranul senzitiv, apoi apropiindule.
●
Măriţi punând două degete apropiate pe zona de atingere sau pe ecranul senzitiv, apoi depărtându-le.
Glisare cu două degete (doar pe zona de atingere)
Utilizaţi gestul de glisare cu două degete pentru deplasare în sus, în jos sau în stânga/dreapta pe o pagină sau
pe o imagine.
●
Poziţionaţi două degete uşor depărtate pe suprafaţa zonei de atingere, apoi glisaţi-le în sus, în jos, la
stânga sau la dreapta.
Atingere cu două degete (doar pe zona de atingere)
Utilizaţi atingerea cu două degete pentru a deschide meniul pentru un obiect de pe ecran.
NOTĂ:
●
Atingerea cu două degete efectuează aceeaşi funcţie ca atunci când faceţi clic dreapta cu un mouse.
Atingeţi zona de atingere cu două degete pentru a deschide meniul de opţiuni pentru obiectul selectat.
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere şi pe ecranul senzitiv
27
Atingere cu patru degete (doar pe zona de atingere)
Utilizaţi atingerea cu patru degete pentru a deschide centrul de acţiune.
●
Atingeţi cu patru degete zona de atingere pentru a deschide centrul de acţiune şi a vizualiza setările şi
notificările curente.
Tragere cu trei degete (doar pe zona de atingere)
Utilizaţi gestul de tragere cu trei degete pentru a vizualiza ferestrele deschise şi pentru a comuta între
ferestrele deschise şi desktop.
28
●
Trageţi cu 3 degete dinspre dvs. pentru a vedea toate ferestrele deschise.
●
Trageţi cu 3 degete spre dvs. pentru a afişa desktopul.
●
Trageţi cu 3 degete spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între ferestrele deschise.
Capitolul 5 Navigarea pe ecran
Glisare cu un deget (doar pe ecranul senzitiv)
Utilizaţi gestul de glisare cu un deget pentru a roti panoramic sau a derula listele şi paginile sau pentru a
deplasa un obiect.
●
Pentru a derula pe ecran, glisaţi uşor un deget pe ecran în direcţia dorită de deplasare.
●
Pentru a muta un obiect, ţineţi apăsat cu degetul un obiect, apoi glisaţi degetul pentru a muta obiectul.
Utilizarea unei tastaturi sau a unui mouse, care sunt opţionale
O tastatură sau un mouse (opţionale) vă permit să tastaţi, să selectaţi elemente, să derulaţi şi să efectuaţi
aceleaşi funcţii ca atunci când utilizaţi gesturile de atingere. De asemenea, tastatura vă permite să utilizaţi
taste de acţiune şi taste de acces rapid pentru a efectua anumite funcţii.
Utilizarea tastaturii de pe ecran (numai la anumite produse)
1.
Pentru a afişa o tastatură pe ecran, atingeţi pictograma de tastatură din zona de notificare, în extrema
dreaptă a barei de activităţi.
2.
Începeţi să tastaţi.
NOTĂ: Cuvintele sugerate pot fi afişate deasupra tastaturii de pe ecran. Atingeţi un cuvânt pentru a-l
selecta.
NOTĂ:
ecran.
Tastele de acţiune şi tastele de acces rapid nu sunt afişate şi nu funcţionează pe tastatura de pe
Utilizarea unei tastaturi sau a unui mouse, care sunt opţionale
29
6
Gestionarea consumului de energie
Computerul poate să funcţioneze cu alimentare de la acumulator sau de la sursa de alimentare externă. Când
computerul funcţionează cu alimentare de la acumulator şi sursa de alimentare externă nu este disponibilă
pentru a încărca acumulatorul, este important să monitorizaţi şi să conservaţi energia acumulatorului.
Este posibil ca unele caracteristici de management al energiei descrise în acest capitol să nu fie disponibile pe
computerul dvs.
Utilizarea stărilor Repaus şi Hibernare
ATENŢIE: Atunci când computerul se află în starea de Repaus, există mai multe vulnerabilităţi
binecunoscute. Pentru a preveni accesarea datelor de pe computer, chiar şi a datelor criptate, de către un
utilizator neautorizat, HP vă recomandă să iniţiaţi modul de Hibernare în locul modului de Repaus de fiecare
dată când nu vă aflaţi în posesia fizică a computerului. Această practică este deosebit de importantă atunci
când călătoriţi cu computerul.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul posibil de degradare a materialelor audio şi video, de pierdere a
funcţionalităţii de redare audio sau video sau de pierdere a informaţiilor, nu iniţiaţi starea Repaus în timp ce
se citeşte sau se scrie pe un disc sau pe un card media extern.
Windows are două stări pentru economisirea energiei, Repaus şi Hibernare.
●
Repaus – Starea Repaus este iniţiată automat după o perioadă de inactivitate. Lucrările dvs. sunt salvate
în memorie, permiţându-vă să le reluaţi foarte rapid. De asemenea, puteţi iniţia manual starea Repaus.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Iniţierea şi ieşirea din starea Repaus, la pagina 30.
●
Hibernare – Starea Hibernare este iniţiată automat dacă acumulatorul a ajuns la un nivel critic de
încărcare. În starea Hibernare, lucrările dvs. sunt salvate într-un fişier de hibernare şi computerul se
opreşte. De asemenea, puteţi iniţia manual starea Hibernare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Iniţierea şi ieşirea din starea Hibernare (numai la anumite produse), la pagina 31.
Iniţierea şi ieşirea din starea Repaus
Puteţi iniţia starea Repaus în oricare din următoarele moduri:
●
Închideţi afişajul (numai la anumite produse).
●
Selectaţi butonul Start, selectaţi pictograma Alimentare, apoi selectaţi Repaus.
●
Apăsaţi comanda rapidă pentru Repaus; de exemplu, fn+f3 (numai la anumite produse).
Puteţi ieşi din starea Repaus în oricare din următoarele moduri:
●
Apăsaţi scurt butonul de alimentare.
●
În cazul în care computerul este închis, ridicaţi afişajul (numai la anumite produse).
●
Apăsaţi o tastă de pe tastatură (numai la anumite produse).
●
Atingeţi zona de atingere (numai la anumite produse).
Când computerul iese din starea Repaus, lucrările dvs. revin pe ecran.
30
Capitolul 6 Gestionarea consumului de energie
NOTĂ: Dacă aţi setat o parolă care să fie solicitată la ieşirea din starea de Repaus, trebuie să introduceţi
parola Windows înainte ca lucrările dvs. să revină pe ecran.
Iniţierea şi ieşirea din starea Hibernare (numai la anumite produse)
Puteţi să activaţi starea de Hibernare iniţiată de utilizator şi să modificaţi alte setări şi timpi de întrerupere
pentru alimentare utilizând Opţiuni de alimentare.
1.
Faceţi clic dreapta pe pictograma Alimentare
, apoi selectaţi Opţiuni de alimentare.
2.
În panoul din partea stângă, selectaţi Alegerea acţiunii butoanelor de alimentare (formularea poate să
difere în funcţie de produs).
3.
În funcţie de produs, puteţi să activaţi starea de Hibernare în cazul alimentării de la acumulator sau de la
sursa externă, în oricare din următoarele moduri:
●
Buton de alimentare – La secţiunea Setările butoanelor de alimentare şi de repaus şi ale
capacului (formularea poate să difere în funcţie de produs), selectaţi La apăsarea butonului de
alimentare, apoi selectaţi Hibernare.
●
Buton Repaus (numai la anumite produse) – La secţiunea Setările butoanelor de alimentare şi de
repaus şi ale capacului (formularea poate să difere în funcţie de produs), selectaţi La apăsarea
butonului de repaus, apoi selectaţi Hibernare.
●
Capac (numai la anumite produse) – La secţiunea Setările butoanelor de alimentare şi de repaus
şi ale capacului (formularea poate să difere în funcţie de produs), selectaţi La închiderea
capacului, apoi selectaţi Hibernare.
●
Meniu Alimentare – Selectaţi Modificare setări care sunt indisponibile în prezent, apoi, la Setări
închidere, selectaţi caseta Hibernare.
Meniul Alimentare poate fi accesat selectând butonul Start.
4.
Selectaţi Salvare modificări.
▲
Pentru a iniţia starea Hibernare, utilizaţi metoda pe care aţi activat-o la pasul 3.
▲
Pentru a ieşi din Hibernare, apăsaţi scurt butonul de alimentare.
NOTĂ: Dacă aţi setat o parolă care să fie solicitată la ieşirea din starea de Hibernare, trebuie să introduceţi
parola Windows înainte ca lucrările dvs. să revină pe ecran.
Închiderea (oprirea) computerului
ATENŢIE: Informaţiile nesalvate se pierd când computerul se închide. Asiguraţi-vă că salvaţi lucrul înainte
de închiderea computerului.
Comanda Închidere închide toate programele deschise, inclusiv sistemul de operare, apoi opreşte afişajul şi
computerul.
Închideţi computerul atunci când acesta nu va fi utilizat şi va fi deconectat de la alimentarea externă pentru
un timp îndelungat.
Procedura recomandată este să utilizaţi comanda Închidere din Windows.
NOTĂ: În cazul în care computerul este în starea Repaus sau Hibernare, trebuie mai întâi să ieşiţi din Repaus
sau Hibernare apăsând scurt butonul de alimentare.
Închiderea (oprirea) computerului
31
1.
Salvaţi lucrările şi închideţi toate programele deschise.
2.
Selectaţi butonul Start, selectaţi pictograma Alimentare, apoi selectaţi Închidere.
Când computerul nu răspunde şi nu reuşiţi să utilizaţi procedurile anterioare de închidere, încercaţi
următoarele proceduri de urgenţă, în ordinea furnizată:
●
Apăsaţi ctrl+alt+delete, selectaţi pictograma Alimentare, apoi selectaţi Închidere.
●
Ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin 10 secunde.
Utilizarea pictogramei Alimentare şi a Opţiunilor de alimentare
Pictograma Alimentare
se află pe bara de activităţi din Windows. Pictograma Alimentare vă permite să
accesaţi rapid setările de alimentare şi să vizualizaţi nivelul de încărcare al acumulatorului.
●
Pentru a vizualiza procentajul nivelului de încărcare al acumulatorului şi planul curent de alimentare,
puneţi indicatorul mouse-ului pe pictograma Alimentare
●
.
Pentru a utiliza Opţiunile de alimentare, faceţi clic dreapta pe pictograma Alimentare
, apoi
selectaţi Opţiuni de alimentare.
Diferitele pictograme de Alimentare indică dacă computerul este alimentat de la acumulator sau de la o sursă
de alimentare externă. Punând indicatorul mouse-ului deasupra pictogramei, se afişează un mesaj dacă
acumulatorul a ajuns la un nivel scăzut sau critic de încărcare.
Funcţionarea cu alimentare de la acumulator
AVERTISMENT! Pentru a reduce posibilele probleme de siguranţă, utilizaţi numai acumulatorul livrat
împreună cu computerul, un acumulator de schimb furnizat de HP sau un acumulator compatibil achiziţionat
de la HP.
Când un acumulator încărcat este în computer şi computerul nu este conectat la o sursă de alimentare
externă, computerul funcţionează utilizând energia acumulatorului. Când computerul este oprit şi deconectat
de la sursa de alimentare externă, acumulatorul din computer se descarcă lent. Computerul afişează un
mesaj când acumulatorul ajunge la un nivel scăzut sau critic de încărcare.
Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de setările de gestionare a energiei, de programele
executate pe computer, de luminozitatea ecranului, de dispozitivele externe conectate la computer, precum şi
de alţi factori.
NOTĂ: Când deconectaţi sursa de alimentare externă, luminozitatea afişajului este redusă automat pentru
a economisi energia acumulatorului. Anumite computere pot să comute între modurile grafice pentru a
economisi energia acumulatorului.
Utilizarea caracteristicii HP Fast Charge (numai la anumite produse)
Caracteristica HP Fast Charge vă permite să încărcaţi rapid acumulatorul computerului. Timpul de încărcare
poate varia cu +/- 10%. În funcţie de modelul de computer şi de adaptorul de c.a. HP furnizat cu computerul,
HP Fast Charge funcţionează în unul din următoarele moduri:
32
Capitolul 6 Gestionarea consumului de energie
●
Când nivelul de încărcare al acumulatorului este între zero şi 50%, acumulatorul se va încărca la 50% din
capacitatea maximă în mai puţin de 30 de minute.
●
Când nivelul de încărcare al acumulatorului este între zero şi 90%, acumulatorul se va încărca la 90% din
capacitatea maximă în mai puţin de 90 de minute.
Pentru a utiliza HP Fast Charge, închideţi computerul, apoi conectaţi adaptorul de c.a. la computer şi la sursa
de alimentare externă.
Afişarea nivelului de încărcare al acumulatorului
Pentru a vizualiza procentajul nivelului de încărcare al acumulatorului şi planul curent de alimentare, puneţi
indicatorul mouse-ului pe pictograma Alimentare
.
Găsirea informaţiilor despre acumulator în HP Support Assistant (numai la
anumite produse)
Pentru a accesa secţiunea cu informaţii despre acumulator:
1.
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
‒ sau –
Selectaţi pictograma cu semnul de întrebare din bara de activităţi.
2.
Selectaţi My PC (PC-ul meu), selectaţi fila Diagnostics and tools (Diagnostice şi instrumente), apoi
selectaţi Verificare acumulator HP. Dacă Verificare acumulator HP indică faptul că acumulatorul trebuie
înlocuit, contactaţi serviciul de asistenţă.
HP Support Assistant oferă următoarele instrumente şi informaţii despre acumulator:
●
Verificare acumulator HP
●
Informaţii despre tipurile de acumulatoare, specificaţii, cicluri de viaţă şi capacităţi
Economisirea energiei acumulatorului
Pentru a economisi energia acumulatorului şi a maximiza durata de viaţă a acumulatorului:
●
Reduceţi luminozitatea afişajului.
●
Selectaţi setarea Economisire energie din Opţiuni de alimentare.
●
Opriţi dispozitivele wireless când nu le utilizaţi.
●
Deconectaţi dispozitivele externe neutilizate care nu sunt conectate la o sursă de alimentare externă,
precum o unitate de disc externă conectată la un port USB.
●
Opriţi, dezactivaţi sau scoateţi orice carduri media externe pe care nu le utilizaţi.
●
Înainte de a întrerupe lucrul, iniţiaţi starea Repaus sau închideţi computerul.
Identificarea nivelurilor scăzute de încărcare ale acumulatorului
Atunci când un acumulator, care este singura sursă de alimentare pentru computer, ajunge la un nivel scăzut
sau critic de încărcare, are loc următorul comportament.
●
Ledul pentru acumulator (numai la anumite produse) indică un nivel scăzut sau critic de încărcare.
Funcţionarea cu alimentare de la acumulator
33
– sau –
●
Pictograma Alimentare
afişează o notificare de nivel scăzut sau critic de încărcare al
acumulatorului.
NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre pictograma Alimentare, consultaţi Utilizarea
pictogramei Alimentare şi a Opţiunilor de alimentare, la pagina 32.
Când nivelul de încărcare al acumulatorului este critic, computerul execută următoarele acţiuni:
●
Dacă starea Hibernare este dezactivată şi computerul este pornit sau în starea Repaus, computerul
rămâne scurtă vreme în starea Repaus, apoi se opreşte şi pierde toate informaţiile nesalvate.
●
Dacă starea Hibernare este activată şi computerul este pornit sau în starea Repaus, computerul iniţiază
starea Hibernare.
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului când este disponibilă sursa de
alimentare externă
Conectaţi unul din următoarele dispozitive la computer şi la sursa de alimentare externă:
●
Adaptor de c.a.
●
Dispozitiv de andocare opţional sau produs de extensie
●
Adaptor de alimentare opţional achiziţionat ca accesoriu de la HP
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului când nu este disponibilă nicio sursă
de alimentare
Salvaţi lucrările şi opriţi computerul.
Rezolvarea unui nivel scăzut de încărcare al acumulatorului când computerul nu poate ieşi din
Hibernare
1.
Conectaţi adaptorul de c.a. la computer şi la sursa de alimentare externă.
2.
Ieşiţi din Hibernare apăsând butonul de alimentare.
Acumulatorul sigilat din fabrică
Pentru a monitoriza starea acumulatorului sau dacă acumulatorul nu mai poate fi încărcat, executaţi
Verificare acumulator HP din aplicaţia HP Support Assistant (numai la anumite produse).
1.
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
– sau –
Selectaţi pictograma cu semnul de întrebare din bara de activităţi.
2.
34
Selectaţi My PC (PC-ul meu), selectaţi fila Diagnostics and tools (Diagnostice şi instrumente), apoi
selectaţi Verificare acumulator HP. Dacă Verificare acumulator HP indică faptul că acumulatorul trebuie
înlocuit, contactaţi serviciul de asistenţă.
Capitolul 6 Gestionarea consumului de energie
Acumulatorul/acumulatoarele din acest produs nu pot fi uşor înlocuite de utilizatori. Scoaterea sau înlocuirea
acumulatorului pot afecta acoperirea garanţiei. Dacă un acumulator nu mai poate fi încărcat, contactaţi
serviciul de asistenţă.
Când un acumulator a ajuns la finalul duratei sale de viaţă, nu îl aruncaţi în acelaşi loc cu deşeurile menajere.
Respectaţi legile şi reglementările locale din zona dumneavoastră privind dezafectarea acumulatoarelor.
Funcţionarea cu sursa de alimentare externă
Pentru informaţii despre conectarea la sursa de alimentare externă, consultaţi posterul Instrucţiuni de
configurare furnizat în cutia computerului.
Computerul nu utilizează alimentarea de la acumulator când este conectat la sursa de alimentare externă cu
un adaptor de c.a. aprobat sau cu un dispozitiv de andocare ori produs de extensie (opţional).
AVERTISMENT! Pentru a reduce posibilele probleme de siguranţă, utilizaţi numai adaptorul de c.a. livrat
împreună cu computerul, un adaptor de c.a. de schimb furnizat de HP sau un adaptor de c.a. compatibil
achiziţionat de la HP.
AVERTISMENT!
Nu încărcaţi acumulatorul computerului în timp ce sunteţi la bordul avionului.
Conectaţi computerul la sursa de alimentare externă în oricare din următoarele situaţii:
●
Când încărcaţi sau calibraţi un acumulator
●
Când instalaţi sau actualizaţi software-ul de sistem
●
Când actualizaţi BIOS-ul de sistem
●
Când scrieţi informaţii pe un disc (numai la anumite produse)
●
Când executaţi Program Defragmentare disc pe computere cu unităţi de disc interne
●
Când efectuaţi o copiere de rezervă sau o recuperare
Când conectaţi computerul la sursa de alimentare externă:
●
Acumulatorul începe să se încarce.
●
Luminozitatea ecranului creşte.
●
Pictograma Alimentare
îşi modifică aspectul.
Când deconectaţi sursa de alimentare externă:
●
Computerul comută pe alimentarea de la acumulator.
●
Luminozitatea ecranului se reduce automat pentru a economisi energia acumulatorului.
●
Pictograma Alimentare
îşi modifică aspectul.
Funcţionarea cu sursa de alimentare externă
35
7
Întreţinerea computerului
Este important să efectuaţi operaţii de întreţinere în mod regulat pentru a menţine computerul în condiţii
optime. Acest capitol explică modul de utilizare a instrumentelor precum Program Defragmentare disc şi
Curăţare disc. De asemenea, oferă instrucţiuni pentru actualizarea programelor şi driverelor, paşi pentru
curăţarea computerului şi sfaturi pentru călătoria cu computerul (sau transportul acestuia).
Îmbunătăţirea performanţelor
Prin efectuarea operaţiilor de întreţinere regulată utilizând instrumente precum Program Defragmentare disc
şi Curăţare disc, puteţi să îmbunătăţiţi drastic performanţele computerului.
Utilizarea programului Defragmentare disc
HP recomandă utilizarea Programului Defragmentare disc pentru a defragmenta unitatea de disc cel puţin o
dată pe lună.
NOTĂ:
Pe unităţile robuste nu este necesar să executaţi programul Defragmentare disc.
Pentru a executa programul Defragmentare disc:
1.
Conectaţi computerul la alimentarea cu c.a.
2.
Tastaţi defragmentare în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi Defragmentaţi şi
optimizaţi unităţile.
3.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi Ajutorul pentru software-ul Defragmentare disc.
Utilizarea programului Curăţare disc
Utilizaţi Curăţare disc pentru a căuta pe unitatea de disc fişierele care nu sunt necesare, pe care puteţi să le
ştergeţi în siguranţă, pentru a elibera spaţiu pe disc şi a ajuta computerul să ruleze mai eficient.
Pentru a executa programul Curăţare disc:
1.
Tastaţi disc în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi Curăţare disc.
2.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea software-ului HP 3D DriveGuard (numai la anumite produse)
HP 3D DriveGuard protejează o unitate de disc prin parcarea unităţii şi blocarea solicitărilor de date în oricare
dintre condiţiile următoare:
●
Scăpaţi computerul.
●
Deplasaţi computerul cu afişajul închis în timp ce computerul funcţionează cu alimentare de la
acumulator.
La scurt timp după încheierea unuia dintre aceste evenimente, HP 3D DriveGuard readuce unitatea de disc la
funcţionarea normală.
36
Capitolul 7 Întreţinerea computerului
NOTĂ: Numai unităţile de disc interne sunt protejate de HP 3D DriveGuard. O unitate de disc instalată întrun dispozitiv de andocare opţional sau conectată la un port USB nu este protejată de HP 3D DriveGuard.
NOTĂ:
HP 3D DriveGuard nu este necesar pentru unităţile SSD, deoarece acestea nu au componente mobile.
Identificarea stării HP 3D DriveGuard
Culoarea ledului de unitate de disc de pe computer se modifică pentru a arăta că unitatea dintr-un doc pentru
unitate de disc principală şi/sau unitatea dintr-un doc pentru unitate de disc secundară (numai la anumite
produse) este parcată.
Actualizarea programelor şi a driverelor
HP vă recomandă să vă actualizaţi programele şi driverele în mod regulat. Actualizările pot rezolva probleme
şi pot aduce în computer noi caracteristici şi opţiuni. De exemplu, componentele grafice mai vechi pot să nu
funcţioneze bine cu cel mai recent software de jocuri. Fără cel mai recent driver, nu veţi obţine tot ce este mai
bun de la echipamentul dvs.
Accesaţi http://www.hp.com/support pentru a descărca cele mai recente versiuni de programe şi drivere HP.
În plus, înregistraţi-vă pentru a primi automat notificări despre actualizări când acestea devin disponibile.
Dacă doriţi să actualizaţi programele şi driverele, urmaţi aceste instrucţiuni:
1.
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
‒ sau –
Faceţi clic pe pictograma semn de întrebare din bara de activităţi.
2.
Selectaţi My PC (PC-ul meu), selectaţi fila Actualizări, apoi selectaţi Căutaţi actualizări şi mesaje.
3.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Curăţarea computerului
Pentru a curăţa în siguranţă computerul, utilizaţi următoarele produse:
●
Clorură de dimetil benzil amoniu, concentraţie maximă de 0,3% (de exemplu, şerveţelele de unică
folosinţă, care sunt disponibile într-o varietate de mărci)
●
Soluţie de curăţare fără alcool pentru geamuri
●
Soluţie de apă şi săpun neagresiv
●
Cârpă cu microfibre pentru curăţare uscată sau piele de căprioară (cârpă antistatică fără ulei)
●
Cârpe antistatice
ATENŢIE: Evitaţi solvenţii de curăţare puternici, care pot să deterioreze definitiv computerul. În cazul în care
nu ştiţi dacă un produs de curăţat este sigur pentru computer, consultaţi conţinutul produsului pentru a vă
asigura că în produs nu sunt incluse ingrediente precum alcool, acetonă, clorură de amoniu, clorură de
metilen şi hidrocarburi.
Materialele cu fibre, precum prosoapele de hârtie, pot să zgârie computerul. În timp, în zgârieturi pot să
rămână particule de murdărie şi agenţi de curăţare.
Actualizarea programelor şi a driverelor
37
Proceduri de curăţare
Urmaţi procedurile din această secţiune pentru a vă curăţa în siguranţă computerul.
AVERTISMENT! Pentru a preveni electrocutarea sau deteriorarea componentelor, nu încercaţi să curăţaţi
computerul când acesta este pornit.
1.
Opriţi computerul.
2.
Deconectaţi alimentarea de c.a.
3.
Deconectaţi toate dispozitivele externe alimentate.
ATENŢIE: Pentru a preveni deteriorarea componentelor interne, nu pulverizaţi agenţi de curăţare sau
lichide direct pe suprafeţele computerului. Lichidele scurse pe suprafaţă pot să deterioreze definitiv
componentele interne.
Curăţarea afişajului
Ştergeţi uşor afişajul utilizând o cârpă moale, fără scame, umezită cu o soluţie de curăţat geamuri fără alcool.
Înainte de a închide computerul, asiguraţi-vă că afişajul este uscat.
Curăţarea părţilor laterale sau a capacului
Pentru a curăţa părţile laterale sau capacul, utilizaţi o cârpă moale cu microfibre sau o piele de căprioară
umezită cu unul din agenţii de curăţare listaţi anterior sau utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă acceptabil.
NOTĂ: Când curăţaţi capacul computerului, utilizaţi o mişcare circulară pentru a îndepărta mai bine
murdăria şi impurităţile.
Curăţarea zonei de atingere, a tastaturii sau a mouse-ului (numai la anumite produse)
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare sau de deteriorare a componentelor interne, nu
utilizaţi un aspirator pentru a curăţa tastatura. Un aspirator poate depozita impurităţi menajere pe suprafaţa
tastaturii.
ATENŢIE:
taste.
Pentru a preveni deteriorarea componentelor interne, nu permiteţi scurgerea lichidelor între
●
Pentru a curăţa zona de atingere, tastatura sau mouse-ul, utilizaţi o cârpă moale cu microfibre sau o
piele de căprioară umezită cu unul din agenţii de curăţare listaţi anterior sau utilizaţi un şerveţel de
unică folosinţă acceptabil.
●
Pentru a preveni blocarea tastelor şi pentru a elimina praful, scamele şi particulele de la tastatură,
utilizaţi un recipient de aer comprimat prevăzut cu un tub subţire.
Călătoria cu computerul sau transportul acestuia
Dacă trebuie să călătoriţi cu computerul sau să-l transportaţi, urmaţi aceste sfaturi pentru a menţine
siguranţa echipamentului.
●
38
Pregătiţi computerul pentru călătorie sau transport:
–
Copiaţi de rezervă informaţiile pe o unitate externă.
–
Scoateţi toate discurile şi toate cardurile media externe, precum cardurile de memorie.
Capitolul 7 Întreţinerea computerului
–
Opriţi, apoi deconectaţi toate dispozitivele externe.
–
Opriţi computerul.
●
Faceţi o copie de rezervă a informaţiilor. Păstraţi copia de rezervă separat de computer.
●
Când călătoriţi cu avionul, transportaţi computerul ca bagaj de mână; nu îl transportaţi cu restul
bagajelor.
ATENŢIE: Evitaţi expunerea unei unităţi la câmpuri magnetice. Printre dispozitivele de securitate cu
câmpuri magnetice se numără dispozitivele din pasajele de trecere din aeroporturi şi baghetele de
securitate. Benzile transportoare şi dispozitivele de securitate din aeroporturi, care verifică bagajele de
mână, utilizează raze X în loc de magnetism şi nu deteriorează unităţile.
●
Dacă aveţi intenţia să utilizaţi computerul în timpul unui zbor, ascultaţi anunţul din timpul zborului prin
care vi se spune când puteţi să utilizaţi computerul. Utilizarea computerului în timpul zborului este la
discreţia liniei aeriene.
●
Dacă transportaţi un computer sau o unitate, utilizaţi un ambalaj potrivit pentru protecţie şi etichetaţi
pachetul cu indicaţia „FRAGIL”.
●
Utilizarea dispozitivelor wireless poate să fie restricţionată în unele medii. Asemenea restricţii se pot
aplica la bordul avioanelor, în spitale, în apropiere de explozibili şi în locuri periculoase. Dacă nu
cunoaşteţi bine reglementările în vigoare pentru utilizarea unui dispozitiv wireless din computer, cereţi
autorizaţia de utilizare a computerului înainte de a-l porni.
●
Când efectuaţi o călătorie internaţională, urmaţi aceste sugestii:
–
Verificaţi reglementările vamale privind computerele pentru fiecare ţară/regiune din itinerarul
dumneavoastră.
–
Verificaţi cerinţele privind cablul de alimentare şi adaptorul pentru fiecare locaţie în care
intenţionaţi să utilizaţi computerul. Tensiunea, frecvenţa şi configuraţiile conexiunilor variază.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de şocuri electrice, incendiu sau deteriorare a
echipamentului, nu încercaţi să alimentaţi computerul de la un convertizor de tensiune
comercializat pentru aparate casnice.
Călătoria cu computerul sau transportul acestuia
39
8
Securizarea computerului şi a informaţiilor
Securitatea computerului este esenţială pentru protejarea confidenţialităţii, a integrităţii şi a disponibilităţii
informaţiilor. Soluţiile de securitate standard furnizate de sistemul de operare Windows, de aplicaţiile HP, de
utilitarul Setup Utility (BIOS) şi de alte software-uri de la terţi vă pot proteja computerul împotriva unei
varietăţi de pericole, prezentate de viruşi, viermi şi alte tipuri de coduri rău intenţionate.
IMPORTANT: Este posibil ca unele caracteristici de securitate listate în acest capitol să nu fie disponibile pe
computerul dvs.
Utilizarea parolelor
O parolă este un grup de caractere pe care le alegeţi pentru a securiza informaţiile de pe computer şi pentru a
proteja tranzacţiile online. Se pot seta câteva tipuri de parole. De exemplu, când aţi configurat computerul
pentru prima dată, vi s-a solicitat să creaţi o parolă de utilizator pentru a securiza computerul. Parole
suplimentare se pot seta în Windows sau în HP Setup Utility (BIOS), care este preinstalat pe computer.
Poate fi util să utilizaţi aceeaşi parolă pentru o caracteristică din Setup Utility (BIOS) şi pentru o caracteristică
de securitate din Windows.
Pentru a crea şi a salva parolele, utilizaţi următoarele sfaturi:
●
Pentru a reduce riscul de blocare a computerului, înregistraţi fiecare parolă şi depozitaţi-o într-un loc
sigur din afara computerului. Nu păstraţi parolele într-un fişier de pe computer.
●
La crearea parolelor, respectaţi cerinţele stabilite de program.
●
Schimbaţi-vă parolele cel puţin din trei în trei luni.
●
O parolă ideală este lungă şi conţine litere, semne de punctuaţie, simboluri şi numere.
●
Înainte să trimiteţi computerul la service, copiaţi de rezervă fişierele, ştergeţi fişierele confidenţiale,
apoi eliminaţi toate setările de parole.
Pentru informaţii suplimentare despre parolele Windows, precum parolele pentru economizoarele de ecran:
▲
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
– sau –
Faceţi clic pe pictograma semn de întrebare din bara de activităţi.
Setarea parolelor în Windows
Parolă
Funcţie
Parolă de utilizator
Protejează accesul la un cont de utilizator Windows.
Parolă de administrator
Protejează accesul la nivel de administrator la conţinutul
computerului.
NOTĂ: Această parolă nu poate fi utilizată pentru a accesa
conţinutul utilitarului Setup Utility (BIOS).
40
Capitolul 8 Securizarea computerului şi a informaţiilor
Setarea parolelor în Setup Utility (BIOS)
Parolă
Funcţie
Administrator password (Parolă de administrator)
●
Trebuie introdusă de fiecare dată când accesaţi utilitarul
Setup Utility (BIOS).
●
Dacă uitaţi parola de administrator, nu veţi putea să accesaţi
Setup Utility (BIOS).
●
Trebuie introdusă de fiecare dată când porniţi sau reporniţi
computerul sau când ieşiţi din starea Hibernare.
●
Dacă uitaţi parola de pornire, nu puteţi să porniţi sau să
reporniţi computerul sau să ieşiţi din Hibernare.
Power-on password (Parolă de pornire)
Pentru a seta, a modifica sau a şterge o parolă de administrator sau de pornire din utilitarul Setup Utility
(BIOS):
ATENŢIE: Aveţi foarte mare grijă când efectuaţi modificări în Setup Utility (BIOS). Erorile pot afecta
funcţionarea corespunzătoare a computerului.
NOTĂ: Pentru a porni Setup Utility, computerul trebuie să fie în mod notebook şi trebuie să folosiţi
tastatura ataşată la notebook. Cu tastatura de pe ecran, care se afişează când computerul este în mod
tabletă, nu puteţi accesa Setup Utility.
1.
Porniţi Setup Utility (BIOS):
●
Computere sau tablete cu tastaturi:
▲
●
Porniţi sau reporniţi computerul, apăsaţi rapid esc, apoi apăsaţi f10.
Tablete fără tastaturi:
1.
Porniţi sau reporniţi tableta, apoi apăsaţi rapid şi ţineţi apăsat butonul de creştere a
volumului.
– sau –
Porniţi sau reporniţi tableta, apoi apăsaţi rapid şi ţineţi apăsat butonul de reducere a
volumului.
– sau –
Porniţi sau reporniţi tableta, apoi apăsaţi rapid şi ţineţi apăsat butonul Windows.
2.
2.
Atingeţi f10.
Selectaţi Security (Securitate), apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Modificările devin efective după repornirea computerului.
Utilizarea sistemului Windows Hello (numai la anumite produse)
La produsele echipate cu un cititor de amprente sau cu o cameră de infraroşu, puteţi utiliza Windows Hello
pentru a vă conecta prin glisarea degetului sau privind la cameră.
Utilizarea sistemului Windows Hello (numai la anumite produse)
41
Pentru a configura Windows Hello, urmaţi aceşti paşi:
1.
Selectaţi butonul Start, selectaţi Setări, selectaţi Conturi, apoi selectaţi Opţiuni de conectare.
2.
Sub Windows Hello, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga atât o parolă, cât şi un PIN
numeric, apoi înregistraţi amprenta sau ID-ul facial.
NOTĂ: PIN-ul nu este limitat în privinţa lungimii, dar trebuie să conţină numai numere. Nu sunt
permise caractere alfabetice sau caractere speciale.
Utilizarea software-ului de securitate pe Internet
Când utilizaţi computerul pentru a accesa e-mailul, o reţea sau Internetul, expuneţi potenţial computerul la
viruşi de computer, la spyware şi la alte ameninţări online. Pentru a ajuta la protecţia computerului dvs.,
software-ul de securitate pe Internet, care include caracteristici de antivirus şi de paravan de protecţie, poate
fi preinstalat pe computer ca ofertă de încercare. Pentru a asigura o protecţie continuă împotriva viruşilor nou
descoperiţi şi a altor riscuri de securitate, software-ul de securitate trebuie să fie actualizat la zi. Se
recomandă cu insistenţă să faceţi upgrade la oferta de încercare a software-ului de securitate sau să
cumpăraţi un software la alegere pentru a vă proteja complet computerul.
Utilizarea software-ului antivirus
Viruşii de computer pot să dezactiveze programe, utilitare sau sistemul de operare sau pot cauza
funcţionarea lor anormală. Un software antivirus poate să detecteze majoritatea viruşilor, îi poate distruge şi,
în majoritatea cazurilor, poate să repare daunele cauzate de aceştia.
Pentru a asigura o protecţie continuă împotriva viruşilor nou descoperiţi, software-ul antivirus trebuie să fie
actualizat la zi.
Este posibil ca pe computer să fie preinstalat un program antivirus. Pentru a vă proteja complet computerul,
se recomandă cu insistenţă să utilizaţi un program antivirus la alegere.
Pentru mai multe informaţii despre viruşii de computer, tastaţi support în caseta de căutare din bara de
activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support Assistant.
– sau –
Faceţi clic pe pictograma semn de întrebare din bara de activităţi.
Utilizarea software-ului paravan de protecţie
Paravanele de protecţie sunt proiectate pentru a preveni accesul neautorizat la un sistem sau la o reţea. Un
paravan de protecţie poate fi un software pe care îl instalaţi pe computer şi/sau în reţea sau poate fi o
combinaţie de hardware şi software.
Există două tipuri de paravane de protecţie de luat în consideraţie:
●
Paravane de protecţie bazate pe gazdă – Software care protejează numai computerul pe care este
instalat.
●
Paravane de protecţie bazate pe reţea – Instalate între modemul DSL sau de cablu şi reţeaua de
domiciliu pentru a proteja toate computerele din reţea.
Când un paravan de protecţie este instalat pe un sistem, toate datele trimise către şi de la sistem sunt
monitorizate şi comparate cu un set de criterii de securitate definite de utilizator. Toate datele care nu
îndeplinesc aceste criterii sunt blocate.
42
Capitolul 8 Securizarea computerului şi a informaţiilor
Instalarea actualizărilor de software
Software-ul HP, Windows şi de la terţi instalat pe computerul dvs. trebuie să fie actualizat în mod regulat
pentru a corecta problemele de securitate şi a îmbunătăţi performanţa software-ului.
ATENŢIE: Microsoft trimite alerte cu privire la actualizările Windows, care pot include actualizări de
securitate. Pentru a proteja computerul împotriva breşelor de securitate şi a viruşilor de computer, instalaţi
toate actualizările de la Microsoft imediat după ce primiţi o alertă.
Puteţi să instalaţi aceste actualizări automat.
Pentru a vizualiza sau a modifica setările:
1.
Selectaţi butonul Start, selectaţi Setări, apoi selectaţi Actualizare şi securitate.
2.
Selectaţi Windows Update, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3.
Pentru a programa o oră pentru instalarea actualizărilor, selectaţi Opţiuni complexe, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea serviciilor de gestionare HP (numai la anumite
produse)
Serviciile de gestionare HP sunt o soluţie IT bazată pe cloud, care le permite firmelor să-şi gestioneze şi să-şi
securizeze în mod efectiv activele. Serviciile de gestionare HP contribuie la protejarea dispozitivelor împotriva
malware-ului şi a altor atacuri, monitorizează integritatea dispozitivelor şi vă ajută să reduceţi timpul
petrecut cu rezolvarea problemelor legate de dispozitive şi de securitate. Puteţi descărca şi instala rapid
software-ul, care este foarte eficient din punct de vedere al costurilor în comparaţie cu soluţiile interne
tradiţionale. Pentru mai multe informaţii, accesaţi https://www.hptouchpointmanager.com/.
Securizarea reţelei wireless
Când configuraţi o reţea WLAN sau accesaţi o reţea WLAN existentă, activaţi întotdeauna caracteristicile de
securitate pentru a vă proteja reţeaua împotriva accesului neautorizat. Este posibil ca unele reţele WLAN din
zone publice (hotspot-uri) precum cafenele şi aeroporturi să nu asigure niciun nivel de securitate.
Copierea de rezervă a aplicaţiilor software şi a informaţiilor
Copiaţi de rezervă cu regularitate aplicaţiile software şi informaţiile pentru a le proteja împotriva pierderii sau
deteriorării permanente ca urmare a unui atac cu viruşi sau a unei defecţiuni de software sau de hardware.
Utilizarea unui cablu de siguranţă opţional (numai la anumite
produse)
Un cablu de siguranţă (achiziţionat separat) este conceput ca factor de intimidare, dar nu poate împiedica
manevrarea incorectă sau furtul computerului. Pentru a conecta un cablu de siguranţă la computer, urmaţi
instrucţiunile producătorului dispozitivului.
Instalarea actualizărilor de software
43
9
Cum se utilizează Setup Utility (BIOS)
Setup Utility sau Basic Input/Output System (BIOS) controlează comunicaţiile dintre toate dispozitivele de
intrare şi de ieşire ale sistemului (precum unităţi de disc, afişaj, tastatură, mouse şi imprimantă). Utilitarul
Setup Utility (BIOS) include setări pentru tipurile de dispozitive instalate, secvenţa de pornire a computerului
şi volumul de memorie de sistem şi extinsă.
NOTĂ: Pentru a porni Setup Utility pe computerele convertibile, computerul trebuie să fie în mod notebook
şi trebuie să utilizaţi tastatura ataşată la notebook.
Pornirea utilitarului Setup Utility (BIOS)
ATENŢIE: Aveţi foarte mare grijă când efectuaţi modificări în Setup Utility (BIOS). Erorile pot afecta
funcţionarea corespunzătoare a computerului.
▲
Porniţi sau reporniţi computerul, apăsaţi rapid esc, apoi apăsaţi f10.
Cum se actualizează Setup Utility (BIOS)
Versiunile actualizate ale Setup Utility (BIOS) pot fi disponibile pe site-ul Web HP.
Majoritatea actualizărilor de BIOS de pe site-ul Web HP sunt împachetate în fişiere comprimate denumite
pachete SoftPaq.
Unele pachete de descărcare conţin un fişier numit Readme.txt, care conţine informaţii despre instalarea şi
depanarea fişierului.
Determinarea versiunii de BIOS
Pentru a decide dacă este necesar să actualizaţi Setup Utility (BIOS), mai întâi determinaţi versiunea de BIOS
de pe computer.
Pentru a afişa informaţii despre versiunea de BIOS (cunoscute şi ca data ROM-ului şi BIOS de sistem), utilizaţi
una din aceste opţiuni:
●
HP Support Assistant
1.
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
– sau –
Faceţi clic pe pictograma cu semn de întrebare din bara de activităţi.
2.
●
44
Selectaţi My PC (PC-ul meu), apoi selectaţi Specifications (Specificaţii).
Setup Utility (BIOS)
1.
Porniţi Setup Utility (BIOS) (consultaţi Pornirea utilitarului Setup Utility (BIOS), la pagina 44).
2.
Selectaţi Main (Principal), selectaţi System Information (Informaţii despre sistem), apoi notaţi
versiunea BIOS-ului.
3.
Selectaţi Exit (Ieşire), selectaţi No (Nu), apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Capitolul 9 Cum se utilizează Setup Utility (BIOS)
Pentru a verifica dacă există versiuni ulterioare ale BIOS-ului, consultaţi Descărcarea unei actualizări de BIOS,
la pagina 45.
Descărcarea unei actualizări de BIOS
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de deteriorare a computerului sau de instalare nereuşită, descărcaţi şi
instalaţi o actualizare de BIOS numai atunci când computerul este conectat la o sursă de alimentare externă
fiabilă, utilizând un adaptor de c.a. Nu descărcaţi şi nu instalaţi o actualizare de BIOS când computerul
funcţionează alimentat de la acumulator, este andocat într-un dispozitiv de andocare opţional sau conectat la
o sursă de alimentare opţională. În timpul descărcării şi instalării, urmaţi aceste instrucţiuni:
●
Nu deconectaţi alimentarea de la computer deconectând cablul de alimentare de la priza de c.a.
●
Nu opriţi computerul şi nu iniţiaţi starea de Repaus.
●
Nu introduceţi, nu scoateţi, nu conectaţi şi nu deconectaţi niciun dispozitiv, cablu sau cordon.
NOTĂ: Dacă computerul dvs. este conectat la o reţea, consultaţi administratorul de reţea înainte de
instalarea oricăror actualizări de software, în special actualizările BIOS ale sistemului.
1.
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
– sau –
Faceţi clic pe pictograma semn de întrebare din bara de activităţi.
2.
Faceţi clic pe Actualizări, apoi faceţi clic pe Verificaţi actualizările şi mesajele.
3.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
4.
În zona de descărcare, urmaţi aceşti paşi:
a.
Identificaţi actualizarea de BIOS cea mai recentă şi comparaţi-o cu versiunea de BIOS instalată în
momentul respectiv pe computer. Dacă actualizarea este mai recentă decât versiunea sistemul
BIOS existent, notaţi data, numele sau alt identificator. Aceste informaţii vă pot fi necesare pentru
a localiza ulterior actualizarea, după ce a fost descărcată pe unitatea de disc.
b.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca selecţia pe unitatea de disc.
Notaţi calea pentru locaţia de pe unitatea de disc în care va fi descărcată actualizarea de BIOS. Va
trebui să accesaţi această cale când sunteţi gata să instalaţi actualizarea.
Procedurile de instalare a BIOS-ului variază. Urmaţi toate instrucţiunile care apar pe ecran după ce
descărcarea este finalizată. Dacă nu apar instrucţiuni, urmaţi aceşti paşi:
1.
Tastaţi explorer în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi Explorer.
2.
Faceţi dublu clic pe unitatea de disc desemnată. Unitatea de disc desemnată este în general discul local
(C:).
3.
Utilizând calea de pe unitatea de disc pe care aţi notat-o în prealabil, deschideţi folderul care conţine
actualizarea.
4.
Faceţi dublu clic pe fişierul care are o extensie .exe (de exemplu, numefişier.exe).
Instalarea BIOS-ului începe.
5.
Finalizaţi instalarea urmând instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: După ce un mesaj de pe ecran raportează o instalare reuşită, puteţi şterge fişierul descărcat de pe
unitatea de disc.
Cum se actualizează Setup Utility (BIOS)
45
10 Utilizarea instrumentului HP PC Hardware
Diagnostics
Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP PC Hardware Diagnostics Windows este un utilitar bazat pe Windows, care vă permite să executaţi teste de
diagnosticare pentru a determina dacă hardware-ul computerului funcţionează corespunzător. Instrumentul
se execută în cadrul sistemului de operare Windows, pentru a diagnostica defecţiunile de hardware.
Dacă instrumentul HP PC Hardware Diagnostics Windows nu este instalat pe computer, trebuie mai întâi să îl
descărcaţi şi să îl instalaţi. Pentru a descărca HP PC Hardware Diagnostics Windows, consultaţi Descărcarea
instrumentului HP PC Hardware Diagnostics Windows, la pagina 46.
După ce instrumentul HP PC Hardware Diagnostics Windows este instalat, urmaţi aceşti paşi pentru a-l accesa
din Suport şi asistenţă HP sau din HP Support Assistant.
1.
Pentru a accesa HP PC Hardware Diagnostics Windows din Suport şi asistenţă HP:
a.
Selectaţi butonul Start, apoi selectaţi Suport şi asistenţă HP.
b.
Faceţi clic dreapta pe HP PC Hardware Diagnostics Windows, selectaţi More (Mai multe), apoi
selectaţi Executare ca administrator.
– sau –
Pentru a accesa HP PC Hardware Diagnostics Windows din HP Support Assistant:
a.
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
– sau –
Selectaţi pictograma cu semnul de întrebare din bara de activităţi.
2.
b.
Selectaţi Troubleshooting and fixes (Depanare şi reparare).
c.
Selectaţi Diagnostics (Diagnostice), apoi selectaţi HP PC Hardware Diagnostics Windows.
Când se deschide instrumentul, selectaţi tipul de test de diagnosticare pe care doriţi să-l executaţi, apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ:
3.
Dacă la un moment dat trebuie să opriţi un test de diagnosticare, selectaţi Cancel (Anulare).
Când HP PC Hardware Diagnostics Windows detectează o defecţiune care necesită înlocuirea hardwareului, se generează un cod de identificare a defecţiunii, din 24 de cifre. Pentru asistenţă la corectarea
problemei, contactaţi serviciul de asistenţă, apoi furnizaţi codul de identificare a defecţiunii.
Descărcarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics Windows
46
●
Instrucţiunile de descărcare pentru HP PC Hardware Diagnostics Windows sunt furnizate numai în limba
engleză.
●
Pentru a descărca acest instrument, trebuie să utilizaţi un computer cu sistem de operare Windows,
deoarece sunt furnizate numai fişiere .exe.
Capitolul 10 Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics
Descărcarea celei mai recente versiuni pentru HP PC Hardware Diagnostics Windows
Pentru a descărca HP PC Hardware Diagnostics Windows, urmaţi aceşti paşi:
1.
Accesaţi http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Se afişează pagina principală pentru HP PC
Diagnostics.
2.
În secţiunea HP PC Hardware Diagnostics, selectaţi Download (Descărcare), apoi selectaţi locaţia de
instalare:
Pentru a executa instrumentul pe computer, descărcaţi-l pe desktopul computerului.
– sau –
Pentru a executa instrumentul de pe o unitate flash USB, descărcaţi-l pe o unitate flash USB.
3.
Selectaţi Run (Executare).
Descărcarea instrumentului HP Hardware Diagnostics Windows după numele sau numărul de
produs (numai la anumite produse)
NOTĂ: La anumite produse, poate fi necesar să descărcaţi software-ul pe o unitate flash USB, utilizând
numele sau numărul de produs.
Pentru a descărca HP Hardware Diagnostics Windows după numele sau numărul de produs (numai la anumite
produse), urmaţi aceşti paşi:
1.
Accesaţi http://www.hp.com/support.
2.
Selectaţi Get software and drivers (Obţinere software şi drivere), apoi introduceţi numele sau numărul
de produs.
3.
În secţiunea HP PC Hardware Diagnostics, selectaţi Download (Descărcare), apoi selectaţi locaţia de
instalare:
Pentru a executa instrumentul pe computer, descărcaţi-l pe desktopul computerului.
– sau –
Pentru a executa instrumentul de pe o unitate flash USB, descărcaţi-l pe o unitate flash USB.
4.
Selectaţi Run (Executare).
Instalarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics Windows
Pentru a instala HP PC Hardware Diagnostics Windows, urmaţi aceşti paşi:
▲
Navigaţi la folderul de pe computer sau la unitatea flash pe care a fost descărcat fişierul .exe, faceţi
dublu clic pe fişierul .exe, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – Interfaţă de firmware unificată şi
extensibilă) vă permite să executaţi teste de diagnosticare, pentru a determina dacă hardware-ul
computerului funcţionează corespunzător. Instrumentul funcţionează în afara sistemului de operare, astfel
încât poate să izoleze defecţiunile de hardware de problemele care sunt cauzate de sistemul de operare sau
de alte componente software.
Dacă PC-ul dumneavoastră nu va încărca sistemul de operare Windows, puteţi să utilizaţi HP PC Hardware
Diagnostics UEFI pentru a diagnostica problemele legate de hardware.
Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI
47
Când HP PC Hardware Diagnostics UEFI detectează o defecţiune care necesită înlocuirea hardware-ului, se
generează un cod de identificare a defecţiunii, din 24 de cifre. Pentru asistenţă la corectarea problemei,
contactaţi serviciul de asistenţă şi furnizaţi codul de identificare a defecţiunii.
NOTĂ: Pentru a porni diagnosticarea pe un computer convertibil, computerul trebuie să fie în mod notebook
şi trebuie să utilizaţi tastatura ataşată.
NOTĂ:
Dacă trebuie să opriţi un test de diagnosticare, apăsaţi esc.
Pornirea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Pentru a porni HP PC Hardware Diagnostics UEFI, urmaţi aceşti paşi:
1.
Porniţi sau reporniţi computerul şi apăsaţi rapid esc.
2.
Apăsaţi f2.
Sistemul BIOS caută instrumentele de diagnosticare în trei locuri, în următoarea ordine:
a.
Unitatea flash USB conectată
NOTĂ: Pentru a descărca instrumentul HP PC Hardware Diagnostics UEFI pe o unitate flash USB,
consultaţi Descărcarea celei mai recente versiuni pentru HP PC Hardware Diagnostics UEFI,
la pagina 48.
3.
b.
Unitatea de disc
c.
BIOS
Când se deschide instrumentul de diagnosticare, selectaţi tipul de test de diagnosticare pe care doriţi
să-l executaţi, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Descărcarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI pe o unitate flash
USB
Descărcarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI pe o unitate flash USB poate fi utilă în
următoarele situaţii:
●
Instrumentul HP PC Hardware Diagnostics UEFI nu este inclus în imaginea de preinstalare.
●
Instrumentul HP PC Hardware Diagnostics UEFI nu este inclus în partiţia de instrumente HP.
●
Unitatea de disc este defectă.
NOTĂ: Instrucţiunile de descărcare pentru HP PC Hardware Diagnostics UEFI sunt furnizate numai în limba
engleză şi trebuie să utilizaţi un computer cu Windows pentru a descărca şi crea mediul de asistenţă HP UEFI,
deoarece sunt furnizate numai fişiere .exe.
Descărcarea celei mai recente versiuni pentru HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Pentru a descărca cea mai recentă versiune pentru HP PC Hardware Diagnostics UEFI pe o unitate flash USB:
48
1.
Accesaţi http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Se afişează pagina principală pentru HP PC
Diagnostics.
2.
În secţiunea HP PC Hardware Diagnostics UEFI, selectaţi Download UEFI Diagnostics (Descărcare
diagnostice UEFI), apoi selectaţi Run (Executare).
Capitolul 10 Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics
Descărcarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics UEFI după numele sau numărul de
produs (numai la anumite produse)
NOTĂ: La anumite produse, poate fi necesar să descărcaţi software-ul pe o unitate flash USB, utilizând
numele sau numărul de produs.
Pentru a descărca HP PC Hardware Diagnostics UEFI după numele sau numărul de produs (numai la anumite
produse) pe o unitate flash USB:
1.
Accesaţi http://www.hp.com/support.
2.
Introduceţi numele sau numărul de produs, selectaţi computerul, apoi selectaţi sistemul de operare.
3.
În secţiunea Diagnostics (Diagnostice), urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta şi a descărca
versiunea de UEFI Diagnostics specifică pentru computerul dumneavoastră.
Utilizarea setărilor caracteristicii Remote HP PC Hardware
Diagnostics UEFI (numai la anumite produse)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI este o caracteristică firmware (BIOS) care descarcă HP PC Hardware
Diagnostics UEFI pe computerul dumneavoastră. Apoi, aceasta poate să execute diagnosticări pe computerul
dumneavoastră şi poate încărca rezultatele pe un server preconfigurat. Pentru mai multe informaţii despre
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, accesaţi http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags, apoi selectaţi
Find out more (Aflaţi mai multe).
Descărcarea caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
NOTĂ: Caracteristica Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI este, de asemenea, disponibilă ca Softpaq,
care se poate descărca pe un server.
Descărcarea celei mai recente versiuni pentru Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Pentru a descărca cea mai recentă versiune pentru Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, urmaţi aceşti
paşi:
1.
Accesaţi http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Se afişează pagina principală pentru HP PC
Diagnostics.
2.
În secţiunea HP PC Hardware Diagnostics UEFI, selectaţi Download Remote Diagnostics (Descărcare
diagnostice la distanţă), apoi selectaţi Run (Executare).
Descărcarea caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI după numele sau numărul
de produs
NOTĂ: La anumite produse, poate fi necesar să descărcaţi software-ul utilizând numele sau numărul de
produs.
Pentru a descărca Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI după numele sau numărul de produs, urmaţi
aceşti paşi:
1.
Accesaţi http://www.hp.com/support.
2.
Selectaţi Get software and drivers (Obţinere software şi drivere), introduceţi numele sau numărul de
produs, selectaţi computerul, apoi selectaţi sistemul de operare.
3.
În secţiunea Diagnostics (Diagnostice), urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta şi a descărca
versiunea de Remote UEFI pentru produs.
Utilizarea setărilor caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (numai la anumite produse)
49
Particularizarea setărilor caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Utilizând setarea Remote HP PC Hardware Diagnostics în Computer Setup (BIOS), puteţi efectua următoarele
particularizări:
●
Stabiliţi o programare pentru executarea nesupravegheată a diagnosticării. De asemenea, puteţi să
porniţi imediat diagnosticarea în mod interactiv, selectând Execute Remote HP PC Hardware
Diagnostics (Executare Remote HP PC Hardware Diagnostics).
●
Stabiliţi locaţia pentru descărcarea instrumentelor de diagnosticare. Această caracteristică oferă acces
la instrumentele de pe site-ul web HP sau de pe un server care a fost preconfigurat pentru utilizare.
Computerul nu necesită un suport de stocare local tradiţional (cum ar fi o unitate de disc sau o unitate
flash USB) pentru a executa diagnosticarea de la distanţă.
●
Setaţi o locaţie pentru stocarea rezultatelor testelor. De asemenea, puteţi să configuraţi setările privind
numele de utilizator şi parola utilizate pentru încărcări.
●
Afişaţi informaţiile de stare legate de diagnosticarea executată anterior.
Pentru a particulariza setările caracteristicii Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, urmaţi aceşti paşi:
1.
Porniţi sau reporniţi computerul şi, când apare sigla HP, apăsaţi f10 pentru a intra în Computer Setup.
2.
Selectaţi Advanced (Avansat), apoi selectaţi Settings (Setări).
3.
Realizaţi selecţiile personalizate.
4.
Selectaţi Main (Principal), apoi Save Changes and Exit (Salvare modificări şi ieşire) pentru a salva
setările.
Modificările au efect după repornirea computerului.
50
Capitolul 10 Utilizarea instrumentului HP PC Hardware Diagnostics
11 Copierea de rezervă, restaurarea şi
recuperarea
Acest capitol oferă informaţii despre următoarele procese. Informaţiile din capitol reprezintă procedura
standard pentru majoritatea produselor.
●
Crearea suporturilor de recuperare şi a copiilor de rezervă
●
Restaurarea şi recuperarea sistemului
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi aplicaţia HP Support Assistant.
▲
Tastaţi support în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi aplicaţia HP Support
Assistant.
– sau –
Selectaţi pictograma cu semnul de întrebare din bara de activităţi.
IMPORTANT: Dacă veţi efectua procedurile de recuperare pe o tabletă, acumulatorul tabletei trebuie să fie
cel puţin 70% încărcat înainte de a începe procesul de recuperare.
IMPORTANT: Pentru o tabletă cu tastatură detaşabilă, conectaţi tableta la suportul tastaturii înainte de a
începe orice proces de recuperare.
Crearea suporturilor de recuperare şi a copiilor de rezervă
Următoarele metode de creare a suporturilor de recuperare şi a copiilor de rezervă sunt disponibile numai
pentru anumite produse. Alegeţi metoda disponibilă în funcţie de modelul computerului.
●
Utilizaţi HP Recovery Manager după ce configuraţi cu succes computerul, pentru a crea suporturi de
recuperare HP. Acest pas creează o copie de rezervă a partiţiei HP Recovery pe computer. Copia de
rezervă poate fi utilizată pentru a reinstala sistemul de operare iniţial în cazurile în care unitatea de disc
a fost coruptă sau a fost înlocuită. Pentru informaţii despre crearea suporturilor de recuperare,
consultaţi Utilizarea suporturilor de recuperare HP (numai la anumite produse), la pagina 51. Pentru
informaţii despre opţiunile de recuperare care sunt disponibile utilizând suporturile de recuperare,
consultaţi Utilizarea instrumentelor din Windows, la pagina 52.
●
Utilizaţi instrumentele din Windows pentru a crea puncte de restaurare a sistemului şi pentru a crea
copii de rezervă ale informaţiilor personale. Consultaţi Utilizarea instrumentelor din Windows,
la pagina 52.
NOTĂ: În cazul în care capacitatea de stocare este de 32 GB sau mai puţin, opţiunea Restaurare sistem
de la Microsoft este dezactivată în mod implicit.
●
La anumite produse, utilizaţi instrumentul HP Cloud Recovery Download pentru a crea o unitate flash
USB bootabilă, pentru suporturile de recuperare HP. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea
instrumentului HP Cloud Recovery Download (numai la anumite produse), la pagina 53.
Utilizarea suporturilor de recuperare HP (numai la anumite produse)
Dacă este posibil, verificaţi prezenţa partiţiei de recuperare şi a partiţiei Windows. Faceţi clic dreapta pe
butonul Start, selectaţi Explorer, apoi selectaţi Acest PC.
Crearea suporturilor de recuperare şi a copiilor de rezervă
51
●
În cazul în care computerul nu listează partiţia Windows şi partiţia de recuperare, puteţi obţine suporturi
de recuperare a sistemului de la serviciul de asistenţă. Puteţi găsi informaţii de contact pe site-ul web
HP. Mergeţi la http://www.hp.com/support, selectaţi ţara/regiunea şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●
În cazul în care computerul listează partiţia de recuperare şi partiţia Windows, puteţi utiliza HP Recovery
Manager pentru a crea suporturi de recuperare după ce configuraţi cu succes computerul. Aceste
suporturi de recuperare pot fi utilizate pentru a efectua o recuperare a sistemului dacă unitatea de disc
devine coruptă. Procedura de recuperare a sistemului reinstalează sistemul de operare original şi
programele software instalate din fabrică, apoi configurează setările pentru programe. Suporturile de
recuperare HP se pot utiliza şi pentru a particulariza sistemul sau pentru a restaura imaginea din fabrică
la înlocuirea unităţii de disc.
–
Se poate crea un singur set de suporturi de recuperare. Manevraţi cu grijă aceste instrumente de
recuperare şi păstraţi-le într-un loc sigur.
–
HP Recovery Manager examinează computerul şi determină capacitatea de stocare necesară
pentru suportul care va fi necesar.
–
Pentru a crea discuri de recuperare, computerul trebuie să dispună de o unitate optică cu
capabilitate de scriere DVD şi trebuie să utilizaţi numai discuri goale DVD-R, DVD+R, DVD-R DL sau
DVD+R DL de înaltă calitate. Nu utilizaţi discuri reinscriptibile precum discurile CD±RW, DVD±RW,
DVD±RW cu strat dublu sau BD-RE (Blu-ray reinscriptibile); acestea nu sunt compatibile cu
software-ul HP Recovery Manager. Sau, ca variantă alternativă, puteţi utiliza o unitate flash USB
goală de înaltă calitate.
–
În cazul în care computerul nu include o unitate optică de scriere DVD integrată, dar doriţi să creaţi
suporturi de recuperare DVD, puteţi utiliza o unitate optică externă opţională (achiziţionată
separat) pentru a crea discuri de recuperare. Dacă utilizaţi o unitate optică externă, aceasta trebuie
conectată direct la un port USB de pe computer; unitatea nu poate fi conectată la un port USB de pe
un dispozitiv extern, precum un hub USB. Dacă nu puteţi crea un suport DVD, puteţi obţine discuri
de recuperare pentru computer de la HP. Puteţi găsi informaţii de contact pe site-ul web HP.
Mergeţi la http://www.hp.com/support, selectaţi ţara/regiunea şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
–
Înainte de a începe crearea suporturilor de recuperare, asiguraţi-vă că aţi conectat computerul la
sursa de c.a.
–
Procesul de creare poate dura mai mult de o oră. Nu întrerupeţi procesul de creare.
–
Dacă este necesar, puteţi ieşi din program înainte de a finaliza crearea tuturor DVD-urilor de
recuperare. HP Recovery Manager va termina inscripţionarea DVD-ului curent. La următoarea
deschidere a programului HP Recovery Manager, vi se va solicita să continuaţi.
Pentru a crea suporturi de recuperare HP utilizând HP Recovery Manager:
IMPORTANT: Pentru o tabletă cu tastatură detaşabilă, conectaţi tableta la suportul tastaturii înainte de a
începe aceşti paşi.
1.
Tastaţi recovery în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi HP Recovery Manager.
2.
Selectaţi Creare suport de recuperare, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
În cazul în care aveţi vreodată nevoie să recuperaţi sistemul, consultaţi Recuperarea utilizând HP Recovery
Manager, la pagina 54.
Utilizarea instrumentelor din Windows
Puteţi crea suporturi de recuperare, puncte de restaurare a sistemului şi copii de rezervă ale informaţiilor
personale, utilizând instrumentele din Windows.
52
Capitolul 11 Copierea de rezervă, restaurarea şi recuperarea
NOTĂ: În cazul în care capacitatea de stocare este de 32 GB sau mai puţin, opţiunea Restaurare sistem de la
Microsoft este dezactivată în mod implicit.
Pentru mai multe informaţii şi pentru paşii necesari, consultaţi aplicaţia Obţinere ajutor.
▲
Selectaţi butonul Start, apoi selectaţi aplicaţia Obţinere ajutor.
NOTĂ:
Pentru a accesa aplicaţia Obţinere ajutor, trebuie să fiţi conectat la Internet.
Utilizarea instrumentului HP Cloud Recovery Download (numai la anumite produse)
Pentru a crea suporturi de recuperare HP utilizând instrumentul HP Cloud Recovery Download:
1.
Accesaţi http://www.hp.com/support.
2.
Selectaţi Software and Drivers (Software şi drivere), apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Restaurare şi recuperare
Există mai multe opţiuni pentru recuperarea sistemului. Alegeţi metoda care se potriveşte cel mai bine
situaţiei şi nivelului de expertiză:
IMPORTANT:
●
Windows oferă mai multe opţiuni pentru restaurarea din copii de rezervă, reîmprospătarea computerului
şi resetarea computerului la starea iniţială. Pentru mai multe informaţii, consultaţi aplicaţia Obţinere
ajutor.
▲
Selectaţi butonul Start, apoi selectaţi aplicaţia Obţinere ajutor.
NOTĂ:
●
Nu toate metodele sunt disponibile la toate produsele.
Pentru a accesa aplicaţia Obţinere ajutor, trebuie să fiţi conectat la Internet.
Dacă este necesar să corectaţi o problemă cu o aplicaţie preinstalată sau cu un driver preinstalat,
utilizaţi opţiunea Reinstalaţi drivere şi/sau aplicaţii (numai la anumite produse) din HP Recovery
Manager, pentru a reinstala aplicaţia individuală sau driverul individual.
▲
Tastaţi recovery în caseta de căutare din bara de activităţi, selectaţi HP Recovery Manager,
selectaţi Reinstalaţi drivere şi/sau aplicaţii, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●
Dacă doriţi să readuceţi partiţia Windows la conţinutul iniţial din fabrică, puteţi să alegeţi opţiunea
Recuperare sistem de pe partiţia HP Recovery (numai la anumite produse) sau să utilizaţi suporturile de
recuperare HP. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Recuperarea utilizând HP Recovery Manager,
la pagina 54. Dacă nu aţi creat deja suporturi de recuperare, consultaţi Utilizarea suporturilor de
recuperare HP (numai la anumite produse), la pagina 51.
●
La anumite produse, dacă doriţi să recuperaţi partiţia şi conţinutul cu care computerul a fost livrat din
fabrică sau dacă aţi înlocuit unitatea de disc, puteţi utiliza opţiunea Resetare la valorile din fabrică de pe
suporturile de recuperare HP. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Recuperarea utilizând HP Recovery
Manager, la pagina 54.
●
La anumite produse, dacă doriţi să eliminaţi partiţia de recuperare pentru a elibera spaţiu pe unitatea de
disc, HP Recovery Manager oferă opţiunea de eliminare a partiţiei de recuperare.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ştergerea partiţiei HP Recovery (numai la anumite produse),
la pagina 56.
Restaurare şi recuperare
53
Recuperarea utilizând HP Recovery Manager
Software-ul HP Recovery Manager vă permite să readuceţi computerul la starea iniţială din fabrică, utilizând
suporturile de recuperare HP pe care le-aţi creat sau pe care le-aţi obţinut de la HP sau utilizând partiţia HP
Recovery (numai la anumite produse). Dacă nu aţi creat deja suporturi de recuperare, consultaţi Utilizarea
suporturilor de recuperare HP (numai la anumite produse), la pagina 51.
Ce trebuie să ştiţi înainte de a începe
●
HP Recovery Manager recuperează numai software-ul care a fost instalat în fabrică. Software-ul care nu
a fost furnizat cu acest computer trebuie descărcat de pe site-ul web al producătorului sau trebuie
reinstalat de pe suportul furnizat de producător.
IMPORTANT: Recuperarea prin HP Recovery Manager trebuie utilizată ca o ultimă încercare de a
corecta problemele computerului.
●
Dacă unitatea de disc se defectează, trebuie utilizat suportul de recuperare HP. Dacă nu aţi creat deja
suporturi de recuperare, consultaţi Utilizarea suporturilor de recuperare HP (numai la anumite produse),
la pagina 51.
●
Pentru a utiliza opţiunea Resetare la valorile din fabrică (numai la anumite produse), trebuie să utilizaţi
suporturile de recuperare HP. Dacă nu aţi creat deja suporturi de recuperare, consultaţi Utilizarea
suporturilor de recuperare HP (numai la anumite produse), la pagina 51.
●
În cazul în care computerul nu permite crearea de suporturi de recuperare HP sau dacă suporturile de
recuperare HP nu funcţionează, puteţi obţine suporturi de recuperare pentru sistem de la serviciul de
asistenţă. Puteţi găsi informaţii de contact pe site-ul web HP. Mergeţi la http://www.hp.com/support,
selectaţi ţara/regiunea şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
IMPORTANT: HP Recovery Manager nu furnizează automat copieri de rezervă ale datelor personale. Înainte
de a începe recuperarea, efectuaţi copii de rezervă pentru toate datele personale pe care doriţi să le reţineţi.
Utilizând suporturile de recuperare HP, puteţi alege una din următoarele opţiuni de recuperare:
NOTĂ:
Când începeţi procesul de recuperare, sunt afişate numai opţiunile disponibile pentru computer.
●
Recuperare sistem – Reinstalează sistemul de operare iniţial, apoi configurează setările pentru
programele care au fost instalate din fabrică.
●
Resetare la valorile din fabrică – Restaurează computerul la starea iniţială din fabrică prin ştergerea
tuturor informaţiilor de pe unitatea de disc şi crearea din nou a partiţiilor. Apoi, reinstalează sistemul de
operare şi software-ul care au fost instalate din fabrică.
Partiţia HP Recovery (numai la anumite produse) permite numai recuperarea sistemului.
Utilizarea partiţiei HP Recovery (numai la anumite produse)
Partiţia HP Recovery vă permite să efectuaţi o recuperare a sistemului, fără a fi necesare discuri de recuperare
sau o unitate flash USB de recuperare. Acest tip de recuperare poate fi utilizat numai dacă unitatea de disc
este încă funcţională.
Pentru a porni HP Recovery Manager din partiţia HP Recovery:
IMPORTANT: Pentru o tabletă cu o tastatură detaşabilă, conectaţi tableta la suportul tastaturii înainte de a
începe aceşti paşi (numai la anumite produse).
54
Capitolul 11 Copierea de rezervă, restaurarea şi recuperarea
1.
Tastaţi recovery în caseta de căutare din bara de activităţi, selectaţi HP Recovery Manager, apoi
selectaţi Mediul de recuperare Windows.
‒ sau –
Pentru computerele sau tabletele cu tastaturi ataşate, apăsaţi f11 în timp ce computerul porneşte sau
ţineţi apăsat f11 în timp ce apăsaţi butonul de alimentare.
Pentru tabletele fără tastaturi:
●
Porniţi sau reporniţi tableta, apoi apăsaţi rapid şi ţineţi apăsat butonul de creştere a volumului;
apoi selectaţi f11.
‒ sau –
●
Porniţi sau reporniţi tableta, apoi apăsaţi rapid şi ţineţi apăsat butonul de reducere a volumului;
apoi selectaţi f11.
2.
Selectaţi Troubleshoot (Depanare) din meniul de opţiuni de încărcare.
3.
Selectaţi Recovery Manager, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea suporturilor de recuperare HP în vederea recuperării
Puteţi să utilizaţi suporturi de recuperare HP pentru recuperarea sistemului iniţial. Această metodă poate fi
utilizată dacă sistemul nu are o partiţie HP Recovery sau dacă unitatea de disc nu funcţionează corect.
1.
Dacă este posibil, copiaţi de rezervă toate fişierele personale.
2.
Introduceţi suportul de recuperare HP, apoi reporniţi computerul.
NOTĂ: În cazul în care computerul nu reporneşte automat în HP Recovery Manager, modificaţi ordinea
de încărcare a computerului. Consultaţi Modificarea ordinii de încărcare de la computer, la pagina 55.
3.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Modificarea ordinii de încărcare de la computer
În cazul în care computerul nu reporneşte în HP Recovery Manager, puteţi schimba ordinea de încărcare a
computerului, care este ordinea dispozitivelor listate în BIOS, unde computerul caută informaţii pentru
pornire. Puteţi schimba selecţia la o unitate optică sau o unitate flash USB.
Pentru a modifica ordinea de încărcare:
IMPORTANT: Pentru o tabletă cu tastatură detaşabilă, conectaţi tableta la suportul tastaturii înainte de a
începe aceşti paşi.
1.
Introduceţi suportul de recuperare HP.
2.
Accesaţi meniul de sistem Pornire.
Pentru computere sau tablete cu tastaturi ataşate:
▲
Porniţi sau reporniţi computerul sau tableta, apăsaţi rapid esc, apoi apăsaţi f9 pentru opţiunile de
încărcare.
Pentru tabletele fără tastaturi:
▲
Porniţi sau reporniţi tableta, apoi apăsaţi rapid şi ţineţi apăsat butonul de creştere a volumului;
apoi selectaţi f9.
‒ sau –
Restaurare şi recuperare
55
Porniţi sau reporniţi tableta, apoi apăsaţi rapid şi ţineţi apăsat butonul de reducere a volumului;
apoi selectaţi f9.
3.
Selectaţi unitatea optică sau unitatea flash USB de la care doriţi să încărcaţi.
4.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Ştergerea partiţiei HP Recovery (numai la anumite produse)
Software-ul HP Recovery Manager vă permite să eliminaţi partiţia HP Recovery pentru a elibera spaţiu pe
unitatea de disc.
IMPORTANT: După ce eliminaţi partiţia HP Recovery, nu veţi avea posibilitatea să efectuaţi recuperarea
sistemului sau să creaţi suporturi de recuperare HP din partiţia HP Recovery. Înainte de a elimina partiţia de
recuperare, creaţi suporturi de recuperare HP; consultaţi Utilizarea suporturilor de recuperare HP (numai la
anumite produse), la pagina 51.
NOTĂ: Opţiunea Ştergeţi partiţia de recuperare este disponibilă numai la produsele care acceptă această
funcţie.
Pentru a elimina partiţia HP Recovery, urmaţi aceşti paşi:
56
1.
Tastaţi recovery în caseta de căutare din bara de activităţi, apoi selectaţi HP Recovery Manager.
2.
Selectaţi Ştergeţi partiţia de recuperare, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Capitolul 11 Copierea de rezervă, restaurarea şi recuperarea
12 Specificaţii
Putere de intrare
Informaţiile despre alimentare din această secţiune pot fi utile atunci când intenţionaţi să călătoriţi în
străinătate cu computerul.
Computerul funcţionează cu curent continuu, care poate fi furnizat de un adaptor de curent alternativ sau de
o sursă de alimentare de curent continuu. Sursa de alimentare de c.a. trebuie să aibă tensiunea nominală de
100–240 V, la 50–60 Hz. Deşi computerul poate fi alimentat de la o sursă independentă de curent continuu,
trebuie să fie alimentat numai de la un adaptor de c.a. sau de la o sursă de alimentare de c.c. furnizate şi
aprobate de HP pentru utilizare cu acest computer.
Computerul poate funcţiona cu curent continuu în cadrul specificaţiilor următoare. Tensiunea şi curentul de
funcţionare variază în funcţie de platformă. Tensiunea şi curentul de funcţionare ale computerului pot fi
găsite pe eticheta de reglementare.
Putere de intrare
Valoare nominală
Tensiune şi curent de funcţionare
5 V c.c. la 2 A / 12 V c.c. la 3 A /15 V c.c. la 3 A – 45 W USB-C
5 V c.c. la 3 A / 9 V c.c. la 3 A / 12 V c.c. la 3,75 A /15 V c.c. la 3 A – 45 W USB-C
5 V c.c. la 3 A / 9 V c.c. la 3 A / 10 V c.c. la 3,75 A / 12 V c.c. la 3,75 A / 15 V c.c. la 3 A / 20 V c.c. la
2,25 A – 45 W USB-C
5 V c.c. la 3 A / 9 V c.c. la 3 A / 12 V c.c. la 5 A / 15 V c.c. la 4,33 A / 20 V c.c. la 3,25 A – 65 W USB-C
5 V c.c. la 3 A / 9 V c.c. la 3 A / 10 V c.c. la 5 A / 12 V c.c. la 5 A / 15 V c.c. la 4,33 A / 20 V c.c. la 3,25
A – 65 W USB-C
5 V c.c. la 3 A / 9 V c.c. la 3 A / 10 V c.c. la 5 A / 12 V c.c. la 5 A / 15 V c.c. la 5 A / 20 V c.c. la 4,5 A –
90 W USB-C
19,5 V c.c. la 2,31 A – 45 W
19,5 V c.c. la 3,33 A – 65 W
19,5 V c.c. la 4,62 A – 90 W
19,5 V c.c. la 6,15 A – 120 W
19,5 V c.c. la 6,9 A – 135 W
19,5 V c.c. la 7,70 A – 150 W
19,5 V c.c. la 10,3 A – 200 W
19,5 V c.c. la 11,8 A – 230 W
19,5 V c.c. la 16,92 A – 330 W
Fişă de c.c. pentru sursa de
alimentare HP externă (numai la
anumite produse)
Putere de intrare
57
NOTĂ: Acest produs este proiectat pentru sistemele energetice IT din Norvegia, cu tensiune de linie care nu
depăşeşte 240 V rms.
Mediul de funcţionare
Factor
În sistem metric
S.U.A.
Funcţionare
De la 5°C până la 35°C
De la 41°F până la 95°F
Nefuncţionare
De la -20°C până la 60°C
De la -4°F până la 140°F
Funcţionare
De la 10% până la 90%
De la 10% până la 90%
Nefuncţionare
De la 5% până la 95%
De la 5% până la 95%
Funcţionare
De la -15 m până la 3.048 m
De la -50 ft până la 10.000 ft
Nefuncţionare
De la -15 m până la 12.192 m
De la -50 ft până la 40.000 ft
Temperatură
Umiditate relativă (fără condensare)
Altitudine maximă (în mediu nepresurizat)
58
Capitolul 12 Specificaţii
13 Descărcarea electrostatică
Descărcarea electrostatică este eliberarea electricităţii statice când două obiecte intră în contact – de
exemplu, şocul pe care îl primiţi când treceţi peste covor şi atingeţi o clanţă de uşă, metalică.
O descărcare de electricitate statică din degete sau din alte conductoare electrostatice poate să deterioreze
componentele electronice.
Pentru a preveni deteriorarea computerului, defectarea unei unităţi sau pierderea de informaţii, respectaţi
aceste măsuri de precauţie:
●
Dacă instrucţiunile de scoatere sau de instalare vă îndrumă să deconectaţi computerul, asiguraţi-vă mai
întâi că acesta este împământat corect.
●
Păstraţi componentele în ambalajul lor de protecţie împotriva energiei electrostatice până când sunteţi
pregătit să le instalaţi.
●
Evitaţi atingerea pinilor, conductorilor sau circuitelor. Manipulaţi componentele electronice cât mai
puţin posibil.
●
Utilizaţi instrumente non-magnetice.
●
Înainte de a manevra componente, descărcaţi-vă de electricitatea statică atingând o suprafaţă metalică
nevopsită.
●
Când scoateţi o componentă, puneţi-o într-un ambalaj antistatic.
59
14 Accesibilitatea
Compania HP proiectează, produce şi comercializează produse şi servicii care pot fi utilizate de către oricine,
inclusiv de către persoanele cu dizabilităţi, fie ca atare, fie prin intermediul unor dispozitive de asistenţă.
Pentru a accesa cele mai recente informaţii despre soluţiile de accesibilitate de la HP, mergeţi la
http://www.hp.com/accessibility.
Tehnologii asistive acceptate
Produsele HP acceptă o mare varietate de tehnologii asistive pentru sistemul de operare şi pot fi configurate
pentru a funcţiona cu tehnologii asistive suplimentare. Utilizaţi caracteristica de Căutare pe dispozitivul dvs.
pentru a găsi mai multe informaţii despre caracteristicile asistive.
NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre un anumit produs cu tehnologie asistivă, contactaţi serviciul
de asistenţă pentru clienţi pentru produsul respectiv.
Contactarea asistenţei
Optimizăm în mod constant accesibilitatea la produsele şi serviciile noastre, iar orice feedback din partea
utilizatorilor noştri este binevenit. Dacă aveţi o problemă cu un produs sau doriţi să ne informaţi cu privire la
caracteristici de accesibilitate care v-au ajutat, vă rugăm să ne contactaţi la +1 (888) 259-5707, de luni până
vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT America de Nord. Dacă sunteţi surd sau lipsit parţial de auz şi utilizaţi
TRS/VRS/WebCapTel, contactaţi-ne dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică sau aveţi întrebări cu privire la
accesibilitate apelând numărul +1 (877) 656-7058, de luni până vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT America
de Nord.
NOTĂ:
60
Asistenţa este numai în limba engleză.
Capitolul 14 Accesibilitatea
Index
A
accesibilitatea 60
actualizare programe şi drivere 37
actualizări software, instalare 43
acumulator
descărcare 33
economisire energie 33
găsirea informaţiilor 33
niveluri scăzute de încărcare ale
acumulatorului 33
rezolvare nivel scăzut de încărcare
al acumulatorului 34
sigilat din fabrică 34
acumulator sigilat din fabrică 34
alimentare
acumulator 32
externă 35
alimentare de la acumulator 32
amprente, înregistrare 41
antene WLAN, identificare 9
audio 21
audio HDMI 24
căşti 21
difuzoare 21
reglare volum 14
setări de sunet 22
seturi de căşti 22
B
bandă largă mobilă
activare 19
Număr IMEI 19
Număr MEID 19
bandă largă mobilă HP
activare 19
Număr MEID 19
Bandă largă mobilă HP
Număr IMEI 19
BIOS
actualizare 44
descărcarea unei actualizări 45
determinarea versiunii 44
pornire utilitar Setup Utility 44
butoane
alimentare 12
partea dreaptă a zonei de
atingere 10
partea stângă a zonei de
atingere 10
buton de alimentare, identificare
buton wireless 17
12
C
cablu de siguranţă, instalare 43
cameră
utilizare 21
cameră cu infraroşu
identificare 9
card de memorie, identificare 8
călătoria cu computerul 16, 38
căşti, conectare 21
cele mai bune practici 1
cititor de carduri de memorie,
identificare 8
comenzi sistem de operare 17
comenzi wireless
buton 17
sistem de operare 17
componente
afişaj 9
partea dreaptă 5
partea inferioară 15
partea stângă 8
zona tastaturii 10
conectare la o reţea 17
conectare la o reţea LAN 20
conectare la o reţea wireless 17
conectare la o reţea WLAN 18
conector, alimentare 5, 7
conector de alimentare,
identificare 5, 7
conexiune WLAN de întreprindere
18
conexiune WLAN publică 18
copierea de rezervă a software-ului şi
a informaţiilor 43
copii de rezervă 51
curăţarea computerului 37
D
date de transfer 25
descărcare electrostatică 59
difuzoare
conectare 21
identificare 12
discuri acceptate, recuperare 52
dispozitiv Bluetooth 17, 19
dispozitive de înaltă definiţie,
conectare 23, 25
dispozitiv WLAN 16
dispozitiv WWAN 19
E
etichetă Bluetooth 16
etichetă de certificare wireless 16
etichetă WLAN 16
etichete
Bluetooth 16
certificare wireless 16
număr de serie 16
reglementare 16
service 15
WLAN 16
etichete service, localizare 15
G
gest de atingere cu două degete pe
zona de atingere 27
gest de atingere cu patru degete pe
zona de atingere 28
gest de atingere pe zona de atingere
şi pe ecranul senzitiv 26
gest de glisare cu două degete pe
zona de atingere 27
gest de glisare cu un deget pe ecranul
senzitiv 29
gest de mărire/micşorare cu două
degete pe zona de atingere şi pe
ecranul senzitiv 27
gest de tragere cu trei degete pe zona
de atingere 28
gestionare consum de energie 30
gesturi pe ecranul senzitiv
glisare cu un deget 29
Index
61
gesturi pe zona de atingere
atingere cu două degete 27
atingere cu patru degete 28
glisare cu două degete 27
tragere cu trei degete 28
gesturi pe zona de atingere şi pe
ecranul senzitiv
atingere 26
mărire/micşorare cu două
degete 27
GPS 19
instrumente din Windows
utilizare 52
H
Hibernare
ieşire 31
iniţiere 31
stare iniţiată în timpul unui nivel
critic de încărcare al
acumulatorului 34
HP 3D DriveGuard 36
HP Fast Charge 32
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
descărcare 48
pornire 48
utilizare 47
HP PC Hardware Diagnostics Windows
descărcare 46
instalare 47
utilizare 46
HP Recovery Manager
corectarea problemelor de
încărcare 55
pornire 54
HP Touchpoint Manager 43
L
led Caps Lock, identificare 11
led de alimentare 5, 7
led de anulare volum, identificare
11
led de unitate 8
leduri de alimentare, identificare 11
leduri pentru cameră cu infraroşu,
identificare 9
led wireless 17
localizarea informaţiilor
hardware 4
software 4
I
imagine minimizată, creare 54
indicatoare luminoase
alimentare 5, 7, 11
anulare volum 11
caps lock 11
unitate 8
informaţii acumulator, găsire 33
informaţii despre reglementări
etichetă de reglementare 16
etichete de certificare wireless
16
iniţiere Repaus şi Hibernare 30
instalare
cablu de siguranţă opţional 43
62
Index
Î
închidere 31
îngrijirea computerului 37
întreţinere
actualizare programe şi drivere
37
Curăţare disc 36
Defragmentare disc 36
M
mediu de funcţionare 58
microfoane interne, identificare 9
Miracast 25
mod avion 17
mufă combinată ieşire audio (căşti)/
intrare audio (microfon),
identificare 5, 6
Mufă RJ-45 (reţea)/indicatoare
luminoase de stare, identificare 5,
6
mufe
RJ-45 (pentru reţea) 6
RJ-45 (reţea) 5
N
nivel critic de încărcare al
acumulatorului 34
nivel de încărcare al
acumulatorului 33
nivel scăzut de încărcare al
acumulatorului 33
număr de serie, computer 16
Număr IMEI 19
Număr MEID 19
nume şi cod produs, computer 16
O
oprire computer 31
ordine de încărcare
modificare 55
orificii de ventilaţie, identificare
15
P
parole
Setup Utility (BIOS) 41
Windows 40
parole din utilitarul Setup Utility
(BIOS) 41
parole Windows 40
partiţie de recuperare
scoatere 56
partiţie de recuperare HP
recuperare 54
scoatere 56
pictograma Alimentare, utilizare 32
port HDMI 5, 6
conectare 23
porturi
HDMI 5, 6, 23
USB SuperSpeed 5, 6, 8
USB Type-C 25
USB Type-C cu HP Sleep and
Charge 5
USB Type-C Thunderbolt 22
porturi USB SuperSpeed,
identificare 5, 6, 8
port USB Type-C, conectare 22, 25
port USB Type-C cu HP Sleep and
Charge, identificare 5
punct de restaurare a sistemului
creare 52
punct de restaurare a sistemului,
creare 51
putere de intrare 57
R
recuperare
discuri 52, 55
discuri acceptate 52
HP Recovery Manager 54
opţiuni 53
pornire 54
sistem 54
suporturi 55
unitate flash USB 55
utilizând suporturile de
recuperare HP 52
recuperare imagine minimizată 54
recuperare sistem 54
Repaus
ieşire 30
iniţiere 30
Repaus şi Hibernare, iniţiere 30
resurse HP 2
reţea cablată (LAN) 20
reţea wireless, securizare 43
reţea wireless (WLAN)
conectare 18
conexiune WLAN de
întreprindere 18
conexiune WLAN publică 18
limite funcţionale 18
S
setări de alimentare, utilizare 32
setări de sunet, utilizare 22
setări Remote HP PC Hardware
Diagnostics UEFI
particularizare 50
utilizare 49
seturi de căşti, conectare 22
sistem care nu răspunde 31
sistem iniţial, recuperare 54
slot pentru cablu de siguranţă,
identificare 8
sloturi
cablu de siguranţă 8
cititor de carduri de memorie 8
software
Curăţare disc 36
Defragmentare disc 36
software antivirus, utilizare 42
software Curăţare disc 36
software Defragmentare disc 36
software de securitate pe Internet,
utilizare 42
software paravan de protecţie 42
sunet. Vezi audio
suporturi de recuperare
creare utilizând HP Recovery
Manager 52
utilizare 51
suporturi de recuperare HP
recuperare 55
utilizare 51
suprafaţă zonă de atingere,
identificare 10
sursă de alimentare externă,
utilizare 35
T
tasta esc, identificare 13
tasta fn, identificare 13
tasta mod „avion” 15
tastatură
numerică integrată 13
tastatură numerică integrată,
identificare 13
tastatură şi mouse opţional
utilizare 29
tasta Windows, identificare 13
tastă de acţiune pentru anularea
volumului 15
tastă de acţiune pentru caracteristica
wireless 15
tastă de acţiune pentru comutarea
imaginii de pe ecran 14
tastă de acţiune pentru ecranul de
confidenţialitate 14
tastă de acţiune pentru ecranul de
confidenţialitate, identificare 14
tastă de acţiune pentru lumina de
fundal a tastaturii 14
tastă de acţiune pentru obţinerea
ajutorului în Windows 10 14
tastă de acţiune pentru oprire 14
tastă de acţiune pentru pauză 14
tastă de acţiune pentru piesa
următoare 14
tastă de acţiune pentru redare 14
tastă num lock, identificare 13
tastă „mod avion” 17
taste
acţiune 13
esc 13
fn 13
mod „avion” 15
num lock 13
Windows 13
taste de acţiune
ajutor 14
anulare volum 15
comutare imagine de pe ecran
14
ecran de confidenţialitate 14
identificare 13, 14
lumină de fundal tastatură 14
luminozitate ecran 14
mod „avion” 15
oprire 14
pauză 14
piesa următoare 14
redare 14
utilizare 14
volum difuzor 14
wireless 15
taste de acţiune pentru luminozitatea
ecranului 14
taste de acţiune pentru volumul
difuzorului 14
Thunderbolt, conectare USB TypeC 22
transfer de date 25
transportul computerului 38
U
utilizarea parolelor 40
utilizarea tastaturii şi a mouse-ului
opţional 29
utilizarea zonei de atingere 26
V
video
afişaje wireless 25
dispozitiv cu port Thunderbolt
22
port HDMI 23
USB Type-C 25
video, utilizare 22
volum
anulare volum 15
reglare 14
W
Windows
punct de restaurare a
sistemului 51, 52
Windows Hello 21
utilizare 41
Index
63
Z
zonă de atingere
butoane 10
utilizare 26
64
Index
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising