HP | ZBook 17 Mobile Workstation | HP ZBook 17 Mobile Workstation Instrukcja obsługi

HP ZBook 17 Mobile Workstation Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym
należącym do swojego właściciela
i używanym przez firmę Hewlett-Packard
Company w ramach licencji. Intel i Centrino
są znakami towarowym firmy Intel
Corporation w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. AMD jest znakiem
towarowym firmy Advanced Micro Devices,
Inc. SD Logo jest znakiem towarowym
swojego prawnego właściciela. Java jest
znakiem towarowym firmy Sun
Microsystems, Inc. w Stanach
Zjednoczonych. Microsoft i Windows są
zarejestrowanymi w USA znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji
na produkty i usługi firmy HP są ujęte
w odpowiednich informacjach o gwarancji
towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadne z podanych tu informacji nie
powinny być uznawane za jakiekolwiek
gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Wydanie pierwsze: sierpień 2013
Numer katalogowy dokumentu: 724261-241
Uwagi o produkcie
Warunki użytkowania oprogramowania
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
funkcje występujące w większości modeli.
Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w
danym komputerze.
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go w
jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie
zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania
HP (EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem
jest zwrócenie całego nieużywanego
produktu (sprzętu i oprogramowania) do
miejsca zakupu w ciągu 14 dni od daty
zakupu w celu odzyskania pełnej kwoty
wydanej na jego zakup zgodnie z zasadami
zwrotu pieniędzy.
Ten komputer może wymagać
uaktualnionego i/lub zakupionego osobno
sprzętu i/lub napędu DVD, aby
zainstalować oprogramowanie systemu
Windows 7 oraz w pełni korzystać z
funkcjonalności systemu Windows 7.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Najnowsze informacje z tego podręcznika
można uzyskać, kontaktując się z pomocą
techniczną. Pomoc techniczna w Stanach
Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/
contactHP. Pomoc techniczna na całym
świecie: http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html.
Aby uzyskać dalsze informacje na ten
temat lub zażądać pełnego zwrotu
zapłaconej kwoty, należy skontaktować się
z lokalnym punktem sprzedaży
(sprzedawcą).
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać
go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko
na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany
przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub
miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać,
aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład
poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych
dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950).
iii
iv
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Spis treści
1 Witamy ............................................................................................................................................................. 1
Wyszukiwanie informacji ...................................................................................................................... 2
2 Poznawanie komputera .................................................................................................................................. 4
Część górna ......................................................................................................................................... 4
płytka dotykowa TouchPad .................................................................................................. 4
Wskaźniki ............................................................................................................................. 5
Przyciski i głośniki ................................................................................................................ 6
Klawisze ............................................................................................................................... 8
Przód .................................................................................................................................................... 8
Strona prawa ...................................................................................................................................... 10
Strona lewa ........................................................................................................................................ 11
Tył ....................................................................................................................................................... 13
Wyświetlacz ........................................................................................................................................ 14
Spód ................................................................................................................................................... 15
3 Podłączanie do sieci ..................................................................................................................................... 17
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ............................................................................................... 17
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ................................ 17
Włączanie i wyłączanie urządzeń bezprzewodowych ....................................... 17
Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele) ...... 18
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej. .................................... 18
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego .......................... 18
Korzystanie z sieci WLAN .................................................................................................. 19
Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych .......................................... 19
Konfiguracja sieci WLAN ................................................................................... 20
Konfigurowanie routera bezprzewodowego ...................................................... 20
Ochrona sieci WLAN ......................................................................................... 20
Łączenie z siecią WLAN ................................................................................... 21
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) .............................. 21
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM ................................................................... 22
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane modele) .................................................... 23
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth ....................................................... 23
Podłączanie do sieci przewodowej ..................................................................................................... 24
Łączenie z siecią lokalną (LAN) ......................................................................................... 24
v
4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących ............................... 25
Korzystanie z urządzeń wskazujących ............................................................................................... 25
Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego ...................................................... 25
Korzystanie z drążka wskazującego .................................................................................. 25
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad .......................................................................... 25
Wyłączanie i włączanie płytki dotykowej TouchPad .......................................... 26
Korzystanie z gestów na płytce dotykowej TouchPad ...................................... 26
Przesunięcie jednym palcem ............................................................ 26
Stukanie ............................................................................................ 27
Przewijanie ....................................................................................... 27
Zbliżanie palców/powiększanie ........................................................ 28
Obracanie (tylko wybrane modele) ................................................... 28
Kliknięcie dwoma palcami (tylko wybrane modele) .......................... 29
Szybkie ruchy (tylko wybrane modele) ............................................. 29
Korzystanie z klawiatury ..................................................................................................................... 30
Położenie skrótów klawiaturowych .................................................................................... 30
Korzystanie z klawiatur numerycznych .............................................................................. 31
Korzystanie ze zintegrowanej klawiatury numerycznej ..................................... 31
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej ............................. 32
5 Multimedia ..................................................................................................................................................... 33
Korzystanie z przycisków sterujących multimediami .......................................................................... 33
Audio .................................................................................................................................................. 33
Podłączanie głośników ...................................................................................................... 33
Regulowanie głośności ...................................................................................................... 33
Podłączanie słuchawek ..................................................................................................... 34
Podłączanie mikrofonu ...................................................................................................... 34
Sprawdzanie funkcji audio w komputerze .......................................................................... 34
Kamera internetowa (tylko wybrane modele) ..................................................................................... 35
Wideo ................................................................................................................................................. 35
DisplayPort ........................................................................................................................ 35
Podłączenie do portu Thunderbolt .................................................................... 36
Intel Wireless Display ........................................................................................................ 37
6 Zarządzanie energią ...................................................................................................................................... 38
Wyłączanie komputera ....................................................................................................................... 38
Ustawianie opcji zasilania .................................................................................................................. 38
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii ................................................................... 38
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia .......................................................... 39
Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji ....................................................... 39
vi
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania .......................................... 40
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu ........................................ 40
Korzystanie z zasilania bateryjnego .................................................................................. 40
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii ............................................... 41
Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii ................................................... 42
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii .................................. 42
Wydłużanie czasu pracy na baterii .................................................................... 42
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii ........................................ 42
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii .................... 42
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii .... 43
Wkładanie i wyjmowanie baterii ........................................................................ 43
Wkładanie baterii .............................................................................. 43
Wyjmowanie baterii .......................................................................... 43
Oszczędzanie energii baterii ............................................................................. 44
Przechowywanie baterii wymienianej przez użytkownika ................................. 44
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika ............................................. 44
Wymiana baterii wymienianej przez użytkownika ............................................. 45
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym ................................ 46
Testowanie zasilacza prądu przemiennego ...................................................... 47
Przełączana/podwójna karta graficzna (tylko wybrane modele) ........................................ 47
Korzystanie z grafiki przełączanej (tylko wybrane modele) ............................... 48
Korzystanie z podwójnej grafiki (tylko wybrane modele) ................................... 48
7 Karty i urządzenia zewnętrzne ..................................................................................................................... 49
Korzystanie z czytników kart pamięci (tylko w wybranych modelach) ................................................ 49
Wkładanie karty pamięci .................................................................................................... 49
Wyjmowanie kart pamięci .................................................................................................. 49
Korzystanie z kart ExpressCard (tylko wybrane modele) ................................................................... 50
Konfigurowanie karty ExpressCard ................................................................................... 50
Wkładanie karty ExpressCard ........................................................................................... 51
Wyjmowanie karty ExpressCard ........................................................................................ 52
Używanie kart inteligentnych .............................................................................................................. 52
Wkładanie karty inteligentnej ............................................................................................. 53
Wyjmowanie karty inteligentnej ......................................................................................... 53
Korzystanie z urządzenia USB ........................................................................................................... 53
Podłączanie urządzenia USB ............................................................................................ 54
Wyjmowanie urządzenia USB ........................................................................................... 54
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych ......................................................................... 55
Korzystanie z opcjonalnych napędów ................................................................................ 55
vii
8 Napędy ........................................................................................................................................................... 56
Obsługa napędów .............................................................................................................................. 56
Korzystanie z dysków twardych ......................................................................................................... 56
Intel Smart Response Technology (tylko wybrane modele) .............................................. 57
Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej ............................................................. 57
Zdejmowanie pokrywy serwisowej .................................................................... 57
Zakładanie pokrywy serwisowej ........................................................................ 58
Wymiana lub modernizacja dysku twardego ..................................................................... 59
Wyjmowanie dysku twardego ............................................................................ 59
Instalowanie dysku twardego ............................................................................ 60
Zwiększanie wydajności dysku twardego .......................................................................... 61
Korzystanie z programu Defragmentator dysków ............................................. 61
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku ................................................... 61
Korzystanie z programu HP 3D DriveGuard (tylko wybrane modele) ................................ 62
Rozpoznawanie stanu programu HP 3D DriveGuard ....................................... 62
Korzystanie z macierzy RAID (tylko wybrane modele) ....................................................................... 62
9 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................................ 63
Ochrona komputera ............................................................................................................................ 63
Korzystanie z haseł ............................................................................................................................ 64
Hasła w systemie Windows ............................................................................................... 64
Hasła w programie Computer Setup .................................................................................. 65
Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS ........................................................... 65
Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS ......................................... 67
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup .............................. 67
Ustawianie hasła funkcji DriveLock ................................................................... 68
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock ............................................................. 69
Zmiana hasła funkcji DriveLock ........................................................................ 70
Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock ............................................................. 71
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup ........................ 71
Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock ................................. 71
Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock .................................. 72
Używanie oprogramowania antywirusowego ..................................................................................... 72
Używanie oprogramowania zapory .................................................................................................... 73
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń .......................................................................... 73
Korzystanie z oprogramowania HP Client Security ............................................................................ 73
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego ........................................................................ 73
10 Konserwacja ................................................................................................................................................ 75
Dodawanie i wymiana modułów pamięci ............................................................................................ 75
viii
Czyszczenie komputera ..................................................................................................................... 77
Procedury czyszczenia ...................................................................................................... 78
Czyszczenie wyświetlacza (komputery All-in-One i notebooki) ........................ 78
Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................... 78
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszki ........................... 78
Aktualizacja programów i sterowników ............................................................................................... 78
Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq ................................................................................... 79
11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych ............................................................................. 80
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych ................................................................... 80
Wskazówki ......................................................................................................................... 81
Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator ................. 81
Tworzenie nośnika do odzyskiwania ................................................................. 81
Tworzenie kopii zapasowej danych ................................................................................... 82
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu ........................................................................................... 83
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows .............................................. 83
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele) .................................... 84
Używanie nośnika z systemem Windows 7 ....................................................................... 85
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ........................................... 86
Korzystanie z programu Computer Setup .......................................................................................... 86
Uruchamianie Computer Setup ......................................................................................... 86
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup .............................................. 86
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup .................................. 87
Aktualizacja systemu BIOS ................................................................................................ 87
Sprawdzenie wersji BIOS .................................................................................. 88
Pobieranie aktualizacji BIOS ............................................................................. 88
Korzystanie ze środowiska MultiBoot ................................................................................................. 89
Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu .................................................... 89
Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot ...................................................................... 90
Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup .............. 90
Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9 ....... 90
Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express ..................................................... 91
Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express ....................................... 91
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (tylko wybrane modele) ................... 91
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB ............. 92
13 Pomoc techniczna ...................................................................................................................................... 93
Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................ 93
Etykiety ............................................................................................................................................... 94
ix
14 Dane techniczne .......................................................................................................................................... 96
Zasilanie ............................................................................................................................................. 96
Środowisko pracy ............................................................................................................................... 96
Załącznik A Podróżowanie z komputerem lub wysyłka sprzętu ................................................................. 98
Załącznik B Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................... 100
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów ................................................................................. 100
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................................. 100
Nie można uruchomić komputera .................................................................................... 100
Ekran komputera jest pusty ............................................................................................. 101
Oprogramowanie działa nieprawidłowo ........................................................................... 101
Komputer jest włączony, ale nie odpowiada .................................................................... 101
Komputer jest bardzo ciepły ............................................................................................ 101
Urządzenie zewnętrzne nie działa ................................................................................... 102
Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa ................................................................... 102
Dysk nie jest odtwarzany ................................................................................................. 102
Film nie jest wyświetlany na wyświetlaczu zewnętrznym ................................................ 103
Proces nagrywania dysku nie rozpoczyna się lub zatrzymuje przed zakończeniem ....... 103
Załącznik C Wyładowania elektrostatyczne ................................................................................................ 104
Indeks ............................................................................................................................................................... 105
x
1
Witamy
Po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera jest jeszcze kilka ważnych czynności do wykonania:
●
Połączenie z Internetem — skonfiguruj sieć przewodową lub bezprzewodową, aby można było
połączyć się z Internetem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie do sieci
na stronie 17.
●
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego — ochrona komputera przed uszkodzeniami
powodowanymi przez wirusy. Oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie oprogramowania antywirusowego na stronie 72.
●
Poznawanie komputera — zapoznaj się z funkcjami komputera. Więcej informacji, zobacz
Poznawanie komputera na stronie 4 oraz Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów
dotykowych i urządzeń wskazujących na stronie 25.
●
Poznanie zainstalowanego oprogramowania — przejrzyj listę oprogramowania
preinstalowanego na komputerze.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy. Szczegółowe informacje na temat
korzystania z oprogramowania dostarczonego z komputerem można znaleźć w instrukcjach
producenta dostarczonych z oprogramowaniem lub na stronie internetowej producenta.
●
Twórz wszechstronne prezentacje – możesz podłączyć się do projektora, aby podzielić się
swoimi pomysłami z grupą? Zobacz informacje o porcie Thunderbolt w części Wideo
na stronie 35.
●
Utwórz kopię zapasową swojego dysku twardego na dyskach lub napędzie flash do
odzyskiwania. Zobacz Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na stronie 80.
1
Wyszukiwanie informacji
Komputer zawiera kilka źródeł informacji pomocnych przy wykonywaniu różnych czynności.
Źródło informacji
Dostępne informacje
Arkusz Instrukcje konfiguracyjne
●
Instalacja i konfiguracja komputera
●
Pomoc w rozpoznaniu elementów komputera
Pomoc i obsługa techniczna
●
Informacje o systemie operacyjnym
Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej,
wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa
techniczna.
●
Aktualizacje oprogramowania, sterowników i systemu BIOS
●
Narzędzia do rozwiązywania problemów
Najnowsze informacje z tego podręcznika można
uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną. Pomoc
techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna
na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html.
●
Dostęp do pomocy technicznej
Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe
●
Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
●
Informacje o utylizacji baterii
Bezpieczeństwo i komfort pracy
●
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna >
Instrukcje obsługi.
Prawidłowa konfiguracja miejsca pracy, właściwa postawa,
zdrowie i nawyki pracy
●
Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i
mechanicznego
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna >
Instrukcje obsługi.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo.
Broszura Worldwide Telephone Numbers (Numery
telefonów na świecie)
Numery telefonów pomocy technicznej HP
Broszura ta jest dostarczana z komputerem.
2
Witryna internetowa HP
●
Informacje dotyczące pomocy technicznej
Najnowsze informacje z tego podręcznika można
uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną. Pomoc
techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna
na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html.
●
Zamawianie części i wyszukiwanie dodatkowej pomocy
●
Dostępne akcesoria do urządzenia
Rozdział 1 Witamy
Źródło informacji
Dostępne informacje
Ograniczona gwarancja*
Informacja gwarancyjna
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, kliknij
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna >
Instrukcje obsługi > Wyświetl informację
gwarancyjną.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Do urządzenia jest dołączona dotycząca go osobna Ograniczona gwarancja HP. Jest ona dołączona do instrukcji obsługi i/
lub na płycie CD/DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach Ograniczona gwarancja HP
może być dostarczana w postaci papierowej. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona w formie
drukowanej, możesz zamówić wydruk na stronie http://www.hp.com/go/orderdocuments lub pod adresem:
●
Ameryka Północna: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Europa, Bliski Wschód, Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Azja i Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Zamawiając papierową kopię gwarancji, należy podać numer produktu, okres gwarancji (znajdujący się na etykiecie
serwisowej), nazwisko lub nazwę oraz adres.
WAŻNE: NIE należy zwracać produktu HP na powyższy adres. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Wyszukiwanie informacji
3
2
Poznawanie komputera
Część górna
płytka dotykowa TouchPad
Element
4
Opis
(1)
Drążek wskazujący
Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie
oraz aktywowanie elementów na ekranie.
(2)
Lewy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(3)
Przycisk włączania/wyłączania płytki
dotykowej TouchPad
Służy do włączania lub wyłączania płytki dotykowej
TouchPad.
(4)
Obszar płytki dotykowej TouchPad
Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie
oraz aktywowanie elementów na ekranie.
(5)
Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(6)
Prawy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy
zewnętrznej.
(7)
Środkowy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje, co środkowy przycisk myszy
zewnętrznej.
(8)
Środkowy przycisk płytki dotykowej
TouchPad
Pełni te same funkcje co środkowy przycisk myszy
zewnętrznej.
(9)
Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy
zewnętrznej.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Wskaźniki
Element
(1)
Opis
Wskaźnik zasilania
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer jest w trybie uśpienia.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony.
(2)
Wskaźnik caps lock
Świeci: funkcja caps lock jest włączona.
(3)
Wskaźnik płytki dotykowej TouchPad
●
Pomarańczowy: Płytka dotykowa TouchPad jest
wyłączona.
●
Nie świeci: płytka dotykowa TouchPad jest włączona.
●
Pomarańczowy: dźwięk z mikrofonu jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk z mikrofonu jest włączony.
(4)
Wskaźnik wyciszenia mikrofonu
(5)
Wskaźnik num lock
Świeci: włączona jest funkcja num lock.
(6)
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
●
Biały: wbudowane urządzenie bezprzewodowe, takie
jak urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)
lub urządzenie Bluetooth®, jest włączone.
●
Pomarańczowy: wszystkie urządzenia bezprzewodowe
są wyłączone.
●
Pomarańczowy: dźwięk w komputerze jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.
(7)
Wskaźnik wyciszenia
Część górna
5
Przyciski i głośniki
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk,
aby uruchomić tryb uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko
naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.
●
Gdy komputer jest w hibernacji, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z trybu hibernacji.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego
przycisku zasilania spowoduje utratę niezapisanych
informacji.
Jeżeli komputer nie odpowiada i nie można użyć
standardowej procedury zamykania systemu Windows®,
naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co
najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy
zapoznać się z opcjami zasilania. Wybierz kolejno opcje
Start > Panel sterowania > System i ustawienia > Opcje
zasilania.
6
(2)
Głośniki (2)
Odtwarzają dźwięk.
(3)
Przycisk komunikacji bezprzewodowej
Włącza i wyłącza funkcje komunikacji bezprzewodowej, nie
ustanawia jednak połączenia bezprzewodowego.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
Opis
(4)
Przycisk wyciszania dźwięku
Wycisza i przywraca dźwięk głośników.
(5)
Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane
modele)
Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie
rozpoznania linii papilarnych, a nie podanego hasła.
Część górna
7
Klawisze
Element
Opis
(1)
Klawisz esc
Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem
z klawiszem fn).
(2)
Klawisz fn
Uruchamia często używane funkcje systemowe (po
naciśnięciu razem z klawiszem funkcyjnym, klawiszem num
lk lub klawiszem esc).
(3)
Przycisk Windows
Wyświetla menu Start systemu Windows.
(4)
Klawisze funkcyjne
Uruchamiają często używane funkcje systemowe po
naciśnięciu wspólnie z klawiszem fn.
(5)
Klawisz num lk
Przełącza między funkcjami nawigacyjnymi i numerycznymi
wbudowanej klawiatury numerycznej.
(6)
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Po włączeniu klawisza num lk można z niej korzystać, tak
jak z zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Przód
8
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
(1)
(2)
(3)
(4)
Opis
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilacza prądu
przemiennego/baterii
Wskaźnik dysku twardego
●
Biały: Wbudowane urządzenie bezprzewodowe,
takie jak urządzenie bezprzewodowej sieci
lokalnej (WLAN) i/lub urządzenie Bluetooth, jest
włączone.
●
Pomarańczowy: wszystkie urządzenia
bezprzewodowe są wyłączone.
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer jest w trybie uśpienia.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony.
●
Biały: komputer jest podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania i bateria jest
naładowana na poziomie od 90 do 99 procent.
●
Pomarańczowy: komputer jest podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania i bateria jest
naładowana na poziomie od 0 do 90 procent.
●
Miga na pomarańczowo: poziom naładowania
baterii, która jest jedynym dostępnym źródłem
zasilania, jest niski. Kiedy poziom naładowania
baterii osiąga krytycznie niski poziom, wskaźnik
zaczyna migać szybko.
●
Nie świeci: bateria jest w pełni naładowana.
●
Miga na biało: komputer korzysta z dysku
twardego.
●
Pomarańczowy: system HP 3D DriveGuard
tymczasowo zaparkował dysk twardy.
Przód
9
Strona prawa
Element
Opis
(1)
Czytnik kart pamięci
Służy do odczytywania danych z kart pamięci i zapisywania
danych na kartach pamięci, takich jak Secure Digital (SD).
(2)
Wyjściowe gniazdo audio (słuchawkowe)/
wejściowe gniazdo audio (mikrofonowe)
Odtwarza dźwięk po podłączeniu do opcjonalnych,
zasilanych oddzielnie głośników, słuchawek, zestawu
słuchawkowego lub dźwięku z telewizji. Umożliwia także
podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu
słuchawkowo-mikrofonowego.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia
słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy
odpowiednio dostosować poziom głośności. Więcej
informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć
w podręczniku Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i informacje środowiskowe. Aby
uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz aplikację HP
Support Assistant na ekranie startowym, wybierz opcję
Mój komputer, a następnie wybierz opcję Instrukcje
obsługi.
UWAGA: Gdy urządzenie jest podłączone do gniazda,
głośniki są wyłączone.
UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma 4-stykową
wtyczkę obsługującą zarówno wyjściowe gniazda audio
(słuchawkowe), jak i wejściowe gniazda audio
(mikrofonowe).
(3)
Porty USB 3.0 (2)
Służą do podłączania opcjonalnych urządzeń USB 3.0
i zapewniają podwyższoną moc zasilania.
UWAGA: Więcej informacji na temat różnych typów
portów USB można znaleźć w rozdziale Korzystanie
z urządzenia USB na stronie 53.
(4)
Napęd optyczny (tylko wybrane modele)
Odczytuje i/lub zapisuje (w zależności od modelu
komputera) dane na dysku optycznym.
UWAGA: Aby uzyskać informacje dotyczące
kompatybilności płyty, przejdź nas stronę Pomoc i obsługa
techniczna (zobacz Wyszukiwanie informacji na stronie 2).
Aby wybrać model komputera, postępuj zgodnie z
instrukcjami na stronie internetowej. Wybierz Sterowniki i
wsparcie, a następnie Informacje o produkcie.
(5)
10
Przycisk wysuwania napędu optycznego
(tylko wybrane modele)
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Wysuwa tackę napędu optycznego.
Strona lewa
Element
(1)
Opis
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki
zabezpieczającej.
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież
komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa.
(2)
Otwór wentylacyjny
Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne
części komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych
i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie
wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy jest
zjawiskiem normalnym.
(3)
Port USB 2.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB.
(4)
DisplayPort
Umożliwia podłączenie opcjonalnego, cyfrowego
urządzenia wyświetlającego, takiego jak monitor o wysokiej
rozdzielczości lub projektor.
(5)
Port Thunderbolt
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia
wyświetlającego o wysokiej rozdzielczości lub urządzenia o
wysokiej wydajności do przechowywania danych.
UWAGA: Technologia Thunderbolt jest nową technologią.
Przed podłączeniem urządzenia Thunderbolt do portu
Thunderbolt należy zainstalować najnowsze sterowniki tego
urządzenia. Kabel Thunderbolt i urządzenie Thunderbolt
(sprzedawane oddzielnie) muszą być zgodne z systemem
Windows. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie ma
certyfikat Thunderbolt zgodności z systemem Windows,
przejdź na stronę https://thunderbolttechnology.net/
products.
(6)
Port ładowania USB 3.0
Służy do podłączenia opcjonalnych urządzeń USB 3.0
i zapewnia podwyższoną moc zasilania USB. Port
ładowania USB umożliwia ładowanie niektórych modeli
telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3 także po
wyłączeniu komputera.
UWAGA: Więcej informacji na temat różnych typów
portów USB można znaleźć w rozdziale Korzystanie
z urządzenia USB na stronie 53.
Strona lewa
11
Element
12
Opis
(7)
Karta inteligentna
Obsługuje opcjonalne karty inteligentne.
(8)
Gniazdo karty ExpressCard lub czytnik kart
inteligentnych (zależnie od konfiguracji)
Umożliwia pracę z opcjonalnymi kartami ExpressCard lub
kartami inteligentnymi.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Tył
Element
Opis
(1)
Gniazdo RJ-45 (sieć komputerowa)
Umożliwia podłączenie kabla sieci komputerowej.
(2)
Otwory wentylacyjne (2)
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający
chłodzenie wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie wewnętrznego
wentylatora podczas zwykłej pracy jest
zjawiskiem normalnym.
(3)
Gniazdo zasilania
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu
przemiennego.
(4)
zasilacz prądu przemiennego
●
Biały: Komputer jest podłączony do zasilania
zewnętrznego.
●
Nie świeci: Komputer nie jest podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania.
Tył
13
Wyświetlacz
Element
Opis
(1)
Anteny sieci WLAN (2)* (tylko wybrane
modele)
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach
bezprzewodowych (WLAN).
(2)
Anteny WWAN (2)*
Wysyłają i odbierają sygnały w bezprzewodowych sieciach
rozległych (WWAN).
(3)
Mikrofony wewnętrzne (2)
Wytwarza dźwięk.
(4)
Wskaźnik kamery internetowej (tylko wybrane
modele)
Świeci: kamera pracuje.
(5)
Kamera internetowa (tylko wybrane modele)
Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć.
Aby uzyskać informacje na temat używania kamery
internetowej, wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie
programy > Komunikacja i czat >HP WebCam
(6)
Wewnętrzny przełącznik wyświetlacza
Powoduje wyłączenie wyświetlacza lub uruchamia tryb uśpienia,
jeśli wyświetlacz zostanie zamknięty w czasie pracy komputera.
UWAGA: Przełącznik wyświetlacza nie jest widoczny z
zewnątrz komputera.
*Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń
w pobliżu anten. Aby poznać regulacje prawne dotyczące sieci bezprzewodowych, przeczytaj dotyczący danego kraju lub
regionu rozdział dokumentu Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i informacje dotyczące wpływu na
środowisko Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna >
Instrukcje obsługi.
14
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Spód
Element
Opis
(1)
Zatrzask zwalniający baterii
Umożliwia zwolnienie baterii.
(2)
Wnęka baterii
Miejsce na włożenie baterii.
(3)
Gniazdo SIM
Obsługuje kartę SIM do komunikacji bezprzewodowej.
Gniazdo SIM jest umieszczone we wnęce baterii.
(4)
Złącze dokowania
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia
dokowania.
(5)
Złącze baterii dodatkowej
Umożliwia podłączenie dodatkowej baterii.
(6)
Zamek zwalniający pokrywę serwisową
Zamyka pokrywę serwisową.
(7)
Zatrzask zwalniający pokrywę
serwisową
Umożliwia wyjęcie pokrywy serwisowej z komputera.
Spód
15
Element
(8)
Opis
Otwory wentylacyjne (3)
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający
chłodzenie wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie wewnętrznego wentylatora
podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(9)
Pokrywa serwisowa
Zapewnia dostęp do wnęki dysku twardego, gniazda
modułu sieci bezprzewodowej WLAN, gniazda modułu
rozległej sieci bezprzewodowej WWAN i gniazd
modułów pamięci.
OSTROŻNIE: Aby zapobiec zawieszeniu systemu
i wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego, należy
wymieniać moduł bezprzewodowy wyłącznie na
urządzenie zatwierdzone do użycia w komputerze
przez agencję rządową regulującą kwestie dotyczące
urządzeń bezprzewodowych w kraju/regionie
zamieszkania. Jeśli moduł zostanie wymieniony
i pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy wyjąć
moduł, aby przywrócić funkcjonalność komputera, a
następnie skontaktować się z pomocą techniczną. Aby
uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej,
wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa
techniczna.
16
Rozdział 2 Poznawanie komputera
3
Podłączanie do sieci
Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i
uzyskiwać dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć
komputer i połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne
informacje o komunikowaniu się ze światem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
W technologii bezprzewodowej dane są przesyłane za pomocą fal radiowych zamiast przewodów.
Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:
●
Urządzenie sieci bezprzewodowej (WLAN) — łączy komputer z sieciami bezprzewodowymi
(znanymi jako sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowe LAN, lub WLAN) w siedzibie firmy, w domu i w
miejscach publicznych, takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W
sieci WLAN przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub
punktem dostępowym.
●
Moduł HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) — urządzenie bezprzewodowej sieci
rozległej (WWAN), które zapewnia łączność bezprzewodową na o wiele większym obszarze.
Operatorzy sieci mobilnych instalują stacje bazowe (podobne do masztów telefonii komórkowej)
na dużych obszarach geograficznych, zapewniając tym samym zasięg w całych województwach,
regionach lub nawet krajach.
●
Urządzenie Bluetooth — tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN) umożliwiającą połączenia
z innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki,
zestawy słuchawek z mikrofonem, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia
sieci PAN komunikują się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować
się względnie blisko siebie; zwykle nie dalej niż 10 metrów.
Więcej informacji o technologii bezprzewodowej oraz łącza do odpowiednich witryn można znaleźć
w module Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze umożliwiają:
●
Przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji bezprzewodowej (nazywany w tym rozdziale
przyciskiem komunikacji bezprzewodowej).
●
Ustawienia systemu operacyjnego.
Włączanie i wyłączanie urządzeń bezprzewodowych
Do włączania i wyłączania urządzeń bezprzewodowych można używać przycisku komunikacji
bezprzewodowej albo programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele).
UWAGA: Komputer może być wyposażony w przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji
bezprzewodowej na klawiaturze. Pojęcie przycisku komunikacji bezprzewodowej wykorzystywane w
niniejszym podręczniku odnosi się do wszystkich rodzajów sterowania komunikacją bezprzewodową.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
17
W celu wyłączenia urządzeń bezprzewodowych za pomocą programu HP Connection Manager:
▲
Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę HP Connection Manager w obszarze powiadomień
z prawej strony paska zadań, a następnie kliknij przycisk zasilania obok wybranego urządzenia.
– lub –
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP
Connection Manager, a następnie kliknij przycisk zasilania obok wybranego urządzenia.
Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele)
Program HP Connection Manager zapewnia możliwość scentralizowanego zarządzania urządzeniami
bezprzewodowymi, interfejs łączenia się z Internetem za pomocą modułu mobilnego modemu
szerokopasmowego HP oraz interfejs wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS. Program
HP Connection Manager umożliwia zarządzanie następującymi urządzeniami:
●
Karta bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)/Wi-Fi
●
Karta bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN)/HP Mobile Broadband
●
Bluetooth
Program HP Connection Manager dostarcza informacji i powiadomień o stanie połączenia, stanie
zasilania, karcie SIM i wiadomościach SMS. Informacje o stanie i powiadomienia są dostępne w
obszarze powiadomienia, z prawej strony paska zadań.
W celu uruchomienia programu HP Connection Manager:
▲
Kliknij ikonę programu HP Connection Manager na pasku zadań.
– lub –
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP
Connection Manager.
Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Connection Manager.
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej.
Komputer, w zależności od modelu, jest wyposażony w przycisk komunikacji bezprzewodowej, co
najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji
bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone, tak
więc wskaźnik komunikacji bezprzewodowej (biały) świeci się po włączeniu komputera.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych,
a nie stan poszczególnych urządzeń. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest biały, co
najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej nie świeci, wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest pomarańczowy, gdy
wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
Ponieważ urządzenia bezprzewodowe są fabrycznie włączone, możesz je wszystkie włączać lub
wyłączać za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej.
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego
Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia
z siecią, zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, a także diagnozowanie i naprawianie problemów z
siecią.
18
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i
udostępniania.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje
Start>Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z sieci WLAN
Dzięki urządzeniu WLAN możesz uzyskać dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej składającej się z
innych komputerów i akcesoriów połączonych za pomocą routera bezprzewodowego lub
bezprzewodowego punktu dostępowego.
UWAGA: Terminy router bezprzewodowy i punkt dostępu bezprzewodowego są często
używane zamiennie.
●
Duże sieci WLAN, takie jak firmowe lub publiczne sieci WLAN, zazwyczaj korzystają z punktów
dostępu bezprzewodowego, które mogą obsługiwać dużą liczbę komputerów i akcesoriów oraz
rozdzielać krytyczne funkcje sieci.
●
Sieci WLAN w domach lub małych biurach korzystają zwykle z routerów bezprzewodowych,
które umożliwiają kilku komputerom połączonym bezprzewodowo i przewodowo
współużytkowanie połączenia internetowego, drukarki i plików bez potrzeby stosowania
dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.
Jeżeli chcesz korzystać z urządzenia WLAN komputera, musisz połączyć się z infrastrukturą WLAN
(udostępnianą przez usługodawcę albo sieć publiczną lub korporacyjną).
Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych
Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u
dostawcy usługi internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby
kupić usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować
kabel łączący komputer z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.
UWAGA: Od usługodawcy otrzymasz identyfikator użytkownika i hasło dostępu do Internetu. Zapisz
te informacje i schowaj w bezpiecznym miejscu.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
19
Konfiguracja sieci WLAN
W celu skonfigurowania sieci WLAN i połączenia z Internetem wymagany jest następujący sprzęt:
●
Modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) (1) oraz usługa szerokopasmowego dostępu od
Internetu zakupiona od usługodawcy internetowego
●
Router bezprzewodowy (2) (do kupienia osobno)
●
Komputer bezprzewodowy (3)
UWAGA: Niektóre modemy mają wbudowany router bezprzewodowy. Skontaktuj się ze swoim
dostawcą usług internetowych, aby ustalić, jaki typ modemu posiadasz.
Poniższa ilustracja pokazuje przykład instalacji sieci bezprzewodowej podłączonej do Internetu.
W miarę rozwoju sieci można do niej podłączać bezprzewodowo i przewodowo dodatkowe
komputery, które będą za jej pośrednictwem uzyskiwać dostęp do Internetu.
Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania sieci WLAN, należy zapoznać się z dokumentacją
dostarczoną przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.
Konfigurowanie routera bezprzewodowego
Pomoc dotyczącą konfigurowania sieci WLAN można uzyskać, zapoznając się z informacjami
dostarczanymi przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.
UWAGA: Zaleca się, aby początkowo połączyć nowy komputer bezprzewodowy z routerem za
pomocą dostarczonego z routerem kabla sieciowego. Po poprawnym podłączeniu komputera do
Internetu można odłączyć kabel i korzystać z sieci za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
Ochrona sieci WLAN
Podczas konfigurowania sieci WLAN lub uzyskiwania dostępu do istniejącej sieci WLAN należy
zawsze włączać funkcje zabezpieczeń, które pozwolą chronić sieć przed nieautoryzowanym
dostępem. Sieci bezprzewodowe w miejscach publicznych (tzw. hotspoty), np. w kawiarniach i na
lotniskach, często nie zapewniają żadnych zabezpieczeń. W razie wątpliwości dotyczących
bezpieczeństwa komputera podczas połączenia w publicznym punkcie dostępu typu „hotspot” należy
ograniczyć wykonywane czynności do niepoufnej korespondencji elektronicznej i przeglądania stron
internetowych, na których nie podaje się ważnych ani poufnych informacji.
Z uwagi na to, że bezprzewodowe sygnały radiowe są przesyłane poza siecią, inne urządzenia
WLAN mogą odbierać niezabezpieczone transmisje. Podejmuj następujące środki ostrożności w celu
ochrony swojej sieci WLAN:
●
Korzystaj z zapory sieciowej.
Zapora sieciowa sprawdza przychodzące do sieci dane i żądania dotyczące danych, odrzucając
wszelkie podejrzane elementy. Zapory sieciowe są dostępne zarówno w wersji programowej, jak
i sprzętowej. W niektórych sieciach wykorzystywane są zapory obu tych rodzajów.
●
20
Korzystaj z szyfrowania w sieci bezprzewodowej.
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej pozwala na szyfrowanie i odszyfrowywanie danych
przesyłanych w sieci na podstawie ustawień bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji,
przejdź do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start>Pomoc i obsługa
techniczna.
Łączenie z siecią WLAN
Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:
1.
Włącz komputer. Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone. Jeśli urządzenie jest
włączone, wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci. Jeśli wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej jest wyłączony, naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci na
pomarańczowo, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
2.
Kliknij ikonę stanu sieci w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.
3.
Wybierz sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć.
4.
Kliknij opcję Podłącz.
Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego.
Wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK, aby nawiązać połączenie.
UWAGA: Jeśli na liście brak sieci WLAN, znajdujesz się poza zasięgiem routera
bezprzewodowego lub punktu dostępu bezprzewodowego.
UWAGA: Jeśli sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć, nie jest dostępna, kliknij opcję Otwórz
Centrum sieci i udostępniania, a następnie przycisk Skonfiguruj nowe połączenie lub nową
sieć. Zostanie wyświetlona lista opcji, umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią
lub utworzenie nowego połączenia sieciowego.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć nawiązywanie
połączenia.
Po nawiązaniu połączenia umieść kursor myszy nad ikoną stanu sieci w obszarze powiadomień po
prawej stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.
UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy
od rodzaju sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia
elektroniczne i przeszkody, takie jak ściany i podłogi.
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele)
Moduł HP Mobile Broadband umożliwia komputerowi połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci
WWAN, co zapewnia dostęp do Internetu z większej liczby miejsc i na większych obszarach niż
w przypadku korzystania z sieci WLAN. Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband wymaga konta u
usługodawcy sieciowego (nazywanego operatorem sieci mobilnej), który w większości przypadków
będzie operatorem sieci komórkowej. Zasięg modułu jest zbliżony do zasięgu telefonu komórkowego.
Podczas używania z usługą operatora sieci mobilnej moduł ten zapewnia swobodę w zakresie
łączenia z Internetem, wysyłania wiadomości e-mail lub łączenia z siecią firmową niezależnie od
tego, czy znajdujesz się w drodze czy poza zasięgiem punktów dostępowych Wi-Fi.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
21
HP umożliwia korzystanie z następujących technologii:
●
HSPA (High Speed Packet Access) zapewnia dostęp do sieci opartych na standardzie
telekomunikacyjnym GSM (Global System for Mobile Communications).
●
EV-DO (Evolution Data Optimized) zapewnia dostęp do sieci opartych na standardzie
telekomunikacyjnym CDMA.
●
LTE (ewolucja długoterminowa) umożliwia dostęp do sieci wspierających technologię LTE.
Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru IMEI i/lub MEID modułu HP
Mobile Broadband.Numer seryjny jest umieszczony na etykiecie wewnątrz wnęki baterii komputera.
Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o
użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre
komputery korzystają z kart SIM instalowanych we wnęce baterii. Jeżeli karta SIM nie została
zainstalowana w komputerze, być może została dołączona wraz z informacją dot. technologii HP
Mobile Broadband dołączoną do komputera. Kartę SIM może także dostarczyć oddzielnie operator
sieci komórkowej.
Informacje na temat wkładania i wyjmowania karty SIM znajdują się w sekcji Wkładanie i wyjmowanie
karty SIM na stronie 22 tego rozdziału.
Informacje na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora
sieci mobilnej znajdują się w informacjach o module HP Mobile Broadband.
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu złączy, nie używaj zbyt dużej siły w trakcie wkładania
karty SIM.
Aby włożyć kartę SIM, wykonaj następujące czynności:
22
1.
Wyłącz komputer.
2.
Zamknij wyświetlacz.
3.
Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
4.
Odłącz kabel zasilający z gniazda sieci elektrycznej.
5.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, wnęką baterii do siebie.
6.
Wyjmij baterię.
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
7.
Włóż kartę SIM do gniazda kart SIM i delikatnie wciśnij kartę SIM do gniazda tak, aby została
ona mocno osadzona.
UWAGA: Zobacz rysunek we wnęce baterii, aby określić, którą stroną należy włożyć kartę SIM
do komputera.
8.
Włóż baterię.
UWAGA: Moduł HP Mobile Broadband pozostanie wyłączony, jeśli bateria nie zostanie
ponownie zamontowana.
9.
Ponownie podłącz zasilanie zewnętrzne.
10. Ponownie podłącz urządzenia zewnętrzne.
11. Włącz komputer.
Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją, a następnie wyjmij z gniazda.
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane modele)
Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu
GPS dostarczają informacji o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń
wyposażonych w GPS.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy oprogramowania HP GPS and Location.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth
Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje
fizyczne połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:
●
Komputery (biurkowe, przenośne, PDA).
●
Telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony).
●
Urządzenia przetwarzania obrazu (drukarka, aparat).
●
Urządzenia audio (słuchawki, głośniki).
●
Mysz.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
23
Urządzenia Bluetooth umożliwiają nawiązywanie połączeń równorzędnych (typu peer-to-peer), a tym
samym konfigurację osobistej sieci lokalnej (PAN) obejmującej te urządzenia. Informacje na temat
konfigurowania i używania urządzeń Bluetooth można znaleźć w pomocy oprogramowania Bluetooth.
Podłączanie do sieci przewodowej
Są dwa rodzaje połączeń przewodowych: sieć lokalna (LAN) i połączenie modemowe. Połączenie za
pośrednictwem sieci LAN to połączenie w sieci kablowej, dużo szybsze niż modemowe, które jest
realizowane przy użyciu kabla telefonicznego. Kable do obu rodzajów połączeń są sprzedawane
oddzielnie.
OSTRZEŻENIE! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia
sprzętu, nie podłączaj kabla modemowego ani telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).
Łączenie z siecią lokalną (LAN)
Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować
bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w
sieci LAN.
Podłączenie do sieci LAN wymaga użycia 8-stykowego kabla sieciowego RJ-45.
Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze (1).
2.
Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.
UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który
zapobiega interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym
układem w stronę komputera.
24
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
4
Nawigacja przy użyciu klawiatury,
gestów dotykowych i urządzeń
wskazujących
Poza klawiaturą i myszą komputer umożliwia nawigację przy użyciu gestów dotykowych (tylko
wybrane modele). Gesty dotykowe można wykonywać na płytce dotykowej TouchPad lub ekranie
dotykowym komputera (tylko wybrane modele).
Wybrane modele komputerów mają na klawiaturze specjalne klawisze czynności lub skrótów
ułatwiające wykonywanie rutynowych zadań.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
UWAGA: Poza urządzeniami wskazującymi dołączonymi do komputera można także korzystać z
kupionej osobno, a następnie podłączonej do jednego z portów USB komputera, zewnętrznej myszy
USB.
Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego
Ekran Właściwości myszy w systemie Windows służy do dostosowywania ustawień urządzeń
wskazujących, takich jak konfiguracja przycisków, szybkość kliknięcia i opcje wskaźnika.
Aby uzyskać dostęp do apletu Właściwości: Mysz:
●
Wybierz kolejno opcje Start > Urządzenia i drukarki. Następnie kliknij prawym przyciskiem
myszy urządzenie przedstawiające Twój komputer i wybierz opcję Ustawienia myszy.
Korzystanie z drążka wskazującego
Aby przesunąć wskaźnik na ekranie za pomocą drążka wskazującego, przechyl go w odpowiednim
kierunku. Lewego i prawego przycisku drążka wskazującego używa się dokładnie tak samo, jak
odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad
Aby przesunąć wskaźnik, przesuń palcem po powierzchni płytki dotykowej TouchPad w wybranym
kierunku. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad używa się w taki sam sposób, jak
przycisków myszy zewnętrznej.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
25
Wyłączanie i włączanie płytki dotykowej TouchPad
Aby wyłączyć lub włączyć płytkę dotykową TouchPad, dotknij szybko dwukrotnie jej przycisku
włączenia/wyłączenia.
Korzystanie z gestów na płytce dotykowej TouchPad
Płytka dotykowa TouchPad i ekran dotykowy (tylko wybrane modele) umożliwiają sterowanie
wskaźnikiem na ekranie przy użyciu palców.
WSKAZÓWKA: W przypadku komputerów z ekranem dotykowym gesty można wykonywać na
wyświetlaczu lub na płytce dotykowej TouchPad, lub na obu tych elementach.
Płytka dotykowa TouchPad obsługuje różne gesty. W celu użycia gestów na płytce dotykowej
TouchPad umieść jednocześnie dwa palce na płytce.
UWAGA: Gesty na płytce dotykowej TouchPad nie są obsługiwane we wszystkich programach.
W celu obejrzenia demonstracji gestu:
1.
Kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.
2.
Kliknij ikonę Synaptics Pointing Device, a następnie kliknij Właściwości urządzenia
wskazującego.
3.
Kliknij kartę Ustawienia urządzenia, wybierz urządzenie w wyświetlonym oknie, a następnie
kliknij Ustawienia.
4.
Wybierz gest, aby aktywować demonstrację.
Włączanie i wyłączanie gestów:
1.
Kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.
2.
Kliknij ikonę Synaptics Pointing Device, a następnie kliknij Właściwości urządzenia
wskazującego.
3.
Kliknij kartę Ustawienia urządzenia, wybierz urządzenie w wyświetlonym oknie, a następnie
kliknij opcję Ustawienia.
4.
Zaznacz pole wyboru obok wybranego gestu, który chcesz włączyć albo wyłączyć.
5.
Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
Przesunięcie jednym palcem
Przesunięcie jednym palcem umożliwia nawigację wokół ekranu.
●
26
Umieść palec w obszarze płytki dotykowej TouchPad i przesuń palec, aby przesunąć wskaźnik
na ekranie w wybranym kierunku.
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Stukanie
Aby dokonać wyboru na ekranie, użyj funkcji stukania na płytce dotykowej TouchPad.
●
Stuknij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby wybrać obiekt. Stuknij
element dwukrotnie, aby go otworzyć.
Przewijanie
Przewijanie przydaje się w trakcie przesuwania strony lub obrazu w górę, w dół i na boki.
●
Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je
w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
27
Zbliżanie palców/powiększanie
Gesty zbliżania palców i powiększania umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie obrazów i tekstu.
●
W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce w strefie płytki dotykowej TouchPad
i rozsuwaj je.
●
W celu zmniejszenia elementu umieść dwa rozsunięte palce w strefie płytki dotykowej TouchPad
i przysuwaj je do siebie.
Obracanie (tylko wybrane modele)
Funkcja obracania umożliwia obracanie elementów, na przykład zdjęć.
●
28
Połóż lewy palec wskazujący w obszarze płytki dotykowej TouchPad. Przesuń prawy palec
wskazujący z góry na prawo (z godziny 12 na 3). Aby obrócić w przeciwnym kierunku, przesuń
palec wskazujący odwrotnie — z prawej strony na górę (z godziny 3 na 12).
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Kliknięcie dwoma palcami (tylko wybrane modele)
Kliknięcie dwoma palcami umożliwia dokonanie wyboru w menu dla obiektu na ekranie.
●
Połóż dwa palce w obszarze płytki dotykowej TouchPad i naciśnij, aby otworzyć menu opcji dla
wybranego obiektu.
Szybkie ruchy (tylko wybrane modele)
Funkcja szybkich ruchów umożliwia nawigację po ekranach lub szybkie przewijanie dokumentów.
●
Połóż trzy palce w obszarze płytki dotykowej TouchPad i wykonaj szybki ruch palcami w górę, w
dół, w lewo lub w prawo.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
29
Korzystanie z klawiatury
Przy użyciu klawiatury i myszy można pisać, wybierać elementy, przewijać i wykonywać te same
funkcje, co w przypadku gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także użycie klawiszy czynności i
skrótów klawiaturowych w celu wykonania określonych funkcji.
UWAGA: Zależnie od kraju lub regionu klawiatura może mieć różne klawisze i umożliwiać
wykonywanie innych funkcji niż te, które zostały omówione w tej sekcji.
Położenie skrótów klawiaturowych
Skrót klawiaturowy to kombinacja klawisza fn z klawiszem esc lub jednym z klawiszy funkcyjnych (3).
Aby użyć skrótu klawiaturowego:
▲
Naciśnij krótko klawisz fn, a następnie naciśnij krótko drugi klawisz skrótu klawiaturowego.
Kombinacja skrótu
klawiaturowego
Opis
fn+esc
Wyświetlenie informacji o systemie.
fn+f3
Inicjuje tryb uśpienia, powodując zapisanie informacji użytkownika w pamięci systemowej.
Wyświetlacz i inne podzespoły są wyłączane, co oszczędza energię.
Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, należy zapisać pracę przed zainicjowaniem
trybu uśpienia.
fn+f4
Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do
komputera. Jeśli na przykład do komputera podłączony jest monitor, naciśnięcie klawiszy fn+f4
spowoduje przełączenie wyświetlania obrazu z ekranu komputera na ekran monitora w celu
jednoczesnego wyświetlania na komputerze i monitorze.
Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wideo z komputera przy użyciu zewnętrznego
złącza standardu VGA. Skrót klawiaturowy fn+f4 umożliwia również przełączanie wyświetlania
obrazu między innymi urządzeniami odbierającymi sygnały wizyjne z komputera.
30
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Kombinacja skrótu
klawiaturowego
Opis
fn+f5
Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.
fn+f6
Zmniejsza głośność dźwięku głośnika.
fn+f7
Zwiększa głośność dźwięku głośnika.
fn+f8
Wycisza mikrofon.
fn+f9
Zmniejsza jasność ekranu komputera.
fn+f10
Zwiększa jasność ekranu komputera.
fn+f11
Włącza i wyłącza podświetlenie klawiatury.
UWAGA: Podświetlenie klawiatury jest domyślnie włączone. W celu przedłużenia czasu pracy
baterii można wyłączyć podświetlenie klawiatury.
Korzystanie z klawiatur numerycznych
Komputer jest wyposażony we wbudowany blok klawiszy numerycznych lub wbudowaną klawiaturę
numeryczną. Można też używać opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej
klawiatury zewnętrznej z wbudowaną klawiaturą numeryczną.
Korzystanie ze zintegrowanej klawiatury numerycznej
Korzystanie z klawiatury
31
(1)
Element
Opis
Klawisz num lk
Przełącza między funkcjami nawigacyjnymi i numerycznymi
wbudowanej klawiatury numerycznej.
UWAGA: Funkcja klawiatury, która była aktywna podczas
wyłączania komputera, zostaje zachowana po ponownym
włączeniu komputera.
(2)
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Po włączeniu klawisza num lk można z niej korzystać, tak jak z
zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej
Klawisze większości zewnętrznych klawiatur numerycznych mają różne funkcje w zależności od tego,
czy włączony jest tryb num lock. (Tryb num lock domyślnie jest wyłączony). Na przykład:
●
Gdy tryb num lock jest włączony, większość klawiszy służy do wprowadzania cyfr.
●
Gdy tryb num lock jest wyłączony, większość klawiszy pełni funkcję klawiszy ze strzałkami,
a także klawiszy page up i page down.
Jeśli włączony jest tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej, lampka num lock na
komputerze jest włączona. Jeśli natomiast tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej jest
wyłączony, lampka num lock na komputerze jest wyłączona.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej podczas pracy:
▲
32
Naciśnij klawisz num lk na zewnętrznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze komputera).
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
5
Multimedia
W komputerze mogą się znajdować następujące elementy:
●
Wbudowany głośnik/głośniki
●
Wbudowany mikrofon/mikrofony
●
Wbudowana kamera internetowa
●
Preinstalowane oprogramowanie multimedialne
●
Przyciski lub klawisze multimedialne
Korzystanie z przycisków sterujących multimediami
Zależnie od modelu komputera użytkownik może mieć do dyspozycji następujące elementy
sterowania multimediami, które umożliwiają odtwarzanie, wstrzymywanie odtwarzania, szybkie
przewijanie do przodu lub przewijanie do tyłu pliku na nośniku:
●
przyciski multimediów,
●
skróty klawiaturowe multimediów (określone klawisze naciskane razem z klawiszem fn),
●
klawisze multimediów.
Audio
Na swoim komputerze HP możesz odtwarzać dyski CD z muzyką, pobierać i odsłuchiwać muzykę,
strumieniowo przesyłać zawartość audio z sieci Web (w tym audycje radiowe), nagrywać dźwięki lub
miksować audio i wideo, tworząc materiały multimedialne. Aby zwiększyć przyjemność ze słuchania
muzyki, podłącz zewnętrzne urządzenia audio, takie jak głośniki lub słuchawki.
Podłączanie głośników
Do komputera można przyłączyć głośniki przewodowe, podłączając je do portu USB (lub gniazda
wyjścia audio) w komputerze lub stacji dokującej.
Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia. Przed podłączeniem urządzeń audio upewnij się, że głośność została odpowiednio
wyregulowana
Regulowanie głośności
Zależnie od modelu komputera regulację głośności umożliwiają następujące elementy:
●
przyciski regulacji głośności,
●
skróty klawiaturowe regulacji głośności (określone klawisze naciskane razem z klawiszem fn),
●
klawisze regulacji głośności.
Korzystanie z przycisków sterujących multimediami
33
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek
nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom
głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania
prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji
obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.
UWAGA: Głośność można regulować również z poziomu systemu operacyjnego i niektórych
programów.
UWAGA: Informacje o typie sterowania głośnością w danym komputerze, zobacz Poznawanie
komputera na stronie 4.
Podłączanie słuchawek
Do gniazda słuchawkowego komputera możesz podłączyć słuchawki przewodowe.
Aby podłączyć słuchawki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek
nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej
informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.
Podłączanie mikrofonu
Aby nagrać audio, podłącz mikrofon do gniazda mikrofonowego komputera. Aby uzyskać najlepsze
rezultaty nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj dźwięk przy ustawieniu bez szumu
otoczenia.
Sprawdzanie funkcji audio w komputerze
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj
dźwięk przy ustawieniu bez szumu otoczenia.
Aby sprawdzić funkcje audio komputera, wykonaj następujące kroki:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Dźwięk.
2.
Gdy zostanie otwarte okno Dźwięk, kliknij kartę Dźwięki. W obszarze Zdarzenia programu
wybierz dowolne zdarzenie, takie jak sygnał lub alarm, po czym kliknij przycisk Test.
Przez głośniki lub podłączone słuchawki powinny być słyszalne dźwięki.
Aby sprawdzić funkcje nagrywania komputera, wykonaj następujące kroki:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Rejestrator dźwięku
2.
Kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie i zacznij mówić do mikrofonu. Zapisz plik na pulpicie.
3.
Otwórz program multimedialny, aby odtworzyć dźwięk.
Aby potwierdzić lub zmienić ustawienia audio na komputerze:
▲
34
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Dźwięk.
Rozdział 5 Multimedia
Kamera internetowa (tylko wybrane modele)
Niektóre komputery są wyposażone w zintegrowaną kamerę internetową. Za pomocą
preinstalowanego oprogramowania można użyć kamery internetowej do robienia zdjęć lub
nagrywania filmów. Istnieje możliwość podglądu zdjęć i nagrań wideo oraz zapisywania ich na dysku.
Oprogramowanie kamery internetowej umożliwia korzystanie z następujących funkcji:
●
Przechwytywanie i udostępnianie nagrań wideo
●
Przesyłanie strumieniowe wideo za pośrednictwem komunikatora internetowego
●
Wykonywanie zdjęć
Wideo
Komputer HP stanowi zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie strumieniowego
obrazu wideo z ulubionych stron internetowych, a także pobieranie nagrań wideo i filmów w celu
oglądania na komputerze bez połączenia z siecią.
Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia
zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora. W komputerze może być dostępny również port
HDMI, do którego można podłączyć monitor lub telewizor obsługujący standard HD.
Komputer ma zewnętrzny port video DisplayPort.
WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu
komputera przy użyciu prawidłowego kabla. W razie wątpliwości sprawdź w instrukcjach producenta
urządzenia.
UWAGA: Informacje o portach wideo komputera, zobacz Poznawanie komputera na stronie 4.
DisplayPort
Port DisplayPort pozwala na podłączanie komputera do opcjonalnego urządzenia audio lub wideo,
takiego jak telewizor wysokiej rozdzielczości, lub dowolnego zgodnego urządzenia cyfrowego lub
audio. Port DisplayPort zapewnia wyższą wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego i zapewnia
lepszą jakość obrazu dzięki komunikacji cyfrowej.
UWAGA: Do przesyłania sygnałów audio i/lub wideo za pośrednictwem portu DisplayPort
wymagany jest kabel DisplayPort (do zakupienia osobno).
UWAGA: Do portu DisplayPort w komputerze może być podłączone jedno urządzenie DisplayPort.
Informacje wyświetlane na ekranie komputera mogą być jednocześnie wyświetlane na urządzeniu
DisplayPort.
Kamera internetowa (tylko wybrane modele)
35
Aby podłączyć urządzenie wideo lub audio do portu DisplayPort:
1.
Podłącz jeden koniec kabla DisplayPort do portu DisplayPort w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia wideo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
UWAGA: Aby odłączyć kabel urządzenia, wciśnij przycisk zwalniania złącza i odłącz go od
komputera.
Podłączenie do portu Thunderbolt
Port Thunderbolt umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia wyświetlającego o wysokiej
rozdzielczości lub urządzenia o wysokiej wydajności do przechowywania danych. Zapewnia wyższą
wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego oraz lepszą jakość obrazu dzięki komunikacji
cyfrowej.
36
Rozdział 5 Multimedia
UWAGA: Technologia Thunderbolt jest nową technologią. Przed podłączeniem urządzenia
Thunderbolt do portu Thunderbolt należy zainstalować najnowsze sterowniki tego urządzenia. Kabel
Thunderbolt i urządzenie Thunderbolt (sprzedawane oddzielnie) muszą być zgodne z systemem
Windows. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie ma certyfikat Thunderbolt zgodności z systemem
Windows, przejdź na stronę https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Podłącz jeden koniec kabla Thunderbolt do portu Thunderbolt w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do cyfrowego urządzenia wyświetlającego.
3.
Naciskaj klawisz f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania
obrazu.
●
Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: Wyświetl obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetl rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tylko drugi ekran: wyświetl obraz tylko na urządzeniu zewnętrznym.
Za każdym razem, gdy naciśniesz f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Dopasuj rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego, szczególnie po wybraniu
opcji Rozszerz. Wybierz Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja. W obszarze
Ekran wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu.
Intel Wireless Display
Funkcja Intel® Wireless Display umożliwia bezprzewodowe udostępnianie zawartości komputera w
telewizorze. W celu skorzystania z tej technologii konieczne jest użycie bezprzewodowego adaptera
telewizyjnego (do zakupienia oddzielnie). Odtwarzanie dysków DVD z ochroną sygnału wyjściowego
w technologii Intel Wireless Display może być niemożliwe (natomiast dyski DVD bez ochrony sygnału
wyjściowego będą odtwarzane). Dyski Blu-ray z ochroną sygnału wyjściowego nie będą odtwarzane
w technologii Intel Wireless Display. Więcej informacji na temat korzystania z bezprzewodowego
adaptera telewizyjnego można znaleźć w instrukcji obsługi producenta.
UWAGA: Przed skorzystaniem z wyświetlacza bezprzewodowego należy upewnić się, że jest on
włączony w komputerze.
Wideo
37
6
Zarządzanie energią
UWAGA: Komputer jest wyposażony w przycisk lub włącznik zasilania. Pojęcie przycisku
zasilania wykorzystywane w niniejszym podręczniku odnosi się do obu rodzajów sterowania
zasilaniem.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE: Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych.
Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy i system operacyjny,
a następnie wyłącza wyświetlacz i komputer.
Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:
●
Jeśli konieczna jest wymiana baterii lub uzyskanie dostępu do elementów znajdujących się
wewnątrz komputera.
●
Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie może być podłączone
poprzez port USB.
●
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy
czas.
Możliwe jest także naciśnięcie przycisku zasilania w celu wyłączenia komputera, jednak zalecaną
metodą jest użycie polecenia zamykania systemu Windows.
UWAGA: Jeżeli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, przed wyłączeniem należy
go wznowić, naciskając krótko przycisk zasilania.
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Wybierz kolejno opcje Start > Zamknij.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury
zamykania, należy skorzystać z następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej
kolejności:
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete. Kliknij ikonę zasilania, a następnie kliknij opcję Zamknij.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.
●
Wyjmij baterię.
Ustawianie opcji zasilania
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii
Opcja trybu uśpienia jest fabrycznie włączona.
Po zainicjowaniu trybu uśpienia wskaźniki zasilania migają i następuje wygaszenie ekranu. Praca jest
zapisywana w pamięci.
38
Rozdział 6 Zarządzanie energią
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy uruchamiać trybu uśpienia
podczas odczytu z dysku lub karty zewnętrznej ani podczas zapisu na te nośniki.
UWAGA: Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, nie można zainicjować jakiegokolwiek
połączenia z siecią ani wykonywać żadnych czynności na komputerze.
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Jeśli komputer jest włączony, tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Zamknij wyświetlacz.
●
Wybierz Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku zamykania, a następnie kliknij
przycisk Uśpij.
Opuszczanie trybu uśpienia
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Jeśli wyświetlacz jest zamknięty, otwórz go.
●
Naciśnij klawisz na klawiaturze.
●
Dotknij płytki dotykowej TouchPad lub przesuń po niej palcem.
Podczas wznawiania pracy komputera wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do
poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem
ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji
System jest fabrycznie skonfigurowany tak, aby inicjować tryb hibernacji po pewnym okresie
bezczynności podczas zasilania z baterii lub zewnętrznego źródła zasilania, a także zawsze wtedy,
gdy bateria osiągnie krytycznie niski poziom naładowania.
Ustawienia zasilania i opóźnienia można zmienić w Opcjach zasilania systemu Windows.
Inicjowanie stanu hibernacji
▲
Wybierz Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku wyłączenia, a następnie kliknij
przycisk Hibernacja.
Aby zakończyć stan hibernacji:
▲
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
Wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem
ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Ustawianie opcji zasilania
39
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania
Miernik energii znajduje się w obszarze powiadomień, z prawej strony paska zadań. Miernik energii
pozwala na szybki dostęp do ustawień zasilania i sprawdzanie pozostałego ładunku baterii.
●
Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy
przesunąć wskaźnik na ikonę miernika energii.
●
Aby użyć opcji zasilania lub zmienić plan zasilania, należy kliknąć ikonę miernika energii i
wybrać element z listy.
Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii, czy ze źródła
zewnętrznego. Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość,
wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu
Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu trybu uśpienia lub
hibernacji, należy wykonać następujące czynności:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Opcje
zasilania.
2.
W lewym okienku kliknij opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.
3.
Kliknij opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4.
Kliknij opcję Wymagaj hasła (zalecane).
UWAGA: Jeżeli chcesz utworzyć lub zmienić aktualne hasło konta użytkownika, kliknij opcję
Utwórz lub zmień hasło konta użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie. Jeśli nie chcesz tworzyć ani zmieniać hasła konta użytkownika, przejdź do kroku 5.
5.
Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Korzystanie z zasilania bateryjnego
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem,
należy używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej
przez firmę HP lub zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.
Komputer używa zasilania z baterii zawsze, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła
zasilania prądem przemiennym. Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od
ustawień zarządzania energią, uruchomionych programów, jasności wyświetlacza, rodzaju urządzeń
zewnętrznych podłączonych do komputera i innych czynników. Pozostawienie baterii w komputerze
powoduje, że zawsze przy podłączeniu komputera do źródła prądu przemiennego bateria jest
ładowana. Ponadto wykonywana na komputerze praca jest chroniona w przypadku awarii zasilania.
Jeżeli w komputerze znajduje się naładowana bateria i korzysta on z zewnętrznego źródła zasilania
prądem przemiennym, w przypadku odłączenia zasilacza lub utraty zasilania komputer
automatycznie przełącza się na zasilanie z baterii.
UWAGA: Po odłączeniu zasilacza prądu przemiennego jasność wyświetlacza jest automatycznie
zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Wybrane modele komputerów mają możliwość
przełączania pomiędzy trybami graficznymi w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz Przełączana/podwójna karta graficzna (tylko wybrane modele)
na stronie 47.
40
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii
W module Pomoc i obsługa techniczna dostępne są następujące narzędzia i informacje związane z
baterią:
●
Narzędzie Sprawdzanie baterii pozwalające przetestować wydajność baterii
●
Informacje na temat kalibracji, zarządzania energią oraz odpowiedniej konserwacji
i przechowywania w celu wydłużenia czasu pracy baterii
●
Informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu pracy i pojemności
Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Szkolenia > Plany zasilania:
Często zadawane pytania.
Ustawianie opcji zasilania
41
Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii
Pomoc i obsługa techniczna zawiera informacje na temat stanu baterii zainstalowanej w komputerze.
Uruchamianie programu Sprawdzanie baterii:
1.
Podłącz zasilacz do komputera.
UWAGA: Komputer musi być podłączony do zasilania zewnętrznego, aby program
Sprawdzanie baterii działał prawidłowo.
2.
Wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Rozwiązywanie problemów > Z
zasilaniem, ciepłem i problemami mechanicznymi.
3.
Kliknij kartę Zasilanie, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie baterii.
Program Sprawdzanie baterii sprawdza baterię i jej ogniwa, by sprawdzić czy działa prawidłowo, a
następnie podaje wyniki badania.
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii
▲
Przesuń kursor na ikonę miernika energii w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows,
z prawej strony paska zadań.
Wydłużanie czasu pracy na baterii
Czas rozładowania baterii zależy od funkcji używanych w trakcie pracy na zasilaniu z baterii.
Maksymalny czas pracy na baterii stopniowo się zmniejsza, gdyż pojemność baterii samoczynnie
spada.
Wskazówki służące wydłużaniu czasu pracy na baterii:
●
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
●
Wyjmij z komputera baterię wymienianą przez użytkownika, jeśli nie jest ona używana lub
ładowana.
●
Przechowuj wymienialną baterię w chłodnym, suchym miejscu.
●
Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w Opcjach zasilania.
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii
Informacje zawarte w tej części dotyczą ostrzeżeń i komunikatów systemowych ustawionych
fabrycznie. Niektóre alerty i komunikaty systemowe dotyczące niskiego poziomu naładowania baterii
można zmieniać przy użyciu apletu Opcje zasilania. Preferencje ustawione za pomocą Opcji zasilania
nie wpływają na wskaźniki.
Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom
naładowania:
●
Wskaźnik baterii (tylko wybrane modele) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego
poziomu baterii.
— lub —
●
42
Na ikonie miernika energii w obszarze powiadomień wyświetlane jest powiadomienie o niskim
lub krytycznym poziomie naładowania baterii.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat miernika energii, zobacz Korzystanie z miernika
energii i ustawień zasilania na stronie 40.
Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, przez krótki czas pozostanie w trybie
uśpienia, a następnie wyłączy się. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne
źródło zasilania
▲
Podłącz jedno z następujących urządzeń:
●
Zasilacz prądu przemiennego
●
Opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń
●
Opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne
źródło zasilania
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, gdy nie jest dostępne żadne źródło
zasilania, zapisz pracę i wyłącz komputer.
Wkładanie i wyjmowanie baterii
Wkładanie baterii
Aby włożyć baterię:
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, wnęką baterii do siebie.
2.
Włóż baterię (1) do wnęki, aż zostanie prawidłowo osadzona.
Zatrzask zwalniający baterię (2) automatycznie zablokuje ją we właściwym miejscu.
Wyjmowanie baterii
Aby wyjąć baterię:
OSTROŻNIE: Wyjęcie baterii będącej jedynym źródłem zasilania komputera może spowodować
utratę informacji. Aby zapobiec utracie informacji, przed wyjęciem baterii należy zapisać pracę i
zamknąć system operacyjny Windows.
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, wnęką baterii do siebie.
2.
Przesuń zatrzask zwalniający baterię (1), aby ją zwolnić.
Ustawianie opcji zasilania
43
3.
Wyjmij baterię z komputera (2).
Oszczędzanie energii baterii
●
Wybierz ustawienia niskiego zużycia energii w aplecie Opcje zasilania Panelu sterowania
systemu Windows.
●
Wyłącz nieużywane połączenia z siecią bezprzewodową i LAN oraz zamknij aplikacje
obsługujące modem.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła
zasilania.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.
●
Zmniejsz jasność ekranu.
●
W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
Przechowywanie baterii wymienianej przez użytkownika
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia baterii, nie należy narażać jej na długotrwałe
działanie wysokich temperatur.
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zewnętrznego źródła zasilania przez ponad 2
tygodnie, należy wyjąć z niego wymienianą baterię i umieścić ją w osobnym miejscu.
Aby zminimalizować stopień samoczynnego rozładowania się przechowywanej baterii, należy
umieścić ją w suchym i chłodnym miejscu.
UWAGA: Przechowywana bateria powinna być sprawdzana co 6 miesięcy. Jeśli pojemność baterii
spadła poniżej 50 procent, należy naładować baterię przed kolejnym okresem przechowywania.
Przed użyciem baterii, która nie była używana przez co najmniej miesiąc, należy przeprowadzić jej
kalibrację.
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko pożaru i oparzeń nie wolno demontować, zgniatać ani
przebijać baterii. Nie wolno zwierać styków zewnętrznych. Nie wolno wyrzucać baterii do ognia ani
wody.
Informacje na temat odpowiedniej utylizacji baterii znajdują się w dokumencie Uregulowania
prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji
obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi. Aby
uzyskać informacje o baterii, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Dowiedz
się > Plany zasilania: Często zadawane pytania.
44
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Wymiana baterii wymienianej przez użytkownika
Narzędzie Sprawdzanie baterii informuje o konieczności wymiany baterii, gdy jej ogniwa nie ładują się
prawidłowo lub gdy pojemność baterii stała się zbyt niska. Jeśli bateria może być objęta gwarancją
firmy HP, instrukcje zawierają identyfikator gwarancyjny. Komunikat zawiera odnośnik do witryny
firmy HP, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat zamawiania baterii zamiennej.
Ustawianie opcji zasilania
45
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym
OSTRZEŻENIE! Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem,
należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego, który został dostarczony wraz
z komputerem, bądź zasilacza zamiennego lub zgodnego dostarczonego przez HP.
UWAGA: Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego zawiera arkusz Instrukcja
instalacji dołączony do opakowania komputera.
Zewnętrzne zasilanie sieciowe jest dostarczane za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu
przemiennego lub opcjonalnego urządzenia dokowania, lub urządzenia rozszerzeń.
Podłącz komputer do zewnętrznego źródła zasilania w następujących okolicznościach:
●
Podczas ładowania lub kalibrowania baterii
●
Podczas instalowania lub modyfikowania oprogramowania systemowego
●
Podczas zapisywania informacji na dysku CD, DVD lub BD (tylko wybrane modele)
●
Podczas korzystania z Defragmentatora dysków
●
Podczas tworzenia lub odzyskiwania kopii zapasowych
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jeżeli komputer jest włączony, ikona miernika energii w obszarze powiadomień zmienia wygląd.
Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania występują następujące zdarzenia:
46
●
Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.
●
Jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Testowanie zasilacza prądu przemiennego
Przetestuj zasilacz, jeśli w komputerze występuje choć jeden z następujących objawów, gdy
komputer jest podłączony do zasilacza sieciowego:
●
Komputer nie włącza się.
●
Wyświetlacz nie włącza się.
●
Wskaźniki zasilania nie świecą.
Aby przetestować zasilacz prądu przemiennego:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Wyjmij baterię z komputera.
3.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, a następnie podłącz go do gniazda sieci
elektrycznej.
4.
Włącz komputer.
●
Jeśli wskaźniki zasilania włączą się, zasilacz prądu przemiennego działa prawidłowo.
●
Jeśli wskaźniki zasilania nie włączają się, zasilacz nie działa i powinien być wymieniony.
Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać informacje na temat wymiany zasilacza prądu
przemiennego.
Przełączana/podwójna karta graficzna (tylko wybrane modele)
Niektóre modele są wyposażone w przełączaną lub podwójną kartę graficzną.
●
Przełączana karta graficzna — obsługiwana zarówno przez firmę AMD™, jak i Intel. Jeżeli
komputer jest wyposażony w dynamicznie przełączaną kartę graficzną AMD, obsługuje ona tylko
przełączaną grafikę.
●
Podwójna karta graficzna — obsługiwana tylko przez AMD. Jeżeli komputer jest wyposażony w
podwójną kartę graficzną AMD Radeon, obsługuje ona tylko podwójną grafikę.
UWAGA: Podwójna grafika może być włączona tylko przez pełnoekranowe aplikacje, które
korzystają z bibliotek DirectX w wersji 10 lub 11.
UWAGA: W celu ustalenia, czy komputer obsługuje grafikę przełączaną czy podwójną, sprawdź
konfigurację procesora graficznego komputera przenośnego. Procesory Intel HR (CPU) i układy AMD
serii Trinity Accelerated Processing Unit (APU) obsługują grafikę przełączaną. Układy AMD serii
Trinity A6, A8 i A10 APU obsługują podwójną grafikę. Układy AMD serii Trinity A4 APU nie obsługują
podwójnej grafiki.
Zarówno przełączane, jak i podwójne karty graficzne mają dwa tryby pracy:
●
Tryb wysokiej wydajności — umożliwia pracę aplikacji z optymalną wydajnością.
●
Tryb oszczędzania energii — umożliwia przedłużenie czasu pracy na baterii.
W celu zarządzania ustawieniami karty graficznej AMD:
1.
Otwórz program Catalyst Control Center, klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie
systemu Windows i wybierając opcję Konfiguruj przełączaną grafikę.
2.
Kliknij kartę Power (Zasilanie) i wybierz opcję Switchable Graphics (Przełączana grafika).
Ustawianie opcji zasilania
47
Korzystanie z grafiki przełączanej (tylko wybrane modele)
Przełączana grafika umożliwia zmianę trybu pracy pomiędzy trybem wysokiej wydajności a trybem
oszczędzania energii.
W celu zarządzania ustawieniami przełączanej karty graficznej:
1.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, a następnie kliknij polecenie
Konfiguruj przełączaną grafikę.
2.
Kliknij kartę Power (Zasilanie) i wybierz opcję Switchable Graphics (Przełączana grafika).
W zależności od wymaganej mocy obliczeniowej przełączana karta graficzna przydziela
poszczególnym aplikacjom tryb wysokiej wydajności lub tryb oszczędzania energii. Można także
ręcznie zmienić ustawienia dla każdej aplikacji, wybierając daną aplikację z rozwijanej listy Ostatnio
uruchamiane aplikacje lub klikając opcję Przeglądaj, która znajduje się pod rozwijaną listą Inne
aplikacje. Możliwe jest przełączanie pomiędzy trybem wysokiej wydajności a trybem oszczędzania
energii.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy oprogramowania przełączania
grafiki.
Korzystanie z podwójnej grafiki (tylko wybrane modele)
Jeśli komputer jest wyposażony w podwójną kartę graficzną (dwa lub więcej układów GPU —
Graphics Processing Unit), można aktywować funkcję AMD Radeon Dual Graphics w celu
zwiększenia mocy i wydajności aplikacji pełnoekranowych korzystających z bibliotek DirectX w wersji
10 lub 11. Więcej informacji na temat bibliotek DirectX można znaleźć na stronie
http://www.microsoft.com/directx.
UWAGA: Systemy wyposażone w dwie karty graficzne obsługują tylko automatyczny wybór trybu w
oparciu o wymagania konkretnej aplikacji (schemat dynamiczny), w którym automatycznie
przypisywany jest do nich tryb wysokiej wydajności albo oszczędzania energii. Można jednak ręcznie
zmieniać ustawienia dla poszczególnych aplikacji.
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji AMD Radeon Dual Graphics użyj pola wyboru w części AMD
Radeon Dual Graphics, która znajduje się na karcie Wydajność w programie Catalyst Control
Center.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy oprogramowania AMD.
48
Rozdział 6 Zarządzanie energią
7
Karty i urządzenia zewnętrzne
Korzystanie z czytników kart pamięci (tylko w wybranych
modelach)
Opcjonalne karty pamięci umożliwiają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych. Karty te
są często używane w aparatach obsługujących multimedia cyfrowe oraz urządzeniach PDA
i w innych komputerach.
Informacje na temat obsługiwanych przez komputer formatów kart pamięci można znaleźć w części
Poznawanie komputera na stronie 4.
Wkładanie karty pamięci
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złączy karty pamięci, podczas wkładania karty
nie należy używać zbyt dużej siły.
1.
Trzymając kartę cyfrową etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2.
Wsuń kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją, aż zostanie w nim prawidłowo
osadzona.
Komputer zasygnalizuje dźwiękiem wykrycie urządzenia. Może również zostać wyświetlone
menu z opcjami.
Wyjmowanie kart pamięci
OSTROŻNIE: Aby w bezpieczny sposób wyjąć kartę pamięci i zmniejszyć ryzyko utraty informacji
lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie z następującą
procedurą.
1.
Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows po prawej
stronie paska zadań. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z czytników kart pamięci (tylko w wybranych modelach)
49
3.
Wsuń kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją, aż zostanie w nim prawidłowo
osadzona.
Komputer zasygnalizuje dźwiękiem wykrycie urządzenia. Może również zostać wyświetlone
menu z opcjami.
Korzystanie z kart ExpressCard (tylko wybrane modele)
Karta ExpressCard to karta PC o dużej wydajności, której można używać w gnieździe typu
ExpressCard.
Karty ExpressCard zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji standardu kart
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
Konfigurowanie karty ExpressCard
Należy zainstalować wyłącznie oprogramowanie wymagane przez daną kartę. Jeśli producent karty
ExpressCard nakazuje zainstalowanie sterowników urządzenia, należy stosować się do
następujących zaleceń:
50
●
Instalować wyłącznie sterowniki przeznaczone do danego systemu operacyjnego.
●
Nie należy instalować dodatkowego oprogramowania dostarczanego przez producentów kart
ExpressCard, takiego jak usługi związane z kartami i portami czy programy obsługi kart.
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
Wkładanie karty ExpressCard
OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub kart zewnętrznych, nie należy wkładać kart
PC Card do gniazda ExpressCard.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złączy:
Kartę ExpressCard należy wkładać delikatnie.
Nie należy przenosić ani transportować komputera podczas korzystania z karty ExpressCard.
UWAGA: Poniższa ilustracja może różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
W gnieździe kart ExpressCard może znajdować się wkładka ochronna. Aby wyjąć wkładkę:
1.
Naciśnij wkładkę (1), aby ją odblokować.
2.
Wyciągnij wkładkę z gniazda (2).
Aby włożyć kartę ExpressCard:
1.
Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2.
Włóż kartę do gniazda ExpressCard, a następnie dociśnij ją, aż zostanie prawidłowo osadzona.
Komputer zasygnalizuje dźwiękiem wykrycie karty. Może również zostać wyświetlone menu
z opcjami.
UWAGA: Przy pierwszym podłączeniu karty ExpressCard w obszarze powiadomień
wyświetlany jest komunikat informujący, że karta została rozpoznana przez komputer.
UWAGA: Aby umożliwić oszczędność energii, należy zatrzymać lub wyjąć karty ExpressCard, które
nie są używane.
Korzystanie z kart ExpressCard (tylko wybrane modele)
51
Wyjmowanie karty ExpressCard
OSTROŻNIE: Aby w bezpieczny sposób wyjąć kartę ExpressCard i zmniejszyć ryzyko utraty
danych lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie
z następującą procedurą.
1.
Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą ExpressCard.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, po prawej
stronie paska zadań, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Zwolnij i wyjmij kartę ExpressCard:
a.
Delikatnie naciśnij kartę ExpressCard (1), aby ją odblokować.
b.
Wyciągnij kartę ExpressCard z gniazda (2).
Używanie kart inteligentnych
UWAGA: Termin karta inteligentna jest używany w tym rozdziale w odniesieniu do kart
inteligentnych oraz kart Java™ Card.
Karta inteligentna to akcesorium wielkości karty kredytowej z wbudowanym mikroukładem
zawierającym pamięć i mikroprocesor. Podobnie jak komputery osobiste, karty inteligentne mają
systemy operacyjne zarządzające operacjami wejścia i wyjścia, a także chroniące je funkcje
zabezpieczeń. Do korzystania z kart inteligentnych o standardzie przemysłowym używany jest czytnik
kart inteligentnych.
Aby uzyskać dostęp do mikroukładu, konieczny jest kod PIN. Aby uzyskać więcej informacji na temat
funkcji zabezpieczeń kart inteligentnych, przejdź do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno
opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
52
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
Wkładanie karty inteligentnej
1.
Trzymając kartę etykietą zwróconą do góry, ostrożnie wsuwaj ją do czytnika kart inteligentnych,
aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na komputerze
przy użyciu numeru PIN karty inteligentnej.
Wyjmowanie karty inteligentnej
▲
Chwyć brzeg karty inteligentnej i wyjmij ją z czytnika kart inteligentnych.
Korzystanie z urządzenia USB
Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) jest interfejsem sprzętowym umożliwiającym podłączanie
do komputera opcjonalnych urządzeń zewnętrznych USB, takich jak klawiatura, mysz, napęd,
drukarka, skaner lub koncentrator.
Do prawidłowego działania niektórych urządzeń USB konieczne może być zainstalowanie
dodatkowego oprogramowania. Zwykle jest ono dostarczane wraz z urządzeniem. Więcej informacji
o oprogramowaniu dla danego urządzenia można znaleźć w instrukcjach producenta
oprogramowania. Instrukcje te mogą być dostarczone wraz z oprogramowaniem, na dysku lub na
stronie internetowej producenta.
Komputer ma co najmniej 1 port USB obsługujący urządzenia w standardzie USB 1.0, USB 1.1, USB
2.0 i USB 3.0. Komputer może być także wyposażony w port ładujący USB umożliwiający
podłączenie zasilania do urządzenia zewnętrznego. Opcjonalne urządzenie dokowania lub
koncentrator USB zapewnia dodatkowe porty USB, których można używać z komputerem.
Korzystanie z urządzenia USB
53
Podłączanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza USB, podczas podłączania urządzenia
nie należy używać zbyt dużej siły.
▲
Podłącz kabel USB urządzenia do portu USB.
UWAGA: Poniższa ilustracja w tym podręczniku może różnić się od rzeczywistego wyglądu
komputera.
Po wykryciu urządzenia zostanie wyemitowany dźwięk.
UWAGA: Przy pierwszym podłączeniu urządzenia USB w obszarze powiadomień wyświetlany jest
komunikat informujący, że urządzenie zostało rozpoznane przez komputer.
Wyjmowanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza USB, podczas wyjmowania urządzenia
USB nie należy gwałtownie wyciągać kabla ze złącza.
OSTROŻNIE: Aby wyjąć urządzenie USB w bezpieczny sposób i zmniejszyć ryzyko utraty
informacji lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie
z następującą procedurą.
54
1.
Przed wyjęciem urządzenia USB zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane
z urządzeniem.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, po prawej
stronie paska zadań, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Wyjmij urządzenie.
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat wymaganego oprogramowania, sterowników i portów
w komputerze, których należy używać, można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez
producenta.
Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do komputera:
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas podłączania zasilanego
napędu, należy pamiętać o wyłączeniu napędu i odłączeniu sieciowego przewodu zasilającego.
1.
Podłącz urządzenie do komputera.
2.
W przypadku podłączania zasilanego urządzenia podłącz kabel zasilający urządzenia do
uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
3.
Wyłącz urządzenie.
Aby odłączyć niezasilane urządzenie zewnętrzne od komputera, wyłącz urządzenie, a następnie
odłącz je od komputera. Aby odłączyć zasilane urządzenie zewnętrzne, wyłącz je, odłącz od
komputera, a następnie odłącz kabel zasilający.
Korzystanie z opcjonalnych napędów
Wyjmowane napędy zewnętrzne rozszerzają opcje przechowywania i uzyskiwania dostępu do
informacji. Napęd USB można dodać, podłączając go do portu USB w komputerze.
UWAGA: Zewnętrzne napędy optyczne USB firmy HP należy podłączać do zasilanego portu USB.
Dostępne są następujące rodzaje napędów USB:
●
Napęd dyskietek 1,44 MB
●
Moduł dysku twardego
●
Zewnętrzny napęd optyczny (CD, DVD i Blu-ray)
●
Urządzenie MultiBay
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych
55
8
Napędy
Obsługa napędów
OSTROŻNIE: Napędy to bardzo delikatne elementy komputera, z którymi należy postępować
ostrożnie. Przed rozpoczęciem korzystania z napędów należy zapoznać się z poniższymi
przestrogami. Nie wolno go upuszczać ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów, wystawiać na
działanie płynów, ekstremalnych temperatur lub poziomów wilgotności.
Podczas obsługi dysków należy zastosować następujące środki ostrożności:
●
Przed usunięciem lub zainstalowaniem napędu należy wyłączyć komputer. W przypadku
wątpliwości, czy komputer jest wyłączony, czy też znajduje się w stanie uśpienia, należy go
włączyć, a następnie wyłączyć za pomocą odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego.
●
Przed rozpoczęciem obsługi napędu należy rozładować elektryczność statyczną, dotykając jego
niemalowanej powierzchni metalowej.
●
Nie należy dotykać styków złączy w napędzie wymiennym ani w komputerze.
●
Podczas wkładania napędu do wnęki nie należy używać zbyt dużej siły.
●
Jeśli jedynym źródłem zasilania komputera jest bateria, to przed przystąpieniem do zapisywania
na nośniku należy upewnić się, że jest ona wystarczająco naładowana.
●
Jeżeli konieczne jest przesłanie napędu pocztą, należy włożyć go do opakowania z folią
bąbelkową lub do innego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem
„OSTROŻNIE”.
●
Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne.
Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym to między innymi bramki na lotniskach i
ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia
bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są
nieszkodliwe dla napędów.
●
Przed wyjęciem napędu z wnęki bądź rozpoczęciem transportu, wysyłki lub przechowywania
należy wyjąć z niego nośnik.
●
W czasie zapisywania dysku w napędzie optycznym nie należy pisać na klawiaturze ani
przesuwać komputera. Wibracje mają wpływ na proces zapisywania.
●
Zanim przeniesiesz komputer podłączony do zewnętrznego dysku twardego, uruchom tryb
uśpienia i pozwól na wyłączenie ekranu lub prawidłowo odłącz zewnętrzny dysk twardy.
Korzystanie z dysków twardych
OSTROŻNIE: Aby zapobiec utracie informacji lub zawieszeniu systemu:
Aby dodać albo wymienić moduł pamięci lub dysk twardy, zapisz wyniki pracy i wyłącz komputer.
W przypadku wątpliwości, czy komputer jest wyłączony, należy go włączyć, naciskając przycisk
zasilania. Następnie należy wyłączyć komputer za pomocą odpowiedniej funkcji systemu
operacyjnego.
56
Rozdział 8 Napędy
Intel Smart Response Technology (tylko wybrane modele)
Intel® Smart Response Technology (SRT) to funkcja buforowania Intel® Rapid Storage Technology
(RST), która znacznie zwiększa wydajność systemu komputerowego. Technologia SRT umożliwia
komputerom korzystanie z modułu SSD mSATA jako pamięci podręcznej podczas przenoszenia
danych między pamięcią systemową i dyskiem twardym. Dzięki temu można wykorzystać
maksymalną pojemność dysku twardego (lub woluminu RAID) przy jednoczesnym korzystaniu z
wysokowydajnego rozwiązania SSD.
Aby zainstalować lub wymienić dysk twardy oraz skonfigurować wolumin RAID, należy tymczasowo
wyłączyć funkcję SRT, skonfigurować wolumin RAID, a następnie włączyć funkcję SRT. Aby
tymczasowo wyłączyć funkcję SRT:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Intel > Intel Rapid Storage Technology.
2.
Kliknij łącze Acceleration (Przyspieszenie), a następnie kliknij łącze Disable Acceleration
(Wyłącz przyspieszenie).
3.
Zaczekaj na zakończenie trybu przyśpieszania.
4.
Kliknij łącze Reset to Available (Resetuj na dostępne).
WAŻNE: Podczas zmiany trybów RAID należy tymczasowo wyłączyć funkcję SRT. Wprowadź
zmiany, a następnie ponownie włącz funkcję SRT. Jeśli nie uda się tymczasowo wyłączyć tej funkcji,
nie będzie można tworzyć ani zmieniać woluminów RAID.
UWAGA: HP nie obsługuje funkcji SRT z samoszyfrującymi się dyskami (SED).
Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
Zdejmowanie pokrywy serwisowej
Zdejmij pokrywę serwisową, aby uzyskać dostęp do gniazda modułu pamięci, dysku twardego i
innych elementów.
1.
Wyjmij baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 43).
2.
Mając wnękę baterii skierowaną do siebie, przesuń zatrzask zwalniający pokrywy serwisowej w
lewo (1), a następnie usuń opcjonalną śrubę (2).
Korzystanie z dysków twardych
57
3.
Przesuń zatrzask pokrywy serwisowej ponownie w lewo (3), wysuń pokrywę serwisową do
przodu (4), a następnie unieś pokrywę, by ją wyjąć (5).
UWAGA: Jeżeli nie chcesz korzystać z opcjonalnej śruby, możesz umieścić ją wewnątrz
pokrywy serwisowej.
Zakładanie pokrywy serwisowej
Zamontuj pokrywę serwisową po uzyskaniu dostępu do gniazda modułu pamięci, dysku twardego,
etykiety zgodności z przepisami i innych elementów.
58
1.
Wsuń pokrywę serwisową w kierunku wnęki baterii (1), aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (2).
2.
Przesuń zatrzask w lewo, aby uzyskać dostęp do opcjonalnej śruby (3), a następnie wkręć śrubę
(4).
Rozdział 8 Napędy
3.
Przesuń zatrzask zwalniający w prawo, aby zablokować pokrywę serwisową (5).
UWAGA: Jeżeli nie chcesz korzystać z opcjonalnej śruby, możesz umieścić ją wewnątrz
pokrywy serwisowej.
4.
Włóż baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 43).
Wymiana lub modernizacja dysku twardego
OSTROŻNIE: Aby zapobiec utracie informacji lub zawieszeniu systemu:
Przed wyjęciem dysku twardego z wnęki należy wyłączyć komputer. Nie wolno wyjmować dysku
twardego, gdy komputer jest włączony lub znajduje się w stanie wstrzymania czy hibernacji.
W przypadku wątpliwości, czy komputer jest wyłączony, należy go włączyć, naciskając przycisk
zasilania. Następnie należy wyłączyć komputer za pomocą odpowiedniej funkcji systemu
operacyjnego.
Wyjmowanie dysku twardego
Aby wyjąć dysk twardy:
1.
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
3.
Połóż komputer spodem do góry na płaskiej powierzchni.
4.
Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię (Zobacz Wymiana baterii wymienianej przez użytkownika
na stronie 45.)
Korzystanie z dysków twardych
59
5.
Odkręć 3 śruby osłony dysku twardego (1). Wyciągnij zatrzask dysku twardego i odłącz dysk (2),
a następnie wyjmij dysk twardy (3).
Instalowanie dysku twardego
UWAGA: Posiadany komputer może się nieznacznie różnić od komputera pokazanego na ilustracji
w tym rozdziale.
Aby zainstalować dysk twardy:
60
1.
Włóż dysk twardy do jego wnęki pod kątem i połóż go płasko na dnie wnęki (1).
2.
Podłącz dysk twardy do złącza i zamknij zatrzask (2).
3.
Dokręć śruby dysku twardego (3).
4.
Załóż pokrywę serwisową (zobacz Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
na stronie 57).
Rozdział 8 Napędy
5.
Włóż baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 43).
6.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne do komputera.
7.
Włącz komputer.
Zwiększanie wydajności dysku twardego
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
Wraz z upływem czasu korzystania z komputera pliki na dysku twardym ulegają fragmentacji. Dane
na pofragmentowanym dysku twardym są nieciągłe (nie następują kolejno po sobie) i w związku z
tym system ma większe trudności ze zlokalizowaniem plików, co spowalnia działanie komputera.
Program Defragmentator dysków konsoliduje (fizycznie reorganizuje) pofragmentowane pliki i foldery
w celu utrzymania wydajności działania systemu.
UWAGA: Na dyskach półprzewodnikowych nie trzeba uruchamiać Defragmentatora dysków.
Po uruchomieniu Defragmentator dysków nie wymaga nadzoru. Zależnie od wielkości posiadanego
dysku twardego i liczby pofragmentowanych plików działanie Defragmentatora dysku może zająć
więcej niż godzinę.
Firma HP zaleca defragmentowanie dysku twardego co najmniej raz w miesiącu. Możesz ustawić
Defragmentator dysków, by działał co miesiąc, ale możesz także ręcznie zdefragmentować swój
komputer w dowolnej chwili.
Aby uruchomić program Defragmentator dysków:
1.
Podłącz komputer do zasilania sieciowego.
2.
Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe >
Defragmentator dysków.
3.
Kliknij przycisk Defragmentuj dysk.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa
bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie
oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może
wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się z Pomocą i obsługą
techniczną. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start >
Pomoc i obsługa techniczna.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
Program Oczyszczanie dysku przeszukuje dysk twardy pod kątem niepotrzebnych plików, które
można bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i umożliwienia wydajniejszej pracy komputera.
Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:
1.
Kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe >
Oczyszczanie dysku.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z dysków twardych
61
Korzystanie z programu HP 3D DriveGuard (tylko wybrane modele)
Funkcja ochrony dysku twardego HP 3D DriveGuard chroni dysk twardy komputera przenośnego,
parkując głowice i wstrzymując obsługę transmisji danych w jednym z następujących przypadków:
●
upuszczenia komputera.
●
przenoszenia komputera z zamkniętym wyświetlaczem, podczas gdy komputer jest zasilany
z baterii.
Wkrótce po wystąpieniu jednego z tych zdarzeń program HP 3D DriveGuard przywraca normalną
pracę dysku twardego.
UWAGA: Ponieważ dyski SSDs nie zawierają części ruchomych, system HP 3D DriveGuard nie
jest potrzebny.
UWAGA: Dysk twardy w podstawowej lub dodatkowej wnęce dysku twardego jest chroniony przez
program HP 3D DriveGuard. Dysk zainstalowany w opcjonalnym urządzeniu dokującym lub
podłączony przez port USB nie jest chroniony przez program HP 3D DriveGuard.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania HP 3D DriveGuard.
Rozpoznawanie stanu programu HP 3D DriveGuard
Wskaźnik dysku twardego komputera zmienia kolor, aby poinformować, że dysk znajdujący się w
podstawowej wnęce dysku twardego lub we wnęce dodatkowej (tylko wybrane modele) jest
zaparkowany. Aby określić, czy napęd jest obecnie zabezpieczony lub zaparkowany, skorzystaj z
ikony w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows po prawej stronie paska zadań lub w
Centrum mobilności:
●
Jeśli to oprogramowanie aktywnie chroni napęd, na ikonie dysku twardego jest wyświetlany
zielony znacznik wyboru
●
Jeśli to oprogramowanie jest wyłączone, na ikonie dysku twardego jest wyświetlany czerwony
znak X
●
.
.
Jeśli to oprogramowanie zaparkowało napęd w wyniku wstrząsu, na ikonie dysku twardego jest
wyświetlany pomarańczowy znak pachołka
.
Korzystanie z macierzy RAID (tylko wybrane modele)
Nadmiarowe macierze niezależnych dysków RAID to technologia umożliwiająca komputerom
korzystanie z dwóch lub więcej dysków twardych w tym samym czasie. RAID traktuje wielu napędów
jako jeden ciągły napęd za pomocą ustawień sprzętu lub oprogramowania. Jeśli do pracy w taki
sposób skonfigurowano wiele dysków, są one określane jako macierz RAID. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w witrynie HP. Aby uzyskać dostęp do najnowszych instrukcji obsługi, skontaktuj
się z pomocą techniczną. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/
contactHP. Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
62
Rozdział 8 Napędy
9
Bezpieczeństwo
Ochrona komputera
Standardowe funkcje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows oraz niezależne od systemu
narzędzie Setup (BIOS) pozwalają chronić ustawienia osobiste i dane przed różnego rodzaju
zagrożeniami.
UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję prewencyjną. Mogą one nie zapobiec
niewłaściwemu użyciu czy kradzieży urządzenia.
UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych
plików oraz usunąć te pliki z komputera, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.
UWAGA: Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym
komputerze.
UWAGA: Ten komputer obsługuje funkcję Computrace — usługę zabezpieczeń online, która
umożliwia śledzenie i odzyskiwanie urządzeń w niektórych regionach. W przypadku kradzieży
komputera usługa Computrace może śledzić komputer, jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska
dostęp do Internetu. Aby skorzystać z usługi Computrace, należy dokonać zakupu oprogramowania
i subskrypcji usługi. Więcej informacji o zamawianiu oprogramowania Computrace można znaleźć w
witrynie HP pod adresem http://hp-pt.absolute.com.
Ryzyko związane z komputerem
Funkcja zabezpieczająca
Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione
Oprogramowanie HP Client Security w połączeniu z hasłem,
kartą inteligentną, kartą zbliżeniową, zarejestrowanymi
liniami papilarnymi i innymi poświadczeniami
uwierzytelniającymi.
Nieautoryzowany dostęp do programu Computer Setup (f10)
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowany dostęp do danych na dysku twardym
Hasło DriveLock lub hasło Automatic DriveLock w programie
Computer Setup*
Nieuprawniony rozruch z opcjonalnego zewnętrznego
napędu optycznego (tylko wybrane modele), opcjonalnego
zewnętrznego dysku twardego (tylko wybrane modele) lub
wewnętrznej karty sieciowej
Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie
Computer Setup*
Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu
Windows
Hasło użytkownika systemu Windows
Nieautoryzowany dostęp do danych
●
Oprogramowanie HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer
Setup oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowane przenoszenie komputera
Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką
zabezpieczającą)
* Program Computer Setup jest preinstalowanym w pamięci ROM narzędziem, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy
system operacyjny nie działa lub nie może zostać załadowany. Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie
Computer Setup można używać urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy
USB) lub klawiatury.
Ochrona komputera
63
Korzystanie z haseł
Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. W zależności od
pożądanej metody zabezpieczenia dostępu do danych można ustawić kilka rodzajów haseł. Hasła
można ustawić w systemie Windows lub niezależnym narzędziu Computer Setup preinstalowanym na
komputerze.
●
Hasła administratora BIOS i funkcji DriveLock są ustawiane w programie Computer Setup i
zarządzane przez system BIOS.
●
Hasła funkcji Automatic DriveLock są włączane w programie Computer Setup.
●
Hasła systemu Windows są ustawiane tylko w systemie operacyjnym Windows.
●
Jeśli narzędzie HP SpareKey zostało wcześniej skonfigurowane i jeśli użytkownik zapomni
ustawionego w programie Computer Setup hasła administratora BIOS, w celu uzyskania
dostępu można użyć narzędzia HP SpareKey.
●
Utrata obydwu haseł DriveLock ustawionych w programie Computer Setup: hasła użytkownika
DriveLock i hasła głównego DriveLock powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego, który jest
zabezpieczony hasłami i brak możliwości dalszego korzystania z niego.
Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji
zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji
programu Computer Setup.
Wykorzystaj następujące wskazówki dotyczące tworzenia i zapisywania haseł:
●
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
●
Nie należy używać tego samego hasła do wielu aplikacji lub witryn internetowych, a także nie
należy używać ponownie starego hasła systemu Windows do innych aplikacji lub witryn
internetowych.
●
Do przechowywania nazw użytkownika i haseł dla wszystkich witryn internetowych i aplikacji
można używać Menedżera haseł programu HP Client Security. W razie trudności z
zapamiętaniem będzie można je bezpiecznie odczytać.
●
Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
W poniższych tabelach wymieniono powszechnie używane hasła w systemie Windows oraz hasła
administratora systemu BIOS i opisano ich funkcje.
Hasła w systemie Windows
Hasło
Funkcja
Hasło administratora*
Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu
Windows.
UWAGA: Ustawienie hasła administratora systemu
Windows nie ustawia hasła administratora BIOS.
Hasło użytkownika*
Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
* Informacje o ustawianiu hasła administratora systemu Windows lub hasła użytkownika systemu Windows można uzyskać
w Pomocy i obsłudze technicznej, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
64
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Hasła w programie Computer Setup
Hasło
Funkcja
Hasło administratora systemu BIOS*
Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup.
UWAGA: Jeśli funkcje uniemożliwiające usunięcie hasła
administratora BIOS zostały włączone, nie będzie można
usunąć hasła do momentu wyłączenia tych funkcji.
Hasło główne funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock. Ponadto jest używane do
usunięcia zabezpieczenia DriveLock. To hasło jest
ustawiane za pomocą opcji DriveLock Passwords podczas
procedury włączenia.
UWAGA: Hasło administratora BIOS należy ustawić przed
ustawieniem hasła funkcji DriveLock.
Hasło użytkownika funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock i jest ustawiane za pomocą
opcji DriveLock Passwords podczas procedury włączenia.
UWAGA: Hasło administratora BIOS należy ustawić przed
ustawieniem hasła funkcji DriveLock.
*Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł można znaleźć w kolejnych tematach.
Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS
Aby ustawić, zmienić lub usunąć to hasło, należy wykonać następujące kroki:
Ustawianie nowego hasła administratora systemu BIOS
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać Security (Zabezpieczenia) >
Setup BIOS Administrator Password (Ustaw hasło administratora BIOS), a następnie naciśnij
klawisz enter.
4.
Wpisz hasło, gdy pojawi się odpowiednie żądanie.
5.
Następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z haseł
65
Zmiana hasła administratora systemu BIOS
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcje Security
(Zabezpieczenia) > Change Password (Zmień hasło), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
5.
Następnie wpisz swoje nowe hasło, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Usuwanie hasła administratora systemu BIOS
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcje Security
(Zabezpieczenia) > Change Password (Zmień hasło), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
5.
Gdy pojawi się monit o podanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij
klawisz enter.
6.
Przeczytaj ostrzeżenie. Aby kontynuować, kliknij YES (TAK).
7.
Gdy ponownie pojawi się monit o wpisanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie
naciśnij klawisz enter.
8.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
66
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS
Gdy pojawi się monit o wpisanie hasła administratora systemu BIOS, wpisz swoje hasło (za
pomocą tych samych klawiszy, które były użyte podczas ustawiania hasła), a następnie naciśnij
klawisz enter. Jeśli 3 kolejne próby wprowadzenia hasła administratora systemu BIOS będą
niepomyślne, musisz ponownie uruchomić komputer i spróbować jeszcze raz.
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup
OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której nie będzie można korzystać z dysku chronionego
przez funkcję DriveLock, hasło użytkownika i hasło główne funkcji DriveLock należy zapisać
i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Utrata obydwu haseł funkcji DriveLock
powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego i brak możliwości dalszego korzystania z niego.
Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych znajdujących się na
dysku twardym. Zabezpieczenie to może być zastosowane tylko w przypadku wewnętrznych dysków
twardych komputera. Jeśli dysk został zabezpieczony za pomocą funkcji DriveLock, dostęp do niego
jest możliwy tylko po podaniu hasła. Aby uzyskać dostęp do dysku za pomocą haseł DriveLock, dysk
musi się znajdować w komputerze lub w zaawansowanym replikatorze portów.
UWAGA: W celu uzyskania dostępu do funkcji DriveLock konieczne jest ustawienie hasła
administratora BIOS.
Aby zastosować zabezpieczenie DriveLock do wewnętrznego dysku twardego, należy ustawić hasło
użytkownika i hasło główne w programie Computer Setup. Należy uwzględnić następujące zalecenia
dotyczące korzystania z zabezpieczenia DriveLock:
●
Dostęp do dysku twardego zabezpieczonego za pomocą funkcji DriveLock jest możliwy tylko po
podaniu hasła użytkownika lub hasła głównego.
●
Hasło użytkownika powinno być stosowane przez osobę, która korzysta z komputera
i zabezpieczonego dysku twardego podczas codziennej pracy. Hasło główne może być
stosowane zarówno przez administratora systemu, jak i przez osobę korzystającą z komputera
podczas codziennej pracy.
●
Hasło użytkownika i hasło główne mogą być takie same.
●
Hasło użytkownika lub hasło główne można usunąć tylko przez wyłączenie zabezpieczenia
DriveLock napędu. Zabezpieczenie DriveLock napędu można wyłączyć tylko za pomocą hasła
głównego.
Korzystanie z haseł
67
Ustawianie hasła funkcji DriveLock
Aby ustawić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the
ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu
ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Security
(Zabezpieczenia) > DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Kliknij opcję Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock) (globalne).
5.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz dysk twardy, który chcesz
zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz enter.
7.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).
8.
Podaj hasło główne, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Następnie ponownie podaj hasło główne w celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz
enter.
10. Podaj hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz enter.
11. Następnie ponownie podaj hasło użytkownika w celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz
enter.
12. Aby potwierdzić ustawienie zabezpieczenia DriveLock na wybranym dysku, wpisz w polu
potwierdzenia słowo DriveLock i naciśnij klawisz enter.
UWAGA: W potwierdzeniu DriveLock wielkość liter jest uwzględniana.
13. Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany
i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
68
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock
Upewnij się, że dysk twardy znajduje się we wnęce komputera (nie w opcjonalnym urządzeniu
dokującym ani w zewnętrznej wnęce MultiBay).
Po wyświetleniu na ekranie monitu DriveLock Password (Hasło funkcji DriveLock) wpisz hasło
użytkownika lub hasło główne (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono)
i naciśnij klawisz enter.
Po dwóch nieprawidłowych próbach wprowadzenia hasła musisz wyłączyć komputer i spróbować
jeszcze raz.
Korzystanie z haseł
69
Zmiana hasła funkcji DriveLock
Aby zmienić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the
ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu
ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Security
(Zabezpieczenia) > DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Set DriveLock Password
(Ustaw hasło funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy, a następnie naciśnij klawisz
enter.
7.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami, aby wybrać opcję Change Password
(Zmień hasło).
8.
Podaj aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Następnie podaj nowe hasło i naciśnij klawisz enter.
10. W celu potwierdzenia ponownie podaj nowe hasło, a następnie naciśnij klawisz enter.
11. Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany
i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
70
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock
Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the
ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu
ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Security
(Zabezpieczenia) > DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Set DriveLock
Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
7.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz polecenie Disable
protection (Wyłącz ochronę).
8.
Wpisz hasło główne, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup
W środowisku dla wielu użytkowników można ustawić automatyczne hasło funkcji DriveLock. Po
włączeniu automatycznego hasła DriveLock zostanie utworzone losowe hasło użytkownika i główne
hasło DriveLock. Gdy dowolny z użytkowników wprowadzi hasło poświadczające, to losowe hasło
użytkownika i główne hasło DriveLock zostanie użyte do odblokowania dysku.
UWAGA: W celu uzyskania dostępu do funkcji Automatic DriveLock konieczna jest znajomość
hasła administratora BIOS.
Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock
Aby włączyć automatyczne hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące
kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz kolejno Security
(Zabezpieczenia) > Automatic DriveLock (Automatyczny DriveLock), a następnie naciśnij
klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
Korzystanie z haseł
71
5.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).
7.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock
Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz kolejno Security
(Zabezpieczenia) > Automatic DriveLock (Automatyczny DriveLock), a następnie naciśnij
klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz polecenie Disable
protection (Wyłącz ochronę).
7.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Używanie oprogramowania antywirusowego
W przypadku używania komputera do przesyłania poczty e-mail oraz do korzystania z sieci lub
Internetu komputer jest narażony na działanie wirusów. Wirusy komputerowe mogą zakłócić działanie
systemu operacyjnego, programów lub narzędzi, a także powodować nieprawidłowe ich działanie.
Oprogramowanie antywirusowe umożliwia wykrycie większości wirusów i ich zniszczenie oraz,
w większości przypadków, naprawienie spowodowanych przez nie szkód. Aby zapewnić trwałą
ochronę przed wirusami, oprogramowanie antywirusowe musi być regularnie aktualizowane.
Aby uzyskać więcej informacji o wirusach komputerowych, wpisz słowo wirusy w polu Wyszukaj w
oknie Pomocy i obsługi technicznej.
72
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Używanie oprogramowania zapory
Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Zapora może być
oprogramowaniem zainstalowanym na danym komputerze i/lub w sieci, lub może to być też
rozwiązanie złożone z oprogramowania i sprzętu.
Do wyboru są dwa typy zapór:
●
Zapory oparte na hoście — jest to oprogramowanie chroniące tylko ten komputer, na którym jest
zainstalowane.
●
Zapory sieciowe — są instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a jego
siecią domową, aby zapewnić ochronę wszystkich komputerów w tej sieci.
Z chwilą zainstalowania w systemie zapory wszystkie dane wysyłane do i z systemu są
monitorowane i porównywane z zestawem kryteriów bezpieczeństwa zdefiniowanych przez
użytkownika. Wszystkie dane, które nie spełniają tych kryteriów, są blokowane.
W danym komputerze lub sprzęcie sieciowym zapora może już być zainstalowana. Jeśli nie,
dostępne są zapory w wersji programowej.
UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać
udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e-mail.
Aby tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania,
a następnie włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację
zapory.
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń
OSTROŻNIE: Firma Microsoft® przesyła powiadomienia o krytycznych aktualizacjach. Aby
zabezpieczyć komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami komputerowymi, należy
instalować aktualizacje krytyczne firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu powiadomienia.
Aktualizacje systemu operacyjnego lub innego oprogramowania mogły zostać udostępnione już po
opuszczeniu fabryki przez komputer. Aby upewnić się, że wszystkie dostępne aktualizacje zostały
zainstalowane na komputerze, należy przestrzegać następujących wskazówek:
1.
Uruchom Windows Update jak najszybciej po zainstalowaniu komputera.
2.
Następnie uruchamiaj Windows Update raz na miesiąc.
3.
Aktualizacje systemu Windows i innych programów Microsoft można, w miarę udostępniania,
pobierać ze strony internetowej firmy Microsoft oraz korzystając z odnośnika aktualizacji w oknie
Pomocy i obsługi technicznej.
Korzystanie z oprogramowania HP Client Security
Na niektórych modelach komputerów jest wstępnie zainstalowane oprogramowanie HP Client
Security. Dostęp do tego oprogramowania można uzyskać z poziomu Panelu sterowania systemu
Windows. Udostępnia ono funkcje zabezpieczeń służące do ochrony komputera, sieci i krytycznych
danych przed nieautoryzowanym dostępem. Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc
oprogramowania HP Client Security.
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa.
Używanie oprogramowania zapory
73
UWAGA: Gniazdo linki zabezpieczającej w komputerze może wyglądać nieco inaczej niż na
ilustracji w tej części. Położenie gniazda linki zabezpieczającej w komputerze można znaleźć w
rozdziale Poznawanie komputera na stronie 4.
74
1.
Przymocuj linkę zabezpieczającą do nieruchomego przedmiotu.
2.
Włóż klucz (1) do blokady linki (2).
3.
Włóż blokadę linki do gniazda w komputerze (3), a następnie zamknij ją za pomocą klucza.
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
10 Konserwacja
Dodawanie i wymiana modułów pamięci
Ten komputer jest wyposażony w jedną komorę modułów pamięci. Dostępną pojemność pamięci
komputera można zwiększyć, dodając moduł pamięci do wolnego gniazda modułu rozszerzenia
pamięci lub wymieniając istniejący moduł pamięci w gnieździe podstawowego modułu pamięci na
moduł o większej pojemności.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia, przed
zainstalowaniem modułu pamięci należy odłączyć kabel zasilający i wyjąć wszystkie baterie.
OSTROŻNIE: Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą uszkodzić elementy elektroniczne. Przed
przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek procedury należy odprowadzić ładunki
elektrostatyczne, dotykając uziemionego metalowego przedmiotu.
OSTROŻNIE: Aby zapobiec utracie informacji lub zawieszeniu systemu:
Przed dodaniem lub wymianą modułu pamięci wyłącz komputer. Nie wolno wyjmować modułów
pamięci, gdy komputer jest włączony bądź znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji.
W przypadku wątpliwości, czy komputer jest wyłączony, czy też znajduje się w stanie hibernacji,
należy go włączyć, naciskając przycisk zasilania. Następnie należy wyłączyć komputer za pomocą
odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego.
UWAGA: Aby po dodaniu drugiego modułu pamięci korzystać z konfiguracji dwukanałowej, należy
się upewnić, że oba moduły pamięci są identyczne.
UWAGA: Główne gniazdo pamięci znajduje się pod spodem, a dodatkowe gniazdo znajduje się
powyżej.
Aby dodać lub wymienić moduł pamięci:
1.
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
3.
Wyjmij baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 43).
4.
Zdejmij pokrywę serwisową (zobacz Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
na stronie 57).
5.
Jeśli wymieniasz moduł pamięci, wyjmij moduł znajdujący się w komputerze:
a.
Odciągnij zaciski mocujące (1) znajdujące się po obu stronach modułu pamięci.
Moduł pamięci odchyli się do góry.
Dodawanie i wymiana modułów pamięci
75
b.
Chwyć za krawędź modułu pamięci (2) i delikatnie wyjmij moduł z gniazda.
OSTROŻNIE: Aby nie uszkodzić modułu pamięci, należy trzymać go tylko za krawędzie.
Nie należy dotykać elementów modułu pamięci.
Aby chronić moduł pamięci po wyjęciu z gniazda, należy go umieścić w opakowaniu
zabezpieczonym elektrostatycznie.
6.
Włóż nowy moduł pamięci:
OSTROŻNIE: Aby nie uszkodzić modułu pamięci, należy trzymać go tylko za krawędzie. Nie
należy dotykać elementów modułu pamięci.
76
a.
Wyrównaj krawędź modułu pamięci z otworami (1) z zatrzaskiem w gnieździe modułu
pamięci.
b.
Ustaw moduł pamięci pod kątem 45 stopni względem powierzchni gniazda, a następnie
wciśnij moduł (2) do gniazda modułu pamięci.
Rozdział 10 Konserwacja
c.
Delikatnie dociśnij moduł pamięci (3) z jego lewej i prawej strony aż do zatrzaśnięcia
uchwytów.
OSTROŻNIE: Aby nie uszkodzić modułu pamięci, nie należy go zginać.
7.
Załóż pokrywę serwisową (zobacz Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
na stronie 57).
8.
Włóż baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 43).
9.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne do komputera.
10. Włącz komputer.
Czyszczenie komputera
Do bezpiecznego czyszczenia komputera można korzystać z następujących środków:
●
Chlorku benzylodimetyloalkiloamoniowego w stężeniu maksymalnie 0,3% (np.: chusteczek
jednorazowych dostępnych pod różnymi nazwami handlowymi)
●
Bezalkoholowego płynu do mycia szyb.
●
Wody z dodatkiem łagodnego detergentu.
●
Suchej ściereczki czyszczącej z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowej i antystatycznej).
●
Antystatycznych ściereczek myjących.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących, gdyż mogą one trwale
uszkodzić komputer. Jeżeli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla
komputera, należy sprawdzić skład produktu, aby upewnić się, że nie zawiera on substancji takich jak
alkohol, aceton, chlorek amonu, chlorek metylenu czy węglowodory.
Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera. W
rysach mogą się z czasem gromadzić drobiny kurzu i środków czyszczących.
Czyszczenie komputera
77
Procedury czyszczenia
Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.
OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera,
nie wolno czyścić go, czy jest włączony.
Wyłącz komputer.
Odłącz zasilanie zewnętrzne.
Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię
komputera, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się
płynu na powierzchni komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.
Czyszczenie wyświetlacza (komputery All-in-One i notebooki)
Delikatnie przetrzyj ekran miękką, nierozpadającą się szmatką zwilżoną bezalkoholowym środkiem
do czyszczenia szyb. Przed zamknięciem wyświetlacza upewnij się, że wyświetlacz jest suchy.
Czyszczenie boków i pokrywy
Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej
jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek
jednorazowych.
UWAGA: Przy czyszczeniu pokrywy komputera wykonuj koliste ruchy, aby ułatwić usuwanie
zanieczyszczeń.
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszki
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia
elementów wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz
może pozostawić na powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
OSTROŻNIE: Należy zwrócić uwagę, by płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to
spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
●
Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszki należy używać miękkiej szmatki
z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących.
Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
●
Aby zapobiec blokowaniu się klawiszy i usunąć kurz, włókna oraz cząstki z klawiatury, użyj
sprężonego powietrza z rurką.
Aktualizacja programów i sterowników
HP zaleca regularne aktualizowanie programów i sterowników do najnowszych wersji. Aktualizacje
mogą rozwiązać problemy i wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Technologie stale się
zmieniają, a aktualizowanie programów i sterowników pozwala komputerowi korzystać z tych
najnowszych. Przykładowo, starsze karty graficzne mogą nie działać dobrze z najnowszymi grami.
Bez najnowszego sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.
Przejdź do strony http://www.hp.com/support, aby pobrać najnowsze wersje programów i
sterowników HP. Oprócz tego możesz się zarejestrować, aby otrzymywać automatyczne
powiadomienia o aktualizacjach, gdy będą one dostępne
78
Rozdział 10 Konserwacja
Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq
HP SoftPaq Download Manager (Menedżer pobierania HP SoftPaq - SDM) jest narzędziem
pozwalającym na szybkie uzyskanie dostępu do informacji SoftPaq dla komputerów HP dla firm bez
potrzeby podawania numeru pakietu SoftPaq. Za pomocą tego narzędzia można łatwo odnaleźć
pakiety SoftPaq, pobrać je i rozpakować.
SoftPaq Download Manager pobiera i odczytuje ze strony FTP firmy HP plik bazy danych zawierający
modele komputerów i informacje o pakietach SoftPaq. SoftPaq Download Manager pozwala na
wybranie jednego lub kilku modeli komputerów w celu odnalezienia dostępnych do pobrania pakietów
SoftPaq.
SoftPaq Download Manager sprawdza stronę FTP firmy HP w celu odnalezienia aktualizacji do bazy
danych i oprogramowania. Jeśli aktualizacje zostaną odnalezione, są automatycznie pobierane i
instalowane.
Program SoftPaq Download Manager można pobrać z witryny firmy HP. Użycie programu SoftPaq
Download Manager do pobrania pakietów SoftPaq wymaga pobrania i instalacji tego programu.
Odwiedź witrynę firmy HP pod adresem http://www.hp.com/go/sdm i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować program SoftPaq Download Manager.
Pobieranie pakietów SoftPaq:
▲
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > HP > HP SoftPaq Download Manager.
UWAGA: Jeżeli pojawi się żądanie Kontroli konta użytkownika, kliknij Tak.
Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq
79
11 Tworzenie kopii zapasowych
i odzyskiwanie danych
Komputer jest wyposażony w narzędzia HP i Windows w celu ułatwienia ochrony danych i ich
odzyskania w razie konieczności. Narzędzia te pomagają przywrócić komputer do prawidłowego
funkcjonowania za pomocą kilku prostych czynności. Ta sekcja zawiera informacje na temat
następujących procesów:
●
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
●
Przywracanie i odzyskiwanie systemu
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
Przywrócony system po awarii jest tylko tak dobry, jak ostatnia posiadana kopia zapasowa.
1.
Po pomyślnej konfiguracji komputera należy utworzyć nośnik HP Recovery. Ten krok tworzy
dysk DVD z systemem operacyjnym Windows 7 i dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie
sterowników). Dysk DVD z systemem Windows może być wykorzystany do ponownej instalacji
oryginalnego systemu operacyjnego w przypadku, gdy dysk twardy jest uszkodzony lub został
wymieniony. Dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników) instaluje określone
sterowniki i aplikacje. Zobacz Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery
Disc Creator na stronie 81.
2.
Z narzędzia tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania systemu Windows można skorzystać w
celu wykonania następujących czynności:
●
Wykonywanie kopii poszczególnych plików i folderów
●
Wykonywanie kopii całego dysku twardego (tylko wybrane modele)
●
Tworzenie dysków naprawy systemu (tylko wybrane modele) przy użyciu zainstalowanego
napędu optycznego (tylko wybrane modele) lub opcjonalnego zewnętrznego napędu
optycznego
●
Tworzenie punktów przywracania systemu
UWAGA: W tym podręczniku opisano przegląd opcji tworzenia kopii zapasowej, przywracania i
odzyskiwania. Szczegółowe informacje na temat dostarczonych narzędzi zawiera Pomoc i obsługa
techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start >
Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: Na wypadek niestabilności systemu firma HP zaleca wydrukowanie procedury
odzyskiwania i zachowanie jej do późniejszego wykorzystania.
W przypadku wystąpienia awarii systemu, można użyć tych kopii zapasowych w celu odtworzenia
zawartości komputera. Zobacz Tworzenie kopii zapasowej danych na stronie 82.
80
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Wskazówki
●
W przypadku tworzenia nośnika do odzyskiwania lub zapisywania kopii zapasowej na innych
dyskach należy używać dowolnego z wymienionych poniżej rodzajów dysków (zakupionych
oddzielnie): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL lub DVD±RW. Rodzaj użytego dysku
zależy od rodzaju używanego napędu optycznego.
●
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia nośnika do odzyskiwania lub kopii zapasowej upewnij
się, że komputer jest podłączony do zasilania sieciowego.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc
Creator
HP Recovery Disc Creator to program umożliwiający utworzenie nośnika do odzyskiwania w inny
sposób. Po pomyślnym skonfigurowaniu komputera można utworzyć nośnik do odzyskiwania w
programie HP Recovery Disc Creator. Ten nośnik odzyskiwania umożliwia ponowne zainstalowanie
oryginalnego systemu operacyjnego oraz sterowników i aplikacji, jeśli dysk twardy ulegnie
uszkodzeniu. W programie HP Recovery Disc Creator można utworzyć dwa rodzaje dysków DVD do
odzyskiwania:
●
Dysk DVD z systemem Windows 7 — umożliwia instalację systemu operacyjnego bez
dodatkowych sterowników i aplikacji.
●
Dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników) — umożliwia zainstalowanie tylko
określonych sterowników i aplikacji, w taki sam sposób jak podczas instalacji sterowników i
aplikacji w programie HP Software Setup.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania
UWAGA: Dysk DVD z systemem Windows 7 można utworzyć tylko jeden raz. Po jego utworzeniu
opcja utworzenia tego nośnika nie będzie dostępna.
Aby utworzyć dysk DVD z systemem Windows:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP
Recovery Disc Creator.
2.
Wybierz dysk systemu Windows.
3.
W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.
4.
Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie. Po utworzeniu płyty oznacz ją i
przechowuj w bezpiecznym miejscu.
Po utworzeniu dysku DVD z systemem Windows 7 utwórz dysk DVD Driver Recovery
(Odzyskiwanie systemu):
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP
Recovery Disc Creator.
2.
Wybierz sterownik dysku.
3.
W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.
4.
Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie. Po utworzeniu płyty oznacz ją i
przechowuj w bezpiecznym miejscu.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych
81
Tworzenie kopii zapasowej danych
Zaraz po pierwszej konfiguracji systemu należy natychmiast utworzyć nośnik naprawy systemu i
pierwszą kopię zapasową. W związku z instalowaniem nowych programów i zapisywaniem nowych
plików należy regularnie tworzyć kopie zapasowe systemu, aby zawsze mieć w miarę aktualną kopię
danych. Należy także utworzyć dyski naprawcze systemu Windows (tylko wybrane modele), które
służą do uruchomienia komputera i naprawienia systemu operacyjnego w przypadku jego
niestabilności lub awarii. Pierwsza i kolejne kopie zapasowe umożliwiają odtworzenie danych i
ustawień w przypadku awarii.
Kopię zapasową danych można zapisać na opcjonalnym zewnętrznym dysku twardym, dysku
sieciowym lub innych dyskach.
Przed utworzeniem kopii zapasowej należy uwzględnić następujące wskazówki:
●
Przechowuj pliki osobiste w bibliotece Dokumenty i regularnie wykonuj ich kopie.
●
Wykonaj kopię zapasową szablonów przechowywanych w ich katalogach.
●
Zachowaj własne ustawienia dla okien, pasków narzędzi lub menu, wykonując zrzut ekranu z
ustawieniami. Wykonanie zrzutu ekranu może oszczędzić dużo czasu, jeśli konieczne będzie
zresetowanie preferencji.
●
Podczas tworzenia kopii zapasowych na dyskach należy każdy z nich oznaczyć numerem po
wyjęciu z napędu.
UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji kopii zapasowych i przywracania można
znaleźć, wyszukując je w Pomocy i obsłudze technicznej. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi
technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa
bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania,
uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego
uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się z Pomocą i obsługą techniczną. Aby uzyskać dostęp do
Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Tworzenie kopii zapasowej za pomocą funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania systemu
Windows:
UWAGA: Proces ten może trwać ponad godzinę, w zależności od rozmiaru plików i szybkości
komputera.
82
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/
Przywracanie.
2.
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować kopię zapasową, utworzyć obraz
systemu (tylko wybrane modele) lub utworzyć nośnik naprawy systemu (tylko wybrane modele).
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
W przypadku awarii lub niestabilności systemu komputer udostępnia następujące narzędzia
umożliwiające odzyskanie plików:
●
Narzędzia odzyskiwania Windows: Program Kopia zapasowa/Przywracanie można wykorzystać
do odzyskania wcześniej zachowanych informacji. Można także użyć Narzędzia do naprawy
systemu podczas uruchomienia Windows do rozwiązania problemów, które uniemożliwiają
poprawny start systemu.
●
Narzędzia odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele): Narzędzia odzyskiwania f11 można użyć
do przywrócenia początkowego obrazu dysku twardego. Obraz obejmuje system operacyjny
Windows oraz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie.
UWAGA: Jeżeli nie możesz uruchomić komputera i nie możesz użyć utworzonych wcześniej
nośników naprawy systemu (tylko wybrane modele), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem
Windows 7 w celu ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu. Więcej informacji na ten
temat, zobacz Używanie nośnika z systemem Windows 7 na stronie 85.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows
Narzędzia odzyskiwania w systemie Windows umożliwiają:
●
Przywracanie poszczególnych plików
●
Przywracanie komputera do poprzedniego punktu przywracania systemu
●
Odtwarzanie informacji za pomocą narzędzi przywracania
UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji odzyskiwania i przywracania można
znaleźć, wyszukując je w Pomocy i obsłudze technicznej. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi
technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa
bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania,
uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego
uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się z Pomocą i obsługą techniczną. Aby uzyskać dostęp do
Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Aby przywrócić informacje, dla których została wcześniej wykonana kopia zapasowa:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/
Przywracanie.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby odtworzyć ustawienia systemu, zawartość
komputera (tylko wybrane modele) lub pliki.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić dane za pomocą opcji Naprawa podczas uruchamiania:
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
83
OSTROŻNIE: Niektóre opcje naprawy podczas uruchamiania powodują całkowite skasowanie
danych i sformatowanie dysku twardego. Wszystkie utworzone na nim pliki oraz zainstalowane
oprogramowanie zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania proces
odzyskiwania pomoże użytkownikowi w odtworzeniu systemu operacyjnego, sterowników,
oprogramowania i narzędzi, na podstawie kopii zapasowej wykonanej do celów przywracania.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania i partycji systemu Windows.
Aby sprawdzić partycję Windows, wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
UWAGA: Jeśli partycja Windows i partycja odzyskiwania nie są wyświetlane na liście,
konieczne jest odzyskanie systemu operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z
systemem Windows 7 oraz nośnika Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej
informacji na ten temat, zobacz Używanie nośnika z systemem Windows 7 na stronie 85.
3.
Jeśli partycja Windows istnieje, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz f8,
zanim zostanie załadowany system Windows.
4.
Wybierz opcję Naprawa systemu podczas uruchomienia.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Więcej informacji na temat przywracania danych za pomocą narzędzi Windows można
znaleźć, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele)
OSTROŻNIE: Użycie funkcji f11 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku twardego i jego
sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie zostaną raz
na zawsze usunięte. Narzędzie przywracania f11 ponownie instaluje system operacyjny,
oprogramowanie HP i sterowniki, które zostały zainstalowane fabrycznie. Oprogramowanie, które nie
było instalowane fabryczne, wymaga ponownej instalacji.
Aby przywrócić oryginalny obraz dysku twardego za pomocą narzędzi f11:
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania: Kliknij menu Start, prawym
przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij kolejno opcje Zarządzaj i
Zarządzanie dyskami.
UWAGA: Jeśli partycja odzyskiwania nie jest wyświetlana na liście, konieczne jest odzyskanie
systemu operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7 oraz
nośnika Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej informacji na ten temat, zobacz
Używanie nośnika z systemem Windows 7 na stronie 85.
84
3.
Jeżeli partycja przywracania jest na liście, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij
klawisz esc, gdy na dole ekranu pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu”
(Naciśnij klawisz ESC, aby wejść do menu startowego).
4.
Naciśnij klawisz f11, gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Press <F11> for recovery”
(Naciśnij klawisz F11, aby wykonać odzyskiwanie).
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Używanie nośnika z systemem Windows 7
Jeśli nie możesz użyć utworzonych wcześniej przy użyciu programu HP Recovery Disc Creator
nośników do odzyskiwania (tylko wybrane modele), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem
Windows 7 w celu ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu.
Aby zamówić dysk DVD z systemem Windows 7, przejdź do witryny internetowej HP. Pomoc
techniczna w Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/support. Pomoc techniczna na całym
świecie: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Płytę DVD można także zamówić,
kontaktując się z pomocą techniczną. Zajrzyj do broszury Worldwide Telephone Numbers (Numery
telefonów na świecie) dołączonej do komputera, aby zapoznać się z danymi kontaktowymi.
OSTROŻNIE: Użycie dysku DVD z systemem Windows 7 powoduje całkowite skasowanie
zawartości dysku twardego i jego sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz
zainstalowane oprogramowanie zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania
procedura odtwarzania pomoże w przywróceniu systemu operacyjnego oraz sterowników,
oprogramowania i narzędzi.
Aby rozpocząć odzyskiwanie za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7:
UWAGA: Ten proces trwa kilka minut.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
Uruchom ponownie komputer, włóż dysk DVD z systemem Windows 7 do napędu optycznego
przed załadowaniem systemu operacyjnego komputera.
3.
Naciśnij dowolny klawisz klawiatury, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5.
Kliknij Dalej.
6.
Wybierz opcję Zainstaluj teraz.
7.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu instalacji:
1.
Wyjmij dysk DVD z systemem Windows 7 i włóż dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie
sterowników).
2.
Zainstaluj najpierw sterowniki sprzętu, a następnie zainstaluj zalecane aplikacje.
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
85
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP
PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Korzystanie z programu Computer Setup
Program Computer Setup, zwany także systemem BIOS (Basic Input/Output System), kontroluje
komunikację między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak
napędy dysków, wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Program Computer Setup zawiera
ustawienia dla rodzajów zainstalowanych urządzeń, sekwencji startowej komputera i ilości
zainstalowanej pamięci systemowej i rozszerzonej.
UWAGA: Podczas wprowadzania zmian w programie Computer Setup należy zachować
maksymalną ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić poprawne działanie komputera.
Uruchamianie Computer Setup
UWAGA: Zewnętrzna klawiatura lub mysz podłączona do portu USB może być używana do obsługi
programu Computer Setup tylko wtedy, gdy włączono funkcję obsługi starszego standardu USB.
Aby uruchomić program Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup
Aby przemieszczać się i wybierać opcje w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
UWAGA: Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie Computer Setup można
używać urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy
USB) lub klawiatury.
2.
86
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
●
Użyj klawisza tab oraz klawiszy ze strzałkami do wybierania menu lub elementu menu, a
następnie naciśnij klawisz enter lub użyj urządzenia wskazującego, aby w nie kliknąć.
●
W celu przewinięcia w górę i w dół kliknij strzałkę do góry lub strzałkę w dół w prawym
górnym rogu ekranu lub użyj klawisza strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.
●
Aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do ekranu głównego programu Computer
Setup, naciśnij klawisz esc i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Aby zamknąć menu programu Computer Setup, wykonaj jedną z następujących czynności:
●
W celu opuszczenia menu Computer Setup bez zapisywania zmian:
Kliknij opcję Exit (Wyjdź) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawisza tab i klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Ignore changes
and exit (Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
●
Aby zapisać zmiany i wyjść z menu programu Computer Setup:
Kliknij opcję Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawisza tab i klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Save changes and
exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup
UWAGA: Przywrócenie wartości domyślnych nie zmienia trybu dysku twardego.
Aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w programie Computer Setup, wykonaj
następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File (Plik) >
Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne).
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5.
W celu zapisania zmian i wyjścia kliknij ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu,
a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany
i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawień haseł i zabezpieczeń.
Aktualizacja systemu BIOS
Zaktualizowane wersje systemu BIOS mogą być dostępne w witrynie firmy HP.
Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych w witrynie firmy HP jest spakowana
w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq.
Korzystanie z programu Computer Setup
87
Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje
dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.
Sprawdzenie wersji BIOS
W celu ustalenia, czy dostępne aktualizacje systemu BIOS zawierają wersje systemu BIOS nowsze
od obecnie zainstalowanej na komputerze, trzeba sprawdzić wersję zainstalowanego systemu BIOS.
Informacje o wersji systemu BIOS (zwanej też datą pamięci ROM i BIOS systemu) można
wyświetlić, naciskając klawisze fn+esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub korzystając z
programu Computer Setup.
1.
Uruchom program Computer Setup.
2.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File > (Plik)
System Information (Informacje o systemie).
3.
W celu wyjścia z programu Computer Setup bez zapisywania zmian kliknij ikonę Exit (Wyjdź) w
prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
— lub —
Za pomocą klawisza tab i klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Ignore changes
and exit (Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Pobieranie aktualizacji BIOS
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komputera lub nieudanej instalacji, pobieraj
i instaluj aktualizacje systemu BIOS tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego
zasilania zewnętrznego za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Nie pobieraj i nie instaluj
aktualizacji BIOS, gdy komputer jest zasilany z baterii, jest zadokowany w opcjonalnym urządzeniu
dokowania lub podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji postępuj
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci
elektrycznej.
Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.
Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.
1.
Uzyskaj dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i
obsługa techniczna.
2.
Wybierz opcję Updates and tune-ups (Aktualizacje i ulepszenia), a następnie wybierz opcję
Check for HP updates now (Sprawdź teraz aktualizacje HP).
3.
Na stronie pobierania wykonaj następujące czynności:
a.
Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS
obecnie zainstalowaną na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta
informacja może być później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego
pobraniu na dysk twardy.
b.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać plik i pobrać go na
dysk twardy.
Jeśli aktualizacja jest nowsza niż aktualnie zainstalowana wersja systemu BIOS, należy
zanotować ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrana aktualizacja
88
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
systemu BIOS. Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji
przed jej zainstalowaniem.
UWAGA: W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek
aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest
skonsultowanie się z administratorem sieci.
Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlonymi na ekranie po ukończeniu pobierania. Jeżeli nie pojawiły się żadne instrukcje, wykonaj
następujące czynności:
1.
Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.
2.
Kliknij oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.
3.
Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym
zawierający pobraną aktualizację.
4.
Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe).
Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.
5.
Ukończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik
można usunąć z dysku twardego.
Korzystanie ze środowiska MultiBoot
Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu
Komputer podczas uruchamiania próbuje uruchomić system z urządzeń umożliwiających rozruch.
Narzędzie MultiBoot, włączone fabrycznie, kontroluje kolejność wybierania przez system urządzenia
startowego. Urządzenia startowe obejmują napędy optyczne, napędy dyskietek i karty sieciowe, dyski
twarde oraz urządzenia USB. Urządzenia startowe zawierają nośnik umożliwiający start lub pliki
wymagane przez komputer do prawidłowego uruchomienia i działania.
UWAGA: Niektóre urządzenia rozruchowe muszą najpierw zostać uaktywnione w programie
Computer Setup, aby mogły zostać uwzględnione w kolejności rozruchowej.
Kolejność, według której komputer wyszukuje urządzenia rozruchowego, można zmienić, modyfikując
kolejność rozruchu w programie Computer Setup. Możesz także nacisnąć klawisz esc, gdy na dole
ekranu widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby
wejść do menu startowego), a następnie nacisnąć klawisz f9. Po naciśnięciu klawisza f9 zostanie
wyświetlone menu przedstawiające bieżące urządzenia rozruchowe i umożliwiające wybranie
jednego z nich. Dostępna jest też funkcja MultiBoot Express, za pomocą której można włączyć
wyświetlanie monitu o wybranie lokalizacji rozruchowej przy każdym uruchomieniu lub ponownym
uruchomieniu komputera.
Korzystanie ze środowiska MultiBoot
89
Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot
Narzędzie MultiBoot można wykorzystywać w następujący sposób:
●
Do ustawiania nowej kolejności rozruchu stosowanej przy każdym włączeniu komputera przez
zmianę kolejności rozruchu w programie Computer Setup.
●
W celu jednorazowego wybrania urządzenia rozruchowego przez naciśniecie klawisza esc, gdy
na dole ekranu widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz
esc, aby wejść do menu startowego), a następnie f9, aby wejść do menu urządzeń
rozruchowych.
●
W celu użycia funkcji MultiBoot Express do ustawienia różnych kolejności rozruchu. Przy
każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera funkcja ta wyświetla monit o
wybranie urządzenia rozruchowego.
Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup
W celu uruchomienia programu Computer Setup i ustawienia kolejności urządzeń rozruchowych
stosowanej przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby
wejść do menu uruchamiania).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz opcję Legacy Boot
Order (Kolejność rozruchu dla starszych urządzeń), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Aby przenieść urządzenie w górę na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego
kliknij strzałkę do góry lub naciśnij klawisz +.
— lub —
Aby przenieść urządzenie w dół na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego
kliknij strzałkę do dołu lub naciśnij klawisz -.
5.
W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w
lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz
zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9
Wykonaj następujące czynności, aby dynamicznie wybrać urządzenie rozruchowe dla bieżącej
sekwencji startowej:
90
1.
Wejdź do menu Select Boot Device (Wybierz urządzenie rozruchowe), włączając lub
uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz esc, gdy na dole ekranu
widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść
do menu startowego).
2.
Naciśnij klawisz f9.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz urządzenie rozruchowe
i naciśnij klawisz enter.
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express
Aby uruchomić program Computer Setup i skonfigurować komputer do wyświetlania menu wyboru
lokalizacji startowej narzędzia MultiBoot przy każdym uruchamianiu lub ponownym uruchamianiu
komputera, postępuj wedle poniższych kroków:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby
wejść do menu uruchamiania).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno opcje System
Configuration (Konfiguracja systemu) > Boot Options (Opcje uruchamiania) i naciśnij klawisz
enter.
4.
W polu MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Opóźnienie wyświetlania okna MultiBoot
Express (w sekundach)) określ czas wyświetlania menu wyboru lokalizacji startowej, po którym
komputer skorzysta z obecnych ustawień narzędzia MultiBoot (jeśli wybrana zostanie wartość 0,
menu wyboru lokalizacji startowej funkcji Express Boot nie będzie wyświetlane).
5.
W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w
lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz
zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express
Podczas wyświetlania menu Express Boot w czasie rozruchu masz następujące możliwości wyboru:
●
Aby określić urządzenie rozruchowe, należy wybrać je z menu Express Boot w wyznaczonym
czasie, a następnie nacisnąć klawisz enter.
●
Aby zapobiec uruchomieniu się komputera według bieżących ustawień narzędzia MultiBoot,
należy nacisnąć dowolny klawisz przed upłynięciem wyznaczonego czasu. Komputer nie
zostanie uruchomiony do momentu wybrania urządzenia rozruchowego i naciśnięcia klawisza
enter.
●
Aby uruchomić komputer zgodnie z bieżącymi ustawieniami narzędzia MultiBoot, należy
zaczekać na upłynięcie wyznaczonego czasu.
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI) (tylko wybrane modele)
Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics to interfejs UEFI, który pozwala na przeprowadzenie testów
diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem
operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez
system operacyjny lub inne elementy oprogramowania.
Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (tylko wybrane modele)
91
Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, szybko naciskając klawisz esc, a następnie naciśnij
klawisz f2.
Po naciśnięciu klawisza f2 system BIOS szuka narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
w trzech miejscach w następującej kolejności:
a.
Podłączony napęd USB
UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na napęd USB,
zobacz Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB
na stronie 92.
2.
b.
Dysk twardy
c.
BIOS
Kliknij wybrany typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Jeśli chcesz przerwać test diagnostyczny podczas jego trwania, naciśnij klawisz esc.
Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie
USB
UWAGA: Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) są
dostępne wyłącznie w języku angielskim.
1.
Przejdź na stronę http://www.hp.com.
2.
Kliknij opcję Support & Drivers (Wsparcie i sterowniki), a następnie kliknij kartę Drivers &
Software (Sterowniki i oprogramowanie).
3.
Wprowadź nazwę produktu w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Search (Wyszukaj).
4.
Wybierz model komputera, a następnie wybierz swój system operacyjny.
5.
W sekcji Diagnostic (Diagnostyka) kliknij opcję HP UEFI Support Environment (Środowisko
wsparcia HP UEFI).
— lub —
Kliknij opcję Download (Pobierz), a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).
92
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
13 Pomoc techniczna
Kontakt z pomocą techniczną
Jeżeli informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi lub dostępne w Pomocy i obsłudze
technicznej nie rozwiązują wątpliwości, skontaktuj się z pomocą techniczną. Pomoc techniczna w
Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna na całym świecie:
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Dostępne są tam następujące możliwości:
●
Czat online z pracownikiem technicznym HP.
UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku,
można skorzystać z pomocy w języku angielskim.
●
Pomoc za pośrednictwem poczty e-mail.
●
Numery telefonów pomocy technicznej.
●
Zlokalizowanie centrum serwisowego HP.
Kontakt z pomocą techniczną
93
Etykiety
Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas
rozwiązywania problemów z systemem lub podróży zagranicznych:
WAŻNE: Wszystkie etykiety opisane w tej sekcji znajdują się w jednym z trzech miejsc, w
zależności od modelu komputera: w dolnej części komputera, we wnęce baterii lub pod drzwiczkami
serwisowymi.
Wskazówki, gdzie szukać tych miejsc, znajdują się w rozdziale Poznawanie komputera na stronie 4.
●
Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział
pomocy technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy
też numeru modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.
UWAGA: Etykiety serwisowe będą przypominać jedną z przedstawionych poniżej. Należy
korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym
komputerze.
Element
(1)
Nazwa produktu
(2)
Numer seryjny
(3)
Numer produktu
(4)
Okres gwarancji
(5)
Numer modelu (tylko wybrane modele)
Element
94
(1)
Okres gwarancji
(2)
Numer modelu (tylko wybrane modele)
Rozdział 13 Pomoc techniczna
Element
(3)
Numer seryjny
(4)
Numer produktu
●
Certyfikat Autentyczności Microsoft® — znajduje się na nim klucz produktu Microsoft Windows.
Klucz ten może być potrzebny przy aktualizacji systemu operacyjnego lub rozwiązywaniu
związanych z nim problemów. Certyfikat Autentyczności Microsoft znajduje się we wnęce baterii.
●
Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.
●
Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych
urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty niektórych krajów/regionów, w których urządzenia
zostały dopuszczone do użytku.
Etykiety
95
14 Dane techniczne
●
Zasilanie
●
Środowisko pracy
Zasilanie
Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży
zagranicznych.
Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego
lub stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć
komputer może być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za
pomocą zasilacza prądu przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego
przez firmę HP do użytku z tym komputerem.
Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach.
Zasilanie
Wartość znamionowa
Napięcie robocze i prąd roboczy
19,5 V prądu stałego, 10,3 A — 200 W, zasilacz Slim
— lub —
19,5 V prądu stałego, 11,8 A — 230 W, zasilacz Slim
UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT
stosowanymi w Norwegii, z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż
240 V rms.
UWAGA: Napięcie i natężenie operacyjne komputera są podane na etykiecie zgodności systemu
z przepisami.
Środowisko pracy
Czynnik
Jednostki metryczne
Jednostki imperialne
W trakcie pracy (podczas zapisywania
na dysku optycznym)
od 5°C do 35°C
od 41°F do 95°F
Przechowywanie i transport
od -20°C do 60°C
od -4°F do 140°F
W trakcie pracy
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Przechowywanie i transport
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Temperatura
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza (nie dotyczy kabin ciśnieniowych)
96
Rozdział 14 Dane techniczne
W trakcie pracy
od -15 m do 3048 m
od -50 stóp do 10 000 stóp
Przechowywanie i transport
od -15 m do 12 192 m
od -50 stóp do 40 000 stóp
Środowisko pracy
97
A
Podróżowanie z komputerem lub
wysyłka sprzętu
Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go wysłać, przeczytaj poniższe porady dotyczące
zabezpieczania sprzętu.
●
Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:
◦
Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.
◦
Wyjmij z komputera wszystkie dyski i zewnętrzne karty multimedialne, takie jak karty
pamięci.
◦
Wyłącz, a następnie odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
◦
Wyłącz komputer.
●
Należy zabrać ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy
przechowywać oddzielnie.
●
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny; nie
należy odprawiać go wraz z resztą bagażu transportowanego w lukach bagażowych.
OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędu w pobliżu urządzeń wytwarzających pole
magnetyczne. Do wytwarzających pole magnetyczne urządzeń należą bramki bezpieczeństwa
znajdujące się na lotniskach oraz ręczne wykrywacze metali. Stosowane na lotniskach taśmy
transportowe i inne podobne urządzenia bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny
korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe dla napędów.
●
Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed
odlotem dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera
podczas lotu zależy od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.
●
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą lub w inny sposób, należy
włożyć urządzenie do odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie
napisem informującym o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE –
DELIKATNE URZĄDZENIE”.
Jeśli w komputerze jest zainstalowane urządzenie do komunikacji bezprzewodowej, pamiętaj, że
korzystanie z niego w niektórych miejscach może podlegać ograniczeniom. Takie ograniczenia
mogą obowiązywać na pokładzie samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów wybuchowych
i w niebezpiecznych miejscach. W razie braku pewności co do możliwości używania danego
urządzenia przed włączeniem komputera należy zapytać o pozwolenie.
●
98
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
◦
Należy zapoznać się z obowiązującymi w każdym kraju/regionie przepisami celnymi
dotyczącymi komputerów.
◦
Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej
z lokalizacji, w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość
i typy wtyczek mogą się różnić.
Załącznik A Podróżowanie z komputerem lub wysyłka sprzętu
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub
uszkodzenia sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia
przeznaczonego do urządzeń domowych.
99
B
Rozwiązywanie problemów
Ten dodatek zawiera następujące części:
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów
●
Łącza do witryn internetowych oraz dodatkowe informacje o komputerze można znaleźć w sekcji
Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz
kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.
UWAGA: Niektóre narzędzia sprawdzania i naprawy wymagają połączenia internetowego.
Firma HP zapewnia również dodatkowe narzędzia, które nie wymagają połączenia
internetowego.
●
Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Wybierz z następujących typów pomocy:
◦
Czat online z pracownikiem technicznym HP.
UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą nie jest dostępny w danym języku, można skorzystać
z pomocy w języku angielskim.
◦
Pomoc techniczna HP za pośrednictwem poczty e-mail.
◦
Znalezienie numerów telefonów wsparcia klienta HP na całym świecie.
◦
Zlokalizowanie centrum serwisowego HP.
Rozwiązywanie problemów
Poniższe rozdziały opisują różne rodzaje często występujących problemów i ich rozwiązania.
Nie można uruchomić komputera
Jeżeli komputer nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania, poniższe wskazówki pomogą w
ustaleniu przyczyny problemu z uruchamianiem:
●
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej, to podłącz do niego inne
urządzenie elektryczne, aby sprawdzić, czy jest ono pod napięciem.
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z zasilacza prądu przemiennego dostarczonego
z komputerem lub zatwierdzonego do użytku z tym komputerem przez firmę HP.
●
Jeśli komputer jest podłączony do innego źródła zasilania niż gniazdko, podłącz komputer do
gniazdka za pomocą zasilacza. Należy się upewnić, że kabel zasilający i zasilacz prądu
przemiennego są prawidłowo podłączone.
100 Załącznik B Rozwiązywanie problemów
Ekran komputera jest pusty
Jeżeli ekran jest pusty, a komputer nie został wyłączony, przyczyny mogą być następujące:
●
Być może komputer jest w trybie uśpienia. Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk
zasilania. Uśpienie to funkcja oszczędzania energii, która powoduje wyłączenie wyświetlacza.
Tryb uśpienia może zostać zainicjowany przez system, gdy komputer jest włączony, ale nie jest
używany, lub jego bateria osiągnęła stan niskiego poziomu naładowania. Aby zmienić te i
pozostałe ustawienia zarządzania energią, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bateria w
obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, z prawej strony paska zadań, i kliknij opcję
Preferencje.
●
Komputer nie jest skonfigurowany tak, aby obraz był wyświetlany na ekranie. Aby przenieść
obraz na ekran komputera, naciśnij fn+f4. W przypadku większości modeli po podłączeniu do
komputera zewnętrznego wyświetlacza, np. monitora, obraz może być wyświetlany na ekranie
komputera, na wyświetlaczu zewnętrznym lub na obu urządzeniach jednocześnie. Naciskanie fn
+f4 powoduje przełączanie obrazu między ekranem komputera, jednym lub większą liczbą
zewnętrznych urządzeń wyświetlających oraz funkcją wyświetlania jednoczesnego na
wszystkich urządzeniach.
Oprogramowanie działa nieprawidłowo
Jeśli oprogramowanie nie odpowiada lub nie reaguje w normalny sposób, należy ponownie
uruchomić komputer, wskazując na prawą stronę ekranu. Po wyświetleniu paneli funkcji kliknij opcję
Ustawienia. Kliknij ikonę zasilania, a następnie kliknij opcję Zamknij. Jeśli nie możesz ponownie
uruchomić komputera za pomocą tej procedury, zobacz Komputer jest włączony, ale nie odpowiada
na stronie 101.
Komputer jest włączony, ale nie odpowiada
Jeżeli komputer jest włączony, ale nie reaguje na polecenia oprogramowania lub klawiatury, wypróbuj
procedur awaryjnego wyłączania w podanej poniżej kolejności, aż komputer się wyłączy:
OSTROŻNIE: Użycie awaryjnej procedury wyłączania komputera powoduje utratę niezapisanych
danych.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zasilania zewnętrznego i wyjmij z niego baterię.
Komputer jest bardzo ciepły
Nagrzewanie się komputera podczas pracy jest normalnym zjawiskiem. Ale jeśli wydaje się
niezwykle ciepły, może się przegrzewać z powodu blokady otworów wentylacyjnych.
W przypadku podejrzenia, że komputer uległ przegrzaniu, poczekaj, aż jego temperatura obniży się
do temperatury pokojowej. Należy pamiętać, aby w trakcie korzystania z komputera wszystkie jego
otwory wentylacyjne były odsłonięte.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać
go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko
na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany
przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub
miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać,
aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład
poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych
dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950).
Rozwiązywanie problemów 101
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie się i wyłączanie wewnętrznego
wentylatora podczas pracy jest normalnym zjawiskiem.
Urządzenie zewnętrzne nie działa
Postępuj według poniższych sugestii, gdy urządzenie zewnętrzne nie działa zgodnie z
oczekiwaniami:
●
Włącz urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
●
Upewnij się, że wszystkie podłączenia urządzenia są prawidłowo wykonane.
●
Upewnij się, że do urządzenia dociera prąd elektryczny.
●
Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z systemem operacyjnym (dotyczy to zwłaszcza
starszych urządzeń).
●
Upewnij się, że zainstalowano prawidłowe sterowniki i zaktualizowano je.
Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa
Jeśli połączenie sieci bezprzewodowej nie działa zgodnie z oczekiwaniami, to należy postępować
zgodnie z poniższymi sugestiami:
●
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie sieci przewodowej bądź bezprzewodowej, kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieciowe w obszarze powiadomień pulpitu systemu
Windows, z prawej strony paska zadań. W celu włączenia poszczególnych urządzeń zaznacz
pola w menu opcji. Aby wyłączyć urządzenie, odznacz pole wyboru.
●
Upewnij się, że urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
●
Upewnij się, że w obszarze wokół anten komunikacji bezprzewodowej komputera nie ma
żadnych przeszkód.
●
Upewnij się, że kabel lub modem DSL i jego kabel zasilający są poprawnie podłączone,
a wskaźniki świecą.
●
Upewnij się, że router bezprzewodowy lub punkt dostępu jest poprawnie podłączony do
zasilacza i modemu przewodowego lub DSL, a wskaźniki świecą.
●
Rozłącz i podłącz ponownie wszystkie przewody, a następnie wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Dysk nie jest odtwarzany
●
Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy zapisać pracę i zamknąć wszystkie
otwarte programy.
●
Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy wylogować się z sieci Internet.
●
Upewnij się, że dysk jest prawidłowo włożony.
●
Upewnij się, że dysk jest czysty. W razie konieczności oczyść dysk filtrowaną wodą i
niepozostawiającą śladów szmatką. Wycieraj od środka dysku do jego krawędzi.
●
Sprawdź, czy dysk nie ma rys. W przypadku znalezienia rys użyj zestawu do naprawy dysków
optycznych dostępnego w wielu sklepach elektronicznych.
●
Przed odtwarzaniem dysku wyłącz tryb uśpienia.
Nie należy inicjować trybu uśpienia podczas odtwarzania dysku. Może to spowodować
wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego z pytaniem o chęć kontynuacji. Jeśli komunikat
102 Załącznik B Rozwiązywanie problemów
zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Nie. Komputer może zachować się w jeden z
następujących sposobów:
◦
Odtwarzanie może zostać wznowione.
— lub —
◦
Okno odtwarzania w programie multimedialnym może zostać zamknięte. Aby powrócić do
odtwarzania dysku, należy nacisnąć przycisk Odtwórz w programie multimedialnym, aby
ponownie uruchomić dysk. W rzadkich przypadkach może być konieczne zamknięcie i
ponowne uruchomienie programu.
Film nie jest wyświetlany na wyświetlaczu zewnętrznym
1.
Jeśli wyświetlacz komputera i wyświetlacz zewnętrzny są włączone jednocześnie, naciśnij
klawisze fn+f4 raz lub kilka razy, aby przełączyć się między tymi dwoma wyświetlaczami.
2.
Skonfiguruj ustawienia monitora tak, aby monitor zewnętrzny był głównym wyświetlaczem:
a.
Na pulpicie systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze pulpitu
komputera i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
b.
Określ wyświetlacz główny i drugi wyświetlacz.
UWAGA: Przy używaniu obydwu wyświetlaczy obraz DVD nie pojawi się na wyświetlaczu
określonym jako drugi wyświetlacz.
Proces nagrywania dysku nie rozpoczyna się lub zatrzymuje przed
zakończeniem
●
Upewnij się, że wszystkie inne programy są zamknięte.
●
Wyłącz tryb uśpienia.
●
Upewnij się, że używasz rodzaju dysku właściwego dla napędu.
●
Upewnij się, że dysk jest prawidłowo włożony.
●
Wybierz niższą prędkość nagrywania i spróbuj ponownie.
●
Jeśli kopiujesz dysk, przed ponowną próbą wypalenia zawartości na nowym dysku zapisz
informacje z dysku źródłowego na dysku twardym, a następnie nagraj je z dysku twardego.
Rozwiązywanie problemów 103
C
Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia
się dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej
gałki drzwi.
Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych
może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera
i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki ostrożności:
●
Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy to zrobić po
prawidłowym uziemieniu się i przed usunięciem pokrywy.
●
Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili,
gdy gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
●
Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować
obsługę elementów elektronicznych do minimum.
●
Należy używać narzędzi antymagnetycznych.
●
Przed rozpoczęciem obsługi elementów należy rozładować ładunki elektrostatyczne, dotykając
niemalowanej powierzchni metalowej tych elementów.
●
Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym
elektrostatycznie.
Aby uzyskać więcej informacji o ładunkach elektrostatycznych lub poprosić o pomoc w usunięciu lub
instalacji elementów, należy się skontaktować z pomocą techniczną HP.
104 Załącznik C Wyładowania elektrostatyczne
Indeks
A
aktualizacje krytyczne,
oprogramowanie 73
anteny bezprzewodowe,
położenie 14
anteny WLAN, położenie 14
anteny WWAN, położenie 14
automatyczne hasło funkcji
DriveLock
wyjmowanie 72
wyłączanie 71
B
bateria
niskie poziomy naładowania
baterii 42
oszczędzanie energii 44
przechowywanie 44
rozładowanie 42
utylizowanie 44
wymiana 45
wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania 42
bateria, położenie 15
bateria, wyszukiwanie informacji
41
bezpieczeństwo, sieć
bezprzewodowa 20
BIOS
aktualizowanie 87
pobieranie aktualizacji 88
sprawdzanie wersji 88
blok klawiszy
zintegrowana klawiatura
numeryczna 8
C
Computer Setup
hasło administratora BIOS 65
hasło funkcji DriveLock 67
nawigacja i wybieranie 86
przywracanie ustawień
fabrycznych 87
czyszczenie komputera 77
czytnik kart pamięci, położenie
10
czytnik linii papilarnych,
położenie 7
D
DisplayPort, podłączanie 35
DisplayPort, położenie 11
drążek wskazujący 4
Driver Recovery (Odzyskiwanie
sterowników), dysk DVD
tworzenie 81
używanie do przywracania 85
dysk DVD z systemem Windows 7
tworzenie 81
używanie do przywracania 85
dysk twardy
HP 3D DriveGuard 62
instalowanie 60
wyjmowanie 59
zewnętrzne 55
dysk twardy, położenie 16
E
elementy
część górna 4
lewa strona 11
prawa strona 10
przód 8
spód 15
tył 13
wyświetlacz 14
elementy sterujące komunikacją
bezprzewodową
przycisk 17
system operacyjny 17
etykieta Certyfikatu
Autentyczności 95
etykieta certyfikatu urządzenia
bezprzewodowego 95
etykieta urządzenia Bluetooth 95
etykieta urządzenia WLAN 95
etykiety
Bluetooth 95
Certyfikat Autentyczności
Microsoft 95
certyfikat urządzenia
bezprzewodowego 95
numer seryjny 94
WLAN 95
zgodność z przepisami 95
ExpressCard
definicja 50
konfigurowanie 50
wkładanie 51
wyjmowanie 52
wyjmowanie wkładki 51
F
funkcje audio, sprawdzanie 34
G
gest obracania na płytce
dotykowej TouchPad 28
gest powiększania na płytce
dotykowej TouchPad 28
gest przewijania na płytce
dotykowej TouchPad 27
gesty na płytce dotykowej
TouchPad
obrót 28
powiększanie 28
przewijanie 27
zbliżanie palców 28
gest zbliżania palców na płytce
dotykowej TouchPad 28
głośność
klawisze 33
przyciski 33
regulowanie 33
gniazda
ExpressCard 12
karta inteligentna 12
linka zabezpieczająca 11
RJ-45 (sieć komputerowa) 13
sieciowe 13
SIM 15
Indeks 105
wejście audio (mikrofonowe)
10
wyjście audio (słuchawkowe)
10
gniazdo, zasilanie 13
gniazdo kart inteligentnych 12
gniazdo karty ExpressCard 12
gniazdo linki zabezpieczającej,
położenie 11
gniazdo RJ-45 (sieć
komputerowa), położenie 13
gniazdo sieci komputerowej,
położenie 13
gniazdo SIM, położenie 15
gniazdo słuchawkowe (wyjście
audio) 10
gniazdo zasilania, położenie 13
GPS 23
H
hasła
administrator 64
administrator systemu BIOS
65
DriveLock 67
użytkownik 64
hasło administratora 64
hasło funkcji DriveLock
opis 67
ustawianie 68
wprowadzanie 69
wyłączanie 71
zmiana 70
hasło użytkownika 64
hibernacja
uruchamianie 39
wychodzenie 39
HP 3D DriveGuard 62
HP Client Security 73
HP Recovery Disc Creator,
używanie 81
I
informacje o zgodności z
przepisami
etykieta dotycząca zgodności
z przepisami 95
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 95
Intel Wireless Display 37
106 Indeks
K
kabel USB, podłączanie 54
kable
USB 54
kamera internetowa 14, 35
kamera internetowa, położenie
14
karta inteligentna
definicja 52
wkładanie 53
wyjmowanie 53
karta Java Card
definicja 52
wkładanie 53
wyjmowanie 53
karta pamięci
obsługiwane formaty 49
wkładanie 49
wyjmowanie 49
klawiatura numeryczna,
położenie 31
klawiatura numeryczna,
zewnętrzna
korzystanie 32
num lock 32
klawisze
esc 8
fn 8
funkcyjne 8
głośność 33
multimedia 33
klawisze funkcyjne, położenie 8
klawisze głośności, położenie 31
klawisze jasności ekranu 31
klawisz esc, położenie 8
klawisz fn, położenie 8, 30
klawisz num lk, położenie 32
klawisz wyciszenia, położenie 31
klucz produktu 95
komputer, podróżowanie 44, 98
koncentratory 53
koncentratory USB 53
konfiguracja połączenia
internetowego 20
konfiguracja sieci WLAN 20
konfigurowanie
karty ExpressCard 50
konserwacja
Defragmentator dysków 61
Oczyszczanie dysku 61
konserwacja komputera 77
Kopia zapasowa/Przywracanie
82
kopie zapasowe
przywracanie danych 83
tworzenie 82
korzystanie
stany oszczędzania energii 38
zewnętrzne źródło zasilania
46
krytycznie niski poziom
naładowania baterii 38
Ł
łączenie z publiczną siecią
WLAN 21
łączenie z siecią WLAN 21
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 21
M
Microsoft, etykieta Certyfikatu
Autentyczności 95
mikrofon (wejściowe gniazdo
audio), położenie 10
mikrofony wewnętrzne,
położenie 14
moduł HP Mobile Broadband,
wyłączony 22
moduł pamięci
położenie 16
wkładanie 76
wyjmowanie 75
wymiana 75
multimedia, skróty klawiaturowe
33
mysz, zewnętrzna
ustawianie preferencji 25
N
napęd optyczny 55
napęd optyczny, położenie 10
napędy
korzystanie 56
obsługa 56
optyczne 55
twarde 55
zewnętrzne 55
naprawa podczas uruchamiania,
używanie 83
naprawa podczas uruchamiania
systemu Windows, używanie
83
narzędzia odzyskiwania 80
narzędzia odzyskiwania,
Windows 83
narzędzia tworzenia kopii
zapasowych 80
narzędzie konfiguracyjne
nawigacja i wybieranie 86
przywracanie ustawień
fabrycznych 87
nazwa i numer produktu,
komputer 94
niski poziom naładowania baterii
42
nośnik do odzyskiwania,
tworzenie 81
nośnik do odzyskiwania, używanie
do odzyskiwania 85
nośniki 39
nośniki z funkcją odczytu 39
nośniki z funkcją zapisu 39
nośnik z systemem Windows 7
tworzenie 81
używanie do przywracania 85
numer seryjny 94
numer seryjny, komputer 94
num lock, wskaźnik 5
num lock, zewnętrzna klawiatura
numeryczna 32
O
obraz na ekranie, przełączanie
30
obsługa starszego standardu,
USB 86
obsługa starszego standardu
USB 86
obszar płytki dotykowej TouchPad
położenie 4
odtwarzanie dysku twardego 84
opcjonalne urządzenia
zewnętrzne, korzystanie 55
oprogramowanie
aktualizacje krytyczne 73
antywirusowe 72
Defragmentator dysków 61
Oczyszczanie dysku 61
zapora 73
oprogramowanie antywirusowe
72
oprogramowanie zapory 73
oszczędność, energia 44
otwory wentylacyjne, położenie
11, 13, 16
P
partycja HP Recovery
sprawdzanie istnienia 84
używanie do odzyskiwania 84
partycja odzyskiwania 84
płytka dotykowa TouchPad
korzystanie 25
przyciski 4
Płytka dotykowa TouchPad
przyciski 4
podróżowanie z komputerem 44,
95, 98
podświetlenie klawiatury 31
podwójna grafika 48
Port USB 3.0 10, 11
porty
DisplayPort 11, 35
Intel Wireless Display 37
USB 11
porty USB, położenie 10, 11
problemy, rozwiązywanie 100
program Defragmentator dysków
61
program Oczyszczanie dysku 61
przechowywanie baterii 44
przełączana karta graficzna 47
przełącznik wyświetlacza
komputera 14
przyciski
głośność 33
lewy drążek wskazujący 4
lewy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 4
multimedia 33
prawy drążek wskazujący 4
prawy płytki dotykowej
TouchPad 4
przycisk Windows 8
wysuwanie napędu
optycznego 10
zasilanie 6, 38
przyciski sterujące multimediami
33
przycisk komunikacji
bezprzewodowej 17
przycisk Windows, położenie 8
przycisk wysuwania napędu
optycznego, położenie 10
przycisk zasilania 38
przycisk zasilania, położenie 6
przywracanie dysku twardego 84
przywracanie f11 84
R
RAID 62
rozwiązywanie problemów
nagrywanie dysków 103
odtwarzanie dysku 102
rozwiązywanie problemów,
wyświetlacz zewnętrzny 103
S
sieć bezprzewodowa (WLAN)
bezpieczeństwo 20
korzystanie 19
łączenie z publiczną siecią
WLAN 21
łączenie z siecią WLAN
przedsiębiorstwa 21
podłączanie 21
wymagany sprzęt 20
zasięg 21
SIM
wkładanie 22
skróty klawiaturowe
korzystanie 30
opis 30
podświetlenie klawiatury 31
przełączanie wyświetlania
obrazu 30
regulowanie głośności 31
uśpienie 30
wyciszanie dźwięku głośnika
31
zmniejszanie głośności dźwięku
głośnika 31
zmniejszanie jasności ekranu
31
zwiększanie głośności dźwięku
głośnika 31
zwiększanie jasności ekranu
31
Indeks 107
skróty klawiaturowe, położenie
30
skróty klawiaturowe multimediów
33
SoftPaq, pobieranie 79
Sprawdzanie baterii 42
sprawdzanie funkcji audio 34
stany oszczędzania energii 38
system, odzyskiwanie 83
system nie odpowiada 38
system operacyjny
klucz produktu 95
Microsoft, etykieta Certyfikatu
Autentyczności 95
Ś
środowisko pracy 96
T
temperatura 44
temperatura baterii 44
testowanie zasilacza prądu
przemiennego 47
tryb uśpienia
uruchamianie 39
wychodzenie 39
tryby graficzne, przełączanie
47
U
urządzenia o wysokiej
rozdzielczości, podłączanie 37
urządzenia USB
opis 53
podłączanie 54
usuwanie 54
urządzenia wskazujące,
konfigurowanie preferencji 25
urządzenia zewnętrzne 55
Urządzenie Bluetooth 17, 23
urządzenie WLAN 19, 95
urządzenie WWAN 17, 21
ustawianie funkcji ochrony hasłem
przy wznowieniu 40
ustawianie opcji zasilania 38
W
wejście audio (mikrofonowe),
położenie 10
wideo 35
włącznik, zasilanie 38
włącznik zasilania 38
108 Indeks
wnęka baterii 95
wskaźnik caps lock, położenie 5
wskaźnik dysku twardego 9, 62
wskaźniki
caps lock 5
dysk twardy 9
kamera internetowa 14
komunikacja bezprzewodowa
5
num lock 5
Płytka dotykowa TouchPad 5
zasilacz prądu przemiennego
13
zasilacz prądu przemiennego/
bateria 9
zasilanie 5, 9
wskaźniki, dysk twardy 62
wskaźniki zasilania 5, 9
wskaźnik kamery internetowej,
położenie 14
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej 5, 17
wskaźnik TouchPad, położenie 5
wskaźnik wbudowanej kamery
internetowej, położenie 14
Wskaźnik zasilacza prądu
przemiennego/baterii 9
wyjście audio (słuchawkowe),
położenie 10
wyładowania elektrostatyczne
104
wyłączanie komputera 38
wyświetlanie obrazu,
przełączanie 30
Z
zamykanie 38
zasilacz prądu przemiennego,
testowanie 47
zasilacz prądu przemiennego/ 13
zasilanie 96
bateria 40
opcje 38
oszczędzanie 44
zasilanie z baterii 40
zatrzaski, zwalnianie pokrywy
serwisowej 15
zatrzask zwalniający baterii 15
zatrzask zwalniający pokrywę
serwisową 15
zewnętrzne napędy 55
zewnętrzne źródło zasilania,
korzystanie 46
zintegrowana klawiatura
numeryczna, położenie 8, 31,
32
złącze baterii dodatkowej,
położenie 15
złącze dokowania, położenie 15
zwalnianie baterii, zatrzask 15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising