HP | ZBook 17 Mobile Workstation | HP ZBook 17 Mobile Workstation Instrukcja obsługi

HP ZBook 17 Mobile Workstation Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym
należącym do jego właściciela i używanym
przez firmę Hewlett-Packard Company
w ramach licencji. Intel i Centrino są
znakami towarowym firmy Intel Corporation
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
AMD jest znakiem towarowym firmy
Advanced Micro Devices. Logo SD jest
znakiem towarowym swojego prawnego
właściciela. Java jest znakiem towarowym
firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach
Zjednoczonych. Microsoft i Windows są
zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji
na produkty i usługi firmy HP są ujęte
w odpowiednich informacjach o gwarancji
towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadne z podanych tu informacji nie
powinny być uznawane za jakiekolwiek
gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Wydanie pierwsze, sierpień 2013
Numer katalogowy dokumentu: 723272-241
Uwagi o produkcie
Warunki użytkowania oprogramowania
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
funkcje występujące w większości modeli.
Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w
danym komputerze.
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
produktu programowego bądź używanie go
w jakikolwiek inny sposób oznacza
wyrażenie zgody na objęcie
zobowiązaniami wynikającymi z
postanowień Umowy Licencyjnej
Użytkownika Oprogramowania HP (EULA).
Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków
tej licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) w miejscu
zakupu w ciągu 14 dni od daty zakupu w
celu odzyskania pełnej kwoty wydanej na
jego zakup.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we
wszystkich wersjach systemu Windows 8.
Ten komputer może wymagać
uaktualnionego i/lub zakupionego osobno
sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania,
aby w pełni korzystać z funkcjonalności
systemu Windows 8. Szczegółowe
informacje na stronie http://microsoft.com.
Najnowsze informacje z tego podręcznika
można uzyskać, kontaktując się z pomocą
techniczną. Pomoc techniczna w Stanach
Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/
contactHP. Pomoc techniczna w innych
krajach: http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html.
Aby uzyskać dalsze informacje na ten
temat lub zażądać pełnego zwrotu
zapłaconej kwoty, należy skontaktować się
z lokalnym punktem sprzedaży
(sprzedawcą).
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać
go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko
na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany
przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub
miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać,
aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład
poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych
dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950).
iii
iv
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Spis treści
1 Witamy ............................................................................................................................................................. 1
Wyszukiwanie informacji ...................................................................................................................... 2
2 Poznawanie komputera .................................................................................................................................. 4
Część górna ......................................................................................................................................... 4
płytka dotykowa TouchPad .................................................................................................. 4
Wskaźniki ............................................................................................................................. 5
Przyciski i głośniki ................................................................................................................ 6
Klawisze ............................................................................................................................... 8
Przód .................................................................................................................................................... 8
Strona prawa ...................................................................................................................................... 10
Strona lewa ........................................................................................................................................ 11
Tył ....................................................................................................................................................... 13
Wyświetlacz ........................................................................................................................................ 14
Spód ................................................................................................................................................... 15
3 Podłączanie do sieci ..................................................................................................................................... 17
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ............................................................................................... 17
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ................................ 17
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej ..................................... 17
Korzystanie z ustawień systemu operacyjnego ................................................ 18
Korzystanie z sieci WLAN .................................................................................................. 18
Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych .......................................... 18
Konfigurowanie sieci WLAN .............................................................................. 19
Konfigurowanie routera bezprzewodowego ...................................................... 19
Ochrona sieci WLAN ......................................................................................... 19
Podłączanie komputera do sieci WLAN ............................................................ 20
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) .............................. 20
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM ................................................................... 21
Korzystanie z oprogramowania GPS (tylko wybrane modele)GPS ................................... 22
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth ....................................................... 22
Podłączanie do sieci przewodowej ..................................................................................................... 23
Podłączanie komputera do sieci lokalnej (LAN) ................................................................ 23
4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących ............................... 24
Korzystanie z urządzeń wskazujących ............................................................................................... 24
v
Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego ...................................................... 24
Korzystanie z drążka wskazującego .................................................................................. 24
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad .......................................................................... 24
Wyłączanie i włączanie płytki dotykowej TouchPad .......................................... 25
Korzystanie z gestów na płytce dotykowej TouchPad ...................................... 25
Przesunięcie jednym palcem ............................................................ 25
Naciskanie ........................................................................................ 26
Przewijanie ....................................................................................... 26
Zmniejszanie/powiększanie .............................................................. 27
Obracanie (tylko wybrane modele) ................................................... 27
Kliknięcie dwoma palcami (tylko wybrane modele) .......................... 28
Szybki ruch (tylko wybrane modele) ................................................. 28
Przesunięcia krawędzi (tylko wybrane modele) ................................................................. 29
Przesunięcie prawej krawędzi ........................................................................... 29
Przesunięcie górnej krawędzi ........................................................................... 29
Przesunięcie lewej krawędzi ............................................................................. 30
Korzystanie z klawiatury ..................................................................................................................... 31
Korzystanie z klawiszy skrótu systemu Microsoft Windows 8 ........................................... 31
Położenie skrótów klawiaturowych .................................................................................... 31
Korzystanie z klawiatur numerycznych .............................................................................. 32
Korzystanie ze zintegrowanej klawiatury numerycznej ..................................... 33
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej ............................. 33
5 Multimedia ..................................................................................................................................................... 34
Korzystanie z przycisków sterujących multimediami .......................................................................... 34
Audio .................................................................................................................................................. 34
Podłączanie głośników ...................................................................................................... 34
Regulowanie głośności ...................................................................................................... 34
Podłączanie słuchawek ..................................................................................................... 35
Podłączanie mikrofonu ...................................................................................................... 35
Sprawdzanie funkcji audio w komputerze .......................................................................... 35
Kamera internetowa (tylko wybrane modele) ..................................................................................... 36
Wideo ................................................................................................................................................. 36
DisplayPort ........................................................................................................................ 36
Podłączenie do portu Thunderbolt .................................................................... 37
Intel Wireless Display ........................................................................................................ 38
6 Zarządzanie energią ...................................................................................................................................... 39
Wyłączanie komputera ....................................................................................................................... 39
Ustawianie opcji zasilania .................................................................................................................. 39
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii ................................................................... 39
vi
Intel Rapid Start Technology (tylko wybrane modele) ....................................... 40
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia .......................................................... 40
Włączanie i wychodzenie z trybu hibernacji zainicjowanego przez
użytkownika ....................................................................................................... 40
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania .......................................... 41
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznawianiu ........................................ 41
Korzystanie z zasilania bateryjnego .................................................................................. 41
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii ............................................... 42
Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii ................................................... 43
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii .................................. 43
Wydłużanie czasu pracy na baterii .................................................................... 43
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii ........................................ 43
Rozpoznawanie niskich poziomów naładowania baterii ................... 43
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii .... 44
Wkładanie i wyjmowanie baterii ........................................................................ 44
Wkładanie baterii .............................................................................. 44
Wyjmowanie baterii .......................................................................... 44
Oszczędzanie energii baterii ............................................................................. 45
Przechowywanie baterii wymienianej przez użytkownika ................................. 45
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika ............................................. 45
Wymiana baterii wymienianej przez użytkownika ............................................. 46
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym ................................ 47
Testowanie zasilacza prądu przemiennego ...................................................... 48
Przełączana/podwójna karta graficzna (tylko wybrane modele) ........................................ 48
Korzystanie z przełączanej karty graficznej (tylko wybrane modele) ................ 49
Korzystanie z podwójnej karty graficznej (tylko wybrane modele) .................... 49
7 Karty i urządzenia zewnętrzne ..................................................................................................................... 50
Korzystanie z czytników kart pamięci (tylko w wybranych modelach) ................................................ 50
Wkładanie karty pamięci .................................................................................................... 50
Wyjmowanie kart pamięci .................................................................................................. 50
Korzystanie z kart ExpressCard (tylko wybrane modele) ................................................................... 51
Konfigurowanie karty ExpressCard ................................................................................... 51
Wkładanie karty ExpressCard ........................................................................................... 52
Wyjmowanie karty ExpressCard ........................................................................................ 53
Używanie kart inteligentnych .............................................................................................................. 53
Wkładanie karty inteligentnej ............................................................................................. 54
Wyjmowanie karty inteligentnej ......................................................................................... 54
Korzystanie z urządzenia USB ........................................................................................................... 54
Podłączanie urządzenia USB ............................................................................................ 55
Wyjmowanie urządzenia USB ........................................................................................... 55
vii
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych ......................................................................... 56
Korzystanie z opcjonalnych napędów ................................................................................ 56
8 Napędy ........................................................................................................................................................... 57
Obsługa napędów .............................................................................................................................. 57
Korzystanie z dysków twardych ......................................................................................................... 57
Intel Smart Response Technology (tylko wybrane modele) .............................................. 58
Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej ............................................................. 58
Zdejmowanie pokrywy serwisowej .................................................................... 58
Zakładanie pokrywy serwisowej ........................................................................ 59
Wymiana lub modernizacja dysku twardego ..................................................................... 60
Wyjmowanie dysku twardego ............................................................................ 60
Instalowanie dysku twardego ............................................................................ 61
Zwiększanie wydajności dysku twardego .......................................................................... 62
Korzystanie z programu Defragmentator dysków ............................................. 62
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku ................................................... 62
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane modele) .................... 62
Określanie stanu HP 3D DriveGuard ................................................................ 63
Korzystanie z macierzy RAID (tylko wybrane modele) ....................................................................... 63
9 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................................ 64
Ochrona komputera ............................................................................................................................ 64
Korzystanie z haseł ............................................................................................................................ 65
Ustawienie haseł w systemie Windows ............................................................................. 66
Ustawienie haseł w programie Computer Setup ................................................................ 66
Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS ........................................................... 66
Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS ......................................... 69
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup .............................. 69
Ustawianie hasła funkcji DriveLock ................................................................... 70
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock ............................................................. 71
Zmiana hasła funkcji DriveLock ........................................................................ 72
Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock ............................................................. 73
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup ........................ 73
Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock ................................. 73
Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock .................................. 74
Używanie oprogramowania antywirusowego ..................................................................................... 74
Używanie oprogramowania zapory .................................................................................................... 75
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń .......................................................................... 75
Korzystanie z oprogramowania HP Client Security ............................................................................ 75
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego ........................................................................ 75
Korzystanie z czytnika linii papilarnych .............................................................................................. 76
viii
Umiejscowienie czytnika linii papilarnych .......................................................................... 76
10 Konserwacja ................................................................................................................................................ 77
Dodawanie i wymiana modułów pamięci ............................................................................................ 77
Czyszczenie komputera ..................................................................................................................... 79
Procedury czyszczenia ...................................................................................................... 80
Czyszczenie wyświetlacza (komputery All-in-One i notebooki) ........................ 80
Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................... 80
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszki ........................... 80
Aktualizowanie programów i sterowników .......................................................................................... 81
Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq ................................................................................... 81
11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych ............................................................................. 82
Tworzenie kopii zapasowej danych .................................................................................................... 82
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu ........................................................................................... 83
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows .............................................. 83
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 .......................................................................... 84
Korzystanie z nośnika systemu operacyjnego Windows 8 (do zakupienia osobno) .......... 85
Szybkie i łatwe odzyskiwanie za pomocą funkcji odświeżania systemu Windows ............ 85
Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu Windows ........................ 86
Korzystanie z oprogramowania HP Software Setup .......................................................... 87
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i Diagnostyka systemu ................................................................... 88
Korzystanie z programu Computer Setup .......................................................................................... 88
Uruchamianie Computer Setup ......................................................................................... 88
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup .............................................. 88
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup .................................. 89
Aktualizacja systemu BIOS ................................................................................................ 89
Sprawdzenie wersji BIOS .................................................................................. 90
Pobieranie aktualizacji BIOS ............................................................................. 90
Korzystanie ze środowiska MultiBoot ................................................................................................. 91
Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu .................................................... 91
Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot ...................................................................... 92
Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup .............. 92
Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9 ....... 92
Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express ..................................................... 93
Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express ....................................... 93
Korzystanie z narzędzia Diagnostyka systemu .................................................................................. 94
ix
13 Pomoc techniczna ...................................................................................................................................... 95
Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................ 95
Etykiety ............................................................................................................................................... 96
14 Specyfikacje ................................................................................................................................................ 98
Zasilanie wejściowe ............................................................................................................................ 98
Środowisko pracy ............................................................................................................................... 98
Załącznik A Podróżowanie z komputerem .................................................................................................... 99
Załącznik B Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................... 101
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów ................................................................................. 101
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................................. 101
Nie można uruchomić komputera .................................................................................... 101
Ekran komputera jest pusty ............................................................................................. 102
Oprogramowanie działa nieprawidłowo ........................................................................... 102
Komputer jest włączony, ale nie odpowiada .................................................................... 102
Komputer jest bardzo ciepły ............................................................................................ 102
Urządzenie zewnętrzne nie działa ................................................................................... 103
Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa ................................................................... 103
Dysk nie jest odtwarzany ................................................................................................. 103
Film nie jest wyświetlany na wyświetlaczu zewnętrznym ................................................ 104
Proces nagrywania dysku nie rozpoczyna się lub zatrzymuje przed zakończeniem ....... 104
Załącznik C Wyładowania elektrostatyczne ................................................................................................ 105
Indeks ............................................................................................................................................................... 106
x
1
Witamy
Po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera jest jeszcze kilka ważnych czynności do wykonania:
●
Poświęć chwilę na zapoznanie się z wydrukowanym przewodnikiem Podstawy systemu
Windows 8, aby poznać nowe funkcje systemu Windows®.
WSKAZÓWKA: Aby szybko powrócić do ekranu startowego komputera z otwartej aplikacji lub
pulpitu systemu Windows, naciśnij przycisk systemu Windows
na klawiaturze. Ponowne
naciśnięcie przycisku Windows spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
●
Połączenie z Internetem — skonfiguruj sieć przewodową lub bezprzewodową, aby można było
połączyć się z Internetem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie do sieci
na stronie 17.
●
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego — ochrona komputera przed uszkodzeniami
powodowanymi przez wirusy. Oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie oprogramowania antywirusowego na stronie 74.
●
Poznawanie komputera — zapoznaj się z funkcjami komputera. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz rozdziały Poznawanie komputera na stronie 4 oraz Nawigacja przy użyciu klawiatury,
gestów dotykowych i urządzeń wskazujących na stronie 24.
●
Poznanie zainstalowanego oprogramowania — przejrzyj listę oprogramowania
preinstalowanego na komputerze.
Na ekranie startowym wpisz a, kliknij pozycję Aplikacje, a następnie wybierz jedną z
wyświetlanych opcji. Szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania
dostarczonego z komputerem można znaleźć w instrukcjach producenta dostarczonych z
oprogramowaniem lub na stronie internetowej producenta.
●
Twórz wszechstronne prezentacje – możesz podłączyć się do projektora, aby podzielić się
swoimi pomysłami z grupą? Zobacz informacje o porcie Thunderbolt w części Wideo
na stronie 36.
●
Utwórz kopię zapasową dysku twardego – utwórz dyski do odzyskiwania lub dysk Flash
odzyskiwania. Zobacz rozdział Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
na stronie 82.
1
Wyszukiwanie informacji
Komputer zawiera kilka źródeł informacji pomocnych przy wykonywaniu różnych czynności.
Źródło informacji
Dostępne informacje
Arkusz Instrukcje konfiguracyjne
●
Instalacja i konfiguracja komputera
●
Pomoc w rozpoznaniu elementów komputera
Przewodnik Podstawy systemu Windows 8
Opis korzystania z systemu Windows® 8 i nawigacji po nim.
HP Support Assistant
●
Informacje o systemie operacyjnym
Aby uzyskać dostęp do programu HP Support
Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP
Support Assistant.
●
Aktualizacje oprogramowania, sterowników i systemu BIOS
●
Narzędzia do rozwiązywania problemów
Najnowsze informacje z tego podręcznika można
uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną. Pomoc
techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna w
innych krajach: http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Dostęp do pomocy technicznej
Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i
wymagania środowiskowe
●
Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa
●
Informacje o utylizacji baterii
●
Prawidłowa konfiguracja miejsca pracy, właściwa postawa,
zdrowie i nawyki pracy
●
Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i
mechanicznego
Aby uzyskać dostęp do instrukcji, wybierz aplikację HP
Support Assistant na ekranie startowym, wybierz
opcję Mój komputer, a następnie wybierz pozycję
Instrukcje obsługi.
Bezpieczeństwo i komfort pracy
Aby uzyskać dostęp do instrukcji, wybierz aplikację HP
Support Assistant na ekranie startowym, wybierz
opcję Mój komputer, a następnie wybierz pozycję
Instrukcje obsługi.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo.
Broszura Worldwide Telephone Numbers (Numery
telefonów na świecie)
Numery telefonów pomocy technicznej HP
Broszura ta jest dostarczana z komputerem.
2
Witryna internetowa HP
●
Informacje dotyczące pomocy technicznej
Najnowsze informacje z tego podręcznika można
uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną. Pomoc
techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna w
innych krajach: http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Zamawianie części i wyszukiwanie dodatkowej pomocy
●
Dostępne akcesoria do urządzenia
Rozdział 1 Witamy
Źródło informacji
Dostępne informacje
Ograniczona gwarancja*
Informacje o gwarancji
Aby uzyskać dostęp do tej instrukcji, wybierz aplikację
HP Support Assistant na ekranie startowym, wybierz
opcję Mój komputer, a następnie wybierz pozycję
Gwarancja i usługi.
— lub —
Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
* Do urządzenia jest dołączona osobna Ograniczona gwarancja HP, która dotyczy tego urządzenia. Jest ona dostarczana z
instrukcją obsługi komputera i/lub na płycie CD/DVD dołączonej do urządzenia. W niektórych krajach/regionach Ograniczona
gwarancja HP może być dostarczana w postaci papierowej. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest
dołączona w formie drukowanej, możesz zamówić wydruk na stronie http://www.hp.com/go/orderdocuments lub pod
adresem:
●
Ameryka Północna: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Europa, Bliski Wschód, Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Włochy
●
Azja, Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Zamawiając papierową kopię gwarancji, należy podać numer produktu, okres gwarancji (znajdujący się na etykiecie
serwisowej), nazwisko/nazwę oraz adres.
WAŻNE: NIE należy zwracać produktu HP na powyższy adres. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna w innych krajach: http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Wyszukiwanie informacji
3
2
Poznawanie komputera
Część górna
płytka dotykowa TouchPad
Element
4
Opis
(1)
Drążek wskazujący
Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie
oraz aktywowanie elementów na ekranie.
(2)
Lewy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(3)
Przycisk włączania/wyłączania płytki
dotykowej TouchPad
Służy do włączania lub wyłączania płytki dotykowej
TouchPad.
(4)
Obszar płytki dotykowej TouchPad
Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie
oraz aktywowanie elementów na ekranie.
(5)
Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(6)
Prawy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy
zewnętrznej.
(7)
Środkowy przycisk drążka wskazującego
Pełni te same funkcje co środkowy przycisk myszy
zewnętrznej.
(8)
Środkowy przycisk płytki dotykowej
TouchPad
Pełni te same funkcje co środkowy przycisk myszy
zewnętrznej.
(9)
Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy
zewnętrznej.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Wskaźniki
Element
(1)
Opis
Wskaźnik zasilania
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer jest w trybie uśpienia.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony.
(2)
Wskaźnik caps lock
Świeci: funkcja caps lock jest włączona.
(3)
Wskaźnik płytki dotykowej TouchPad
●
Pomarańczowy: płytka dotykowa TouchPad jest
wyłączona.
●
Nie świeci: płytka dotykowa TouchPad jest włączona.
●
Pomarańczowy: dźwięk z mikrofonu jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk z mikrofonu jest włączony.
(4)
Wskaźnik wyciszenia mikrofonu
(5)
Wskaźnik num lock
Świeci: funkcja num lock jest włączona.
(6)
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
●
Biały: wbudowane urządzenie bezprzewodowe, takie
jak urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)
lub urządzenie Bluetooth®, jest włączone.
●
Pomarańczowy: wszystkie urządzenia bezprzewodowe
są wyłączone.
●
Pomarańczowy: dźwięk w komputerze jest wyłączony.
●
Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.
(7)
Wskaźnik wyciszenia
Część górna
5
Przyciski i głośniki
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk,
aby uruchomić tryb uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, krótko
naciśnij przycisk, aby wyjść z tego stanu.
●
Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z tego trybu.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego
przycisku zasilania spowoduje utratę niezapisanych
informacji.
Jeśli komputer nie odpowiada i nie można użyć
standardowej procedury zamykania systemu Windows®,
naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co
najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy
zapoznać się z opcjami zasilania. Na ekranie startowym
wpisz zasilanie i wybierz kolejno opcję Ustawienia oraz
pozycję Opcje zasilania.
6
(2)
Głośniki (2)
Odtwarzają dźwięk.
(3)
Przycisk komunikacji bezprzewodowej
Włącza i wyłącza funkcje komunikacji bezprzewodowej, nie
ustanawia jednak połączenia bezprzewodowego.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
Opis
(4)
Przycisk wyciszania dźwięku
Wycisza i przywraca dźwięk głośników.
(5)
Czytnik linii papilarnych
Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie
rozpoznania linii papilarnych, a nie podania hasła.
Część górna
7
Klawisze
Element
Opis
(1)
Klawisz esc
Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem
z klawiszem fn).
(2)
Klawisz fn
Uruchamia często używane funkcje systemowe (po
naciśnięciu razem z klawiszem funkcyjnym, klawiszem num
lk, klawiszem esc lub klawiszem b).
(3)
Przycisk Windows
Umożliwia powrót do ekranu startowego z otwartej aplikacji
lub pulpitu systemu Windows.
UWAGA: Ponowne naciśnięcie przycisku Windows
spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
(4)
Klawisze funkcyjne
Uruchamiają często używane funkcje systemowe (po
naciśnięciu razem z klawiszem fn).
(5)
Klawisz num lk
Włącza/wyłącza wbudowaną klawiaturę numeryczną (po
naciśnięciu razem z klawiszem fn). Przełącza między
funkcjami nawigacyjnymi i numerycznymi zintegrowanej
klawiatury numerycznej.
(6)
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Po włączeniu klawisza num lk można z niej korzystać, tak
jak z zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Przód
8
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Element
(1)
(2)
(3)
(4)
Opis
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilacza prądu
przemiennego/baterii
Wskaźnik dysku twardego
●
Biały: Wbudowane urządzenie bezprzewodowe,
takie jak urządzenie bezprzewodowej sieci
lokalnej (WLAN) i/lub urządzenie Bluetooth, jest
włączone.
●
Pomarańczowy: wszystkie urządzenia
bezprzewodowe są wyłączone.
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer jest w trybie uśpienia.
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony.
●
Biały: komputer jest podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania i bateria jest
naładowana na poziomie od 90 do 99 procent.
●
Pomarańczowy: komputer jest podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania i bateria jest
naładowana na poziomie od 0 do 90 procent.
●
Miga na pomarańczowo: poziom naładowania
baterii, która jest jedynym dostępnym źródłem
zasilania, jest niski. Kiedy poziom naładowania
baterii osiąga krytycznie niski poziom, wskaźnik
zaczyna migać szybko.
●
Nie świeci: bateria jest w pełni naładowana.
●
Miga na biało: komputer korzysta z dysku
twardego.
●
Pomarańczowy: system HP 3D DriveGuard
tymczasowo zaparkował dysk twardy.
Przód
9
Strona prawa
Element
Opis
(1)
Czytnik kart pamięci
Służy do odczytywania danych z kart pamięci i zapisywania
danych na kartach pamięci, takich jak Secure Digital (SD).
(2)
Gniazdo wyjściowe audio (słuchawki) i
gniazdo wejściowe audio (mikrofon)
Odtwarza dźwięk po podłączeniu do opcjonalnych
głośników stereo ze wzmacniaczem, słuchawek nausznych
lub dousznych, zestawu słuchawkowego lub audio
telewizora. Umożliwia także podłączenie opcjonalnego
mikrofonu zestawu słuchawkowego.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia
słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych,
dousznych lub zestawu słuchawkowego należy
odpowiednio dostosować poziom głośności. Więcej
informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć
w podręczniku Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby
uzyskać dostęp do instrukcji, wybierz aplikację HP
Support Assistant na ekranie startowym, wybierz opcję
Mój komputer, a następnie wybierz pozycję Instrukcje
obsługi.
UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest
urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.
UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma 4-stykowe
złącze, które obsługuje zarówno wyjście audio
(słuchawkowe), jak i wejście audio (mikrofonowe).
(3)
Porty USB 3.0 (2)
Służą do podłączania opcjonalnych urządzeń USB 3.0
i zapewniają podwyższoną moc zasilania USB.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat
różnych typów portów USB, zobacz Korzystanie
z urządzenia USB na stronie 54.
(4)
Napęd optyczny (tylko wybrane modele)
Odczytuje i/lub zapisuje (w zależności od modelu
komputera) dane na dysku optycznym.
UWAGA: Aby uzyskać informacje dotyczące
kompatybilności płyty, przejdź nas stronę Pomoc i obsługa
techniczna (zobacz Wyszukiwanie informacji na stronie 2).
Aby wybrać model komputera, postępuj zgodnie z
instrukcjami na stronie internetowej. Wybierz Sterowniki i
wsparcie, a następnie Informacje o produkcie.
(5)
10
Przycisk wysuwania napędu optycznego
(tylko wybrane modele)
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Wysuwa tackę napędu optycznego.
Strona lewa
Element
(1)
Opis
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki
zabezpieczającej.
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież
komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa.
(2)
Otwór wentylacyjny
Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne
części komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych
i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie
wentylatora wewnętrznego podczas zwykłej pracy jest
zjawiskiem normalnym.
(3)
Port USB 2.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB.
(4)
DisplayPort
Umożliwia podłączenie opcjonalnego cyfrowego urządzenia
wyświetlającego, takiego jak monitor o wysokiej
rozdzielczości lub projektor.
(5)
Port Thunderbolt
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia
wyświetlającego o wysokiej rozdzielczości lub urządzenia o
wysokiej wydajności do przechowywania danych.
UWAGA: Technologia Thunderbolt jest nową technologią.
Przed podłączeniem urządzenia Thunderbolt do portu
Thunderbolt należy zainstalować najnowsze sterowniki tego
urządzenia. Kabel Thunderbolt i urządzenie Thunderbolt
(sprzedawane oddzielnie) muszą być zgodne z systemem
Windows. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie ma
certyfikat Thunderbolt zgodności z systemem Windows,
przejdź na stronę https://thunderbolttechnology.net/
products.
(6)
Port ładowania USB 3.0
Służy do podłączenia opcjonalnych urządzeń USB 3.0
i zapewnia podwyższoną moc zasilania USB. Port
ładowania USB umożliwia ładowanie niektórych modeli
telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3 także po
wyłączeniu komputera.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych
typów portów USB, zobacz Korzystanie z urządzenia USB
na stronie 54.
Strona lewa
11
Element
12
Opis
(7)
Karta inteligentna
Obsługuje opcjonalne karty inteligentne.
(8)
Gniazdo karty ExpressCard lub czytnik kart
inteligentnych (zależnie od konfiguracji)
Umożliwia pracę z opcjonalnymi kartami ExpressCard lub
kartami inteligentnymi.
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Tył
Element
Opis
(1)
Gniazdo RJ-45 (sieciowe)
Umożliwia podłączenie kabla sieciowego.
(2)
Otwory wentylacyjne (2)
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający
chłodzenie wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie wentylatora
wewnętrznego podczas zwykłej pracy jest
zjawiskiem normalnym.
(3)
Złącze zasilania
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu
przemiennego.
(4)
zasilacz prądu przemiennego
●
Biały: Komputer jest podłączony do zasilania
zewnętrznego.
●
Nie świeci: Komputer nie jest podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania.
Tył
13
Wyświetlacz
Element
Opis
(1)
Anteny sieci WLAN (2)* (tylko wybrane
modele)
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach
bezprzewodowych (WLAN).
(2)
Anteny sieci WWAN (2)* (tylko wybrane
modele)
Wysyłają i odbierają sygnały w bezprzewodowych sieciach
rozległych (WWAN).
(3)
Mikrofony wewnętrzne (2)
Umożliwia nagrywanie dźwięku.
(4)
Wskaźnik kamery internetowej (tylko wybrane
modele)
Świeci: kamera pracuje.
(5)
Kamera internetowa (tylko wybrane modele)
Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć.
Informacje na temat korzystania z kamery internetowej można
znaleźć w programie HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp
do programu HP Support Assistant, na ekranie startowym
wybierz aplikację HP Support Assistant.
(6)
Wewnętrzny przełącznik wyświetlacza
Powoduje wyłączenie wyświetlacza lub uruchamia tryb uśpienia,
jeśli wyświetlacz zostanie zamknięty w czasie pracy komputera.
UWAGA: Przełącznik wyświetlacza nie jest widoczny
z zewnątrz komputera.
* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń
w pobliżu anten. Aby zapoznać się z informacjami o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej, przeczytaj rozdział
dokumentu Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dotyczący danego kraju lub
regionu. Aby uzyskać dostęp do instrukcji, wybierz aplikację HP Support Assistant na ekranie startowym, wybierz opcję
Mój komputer, a następnie wybierz pozycję Instrukcje obsługi.
14
Rozdział 2 Poznawanie komputera
Spód
Element
Opis
(1)
Zatrzask zwalniający baterię
Umożliwia zwolnienie baterii.
(2)
Wnęka baterii
Miejsce na włożenie baterii.
(3)
Gniazdo SIM
Obsługuje kartę SIM do komunikacji bezprzewodowej.
Gniazdo SIM jest umieszczone we wnęce baterii.
(4)
Złącze dokowania
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia
dokowania.
(5)
Złącze baterii dodatkowej
Umożliwia podłączenie dodatkowej baterii.
(6)
Zamek zwalniający pokrywę serwisową
Zamyka pokrywę serwisową.
(7)
Zatrzask zwalniający pokrywę
serwisową
Umożliwia zwolnienie pokrywy serwisowej komputera.
Spód
15
Element
(8)
Opis
Otwory wentylacyjne (3)
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający
chłodzenie wewnętrznych elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany
automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie wentylatora wewnętrznego
podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(9)
Pokrywa serwisowa
Zapewnia dostęp do wnęki dysku twardego, gniazda
modułu sieci bezprzewodowej WLAN, gniazda modułu
rozległej sieci bezprzewodowej WWAN i gniazd
modułów pamięci.
OSTROŻNIE: Aby zapobiec zawieszeniu systemu,
należy wymieniać moduł bezprzewodowy wyłącznie
na urządzenie zatwierdzone do użycia w komputerze
przez instytucję rządową regulującą kwestie
dotyczące urządzeń bezprzewodowych w kraju/
regionie zamieszkania. Jeśli moduł zostanie
wymieniony i pojawi się komunikat ostrzegawczy,
należy wyjąć moduł, aby przywrócić działanie
komputera, a następnie skontaktować się z działem
pomocy technicznej, korzystając z aplikacji HP
Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu
HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz
aplikację HP Support Assistant.
16
Rozdział 2 Poznawanie komputera
3
Podłączanie do sieci
Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i
uzyskiwać dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć
komputer i połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne
informacje o komunikowaniu się ze światem.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
W technologii bezprzewodowej dane są przesyłane za pomocą fal radiowych zamiast przewodów.
Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:
●
Urządzenie sieci bezprzewodowej (WLAN) — łączy komputer z sieciami bezprzewodowymi
(znanymi jako sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowe LAN, inaczej: WLAN) w siedzibie firmy, w domu
i w miejscach publicznych takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W
sieci WLAN przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub
punktem dostępu.
●
Moduł HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) — urządzenie bezprzewodowej sieci
rozległej (WWAN), które zapewnia łączność bezprzewodową na o wiele większym obszarze.
Operatorzy sieci mobilnych instalują stacje bazowe (podobne do masztów telefonii komórkowej)
na dużych obszarach geograficznych, zapewniając tym samym zasięg w całych województwach,
regionach lub nawet krajach.
●
Urządzenie Bluetooth — tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN) umożliwiającą połączenia
z innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki,
zestawy słuchawek z mikrofonem, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia
sieci PAN komunikują się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować
się względnie blisko siebie; zwykle nie dalej niż 10 metrów.
Więcej informacji o technologii bezprzewodowej oraz łącza do odpowiednich witryn można znaleźć
w aplikacji HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie
startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową
Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze umożliwiają następujące elementy:
●
Przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji bezprzewodowej (nazywany w tym rozdziale
przyciskiem komunikacji bezprzewodowej).
●
Ustawienia systemu operacyjnego
Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej
Komputer, w zależności od modelu, może być wyposażony w przycisk komunikacji bezprzewodowej,
co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji
bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w komputerze są włączane w trakcie
produkcji, tak więc wskaźnik komunikacji bezprzewodowej (biały) świeci po włączeniu komputera.
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych,
a nie stan poszczególnych urządzeń. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest biały, co
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
17
najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej nie świeci, wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest pomarańczowy, gdy
wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
Ponieważ urządzenia bezprzewodowe są włączane fabrycznie, możesz je wszystkie jednocześnie
włączać lub wyłączać za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej.
Korzystanie z ustawień systemu operacyjnego
Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia
z siecią, a także diagnozowanie i naprawianie problemów z siecią.
Aby skorzystać z elementów sterujących systemu operacyjnego:
1.
Na ekranie startowym wpisz u, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.
2.
Wpisz w polu wyszukiwania sieć i udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Centrum
sieci i udostępniania.
Aby uzyskać więcej informacji, otwórz aplikację HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do
programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Korzystanie z sieci WLAN
Dzięki urządzeniu WLAN możesz uzyskać dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej składającej się z
innych komputerów i akcesoriów połączonych za pomocą routera bezprzewodowego lub punktu
dostępu bezprzewodowego.
UWAGA: Terminy router bezprzewodowy i punkt dostępu bezprzewodowego są często
używane zamiennie.
●
Duże sieci WLAN, takie jak firmowe lub publiczne sieci WLAN, zazwyczaj korzystają z punktów
dostępu bezprzewodowego, które mogą obsługiwać dużą liczbę komputerów i akcesoriów oraz
rozdzielać krytyczne funkcje sieci.
●
Sieci WLAN w domach lub małych biurach korzystają zwykle z routerów bezprzewodowych,
które umożliwiają kilku komputerom połączonym bezprzewodowo i przewodowo
współużytkowanie połączenia internetowego, drukarki i plików bez potrzeby stosowania
dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.
Jeżeli chcesz korzystać z urządzenia WLAN komputera, musisz połączyć się z infrastrukturą WLAN
(udostępnianą przez usługodawcę albo sieć publiczną lub firmową).
Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych
Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u
usługodawcy internetowego (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby
kupić usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować
kabel łączący komputer z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.
UWAGA: Od usługodawcy otrzymasz identyfikator użytkownika i hasło dostępu do Internetu. Zapisz
te informacje i schowaj w bezpiecznym miejscu.
18
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
Konfigurowanie sieci WLAN
Do skonfigurowania sieci WLAN i połączenia z Internetem wymagany jest następujący sprzęt:
●
Modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) (1) oraz usługa szerokopasmowego dostępu od
Internetu zakupiona od usługodawcy internetowego.
●
Router bezprzewodowy (2) (do kupienia osobno)
●
Komputer bezprzewodowy (3)
UWAGA: Niektóre modemy mają wbudowany router bezprzewodowy. Skontaktuj się ze swoim
dostawcą usług internetowych, aby ustalić, jaki masz typ modemu.
Poniższa ilustracja pokazuje przykład instalacji sieci bezprzewodowej podłączonej do Internetu.
W miarę rozwoju sieci można do niej podłączać bezprzewodowo i przewodowo dodatkowe
komputery, które będą za jej pośrednictwem uzyskiwać dostęp do Internetu.
Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania sieci WLAN, należy zapoznać się z dokumentacją
dostarczoną przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.
Konfigurowanie routera bezprzewodowego
Pomoc dotyczącą konfigurowania sieci WLAN można uzyskać, zapoznając się z informacjami
dostarczanymi przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.
UWAGA: Zaleca się, aby początkowo połączyć nowy komputer bezprzewodowy z routerem za
pomocą dostarczonego z routerem kabla sieciowego. Po poprawnym podłączeniu komputera do
Internetu można odłączyć kabel i korzystać z sieci za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
Ochrona sieci WLAN
Podczas konfigurowania sieci WLAN lub uzyskiwania dostępu do istniejącej sieci WLAN należy
zawsze włączać funkcje zabezpieczeń, które pozwolą uchronić sieć przed nieautoryzowanym
dostępem. Sieci bezprzewodowe w miejscach publicznych (tzw. hotspoty), np. w kawiarniach i na
lotniskach, często nie zapewniają żadnych zabezpieczeń. W razie wątpliwości dotyczących
bezpieczeństwa komputera podczas połączenia w publicznym punkcie dostępu typu „hotspot” należy
ograniczyć wykonywane czynności do niepoufnej korespondencji elektronicznej i przeglądania stron
internetowych, na których nie podaje się ważnych ani poufnych informacji.
Z uwagi na to, że bezprzewodowe sygnały radiowe są przesyłane poza siecią, inne urządzenia
WLAN mogą odbierać niezabezpieczone transmisje. Podejmuj następujące środki ostrożności w celu
ochrony swojej sieci WLAN:
●
Korzystaj z zapory.
Zapora sprawdza przychodzące do sieci dane i żądania dotyczące danych, odrzucając wszelkie
podejrzane elementy. Zapory sieciowe są dostępne zarówno w wersji programowej, jak
i sprzętowej. W niektórych sieciach wykorzystywane są oba rodzaje zapór.
●
Korzystaj z szyfrowania w sieci bezprzewodowej.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
19
Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej pozwala na szyfrowanie i odszyfrowywanie danych
przesyłanych w sieci na podstawie ustawień bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji,
otwórz aplikację HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant,
na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Podłączanie komputera do sieci WLAN
Aby podłączyć komputer do sieci WLAN, wykonaj następujące czynności:
1.
Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, wskaźnik
komunikacji bezprzewodowej świeci. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej nie świeci,
naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej.
UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci na
pomarańczowo, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.
2.
Na pulpicie systemu Windows naciśnij i przytrzymaj lub kliknij ikonę stanu sieci w obszarze
powiadomień po prawej stronie paska zadań.
3.
Wybierz żądaną sieć WLAN z listy.
4.
Kliknij opcję Podłącz.
Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego.
Wpisz kod, a następnie kliknij opcję Dalej.
UWAGA: Jeśli na liście brak sieci WLAN, znajdujesz się poza zasięgiem routera
bezprzewodowego lub punktu dostępu bezprzewodowego.
UWAGA: Jeśli sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć, nie jest widoczna, na pulpicie systemu
Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci, a następnie wybierz polecenie
Otwórz Centrum sieci i udostępniania. Kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową
sieć. Zostanie wyświetlona lista opcji umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią
lub utworzenie nowego połączenia sieciowego.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie
połączenia.
Po nawiązaniu połączenia umieść kursor myszy nad ikoną stanu sieci w obszarze powiadomień po
prawej stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.
UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy
od rodzaju sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia
elektroniczne i przeszkody, takie jak ściany i podłogi.
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele)
Moduł HP Mobile Broadband umożliwia komputerowi połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci
WWAN, co zapewnia dostęp do Internetu z większej liczby miejsc i na większych obszarach niż
w przypadku korzystania z sieci WLAN. Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband wymaga konta u
usługodawcy sieciowego (nazywanego operatorem sieci mobilnej), który w większości przypadków
będzie operatorem sieci komórkowej. Zasięg modułu jest zbliżony do zasięgu telefonu komórkowego.
Podczas używania z usługą operatora sieci mobilnej moduł ten zapewnia swobodę w zakresie
łączenia z Internetem, wysyłania wiadomości e-mail lub łączenia z siecią firmową niezależnie od
tego, czy znajdujesz się w drodze czy poza zasięgiem punktów dostępowych Wi-Fi.
20
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
HP umożliwia korzystanie z następujących technologii:
●
HSPA (High Speed Packet Access) zapewnia dostęp do sieci opartych na standardzie
telekomunikacyjnym GSM (Global System for Mobile Communications).
●
EV-DO (Evolution Data Optimized) zapewnia dostęp do sieci opartych na standardzie
telekomunikacyjnym CDMA.
●
LTE (ewolucja długoterminowa) umożliwia dostęp do sieci wspierających technologię LTE.
Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru IMEI i/lub MEID modułu HP
Mobile Broadband. Numer seryjny jest umieszczony na etykiecie wewnątrz wnęki baterii komputera.
Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o
użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre
komputery korzystają z kart SIM instalowanych we wnęce baterii. Jeżeli karta SIM nie została
zainstalowana w komputerze, być może została dostarczona wraz z informacjami dotyczącymi
technologii HP Mobile Broadband dołączonymi do komputera. Kartę SIM może także dostarczyć
oddzielnie operator sieci komórkowej.
Informacje na temat wkładania i wyjmowania karty SIM znajdują się w sekcji Wkładanie i wyjmowanie
karty SIM na stronie 21 tego rozdziału.
Informacje na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora
sieci mobilnej stanowią część informacji o module HP Mobile Broadband.
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu złączy, nie używaj zbyt dużej siły w trakcie wkładania
karty SIM.
Aby włożyć kartę SIM, wykonaj następujące czynności:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Zamknij wyświetlacz.
3.
Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
4.
Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieci elektrycznej.
5.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, wnęką baterii do siebie.
6.
Wyjmij baterię.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
21
7.
Włóż kartę SIM do gniazda kart SIM i delikatnie wciśnij ją do gniazda tak, aby została pewnie
osadzona.
UWAGA: Zobacz rysunek we wnęce baterii, aby określić, którą stroną należy włożyć kartę SIM
do komputera.
8.
Włóż baterię.
UWAGA: Moduł HP Mobile Broadband pozostanie wyłączony, jeśli bateria nie zostanie
ponownie zamontowana.
9.
Ponownie podłącz zasilanie zewnętrzne.
10. Ponownie podłącz urządzenia zewnętrzne.
11. Włącz komputer.
Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją, a następnie wyjmij z gniazda.
Korzystanie z oprogramowania GPS (tylko wybrane modele)GPS
Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu
GPS dostarczają informacji o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń
wyposażonych w GPS.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy oprogramowania HP GPS and Location.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth
Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje
fizyczne połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:
22
●
komputery (biurkowe, przenośne, PDA);
●
telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony);
●
urządzenia do przetwarzania obrazu (drukarka, aparat);
●
urządzenia audio (zestawy słuchawkowe, głośniki);
●
mysz.
Rozdział 3 Podłączanie do sieci
Urządzenia Bluetooth umożliwiają nawiązywanie połączeń równorzędnych (typu peer-to-peer), a tym
samym konfigurację osobistej sieci lokalnej (PAN) obejmującej te urządzenia. Informacje na temat
konfigurowania i używania urządzeń Bluetooth można znaleźć w pomocy oprogramowania Bluetooth.
Podłączanie do sieci przewodowej
Są dwa rodzaje połączeń przewodowych: sieć lokalna (LAN) i połączenie modemowe. Połączenie za
pośrednictwem sieci LAN to połączenie w sieci kablowej, dużo szybsze niż modemowe, które jest
realizowane przy użyciu kabla telefonicznego. Kable do obu rodzajów połączeń są sprzedawane
oddzielnie.
OSTRZEŻENIE! Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia
sprzętu, nie podłączaj kabla modemowego ani kabla telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).
Podłączanie komputera do sieci lokalnej (LAN)
Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować
bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w
sieci LAN.
Podłączenie do sieci LAN wymaga użycia 8-stykowego kabla sieciowego RJ-45.
Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:
1.
Włóż wtyczkę kabla sieciowego do gniazda sieciowego w komputerze (1).
2.
Włóż drugą wtyczkę kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.
UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który
zapobiega interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym
układem w stronę komputera.
Podłączanie do sieci przewodowej
23
4
Nawigacja przy użyciu klawiatury,
gestów dotykowych i urządzeń
wskazujących
Poza klawiaturą i myszą komputer umożliwia nawigację przy użyciu gestów dotykowych (tylko
wybrane modele). Gesty dotykowe można wykonywać na płytce dotykowej TouchPad lub na ekranie
dotykowym (tylko wybrane modele).
Zajrzyj do podręcznika Podstawy systemu Windows 8 dołączonego do komputera. Podręcznik
zawiera informacje na temat typowych zadań wykonywanych przy użyciu płytki dotykowej TouchPad,
ekranu dotykowego lub klawiatury.
Wybrane modele komputerów mają na klawiaturze specjalne klawisze czynności lub skrótów
umożliwiające wykonywanie rutynowych zadań.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
UWAGA: Poza urządzeniami wskazującymi dołączonymi do komputera można także korzystać z
kupionej osobno zewnętrznej myszy USB, podłączając ją do jednego z portów USB komputera.
Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego
Ekran Właściwości myszy w systemie Windows służy do dostosowywania ustawień urządzeń
wskazujących, takich jak konfiguracja przycisków, szybkość kliknięcia i opcje wskaźnika.
Aby uzyskać dostęp do apletu Właściwości: Mysz:
●
Na ekranie startowym wpisz mysz, kliknij opcję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Mysz.
Korzystanie z drążka wskazującego
Aby przesunąć wskaźnik na ekranie za pomocą drążka wskazującego, przechyl go w odpowiednim
kierunku. Lewego i prawego przycisku drążka wskazującego używa się dokładnie tak samo, jak
odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej.
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad
Aby przesunąć wskaźnik, przesuń palcem po powierzchni płytki dotykowej TouchPad w wybranym
kierunku. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad używa się w taki sam sposób, jak
przycisków myszy zewnętrznej.
24
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Wyłączanie i włączanie płytki dotykowej TouchPad
Aby wyłączyć lub włączyć płytkę dotykową TouchPad, dotknij szybko dwukrotnie jej przycisku
włączenia/wyłączenia.
Korzystanie z gestów na płytce dotykowej TouchPad
Płytka dotykowa TouchPad i ekran dotykowy (tylko wybrane modele) umożliwiają sterowanie
wskaźnikiem na ekranie przy użyciu palców.
WSKAZÓWKA: W przypadku komputerów z ekranem dotykowym gesty można wykonywać na
wyświetlaczu lub na płytce dotykowej TouchPad, lub na obu tych elementach.
Płytka dotykowa TouchPad obsługuje różne gesty. W celu użycia gestów na płytce dotykowej
TouchPad umieść jednocześnie dwa palce na płytce.
UWAGA: Gesty na płytce dotykowej TouchPad nie są obsługiwane we wszystkich programach.
1.
Na ekranie startowym wpisz mysz, kliknij opcję Ustawienia, a następnie wybierz z listy aplikacji
pozycję Mysz.
2.
Kliknij kartę Ustawienia urządzenia, wybierz urządzenie w wyświetlonym oknie, a następnie
kliknij Ustawienia.
3.
Kliknij wybrany gest, aby włączyć demonstrację.
Włączanie i wyłączanie gestów:
1.
Na ekranie startowym wpisz mysz, kliknij opcję Ustawienia, a następnie wybierz z listy aplikacji
pozycję Mysz.
2.
Kliknij kartę Ustawienia urządzenia, wybierz urządzenie w wyświetlonym oknie, a następnie
kliknij Ustawienia.
3.
Kliknij pole wyboru obok gestu, który chcesz włączyć albo wyłączyć.
4.
Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
Przesunięcie jednym palcem
Przesunięcie jednym palcem umożliwia nawigację po całym ekranie.
●
Umieść palec na obszarze płytki dotykowej TouchPad i przesuń go w celu przemieszczenia
wskaźnika ekranowego w wybranym kierunku.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
25
Naciskanie
Aby dokonać wyboru na ekranie, użyj funkcji stukania płytki dotykowej TouchPad.
●
Stuknij jednym palcem obszar płytki dotykowej TouchPad, aby dokonać wyboru. Naciśnij
element dwukrotnie, aby go otworzyć.
Przewijanie
Przewijanie przydaje się w trakcie przesuwania strony lub obrazu w górę, w dół bądź na boki.
●
26
Umieść dwa nieznacznie rozsunięte palce w obszarze płytki dotykowej TouchPad i przeciągnij je
w górę, dół, lewo lub prawo.
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Zmniejszanie/powiększanie
Gesty zbliżania palców i powiększania umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie obrazów i tekstu.
●
W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce w obszarze płytki dotykowej
TouchPad i rozsuń je.
●
W celu zmniejszenia elementu umieść dwa rozsunięte palce w obszarze płytki dotykowej
TouchPad i przysuń je do siebie.
Obracanie (tylko wybrane modele)
Funkcja obracania umożliwia obracanie elementów, na przykład zdjęć.
●
Umieść nieruchomo palec wskazujący lewej ręki w obszarze płytki dotykowej TouchPad. Przy
użyciu prawej ręki przesuń palec wskazujący zamaszystym ruchem z godziny 12 na godzinę 3.
Aby obrócić w przeciwnym kierunku, przesuń palec wskazujący z godziny 3 na 12.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
27
UWAGA: Obracanie jest przeznaczone dla określonych aplikacji, w których można manipulować
obiektem lub obrazem. Może nie działać we wszystkich aplikacjach.
Kliknięcie dwoma palcami (tylko wybrane modele)
Kliknięcie dwoma palcami umożliwia dokonanie wyboru w menu dla obiektu na ekranie.
●
Połóż dwa palce w obszarze płytki dotykowej TouchPad i naciśnij, aby otworzyć menu opcji dla
wybranego obiektu.
Szybki ruch (tylko wybrane modele)
Funkcja szybkich ruchów umożliwia nawigację po ekranach lub szybkie przewijanie dokumentów.
●
28
Umieść trzy palce w obszarze płytki dotykowej TouchPad i szybko przesuń je w górę, lewo lub
prawo.
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Przesunięcia krawędzi (tylko wybrane modele)
Funkcja przesunięcia krawędzi umożliwia dostęp do pasków narzędzi komputera w celu wykonania
takich zadań jak zmiana ustawień czy znajdowanie lub używanie aplikacji.
Przesunięcie prawej krawędzi
Przesunięcie prawej krawędzi daje dostęp do paneli funkcji, które pozwalają na wyszukiwanie,
udostępnianie, uruchamianie aplikacji, dostęp do urządzeń oraz zmienianie ustawień.
●
Przesuń delikatnie palcem od prawej krawędzi, aby wyświetlić panele funkcji.
Przesunięcie górnej krawędzi
Przesunięcie górnej krawędzi umożliwia otwarcie aplikacji dostępnych na ekranie startowym.
Korzystanie z urządzeń wskazujących
29
WAŻNE: Gdy aplikacja jest aktywna, działanie gestu przesunięcia górnej krawędzi różni się w
zależności od aplikacji.
●
Przesuń delikatnie palcem od górnej krawędzi, aby wyświetlić dostępne aplikacje.
Przesunięcie lewej krawędzi
Przesunięcie lewej krawędzi udostępnia ostatnio otwarte aplikacje w celu szybkiego przełączania
między nimi.
Aby przełączyć się między ostatnio otwartymi aplikacjami, przesuń delikatnie palcem od lewej
krawędzi płytki dotykowej TouchPad.
●
30
Przesuń od lewej krawędzi płytki dotykowej TouchPad, aby przełączać się pomiędzy
aplikacjami.
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Korzystanie z klawiatury
Przy użyciu klawiatury i myszy można pisać, wybierać elementy, przewijać i wykonywać te same
funkcje co w przypadku gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także użycie klawiszy czynności i
skrótów klawiaturowych w celu wykonania określonych funkcji.
WSKAZÓWKA: Przycisk systemu Windows
na klawiaturze umożliwia szybki powrót do
ekranu startowego z otwartej aplikacji lub pulpitu systemu Windows. Ponowne naciśnięcie przycisku
Windows spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
UWAGA: Zależnie od kraju lub regionu klawiatura może mieć różne klawisze i umożliwiać
wykonywanie innych funkcji niż te, które zostały omówione w tej sekcji.
Korzystanie z klawiszy skrótu systemu Microsoft Windows 8
System Microsoft Windows 8 zapewnia skróty do szybkiego wykonywania czynności. Kilka skrótów
pomaga korzystać z funkcji systemu Windows 8. Aby wykonać czynność, naciśnij przycisk systemu
w połączeniu z odpowiednim klawiszem.
Windows
Więcej informacji na temat klawiszy skrótów systemu Windows 8 zawiera aplikacja HP Support
Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz
aplikację HP Support Assistant.
Klawisz
skrótu
Klawisz
Opis
Powoduje otwarcie ekranu startowego.
+
c
Powoduje otwarcie paneli funkcji.
+
d
Powoduje otwarcie pulpitu systemu Windows.
+
tab
Przełączanie otwartych aplikacji.
UWAGA: Kontynuuj naciskanie tej kombinacji klawiszy do
momentu otwarcia żądanej aplikacji.
alt
+
f4
Zamknięcie aktywnej aplikacji.
Położenie skrótów klawiaturowych
Skrót klawiaturowy to kombinacja klawisza fn z klawiszem ESC lub jednym z klawiszy funkcyjnych.
UWAGA: Więcej informacji na temat lokalizacji skrótów klawiaturowych znajdziesz w części
Poznawanie komputera na stronie 4.
Aby użyć skrótu klawiaturowego:
▲
Naciśnij krótko klawisz fn, a następnie naciśnij krótko drugi klawisz skrótu klawiaturowego.
Kombinacja skrótu
klawiaturowego
fn+esc
Opis
Powoduje wyświetlenie informacji o systemie.
Korzystanie z klawiatury
31
Kombinacja skrótu
klawiaturowego
fn+f3
Opis
Inicjuje tryb uśpienia, powodując zapisanie informacji użytkownika w pamięci systemowej.
Wyświetlacz i inne podzespoły są wyłączane, co oszczędza energię.
Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych, należy zapisać pracę przed zainicjowaniem
trybu uśpienia.
fn+f4
Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do
komputera. Jeśli na przykład do komputera podłączony jest monitor, naciśnięcie klawiszy fn+f4
spowoduje przełączenie wyświetlania obrazu z ekranu komputera na ekran monitora w celu
jednoczesnego wyświetlania na komputerze i monitorze.
Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wideo z komputera przy użyciu zewnętrznego
złącza standardu VGA. Skrót klawiaturowy fn+f4 umożliwia również przełączanie wyświetlania
obrazu między innymi urządzeniami odbierającymi sygnały wizyjne z komputera.
fn+f5
Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.
fn+f6
Zmniejsza głośność dźwięku głośnika.
fn+f7
Zwiększa głośność dźwięku głośnika.
fn+f8
Wycisza mikrofon.
fn+f9
Zmniejsza jasność ekranu komputera.
fn+f10
Zwiększa jasność ekranu komputera.
fn+f11
Włącza i wyłącza podświetlenie klawiatury.
UWAGA: Podświetlenie klawiatury jest domyślnie włączone. W celu przedłużenia czasu pracy na
bateriach można wyłączyć podświetlenie klawiatury.
Korzystanie z klawiatur numerycznych
Komputer jest wyposażony we wbudowany blok klawiszy numerycznych lub wbudowaną klawiaturę
numeryczną. Można też używać opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej
klawiatury zewnętrznej z wbudowaną klawiaturą numeryczną.
32
Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących
Korzystanie ze zintegrowanej klawiatury numerycznej
(1)
Element
Opis
Klawisz num lk
Przełącza między funkcjami nawigacyjnymi i numerycznymi
zintegrowanej klawiatury numerycznej.
UWAGA: Jeśli w trakcie wyłączania komputera klawiatura
numeryczna jest włączona, zostanie ponownie uruchomiona przy
kolejnym włączeniu komputera.
(2)
Zintegrowana klawiatura numeryczna
Po włączeniu klawisza num lk można z niej korzystać, tak jak z
zewnętrznej klawiatury numerycznej.
Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej
Klawisze większości zewnętrznych klawiatur numerycznych mają różne funkcje w zależności od tego,
czy włączony jest tryb num lock. (Tryb num lock domyślnie jest wyłączony). Na przykład:
●
Gdy tryb num lock jest włączony, większość klawiszy służy do wprowadzania cyfr.
●
Gdy tryb num lock jest wyłączony, większość klawiszy pełni funkcję klawiszy ze strzałkami,
a także klawiszy page up i page down.
Jeśli włączony jest tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej, lampka num lock na
komputerze jest włączona. Jeśli natomiast tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej jest
wyłączony, lampka num lock na komputerze jest wyłączona.
Aby włączyć lub wyłączyć tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej podczas pracy:
▲
Naciśnij klawisz num lk na zewnętrznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze komputera).
Korzystanie z klawiatury
33
5
Multimedia
W komputerze mogą się znajdować następujące elementy:
●
Wbudowany głośnik/głośniki
●
Wbudowany mikrofon/mikrofony
●
Wbudowana kamera internetowa
●
Preinstalowane oprogramowanie multimedialne
●
Przyciski lub klawisze multimedialne
Korzystanie z przycisków sterujących multimediami
Zależnie od modelu komputera użytkownik może mieć do dyspozycji następujące elementy
sterowania multimediami, które umożliwiają odtwarzanie, wstrzymywanie odtwarzania, szybkie
przewijanie do przodu lub przewijanie do tyłu pliku na nośniku:
●
przyciski multimediów,
●
skróty klawiaturowe multimediów (określone klawisze naciskane razem z klawiszem fn),
●
klawisze multimediów.
Audio
Na swoim komputerze HP możesz odtwarzać dyski CD z muzyką, pobierać i odsłuchiwać muzykę,
strumieniowo przesyłać zawartość audio z sieci Web (w tym audycje radiowe), nagrywać dźwięki lub
miksować audio i wideo, tworząc materiały multimedialne. Aby zwiększyć przyjemność ze słuchania
muzyki, podłącz zewnętrzne urządzenia audio, takie jak głośniki lub słuchawki.
Podłączanie głośników
Do komputera można przyłączyć głośniki przewodowe, podłączając je do portu USB (lub gniazda
wyjścia audio) w komputerze lub stacji dokującej.
Aby podłączyć do komputera głośniki bezprzewodowe lub głośniki generujące dźwięk wysokiej
rozdzielczości, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia. Przed podłączeniem
urządzeń audio upewnij się, że głośność została odpowiednio wyregulowana.
Regulowanie głośności
Zależnie od modelu komputera regulację głośności umożliwiają następujące elementy:
34
●
przyciski regulacji głośności,
●
skróty klawiaturowe regulacji głośności (określone klawisze naciskane razem z klawiszem fn),
●
klawisze regulacji głośności.
Rozdział 5 Multimedia
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek
nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom
głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania
prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji,
wybierz aplikację HP Support Assistant na ekranie startowym, wybierz opcję Mój komputer,
a następnie wybierz pozycję Instrukcje obsługi.
UWAGA: Głośność można regulować również z poziomu systemu operacyjnego i niektórych
programów.
UWAGA: Aby uzyskać informacje o typie sterowania głośnością w danym komputerze, zobacz
Poznawanie komputera na stronie 4.
Podłączanie słuchawek
Do gniazda słuchawkowego komputera możesz podłączyć słuchawki przewodowe.
Aby podłączyć słuchawki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek
nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej
informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.
Podłączanie mikrofonu
Aby nagrać audio, podłącz mikrofon do gniazda mikrofonowego komputera. Aby uzyskać najlepsze
rezultaty nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj dźwięk w miejscu, gdzie nie
występuje szum otoczenia.
Sprawdzanie funkcji audio w komputerze
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj
dźwięk przy ustawieniu bez szumu otoczenia.
Aby sprawdzić funkcje audio komputera, wykonaj następujące kroki:
1.
Na ekranie startowym wpisz p i wybierz pozycję Panel sterowania z listy aplikacji.
2.
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz opcję Dźwięk.
Po otwarciu okna Dźwięk wybierz kartę Dźwięki. W obszarze Zdarzenia programu wybierz
dowolne zdarzenie dźwiękowe, takie jak sygnał czy alarm, a następnie kliknij przycisk Test.
Przez głośniki lub podłączone słuchawki powinny być słyszalne dźwięki.
Aby sprawdzić funkcje nagrywania komputera, wykonaj następujące kroki:
1.
Na ekranie startowym wpisz r i wybierz pozycję Rejestrator dźwięku.
2.
Kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie i zacznij mówić do mikrofonu. Zapisz plik na pulpicie
systemu Windows.
3.
Otwórz program multimedialny i odtwórz nagranie.
Aby potwierdzić lub zmienić ustawienia audio na komputerze:
1.
Na ekranie startowym wpisz p i wybierz pozycję Panel sterowania z listy aplikacji.
2.
Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz opcję Dźwięk.
Audio
35
Kamera internetowa (tylko wybrane modele)
Niektóre komputery są wyposażone w zintegrowaną kamerę internetową. Za pomocą
preinstalowanego oprogramowania można użyć kamery internetowej do robienia zdjęć lub
nagrywania filmów. Istnieje możliwość podglądu zdjęć i nagrań wideo oraz zapisywania ich na dysku.
Oprogramowanie kamery internetowej umożliwia korzystanie z następujących funkcji:
●
Przechwytywanie i udostępnianie nagrań wideo
●
Przesyłanie strumieniowe wideo za pośrednictwem komunikatora internetowego
●
Wykonywanie zdjęć
Wideo
Komputer HP stanowi zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie strumieniowego
obrazu wideo z ulubionych stron internetowych, a także pobieranie nagrań wideo i filmów w celu
oglądania na komputerze bez połączenia z siecią.
Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia
zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora. W komputerze może być również dostępny port
HDMI (High Definition Multimedia Interface), do którego można podłączyć monitor lub telewizor
obsługujący standard HD.
Komputer ma zewnętrzny port video DisplayPort.
WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu
komputera za pomocą właściwego przewodu. W razie wątpliwości sprawdź w instrukcjach
producenta urządzenia.
UWAGA: Aby uzyskać informacje o portach wideo komputera, zobacz Poznawanie komputera
na stronie 4.
DisplayPort
Port DisplayPort pozwala na podłączanie komputera do opcjonalnego urządzenia audio lub wideo,
takiego jak telewizor wysokiej rozdzielczości, lub dowolnego zgodnego urządzenia cyfrowego lub
audio. Port DisplayPort zapewnia wyższą wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego i zapewnia
lepszą jakość obrazu dzięki komunikacji cyfrowej.
UWAGA: Do przesyłania sygnałów audio i/lub wideo za pośrednictwem portu DisplayPort
wymagany jest kabel DisplayPort (do zakupienia osobno).
UWAGA: Do portu DisplayPort w komputerze może być podłączone jedno urządzenie DisplayPort.
Informacje wyświetlane na ekranie komputera mogą być jednocześnie wyświetlane na urządzeniu
DisplayPort.
36
Rozdział 5 Multimedia
Aby podłączyć urządzenie wideo lub audio do portu DisplayPort:
1.
Podłącz jeden koniec kabla DisplayPort do portu DisplayPort w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia wideo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta urządzenia.
UWAGA: Aby odłączyć kabel urządzenia, wciśnij przycisk zwalniania złącza i odłącz je od
komputera.
Podłączenie do portu Thunderbolt
Port Thunderbolt umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia wyświetlającego o wysokiej
rozdzielczości lub urządzenia o wysokiej wydajności do przechowywania danych. Zapewnia wyższą
wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego oraz lepszą jakość obrazu dzięki komunikacji
cyfrowej.
Wideo
37
UWAGA: Technologia Thunderbolt jest nową technologią. Przed podłączeniem urządzenia
Thunderbolt do portu Thunderbolt należy zainstalować najnowsze sterowniki tego urządzenia. Kabel
Thunderbolt i urządzenie Thunderbolt (sprzedawane oddzielnie) muszą być zgodne z systemem
Windows. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie ma certyfikat Thunderbolt zgodności z systemem
Windows, przejdź na stronę https://thunderbolttechnology.net/products.
1.
Podłącz jeden koniec kabla Thunderbolt do portu Thunderbolt w komputerze.
2.
Podłącz drugi koniec kabla do cyfrowego urządzenia wyświetlającego.
3.
Naciskaj klawisz f4, aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania
obrazu.
●
Tylko ekran komputera: wyświetla obraz tylko na ekranie komputera.
●
Tryb powielania: wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu
zewnętrznym.
●
Tryb rozszerzania: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i
urządzeniu zewnętrznym.
●
Tylko drugi ekran: wyświetla obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.
Za każdym razem, gdy naciśniesz f4, zmieni się stan wyświetlania.
UWAGA: Dopasuj rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego, szczególnie po wybraniu
trybu rozszerzania. Na ekranie startowym wpisz p i wybierz pozycję Panel sterowania z listy
aplikacji. Wybierz opcję Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj
rozdzielczość ekranu.
Intel Wireless Display
Funkcja Intel® Wireless Display umożliwia bezprzewodowe udostępnianie zawartości komputera w
telewizorze. W celu skorzystania z tej technologii konieczne jest użycie bezprzewodowego adaptera
telewizyjnego (do zakupienia osobno). Odtwarzanie dysków DVD z ochroną sygnału wyjściowego w
technologii Intel Wireless Display może być niemożliwe (natomiast dyski DVD bez ochrony sygnału
wyjściowego będą odtwarzane). Dyski Blu-ray z ochroną sygnału wyjściowego nie będą odtwarzane
w technologii Intel Wireless Display. Więcej informacji na temat korzystania z bezprzewodowego
adaptera telewizyjnego można znaleźć w instrukcji obsługi producenta.
UWAGA: Przed skorzystaniem z wyświetlacza bezprzewodowego należy upewnić się, że funkcja
sieci bezprzewodowej jest włączona w komputerze.
38
Rozdział 5 Multimedia
6
Zarządzanie energią
UWAGA: Komputer jest wyposażony w przycisk lub włącznik zasilania. Pojęcie przycisku
zasilania wykorzystywane w niniejszym podręczniku odnosi się do obu rodzajów sterowania
zasilaniem.
Wyłączanie komputera
OSTROŻNIE: Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych.
Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy i system operacyjny,
a następnie wyłącza wyświetlacz i komputer.
Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:
●
Jeśli konieczna jest wymiana baterii lub uzyskanie dostępu do elementów znajdujących się
wewnątrz komputera.
●
Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie może być podłączone
poprzez port USB.
●
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy
czas.
Możliwe jest także naciśnięcie przycisku zasilania w celu wyłączenia komputera, jednak zalecaną
metodą jest użycie polecenia zamykania systemu Windows.
UWAGA: Jeżeli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, przed wyłączeniem go
należy najpierw opuścić ten stan, krótko naciskając przycisk zasilania.
1.
Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.
2.
Na ekranie startowym wskaż prawy górny lub prawy dolny róg ekranu.
3.
Kliknij opcję Ustawienia, kliknij ikonę Zasilanie, a następnie kliknij opcję Zamknij.
Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury
zamykania, należy skorzystać z następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej
kolejności:
●
Naciśnij klawisze ctrl+alt+delete. Kliknij ikonę Zasilanie, a następnie kliknij opcję Zamknij.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.
●
Wyjmij baterię.
Ustawianie opcji zasilania
Korzystanie z ustawień oszczędzania energii
Opcja trybu uśpienia jest fabrycznie włączona.
Wyłączanie komputera
39
Po zainicjowaniu trybu uśpienia wskaźniki zasilania migają i następuje wygaszenie ekranu. Praca jest
zapisywana w pamięci.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia
podczas odczytu z dysku lub zewnętrznej karty pamięci ani podczas zapisu na te nośniki.
UWAGA: Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, nie można zainicjować jakiegokolwiek
połączenia z siecią ani wykonywać żadnych czynności na komputerze.
Intel Rapid Start Technology (tylko wybrane modele)
W niektórych modelach funkcja Intel Rapid Start Technology (RST) jest włączona domyślnie.
Umożliwia ona szybkie wznowienie działania komputera ze stanu bezczynności.
Technologia RST zarządza opcjami oszczędzania energii w następujący sposób.
●
Tryb uśpienia — technologia RST umożliwia wybór trybu uśpienia. Aby wyjść z trybu uśpienia,
naciśnij dowolny klawisz, aktywuj płytkę dotykową TouchPad lub krótko naciśnij przycisk
zasilania.
●
Tryb hibernacji — technologia RST inicjuje tryb hibernacji po okresie bezczynności w trybie
uśpienia, gdy komputer jest zasilany z baterii lub z zasilania wewnętrznego albo gdy poziom
naładowania baterii osiągnie poziom krytyczny. Aby wznowić pracę po zainicjowaniu hibernacji,
naciśnij przycisk zasilania.
UWAGA: Technologię RST można wyłączyć w narzędziu Setup Utility (BIOS). Jeśli chcesz mieć
możliwość włączenia trybu hibernacji, musisz włączyć opcję hibernacji inicjowanej przez użytkownika
w opcjach zasilania. Zobacz rozdział Włączanie i wychodzenie z trybu hibernacji zainicjowanego
przez użytkownika na stronie 40.
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Jeśli komputer jest włączony, tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
●
Naciśnij krótko przycisk zasilania.
●
Na ekranie startowym wskaż prawy górny lub prawy dolny róg ekranu. Po wyświetleniu listy
paneli funkcji kliknij opcję Ustawienia, kliknij ikonę Zasilanie, a następnie opcję Uśpij.
Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania.
Podczas wznawiania pracy komputera wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do
poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję ochrony hasłem przy wznawianiu, przed przywróceniem ekranu
do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Włączanie i wychodzenie z trybu hibernacji zainicjowanego przez użytkownika
W sekcji Opcje zasilania można włączyć tryb hibernacji inicjowanej przez użytkownika oraz zmienić
inne ustawienia zasilania i limity czasu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
40
1.
Na ekranie startowym wpisz zasilanie i wybierz kolejno opcję Ustawienia oraz pozycję
Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku kliknij opcję Wybierz działanie przycisku zasilania.
3.
Kliknij opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
4.
W sekcji Po naciśnięciu przycisku zasilania wybierz opcję Hibernuj.
5.
Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Aby wyjść z trybu hibernacji, naciśnij krótko przycisk zasilania. Wskaźniki zasilania włączają się,
a ekran jest przywracany do poprzedniego stanu.
UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem
ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.
Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania
Miernik energii znajduje się na pulpicie systemu Windows. Miernik energii pozwala na szybki dostęp
do ustawień zasilania i sprawdzanie pozostałej energii baterii.
●
Aby wyświetlić wartość procentową poziomu naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy
na pulpicie systemu Windows przesunąć wskaźnik na ikonę miernika energii.
●
Aby uzyskać dostęp do opcji zasilania lub zmienić plan zasilania, należy kliknąć ikonę miernika
energii i wybrać element z listy. Na ekranie startowym można również wpisać zasilanie i
wybrać kolejno opcję Ustawienia oraz pozycję Opcje zasilania.
Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii czy ze źródła
zewnętrznego. Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość,
wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznawianiu
Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu stanu uśpienia lub
hibernacji, należy wykonać następujące czynności:
1.
Na ekranie startowym wpisz zasilanie i wybierz kolejno opcję Ustawienia oraz pozycję
Opcje zasilania.
2.
W lewym okienku kliknij opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.
3.
Kliknij opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4.
Kliknij opcję Wymagaj hasła (zalecane).
UWAGA: Jeżeli chcesz utworzyć hasło konta użytkownika, kliknij Utwórz lub zmień hasło
konta użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli nie chcesz
tworzyć lub zmieniać hasła konta użytkownika, przejdź do kroku 5.
5.
Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Korzystanie z zasilania bateryjnego
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem,
należy używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej
przez firmę HP lub zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.
Komputer używa zasilania z baterii zawsze, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła
zasilania prądem przemiennym. Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od
ustawień zarządzania energią, uruchomionych programów, jasności wyświetlacza, rodzaju urządzeń
zewnętrznych podłączonych do komputera i innych czynników. Pozostawienie baterii w komputerze
powoduje, że zawsze przy podłączeniu komputera do źródła prądu przemiennego bateria jest
ładowana. Ponadto wykonywana na komputerze praca jest chroniona w przypadku awarii zasilania.
Jeżeli w komputerze znajduje się naładowana bateria i korzysta on z zewnętrznego źródła zasilania
Ustawianie opcji zasilania
41
prądem przemiennym, w przypadku odłączenia zasilacza lub utraty zasilania komputer
automatycznie przełącza się na zasilanie z baterii.
UWAGA: Po odłączeniu zasilacza prądu przemiennego jasność wyświetlacza jest automatycznie
zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Wybrane modele komputerów mają możliwość
przełączania pomiędzy trybami graficznymi w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz Przełączana/podwójna karta graficzna (tylko wybrane modele)
na stronie 48.
Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii
Program HP Support Assistant udostępnia narzędzia i informacje dotyczące baterii. Aby uzyskać
dostęp do informacji o baterii, wybierz aplikację HP Support Assistant na ekranie startowym, a
następnie wybierz opcję Bateria i wydajność.
●
Narzędzie Sprawdzanie baterii pozwalające przetestować wydajność baterii
●
Informacje na temat kalibracji, zarządzania energią oraz odpowiedniej konserwacji
i przechowywania w celu wydłużenia czasu pracy baterii
●
Informacje dotyczące typów baterii, specyfikacji, czasu pracy i pojemności
Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:
▲
42
Aby uzyskać dostęp do informacji o baterii, wybierz aplikację HP Support Assistant na ekranie
startowym, a następnie wybierz opcję Bateria i wydajność.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii
Program HP Support Assistant udostępnia informacje na temat stanu baterii zainstalowanej w
komputerze.
Uruchamianie programu Sprawdzanie baterii:
1.
Podłącz zasilacz do komputera.
UWAGA: Komputer musi być podłączony do zasilania zewnętrznego, aby program
Sprawdzanie baterii działał prawidłowo.
2.
Aby uzyskać dostęp do informacji o baterii, wybierz aplikację HP Support Assistant na ekranie
startowym, a następnie wybierz opcję Bateria i wydajność.
Program Sprawdzanie baterii sprawdza baterię i jej ogniwa, by upewnić się, że działają prawidłowo, a
następnie podaje wyniki do oceny.
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii
▲
Przesuń kursor na ikonę miernika energii w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows,
z prawej strony paska zadań.
Wydłużanie czasu pracy na baterii
Czas rozładowania baterii zależy od funkcji używanych w trakcie pracy na zasilaniu z baterii.
Maksymalny czas pracy na baterii stopniowo się zmniejsza, gdyż pojemność baterii samoistnie
spada.
Wskazówki służące wydłużaniu czasu pracy na baterii:
●
Zmniejsz jasność wyświetlacza.
●
Wyjmij z komputera baterię wymienianą przez użytkownika, jeśli nie jest ona używana lub
ładowana.
●
Przechowuj wymienialną baterię w chłodnym, suchym miejscu.
●
Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w Opcjach zasilania.
Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii
Informacje zawarte w tej części dotyczą ostrzeżeń i komunikatów systemowych ustawionych
fabrycznie. Niektóre alerty i komunikaty systemowe dotyczące niskiego poziomu naładowania baterii
można zmieniać przy użyciu apletu Opcje zasilania. Preferencje ustawione za pomocą Opcji zasilania
nie wpływają na wskaźniki.
Na ekranie startowym wpisz zasilanie i wybierz kolejno opcję Ustawienia oraz pozycję Opcje
zasilania.
Rozpoznawanie niskich poziomów naładowania baterii
Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom
naładowania:
●
Wskaźnik baterii (tylko wybrane modele) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego
poziomu naładowania baterii.
— lub —
●
Na ikonie miernika energii w obszarze powiadomień wyświetlane jest powiadomienie o niskim
lub krytycznym poziomie naładowania baterii.
Ustawianie opcji zasilania
43
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat miernika energii znajdziesz w rozdziale Korzystanie
z miernika energii i ustawień zasilania na stronie 41.
Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, przez krótki czas pozostanie w trybie
uśpienia, a następnie wyłączy się. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne
źródło zasilania
▲
Podłącz jedno z następujących urządzeń:
●
zasilacz prądu przemiennego
●
Opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń
●
Opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP
Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii, gdy nie jest dostępne źródło zasilania
Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, gdy nie jest dostępne żadne źródło
zasilania, zapisz pracę i wyłącz komputer.
Wkładanie i wyjmowanie baterii
Wkładanie baterii
Aby włożyć baterię:
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, wnęką baterii do siebie.
2.
Włóż baterię (1) do wnęki, aż zostanie prawidłowo osadzona.
Zatrzask zwalniający baterię (2) automatycznie zablokuje ją we właściwym miejscu.
Wyjmowanie baterii
Aby wyjąć baterię:
OSTROŻNIE: Wyjęcie baterii będącej jedynym źródłem zasilania komputera może spowodować
utratę informacji. Aby zapobiec utracie informacji, przed wyjęciem baterii należy zapisać pracę i
zamknąć system operacyjny Windows.
44
1.
Umieść komputer na płaskiej powierzchni spodnią stroną do góry, wnęką baterii do siebie.
2.
Przesuń zatrzask zwalniający baterię (1), aby ją zwolnić.
Rozdział 6 Zarządzanie energią
3.
Wyjmij baterię z komputera (2).
Oszczędzanie energii baterii
●
Na ekranie startowym wpisz zasilanie i wybierz kolejno opcję Ustawienia oraz pozycję
Opcje zasilania.
●
Za pomocą Opcji zasilania wybierz ustawienia niskiego zużycia energii.
●
Wyłącz nieużywane połączenia z siecią bezprzewodową i LAN oraz zamknij aplikacje
obsługujące modem.
●
Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła
zasilania.
●
Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.
●
Zmniejsz jasność ekranu.
●
W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.
Przechowywanie baterii wymienianej przez użytkownika
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia baterii, nie należy narażać jej na długotrwałe
działanie wysokich temperatur.
Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zewnętrznego źródła zasilania przez ponad 2
tygodnie, należy wyjąć z niego wymienianą baterię i umieścić ją w osobnym miejscu.
Aby zminimalizować stopień samoczynnego rozładowania się przechowywanej baterii, należy
umieścić ją w suchym i chłodnym miejscu.
UWAGA: Przechowywana bateria powinna być sprawdzana co sześć miesięcy. Jeśli pojemność
baterii spadła poniżej 50 procent, należy naładować baterię przed kolejnym okresem
przechowywania.
Przed użyciem baterii, która nie była używana przez co najmniej miesiąc, należy przeprowadzić jej
kalibrację.
Utylizacja baterii wymienianej przez użytkownika
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko pożaru i oparzeń nie wolno baterii demontować, zgniatać
ani przebijać. Nie wolno zwierać styków zewnętrznych. Nie wolno wyrzucać baterii do ognia ani wody.
Informacje na temat odpowiedniej utylizacji baterii znajdują się w rozdziale Uregulowania prawne,
przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji, wybierz
aplikację HP Support Assistant na ekranie startowym, wybierz opcję Mój komputer, a następnie
Ustawianie opcji zasilania
45
wybierz pozycję Instrukcje obsługi. Aby uzyskać dostęp do informacji o baterii, wybierz aplikację HP
Support Assistant na ekranie startowym, a następnie wybierz opcję Bateria i wydajność.
Wymiana baterii wymienianej przez użytkownika
Narzędzie Sprawdzanie baterii informuje o konieczności wymiany baterii, gdy jej ogniwa nie ładują się
prawidłowo lub gdy pojemność baterii stała się zbyt niska. Jeśli bateria może być objęta gwarancją
firmy HP, instrukcje zawierają identyfikator gwarancyjny. Komunikat zawiera odnośnik do witryny
firmy HP, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat zamawiania baterii zamiennej.
46
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym
OSTRZEŻENIE! Nie należy ładować baterii komputera podczas lotu samolotem.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych
z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego dostarczonego wraz
z komputerem, zamiennego zasilacza prądu przemiennego dostarczonego przez firmę HP lub
zgodnego zasilacza prądu przemiennego zakupionego w firmie HP.
UWAGA: Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego zawiera arkusz Instrukcja
instalacji dołączony do opakowania komputera.
Zewnętrzne zasilanie sieciowe jest dostarczane za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu
przemiennego lub opcjonalnego urządzenia dokowania bądź urządzenia rozszerzeń.
Komputer należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym w następujących
przypadkach:
●
podczas ładowania lub kalibrowania baterii,
●
podczas instalowania lub modyfikowania oprogramowania systemowego,
●
Podczas zapisywania informacji na dysku CD, DVD lub BD (tylko wybrane modele)
●
Podczas korzystania z Defragmentatora dysków
●
podczas wykonywania kopii zapasowej lub odzyskiwania danych.
Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym:
●
Rozpoczyna się ładowanie baterii.
●
Jeżeli komputer jest włączony, ikona miernika energii w obszarze powiadomień zmienia wygląd.
Efektem odłączenia komputera od zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym są
następujące zdarzenia:
●
Komputer przełącza się na zasilanie bateryjne.
●
Jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii.
Ustawianie opcji zasilania
47
Testowanie zasilacza prądu przemiennego
Przetestuj zasilacz prądu przemiennego, jeśli w komputerze występuje choć jeden z następujących
objawów, gdy komputer jest do niego podłączony:
●
Komputer nie włącza się.
●
Nie można włączyć wyświetlacza.
●
Wskaźniki zasilania nie świecą.
Aby przetestować zasilacz prądu przemiennego:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Wyjmij baterię z komputera.
3.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, a następnie podłącz go do gniazdka sieci
elektrycznej.
4.
Włącz komputer.
●
Jeśli wskaźniki zasilania włączą się, zasilacz prądu przemiennego działa prawidłowo.
●
Jeśli wskaźniki zasilania nie włączają się, zasilacz nie działa i powinien być wymieniony.
Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać informacje na temat wymiany zasilacza prądu
przemiennego.
Przełączana/podwójna karta graficzna (tylko wybrane modele)
Niektóre modele są wyposażone w przełączaną lub podwójną kartę graficzną.
●
Przełączana karta graficzna — obsługiwana zarówno przez technologię firmy AMD™, jak i firmy
Intel. Jeżeli komputer jest wyposażony w dynamicznie przełączaną kartę graficzną AMD,
obsługuje ona tylko przełączaną grafikę.
●
Podwójna karta graficzna — obsługiwana tylko przez technologię firmy AMD. Jeśli komputer jest
wyposażony w podwójną kartę graficzną AMD Radeon, obsługuje ona tylko podwójną grafikę.
UWAGA: Podwójna grafika może być włączona tylko przez pełnoekranowe aplikacje, które
korzystają z bibliotek DirectX w wersji 10 lub 11.
UWAGA: W celu ustalenia, czy komputer obsługuje grafikę przełączaną, czy podwójną, sprawdź
konfigurację procesora graficznego notebooka. Procesory Intel HR (CPU) i układy AMD serii Trinity
(APU) obsługują grafikę przełączaną. Układy AMD serii Trinity A6, A8 i A10 obsługują podwójną
grafikę. Układy AMD serii Trinity A4 nie obsługują podwójnej grafiki.
Zarówno przełączana, jak i podwójna karta graficzna, oferuje dwa tryby pracy:
●
Tryb wysokiej wydajności — umożliwia pracę aplikacji z optymalną wydajnością.
●
Tryb oszczędzania energii — umożliwia przedłużenie czasu pracy na baterii.
W celu zarządzania ustawieniami karty graficznej AMD:
48
1.
Otwórz program Catalyst Control Center, klikając prawym klawiszem myszy na pulpicie systemu
Windows i wybierając opcję Konfiguruj przełączaną grafikę.
2.
Kliknij kartę Power (Zasilanie) i wybierz opcję Switchable Graphics (Przełączana grafika).
Rozdział 6 Zarządzanie energią
Korzystanie z przełączanej karty graficznej (tylko wybrane modele)
Przełączana karta graficzna umożliwia zmianę trybu pracy pomiędzy trybem wysokiej wydajności a
trybem oszczędzania energii.
W celu zarządzania ustawieniami przełączanej karty graficznej:
1.
Kliknij na pulpicie systemu Windows prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie
Konfiguruj przełączaną grafikę.
2.
Kliknij kartę Power (Zasilanie) i wybierz opcję Switchable Graphics (Przełączana grafika).
W zależności od wymaganej mocy obliczeniowej przełączana karta graficzna przydziela
poszczególnym aplikacjom tryb wysokiej wydajności lub tryb oszczędzania energii. Można także
ręcznie zmienić ustawienia dla każdej aplikacji, wybierając daną aplikację z rozwijanej listy Ostatnio
uruchamiane aplikacje lub klikając opcję Przeglądaj, która znajduje się pod rozwijaną listą Inne
aplikacje. Możliwe jest przełączanie pomiędzy trybem wysokiej wydajności a trybem oszczędzania
energii.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy oprogramowania przełączanej
karty graficznej.
Korzystanie z podwójnej karty graficznej (tylko wybrane modele)
Jeśli komputer jest wyposażony w podwójną kartę graficzną (dwa lub więcej procesorów karty
graficznej — GPU), można aktywować funkcję AMD Radeon Dual Graphics w celu zwiększenia mocy
i wydajności aplikacji pełnoekranowych korzystających z bibliotek DirectX w wersji 10 lub 11. Więcej
informacji na temat bibliotek DirectX można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/directx.
UWAGA: Systemy wyposażone w podwójne karty graficzne obsługują tylko automatyczny wybór
trybu w oparciu o wymagania konkretnej aplikacji (schemat dynamiczny), w którym automatycznie
przypisywany jest do nich tryb wysokiej wydajności albo oszczędzania energii. Można jednak ręcznie
zmieniać ustawienia dla poszczególnych aplikacji.
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji AMD Radeon Dual Graphics zaznacz lub usuń zaznaczenie
pola wyboru w obszarze AMD Radeon Dual Graphics, który znajduje się na karcie Wydajność w
programie Catalyst Control Center.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy oprogramowania AMD.
Ustawianie opcji zasilania
49
7
Karty i urządzenia zewnętrzne
Korzystanie z czytników kart pamięci (tylko w wybranych
modelach)
Opcjonalne karty pamięci umożliwiają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych. Karty te
są często używane w aparatach obsługujących multimedia cyfrowe oraz urządzeniach PDA
i w innych komputerach.
Informacje na temat obsługiwanych przez komputer formatów kart pamięci można znaleźć w części
Poznawanie komputera na stronie 4.
Wkładanie karty pamięci
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złączy karty pamięci, podczas wkładania karty
nie należy używać zbyt dużej siły.
1.
Trzymając kartę cyfrową etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2.
Wsuń kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją, aż zostanie w nim prawidłowo
osadzona.
Komputer zasygnalizuje dźwiękiem wykrycie urządzenia. Może również zostać wyświetlone
menu z opcjami.
Wyjmowanie kart pamięci
OSTROŻNIE: Aby w bezpieczny sposób wyjąć kartę pamięci i zmniejszyć ryzyko utraty informacji
lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie z następującą
procedurą.
50
1.
Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows po prawej
stronie paska zadań. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
3.
Dociśnij kartę (1) i wyjmij ją z gniazda (2).
UWAGA: Jeżeli karta nie wysunie się, wyciągnij ją z gniazda.
Korzystanie z kart ExpressCard (tylko wybrane modele)
Karta ExpressCard to karta PC o dużej wydajności, której można używać w gnieździe typu
ExpressCard.
Karty ExpressCard zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji standardu kart
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
Konfigurowanie karty ExpressCard
Należy zainstalować wyłącznie oprogramowanie wymagane przez daną kartę. Jeśli producent karty
ExpressCard nakazuje zainstalowanie sterowników urządzenia, należy stosować się do
następujących zaleceń:
●
Instalować wyłącznie sterowniki przeznaczone dla danego systemu operacyjnego.
●
Nie należy instalować dodatkowego oprogramowania dostarczanego przez producentów kart
ExpressCard, takiego jak usługi związane z kartami i portami czy programy obsługi kart.
Korzystanie z kart ExpressCard (tylko wybrane modele)
51
Wkładanie karty ExpressCard
OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub kart zewnętrznych, nie należy wkładać kart
PC Card do gniazda ExpressCard.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złączy:
Kartę ExpressCard należy wkładać delikatnie.
Nie należy przenosić ani transportować komputera podczas korzystania z karty ExpressCard.
UWAGA: Poniższa ilustracja może różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
W gnieździe kart ExpressCard może znajdować się wkładka ochronna. Aby wyjąć wkładkę:
1.
Naciśnij wkładkę (1), aby ją odblokować.
2.
Wyciągnij wkładkę z gniazda (2).
Aby włożyć kartę ExpressCard:
1.
Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2.
Włóż kartę do gniazda ExpressCard, a następnie dociśnij ją, aż zostanie prawidłowo osadzona.
Komputer zasygnalizuje dźwiękiem wykrycie karty. Może również zostać wyświetlone menu
z opcjami.
UWAGA: Przy pierwszym podłączeniu karty ExpressCard w obszarze powiadomień
wyświetlany jest komunikat informujący, że karta została rozpoznana przez komputer.
UWAGA: Aby umożliwić oszczędność energii, należy zatrzymać lub wyjąć karty ExpressCard, które
nie są używane.
52
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
Wyjmowanie karty ExpressCard
OSTROŻNIE: Aby w bezpieczny sposób wyjąć kartę ExpressCard i zmniejszyć ryzyko utraty
danych lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie
z następującą procedurą.
1.
Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą ExpressCard.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, po prawej
stronie paska zadań, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Zwolnij i wyjmij kartę ExpressCard:
a.
Delikatnie naciśnij kartę ExpressCard (1), aby ją odblokować.
b.
Wyciągnij kartę ExpressCard z gniazda (2).
Używanie kart inteligentnych
UWAGA: Termin karta inteligentna jest używany w tym rozdziale w odniesieniu do kart
inteligentnych oraz kart Java™ Card.
Karta inteligentna to akcesorium wielkości karty kredytowej z wbudowanym mikroukładem
zawierającym pamięć i mikroprocesor. Podobnie jak komputery osobiste, karty inteligentne mają
systemy operacyjne zarządzające operacjami wejścia i wyjścia, a także chroniące je funkcje
zabezpieczeń. Do korzystania z kart inteligentnych o standardzie przemysłowym używany jest czytnik
kart inteligentnych.
Aby uzyskać dostęp do mikroukładu, konieczny jest kod PIN. Więcej informacji o funkcjach
zabezpieczeń kart inteligentnych można znaleźć w programie HP Support Assistant. Aby uzyskać
dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support
Assistant.
Używanie kart inteligentnych
53
Wkładanie karty inteligentnej
1.
Trzymając kartę etykietą zwróconą do góry, ostrożnie wsuwaj ją do czytnika kart inteligentnych,
aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na komputerze
przy użyciu numeru PIN karty inteligentnej.
Wyjmowanie karty inteligentnej
▲
Chwyć brzeg karty inteligentnej i wyjmij ją z czytnika kart inteligentnych.
Korzystanie z urządzenia USB
Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) jest interfejsem sprzętowym umożliwiającym podłączanie
do komputera opcjonalnych urządzeń zewnętrznych USB, takich jak klawiatura, mysz, napęd,
drukarka, skaner lub koncentrator.
Do prawidłowego działania niektórych urządzeń USB konieczne może być zainstalowanie
dodatkowego oprogramowania. Zwykle jest ono dostarczane wraz z urządzeniem. Więcej informacji
o oprogramowaniu dla danego urządzenia można znaleźć w instrukcjach producenta. Instrukcje te
mogą być dostarczone wraz z oprogramowaniem, na dysku lub na stronie internetowej producenta.
Komputer ma co najmniej 1 port USB obsługujący urządzenia w standardzie USB 1.0, USB 1.1, USB
2.0 i USB 3.0. Komputer może być także wyposażony w port ładujący USB umożliwiający
podłączenie zasilania do urządzenia zewnętrznego. Opcjonalne urządzenie dokowania lub
koncentrator USB zapewnia dodatkowe porty USB, których można używać z komputerem.
54
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
Podłączanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza USB, podczas podłączania urządzenia
nie należy używać zbyt dużej siły.
▲
Podłącz kabel USB urządzenia do portu USB.
UWAGA: Poniższa ilustracja w tym podręczniku może różnić się od rzeczywistego wyglądu
komputera.
Po wykryciu urządzenia zostanie wyemitowany dźwięk.
UWAGA: Przy pierwszym podłączeniu urządzenia USB w obszarze powiadomień wyświetlany jest
komunikat informujący, że urządzenie zostało rozpoznane przez komputer.
Wyjmowanie urządzenia USB
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza USB, podczas wyjmowania urządzenia
USB nie należy gwałtownie wyciągać kabla ze złącza.
OSTROŻNIE: Aby wyjąć urządzenie USB w bezpieczny sposób i zmniejszyć ryzyko utraty
informacji lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie
z następującą procedurą.
1.
Przed wyjęciem urządzenia USB zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane
z urządzeniem.
2.
Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, po prawej
stronie paska zadań, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Wyjmij urządzenie.
Korzystanie z urządzenia USB
55
Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat wymaganego oprogramowania, sterowników i portów
w komputerze, których należy używać, można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez
producenta.
Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do komputera:
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas podłączania zasilanego
napędu, należy pamiętać o wyłączeniu napędu i odłączeniu sieciowego przewodu zasilającego.
1.
Podłącz urządzenie do komputera.
2.
W przypadku podłączania zasilanego urządzenia podłącz kabel zasilający urządzenia do
uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
3.
Wyłącz urządzenie.
Aby odłączyć niezasilane urządzenie zewnętrzne od komputera, wyłącz urządzenie, a następnie
odłącz je od komputera. Aby odłączyć zasilane urządzenie zewnętrzne, wyłącz je, odłącz od
komputera, a następnie odłącz kabel zasilający.
Korzystanie z opcjonalnych napędów
Wyjmowane napędy zewnętrzne rozszerzają opcje przechowywania i uzyskiwania dostępu do
informacji. Napęd USB można dodać, podłączając go do portu USB w komputerze.
UWAGA: Zewnętrzne napędy optyczne USB firmy HP należy podłączać do zasilanego portu USB.
Dostępne są następujące rodzaje napędów USB:
56
●
Napęd dyskietek 1,44 MB
●
Moduł dysku twardego
●
Zewnętrzny napęd optyczny (CD, DVD i Blu-ray)
●
Urządzenie MultiBay
Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne
8
Napędy
Obsługa napędów
OSTROŻNIE: Napędy to bardzo delikatne elementy komputera, z którymi należy postępować
ostrożnie. Przed rozpoczęciem korzystania z napędów należy zapoznać się z poniższymi
przestrogami. Dodatkowe przestrogi zawarte są w poszczególnych procedurach.
Należy zastosować następujące środki ostrożności:
●
Przed przeniesieniem komputera połączonego z zewnętrznym dyskiem twardym należy
zainicjować stan uśpienia i poczekać na wygaszenie ekranu lub odpowiednio odłączyć
zewnętrzny dysk twardy.
●
Przed rozpoczęciem obsługi napędu należy rozładować elektryczność statyczną, dotykając jego
niemalowanej powierzchni metalowej.
●
Nie należy dotykać styków złączy w napędzie wymiennym ani w komputerze.
●
Z napędem należy postępować ostrożnie; nie wolno go upuszczać ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów.
●
Przed usunięciem lub włożeniem napędu należy wyłączyć komputer. W przypadku wątpliwości,
czy komputer jest wyłączony, czy też znajduje się w stanie uśpienia, należy go włączyć, a
następnie wyłączyć za pomocą odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego.
●
Podczas wkładania napędu do wnęki nie należy używać zbyt dużej siły.
●
W czasie zapisywania na dysku w napędzie optycznym nie należy używać klawiatury komputera
ani go przesuwać. Wibracje mają wpływ na proces zapisu.
●
Jeśli jedynym źródłem zasilania komputera jest bateria, przed przystąpieniem do zapisywania na
nośniku należy upewnić się, że jest ona wystarczająco naładowana.
●
Należy unikać wystawiania napędu na działanie ekstremalnych temperatur bądź wilgoci.
●
Należy unikać wystawiania napędu na działanie cieczy. Nie należy spryskiwać napędu żadnymi
środkami czyszczącymi.
●
Przed wyjęciem napędu z wnęki bądź rozpoczęciem transportu, wysyłki lub przechowywania
należy wyjąć z niego nośnik.
●
Jeżeli konieczne jest przesłanie napędu pocztą, należy włożyć go do opakowania z folią
bąbelkową lub do innego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem
„OSTROŻNIE”.
●
Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne.
Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym to między innymi bramki na lotniskach i
ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia
bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są
nieszkodliwe dla napędów.
Korzystanie z dysków twardych
OSTROŻNIE: Aby zapobiec utracie informacji lub zawieszeniu systemu:
Obsługa napędów
57
Aby dodać albo wymienić moduł pamięci lub dysk twardy, zapisz wyniki pracy i wyłącz komputer.
W przypadku wątpliwości, czy komputer jest wyłączony, należy go włączyć, naciskając przycisk
zasilania. Następnie należy wyłączyć komputer za pomocą odpowiedniej funkcji systemu
operacyjnego.
Intel Smart Response Technology (tylko wybrane modele)
Intel® Smart Response Technology (SRT) to funkcja buforowania Intel® Rapid Storage Technology
(RST), która znacznie zwiększa wydajność systemu komputerowego. Technologia SRT umożliwia
komputerom korzystanie z modułu SSD mSATA jako pamięci podręcznej podczas przenoszenia
danych między pamięcią systemową i dyskiem twardym. Dzięki temu można wykorzystać
maksymalną pojemność dysku twardego (lub woluminu RAID) przy jednoczesnym korzystaniu z
wysokowydajnego rozwiązania SSD.
Aby zainstalować lub wymienić dysk twardy oraz skonfigurować wolumin RAID, należy tymczasowo
wyłączyć funkcję SRT, skonfigurować wolumin RAID, a następnie włączyć funkcję SRT. Aby
tymczasowo wyłączyć funkcję SRT:
1.
Na ekranie startowym wpisz Intel, a następnie wybierz pozycję Intel Rapid Storage
Technology.
2.
W linku Stan, w części Wydajność, kliknij łącze Wyłącz.
3.
Zaczekaj na zakończenie trybu przyśpieszania.
4.
Kliknij link Włącz.
WAŻNE: Podczas zmiany trybów RAID należy tymczasowo wyłączyć funkcję SRT. Wprowadź
zmiany, a następnie ponownie włącz funkcję SRT. Jeśli nie uda się tymczasowo wyłączyć tej funkcji,
nie będzie można tworzyć ani zmieniać woluminów RAID.
UWAGA: HP nie obsługuje funkcji SRT z samoszyfrującymi się dyskami (SED).
Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
Zdejmowanie pokrywy serwisowej
Zdejmij pokrywę serwisową, aby uzyskać dostęp do gniazda modułu pamięci, dysku twardego i
innych elementów.
1.
58
Wyjmij baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 44).
Rozdział 8 Napędy
2.
Mając wnękę baterii skierowaną do siebie, wykręć śrubę (1), przesuń zatrzask zwalniający
pokrywy serwisowej (2) w lewo, a następnie unieś (3) aby zwolnić pokrywę serwisową.
UWAGA: Jeżeli nie chcesz używać opcjonalnej śruby, możesz położyć ją wewnątrz pokrywy
serwisowej.
Zakładanie pokrywy serwisowej
Zamontuj pokrywę serwisową po uzyskaniu dostępu do gniazda modułu pamięci, dysku twardego,
etykiety zgodności z przepisami i innych elementów.
1.
Wsuń pokrywę serwisową w kierunku wnęki baterii aż do zatrzaśnięcia (1)
Korzystanie z dysków twardych
59
2.
Przesuń zatrzask zwalniający w prawo, aby zablokować pokrywę serwisową i wkręcić śrubę (2).
UWAGA: Jeżeli nie chcesz używać opcjonalnej śruby, możesz położyć ją wewnątrz pokrywy
serwisowej.
3.
Włóż baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 44).
Wymiana lub modernizacja dysku twardego
OSTROŻNIE: Aby zapobiec utracie informacji lub zawieszeniu systemu:
Przed wyjęciem dysku twardego z wnęki należy wyłączyć komputer. Nie wolno wyjmować dysku
twardego, gdy komputer jest włączony lub znajduje się w stanie wstrzymania czy hibernacji.
W przypadku wątpliwości, czy komputer jest wyłączony, należy go włączyć, naciskając przycisk
zasilania. Następnie należy wyłączyć komputer za pomocą odpowiedniej funkcji systemu
operacyjnego.
Wyjmowanie dysku twardego
Aby wyjąć dysk twardy:
60
1.
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
3.
Połóż komputer spodem do góry na płaskiej powierzchni.
4.
Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię. (Zobacz Wymiana baterii wymienianej przez
użytkownika na stronie 46).
5.
Odkręć 3 śruby dysku twardego (1), a następnie otwórz zatrzask (2).
Rozdział 8 Napędy
6.
Pociągnij zatrzask dysku twardego (3), aby wyjąć dysk z wnęki.
Instalowanie dysku twardego
UWAGA: Komputer użytkownika może się nieznacznie różnić od komputera pokazanego na
ilustracji w tym rozdziale.
Aby zainstalować dysk twardy:
1.
Włóż dysk twardy do jego wnęki pod kątem, połóż go płasko na dnie, i pociągnij za plastikowy
uchwyt (1) w kierunku środka komputera, aby podłączyć dysk twardy do złącza.
2.
Zamknij zatrzask (2), a następnie dokręć 3 śruby mocujące (3).
3.
Załóż pokrywę serwisową (zobacz Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
na stronie 58).
4.
Włóż baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 44).
Korzystanie z dysków twardych
61
5.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne do komputera.
6.
Włącz komputer.
Zwiększanie wydajności dysku twardego
Korzystanie z programu Defragmentator dysków
Podczas korzystania z komputera pliki na dysku twardym ulegają fragmentacji. Program
Defragmentator dysków konsoliduje pofragmentowane pliki i foldery w celu utrzymania wydajności
działania systemu.
UWAGA: Na dyskach półprzewodnikowych nie trzeba uruchamiać Defragmentatora dysków.
Po uruchomieniu Defragmentatora dysków program działa bez nadzoru. Zależnie od wielkości
posiadanego dysku twardego i ilości zdefragmentowanych plików działanie Defragmentatora dysku
może zająć więcej niż godzinę. Można ustawić uruchomienie jego przebiegu w nocy lub w innym
momencie, kiedy nie korzysta się z komputera.
Firma HP zaleca defragmentowanie dysku twardego co najmniej raz w miesiącu. Możesz ustawić
Defragmentator dysków, by działał co miesiąc, ale możesz także ręcznie zdefragmentować swój
komputer ręcznie w dowolnej chwili.
Aby uruchomić program Defragmentator dysków:
1.
Podłącz komputer do zasilania sieciowego.
2.
Na ekranie startowym wpisz dysk, kliknij opcję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję
Defragmentuj i optymalizuj dyski.
3.
Kliknij przycisk Optymalizuj.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa
bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie
oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może
wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zobacz program HP Support Assistant.
Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację
HP Support Assistant.
Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Defragmentator dysków.
Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku
Program Oczyszczanie dysku przeszukuje dysk twardy pod kątem niepotrzebnych plików, które
można bezpiecznie usunąć w celu zwolnienia miejsca i umożliwienia wydajniejszej pracy komputera.
Aby uruchomić program Oczyszczanie dysku:
1.
Na ekranie startowym wpisz dysk, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie wybierz polecenie
Zwolnij miejsce na dysku, usuwając niepotrzebne pliki.
2.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP 3D DriveGuard (tylko wybrane modele)
Funkcja ochrony dysku twardego HP 3D DriveGuard chroni dysk twardy komputera przenośnego,
parkując głowice i wstrzymując obsługę transmisji danych w następujących sytuacjach:
62
●
Upuszczenie komputera.
●
Przenoszenie komputera z zamkniętym wyświetlaczem, gdy komputer jest zasilany z baterii.
Rozdział 8 Napędy
Krótko po zajściu jednej z tych sytuacji mechanizm HP 3D DriveGuard przywraca normalne działanie
dysku twardego.
UWAGA: Ponieważ dyski SSDs nie zawierają części ruchomych, system HP 3D DriveGuard nie
jest potrzebny.
UWAGA: Dysk twardy w podstawowej lub dodatkowej wnęce dysku twardego jest chroniony przez
program HP 3D DriveGuard. Dysk zainstalowany w opcjonalnym urządzeniu dokującym lub
podłączony przez port USB nie jest chroniony przez program HP 3D DriveGuard.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania HP 3D DriveGuard.
Określanie stanu HP 3D DriveGuard
Wskaźnik dysku twardego komputera zmienia kolor, aby poinformować, że dysk znajdujący się w
podstawowej wnęce dysku twardego lub we wnęce dodatkowej (tylko wybrane modele) jest
zaparkowany. Aby określić, czy napęd jest obecnie zabezpieczony lub zaparkowany, skorzystaj z
ikony w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows po prawej stronie paska zadań lub w
Centrum mobilności:
●
Jeśli to oprogramowanie aktywnie chroni napęd, na ikonie dysku twardego jest wyświetlany
zielony znacznik wyboru
●
Jeśli to oprogramowanie jest wyłączone, na ikonie dysku twardego jest wyświetlany czerwony
znak X
●
.
.
Jeśli to oprogramowanie zaparkowało napęd w wyniku wstrząsu, na ikonie dysku twardego jest
wyświetlany pomarańczowy znak pachołka
.
Korzystanie z macierzy RAID (tylko wybrane modele)
Technologia nadmiarowych macierzy niezależnych dysków (RAID) umożliwia komputerowi
korzystanie z dwóch lub więcej dysków twardych w tym samym momencie. Za pomocą ustawień
sprzętowych lub programowych RAID traktuje wiele napędów jako jeden ciągły napęd. Jeśli w ten
sposób do wspólnej pracy zostanie skonfigurowanych wiele dysków, są one określane jako macierz
RAID. Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie HP. Aby uzyskać najnowsze podręczniki
użytkownika, skontaktuj się z pomocą techniczną. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna w innych krajach: http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Korzystanie z macierzy RAID (tylko wybrane modele)
63
9
Bezpieczeństwo
Ochrona komputera
Standardowe funkcje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows oraz niezależne od systemu
narzędzie Setup (BIOS) pozwalają chronić ustawienia osobiste i dane przed różnego rodzaju
zagrożeniami.
UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję prewencyjną. Mogą one nie zapobiec
niewłaściwemu użyciu czy kradzieży urządzenia.
UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych
plików oraz usunąć te pliki z komputera, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.
UWAGA: Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym
komputerze.
UWAGA: Ten komputer obsługuje funkcję Computrace — usługę zabezpieczeń online, która
umożliwia śledzenie i odzyskiwanie urządzeń w niektórych regionach. W przypadku kradzieży
komputera usługa Computrace może śledzić komputer, jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska
dostęp do Internetu. Aby skorzystać z usługi Computrace, należy dokonać zakupu oprogramowania
i subskrypcji usługi. Więcej informacji o zamawianiu oprogramowania Computrace można znaleźć w
witrynie HP pod adresem http://hp-pt.absolute.com.
Ryzyko związane z komputerem
Funkcja zabezpieczająca
Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione
Oprogramowanie HP Client Security w połączeniu z hasłem,
kartą inteligentną, kartą zbliżeniową, zarejestrowanymi
liniami papilarnymi i innymi poświadczeniami
uwierzytelniającymi.
Nieautoryzowany dostęp do programu Computer Setup (f10)
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Nieautoryzowany dostęp do danych na dysku twardym
Hasło funkcji DriveLock lub funkcji Automatic DriveLock w
programie Computer Setup*
Nieuprawnione uruchomienie komputera przy użyciu
opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego (tylko
wybrane modele), opcjonalnego zewnętrznego dysku
twardego (tylko wybrane modele) lub wbudowanej karty
sieciowej
Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie
Computer Setup*
Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu
Windows
Hasło użytkownika systemu Windows
Nieautoryzowany dostęp do danych
●
Oprogramowanie HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer
Setup oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu
64
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*
Ryzyko związane z komputerem
Funkcja zabezpieczająca
Nieautoryzowane przenoszenie komputera
Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką
zabezpieczającą)
* Program Computer Setup jest preinstalowanym w pamięci ROM narzędziem, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy
system operacyjny nie działa lub nie może zostać załadowany. Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie
Computer Setup można używać urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy
USB) lub klawiatury.
Korzystanie z haseł
Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. W zależności od
pożądanej metody zabezpieczenia dostępu do danych można ustawić kilka rodzajów haseł. Hasła
można ustawić w systemie Windows lub niezależnym narzędziu Computer Setup preinstalowanym na
komputerze.
●
Hasła administratora BIOS i funkcji DriveLock są ustawiane w programie Computer Setup i
zarządzane przez system BIOS.
●
Hasła funkcji Automatic DriveLock są włączane w programie Computer Setup.
●
Hasła systemu Windows są ustawiane tylko w systemie operacyjnym Windows.
●
Jeśli wcześniej została skonfigurowana funkcja HP SpareKey i użytkownik zapomni hasła
administratora BIOS ustawionego w programie Computer Setup, może przy użyciu tej funkcji
uzyskać dostęp do tego programu.
●
Utrata obydwu haseł DriveLock ustawionych w programie Computer Setup: hasła użytkownika
DriveLock i hasła głównego DriveLock powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego, który jest
zabezpieczony hasłami i brak możliwości dalszego korzystania z niego.
Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji
zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji
programu Computer Setup.
Wykorzystaj następujące wskazówki dotyczące tworzenia i zapisywania haseł:
●
Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.
●
Nie należy używać tego samego hasła w wielu aplikacjach lub witrynach internetowych, nie
należy też używać hasła systemu Windows do innych aplikacji i witryn internetowych.
●
Do przechowywania nazw użytkownika i haseł dla wszystkich witryn internetowych i aplikacji
można używać Menedżera haseł programu HP Client Security. W przypadku trudności z
przypomnieniem sobie tych danych można je w bezpieczny sposób odczytać.
●
Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.
W poniższych tabelach wymieniono powszechnie używane hasła w systemie Windows oraz hasła
administratora systemu BIOS i opisano ich funkcje.
Korzystanie z haseł
65
Ustawienie haseł w systemie Windows
Hasło
Funkcja
Hasło administratora*
Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu
Windows.
UWAGA: Ustawienie hasła administratora systemu
Windows nie powoduje ustawienia hasła administratora
systemu BIOS.
Hasło użytkownika*
Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows.
* Informacje o ustawianiu hasła administratora systemu Windows lub hasła użytkownika systemu Windows można uzyskać
za pomocą narzędzia HP Support Assistant otwartego na ekranie startowym. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support
Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Ustawienie haseł w programie Computer Setup
Hasło
Funkcja
Hasło administratora systemu BIOS*
Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup.
UWAGA: Jeśli zostały udostępnione funkcje zapobiegające
usunięciu hasła administratora BIOS, jego usunięcie może
być niemożliwe do momentu wyłączenia tych funkcji.
Hasło główne funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock. Ponadto jest używane do
usunięcia zabezpieczenia DriveLock. To hasło jest
ustawiane za pomocą opcji DriveLock Passwords podczas
procedury włączenia.
UWAGA: Aby ustawić hasło funkcji DriveLock, należy
najpierw ustawić hasło administratora BIOS.
Hasło użytkownika funkcji DriveLock*
Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego
chronionego funkcją DriveLock i jest ustawiane za pomocą
opcji DriveLock Passwords podczas procedury włączenia.
UWAGA: Aby ustawić hasło funkcji DriveLock, należy
najpierw ustawić hasło administratora BIOS.
*Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł można znaleźć w kolejnych tematach.
Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS
Aby ustawić, zmienić lub usunąć to hasło, należy wykonać następujące kroki:
Ustawianie nowego hasła administratora systemu BIOS
66
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać Security (Zabezpieczenia) >
Setup BIOS Administrator Password (Ustaw hasło administratora BIOS), a następnie naciśnij
enter.
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
4.
Wpisz hasło, gdy pojawi się odpowiednie żądanie.
5.
Następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Zmiana hasła administratora systemu BIOS
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcje Security
(Zabezpieczenia) > Change Password (Zmień hasło), a następnie naciśnij enter.
4.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
5.
Następnie wpisz swoje nowe hasło, aby je potwierdzić.
6.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Usuwanie hasła administratora systemu BIOS
1.
Włącz lub ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do
menu rozruchowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcje Security
(Zabezpieczenia) > Change Password (Zmień hasło), a następnie naciśnij enter.
4.
Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.
5.
Gdy pojawi się monit o podanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij
klawisz enter.
6.
Przeczytaj ostrzeżenie. Aby kontynuować, kliknij YES (TAK).
7.
Gdy ponownie pojawi się monit o wpisanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie
naciśnij klawisz enter.
8.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
— lub —
Korzystanie z haseł
67
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
68
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS
Gdy pojawi się monit o wpisanie hasła administratora systemu BIOS, wpisz swoje hasło (za
pomocą tych samych klawiszy, które były użyte podczas ustawiania hasła), a następnie naciśnij
klawisz enter. Jeśli 3 kolejne próby wprowadzenia hasła administratora systemu BIOS będą
niepomyślne, musisz ponownie uruchomić komputer i spróbować jeszcze raz.
Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup
OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której nie będzie można korzystać z dysku chronionego
przez funkcję DriveLock, hasło użytkownika i hasło główne funkcji DriveLock należy zapisać
i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Utrata obydwu haseł funkcji DriveLock
powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego i brak możliwości dalszego korzystania z niego.
Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych znajdujących się na
dysku twardym. Zabezpieczenie to może być zastosowane tylko w przypadku wewnętrznych dysków
twardych komputera. Jeśli dysk został zabezpieczony za pomocą funkcji DriveLock, dostęp do niego
jest możliwy tylko po podaniu hasła. Aby uzyskać dostęp do dysku za pomocą haseł DriveLock, dysk
musi się znajdować w komputerze lub w zaawansowanym replikatorze portów.
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do funkcji DriveLock, należy najpierw ustawić hasło administratora
BIOS.
Aby zastosować zabezpieczenie DriveLock do wewnętrznego dysku twardego, należy ustawić hasło
użytkownika i hasło główne w programie Computer Setup. Należy uwzględnić następujące zalecenia
dotyczące korzystania z zabezpieczenia DriveLock:
●
Dostęp do dysku twardego zabezpieczonego za pomocą funkcji DriveLock jest możliwy tylko po
podaniu hasła użytkownika lub hasła głównego.
●
Hasło użytkownika powinno być stosowane przez osobę, która korzysta z komputera
i zabezpieczonego dysku twardego podczas codziennej pracy. Hasło główne może być
stosowane zarówno przez administratora systemu, jak i przez osobę korzystającą z komputera
podczas codziennej pracy.
●
Hasło użytkownika i hasło główne mogą być takie same.
●
Hasło użytkownika lub hasło główne można usunąć tylko przez wyłączenie zabezpieczenia
DriveLock napędu. Zabezpieczenie DriveLock napędu można wyłączyć tylko za pomocą hasła
głównego.
Korzystanie z haseł
69
Ustawianie hasła funkcji DriveLock
Aby ustawić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the
ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu
ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Security
(Zabezpieczenia) > DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Kliknij opcję Set DriveLock Password (global) (Ustaw globalnie hasło funkcji DriveLock).
5.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz dysk twardy, który chcesz
zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz enter.
7.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).
8.
Podaj hasło główne, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Następnie ponownie podaj hasło główne w celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz
enter.
10. Podaj hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz enter.
11. Następnie ponownie podaj hasło użytkownika w celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz
enter.
12. Aby potwierdzić ustawienie zabezpieczenia DriveLock na wybranym dysku, wpisz w polu
potwierdzenia słowo DriveLock i naciśnij klawisz enter.
UWAGA: W potwierdzeniu DriveLock wielkość liter jest uwzględniana.
13. Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany
i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
70
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock
Upewnij się, że dysk twardy znajduje się we wnęce komputera (nie w opcjonalnym urządzeniu
dokującym ani w zewnętrznej wnęce MultiBay).
Po wyświetleniu na ekranie monitu DriveLock Password (Hasło funkcji DriveLock) wpisz hasło
użytkownika lub hasło główne (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono), a
następnie naciśnij klawisz enter.
Po dwóch nieprawidłowych próbach wprowadzenia hasła musisz wyłączyć komputer i spróbować
jeszcze raz.
Korzystanie z haseł
71
Zmiana hasła funkcji DriveLock
Aby zmienić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the
ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu
ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Security
(Zabezpieczenia) > DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Set DriveLock Password
(Ustaw hasło funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy, a następnie naciśnij klawisz
enter.
7.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Change Password
(Zmień hasło).
8.
Podaj aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Następnie podaj nowe hasło, a następnie naciśnij klawisz enter.
10. Następnie ponownie podaj nowe hasło w celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz enter.
11. Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany
i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
72
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock
Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania komunikatu „Press the
ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu uruchomieniowe) u dołu
ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Security
(Zabezpieczenia) > DriveLock, a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Set DriveLock
Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
7.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz polecenie Disable
protection (Wyłącz ochronę).
8.
Wpisz hasło główne, a następnie naciśnij klawisz enter.
9.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup
W środowisku dla wielu użytkowników można ustawić automatyczne hasło funkcji DriveLock. Po
włączeniu automatycznego hasła DriveLock zostanie utworzone losowe hasło użytkownika i główne
hasło DriveLock. Gdy dowolny z użytkowników wprowadzi hasło poświadczające, to losowe hasło
użytkownika i główne hasło DriveLock zostanie użyte do odblokowania dysku.
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do funkcji Automatic DriveLock, należy najpierw ustawić hasło
administratora BIOS.
Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock
Aby włączyć automatyczne hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące
kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz kolejno Security
(Zabezpieczenia) > Automatic DriveLock (Automatyczny DriveLock), a następnie naciśnij
klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
Korzystanie z haseł
73
5.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).
7.
Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock
Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz kolejno Security
(Zabezpieczenia) > Automatic DriveLock (Automatyczny DriveLock), a następnie naciśnij
klawisz enter.
4.
Wprowadź hasło administratora BIOS, a następnie naciśnij klawisz enter.
5.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy,
a następnie naciśnij klawisz enter.
6.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz polecenie Disable
protection (Wyłącz ochronę).
7.
Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym
dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz
zmiany i zakończ), a następnie naciśnij klawisz enter.
Używanie oprogramowania antywirusowego
W przypadku używania komputera do przesyłania poczty e-mail oraz do korzystania z sieci lub
Internetu komputer jest narażony na działanie wirusów. Wirusy komputerowe mogą zakłócić działanie
systemu operacyjnego, programów lub narzędzi, a także powodować nieprawidłowe ich działanie.
Oprogramowanie antywirusowe umożliwia wykrycie większości wirusów i ich zniszczenie oraz,
w większości przypadków, naprawienie spowodowanych przez nie szkód. Aby zapewnić trwałą
ochronę przed wirusami, oprogramowanie antywirusowe musi być regularnie aktualizowane.
Na komputerze jest preinstalowany program Windows Defender. Zdecydowanie zaleca się ciągłe
korzystanie z programu antywirusowego, aby zapewnić pełną ochronę komputera.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wirusów komputerowych, otwórz aplikację HP Support
Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz
aplikację HP Support Assistant.
74
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
Używanie oprogramowania zapory
Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Zapora może być
oprogramowaniem zainstalowanym na danym komputerze i/lub w sieci, lub może to być też
rozwiązanie złożone z oprogramowania i sprzętu.
Do wyboru są dwa typy zapór:
●
Zapory oparte na hoście — jest to oprogramowanie chroniące tylko ten komputer, na którym jest
zainstalowane.
●
Zapory sieciowe — są instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a jego
siecią domową, aby zapewnić ochronę wszystkich komputerów w tej sieci.
Z chwilą zainstalowania w systemie zapory wszystkie dane wysyłane do i z systemu są
monitorowane i porównywane z zestawem kryteriów bezpieczeństwa zdefiniowanych przez
użytkownika. Wszystkie dane, które nie spełniają tych kryteriów, są blokowane.
W danym komputerze lub sprzęcie sieciowym zapora może już być zainstalowana. Jeśli nie,
dostępne są zapory w wersji programowej.
UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać
udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e-mail.
Aby tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania,
a następnie włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację
zapory.
Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń
OSTROŻNIE: Firma Microsoft® przesyła powiadomienia o krytycznych aktualizacjach. Aby
zabezpieczyć komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami komputerowymi, należy
instalować aktualizacje krytyczne firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu powiadomienia.
Użytkownik może wybrać opcję automatycznego instalowania aplikacji. Aby zmienić te ustawienia, na
ekranie startowym wpisz p i wybierz pozycję Panel sterowania. Wybierz opcję System
i zabezpieczenia, a następnie Windows Update, wybierz polecenie Zmień ustawienia i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z oprogramowania HP Client Security
Na komputerze jest preinstalowane oprogramowanie HP Client Security. Dostęp do tego
oprogramowania można uzyskać za pomocą kafelka HP Client Security na ekranie startowym, za
pomocą ikony HP Client Security znajdującej się w obszarze powiadomień po prawej stronie paska
zadań oraz z poziomu Panelu sterowania systemu Windows. Udostępnia ono funkcje zabezpieczeń
służące do ochrony komputera, sieci i krytycznych danych przed nieautoryzowanym dostępem.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania HP Client Security.
Instalowanie opcjonalnego kabla zabezpieczającego
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego
bezpieczeństwa.
Używanie oprogramowania zapory
75
UWAGA: Gniazdo blokady zabezpieczającej w komputerze może wyglądać nieco inaczej niż na
ilustracji w tym rozdziale. Położenie gniazda linki zabezpieczającej w komputerze można znaleźć w
rozdziale Poznawanie komputera na stronie 4.
1.
Przymocuj linkę zabezpieczającą do nieruchomego przedmiotu.
2.
Włóż klucz (1) do blokady linki (2).
3.
Włóż blokadę linki do gniazda w komputerze (3), a następnie zamknij ją za pomocą klucza.
Korzystanie z czytnika linii papilarnych
W wybranych modelach komputerów dostępne są zintegrowane czytniki linii papilarnych. Aby używać
czytnika linii papilarnych, trzeba zarejestrować swoje linie papilarne w programie HP Client Security
Credential Manager. Zapoznaj się z Pomocą oprogramowania HP Client Security.
Po zarejestrowaniu swoich odcisków palców w Menedżerze poświadczeń można użyć Menedżera
haseł programu HP Client Security do przechowywania i wypełniania nazw użytkownika i haseł dla
używanych witryn internetowych i aplikacji.
Umiejscowienie czytnika linii papilarnych
Czytnik linii papilarnych to niewielki metaliczny czujnik znajdujący się w jednym z następujących
obszarów komputera:
●
blisko dolnej części płytki dotykowej TouchPad,
●
z prawej strony klawiatury,
●
w prawym górnym rogu wyświetlacza,
●
z lewej strony wyświetlacza.
W zależności od modelu komputera czytnik może być ustawiony poziomo lub pionowo. Niezależnie
od jego ułożenia palec należy przesuwać prostopadle do metalicznego czujnika. Położenie czytnika w
komputerze można znaleźć w części Poznawanie komputera na stronie 4.
76
Rozdział 9 Bezpieczeństwo
10 Konserwacja
Dodawanie i wymiana modułów pamięci
Ten komputer jest wyposażony w jedną komorę modułów pamięci. Dostępną pojemność pamięci
komputera można zwiększyć, dodając moduł pamięci do wolnego gniazda modułu rozszerzenia
pamięci lub wymieniając istniejący moduł pamięci w gnieździe podstawowego modułu pamięci na
moduł o większej pojemności.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia, przed
zainstalowaniem modułu pamięci należy odłączyć kabel zasilający i wyjąć wszystkie baterie.
OSTROŻNIE: Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą uszkodzić elementy elektroniczne. Przed
przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek procedury należy odprowadzić ładunki
elektrostatyczne, dotykając uziemionego metalowego przedmiotu.
OSTROŻNIE: Aby zapobiec utracie informacji lub zawieszeniu systemu:
Przed dodaniem lub wymianą modułu pamięci wyłącz komputer. Nie wolno wyjmować modułów
pamięci, gdy komputer jest włączony bądź znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji.
W przypadku wątpliwości, czy komputer jest wyłączony, czy też znajduje się w stanie hibernacji,
należy go włączyć, naciskając przycisk zasilania. Następnie należy wyłączyć komputer za pomocą
odpowiedniej funkcji systemu operacyjnego.
UWAGA: Aby po dodaniu drugiego modułu pamięci korzystać z konfiguracji dwukanałowej, należy
się upewnić, że oba moduły pamięci są identyczne.
UWAGA: Główne gniazdo pamięci znajduje się niżej, a dodatkowe gniazdo — wyżej.
Aby dodać lub wymienić moduł pamięci:
1.
Zapisz pracę i wyłącz komputer.
2.
Odłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.
3.
Wyjmij baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 44).
4.
Zdejmij pokrywę serwisową (zobacz Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
na stronie 58).
5.
Jeśli wymieniasz moduł pamięci, wyjmij istniejący moduł:
a.
Odciągnij zaciski mocujące (1) znajdujące się po obu stronach modułu pamięci.
Moduł pamięci zostanie wysunięty.
Dodawanie i wymiana modułów pamięci
77
b.
Chwyć za krawędź modułu pamięci (2) i delikatnie wyjmij moduł z gniazda.
OSTROŻNIE: Aby nie uszkodzić modułu pamięci, należy trzymać go tylko za krawędzie.
Nie należy dotykać elementów modułu pamięci.
Aby chronić moduł pamięci po wyjęciu z gniazda, należy go umieścić w opakowaniu
zabezpieczonym przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
6.
Włóż nowy moduł pamięci:
OSTROŻNIE: Aby nie uszkodzić modułu pamięci, należy trzymać go tylko za krawędzie. Nie
należy dotykać elementów modułu pamięci.
78
a.
Wyrównaj krawędź modułu pamięci z wycięciem (1) z wypustem w gnieździe.
b.
Ustaw moduł pamięci pod kątem 45 stopni względem powierzchni gniazda, a następnie
wciśnij moduł (2) do gniazda modułu pamięci.
Rozdział 10 Konserwacja
c.
Delikatnie dociśnij moduł pamięci (3) z jego lewej i prawej strony aż do zatrzaśnięcia
uchwytów.
OSTROŻNIE: Aby nie uszkodzić modułu pamięci, nie należy go zginać.
7.
Załóż pokrywę serwisową (zobacz Zdejmowanie lub zakładanie pokrywy serwisowej
na stronie 58).
8.
Włóż baterię (zobacz Wkładanie i wyjmowanie baterii na stronie 44).
9.
Podłącz zasilacz prądu przemiennego i urządzenia zewnętrzne do komputera.
10. Włącz komputer.
Czyszczenie komputera
Do bezpiecznego czyszczenia komputera można korzystać z następujących środków:
●
Chlorku benzylodimetyloalkiloamoniowego w stężeniu maksymalnie 0,3% (np. chusteczek
jednorazowych dostępnych pod różnymi nazwami handlowymi)
●
Bezalkoholowego płynu do mycia szyb.
●
Wody z dodatkiem łagodnego detergentu.
●
Suchej ściereczki czyszczącej z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowej i antystatycznej).
●
Antystatycznych ściereczek myjących.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących, gdyż mogą one trwale
uszkodzić komputer. Jeżeli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla
komputera, należy sprawdzić skład produktu, aby upewnić się, że nie zawiera on substancji takich jak
alkohol, aceton, chlorek amonu, chlorek metylenu czy węglowodory.
Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera. W
rysach mogą się z czasem gromadzić drobiny kurzu i środków czyszczących.
Czyszczenie komputera
79
Procedury czyszczenia
Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.
OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera,
nie wolno czyścić go, czy jest włączony.
Wyłącz komputer.
Odłącz zasilanie zewnętrzne.
Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.
OSTROŻNIE: Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię
komputera, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się
płynu na powierzchni komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.
Czyszczenie wyświetlacza (komputery All-in-One i notebooki)
Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą śladów szmatką, zwilżoną płynem do
mycia szyb niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem wyświetlacza upewnij się, że
wyświetlacz jest suchy.
Czyszczenie boków i pokrywy
Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej
jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek
jednorazowych.
UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i
zanieczyszczenia.
Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszki
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia
elementów wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz
może pozostawić na powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.
OSTROŻNIE: Należy zwrócić uwagę, by płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to
spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
80
●
Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszki należy używać miękkiej szmatki
z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących.
Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.
●
Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy
użyć puszki ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.
Rozdział 10 Konserwacja
Aktualizowanie programów i sterowników
Firma HP zaleca także regularne aktualizowanie programów i sterowników do najnowszych wersji.
Najnowsze wersje można znaleźć na stronie http://www.hp.com/support. Można także zarejestrować
się, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o aktualizacjach.
Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq
HP SoftPaq Download Manager (Menedżer pobierania HP SoftPaq — SDM) jest narzędziem
pozwalającym na szybkie uzyskanie dostępu do informacji SoftPaq dla komputerów HP dla firm bez
potrzeby podawania numeru pakietu SoftPaq. Za pomocą tego narzędzia można łatwo odnaleźć
pakiety SoftPaq, pobrać je i rozpakować.
SoftPaq Download Manager pobiera i odczytuje ze strony FTP firmy HP plik bazy danych zawierający
modele komputerów i informacje o pakietach SoftPaq. SoftPaq Download Manager pozwala na
wybranie jednego lub kilku modeli komputerów w celu odnalezienia dostępnych do pobrania pakietów
SoftPaq.
SoftPaq Download Manager sprawdza stronę FTP firmy HP w celu odnalezienia aktualizacji do bazy
danych i oprogramowania. Jeśli aktualizacje zostaną odnalezione, są automatycznie pobierane i
instalowane.
Program SoftPaq Download Manager można pobrać z witryny firmy HP. Użycie programu SoftPaq
Download Manager do pobrania pakietów SoftPaq wymaga pobrania i instalacji tego programu.
Odwiedź witrynę firmy HP pod adresem http://www.hp.com/go/sdm i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować program SoftPaq Download Manager.
Pobieranie pakietów SoftPaq:
▲
Na ekranie startowym wpisz s. W polu wyszukiwania wpisz softpaq, a następnie wybierz
pozycję HP SoftPaq Download Manager. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać pakiety
SoftPaq.
UWAGA: Jeżeli pojawi się żądanie Kontroli konta użytkownika, kliknij Tak.
Aktualizowanie programów i sterowników
81
11 Tworzenie kopii zapasowych
i odzyskiwanie danych
W celu ochrony danych komputer został wyposażony w narzędzia do tworzenia i przywracania kopii
zapasowych w systemie Windows dla poszczególnych plików i folderów oraz całego dysku twardego,
tworzenia nośników naprawy systemu (tylko wybrane modele) przy użyciu zainstalowanego napędu
optycznego (tylko wybrane modele) lub opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego oraz
tworzenia punktów przywracania systemu. W przypadku wystąpienia awarii systemu można użyć tych
kopii zapasowych w celu odtworzenia zawartości komputera.
Na ekranie startowym wpisz przywracanie, kliknij opcję Ustawienia, a następnie wybierz z listy
wyświetlonych opcji.
UWAGA: Szczegółowe informacje na temat różnych opcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania
danych można wyszukać za pomocą programu HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do
programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Na wypadek niestabilności systemu firma HP zaleca wydrukowanie procedury odzyskiwania i
zachowanie jej do wykorzystania później.
UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa
bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania,
uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego
uprawnienia lub podania hasła. Zobacz program HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do
programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Tworzenie kopii zapasowej danych
Przywrócony system po awarii jest tylko tak dobry, jak ostatnia posiadana kopia zapasowa. Zaraz po
pierwszej konfiguracji systemu należy natychmiast utworzyć nośnik naprawy systemu i pierwszą
kopię zapasową. W związku z instalowaniem nowych programów i zapisywaniem nowych plików
należy regularnie tworzyć kopie zapasowe systemu, aby zawsze mieć w miarę aktualną kopię
danych. Nośnik naprawczy systemu (tylko wybrane modele) służy do uruchomienia komputera i
naprawienia systemu operacyjnego w przypadku jego niestabilności lub awarii. Pierwsza i kolejne
kopie zapasowe umożliwiają odtworzenie danych i ustawień w przypadku awarii.
Na ekranie startowym wpisz kopia zapasowa, kliknij Ustawienia i wybierz opcję Zapisz kopie
zapasowe plików wraz z ich historią.
Kopię zapasową danych można zapisać na opcjonalnym zewnętrznym dysku twardym lub dysku
sieciowym.
Przed utworzeniem kopii zapasowej należy uwzględnić następujące wskazówki:
●
Przechowuj pliki osobiste w bibliotece Dokumenty i regularnie wykonuj ich kopie.
●
Wykonaj kopię zapasową szablonów przechowywanych wraz z odpowiednimi programami.
●
Zapisz swoje ustawienia okien, pasków narzędzi i menu, wykonując zrzut ekranu z
ustawieniami. Wykonanie zrzutu ekranu może oszczędzić dużo czasu, jeśli konieczne będzie
zresetowanie preferencji.
Tworzenie kopii zapasowej za pomocą programu Kopia zapasowa/Przywracanie:
82
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
UWAGA: Przed rozpoczęciem procesu tworzenia kopii zapasowej upewnij się, że komputer jest
podłączony do zasilania sieciowego.
UWAGA: Proces ten może trwać ponad godzinę, w zależności od rozmiaru plików i szybkości
komputera.
1.
Na ekranie startowym wpisz kopia, kliknij opcję Ustawienia, a następnie wybierz z listy
wyświetlonych opcji.
2.
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować kopię zapasową, utworzyć obraz
systemu (tylko wybrane modele) lub utworzyć nośnik naprawy systemu (tylko wybrane modele).
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
W przypadku awarii lub niestabilności systemu komputer udostępnia następujące narzędzia
umożliwiające odzyskanie plików:
●
Narzędzia odzyskiwania Windows: Program Kopia zapasowa/Przywracanie można wykorzystać
do odzyskania wcześniej zachowanych informacji. Można także użyć narzędzia systemu
Windows Naprawa automatyczna do rozwiązania problemów, które uniemożliwiają poprawny
start systemu.
●
Narzędzia odzyskiwania f11: Narzędzi odzyskiwania f11 można użyć do przywrócenia
początkowego obrazu dysku twardego. Obraz obejmuje system operacyjny Windows oraz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie.
UWAGA: Jeżeli nie możesz uruchomić komputera i nie masz dostępu do utworzonego wcześniej
nośnika naprawy systemu (tylko wybrane modele), konieczny jest zakup płyty DVD z systemem
Windows 8 w celu ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w rozdziale Korzystanie z nośnika systemu operacyjnego Windows 8
(do zakupienia osobno) na stronie 85.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows
Aby przywrócić informacje, dla których została wcześniej wykonana kopia zapasowa:
▲
Otwórz aplikację HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant,
na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić dane za pomocą narzędzia Naprawa automatyczna.
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
83
OSTROŻNIE: Niektóre opcje narzędzia Naprawa automatyczna powodują całkowite skasowanie
danych i sformatowanie dysku twardego. Wszystkie utworzone na nim pliki oraz zainstalowane
oprogramowanie zostaną na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania proces odzyskiwania
pomoże użytkownikowi w odtworzeniu systemu operacyjnego, sterowników, oprogramowania i
narzędzi na podstawie kopii zapasowej wykonanej do celów przywracania.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania i partycji systemu Windows.
Na ekranie startowym wpisz e, a następnie kliknij pozycję Eksplorator plików.
— lub —
Na ekranie startowym wpisz k, a następnie wybierz pozycję Komputer.
UWAGA: Jeżeli na liście nie ma partycji Windows ani partycji przywracania, konieczne będzie
odtworzenie systemu operacyjnego i programów za pomocą dysku DVD systemu operacyjnego
Windows 8 oraz nośnika Driver Recovery (do zakupienia osobno). Więcej informacji na ten
temat znajduje się w rozdziale Korzystanie z nośnika systemu operacyjnego Windows 8
(do zakupienia osobno) na stronie 85.
3.
Jeśli partycja Windows oraz partycja przywracania są na liście, uruchom ponownie komputer. Po
załadowaniu systemu Windows naciśnij i przytrzymaj klawisz shift, klikając opcję Uruchom
ponownie.
4.
Wybierz kolejno opcje Rozwiązywanie problemów i Opcje zaawansowane, a następnie
wybierz opcję Naprawa automatyczna.
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Więcej informacji na temat przywracania danych za pomocą narzędzi Windows można
znaleźć, wyszukując je w programie HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP
Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11
OSTROŻNIE: Użycie funkcji f11 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku twardego i jego
sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie zostaną na
zawsze usunięte. Narzędzie przywracania f11 ponownie instaluje system operacyjny,
oprogramowanie HP i sterowniki, które zostały zainstalowane fabrycznie. Oprogramowanie, które nie
było instalowane fabryczne, wymaga ponownej instalacji.
Aby przywrócić oryginalny obraz dysku twardego za pomocą narzędzia f11:
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania: Na ekranie startowym wpisz K,
a następnie wybierz pozycję Komputer.
UWAGA: Jeżeli na liście nie ma partycji przywracania, konieczne jest odzyskanie systemu
operacyjnego i programów za pomocą nośnika systemu operacyjnego Windows 8 oraz nośnika
Driver Recovery (do zakupienia osobno). Więcej informacji na ten temat znajduje się w
rozdziale Korzystanie z nośnika systemu operacyjnego Windows 8 (do zakupienia osobno)
na stronie 85.
3.
84
Jeżeli partycja przywracania jest na liście, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij
klawisz esc, gdy na dole ekranu pojawi się komunikat „Press the ESC key for Startup Menu”
(Naciśnij klawisz ESC, aby wejść do menu startowego).
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
4.
Naciśnij klawisz f11, gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Press <F11> for recovery”
(Naciśnij klawisz F11, aby wykonać odzyskiwanie).
5.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z nośnika systemu operacyjnego Windows 8 (do zakupienia
osobno)
Płytę DVD z systemem operacyjnym Windows 8 można zamówić na stronie internetowej
http://www.hp.com/support po wybraniu kraju lub regionu i wykonaniu wyświetlanych instrukcji. Płytę
DVD można także zamówić, kontaktując się z pomocą techniczną. Zajrzyj do broszury Worldwide
Telephone Numbers (Numery telefonów na świecie) dołączonej do komputera, aby zapoznać się z
danymi kontaktowymi.
OSTROŻNIE: Użycie nośnika z systemem operacyjnym Windows 8 powoduje całkowite
skasowanie zawartości dysku twardego i jego sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz
zainstalowane oprogramowanie zostaną na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania
procedura odtwarzania pomoże w przywróceniu systemu operacyjnego oraz sterowników,
oprogramowania i narzędzi.
Aby rozpocząć odzyskiwanie za pomocą płyty DVD z systemem Windows 8:
UWAGA: Ten proces trwa kilka minut.
1.
Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.
2.
Uruchom ponownie komputer, włóż płytę DVD z systemem operacyjnym Windows 8 do napędu
optycznego przed załadowaniem systemu operacyjnego komputera.
3.
Naciśnij dowolny klawisz klawiatury, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu instalacji:
1.
Wysuń nośnik z systemem operacyjnym Windows 8 i włóż nośnik Driver Recovery
(Odzyskiwanie sterowników).
2.
Zainstaluj najpierw sterowniki sprzętu, a następnie zalecane aplikacje.
Szybkie i łatwe odzyskiwanie za pomocą funkcji odświeżania systemu
Windows
Jeśli komputer działa nieprawidłowo i trzeba przywrócić stabilność systemu, za pomocą opcji
odświeżania systemu można przywrócić jego oryginalną wersję, zachowując przy tym ważne
informacje.
WAŻNE: Odświeżanie polega na usunięciu wszelkich tradycyjnych aplikacji, które nie zostały
fabrycznie zainstalowane w systemie.
UWAGA: Podczas odświeżania zostanie również zapisana lista usuniętych aplikacji tradycyjnych,
aby można je było szybko ponownie zainstalować. Więcej informacji na temat ponownej instalacji
tradycyjnych aplikacji znajduje się w aplikacji HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu
HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji odświeżania może zostać wyświetlony monit o zezwolenie
lub hasło. Więcej informacji na ten temat znajduje się w aplikacji HP Support Assistant. Aby uzyskać
dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support
Assistant.
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
85
Aby uruchomić funkcję odświeżania:
1.
Na ekranie startowym wskaż prawy górny lub prawy dolny róg ekranu, aby wyświetlić panele
funkcji.
2.
Kliknij opcję Ustawienia.
3.
Kliknij przycisk Zmień ustawienia komputera w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz opcję
Ogólne z ekranu ustawień komputera.
4.
Przewiń w dół opcje znajdujące się z prawej strony, aby wyświetlić pozycję Odświeżanie
komputera z zachowaniem istniejących plików.
5.
Wybierz opcję Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików, wybierz opcję
Rozpocznij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu Windows
Czasami może istnieć potrzeba szczegółowego formatowania komputera lub usunięcia informacji
osobistych przed oddaniem komputera lub poddaniem go recyklingowi. Proces opisany w tej sekcji to
szybki i prosty sposób na przywrócenie komputera do oryginalnego stanu. Ta opcja usuwa wszystkie
osobiste dane, aplikacje i ustawienia z komputera oraz ponownie instaluje system Windows.
WAŻNE: Ta opcja nie tworzy kopii zapasowej informacji. Przed jej użyciem należy wykonać kopię
zapasową wszelkich informacji, które mają zostać zachowane.
Opcję tę można zainicjować, naciskając klawisz f11 lub wybierając ją na ekranie startowym.
Aby użyć klawisza f11:
1.
Naciśnij klawisz f11 podczas rozruchu komputera.
— lub —
Naciśnij i przytrzymaj klawisz f11 po naciśnięciu przycisku zasilania.
2.
Wybierz język.
3.
Wybierz układ klawiatury.
4.
W menu opcji rozruchu wybierz Rozwiąż problemy.
5.
Wybierz opcję Resetuj ustawienia do stanu początkowego i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Aby użyć ekranu startowego:
86
1.
Na ekranie startowym wskaż prawy górny lub prawy dolny róg ekranu, aby wyświetlić panele
funkcji.
2.
Kliknij opcję Ustawienia.
3.
Kliknij przycisk Zmień ustawienia komputera w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz opcję
Ogólne z ekranu ustawień komputera.
4.
Przewiń w dół opcje znajdujące się z prawej strony, aby wyświetlić pozycję Usuwanie
wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu Windows.
5.
W sekcji Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu Windows wybierz
opcję Rozpocznij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozdział 11 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Korzystanie z oprogramowania HP Software Setup
Oprogramowania HP Software Setup można użyć w celu ponownej instalacji sterowników lub
wybranego uszkodzonego lub usuniętego z systemu oprogramowania.
1.
Na ekranie startowym wpisz HP Software Setup i wybierz pozycję Aplikacje.
2.
Uruchom oprogramowanie HP Software Setup.
3.
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ponownie zainstalować sterowniki lub wybrać
oprogramowanie.
Przeprowadzanie odzyskiwania systemu
87
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i
Diagnostyka systemu
Korzystanie z programu Computer Setup
Program Computer Setup, zwany także systemem BIOS (Basic Input/Output System), kontroluje
komunikację między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak
napędy dysków, wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Program Computer Setup zawiera
ustawienia dla rodzajów zainstalowanych urządzeń, sekwencji startowej komputera i ilości
zainstalowanej pamięci systemowej i rozszerzonej.
UWAGA: Podczas wprowadzania zmian w programie Computer Setup należy zachować
maksymalną ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić poprawne działanie komputera.
Uruchamianie Computer Setup
UWAGA: Zewnętrzna klawiatura lub mysz podłączona do portu USB może być używana do obsługi
programu Computer Setup tylko wtedy, gdy włączono funkcję obsługi starszego standardu USB.
Aby uruchomić program Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup
Aby przemieszczać się i wybierać opcje w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
UWAGA: Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie Computer Setup można
używać urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy
USB) lub klawiatury.
2.
88
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
●
Użyj klawisza tab oraz klawiszy strzałek do wybrania menu lub elementu menu, a
następnie naciśnij klawisz enter lub użyj urządzenia wskazującego, aby kliknąć wybraną
pozycję.
●
W celu przewinięcia w górę i w dół kliknij strzałkę do góry lub strzałkę w dół w prawym
górnym rogu ekranu lub użyj klawisza strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.
●
Aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do ekranu głównego programu Computer
Setup, naciśnij klawisz esc i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i Diagnostyka systemu
Aby zamknąć menu programu Computer Setup, wykonaj jedną z następujących czynności:
●
W celu opuszczenia menu Computer Setup bez zapisywania zmian:
Kliknij ikonę Exit (Wyjdź) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawisza tab i klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Ignore changes
and exit (Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
●
Aby zapisać zmiany i wyjść z menu programu Computer Setup:
Kliknij opcję Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawisza tab i klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Save changes and
exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup
UWAGA: Przywrócenie wartości domyślnych nie zmienia trybu dysku twardego.
Aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w programie Computer Setup, wykonaj
następujące kroki:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc podczas wyświetlania
komunikatu „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić menu
uruchomieniowe) u dołu ekranu.
2.
Naciśnij klawisz f10, aby otworzyć program Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File (Plik) >
Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne).
4.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5.
Aby zapisać zmiany i wyjść, kliknij ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
– lub –
Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany
i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawień haseł i zabezpieczeń.
Aktualizacja systemu BIOS
Zaktualizowane wersje systemu BIOS mogą być dostępne w witrynie internetowej firmy HP.
Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych w witrynie firmy HP jest spakowana
w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq.
Korzystanie z programu Computer Setup
89
Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje
dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.
Sprawdzenie wersji BIOS
W celu ustalenia, czy dostępne aktualizacje systemu BIOS zawierają wersje systemu BIOS nowsze
od obecnie zainstalowanej na komputerze, trzeba sprawdzić wersję zainstalowanego systemu BIOS.
Informacje o wersji systemu BIOS (zwanej też datą pamięci ROM i BIOS systemu) można
wyświetlić, naciskając klawisze fn+esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub korzystając z
programu Computer Setup.
1.
Uruchom program Computer Setup.
2.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File > (Plik)
System Information (Informacje o systemie).
3.
W celu wyjścia z programu Computer Setup bez zapisywania zmian, kliknij ikonę Exit (Wyjdź) w
prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
— lub —
Za pomocą klawisza tab i klawiszy ze strzałkami wybierz opcje File (Plik) > Ignore changes
and exit (Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Pobieranie aktualizacji BIOS
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komputera lub nieudanej instalacji, pobieraj
i instaluj aktualizacje systemu BIOS tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego
zasilania zewnętrznego za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Nie pobieraj i nie instaluj
aktualizacji BIOS, gdy komputer jest zasilany z baterii, jest zadokowany w opcjonalnym urządzeniu
dokowania lub podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji postępuj
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci
elektrycznej.
Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w stan uśpienia.
Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.
1.
Na ekranie startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
2.
Wybierz opcję Updates and tune-ups (Aktualizacje i ulepszenia), a następnie wybierz opcję
Check for HP updates now (Sprawdź aktualizacje HP).
3.
Na stronie pobierania wykonaj następujące czynności:
a.
Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją do wersji systemu BIOS
obecnie zainstalowanej na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta
informacja może być później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego
pobraniu na dysk twardy.
b.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać plik i pobrać go na
dysk twardy.
Jeśli aktualizacja jest nowsza niż zainstalowana wersja systemu BIOS, zanotuj ścieżkę do
lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrana aktualizacja. Informacja ta będzie
potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej zainstalowaniem.
90
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i Diagnostyka systemu
UWAGA: W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek
aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest
skonsultowanie się z administratorem sieci.
Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlonymi na ekranie po ukończeniu pobierania. Jeżeli nie pojawiły się żadne instrukcje, wykonaj
następujące czynności:
1.
Na ekranie startowym wpisz e, a następnie kliknij pozycję Eksplorator plików.
2.
Kliknij oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.
3.
Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym
zawierający pobraną aktualizację.
4.
Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe).
Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.
5.
Ukończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik
można usunąć z dysku twardego.
Korzystanie ze środowiska MultiBoot
Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu
Komputer podczas uruchamiania próbuje uruchomić system z urządzeń umożliwiających rozruch.
Narzędzie MultiBoot, włączone fabrycznie, kontroluje kolejność wybierania przez system urządzenia
rozruchowego. Urządzenia rozruchowe obejmują napędy optyczne, napędy dyskietek i karty
sieciowe, dyski twarde oraz urządzenia USB. Urządzenia rozruchowe zawierają nośnik umożliwiający
start lub pliki wymagane przez komputer do prawidłowego uruchomienia i działania.
UWAGA: Niektóre urządzenia rozruchowe muszą najpierw zostać uaktywnione w programie
Computer Setup, aby mogły zostać uwzględnione w kolejności rozruchowej.
Kolejność, według której komputer wyszukuje urządzenia rozruchowego, można zmienić, modyfikując
kolejność rozruchu w programie Computer Setup. Możesz także nacisnąć klawisz esc, gdy na dole
ekranu widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby
wejść do menu startowego), a następnie nacisnąć klawisz f9. Po naciśnięciu klawisza f9 zostanie
wyświetlone menu przedstawiające bieżące urządzenia rozruchowe i umożliwiające wybranie
jednego z nich. Dostępna jest też funkcja MultiBoot Express, za pomocą której można włączyć
wyświetlanie monitu o wybranie lokalizacji rozruchowej przy każdym uruchomieniu lub ponownym
uruchomieniu komputera.
Korzystanie ze środowiska MultiBoot
91
Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot
Narzędzie MultiBoot można wykorzystywać w następujący sposób:
●
Do ustawiania nowej kolejności rozruchu stosowanej przy każdym włączeniu komputera przez
zmianę kolejności rozruchu w programie Computer Setup.
●
W celu jednorazowego wybrania urządzenia rozruchowego przez naciśnięcie klawisza esc, gdy
na dole ekranu widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz
esc, aby wejść do menu startowego), a następnie f9, aby wejść do menu urządzeń
rozruchowych.
●
W celu użycia funkcji MultiBoot Express do ustawienia różnych kolejności rozruchu. Przy
każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera funkcja ta wyświetla monit o
wybranie urządzenia rozruchowego.
Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup
W celu uruchomienia programu Computer Setup i ustawienia kolejności urządzeń rozruchowych
stosowanej przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby
wejść do menu startowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz opcję Legacy Boot Order
(Kolejność rozruchu dla starszych urządzeń), a następnie naciśnij klawisz enter.
4.
Aby przenieść urządzenie w górę na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego
kliknij strzałkę w górę lub naciśnij klawisz +.
— lub —
Aby przenieść urządzenie w dół na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego
kliknij strzałkę w dół lub naciśnij klawisz -.
5.
W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w
lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz
zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9
Wykonaj następujące czynności, aby dynamicznie wybrać urządzenie rozruchowe dla bieżącej
sekwencji startowej:
92
1.
Wejdź do menu Select Boot Device (Wybierz urządzenie rozruchowe), włączając lub
uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz esc, gdy na dole ekranu
widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść
do menu startowego).
2.
Naciśnij klawisz f9.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy ze strzałkami wybierz urządzenie rozruchowe
i naciśnij klawisz enter.
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i Diagnostyka systemu
Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express
Aby uruchomić program Computer Setup i skonfigurować komputer do wyświetlania menu wyboru
lokalizacji startowej narzędzia MultiBoot przy każdym uruchamianiu lub ponownym uruchamianiu
komputera, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc, kiedy u dołu ekranu
wyświetlany jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby
wejść do menu startowego).
2.
Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.
3.
Za pomocą urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek wybierz kolejno opcje System
Configuration (Konfiguracja systemu) > Boot Options (Opcje uruchamiania) i naciśnij klawisz
enter.
4.
W polu Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Opóźnienie wyświetlania okna MultiBoot
Express [w sekundach]) określ czas wyświetlania menu wyboru lokalizacji startowej, po którym
komputer skorzysta z obecnych ustawień narzędzia MultiBoot (jeśli wybrana zostanie wartość 0,
menu wyboru lokalizacji startowej funkcji Express Boot nie będzie wyświetlane).
5.
W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w
lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
— lub —
Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz
zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter.
Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.
Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express
Podczas wyświetlania menu Express Boot w czasie rozruchu masz następujące możliwości wyboru:
●
Aby określić urządzenie rozruchowe, należy wybrać je z menu Express Boot w wyznaczonym
czasie, a następnie nacisnąć klawisz enter.
●
Aby zapobiec uruchomieniu się komputera według bieżących ustawień narzędzia MultiBoot,
należy nacisnąć dowolny klawisz przed upłynięciem wyznaczonego czasu. Komputer nie
zostanie uruchomiony do momentu wybrania urządzenia rozruchowego i naciśnięcia klawisza
enter.
●
Aby uruchomić komputer zgodnie z bieżącymi ustawieniami narzędzia MultiBoot, należy
zaczekać na upłynięcie wyznaczonego czasu.
Korzystanie ze środowiska MultiBoot
93
Korzystanie z narzędzia Diagnostyka systemu
Narzędzie Diagnostyka systemu umożliwia uruchamianie testów diagnostycznych, pozwalających
ustalić, czy urządzenia komputera działają poprawnie. W narzędziu Diagnostyka systemu mogą być
dostępne następujące testy diagnostyczne:
●
System Tune-Up (Sprawdzenie systemu) — ta grupa dodatkowych testów sprawdza komputer
pod kątem poprawnego działania głównych jego elementów. Test ten trwa dłużej i dokładniej
sprawdza moduły pamięci, atrybuty SMART dysku twardego, jego powierzchnię, baterię (wraz z
jej kalibracją), pamięć modułu graficznego oraz stan modułu sieci WLAN.
●
Start-up test (Test uruchomieniowy) — analizuje główne elementy komputera, które są
niezbędne do uruchomienia komputera.
●
Run-in test (Test roboczy) — powtarza test uruchomieniowy i wykrywa sporadyczne problemy,
których nie wykrywa test uruchomieniowy.
●
Hard disk test (Test dysku twardego) — analizuje stan fizyczny dysku twardego, a następnie
sprawdza dane we wszystkich sektorach dysku. Jeżeli wykryty zostanie uszkodzony sektor,
następuje próba przeniesienia danych do sprawnego sektora.
●
Memory test (Test pamięci) — analizuje stan fizyczny modułów pamięci. Jeżeli pojawi się jakiś
błąd, należy natychmiast wymienić moduł pamięci.
●
Battery test (Test baterii) — analizuje stan baterii i w razie potrzeby dokonuje jej kalibracji. Jeżeli
bateria nie przejdzie testu, należy skontaktować się Pomocą techniczną HP w celu zgłoszenia
problemu i zakupu nowej baterii.
●
BIOS Management (Zarządzanie systemem BIOS) — można zaktualizować lub przywrócić
poprzednią wersję systemu BIOS. Nie zamykaj systemu ani nie odłączaj komputera od zasilania
zewnętrznego podczas tego procesu. Po zmodyfikowaniu systemu BIOS zostanie wyświetlony
ekran z potwierdzeniem. Wybierz opcję BIOS update (Aktualizacja systemu BIOS), BIOS
Rollback (Przywrócenie systemu BIOS) lub Back to main menu (Powrót do menu głównego).
W oknie narzędzia Diagnostyka systemu można przejrzeć informacje o systemie i dzienniki błędów
lub wybrać języki.
Uruchamianie narzędzia Diagnostyka systemu:
1.
Włącz lub uruchom ponownie komputer. Naciśnij klawisz esc, kiedy w lewym dolnym rogu
ekranu wyświetlony jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz ESC,
aby wejść do menu startowego). Po wyświetleniu menu rozruchowego naciśnij klawisz f2.
2.
Kliknij wybrany test diagnostyczny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
UWAGA: Jeżeli chcesz przerwać test diagnostyczny podczas jego trwania, naciśnij klawisz esc.
94
Rozdział 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i Diagnostyka systemu
13 Pomoc techniczna
Kontakt z pomocą techniczną
Jeżeli informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz dostępne za pomocą narzędzia HP
Support Assistant nie rozwiązują wszystkich wątpliwości, skontaktuj się z pomocą techniczną. Pomoc
techniczna w Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna w innych
krajach: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Dostępne są tam następujące możliwości:
●
Czat online z pracownikiem technicznym HP.
UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku,
można skorzystać z pomocy w języku angielskim.
●
Pomoc za pośrednictwem poczty e-mail.
●
Numery telefonów pomocy technicznej.
●
Zlokalizowanie centrum serwisowego HP.
Kontakt z pomocą techniczną
95
Etykiety
Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas
rozwiązywania problemów z systemem lub podróży zagranicznych:
WAŻNE: Wszystkie etykiety opisane w tej sekcji znajdują się w jednym z trzech miejsc, w
zależności od modelu komputera: w dolnej części komputera, we wnęce baterii lub pod drzwiczkami
serwisowymi.
Wskazówki, gdzie szukać tych miejsc, znajdują się w rozdziale Poznawanie komputera na stronie 4.
●
Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział
pomocy technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy
też numeru modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.
UWAGA: Etykiety serwisowe będą przypominać jedną z przedstawionych poniżej. Należy
korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym
komputerze.
Element
(1)
Nazwa produktu
(2)
Numer seryjny
(3)
Numer produktu
(4)
Okres gwarancji
(5)
Numer modelu (tylko wybrane modele)
Element
96
(1)
Okres gwarancji
(2)
Numer modelu (tylko wybrane modele)
Rozdział 13 Pomoc techniczna
Element
(3)
Numer seryjny
(4)
Numer produktu
●
Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.
●
Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych
urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty niektórych krajów/regionów, w których urządzenia
zostały dopuszczone do użytku.
Etykiety
97
14 Specyfikacje
●
Zasilanie wejściowe
●
Środowisko pracy
Zasilanie wejściowe
Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży
zagranicznych.
Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego
lub stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć
komputer może być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za
pomocą zasilacza prądu przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego przez firmę HP
i zatwierdzonego do użytku z tym komputerem.
Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach.
Zasilanie wejściowe
Wartość znamionowa
Napięcie robocze i prąd roboczy
19,5 V prądu stałego, 10,3 A — 200 W, zasilacz Slim
— lub —
19,5 V prądu stałego, 11,8 A — 230 W, zasilacz Slim
UWAGA: To urządzenie przeznaczone jest do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT
stosowanymi w Norwegii, z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż 240 V.
UWAGA: Napięcie i natężenie operacyjne komputera są podane na etykiecie zgodności systemu
z normami.
Środowisko pracy
Czynnik
Jednostki metryczne
Jednostki imperialne
W trakcie pracy (podczas zapisywania
na dysku optycznym)
od 5°C do 35°C
od 41°F do 95°F
Przechowywanie i transport
od –20°C do 60°C
od –4°F do 140°F
W trakcie pracy
od 10% do 90%
od 10% do 90%
Przechowywanie i transport
od 5% do 95%
od 5% do 95%
Temperatura
Wilgotność względna (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza
98
W trakcie pracy
od –15 m do 3 048 m
od –50 stóp do 10 000 stóp
Przechowywanie i transport
od –15 m do 12 192 m
od –50 stóp do 40 000 stóp
Rozdział 14 Specyfikacje
A
Podróżowanie z komputerem
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy postępować zgodnie z podanymi tu wskazówkami
dotyczącymi podróżowania z komputerem i jego transportu:
●
Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:
◦
Utwórz kopię zapasową danych.
◦
Wyjmij wszystkie dyski i karty zewnętrzne, takie jak karty pamięci.
OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komputera i napędu lub utraty danych,
przed wyjęciem napędu z wnęki, jego transportem lub odłożeniem w celu przechowywania
należy wyjąć z niego nośnik.
◦
Wyłącz, a następnie odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
◦
Wyłącz komputer.
●
Należy zabrać ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy
przechowywać oddzielnie.
●
Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny; nie
należy odprawiać go wraz z resztą bagażu transportowanego w lukach bagażowych.
OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędu w pobliżu urządzeń wytwarzających pole
magnetyczne. Do wytwarzających pole magnetyczne urządzeń należą bramki bezpieczeństwa
znajdujące się na lotniskach oraz ręczne wykrywacze metali. Stosowane na lotniskach taśmy
transportowe i inne podobne urządzenia bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny
korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe dla napędów.
●
Możliwość używania komputera podczas lotu zależy od wewnętrznych przepisów
poszczególnych linii lotniczych. Aby korzystać z komputera podczas lotu, należy wcześniej
upewnić się, czy dane linie lotnicze na to zezwalają.
●
Jeżeli komputer nie będzie używany ani odłączony do zewnętrznego źródła zasilania przez
ponad dwa tygodnie, należy wyjąć z niego baterię i umieścić ją w osobnym miejscu.
●
Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą lub w inny sposób, należy
włożyć urządzenie do odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie
napisem informującym o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE –
DELIKATNE URZĄDZENIE”.
●
Jeśli komputer jest wyposażony w urządzenie bezprzewodowe lub w moduł HP Mobile
Broadband, na przykład w kartę sieciową w standardzie 802.11b/g, urządzenie GSM (Global
System for Mobile Communications) lub GPRS (General Packet Radio Service), możliwości
korzystania z urządzeń tego typu mogą podlegać ograniczeniom w niektórych miejscach. Takie
ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów
99
wybuchowych i w niebezpiecznych miejscach. W razie niepewności co do możliwości używania
danego urządzenia przed jego włączeniem należy zapytać o pozwolenie.
●
Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:
◦
Należy zapoznać się z obowiązującymi w każdym kraju/regionie przepisami celnymi
dotyczącymi komputerów.
◦
Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej
z lokalizacji, w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość
i typy wtyczek mogą się różnić.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub
uszkodzenia sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia
przeznaczonego do urządzeń domowych.
100 Załącznik A Podróżowanie z komputerem
B
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera następujące części:
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów
●
Łącza do witryn internetowych oraz dodatkowe informacje o komputerze w programie HP
Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie
startowym wybierz aplikację HP Support Assistant.
UWAGA: Niektóre narzędzia sprawdzania i naprawy wymagają połączenia internetowego.
Firma HP zapewnia również dodatkowe narzędzia, które nie wymagają połączenia
internetowego.
●
Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych:
http://www.hp.com/go/contactHP. Pomoc techniczna w innych krajach: http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Wybierz z następujących typów pomocy:
◦
Czat online z pracownikiem technicznym HP.
UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą nie jest dostępny w danym języku, można skorzystać
z pomocy w języku angielskim.
◦
Pomoc techniczna HP za pośrednictwem poczty e-mail.
◦
Znalezienie numerów telefonów wsparcia klienta HP na całym świecie.
◦
Zlokalizowanie centrum serwisowego HP.
Rozwiązywanie problemów
Poniższe rozdziały opisują różne rodzaje często występujących problemów i ich rozwiązania.
Nie można uruchomić komputera
Jeżeli komputer nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania, poniższe wskazówki pomogą w
ustaleniu przyczyny problemu z uruchamianiem:
●
Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej, to podłącz do niego inne
urządzenie elektryczne, aby sprawdzić, czy jest ono pod napięciem.
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z zasilacza prądu przemiennego dostarczonego
z komputerem lub zatwierdzonego do użytku z tym komputerem przez firmę HP.
●
Jeśli komputer jest podłączony do innego źródła zasilania niż gniazdko, podłącz komputer do
gniazdka za pomocą zasilacza. Należy się upewnić, że kabel zasilający i zasilacz prądu
przemiennego są prawidłowo podłączone.
Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów 101
Ekran komputera jest pusty
Jeżeli ekran jest pusty, a komputer nie został wyłączony, przyczyny mogą być następujące:
●
Być może komputer jest w trybie uśpienia. Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk
zasilania. Uśpienie to funkcja oszczędzania energii, która powoduje wyłączenie wyświetlacza.
Tryb uśpienia może zostać zainicjowany przez system, gdy komputer jest włączony, ale nie jest
używany, lub jego bateria osiągnęła stan niskiego poziomu naładowania. Aby zmienić te i
pozostałe ustawienia zarządzania energią, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bateria w
obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, z prawej strony paska zadań, i kliknij opcję
Preferencje.
●
Komputer nie jest skonfigurowany tak, aby obraz był wyświetlany na ekranie. Aby przenieść
obraz na ekran komputera, naciśnij fn+f4. W przypadku większości modeli po podłączeniu do
komputera zewnętrznego wyświetlacza, np. monitora, obraz może być wyświetlany na ekranie
komputera, na wyświetlaczu zewnętrznym lub na obu urządzeniach jednocześnie. Naciskanie fn
+f4 powoduje przełączanie obrazu między ekranem komputera, jednym lub większą liczbą
zewnętrznych urządzeń wyświetlających oraz funkcją wyświetlania jednoczesnego na
wszystkich urządzeniach.
Oprogramowanie działa nieprawidłowo
Jeśli oprogramowanie nie odpowiada lub nie reaguje w normalny sposób, należy ponownie
uruchomić komputer, wskazując prawą stronę ekranu. Po wyświetleniu paneli funkcji kliknij opcję
Ustawienia. Kliknij ikonę Zasilanie, a następnie kliknij opcję Zamknij. Jeśli nie możesz ponownie
uruchomić komputera za pomocą tej procedury, zobacz Komputer jest włączony, ale nie odpowiada
na stronie 102.
Komputer jest włączony, ale nie odpowiada
Jeżeli komputer jest włączony, ale nie reaguje na polecenia oprogramowania lub klawiatury, wypróbuj
procedury awaryjnego wyłączania w podanej poniżej kolejności, aż komputer się wyłączy:
OSTROŻNIE: Użycie awaryjnej procedury wyłączania komputera powoduje utratę niezapisanych
danych.
●
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.
●
Odłącz komputer od zasilania zewnętrznego i wyjmij z niego baterię.
Komputer jest bardzo ciepły
Nagrzewanie się komputera podczas pracy jest normalnym zjawiskiem. Ale jeśli wydaje się
niezwykle ciepły, może się przegrzewać z powodu blokady otworów wentylacyjnych.
W przypadku podejrzenia, że komputer uległ przegrzaniu, poczekaj, aż jego temperatura obniży się
do temperatury pokojowej. Należy pamiętać, aby w trakcie korzystania z komputera wszystkie jego
otwory wentylacyjne były odsłonięte.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać
go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko
na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany
przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub
miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać,
aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład
poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych
dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950).
102 Załącznik B Rozwiązywanie problemów
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie się i wyłączanie wewnętrznego
wentylatora podczas pracy jest normalnym zjawiskiem.
Urządzenie zewnętrzne nie działa
Postępuj według poniższych sugestii, gdy urządzenie zewnętrzne nie działa zgodnie z
oczekiwaniami:
●
Włącz urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
●
Upewnij się, że wszystkie podłączenia urządzenia są prawidłowo wykonane.
●
Upewnij się, że do urządzenia dociera prąd elektryczny.
●
Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z systemem operacyjnym (dotyczy to zwłaszcza
starszych urządzeń).
●
Upewnij się, że zainstalowano prawidłowe sterowniki i zaktualizowano je.
Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa
Jeśli połączenie sieci bezprzewodowej nie działa zgodnie z oczekiwaniami, to należy postępować
zgodnie z poniższymi sugestiami:
●
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie sieci przewodowej bądź bezprzewodowej, kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieciowe w obszarze powiadomień pulpitu systemu
Windows, z prawej strony paska zadań. W celu włączenia poszczególnych urządzeń zaznacz
pola w menu opcji. Aby wyłączyć urządzenie, odznacz pole wyboru.
●
Upewnij się, że urządzenie bezprzewodowe jest włączone.
●
Upewnij się, że w obszarze wokół anten komunikacji bezprzewodowej komputera nie ma
żadnych przeszkód.
●
Upewnij się, że kabel lub modem DSL i jego kabel zasilający są poprawnie podłączone,
a wskaźniki świecą.
●
Upewnij się, że router bezprzewodowy lub punkt dostępu jest poprawnie podłączony do
zasilacza i modemu przewodowego lub DSL, a wskaźniki świecą.
●
Rozłącz i podłącz ponownie wszystkie przewody, a następnie wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Dysk nie jest odtwarzany
●
Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy zapisać pracę i zamknąć wszystkie
otwarte programy.
●
Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy wylogować się z sieci Internet.
●
Upewnij się, że dysk jest prawidłowo włożony.
●
Upewnij się, że dysk jest czysty. W razie konieczności oczyść dysk filtrowaną wodą i
niepozostawiającą śladów szmatką. Wycieraj od środka dysku do jego krawędzi.
●
Sprawdź, czy dysk nie ma rys. W przypadku znalezienia rys użyj zestawu do naprawy dysków
optycznych dostępnego w wielu sklepach elektronicznych.
●
Przed odtwarzaniem dysku wyłącz tryb uśpienia.
Nie należy inicjować trybu uśpienia podczas odtwarzania dysku. Może to spowodować
wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego z pytaniem o chęć kontynuacji. Jeśli komunikat
Rozwiązywanie problemów 103
zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Nie. Komputer może zachować się w jeden z
następujących sposobów:
◦
Odtwarzanie może zostać wznowione.
— lub —
◦
Okno odtwarzania w programie multimedialnym może zostać zamknięte. Aby powrócić do
odtwarzania dysku, należy nacisnąć przycisk Odtwórz w programie multimedialnym, aby
ponownie uruchomić dysk. W rzadkich przypadkach może być konieczne zamknięcie i
ponowne uruchomienie programu.
Film nie jest wyświetlany na wyświetlaczu zewnętrznym
1.
Jeśli są włączone jednocześnie wyświetlacz komputera i wyświetlacz zewnętrzny, naciśnij
klawisze fn+f4 raz lub kilka razy, aby przełączyć się pomiędzy 2 wyświetlaczami.
2.
Skonfiguruj ustawienia monitora tak, aby monitor zewnętrzny był głównym wyświetlaczem:
a.
Na pulpicie systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze pulpitu
komputera i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu.
b.
Określ wyświetlacz główny i drugi wyświetlacz.
UWAGA: Przy używaniu obydwu wyświetlaczy obraz DVD nie pojawi się na wyświetlaczu
określonym jako drugi wyświetlacz.
Proces nagrywania dysku nie rozpoczyna się lub zatrzymuje przed
zakończeniem
●
Upewnij się, że wszystkie inne programy są zamknięte.
●
Wyłącz tryb uśpienia.
●
Upewnij się, że używasz rodzaju dysku właściwego dla napędu.
●
Upewnij się, że dysk jest prawidłowo włożony.
●
Wybierz niższą prędkość nagrywania i spróbuj ponownie.
●
Jeśli kopiujesz dysk, przed ponowną próbą nagrania zawartości na nowym dysku zapisz
informacje z dysku źródłowego na dysku twardym, a następnie nagraj je z dysku twardego.
104 Załącznik B Rozwiązywanie problemów
C
Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia
się dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej
gałki drzwi.
Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych
może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera
i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki ostrożności:
●
Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy to zrobić po
prawidłowym uziemieniu się i przed usunięciem pokrywy.
●
Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili,
gdy gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.
●
Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować
obsługę elementów elektronicznych do minimum.
●
Należy używać narzędzi antymagnetycznych.
●
Przed rozpoczęciem obsługi elementów należy rozładować ładunki elektrostatyczne, dotykając
niemalowanej powierzchni metalowej tych elementów.
●
Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym
elektrostatycznie.
Aby uzyskać więcej informacji o ładunkach elektrostatycznych lub poprosić o pomoc w usunięciu lub
instalacji elementów, należy się skontaktować z pomocą techniczną HP.
105
Indeks
A
aktualizacje krytyczne,
oprogramowanie 75
anteny bezprzewodowe,
położenie 14
anteny WLAN, położenie 14
anteny WWAN, położenie 14
automatyczne hasło funkcji
DriveLock
wprowadzanie 73
wyjmowanie 74
B
bateria
niskie poziomy naładowania
baterii 43
oszczędzanie energii 45
przechowywanie 45
rozładowanie 43
utylizowanie 45
wymiana 46
wyświetlanie informacji o
poziomie naładowania 43
bateria, położenie 15
bateria, wyszukiwanie informacji
42
bezpieczeństwo, sieć
bezprzewodowa 19
BIOS
aktualizowanie 89
pobieranie aktualizacji 90
sprawdzanie wersji 90
blok klawiszy
zintegrowana klawiatura
numeryczna 8
C
Computer Setup
Hasło administratora BIOS 66
hasło funkcji DriveLock 69
nawigacja i wybieranie 88
przywracanie ustawień
fabrycznych 89
czyszczenie komputera 79
106 Indeks
czytnik kart pamięci, położenie
10
czytnik linii papilarnych 76
czytnik linii papilarnych,
położenie 7
D
Diagnostyka systemu 94
DisplayPort, podłączanie 36
DisplayPort, położenie 11
drążek wskazujący 4
dysk twardy
HP 3D DriveGuard 62
instalowanie 61
usuwanie 60
zewnętrzne 56
dysk twardy, położenie 16
E
elementy
część górna 4
lewa strona 11
prawa strona 10
przód 8
spód 15
tył 13
wyświetlacz 14
elementy sterujące komunikacją
bezprzewodową
przycisk 17
system operacyjny 17
energia, oszczędzanie 45
etykieta certyfikatu urządzenia
bezprzewodowego 97
etykieta urządzenia Bluetooth 97
etykieta urządzenia WLAN 97
etykiety
Bluetooth 97
certyfikat urządzenia
bezprzewodowego 97
numer seryjny 96
WLAN 97
zgodność z przepisami 97
ExpressCard
definicja 51
konfigurowanie 51
wkładanie 52
wyjmowanie 53
wyjmowanie wkładki
52
F
funkcje audio, sprawdzanie 35
G
gest obracania na płytce
dotykowej TouchPad 27
gest powiększania na płytce
dotykowej TouchPad 27
gest przewijania na płytce
dotykowej TouchPad 26
gesty na płytce dotykowej
TouchPad
obracanie 27
powiększanie 27
przewijanie 26
zbliżanie palców 27
gest zmniejszania na płytce
dotykowej TouchPad 27
głośność
klawisze 34
przyciski 34
regulowanie 34
gniazda
ExpressCard 12
karta inteligentna 12
linka zabezpieczająca 11
RJ-45 (sieciowe) 13
sieć 13
SIM 15
wejściowe audio
(mikrofonowe) 10
wyjście audio (słuchawkowe)
10
Gniazdo ExpressCard 12
gniazdo kart inteligentnych 12
gniazdo linki zabezpieczającej,
położenie 11
gniazdo RJ-45 (sieciowe),
położenie 13
gniazdo sieciowe, położenie 13
gniazdo SIM, położenie 15
gniazdo słuchawkowe (wyjście
audio) 10
GPS 22
H
hasła
administrator 66
administrator systemu BIOS
66
DriveLock 69
użytkownik 66
hasło administratora 66
hasło funkcji DriveLock
opis 69
ustawianie 70
wprowadzanie 71
wyłączanie 73
zmiana 72
hasło użytkownika 66
hibernacja
inicjowanie 40
opuszczanie 40
HP 3D DriveGuard 62
HP Client Security 75
I
informacje o zgodności z
przepisami
etykieta zgodności
z przepisami 97
etykiety certyfikatów urządzeń
bezprzewodowych 97
Intel Wireless Display 38
K
kabel USB, podłączanie 55
kable
USB 55
kamera internetowa 14, 36
kamera internetowa, położenie
14
karta inteligentna
definicja 53
wkładanie 54
wyjmowanie 54
karta Java Card
definicja 53
wkładanie 54
wyjmowanie 54
karta pamięci 40
obsługiwane formaty 50
usuwanie 50
wkładanie 50
klawiatura numeryczna,
położenie 33
klawiatura numeryczna,
zewnętrzna
korzystanie 33
num lock 33
klawisze
esc 8
fn 8
funkcyjne 8
głośność 34
multimedia 34
nośnik 34
klawisze funkcyjne, położenie 8
klawisze głośności, położenie 32
klawisze jasności ekranu 32
klawisz esc, położenie 8
klawisz fn, położenie 8, 31
klawisz num lk, położenie 33
klawisz wyciszenia, położenie 32
komputer, podróżowanie 45, 99
koncentratory 54
koncentratory USB 54
konfigurowanie
karty ExpressCard 51
konfigurowanie połączenia
internetowego 19
konfigurowanie sieci WLAN 19
konserwacja
Defragmentator dysków 62
Oczyszczanie dysku 62
konserwacja komputera 79
Kopia zapasowa/Przywracanie
82
korzystanie
stany oszczędzania energii 39
zewnętrzne źródło zasilania
47
krytyczny poziom naładowania
baterii 40
L
lotniska, zabezpieczenia 57
M
mikrofon (wejściowe gniazdo
audio), położenie 10
mikrofony wewnętrzne,
położenie 14
moduł HP Mobile Broadband,
wyłączony 21
moduł pamięci
położenie 16
usuwanie 77
wkładanie 78
wymiana 77
multimedia, skróty klawiaturowe
34
mysz, zewnętrzna
ustawianie preferencji 24
N
napęd optyczny 56
napęd optyczny, położenie 10
napędy
korzystanie 57
obsługa 57
optyczne 56
twarde 56
zewnętrzne 56
narzędzie konfiguracyjne
nawigacja i wybieranie 88
przywracanie ustawień
fabrycznych 89
nazwa i numer produktu,
komputer 96
niski poziom naładowania baterii
43
nośniki 40
nośniki z funkcją odczytu 40
nośniki z funkcją zapisu 40
numer seryjny 96
numer seryjny, komputer 96
num lock, zewnętrzna klawiatura
numeryczna 33
O
obraz na ekranie, przełączanie
32
obsługa starszego standardu,
USB 88
obsługa starszego standardu
USB 88
Indeks 107
Obszar płytki dotykowej TouchPad
położenie 4
odświeżanie 85
odtwarzanie dysku twardego 84
odzyskiwanie 85
opcjonalne urządzenia
zewnętrzne, korzystanie 56
oprogramowanie
aktualizacje krytyczne 75
antywirusowe 74
Defragmentator dysków 62
Oczyszczanie dysku 62
zapora 75
oprogramowanie antywirusowe
74
oprogramowanie zapory 75
otwory wentylacyjne, położenie
11, 13, 16
P
partycja odzyskiwania 84
płyta DVD z systemem Windows
8 85
płytka dotykowa TouchPad
korzystanie 24
przyciski 4
podłączanie do korporacyjnej sieci
WLAN 20
podłączanie do publicznej sieci
WLAN 20
podłączanie do sieci WLAN 20
podróżowanie z komputerem 45,
97, 99
podświetlenie klawiatury 32
podwójna karta graficzna 49
Port USB 3.0 10, 11
porty
DisplayPort 11, 36
Intel Wireless Display 38
USB 11
porty USB, położenie 10, 11
problemy, rozwiązywanie 101
program Defragmentator dysków
62
program Oczyszczanie dysku 62
przechowywanie baterii 45
przełączana karta graficzna 48
przyciski
głośność 34
108 Indeks
lewy przycisk drążka
wskazującego 4
lewy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 4
nośnik 34
prawy przycisk drążka
wskazującego 4
prawy przycisk płytki dotykowej
TouchPad 4
Przycisk Windows 8
wysuwanie napędu
optycznego 10
zasilanie 6, 39
przyciski sterujące multimediami
34
przycisk komunikacji
bezprzewodowej 17
przycisk Windows, położenie 8
przycisk wysuwania napędu
optycznego, położenie 10
przycisk zasilania 39
przycisk zasilania, położenie 6
przywracanie dysku twardego 84
przywracanie f11 84
R
RAID 63
recykling
komputer 86
resetowanie
komputer 86
procedury 86
resetowanie komputera 86
rozpoznawanie twarzy 36
rozwiązywanie problemów
nagrywanie dysków 104
odtwarzanie dysku 103
rozwiązywanie problemów,
wyświetlacz zewnętrzny 104
S
sieć bezprzewodowa (WLAN)
bezpieczeństwo 19
korzystanie 18
podłączanie 20
podłączanie do korporacyjnej
sieci WLAN 20
podłączanie do publicznej sieci
WLAN 20
wymagany sprzęt 19
zasięg 20
SIM
wkładanie 21
skróty klawiaturowe
korzystanie 31
opis 31
podświetlenie klawiatury 32
przełączanie wyświetlania
obrazu 32
regulowanie głośności 32
stan uśpienia 32
wyciszanie dźwięku głośnika
32
zmniejszanie głośności dźwięku
głośnika 32
zmniejszanie jasności obrazu
32
zwiększanie głośności dźwięku
głośnika 32
zwiększanie jasności ekranu
32
skróty klawiaturowe multimediów
34
SoftPaq, pobieranie 81
Sprawdzanie baterii 43
sprawdzanie funkcji audio 35
stan uśpienia
inicjowanie 40
opuszczanie 40
stany oszczędzania energii 39
system nie odpowiada 39
Ś
środowisko pracy 98
T
temperatura 45
temperatura baterii 45
testowanie zasilacza prądu
przemiennego 48
tryby graficzne, przełączanie
48
U
urządzenia o wysokiej
rozdzielczości, podłączanie 38
urządzenia USB
opis 54
podłączanie 55
usuwanie 55
urządzenia wskazujące,
konfigurowanie preferencji 24
urządzenia zewnętrzne 56
urządzenie Bluetooth 17, 22
urządzenie WLAN. 18, 97
urządzenie WWAN. 17, 20
ustawianie funkcji ochrony hasłem
przy wznawianiu 41
ustawianie opcji zasilania 39
usuwanie wszystkich danych i
ponowne instalowanie systemu
Windows 86
W
wejście audio (mikrofonowe),
położenie 10
wewnętrzny przełącznik
wyświetlacza 14
wideo 36
Windows
odświeżanie 85
opcja usuwania wszystkiego i
ponownego instalowania 86
ponowna instalacja 86
resetowanie 86
włącznik, zasilanie 39
włącznik zasilania 39
wnęka baterii 97
wskaźnik caps lock, położenie 5
wskaźnik dysku twardego 9, 63
wskaźniki
caps lock 5
dysk twardy 9
kamera internetowa 14
komunikacja bezprzewodowa
5
num lock 5
płytka dotykowa TouchPad 5
zasilacz prądu przemiennego
13
zasilacz prądu przemiennego/
bateria 9
zasilanie 5, 9
wskaźniki, dysk twardy 63
wskaźniki zasilania 5, 9
wskaźnik kamery internetowej,
położenie 14
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej 5, 17
wskaźnik num lock 5
wskaźnik płytki dotykowej
TouchPad, położenie 5
Wskaźnik zasilacza prądu
przemiennego/baterii 9
wskaźnik zintegrowanej kamery
internetowej, położenie 14
wyjście audio (słuchawkowe),
położenie 10
wyładowania elektrostatyczne
105
wyłączanie komputera 39
wyświetlanie obrazu,
przełączanie 32
Z
zamykanie 39
zasilacz prądu przemiennego 13
zasilacz prądu przemiennego,
testowanie 48
zasilanie
bateria 42
opcje 39
oszczędzanie 45
zasilanie wejściowe 98
zasilanie z baterii 42
zatrzask, zwalnianie baterii 15
zatrzaski, zwalnianie pokrywy
serwisowej 15
zatrzask zwalniający baterię 15
zatrzask zwalniający pokrywę
serwisową 15
zewnętrzne napędy 56
zewnętrzne źródło zasilania
prądem przemiennym,
korzystanie 47
zintegrowana klawiatura
numeryczna, położenie 8, 33
złącze, zasilanie 13
złącze baterii dodatkowej,
położenie 15
złącze dokowania, położenie 15
złącze zasilania, położenie 13
Indeks 109
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising