HP | ZBook 17 Mobile Workstation | HP ZBook 17 Mobile Workstation Käyttöopas

HP ZBook 17 Mobile Workstation Käyttöopas
Käyttöopas
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard Company käyttää
lisenssillä. Intel ja Centrino ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD on
Advanced Micro Devices, Inc:n
tavaramerkki. SD-logo on omistajansa
tavaramerkki. Java on Sun Microsystems,
Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan
erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden
mukana toimitettavissa takuuehdoissa.
Tässä aineistossa olevat tiedot eivät
oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä
esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Ensimmäinen painos: elokuu 2013
Oppaan osanumero: 724261-351
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja.
Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja,
ainoa vaihtoehtosi on palauttaa
käyttämätön tuote kokonaisuudessaan
(sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän
kuluessa, jolloin saat hyvityksen ostopaikan
noudattaman hyvityskäytännön mukaan.
Tähän tietokoneeseen on ehkä päivitettävä
ja/tai hankittava erikseen joitakin laitteistoja
ja/tai DVD-asema, jotta voit asentaa
Windows 7 -ohjelmiston ja hyödyntää
Windows 7:n ominaisuuksia parhaalla
mahdollisella tavalla. Katso
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Saat tämän oppaan viimeisimmät tiedot
ottamalla yhteyttä tukeen. Yhdysvalloissa
tukea saat osoitteesta http://www.hp.com/
go/contactHP. Jos tarvitset kansainvälistä
tukea, siirry osoitteeseen
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Lisätietoja tai täyden hyvityksen
tietokoneesta voi pyytää ottamalla yhteyttä
paikalliseen myyntipisteeseen (myyjään).
Turvallisuutta koskeva varoitus
VAARA Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit
vähentää lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä
tietokonetta vain kovalla ja tasaisella alustalla. Älä peitä tietokoneen ilmanvaihtoa asettamalla
tietokoneen viereen (valinnaista) tulostinta tai muuta vastaavaa kovaa esinettä tai tyynyä, mattoa,
vaatetta tai muuta vastaavaa pehmeää esinettä. Älä myöskään anna verkkovirtalaitteen päästä
kosketuksiin ihosi tai pehmeiden pintojen, kuten tyynyjen, mattojen tai vaatteiden, kanssa käytön
aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä informaatioteknologian laitteiden
turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa määritetyt käyttäjälle soveltuvien
pintalämpötilarajojen määräykset.
iii
iv
Turvallisuutta koskeva varoitus
Sisällysluettelo
1 Tervetuloa ........................................................................................................................................................ 1
Tietojen etsiminen ................................................................................................................................ 2
2 Perehtyminen tietokoneeseen ....................................................................................................................... 4
Päällä olevat osat ................................................................................................................................. 4
TouchPad ............................................................................................................................ 4
Merkkivalot ........................................................................................................................... 5
Painikkeet ja kaiuttimet ........................................................................................................ 6
Näppäimet ........................................................................................................................... 7
Edessä olevat osat ............................................................................................................................... 7
Oikealla sivulla olevat osat ................................................................................................................... 9
Vasemmalla sivulla olevat osat .......................................................................................................... 10
Takana olevat osat ............................................................................................................................. 11
Näyttö ................................................................................................................................................. 12
Pohjassa olevat osat .......................................................................................................................... 13
3 Verkkoyhteyden muodostaminen ............................................................................................................... 15
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon ........................................................................... 15
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen ................................................................. 15
Langattomien laitteiden käynnistäminen tai sammuttaminen ............................ 15
HP Connection Managerin käyttäminen (vain tietyissä malleissa) .................... 16
Langattoman yhteyden painikkeen käyttäminen ............................................... 16
Käyttöjärjestelmän hallintatoimintojen käyttäminen .......................................... 16
WLAN-verkon käyttäminen ................................................................................................ 17
Internet-palveluntarjoajan käyttäminen ............................................................. 17
WLAN-verkon määrittäminen ............................................................................ 18
Langattoman reitittimen määrittäminen ............................................................. 18
Langattoman lähiverkon (WLAN) suojaaminen ................................................. 18
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ..................................................... 19
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä malleissa) .......................... 19
SIM-kortin asentaminen ja poistaminen ............................................................ 20
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä malleissa) ...................................................... 21
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen ................................................................. 21
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon ................................................................................... 21
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN) ................................................................. 21
v
4 Ohjaaminen näppäimistön, kosketuseleiden ja osoitinlaitteiden avulla ................................................. 23
Osoitinlaitteiden käyttäminen ............................................................................................................. 23
Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen ......................................................................... 23
Paikannustapin käyttäminen .............................................................................................. 23
TouchPadin käyttäminen ................................................................................................... 23
TouchPadin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ................................. 24
TouchPadin eleiden käyttäminen ...................................................................... 24
Liu'utus yhdellä sormella .................................................................. 24
Napauttaminen ................................................................................. 25
Vierittäminen ..................................................................................... 25
Nipistäminen/zoomaaminen ............................................................. 26
Kiertäminen (vain tietyissä malleissa) .............................................. 26
Kahden sormen napsautus (vain tietyissä malleissa) ....................... 27
Pyyhkäiseminen (vain tietyissä malleissa) ....................................... 27
Näppäimistön käyttäminen ................................................................................................................. 28
Pikanäppäinten tunnistaminen ........................................................................................... 28
Numeronäppäimistöjen käyttäminen ................................................................................. 29
Kiinteän numeronäppäimistön käyttäminen ...................................................... 29
Valinnaisen ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen .................................. 30
5 Multimedia ..................................................................................................................................................... 31
Mediatoimintojen hallintapainikkeiden käyttäminen ........................................................................... 31
Ääni .................................................................................................................................................... 31
Kaiuttimien kytkeminen ...................................................................................................... 31
Äänenvoimakkuuden säätäminen ...................................................................................... 31
Kuulokkeiden kytkeminen .................................................................................................. 32
Mikrofonin kytkeminen ....................................................................................................... 32
Tietokoneen äänitoimintojen tarkistaminen ....................................................................... 32
Verkkokamera (vain tietyissä malleissa) ............................................................................................ 33
Video .................................................................................................................................................. 33
DisplayPort ........................................................................................................................ 33
Thunderbolt-portin kytkeminen .......................................................................... 34
Intel Wireless Display ........................................................................................................ 35
6 Virranhallinta ................................................................................................................................................. 36
Tietokoneen sammuttaminen ............................................................................................................. 36
Virranhallinta-asetusten määrittäminen .............................................................................................. 36
Virransäästötilojen käyttäminen ......................................................................................... 36
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta .......................... 37
Laitteen siirtäminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta .......................... 37
vi
Akkumittarin ja virranhallinta-asetusten käyttäminen ........................................ 37
Salasanan määrittäminen järjestelmän aktivoitumisen yhteyteen ..................... 38
Akkuvirran käyttäminen ..................................................................................................... 38
Lisätietojen etsiminen akusta ............................................................................ 38
Akun tarkistus -toiminnon käyttäminen ............................................................. 39
Akun jäljellä olevan varauksen näyttäminen ..................................................... 39
Akun purkausajan pidentäminen ....................................................................... 39
Akun heikon varaustason hallinta ..................................................................... 39
Akun heikon varaustason tunnistaminen .......................................... 39
Akun heikon varaustason korjaaminen ............................................. 40
Akun asettaminen paikalleen tai sen irrottaminen ............................................. 40
Akun asettaminen paikalleen ............................................................ 40
Akun irrottaminen ............................................................................. 40
Akun virran säästäminen ................................................................................... 41
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun säilyttäminen ......................................... 41
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun hävittäminen .......................................... 41
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun vaihtaminen ........................................... 41
Ulkoisen verkkovirtalähteen käyttäminen .......................................................................... 42
Verkkovirtalaitteen testaaminen ........................................................................ 43
Vaihdettavat näytönohjaimet / kaksoisnäytönohjaimet (vain tietyissä malleissa) .............. 43
Vaihdettavien näytönohjainten käyttäminen (vain tietyissä malleissa) .............. 43
Kaksoisnäytönohjaimen käyttäminen (vain tietyissä malleissa) ........................ 44
7 Ulkoiset kortit ja laitteet ............................................................................................................................... 45
Käyttämällä muistikortin lukijoita (vain tietyissä malleissa) ................................................................ 45
Muistikortin asettaminen paikalleen ................................................................................... 45
Muistimoduulin irrottaminen ............................................................................................... 45
ExpressCard-korttien käyttäminen (vain tietyissä malleissa) ............................................................. 46
ExpressCard-kortin määritysten tekeminen ....................................................................... 46
ExpressCard-kortin asettaminen paikalleen ...................................................................... 47
ExpressCard-kortin poistaminen ........................................................................................ 48
Älykorttien käyttäminen ...................................................................................................................... 48
Älykortin asettaminen paikalleen ....................................................................................... 49
Älykortin poistaminen ......................................................................................................... 49
USB-laitteen käyttäminen ................................................................................................................... 49
USB-laitteen liittäminen ..................................................................................................... 50
USB-laitteen poistaminen .................................................................................................. 50
Valinnaisten ulkoisten laitteiden käyttäminen ..................................................................................... 51
Valinnaisten ulkoisten asemien käyttäminen ..................................................................... 51
vii
8 Asemat ........................................................................................................................................................... 52
Asemien käsitteleminen ..................................................................................................................... 52
Kiintolevyjen käyttäminen ................................................................................................................... 52
Intel Smart Response Technology (vain tietyissä malleissa) ............................................. 53
Huoltoluukun irrottaminen tai asettaminen paikalleen ....................................................... 53
Huoltoluukun irrottaminen ................................................................................. 53
Huoltoluukun asettaminen paikalleen ............................................................... 54
Kiintolevyn vaihtaminen tai päivittäminen .......................................................................... 55
Kiintolevyn irrottaminen ..................................................................................... 55
Kiintolevyn asentaminen ................................................................................... 56
Kiintolevyn toiminnan parantaminen .................................................................................. 57
Levyn eheytyksen käyttäminen ......................................................................... 57
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen ...................................................... 57
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä malleissa) .............................................. 57
HP 3D DriveGuard -toiminnon tilan tunnistaminen ........................................... 58
RAID-kokoonpanon käyttäminen (vain tietyissä malleissa) ................................................................ 58
9 Suojaus .......................................................................................................................................................... 59
Tietokoneen suojaaminen .................................................................................................................. 59
Salasanojen käyttäminen ................................................................................................................... 60
Salasanojen määrittäminen Windowsissa ......................................................................... 60
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa .......................................... 61
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta ................................................................... 61
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan kirjoittaminen ........................................ 63
Computer Setup -apuohjelman DriveLock-salasanan hallinta ........................................... 63
DriveLock-salasanan määrittäminen ................................................................. 64
DriveLock-salasanan syöttäminen .................................................................... 65
DriveLock-salasanan vaihtaminen .................................................................... 66
DriveLock-suojauksen poistaminen .................................................................. 67
Computer Setup -apuohjelman automaattisen DriveLock-suojauksen käyttäminen ......... 67
Automaattisen DriveLock-salasanan kirjoittaminen .......................................... 67
Automaattisen DriveLock-suojauksen poistaminen .......................................... 68
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen ................................................................................................. 68
Palomuuriohjelmiston käyttäminen ..................................................................................................... 68
Tärkeiden suojauspäivitysten asentaminen ....................................................................................... 69
HP Client Security -ohjelmiston käyttäminen ..................................................................................... 69
Valinnaisen vaijerilukon asentaminen ................................................................................................ 69
10 Kunnossapito .............................................................................................................................................. 71
Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen ...................................................................................... 71
viii
Tietokoneen puhdistaminen ............................................................................................................... 73
Puhdistustoimenpiteet ....................................................................................................... 73
Näytön puhdistaminen (All-in-One-laitteet tai kannettavat tietokoneet) ............ 74
Puhdista kannen sivut ....................................................................................... 74
TouchPad-kosketusalustan, näppäimistön ja hiiren puhdistaminen ................. 74
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen .................................................................................................. 74
SoftPaq Download Managerin käyttäminen ....................................................................................... 75
11 Varmuuskopiointi ja palauttaminen .......................................................................................................... 76
Palautusvälineen ja varmuuskopioiden luominen .............................................................................. 76
Ohjeita ............................................................................................................................... 76
Palautustietovälineiden luominen HP Recovery Disc Creatorilla ....................................... 77
Palautustietovälineiden luominen ...................................................................... 77
Tietojen varmuuskopiointi .................................................................................................. 77
Järjestelmän palautuksen suorittaminen ............................................................................................ 78
Windowsin palautustyökalujen käyttäminen ...................................................................... 78
f11-palautustyökalujen käyttäminen (vain tietyissä malleissa) .......................................... 79
Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyn käyttäminen ................................................... 80
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot ja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ......................................... 81
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen ...................................................................................... 81
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen ................................................................ 81
Computer Setup -apuohjelmassa liikkuminen ja valintojen tekeminen .............................. 81
Computer Setup -apuohjelman alkuperäisten asetusten palauttaminen ........................... 82
BIOSin päivittäminen ......................................................................................................... 82
BIOS-version määrittäminen ............................................................................. 83
BIOS-päivityksen lataaminen ............................................................................ 83
MultiBoot-ohjelman käyttäminen ........................................................................................................ 84
Tietoja käynnistyslaitteiden käynnistysjärjestyksestä ........................................................ 84
MultiBoot-asetusten valitseminen ...................................................................................... 84
Uuden käynnistysjärjestyksen määrittäminen Computer Setup -ohjelmassa . . . 84
Käynnistyslaitteen valitseminen dynaamisesti f9-kehotteella ............................ 85
MultiBoot Express -kehotteen ottaminen käyttöön ............................................ 85
MultiBoot Express -asetusten määrittäminen .................................................... 86
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman käyttäminen (vain tietyissä malleissa) ............. 86
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen ............ 86
13 Tuki ............................................................................................................................................................... 88
Yhteyden ottaminen tukeen ................................................................................................................ 88
Tarrat .................................................................................................................................................. 89
ix
14 Tekniset tiedot ............................................................................................................................................. 91
Virransyöttö ........................................................................................................................................ 91
Käyttöympäristö .................................................................................................................................. 91
Liite A Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla ..................................................................... 92
Liite B Vianmääritys ......................................................................................................................................... 93
Vianmäärityslähteet ............................................................................................................................ 93
Ongelmien ratkaiseminen ................................................................................................................... 93
Tietokone ei käynnisty ....................................................................................................... 93
Tietokoneen näyttö on tyhjä ............................................................................................... 94
Ohjelmisto toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla ............................................................. 94
Tietokone on käynnistetty, mutta se ei vastaa ................................................................... 94
Tietokone on epätavallisen lämmin ................................................................................... 94
Ulkoinen laite ei toimi ......................................................................................................... 95
Langaton verkkoyhteys ei toimi ......................................................................................... 95
Levyä ei toisteta ................................................................................................................. 95
Elokuva ei näy ulkoisessa näytössä .................................................................................. 96
Levyn polttaminen ei käynnisty tai se keskeytyy ennen levyn valmistumista .................... 96
Liite C Staattisen sähkön purkaus ................................................................................................................. 97
Hakemisto .......................................................................................................................................................... 98
x
1
Tervetuloa
Kun olet määrittänyt ja rekisteröinyt tietokoneen, on tärkeää, että teet seuraavat toimet:
●
Muodosta yhteys Internetiin – Määritä langallinen tai langaton verkkoyhteys Internet-yhteyttä
varten. Lisätietoja on kohdassa Verkkoyhteyden muodostaminen sivulla 15.
●
Päivitä virustorjuntaohjelmisto – Suojaa tietokonettasi virusten aiheuttamilta vahingoilta.
Ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen valmiiksi. Lisätietoja on kohdassa
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen sivulla 68.
●
Tutustu tietokoneeseen – Perehdy tietokoneen ominaisuuksiin. Lisätietoja on kohdissa
Perehtyminen tietokoneeseen sivulla 4 ja Ohjaaminen näppäimistön, kosketuseleiden ja
osoitinlaitteiden avulla sivulla 23.
●
Etsi asennetut ohjelmat – Tutustu tietokoneeseen asennettujen ohjelmien luetteloon:
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat. Lisätietoja tietokoneen mukana toimitettujen ohjelmistojen
käytöstä on ohjelmistovalmistajan ohjeissa, jotka voidaan toimittaa ohjelmiston mukana tai
valmistajan sivustossa.
●
Luo tehokkaita esityksiä— voit kytkeä tietokoneen projektoriin ja jakaa ajatuksesi ryhmän
kanssa. Katso tietoja Thunderbolt-portista kohdassa Video sivulla 33.
●
Varmuuskopioi kiintolevysi luomalla palautuslevyt tai palautusmuistitikku. Katso
Varmuuskopiointi ja palauttaminen sivulla 76.
1
Tietojen etsiminen
Tietokoneessa on useita tehtävien suorittamista helpottavia resursseja.
Resurssit
Sisältää seuraavia tietoja
Asennusohje
●
Tietokoneen määrittäminen
●
Tietokoneen osien tunnistaminen
Ohje ja tuki
●
Tietoja käyttöjärjestelmästä
Voit avata Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä >
Ohje ja tuki.
●
Ohjelmisto-, ohjain- ja BIOS-päivitykset
●
Vianmääritystyökalut
●
Tuen käyttäminen
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja
turvallisuus- ja ympäristöohjeet
●
Tietoja sähkötarkastusviranomaisten ilmoituksista ja
turvallisuudesta
Voit avata käyttöoppaat valitsemalla Käynnistä >
Ohje ja tuki > Käyttöoppaat.
●
Akun hävittäminen
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas
●
Tietoja työaseman oikeasta sijoittamisesta sekä käyttäjän
työskentelyasentoon, terveyteen ja työtapoihin liittyvistä
seikoista
●
Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja
Saat tämän oppaan viimeisimmät tiedot ottamalla
yhteyttä tukeen. Yhdysvalloissa tukea saat osoitteesta
http://www.hp.com/go/contactHP. Jos tarvitset
kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Voit avata käyttöoppaat valitsemalla Käynnistä >
Ohje ja tuki > Käyttöoppaat.
TAI
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/ergo.
Worldwide Telephone Numbers (Maakohtaiset
puhelinnumerot) -opas
HP:n tuen puhelinnumerot
Tämä opas toimitetaan tietokoneen mukana.
2
HP:n sivusto
●
Tukitietoja
Saat tämän oppaan viimeisimmät tiedot ottamalla
yhteyttä tukeen. Yhdysvalloissa tukea saat osoitteesta
http://www.hp.com/go/contactHP. Jos tarvitset
kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
Osien tilaaminen ja lisäohjeiden etsiminen
●
Laitteeseen saatavana olevat lisälaitteet
Luku 1 Tervetuloa
Resurssit
Sisältää seuraavia tietoja
Rajoitettu takuu*
Takuutiedot
Voit avata tämän oppaan valitsemalla Käynnistä >
Ohje ja tuki > Käyttöoppaat > Katso takuutiedot.
TAI
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Löydät tuotetta koskevan HP:n rajoitetun takuun tietokoneessa olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa
olevalta CD- tai DVD-levyltä. Joissakin maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa HP:n rajoitetun takuun tuotteen mukana
myös painetussa muodossa. Jos takuuta ei omassa maassasi tai alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää painetun kopion
osoitteesta http://www.hp.com/go/orderdocuments tai kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen:
●
Pohjois-Amerikka: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
●
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
●
Aasia ja Tyynenmeren alue: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Kun pyydät takuusta painetun kopion, ilmoita tuotenumero, takuuaika (löytyy huoltotarrasta), nimesi ja postiosoitteesi.
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ palauta HP-tuotetta yllä mainittuihin osoitteisiin. Yhdysvalloissa tukea saat osoitteesta http://www.hp.com/
go/contactHP. Jos tarvitset kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Tietojen etsiminen
3
2
Perehtyminen tietokoneeseen
Päällä olevat osat
TouchPad
Osa
4
Kuvaus
(1)
Paikannustappi
Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia
kohteita.
(2)
Paikannustapin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(3)
TouchPadin käynnistys- ja sammutuspainike
Ottaa TouchPadin käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
(4)
TouchPadin käyttöalue
Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia
kohteita.
(5)
TouchPadin vasen painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(6)
Paikannustapin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
(7)
Paikannustapin keskipainike
Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike.
(8)
TouchPadin keskipainike
Toimii kuten ulkoisen hiiren keskipainike
(9)
TouchPadin oikea painike
Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Merkkivalot
Osa
(1)
Kuvaus
Virran merkkivalo
●
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
●
Valo vilkkuu: tietokone on lepotilassa.
●
Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu.
(2)
Caps lock -merkkivalo
Valo palaa: aakkoslukko (caps lock) on käytössä.
(3)
TouchPadin merkkivalo
●
Keltainen: TouchPad on poissa käytöstä.
●
Valo ei pala: TouchPad on käytössä.
●
Keltainen: mikrofonin ääni on mykistetty.
●
Valo ei pala: mikrofonin ääni on kytketty päälle.
(4)
Mikrofonin mykistyksen merkkivalo
(5)
Num lock -merkkivalo
Valo palaa: numerolukitus (num lock) on käytössä.
(6)
Langattoman yhteyden merkkivalo
●
Valkoinen: sisäinen langaton verkkolaite, esimerkiksi
langaton lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai Bluetooth®-laite,
on toiminnassa.
●
Keltainen: kaikista langattomista laitteista on katkaistu
virta.
●
Keltainen: tietokoneen ääni on mykistetty.
●
Valo ei pala: tietokoneen ääni on käytössä.
(7)
Mykistyksen merkkivalo
Päällä olevat osat
5
Painikkeet ja kaiuttimet
Osa
(1)
Kuvaus
Virtapainike
●
Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen
painamalla virtapainiketta.
●
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan
painamalla virtapainiketta lyhyesti.
●
Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta
painamalla lyhyesti virtapainiketta.
●
Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua
horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
VAROITUS: Virtapainiketta pitkään painettaessa
tallentamattomat tiedot menetetään.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä Windowsin®
virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta
virta pitämällä virtapainiketta alhaalla vähintään viisi
sekuntia.
Saat lisätietoja virta- asetuksista, virranhallinta-asetuksista.
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä ja
suojaus > Virranhallinta-asetukset.
6
(2)
Kaiuttimet (2)
Tuottavat äänen.
(3)
Langattoman yhteyden painike
Ottaa langattomat ominaisuudet käyttöön tai poistaa ne
käytöstä, mutta ei muodosta langatonta yhteyttä.
(4)
Mykistyspainike
Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.
(5)
Sormenjälkitunnistin (vain tietyissä
malleissa)
Mahdollistaa kirjautumisen Windows-käyttöjärjestelmään
salasanan sijasta sormenjäljen avulla.
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Näppäimet
Osa
Kuvaus
(1)
esc-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fnnäppäimen kanssa.
(2)
fn-näppäin
Käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä
painetaan yhdessä num lk- tai esc-näppäimen kanssa.
(3)
Windows-painike
Avaa Windowsin Käynnistä-valikon.
(4)
Toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun
niitä painetaan yhdessä fn-näppäimen kanssa.
(5)
num lk -näppäin
Vaihtaa kiinteän numeronäppäimistön navigointitoimintojen
ja numeeristen toimintojen välillä.
(6)
Kiinteä numeronäppäimistö
Kun num lk on otettu käyttöön, kiinteää
numeronäppäimistöä voidaan käyttää kuten ulkoista
numeronäppäimistöä.
Edessä olevat osat
Edessä olevat osat
7
Osa
(1)
(2)
(3)
(4)
8
Kuvaus
Langattoman yhteyden merkkivalo
Virran merkkivalo
Verkkovirtalaitteen/akun merkkivalo
Kiintolevyn merkkivalo
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
●
Valkoinen: sisäinen langaton verkkolaite,
esimerkiksi langaton lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai
Bluetooth-laite, on toiminnassa.
●
Keltainen: kaikista langattomista laitteista on
katkaistu virta.
●
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
●
Valo vilkkuu: tietokone on lepotilassa.
●
Valo ei pala: tietokoneen virta on katkaistu.
●
Valkoinen: tietokone on liitettynä verkkovirtaan ja
akun varaus on 90–99 prosenttia.
●
Keltainen: tietokone on liitettynä verkkovirtaan ja
akun varaus on 0–90 prosenttia.
●
Vilkkuva keltainen: akku on laitteen ainoa
virtalähde, ja sen varaustila on heikko. Kun akun
varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo
alkaa vilkkua nopeasti.
●
Valo ei pala: akku on täysin latautunut.
●
Vilkkuva valkoinen: kiintolevy on käytössä.
●
Keltainen: HP 3D DriveGuard on väliaikaisesti
pysäyttänyt kiintolevyn.
Oikealla sivulla olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
Muistikortin lukija
Lukee tietoja muistikorteilta, kuten Secure Digital (SD) korteilta, ja kirjoittaa niille.
(2)
Äänilähdön (kuulokkeiden) liitäntä /
äänitulon (mikrofonin) liitäntä
Tästä liitännästä kuuluvat äänet, jos liität siihen
vahvistimeen kytketyt stereokaiuttimet, kuulokkeet,
nappikuulokkeet, kuulokemikrofonin tai television
äänijohdon. Liitäntään voidaan kytkeä myös
kuulokemikrofoni.
VAARA Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuusohjeita on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet -oppaassa. Voit käyttää käyttöoppaita
valitsemalla aloitusnäytössä HP Support Assistant sovelluksen valitsemalla Oma tietokone ja valitsemalla
sitten Käyttöoppaat.
HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite,
tietokoneen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
HUOMAUTUS: Varmista, että laitekaapelissa on 4liitinpintainen liitin, joka tukee sekä äänilähtöä (kuulokkeet)
että äänituloa (mikrofoni).
(3)
USB 3.0 -portit (2)
Tähän voidaan kytkeä valinnaisia USB 3.0 -laitteita ja
parantaa siten USB-laitteiden tehokkuutta.
HUOMAUTUS: Lisätietoja USB-porttien tyypeistä on
kohdassa USB-laitteen käyttäminen sivulla 49.
(4)
Optinen asema (vain tietyissä malleissa)
Lukee ja/tai kirjoittaa, tietokoneen mallista riippuen, optisille
levyille.
HUOMAUTUS: Levyn yhteensopivuustiedot löytyvät Ohje
ja tuki -sivustolta (katso kohta Tietojen etsiminen sivulla 2).
Valitse tietokoneen malli noudattamalla verkkosivun
ohjeita. Valitse tuki ja ajuritja valitse sitten tuotetiedot.
(5)
Optisen aseman avauspainike (vain
tietyissä malleissa)
Avaa optisen aseman levykelkan.
Oikealla sivulla olevat osat
9
Vasemmalla sivulla olevat osat
Osa
(1)
Kuvaus
Vaijerilukon kiinnityspaikka
Tähän voidaan kytkeä tietokoneen (valinnainen)
vaijerilukko.
HUOMAUTUS: Vaijerilukon tarkoituksena on vaikeuttaa
tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei
välttämättä riitä estämään niitä.
(2)
Tuuletusaukko
Jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen
tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää
tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin
käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana. Tämä on
täysin normaalia.
(3)
USB 2.0 -portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen USB-laite.
(4)
DisplayPort
Tähän voidaan kytkeä lisävarusteena saatava digitaalinen
näyttölaite, kuten suorituskykyinen näyttö tai projektori.
(5)
Thunderbolt-portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen tarkka näyttö laitteen tai
tehokas datalaite.
HUOMAUTUS: Thunderbolt on uutta tekniikkaa. Asenna
kaikki Thunderbolt-laitteen uusimmat grafiikkaohjaimet
ennen laitteen liittämistä Thunderbolt-porttiin. Thunderboltkaapelin ja Thunderbolt-laitteen (hankittava erikseen) pitää
olla Windows-yhteensopivia. Voit määrittää, onko laite on
Thunderbolt-hyväksytty Windowsille kohdasta.
https://thunderbolttechnology.net/products
(6)
USB 3.0 -latausportti
Tähän voidaan kytkeä valinnaisia USB 3.0 -laitteita ja
parantaa USB-laitteiden tehokkuutta. USB-latausportin
kautta voi ladata myös joitakin matkapuhelimia ja MP3soittimia, vaikka tietokoneesta on katkaistu virta.
HUOMAUTUS: Lisätietoja USB-porttien tyypeistä on
kohdassa USB-laitteen käyttäminen sivulla 49.
10
(7)
Älykortti
Tukee valinnaisia älykortteja.
(8)
ExpressCard -korttipaikka tai älykortin
lukulaite (vaihtelee kokoonpanon mukaan)
Tukee valinnaisia ExpressCard- tai älykortteja.
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Takana olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä)
Tähän voidaan kytkeä verkkokaapeli.
(2)
Tuuletusaukot (2)
Tuuletusaukkojen kautta ilma kiertää tietokoneen
sisällä ja jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä
tietokoneen tuuletin jäähdyttää tietokoneen
sisäisiä osia ja estää tietokoneen
ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin
käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana.
Tämä on täysin normaalia.
(3)
Virtaliitin
Liittää verkkovirtalaitteen pistorasiaan.
(4)
verkkovirtalaite
●
Valkoinen: tietokone on liitetty ulkoiseen
virtalähteeseen.
●
Valo ei pala: tietokonetta ei ole liitetty
ulkoiseen virtalähteeseen.
Takana olevat osat
11
Näyttö
Osa
Kuvaus
(1)
WLAN-antennit (2)* (vain tietyissä malleissa)
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN-verkoissa).
(2)
WWAN-antennit (2)*
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa suuralueverkoissa (WWAN-verkoissa).
(3)
Sisäiset mikrofonit (2)
Tuottavat ääntä.
(4)
Verkkokameran merkkivalo (vain tietyissä
malleissa)
Valo palaa: verkkokamera on käytössä.
(5)
Verkkokamera (vain tietyissä malleissa)
Tallentaa videokuvaa ja ottaa pysäytyskuvia.
Lisätietoja verkkokameran käyttämisestä saat valitsemalla
Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Viestintä ja chat > HP
WebCam.
(6)
Sisäinen näytön kytkin
Sammuttaa näytön tai siirtää laitteen lepotilaan, kun näyttö
suljetaan tietokoneen virran ollessa kytkettynä.
HUOMAUTUS: Näytön kytkin ei näy tietokoneen ulkopuolelle.
*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä. Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusja ympäristöohjeet -oppaan omaa maatasi tai aluettasi koskevasta osasta. Voit avata käyttöoppaat valitsemalla Käynnistä >
Ohje ja tuki > Käyttöoppaat.
12
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
Pohjassa olevat osat
Osa
Kuvaus
(1)
Akun vapautussalpa
Vapauttaa akun.
(2)
Akkupaikka
Akun pitopaikka.
(3)
SIM-korttipaikka
Tukee langattoman SIM-kortin käyttöä. SIMkorttipaikka sijaitsee akkupaikan sisäpuolella.
(4)
Telakointiliitin
Liittimeen voidaan kytkeä valinnainen telakointilaite.
(5)
Lisävarusteakun liitin
Liittimeen voidaan kytkeä valinnainen lisätarvikeakku.
(6)
Huoltoluukun vapautuslukko
Lukitsee huoltoluukun.
(7)
Huoltoluukun vapautussalpa
Vapauttaa tietokoneen huoltoluukun.
Pohjassa olevat osat
13
Osa
(8)
Kuvaus
Tuuletusaukot (3)
Tuuletusaukkojen kautta ilma kiertää tietokoneen
sisällä ja jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä
tietokoneen tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä
osia ja estää tietokoneen ylikuumenemisen. Sisäinen
tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua tietokoneen
käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
(9)
Huoltoluukku
Antaa pääsyn kiintolevyyn, WLAN-moduulipaikkaan,
WWAN-moduulipaikkaan ja muistimoduulipaikkoihin.
VAROITUS: Jotta järjestelmä ei lukitu, vaihda
langattoman moduulin tilalle vain sellainen moduuli,
jonka oman maasi tai alueesi langattomia laitteita
sääntelevä viranomainen on hyväksynyt käytettäväksi
tietokoneessa. Jos vaihdat moduulin ja saat siihen
liittyvän varoituksen, poista moduuli, jotta tietokone
toimii taas normaalisti, ja ota yhteyttä tukeen. Voit
avata Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä > Ohje
ja tuki.
14
Luku 2 Perehtyminen tietokoneeseen
3
Verkkoyhteyden muodostaminen
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä
luvussa voit perehtyä yhteyden muodostamiseen.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Langattomassa tekniikassa tiedot siirtyvät johtojen sijasta radioaalloilla. Tietokoneeseen on voitu
asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
●
Langaton lähiverkkolaite (WLAN): Liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä
käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot, langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla
paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen
mobiilit langattomat laitteet kommunikoivat WLAN-verkossa langattoman reitittimen tai
langattoman tukiaseman välityksellä.
●
HP Mobile Broadband -moduuli (vain tietyissä malleissa): langaton suuralueverkko (WWAN) laite, jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden tavallista suuremmalla alueella.
Operaattorit asentavat (puhelinmastoja muistuttavia) tukiasemia laajoille maantieteellisille
alueille siten, että ne kattavat maakuntien ja jopa maiden laajuisia alueita.
●
Bluetooth-laite: Luo PAN (Personal Area Network) -verkon, jolla saadaan yhteys muihin
langatonta Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, puhelimiin, tulostimiin,
kuulokkeisiin, kaiuttimiin ja kameroihin. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä
toisiin laitteisiin ja laitteiden on oltava suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan.
Lisätietoja langattomasta tekniikasta saat Ohjeen ja tuen tiedoista ja sivustolinkeistä. Voit avata
Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
●
langattoman yhteyden painike, langattoman yhteyden kytkin tai langattoman yhteyden näppäin
(tässä oppaassa käytetään nimitystä langattoman yhteyden painike)
●
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Langattomien laitteiden käynnistäminen tai sammuttaminen
Langattoman yhteyden painikkeella tai HP Connection Managerilla (vain tietyissä malleissa) voit
käynnistää tai sammuttaa langattomia laitteita.
HUOMAUTUS: Tietokoneessa voi olla langattoman yhteyden painike, langattoman yhteyden kytkin
tai näppäimistössä oleva langattoman yhteyden näppäin. Termillä langattoman yhteyden painike
viitataan tässä oppaassa kaikentyyppisiin langattoman yhteyden säätimiin.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
15
Voit sammuttaa langattomat laitteet HP Connection Managerin avulla seuraavasti:
▲
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen HP
Connection Manager -kuvaketta ja napsauta sitten haluamasi laitteen vieressä olevaa
virtapainiketta.
TAI
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Tuottavuus ja työkalut > HP Connection Manager ja
napsauta sitten haluamasi laitteen vieressä olevaa virtapainiketta.
HP Connection Managerin käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
HP Connection Manager tarjoaa keskitetyn paikan langattomien laitteiden hallintaan, liittymän
Internet-yhteyden muodostamiseen HP Mobile Broadband -moduulin avulla sekä liittymän
tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. HP Connection Managerin avulla voit hallita
seuraavia laitteita:
●
langaton lähiverkko (WLAN) / Wi-Fi
●
langaton suuralueverkko (WWAN) / HP Mobile Broadband -moduuli
●
Bluetooth.
HP Connection Manager antaa tietoja ja ilmoituksia yhteyden tilasta, virtatilasta, SIM-kortista ja
tekstiviesteistä. Tilatiedot ja ilmoitukset näytetään tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla
ilmaisinalueella.
Voit avata HP Connection Managerin seuraavasti:
▲
Napsauta tehtäväpalkissa olevaa HP Connection Manager -kuvaketta.
TAI
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Tuottavuus ja työkalut > HP Connection Manager.
Lisätietoja saat HP Connection Manager -ohjelmiston ohjeesta.
Langattoman yhteyden painikkeen käyttäminen
Tietokoneessa on langattoman yhteyden painike, vähintään yksi langaton laite sekä mallin mukaan
yksi tai kaksi langattoman yhteyden merkkivaloa. Tietokoneen kaikki langattomat laitteet on otettu
oletusarvoisesti käyttöön, joten langattoman yhteyden merkkivalo (valkoinen) palaa, kun käynnistät
tietokoneen.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa. Jos langattoman yhteyden merkkivalo on valkoinen, vähintään yksi
langaton laite on toiminnassa. Jos langattoman yhteyden merkkivalo on ei käytössä, kaikkien
langattomien laitteiden virta on katkaistu.
HUOMAUTUS: Joissakin malleissa langattoman yhteyden merkkivalo on keltainen, kun kaikkien
langattomien laitteiden virta on katkaistu.
Koska langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä, painamalla langattoman yhteyden
painiketta voit kytkeä virran samanaikaisesti kaikkiin langattomiin laitteisiin tai sammuttaa sen niistä.
Käyttöjärjestelmän hallintatoimintojen käyttäminen
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden
verkkoon, hallita langattomia verkkoja ja tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista
ongelmia.
16
Luku 3 Verkkoyhteyden muodostaminen
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet > Verkko- ja jakamiskeskus.
Lisätietoja saat Ohjeesta ja tuesta valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.
WLAN-verkon käyttäminen
WLAN-laitteella pääset langattomaan lähiverkkoon (WLAN), joka muodostuu toisiinsa langattoman
reitittimen tai langattoman tukiaseman välityksellä yhteydessä olevista muista tietokoneista ja
lisälaitteista.
HUOMAUTUS: Langattomalla reitittimellä ja langattomalla liityntäpisteellä tarkoitetaan usein samaa
asiaa.
●
Suurissa WLAN-verkoissa, kuten yritysten WLAN-verkoissa ja julkisissa WLAN-verkoissa,
käytetään yleensä langattomia tukiasemia, joihin voi olla yhteydessä useita tietokoneita ja
lisälaitteita ja jotka voivat jakaa keskenään erittäin tärkeitä verkkotoimintoja.
●
Kotiin tai pieneen toimistoon rakennetussa WLAN-verkossa käytetään yleensä langatonta
reititintä, jonka avulla useat langattomia ja langallisia yhteyksiä käyttävät tietokoneet voivat jakaa
keskenään Internet-yhteyden, tulostimen ja tiedostoja siten, ettei järjestelmään tarvitse asentaa
uusia laitteita tai ohjelmistoja.
Jotta voit käyttää WLAN-laitetta tietokoneessasi, sinun on liityttävä palveluntarjoajan, julkisen verkon
tai yritysverkon WLAN-järjestelmään.
Internet-palveluntarjoajan käyttäminen
Kun muodostat kotiisi Internet-yhteyden, sinun on tilattava tili Internet-palveluntarjoajalta (ISP). Voit
hankkia Internet-palvelun ja modeemin ottamalla yhteyttä paikalliseen Internet-palveluntarjoajaan.
Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin asetusten määrittämisessä ja verkkokaapelin
asentamisessa langattoman tietokoneen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun toiminnan.
HUOMAUTUS: Internet-palveluntarjoaja antaa sinulle Internetin käytössä tarvittavan
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjoita nämä tiedot muistiin ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
17
WLAN-verkon määrittäminen
Tarvitset WLAN-verkon määrittämiseen ja Internet-yhteyden muodostamiseen seuraavat laitteet:
●
laajakaistamodeemi (DSL- tai kaapelimodeemi) (1) ja nopea Internet-palvelu, joka on hankittu
Internet-palveluntarjoajalta
●
langaton reititin (2) (hankittava erikseen)
●
langaton tietokone (3)
HUOMAUTUS: Joissakin modeemeissa on sisäänrakennettu langaton reititin. Tarkista Internetpalveluntarjoajaltasi, minkä tyyppinen modeemi sinulla on.
Kuvassa on esimerkki langattomasta verkosta, josta on muodostettu Internet-yhteys.
Kun laajennat verkkoa, voit liittää siihen muita langattomia ja langallisia yhteyksiä käyttäviä
tietokoneita ja käyttää niissä Internet-yhteyttä.
Lisätietoa WLAN-verkon määrittämisestä saat reitittimen valmistajan tai Internet-palveluntarjoajan
antamista tiedoista.
Langattoman reitittimen määrittäminen
WLAN-verkon määrittämistä koskevia ohjeita saat reitittimen valmistajalta tai Internetpalveluntarjoajalta.
HUOMAUTUS: Langaton tietokone kannattaa kytkeä reitittimeen aluksi reitittimen mukana
toimitetulla verkkokaapelilla. Kun tietokone muodostaa yhteyden Internetiin onnistuneesti, irrota
kaapeli ja käytä sen jälkeen Internetiä langattomalla yhteydellä.
Langattoman lähiverkon (WLAN) suojaaminen
Kun määrität WLAN-yhteyden tai käytät nykyistä WLAN-yhteyttä, ota aina suojausominaisuudet
käyttöön, jotta verkko on turvassa luvattomalta käytöltä. Julkisten alueiden, kuten kahviloiden ja
lentokenttien, WLAN-verkot (kohdepisteet) eivät välttämättä ole millään tavalla suojattuja. Jos olet
huolestunut kohdepistettä käyttävän tietokoneen suojauksesta, rajoita verkon käyttö vain muihin kuin
luottamuksellisiin sähköpostiviesteihin ja Internetin peruskäyttöön.
Langattomat radiosignaalit kulkevat verkon ulkopuolella, joten muut WLAN-laitteet voivat
vastaanottaa suojaamattomat signaalit. Suojaa WLAN-verkko seuraavasti:
●
Käytä palomuuria.
Palomuuri tarkistaa verkkoon lähetetyt tiedot ja tietopyynnöt sekä estää kaikki epäilyttävät
kohteet. Saatavilla on sekä ohjelmisto- että laitteistopohjaisia palomuureja. Joissakin verkoissa
käytetään molempien tyyppien yhdistelmää.
●
Käytä langatonta salausta.
Langattomassa salauksessa käytetään suojausasetuksia verkon kautta lähetettyjen tietojen
salaamiseen tai salauksen purkamiseen. Lisätietoja saat Ohjeesta ja tuesta valitsemalla
Käynnistä > Ohje ja tuki.
18
Luku 3 Verkkoyhteyden muodostaminen
Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon
Voit muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone. Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytkettynä. Jos laitteen virta on
kytkettynä, langattoman yhteyden merkkivalo palaa. Jos langattoman yhteyden merkkivalo ei
pala, paina langattoman yhteyden painiketta.
HUOMAUTUS: Joissakin malleissa langattoman yhteyden merkkivalo palaa keltaisena, kun
kaikkien langattomien laitteiden virta on katkaistu.
2.
Napsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmaisinalueella olevaa verkon tilan
kuvaketta.
3.
Valitse WLAN-verkko, johon yhteys muodostetaan.
4.
Valitse Yhdistä.
Jos WLAN-verkko on suojattu WLAN-verkko, sinua kehotetaan antamaan suojauskoodi. Kirjoita
koodi ja muodosta sitten yhteys valitsemalla OK.
HUOMAUTUS: Jos luettelossa ei ole yhtään WLAN-verkkoa, et ehkä ole langattoman
reitittimen tai tukiaseman kantoalueella.
HUOMAUTUS: Jos et näe WLAN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, valitse Avaa
verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten Määritä uusi yhteys tai verkko. Näyttöön tulee
erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden
manuaalisesti tai luoda uuden verkkoyhteyden.
5.
Suorita yhteyden muodostaminen loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun yhteys on muodostettu, tarkista yhteyden nimi ja tila siirtämällä hiiren osoitin tehtäväpalkin
oikeassa reunassa olevalla ilmaisinalueella sijaitsevan verkon tilan kuvakkeen päälle.
HUOMAUTUS: Eri WLAN-yhteyksien toiminta-alue (signaalien kulkema matka) vaihtelee WLANverkon kokoonpanon, reitittimen valmistajan sekä muiden elektroniikkalaitteiden ja rakenteellisten
esteiden, kuten seinien ja lattioiden, aiheuttamien häiriöiden mukaan.
HP Mobile Broadband -moduulin käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
HP Mobile Broadband -moduulin avulla tietokoneesi voi käyttää WWAN-verkkoja ja muodostaa
yhteyden Internetiin useammista paikoista ja suuremmilla alueilla kuin käyttämällä WLAN-verkkoja.
HP Mobile Broadband -moduulin käyttöä varten tarvitaan palveluntarjoaja (jota kutsutaan verkkooperaattoriksi), joka on useimmiten matkapuhelinverkko-operaattori. HP Mobile Broadband verkkojen toiminta-alue vastaa matkapuhelinten kuuluvuusaluetta.
Kun HP Mobile Broadband -moduulia käytetään matkapuhelinverkossa, voit muodostaa yhteyden
Internetiin, lähettää sähköpostia tai liittyä yrityksen verkkoon myös silloin, kun olet matkoilla tai
paikoissa, joissa ei ole Wi-Fi-kohdepistettä.
HP tukee seuraavia tekniikoita:
●
HSDPA (High Speed Packet Access) -tekniikalla voit muodostaa yhteyden verkkoihin, jotka
perustuvat Global System for Mobile Communications (GSM) -tietoliikennestandardiin.
●
EV-DO (Evolution Data Optimized) -tekniikalla voit muodostaa yhteyden verkkoihin, jotka
perustuvat koodijakoiseen moniliittymätietoliikennestandardiin (CDMA).
●
LTE (Long Term Evolution) tarjoaa pääsyn verkkoihin, jotka tukevat LTE-tekniikkaa.
HP Mobile Broadband -moduulin IMEI ja/tai MEID-numero tarvitaan aktivoimaan
mobiililaajakaistapalvelu. Sarjanumero on painettu tietokoneen akkupaikassa olevaan tarraan.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
19
Jotkin verkko-operaattorit vaativat SIM-kortin käyttöä. SIM-kortti sisältää perustietoja sinusta, kuten
henkilökohtaisen tunnuslukusi (PIN), sekä verkkotietoja. Joissakin tietokoneissa SIM-kortti on
asennettu valmiiksi akkupaikkaan. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, se on mahdollisesti
toimitettu tietokoneen HP Mobile Broadband -moduulia koskevien tietojen mukana tai verkkooperaattori voi toimittaa sen tietokoneesta erillään.
Lisätietoja SIM-kortin asentamisesta ja poistamisesta on tämän luvun kohdassa SIM-kortin
asentaminen ja poistaminen sivulla 20.
Lisätietoa HP Mobile Broadband -moduulista ja haluamasi langattoman verkon operaattorin palvelun
käyttöönotosta saat tietokoneen mukana tulleesta HP Mobile Broadband -moduulin ohjeesta.
SIM-kortin asentaminen ja poistaminen
VAROITUS: Aseta SIM-kortti varovasti paikalleen, jotta liittimet eivät vahingoitu.
Asenna SIM-kortti seuraavasti:
1.
Sammuta tietokone.
2.
Sulje näyttö.
3.
Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta.
5.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akkupaikka on itseäsi kohti.
6.
Irrota akku.
7.
Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan ja työnnä sitä varovasti, kunnes se on tukevasti paikallaan.
HUOMAUTUS: Katso akkupaikassa olevasta kuvasta, miten päin SIM-kortti on asennettava
tietokoneeseen.
8.
Aseta akku takaisin.
HUOMAUTUS: HP Mobile Broadband ei toimi, jos akku ei ole paikallaan.
9.
Liitä uudelleen ulkoiseen virtalähteeseen.
10. Liitä ulkoiset laitteet uudelleen.
11. Käynnistä tietokone.
20
Luku 3 Verkkoyhteyden muodostaminen
Jos haluat poistaa SIM-kortin, paina SIM-korttia ja poista se korttipaikasta.
GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
Tietokoneessa voi olla Global Positioning System (GPS) -laite. GPS-satelliitit toimittavat sijainti-,
nopeus- ja ajo-ohjetietoja GPS-toiminnolla varustettuihin järjestelmiin.
Lisätietoja saat HP GPS and Location -ohjelmiston ohjeesta.
Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen
Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen etäisyyden langattoman yhteyden, joka korvaa fyysiset
kaapeliyhteydet, jotka perinteisesti yhdistävät elektroniset laitteet, kuten
●
tietokoneet (pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, kämmentietokoneet)
●
puhelimet (matkapuhelimet, langattomat puhelimet, älypuhelimet)
●
kuvannuslaitteet (tulostimet, kamerat)
●
audiolaitteet (kuulokemikrofonit, kaiuttimet)
●
hiiren.
Bluetooth-laitteissa on vertaisverkko-ominaisuus, jolla voidaan luoda Bluetooth-laitteiden PAN
(Personal area network) -verkko. Lisätietoja Bluetooth-laitteiden asetusten määrittämisestä ja
käytöstä saat Bluetooth-ohjelmiston ohjeesta.
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon
Käytettävissä on kaksi lankayhteyden tyyppiä: lähiverkkoyhteys (LAN) ja modeemiyhteys.
Lähiverkkoyhteydessä käytetään verkkokaapelia, joka on paljon nopeampi kuin modeemi, joka
käyttää puhelinkaapelia. Molemmat kaapelit myydään erikseen.
VAARA Älä kytke modeemi- tai puhelinkaapelia RJ-45-liitäntään (verkkoliitäntään). Näin vähennät
sähköiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa.
Yhteyden muodostaminen lähiverkkoon (LAN)
Käytä lähiverkkoyhteyttä, jos haluat yhdistää tietokoneen suoraan kotisi reitittimeen (langattoman
työskentelyn sijaan) tai haluat muodostaa yhteyden toimistosi olemassa olevaan verkkoon.
Lähiverkkoyhteyden muodostamiseen vaaditaan kahdeksannastainen RJ-45-verkkokaapeli.
Voit liittää verkkokaapelin seuraavasti:
1.
Liitä verkkokaapeli tietokoneen verkkoliitäntään (1).
Tietokoneen liittäminen langalliseen verkkoon
21
2.
Liitä verkkojohdon toinen pää seinäverkkoliitäntään (2) tai reitittimeen.
HUOMAUTUS: Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri (3), joka estää TV- ja
radiolähetysten häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.
22
Luku 3 Verkkoyhteyden muodostaminen
4
Ohjaaminen näppäimistön,
kosketuseleiden ja osoitinlaitteiden
avulla
Tietokonetta voi ohjata näppäimistön ja hiiren lisäksi myös kosketuseleiden avulla (vain tietyissä
malleissa). Kosketuseleitä voidaan käyttää tietokoneen TouchPadilla tai kosketusnäytöllä (vain
tietyissä malleissa).
Joissakin tietokonemalleissa näppäimistössä on myös erityisiä toiminto- tai pikanäppäimiä
rutiinitehtävien suorittamista varten.
Osoitinlaitteiden käyttäminen
HUOMAUTUS: Tietokoneeseen kuuluvien osoitinlaitteiden lisäksi voit käyttää ulkoista USB-hiirtä
(hankittava erikseen) liittämällä sen johonkin tietokoneen USB-porteista.
Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen
Windows-käyttöjärjestelmän hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa osoitinlaitteiden asetuksia,
kuten näppäinmäärityksiä, napsautuksen nopeutta ja osoitinasetuksia.
Hiiren ominaisuusasetusten avaaminen:
●
Valitse Käynnistä > Laitteet ja tulostimet. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella
tietokonettasi vastaavaa laitetta ja valitse Hiiren asetukset.
Paikannustapin käyttäminen
Siirrä osoitinta työntämällä paikannustappia siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Voit
käyttää paikannustapin vasenta ja oikeaa painiketta aivan kuten ulkoisen hiiren ykkös- ja
kakkospainiketta.
TouchPadin käyttäminen
Siirrä osoitinta siirtämällä sormeasi TouchPadilla haluamaasi suuntaan. TouchPadin oikea ja vasen
painike toimivat kuten ulkoisen hiiren painikkeet.
Osoitinlaitteiden käyttäminen
23
TouchPadin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa TouchPadin käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaksoisnapauttamalla lyhyesti TouchPadin
käynnistys- ja sammutuspainiketta.
TouchPadin eleiden käyttäminen
TouchPadin tai kosketusnäytön (vain tietyissä malleissa) avulla voit siirtää osoitinlaitetta näytössä
hallitsemalla sormillasi osoittimen toimintaa.
VIHJE: Kosketusnäytöllä varustetuissa tietokoneissa voit käyttää eleitä näytöllä, TouchPadilla tai
molemmilla.
TouchPad tukee useita eleitä. Voit käyttää TouchPadin eleitä asettamalla kaksi sormea TouchPadille
yhtä aikaa.
HUOMAUTUS: Kaikki ohjelmat eivät tue TouchPadin eleitä.
Voit katsoa eleen esittelyn seuraavasti:
1.
Napsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen Näytä piilotetut kuvakkeet kuvaketta.
2.
Napsauta Synaptics Pointing Device (Synaptics-osoitinlaite) -kuvaketta ja valitse sitten
Pointing Device Properties (Osoitinlaitteen ominaisuudet).
3.
Napsauta Device Settings (Laitteen asetukset) -välilehteä ja valitse sitten Settings (Asetukset).
4.
Käynnistä esittely valitsemalla ele.
Voit ottaa eleet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraavasti:
1.
Napsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen Näytä piilotetut kuvakkeet kuvaketta.
2.
Napsauta Synaptics Pointing Device (Synaptics-osoitinlaite) -kuvaketta ja valitse sitten
Pointing Device Properties (Osoitinlaitteen ominaisuudet).
3.
Napsauta Device Settings (Laitteen asetukset) -välilehteä, valitse laite näyttöön tulevasta
ikkunasta ja valitse sitten Settings (Asetukset).
4.
Valitse sen eleen vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
5.
Valitse Apply (Käytä) ja sitten OK.
Liu'utus yhdellä sormella
Voit siirtyä näytössä liu'uttamalla yhtä sormeasi sitä pitkin.
●
24
Aseta sormesi TouchPadin käyttöaluelle ja liu'uta sitä siirtääksesi näytön osoitinta haluamaasi
suuntaan.
Luku 4 Ohjaaminen näppäimistön, kosketuseleiden ja osoitinlaitteiden avulla
Napauttaminen
Voit valita haluamasi näytössä näkyvän kohteen napauttamalla TouchPadia.
●
Valitse kohde napauttamalla TouchPadin käyttöaluetta yhdellä sormella. Avaa kohde
kaksoisnapauttamalla sitä.
Vierittäminen
Vierittämistä voidaan käyttää sivun tai kuvan liikuttamiseen ylöspäin, alaspäin tai sivulle.
●
Aseta kaksi sormea TouchPadin käyttöalueelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin,
alaspäin, vasemmalle tai oikealle.
Osoitinlaitteiden käyttäminen
25
Nipistäminen/zoomaaminen
Nipistämällä ja zoomaamalla voit loitontaa tai lähentää kuvia tai tekstiä.
●
Lähennä asettamalla kaksi sormea TouchPadin käyttöalueelle yhteen ja siirtämällä niitä erilleen.
●
Loitonna asettamalla kaksi sormea TouchPadin käyttöalueelle erilleen ja siirtämällä niitä yhteen.
Kiertäminen (vain tietyissä malleissa)
Kiertäminen mahdollistaa kohteiden, kuten valokuvien, kääntämisen.
●
26
Pidä vasenta etusormeasi paikallaan TouchPadin käyttöalueella. Siirrä oikea etusormesi
sipaisevalla liikkeellä kello 12:n kohdalta kello 3:een. Jos haluat kumota kierron, siirrä oikea
etusormesi kello 3:n kohdalta kello 12:een.
Luku 4 Ohjaaminen näppäimistön, kosketuseleiden ja osoitinlaitteiden avulla
Kahden sormen napsautus (vain tietyissä malleissa)
Kahden sormen napsautuksella voit tehdä näytössä objektiin liittyviä valikkovalintoja.
●
Aseta kaksi sormea TouchPadin käyttöalueelle ja avaa valitun objektin asetusvalikko painamalla
TouchPadin käyttöaluetta.
Pyyhkäiseminen (vain tietyissä malleissa)
Pyyhkäisevällä liikkeellä voit siirtyä näyttöjen välillä tai selata asiakirjoja nopeasti.
●
Aseta kolme sormea TouchPadin käyttöalueelle ja pyyhkäise sormillasi kevyellä ja nopealla
liikkeellä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
Osoitinlaitteiden käyttäminen
27
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistön ja hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat toiminnot kuin
kosketuseleillä. Näppäimistöllä voit käyttää myös toiminto- ja pikanäppäimiä, joiden avulla voit
suorittaa tiettyjä toimintoja.
HUOMAUTUS: Näppäimistön näppäimet ja toiminnot voivat maa- tai aluekohtaisesti poiketa tässä
osassa kuvatusta.
Pikanäppäinten tunnistaminen
Pikanäppäin on fn-näppäimen ja joko esc-näppäimen tai jonkin toimintonäppäimen (3) yhdistelmä.
Voit käyttää pikanäppäintä seuraavasti:
▲
Paina lyhyesti fn-näppäintä ja paina sitten lyhyesti pikanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.
Pikanäppäinyhdistelmä
Kuvaus
fn+esc
Näyttää järjestelmätiedot.
fn+f3
Käynnistää lepotilan, jolloin tiedot siirretään järjestelmämuistiin. Näytön ja järjestelmän muiden osien
virta katkeaa, jolloin säästyy sähköä.
Voit poistua lepotilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
VAROITUS: Ennen kuin siirrät tietokoneen lepotilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa. Näin
voit varmistaa, että tietoja ei katoa.
fn+f4
Siirtää näyttökuvan järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen. Jos tietokoneeseen on liitetty
esimerkiksi ulkoinen näyttö, näppäinkomennolla fn+f4 näyttökuva siirtyy tietokoneen näyttöön tai
ulkoiseen näyttöön tai näkyy niissä molemmissa yhtä aikaa.
Useimmat ulkoiset näytöt vastaanottavat tietokoneesta tulevaa, VGA-standardin mukaista
videokuvaa. fn+f4-pikanäppäimen avulla voit siirtää näyttökuvaa myös muiden tietokoneen
videosignaaleja vastaanottavien laitteiden välillä.
fn+f5
28
Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.
Luku 4 Ohjaaminen näppäimistön, kosketuseleiden ja osoitinlaitteiden avulla
Pikanäppäinyhdistelmä
Kuvaus
fn+f6
Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
fn+f7
Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
fn+f8
Mykistää mikrofonin.
fn+f9
Vähentää näytön kirkkautta.
fn+f10
Lisää näytön kirkkautta.
fn+f11
Ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
HUOMAUTUS: Näppäimistön taustavalo otetaan tehtaalla käyttöön. Voit säästää akkuvirtaa
poistamalla näppäimistön taustavalon käytöstä.
Numeronäppäimistöjen käyttäminen
Tietokoneessa on upotettu tai kiinteä numeronäppäimistö. Tietokoneen kanssa voi käyttää myös
valinnaista ulkoista numeronäppäimistöä tai valinnaista ulkoista näppäimistöä, jossa on
numeronäppäimistö.
Kiinteän numeronäppäimistön käyttäminen
Näppäimistön käyttäminen
29
(1)
Osa
Kuvaus
num lk -näppäin
Vaihtaa kiinteän numeronäppäimistön navigointitoimintojen ja
numeeristen toimintojen välillä.
HUOMAUTUS: Numeronäppäimistön toiminto, joka on
aktiivinen tietokonetta sammutettaessa, otetaan uudelleen
käyttöön, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.
(2)
Kiinteä numeronäppäimistö
Kun num lk on otettu käyttöön, kiinteää numeronäppäimistöä
voidaan käyttää kuten ulkoista numeronäppäimistöä.
Valinnaisen ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen
Ulkoisten numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat eri tavalla sen mukaan, onko num lock- eli
numerolukitustila käytössä vai ei. (Numerolukitustila on poistettu käytöstä tehtaalla.) Esimerkiksi:
●
Kun numerolukitustila on käytössä, useimmilla numeronäppäimistöillä voi kirjoittaa numeroita.
●
Kun numerolukitustila ei ole käytössä, useimpien numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat
nuolinäppäiminä tai page up- tai page down -näppäiminä.
Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustila otetaan käyttöön, tietokoneen num lock -merkkivalo
syttyy. Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustila poistetaan käytöstä, tietokoneen num lock
-merkkivalo sammuu.
Voit ottaa numerolukitustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ulkoisella näppäimistöllä työskentelyn
aikana seuraavasti:
▲
30
Paina ulkoisen näppäimistön num lk -näppäintä. Älä paina tietokoneen vastaavaa painiketta.
Luku 4 Ohjaaminen näppäimistön, kosketuseleiden ja osoitinlaitteiden avulla
5
Multimedia
Tietokone voi sisältää seuraavat varusteet:
●
sisäiset kaiuttimet
●
sisäiset mikrofonit
●
sisäinen verkkokamera
●
valmiiksi asennettu multimediaohjelmisto
●
multimediapainikkeet tai -näppäimet
Mediatoimintojen hallintapainikkeiden käyttäminen
Tietokoneessa voi olla tietokoneen mallin mukaan seuraavat mediatoimintojen ohjaimet, joiden avulla
voit toistaa mediatiedoston, pysäyttää sen toiston tai kelata tiedostoa eteen- tai taaksepäin:
●
mediapainikkeet
●
mediatoimintojen pikanäppäimet (fn-näppäimen kanssa yhdessä painettavat erikoisnäppäimet)
●
medianäppäimet
Ääni
HP-tietokoneella voit toistaa musiikki-CD-levyjä, ladata ja kuunnella musiikkia, virtauttaa äänisisältöä
(myös radiolähetyksiä) verkosta, tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä miksaamalla ääntä ja
kuvaa. Voit parantaa äänielämystä entisestään kytkemällä tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita, kuten
kaiuttimet tai kuulokkeet.
Kaiuttimien kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne tietokoneen USB-porttiin (tai
äänilähtöliitäntään) tai telakointiasemaan.
Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Säädä
äänenvoimakkuutta ennen äänilaitteiden kytkemistä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Äänenvoimakkuuden säätämiseen voit käyttää tietokoneen mallin mukaan seuraavia näppäimiä:
●
äänenvoimakkuuspainikkeet
●
äänenvoimakkuuden pikanäppäimet (fn-näppäimen kanssa yhdessä painettavat
erikoisnäppäimet)
●
äänenvoimakkuusnäppäimet.
Mediatoimintojen hallintapainikkeiden käyttäminen
31
VAARA Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Lisää turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet -oppaassa. Voit avata käyttöoppaat valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki >
Käyttöoppaat.
HUOMAUTUS: Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös käyttöjärjestelmän kautta ja joidenkin
ohjelmien avulla.
HUOMAUTUS: Lisätietoja tietokoneen äänenvoimakkuussäätimistä on kohdassa Perehtyminen
tietokoneeseen sivulla 4.
Kuulokkeiden kytkeminen
Voit kytkeä langalliset kuulokkeet tietokoneen kuulokeliitäntään.
Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden
mukaan.
VAARA Vähennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Lisää turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet -oppaassa.
Mikrofonin kytkeminen
Jos haluat tallentaa ääntä, kytke mikrofoni tietokoneen mikrofoniliitäntään. Parhaat tulokset
tallennettaessa saat puhumalla suoraan mikrofoniin ja tallentamalla äänen ympäristössä, jossa ei ole
taustamelua.
Tietokoneen äänitoimintojen tarkistaminen
HUOMAUTUS: Parhaat tulokset tallennettaessa saat puhumalla suoraan mikrofoniin ja
tallentamalla äänen ympäristössä, jossa ei ole taustamelua.
Voit tarkistaa tietokoneen äänitoiminnot seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Ääni.
2.
Kun Ääni-ikkuna avautuu, valitse Äänet-välilehti. Valitse Ohjelmatapahtumat-kohdasta
haluamasi äänitapahtuma, kuten äänimerkki tai hälytys, ja napsauta Testi-painiketta.
Kaiuttimista tai tietokoneeseen liitetyistä kuulokkeista pitäisi kuulua ääntä.
Voit tarkistaa tietokoneen tallennustoiminnot seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Ääninauhuri.
2.
Valitse Aloita tallennus ja puhu mikrofoniin. Tallenna tiedosto työpöydälle.
3.
Avaa multimediaohjelma ja toista ääni.
Voit vahvistaa ääniasetukset tai muuttaa niitä tietokoneessa seuraavasti:
▲
32
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Ääni.
Luku 5 Multimedia
Verkkokamera (vain tietyissä malleissa)
Joissakin tietokoneissa on sisäinen verkkokamera. Esiasennetun ohjelmiston ja verkkokameran
avulla voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita. Voit esikatsella ja tallentaa valokuvia tai
videotallenteita.
Verkkokameran ohjelmistolla voit kokeilla seuraavia toimintoja:
●
videon kaappaaminen ja jakaminen
●
videon reaaliaikainen lataaminen pikaviestiohjelmalla
●
kuvien ottaminen.
Video
HP-tietokone on tehokas videolaite, jonka avulla voit katsella suosikkisivustoissasi olevia
suoratoistovideoita sekä ladata tietokoneeseen videoita ja elokuvia ilman verkkoyhteyttä.
Voit parantaa katseluelämystä entisestään lisäämällä tietokoneen videoporttiin ulkoisen näytön,
projektorin tai television. Tietokoneessa voi olla High Definition Multimedia Interface (HDMI) -portti,
johon voi liittää teräväpiirtonäytön tai -television.
Tietokoneessa on ulkoinen DisplayPort-videoportit:
TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Perehdy valmistajan ohjeisiin, jos sinulla on kysyttävää.
HUOMAUTUS: Lisätietoja tietokoneen videoporteista on kohdassa Perehtyminen tietokoneeseen
sivulla 4.
DisplayPort
DisplayPort-portin kautta voit kytkeä tietokoneeseen valinnaisen video- tai äänilaitteen, esimerkiksi
teräväpiirtotelevision, tai jonkin muun yhteensopivan digitaali- tai äänilaitteen. DisplayPort-portti on
ulkoisen VGA-näytön porttia suorituskykyisempi ja parantaa digitaalisen yhteyden laatua.
HUOMAUTUS: Video- ja/tai äänisignaalien välittämiseen DisplayPort-portin kautta tarvitaan
DisplayPort-kaapeli (hankittava erikseen).
HUOMAUTUS: Tietokoneen DisplayPort-porttiin voidaan liittää yksi DisplayPort-laite. Tietokoneen
näytössä olevat tiedot voidaan näyttää samanaikaisesti myös DisplayPort-laitteessa.
Verkkokamera (vain tietyissä malleissa)
33
Kun haluat liittää video- tai äänilaitteen DisplayPort-porttiin, toimi seuraavasti:
1.
Liitä DisplayPort-kaapelin yksi pää tietokoneen DisplayPort-porttiin.
2.
Liitä kaapelin toinen pää videolaitteeseen ja katso lisätietoja laitteen valmistajan ohjeista.
HUOMAUTUS: Voit irrottaa laitteen kaapelin painamalla liittimen vapautuspainiketta alaspäin, jolloin
kaapeli irtoaa tietokoneesta.
Thunderbolt-portin kytkeminen
Thunderbolt-portilla liitetään valinnainen tarkka näyttö tai tehokas datalaite. Portti on
suorituskykyisempi kuin ulkoinen VGA-näytön portti ja parantaa digitaalisen yhteyden laatua.
HUOMAUTUS: Thunderbolt on uutta tekniikkaa. Asenna kaikki Thunderbolt-laitteen uusimmat
grafiikkaohjaimet ennen laitteen liittämistä Thunderbolt-porttiin. Thunderbolt-kaapelin ja Thunderboltlaitteen (hankittava erikseen) pitää olla Windows-yhteensopivia. Voit määrittää, onko laite on
Thunderbolt-hyväksytty Windowsille kohdasta. https://thunderbolttechnology.net/products
34
1.
Liitä Thunderbolt-kaapelin yksi pää tietokoneen Thunderbolt-porttiin.
2.
Kytke kaapelin toinen pää digitaaliseen näyttölaitteeseen.
3.
Painamalla f4-näppäintä voit vaihtaa tietokoneen näyttökuvaa neljän näyttötilan välillä:
●
Vain tietokoneen näyttö: näytä näyttökuva vain tietokoneella.
●
Kopio: näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
Luku 5 Multimedia
●
Laajennus: näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa
laitteessa.
●
Vain toinen näyttö: näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.
Näyttötila vaihtuu jokaisella f4-näppäimen painalluksella.
HUOMAUTUS: Säädä kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos valitset Laajennusvaihtoehdon. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja mukauttaminen. Valitse
kohdassaNäyttö Säädä näytön tarkkuutta.
Intel Wireless Display
Intel® Wireless Display -tekniikan avulla voit jakaa tietokoneesi sisällön langattomasti television
kautta. Langattoman näyttötoiminnon käyttöön vaaditaan langaton TV-sovitin (hankittava erikseen).
Intel Wireless Display -tekniikan avulla ei ehkä voi toistaa kopiosuojattuja DVD-levyjä.
(Kopiosuojaamattomia DVD-levyjä voi kuitenkin toistaa.) Intel Wireless Display -tekniikan avulla ei voi
toistaa kopiosuojattuja Blu-ray Disc -levyjä. Lisätietoja langattoman TV-sovittimen käytöstä on
valmistajan ohjeissa.
HUOMAUTUS: Varmista ennen langattoman näytön käyttöä, että tietokoneen langaton toiminto on
otettu käyttöön.
Video
35
6
Virranhallinta
HUOMAUTUS: Tietokoneessa voi olla joko virtapainike tai virtakytkin. Termillä virtapainike viitataan
tässä oppaassa molemmantyyppisiin virransäätimiin.
Tietokoneen sammuttaminen
VAROITUS: Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen
komento sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun
●
sinun on vaihdettava akku tai päästävä käsiksi tietokoneen sisäosiin
●
liität tietokoneeseen ulkoisen laitteen, jota ei liitetä USB (Universal Serial Bus) -porttiin
●
tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi ajaksi.
Vaikka voit sammuttaa tietokoneen virtapainikkeella, suosittelemme Windowsin Sammuta-komennon
käyttöä.
HUOMAUTUS: Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, se on aktivoitava lepo- tai horrostilasta
ennen sammutusta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
2.
Valitse Käynnistä > Sammuta.
Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden
mukaisesti, kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:
●
Paina ctrl+alt+delete. Napsauta Virta-kuvaketta ja valitse Sammuta.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään viisi sekuntia.
●
Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä.
●
Irrota akku.
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
Virransäästötilojen käyttäminen
Lepotila on otettu oletusarvoisesti käyttöön.
Kun tietokone on lepotilassa, virran merkkivalo vilkkuu ja näyttö tyhjenee. Työt tallentuvat muistiin.
VAROITUS: Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn tai ulkoisen mediakortin käytön aikana, koska
äänen ja videokuvan laatu voi heiketä, ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan tai tietoja voi hävitä.
HUOMAUTUS: Kun tietokone on lepotilassa, et voi muodostaa verkkoyhteyttä tai käyttää
tietokoneen toimintoja.
36
Luku 6 Virranhallinta
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan jollakin seuraavista tavoista:
●
Paina lyhyesti virtapainiketta.
●
Sulje näyttö.
●
Valitse Käynnistä, napsauta Sammuta-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten
Lepotila.
Voit poistua lepotilasta seuraavasti:
●
Paina virtapainiketta nopeasti.
●
Jos näyttö on suljettuna, avaa se.
●
Paina jotakin näppäimistön näppäintä.
●
Napauta tai pyyhkäise TouchPadia.
Kun tietokone poistuu lepotilasta, virran merkkivalot syttyvät ja tietokone palaa näyttöön, jossa olit,
kun lopetit työskentelyn.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että aktivointiin tarvitaan salasana, sinun on kirjoitettava
Windows-salasanasi, jotta tietokone palaa näyttöön.
Laitteen siirtäminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta
Järjestelmä on asetettu tehtaalla siirtymään lepotilaan, kun tietokone on ollut tietyn ajan
käyttämättömänä, jos sitä käytetään akkuvirralla tai ulkoisella verkkovirralla, tai kun akun varaustila
saavuttaa kriittisen tason.
Voit muuttaa virranhallinta-asetuksia ja niihin liittyviä aikakatkaisuaikoja Windowsin
Ohjauspaneelissa.
Voit siirtyä horrostilaan seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä, napsauta Sammuta-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten
Horrostila.
Voit poistua horrostilasta seuraavasti:
▲
Paina virtapainiketta nopeasti.
Virran merkkivalot syttyvät ja näyttöön palaa työ, joka oli kesken, kun lopetit työskentelyn.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että aktivointiin tarvitaan salasana, sinun on kirjoitettava
Windows-salasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Akkumittarin ja virranhallinta-asetusten käyttäminen
Akkumittari sijaitsee tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmaisinalueella. Akkumittarin avulla
voit avata virranhallinta-asetukset nopeasti ja tarkastaa akun jäljellä olevan varaustason.
●
Tarkasta akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma
siirtämällä osoitin akkumittarin kuvakkeen päälle.
●
Avaa virranhallinta-asetukset tai muuta virrankäyttösuunnitelmaa napsauttamalla akkumittarin
kuvaketta ja valitsemalla sitten haluamasi kohde luettelosta.
Akkumittarin kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla.
Kuvake näyttää myös sanoman, jos akku on saavuttanut alhaisen, kriittisen ja varavirran tason.
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
37
Salasanan määrittäminen järjestelmän aktivoitumisen yhteyteen
Voit asettaa tietokoneen kysymään salasanaa lepo- tai horrostilasta poistumista varten seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä ja suojaus > Virranhallinta-asetukset.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta Kysy salasana järjestelmän aktivoituessa.
3.
Valitse Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen.
4.
Valitse Vaadi salasana (suositus).
HUOMAUTUS: Jos sinun on luotava käyttäjätilin salasana tai muutettava nykyisen käyttäjätilisi
salasanaa, napauta Luo tai vaihda käyttäjätilin salasana ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan. Jos käyttäjätilin salasanaa ei tarvitse luoda tai muuttaa, siirry vaiheeseen 5.
5.
Valitse Tallenna muutokset.
Akkuvirran käyttäminen
VAARA Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä
lisävarusteena.
Tietokone toimii akkuvirralla, kun sitä ei ole kytketty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen. Tietokoneen
akun käyttöaika vaihtelee virranhallinta-asetusten, käynnissä olevien ohjelmien, näytön kirkkauden,
tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan. Jos säilytät akkua
tietokoneessa, akku latautuu aina, kun tietokone liitetään verkkovirtalähteeseen. Tällöin et myöskään
menetä avoimia työtiedostoja mahdollisen sähkökatkoksen takia. Jos tietokoneessa on ladattu akku
ja tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen, tietokone siirtyy automaattisesti käyttämään
akkuvirtaa, kun verkkovirtalaite irrotetaan tietokoneesta tai verkkovirran syöttö katkeaa.
HUOMAUTUS: Kun irrotat tietokoneen verkkovirrasta, näytön kirkkautta vähennetään
automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi. Joissakin malleissa voidaan vaihtaa grafiikkatilaa
akun virran säästämistä varten. Lisätietoja on kohdassa Vaihdettavat näytönohjaimet /
kaksoisnäytönohjaimet (vain tietyissä malleissa) sivulla 43.
Lisätietojen etsiminen akusta
Ohje ja tuki sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
●
akun tarkistus -työkalu akun toiminnan tarkistamiseen
●
tietoja kalibroinnista ja virranhallinnasta sekä asianmukaisesta hoidosta ja varastoinnista akun
käyttöiän pidentämistä varten
●
tietoja akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Kun haluat akkua koskevaa tietoa, toimi seuraavasti:
▲
38
Valitse Käynnistä > Ohje ja tuki > Lisätietoja > Virrankäyttösuunnitelmat: Usein kysytyt
kysymykset.
Luku 6 Virranhallinta
Akun tarkistus -toiminnon käyttäminen
Ohje ja tuki -toiminto sisältää tietoa tietokoneeseen asennetun akun tilasta.
Voit suorittaa Akun tarkistus -toiminnon seuraavasti:
1.
Liitä verkkovirtalaite tietokoneeseen.
HUOMAUTUS: Tietokone on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen, jotta Akun tarkistus toimii
oikein.
2.
Valitse Käynnistä > Ohje ja tuki > Vianmääritys > Virta, lämpötila ja laitteet.
3.
Valitse Virta-välilehti ja sitten Akun tarkistus.
Akun tarkistus -toiminto tutkii akun ja sen kennot, määrittää, toimivatko ne oikein, ja ilmoittaa
tarkistuksen tulokset.
Akun jäljellä olevan varauksen näyttäminen
▲
Siirrä osoitin Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmaisinalueella
olevan akkumittarin kuvakkeen päälle.
Akun purkausajan pidentäminen
Akun purkausaika vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja akkuvirralla käytetään. Purkautumisen
enimmäisaika lyhenee vähitellen akun latauskyvyn huonontuessa.
Vihjeitä akun purkausajan pidentämiseksi:
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Poista käyttäjän vaihdettavissa oleva akku tietokoneesta, kun sitä ei käytetä tai ladata.
●
Säilytä käyttäjän vaihdettavissa olevaa akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
●
Valitse Virransäästö-asetus Virranhallinta-asetukset-kohdasta.
Akun heikon varaustason hallinta
Tässä osassa kerrotaan oletusarvoisista hälytyksistä ja järjestelmän vastaussanomista. Voit muuttaa
joitakin akun heikon varaustason hälytyksiä ja järjestelmän vastaussanomia Virranhallinta-asetuksetikkunassa. Virranhallinta-asetukset eivät vaikuta merkkivaloihin.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone
toimii seuraavasti:
●
Akun merkkivalo (vain tietyissä malleissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
TAI
●
Ilmaisinalueella oleva akkumittari näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
HUOMAUTUS: Lisätietoja akkumittarista on kohdassa Akkumittarin ja virranhallinta-asetusten
käyttäminen sivulla 37.
Jos tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken lepotilassa ja sen virta katkeaa
sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
39
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
▲
Liitä tietokoneeseen jokin seuraavista laitteista:
●
verkkovirtalaite
●
valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
●
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä, tallenna työsi ja sammuta tietokone.
Akun asettaminen paikalleen tai sen irrottaminen
Akun asettaminen paikalleen
Akun asettaminen paikalleen:
1.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akkupaikka on itseäsi kohti.
2.
Aseta akku akkupaikkaan (1). Varmista, että se on paikallaan.
Akun vapautussalpa (2) lukitsee akun automaattisesti paikalleen.
Akun irrottaminen
Akun irrottaminen:
VAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtalähde, sen poistaminen voi aiheuttaa tietojen
häviämisen. Tallenna työt tai sammuta tietokone Windowsin virrankatkaisutoiminnolla ennen akun
irrottamista, jotta et menetä tietoja.
40
1.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akkupaikka on itseäsi kohti.
2.
Irrota akku työntämällä akun vapautussalpaa (1).
Luku 6 Virranhallinta
3.
Irrota akku tietokoneesta (2).
Akun virran säästäminen
●
Valitse virtaa säästävät asetukset Windowsin Ohjauspaneelin Virranhallinta-asetuksista.
●
Katkaise langattomat yhteydet ja lähiverkkoyhteydet sekä sulje modeemisovellukset, jos et käytä
niitä.
●
Irrota kaikki käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen.
●
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
●
Vähennä näytön kirkkautta.
●
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun säilyttäminen
VAROITUS: Älä säilytä akkua korkeassa lämpötilassa pitkiä aikoja, jotta se ei vahingoitu.
Jos tietokonetta ei käytetä yli kahteen viikkoon ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä, irrota
käyttäjän vaihdettavissa oleva akku ja säilytä se tietokoneesta erillään.
Säilytä akku viileässä ja kuivassa paikassa, jotta se purkautuu mahdollisimman hitaasti.
HUOMAUTUS: Akku on hyvä tarkistaa kuuden kuukauden välein. Lataa akku uudelleen, jos sen
kapasiteetti on alle 50 prosenttia.
Jos akkua on säilytetty irrallaan tietokoneesta vähintään kuukausi, kalibroi akku, ennen kuin otat sen
käyttöön.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun hävittäminen
VAARA Älä pura, murskaa tai lävistä akkua, sillä siitä voi olla seurauksena tulipalo tai
syöpymisvaurioita. Älä oikosulje akun ulkoisia liittimiä. Älä altista akkua tulelle tai vedelle.
Lisätietoja akkujen asianmukaisesta hävittämisestä on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja
turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaassa. Voit avata käyttöoppaat valitsemalla Käynnistä > Ohje ja
tuki > Käyttöoppaat. Voit avata akkua koskevat ilmoitukset valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki >
Lisätietoja > Virrankäyttösuunnitelmat: Usein kysytyt kysymykset.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun vaihtaminen
Akun tarkistus -toiminto pyytää vaihtamaan akun, kun jokin sen sisäisistä kennoista ei lataudu
kunnolla tai kun akun tallennuskapasiteetti on laskenut heikolle tasolle. Jos akku kuuluu HP:n takuun
piiriin, ohjeissa annetaan myös takuutunnus. Viestissä sinua kehotetaan siirtymään HP:n sivustoon,
jossa on lisätietoja vaihtoakun tilaamisesta.
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
41
Ulkoisen verkkovirtalähteen käyttäminen
VAARA Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
VAARA Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
HUOMAUTUS: Lisätietoja verkkovirtalähteeseen kytkemisestä on tietokoneen pakkauksessa
olevassa Asennusohjeessa.
Ulkoinen verkkovirta syötetään hyväksytyllä verkkovirtalaitteella tai valinnaisella telakointi- tai
laajennuslaitteella.
Liitä tietokone ulkoiseen verkkovirtalähteeseen:
●
kun lataat tai kalibroit akkua
●
kun asennat tai muokkaat järjestelmän ohjelmistoa
●
kun kirjoitat tietoja CD-, DVD- tai BD-levylle (vain tietyissä malleissa)
●
kun käytät Levyn eheytys -ohjelmistoa
●
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta
Kun liität tietokoneen ulkoiseen verkkovirtalähteeseen:
●
akku alkaa latautua,
●
ilmaisinalueella oleva akkumittarin kuvake muuttuu, jos tietokone on käynnissä.
Kun irrotat ulkoisen verkkovirtalähteen:
42
●
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa,
●
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun virran säästämistä varten.
Luku 6 Virranhallinta
Verkkovirtalaitteen testaaminen
Testaa verkkovirtalaite, jos tietokoneessa esiintyy jokin seuraavista ongelmista verkkovirtaan
kytkettäessä:
●
Tietokone ei käynnisty.
●
Näyttö ei käynnisty.
●
Virran merkkivalot eivät pala.
Voit testata verkkovirtalaitteen seuraavasti:
1.
Sammuta tietokone.
2.
Irrota akku tietokoneesta.
3.
Liitä verkkovirtalaite tietokoneeseen ja liitä se sitten pistorasiaan.
4.
Käynnistä tietokone.
●
Jos virran merkkivalot syttyvät, verkkovirtalaite toimii oikein.
●
Jos virran merkkivalot eivät syty, verkkovirtalaite ei toimi ja se pitää vaihtaa.
Lisätietoja korvaavan verkkovirtalaitteen hankinnasta saat ottamalla yhteyttä tukeen.
Vaihdettavat näytönohjaimet / kaksoisnäytönohjaimet (vain tietyissä
malleissa)
Joissakin tietokoneissa on vaihdettavat näytönohjaimet tai kaksoisnäytönohjaimet.
●
Vaihdettavat näytönohjaimet – sekä AMD™:n että Intelin tuki. Jos tietokoneessa on AMD:n
dynaamisesti vaihdettava näytönohjain, tietokone tukee vain vaihdettavia näytönohjaimia.
●
Kaksoisnäytönohjaimet – vain AMD:n tuki. Jos tietokoneessa on AMD Radeon kaksoisnäytönohjain, tietokone tukee vain kaksoisnäytönohjaimia.
HUOMAUTUS: Kaksoisnäytönohjaimet voidaan ottaa käyttöön vain DirectX-versioita 10 tai 11
käyttävissä, koko näytön tilassa toimivissa sovelluksissa.
HUOMAUTUS: Kannettavan tietokoneen näytönohjainkokoonpanosta voit tarkistaa, tukeeko
tietokoneesi vaihdettavia näytönohjaimia tai kaksoisnäytönohjaimia. Intel HR -suorittimet (CPU:t) ja
AMD Trinity -sarjan kiihdytetyt suorittimet (APU:t) tukevat vaihdettavia näytönohjaimia. AMD Trinity sarjan kiihdytetyt A6-, A8- ja A10-suorittimet tukevat kaksoisnäytönohjaimia. AMD Trinity -sarjan
kiihdytetyt A4-suorittimet eivät tue kaksoisnäytönohjaimia.
Sekä vaihdettavissa näytönohjaimissa että kaksoisnäytönohjaimissa on kaksi grafiikan käsittelytilaa:
●
Suorituskyky-tila – Suorittaa sovelluksen optimaalisella tehokkuudella.
●
Virransäästö-tila – Säästää akun virtaa.
Voit hallita AMD-näytönohjainten asetuksia seuraavasti:
1.
Avaa Catalyst Control Center napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöytää ja
valitse Configure Switchable Graphics (Määritä vaihdettava näytönohjain).
2.
Napsauta Power (Virta) -välilehteä ja valitse Switchable Graphics (Vaihdettava näytönohjain).
Vaihdettavien näytönohjainten käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
Vaihdettavia näytönohjaimia käytettäessä voit vaihtaa Suorituskyky-tilan ja Virransäästö-tilan välillä.
Virranhallinta-asetusten määrittäminen
43
Voit hallita vaihdettavien näytönohjainten asetuksia seuraavasti:
1.
Napsauta Windowsin työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Configure Switchable
Graphics (Määritä vaihdettava näytönohjain).
2.
Napsauta Power (Virta) -välilehteä ja valitse Switchable Graphics (Vaihdettava näytönohjain).
Vaihdettavat näytönohjaimet siirtävät yksittäiset sovellukset automaattisesti Suorituskyky-tilaan tai
Virransäästö-tilaan virrankäyttövaatimusten mukaan. Voit muuttaa yksittäisten sovellusten asetuksia
myös manuaalisesti etsimällä sovelluksen Recent Applications (Viimeksi käytetyt sovellukset) pudotusvalikosta tai valitsemalla Other Applications (Muut sovellukset) -kohdan alta Browse
(Selaa). Voit vaihtaa Suorituskyky-tilan ja Virransäästö-tilan välillä.
HUOMAUTUS: Lisätietoja saat vaihdettavien näytönohjainten ohjelmiston ohjeesta.
Kaksoisnäytönohjaimen käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
Jos järjestelmässäsi on kaksoisnäytönohjain (kaksi tai useampaa ylimääräistä grafiikkaprosessoria
(GPU:ta)), voit lisätä sovellusten tehokkuutta ja suorituskykyä DirectX-versioita 10 tai 11 käyttävissä,
koko näytön tilassa toimivissa sovelluksissa AMD Radeon -kaksoisnäytönohjaimen avulla. Lisätietoja
DirectX:stä saat osoitteesta http://www.microsoft.com/directx.
HUOMAUTUS: Kaksoisnäytönohjaimeen perustuvat järjestelmät tukevat vain
virrankäyttövaatimuksiin perustuvaa automaattista valintaa (dynaaminen toimintatila) ja valitsevat
automaattisesti Suorituskyky-tilan tai Virransäästö-tilan yksittäisiä sovelluksia varten. Voit kuitenkin
muuttaa asetuksia manuaalisesti tiettyä sovellusta varten.
Jos haluat ottaa AMD Radeon -kaksoisnäytönohjaimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse
Catalyst Control Centerin Performance (Suorituskyky) -välilehden AMD Radeon kaksoisnäytönohjain -osassa oleva valintaruutu tai poista sen valinta.
HUOMAUTUS: Lisätietoja on AMD-ohjelmiston ohjeessa.
44
Luku 6 Virranhallinta
7
Ulkoiset kortit ja laitteet
Käyttämällä muistikortin lukijoita (vain tietyissä
malleissa)
Optisia muistikortteja voidaan käyttää turvallisina tiedon tallennusvälineinä ja kätevinä siirtovälineinä.
Tällaisia kortteja käytetään usein digitaalisissa kameroissa, PDA-laitteissa ja muissa tietokoneissa.
Lisätietoja tietokoneen tukemien muistikorttien määrittämisestä on kohdassa Perehtyminen
tietokoneeseen sivulla 4.
Muistikortin asettaminen paikalleen
VAROITUS: Käytä mahdollisimman vähän voimaa, kun asetat muistikortin paikalleen, jotta sen
liittimet eivät vahingoitu.
1.
Pidä korttia nimiöpuoli ylöspäin niin, että kortin liittimet ovat tietokonetta kohti.
2.
Aseta kortti muistikortin lukulaitteeseen ja paina kortti laitteen sisään niin, että se on tukevasti
paikallaan.
Kuulet äänen, kun tietokone on tunnistanut laitteen. Esiin voi tulla asetusten valikko.
Muistimoduulin irrottaminen
VAROITUS: Poista muistikortti turvallisesti seuraavien ohjeiden mukaan, jotta et menetä tietoja ja
järjestelmä ei lukitu.
1.
Tallenna tiedot ja sulje kaikki muistikorttia käyttävät ohjelmat.
2.
Napsauta Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmaisinalueella
sijaitsevaa laitteen poistamiskuvaketta. Toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Käyttämällä muistikortin lukijoita (vain tietyissä malleissa)
45
3.
Aseta kortti muistikortin lukulaitteeseen ja paina kortti laitteen sisään niin, että se on tukevasti
paikallaan.
Kuulet laitteen havaitsemisen jälkeen äänen, ja näyttöön saattaa ilmestyä käytettävissä olevien
vaihtoehtojen valikko.
ExpressCard-korttien käyttäminen (vain tietyissä
malleissa)
ExpressCard on erittäin suorituskykyinen PC-kortti, joka asetetaan ExpressCard-korttipaikkaan.
ExpressCard-kortit täyttävät Personal Computer Memory Card International Associationin
(PCMCIA:n) määrittämät standardit.
ExpressCard-kortin määritysten tekeminen
Asenna ainoastaan kortin tarvitsema ohjelma. Jos ExpressCard-kortin valmistaja neuvoo asentamaan
laiteohjaimia, toimi seuraavasti:
46
●
Asenna ainoastaan käyttöjärjestelmällesi tarkoitetut laiteohjaimet.
●
Älä asenna ExpressCard-kortin valmistajalta saamiasi lisäohjelmistoja, kuten korttipalveluja,
vastakepalveluja tai valintatoimintoja.
Luku 7 Ulkoiset kortit ja laitteet
ExpressCard-kortin asettaminen paikalleen
VAROITUS: Älä aseta PC-korttia ExpressCard-korttipaikkaan, jotta tietokone ja ulkoiset
tallennusvälinekortit eivät vahingoitu.
VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta liittimet eivät vahingoitu:
Käytä mahdollisimman vähän voimaa ExpressCard-kortin paikalleen asettamisessa.
Älä siirrä tai kuljeta tietokonetta, kun ExpressCard-kortti on käytössä.
HUOMAUTUS: Seuraava kuva voi näyttää hieman erilaiselta kuin oma laitteesi.
ExpressCard-korttipaikkaan on ehkä asetettu suojus. Irrota suojus seuraavasti:
1.
Vapauta suojus (1) painamalla sitä.
2.
Vedä suojus ulos korttipaikasta (2).
Aseta ExpressCard-kortti paikalleen seuraavasti:
1.
Pidä korttia nimiöpuoli ylöspäin niin, että kortin liittimet ovat tietokonetta kohti.
2.
Aseta kortti ExpressCard-korttipaikkaan ja paina korttia, kunnes se asettuu paikalleen.
Kuulet äänen, kun tietokone on tunnistanut kortin. Esiin voi tulla asetusten valikko.
HUOMAUTUS: Kun ExpressCard-kortti liitetään ensimmäistä kertaa, ilmaisinalueella näkyy
viesti, jossa kerrotaan, että tietokone on tunnistanut kortin.
HUOMAUTUS: Voit säästää virtaa pysäyttämällä tai poistamalla ExpressCard-kortin, kun et käytä
sitä.
ExpressCard-korttien käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
47
ExpressCard-kortin poistaminen
VAROITUS: Poista ExpressCard-kortti seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta et menetä tietoja ja
jotta järjestelmä ei lukitu.
1.
Tallenna tiedot ja sulje kaikki ohjelmat, jotka liittyvät ExpressCard-kortin käyttöön.
2.
Napsauta Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmaisinalueella
sijaitsevaa laitteen poistamiskuvaketta ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Vapauta ja poista ExpressCard-kortti seuraavasti:
a.
Vapauta ExpressCard-kortti (1) painamalla sitä varovasti.
b.
Vedä ExpressCard-kortti ulos korttipaikasta (2).
Älykorttien käyttäminen
HUOMAUTUS: Termiä älykortti käytetään tässä luvussa sekä älykorteista että Java™-korteista.
Älykortti on luottokortin kokoinen kortti, jossa on mikrosiru. Mikrosiru sisältää muistin ja
mikroprosessorin. Tietokoneiden tavoin myös älykorteissa on käyttöjärjestelmä, joka ohjaa sirun
toimintaa. Lisäksi niissä on suojausominaisuuksia, jotka suojaavat älykorttia luvattomalta käytöltä.
Toimialastandardin mukaisia älykortteja käytetään älykortin lukijan kanssa.
Mikrosirun sisällön käyttöön tarvitaan PIN-koodi. Lisätietoja älykorttien suojausominaisuuksista saat
Ohjeesta ja tuesta valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.
48
Luku 7 Ulkoiset kortit ja laitteet
Älykortin asettaminen paikalleen
1.
Pidä korttia kuvapuoli ylöspäin ja työnnä korttia varovasti älykortinlukijaan, kunnes kortti asettuu
paikalleen.
2.
Kirjaudu tietokoneeseen älykortin PIN-koodilla noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Älykortin poistaminen
▲
Tartu älykorttiin sen reunasta ja vedä kortti sitten ulos älykortin lukijasta.
USB-laitteen käyttäminen
USB (Universal Serial Bus) -liitännän avulla järjestelmään voidaan liittää valinnainen ulkoinen USBlaite, esimerkiksi näppäimistö, hiiri, levyasema, tulostin, skanneri tai keskitin.
Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitää käyttää niiden omia apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USBlaitteen mukana. Lisätietoja laitekohtaisista ohjelmistoista on valmistajan toimittamissa ohjeissa.
Nämä ohjeet voidaan toimittaa ohjelmiston mukana, levyllä tai valmistajan sivustossa.
Tietokoneessa on vähintään yksi USB-portti, joka tukee USB 1.0-, USB 1.1-, USB 2.0- tai USB 3.0 laitteita. Tietokoneessa voi olla myös USB-latausportti, joka huolehtii ulkoisen laitteen
virransaannista. Valinnaisessa telakointilaitteessa tai USB-keskittimessä on USB-lisäportteja, joita
voidaan käyttää laitteiden kytkemiseen tietokoneeseen.
USB-laitteen käyttäminen
49
USB-laitteen liittäminen
VAROITUS: Käytä mahdollisimman vähän voimaa laitteen liittämisessä, jotta USB-liitin ei
vahingoitu.
▲
Liitä laitteen USB-kaapeli USB-porttiin.
HUOMAUTUS: Seuraava kuva voi näyttää hieman erilaiselta kuin oma tietokoneesi.
Tietokone ilmoittaa laitteen havaitsemisesta äänimerkillä.
HUOMAUTUS: Kun USB-laite liitetään ensimmäistä kertaa, ilmaisinalueella näkyy viesti, jossa
kerrotaan, että tietokone on tunnistanut laitteen.
USB-laitteen poistaminen
VAROITUS: Älä irrota USB-laitetta tietokoneesta laitteen kaapelista vetämällä. Muutoin USB-liitin
voi vahingoittua.
VAROITUS: Poista USB-laite seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta et menetä tietoja ja jotta
järjestelmä ei lukitu.
50
1.
Ennen kuin poistat USB-laitteen, tallenna tiedot ja sulje kaikki ohjelmat, jotka liittyvät laitteen
käyttöön.
2.
Napsauta Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmaisinalueella
sijaitsevaa laitteen poistamiskuvaketta ja toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Poista laite.
Luku 7 Ulkoiset kortit ja laitteet
Valinnaisten ulkoisten laitteiden käyttäminen
HUOMAUTUS: Lisätietoja tarvittavista ohjelmistoista ja ohjaimista sekä käytettävistä porteista on
valmistajan ohjeissa.
Liitä ulkoinen laite tietokoneeseen seuraavasti:
VAROITUS: Kun kytket laitteen, jossa on oma virransyöttö, varmista, että laitteen virta on katkaistu
ja verkkojohto on irrotettu, jotta laitteille ei aiheudu vaurioita.
1.
Liitä laite tietokoneeseen.
2.
Jos liität laitteen, jossa on oma virransyöttö, kytke laitteen virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
3.
Sammuta laite.
Jos haluat irrottaa laitteen, joka ei käytä verkkovirtaa, sammuta se ja irrota se tietokoneesta. Jos
haluat irrottaa ulkoisen laitteen, johon on kytketty virta, katkaise ensin laitteesta virta, irrota laite
tietokoneesta ja irrota sitten virtajohto.
Valinnaisten ulkoisten asemien käyttäminen
Siirrettävät ulkoiset asemat lisäävät tietojen tallennus- ja käyttömahdollisuuksia. USB-asema voidaan
liittää tietokoneen USB-porttiin.
HUOMAUTUS: HP:n ulkoiset optiset USB-asemat on liitettävä tietokoneen virtaa saavaan USBporttiin.
Seuraavantyyppiset USB-asemat ovat käytettävissä:
●
1,44 megatavun levykeasema
●
kiintolevymoduuli
●
ulkoinen optinen asema (CD, DVD ja Blu-ray)
●
MultiBay-laite
Valinnaisten ulkoisten laitteiden käyttäminen
51
8
Asemat
Asemien käsitteleminen
VAROITUS: Asemat ovat herkkiä tietokoneen osia, joita on käsiteltävä varovasti. Lue seuraavat
varoitukset, ennen kuin käsittelet asemia. Älä pudota asemaa, aseta sen päälle mitään esineitä tai
altista sitä nesteille, äärilämpötiloille tai suurelle ilmankosteudelle.
Noudata asemia käsiteltäessä seuraavia varotoimenpiteitä:
●
Katkaise tietokoneen virta, ennen kuin irrotat aseman tai asennat sen paikalleen. Jos et ole
varma siitä, onko tietokoneen virta katkaistu vai onko tietokone lepotilassa tai horrostilassa,
käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta. Katkaise sitten tietokoneen virta
käyttöjärjestelmän kautta.
●
Ennen kuin alat käsitellä asemaa, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla aseman
maalaamatonta metallipintaa.
●
Älä koske siirrettävän aseman tai tietokoneen liittimiin.
●
Älä käytä liikaa voimaa, kun työnnät aseman levyasemapaikkaan.
●
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde, varmista ennen tallennusvälineelle kirjoittamista, että
lataus on riittävä.
●
Jos asema on lähetettävä postitse, aseta asema kuplapakkaukseen tai muuhun soveltuvaan
suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella (FRAGILE).
●
Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt metallinpaljastimet
synnyttävät magneettikenttiä. Lentokenttien liukuhihnat ja muut käsimatkatavaroiden tutkimiseen
käytettävät turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta röntgensäteillä, joista ei ole haittaa
kiintolevyille.
●
Poista tallennusväline asemasta ennen aseman poistamista laitepaikasta tai ennen aseman
kanssa matkustamista, sen kuljettamista tai varastointia.
●
Älä käytä tietokoneen näppäimistöä tai siirrä tietokonetta, kun optinen asema kirjoittaa tietoja
levylle. Muutoin tärinä voi häiritä tiedostojen tallennusta.
●
Ennen kuin siirrät ulkoiseen kiintolevyyn liitettyä tietokonetta, siirrä tietokone lepotilaan ja anna
näytön tyhjentyä tai irrota ulkoinen kiintolevy asianmukaisesti.
Kiintolevyjen käyttäminen
VAROITUS: Voit estää järjestelmän lukittumisen ja tietojen menetyksen seuraavasti:
Tallenna työsi ja katkaise tietokoneen virta ennen muistimoduulin tai kiintolevyn lisäämistä tai
vaihtamista.
Jos et ole varma, onko tietokoneen virta katkaistu, käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.
Katkaise sitten tietokoneen virta käyttöjärjestelmän virrankatkaisutoiminnolla.
52
Luku 8 Asemat
Intel Smart Response Technology (vain tietyissä malleissa)
Intel® Smart Response Technology (SRT) on Intel® Rapid Storage Technologyn (RST)
välimuistitoiminto, joka parantaa merkittävästi tietokoneen suorituskykyä. SRT:n ansiosta SSD
mSATA -moduulilla varustettuja tietokoneita voidaan käyttää välimuistina järjestelmämuistin ja
tietokoneen kiintolevyn välillä. Tällöin voit nauttia parhaasta mahdollisesta tallennuskapasiteetista
kiintolevyn (tai RAID-taltion) ansiosta, mutta samalla hyödyntää SSD-asemien parannettua
tehokkuutta.
Jos lisäät tai päivität kiintolevyn ja aiot määrittää RAID-taltion, sinun on väliaikaisesti poistettava SRT
käytöstä, määritettävä RAID-taltio ja otettava SRT uudelleen käyttöön. Voit poistaa SRT:n
väliaikaisesti käytöstä seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Intel > Rapid Storage Technology.
2.
Napsauta Acceleration (Kiihdytys) -linkkiä ja sitten Disable Acceleration (Poista kiihdytys
käytöstä) -linkkiä.
3.
Odota, kunnes Acceleration Mode (Kiihdytystila) -toiminto on suoritettu loppuun.
4.
Napsauta Reset to Available (Palauta käytettäväksi) -linkkiä.
TÄRKEÄÄ: RAID-tilaa vaihdettaessa SRT on väliaikaisesti poistettava käytöstä. Tee muutokset ja
ota SRT väliaikaisesti käyttöön. Jos toimintoa ei väliaikaisesti poisteta käytöstä, RAID-taltioita ei voi
luoda tai vaihtaa.
HUOMAUTUS: HP ei tue SRT:n käyttöä itsensä salaavien asemien (SED) kanssa.
Huoltoluukun irrottaminen tai asettaminen paikalleen
Huoltoluukun irrottaminen
Irrottamalla huoltoluukun pääset käsiksi muistimoduulipaikkaan, kiintolevyyn ja muihin osiin.
1.
Irrota akku (katso Akun asettaminen paikalleen tai sen irrottaminen sivulla 40).
2.
Suuntaa akkupaikka itseäsi kohden, työnnä luukun vapautussalpaa vasemmalle (1), ja poista
sitten valinnainen ruuvi (2).
Kiintolevyjen käyttäminen
53
3.
Liu'uta huoltoluukun vapautussalpaa vasemmalle uudelleen (3), liu'uta huoltoluukkua eteen (4)ja
nosta poistaaksesi huoltoluukun (5).
HUOMAUTUS: Jos et halua käyttää valinnaista ruuvia, voit säilyttää sitä huoltoluukun
sisäpuolella.
Huoltoluukun asettaminen paikalleen
Aseta huoltoluukku muistimoduulipaikan, kiintolevyn, viranomaisten ilmoitukset -tarran ja muiden
osien käsittelyn jälkeen takaisin paikalleen.
54
1.
Työnnä huoltoluukkua akkupaikkaa (1) kohti, kunnes huoltoluukku napsahtaa paikalleen(2).
2.
Työnnä vapautussalpaa vasemmalle, niin että pääset käsiksi valinnaiseen ruuviin (3), ja asenna
valinnainen ruuvi (4).
Luku 8 Asemat
3.
Lukitse huoltoluukku työntämällä vapautussalpaa oikealle (5).
HUOMAUTUS: Jos et halua käyttää valinnaista ruuvia, voit säilyttää sitä huoltoluukun
sisäpuolella.
4.
Aseta akku paikalleen (katso Akun asettaminen paikalleen tai sen irrottaminen sivulla 40).
Kiintolevyn vaihtaminen tai päivittäminen
VAROITUS: Voit estää järjestelmän lukittumisen ja tietojen menetyksen seuraavasti:
Katkaise tietokoneen virta, ennen kuin poistat kiintolevyn kiintolevypaikasta. Älä poista kiintolevyä,
kun tietokone on käynnissä, lepotilassa tai horrostilassa.
Jos et ole varma, onko tietokoneen virta katkaistu, käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.
Katkaise sitten tietokoneen virta käyttöjärjestelmän virrankatkaisutoiminnolla.
Kiintolevyn irrottaminen
Irrota kiintolevy seuraavasti:
1.
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
2.
Vedä tietokone pistorasiasta ja irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
3.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaisella alustalla.
4.
Irrota akku ja akkupaikan kansi. (Katso Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun vaihtaminen
sivulla 41.)
Kiintolevyjen käyttäminen
55
5.
Irrota kiintolevyn kannen kolme ruuvia (1). Vedä kiintolevyn salpaa ja irrota kiintolevy liittimestä
(2)ja irrota sitten kiintolevy (3).
Kiintolevyn asentaminen
HUOMAUTUS: Oma tietokoneesi saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin tämän luvun kuvassa
esitetty tietokone.
Asenna kiintolevy seuraavasti:
56
1.
Työnnä kiintolevy viistosti kiintolevypaikkaan ja aseta sen jälkeen kiintolevy vaakasuorassa
asennossa kiintolevypaikkaan(1).
2.
Aseta liittimellä varustettu kiintolevy ja lukitse salpa (2).
3.
Kiristä kiintolevyn ruuvit (3), jotka pitävät kiintolevyn paikallaan.
4.
Aseta huoltoluukku paikalleen (katso Huoltoluukun irrottaminen tai asettaminen paikalleen
sivulla 53).
Luku 8 Asemat
5.
Aseta akku paikalleen (katso Akun asettaminen paikalleen tai sen irrottaminen sivulla 40).
6.
Liitä tietokone pistorasiaan ja kytke ulkoiset laitteet tietokoneeseen.
7.
Käynnistä tietokone.
Kiintolevyn toiminnan parantaminen
Levyn eheytyksen käyttäminen
Kun tietokonetta käytetään, kiintolevyllä olevat tiedostot pirstoutuvat. Pirstoutuneessa asemassa
tiedot eivät ole peräkkäin, joten kiintolevy joutuu etsimään tiedostoja pidempään, mikä hidastaa
tietokonetta. Levyn eheytys yhdistää kiintolevyn pirstoutuneet tiedostot ja kansiot (järjestää ne
fyysisesti uudelleen) ja tehostaa siten järjestelmän toimintaa.
HUOMAUTUS: Levyn eheytystä ei tarvitse suorittaa puolijohdeasemille.
Käynnistyksen jälkeen levyn eheytys toimii ilman valvontaa. Levyn eheytyksen kesto riippuu kuitenkin
kiintolevyn koosta ja pirstoutuneiden tiedostojen määrästä, ja joskus levyn eheytys voi kestää yli
tunnin.
HP suosittelee kiintolevyn eheyttämistä ainakin kerran kuukaudessa. Voit ajoittaa levyn eheytyksen
suoritettavaksi kerran kuukaudessa, mutta voit eheyttää tietokoneen myös manuaalisesti milloin
tahansa.
Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:
1.
Liitä tietokone verkkovirtaan.
2.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Järjestelmätyökalut > Levyn eheytys.
3.
Valitse Eheytä levy.
HUOMAUTUS: Windowsissa on Käyttäjätilien valvonta -ominaisuus, joka parantaa tietokoneen
suojausta. Järjestelmä saattaa kysyä käyttöoikeuksia tai salasanaa tiettyjen tehtävien, kuten
ohjelmistojen asentamisen, apuohjelmien suorittamisen tai Windows-asetusten muuttamisen
yhteydessä. Katso lisätietoja Ohjeesta ja tuesta. Voit avata Ohjeen ja tuen valitsemalla
Käynnistä > Ohje ja tuki.
Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.
Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen
Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämisohjelma etsii kiintolevyltä tarpeettomat
tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.
Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Järjestelmätyökalut > Levyn
uudelleenjärjestäminen.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt
seuraavissa tapauksissa:
●
Tietokone putoaa johonkin.
●
Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
Kiintolevyjen käyttäminen
57
HP 3D DriveGuard -toiminto palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien
jälkeen.
HUOMAUTUS: Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita.
HUOMAUTUS: HP 3D DriveGuard -toiminto suojaa ensisijaisessa tai toissijaisessa
kiintolevypaikassa olevia kiintolevyjä. HP 3D DriveGuard -toiminto ei suojaa valinnaisiin
telakointilaitteisiin asennettuja tai USB-portteihin liitettyjä kiintolevyjä.
Lisätietoja saat HP 3D DriveGuard -ohjelmiston ohjeesta.
HP 3D DriveGuard -toiminnon tilan tunnistaminen
Aseman merkkivalo muuttaa väriään sen merkiksi, että ensisijaisessa tai toissijaisessa
kiintolevypaikassa oleva asema on pysäköity (vain tietyissä malleissa). Jos haluat määrittää, että
onko asemat suojattu tai pysäköity, katso Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa
tai siirrettävyyskeskuksessa olevan ilmaisinalueen kuvaketta:
●
Kun ohjelma suojaa aktiivisesti asemaa, vihreä valintamerkki
●
Jos ohjelmisto on poistettu käytöstä, kiintolevykuvakkeen päällä näkyy ei-symboli
●
Jos ohjelmisto on pysäköinyt aseman johtuen iskusta, oranssi kartio
näkyy kuvakkeen päällä.
.
näkyy kuvakkeen
päällä.
RAID-kokoonpanon käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) -tekniikan avulla tietokone voi käyttää kahta tai
useampaa kiintolevyä samanaikaisesti. RAID käsittelee kiintolevyjä yhtenä jatkuvana levynä joko
laitteisto- tai ohjelmistoasetusten kautta. Kun useita kiintolevyjä määritetään toimimaan yhdessä tällä
tavalla, niitä kutsutaan RAID-kokoonpanoksi. Katso lisätietoja HP:n sivustosta. Saat uusimmat
käyttöoppaat käyttöösi ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen. Yhdysvalloissa tukea saat osoitteesta
http://www.hp.com/go/contactHP. Jos tarvitset kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
58
Luku 8 Asemat
9
Suojaus
Tietokoneen suojaaminen
Windows-käyttöjärjestelmän ja Windowsiin kuulumattoman Computer Setup (BIOS) -apuohjelman
tavanomaiset turvaominaisuudet pyrkivät suojaamaan henkilökohtaisia asetuksiasi ja tietojasi
erilaisilta riskeiltä.
HUOMAUTUS: Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eräänlaisena pelotteena. Ne eivät
välttämättä estä tuotteen väärinkäyttöä tai varastamista.
HUOMAUTUS: Varmuuskopioi ja poista kaikki luottamukselliset tiedostot ja poista kaikki salasanaasetukset ennen tietokoneen lähettämistä huoltoon.
HUOMAUTUS: Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia tässä luvussa lueteltuja
ominaisuuksia.
HUOMAUTUS: Tietokoneesi tukee Internet-pohjaiseen suojaukseen perustuvaa Computraceseuranta- ja palautuspalvelua, joka on käytettävissä tietyillä alueilla. Jos tietokone varastetaan,
Computrace pystyy jäljittämään tietokoneen, kun luvaton käyttäjä avaa Internet-yhteyden.
Computrace-palvelun käyttöä varten on ostettava ohjelmisto ja tilattava palvelu. Tietoja Computraceohjelmiston tilaamisesta on HP:n sivustossa osoitteessa http://hp-pt.absolute.com.
Tietokonetta uhkaava riskitekijä
Suojausominaisuus
Tietokoneen luvaton käyttö
HP Client Security yhdessä salasanan, älykortin,
kontaktittoman kortin, rekisteröityjen sormenjälkien tai
muiden todennusvaltuustietojen kanssa
Computer Setup -ohjelman luvaton avaaminen
(f10-näppäimellä)
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana Computer Setup
-ohjelmassa*
Kiintolevyn sisällön luvaton käyttö
DriveLock-salasana tai automaattinen DriveLock-salasana
Computer Setup -apuohjelmassa*
Luvaton käynnistys valinnaiselta ulkoiselta optiselta asemalta
(vain tietyissä malleissa), valinnaiselta ulkoiselta kiintolevyltä
(vain tietyissä malleissa) tai sisäiseltä verkkosovittimelta
Käynnistysasetusten toiminto Computer Setup
-apuohjelmassa*
Windows-käyttäjätilin luvaton käyttö
Windows-käyttäjän salasana
Tietojen luvaton käyttö
●
HP Drive Encryption -ohjelmisto
●
Windows Defender
Computer Setup -ohjelman asetusten ja muiden järjestelmän
tunnistetietojen luvaton käyttö
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana Computer Setup
-ohjelmassa*
Tietokoneen varastaminen
Vaijerilukon kiinnityspaikka (käytetään valinnaisen
vaijerilukon kanssa)
* Computer Setup on tietokoneen lukumuistiin valmiiksi asennettu apuohjelma, jota voi käyttää silloinkin, kun
käyttöjärjestelmä ei toimi tai käynnisty. Voit siirtyä ja tehdä valintoja Computer Setup -apuohjelmassa näppäimistön tai
osoitinlaitteen (kosketusalustan, paikannustapin tai USB-hiiren) avulla.
Tietokoneen suojaaminen
59
Salasanojen käyttäminen
Salasana on merkkiryhmä, joka valitaan tietokoneella olevien tietojen suojausta varten. Käyttäjä voi
määrittää erityyppisiä salasanoja sen mukaan, miten tietojen käyttöä halutaan hallita. Salasanat
voidaan asettaa Windowsissa tai tietokoneelle valmiiksi asennetussa, Windowsiin kuulumattomassa
Computer Setup -apuohjelmassa.
●
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja DriveLock-salasana asetetaan Computer Setup apuohjelmassa, ja niitä hallitaan järjestelmän BIOS-asetusten avulla.
●
Automaattiset DriveLock-salasanat otetaan käyttöön Computer Setup -apuohjelmassa.
●
Windows-salasanat määritetään vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
●
Jos olet aikaisemmin määrittänyt HP SpareKey -tunnuksen ja unohdat Computer Setup apuohjelmassa määrittämäsi BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan, voit käyttää apuohjelmaa
HP SpareKey -toiminnon avulla.
●
Jos unohdat Computer Setup -apuohjelmassa määritetyn DriveLock-käyttäjän salasanan ja
DriveLock-pääkäyttäjän salasanan, salasanoilla suojattu kiintolevy lukitaan eikä sitä voi enää
käyttää.
Computer Setup -apuohjelman ja Windowsin suojaustoiminnoissa voidaan käyttää samaa salasanaa.
Samaa salasanaa voidaan käyttää myös monissa Computer Setup -apuohjelman toiminnoissa.
Salasanojen luomiseen ja tallentamiseen liittyviä vihjeitä:
●
Salasanoja luotaessa kannattaa noudattaa ohjelman määrittämiä vaatimuksia.
●
Älä käytä samaa salasanaa useille sovelluksille tai sivustoille. Älä myöskään käytä Windowssalasanaa uudelleen toisissa sovelluksissa tai sivustoissa.
●
Voit tallentaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi kaikkia käyttämiäsi verkkosivuja ja sovelluksia
varten HP Client Security -ohjelmiston Password Manager -toiminnon avulla. Siten voit
myöhemmin lukea tiedot turvallisesti, jos et itse muista niitä.
●
Älä säilytä salasanoja tietokoneeseen tallennetussa tiedostossa.
Seuraavissa taulukoissa luetellaan Windowsin ja Bios-järjestelmänvalvojan yleiset salasanat ja
esitellään niiden toiminnot.
Salasanojen määrittäminen Windowsissa
Salasana
Käyttötarkoitus
Järjestelmänvalvojan salasana*
Suojaa Windows-järjestelmänvalvojan käyttäjätiliä.
HUOMAUTUS: Windows-järjestelmänvalvojan salasanan
asettaminen ei aseta BIOS-järjestelmänvalvojan salasanaa.
Käyttäjän salasana*
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käyttämisen.
*Lisätietoja Windows-järjestelmänvalvojan tai Windows-käyttäjän salasanan määrittämisestä saat Ohjeesta ja tuesta
valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.
60
Luku 9 Suojaus
Salasanojen määrittäminen Computer Setup -apuohjelmassa
Salasana
Käyttötarkoitus
BIOS-järjestelmänvalvojan salasana*
Estää Computer Setup -apuohjelman luvattoman avaamisen.
HUOMAUTUS: Jos BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan
poistaminen on estetty ottamalla käyttöön tiettyjä
suojaustoimintoja, et ehkä pysty poistamaan salasanaa,
ennen kuin ne on poistettu käytöstä.
DriveLock-pääsalasana*
Estää DriveLockin suojaaman sisäisen kiintolevyn käytön.
Sen avulla myös poistetaan DriveLock-suojaus. Tämä
salasana määritetään DriveLock-salasanoihin käyttöönoton
yhteydessä.
HUOMAUTUS: BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on
määritettävä, ennen kuin voit määrittää DriveLocksalasanan.
DriveLock-käyttäjän salasana*
Estää DriveLockin suojaaman sisäisen kiintolevyn käytön.
Tämä salasana määritetään DriveLock-salasanoihin
käyttöönoton yhteydessä.
HUOMAUTUS: BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on
määritettävä, ennen kuin voit määrittää DriveLocksalasanan.
*Lisätietoja näistä salasanoista saat seuraavista kohdista.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan hallinta
Tämä salasana määritetään, muutetaan ja poistetaan seuraavasti:
Uuden BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan asettaminen
1.
Käynnistä tietokone (tai käynnistä se uudelleen) ja paina sitten esc-näppäintä, kun näytön
alaosassa näkyy viesti "Press the ESC key for Startup Menu" (Siirry käynnistysvalikkoon
painamalla ESC-näppäintä).
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Suojaus) > Setup BIOS Administrator
Password (Määritä järjestelmänvalvojan salasana) ja paina sitten enter-näppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä salasana.
5.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
6.
Jos haluat tallentaa muutokset ja lopettaa Computer Setup -apuohjelman, napsauta Save
(Tallenna) -kuvaketta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Salasanojen käyttäminen
61
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen
1.
Käynnistä tietokone (tai käynnistä se uudelleen) ja paina sitten esc-näppäintä, kun näytön
alaosassa näkyy viesti "Press the ESC key for Startup Menu" (Siirry käynnistysvalikkoon
painamalla ESC-näppäintä).
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Suojaus) > Change Password (Vaihda
salasana), ja paina sitten enter-näppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
5.
Vahvista uusi salasana kirjoittamalla se pyydettäessä uudelleen.
6.
Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelmasta valitsemalla näytön
vasemmasta alakulmasta Save (Tallenna) -kuvakkeen ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan poistaminen
1.
Käynnistä tietokone (tai käynnistä se uudelleen) ja paina sitten esc-näppäintä, kun näytön
alaosassa näkyy viesti "Press the ESC key for Startup Menu" (Siirry käynnistysvalikkoon
painamalla ESC-näppäintä).
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Suojaus) > Change Password (Vaihda
salasana), ja paina sitten enter-näppäintä.
4.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana.
5.
Pyydettäessä uutta salasanaa jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten enter-näppäintä.
6.
Lue varoitus. Jatka valitsemalla YES (KYLLÄ).
7.
Kun uutta salasanaa pyydetään uudelleen, jätä kenttä tyhjäksi ja paina sitten enter-näppäintä.
8.
Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelmasta valitsemalla näytön
vasemmasta alakulmasta Save (Tallenna) -kuvakkeen ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
62
Luku 9 Suojaus
BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan kirjoittaminen
Kun näyttöön tulee BIOS administrator password (BIOS-järjestelmänvalvojan salasana) -kehote,
kirjoita salasana (samoilla näppäimillä, joita käytit sitä asettaessasi) ja paina sitten enter-näppäintä.
Mikäli syötät virheellisen BIOS-järjestelmänvalvojan salasanan kolme kertaa, sinun on käynnistettävä
tietokone uudelleen ja yritettävä uudelleen.
Computer Setup -apuohjelman DriveLock-salasanan hallinta
VAROITUS: Voit estää DriveLock-salasanalla suojattua kiintolevyä tulemasta pysyvästi
käyttökelvottomaksi kirjoittamalla DriveLock-käyttäjän ja -pääkäyttäjän salasanan muistiin ja
säilyttämällä ne turvallisessa paikassa erillään tietokoneesta. Jos unohdat molemmat DriveLocksalasanat, kiintolevy lukitaan eikä sitä voi enää käyttää.
DriveLock-suojaus estää kiintolevyn sisällön luvattoman käytön. DriveLock-suojausta voidaan käyttää
vain tietokoneen sisäisissä kiintolevyissä. Kun aseman DriveLock-suojaus on otettu käyttöön,
kyseisen aseman käyttämistä varten tarvitaan DriveLock-salasana. Asemaa voidaan käyttää
DriveLock-salasanojen avulla vain, jos asema on asetettu tietokoneen sisälle tai kehittyneeseen
porttitoistimeen.
HUOMAUTUS: BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on määritettävä, ennen kuin voit käyttää
DriveLock-toimintoja.
Jotta DriveLock-suojausta voidaan käyttää vain tietokoneen sisäisissä kiintolevyissä, Computer Setup
-ohjelmassa on määritettävä käyttäjän ja pääkäyttäjän salasana. Ota huomioon seuraavat DriveLocksuojausta koskevat seikat:
●
Kun DriveLock-suojaus on otettu käyttöön kiintolevylle, kiintolevyä voidaan käyttää vain
antamalla käyttäjän tai järjestelmänvalvojan salasana.
●
Käyttäjän salasanan käyttäjän tulisi olla kiintolevyn päivittäinen käyttäjä. Pääkäyttäjän salasanan
omistaja voi olla joko järjestelmänvalvoja tai päivittäinen käyttäjä.
●
Käyttäjällä voi olla sama salasana kuin pääkäyttäjällä.
●
Käyttäjän tai pääkäyttäjän salasana voidaan poistaa vain poistamalla DriveLock-suojaus.
DriveLock-suojaus voidaan poistaa vain pääkäyttäjän salasanalla.
Salasanojen käyttäminen
63
DriveLock-salasanan määrittäminen
Voit määrittää tai vaihtaa DriveLock-salasanan Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup Menu" (Siirry
asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Turvallisuus) > DriveLock ja paina sitten
enter-näppäintä.
4.
Valitse Set DriveLock Password (global) (Määritä DriveLock-salasana (yleinen)).
5.
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
6.
Valitse suojattava kiintolevy osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä ja paina sitten enter-näppäintä.
7.
Lue varoitus. Jatka valitsemalla YES (Kyllä).
8.
Kirjoita pyydettäessä järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
9.
Vahvista valintasi kirjoittamalla pyydettäessä järjestelmänvalvojan salasana uudelleen ja paina
sitten enter-näppäintä.
10. Kirjoita pyydettäessä käyttäjän salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
11. Vahvista valintasi kirjoittamalla pyydettäessä käyttäjän salasana uudelleen ja paina sitten enternäppäintä.
12. Vahvista valitsemasi kiintolevyn DriveLock-suojaus kirjoittamalla vahvistuskenttään DriveLock
ja paina enter-näppäintä.
HUOMAUTUS: Isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitysero DriveLock-vahvistuksessa.
13. Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelmasta valitsemalla näytön
vasemmasta alakulmasta Save (Tallenna) -kuvakkeen ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta), ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
64
Luku 9 Suojaus
DriveLock-salasanan syöttäminen
Tarkista, että kiintolevy on tietokoneessa, eikä lisävarusteena saatavassa telakointilaitteessa tai
ulkoisessa MultiBay-paikassa.
Kirjoita DriveLock Password (DriveLock-salasana) -kehotteeseen käyttäjän salasana tai
pääsalasana (samoilla näppäimillä, joilla salasana on määritetty) ja paina enter-näppäintä.
Jos salasana kirjoitetaan väärin kaksi kertaa peräkkäin, tietokone on käynnistettävä uudelleen ennen
uutta yritystä.
Salasanojen käyttäminen
65
DriveLock-salasanan vaihtaminen
Voit vaihtaa DriveLock-salasanan Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup Menu" (Siirry
asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Turvallisuus) > DriveLock ja paina sitten
enter-näppäintä.
4.
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
5.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä vaihtoehto Set DriveLock Password (Aseta
DriveLock-salasana) ja paina sitten enter-näppäintä.
6.
Valitse sisäinen kiintolevy nuolinäppäimillä ja paina sitten enter-näppäintä.
7.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Change Password (Vaihda salasana).
8.
Kirjoita pyydettäessä nykyinen salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
9.
Kirjoita pyydettäessä uusi salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
10. Vahvista valintasi kirjoittamalla pyydettäessä uusi salasana uudelleen ja paina sitten enternäppäintä.
11. Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelmasta valitsemalla näytön
vasemmasta alakulmasta Save (Tallenna) -kuvakkeen ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta), ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
66
Luku 9 Suojaus
DriveLock-suojauksen poistaminen
Voit poistaa DriveLock-suojauksen Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup Menu" (Siirry
asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Turvallisuus) > DriveLock ja paina sitten
enter-näppäintä.
4.
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
5.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Set DriveLock Password (Määritä DriveLocksalasana) ja paina sitten enter-näppäintä.
6.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä sisäinen kiintolevy ja paina sitten enter-näppäintä.
7.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Disable protection (Poista suojaus käytöstä).
8.
Kirjoita pääsalasana ja paina sitten enter-näppäintä.
9.
Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelmasta napsauttamalla Save
(Tallenna) -kuvaketta ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Computer Setup -apuohjelman automaattisen DriveLock-suojauksen
käyttäminen
Monen käyttäjän ympäristössä voi asettaa automaattisen DriveLock-salasanan. Kun automaattinen
DriveLock-salasana on käytössä, järjestelmä luo sattumanvaraisesti käyttäjän salasanan ja
DriveLock-pääsalasanan. Kun joku käyttäjä syöttää hyväksyttävän kirjautumissalasanan, samaa
sattumanvaraisesti annettua käyttäjän salasanaa ja pääsalasanaa käytetään aseman lukituksen
poistamiseen.
HUOMAUTUS: BIOS-järjestelmänvalvojan salasana on määritettävä, ennen kuin voit käyttää
automaattisia DriveLock-toimintoja.
Automaattisen DriveLock-salasanan kirjoittaminen
Voit ottaa automaattisen DriveLock-salasanan käyttöön Computer Setup -apuohjelmassa
seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup
Menu" (Siirry asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Suojaus) > Automatic DriveLock
(Automaattinen DriveLock) ja paina sitten enter-näppäintä.
4.
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
5.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä sisäinen kiintolevy ja paina sitten enter-näppäintä.
Salasanojen käyttäminen
67
6.
Lue varoitus. Jatka valitsemalla YES (Kyllä).
7.
Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelmasta napsauttamalla Save
(Tallenna) -kuvaketta ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Automaattisen DriveLock-suojauksen poistaminen
Voit poistaa DriveLock-suojauksen Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup
Menu" (Siirry asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Security (Suojaus) > Automatic DriveLock
(Automaattinen DriveLock) ja paina sitten enter-näppäintä.
4.
Kirjoita BIOS-järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten enter-näppäintä.
5.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä sisäinen kiintolevy ja paina sitten enter-näppäintä.
6.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Disable protection (Poista suojaus käytöstä).
7.
Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelmasta valitsemalla näytön
vasemmasta alakulmasta Save (Tallenna) -kuvakkeen ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
Tietokone saattaa altistua viruksille, kun käytät tietokoneella sähköpostia, verkkoa tai Internetiä.
Tietokonevirukset voivat poistaa käytöstä käyttöjärjestelmän, ohjelmia ja apuohjelmia tai aiheuttaa
niiden virheellisen toiminnan.
Virustorjuntaohjelmistot tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne tietokoneesta. Yleensä
ohjelmistot osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi voimassa myös
uusia viruksia vastaan, virustorjuntaohjelma ja virusmääritykset on päivitettävä säännöllisesti.
Lisätietoja tietokoneviruksista saat kirjoittamalla Ohjeen ja tuen hakukenttään hakusanan virukset.
Palomuuriohjelmiston käyttäminen
Palomuurit on suunniteltu järjestelmän tai verkon luvattoman käytön torjuntaan. Palomuuri voi olla
tietokoneeseen ja/tai verkkoon asennettava ohjelmisto tai se voi olla ratkaisu, joka koostuu sekä
laitteistosta että ohjelmistosta.
Palomuureja on kahdentyyppisiä:
68
●
Isäntäpohjaiset palomuurit – Ohjelmisto, joka suojaa vain tietokonetta, johon se on asennettu.
●
Verkkopohjaiset palomuurit – DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin asennettava
palomuuri, joka suojaa kaikkia verkossa olevia koneita.
Luku 9 Suojaus
Kun järjestelmään on asennettu palomuuri, se valvoo kaikkia tietoja, jotka on lähetetty järjestelmään
tai lähetetään järjestelmästä, ja vertaa niitä käyttäjän määrittelemiin suojauskriteereihin. Kaikki tiedot,
jotka eivät vastaa kriteerejä, estetään.
Tietokoneessa tai verkkolaitteistossa saattaa jo olla asennettu palomuuri. Jos näin ei ole, saatavana
on erilaisia palomuuriohjelmistoratkaisuja.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa palomuuri voi estää Internet-pelien käytön, häiritä tulostimen
tai tiedostojen jakamista verkossa tai estää hyväksytyt sähköpostiliitteet. Voit tilapäisesti ratkaista
tällaiset ongelmat poistamalla palomuurin käytöstä, suorittamalla haluamasi tehtävän ja ottamalla
sitten palomuurin uudelleen käyttöön. Voit ratkaista ongelman pysyvästi muuttamalla palomuurin
asetuksia.
Tärkeiden suojauspäivitysten asentaminen
VAROITUS: Microsoft® lähettää ilmoituksia tärkeistä päivityksistä. Voit suojata tietokoneen
tietoturvarikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki kriittiset päivitykset heti, kun saat
niistä ilmoituksen Microsoftilta.
Käyttöjärjestelmän ja muiden ohjelmistojen päivityksiä on voitu julkaista sen jälkeen, kun tietokone on
lähtenyt tehtaalta. Jos haluat varmistaa, että tietokoneeseen on asennettu kaikki saatavana olevat
päivitykset, toimi seuraavasti:
1.
Suorita Windows Update mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet asentanut tietokoneesi ja
ottanut sen käyttöön.
2.
Suorita Windows Update tämän jälkeen kerran kuukaudessa.
3.
Hanki tulevat Windows-päivitykset tai Microsoft-ohjelmien päivitykset heti julkaisuhetkellä
Microsoftin verkkosivustosta tai käyttämällä Ohjeen ja tuen päivityslinkkejä.
HP Client Security -ohjelmiston käyttäminen
HP Client Security -ohjelmisto on asennettu valmiiksi joihinkin tietokonemalleihin. Tämä ohjelmisto
avataan Windowsin Ohjauspaneelin kautta. Sen suojausominaisuudet suojaavat tietokonetta,
verkkoja ja tärkeitä tietoja luvattomalta käytöltä. Lisätietoja saat HP Client Security -ohjelmiston
ohjeesta.
Valinnaisen vaijerilukon asentaminen
HUOMAUTUS: Vaijerilukon tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista,
mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä.
HUOMAUTUS: Oman tietokoneesi lukitusvaijerin kiinnityspaikka saattaa näyttää hieman erilaiselta
kuin tämän luvun kuvassa. Tarkista lukitusvaijerin kiinnityspaikan sijainti kohdasta Perehtyminen
tietokoneeseen sivulla 4.
1.
Kierrä vaijeri jonkin kiinteästi asennetun esineen ympärille.
2.
Aseta avain (1) vaijerilukkoon (2).
3.
Aseta vaijerilukon pää tietokoneessa olevaan vaijerilukon kiinnityspaikkaan (3) ja lukitse sitten
vaijerilukko avaimella.
Tärkeiden suojauspäivitysten asentaminen
69
70
Luku 9 Suojaus
10 Kunnossapito
Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen
Tietokoneessa on yksi muistimoduulipaikka. Tietokoneen kapasiteettia voidaan laajentaa lisäämällä
muistimoduuli vapaaseen muistimoduulin laajennuspaikkaan tai päivittämällä ensisijaisen
muistimoduulipaikan tämänhetkinen muistimoduuli.
VAARA Jotta ei synny sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen vaaraa, irrota verkkojohto
pistorasiasta ja irrota kaikki akut ennen muistimoduulin asentamista.
VAROITUS: Staattinen sähkö voi vahingoittaa elektronisia komponentteja. Ennen kuin käsittelet
tietokoneen osia, kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta varmistut siitä, ettei sinussa ole staattista
sähköä.
VAROITUS: Voit estää järjestelmän lukittumisen ja tietojen menetyksen seuraavasti:
Katkaise tietokoneen virta, ennen kuin lisäät tai vaihdat muistimoduuleja. Älä poista muistimoduulia,
kun tietokone on käynnissä, lepotilassa tai horrostilassa.
Jos et ole varma, onko tietokoneen virta katkaistu tai onko tietokone horrostilassa, käynnistä
tietokone painamalla virtapainiketta. Katkaise sitten tietokoneen virta käyttöjärjestelmän
virrankatkaisutoiminnolla.
HUOMAUTUS: Jotta voit käyttää kaksikanavaista kokoonpanoa toisen muistimoduulin lisäämisen
jälkeen, molempien muistimoduulien on oltava samanlaisia.
HUOMAUTUS: Ensisijainen muisti on alemmassa muistipaikassa ja laajennusmuisti on ylemmässä
muistipaikassa.
Voit lisätä tai vaihtaa muistimoduulin seuraavasti:
1.
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
2.
Vedä tietokone pistorasiasta ja irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
3.
Irrota akku (katso Akun asettaminen paikalleen tai sen irrottaminen sivulla 40).
4.
Irrota huoltoluukku (katso Huoltoluukun irrottaminen tai asettaminen paikalleen sivulla 53).
5.
Jos olet vaihtamassa muistimoduulia, irrota nykyinen muistimoduuli seuraavasti:
a.
Vedä muistimoduulin sivuilla olevia pidikkeitä (1) ulospäin.
Muistimoduuli nousee ylös.
Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen
71
b.
Tartu muistimoduuliin (2) sen reunasta ja vedä sitten moduuli varovasti ulos
muistimoduulipaikasta.
VAROITUS: Voit estää muistimoduulin vahingoittumisen pitämällä kiinni vain
muistimoduulin reunoista. Älä koske muistimoduulin osiin.
Aseta muistimoduuli poistamisen jälkeen staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
6.
Aseta uusi muistimoduuli paikalleen seuraavasti:
VAROITUS: Voit estää muistimoduulin vahingoittumisen pitämällä kiinni vain muistimoduulin
reunoista. Älä koske muistimoduulin osiin.
72
a.
Aseta muistimoduulin kololla merkitty reuna (1) muistimoduulipaikan kielekkeellä merkittyä
kohtaa vasten.
b.
Kun muistimoduuli on 45 asteen kulmassa muistimoduulipaikkaan nähden, paina moduuli
(2) paikalleen muistimoduulipaikkaan.
Luku 10 Kunnossapito
c.
Paina muistimoduulia (3) varovasti alaspäin muistimoduulin molemmista reunoista, kunnes
pidikkeet napsahtavat paikoilleen.
VAROITUS: Varo taivuttamasta muistimoduulia, jotta se ei vahingoitu.
7.
Aseta huoltoluukku paikalleen (katso Huoltoluukun irrottaminen tai asettaminen paikalleen
sivulla 53).
8.
Aseta akku paikalleen (katso Akun asettaminen paikalleen tai sen irrottaminen sivulla 40).
9.
Liitä tietokone pistorasiaan ja kytke ulkoiset laitteet tietokoneeseen.
10. Käynnistä tietokone.
Tietokoneen puhdistaminen
Käytä tietokoneen turvalliseen puhdistamiseen seuraavia tuotteita:
●
dimetyylibentsyyli-ammoniumkloridia enintään 0,3 prosentin pitoisuutena (esimerkiksi
kertakäyttöpyyhkeet, joita valmistetaan useilla eri tuotenimillä)
●
alkoholitonta ikkunanpuhdistusainetta
●
mietoa saippualiuosta sisältävää vettä
●
kuivaa mikrokuituliinaa tai säämiskää (antistaattista, öljytöntä liinaa)
●
antistaattisia pyyhkeitä.
VAROITUS: Vältä vahvojen liuottimien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa tietokonetta pysyvästi. Jos
et ole varma, onko puhdistusaine turvallinen tietokoneelle, tarkista tuotteen sisältö varmistaaksesi,
että siinä ei ole mm. seuraavia aineita: alkoholi, asetoni, ammoniumkloridi, metyleenikloridi ja hiilivety.
Kuitupitoiset materiaalit, kuten paperipyyhkeet, voivat naarmuttaa tietokonetta. Ajan kuluessa
likahiukkaset ja puhdistusaineet voivat kiinnittyä naarmuihin.
Puhdistustoimenpiteet
Noudata tietokoneen turvallisessa puhdistamisessa ja desinfioinnissa seuraavia ohjeita:
Tietokoneen puhdistaminen
73
VAARA Älä yritä puhdistaa tietokonetta, kun sen virta on kytkettynä. Näin vältät sähköiskun ja
laitteen osien vahingoittumisen.
Katkaise tietokoneen virta.
Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä.
Irrota kaikki virtaa saavat ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Voit estää sisäisten komponenttien vaurioita olemalla suihkuttamatta puhdistusaineita
tai -nesteitä suoraan tietokoneen pinnoille. Pinnalle joutuvat nesteet voivat vahingoittaa pysyvästi
laitteen sisällä olevia osia.
Näytön puhdistaminen (All-in-One-laitteet tai kannettavat tietokoneet)
Pyyhi näyttö varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu alkoholittomalla
lasinpuhdistusaineella. Varmista ennen näytön kannen sulkemista, että näyttö on kuiva.
Puhdista kannen sivut
Käytä sivujen ja kannen puhdistukseen pehmeää mikrokuituliinaa tai säämiskää, joka on kostutettu
jollakin aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä hyväksyttyä kertakäyttöpyyhettä.
HUOMAUTUS: Käytä tietokoneen kantta puhdistettaessa ympyränmuotoista liikettä, mikä helpottaa
lian irrottamista.
TouchPad-kosketusalustan, näppäimistön ja hiiren puhdistaminen
VAARA Älä käytä pölynimuria näppäimistön puhdistamiseen. Näppäimistön puhdistaminen
pölynimurilla saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sisäisiä komponentteja. Pölynimurista voi
irrota roskia näppäimistön päälle.
VAROITUS: Välttääksesi vahingoittamasta sisäisiä osia, älä anna nesteiden valua näppäinten
väliin.
●
Käytä TouchPadin, näppäimistön ja hiiren puhdistukseen pehmeää mikrokuituliinaa tai
säämiskää, joka on kostutettu jollakin aiemmin luetellulla puhdistusnesteellä, tai käytä
hyväksyttyä kertakäyttöpyyhettä.
●
Suihkuta näppäimistöön paineilmaa pillin kautta. Tällä voit estää näppäinten jumiutumisen sekä
poistaa näppäimistöön joutuneen lian, nukan ja pölyn.
Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen
HP suosittelee, että päivität ohjelmistot ja ohjaimet säännöllisesti uusimpaan versioon. Päivityksillä
voit ratkaista ongelmat sekä lisätä tietokoneeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Teknologia
kehittyy jatkuvasti, ja ohjelmien ja ohjaimien päivittämisellä voit varmistaa, että tietokoneessasi
käytetään aina uusinta teknologiaa. Vanhat grafiikkakomponentit eivät esimerkiksi ehkä toimi hyvin
uusimpien peliohjelmistojen kanssa. Ilman uusinta ohjainta et pysty hyödyntämään laitettasi parhaalla
mahdollisella tavalla.
Lataa HP:n ohjelmien ja ohjainten uusimmat versiot osoitteesta http://www.hp.com/support. Tilaa
myös automaattiset ilmoitukset saatavilla olevista päivityksistä.
74
Luku 10 Kunnossapito
SoftPaq Download Managerin käyttäminen
HP SoftPaq Download Manager (SDM) on työkalu, jonka avulla HP-yritystietokoneiden SoftPaq-tiedot
voidaan tarkistaa nopeasti ilman SoftPaq-numeroa. Tämä työkalu helpottaa SoftPaq-tiedostojen
hakemista, lataamista ja purkamista.
SoftPaq Download Manager lukee ja lataa HP:n FTP-sivustossa julkaistun tietokantatiedoston, joka
sisältää tietokoneen mallin ja SoftPaq-tiedot. SoftPaq Download Managerin avulla voit määrittää
yhden tai useamman tietokonemallin ja päättää, mitkä SoftPaq-tiedostot ovat ladattavissa.
SoftPaq Download Manager hakee HP:n FTP-sivustosta tietokanta- ja ohjelmistopäivityksiä. Löydetyt
päivitykset ladataan ja otetaan automaattisesti käyttöön.
SoftPaq Download Manager on saatavilla HP:n sivustosta. SoftPaq Download Manager on ladattava
ja asennettava, ennen kuin sen avulla voi ladata SoftPaq-tiedostoja. Siirry HP:n sivustoon
osoitteeseen http://www.hp.com/go/sdm, ja lataa ja asenna SoftPaq Download Manager näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
Voit ladata SoftPaq-tiedostot seuraavasti:
▲
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > HP > HP SoftPaq Download Manager.
HUOMAUTUS: Valitse Käyttäjätilien hallinnan niin kehottaessa Kyllä.
SoftPaq Download Managerin käyttäminen
75
11 Varmuuskopiointi ja palauttaminen
Tietokoneessa on sekä HP:n että Windowsin toimittamia työkaluja, jotka helpottavat tietojen
suojaamista ja niiden palauttamista tarpeen vaatiessa. Näiden työkalujen avulla voit palauttaa
tietokoneen toimintakuntoon muutamassa helpossa vaiheessa. Tässä luvussa on tietoja seuraavien
toimintojen suorittamisesta:
●
palautusvälineen ja varmuuskopioiden luominen
●
järjestelmän palauttaminen
Palautusvälineen ja varmuuskopioiden luominen
Järjestelmävirheen jälkeen järjestelmä voidaan palauttaa viimeisimmän varmuuskopion mukaiseksi.
1.
Kun olet määrittänyt tietokoneen asetukset, luo HP Recovery -tietoväline. Tässä vaiheessa
luodaan sekä Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levy että Driver Recovery -DVD-levy.
Windowsin DVD-levyn avulla alkuperäinen käyttöjärjestelmä voidaan asentaa uudelleen, jos
kiintolevy vioittuu tai se vaihdetaan. Driver Recovery -DVD-levyn avulla voidaan asentaa tietyt
ohjaimet ja sovellukset. Katso Palautustietovälineiden luominen HP Recovery Disc Creatorilla
sivulla 77.
2.
Windowsin varmuuskopiointi- ja palautustyökalujen avulla voit suorittaa seuraavat toiminnot:
●
varmuuskopioida yksittäisiä tiedostoja ja kansioita
●
varmuuskopioida koko kiintolevyn (vain tietyissä malleissa)
●
luoda järjestelmän korjauslevyt (vain tietyissä malleissa) asennetun optisen aseman (vain
tietyissä malleissa) tai valinnaisen ulkoisen optisen aseman avulla
●
luoda järjestelmän palautuspisteet
HUOMAUTUS: Tässä oppaassa annetaan yleiskatsaus varmuuskopioinnista ja järjestelmän
palauttamisesta. Lisätietoja toimitukseen kuuluvista työkaluista saat Ohjeesta ja tuesta. Voit avata
Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.
HUOMAUTUS: Jos järjestelmä on epävakaa, HP suosittelee, että tulostat palautusmenettelyt ja
säilytät ne myöhempää käyttöä varten.
Järjestelmän vioittuessa voit tällöin myöhemmin palauttaa tietokoneen sisällön
varmuuskopiotiedostojen avulla. Katso Tietojen varmuuskopiointi sivulla 77.
Ohjeita
76
●
Kun luot palautustietovälineen tai suoritat varmuuskopioinnin levyille, voit käyttää mitä tahansa
seuraavista levyistä (hankittava erikseen): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL tai DVD
±RW. Käytettävissä olevien levyjen tyyppi vaihtelee käytettävän optisen aseman mukaan.
●
Varmista, että tietokone on liitetty verkkovirtaan ennen palautustietovälineen luonnin tai
varmuuskopioinnin aloittamista.
Luku 11 Varmuuskopiointi ja palauttaminen
Palautustietovälineiden luominen HP Recovery Disc Creatorilla
HP Recovery Disc Creator on ohjelmisto, joka mahdollistaa palautustietovälineiden luonnin
vaihtoehtoisella tavalla. Kun olet määrittänyt tietokoneen asetukset, voit luoda palautustietovälineet
HP Recovery Disc Creatorilla. Palautustietovälineiden avulla voit asentaa alkuperäisen
käyttöjärjestelmän sekä tietyt ohjaimet ja sovellukset uudelleen, jos kiintolevy vioittuu. HP Recovery
Disc Creatorilla voit luoda kahdenlaisia palautus-DVD-levyjä:
●
Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levy: asentaa käyttöjärjestelmän ilman ylimääräisiä ohjaimia
tai sovelluksia.
●
Driver Recovery -DVD-levy: asentaa vain tietyt ohjaimet ja sovellukset HP Software Setup apuohjelmaa vastaavalla tavalla.
Palautustietovälineiden luominen
HUOMAUTUS: Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levy on mahdollista luoda vain yhden kerran.
Sen jälkeen saman tietovälineen luominen ei enää ole mahdollista.
Voit luoda Windowsin DVD-levyn seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Tuottavuus ja työkalut > HP Recovery Disc Creator.
2.
Valitse Windows disk.
3.
Valitse avattavasta valikosta palautustietovälineiden polttamiseen käytettävä asema.
4.
Käynnistä polttoprosessi napsauttamalla Create (Luo) -painiketta. Merkitse levy sen luomisen
jälkeen ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
Kun olet luonut Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyn, luo seuraavaksi Driver Recovery -DVDlevy:
1.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Tuottavuus ja työkalut > HP Recovery Disc Creator.
2.
Valitse Driver disk.
3.
Valitse avattavasta valikosta palautustietovälineiden polttamiseen käytettävä asema.
4.
Käynnistä polttoprosessi napsauttamalla Create (Luo) -painiketta. Merkitse levy sen luomisen
jälkeen ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
Tietojen varmuuskopiointi
Luo järjestelmän korjaustietovälineet ja ensimmäinen varmuuskopio välittömästi järjestelmän
käyttöönoton jälkeen. Kun lisäät ohjelmistoja ja datatiedostoja, järjestelmä kannattaa
varmuuskopioida säännöllisin aikavälein, jotta varmuuskopio on mahdollisimman hyvin ajan tasalla.
Sinun pitäisi luoda myös Windowsin korjaustietoväline (vain tietyissä malleissa), jonka avulla on
mahdollista käynnistää tietokone ja korjata käyttöjärjestelmä, jos järjestelmässä ilmenee vika tai se
toimii epävakaasti. Ensimmäisen varmuuskopion ja myöhempien varmuuskopioiden avulla voit
vikatilanteessa palauttaa tiedot ja asetukset.
Voit varmuuskopioida tietosi valinnaiselle ulkoiselle kiintolevylle, verkkoasemaan tai levyille.
Ota varmuuskopioitaessa seuraavat seikat huomioon:
●
Tallenna omat tiedostot Tiedostot-kirjastoon ja varmuuskopioi se säännöllisesti.
●
Varmuuskopioi eri hakemistoihin tallennetut mallipohjat.
Palautusvälineen ja varmuuskopioiden luominen
77
●
Tallenna mukautettujen ikkunoiden, työkalurivien tai valikkorivien tiedot ottamalla näyttökuva
asetuksista. Näyttökuva saattaa säästää aikaa, jos omat asetukset on palautettava
oletusasetuksiksi.
●
Kun varmuuskopioit tietoja levyille, kirjoita jokaiseen levyyn numerotunniste, kun olet poistanut
sen asemasta.
HUOMAUTUS: Voit katsoa yksityiskohtaisia ohjeita erilaisten varmuuskopiointi- ja
palautustoimintojen suorittamiseksi hakemalla tietoja näistä aiheista Ohjeesta ja tuesta. Voit avata
Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.
HUOMAUTUS: Windowsissa on Käyttäjätilien valvonta -ominaisuus, joka parantaa tietokoneen
suojausta. Järjestelmä saattaa kysyä käyttöoikeuksia tai salasanaa tiettyjen tehtävien, kuten
ohjelmistojen asentamisen, apuohjelmien suorittamisen tai Windows-asetusten muuttamisen
yhteydessä. Katso lisätietoja Ohjeesta ja tuesta. Voit avata Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä >
Ohje ja tuki.
Luo varmuuskopio Windowsin varmuuskopiointi- ja palautustoiminnon avulla seuraavasti:avulla
seuraavasti:
HUOMAUTUS: Varmuuskopiointi voi kestää yli tunnin tiedostojen koosta ja tietokoneen nopeudesta
riippuen.
1.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Ylläpito > Varmuuskopiointi ja palauttaminen.
2.
Määritä varmuuskopio, luo järjestelmävedos (vain tietyissä malleissa) tai luo järjestelmän
korjaustietovälineet (vain tietyissä malleissa) näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Järjestelmän palautuksen suorittaminen
Tietokoneessa on seuraavat tiedostojen palautustyökalut, jos järjestelmä vioittuu tai muuttuu
epävakaiseksi:
●
Windowsin palautustyökalut: Windowsin Varmuuskopiointi ja palauttaminen -toiminnon avulla
voit palauttaa aikaisemmin varmuuskopioidut tiedot. Windowsin käynnistyksen korjauksella voit
myös korjata ongelmat, jotka voivat estää Windowsia käynnistymästä oikein.
●
f11 palautustyökalut (vain tietyissä malleissa): Voit palauttaa alkuperäisen kiintolevyn vedoksen
f11-palautustyökalujen avulla. Vedos sisältää Windows-käyttöjärjestelmän ja tietokoneen
mukana toimitetut ohjelmistot.
HUOMAUTUS: Jos et pysty käynnistämään tietokonetta etkä pysty käyttämään aikaisemmin luotuja
järjestelmän korjaustietovälineitä (vain tietyissä malleissa), sinun on hankittava Windows 7 käyttöjärjestelmän DVD-levy tietokoneen uudelleenkäynnistystä ja käyttöjärjestelmän korjaamista
varten. Lisätietoja on kohdassa Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyn käyttäminen sivulla 80.
Windowsin palautustyökalujen käyttäminen
Windowsin palautustyökalujen avulla voit
●
palauttaa yksittäisiä tiedostoja
●
palauttaa tietokoneen järjestelmän edellisen palautuspisteen mukaiseen tilaan
●
palauttaa tietoja palautustyökalujen avulla.
HUOMAUTUS: Voit katsoa yksityiskohtaisia ohjeita erilaisten palautustoimintojen suorittamiseksi
hakemalla tietoja näistä aiheista Ohjeesta ja tuesta. Voit avata Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä
> Ohje ja tuki.
78
Luku 11 Varmuuskopiointi ja palauttaminen
HUOMAUTUS: Windowsissa on Käyttäjätilien valvonta -ominaisuus, joka parantaa tietokoneen
suojausta. Järjestelmä saattaa kysyä käyttöoikeuksia tai salasanaa tiettyjen tehtävien, kuten
ohjelmistojen asentamisen, apuohjelmien suorittamisen tai Windows-asetusten muuttamisen
yhteydessä. Katso lisätietoja Ohjeesta ja tuesta. Voit avata Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä >
Ohje ja tuki.
Voit palauttaa aikaisemmin varmuuskopioidut tiedot seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Ylläpito > Varmuuskopiointi ja palauttaminen.
2.
Palauta järjestelmän asetukset, tietokone (vain tietyissä malleissa) tai haluamasi tiedostot
näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Voit palauttaa tiedot käynnistyksen korjauksen avulla seuraavasti:
VAROITUS: Joidenkin käynnistyksen korjaustoimintojen avulla voit tyhjentää ja alustaa kiintolevyn
kokonaan. Kaikki tiedostot ja tietokoneeseen asennetut ohjelmistot poistetaan lopullisesti. Kun
kiintolevy on alustettu, palautusprosessi palauttaa käyttöjärjestelmän, ohjaimet, ohjelmistot ja
apuohjelmat palautuksen varmuuskopiosta.
1.
Tee mahdollisuuksien mukaan varmuuskopio kaikista omista tiedostoistasi.
2.
Tarkista mahdollisuuksien mukaan, onko tietokoneessa Windows- ja palautusnäköistiedostoosiota.
Etsi Windows-osio valitsemalla Käynnistä > Tietokone.
HUOMAUTUS: Jos Windows-osiota tai palautusnäköistiedosto-osiota ei ole luettelossa,
käyttöjärjestelmä ja ohjelmat on palautettava käyttämällä Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVDlevyä ja Driver Recovery -levyä. Lisätietoja on kohdassa Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVDlevyn käyttäminen sivulla 80.
3.
Jos Windows-osio on luettelossa, käynnistä tietokone uudelleen ja paina f8-näppäintä, ennen
kuin Windows-käyttöjärjestelmä käynnistyy.
4.
Valitse Käynnistyksen korjaus.
5.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Lisätietoja tietojen palauttamisesta Windowsin työkalujen avulla saat valitsemalla
Käynnistä > Ohje ja tuki.
f11-palautustyökalujen käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
VAROITUS: f11-palautustyökalu tyhjentää kiintolevyn kokonaan ja alustaa sen. Kaikki luomasi
tiedostot ja tietokoneeseen asentamasi ohjelmistot poistetaan lopullisesti. f11-palautustyökalu
asentaa käyttöjärjestelmän sekä tehtaalla asennetut HP-ohjelmat ja -ohjaimet uudelleen. Muut kuin
tehtaalla asennetut ohjelmistot on asennettava uudelleen.
Voit palauttaa alkuperäisen kiintolevyn vedoksen f11-palautustyökalun avulla seuraavasti:
1.
Tee mahdollisuuksien mukaan varmuuskopio kaikista omista tiedostoistasi.
2.
Tarkista mahdollisuuksien mukaan, onko tietokoneessa palautusnäköistiedosto-osiota: Valitse
Käynnistä, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokone, valitse Hallitse ja napsauta sitten
Levynhallinta.
HUOMAUTUS: Jos palautusnäköistiedosto-osiota ei ole luettelossa, käyttöjärjestelmä ja
ohjelmat on palautettava käyttämällä Windows 7 -käyttöjärjestelmän levyä ja Driver Recovery levyä. Lisätietoja on kohdassa Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyn käyttäminen
sivulla 80.
Järjestelmän palautuksen suorittaminen
79
3.
Jos palautusnäköistiedosto-osio on luettelossa, käynnistä tietokone uudelleen ja paina escnäppäintä, kun näytön alareunaan ilmestyy viesti ”Press the ESC key for Startup Menu” (Siirry
käynnistysvalikkoon painamalla ESC-näppäintä).
4.
Paina f11-näppäintä, kun näytössä on viesti ”Press F11 for recovery” (Palauta painamalla
<F11>).
5.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyn käyttäminen
Jos et pysty käyttämään aikaisemmin HP Recovery Disc Creator -ohjelmiston (vain tietyissä
malleissa) avulla luomiasi palautustietovälineitä, sinun on hankittava Windows 7 -käyttöjärjestelmän
DVD-levy tietokoneen uudelleenkäynnistystä ja käyttöjärjestelmän korjaamista varten.
Voit tilata Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyn HP:n sivustosta. Yhdysvalloissa tukea saat
osoitteesta http://www.hp.com/support. Jos tarvitset kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Voit tilata DVD-levyn myös soittamalla
tukeen. Yhteystiedot ovat tietokoneen mukana toimitetussa Worldwide Telephone Numbers
(Maakohtaiset puhelinnumerot) -oppaassa.
VAROITUS: Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyä käytettäessä kiintolevy tyhjennetään
kokonaan ja alustetaan. Kaikki luomasi tiedostot ja tietokoneeseen asentamasi ohjelmistot poistetaan
lopullisesti. Käyttöjärjestelmä, ohjaimet, ohjelmistot ja apuohjelmat palautetaan kiintolevyn
alustamisen jälkeen.
Voit käynnistää palauttamisen Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levyltä seuraavasti:
HUOMAUTUS: Tämä vaihe kestää useita minuutteja.
1.
Tee mahdollisuuksien mukaan varmuuskopio kaikista omista tiedostoistasi.
2.
Käynnistä tietokone uudelleen ja aseta Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levy optiseen
asemaan, ennen kuin Windows-käyttöjärjestelmä käynnistyy.
3.
Paina pyydettäessä mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
4.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
5.
Valitse Seuraava.
6.
Valitse Asenna nyt.
7.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Asennuksen suorittamisen jälkeen:
80
1.
Poista Windows 7 -käyttöjärjestelmän DVD-levy ja aseta Driver Recovery (Ohjainten palautus) DVD-levy asemaan.
2.
Asenna ensin Hardware Enabling Drivers (Laitteiston käyttöön tarvittavat ohjaimet) ja sitten
Recommended Applications (Suositellut sovellukset).
Luku 11 Varmuuskopiointi ja palauttaminen
12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot ja
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
Computer Setup -apuohjelma eli BIOS-järjestelmä (Basic Input/Output System) hallitsee kaikkien
järjestelmän syöttö- ja lähtölaitteiden (esimerkiksi levyasemien, näytön, näppäimistön, hiiren ja
tulostimen) välistä tiedonsiirtoa. Computer Setup -apuohjelma sisältää asennettujen laitetyyppien
asetukset, tietokoneen käynnistysjärjestyksen, järjestelmämuistin ja laajennetun muistin.
HUOMAUTUS: Ole äärimmäisen varovainen, kun teet muutoksia Computer Setup -apuohjelmassa.
Virheet voivat estää tietokoneen normaalin toiminnan.
Computer Setup -apuohjelman käynnistäminen
HUOMAUTUS: USB-porttiin kytkettyä ulkoista näppäimistöä tai hiirtä voi käyttää Computer Setup
-apuohjelmassa vain, jos vanhojen USB-laitteiden tuki on käytössä.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup
Menu" (Siirry asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
Computer Setup -apuohjelmassa liikkuminen ja valintojen tekeminen
Voit siirtyä ja tehdä valintoja Computer Setup -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup
Menu" (Siirry asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
HUOMAUTUS: Voit siirtyä ja tehdä valintoja Computer Setup -apuohjelmassa näppäimistön tai
osoitinlaitteen (kosketusalustan, paikannustapin tai USB-hiiren) avulla.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
●
Valitse valikko tai valikkokohde sarkainnäppäimellä tai näppäimistön nuolinäppäimillä ja
paina enter-näppäintä tai napsauta kohdetta osoitinlaitteella.
●
Voit liikkua ylös- tai alaspäin napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa ylä- tai
alanuolta tai painamalla näppäimistön ylä- tai alanuolinäppäintä.
●
Voit avata valintaikkunat ja palata Computer Setup -päänäyttöön painamalla esc-näppäintä
ja noudattamalla sitten näytön ohjeita.
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
81
Kun haluat poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista, tee jokin seuraavista toimista:
●
Voit poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista tallentamatta muutoksia seuraavasti:
Valitse näytön oikeasta alakulmasta Exit (Lopeta) -kuvake ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
TAI
Valitse sarkainnäppäimellä ja nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Ignore Changes and Exit
(Ohita muutokset ja lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
●
Voit tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua Computer Setup -apuohjelman valikoista
seuraavasti:
Valitse näytön oikeasta alakulmasta Save (Tallenna) -kuvake ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
TAI
Valitse sarkainnäppäimellä ja nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit
(Tallenna muutokset ja lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Computer Setup -apuohjelman alkuperäisten asetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: Oletusasetusten palauttaminen ei muuta kiintolevytilaa.
Voit palauttaa Computer Setup -apuohjelman alkuperäiset asetukset seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina esc, kun "Press the ESC key for Startup
Menu" (Siirry asetusvalikkoon painamalla ESC) -ilmoitus näkyy näytön alareunassa.
2.
Voit siirtyä Computer Setup -apuohjelmaan painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Restore Defaults (Palauta
oletukset).
4.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
5.
Voit tallentaa tekemäsi muutokset ja poistua ohjelmasta valitsemalla näytön oikeasta
alakulmasta Save (Tallenna) -kuvakkeen ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta), ja paina sitten enter-näppäintä.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
HUOMAUTUS: Salasanaan ja turvallisuuteen liittyvät asetukset eivät muutu, kun palautat
tehdasasetukset.
BIOSin päivittäminen
Päivitettyjä BIOS-versioita voi olla saatavissa HP:n sivustosta.
Useimmat HP:n sivustossa olevat BIOS-päivitykset on pakattu SoftPaq-tiedostoiksi.
Jotkin päivitystiedostot sisältävät Readme.txt-tiedoston, joka sisältää tietoja päivitystiedoston
asentamisesta ja vianmäärityksestä.
82
Luku 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot ja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
BIOS-version määrittäminen
Jos haluat tietää, sisältävätkö BIOS-päivitykset tietokoneeseen asennettuja BIOS-muistia uudemmat
versiot, tarkista tietokoneessa oleva järjestelmän BIOS-muistin versio.
BIOS-versiotiedot (jotka tunnetaan myös nimillä ROM date ja System BIOS) voidaan näyttää
painamalla fn+esc (jos olet jo Windowsissa) tai avaamalla Computer Setup -apuohjelma.
1.
Käynnistä Computer Setup -apuohjelma.
2.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > System Information
(Järjestelmätiedot).
3.
Jos haluat poistua Computer Setup -apuohjelmasta tallentamatta muutoksia, valitse näytön
oikeasta alakulmasta Exit (Lopeta) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse sarkainnäppäimellä ja nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Ignore Changes and Exit
(Ohita muutokset ja lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
BIOS-päivityksen lataaminen
VAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai asennus epäonnistu, lataa ja asenna BIOS-päivitys
vain, kun tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen virtalähteeseen verkkovirtalaitteella. Älä lataa tai
asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla tai jos se on telakoitu
lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen virtalähteeseen. Toimi
lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
1.
Voit avata Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä> Ohje ja tuki.
2.
Valitse Updates and tune-ups (Päivitykset ja eheytykset) ja sitten Check for HP updates now
(Tarkista HP-päivitykset nyt).
3.
Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
a.
Etsi uusin BIOS-päivitys ja vertaa sitä tietokoneessa olevaan BIOS-versioon. Merkitse
muistiin päivämäärä, nimi tai muu tunniste. Saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin, kun etsit
kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
b.
Lataa päivitys kiintolevylle noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Jos päivitys on uudempi kuin tietokoneessasi oleva BIOS-versio, merkitse muistiin
kiintolevyn polku, johon BIOS-päivitys ladataan. Tarvitset tätä polkua, kun asennat
päivityksen.
HUOMAUTUS: Jos liität tietokoneen verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen
ohjelmistojen päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.
BIOS-muistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun päivitys
on latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei näy, toimi seuraavasti:
1.
Valitse Käynnistä > Tietokone.
2.
Napsauta kiintolevyn tunnusta. Kiintolevyn tunnus on yleensä Paikallinen levy (C:).
Computer Setup -apuohjelman käyttäminen
83
3.
Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys
on tallennettu.
4.
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tiedostotunniste on .exe (esimerkiksi tiedostonimi.exe).
BIOS-asennus käynnistyy.
5.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
HUOMAUTUS: Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa verkosta ladatun
tiedoston kiintolevyltä.
MultiBoot-ohjelman käyttäminen
Tietoja käynnistyslaitteiden käynnistysjärjestyksestä
Kun tietokone käynnistetään, järjestelmä yrittää käynnistystä käytössä olevista laitteista.
Oletusarvoisesti käytössä oleva MultiBoot-apuohjelma määrittää, missä järjestyksessä järjestelmä
yrittää käyttää käynnistyslaitteita. Käynnistyslaitteita voivat olla optiset asemat, levykeasemat,
verkkokortit, kiintolevyt ja USB-laitteet. Käynnistyslaitteissa on tallennusvälineitä tai tiedostoja, joita
tietokone tarvitsee käynnistyäkseen ja toimiakseen oikein.
HUOMAUTUS: Jotkin käynnistyslaitteet pitää ottaa käyttöön Computer Setup -apuohjelmassa,
ennen kuin ne voidaan lisätä käynnistysluetteloon.
Voit muuttaa tietokoneen käynnistyslaitteiden etsimisjärjestystä muuttamalla käynnistysjärjestystä
Computer Setup -apuohjelmassa. Voit myös painaa esc-näppäintä, kun näytön alareunaan ilmestyy
viesti ”Press the ESC key for Startup Menu” (Avaa käynnistysvalikko painamalla ESC-näppäintä), ja
sen jälkeen painaa f9-näppäintä. Kun painat f9-näppäintä, näyttöön tulee käytössä olevien
käynnistyslaitteiden valikko, josta voit valita haluamasi käynnistyslaitteen. Voit myös käyttää
MultiBoot Express -ohjelmaa ja asettaa tietokoneen kysymään käynnistyksen tai
uudelleenkäynnistyksen aikana, millä käynnistyslaitteella se käynnistetään.
MultiBoot-asetusten valitseminen
MultiBoot-toiminnon avulla voit
●
määrittää uuden käynnistysjärjestyksen, jota tietokone käyttää aina kun se käynnistetään,
muuttamalla käynnistysjärjestystä Computer Setup -apuohjelmassa
●
valita käynnistyslaitteen dynaamisesti painamalla esc-näppäintä, kun näytön alareunaan
ilmestyy viesti ”Press the ESC key for Startup Menu” (Avaa käynnistysvalikko painamalla ESCnäppäintä), ja avaamalla sen jälkeen Boot Device Options (Käynnistyslaitteiden asetukset) valikon painamalla f9-näppäintä
●
asettaa käynnistysjärjestyksen MultiBoot Express -apuohjelman avulla. Tämä toiminto kysyy
käynnistyslaitetta joka kerran, kun tietokoneeseen kytketään virta tai se käynnistetään
uudelleen.
Uuden käynnistysjärjestyksen määrittäminen Computer Setup -ohjelmassa
Voit käynnistää Computer Setup -apuohjelman ja määrittää käynnistysjärjestyksen, jota tietokone
käyttää aina kun siihen kytketään virta tai kun se käynnistetään uudelleen, seuraavasti:
84
1.
Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen ja paina esc-näppäintä, kun näytön
alareunaan ilmestyy viesti ”Press ESC key for Startup Menu” (Siirry käynnistysvalikkoon
painamalla ESC-näppäintä).
2.
Voit siirtyä tietokoneen asetuksiin painamalla f10-näppäintä.
Luku 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot ja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä Legacy Boot Order (Vanhojen laitteiden
käynnistysjärjestys) ja paina sitten enter-näppäintä.
4.
Voit siirtää laitetta käynnistysjärjestyksessä ylöspäin napsauttamalla osoitinlaitteella
ylänuolipainiketta tai painamalla +-näppäintä.
TAI
Voit siirtää laitetta käynnistysjärjestyksessä alaspäin napsauttamalla osoitinlaitteella
alanuolipainiketta tai painamalla --näppäintä.
5.
Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -ohjelmasta valitsemalla näytön
vasemmasta alakulmasta Save (Tallenna) ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Käynnistyslaitteen valitseminen dynaamisesti f9-kehotteella
Voit valita käynnistyslaitteen dynaamisesti käynnistyksen aikana seuraavasti:
1.
Avaa Select Boot Device (Valitse käynnistyslaite) -valikko kytkemällä tietokoneeseen virta tai
käynnistämällä se uudelleen ja paina esc-näppäintä, kun näytön alareunaan ilmestyy
viesti ”Press the ESC key for Startup Menu” (Avaa käynnistysvalikko painamalla ESCnäppäintä).
2.
Paina f9-näppäintä.
3.
Valitse käynnistyslaite osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä ja paina enter-näppäintä.
MultiBoot Express -kehotteen ottaminen käyttöön
Voit käynnistää Computer Setup -apuohjelman ja asettaa tietokoneen näyttämään MultiBootkäynnistysasemien valikon aina, kun tietokone käynnistetään tai se käynnistetään uudelleen,
seuraavasti:
1.
Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen ja paina esc-näppäintä, kun näytön
alareunaan ilmestyy viesti ”Press ESC key for Startup Menu” (Siirry käynnistysvalikkoon
painamalla ESC-näppäintä).
2.
Voit siirtyä tietokoneen asetuksiin painamalla f10-näppäintä.
3.
Valitse osoitinlaitteella tai nuolinäppäimillä System Configuration (Järjestelmän kokoonpano) >
Boot Options (Käynnistysasetukset) ja paina sitten enter-näppäintä.
4.
Määritä MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Monikäynnistyksen pikakäynnistysvalikon viive
(sekunteina)) -kentässä, kuinka monta sekuntia haluat tietokoneen näyttävän
käynnistysasemavalikkoa, ennen kuin tietokone valitsee oletusarvoisen MultiBoot-asetuksen.
(Jos viiveeksi valitaan nolla, Express Boot -käynnistysasemavalikkoa ei näytetä.)
5.
Voit tallentaa muutokset ja poistua Computer Setup -ohjelmasta valitsemalla näytön
vasemmasta alakulmasta Save (Tallenna) ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
TAI
Valitse nuolinäppäimillä File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja
lopeta) ja paina sitten enter-näppäintä.
Muutokset otetaan käyttöön, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
MultiBoot-ohjelman käyttäminen
85
MultiBoot Express -asetusten määrittäminen
Kun Express Boot (Pikakäynnistys) -valikko tulee käynnistyksen aikana näyttöön, voit valita jonkin
seuraavista vaihtoehdoista:
●
Jos haluat valita jonkin käynnistyslaitteen pikakäynnistysvalikosta, valitse haluamasi vaihtoehto
määritetyn ajan kuluessa ja paina enter-näppäintä.
●
Jos haluat estää tietokonetta käyttämästä nykyistä MultiBoot-asetusta, paina jotakin näppäintä
määritetyn ajan kuluessa. Tietokone ei käynnisty, ennen kuin olet valinnut käynnistyslaitteen.
Kun olet tehnyt valintasi, paina enter-näppäintä.
●
Jos haluat antaa tietokoneen käynnistyä MultiBoot-asetusten mukaisesti, odota, kunnes
määräaika kuluu umpeen.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman
käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
HP PC Hardware Diagnostics (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) -apuohjelman avulla voit
suorittaa diagnostiikkatestejä selvittääksesi, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii
käyttöjärjestelmän ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai
muista ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen painamalla nopeasti esc-näppäintä ja sitten f2näppäintä.
Kun olet painanut f2-näppäintä, BIOS etsii HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -työkaluja
kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
tietokoneeseen liitetty USB-asema
HUOMAUTUS: Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -työkalun USBasemaan, katso kohtaa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen
USB-laitteeseen sivulla 86.
2.
b.
kiintolevy
c.
BIOS.
Napsauta haluamasi vianmääritystestin mukaista vaihtoehtoa ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
HUOMAUTUS: Jos haluat pysäyttää käynnissä olevan vianmääritystestin, paina escnäppäintä.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USBlaitteeseen
HUOMAUTUS: HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain
englannin kielellä.
86
1.
Siirry osoitteeseen http://www.hp.com.
2.
Valitse Support & Drivers (Tuki ja ohjaimet) ja napsauta sitten Drivers & Software (Ohjaimet
ja ohjelmisto) -välilehteä.
3.
Kirjoita tuotteen nimi tekstikenttään ja napsauta Search (Etsi).
Luku 12 Computer Setup (BIOS), MultiBoot ja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
4.
Valitse tietokoneen malli ja käyttöjärjestelmä.
5.
Valitse Diagnostic-kohdassa vaihtoehto HP UEFI Support Environment.
TAI
Napsauta Download (Lataa) ja valitse sitten Run (Suorita).
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
87
13 Tuki
Yhteyden ottaminen tukeen
Jos tässä käyttöoppaassa tai Ohjeessa ja tuessa ei käsitellä kysymyksiäsi, voit ottaa yhteyttä tukeen.
Yhdysvalloissa tukea saat osoitteesta http://www.hp.com/go/contactHP. Jos tarvitset kansainvälistä
tukea, siirry osoitteeseen http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Täällä voit
●
keskustella verkossa HP:n teknikon kanssa.
HUOMAUTUS: Jos tuen verkkokeskustelu ei ole käytettävissä tietyllä kielellä, se on
käytettävissä englanniksi.
88
●
lähettää sähköpostia tukeen.
●
etsiä tuen puhelinnumerot.
●
selvittää HP-huoltokeskuksen sijainnin.
Luku 13 Tuki
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai
matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa:
TÄRKEÄÄ: Kaikki tässä osassa kuvatut tarrat sijaitsevat yhdessä kolmesta paikasta tietokoneen
mallista riippuen: Kiinnitetty tietokoneen pohjaan, akkupaikkaan tai huoltoluukun alle.
Saat lisätietoja näistä sijainneista kohdasta Perehtyminen tietokoneeseen sivulla 4.
●
Huoltotarrassa on tärkeitä tietoja tietokoneen tunnistamiseksi. Kun otat yhteyttä tukeen, sinulta
kysytään todennäköisesti sarjanumeroa sekä mahdollisesti tuote- tai mallinumeroa. Etsi nämä
numerot ennen kuin otat yhteyttä tukeen.
HUOMAUTUS: Huoltotarrat voivat olla samannäköisiä kuin alla olevissa esimerkeissä. Katso
kuvaa, joka muistuttaa eniten tietokoneesi huoltotarraa.
Osa
(1)
Tuotteen nimi
(2)
Sarjanumero
(3)
Tuotenumero
(4)
Takuuaika
(5)
Mallinumero (vain tietyissä malleissa)
Osa
(1)
Takuuaika
(2)
Mallinumero (vain tietyissä malleissa)
Tarrat
89
Osa
90
(3)
Sarjanumero
(4)
Tuotenumero
●
Microsoft® Certificate of Authenticity -aitoustodistus: Tarrassa on Windowsin Product Key tuotetunnus. Voit tarvita Product Key -tunnusta käyttöjärjestelmän päivittämisen tai
vianmäärityksen yhteydessä. Microsoft Certificate of Authenticity -aitoustodistus on kiinnitetty
akkupaikan sisäpuolelle.
●
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t): tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
●
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t) (vain tietyt mallit): Sisältää valinnaisiin langattomiin
laitteisiin liittyviä tietoja, ja siihen on merkitty joidenkin sellaisten maiden tai alueiden
viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden käyttäminen on hyväksyttyä.
Luku 13 Tuki
14 Tekniset tiedot
●
Virransyöttö
●
Käyttöympäristö
Virransyöttö
Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista on hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen
kanssa.
Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen
nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen
tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi
hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.
Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti:
Virransyöttö
Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta
19,5 V dc @ 10,3 A – Ohut 200W
TAI
19,5 V dc @ 11,8 A – Ohut 230W
HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin,
joiden vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.
HUOMAUTUS: Tietokoneen käyttöjännite ja -virta on ilmoitettu viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.
Käyttöympäristö
Tekijä
Metrijärjestelmä
Yhdysvallat
Käyttölämpötila (optista levyä
kirjoitettaessa)
5–35°C
41–95°F
Poissa käytöstä
-20–60°C
-4–140°F
Käytössä
10–90 %
10–90 %
Poissa käytöstä
5–95 %
5–95 %
Käytössä
-15–3 048 m
-50–10 000 jalkaa
Poissa käytöstä
-15–12 192 m
-50–40 000 jalkaa
Lämpötila
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
Suurin korkeus (paineistamaton)
Virransyöttö
91
A
Tietokoneen lähettäminen tai
kuljettaminen matkoilla
Jos haluat lähettää tietokoneen tai kuljettaa sitä matkoilla, tässä on muutamia vihjeitä, joiden avulla
voit suojata laitetta.
●
Toimi seuraavasti ennen tietokoneen kuljettamista tai lähettämistä:
◦
Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen asemaan.
◦
Poista tietokoneesta kaikki levyt ja ulkoiset mediakortit, kuten digitaaliset tallennuskortit.
◦
Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
◦
Sammuta tietokone.
●
Ota tekemäsi tietojen varmuuskopiot mukaan. Säilytä varmuuskopiot erillään tietokoneesta.
●
Kun matkustat lentokoneella, ota tietokone käsimatkatavarana matkustamoon äläkä luovuta sitä
lastiruumaan muiden matkatavaroiden kanssa.
VAROITUS: Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt
metallinpaljastimet synnyttävät magneettikenttiä. Lentokentillä käsimatkatavaroiden tutkimiseen
käytettävät liukuhihnat ja muut turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta röntgensäteillä,
joista ei ole haittaa asemille.
●
Jos aiot käyttää tietokonetta lennon aikana, odota, kunnes kuulet ilmoituksen, että saat käyttää
tietokonetta. Kukin lentoyhtiö määrittää omat tietokoneen lennonaikaista käyttöä koskevat
käytäntönsä.
●
Jos tietokone tai asema on lähetettävä postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, pakkaa se
soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella.
Jos tietokone sisältää langattoman laitteen, sen käyttöä on tietyissä paikoissa voitu rajoittaa.
Tällaiset rajoitukset saattavat olla voimassa esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa,
räjähdysaineiden läheisyydessä ja tietyissä vaarallisissa toimintaympäristöissä. Jos et ole varma
laitteiden käyttöä koskevista paikallisista määräyksistä, pyydä lupa tietokoneen käyttöön ennen
sen käynnistämistä.
●
Jos matkustat ulkomaille, noudata seuraavia ohjeita:
◦
Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat tullimääräykset.
◦
Selvitä tietokoneen matkan aikaisten käyttöpaikkojen virtajohto- ja
verkkovirtalaitevaatimukset. Jännite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.
VAARA Älä käytä tietokoneen kanssa yleisesti sähkölaitteille myytäviä jännitemuuntimia.
Muutoin tietokone saattaa altistua sähköiskuille, tulipaloille tai laitteistovaurioille.
92
Liite A Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla
B
Vianmääritys
Tämä liite sisältää seuraavat kohdat:
Vianmäärityslähteet
●
Käytä sivustojen linkkejä ja perehdy tietokoneeseen tarkemmin Ohjeen ja tuen avulla. Voit avata
Ohjeen ja tuen valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.
HUOMAUTUS: Jotkin tarkistus- ja korjaustyökalut vaativat Internet-yhteyden. HP:ltä on
saatavilla myös muita työkaluja, jotka eivät vaadi Internet-yhteyttä.
●
Ota yhteyttä HP-tukeen. Yhdysvalloissa tukea saat osoitteesta http://www.hp.com/go/contactHP.
Jos tarvitset kansainvälistä tukea, siirry osoitteeseen http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Valitse jokin seuraavista tukityypeistä:
◦
Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa.
HUOMAUTUS: Jos verkkokeskustelu ei ole käytettävissä tietyllä kielellä, se on
käytettävissä englanniksi.
◦
Lähetä HP-tukeen sähköpostia.
◦
Etsi HP-tuen maakohtaiset puhelinnumerot.
◦
Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti.
Ongelmien ratkaiseminen
Seuraavissa kohdissa kuvataan yleisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja.
Tietokone ei käynnisty
Jos tietokone ei käynnisty virtapainiketta painettaessa, seuraavat ehdotukset voivat auttaa
selvittämään, miksi tietokone ei toimi:
●
Jos tietokone on kytketty pistorasiaan, kytke siihen toinen sähkölaite ja varmista, että
pistorasiasta saadaan riittävästi virtaa.
HUOMAUTUS: Käytä ainoastaan HP:n tietokoneen mukana toimittamaa tai muuta HP:n
hyväksymää verkkovirtalaitetta.
●
Jos tietokone on kytketty johonkin muuhun ulkoiseen virtalähteeseen kuin verkkovirtaan, kytke
tietokone pistorasiaan verkkovirtalaitteen välityksellä. Tarkista, että virtajohto ja
verkkovirtalaitteen kaapeli ovat kunnolla kiinni.
Vianmäärityslähteet
93
Tietokoneen näyttö on tyhjä
Jos näyttö on tyhjä, mutta tietokonetta ei ole sammutettu, syynä voi olla jokin seuraavista asetuksista:
●
Tietokone voi olla lepotilassa. Voit poistua lepotilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta. Lepotila
on virransäästötoiminto, joka sammuttaa näytön. Järjestelmä voi siirtyä lepotilaan, jos käynnissä
olevaa tietokonetta ei käytetä tai jos tietokoneen akun varaustila on liian alhainen. Jos haluat
muuttaa näitä ja muita virta-asetuksia, napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin
työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmoitusalueen Akku-kuvaketta ja valitse
sitten Asetukset.
●
Tietokonetta ei ole määritetty näyttämään kuvaa näytössä. Voit siirtää kuvan tietokoneen
näyttöön painamalla fn+f4. Kun tietokoneeseen on kytketty valinnainen ulkoinen näyttö, kuten
näyttöpääte, useimmissa malleissa näyttökuva voidaan näyttää tietokoneen näytössä,
ulkoisessa näytössä tai kummassakin laitteessa samanaikaisesti. Kun painat fn+f4näppäinyhdistelmää useita kertoja, näyttökuva siirtyy tietokoneen, yhden tai useamman ulkoisen
näytön ja kaikissa laitteissa yhtä aikaa näkyvän näytön välillä.
Ohjelmisto toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla
Jos ohjelmisto ei reagoi komentoihin tai se toimii oudosti, käynnistä tietokone uudelleen osoittamalla
näytön oikeaa reunaa. Kun oikopolut tulevat näkyviin, valitse Asetukset. Napsauta Virta-kuvaketta ja
valitse Sammuta. Jos tietokoneen uudelleenkäynnistys ei onnistu tällä tavalla, katso kohtaa
Tietokone on käynnistetty, mutta se ei vastaa sivulla 94.
Tietokone on käynnistetty, mutta se ei vastaa
Jos tietokone on käynnistetty, mutta se ei vastaa ohjelmien tai näppäinten komentoihin, kokeile
seuraavia hätäsammutustapoja annetussa järjestyksessä, kunnes tietokone sammuu:
VAROITUS: Hätäsammutuksessa menetetään tallentamattomat tiedot.
●
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään viisi sekuntia.
●
Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä ja poista akku.
Tietokone on epätavallisen lämmin
Tietokone voi tuntua lämpimältä, kun sitä käytetään. Jos tietokone tuntuu epätavallisen kuumalta, se
voi olla ylikuumentunut, koska sen tuuletusaukko on tukossa.
Jos on syytä epäillä, että tietokone ylikuumenee, tietokoneen tulee antaa palautua
huoneenlämpötilaan. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti kaikissa tuuletusaukoissa
tietokoneen käytön aikana.
VAARA Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit
vähentää lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä
tietokonetta vain kovalla ja tasaisella alustalla. Älä anna kovien pintojen, kuten tietokoneen vieressä
olevan valinnaisen tulostimen, tai pehmeiden pintojen, kuten tyynyjen, mattojen tai vaatteiden, estää
tietokoneen ilmanvaihtoa. Älä anna verkkovirtalaitteen koskea ihoa tai tyynyä, mattoa, vaatetta tai
muuta pehmeää pintaa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät kansainvälisessä
informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa määritetyt,
käyttäjän ulottuvissa olevien pintojen lämpötilaa koskevat määräykset.
HUOMAUTUS: Tietokoneen tuuletin käynnistyy automaattisesti ja viilentää sisäisiä osia
ylikuumenemisen välttämiseksi. Sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua laitteen käytön
aikana. Tämä on täysin normaalia.
94
Liite B Vianmääritys
Ulkoinen laite ei toimi
Jos ulkoinen laite ei toimi odotetulla tavalla, toimi seuraavasti:
●
Käynnistä laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
●
Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit ovat kunnolla kiinni.
●
Varmista, että laite saa virtaa.
●
Varmista, että laite on yhteensopiva käyttöjärjestelmän kanssa, etenkin jos kyseessä on vanha
laite.
●
Varmista, että oikeat ohjaimet on asennettu ja päivitetty.
Langaton verkkoyhteys ei toimi
Jos langaton verkkoyhteys ei toimi toivotulla tavalla, toimi seuraavasti:
●
Voit ottaa langattoman tai kiinteän verkkolaitteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöydällä, tehtäväpalkin oikeassa
reunassa olevan ilmaisinalueen Verkkoyhteys-kuvaketta. Jos haluat ottaa laitteita käyttöön,
valitse valikosta haluamasi laitteen valintaruutu. Jos haluat poistaa laitteen käytöstä, poista
valintaruudun valinta.
●
Varmista, että langattoman laitteen virta on kytkettynä.
●
Varmista, että tietokoneen langattomien antennien edessä ei ole esteitä.
●
Varmista, että kaapeli- tai DSL-modeemi ja sen virtajohto ovat kunnolla kiinni ja että merkkivalot
palavat.
●
Varmista, että langaton reititin tai tukiasema on kytketty oikein virtasovittimeen sekä kaapeli- tai
DSL-modeemiin ja että merkkivalot palavat.
●
Irrota kaikki kaapelit ja kiinnitä ne takaisin paikoilleen. Katkaise virta ja kytke takaisin.
Levyä ei toisteta
●
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat ennen CD- tai DVD-levyn
toistamista.
●
Katkaise Internet-yhteys ennen CD- tai DVD-levyn toistamista.
●
Varmista, että asetat levyn oikein.
●
Varmista, että levy on puhdas. Puhdista levy tarvittaessa suodatetulla vedellä ja
nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi levyä keskustasta ulkoreunaan päin.
●
Tarkista, että levyssä ei ole naarmuja. Jos löydät naarmuja, käsittele levy käyttämällä
sähkötarvikeliikkeistä saatavaa optisten levyjen käsittelysarjaa.
●
Poista lepotila käytöstä ennen levyn toistamista.
Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn toiston aikana. Muuten näyttöön voi tulla varoitussanoma,
jossa kysytään, haluatko varmasti jatkaa. Jos tämä viesti tulee näyttöön, valitse Ei. Kun olet
valinnut vaihtoehdon Ei, tietokone tekee jommankumman seuraavista toimista:
◦
Toisto saattaa jatkua.
Ongelmien ratkaiseminen
95
TAI
◦
Multimediaohjelman toistoikkuna saattaa sulkeutua. Jos haluat palata toistamaan levyä,
käynnistä levy uudelleen napsauttamalla multimediaohjelman Toista-painiketta. Joissakin
harvinaisissa tapauksissa sinun on poistuttava ohjelmasta ja käynnistettävä se uudelleen.
Elokuva ei näy ulkoisessa näytössä
1.
Jos sekä tietokoneen näyttöön että ulkoiseen näyttöön on kytketty virta, paina näppäimiä fn+f4
yhden tai useamman kerran vaihtaaksesi kahden näytön välillä.
2.
Määritä näytön asetukset ja muuta ulkoinen näyttö ensisijaiseksi näytöksi:
a.
Napsauta Windowsin työpöydällä hiiren kakkospainikkeella tietokoneen työpöydän tyhjää
aluetta ja valitse pikavalikosta Näytön tarkkuus.
b.
Määritä ensisijainen ja toissijainen näyttö.
HUOMAUTUS: Molempia näyttöjä käytettäessä DVD-levyn kuva ei tule toissijaiseksi
määritettyyn näyttöön.
Levyn polttaminen ei käynnisty tai se keskeytyy ennen levyn
valmistumista
96
●
Varmista, että kaikki muut ohjelmat on suljettu.
●
Poista lepotila käytöstä.
●
Varmista, että käytät levyasemaan sopivaa levyä.
●
Varmista, että levy on asetettu laitteeseen oikein.
●
Valitse hitaampi kirjoitusnopeus ja yritä uudelleen.
●
Jos olet kopioimassa levyä, tallenna lähdelevyllä olevat tiedot kiintolevylle ennen sisällön
polttamista uudelle levylle ja polta tiedot kiintolevyltä.
Liite B Vianmääritys
C
Staattisen sähkön purkaus
Sähköstaattinen purkaus tarkoittaa staattisen sähkövarauksen purkautumista, kun kaksi objektia
koskettaa toisiaan. Esimerkki purkauksesta on sähköisku, jonka voit saada, kun kävelet maton poikki
ja kosketat sen jälkeen metallista ovenkahvaa.
Staattisen sähkövarauksen purkautuminen sormista tai muista sähköstaattisista johtimista voi
vahingoittaa sähköisiä komponentteja. Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja tietojen
menettämisen riskiä voi pienentää noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:
●
Jos poistamiseen tai asentamiseen liittyvissä ohjeissa kehotetaan irrottamaan tietokone
virtalähteestä, tee se ennen kannen irrottamista ja vasta sitten, kun sinussa ei ole staattista
sähkövarausta.
●
Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis
asentamaan ne.
●
Älä kosketa nastoja, johtimia ja mikropiiristöjä. Käsittele sähköisiä komponentteja niin vähän kuin
mahdollista.
●
Käytä ei-magneettisia työkaluja.
●
Ennen kuin aloitat komponenttien käsittelyn, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla
komponentin maalaamatonta metallipintaa.
●
Jos poistat komponentin, laita se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
Jos tarvitset lisätietoja staattisesta sähkövarauksesta tai apua komponenttien poistoon tai
asentamiseen, ota yhteyttä HP-tukeen.
97
Hakemisto
A
aitoustodistustarra 90
akku
akun heikko varaustaso 39
hävittäminen 41
jäljellä olevan varauksen
näyttäminen 39
latauksen purkaminen 39
säilyttäminen 41
vaihtaminen 41
virran säästäminen 41
akku, tunnistaminen 13
akkupaikka 90
akkuvirta 38
akun heikko varaustaso 39
akun lämpötila 41
akun säilyttäminen 41
Akun tarkistus 39
akun tiedot, etsiminen 38
akun vapautussalpa 13
asemat
kiintolevy 51
käsitteleminen 52
käyttäminen 52
optiset 51
ulkoiset 51
asetusten määrittäminen
ExpressCard-kortit 46
automaattinen DriveLock-salasana
kirjoittaminen 67
poistaminen 68
B
BIOS
päivittäminen 82
päivityksen lataaminen 83
version määrittäminen 83
Bluetooth-laite 15, 21
Bluetooth-tarra 90
C
caps lock -merkkivalo,
tunnistaminen 5
98
Hakemisto
Computer Setup
BIOS-järjestelmänvalvojan
salasana 61
DriveLock-salasana 63
Computer Setup -apuohjelma
alkuperäisten asetusten
palauttaminen 82
liikkuminen ja kohteiden
valitseminen 81
D
DisplayPort, liittäminen 33
DisplayPort, tunnistaminen 10
DriveLock-salasana
kuvaus 63
määrittäminen 64
poistaminen 67
syöttäminen 65
vaihtaminen 66
Driver Recovery (Ohjainten
palautus) -DVD-levy,
käyttäminen palauttamiseen
80
luominen 77
E
esc-näppäin, tunnistaminen 7
ExpressCard
asettaminen asemaan 47
asetusten määrittäminen 46
kortin poistaminen 47
määritelmä 46
poistaminen 48
ExpressCard-korttipaikka 10
F
f11-palautus 79
fn-näppäin, tunnistaminen 7, 28
G
GPS 21
grafiikkatilat, vaihtaminen 43
H
hiiri, ulkoinen
asetusten määrittäminen 23
HP 3D DriveGuard 57
HP Client Security 69
HP Mobile Broadband, poistettu
käytöstä 20
HP Recovery Disc Creator,
käyttäminen 77
HP Recovery -palautusosio
kokoonpanoon kuulumisen
tarkistaminen 79
käyttäminen palauttamiseen
79
huoltoluukun vapautussalpa 13
I
Intel Wireless Display 35
Internet-yhteyden määrittäminen
18
J
Java-kortti
asettaminen asemaan 49
määritelmä 48
poistaminen 49
julkinen WLAN-verkko 19
järjestelmä ei vastaa 36
järjestelmänvalvojan salasana 60
K
kaapelit
USB 50
kaksoisnäytönohjain 44
keskittimet 49
kiinnityspaikat
vaijerilukko 10
kiinteä numeronäppäimistö,
tunnistaminen 7, 29, 30
kiintolevy
asentaminen 56
HP 3D DriveGuard 57
irrottaminen 55
ulkoinen 51
kiintolevy, tunnistaminen 14
kiintolevyn merkkivalo 8, 58
kiintolevyn palauttaminen 79
kirjoitettavat tallennusvälineet 36
korttipaikat
ExpressCard 10
SIM 13
älykortti 10
kriittisen heikko akun varaustaso
36
kunnossapito
levyn eheytys 57
levyn uudelleenjärjestäminen
57
kuulokeliitäntä (äänilähtöliitäntä)
9
kytkin, virta 36
Käynnistyksen korjaus,
käyttäminen 78
käyttäjän salasana 60
käyttäminen
ulkoinen verkkovirtalähde 42
virransäästötilat 36
käyttöjärjestelmä
Microsoft Certificate of
Authenticity aitoustodistustarra 90
Product Key -tuotetunnus 90
käyttöympäristö 91
L
langaton verkko (WLAN)
julkinen WLAN-verkko 19
käyttäminen 17
suojaus 18
tarvittavat laitteet 18
toiminta-alue 19
yhteyden muodostaminen 19
yrityksen WLAN-verkko 19
langattoman laitteen
hyväksyntätarra 90
langattoman lähiverkon (WLAN)
asetusten määrittäminen 18
langattoman yhteyden
merkkivalo 5, 15
langattoman yhteyden painike 15
langattoman yhteyden säätimet
käyttöjärjestelmä 15
painike 15
langattomat antennit,
tunnistaminen 12
lepotila
poistuminen 37
siirtyminen 37
levyn eheytys -ohjelmisto 57
levyn uudelleenjärjestämisohjelmisto 57
liitin, virta 11
liitännät
RJ-45 (verkko) 11
verkko 11
äänilähtö (kuulokkeet) 9
äänitulo (mikrofoni) 9
lisätarvikeakun liitin,
tunnistaminen 13
luettavat tallennusvälineet 36
lämpötila 41
M
mediatoimintojen
hallintapainikkeet 31
mediatoimintojen pikanäppäimet
31
merkkivalot
caps lock 5
kiintolevy 8
langaton yhteys 5
num lock 5
TouchPad 5
verkkokamera 12
verkkovirtalaite 11
verkkovirtalaite/akku 8
virta 5, 8
merkkivalot, kiintolevy 58
Microsoft Certificate of Authenticity
-aitoustodistustarra 90
mikrofonin (äänitulon) liitäntä,
tunnistaminen 9
muistikortin lukulaite,
tunnistaminen 9
muistikortti
asettaminen paikalleen 45
irrottaminen 45
tuetut muodot 45
muistimoduuli
asettaminen paikalleen 72
irrottaminen 71
tunnistaminen 14
vaihtaminen 71
mykistysnäppäin, tunnistaminen
28
N
numerolukitustila, ulkoinen
numeronäppäimistö 30
numeronäppäimistö, ulkoinen
käyttäminen 30
num lock 30
num lk -näppäin, tunnistaminen
30
num lock -merkkivalo 5
näppäimet
esc 7
fn 7
media 31
mediatoiminnot 31
toiminto 7
äänenvoimakkuus 31
näppäimistö
kiinteä numero 7
näppäimistön pikanäppäimet,
tunnistaminen 28
näppäimistön taustavalo 29
näppäimistöt, tunnistaminen 29
näyttökuva, siirtäminen 28
näytön kirkkauden näppäimet 29
O
ohjelmisto
levyn eheytys 57
levyn uudelleenjärjestäminen
57
palomuuri 68
tärkeät päivitykset 69
virustorjunta 68
ongelmat, ratkaiseminen 93
optinen asema 51
optinen asema, tunnistaminen 9
optisen aseman avauspainike,
tunnistaminen 9
osat
edessä olevat 7
näyttö 12
oikealla sivulla olevat 9
pohjassa olevat 13
päällä olevat 4
takana olevat 11
vasemmalla sivulla olevat 10
osoitinlaitteet, asetusten
määrittäminen 23
Hakemisto
99
P
paikannustappi 4
painikkeet
mediatoiminnot 31
optisen aseman
avauspainike 9
paikannustappi oikea 4
paikannustappi vasen 4
TouchPadin oikea painike 4
TouchPadin vasen painike 4
Windows-painike 7
virta 6, 36
äänenvoimakkuus 31
palauttaminen, järjestelmä 78
palauttaminen, kiintolevy 79
palautusosio 79
palautustietoväline, käyttäminen
palauttamiseen 80
palautustietoväline, luominen 77
palautustyökalut 76
palautustyökalut, Windows 78
palomuuriohjelmisto 68
pikanäppäimet
kaiuttimen äänen
mykistäminen 28
kaiuttimen äänenvoimakkuuden
lisääminen 29
kaiuttimen äänenvoimakkuuden
vähentäminen 29
kuvan vaihtaminen näytöstä
toiseen 28
kuvaus 28
käyttäminen 28
lepotila 28
näppäimistön taustavalo 29
näytön kirkkauden
lisääminen 29
näytön kirkkauden
vähentäminen 29
äänenvoimakkuuden
säätäminen 28, 29
pikanäppäimet, mediatoiminnot
31
portit
DisplayPort 10, 33
Intel Wireless Display 35
USB 10
Product Key -tuotetunnus 90
100 Hakemisto
R
RAID 58
RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä),
tunnistaminen 11
S
salasanan määrittäminen
järjestelmän aktivoitumisen
yhteyteen 38
salasanat
BIOS-järjestelmänvalvoja 61
DriveLock 63
järjestelmänvalvoja 60
käyttäjä 60
salpa, akun vapautus 13
salvat, huoltoluukun vapautus 13
sammuttaminen 36
sarjanumero 89
sarjanumero, tietokone 89
SIM
asentaminen 20
SIM-korttipaikka, tunnistaminen
13
sisäinen näytön kytkin 12
sisäisen verkkokameran
merkkivalo, tunnistaminen 12
sisäiset mikrofonit,
tunnistaminen 12
SoftPaq-tiedostot, lataaminen 75
sormenjälkitunnistin,
tunnistaminen 6
staattisen sähkön purkaus 97
suojaus, langaton 18
T
tallennusvälineet 36
tarrat
Bluetooth 90
langattoman laitteen
hyväksyntä 90
Microsoft Certificate of
Authenticity -aitoustodistus
90
sarjanumero 89
viranomaisten ilmoitukset 90
WLAN 90
telakointiliitin, tunnistaminen 13
teräväpiirtolaitteet, liittäminen 35
tietokone, matkustaminen 41, 92
tietokoneen kuljettaminen
matkoilla 41, 90, 92
tietokoneen puhdistaminen 73
tietokoneen sammuttaminen 36
tietokoneen ylläpito 73
toimintonäppäimet,
tunnistaminen 7
TouchPad
käyttäminen 23
painikkeet 4
TouchPadin eleet
kiertäminen 26
nipistys 26
vieritys 25
zoomaus 26
TouchPadin kiertoele 26
TouchPadin käyttöalue
tunnistaminen 4
TouchPadin merkkivalo,
tunnistaminen 5
TouchPadin nipistysele 26
TouchPadin vieritysele 25
TouchPadin zoomausele 26
tuotteen nimi ja numero,
tietokone 89
tuuletusaukot, tunnistaminen 10,
11, 14
tärkeät päivitykset, ohjelmisto 69
U
ulkoinen asema 51
ulkoinen verkkovirtalähde,
käyttäminen 42
ulkoiset laitteet 51
USB 3.0 -portti 9, 10
USB-kaapeli, liittäminen 50
USB-keskittimet 49
USB-laitteet
kuvaus 49
liittäminen 50
poistaminen 50
USB-portit, tunnistaminen 9, 10
V
vaihdettavat näytönohjaimet 43
vaijerilukon kiinnityspaikka,
tunnistaminen 10
valinnaiset ulkoiset laitteet,
käyttäminen 51
vanhojen USB-laitteiden tuki 81
Varmuuskopiointi ja
palauttaminen 78
varmuuskopiointityökalut 76
varmuuskopiot
luominen 77
palautus 78
verkkokamera 12, 33
verkkokamera, tunnistaminen 12
verkkokameran merkkivalo,
tunnistaminen 12
verkkoliitäntä, tunnistaminen 11
verkkovirtalaite, testaaminen 43
verkkovirtalaite/ 11
Verkkovirtalaitteen/akun
merkkivalo 8
verkkovirtalaitteen testaaminen
43
vianmääritys
levyn polttaminen 96
levyn toistaminen 95
vianmääritys, ulkoinen näyttö 96
video 33
viranomaisten ilmoitukset
langattoman laitteen
hyväksyntätarrat 90
viranomaisten ilmoitukset tarra 90
virranhallinta-asetusten
määrittäminen 36
virran merkkivalot 5, 8
virransyöttö 91
virran säästäminen 41
virransäästötilat 36
virta
akku 38
asetukset 36
säästäminen 41
virtakytkin 36
virtaliitin, tunnistaminen 11
virtapainike 36
virtapainike, tunnistaminen 6
virustorjuntaohjelmisto 68
Windowsin käynnistyksen korjaus,
käyttäminen 78
Windows-painike, tunnistaminen
7
WLAN-antennit, tunnistaminen
12
WLAN-laite 17, 90
WLAN-tarra 90
WWAN-antennit, tunnistaminen
12
WWAN-laite 15, 19
Y
yhteyden muodostaminen WLANverkkoon 19
yrityksen WLAN-verkko 19
Ä
älykortti
asettaminen asemaan 49
määritelmä 48
poistaminen 49
älykorttipaikka 10
äänenvoimakkuuden näppäimet,
tunnistaminen 28, 29
äänenvoimakkuus
näppäimet 31
painikkeet 31
säätäminen 31
äänilähdön (kuulokkeiden) liitäntä,
tunnistaminen 9
äänitoiminnot, tarkistaminen 32
äänitoimintojen tarkistaminen 32
äänitulon (mikrofonin) liitäntä,
tunnistaminen 9
W
Windows 7 -käyttöjärjestelmän
DVD-levy
käyttäminen palauttamiseen
80
luominen 77
Hakemisto 101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising