HP | ZBook 15u G3 Mobile Workstation (ENERGY STAR) | HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation Uporabniški priročnik

HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation Uporabniški priročnik
Uporabniški priročnik
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD je blagovna znamka družbe Advanced
Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna
znamka ustreznega lastnika, ki jo družba
Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence.
Intel je blagovna znamka podjetja Intel
Corporation v ZDA in drugih državah. Java je
ameriška blagovna znamka družbe Sun
Microsystems, Inc. Microsoft in Windows sta
registrirani blagovni znamki ali blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA
in/ali drugih državah. NVIDIA je blagovna
znamka in/ali registrirana blagovna znamka
družbe Intel Corporation v ZDA in drugih
državah. Logotip SD je blagovna znamka
svojega lastnika.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine
garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve
so navedene v izrecnih garancijskih izjavah,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati
kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Prva izdaja: avgust 2015
Št. dela dokumenta: 830997-BA1
Obvestilo o izdelku
Pogoji programske opreme
Ta uporabniški priročnik opisuje funkcije, ki so
skupne večini modelom. Nekatere funkcije
morda niso na voljo v vašem računalniku.
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v svoj
računalnik ali kako drugače uporabljate kateri
koli vnaprej nameščen programski izdelek v
tem računalniku, vas zavezujejo določila HPjeve licenčne pogodbe za končnega uporabnika
(EULA). Če ne sprejmete teh licenčne pogojev,
je vaše edino pravno sredstvo, da v 14 dneh
vrnete celoten neuporabljen izdelek (strojno in
programsko opremo) prodajalcu, ki vam bo v
skladu s svojim pravilnikom o povračilih povrnil
kupnino.
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah
sistema Windows. Ta računalnik lahko za
izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi sistem
Windows, zahteva nadgrajeno in/ali ločeno
kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali
programsko opremo. Podrobnosti so na voljo
na naslovu http://www.microsoft.com.
Za dostop do najnovejšega uporabniškega
priročnika pojdite na http://www.hp.com/
support in izberite svojo državo. Izberite
Gonilniki in prenosi, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
Če želite dodatne informacije ali zahtevati
celotno vračilo zneska, ki ste ga plačali za
računalnik, se obrnite na svojega prodajalca.
Varnostno opozorilo
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne polagajte v
naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih in ravnih
površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali
mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega se napajalnik za izmenični tok med delovanjem ne
sme dotikati kože ali mehke površine, kot so blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta
izdelana v skladu z mednarodnimi standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950-1), ki
opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
iv
Varnostno opozorilo
Kazalo
1 Dobrodošli .................................................................................................................................................... 1
Iskanje informacij ................................................................................................................................................... 2
2 Spoznavanje računalnika ............................................................................................................................... 4
Desna stran ............................................................................................................................................................ 4
Leva stran ............................................................................................................................................................... 5
Zaslon ..................................................................................................................................................................... 6
Zgornja stran .......................................................................................................................................................... 7
Sledilna ploščica .................................................................................................................................. 7
Lučke .................................................................................................................................................... 7
Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov ........................................................................................ 10
Tipke .................................................................................................................................................. 12
Spodnja stran ....................................................................................................................................................... 14
Sprednja stran ...................................................................................................................................................... 14
3 Omrežne povezave ....................................................................................................................................... 16
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem .............................................................................................. 16
Uporaba kontrolnikov brezžičnega vmesnika .................................................................................. 16
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika ......................................................................... 16
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema ................................................................ 17
Uporaba omrežja WLAN .................................................................................................................... 17
Uporaba ponudnika internetnih storitev ........................................................................ 17
Nastavitev naprave WLAN .............................................................................................. 18
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika ................................................................... 18
Zaščita naprave WLAN .................................................................................................... 18
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN ................................................................. 19
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih) ............................................ 19
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM (samo pri nekaterih modelih) ......................................... 20
Uporaba storitve HP Mobile Connect (samo pri nekaterih modelih) ................................................ 20
Uporaba GPS (samo pri nekaterih modelih) ..................................................................................... 21
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth .............................................................................................. 21
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem ..................................................................................................... 21
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN) .................................................................... 21
4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami .............................................................................. 23
Uporaba kazalnih naprav ..................................................................................................................................... 23
v
Nastavitev možnosti kazalne naprave .............................................................................................. 23
Uporaba kazalne palice ..................................................................................................................... 23
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti ......................................................................................... 23
Vklop in izklop sledilne ploščice ..................................................................................... 24
Dotikanje ......................................................................................................................... 24
Drsenje ............................................................................................................................ 24
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov .............................................................. 25
Dvoprstni klik .................................................................................................................. 25
Vrtenje (samo pri nekaterih modelih) ............................................................................. 26
Odrivanje (samo pri nekaterih modelih) ......................................................................... 26
Podrsanje z roba (samo pri nekaterih modelih) ............................................................. 27
Podrsanje z desnega roba ............................................................................ 27
Podrsanje z levega roba ............................................................................... 27
Podrsanje z zgornjega roba .......................................................................... 28
Uporaba tipkovnice .............................................................................................................................................. 28
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows ....................................................................................... 29
Prepoznavanje bližnjičnih tipk .......................................................................................................... 29
Uporaba tipkovnic ............................................................................................................................. 30
Uporaba vdelane številske tipkovnice ............................................................................ 30
Vklapljanje in izklapljanje vdelane številske tipkovnice .............................. 31
Preklapljanje funkcij tipk na vdelani številski tipkovnici ............................. 31
Uporaba vgrajene številske tipkovnice (samo pri nekaterih modelih) .......................... 31
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice ............................................................. 32
5 Večpredstavnost ......................................................................................................................................... 33
Uporaba kontrolnikov za predstavnost ............................................................................................................... 33
Zvok ...................................................................................................................................................................... 33
Priključitev zvočnikov ........................................................................................................................ 33
Nastavitev glasnosti .......................................................................................................................... 33
Priključitev slušalk ............................................................................................................................ 34
Priključitev mikrofona ....................................................................................................................... 34
Priključitev slušalk in mikrofonov ..................................................................................................... 34
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku ......................................................................................... 34
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih) ................................................................................................... 35
Dotik za skupno rabo (samo pri nekaterih modelih) ........................................................................................... 35
Začetek skupne rabe ......................................................................................................................... 35
Video .................................................................................................................................................................... 36
VGA .................................................................................................................................................... 37
Vrata DisplayPort v dvojnem načinu ................................................................................................. 37
Odkrivanje in priključitev žičnih zaslonov prek MultiStream Transport ........................................... 38
vi
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico AMD ali Nvidia (z dodatnim
zvezdiščem) .................................................................................................................... 38
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z dodatnim
zvezdiščem) .................................................................................................................... 39
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z vgrajenim
zvezdiščem) .................................................................................................................... 39
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in povezovanje z njimi
(samo pri nekaterih modelih) ............................................................................................................ 40
6 Upravljanje porabe ...................................................................................................................................... 41
Zaustavitev (izklop) računalnika ......................................................................................................................... 41
Nastavljanje možnosti porabe energije .............................................................................................................. 41
Uporaba stanj za varčevanje z energijo ............................................................................................ 41
Preklop v stanje spanja in iz njega .................................................................................. 42
Omogočanje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega ................. 42
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije .............................................. 42
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju ......................................................................... 43
Uporaba napajanja iz akumulatorja .................................................................................................. 43
Tovarniško zapečaten akumulator ................................................................................. 43
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju .................................................................. 43
Uporaba funkcije Preverjanje akumulatorja ................................................................... 44
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja ................................................................ 44
Maksimiziranje časa praznjenja akumulatorja ............................................................... 44
Upravljanje stanj praznega akumulatorja ...................................................................... 44
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja .............................................. 45
Reševanje stanja praznega akumulatorja .................................................... 45
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja ........................................................................... 45
Uporaba zunanjega napajanja iz omrežja ......................................................................................... 46
Preizkušanje napajalnika ................................................................................................ 46
7 Zunanje kartice in naprave ........................................................................................................................... 47
Uporaba bralnikov pomnilniških kartic ............................................................................................................... 47
Vstavljanje pomnilniške kartice ........................................................................................................ 47
Odstranitev pomnilniške kartice ....................................................................................................... 47
Uporaba pametnih kartic ..................................................................................................................................... 48
Vstavljanje pametne kartice ............................................................................................................. 48
Odstranjevanje pametne kartice ....................................................................................................... 48
Uporaba naprave USB .......................................................................................................................................... 49
Priključitev naprave USB ................................................................................................................... 50
Odstranjevanje naprave USB ............................................................................................................. 50
Uporaba dodatnih zunanjih naprav ..................................................................................................................... 51
vii
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov ............................................................................................... 51
8 Pogoni ........................................................................................................................................................ 52
Ravnanje s pogoni ................................................................................................................................................ 52
Uporaba trdih diskov ............................................................................................................................................ 52
Intel Smart Response Technology (samo pri nekaterih modelih) .................................................... 52
Izboljšanje delovanja trdega diska .................................................................................................... 53
Uporaba programa za defragmentiranje diska .............................................................. 53
Uporaba programa za čiščenje diska .............................................................................. 53
Uporaba programa HP 3D DriveGuard (samo pri nekaterih modelih) .............................................. 54
Prepoznavanje stanja programske opreme HP 3D DriveGuard ..................................... 54
Uporaba RAID (samo pri nekaterih modelih) ....................................................................................................... 54
9 Varnost ....................................................................................................................................................... 55
Zaščita računalnika .............................................................................................................................................. 55
Uporaba gesel ...................................................................................................................................................... 55
Nastavitev gesel v sistemu Windows ................................................................................................ 56
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup ...................................................................................... 56
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS ............................................................................................. 57
Vnos skrbniškega gesla za BIOS ..................................................................................... 59
Upravljanje gesla za DriveLock v orodju Computer Setup ................................................................ 59
Nastavitev gesla za DriveLock ........................................................................................ 60
Vnos gesla za DriveLock ................................................................................................. 61
Spreminjanje gesla za DriveLock .................................................................................... 61
Odstranjevanje zaščite DriveLock ................................................................................... 62
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu Computer Setup ........ 62
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) .......................................... 62
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) ........................... 63
Uporaba protivirusne programske opreme ......................................................................................................... 63
Uporaba programske opreme požarnega zidu ................................................................................................... 63
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev .............................................................................................. 64
Uporaba programa HP Client Security (samo pri nekaterih modelih) ................................................................ 64
Uporaba programa HP Touchpoint Manager (samo pri nekaterih modelih) ...................................................... 64
Namestitev dodatnega varnostnega kabla ......................................................................................................... 64
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih) ....................................................................... 65
Iskanje bralnika prstnih odtisov ........................................................................................................ 65
10 Vzdrževanje .............................................................................................................................................. 66
Čiščenje računalnika ............................................................................................................................................ 66
Postopki čiščenja ............................................................................................................................... 66
viii
Čiščenje zaslona ("večnamenski računalniki ali prenosniki) .......................................... 66
Čiščenje stranic ali pokrova ............................................................................................ 66
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške .............................................................. 67
Posodabljanje programov in gonilnikov .............................................................................................................. 67
Uporaba programa SoftPaq Download Manager ................................................................................................ 67
11 Varnostno kopiranje in obnovitev ................................................................................................................ 68
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov ............................................................................................................... 68
Izvedba obnovitve sistema .................................................................................................................................. 68
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows ....................................................... 68
Uporaba orodja za obnovitev f11 ...................................................................................................... 69
Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej) ........................................ 70
Uporaba možnosti Windows Refresh ali Windows Reset ................................................................. 70
Uporaba funkcije HP Software Setup ................................................................................................ 70
12 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure Start ............................................................................................... 71
Uporaba orodja Computer Setup ......................................................................................................................... 71
Zagon orodja Computer Setup .......................................................................................................... 71
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup .............................................................................. 71
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup ....................................................... 72
Posodabljanje BIOS-a ........................................................................................................................ 72
Ugotavljanje različice BIOS-a .......................................................................................... 73
Prenos posodobitve BIOS-a ............................................................................................ 73
Spreminjanje zagonskega zaporedja s pozivom f9 .......................................................................... 74
Nastavitve za TPM BIOS (samo pri nekaterih izdelkih) ....................................................................................... 74
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih izdelkih) ........................................................................ 75
13 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................................................................................. 76
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB ............................................................... 76
14 Podpora .................................................................................................................................................... 78
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 78
Nalepke ................................................................................................................................................................ 79
15 Specifikacije .............................................................................................................................................. 80
Napajalni vhod ..................................................................................................................................................... 80
Delovno okolje ..................................................................................................................................................... 80
16 Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami ................................................................................................ 81
Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami ............................................................... 81
ix
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 81
Dodatek A Potovanje z računalnikom ............................................................................................................... 82
Dodatek B Odpravljanje težav ......................................................................................................................... 83
Viri za odpravljanje težav .................................................................................................................................... 83
Odpravljanje težav ............................................................................................................................................... 83
Računalnik se ne zažene ................................................................................................................... 83
Računalniški zaslon je prazen ........................................................................................................... 84
Programska oprema ne deluje pravilno ............................................................................................ 84
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva ............................................................................................. 84
Računalnik je nenavadno topel ......................................................................................................... 84
Zunanja naprava ne deluje ................................................................................................................ 85
Brezžična omrežna povezava ne deluje ............................................................................................ 85
Film ni viden na zunanjem zaslonu ................................................................................................... 85
Dodatek C Elektrostatična razelektritev ........................................................................................................... 86
Stvarno kazalo ............................................................................................................................................... 87
x
1
Dobrodošli
Ko nastavite in registrirate računalnik, priporočamo, da izvedete naslednje korake, da boste čim bolje
izkoristili svojo pametno naložbo:
●
NASVET:
Za hitro vrnitev na začetni zaslon računalnika iz odprtega programa ali namizja pritisnite
tipko z logotipom Windows
na tipkovnici. Če ponovno pritisnete tipko z logotipom Windows, se
vrnete na prejšnji zaslon.
●
Vzpostavite povezavo z internetom – nastavite žično ali brezžično omrežje, da se lahko povežete z
internetom. Za dodatne informacije glejte Omrežne povezave na strani 16.
●
Posodobite protivirusno programsko opremo – zaščitite računalnik pred škodo, ki jo povzročijo virusi.
V računalniku je vnaprej nameščena programska oprema. Za dodatne informacije glejte Uporaba
protivirusne programske opreme na strani 63.
●
Spoznajte svoj računalnik – poučite se o funkcijah računalnika. Za dodatne informacije glejte razdelka
Spoznavanje računalnika na strani 4 in Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
na strani 23.
●
Poiščite nameščeno programsko opremo – odprite seznam strojne opreme, ki je prednameščena v
računalniku.
Na začetnem zaslonu vnesite a, kliknite Programi in nato izberite možnost na prikazanem seznamu.
Podrobnosti o uporabi programske opreme, ki jo dobite z računalnikom, poiščite v navodilih proizvajalca
programske opreme, ki so priložena opremi, ali na spletnem mestu proizvajalca.
●
Varnostno kopirajte trdi disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon. Glejte
Varnostno kopiranje in obnovitev na strani 68.
1
Iskanje informacij
S pomočjo Navodil za nastavitev ste vklopili računalnik in poiskali ta priročnik. Vire s podrobnostmi o izdelku,
navodili in ostalimi informacijami najdete v spodnji tabeli.
Viri
Za informacije o
Plakat z navodili za nastavitev
●
namestitvi računalnika
●
pomoči za prepoznavanje komponent računalnika
HP Support Assistant
●
operacijskem sistemu
Če želite odpreti program HP Support Assistant, na
začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
●
posodobitvah programske opreme, gonilnikov in BIOS-a
●
orodjih za odpravljanje težav
●
iskanju podpore
Mednarodna podpora
●
spletnem klepetu s HP-jevim strokovnjakom
Za podporo v svojem jeziku obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
●
telefonskih številkah za podporo
●
lokacijah HP-jevih servisnih centrov
Spletno mesto HP
●
podpori
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo
državo. Izberite Gonilniki in prenosi, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
●
naročanju delov in dodatni pomoči
●
pripomočkih, ki so na voljo za napravo
Priročnik za varno in udobno uporabo
●
pravilni nastavitvi delovne postaje, optimalni drži, zdravju in
delovnih navadah
●
električnih in mehanskih varnostnih informacijah
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
●
upravnih in varnostnih informacijah
Postopek za odpiranje tega priročnika:
●
odlaganju akumulatorja
Za dostop do najnovejšega uporabniškega priročnika
pojdite na http://www.hp.com/support in izberite svojo
državo. Izberite Gonilniki in prenosi, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
Postopek za odpiranje tega priročnika:
▲
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite
program HP Support Assistant.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/ergo.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite
program HP Support Assistant.
2.
Izberite Moj računalnik, nato pa Uporabniški
priročniki.
Omejena garancija*
garanciji
Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu izberite
program HP Support Assistant, nato pa izberite Moj
računalnik in Garancija in storitve.
– ali –
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*HP-jevo omejeno garancijo najdete med uporabniškimi priročniki za vaš izdelek in/ali na CD-ju/DVD-ju, priloženem v škatli. V
nekaterih državah ali regijah je v škatli priložena HP-jeva omejena garancija v tiskani obliki. V nekaterih državah ali območjih, v katerih
garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko prenesete na spletnem mestu http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za izdelke,
2
Poglavje 1 Dobrodošli
Viri
Za informacije o
kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507.
Vključite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.
Iskanje informacij
3
2
Spoznavanje računalnika
Desna stran
Komponenta
(1)
Opis
Vrata USB Type-C (napajalna)
Omogočajo priključitev katere koli naprave USB s priključkom
Type-C.
OPOMBA: Vrata USB Type-C lahko uporabite za polnjenje
izdelkov, kot so mobilni telefoni, prenosni računalniki, tablični
računalniki in predvajalniki MP3, tudi ko je računalnik izklopljen.
Poleg tega lahko v določena vrata USB Type-C priključite tudi
naprave DisplayPort, VGA, HDMI in drugi video naprave, da
omogočite izhodni video.
OPOMBA:
posebej).
Morda boste potrebovali prilagojevalnike (kupijo se
(2)
Vrata DisplayPort v dvojnem načinu
Omogočajo priključitev dodatne digitalne naprave za
prikazovanje, kot je visokozmogljiv monitor ali projektor.
(3)
Bralnik pomnilniških kartic
Bere dodatne pomnilniške kartice, ki omogočajo shranjevanje,
upravljanje in skupno rabo informacij ali dostopanje do njih.
(4)
Priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka
(mikrofon)
Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim
napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali
kabla za zvok televizorja. Uporablja se tudi za priključitev
dodatnega naglavnega mikrofona. Ta priključek ne podpira
dodatnih naprav, ki jih tvori le mikrofon.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali
slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da zmanjšate
tveganje poškodb. Za dodatne informacije o varnosti glejte
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila. Če želite
odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora,
nato pa izberite program HP Support Assistant.
OPOMBA: Ko v priključek vključite napravo, se zvočniki
računalnika izklopijo.
OPOMBA: Preverite, ali ima kabel naprave priključek s štirimi
vodi, ki podpira tako izhod (slušalke) kot vhod zvoka (mikrofon).
(5)
4
Vrata USB 3.0
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica,
miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče
USB.
Komponenta
Opis
Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB glejte Uporaba
naprave USB na strani 49.
(6)
Omrežni priključek RJ-45
Omogoča priključitev omrežnega kabla.
(7)
Priključek za združitev
Omogoča priključitev dodatne naprave za združitev.
(8)
Reža za kartico SIM
Podpira brezžični modul naročnikove identitete (kartica SIM).
(9)
Priključek za napajanje
Omogoča priključitev napajalnika.
Leva stran
Komponenta
(1)
Opis
Reža za varnostni kabel
Omogoča namestitev dodatnega varnostnega kabla v
računalnik.
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju morebitnih
tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali
napačnega ravnanja z njim.
(2)
Prezračevalni reži (2)
Omogočata pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti
notranje komponente in preprečuje pregretje. Normalno je, da
se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
(3)
Vrata za zunanji monitor
Omogočajo priključitev zunanjega monitorja VGA ali projektorja.
(4)
Napajalna vrata USB 3.0
Omogočajo priključitev dodatne naprave USB, kot je tipkovnica,
miška, zunanji pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče
USB. S standardnimi vrati USB se ne bodo napolnile vse naprave
USB ali pa se bodo polnile z nizkim tokom. Nekatere naprave
USB zahtevajo napajanje, zato boste potrebovali napajalna
vrata.
OPOMBA: Napajalna vrata USB lahko uporabite za polnjenje
izbranih modelov mobilnih telefonov in predvajalnikov MP3, tudi
ko je računalnik izklopljen.
Leva stran
5
Komponenta
Opis
Za podrobnosti o različnih vrstah vrat USB glejte Uporaba
naprave USB na strani 49.
(5)
Bralnik pametnih kartic
Podpira dodatne pametne kartice.
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Anteni WLAN*
Pošiljata in prejemata brezžične signale za komuniciranje z
brezžičnimi lokalnimi omrežji (WLAN).
(2)
Anteni WWAN*
Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za komuniciranje z
brezžičnimi prostranimi omrežji (WWAN-i).
(3)
Notranja mikrofona
Omogočata snemanje zvoka.
(4)
Lučka spletne kamere
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(5)
Spletna kamera
Snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri modeli
omogočajo videokonference in spletne klepete z uporabo pretočnega
videa.
Za informacije o uporabi spletne kamere odprite program HP Support
Assistant. Če želite odpreti program HP Support Assistant, na
začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Upravna obvestila
o brezžičnih napravah preberite v razdelku priročnika Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila, ki velja za vašo državo ali regijo.
Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa izberite program HP Support Assistant.
6
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Zgornja stran
Sledilna ploščica
Komponenta
Opis
(1)
Kazalna palica (samo pri nekaterih modelih)
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(2)
Levi gumb kazalne palice (samo pri nekaterih
modelih)
Deluje kot levi gumb zunanje miške.
(3)
Gumb/lučka za vklop/izklop sledilne ploščice
Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.
(4)
Območje sledilne ploščice
●
Sveti: sledilna ploščica je izklopljena.
●
Ne sveti: sledilna ploščica je vklopljena.
Bere poteze s prsti za premikanje kazalke ali aktiviranje
elementov na zaslonu.
OPOMBA: Sledilna ploščica podpira tudi podrsanje z roba. Za
dodatne informacije glejte Podrsanje z roba (samo pri nekaterih
modelih) na strani 27.
(5)
Levi gumb sledilne ploščice
Deluje kot leva tipka zunanje miške.
(6)
Desni gumb kazalne palice (samo pri nekaterih
modelih)
Deluje kot desna tipka zunanje miške.
(7)
Desni gumb sledilne ploščice
Deluje kot desna tipka zunanje miške.
Lučke
OPOMBA:
Glejte sliko, ki najbolj ustreza vašemu računalniku.
Zgornja stran
7
Komponenta
(1)
(2)
Opis
Lučka napajanja
Lučka za izklop mikrofona
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način varčevanja z
energijo. Računalnik izklopi zaslon in ostale nepotrebne
komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je način varčevanja z energijo, ki rabi
najmanjšo količino energije.
●
Sveti rumeno: zvok mikrofona je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok mikrofona je vklopljen.
(3)
Lučka Num Lock
Sveti: lučka Num Lock je vklopljena.
(4)
Lučka brezžičnega vmesnika
Sveti: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava
brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali naprava
Bluetooth®.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti
rumeno, kadar so vse brezžične naprave izklopljene.
(5)
8
Lučka za izklop zvoka
●
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok računalnika je vklopljen.
(6)
Lučka Caps Lock
Sveti: funkcija Caps lock je vklopljena, kar spremeni vse črke v
velike črke.
(7)
Lučka sledilne ploščice
●
Sveti: sledilna ploščica je izklopljena.
●
Ne sveti: sledilna ploščica je vklopljena.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Komponenta
(1)
(2)
Opis
Lučka napajanja
Lučka za izklop mikrofona
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način varčevanja z
energijo. Računalnik izklopi zaslon in ostale nepotrebne
komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je način varčevanja z energijo, ki rabi
najmanjšo količino energije.
●
Sveti rumeno: zvok mikrofona je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok mikrofona je vklopljen.
(3)
Lučka Num Lock
Sveti: lučka Num Lock je vklopljena.
(4)
Lučka brezžičnega vmesnika
Sveti: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava
brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali naprava
Bluetooth®.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti
rumeno, kadar so vse brezžične naprave izklopljene.
(5)
Lučka za izklop zvoka
●
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
●
Ne sveti: zvok računalnika je vklopljen.
(6)
Lučka Caps Lock
Sveti: funkcija Caps lock je vklopljena, kar spremeni vse črke v
velike črke.
(7)
Lučka sledilne ploščice
●
Sveti: sledilna ploščica je izklopljena.
●
Ne sveti: sledilna ploščica je vklopljena.
Zgornja stran
9
Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov
Komponenta
(1)
Opis
Gumb za vklop/izklop
●
Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite.
●
Ko je računalnik vklopljen, na kratko pritisnite gumb, da
vključite stanje spanja.
●
Ko je računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite gumb,
da preklopite iz stanja spanja.
●
Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite ta
gumb, da zapustite stanje mirovanja.
POZOR: Z daljšim pritiskom gumba za vklop/izklop boste
izgubili vse neshranjene podatke.
Če se je računalnik prenehal odzivati in postopki za zaustavitev
sistema Windows® ne delujejo, pridržite gumb za vklop/izklop
najmanj 15 sekund, da izklopite računalnik.
Če želite izvedeti več o nastavitvah porabe, si oglejte svoje
možnosti porabe energije. Na začetnem zaslonu vnesite
napajanje, izberite Nastavitve napajanja in mirovanja, nato
pa na seznamu programov izberite Napajanje in mirovanje.
10
(2)
Zvočnika
Proizvajata zvok.
(3)
Gumb brezžičnega vmesnika
Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne
vzpostavi brezžične povezave.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Komponenta
Opis
(4)
Gumb za izklop zvoka
Izklopi in ponovno vklopi zvok.
(5)
Bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih
modelih)
Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim odtisom
namesto prijave z geslom.
Zgornja stran
11
Tipke
OPOMBA:
Glejte sliko, ki najbolj ustreza vašemu računalniku.
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se prikažejo informacije
o sistemu.
(2)
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko num lk,
esc ali b, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3)
Tipka z logotipom Windows
Odpre začetni zaslon iz odprtega programa ali namizja Windows.
OPOMBA: Če ponovno pritisnete tipko z logotipom Windows,
se boste vrnili na prejšnji zaslon.
(4)
Funkcijske tipke
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se zaženejo pogosto
uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Vdelana številska tipkovnica
Ko je pomožna tipkovnica vklopljena, jo lahko uporabljate kot
zunanjo številsko tipkovnico.
Vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, ki jo označuje ikona v
desnem zgornjem kotu tipke.
12
(6)
Tipka za programe Windows
Prikaže možnosti za izbrani predmet.
(7)
Tipka num lock
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
Komponenta
Opis
(1)
Tipka esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se prikažejo informacije
o sistemu.
(2)
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko num lk,
esc ali b, se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3)
Tipka z logotipom Windows
Odpre začetni zaslon iz odprtega programa ali namizja Windows.
OPOMBA: Če ponovno pritisnete tipko z logotipom Windows,
se boste vrnili na prejšnji zaslon.
(4)
Funkcijske tipke
Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn, se zaženejo pogosto
uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Tipka num lock
Omogoča preklapljanje med navigacijskimi in številskimi
funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici.
(6)
Vgrajena številska tipkovnica
Ko je tipka Num Lock omogočena, jo lahko uporabljate kot
zunanjo številsko tipkovnico.
Zgornja stran
13
Spodnja stran
Komponenta
Opis
(1)
Priključka za združitev (2)
Omogočata priključitev dodatne naprave za združitev.
(2)
Prezračevalni reži (2)
Omogočata pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno
hladiti notranje komponente in preprečuje pregretje.
Normalno je, da se med običajnim delom notranji
ventilator vklaplja in izklaplja.
Sprednja stran
Komponenta
(1)
Opis
Lučka brezžičnega vmesnika
Sveti: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr.
naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali
naprava Bluetooth®.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične
povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične naprave
izklopljene.
(2)
14
Lučka napajanja
Poglavje 2 Spoznavanje računalnika
●
Sveti: računalnik je vklopljen.
Komponenta
(3)
Opis
Lučka akumulatorja
●
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način
varčevanja z energijo. Računalnik izklopi zaslon in
ostale nepotrebne komponente.
●
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju
mirovanja. Stanje mirovanja je način varčevanja z
energijo, ki rabi najmanjšo količino energije.
Ko je priključen napajalnik:
●
Sveti belo: napolnjenost akumulatorja je več kot 90odstotna.
●
Sveti rumeno: napolnjenost akumulatorja je med 0 in
90 odstotki.
●
Ne sveti: akumulator se ne polni.
Ko napajalnik ni priključen (akumulator se ne polni):
(4)
Lučka pogona
●
Utripa rumeno: akumulator je skoraj prazen. Ko je
akumulator skoraj povsem prazen, začne lučka
akumulatorja hitro utripati.
●
Ne sveti: akumulator se ne polni.
●
Utripa belo: trdi disk je v uporabi.
●
Sveti rumeno: sistem HP 3D DriveGuard je začasno
parkiral trdi disk.
OPOMBA: Za dodatne informacije o programu HP 3D
DriveGuard glejte Uporaba programa HP 3D DriveGuard
(samo pri nekaterih modelih) na strani 54.
Sprednja stran
15
3
Omrežne povezave
Računalnik lahko vzamete s seboj, kamor koli greste. Vendar lahko z njim in vzpostavljeno omrežno (žično ali
brezžično) povezavo raziskujete svet in dostopate do informacij prek milijonov spletnih strani tudi od doma.
To poglavje vam bo pomagalo vzpostaviti povezavo s tem svetom.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
V računalniku je lahko ena ali več od naslednjih brezžičnih naprav:
●
Naprava lokalnega brezžičnega omrežja (WLAN) – računalnik povezuje z brezžičnimi lokalnimi omrežji
(običajno imenovana omrežja Wi-Fi, brezžična omrežja LAN ali WLAN) v pisarnah podjetij, doma in v
javnih prostorih, kot so letališča, restavracije, kavarne, hoteli in univerze. V omrežju WLAN mobilna
brezžična naprava v računalniku komunicira z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko.
●
HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih) – naprava za brezžično prostrano omrežje (WWAN),
ki omogoča brezžično povezljivost na veliko večjem območju. Operaterji mobilnih omrežij bazne postaje
(te so podobne stolpom za mobilno telefonijo) nameščajo na obširnih geografskih območjih ter tako
učinkovito zagotavljajo pokritost celotnih regij in celo držav.
●
Naprava Bluetooth – vzpostavlja osebno omrežje (PAN), da bi se povezala z drugimi napravami, ki
podpirajo Bluetooth, kot so računalniki, telefoni, tiskalniki, slušalke, zvočniki in kamere. V omrežju PAN
vsaka naprava neposredno komunicira z drugimi napravami, pri čemer naprave ne smejo biti preveč
oddaljene druga od druge – običajno ne več kot 10 metrov.
Za več informacij o brezžični tehnologiji glejte informacije in spletne povezave v orodju HP Support Assistant.
Če želite odpreti program HP Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Uporaba kontrolnikov brezžičnega vmesnika
Brezžične naprave v računalniku lahko nadzorujete z eno ali več naslednjimi funkcijami:
●
gumb brezžičnega vmesnika, stikalo za vklop/izklop brezžičnega vmesnika, tipka brezžičnega vmesnika
ali tipka letalskega načina (v tem poglavju ga imenujemo gumb brezžičnega vmesnika) (samo pri
nekaterih modelih);
●
nastavitve operacijskega sistema.
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika
Računalnik ima gumb brezžičnega vmesnika, eno ali več brezžičnih naprav in pri nekaterih modelih eno ali dve
lučki brezžičnega vmesnika. Vse brezžične naprave v računalniku so tovarniško omogočene, zato lučka
brezžičnega vmesnika, če jo vaš računalnik ima, sveti (belo), ko vklopite računalnik.
Lučka brezžičnega vmesnika označuje splošno stanje napajanja brezžičnih naprav, ne pa stanja posamezne
naprave. Če lučka brezžičnega vmesnika sveti belo, je vklopljena vsaj ena brezžična naprava. Če lučka
brezžičnega vmesnika ne sveti, so vse brezžične naprave izklopljene.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične naprave
izklopljene.
Ker so v tovarni omogočene vse brezžične naprave, lahko z gumbom za vklop in izklop brezžičnega vmesnika
hkrati vklopite ali izklopite vse brezžične naprave.
16
Poglavje 3 Omrežne povezave
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
V središču za omrežje in skupno rabo lahko nastavite povezavo ali omrežje, se povežete v omrežje in
diagnosticirate ter odpravite omrežne težave.
Če želite uporabiti kontrolnike operacijskega sistema:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Omrežje in internet, nato pa Središče za omrežje in skupno rabo.
Več informacij poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite odpreti program HP Support Assistant, na
začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Uporaba omrežja WLAN
Z napravo WLAN lahko dostopate do brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), ki ga sestavljajo drugi
računalniki in pripomočki, povezani z brezžičnim usmerjevalnikom ali dostopno točko v brezžičnem omrežju.
OPOMBA:
Izraza brezžični usmerjevalnik in brezžična dostopna točka sta zamenljiva.
●
Obsežno omrežje WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, ima običajno dostopne točke, ki jih
lahko uporablja veliko računalnikov in drugih naprav in ki lahko ločijo ključne omrežne funkcije.
●
Domači WLAN ali WLAN v manjših podjetjih navadno uporablja brezžični usmerjevalnik, ki določenemu
številu brezžičnih in običajnih računalnikov omogoča skupno rabo internetne povezave, tiskalnika in
datotek brez dodatne strojne ali programske opreme.
Če želite uporabljati napravo WLAN z računalnikom, se morate priključiti na omrežno infrastrukturo WLAN (ki
jo omogoča ponudnik storitev ali javno omrežje oziroma omrežje v podjetju).
Uporaba ponudnika internetnih storitev
Ko doma nastavljate dostop do interneta, morate ustvariti račun pri ponudniku internetnih storitev (ISP-ju).
Pri lokalnem ponudniku internetnih storitev se pozanimajte o nakupu internetne storitve in modema.
Ponudnik internetnih storitev vam bo pomagal pri nastavitvi modema, namestitvi omrežnega kabla za
povezavo računalnika z brezžičnim vmesnikom in modemom ter pri preizkusu internetne storitve.
OPOMBA: Posredoval vam bo tudi uporabniško ime in geslo za dostop do interneta. Te podatke si zapišite in
jih shranite na varno mesto.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
17
Nastavitev naprave WLAN
Za nastavitev omrežja WLAN in povezavo z internetom potrebujete to opremo:
●
širokopasovni modem (modem DSL ali kabelski modem) (1) in hitro internetno storitev, ki jo zagotavlja
ponudnik internetnih storitev;
●
brezžični usmerjevalnik (2) (naprodaj posebej);
●
brezžični računalnik (3).
OPOMBA: Nekateri modemi imajo vgrajen brezžični usmerjevalnik. Pri ponudniku internetnih storitev
preverite, katere vrste modem imate.
Na spodnji sliki je primer nastavitve brezžičnega omrežja z vzpostavljeno povezavo z internetom.
Ko omrežje raste, se lahko vanj za dostop do interneta povežejo dodatni brezžični in žični računalniki.
Za pomoč pri nastavljanju omrežja WLAN glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika
internetnih storitev.
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika
Za pomoč pri nastavitvi brezžičnega usmerjevalnika glejte informacije proizvajalca usmerjevalnika ali
ponudnika internetnih storitev.
OPOMBA: Priporočamo, da povezavo novega računalnika z brezžičnim vmesnikom in usmerjevalnika najprej
izvedete prek omrežnega kabla, ki je priložen usmerjevalniku. Ko se računalnik uspešno poveže z internetom,
izključite kabel in dostopajte do interneta prek brezžičnega omrežja.
Zaščita naprave WLAN
Ko nastavite omrežje WLAN ali dostopate do obstoječega omrežja WLAN, vedno omogočite varnostne
funkcije, da omrežje zavarujete pred nepooblaščenim dostopom. Omrežja WLAN na javnih mestih (vstopnih
točkah), kot so kavarne in letališča, morda ne zagotavljajo nikakršne varnosti. Če vas skrbi varnost
računalnika na vstopni točki, omejite svoje omrežne dejavnosti na e-poštna sporočila, ki niso zaupne narave,
in osnovno brskanje po spletu.
Brezžični radijski signali potujejo tudi izven omrežja, tako da lahko druge naprave WLAN uporabijo
nezaščitene signale.
Svoje brezžično krajevno omrežje zaščitite s tema previdnostnima ukrepoma:
●
Uporabite požarni zid.
Požarni zid preverja podatke in zahtevke za podatke, ki so poslani v omrežje, pri čemer zavrže vse
sumljive elemente. Požarni zidovi so na voljo tako v obliki programske kot tudi strojne opreme. Nekatera
omrežja uporabljajo kombinacijo obeh oblik.
●
18
Uporabljajte brezžično šifriranje.
Poglavje 3 Omrežne povezave
Brezžično šifriranje uporablja varnostne nastavitve za šifriranje in dešifriranje podatkov, ki se prenašajo
prek omrežja. Več informacij poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite odpreti program HP
Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN
Če se želite povezati v omrežje WLAN, sledite tem korakom:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena. Če je naprava vklopljena, lučka brezžičnega vmesnika sveti. Če
lučka za brezžično povezavo ne sveti, pritisnite gumb za vklop in izklop brezžične naprave.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične
naprave izklopljene.
2.
Na začetnem zaslonu premaknite kazalec v skrajni desni zgornji ali spodnji kot zaslona, da se prikažejo
čarobni gumbi.
3.
Izberite Nastavitve in kliknite ikono stanja omrežja.
4.
Na seznamu izberite svoje omrežje WLAN.
5.
Kliknite Vzpostavi povezavo.
Če je za omrežje WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in kliknite
Prijava.
OPOMBA: Če ni navedeno nobeno omrežje WLAN, ste morda zunaj dosega brezžičnega usmerjevalnika
ali dostopne točke.
OPOMBA: Če omrežje WLAN, s katerim se želite povezati, ni navedeno, na namizju Windows z desno
tipko miške kliknite ikono stanja omrežja in izberite Odpri središče za omrežje in skupno rabo. Kliknite
Namestitev nove povezave ali omrežja. Prikaže se seznam možnosti, s katerimi lahko omrežje poiščete
in z njim vzpostavite povezavo ročno ali pa ustvarite novo omrežno povezavo.
6.
Upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave.
Ko je povezava vzpostavljena, postavite kazalec miške nad ikono za stanje omrežja v območju za obvestila na
skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA: Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od izvedbe
WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne naprave ali ovire (npr. zidovi
in tla).
Uporaba modula HP Mobile Broadband (samo pri nekaterih modelih)
Vaš računalnik z modulom HP Mobile Broadband ima vdelano podporo za storitev mobilnega širokopasovnega
dostopa. V sodelovanju z operaterjem mobilnega omrežja vam novi računalnik omogoča, da brez uporabe
dostopnih točk Wi-Fi vzpostavite internetno povezavo, pošiljate e-pošto ali se povežete v omrežje vašega
podjetja.
OPOMBA: Če vaš računalnik vključuje storitev HP Mobile Connect, navodila v tem poglavju ne veljajo. Glejte
Uporaba storitve HP Mobile Connect (samo pri nekaterih modelih) na strani 20.
Za aktiviranje mobilne širokopasovne storitve boste morda potrebovali serijsko številko modula HP Mobile
Broadband (IMEI). Serijska številka je natisnjena na oznaki v ležišču za akumulator, pod vrati za dostop do
notranjosti ali na hrbtni strani zaslona.
Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Kartica SIM vsebuje osnovne
informacije o vas, kot je npr. osebna identifikacijska številka (PIN), in tudi omrežne informacije. V nekaterih
računalnikih je kartica SIM prednameščena. Če kartica SIM ni prednameščena, je morda priložena
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
19
informacijam o modulu HP Mobile Broadband, ki ste jih dobili skupaj z računalnikom, lahko pa jo operater
mobilnega omrežja zagotovi ločeno.
Če želite izvedeti več o vstavljanju in odstranjevanju kartice SIM, glejte Vstavljanje in odstranjevanje kartice
SIM (samo pri nekaterih modelih) na strani 20.
Informacije o modulu HP Mobile Broadband in o tem, kako aktivirati storitev z izbranim operaterjem
mobilnega omrežja, poiščite v informacijah o modulu HP Mobile Broadband, ki so priložene računalniku.
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM (samo pri nekaterih modelih)
POZOR: Kartice SIM ne vstavljajte na silo, da ne poškodujete priključkov.
Če želite vstaviti kartico SIM, sledite tem korakom:
1.
Računalnik zaustavite z ukazom za zaustavitev.
2.
Zaprite zaslon.
3.
Odklopite vse zunanje naprave, ki so priklopljene na računalnik.
4.
Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5.
Vstavite kartico v režo za kartico SIM, nato pa jo pritisnite, da se trdno zaskoči.
OPOMBA:
Kartica SIM v vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od slike v tem razdelku.
6.
Znova priklopite zunanje napajanje.
7.
Znova priklopite zunanje naprave.
8.
Vklopite računalnik.
Če želite odstraniti kartico SIM, jo pritisnite in odstranite iz reže.
Uporaba storitve HP Mobile Connect (samo pri nekaterih modelih)
HP Mobile Connect je predplačniška, mobilna širokopasovna brezžična storitev, ki ponuja stroškovno
učinkovito, varno, preprosto in prilagodljivo mobilno širokopasovno povezavo za vaš računalnik. Če želite
uporabljati storitev HP Mobile Connect, morate v računalniku imeti kartico SIM in program HP Mobile Connect.
Za več informacij o storitvi HP Mobile Connect in njeni razpoložljivosti obiščite http://www.hp.com/go/
mobileconnect.
20
Poglavje 3 Omrežne povezave
Uporaba GPS (samo pri nekaterih modelih)
Vaš računalnik ima lahko funkcijo Global Positioning System (GPS). Sateliti GPS sistemom, ki so opremljeni z
napravo GPS, pošiljajo informacije o lokaciji, hitrosti in smeri.
Več informacij poiščite v pomoči za programsko opremo HP GPS and Location.
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth
Naprava Bluetooth omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične kabelske
povezave, ki običajno povezujejo električne naprave, kot so na primer:
●
računalniki (namizni, prenosni, dlančnik);
●
telefoni (prenosni, brezžični, pametni);
●
slikovne naprave (tiskalnik, kamera);
●
avdio naprave (slušalke, zvočniki);
●
miška.
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, kar omogoča, da
nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Več informacij o konfiguraciji in uporabi naprav
Bluetooth najdete v pomoči za programsko opremo Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
Obstajata dve vrsti žične povezave: povezava s krajevnim omrežjem (LAN) in povezava prek modema.
Povezava LAN uporablja omrežni kabel in je veliko hitrejša od modema, ki uporablja telefonski kabel. Oba
kabla sta naprodaj posebej.
OPOZORILO! Zaradi možnosti električnega udara, požara ali poškodbe opreme ne priključujte modemskega
ali telefonskega kabla v (omrežno) vtičnico RJ-45.
Vzpostavljanje povezave s krajevnim omrežjem (LAN)
Povezavo LAN uporabite, če želite računalnik povezati neposredno z domačim usmerjevalnikom (namesto
dela prek brezžične povezave) ali obstoječim omrežjem na delovnem mestu.
Če se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-pinski omrežni kabel RJ-45.
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek (1) na računalniku.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
21
2.
Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico (2) ali usmerjevalnik.
OPOMBA: Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj (3), ki preprečuje motnje zaradi
televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen proti
računalniku.
22
Poglavje 3 Omrežne povezave
4
Pomikanje s tipkovnico, potezami in
kazalnimi napravami
Po svojem računalniku lahko preprosto krmarite z dotikom (samo pri nekaterih modelih), lahko pa uporabite
tudi tipkovnico in miško. Poteze s prsti lahko uporabljate na sledilni ploščici računalnika ali na zaslonu na
dotik (samo pri nekaterih modelih).
Izbrani modeli računalnikov imajo tudi posebne ukazne ali bližnjične tipke na tipkovnici za izvajanje pogostih
opravil.
Uporaba kazalnih naprav
OPOMBA: Poleg kazalnih naprav, ki so priložene računalniku, lahko uporabite tudi zunanjo miško USB
(kupljeno posebej), ki jo priključite v ena od vrat USB na računalniku.
Nastavitev možnosti kazalne naprave
Za prilagajanje nastavitev kazalne naprave uporabite možnost »Lastnosti miške« v sistemu Windows.
Nastavite lahko konfiguracijo tipk, hitrost klikanja in možnosti kazalca. Če želite, si lahko tudi ogledate
predstavitev potez na sledilni ploščici.
Do možnosti »Lastnosti miške« dostopate tako:
●
Na začetnem zaslonu vnesite miška, kliknite Nastavitve in izberite Miška.
Uporaba kazalne palice
Pritisnite kazalno palico v smeri, v kateri želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb kazalne
palice uporabljajte na enak način kot levi in desni gumb zunanje miške.
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti
S sledilno ploščico lahko krmarite po zaslonu računalnika in nadzirate kazalec z enostavnimi premiki prstov.
NASVET:
OPOMBA:
Levi in desni gumb sledilne ploščice uporabljajte na enak način kot ustrezna gumba zunanje miške.
Potez na sledilni ploščici ne podpirajo vsi programi.
Uporaba kazalnih naprav
23
Vklop in izklop sledilne ploščice
Če želite izklopiti ali vklopiti sledilno ploščico, se dvakrat hitro dotaknite gumba za vklop/izklop sledilne
ploščice.
Dotikanje
Za izbiranje elementov na zaslonu uporabite funkcijo dotikov na sledilni ploščici.
●
Za izbiro se z enim prstom dotaknite območja sledilne ploščice. Če se elementa dotaknete dvakrat, ga
odprete.
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki.
●
24
Položite dva prsta nekoliko razmaknjena na območje sledilne ploščice in nato z njima drsite gor, dol, levo
oziroma desno.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov omogoča povečavo in pomanjšavo slik ali besedila.
●
Za povečavo položite dva prsta skupaj na sledilno ploščico in ju nato razmaknite.
●
Če želite pomanjšati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta narazen in ju nato povlecite
skupaj.
Dvoprstni klik
Z dvoprstnim klikom lahko v menijih izbirate možnosti za predmete na zaslonu.
OPOMBA:
●
Uporaba dvoprstnega klika je enakovredna kliku z desno tipko miške.
Položite dva prsta na območje sledilne ploščice in pritisnite, da odprete meni možnosti za izbrani
element.
Uporaba kazalnih naprav
25
Vrtenje (samo pri nekaterih modelih)
Vrtenje omogoča obračanje elementov, kot so fotografije.
●
Postavite kazalec leve roke na območje sledilne ploščice. Z desno roko podrsajte s kazalcem, kot bi na
okrogli uri podrsali z 12. na 3. uro. Če želite element zavrteti v nasprotno smer, s kazalcem sledite
nasprotni smeri urnega kazalca od številke 3 do številke 12.
OPOMBA: Vrtenje je namenjeno specifičnim programom, v katerih upravljate predmet ali sliko. Za nekatere
programe morda ni smiselno.
Odrivanje (samo pri nekaterih modelih)
Na ta način se lahko hitro premikate med zasloni in dokumenti.
●
26
Na območje sledilne ploščice položite tri prste in jih z rahlo, hitro potezo odrinite navzgor, navzdol, levo
ali desno.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
Podrsanje z roba (samo pri nekaterih modelih)
S podrsanjem z roba lahko odpirate orodne vrstice v računalniku in dostopate do opravil, kot sta spreminjanje
nastavitev in iskanje ali uporaba programov.
Podrsanje z desnega roba
Če podrsate z desnega roba, odprete čarobne gumbe, s katerimi lahko iščete, souporabljate in zaženete
programe, dostopate do naprav ali spreminjate nastavitve.
●
Narahlo podrsajte s prstom z desnega roba, da se prikažejo čarobni gumbi.
Podrsanje z levega roba
S podrsanjem z levega roba prikažete nedavno odprte programe, med katerimi lahko hitro preklapljate.
S prstom narahlo podrsajte z levega roba sledilne ploščice, da preklopite med nedavno odprtimi programi.
●
Podrsajte z levega roba sledilne ploščice, da preklopite med programi.
Uporaba kazalnih naprav
27
Podrsanje z zgornjega roba
S podrsanjem z zgornjega roba prikažete ukazne možnosti programa, s katerimi ga lahko prilagodite.
POMEMBNO:
programa.
●
Če je program odprt, ima podrsanje zgornjega roba različne funkcije, ki so odvisne od
S prstom rahlo podrsajte z zgornjega roba, da prikažete ukazne možnosti programa.
Uporaba tipkovnice
S tipkovnico in miško lahko vnašate podatke, izbirate elemente, se pomikate in izvajate iste funkcije kot pri
potezah s prsti. Tipkovnica omogoča tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi in bližnjičnimi tipkami.
28
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
NASVET:
Tipka z logotipom Windows
na tipkovnici omogoča, da se iz odprtega programa ali namizja
hitro vrnete na začetni zaslon. Če ponovno pritisnete tipko z logotipom Windows, se vrnete na prejšnji zaslon.
OPOMBA: Tipke in funkcije vaše tipkovnice se lahko razlikujejo od tistih na tukaj opisani tipkovnici, odvisno
od države ali območja.
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows
Sistem Windows nudi bližnjice za hitro izvajanje dejanj. Če želite izvesti želeno dejanje, pritisnite samo tipko z
logotipom Windows
ali v kombinaciji z določeno tipko.
Prepoznavanje bližnjičnih tipk
Bližnjična tipka je kombinacija tipke fn (2) in tipke esc (1) ali ene od funkcijskih tipk (4).
Uporaba bližnjičnih tipk:
▲
Na kratko pritisnite tipko fn in nato še drugo tipko kombinacije.
Kombinacija
bližnjičnih tipk
Opis
fn + esc
Prikaže informacije o sistemu.
fn + f1
Vklopi spanje, ki shrani informacije v pomnilnik sistema. Zaslon in druge komponente sistema se izklopijo,
da varčujete z energijo.
Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
POZOR:
fn + f3
Pred preklopom v stanje spanja shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov.
Vklopi ali izklopi osvetlitev tipkovnice.
OPOMBA: Lučka za osvetlitev tipkovnice je privzeto vklopljena. Če jo izklopite, s tem podaljšate življenjsko
dobo akumulatorja.
fn + f4
Preklopi zaslonsko sliko med napravami za prikazovanje, ki so priključene na sistem. Če je na primer v
računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom bližnjice fn + f4 preklopite sliko med zaslonom na
računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom v obeh zaslonih.
Uporaba tipkovnice
29
Kombinacija
bližnjičnih tipk
Opis
Večina zunanjih monitorjev sprejema video podatke iz računalnika z video standardom zunanjega monitorja
VGA. Bližnjica fn + f4 lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video
signal.
fn + f5
Zmanjša raven svetlosti zaslona.
fn + f6
Poveča raven svetlosti zaslona.
fn + f8
Zmanjša glasnost zvočnika.
fn + f9
Poveča glasnost zvočnika.
fn + f10
Izklopi zvok mikrofona.
Break
fn + R
Začasno ustavi ali prekine dejanje.
Scroll
Lock
fn + C
Zaklene celico.
Sys Rq
fn + S
Pošlje programsko poizvedbo.
Uporaba tipkovnic
Računalnik ima vdelano ali vgrajeno številsko tipkovnico, podpira pa tudi dodatno zunanjo številsko
tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.
Uporaba vdelane številske tipkovnice
30
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
(2)
Komponenta
Opis
Tipka fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko num lock, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
OPOMBA: Vdelana številska tipkovnica ne bo delovala, če imate na
računalnik hkrati priklopljeno zunanjo ali številsko tipkovnico.
(4)
Vdelana številska tipkovnica
Ko je pomožna tipkovnica vklopljena, jo lahko uporabljate kot zunanjo
številsko tipkovnico.
Vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, ki jo označuje ikona v
desnem zgornjem kotu tipke.
(7)
Tipka num lock
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn, vklopi in izklopi vdelano
številsko tipkovnico.
OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu računalnika,
se bo znova nastavila, ko računalnik ponovno vklopite.
Vklapljanje in izklapljanje vdelane številske tipkovnice
Za vklop vdelane številske tipkovnice pritisnite fn + num lock. Za izklop tipkovnice znova pritisnite fn + num
lock.
OPOMBA: Vdelana številska tipkovnica je izklopljena, če imate na računalnik hkrati priklopljeno zunanjo ali
številsko tipkovnico.
Preklapljanje funkcij tipk na vdelani številski tipkovnici
Funkcije tipk na vdelani številski tipkovnici lahko začasno preklapljate med funkcijami standardne tipkovnice
in vdelanimi funkcijami.
●
Če želite uporabiti krmarjenje s tipkovnico, medtem ko je tipkovnica izklopljena, med pritiskom tipke
tipkovnice pritisnite in držite tipko fn.
●
Če želite uporabiti standardne funkcije tipke tipkovnice, medtem ko je tipkovnica vklopljena:
◦
Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pridržite tipko fn.
◦
Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pridržite fn + shift.
Uporaba vgrajene številske tipkovnice (samo pri nekaterih modelih)
Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico, podpira pa tudi dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali
dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom. Če želite več informacij o vgrajeni številski tipkovnici, glejte
Tipke na strani 12.
Uporaba tipkovnice
31
(1)
Komponenta
Opis
Tipka num lock
Omogoča preklapljanje med navigacijskimi in številskimi funkcijami na
vgrajeni številski tipkovnici.
OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu računalnika, se
bo znova nastavila, ko računalnik ponovno vklopite.
(2)
Vgrajena številska tipkovnica
Ko je tipka Num Lock omogočena, jo lahko uporabljate kot zunanjo
številsko tipkovnico.
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice
Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način Num Lock
ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:
●
Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk.
●
Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.
Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na
zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.
Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:
▲
32
Pritisnite tipko num lk na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.
Poglavje 4 Pomikanje s tipkovnico, potezami in kazalnimi napravami
5
Večpredstavnost
Računalnik lahko vključuje naslednje komponente:
●
vgrajene zvočnike;
●
vgrajen mikrofon;
●
vgrajeno spletno kamero;
●
vnaprej nameščeno večpredstavnostno programsko opremo;
●
gumbe ali tipke za večpredstavnost.
Uporaba kontrolnikov za predstavnost
Glede na model računalnika bodo lahko na voljo naslednji kontrolniki za predstavnost, s katerimi lahko
predvajate predstavnostno datoteko, jo začasno ustavite ter previjete naprej ali nazaj:
●
gumbi za predstavnost;
●
bližnjične tipke za predstavnost (določene tipke, ki jih pritisnete hkrati s tipko fn);
●
tipke za predstavnost.
Zvok
V svojem računalniku ali pri nekaterih modelih, ki uporabljajo zunanji optični pogon, lahko predvajate
glasbene CD-je, prenašate in poslušate glasbo, pretakate zvočne vsebine s spleta (vključno z radiem),
snemate zvok ali pa ustvarite večpredstavnostno vsebino z mešanjem zvoka in videa. Za še večji užitek ob
poslušanju priključite zunanje zvočne naprave, kot so zvočniki ali slušalke.
Priključitev zvočnikov
V računalnik lahko priključite tudi žične zvočnike prek vrat USB (ali kombiniranega priključka za izhod zvoka
(slušalke)/vhod zvoka (mikrofon)) na računalniku ali združitveni postaji.
Če želite v računalnik priključiti brezžične zvočnike, upoštevajte navodila proizvajalca naprave. Pred
priključitvijo zvočnih naprav prilagodite glasnost.
Nastavitev glasnosti
Glede na model računalnika lahko prilagodite glasnost z naslednjim:
●
gumbi za glasnost;
●
bližnjičnimi tipkami za glasnost (določene tipke, ki jih pritisnete hkrati s tipko fn);
●
gumbi za glasnost.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da
zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne informacije o varnosti glejte Upravna, varnostna in okoljevarstvena
obvestila. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa izberite program HP
Support Assistant.
Uporaba kontrolnikov za predstavnost
33
OPOMBA:
Glasnost lahko nastavite tudi prek operacijskega sistema in nekaterih programov.
OPOMBA: Za informacije o tem, kateri kontrolniki za glasnost so uporabljeni v vašem računalniku, glejte
Spoznavanje računalnika na strani 4.
Priključitev slušalk
V kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon) na računalniku lahko priključite
žične slušalke.
Če želite priključiti brezžične slušalke, sledite navodilom proizvajalca naprave.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte glasnost,
da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne informacije o varnosti glejte Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila.
Priključitev mikrofona
Za snemanje zvoka priključite mikrofon v kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka
(mikrofon) na računalniku. Za najboljše snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok
v okolju, kjer ni hrupa iz ozadja.
Priključitev slušalk in mikrofonov
V kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/priključek za vhod zvoka (mikrofon) na računalniku lahko
priključite slušalke ali ušesne slušalke. Na voljo je veliko slušalk z integriranim mikrofonom.
Če želite priključiti brezžične slušalke ali ušesne slušalke, upoštevajte navodila proizvajalca naprave.
OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, zmanjšajte glasnost,
da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne informacije o varnosti glejte Upravna, varnostna in
okoljevarstvena obvestila. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite podpora, nato pa
izberite program HP Support Assistant.
Preverjanje zvočnih funkcij v računalniku
OPOMBA: Za najboljše snemalne rezultate govorite neposredno v mikrofon in snemajte zvok v okolju, kjer ni
hrupa iz ozadja.
Če želite preveriti zvočne funkcije v računalniku, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
3.
Ko se odpre okno »Zvok«, izberite zavihek Zvoki. V možnosti Programski dogodki izberite kateri koli
zvok, npr. pisk ali alarm, in kliknite Preizkus.
V zvočnikih ali priključenih slušalkah bi morali slišati zvok.
Če želite preveriti funkcije za snemanje v računalniku, naredite naslednje:
34
1.
Na začetnem zaslonu vnesite zvok in izberite Snemalnik zvokov.
2.
Kliknite Začni snemanje in spregovorite nekaj besed v mikrofon.
3.
Shranite datoteko na namizje.
4.
Odprite večpredstavnostni program in predvajajte posnetek.
Poglavje 5 Večpredstavnost
Potrditev ali spreminjanje zvočnih nastavitev v računalniku:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Strojna oprema in zvok in nato izberite Zvok.
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)
Nekateri računalniki imajo vgrajeno spletno kamero. Nameščena programska oprema omogoča, da s spletno
kamero posnamete fotografijo ali videoposnetek. Fotografijo ali videoposnetek si lahko ogledate ali jo
shranite.
Programska oprema za spletno kamero omogoča eksperimentiranje z naslednjimi funkcijami:
●
zajemanje in souporabljanje videoposnetkov;
●
pretakanje videov s programsko opremo za neposredno sporočanje;
●
fotografiranje.
Dotik za skupno rabo (samo pri nekaterih modelih)
Vaš računalnik je opremljen s strojno opremo NFC (Near Field Communication), ki omogoča brezžično deljenje
informacij med dvema napravama s tehnologijo NFC z enim dotikom. S tehnologijo NFC lahko delite spletne
strani, prenašate kontaktne podatke in tiskate z dotikom s tiskalniki, ki podpirajo NFC.
NASVET:
Prenesete lahko programe NFC, ki morda ponujajo dodatne funkcije NFC.
POMEMBNO: Preden lahko začnete s skupno rabo se prepričajte, da je tehnologija NFC omogočena na
napravi. Morda boste morali izklopite določene storitve kot je sBeam, sicer NFC na napravah s sistemom
Windows 8 ne bo deloval. Pri proizvajalcu naprave NFC preverite, ali je ta združljiva s sistemom Windows 8.
Začetek skupne rabe
Za začetek skune rabe med napravo in računalnikom se z napravo NFC dotaknite računalnika.
1.
Odprite element, ki ga želite dati v skupno rabo.
Spletna kamera (samo pri nekaterih modelih)
35
2.
Približajte anteni NFC. Ko se bosta anteni prepoznali, boste morda zaslišali zvok.
OPOMBA: Antena NFC na vašem računalniku je pod sledilno ploščico. Mesto anten NFC na drugih
napravah določite s pomočjo navodil za določene naprave.
3.
Morda boste videli sporočilo v napravi, da začnete s prenosom in sporočilo v vašem računalniku, če želite
prejeti prenos. Upoštevajte navodila na zaslonu za sprejem povezave.
Video
HP-jev računalnik je zmogljiva videonaprava, ki omogoča ogled pretočnih videoposnetkov iz priljubljenih
spletišč in prenos videoposnetkov in filmov za ogled na vašem računalniku, ne da bi morali vzpostavljati
povezavo z omrežjem.
Za večji užitek ob gledanju priključite zunanji monitor, projektor ali televizor v ena od vrat za video na
računalniku. Vaš računalnik ima lahko tudi vrata HDMI, ki omogočajo priključitev visokoločljivostnega
monitorja ali televizorja.
Računalnik ima lahko ena ali več vrat za zunanjo video napravo:
●
VGA
●
DisplayPort
POMEMBNO: Zunanja naprava mora biti priključena v prava vrata na računalniku in s pravim kablom. Za
dodatna vprašanja glejte navodila proizvajalca naprave.
OPOMBA:
36
Za informacije o video priključkih vašega računalnika glejte Spoznavanje računalnika na strani 4.
Poglavje 5 Večpredstavnost
VGA
Vrata za zunanji monitor ali vrata VGA so analogni vmesnik za prikazovanje, ki z računalnikom povezujejo
zunanjo napravo za prikazovanje VGA, kot je zunanji monitor VGA ali projektor VGA.
1.
Priključite kabel VGA monitorja ali projektorja v vrata VGA na računalniku, kot je prikazano.
2.
S tipkama fn + f4 preklapljate zaslonsko sliko med štirimi stanji prikaza:
●
>Le zaslon računalnika: ogled zaslonske slike samo na računalniku.
●
Podvoji: ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Le drugi zaslon: ogled zaslonske slike samo na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa
izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon izberite Prilagodi ločljivost
zaslona.
Vrata DisplayPort v dvojnem načinu
V vrata DisplayPort v dvojnem načinu lahko računalnik priključite v dodatno video ali zvočno napravo, kot je
visokoločljivostni televizor ali katera koli druga združljiva digitalna ali zvočna komponenta. Vrata DisplayPort
v dvojnem načinu so zmogljivejša od vrat za zunanji monitor VGA in zagotavljajo boljšo digitalno povezljivost.
OPOMBA: Za prenos video in/ali avdio signalov prek vrat DisplayPort v dvojnem načinu potrebujete kabel
DisplayPort (naprodaj posebej).
OPOMBA: V vrata DisplayPort v dvojnem načinu na računalniku lahko priključite eno napravo DisplayPort v
dvojnem načinu. Informacije, prikazane na računalniškem zaslonu, se lahko hkrati prikažejo v napravi
DisplayPort v dvojnem načinu.
Priključitev video ali zvočne naprave v vrata DisplayPort v dvojnem načinu:
1.
En konec kabla DisplayPort v dvojnem načinu priključite v vrata DisplayPort v dvojnem načinu na
računalniku.
Video
37
2.
Drugi konec kabla priključite v digitalno prikazovalno napravo.
3.
S tipkama fn + f4 lahko preklapljate zaslonsko sliko računalnika med štirimi stanji prikaza:
●
Le zaslon računalnika: ogled zaslonske slike samo na računalniku.
●
Podvoji: ogled zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Razširi: ogled razširjene zaslonske slike na računalniku in zunanji napravi hkrati.
●
Le drugi zaslon: ogled zaslonske slike samo na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipk fn + f4 se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA: Za najboljše rezultate prilagodite ločljivost zaslona zunanje naprave, predvsem če
uporabljate možnost »Razširi«, kot sledi. Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa
izberite Nadzorna plošča. Izberite Videz in prilagajanje. V razdelku Zaslon izberite Prilagodi ločljivost
zaslona.
OPOMBA: Če želite odstraniti kabel naprave, pritisnite gumb za sprostitev priključka, da ga odstranite iz
računalnika.
Odkrivanje in priključitev žičnih zaslonov prek MultiStream Transport
MultiStream Transport (MST) omogoča, da v računalnik priključite več žičnih zaslonskih naprav, ki jih
priključite v vrata VGA ali DisplayPort v računalniku in tudi v vrata VGA ali DisplayPort v zunanjem zvezdišču
ali združitveni postaji. Priključitev lahko izvedete v več načinov, odvisno od vrste grafične kartice, nameščene
v računalniku, in od tega, ali ima vaš računalnik vgrajeno zvezdišče. Če želite ugotoviti, katera strojna oprema
je nameščena v računalniku, zaženite upravitelja naprav.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite nadzorna plošča, nato pa izberite Nadzorna plošča.
2.
Izberite Sistem in varnost, Sistem, nato pa v levem stolpcu kliknite Upravitelj naprav.
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico AMD ali Nvidia (z dodatnim zvezdiščem)
OPOMBA: Prek kontrolnika grafične kartice AMD in dodatnega zvezdišča lahko priključite do tri zunanje
naprave za prikazovanje.
OPOMBA: Prek kontrolnika grafične kartice Nvidia® in dodatnega zvezdišča lahko priključite do tri zunanje
naprave za prikazovanje.
38
Poglavje 5 Večpredstavnost
Za konfiguriranje več zaslonskih naprav sledite naslednjim korakom:
1.
Priključite zunanje zvezdišče (naprodaj posebej) v vrata DisplayPort na računalniku s pomočjo kabla DPDP (naprodaj posebej). Prepričajte se, da je napajalni prilagojevalnik zvezdišča priključen v omrežno
napajanje.
2.
Priključite zunanje naprave za prikazovanje v vrata VGA ali DisplayPort v zvezdišču.
3.
Na začetnem zaslonu v iskalno polje vnesite ločljivost zaslona ali pa pritisnite fn + f4. Če kateri
od priključenih zaslonov ni prikazan, se prepričajte, da je vsaka naprava priključena v ustrezna vrata v
zvezdišču.
OPOMBA: Možnosti več zaslonov vključujejo izbiro Podvoji, ki preslika zaslon računalnika na vse
omogočene naprave za prikazovanje, ali Razširi, ki razširi zaslon računalnika na vseh omogočenih
napravah za prikazovanje.
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z dodatnim zvezdiščem)
OPOMBA: Z grafično kartico Intel in dodatnim zvezdiščem lahko povežete do tri zunanje naprave za
prikazovanje.
Za konfiguriranje več zaslonskih naprav sledite naslednjim korakom:
1.
Priključite zunanje zvezdišče (naprodaj posebej) v vrata DisplayPort na računalniku s pomočjo kabla DPDP (naprodaj posebej). Prepričajte se, da je napajalni prilagojevalnik zvezdišča priključen v omrežno
napajanje.
2.
Priključite zunanje naprave za prikazovanje v vrata VGA ali DisplayPort v zvezdišču.
3.
Ko sistem Windows zazna, da je monitor priključen v zvezdišče DP, se prikaže pogovorno okno
DisplayPort Topology Notification (Obvestilo o topologiji DisplayPort). Kliknite ustrezne možnosti za
konfiguriranje zaslonov. Možnosti več zaslonov vključujejo Podvoji, ki preslika zaslon računalnika na vse
omogočene zaslonske naprave, ali Razširi, ki razširi zaslon računalnika prek vseh omogočenih
zaslonskih naprav.
OPOMBA: Če se to pogovorno okno ne prikaže, preverite, ali je posamezna zunanja naprava za
prikazovanje priključena v prava vrata v zvezdišču. Za več informacij na začetnem zaslonu vnesite
ločljivost zaslona ali pa pritisnite fn+f4 in nato upoštevajte navodila na zaslonu.
Priključitev zaslonov v računalnike z grafično kartico Intel (z vgrajenim zvezdiščem)
Z notranjim zvezdiščem in grafično kartico Intel lahko povežete največ tri naprave za prikazovanje z naslednjo
konfiguracijo:
●
Dva monitorja z ločljivostjo 1920 x 1200 DP, priključena v računalnik, in en monitor z ločljivostjo 1920 x
1200 VGA, priključen v zunanjo združitveno postajo
●
En monitor z ločljivostjo 2560 x 1600 DP, priključen v računalnik, in en monitor z ločljivostjo 1920 x 1200
VGA, priključen v dodatno združitveno napravo
Za konfiguriranje več zaslonskih naprav sledite naslednjim korakom:
1.
Priključite zunanje naprave za prikazovanje v vrata VGA ali vrata DisplayPort (DP) na osnovi računalnika
ali združitveni postaji.
2.
Ko sistem Windows zazna, da je monitor priključen v zvezdišče DP, se prikaže pogovorno okno
DisplayPort Topology Notification (Obvestilo o topologiji DisplayPort). Kliknite ustrezne možnosti za
konfiguriranje zaslonov. Možnosti več zaslonov vključujejo Podvoji, ki preslika zaslon računalnika na vse
omogočene zaslonske naprave, ali Razširi, ki razširi zaslon računalnika prek vseh omogočenih
zaslonskih naprav.
Video
39
OPOMBA: Če se to pogovorno okno ne prikaže, preverite, ali je posamezna zunanja naprava za
prikazovanje priključena v prava vrata v zvezdišču. Za dodatne informacije na začetnem zaslonu vnesite
ločljivost zaslona ali pritisnite fn + f4, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
Odkrivanje brezžičnih zaslonov, združljivih s standardom Miracast, in povezovanje
z njimi (samo pri nekaterih modelih)
Če želite odkriti brezžične zaslone, združljive s standardom Miracast, in se povezati z njimi, ne da bi zapustili
trenutni program, upoštevajte spodnje korake.
Postopek za odpiranje zaslona Miracast:
▲
Pokažite v zgornji ali spodnji desni kot začetnega zaslona, da se prikažejo čarobni gumbi, kliknite
Naprave, kliknite Projekt, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
– ali –
Pri nekaterih modelih računalnikov na začetnem zaslonu kliknite ikono HP-jev hitri dostop do Miracast,
nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.
40
Poglavje 5 Večpredstavnost
6
Upravljanje porabe
OPOMBA: Računalnik ima lahko gumb ali stikalo za vklop/izklop. Izraz gumb za vklop/izklop se v tem
priročniku uporablja za vse vrste kontrolnikov za napajanje.
Zaustavitev (izklop) računalnika
POZOR: Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato pa
izklopi zaslon in računalnik.
Računalnik izklopite v naslednjih primerih:
●
če morate zamenjati akumulator ali dostopati do komponent v računalniku
●
ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže prek vrat USB (Universal Serial Bus)
●
če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja.
Čeprav lahko zaustavite računalnik z gumbom za vklop/izklop, priporočamo, da uporabite ukaz za zaustavitev
sistema Windows:
OPOMBA: Če je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, morate to stanje prekiniti, da lahko računalnik
zaustavite.
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Na začetnem zaslonu pomaknite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona.
3.
Kliknite Nastavitve, ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
– ali –
Z desno miškino tipko kliknite gumb Začetek v spodnjem levem kotu zaslona, izberite Zaustavitev
sistema ali izpis in nato še Zaustavitev sistema.
Če se računalnik ne odziva in ne morete uporabiti zgoraj omenjenih postopkov za zaustavitev, poskusite
uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v navedenem vrstnem redu:
●
Pritisnite ctrl + alt + delete. Kliknite ikono Napajanje in nato Zaustavitev sistema.
●
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj pet sekund.
●
Računalnik izklopite iz zunanjega napajanja.
●
Pri modelih z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja uporabnik, odstranite akumulator. Pri modelih s
tovarniško zapečatenim akumulatorjem pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj 15 sekund.
Nastavljanje možnosti porabe energije
Uporaba stanj za varčevanje z energijo
Način spanja je tovarniško omogočen.
Zaustavitev (izklop) računalnika
41
Ko preklopite v stanje spanja, začne utripati lučka za napajanje, zaslon pa se izklopi. Vaše delo se shrani v
pomnilnik.
POZOR: Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in videa ali
izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali zunanjo pomnilniško
kartico oziroma zapisuje nanjo.
OPOMBA: Medtem ko je računalnik v stanju spanja, ni mogoče vzpostaviti nobene vrste omrežne povezave
ali izvajati računalniških funkcij.
Preklop v stanje spanja in iz njega
Ko je računalnik vklopljen, lahko v stanje spanja preklopite na naslednja načina:
●
Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
●
Na začetnem zaslonu pomaknite kazalec v zgornji ali spodnji desni kot zaslona. Ko se odprejo čarobni
gumbi, kliknite Nastavitve, nato ikono Napajanje ter Spanje.
Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Ko se računalnik vrne iz spanja, zasvetijo lučke za vklop in računalnik prikaže zaslon na tistem mestu, kjer
končali z delom.
OPOMBA: Če ste pri bujenju računalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows, preden se
delo vrne na zaslon.
Omogočanje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega
Z možnostmi porabe energije lahko omogočite ročen prehod v stanje mirovanja in spremenite druge
nastavitve porabe ter časovne omejitve:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa še Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite Izberi funkcijo stikala za vklop.
3.
Kliknite Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo.
4.
V območju Ob pritisku na gumb za napajanje izberite Mirovanje.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Za preklop iz stanja mirovanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop. Lučke za vklop začnejo svetiti in vaše
delo se vrne na zaslon na tistem mestu, kjer ste končali.
OPOMBA: Če ste nastavili vnos gesla ob bujenju računalnika, morate vnesti svoje geslo za Windows, da
prikažete delo na zaslonu.
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
Merilnik porabe je prikazan na namizju Windows. Merilnik porabe omogoča hiter dostop do nastavitev
napajanja in preverjanje napolnjenosti akumulatorja.
42
●
Za prikaz odstotka preostale zmogljivosti akumulatorja in trenutnega načrta porabe se pomaknite nad
ikono merilnika porabe.
●
Za uporabo možnosti porabe energije ali za zamenjavo načrta porabe kliknite ikono merilnika porabe in
izberite element s seznama. Na začetnem zaslonu lahko tudi vnesete možnosti napajanja, nato
pa še Možnosti napajanja.
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Različne ikone merilnika porabe prikazujejo, ali računalnik deluje na akumulator ali zunanje napajanje. Ikona
prav tako prikazuje sporočilo, če je akumulator dosegel nizko ali kritično stanje.
Nastavitev zaščite z geslom pri bujenju
Če želite nastaviti, da računalnik zahteva geslo, ko se zapre način spanja ali mirovanja, sledite naslednjim
korakom:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite možnosti napajanja, nato pa še Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite Ob bujenju zahtevaj geslo.
3.
Kliknite Spremenite nastavitve, ki trenutno niso na voljo.
4.
Kliknite Zahtevaj geslo (priporočeno).
OPOMBA: Če želite ustvariti geslo za uporabniški račun ali spremeniti svoje trenutno geslo, kliknite
Ustvarjanje ali spreminjanje gesla za uporabniški račun in sledite navodilom na zaslonu. Če ne želite
ustvariti ali spremeniti gesla uporabniškega računa, pojdite na korak 5.
5.
Kliknite Shrani spremembe.
Uporaba napajanja iz akumulatorja
OPOZORILO! Morebitne varnostne težave lahko zmanjšate tako, da s tem računalnikom uporabljate samo
akumulator, ki ste ga dobili z računalnikom, nadomestni HP-jev akumulator ali združljiv HP-jev akumulator, ki
ste ga kupili posebej.
Ko računalnik ni vključen v zunanje napajanje, deluje na energijo iz akumulatorja. Življenjska doba
akumulatorja računalnika se lahko razlikuje glede na nastavitve za upravljanje porabe, uporabljene programe,
svetlost zaslona, zunanje naprave, povezane z računalnikom, in druge dejavnike. Če je akumulator v
računalniku, medtem ko je ta priključen na napajanje iz omrežja, se akumulator polni, hkrati pa je s tem
zaščiteno vaše delo, če bi prišlo do izpada napajanja. Če ima računalnik napolnjen akumulator in deluje na
zunanje napajanje, bo preklopil na napajanje iz akumulatorja, ko napajalnik odklopite iz računalnika ali ko
pride do izpada električne energije.
OPOMBA: Ko izklopite omrežno napajanje, se svetlost zaslona samodejno zmanjša, da se ohranja življenjska
doba akumulatorja. Nekateri modeli računalnikov podaljšajo življenjsko dobo akumulatorja tako, da
preklopijo v drug grafični način.
Tovarniško zapečaten akumulator
Če želite spremljati stanje svojega akumulatorja ali če tega ni več mogoče napolniti, v Pomoči in podpori
izvedite funkcijo Preverjanje akumulatorja. Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu
vnesite podpora, izberite program HP Support Assistant, nato pa še Akumulator in delovanje. Če funkcija
Preverjanje akumulatorja pokaže, da je akumulator treba zamenjati, se obrnite na službo za podporo.
Uporabniki v tem izdelku ne morejo sami zlahka zamenjati akumulatorja. Odstranitev ali zamenjava
akumulatorja lahko vpliva na garancijo. Če akumulatorja ni več mogoče napolniti, se obrnite na službo za
podporo.
Ko je akumulator dotrajan, ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalne zakone in predpise
v svojem področju glede odlaganja akumulatorjev.
Iskanje dodatnih informacij o akumulatorju
HP Support Assistant vsebuje orodja in informacije o akumulatorju. Za dostop do podatkov o akumulatorju na
začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant in nato izberite Akumulator in delovanje.
Nastavljanje možnosti porabe energije
43
●
orodje za pregled akumulatorja za testiranje delovanja akumulatorja;
●
podatke o umerjanju, upravljanju porabe ter pravilni negi in shranjevanju za podaljšanje življenjske dobe
akumulatorja;
●
podatke o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Za dostop do podatkov o akumulatorju:
▲
Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant in
nato izberite Akumulator in delovanje.
Uporaba funkcije Preverjanje akumulatorja
HP Support Assistant zagotavlja informacije o stanju akumulatorja, nameščenega v računalnik.
Za zagon funkcije Preverjanje akumulatorja naredite naslednje:
1.
Povežite napajalnik na računalnik.
OPOMBA: Računalnik mora biti priključen na zunanje napajanje, da lahko funkcija Preverjanje
akumulatorja pravilno deluje.
2.
Za dostop do podatkov o akumulatorju na začetnem zaslonu izberite program HP Support Assistant in
nato izberite Akumulator in delovanje.
Funkcija Preverjanje akumulatorja pregleda akumulator in njegove celice in preveri, ali pravilno delujejo, na
koncu pa izdela poročilo o rezultatih pregleda.
Prikaz preostale napolnjenosti akumulatorja
▲
Premaknite kazalec prek merilnika porabe v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice namizja Windows.
Maksimiziranje časa praznjenja akumulatorja
Čas praznjenja akumulatorja se razlikuje glede na funkcije, ki jih uporabljate, ko se računalnik napaja iz
akumulatorja. Najdaljši čas praznjenja se postopoma krajša zaradi naravnega zmanjševanja kapacitete
akumulatorja.
Nasveti za podaljšanje delovanja akumulatorja:
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Če računalnik vsebuje akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, ga odstranite iz računalnika, kadar ga
ne uporabljate ali polnite.
●
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, hranite v hladnem in suhem prostoru.
●
V možnostih porabe izberite nastavitev Varčevanje porabe.
Upravljanje stanj praznega akumulatorja
Podatki v tem razdelku opisujejo opozorila in prednastavljene odzive sistema. Nekatera opozorila o praznem
akumulatorju in odzive sistema lahko spremenite v možnostih porabe energije. Nastavitve z izbiro »Možnosti
porabe energije« ne veljajo za lučke.
Na začetnem zaslonu vnesite poraba, kliknite Nastavitve in nato izberite Možnosti porabe energije.
44
Poglavje 6 Upravljanje porabe
Prepoznavanje stanj praznega akumulatorja
Ko akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, doseže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti, se zgodi
naslednje:
●
lučka akumulatorja (samo pri nekaterih modelih) kaže nizko ali kritično stopnjo napolnjenosti
– ali –
●
ikona merilnika porabe v območju za obvestila prikaže obvestilo o nizkem ali kritičnem stanju
napolnjenosti.
OPOMBA: Za dodatne informacije o merilniku porabe glejte Uporaba merilnika porabe in nastavitve
porabe energije na strani 42.
Če je računalnik vklopljen ali v stanju spanja, za kratek čas ostane v stanju spanja, nato pa se zaustavi in
izgubi vse neshranjene podatke.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
▲
Priključite eno od teh naprav:
●
napajalnik;
●
dodatno združitveno ali razširitveno napravo;
●
dodatni napajalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot dodatna oprema.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, kadar vir napajanja ni na voljo
Če želite rešiti skoraj prazen akumulator, vendar vir napajanja ni na voljo, shranite svoje delo in zaustavite
računalnik.
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
●
Na začetnem zaslonu vnesite poraba, kliknite Nastavitve in nato izberite Možnosti porabe energije.
●
Pod izbiro »Možnosti porabe energije« izberite za majhno porabo energije.
●
Izključite povezave brezžičnega in lokalnega omrežja (LAN) in izklopite modemske aplikacije, če jih ne
uporabljate.
●
Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, če jih ne uporabljate.
●
Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki jih ne uporabljate.
●
Zmanjšajte svetlost zaslona.
●
Ko prekinete delo, preklopite v stanje spanja ali zaustavite računalnik.
Nastavljanje možnosti porabe energije
45
Uporaba zunanjega napajanja iz omrežja
OPOZORILO!
Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.
OPOZORILO! Z računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga priskrbi
HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako preprečite morebitna varnostna tveganja.
OPOMBA: Za informacije o priključevanju na zunanje napajanje glejte brošuro Navodila za nastavitev, ki je
priložena v škatli z računalnikom.
Zunanje napajanje z izmeničnim tokom poteka prek napajalnika ali dodatne združitvene ali razširitvene
naprave.
Računalnik priključite na zunanji napajalnik v naslednjih primerih:
●
če polnite ali umerjate akumulator;
●
če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo;
●
če zapisujete informacije na CD, DVD ali BD (samo pri nekaterih modelih);
●
če je zagnan program za defragmentiranje diska;
●
če izvajate varnostno kopiranje ali obnovitev.
Ko priključite računalnik na zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
●
začne se polniti akumulator;
●
če je računalnik vklopljen, se spremeni prikaz ikone merilnika porabe v območju za obvestila.
Ko odklopite zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
●
računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja;
●
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se ohranja življenjska doba akumulatorja.
Preizkušanje napajalnika
Preizkusite napajalnik, če računalnik, ko je priključen na napajalnik, kaže katerega od naslednjih simptomov:
●
računalnik se ne vklopi;
●
zaslon se ne vklopi;
●
lučke za vklop ne svetijo.
Kako preizkusiti napajalnik:
OPOMBA:
Naslednja navodila veljajo za računalnike z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja uporabnik.
1.
Zaustavite računalnik.
2.
Odstranite akumulator iz računalnika.
3.
Priklopite napajalnik na računalnik in ga nato vključite v električno vtičnico.
4.
Vklopite računalnik.
●
Če lučke napajanja zasvetijo, napajalnik deluje pravilno.
●
Če lučke napajanja ne zasvetijo, napajalnik ne deluje in ga je treba zamenjati.
Če želite informacije o nakupu nadomestnega napajalnika, se obrnite na podporo.
46
Poglavje 6 Upravljanje porabe
7
Zunanje kartice in naprave
Uporaba bralnikov pomnilniških kartic
Dodatne pomnilniške kartice omogočajo varno shranjevanje podatkov in priročno souporabo podatkov. Te
kartice se pogosto uporabljajo z digitalnimi fotoaparati in dlančniki, opremljenimi z nosilci podatkov, kot tudi z
drugimi računalniki.
Če želite določiti vrste pomnilniških kartic, ki jih podpira računalnik, glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
Vstavljanje pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite poškodbe na priključkih pomnilniške kartice, pri vstavljanju kartice uporabite čim
manj sile.
1.
Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
2.
Vstavite kartico v bralnik pomnilniških kartic, nato pa jo potisnite tako, da se trdno zaskoči.
Ko računalnik zazna napravo, boste zaslišali zvok in prikazal se bo meni z možnostmi.
Odstranitev pomnilniške kartice
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno odstranite
pomnilniško kartico.
1.
Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane s pomnilniško kartico.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice namizja Windows. Nato sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba bralnikov pomnilniških kartic
47
3.
Pritisnite kartico (1) in jo odstranite iz reže (2).
OPOMBA:
Če kartica ne izskoči, jo izvlecite iz reže.
Uporaba pametnih kartic
OPOMBA:
Izraz pametna kartica se v tem poglavju uporablja tako za pametne kartice kot za kartice Java™.
Pametna kartica je dodatna oprema velikosti kreditne kartice, ki vsebuje mikročip s pomnilnikom in
mikroprocesor. Tako kot osebni računalniki imajo tudi pametne kartice operacijski sistem za upravljanje
vhoda in izhoda ter vključujejo varnostne funkcije za zaščito pred nedovoljenim spreminjanjem.
Standardizirane pametne kartice se uporabljajo z bralnikom pametnih kartic (samo pri nekaterih modelih).
Za dostop do vsebine na mikročipu je potrebna osebna identifikacijska številka (PIN). Dodatne informacije o
varnostnih funkcijah pametne kartice boste našli v razdelku HP Support Assistant. Če želite na začetnem
zaslonu odpreti orodje HP Support Assistant, izberite program HP Support Assistant.
Vstavljanje pametne kartice
1.
Pametno kartico držite tako, da bo nalepka obrnjena navzgor, in jo previdno potisnite v bralnik pametnih
kartic, da se zaskoči.
2.
Za prijavo v računalnik s pomočjo številke PIN pametne kartice sledite navodilom na zaslonu.
Odstranjevanje pametne kartice
▲
48
Primite za rob pametne kartice in jo potegnite iz bralnika pametnih kartic.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
Uporaba naprave USB
Universal Serial Bus (USB) je vmesnik strojne opreme, ki se lahko uporablja za priključitev dodatnih zunanjih
naprav, kot je tipkovnica, miška, pogon, tiskalnik, optični bralnik ali zvezdišče USB.
Nekatere naprave USB potrebujejo dodatno podporno programsko opremo, ki je običajno priložena napravi.
Več o programski opremi za napravo lahko preberete v navodilih proizvajalca. Navodila lahko dobite s
programsko opremo, na plošči ali na spletnem mestu izdelovalca.
Računalnik ima najmanj ena vrata USB, ki podpirajo naprave USB 1.0, 1.1, 2.0 ali 3.0. Poleg tega ima vaš
računalnik morda tudi vrata USB z lastnim napajanjem, ki omogočajo napajanje zunanje naprave. Dodatna
združitvena naprava ali zvezdišče USB vsebuje dodatna vrata USB, ki jih je mogoče uporabiti z računalnikom.
Uporaba naprave USB
49
Priključitev naprave USB
POZOR: Da preprečite poškodbe priključka USB, pri priključevanju naprave USB uporabite čim manj sile.
▲
Kabel naprave USB priključite v vrata USB.
OPOMBA:
Spodnja slika se lahko nekoliko razlikuje od vašega računalnika.
Ko bo naprava prepoznana, boste zaslišali zvok.
OPOMBA: Ko prvič priključite napravo USB, boste v območju za obvestila zagledali sporočilo, da je
računalnik prepoznal napravo.
Odstranjevanje naprave USB
POZOR: Med odstranjevanjem naprave USB ne vlecite kabla, ker lahko poškodujete priključek USB.
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, z naslednjim postopkom varno odstranite
napravo USB.
50
1.
Če želite odstraniti napravo USB, shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z napravo.
2.
Kliknite ikono za odstranjevanje strojne opreme v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne
vrstice namizja Windows in upoštevajte navodila na zaslonu.
3.
Odstranite napravo.
Poglavje 7 Zunanje kartice in naprave
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
OPOMBA: Informacije o potrebni programski opremi, gonilnikih in o tem, katera vrata na računalniku je
treba uporabiti, najdete v navodilih proizvajalca.
Če želite na računalnik priključiti zunanjo napravo, naredite naslednje:
POZOR: Za zmanjšanje tveganja okvare opreme pri priklopu naprave z lastnim napajanjem se prepričajte, da
je naprava izključena in električni kabel izklopljen.
1.
Napravo priključite v računalnik.
2.
Če priključujete napravo z lastnim napajanjem, njen napajalni kabel vtaknite v ozemljeno električno
vtičnico.
3.
Vklopite napravo.
Če želite odklopiti zunanjo napravo brez lastnega napajanja, jo izklopite in odklopite iz računalnika. Če želite
izključiti zunanjo napravo z lastnim napajanjem, jo izklopite, izključite iz računalnika in izvlecite električni
kabel.
Uporaba dodatnih zunanjih pogonov
Z izmenljivimi zunanjimi pogoni razširite možnosti za shranjevanje in dostop do informacij. Pogon USB je
mogoče dodati tako, da ga vklopite v vrata USB na računalniku.
OPOMBA: Zunanji HP-jevi optični pogoni USB morajo biti priključeni v vrata USB z lastnim napajanjem na
računalniku.
Pogoni USB so lahko naslednji:
●
1,44-megabajtni disketni pogon
●
Modul trdega diska
●
Zunanji optični pogon (CD, DVD in Blu-ray)
●
Naprava MultiBay
Uporaba dodatnih zunanjih naprav
51
8
Pogoni
Ravnanje s pogoni
POZOR: Pogoni so občutljive računalniške komponente, s katerimi je treba ravnati previdno. Preden začnete
delati s pogoni, preberite naslednja opozorila. Dodatna opozorila za posamezne postopke so navedena pri
opisih postopkov.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
●
Preden premaknete računalnik, na katerega je priključen zunanji trdi disk, preklopite v način spanja in
počakajte, da se zaslon izklopi, ali pravilno izključite zunanji trdi disk.
●
Preden začnete delati z diskom, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljene površine.
●
Ne dotikajte se kontaktnih nožic na zamenljivem pogonu ali na računalniku.
●
S pogonom ravnajte previdno. Pazite, da vam ne pade na tla, in nanj ne polagajte predmetov.
●
Preden odstranite ali vstavite pogon, zaustavite računalnik. Če niste prepričani, ali je računalnik
izklopljen ali v načinu spanja, ga najprej vklopite in nato zaustavite z operacijskim sistemom.
●
Pri vstavljanju diska v ležišče ne uporabljajte prekomerne sile.
●
Ne uporabljajte tipkovnice računalnika in ne premikajte računalnika, medtem ko optični pogon zapisuje
na disk, saj je postopek zapisovanja občutljiv na vibracije.
●
Pogona ne izpostavljajte skrajnim temperaturam ali vlagi.
●
Pogona ne izpostavljajte tekočinam in ga ne pršite s čistili.
●
Preden pogon odstranite iz ležišča in tudi pred potovanjem ali pred pošiljanjem ali shranjevanjem
pogona iz njega najprej odstranite nosilec podatkov.
●
Če morate pogon poslati po pošti, uporabite folijsko ali drugo ustrezno zaščitno embalažo, ki jo označite
z napisom »LOMLJIVO«.
●
Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno polje, so na
primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki tekoči trak in
podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih polj, temveč
rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
Uporaba trdih diskov
POZOR: Da preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema, naredite naslednje:
●
Preden dodate ali zamenjate pomnilniški modul ali trdi disk, shranite svoje delo in zaustavite računalnik.
●
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop. Nato
računalnik zaustavite z operacijskim sistemom.
Intel Smart Response Technology (samo pri nekaterih modelih)
Intel® Smart Response Technology (SRT) je funkcija predpomnilnika tehnologije Intel® Rapid Storage
Technology (RST), ki občutno izboljša učinkovitost delovanja sistema računalnika. Tehnologija SRT omogoča,
da se računalniki z modulom SSD mSATA uporabijo kot predpomnilnik med sistemskim pomnilnikom in trdim
52
Poglavje 8 Pogoni
diskom. Na ta način pridobite trdi disk (ali nosilec RAID) z največjo pomnilniško kapaciteto ter hkrati
zagotovite izboljšano učinkovitost delovanja sistema z modulom SSD.
Če dodate ali nadgradite trdi disk in želite nastaviti nosilec RAID, morate začasno onemogočiti tehnologijo
SRT, nastaviti nosilec RAID in nato znova omogočiti tehnologijo SRT. Če želite začasno onemogočiti
tehnologijo SRT, naredite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite Intel in izberite Intel Rapid Storage Technology.
2.
Kliknite povezavo Acceleration (Pospešitev) in nato Disable Acceleration (Onemogoči pospešitev).
3.
Počakajte, da se način pospeševanja dokonča.
4.
Kliknite Reset to Available (Ponastavi na razpoložljivo).
POMEMBNO: Med spreminjanjem načinov RAID morate začasno onemogočiti tehnologijo SRT. Izvedite
spremembo, nato pa znova omogočite tehnologijo SRT. Če te funkcije začasno ne onemogočite, ustvarjanje ali
spreminjanje nosilcev RAID ne bo mogoče.
OPOMBA:
HP ne podpira tehnologije SRT s trdimi diski s samodejnim šifriranjem (SED).
Izboljšanje delovanja trdega diska
Uporaba programa za defragmentiranje diska
Med uporabo računalnika se datoteke na trdem disku razdrobijo. Program za defragmentiranje diska združi
razdrobljene datoteke in mape na trdem disku, tako da lahko sistem deluje učinkoviteje.
OPOMBA:
Pri fiksnih pogonih (SSD-jih) programa za defragmentiranje diska ni treba zaganjati.
Ko zaženete program za defragmentiranje diska, bo ta deloval samostojno. Glede na velikost vašega trdega
diska in število fragmentiranih datotek bo program za defragmentiranje diska morda potreboval več kot eno
uro, da zaključi postopek. Morda je bolje, če ga nastavite, da deluje ponoči ali kadar ne potrebujete
računalnika.
HP priporoča, da trdi disk defragmentirate najmanj enkrat mesečno. Program za defragmentiranje diska
lahko nastavite tako, da se bo samodejno zagnal enkrat mesečno, vendar pa lahko računalnik kadar koli
defragmentirate tudi ročno.
Zagon programa za defragmentiranje diska:
1.
Računalnik priključite na izmenično napajanje.
2.
Na začetnem zaslonu vnesite disk.
3.
Kliknite Optimiraj.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za izboljšanje
varnosti računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev
programske opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows.
Uporabite orodje HP Support Assistant. Če želite odpreti program HP Support Assistant, na začetnem
zaslonu izberite HP Support Assistant.
Dodatne informacije najdete v pomoči programske opreme za defragmentiranje diska.
Uporaba programa za čiščenje diska
Program za čiščenje diska pregleda, če so na trdem disku nepotrebne datoteke, ki jih lahko varno izbrišete, s
čimer sprostite prostor na disku in omogočite učinkovitejše delovanje računalnika.
Uporaba trdih diskov
53
Zagon programa za čiščenje diska:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite disk, nato pa izberite Odstrani programe in sprosti prostor na disku.
2.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Uporaba programa HP 3D DriveGuard (samo pri nekaterih modelih)
HP 3D DriveGuard ščiti trdi disk s parkiranjem pogona in ustavljanjem podatkovnih zahtev pri enem od
naslednjih pogojev:
●
če računalnik pade na tla,
●
če računalnik premaknete z zaprtim zaslonom, medtem ko se napaja iz akumulatorja.
Kmalu po enem od teh dogodkov HP 3D DriveGuard povrne trdi disk v normalno delovanje.
OPOMBA: S programom HP 3D DriveGuard so zaščiteni samo notranji trdi diski. HP 3D DriveGuard ne varuje
trdega diska, nameščenega v dodatne združitvene naprave ali priključenega v vrata USB.
OPOMBA: Ker fiksni pogoni (SSD-ji) nimajo premikajočih se delov, zaščita s programom HP 3D DriveGuard za
te pogone ni potrebna.
Več informacij najdete v pomoči za programsko opremo HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje stanja programske opreme HP 3D DriveGuard
Lučka pogona na računalniku spremeni barvo in tako prikaže, da je v ležišču primarnega in/ali sekundarnega
(samo pri nekaterih modelih) trdega diska parkiran pogon. Če želite ugotoviti, ali je pogon trenutno zaščiten
oziroma parkiran, uporabite ikono na namizju sistema Windows v območju za obvestila na skrajni desni strani
opravilne vrstice ali v centru za mobilnost.
Uporaba RAID (samo pri nekaterih modelih)
Tehnologija RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) računalniku omogoča, da hkrati uporablja dva ali
več trdih diskov. RAID na podlagi strojne ali programske opreme upravlja več pogonov kot enega. Če imate s
to tehnologijo nastavljenih več diskov, se ti imenujejo matrika RAID. Za več informacij glejte HP-jevo spletno
mesto. Če potrebujete najnovejše uporabniške priročnike, se obrnite na podporo. Za podporo v ZDA obiščite
spletno mesto http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
54
Poglavje 8 Pogoni
9
Varnost
Zaščita računalnika
Standardne varnostne funkcije operacijskega sistema Windows in orodja za nastavitev računalnika, ki niso del
programa Windows (BIOS), lahko zaščitijo vaše osebne nastavitve in podatke pred raznimi tveganji.
OPOMBA: Varnostne rešitve so namenjene dodatni zaščiti. Te zaščite pa ne morejo preprečiti kraje
računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
OPOMBA: Preden svoj računalnik pošljete na servis, varnostno kopirajte in izbrišite zaupne datoteke ter
odstranite vse nastavitve gesel.
OPOMBA:
Nekatere funkcije, ki so navedene v tem poglavju, morda niso na voljo v vašem računalniku.
OPOMBA: Računalnik podpira Computrace, spletno varnostno storitev za sledenje in obnovo, ki je na voljo v
nekaterih regijah. Ukradeni računalnik lahko s storitvijo Computrace najdete, če se nepooblaščeni uporabnik
poveže v internet. Če želite uporabljati Computrace, morate kupiti programsko opremo in se naročiti na to
storitev. Za informacije o naročanju programske opreme Computrace pojdite na http://www.hp.com.
Računalniško tveganje
Varnostna funkcija
Nepooblaščena raba računalnika
Program HP Client Security skupaj z geslom, pametno kartico,
brezkontaktno kartico, branjem registriranih prstnih odtisov ali
drugim načinom preverjanja istovetnosti
Nepooblaščen dostop do orodja Computer Setup (f10)
Skrbniško geslo za BIOS v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do vsebin na trdem disku
Geslo za DriveLock ali geslo za Automatic DriveLock (Samodejni
DriveLock) v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen zagon z dodatnega zunanjega optičnega pogona
(samo pri nekaterih modelih), dodatnega zunanjega trdega diska
(samo pri nekaterih modelih) ali notranjega omrežnega vmesnika
Funkcija možnosti zagona v orodju Computer Setup*
Nepooblaščen dostop do uporabniškega računa Windows
Uporabniško geslo za Windows
Nepooblaščen dostop do podatkov
●
Programska oprema HP Drive Encryption
●
Windows Defender
Nepooblaščen dostop do nastavitev orodja Computer Setup in
drugih informacij za identifikacijo sistema
Skrbniško geslo za BIOS v orodju Computer Setup*
Nepooblaščena odstranitev računalnika
Reža varnostnega kabla (skupaj z dodatnim varnostnim kablom)
*Orodje Computer Setup je predhodno nameščeno orodje ROM, ki ga lahko uporabljate celo takrat, ko operacijski sistem ne deluje ali se
ne naloži. Za pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup lahko uporabite kazalno napravo (sledilno ploščico, kazalno palico ali
miško USB) ali tipkovnico.
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da zavarujete podatke v računalniku. Nastavite lahko več vrst gesel,
odvisno od načina, s katerim želite nadzirati dostop do svojih informacij. Gesla lahko nastavite v operacijskem
sistemu Windows ali v orodju Computer Setup, ki je prednameščeno v računalniku.
Zaščita računalnika
55
●
Skrbniški gesli za BIOS in program DriveLock sta nastavljeni v orodju Computer Setup in z njima upravlja
sistemski BIOS.
●
Gesli za Automatic DriveLock sta omogočeni v orodju Computer Setup.
●
Gesla operacijskega sistema Windows so nastavljena samo v operacijskem sistemu Windows.
●
Če ste predhodno nastavili HP SpareKey in nato pozabili skrbniško geslo za BIOS, nastavljeno v orodju
Computer Setup, lahko za dostop do pripomočka uporabite HP SpareKey.
●
Če ste pozabili uporabniško geslo DriveLock in glavno geslo DriveLock, nastavljeno v orodju Computer
Setup, se trdi disk, ki je zaščiten s tema gesloma, trajno zaklene in ga več ni možno uporabiti.
Za funkcije orodja Computer Setup in varnostne funkcije operacijskega sistema Windows lahko uporabite isto
geslo. Poleg tega lahko isto geslo uporabite za več funkcij orodja Computer Setup.
Pri ustvarjanju in shranjevanju gesel upoštevajte naslednje nasvete:
●
Ko ustvarjate gesla, sledite zahtevam programa.
●
Ne uporabljajte istega gesla za različne programe in spletna mesta in svojega gesla za sistem Windows
ne uporabite za noben drug program ali spletno mesto.
●
Funkcijo Password Manager v programu HP Client Security uporabite za shranjevanje uporabniških imen
in gesel za vsa spletna mesta in programe. Pozneje jih boste lahko varno prebrali, če jih pozabite.
●
Gesel ne shranjujte v računalniško datoteko.
Naslednji tabeli prikazujeta običajno uporabljena skrbniška gesla operacijskega sistema Windows in BIOS ter
opisujeta njihove funkcije.
Nastavitev gesel v sistemu Windows
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo*
Varuje dostop do določene stopnje skrbniškega računa
operacijskega sistema Windows.
OPOMBA: Z nastavitvijo skrbniškega gesla za sistem Windows
ne boste nastavili tudi skrbniškega gesla za BIOS.
Uporabniško geslo*
Zaščiti dostop do uporabniškega računa Windows.
*Za informacije o nastavitvi skrbniškega gesla za Windows ali uporabniškega gesla za Windows na meniju »Začetek« izberite program
HP Support Assistant.
Nastavitev gesla v orodju Computer Setup
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo za BIOS*
Varuje dostop do orodja Computer Setup.
OPOMBA: Če so aktivne funkcije za zaščito skrbniškega gesla za
BIOS, tega gesla morda ne boste mogli odstraniti, dokler teh
funkcij ne izklopite.
Glavno geslo za DriveLock*
56
Poglavje 9 Varnost
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock. Uporablja se tudi za odstranjevanje zaščite
DriveLock. To geslo se nastavi pod izbiro DriveLock Passwords
(Gesla DriveLock) med postopkom omogočanja.
Geslo
Funkcija
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate nastaviti
skrbniško geslo za BIOS.
Uporabniško geslo za DriveLock*
Varuje dostop do notranjega trdega diska, ki je zaščiten s
sistemom DriveLock in se nastavi pod izbiro DriveLock (Gesla
DriveLock) med postopkom omogočanja.
OPOMBA: Preden nastavite geslo za DriveLock, morate nastaviti
skrbniško geslo za BIOS.
*Če želite podrobnosti o posameznem geslu, glejte naslednje teme.
Upravljanje skrbniškega gesla za BIOS
Geslo nastavite, spremenite ali izbrišete tako:
Nastavitev novega skrbniškega gesla za BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Setup BIOS Administrator
Password (Nastavi skrbniško geslo BIOS) in pritisnite enter.
4.
V prikazani poziv vnesite geslo.
5.
V prikazani poziv vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in nato sledite
navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Spreminjanje skrbniškega gesla za BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Change Password (Spremeni
geslo) in nato pritisnite enter.
4.
V prikazani poziv vnesite trenutno geslo.
5.
V prikazani poziv vnesite novo geslo, da ga potrdite.
6.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato pa sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Uporaba gesel
57
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Brisanje skrbniškega gesla BIOS
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Change Password (Spremeni
geslo) in nato pritisnite enter.
4.
V prikazani poziv vnesite trenutno geslo.
5.
Ko se prikaže poziv za vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
7.
Ko se prikaže poziv za vnovičen vnos novega gesla, pustite polje prazno in pritisnite enter.
8.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
58
Poglavje 9 Varnost
Vnos skrbniškega gesla za BIOS
V poziv BIOS administrator password (Geslo skrbnika za BIOS) vnesite geslo (uporabite iste tipke, kot ste jih
uporabili pri nastavitvi gesla) in pritisnite enter. Po treh neuspešnih poskusih vnosa skrbniškega gesla BIOS-a
morate znova zagnati računalnik in poskusiti znova.
Upravljanje gesla za DriveLock v orodju Computer Setup
POZOR: Če želite preprečiti, da bi trdi disk, zaščiten s funkcijo DriveLock, postal trajno neuporaben, shranite
uporabniško in glavno geslo funkcije DriveLock na varno mesto stran od računalnika. Če pozabite obe gesli za
DriveLock, bo trdi disk trajno zaklenjen in ga ne boste mogli več uporabljati.
Varnostna funkcija DriveLock preprečuje nepooblaščen dostop do vsebine trdega diska. Funkcijo DriveLock
lahko omogočite samo za notranje trde diske računalnika. Ko za pogon omogočite funkcijo DriveLock, je
dostop do njega mogoč samo, če najprej vnesete geslo. Disk mora biti vstavljen v računalnik ali napredni
podvojevalnik vrat, da lahko z gesli DriveLock dostopate do njega.
OPOMBA:
Za dostop do funkcij DriveLock morate nastaviti skrbniško geslo za BIOS.
Če želite omogočiti varnostno funkcijo DriveLock za notranji trdi disk, morate v programu Computer Setup
nastaviti uporabniško in skrbniško geslo. Pri uporabi varnostne funkcije DriveLock upoštevajte naslednje:
●
Dostop do trdega diska, zaščitenega s funkcijo Drive Lock, je mogoč samo z uporabniškim ali glavnim
geslom.
●
Priporočamo, da je lastnik uporabniškega gesla uporabnik, ki vsakodnevno uporablja zaščiteni trdi disk.
Glavno geslo je lahko geslo skrbnika sistema ali geslo uporabnika, ki vsakodnevno uporablja trdi disk.
●
Uporabniško in glavno geslo sta lahko enaki.
●
Uporabniško ali glavno geslo lahko izbrišete samo tako, da onemogočite zaščito DriveLock za trdi disk.
To lahko storite samo, če poznate glavno geslo.
Uporaba gesel
59
Nastavitev gesla za DriveLock
Za nastavitev gesla DriveLock v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for
Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > DriveLock, nato pa pritisnite enter.
4.
Kliknite Set DriveLock Password (global) (Nastavi geslo za zaklepanje pogonov (globalno)).
5.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
6.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite trdi disk, ki ga želite zaščititi, in nato pritisnite tipko
enter.
7.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
8.
V prikazani poziv vnesite glavno geslo in pritisnite enter.
9.
V prikazani poziv znova vnesite glavno geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
10. V prikazani poziv vnesite uporabniško geslo in pritisnite enter.
11. V prikazani poziv znova vnesite uporabniško geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
12. Zaščito na izbranem disku DriveLock potrdite tako, da v potrditveno polje vnesete DriveLock, nato pa
pritisnete enter.
OPOMBA:
Pri vnosu v potrditveno polje upoštevajte velike in male črke.
13. Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
60
Poglavje 9 Varnost
Vnos gesla za DriveLock
Prepričajte se, da je trdi disk vstavljen v računalnik (ne v dodatno združitveno postajo ali zunanje ležišče
MultiBay).
V poziv DriveLock Password (Geslo DriveLock) vtipkajte uporabniško ali glavno geslo (uporabite enake tipke,
kot ste jih uporabili za nastavitev gesla) in pritisnite enter.
Po dveh napačnih poskusih vnosa gesla morate zaustaviti računalnik in poskusiti znova.
Spreminjanje gesla za DriveLock
Za spreminjanje gesla DriveLock v orodju Computer Setup sledite naslednjim korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for
Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > DriveLock, nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo DriveLock) in
nato pritisnite enter.
6.
S tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in pritisnite enter.
7.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Change Password (Spremenite geslo).
8.
V prikazani poziv vnesite trenutno geslo in pritisnite enter.
9.
V prikazani poziv vnesite novo geslo in pritisnite enter.
10. V prikazani poziv znova vnesite novo geslo, da ga potrdite, nato pa pritisnite enter.
11. Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Uporaba gesel
61
Odstranjevanje zaščite DriveLock
Če želite v programu Computer Setup odstraniti zaščito DriveLock, sledite tem korakom:
1.
Vklopite računalnik in nato pritisnite esc, ko je na dnu zaslona prikazano sporočilo »Press the ESC key for
Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security (Varnost) > Hard Drive Tools (Orodja trdega
diska) > DriveLock, nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Set DriveLock Password (Nastavi geslo za zaklepanje
pogonov) in nato pritisnite enter.
6.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
7.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
8.
Vnesite glavno geslo, nato pa pritisnite enter.
9.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in nato sledite
navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Uporaba funkcije Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu
Computer Setup
V okolju z več uporabniki lahko nastavite geslo za funkcijo Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock). Če
omogočite geslo za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock), bosta naključno ustvarjeni uporabniško in
glavno geslo za DriveLock. Ko uporabnik vnese geslo, lahko z istim naključnim uporabniškim in glavnim
geslom za DriveLock odklene disk.
OPOMBA: Za dostop do funkcij za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) morate nastaviti skrbniško
geslo za BIOS.
Vnos gesla za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock)
Če želite omogočiti geslo za Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock) v programu Computer Setup,
naredite naslednje:
62
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security > Hard Drive Tools (Orodja trdega diska) >
Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock), nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
Poglavje 9 Varnost
6.
Preberite opozorilo. Za nadaljevanje izberite YES (DA).
7.
Za shranjevanje sprememb in izhod iz orodja Computer Setup kliknite ikono Save (Shrani) in nato sledite
navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Odstranjevanje zaščite Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock)
Če želite v programu Computer Setup odstraniti zaščito DriveLock, sledite tem korakom:
1.
Vklopite ali znova zaženite računalnik in nato pritisnite tipko esc, ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo
»Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za prikaz zagonskega menija).
2.
Pritisnite f10, da odprete nastavitve računalnika.
3.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Security > Hard Drive Tools (Orodja trdega diska) >
Automatic DriveLock (Samodejni DriveLock), nato pa pritisnite enter.
4.
Vnesite skrbniško geslo za BIOS in pritisnite enter.
5.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite notranji trdi disk in nato pritisnite tipko enter.
6.
S kazalno napravo ali tipkami s puščicami izberite Disable protection (Onemogoči zaščito).
7.
Če želite shraniti spremembe in zapreti orodje Computer Setup, v spodnjem levem kotu zaslona kliknite
Save (Shrani), nato sledite navodilom na zaslonu.
– ali –
S tipkami s puščicami izberite Main (Glavno) > Save Changes and Exit (Shrani spremembe in končaj),
nato pa pritisnite enter.
Uporaba protivirusne programske opreme
Ko računalnik uporabljate za dostopanje do e-pošte, omrežja ali interneta, ga izpostavljate računalniškim
virusom. Računalniški virusi lahko onemogočijo operacijski sistem, programe ali pripomočke ali pa povzročijo,
da ne delujejo pravilno.
Protivirusna programska oprema lahko zazna in uniči večino virusov ter v večini primerov tudi popravi
poškodbe, ki jih je povzročil virus. Če želite, da bo računalnik neprekinjeno zaščiten pred najnovejšimi virusi,
morate protivirusno programsko opremo redno posodabljati.
Program Windows Defender je vnaprej nameščen v računalnik. Priporočamo vam, da še naprej uporabljate
protivirusni program ter tako popolnoma zaščitite svoj računalnik.
Več informacij o računalniških virusih poiščite v orodju HP Support Assistant. Če želite odpreti program HP
Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support Assistant.
Uporaba programske opreme požarnega zidu
Požarni zidovi preprečujejo nepooblaščen dostop do sistema ali omrežja. Požarni zid je lahko programska
oprema, ki jo namestite v računalnik in/ali omrežje, ali pa vključuje tako strojno kot tudi programsko opremo.
Uporaba protivirusne programske opreme
63
Obstajata dve vrsti požarnih zidov:
●
Gostiteljski požarni zidovi – programska oprema, ki varuje samo računalnik, v katerem je nameščena.
●
Omrežni požarni zidovi – nameščeni med DSL ali kabelskim modemom v domačem omrežju in varujejo
vse računalnike v omrežju.
Če je v sistemu nameščen požarni zid, ta nadzoruje podatke, ki so poslani v sistem in iz njega, ter jih primerja z
uporabniško določenimi varnostnimi kriteriji. Podatki, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo, so blokirani.
V vašem računalniku ali omrežni opremi je požarni zid morda že nameščen. Če ni, so na voljo rešitve v obliki
programske opreme požarnega zidu.
OPOMBA: V nekaterih primerih lahko požarni zid prepreči dostop do spletnih iger, moti delovanje tiskalnika
ali skupne rabe datotek v omrežju ali pa blokira e-poštne priponke pooblaščenih oseb. Če želite začasno
odpraviti težavo, onemogočite požarni zid, izvedite želeno opravilo, nato pa znova omogočite požarni zid. Za
trajno odpravo težave pa boste morali spremeniti nastavitve požarnega zidu.
Namestitev pomembnih varnostnih posodobitev
POZOR: Družba Microsoft® pošilja obvestila o pomembnih posodobitvah. Če želite računalnik zavarovati
pred luknjami v zaščiti in računalniškimi virusi, namestite vse nujne Microsoftove posodobitve takoj, ko vas
računalnik o njih obvesti.
Izberete lahko samodejno namestitev posodobitev. Če želite spremeniti nastavitve, na začetnem zaslonu
vnesite nadzorna plošča in nato izberite Nadzorna plošča. Izberite Sistem in varnost, Windows Update
ter Spremeni nastavitve in sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba programa HP Client Security (samo pri nekaterih
modelih)
Programska oprema HP Client Security je vnaprej nameščena v računalnik. To programsko opremo lahko
odprete, če tapnete ploščico HP Client Security na začetnem zaslonu, ikono HP Client Security v območju za
obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice ali na nadzorni plošči sistema Windows. Ponuja varnostne
funkcije, ki preprečijo nepooblaščen dostop do računalnika, omrežij in ključnih podatkov. Več informacij
najdete v pomoči za programsko opremo HP Client Security.
Uporaba programa HP Touchpoint Manager (samo pri nekaterih
modelih)
HP Touchpoint Manager je rešitev informacijske tehnologije v oblaku, ki podjetjem omogoča, da učinkovito
upravljajo in zavarujejo svoja sredstva. HP Touchpoint Manager pomaga zaščititi naprave pred zlonamerno
programsko opremo in drugimi napadi, nadzoruje zdravje naprave in strankam omogoča, da skrajšajo čas, ki
ga porabijo za reševanje težav z napravo za končnega uporabnika in varnostjo. Stranke lahko hitro prenesejo
in namestijo programsko opremo, ki je v primerjavi z običajnimi rešitvami cenovno zelo ugodna.
Namestitev dodatnega varnostnega kabla
OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odvračanju morebitnih tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje
računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
64
Poglavje 9 Varnost
OPOMBA: Reža za varnostni kabel na vašem računalniku se lahko nekoliko razlikuje od tiste na sliki v tem
razdelku. Za informacije o lokaciji reže za varnostni kabel v računalniku glejte Spoznavanje računalnika
na strani 4.
1.
Varnostni kabel ovijte okoli nepremičnega predmeta.
2.
Vstavite ključ (1) v ključavnico za kabel (2).
3.
Vstavite ključavnico varnostnega kabla v režo varnostnega kabla na računalniku (3), nato pa s ključem
zaklenite ključavnico.
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)
Vgrajeni bralnik prstnih odtisov je na voljo v izbranih modelih računalnikov. Če želite uporabiti bralnik prstnih
odtisov, morate svoje prstne odtise vpisati v orodje Credential Manager v programu HP Client Security. Glejte
pomoč za programsko opremo HP Client Security.
Ko vse prstne odtise registrirate v orodju Credential Manager, lahko s funkcijo Password Manager programa
HP Client Security shranite vsa uporabniška imena in gesla za podprta spletna mesta in programe.
Iskanje bralnika prstnih odtisov
Bralnik prstnih odtisov je majhno kovinsko tipalo, ki je nameščeno na enem od naslednjih delov računalnika:
●
blizu spodnjega dela sledilne ploščice;
●
na desni strani tipkovnice;
●
na zgornji desni strani zaslona;
●
na zgornji levi strani zaslona.
Bralnik je lahko postavljen vodoravno ali navpično, odvisno od modela računalnika. Pri obeh postavitvah
morate s prstom podrsati navpično prek kovinskega tipala. Za več informacij o tem, kje v računalniku je
bralnik prstnih odtisov, glejte Gumbi, zvočniki in bralnik prstnih odtisov na strani 10.
Uporaba bralnika prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)
65
10 Vzdrževanje
Čiščenje računalnika
Za varno čiščenje računalnika uporabljajte naslednje izdelke:
●
dimetil benzil amonijev klorid v koncentraciji največ 0,3 odstotka (npr. krpe različnih znamk za enkratno
uporabo);
●
brezalkoholno tekočino za čiščenje stekla;
●
voda z blago milno raztopino;
●
suho čistilno krpo iz mikrovlaken ali irhovino (krpa brez statične elektrike ali olj);
●
krpe iz tkanine brez statične elektrike.
POZOR: Izogibajte se uporabi močnih razredčil, ki lahko trajno poškodujejo računalnik. Če niste prepričani,
ali je čistilo varno za vaš računalnik, v opisu snovi preverite, da ne vsebuje alkohola, acetona, amonijevega
klorida, metilnega klorida in ogljikovega vodika.
Materiali z vlakni, kot so papirnate brisače, lahko opraskajo računalnik. Čez čas se lahko delci umazanije ali
čistilnih sredstev naberejo v praskah.
Postopki čiščenja
Če želite računalnik varno očistiti, upoštevajte postopke v tem razdelku.
OPOZORILO! Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika ne čistite,
ko je vklopljen.
Izklopite računalnik.
Odklopite omrežno napajanje.
Odklopite vse priklopljene zunanje naprave.
POZOR: Da bi preprečili poškodbe notranjih komponent, čistilnih sredstev ali tekočin ne pršite po nobeni
površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo notranje komponente.
Čiščenje zaslona ("večnamenski računalniki ali prenosniki)
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v katerem ni
alkohola. Preden zaprete pokrov zaslona, preverite, ali je zaslon suh.
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili z eno
od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
OPOMBA:
66
Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da odstranite čim več umazanije.
Poglavje 10 Vzdrževanje
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške
OPOZORILO! Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent tipkovnice ne
čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR: Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da tekočina ne pride med tipke.
●
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino,
ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za
enkratno uporabo.
●
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite pločevinko
stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Posodabljanje programov in gonilnikov
HP priporoča redno posodabljanje programov in gonilnikov na najnovejše različice. Najnovejše različice lahko
prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/support, lahko pa se tudi registrirate za prejemanje
samodejnih obvestil o posodobitvah, ko so te na voljo.
Uporaba programa SoftPaq Download Manager
HP SoftPaq Download Manager (SDM) je orodje za hiter dostop do informacij SoftPaq za HP-jeve poslovne
računalnike, ki ne zahteva številke SoftPaq. S tem orodjem lahko preprosto poiščete dodatke SoftPaq in jih
prenesete ter razširite.
Orodje SoftPaq Download Manager s HP-jevega mesta FTP prebere in prenese objavljeno datoteko z zbirko
podatkov, ki vsebuje podatke o modelu računalnika in informacije SoftPaq. V orodju SoftPaq Download
Manager lahko določite enega ali več modelov računalnikov, za katere želite ugotoviti, ali je za njih na voljo
prenos dodatkov SoftPaq.
SoftPaq Download Manager na HTP-jevem mestu FTP preveri, ali so na voljo posodobitve za zbirko podatkov
in programsko opremo. Če jih najde, jih samodejno prenese in uporabi.
SoftPaq Download Manager lahko prenesete s HP-jevega spletnega mesta. Če želite z njim prenašati dodatke
SoftPaq, morate najprej prenesti in namestiti program. Pojdite na http://www.hp.com/go/sdm in upoštevajte
navodila za prenos in namestitev programa SoftPaq Download Manager.
Prenos dodatkov SoftPaq:
▲
Na začetnem zaslonu vnesite s. V iskalno polje vnesite softpaq in izberite HP SoftPaq Download
Manager. Sledite navodilom za prenos paketov SoftPaq.
OPOMBA:
Če funkcija nadzora uporabniških računov prikaže poziv, kliknite Yes (Da).
Posodabljanje programov in gonilnikov
67
11 Varnostno kopiranje in obnovitev
Podatke zaščitite tako, da v središču za varnostno kopiranje in obnovitev v sistemu Windows ustvarite
varnostne kopije posameznih datotek in map ali celotnega trdega diska ali pa ustvarite medije za popravilo
sistema (samo pri nekaterih modelih) z uporabo nameščenega optičnega diska (samo pri nekaterih modelih)
ali dodatnega zunanjega optičnega pogona oziroma da ustvarite obnovitvene točke sistema. Če se sistem ne
odziva, lahko z varnostnimi kopijami datotek obnovite vsebino svojega računalnika.
Na začetnem zaslonu vnesite obnovitev, nato pa izberite možnost na prikazanem seznamu.
OPOMBA: Za podrobna navodila o različnih možnostih varnostnega kopiranja in obnavljanja v Pomoči in
podpori poiščite te teme.
V primeru nestabilnosti sistema HP priporoča, da natisnete postopke obnovitve in jih shranite za poznejšo
uporabo.
OPOMBA: Operacijski sistem Windows ima funkcijo za nadzor uporabniškega računa za izboljšanje varnosti
računalnika. Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev programske
opreme, uporabo orodij ali spreminjanje nastavitev operacijskega sistema Windows. Dodatne informacije
poiščite v Pomoči in podpori sistema Windows.
Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov
Obnovitev po okvari sistema je enaka najnovejši varnostni kopiji. Medij za obnovitev sistema in začetno
varnostno kopijo naredite takoj po namestitvi sistema. Ob dodajanju nove programske opreme in podatkovnih
datotek bi morali redno ustvarjati varnostne kopije sistema in vzdrževati čim novejšo varnostno kopijo.
Dodatne informacije o funkcijah za varnostne kopiranje Windows poiščite v Pomoči in podpori sistema
Windows.
Izvedba obnovitve sistema
V primeru okvare sistema ali nestabilnosti ima računalnik na voljo naslednja orodja za obnovitev datotek:
●
Orodja za obnovitev sistema Windows: orodje varnostnega kopiranja in obnovitve v sistemu Windows
lahko uporabite za obnavljanje informacij, za katere ste prej ustvarili varnostno kopijo. Uporabite lahko
tudi orodje za samodejno odpravljanje napak v sistemu Windows, da odpravite težave, zaradi katerih se
operacijski sistem Windows morda ne zaganja pravilno.
●
Orodja za obnovitev f11: orodja za obnovitev f11 lahko uporabite za povrnitev izvirne slike trdega diska.
Slika vključuje operacijski sistem Windows in programe, ki so tovarniško nameščeni.
OPOMBA: Če računalnika ne morete zagnati in ne morete uporabiti medijev za popravilo sistema, ki ste jih
predhodno ustvarili (samo pri nekaterih modelih), morate kupiti DVD z operacijskim sistemom Windows, s
katerim boste znova zagnali računalnik in popravili operacijski sistem. Dodatne informacije najdete v razdelku
Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej) na strani 70.
Uporaba orodja za obnovitev operacijskega sistema Windows
Če želite obnoviti informacije, ki ste jih pred tem varnostno kopirali, v Pomoči in podpori sistema Windows
poiščite korake za obnavljanje datotek in map.
Za obnovitev podatkov s funkcijo samodejnega popravila sledite naslednjim korakom:
68
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnovitev
POZOR: Nekatere možnosti orodja za popravilo ob zagonu bodo popolnoma izbrisale in formatirale trdi disk.
Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se trajno izbrišejo.
Ko je ponovno formatiranje končano, postopek obnovitve obnovi operacijski sistem, gonilnike, programsko
opremo in orodja iz varnostne kopije, ki ste jo uporabili pri obnovitvi.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je možno, preverite, ali je na voljo particija z obnovitvenim posnetkom ali particija Windows.
Na začetnem zaslonu vnesite datoteka in kliknite Raziskovalec.
– ali –
na začetnem zaslonu vnesite pc in izberite This PC (Ta računalnik).
OPOMBA: Če particije Windows in particije z obnovitvenim posnetkom ni na seznamu, boste morali
operacijski sistem in programe obnoviti s pomočjo DVD-ja z operacijskim sistemom Windows in medija
Driver Recovery (Obnovitev gonilnikov) (oba morate kupiti posebej). Dodatne informacije najdete v
razdelku Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej) na strani 70.
3.
Če sta na seznamu particija Windows in particija z obnovitvenim posnetkom, ponovno zaženite
računalnik, tako da pritisnete in pridržite tipko shift in kliknete Ponovni zagon.
4.
Izberite Odpravljanje težav, nato pa Dodatne možnosti in Popravilo ob zagonu.
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
OPOMBA: Za dodatne informacije o obnovitvi podatkov z uporabo orodij Windows v Pomoči in podpori
sistema Windows poiščite te teme.
Uporaba orodja za obnovitev f11
POZOR: S tipko f11 popolnoma izbrišete vsebino trdega diska in ponovno formatirate trdi disk. Vse
datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se trajno izbrišejo.
Orodje za obnovitev f11 znova namesti operacijski sistem ter programe in gonilnike HP, ki so bili nameščeni v
tovarni. Programsko opremo, ki ni bila nameščena v tovarni, je treba znova namestiti.
Če želite povrniti izvirno sliko trdega diska z orodjem za obnovitev f11, naredite naslednje:
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
Če je mogoče, preverite, ali je na voljo particija z obnovitvenim posnetkom; na začetnem zaslonu vnesite
pc in izberite This PC (Ta računalnik).
OPOMBA: Če particije z obnovitvenim posnetkom ni na seznamu, boste morali operacijski sistem in
programe obnoviti s pomočjo medija z operacijskim sistemom Windows in medija Driver Recovery
(Obnovitev gonilnikov) (oboje morate kupiti posebej). Dodatne informacije najdete v razdelku Uporaba
medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej) na strani 70.
3.
Če je particija z obnovitvenim posnetkom na seznamu, znova zaženite računalnik in nato pritisnite esc,
ko se na dnu zaslona prikaže sporočilo »Press the ESC key for Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC za
prikaz zagonskega menija).
4.
Pritisnite f11, ko se na zaslonu prikaže sporočilo »Press <F11> for recovery« (Za obnovitev pritisnite
<F11>).
5.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Izvedba obnovitve sistema
69
Uporaba medija z operacijskim sistemom Windows (kupite ga posebej)
Za naročilo DVD-ja z operacijskim sistemom Windows se obrnite na podporo. Glejte knjižico Worldwide
Telephone Numbers (Mednarodne telefonske številke), priloženo računalniku. Podatke za stik lahko poiščete
tudi na spletnem mestu HP. Pojdite na http://www.hp.com/support, izberite svojo državo ali območje in
upoštevajte navodila na zaslonu.
POZOR: Medij z operacijskim sistemom Windows povsem izbriše vsebino trdega diska in ga znova formatira.
Vse datoteke, ki ste jih ustvarili, in vsa programska oprema, ki ste jo namestili v računalnik, se trajno izbrišejo.
Ko je ponovno formatiranje končano, vam postopek obnovitve pomaga obnoviti operacijski sistem, gonilnike,
programsko opremo in orodja.
Postopek za izvedbo celotne namestitve operacijskega sistema z DVD-jem operacijskega sistema Windows:
OPOMBA:
Ta postopek lahko traja nekaj minut.
1.
Če je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
V optični pogon vstavite DVD z operacijskim sistemom Windows in nato znova zaženite računalnik.
3.
Ko se pokaže obvestilo, pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
4.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
Ko je namestitev končana, naredite naslednje:
1.
Izvrzite medij z operacijskim sistemom Windows in vstavite medij Driver Recovery (Obnovitev
gonilnikov).
2.
Najprej namestite gonilnike za omogočanje strojne opreme, nato pa še priporočene programe.
Uporaba možnosti Windows Refresh ali Windows Reset
Če računalnik ne deluje pravilno in morate znova vzpostaviti stabilnost sistema, možnost Windows Refresh
(Osvežitev Windows) omogoča svež začetek, pri čemer ohranite tisto, kar vam je pomembno.
Možnost ponastavitve sistema Windows omogoča natančno formatiranje ali odstranitev osebnih podatkov,
preden računalnik prodate ali reciklirate. Več informacij o teh funkcijah najdete v Pomoči in podpori sistema
Windows.
Uporaba funkcije HP Software Setup
S funkcijo HP Software Setup lahko znova namestite gonilnike ali izberete programsko opremo, ki ne deluje
pravilno ali je bila izbrisana.
70
1.
Na začetnem zaslonu vnesite HP Software Setup.
2.
Odprite HP Software Setup.
3.
Za ponovno namestitev gonilnikov ali izbiro programske opreme sledite navodilom na zaslonu.
Poglavje 11 Varnostno kopiranje in obnovitev
12 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure
Start
Uporaba orodja Computer Setup
Computer Setup ali BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacije med vsemi vhodnimi in izhodnimi
napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslonom, tipkovnico, miško in tiskalnikom). Computer Setup vsebuje
nastavitve za vrste zunanjih naprav, ki so nameščene, postopek zagona računalnika ter velikost sistemskega
in razširjenega pomnilnika.
OPOMBA: Pri spremembah v orodju Computer Setup bodite zelo previdni. Zaradi napak računalnik morda ne
bo deloval pravilno.
Zagon orodja Computer Setup
OPOMBA: Zunanja tipkovnica ali miška, povezana prek vrat USB, se lahko uporablja z orodjem Computer
Setup samo, če je omogočena podpora za starejši USB.
Za zagon orodja Computer Setup sledite naslednjim korakom:
▲
Zaženite orodje Computer Setup.
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite tipko f10, da
zaženete orodje Computer Setup.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
▲
Izklopite tablični računalnik. Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje
glasnosti, da se prikaže zagonski meni, nato pa tapnite F10, da zaženete orodje Computer
Setup.
Pomikanje in izbiranje v orodju Computer Setup
●
Če želite izbrati meni ali element menija, uporabite tipko tab in tipke s puščicami ter nato pritisnite enter
ali pa element izberite s kazalno napravo.
OPOMBA:
Na tabličnih računalnikih brez tipkovnic lahko izbire opravite s prstom.
●
Če se želite pomakniti gor ali dol, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite puščico za pomik navzgor oz.
navzdol ali pa uporabite ustrezno puščično tipko na tipkovnici.
●
Za zapiranje odprtih pogovornih oken in vrnitev na glavni zaslon orodja Computer Setup pritisnite esc in
nato sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba orodja Computer Setup
71
Za izhod iz menijev orodja Computer Setup izberite enega od spodnjih načinov:
●
Če želite zapustiti menije orodja Computer Setup, ne da bi shranili spremembe:
Izberite ikono Exit (Izhod) v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
●
Če želite shraniti spremembe in zapustiti menije orodja Computer Setup:
Izberite ikono za shranjevanje v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa upoštevajte zaslonska
navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
Ponastavitev tovarniških nastavitev v orodju Computer Setup
OPOMBA:
Če obnovite privzete nastavitve, to ne bo spremenilo načina trdega diska.
Če želite vse nastavitve v orodju Computer Setup vrniti na vrednosti, ki so bile nastavljene v tovarni, sledite
naslednjim korakom:
1.
Zaženite orodje Computer Setup. Glejte Zagon orodja Computer Setup na strani 71.
2.
Izberite Main (Glavno), nato pa izberite Apply Factory Defaults and Exit (Uporabi tovarniške privzete
nastavitve in zapri).
OPOMBA: V nekaterih izdelkih je lahko namesto možnosti Apply Factory Defaults and Exit (Uveljavi
tovarniške privzete nastavitve in zapri) prikazana možnost Restore Defaults (Obnovi privzete
nastavitve).
3.
Upoštevajte navodila na zaslonu.
4.
Če želite shraniti spremembe in zapustiti program, v spodnjem desnem kotu zaslona izberite ikono za
shranjevanje, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Save Changes and Exit (Shrani spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Spremembe se uveljavijo ob vnovičnem zagonu računalnika.
OPOMBA: Nastavitve gesel in jezikovne nastavitve se ne spremenijo, ko obnovite privzete tovarniške
nastavitve.
Posodabljanje BIOS-a
Na HP-jevem spletnem mestu so morda na voljo posodobljene različice BIOS-a.
Večina posodobitev BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu je na voljo v stisnjenih datotekah SoftPaq.
Nekateri paketi za prenos vsebujejo datoteko Readme.txt z informacijami o namestitvi in odpravljanju težav.
72
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure Start
Ugotavljanje različice BIOS-a
Pred odločitvijo, ali je potrebna posodobitev orodja Computer Setup (BIOS), najprej določite različico BIOS-a na
računalniku.
Do podatkov o različici BIOS-a (znanih tudi kot datum pomnilnika ROM in sistemski BIOS) lahko dostopite tako,
da pritisnete fn + esc (če ste v operacijskem sistemu Windows) ali prek programa Computer Setup.
1.
Zaženite orodje Computer Setup. Glejte Zagon orodja Computer Setup na strani 71.
2.
Izberite Main (Glavno), nato pa tapnite System Information (Informacije o sistemu).
3.
Če želite zapreti orodje Computer Setup, ne da bi shranili spremembe, v spodnjem desnem kotu zaslona
izberite ikono Exit (Končaj), nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
– ali –
Izberite Main (Glavno), izberite Ignore Changes and Exit (Prezri spremembe in zapri), nato pa pritisnite
enter.
Če želite preveriti, ali so na voljo novejše različice BIOS-a, glejte Prenos posodobitve BIOS-a na strani 73.
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR: Če želite preprečiti poškodbo računalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in namestite
posodobitve BIOS-a le, ko je računalnik z napajalnikom priklopljen na zanesljiv vir zunanjega napajanja. Ne
prenašajte ali nameščajte posodobitev BIOS-a, če se računalnik napaja iz akumulatorja, če je v dodatni
združitveni napravi ali je priklopljen v dodatni vir napajanja. Med prenašanjem in namestitvijo upoštevajte ta
navodila:
Če ne želite prekiniti napajanja računalnika, naj napajalni kabel ostane priključen v vtičnici.
Ne zaustavite računalnika in ne preklopite v stanje spanja.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite podpora in izberite program HP Support Assistant.
2.
Izberite Posodobitve, nato pa izberite Preveri, ali so na voljo posodobitve in sporočila.
3.
Upoštevajte zaslonska navodila.
4.
V področju za prenos storite naslednje:
a.
Poiščite najnovejšo posodobitev BIOS-a in jo primerjajte s trenutno nameščeno različico BIOS-a v
računalniku. Zapišite si datum, ime ali drug identifikator. Te podatke boste morda potrebovali za
iskanje posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi disk.
b.
Če želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Zapišite si pot do mesta na trdem disku, na katero boste prenesli posodobitev BIOS-a. Ta podatek
boste potrebovali, ko boste pripravljeni na namestitev posodobitve.
OPOMBA: Če je računalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev
programske opreme, še posebej posodobitev sistemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po končanem prenosu upoštevajte navodila na zaslonu. Če
navodila niso prikazana, storite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite raziskovalec, nato pa izberite Raziskovalec.
2.
Izberite oznako trdega diska. Ime trdega diska je običajno Lokalni disk (C:).
Uporaba orodja Computer Setup
73
3.
Vnesite mesto na trdem disku, ki ste si ga zapisali predhodno, nato pa odprite mapo, v kateri je
posodobitev.
4.
Dvokliknite datoteko s pripono .exe (npr. imedatoteke.exe).
Namestitev BIOS-a se začne.
5.
Za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA:
datoteko.
Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete preneseno
Spreminjanje zagonskega zaporedja s pozivom f9
Za dinamično izbiranje zagonske naprave za trenutno zagonsko zaporedje naredite naslednje:
1.
Dostopite do menija Boot Device Options (Možnosti zagonske naprave):
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Tablični računalniki brez tipkovnic:
▲
2.
Vklopite ali znova zaženite računalnik; ko se prikaže logotip HP, pritisnite f9, da se prikaže
meni Boot Device Options (Možnosti zagonske naprave).
Izklopite tablični računalnik. Pritisnite gumb za vklop/izklop skupaj z gumbom za zmanjšanje
glasnosti, da se prikaže zagonski meni, nato pa tapnite F9, da se prikaže meni Boot Device
Options (Možnosti zagonske naprave).
Izberite zagonsko napravo, nato pa pritisnite enter.
Nastavitve za TPM BIOS (samo pri nekaterih izdelkih)
POMEMBNO: Preden v tem sistemu omogočite funkcionalnost TPM (Trusted Platform Module), se
prepričajte, da je nameravana uporaba TPM-ja v skladu z ustrezno lokalno zakonodajo, uredbami in pravilniki,
po potrebi pa pridobite tudi odobritve ali licence. Za kakršne koli težave, povezane s skladnostjo, do katerih
pride pri uporabi TPM-ja, ki kršijo zgoraj navedeno zahtevo, je celotna odgovornost izključno vaša. HP ne bo
odgovoren za nobena povezana jamstva.
TPM zagotavlja dodatno varnost za vaš računalnik. Nastavitve za TPM lahko spremenite v orodju Computer
Setup (BIOS).
OPOMBA:
Če spremenite nastavitev za TPM v »Hidden« (Skrito), TPM ni viden v operacijskem sistemu.
Dostop do nastavitev za TPM v orodju Computer Setup:
74
1.
Zaženite orodje Computer Setup. Glejte Zagon orodja Computer Setup na strani 71.
2.
Izberite Security (Varnost), izberite TPM Embedded Security (Vdelana varnost TPM), nato pa
upoštevajte zaslonska navodila.
Poglavje 12 Computer Setup (BIOS), TPM in HP Sure Start
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih izdelkih)
Nekateri modeli računalnikov so konfigurirani s HP Sure Start, tehnologijo, ki neprestano nadzira BIOS
računalnika pred napadi ali poškodbami. Če je BIOS poškodovan ali napaden, HP Sure Start samodejno obnovi
BIOS v predhodno varno stanje brez posredovanja uporabnika.
HP Sure Start je konfiguriran in že omogočen, tako da večina uporabnikov lahko uporabi privzete
konfiguracije. Privzeto konfiguracijo lahko napredni uporabniki prilagodijo po meri.
Za dostop do najnovejše dokumentacije za HP Sure Start pojdite na http://www.hp.com/support in izberite
svojo državo. Izberite Gonilniki in prenosi, nato pa upoštevajte zaslonska navodila.
Uporaba programa HP Sure Start (samo pri nekaterih izdelkih)
75
13 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča zagon
diagnostičnih preizkusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno. Orodje se izvaja
zunaj operacijskega sistema, da lahko izolira napake v strojni opremi od težav, ki jih povzročijo komponente
operacijskega sistema ali drugih programov.
OPOMBA: Če želite zagnati BIOS v s tablico kombiniranem prenosnem računalniku, mora biti računalnik v
načinu prenosnega računalnika in uporabiti morate tipkovnico, ki je priključena na tablični računalnik. S
tipkovnico na zaslonu, ki se prikaže v načinu tabličnega računalnika, ne morete dostopati do BIOS-a.
Zagon programa HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Zaženite BIOS:
●
Računalniki ali tablični računalniki s tipkovnicami:
▲
●
Vklopite ali znova zaženite računalnik in na kratko pritisnite esc.
Tablični računalniki brez tipkovnic:
▲
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, nato pa na kratko pridržite gumb za
zmanjšanje glasnosti.
– ali –
Vklopite ali znova zaženite tablični računalnik, nato pa na kratko pridržite tipko Windows.
2.
Pritisnite ali tapnite f2.
BIOS poišče diagnostična orodja na treh mestih v tem zaporedju:
a.
Priključeni pogon USB
OPOMBA: Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na pogon USB glejte Prenos
programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB na strani 76.
3.
b.
Trdi disk
c.
BIOS
Ko se odpre diagnostično orodje, izberite vrsto diagnostičnega preizkusa, ki ga želite izvesti, in
upoštevajte navodila na zaslonu. Na tabličnem računalniku pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti, da
zaustavite diagnostični preizkus.
OPOMBA: Če želite zaustaviti diagnostični preizkus na osebnih ali tabličnih računalnikih s tipkovnico,
pritisnite tipko esc.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo
USB
Za prenos programa HP PC Hardware Diagnostics v napravo USB sta na voljo dve možnosti:
76
Poglavje 13 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Prenos najnovejše različice UEFI:
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikaže se domača stran HP PC
Diagnostics (Diagnostika računalnika HP).
2.
V razdelku HP PC Hardware Diagnostics (Diagnostika strojne opreme računalnika HP) kliknite povezavo
Download (Prenos), nato pa izberite Run (Zaženi).
Prenos poljubne različice UEFI za določen izdelek:
1.
Obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support in izberite svojo državo. Prikaže se HP-jeva stran za
podporo.
2.
Kliknite Gonilniki in prenosi.
3.
V besedilno polje vnesite ime izdelka, nato pa kliknite Pojdi.
– ali –
Če želite, da HP samodejno odkrije vaš izdelek, kliknite Najdi zdaj.
4.
Izberite svoj računalnik, nato pa še operacijski sistem.
5.
V razdelku Diagnostika sledite navodilom na zaslonu, da izberete in prenesete želeno različico
vmesnika UEFI.
Prenos programa HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) v napravo USB
77
14 Podpora
Stik s podporo
Če med informacijami v tem uporabniškem priročniku ali v orodju HP Support Assistant ne najdete odgovorov
na svoja vprašanja, se lahko obrnete na podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto
http://www.hp.com/go/contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.
Ta stran vam omogoča:
●
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA:
78
Če klepet o podpori ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
●
Iskanje telefonskih številk podpore.
●
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Poglavje 14 Podpora
Nalepke
Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav ali
uporabi računalnika v drugih državah:
POMEMBNO: Vse nalepke, opisane v tem razdelku, so glede na vaš model računalnika na enem od
naslednjih treh mest: prilepljene na spodnjo stran računalnika, v ležišču za akumulator ali pod vrati za dostop
do notranjosti.
●
Servisna nalepka – navaja pomembne informacije za prepoznavanje vašega računalnika. Če stopite v
stik s službo za podporo, bo od vas najbrž zahtevala serijsko številko in morda tudi številko izdelka ali
modela. Te številke poiščite, preden se obrnete na službo za podporo.
Komponenta
●
(1)
Serijska številka
(2)
Številka izdelka
(3)
Garancijsko obdobje
Nalepka potrdila o pristnosti Microsoft® (samo pri nekaterih modelih) – vsebuje ključ izdelka Windows.
Ključ izdelka boste morda potrebovali za posodabljanje ali odpravljanje težav z operacijskim sistemom.
Platforme HP, na katerih je prednameščen sistem Windows 8 ali Windows 8.1, nimajo fizične nalepke,
pač pa elektronsko nameščen digitalni ključ izdelka.
OPOMBA: Operacijski sistemi Microsoft ob vnovični namestitvi operacijskega sistema Windows 8 ali
Windows 8.1 z načini za obnovitev, ki jih je odobril HP, samodejno prepoznajo in aktivirajo ta digitalni
ključ izdelka.
●
Upravne nalepke – vsebujejo upravne informacije o računalniku.
●
Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih brezžičnih
napravah, ki so na voljo pri nekaterih modelih, in odobritvene oznake nekaterih držav ali regij, v katerih
je bila odobrena uporaba teh naprav.
Nalepke
79
15 Specifikacije
●
Napajalni vhod
●
Delovno okolje
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati v tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega vira. Vir
omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik lahko napajate iz
samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporočamo, da uporabljate le napajalnik ali napajalni
kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
19,5 V pri enosmernem toku 2,31 A – 45 W
19,5 V pri enosmernem toku 3,33 A – 65 W
OPOMBA: Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem s fazno napetostjo, ki ne presega
240 V rms.
OPOMBA:
Delovna napetost in tok računalnika sta navedena na upravni nalepki.
Delovno okolje
Faktor
Metrični sistem
Ameriški sistem
Delovna (zapisovanje na optični disk)
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od –20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Delovna
od –15 m do 3.048 m
od –50 do 10.000 čevljev
Nedelovna
od –15 m do 12.192 m
od –50 do 40.000 čevljev
Temperatura
Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
Najvišja nadmorska višina (brez pritiska)
80
Poglavje 15 Specifikacije
16 Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami
HP oblikuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporabljajo vsi, tudi osebe s posebnimi potrebami,
samostojno ali z ustreznimi napravami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami.
Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami
Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski
sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo z dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami. S funkcijo iskanja na svoji napravi poiščite več informacij o funkcijah za pomoč uporabnikom s
posebnimi potrebami.
OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi
potrebami se obrnite na podporo za stranke za ta izdelek.
Stik s podporo
Pripomočke za osebe s posebnimi potrebami v svojih izdelkih in storitvah nenehno izpopolnjujemo in cenimo
povratne informacije uporabnikov. Če imate težave z izdelkom ali nam želite sporočiti, katere funkcije za
pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami so vam pomagale, nas pokličite na telefonsko številko +1 (888)
259-5707, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka od 6:00 do 21:00 po severnoameriškem gorskem
standardnem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate TRS/VRS/WebCapTel ter potrebujete tehnično
podporo ali imate vprašanja o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami, nas pokličite na številko +1 (877)
656-7058, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka od 6:00 do 21:00 po severnoameriškem gorskem
standardnem času.
OPOMBA:
Podpora je na voljo samo v angleščini.
Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami
81
A
Potovanje z računalnikom
Za najboljše rezultate upoštevajte naslednja navodila za potovanje in prenašanje:
●
Računalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
◦
Naredite varnostno kopijo podatkov.
◦
Odstranite vse diske in vse zunanje pomnilniške kartice, kot so pomnilniške kartice.
POZOR: Da zmanjšate možnost poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgube podatkov, iz
pogona odstranite vse nosilce podatkov. To storite še pred odstranitvijo pogona iz ležišča in pred
prenašanjem, shranjevanjem ali potovanjem s pogonom.
◦
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
◦
Zaustavite računalnik.
●
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno na računalniku.
●
Če potujete z letalom, računalnik vzemite s sabo kot ročno prtljago. Ne predajajte ga skupaj z drugimi
torbami.
POZOR: Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave, ki uporabljajo magnetno
polje, so na primer detektorji kovin, skozi katere morate na letališčih, in ročni detektorji kovin. Letališki
tekoči trak in podobne varnostne naprave za preverjanje ročne prtljage ne uporabljajo magnetnih polj,
temveč rentgenske žarke, in pogonom ne škodijo.
●
Uporabo računalnika med letom mora odobriti prevoznik. Če nameravate računalnik uporabljati med
letom, za dovoljenje že vnaprej vprašajte prevoznika.
●
Če računalnika ne boste uporabljali več kot dva tedna in ga boste izklopili iz zunanjega napajanja,
akumulator odstranite in ga hranite posebej.
●
Če računalnik ali pogon prenašate, uporabite ustrezno zaščitno pakiranje in ga označite z napisom
»LOMLJIVO«.
●
Če ima računalnik nameščeno brezžično napravo ali modul HP Mobile Broadband, npr. napravo
802.11b/g, napravo GSM ali GPRS, utegne biti uporaba teh naprav v določenih okoljih omejena. Tovrstne
omejitve lahko veljajo na letalu, v bolnišnicah, v bližini eksplozivnih teles ter na nevarnih območjih. Če ne
veste natančno, katera pravila veljajo za uporabo določene naprave, pred vklopom prosite za dovoljenje
za uporabo.
●
Če potujete v tujino, upoštevajte naslednje predloge:
◦
Za vsako državo ali regijo, v katero potujete, preverite, kakšna je carinska zakonodaja glede
računalnikov.
◦
Za vsako območje, na katerem nameravate uporabljati računalnik, preverite zahteve glede
napajalnega kabla in napajalnika. Napetost, frekvenca in konfiguracija vtiča se lahko razlikujejo.
OPOZORILO! Možnost električnega udara, požara ali poškodbe opreme zmanjšate tako tako, da
ne poskušate računalnika priklopiti na električno omrežje prek napetostnega pretvornika za
gospodinjske aparate.
82
Dodatek A Potovanje z računalnikom
B
Odpravljanje težav
Viri za odpravljanje težav
●
Povezave do spletnih mest in dodatne informacije o računalniku najdete v pripomočku HP Support
Assistant. Če želite odpreti program HP Support Assistant, na začetnem zaslonu izberite HP Support
Assistant.
OPOMBA: Nekatera orodja za preverjanje in popravilo zahtevajo internetno povezavo. HP ponuja tudi
dodatna orodja, ki ne zahtevajo internetne povezave.
●
Obrnite se na HP-jevo podporo. Za podporo v ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/
contactHP. Za podporo po svetu obiščite spletno mesto http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Izbirate lahko med naslednjimi vrstami podpore:
◦
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
OPOMBA:
Če klepet ni na voljo v želenem jeziku, je na voljo v angleščini.
◦
Iskanje mednarodnih telefonskih številk podpore.
◦
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Odpravljanje težav
V naslednjih razdelkih je opisanih nekaj pogostih težav in rešitev zanje.
Računalnik se ne zažene
Če pritisnete gumb za vklop/izklop in se računalnik ne vklopi, vam spodnji predlogi utegnejo pomagati pri
ugotavljanju, zakaj se računalnik ne zažene:
●
Če je računalnik priključen v električno vtičnico, preverite, ali ima vtičnica ustrezno napetost. To preverite
tako, da v vtičnico priključite drugo električno napravo.
OPOMBA: Uporabljajte samo napajalnik, ki ste ga dobili skupaj z računalnikom, oziroma takšnega, ki
ga je za uporabo s tem računalnikom odobrilo podjetje HP.
●
Če je računalnik priključen v zunanji vir napajanja, ki ni električno omrežje z izmeničnim tokom, ga prek
napajalnika priključite v vtičnico. Preverite, ali napajalni kabel in napajalnik delujeta pravilno.
Viri za odpravljanje težav
83
Računalniški zaslon je prazen
Če je zaslon prazen, vendar računalnika niste izključili, je lahko vzrok ena ali več izmed naslednjih nastavitev:
●
Računalnik je morda v stanju spanja. Za izhod iz načina spanja na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Stanje spanja je funkcija za varčevanje z energijo, ki izklopi zaslon. Stanje spanja lahko sistem zažene, ko
je računalnik vklopljen, a ga ne uporabljate, ali ko je akumulator računalnika prazen. Z desno tipko miške
kliknite ikono akumulatorja v področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice namizja
Windows in nato kliknite Nastavitve.
●
Računalnik morda ni nastavljen tako, da bi sliko izpisal na računalniški zaslon. Za prenos slike na
računalniški zaslon pritisnite fn + f4. Če v računalnik priključite zunanjo napravo za prikazovanje, se slika
pri večini modelov lahko prikaže na računalniškem zaslonu ali na zunanji napravi, ali pa na obeh
napravah hkrati. Ko pritiskate fn + f4, preklapljate med prikazom na računalniškem zaslonu, na eni ali
več zunanjih napravah za prikazovanje ter hkratnim prikazom na vseh napravah.
Programska oprema ne deluje pravilno
Če se programska oprema ne odziva ali deluje nenavadno, se pomaknite na desno stran zaslona in znova
zaženite računalnik. Ko se prikažejo čarobni gumbi, kliknite Nastavitve. Kliknite ikono Napajanje in nato
Zaustavitev sistema. Če na omenjeni način ne morete zagnati računalnika, glejte naslednji razdelek
»Računalnik je vklopljen, a se ne odziva na strani 84«.
Računalnik je vklopljen, a se ne odziva
Če je računalnik vklopljen, vendar se ne odziva na ukaze programske opreme ali tipkovnice, po vrsti izvedite
spodnje postopke za izklop v sili, dokler se računalnik ne izklopi:
POZOR: Postopki za zaustavitev v sili povzročijo izgubo neshranjenih podatkov.
●
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite vsaj pet sekund.
●
Računalnik odklopite iz zunanjega napajanja in odstranite akumulator.
Računalnik je nenavadno topel
Za računalnik je povsem normalno, da je med uporabo na dotik nekoliko topel. Če pa je na dotik nenavadno
topel, se morda pregreva zaradi blokiranega prezračevanja.
Če sumite, da se računalnik pregreva, počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo. Prepričajte se, da
nobena prezračevalna reža med uporabo računalnika ni blokirana.
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne polagajte
neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih
in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je morebitni tiskalnik v neposredni
bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poskrbite tudi, da napajalnik med delovanjem ne bo
v stiku s kožo ali mehkimi predmeti, kot so blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana
v skladu z mednarodnimi standardi za varnost opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki
opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
OPOMBA: Ventilator v računalniku se samodejno zažene in hladi notranje dele ter tako preprečuje pregretje.
Normalno je, da se med delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
84
Dodatek B Odpravljanje težav
Zunanja naprava ne deluje
Če zunanja naprava ne deluje pravilno, upoštevajte naslednje predloge:
●
Vklopite napravo v skladu z navodili proizvajalca.
●
Preverite, ali so vsi priključki na napravi trdno priključeni.
●
Preverite, ali ima naprava dovod električne energije.
●
Preverite, ali je naprava, predvsem če je starejša, združljiva z operacijskim sistemom.
●
Preverite, ali imate nameščene ustrezne in posodobljene gonilnike.
Brezžična omrežna povezava ne deluje
Če brezžična omrežna povezava ne deluje po pričakovanjih, upoštevajte te predloge:
●
Če želite omogočiti ali onemogočiti brezžično ali žično omrežno napravo, kliknite ikono omrežne
povezave v območju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice namizja Windows. Če želite
omogočiti napravo, kliknite njeno ime, nato pa kliknite Vzpostavi povezavo. Če želite onemogočiti
napravo, kliknite njeno ime, nato pa kliknite Prekini povezavo.
●
Prepričajte se, da je brezžična naprava vklopljena.
●
Preverite, ali je delovanje brezžičnih anten računalnika ovirano.
●
Prepričajte se, da sta kabelski modem ali modem DSL in njegov električni kabel pravilno priključena in da
lučke svetijo.
●
Prepričajte se, da sta brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka pravilno priključena v napajalnik in
kabelski modem ali modem DSL ter da vse lučke svetijo.
●
Izključite in znova priključite vse kable ter izključite in znova vključite napajanje.
Film ni viden na zunanjem zaslonu
1.
Če sta vklopljena tako zaslon računalnika kot zunanji zaslon, enkrat ali večkrat pritisnite fn + f4, da
preklopite med dvema zaslonoma.
2.
Nastavitve monitorja konfigurirajte tako, da bo zunanji zaslon primarni:
a.
Z desno tipko miške kliknite prazen prostor na namizju Windows in izberite Ločljivost zaslona.
b.
Določite primarni in sekundarni zaslon.
OPOMBA: Pri uporabi obeh zaslonov se slika DVD ne bo pojavila na zaslonu, ki ste ga določili kot
sekundarnega.
Odpravljanje težav
85
C
Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer električni šok,
ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente.
Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo podatkov, upoštevajte ta opozorila:
●
Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti računalnik, ga odklopite po tem, ko
se ustrezno ozemljite in preden odstranite pokrov.
●
Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate namestiti.
●
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
●
Uporabljajte nemagnetna orodja.
●
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske
površine komponente.
●
Če komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo ščiti pred elektrostatično
razelektritvijo.
Če potrebujete več informacij o statični elektriki ali pomoč pri odstranjevanju ali nameščanju komponent, se
obrnite na HP-jevo podporo.
86
Dodatek C Elektrostatična razelektritev
Stvarno kazalo
A
akumulator
ohranjanje zmogljivosti 45
praznjenje 44
prikaz preostale napolnjenosti
44
stopnje izpraznjenosti
akumulatorja 44
anteni WLAN, prepoznavanje 6
anteni WWAN, prepoznavanje 6
B
berljivi mediji 42
BIOS
posodabljanje 72
prenos posodobitve 73
ugotavljanje različice 73
bližnjične tipke
nastavitev glasnosti 30
opis 29
osvetlitev tipkovnice 29
povečanje glasnosti zvočnika 30
povečanje svetlosti zaslona 30
preklop slike na zaslonu 29
spanje 29
uporaba 29
zmanjša svetlost zaslona 30
zmanjšanje glasnosti zvočnika
30
bližnjične tipke na tipkovnici,
prepoznavanje 29
bližnjične tipke za predstavnost 33
bližnjične tipke, predstavnost 33
bralnik pomnilniških kartic,
prepoznavanje 4
bralnik prstnih odtisov 65
bralnik prstnih odtisov,
prepoznavanje 11
brezžični anteni, prepoznavanje 6
brezžično omrežje (WLAN)
obseg delovanja 19
potrebna oprema 18
povezava s poslovnim omrežjem
WLAN 19
povezava z javnim omrežjem
WLAN 19
povezovanje 19
uporaba 17
varnost 18
C
Computer Setup
geslo DriveLock 59
obnova tovarniških nastavitev
72
pomikanje in izbiranje 71
skrbniško geslo BIOS 57
Č
čiščenje diska, programska oprema
53
čiščenje računalnika 66
D
defragmentiranje diska, programska
oprema 53
delovno okolje 80
dodatne zunanje naprave, uporaba
51
DVD z operacijskim sistemom
Windows 70
E
elektrostatična razelektritev
86
F
f11, obnovitev 69
funkcija dotika za skupno rabo 35
funkcijske tipke, prepoznavanje 12,
13
G
gesla
DriveLock 59
skrbniška 56
skrbniška za sistemski BIOS 57
uporabniška 56
geslo DriveLock
nastavitev 60
odstranjevanje 62
opis 59
spreminjanje 61
vnašanje 61
geslo za Automatic DriveLock
odstranjevanje 63
vnašanje 62
glasnost
gumbi 33
prilagajanje 33
tipke 33
GPS 21
gumb brezžičnega vmesnika 16
gumb za vklop/izklop 41
gumb za vklop/izklop,
prepoznavanje 10
gumb, za vklop/izklop 41
gumbi
desni gumb sledilne ploščice 7
glasnost 33
levi gumb sledilne ploščice 7
predstavnost 33
vklop/izklop 10, 41
H
HP 3D DriveGuard 54
HP Client Security 64
HP Mobile Broadband,
onemogočen 20
HP Mobile Connect 20
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
uporaba 76
HP Touchpoint Manager 64
I
ime in številka izdelka, računalnik
79
informacije o akumulatorju, iskanje
43
izklop računalnika 41
K
kabli
USB
50
Stvarno kazalo
87
kartica Java
definirano 48
odstranjevanje 48
vstavljanje 48
kartica SIM
vstavljanje 20
kazalna palica 7
kazalne naprave, nastavljanje
možnosti 23
komponente
desna stran 4
leva stran 5
spodnja stran 14
sprednja stran 14
zaslon 6
zgornja stran 7
kontrolniki brezžičnega vmesnika
gumb 16
operacijski sistem 16
kritična stopnja napolnjenosti
akumulatorja 42
krmilniki za predstavnost 33
L
ležišče za akumulator 79
lučka akumulatorja 15
lučka brezžičnega vmesnika 8, 9,
14, 16
lučka Caps Lock, prepoznavanje 8, 9
lučka num lock 8, 9
lučka pogona 15, 54
lučka sledilne ploščice,
prepoznavanje 7, 8, 9
lučka spletne kamere,
prepoznavanje 6
lučka vgrajene spletne kamere,
prepoznavanje 6
lučka za izklop mikrofona,
prepoznavanje 8, 9
lučke
akumulator 15
brezžični vmesnik 8, 9, 14
Caps Lock 8, 9
izklop mikrofona 8, 9
num lock 8, 9
pogon 15
sledilna ploščica 8, 9
spletna kamera 6
vklop/izklop 8, 9, 14
lučke napajanja 8, 9, 14
88
Stvarno kazalo
lučke, pogon
54
M
Miracast 40
mirovanje
preklop iz 42
preklop v 42
miška, zunanja
nastavitev možnosti
23
N
nalepka Bluetooth 79
nalepka potrdila o pristnosti
Microsoft 79
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 79
nalepke
Bluetooth 79
potrdilo o pristnosti Microsoft
79
potrdilo za uporabo v brezžičnem
omrežju 79
serijska številka 79
upravne 79
WLAN 79
napajalna vrata USB 3.0,
prepoznavanje 5
napajalni vhod 80
napajalnik, preskušanje 46
napajanje iz akumulatorja 43
naprava Bluetooth 16, 21
naprava WLAN 17, 79
naprava WWAN 16, 19
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev 40
nastavitev internetne povezave 18
nastavitev omrežja WLAN 18
nastavitev zaščite z geslom pri
bujenju 43
nastavitve TPM 74
nastavljanje možnosti porabe
energije 41
neodziven sistem 41
NFC 35
nizka stopnja akumulatorja 44
notranja mikrofona, prepoznavanje
6
num lock, tipka, prepoznavanje 31,
32
num lock, zunanja tipkovnica 32
O
območje sledilne ploščice
prepoznavanje 7
obnovitev 70
obnovitev trdega diska 69
odpravljanje težav, zunanji zaslon
85
ohranjanje, zmogljivost 45
omrežni priključek, prepoznavanje
5
optični pogon 51
orodje za nastavitev
obnova tovarniških nastavitev
72
pomikanje in izbiranje 71
osvetlitev tipkovnice 29
osvežitev 70
P
pametna kartica
definirano 48
odstranjevanje 48
vstavljanje 48
particija za obnovitev 69
podpora USB za starejše naprave
71
pogoni
optični 51
ravnanje 52
trdi 51
uporaba 52
zunanji 51
pogonski mediji 42
pomembne posodobitve, programska
oprema 64
pomnilniška kartica 42
odstranjevanje 47
podprte oblike 47
vstavljanje 47
ponastavitev 70
popravilo trdega diska 69
poteze na sledilni ploščici
drsenje 24
povečava/pomanjšava z dotikom
dveh prstov 25
vrtenje 26
potovanje z računalnikom 79, 82
povečava/pomanjšava z dotikom
dveh prstov, poteza na sledilni
ploščici 25
povezava s poslovnim omrežjem
WLAN 19
povezava v omrežje WLAN 19
povezava z javnim omrežjem WLAN
19
prepoznavanje obrazov 35
preskušanje napajalnika 46
preverjanje akumulatorja 44
preverjanje zvočnih funkcij 34
prezračevalne reže, prepoznavanje
5, 14
priključek za izhod zvoka (slušalke),
prepoznavanje 4
priključek za mikrofon (vhod zvoka),
prepoznavanje 4
priključek za napajanje,
prepoznavanje 5
priključek za slušalke (izhod zvoka)
4
priključek za vhod zvoka (mikrofon),
prepoznavanje 4
priključek za združitev,
prepoznavanje 5, 14
priključek, napajanje 5
priključki
izhod zvoka (slušalke) 4
omrežni 5
RJ-45 (omrežni) 5
vhod zvoka (mikrofon) 4
pripomočki za osebe s posebnimi
potrebami 81
programska oprema
čiščenje diska 53
defragmentiranje diska,
program 53
pomembne posodobitve 64
požarni zid 63
protivirusna 63
sMedio 35
programska oprema požarnega
zidu 63
protivirusna programska oprema
63
R
računalnik, potovanje 82
RAID 54
reža za kartico SIM, prepoznavanje
5
reža za pametno kartico 6
reža za varnostni kabel,
prepoznavanje 5
reže
kartica SIM 5
pametna kartica 6
varnostni kabel 5
RJ-45, (omrežni) priključek,
prepoznavanje 5
S
serijska številka 79
serijska številka, računalnik 79
skrbniško geslo 56
sledilna ploščica
gumbi 7
stikala 7
uporaba 23
sledilna ploščica, poteza drsenja 24
sledilna ploščica, poteza vrtenja 26
slika na zaslonu, preklop 29
slušalke in mikrofoni, priključitev 34
SoftPaq, prenos 67
spanje
preklop iz 42
preklop v 42
spletna kamera 6, 35
spletna kamera, prepoznavanje 6
stanja za varčevanje z energijo 41
stikala
kazalna palica – desno 7
kazalna palica – levo 7
Sure Start
uporaba 75
T
težave, odpravljanje 83
tipka esc, prepoznavanje 12, 13
tipka fn, prepoznavanje 12, 13, 29
tipka z logotipom Windows,
prepoznavanje 12, 13
tipka za programe Windows,
prepoznavanje 12
tipke
esc 12, 13
fn 12, 13
funkcijske 12, 13
glasnost 33
predstavnost 33
programi Windows 12
tipka z logotipom Windows 12,
13
tipke za glasnost, prepoznavanje
30
tipke za uravnavanje svetlosti
zaslona 30
tipkovnica
prepoznavanje 30
vdelana številska 12
vgrajena številska 13
tipkovnica, prepoznavanje 31
tipkovnica, vgrajena
uporaba 32
trdi disk
HP 3D DriveGuard 54
zunanji 51
U
uporaba
stanja za varčevanje z energijo
41
zunanje napajanje 46
uporabniško geslo 56
upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju 79
upravna nalepka 79
USB, kabel, priključitev 50
USB, naprave
odstranjevanje 50
opis 49
priključitev 50
USB, podpora za starejše naprave
71
USB, zvezdišča 49
V
varnost, brezžično omrežje 18
varnostne naprave na letališču 52
vdelana številska tipkovnica,
prepoznavanje 12, 30
VGA, vrata, priključitev 37
vgrajena številska tipkovnica,
prepoznavanje 13, 31, 32
video 36
vklop/izklop
akumulator 43
možnosti 41
ohranjanje 45
Stvarno kazalo
89
vrata
Miracast 40
napajalna vrata USB 3.0 5
USB Type-C (napajalna) 4
VGA 37
vrata DisplayPort v dvojnem
načinu 4, 37
zunanji monitor 5, 37
vrata DisplayPort v dvojnem načinu
prepoznavanje 4
vrata DisplayPort v dvojnem načinu,
priključitev 37
vrata USB 3.0 4
vrata USB Type-C (napajalna),
prepoznavanje 4
vrata USB, prepoznavanje 4
vrata za zunanji monitor 5, 37
vzdrževanje
čiščenje diska 53
defragmentiranje diska,
program 53
vzdrževanje računalnika 66
W
Windows
osvežitev 70
ponastavitev 70
WLAN, nalepka 79
Z
zapisljivi mediji 42
zaslon, preklop slike 29
zaustavitev 41
zunanja številska tipkovnica
num lock 32
zunanje napajanje, uporaba 46
zunanje naprave 51
zunanji pogon 51
zvezdišča 49
zvočne funkcije, preverjanje 34
zvočnika, prepoznavanje 10
90
Stvarno kazalo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising