HP Spectre ONE 23-e010 All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000el All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000ef All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000eo All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000ee All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000eb All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000eg All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000et All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e010se All-in-One CTO Desktop PC, Spectre ONE 23-e000ed All-in-One Desktop PC User guide

HP Spectre ONE 23-e010 All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000el All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000ef All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000eo All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000ee All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000eb All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000eg All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e000et All-in-One Desktop PC, Spectre ONE 23-e010se All-in-One CTO Desktop PC, Spectre ONE 23-e000ed All-in-One Desktop PC User guide
Ghid pentru utilizator
© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth este o marcă comercială deţinută
de proprietarul ei şi este utilizată de
compania Hewlett-Packard sub licenţă.
Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale
înregistrate în S.U.A. ale Microsoft
Corporation. Sigla SD este o marcă
comercială aparţinând proprietarului său.
Informaţiile cuprinse în acest document se
pot modifica fără preaviz. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt
specificate în declaraţiile exprese de
garanţie ce însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu
trebuie interpretat ca reprezentând o
garanţie suplimentară. Compania HP nu va
fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale sau pentru omisiunile din
documentaţia de faţă.
Prima ediţie: septembrie 2012
Cod document: 697701-271
Informaţii despre produs
Clauze privind software-ul
Acest ghid descrie caracteristici comune
majorităţii modelelor. Este posibil ca unele
caracteristici să nu fie disponibile pe
computerul dvs.
Prin instalarea, copierea, descărcarea sau
utilizarea în orice alt mod a oricărui produs
software preinstalat pe acest computer,
sunteţi de acord să respectaţi condiţiile
stipulate în Acordul de licenţă pentru
utilizatorul final (EULA) elaborat de HP.
Dacă nu acceptaţi aceste condiţii de
licenţă, singurul remediu este returnarea
integrală a produsului nefolosit (hardware şi
software) în cel mult 14 zile pentru
despăgubire conform politicii de
despăgubire existente în locul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Pentru orice alte informaţii sau pentru a
solicita o rambursare integrală a
computerului, contactaţi punctul local de
vânzare (vânzătorul).
Cuprins
1 Pornirea corectă .............................................................................................................................................. 1
Cele mai bune practici .......................................................................................................................... 1
lucruri distractive pe care le puteţi face ................................................................................................ 1
Mai multe resurse HP ........................................................................................................................... 2
2 Familiarizaţi-vă cu computerul ...................................................................................................................... 4
Găsirea informaţiilor despre hardware şi software ............................................................................... 4
Localizarea componentelor hardware .................................................................................. 4
Localizarea componentelor software ................................................................................... 4
Faţă ...................................................................................................................................................... 4
Difuzoare .............................................................................................................................................. 5
Partea dreaptă ...................................................................................................................................... 6
Partea stângă ....................................................................................................................................... 7
Înapoi .................................................................................................................................................... 8
Partea inferioară ................................................................................................................................. 10
Etichete .............................................................................................................................................. 10
Identificarea etichetelor ...................................................................................................... 10
3 Conectarea la o reţea .................................................................................................................................... 12
Conectarea la o reţea wireless ........................................................................................................... 12
Utilizarea comenzilor wireless ........................................................................................... 12
Utilizarea unui furnizor de servicii internet ......................................................................... 12
Configurarea unei reţele WLAN ......................................................................................... 13
Configurarea unui ruter wireless ........................................................................................ 13
Protejarea reţelei dvs. WLAN ............................................................................................ 13
Conectarea la o reţea WLAN ............................................................................................. 14
Conectarea la o reţea prin cablu ........................................................................................................ 14
Conectarea la o reţea locală (LAN) ................................................................................... 14
4 Utilizarea caracteristicilor de divertisment ................................................................................................. 16
Utilizarea camerei web ....................................................................................................................... 16
Utilizarea sistemului audio .................................................................................................................. 16
Reglarea volumului ............................................................................................................ 16
Conectarea difuzoarelor .................................................................................................... 16
Conectarea căştilor ............................................................................................................ 16
Utilizarea aplicaţiei Beats Audio ........................................................................................ 17
iii
Accesarea Beats Audio ..................................................................................... 17
Utilizarea caracteristicilor video .......................................................................................................... 17
Conectarea unui dispozitiv HDMI ...................................................................................... 17
Configurarea setărilor audio HDMI .................................................................................... 18
Gestionarea fişierelor dvs. audio şi video ........................................................................................... 18
Partajarea media şi de date între dispozitive ..................................................................................... 18
Informații suplimentare ...................................................................................................... 18
5 Navigarea cu ajutorul tastaturii şi al dispozitivelor de indicare ............................................................... 19
Utilizarea trackpad-ului ....................................................................................................................... 19
Utilizarea gesturilor tactile pentru trackpad ........................................................................................ 19
Atingere ............................................................................................................................. 19
clic cu 2 degete .................................................................................................................. 20
Derularea ........................................................................................................................... 20
Ciupire/extindere ................................................................................................................ 21
Tragerea marginilor ........................................................................................................... 21
Tragerea marginii drepte ................................................................................... 22
Tragerea marginii superioare ............................................................................ 22
Tragerea marginii stângi ................................................................................... 22
Utilizarea tastaturii .............................................................................................................................. 23
Utilizarea tastelor de acţiune ............................................................................................. 25
Utilizarea tastelor de comandă rapidă Microsoft Windows 8 ............................................. 26
6 Gestionarea consumului de energie ........................................................................................................... 27
Iniţiază modurile Repaus şi Hibernare. .............................................................................................. 27
Iniţierea şi ieşirea din modul Repaus ................................................................................. 27
Activarea şi ieşirea din Hibernarea iniţiată de utilizator ..................................................... 27
Setarea protecţiei prin parolă la reactivare ........................................................................ 28
Închiderea (oprirea) calculatorului ...................................................................................................... 28
7 Gestionarea şi partajarea informaţiilor ....................................................................................................... 30
Utilizarea unui dispozitiv USB ............................................................................................................ 30
Conectarea unui dispozitiv USB ........................................................................................ 30
Îndepărtarea unui dispozitiv USB ...................................................................................... 31
Introducerea şi scoaterea unui card de stocare digital ....................................................................... 31
8 Menţinerea unei performanţe optime .......................................................................................................... 33
Executarea mentenanţei de rutină ..................................................................................................... 33
Utilizarea funcţiei Curăţare disc ......................................................................................... 33
Utilizarea programului Defragmentare disc ....................................................................... 33
iv
Actualizarea programelor şi driverelor ............................................................................... 33
Curăţarea calculatorului dvs. ............................................................................................. 34
Curăţarea trackpad-ului, a mouse-ului şi a tastaturii ......................................... 34
Utilizarea măsurilor de siguranţă ........................................................................................................ 34
Setarea parolelor ............................................................................................................... 34
Utilizarea software-ului de securitate internet .................................................................... 35
Instalarea actualizărilor software ....................................................................................... 35
Instalarea actualizărilor Windows ...................................................................... 35
Actualizare software .......................................................................................... 35
Gestionarea setărilor de sistem .......................................................................................................... 35
Pornirea Utilitarului de configurare (BIOS) ........................................................................ 36
Setarea parolei de securitate a Utilitarului de configurare (BIOS) ..................................... 36
Utilizarea System Diagnostics ........................................................................................... 36
9 Efectuarea unei copii de rezervă, restabilire şi recuperare ...................................................................... 37
Crearea unor medii de recuperare şi a unor copii de rezervă ............................................................ 37
Crearea mediului de recuperare HP .................................................................................. 38
Aspecte importante de reţinut ........................................................................... 38
Pentru a crea mediul de recuperare HP: ........................................................... 38
Restabilire şi recuperare .................................................................................................................... 39
Utilizarea opțiunii Windows de Reîmprospătare pentru o recuperare rapidă şi uşoară ..... 39
Ștergere tot şi reinstalare Windows ................................................................................... 40
Cum să ştergeţi totul şi să reinstalaţi sistemul Windows pe calculatorul dvs. ... 40
Recuperarea cu ajutorul HP Recovery Manager ............................................................... 41
Aspecte importante de reţinut ........................................................................... 41
Pornirea HP Recovery Manager din partiţia de recuperare HP ........................ 41
Utilizarea mediului de recuperare HP pentru a recupera .................................. 42
Schimbarea ordinii de încărcare a calculatorului .............................................. 42
Ștergerea partiţiei de recuperare HP (numai pentru modelele selectate) .......................... 42
10 Depanare ...................................................................................................................................................... 43
Probleme cu conexiunea wireless ...................................................................................................... 43
Nu se poate realiza conexiunea la reţeaua WLAN. ........................................................... 43
Nu se poate realiza conexiunea la o reţea preferată ......................................................... 43
Codurile de securitate ale reţelei curente sunt indisponibile .............................................. 44
Nu se poate realiza conexiunea la ruterul wireless ........................................................... 44
Pictograma privind starea reţelei nu se afişează ............................................................... 45
Probleme de alimentare ..................................................................................................................... 45
Calculatorul nu porneşte sau nu demarează. .................................................................... 45
Eroare la unitatea de disc .................................................................................................. 45
Calculatorul nu răspunde ................................................................................................... 46
v
Calculatorul se opreşte în mod neaşteptat ........................................................................ 46
Probleme cu utilitarul de configurare .................................................................................................. 46
Calculatorul nu intră în utilitarul de configurare ................................................................. 46
Probleme de afişaj .............................................................................................................................. 46
Afişajul este gol .................................................................................................................. 46
Imaginile de pe ecran sunt prea mari sau prea mici, sau imaginile sunt neclare .............. 46
Probleme legate de tastatură, mouse şi trackpad .............................................................................. 47
Probleme audio .................................................................................................................................. 48
Nu se aude niciun sunet .................................................................................................... 48
Probleme de software ........................................................................................................................ 49
11 Specificaţii ................................................................................................................................................... 50
Specificaţii de operare ........................................................................................................................ 50
12 Descărcarea electrostatică ........................................................................................................................ 51
Index ................................................................................................................................................................... 52
vi
1
Pornirea corectă
Acest calculator este un instrument puternic, creat pentru a vă spori capacitatea de lucru, dar şi de
divertisment. Pentru a profita la maxim de calculatorul dvs., citiţi acest capitol pentru a afla care sunt
paşii adecvaţi care trebuie urmaţi după configurare, lucrurile amuzante pe care le puteţi face cu
calculatorul dvs., precum şi locurile de unde puteţi beneficia de mai multe resurse HP.
Cele mai bune practici
După ce v-aţi configurat şi înregistrat calculatorul, vă recomandăm să executaţi următorii paşi:
SFAT: Pentru a reveni rapid la ecranul Start al calculatorului dvs. dintr-o aplicaţie deschisă sau de
pe desktopul Windows, apăsaţi tasta cu sigla Windows
de pe tastatura dvs. Apăsarea din nou
a tastei cu sigla Windows vă va readuce la ecranul precedent.
●
Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, conectaţi computerul la o reţea cablată sau wireless.
Consultaţi detaliile din Conectarea la o reţea, la pagina 12.
●
Familiarizaţi-vă cu componentele hardware şi software ale calculatorului. Pentru informaţii,
consultaţi Familiarizaţi-vă cu computerul, la pagina 4 şi Utilizarea caracteristicilor de
divertisment, la pagina 16.
●
Faceţi o copie de siguranţă a unităţii dvs. de disc, creând o unitate de recuperare. Consultaţi
Efectuarea unei copii de rezervă, restabilire şi recuperare, la pagina 37.
lucruri distractive pe care le puteţi face
●
Știţi deja că puteţi viziona un clip YouTube pe calculator. Însă ştiaţi şi că puteţi să vă conectaţi
calculatorul la un echipament set-top box digital sau la o consolă de jocuri? Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Conectarea unui dispozitiv HDMI, la pagina 17.
●
Ştiţi că puteţi să ascultaţi muzică la computer. Dar ştiaţi că puteţi să transmiteţi radio în direct
spre computer şi să ascultaţi muzică sau să discutaţi prin radio de oriunde din lume? Consultaţi
Utilizarea sistemului audio, la pagina 16.
●
Experimentaţi muzica în modul dorit de artist, cu başi puternici, controlaţi, şi cu un sunet clar şi
pur. Consultaţi Utilizarea aplicaţiei Beats Audio, la pagina 17.
●
Utilizaţi trackpad-ul wireless şi noile gesturi tactile specifice Windows 8 pentru un control
impecabil al imaginilor şi paginilor de text. Consultaţi Utilizarea gesturilor tactile pentru trackpad,
la pagina 19.
Cele mai bune practici
1
Mai multe resurse HP
Aţi utilizat deja Instrucţiuni de configurare pentru a vă porni calculatorul şi a localiza acest ghid.
Pentru a localiza datele despre produs, informaţiile instructive şi multe altele, utilizaţi acest tabel.
Resurse
Cuprins
Instrucţiuni de configurare
●
Prezentare generală despre configurarea şi caracteristicile
computerului.
Ghid Informaţii de bază despre Windows 8
●
Informaţii generale despre utilizarea Windows 8.
Ajutor şi Asistenţă
●
O gamă largă de informaţii despre modul de utilizare şi sfaturi
de depanare.
●
Fişiere video instructive pentru modul de utilizare a
caracteristicilor calculatorului dvs.
●
Instrucţiuni pentru upgrade-ul sau înlocuirea componentelor
calculatorului dvs.
●
Soluţii la următoarele probleme:
Din ecranul Start, tastaţi h şi apoi selectaţi Ajutor şi
asistenţă. Pentru asistenţă în SUA, vizitaţi
http://www.hp.com/go/contactHP. Pentru asistenţă
internaţională, vizitaţi http://welcome.hp.com/country/
us/en/wwcontact_us.html.
Fişiere video instructive
Vizitaţi http://www.hp.com/supportvideos (exclusiv în
limba engleză)
Ghid de upgrade şi service
Pentru asistenţă în SUA, vizitaţi http://www.hp.com/go/
contactHP. Pentru asistenţă internaţională, vizitaţi
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Depanare
Consultaţi Depanare, la pagina 43 din acest ghid
pentru mai multe informaţii.
Probleme cu conexiunea wireless
◦
Probleme de alimentare
◦
Probleme de afişaj
◦
Probleme cu tastatura şi mouse-ul
◦
Probleme audio
◦
Probleme de software
Ghid pentru siguranţă şi confort
●
Configurarea corectă a staţiei de lucru.
Pentru a accesa acest ghid, selectaţi HP Support
Assistant din ecranul Start, apoi selectaţi
Calculatorul meu şi apoi selectaţi Ghidul
utilizatorului, sau mergeţi la http://www.hp.com/ergo.
●
Indicaţii privind poziţia adecvată şi deprinderile de lucru pentru
creşterea confortului şi reducerea riscului de rănire.
●
Informaţii despre siguranţa lucrului cu dispozitive electrice şi
mecanice.
Pagina web de asistenţă internaţională
●
Acces la următoarele opţiuni de asistenţă:
Pentru a beneficia de asistenţă în limba dvs., vizitaţi
http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu
Pentru a accesa acest ghid, selectaţi aplicaţia HP
Support Assistant din ecranul Start, apoi selectaţi
Calculatorul meu şi apoi selectaţi Ghidul
utilizatorului.
2
◦
Capitolul 1 Pornirea corectă
●
◦
Chat online cu un tehnician HP.
◦
Asistenţă prin e-mail.
◦
Numere de telefon pentru asistenţă.
◦
Adresele centrelor de asistenţă HP.
Notificări importante despre reglementări.
Resurse
Cuprins
Garanţie limitată*
●
Informaţii specifice despre garanţie pentru acest computer.
Pentru a accesa acest ghid, selectaţi aplicaţia HP
Support Assistant din ecranul Start, apoi selectaţi
Calculatorul meu şi apoi selectaţi Garanţie şi
servicii, sau mergeţi la http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
*Garanţia limitată furnizată explicit de HP şi aplicabilă pentru produsul dvs. se găseşte împreună cu ghidurile pentru
utilizatori pe computer şi/sau pe CD-ul/DVD-ul furnizat în cutie. În unele ţări/regiuni, HP poate furniza în cutie o garanţie
limitată HP în format imprimat. Pentru ţările/regiunile în care garanţia nu este furnizată în format imprimat, puteţi să solicitaţi
o copie imprimată de la http://www.hp.com/go/orderdocuments sau puteţi să scrieţi la:
●
America de Nord: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, SUA
●
Europa, Orientul Mijlociu, Africa: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italia
●
Asia Pacific: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Când solicitaţi o copie imprimată a garanţiei, includeţi codul produsului, perioada de garanţie (care se găseşte pe eticheta de
service), numele şi adresa poştală.
IMPORTANT: NU returnaţi produsul dvs. HP la adresele de mai sus. Pentru asistenţă în SUA, vizitaţi http://www.hp.com/
go/contactHP. Pentru asistenţă internaţională, vizitaţi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Mai multe resurse HP
3
2
Familiarizaţi-vă cu computerul
Găsirea informaţiilor despre hardware şi software
Localizarea componentelor hardware
Pentru a afla ce componente hardware sunt instalate în calculatorul dvs.:
1.
Din ecranul Start, tastaţi c şi apoi selectaţi Panoul de control.
2.
Selectaţi Sistem şi securitate şi apoi, în zona Sistem, faceţi clic pe Manager dispozitive.
Se va afişa o listă cu toate dispozitivele instalate în calculatorul dvs.
Localizarea componentelor software
▲
Pentru a afla ce componente software sunt instalate pe calculatorul dvs., din ecranul Start faceţi
clic dreapta cu mouse-ul sau trageţi în jos din partea de sus a trackpad-ului pentru a afişa bara
de instrumente Aplicaţii şi apoi selectaţi pictograma Toate aplicaţiile.
Faţă
Componentă
(1)
4
Descriere
Antene WLAN (2)*
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Trimitere şi recepţionare de semnale wireless.
Componentă
(2)
Descriere
Cameră web
Înregistrează fişiere video şi efectuează fotografii.
Pentru a utiliza camera web, din ecranul Start tastaţi c şi apoi selectaţi
Cameră.
(3)
Lumină cameră web
Pornit: Camera web este pornită.
(4)
Buton Pornire
●
Atunci când calculatorul este oprit, apăsaţi butonul pentru a porni
calculatorul.
●
Atunci când calculatorul este în modul Repaus, apăsaţi scurt butonul
pentru a ieşi din modul Repaus.
●
Atunci când calculatorul este în modul Hibernare, apăsaţi scurt butonul
pentru a ieşi din modul Hibernare.
ATENŢIE: Apăsarea şi ţinerea apăsată a butonului de pornire va genera
pierderea informaţiilor care nu au fost salvate.
În cazul în care calculatorul nu mai răspunde şi procedurile Windows® de
închidere nu mai funcţionează, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire timp
de cel puţin 5 secunde pentru a opri calculatorul.
Pentru a afla mai multe despre configurările privind pornirea calculatorului,
tastaţi p din ecranul Start. În căsuţa de căutare, tastaţi pornire, selectaţi
Setări şi apoi selectaţi Opţiuni pornire.
*Antenele nu sunt vizibile din exteriorul calculatorului. Pentru o transmisie optimă, nu obstrucţionaţi zonele din imediata
apropiere a antenelor. Pentru notificări referitoare la reglementările din domeniul wireless, consultaţi secţiunea din Notificări
despre reglementări, siguranţă şi mediu care se aplică în ţara sau regiunea dvs. Aceste prevederi se află în Ajutor şi
asistenţă.
Difuzoare
Componentă
Descriere
Difuzoare (4)
Producerea sunetului. Difuzoarele sunt poziţionate în partea frontală a stativului
calculatorului, în spatele afişajului.
Difuzoare
5
Partea dreaptă
Componentă
6
Descriere
(1)
Lumina unităţii de disc
Intermitentă: Unitatea de disc este în funcţiune.
(2)
Porturi USB 3.0 (2)
Conectaţi dispozitive opţionale USB 1.0, USB 2.0 sau USB 3.0 şi
oferiţi o performanţă îmbunătăţită a puterii USB pentru
dispozitivele USB 3.0.
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Partea stângă
Partea stângă
7
Componentă
(1)
Descriere
Mufă de ieşire audio (difuzor)/Mufă
de intrare audio (microfon)
Conectează dispozitive opţionale, cum ar fi căşti, boxe stereo,
difuzoare, căşti auriculare, sisteme audio de televiziune sau
microfon pentru căşti.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul vătămării personale,
ajustaţi volumul înainte de a utiliza difuzoarele, căştile sau
căştile auriculare. Pentru informaţii suplimentare privind
siguranţa, consultaţi Notificări despre reglementări, siguranţă şi
mediu.
NOTĂ: Atunci când dispozitivul este conectat la mufă,
difuzoarele calculatorului sunt dezactivate.
(2)
Slot pentru medii digitale
Înapoi
8
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
Compatibil cu următoarele formate de cartele digitale:
●
MultiMediaCard (MMC)
●
Cartelă SD (Secure Digital) de memorie
●
Cartelă SDHC (Secure Digital High Capacity)
●
Cartelă de memorie SDxC (Secure Digital Extended
Capacity)
Componentă
Descriere
(1)
Microfoane interne (2)
Înregistraţi fişiere audio, filtrând automat zgomotul din jurul
dvs. şi anulând ecourile.
(2)
Slotul pentru cablul de siguranţă
Ataşează un cablu de securitate opţional la calculator.
NOTĂ: Cablul de siguranţă nu preîntâmpină utilizarea
incorectă sau furtul calculatorului.
(3)
Porturi USB (2)
Conectează dispozitive USB opţionale.
(4)
Mufă RJ-45 (reţea)
Conectează un cablu de reţea.
(5)
Port HDMI-in
Conectează un dispozitiv video sau audio opţional, cum ar fi
o consolă de jocuri sau un set-top box digital.
(6)
Conector la sursă de alimentare
Conectează un adaptor de CA.
Înapoi
9
Partea inferioară
Componentă
Descriere
(1)
Îi oferă ventilatorului calculatorului posibilitatea să răcească componentele
interne.
Orificii (5)
NOTĂ: Ventilatorul porneşte automat pentru a preîntâmpina
supraîncălzirea. Este normal ca ventilatorul să funcţioneze intermitent în
momentul în care calculatorul este pornit.
(2)
Port USB
Conectează receptorul USB pentru tastatura, mouse-ul şi trackpad-ul
wireless.
NOTĂ:
(3)
Receptor USB
Acesta este un port USB dedicat pentru receptor.
Conectează (cuplează) în mod wireless tastatura, mouse-ul şi trackpad-ul
wireless cu calculatorul. Receptorul USB este instalat în fabrică.
Etichete
Identificarea etichetelor
Etichetele de pe calculator vă oferă informaţii de care este posibil să aveţi nevoie în momentul
depanării. Etichetele se află pe partea inferioară a calculatorului sau într-un alt loc uşor accesibil.
●
Etichetă de service — informaţii importante despre calculatorul dvs.
NOTĂ: Vă rugăm să aveţi aceste informaţii disponibile atunci când contactaţi serviciul de
asistenţă.
10
●
Eticheta de reglementare — Oferă informaţii despre reglementările aplicabile calculatorului.
●
Eticheta sau etichetele privind certificarea wireless (numai pentru modelele selectate) - Oferă
informaţii despre dispozitivele wireless opţionale şi despre marcajele de aprobare ale unora
dintre statele sau regiunile în care dispozitivele au fost aprobate spre a fi utilizate. Dacă modelul
Capitolul 2 Familiarizaţi-vă cu computerul
calculatorului dvs. include unul sau mai multe dispozitive wireless, una sau mai multe etichete
de certificare sunt incluse alături de calculatorul dvs. Este posibil să aveţi nevoie de aceste
informaţii în cazul în care călătoriţi peste hotare.
Etichete
11
3
Conectarea la o reţea
Puteţi explora lumea şi puteţi accesa informaţii de pe milioane de site-uri web cu ajutorul
calculatorului dvs. şi al unei conexiuni prin cablu sau wireless la reţea. Acest capitol vă va ajuta să
intraţi în legătură cu această lume.
Conectarea la o reţea wireless
Tehnologia wireless transferă informaţii prin intermediul undelor radio, în loc de cabluri. Calculatorul
dvs. este posibil să fie echipat cu unul sau mai multe dintre următoarele dispozitive wireless:
●
Dispozitiv WLAN (reţea locală fără fir) — Conectează calculatorul la reţelele locale fără fir. Într-o
reţea WLAN, dispozitivul wireless mobil din calculatorul dvs. comunică cu un ruter wireless sau
cu un punct de acces wireless.
●
Dispozitiv Bluetooth® — Creează o reţea personală (PAN) pentru a se conecta la alte
dispozitive cu tehnologie Bluetooth, cum ar fi calculatoare, telefoane, căşti, difuzoare şi camere
video. Într-o reţea de tip PAN, fiecare dispozitiv comunică direct cu celelalte dispozitive, iar
dispozitivele trebuie aşezate relativ aproape.
Pentru mai multe informaţii despre tehnologia wireless, consultaţi informaţiile şi link-urile web
furnizate în Ajutor şi asistenţă. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Utilizarea comenzilor wireless
Centrul reţea şi partajare vă permite să configuraţi o conexiune sau o reţea, să vă conectaţi la o
reţea, să gestionaţi reţelele wireless şi să diagnosticaţi şi să reparaţi problemele de reţea.
Pentru a utiliza Centrul reţea şi partajare:
1.
Din ecranul Start, tastaţi c şi apoi selectaţi Panoul de control.
2.
Selectaţi Reţea şi internet şi apoi selectaţi Centru reţea şi partajare.
Pentru mai multe informaţii, mergeţi la Ajutor şi asistenţă. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi
Ajutor şi asistenţă.
Utilizarea unui furnizor de servicii internet
Atunci când vă configuraţi accesul internet în locuinţa dvs., trebuie să aveţi un cont deschis la un
furnizor de servicii internet (ISP). Pentru a achiziţiona serviciile internet şi un modem, trebuie să
contactaţi un ISP local. ISP vă va ajuta să configuraţi modemul, să instalaţi un cablu de reţea pentru
a vă conecta ruterul wireless la modem şi să testaţi serviciul internet.
NOTĂ: Furnizorul dvs. de servicii internet vă va aloca un identificator de utilizator şi o parolă, pentru
a le utiliza în vederea accesului la internet. Notaţi aceste informaţii şi păstraţi-le într-un loc sigur.
12
Capitolul 3 Conectarea la o reţea
Configurarea unei reţele WLAN
Pentru a configura o WLAN şi a vă conecta la internet prin intermediul acesteia, aveţi nevoie de
următoarele echipamente:
●
Un modem cu bandă largă (DSL sau cablu) (1) şi un serviciu de internet de mare viteză
achiziţionat de la un furnizor de servicii internet
●
Un ruter wireless (2) (achiziţionat separat)
NOTĂ: Unele modemuri au un ruter wireless integrat. Consultaţi-vă furnizorul de servicii de
internet pentru a stabili ce tip de modem aveţi.
●
Un calculator wireless (3)
Ilustraţia de mai jos prezintă un exemplu de instalare a reţelei wireless care este conectată la
internet.
Pentru a vă spori dimensiunea reţelei dvs. de acasă, puteţi conecta şi alte calculatoare, cu sau fără
fir.
Pentru ajutor în vederea configurării reţelei dvs. WLAN, vă rugăm consultaţi informaţiile furnizate de
producătorul ruterului dvs. sau de furnizorul dvs. de servicii internet.
Configurarea unui ruter wireless
Pentru ajutor în vederea configurării ruterului dvs. wireless, vă rugăm consultaţi informaţiile furnizate
de producătorul ruterului dvs. sau de furnizorul dvs. de servicii internet.
NOTĂ: Este recomandat să vă conectaţi mai întâi noul calculator wireless la ruter, utilizând cablul
de reţea care este livrat împreună cu ruterul. Atunci când calculatorul se conectează cu succes la
internet, deconectaţi cablul şi accesaţi internetul prin reţeaua dvs. wireless.
Protejarea reţelei dvs. WLAN
Atunci când configuraţi o reţea WLAN sau vă conectaţi la o reţea WLAN existentă, activaţi
întotdeauna caracteristicile de securitate pentru a vă proteja reţeaua împotriva accesului neautorizat.
Semnalele radio wireless se transmit în afara reţelei, aşadar şi alte dispozitive WLAN pot intercepta
semnalele neprotejate. Adoptați următoarele măsuri de precauţie pentru a vă proteja reţeaua WLAN:
●
Utilizaţi un paravan de protecţie.
Paravanul de protecţie verifică şi solicită informaţii care sunt trimise către reţeaua dvs. Apoi
elimină orice elemente suspecte. Paravanele de protecţie sunt disponibile atât sub formă
hardware, cât şi software. Unele reţele utilizează o combinaţie a acestor două tipuri.
●
Utilizaţi criptarea wireless.
Conectarea la o reţea wireless
13
Criptarea wireless utilizează configurări de securitate pentru a cripta şi decripta informaţiile
transmise prin reţea. Pentru mai multe informaţii, mergeţi la Ajutor şi asistenţă. Din ecranul Start,
tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Conectarea la o reţea WLAN
Pentru a vă conecta la o reţea WLAN, urmaţi paşii de mai jos:
1.
Asiguraţi-vă că dispozitivul WLAN de pe calculatorul dvs. este pornit.
2.
Din ecranul Start, îndreptaţi indicatorul către colţul din partea dreaptă sus sau jos a ecranului
pentru a afişa butoanele.
3.
Selectaţi Setări şi apoi faceţi clic pe pictograma care indică starea reţelei.
4.
Selectaţi o reţea WLAN din listă.
5.
Faceţi clic pe Conectare.
Dacă reţeaua WLAN are configurările de securitate activate, vi se va solicita să tastaţi un cod de
securitate. Tastaţi codul şi apoi faceţi clic pe OK pentru a finaliza conectarea.
NOTĂ: Dacă nu se afişează nicio reţea WLAN, este posibil să vă aflaţi în afara zonei de
acoperire a ruterului wireless sau a punctului de acces.
NOTĂ: Dacă nu vedeţi reţeaua WLAN la care doriţi să vă conectaţi, de pe desktopul Windows
faceţi clic dreapta pe pictograma care indică starea reţelei şi apoi selectaţi Deschidere centru
reţea şi partajare. Faceţi clic pe Configurare conexiune sau reţea nouă. Se afişează o listă
cu opţiuni, care vă permite să căutaţi manual şi să vă conectaţi la o reţea sau să creaţi o nouă
conexiune la reţea.
După ce s-a realizat conexiunea, puneţi indicatorul deasupra pictogramei care indică starea reţelei,
din zona de notificare, în capătul drept al barei de activităţi, pentru a verifica denumirea şi starea
conexiunii.
NOTĂ: Domeniul funcţional (cât de departe ajunge semnalul wireless) depinde de implementarea
WLAN, de producătorul ruterului şi de interferenţa cu alte dispozitive electronice sau bariere
structurale, cum ar fi pereţii şi pardoseala.
Conectarea la o reţea prin cablu
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de şoc electric, de incendiu sau de deteriorare a
echipamentului, nu conectaţi un cablu de modem sau un cablu de telefon la mufa RJ-45 (de reţea).
Conectarea la o reţea locală (LAN)
Utilizaţi o conexiune LAN dacă doriţi să conectaţi computerul direct la un ruter de la domiciliu (în loc
să lucraţi wireless) sau dacă doriţi să vă conectaţi la o reţea existentă de la birou.
Conectarea la o reţea LAN necesită un cablu (de reţea) cu 8 pini, RJ-45.
Pentru a conecta cablul de reţea, urmaţi aceşti paşi:
1.
14
Introduceţi cablul de reţea în mufa de reţea (1) de la computer.
Capitolul 3 Conectarea la o reţea
2.
Conectaţi celălalt capăt al cablului de reţea la priza de reţea de perete (2) sau la un ruter).
NOTĂ: În cazul în care cablul de reţea conţine un circuit de eliminare a zgomotului (3), care
împiedică interferenţa de la recepţia TV şi radio, orientaţi spre computer capătul de cablu pe
care se află circuitul.
Conectarea la o reţea prin cablu
15
4
Utilizarea caracteristicilor de
divertisment
Folosiţi-vă calculatorul HP ca instrument de relaxare, pentru a socializa prin intermediul camerei web,
pentru a asculta şi a vă administra muzica şi, de asemenea, pentru a descărca şi vizualiza filme. Sau,
pentru a vă transforma calculatorul într-un obiect de divertisment şi mai puternic, conectaţi dispozitive
periferice precum căşti, difuzoare sau o consolă de jocuri.
Utilizarea camerei web
Computerul are o cameră Web integrată, un instrument puternic pentru reţele sociale, care vă
permite să comunicaţi îndeaproape cu prietenii şi cu colegii din vecinătate sau din cealaltă parte a
lumii. Cu camera Web puteţi să transmiteţi imagini video cu software-ul de mesagerie instantanee, să
capturaţi şi să partajaţi videoclipuri şi să faceţi fotografii.
▲
Pentru a porni camera web, din ecranul Start tastaţi c şi apoi selectaţi Cameră.
Pentru detalii despre cum se utilizează camera web, vizitaţi Ajutor şi asistenţă. Din ecranul Start,
tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Utilizarea sistemului audio
De pe calculatorul dvs. HP, puteţi rula CD-uri cu muzică, puteţi descărca şi asculta muzică, puteţi
asculta materiale audio de pe internet (inclusiv radio), puteţi efectua înregistrări audio sau puteţi mixa
materiale audio şi video pentru a crea conţinut multimedia. Pentru a vă îmbunătăţi plăcerea ascultării,
ataşaţi difuzoare sau căşti externe.
Reglarea volumului
1.
Din ecranul Start, îndreptaţi indicatorul către colţul din partea dreaptă sus sau jos a ecranului
pentru a afişa butoanele.
2.
Selectaţi Setări şi apoi faceţi clic pe pictograma cu difuzorul.
3.
Trageţi glisorul pentru a creşte sau descreşte volumul.
NOTĂ: Puteţi de asemenea să ajustaţi volumul utilizând tastele de volum de pe tastatură. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea tastelor de acţiune, la pagina 25.
Conectarea difuzoarelor
Puteţi ataşa la calculator difuzoare cu cablu, conectându-le la portul USB de pe calculatorul dvs.
Pentru a conecta difuzoare wireless la calculatorul dvs., urmaţi instrucţiunile furnizate de producătorul
dispozitivului. Pentru a conecta difuzoare de înaltă definiţie la calculator, consultaţi Configurarea
setărilor audio HDMI, la pagina 18. Înainte de a conecta difuzoarele, diminuaţi volumul.
Conectarea căştilor
Puteţi să conectaţi căşti prin cablu la mufa de căşti de la computer.
16
Capitolul 4 Utilizarea caracteristicilor de divertisment
Pentru a conecta căşti wireless la computer, urmaţi instrucţiunile producătorului de dispozitive.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare, reglaţi volumul înainte de a vă pune căştile,
căştile pastilă sau setul cască-microfon. Pentru informaţii suplimentare despre siguranţă, consultaţi
Notificări despre reglementări, siguranţă şi mediu.
Utilizarea aplicaţiei Beats Audio
Puteţi experimenta Beats Audio cu ajutorul celor patru difuzoare interne ale calculatorului, prin
intermediul difuzoarelor externe conectate la un port USB sau prin intermediul căştilor Beats Audio
conectate la mufa pentru căşti.
Accesarea Beats Audio
Utilizaţi Beats Audio Control Panel (Panoul de control Beats Audio) pentru a vizualiza şi a controla
manual setările audio şi ale basului.
▲
Pentru a deschide Beats Audio Control Panel (Panoul de control Beats Audio), din ecranul Start
tastaţi c, selectaţi Panoul de control, apoi Hardware şi sunet şi apoi Beats Audio Control
Panel (Panoul de control Beats Audio).
Utilizarea caracteristicilor video
Calculatorul dvs. HP este un dispozitiv video puternic, care vă permite să urmăriţi materiale video de
pe site-urile dvs. preferate şi să descărcaţi filme şi fişiere video, pentru a le urmări pe calculatorul dvs.
fără a avea nevoie de conexiune la internet.
Conectarea unui dispozitiv HDMI
NOTĂ: Pentru a conecta un dispozitiv HDMI la calculator, aveţi nevoie de un cablu HDMI, care se
comercializează separat.
Puteţi conecta dispozitive de înaltă definiţie la calculatorul dvs., cum ar fi o consolă de jocuri sau un
set-top box digital.
1.
Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul HDMI-in de pe calculator.
2.
Conectaţi celălalt capăt al cablului la dispozitiv.
Utilizarea caracteristicilor video
17
3.
În cazul în care ecranul calculatorului nu se comutează automat, apăsați fn+HDMI
pentru a
alterna între ecranul calculatorului și dispozitivul HDMI.
4.
Pentru selectare, utilizați tastele enter, back space, precum și tastele cu săgeți sus și jos.
Configurarea setărilor audio HDMI
HDMI este singura interfaţă video care este compatibilă cu materiale video şi audio de înaltă definiţie.
După ce conectaţi un dispozitiv HDMI la calculator, puteţi porni HDMI audio urmând paşii de mai jos:
1.
De pe desktopul Windows, faceţi clic dreapta pe pictograma Difuzoare din zona de notificare, în
partea extremă dreapta a barei de activităţi, şi apoi faceţi clic pe Dispozitive redare.
2.
Din fila Redare, faceţi clic pe numele dispozitivului de ieşire digitală.
3.
Faceţi clic pe Setare ca implicit şi apoi faceţi clic pe OK.
Pentru a dirija redarea audio către difuzoarele calculatorului:
1.
De pe desktopul Windows, faceţi clic dreapta pe pictograma Difuzoare din zona de notificare, în
partea extremă dreapta a barei de activităţi, şi apoi faceţi clic pe Dispozitive redare.
2.
Din fila Redare, faceţi clic pe Difuzoare şi căşti.
3.
Faceţi clic pe Setare ca implicit şi apoi faceţi clic pe OK.
Gestionarea fişierelor dvs. audio şi video
CyberLink MediaSuite vă ajută să vă gestionaţi şi să vă modificaţi colecţiile de fotografii şi materiale
video.
▲
Pentru a deschide CyberLink MediaSuite, din ecranul Start tastaţi c şi apoi selectaţi CyberLink
MediaSuite.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea CyberLink MediaSuite, consultaţi secţiunea Ajutor
aferentă software-ului.
Partajarea media şi de date între dispozitive
Calculatorul dvs. este configurat cu Near Field Communication (NFC), fapt care simplifică conectarea
de dispozitive, schimbul de informaţii digitale şi efectuarea de tranzacţii, printr-o singură atingere. Nu
trebuie decât să atingeţi de calculatorul dvs. un dispozitiv cu tehnologie NFC pentru ca o cantitate
mică de date să se transfere între calculatorul dvs. şi dispozitiv. Dispozitivele includ un telefon cu
tehnologie NFC, un abţibild cu sistem NFC integrat de pe un telefon tradiţional, o carte de vizită cu
informaţii URL pentru un site web sau o carte de vizită cu informaţii de contact. Pentru telefoanele cu
tehnologie NFC, informaţiile pot transmite şi informaţii despre cum să transferaţi fotografii sau
materiale video pe calculatorul dvs.
Informații suplimentare
Pentru informaţii despre cum să partajaţi şi să utilizaţi NFC, vizitaţi http://www.hp.com/go/spectre/nfc.
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul web Microsoft, care vă indică modul în care puteţi
beneficia de diferite experienţe printr-o simplă atingere. sMedio 360 este o suită software care face
mai uşoară sincronizarea şi partajarea de fotografii şi materiale video. Pentru informaţii, faceţi clic pe
fila Îndrumare din ecranul principal al sMedio 360 Suite.
18
Capitolul 4 Utilizarea caracteristicilor de divertisment
5
Navigarea cu ajutorul tastaturii şi al
dispozitivelor de indicare
Calculatorul dvs. include o tastatură, un mouse şi un trackpad, toate wireless, pentru o navigare mai
uşoară. Utilizaţi trackpad-ul pentru a explora toate gesturile tactile ale Windows 8. După ce
îndepărtaţi filele bateriei din accesorii, acestea se vor cupla automat cu calculatorul.
NOTĂ: Receptorul wireless este pre-instalat în portul USB dedicat, pe partea inferioară a stativului
calculatorului. Dacă aveţi probleme cu accesoriile wireless, îndepărtaţi receptorul din portul USB şi
apoi reconectaţi-l. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Probleme legate de tastatură, mouse şi
trackpad, la pagina 47.
Utilizarea trackpad-ului
Trackpad-ul vă permite să navigaţi în calculator prin mişcări simple ale degetului. Puteţi personaliza
gesturile tactile modificând setările, configuraţia butoanelor, viteza de clic şi opţiunile indicatorului. Din
ecranul Start, tastaţi c pentru a afişa lista cu aplicaţiile. Selectaţi Panoul de control şi apoi selectaţi
Hardware şi sunet. Din Dispozitive şi imprimante selectaţi Mouse.
NOTĂ: Este posibil ca unele gesturi tactile să nu fie recunoscute de calculatorul dvs. sau de
anumite programe software.
Pentru a vizualiza demonstraţia referitoare la un gest tactil:
1.
Din ecranul Start, tastaţi c.
2.
Selectaţi Panoul de control şi apoi selectaţi Hardware şi sunet.
3.
Din Dispozitive şi imprimante selectaţi Mouse.
4.
Selectaţi fila Setări dispozitiv şi apoi faceţi dublu clic pe Synaptics TouchPad.
5.
Faceţi dublu clic pe Synaptics TouchPad şi apoi clic pe un gest tactil pentru a activa
demonstraţia.
Pentru a porni sau a opri gesturile tactile:
1.
Din ecranul Synaptics TouchPad, selectaţi căsuţa de lângă gestul tactil pe care doriţi să-l porniţi
sau să-l opriţi sau debifaţi căsuţa pentru a opri gestul tactil.
2.
Faceţi clic pe Aplicare şi apoi clic pe OK.
Utilizarea gesturilor tactile pentru trackpad
Utilizaţi-vă degetele pe trackpad pentru a controla indicatorul.
Atingere
Pentru a face o selecţie pe ecran, indicaţi un element de pe ecran şi apoi atingeţi trackpad-ul cu un
singur deget. Atingeţi de două ori un element pentru a-l deschide. Puteţi de asemenea să apăsaţi şi
să ţineţi apăsat cu degetul pentru a deschide un meniu de ajutor care oferă informaţii despre
elementul selectat.
Utilizarea trackpad-ului
19
clic cu 2 degete
Clicul cu 2 degete vă permite să efectuaţi selecţii în cadrul meniului, pentru un obiect de pe ecran.
Plasaţi două degete pe trackpad şi ţineţi apăsat pentru a deschide meniul de opţiuni pentru obiectul
selectat.
Derularea
Derularea este utilă pentru a vă deplasa în sus, în jos sau în lateral pe o pagină sau într-o imagine.
Pentru a derula, puneţi două degete uşor depărtate pe trackpad şi apoi trageţi-le în sus, în jos, la
stânga sau la dreapta.
NOTĂ: Viteza derulării este controlată de viteza degetului.
20
Capitolul 5 Navigarea cu ajutorul tastaturii şi al dispozitivelor de indicare
Ciupire/extindere
Ciupirea şi extinderea vă permit să măriţi sau să micşoraţi imagini sau text.
●
Măriţi prin plasarea alăturată a două degete pe trackpad şi apoi prin depărtarea acestora.
●
Micşoraţi prin plasarea alăturată a două degete pe trackpad şi apoi prin apropierea acestora.
Tragerea marginilor
Utilizaţi tragerea marginilor pentru a executa sarcini precum schimbarea setărilor şi găsirea sau
utilizarea unor aplicaţii.
Utilizarea gesturilor tactile pentru trackpad
21
Tragerea marginii drepte
Tragerea marginii drepte afişează butoanele, care vă permit să efectuaţi căutări, să partajaţi, să
porniţi aplicaţii, să accesaţi dispozitive sau să schimbaţi setările. Trageţi uşor cu degetul din marginea
dreaptă pentru a afişa butoanele.
Tragerea marginii superioare
Tragerea marginii superioare afişează o listă cu aplicaţiile disponibile.
Pentru a realiza o tragere a marginii superioare, glisaţi uşor degetul din marginea de sus către centrul
trackpad-ului.
Tragerea marginii stângi
Tragerea marginii stângi afişează aplicaţiile dvs. deschise, pentru ca dvs. să puteţi comuta foarte
uşor către acestea. Utilizând trackpad-ul, trageţi din marginea stângă a trackpad-ului pentru a comuta
între aplicaţii.
22
Capitolul 5 Navigarea cu ajutorul tastaturii şi al dispozitivelor de indicare
Utilizarea tastaturii
Cu ajutorul tastaturii şi al mouse-ului, puteţi tasta pentru a selecta obiecte şi pentru a realiza aceleaşi
funcţii ca şi atunci când utilizaţi gesturile tactile. Tastatura vă permite, de asemenea, să utilizaţi
tastele de acţiune pentru a realiza anumite funcţii specifice.
SFAT: Tasta cu sigla Windows
de pe tastatură vă permite să reveniţi rapid la ecranul Start al
calculatorului dintr-o aplicaţie deschisă sau de pe desktopul Windows. Apăsarea din nou a tastei cu
sigla Windows vă va readuce la ecranul precedent.
NOTĂ: În funcţie de ţară sau regiune, tastatura dvs. poate avea taste şi funcţii ale tastelor care
diferă de cele discutate în această secţiune.
Utilizarea tastaturii
23
Componentă
Descriere
(1)
Tasta f lock
Alternează starea rândului superior de taste, pentru a le utiliza fie ca taste de
acţiune, fie ca taste funcţionale. Apăsaţi fn+f lock pentru a dezactiva
caracteristica taste de acţiune şi a readuce tastatura la utilizarea standard, cu
taste funcţionale. Pentru a activa funcţia alocată după dezactivarea
caracteristicii taste de acţiune, trebuie să apăsaţi tasta fn în combinaţie cu
tasta de acţiune adecvată. Apăsaţi fn+f lock din nou pentru a activa
caracteristica taste de acţiune.
(2)
Tasta fn
Execută funcţii de sistem des utilizate, atunci când este apăsată în combinaţie
cu o tastă funcţională.
(3)
Tastă cu sigla Windows
Vă readuce la ecranul Start dintr-o aplicaţie deschisă sau de pe desktopul
Windows.
Apăsarea din nou a tastei vă readuce la ecranul anterior.
24
(4)
Taste de acţiune
Executaţi sarcini obişnuite.
(5)
Tastă de aplicaţie
Windows
Afişează opţiunile pentru un obiect selectat.
(6)
Tastă HDMI
Alternează imaginea de pe ecran între ecranul calculatorului şi dispozitivul
HDMI extern conectat la calculator prin portul HDMI-in. Apăsaţi fn+HDMI
pentru a comuta imaginea ecranului. De exemplu, dacă o consolă de jocuri
este conectată la calculator, apăsarea tastelor fn+HDMI alternează imaginea
de pe ecran, între afişajul calculatorului şi consola de jocuri.
Capitolul 5 Navigarea cu ajutorul tastaturii şi al dispozitivelor de indicare
Utilizarea tastelor de acţiune
O tastă de acţiune îndeplineşte o funcţie alocată. Pictograma de pe fiecare dintre tastele f1 - f11
ilustrează funcţia alocată pentru respectiva tastă.
▲
Pentru a utiliza funcţia unei taste de acţiune, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta.
NOTĂ: Tasta f lock
alternează starea rândului superior de taste, pentru a le utiliza fie ca taste
de acţiune, fie ca taste funcţionale. Apăsaţi fn+f lock pentru a dezactiva caracteristica taste de
acţiune şi a readuce tastatura la utilizarea standard, cu taste funcţionale. Pentru a activa funcţia
alocată după dezactivarea caracteristicii taste de acţiune, trebuie să apăsaţi tasta fn în combinaţie cu
tasta de acţiune adecvată. Apăsaţi fn+f lock din nou pentru a activa caracteristica taste de acţiune.
Pictogra
mă
Tastă
Descriere
f1
Deschide Ajutor şi Asistenţă, care oferă tutoriale, informaţii despre sistemul de operare Windows
şi despre computer, răspunsuri la întrebări şi actualizări pentru computer.
Ajutor şi asistenţă vă oferă de asemenea instrumente automate de depanare şi acces la serviciul
de asistenţă.
f2
Rulează melodia anterioară de pe un CD audio sau secţiunea anterioară a unui DVD sau BD (disc
Blu-ray).
f3
Derulează înapoi materialul media.
f4
Opreşte redarea unui CD, DVD sau BD.
f5
Începe, opreşte temporar sau reia redarea unui CD audio, a unui DVD sau BD.
f6
Derulează înainte materialul media.
f7
Rulează melodia următoare de pe un CD audio sau secţiunea următoare a unui DVD sau BD.
f8
Evacuează un disc dintr-o unitate optică externă opţională.
f9
Dezactivează sau reactivează sunetul difuzoarelor.
f10
Diminuează incremental volumul difuzorului în momentul în care ţineţi apăsată tasta.
f11
Creşte incremental volumul difuzorului în momentul în care ţineţi apăsată tasta.
Utilizarea tastaturii
25
Utilizarea tastelor de comandă rapidă Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8 oferă taste de comandă rapidă pentru executarea rapidă a unor acţiuni. Unele
taste de comandă rapidă vă vor ajuta cu funcţiile Windows 8. Apăsaţi tasta cu sigla Windows
în
combinaţie cu tasta pentru a executa acţiunea respectivă.
Pentru informaţii suplimentare privind tastele Windows 8 de comandă rapidă, vizitaţi Ajutor şi
asistenţă. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Taste de comandă rapidă
Tastă de
comandă
rapidă
Tastă
Descriere
Vă readuce la ecranul Start dintr-o aplicaţie deschisă sau de pe desktopul
Windows. Apăsarea din nou a tastei vă readuce la ecranul anterior.
+
c
Deschide zona cu butoane.
+
d
Deschide desktopul Windows.
+
tab
Comută între aplicaţiile deschise.
NOTĂ: Continuaţi să apăsaţi această combinaţie de taste până ce se afişează
aplicaţia dorită.
alt
26
+
f4
Închide o aplicaţie activă.
Capitolul 5 Navigarea cu ajutorul tastaturii şi al dispozitivelor de indicare
6
Gestionarea consumului de energie
Iniţiază modurile Repaus şi Hibernare.
Windows are două stări, în care calculatorul dvs. economiseşte energie electrică, anume Repaus şi
Hibernare.
●
Repaus - Starea Repaus este iniţiată automat după o perioadă de inactivitate. Munca dvs. este
salvată în memorie, ceea ce vă permite să reluaţi lucrul foarte rapid. Puteţi de asemenea să
porniţi manual modul repaus. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Iniţierea şi ieşirea din modul
Repaus, la pagina 27.
●
Hibernare - Starea Hibernare este iniţiată automat dacă calculatorul se află în starea Repaus
pentru o perioadă mai lungă de timp. Hibernarea plasează documentele şi programele dvs.
deschise pe unitatea de disc şi apoi opreşte calculatorul.
NOTĂ: Dacă doriţi să iniţiaţi manual modul Hibernare, activaţi această opţiune din Panoul de
control. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Activarea şi ieşirea din Hibernarea iniţiată de
utilizator, la pagina 27.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul unei posibile degradări audio şi video, pierderea redării audio sau
video sau pierderea de informaţii, nu iniţiaţi modul Repaus atunci când calculatorul citeşte de pe sau
scrie pe un disc sau o cartelă media externă.
NOTĂ: Nu vă puteţi conecta la reţea şi nu puteţi executa nicio altă funcţie a calculatorului dvs.
atunci când acesta este în modul Repaus sau Hibernare.
Iniţierea şi ieşirea din modul Repaus
▲
Pentru a iniţia modul Repaus, din ecranul Start îndreptaţi indicatorul către colţul din dreapta sus
sau jos a ecranului, pentru a afişa butoanele. Faceţi clic pe Setări, apoi pe pictograma Pornire
şi apoi selectaţi Repaus.
Pentru a ieşi din Repaus:
●
Apăsaţi scurt butonul de pornire.
●
Apăsaţi o tastă de pe tastatură.
●
Atingeţi sau trageţi pe trackpad.
Atunci când calculatorul iese din modul Repaus, ledul de alimentare se aprinde şi lucrul dvs. în curs
revine pe ecran, aşa cum era în momentul în care v-aţi oprit din lucru.
NOTĂ: Dacă aţi setat o parolă care trebuie introdusă la reactivare, trebuie să introduceţi parola
Windows înainte ca lucrul dvs. să revină pe ecran.
Activarea şi ieşirea din Hibernarea iniţiată de utilizator
Puteţi activa Hibernarea iniţiată de utilizator şi puteţi schimba alte configurări de alimentare şi
expirare utilizând Opţiuni pornire din Panoul de control.
1.
Din ecranul Start, tastaţi pornire, selectaţi Setări şi apoi selectaţi Opţiuni pornire.
2.
De pe panoul din partea stângă, selectaţi Alegerea acţiunii butonului de pornire.
Iniţiază modurile Repaus şi Hibernare.
27
3.
Selectaţi Modificare setări care sunt indisponibile în prezent.
4.
Din secţiunea Când apăs butonul de pornire, selectaţi Hibernare.
5.
Faceţi clic pe Salvare modificări.
Pentru a ieşi din modul Hibernare, apăsaţi scurt butonul de pornire.
Ledurile de alimentare se aprind şi lucrul dvs. revine pe ecran, aşa cum era în momentul în care v-aţi
oprit din lucru. Dacă aţi setat o parolă care trebuie introdusă la reactivare, trebuie să introduceţi
parola Windows înainte ca lucrul dvs. să revină pe ecran.
Setarea protecţiei prin parolă la reactivare
Pentru a seta calculatorul astfel încât să solicite o parolă atunci când iese din modul Repaus sau
Hibernare, urmaţi aceşti paşi:
1.
Din ecranul Start, tastaţi pornire, selectaţi Setări şi apoi selectaţi Opţiuni pornire.
2.
De pe panoul din partea stângă, selectaţi Se solicită parolă la reactivare.
3.
Selectaţi Modificare setări care sunt indisponibile în prezent.
4.
Selectaţi Se solicită parolă (recomandat).
NOTĂ: Dacă trebuie să creaţi o parolă de cont sau să modificaţi parola contului dvs. curent,
faceţi clic pe Crearea sau modificarea parolei de cont şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Dacă nu trebuie să creaţi sau să modificaţi o parolă de cont, urmaţi instrucţiunile de la pasul 5.
5.
Faceţi clic pe Salvare modificări.
Închiderea (oprirea) calculatorului
ATENŢIE: Informaţiile care nu au fost salvate se pierd atunci când calculatorul se închide.
Comanda Închidere va închide toate programele deschise, inclusiv sistemul de operare şi apoi va opri
calculatorul.
Închideţi calculatorul în oricare dintre următoarele situaţii:
●
Atunci când trebuie să aveţi acces la componente din interiorul calculatorului
●
Atunci când conectaţi un dispozitiv hardware extern la un port, altul decât un port USB sau video
●
Atunci când calculatorul nu va fi utilizat şi va fi deconectat de la sursa de alimentare externă
pentru o perioadă prelungită de timp
Deşi puteţi închide calculatorul utilizând butonul de pornire, procedura recomandată este să utilizaţi
comanda de oprire, după cum urmează:
NOTĂ: În cazul în care calculatorul este în modul Repaus sau Hibernare, trebuie mai întâi să ieşiţi
din aceste moduri pentru ca închiderea calculatorului să fie posibilă.
28
1.
Salvaţi-vă lucrul şi închideţi toate programele deschise.
2.
Din ecranul Start, îndreptaţi indicatorul către colţul din dreapta sus sau din dreapta jos al
ecranului pentru a afişa butoanele şi apoi faceţi clic pe Setări.
3.
Faceţi clic pe pictograma Pornire şi apoi clic pe Închidere.
Capitolul 6 Gestionarea consumului de energie
În cazul în care calculatorul nu răspunde şi nu puteţi să utilizaţi procedura de închidere menţionată
mai sus, încercaţi următoarele proceduri de urgenţă, în succesiunea indicată:
●
Apăsaţi ctrl+alt+delete. Faceţi clic pe pictograma Pornire din colţul din dreapta jos al ecranului şi
apoi faceţi clic pe Închidere.
●
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire cel puţin 5 secunde.
●
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire şi butonul Silenţios.
●
Deconectaţi calculatorul de la sursa externă de alimentare.
Închiderea (oprirea) calculatorului
29
7
Gestionarea şi partajarea informaţiilor
Unităţile sunt dispozitive digitale de stocare sau unităţi cu cipuri, care vă ajută să stocaţi, să
gestionaţi, să partajaţi şi să accesaţi informaţii. Calculatorul dvs. are o unitate de disc internă care
stochează fişierele dvs. personale şi software-ul calculatorului, precum şi sistemul de operare. Pentru
o capacitate şi o funcţionalitate îmbunătăţite, conectaţi o unitate externă (achiziţionată separat), cum
ar fi o unitate optică sau o unitate de disc.
Pentru a transfera rapid informaţii, conectaţi o unitate flash USB la portul USB al calculatorului dvs.,
sau introduceţi cartela de stocare digitală de pe telefonul sau camera dvs. în slotul pentru medii
digitale.
NOTĂ: Pentru mai multe informaţii despre software-ul şi driverele necesare sau pentru a afla ce
port să utilizaţi, consultaţi instrucţiunile producătorului.
Utilizarea unui dispozitiv USB
Majoritatea calculatoarelor au cel puţin un port USB, deoarece această interfaţă versatilă vă permite
să conectaţi numeroase tipuri de dispozitive externe la calculatorul dvs.
Calculatorul dvs. poate avea mai multe tipuri de porturi USB. Consultaţi Familiarizaţi-vă cu
computerul, la pagina 4 pentru tipurile de porturi USB de pe acest calculator. Asiguraţi-vă că
achiziţionaţi dispozitive care sunt compatibile cu calculatorul dvs.
Conectarea unui dispozitiv USB
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul avarierii unui conector USB, utilizaţi o forţă minimă pentru a
conecta dispozitivul.
▲
Conectaţi cablul USB pentru dispozitiv la portul USB.
Un sunet va indica faptul că dispozitivul a fost detectat.
NOTĂ: Prima dată când conectaţi un dispozitiv USB, se va afişa un mesaj pe desktopul Windows,
iar o pictogramă din zona de notificare vă va informa că dispozitivul este recunoscut de calculator.
30
Capitolul 7 Gestionarea şi partajarea informaţiilor
Îndepărtarea unui dispozitiv USB
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul avarierii conectorului USB, nu trageţi de cablu pentru a îndepărta
dispozitivul USB.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul pierderii de informaţii sau al situației în care sistemul nu mai
răspunde, utilizaţi următoarea procedură pentru a îndepărta în condiţii de siguranţă dispozitivul USB.
1.
Salvaţi-vă informaţiile şi închideţi toate programele asociate cu dispozitivul.
2.
De pe desktopul Windows, faceţi clic pe pictograma hardware din zona de notificare, în partea
extremă dreapta a barei de activităţi. Se va afişa un mesaj Eliminare în siguranţă dispozitiv
hardware şi scoatere suport.
3.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Introducerea şi scoaterea unui card de stocare digital
Pentru a introduce un card digital de stocare:
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul avarierii conectorilor cartelei digitale, utilizaţi o forţă minimă pentru
a introduce cartela digitală de stocare.
1.
Țineţi cartela cu faţa cu eticheta în sus, cu conectorii îndreptaţi către calculator.
2.
Introduceţi cartela în slotul pentru medii digitale şi apoi împingeţi-o până ce se află într-o poziţie
fixă.
Un sunet va indica faptul că dispozitivul a fost detectat.
Pentru a scoate un card de stocare digital:
1.
Salvaţi-vă informaţiile şi închideţi toate programele asociate cu cartela.
2.
De pe desktopul Windows, faceţi clic pe pictograma hardware de îndepărtare, aflată în zona de
notificare, în partea extremă dreapta a barei de activităţi. Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Introducerea şi scoaterea unui card de stocare digital
31
3.
32
Apăsaţi cardul (1), apoi scoateţi-l din slotul (2).
Capitolul 7 Gestionarea şi partajarea informaţiilor
8
Menţinerea unei performanţe optime
Menţineţi-vă calculatorul la o performanţă optimă de funcţionare aplicând practicile şi utilizând
instrumentele descrise în acest capitol. Începeţi cu mentenanţa de rutină, menţineţi echipamentele
curate şi actualizaţi-vă componentele software la intervale regulate. Acordaţi de asemenea atenţie
problemelor importante de securitate, care includ parolele, protecţia contra viruşilor şi măsurile
antifurt. În final, aflaţi în ce mod puteţi accesa configurările sistemului dvs. atunci când trebuie să
contactaţi departamentul de asistenţă sau când trebuie să rulaţi un diagnostic al sistemului
calculatorului dvs.
Executarea mentenanţei de rutină
Utilizarea funcţiei Curăţare disc
Curăţare disc caută fişierele care nu mai sunt necesare pe unitatea dvs. de disc şi pe care le puteţi
şterge în siguranţă pentru a elibera spaţiu pe disc şi a ajuta calculatorul să ruleze mai eficient.
Pentru a rula Curăţare disc:
1.
Din ecranul Start, tastaţi disk.
2.
Faceţi clic pe Setări şi apoi selectaţi Se eliberează spaţiu-disc prin ştergerea fişierelor
inutile.
3.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea programului Defragmentare disc
Pe măsură ce vă utilizaţi calculatorul, fişierele de pe unitatea de disc se fragmentează. Din acest
motiv, unitatea de disc depune mai mult efort pentru a localiza fişierele şi calculatorul încetineşte.
Defragmentare disc consolidează şi reorganizează fişierele fragmentate de pe unitatea de disc, astfel
încât sistemul să funcţioneze mai eficient.
În funcţie de dimensiunea unităţii dvs. de disc şi de numărul fişierelor fragmentate, Defragmentare
disc poate necesita mai mult de o oră pentru a-şi finaliza sarcina.
Pentru a executa programul Defragmentare disc:
1.
Din ecranul Start, tastaţi disc.
2.
Faceţi clic pe Setări şi apoi selectaţi Defragmentaţi şi optimizaţi unităţile.
Actualizarea programelor şi driverelor
HP vă recomandă să vă actualizaţi programele şi driverele în mod regulat. Actualizările pot soluţiona
probleme şi vă pot oferi noi caracteristici şi opţiuni pentru calculatorul dvs.
Mergeţi la site-ul de asistenţă HP pentru a descărca cele mai recente versiuni ale programelor şi
driverelor HP. Pentru asistenţă în SUA, vizitaţi http://www.hp.com/go/contactHP. Pentru asistenţă
internaţională, vizitaţi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. În acest loc puteţi să
vă înregistraţi pentru a primi notificări automate atunci când există noi actualizări disponibile.
Executarea mentenanţei de rutină
33
Curăţarea calculatorului dvs.
Curăţarea calculatorului dvs. vă ajută să-l menţineţi în bună stare de funcţionare.
ATENŢIE: Nu utilizaţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul, acetona, amoniacul, clorul, clorura de
metilen şi hidrocarburile, care pot avaria iremediabil suprafaţa calculatorului.
Ștergeţi cu grijă afişajul utilizând o cârpă moale, fără scame, impregnată cu o soluţie de curăţat
geamurile care nu conţine alcool.
Utilizaţi o cârpă impregnată cu soluţie antibacteriană pentru a curăţa celelalte suprafeţe. Materialele
fibroase, precum prosoapele de hârtie, pot zgâria calculatorul.
Curăţarea trackpad-ului, a mouse-ului şi a tastaturii
ATENŢIE: Nu lăsaţi niciodată să se scurgă lichide între tastele de pe tastatură, atunci când curăţaţi
calculatorul. Acest lucru poate avaria iremediabil componentele interne.
●
Pentru a curăţa şi dezinfecta trackpad-ul şi tastatura, utilizaţi o cârpă moale din microfibră sau o
cârpă antistatică fără ulei (cum ar fi o cârpă din piele întoarsă) impregnată cu o soluţie de curăţat
geamurile care nu conţine alcool sau utilizaţi o cârpă de unică folosinţă, impregnată cu soluţie
antibacteriană.
●
Pentru ca tastele să nu devină lipicioase şi pentru a îndepărta praful, scamele şi particulele de
pe tastatură, utilizaţi un recipient cu aer comprimat, prevăzut cu prelungitor sub formă de pai.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de şoc electric sau avarierea componentelor interne,
nu utilizaţi aspiratorul (indiferent de accesoriile cu care este dotat) pentru a curăţa tastatura.
Aspiratorul poate depune particule reziduale menajere pe suprafaţa tastaturii.
Utilizarea măsurilor de siguranţă
Parola reprezintă un grup de litere, cifre şi simboluri pe care le alegeţi pentru a vă securiza
informaţiile de pe calculator şi pentru a vă proteja tranzacţiile online. Puteţi institui mai multe tipuri de
parole. Unele site-uri impun numărul şi combinaţia de litere, cifre sau simboluri necesare pentru
parolă.
Utilizaţi următoarele sugestii pentru a crea şi a salva parolele:
●
Pentru a reduce riscul situației în care vi s-a blocat accesul la calculator, notaţi-vă fiecare parolă
şi păstraţi-o într-un loc sigur, departe de calculator. Nu stocaţi parolele într-un fişier de pe
calculatorul dvs.
●
Schimbaţi-vă des parolele.
●
Înainte de a vă trimite calculatorul la centrul de service, faceţi o copie de siguranţă a fişierelor,
ştergeţi fişierele confidenţiale şi apoi ştergeţi toate configurările aferente parolelor dvs.
Pentru informaţii suplimentare despre parole, cum ar fi parolele pentru economizorul de ecran,
mergeţi la Ajutor şi asistenţă. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Setarea parolelor
34
Parolă
Funcţie
Parolă de pornire
●
Trebuie tastată de fiecare dată când vă porniţi sau reporniţi calculatorul.
●
Dacă uitaţi parola de pornire, trebuie să vă duceţi calculatorul la un centru de service.
Capitolul 8 Menţinerea unei performanţe optime
Parolă
Funcţie
Parola utilizatorului
Protejează accesul la contul Windows. Puteţi de asemenea să vă configuraţi calculatorul
pentru a solicita parola utilizatorului în vederea ieşirii din modul Repaus.
Parolă administrator
Protejează accesul la conţinutul calculatorului aferent nivelului de administrator.
Utilizarea software-ului de securitate internet
Atunci când vă utilizaţi calculatorul pentru a accesa căsuţa de e-mail, o reţea sau internetul, vă
expuneţi calculatorul la viruşi, la programe spyware şi la alte ameninţări online. Pentru a vă ajuta să
vă protejaţi calculatorul, pe acesta este pre-instalat un software de securitate internet care include
caracteristici de tip antivirus şi paravan de protecţie.
▲
Pentru a accesa Norton Internet Security, din ecranul Start tastaţi n şi apoi selectaţi Norton
Internet Security.
Pentru mai multe informaţii despre protejarea calculatorului dvs. împotriva ameninţărilor de pe
internet, mergeţi la Ajutor şi asistenţă. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Instalarea actualizărilor software
Instalarea actualizărilor Windows
După ce calculatorul a ieşit din fabrică, este posibil să se fi publicat actualizări ale sistemului de
operare şi ale altor programe software. Microsoft vă trimite notificări cu privire la actualizările critice.
Pentru a vă proteja calculatorul împotriva breşelor de securitate şi a viruşilor informatici, instalaţi toate
actualizările critice de la Microsoft de îndată ce primiţi o notificare.
Pentru a vă asigura că toate actualizările disponibile sunt instalate pe calculator, respectaţi aceste
îndrumări:
●
Rulaţi Windows Update imediat după ce v-aţi configurat calculatorul. Din ecranul Start, tastaţi u,
selectaţi Setări şi apoi selectaţi Windows Update.
●
Apoi, activaţi actualizările automate Windows Update.
Actualizare software
HP vă recomandă să vă actualizaţi la intervale de timp regulate software-ul şi driverele care au fost
instalate iniţial pe calculatorul dvs. Pentru a descărca cele mai recente versiuni, mergeţi la
http://www.hp.com/support. În acest loc puteţi să vă înregistraţi pentru a primi notificări automate
despre actualizări, atunci când există noi actualizări disponibile.
Dacă aţi instalat programe software de la alte companii, actualizaţi în mod regulat aceste programe
pentru a corecta problemele de securitate şi a îmbunătăţi performanţa software-ului.
Gestionarea setărilor de sistem
Utilitarul de configurare sau BIOS (Basic Input/Output System) controlează comunicarea dintre toate
dispozitivele de intrare şi ieşire din cadrul sistemului (cum ar fi unităţile, afişajul, tastatura, mouse-ul şi
imprimanta). Folosind Utilitarul de configurare, puteţi rula System Diagnostics, vă puteţi actualiza
sistemul BIOS, puteţi determina versiunea BIOS, puteţi descărca o actualizare BIOS sau puteţi
schimba ordinea de încărcare.
Gestionarea setărilor de sistem
35
Pornirea Utilitarului de configurare (BIOS)
Pentru a porni Utilitarul de configurare (BIOS), porniţi sau reporniţi calculatorul şi apăsaţi repede esc,
apăsând apoi f10.
NOTĂ: În cazul în care calculatorul nu intră în Utilitarul de configurare, apăsaţi fn+f lock şi apoi
porniţi din nou Utilitarul de configurare.
Informaţiile despre cum să navigaţi în cadrul Utilitarului de configurare (BIOS) se află în partea de jos
a ecranului.
Setarea parolei de securitate a Utilitarului de configurare (BIOS)
Parolă
Funcţie
Parolă de administrator BIOS
●
Trebuie introdusă de fiecare dată când accesaţi Utilitarul de configurare (BIOS).
●
Dacă uitaţi parola de administrator, trebuie să vă duceţi calculatorul la un centru de
service.
NOTĂ: Acţionaţi cu deosebită grijă atunci când efectuaţi modificări în Utilitarul de configurare
(BIOS). Erorile pot cauza o funcţionare necorespunzătoare a calculatorului.
Pentru a stabili, modifica sau şterge o parolă de securitate din Utilitarul de configurare (BIOS):
1.
Deschideţi Utilitarul de configurare (BIOS) pornind sau repornind calculatorul. În momentul în
care mesajul „Apăsaţi tasta ESC pentru meniul de lansare” se afişează în colţul din stânga jos al
ecranului, apăsaţi esc.
2.
Utilizaţi tastele săgeată şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Atunci când se afişează meniul de
lansare, apăsaţi f10.
NOTĂ: În cazul în care calculatorul nu intră în Utilitarul de configurare, apăsaţi fn+f lock şi apoi
porniţi din nou Utilitarul de configurare.
3.
Utilizaţi tastele săgeată pentru a selecta Securitate şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Modificările dvs. se aplică în momentul în care reporniţi calculatorul.
Utilizarea System Diagnostics
System Diagnostics vă permite să rulaţi teste de diagnostic pentru a stabili dacă hardware-ul
calculatorului funcţionează corect.
1.
Porniţi sau reporniţi calculatorul, apăsaţi repede esc şi apoi apăsaţi f2.
NOTĂ: În cazul în care calculatorul nu intră în System Diagnostics, apăsaţi fn+f lock şi apoi
porniţi System Diagnostics din nou.
2.
Selectaţi testul de diagnostic pe care doriţi să-l rulaţi şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: Dacă trebuie să opriţi un test de diagnostic în timp ce acesta rulează, apăsaţi esc.
36
Capitolul 8 Menţinerea unei performanţe optime
9
Efectuarea unei copii de rezervă,
restabilire şi recuperare
Calculatorul dvs. include instrumentele furnizate de HP şi de sistemul de operare, care vă ajută să vă
protejaţi informaţiile şi să le recuperaţi, dacă este cazul. Aceste instrumente vă vor ajuta să vă
readuceţi calculatorul într-o stare de funcţionare adecvată sau chiar să-l readuceţi la starea iniţială din
fabrică, toate acestea prin doar câţiva paşi simpli.
Acest capitol oferă informaţii despre:
●
Crearea unor medii de recuperare şi a unor copii de rezervă
●
Restabilirea şi recuperarea sistemului dvs
NOTĂ: Acest ghid descrie în ansamblu opţiunile privind copiile de rezervă, restabilirea şi
recuperarea. Pentru mai multe detalii despre instrumentele furnizate, consultaţi Ajutor şi asistenţă.
Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Crearea unor medii de recuperare şi a unor copii de
rezervă
Recuperarea după o defecţiune de sistem este adecvată în măsura în care cea mai recentă copie de
rezervă este adecvată.
1.
După ce aţi configurat cu succes calculatorul, creaţi un mediu de recuperare HP, care este o
copie de rezervă a partiţiei de recuperare HP (numai pentru modelele selectate) de pe
calculator. Acesta se poate utiliza pentru a reinstala sistemul original de operare în cazul în care
unitatea de disc este deteriorată sau a fost înlocuită. Din ecranul Start, tastaţi recovery şi apoi
selectaţi HP Recovery Manager.
Mediul de recuperare HP vă permite să efectuaţi o resetare din fabrică, pentru a readuce
calculatorul la starea sa originală din fabrică. Întreaga unitate de disc este ştearsă şi toate
partiţiile sunt create din nou.
Consultaţi Crearea mediului de recuperare HP, la pagina 38.
2.
Pe măsură ce adăugaţi programe hardware şi software, creaţi puncte de restabilire a sistemului.
Un punct de restabilire a sistemului este un instantaneu al unui anumit conţinut de pe unitatea
de disc, salvat de Restabilire Sistem Windows la un anumit moment. Punctul de restabilire a
sistemului conţine informaţii folosite de Windows, precum setările din registry. Windows creează
pentru dvs. în mod automat un punct de restabilire a sistemului, pe durata unui proces de
actualizare Windows şi pe durata altor operaţiuni de mentenanţă a sistemului (precum
actualizare software, scanare de securitate sau diagnostic de sistem). Puteţi de asemenea să
creaţi manual un punct de restabilire a sistemului, în orice moment. Pentru mai multe informaţii
şi paşi pentru crearea punctelor de restabilire a sistemului, consultaţi Ajutor şi asistenţă
Windows. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
3.
Pe măsură ce adăugaţi fotografii, materiale video, muzică şi alte fişiere personale, creaţi o copie
de rezervă a informaţiilor dvs. personale. Windows File History poate fi configurat pentru a
efectua automat şi în mod regulat copii de siguranţă ale bibliotecilor, ale Persoanelor de contact,
Preferinţelor şi desktopului. Dacă aţi şters din greşeală fişiere de pe unitatea de disc şi ele nu
Crearea unor medii de recuperare şi a unor copii de rezervă
37
mai pot fi recuperate din Coşul de reciclare, sau dacă fişierele s-au deteriorat, puteţi restabili
fişierele pentru care aţi efectuat copii de siguranţă, folosind File History. Restabilirea fişierelor
este de asemenea utilă dacă doriţi să resetaţi calculatorul prin reinstalarea sistemului Windows
sau dacă doriţi o recuperare utilizând HP Recovery Manager.
NOTĂ: File History nu este activat în mod predefinit, aşadar va trebui să îl activaţi
dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii şi paşi pentru activarea Windows File History, consultaţi Ajutor şi
asistenţă Windows. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Crearea mediului de recuperare HP
HP Recovery Manager vă oferă un mod de creare a unui mediu de recuperare după ce aţi configurat
calculatorul. Mediul de recuperare HP poate fi utilizat pentru realizarea recuperării sistemului, dacă
unitatea de disc se deteriorează. Recuperare sistem reinstalează sistemul original de operare şi
programele software instalate în fabrică şi apoi configurează setările pentru programe. Mediul de
recuperare HP poate fi utilizat şi pentru personalizarea sistemului sau pentru a ajuta la înlocuirea unei
unităţi de disc.
Aspecte importante de reţinut
●
Se poate crea numai un singur set de medii de recuperare HP. Manevraţi cu grijă mediul de
recuperare şi păstraţi-l într-un loc sigur.
●
HP Recovery Manager examinează calculatorul şi stabileşte capacitatea de stocare necesară
pentru unitatea flash USB goală sau pentru numărul de discuri DVD goale.
●
HP recomandă utilizarea unui disc flash USB cu o capacitate de cel puţin 16 GB.
●
Puteţi găsi medii de recuperare pentru calculatorul dvs. de pe site-ul web HP. Pentru asistenţă
în SUA, vizitaţi http://www.hp.com/go/contactHP. Pentru asistenţă internaţională, vizitaţi
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Dacă utilizaţi o unitate optică externă,
trebuie să o conectaţi direct la un port USB de pe calculatorul dvs; unitatea nu poate fi conectată
la un port USB de pe un dispozitiv extern, cum ar fi un hub USB.
●
Procesul de creare poate dura o oră sau mai mult. Dacă este necesar, puteţi ieşi din program
înainte de a fi terminat crearea mediului de recuperare. Următoarea dată când porniţi HP
Recovery Manager, vi se va solicita să continuaţi procesul.
Pentru a crea mediul de recuperare HP:
1.
Din ecranul Start, tastaţi recovery şi apoi selectaţi HP Recovery Manager.
2.
Selectaţi Creare mediu de recuperare şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
continua.
Dacă trebuie să recuperaţi sistemul, consultaţi Recuperarea cu ajutorul HP Recovery Manager,
la pagina 41.
38
Capitolul 9 Efectuarea unei copii de rezervă, restabilire şi recuperare
Restabilire şi recuperare
Există mai multe opţiuni de recuperare în urma unor potenţiale probleme. Metoda utilizată depinde de
situaţia dvs., precum şi de nivelul de experienţă:
●
Dacă trebuie să vă restabiliţi fişierele şi datele personale, puteţi utiliza Windows File History
pentru a restabili copiile de rezervă pe care le-aţi creat. Pentru mai multe informaţii şi paşi în
vederea utilizării File History, consultaţi Ajutor şi asistenţă Windows. Din ecranul Start, tastaţi a
şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
●
Dacă trebuie să corectaţi o problemă apărută la o aplicaţie sau driver instalate în prealabil,
utilizaţi fie opţiunea Reinstalare driver hardware, fie Reinstalare program software din HP
Recovery Manager pentru a reinstala aplicaţia sau driverul respectiv.
Din ecranul Start, tastaţi recovery, selectaţi HP Recovery Manager şi apoi selectaţi fie
Reinstalare driver hardware, fie Reinstalare program software şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
●
Dacă doriţi să restabiliţi sistemul la o stare anterioară, fără a pierde date personale, Restabilire
sistem, oferit de Windows, vă permite să restabiliţi datele fără cerinţele impuse de opțiunea
Windows Reîmprospătare sau de o reinstalare. Windows creează automat puncte de restabilire
a sistemului pe durata unei actualizări Windows sau a altor evenimente de mentenanţă a
sistemului. Chiar dacă nu aţi creat manual un punct de restabilire, puteţi alege să restabiliţi în
funcţie de un punct de restabilire anterior. Pentru mai multe informaţii şi paşi în vederea utilizării
Restabilirii Sistemului din Windows, faceţi clic pe a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
●
Dacă aveţi nevoie de o metodă uşoară şi rapidă de restabilire a sistemului fără a vă pierde
datele personale, setările şi aplicaţiile instalate în prealabil pe calculatorul dvs., atunci puteţi
utiliza opțiunea Windows Reîmprospătare. Această opţiune nu necesită crearea unei copii de
rezervă a datelor pe o altă unitate. Consultaţi Utilizarea opțiunii Windows de Reîmprospătare
pentru o recuperare rapidă şi uşoară, la pagina 39.
●
În cazul în care doriţi să resetaţi calculatorul la starea sa originală, Windows oferă un mod uşor
de a elimina toate datele personale, aplicaţiile şi setările şi de a reinstala sistemul Windows.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ștergere tot şi reinstalare Windows, la pagina 40.
●
Dacă doriţi să recuperaţi partiţiile şi conţinutul original din fabrică al calculatorului, puteţi alege
opţiunea Recuperare sistem din mediul de recuperare HP. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Recuperarea cu ajutorul HP Recovery Manager, la pagina 41.
●
Dacă înlocuiţi unitatea de disc, puteţi să utilizaţi opţiunea Resetare din fabrică a mediului de
recuperare HP pentru a restabili imaginea din fabrică pe discul înlocuitor. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Recuperarea cu ajutorul HP Recovery Manager, la pagina 41.
●
Dacă doriţi să ştergeţi partiţia de recuperare pentru a câştiga spaţiu pe unitatea de disc, HP
Recovery Manager oferă opţiunea Eliminare partiţie de recuperare. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Ștergerea partiţiei de recuperare HP (numai pentru modelele selectate),
la pagina 42.
ATENŢIE: Pentru a preîntâmpina pierderea informaţiilor care nu au fost salvate, HP
recomandă să creaţi un mediu de recuperare înainte de a şterge partiţia de recuperare.
Utilizarea opțiunii Windows de Reîmprospătare pentru o recuperare rapidă
şi uşoară
Atunci când calculatorul dvs. nu funcţionează corect şi sistemul trebuie să redevină stabil, opţiunea
Windows de Reîmprospătare vă permite să începeţi din nou, păstrând elementele importante.
Restabilire şi recuperare
39
IMPORTANT: Reîmprospătarea elimină orice aplicaţii de pe desktop care nu au fost instalate iniţial,
din fabrică, pe sistem.
NOTĂ: Pe durata reîmprospătării, pe desktopul dvs. se va salva o listă a aplicaţiilor de pe desktop
care au fost şterse, astfel încât să puteţi vedea ceea ce doriţi să reinstalaţi. Consultaţi Ajutor şi
asistenţă pentru instrucţiuni privind reinstalarea. Din ecranul Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi
asistenţă.
NOTĂ: Este posibil să vi se ceară permisiunea sau parola atunci când utilizaţi opţiunea
Reîmprospătare. Consultaţi Ajutor şi asistenţă Windows pentru mai multe informaţii. Din ecranul
Start, tastaţi a şi apoi selectaţi Ajutor şi asistenţă.
Pentru a porni reîmprospătarea:
1.
Din ecranul Start, îndreptaţi indicatorul către colţul din partea dreaptă sus sau jos a ecranului
pentru a afişa butoanele.
2.
Faceţi clic pe Setări.
3.
Faceţi clic pe Modificare setări PC din partea din dreapta jos a ecranului şi apoi selectaţi
General din ecranul cu setările calculatorului.
4.
Din Reîmprospătare PC fără afectarea fişierelor, selectaţi Pornire şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
Ștergere tot şi reinstalare Windows
Uneori se poate să doriţi să efectuaţi o re-formatare detaliată a calculatorului dvs. sau să ştergeţi
informaţiile personale înainte de a face cadou sau de a vă recicla calculatorul. Opţiunea Ștergere tot
şi reinstalare Windows vă oferă o metodă rapidă şi uşoară de a readuce calculatorul la starea sa
originală. Această opţiune şterge toate datele personale, aplicaţiile şi setările din calculatorul dvs. şi
reinstalează sistemul Windows.
IMPORTANT: Această opţiune nu efectuează o copie de rezervă a informaţiilor dvs. Înainte de a
utiliza această opţiune, efectuaţi o copie de rezervă a oricăror date personale pe care doriţi să le
păstraţi.
Cum să ştergeţi totul şi să reinstalaţi sistemul Windows pe calculatorul dvs.
Puteţi alege să ştergeţi totul şi să reinstalaţi sistemul Windows pe calculatorul dvs. utilizând tasta f11,
sau din meniul Start.
Pentru a şterge totul şi a reinstala sistemul Windows folosind tasta f11:
1.
Apăsaţi f11 în momentul în care calculatorul porneşte.
- sau Apăsaţi şi ţineţi apăsat f11 în timp ce apăsaţi butonul de pornire.
NOTĂ: Dacă f11 nu funcţionează, atunci apăsaţi tastele fn+f lock, ceea ce vă va permite să
utilizaţi f11 împreună cu butonul de pornire.
40
2.
Selectaţi Depanare din meniul cu opţiunile de pornire.
3.
Selectaţi Reiniţializare PC şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Capitolul 9 Efectuarea unei copii de rezervă, restabilire şi recuperare
Pentru a şterge totul şi a reinstala sistemul Windows din ecranul Start:
1.
Din ecranul Start, îndreptaţi indicatorul către colţul din partea dreaptă sus sau jos a ecranului
pentru a afişa butoanele.
2.
Faceţi clic pe Setări.
3.
Faceţi clic pe Modificare setări PC din partea din dreapta jos a ecranului şi apoi selectaţi
General din ecranul cu setările calculatorului.
4.
Din Ștergere tot şi reinstalare Windows selectaţi Pornire şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Recuperarea cu ajutorul HP Recovery Manager
Software-ul HP Recovery Manager vă permite să readuceţi calculatorul la starea sa originală, din
fabrică. Folosind mediul de recuperare HP pe care l-aţi creat, puteţi efectua o Resetare din fabrică.
Aceasta va readuce calculatorul la starea în care a ieşit din fabrică. Toate informaţiile de pe unitatea
de disc sunt şterse şi toate partiţiile sunt create din nou.
Partiţia de recuperare HP (numai modelele selectate) permite recuperarea imaginii minimalizate.
Aspecte importante de reţinut
●
HP Recovery Manager recuperează numai programele software care au fost instalate în fabrică.
Pentru programele software care nu sunt furnizate împreună cu acest calculator, trebuie fie să
descărcaţi software-ul de pe site-ul web al producătorului, fie să reinstalaţi software-ul de pe
suportul furnizat de producător.
●
Recuperarea prin HP Recovery Manager ar trebui utilizată numai ca încercare finală de a
corecta problemele calculatorului.
●
Mediul de recuperare HP trebuie utilizat dacă unitatea de disc a calculatorului se defectează sau
dacă toate încercările de a corecta orice probleme funcţionale ale calculatorului eşuează.
●
Dacă mediul de recuperare HP nu funcţionează, puteţi obţine un mediu de recuperare pentru
sistemul dvs. de pe site-ul web HP. Pentru asistenţă în SUA, vizitaţi http://www.hp.com/go/
contactHP. Pentru asistenţă internaţională, vizitaţi http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html.
IMPORTANT: HP Recovery Manager nu oferă automat o copie de rezervă a datelor dvs. personale.
Înainte de a începe recuperarea, efectuaţi o copie de rezervă a oricăror date personale pe care doriţi
să le păstraţi.
Pornirea HP Recovery Manager din partiţia de recuperare HP
1.
Apăsaţi f11 în momentul în care calculatorul porneşte.
- sau Apăsaţi şi ţineţi apăsat f11 în timp ce apăsaţi butonul de pornire.
NOTĂ: Dacă f11 nu funcţionează, atunci apăsaţi tastele fn+f lock, ceea ce vă va permite să
utilizaţi f11 împreună cu butonul de pornire.
2.
Selectaţi Depanare din meniul cu opţiunile de pornire.
3.
Selectaţi HP Recovery Manager şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Restabilire şi recuperare
41
Utilizarea mediului de recuperare HP pentru a recupera
Puteţi utiliza mediul de recuperare HP pentru a reveni la sistemul original. Această metodă poate fi
utilizată dacă sistemul dvs. nu are o partiţie de recuperare HP sau dacă unitatea de disc nu
funcţionează corect.
1.
Dacă este posibil, faceţi copii de rezervă pentru toate fişierele personale.
2.
Introduceţi mediul de recuperare pe care l-aţi creat (o unitate flash USB sau un DVD sau o
unitate optică externă) şi apoi reporniţi calculatorul.
NOTĂ: În cazul în care calculatorul nu reporneşte automat, reporniţi în HP Recovery Manager
şi schimbaţi ordinea de încărcare a calculatorului
3.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Schimbarea ordinii de încărcare a calculatorului
În cazul în care calculatorul nu reporneşte în HP Recovery Manager, puteţi să modificaţi ordinea de
încărcare a calculatorului, care este ordinea dispozitivelor afişate în BIOS, în care calculatorul caută
informaţiile de pornire. Puteţi modifica selecţia pentru o unitate optică sau o unitate flash USB.
Pentru a schimba ordinea de încărcare:
1.
Asiguraţi-vă că aţi introdus mediul de recuperare HP pe care l-aţi creat.
2.
Reporniţi calculatorul.
3.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat esc în timp ce calculatorul reporneşte şi apoi apăsaţi f9 pentru opţiunile
de încărcare.
NOTĂ: În cazul în care calculatorul nu intră în opţiunile de încărcare, apăsaţi fn+f lock şi apoi
reîncercaţi.
4.
Selectaţi unitatea flash USB (sau DVD sau o unitate optică externă) de pe care doriţi să porniţi
calculatorul.
5.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Ștergerea partiţiei de recuperare HP (numai pentru modelele selectate)
Software-ul HP Recovery Manager vă permite să ştergeţi partiţia de recuperare HP pentru a elibera
spaţiu pe unitatea de disc.
IMPORTANT: Ștergerea partiţiei de recuperare HP înseamnă că nu mai puteţi utiliza opțiunea
Windows de Reîmprospătare sau opţiunea Windows Ștergere tot şi reinstalare Windows. Creaţi
mediul de recuperare HP înainte de a şterge partiţia de recuperare pentru a vă asigura că aveţi
opţiuni de recuperare; consultaţi Crearea mediului de recuperare HP, la pagina 38.
Urmaţi aceşti paşi pentru a elimina partiţia de recuperare HP:
42
1.
Din ecranul Start, tastaţi recovery şi apoi selectaţi HP Recovery Manager.
2.
Selectaţi Ștergere partiţie de recuperare şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
continua.
Capitolul 9 Efectuarea unei copii de rezervă, restabilire şi recuperare
10 Depanare
Probleme cu conexiunea wireless
Unele cauze posibile pentru problemele cu conexiunea wireless includ următoarele:
●
Dispozitivul wireless nu este pornit.
●
Dispozitivul wireless nu este instalat corect sau a fost dezactivat.
●
Dispozitivul wireless s-a confruntat cu interferenţe de la alte dispozitive.
●
Dispozitivul wireless sau hardware-ul ruterului s-a defectat.
Nu se poate realiza conexiunea la reţeaua WLAN.
Dacă întâmpinaţi probleme la conectarea la o reţea WLAN, asiguraţi-vă că dispozitivul WLAN integrat
este pornit şi instalat în mod adecvat pe calculatorul dvs.
1.
Asiguraţi-vă că dispozitivul wireless este pornit.
2.
Apoi încercaţi din nou să vă conectaţi la WLAN:
Dacă tot nu puteţi stabili conexiunea, urmaţi paşii de mai jos.
1.
Din ecranul Start, tastaţi c şi apoi selectaţi Panoul de control.
2.
Selectaţi Sistem şi securitate şi apoi, în zona Sistem, faceţi clic pe Manager dispozitive.
3.
Faceţi clic pe săgeata de lângă Adaptoare de reţea pentru a extinde lista şi a arăta toate
adaptoarele.
4.
Identificaţi dispozitivul WLAN din lista cu adaptoarele de reţea. Afişarea dispozitivului WLAN
poate include termenul wireless, wireless LAN, WLAN sau 802.11.
Dacă nu se afişează niciun dispozitiv WLAN, fie calculatorul dvs. nu are un dispozitiv WLAN
integrat, fie driverul pentru dispozitivul WLAN nu este instalat corect.
Pentru mai multe informaţii despre depanarea reţelelor WLAN, consultaţi link-urile web furnizate în
Ajutor şi asistenţă.
Nu se poate realiza conexiunea la o reţea preferată
Este posibil să nu vă puteţi conecta la o reţea preferată deoarece aceasta este o reţea WLAN cu
securitate activată. Trebuie să dispuneţi de codul de securitate pentru a vă conecta la acest tip de
reţea WLAN. Consultaţi secţiunea următoare pentru informaţii suplimentare.
Probleme cu conexiunea wireless
43
Dacă problema nu este reprezentată de introducerea codului de securitate, este posibil să aveţi o
conexiune WLAN defectă. De multe ori Windows poate repara automat o conexiune WLAN defectă.
●
Dacă în zona de notificare există o pictogramă cu starea reţelei, în extrema dreaptă a barei de
activităţi, faceţi clic dreapta pe pictogramă şi apoi clic pe Depanare probleme.
Windows vă resetează dispozitivul de reţea şi încearcă să se reconecteze la una din reţelele
preferate.
●
Dacă nu există nicio pictogramă cu starea reţelei în zona de notificare, urmaţi aceşti paşi:
1.
Din ecranul Start, tastaţi c şi apoi selectaţi Panoul de control.
2.
Selectaţi Reţea şi internet şi apoi selectaţi Centru reţea şi partajare.
3.
Selectaţi Depanare probleme şi apoi selectaţi reţeaua pe care doriţi să o reparaţi.
Codurile de securitate ale reţelei curente sunt indisponibile
Dacă vi se solicită un cod de securitate (sau o cheie de reţea) sau un nume (SSID) atunci când vă
conectaţi la o reţea WLAN, atunci aceasta este protejată printr-un sistem de securitate. SSID şi codul
de securitate sunt coduri alfanumerice pe care le introduceţi în calculator pentru identificarea
calculatorului dvs. în reţea. Trebuie să dispuneţi de codurile curente de securitate pentru a vă
conecta la o reţea securizată.
●
Pentru o reţea conectată la ruterul dvs. wireless personal, citiţi instrucţiunile ruterului pentru
îndrumări despre cum să setaţi aceleaşi coduri atât pentru ruter, cât şi pentru dispozitivul WLAN.
●
Pentru o reţea privată, cum ar fi o reţea dintr-un birou sau dintr-o cameră publică de chat pe
internet, contactaţi administratorul reţelei pentru a obţine codurile şi apoi introduceţi codurile în
momentul în care vi se solicită aceasta.
Unele reţele îşi schimbă SSID-ul sau cheile de reţea utilizate în ruterele sau punctele lor de
acces în mod regulat, pentru îmbunătăţirea securităţii. Trebuie să vă schimbaţi şi dvs. codul
respectiv în calculatorul dvs.
Dacă vi se oferă o nouă cheie pentru reţeaua wireless şi un SSID pentru reţea şi dacă v-aţi conectat
anterior la respectiva reţea, urmaţi paşii de mai jos pentru a vă reconecta la reţea:
1.
De pe desktopul Windows, faceţi clic pe pictograma cu starea reţelei, aflată în zona de
notificare, în partea extremă dreapta a barei de activităţi.
Se afişează o listă cu reţelele WLAN disponibile. Dacă vă aflaţi într-un hotspot unde sunt active
câteva reţele WLAN, se vor afişa câteva dintre acestea.
2.
Faceţi clic dreapta pe reţea şi apoi clic pe Proprietăţi.
NOTĂ: Dacă reţeaua dorită nu este afişată, consultaţi-vă administratorul de reţea pentru a vă
asigura că ruterul sau punctul de acces este funcţional.
3.
Faceţi clic pe fila Securitate şi introduceţi datele corecte de criptare wireless în caseta Cheie de
securitate în reţea.
4.
Faceţi clic pe OK pentru a salva aceste setări.
Nu se poate realiza conexiunea la ruterul wireless
Dacă încercaţi să vă conectaţi la ruterul wireless, iar acest lucru eşuează, resetaţi ruterul wireless
prin oprirea alimentării acestuia cu electricitate timp de 10-15 secunde.
În cazul în care calculatorul nu se poate conecta în continuare la reţeaua WLAN, reporniţi ruterul
wireless. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile producătorului ruterului.
44
Capitolul 10 Depanare
Pictograma privind starea reţelei nu se afişează
Dacă pictograma privind starea reţelei nu se afişează în zona de notificare după ce aţi configurat
reţeaua WLAN, driverul software lipseşte sau este defect. Este posibil să se afişeze, de asemenea, şi
un mesaj de eroare de tipul „Dispozitivul nu a fost găsit”.
Pentru a soluţiona problema, instalaţi cea mai recentă versiune a software-ului aferent dispozitivului
WLAN şi a driverelor pentru calculatorul dvs. de pe site-ul web HP de la adresa http://www.hp.com.
1.
Deschideţi browserul internet.
2.
Pentru asistenţă în SUA, vizitaţi http://www.hp.com/go/contactHP. Pentru asistenţă
internaţională, vizitaţi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
3.
Faceţi clic pe opţiunea pentru descărcări software şi de drivere şi apoi tastaţi numărul modelului
calculatorului dvs. în căsuţa de căutare.
4.
Apăsaţi enter şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
NOTĂ: Dacă dispozitivul WLAN pe care îl utilizaţi a fost achiziţionat separat, consultaţi site-ul web
al producătorului pentru cea mai recentă versiune software.
Probleme de alimentare
Calculatorul nu porneşte sau nu demarează.
1.
Închideţi calculatorul.
2.
Testaţi priza de perete cu curent alternativ prin conectarea la aceasta a unui alt dispozitiv
electric.
3.
Reconectaţi cablurile calculatorului, asigurându-vă că conexiunea de la adaptorul de CA la
calculator şi conexiunea de la adaptorul de CA la priza de CA este realizată corect.
4.
Încercaţi să porniţi calculatorul.
●
Dacă ledul de alimentare se aprinde, adaptorul de CA funcţionează corect.
●
În cazul în care conexiunile sunt realizate corect şi ledul de alimentare nu se aprinde,
adaptorul de CA nu funcţionează şi ar trebui înlocuit.
Contactaţi serviciul de asistenţă pentru informaţii despre obţinerea unui adaptor de CA de
schimb.
Eroare la unitatea de disc
1.
Apăsaţi simultan tastele ctrl+alt+delete.
2.
Faceţi clic pe pictograma Pornire şi apoi clic pe Repornire.
Sau apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire al calculatorului timp de 5 sau mai multe secunde
pentru a opri calculatorul şi apoi apăsaţi butonul de pornire pentru a porni calculatorul.
3.
Dacă se deschide sistemul Windows, faceţi imediat o copie de rezervă a tuturor informaţiilor
importante pe o unitate de disc externă.
4.
Indiferent dacă Windows a pornit sau nu, vă rugăm contactaţi serviciul de asistenţă. Este posibil
ca unitatea de disc sau placa de bază a sistemului să necesite înlocuire.
Probleme de alimentare
45
Calculatorul nu răspunde
Utilizaţi Managerul de activităţi Windows pentru a închide orice programe care nu răspund.
1.
Apăsaţi tastele ctrl+alt+delete.
2.
Faceţi clic pe Manager activităţi.
3.
Selectaţi programul care nu răspunde şi apoi faceţi clic pe Închidere activitate.
Dacă închiderea programelor nu dă rezultate, reporniţi calculatorul.
1.
Apăsaţi tastele ctrl+alt+delete.
2.
Faceţi clic pe pictograma Pornire şi apoi clic pe Repornire. Sau apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
de pornire al calculatorului timp de 5 sau mai multe secunde pentru a opri calculatorul şi apoi
apăsaţi butonul de pornire pentru a porni calculatorul.
Calculatorul se opreşte în mod neaşteptat
●
Este posibil ca sistemul să fie amplasat într-un mediu extrem de cald. Opriţi-l şi lăsaţi-l să se
răcească.
●
Asiguraţi-vă că orificiile de aerisire ale calculatorului nu sunt blocate şi că ventilatorul intern
funcţionează. Consultaţi Familiarizaţi-vă cu computerul, la pagina 4 pentru a identifica poziţia
ventilatoarelor calculatorului.
Probleme cu utilitarul de configurare
Calculatorul nu intră în utilitarul de configurare
În cazul în care calculatorul nu intră în Utilitarul de configurare atunci când apăsaţi f10, apăsaţi fn+f
lock şi încercaţi să porniţi din nou Utilitarul de configurare.
Probleme de afişaj
Afişajul este gol
●
●
Ieşiţi din modul Repaus pentru a afişa din nou imaginea ecranului.
◦
Apăsaţi scurt butonul de pornire.
◦
Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau atingeţi ori trageţi cu degetul pe trackpad.
◦
Apăsaţi tasta spaţiu.
◦
Apăsaţi tasta esc.
Apăsaţi butonul de pornire pentru a porni calculatorul.
Imaginile de pe ecran sunt prea mari sau prea mici, sau imaginile sunt
neclare
Ajustaţi setările de rezoluţie.
46
1.
Din ecranul Start, tastaţi c şi apoi selectaţi Panoul de control.
2.
Selectaţi Aspect şi personalizare.
Capitolul 10 Depanare
3.
Din Afişaj, selectaţi Ajustare rezoluţie ecran.
4.
Reglaţi rezoluţia după necesităţi, iar apoi executaţi clic pe Apply (Aplicare).
Probleme legate de tastatură, mouse şi trackpad
●
Asiguraţi-vă că utilizaţi tastatura wireless sau mouse-ul wireless în aria de acoperire a
receptorului.
●
Asiguraţi-vă că mouse-ul nu se află în modul Suspendare care survine după 20 de minute de
inactivitate. Executaţi clic pe butonul din stânga al mouse-ului pentru a-l reactiva.
●
Înlocuiţi bateriile din tastatură şi mouse.
●
Îndepărtaţi receptorul USB wireless de pe partea inferioară a stativului şi apoi reintroduceţi-l. Recuplaţi tastatura şi mouse-ul la receptor.
NOTĂ: Ilustraţiile de mai jos pot părea uşor diferite de tastatura, mouse-ul şi trackpad-ul dvs.
wireless.
IMPORTANT: Pe durata acestor etape, plasaţi tastatura, mouse-ul şi trackpad-ul wireless la
acelaşi nivel cu receptorul.
Pentru a re-cupla tastatura, mouse-ul şi trackpad-ul wireless:
1.
Deconectaţi receptorul de la portul USB din partea inferioară a stativului calculatorului şi apoi
reintroduceţi-l. Consultaţi Partea inferioară , la pagina 10 pentru a identifica poziţia portului USB.
2.
Verificaţi dacă mouse-ul este pornit (1) şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Conectare (2)
timp de 5-10 secunde, până când ledul receptorului se aprinde sau nu mai luminează
intermitent. Pentru a confirma conexiunea, mişcaţi mouse-ul şi verificaţi dacă există un răspuns
pe ecran.
3.
După ce s-a stabilit conexiunea cu mouse-ul, executaţi paşii următori pentru a re-cupla tastatura
şi trackpad-ul.
Probleme legate de tastatură, mouse şi trackpad
47
4.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Conectare (3) timp de 5-10 secunde, până când ledul de la
receptor se aprinde sau nu mai luminează intermitent.
5.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Conectare (4) timp de 5-10 secunde, până când ledul de la
receptor se aprinde sau nu mai luminează intermitent.
Probleme audio
Nu se aude niciun sunet
48
●
Asiguraţi-vă că aţi conectat difuzoare alimentate şi că acestea sunt pornite.
●
Ajustaţi volumul, fie de la difuzoare sau prin intermediul sistemului de operare al calculatorului.
●
Opriţi calculatorul şi apoi decuplaţi şi reconectaţi difuzoarele. Asiguraţi-vă că aţi conectat corect
difuzoarele.
●
Decuplaţi căştile, dacă acestea sunt conectate la computer (sau la sistemul de difuzoare).
●
În cazul în care calculatorul este în starea de Repaus, ieşiţi din aceasta apăsând scurt butonul
de pornire.
●
Verificaţi funcţiile audio.
Capitolul 10 Depanare
Pentru a verifica funcţiile audio de pe calculatorul dvs., executaţi paşii următori:
1.
Din ecranul Start, tastaţi c şi apoi selectaţi Panoul de control.
2.
Selectaţi Hardware şi sunet şi apoi selectaţi Sunet.
3.
Atunci când se deschide fereastra Sunet, faceţi clic pe fila Sunete. Din Evenimente program,
selectaţi orice eveniment sonor, precum alarmă sau bip şi faceţi clic pe butonul Test.
Ar trebui să auziţi sunete prin difuzoare sau prin căştile conectate la calculator.
Pentru a verifica funcţiile de înregistrare de pe calculatorul dvs., executaţi paşii următori:
1.
Din ecranul Start, tastaţi s şi apoi selectaţi Înregistrator sunet.
2.
Faceţi clic pe Pornire înregistrare şi vorbiţi în microfon. Salvaţi fişierul pe desktopul dvs.
Windows.
3.
Deschideţi un program multimedia şi redaţi sunetul.
NOTĂ: Pentru a confirma sau modifica setările audio ale calculatorului dvs., din ecranul Start tastaţi
c şi apoi selectaţi Panoul de control. Selectaţi Hardware şi sunet şi apoi selectaţi Sunet.
Probleme de software
●
Închideţi calculatorul şi apoi reporniţi-l.
●
Actualizaţi sau reinstalaţi driverele. Consultaţi Actualizarea programelor şi driverelor,
la pagina 33.
●
Reîmprospătaţi sau restabiliţi calculatorul. Consultaţi Efectuarea unei copii de rezervă, restabilire
şi recuperare, la pagina 37.
Probleme de software
49
11 Specificaţii
Specificaţii de operare
NOTĂ: Pentru a consulta valorile electrice nominale la care funcţionează calculatorul şi a stabili
valorile exacte de operare, consultaţi eticheta cu aceste valori a calculatorului dvs., aflată pe partea
exterioară a calculatorului.
50
Factor
În sistem metric
S.U.A.
Temperatura de funcţionare
de la 5°C până la 35°C
de la 41°F până la 95°F
Temperatura de depozitare
între –30°C şi 65°C
între -22°F şi 149°F
Umiditatea de funcţionare
între 15% şi 80% la 26°C
între 15% şi 80% la 78°F
Altitudinea de funcţionare
între 0 m şi 2000 m
între 0 ft şi 6561 ft
Altitudinea de depozitare
între 0 m şi 4572 m
între 0 ft şi 15.000 ft
Capitolul 11 Specificaţii
12 Descărcarea electrostatică
Descărcarea electrostatică este eliberarea electricităţii statice când două obiecte intră în contact – de
exemplu, şocul pe care îl primiţi când treceţi peste covor şi atingeţi o clanţă de uşă, metalică.
O descărcare de electricitate statică din degete sau din alte materiale conductoare electrostatic poate
să deterioreze componentele electronice. Pentru a preveni deteriorarea computerului, defectarea
unei unităţi sau pierderea de informaţii, respectaţi aceste măsuri de precauţie:
●
Dacă instrucţiunile de îndepărtare sau de instalare vă indică să deconectaţi calculatorul de la
sursa de curent, asiguraţi-vă că sunteţi legat la pământ înainte de a deconecta calculatorul sau
de a îndepărta un capac.
●
Păstraţi componentele în ambalajul lor de protecţie împotriva energiei electrostatice până când
sunteţi pregătit să le instalaţi.
●
Evitaţi atingerea pinilor, conductorilor sau circuitelor. Manipulaţi componentele electronice cât
mai puţin posibil.
●
Utilizaţi instrumente non-magnetice.
●
Înainte de a manevra componentele, descărcaţi electricitatea statică prin atingerea unei
suprafeţe metalice nevopsite a componentei.
●
Când scoateţi o componentă, puneţi-o într-un ambalaj antistatic.
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre electricitatea statică sau de asistenţă pentru
scoaterea sau instalarea componentelor, contactaţi serviciul de asistenţă.
51
Index
Simboluri/Numerice
ştergere tot şi reinstalare
Windows 40
A
actualizări software, instalare 35
actualizări Windows, instalare 35
Antene WLAN, identificare 4
aplicaţie
CyberLink MediaSuite 18
Defragmentare disc 33
B
Beats Audio 17
Beats Audio Control Panel (Panoul
de control Beats Audio) 17
butoane 5
buton pornire, identificare 5
C
cabluri, USB 30
cablu USB, conectare 30
cameră web
identificare 5
utilizare 16
cartelă digitală de stocare 31
căşti, conectare 16
cele mai bune practici 1
comenzi wireless, sistem de
operare 12
componente
faţă 4
înapoi 8
partea dreaptă 6
partea inferioară 10
partea stângă 7
conectarea la o reţea WLAN 14
conector, sursă de alimentare 9
conector la sursă de alimentare,
identificare 9
conexiune WLAN pentru firme 14
conexiune WLAN publică 14
configurarea audio pentru HDMI
18
52
Index
Configurarea conexiunii la
internet 13
configurarea WLAN 13
copie de rezervă, fişiere
personale 38
copii de rezervă 37
curăţare, trackpad, mouse, şi
tastatură 34
curăţarea calculatorului dvs. 34
Curăţare disc 33
D
denumirea şi numărul produsului,
calculator 10
depanare 43
afişajul este gol 46
calculatorul nu porneşte 45
calculatorul nu răspunde 46
calculatorul se opreşte în mod
neaşteptat 46
Conexiune USB 43
eroare la unitatea de disc 45
funcţii audio 48
mouse 47
probleme cu imaginile de pe
ecran 46
probleme software 49
re-cuplaţi tastatura, mouse-ul şi
trackpad-ul wireless 47
tastatură 47
trackpad 47
descărcare electrostatică 51
difuzoare
conectare 16
identificare 5
Dispozitiv Bluetooth 12
dispozitive de înaltă definiţie,
conectare 17
Dispozitive USB
conectare 30
descriere 30
îndepărtare 31
Dispozitiv WLAN 12
drivere, actualizare 33
E
Etichetă Bluetooth 11
etichetă de service, calculator
etichetă privind certificarea
wireless 11
Etichetă WLAN 11
etichete
Bluetooth 11
certificare wireless 11
de reglementare 10
service 10
WLAN 11
F
fişiere şterse, restabilire
10
39
G
gest tactil trackpad - atingere 19
gest tactil trackpad - ciupire 21
gest tactil trackpad - clic cu 2
degete 20
gest tactil trackpad - derulare 20
gest tactil trackpad - extindere 21
gest tactil trackpad - transfocare
21
gesturi tactile trackpad
atingere 19
ciupire 21
clic cu 2 degete 20
derularea 20
extindere 21
transfocare 21
utilizare 19
H
HDMI, configurare audio 18
Hibernare
ieşire 27
iniţiere 27
HP Recovery Manager 41
corectarea problemelor la
încărcare 42
pornire 41
I
imagine minimalizată
creare 41
Informaţii despre reglementări
Etichetă de reglementare 10
etichete privind certificarea
wireless 11
instalare, actualizări critice 35
instrumente 30
instrumente USB 30
ISP 12
Î
închidere 28
îngrijirea calculatorului dvs.
34
L
LAN, conectare 14
lucruri distractive pe care le puteţi
face 1
lumina unităţii de disc,
identificare 6
lumină cameră web, identificare
5
lumină cameră web integrată,
identificare 5
lumină wireless 12
lumini
cameră web 5
unitate de disc 6
M
mediu de recuperare
creare 38
crearea cu ajutorul HP
Recovery Manager 38
Mediul de recuperare HP
creare 38
recuperare 42
mentenanţă, Defragmentare disc
33
microfoane interne, identificare 9
mufă de reţea, identificare 9
mufă difuzor, identificare 8
mufă ieşire audio (difuzor),
identificare 8
mufă intrare audio (microfon),
identificare 8
mufă microfon, identificare 8
Mufă RJ-45 (reţea), identificare 9
mufe
ieşire audio (difuzor) 8
intrare audio (microfon) 8
RJ-45 (reţea) 9
N
NFC 18
O
oprirea calculatorului 28
ordine de încărcare, modificarea
HP Recovery Manager 42
orificii, identificare 10
P
parole
administrator 35
pornire 34
setare 34
Utilitarul de configurare
(BIOS) 36
utilizator 35
partajare media 18
partiţia de recuperare
ştergere 42
Partiţia recuperare HP 41
ştergere 42
plecarea în călătorie cu
calculatorul 11
Port HDMI-in
conectare 17
identificare 9
porturi
HDMI-in 9, 17
USB 9
USB 3.0 6
Porturi USB, identificare 9, 10
Port USB 3.0, identificare 6
programe, actualizare 33
Programul Defragmentare disc
33
punctul de restabilire a sistemului
creare 37
restabilire 39
R
Receptor USB, identificare
reciclare
calculator 39, 40
recuperare 39
discuri 42
10
HP Recovery Manager 41
mediu 42
pornire 41
sistem 41
unitate 38
Unitate flash pentru USB 42
unităţi compatibile 38
utilizarea mediului de
recuperare HP 38
recuperarea sistemului original
41
recuperare sistem 41
re-cuplare, tastatură, mouse,
trackpad wireless 47
reîmprospătare 39
calculator 39
Repaus
ieşire 27
iniţiere 27
resetare
calculator 39, 40
paşi 40
resetare calculator 40
Resetare din fabrică 41
restabilire
Windows File History 39
reţea prin cablu, conectare 14
reţea wireless (WLAN)
conectare 14
conexiune WLAN pentru
firme 14
conexiune WLAN publică 14
domeniul funcţional 14
echipamente necesare 13
securitate 13
utilizare 13
ruter wireless 13
S
securitate, wireless 13
setarea protecţiei prin parolă la
reactivare 28
sistemul nu mai răspunde 28
Slot pentru medii digitale,
identificare 8
slotul pentru cablul de siguranţă,
identificare 9
sloturi
cablu de securitate 9
Slot pentru medii digitale 8
Index
53
software, actualizare 35
Software de securitate internet,
utilizare 35
Software sMedio 360 18
specificaţii 50
specificaţii de operare 50
system diagnostics 36
Utilitar de configurare
parole 36
pornire 36
V
valori electrice 50
video 17
volum, reglare 16
T
Tasta cu sigla Windows,
identificare 24
tasta f lock, identificare 24
tasta fn, identificare 24
tastă de aplicaţie Windows,
identificare 24
tastă HDMI, identificare 24
taste
aplicaţie Windows 24
f lock 24
fn 24
HDMI 24
Sigla Windows 24
taste de acţiune
Ajutor şi asistenţă 25
creştere sonor 25
derulare înapoi 25
diminuare sonor 25
evacuare disc 25
identificare 24
rapid înainte 25
redare, pauză, reluare 25
silenţios 25
stop 25
următoarea melodie sau
secţiune 25
utilizare 25
taste de comandă rapidă,
Windows 8 26
trackpad, utilizare 19
tragerea marginii drepte 22
tragerea marginii stângi 22
tragerea marginii superioare 22
tragerea marginilor 21
trageri
marginea dreaptă 22
marginea stângă 22
marginea superioară 22
U
unităţi compatibile, recuperare
54
Index
38
W
Windows
copie de rezervă 38
File History 38, 39
opţiunea Ștergere tot şi
reinstalare 40
punctul de restabilire a
sistemului 37, 39
reinstalare 39, 40
Reîmprospătare 39
resetare 40
restabilire fişiere 39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement