HP | OMEN Desktop PC - 880-167d | HP Stream Mini Desktop - 200-020jp Korisnički priručnik

HP Stream Mini Desktop - 200-020jp Korisnički priručnik
Korisnički priručnik
© Copyright 2015, 2017, 2018 HP
Development Company, L.P.
Intel, Celeron, Pentium i Thunderbolt zaštitni
su znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD-u i
drugim državama. Windows je registrirani
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u
izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve
proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne
smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne
snosi odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Šesto izdanje: svibanj 2018.
Prvo izdanje: kolovoz 2015.
Broj dijela dokumenta: 823891-BC6
Obavijest o proizvodu
Softverski uvjeti
Ovaj priručnik opisuje značajke koje su
zajedničke većini proizvoda. Neke značajke
možda neće biti dostupne na vašem računalu.
Instalacijom, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugim načinom upotrebe softvera
predinstaliranih na računalu, prihvaćate uvjete
Licencnog ugovora za krajnje korisnike (EULA)
tvrtke HP. Ako ne prihvaćate te licencne
odredbe, jedino pravno sredstvo koje možete
iskoristiti jest vratiti cjelokupni nekorišteni
proizvod (hardver i softver) u roku od 14 dana i
zatražiti puni povrat novca u skladu s pravilima
za povrat sredstava od prodavača.
Nisu sve značajke dostupne u svim izdanjima ili
verzijama sustava Windows. Da biste mogli
koristiti sve funkcije sustava Windows, možda
će vam biti potrebna nadogradnja i/ili zasebno
kupljeni hardver, upravljački programi, softver
ili BIOS. Windows 10 automatski se ažurira i
automatsko ažuriranje uvijek je omogućeno.
Na ažuriranja se mogu primjenjivati naknade
davatelja internetskih usluga, a s vremenom će
se možda primjenjivati i dodatni zahtjevi.
Detalje potražite na web-mjestu
http://www.microsoft.com.
Da biste pristupili najnovijim korisničkim
priručnicima ili priručnicima za vaš proizvod,
posjetite adresu http://www.hp.com/support i
odaberite svoju zemlju. Odaberite Pronađite
svoj proizvod pa slijedite upute na zaslonu.
Obratite se prodavaču da biste doznali više ili
da biste zatražili puni povrat novca jednak
cijeni računala.
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
UPOZORENJE! Kako biste smanjili mogućnosti šteta nastalih zbog vrućine ili pregrijavanja računala,
računalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore. Upotrebljavajte računalo
isključivo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta površina, poput susjednog dodatnog
pisača ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odjeće blokira protok zraka. Također, nemojte dopustiti da
tijekom rada ispravljač dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom, poput jastuka ili tepiha ili odjeće.
Računalo i ispravljač udovoljavaju ograničenjima temperature površina do kojih korisnik može doprijeti,
definiranih standardom International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
iv
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
Postavka konfiguracije procesora (samo odabrani proizvodi)
VAŽNO: odabrani proizvodi konfigurirani su s procesorom serije Intel® Pentium® N35xx/N37xx ili serije
Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx i operacijskim sustavom Windows®. Ako je računalo konfigurirano kao
što je opisano, nemojte mijenjati postavku konfiguracije procesora u datoteci msconfig.exe s četiri ili dva
procesora na jedan procesor. Ako to učinite, računalo se neće ponovno pokrenuti. Morat ćete izvršiti vraćanje
tvorničkih postavki da biste vratili izvorne postavke.
v
vi
Postavka konfiguracije procesora (samo odabrani proizvodi)
Sadržaj
1 Pronalaženje informacija ............................................................................................................................... 1
2 Upoznavanje računala .................................................................................................................................... 3
Pronalaženje hardvera ........................................................................................................................................... 3
Pronalaženje softvera ........................................................................................................................................... 3
Postavljanje računala ............................................................................................................................................ 3
3 Povezivanje s mrežom .................................................................................................................................... 7
Povezivanje s bežičnom mrežom .......................................................................................................................... 7
Povezivanje s ožičenom mrežom – LAN (samo neki proizvodi) ............................................................................ 9
4 Uživanje u značajkama zabave ...................................................................................................................... 11
Korištenje kamere (samo odabrani proizvodi) .................................................................................................... 11
Upotreba zvuka .................................................................................................................................................... 11
Upotreba funkcije za videozapise ........................................................................................................................ 12
5 Navigacija po zaslonu .................................................................................................................................. 18
Korištenje pokreta rukom .................................................................................................................................... 18
Korištenje tipkovnice i miša ................................................................................................................................. 18
6 Održavanje računala .................................................................................................................................... 20
Poboljšanje performansi ..................................................................................................................................... 20
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa ....................................................................................................... 21
Čišćenje računala ................................................................................................................................................. 21
Putovanje ili transport računala .......................................................................................................................... 22
7 Zaštita računala i podataka .......................................................................................................................... 24
Sigurnosne značajke računala ............................................................................................................................. 24
8 Rješavanje problema ................................................................................................................................... 25
Računalo se ne pokreće ....................................................................................................................................... 25
Napajanje ............................................................................................................................................................. 26
Zaslon (monitor) (samo odabrani proizvodi) ...................................................................................................... 26
Tipkovnica i miš (s kabelom) ............................................................................................................................... 27
Tipkovnica i miš (bežični) ..................................................................................................................................... 27
vii
Zvučnici i zvuk ...................................................................................................................................................... 27
Pristup internetu .................................................................................................................................................. 28
Rješavanje problema sa softverom ..................................................................................................................... 28
9 Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics ................................................................................................. 31
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows (samo neki proizvodi) ................................................. 31
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................................................................................ 32
Korištenje postavki alata Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (samo odabrani proizvodi) .................... 34
10 Stvaranje sigurnosnih kopija, vraćanje i oporavak ........................................................................................ 36
Stvaranje sigurnosnih kopija podataka i izrada medija za oporavak ................................................................. 36
Vraćanje i oporavak ............................................................................................................................................. 37
11 Tehnički podaci .......................................................................................................................................... 38
Radne specifikacije .............................................................................................................................................. 38
12 Elektrostatičko pražnjenje ......................................................................................................................... 39
13 Pristupačnost ............................................................................................................................................ 40
Pristupačnost ....................................................................................................................................................... 40
Standardi i zakonodavstvo .................................................................................................................................. 42
Korisni resursi o pristupačnosti i veze ................................................................................................................. 44
Obraćanje podršci ................................................................................................................................................ 45
14 Informacije podrške ................................................................................................................................... 47
Kako dobiti pomoć ............................................................................................................................................... 47
Gdje dobiti pomoć ................................................................................................................................................ 47
Korisnička podrška za popravke .......................................................................................................................... 48
Prije nadogradnje hardvera ................................................................................................................................. 48
Kazalo ........................................................................................................................................................... 49
viii
1
Pronalaženje informacija
Zadaci
●
Postavite računalo
Upute
Poster Upute za postavljanje ili Brzo postavljanje
– ili –
Pogledajte Upoznavanje računala na stranici 3.
●
Povezivanje s internetom
Pogledajte Povezivanje s mrežom na stranici 7.
●
Oporavak tvorničkih postavki
Pogledajte Stvaranje sigurnosnih kopija, vraćanje i oporavak na stranici 36.
●
Pogledajte videozapise o načinu
korištenja značajki računala
Idite na http://www.hp.com/supportvideos (samo na engleskom jeziku).
●
Saznajte više o načinu uporabe
operativnog sustava Windows®.
Aplikacija Traženje pomoći:
●
Pronađite informacije o lozinkama za
sustav Windows
●
Pronađite poveznice za ažuriranja
upravljačkih programa
●
Pročitajte često postavljana pitanja
●
Riješite najčešće probleme računala sa
softverom i hardverom
Pogledajte Rješavanje problema na stranici 25.
●
Pronađite elektronički priručnik i
specifikacije za model računala
Da biste pristupili najnovijim korisničkim priručnicima ili priručnicima za vaš proizvod, posjetite
adresu http://www.hp.com/support i odaberite svoju zemlju. Odaberite Find your product
(Pronađite svoj proizvod) pa slijedite upute na zaslonu.
●
Naručite dijelove i pronađite dodatnu
pomoć u rješavanju problema
HP-ovu podršku potražite na web-mjestu http://www.hp.com/support.
●
Nadogradite ili zamijenite komponente
svojeg računala
●
Povezivanje s televizorom (samo
odabrani proizvodi)
●
Nabavite najnovije podatke i pomoć
Windows zajednice
Idite na http://www.hp.com/support/consumer-forum.
●
Održavanje računala
HP Support Assistant održava radne karakteristike računala i brzo rješava probleme pomoću
automatskog ažuriranja, dijagnostičkih alata i vođene pomoći.
▲
▲
Odaberite gumb Start, a zatim aplikaciju Traženje pomoći.
Upišite support u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Pogledajte Održavanje računala na stranici 20.
●
Pronađite informacije o sigurnosti i
propisima
Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
– ili –
1
Zadaci
Upute
▲
●
Pronađite ergonomske podatke
odaberite gumb Start, zatim HP, a potom HP-ova dokumentacija.
Priručnik za sigurnost i udobnost
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
– ili –
▲
odaberite gumb Start, zatim HP, a potom HP-ova dokumentacija.
– ili –
▲
idite na http://www.hp.com/ergo.
VAŽNO: da biste mogli pristupiti najnovijoj verziji korisničkog priručnika, morate biti
povezani s internetom.
●
Pronađite podatke o jamstvu računala
Ograničeno jamstvo*
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
– ili –
▲
odaberite gumb Start, zatim HP, a potom HP-ova dokumentacija.
– ili –
▲
Idite na http://www.hp.com/go/orderdocuments.
VAŽNO: da biste mogli pristupiti najnovijoj verziji korisničkog priručnika, morate biti
povezani s internetom.
*HP-ovo ograničeno jamstvo možete pronaći u korisničkim vodičima na proizvodu i/ili na CD-u/DVD-u koji je dostavljen s proizvodom. U određenim
zemljama ili regijama u paketu s proizvodom može se nalaziti i ispis HP-ovog ograničenog jamstva. U zemljama ili regijama u kojima se jamstvo ne
isporučuje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možete zatražiti na adresi http://www.hp.com/go/orderdocuments. Za proizvode kupljene u azijskopacifičkoj regiji možete pisati HP-u na adresu HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Navedite naziv proizvoda i svoje
ime, broj telefona i poštansku adresu.
2
Poglavlje 1 Pronalaženje informacija
2
Upoznavanje računala
Pronalaženje hardvera
Vaše računalo sadrži vrhunske komponente. Ovo poglavlje sadrži informacije o vašim komponentama,
njihovom smještaju i načinu rada.
Da biste doznali koji je hardver instaliran na vaše računalo, učinite sljedeće:
▲
Upišite upravitelj uređaja u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite
aplikaciju Upravitelj uređaja.
Prikazuje se popis svih uređaja instaliranih na računalo.
Da biste pristupili informacijama o hardverskim komponentama sustava i broju verzije BIOS-a, pritisnite fn
+esc (samo odabrani proizvodi).
Pronalaženje softvera
Da biste doznali koji je softver instaliran na računalo, učinite sljedeće:
▲
Desnom tipkom miša kliknite gumb Start, a zatim odaberite Aplikacije i značajke.
Postavljanje računala
UPOZORENJE!
Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja opreme:
●
Računalo postavite na lokaciji dalje od vode, prašine, vlage i čađe. Ovi faktori okruženja mogu povećati
temperaturu u računalu te izazvati požar ili električni udar.
●
Nemojte isključivati kontakt uzemljenja kabela za napajanje. Kontakt uzemljenja je važna sigurnosna
značajka.
●
Uključite strujni kabel u AC utičnicu koja je dostupna u svakom trenutku.
●
Isključite napajanje uređaja isključivanjem kabela za napajanje iz utičnice za izmjeničnu struju. Da biste
spriječili izravno izlaganje laserskim zrakama, ne otvarajte kućište CD ili DVD pogona.
●
Napajanje je unaprijed postavljeno za državu ili regiju u kojoj ste kupili računalo. Ako se preselite, prije
uključivanja računala u utičnicu izmjenične struje, provjerite napon na vašoj novoj lokaciji.
Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda, pročitajte Priručnik za sigurnost i udobnost. Da biste pristupili tom
priručniku, idite na http://www.hp.com/ergo.
1.
Postavite računalo tako da su slobodni svi ventilacijski otvori, a da kabeli nisu postavljeni na prolazu ili
na mjestu gdje ih se može nagaziti ili oštetiti postavljanjem namještaja na njih.
2.
Kada spajate sve kabele iz monitora, računala i dodatne opreme stalno napajanje strujom (UPS),
preporučuje se da koristite uređaj za zaštitu od električnog udara. Ako računalo ima televizijski birač
programa ili modem ili telefonsku vezu, zaštite računalo pomoću uređaja za zaštitu od električnog udara
s ovim ulaznim signalima. Televizijski ili kabel telefonske linije spojite na uređaj sa zaštitom od
naponskog udara. Nakon toga spojite sigurnosni uređaj na računalo.
3.
Preuzmite i instalirajte operativna ažuriranja sustava.
Pronalaženje hardvera
3
a.
Provjerite koji operacijski sustav i verzija se trenutno nalazi na računalu.
Odaberite gumb Start, odaberite ikonu Postavke
programu.
4.
, odaberite Sustav, a zatim odaberite O
b.
Idite na web-mjesto http://www.hp.com/support.
c.
Odaberite Find your product (Pronađite svoj proizvod) pa slijedite upute na zaslonu.
Potražite u kutiji računala za dodatne tiskane pojedinosti ili ažuriranja.
Nakon što dovršite početne postavke računala, možda ćete željeti instalirati dodatne hardverske uređaje ili
softverske programe. Prije nego što kupite novi softver ili hardver za svoje računalo, provjerite operativni
sustav, memoriju i ostale navedene zahtjeve. Pratite upute proizvođača softvera da biste instalirali novi
softver.
NAPOMENA: Koristite samo licencirani originalni softver. Instaliranjem kopiranog softvera može se
prouzročiti nestabilnost instalacije, računalo se može inficirati virusima ili on može biti nelegalan.
NAPOMENA: Sigurnosno rješenje je zamišljeno kao sredstvo odvraćanja, no ne može spriječiti krađu,
pogrešno rukovanje ili softverske napade.
Podešavanje načina rada s reduciranom plavom svjetlošću (samo odabrani
proizvodi)
Smanjenje emisije plave svjetlosti zaslona umanjuje izlaganje vaših očiju plavoj svjetlosti. HP računala imaju
postavku za reduciranje emisije plave svjetlosti i stvaranje opuštajuće slike koja manje stimulira oči tijekom
čitanja sadržaja zaslona. Pratite korake u nastavku za podešavanje monitora na ugodnu svjetlost.
Za podešavanje razine emisije plave svjetlosti zaslona:
1.
Otvorite aplikaciju HP Display Control.
2.
Odaberite željenu postavku:
●
Niska razina plave svjetlosti: s TUV certifikatom. Smanjuje razinu plave svjetlosti radi manjeg
naprezanja očiju
●
Noć: Podešava na minimalnu razinu plave svjetlosti i reducira njen utjecaj na spavanje
●
Čitanje: Optimizira plavu svjetlost i svjetlinu za gledanje u zatvorenom
UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda, pročitajte Priručnik za sigurnost i udobnost. U
njemu su opisani pravilno postavljanje radne stanice i pravilno držanje tijela te zdravstvene i radne navike
korisnika računala. Priručnik za sigurnost i udobnost sadrži i važne informacije o električnoj i mehaničkoj
sigurnosti. Priručnik za sigurnost i udobnost nalazi se na internetu na adresi http://www.hp.com/ergo.
Isključivanje računala
OPREZ: podaci koji nisu spremljeni izgubit će se kad se računalo isključi. Svakako spremite svoj rad prije no
što isključite računalo.
Naredba Isključi računalo zatvara sve otvorene programe, uključujući i operacijski sustav, te nakon toga
isključuje zaslon i računalo.
4
Poglavlje 2 Upoznavanje računala
Isključite računalo u bilo kojoj od sljedećih situacija:
●
kada morate pristupiti komponentama unutar računala
●
kad priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne spaja na USB ili videopriključak ili na priključak za
slušalice ili mikrofon
●
kada računalo dulje vrijeme neće biti upotrebljavano ni priključeno u vanjsko napajanje
Iako računalo možete isključiti pomoću gumba za uključivanje, preporučuje se korištenje naredbe Isključi
sustava Windows.
NAPOMENA: ako je računalo u stanju mirovanja ili hibernacije, najprije izađite iz stanja mirovanja ili
hibernacije kratkim pritiskom na gumb za uključivanje.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite gumb Start, zatim ikonu Napajanje, a potom Isključi.
Ako računalo ne reagira i vi ne možete upotrebljavati prethodne postupke isključivanja, probajte sljedeće
izvanredne postupke prema priloženom redoslijedu:
●
Pritisnite ctrl+alt+delete, zatim kliknite ikonu Napajanja, a potom odaberite Isključi.
●
Pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje najmanje 10 sekundi.
●
Odspojite računalo od vanjskog napajanja.
USB priključci
Vaše je računalo možda opremljeno jednim ili više USB priključaka.
Komponenta
Opis
(1)
USB priključak
Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja
za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža prijenos
podataka.
(2)
USB SuperSpeed priključak
Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja
za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža vrlo brz prijenos
podataka.
(3)
SuperSpeed Plus USB priključak
Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja
za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža vrlo brz prijenos
podataka.
USB Type-C priključak
Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja
za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža prijenos
podataka.
– ili –
(4)
NAPOMENA: mogu biti potrebni kabeli i/ili prilagodnici (kupuju
se zasebno).
(5)
Priključak USB Type-C SuperSpeed
Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja
za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža vrlo brz prijenos
podataka.
NAPOMENA: mogu biti potrebni kabeli i/ili prilagodnici (kupuju
se zasebno).
Postavljanje računala
5
Komponenta
Opis
USB Type-C SuperSpeed Plus priključak
(6)
NAPOMENA: mogu biti potrebni kabeli i/ili prilagodnici (kupuju
se zasebno).
– ili –
(7)
Povezuje USB uređaj, poput mobilnog telefona, kamera, uređaja
za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža vrlo brz prijenos
podataka.
priključak USB Type-C Thunderbolt s HP-ovom
funkcijom mirovanja i punjenja
Čak i kada je računalo isključeno, povezuje i puni većinu USB
uređaja koji imaju utikač Type-C, poput mobilnog telefona,
kamere, uređaja za praćenje aktivnosti ili pametnog sata i pruža
vrlo brz prijenos podataka.
–i–
Služi za priključivanje uređaja za prikaz s priključkom USB TypeC te omogućuje prikaz putem DisplayPort veze.
NAPOMENA: Računalo možda podržava i priključnu stanicu
Thunderbolt™.
NAPOMENA: mogu biti potrebni kabeli i/ili prilagodnici (kupuju
se zasebno).
6
Poglavlje 2 Upoznavanje računala
3
Povezivanje s mrežom
Računalo možete ponijeti sa sobom ma kamo putovali. No čak i kod kuće možete istraživati svijet i pristupati
informacijama na milijunima web-mjesta pomoću računala i ožičene ili bežične mrežne veze. Ovo će vam
poglavlje pomoći da se povežete s tim svijetom.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Vaše je računalo možda opremljeno jednim ili više sljedećih bežičnih uređaja:
●
WLAN uređaj – povezuje računalo s bežičnim lokalnim mrežama (koje se najčešće nazivaju Wi-Fi mreže,
bežični LAN ili WLAN) u uredima tvrtke, vašem domu te na javnim mjestima kao što su zračne luke,
restorani, kafići, hoteli i sveučilišta. U WLAN-u mobilni bežični uređaj u računalu komunicira s bežičnim
usmjerivačem ili pristupnom točkom.
●
HP-ov modul za mobilnu širokopojasnu vezu – omogućuje bežično povezivanje putem bežične mreže
širokog područja (WWAN), na mnogo širem području. Operateri mobilne mreže postavljaju bazne stanice
(slične mobilnim odašiljačima) na velikom zemljopisnom području da bi pokrili velika područja cijelih
županija, regija ili država.
●
Bluetooth® uređaj – stvara osobne područne mreže (PAN-ove) za povezivanje s drugim Bluetooth
uređajima kao što su računala, telefoni, pisači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U osobnoj mreži (PAN-u)
svaki uređaj komunicira izravno s drugim uređajem, a uređaji moraju biti relativno blizu jedan drugome,
obično unutar 10 metara (približno 33 stope).
Korištenje kontrola bežične veze
Bežičnim uređajima na računalu možete upravljati pomoću nekih od ovih značajki:
●
tipka za način rada u zrakoplovu (naziva se i gumbom za bežičnu vezu ili tipkom za bežičnu vezu) (u
ovom poglavlju tipka za način rada u zrakoplovu)
●
kontrole operacijskog sustava
Tipka za način rada u zrakoplovu
Računalo može imati tipku za način rada u zrakoplovu, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije žaruljice
za bežičnu vezu. Svi su bežični uređaji na računalu tvornički omogućeni.
Žaruljica bežične veze pokazuje cjelokupno stanje bežičnih uređaja, a ne stanje pojedinih uređaja.
Kontrole operacijskog sustava
Centar za mrežu i zajedničko korištenje omogućuje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje s mrežom te
dijagnosticiranje i popravak mrežnih problema.
Da biste koristili kontrole operacijskog sustava, učinite sljedeće:
▲
Na programskoj traci desnom tipkom miša kliknite ikonu statusa mreže pa odaberite Otvori postavke
mreže i interneta.
– ili –
▲
Na programskoj traci odaberite ikonu statusa mreže pa odaberite Centar za mreže i zajedničko
korištenje.
Povezivanje s bežičnom mrežom
7
Povezivanje s WLAN-om
NAPOMENA: kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti račun kod davatelja
internetskih usluga (ISP). Obratite se lokalnom davatelju internetskih usluga (ISP) radi kupnje internetske
usluge i modema. Davatelj internetskih usluga pomoći će vam postaviti modem, instalirati mrežni kabel za
povezivanje bežičnog usmjerivača s modemom te provjeriti internetsku uslugu.
Da biste se povezali s WLAN-om, slijedite ove korake:
1.
Provjerite je li WLAN uređaj uključen.
2.
Na programskoj traci desnom tipkom miša kliknite ikonu statusa mreže, a zatim se povežite s jednom od
dostupnih mreža.
Ako je riječ o WLAN-u s omogućenom zaštitom, morat ćete unijeti sigurnosni kôd. Unesite kod, a zatim
odaberite Dalje da biste dovršili povezivanje.
NAPOMENA: ako nije naveden nijedan WLAN, možda niste u dometu bežičnog usmjerivača ili pristupne
točke.
NAPOMENA: ako ne vidite WLAN s kojim se želite povezati, učinite sljedeće:
1.
Na programskoj traci desnom tipkom miša kliknite ikonu statusa mreže pa odaberite Otvori
postavke mreže i interneta.
– ili –
Na programskoj traci odaberite ikonu statusa mreže pa odaberite Postavke mreže i interneta.
2.
U odjeljku Status mreže i interneta odaberite Centar za mreže i zajedničko korištenje.
3.
Odaberite Postavljanje nove veze ili mreže.
Prikazat će se popis mogućnosti koje omogućuju ručno traženje mreže i povezivanje s njom ili pak
stvaranje nove mrežne veze.
3.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje.
Da biste nakon uspostave veze provjerili naziv i status mreže, desnom tipkom miša kliknite ikonu statusa
mreže na desnom kraju programske trake.
NAPOMENA: funkcionalni domet (domet bežičnog signala) ovisi o implementaciji WLAN-a, proizvođaču
usmjerivača te interferenciji s drugim elektroničkim uređajima ili o strukturalnim preprekama, kao što su
zidovi i podovi.
Korištenje HP-ova modula za širokopojasnu vezu (samo neki proizvodi)
Vaše računalo s HP-ovim modulom za širokopojasnu mrežu sadrži ugrađenu podršku za mobilnu
širokopojasnu uslugu. Kada vaše novo računalo koristi mrežu operatera mobilne telefonije, pruža vam
slobodu povezivanja s internetom, slanja e-pošte i povezivanja s mrežom vaše tvrtke bez potrebe za
povezivanjem s Wi-Fi pristupnim točkama.
Da biste aktivirali uslugu mobilne širokopojasne veze, možda će vam biti potreban IMEI i/ili MEID broj HP-ova
modula za širokopojasnu vezu. Broj može biti otisnut na oznaci na donjoj strani računala, u odjeljku za
bateriju, ispod servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
– ili –
8
1.
Na programskoj traci odaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite Postavke mreže i interneta.
3.
U odjeljku Mreže i Internet odaberite Mobilno pa Napredne mogućnosti.
Poglavlje 3 Povezivanje s mrežom
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju upotrebu kartice modula za prepoznavanje pretplatnika (SIM-a).
SIM kartica sadrži osnovne informacije o vama, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) te informacije o
mreži. Neka računala sadrže unaprijed instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed instalirana,
moguće ju je pronaći u dokumentima o HP-ovom modulu za širokopojasnu vezu koji su isporučeni uz računalo
ili je operater mobilne mreže može dati odvojeno od računala.
Informacije o HP-ovu modulu za širokopojasnu vezu i načinu aktivacije usluge s preferiranim operaterom
mobilne mreže potražite u informacijama o HP-ovu modulu za širokopojasnu vezu isporučenima uz računalo.
Korištenje GPS uređaja (samo neki proizvodi)
Računalo je možda opremljeno GPS (Global Positioning System) uređajem. GPS sateliti pružaju informacije o
lokaciji, brzini i smjeru sustavima opremljenima GPS-om.
Da biste omogućili GPS, provjerite je li u postavkama lokacije omogućen pristup lokaciji.
1.
Upišite lokacija u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite željenu postavku za
lokaciju.
2.
Slijedite upute na zaslonu za korištenje postavki lokacije.
Korištenje Bluetooth bežičnih uređaja (samo neki proizvodi)
Bluetooth uređaji omogućuju bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamjenjuje tradicionalno fizičko
kabelsko povezivanje elektroničkih uređaja kao što su:
●
računala (stolno računalo, prijenosno računalo)
●
telefoni (mobilni, bežični, pametni)
●
uređaji za obradu slike (pisač, fotoaparat)
●
uređaji za zvuk (slušalice, zvučnici)
●
miš
●
vanjska tipkovnica
Priključivanje Bluetooth uređaja
Da biste mogli koristiti Bluetooth uređaj, morate uspostaviti Bluetooth vezu:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite bluetooth, a zatim odaberite Postavke za
Bluetooth i ostale uređaje.
2.
Odaberite Dodavanje Bluetooth ili drugog uređaja.
3.
Na popisu odaberite svoj uređaj te slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: ako uređaj traži potvrdu autentičnosti, prikazat će se kod za uparivanje. Na uređaju koji
dodajete slijedite upute na zaslonu da biste provjerili odgovara li kod na uređaju kodu za uparivanje. Dodatne
informacije potražite u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj.
NAPOMENA: ako se uređaj ne prikazuje na popisu, provjerite je li na uređaju uključen Bluetooth. Za neke
uređaje mogu postojati dodatni preduvjeti; pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj.
Povezivanje s ožičenom mrežom – LAN (samo neki proizvodi)
Ako računalo želite povezati izravno s usmjerivačem u svom domu (umjesto bežičnog rada) ili ako se želite
povezati s postojećom mrežom u uredu, upotrijebite LAN vezu.
Povezivanje s ožičenom mrežom – LAN (samo neki proizvodi)
9
Da biste se povezali s LAN-om, potreban vam je kabel RJ-45 (mrežni) i mrežna utičnica ili dodatni priključni
uređaj odnosno priključak za proširenje ako na računalu nema utičnice za RJ-45.
Da biste priključili mrežni kabel, slijedite ove korake:
1.
Mrežni kabel priključite u mrežnu utičnicu (1) na računalu.
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priključite u zidnu mrežnu utičnicu (2) ili usmjerivač.
NAPOMENA: ako mrežni kabel sadrži sklop za utišavanje buke (3), koji sprječava interferenciju s
televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj sklopa kabela prema računalu.
10
Poglavlje 3 Povezivanje s mrežom
4
Uživanje u značajkama zabave
HP-ovo računalo može služiti kao zabavni centar na kojem se možete družiti putem kamere, uživati u glazbi i
upravljati njome te preuzimati i gledati filmove. Da biste uređaj pretvorili u još snažniji centar za zabavu,
priključite vanjske uređaje kao što je monitor, projektor, televizor ili pak priključite zvučnike ili slušalice.
Korištenje kamere (samo odabrani proizvodi)
Vaše računalo može imati jednu kameru ili više njih koje vam omogućuju povezivanje s drugim korisnicima
radi posla ili igre. Kamere mogu biti prednje, stražnje ili skočne. Pogledajte poster Upute za postavljanje ili
Brzo postavljanje koje ste dobili uz proizvod za pojedinosti kamere.
Većina kamera omogućuje video razgovor, snimanje videozapisa i snimanje nepokretnih slika. Neke
omogućuju i snimanje u HD-u (visokoj razlučivosti) te korištenje aplikacija za igranje ili softvera za
prepoznavanje lica kao što je Windows Hello. Pročitajte Sigurnosne značajke računala na stranici 24 i
potražite detalje o korištenju softvera Windows Hello.
Da biste koristili kameru, upišite kamera u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim na popisu
aplikacija odaberite Kamera.
Upotreba zvuka
Na računalu ili odabranim proizvodima uz pomoć vanjskog optičkog pogona možete reproducirati glazbene
CD-ove, preuzimati i slušati glazbu, emitirati audiosadržaj s weba (uključujući radio), snimati audiodatoteke ili
kombinirati audiodatoteke i videodatoteke u multimedijski sadržaj. Da biste povećali užitak slušanja,
priključite vanjske audiouređaje, npr. zvučnike ili slušalice.
Povezivanje zvučnika (samo odabrani proizvodi)
Na nekim proizvodima možete povezati ožičene zvučnike s računalom priključivanjem na USB-priključak,
audioizlaz (slušalice) ili kombiniranu utičnicu za audioizlaz (slušalice) / audioulaz (mikrofon) na računalu.
Da biste povezali bežične zvučnike s računalom, slijedite upute proizvođača uređaja. Da biste povezali
zvučnike visoke razlučivosti s računalom, pogledajte odjeljak Postavljanje HDMI zvuka na stranici 15. Prije
priključivanja zvučnika smanjite glasnoću zvuka.
Povezivanje slušalica (samo odabrani proizvodi)
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljede, stišajte zvuk prije no što stavite slušalice, ušne
slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne sigurnosne informacije potražite u Obavijestima o propisima,
sigurnosti i očuvanju okoliša.
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
Na odabranim proizvodima možete priključiti ožičene slušalice u utičnicu za audioizlaz (slušalice) ili u
kombiniranu utičnicu za audioizlaz (slušalice) / audioulaz (mikrofon) na računalu.
Da biste bežične slušalice povezali s računalom, slijedite upute proizvođača uređaja.
Korištenje kamere (samo odabrani proizvodi)
11
Povezivanje mikrofona (samo odabrani proizvodi)
Na odabranim proizvodima, priključite mikrofon u utičnicu za audioulaz (mikrofon) na računalu kako biste
snimali zvuk. Da biste dobili što bolje rezultate prilikom snimanja, govorite izravno u mikrofon i snimajte zvuk
u okruženju bez pozadinske buke.
Povezivanje slušalica s mikrofonom (samo odabrani proizvodi)
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljede, stišajte zvuk prije no što stavite slušalice, ušne
slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne sigurnosne informacije potražite u Obavijestima o propisima,
sigurnosti i očuvanju okoliša.
Pristupanje dokumentu:
▲
odaberite gumb Start, zatim HP-ova pomoć i podrška, a potom HP-ova dokumentacija.
Slušalice u kombinaciji s mikrofonom nazivaju se još i naglavni kompleti ili naglavne slušalice. Na odabranim
proizvodima možete priključiti ožičene slušalice s mikrofonom u kombiniranu utičnicu za audioizlaz
(slušalice) / audioulaz (mikrofon) na svom računalu.
Da biste na računalo priključili bežične slušalice s mikrofonom, slijedite upute proizvođača uređaja.
Upotreba postavki zvuka
Koristite postavke zvuka da biste prilagodili glasnoću sustava, promijenili zvukove sustava ili upravljali
audiouređajima.
Za prikaz ili promjenu zvuka:
▲
U okviru za pretraživanje na programskoj traci upišite upravljačka ploča, odaberite Upravljačka
Ploča, odaberite Hardver i Zvuk, a zatim odaberite Zvuk.
Vaše računalo može sadržavati poboljšani zvučni sustav kao što su proizvodi tvrtki Bang & Olufsen, B&O Play
ili drugog proizvođača. Stoga vaše računalo može sadržavati napredne audioznačajke kojima možete
upravljati s upravljačke ploče vašeg zvučnog sustava.
Koristite upravljačku ploču za zvuk da biste pregledali postavke zvuka i upravljali njima.
▲
Upišite upravljačka ploča u okvir za pretraživanje na programskoj traci, odaberite Upravljačka
ploča, odaberite Hardver i zvuk, a zatim odaberite upravljačku ploču vašeg zvučnog sustava.
Upotreba funkcije za videozapise
Vaše je računalo snažan videouređaj na kojemu možete gledati videozapise uz prijenos strujanjem s omiljenih
web-mjesta te preuzimati videozapise i filmove radi kasnijeg gledanja na računalu bez povezanosti s mrežom.
Da biste povećali užitak gledanja, povežite vanjski monitor, projektor ili TV pomoću videopriključka na
računalu.
VAŽNO: vanjski se uređaj mora povezati odgovarajućim kabelom s odgovarajućim priključkom. Slijedite
upute proizvođača uređaja.
Informacije o korištenju videoznačajki potražite u HP Support Assistant.
Povezivanje videouređaja pomoću kabela USB Type-C (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: Za povezivanje USB Type-C Thunderbolt™ uređaja s računalom potreban je USB Type-C kabel,
koji se kupuje zasebno.
12
Poglavlje 4 Uživanje u značajkama zabave
Kako biste prikazali videozapis ili zaslon visoke razlučivosti na vanjskom Thunderbolt uređaju, priključite
Thunderbolt uređaj prema sljedećim uputama:
1.
Jedan kraj USB Type-C kabela priključite u USB Type-C Thunderbolt priključak računala.
2.
Drugi kraj kabela priključite u vanjski Thunderbolt uređaj.
3.
Pritisnite tipku za promjenu zaslona, primjerice f4, za prebacivanje slike zaslona računala između 4
stanja prikaza.
●
Samo zaslon PC-ja: prikaz slike sa zaslona samo na računalu.
●
Dupliciraj: istodobni prikaz slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Proširi: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju.
Svakim pritiskom na tu tipku mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. Odaberite gumb Start, zatim
ikonu Postavke , a potom odaberite Sustav. U odjeljku Zaslon odaberite odgovarajuću razlučivost, a
zatim odaberite Zadrži promjene.
Upotreba funkcije za videozapise
13
Povezivanje videouređaja putem VGA kabela (samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: za povezivanje VGA videouređaja s računalom potreban je VGA kabel, koji se kupuje zasebno.
Da biste prikazali sliku sa zaslona računala na vanjskom VGA monitoru ili na projektoru radi prezentacije,
priključite monitor ili projektor na VGA priključak računala.
1.
VGA kabel iz monitora ili projektora priključite na VGA priključak na računalu, kao što je prikazano na
slici.
2.
Pritisnite tipku za promjenu zaslona, na primjer f4, za prebacivanje slike zaslona između 4 stanja
prikaza:
●
Samo zaslon PC-ja: prikaz slike sa zaslona samo na računalu.
●
Dupliciraj: istodobni prikaz slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Proširi: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju.
Svakim pritiskom na tu tipku mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. Odaberite gumb Start, zatim
ikonu Postavke , a potom odaberite Sustav. U odjeljku Zaslon odaberite odgovarajuću razlučivost, a
zatim odaberite Zadrži promjene.
14
Poglavlje 4 Uživanje u značajkama zabave
Povezivanje videouređaja pomoću HDMI kabela (samo određeni proizvodi)
NAPOMENA: za povezivanje HDMI uređaja s računalom potreban je HDMI kabel, koji se kupuje zasebno.
Da biste prikazali sliku zaslona računala na televizoru ili monitoru visoke razlučivosti, povežite uređaj visoke
razlučivosti prema sljedećim uputama:
1.
Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI priključak računala.
2.
Priključite drugi kraj kabela u TV ili monitor visoke razlučivosti.
3.
Pritisnite tipku za promjenu zaslona, na primjer f4, za prebacivanje slike zaslona računala između 4
stanja prikaza:
●
Samo zaslon PC-ja: prikaz slike sa zaslona samo na računalu.
●
Duplicirano: istodobni prikaz slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Prošireno: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju.
Svakim pritiskom na tu tipku mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. Odaberite gumb Start, zatim
ikonu Postavke , a potom odaberite Sustav. U odjeljku Zaslon odaberite odgovarajuću razlučivost, a
zatim odaberite Zadrži promjene.
Postavljanje HDMI zvuka
HDMI je jedino videosučelje koje podržava video i audiosadržaje visoke razlučivosti. Kada povežete HDMI TV s
računalom, možete uključiti HDMI zvuk praćenjem sljedećih koraka:
1.
Desnom tipkom miša kliknite ikonu Zvučnici u području obavijesti na desnom kraju programske trake, a
zatim odaberite Uređaji za reproduciranje.
2.
Na kartici Reprodukcija odaberite naziv digitalnog izlaznog uređaja.
3.
Kliknite Postavi kao zadano, a zatim U redu.
Upotreba funkcije za videozapise
15
Za vraćanje zvuka na zvučnike računala:
1.
Desnom tipkom miša kliknite ikonu Zvučnici u području obavijesti na desnom kraju programske trake, a
zatim kliknite Uređaji za reproduciranje.
2.
Na kartici Reprodukcija kliknite Zvučnici.
3.
Kliknite Postavi kao zadano, a zatim U redu.
Povezivanje digitalnih uređaja za prikaz putem DisplayPort kabela (samo određeni
proizvodi)
NAPOMENA: Za povezivanje uređaja za digitalni prikaz s vašim računalom potreban je Dual-mode
DisplayPort (DP-DP) kabel, koji se kupuje zasebno.
Dual-mode DisplayPort kabel povezuje uređaj za digitalni prikaz, poput monitora visokih performansi ili
projektora. Dual-mode DisplayPort ima bolje performanse nego VGA priključak za vanjski zaslon te
poboljšava digitalnu povezivost.
1.
Jedan kraj Dual-mode DisplayPort kabela priključite na Dual-mode DisplayPort na računalu.
2.
Drugi kraj kabela priključite u digitalni uređaj za prikaz.
3.
Pritisnite tipku za promjenu zaslona, primjerice f4, za prebacivanje slike zaslona računala između 4
stanja prikaza:
●
Samo zaslon PC-ja: prikaz slike sa zaslona samo na računalu.
●
Dupliciraj: istodobni prikaz iste slike sa zaslona na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Proširi: prikaz proširene slike sa zaslona i na računalu i na vanjskom uređaju.
●
Samo drugi zaslon: prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom uređaju.
Svakim pritiskom na tu tipku mijenjate način prikaza.
NAPOMENA: da biste postigli najbolje rezultate, osobito ako odaberete mogućnost "Prošireno",
povećajte razlučivost zaslona vanjskog uređaja na način opisan u nastavku. Odaberite gumb Start, zatim
ikonu Postavke , a potom odaberite Sustav. U odjeljku Zaslon odaberite odgovarajuću razlučivost, a
zatim odaberite Zadrži promjene.
16
Poglavlje 4 Uživanje u značajkama zabave
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s
njima (samo odabrani proizvodi)
Da biste otkrili bežične zaslone kompatibilne sa standardom Miracast i povezali se s njima bez izlaska iz
trenutnih aplikacija, slijedite korake u nastavku.
Da biste otvorili Miracast, učinite sljedeće:
▲
Upišite projekcija u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim kliknite Projekcija na drugi
zaslon. Kliknite ikonu Poveži s bežičnim zaslonom, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Upotreba funkcije za videozapise
17
5
Navigacija po zaslonu
Po računalnom se zaslonu možete kretati na sljedeće načine:
●
Korištenje dodirnih gesti (samo odabrani proizvodi)
●
Korištenje tipkovnice i miša
Odabrani modeli računala imaju posebne akcijske tipke ili funkcije tipkovnih prečaca na tipkovnici za
jednostavno izvršavanje uobičajenih zadataka.
Korištenje pokreta rukom
Geste dodira možete prilagoditi ako promijenite postavke, konfiguraciju gumba, brzinu klika i mogućnosti
pokazivača.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite upravljačka ploča, a zatim odaberite Upravljačka
ploča. Odaberite Hardver i Zvuk. U odrednici Uređaji i pisači odaberite Miš.
NAPOMENA: Dodirne geste nisu podržane u svim aplikacijama.
Korištenje tipkovnice i miša
Tipkovnica i miš omogućuju upisivanje, odabir stavki, pomicanje i jednake funkcije kao i dodirne geste.
Tipkovnica omogućuje upisivanje, a akcijske tipke i tipkovni prečaci omogućuju izvršavanje specifičnih
funkcija.
SAVJET:
Tipka s logotipom sustava Windows
na tipkovnici omogućuje brz povratak na početni zaslon
iz otvorene aplikacije ili radne površine sustava Windows. Ponovno pritisnete tipku kako biste se vratili na
prethodni zaslon.
NAPOMENA: Ovisno o državi ili regiji, vaša tipkovnica može imati drugačije tipke i funkcije tipkovnice od onih
navedenih u ovom odlomku.
Uporaba tipki za radnju ili tipki prečaca
Pomoću određenih tipki i kombinacija tipki možete brzo pristupiti informacijama ili obaviti određene funkcije.
●
Tipke za radnju - Izvršavaju dodijeljenu funkciju. Ikone na funkcijskim tipkama na vrhu tipkovnice
ilustriraju dodijeljenu funkciju za tipku.
Kako biste koristili funkciju tipke za radnju, pritisnite i držite tipku.
●
Tipke prečaca - Kombinacija tipke fn i tipke esc, razmaknice ili odgovarajuće tipke za radnju.
Da biste upotrijebili tipku prečaca, kratko pritisnite tipku fn, a zatim kratko pritisnite drugu tipku
kombinacije.
Ovisno o modelu računala, vaša tipkovnica može podržavati sljedeće tipke:
18
Poglavlje 5 Navigacija po zaslonu
Ikona
Opis
Otvara web stranicu "Kako dobiti pomoć u sustavu Windows 10".
Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se smanjuje.
Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se povećava.
Prebacuje sliku zaslona između uređaja za prikazivanje povezanih sa sustavom. Ako je, primjerice, s
računalom povezan monitor, pritiskom na tu tipku prebacit ćete sliku zaslona s računalnog zaslona na zaslon
monitora, a zatim na istovremeni prikaz na računalu i na monitoru.
Uključuje ili isključuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
NAPOMENA:
da biste štedjeli bateriju, isključite tu značajku.
Reproducira prethodni zapis audio CD-a ili prethodni odjeljak DVD-a ili diska Blu-ray (BD).
Započinje, pauzira ili nastavlja reprodukciju audio CD-a, DVD-a ili BD-a.
Reproducira sljedeći zapis audio CD-a ili sljedeći odjeljak DVD-a ili BD-a.
Zaustavlja reprodukciju audio ili video CD-a, DVD-a ili BD-a.
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se smanjuje.
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se povećava.
Isključuje ili vraća zvuk zvučnika.
Uključuje ili isključuje značajku bežične veze.
NAPOMENA:
bežična mreža mora biti prethodno postavljena da bi bežična veza bila moguća.
Uključuje ili isključuje način rada u zrakoplovu i značajku bežične veze.
NAPOMENA:
tipka za način rada u zrakoplovu naziva se još i gumb za bežičnu vezu.
NAPOMENA:
bežična mreža mora biti prethodno postavljena da bi bežična veza bila moguća.
Korištenje tipkovnice i miša
19
6
Održavanje računala
Vrlo je važno redovno održavati računalo da biste ga zadržali u optimalnom stanju. U ovom je poglavlju
objašnjeno kako koristiti alate kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska. Navedene su i upute za
ažuriranje programa i upravljačkih programa, koraci za čišćenje računala te savjeti za putovanje (ili transport)
računala.
Poboljšanje performansi
Obavljanjem redovitih održavanja te upotrebom alata kao što su Defragmentacija diska i Čišćenje diska
možete poboljšati performanse računala.
Upotreba defragmentacije diska
HP preporučuje korištenje alata Defragmentacija diska za defragmentiranje tvrdog diska barem jedanput
mjesečno.
NAPOMENA: na SSD pogonima nije potrebno pokrenuti defragmentaciju diska.
Da biste pokrenuli defragmentaciju diska, učinite sljedeće:
1.
Priključite računalo na izvor izmjeničnog napajanja.
2.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite defragmentacija, a zatim odaberite
Defragmentacija i optimizacija pogona.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije potražite u pomoći alata za defragmentaciju diska.
Upotreba čišćenja diska
Funkciju čišćenja diska koristite da biste pretražili pogon tvrdog diska radi pronalaženja nepotrebnih datoteka
koje je moguće sigurno izbrisati radi oslobađanja prostora na disku i boljeg funkcioniranja računala.
Da biste pokrenuli čišćenje diska, učinite sljedeće:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite disk, a zatim odaberite Čišćenje diska.
2.
Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
HP 3D DriveGuard štiti tvrdi disk parkiranjem pogona i zaustavljanjem podatkovnih zahtjeva u sljedećim
situacijama:
●
kada vam računalo ispadne
●
kada premještate računalo sa zatvorenim zaslonom dok se napaja iz baterije
Ubrzo nakon takvog događaja HP 3D DriveGuard vratit će tvrdi disk u normalni rad.
NAPOMENA: samo interni tvrdi diskovi zaštićeni su softverom HP 3D DriveGuard. Tvrdi diskovi instalirani u
dodatne priključne uređaje ili priključeni u USB priključke nisu zaštićeni softverom HP 3D DriveGuard.
20
Poglavlje 6 Održavanje računala
NAPOMENA: budući da na fiksnim pogonima (SSD-ovima) nema pomičnih dijelova, za te pogone nije
potreban HP 3D DriveGuard.
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard
Žaruljica tvrdog diska na računalu mijenja boju i tako označava da je pogon u ležištu za primarni tvrdi disk i/ili
onaj u ležištu za sekundarni tvrdi disk (samo odabrani proizvodi) parkiran.
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
HP preporučuje redovito ažuriranje programa i upravljačkih programa. Ažuriranja mogu riješiti probleme te
donijeti nove značajke i mogućnosti vašem računalu. Starije grafičke komponente, primjerice, možda neće
dobro funkcionirati s najnovijim softverom za igre. Bez najnovijih upravljačkih programa nećete moći
maksimalno iskoristiti uređaj.
Da biste preuzeli najnovije verzije HP-ovih programa i upravljačkih programa, idite na stranicu
http://www.hp.com/support. Osim toga, registrirajte se za primanje automatskih obavijesti čim ažuriranja
postanu dostupna.
Ako želite ažurirati programe i upravljačke programe, slijedite ove upute:
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite podrška, a zatim odaberite aplikaciju HP Support
Assistant.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite Moje prijenosno računalo, zatim karticu Ažuriranja, a potom Potraži ažuriranja i poruke.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Čišćenje računala
Da biste sigurno očistili računalo, koristite sljedeće proizvode:
●
dimetil-benzil-amonijev klorid maksimalne koncentracije od 0,3 % (npr. jednokratne maramice različitih
proizvođača)
●
tekućinu za čišćenje stakla bez alkohola
●
otopinu vode i blagog sapuna
●
suhu krpu za čišćenje od mikrovlakana ili kože (antistatička tkanina bez ulja)
●
antistatičke tkanine
OPREZ: izbjegavajte sredstva za čišćenje sa snažnim otapalima koja mogu trajno oštetiti računalo. Ako niste
sigurni je li neko sredstvo za čišćenje sigurno za računalo, provjerite sadržaj sredstva da biste bili sigurni da ne
sadrži alkohol, aceton, amonijev klorid, metilen-klorid ni ugljikovodike.
Vlaknasti materijali, primjerice papirnati ručnici, mogu izgrepsti računalo. S vremenom se u ogrebotine mogu
nataložiti čestice prašine i sredstava za čišćenje.
Postupci čišćenja
Slijedite postupke u ovom odjeljku da biste sigurno očistili svoje računalo.
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
21
UPOZORENJE!
uključeno.
Da biste spriječili električni udar ili oštećenje komponenti, nemojte čistiti računalo dok je
1.
Isključite računalo.
2.
Isključite napajanje izmjeničnim naponom.
3.
Isključite sve vanjske uređaje.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, nemojte raspršivati sredstva za čišćenje ili
tekućine izravno na površinu računala. Tekućina koja padne na površinu može trajno oštetiti unutarnje
komponente.
Čišćenje zaslona
Pažljivo obrišite zaslon mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, a navlažena je sredstvom za čišćenje stakla
bez alkohola. Prije zatvaranja računala provjerite je li zaslon suh.
Čišćenje bočnih strana i poklopca
Da biste očistili bočne strane i poklopac, koristite meku krpu od mikrovlakana ili jelenju kožu navlaženu nekim
od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili pak odgovarajuće jednokratne maramice.
NAPOMENA: prilikom čišćenja poklopca računala radite kružne pokrete da biste dodatno uklonili prašinu i
otpatke.
Čišćenje dodirne pločice (TouchPada), tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi)
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja unutarnjih komponenti, za
čišćenje tipkovnice nemojte koristiti nastavak usisavača. Usisavač može na površini tipkovnice nataložiti
prljavštinu iz kućanstva.
OPREZ: da biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, pazite da među tipke ne kapa tekućina.
●
Dodirnu pločicu (TouchPad), tipkovnicu i miš očistite mekanom krpom od mikrovlakana ili jelenjom
kožom navlaženom nekim od prethodno navedenih sredstava za čišćenje ili odgovarajućim
jednokratnim maramicama.
●
Da biste spriječili lijepljenje tipki te uklonili prašinu, vlakna i čestice između tipki, upotrijebite limenku
komprimiranog zraka sa slamkom.
Putovanje ili transport računala
Ako želite putovati s računalom ili ga morate transportirati, slijedite ove upute da biste sačuvali uređaj.
●
22
Pripremite računalo za putovanje ili transport:
–
sigurnosno kopirajte svoje podatke na vanjski pogon
–
izvadite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, primjerice memorijske kartice
–
isključite, a zatim odspojite sve vanjske uređaje
–
isključite računalo
●
Ponesite sa sobom sigurnosnu kopiju podataka. Sigurnosnu kopiju čuvajte odvojeno od računala.
●
Ako putujete zrakoplovom, nosite računalo kao ručnu prtljagu; ne prijavljujte ga s ostalom prtljagom.
Poglavlje 6 Održavanje računala
OPREZ: izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju sigurnosne prolazne uređaje u zračnim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u zračnim
lukama i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu upotrebljavaju rendgenske zrake
umjesto magneta i ne štete pogonima.
●
Ako tijekom leta namjeravate upotrebljavati računalo, slušajte obavijesti tijekom leta koje će vam reći
kada je to dopušteno. Upotreba računala tijekom leta ovisi o pravilima avioprijevoznika.
●
Transportirate li računalo ili pogon, uporabite odgovarajuće zaštitno pakiranje, a na pakiranje napišite
"LOMLJIVO".
●
Korištenje bežičnih uređaja može biti ograničeno u nekim okruženjima. Takva se ograničenja mogu
primjenjivati u zrakoplovima, u bolnicama, blizu eksplozivnih sredstava te na opasnim mjestima. Ako
niste sigurni koja pravila vrijede za upotrebu bežičnog uređaja u računalu, zatražite dopuštenje za
korištenje računala prije nego što ga uključite.
●
Ako putujete u inozemstvo, pridržavajte se sljedećih savjeta:
–
Provjerite carinska pravila koja se odnose na računala u svakoj zemlji ili regiji u koju namjeravate
putovati.
–
Provjerite preduvjete za kabel za napajanje i prilagodnik za svaku lokaciju na kojoj planirate rabiti
računalo. Napon, frekvencija i konfiguracije utičnica mogu se razlikovati.
UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme,
računalo nemojte napajati putem pretvornika napona koji se prodaje za kućanske uređaje.
Putovanje ili transport računala
23
7
Zaštita računala i podataka
Vaše računalo sadrži značajke koje pomažu u zaštiti integriteta vašeg sustava i njegovih podataka od
neovlaštenog pristupa. Pregledajte te značajke kako biste osigurali njihovo pravilno korištenje.
Sigurnosne značajke računala
Rizik za računalo
Značajka računala
Neovlaštena upotreba računala ili
korisničkog računa
Lozinka korisnika
Lozinka predstavlja skupinu znakova koje ste odabrali. Ti znakovi se moraju upisati da bi se ovlastio
pristup podacima na računalu.
– ili –
Windows Hello (samo odabrani proizvodi)
Na proizvodima opremljenima čitačem otiska prsta ili infracrvenom kamerom, možete koristiti Windows
Hello i prijaviti se povlačenjem prsta ili pogledom u kameru.
Da biste postavili Windows Hello, slijedite korake u nastavku:
1.
Odaberite gumb Start, odaberite ikonu Postavke
, odaberite Računi, a potom odaberite
Mogućnosti prijave.
2.
U odjeljku Windows Hello slijedite upute na zaslonu i dodajte lozinku te četveroznamenkasti PIN, a
zatim registrirajte otisak prsta ili ID lica.
Neovlašteni pristup postavkama
uslužnog programa, postavkama BIOS i
ostalim podacima identifikacije sustava
Lozinka administratora
Računalni virusi
Protuvirusni softver
Besplatna probna verzija protuvirusnog softvera koja je predinstalirana na vašem računalu može otkriti
većinu virusa, ukloniti ih i najčešće ispraviti oštećenja nastala pojavom virusa. Za zaštitu od novih virusa
nakon isteka probne verzije, kupite proširenu uslugu.
Neovlašteni pristup podacima i stalne
prijetnje računalu
Vatrozid
●
Windows sadrži vatrozidni softver koji je prethodno instaliran na računalu.
●
Protuvirusni softver koji je predinstaliran na računalu sadrži vatrozid.
Kritična sigurnosna ažuriranja operativnog sustava Windows
Ažiriranja operativnog sustava Windows
24
Poglavlje 7 Zaštita računala i podataka
8
Rješavanje problema
Ako imate problema pri uporabi bilo kojeg perifernog uređaja poput monitora ili pisača s vašim računalom,
pogledajte dokumentaciju proizvođača uređaja za opširnije informacije o uklanjanju problema. Sljedeće
tablice prikazuju neke probleme na koje možete naići tijekom instalacije, pokretanja ili korištenja računala i
predlažu moguća rješenja.
Za više informacija ili za dodatna rješenja problema, posjetite http://www.hp.com/support. Odaberite Find
your product (Pronađite svoj proizvod) pa slijedite upute na zaslonu.
Računalo se ne pokreće
Simptom
Moguće rješenje
Poruka o pogreški:
pogreška tvrdog diska
1.
Ponovno pokrenite računalo.
a.
Pritisnite ctrl+alt+delete.
b.
Odaberite ikonu Napajanje, a zatim odaberite Ponovno pokreni.
– ili –
Pritisnite i držite gumb za napajanje na računalu oko 5 ili više sekundi kako bi se računalo isključilo, a zatim pritisnite
gumb za napajanje da bi se računalo uključilo.
Računalo se ne može
uključiti ili pokrenuti
2.
Ako se otvori sustav Windows, odmah spremite sigurnosnu kopiju za sve važne podatke na pričuvni tvrdi disk.
3.
Kontaktirajte odjel za podršku (bez obzira je li se sustav Windows pokrenuo ili nije).
Provjerite jesu li kabeli koji povezuju računalo sa zidnom utičnicom ispravno priključeni. Zelena žaruljica za napajanje na
računalu mora biti upaljena. Ako nije, pokušajte s drugom zidnom utičnicom. Ako i dalje imate problema, obratite se odjelu
za podršku.
Provjerite je li radni napon izmjenične utičnice prikladan za električni napon računala.
Ispitajte utičnicu izmjenične struje tako da u nju priključite druge električne uređaje.
Ako je moguće, uklonite sve filtre i stabilizatore utičnice, a zatim umetnite utikač napajanja izravno u utičnicu izmjenične
struje.
Isključite sve periferne uređaje. Pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje barem 15 sekundi dok se računalo ne isključi.
Pokrenite računalo ponovnim pritiskom na gumb napajanja.
Ako je zaslon monitora prazan, monitor vjerojatno nije ispravno priključen. Spojite monitor na računalo, ukopčajte kabel za
napajanje u utičnicu za izmjeničnu struju i uključite monitor. Pogledajte Zaslon (monitor) (samo odabrani proizvodi)
na stranici 26.
Računalo ne reagira
1.
Pritisnite ctrl+alt+delete.
2.
Odaberite opciju Upravitelj zadataka.
3.
Odaberite bilo koji program koji ne reagira, a zatim kliknite na Završi zadatak.
Ako zatvaranje programa ne radi, ponovno pokrenite računalo.
1.
Pritisnite ctrl+alt+delete.
2.
Odaberite ikonu Napajanje, a zatim odaberite Ponovno pokreni.
– ili –
Računalo se ne pokreće
25
Simptom
Moguće rješenje
Pritisnite i držite gumb za napajanje na računalu 5 ili više sekundi kako biste isključili računalo. Pokrenite računalo
ponovnim pritiskom na gumb napajanja.
Poruka o pogreški:
Neispravan disk
sustava ili pogreška
na nesustavnom disku
ili pogreška diska
Kada se aktivnost pogona zaustavi, izvadite optički disk iz optičkog pogona i pritisnite razmaknicu na tipkovnici.
Napajanje
Simptom
Moguće rješenje
Računalo se ne
isključuje kad se
pritisne na gumb
napajanja
Pritisnite i držite gumb napajanja dok se računalo ne ugasi. Zatim ponovo uključite računalo.
Računalo se
automatski isključuje
●
Računalo se možda nalazi u pretoplom okruženju. Pričekajte da se ohladi.
●
Provjerite da nisu blokirani ventilacijski otvori računala.
NAPOMENA:
Ako računalo ima interni ventilator, provjerite da li interni ventilator radi.
Zaslon (monitor) (samo odabrani proizvodi)
Simptom
Moguće rješenje
Zaslon je prazan, a
indikator napajanja
monitora ne svijetli
Ponovno priključite kabel za napajanje na poleđini monitora i u zidnu utičnicu.
Zaslon je prazan
Pritisnite razmaknicu na tipkovnici ili pomaknite miš kako bi zaslonski prikaz ponovno bio vidljiv.
Pritisnite gumb za napajanje na monitoru.
Pritisnite gumb za Mirovanje (samo odabrani proizvodi) ili esc kako biste prekinuli stanje mirovanja.
Pritisnite gumb napajanja kako biste uključili računalo.
Ispitajte ima li savijenih iglica na kabelu monitora.
Slike na zaslonu su
prevelike ili premale, ili su
slike zamagljene
●
Ako je bilo koja iglica savijena, zamijenite kabel monitora.
●
Ako nema savijenih iglica, ponovno priključite kabel monitora na računalo.
Prilagodite postavke za razlučivost monitora u operativnom sustavu Windows.
▲
Odaberite gumb Start, zatim ikonu Postavke
, a potom odaberite Sustav. U odjeljku Zaslon odaberite
odgovarajuću razlučivost, a zatim odaberite Zadrži promjene.
NAPOMENA:
26
Uz ovdje navedene informacije pogledajte i dokumentaciju koja je stigla s monitorom.
Poglavlje 8 Rješavanje problema
Tipkovnica i miš (s kabelom)
Simptom
Moguće rješenje
Računalo ne prepoznaje
naredbe tipkovnice i
tipkanje
Upotrijebite miš da biste isključili računalo. Iskopčajte i ponovno spojite tipkovnicu na stražnjoj strani računala te
ponovno pokrenite računalo.
Miš (s kabelom) ne radi ili
nije prepoznat
Iskopčajte i ponovno priključite kabel miša na računalo.
Pokazivač ne reagira na
upotrebu strelica na
brojevnoj tipkovnici
Pritisnite num lock na tipkovnici za isključivanje funkcije numDis lock kako biste mogli koristiti tipke sa strelicama na
brojčanoj tipkovnici.
Pokazivač na reagira na
pomicanje miša
1.
Pritisnite alt+tab da biste stigli do otvorenog programa.
2.
Pritisnite ctrl+s da biste spremili promjene u odabranom programu (ctrl+s je prečac na tipkovnici za spremanje
kod većine programa, ali ne svih).
3.
Ponovite korak 1 i korak 2 da biste spremili izmjene u svim otvorenim programima.
4.
Pritisnite gumb napajanja kako biste isključili računalo.
5.
Nakon isključivanja, iskopčajte i ponovno spojite kabel miša na stražnjoj strani računala te ponovo pokrenite
računalo.
Isključite računalo ako i dalje ne može otkriti miša, iskopčajte kabel miša te ga ponovno spojite i ponovno pokrenite
računalo.
Tipkovnica i miš (bežični)
Simptom
Moguće rješenje
Bežična tipkovnica ili miš
ne radi ili nije otkriven
●
Bežičnu tipkovnicu ili bežični miš treba upotrebljavati unutar raspona primopredajnika, otprilike 10 m (32 stope)
kod uobičajene uporabe te unutar 30 cm (12 inča) tijekom početnog postavljanja ili kod ponovne sinkronizacije.
●
Osigurajte da se miš ne nalazi u stanju mirovanja koje nastupa nakon 20 minuta neaktivnosti. Kliknite lijevu tipku
miša da biste ga ponovno aktivirali.
●
Zamijenite baterije u tipkovnici i/ili mišu.
Zvučnici i zvuk
Simptom
Moguće rješenje
Jačina je vrlo slaba ili
nezadovoljavajuća
Provjerite jeste li priključili zvučnike na priključak audio izlaza (crni) na poleđini računala. (Dodatni audio priključci
upotrebljavaju se za višekanalne zvučnike.) Odvojeni zvučnici bez napajanja (zvučnici bez zasebnog izvora napajanja,
kao što su baterije ili kabel za napajanje) ne proizvode zadovoljavajući zvuk. Zvučnike bez napajanja zamijenite
zvučnicima s napajanjem.
Ne proizvodi se zvuk
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite upravljačka ploča, a zatim odaberite Upravljačka ploča.
Odaberite Sustav i Sigurnost.
2.
Pod opcijom Sigurnost i održavanje odaberite Otklanjanje poteškoća s računalom, a zatim odaberite
Otklanjanje poteškoća s reprodukcijom zvuka.
Pobrinite se da ste povezali zvučnike s napajanjem i da su uključeni.
Isključite računalo, a zatim iskopčajte i ponovno spojite zvučnike. Provjerite jesu li zvučnici spojeni na audio priključak,
a ne na utičnicu za mikrofon ili slušalice.
Tipkovnica i miš (s kabelom)
27
Simptom
Moguće rješenje
Za ponovno pokretanje iz stanja mirovanja pritisnite gumb Mirovanje (samo odabrani proizvodi) ili pritisnite esc.
Iskopčajte slušalice ako su povezane na računalo (ili sustav zvučnika).
Pristup internetu
Simptom
Moguće rješenje
Nije moguće spajanje na
internet
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite upravljačka ploča, a zatim odaberite Upravljačka ploča.
2.
U odjeljku Centar za mreže i zajedničko korištenje, odaberite Povezivanje s mrežom.
Provjerite da upotrebljavate pravilne kabele za vrstu priključka Interneta. Vaše računalo može imati dial-up modem i
Ethernet mrežni adapter (naziva se i kao kartica mrežnog sučelja ili NIC). Modem koristi standardni telefonski kabel,
dok mrežni adapter koristi mrežni kabel za povezivanje na lokalnu mrežu (LAN). Nemojte priključivati telefonski kabel
na mrežni prilagodnik ili ukopčavati mrežni kabel u liniju telefonske usluge; time biste mogli uzrokovati oštećenja na
mrežnom prilagodniku.
Pokrenite čarobnjak za bežičnu vezu.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite upravljačka ploča, a zatim odaberite Upravljačka ploča.
Odaberite Mreža i Internet i zatim odaberite Centar za mreže i zajedničko korištenje.
2.
U prozoru Centar za mrežu i zajedničko korištenje odaberite opciju Postavljanje nove veze ili mreže da biste
otvorili čarobnjak, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Ako vaš sustav ima vanjsku antenu, pokušajte pomaknuti antenu na bolji položaj. Ako je antena unutarnja, pokušajte
pomaknuti računalo.
Pokušajte kasnije ponovno uspostaviti vezu ili se za pomoć obratite ISP-u.
Nije moguće spajanje na
internet, ali nema poruke
pogreške
Nema ikone mreže veze u
području obavijesti
1.
Desnom tipkom miša kliknite ili dodirnite i držite ikonu statusa mreže u području obavijesti na krajnjem desnom
dijelu programske trake.
2.
Odaberite Otklanjanje poteškoća.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite rješavanje, a zatim odaberite Prepoznavanje i rješavanje
problema s mrežom.
2.
Slijedite upute na zaslonu.
Rješavanje problema sa softverom
28
Simptom
Moguće rješenje
Pokušajte ovim
metodama riješiti
probleme softvera:
●
U potpunosti isključite računalo te ga ponovno uključite.
●
Ažurirajte upravljačke programe. Pogledajte “Ažuriranje upravljačkih programa uređaja” u ovoj tablici.
●
Obnovite konfiguraciju računala koja se koristila prije nego što je instaliran softver. Pogledajte "Microsoft vraćanje
sustava" u ovoj tablici.
●
Ponovo instalirajte programski softver ili upravljački program hardvera. Pogledajte “Ponovna instalacija softverskih
programa i upravljačkih programa za hardver” u ovoj tablici.
●
Izbrišite i ponovno formatirajte tvrdi disk, a zatim ponovo instalirajte operativni sustav, upravljačke i ostale programe.
Ovaj postupak briše sve datoteke podataka koje ste izradili. Pogledajte Stvaranje sigurnosnih kopija, vraćanje i
oporavak na stranici 36.
Poglavlje 8 Rješavanje problema
Simptom
Moguće rješenje
Softverski programi
reagiraju sporo
●
Zatvorite nepotrebne softverske programe.
●
Pokrenite skeniranja virusa i druge alate sustava kada se računalo ne koristi.
Zaustavite pokretanje polaznih aplikacija (poput softvera za poruke i multimedijskih aplikacija).
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite msconfig, a zatim odaberite Konfiguracija sustava.
NAPOMENA:
Ako se porukom od vas traži administratorska lozinka ili potvrda, upišite lozinku ili pružite potvrdu.
2.
Na kartici Općenito odaberite Selektivna pokretanja.
3.
Kliknite karticu Polazni programi, a zatim kliknite Otvori Upravitelja zadataka.
4.
Odaberite stavke polaznih programa koje želite spriječiti da se učitaju, a zatim odaberite Onemogući.
NAPOMENA:
5.
Ako niste sigurni oko neke stavke, nemojte je onemogućiti.
Ako sustav to zatraži, kliknite Ponovno pokreni sustav kako biste ponovno pokrenuli računalo.
NAPOMENA: Kako biste omogućili da se program pri pokretanju učita, ponovno pokrenite računalo i ponovite sve korake
obrnutim redoslijedom.
Onemogućite grafičke mogućnosti koje nisu neophodne.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite eksplorer za datoteke, a zatim odaberite Eksplorer za
datoteke.
2.
Kliknite desnom tipkom miša ili dodirnite i držite Ovaj PC, a zatim odaberite Svojstva.
3.
Odaberite Napredne postavke sustava.
NAPOMENA:
Ažuriranje
upravljačkih programa
uređaja
Ako se porukom od vas traži administratorska lozinka ili potvrda, upišite lozinku ili pružite potvrdu.
4.
Na kartici Napredno pod stavkom Performanse odaberite Postavke.
5.
Na kartici Vizualni efekti, odaberite Prilagodi za najbolje performanse, a zatim kliknite U redu.
Dovršite sljedeći postupak da biste ažurirali upravljački program ili da biste vratili raniju verziju upravljačkog programa, ako
nova ne rješava vaš problem.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite upravitelj uređaja, a zatim odaberite Upravitelj uređaja.
2.
Odaberite strelicu za proširivanje popisa vrste uređaja koji želite ažurirati ili vratiti u prethodno stanje (na primjer,
DVD/CD-ROM pogoni).
3.
Dvaput kliknite ili dvostruko dodirnite određenu stavku (na primjer, HP DVD pisač 640b).
4.
Pritisnite karticu Upravljački program.
5.
Kako biste ažurirali upravljački program, odaberite Ažuriraj upravljački program, a zatim slijedite zaslonske upute.
– ili –
Za povratak na raniju verziju upravljačkog programa odaberite Povratak upravljačkog programa, a zatim slijedite
upute na zaslonu.
Microsoft vraćanje
sustava
Ako imate problem kojem uzrok leži u softveru koji ste instalirali na računalo, koristite Vraćanje sustava kako biste vratili
računalo na prethodnu točku za vraćanje sustava. Točke za vraćanje sustava možete postaviti i ručno.
VAŽNO:
Prije upotrebe programa Oporavak sustava uvijek koristite ovaj postupak za Vraćanje sustava.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji Traženje pomoći.
▲
Ponovna instalacija
softverskog programa
i upravljačkog
programa hardvera
Odaberite gumb Start, a zatim aplikaciju Traženje pomoći.
Prije deinstaliranja programa osigurajte da raspolažete načinom ponovnog instaliranja. Provjerite je li dostupan s
originalnog izvora (na primjer, diskovi ili internet).
NAPOMENA:
Neke značajke možda neće biti dostupne na sustavima dostavljenima bez sustava Windows.
Rješavanje problema sa softverom
29
Simptom
Moguće rješenje
Za informacije i korake za deinstaliranje programa pogledajte aplikaciju Traženje pomoći.
▲
30
Odaberite gumb Start, a zatim aplikaciju Traženje pomoći.
Poglavlje 8 Rješavanje problema
9
Korištenje alata HP PC Hardware
Diagnostics
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows (samo
neki proizvodi)
HP PC Hardware Diagnostics Windows pomoćni je program utemeljen na sustavu Windows, koji omogućuje
pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver računala ispravno. Alat se pokreće
zajedno s operacijskim sustavom Windows radi dijagnosticiranja hardverskih kvarova.
Ako HP PC Hardware Diagnostics Windows nije instaliran na računalu, najprije ga morate preuzeti i instalirati.
Da biste preuzeli HP PC Hardware Diagnostics Windows, pročitajte Preuzimanje alata HP PC Hardware
Diagnostics Windows na stranici 32.
Kada se HP PC Hardware Diagnostics Windows instalira, slijedite navedene korake da biste mu pristupili
putem HP-ove pomoći i podrške ili aplikacije HP Support Assistant.
1.
Pristup alatu HP PC Hardware Diagnostics Windows putem HP-ove pomoći i podrške:
a.
Odaberite gumb Start, a zatim HP-ova pomoć i podrška.
b.
Desnom tipkom miša kliknite HP PC Hardware Diagnostics Windows, odaberite Više, a zatim
Pokreni kao administrator.
– ili –
Pristup alatu HP PC Hardware Diagnostics Windows putem aplikacije HP Support Assistant:
a.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci unesite support, a zatim odaberite aplikaciju HP
Support Assistant.
– ili –
Na programskoj traci odaberite ikonu upitnika.
2.
b.
Odaberite Troubleshooting and fixes (Otklanjanje poteškoća i popravci).
c.
Odaberite Diagnostics (Dijagnostika), a zatim HP PC Hardware Diagnostics Windows.
Kada se alat otvori, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom slijedite upute na
zaslonu.
NAPOMENA: ako u bilo kojem trenutku morate zaustaviti dijagnostički test, odaberite Cancel
(Odustani).
3.
Kada HP PC Hardware Diagnostics Windows otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira
se 24-znamenkasti ID kvara. Ako vam je potrebna pomoć pri otklanjanju problema, obratite se podršci
pa navedite ID kod kvara.
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows (samo neki proizvodi)
31
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows
●
Upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows dostupne su samo na engleskom
jeziku.
●
Da biste preuzeli taj alat, morate koristiti računalo sa sustavom Windows jer su dostupne samo .exe
datoteke.
Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics Windows
Da biste preuzeli HP PC Hardware Diagnostics Windows, slijedite korake u nastavku:
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite Download (Preuzimanje), a zatim odaberite mjesto na
računalu ili USB izbrisivom memorijskom pogonu.
Alat će se preuzeti na odabrano mjesto.
Preuzimanje alata HP Hardware Diagnostics Windows po nazivu ili broju proizvoda (samo
odabrani proizvodi)
NAPOMENA: za neke je proizvode softver potrebno preuzeti na USB izbrisivi memorijski pogon prema
nazivu ili broju proizvoda.
Da biste preuzeli HP PC Hardware Diagnostics Windows prema nazivu ili broju proizvoda, slijedite korake u
nastavku:
1.
Idite na http://www.hp.com/support.
2.
Odaberite Get software and drivers (Preuzmite softver i upravljačke programe), odaberite vrstu
proizvoda, a zatim u prikazani okvir za pretraživanje unesite naziv ili broj proizvoda.
3.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite Download (Preuzimanje), a zatim odaberite mjesto na
računalu ili USB izbrisivom memorijskom pogonu.
Alat će se preuzeti na odabrano mjesto.
Instaliranje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows
Da biste instalirali HP PC Hardware Diagnostics Windows, slijedite korake u nastavku:
▲
Na računalu ili izbrisivom pogonu pronađite mapu u kojoj se nalazi preuzeta .exe datoteka, dvokliknite je
pa slijedite upute na zaslonu.
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
NAPOMENA: za računala sa sustavom Windows 10 S, da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku
pomoću alata HP UEFI, morate koristiti računalo sa sustavom Windows i USB izbrisivi memorijski pogon jer se
nude samo .exe datoteke. Dodatne informacije potražite u odjeljku Preuzimanje alata HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) na USB izbrisivi memorijski pogon na stranici 33.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (engl. Unified Extensible Firmware Interface) omogućuje pokretanje
dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver računala ispravno. Alat se pokreće izvan
operacijskog sustava radi detektiranja hardverskih kvarova od problema koje uzrokuju operacijski sustav ili
druge softverske komponente.
Ako PC ne pokreće Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI može dijagnosticirati hardverske probleme.
32
Poglavlje 9 Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics
Kada HP PC Hardware Diagnostics UEFI otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira se 24znamenkasti identifikacijski kod kvara. Ako vam je potrebna pomoć pri otklanjanju problema, obratite se
podršci i navedite ID kod kvara.
NAPOMENA: da biste pokrenuli dijagnostiku na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu
prijenosnog računala i morate koristiti priključenu tipkovnicu.
NAPOMENA: ako morate zaustaviti dijagnostički test, pritisnite esc.
Pokretanje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), slijedite korake u nastavku:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te nakratko pritisnite tipku esc.
2.
Pritisnite tipku f2.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
Povezivanje s USB izbrisivim memorijskim pogonom
NAPOMENA: da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics UEFI na USB izbrisivi memorijski
pogon, pročitajte Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
na stranici 33.
3.
b.
Tvrdi disk
c.
BIOS
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom
slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB izbrisivi memorijski
pogon
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB izbrisivi memorijski pogon može biti korisno u
sljedećim situacijama:
●
ako HP PC Hardware Diagnostics UEFI nije obuhvaćen unaprijed instaliranom slikom
●
ako HP PC Hardware Diagnostics UEFI nije obuhvaćen particijom HP Tool
●
ako je tvrdi disk oštećen
NAPOMENA: upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) isključivo su na engleskom
jeziku, a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UEFI, morate koristiti računalo sa
sustavom Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI na USB izbrisivi memorijski pogon:
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics UEFI odaberite Preuzmite alat za UEFI dijagnostiku, a zatim
Pokreni.
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
33
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI po nazivu ili broju proizvoda (samo odabrani
proizvodi)
NAPOMENA: za neke je proizvode softver potrebno preuzeti na USB izbrisivi memorijski pogon prema
nazivu ili broju proizvoda.
Da biste preuzeli HP PC Hardware Diagnostics UEFI prema nazivu ili broju proizvoda (samo odabrani proizvodi)
na USB izbrisivi memorijski pogon, slijedite korake u nastavku:
1.
Idite na http://www.hp.com/support.
2.
Unesite naziv ili broj proizvoda, odaberite računalo, a zatim operacijski sustav.
3.
U odjeljku Diagnostics (Dijagnostika) slijedite upute na zaslonu da biste odabrali i preuzeli željenu
verziju alata UEFI Diagnostics.
Korištenje postavki alata Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI (samo odabrani proizvodi)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI firmverska je značajka (BIOS) koja na računalo preuzima HP PC
Hardware Diagnostics UEFI. Zatim na računalu provodi dijagnostiku, a rezultate može prenijeti na unaprijed
konfigurirani poslužitelj. Dodatne informacije o značajci Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI potražite
na web-mjestu http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags, a zatim odaberite Find out more (Dodatne
informacije).
Preuzimanje značajke Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
NAPOMENA: Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI dostupan je i kao Softpaq koji se može preuzeti na
poslužitelj.
Preuzimanje najnovije verzije značajke Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Da biste preuzeli najnoviju značajku verzije Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, slijedite korake u
nastavku:
1.
Idite na http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics UEFI odaberite Preuzmite alat za udaljenu dijagnostiku, a
zatim Pokreni.
Preuzimanje značajke Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI po nazivu ili broju proizvoda
(samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA: za neke je proizvode softver potrebno preuzeti prema nazivu ili broju proizvoda.
Da biste preuzeli Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI prema nazivu ili broju proizvoda, slijedite korake u
nastavku:
34
1.
Idite na http://www.hp.com/support.
2.
Odaberite Get software and drivers (Preuzmite softver i upravljačke programe), odaberite vrstu
proizvoda, u prikazani okvir za pretraživanje unesite naziv ili broj proizvoda, odaberite računalo, a zatim
odaberite operacijski sustav.
3.
U odjeljku Diagnostics (Dijagnostika) slijedite zaslonske upute da biste odabrali ili preuzeli verziju
značajke Remote UEFI za proizvod.
Poglavlje 9 Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics
Prilagodba postavki značajke HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Pomoću postavke daljinske dijagnostike HP-ova računalnog hardvera u odjeljku Computer Setup (Postavljanje
računala) (BIOS) možete učiniti sljedeće prilagodbe:
●
Zakažite pokretanje dijagnostike bez nadzora. Možete pokrenuti i dijagnostiku odmah u interaktivnom
načinu rada tako da odaberete Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics (Pokreni daljinsku
dijagnostiku HP-ova računalnog hardvera).
●
Postavite lokaciju za preuzimanje dijagnostičkih alata. Ta značajka omogućuje pristup alatima s HP-ova
web-mjesta ili poslužitelja koji je unaprijed konfiguriran za upotrebu. Računalo ne mora imati
tradicionalnu lokalnu pohranu (kao što su diskovni ili USB izbrisivi pogon) da biste pokrenuli daljinsku
dijagnostiku.
●
Postavite lokaciju za pohranu rezultata testa. Možete postaviti i postavke korisničkog imena i lozinke
koje se upotrebljavaju za prijenos.
●
Prikažite informacije o stanju prethodno pokrenute dijagnostike.
Da biste prilagodili postavke značajke Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, slijedite korake u nastavku:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku f10 da biste
otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
2.
Odaberite Advanced (Dodatno), a zatim odaberite Settings (Postavke).
3.
Odaberite mogućnosti prilagodbe.
4.
Odaberite Main (Glavno), a zatim Save Changes and Exit (Spremi promjene i izađi) da biste spremili
odabrane postavke.
Vaše će promjene stupiti na snagu kada ponovno pokrenete računalo.
Korištenje postavki alata Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (samo odabrani proizvodi)
35
10 Stvaranje sigurnosnih kopija, vraćanje i
oporavak
U ovom se poglavlju navode informacije o sljedećim procesima, koji čine standardnu proceduru za većinu
proizvoda:
●
Sigurnosno kopiranje osobnih podataka – upotrijebite alat sustava Windows da biste sigurnosno
kopirali svoje osobne podatke (pročitajte Upotreba alata sustava Windows na stranici 36).
●
Stvaranje točke vraćanja – uz pomoć alata sustava Windows možete stvoriti točku vraćanja (pročitajte
Upotreba alata sustava Windows na stranici 36).
●
Stvaranje medija za oporavak (samo odabrani proizvodi) – uz pomoć alata HP Cloud Recovery
Download Tool (samo odabrani proizvodi) možete stvoriti medije za oporavak (pročitajte Stvaranje
medija za oporavak pomoću alata HP Cloud Recovery Download Tool (samo odabrani proizvodi)
na stranici 36).
●
Oporavak i vraćanje – Windows nudi nekoliko mogućnosti za vraćanje iz sigurnosnih kopija,
osvježavanje računala i vraćanje računala u originalno stanje (pogledajte Upotreba alata sustava
Windows na stranici 36).
Stvaranje sigurnosnih kopija podataka i izrada medija za
oporavak
Upotreba alata sustava Windows
VAŽNO: Windows jedini omogućuje sigurnosno kopiranje osobnih podataka. Zakažite redovito sigurnosno
kopiranje da biste izbjegli gubitak podataka.
Alati sustava Windows omogućuju sigurnosno kopiranje osobnih podataka te stvaranje točaka vraćanja
sustava i medija za oporavak.
NAPOMENA: ako je pohrana računala 32 GB ili manja, Microsoftovo vraćanje sustava onemogućeno je
prema zadanim postavkama.
Dodatne informacije i korake potražite u aplikaciji Traženje pomoći.
▲
Odaberite gumb Start, a zatim aplikaciju Traženje pomoći.
NAPOMENA: za pristup aplikaciji Traženje pomoći morate biti povezani s internetom.
Stvaranje medija za oporavak pomoću alata HP Cloud Recovery Download Tool
(samo odabrani proizvodi)
Uz pomoć alata HP Cloud Recovery Download Tool možete stvoriti HP-ov medij za oporavak na USB izbrisivom
memorijskom pogonu s mogućnošću pokretanja.
Da biste stvorili HP-ov medij za oporavak pomoću alata HP Cloud Recovery Download Tool, učinite sljedeće:
36
1.
Idite na http://www.hp.com/support.
2.
Odaberite Software and Drivers (Softver i upravljački programi) pa slijedite upute na zaslonu.
Poglavlje 10 Stvaranje sigurnosnih kopija, vraćanje i oporavak
NAPOMENA: Ako ne možete sami stvoriti medij za oporavak, obratite se podršci i zatražite diskove za
oporavak. Posjetite http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju i slijedite upute na zaslonu.
Vraćanje i oporavak
Vraćanje, ponovno postavljanje i osvježavanje pomoću alata sustava Windows
Windows nudi nekoliko mogućnosti za vraćanje, ponovno postavljanje i osvježavanje računala. Detalje
potražite u članku Upotreba alata sustava Windows na stranici 36.
Oporavak pomoću HP-ova medija za oporavak
HP-ov medij za oporavak omogućuje vraćanje izvornog operacijskog sustava i tvornički instaliranih
softverskih programa te, na odabranim proizvodima, stvaranje USB izbrisivog memorijskog pogona s
mogućnošću pokretanja pomoću alata HP Cloud Recovery Download Tool. Detalje potražite u članku Stvaranje
medija za oporavak pomoću alata HP Cloud Recovery Download Tool (samo odabrani proizvodi) na stranici 36.
ako ne možete sami stvoriti medij za oporavak, obratite se podršci i zatražite diskove za oporavak. Posjetite
http://www.hp.com/support, odaberite svoju državu ili regiju i slijedite upute na zaslonu.
Oporavak sustava:
▲
Umetnite HP-ov medij za oporavak i ponovno pokrenite računalo.
Promjena redoslijeda pokretanja računala
Ako se računalo ponovno ne pokrene pomoću HP-ova medija za oporavak, možete promijeniti redoslijed
pokretanja sustava računala. To je redoslijed uređaja navedenih u BIOS-u, s kojeg računalo uzima podatke o
pokretanju. Odabir možete i promijeniti pa odabrati optički pogon ili USB izbrisivi memorijski pogon, ovisno o
mjestu HP-ova medija za oporavak.
Promjena redoslijeda pokretanja:
VAŽNO: tablet-računala s odvojivom tipkovnicom prije započinjanja ovih koraka povežite s bazom za
tipkovnicu.
1.
Umetnite HP-ov medij za oporavak.
2.
Pristup sustavu putem izbornika Startup (Pokretanje).
Računala ili tablet-računala s pričvršćenom tipkovnicom:
▲
Uključite ili ponovno pokrenite računalo ili tablet-računalo, nakratko pritisnite tipku esc, a zatim
tipku f9 da bi vam se prikazale mogućnosti pokretanja.
Tablet-računala bez tipkovnica:
▲
Uključite ili ponovno pokrenite tablet-računalo, nakratko pritisnite tipku za povećanje glasnoće, a
zatim odaberite f9.
– ili –
Uključite ili ponovno pokrenite tablet-računalo, nakratko pritisnite tipku za smanjenje glasnoće, a
zatim odaberite f9.
3.
Odaberite optički pogon ili USB izbrisivi memorijski pogon s kojeg želite izvršiti pokretanje, a zatim
slijedite upute na zaslonu.
Vraćanje i oporavak
37
11 Tehnički podaci
Radne specifikacije
NAPOMENA: Da utvrdite točne električne specifikacije računala, pogledajte naljepnicu sa specifikacijama na
kućištu računala.
38
Faktor
Metrički
SAD
Radna temperatura
od 5°C do 35°C
od 41°F do 95°F
Temperatura pohrane
-20°C do 60°C
-22°F do 149°F
Radna vlaga
15% do 80% @ 26°C
15% do 80% @ 78°F
Radna visina
0 m do 2000 m
0 ft do 6561 ft
Visina pohrane
0 m do 4572 m
0 ft do 15000 ft
Poglavlje 11 Tehnički podaci
12 Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje je otpuštanje statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer,
šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih vodiča može oštetiti elektroničke
komponente.
Kako biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite ove mjere
opreza:
●
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga
pravilno uzemljite.
●
Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatičkog izboja dok ih ne
budete bili spremni ugraditi.
●
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je
manje moguće.
●
Koristite nemagnetske alate.
●
Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine.
●
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatičkog izboja.
39
13 Pristupačnost
Pristupačnost
HP-ov je cilj u temelje svoje tvrtke ugraditi raznolikost, uključivost i ravnotežu poslovnog i privatnog vremena,
i to se odražava u svemu što radimo. Ovdje navodimo nekoliko primjera kako nam razlike omogućuju
stvaranje inkluzivnog okruženja usredotočenog na povezivanje osoba s tehnologijom širom svijeta.
Pronalaženje potrebnih tehnoloških alata
Tehnologija može osloboditi vaše ljudske potencijale. Pomoćna tehnologija uklanja prepreke i
pojednostavnjuje stvaranje neovisnosti kod kuće, na poslu i u zajednici. Pomoćna tehnologija
pojednostavnjuje povećanje, održavanje i poboljšavanje funkcionalnih mogućnosti elektroničke i
informacijske tehnologije, uključujući stolna i prijenosna računala, tablet-računala, mobitele, pisače itd.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Pronalaženje najbolje pomoćne tehnologije na stranici 41.
Naša misija
HP predano pruža proizvode i usluge dostupne osobama s invaliditetom. Ta predanost podržava ciljeve
različitosti naše tvrtke i jamči dostupnost pogodnosti tehnologije svima.
Naš je cilj pristupačnosti dizajnirati, proizvoditi i prodavati proizvode i usluge koje mogu učinkovito koristiti
svi, uključujući osobe s invaliditetom, samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje.
Da bismo postigli cilj, Pravilnik pristupačnosti utvrđuje sedam ključnih ciljeva koji će voditi akcije naše tvrtke.
Od svih HP-ovih voditelja i zaposlenika očekuje se da podržavaju te ciljeve i njihovu implementaciju u skladu
sa svojim ulogama i odgovornostima:
●
Podignite razinu svijesti o problemima pristupačnosti unutar tvrtke, a zaposlenicima pružite obuku
potrebnu za dizajniranje, proizvodnju, prodaju i isporuku dostupnih proizvoda i usluga.
●
Razvijte smjernice pristupačnosti za proizvode i usluge, a grupe za razvoj proizvoda smatrajte
odgovornima za implementiranje tih smjernica kada je to kompetitivno, tehnički i ekonomski moguće.
●
U razvoj smjernica pristupačnosti te dizajniranje i testiranje proizvoda i usluga uključite osobe s
invaliditetom.
●
Dokumentirajte značajke pristupačnosti i objavite informacije o našim proizvodima i servisima u
pristupačnom obliku.
●
Uspostavite odnose s vodećim davateljima pomoćnih tehnologija i rješenja.
●
Podržite interno i vanjsko istraživanje i razvoj koji će poboljšati pomoćnu tehnologiju relevantnu za naše
proizvode i servise.
●
Pružite podršku industrijskim standardima i smjernicama pristupačnosti te sudjelujte u njima.
IAAP (International Association of Accessibility Professionals)
IAAP je neprofitna udruga usredotočena na poboljšanje profesije pristupačnosti putem umrežavanja,
obrazovanja i certificiranja. Cilj je profesionalcima koji se bave pristupačnošću pomoći pri razvijanju i
poboljšanju karijera te tvrtkama ili ustanovama pojednostavniti integriranje pristupačnosti u proizvode i
infrastrukturu.
40
Poglavlje 13 Pristupačnost
HP je član i osnivač, a pridružili smo se da bismo zajedno s drugim tvrtkama i ustanovama sudjelovali u
poticanju razvoja polja pristupačnosti. Ta predanost podržava cilj pristupačnosti tvrtke glede dizajniranja,
proizvodnje i prodavanja proizvoda i usluga koje osobe s invaliditetom mogu učinkovito koristiti.
IAAP će osnažiti našu profesiju globalnim povezivanjem pojedinaca, učenika i organizacija da bi međusobno
učili. Ako želite saznati više, posjetite http://www.accessibilityassociation.org da biste se pridružili
internetskoj zajednici, prijavili se za biltene i doznali pojedinosti o mogućnostima članstva.
Pronalaženje najbolje pomoćne tehnologije
Svi, uključujući osobe s invaliditetom ili dobnim ograničenjima, trebali bi imati mogućnost komuniciranja,
izražavanja i povezivanja sa svijetom pomoću tehnologije. HP predano radi na povećanju razine svijesti o
pristupačnosti unutar HP-a te kod klijenata i partnera. Neovisno radi li se o velikim fontovima koji su ugodniji
za oči, o glasovnom prepoznavanju koje vam omogućuje da vam se ruke odmore ili o nekoj drugoj pomoćnoj
tehnologiji koja će vam pomoći u određenoj situaciji, raznovrsnost pomoćnih tehnologija pojednostavnjuje
korištenje HP-ovih proizvoda. Kako odabrati?
Procjena vlastitih potreba
Tehnologija može osloboditi vaše potencijale. Pomoćna tehnologija uklanja prepreke i pojednostavnjuje
stvaranje neovisnosti kod kuće, na poslu i u zajednici. Pomoćna tehnologija (AT) pojednostavnjuje povećanje,
održavanje i poboljšavanje funkcionalnih mogućnosti elektroničke i informacijske tehnologije, uključujući
stolna i prijenosna računala, tablet-računala, mobitele, pisače itd.
Možete odabrati neke od mnoštva proizvoda pomoćne tehnologije. Procjena pomoćne tehnologije trebala bi
vam omogućiti procjenu nekoliko proizvoda, odgovoriti na pitanja i pomoći pri odabiru najboljeg rješenja za
vašu situaciju. Uočit ćete da mnogi profesionalci kvalificirani za procjenu pomoćne tehnologije dolaze s
mnogih područja, uključujući osobe licencirane ili certificirane za fizikalnu terapiju, radnu terapiju, patologiju
govora/jezika itd. Ostale osobe, iako nisu certificirane ili licencirane, mogu pružati informacije o procjeni. Htjet
ćete postavljati pitanja o iskustvu, stručnosti i naknadama pojedinaca da biste utvrdili odgovaraju li vašim
potrebama.
Pristupačnost za HP-ova računala i tablet-računala
Sljedeće veze nude informacije o značajkama pristupačnosti i pomoćnoj tehnologiji, ako je moguće, dodanima
u različite HP-ove proizvode. Ti će vam resursi pomoći pri odabiru određenih značajki pomoćne tehnologije i
proizvoda najprikladnijih za vašu situaciju.
●
HP Elite x3 – mogućnosti pristupačnosti (Windows 10 Mobile)
●
HP-ova računala – mogućnosti pristupačnosti sustava Windows 7
●
HP-ova računala – mogućnosti pristupačnosti sustava Windows 8
●
HP-ova računala – mogućnosti pristupačnosti sustava Windows 10
●
Tablet-računala HP Slate 7 – omogućivanje značajki pristupačnosti na HP-ovu tablet-računalu (Android
4.1/Jelly Bean)
●
Računala HP SlateBook – omogućivanje značajki pristupačnosti (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
●
Računala HP Chromebook – omogućivanje značajki pristupačnosti na računalu HP Chromebook or
Chromebox (Chrome OS)
●
HP Shopping – periferni uređaji za HP-ove proizvode
Ako vam je potrebna dodatna podrška za značajke pristupačnosti na HP-ovu proizvodu, posjetite Obraćanje
podršci na stranici 45.
Dodatne veze na vanjske partnere i dobavljače mogu poslužiti kao dodatna pomoć:
Pristupačnost
41
●
Informacije o Microsoftovoj pristupačnosti (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)
●
Informacije o pristupačnosti na Googleovim proizvodima (Android, Chrome, Google Apps)
●
Pomoćne tehnologije sortirane prema vrsti oštećenja
●
Pomoćne tehnologije sortirane prema vrsti proizvoda
●
Dobavljači pomoćnih tehnologija s opisima proizvoda
●
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standardi i zakonodavstvo
Standardi
Odjeljak 508 standarda Federal Acquisition Regulation (FAR) stvorio je američki odbor za pristupačnost radi
rješavanja pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT) za osobe s tjelesnim, osjetilnim ili
kognitivnim poteškoćama. Standardi sadrže tehničke kriterije karakteristične za različite vrste tehnologija, te
preduvjete utemeljene na performansama koji se fokusiraju na funkcionalne mogućnosti obuhvaćenih
proizvoda. Posebni kriteriji obuhvaćaju softverske aplikacije i operacijske sustave, web-informacije i
aplikacije, računala, telekomunikacijske proizvode, videosadržaje i multimedijske sadržaje te samostalne
zatvorene proizvode.
Zahtjev 376 – EN 301 549
Standard EN 301 549 stvorila je Europska unija unutar zahtjeva 376 kao osnovu mrežnog alata za javnu
nabavu ICT proizvoda. Standard navodi funkcionalne preduvjete pristupačnosti primjenjive na ICT proizvode i
servise zajedno s opisom testnih postupaka i metodologije procjene za svaki preduvjet pristupačnosti.
Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG)
Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)
radne skupine Web Accessibility Initiative (WAI) organizacije W3C web-dizajnerima i razvojnim inženjerima
pojednostavnjuje stvaranje web-mjesta koja bolje zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom ili dobnim
ograničenjima. WCAG potiče pristupačnost u velikom broju web-sadržaja (tekst, slike, audio i videosadržaj) i
web-aplikacija. WCAG se može precizno testirati, jednostavno ga je shvatiti i koristiti, a web-dizajnerima
omogućuje fleksibilnost i inovativnost. WCAG 2.0 odobren je kao ISO/IEC 40500:2012.
WCAG posebno rješava prepreke za pristupanje webu na koje nailaze osobe s vizualnim, slušnim, tjelesnim,
kognitivnim i neurološkim oštećenjima te stariji korisnici interneta s potrebama za pristupačnošću. WCAG 2.0
pruža karakteristike pristupačnog sadržaja:
42
●
Pojmljivost (na primjer, rješavanjem tekstnih alternativa za slike, titlova za zvuk, prilagodljivosti
prezentacije i kontrasta boja)
●
Operabilnost (rješavanjem tipkovničkog pristupa, kontrasta boja, vremenom unosa, izbjegavanjem
napadaja i mogućnošću navigacije)
●
Razumljivost (rješavanjem čitljivosti, prediktivnosti i pomoći pri unosu)
●
Robusnost (na primjer, rješavanjem kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama)
Poglavlje 13 Pristupačnost
Zakonodavstvo i propisi
Pristupačnost IT-a i informacija postalo je područje od sve veće zakonske važnosti. U ovom se odjeljku navode
veze na informacije o ključnim zakonima, propisima i standardima.
●
Sjedinjene Američke Države
●
Kanada
●
Europa
●
Velika Britanija
●
Australija
●
U svijetu
Sjedinjene Američke Države
Odjeljak 508 Zakona o rehabilitaciji navodi da uredi moraju identificirati koji se standardi primjenjuju na
nabavu ICT-a, izvršiti istraživanje tržišta radi utvrđivanja dostupnosti pristupačnih proizvoda i servisa te
dokumentirati rezultate istraživanja tržišta. Sljedeći resursi nude pomoć pri zadovoljavanju preduvjeta
Odjeljka 508
●
www.section508.gov
●
Kupnja pristupačnih tehnologija
Američki odbor za pristupačnost trenutno ažurira standarde Odjeljka 508. Na taj će se način odgovoriti na
nove tehnologije i ostala područja u kojima je potrebno izmijeniti standarde. Dodatne informacije potražite na
stranici Section 508 Refresh.
Odjeljak 255 Zakona o telekomunikacijama zahtjeva omogućivanje pristupa telekomunikacijskim proizvodima
i uslugama osobama s invaliditetom. FCC-ove odluke obuhvaćaju svu hardversku i softversku opremu
telefonske mreže i telekomunikacijsku opremu koja se koristi kod kuće ili u uredu. Takva oprema obuhvaća
telefone, bežične slušalice, faks-uređaje, telefonske tajnice i dojavljivače. FCC-ove odluke obuhvaćaju i
osnovne i specijalne telekomunikacijske usluge, uključujući redovne telefonske pozive, pozive na čekanju,
brzo biranje, prosljeđivanje poziva, računalnu pomoć za imenik, nadzor poziva, identifikaciju pozivatelja,
praćenje poziva i ponovno biranje te glasovnu poštu i interaktivne sustave glasovnog odgovora koji
pozivateljima nude izbornike za odabir. Dodatne informacije potražite u informacijama o Odjeljku 255
Federalne komisije za komunikacije.
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
CVAA ažurira savezni zakon o komunikacijama radi povećanja razine pristupa modernoj komunikaciji osobama
s invaliditetom ažuriranjem zakona o pristupačnosti donesenog osamdesetih i devedesetih godina 20.
stoljeća radi obuhvaćanja novih digitalnih, širokopojasnih i mobilnih inovacija. Propise je izvršio FCC i
dokumentirao kao 47 CFR, dio 14 i dio 79.
●
FCC-ov vodič za CVAA
Ostali američki zakoni i inicijative
●
Zakon o Amerikancima s invaliditetom (ADA), Zakon o telekomunikacijama, Zakon o rehabilitaciji i ostali
Kanada
Zakon o pristupačnosti za stanovnike države Ontario s invaliditetom donesen je da bi se razvili i
implementirali standardi za omogućivanje pristupačnosti robama, uslugama i objektima stanovnicima
Ontarija s invaliditetom te da bi se osobe s invaliditetom uključile u razvoj standarda pristupačnosti. Prvi
standard tog zakona standard je servisa za korisnike, ali u procesu razvoja su i standardi za prijevoz,
Standardi i zakonodavstvo
43
zapošljavanje, informacije i komunikaciju. Taj se zakon odnosi na tijela države Ontario, zakonodavnu
skupštinu, svaku imenovanu tvrtku ili ustanovu u javnom sektoru te svaku osobu ili tvrtku/ustanovu koja
pruža robu, usluge ili objekte javnosti ili trećim stranama, a ima barem jednog zaposlenika u Ontario. Mjere
pristupačnosti moraju se implementirati najkasnije 1. siječnja 2025. Dodatne informacije potražite u članku o
zakonu o pristupačnosti za stanovnike države Ontario s invaliditetom (AODA).
Europa
Objavljen je zahtjev EU-a 376 ETSI Tehničko izvješće ETSI DTR 102 612: "Ljudski čimbenici (HF); europski
zahtjevi za pristupačnost za javnu nabavu proizvoda i usluga na području informacijskih i komunikacijskih
tehnologija (zahtjev Europske komisije M 376, faza 1)".
Pozadina: tri europske organizacije za standardizaciju oformile su dva usporedna projektna tima radi
izvršavanja poslova navedenih u dokumentu Europske komisije "Zahtjev 376 upućen CEN-u, CENELEC-u i ETSIju kojim se podržavaju zahtjevi za pristupačnost pri javnoj nabavi proizvoda i usluga u području informacijskih
i komunikacijskih tehnologija".
Izvršna grupa ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333 razvila je ETSI DTR 102 612. Dodatne
pojedinosti o izvršenom poslu grupe STF333 (na primjer, Uvjeti referenci, specifikacije detaljnih radnih
zadataka, vremenski plan posla, prethodne skice, popis primljenih komentara i načini obraćanja
zaposlenicima) potražite na stranici Special Task Force 333.
Dijelove koji se odnose na procjenu prikladnog testiranja i shemi sukladnosti izradio je paralelni projekt,
detaljno opisan u dokumentu CEN BT/WG185/PT. Dodatne informacije potražite na web-mjestu projektnog
tima CEN-a. Dva su projekta usko koordinirana.
●
Projektni tim CEN-a
●
Zahtjev Europske komisije za e-pristupačnost (PDF 46 kB)
●
Komisija nije zauzela uočljiv stav glede e-pristupačnosti
Velika Britanija
Zakon o diskriminaciji osoba s invaliditetom (DDA) iz 1995. donesen je da bi web-stranice postale pristupačne
slijepima i invalidima u Velikoj Britaniji.
●
Pravilnici W3C za VB
Australija
Australska je vlada objavila plan implementacije dokumenta Smjernice za pristupačnost web-sadržaja 2.0.
Sve web-stranice australske vlade morat će biti sukladne razini A do 2012 te razini AA do 2015. Novi će
standard zamijeniti WCAG 1.0, koji je predstavljen kao obavezni preduvjet za agencije 2000.
U svijetu
●
JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
●
G3ict: Globalna inicijativa za inkluzivni ICT
●
Talijanski zakon o pristupačnosti
●
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Korisni resursi o pristupačnosti i veze
Sljedeće tvrtke ili ustanove mogle bi biti dobri resursi za informacije o invaliditetu i dobnim ograničenjima.
44
Poglavlje 13 Pristupačnost
NAPOMENA: to nije potpuni popis. Popis tvrtki i ustanova služi samo u informativne svrhe. HP ne preuzima
nikakvu odgovornost glede informacija ni kontakata na koje možete naići na internetu. Popis na ovoj stranici
ne znači da ga HP podržava.
Tvrtke ili ustanove
●
American Association of People with Disabilities (AAPD)
●
The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
●
Hearing Loss Association of America (HLAA)
●
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
●
Lighthouse International
●
National Association of the Deaf
●
National Federation of the Blind
●
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
●
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
●
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Obrazovne ustanove
●
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
●
University of Wisconsin – Madison, Trace Center
●
University of Minnesota computer accommodations program
Ostali resursi o invaliditetu
●
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
●
Business & Disability network
●
EnableMart
●
European Disability Forum
●
Job Accommodation Network
●
Microsoft Enable
●
Američko ministarstvo pravosuđa – A Guide to disability rights Laws
HP-ove veze
Naš web-obrazac za kontakt
HP-ov vodič za udobnost i zaštitu
HP-ova prodaja u javnom sektoru
Obraćanje podršci
NAPOMENA: podrška je samo na engleskom jeziku.
Obraćanje podršci
45
●
Gluhi ili nagluhi korisnici koji imaju pitanja o tehničkoj podršci ili pristupačnosti HP-ovih proizvoda:
–
●
46
Upotrijebite TRS/VRS/WebCapTel da biste nazvali (877) 656-7058 od ponedjeljka do petka od 6.00
do 21.00 po planinskom vremenu
Korisnici s drugim oblicima invaliditeta ili dobnim ograničenjima koji imaju pitanja o tehničkoj podršci ili
pristupačnosti HP-ovih proizvoda mogu odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:
–
Nazovite (888) 259-5707 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 po planinskom vremenu.
–
Ispunite obrazac za kontakt za osobe s invaliditetom ili dobnim ograničenjima.
Poglavlje 13 Pristupačnost
14 Informacije podrške
Kako dobiti pomoć
HP-ova podrška vam može pomoći da dobijete najviše od svojeg računala. Pronaći ćete ono što trebate
pomoću alata na računalu i informacija dostupnih na internetu, putem telefona ili lokalne maloprodaje.
Prije nego što kontaktirate HP-ovu podršku, morate pri ruci imati sljedeće podatke:
●
Broj modela
●
Broj proizvoda
●
Serijski broj
●
Broj izrade softvera
●
Operacijski sustav
●
Datum kupnje
Odvojite vrijeme da biste zapisali podatke o proizvodu radi kasnije uporabe.
Prve četiri stavke na popisu (broj modela, broj proizvoda, serijski broj i broj izrade softvera) mogu se vidjeti
pomoću programa HP Support Information. Upišite support u okvir za pretraživanje programske trake, a
zatim odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
Nemojte se zaboraviti registrirati na http://www.hp.com/apac/register.
Gdje dobiti pomoć
●
Za pomoć kod problema s hardverom i softverom koristite aplikaciju Traženje pomoći. Odaberite gumb
Start, a zatim aplikaciju Traženje pomoći.
●
Koristite HP Support Assistant. Upišite support u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim
odaberite aplikaciju HP Support Assistant.
HP Support Assistant pruža korisne informacije o rješavanju problema i dijagnostici te sadrži sljedeće:
●
–
Razgovor putem Interneta s HP-ovim tehničarom.
–
Telefonski brojevi podrške.
–
Lokacije HP-ovih servisnih centara.
Za podršku putem interneta, idite na http://www.hp.com/support.
Telefonsku pomoć možete dobiti unutar (30) dana od dana kad ste kupili računalo. Nakon trideset (30) dana,
oni se naplaćuju, ali podrška je i dalje dostupna.
Kako dobiti pomoć
47
Korisnička podrška za popravke
Ako je potrebno računalo popraviti ili zamijeniti neki dio, imate dvije mogućnosti:
●
Lako možete zamijeniti mnoge dijelove računala koji su namijenjeni za zamjenu od strane korisnika. To je
najbrža metoda popravka, jer HP u većini slučajeva dijelove može poslati izravno u Vaš dom ili poduzeće
za nekoliko dana. (Ova opcija možda nije dostupna u svim državama ili regijama).
●
Ako je potreban popravak, HP-ova podrška će poduzeti potrebne korake za popravak računala.
Ove usluge su pokrivene tijekom jamstvenog perioda.
Postoji nekoliko ograničenja i iznimki za jamstvo (kao i neki važni detalji) koji su opisani u vodiču HP-ovo
ograničeno jamstvo i tehnička podrška širom svijeta.
Prije nadogradnje hardvera
Ako kanite nadograditi neki hardver, učinite to samo nakon postavljanja novog računala. Za upute o
postavljanju računala, pogledajte Upute za postavljanje, poster za Brzo postavljanje ili Upoznavanje računala
na stranici 3. Ako imate ikakvih problema s postavljanjem i uključivanjem sustava, odmah kontaktirajte HPovu podršku pomoću metoda navedenih ranije u ovom poglavlju. To je potrebno učiniti prije pokušaja
nadogradnje sustava.
Slamanjem sigurnosne plombe na stražnjoj strani računala potvrđujete da je računalo pravilno radilo prije
nego što ste pokušali nadograditi sustav. Ako se sigurnosna plomba slomi, Vaše računalo je tada, do granica
određenih lokalnim propisima, pokriveno uvjetima i odredbama navedenima u vodiču HP-ovo ograničeno
jamstvo i tehnička podrška širom svijeta
48
Poglavlje 14 Informacije podrške
Kazalo
A
AT (pomoćna tehnologija)
pronalaženje 41
svrha 40
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 21
B
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet 8
javna WLAN veza 8
korporacijska WLAN veza
povezivanje 8
Bluetooth uređaj 7, 9
Č
čišćenje računala
8
21
I
IMEI broj 8
International Association of
Accessibility Professionals
isključivanje 4
isključivanje računala 4
J
javna WLAN veza
D
dostava računala 22
Dvostruki DisplayPort
povezivanje 16
E
elektrostatički izboj 39
G
GPS 9
gumb za bežičnu vezu
preuzimanje 33
upotreba 32
HP PC Hardware Diagnostics Windows
instaliranje 32
preuzimanje 32
upotreba 31
HP Recovery Manager
ispravljanje problema s
podizanjem sustava 37
7
H
HDMI, konfiguriranje zvuka 15
HDMI priključak
povezivanje 15
HP 3D DriveGuard 20
HP Assistive Policy 40
HP-ov medij za oporavak
oporavak 37
HP-ov modul za širokopojasnu vezu
aktiviranje 8
IMEI broj 8
MEID broj 8
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
pokretanje 33
40
8
K
kamera
korištenje 11
kontrole bežične veze
gumb 7
operacijski sustav 7
kontrole operacijskog sustava 7
korisnička podrška, pristupačnost
45
korporacijska WLAN veza 8
M
mediji za oporavak
stvaranje pomoću alata HP Cloud
Recovery Download Tool 36
stvaranje pomoću alata sustava
Windows 36
MEID broj 8
mikrofon, povezivanje 12
Miracast 17
mobilna širokopojasna mreža
aktiviranje 8
IMEI broj 8
MEID broj 8
N
Način prikaza plave svjetlosti,
podešavanje 4
način rada u zrakoplovu 7
O
održavanje
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa 21
Čišćenje diska 20
Defragmentacija diska 20
održavanje računala 21
oporavak 36
diskovi 37
HP-ova particija za oporavak 37
medij 37
USB izbrisivi memorijski pogon
37
otisci prstiju, registriranje 24
ožičena mreža (LAN) 9
P
podrška 47
pomoć i podrška 1, 47
pomoćna tehnologija (AT)
pronalaženje 41
svrha 40
Postavke značajke Remote HP PC
Hardware Diagnostics UEFI
prilagodba 35
upotreba 34
postavke zvuka, upotreba 12
povezivanje s bežičnom mrežom 7
povezivanje s LAN mrežom 9
povezivanje s mrežom 7
povezivanje s WLAN-om 8
priključak Thunderbolt s HP-ovom
funkcijom mirovanja i punjenja,
prepoznavanje priključka USB TypeC 6
priključak USB Type-C Thunderbolt s
HP-ovom funkcijom mirovanja i
punjenja, prepoznavanje 6
priključak za vanjski monitor 14
Kazalo
49
priključci
HDMI 15, 16
Miracast 17
priključak USB Type-C
Thunderbolt s HP-ovom
funkcijom mirovanja i
punjenja 6
USB 5
USB SuperSpeed 5
USB SuperSpeed Plus 5
USB Type-C 5
USB Type-C SuperSpeed 5
USB Type-C SuperSpeed Plus 6
USB Type-C Thunderbolt 12
vanjski monitor 14
VGA 14
pristupačnost 40
pristupačnost je potrebno
procijeniti 41
pronalaženje informacija
hardver 3
softver 3
putovanje s računalom 22
R
računalo
rješavanje problema 25
sigurnosne značajke 24
radne specifikacije 38
redoslijed pokretanja, promjena 37
resursi, pristupačnost 44
rješavanje problema
napajanje 26
pristup internetu 28
računalo se ne pokreće 25
softver 28
tipkovnica i miš (bežični) 27
tipkovnica i miš (s kabelom) 27
zaslon (monitor) 26
zvučnici i zvuk 27
S
sigurnosne kopije 36
sigurnosne kopije, stvaranje
sigurnosne značajke 24
slušalice, povezivanje 11
slušalice s mikrofonom,
povezivanje 12
50
Kazalo
36
softver
Čišćenje diska 20
Defragmentacija diska 20
softver za čišćenja diska 20
softver za defragmentaciju diska 20
standardi i zakonodavstvo,
pristupačnost 42
Standardi pristupačnosti u odjeljku
508 42
Standardi pristupačnosti u Odjeljku
508 43
sustav ne reagira 4
T
Thunderbolt
povezivanje USB-a Type-C 12
tipka fn 18
tipka za način rada u zrakoplovu 7,
19
tipke
način rada u zrakoplovu 19
tipke prečaca 18
tipke za radnju 18
točka vraćanja sustava, stvaranje
36
U
upotreba postavki zvuka 12
uređaji visoke razlučivosti,
priključivanje 15, 16, 17
USB SuperSpeed Plus priključak,
prepoznavanje 5
USB SuperSpeed priključak,
prepoznavanje 5
USB Type-C priključak, povezivanje
12
USB Type-C priključak,
prepoznavanje 5
USB Type-C SuperSpeed Plus
priključak, prepoznavanje 6
USB Type-C SuperSpeed priključak,
prepoznavanje 5
USB utičnica, prepoznavanje 5
V
VGA priključak, priključivanje
video 12
vraćanje 36
14
W
Windows
mediji za oporavak 36
sigurnosna kopija 36
točka vraćanja sustava 36
Windows alati, korištenje 36
Windows Hello
korištenje 24
WWAN uređaj 8
Z
zvučnici
povezivanje
zvuk 12
11
Ž
žaruljica bežične veze 7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising