HP | Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite | HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite
Sådan kommer du i gang
HP Elite Slice
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
Windows er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter
og serviceydelser er anført i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet i dette
dokument skal forstås som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser indeholdt heri.
Anden udgave: Juli 2018
Første udgave: Juni 2016
Dokumentets bestillingsnummer: 904511-082
Produktbemærkning
Vilkår vedrørende software
Denne brugervejledning beskriver funktioner,
der er fælles for de fleste modeller. Nogle
funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din
computer.
Når du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, indvilliger
du i at være bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod en refundering, der er underlagt
forhandlerens refunderingspolitik.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver eller versioner af Windows.
Systemerne kan kræve opgraderet og/eller
separat anskaffet hardware, drivere, software
eller BIOS-opdatering, for at man kan få fuldt
udbytte af Windows-funktionaliteterne.
Windows 10 opdateres automatisk, hvilket
altid er aktiveret. Der kan forekomme gebyrer
til internetudbyderen, og opdateringerne kan
med tiden medføre forhøjede systemkrav. Se
http://www.microsoft.com, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til de nyeste
brugervejledninger skal du gå til
http://www.hp.com/ support og følge
anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg
derefter Brugervejledninger.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld refundering af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Om denne bog
ADVARSEL! Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at manglende overholdelse af
anvisningerne kan medføre personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG: Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at manglende overholdelse af
anvisningerne kan medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data.
BEMÆRK: Når en tekst er fremhævet på denne måde, angiver det, at teksten indeholder vigtige
supplerende oplysninger.
iii
iv
Om denne bog
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang ................................................................................................................................................ 1
Installation og tilpasning af softwaren ................................................................................................................. 1
Installation af Windows-operativsystemet ........................................................................................ 1
Sådan hentes opdateringer til Windows ............................................................................................. 1
Tilpasning af skærmen ........................................................................................................................ 2
Sådan slukkes computeren .................................................................................................................................... 2
Sådan finder du yderligere oplysninger ................................................................................................................ 2
Vigtige BIOS-indstillinger ...................................................................................................................................... 2
Hvis der opstår problemer ..................................................................................................................................... 3
Sådan udføres grundlæggende fejlfinding ......................................................................................... 3
Visuel inspektion: Ingen opstart, ingen strøm, intet billede ............................................ 3
Blink eller lydkoder: Fortolkning af lysdioder på bagpanelet og hørbare alarmer
under POST-diagnosticering ............................................................................................. 4
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows ................................................................ 4
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows ....................................................... 4
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ........................................................................ 5
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed .................. 5
Før du ringer til support .................................................................................................... 6
Sikkerhedskopiering, genoprettelse og gendannelse i Windows 10 ............................... 7
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier .............................. 7
Brug af Windows-værktøjer ........................................................................... 7
Sikkerhedskopiering og gendannelse ............................................................ 7
v
vi
Kom godt i gang
Installation og tilpasning af softwaren
BEMÆRK: Computeren starter ikke op i Windows 10 på udvalgte produkter. Du skal afslutte det nuværende
system for at gøre dette. Se https://docs.microsoft.com/en-us/skypeforbusiness/manage/skype-roomsystems-v2/room-systems-v2-operations#AdminMode for at få flere oplysninger.
Du kan finde yderligere oplysninger i online hjælp, når du har installeret operativsystemet.
BEMÆRK: Kontroller, at der er 10,2 cm (4") fri plads bag enheden og over skærmen for at sikre tilstrækkelig
lufttilstrømning.
Installation af Windows-operativsystemet
Første gang du tænder computeren, installeres og aktiveres operativsystemet automatisk. Denne procedure
kan tage omkring 5 til 10 minutter. Læs og følg instruktionerne på skærmen omhyggeligt for at fuldføre
installationen.
Vi anbefaler, at du registrerer din HP-computer under opsætningen af operativsystemet, så du kan modtage
vigtige softwareopdateringer. Det gør det også lettere at stille supportspørgsmål og abonnere på
specialtilbud. Du kan også registrere computeren med Register with HP (Registrer computeren)-programmet
på startskærmen.
FORSIGTIG: Når den automatiske installation er begyndt, MÅ DU IKKE SLUKKE COMPUTEREN, FØR
PROCESSEN ER FULDFØRT. Hvis du slukker computeren under installationsprocessen, risikerer du at
beskadige den software, der kører computeren, eller at forhindre korrekt installation.
Sådan hentes opdateringer til Windows
Microsoft udgiver opdateringer til operativsystemet. HP anbefaler, at man ser efter de seneste opdateringer
allerede under installationen og jævnligt i løbet af computerens levetid, så computeren fortsat kan køre
optimalt.
Kør Windows Update hurtigst muligt efter opsætning af computeren.
1.
Skriv Windows Update fra proceslinjen og vælg derefter Søg efter opdateringer i søge-vinduet.
2.
Vælg Opdatering og gendannelse, og vælg derefter Søg efter opdateringer.
3.
Herefter bør du køre Windows Update en gang om måneden.
– eller –
1.
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Min bærbare computer, vælg fanen Opdateringer, og vælg derefter Søg efter opdateringer og
meddelelser.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Installation og tilpasning af softwaren
1
Tilpasning af skærmen
Hvis du ønsker det, kan du vælge eller ændre indstillingerne for skærmen, opdateringshastighed,
skærmopløsning, farveindstillinger, skriftstørrelser og strømstyring.
Du kan finde yderligere oplysninger i onlinedokumentationen til grafik-controlleren eller i dokumentationen
til din skærm.
▲
Højreklik på Windows-skrivebordet, og vælg derefter Tilpas eller Skærmindstillinger for at ændre
skærmindstillingerne.
– eller –
Vælg ikonet Start, vælg Indstillinger, og vælg derefter Personlig tilpasning eller System.
Sådan slukkes computeren
For at slukke computeren korrekt skal du først lukke softwaren til operativsystemet.
▲
Vælg ikonet Start, vælg ikonet Strøm, og vælg derefter Luk computeren.
Sådan finder du yderligere oplysninger
BEMÆRK: Et eller flere af disse dokumenter findes på computerens harddisk.
●
Sådan kommer du i gang – Hjælper dig med at forbinde computeren med perifere enheder og opsætte
software fra fabrikken, og har også oplysninger om grundlæggende fejlfinding, hvis du støder på
problemer under første start.
●
Referencevejledning til hardware – Giver et overblik over hardwaren og en vejledning til opgradering af
denne serie af computere; omfatter oplysninger om RTC-batterier, hukommelse og strømforsyning.
●
Maintenance and Service Guide (kun på engelsk) – Indeholder oplysninger om fjernelse og udskiftning af
dele, fejlfinding, skrivebordsadministration, opsætningsværktøjer, sikkerhed, rutinemæssig
vedligeholdelse, tildeling af stikben, POST-fejlmeddelelser, diagnostiske indikatorlamper og fejlkoder.
●
Vejledning og oplysninger om sikkerhed og regulativer – Indeholder sikkerhedsoplysninger og
lovmæssige oplysninger, der sikrer, at produktet overholder amerikanske, canadiske og forskellige
internationale bestemmelser.
Vigtige BIOS-indstillinger
De følgende indstillinger i BIOS kræver, at du lukker computeren ned for at sikre korrekt konfiguration.
Indstillingerne er ikke aktiveret som standard.
Aktiver indstillingen i BIOS, og sluk for computeren, for at sikre at disse indstillinger fungerer korrekt.
BEMÆRK: Hvis computeren ikke gennemfører en normal nedlukning, fungerer de aktiverede indstillinger
ikke.
S5 Maximum Power Savings (S5 maksimal strømbesparelse). Hvis der er valgt ”Aktiver”, er computeren
konfigureret til at bruge under 0,5 W, når den er slukket. For at muliggøre dette lavere effektniveau
deaktiveres de fleste vækkekilder, og nogle ekstra strømkilder er slukket.
Power On from Keyboard (Tænd med tastaturet). Hvis der er valgt ”Aktiver”, er de to type A USB-porte bag på
strømforsynede, når systemet er slukket (S4 eller S5). Tryk på en hvilken som helst tast på tastaturet for at
tænde computeren.
2
Kom godt i gang
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis S5 Maximum Power Savings (S5 maksimal
strømbesparelse) er aktiveret.
Power On from Cover Buttons (Tænd med knapperne på dækslet). Hvis der er valgt ”Aktiver”, kan knapperne
på Collaboration-dækslet bruges til at tænde computeren.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis S5 Maximum Power Savings (S5 maksimal
strømbesparelse) er aktiveret.
Denne funktion kræver, at Power On from Keyboard (Tænd med tastaturet) er indstillet til ”Aktiver”.
Hvis der er valgt Power On from Keyboard (Tænd med tastaturet) eller Power On from Cover Buttons (Tænd
med knapperne på dækslet), ændres After Power Loss (Efter strømafbrydelse) til Power On (Til). Det betyder,
at hvis computeren mister strøm, tændes den automatisk igen, når strømmen vender tilbage. Computeren
kan derefter lukkes ned normalt for at gendanne den oprindelige indstilling for tænd/sluk.
Hvis der opstår problemer
Der er mange måder at diagnosticere og løse eventuelle problemer. HP har flere diagnoseværktøjer, men
anbefaler en sekventiel fejlfinding for at finde problemets mest grundlæggende årsag. Trinene omfatter:
●
Visuel inspektion
●
Blink eller lydkoder
●
HP PC Hardware Diagnostics
●
HP Support
●
Systemgendannelse
●
Systemgendannelse
Sådan udføres grundlæggende fejlfinding
Du kan finde oplysninger om fejlfinding i den omfattende Maintenance and Service Guide (Vedligeholdelsesog servicevejledning) (kun på engelsk) i referencebiblioteket på http://www.hp.com/support. Vælg dit land og
sprog, vælg Produktsupport og fejlfinding, indtast computerens modelnummer, og vælg Søg.
Visuel inspektion: Ingen opstart, ingen strøm, intet billede
Hvis der opstår problemer med computeren, skærmen eller softwaren, kan du se følgende liste med generelle
løsningsforslag, inden du foretager dig yderligere:
●
Kontrollér, at computeren og skærmen er tilsluttet en stikkontakt, der virker.
●
Kontroller, at computeren er tændt, og at strømlampen lyser.
●
Kontroller, at skærmen er tændt, og at skærmlampen lyser.
●
Skru op for lysstyrken og kontrasten på skærmen, hvis skærmen er for mørk.
●
Hvis systemet ikke starter, så hold en vilkårlig tast nede. Hvis systemet bipper, fungerer tastaturet
korrekt.
●
Se alle kabelforbindelser efter for løse eller forkerte tilslutninger.
●
Væk computeren ved at trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller ved at trykke på tænd/slukknappen. Hvis systemet forbliver i slumretilstand, skal du slukke computeren ved at trykke på tænd/
sluk-knappen i mindst fire sekunder. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen igen for at genstarte
computeren. Hvis systemet ikke slukkes, skal du tage stikket ud af kontakten, vente i nogle få sekunder
Hvis der opstår problemer
3
og tilslutte det igen. Computeren genstartes, hvis den er indstillet til automatisk start efter
strømafbrydelse i Computer Setup (computerens opsætningsprogram). Hvis computeren ikke
genstarter, så tryk på tænd/sluk-knappen.
●
Rekonfigurér computeren efter installation af et udvidelseskort eller andet tilbehør, der ikke er plug and
play-enheder.
●
Sørg for, at alle nødvendige enhedsdrivere er installeret. Hvis du f.eks. bruger en printer, skal du også
bruge en driver til den pågældende printermodel.
●
Fjern alle startmedier (cd, dvd eller USB-enhed) fra computeren, inden du tænder den.
●
Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der var installeret fra fabrikken, skal du sikre
dig, at det understøttes på dette system.
FORSIGTIG: Når computeren er tilsluttet en stikkontakt, er der altid spænding på systemkortet. Træk altid
ledningen ud af stikkontakten, før du åbner computeren. Det mindsker risikoen for at beskadige systemkortet
eller andre komponenter.
Blink eller lydkoder: Fortolkning af lysdioder på bagpanelet og hørbare alarmer under POSTdiagnosticering
Hvis lysdioderne på computerens bagside blinker, eller hvis du hører biplyde, kan du finde forklaringer og
anbefalinger til, hvad du skal gøre, i Maintenance and Service Guide (kun på engelsk).
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP PC Hardware Diagnostics Windows er et Windows-baseret hjælpeprogram, som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører i Windowsoperativsystemet for at diagnosticere hardwarefejl.
Hvis HP PC Hardware Diagnostics Windows ikke er installeret på din computer, skal du først downloade og
installere det. For at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows, se Download af HP PC Hardware
Diagnostics Windows på side 4
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til
programmet fra HP Hjælp og support.
1.
2.
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support:
a.
Vælg knappen Start, og vælg derefter HP Hjælp og support.
b.
Højreklik på HP PC Hardware Diagnostics Windows, vælg Flere, og vælg derefter Kør som
administrator.
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostisk test, du vil køre, og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du har brug for at stoppe en diagnostisk test på et hvilket som helst tidspunkt, kan du
trykke på Annuller.
3.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware,
genereres en fejl-id-kode på 24 cifre. Kontakt support for at få hjælp til at løse problemet, og giv
medarbejderen fejl-id-koden.
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows
4
●
Downloadanvisningerne til HP PC Hardware Diagnostics Windows findes kun på engelsk.
●
Du skal bruge en Windows-computer til at downloade dette værktøj, da der kun leveres .exe-filer.
Kom godt i gang
Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows:
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg Download HP Diagnostics Windows, og vælg derefter en placering på din computer eller et USBflashdrev.
Værktøjet downloades til den valgte placering.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for
operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer, der er forårsaget af operativsystemet eller
andre softwarekomponenter.
Når HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en
fejl-id-kode på 24 cifre. Denne id-kode kan opgives i forbindelse med support for at finde ud af, hvordan
problemet løses.
BEMÆRK: For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden
for bærbar computer med det fysiske tastatur.
For at starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
1.
Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på esc.
2.
Tryk på f2.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-flashdrev
BEMÆRK: Se Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed på side 5 for at
downloade værktøjet HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til et USB-flashdrev.
3.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følge
anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på esc.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
BEMÆRK: Anvisningerne i at downloade HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) findes kun på engelsk, og du
skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun
tilbydes .exe-filer.
Der er to metoder til at downloade HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhed.
Download den nyeste UEFI-version
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg Download HP Diagnostics UEFI, og vælg derefter Run (Kør).
Download HP PC Hardware Diagnostics UEFI efter produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter)
Sådan downloader du HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun
udvalgte produkter) til et USB-flashdrev:
Hvis der opstår problemer
5
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Angiv produktnavnet eller -nummeret, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3.
Følg anvisningerne på skærmen i afsnittet Diagnostics (Diagnosticering) for at vælge og downloade den
ønskede version af UEFI Diagnostics til din computer.
Før du ringer til support
ADVARSEL! Når computeren er tilsluttet en stikkontakt, er der altid spænding på systemkortet. Træk
ledningen ud af stikket, og lad de interne komponenter køle af, før du rører dem for at mindske risikoen for
personskade på grund af elektrisk stød og/eller varme overflader.
Hvis du har problemer med computeren, kan du prøve de relevante løsninger, der blev beskrevet i tidligere
afsnit, og som opsummeres herunder, for at finde det nøjagtige problem, før du ringer til teknisk support.
●
Se efter, om lysdioden for strøm bag på computeren blinker, og lyt efter en række biplyde fra
computeren. De blinkende lamper og/eller biplyde er fejlkoder, som hjælper dig med at diagnosticere
problemet. Yderligere oplysninger finder du i Maintenance and Service Guide (kun på engelsk).
●
Hvis skærmen er sort, og der findes en anden videoport, skal du tilslutte skærmen til den. Eller du kan
udskifte skærmen med en skærm, som du ved fungerer korrekt.
●
Hvis du arbejder på et netværk:
–
Brug et andet netværkskabel til at forbinde din computer til netværket.
–
Forbind en anden computer med et andet kabel til netværket.
Hvis det ikke løser problemet, kan netværksstikket på computeren eller i væggen være i stykker.
●
Hvis du har tilføjet hardware for nylig, skal du fjerne det.
●
Hvis du har installeret software for nylig, så afinstallér det.
●
Du kan også finde omfattende teknisk support online på http://www.hp.com/support.
●
Hvis computeren kan tændes, men ikke starter operativsystemet, kan du køre HP PC Hardware
Diagnostics, der er beregnet til at køre før opstart. Se Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI på side 5
for yderligere oplysninger.
Du finder Business Support Center (BSC), HP's supportcenter for forretningsbrugere, her
http://www.hp.com/go/bizsupport. Her er de seneste oplysninger om onlinesupport, software og drivere,
proaktive meddelelser, og du kan kommunikere med ligestillede samt HP-eksperter i hele verden.
Du kan også finde omfattende teknisk support online på http://www.hp.com/support.
Hvis det bliver nødvendigt at ringe efter teknisk hjælp, skal du være klar til at udføre følgende handlinger for
at sikre, at dit opkald håndteres rigtigt:
●
6
Før du ringer op:
–
Fjern hardware, der for nylig er blevet tilsluttet systemet.
–
Fjern programmer, som er blevet installeret for nylig.
–
Notér produktets ID-nummer, computerens og skærmens serienummer og et fejl-ID, hvis
diagnosticeringsværktøjet dannede et.
●
Sid foran computeren, når du ringer.
●
Brug tid på at finde årsagen til problemet sammen med serviceteknikeren.
Kom godt i gang
BEMÆRK: Du kan få oplysninger om salg og garantiopgraderinger (HP Care Pack) ved at ringe til den lokale
autoriserede tjenesteudbyder eller forhandler.
Sikkerhedskopiering, genoprettelse og gendannelse i Windows 10
Dette afsnit indeholder oplysninger om følgende processer. Oplysningerne i dette afsnit er
standardprocedure for de fleste produkter.
●
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
●
Gendannelse og genoprettelse af dit system
Se appen Få hjælp for at få flere oplysninger og se flere trin.
BEMÆRK: Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til appen Få hjælp.
▲
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Få hjælp.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Følgende metode til oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier findes kun på udvalgte
produkter. Vælg den metode, der passer til din computermodel.
●
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger.
BEMÆRK: Hvis lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Se Brug af Windows-værktøjer på side 7 for at få flere oplysninger.
Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte produkter)
Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage
gendannelsesdiske. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller område, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Sådan oprettes HP Recovery media:
▲
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
Brug af Windows-værktøjer
Du kan oprette gendannelsesmedier, systemgendannelsespunkter og sikkerhedskopier af personlige
oplysninger ved hjælp af Windows-værktøjerne.
BEMÆRK: Hvis lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Se appen Få hjælp for at få flere oplysninger og se flere trin.
BEMÆRK: Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til appen Få hjælp.
▲
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Få hjælp.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din situation og
ekspertiseniveau:
VIGTIGT:
Ikke alle metoder er tilgængelige på alle produkter.
Hvis der opstår problemer
7
Hvad du skal vide, før du starter
●
Der skal bruges HP gendannelsesmedie, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se Oprettelse af HP
Recovery-medier (kun udvalgte produkter) på side 7, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier.
●
Du skal bruge HP Recovery-medier for at kunne bruge indstillingen Fabriksnulstilling (kun udvalgte
produkter). Se Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte produkter) på side 7, hvis du ikke
allerede har oprettet genoprettelsesmedier.
●
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP Recovery-medier, eller hvis HP Recovery-medier ikke
fungerer, kan du hente genoprettelsesmedier til dit system fra support. Se brochuren Worldwide
Telephone Numbers (Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også finde
kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller område, og
følg anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Recovery-medier til at genoprette
Du kan bruge HP Recovery-medier til at genoprette det oprindelige system.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af startrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter med HP-gendannelsesmediet, kan du ændre computerens startrækkefølge.
Dette er rækkefølgen på enhederne, der er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du
kan ændre valget til et optisk drev eller et USB-flashdrev, afhængigt af placeringen af dit HPgendannelsesmedie.
Sådan ændres startrækkefølge:
1.
Indsæt HP Recovery-medier.
2.
Åbn systemets Start-menu:
▲
3.
8
Tænd eller genstart computeren, tryk hurtigt på esc, og tryk derefter på f9 for startindstillinger.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrevet, du vil starte fra, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
Kom godt i gang
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising