HP | Chromebox G2 | HP Chromebox G2 Felhasználói útmutató

HP Chromebox G2 Felhasználói útmutató
Felhasználói útmutató
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
A Chrome és a Google Cloud Print a Google Inc.
védjegye.
Az itt szereplő információ előzetes értesítés
nélkül változhat. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás
az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz
mellékelt, korlátozott jótállásról szóló
nyilatkozatban vállalt jótállás. A
dokumentumban ismertetettek nem
jelentenek semmiféle további jótállást. A HP
nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért
és mulasztásokért.
Első kiadás: 2018. április
Dokumentum cikkszáma: L19841-211
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás
Szoftverhasználati feltételek
Ez az útmutató olyan funkciókat ír le, amelyek
a legtöbb típuson megtalálhatók. Előfordulhat,
hogy egyes funkciók az Ön számítógépén nem
érhetők el.
A számítógépen előre telepített
szoftvertermékek telepítésével, másolásával,
letöltésével vagy bármilyen egyéb módon való
használatával Ön elfogadja saját magára nézve
a HP végfelhasználói licencszerződés
feltételeit. Ha ezeket a licencfeltételeket nem
fogadja el, az Ön kizárólagos jogorvoslati
lehetősége az, ha a még nem használt teljes
terméket (hardvert és szoftvert) a vásárlást
követő 14 napon belül teljes pénzvisszatérítés
ellenében az eladó pénzvisszatérítési szabályai
szerint visszaküldi az eladóhoz.
További információkért, illetve a számítógép
teljes árának visszatérítéséért forduljon az
eladóhoz.
Biztonsági figyelmeztetés
FIGYELEM! A számítógép túlmelegedése vagy egyéb hőhatás miatt bekövetkező károk veszélyének
csökkentése érdekében ne helyezze a számítógépet az ölébe, és ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A
számítógépet csak kemény, lapos felületen használja. Ügyeljen rá, hogy sem valamilyen szilárd tárgy, például
a készülék mellett lévő nyomtató, sem puha tárgy, például párna, szőnyeg vagy ruha ne akadályozza a
légáramlást. Ne hagyja továbbá, hogy a váltóáramú tápegység működés közben a bőréhez vagy más puha
felülethez, például párnához, szőnyeghez vagy ruhához érjen. A számítógép és a váltakozó áramú tápegység
eleget tesz az érinthető felületek hőmérsékletére vonatkozó, IEC 60950 jelzésű nemzetközi szabványban
rögzített előírásoknak.
iii
iv
Biztonsági figyelmeztetés
Tartalomjegyzék
1 Ismerkedés a Chromebox-eszközzel ................................................................................................................ 1
Jobb oldal ............................................................................................................................................................... 1
Elölnézet ................................................................................................................................................................ 2
Hátulnézet ............................................................................................................................................................. 3
Alulnézet ................................................................................................................................................................ 4
Címkék .................................................................................................................................................................... 4
2 Opcionális billentyűzet és egér használata ...................................................................................................... 6
A műveletbillentyűk használata ............................................................................................................................ 6
3 A Chromebox használata ................................................................................................................................ 7
Hangeszközök használata ..................................................................................................................................... 7
Hangszórók csatlakoztatása ............................................................................................................... 7
Fejhallgató csatlakoztatása ................................................................................................................ 7
A videoeszközök használata ................................................................................................................................. 7
HDMI TV vagy monitor csatlakoztatása .............................................................................................. 7
Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz ............................................................................................................ 8
A LAN hálózaton keresztül történő bekapcsolás (Wake on LAN, WOL) funkció engedélyezése és letiltása ....... 8
Alkalmazások kezelése .......................................................................................................................................... 9
4 A Chromebox és az adatok biztonságossá tétele ............................................................................................. 11
A vezeték nélküli hálózat biztonságossá tétele ................................................................................................. 11
Szoftveralkalmazások és adatok biztonsági mentése ....................................................................................... 11
A Chromebox helyreállítása ................................................................................................................................. 11
Opcionális biztonsági kábel használata .............................................................................................................. 12
5 Nyomtatás .................................................................................................................................................. 13
Nyomtatás a Google Chrome böngészőből ......................................................................................................... 13
Nyomtatás a Google Cloud Print webes nyomtatási szolgáltatással ................................................................. 13
6 A HP további információforrásai ................................................................................................................... 14
A HP további információforrásai ......................................................................................................................... 14
7 Elektrosztatikus kisülés ............................................................................................................................... 15
v
8 Kisegítő lehetőségek ................................................................................................................................... 16
Kisegítő lehetőségek ........................................................................................................................................... 16
A szükséges technológiai eszközök nyomában ............................................................................... 16
A HP kötelezettségvállalása ............................................................................................................. 16
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) ....................................................... 17
A legjobb kisegítő technológiák nyomában ..................................................................................... 17
Az igények felmérése ...................................................................................................... 17
A HP asztali és táblagép termékeiben alkalmazott kisegítő technológiák ................... 17
Szabványok és jogi környezet ............................................................................................................................. 18
Szabványok ....................................................................................................................................... 18
376. sz. megbízás – EN 301 549 ..................................................................................... 18
Webtartalmak kisegítő lehetőségeire vonatkozó irányelvek (Web Content
Accessibility Guidelines, WCAG) ...................................................................................... 18
Jogi és szabályozási környezet ......................................................................................................... 19
Egyesült Államok ............................................................................................................ 19
A 21. századi kommunikációs eszközök és a videók akadálymentesítését
szabályozó törvény (21st Century Communications and Video Accessibility Act,
CVAA) ............................................................................................................................... 20
Kanada ............................................................................................................................ 20
Európa ............................................................................................................................. 20
Egyesült Királyság .......................................................................................................... 21
Ausztrália ........................................................................................................................ 21
Világszerte ...................................................................................................................... 21
Az akadálymentesítésre vonatkozó hasznos forrásanyagok és hivatkozások .................................................. 21
Szervezetek ....................................................................................................................................... 21
Oktatási intézmények ....................................................................................................................... 22
Az akadálymentesítéssel kapcsolatos egyéb forrásanyagok .......................................................... 22
A HP hivatkozásai .............................................................................................................................. 22
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal ............................................................................................................. 22
Tárgymutató .................................................................................................................................................. 23
vi
1
Ismerkedés a Chromebox-eszközzel
Jobb oldal
Összetevő
(1)
Leírás
Biztonsági kábel befűzőnyílása
Opcionális biztonsági kábel csatlakoztatható vele a
számítógéphez.
MEGJEGYZÉS: A biztonsági kábel funkciója az elriasztás;
nem feltétlenül képes megakadályozni a számítógép
illetéktelen használatát vagy ellopását.
(2)
Visszaállítás/helyreállítás gomb
Az eszköz vissza- vagy helyreállításához nyomjon be egy
iratkapcsot (vagy rajzszeget) a visszaállítás/helyreállítás
gomb nyílásába, majd nyomja meg a gombot.
MEGJEGYZÉS: Ha ezt a gombot a bekapcsológombbal
együtt használja, minden, a Chromeboxon tárolt
fiókinformáció és adat – például fényképek, letöltött fájlok
és mentett hálózatok – törlődik. Éppen ezért ajánlott a
fájlok külső merevlemezre, USB flash meghajtóra vagy
felhőalapú tárhelyre való mentése. A fájlokat bármikor
mentheti a felhőbe, ha a fájlok mentési helyeként a Google
Drive tárhelyet választja.
A Chrome operációs rendszer helyreállításának részletei: A
Chromebox és az adatok biztonságossá tétele, 11. oldal
és https://support.google.com/chrome/a/answer/
1360642?hl=en.
Jobb oldal
1
Elölnézet
Részegység
(1)
Leírás
Hangkimeneti (fejhallgató-)/hangbemeneti
(mikrofon-) kombinált csatlakozó
Opcionális aktív sztereó hangszóró, fejhallgató, fülhallgató,
mikrofonos fejhallgató és televíziós hangrendszer
csatlakoztatására szolgál. Emellett opcionális mikrofonos
fejhallgató mikrofonja is csatlakoztatható vele. Ez a csatlakozó
nem támogatja a csak mikrofont tartalmazó opcionális
eszközöket.
FIGYELEM! A halláskárosodás elkerülése érdekében a
hangerőt a fejhallgató, fülhallgató vagy mikrofonos fejhallgató
felhelyezése előtt állítsa be. További biztonsági információkat a
Jogi, biztonsági és környezetvédelmi tudnivalók című részben
talál.
Ez az útmutató a dobozban található.
MEGJEGYZÉS: Ha egy eszköz csatlakozik ehhez a
csatlakozóaljzathoz, a számítógép hangszórói nem működnek.
(2)
USB SuperSpeed portok HP Sleep and Charge
szolgáltatással (2)
USB-eszközök – például mobiltelefon, kamera,
tevékenységkövető vagy okosóra – csatlakoztatására és nagy
sebességű adatátvitelre szolgál, valamint a legtöbb terméket a
számítógép kikapcsolt állapotában is tölti.
(3)
MicroSD-memóriakártya-olvasó
Információ tárolását, kezelését, megosztását és elérését
biztosító memóriakártyák olvasására szolgál.
Kártya behelyezése:
1.
A kártyát úgy tartsa, hogy a címke felfelé, a csatlakozók
pedig a számítógép felé nézzenek.
2.
Helyezze be a kártyát a memóriakártya-olvasóba, és
nyomja be egészen, hogy a helyére rögzüljön.
Kártya eltávolítása:
(4)
2
Tápkapcsoló gomb/tápfeszültségjelző fény
1. fejezet Ismerkedés a Chromebox-eszközzel
▲
Húzza ki a kártyát.
●
Ha a Chromebox ki van kapcsolva, ezzel a gombbal lehet
bekapcsolni. Fehér fény jelzi, ha az egység be van
kapcsolva. A fény nem világít, ha az egység ki van
kapcsolva, vagy készenléti módban van.
●
Ha az eszköz alvó állapotban van, a gomb rövid
megnyomásával lehet kilépni az alvó állapotból.
●
Ha az eszköz be van kapcsolva, és zárolni kívánja a
képernyőt, nyomja meg és tartsa lenyomva a tápkapcsoló
gombot addig, amíg meg nem jelenik a bejelentkezési
Részegység
Leírás
képernyő. Zárolt képernyő mellett a tápkapcsoló gomb
megnyomásával kikapcsolható az eszköz.
●
Ha az eszköz be van kapcsolva, és ki szeretné kapcsolni,
tartsa lenyomva a tápkapcsoló gombot.
Hátulnézet
Részegység
Leírás
(1)
RJ-45 (hálózati) csatlakozó
Hálózati kábel csatlakoztatására szolgál.
(2)
USB-port
USB-eszköz – például mobiltelefon, kamera,
tevékenységkövető vagy okosóra –
csatlakoztatására és adatátvitelére szolgál.
(3)
USB SuperSpeed portok (2)
USB eszköz – például mobiltelefon, kamera,
tevékenységkövető vagy okosóra –
csatlakoztatására és nagy sebességű
adatátvitelére szolgál.
(4)
HDMI-port
Opcionális video- vagy hangeszköz, például nagy
felbontású televízió vagy bármilyen kompatibilis
digitális vagy audioeszköz csatlakoztatására
szolgál.
(5)
Tápcsatlakozó
Váltóáramú tápegység csatlakoztatására szolgál.
MEGJEGYZÉS: Tápellátási probléma esetén az
eszköz megpróbálja megőrizni a
munkafolyamatokat. Ha áramkimaradás történik,
vagy véletlenül kihúzza az eszközt, a Chromebox
automatikusan újraindul a tápfeszültség
visszaállásakor.
(6)
USB Type-C-port HP Sleep and Charge
szolgáltatással
Type-C-csatlakozóval rendelkező USB-eszköz –
például mobiltelefon, kamera, tevékenységkövető
vagy okosóra – csatlakoztatására és adatátvitelre
szolgál, valamint a legtöbb terméket a számítógép
kikapcsolt állapotában is tölti.
– és –
Hátulnézet
3
Részegység
Leírás
USB Type-C-csatlakozóval rendelkező
megjelenítőeszköz csatlakoztatására szolgál, és
DisplayPort-kimenetként funkcionál.
MEGJEGYZÉS: Adapterekre és/vagy kábelekre
lehet szükség (külön vásárolhatók meg).
Alulnézet
Részegység
Leírás
Szellőzőnyílás
Szellőzést biztosít a belső alkatrészek hűtéséhez.
MEGJEGYZÉS: A készülékben lévő ventilátor automatikusan
bekapcsol, hogy hűtse a belső alkatrészeket, és meggátolja a
túlmelegedést. Az, hogy az átlagos használat során a belső
ventilátor be- és kikapcsol, nem rendellenes jelenség.
Címkék
A számítógépre rögzített címkék olyan információkat tartalmaznak, amelyekre a számítógép hibáinak
elhárításakor, illetve külföldi utazáskor lehet szükség.
FONTOS:
●
A jelen részben bemutatott összes címke a számítógép aljára van ragasztva.
Szervizcímke – fontos információkat tartalmaz a számítógép azonosításához. Ha az ügyfélszolgálathoz
fordul, valószínűleg meg kell adnia a sorozatszámot, a termékszámot és a típusszámot. Keresse meg
ezeket a számokat, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.
A szervizcímke az alábbi példákhoz hasonlóan néz ki. Tekintse meg azt az ábrát, amely a legjobban
hasonlít az Ön számítógépén található szervizcímkére.
4
1. fejezet Ismerkedés a Chromebox-eszközzel
Összetevő
(1)
Sorozatszám
(2)
Típusszám (csak egyes termékeken)
(3)
Termékszám
(4)
A jótállás időtartama
●
Hatósági címke (címkék) – A számítógépre vonatkozó hatósági információkat tartalmaz(nak).
●
A vezeték nélküli eszközök tanúsítványcímkéi – információkat tartalmaznak az opcionális vezeték
nélküli eszközökről, és felsorolják azon országok vagy térségek hatóságainak jóváhagyási jelzéseit,
amelyekben az eszköz használatát engedélyezik.
Címkék
5
2
Opcionális billentyűzet és egér használata
Külső billentyűzet és egér csatlakoztatásával gépelhet, elemeket választhat ki, görgethet, és egyéb
műveleteket is elvégezhet. A billentyűzet műveletbillentyűivel és gyorsbillentyűivel pedig meghatározott
funkciókat hajthat végre.
TIPP: A HP Chrome-kompatibilis billentyűzet használatát javasolja az eszközhöz. Előfordulhat, hogy a nem
Chrome-kompatibilis billentyűzetek eltérő műveletbillentyű-funkciókkal rendelkeznek. Chrome-kompatibilis
billentyűzet kereséséhez látogasson el a www.hp.com webhelyre.
A műveletbillentyűk használata
A műveletbillentyűkre és a billentyűparancsokra vonatkozó további információk:
https://support.google.com/chromebook/answer/183101. Válassza ki a kívánt nyelvet a lap alján.
Ikon
6
Billentyű
Leírás
esc
Aktiválja a számítógép bizonyos funkcióit, amikor más billentyűkkel, például a Tab vagy a
Shift billentyűkkel együtt nyomja le.
Vissza
Megjeleníti a böngészőelőzmények előző oldalát.
Előre
Megjeleníti a böngészőelőzmények következő oldalát.
Újratöltés
Újratölti az aktuális oldalt.
Teljes képernyő
Teljes képernyős módban nyitja meg az oldalt.
Alkalmazások
megjelenítése
Megnyitott alkalmazások megjelenítése.
Fényerő csökkentése
A billentyű lenyomásával fokozatosan csökkenthető a képernyő fényereje.
Fényerő növelése
A billentyű lenyomásával fokozatosan növelhető a képernyő fényereje.
Elnémítás
Elnémítja vagy visszaállítja a hangszórót.
Hangerő csökkentése
A billentyű nyomva tartásával fokozatosan csökkenthető a hangszóró hangereje.
Hangerő növelése
A billentyű lenyomásával fokozatosan növelhető a hangszóró hangereje.
MEGJEGYZÉS:
készíthet.
2. fejezet Opcionális billentyűzet és egér használata
Ha ezt a billentyűt a ctrl billentyűvel együtt nyomja le, képernyőfelvételt
3
A Chromebox használata
HP-eszközét számos időtöltéshez használhatja: meghallgathatja és kezelheti zenefájljait, illetve filmeket
tölthet le és nézhet meg. Ha pedig még sokoldalúbb szórakoztató központtá kívánja átalakítani az eszközt,
külső eszközöket – például monitort, kivetítőt, tévét, hangszórókat és fejhallgatót – is csatlakoztathat hozzá.
Hangeszközök használata
Az eszközön zenéket tölthet le és hallgathat meg, internetes zenét (így rádiót is) hallgathat, hangot rögzíthet,
illetve multimédiás anyagokat készíthet hang és videó keverésével. A hangélmény fokozására külső
eszközök, például hangszórók vagy fejhallgatók csatlakoztathatók.
Hangszórók csatlakoztatása
A vezetékes hangszórókat az eszközön lévő USB-porton vagy a hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozón
keresztül lehet csatlakoztatni az eszközhöz.
A vezeték nélküli hangszórókat a gyártó útmutatása szerint csatlakoztassa az eszközhöz. Ha HDhangszórókat szeretne csatlakoztatni az eszközhöz, olvassa el a következő részt: HDMI TV vagy monitor
csatlakoztatása 7. oldal. A hangszórók csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerő-beállítást.
Fejhallgató csatlakoztatása
A vezetékes fejhallgatót az eszköz fejhallgatóaljzatához csatlakoztathatja.
A vezeték nélküli fejhallgatókat a gyártó útmutatása szerint csatlakoztassa az eszközhöz.
FIGYELEM! A halláskárosodás elkerülése érdekében csökkentse a hangerőt a fejhallgató, fülhallgató vagy
mikrofonos fejhallgató felhelyezése előtt. További biztonsági információkat a Jogi, biztonsági és
környezetvédelmi tudnivalók című dokumentum tartalmaz.
A videoeszközök használata
A Chromebox egy nagy teljesítményű videoeszköz, amely lehetővé teszi a kedvenc webhelyeiről érkező
video-adatfolyamok megtekintését, valamint videók és filmek letöltését, majd későbbi megtekintését
anélkül, hogy hálózathoz kellene csatlakoznia.
Az eszközhöz külső monitort, kivetítőt vagy tévékészüléket is csatlakoztathat valamelyik videocsatlakozón
keresztül. Eszközén egy nagy felbontású multimédiás (HDMI-) port is található, amelyhez nagy felbontású
monitor és tévékészülék csatlakoztatható, és van egy DisplayPort-csatlakozó is a DisplayPort-kompatibilis
eszközök csatlakoztatásához.
FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a külső eszközt a Chromebox megfelelő portjához és megfelelő kábellel
csatlakoztassa. Ellenőrizze az eszköz gyártójának utasításait.
HDMI TV vagy monitor csatlakoztatása
MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy HDMI-eszközt csatlakoztasson a Chromeboxhoz, egy külön megvásárolható
HDMI-kábel szükséges.
Hangeszközök használata
7
Ha nagy felbontású tévékészüléken vagy monitoron szeretne videókat megjeleníteni, a következő útmutatás
szerint csatlakoztassa a nagy felbontású eszközt:
1.
Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a Chromebox HDMI-portjához.
2.
A kábel másik végét dugja be a nagy felbontású tévékészülékbe vagy monitorba.
3.
A Chrome-asztal ekkor megjelenik a megjelenítőeszközön.
Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz
A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz kövesse az alábbi lépéseket.
1.
A Chrome asztalán kattintson a Chrome menüre, és válassza az Elérhető vezeték nélküli hálózatok
lehetőséget, vagy válassza ki a vezeték nélküli kapcsolat ikonját
a képernyő jobb alsó részén
található állapotterületen.
2.
Válassza ki azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván, majd kattintson a Csatlakozás
parancsra.
3.
Adja meg a kért jelszavakat és titkosítási kulcsokat. A jelszóval és/vagy titkosítási kulccsal védett
hálózatot a biztonságos kapcsolat ikonja jelzi
. Amennyiben további információra van szüksége,
forduljon a hálózati rendszergazdához.
A LAN hálózaton keresztül történő bekapcsolás (Wake on LAN,
WOL) funkció engedélyezése és letiltása
A LAN hálózaton keresztül történő bekapcsolás (Wake on LAN, WOL) egy olyan funkció, ami lehetővé teszi,
hogy bekapcsolja az eszközt egy helyi (LAN) hálózaton keresztül küldött üzenet segítségével.
MEGJEGYZÉS: A LAN hálózaton keresztül történő bekapcsolás csak akkor működik, ha csatlakoztatva van
egy LAN-kábel. A rendszer újraindítását követően a WOL visszaáll az alapértelmezett beállításra (WOL
engedélyezve).
MEGJEGYZÉS: A WOL funkció eléréséhez helyreállítást kell kezdeményezni, és be kell lépni fejlesztői módba.
A továbblépés előtt győződjön meg róla, hogy az összes fájlt mentette a felhőbe vagy egy külső meghajtóra.
8
3. fejezet A Chromebox használata
A WOL engedélyezésének és letiltásának folyamata az operációs rendszer frissítésével változhat. További
információkért és frissítésekért keresse fel a http://www.hp.com/support webhelyet, és válassza ki az
országát. Válassza a Készülék keresése lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az
eszköz dokumentációjának kikereséséhez. A fejlesztői módról a következő oldalon is találhat információkat:
http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices.
A funkciót az alábbiak szerint kapcsolhatja ki és be:
1.
A WOL-beállítások módosításához be kell lépni a fejlesztői módba. Ahhoz, hogyan léphet be a fejlesztői
módba egy adott eszközön, lásd: http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-forchrome-os-devices.
2.
A fejlesztői mód elindítását követően a rendszer automatikusan újraindul, majd felszólítja a nyelv és a
billentyűzetkiosztás újbóli megadására és a felhasználói fiókba való bejelentkezésre.
3.
A bejelentkezés után megjelenik a Chrome asztala. Ezt követően nyomja le a Ctrl + Alt + F2 vagy a Ctrl +
Alt + → billentyűkombinációt a konzol módba való belépéshez.
4.
A konzolképernyőn írja be a root kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
5.
A következő parancssorba írja be az ethtool -s eth0 wol d parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt
a WOL funkció letiltásához. A WOL funkció engedélyezéséhez írja be az ethtool –s eth0 wol g parancsot,
majd nyomja le az Enter billentyűt.
6.
A Chrome asztalára való visszatéréshez nyomja le a Ctrl + Alt + F1 vagy a Ctrl + Alt + →
billentyűkombinációt.
MEGJEGYZÉS: A LAN hálózaton keresztül történő bekapcsolás módosításai csak akkor lépnek érvénybe, ha
a LAN-kábel csatlakoztatva van. A rendszer újraindítását követően a WOL visszaáll az alapértelmezett
beállításra (WOL engedélyezve).
Alkalmazások kezelése
A Chromebox munkavégzést segítő és szórakoztatási képességeinek kiterjesztésére számos ingyenes és
fizetős alkalmazás áll rendelkezésére, amelyeket közvetlenül az eszközre lehet letölteni.
Alkalmazások kereséséhez és telepítéséhez látogassa meg a Chrome webáruházat a
https://chrome.google.com/webstore/user/purchases#user/purchases címen. Az áruház használatához
Google-fiók szükséges, de a bolt számon tart egy listát az Ön által valaha telepített összes alkalmazásról,
még akkor is, ha azóta már eltávolította azokat. Ennek köszönhetően soha nem veszít el egyetlen
alkalmazást sem az operációs rendszer újratelepítése miatt. Az alkalmazások automatikusan frissülnek, ami
biztosítja, hogy az Ön készülékén mindig a legújabb verzió legyen telepítve.
Egy telepített alkalmazás megnyitásához tegye a következőt:
▲
Kattintson az indító ikonra
, és válassza ki az alkalmazást a listáról, vagy válassza ki a kívánt
alkalmazás ikonját a főképernyő alsó részén található polcon rögzített alkalmazások közül.
Ha rögzíteni szeretne egy alkalmazást a főképernyő polcán, vagy el szeretne távolítani onnan egyet, tegye a
következőket:
▲
Kattintson az indító ikonra
, és jelölje ki az alkalmazást. Kattintson a jobb gombbal az
alkalmazásra, majd válassza a Rögzítés a polcon lehetőséget. Egy alkalmazás rögzítésének
feloldásához kattintson a jobb gombbal az alkalmazásra, majd válassza a Rögzítés feloldása
lehetőséget.
Alkalmazások kezelése
9
Egy alkalmazás eltávolításához tegye a következőt:
▲
Kattintson az indító ikonra
, és jelölje ki az alkalmazást. Kattintson a jobb gombbal az
alkalmazásra, majd válassza az Eltávolítás a Chrome rendszerből lehetőséget.
További információk az alkalmazások kezelésével kapcsolatban: https://support.google.com/
chrome_webstore/answer/1053346?hl=en.
10
3. fejezet A Chromebox használata
4
A Chromebox és az adatok biztonságossá
tétele
Az eszközbiztonság elengedhetetlen az adatok bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre
állásának a védelméhez. Szabványos biztonsági megoldások és külső gyártótól származó szoftverek
nyújthatnak védelmet az eszköz számára számos különféle kockázattal, például a vírusokkal, férgekkel és a
rosszindulatú kódok más típusaival szemben.
Ha bejelentkezik Chrome-eszközére, és engedélyezi a szinkronizálást, a Chrome a Google-fiókjához tartozó
hitelesítő adatok használatával titkosítja szinkronizált jelszavait, biztonságossá téve ezzel adatait. Dönthet
úgy is, hogy egy szinkronizálási jelszó használatával az összes szinkronizált adatát titkosítja. A
szinkronizálási jelszót az eszköz tárolja, és nem küldi el a Google-nak. További információk az adatok
szinkronizálásával kapcsolatban: https://support.google.com/chrome/answer/1181035?hl=en .
FONTOS: Előfordulhat, hogy a fejezetben felsoroltak közül egyes biztonsági szolgáltatások az Ön eszközén
nem érhetők el.
Az eszközt fenyegető veszélyek
Biztonsági szolgáltatás
Az eszköz illetéktelen használata
Bekapcsolási jelszó
Vírusok
Vírusvédelmi szoftver
Az eszközt fenyegető aktuális vagy jövőbeli veszélyforrások
Szoftverfrissítések
Az eszköz illetéktelen eltulajdonítása
A biztonsági kábelzár
A vezeték nélküli hálózat biztonságossá tétele
A vezeték nélküli hálózat beállításakor mindig engedélyezze a biztonsági szolgáltatásokat.
Szoftveralkalmazások és adatok biztonsági mentése
Az alkalmazások frissítése automatikusan zajlik, a Chrome internetes áruház pedig nyilvántartja a korábbi
letöltéseket és vásárlásokat. A Google emellett a legutóbb szinkronizált beállításokat is automatikusan
menti. Ha helyreállítást kell végrehajtania az eszközön, a Google-fiókkal való bejelentkezést követően
automatikusan lekérheti a beállításokat, kedvenceket és alkalmazásokat.
Javasoljuk, hogy a fontos dokumentumokat és fájlokat mentse USB flash meghajtóra, memóriakártyára,
külső merevlemez-meghajtóra vagy a felhőalapú Google-tárhelyre. A fájlokat bármikor mentheti a felhőbe,
ha a fájlok mentési helyeként a Google Drive tárhelyet választja.
A Chromebox helyreállítása
Ha valaki másnak kívánja átadni a Chromeboxot, alaphelyzetbe szeretné állítani a tulajdonosi engedélyeket,
vagy problémái merülnek fel a fiókprofillal kapcsolatban, az eszköz alaphelyzetbe állításával törölheti az
összes helyi felhasználói adatot.
A vezeték nélküli hálózat biztonságossá tétele
11
MEGJEGYZÉS: Ha az eszközt visszaállítja gyári állapotba, az eszközön tárolt összes adat – beleértve az
engedélyeket, beállításokat és a felhasználó tulajdonában álló fájlokat – törlődik. Az eszköz alaphelyzetbe
állítása nincs hatással a fiókokra vagy az azokkal szinkronizált adatokra.
1.
Kattintson a jobb alsó sarokban található állapotterületre.
2.
Válassza a Beállítások, majd a Speciális beállítások megjelenítése elemet.
3.
Keresse meg a „Visszaállítás” részt, és kattintson a Visszaállítás elemre.
4.
Megnyílik egy párbeszédpanel. Válassza az Újraindítás parancsot.
Részletesebb információk a Chromebox alaphelyzetbe állításáról: https://support.google.com/chromebook/
answer/183084.
Opcionális biztonsági kábel használata
A külön megvásárolható biztonsági kábelzár funkciója az elriasztás; nem feltétlenül képes megakadályozni
az eszköz illetéktelen használatát vagy ellopását. A biztonsági kábel csak egy a számos módszer közül,
amelyeket egy átfogó biztonsági megoldás részeként ajánlott használni a lopás megakadályozása
érdekében.
A biztonsági kábel befűzőnyílása a Chromebox esetében kis mértékben eltérhet az ábrán bemutatottaktól.
További információk a biztonsági kábel befűzőnyílásának helyéről az eszközön: Ismerkedés a Chromeboxeszközzel, 1. oldal.
12
1.
Hurkolja a biztonsági kábelzárat egy rögzített tárgy köré.
2.
Helyezze a kulcsot (1) a kábelzárba (2).
3.
Helyezze a biztonsági kábelzárat a biztonsági kábel befűzőnyílásába (3) az eszközön, majd zárja le a
biztonsági kábelzárat a kulccsal.
4.
Távolítsa el a kulcsot, és tárolja biztonságos helyen.
4. fejezet A Chromebox és az adatok biztonságossá tétele
5
Nyomtatás
A következő módszerek egyikével nyomtathat a számítógépről:
●
Nyomtatás a Google ChromeTM böngészőből
●
Nyomtatás a Google CloudTM Print webes nyomtatási szolgáltatással
MEGJEGYZÉS: Ha a HP Print for Chrome alkalmazást használja, a nyomtató nem regisztrálható a Google
Cloud Print szolgáltatással.
Nyomtatás a Google Chrome böngészőből
A Google Chrome böngészőből történő nyomtatáshoz használja a HP Print for Chrome alkalmazást. A HP
Print for Chrome alkalmazást a Chrome Internetes áruházból töltheti le. További információkat a HP
webhelyén talál.
1.
Keresse fel a http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true webhelyet.
2.
Válasszon országot.
3.
Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Nyomtatás a Google Cloud Print webes nyomtatási
szolgáltatással
A Google Cloud Print webes nyomtatási szolgáltatás egy ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével
biztonságosan nyomtathat dokumentumokat és fényképeket a számítógépről. Az előfeltételekkel és a
Google Cloud Print használatának lépéseivel kapcsolatos információkért látogasson el a HP webhelyére.
1.
Keresse fel a http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true webhelyet.
2.
Válasszon országot.
3.
Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Nyomtatás a Google Chrome böngészőből
13
6
A HP további információforrásai
A HP további információforrásai
Ebből a táblázatból megtudhatja, hol találhatók többek között a termékkel kapcsolatos részletes
információkat biztosító források és útmutatók.
Információforrás
Tartalom
Üzembehelyezési útmutató
●
A számítógép üzembe helyezése
●
A számítógép összetevőinek bemutatása
HP webhely
●
Támogatási információk
A legfrissebb felhasználói útmutató eléréséhez keresse fel
a http://www.hp.com/support oldalt, és kövesse az
utasításokat a termék megtalálásához. Ezután válassza a
Felhasználói útmutatók pontot.
●
Alkatrészek rendelése és további segítség
●
Az eszközhöz elérhető kiegészítők
Nemzetközi támogatás
●
Online csevegés HP technikussal
A terméktámogatás eléréséhez a saját nyelvén keresse fel
a http://www.hp.com/support webhelyet, és válassza ki az
országát.
●
Támogatási telefonszámok
●
HP szervizközpontok
Biztonsági és kényelmi útmutató
●
A munkakörnyezet helyes kialakítása
Keresse fel a http://www.hp.com/ergo webhelyet.
●
Irányelvek a testtartással és a munkaszokásokkal kapcsolatban,
amelyekkel nagyobb kényelem biztosítható, és csökkenthető az
egészségügyi problémák kockázata
●
Elektromos és mechanikai biztonsági tudnivalók
Jogi, biztonsági és környezetvédelmi tudnivalók
●
Jogi és biztonsági tudnivalók
Ez az útmutató a dobozban található.
●
Az elhasznált akkumulátorok kezelése
Korlátozott jótállás*
●
Jótállásra vonatkozó információk
Keresse fel a http://www.hp.com/go/orderdocuments
webhelyet.
*A HP korlátozott jótállás a terméken található felhasználói útmutatókban és/vagy a dobozban található CD-/DVD-lemezen található.
Egyes országokban vagy régiókban a HP a jótállás nyomtatott példányát is mellékelheti a termékhez. Azokban az országokban/
régiókban, ahol a jótállás nyomtatott formában nem áll rendelkezésre, a nyomtatott verziót a http://www.hp.com/go/orderdocuments
címen igényelheti. Az Ázsiában és a Csendes-óceán térségében vásárolt termékek esetén a HP részére a következő címre írhat: POD,
PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Tüntesse fel a termék nevét, valamint saját nevét, telefonszámát és
postacímét.
14
6. fejezet A HP további információforrásai
7
Elektrosztatikus kisülés
Az elektrosztatikus kisülés két objektum érintkezésekor felszabaduló sztatikus elektromosság – ezt az
áramütést érzékelheti például akkor, amikor átsétál egy szőnyegen, majd megfog egy fémkilincset.
Az ujjakból vagy más elektrosztatikus vezetőből származó elektrosztatikus kisülés károsodást okozhat az
elektronikus részegységekben.
A számítógép és a meghajtók sérülését, valamint az adatvesztést megelőzendő tartsa be a következő
óvintézkedéseket:
●
Ha az eltávolításra vagy beszerelésre vonatkozó útmutatásnak megfelelően ki kell húznia a
számítógépet, győződjön meg arról, hogy megfelelően földelve van a számítógép.
●
Tartsa a részegységeket antisztatikus védőtasakban, amíg készen nem áll a behelyezésükre.
●
Ne nyúljon a tüskékhez, érintkezőkhöz és a nyomtatott áramkörökhöz. A lehető legkevesebbszer
nyúljon az elektronikus alkatrészekhez.
●
Használjon nem mágneses eszközöket.
●
A részegységek megérintése előtt egy festetlen fémfelület megérintésével vezesse el magáról a
sztatikus elektromosságot.
●
Ha valamelyik részegységet eltávolítja, tegye antisztatikus tokba.
15
8
Kisegítő lehetőségek
Kisegítő lehetőségek
A HP törekvése, hogy a sokszínűséget, a befogadást, valamint a munkát és a magánéletet a vállalat életének
szerves részévé tegye, és azok minden tevékenységünkben megjelenjenek. Íme néhány példa, hogyan
hozzuk a különbözőség segítségével létre azt a befogadó környezetet, amelynek célkitűzése, hogy
globálisan megossza az emberekkel a technológiában rejlő lehetőségeket.
A szükséges technológiai eszközök nyomában
A technológia segítségével kibontakoztathatja az Önben rejlő lehetőségeket. A kisegítő technológiák eltörlik
az akadályokat, és a segítségükkel megvalósíthatja a függetlenséget otthon, a munkájában és a
közösségben egyaránt. A kisegítő technológiák segítségével fejlesztheti, megőrizheti és javíthatja az
elektronikus és információs technológiák, többek között az asztali és noteszgépek, a táblagépek, a
mobiltelefonok és a nyomtatók funkcionális képességeit. További információ: A legjobb kisegítő technológiák
nyomában 17. oldal.
A HP kötelezettségvállalása
A HP elkötelezett abban, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljon, amelyek fogyatékkal élő
embertársaink számára is elérhetők. Ez a kötelezettségvállalás motiválja a vállalat sokszínűségi
célkitűzéseit, és segít elérnünk, hogy a technológia előnyeit mindenki számára elérhetővé tegyük.
Akadálymentesítési célkitűzésünk olyan termékek és szolgáltatások tervezése, előállítása és értékesítése,
amelyeket magukban vagy a megfelelő kisegítő eszközökkel bárki használhat, a fogyatékkal élőket is
beleértve.
E célkitűzés megvalósításához a kisegítő technológiákra vonatkozó jelen nyilatkozatban hét központi célt
definiálunk, amelyek meghatározzák céges működésünket. A HP minden vezetőjétől és alkalmazottjától
elvárjuk, hogy ezeket a célokat és azok megvalósítását beosztása és felelősségi köre szerint támogassa:
16
●
A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos problémák megismertetése a vállalaton belül, és a szükséges
képzések biztosítása, amelyeken keresztül alkalmazottaink elsajátíthatják a kisegítő termékek és
szolgáltatások tervezésével, előállításával, értékesítésével és szállításával kapcsolatos ismereteket.
●
A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos irányelvek kidolgozása a termékekhez és szolgáltatásokhoz, és
az irányelvek bevezettetése a termékfejlesztési csapatokkal, ahol ez a versenyképesség figyelembe
vételével, műszakilag és gazdaságosságilag kivitelezhető.
●
A fogyatékkal élők bevonása a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos irányelvek kidolgozásába, valamint
a termékek és szolgáltatások fejlesztésébe és tesztelésébe.
●
A kisegítő funkciók dokumentálása, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos
információk nyilvánosan elérhetővé tétele hozzáférhető formában.
●
Partnerkapcsolatok kialakítása a kisegítő technológiákat és megoldásokat kínáló vezető
szolgáltatókkal.
●
A belső és külső kutatások és fejlesztések támogatása, amelyek célja a termékeink és szolgáltatásaink
szempontjából releváns kisegítő technológiák javítása.
●
A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos iparági szabványok és irányelvek támogatása és részvétel azok
kidolgozásában.
8. fejezet Kisegítő lehetőségek
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
Az IAAP nonprofit szövetség célja a kisegítő lehetőségek terjesztése hálózatépítés, oktatás és tanúsítás
révén. A szövetség célkitűzése, hogy támogassa a kisegítő lehetőségekkel/akadálymentesítéssel foglalkozó
szakemberek szakmai pályáját, valamint hogy segítsen a különféle szervezeteknek integrálni a kisegítő
lehetőségeket termékeikbe és infrastruktúráikba.
A szövetség egyik alapító tagjaként a többi szervezettel együtt a HP is részt vállal a kisegítő technológiák
fejlesztésében. Jelen kötelezettségvállalásunk is a vállalat akadálymentesítési célkitűzését szolgálja,
miszerint olyan termékeket és szolgáltatásokat törekszünk tervezni, előállítani és értékesíteni, amelyeket a
fogyatékkal élők is könnyen használhatnak.
Az IAAP a világ minden táján tevékeny szakemberek, diákok és szervezetek összekapcsolásával, ismereteik
egymással való megosztásával járul hozzá a szakmai fejlődéshez. Amennyiben további részleteket szeretne
megtudni, a http://www.accessibilityassociation.org webhelyen csatlakozhat az online közösséghez,
feliratkozhat a hírlevelekre, és megismerheti a tagsági feltételeket.
A legjobb kisegítő technológiák nyomában
A technológiák használatával mindenkinek, beleértve a fogyatékkal élőket vagy a koruk miatt csökkent
képességű személyeket, képesnek kell lennie kommunikálni, önmagát kifejezni és kapcsolatban maradni a
külvilággal. A HP elkötelezett abban, hogy növelje alkalmazottai, ügyfelei és partnerei a kisegítő
lehetőségekkel kapcsolatos ismereteit. Könnyebben olvasható, nagyobb betűméret, a kezet pihentető
hangfelismerési funkcionalitás vagy bármely más, adott helyzetekben használható kisegítő technológia – a
HP termékei a bennük alkalmazott különféle kisegítő technológiáknak köszönhetően könnyebben
használhatóak. Hogyan válasszon?
Az igények felmérése
A technológia segítségével kibontakoztathatja az Önben rejlő lehetőségeket. A kisegítő technológiák eltörlik
az akadályokat, és a segítségükkel megvalósíthatja a függetlenséget otthon, a munkájában és a
közösségben egyaránt. A kisegítő technológiák (AT) segítségével fejlesztheti, megőrizheti és javíthatja az
elektronikus és információs technológiák, többek között az asztali és noteszgépek, a táblagépek, a
mobiltelefonok és a nyomtatók funkcionális képességeit.
Számos AT-termék közül válogathat. A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos megfelelő felmérés több termék
vizsgálatára is kiterjed, megválaszolja a kérdéseket, és segít kiválasztani a feltételeknek megfelelő legjobb
megoldást. Mint észre fogja venni, a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos felmérésekben érintett
szakemberek a legkülönfélébb területek képviselői lehetnek, többek között képesített fizikoterapeuták,
foglalkozásterapeuták és logopédusok. Emellett más, állami képesítéssel nem rendelkező szakemberek is
szolgálhatnak információkkal a felméréshez. Érdemes az ilyen szakemberek gyakorlatáról, szakterületéről és
munkadíjáról előzetesen tájékozódnia, hogy megállapíthassa, megfelelnek-e az igényeinek.
A HP asztali és táblagép termékeiben alkalmazott kisegítő technológiák
Az alábbi hivatkozások a HP különféle termékeiben alkalmazott kisegítő lehetőségekkel és technológiákkal
kapcsolatos információkat biztosítanak. Ezeknek a forrásanyagoknak a segítségével kiválaszthatja a
helyzetének leginkább megfelelő kisegítő technológiákat és termékeket.
●
HP Elite x3 – Kisegítő lehetőségek (Windows 10 Mobile)
●
HP asztali számítógépek – Windows 7 kisegítő lehetőségek
●
HP asztali számítógépek – Windows 8 kisegítő lehetőségek
●
HP asztali számítógépek – Windows 10 kisegítő lehetőségek
Kisegítő lehetőségek
17
●
HP Slate 7 táblagépek – A HP táblagépek kisegítő szolgáltatásainak engedélyezése (Android 4.1/Jelly
Bean)
●
HP SlateBook asztali számítógépek – Kisegítő lehetőségek engedélyezése (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
●
HP Chromebook számítógépek – HP Chromebook vagy Chromebox kisegítő szolgáltatásaink
engedélyezése (Chrome OS)
●
HP vásárlás – Perifériák beszerzése HP termékekhez
A HP termékek kisegítő szolgáltatásaival kapcsolatos további támogatásért lásd: Kapcsolatfelvétel az
ügyfélszolgálattal 22. oldal.
Külső partnerekre és szállítókra mutató további hivatkozások, ahonnan további segítséget kaphat:
●
A Microsoft kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos információk (Windows 7, Windows 8, Windows 10 és
Microsoft Office)
●
A Google-termékek kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos információk (Android, Chrome, Googlealkalmazások)
●
Kisegítő technológiák a fogyatékosság típusa alapján
●
Kisegítő technológiák a termék típusa alapján
●
Kisegítő technológiák gyártói a termékek leírásaival
●
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Szabványok és jogi környezet
Szabványok
A Szövetségi Beszerzési Szabályozás (Federal Acquisition Regulation, FAR) US Access Board által összeállított
508. szakasza a fizikai, érzékszervi vagy kognitív fogyatékossággal élők az információs és kommunikációs
technológiákhoz (IKT) való hozzáférését hivatott szabályozni. A szabványok a különféle típusú
technológiákra vonatkozó specifikus műszaki előírásokat tartalmaznak, valamint a szabályozás alá tartozó
termékek funkcionális képességeire vonatkozó teljesítményalapú követelményeket. A specifikus előírások
szoftverekre és operációs rendszerekre, webalapú információkra és alkalmazásokra, számítógépekre,
telekommunikációs termékekre, video- és multimédia-technológiákra, valamint önálló zárt termékekre
vonatkoznak.
376. sz. megbízás – EN 301 549
Az Európai Unió 376. sz. megbízásában foglalt EN 301 549 szabvány egy, az IKT termékek közbeszerzéséhez
használható online eszközkészlet alapjaként szolgál. A szabvány meghatározza az IKT-termékek és szolgáltatások kisegítő szolgáltatásaira vonatkozó funkcionális követelményeket, valamint leírja az ilyen
kisegítő lehetőségekre vonatkozó egyes követelmények teszteljárásait és kiértékelési módszertanát.
Webtartalmak kisegítő lehetőségeire vonatkozó irányelvek (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG)
A W3C webes kisegítő lehetőségekre vonatkozó kezdeményezés (Web Accessibility Initiative, WAI) részét
képező WCAG irányelvek segítségével a webtervezők és fejlesztők olyan webhelyeket hozhatnak létre,
amelyek a fogyatékkal élők és a koruk miatt csökkent képességű személyek igényeinek jobban megfelelnek.
A WCAG a kisegítő lehetőségek használatát a webes tartalmak (szövegek, képek, hang- és videotartalmak) és
a webalkalmazások teljes választékán támogatja. A WCAG pontosan tesztelhető, könnyen érthető és
használható, és teret hagy a webfejlesztőknek a rugalmas tervezésre. A WCAG 2.0 ISO/IEC 40500:2012tanúsítvánnyal is rendelkezik.
18
8. fejezet Kisegítő lehetőségek
A WCAG kifejezetten a vizuális, aurális, fizikai, kognitív vagy neurológiai fogyatékossággal rendelkező,
valamint a kisegítő szolgáltatásokra szoruló idősebb személyek által a web használata során tapasztalt
akadályok leküzdését célozza. A WCAG 2.0 meghatározza az elérhető tartalmak jellemzőit:
●
Észlelhető (például a képek helyett szöveges alternatívák használatával, a hanganyagok
feliratozásával, a megjelenítés állíthatóságával, valamint kontrasztos színbeállítások alkalmazásával)
●
Működtethető (billentyűzeten keresztüli elérés, kontrasztos színbeállítások, időzített bevitel,
rohammegelőző kialakítás, valamint navigálhatóság alkalmazásával)
●
Érthető (olvashatósági, kiszámíthatósági és beviteltámogatási szolgáltatások alkalmazásával)
●
Robusztus (például a kisegítő technológiákkal való kompatibilitás biztosításával)
Jogi és szabályozási környezet
Az informatikai eszközökhöz és az információkhoz való akadálymentes hozzáférés napjainkban egyre
nagyobb teret kap a törvényi szabályozásban. Ez a szakasz a fontosabb törvényekkel, szabályozásokkal és
szabványokkal kapcsolatos információkra mutató hivatkozásokat tartalmaz.
●
Egyesült Államok
●
Kanada
●
Európa
●
Egyesült Királyság
●
Ausztrália
●
Világszerte
Egyesült Államok
A rehabilitációs törvény 508. szakasza előírja, hogy a hivataloknak meg kell határozniuk, hogy mely
szabványok alkalmazandóak az IKT-beszerzésekre, az elérhető akadálymentesítő termékek és
szolgáltatások meghatározását célzó piackutatásokra, valamint az ilyen piackutatásaik eredményeinek
dokumentálására. A következő forrásanyagok segítséget nyújtanak az 508. szakaszban megfogalmazott
követelményeknek való megfeleléshez:
●
www.section508.gov
●
Kisegítő technológiák vásárlása
Az 508. szakaszban foglalt szabványokat jelenleg a U.S. Access Board éppen módosítja. Ez a frissítés új
technológiákra, valamint más területekre vonatkozik, ahol a szabványokat módosítani kell. További
információkért lásd: Az 508. szakasz módosítása.
A telekommunikációs törvény 255. szakaszának rendelkezései szerint a telekommunikációs termékeket és
szolgáltatásokat a fogyatékkal élők számára is elérhetővé kell tenni. Az FCC által kiadott szabályozás minden
otthoni vagy irodai hardveres és szoftveres telefonhálózati és telekommunikációs eszközre vonatkozik. Ilyen
eszközök a telefonok, a vezeték nélküli kézikészülékek, a faxgépek, az üzenetrögzítők és a csipogók. Az FCC
által kiadott szabályozás emellett alapszintű és speciális telekommunikációs szolgáltatásokra is vonatkozik,
beleértve a hagyományos telefonhívásokat, a hívásvárakoztatást, a gyorstárcsázást, a hívástovábbítást, a
számítógépes címtártámogatást, a hívásfelügyeletet, a hívóazonosítást, a híváskövetést és a hívásismétlést,
valamint a hangpostafiók- és interaktív hangválaszrendszereket, amelyekben a hívók választási menükben
navigálhatnak. További információkért lásd a Szövetségi Hírközlési Tanács (Federal Communications
Commission, FCC) rendelete 255. szakaszának információit.
Szabványok és jogi környezet
19
A 21. századi kommunikációs eszközök és a videók akadálymentesítését szabályozó törvény
(21st Century Communications and Video Accessibility Act, CVAA)
A CVAA törvény kiegészíti a szövetségi kommunikációs törvényt, hogy kiterjessze a fogyatékkal élők
hozzáférését a modern kommunikációs eszközökhöz, és az új digitális, szélessávú és mobil technológiák
bevonása érdekében módosítja a kisegítő lehetőségekre vonatkozóan az 1980-as és 1990-es években
hatályba lépett törvényeket. A szabályozások betartását az FCC felügyeli, és azok dokumentálása a 47 CFR
14. és 79. része szerint történik.
●
Az FCC a CVAA törvényre vonatkozó útmutatója
Az Egyesült Államokban hatályos egyéb törvények és kezdeményezések
●
A fogyatékkal élő amerikai polgárokra vonatkozó (Americans with Disabilities Act, ADA), a
telekommunikációs, a rehabilitációs és egyéb törvények
Kanada
A fogyatékkal élő ontariói polgárok számára elérhető kisegítő lehetőségekre vonatkozó törvény (Accessibility
for Ontarians with Disabilities Act) a kisegítő technológiákra vonatkozó szabványok kidolgozását és
bevezetését célozza a fogyatékkal élő ontariói polgárok számára elérhető termékek, szolgáltatások és
létesítmények akadálymentesítése céljából, illetve előírja a fogyatékkal élők bevonását a kisegítő
lehetőségekre vonatkozó szabványok kidolgozásának folyamatába. Az AODA első szabványa az
ügyfélszolgálatokra vonatkozó szabvány; azonban a közlekedésre, a munkavállalásra, valamint az
információkra és a kommunikációra vonatkozó szabványok kidolgozása is folyamatban van. Az AODA Ontario
kormányára, a törvényhozó testületre, a közszférába tartozó minden kijelölt szervezetre és minden egyéb
olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely árucikkeket, szolgáltatásokat vagy létesítményeket
kínál a köz vagy egyéb harmadik fél számára, és amelynek legalább egy alkalmazottja van Ontarióban;
továbbá a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos intézkedéseket 2025. január 1-ig bezárólag be kell vezetni.
További információkért lásd: A fogyatékkal élő ontariói polgárok számára elérhető kisegítő lehetőségekre
vonatkozó törvény (Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, AODA) .
Európa
Az EU 376. sz. megbízása alá tartozó ETSI műszaki jelentés, az ETSI DTR 102 612: „Emberi tényezők (Human
Factors, HF); A hozzáférhetőségre vonatkozó európai normák az információs és kommunikációs technológiák
(IKT) alá tartozó termékek és szolgáltatások terén lebonyolított közbeszerzésekben az (Az Európai Bizottság
M376 sz. megbízása, 1. fázis)” ki lett adva.
Háttér: A három Európai Szabványügyi Szervezet által felállított két párhuzamos projektcsapat hajtja végre
az Európai Bizottság a CEN, a CENELEC és az ETSI részére adott 376. sz. megbízását a hozzáférhetőségi
normák érvényesítésének támogatására az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alá tartozó
termékek és szolgáltatások terén („Mandate 376 to CEN, CENELEC and ETSI, in Support of Accessibility
Requirements for Public Procurement of Products and Services in the ICT Domain”).
Az ETSI DTR 102 612 jelentést az ETSI TC Emberi tényezők 333-as szakmai munkacsoport dolgozta ki. Az
STF333 munkacsoport által végzett munkával kapcsolatos további információkat (például a
referenciafeltételeket, a részletes munkafeladatok specifikációját, a munka ütemezését, a korábbi piszkozati
változatokat, a hozzáfűzött megjegyzések listáját, valamint a munkacsoport kapcsolattartási információit) a
333-as szakmai munkacsoportnál találja.
A megfelelő tesztelési és megfelelőségi sémák kiértékelésére vonatkozó részeket egy párhuzamos projekt
dolgozta ki, és a CEN BT/WG185/PT jelentésben olvasható. További információkért látogasson el a CEN
projektcsapat webhelyére. A két projekt szorosan összehangoltan folyik.
20
8. fejezet Kisegítő lehetőségek
●
A CEN projektcsapat
●
Az Európai Bizottság az elektronikus akadálymentesítésre vonatkozó megbízása (PDF, 46 KB)
●
A Bizottság az elektronikus akadálymentesítést csak alacsony szinten szabályozza
Egyesült Királyság
A fogyatékkal élők megkülönböztetéséről szóló 1995. évi törvény (Disability Discrimination Act, DDA) célja,
hogy a vakok és a fogyatékkal élők is használhassák az Egyesült Királyságban üzemelő webhelyeket.
●
W3C Egyesült Királyságbeli irányelvek
Ausztrália
Az ausztrál kormány bejelentette, hogy bevezeti a webes tartalmak akadálymentes elérésére vonatkozó
irányelveinek (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0-s változatát.
Az összes ausztrál kormányzati webhelynek 2012-ig A, 2015-ig AA szintű megfelelőséget kell elérnie. Az új
szabvány a 2000-ben a hivatalok számára előírt szabályzatként bevezetett WCAG 1.0 helyébe lép.
Világszerte
●
JTC1 akadálymentesítési szakmai munkacsoport (SWG-A)
●
G3ict: The Global Initiative for Inclusive ICT (A mindenki számra elérhető IKT technológiákat előmozdító
globális kezdeményezés)
●
Olaszország akadálymentesítési törvényei
●
A W3C webes akadálymentesítési kezdeményezése (Web Accessibility Initiative, WAI)
Az akadálymentesítésre vonatkozó hasznos forrásanyagok és
hivatkozások
Az alábbi szervezeteknél tájékozódhat a fogyatékosságokkal és a korral csökkenő képességekkel
kapcsolatban.
MEGJEGYZÉS: A lista nem teljes. A szervezeteket csak tájékoztatási céllal soroljuk fel. A HP nem vállal
felelősséget az interneten található információkkal és kapcsolattartási adatokkal kapcsolatban. Az egyes
szervezetek az oldalon való szerepeltetése nem jelenti a HP hozzájárulását.
Szervezetek
●
American Association of People with Disabilities (AAPD)
●
The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
●
Hearing Loss Association of America (HLAA)
●
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
●
Lighthouse International
●
National Association of the Deaf
●
National Federation of the Blind
●
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
Az akadálymentesítésre vonatkozó hasznos forrásanyagok és hivatkozások
21
●
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
●
A W3C webes akadálymentesítési kezdeményezése (Web Accessibility Initiative, WAI)
Oktatási intézmények
●
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
●
University of Wisconsin – Madison, Trace Center
●
A University of Minnesota számítógépes kényelmet megvalósító programja
Az akadálymentesítéssel kapcsolatos egyéb forrásanyagok
●
A fogyatékkal élő amerikai polgárokra vonatkozó törvény (Americans with Disabilities Act, ADA) műszaki
segítségnyújtási programja
●
Business & Disability hálózat
●
EnableMart
●
Európai Fogyatékosügyi Fórum
●
Job Accommodation Network
●
Microsoft Enable
●
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma – A Guide to Disability Rights Laws (Útmutató a
fogyatékkal élők jogait szabályozó törvényekhez)
A HP hivatkozásai
Webes kapcsolatfelvételi űrlapunk
A HP kényelmi és biztonsági útmutatója
A HP közszférába irányuló értékesítései
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal
MEGJEGYZÉS: A támogatás csak angol nyelven érhető el.
●
Azon siket vagy nagyothalló ügyfeleink, akiknek a HP termékek műszaki támogatásával vagy kisegítő
szolgáltatásaival kapcsolatos kérdése van:
●
●
22
TRS/VRS/WebCapTel használatával hétfőtől péntekig hegyvidéki idő szerint 06:00 és 21:00 között
hívhatják a +1 877 656 7058 telefonszámot.
Azon egyéb fogyatékkal élő vagy a koruk miatt csökkent képességű ügyfeleink, akiknek a HP termékek
műszaki támogatásával vagy kisegítő szolgáltatásaival kapcsolatos kérdése van, az alábbi lehetőségek
közül választhatnak:
●
Hétfőtől péntekig hegyvidéki idő szerint 06:00 és 21:00 között hívhatják a +1 888 259 5707
telefonszámot.
●
Kitölthetik a fogyatékkal élő vagy a koruk miatt csökkent képességű személyeknek szóló
kapcsolatfelvételi űrlapot.
8. fejezet Kisegítő lehetőségek
Tárgymutató
A
A HP kisegítő technológiákra
vonatkozó nyilatkozata 16
a HP Sleep and Charge
szolgáltatással ellátott USB Type-Cport helye 3
alkalmazások
alkalmazások kezelése 9
alulnézet 5
AT (kisegítő technológiák)
cél 16
keresés 17
Az 508. szakasz kisegítő
lehetőségekre vonatkozó
szabványai 18, 19
B
biztonsági kábel befűzőnyílása,
helye 1
biztonsági kábelzár, felszerelés 12
Bluetooth-címke 5
C
címkék
Bluetooth 5
hatósági 5
sorozatszám 4
szerviz 4
vezeték nélküli eszközök
tanúsítványa 5
WLAN 5
CS
csatlakozók
hangbemenet (mikrofon) 2
hangkimenet (fejhallgató) 2
E
egér
funkciók 6
használat 6
elektrosztatikus kisülés 15
F
fejhallgató- (hangkimeneti)
csatlakozó 2
felszerelés
opcionális biztonsági kábelzár
12
forrásanyagok, akadálymentesítés
21
H
hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozó
helye 2
hangkimeneti (fejhallgató-)
csatlakozó helye 2
hatósági információk
hatósági címke 5
vezeték nélküli eszközök
tanúsítványcímkéi 5
HDMI-port, csatlakozás 7
HDMI-port helye 3
I
információforrások 14
International Association of
Accessibility Professionals
17
K
kisegítő lehetőségek 16
kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos
igények felmérése 17
kisegítő technológiák (AT)
cél 16
keresés 17
Következő ablak 6
külső billentyűzet
funkciók 6
használat 6
M
memóriakártya helye 2
memóriakártya-olvasó helye 2
mikrofon- (hangbemeneti) csatlakozó
helye 2
műveletbillentyűk 6
elnémítás 6
előre 6
esc 6
fényerő csökkentése 6
fényerő növelése 6
hangerőcsökkentés 6
hangerőnövelés 6
teljes képernyő 6
vissza 6
N
nagyfelbontású eszközök,
csatlakoztatás 7
NY
nyílások
biztonsági kábel 1
memóriakártya-olvasó
nyomtatás 13
2
P
portok
HDMI 3, 7
USB 3.0 3
USB 3.0-töltő 2
USB Type-C HP Sleep and Charge
szolgáltatással 3
USB Type-C-port 1
R
részegységek
alulnézet 4
elölnézet 2
hátulnézet 3
jobb oldal 1
S
sorozatszám 4
sorozatszám, számítógép
4
SZ
szabványok és jogi környezet,
kisegítő lehetőségek 18
szellőzőnyílás helye 4
szervizcímke helye 4
Tárgymutató
23
szoftverek és adatok biztonsági
mentése 11
T
támogatás 14
terméknév és termékszám,
számítógép 4
U
USB 3.0-portok helye 3
USB 3.0-töltőportok helye 2
USB Type-C-port, helye 1
utazás a számítógéppel 5
Ü
ügyféltámogatás,
akadálymentesítés 22
V
vezeték nélküli eszköz
tanúsítványcímkéje 5
vezeték nélküli hálózat,
biztonságossá tétel 11
vezeték nélküli hálózat,
csatlakozás 8
videó 7
W
WLAN-címke 5
WLAN-eszköz 5
24
Tárgymutató
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising