HP Elite 7100 Microtower PC
Referentni priručnik za hardver
Računala HP Elite serije 7100 s vertikalnim minikućištem
© Autorska prava 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P. Ovdje
sadržane informacije podložne su izmjeni
bez prethodne najave.
Microsoft, Windows i Windows Vista su ili
zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili ostalim državama.
Jedina jamstva za HP-ove proizvode
navedena su u izričitim uvjetima ograničenih
jamstava priloženima uz te proizvode. Ništa
ovdje spomenuto ne smije se smatrati
dodatnim jamstvom. HP nije odgovoran za
tehničke pogreške ili pogreške pri
uređivanju, niti za propuste sadržane u ovom
tekstu.
Ovaj dokument sadrži patentirane
informacije koje su zaštićene autorskim
pravima. Niti jedan dio ovog dokumenta ne
smije se fotokopirati, reproducirati, niti
prevoditi na drugi jezik bez prethodnog
pisanog odobrenja tvrtke Hewlett-Packard.
Referentni priručnik za hardver
Računala HP Elite serije 7100 s vertikalnim
mini-kućištem
Prvo izdanje (prosinac 2009.)
Broj dijela dokumenta: 600958-BC1
O ovom priručniku
Ovaj vodič pruža osnovne informacije za nadogradnju ovih modela računala. Model prikazan u ovom
vodiču može se razlikovati od vašeg modela računala.
UPOZORENJE! Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati
tjelesne ozljede ili gubitak života.
OPREZ: Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati oštećenje
opreme ili gubitak podataka.
NAPOMENA: Ovako obilježeni tekst sadrži važne dodatne informacije.
HRWW
iii
iv
O ovom priručniku
HRWW
Sadržaj
Nadogradnje hardvera ........................................................................................................................................ 1
Upozorenja i mjere opreza ................................................................................................................... 1
Dodatne informacije ............................................................................................................................. 1
Skidanje pristupne ploče računala ....................................................................................................... 2
Vraćanje pristupne ploče računala na mjesto ...................................................................................... 3
Skidanje prednjeg štitnika .................................................................................................................... 4
Skidanje maske štitnika ........................................................................................................................ 5
Vraćanje prednjeg štitnika na njegovo mjesto ...................................................................................... 6
Ugradnja dodatne memorije ................................................................................................................. 7
DIMM-ovi ............................................................................................................................. 7
DDR3-SDRAM DIMM .......................................................................................................... 7
Ugradnja DIMM-ova ............................................................................................................. 8
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje ....................................................................................... 10
Razmještaj pogona ............................................................................................................................. 14
Ugradnja dodatnih pogona ................................................................................................................. 15
Uklanjanje optičkog pogona ............................................................................................... 17
Ugradnja optičkog pogona u ležište pogona veličine 5,25 inča ......................................... 18
Uklanjanje vanjskog pogona od 3,5 inča ........................................................................... 20
Instaliranje pogona u ležište vanjskog pogona od 3,5 inča ............................................... 20
Skidanje unutarnjega tvrdog diska veličine 3,5 inča .......................................................... 22
Ugradnja unutarnjega tvrdog diska veličine 3,5 inča ......................................................... 25
Zamjena baterije ................................................................................................................................. 28
Ugrađivanje sigurnosne brave ............................................................................................................ 31
HP/Kensington MicroSaver sigurnosna kabelska blokada ................................................ 31
Lokot .................................................................................................................................. 31
Sigurnosni lokot HP poslovnog računala ........................................................................... 32
HP sigurnosni sklop za kućište .......................................................................................... 34
Dodatak A Elektrostatičko pražnjenje ............................................................................................................ 35
Sprječavanje elektrostatičkih oštećenja ............................................................................................. 35
Načini uzemljenja ............................................................................................................................... 35
Dodatak B Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za isporuku .......................... 36
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje .......................................................................... 36
HRWW
v
Mjere opreza za optičke pogone ........................................................................................................ 37
Radni uvjeti ........................................................................................................................ 37
Čišćenje ............................................................................................................................. 37
Sigurnost ............................................................................................................................ 37
Priprema za prijevoz ........................................................................................................................... 37
Kazalo ................................................................................................................................................................ 38
vi
HRWW
Nadogradnje hardvera
Upozorenja i mjere opreza
Prije nadogradnje pažljivo pročitajte sve primjenjive upute, mjere opreza i upozorenja u ovom vodiču.
UPOZORENJE! Kako biste uklonili opasnost od tjelesnih ozljeda zbog električnog udara, vrelih
površina ili vatre:
Isključite naponski kabel iz zidne utičnice i pustite unutarnje dijelove sustava da se dovoljno ohlade prije
nego što ih dodirnete.
Nemojte priključivati telekomunikacijske ili telefonske priključke u priključnice mrežne kartice (NIC).
Nemojte onemogućavati uzemljenje na kabelu za napajanje. Uzemljeni utikač vrlo je važna sigurnosna
značajka.
Naponski kabel priključite u uzemljenu električnu utičnicu koja je uvijek lako dostupna.
Kako biste smanjili opasnost od nastanka ozbiljnih ozljeda, pročitajte Priručnik za sigurnost i
udobnost. U njemu su opisani ispravni postupci za uporabu, položaj tijela te zdravstvene i radne navike
korisnika računala, kao i važne informacije o sigurnosnim mjerama u slučaju električnih i mehaničkih
kvarova. Ovaj priručnik nalazi se na web-adresi http://www.hp.com/ergo.
UPOZORENJE! Unutra se nalaze dijelovi pod naponom i pomični dijelovi.
Isključite napajanje opreme prije uklanjanja kućišta.
Vratite i učvrstite kućište prije ponovnog uključivanja napajanja.
OPREZ: Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili ostale opreme. Prije
provedbe ovih postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete
uzemljeni metalni predmet. Više informacija potražite u odjeljku Elektrostatičko pražnjenje
na stranici 35.
Dokle god je računalo priključeno na izvor napajanja, matična ploča je pod naponom. Prije otvaranja
računala morate odspojiti kabel iz utičnice kako biste spriječili oštećivanje unutarnjih dijelova računala.
Dodatne informacije
Više informacija o uklanjanju i zamjeni hardverskih komponenata, upravljanju računalom, pomoćnom
programu Computer Setup i rješavanju problema na svom modelu računala potražite u priručniku za
održavanje i servis Maintenance and Service Guide (dostupan jedino na engleskom jeziku) na adresi
http://www.hp.com.
HRWW
Upozorenja i mjere opreza
1
Skidanje pristupne ploče računala
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati naponski kabel.
5.
Otpustite vijak (1) koji pričvršćuje pristupnu ploču na okvir računala.
6.
Povucite pristupnu ploču unatrag (2) oko 1,3 cm (0,5 inča) te je zatim podignite s uređaja.
NAPOMENA: Možda ćete htjeti položiti računalo na bočnu stranu kako biste ugradili unutarnje
dijelove. Pazite da strana s pristupnom pločom bude okrenuta prema gore.
Slika 1 Skidanje pristupne ploče računala
2
Nadogradnje hardvera
HRWW
Vraćanje pristupne ploče računala na mjesto
Postavite pristupnu ploču na okvir tako da strši izvan stražnje strane okvira računala oko 1,3 cm
(0,5 inča) te je gurnite na svoje mjesto (1). Provjerite je li utor za vijak poravnat s utorom u okviru i
zategnite ga (2).
Slika 2 Vraćanje pristupne ploče računala na njeno mjesto
HRWW
Vraćanje pristupne ploče računala na mjesto
3
Skidanje prednjeg štitnika
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati naponski kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Pritisnite prema van na tri jezičca na desnoj strani štitnika (1) te zatim okrenite desnu stranu štitnika
od okvira (2), a potom i lijevu stranu.
Slika 3 Skidanje prednjeg štitnika
4
Nadogradnje hardvera
HRWW
Skidanje maske štitnika
Na nekim modelima postoje prazne maske koje pokrivaju ležišta za vanjske pogone od 3,5 i 5,25 inča
i koje se prilikom ugradnje pogona moraju skinuti.
1.
Skidanje prednjeg štitnika
2.
Kako biste uklonili prazan štitnik veličine 5,25 inča, nježno ga okrenite i povucite dok se ne oslobodi
iz prednjeg štitnika (1), a zatim ga bacite. Ako prazan štitnik treba kasnije vratiti, zamjenski možete
naručiti od tvrtke HP.
3.
Kako biste uklonili prazan štitnik veličine 3,5 inča, pritisnite dva jezičca prema vanjskom lijevom
rubu štitnika (2), a zatim prazan štitnik povucite prema unutra kako biste ga oslobodili s prednjeg
štitnika (3).
Slika 4 Skidanje prazne maske štitnika
4.
HRWW
Zamjena prednjeg štitnika
Skidanje maske štitnika
5
Vraćanje prednjeg štitnika na njegovo mjesto
Umetnite tri kukice s lijeve strane štitnika u utore na okviru (1) i okrenite štitnik slijeva nadesno (2) tako
da sjedne na mjesto.
Slika 5 Vraćanje prednjeg štitnika na mjesto
6
Nadogradnje hardvera
HRWW
Ugradnja dodatne memorije
Računalo se isporučuje sa sinkroniziranom dinamičkom memorijom s izravnim pristupom i dvostrukom
brzinom prijenosa podataka 3 (DDR3-SDRAM) dvojnih memorijskih modula (DIMMs).
DIMM-ovi
Memorijski utori na matičnoj ploči mogu se popuniti s najviše četiri standardna DIMM modula. Memorijski
su utori popunjeni najmanje jednim tvornički ugrađenim DIMM modulom. Za dobivanje najveće
memorijske podrške na matičnu ploču možete ugraditi do 8 GB memorije.
DDR3-SDRAM DIMM
Za ispravan rad sustava DDR3-SDRAM DIMM-ovi moraju biti:
●
standardni 240-pinski
●
sukladni s ne-ECC PC3-10600 DDR3-1333 MHz bez međumemorije
●
1,5-voltni DDR3-SDRAM DIMM
Osim toga, DDR3-SDRAM DIMM-ovi moraju:
●
podržavati CAS latenciju 9 DDR3 1333 MHz (9-9-9 vrijeme)
●
sadržavati obvezne JEDEC SPD informacije
Računalo također podržava:
●
512-megabitnu, 1-gigabitnu i 2-gigabitnu ne-ECC memorijsku tehnologiju
●
jednostrane i dvostrane DIMM-ove
●
DIMM-ove koji koriste x8 i x16 DDR uređaje; DIMM-ovi koji koriste x4 SDRAM nisu podržani
NAPOMENA: Sustav neće pravilno raditi ako ugradite nepodržane DIMM-ove.
HRWW
Ugradnja dodatne memorije
7
Ugradnja DIMM-ova
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i
pričekati najmanje 30 sekunda da nestane zaostalo napajanje. Sve dok je računalo priključeno na izvor
mrežnog napajanja, memorijski moduli će biti pod naponom, bez obzira je li računalo uključeno.
Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon prisutan može dovesti do nepopravljivog
oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.
Utičnice memorijskog modula imaju pozlaćene metalne kontakte. Prilikom nadogradnje memorije, vrlo
je važno koristiti memorijske module s pozlaćenim kontaktima kako ne bi došlo do korozije i/ili oksidacije
izazvane međusobnim dodirom neuskladivih metala.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili dodatne kartice. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet. Više informacija potražite pod Elektrostatičko pražnjenje na stranici 35.
Pri rukovanju memorijskim modulom nemojte dodirivati kontakte. U suprotnome bi se modul mogao
oštetiti.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i
pričekati najmanje 30 sekunda da nestane zaostalo napajanje. Sve dok je računalo priključeno na
izvor mrežnog napajanja, memorijski moduli će biti pod naponom, bez obzira je li računalo
uključeno. Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok ima napona može dovesti do
nepopravljivog oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Pronađite utore za memorijske module na matičnoj ploči.
UPOZORENJE! Kako biste uklonili opasnost od tjelesnih ozljeda od vrućih površina, pustite
unutarnje dijelove sustava da se dovoljno ohlade prije nego što ih dodirnete.
8
Nadogradnje hardvera
HRWW
7.
Otvorite oba zasuna utora za memorijski modul (1) i u utor uložite memorijski modul (2).
NAPOMENA: DIMM utore popunite po sljedećem redoslijedu: DIMM2 (plavi) , DIMM4 (plavi),
DIMM1 (crni), zatim DIMM3 (crni). Najprije instalirajte velike module, a zatim manje module
(primjerice, najprije 2GB, zatim 1GB ili 512MB).
Slika 6 Ugradnja DIMM-a
NAPOMENA: Memorijski se modul može ugraditi samo na jedan način. Zarezani dio na modulu
namjestite prema jezičcu memorijskog utora.
8.
Pritisnite DIMM modul čvrsto u utor i provjerite je li potpuno uvučen i pravilno ugrađen. DIMM mora
biti sasvim uguran u utor i postavljen ravno u njega kako bi se izbjeglo oštećenje memorije.
Provjerite jesu li zasuni u zatvorenom položaju (3).
9.
Za ugradnju dodatnih modula ponavljajte korake 7 i 8.
10. Vratite pristupnu ploču računala na svoje mjesto.
11. Spojite opet naponski kabel i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo.. Računalo mora
automatski pri uključenju prepoznati dodatnu memoriju.
12. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
HRWW
Ugradnja dodatne memorije
9
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
Računalo ima tri PCI Express x1 utora za proširenje i jedan PCI Express x16. Ekspanzijski utori primaju
ekspanzijske kartice u punoj ili u pola visine.
NAPOMENA: U utor za proširenje PCI Express x16 možete ugraditi kartice za proširenje PCI Express
x1, x4, x8, ili x16.
Za vađenje, zamjenu ili dodavanje kartice za proširenje:
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati naponski kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Pronađite ispravni slobodni utor za proširenje na matičnoj ploči i odgovarajući utor za proširenje
na stražnjoj strani kućišta računala.
7.
Na stražnjoj strani računala brava poklopca utora pričvršćuje nosače kartice proširenja na mjesto.
Skinite vijak s brave poklopca utora i gurnite je prema gore kako biste je skinuli iz okvira.
Slika 7 Otvaranje brave poklopca utora
8.
10
Uklonite poklopac utora za proširenje ili postojeću karticu za proširenje prije ugradnje nove kartice
za proširenje.
Nadogradnje hardvera
HRWW
NAPOMENA: Isključite sve priključene kabele prije uklanjanja ugrađene kartice za proširenje.
a.
Ako karticu za proširenje ugrađujete u slobodni utor, izvucite jedan od poklopaca utora za
proširenje iz kućišta ili običnim odvijačem na stražnjoj ploči izvadite jedan od metalnih štitova
koji pokrivaju utor za proširenje. Obavezno uklonite odgovarajući štit kartice za proširenje koju
ugrađujete.
Slika 8 Skidanje poklopca utora za proširenje
b.
Ako vadite PCI Express x1 karticu držite je za oba kraja i pažljivo je pomičite naprijed i natrag
dok se priključnice ne odvoje od utora. Pazite da ne stružete karticom o ostale dijelove.
Slika 9 Uklanjanje PCI Express x1 kartice za proširenje
HRWW
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
11
c.
Ako uklanjate PCI Express x16 karticu, povucite hvataljku sa stražnje strane utora za karticu
i pozorno pomičite karticu naprijed-nazad dok se priključnice ne odvoje od utora. Pazite da
ne stružete karticom o ostale dijelove.
Slika 10 Uklanjanje PCI Express x16 kartice za proširenje
9.
Pohranite uklonjenu karticu u antistatičku ambalažu.
10. Ako nećete ugrađivati novu karticu za proširenje, postavite poklopac utora na otvoreni utor.
OPREZ: Nakon vađenja kartice za proširenje morate tu karticu zamijeniti novom ili staviti
poklopac utora za proširenje kako biste osigurali pravilno hlađenje unutarnjih dijelova tijekom
rada.
12
Nadogradnje hardvera
HRWW
11. Za ugradnju nove kartice za proširenje, držite je točno iznad utora za proširenje na matičnoj ploči,
a zatim pomaknite karticu prema stražnjoj strani okvira, kako bi dno nosača na kartici kliznulo u
maleni utor u okviru. Pritisnite karticu ravno prema dolje u utičnicu za proširenje na matičnoj ploči.
Slika 11 Ugradnja kartice za proširenje
NAPOMENA: Prilikom ugradnje kartice za proširenje čvrsto utisnite karticu tako da sve nožice
pravilno sjednu u utor na matičnoj ploči.
12. Vratite bravu poklopca za utor i pričvrstite je na mjesto vijkom kojeg ste prije skinuli.
Slika 12 Pričvršćivanje kartica za proširenje i poklopaca utora
13. Po potrebi povežite vanjske kabele s ugrađenom karticom. Po potrebi spojite unutarnje kabele na
matičnu ploču.
14. Vratite pristupnu ploču računala na svoje mjesto.
15. Spojite opet naponski kabel i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo.
HRWW
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
13
16. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
17. Ako je potrebno, ponovo podesite računalo. Dodatne upute o korištenju programa Computer Setup
potražite u Priručniku za pomoćni program Computer Setup (F10).
Razmještaj pogona
NAPOMENA: Model računala prikazan niže može se razlikovati od vašeg modela.
Slika 13 Razmještaj pogona
1
Dva ležišta za vanjske pogone od 5,25 inča za dodatne pogone (prikazani su
optički pogoni)
2
Jedno ležište za vanjski pogon od 3,5 inča za dodatni pogon (prikazan je čitač
kartica)
3
Ležište od 3,5 inča za primarni unutarnji tvrdi disk
4
Ležište sekundarnoga unutarnjeg tvrdog diska 8,9 cm (3,5 inča) za dodatni tvrdi
disk
Da biste provjerili vrstu, veličinu i kapacitet uređaja za pohranu instaliranih na računalu, pokrenite
Computer Setup (Postavljanje računala). Više informacija pronaći ćete u Priručniku za održavanje i
servis.
14
Nadogradnje hardvera
HRWW
Ugradnja dodatnih pogona
Prilikom ugradnje dodatnih pogona slijedite ove smjernice:
●
Glavni Serial ATA (SATA) tvrdi disk treba biti spojen na tamnoplavu primarnu SATA priključnicu
na matičnoj ploči.
●
Spojite sekundarni Serial ATA (SATA) tvrdi disk na bijelu SATA priključnicu na matičnoj ploči.
●
Prvi SATA optički pogon spojite na svjetloplavu SATA priključnicu na matičnoj ploči.
●
Drugi SATA optički pogon spojite na narančastu SATA priključnicu na matičnoj ploči.
●
Sustav ne podržava paralelne ATA (PATA) optičke pogone ili PATA tvrde diskove.
●
Ako je potrebno, HP je priložio dodatne vijke držača pogona na unutrašnjem dijelu prednje vanjske
strane koji služe učvršćivanju pogona u kavezu pogona. Tvrdi diskovi koriste standardne vijke 6-32.
Svi ostali pogoni koriste metričke vijke M3. HP-ovi priloženi standardni vijci 6-32 (1) su srebrne
boje. HP-ovi priloženi metrički vijci M3 (2) su crne boje.
Slika 14 Mjesto za pohranu dodatnih vijaka za pričvršćenje pogona
HRWW
Ugradnja dodatnih pogona
15
OPREZ: Kako ne bi došlo do oštećenja računala ili pogona i gubitka podataka:
Ako stavljate ili uklanjate pogon, pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava i isključite kabel
za napajanje. Pogon nemojte vaditi dok je računalo uključeno ili u mirovanju.
Prije rukovanja pogonom, pobrinite se da ispraznite statički elektricitet. Prilikom rukovanja pogonom
izbjegavajte dodirivanje kontakata. Više informacija o sprječavanju elektrostatičkog oštećenja potražite
u dodatku A, Elektrostatičko pražnjenje na stranici 35.
Pažljivo rukujte pogonom; nemojte ga ispustiti.
Ne rabite pretjeranu silu prilikom ugradnje pogona.
Izbjegavajte izlaganje tvrdog diska tekućinama, ekstremnim temperaturama ili proizvodima koji emitiraju
magnetska polja, kao što su monitori ili zvučnici.
Ako pogon trebate slati poštom, upakirajte ga u ambalažu s mjehurićima ili drugo prikladno zaštitno
pakiranje te na paketu naznačite “Lomljivo: pažljivo rukovati.”
16
Nadogradnje hardvera
HRWW
Uklanjanje optičkog pogona
OPREZ: Svi prijenosni mediji trebaju biti izvađeni iz pogona prije njegova vađenja iz računala.
Postupak vađenja optičkog pogona:
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču i prednji štitnik.
6.
Sa stražnje strane optičkog pogona iskopčajte napojni kabel (1) i podatkovni kabel (2).
OPREZ: Na nekim modelima kod iskapčanja kablova iz pogona morate pritisnuti zasun iznad
kabela za napajanje i podatkovnog kabela. Ako ne pritisnete zasun, može doći do oštećenja
kabelskih priključnica.
Slika 15 Iskopčavanje kabela za napajanje i podatkovnog kabela
HRWW
Ugradnja dodatnih pogona
17
7.
Uklonite dva vijka koji osiguravaju pogon u kućištu pogona (1), a zatim pogon izvucite unatrag i
izvadite iz okvira (2).
Slika 16 Vađenje optičkog pogona
Ugradnja optičkog pogona u ležište pogona veličine 5,25 inča
Postupak ugradnje dodatnog optičkog pogona veličine 5,25 inča:
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
18
5.
Skinite pristupnu ploču i prednji štitnik.
6.
Ako ugrađujete pogon u ležište koje je prekriveno praznom maskom, uklonite prednju masku te
uklonite masku štitnika. Više informacija potražite u odjeljku Skidanje maske štitnika
na stranici 5.
7.
Ako dodajete pogon u praznu donju pregradu za optički pogon, morate ukloniti pločicu za
izbacivanje iz pregrade. Kako biste to učinili, umetnite ravni odvijač u utor pločice za izbacivanje i
okrenite odvijač kako biste pločicu izbili iz kućišta. Odstranite pločicu za izbacivanje.
8.
Ako novi pogon ima vijke ugrađene sa strane pogodna, skinite ih prije umetanja pogona u okvir.
Nadogradnje hardvera
HRWW
9.
Pogurajte pogon unutra kroz prednji dio okvira (1) dok se štitnik na pogonu ne poravna s prednjim
štitnikom računala i ugradite dva M3 metrička vijka (2) kako je prikazano na slici niže.
NAPOMENA: Ako je potrebno, priloženi su dodatni pričvrsni vijci za pogon na unutrašnjosti
prednje maske. Crni metrički vijci M3 koriste se za optičke pogone. Položaj pričvrsnih vijaka
pronađite pomoću slike u odjeljku Ugradnja dodatnih pogona na stranici 15.
Slika 17 Ugradnja optičkog pogona
10. Ako konfiguracija sustava uključuje samo jedan optički pogon, spojite SATA podatkovni kabel na
svjetloplavu priključnicu matične ploče. Ako dodajete drugi optički pogon, spojite SATA podatkovni
kabel na narančastu priključnicu matične ploče.
11. Na stražnjoj strani optičkog pogona spojite napojni (1) i podatkovni (2) kabel.
Slika 18 Spajanje kabela za napajanje i podatkovnog kabela
12. Vratite prednji štitnik i pristupnu ploču.
13. Spojite napojni kabel i uključite računalo.
14. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
HRWW
Ugradnja dodatnih pogona
19
Sustav automatski prepoznaje pogon i ponovno konfigurira računalo.
Uklanjanje vanjskog pogona od 3,5 inča
OPREZ: Svi prijenosni mediji trebaju biti izvađeni iz pogona prije njegova vađenja iz računala.
NAPOMENA: Ležište pogona od 3,5 inča možda sadrži čitač medijskih kartica.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču i prednji štitnik.
6.
Isključite USB kabel iz matične ploče.
7.
Uklonite dva osiguravajuća vijka koji osiguravaju pogon u odjeljku (1), a zatim pogon izvucite prema
naprijed i izvadite iz odjeljka (2).
Slika 19 Uklanjanje uređaja od 3,5 inča (prikazan je čitač medijske kartice)
Instaliranje pogona u ležište vanjskog pogona od 3,5 inča
20
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
Nadogradnje hardvera
HRWW
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču i prednji štitnik.
6.
Ako instalirate čitač medijske kartice u ležište koje je prekriveno maskom štitnika, uklonite prednju
vanjsku stranu te uklonite masku štitnika. Više informacija potražite u odjeljku Skidanje maske
štitnika na stranici 5.
7.
Ako prvi put dodajete pogon u praznu pregradu, morate ukloniti pločicu za izbacivanje iz pregrade.
Da biste to učinili, umetnite ravni odvijač u utor pločice za izbacivanje i okrenite odvijač kako biste
pločicu izbili iz okvira. Odstranite pločicu za izbacivanje.
8.
Ako novi pogon ima vijke ugrađene sa strane pogodna, skinite ih prije umetanja pogona u okvir.
9.
Pogurajte pogon unutra kroz prednji dio okvira (1) dok se štitnik na pogonu ne poravna s prednjim
štitnikom računala i ugradite dva M3 metrička vijka (2) kako je prikazano na slici niže.
NAPOMENA: Ako je potrebno, priloženi su dodatni pričvrsni vijci za pogon na unutrašnjosti
prednje maske. Metrički vijci M3 koji se koriste za čitače medijskih kartica crne su boje. Položaj
pričvrsnih vijaka pronađite pomoću slike u odjeljku Ugradnja dodatnih pogona na stranici 15.
Slika 20 Instaliranje uređaja od 3,5 inča (prikazan je čitač medijske kartice)
10. Povežite USB kabel čitača medijske kartice s USB utikačem na matičnoj ploči s oznakom JUSB2.
11. Vratite prednji štitnik i pristupnu ploču.
12. Spojite napojni kabel i uključite računalo.
13. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
HRWW
Ugradnja dodatnih pogona
21
Skidanje unutarnjega tvrdog diska veličine 3,5 inča
NAPOMENA: Napravite sigurnosne kopije podataka sa staroga tvrdog diska prije njegova vađenja
kako biste ih mogli prebaciti na novi tvrdi disk.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati naponski kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Skinite dva vijka koji pričvršćuju kućište za tvrdi disk u okvir računala.
Slika 21 Uklanjanje vijaka s kućišta tvrdog diska
22
Nadogradnje hardvera
HRWW
7.
Pogurajte polugu sa strane kućišta tvrdog diska (1) prema dolje, a zatim pogurajte kućište tvrdog
diska s dna okvira (2) kako je niže prikazano.
Slika 22 Otpuštanje kućišta tvrdog diska
8.
Podignite kućište tvrdog diska iz okvira.
Slika 23 Uklanjanje kućišta tvrdog diska
HRWW
Ugradnja dodatnih pogona
23
9.
Iskopčajte naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.
OPREZ: Na nekim modelima kod iskapčanja kablova iz pogona morate pritisnuti zasun iznad
kabela za napajanje i podatkovnog kabela. Ako ne pritisnete zasun, može doći do oštećenja
kabelskih priključnica.
Slika 24 Odspajanje kabela s tvrdog diska
10. Uklonite četiri vijka koji osiguravaju tvrdi disk u kućištu tvrdog diska (1), a zatim tvrdi disk pogurajte
iz kućišta tvrdog diska (2).
Slika 25 Uklanjanje tvrdog diska
24
Nadogradnje hardvera
HRWW
Ugradnja unutarnjega tvrdog diska veličine 3,5 inča
1.
Za vađenje kaveza tvrdog diska te po potrebi postojećeg tvrdog diska slijedite korake opisane u
Skidanje unutarnjega tvrdog diska veličine 3,5 inča na stranici 22.
2.
Pogurajte novi pogon u kućište tvrdog diska (1), poravnavajući pogon s četiri utora u okviru.
Instalirajte četiri 6-32 standardna vijka koja pričvršćuju tvrdi disk na oklop tvrdog diska (2).
Provjerite jesu li kabeli tvrdog diska okrenuti prema vrhu oklopa.
NAPOMENA: Ako zamjenjujete stari pogon s novim, koristite četiri osiguravajuća vijka iz starog
pogona za instaliranje novog.
NAPOMENA: Ako ugrađujete drugi tvrdi disk, upotrijebite četiri standardna vijka 6-32 smještenih
na unutrašnjosti prednje maske. Vijci 6-32 su srebrne boje. Položaj pričvrsnih vijaka pronađite
pomoću slike u odjeljku Ugradnja dodatnih pogona na stranici 15.
Slika 26 Ugradnja tvrdog diska u kućište tvrdog diska
HRWW
Ugradnja dodatnih pogona
25
3.
Na stražnjoj strani tvrdog diska spojite naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2).
Slika 27 Spajanje kabela na tvrdi disk
OPREZ: Nikad ne gužvajte i ne presavijajte SATA podatkovni kabel na polumjer manji od 30 mm.
Oštro presavijanje može izazvati prekid unutarnjih vodova.
4.
Postavite kućište tvrdog diska u okvir (1), a zatim ga pogurajte prema dnu okvira dok ne sjedne na
mjesto (2).
Slika 28 Ugradnja kućišta tvrdog diska
26
Nadogradnje hardvera
HRWW
5.
Pričvrstite dva vijka koji pričvršćuju kućište za tvrdi disk u okvir računala.
Slika 29 Osiguravanje kućišta tvrdog diska
6.
Ako ugrađujete novi pogon, suprotni kraj podatkovnog kabela spojite na prikladnu priključnicu
matične ploče.
NAPOMENA: Ako sustav ima samo jedan SATA tvrdi disk, podatkovni kabel tvrdog diska mora
biti spojen na tamnoplavu SATA priključnicu na matičnoj ploči kako biste izbjegli probleme s radom
tvrdog diska. Ako dodajete drugi tvrdi disk, spojite podatkovni kabel na bijelu SATA priključnicu
matične ploče.
HRWW
7.
Vratite pristupnu ploču računala na svoje mjesto.
8.
Spojite opet kabel napajanja i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo.
9.
Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Ugradnja dodatnih pogona
27
Zamjena baterije
Baterija koja se isporučuje s računalom napaja sat stvarnog vremena. Prilikom zamjene baterije koristite
bateriju identičnu originalnoj bateriji ugrađenoj u računalo. S računalom se isporučuje tanka litijska
baterija od 3 volta.
UPOZORENJE! Računalo sadrži unutarnju litij-mangan-dioksidnu bateriju. U slučaju nepravilnog
rukovanja baterijom postoji opasnost nastanka požara i opekotina. Kako bi se smanjila opasnost od
tjelesnih ozljeda:
Nemojte pokušavati ponovno puniti bateriju.
Ne izlažite je temperaturama višim od 60°C.
Nemojte je rastavljati, razbijati ili bušiti, spajati vanjske kontakte ili je odlagati u vatru ili vodu.
Bateriju zamijenite samo rezervnom HP-ovom baterijom prikladnom za ovaj proizvod.
OPREZ: Prije zamjene baterija važno je napraviti sigurnosnu kopiju CMOS postavki računala. Prilikom
uklanjanja ili zamjene baterije, CMOS postavke računala bit će izbrisane. Informacije o sigurnosnom
kopiranju CMOS postavki pronaći ćete u Priručniku za održavanje i servis.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala i drugih uređaja. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet.
NAPOMENA: životni vijek litijske baterije može se produljiti priključivanjem računala u zidnu električnu
utičnicu. Litijska se baterija koristi samo dok računalo NIJE spojeno na električnu utičnicu.
HP preporučuje korisnicima recikliranje iskorištenih elektroničkih dijelova, HP-ovih originalnih punjenja
za pisače i baterija koje se mogu puniti. Detaljnije informacije o programima recikliranja potražite na
http://www.hp.com/recycle.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati naponski kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Pronađite bateriju i držač baterije na matičnoj ploči.
NAPOMENA: Na nekim će modelima možda biti potrebno izvaditi neke unutarnje dijelove kako
bi se došlo do baterije.
7.
28
Ovisno o vrsti držača baterije na matičnoj ploči, dovršite sljedeće upute za zamjenu baterije.
Nadogradnje hardvera
HRWW
Vrsta 1
a.
Podignite bateriju iz držača.
Slika 30 Uklanjanje tanke baterije (vrsta 1)
b.
Postavite zamjensku bateriju tako da strana s pozitivnim polom bude okrenuta prema gore.
Držač će automatski pritisnuti bateriju na njezino mjesto.
Vrsta 2
a.
Za otpuštanje baterije iz držača stisnite metalne stezaljke koje se protežu jednim rubom
baterije. Kada baterija iskoči, podignite je (1).
b.
Za umetanje nove baterije uvucite jedan rub zamjenske baterije pod rub držača, stranom s
pozitivnim polom okrenutom prema gore. Drugi rub pogurnite prema dolje dok stezaljke ne
škljocnu preko drugog ruba baterije (2).
Slika 31 Uklanjanje i zamjena tanke baterije (vrsta 2)
Vrsta 3
a.
HRWW
Povucite kvačicu (1) koja drži bateriju na mjestu i uklonite bateriju (2).
Zamjena baterije
29
b.
Umetnite novu bateriju i postavite kvačicu nazad na mjesto.
Slika 32 Uklanjanje dugmaste baterije (vrsta 3)
NAPOMENA: Nakon što je baterija zamijenjena, sljedećim koracima dovršite ovaj postupak.
8.
Vratite pristupnu ploču računala na njeno mjesto.
9.
Ukopčajte računalo i uključite ga.
10. Ponovo postavite datum i vrijeme, svoje lozinke i sve posebne postavke sustava pomoću uslužnog
programa Computer Setup.
11. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
30
Nadogradnje hardvera
HRWW
Ugrađivanje sigurnosne brave
Sigurnosne brave prikazane u nastavku i na sljedećim stranicama mogu se koristiti za osiguranje
računala.
HP/Kensington MicroSaver sigurnosna kabelska blokada
Slika 33 Ugrađivanje sigurnosne brave za kabel
Lokot
Slika 34 Ugrađivanje sigurnosnog lokota
HRWW
Ugrađivanje sigurnosne brave
31
Sigurnosni lokot HP poslovnog računala
1.
Pričvrstite sigurnosni kabel omotavanjem oko fiksiranog objekta.
Slika 35 Pričvršćivanje kabela za fiksirani objekt
2.
Pomoću lokota spojite kabele tipkovnice i miša.
Slika 36 Povezivanje kabela tipkovnice i miša
32
Nadogradnje hardvera
HRWW
3.
Dobivenim vijkom pričvrstite lokot na kućište.
Slika 37 Pričvršćivanje lokota za kućište
4.
Umetnite kraj utikača sigurnosnog kabela u lokot (1) i pritisnite gumb (2) da biste zakačili lokot. Za
odspajanje lokota koristite ključ koji ste dobili.
Slika 38 Pričvršćivanje lokota
HRWW
Ugrađivanje sigurnosne brave
33
HP sigurnosni sklop za kućište
Dodatni HP sigurnosni sklop za kućište sprječava vađenje dijelova računala kroz otvoreno ležište
optičkog pogona.
Slika 39 HP sigurnosni sklop za kućište
Slika 40 Ugradnja HP sigurnosnog sklopa za kućište
34
Nadogradnje hardvera
HRWW
A
Elektrostatičko pražnjenje
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih vodiča može oštetiti matičnu ploču ili ostale osjetljive
uređaje. Ovakva vrsta oštećenja može smanjiti vijek trajanja uređaja.
Sprječavanje elektrostatičkih oštećenja
Elektrostatičko oštećenje možete spriječiti poštivanjem sljedećih mjera predostrožnosti:
●
Proizvode što manje dirajte rukama i spremajte ih u spremnike zaštićene od elektrostatičkog
pražnjenja.
●
Dijelove osjetljive na statički elektricitet držite u spremnicima sve dok se ne budu ugrađivali u
računala bez statičkog elektriciteta.
●
Dijelove postavite na uzemljenu površinu prije vađenja iz spremnika.
●
Nemojte dodirivati nožice, vodiče ili elektroničke sklopove.
●
Uvijek budite električno neutralni prije dodirivanja osjetljivih dijelova ili sklopova.
Načini uzemljenja
Postoji nekoliko načina uzemljenja. Prilikom rukovanja dijelovima osjetljivima na statički elektricitet
koristite neki od sljedećih postupaka:
●
Koristite vrpcu za zglavak koja je kabelom za uzemljenje povezana s uzemljenim računalom ili
kućištem računala. Vrpce za zglavak fleksibilne su vrpce s najmanje 1 megaom +/- 10 posto otpora
u kabelima za uzemljenje. Da bi uzemljenje bilo što bolje, vrpcu zategnite da bude u što boljem
dodiru s kožom.
●
Koristite vrpce za petu, stopalo ili cipele. Vrpce nosite na obje noge dok stojite na vodljivim
podovima ili podnim tepisima.
●
Koristite vodljive alate.
●
Koristite prijenosni servisni komplet sa savitljivom radnom prostirkom za odvođenje statičkog
elektriciteta.
Ako na raspolaganju nemate predloženi pribor za pravilno uzemljenje, obratite se ovlaštenu HP-ovu
predstavniku, prodavaču ili serviseru.
NAPOMENA: Detaljnije informacije o statičkom elektricitetu možete dobiti od ovlaštena HP-ova
predstavnika, prodavača ili servisera.
HRWW
Sprječavanje elektrostatičkih oštećenja
35
B
Smjernice za rad s računalom, rutinsko
održavanje i priprema za isporuku
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje
Slijedite ove smjernice kako biste ispravno pripremili i održavali računalo i monitor:
36
●
Računalo ne izlažite pretjeranoj vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ekstremnim temperaturama.
●
Računalo postavite na čvrstu i ravnu površinu. Sa svih strana računala na kojima postoje otvori za
prozračivanje i iznad monitora ostavite oko 10 cm slobodnog prostora za potreban protok zraka.
●
Nemojte blokirati bilo koje otvore za prozračivanje ili dotok zraka i tako blokirati protok zraka u
računalu. Nemojte postavljati tipkovnicu čije su nožice spuštene izravno ispred računala jer i to
ograničava protok zraka.
●
Ne koristite računalo kad je poklopac pristupne ploče ili bilo koji poklopac utora kartice za proširenje
uklonjen.
●
Ne stavljajte računala jedno na drugo i ne smještajte ih tako blizu da se topli zrak iz njihovih sustava
hlađenja miješa.
●
Ako će računalo raditi u zasebnom kućištu, na tom kućištu moraju postojati otvori za prozračivanje
i dotok zraka, a sve gore navedene smjernice za rad i dalje će vrijediti.
●
Tekućine držite podalje od računala i tipkovnice.
●
Nemojte pokrivati otvore za prozračivanje na monitoru.
●
Instalirajte ili omogućite značajke za upravljanje napajanjem u sklopu operacijskog sustava ili
drugog softvera, uključujući stanja mirovanja.
●
Uvijek isključite računalo prije nego što:
◦
Vanjski dio računala čistite mekom, vlažnom krpom. Korištenjem sredstva za čišćenje može
se oštetiti boja ili lak.
◦
Povremeno obrišete sve strane računala na kojima postoje otvori za prozračivanje. Nîti,
prašina i ostala strana tijela mogu blokirati otvore i ograničiti protok zraka.
Dodatak B Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za isporuku
HRWW
Mjere opreza za optičke pogone
Obvezno poštujte sljedeće smjernice prilikom rada ili čišćenja optičkog pogona.
Radni uvjeti
●
Nemojte pomicati pogon dok radi. To može uzrokovati probleme prilikom čitanja.
●
Pogon ne izlažite naglim promjenama temperature jer može doći do kondenzacije. Ako se
temperatura naglo promijeni dok pogon radi, prije isključivanja napajanja pričekajte barem jedan
sat. Ako disk počnete odmah koristiti, može doći do problema prilikom čitanja.
●
Pogon nemojte izlagati velikoj vlazi, ekstremnim temperaturama, mehaničkim vibracijama ili
izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Čišćenje
●
Prednji dio i kontrole čistite mekom, suhom krpom ili mekom krpom malo namočenom u blagu
otopinu deterdženta. Nemojte rasprskavati sredstva za čišćenje izravno po uređaju.
●
Nemojte koristiti razrjeđivače, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti boju.
Sigurnost
Upadne li u pogon neki predmet ili tekućina, odmah iskopčajte računalo i odnesite ga u ovlašteni HPov servisni centar na provjeru.
Priprema za prijevoz
Tijekom pripreme računala za prijevoz pridržavajte se ovih savjeta:
1.
Napravite sigurnosnu kopiju podataka pogona na PD diskovima, spremnicima trake ili CD-ovima.
Provjerite jesu li mediji sigurnosne kopije tijekom prijevoza ili pohranjivanja izloženi električnim ili
magnetskim impulsima.
NAPOMENA: Disk će se automatski blokirati kad se isključi napajanje računala.
2.
Uklonite i spremite sve prijenosne medije.
3.
Isključite računalo i vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz električne utičnice, a zatim iz računala.
5.
Iskopčajte dijelove sustava i vanjske uređaje iz izvora napajanja, a zatim iz računala.
NAPOMENA: Prije prijevoza računala provjerite jesu li sve kartice ispravno ugrađene i učvršćene
u utore na matičnoj ploči.
6.
HRWW
Dijelove sustava i vanjske uređaje zapakirajte u originalno ili slično pakiranje, s dovoljno zaštitnog
materijala.
Mjere opreza za optičke pogone
37
Kazalo
B
brave
lokot 31
Č
čitač medijskih kartica
ugradnja 20
uklanjanje 20
D
DIMM-ovi. vidi memorija
E
elektrostatsko pražnjenje,
sprječavanje oštećenja 35
I
instaliranje
kabeli pogona 15
K
kartica za proširenje
ugradnja 10
uklanjanje 10
L
lokoti
sigurnosni lokot HP poslovnog
računala 32
M
memorija
specifikacije 7
ugradnja 7
O
optički pogon
čišćenje 37
mjere opreza 37
38
Kazalo
ugradnja 18
uklanjanje 17
P
pogoni
instaliranje 15
položaji 14
spajanje kabela 15
poklopac utora za proširenje
uklanjanje 11
vraćanje 12
prednji štitnik
skidanje maske 5
uklanjanje 4
vraćanje 6
priprema za prijevoz 37
pristupna ploča
uklanjanje 2
vraćanje 3
S
sigurnosni sklop za kućište 34
sigurnost
HP sigurnosni sklop za
kućište 34
kabelska blokada 31
lokot 31
sigurnosni lokot HP poslovnog
računala 32
skidanje
PCI Express x1 kartica 11
smjernice za prozračivanje 36
smjernice za rad s računalom 36
smjernice za ugradnju 1
spajanje kabela pogona 15
specifikacije
memorija 7
T
tvrdi disk
ugradnja 25
uklanjanje 22
U
ugradnja
baterija 28
čitač medijskih kartica 20
kartica za proširenje 10
memorija 7
optički pogon 18
tvrdi disk 25
uklanjanje
baterija 28
čitač medijskih kartica 20
kartica za proširenje 10
maske štitnika 5
optički pogon 17
PCI Express x16 kartica 12
poklopac utora za
proširenje 11
prednji štitnik 4
pristupna ploča računala 2
tvrdi disk 22
Z
zaključavanje
kabelska blokada 31
zamjena baterije 28
HRWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising