HP | EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 705 G3 Microtower PC

HP EliteDesk 705 G3 Microtower PC
Naslaggids voor de hardware
HP EliteDesk 705 G3 SFF zakelijke pc
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
De bijgevoegde informatie kan zonder
aankondiging worden veranderd. De enige
garanties die gelden voor HP-producten en diensten zijn de garanties die worden
beschreven in de garantievoorwaarden
behorende bij deze producten en diensten. Aan
de informatie in deze publicatie kunnen geen
aanvullende rechten worden ontleend. HP is
niet aansprakelijk voor technische fouten,
drukfouten of weglatingen in deze publicatie.
Eerste editie: juli 2016
Artikelnummer van document: 900229-331
Kennisgeving over het product
Softwarevoorwaarden
In deze handleiding worden de voorzieningen
beschreven die op de meeste modellen
beschikbaar zijn. Sommige functies zijn
mogelijk niet beschikbaar op uw computer.
Door een softwareproduct dat reeds op deze
computer is geïnstalleerd te installeren,
kopiëren, downloaden of anderszins te
gebruiken, stemt u er mee in gebonden te zijn
door de voorwaarden in de HP End User License
Agreement (EULA). Indien u niet akkoord gaat
met deze licentievoorwaarden, kunt u
uitsluitend aanspraak maken op de
mogelijkheid het gehele, ongebruikte product
(hardware en software) binnen 14 dagen te
retourneren, voor een restitutie op basis van
het op de plaats van aankoop geldige
restitutiebeleid.
Voor verdere informatie of voor het aanvragen
van een volledige terugbetaling van de
computer neemt u contact op met uw lokale
verkooppunt (de verkoper).
Over deze handleiding
Deze handleiding bevat algemene informatie voor het upgraden van de HP EliteDesk Business-pc
WAARSCHUWING! Duidt een gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in overlijden of ernstig letsel
wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
VOORZICHTIG: Duidt een gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in licht of matig letsel wanneer dit
gevaar niet vermeden wordt.
BELANGRIJK: Geeft informatie aan die als belangrijk maar niet mogelijk gevaar-gerelateerd is (bijvoorbeeld
berichten over schade aan eigendommen). Een kennisgeving waarschuwt de gebruiker dat het niet precies
zoals beschreven opvolgen van een procedure kan leiden tot verlies van gegevens of schade aan hardware of
software. Bevat ook belangrijke informatie voor de uitleg van een concept of voor het voltooien van een taak.
OPMERKING:
vullen.
TIP:
Bevat extra informatie om belangrijke punten uit de hoofdtekst te benadrukken of aan te
Biedt handige tips voor het voltooien van een taak.
iii
iv
Over deze handleiding
Inhoudsopgave
1 Voorzieningen van het product ....................................................................................................................... 1
Voorzieningen van de standaardconfiguratie ....................................................................................................... 1
Onderdelen aan de voorkant ................................................................................................................................. 2
Onderdelen op het achterpaneel ........................................................................................................................... 3
Plaats van het serienummer ................................................................................................................................. 4
2 Hardware-upgrades ....................................................................................................................................... 5
Voorzieningen voor onderhoud ............................................................................................................................. 5
Waarschuwingen .................................................................................................................................................... 5
Het toegangspaneel van de computer verwijderen .............................................................................................. 6
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen .......................................................................................... 7
Het voorpaneel verwijderen .................................................................................................................................. 8
Het afdekplaatje van een optischeschijfeenheid verwijderen .............................................................................. 9
Het voorpaneel opnieuw bevestigen .................................................................................................................. 10
De optionele stoffilter reinigen ........................................................................................................................... 10
Van bureau- naar tower-configuratie overgaan ................................................................................................. 13
Systeemkaart, aansluitingen .............................................................................................................................. 14
Extra geheugen installeren ................................................................................................................................. 15
DIMM's ................................................................................................................................................ 15
DDR4-SDRAM DIMM's ........................................................................................................................ 15
DIMM-voetjes vullen .......................................................................................................................... 15
DIMM's installeren ............................................................................................................................. 16
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen ............................................................................................... 18
Schijfposities ........................................................................................................................................................ 22
Schijfeenheden verwijderen en installeren ......................................................................................................... 23
Een slanke optischeschijfeenheid van 9,5 mm verwijderen ............................................................. 24
Een slanke optischeschijfeenheid van 9,5 mm installeren .............................................................. 25
Primaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen en vervangen .......................................................... 27
Secundaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen ............................................................................. 30
Secundaire vaste schijf van 3,5 inch installeren ............................................................................... 32
Interne vaste schijf van 2,5 inch verwijderen ................................................................................... 35
Interne vaste schijf van 2,5 inch installeren ..................................................................................... 37
Een veiligheidsslot installeren ............................................................................................................................. 41
Kabelslot ............................................................................................................................................ 41
Hangslot ............................................................................................................................................ 41
Beveiligingsslotvergrendeling voor HP zakelijke personal computers V2 ...................................... 42
v
Beveiliging van voorpaneel ............................................................................................................... 47
Bijlage A Batterij vervangen ............................................................................................................................ 48
Bijlage B Elektrostatische ontlading ................................................................................................................ 51
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen .......................................................................................... 51
Aardingsmethoden .............................................................................................................................................. 51
Bijlage C Richtlijnen voor gebruik, regelmatig onderhoud en voorbereiding voor transport ................................. 52
Richtlijnen voor gebruik en regelmatig onderhoud ............................................................................................ 52
Voorbereidingen voor optischeschijfeenheid ..................................................................................................... 53
Gebruik .............................................................................................................................................. 53
Schoonhouden ................................................................................................................................... 53
Veiligheid ........................................................................................................................................... 53
Transport voorbereiden ....................................................................................................................................... 53
Bijlage D Toegankelijkheid .............................................................................................................................. 54
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund ............................................................................................ 54
Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 54
Index ............................................................................................................................................................. 55
vi
1
Voorzieningen van het product
Voorzieningen van de standaardconfiguratie
De voorzieningen kunnen per model verschillen. Voor het aanvragen van ondersteuning en voor meer
informatie over de hardware en software die op uw computermodel is geïnstalleerd, voert u het
hulpprogramma HP Support Assistant uit.
OPMERKING:
Dit model computer kan rechtopstaand en liggend worden gebruikt.
Voorzieningen van de standaardconfiguratie
1
Onderdelen aan de voorkant
De configuratie van de schijfeenheden kan per model verschillen. Op sommige modellen wordt de positie voor
de slanke optische schijf afgedekt door een afdekplaatje.
Onderdelen aan de voorkant
1
Dun optisch station (optioneel)
6
Audio-uitgang (hoofdtelefoon)
2
USB 2.0-oplaadpoort (met stroomvoorziening, zwart)
7
Aan/uit-knop
3
USB 2.0-poort (zwart)
8
Lampje van de vaste schijf
4
USB 3.0-poorten (blauw)
9
SD-kaartlezer (optioneel)
5
Audio-uitgang (hoofdtelefoon)/Audio-ingang
(microfoon) comboaansluiting
OPMERKING: Wanneer een apparaat is aangesloten op de comboaansluiting audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in
(microfoon), wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u de aansluiting wilt gebruiken voor een
ingangsapparaat of voor een microfoon. U kunt de configuratie van de aansluiting op elk moment wijzigen door te
dubbelklikken op het pictogram Audio Manager in de taakbalk van Windows®.
OPMERKING: De USB 2.0-oplaadpoort levert ook stroom om een apparaat zoals een smartphone te laden. De
oplaadstroom is beschikbaar wanneer het netsnoer is aangesloten op het systeem, zelfs wanneer het systeem
uitgeschakeld is.
OPMERKING: Als de stroom is ingeschakeld, brandt het aan/uit-lampje normaal gesproken wit. Als het rood knippert, is er
een probleem met de computer en geeft het lampje een diagnostische code weer. Raadpleeg de onderhoudshandleiding
voor uitleg over de codes.
2
Hoofdstuk 1 Voorzieningen van het product
Onderdelen op het achterpaneel
Onderdelen op het achterpaneel
1
PS/2-muisconnector (groen)
7
PS/2-toetsenbordconnector (paars)
2
Seriële poort
8
Connectoren voor DisplayPort-monitor
3
RJ-45-netwerkconnector
9
VGA-monitorconnector
4
USB 2.0-poorten (zwart) met
toetsenbordontwaakfunctie
10
USB 3.1 poorten (blauw)
5
Audio-ingang (blauw)
11
USB 3.1 poorten (blauw)
6
Netsnoerconnector
12
Audio-uitgang voor audioapparaten met
netvoeding (groen)
OPMERKING:
Een optionele tweede seriële poort en een optionele parallelle poort zijn verkrijgbaar bij HP.
Als u een USB-toetsenbord gebruikt, adviseert HP om het toetsenbord aan te sluiten op een van de USB 2.0-poorten met de
ontwaakfunctie. De ontwaakfunctie wordt ook ondersteund op de PS/2-connector als deze in BIOS F10 Setup is ingeschakeld.
Wanneer een apparaat is aangesloten op de microfoon-/hoofdtelefoonuitgang, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin
wordt gevraagd of u de aansluiting wilt gebruiken voor een microfoon of hoofdtelefoon. U kunt de configuratie van de
aansluiting op elk moment wijzigen door te dubbelklikken op het pictogram Audio Manager in de taakbalk van Windows.
Als een videokaart is geïnstalleerd in een van de sleuven op de systeemkaart, kunnen de videoconnectoren op de videokaart
en/of de geïntegreerde videokaarten op de systeemkaart worden gebruikt. De geïnstalleerde specifieke grafische kaart en de
softwareconfiguratie bepalen het gedrag.
U kunt de grafische kaart op de systeemkaart uitschakelen door de instellingen in BIOS F10 Setup te wijzigen.
Onderdelen op het achterpaneel
3
Plaats van het serienummer
Elke computer heeft een uniek serienummer en een productidentificatienummer. Deze nummers vindt u op
de buitenkant van de computer. Houd deze nummers bij de hand wanneer u contact opneemt met de
klantenondersteuning.
4
Hoofdstuk 1 Voorzieningen van het product
2
Hardware-upgrades
Voorzieningen voor onderhoud
De computer beschikt over speciale voorzieningen die het uitvoeren van upgrades en onderhoud aan de
computer vergemakkelijken. Voor veel installatieprocedures die in dit hoofdstuk worden beschreven, hebt u
een Torx T15- of platte schroevendraaier nodig.
Waarschuwingen
Lees zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding voordat u een upgrade uitvoert.
WAARSCHUWING! U beperkt als volgt het risico van persoonlijk letsel door elektrische schokken, warme
oppervlakken of brand:
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat
u ze aanraakt.
Sluit geen telecommunicatie- of telefoonconnectoren aan op de aansluitpunten van de netwerkadapter (NIC).
Schakel de geaarde stekker van het netsnoer niet uit. De geaarde stekker is een belangrijke
veiligheidsvoorziening.
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd goed bereikbaar is.
Lees de Handleiding voor veiligheid & comfort om het risico van ernstig letsel te verminderen. In de
handleiding vindt u een beschrijving van de juiste instelling van het werkstation, de correcte houding en
goede en gezonde gewoonten bij het werken met de computer. Ook bevat de handleiding belangrijke
informatie over het veilig werken met elektrische en mechanische onderdelen. U vindt deze handleiding op
het web op http://www.hp.com/ergo.
WAARSCHUWING! Bevat elektrische en bewegende onderdelen.
Schakel de stroomtoevoer tot het apparaat uit voordat u de behuizing verwijdert.
Plaats de behuizing terug voordat u de stroomtoevoer weer aansluit.
BELANGRIJK: Een ontlading van statische elektriciteit kan elektrische onderdelen of uitbreidingskaarten in
de computer beschadigen. Zorg dat u geen statische elektriciteit geleidt en raak daarom even een geaard
metalen voorwerp aan voordat u deze handelingen uitvoert. Zie Elektrostatische ontlading op pagina 51
voor meer informatie.
Wanneer de computer is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd van stroom voorzien.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de computer opent om schade aan interne onderdelen te
voorkomen.
Voorzieningen voor onderhoud
5
Het toegangspaneel van de computer verwijderen
Voor toegang tot de interne onderdelen moet u het toegangspaneel verwijderen.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
6
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard en legt u
de computer neer.
6.
Til het toegangspaneel op aan de houder van het toegangspaneel (1) en til het toegangspaneel
vervolgens van de computer (2).
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen
Schuif de lipjes aan de voorkant van het toegangspaneel onder de rand aan de voorkant van de behuizing (1)
en druk de achterkant van het toegangspaneel tegen de behuizing (2) aan totdat deze vastklikt.
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen
7
Het voorpaneel verwijderen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
8
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard en legt u
de computer neer.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Til de drie lipjes aan de zijkant van het paneel op (1) en draai het paneel vervolgens weg van de
behuizing (2).
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Het afdekplaatje van een optischeschijfeenheid verwijderen
Op sommige modellen wordt de positie voor de dunne optische schijf afgedekt door een afdekplaatje.
Verwijder het afdekplaatje vóór het plaatsen van een optische-schijfeenheid. Ga als volgt te werk om een
afdekplaatje te verwijderen:
1.
Verwijder het toegangspaneel en het voorpaneel van de computer.
2.
Om het afdekplaatje te verwijderen: duw de drie lipjes die het afdekplaatje op zijn plek houden naar
binnen (1) en draai het afdekplaatje vervolgens van het voorpaneel (2).
Het afdekplaatje van een optischeschijfeenheid verwijderen
9
Het voorpaneel opnieuw bevestigen
Steek de vier haken aan de onderkant van het paneel in de rechthoekige gaten op de behuizing (1) en draai de
bovenkant van het paneel op de behuizing (2) totdat het vastklikt.
De optionele stoffilter reinigen
Sommige modellen zijn uitgerust met een voorpaneel die een stoffilter bevat. U moet het stoffilter
regelmatig schoonmaken, zodat het verzamelde stof op het filter de luchtstroom door de computer niet
verhindert.
OPMERKING:
Het voorpaneel van de optionele stoffilter kunt u bij HP verkrijgen.
Ga als volgt te werk om het stoffilter te reinigen:
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
OPMERKING: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
10
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel en het voorpaneel van de computer.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
7.
Verwijder het toegangspaneel van het stoffilter, druk op de rechterkant van het toegangspaneel op het
hoofdpaneel (1), draai de rechterkant van het toegangspaneel van het hoofdpaneel eraf (2) en trek de
linkerkant van het toegangspaneel uit het hoofdpaneel (3).
8.
Om het stoffilter te verwijderen, tilt u de twee afzonderlijke uiteinden van het filter omhoog (1) en trekt
u daarna de filter uit het toegangspaneel van de filter (2).
9.
Verwijder het stof van het toegangspaneel van het filter met een zachte borstel of doek. Als deze sterk
is verontreinigd, spoelt u het toegangspaneel van het filter af met water.
10. Reinig het filterelement met een zachte borstel of doek. Als deze sterk is verontreinigd, spoelt u het
filter af met water.
De optionele stoffilter reinigen
11
11. Om het stoffilter terug te plaatsen, schuift u de rechterkant van het filter op het toegangspaneel (1) en
daarna drukt u het filter op het toegangspaneel (2) om deze op zijn plaats te bevestigen.
12. Om het toegangspaneel van het filter terug te plaatsen, schuift u de linkerkant van het toegangspaneel
op het hoofdpaneel (1) en drukt u daarna op de rechterkant van het toegangspaneel op het hoofdpaneel
(2) om deze op zijn plaats te bevestigen.
13. Plaats het voorpaneel en het toegangspaneel van de computer terug op hun plaats.
14. Monteer de eventuele standaard.
15. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
16. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
12
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Van bureau- naar tower-configuratie overgaan
De Small Form Factor computer kan worden gebruikt in staande positie met een optionele torenstandaard die
kan worden aangeschaft bij HP.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals cd's of USB-flashdrives, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Leg de computer met de rechterkant omlaag en plaats de computer in de optionele standaard.
OPMERKING: HP beveelt het gebruik van een torenstandaard aan om de computer te stabiliseren
wanneer deze in een torenconfiguratie wordt gebruikt.
6.
Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
OPMERKING:
7.
Zorg dat aan alle zijden van de computer een ruimte van ten minste 10,2 cm vrij blijft.
Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Van bureau- naar tower-configuratie overgaan
13
Systeemkaart, aansluitingen
In de volgende illustratie en tabel wordt een overzicht gegeven van de schijfeenheidconnectoren van de
systeemkaart.
14
Ond
erde
el
Systeemkaartconnector
Systeemkaartlabel
Kleur
Onderdeel
1
PCI Express x16 Gen 2
teruggeschakeld naar een x4
X4PCIEXP
wit
Uitbreidingskaart
2
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP2
zwart
Uitbreidingskaart
3
PCI Express x16 Gen 3
X16PCIEXP
zwart
Uitbreidingskaart
4
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP1
zwart
Uitbreidingskaart
5
SATA 3.0
SATA2
Lichtblauw
Elk SATA-apparaat behalve de primaire
vaste schijf
6
DIMM4 (kanaal A)
DIMM4
wit
Geheugenmodule
7
DIMM3 (kanaal A)
DIMM3
zwart
Geheugenmodule
8
DIMM2 (kanaal B)
DIMM2
wit
Geheugenmodule
9
DIMM1 (kanaal B)
DIMM1
zwart
Geheugenmodule
10
SATA 3.0
SATA0
Donkerblauw
Primaire vaste schijf
11
SATA 3.0
SATA1
lichtblauw
Elk SATA-apparaat behalve de primaire
vaste schijf
12
Batterij
BAT
zwart
Batterij
13
Seriële poort
COMB
zwart
Optionele tweede seriële poort
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Extra geheugen installeren
De computer wordt geleverd met double data rate 4 synchronous dynamic random access memory (DDR4SDRAM) dual inline-geheugenmodules (DIMM's).
DIMM's
De systeemkaart bevat geheugenmodulevoetjes voor maximaal vier industriestandaard DIMM's. In deze
voetjes bevindt zich ten minste één vooraf geïnstalleerde DIMM. Voor een optimale geheugencapaciteit kunt u
maximaal 64 GB geheugen op de systeemkaart installeren en configureren in een tweekanaalmodus met
hoge prestaties.
DDR4-SDRAM DIMM's
Voor een juiste werking van het systeem moeten de DIMM's als volgt zijn:
●
288-pins modules die voldoen aan industrienormen
●
ongebufferd, compatibel met niet-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz
●
1,2-volt DDR4-SDRAM DIMM's
De DIMM's moeten tevens:
●
ondersteuning bieden voor CAS-latentie 15 DDR4 2133 MHz (15-15-15 timing)
●
zijn voorzien van de voorgeschreven JEDEC SPD-informatie.
Daarnaast ondersteunt de computer:
●
512-Mbit, 1-Gbit en 2-Gbit niet-ECC-geheugentechnologieën
●
enkelzijdige en dubbelzijdige DIMM's
●
DIMM's met x8 en x16 DDR-elementen. DIMM's met x4 SDRAM worden daarentegen niet ondersteund.
OPMERKING:
Het systeem functioneert niet goed wanneer er niet-ondersteunde DIMM's zijn geïnstalleerd.
DIMM-voetjes vullen
De systeemkaart bevat vier DIMM-voetjes: twee voetjes per kanaal. De voetjes worden aangeduid met
DIMM1, DIMM2, DIMM3 en DIMM4. De voetjes DIMM1 en DIMM2 werken in geheugenkanaal B. De voetjes
DIMM3 en DIMM4 werken in geheugenkanaal A.
Het systeem werkt automatisch in de eenkanaalmodus, tweekanaalmodus of de flexmodus, afhankelijk van
de wijze waarop de DIMM's zijn geïnstalleerd.
OPMERKING: Geheugenconfiguraties met een enkel kanaal en ongebalanceerde dubbele kanalen leiden tot
slechtere videoprestaties.
●
Het systeem werkt in de eenkanaalmodus als de DIMM-voetjes in slechts één kanaal zijn gevuld.
●
Het systeem werkt in de snellere tweekanaalmodus als de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in
kanaal A gelijk is aan de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in kanaal B. De gebruikte technologie
en de breedte van de DIMM's hoeft niet voor beide kanalen hetzelfde te zijn. Wanneer kanaal A
bijvoorbeeld twee DIMM's van 1 GB bevat en er in kanaal B één DIMM van 2 GB is geplaatst, zal het
systeem in tweekanaalmodus werken.
●
Het systeem werkt in flexmodus als de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in kanaal A niet gelijk is
aan de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in kanaal B. In de flexmodus bepaalt het kanaal met de
kleinste hoeveelheid geheugen hoeveel geheugen wordt toegewezen aan de tweekanaalmodus. De rest
Extra geheugen installeren
15
wordt toegewezen aan de enkelkanaalmodus. Voor een optimale snelheid moeten de kanalen zodanig
worden uitgebalanceerd dat de grootste hoeveelheid geheugen evenredig wordt verdeeld over de twee
kanalen. Als één kanaal meer geheugen bevat dan het andere kanaal, moet de grootste hoeveelheid
worden toegewezen aan kanaal A. Als u bijvoorbeeld een DIMM van 2 GB en drie DIMM's van 1 GB in de
voetjes plaatst, moet in kanaal A de DIMM van 2 GB en een DIMM van 1 GB worden geplaatst en in kanaal
B de twee andere DIMM's van 1 GB. In deze configuratie wordt 4 GB gebruikt in tweekanaalmodus en 1
GB in enkelkanaalmodus.
●
De maximale bewerkingssnelheid wordt in elke modus bepaald door de traagste DIMM in het systeem.
DIMM's installeren
BELANGRIJK: Koppel het netsnoer los en wacht ongeveer 30 seconden om de spanning uit het systeem te
laten wegvloeien, voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Er staat altijd spanning op de
geheugenmodules zolang de computer is aangesloten op een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is
in- of uitgeschakeld. Het toevoegen of verwijderen van geheugenmodules terwijl er spanning op het systeem
staat, kan leiden tot onherstelbare beschadiging van de geheugenmodules of de systeemkaart.
De voetjes voor geheugenmodules hebben vergulde contactpunten. Als u het geheugen uitbreidt, is het
belangrijk dat u geheugenmodules met vergulde contactpunten gebruikt om corrosie en/of oxidatie ten
gevolge van contact tussen onverenigbare metalen te voorkomen.
een ontlading van statische elektriciteit kan elektronische onderdelen of uitbreidingskaarten in de computer
beschadigen. Zorg dat u geen statische elektriciteit geleidt en raak daarom even een geaard metalen
voorwerp aan voordat u deze handelingen uitvoert. Raadpleeg Elektrostatische ontlading op pagina 51
voor meer informatie.
Voorkom dat u contactpunten aanraakt terwijl u een geheugenmodule hanteert. Als u dat wel doet, kunt u de
module beschadigen.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Koppel het netsnoer los en wacht ongeveer 30 seconden om de spanning uit het
systeem te laten wegvloeien, voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Er staat altijd
spanning op de geheugenmodules zolang de computer is aangesloten op een actief stopcontact,
ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Het toevoegen of verwijderen van geheugenmodules
terwijl er spanning op het systeem staat, kan leiden tot onherstelbare beschadiging van de
geheugenmodules of de systeemkaart.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
WAARSCHUWING! Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, omdat u
anders het risico van brandwonden loopt.
16
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
7.
Open beide vergrendelingen van het geheugenvoetje (1) en plaats de geheugenmodule in het voetje (2).
OPMERKING: Een geheugenmodule kan slechts in één stand worden geïnstalleerd. Zorg dat de
uitsparing op de module aansluit op het lipje van het geheugenvoetje.
Bevolk de zwarte DIMM-voetjes voor de witte DIMM-voetjes.
Voorzie de voetjes op een dusdanige manier van geheugen dat de geheugencapaciteit zo evenredig
mogelijk is verdeeld tussen kanaal A en kanaal B. Raadpleeg voor meer informatie DIMM-voetjes vullen
op pagina 15.
8.
Duw de module in het voetje en zorg dat de module goed op zijn plaats zit. Zorg ervoor dat de
vergrendelingen gesloten zijn (3).
9.
Herhaal stappen 7 en 8 als u eventuele aanvullende modules wilt installeren.
10. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
11. Monteer de eventuele standaard.
12. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
13. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Normaal gesproken wordt het extra geheugen automatisch herkend wanneer u de computer weer aanzet.
Extra geheugen installeren
17
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen
De computer bevat twee PCI Express x1 expansiesleuven, een PCI Express x16 expansiesleuf en een PCI
Express x16 expansiesleuf die is teruggebracht naar een x4-sleuf.
OPMERKING:
profiel.
De PCI Express-uitbreidingssockets ondersteunen alleen uitbreidingskaarten met een laag
In de PCI Express x16-socket kunt u een PCI Express x1-, x4-, x8- of x16-uitbreidingskaart installeren.
Voor configuraties met dubbele grafische kaarten moet de eerste (primaire) kaart geïnstalleerd worden in de
PCI Express x16-socket die NIET is teruggebracht naar x4.
Ga als volgt te werk om een uitbreidingskaart te verwijderen, vervangen of te plaatsen:
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Bepaal welk leeg uitbreidingsvoetje op de systeemkaart het voetje is dat u wilt gebruiken en welk
uitbreidingsslot op de achterkant van het computerchassis hierbij hoort.
8.
Ontgrendel de borgbeugel waarmee de afdekplaatjes van de PCI-slots zijn beveiligd door het lipje op de
beugel op te tillen en de beugel open te draaien.
9.
Voordat u een uitbreidingskaart installeert, verwijdert u het afdekplaatje van het uitbreidingsslot of de
geïnstalleerde uitbreidingskaart.
OPMERKING:
de kaart.
18
Voordat u een geïnstalleerde uitbreidingskaart verwijdert, ontkoppelt u alle kabels van
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
a.
Als u een uitbreidingskaart in een leeg slot plaatst, verwijdert u op de achterkant van het chassis
het bijbehorende afdekplaatje van het uitbreidingsslot. Trek het afdekplaatje recht omhoog en
vervolgens van de binnenkant van het chassis af.
b.
Als u een PCI Express x1-kaart verwijdert, houdt u de kaart aan beide uiteinden vast en beweegt u
de kaart voorzichtig heen en weer tot deze loskomt uit het voetje. Trek de kaart recht omhoog (1)
en weg van de binnenkant van het chassis (2) om hem te verwijderen. Pas op dat de kaart niet
langs andere onderdelen schuurt.
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen
19
c.
Als u een PCI Express x16-kaart verwijdert, beweegt u de borgbeugel aan de achterzijde van het
uitbreidingsslot van de kaart af en beweegt u vervolgens de kaart voorzichtig heen en weer totdat
de kaart loskomt uit het voetje. Trek de kaart recht omhoog en weg van de binnenkant van het
chassis (2) om hem te verwijderen. Pas op dat de kaart niet langs andere onderdelen schuurt.
10. Berg de verwijderde kaart op in een antistatische verpakking.
11. Als u geen nieuwe uitbreidingskaart installeert, plaatst u het afdekplaatje om het open slot af te dekken.
BELANGRIJK: Nadat u een uitbreidingskaart hebt verwijderd, moet deze worden vervangen door een
nieuwe uitbreidingskaart of door een afdekplaatje, omdat anders de koeling van de interne onderdelen
niet goed functioneert.
20
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
12. Als u een nieuwe uitbreidingskaart installeert, houdt u de kaart vlak boven het uitbreidingsvoetje op de
systeemkaart. Vervolgens beweegt u de uitbreidingskaart in de richting van de achterkant van het
chassis, zodat de onderkant van de uitbreidingskaart in het kleine slot op het chassis schuift. Druk nu de
uitbreidingskaart recht naar beneden in het voetje op de systeemkaart (2).
OPMERKING: Druk de uitbreidingskaart stevig aan, zodat de connector over de gehele lengte goed in
de uitbreidingssocket vastzit.
13. Draai de borgbeugel terug in de normale stand om de uitbreidingskaart vast te zetten.
14. Sluit indien nodig externe kabels aan op de geïnstalleerde kaart. Sluit interne kabels aan op de
systeemkaart, indien van toepassing.
15. Plaats het toegangspaneel terug.
16. Monteer de eventuele standaard.
17. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen
21
18. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
19. Configureer de computer opnieuw als dat nodig is.
Schijfposities
Schijfposities
1
Ruimte voor slanke optischeschijfeenheid van 9,5 mm
2
Interne 3,5-inch positie voor primaire vaste schijf
3
Interne 3,5-inch positie voor secundaire vaste schijf
4
Interne 2,5-inch positie voor vaste schijf
OPMERKING: De schijfeenheidconfiguratie van uw computer verschilt mogelijk van de
weergegeven schijfeenheidconfiguratie.
22
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Schijfeenheden verwijderen en installeren
Houd rekening met de volgende richtlijnen als u schijfeenheden installeert:
●
De primaire Seriële ATA (SATA) harde schijf moet worden aangesloten op de donkerblauwe primaire
SATA-connector op het systeembord met de aanduiding SATA0.
●
Sluit secundaire vaste schijven en optische schijven aan op een lichtblauwe SATA-connector op de
systeemkaart (aangeduid met SATA1 en SATA2).
●
HP levert vier extra 6-32 montageschroeven die bevestigd zijn aan de bovenkant van de
vasteschijfhouder (1) voor het installeren van een vaste schijf in de tweede 3,5-inch vasteschijfruimte.
Als u een vaste schijf vervangt, gebruik dan de montageschroeven van het oude station om het nieuwe
station vast te zetten.
OPMERKING: U kunt een van de extra geleideschroeven ook gebruiken om het voorpaneel opnieuw te
bevestigen (Zie Beveiliging van voorpaneel op pagina 47 voor meer informatie).
BELANGRIJK: Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gegevensverlies en schade aan de
computer of de schijfeenheid te voorkomen:
Wanneer u een schijfeenheid wilt plaatsen of verwijderen, sluit u het besturingssysteem op de juiste manier
af, schakelt u de computer uit en haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Verwijder nooit een
schijfeenheid terwijl de computer aan staat of de standbystand is geactiveerd.
Zorg ervoor dat u niet statisch bent geladen voordat u een schijfeenheid aanraakt. Raak de connector van de
schijfeenheid niet aan. Raadpleeg Elektrostatische ontlading op pagina 51 voor meer informatie over het
voorkomen van schade als gevolg van elektrostatische ontlading.
Ga voorzichtig om met schijfeenheden en laat ze niet vallen.
Gebruik niet te veel kracht wanneer u een schijfeenheid plaatst.
Stel vaste schijven niet bloot aan vloeistoffen, extreme temperaturen of magnetische velden van apparatuur
zoals monitoren of luidsprekers.
Als u een schijfeenheid wilt verzenden, plaatst u deze in een stevige envelop met luchtkussentjes of een
andere geschikte beschermende verpakking en voorziet u deze van het opschrift 'Voorzichtig: breekbaar'.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
23
Een slanke optischeschijfeenheid van 9,5 mm verwijderen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Maak de voedingskabel (1) en de datakabel (2) op de achterkant van de optischeschijfeenheid los, druk
de groene schijfvergrendelingsbeugel rechtsachter op de optischeschijfeenheid in de richting van het
midden van de optischeschijfeenheid (3) en schuif de optischeschijfeenheid naar voren en door het
voorpaneel van de schijfpositie naar buiten (4).
BELANGRIJK: Trek bij het verwijderen van kabels aan het lipje of de connector en niet aan de kabel
zelf, om te voorkomen dat u de kabel beschadigt.
24
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Een slanke optischeschijfeenheid van 9,5 mm installeren
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Als u een slanke optischeschijfeenheid installeert in een schijfpositie met een afdekplaatje, verwijdert u
het voorpaneel en daarna het afdekplaatje. Zie Het afdekplaatje van een optischeschijfeenheid
verwijderen op pagina 9 voor meer informatie.
8.
Lijn de kleine pin op de ontgrendeling uit met het kleine gat aan de zijkant van de schijf en druk de
vergrendeling stevig op de schijf.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
25
9.
Schuif de optischeschijfeenheid door de voorkant van de behuizing helemaal in de schijfpositie totdat de
schijfeenheid (1) vastklikt en sluit vervolgens de voedingskabel (2) en de gegevenskabel (3) aan op de
achterkant van de schijfeenheid.
10. Sluit het andere uiteinde van de gegevenskabel aan op een van de lichtblauwe SATA-connectoren op het
systeembord (aangeduid met SATA1 of SATA2) als er nog geen zijn aangesloten.
OPMERKING: Raadpleeg Systeemkaart, aansluitingen op pagina 14 voor een illustratie van de
schijfeenheidconnectoren van de systeemkaart.
11. Vervang het voorpaneel als dat verwijderd is.
12. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
13. Monteer de eventuele standaard.
14. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
15. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
26
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Primaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen en vervangen
OPMERKING: Zorg ervoor dat u van tevoren een back-up maakt van de gegevens op de oude vaste schijf,
zodat u deze gegevens later op de nieuwe vaste schijf kunt terugplaatsen.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Ontkoppel de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan de achterzijde van de harde schijf.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
27
28
8.
Trek de ontgrendelhendel naast de achterkant van de vaste schijf naar buiten (1). Terwijl u de
ontgrendelhendel naar buiten trekt, schuift u de schijfeenheid terug tot deze niet meer verder kan en tilt
u de eenheid uit de schijfpositie (2).
9.
Als u een vaste schijf installeert, verwijdert u de montageschroeven van de oude vaste schijf en gebruikt
u deze voor de nieuwe vaste schijf.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
10. Lijn de montageschroeven uit met de sleuven op de schijfhouder in het chassis, druk de vaste schijf
omlaag in de schijfpositie en schuif deze zo ver mogelijk naar achteren tot deze vastklikt.
11. Sluit de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan op de achterzijde van de vaste schijf.
OPMERKING: De gegevenskabel voor de primaire vaste schijf moet worden aangesloten op de
donkerblauwe connector op de systeemkaart met de aanduiding SATA0. Hierdoor bent u verzekerd van
optimale prestaties.
12. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
13. Monteer de eventuele standaard.
14. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
15. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
29
Secundaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
30
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
8.
Ontkoppel de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan de achterzijde van de harde schijf. Druk de
vergrendeling aan de zijkant van de schijfeenheidcontainer (3) in en schuif de schijf uit de schijfruimte
(4).
9.
Raadpleeg als u een nieuwe schijf installeert Secundaire vaste schijf van 3,5 inch installeren
op pagina 32. Als u niet een nieuwe schijf installeert, kantel de Schijfhouder omlaag en plaats het
toegangspaneel.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
31
Secundaire vaste schijf van 3,5 inch installeren
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Monteer vier zilveren 6-32 geleideschroeven (twee aan elke kant) aan de zijkant van het station.
OPMERKING: HP levert vier extra zilverkleurige 6-32 montageschroeven geïnstalleerd op de behuizing
naast de primaire 3,5-inch vaste schijf. Raadpleeg Schijfeenheden verwijderen en installeren
op pagina 23 voor een afbeelding van de locatie van de extra geleideschroeven.
Als u een schijfeenheid vervangt, verplaatst u de vier geleideschroeven van de oude schijfeenheid naar
de nieuwe schijfeenheid.
32
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
8.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
9.
Schuif de schijfeenheid in de schijfruimte (1) en sluit vervolgens de voedingskabel (2) en de
gegevenskabel (3) aan de achterkant van de vaste schijf.
OPMERKING: Als het een secundaire schijfeenheid is, sluit u het andere einde van de gegevenskabel
aan op een lichtblauwe SATA-connector op de systeemkaart. Als de vaste schijf de primaire schijfeenheid
is, sluit u het andere einde van de gegevenskabel aan op de donkerblauwe SATA-connector gemarkeerd
SATA0 op de systeemkaart.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
33
10. Kantel de schijfhouder terug in de normale stand.
VOORZICHTIG: Let erop dat er geen kabels of snoeren bekneld raken wanneer u de schijfhouder
omlaag kantelt.
11. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
12. Monteer de eventuele standaard.
13. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
14. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
34
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Interne vaste schijf van 2,5 inch verwijderen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
35
8.
Ontkoppel de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan de achterzijde van de harde schijf.
9.
Trek de ontgrendelhendel aan de achterkant van de schijfeenheid naar buiten (1). Schuif de
schijfeenheid terug tot deze niet verder kan en druk deze omlaag en uit de schijfruimte (2).
10. Raadpleeg als u een nieuwe vaste schijf installeert Interne vaste schijf van 2,5 inch installeren
op pagina 37. Als u niet een nieuwe schijf installeert, kantel dan de schijfeenheidcontainer omlaag en
plaats het toegangspaneel terug.
36
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Interne vaste schijf van 2,5 inch installeren
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Plaats vier zwarte en blauwe M3 montageschroeven (twee aan weerskanten van de schijfeenheid).
OPMERKING:
M3 metrieke montageschroeven zijn verkrijgbaar bij HP.
Als u een schijfeenheid vervangt, verplaatst u de vier geleideschroeven van de oude schijfeenheid naar
de nieuwe schijfeenheid.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
37
38
8.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
9.
Lijn de montageschroeven uit op de schijfeenheid met de J-slots op de zijkanten van de schijfpositie.
Druk de schijfeenheid in de schijfruimte en schuif hem naar voren tot hij op zijn plaats vastklikt.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
10. Sluit de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan op de achterzijde van de vaste schijf.
OPMERKING: Als de 2,5-inch vaste schijf de primaire schijfeenheid is, sluit u het andere einde van de
gegevenskabel aan op de donkerblauwe SATA-connector gemarkeerd SATA0 op de systeemkaart. Als het
een secundaire vaste schijf is, sluit u het andere einde van de gegevenskabel aan op een lichtblauwe
SATA-connector op de systeemkaart.
11. Kantel de schijfhouder terug in de normale stand.
BELANGRIJK: Let erop dat er geen kabels of snoeren bekneld raken wanneer u de schijfhouder omlaag
kantelt.
12. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
13. Monteer de eventuele standaard.
Schijfeenheden verwijderen en installeren
39
14. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
15. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
40
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Een veiligheidsslot installeren
De beveiligingsapparaten hieronder en op de volgende pagina's kunnen worden gebruikt om de computer te
beveiligen.
Kabelslot
Hangslot
Een veiligheidsslot installeren
41
Beveiligingsslotvergrendeling voor HP zakelijke personal computers V2
42
1.
Bevestig de beveiligingskabel op een bureaublad met de juiste schroeven voor uw omgeving (schroeven
niet meegeleverd) (1) en plaats vervolgens het paneel op de voet van de kabelbevestiging (2).
2.
Leg de beveiligingskabel om een stevig verankerd voorwerp heen.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
3.
Schuif de beveiligingskabel door de bevestiging van de beveiligingskabel.
4.
Trek de twee schaarhanden van het monitorslot uit elkaar en steek het slot in het beveiligingsslot op de
achterkant van de monitor (1), sluit de schaarhanden om het slot op zijn plaats te vergrendelen (2) en
schuif vervolgens de kabelgeleider door het midden van de vergrendeling van de monitor (3).
Een veiligheidsslot installeren
43
44
5.
Schuif de veiligheidskabel door de beveiligingsgeleider die op de monitor is geïnstalleerd.
6.
Bevestig de houder van de toebehorenkabel op een bureaublad met de juiste schroef voor uw omgeving
(schroef niet meegeleverd) (1) en plaats vervolgens de toebehorenkabels in de voet van de houder (2).
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
7.
Schuif de beveiligingskabel door de gaten in de houder voor de toebehorenkabel.
8.
Bevestig het slot met de meegeleverde schroef (1) aan de behuizing. Plaats het uiteinde van de
beveiligingskabel in het slot (2) en druk de knop in (3) om het slot te vergrendelen. Gebruik de
meegeleverde sleutel om het slot te ontgrendelen.
Een veiligheidsslot installeren
45
9.
46
Wanneer u alle stappen hebt uitgevoerd, worden alle apparaten op uw werkstation bevestigd.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Beveiliging van voorpaneel
Het voorpaneel kan op zijn plaats worden bevestigd met een 6-32 schroef door het middenlipje op het paneel
in de behuizing.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Als u geen standaard 6-32 schroef hebt, verwijdert u een van de vier zilverkleurige 6-32
standaardschroeven die zich bovenop de schijfeenheidcontainer bevinden. Raadpleeg Schijfeenheden
verwijderen en installeren op pagina 23 voor een afbeelding van de locaties van de 6-32
standaardschroeven.
8.
Installeer de 6-32 beveiligingsschroef door het middelste ontgrendelingslipje van het voorpaneel om
het voorpaneel op zijn plek te houden.
9.
Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
10. Monteer de eventuele standaard.
11. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
12. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Een veiligheidsslot installeren
47
A
Batterij vervangen
De met de computer meegeleverde batterij voorziet de real-timeklok van elektriciteit. Gebruik bij vervanging
een batterij die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke batterij. De computer wordt geleverd met een 3volt lithium-knoopcelbatterij.
WAARSCHUWING! De computer bevat een lithium-mangaandioxidebatterij. Als u niet op de juiste manier
omgaat met de batterij, kan er brand ontstaan en kunt u brandwonden oplopen. Ga als volgt te werk om het
risico van lichamelijk letsel te beperken:
Probeer nooit de batterij op te laden.
Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 60° C.
Probeer niet de batterij uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren. Zorg dat u geen kortsluiting
veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de batterij niet in aanraking komen met water of vuur.
Vervang de batterij uitsluitend door een HP batterij die voor dit product wordt aanbevolen.
BELANGRIJK: Het is belangrijk dat u vóór het vervangen van de batterij een back-up maakt van de CMOSinstellingen van de computer. Wanneer u de batterij verwijdert of vervangt, worden de CMOS-instellingen
gewist.
Een ontlading van statische elektriciteit kan elektronische onderdelen of uitbreidingskaarten in de computer
beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch bent geladen. Raak een geaard metalen voorwerp aan voordat u
deze handelingen uitvoert.
OPMERKING: De levensduur van de lithiumaccu kan worden verlengd door de stekker van de computer in
een werkend stopcontact te steken. De lithiumaccu wordt alleen gebruikt wanneer de computer niet is
aangesloten op de netvoeding.
HP adviseert klanten gebruikte elektronische apparatuur, originele HP printcartridges en oplaadbare
batterijen te recyclen. Ga voor meer informatie over recyclingprogramma's naar http://www.hp.com/recycle.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals cd's of USB-flashdrives, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
BELANGRIJK: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op een
actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
6.
Bepaal de plaats van de batterij en de batterijhouder op de systeemkaart.
OPMERKING: Bij bepaalde modellen kan het noodzakelijk zijn een intern onderdeel te verwijderen om
toegang tot de batterij te krijgen.
7.
Het type batterijhouder op de systeemkaart bepaalt welke van de volgende sets instructies van
toepassing is voor het vervangen van de batterij.
Type 1
48
Bijlage A Batterij vervangen
a.
Neem de batterij uit de houder.
b.
Schuif de nieuwe batterij in de juiste positie met de pluspool naar boven. De batterij wordt
automatisch in de juiste positie vergrendeld.
Type 2
a.
Knijp de metalen klem die boven één kant van de batterij uitsteekt, iets samen om de batterij te
ontgrendelen. Verwijder de batterij wanneer deze omhoog komt (1).
b.
Schuif één kant van de nieuwe batterij onder het palletje van de houder, met de pluspool naar
boven. Duw de andere kant van de batterij omlaag totdat de klem vastklikt (2).
Type 3
a.
Trek de accuklem naar achteren (1) en verwijder de accu (2).
49
b.
Plaats de nieuwe batterij en breng de klem weer in de oorspronkelijke stand.
OPMERKING:
voltooien.
Voer na vervanging van de batterij de volgende stappen uit om de procedure te
8.
Plaats het toegangspaneel terug.
9.
Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
10. Stel de datum en de tijd, de wachtwoorden en eventuele andere speciale systeeminstellingen opnieuw in
met behulp van Computer Setup (Computerinstellingen).
11. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
50
Bijlage A Batterij vervangen
B
Elektrostatische ontlading
Een ontlading van statische elektriciteit via vingers of andere geleiders kan leiden tot beschadiging van de
systeemkaart, uitbreidingskaarten of andere onderdelen die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Dit soort
schade kan de levensduur van het apparaat bekorten.
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen
Houd u aan de volgende richtlijnen om schade door ontlading van statische elektriciteit te voorkomen:
●
Zorg dat u de onderdelen zo weinig mogelijk met de hand aanraakt door ze in een antistatische
verpakking te vervoeren en te bewaren.
●
Bewaar onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading in de verpakking totdat u de
onderdelen installeert.
●
Leg onderdelen op een geaard oppervlak wanneer u ze uit de verpakking haalt.
●
Raak nooit pinnen, voedingsdraden of circuits aan.
●
Zorg ervoor dat u goed geaard bent als u een onderdeel aanraakt.
Aardingsmethoden
U kunt op verschillende manieren voor een juiste aarding zorgen. Pas één of meer van de volgende
maatregelen toe wanneer u onderdelen hanteert of installeert die gevoelig zijn voor elektrostatische
elektriciteit:
●
Gebruik een polsbandje dat via een aardedraad is verbonden met een geaard werkstation of het chassis
van de computer. Polsbanden zijn flexibele bandjes met een minimumweerstand van 1 MOhm +/- 10
procent in de aardedraden. Draag voor een goede aarding de bandjes strak tegen de huid.
●
Gebruik hiel-, teen- of voetbandjes wanneer u staande werkt. Draag de bandjes om beide voeten
wanneer u op geleidende vloeren of dissiperende vloermatten staat.
●
Gebruik geleidend gereedschap.
●
Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare dissiperende werkmat.
Als u niet beschikt over de genoemde hulpmiddelen voor een juiste aarding, neemt u contact op met een
geautoriseerde HP Business Partner.
OPMERKING:
elektriciteit.
Raadpleeg een HP Business Partner voor meer informatie over het omgaan met statische
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen
51
C
Richtlijnen voor gebruik, regelmatig
onderhoud en voorbereiding voor transport
Richtlijnen voor gebruik en regelmatig onderhoud
Volg deze richtlijnen om de computer en de monitor op de juiste manier te installeren en te onderhouden:
52
●
Plaats de computer niet in zeer vochtige ruimtes en stel de computer niet bloot aan direct zonlicht of
zeer hoge of lage temperaturen.
●
Plaats de computer op een stevig, vlak oppervlak. Laat voor de benodigde ventilatie aan alle
geventileerde zijden van de computer en boven de monitor ruim 10,2 cm ruimte vrij.
●
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen en de luchtgaten nooit geblokkeerd worden, om te voorkomen
dat de luchtstroom in de computer wordt belemmerd. Plaats het toetsenbord niet met de voetjes naar
beneden direct tegen de voorkant van de computer, aangezien dit de luchtstroom belemmert.
●
Gebruik de computer nooit als het toegangspaneel of de afdekplaatjes van uitbreidingskaarten
verwijderd zijn.
●
Plaats nooit twee computers boven op elkaar. Plaats computers niet zo dicht opeen dat de warme
uitgaande luchtstroom van de ene computer door het ventilatiesysteem van de andere computer wordt
aangezogen.
●
Als de computer binnen een afzonderlijke behuizing wordt gebruikt, moet deze behuizing beschikken
over adequate voorzieningen voor luchtaanvoer en -afvoer. Bovendien zijn de bovenvermelde richtlijnen
voor het gebruik onverminderd van toepassing.
●
Zorg dat de computer en het toetsenbord niet in aanraking komen met vloeistoffen.
●
Dek de ventilatieopeningen van de monitor nooit af (met wat dan ook).
●
Installeer of gebruik de functies voor energiebeheer van het besturingssysteem of andere software,
inclusief de voorzieningen voor slaap- en standbystanden.
●
Schakel de computer uit voordat u de hierna genoemde onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
◦
De buitenkant van de computer afnemen met een zachte, vochtige doek. Schoonmaakmiddelen
kunnen de afwerking doen verkleuren of beschadigen.
◦
Af en toe alle ventilatieopeningen van de computer reinigen. Stof, vuil en andere materialen
kunnen de ventilatieopeningen blokkeren en de ventilatie belemmeren.
Bijlage C Richtlijnen voor gebruik, regelmatig onderhoud en voorbereiding voor transport
Voorbereidingen voor optischeschijfeenheid
Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u een optischeschijfeenheid gebruikt of reinigt.
Gebruik
●
Verplaats de schijfeenheid niet terwijl deze in gebruik is. Dit kan namelijk leiden tot een storing tijdens
het lezen.
●
Stel de schijfeenheid niet bloot aan plotselinge temperatuurverschillen, aangezien hierdoor condensatie
kan optreden. Als de temperatuur plotseling verandert terwijl de schijfeenheid in bedrijf is, wacht u ten
minste één uur voordat u de computer uitschakelt. Als u de schijfeenheid te snel weer in gebruik neemt,
kan er tijdens het lezen een storing optreden.
●
Plaats de schijfeenheid niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen,
mechanische trillingen of direct zonlicht.
Schoonhouden
●
Reinig het paneel en de knoppen met een zachte, droge doek of met een zachte doek met een mild
schoonmaakmiddel. Spuit nooit schoonmaakmiddelen direct op de eenheid.
●
Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol of benzeen, omdat de afwerkingslaag hierdoor kan
beschadigen.
Veiligheid
Als er een voorwerp of vloeistof in de opening van de schijfeenheid terechtkomt, neemt u onmiddellijk de
stekker van de computer uit het stopcontact en laat u de computer nakijken door een geautoriseerde
HP Business Partner.
Transport voorbereiden
Ga als volgt te werk wanneer u de computer wilt voorbereiden op transport:
1.
Maak een back-up van de harde schijf bestanden naar een extern opslagapparaat. Zorg dat het backupmedium tijdens opslag of transport niet wordt blootgesteld aan elektrische of magnetische schokken.
OPMERKING:
De vaste schijf wordt automatisch vergrendeld wanneer u het systeem uitschakelt.
2.
Verwijder alle verwisselbare media en sla deze op.
3.
Zet de computer en externe apparatuur uit.
4.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel het snoer los van de computer.
5.
Koppel de systeemonderdelen en externe apparatuur los van hun voedingsbron en vervolgens van de
computer.
OPMERKING: Zorg ervoor dat alle uitbreidingskaarten goed en veilig vastzitten in de uitbreidingsslots
voordat u de computer vervoert.
6.
Verpak de systeemonderdelen en externe apparatuur in de originele of een soortgelijke verpakking en
gebruik voldoende opvulmateriaal om de apparatuur te beschermen.
Voorbereidingen voor optischeschijfeenheid
53
D
Toegankelijkheid
HP ontwerpt, produceert en distribueert producten en diensten die door iedereen kunnen worden gebruikt,
inclusief personen met een handicap, zowel op zelfstandige basis of met de juiste hulpapparaten.
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund
HP-producten ondersteunen een breed scala aan besturingssystemen van ondersteunde technologieën en
kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met aanvullende ondersteunende technologieën. Gebruik de
zoekfunctie op uw apparaat om meer informatie over ondersteunende functies te vinden.
OPMERKING: Voor meer informatie over een bepaald product voor ondersteunende technologie, neemt u
contact op met de klantenondersteuning van dat product.
Contact opnemen met ondersteuning
Wij verbeteren voortdurend de toegankelijkheid van onze producten en services en wij zijn verheugd met
feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over
toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen naar +1 (888)
259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 Mountain Time. Als u doof of slechthorend bent en
TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische ondersteuning nodig hebt of
vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar +1 (877) 656-7058, van maandag tot vrijdag tussen
06:00 en 21:00 Noord-Amerikaanse Mountain Time.
OPMERKING:
54
ondersteuning is alleen in het Engels.
Bijlage D Toegankelijkheid
Index
A
achterpaneel, onderdelen 3
B
Batterij vervangen 48
beveiliging
beveiligingsslot voor HP zakelijke
pc 42
hangslot 41
kabelslot 41
voorpaneel 47
beveiligingssloten
beveiligingsslot voor HP zakelijke
pc 42
bevestigen
dunne optischeschijfeenheid 25
kabels van schijfeenheden 23
D
DIMM's. Zie geheugen
E
Elektrostatische ontlading, schade
voorkomen 51
G
geheugen
installatie 15
Specificaties 15
voetje vullen 15
I
Installatierichtlijnen 5
installeren
2,5-inch vaste schijf 37
geheugen 15
primaire 3,5 inch vaste schijf 27
secundaire vaste schijf van 3,5
inch 32
uitbreidingskaart 18
O
Onderdelen aan de voorkant 2
Optischeschijfeenheid
reinigen 53
optische schijfeenheid
installeren 25
maatregelen 53
verwijderen 24
P
Plaatsen
batterij 48
Productidentificatie, locatie
4
R
richtlijnen voor computergebruik
S
schijven
locaties 22
serienummer, locatie 4
sloten
hangslot 41
kabelslot 41
voorpaneel 47
Specificaties
geheugen 15
stations
installeren 23
Kabelaansluitingen 23
systeemkaart, aansluitingen 14
T
toegangspaneel
terugplaatsen 7
verwijderen 6
toegankelijkheid 54
tower-conversie 13
transport voorbereiden
52
vaste schijf (3,5 inch)
installatie 27, 32
verwijderen 27, 30
ventilatierichtlijnen 52
verwijderen
2,5-inch vaste schijf 35
afdekplaatje 9
dunne optischeschijfeenheid 24
primaire 3,5 inch vaste schijf 27
secundaire vaste schijf van 3,5
inch 30
toegangspaneel van computer 6
uitbreidingskaart 18
voorpaneel 8
Verwijderen
batterij 48
voorpaneel
afdekplaatje verwijderen 9
beveiliging 47
terugplaatsen 10
verwijderen 8
53
U
uitbreidingskaart
installatie 18
verwijderen 18
V
vaste schijf (2,5 inch)
installatie 37
verwijderen 35
Index
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising