HP | EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC Brugervejledning

HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC Brugervejledning
Brugervejledning
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af HP Inc. under licens.
Lync, Microsoft, Office 365, Skype og Windows
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande. MicroSD er et
varemærke eller registreret varemærke
tilhørende SD-3C Corporation i USA, andre
lande eller begge dele.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Første udgave: Januar 2017
Dokumentets bestillingsnummer: 918677-081
Produktbemærkning
Vilkår vedrørende software
Denne brugervejledning beskriver funktioner,
der er fælles for de fleste modeller. Nogle af
funktionerne findes måske ikke på din
computer.
Når du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, indvilliger
du i at være bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod fuld tilbagebetaling, der er
underlagt forhandlerens
tilbagebetalingspolitik.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver eller versioner af Windows.
Systemerne kan kræve opgraderet og/eller
separat anskaffet hardware, drivere, software
eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af
Windows-funktionaliteterne. Windows 10
opdateres automatisk, hvilket altid er
aktiveret. Din internettjenesteudbyder
opkræver muligvis gebyrer, og der kan med
tiden forekomme yderligere behov for
opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
For at få adgang til de nyeste
brugervejledninger eller vejledninger til dit
produkt skal du gå til http://www.hp.com/
support. Vælg Find dit produkt, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld tilbagebetaling af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige
overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
iv
Sikkerhedsadvarsel
Indholdsfortegnelse
1 Velkommen ................................................................................................................................................... 1
Her finder du oplysninger ...................................................................................................................................... 2
2 Komponenter ................................................................................................................................................ 3
Find din hardware .................................................................................................................................................. 3
Find din software ................................................................................................................................................... 3
Højre side ............................................................................................................................................................... 3
Venstre ................................................................................................................................................................... 4
Forside ................................................................................................................................................................... 6
Foroven .................................................................................................................................................................. 7
I bunden ................................................................................................................................................................. 8
Bagside ................................................................................................................................................................... 9
Brug af kickstanden ............................................................................................................................. 9
Komponenter til tastatur (kun udvalgte produkter) ........................................................................................... 10
Tilslutning af et valgfrit tastatur ...................................................................................................... 11
Fjernelse af tastaturet ...................................................................................................................... 11
TouchPad ........................................................................................................................................... 12
Lysdioder ........................................................................................................................................... 12
Særlige taster .................................................................................................................................... 13
Handlingstaster ................................................................................................................................. 14
Genvejstaster (kun udvalgte produkter) ............................................................................................................. 16
Mærkater .............................................................................................................................................................. 16
Sådan installeres et mikro-SIM-kort (kun udvalgte produkter) .......................................................................... 17
Brug af microSD-hukommelseskortlæser .......................................................................................................... 18
Indsættelse af et micro-SD-hukommelseskort ................................................................................ 18
Fjernelse af et microSD-hukommelseskort ...................................................................................... 19
3 Netværksforbindelser .................................................................................................................................. 21
Tilslutning til et trådløst netværk ....................................................................................................................... 21
Brug af knapper til trådløs ................................................................................................................ 21
Knappen Trådløs ............................................................................................................. 21
Kontrolelementer i operativsystemet ............................................................................ 21
Oprettelse af forbindelse til et WLAN ............................................................................................... 22
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter) .................................................................... 22
Brug af HP Mobile Connect Pro (kun udvalgte produkter) ................................................................ 23
Brug af GPS (kun udvalgte produkter) .............................................................................................. 23
v
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter) ....................................................... 23
Tilslutning af Bluetooth-enheder ................................................................................... 23
Brug af NFC til at dele oplysninger (kun udvalgte produkter) .......................................................... 24
Deling .............................................................................................................................. 24
Tilslutning til et kabelbaseret netværk ............................................................................................................... 24
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (LAN) (kun udvalgte produkter) ............. 24
Brug af HP LAN-WLAN Protection (kun udvalgte produkter) ............................................................ 25
Sådan slår du HP LAN-WLAN Protection til og tilpasser det .......................................... 25
Brug af HP MAC Address Manager til at identificere din computer på et netværk (kun udvalgte produkter) .... 26
Sådan slår du MAC-systemadressen til og tilpasser den .................................................................. 26
4 Skærmnavigation ........................................................................................................................................ 27
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm ....................................................................................... 27
Tryk .................................................................................................................................................... 27
Tofinger-knibezoom ......................................................................................................................... 27
Rulning med to fingre (kun TouchPad) .............................................................................................. 28
Tryk med to fingre (kun TouchPad) ................................................................................................... 28
Tryk med fire fingre (kun TouchPad) ................................................................................................. 28
Strygning med tre fingre (kun TouchPad) ......................................................................................... 29
Glid med en finger (kun berøringsskærm) ........................................................................................ 29
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus .............................................................................................................. 30
Brug af skærmtastaturet .................................................................................................................. 30
Brug af pennen (kun udvalgte produkter) ........................................................................................................... 30
Identifikation af pennens komponenter ........................................................................................... 31
Parring af pennen til brug ................................................................................................................. 31
Holde ved pennen .............................................................................................................................. 31
Opbevaring af pennen ....................................................................................................................... 31
5 Underholdningsfunktioner ........................................................................................................................... 32
Brug af webcam (kun udvalgte produkter) ......................................................................................................... 32
Brug af lyd ............................................................................................................................................................ 32
Tilslutning af højttalere .................................................................................................................... 32
Tilslutning af hovedtelefoner ........................................................................................................... 32
Tilslutning af headset ....................................................................................................................... 33
Brug af lydindstillinger ...................................................................................................................... 33
Brug af video ........................................................................................................................................................ 33
Tilslutning af video-enheder med et USB Type-C-kabel (kun udvalgte produkter) ........................ 34
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
produkter) .......................................................................................................................................... 35
vi
6 Strømstyring ............................................................................................................................................... 36
Brug af slumre- og dvaletilstand ........................................................................................................................ 36
Start og afslutning af slumretilstand ............................................................................................... 36
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter) ........................................................ 37
Nedlukning (slukning) af computeren ................................................................................................................. 37
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm ................................................................................................... 38
Kørsel på batteristrøm ........................................................................................................................................ 38
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter) ............................................................................ 38
Visning af batteriladning ................................................................................................................... 39
Sådan finder du batterioplysninger i HP Support Assistant (kun udvalgte produkter) ................... 39
Batteribesparelse .............................................................................................................................. 39
Identificering af lave batteriniveauer ............................................................................................... 39
Afhjælpning af lav batterispænding ................................................................................................. 40
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til
rådighed .......................................................................................................................... 40
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til
rådighed .......................................................................................................................... 40
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte
dvaletilstand ................................................................................................................... 40
Batteri forseglet fra fabrikken .......................................................................................................... 40
Kørsel på ekstern strøm ...................................................................................................................................... 40
7 Sikkerhed ................................................................................................................................................... 42
Beskyttelse af computeren ................................................................................................................................. 42
Brug af adgangskoder ......................................................................................................................................... 43
Oprettelse af adgangskoder i Windows ............................................................................................ 43
Angivelse af adgangskoder i Computer Setup .................................................................................. 43
Administration af BIOS-administratoradgangskoder ....................................................................... 44
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder .......................................................... 46
Brug af DriveLock-sikkerhedsindstillinger ....................................................................................... 46
Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter) ............................................... 46
Aktivering af automatisk DriveLock ............................................................. 46
Deaktivering af automatisk DriveLock ......................................................... 47
Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode .............................. 48
Valg af manuel DriveLock ............................................................................................... 48
Oprettelse af en hovadgangskode til DriveLock .......................................... 49
Aktivering af DriveLock og angivelse af en DriveLock-brugeradgangskode ................. 49
Deaktivering af DriveLock ............................................................................................... 50
Angivelse af en DriveLock-adgangskode ....................................................................... 50
Ændring af en DriveLock-adgangskode ......................................................................... 51
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter) .................................................................................... 51
vii
Brug af antivirussoftware .................................................................................................................................... 51
Brug af firewallsoftware ...................................................................................................................................... 52
Installation af softwareopdateringer .................................................................................................................. 52
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter) .......................................................................................... 52
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter) ................................................................................ 52
Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter) ........................................................................... 53
Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter) ................................................................................... 53
Sådan finder du fingeraftrykslæseren .............................................................................................. 53
8 Vedligeholdelse ........................................................................................................................................... 54
Forbedring af ydeevnen ....................................................................................................................................... 54
Brug af Diskdefragmentering ........................................................................................................... 54
Brug af Diskoprydning ....................................................................................................................... 54
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter) ........................................................................ 54
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard ................................................................ 55
Opdatering af programmer og drivere ................................................................................................................ 55
Rengøring af computeren .................................................................................................................................... 55
Rengøringsprocedurer ...................................................................................................................... 55
Rengøring af skærmen ................................................................................................... 56
Rengøring af siderne og låget ........................................................................................ 56
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter) .............. 56
Rejse med eller forsendelse af din computer ..................................................................................................... 56
9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse ..................................................................................... 58
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier ................................................................................... 58
Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter) ................................................... 58
Brug af Windows-værktøjer ................................................................................................................................ 59
Sikkerhedskopiering og gendannelse ................................................................................................................. 60
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager ............................................................................ 60
Hvad du skal vide, før du starter .................................................................................... 60
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) .................................... 61
Brug af HP gendannelsesmedier til gendannelse .......................................................... 62
Ændring af opstartsrækkefølgen for computeren ......................................................... 62
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) ............................ 62
10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start ............................................................................................. 64
Brug af Computer Setup ...................................................................................................................................... 64
Start af Computer Setup ................................................................................................................... 64
Brug af et USB-tastatur eller en USB-mus til at starte Computer Setup (BIOS) ............ 64
Navigering og valg i Computer Setup ............................................................................................... 65
viii
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup ..................................................................... 65
Opdatering af BIOS ............................................................................................................................ 66
Sådan fastslår du BIOS-versionen .................................................................................. 66
Download af en BIOS-opdatering ................................................................................... 66
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten ............................................................................. 67
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter) ............................................................................................... 67
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter) ................................................................................................. 68
11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................................................................. 69
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed ....................................................................... 69
12 Specifikationer .......................................................................................................................................... 71
Indgangseffekt ..................................................................................................................................................... 71
Driftsmiljø ............................................................................................................................................................ 71
13 Elektrostatisk udledning ............................................................................................................................ 72
14 Tilgængelighed ......................................................................................................................................... 73
Understøttede hjælpe-teknologier ..................................................................................................................... 73
Kontakt support ................................................................................................................................................... 73
Indeks ............................................................................................................................................................ 74
ix
x
1
Velkommen
Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få
mest muligt ud af din investering:
●
TIP:
Tryk på Windows-tasten
på tastaturet for hurtigt at vende tilbage til computerens
startskærm fra et åbent program eller Windows-skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-logotasten
igen, vender du tilbage til den forrige skærm.
●
Opret forbindelse til internettet – Opsæt dit trådløse eller fastkoblede netværk, så du kan oprette
forbindelse til internettet. Se Netværksforbindelser på side 21 for at få flere oplysninger.
●
Opdater din antivirussoftware – Beskyt din computer imod skader forårsaget af virus. Softwaren er
forudinstalleret på computeren. Se Brug af antivirussoftware på side 51 for at få flere oplysninger.
●
Lær din computer at kende – Få oplysninger om din computers funktioner. Se Komponenter
på side 3 og Skærmnavigation på side 27 for at få yderligere oplysninger.
●
Find installeret software – Få adgang til en liste over software, der er forudinstalleret på computeren.
Vælg knappen Start.
‒ eller –
Højreklik på Start-knappen, og vælg derefter programmer og funktioner.
●
Lav en sikkerhedskopi af din harddisk ved at lave oprettelsesdiske eller et gendannelses-flashdrev. Se
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 58.
1
Her finder du oplysninger
Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.
Ressource
Indholdsfortegnelse
Opsætningsvejledning
●
Oversigt over computeropsætning og -funktioner
HP-support
●
Chat online med en HP-tekniker
For HP-support skal du gå til http://www.hp.com/support
●
Telefonnumre til HP-support
●
Find et HP-servicecenter
Sikkerheds- og komfortvejledning
●
Korrekt opsætning af arbejdsstation
Sådan får du adgang til denne vejledning:
●
Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og
mindsker risikoen for personskade
●
Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel
●
Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger, herunder om
bortskaffelse af batterier.
●
Specifikke garantioplysninger om denne computer
▲
Vælg knappen Start, vælg HP Hjælp og support, og
vælg derefter HP dokumentation.
‒ eller –
▲
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP
dokumentation.
‒ eller –
▲
Gå til http://www.hp.com/ergo.
VIGTIGT: Du skal være tilsluttet internettet for at få
adgang til den seneste version af
brugervejledningen.
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP Hjælp og support, og
vælg derefter HP dokumentation.
‒ eller –
▲
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP
dokumentation.
Begrænset garanti*
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP Hjælp og support, og
vælg derefter HP dokumentation.
‒ eller –
▲
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP
dokumentation.
‒ eller –
▲
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments.
VIGTIGT: Du skal være tilsluttet internettet for at få
adgang til den seneste version af
brugervejledningen.
*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der
medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller
områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra http://www.hp.com/go/orderdocuments. Hvis
produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006.
Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.
2
Kapitel 1 Velkommen
2
Komponenter
Find din hardware
Sådan finder du ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren:
▲
Skriv Enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen Enhedshåndtering.
Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren.
For at få oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer skal du
trykke på fn+esc (kun udvalgte produkter).
Find din software
Sådan finder du ud af, hvilken software der er installeret på computeren:
▲
Vælg knappen Start.
‒ eller –
Højreklik på knappen Start, og vælg derefter Programmer og funktioner.
Højre side
BEMÆRK: Ikoner for port og stik er placeret på beskyttelsesdækslet.
Komponent
Beskrivelse
(1)
Slot til micro-SIM-kort (kun udvalgte produkter)
Understøtter et trådløst SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Hvis der ikke er forudinstalleret et SIM-kort, skal du se Sådan
installeres et mikro-SIM-kort (kun udvalgte produkter)
på side 17.
(2)
USB Type-C-strømstik og Thunderbolt-port
Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik, der
leverer strøm til computeren og om nødvendigt oplader
computerbatteriet.
- eller Tilslutter og oplader en USB-enhed med et Type-C-stik som fx
en mobiltelefon, et kamera, en aktivitets-tracker eller et
smartwatch og leverer dataoverførsel med høj hastighed.
- eller Kan tilsluttes forskellige USB-, video, HDMI- og LAN-enheder.
Find din hardware
3
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK: Kabler og/eller adaptere (købes separat) kan være
påkrævet.
- eller Tilslutter en skærmenhed med et USB Type-C-stik og leverer
skærmoutput.
BEMÆRK: Din computer kan desuden understøtte en
Thunderbolt-dockingstation.
(3)
Lysdiode for batteri
Når der er tilsluttet vekselstrøm:
●
Hvid: Batterispændingen er større end 90 procent.
●
Gul: Batterispændingen er fra 0 til 90 procent.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Når vekselstrøm er afbrudt (batteriet lades ikke op):
●
Blinker gult: Batteriet har nået et lavt batteriniveau. Hvis
batteriet har nået et kritisk lavt spændingsniveau,
begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt.
●
Slukket: Batteriet lades ikke op.
(4)
USB 3.x/-opladningsport
Når computeren er tændt, sørger enheden for tilslutning og
opladning af USB-enheder såsom en mobiltelefon, et kamera,
en aktivitetstracker eller et smartwatch og sørger for
dataoverførsel med høj hastighed.
(5)
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie
separate mikrofoner.
ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for
at få oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP Help and Support (HP Hjælp
og Support), og vælg derefter HP Documentation (HP
dokumentation).
‒ eller –
▲
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP
Documentation (HP dokumentation).
BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
Venstre
BEMÆRK:
4
Ikoner for port og stik er placeret på beskyttelsesdækslet.
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
(1)
Beskrivelse
Tænd/sluk-knap
●
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
●
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte slumretilstand.
●
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstand.
●
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt
på knappen for at afslutte dvaletilstand.
FORSIGTIG: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windowsprocedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
▲
Indtast indstillinger for strøm i søgefeltet på
værktøjslinjen, og vælg derefter Indstillinger for strøm.
‒ eller –
Højreklik på ikonet for Strøm
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm.
(2)
Lydstyrkeknap
Forøger eller reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du
holder tasten inde.
(3)
MicroSD-hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer, deler
eller tilgår oplysninger. Se Brug af microSDhukommelseskortlæser på side 18 for at få oplysninger om
installation.
(4)
Slot til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren
bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(5)
Slots til pennestrop
Gør det muligt at tilslutte den valgfri pen ved hjælp af
pennestroppen.
Venstre
5
Forside
Komponent
Beskrivelse
(1)
Sensor for omgivende lys
Justerer automatisk skærmens lysstyrke efter det omgivende lys.
(2)
WLAN-antenner*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLAN'er).
(3)
WWAN-antenner* (kun udvalgte produkter)
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
WWAN’er (store trådløse netværk).
(4)
Lysdiode for webkamera
Tændt: Webcam er i brug.
(5)
Webkamera
Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig mulighed for
at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
Sådan bruger du dit webcam:
▲
Skriv kamera i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Kamera.
(6)
Infrarødt kamera
Gør det muligt at logge på Windows med ansigtsgenkendelse i stedet
for logon med adgangskode. Se Sådan bruges Windows Hello (kun
udvalgte produkter) på side 51 for at få flere oplysninger.
(7)
Lysdiode for infrarødt kamera
Tændt: Det infrarøde kamera er i brug.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring
antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og
miljø, der gælder for dit land/område.
Sådan får du adgang til dette dokument:
▲
Vælg knappen Start, vælg HP Help and Support (HP Hjælp og Support), og vælg derefter HP Documentation (HP
dokumentation).
‒ eller –
▲
6
Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP Documentation (HP dokumentation).
Kapitel 2 Komponenter
Foroven
BEMÆRK: Ikonerne for mikrofon er placeret på beskyttelsesdækslet.
Komponent
Beskrivelse
(1)
Højttalere (2)
Leverer lyd.
(2)
Indbyggede
mikrofoner (2)
Optager lyd.
Foroven
7
I bunden
BEMÆRK: Ikonet for forbindelseskomponent til dockingstation er placeret på beskyttelsesdækslet.
Komponent
8
Beskrivelse
(1)
Stik til justeringstapper (2)
Tilslut til justeringstapper på et valgfrit tastatur.
(2)
Forbindelseskomponent til dockingstation
Tilslutter tabletten til et valgfrit tastatur.
Kapitel 2 Komponenter
Bagside
Komponent
Beskrivelse
(1)
Webkamera (bagpå)
Optager video og tager billeder. Visse produkter
giver dig mulighed for at holde videokonference
og chatte online vha. videostreaming.
(2)
Kamera-flash
Indeholder en kamera-flash. Du kan styre flashen
ved hjælp af kameraapps.
(3)
Fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)
Gør det muligt at logge på Windows® vha.
fingeraftryk i stedet for med adgangskode.
(4)
Kickstand
Giver stabilitet og forskellige visningsvinkler.
Brug af kickstanden
Du kan ændre visningsvinklen ved at følge disse trin:
1.
Hold computeren, så den øverste kant vender opad (højttalerne er foroven).
Bagside
9
2.
Brug en af kickstand-tapperne til at løfte kickstanden væk fra computeren, og placer derefter
kickstanden i den ønskede vinkel.
For at lukke kickstanden skal du skubbe den mod bunden af computeren, indtil den flugter med bunden.
Komponenter til tastatur (kun udvalgte produkter)
Din computer understøtter et valgfrit tastatur. Dette afsnit indeholder oplysninger om de mest almindelige
funktioner for de understøttede tastaturer.
BEMÆRK: Tastaturets udseende og funktioner kan variere. Se den vejledning, der følger med tastaturet, for
at få flere oplysninger om tastaturet.
10
Kapitel 2 Komponenter
Tilslutning af et valgfrit tastatur
1.
Hvis du vil tilslutte et valgfrit tastatur, skal du sænke computeren ned på stikkene til justeringstapperne
(1) på tastaturet, indtil stikkene klikker på plads.
2.
Anbring kickstanden (2) i den ønskede vinkel.
BEMÆRK: Hvis du lukker kickstanden, kan du lade tastaturet være monteret og dreje tastaturet bag om
computeren, så bagsiden af tastaturet ligger mod bagsiden af computeren. Tastaturets taster og TouchPad'en
er låst for at forhindre at man foretager utilsigtet indtastning mens tastaturet er i denne position.
Fjernelse af tastaturet
Fjern tastaturet ved at trække det væk fra computeren.
Komponenter til tastatur (kun udvalgte produkter)
11
TouchPad
Komponent
(1)
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
(2)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Lysdioder
12
Beskrivelse
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle tasteanslag til at
skifte til store bogstaver.
(2)
Lysdiode for Fn-lås
●
Tændt: Tasten Fn er låst. Se Genvejstaster (kun udvalgte
produkter) på side 16 for at få flere oplysninger.
(3)
Lysdiode for lydløs
●
Tændt: Computerens lyd er slået fra.
●
Slukket: Computerens lyd er slået til.
●
Tændt: Mikrofonen er slukket.
●
Slukket: Mikrofon er tændt.
(4)
Lysdiode for mikrofon – slået fra
(5)
Lysdiode for num lock
Tændt: Num Lock er slået til.
(6)
Lysdiode for trådløs
Tændt: Der er tændt for en integreret trådløs enhed, f.eks. en
enhed til trådløst lokalnetværk (WLAN), og/eller en Bluetooth®enhed.
BEMÆRK: På visse modeller lyser lysdioden for trådløs gult,
når alle trådløse enheder er slukket.
(7)
Lysdiode for afslutning af opkald
Tændt: Afslutning af opkald er slået til.
(8)
Lysdiode for deling eller præsentation
Tændt: Deling er aktiveret.
(9)
Lysdiode for besvarelse af opkald
Tændt: Besvarelse af opkald er slået til.
Særlige taster
Komponenter til tastatur (kun udvalgte produkter)
13
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten fn.
(2)
Tasten fn
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i
kombination med en anden tast.
Se Handlingstaster på side 14.
(3)
Windows-tasten
Åbner menuen Start,
BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen Start.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
Se Handlingstaster på side 14.
(5)
Integreret numerisk tastatur
Et numerisk tastatur lagt hen over tastaturets bogstavtaster.
Når num lk er aktiveret, kan det numeriske tastatur bruges på
samme måde som et eksternt numerisk tastatur. Hver tast på
tastaturet udfører den funktion, der er vist ved et ikon i øverste
højre hjørne af tasten.
BEMÆRK: Hvis den numeriske tastaturfunktion er aktiv, når
computeren slukkes, genaktiveres den, når der tændes for
computeren igen.
Handlingstaster
En handlingstast udfører den funktion, der er vist med et ikon på tasten. For at finde ud af hvilke taster der
findes på dit produkt, skal du se illustrationen i Særlige taster på side 13.
BEMÆRK: Din enhed understøtter muligvis ikke alle handlingstaster.
▲
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstast.
Ikon
Beskrivelse
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er tilsluttet
en skærm til computeren, og du gentagne gange trykker på handlingstasten, skifter skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så der vises det samme på både computerskærmen og
skærmen.
Hjælper med at forhindre, at andre personer ser skærmindholdet fra siden. Om nødvendigt reduceres eller
øges lysstyrke i godt oplyste eller mørke omgivelser. Tryk på handlingstasten igen for at slukke for skærmen
til beskyttelse af personlige oplysninger.
BEMÆRK:
Tryk på fn+p for hurtigt at slå den højeste fortrolighedsindstilling til.
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
14
Kapitel 2 Komponenter
Ikon
Beskrivelse
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Slår højttalerlyden til eller fra.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Slår mikrofonen fra.
Slår baggrundslys i tastaturet fra eller til.
BEMÆRK:
num lock
Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
Aktiverer og deaktiverer det integrerede numeriske tastatur.
Tænder eller slukker den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
Giver hurtig adgang til din Skype for Business-kalender.
BEMÆRK: Denne funktion kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchangeeller Office 365-servere.
Slår skærmens delingsfunktion til eller fra.
BEMÆRK: Denne funktion kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchangeeller Office 365-servere.
●
Besvarer et opkald.
●
Starter et opkald under en privat chat.
●
Parkerer et opkald.
BEMÆRK: Denne funktion kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchangeeller Office 365-servere.
●
Afslutter et opkald.
●
Afviser indgående opkald.
●
Afslutter skærmdeling.
BEMÆRK: Denne funktion kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchangeeller Office 365-servere.
BEMÆRK: Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere denne funktion ved at
trykke på og holde tasten Fn og venstre Skift-tast nede. Lysdioden for Fn-lås tændes. Når du har deaktiveret
handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre hver funktion ved at trykke på tasten fn i kombination med
den relevante handlingstast.
Komponenter til tastatur (kun udvalgte produkter)
15
Genvejstaster (kun udvalgte produkter)
En genvejstast er en kombination af tasten fn og en anden tast.
Sådan bruges en genvejstast:
▲
Tryk på tasten fn , og tryk derefter på en af de taster, der er vist i følgende tabel.
Tast
Beskrivelse
C
Aktiverer scroll lock.
E
Slår indsættelsesfunktionen til.
R
Afbryder en handling.
S
Tager et skærmbillede.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT: Kontroller følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: på bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
●
Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
16
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte produkter)
Kapitel 2 Komponenter
Komponent
(1)
Modelnavn (kun udvalgte produkter)
(2)
Produktnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
●
Mærkat(er) med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
●
Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt
godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
Sådan installeres et mikro-SIM-kort (kun udvalgte produkter)
FORSIGTIG: Undgå at beskadige et SIM-kort eller computeren: Undlad at ændre et SIM-korts størrelse ved at
klippe i kortet eller slibe det med sandpapir.
FORSIGTIG: Undgå at beskadige et SIM-kort eller computeren. Brug ikke magt for at fjerne bakken eller for
at sætte den tilbage igen.
1.
Placer computerskærmen med forsiden opad.
2.
Indsæt en lille udrettet papirclips (1) i adgangshullet til kortbakken.
3.
Tryk forsigtigt indad, indtil kortbakken er skubbet ud.
4.
Tag bakken (2) ud af computeren.
5.
Hold kortet, så guldområdet vender opad, juster kortets afskårne hjørne i forhold til det afskårne hjørne
på bakken, og læg derefter kortet (3) i bakken.
Sådan installeres et mikro-SIM-kort (kun udvalgte produkter)
17
6.
Sæt bakken tilbage i computeren. Tryk forsigtigt på bakken (4), indtil den sidder korrekt.
Se dokumentationen fra din mobiludbyder for at indstille dit mobilnetværk.
Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du udføre trinnene i omvendt rækkefølge.
Brug af microSD-hukommelseskortlæser
Valgfrie microSD-hukommelseskort muliggør sikker datalagring og nem datadeling. Disse kort anvendes ofte
til digitale kameraer og smartphones samt andre computere.
Indsættelse af et micro-SD-hukommelseskort
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige et microSD-hukommelseskort eller computeren må du ikke fjerne
eller isætte bakken med magt.
FORSIGTIG: Før du vender computerskærmen med forsiden opad, skal du sørge for, at arbejdsunderlaget er
ryddet for værktøj, skruer og andre fremmedlegemer. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre skader på
computerskærmen.
18
1.
Placer computerskærmen med forsiden opad.
2.
Indsæt en lille udrettet papirclips (1) i adgangshullet til kortbakken.
3.
Tryk forsigtigt indad, indtil kortbakken er skubbet ud.
4.
Fjern bakken (2) fra computeren, og sæt derefter kortet (3) i.
Kapitel 2 Komponenter
5.
Sæt bakken tilbage i computeren. Tryk forsigtigt på bakken (4), indtil den sidder korrekt.
Du hører en lyd, når enheden er registreret, og der vises evt. en række menupunkter.
Fjernelse af et microSD-hukommelseskort
FORSIGTIG: Undgå at miste data, og undgå, at systemet ikke reagerer, ved at bruge følgende procedure til
sikker fjernelse af et microSD-hukommelseskort.
FORSIGTIG: Før du vender computerskærmen med forsiden opad, skal du sørge for, at arbejdsunderlaget er
ryddet for værktøj, skruer og andre fremmedlegemer. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre skader på
computerskærmen.
1.
2.
Gem dine data, og luk alle programmer, der er knyttet til microSD-hukommelseskortet.
Vælg ikonet for sikker fjernelse af hardware
i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.
Følg derefter anvisningerne på skærmen.
3.
Placer computerskærmen med forsiden opad.
4.
Indsæt en lille udrettet papirclips (1) i adgangshullet til kortbakken.
5.
Tryk forsigtigt indad, indtil kortbakken er skubbet ud.
6.
Fjern bakken (2) fra computeren, og fjern derefter kortet (3).
Brug af microSD-hukommelseskortlæser
19
7.
20
Sæt bakken tilbage i computeren. Tryk forsigtigt på bakken (4), indtil den sidder korrekt.
Kapitel 2 Komponenter
3
Netværksforbindelser
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til
oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst netværk.
Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med én eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
●
WLAN-enhed – Forbinder computeren til WLAN-netværk (Wi-Fi-netværk eller trådløse LAN-netværk) i en
virksomheds lokaler, i hjemmet og på offentlige steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer,
hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en
trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
●
HP Mobilt Bredbånd-modul (kun udvalgte produkter) – En trådløs WWAN-enhed, der giver dig trådløs
tilslutning over et meget større område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om
telefonmaster til mobiltelefoner) over store geografiske områder for at kunne tilbyde dækning på tværs
af hele stater, regioner eller endda lande.
●
Bluetooth®-enhed – Opretter et personligt netværk (PAN, personal area network) til oprettelse af
forbindelse med andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere,
hovedtelefoner, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre
enheder, og enhederne skal være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra
hinanden.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner:
●
Knappen Trådløs (også kaldet tasten Flytilstand eller tasten Trådløs) (kaldet knappen Trådløs i denne
vejledning)
●
Kontrolelementer i operativsystemet
Knappen Trådløs
Computeren har en knap for trådløs, en eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs. Alle de
trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til
et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
1.
Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Kontrolpanel.
2.
Vælg Network and Internet (Netværk og internet), og vælg derefter Network and Sharing Center
(Netværks- og delingscenter).
Tilslutning til et trådløst netværk
21
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
BEMÆRK: Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder (ISP).
Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med
at opsætte modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse router til modemmet og teste
internetforbindelsen.
For at tilslutte til et WLAN skal du følge disse trin:
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2.
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og opret derefter forbindelse til et af de tilgængelige
netværk.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast
koden, og vælg derefter Next (Næste) for at oprette forbindelsen.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers eller et
trådløst adgangspunkts rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis du ikke ser den WLAN, du ønsker at oprette forbindelse til, skal du højreklikke på ikonet
Netværksstatus på proceslinjen og derefter vælge Open Network and Sharing Center (Åbn netværksog delingscenter). Vælg Set up a new connection or network (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk). Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og
oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du vælge ikonet Netværksstatus yderst til højre på proceslinjen for at få
bekræftet forbindelsens navn og status.
BEMÆRK: Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLANimplementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder eller
bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)
HP Mobilt bredbånd-computeren er udstyret med indbygget understøttelse af den mobile bredbåndstjeneste.
Når du bruger din nye computer med en mobiloperatørs netværk, får du mulighed for at oprette forbindelse
til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit virksomhedsnetværk uden at skulle bruge et WiFi-hotspot.
BEMÆRK: Hvis HP Mobile Connect medfølger din computer, gælder instruktionerne i denne sektion ikke. Se
Brug af HP Mobile Connect Pro (kun udvalgte produkter) på side 23.
Du skal eventuelt bruge IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP Mobilt Bredbånd-modulet for at aktivere en
mobil bredbåndstjeneste. Nummeret kan være trykt på en mærkat, som er placeret på bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
- eller Du kan finde nummeret ved at følge disse trin:
22
1.
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen.
2.
Vælg View Connection Settings (Vis forbindelsesindstillinger).
3.
Under afsnittet Mobilt bredbånd skal du vælge ikonet Netværksstatus.
Kapitel 3 Netværksforbindelser
Visse mobilnetoperatører kræver brugen af et SIM-kort. Et SIM-kort indeholder grundlæggende oplysninger
om dig, f.eks. en PIN-kode (Personal Identification Number), samt netværksoplysninger. Nogle computere har
et forudinstalleret SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er forudinstalleret, findes det muligvis i oplysningerne for
HP Mobilt Bredbånd, som fulgte med computeren, eller mobilnetoperatøren leverer det evt. særskilt fra
computeren.
Oplysninger om HP Mobilt Bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken mobilnetoperatør,
finder du i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.
Brug af HP Mobile Connect Pro (kun udvalgte produkter)
HP Mobile Connect Pro er en forudbetalt mobil bredbåndstjeneste, som giver en omkostningseffektiv, sikker,
enkel og fleksibel mobil bredbåndsforbindelse til din computer. For at kunne bruge HP Mobile Connect Pro
skal din computer have et SIM-kort og appen HP Mobile Connect installeret. Hvis du vil have yderligere
oplysninger om HP Mobile Connect Pro, og hvor den er tilgængelig, skal du gå til http://www.hp.com/go/
mobileconnect.
Brug af GPS (kun udvalgte produkter)
Din computer er muligvis udstyret med en GPS-enhed (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for
lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til GPS-udstyrede systemer.
Hvis du vil aktivere GPS, skal du sørge for, at placering er aktiveret under Windows-indstillingerne for
beskyttelse af oplysninger.
1.
Skriv placering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Indstillinger for beskyttelse af
placeringsoplysninger.
2.
Følg vejledningen til brug af placeringsindstillinger på skærmen.
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)
En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
●
Computere (stationære, bærbare)
●
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
●
Billedenheder (printer, kamera)
●
Lydenheder (headset, højttalere)
●
Mus
●
Eksternt tastatur
Tilslutning af Bluetooth-enheder
Inden du kan bruge en Bluetooth-enhed, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse.
1.
Skriv bluetooth i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Bluetooth-indstillinger.
2.
Tænd for Bluetooth, hvis det ikke allerede er tændt.
3.
Vælg din enhed på listen, og følg anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis enheden kræver bekræftelse, vises der en parringskode. På den enhed, som du tilføjer, skal
du følge anvisningerne på skærmen for at bekræfte, at koden på din enhed svarer til parringskoden. Du kan
finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.
Tilslutning til et trådløst netværk
23
BEMÆRK: Hvis din enhed ikke står på listen, skal du sørge for, at Bluetooth er tændt på enheden. Visse
enheder har muligvis yderligere krav. Se den dokumentation, der fulgte med enheden.
Brug af NFC til at dele oplysninger (kun udvalgte produkter)
Computeren understøtter Near Field Communication (NFC), der giver dig mulighed for trådløst at dele
oplysninger mellem to NFC-aktiverede enheder. Der overføres data ved at trykke med antennen på din
telefon eller en anden enhed mod trykkeområdet (antennen) på computeren. Med NFC-aktiverede og
understøttede apps kan du dele websteder, overføre kontaktoplysninger, foretage betalinger og udskrive på
NFC-aktiverede printere.
BEMÆRK: Se Komponenter på side 3 for at finde trykkeområdet på din computer.
Deling
1.
2.
Bekræft, at NFC-funktionen er aktiveret.
a.
Skriv trådløs i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Turn wireless devices on or off (Slå
trådløse enheder til eller fra).
b.
Bekræft, at valget for NFC er On (Til).
Tryk mod NFC-trykkeområdet med en NFC-aktiveret enhed. Du kan muligvis høre en lyd, når enhederne
opretter forbindelse.
BEMÆRK: For at finde placeringen af antennen på den anden NFC-enhed, skal man se enhedens
brugervejledning.
3.
Følg eventuelle anvisninger på skærmen for at fortsætte.
Tilslutning til et kabelbaseret netværk
Udvalgte produkter kan tillade kabelbaserede netværk: lokalt netværk (LAN) og modemforbindelse. En LANforbindelse bruger et netværkskabel og er meget hurtigere end et modem, som bruger et telefonkabel.
Begge kabler sælges separat.
ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand eller skade på udstyret må et modemkabel
eller telefonkabel ikke tilsluttes et RJ-45-stik (netværk).
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (LAN) (kun udvalgte
produkter)
Brug en LAN-forbindelse, hvis du ønsker at slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at
arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
BEMÆRK: En funktion kaldet HP LAN-WLAN Protection kan være aktiveret på din computer. Den lukker for
din trådløse (Wi-Fi)-forbindelse, når du opretter forbindelse til et LAN. Flere oplysninger om HP LAN-WLAN
Protection finder du på Brug af HP LAN-WLAN Protection (kun udvalgte produkter) på side 25.
Tilslutning til et LAN kræver et 8-bens RJ-45-netværkskabel, en dockingenhed eller et udvidelsesprodukt,
hvis computeren ikke har en RJ-45-port.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
24
Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1) eller til den valgfri dockingenhed eller til
udvidelsesproduktet.
Kapitel 3 Netværksforbindelser
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik (2) eller en router.
BEMÆRK: Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
Brug af HP LAN-WLAN Protection (kun udvalgte produkter)
I et LAN-miljø kan du indstille HP LAN-WLAN Protection til at beskytte LAN-netværket imod uautoriseret
trådløs adgang Når HP LAN-WLAN Protection er aktiveret, slukkes WLAN-forbindelsen (Wi-Fi), når
computeren sluttes direkte til et LAN.
Sådan slår du HP LAN-WLAN Protection til og tilpasser det
1.
Slut et netværkskabel til netværksstikket på computeren eller på en valgfri dockingenhed eller et
udvidelsesprodukt.
2.
Start Computer Setup (BIOS).
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold
den nede, indtil opstartsmenuen vises. Tryk på f10 for at få adgang til Computer Setup.
3.
Vælg Avanceret og derefter Indbyggede Enhedsvalgmuligheder.
4.
Markér afkrydsningsfeltet for Automatisk LAN/WLAN-skift for at slukke for WLAN-forbindelser ved
forbindelse til et LAN-netværk.
5.
Vælg ikonet Gem i nederste højre hjørne af skærmen for at gemme dine ændringer og afslutte Computer
Setup, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
‒ eller –
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Tilslutning til et kabelbaseret netværk
25
Brug af HP MAC Address Manager til at identificere din computer
på et netværk (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere en MAC-systemadresse for at få en metode, der kan tilpasses, til at identificere din computer
og dens kommunikation på netværk. Denne MAC-systemadresse giver unik identifikation, selv når
computeren er tilsluttet via en ekstern enhed, f.eks en dockingstation eller ekstern trådløs adapter. Denne
adresse er som standard deaktiveret.
Sådan slår du MAC-systemadressen til og tilpasser den
1.
Slut et netværkskabel til netværksstikket på computeren eller på en valgfri dockingenhed eller et
udvidelsesprodukt.
2.
Start Computer Setup (BIOS).
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold
den nede, indtil opstartsmenuen vises. Tryk på f10 for at få adgang til Computer Setup.
3.
Vælg Avanceret og derefter Værtsbaseret MAC-adresse.
4.
Vælg enten System for at aktivere den værtsbaserede MAC-adresse eller Brugerdefineret for at tilpasse
adressen i feltet til højre for Værtsbaseret MAC-adresse.
5.
Foretag valg for startrækkefølge og understøttede enheder.
6.
Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du vælge MAC-ADRESSE, indtaste din tilpassede MACsystemadresse og trykke på Enter for at gemme adressen.
7.
Vælg ikonet Gem i nederste højre hjørne af skærmen for at gemme dine ændringer og afslutte Computer
Setup, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
‒ eller –
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Få yderligere dokumentation om HP MAC Address Manager og brug af MAC-systemadresser på
http://www.hp.com/support. Vælg Find dit produkt, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
26
Kapitel 3 Netværksforbindelser
4
Skærmnavigation
Du kan navigere på computerskærmen på følgende måder:
●
Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen (kun udvalgte modeller)
●
Brug berøringsbevægelser på TouchPad
●
Brug tastatur og en valgfri mus (mus købes separat)
●
Brug et tastatur på skærmen (kun udvalgte produkter)
●
Brug pegepinden (kun udvalgte produkter)
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
TouchPad hjælper dig med at navigere på computerskærmen med simple berøringsbevægelser. Du kan også
bruge venstre og højre knap på TouchPad'en på samme måde som knapperne på en ekstern mus. For at
navigere på en berøringsskærm (kun udvalgte modeller) skal du berøre skærmen direkte og bruge de
bevægelser, der beskrives i dette kapitel.
Du kan også tilpasse bevægelser og se demonstrationer af, hvordan de fungerer. Skriv kontrolpanel i
søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, og vælg derefter Hardware og lyd. Vælg Mus under Enheder
og printere.
BEMÆRK: Medmindre andet angives, kan berøringsbevægelser bruges på både TouchPad og
berøringsskærm (kun på udvalgte modeller).
Tryk
Du kan bruge tryk/dobbelttryk-bevægelsen til at vælge eller åbne et element på skærmen.
●
Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen eller
berøringsskærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk på et element for at åbne det.
Tofinger-knibezoom
Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
●
Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter samle
dem.
●
Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter sprede
dem.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
27
Rulning med to fingre (kun TouchPad)
Brug rulning med to fingre til at flytte op, ned eller sidelæns på en side eller et billede.
●
Sæt to spredte fingre på TouchPad-zonen og træk dem derefter op, ned til venstre eller højre.
Tryk med to fingre (kun TouchPad)
Brug tofinger-tryk-bevægelsen til at åbne menuen for et objekt på skærmen.
BEMÆRK: Tryk med to fingre udfører samme funktion som højreklik med musen.
●
Tryk med to fingre på TouchPad-zonen for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.
Tryk med fire fingre (kun TouchPad)
Brug fire-finger-tryk for at åbne handlingscenter.
●
28
Tryk med fire fingre på touchpad'en for at åbne handlingscenter og få vist aktuelle indstillinger og
beskeder.
Kapitel 4 Skærmnavigation
Strygning med tre fingre (kun TouchPad)
Brug strygning med tre fingre for at få vist åbne vinduer og til at skifte mellem åbne vinduer og skrivebordet.
●
Stryg tre fingre væk fra dig selv for at se alle åbne vinduer.
●
Stryg tre fingre hen mod dig selv for at få vist skrivebordet.
●
Stryg tre fingre til venstre eller højre for at skifte mellem åbne vinduer.
Glid med en finger (kun berøringsskærm)
Brug glid med en finger-bevægelsen for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at flytte et
objekt.
●
Glid fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
●
For at flytte et objekt skal du trykke på et objekt og holde fingeren på det, og derefter skal du trække
fingeren for at flytte objektet.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
29
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
Med et valgfrit tastatur og en valgfri mus kan du skrive og udføre de samme funktioner, som når du bruger
berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og tastekombinationerne til at
udføre specifikke funktioner.
BEMÆRK: Afhængigt af dit land/område kan tastaturet have andre taster og tastaturfunktioner end dem,
der er beskrevet i dette afsnit.
Brug af skærmtastaturet
Din computer har et tastatur på skærmen, som vises, når du er i tablettilstand.
1.
Tryk på tastaturikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få vist tastaturet på
skærmen.
2.
Begynd at skrive.
Indtast kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Enheder og printere, og
vælg derefter Indtastning for at få adgang til indstillingerne for tastaturet på skærmen.
BEMÆRK: Genvejstaster vises eller fungerer ikke på skærmtastaturet.
BEMÆRK: Der vises muligvis forslag til ord øverst på skærmtastaturet. Tryk på et ord for at vælge det.
Brug af pennen (kun udvalgte produkter)
En aktiv pen kan være inkluderet eller købes separat. Du kan bruge pennen direkte på skærmen. Se
vejledningen, der er vedlagt pennen, for at få flere oplysninger om brug af denne.
Du kan skrive med pennen i pennespecifikke programmer i alle Microsoft® Office-programmer og i mange
andre Windows-programmer og hjælpeprogrammer. De oplysninger, du skriver på skærmen med pennen, kan
arkiveres, søges i og deles med de andre programmer.
30
Kapitel 4 Skærmnavigation
Identifikation af pennens komponenter
Komponent
Beskrivelse
(1)
Pennespids
Pennen kommunikerer med computeren, når spidsen af pennen
trykkes mod skærmen.
(2)
Penneknap
Funktioner kan variere. Hvis du vil se eller redigere konfigurationen
af denne knap, skal du bruge penneappen på din computer.
(3)
Bluetooth-lys
Blinker langsomt blå: Pennen er i parringstilstand
Blinker hurtigt blå: Pennen er korrekt parret.
(4)
Parringsknap
Tryk på knappen, og hold den nede i 5 sekunder for at aktivere
Bluetooth-parring.
Parring af pennen til brug
1.
Klargør pennen til Bluetooth-parring ved at trykke på parringsknappen og holde den nede i 5 sekunder.
Når pennen er klar til at blive parret, lyser Bluetooth-lysdioden blåt.
2.
Skriv bluetooth i søgefeltet på proceslinjen på computeren, og vælg derefter Bluetoothindstillinger.
3.
Sørg for, at Bluetooth er indstillet til On (Til), vælg pennen, og følg anvisningerne på skærmen.
Holde ved pennen
Hold om pennen, som om du skulle skrive med en almindelig pen eller blyant.
Opbevaring af pennen
Hvis du skal opbevare pennen, når du ikke bruger den, kan du bruge stroppen til at fastgøre den til
computeren.
Brug af pennen (kun udvalgte produkter)
31
5
Underholdningsfunktioner
Brug din HP-computer til forretning eller fornøjelser for at mødes med andre via webcam, mikse lyd og video
eller tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en projektor, skærm, tv eller højttalere. Se Komponenter på side 3
for at finde lyd-, video- og kamerafunktionerne på din computer.
Brug af webcam (kun udvalgte produkter)
Din computer har et webcam (integreret kamera), som optager video og tager billeder. Visse modeller giver
dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
▲
For at få adgang til kameraet skal du skrive kamera i proceslinjens søgefelt og derefter vælge Kamera
fra listen over programmer.
Brug af lyd
På din computer kan du downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio),
optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Du kan også afspille musik-cd'er på
computeren (på udvalgte modeller) eller tilslutte et eksternt optisk drev til afspilning af cd'er. For at forbedre
lytteoplevelsen skal du tilslutte hovedtelefoner eller højttalere.
Tilslutning af højttalere
Du kan slutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at slutte dem til en USB-port eller til
lydudgangs(/hovedtelefon)-/lydindgangs(/mikrofon)stikket på din computer eller på en dockingstation.
Du slutter trådløse højttalere til computeren ved at følge producentens anvisninger.
Tilslutning af hovedtelefoner
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få yderligere oplysninger
om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer, og vælg derefter Brugervejledninger.
Du kan tilslutte kabelforbundne hovedtelefoner til hovedtelefonstikket eller til kombinationsstikket til
lydudgang (hovedtelefon) eller lydindgang (mikrofon) på din computer.
For at tilslutte trådløse hovedtelefoner til din computer skal du følge vejledningen fra enhedens producent.
32
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
Tilslutning af headset
ADVARSEL! For at undgå risikoen for personskade skal du sænke lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få yderligere oplysninger
om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
- eller Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Denne computer, vælg fanen Specifikationer, og vælg derefter Brugervejledninger.
Hovedtelefoner kombineret med en mikrofon kaldes headset. Du kan tilslutte kabelforbundne headsets til
computerens kombinationsstik til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon).
For at tilslutte trådløse headsets til din computer skal du følge producentens anvisninger.
Brug af lydindstillinger
Brug indstillingerne for lyd til at justere systemets lydstyrke, ændre systemlyde eller administrere
lydenheder.
Hvis du ønsker at få vist eller ændre lydindstillingerne:
▲
Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg
derefter Lyd.
- eller Højreklik på knappen Start, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg derefter Lyd.
Din computer har muligvis et optimeret lydsystem fra Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio eller en anden
udbyder. Følgeligt kan din computer indeholde avancerede lydfunktioner, som kan styres via et
lydkontrolpanel, der er bestemt til lydsystemet.
Brug lydkontrolpanelet til at se og styre lydindstillingerne.
▲
Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg
derefter dit systems specifikke lydkontrolpanel.
- eller Højreklik på knappen Start, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg derefter
Lydkontrolpanel bestemt til dit system.
Brug af video
Din computer er en stærk videoenhed, der gør det muligt at se streamet video fra dine foretrukne websteder
og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.
Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge én af videoportene på computeren til at tilslutte en ekstern
skærm, en projektor eller et tv.
VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rette port på computeren, ved at bruge det
korrekte kabel. Følg enhedsproducentens anvisninger.
Du finder oplysninger om brug af videofunktioner i HP Support Assistant.
Brug af video
33
Tilslutning af video-enheder med et USB Type-C-kabel (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en USB Type-C Thunderbolt®-enhed til din computer, skal du bruge et USB
Type-C-kabel (købes separat).
For at se video eller skærmbillede i høj opløsning på en ekstern Thunderbolt-enhed skal du tilslutte
Thunderbolt-enheden i henhold til følgende anvisninger:
1.
Slut den ene ende af USB Type-C-kablet til USB Type-C Thunderbolt-porten på computeren.
2.
Slut den anden ende af kablet til den eksterne Thunderbolt-enhed.
3.
Tryk på fn+f4 for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet.
●
Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.
●
Dublet: Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
●
Udvid: Vis skærmbilledet udvidet på tværs af både computeren og den eksterne enhed.
●
Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på fn+f4, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Vælg knappen Start, og vælg så Indstillinger,
vælg derpå System, vælg derefter Skærm, og vælg til sidst Avancerede skærmindstillinger. Vælg den
relevante opløsning, og vælg derefter Anvend.
34
Kapitel 5 Underholdningsfunktioner
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte produkter)
BEMÆRK: Hvis du vil vide, hvilken type skærm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se den
dokumentation, der fulgte med dit TV eller din sekundære skærm.
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
▲
Indtast projicer i søgefeltet på proceslinjen, og klik derefter på Projicer på en anden skærm. Klik på
Opret forbindelse til en trådløs skærm, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af video
35
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren udelukkende kører på
batteristrøm, og der ikke er en ekstern strømkilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du
holder øje med batteriniveauet.
Nogle strømstyringsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din computer.
Brug af slumre- og dvaletilstand
FORSIGTIG: Der findes adskillige velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. For at
forhindre, at en uautoriseret bruger kan få adgang til data på din computer, selv krypterede data, anbefaler
HP, at du altid benytter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden computeren. Det er
især vigtigt at du overholder dette, når du rejser med din computer.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
Windows har to strømbesparende tilstande – Slumre og dvaletilstand.
●
Slumre – slumretilstanden startes automatisk efter en periode med inaktivitet. Dit arbejde gemmes i
hukommelsen, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at genoptage det. Du kan også starte
slumretilstand manuelt. Se Start og afslutning af slumretilstand på side 36 for at få flere oplysninger.
●
Dvaletilstand – dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand
gemmes dit arbejde i en dvalefil på harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte
dvaletilstand manuelt. Se Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter) på side 37 for
at få flere oplysninger.
Start og afslutning af slumretilstand
Du kan starte Slumre på følgende måder:
●
Sluk for skærmen (kun udvalgte produkter)
●
Vælg knappen Start, klik på ikonet Strøm, og vælg derefter Slumre.
●
Tryk på hurtigtasten for slumretilstand, f.eks. fn+F3 (kun udvalgte produkter)
Du kan afslutte Slumre på en af følgende måder:
●
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
●
Hvis computeren er lukket, skal du løfte skærmen (kun udvalgte produkter).
●
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet (kun visse modeller).
●
Berør TouchPad (kun udvalgte produkter)
Når computeren afslutter slumretilstand, vender dit arbejde tilbage på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af Slumre, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
36
Kapitel 6 Strømstyring
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Indstillinger for strøm.
1.
Indtast indstillinger for strøm i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Indstillinger
for strøm.
‒ eller –
Højreklik på ikonet for Strøm
, og vælg derefter Indstillinger for strøm.
2.
I den venstre rude skal du vælge Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne skal gøre (ordlyden kan variere fra
produkt til produkt).
3.
Afhængigt af dit produkt kan du aktivere dvaletilstanden til batteristrøm eller ekstern strøm på en af
følgende måder:
●
Tænd/sluk-knappen– Under Indstillinger for tænd/sluk- og slumreknapper samt låg (ordlyden
kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen og
derefter vælge Dvaletilstand.
●
Slumreknappen (kun udvalgte produkter) – Under Indstillinger for tænd/sluk- og slumreknapper
samt låg (ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge Når jeg trykker på
slumreknappen og derefter vælge Dvaletilstand.
●
Låget (kun udvalgte produkter) – Under Indstillinger for tænd/sluk- og slumreknapper samt låg
(ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge Når jeg lukker låget, og derefter vælge
Dvaletilstand.
●
Menuen Strøm – Vælg Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige, og marker derefter
afkrydsningsfeltet Dvaletilstand under Indstillinger for nedlukning.
Du kan få adgang til menuen Strøm ved at vælge knappen Start.
4.
Vælg Gem ændringer.
▲
For at starte dvaletilstanden skal du bruge den metode, som du aktiverede i trin 3.
▲
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte dvaletilstand.
BEMÆRK: Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af dvaletilstand, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG: Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du
lukker computeren ned.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter
skærmen og computeren.
Sluk for computeren, hvis den ikke anvendes og ikke er sluttet til ekstern strøm i længere tid ad gangen.
Det anbefales at bruge Windows-kommandoen Luk computeren.
Nedlukning (slukning) af computeren
37
BEMÆRK: Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte Slumre eller dvaletilstand
ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg knappen Start, klik på ikonet Strøm, og vælg derefter Luk ned.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
●
Tryk på ctrl+alt+delete, vælg ikonet Strøm, og vælg derefter Luk ned.
●
Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst 10 sekunder.
●
Hvis computeren har et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte produkter), skal du koble
computeren fra ekstern strøm og derefter fjerne batteriet.
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm
Ikonet for strøm
findes på proceslinjen i Windows. Med ikonet for strøm kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
●
Hvis du vil se procentdelen af resterende batteriladning og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
placere musemarkøren over ikonet for Strøm
●
.
Hvis du vil bruge Strømstyring, skal du højreklikke på ikonet Strøm
og derefter vælge
Strømstyring. Du kan også indtaste indstillinger for strøm i søgefeltet på proceslinjen og
derefter vælge Indstillinger for strøm.
Forskellige strømikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ved at placere
musemarkøren over ikonet vises der en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk
batterispænding.
Kørsel på batteristrøm
ADVARSEL! Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. Når computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm, aflader batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, hvis batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.
Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres
på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.
BEMÆRK: Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at bevare batteriladningen, når du frakobler
ekstern strøm. Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem grafiske tilstande for at bevare
batteriladningen.
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)
Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Opladningstid kan
variere med +/-10 %. Afhængigt af computerens model og den HP-vekselstrømsadapter, der følger med din
computer, fungerer HP Fast Charge på en af følgende måder:
38
Kapitel 6 Strømstyring
●
Når den resterende batteriladning er mellem nul og 50 %, oplades batteriet til 50 % af den fulde
kapacitet inden for højst 30 minutter.
●
Når den resterende batteriladning er mellem nul og 90 %, oplades batteriet til 90 % af den fulde
kapacitet inden for højst 90 minutter.
For at bruge HP Fast Charge skal du lukke din computer ned og derefter tilslutte vekselstrømsadapteren til
din computer og til ekstern strøm.
Visning af batteriladning
Hvis du vil se procentdelen af resterende batteriladning og den aktuelle strømstyringsplan, skal du placere
musemarkøren over ikonet for Strøm
.
Sådan finder du batterioplysninger i HP Support Assistant (kun udvalgte
produkter)
Sådan får du adgang til oplysninger om batteri:
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Min PC, vælg fanen Diagnostik og værktøjer, og vælg derefter HP batterikontrol. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:
●
HP batterikontrol
●
Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet
Batteribesparelse
Sådan sparer du på batteriet og maksimerer batteriets levetid:
●
Reducér skærmens lysstyrke.
●
Vælg indstillingen Strømbesparelse under Strømstyring.
●
Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
●
Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern
harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
●
Afbryd, deaktiver eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
●
Start slumretilstand, eller luk computeren, før du forlader arbejdet.
Identificering af lave batteriniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:
●
Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver en lav eller kritisk lav batterispænding.
- eller ●
Ikonet for strøm
viser en meddelelse om lavt eller kritisk batteriniveau.
Kørsel på batteristrøm
39
BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om ikonet for strøm i Brug af strømikonet og
indstillinger for strøm på side 38.
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
●
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt
i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
●
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut en af følgende til computeren og til en stikkontakt:
●
Vekselstrømsadapter
●
Valgfri dockingenhed eller valgfrit udvidelsesprodukt
●
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
Gem dataene, og sluk for computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt.
2.
Afslut Dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Batteri forseglet fra fabrikken
Hvis du vil overvåge batteriets status, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre HP
Batterikontrol i appen HP Support Assistant (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
- eller Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg Min PC, vælg fanen Diagnostik og værktøjer, og vælg derefter HP batterikontrol. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i dette produkt. Fjernelse eller udskiftning af
batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, skal du
kontakte support.
Når et batteri har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.
Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batterier.
Kørsel på ekstern strøm
Se plakaten Opsætningsanvisninger, der findes i computerkassen, for at få oplysninger om at tilslutte ekstern
strøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er sluttet til ekstern strøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en valgfri dockingenhed eller et valgfrit udvidelsesprodukt.
40
Kapitel 6 Strømstyring
ADVARSEL! For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge den vekselstrømsadapter, der
fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter,
der er købt hos HP.
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern strømkilde:
●
Ved opladning eller kalibrering af et batteri.
●
Ved installation eller opdatering af systemsoftware
●
Ved opdatering af systemets BIOS
●
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter).
●
Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske.
●
Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.
Ved tilslutning af computeren til en ekstern strømkilde:
●
Batteriet begynder at oplade.
●
Skærmens lysstyrke øges.
●
Ikonet for strøm
skifter udseende.
Når du frakobler ekstern strøm:
●
Computeren skifter til batteristrøm.
●
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at bevare batteriladningen.
●
Ikonet for strøm
skifter udseende.
Kørsel på ekstern strøm
41
7
Sikkerhed
Beskyttelse af computeren
Standardsikkerhedsfunktionerne i Windows-operativsystemet og i hjælpeprogrammet Windows Computer
Setup (BIOS, der kører under alle operativsystemer) kan beskytte dine personlige indstillinger og data mod
forskellige risici.
BEMÆRK: Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer
ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet.
BEMÆRK: Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer
og fjerne alle adgangskodeindstillinger.
BEMÆRK: Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din
computer.
BEMÆRK: Computeren understøtter Computrace, der er en online sikkerhedsbaseret sporings- og
generhvervelsestjeneste, som er tilgængelig i udvalgte områder. Hvis computeren bliver stjålet, kan
Computrace spore computeren, hvis den uautoriserede bruger opretter forbindelse til internettet. Du skal
købe softwaren og abonnere på tjenesten for at bruge Computrace. Du kan få oplysninger om bestilling af
Computrace-softwaren på http://www.hp.com.
Computerrisiko
Sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren
●
Softwaren HP Client Security i kombination med en
adgangskode, et chipkort, berøringsfrit kort, registrerede
fingeraftryk eller andre godkendelsesoplysninger
●
BIOS-startadgangskode
Uautoriseret adgang til Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk
DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) i Computer
Setup *
Uautoriseret start fra et valgfrit eksternt optisk drev (kun
udvalgte produkter), valgfri ekstern harddisk (kun udvalgte
produkter) eller et internt netværkskort
Startindstillinger i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto
Brugeradgangskode til Windows
Uautoriseret adgang til data
Windows BitLocker
Uautoriseret fjernelse af computeren
Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit sikkerhedskabel
på udvalgte produkter)
*Computer Setup er et integreret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke
kan indlæses. Du kan enten bruge et pegeredskab (TouchPad, pegepind eller USB-mus) eller tastaturet for at navigere og foretage valg
i Computer Setup.
BEMÆRK:
42
På tablet-pc'er uden tastaturer kan du bruge berøringsskærmen.
Kapitel 7 Sikkerhed
Brug af adgangskoder
En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at beskytte oplysningerne på computeren. Du kan
vælge adskillige typer adgangskoder afhængigt af, hvordan du vil kontrollere adgangen til dine data.
Adgangskoder kan defineres i Windows eller i Computer Setup, som er forudinstalleret på computeren.
●
BIOS administrator-, start- og DriveLock-adgangskoder angives i Computer Setup og administreres af
system-BIOS.
●
Windows-adgangskoder angives kun i Windows-operativsystemet.
●
Hvis du glemmer både DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden, der er
angivet i Computer Setup, låses den harddisk, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan
ikke længere bruges.
Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup og en sikkerhedsfunktion i Windows.
Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse af adgangskoder:
●
Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
●
Brug ikke den samme adgangskode til flere programmer eller websteder, og genbrug ikke din
adgangskode til Windows til andre programmer eller websteder.
●
Brug Password Manager i HP Client Security til at gemme dine brugernavne og adgangskoder til alle dine
websteder og programmer. Du kan læse dem sikkert i fremtiden, hvis du ikke kan huske dem.
●
Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.
De følgende tabeller viser ofte anvendte Windows og BIOS-administratoradgangskoder og beskriver deres
funktioner.
Oprettelse af adgangskoder i Windows
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode*
Beskytter adgangen til en konto på Windowsadministratorniveau.
BEMÆRK: Indstilling af Windows-administratoradgangskoden
indstiller ikke BIOS-administratoradgangskoden.
Brugeradgangskode*
Beskytter adgangen til en Windows-brugerkonto.
* Få oplysninger om oprettelse af en Windows-administratoradgangskode eller en Windows-brugeradgangskode ved at skrive
support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen HP Support Assistant.
Angivelse af adgangskoder i Computer Setup
Adgangskode
Funktion
BIOS-administratoradgangskode*
Beskytter mod adgang til Computer Setup.
BEMÆRK: Hvis funktioner er blevet aktiveret for at forhindre
fjernelse af BIOS-administratoradgangskoden, kan du muligvis
ikke fjerne den, før de pågældende funktioner er blevet
deaktiveret.
Adgangskode for opstart
●
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren.
Brug af adgangskoder
43
Adgangskode
Funktion
●
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde
eller genstarte computeren.
Hovedadgangskode til DriveLock*
Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af
DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords
(DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen. Denne
adgangskode anvendes også til at fjerne DriveLock-beskyttelse.
Brugeradgangskode til DriveLock*
Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af
DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords
(DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen.
*Oplysninger om hver af disse adgangskoder finder du under følgende emner.
Administration af BIOS-administratoradgangskoder
Hvis du vil oprette, ændre eller slette adgangskoden, skal du gøre følgende:
Angivelse af en ny BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg Create BIOS administrator password (Opret BIOSadministratoradgangskode) eller Set Up BIOS administrator Password (Opsæt BIOSadministratoradgangskode (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på Enter.
3.
Skriv en adgangskode, når du bliver bedt om det.
4.
Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
5.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Ændring af BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
44
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
Kapitel 7 Sikkerhed
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Angiv din aktuelle BIOS-administratoradgangskode.
3.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg Change BIOS administrator Password (Skift BIOSadministratoradgangskode) eller Change Password (Skift adgangskode) (kun udvalgte produkter), og
tryk derefter på Enter.
4.
Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
5.
Indtast den nye adgangskode, når du bliver bedt om det.
6.
Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
7.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Sletning af BIOS-administratoradgangskode
1.
Start Computer Setup.
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Angiv din aktuelle BIOS-administratoradgangskode.
3.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg Change BIOS administrator Password (Skift BIOSadministratoradgangskode) eller Change Password (Skift adgangskode) (kun udvalgte produkter), og
tryk derefter på Enter.
4.
Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
5.
Når du bliver bedt om at angive en ny adgangskode, skal du lade feltet stå tomt og derefter trykke på
Enter.
6.
Når du bliver bedt om at skrive den nye adgangskode igen, skal du lade feltet stå tomt og derefter
trykke på Enter.
7.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af adgangskoder
45
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder
Ved prompten for BIOS administrator password (BIOS-administratoradgangskode) skal du indtaste din
adgangskode (med samme taster, du brugte til at angive adgangskoden), og derefter skal du trykke på Enter.
Efter to forgæves forsøg på at angive den korrekte BIOS-administratoradgangskode skal du genstarte
computeren og forsøge igen.
Brug af DriveLock-sikkerhedsindstillinger
DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk. DriveLock kan kun
anvendes på computerens interne harddisk(e). Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal den
rigtige adgangskode indtastes for at få adgang til drevet. Drevet skal være sat i computeren eller en
avanceret portreplikator, for at det kan låses op.
DriveLock-sikkerhedsindstillinger har følgende funktioner:
●
Automatisk DriveLock – se Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter) på side 46.
●
Indstil DriveLock-hovedadgangskode – se Valg af manuel DriveLock på side 48.
●
Aktivér DriveLock – se Aktivering af DriveLock og angivelse af en DriveLock-brugeradgangskode
på side 49.
Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter)
Der skal angives en BIOS-administratoradgangskode, før du kan aktivere automatisk DriveLock. Når
automatisk DriveLock er aktiveret, oprettes en vilkårlig DriveLock-brugeradgangskode og en DriveLockhovedadgangskode genereret fra BIOS-administratoradgangskoden. Når computeren er tændt, låser den
vilkårlige brugeradgangskode automatisk drevet op. Hvis drevet flyttes til en anden computer, skal du
indtaste BIOS-administratoradgangskoden til den oprindelige computer, når du bliver bedt om DriveLockadgangskoden, for at låse drevet op.
Aktivering af automatisk DriveLock
Du aktiverer automatisk DriveLock ved at følge disse trin:
1.
Start Computer Setup.
●
●
46
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Skriv BIOS-administratoradgangskoden ud for prompten for BIOS-administratoradgangskoden, og tryk
derefter på Enter.
3.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock/Automatic
DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
Kapitel 7 Sikkerhed
4.
Brug Enter-tasten, venstre museklik eller berøringsskærmen til at vælge afkrydsningsfeltet Automatisk
DriveLock.
5.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Deaktivering af automatisk DriveLock
Du deaktiverer automatisk DriveLock ved at følge disse trin:
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Skriv BIOS-administratoradgangskoden ud for prompten for BIOS-administratoradgangskoden, og tryk
derefter på Enter.
3.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock/Automatic
DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
4.
Vælg en intern harddisk, og tryk derefter på Enter.
5.
Brug Enter-tasten, venstre museklik eller berøringsskærmen til at rydde afkrydsningsfeltet Automatisk
DriveLock.
6.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet Save (Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Brug af adgangskoder
47
Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode
Når automatisk DriveLock er aktiveret, og drevet forbliver fastgjort til den oprindelige computer, vil du ikke
blive bedt om at angive en DriveLock-adgangskode for at låse drevet op. Men hvis drevet flyttes til en anden
computer, eller systemkortet udskiftes på den oprindelige computer, vil du blive bedt om at angive DriveLockadgangskoden.
Hvis dette sker, skal du i kommandoprompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) angive BIOSadministratoradgangskoden til den oprindelige computer (med samme type taster, som du brugte til at
angive adgangskoden), og derefter trykke på Enter for at låse drevet op.
Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.
Valg af manuel DriveLock
FORSIGTIG: Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent uanvendelig ved at
notere DriveLock-brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock på et sikkert sted, men ikke i
nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og
kan ikke længere anvendes.
Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk manuelt, skal du oprette en
hovedadgangskode, og DriveLock skal være aktiveret i Computer Setup (Computeropsætning). Bemærk
følgende i forbindelse med brugen af DriveLock-beskyttelse:
48
●
Når en harddisk er beskyttet med DriveLock, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten
DriveLock-brugeradgangskoden eller -hovedadgangskoden.
●
Ejeren af DriveLock-brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk.
Ejeren af DriveLock-hovedadgangskoden kan være enten systemadministratoren eller den daglige
bruger af harddisken.
●
DriveLock-brugeradgangskoden og -hovedadgangskoden kan være identiske.
Kapitel 7 Sikkerhed
Oprettelse af en hovadgangskode til DriveLock
Du angiver en DriveLock-hovedadgangskode ved at følge disse trin:
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock/Automatic
DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
3.
Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på Enter.
4.
Vælg Set DriveLock Master Password (Indstil hovedadgangskode til DriveLock), og tryk på Enter.
5.
Læs advarslen grundigt.
6.
Følg anvisningerne på skærmen for at angive en DriveLock-hovedadgangskode.
BEMÆRK: Du kan aktivere DriveLock og angive en DriveLock-brugeradgangskode, før du afslutter fra
Computer Setup. Se Aktivering af DriveLock og angivelse af en DriveLock-brugeradgangskode
på side 49 for at få flere oplysninger.
7.
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og vælg derefter Yes
(Ja) for at afslutte Computer Setup.
Aktivering af DriveLock og angivelse af en DriveLock-brugeradgangskode
Du aktiverer DriveLock og angiver en DriveLock-brugeradgangskode ved at følge disse trin:
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock/Automatic
DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
3.
Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på Enter.
4.
Vælg Enable DriveLock (Aktivér DriveLock), og tryk derefter på Enter.
Brug af adgangskoder
49
5.
Læs advarslen grundigt.
6.
Følg anvisningerne på skærmen for at angive en DriveLock-brugeradgangskode og aktivere DriveLock.
7.
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og vælg derefter Yes
(Ja) for at afslutte Computer Setup.
Deaktivering af DriveLock
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
2.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock/Automatic
DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
3.
Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på Enter.
4.
Vælg Disable DriveLock (Deaktiver DriveLock), og tryk derefter på Enter.
5.
Følg anvisningerne på skærmen for at deaktivere DriveLock.
6.
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og vælg derefter Yes
(Ja) for at afslutte Computer Setup.
Angivelse af en DriveLock-adgangskode
Kontrollér, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay).
Ved prompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din DriveLockbrugeradgangskode eller -hovedadgangskode (med de taster, som du brugte til at indstille adgangskoden) og
derefter trykke på Enter.
Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.
50
Kapitel 7 Sikkerhed
Ændring af en DriveLock-adgangskode
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre en DriveLock-adgangskode i Computer Setup:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen.
3.
Ved prompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du indtaste den nuværende brugereller hovedadgangskode til DriveLock, som du ændrer, trykke på Enter og derefter tykke på F10 for at
starte Computer Setup.
4.
Vælg Sikkerhed, vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg DriveLock/Automatic
DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på Enter.
5.
Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på Enter.
6.
Vælg for den DriveLock-adgangskode, som du vil ændre, og følg derefter anvisningerne på skærmen for
at indtaste adgangskoder.
BEMÆRK: Indstillingen Change DriveLock Master Password (Skift hovedadgangskode til DriveLock) er
kun synlig, hvis DriveLock-hovedadgangskoden blev oplyst i DriveLock-adgangskodeprompten i trin 3.
7.
Hvis du vil afslutte Computer Setup, skal du vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit
(Gem ændringer og afslut) og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
På produkter med fingeraftrykslæser eller infrarødt kamera kan du bruge Windows Hello til at logge på. Det
gør du ved at stryge fingeren eller kigge i kameraet.
Følg disse trin for at opsætte Windows Hello:
1.
Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, vælg Konti, og vælg derefter Indstillinger for logon.
2.
Følg anvisningerne på skærmen under Windows Hello for at tilføje både en adgangskode og en
numerisk PIN-kode, og tilmeld derefter dit fingeraftryk eller dit ansigts-id.
BEMÆRK: PIN-koden er ikke begrænset i længde, men den må kun indeholde tal. Bogstaver eller
specialtegn er ikke tilladte.
Brug af antivirussoftware
Når du bruger computeren til at få adgang til mail, et netværk eller internettet, kan du udsætte den for
computervirus. Computervirusser kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer
eller forårsage en unormal funktionsmåde.
Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de skader,
de eventuelt har forvoldt. For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes
opdateret.
Windows Defender er forudinstalleret på din computer. Det anbefales kraftigt, at du fortsat anvender et
antivirusprogram for at beskytte din computer fuldt ud.
Åbn HP Support Assistant, hvis du vil have flere oplysninger om computervirusser.
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
51
Brug af firewallsoftware
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være et
program, du installerer på computeren og/eller netværket, eller en løsning baseret på både hardware og
software.
Der findes to typer firewalls:
●
Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
●
Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for
at beskytte alle computere i netværket.
Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier,
blokeres.
Computeren eller netværksudstyret har muligvis allerede en firewall installeret. Ellers findes der firewallsoftwareløsninger.
BEMÆRK: I visse tilfælde kan en firewall blokere for adgang til internetspil, forstyrre printer- eller fildeling
på et netværk eller blokere for uautoriserede filer, der er vedhæftet e-mail. Du kan løse problemet
midlertidigt ved at deaktivere din firewall, udføre den ønskede opgave og derefter aktivere din firewall igen.
Hvis du vil løse problemet permanent, skal du genkonfigurere firewall'en.
Installation af softwareopdateringer
HP, Windows og software fra tredjepart, der er installeret på din computer, skal opdateres med jævne
mellemrum for at afhjælpe sikkerhedsproblemer og forbedre softwareydelsen.
VIGTIGT: Microsoft udsender meddelelser om Windows-opdateringer, som kan indeholde
sikkerhedsopdateringer. For at beskytte computeren mod sikkerhedsbrud og computervirusser bør du
installere alle opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.
Du kan installere disse opdateringer automatisk.
Hvis du ønsker at få vist eller ændre indstillingerne:
1.
Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, og vælg derefter Opdatering og sikkerhed.
2.
Vælg Windows Update, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
3.
Hvis du vil planlægge et tidspunkt for installation af opdateringer, skal du vælge Avancerede
indstillinger og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter)
HP Client Security software er forudinstalleret på din computer. Du kan få adgang til denne software gennem
ikonet HP Client Security yderst til højre på proceslinjen eller i Windows Kontrolpanel. Det indeholder
sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at beskytte imod uautoriseret adgang til computeren, netværk og
kritiske data. Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til HP Client Security software.
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter)
HP Touchpoint Manager er en skybaseret IT-løsning, der gør det muligt for virksomheder at administrere og
beskytte deres aktiver effektivt og sikkert. HP Touchpoint Manager hjælper med at beskytte enheder mod
malware og andre angreb, overvåger enhedernes sundhed og giver kunderne mulighed for at reducere
52
Kapitel 7 Sikkerhed
tidsforbruget ved løsning af enheds- og sikkerhedsproblemer for slutbrugeren. Kunderne kan hurtigt
downloade og installere softwaren, hvilket er meget omkostningseffektivt i forhold til traditionelle interne
løsninger. Se http://www.hptouchpointmanager.com for at få flere oplysninger.
Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter)
Et sikkerhedskabel (købes separat) er udviklet til at fungere præventivt, men vil ikke nødvendigvis forhindre,
at computeren bliver misbrugt eller stjålet. Du tilslutter et sikkerhedskabel til computeren ved at følge
producentens anvisninger.
Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)
Integrerede fingeraftrykslæsere er tilgængelige på udvalgte produkter. For at kunne bruge
fingeraftrykslæseren skal du registrere dine fingeraftryk i HP Client Security Credential Manager. Se hjælpen
til HP Client Security-softwaren.
Når du har registreret dit fingeraftryk i Credential Manager, kan du bruge Password Manager i HP Client
Security til at opbevare og udfylde dine brugernavne og adgangskoder på understøttede websteder og i
understøttede programmer.
Sådan finder du fingeraftrykslæseren
Fingeraftrykslæseren er en lille metalsensor, der er placeret et af følgende steder i computeren:
●
Nær bunden af TouchPad'en
●
Til højre på tastaturet
●
Øverst til højre på skærmen
●
I venstre side af skærmen
●
På bagsiden af skærmen
Afhængigt af produktet kan læseren vende vandret eller lodret.
Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter)
53
8
Vedligeholdelse
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel
indeholder desuden en vejledning til opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og
gode råd om at rejse med (eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
Ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og
Diskoprydning kan du forbedre computerens ydelse.
Brug af Diskdefragmentering
HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden.
BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.
Sådan kører du Diskdefragmentering:
1.
Slut computeren til vekselstrøm.
2.
Skriv defragmenter i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter Defragmenter og optimer dine
drev.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.
Brug af Diskoprydning
Brug Diskoprydning til at gennemsøge harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og
derved frigøre diskplads, så computeren kører mere effektivt.
Sådan kører du Diskoprydning:
1.
Skriv disk i proceslinjens søgefelt, og vælg derefter Diskoprydning.
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataanmodninger i følgende
situationer:
●
Du taber computeren.
●
Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.
Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.
BEMÆRK: Kun interne harddiske er beskyttet af HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en valgfri
dockingenhed eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.
54
Kapitel 8 Vedligeholdelse
BEMÆRK: Fordi SSD-drev (solid-state drive) ikke har bevægelige dele, er HP 3D DriveGuard ikke nødvendigt
for disse drev.
Flere oplysninger findes i hjælpen til HP 3D DriveGuard-softwaren.
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard
Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et rum til primær harddisk og/
eller drevet i et rum til sekundær harddisk (kun udvalgte produkter) er parkeret. Brug ikonet i
meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen på Windows-skrivebordet for at konstatere, om et drev i
øjeblikket er beskyttet, eller om det er parkeret.
Opdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse problemer og
hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre grafikkomponenter
fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af
dit udstyr.
Gå til http://www.hp.com/support for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er tilgængelige opdateringer.
Hvis du vil opdatere dine programmer og drivere, skal du følge disse anvisninger:
1.
Skriv support i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
2.
Vælg Min PC, vælg fanen Opdateringer, og vælg derefter Søg efter opdateringer og meddelelser.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter for sikker rengøring af din computer:
●
Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i mange
forskellige mærker)
●
Ruderens uden alkohol
●
Blanding af vand og mild sæbe
●
Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
●
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
FORSIGTIG: Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på computeren. Hvis du
ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du kontrollere produktets indhold
for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid, methylenchlorid og kulbrinter ikke er
inkluderet i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra
rengøringsmidler sidde fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
Opdatering af programmer og drivere
55
ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du ikke forsøge at rense din
computer, mens den er tændt.
1.
Sluk for computeren.
2.
Afbryd strømmen.
3.
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
FORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter må rengøringsmidler eller -væsker
ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker ned på overfladen,
kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.
Rengøring af skærmen
Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden alkohol.
Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker computeren.
Rengøring af siderne og låget
Du kan rengøre siderne og låget med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere
angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
BEMÆRK: Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne snavs
og fnug.
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter)
ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for
elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende
til tastaturets overflade.
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige interne komponenter må du ikke lade væsker dryppe ned mellem
tasterne.
●
Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind fugtet med
en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
●
Brug en trykluftsbeholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne
støv, fnug og partikler fra tastaturet.
Rejse med eller forsendelse af din computer
Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips til at sikre dit udstyr.
●
56
Forbered computeren til transport eller forsendelse:
—
Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
—
Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
—
Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
—
Luk computeren ned.
●
Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
●
Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at flyve. Undgå at checke den ind med resten af
bagagen.
Kapitel 8 Vedligeholdelse
FORSIGTIG: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter
de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
●
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på flyet.
●
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken
skal mærkes "FORSIGTIG!".
●
Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde
om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse,
hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før du tænder
for den.
●
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
—
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
—
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at
anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret,
må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der
sælges til husholdningsudstyr.
Rejse med eller forsendelse af din computer
57
9
Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer. Oplysningerne i dette kapitel er
standardprocedure for de fleste produkter.
●
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
●
Gendannelse og genoprettelse af systemet
Se appen HP Support Assistant, hvis du vil have flere oplysninger.
▲
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
‒ eller –
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
VIGTIGT: Hvis du udfører gendannelsesprocedurer på en tablet, skal tablettens batteri være mindst 70 %
opladet, før du begynder gendannelsesprocessen.
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du slutte din tablet til tastatursoklen,
før du starter en gendannelsesproces.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Følgende metoder til oprettelse af gendannelsesmedie og sikkerhedskopier findes kun på udvalgte
produkter. Vælg den metode, der er mulig i henhold til din computermodel.
●
Brug HP Recovery Manager til at oprette HP gendannelsesmedier, når du har konfigureret computeren. I
dette trin oprettes der en sikkerhedskopi af HP gendannelsespartitionen på computeren.
Sikkerhedskopien kan bruges til at geninstallere det oprindelige operativsystem i tilfælde, hvor
harddisken er ødelagt eller er blevet udskiftet. Oplysninger om oprettelse af gendannelsesmedier finder
du i Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter) på side 58. Du finder oplysninger
om tilgængelige indstillinger for genoprettelse ved hjælp af gendannelsesmedier i Brug af Windowsværktøjer på side 59
●
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger.
Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager på side 60 for at få flere oplysninger.
BEMÆRK: Hvis lagerpladsen er på 32 GB eller mindre, er Microsoft Systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter)
Kontrollér om muligt tilstedeværelsen af Windows-partitionen og gendannelsespartitionen. I menuen Start
skal du klikke på Stifinder og derefter vælge Denne computer.
●
58
Hvis din computer ikke viser Windows-partitionen og gendannelsespartitionen, kan du hente
gendannelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på
skærmen.
Du kan bruge Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopier af personlige oplysninger. Se Brug af Windows-værktøjer på side 59.
●
Hvis din computer viser gendannelsespartitionen og Windows-partitionen, kan du bruge HP Recovery
Manager til at oprette gendannelsesmediet, efter du har opsat computeren. HP gendannelsemediet kan
bruges til at udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgendannelse
geninstallerer det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra
fabrikken, og konfigurerer derefter indstillingerne for programmerne. HP gendannelsesmedie kan også
bruges til at tilpasse systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.
—
Der kan kun oprettes et sæt gendannelsesmedier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer, og
opbevar dem et sikkert sted.
—
HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for det
medie, som skal bruges.
—
Hvis du vil oprette gendannelsesdiske, skal din computer være udstyret med et optisk drev med
dvd-skrivefunktionalitet, og du skal kun bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl- og dvd+r dl-diske af høj
kvalitet. Brug ikke genskrivbare diske, f.eks. cd±rw, dvd±rw og double-layer dvd±rw- eller bd-re
(genskrivbare Blu-ray) diske. De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-softwaren. Du kan
også bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.
—
Hvis din computer ikke har et integreret, optisk drev med dvd-skrivefunktioner, men du ønsker at
oprette et gendannelsesmedie på dvd, kan du bruge et eksternt, optisk drev (købes separat) til at
oprette gendannelsesdiske. Hvis du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en
USB-port på computeren. Drevet kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, f.eks. en
USB-hub. Hvis du ikke selv kan oprette dvd-medier, kan du få gendannelsesdiske til din computer
fra HP. Se brochuren Worldwide Telephone Numbers (Telefonnumre verden over), som fulgte med
computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/
support, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.
—
Kontroller, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette
genoprettelsesmediet.
—
Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
—
Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle
gendannelses-dvd'er. HP Recovery Manager afslutter brænding af den aktuelle dvd. Næste gang du
åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt om du ønsker at fortsætte.
For at oprette HP gendannelsesmedier:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatursoklen, før du følger disse trin.
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Opret gendannelsesmedie, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager på side 60, hvis du nogensinde får brug for at gendanne
systemet.
Brug af Windows-værktøjer
Du kan oprette gendannelsesmediet, punkter for systemgendannelse og sikkerhedskopier af personlige
oplysninger ved hjælp af Windows-værktøjerne.
Brug af Windows-værktøjer
59
BEMÆRK: Hvis lagerpladsen er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger og se flere trin.
▲
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Kom godt i gang.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din situation og
ekspertiseniveau:
VIGTIGT:
●
Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger.
▲
●
Ikke alle metoder er tilgængelige for alle produkter.
Vælg knappen Start, og vælg derefter appen Kom godt i gang.
Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en forudinstalleret
driver, skal du bruge indstillingen Geninstaller drivere og/eller programmer (kun udvalgte produkter) i
HP Recovery Manager til at geninstallere de individuelle programmer eller drivere.
▲
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, vælg HP Recovery Manager, vælg derefter
Geninstaller drivere og/eller programmer, og følg dernæst anvisningerne på skærmen.
●
Hvis du ønsker at gendanne Windows-partitionen til det oprindelige indhold fra fabrikken, kan du
benytte indstillingen Systemgenoprettelse fra HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
eller bruge HP gendannelsesmediet. Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager på side 60 for
at få flere oplysninger. Se Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter) på side 58,
hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier.
●
Hvis du på udvalgte produkter ønsker at gendanne computerens oprindelige fabrikspartition og indhold, eller hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen Nulstilling til
fabriksindstillinger i HP gendannelsesmediet. Se Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side 60 for at få flere oplysninger.
●
Hvis du på udvalgte produkter vil fjerne gendannelsespartitionen for at få mere plads på harddisken,
kan du i HP Recovery Manager vælge indstillingen Opret gendannelsespartition.
Se Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) på side 62 for at få flere
oplysninger.
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige fabrikstilstand
ved hjælp af det HP gendannelsesmedie, som du enten selv har oprettet eller har modtaget fra HP, eller ved
hjælp af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter). Se Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun
udvalgte produkter) på side 58, hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier.
Hvad du skal vide, før du starter
●
60
HP Recovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er
leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller
geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
VIGTIGT:
Genoprettelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
●
Der skal bruges HP gendannelsesmedie, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se Oprettelse af HP
gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter) på side 58, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
●
Du skal bruge HP gendannelsesmediet for at kunne bruge indstillingen Fabriksnulstilling (kun udvalgte
produkter). Se Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter) på side 58, hvis du ikke
allerede har oprettet gendannelsesmedier.
●
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP gendannelsesmediet, eller hvis HP gendannelsesmedie
ikke fungerer, kan du hente gendannelsesmedie til dit system fra support. Se brochuren Worldwide
Telephone Numbers (Telefonnumre verden over), som fulgte med computeren. Du kan også finde
kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller region, og
følg anvisningerne på skærmen.
VIGTIGT: HP Recovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du starter
genoprettelse, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare.
Hvis du bruger HP gendannelsesmedie, kan du vælge blandt følgende gendannelsesmuligheder:
BEMÆRK: Når du starter gendannelsesprocessen, vises der kun de indstillinger, der er tilgængelige for din
computer.
●
Systemgenoprettelse – geninstallerer det oprindelige operativsystem, og konfigurerer derefter
indstillingerne for de programmer, der blev installeret fra fabrikken.
●
Nulstil til fabriksindstillinger – gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette
alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den
operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) giver kun mulighed for systemgenoprettelse.
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
Med HP gendannelsespartitionen kan du udføre en systemgenoprettelse uden brug af gendannelsesdiske
eller et USB-gendannelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig
fungerer.
Sådan startes HP Recovery Manager fra HP gendannelsespartitionen:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte din tablet til
tastatursoklen, før du følger disse trin (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, vælg Recovery Manager, og vælg derefter HPgenoprettelsesmiljø.
‒ eller –
For computere eller tabletter med tilsluttet tastatur skal du trykke på f11, når computeren genstarter,
eller trykke på f11 og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
Tabletter uden tastatur:
●
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold den
nede. Vælg derefter f11.
‒ eller –
Sikkerhedskopiering og gendannelse
61
●
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den
nede. Vælg derefter f11.
2.
Vælg Fejlfinding i menuen med startindstillinger.
3.
Vælg Recovery Manager, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP gendannelsesmedier til gendannelse
Du kan bruge HP gendannelsesmedier til at gendanne det oprindelige system. Du kan bruge denne metode,
hvis dit system ikke har en HP gendannelsespartition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
BEMÆRK: Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal computerens
opstartsrækkefølge ændres. Se Ændring af opstartsrækkefølgen for computeren på side 62.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af opstartsrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre computerens opstartsrækkefølge,
som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valget til et optisk drev eller et USB-flashdrev.
Sådan ændres startrækkefølgen:
VIGTIGT: Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatursoklen, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP gendannelsesmedie.
2.
Tilgå systemets Start-menu.
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
▲
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på esc, og tryk derefter på f9 for
startindstillinger.
Tabletter uden tastatur:
▲
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold den
nede. Vælg derefter f9.
‒ eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den
nede. Vælg derefter f9.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
HP Recovery Manager-softwaren giver dig mulighed for at fjerne HP gendannelsespartitionen for at frigøre
plads på harddisken.
62
Kapitel 9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
VIGTIGT: Hvis du fjerner HP gendannelsespartitionen, vil du ikke kunne udføre en systemgendannelse eller
oprette HP gendannelsesmediet fra HP gendannelsespartitionen. Så før du fjerner gendannelsespartitionen,
skal du oprette HP genoprettelsesmedier; se Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter)
på side 58.
BEMÆRK: Indstillingen Opret gendannelsespartition er kun tilgængelig på produkter, der understøtter
denne funktion.
Følg disse trin for at fjerne HP gendannelsespartitionen:
1.
Skriv gendannelse i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
2.
Vælg Opret gendannelsespartition, og følg anvisningerne på skærmen.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
63
10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure
Start
Brug af Computer Setup
Computer Setup eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikation mellem alle systemets inputog outputenheder (som f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer). Computer Setup indeholder
indstillinger for de typer af enheder, der er installeret, startrækkefølgen for computeren og omfanget af
systemhukommelse og udvidet hukommelse.
BEMÆRK: Vær særlig omhyggelig, når du foretager ændringer i Computer Setup. Fejl kan forhindre
computeren i at fungere korrekt.
Start af Computer Setup
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på F10 for at åbne
Computer Setup.
Computere eller tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for computeren. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil
opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F10 for at starte Computer Setup.
Brug af et USB-tastatur eller en USB-mus til at starte Computer Setup (BIOS)
Du kan starte Computer Setup ved at bruge et tastatur eller en mus, der er sluttet til en USB-port, men du
skal først deaktivere FastBoot.
1.
Gå ind i menuen Boot Device Options (Startindstillinger for enhed).
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke F9 for at åbne
menuen Boot Device Options (Startindstillinger for enhed).
Computere eller tabletter uden tastaturer:
▲
Sluk for computeren. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig,
indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F9 for at åbne menuen Valgmuligheder for
startenhed.
2.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet FastBoot.
3.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte, skal du vælge ikonet Save (Gem) i nederste højre hjørne på
skærmen, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
– eller –
Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
64
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start
Navigering og valg i Computer Setup
●
Du vælger en menu eller et menupunkt ved hjælp af tasten tab og piletasterne på tastaturet og derefter
ved at trykke på enter eller ved at vælge emnet ved hjælp af et pegeredskab.
BEMÆRK: På tabletter uden tastaturer kan du bruge din finger til at foretage valg.
●
For at rulle op og ned skal du vælge Pil op eller Pil ned i øverste højre hjørne af skærmen eller bruge Pil
op- eller Pil ned-tasten på tastaturet.
●
Hvis du vil lukke åbne dialogbokse og vende tilbage til hovedskærmbilledet i Computer Setup, skal du
trykke på esc, og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at afslutte menuerne i Computer Setup:
●
Sådan afslutter du menuerne i Computer Setup uden at gemme dine ændringer:
Vælg ikonet Exit (Luk) i nederste højre hjørne på skærmen, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer og Afslut), og tryk derefter
på enter.
●
Sådan gemmer du dine ændringer og afslutter menuerne i Computer Setup:
Vælg ikonet Save (Gem) i nederste højre hjørne på skærmen, og følg derefter instruktionerne på
skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup
BEMÆRK: Gendannelse af standardindstillinger ændrer ikke harddiskens tilstand.
Følg disse trin for at gendanne alle indstillinger i Computer Setup til de fabriksindstillede værdier:
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 64.
2.
Vælg Main (Overordnet), og vælg derefter Apply Factory Defaults and Exit (Anvend
standardindstillinger og afslut).
BEMÆRK: På udvalgte produkter kan valgmulighederne vise Gendan standarder i stedet for Anvend
fabrikkens standardindstillinger og afslut.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte, skal du vælge ikonet Save (Gem) i nederste højre hjørne på
skærmen, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og Afslut), og tryk derefter på
enter.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af Computer Setup
65
BEMÆRK: Din adgangskode- og sikkerhedsindstillinger ændres ikke, når du gendanner
fabriksindstillingerne.
Opdatering af BIOS
Opdaterede versioner til BIOS kan være tilgængelige på HP's websted.
De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs.
Visse download-pakker indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder oplysninger om installation
af filen og fejlfinding.
Sådan fastslår du BIOS-versionen
For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Computer Setup (BIOS), skal du først fastslå BIOSversionen på computeren.
Du kan få adgang til oplysninger om BIOS-versionen (også kaldet ROM-dato og System-BIOS) ved at trykke på
fn+esc (hvis du allerede er i Windows) eller ved at bruge Computer Setup.
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 64.
2.
Vælg Main (Overordnet), og vælg derefter System Information (Systemoplysninger).
3.
Hvis du vil afslutte Computer Setup uden at gemme dine ændringer, skal du vælge ikonet Exit (Afslut) i
nederste højre hjørne af skærmen og derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller Vælg Main (Overordnet), vælg Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer og Afslut), og tryk derefter
på enter.
Se Download af en BIOS-opdatering på side 66, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG: Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren
kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger
ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen på computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
1.
Skriv support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
- eller Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
66
2.
Vælg Updates (Opdateringer), og vælg derefter Check for updates and messages (Søg efter
opdateringer og meddelelser).
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Følg disse trin i download-området:
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start
a.
Identificér den nyeste BIOS-opdatering og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Noter datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for disse
oplysninger til at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du slutter computeren til et netværk, skal du rådføre dig med
netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg eventuelle anvisninger på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv fil i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Stifinder.
2.
Vælg harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på filen med filtypenavnet .exe (f.eks. filnavn.exe).
Installationen af BIOS begynder.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den
downloadede fil fra harddisken.
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten
Følg disse trin for dynamisk at vælge en startenhed for den aktuelle startrækkefølge:
1.
Få adgang til menuen Valgmuligheder for startenhed:
●
Computere eller tabletter med tastaturer:
▲
●
Computere eller tabletter uden tastaturer:
▲
2.
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke F9 for at åbne
menuen Boot Device Options (Startindstillinger for enhed).
Sluk for computeren. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig,
indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på F9 for at åbne menuen Valgmuligheder for
startenhed.
Vælg en startenhed, tryk på enter, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter)
VIGTIGT: Før du aktiverer funktionen Trusted Platform Module (TPM) på dette system, skal du sørge for, at
din påtænkte brug af TPM er i overensstemmelse med relevante lokale love, regulativer og politikker, og
godkendelser eller licenser skal anskaffes, hvis de er relevante. Eventuelle problemer med overholdelse som
følge af din brug af TPM, der overtræder ovennævnte krav, er på eget ansvar. HP er ikke ansvarlig for
eventuelle krav.
TPM giver yderligere sikkerhed på din computer. Du kan redigere TPM-indstillingerne i Computer Setup (BIOS).
BEMÆRK: Hvis du ændrer TPM-indstillingen til Skjult, er TPM ikke synlig i operativsystemet.
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter)
67
Sådan får du adgang til TPM-indstillingerne i Computer Setup (Computeropsætning):
1.
Start Computer Setup. Se Start af Computer Setup på side 64.
2.
Vælg Security (Sikkerhed), vælg TPM Embedded Security (TPM indbygget sikkerhed), og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter)
Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Start, en teknologi, som overvåger, om computerens
BIOS udsættes for angreb eller beskadigelse. Hvis BIOS'en beskadiges eller angribes, gendanner HP Sure Start
automatisk BIOS'en til dens tidligere fejlsikrede tilstand, uden indgriben fra brugeren.
HP Sure Start er allerede konfigureret og aktiveret, så de fleste brugere kan bruge standardkonfigurationen
HP Sure Start. Standardkonfigurationen kan tilpasses af erfarne brugere.
For at få adgang til den nyeste dokumentation vedrørende HP Sure Start skal du gå til http://www.hp.com/
support og vælge dit land. Vælg Find dit produkt, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
68
Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start
11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for
operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af operativsystemet eller
andre softwarekomponenter.
Når HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en
fejl-id-kode på 24 cifre. Denne id-kode kan opgives i forbindelse med support for at finde ud af, hvordan
problemet løses.
BEMÆRK: For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden
for bærbar computer med det fysiske tastatur.
For at starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
1.
Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på esc.
2.
Tryk på f2.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-drev
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics-værktøjet
(UEFI) til et USB-drev under Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
på side 69.
3.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følge
anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på esc.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
BEMÆRK: Anvisningerne i at downloade HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) findes kun på engelsk, og du
skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun
tilbydes .exe-filer.
Der er to metoder til at downloade HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhed.
Download den nyeste UEFI-version
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg linket Download i afsnittet HP PC Hardware Diagnostics, og klik derefter på Kør.
Download en version af UEFI til et bestemt produkt
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Vælg Hent software og drivere.
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
69
3.
Angiv produktnavn eller -nummer.
- eller Vælg Søg nu for at lade HP finde dit produkt automatisk.
70
4.
Vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
5.
I afsnittet Diagnostic (Diagnosticering) kan man følge anvisningerne på skærmen for at hente den
ønskede UEFI-version.
Kapitel 11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Specifikationer
Indgangseffekt
Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med
computeren.
Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 V, 50–60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med
strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en
vekselstrømsadapter eller en jævnstrømskilde, der er leveret og godkendt af HP til brug sammen med denne
computer.
Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer. Computerens driftsspænding og
strømstyrke kan ses på systemets mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger.
Indgangseffekt
Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm
5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm
ved 5 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 4,33 A / 20
V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
BEMÆRK: Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke
overstiger 240 V rms.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
USA
Drift (skriver til optisk disk)
5 °C-35 °C
41 °F-95 °F
Ikke i drift
-20 °C-60 °C
-4 °F-140 °F
I drift
10 % til 90 %
10 % til 90 %
Ikke i drift
5 % til 95 %
5 % til 95 %
I drift
-15 m til 3.048 m
-50 ft til 10.000 ft
Ikke i drift
-15 m til 12.192 m
-50 ft til 40.000 ft
Temperatur
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)
Maksimal højde (uden tryk)
Indgangseffekt
71
13 Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.
En afladning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter.
Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende
forholdsregler:
72
●
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren,
skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
●
Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
●
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
●
Brug ikke-magnetisk værktøj.
●
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet
metaloverflade.
●
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
Kapitel 13 Elektrostatisk udledning
14 Tilgængelighed
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder personer
med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler. Gå til
http://www.hp.com/accessibility for at få adgang til de nyeste oplysninger om hjælp til handicappede.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i operativsystemer,
og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug søgefunktionen på din
enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK: For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler skal du
kontakte kundesupport for dette produkt.
Kontakt support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne feedback
fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os om funktioner til hjælp til
handicappede, der har hjulpet dig, er du velkommen til at kontakte os på +1 (888) 259-5707 mandag til
fredag fra kl. 6.00 til 21.00 North American Mountain, standardtid (USA). Hvis du er døv eller har nedsat
hørelse og bruger TRS/VRS/WebCapTel, skal du kontakte os, hvis du har brug for teknisk support eller har
spørgsmål til hjælp til handicappede, ved at ringe på +1 (877) 656-7058, mandag til fredag, 6.00 til 21.00
North American Mountain, standardtid (USA).
BEMÆRK: Support er kun på engelsk.
Understøttede hjælpe-teknologier
73
Indeks
A
adgangskoder
administrator 43
BIOS-administrator 44
bruger 43
administratoradgangskode 43
afslutte opkald 15
antivirussoftware 51
Automatisk DriveLock 46
aktivering 46
deaktivering 47
Automatisk DriveLock-adgangskode
indtaste 48
brug af lydindstillinger 33
brug af strømindstillinger 38
brug af tastaturet og valgfri mus
brug af TouchPad 27
brugeradgangskode 43
B
backup 58
batteri
afhjælpning af lav
batterispænding 40
afladning 39
forseglet fra fabrikken 40
lave batteriniveauer 39
strømbesparelse 39
sådan finder du oplysninger 39
batteri forseglet fra fabrikken 40
batterioplysninger, sådan finder du
39
batterispænding 39
batteristrøm 38
berøringsskærmens bevægelser
en-fingers glidning 29
besvare opkald 15
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
tofinger-knibezoom 27
tryk 27
BIOS
downloade en opdatering 66
fastlægge version 66
opdatere 66
Bluetooth-enhed 21, 23
Bluetooth-mærkat 17
brug af ekstern strøm 40
Brug af HP Client Security 52
brug af ikonet for strøm 38
D
deling eller præsentation 15
Diskdefragmenteringssoftware
Diskoprydningssoftware 54
driftsmiljø 71
DriveLock
aktivering 49
beskrivelse 48
deaktivering 50
DriveLock-adgangskode
angive 49
indtaste 50
ændre 51
Dvaletilstand
afslutte 37
starte 37
startes ved kritisk lav
batterispænding 40
74
Indeks
30
C
certificeringsmærkat for trådløs 17
Computer Setup
BIOSadministratoradgangskode 44
gendanne fabriksindstillinger 65
navigere og vælge 65
54
E
ekstern strøm, brug af 40
Elektrostatisk udledning 72
esc-tast, identificere 14
F
fingeraftryk, registrere 51
fingeraftrykslæser 53
fingeraftrykslæser, identificere
firewallsoftware 52
fn-tast, identificere 14
9
forbindelseskomponent til
dockingenhed, identificere 8
forsendelse af computeren 56
G
gendannelsesmedie
oprette 58
gendannelsespartition
fjerne 62
genoprette
indstillinger 60
genoprettelse
brug af HP
genoprettelsesmedier 59
diske 59, 62
HP Recovery Manager 60
medier 62
starte 61
system 60
understøttede diske 59
USB-flashdrev 62
genoprettelse af minimeret billede
61
genoprettelse af oprindeligt
system 60
genoprettelsesmedier
oprettelse vha. HP Recovery
Manager 59
genvejstaster
afbryde en handling 16
afslutning af opkald 15
besvarelse af opkald 15
brug af 14
deling eller præsentation 15
Insert 16
kalendervisning 15
lydstyrke ned 15
lydstyrke op 15
scroll lock 16
skærmbillede 16
sluk mikrofon 15
glid med en finger-bevægelse på
berøringsskærm 29
GPS 23
H
HD-enheder, tilslutte 35
headset, tilslutning 33
Hovedadgangskode til DriveLock
ændre 51
hovedtelefoner, tilslutte 32
HP 3D DriveGuard 54
HP Fast Charge 38
HP gendannelsesmedie
oprette 58
HP gendannelsespartition
fjerne 62
genoprettelse 61
HP genoprettelsesmedier
genoprettelse 62
HP LAN-WLAN Protection 25
HP MAC Address Manager 26
HP Mobile Connect 23
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
brug af 69
HP Recovery Manager
afhjælpe startproblemer 62
starte 61
HP-ressourcer 2
HP Touchpoint Manager 52
hukommelseskortlæser,
identificere 5
Højttalere
tilslutning 32
højttalere, identificere 7
I
i bunden 17
Ikon for strøm, brug af 38
indbyggede mikrofoner,
identificere 7
indbygget kamera-flash,
identificere 9
indgangseffekt 71
Indstillinger for TPM 67
infrarødt kamera
identificere 6
Insert 16
Integreret numerisk tastatur,
identificere 14
K
kamera-flash, identificere
kickstand, identificere 9
9
knap
lydstyrkedæmpning 5
lydstyrkeforøgelse 5
knappen Trådløs 21
knapper
højre TouchPad 12
strøm 5
venstre TouchPad 12
knapper til trådløs
knap 21
operativsystem 21
kombinationsstik til lydudgang
(hovedtelefon)/lydindgang
(mikrofon), identificere 4
komponenter
bagside 9
foroven 7
forside 6
højre side 3
i bunden 8
kickstand 9
tastatur 10
venstre side 4
kritisk lav batterispænding 40
L
lavt batteriniveau 39
lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for
trådløs 17
mærkat med lovgivningsmæssige
oplysninger 17
Lyd 33
lydindstillinger, brug af 33
lydstyrkeknap, identificering 5
lysdiode for afslutning af opkald 13
lysdiode for batteri 4
lysdiode for besvarelse af opkald
13
lysdiode for caps lock, identificere
13
lysdiode for deling 13
lysdiode for fn-lås, identificere 13
lysdiode for infrarødt kamera,
identificere 6
Lysdiode for integreret kamera,
identificere 6
lysdiode for lydløs mikrofon,
identificere 13
lysdiode for num lock 13
lysdiode for præsentation 13
lysdiode for trådløs 13, 21
lysdiode for webcam, identificere
lysdioder
afslutning af opkald 13
batteri 4
besvarelse af opkald 13
caps lock 13
deling 13
fn-lås 13
num lock 13
præsenterer 13
sluk mikrofon 13
trådløs 13
webcam 6, 9
6
M
micro-SD-hukommelseskort
fjerne 19
isætte 18
minimeret billede, oprette 60
Miracast 35
mærkater
Bluetooth 17
certificering for trådløs 17
lovgivningsmæssige 17
Serienummer 16
service 16
WLAN 17
N
nedlukning 37
NFC 24
numerisk tastatur
integreret numerisk
14
O
Offentlig WLAN-forbindelse 22
opdatering af programmer og
drivere 55
Oprette forbindelse til et WLAN 22
opstartsrækkefølge
ændre 62
P
pen, parring 31
penkomponenter, identificere 31
POGO-stikbensstik, identificere 8
porte
Miracast 35
USB 3.x-opladning 4
Indeks
75
USB Type-C-strømstik og
Thunderbolt-port 3
USB Type-C Thunderbolt 34
Produktnavn og -nummer,
computer 16
punkt for systemgendannelse,
oprette 58
R
rejse med computeren 17, 56
Rengøring af computeren 55
S
scroll lock 16
sensor for omgivende lys,
identificere 6
Serienummer 16
Serienummer, computer 16
servicemærkater, placering 16
setup utility
gendanne fabriksindstillinger 65
navigere og vælge 65
SIM-kort
fjerne 3
isætte 3
SIM-kortholder, identificere 3
skærmbillede 16
slots
sikkerhedskabel 5
SIM-kort 3
Slot til pennestrop, identificere 5
slot til sikkerhedskabel,
identificere 5
slukning af computeren 37
Slumre
afslutte 36
starte 36
Slumre- og dvaletilstand
starte 36
Software
Diskdefragmentering 54
Diskoprydning 54
software
antivirus 51
firewall 52
HP 3D DriveGuard 54
softwareopdateringer, installere 52
specialknapper 13
start af slumre- eller dvaletilstand
36
76
Indeks
stik
kombineret lydudgangsstik
(hovedtelefon)/lydindgangsstik
(mikrofon) 4
stik, strøm 3
strygning med tre fingre, TouchPadbevægelse 29
strøm
batteri 38
ekstern 40
strømindstillinger, brug af 38
strømstik, identificere 3
strømstyring 36
Sure Start
bruge 68
systemet reagerer ikke 37
systemgendannelsespunkt
oprette 59
systemgenoprettelse 60
sådan finder du oplysninger
hardware 3
software 3
TouchPad-bevægelser
rulning med to fingre 28
strygning med tre fingre 29
tryk med fire fingre 28
tryk med to fingre 28
TouchPad-zone
identificere 12
tryk-bevægelse på TouchPad'en og
berøringsskærmen 27
tryk med fire fingre, TouchPadbevægelse 28
tryk med to fingre, TouchPadbevægelse 28
trådløse antenner, identificere 6
Trådløst netværk (WLAN)
funktionsmæssig rækkevidde
22
offentlig WLAN-forbindelse 22
tilslutte 22
WLAN-forbindelse i en
virksomhed 22
Tænd/sluk-knap, identificere 5
T
tastatur
fjerne 11
komponenter 10
tilslutning 11
tastatur og valgfri mus
bruge 30
taster
esc 14
fn 14
Windows-tasten 14
tast til flytilstand 21
tast til lydløs mikrofon, identificere
15
tast til trådløst 21
Thunderbolt
identificere USB Type-C 3
tilslutning af USB Type-C 34
tilgængelighed 73
tofinger-knibezoom-bevægelse på
TouchPad og berøringsskærm 27
Tofinger-rulning, TouchPadbevægelse 28
TouchPad
bruge 27
knapper 12
U
understøttede diske, genoprettelse
59
USB 3.x-opladningsport,
identificere 4
USB Type-C port, tilslutning 34
USB Type-C-strømstik og
Thunderbolt-port, identificere 3
V
Vedligeholdelse
Diskdefragmentering 54
Diskoprydning 54
vedligeholdelse
HP 3D DriveGuard 54
opdatering af programmer og
drivere 55
Vedligeholdelse af computeren 55
Video 33
W
webcam
bruge 32
identificere 9
webcam, identificere 6
Windows
systemgendannelsespunkt
59
58,
Windows Hello
brug af 51
Windows-tasten, identificere 14
Windows-værktøjer
bruge 59
WLAN-antenner, identificere 6
WLAN-enhed 17
WLAN-forbindelse i en virksomhed
22
WLAN-mærkat 17
WWAN-enhed 21, 22
Indeks
77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising