HP | EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC Gebruikershandleiding

HP EliteDesk 705 G3 Small Form Factor PC Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth is een handelsmerk van de
desbetreffende houder en wordt door HP Inc.
onder licentie gebruikt. Lync, Microsoft, Office
365, Skype en Windows zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen. MicroSD is een
handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
SD-3C in de Verenigde Staten, andere landen of
beide.
De informatie in deze documentatie kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd. De enige
garanties voor HP producten en diensten staan
vermeld in de expliciete garantievoorwaarden
bij de betreffende producten en diensten. Aan
de informatie in deze handleiding kunnen geen
aanvullende rechten worden ontleend. HP
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
technische fouten, drukfouten of weglatingen
in deze publicatie.
Eerste editie: januari 2017
Onderdeelnummer van document:
918677-331
Kennisgeving over het product
Softwarevoorwaarden
In deze gebruikershandleiding worden de
voorzieningen beschreven die op de meeste
modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet
alle voorzieningen op uw computer
beschikbaar.
Door het installeren, kopiëren, downloaden of
anderszins gebruiken van een softwareproduct
dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd,
bevestigt u dat u gehouden bent aan de
voorwaarden van de HP EULA (End User License
Agreement). Indien u niet akkoord gaat met
deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend
aanspraak maken op de mogelijkheid het
gehele, ongebruikte product (hardware en
software) binnen 14 dagen te retourneren,
voor een volledige restitutie op basis van het
restitutiebeleid van de desbetreffende
verkoper.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
of versies van Windows. Voor systemen zijn
mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk
aangeschafte hardware, stuurprogramma's,
software en/of een BIOS-update vereist om
volledig te kunnen profiteren van de
functionaliteit van Windows. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt. Deze optie is
altijd ingeschakeld. Uw internetprovider kan
hiervoor kosten in rekening brengen. Voor
latere updates kunnen mogelijk aanvullende
vereisten gelden. Zie
http://www.microsoft.com.
Ga voor de nieuwste gebruikershandleidingen
of handleidingen voor uw product naar
http://www.hp.com/support. Selecteer Mijn
product zoeken en volg de instructies op het
scherm.
Neem contact op met de verkoper voor meer
informatie of om te vragen om een volledige
restitutie van de prijs van de computer.
Kennisgeving aangaande de veiligheid
WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer
beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te
blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet
wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of
een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de
netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht
materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken
die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of
Information Technology Equipment (IEC 60950-1).
iii
iv
Kennisgeving aangaande de veiligheid
Inhoudsopgave
1 Welkom ........................................................................................................................................................ 1
Informatie zoeken .................................................................................................................................................. 2
2 Onderdelen ................................................................................................................................................... 3
Hardware zoeken ................................................................................................................................................... 3
Software zoeken .................................................................................................................................................... 3
Rechterkant ............................................................................................................................................................ 3
Linkerkant .............................................................................................................................................................. 4
Voorkant ................................................................................................................................................................. 6
Bovenkant .............................................................................................................................................................. 7
Onderkant .............................................................................................................................................................. 8
Achterkant .............................................................................................................................................................. 9
De schermstandaard gebruiken .......................................................................................................... 9
Onderdelen van het toetsenbord (alleen bepaalde producten) ......................................................................... 10
Verbinding maken met een optioneel toetsenbord .......................................................................... 11
Toetsenbord verwijderen .................................................................................................................. 11
Touchpad ........................................................................................................................................... 12
Lampjes ............................................................................................................................................. 12
Speciale toetsen ................................................................................................................................ 13
Actietoetsen ...................................................................................................................................... 14
Hotkeys (alleen bepaalde producten) ................................................................................................................. 16
Labels ................................................................................................................................................................... 16
Micro-SIM-kaart installeren (alleen bepaalde producten) .................................................................................. 17
De microSD-geheugenkaartlezer gebruiken ....................................................................................................... 18
Een microSD-geheugenkaart plaatsen ............................................................................................. 18
Een microSD-geheugenkaart verwijderen ........................................................................................ 19
3 Netwerkverbindingen .................................................................................................................................. 21
Verbinding maken met een draadloos netwerk .................................................................................................. 21
Voorzieningen voor draadloze communicatie gebruiken ................................................................. 21
Knop voor draadloze communicatie ............................................................................... 21
Voorzieningen van het besturingssysteem .................................................................... 21
Verbinding maken met een WLAN ..................................................................................................... 22
HP Mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde producten) ........................................................ 22
HP Mobile Connect Pro gebruiken (alleen bepaalde producten) ...................................................... 23
GPS gebruiken (alleen bepaalde producten) .................................................................................... 23
v
Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde producten) ....... 23
Bluetooth-apparaten aansluiten .................................................................................... 23
NFC gebruiken om informatie te delen (alleen bepaalde producten) .............................................. 24
Delen ............................................................................................................................... 24
Verbinding maken met een bekabeld netwerk ................................................................................................... 24
Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN) (alleen bepaalde producten) ............................. 24
HP LAN-WLAN Protection gebruiken (alleen bepaalde producten) .................................................. 25
HP LAN-WLAN Protection inschakelen en aanpassen .................................................... 25
HP MAC Address Manager gebruiken om uw computer in een netwerk te identificeren (alleen bepaalde
producten) ........................................................................................................................................................... 26
Het MAC-systeemadres inschakelen en aanpassen ......................................................................... 26
4 Schermnavigatie ......................................................................................................................................... 28
Bewegingen voor het touchpad en aanraakscherm gebruiken .......................................................................... 28
Tikken ................................................................................................................................................ 28
Zoomen door met twee vingers te knijpen ....................................................................................... 28
Schuiven met twee vingers (alleen touchpad) .................................................................................. 29
Tikken met twee vingers (alleen touchpad) ..................................................................................... 29
Tikken met vier vingers (alleen touchpad) ....................................................................................... 29
Vegen met drie vingers (alleen touchpad) ........................................................................................ 30
Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm) ........................................................................... 30
Een optioneel toetsenbord en een optionele muis gebruiken ............................................................................ 31
Het schermtoetsenbord gebruiken ................................................................................................... 31
De pen gebruiken (alleen bepaalde producten) .................................................................................................. 31
Onderdelen van de pen herkennen ................................................................................................... 32
De pen koppelen voor gebruik .......................................................................................................... 33
De pen vasthouden ........................................................................................................................... 33
Pen opbergen .................................................................................................................................... 33
5 Entertainmentvoorzieningen ....................................................................................................................... 34
Een webcam gebruiken (alleen bepaalde producten) ......................................................................................... 34
Audio gebruiken ................................................................................................................................................... 34
Luidsprekers aansluiten .................................................................................................................... 34
Een hoofdtelefoon aansluiten ........................................................................................................... 34
Een headset aansluiten ..................................................................................................................... 35
Geluidsinstellingen gebruiken .......................................................................................................... 35
Video gebruiken ................................................................................................................................................... 35
Videoapparaten aansluiten met een USB Type-C-kabel (alleen bepaalde producten) .................... 36
Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde
producten) ......................................................................................................................................... 37
vi
6 Energiebeheer ............................................................................................................................................. 38
Slaapstand en sluimerstand gebruiken .............................................................................................................. 38
Slaapstand activeren en beëindigen ................................................................................................. 38
De sluimerstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten) ......................................... 39
Computer afsluiten (uitschakelen) ...................................................................................................................... 39
Het pictogram Energie en Energiebeheer gebruiken .......................................................................................... 40
Werkt op accuvoeding ......................................................................................................................................... 40
HP Fast Charge gebruiken (alleen bepaalde producten) .................................................................. 41
Acculading weergeven ...................................................................................................................... 41
Zoeken naar informatie over de accu in HP Support Assistant (alleen bepaalde producten) ......... 41
Accuvoeding besparen ...................................................................................................................... 41
Lage acculading herkennen .............................................................................................................. 42
Problemen met een laag accuniveau verhelpen ............................................................................... 42
Lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is ...... 42
Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is ........... 42
Lage acculading verhelpen wanneer de computer de sluimerstand niet kan
beëindigen ....................................................................................................................... 42
In de fabriek verzegelde accu ............................................................................................................ 42
Externe netvoeding gebruiken ............................................................................................................................ 43
7 Beveiliging .................................................................................................................................................. 44
De computer beveiligen ....................................................................................................................................... 44
Wachtwoorden gebruiken ................................................................................................................................... 45
Wachtwoorden instellen in Windows ................................................................................................ 45
Wachtwoorden instellen in Computer Setup .................................................................................... 45
BIOS-beheerderswachtwoord beheren ............................................................................................ 46
BIOS-beheerderswachtwoord opgeven ......................................................................... 48
DriveLock-beveiligingsopties gebruiken .......................................................................................... 48
Automatic DriveLock selecteren (alleen voor bepaalde producten) .............................. 48
Automatic DriveLock inschakelen ................................................................ 48
Automatic DriveLock uitschakelen ............................................................... 49
Wachtwoord voor Automatic DriveLock opgeven ........................................ 50
Handmatige DriveLock selecteren .................................................................................. 50
Een DriveLock-wachtwoord instellen ........................................................... 51
DriveLock inschakelen en een DriveLock-gebruikerswachtwoord instellen ................. 51
DriveLock uitschakelen ................................................................................................... 52
DriveLock-wachtwoord invoeren .................................................................................... 52
DriveLock-wachtwoord wijzigen ..................................................................................... 53
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten) ..................................................................................... 53
Antivirussoftware gebruiken ............................................................................................................................... 53
Firewallsoftware gebruiken ................................................................................................................................. 54
vii
Software-updates installeren ............................................................................................................................. 54
HP Client Security gebruiken (alleen bepaalde producten) ................................................................................ 54
HP Touchpoint Manager gebruiken (alleen bepaalde producten) ...................................................................... 54
Een optionele beveiligingskabel gebruiken (alleen bepaalde producten) ......................................................... 55
Een vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde producten) ......................................................................... 55
Vingerafdruklezer zoeken ................................................................................................................. 55
8 Onderhoud .................................................................................................................................................. 56
Prestaties verbeteren .......................................................................................................................................... 56
Schijfdefragmentatie gebruiken ....................................................................................................... 56
Schijfopruiming gebruiken ................................................................................................................ 56
HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen bepaalde producten) .............................................................. 56
De status van HP 3D DriveGuard herkennen .................................................................. 57
Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren .............................................................................. 57
Computer schoonmaken ...................................................................................................................................... 57
Reinigingsprocedures ........................................................................................................................ 58
Het beeldscherm reinigen ............................................................................................... 58
De zijkanten en het deksel reinigen ............................................................................... 58
Het touchpad, het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde producten) ....... 58
Reizen met of verzenden van de computer ......................................................................................................... 58
9 Back-ups maken, herstellen en terugzetten ................................................................................................... 60
Herstelmedia en back-ups maken ....................................................................................................................... 60
HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) ..................................................................... 60
Hulpprogramma's van Windows gebruiken ........................................................................................................ 61
Herstellen ............................................................................................................................................................. 62
Herstellen met HP Recovery Manager .............................................................................................. 62
Wat u moet weten voordat u begint ............................................................................... 62
De HP Herstelpartitie gebruiken (alleen bepaalde producten) ...................................... 63
HP Herstelmedia gebruiken om te herstellen ................................................................ 64
De opstartvolgorde van de computer wijzigen .............................................................. 64
De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten) ................................... 64
10 Computer Setup (BIOS), TPM en HP Sure Start .............................................................................................. 66
Computer Setup gebruiken .................................................................................................................................. 66
Computer Setup starten .................................................................................................................... 66
Met behulp van een USB-toetsenbord of de USB-muis om Computer Setup (BIOS)
te starten ......................................................................................................................... 66
Navigeren en selecteren in Computer Setup .................................................................................... 67
Fabrieksinstellingen herstellen in Computer Setup ......................................................................... 67
viii
BIOS-update uitvoeren ...................................................................................................................... 68
BIOS-versie vaststellen ................................................................................................... 68
BIOS-update downloaden ............................................................................................... 68
De opstartvolgorde wijzigen met de F9-prompt .............................................................................. 69
TPM BIOS-instellingen (alleen bepaalde producten) .......................................................................................... 70
HP Sure Start gebruiken (alleen bepaalde producten) ........................................................................................ 70
11 Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ...................................................................................... 71
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden ......................................................... 71
12 Specificaties .............................................................................................................................................. 73
Ingangsvermogen ................................................................................................................................................ 73
Omgevingsvereisten ............................................................................................................................................ 73
13 Elektrostatische ontlading ......................................................................................................................... 74
14 Toegankelijkheid ....................................................................................................................................... 75
Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten) .................................................. 75
Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 75
Index ............................................................................................................................................................. 76
ix
x
1
Welkom
Nadat u de computer hebt geconfigureerd en geregistreerd, wordt u aangeraden de volgende stappen uit te
voeren om optimaal te profiteren van uw slimme investering:
●
TIP:
Als u snel wilt terugkeren naar het startscherm van de computer vanuit een geopende app of het
bureaublad van Windows, drukt u op de Windows-toets
op het toetsenbord. Als u nogmaals op de
Windows-toets drukt, keert u terug naar het vorige scherm.
●
Maak verbinding met internet: configureer een bekabeld of draadloos netwerk waarmee u verbinding
kunt maken met internet. Zie Netwerkverbindingen op pagina 21 voor meer informatie.
●
Werk uw antivirussoftware bij: bescherm uw computer tegen schade door virussen. De software is
vooraf geïnstalleerd op de computer. Zie Antivirussoftware gebruiken op pagina 53 voor meer
informatie.
●
Raak vertrouwd met de computer: maak kennis met de voorzieningen van uw computer. Zie
Onderdelen op pagina 3 en Schermnavigatie op pagina 28 voor meer informatie.
●
Zoek geïnstalleerde software: toegang tot een overzicht van de vooraf op de computer geïnstalleerde
software.
Klik op de knop Start.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Programma's en onderdelen.
●
Maak een back-up van uw vaste schijf door herstelschijven of een herstel-flashdrive te maken. Zie Backups maken, herstellen en terugzetten op pagina 60.
1
Informatie zoeken
Gebruik de volgende tabel voor informatiebronnen met productinformatie, instructies en meer.
Bron
Inhoud
Installatie-instructies
●
Overzicht van computerinstallatie en -functies
HP ondersteuning
●
Online chatten met een technicus van HP
Voor HP ondersteuning gaat u naar http://www.hp.com/
support.
●
Telefoonnummers voor ondersteuning
●
Locaties HP Servicecentrum
Handleiding voor veiligheid en comfort
●
Aanwijzingen voor een optimale werkplek
U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:
●
Richtlijnen voor houding en manier van werken voor meer comfort
en minder risico op lichamelijk letsel
●
Informatie over elektrische en mechanische veiligheid
●
Belangrijke kennisgevingen over voorschriften, waaronder
informatie over het correct afvoeren van accu's (indien nodig)
●
Specifieke garantiegegevens voor deze computer
▲
Selecteer de knop Start, selecteer HP Help en
ondersteuning en vervolgens HP documentatie.
– of –
▲
Selecteer de knop Start, selecteer HP en vervolgens
HP documentatie.
– of –
▲
Ga naar http://www.hp.com/ergo.
BELANGRIJK: U moet voor toegang tot de nieuwste
versie van de gebruikershandleiding verbonden zijn
met internet.
Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
U krijgt als volgt toegang tot dit document:
▲
Selecteer de knop Start, selecteer HP Help en
ondersteuning en vervolgens HP documentatie.
– of –
▲
Selecteer de knop Start, selecteer HP en vervolgens
HP documentatie.
Garantie*
U krijgt als volgt toegang tot dit document:
▲
Selecteer de knop Start, selecteer HP Help en
ondersteuning en vervolgens HP documentatie.
– of –
▲
Selecteer de knop Start, selecteer HP en vervolgens
HP documentatie.
– of –
▲
Ga naar http://www.hp.com/go/orderdocuments.
BELANGRIJK: U moet voor toegang tot de nieuwste
versie van de gebruikershandleiding verbonden zijn
met internet.
U kunt de HP garantie vinden bij de gebruikershandleidingen op het product en/of op de cd of dvd die is meegeleverd in de doos. In
sommige landen of regio's wordt door HP een gedrukte versie van de garantie meegeleverd in de doos. In landen of regio's waar de
garantie niet in drukvorm wordt verstrekt, kunt u via http://www.hp.com/go/orderdocuments een exemplaar aanvragen. Voor
producten gekocht in Azië en Oceanië kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office,
Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.
2
Hoofdstuk 1 Welkom
2
Onderdelen
Hardware zoeken
Ga als volgt te werk om te zien welke hardware op uw computer is geïnstalleerd:
▲
Typ apparaatbeheer in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app Apparaatbeheer.
U ziet een lijst met alle apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd.
Druk voor informatie over de hardwareonderdelen van het systeem en het versienummer van het systeemBIOS op fn+esc (alleen bepaalde producten).
Software zoeken
Ga als volgt te werk om te zien welke software op uw computer is geïnstalleerd:
▲
Klik op de knop Start.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Programma's en onderdelen.
Rechterkant
OPMERKING:
De poort- en connectorpictogrammen bevinden zich op het afdekplaatje.
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Micro SIM-kaartslot (alleen bepaalde
producten)
Ondersteunt een SIM-kaart (subscriber identity module) voor
draadloze communicatie. Als er geen SIM-kaart vooraf is
geïnstalleerd, raadpleeg dan Micro-SIM-kaart installeren (alleen
bepaalde producten) op pagina 17.
(2)
USB Type-C-netvoedingsconnector en
Thunderbolt-poort
Hiermee sluit u een netvoedingsadapter met een USB Type-Cconnector aan zodat u de computer van stroom voorziet en zo
nodig de accu van de computer oplaadt.
– of –
Voor aansluiting en opladen van een USB-apparaat dat een
Type-C-connector heeft, zoals een mobiele telefoon, camera,
activiteittracker of smartwatch. Deze poort biedt ook
dataoverdracht.
– of –
Hardware zoeken
3
Onderdeel
Beschrijving
Hiermee sluit u verschillende USB-, video-, HDMI- en LANapparaten aan.
OPMERKING: Mogelijk zijn er adapters en/of kabels
(afzonderlijk aan te schaffen) vereist.
– of –
Hiermee sluit u een weergaveapparaat met een USB Type-Cconnector aan, zodat u een beeldschermuitvoer krijgt.
OPMERKING: Uw computer ondersteunt mogelijk ook een
Thunderbolt-dockingstation.
(3)
Acculampje
Wanneer de netvoeding is aangesloten:
●
Wit: de acculading is groter dan 90 procent.
●
Oranje: de acculading ligt tussen 0 en 90 procent.
●
Uit: de accu wordt niet opgeladen.
Wanneer de netvoeding is losgekoppeld (accu laadt niet op):
●
Knipperend oranje: de accu is bijna leeg. Wanneer de accu
een kritiek laag ladingsniveau heeft bereikt, begint het
acculampje snel te knipperen.
●
Uit: de accu wordt niet opgeladen.
(4)
USB 3.x-oplaadpoort
Wanneer de computer ingeschakeld, kunt u hiermee een USBapparaat, zoals een mobiele telefoon, camera, activiteittracker
of smartwatch, aansluiten en opladen. Deze poort biedt ook
gegevensoverdracht in hoge snelheid.
(5)
Combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/
audio-in (microfoon)
Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding,
een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel
van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de
microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang
ondersteunt geen optionele zelfstandige microfoons.
WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u de
hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het
risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over
voorschriften, veiligheid en milieu voor meer informatie over
veiligheid.
Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:
▲
Selecteer de knop Start, HP Help en ondersteuning en
vervolgens HP documentatie.
– of –
▲
Selecteer de knop Start, selecteer HP en selecteer
vervolgens HP documentatie.
OPMERKING: Wanneer u een apparaat aansluit op deze
connector, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.
Linkerkant
OPMERKING:
4
De poort- en connectorpictogrammen bevinden zich op het afdekplaatje.
Hoofdstuk 2 Onderdelen
Onderdeel
(1)
Beschrijving
Aan/uit-knop
●
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aanuitknop om de computer in te schakelen.
●
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aanuitknop om de slaapstand te activeren.
●
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de
aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen.
●
Als de computer in de sluimerstand staat, drukt u kort op
de aan-uitknop om de sluimerstand te beëindigen.
VOORZICHTIG: De aan-uitknop ingedrukt houden, resulteert in
het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
geen effect hebben, houdt u de aan-uitknop minstens vijf
seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
Raadpleeg uw energieopties voor meer informatie over uw
energie-instellingen.
▲
Typ energie-opties in het zoekvak op de taakbalk en
selecteer vervolgens Energie-opties.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energie
en selecteer vervolgens Energie-opties.
(2)
Volumeknop
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume
steeds verder verlaagd of verhoogd.
(3)
Micro SD-geheugenkaartlezer
Hiermee worden optionele geheugenkaarten gelezen die
informatie opslaan, beheren, delen of openen. Zie De microSDgeheugenkaartlezer gebruiken op pagina 18 voor installatieinstructies.
(4)
Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel
Hiermee sluit u een als optie verkrijgbare beveiligingskabel aan
op de computer.
OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet in de eerste
plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Deze voorziening kan
echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt
of wordt gestolen.
(5)
Sleuven penkoord
Zorg ervoor dat u de optionele pen kunt vastmaken met behulp
van het penkoord.
Linkerkant
5
Voorkant
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Omgevingslichtsensor
Hiermee wordt de helderheid van het beeldscherm automatisch
aangepast aan het licht in uw omgeving.
(2)
WLAN-antennes*
Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
ontvangen om te communiceren met draadloze WLAN's (Wireless
Local Area Networks).
(3)
WWAN-antennes* (alleen bepaalde producten)
Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
ontvangen om te communiceren met draadloze WWAN's (Wireless
Wide Area Networks).
(4)
Webcamlampje
Aan: de webcam is in gebruik.
(5)
Webcam
Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken. Op
sommige modellen kunt u met streaming video videovergaderen en
online chatten.
Ga als volgt te werk om de webcam te gebruiken:
▲
Typ camera in het zoekvak van de taakbalk en selecteer
vervolgens Camera.
(6)
Infraroodcamera
Hiermee kunt u zich bij Windows aanmelden met gezichtsherkenning
in plaats van een wachtwoord. Zie Windows Hello gebruiken (alleen
bepaalde producten) op pagina 53 voor meer informatie.
(7)
Lampje infraroodcamera
Aan: de infraroodcamera is in gebruik.
*De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe omgeving
van de antennes vrij.
Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of regio in Informatie over
voorschriften, veiligheid en milieu.
U krijgt als volgt toegang tot dit document:
▲
6
Selecteer de knop Start, HP Help en ondersteuning en vervolgens HP documentatie.
Hoofdstuk 2 Onderdelen
Onderdeel
Beschrijving
– of –
▲
Selecteer de knop Start , selecteer HP en selecteer vervolgens HP documentatie.
Bovenkant
OPMERKING:
De microfoonpictogrammen bevinden zich op het afdekplaatje.
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Luidsprekers (2)
Hier wordt het geluid van de computer geproduceerd.
(2)
Interne
microfoons (2)
Hiermee neemt u geluid op.
Bovenkant
7
Onderkant
OPMERKING:
Het dockingconnectorpictogram bevindt zich op het afdekplaatje.
Onderdeel
8
Beschrijving
(1)
Steunconnectoren voor uitlijning (2)
Verbinding maken met de uitlijnposten op een optioneel
toetsenbord.
(2)
Dockingconnector
Sluit de tablet aan op een optioneel toetsenbord.
Hoofdstuk 2 Onderdelen
Achterkant
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Webcam (achterkant)
Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en
foto's maken. Op sommige producten kunt u
videovergaderingen houden en online chatten via
streaming video.
(2)
Flitser van de camera
Biedt een flitser van de camera. U kunt de
camera-apps gebruiken om de flitser te
bedienen.
(3)
Vingerafdruklezer (alleen bepaalde producten)
Hiermee kunt u zich bij Windows® aanmelden
met een vingerafdruk in plaats van een
wachtwoord.
(4)
Schermstandaard
Biedt stabiliteit en diverse kijkhoeken.
De schermstandaard gebruiken
Ga als volgt te werk om de kijkhoek te wijzigen:
1.
Houd de computer vast met de bovenrand omhoog (de speakers aan de bovenkant).
Achterkant
9
2.
Gebruik een van de schermstandaardlipjes om de schermstandaard uit de buurt van de computer te
tillen en plaats vervolgens de schermstandaard in de gewenste hoek.
Voor het sluiten van de schermstandaard duwt u de schermstandaard tegen de onderkant van de computer
totdat deze gelijk is met de onderkant.
Onderdelen van het toetsenbord (alleen bepaalde producten)
Uw computer ondersteunt een optioneel toetsenbord. Dit gedeelte geeft informatie over de algemene
functies van de ondersteunde toetsenborden.
OPMERKING: Vormgeving en functies van het toetsenbord kunnen variëren. Raadpleeg de bij het
toetsenbord geleverde instructies voor meer informatie over het gebruik van het toetsenbord.
10
Hoofdstuk 2 Onderdelen
Verbinding maken met een optioneel toetsenbord
1.
Als u wilt aansluiten op een optioneel toetsenbord, verplaatst u de computer op de steunconnectoren
voor uitlijning (1) op het toetsenbord omlaag totdat de connectoren op hun plaats klikken.
2.
Plaats de schermstandaard (2) in de gewenste hoek.
OPMERKING: Als u de schermstandaard afsluit, kunt u het toetsenbord aangesloten laten en het
toetsenbord achter de computer draaien, zodat de achterkant van het toetsenbord tegen de achterkant van
de computer aankomt. De toetsen van het toetsenbord en het touchpad worden vergrendeld om te
voorkomen dat u per ongeluk typt terwijl het toetsenbord in deze positie is.
Toetsenbord verwijderen
Om het toetsenbord los te koppelen, trekt u het toetsenbord van de computer af.
Onderdelen van het toetsenbord (alleen bepaalde producten)
11
Touchpad
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Touchpadzone
Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de pointer
te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
(2)
Linkerknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(3)
Rechterknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
externe muis.
Lampjes
12
Hoofdstuk 2 Onderdelen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Caps Lock-lampje
Aan: Caps Lock is ingeschakeld. Met het toetsenbord typt u nu
alles in hoofdletters.
(2)
Fn Lock-lampje
●
Aan: de fn-toets is vergrendeld. Zie Hotkeys (alleen
bepaalde producten) op pagina 16 voor meer informatie.
(3)
Lampje Geluid uit
●
Aan: het geluid van de computer is uitgeschakeld.
●
Uit: het geluid van de computer is ingeschakeld.
●
Aan: microfoon is uitgeschakeld.
●
Uit: microfoon is ingeschakeld.
(4)
Lampje Microfoon uit
(5)
Num Lock-lampje
Aan: Num Lock is ingeschakeld.
(6)
Lampje voor draadloze communicatie
Aan: een geïntegreerd apparaat voor draadloze communicatie,
zoals een WLAN-apparaat (Wireless Local Area Network) of een
Bluetooth®-apparaat, is ingeschakeld.
OPMERKING: Bij sommige modellen brandt het lampje voor
draadloze communicatie oranje wanneer alle apparaten voor
draadloze communicatie uitgeschakeld zijn.
(7)
Lampje gesprek beëindigen
Aan: gesprek beëindigen is ingeschakeld.
(8)
Lampje delen of presenteren
Aan: delen is ingeschakeld.
(9)
Antwoordlampje
Aan: gesprek beantwoorden is ingeschakeld.
Speciale toetsen
Onderdelen van het toetsenbord (alleen bepaalde producten)
13
Onderdeel
Beschrijving
(1)
esc-toets
Druk op deze toets in combinatie met de fn-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn-toets
Druk op deze toets in combinatie met een andere toets om
veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.
Zie Actietoetsen op pagina 14.
(3)
Windows-toets
Hiermee opent u het menu Start.
OPMERKING: Als u nogmaals op de Windows-toets drukt,
wordt het menu Start afgesloten.
(4)
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
Zie Actietoetsen op pagina 14.
(5)
Geïntegreerd numeriek toetsenblok
Een numeriek toetsenblok dat over de alfabettoetsen van het
toetsenbord is geplaatst. Wanneer num lock is ingeschakeld, kan
het toetsenblok worden gebruikt als een extern numeriek
toetsenblok. Met elke toets van dit toetsenblok wordt de functie
uitgevoerd die wordt aangegeven door het pictogram in de
rechterbovenhoek van de toets.
OPMERKING: Als de toetsenblokfunctie actief is op het
moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt die functie
opnieuw actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld.
Actietoetsen
Een actietoets voert de functie uit die wordt aangegeven door het pictogram op de toets. Om te bepalen
welke toetsen zich bevinden op uw product, raadpleegt u de afbeelding in Speciale toetsen op pagina 13.
OPMERKING:
▲
Mogelijk worden niet alle actietoetsen door uw apparaat ondersteund.
Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt.
Pictogram
Beschrijving
Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als u bijvoorbeeld op
de actietoets drukt terwijl er een monitor is aangesloten op de computer, wordt er geschakeld tussen
weergave op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het
computerscherm en de monitor.
Hiermee kunt u voorkomen dat er van opzij wordt meegekeken. Indien nodig verlaagt of verhoogt u de
helderheid bij goed verlichte of donkere omgevingen. Druk opnieuw op de actietoets om het privacyscherm
uit te schakelen.
OPMERKING:
Om snel de hoogste privacyinstelling in te schakelen, drukt u op fn+p.
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.
14
Hoofdstuk 2 Onderdelen
Pictogram
Beschrijving
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.
Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.
Hiermee dempt u het geluid van de microfoon.
Hiermee wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord in- of uitgeschakeld.
OPMERKING:
num lk
Als u accustroom wilt besparen, schakelt u deze voorziening uit.
Geïntegreerd numeriek toetsenblok in- en uitschakelen.
Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
OPMERKING: Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat er een draadloze verbinding kan
worden gemaakt.
Biedt snelle toegang tot de agenda van uw Skype voor Bedrijven.
OPMERKING:
365 servers.
Deze functie vereist Skype voor Bedrijven of Lync 2013 actief op Microsoft Exchange of Office
Hiermee schakelt u de functie voor het delen van het scherm in of uit.
OPMERKING:
365 servers.
Deze functie vereist Skype voor Bedrijven of Lync 2013 actief op Microsoft Exchange of Office
●
Een gesprek beantwoorden.
●
Start een oproep tijdens een 1-op-1-gesprek.
●
Zet een oproep in de wacht.
OPMERKING:
365 servers.
Deze functie vereist Skype voor Bedrijven of Lync 2013 actief op Microsoft Exchange of Office
●
Beëindigt een gesprek.
●
Weigert binnenkomende oproepen
●
Beëindigt het delen van een scherm.
OPMERKING:
365 servers.
Deze functie vereist Skype voor Bedrijven of Lync 2013 actief op Microsoft Exchange of Office
OPMERKING: De actietoetsvoorziening is standaard ingeschakeld. U kunt deze voorziening uitschakelen
door fn-toets en de linker shift-toets ingedrukt te houden. Het fn-Lock-lampje gaat branden. Nadat u de
actietoetsfunctie hebt uitgeschakeld, kunt u de functies nog wel uitvoeren door op de fn-toets te drukken in
combinatie met de bijbehorende actietoets.
Onderdelen van het toetsenbord (alleen bepaalde producten)
15
Hotkeys (alleen bepaalde producten)
Een hotkey is een combinatie van de fn-toets en een andere toets.
U gebruikt een hotkey als volgt:
▲
Druk op de fn-toets en druk vervolgens op een van de toetsen die in de volgende tabel worden vermeld.
Toets
Beschrijving
C
Hiermee schakelt u Scroll-lock in.
E
Hiermee schakelt u de functie Insert in.
R
Hiermee onderbreekt u een bewerking.
S
Hiermee maakt u een schermopname
Labels
De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.
BELANGRIJK: Controleer de volgende locaties voor de in dit gedeelte beschreven labels: de onderkant van
de computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep of op de achterkant van het scherm.
●
Servicelabel: bevat belangrijke informatie voor het identificeren van uw computer. Wanneer u contact
opneemt met Ondersteuning, moet u waarschijnlijk het serie-, product- en modelnummer opgeven.
Zoek deze nummers op voordat u contact opneemt met Ondersteuning.
Het servicelabel lijkt op een van de onderstaande voorbeelden. Raadpleeg de afbeelding die het meest
overeenkomt met het servicelabel van uw computer.
Onderdeel
16
(1)
Serienummer
(2)
Productnummer
(3)
Garantieperiode
(4)
Modelnummer (alleen bepaalde producten)
Hoofdstuk 2 Onderdelen
Onderdeel
(1)
Modelnaam (alleen bepaalde producten)
(2)
Productnummer
(3)
Serienummer
(4)
Garantieperiode
●
Label(s) met kennisgevingen: bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer.
●
Labels met certificering voor draadloze communicatie: deze labels bevatten informatie over optionele
apparaten voor draadloze communicatie en de keurmerken voor de landen of regio's waarin deze
apparaten zijn goedgekeurd voor gebruik.
Micro-SIM-kaart installeren (alleen bepaalde producten)
VOORZICHTIG: Maak de SIM-kaart niet kleiner door deze bij te knippen of te schuren. Zo voorkomt u schade
aan de SIM-kaart of de computer.
VOORZICHTIG: Gebruik geen kracht om de lade te verwijderen of terug te plaatsen. Zo voorkomt u schade
aan de SIM-kaart en de computer.
1.
Plaats de computer met het scherm omhoog.
2.
Plaats een kleine rechtgetrokken paperclip (1) in de opening van de kaartlade.
3.
Druk voorzichtig naar beneden om de kaartlade uit te werpen.
4.
Verwijder de lade (2) uit de computer.
5.
Houd de kaart dan met het gouden gedeelte omhoog, lijn de ingekeepte hoek van de kaart uit met de
ingekeepte hoek van de lade en plaats vervolgens de kaart (3) in de lade.
Micro-SIM-kaart installeren (alleen bepaalde producten)
17
6.
Plaats de lade terug in de computer. Druk voorzichtig op de lade (4) totdat deze goed vastzit.
Raadpleeg voor het instellen van het mobiele netwerk de documentatie van uw aanbieder van mobiele
telefonie.
Om de SIM-kaart te verwijderen, keert u de stappen om.
De microSD-geheugenkaartlezer gebruiken
Met optionele microSD-geheugenkaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze
kaarten worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer en een
digitale camera en een smartphone.
Een microSD-geheugenkaart plaatsen
VOORZICHTIG: Om beschadiging te voorkomen aan een microSD-geheugenkaart of de computer, mag u
geen kracht gebruiken om de lade te verwijderen of terug te plaatsen.
VOORZICHTIG: Voordat u het computerscherm omhoog draait, controleert u of het werkoppervlak vrij is van
gereedschap, schroeven en andere vreemde voorwerpen. Wanneer u deze instructie niet opvolgt, kan het
computerscherm beschadigd raken.
18
1.
Plaats de computer met het scherm omhoog.
2.
Plaats een kleine rechtgetrokken paperclip (1) in de opening van de kaartlade.
3.
Druk voorzichtig naar beneden om de kaartlade uit te werpen.
4.
Verwijder de lade (2) uit de computer en plaats de kaart (3).
Hoofdstuk 2 Onderdelen
5.
Plaats de lade terug in de computer. Druk voorzichtig op de lade (4) totdat deze goed vastzit.
U hoort een geluidssignaal als het apparaat is gedetecteerd en er kan een menu met beschikbare opties
verschijnen.
Een microSD-geheugenkaart verwijderen
VOORZICHTIG: Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de microSD-geheugenkaart,
om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.
VOORZICHTIG: Voordat u het computerscherm omhoog draait, controleert u of het werkoppervlak vrij is van
gereedschap, schroeven en andere vreemde voorwerpen. Wanneer u deze instructie niet opvolgt, kan het
computerscherm beschadigd raken.
1.
2.
Sla uw gegevens op en sluit alle toepassingen af die gebruikmaken van de microSD-geheugenkaart.
Selecteer het pictogram voor het veilig verwijderen van hardware
in het systeemvak aan de
rechterkant van de taakbalk. Volg daarna de instructies op het scherm.
3.
Plaats de computer met het scherm omhoog.
4.
Plaats een kleine rechtgetrokken paperclip (1) in de opening van de kaartlade.
5.
Druk voorzichtig naar beneden om de kaartlade uit te werpen.
6.
Verwijder de lade (2) uit de computer en verwijder de kaart (3).
De microSD-geheugenkaartlezer gebruiken
19
7.
20
Plaats de lade terug in de computer. Druk voorzichtig op de lade (4) totdat deze goed vastzit.
Hoofdstuk 2 Onderdelen
3
Netwerkverbindingen
U kunt de computer meenemen waarnaar u maar wilt. Maar ook thuis kunt u met de computer en een
bekabelde of draadloze netwerkverbinding de wereld verkennen en u toegang verschaffen tot miljoenen
websites. In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u zich met die wereld in verbinding kunt stellen.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
Uw computer beschikt mogelijk over een of meer van de volgende apparaten voor draadloze communicatie:
●
WLAN-apparaat: via dit apparaat maakt u verbinding met draadloze lokale netwerken (ook wel Wi-Finetwerk, draadloos LAN of WLAN genoemd) in bedrijfsruimten, bij u thuis en in openbare ruimten, zoals
vliegvelden, restaurants, cafés, hotels en universiteiten. In een draadloos netwerk communiceert de
computer met een draadloze router of een draadloos toegangspunt.
●
HP module voor mobiel breedband (alleen bepaalde producten): een WWAN-apparaat (Wireless WideArea Network) waarmee u over een veel groter gebied een draadloze verbinding kunt maken.
Aanbieders van mobiele netwerkdiensten zetten basisstations op (vergelijkbaar met zendmasten voor
mobiele telefonie) die dekking bieden in hele regio’s, provincies of zelfs landen.
●
Bluetooth®-apparaat: hiermee kunt u een persoonlijk netwerk (Personal Area Network, PAN) opzetten
om verbinding te maken met andere voor Bluetooth geschikte apparaten zoals computers, telefoons,
printers, headsets, luidsprekers en camera's. Binnen een PAN communiceert elk apparaat direct met
andere apparaten en moeten apparaten zich op relatief korte afstand (doorgaans 10 meter) van elkaar
bevinden.
Voorzieningen voor draadloze communicatie gebruiken
Met een of meer van deze functies kunt u de apparaten voor draadloze communicatie in uw computer regelen:
●
Knop of toets voor draadloze communicatie (wordt ook wel de toets voor de vliegtuigmodus genoemd).
●
Voorzieningen van het besturingssysteem
Knop voor draadloze communicatie
De computer heeft mogelijk een knop voor draadloze communicatie, een of meer apparaten voor draadloze
communicatie en een of twee lampjes voor draadloze communicatie. Alle apparaten voor draadloze
communicatie op de computer worden in de fabriek ingeschakeld.
Het lampje voor draadloze communicatie geeft niet de status van afzonderlijke apparaten voor draadloze
communicatie aan, maar de status van deze apparaten als groep.
Voorzieningen van het besturingssysteem
Met het Netwerkcentrum kunt u een verbinding of netwerk tot stand brengen, verbinding maken met een
netwerk en netwerkproblemen diagnosticeren en verhelpen.
U gebruikt de voorzieningen van het besturingssysteem als volgt:
1.
Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Configuratiescherm.
2.
Selecteer Netwerk en internet en selecteer vervolgens Netwerkcentrum.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
21
Verbinding maken met een WLAN
OPMERKING: Als u bij u thuis een internetverbinding wilt instellen, moet u een account bij een
internetprovider hebben. Neem contact op met een lokale internetprovider voor het aanschaffen van een
internetservice en een modem. De internetprovider helpt u bij het instellen van het modem, het installeren
van een netwerkkabel waarmee u de draadloze router aansluit op het modem, en het testen van de
internetservice.
Zo maakt u een verbinding met een draadloos netwerk:
1.
Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld.
2.
Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk en maak verbinding met een van de
beschikbare netwerken.
Als het draadloze netwerk een beveiligd WLAN is, wordt u gevraagd een netwerkbeveiligingscode in te
voeren. Voer de code in en selecteer Volgende om de verbinding tot stand te brengen.
OPMERKING: Als er geen WLAN's worden weergegeven, betekent dit mogelijk dat u zich buiten het
bereik van een draadloze router of toegangspunt bevindt.
OPMERKING: Als u het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet ziet, klikt u met de
rechtermuisknop op het pictogram voor de netwerkstatus en selecteert u Netwerkcentrum openen.
Selecteer Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen. Er verschijnt een lijst met opties om
handmatig te zoeken naar een netwerk en hier verbinding mee te maken, of om een nieuwe
netwerkverbinding te maken.
3.
Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.
Nadat u verbinding hebt gemaakt, selecteert u het pictogram voor de netwerkstatus helemaal rechts op de
taakbalk om de naam en status van de verbinding te controleren.
OPMERKING: Het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naargelang de
WLAN-implementatie, het merk router en interferentie van andere elektronische apparatuur of vaste
obstakels zoals wanden en vloeren.
HP Mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde producten)
Uw computer met HP Mobiel breedband heeft ingebouwde ondersteuning voor diensten voor mobiel
breedband. In combinatie met een mobiel netwerk biedt uw nieuwe computer u volledige vrijheid: u kunt
verbinding maken met internet, e-mailen en uw bedrijfsnetwerk bereiken zonder dat u daarvoor een Wi-Fihotspot nodig hebt.
OPMERKING: Als uw computer HP Mobile Connect bevat, zijn de instructies in dit gedeelte niet van
toepassing. Zie HP Mobile Connect Pro gebruiken (alleen bepaalde producten) op pagina 23.
Mogelijk hebt u het IMEI- en/of MEID-nummer van de HP module voor mobiel breedband nodig om de dienst
voor mobiel breedband te activeren. U kunt dit nummer vinden op een label aan de onderkant van de
computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep of op de achterkant van het beeldscherm.
– of –
U kunt het nummer ook als volgt vinden:
22
1.
Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk.
2.
Selecteer Verbindingsinstellingen weergeven.
3.
Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus in het gedeelte Mobiel breedband.
Hoofdstuk 3 Netwerkverbindingen
Sommige aanbieders van mobiele netwerkdiensten vereisen het gebruik van een SIM-kaart. Een SIM-kaart
bevat basisgegevens over u, zoals een persoonlijk identificatienummer (PIN), en over het netwerk. Op
sommige computers is een SIM-kaart vooraf geïnstalleerd. Als de SIM-kaart niet vooraf is geïnstalleerd, wordt
deze mogelijk meegeleverd bij de informatie over HP Mobiel breedband die bij uw computer is verstrekt. De
aanbieder van mobiele netwerkdiensten kan ook los van de computer een afzonderlijke SIM-kaart
verstrekken.
Informatie over HP Mobiel breedband en over de manier waarop u de diensten van een aanbieder van mobiele
netwerkdiensten activeert, vindt u in het pakket met informatie over HP Mobiel breedband dat bij de
computer is geleverd.
HP Mobile Connect Pro gebruiken (alleen bepaalde producten)
HP Mobile Connect Pro is een prepaid, mobiele breedbandservice die zorgt voor een rendabele, beveiligde,
eenvoudige en flexibele mobiele breedbandverbinding voor uw computer. Om HP Mobile Connect Pro te
kunnen gebruiken, moet uw computer beschikken over een SIM-kaart en de app HP Mobile Connect. Voor
meer informatie over HP Mobile Connect Pro en de beschikbaarheid ervan, gaat u naar
http://www.hp.com/go/mobileconnect.
GPS gebruiken (alleen bepaalde producten)
De computer kan zijn voorzien van een GPS-apparaat (Global Positioning System). GPS-satellieten geven
locatie-, snelheids- en richtinggegevens door aan systemen die met GPS zijn uitgerust.
Om GPS in te schakelen, moet u ervoor zorgen dat de locatie is ingeschakeld in het kader van de privacyinstellingen van Windows.
1.
Typ locatie in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Privacyinstellingen voor locatie.
2.
Volg de instructies op het scherm voor het gebruik van de locatie-instellingen.
Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde
producten)
Een Bluetooth-apparaat biedt draadloze communicatie binnen een klein bereik, ter vervanging van fysieke
kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten vroeger werden aangesloten. Voorbeelden van
dergelijke apparaten zijn:
●
Computers (desktopcomputer, notebookcomputer)
●
Telefoons (mobiele telefoon, draadloze telefoon, smartphone)
●
Weergaveapparaten (printer, camera)
●
Audioapparaten (headset, luidsprekers)
●
Muis
●
Extern toetsenbord
Bluetooth-apparaten aansluiten
Voordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken, moet u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen.
1.
Typ bluetooth in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Bluetooth-instellingen.
2.
Schakel Bluetooth in als dit niet al ingeschakeld.
3.
Selecteer uw apparaat in de lijst en volg de aanwijzingen op het scherm.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
23
OPMERKING: Als het apparaat verificatie vereist, wordt er een koppelingscode weergegeven. Volg bij het
apparaat dat u toevoegt de instructies op het scherm om te controleren of de code op uw apparaat
overeenkomt met de koppelingscode. Raadpleeg de met het apparaat meegeleverde documentatie voor meer
informatie.
OPMERKING: Zorg dat Bluetooth op het apparaat is ingeschakeld als uw apparaat niet wordt weergegeven
in de lijst. Sommige apparaten hebben mogelijk aanvullende vereisten. Raadpleeg de met het apparaat
meegeleverde documentatie.
NFC gebruiken om informatie te delen (alleen bepaalde producten)
Uw computer ondersteunt NFC (Near Field Communication) waarmee u draadloos informatie tussen twee
apparaten met ingeschakelde NFC-functie kunt delen. Informatie wordt overgedragen door met uw telefoon
of ander apparaat op het tikgebied (antenne) van de computer te tikken. Met NFC-technologie en NFCondersteunde apps kunt u websites delen, contactgegevens overzetten, betalingen overboeken en afdrukken
op NFC-ondersteunde printers.
OPMERKING:
bevindt.
Raadpleeg Onderdelen op pagina 3 om te zien waar het tikgebied zich op uw computer
Delen
1.
2.
Controleer of de NFC-functie is ingeschakeld.
a.
Typ draadloos in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Draadloze apparaten inof uitschakelen.
b.
Controleer of de selectie voor NFC ingeschakeld is.
Tik op het NFC-tikgebied met een NFC-ondersteund apparaat. U hoort mogelijk een geluidssignaal
wanneer er verbinding is gemaakt met het apparaat.
OPMERKING: Om de locatie van de antenne op het andere NFC-apparaat te vinden, raadpleegt u de
instructies van het apparaat.
3.
Volg de instructies op het scherm om door te gaan.
Verbinding maken met een bekabeld netwerk
Bij bepaalde producten zijn bekabelde verbindingen mogelijk: lokaal netwerk (LAN) en modemverbinding. Een
LAN-verbinding maakt gebruik van een netwerkkabel en is veel sneller dan een modem, dat gebruikmaakt
van een telefoonkabel. Beide kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
WAARSCHUWING! Om de kans op elektrische schokken, brand of beschadiging van de apparatuur te
beperken, mag u geen modemkabel of telefoonkabel in de RJ-45-netwerkconnector steken.
Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN) (alleen bepaalde producten)
Gebruik een LAN-verbinding als u de computer direct op een router in uw huis wilt aansluiten (in plaats van
draadloos werken), of als u de computer op een bestaand netwerk in uw kantoor wilt aansluiten.
OPMERKING: De functie HP LAN-WLAN Protection is mogelijk ingeschakeld op uw computer. Hiermee wordt
uw draadloze verbinding (Wi-Fi) afgesloten wanneer u rechtstreeks met een LAN verbonden bent. Raadpleeg
HP LAN-WLAN Protection gebruiken (alleen bepaalde producten) op pagina 25 voor meer informatie over HP
LAN-WLAN Protection.
24
Hoofdstuk 3 Netwerkverbindingen
Als de computer geen RJ-45-poort bevat en u verbinding wilt maken met een LAN, is een 8-pins RJ-45netwerkkabel of een optioneel dockingapparaat of -product vereist.
Ga als volgt te werk om de netwerkkabel aan te sluiten:
1.
Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector (1) van de computer of een optioneel
dockingapparaat of -product.
2.
Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2) of op een
router.
OPMERKING: Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit (3) bevat (dat voorkomt dat de
ontvangst van tv- en radiosignalen wordt gestoord), sluit u de kabel op de computer aan met het
uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.
HP LAN-WLAN Protection gebruiken (alleen bepaalde producten)
In een LAN-omgeving kunt u HP LAN-WLAN Protection instellen om uw LAN-netwerk te beschermen tegen
ongeoorloofde draadloze toegang. Als HP LAN-WLAN Protection is ingeschakeld, wordt de WLAN-verbinding
(Wi-Fi) uitgeschakeld wanneer de computer rechtstreeks verbonden is met een LAN.
HP LAN-WLAN Protection inschakelen en aanpassen
1.
Sluit een netwerkkabel aan op de netwerkconnector van de computer of een optioneel dockingapparaat
of -product.
2.
Start Computer Setup (BIOS).
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Tablets zonder toetsenbord:
▲
3.
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F10 om Computer Setup te openen.
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze
knop ingedrukt totdat het opstartmenu wordt weergegeven. Tik op f10 om Computer Setup
te openen.
Selecteer Advanced (Geavanceerd) en vervolgens Built-in Device Options (Ingebouwde apparaatopties).
Verbinding maken met een bekabeld netwerk
25
4.
Schakel het selectievakje LAN/WLAN Auto Switching (Automatisch schakelen tussen LAN/WLAN) in om
geen WLAN-verbindingen toe te staan indien verbonden met een LAN-netwerk.
5.
Als u de wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Main (Hoofdmenu), selecteer Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en
druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
HP MAC Address Manager gebruiken om uw computer in een
netwerk te identificeren (alleen bepaalde producten)
U kunt een MAC-systeemadres (Media Access Control) inschakelen voor een aanpasbare manier om uw
computer en de bijbehorende communicatie op het netwerk te identificeren. Dit MAC-systeemadres biedt een
uniek identificatienummer, zelfs als de computer voor draadloze communicatie is aangesloten via een extern
apparaat, zoals een dockingstation of -product. Dit adres is standaard uitgeschakeld.
Het MAC-systeemadres inschakelen en aanpassen
1.
Sluit een netwerkkabel aan op de netwerkconnector van de computer of een optioneel dockingapparaat
of -product.
2.
Start Computer Setup (BIOS).
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F10 om Computer Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
▲
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze
knop ingedrukt totdat het opstartmenu wordt weergegeven. Tik op f10 om Computer Setup
te openen.
3.
Selecteer Advanced (Geavanceerd) en vervolgens Host Based MAC Address (Hostgebaseerd MAC-adres).
4.
Selecteer in het vak rechts van Host Based MAC Address (Hostgebaseerd MAC-adres) de optie System
(Systeem) om het hostgebaseerde MAC-adres in te schakelen, of selecteer Custom (Aangepast) om het
adres aan te passen.
5.
Stel de opstartvolgorde en de ondersteunde apparaten in.
6.
Als u Custom (Aangepast) hebt geselecteerd, selecteert u MAC ADDRESS (MAC-ADRES), voert u uw
aangepaste MAC-systeemadres in en drukt u vervolgens op enter om het adres op te slaan.
7.
Als u de wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save
(Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Main (Hoofdmenu), selecteer Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en
druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
26
Hoofdstuk 3 Netwerkverbindingen
Ga naar http://www.hp.com/support voor aanvullende documentatie over HP MAC Address Manager en het
gebruik van MAC-systeemadressen. Selecteer Zoek uw product en volg de instructies op het scherm.
HP MAC Address Manager gebruiken om uw computer in een netwerk te identificeren (alleen bepaalde
producten)
27
4
Schermnavigatie
U kunt op de volgende manieren op het computerscherm navigeren:
●
Met aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm (alleen bepaalde producten)
●
Met aanraakbewegingen op het touchpad
●
Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken (de muis moet afzonderlijk worden aangeschaft)
●
Met een schermtoetsenbord (alleen bepaalde producten)
●
Met EasyPoint-muisbesturing (alleen bepaalde producten)
Bewegingen voor het touchpad en aanraakscherm gebruiken
Met het touchpad kunt u met eenvoudige vingerbewegingen op het computerscherm navigeren en de pointer
besturen. U kunt ook de linker- en rechterknoppen van het touchpad gebruiken zoals u de corresponderende
knoppen van een externe muis zou gebruiken. Om op een aanraakscherm te navigeren (alleen bepaalde
producten), raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk worden beschreven.
U kunt bewegingen ook aanpassen en demonstraties van de werking ervan bekijken. Typ
configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm en selecteer
vervolgens Hardware en geluiden. Klik onder Apparaten en printers op Muis.
OPMERKING: Tenzij anders vermeld, kunnen bewegingen worden gebruikt op een touchpad of op een
aanraakscherm (alleen bepaalde producten).
Tikken
Gebruik de beweging tikken/dubbeltikken om een item op het scherm te selecteren of te openen.
●
Wijs een item op het scherm aan en tik met uw vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om
het item te selecteren. Dubbeltik op een item om het te openen.
Zoomen door met twee vingers te knijpen
Gebruik de knijpbeweging met twee vingers om op afbeeldingen of tekst in en uit te zoomen.
28
●
Zoom uit door twee vingers uit elkaar te plaatsen op de touchpadzone of op het aanraakscherm en ze
vervolgens naar elkaar toe te bewegen.
●
Zoom in door twee vingers bij elkaar te plaatsen op de touchpadzone of op het aanraakscherm en ze
vervolgens van elkaar af te bewegen.
Hoofdstuk 4 Schermnavigatie
Schuiven met twee vingers (alleen touchpad)
Gebruik het schuiven met twee vingers om naar boven, naar beneden of opzij te schuiven op een pagina of in
een afbeelding.
●
Plaats twee vingers iets uit elkaar op de touchpadzone en sleep ze omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts.
Tikken met twee vingers (alleen touchpad)
Tik met twee vingers om het menu voor een object op het scherm te openen.
OPMERKING: Als u met twee vingers tikt, wordt dezelfde actie uitgevoerd als wanneer u met de
rechtermuisknop klikt.
●
Tik met twee vingers op de touchpadzone om het menu Opties voor het geselecteerde object te openen.
Tikken met vier vingers (alleen touchpad)
Gebruik tikken met vier vingers om het actiecentrum te openen.
●
Tik met vier vingers op het touchpad om het actiecentrum te openen en huidige instellingen en de
meldingen te bekijken.
Bewegingen voor het touchpad en aanraakscherm gebruiken
29
Vegen met drie vingers (alleen touchpad)
Gebruik vegen met drie vingers om geopende vensters te bekijken en om te schakelen tussen geopende
vensters en het bureaublad.
●
Veeg drie vingers van u af om alle geopende vensters te zien.
●
Veeg drie vingers naar u toe om het bureaublad weer te geven.
●
Veeg drie vingers naar links of rechts om te schakelen tussen geopende vensters.
Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm)
Schuif met één vinger om te pannen of te schuiven door lijsten en pagina's, of om een object te verplaatsen.
30
●
Als u over het scherm wilt schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin
u wilt bewegen.
●
Als u een object wilt verplaatsen, drukt u met uw vinger op een object en sleept u vervolgens om het
object te verplaatsen.
Hoofdstuk 4 Schermnavigatie
Een optioneel toetsenbord en een optionele muis gebruiken
Met een optioneel toetsenbord en de optionele muis kunt u typen, items selecteren, schuiven en dezelfde
functies uitvoeren als bij het gebruik van aanraakbewegingen. Met actietoetsen en toetsencombinaties op
het toetsenbord kunt u bepaalde functies uitvoeren.
OPMERKING: Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat uw toetsenbord
andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in dit gedeelte worden
beschreven.
Het schermtoetsenbord gebruiken
De computer heeft een toetsenbord op het scherm dat wordt weergegeven wanneer u zich in de tabletmodus
bevindt.
1.
Om het toetsenbord op het scherm weer te geven, tikt u op het toetsenbordpictogram in het
systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
2.
Begin te typen.
Om toegang te krijgen tot de instellingen voor het schermtoetsenbord, typt u configuratiescherm
in het zoekvak van de taakbalk, selecteert u Configuratiescherm, Apparaten en printers en vervolgens
Typen.
OPMERKING:
toetsenbord.
Hotkeys worden niet weergegeven op het schermtoetsenbord en werken ook niet op dit
OPMERKING: Boven aan het schermtoetsenbord kunnen suggesties voor woorden verschijnen. Tik op
een woord om het te selecteren.
De pen gebruiken (alleen bepaalde producten)
Een actieve pen kan meegeleverd worden of kan apart te koop zijn. U kunt met de pen direct op het scherm
schrijven. Raadpleeg de bij de pen geleverde instructies voor meer informatie over het gebruik van de pen.
Met de pen kunt u schrijven in specifiek voor gebruik van een pen geschikte programma´s, in alle Microsoft®
Office-programma's en in veel andere programma's en hulpprogramma's van Windows. De informatie die u
met de pen op het scherm invoert, kan met deze programma's worden opgeslagen, doorzocht en gedeeld.
Een optioneel toetsenbord en een optionele muis gebruiken
31
Onderdelen van de pen herkennen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Penpunt
Als de punt van de pen tegen het scherm wordt gedrukt, wordt de
interactie tussen de pen en de computer ingeschakeld.
(2)
Penknop
De functies variëren. Gebruik de pen-app op uw computer om de
configuratie van de knop weer te geven of te bewerken.
(3)
Bluetooth-lampje
Langzaam blauw knipperen: de pen staat in de koppelmodus.
Snel blauw knipperen: de pen is gekoppeld.
(4)
32
Koppelingsknop
Hoofdstuk 4 Schermnavigatie
Druk op de knop en houd deze 5 seconden ingedrukt om Bluetoothkoppeling in te schakelen.
De pen koppelen voor gebruik
1.
Maak de pen gereed voor Bluetooth-koppeling door de koppelingsknop 5 seconden in te drukken en vast
te houden. Zodra de pen gekoppeld kan worden, wordt het Bluetooth-lampje blauw.
2.
Typ op de computer bluetooth in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Bluetoothinstellingen.
3.
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op aan, selecteer de pen en volg de instructies op het scherm.
De pen vasthouden
U houdt de pen op dezelfde manier vast als een gewone pen of een gewoon potlood.
Pen opbergen
Als u de pen tijdelijk niet gebruikt en wilt opbergen, gebruikt u het koord om deze aan de computer te
bevestigen.
De pen gebruiken (alleen bepaalde producten)
33
5
Entertainmentvoorzieningen
Gebruik uw HP computer voor zaken of plezier. U kunt bijvoorbeeld met anderen praten via de webcam, audio
en video mixen of externe apparaten aansluiten, zoals een projector, monitor, tv of luidsprekers. Zie
Onderdelen op pagina 3 om de audio-, video- en cameravoorzieningen op uw computer te vinden.
Een webcam gebruiken (alleen bepaalde producten)
Uw computer heeft een webcam (geïntegreerde camera) die video opneemt en foto's maakt. Op sommige
modellen kunt u met streaming video videovergaderen en online chatten.
▲
Typ voor toegang tot de camera camera in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Camera in de lijst met applicaties.
Audio gebruiken
U kunt muziek downloaden en beluisteren, audio-inhoud (inclusief radio) van internet streamen, audio
opnemen, of audio en video mixen om multimedia te creëren. U kunt ook muziek-cd's afspelen op de
computer (op bepaalde modellen) of een externe optischeschijfeenheid aansluiten om cd's af te spelen. Voor
nog meer luistergenot kunt u luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten.
Luidsprekers aansluiten
U kunt bekabelde luidsprekers op de computer aansluiten door deze aan te sluiten op een USB-poort of de
combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon) van de computer of op een
dockingstation.
Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om draadloze luidsprekers aan te sluiten op de computer.
Een hoofdtelefoon aansluiten
WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo
beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer
informatie over veiligheid.
U krijgt als volgt toegang tot dit document:
1.
Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties en selecteer vervolgens
Gebruikershandleidingen.
U kunt hoofdtelefoons of headsets met kabel aansluiten op de audio-uitgang (hoofdtelefoon)/audio-ingang
(microfoon) van uw computer.
Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat om een draadloze hoofdtelefoon aan te sluiten op de
computer.
34
Hoofdstuk 5 Entertainmentvoorzieningen
Een headset aansluiten
WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo
beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer
informatie over veiligheid.
Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:
1.
Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties en selecteer vervolgens
Gebruikershandleidingen.
Hoofdtelefoons die zijn gecombineerd met een microfoon worden headsets genoemd. U kunt een headset
met kabel aansluiten op de combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon) van de
computer.
Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat om een draadloze headset aan te sluiten op de
computer.
Geluidsinstellingen gebruiken
Gebruik geluidsinstellingen om het systeemvolume aan te passen, systeemgeluiden te wijzigen of
audioapparaten te beheren.
Ga als volgt te werk om de geluidsinstellingen te bekijken of te wijzigen:
▲
Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm, selecteer
Hardware en geluiden en selecteer vervolgens Geluid.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop Start, selecteer Configuratiescherm, selecteer Hardware en
geluiden en selecteer vervolgens Geluid.
Uw computer beschikt mogelijk over een geavanceerd geluidssysteem van Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio
of een andere leverancier. De computer kan daarom geavanceerde audiovoorzieningen hebben die kunnen
worden geregeld via een configuratiescherm dat specifiek is voor uw audiosysteem.
Gebruik het configuratiescherm voor audio om audio-instellingen te bekijken en beheren.
▲
Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm, selecteer
Hardware en geluiden en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op de knop Start, selecteer Configuratiescherm, selecteer Hardware en
geluiden en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.
Video gebruiken
Uw computer is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites kunt
bekijken en video's en films kunt downloaden om deze op uw computer te bekijken als u geen verbinding hebt
met een netwerk.
Om uw kijkgenot te verbeteren, gebruikt u een van de videopoorten op de computer om een externe monitor,
projector of tv aan te sluiten.
Video gebruiken
35
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste poort van
de computer. Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat.
Raadpleeg HP Support Assistant voor informatie over het gebruik van de videovoorzieningen.
Videoapparaten aansluiten met een USB Type-C-kabel (alleen bepaalde producten)
OPMERKING: Als u een USB Type-C Thunderbolt®-apparaat op uw computer wilt aansluiten, hebt u een USB
Type-C-kabel nodig die u apart moet aanschaffen.
Om video of beeldschermuitvoer met een hoge resolutie te bekijken op een extern Thunderbolt-apparaat,
sluit u het Thunderbolt-apparaat aan volgens de onderstaande instructies:
1.
Sluit het ene uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op de USB Type-C Thunderbolt-poort van de
computer.
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het externe Thunderbolt-apparaat.
3.
Druk op fn+f4 om het computerschermbeeld te schakelen tussen vier weergavestanden:
●
Alleen computerscherm: hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het beeldscherm van de
computer.
●
Dupliceren: hiermee wordt het beeld gelijktijdig weergegeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
●
Uitspreiden: hiermee wordt het beeld uitgespreid weergeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
●
Alleen tweede scherm: hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het externe apparaat.
Telkens wanneer u op fn+f4 drukt, verandert de weergavestand.
OPMERKING: Als u de optie Uitspreiden kiest, moet u voor het beste resultaat de schermresolutie van
het externe apparaat als volgt verhogen. Selecteer achtereenvolgens de knop Start, Instellingen,
Systeem, Weergave en vervolgens Geavanceerd weergave-instellingen. Selecteer de juiste resolutie
en vervolgens Toepassen.
36
Hoofdstuk 5 Entertainmentvoorzieningen
Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen
bepaalde producten)
OPMERKING: Voor meer informatie over welk type beeldscherm u hebt (Miracast-compatibel of Intel WiDi),
raadpleegt u de documentatie die bij uw tv of secundaire weergaveapparaat is meegeleverd.
Volg de onderstaande stappen om met Miracast compatibele draadloze schermen te zoeken en weer te geven
zonder uw huidige apps te verlaten.
Miracast openen:
▲
Typ projecteren in het zoekvak van de taakbalk en klik op Projecteren op een tweede scherm. Klik
op Verbinding maken met een draadloos beeldscherm en volg de instructies op het scherm.
Video gebruiken
37
6
Energiebeheer
Uw computer werkt op accuvoeding of maakt gebruik van een externe voedingsbron. Wanneer de computer
op accuvoeding werkt en er geen externe voedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om de
acculading te bewaken en op peil te houden.
Mogelijk zijn niet alle in deze handleiding beschreven voorzieningen voorziening voor energiebeheer
beschikbaar op uw computer.
Slaapstand en sluimerstand gebruiken
VOORZICHTIG: Er bestaan verschillende bekende beveiligingsrisico's als een computer in de slaapstand
staat. Om te voorkomen dat een onbevoegde gebruiker toegang krijgt tot de gegevens op uw computer, zelfs
gecodeerde gegevens, raadt HP aan om in plaats van de slaapstand de sluimerstand te activeren wanneer u
niet fysiek bij de computer bent. Dit is vooral belangrijk als u met de computer reist.
VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een schijf of een
externe mediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de audio- of videokwaliteit, verlies van
audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.
Windows kent twee energiebesparende standen, de slaapstand en de sluimerstand.
●
Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch geactiveerd na een periode van inactiviteit. Uw werk
wordt opgeslagen, zodat u uw werk zeer snel kunt hervatten. U kunt de slaapstand ook handmatig
activeren. Zie Slaapstand activeren en beëindigen op pagina 38 voor meer informatie.
●
Sluimerstand: de sluimerstand wordt automatisch geactiveerd wanneer de accu een kritiek laag
ladingsniveau bereikt. In de sluimerstand wordt uw werk opgeslagen in een sluimerstandbestand op de
vaste schijf en wordt de computer uitgeschakeld. U kunt de sluimerstand ook handmatig activeren. Zie
De sluimerstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten) op pagina 39 voor meer
informatie.
Slaapstand activeren en beëindigen
U kunt op elk van de volgende manieren de slaapstand activeren:
●
Het scherm sluiten (alleen bepaalde producten).
●
Selecteer de knop Start, het pictogram Energie en daarna Slaapstand.
●
Druk op de hotkey voor de slaapstand; bijvoorbeeld fn+f3 (alleen bepaalde producten)
U kunt op een van de volgende manieren de slaapstand beëindigen:
●
Druk kort op de aan-uitknop.
●
Als de computer gesloten is, opent u het beeldscherm (alleen bepaalde producten).
●
Druk op een toets op het toetsenbord (alleen bepaalde producten).
●
Tik op het TouchPad (alleen bepaalde producten).
Als de slaapstand van de computer wordt beëindigd, wordt uw werk weer weergegeven op het scherm.
OPMERKING: Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
38
Hoofdstuk 6 Energiebeheer
De sluimerstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten)
U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en timeouts laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer.
1.
Typ energie-opties in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Energiebeheer.
– of –
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energie
en selecteer vervolgens Energie-opties.
2.
Selecteer Het gedrag van de aan-uitknop bepalen in het linkerdeelvenster (bewoording kan verschillen
per product).
3.
Afhankelijk van uw product kunt u de sluimerstand voor accuvoeding of een externe voedingsbron op
een van de volgende manieren inschakelen:
●
Aan-uitknop: selecteer onder Instellingen voor aan-uit- en slaapstandknoppen en deksel
(bewoording kan verschillen per product) Wanneer ik op de aan-uitknop druk en vervolgens
Sluimeren.
●
Slaapstandknop (alleen bepaalde producten): selecteer onder Instellingen voor aan-uit- en
slaapstandknoppen en klep (bewoording kan verschillen per product) Wanneer ik op de
slaapstandknop druk en vervolgens Sluimeren.
●
Deksel (alleen bepaalde producten): selecteer onder Instellingen voor aan-uit- en
slaapstandknoppen en klep (bewoording kan verschillen per product) Wanneer ik het deksel sluit
en vervolgens Sluimeren.
●
Energiemenu: selecteer Momenteel onbeschikbare instellingen wijzigen en schakel vervolgens
onder Afsluitinstellingen het selectievakje Sluimeren in.
Het Energiemenu kunt u openen door de knop Start te selecteren.
4.
Selecteer Wijzigingen opslaan.
▲
Om de sluimerstand te starten, gebruikt u de methode die u in stap 3 hebt ingeschakeld.
▲
Om de sluimerstand te beëindigen, drukt u kort op de aan-uitknop.
OPMERKING: Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
Computer afsluiten (uitschakelen)
VOORZICHTIG: Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt opgeslagen.
Zorg dat u uw werk opslaat voor u de computer uitschakelt.
Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en
vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
Schakel de computer uit als deze lange tijd niet wordt gebruikt en de externe voedingsbron is losgekoppeld.
De aanbevolen procedure is het gebruik van de Windows-opdracht Afsluiten.
Computer afsluiten (uitschakelen)
39
OPMERKING: Als de computer in de slaap- of sluimerstand staat, moet u eerst de slaap- of sluimerstand
beëindigen door kort op de aan-uitknop te drukken.
1.
Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.
2.
Selecteer de knop Start, het pictogram Energie en daarna Afsluiten.
Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hiervoor beschreven afsluitprocedures te gebruiken,
probeert u de volgende noodprocedures in de beschreven volgorde:
●
Druk op ctrl+alt+delete, selecteer het pictogram Energie en selecteer daarna Afsluiten.
●
Druk op de aan-uitknop en houd deze minimaal 10 seconden ingedrukt.
●
Als de computer een door de gebruiker vervangbare accu heeft (alleen bepaalde producten), koppelt u
de computer los van de externe voedingsbron en verwijdert u de accu.
Het pictogram Energie en Energiebeheer gebruiken
Het pictogram Energie
bevindt zich op de Windows-taakbalk. Met behulp van het pictogram Energie
krijgt u snel toegang tot de instellingen van Energiebeheer en kunt u de resterende acculading bekijken.
●
Plaats de muisaanwijzer op het pictogram Energie
om het percentage resterende acculading en
het huidige energiebeheerschema weer te geven.
●
Om Energiebeheer te gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Energie
en
selecteert u vervolgens Energiebeheer. U kunt ook energiebeheer typen in het zoekvak op de
taakbalk en vervolgens Energiebeheer selecteren.
Aan de verschillende energiepictogrammen kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe
netvoeding werkt. Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst als de accu bijna leeg is, wordt er
een bericht weergegeven.
Werkt op accuvoeding
WAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend de volgende producten om veiligheidsrisico's te beperken: de bij de
computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als
accessoire is aangeschaft bij HP.
Wanneer zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe
voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is
aangesloten op een externe voedingsbron, loopt de accu in de computer langzaam leeg. De computer geeft
een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is.
De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de
computer is aangesloten, en andere factoren.
OPMERKING: De helderheid van het beeldscherm wordt verlaagd om accuvoeding te besparen wanneer u de
computer los koppelt van de extreme voeding. Op bepaalde computermodellen kunt u tussen grafische modi
schakelen, zodat u de accu langer kunt gebruiken.
40
Hoofdstuk 6 Energiebeheer
HP Fast Charge gebruiken (alleen bepaalde producten)
Met de functie HP Fast Charge kunt u snel de accu van uw computer opladen. Oplaadtijden kunnen verschillen
met +/-10%. Afhankelijk van uw computermodel en de netvoedingsadapter van HP die met uw computer is
meegeleverd, werkt HP Fast Charge op een van de volgende manieren:
●
Als de resterende acculading tussen nul en 50% ligt, wordt de accu in minder dan 50 minuten opgeladen
tot 30% van de volledige capaciteit.
●
Als de resterende acculading tussen nul en 90% ligt, wordt de accu in minder dan 90 minuten opgeladen
tot 90% van de volledige capaciteit.
Om HP Fast Charge te gebruiken, schakelt u uw computer uit en sluit u vervolgens de netvoedingsadapter aan
op uw computer en op een externe voedingsbron.
Acculading weergeven
Plaats de muisaanwijzer op het pictogram Energie
om het percentage resterende acculading en het
huidige energiebeheerschema weer te geven.
Zoeken naar informatie over de accu in HP Support Assistant (alleen bepaalde
producten)
U krijgt als volgt toegang tot de informatie over accu's:
1.
Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Selecteer achtereenvolgens Mijn PC, het tabblad Diagnoseprogramma's en hulpprogramma's en HP
Accucontrole. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
contact op met de ondersteuning.
HP Support Assistant biedt de volgende hulpprogramma’s en informatie over de accu:
●
HP Accucontrole
●
Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit.
Accuvoeding besparen
Gebruik de volgende tips om accustroom te besparen en de levensduur van de accu te maximaliseren:
●
Verlaag de helderheid van het scherm.
●
Selecteer de instelling Energiespaarstand in Energiebeheer.
●
Schakel draadloze apparaten uit wanneer u deze niet gebruikt.
●
Ontkoppel ongebruikte externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron, zoals
een externe vaste schijf die op een USB-poort aangesloten is.
●
Zet alle optionele externe mediakaarten die u niet gebruikt, stop, schakel ze uit of verwijder ze.
●
Activeer de slaapstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken.
Werkt op accuvoeding
41
Lage acculading herkennen
Als een accu de enige voedingsbron van de computer is en een laag of kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het
volgende:
●
Het acculampje (alleen bepaalde producten) geeft een laag of kritiek laag niveau van de acculading aan.
– of –
●
Het pictogram Energie
geeft een lage of kritiek lage acculading aan.
OPMERKING: Zie Het pictogram Energie en Energiebeheer gebruiken op pagina 40 voor meer
informatie over het pictogram Energie.
Wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:
●
Als de sluimerstand is uitgeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, blijft de
computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld, waarbij nietopgeslagen werk verloren gaat.
●
Als de sluimerstand is ingeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, wordt de
sluimerstand geactiveerd.
Problemen met een laag accuniveau verhelpen
Lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is
Sluit een van de volgende apparaten op de computer en op een externe voedingsbron aan:
●
Netvoedingsadapter
●
Optioneel dockingapparaat
●
Optionele netvoedingsadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft
Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is
Sla uw werk op en sluit de computer af.
Lage acculading verhelpen wanneer de computer de sluimerstand niet kan beëindigen
1.
Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en op een externe voedingsbron.
2.
Beëindig de sluimerstand door op de aan-uitknop te drukken.
In de fabriek verzegelde accu
Als u de status van de accu wilt bekijken of als de accu leeg is, voert u HP Accucontrole uit in de app HP
Support Assistant (alleen bepaalde producten).
1.
Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
42
Selecteer achtereenvolgens Mijn PC, het tabblad Diagnoseprogramma's en hulpprogramma's en HP
Accucontrole. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
contact op met de ondersteuning.
Hoofdstuk 6 Energiebeheer
Een of meerdere accu's in dit product kunnen niet makkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen. Het
verwijderen of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Als een accu leeg is, neemt u
contact op met de ondersteuning.
Werp de accu niet weg bij het huishoudelijk afval als een accu niet meer bruikbaar is. Informeer bij uw
gemeente hoe u klein chemisch afval kunt inleveren.
Externe netvoeding gebruiken
Raadpleeg de poster Installatie-instructies geleverd in de doos van de computer voor informatie over het
aansluiten van de computer op externe voeding.
De computer gebruikt geen accuvoeding wanneer de computer is aangesloten op een externe voedingsbron
via een goedgekeurde netvoedingsadapter of een optioneel docking- of uitbreidingsapparaat.
WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde netvoedingsadapter,
een door HP geleverde vervangende adapter of een door HP geleverde compatibele adapter.
WAARSCHUWING! Laad de computeraccu niet op aan boord van een vliegtuig.
Sluit in de volgende gevallen de computer aan op een externe voedingsbron:
●
Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert.
●
Wanneer u systeemsoftware installeert of bijwerkt
●
Wanneer u het systeem-BIOS bijwerkt
●
Wanneer u informatie schrijft naar een schijf (alleen bepaalde producten).
●
Wanneer u Schijfdefragmentatie uitvoert op computers met interne vaste schijven
●
Wanneer u een back-up of hersteltaak uitvoert.
Wanneer u de computer op een externe voedingsbron aansluit:
●
De accu wordt opgeladen.
●
De helderheid van het beeldscherm wordt verhoogd.
●
Het pictogram Energie
verandert van vorm.
Wanneer u de externe voeding los koppelt, gebeurt het volgende:
●
De computer schakelt over naar accuvoeding.
●
De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen.
●
Het pictogram Energie
verandert van vorm.
Externe netvoeding gebruiken
43
7
Beveiliging
De computer beveiligen
Standaardbeveiligingsvoorzieningen van het Windows-besturingssysteem en het op Windows-computers
draaiende Setup-hulpprogramma (BIOS, dat op elk besturingssysteem werkt) kunnen uw persoonlijke
instellingen en gegevens tegen diverse risico's beschermen.
OPMERKING: Van beveiligingsvoorzieningen moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan.
Dergelijke maatregelen kunnen echter niet altijd voorkomen dat een product verkeerd wordt gebruikt of
gestolen.
OPMERKING: Voordat u uw computer verzendt voor reparatie, moet u back-ups maken van vertrouwelijke
bestanden en die verwijderen en alle wachtwoordinstellingen verwijderen.
OPMERKING:
Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen beschikbaar op uw computer.
OPMERKING: Uw computer ondersteunt Computrace, een online service voor opsporing en herstel in het
kader van beveiliging die beschikbaar is in bepaalde landen en regio's. Als de computer wordt gestolen, kan
Computrace deze opsporen wanneer de onbevoegde gebruiker een internetverbinding maakt. U kunt
Computrace gebruiken door de software aan te schaffen en een abonnement op de service te nemen. Voor
informatie over het bestellen van de Computrace-software gaat u naar http://www.hp.com.
Computerrisico
Beveiligingsvoorziening
Onbevoegd gebruik van de computer
●
HP Client Security Manager-software, in combinatie met een
wachtwoord, smartcard, contactloze kaart, vastgelegde
vingerafdrukken of andere verificatiegegevens.
●
BIOS-opstartwachtwoord
Ongeoorloofde toegang tot Computer Setup (BIOS)
BIOS-beheerderswachtwoord in Computer Setup*
Ongeoorloofde toegang tot de inhoud van een vaste schijf
DriveLock-wachtwoord (alleen bepaalde producten) in Computer
Setup*
Ongeoorloofd opstarten vanaf een optionele externe optische
schijfeenheid (alleen bepaalde producten), optionele externe
harde schijf (alleen bepaalde producten) of interne
netwerkadapter.
Voorziening voor opstartopties in Computer Setup*
Onbevoegde toegang tot een Windows-gebruikersaccount
Windows-gebruikerswachtwoord
Onbevoegde toegang tot gegevens
Windows BitLocker
Onbevoegd verwijderen van de computer
Bevestigingspunt voor een beveiligingsslot (in combinatie met
een optionele beveiligingskabel alleen op bepaalde producten)
*Computer Setup is een vooraf geïnstalleerd programma in het ROM-geheugen dat zelfs kan worden gebruikt wanneer het
besturingssysteem niet werkt of niet kan worden geladen. U kunt gebruikmaken van een aanwijsapparaat (touchpad, EasyPointmuisbesturing of USB-muis) of het toetsenbord om te navigeren en selecties te maken in Computer Setup.
OPMERKING:
44
Op tablets zonder toetsenbord kunt u het aanraakscherm gebruiken.
Hoofdstuk 7 Beveiliging
Wachtwoorden gebruiken
Een wachtwoord is een groep tekens die u kiest om uw computergegevens te beveiligen. U kunt verscheidene
typen wachtwoorden instellen, afhankelijk van hoe u de toegang tot uw informatie wilt beveiligen.
Wachtwoorden kunnen worden ingesteld in Windows of in Computer Setup dat vooraf is geïnstalleerd op de
computer.
●
De wachtwoorden voor de BIOS-beheerder, inschakelen en DriveLock worden in Computer Setup
ingesteld en worden beheerd door het systeem-BIOS.
●
Windows-wachtwoorden worden alleen in het Windows-besturingssysteem ingesteld.
●
Als u zowel het DriveLock-gebruikerswachtwoord als het DriveLock-hoofdwachtwoord bent vergeten,
die in Computer Setup zijn ingesteld, is de vaste schijf die met deze wachtwoorden is beveiligd
permanent vergrendeld en kan deze niet meer worden gebruikt.
U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor een voorziening van Computer Setup en een
beveiligingsvoorziening van Windows.
Gebruik de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:
●
Volg tijdens het maken van wachtwoorden de door het programma ingestelde vereisten.
●
Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere applicaties of websites en gebruik uw Windowswachtwoord niet voor applicaties of websites.
●
Gebruik Wachtwoordbeheer van HP Client Security om uw gebruikersnamen en wachtwoorden op te
slaan voor al uw websites en toepassingen. U kunt ze later op een beveiligde manier zien als u ze niet
meer weet.
●
Sla wachtwoorden niet in een bestand op de computer op.
De volgende tabellen bevatten veelvoorkomende Windows- en BIOS-beheerderswachtwoorden en een
beschrijving van hun functie.
Wachtwoorden instellen in Windows
Wachtwoord
Functie
Beheerderswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot een Windows-account op
beheerdersniveau.
OPMERKING: Het instellen van het beheerderswachtwoord voor
Windows staat niet gelijk aan het instellen van het
beheerderswachtwoord voor het BIOS.
Gebruikerswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.
* Voor informatie over het instellen van een Windows-beheerderswachtwoord of een Windows-gebruikerswachtwoord typt u
support in het zoekvak van de taakbalk en selecteert u vervolgens de app HP Support Assistant.
Wachtwoorden instellen in Computer Setup
Wachtwoord
Functie
BIOS-beheerderswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot Computer Setup.
Wachtwoorden gebruiken
45
Wachtwoord
Functie
OPMERKING: Als er functies ingeschakeld zijn die voorkomen
dat het BIOS-beheerderswachtwoord wordt verwijderd, kunt u het
BIOS-beheerderswachtwoord pas verwijderen zodra deze functies
worden uitgeschakeld.
Opstartwachtwoord
●
Dit wachtwoord moet telkens worden ingevoerd wanneer u
de computer inschakelt of opnieuw opstart.
●
Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de computer
niet meer inschakelen of opnieuw opstarten.
DriveLock-hoofdwachtwoord*
Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt
beschermd door DriveLock en wordt ingesteld door DriveLock
Passwords (DriveLock-wachtwoorden) tijdens het
activeringsproces. Dit wachtwoord wordt ook gebruikt om
DriveLock-beveiliging te verwijderen.
DriveLock-gebruikerswachtwoord*
Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt
beschermd door DriveLock en wordt ingesteld bij DriveLock
Passwords (DriveLock-wachtwoorden) tijdens het
activeringsproces.
*Nadere bijzonderheden over deze wachtwoorden vindt u in de volgende onderwerpen.
BIOS-beheerderswachtwoord beheren
U kunt dit wachtwoord als volgt instellen, wijzigen of verwijderen:
Een nieuw BIOS-beheerderswachtwoord instellen
1.
Start Computer Setup.
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F10 om Computer Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
▲
Zet de tablet uit. Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het
opstartmenu wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Selecteer Beveiliging, selecteer BIOS-beheerderswachtwoord aanmaken of BIOSbeheerderswachtwoord instellen (alleen bepaalde producten) en druk op enter.
3.
Typ een wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
4.
Typ nogmaals het nieuwe wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
5.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u het pictogram Opslaan
en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Hoofdmenu, selecteer Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Een BIOS-beheerderswachtwoord wijzigen
1.
46
Start Computer Setup.
Hoofdstuk 7 Beveiliging
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F10 om Computer Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
▲
Zet de tablet uit. Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het
opstartmenu wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Voer uw huidige BIOS-beheerderswachtwoord in.
3.
Selecteer Beveiliging, selecteer BIOS-beheerderswachtwoord wijzigen of Wachtwoord wijzigen
(alleen bepaalde producten) en druk op enter.
4.
Typ het huidige wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
5.
Typ het nieuwe wachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd.
6.
Typ nogmaals uw nieuwe wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
7.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u het pictogram Opslaan
en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Hoofdmenu, selecteer Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Een BIOS-beheerderswachtwoord verwijderen
1.
Start Computer Setup.
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F10 om Computer Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
▲
Zet de tablet uit. Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het
opstartmenu wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Voer uw huidige BIOS-beheerderswachtwoord in.
3.
Selecteer Beveiliging, selecteer BIOS-beheerderswachtwoord wijzigen of Wachtwoord wijzigen
(alleen bepaalde producten) en druk op enter.
4.
Typ het huidige wachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd.
5.
Wanneer u om het nieuwe wachtwoord wordt gevraagd, laat u het veld leeg en drukt u op enter.
6.
Wanneer u nogmaals om het nieuwe wachtwoord wordt gevraagd, laat u het veld leeg en drukt u op
enter.
7.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u het pictogram Opslaan
en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Hoofdmenu, selecteer Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Wachtwoorden gebruiken
47
BIOS-beheerderswachtwoord opgeven
Typ bij de prompt BIOS administrator password (BIOS-beheerderswachtwoord) uw wachtwoord (met behulp
van dezelfde soort toetsen die u gebruikt hebt om het wachtwoord in te stellen). Druk vervolgens op enter. Na
twee mislukte pogingen om het BIOS-beheerderswachtwoord op te geven moet u de computer opnieuw
opstarten en het opnieuw proberen.
DriveLock-beveiligingsopties gebruiken
Met DriveLock voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de inhoud van een vaste schijf. DriveLock kan alleen
worden toegepast op de interne vaste schijf of schijven van de computer. Als DriveLock-beveiliging op een
schijf wordt toegepast, moet het juiste wachtwoord worden ingevoerd om toegang tot deze schijf te krijgen.
Het station moet in de computer of een geavanceerde poortreplicator zijn geplaatst om ontgrendeld te
kunnen worden.
DriveLock-beveiligingsopties bieden de volgende functies:
●
Automatic DriveLock - Zie Automatic DriveLock selecteren (alleen voor bepaalde producten)
op pagina 48.
●
DriveLock-hoofdwachtwoord instellen - Zie Handmatige DriveLock selecteren op pagina 50.
●
DriveLock inschakelen - Zie DriveLock inschakelen en een DriveLock-gebruikerswachtwoord instellen
op pagina 51.
Automatic DriveLock selecteren (alleen voor bepaalde producten)
Als u Automatic DriveLock wilt inschakelen, moet u eerst een BIOS-beheerderswachtwoord instellen. Als
Automatic DriveLock is ingeschakeld, worden er een willekeurig DriveLock-gebruikerswachtwoord en
DriveLock-hoofdwachtwoord gemaakt wanneer er een BIOS-beheerderswachtwoord wordt gemaakt.
Wanneer de computer is ingeschakeld, wordt de schijf automatisch ontgrendeld door het willekeurige
gebruikerswachtwoord. Als de schijf naar een andere computer wordt verplaatst, voert u het BIOSbeheerderswachtwoord van de oorspronkelijke computer in de DriveLock-wachtwoordprompt in om de schijf
te ontgrendelen.
Automatic DriveLock inschakelen
Volg deze stappen om Automatic DriveLock in te schakelen:
1.
Start Computer Setup.
●
●
48
Computers of tablets met een toetsenbord:
1.
Schakel de computer uit.
2.
Druk op de aan-uitknop en druk als het HP logo wordt weergegeven op f10 om Computer
Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet uit.
2.
Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het opstartmenu
wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Typ in de BIOS-beheerderswachtwoordprompt het BIOS-beheerderswachtwoord en druk op enter.
3.
Selecteer achtereenvolgens Beveiliging, Hulpprogramma's voor vaste schijf, DriveLock/Automatic
DriveLock en druk op enter.
Hoofdstuk 7 Beveiliging
4.
Gebruik de toets enter, klik met de linkermuisknop of gebruik het aanraakscherm om het selectievakje
Automatic DriveLock te selecteren.
5.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u het pictogram Opslaan
en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Hoofdmenu, selecteer Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk vervolgens op enter.
Automatic DriveLock uitschakelen
Volg deze stappen om Automatic DriveLock uit te schakelen:
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
1.
Schakel de computer uit.
2.
Druk op de aan-uitknop en druk als het HP logo wordt weergegeven op f10 om Computer
Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet uit.
2.
Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het opstartmenu
wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Typ in de BIOS-beheerderswachtwoordprompt het BIOS-beheerderswachtwoord en druk op enter.
3.
Selecteer achtereenvolgens Beveiliging, Hulpprogramma's voor vaste schijf, DriveLock/Automatic
DriveLock en druk op enter.
4.
Selecteer een interne vaste schijf en druk vervolgens op enter.
5.
Gebruik de toets enter, klik met de linkermuisknop of gebruik het aanraakscherm om het selectievakje
Automatic DriveLock uit te schakelen.
6.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u het pictogram Opslaan
en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Hoofdmenu, selecteer Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk vervolgens op enter.
Wachtwoorden gebruiken
49
Wachtwoord voor Automatic DriveLock opgeven
Als Automatic DriveLock is ingeschakeld en de schijf op de oorspronkelijke computer aangesloten blijft, wordt
u niet gevraagd om een DriveLock-wachtwoord in te voeren om de schijf te ontgrendelen. Als de schijf echter
naar een andere computer wordt verplaatst of de systeemkaart van de oorspronkelijke computer wordt
vervangen, wordt u gevraagd het DriveLock-wachtwoord in te voeren.
Als dit gebeurt, typt u in de prompt DriveLock-wachtwoord uw BIOS-beheerderswachtwoord van de
oorspronkelijke computer (met behulp van dezelfde soort toetsen die u gebruikt hebt om het wachtwoord in
te stellen). Druk vervolgens op enter om de schijf te ontgrendelen.
Als u drie keer het verkeerde wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de computer uitschakelen en het opnieuw
proberen.
Handmatige DriveLock selecteren
VOORZICHTIG: Noteer het gebruikerswachtwoord en het hoofdwachtwoord voor DriveLock zorgvuldig en
bewaar dit uit de buurt van de computer om te voorkomen dat een met DriveLock beschermde vaste schijf
permanent onbruikbaar wordt. Als u beide DriveLock-wachtwoorden vergeet, is de vaste schijf permanent
vergrendeld en kan deze niet meer worden gebruikt.
Als u de DriveLock-beveiliging handmatig wilt toepassen op een interne vaste schijf, moet in Computer Setup
een hoofdwachtwoord worden ingesteld en moet DriveLock in Computer Setup zijn ingeschakeld. Bij een
DriveLock-beveiliging moet u rekening houden met het volgende:
50
●
Nadat DriveLock-beveiliging is toegepast op een vaste schijf, kan deze alleen nog maar worden gebruikt
wanneer eerst het DriveLock-gebruikers- of hoofdwachtwoord wordt ingevoerd.
●
Het DriveLock-gebruikerswachtwoord is bedoeld voor de dagelijkse gebruiker van de beveiligde vaste
schijf. Het DriveLock-hoofdwachtwoord is bedoeld voor de systeembeheerder of de gebruiker.
●
Het DriveLock-gebruikerswachtwoord en -hoofdwachtwoord mogen hetzelfde zijn.
Hoofdstuk 7 Beveiliging
Een DriveLock-wachtwoord instellen
Ga als volgt te werk om een DriveLock-hoofdwachtwoord in te stellen:
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
1.
Schakel de computer uit.
2.
Druk op de aan-uitknop en druk als het HP logo wordt weergegeven op f10 om Computer
Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet uit.
2.
Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het opstartmenu
wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Selecteer Beveiliging, selecteer Hulpprogramma's voor vaste schijf, selecteer DriveLock/Automatic
DriveLock en druk vervolgens op enter.
3.
Selecteer de vaste schijf die u wilt beveiligen en druk vervolgens op enter.
4.
Selecteer DriveLock-hoofdwachtwoord instellen en druk op enter.
5.
Lees zorgvuldig de waarschuwing.
6.
Volg de instructies op het scherm om een DriveLock-hoofdwachtwoord in te stellen.
OPMERKING: U kunt DriveLock inschakelen en een DriveLock-gebruikerswachtwoord instellen voordat
u Computer Setup verlaat. Zie DriveLock inschakelen en een DriveLock-gebruikerswachtwoord instellen
op pagina 51 voor meer informatie.
7.
Als u Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u achtereenvolgens Hoofdmenu, Wijzigingen opslaan en
afsluiten en Ja.
DriveLock inschakelen en een DriveLock-gebruikerswachtwoord instellen
Ga als volgt te werk om DriveLock in te schakelen en een DriveLock-hoofdwachtwoord in te stellen:
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
1.
Schakel de computer uit.
2.
Druk op de aan-uitknop en druk als het HP logo wordt weergegeven op f10 om Computer
Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet uit.
2.
Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het opstartmenu
wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Selecteer achtereenvolgens Beveiliging, Hulpprogramma's voor vaste schijf, DriveLock/Automatic
DriveLock en druk op enter.
3.
Selecteer de vaste schijf die u wilt beveiligen en druk vervolgens op enter.
4.
Selecteer DriveLock inschakelen en druk vervolgens op enter.
Wachtwoorden gebruiken
51
5.
Lees zorgvuldig de waarschuwing.
6.
Volg de instructies op het scherm om een DriveLock-gebruikerswachtwoord in te stellen en DriveLock in
te schakelen.
7.
Als u Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u achtereenvolgens Hoofdmenu, Wijzigingen opslaan en
afsluiten en Ja.
DriveLock uitschakelen
1.
Start Computer Setup.
●
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
1.
Schakel de computer uit.
2.
Druk op de aan-uitknop en druk als het HP logo wordt weergegeven op f10 om Computer
Setup te openen.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet uit.
2.
Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot het opstartmenu
wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
2.
Selecteer achtereenvolgens Beveiliging, Hulpprogramma's voor vaste schijf, DriveLock/Automatic
DriveLock en druk op enter.
3.
Selecteer de vaste schijf die u wilt beheren, en druk vervolgens op enter.
4.
Selecteer Disable DriveLock (DriveLock uitschakelen) en druk vervolgens op enter.
5.
Volg de instructies op het scherm om DriveLock uit te schakelen.
6.
Als u Computer Setup wilt afsluiten, selecteert u achtereenvolgens Hoofdmenu, Wijzigingen opslaan en
afsluiten en Ja.
DriveLock-wachtwoord invoeren
Zorg ervoor dat de vaste schijf in de computer zelf is ondergebracht (niet in een optioneel dockingapparaat of
externe MultiBay).
Wanneer u wordt gevraagd een DriveLock-wachtwoord op te geven, typt u het DriveLockgebruikerswachtwoord of -hoofdwachtwoord (met hetzelfde type toetsen als waarmee u het wachtwoord
hebt ingesteld). Druk daarna op enter.
Als u drie keer het verkeerde wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de computer uitschakelen en het opnieuw
proberen.
52
Hoofdstuk 7 Beveiliging
DriveLock-wachtwoord wijzigen
Ga als volgt te werk om een DriveLock-wachtwoord te wijzigen in Computer Setup:
1.
Schakel de computer uit.
2.
Druk op de aan-uitknop.
3.
Typ bij de prompt DriveLock Password (DriveLock-wachtwoord) het huidige DriveLockgebruikerswachtwoord of -hoofdwachtwoord dat u wilt wijzigen, druk op enter en druk of tik vervolgens
op f10 om Computer Setup te openen.
4.
Selecteer achtereenvolgens Beveiliging, Hulpprogramma's voor vaste schijf, DriveLock/Automatic
DriveLock en druk op enter.
5.
Selecteer de vaste schijf die u wilt beheren en druk vervolgens op enter.
6.
Maak de selectie om het DriveLock-wachtwoord te wijzigen en volg de opdrachten op het scherm voor
het invoeren van wachtwoorden.
OPMERKING: De optie DriveLock-hoofdwachtwoord wijzigen is alleen zichtbaar als het DriveLockhoofdwachtwoord is opgegeven bij de prompt DriveLock Password in stap 3.
7.
Als u uw wijzigingen wilt opslaan en wilt afsluiten, selecteert u Hoofdmenu, selecteert u Wijzigingen
opslaan en afsluiten en volgt u de aanwijzingen op het scherm.
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
Op producten die zijn voorzien van een vingerafdruklezer of een infraroodcamera kunt u zich met Windows
Hello aanmelden door met uw vinger te vegen of naar de camera te kijken.
Volg deze stappen om Windows Hello in te stellen:
1.
Selecteer de knop Start, Instellingen, Accounts en vervolgens Aanmeldopties.
2.
Volg onder Windows Hello de instructies op het scherm voor het toevoegen van zowel een wachtwoord
als een numerieke pincode en registreer vervolgens uw vingerafdruk of gezichts-id.
OPMERKING: De pincode is niet beperkt in lengte, maar mag alleen uit cijfers bestaan. Alfabetische of
speciale tekens zijn niet toegestaan.
Antivirussoftware gebruiken
Wanneer u de computer gebruikt voor toegang tot e-mail, een netwerk of internet, wordt de computer
mogelijk blootgesteld aan computervirussen. Virussen kunnen het besturingssysteem, programma's en
hulpprogramma's buiten werking stellen of de werking ervan verstoren.
Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en vernietigd. In de meeste gevallen
kan ook eventuele schade die door virussen is aangericht, worden hersteld. Het is noodzakelijk om
antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen pas ontdekte virussen.
Windows Defender is vooraf geïnstalleerd op de computer. Wij raden u aan om een antivirusprogramma te
blijven gebruiken om uw computer volledig te beveiligen.
Open HP Support Assistant voor meer informatie over computervirussen.
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
53
Firewallsoftware gebruiken
Firewalls zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang tot een systeem of netwerk te voorkomen. Een firewall kan
een softwareprogramma zijn dat u op uw computer en/of netwerk installeert of het kan een oplossing zijn die
zowel uit hardware als software bestaat.
Er zijn twee typen firewalls waaruit u kunt kiezen:
●
Hostgebaseerde firewallsoftware die alleen de computer beschermt waarop deze is geïnstalleerd;
●
Netwerkgebaseerde firewalls die tussen het ADSL- of kabelmodem en uw thuisnetwerk worden
geïnstalleerd om alle computers in het netwerk te beschermen.
Wanneer een firewall is geïnstalleerd op een systeem, worden alle gegevens die vanaf en naar het systeem
worden verzonden, gecontroleerd en vergeleken met een reeks door de gebruiker gedefinieerde
beveiligingscriteria. Gegevens die niet aan deze criteria voldoen, worden geblokkeerd.
Mogelijk is er al een firewall geïnstalleerd op uw computer of netwerkapparatuur. Als dat niet het geval is, zijn
er softwareoplossingen voor firewalls beschikbaar.
OPMERKING: In bepaalde situaties kan een firewall toegang tot spelletjes op internet blokkeren, het delen
van printers of bestanden in een netwerk tegenhouden of toegestane bijlagen bij e-mailberichten blokkeren.
U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door de firewall uit te schakelen, de gewenste taak uit te voeren en de
firewall weer in te schakelen. Configureer de firewall opnieuw als u het probleem blijvend wilt oplossen.
Software-updates installeren
Werk de software van HP, Windows en externe software regelmatig bij om eventuele problemen met de
beveiliging op te lossen en de prestaties van de software te verbeteren.
BELANGRIJK: Microsoft stuurt meldingen over Windows-updates. Deze updates kunnen ook
beveiligingsupdates bevatten. Installeer alle updates van Microsoft zodra u een melding ontvangt. Zo
beschermt u de computer tegen beveiligingslekken en computervirussen.
U kunt deze updates automatisch installeren.
Ga als volgt te werk om de instellingen te bekijken of te wijzigen:
1.
Selecteer de knop Start, selecteer Instellingen en selecteer vervolgens Bijwerken en beveiliging.
2.
Selecteer Windows Update en volg de instructies op het scherm.
3.
Als u een tijdstip wilt opgeven voor het installeren van updates, selecteert u Geavanceerde opties en
volgt u de instructies op het scherm.
HP Client Security gebruiken (alleen bepaalde producten)
HP Client Security-software is vooraf geïnstalleerd op uw computer. Deze software kan worden geopend met
behulp van het pictogram van HP Client Security aan de rechterkant van de taakbalk of via het
configuratiescherm van Windows. De software is voorzien van beveiligingsvoorzieningen die u beschermen
tegen ongeoorloofde toegang tot de computer, het netwerk en belangrijke gegevens. Zie de Help van de HP
Client Security-software voor meer informatie.
HP Touchpoint Manager gebruiken (alleen bepaalde producten)
HP Touchpoint Manager is een IT-cloudoplossing waarmee bedrijven hun activa op effectieve wijze kunnen
beheren en beveiligen. Met HP Touchpoint Manager bent u beveiligd tegen schadelijke software en andere
54
Hoofdstuk 7 Beveiliging
aanvallen, wordt de status van het apparaat gecontroleerd en zijn klanten minder tijd kwijt aan het oplossen
van problemen met het apparaat en beveiligingsproblemen van de eindgebruiker. Klanten kunnen de
software snel downloaden en installeren. Dit is veel voordeliger dan wanneer u intern op zoek gaat naar een
oplossing. Zie http://www.hptouchpointmanager.com voor meer informatie.
Een optionele beveiligingskabel gebruiken (alleen bepaalde
producten)
Er is een beveiligingskabel (afzonderlijk aan te schaffen) ontworpen waarvan op de eerste plaats een
ontmoedigingseffect moet uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd
wordt gebruikt of wordt gestolen. Om een beveiligingskabel aan te sluiten op uw computer volgt u de
instructies van de fabrikant van het apparaat.
Een vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde producten)
Sommige producten zijn voorzien van een geïntegreerde vingerafdruklezer. Als u de vingerafdruklezer wilt
gebruiken, moet u uw vingerafdrukken registreren in de Credential Manager van HP Client Security.
Raadpleeg de Help van de HP Client Security-software.
Zodra u uw vingerafdrukken in Credential Manager hebt geregistreerd, kunt u de wachtwoordbeheerder voor
HP Client Security gebruiken om uw gebruikersnamen en wachtwoorden in ondersteunde websites en
toepassingen op te slaan en in te vullen.
Vingerafdruklezer zoeken
De vingerafdruklezer is een kleine metalen sensor die zich op een van de volgende locaties op uw computer
bevindt:
●
Aan de onderzijde van het touchpad
●
Rechts van het toetsenbord
●
Aan de rechterbovenzijde van het beeldscherm
●
Links van het beeldscherm
●
Op de achterkant van het scherm
Al naargelang uw product kan de lezer horizontaal of verticaal zijn geplaatst.
Een optionele beveiligingskabel gebruiken (alleen bepaalde producten)
55
8
Onderhoud
Voer regelmatig onderhoud uit aan uw computer zodat deze optimaal blijft functioneren. In dit hoofdstuk
wordt uitgelegd hoe u hulpprogramma's zoals Schijfdefragmentatie en Schijfopruiming gebruikt. Dit
hoofdstuk bevat ook instructies voor het bijwerken van programma's en stuurprogramma's, het opschonen
van de computer en tips voor het reizen met (of verzenden van) de computer.
Prestaties verbeteren
Door de computer regelmatig te onderhouden met hulpprogramma's zoals Schijfdefragmentatie en
Schijfopruiming kunt u de prestaties van uw computer aanzienlijk verbeteren.
Schijfdefragmentatie gebruiken
HP adviseert om uw vaste schijf ten minste één keer per maand te defragmenteren met Schijfdefragmentatie.
OPMERKING:
Schijfdefragmentatie hoeft niet te worden uitgevoerd voor SSD's (solid-state drives).
U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:
1.
Sluit de computer aan op een netvoedingsbron.
2.
Typ defragmenteren in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens De stations
defragmenteren en optimaliseren.
3.
Volg de instructies op het scherm.
Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van Schijfdefragmentatie.
Schijfopruiming gebruiken
Gebruik Schijfopruiming om op de vaste schijf naar overbodige bestanden te zoeken die u veilig kunt
verwijderen. Maak schijfruimte vrij zodat de computer efficiënter werkt.
U gebruikt Schijfopruiming als volgt:
1.
Typ schijf in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Schijfopruiming.
2.
Volg de instructies op het scherm.
HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen bepaalde producten)
HP 3D DriveGuard beschermt een vaste schijf door deze te parkeren en gegevensverzoeken tegen te houden
wanneer zich de volgende gebeurtenissen voordoen:
●
U laat de computer vallen.
●
U verplaatst de computer met het beeldscherm gesloten en terwijl de computer op accuvoeding werkt.
Kort hierna wordt de normale werking van de vaste schijf hersteld door HP 3D DriveGuard.
OPMERKING: Alleen interne vaste schijven worden beschermd door HP 3D DriveGuard. Een vaste schijf die is
geplaatst in een optioneel dockingapparaat of is aangesloten op een USB-poort, wordt niet beschermd door
HP 3D DriveGuard.
56
Hoofdstuk 8 Onderhoud
OPMERKING: Omdat solid-state drives (SSD's) geen bewegende onderdelen bevatten, is HP 3D DriveGuard
niet nodig voor deze schijfeenheden.
Zie de helpfunctie van de software HP 3D DriveGuard voor meer informatie.
De status van HP 3D DriveGuard herkennen
Het vasteschijflampje op de computer verandert van kleur, ten teken dat een schijf in de ruimte van de
primaire vaste schijf en/of een schijf in de ruimte van de secundaire vaste schijf (alleen bepaalde producten) is
geparkeerd. Als u wilt nagaan of een schijf momenteel wordt beschermd of is geparkeerd, bekijkt u het
pictogram op het Windows-bureaublad in het systeemvak helemaal rechts op de taakbalk.
Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren
HP raadt u aan regelmatig uw programma's en stuurprogramma's bij te werken. Met updates worden
problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de computer geïnstalleerd. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat oude grafische onderdelen niet meer correct werken met de nieuwste spelsoftware. Zonder het
nieuwste stuurprogramma zou u niet optimaal gebruik kunnen maken van uw apparatuur.
Ga naar http://www.hp.com/support om de meest recente versie van programma's en stuurprogramma's van
HP te downloaden. U kunt zich ook registreren als u automatisch berichten wilt ontvangen wanneer er nieuwe
updates beschikbaar zijn.
Volg deze instructies om uw programma's en stuurprogramma's bij te werken:
1.
Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Updates en selecteer vervolgens Controleren op updates en
berichten.
3.
Volg de instructies op het scherm.
Computer schoonmaken
Gebruik de volgende producten voor het veilig reinigen van uw computer:
●
Dimethyl benzyl ammoniumchloride met een concentratie van maximaal 0,3 procent (bijvoorbeeld
wegwerpdoekjes van verschillende merken)
●
Glasreinigingsmiddel zonder alcohol
●
Oplossing van water en milde zeep
●
Droge microvezel-reinigingsdoek of een zeemlap (antistatische doek zonder olie)
●
Antistatische veegdoekjes
VOORZICHTIG: Gebruik geen schoonmaakmiddelen die permanente schade aan uw computer kunnen
veroorzaken. Gebruik een bepaald schoonmaakmiddel pas als u zeker weet dat het geen alcohol, aceton,
ammoniumchloride, methyleenchloride of koolwaterstoffen bevat.
Materiaal met vezels, zoals papieren doekjes, kan krassen achterlaten op de computer. In de loop der tijd
kunnen in deze krassen vuildeeltjes en reinigingsmiddelen achterblijven.
Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren
57
Reinigingsprocedures
Volg de in dit gedeelte beschreven procedures voor het veilig reinigen en desinfecteren van uw computer.
WAARSCHUWING! Voorkom elektrische schokken of schade aan onderdelen en maak de computer niet
schoon terwijl deze is ingeschakeld.
1.
Schakel de computer uit.
2.
Koppel de netvoeding los.
3.
Koppel alle externe apparaten los.
VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, mag u geen schoonmaakmiddelen of
vloeistoffen direct op het oppervlak van de computer spuiten. Als er vloeistoffen op het oppervlak terecht
komen, kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.
Het beeldscherm reinigen
Maak het beeldscherm schoon met een zachte, pluisvrije doek bevochtigd met een alcoholvrij
glasreinigingsmiddel. Zorg ervoor dat het beeldscherm droog is voordat u de computer sluit.
De zijkanten en het deksel reinigen
Gebruik voor het reinigen van de zijkanten en het deksel een zachte microvezeldoek of een zeem die
bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen. U kunt ook een hiervoor geschikt
wegwerpdoekje gebruiken.
OPMERKING: Wanneer u het deksel van de computer reinigt, maakt u ronddraaiende bewegingen om het
vuil te verwijderen.
Het touchpad, het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde producten)
WAARSCHUWING! Voorkom elektrische schokken of schade aan interne onderdelen en gebruik geen
stofzuiger om het toetsenbord te reinigen. Een stofzuiger kan stofdeeltjes achterlaten op het oppervlak van
het toetsenbord.
VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen
vloeistof tussen de toetsen komt.
●
Gebruik voor het reinigen van het touchpad, het toetsenbord of de muis een zachte microvezel-doek of
een zeemlap die bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen. U kunt ook een
hiervoor geschikt wegwerpdoekje gebruiken.
●
Om te voorkomen dat de toetsen vast komen te zitten en om vuil, pluizen en vuildeeltjes te verwijderen,
gebruikt u een spuitbus met perslucht en een rietje.
Reizen met of verzenden van de computer
Als u de computer wilt meenemen op reis of als u de computer wilt verzenden, neemt u de volgende tips in
acht om de apparatuur te beschermen.
●
58
Ga als volgt te werk om de computer gereed te maken voor transport:
—
Maak een back-up van uw gegevens op een externe schijfeenheid.
—
Verwijder alle schijven en alle externe mediakaarten, zoals geheugenkaarten.
Hoofdstuk 8 Onderhoud
—
Schakel alle externe apparaten uit en koppel ze vervolgens los.
—
Schakel de computer uit.
●
Neem een back-up van uw gegevens mee. Bewaar de back-up niet bij de computer.
●
Als u moet vliegen, neem de computer dan mee als handbagage; geef de computer niet af met uw
overige bagage.
VOORZICHTIG: Stel schijfeenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van
beveiligingsapparatuur met magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en detectorstaven.
In beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, worden röntgenstralen gebruikt in
plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt geen schade toe aan
schijfeenheden.
●
Als u de computer tijdens een vlucht wilt gebruiken, luister dan naar mededelingen tijdens de vlucht
waarin wordt aangegeven wanneer u de computer mag gebruiken. Elke maatschappij heeft eigen regels
voor het gebruik van computers tijdens vluchten.
●
Verzend een computer of schijfeenheid in goed beschermend verpakkingsmateriaal. Vermeld op de
verpakking dat het om breekbare apparatuur gaat.
●
Het gebruik van draadloze apparaten is mogelijk in sommige omgevingen niet toegestaan. Dit kan het
geval zijn aan boord van een vliegtuig, in ziekenhuizen, in de buurt van explosieven en op gevaarlijke
locaties. Als u niet zeker weet wat het beleid is ten aanzien van het gebruik van een bepaald apparaat,
kunt u het beste vooraf toestemming vragen voordat u de computer inschakelt.
●
Neem de volgende suggesties in acht als u de computer in het buitenland wilt gebruiken:
—
Informeer naar de douanebepalingen voor computers in de landen of regio's die u gaat bezoeken.
—
Controleer de netsnoer- en adaptervereisten voor elke locatie waar u de computer wilt gebruiken.
De netspanning, frequentie en stekkers kunnen per land of regio verschillen.
WAARSCHUWING! Gebruik voor de computer geen adaptersets die voor andere apparaten zijn
bedoeld, om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.
Reizen met of verzenden van de computer
59
9
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende processen. Voor de meeste producten zijn dit
standaardprocedures.
●
Herstelmedia en back-ups maken
●
Het systeem herstellen
Raadpleeg de app HP Support Assistant voor meer informatie.
▲
Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
BELANGRIJK: Als u herstelprocedures uitvoert op een tablet, moet de accu van de tablet ten minste 70%
zijn opgeladen voordat u het herstelproces start.
BELANGRIJK: Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord te tablet aan op de keyboard-base
voordat u begint met het uitvoeren van een herstelproces.
Herstelmedia en back-ups maken
De volgende methoden voor het maken van herstelmedia en back-ups zijn alleen op bepaalde producten
beschikbaar. Kies de beschikbare methode, afhankelijk van uw computermodel.
●
Gebruik HP Recovery Manager om HP Herstelmedia te maken nadat u de computer hebt geconfigureerd.
Met deze stap wordt een back-up gemaakt van de HP Herstelpartitie op de computer. De back-up kan
gebruikt worden om het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw te installeren wanneer de vaste
schijf beschadigd of vervangen is. Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
op pagina 60 voor informatie over het maken van herstelmedia. Zie Hulpprogramma's van Windows
gebruiken op pagina 61 voor informatie over de herstelopties die beschikbaar zijn met de
herstelmedia.
●
Gebruik de hulpprogramma's van Windows voor het maken van systeemherstelpunten en back-ups van
persoonlijke gegevens.
Zie Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 62 voor meer informatie.
OPMERKING:
Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.
HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
Controleer indien mogelijk of de herstelpartitie en de Windows-partitie aanwezig zijn. Selecteer in het menu
Start de optie Verkenner en selecteer vervolgens Deze computer.
●
60
Als uw computer geen herstelpartitie en Windows-partitie bevat, neemt u contact op met de
ondersteuning van HP om herstelmedia aan te vragen. Raadpleeg het boekje Telefoonnummers voor
wereldwijde ondersteuning dat bij de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de
website van HP. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de instructies
op het scherm.
Hoofdstuk 9 Back-ups maken, herstellen en terugzetten
U kunt de hulpprogramma's van Windows gebruiken voor het maken van systeemherstelpunten en backups van persoonlijke gegevens. Zie Hulpprogramma's van Windows gebruiken op pagina 61.
●
Als uw computer geen herstelpartitie en Windows-partitie bevat, gebruikt u HP Recovery Manager om
herstelmedia te maken nadat u de computer hebt geconfigureerd. Met HP Herstelmedia kunt u een
systeemherstelprocedure uitvoeren als de vaste schijf beschadigd raakt. Wanneer u systeemherstel
uitvoert, worden het oorspronkelijke besturingssysteem en de programma's die standaard zijn
geïnstalleerd opnieuw geïnstalleerd en worden de instellingen voor de programma's geconfigureerd. HP
Herstelmedia kunnen ook gebruikt worden om het systeem aan te passen of voor het herstellen van de
fabrieksimage wanneer u een vaste schijf vervangt.
—
U kunt slechts één set herstelmedia maken. Wees voorzichtig met deze herstelmiddelen en bewaar
ze op een veilige plaats.
—
HP Recovery Manager onderzoekt de computer en bepaalt de benodigde opslagcapaciteit voor de
vereiste media.
—
Om herstelschijven te maken, moet uw computer beschikken over een vaste schijf met de
mogelijkheid dvd's te schrijven, en dient u uitsluitend lege dvd-r, dvd+r, dvd-r dl of dvd+r dlschijven te gebruiken. Gebruik geen lees/schrijf-schijven zoals cd±rw, dvd±rw, dubbellaags dvd±rw
en bd-re (herschrijfbare Blu-ray-schijven). Deze schijven zijn namelijk niet compatibel met de
software van HP Recovery Manager. U kunt ook een leeg USB-flashstation van hoge kwaliteit
gebruiken.
—
Als uw computer geen geïntegreerde optischeschijfeenheid heeft die dvd's kan schrijven, maar u
toch dvd-herstelmedia wilt maken, kunt u een optionele externe optischeschijfeenheid
(afzonderlijk aan te schaffen) gebruiken om herstelschijven te maken. Als u een externe
optischeschijfeenheid gebruikt, moet deze direct worden aangesloten op een USB-poort op de
computer. De schijf kan niet worden aangesloten op een USB-poort op een extern apparaat, zoals
een USB-hub. Als u zelf geen dvd-media kunt maken, kunt u herstelschijven voor uw computer
aanvragen bij HP. Raadpleeg het boekje Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning dat bij
de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar
http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.
—
Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u de herstelmedia
maakt.
—
Dit proces kan een uur of langer duren. Onderbreek het proces niet.
—
U kunt het programma eventueel afsluiten voordat u klaar bent met het maken van herstel-dvd's.
Het branden van de huidige dvd wordt dan voltooid door HP Recovery Manager. De volgende keer
dat u HP Recovery Manager start, wordt u gevraagd om door te gaan met het proces.
HP Herstelmedia maken:
BELANGRIJK: Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
stappen uitvoert.
1.
Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Recovery Manager.
2.
Selecteer Herstelmedia maken en volg de instructies op het scherm.
Als u het systeem ooit moet herstellen, raadpleegt u Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 62.
Hulpprogramma's van Windows gebruiken
Met hulpprogramma's van Windows kunt u herstelmedia, systeemherstelpunten en back-ups maken van
persoonlijke gegevens.
Hulpprogramma's van Windows gebruiken
61
OPMERKING:
Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.
Voor meer informatie en stappen raadpleegt u de app Aan de slag.
▲
Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Aan de slag.
Herstellen
Er zijn verschillende opties om uw systeem te herstellen. Kies de methode die het best past bij uw situatie en
expertiseniveau:
BELANGRIJK: Sommige methoden zijn niet op alle producten beschikbaar.
●
Windows biedt verschillende opties voor het herstellen vanaf een back-up, het vernieuwen van de
computer en het herstellen van de computer naar de oorspronkelijke staat. Voor meer informatie
raadpleegt u de app Aan de slag.
▲
●
Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Aan de slag.
Als u een probleem met een vooraf geïnstalleerd(e) applicatie of stuurprogramma wilt oplossen,
gebruikt u de optie Installeer stuurprogramma’s en/of toepassingen opnieuw in HP Recovery Manager
(alleen op bepaalde producten) om de specifieke applicatie of het stuurprogramma opnieuw te
installeren.
▲
Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk, selecteer HP Recovery Manager, selecteer
Installeer stuurprogramma’s en/of toepassingen opnieuw en volg de instructies op het scherm.
●
Als u de Windows-partitie wilt herstellen naar de oorspronkelijke fabrieksinhoud, kunt u kiezen voor de
optie Systeemherstel op de HP Herstelpartitie (alleen op bepaalde producten) of gebruikt u de HP
Herstelmedia. Zie Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 62 voor meer informatie. Zie HP
Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 60 als u nog geen herstelmedia hebt
gemaakt.
●
Als u op bepaalde producten de oorspronkelijke fabriekspartitie en -inhoud van de computer wilt
herstellen, of als u de vaste schijf hebt vervangen, gebruikt u de optie Fabrieksinstellingen herstellen
van HP Herstelmedia. Zie Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 62 voor meer informatie.
●
Als u op bepaalde producten de herstelpartitie wilt verwijderen om ruimte op de vaste schijf terug te
winnen, biedt HP Recovery Manager de optie Herstelpartitie verwijderen.
Zie De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten) op pagina 64 voor meer informatie.
Herstellen met HP Recovery Manager
Met de software van HP Recovery Manager kunt u de computer herstellen naar de oorspronkelijke staat door
gebruik te maken van de eerder gemaakte of bij HP aangevraagde HP Herstelmedia of de HP Herstelpartitie
(alleen op bepaalde producten). Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 60 als u
nog geen herstelmedia hebt gemaakt.
Wat u moet weten voordat u begint
●
62
Met HP Recovery Manager wordt alleen software hersteld die standaard is geïnstalleerd. Voor software
die niet bij deze computer is meegeleverd, moet de software worden gedownload van de website van de
fabrikant of moet de software opnieuw worden geïnstalleerd vanaf het installatiemedium dat door de
fabrikant is geleverd.
Hoofdstuk 9 Back-ups maken, herstellen en terugzetten
BELANGRIJK: Gebruik HP Recovery Manager alleen als laatste redmiddel voor het oplossen van
problemen met uw computer.
●
Gebruik HP Herstelmedia als de vaste schijf van de computer vastloopt. Zie HP Herstelmedia maken
(alleen bepaalde producten) op pagina 60 als u nog geen herstelmedia hebt gemaakt.
●
Voor de optie Fabrieksinstellingen herstellen (alleen op bepaalde producten) moet u HP Herstelmedia
gebruiken. Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 60 als u nog geen
herstelmedia hebt gemaakt.
●
Als u met uw computer geen HP Herstelmedia kunt maken of als de HP Herstelmedia niet werken, kunt u
herstelmedia voor de computer aanvragen bij de ondersteuning van HP. Raadpleeg het boekje
Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning dat bij de computer is geleverd. U kunt ook
contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land
of regio en volg de instructies op het scherm.
BELANGRIJK: Met HP Recovery Manager worden niet automatisch back-ups van uw persoonlijke gegevens
gemaakt. Maak een back-up van alle persoonlijke gegevens die u wilt behouden voordat u deze software
gebruikt.
Met de HP Herstelmedia kunt u uit de volgende herstelopties kiezen:
OPMERKING:
computer.
Wanneer u het herstelproces start, ziet u alleen de opties die beschikbaar zijn voor de
●
Systeemherstel: hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw geïnstalleerd en
worden de instellingen van de standaard geïnstalleerde programma's geconfigureerd.
●
Fabrieksinstellingen herstellen: hiermee wordt de computer hersteld naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen doordat alle gegevens van de vaste schijf worden verwijderd en de vaste schijf
opnieuw wordt gepartitioneerd. Vervolgens worden het besturingssysteem en de standaard
geïnstalleerde software opnieuw geïnstalleerd.
Met de HP Herstelpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u alleen een systeemherstelbewerking uitvoeren.
De HP Herstelpartitie gebruiken (alleen bepaalde producten)
Met de HP Herstelpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u het systeem herstellen zonder dat u
herstelschijven of een USB-flashdrive nodig hebt. Dit type herstel kan alleen worden gebruikt als de vaste
schijf nog werkt.
Ga als volgt te werk om HP Recovery Manager te starten vanaf de HP Herstelpartitie:
BELANGRIJK: Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
stappen uitvoert (alleen bepaalde producten).
1.
Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Recovery Manager en selecteer vervolgens
HP-herstelomgeving.
– of –
Druk op een computer of tablet met een aangesloten toetsenbord op f11 terwijl de computer wordt
opgestart, of druk op f11 en houd deze knop ingedrukt terwijl u op de aan-uitknop drukt.
Voor tablets zonder toetsenbord:
●
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid harder en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens f11.
– of –
Herstellen
63
●
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens f11.
2.
Selecteer Probleemoplossing in het menu opstartopties.
3.
Selecteer HP Recovery Manager en volg de instructies op het scherm.
HP Herstelmedia gebruiken om te herstellen
U kunt HP Herstelmedia gebruiken om het originele systeem te herstellen. Deze methode kan gebruikt
worden als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of als de harde schijf niet goed werkt.
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Plaats de HP Herstelmedia en start de computer opnieuw op.
OPMERKING: Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de
opstartvolgorde van de computer. Zie De opstartvolgorde van de computer wijzigen op pagina 64.
3.
Volg de instructies op het scherm.
De opstartvolgorde van de computer wijzigen
Als de computer niet opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer.
Dit is de volgorde van de apparaten in het BIOS, waar de computer naar opstartinformatie zoekt. U kunt de
selectie wijzigen naar een optischeschijfeenheid of een USB-flashdrive.
Voor het wijzigen van de opstartvolgorde:
BELANGRIJK: Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
stappen uitvoert.
1.
Plaats de HP Herstelmedia.
2.
Open het opstartmenu van het systeem.
Voor computers of tablets met een aangesloten toetsenbord:
▲
Zet de computer of tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk op f9 om de
opstartopties weer te geven.
Voor tablets zonder toetsenbord:
▲
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid harder en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens f9.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
ingedrukt. Selecteer vervolgens f9.
3.
Selecteer de optische schijf of de USB-flashdrive vanaf waar u wilt opstarten.
4.
Volg de instructies op het scherm.
De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten)
Met de software van HP Recovery Manager kunt u de HP Herstelpartitie verwijderen om schijfruimte vrij te
maken.
64
Hoofdstuk 9 Back-ups maken, herstellen en terugzetten
BELANGRIJK: Nadat u de HP Herstelpartitie hebt verwijderd, kunt u geen systeemherstel uitvoeren of HP
Herstelmedia maken vanaf de HP Herstelpartitie. Maak daarom HP Herstelmedia voordat u de herstelpartitie
verwijdert. Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 60.
OPMERKING: De optie Herstelpartitie verwijderen is alleen beschikbaar op producten die deze functie
ondersteunen.
Ga als volgt te werk om de HP Herstelpartitie te verwijderen:
1.
Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Recovery Manager.
2.
Selecteer Herstelpartitie verwijderen en volg de instructies op het scherm.
Herstellen
65
10 Computer Setup (BIOS), TPM en HP Sure
Start
Computer Setup gebruiken
Computer Setup ofwel het BIOS (Basic Input/Output System) bevat instellingen voor de communicatie tussen
alle invoer- en uitvoerapparaten in het systeem (zoals schijfeenheden, beeldscherm, toetsenbord, muis en
printer). Computer Setup bevat ook instellingen voor de types geïnstalleerde apparaten, de opstartvolgorde
van de computer en de hoeveelheid systeemgeheugen en uitgebreid geheugen.
OPMERKING: Wees uiterst voorzichtig met het aanbrengen van wijzigingen in Computer Setup. Fouten
kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
Computer Setup starten
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F10 om Computer Setup te openen.
Computers of tablets zonder toetsenbord:
▲
Schakel de computer uit. Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag tot
het opstartmenu wordt weergegeven en tik vervolgens op f10 om Computer Setup te openen.
Met behulp van een USB-toetsenbord of de USB-muis om Computer Setup (BIOS) te starten
U kunt Computer Setup starten met behulp van een toetsenbord of muis aangesloten op een USB-poort, maar
u moet eerst FastBoot uitschakelen.
1.
Het menu Boot Device Options (Opties opstartapparaat) openen:
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F9 om het menu Boot Device Options (Opties opstartapparaat) te openen.
Computers of tablets zonder toetsenbord:
▲
Schakel de computer uit. Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag
tot het opstartmenu wordt weergegeven en tik vervolgens op f9 om het menu Boot Device
Options (Opties opstartapparaat) te openen.
2.
Schakel het selectievakje uit voor FastBoot.
3.
Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save (Opslaan) in de
rechterbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Main (Hoofdmenu), selecteer Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en
druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
66
Hoofdstuk 10 Computer Setup (BIOS), TPM en HP Sure Start
Navigeren en selecteren in Computer Setup
●
Als u een menu of menu-item wilt selecteren, gebruikt u de tab-toets en de pijltoetsen en drukt u
vervolgens op enter. U kunt ook gebruikmaken van een aanwijsapparaat om het item te selecteren.
OPMERKING:
Op tablets zonder toetsenbord kunt u uw vinger gebruiken om selecties te maken.
●
Selecteer de pijl-omhoog of de pijl-omlaag in de rechterbovenhoek van het scherm om omhoog of
omlaag te schuiven of gebruik de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag op het toetsenbord.
●
Druk op esc om alle open dialoogvensters te sluiten en terug te keren naar het hoofdscherm van
Computer Setup. Volg daarna de instructies op het scherm.
Gebruik een van de volgende methoden om de menu's van Computer Setup af te sluiten:
●
U sluit de menu's van Computer Setup als volgt af zonder de wijzigingen op te slaan:
Selecteer het pictogram Exit (Afsluiten) rechtsonder in het scherm en volg de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Main (Hoofdmenu), selecteer Ignore Changes and Exit (Wijzigingen negeren en afsluiten) en
druk vervolgens op enter.
●
Ga als volgt te werk om de wijzigingen op te slaan en de menu's van Computer Setup af te sluiten:
Selecteer het pictogram Save (Opslaan) rechtsonder in het scherm en volg de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Main (Hoofdmenu), selecteer Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en
druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Fabrieksinstellingen herstellen in Computer Setup
OPMERKING:
Door het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt de vasteschijfmodus niet gewijzigd.
Als u alle instellingen in Computer Setup wilt terugzetten naar de fabriekswaarden, gaat u als volgt te werk:
1.
Start Computer Setup. Zie Computer Setup starten op pagina 66.
2.
Selecteer Main (Hoofdmenu) en selecteer vervolgens Apply Factory Defaults and Exit
(Fabrieksinstellingen toepassen en afsluiten).
OPMERKING: Op bepaalde producten geven de selecties mogelijk Restore Defaults
(Standaardinstellingen herstellen) weer in plaats van Apply Factory Defaults and Exit
(Fabrieksinstellingen toepassen en afsluiten).
3.
Volg de instructies op het scherm.
4.
Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt afsluiten, klikt u op het pictogram Save (Opslaan) in de
rechterbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Main (Hoofdmenu), selecteer Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en
druk vervolgens op enter.
De wijzigingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Computer Setup gebruiken
67
OPMERKING: Uw wachtwoordinstellingen en beveiligingsinstellingen blijven ongewijzigd wanneer u de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstelt.
BIOS-update uitvoeren
Bijgewerkte versies van het BIOS zijn beschikbaar via de website van HP.
De meeste BIOS-updates op de website van HP zijn verpakt in gecomprimeerde bestanden die SoftPaq's
worden genoemd.
Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam Readme.txt. Dit bestand bevat informatie
over de installatie en het oplossen van problemen.
BIOS-versie vaststellen
Om te bepalen of u Computer Setup (BIOS) moet bijwerken, controleert u eerst welke BIOS-versie op uw
computer is geïnstalleerd.
Informatie over de BIOS-versie (ook wel ROM-datum of systeem-BIOS genoemd) kunt u weergeven door op fn
+esc te drukken (als Windows al is gestart) of door Computer Setup te gebruiken.
1.
Start Computer Setup. Zie Computer Setup starten op pagina 66.
2.
Selecteer Main (Hoofdmenu) en selecteer vervolgens System Information (Systeeminformatie).
3.
Als u Computer Setup wilt afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op het pictogram Exit
(Afsluiten) in de linkerbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
– of –
Selecteer Main (Hoofdmenu), selecteer Ignore Changes and Exit (Wijzigingen negeren en afsluiten) en
druk vervolgens op enter.
Zie BIOS-update downloaden op pagina 68 om te controleren of er een nieuwere BIOS-versie beschikbaar is.
BIOS-update downloaden
VOORZICHTIG: Om het risico van schade aan de computer of een mislukte installatie te beperken,
downloadt en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is
aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet
wanneer de computer op accuvoeding werkt of wanneer de computer is aangesloten op een optioneel
dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande instructies tijdens het downloaden en
installeren:
Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
te halen.
Zet de computer niet uit en activeer de slaapstand niet.
Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.
1.
Typ support in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
68
Selecteer Updates en selecteer vervolgens Check for updates and messages (Controleren op updates
en berichten).
Hoofdstuk 10 Computer Setup (BIOS), TPM en HP Sure Start
3.
Volg de instructies op het scherm.
4.
Voer in de downloadsectie de volgende stappen uit:
a.
Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de computer is
geïnstalleerd en vergelijk ze. Noteer de datum, naam of andere informatie waaraan u de update
kunt herkennen. Aan de hand van deze gegevens kunt u de update terugvinden nadat deze naar de
vaste schijf is gedownload.
b.
Volg de instructies op het scherm om uw selectie te downloaden naar de vaste schijf.
Noteer het pad naar de locatie op de harde schijf waarnaar de BIOS-update wordt gedownload. U
hebt dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.
OPMERKING: Als de computer is aangesloten op een netwerk, raadpleegt u de netwerkbeheerder
voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-BIOS.
De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Volg de instructies die op het scherm
verschijnen nadat het downloaden is voltooid. Als er geen instructies verschijnen, gaat u als volgt te werk:
1.
Typ bestand in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens File Explorer
(Bestandsverkenner).
2.
Selecteer de aanduiding voor de harde schijf. De aanduiding voor de harde schijf is doorgaans Lokale
schijf (C:).
3.
Volg het pad dat u eerder hebt genoteerd en open de map waarin de update is opgeslagen.
4.
Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld bestandsnaam.exe).
De installatie van het BIOS begint.
5.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
OPMERKING: Nadat op het scherm is aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het gedownloade
bestand van de vaste schijf verwijderen.
De opstartvolgorde wijzigen met de F9-prompt
Als u dynamisch een opstartapparaat wilt kiezen voor de huidige opstartvolgorde, gaat u als volgt te werk:
1.
Het menu Boot Device Options (Opties opstartapparaat) openen:
●
Computers of tablets met een toetsenbord:
▲
●
Computers of tablets zonder toetsenbord:
▲
2.
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt
weergegeven op F9 om het menu Boot Device Options (Opties opstartapparaat) te openen.
Schakel de computer uit. Druk op de aan-uitknop in combinatie met de knop volume omlaag
tot het opstartmenu wordt weergegeven en tik vervolgens op f9 om het menu Boot Device
Options (Opties opstartapparaat) te openen.
Selecteer een opstartapparaat, druk op enter en volg de instructies op het scherm.
Computer Setup gebruiken
69
TPM BIOS-instellingen (alleen bepaalde producten)
BELANGRIJK: Voordat u de TMP-functionaliteit (Trusted Platform Module) op dit systeem inschakelt, moet u
ervoor zorgen dat uw beoogde gebruik van TPM aan relevante lokale wetgeving, regelgeving en beleid
voldoet en er goedkeuringen of licenties worden verkregen, indien van toepassing. U bent volledig en
uitsluitend aansprakelijk voor eventuele problemen met de naleving die het gevolg zijn van de werking en het
gebruik van TPM die in strijd zijn met de hierboven genoemde vereisten. HP is niet verantwoordelijk voor
eventuele gerelateerde verplichtingen.
TPM voorziet in extra beveiliging voor uw computer. U kunt de TPM-instellingen wijzigen in Computer Setup
(BIOS).
OPMERKING:
Als u de TPM-instelling wijzigt in Verborgen, is TPM niet zichtbaar in het besturingssysteem.
TPM-instellingen openen in Computer Setup:
1.
Start Computer Setup. Zie Computer Setup starten op pagina 66.
2.
Selecteer Security (Beveiliging), selecteer TPM Embedded Security (Ingesloten TPM-beveiliging) en volg
de instructies op het scherm.
HP Sure Start gebruiken (alleen bepaalde producten)
Bepaalde computermodellen zijn geconfigureerd met HP Sure Start, een technologie die het BIOS van de
computer controleert op aanvallen of beschadigingen. Als het BIOS beschadigd raakt of wordt aangevallen,
herstelt HP Sure Start automatisch het BIOS in de vorige veilige staat, zonder tussenkomst van de gebruiker.
HP Sure Start is geconfigureerd en al ingeschakeld zodat de meeste gebruikers de standaardconfiguratie van
HP Sure Start kunnen gebruiken. De standaardconfiguratie kan worden aangepast door ervaren gebruikers.
Voor de meest recente documentatie over HP Sure Start gaat u naar http://www.hp.com/support. Selecteer
Zoek uw product en volg de instructies op het scherm.
70
Hoofdstuk 10 Computer Setup (BIOS), TPM en HP Sure Start
11 Het gebruik van HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics is een Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u diagnostische
tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten
het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden
veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.
Als HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet worden,
wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Deze id-code kan vervolgens aan ondersteuning worden
gegeven om te kunnen bepalen hoe het probleem verholpen moet worden.
OPMERKING: Als u diagnostiek wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is.
Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) te starten:
1.
Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk snel op esc.
2.
Druk op f2.
Het BIOS zoekt op drie plaatsen en in de onderstaande volgorde naar diagnoseprogramma's:
a.
Aangesloten USB-station
OPMERKING: Zie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
op pagina 71 om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USBstation te downloaden.
3.
b.
Vaste schijf
c.
BIOS
Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
OPMERKING:
Als u een diagnosetest wilt stoppen, drukt u op esc.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat
downloaden
OPMERKING: Instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn alleen
beschikbaar in het Engels en u moet een Windows-computer gebruiken voor het downloaden en maken van
de HP UEFI-ondersteuningsomgeving omdat alleen .exe-bestanden worden aangeboden.
Er zijn twee opties voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics naar een USB-apparaat.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
71
Download de nieuwste UEFI-versie
1.
Ga naar http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
weergegeven.
2.
Selecteer de koppeling Downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics en selecteer
vervolgens Uitvoeren.
Download een bepaalde versie van UEFI voor een specifiek product
1.
Ga naar http://www.hp.com/support.
2.
Selecteer Software en drivers downloaden.
3.
Voer de productnaam of het nummer in.
– of –
Selecteer Nu herkennen zodat HP uw product automatisch kan detecteren.
72
4.
Selecteer uw computermodel en het besturingssysteem.
5.
Volg in het gedeelte Diagnosehulpmiddelen de instructies op het scherm om de gewenste UEFI-versie
te selecteren en te downloaden.
Hoofdstuk 11 Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
12 Specificaties
Ingangsvermogen
De gegevens over elektrische voeding in dit gedeelte kunnen van pas komen als u internationaal wilt reizen
met de computer.
De computer werkt op gelijkstroom, die kan worden geleverd via netvoeding of via een voedingsbron voor
gelijkstroom. De netvoedingsbron moet 100-240 V, 50-60 Hz als nominale specificaties hebben. Hoewel de
computer kan worden gevoed via een aparte gelijkstroomvoedingsbron, wordt u dringend aangeraden de
computer alleen aan te sluiten via een netvoedingsadapter of een gelijkstroombron die door HP is geleverd en
goedgekeurd voor gebruik met deze computer.
De computer is geschikt voor gelijkstroom binnen de volgende specificaties. U vindt de bedrijfsspanning en
werkstroom van de computer op het label met kennisgevingen.
Ingangsvermogen
Capaciteit
Netspanning in bedrijf en werkstroom
5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc
@ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A - 65 W USB-C
OPMERKING: Dit product is ontworpen voor IT-elektriciteitsnetten in Noorwegen met een fasefasespanning van maximaal 240 V wisselspanning.
Omgevingsvereisten
Factor
Metrisch
VS
In bedrijf (schrijven naar optische schijf)
5°C tot 35°C
41°F tot 95°F
Niet in bedrijf
-20°C tot 60°C
-4°F tot 140°F
Temperatuur
Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)
In bedrijf
10 tot 90%
10 tot 90%
Niet in bedrijf
5 tot 95%
5 tot 95%
In bedrijf
-15 m tot 3.048 m
-50 ft tot 10.000 ft
Niet in bedrijf
-15 m tot 12.192 m
-50 ft tot 40.000 ft
Maximale hoogte (zonder drukcabine)
Ingangsvermogen
73
13 Elektrostatische ontlading
Elektrostatische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar in
aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens een metalen
deurklink aanraakt.
Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit vanaf
vingers of andere elektrostatische geleiders.
Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer of een schijfeenheid, of
verlies van gegevens te beperken:
74
●
Als in de instructies voor het verwijderen of installeren van onderdelen wordt aangegeven dat u de
computer moet loskoppelen, controleer dan eerst of de computer goed is geaard.
●
Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.
●
Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min mogelijk
hoeft aan te raken.
●
Gebruik niet-magnetisch gereedschap.
●
Raak voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet statisch
geladen bent.
●
Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.
Hoofdstuk 13 Elektrostatische ontlading
14 Toegankelijkheid
HP ontwerpt, vervaardigt en verhandelt producten en apparaten die door iedereen kunnen worden gebruikt,
waaronder ook mensen met een handicap. Dit kan zijn op basis van een autonoom systeem of met behulp van
de juiste assistieve apparaten. Voor de meest recente informatie over HP toegankelijkheid gaat u naar
http://www.hp.com/accessibility.
Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor
gehandicapten)
HP-producten ondersteunen een breed scala aan assistieve technologieën in het besturingssysteem en
kunnen worden geconfigureerd voor het gebruik met aanvullende assistieve technologieën. Gebruik de
zoekfunctie op uw apparaat voor meer informatie over de assistieve functies.
OPMERKING: Voor aanvullende informatie over een bepaald product voor gehandicapten, kunt u contact
opnemen met de klantenondersteuning voor dat product.
Contact opnemen met ondersteuning
Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en
ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt
vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen
naar +1 (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 North American Mountain Time. Als u
doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische
ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar +1 (877) 656-7058, van
maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 North American Mountain Time.
OPMERKING:
Ondersteuning is alleen in het Engels.
Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten)
75
Index
A
aan/uit-knop herkennen 5
aan-uit
accu 40
externe 43
accu
in de fabriek verzegeld 42
informatie zoeken 41
lage acculading 42
ontladen 41
problemen met een laag
accuniveau verhelpen 42
stroom besparen 41
Accu-informatie zoeken 41
accu laden 41
Acculampje 4
accuvoeding 40
activeren, slaap- en sluimerstand
38
afsluiten 39
Antivirussoftware 53
antwoordlampje 13
Audio 35
Automatic DriveLock 48
inschakelen 48
uitschakelen 49
Automatic DriveLock-wachtwoord
invoeren 50
B
back-ups 60
Bedrijfs-WLAN, verbinding 22
Beheerderswachtwoord 45
bevestigingspunt voor de
beveiligingskabel, herkennen 5
bewegingen op het aanraakscherm
schuifbeweging met één vinger
30
Bewegingen op het touchpad en
aanraakscherm
tikken 28
zoomen door met twee vingers te
knijpen 28
BIOS
update downloaden 68
76
Index
update uitvoeren 68
versie vaststellen 68
Bluetooth, label 17
Bluetooth-apparaat 21, 23
DriveLock-wachtwoord
instellen 51
invoeren 52
wijzigen 53
C
caps lock-lampje herkennen 13
combostekker voor audio-uit
(hoofdtelefoon)/audio-in
(microfoon), herkennen 4
computer reageert niet 39
Computer schoonmaken 57
Computer Setup
BIOS administrator password
(BIOSbeheerderswachtwoord) 46
fabrieksinstellingen herstellen
67
navigeren en selecteren 67
Connector, netvoeding 3
E
Elektrostatische ontlading 74
energiebeheer 38
energie-instellingen gebruiken 40
esc-toets, herkennen 14
externe netvoeding, gebruiken 43
externe netvoeding gebruiken 43
D
de computer uitschakelen 39
delen of presenteren 15
dockingconnector herkennen 8
Draadloos netwerk (WLAN)
effectief bereik 22
verbinding maken 22
verbinding met bedrijfs-WLAN
22
verbinding met openbaar WLAN
22
draadloze communicatie, antennes
herkennen 6
draadloze communicatie, knop 21
draadloze communicatie,
voorzieningen
besturingssysteem 21
knop 21
DriveLock
beschrijving 50
inschakelen 51
uitschakelen 52
DriveLock-hoofdwachtwoord
wijzigen 53
F
firewallsoftware 54
flitser van de camera, herkennen
Fn Lock-lampje, herkennen 13
fn-toets herkennen 14
9
G
Gebruikerswachtwoord 45
geheugenkaartlezer, herkennen 5
geïntegreerd cameralampje,
herkennen 6
geluidsinstellingen gebruiken 35
geminimaliseerde image maken 62
geminimaliseerde image
terugzetten 63
gesprekken beëindigen 15
GPS 23
H
headset aansluiten 35
herstel
media 64
met HP herstelmedia 61
schijven 64
USB-flashdrive 64
herstellen
HP Recovery Manager 62
Ondersteunde schijven 61
opties 62
schijven 61
starten 63
systeem 62
herstelmedia
maken 60
maken met HP Recovery
Manager 61
herstelpartitie
verwijderen 64
het toetsenbord en de optionele muis
gebruiken 31
high-definition-apparatuur,
aansluiten 37
hoofdtelefoon aansluiten 34
hotkeys
agendabeeldscherm 15
beantwoordt oproepen 15
beëindigt gesprekken 15
delen of presenteren 15
gebruiken 14
microfoon uitschakelen 15
onderbreek een bewerking 16
plaatsen 16
schermopname 16
scroll-lock 16
volume verhogen 15
volume verlagen 15
HP 3D DriveGuard 56
HP-bronnen 2
HP Client Security 54
HP Fast Charge 41
HP herstelmedia
herstel 64
HP Herstelmedia
maken 60
HP Herstelpartitie
herstellen 63
verwijderen 64
HP LAN-WLAN Protection 25
HP MAC Address Manager 26
HP Mobile Connect 23
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
gebruiken 71
HP Recovery Manager
opstartproblemen oplossen 64
starten 63
HP Touchpoint Manager 54
I
In-/uitgangen
audio-uitgang (hoofdtelefoon)/
audio-ingang (microfoon),
combostekker 4
in de fabriek verzegelde accu 42
informatie zoeken
hardware 3
software 3
infraroodcamera
herkennen 6
infraroodcameralampje, herkennen
6
Ingangsvermogen 73
ingebed numeriek toetsenblok,
herkennen 14
ingebouwde flitser van de camera,
herkennen 9
instellingen voor energiebeheer
gebruiken 40
interne microfoons herkennen 7
K
kennisgevingen
label met kennisgevingen 17
labels met keurmerk voor
draadloze communicatie 17
knop
geluid harder 5
geluid zachter 5
knop geluid, herkennen 5
knoppen
aan/uit 5
linkerknop van touchpad 12
rechterknop van touchpad 12
kritiek lage acculading 42
L
label met keurmerk voor draadloze
communicatie 17
labels
Bluetooth 17
kennisgevingen 17
keurmerk voor draadloze
communicatie 17
serienummer 16
service 16
WLAN 17
lage acculading 42
lampje delen 13
lampje gesprek beëindigen 13
lampje presenteren 13
lampjes
accu 4
caps lock 13
delen 13
draadloze communicatie 13
fn Lock 13
gesprek beantwoorden 13
gesprek beëindigen 13
microfoon uitschakelen 13
num lock 13
presenteren 13
webcam 6, 9
lampje voor draadloze
communicatie 13, 21
Luidsprekers
verbinding maken 34
luidsprekers herkennen 7
M
microfoon dempen, lampje
herkennen 13
microfoon dempen, toets
herkennen 15
microSD-geheugenkaart
plaatsen 18
verwijderen 19
Miracast 37
N
netvoedingsconnector herkennen 3
NFC 24
num Lock-lampje 13
O
Omgevingslichtsensor, herkennen 6
Omgevingsvereisten 73
onderdelen
achterkant 9
bovenkant 7
linkerkant 4
Onderkant 8
rechterkant 3
schermstandaard 9
toetsenbord 10
voorkant 6
onderdelen van de pen, herkennen
32
onderhoud
HP 3D DriveGuard 56
programma's en
stuurprogramma's bijwerken
57
Index
77
Onderhoud
Schijfdefragmentatie 56
Schijfopruiming 56
Onderhoud van computer 57
Onderkant 17
ondersteunde schijven, herstel 61
oorspronkelijk systeem, herstellen
62
Openbaar WLAN, verbinding 22
oproepen beantwoorden 15
Opstartvolgorde
wijzigen 64
P
pen, koppelen 33
pictogram Energie gebruiken 40
plaatsen 16
POGO-pinconnector, herkennen 8
poorten
Miracast 37
USB 3.x opladen 4
USB Type-Cnetvoedingsconnector en
Thunderbolt-poort 3
USB Type-C Thunderbolt 36
productnaam en productnummer, van
computer 16
programma's en stuurprogramma's
bijwerken 57
R
reizen met de computer 17, 58
S
schermopname 16
schermstandaard, herkennen 9
Schijfdefragmentatie, software 56
Schijfopruiming, software 56
schuiven met één vinger op
aanraakscherm 30
schuiven met twee vingers,
touchpadbeweging 29
scroll-lock 16
serienummer 16
serienummer, van computer 16
servicelabels zoeken 16
Setupprogramma
fabrieksinstellingen herstellen
67
navigeren en selecteren 67
78
Index
SIM-kaart
plaatsen 3
verwijderen 3
SIM-kaartsleuf, herkennen 3
Slaap- en sluimerstand.
activeren 38
Slaapstand
activeren 38
beëindigen 38
Sleuf penkoord, herkennen 5
sleuven
beveiligingskabel 5
SIM-kaart 3
Sluimerstand
activeren 39
beëindigen 39
geactiveerd bij kritiek lage
acculading 42
software
antivirus 53
Firewall 54
HP 3D DriveGuard 56
Software
Schijfdefragmentatie 56
Schijfopruiming 56
software-updates installeren 54
speciale toetsen 13
Sure Start
gebruiken 70
systeemherstel 62
systeemherstelpunt
maken 61
systeemherstelpunt, maken 60
T
Thunderbolt
USB Type-C aansluiten 36
USB Type-C herkennen 3
Tikken met twee vingers,
touchpadbeweging 29
Tikken met vier vingers,
touchpadbeweging 29
tikken op touchpad en bewegingen
voor het aanraakscherm 28
toegankelijkheid 75
toetsen
esc 14
fn 14
Windows-toets 14
toetsenblok
geïntegreerd numeriek 14
toetsenbord
onderdelen 10
verbinding maken 11
verwijderen 11
toetsenbord en een optionele muis
gebruiken 31
toets voor draadloze communicatie
21
toets voor vliegtuigmodus 21
Touchpad
gebruiken 28
knoppen 12
Touchpadbewegingen
schuiven met twee vingers 29
tikken met twee vingers 29
tikken met vier vingers 29
Touchpad-bewegingen
vegen met drie vingers 30
Touchpad gebruiken 28
Touchpadzone
herkennen 12
TPM-instellingen 70
U
USB 3.x-oplaadpoort, herkennen 4
USB Type-C-netvoedingsconnector en
Thunderbolt-poort, herkennen 3
USB Type-C-poort, herkennen 36
V
Vegen met drie vingers,
touchpadbeweging 30
Verbinding maken met WLAN
verzenden van de computer
Video 35
vingerafdrukken registreren
vingerafdruklezer 55
Vingerafdruklezer herkennen
W
Wachtwoorden
beheerder 45
BIOS-beheerder 46
gebruiker 45
webcam
gebruiken 34
herkennen 9
Webcam, herkennen 6
webcamlampje herkennen
6
22
58
53
9
Windows
systeemherstelpunt 60, 61
Windows Hello
gebruiken 53
Windows-hulpprogramma's
gebruiken 61
Windows-toets, herkennen 14
WLAN-antennes herkennen 6
WLAN-apparaat 17
WLAN label 17
WWAN-antennes herkennen 6
WWAN-apparaat 21, 22
Z
zoomen door met twee vingers te
knijpen, bewegingen op het
touchpad en aanraakscherm 28
Index
79
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising