HP | EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC (ENERGY STAR) | HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC
Kratko uputstvo za hardver
HP EliteDesk 800 G3 SFF Business PC
© Copyright 2016, 2018 HP Development
Company, L.P.
Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni
znak kompanije Microsoft u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim zemljama.
Informacije date u ovom dokumentu su
podložne promjenama bez prethodne najave.
Jedine garancije za proizvode i usluge
kompanije HP istaknute su u izričitim
garancijama koje se dobivaju uz takve
proizvode i usluge. Ništa što je navedeno u
ovom dokumentu ne treba tumačiti kao
dodatnu garanciju. Kompanija HP neće
odgovarati za ovdje sadržane tehničke ili
izdavačke greške.
Drugo izdanje: februar 2018.
Prvo izdanje: novembar 2016.
Broj dijela dokumenta: 913350-FJ2
Obavještenje o proizvodu
Uvjeti za korištenje softvera
U ovom vodiču opisane su funkcije koje su
zajedničke većini modela. Moguće je da neke
funkcije nisu dostupne na vašem računaru.
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugačijim korištenjem bilo kog softverskog
proizvoda unaprijed instaliranog na ovom
računaru, saglasni ste da prihvatate odredbe
HP ugovora o licenci za krajnjeg korisnika
(EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uvjete licence,
vaš jedini pravni lijek sastoji se u tome da
vratite čitav, nekorišten proizvod (hardver i
softver) u roku od 14 dana radi punog povrata
novca, shodno politici povrata novca
prodavača.
Za dodatne informacije ili za podnošenje
zahtjeva za puni povrat novca za računar,
molimo kontaktirajte prodavača.
O uputstvu
Ovo uputstvo sadrži osnovne informacije za nadogradnju HP EliteDesk Business PC-ja.
OPOMENA!
Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne spriječi, mogla uzrokovati smrt ili tešku povredu.
UPOZORENJE:
povredu.
Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne spriječi, mogla uzrokovati lakšu ili srednje tešku
VAŽNO: Označava informacije koje se smatraju važnim, ali se ne odnose na opasnost (npr. poruke koje
odnose na oštećenje stvari). Obavještenje upozorava korisnika da nepoštivanjem tačno opisane procedure
može doći do gubitka podataka ili oštećenja hardvera ili softvera. Također sadrži ključne informacije kojim se
objašnjava koncept ili za završetak zadatka.
NAPOMENA: Sadrži dodatne informacije kojim se naglašavaju ili nadopunjavaju važna pitanja glavnog
teksta.
SAVJET:
Pruža korisne savjete za završetak zadatka.
iii
iv
O uputstvu
Sadržaj
1 Karakteristike proizvoda ................................................................................................................................ 1
Karakteristike standardne konfiguracije ............................................................................................................... 1
Komponente na prednjoj ploči ............................................................................................................................... 2
Komponente na stražnjoj ploči .............................................................................................................................. 3
Lokacija serijskog broja ......................................................................................................................................... 3
2 Nadogradnja hardvera ................................................................................................................................... 4
Funkcije za servisiranje .......................................................................................................................................... 4
Upozorenja i oprez ................................................................................................................................................. 4
Uklanjanje pristupne ploče računara ..................................................................................................................... 5
Vraćanje pristupne ploče računara ........................................................................................................................ 6
Uklanjanje prednjeg okvira .................................................................................................................................... 7
Uklanjanje okvira za tanki optički pogon .............................................................................................................. 8
Vraćanje prednjeg okvira ....................................................................................................................................... 8
Uklanjanje i postavljanje opcionalnog filtera prašine na prednji okvir ................................................................. 9
Promjena iz vodoravnog (desktop) u uspravni (tower) položaj .......................................................................... 11
Poveznici na matičnoj ploči ................................................................................................................................. 12
Nadogradnja memorije sistema .......................................................................................................................... 13
Instaliranje memorijskog modula ..................................................................................................... 13
Uklanjanje ili instaliranje kartice za proširenje ................................................................................................... 16
Položaji pogona ................................................................................................................................................... 19
Uklanjanje i instaliranje pogona .......................................................................................................................... 20
Uklanjanje tankog optičkog pogona 9,5 mm .................................................................................... 21
Instaliranje tankog optičkog pogona 9,5 mm ................................................................................... 23
Uklanjanje tvrdog diska od 3,5 inča .................................................................................................. 25
Instaliranje tvrdog diska od 3,5 inča ................................................................................................. 27
Uklanjanje tvrdog diska od 2,5 inča .................................................................................................. 31
Instaliranje tvrdog diska od 2,5 inča ................................................................................................. 33
Uklanjanje i instaliranje M.2 SSD kartice za pohranu ....................................................................... 36
Postavljanje sigurnosne brave ............................................................................................................................ 39
Brava kabla ........................................................................................................................................ 39
Katanac .............................................................................................................................................. 39
HP Business PC sigurnosna brava V2 ................................................................................................ 40
Dodatak A Zamjena baterije ............................................................................................................................ 45
v
Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje .............................................................................................................. 48
Sprječavanje oštećenja od elektrostatičkog pražnjenja ..................................................................................... 48
Načini uzemljenja ................................................................................................................................................. 48
Dodatak C Smjernice za otvaranje računara, redovno održavanje i pripremu za transport .................................... 49
Smjernice za rad računara i redovno održavanje ................................................................................................ 49
Mjere opreza prilikom rukovanja optičkim pogonom ......................................................................................... 50
Rad ..................................................................................................................................................... 50
Čišćenje .............................................................................................................................................. 50
Sigurnosti .......................................................................................................................................... 50
Priprema za transport ......................................................................................................................................... 50
Dodatak D Pristupačnost ................................................................................................................................ 51
Podržane pomoćne tehnologije .......................................................................................................................... 51
Kontaktiranje podrške ......................................................................................................................................... 51
Indeks ............................................................................................................................................................ 52
vi
1
Karakteristike proizvoda
Karakteristike standardne konfiguracije
Karakteristike se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Da biste dobili podršku i pomoć i da biste saznali
više o hardveru i softveru koji je instaliran na vašem modelu računara, pokrenite uslužni program HP Support
Assistant.
NAPOMENA: Ovaj model računara može se koristiti u uspravnom (tower) ili vodoravnom (stolni) položaju.
Karakteristike standardne konfiguracije
1
Komponente na prednjoj ploči
Konfiguracija pogona može biti različita od modela do modela. Na nekim modelima postoji okvir koji pokriva
ležište tankog optičkog pogona.
Komponente na prednjoj ploči
1
Tanki optički pogon (opcionalno)
6
USB 2.0 priključak s funkcijom HP Sleep and Charge
(HP stanje mirovanja i punjenje)
2
Čitač SD kartica (opcionalno)
7
Audio-izlaz (slušalice)
3
Priključak za punjenje USB Type-C
8
Kombinirana utičnica za audio ulaz (mikrofon)/audio
izlaz (slušalice)
4
USB 3.x priključci (2)
9
Lampica aktivnosti tvrdog diska
5
Priključak USB 2.0
10
Dugme za napajanje
NAPOMENA: Lampica dugmeta za napajanje obično je bijele boje kada je napajanje uključeno. Ako treperi u crvenoj boji
onda postoji problem s računarom i prikazuje dijagnostički kod. Da biste protumačili kod pogledajte Vodič za održavanje i
servisiranje.
2
Poglavlje 1 Karakteristike proizvoda
Komponente na stražnjoj ploči
Komponente na stražnjoj ploči
1
Utičnica za audio ulaz
6
DisplayPort poveznici za monitor (2)
2
Serijski priključak (opcionalno)
7
Opcionalni priključak
3
RJ-45 (mrežna) utičnica
8
USB 2.0 priključci (2)
4
Poveznik kabla za napajanje
9
USB 3.x priključci (4)
5
Utičnica audio izlaza za audio uređaje s vlastitim
napajanjem
NAPOMENA:
Na vašem modelu mogu biti dostupni dodatni opcionalni priključci od kompanije HP.
Kada se uređaj uključi u bilo koju utičnicu za zvuk, na ekranu monitora se pojavljuje dijaloški okvir s pitanjem želite li tu utičnicu
koristiti za mikrofon ili slušalice. Utičnice također možete uvijek ponovo konfigurirati dvostrukim klikom na ikonu Audio Manager
na Windows programskoj traci.
Kada se grafička kartica instalira u jedan od utora na matičnoj ploči, mogu se koristiti priključci za video na grafičkoj kartici i/ili
integriranoj grafičkoj kartici na matičnoj ploči. Određena grafička kartica koja je instalirana i konfiguracija softvera određuju
ponašanje.
Grafika na matičnoj ploči se može onemogućiti promjenom postavki u programu BIOS F10 Setup.
Lokacija serijskog broja
Svaki računar ima jedinstveni serijski broj i ID broj proizvoda koji se nalaze na vanjskom dijelu računara. Neka
ti brojevi budu uvijek dostupni u slučaju kada se za pomoć obraćate službi za podršku kupcima.
Komponente na stražnjoj ploči
3
2
Nadogradnja hardvera
Funkcije za servisiranje
Računar ima funkcije kojima su olakšani nadogradnja i servisiranje. Za neke postupke instalacije koji su
opisani u ovom poglavlju potreban je odvijač Torx T15 ili odvijač sa ravnim vrhom.
Upozorenja i oprez
Prije nadogradnje obavezno pročitajte sva relevantna uputstva i upozorenja u ovom vodiču.
OPOMENA!
Da biste smanjili rizik od povreda uzrokovanih strujnim udarom, vrelom površinom ili požarom:
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i pustite da se unutrašnje komponente sistema
ohlade prije nego što ih dotaknete.
Ne uključujte poveznike za telekomunikacije i telefon u utičnicu kontrolora mrežnog interfejsa (NIC).
Nemojte onemogućiti utikač za uzemljenje na kablu za napajanje. Utikač za uzemljenje je važna sigurnosna
osobina.
Umetnite kabl za napajanje u uzemljenu utičnicu koja je lako dostupna u svakom trenutku.
Da biste umanjili rizik od teških povreda, pročitajte Vodič o sigurnosti i ugodnom radu. U njemu se opisuje
ispravno postavljanje radne stanice, položaj tijela te zdravstvene i radne navike korisnika računara. Dokument
Vodič o sigurnosti i ugodnom radu također sadrži važne informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti. Vodič
o sigurnosti i ugodnom radu se nalazi na web lokaciji na http://www.hp.com/ergo.
OPOMENA!
Sadrži pokretne dijelove pod naponom.
Isključite napajanje opreme prije nego što uklonite poklopac.
Poklopac vratite na mjesto i pričvrstite ga prije nego što opremu ponovo uključite u struju.
VAŽNO: Statički elektricitet može oštetiti električne komponente računara ili opcionalnu opremu. Prije
početka navedenih postupaka, obavezno otklonite statički elektricitet dodirivanjem uzemljenog metalnog
predmeta. Za više informacija pogledajte Elektrostatičko pražnjenje na strani 48.
Kada je računar priključen na izvor napajanja naizmjeničnom strujom, matična ploča se uvijek nalazi pod
naponom. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti, prije otvaranja računara iskopčajte kabl za
napajanje iz izvora napajanja.
4
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Uklanjanje pristupne ploče računara
Da biste mogli pristupiti unutrašnjim komponentama, morate ukloniti pristupnu ploču.
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja i položite.
6.
Gurnite ručicu za otpuštanje pristupne ploče ulijevo (1) tako da se pričvrsti na svoje mjesto. Zatim
povucite ručicu pristupne ploče unazad (2), a zatim podignite i izvucite ploču iz računara (3).
Uklanjanje pristupne ploče računara
5
Vraćanje pristupne ploče računara
Vodite računa da ručica pristupne ploče bude pričvršćena na svom mjestu, a zatim postavite pristupnu ploču
na računar (1) i gurnite ploču prema naprijed (2). Ručica za otpuštanje će se automatski pomjeriti prema
nazad udesno i pristupnu ploču pričvrstiti na svoje mjesto.
6
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Uklanjanje prednjeg okvira
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja i položite.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara. Pogledajte Uklanjanje pristupne ploče računara na strani 5.
7.
Podignite tri jezička na gornjoj strani okvira (1), a zatim rotirajte okvir da ga uklonite sa šasije (2).
Uklanjanje prednjeg okvira
7
Uklanjanje okvira za tanki optički pogon
Na nekim modelima poklopac okvira pokriva ležište tankog optičkog pogona. Uklonite poklopac okvira prije
nego što instalirate optički pogon. Da biste uklonili poklopac okvira:
1.
Uklonite pristupnu ploču računara i prednji okvir.
2.
Zatim na lijevoj strani poklopca pritisnite jezičak prema unutra (1), a zatim rotirajte poklopac da ga
uklonite s prednjeg okvira (2).
Vraćanje prednjeg okvira
Tri kukice na donjoj strani okvira umetnite u četvrtaste otvore na šasiji (1), a zatim rotirajte gornju stranu
okvira da ga postavite na šasiju (2) i uklopite ga na mjesto.
8
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Uklanjanje i postavljanje opcionalnog filtera prašine na prednji
okvir
Neki modeli su opremljeni opcionalnim filterom prašine na prednjim okviru. Filter prašine morate povremeno
čistiti kako nakupljena prašina na filteru ne bi ometala protok zraka kroz računar.
NAPOMENA: Opcionalni filter prašine za prednji okvir može se nabaviti od kompanije HP.
Da uklonite, očistite i vratite filter prašine:
1.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
2.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
NAPOMENA: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
3.
Da biste uklonili filter prašine, na mjestima gdje se nalaze jezičci (prikazano ispod), prstima odvojite
filter od prednjeg okvira.
4.
Za čišćenje prašine s filtera, koristite mekanu četku ili krpu. Ukoliko je puno zaprljan, filter isperite
vodom.
Uklanjanje i postavljanje opcionalnog filtera prašine na prednji okvir
9
10
5.
Da biste filter prašine vratili na svoje mjesto, pritisnite jako prednji okvir na mjestima gdje se nalaze
jezičci (prikazano ispod).
6.
Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Promjena iz vodoravnog (desktop) u uspravni (tower) položaj
Small Form Factor računar se može koristiti u uspravnom (tower) položaju uz opcionalno postolje koje se
može kupiti od kompanije HP.
NAPOMENA: Da biste učvrstili računar u uspravnom (tower) položaju, HP preporučuje upotrebu opcionalnog
postolja za taj položaj.
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne uređaje koji onemogućavaju pomjeranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Okrenite računar tako da njegova desna strana bude okrenuta prema dolje, i postavite računar u
opcionalno postolje.
6.
Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
NAPOMENA: Neka sa svake strane računara bude najmanje 10,2 centimetra (4 inča) slobodnog
prostora koji ničim nije zakrčen.
7.
Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani prije nego što je računar pomjeren.
Promjena iz vodoravnog (desktop) u uspravni (tower) položaj
11
Poveznici na matičnoj ploči
Pogledajte sljedeću ilustraciju i tabelu kako biste prepoznali poveznike na matičnoj ploči vašeg modela.
12
Stav
ka
Poveznik na matičnoj ploči
Oznaka na matičnoj
ploči
Boja
Komponenta
1
PCI Express x16 reduciran na x4
X4PCIEXP
Bijela
Kartica za proširenje
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
Crni
Kartica za proširenje
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
Crni
Kartica za proširenje
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
Crni
Kartica za proširenje
5
DIMM4 (Kanal A)
DIMM4
Bijela
Memorijski modul
6
DIMM3 (Kanal A)
DIMM3
Crni
Memorijski modul
7
DIMM2 (Kanal B)
DIMM2
Bijela
Memorijski modul
8
DIMM1 (Kanal B)
DIMM1
Crni
Memorijski modul
9
M.2 WLAN
WLAN
Crni
M.2 WLAN kartica
10
Baterija
BAT
Crni
Baterija
11
SATA 3.0
SATA0
Tamno plava
Primarni tvrdi disk
12
SATA 3.0
SATA3
Svijetlo plava
Bilo koji SATA uređaj osim primarnog
tvrdog diska
13
SATA 3.0
SATA1
Svijetlo plava
Bilo koji SATA uređaj osim primarnog
tvrdog diska
14
M.2 SSD
SSD
Crni
M.2 SSD kartica za pohranu
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Nadogradnja memorije sistema
Računar se isporučuje s dualnim rednim memorijskim modulima (DIMM) sa sinhronom memorijom
dinamičkog nasumičnog pristupa s dvostrukom brzinom podataka 4. generacije (DDR4-SDRAM).
U utičnicama za memoriju na matičnoj ploči nalazi se najmanje jedan unaprijed instalirani memorijski modul.
Da biste iskoristili maksimalnu podršku za memoriju, u matičnu ploču možete ubaciti do 64 GB memorije u
dvokanalnom načinu rada visokih performansi.
Da bi sistem ispravno radio, DIMM memorije moraju imati sljedeće specifikacije:
●
Industrijski standard s 288 kontakata
●
Usklađenost s non-ECC PC4-19200 DDR4-2400 bez međumemorije
●
1,2 v DDR4 SDRAM memorijski moduli
●
CAS latencija 17 DDR4 2400 MHz (17-17-17 vrijeme)
●
Obavezne JEDEC SPD informacije
Računar podržava sljedeće:
●
Tehnologije non-ECC memorije od 512 mb, 1 Gb, 2 Gb i 4 Gb
●
Jednostrani i dvostrani memorijski moduli
●
Memorijski moduli konstruirani s x8 i x16 DDR uređajima. Nisu podržani memorijski moduli konstruirani
s x4 SDRAM memorijom
NAPOMENA: Sistem neće raditi ispravno ako instalirate memorijske module koji nisu podržani.
Instaliranje memorijskog modula
Na matičnoj ploči postoje četiri utičnice za memoriju, dvije utičnice po kanalu. Utičnice su označene sa DIMM1,
DIMM2, DIMM3 i DIMM4. Utičnice DIMM1 i DIMM2 rade u memorijskom kanalu B. Utičnice DIMM3 i DIMM4 rade
u memorijskom kanalu A.
Sistem će automatski raditi na jednom kanalu, dva kanala ili u fleksibilnom režimu, u zavisnosti od toga kako
su DIMM memorije instalirane.
NAPOMENA: Konfiguracije s jednokanalnom i neuravnoteženom dvokanalnom memorijom imat će slabije
performanse grafičke karte.
●
Sistem će raditi na jednom kanalu ako su DIMM utičnice popunjene samo u jednom kanalu.
●
Sistem će raditi u efikasnijem dvokanalnom režimu ako je ukupan kapacitet DIMM memorije u kanalu A
jednak kapacitetu DIMM memorije u kanalu B. Tehnologija i širina uređaja mogu varirati između kanala.
Na primjer, ako se u kanalu A nalaze dvije DIMM memorije od po 1 GB, a u kanalu B jedna DIMM memorija
od 2 GB, sistem će raditi u dvokanalnom načinu rada.
●
Sistem će raditi u fleksibilnom režimu ako kapacitet DIMM memorije u kanalu A nije jednak kapacitetu
DIMM memorije u kanalu B. U fleksibilnom režimu, kanal koji je popunjen s najmanjom količinom
memorije definiše ukupnu količinu memorije koja je dodijeljena na dva kanala, a ostatak je dodijeljen
jednom kanalu. Za optimalnu brzinu, kanale treba uravnotežiti tako da se najveća količina memorije
rasporedi između dva kanala. Ako jedan kanal ima više memorije od drugog, veću količinu treba dodijeliti
kanalu A. Na primjer, ako u utičnice ubacite jednu DIMM memoriju od 2 GB i tri DIMM memorije od po 1
GB, u kanalu A se treba nalaziti jedna DIMM memorija od 2 GB DIMM i jedna DIMM memorija od 1 GB
Nadogradnja memorije sistema
13
DIMM, a u kanalu B se trebaju nalaziti ostale dvije DIMM memorije od po 1 GB. S takvom konfiguracijom,
4 GB će raditi dvokanalno a 1 GB će raditi jednokanalno.
●
U bilo kojem režimu rada maksimalna radna brzina se određuje prema najsporijoj DIMM memoriji u
sistemu.
VAŽNO: Prije dodavanja ili uklanjanja memorijskih modula morate isključiti kabl za napajanje i sačekati
približno 30 sekundi kako bi se struja ispraznila. Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek
prisutan u matičnoj ploči sve dok je sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Dodavanjem ili
uklanjanjem memorijskih modula pod naponom može se uzrokovati nepopravljiva šteta na memorijskim
modulima ili matičnoj ploči.
Priključnice za memorijske module imaju pozlaćene metalne kontakte. Prilikom nadogradnje memorije, važno
je koristiti memorijske module s pozlaćenim metalnim kontaktima kako bi se spriječila korozija i/ili oksidacija
koja nastaje zbog doticanja metala koji međusobno nisu kompatibilni.
Statički elektricitet može oštetiti elektronske komponente računara ili opcionalne kartice. Prije početka
navedenih postupaka, obavezno otklonite statički elektricitet dodirivanjem uzemljenog metalnog predmeta.
Za više informacija pogledajte Elektrostatičko pražnjenje na strani 48.
Prilikom rukovanja memorijskim modulom, vodite računa da ne oštetite kontakte. Ukoliko se to desi, može se
oštetiti modul.
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Prije dodavanja ili uklanjanja memorijskih modula morate isključiti kabl za napajanje i sačekati
približno 30 sekundi kako bi se struja ispraznila. Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek
prisutan u matičnoj ploči sve dok je sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Dodavanjem ili
uklanjanjem memorijskih modula pod naponom može se uzrokovati nepopravljiva šteta na memorijskim
modulima ili matičnoj ploči.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
OPOMENA! Da biste smanjili rizik od povreda uzrokovanih toplim površinama, pustite da se unutrašnje
komponente sistema ohlade prije nego što ih dodirnete.
14
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
7.
Otvorite oba zasuna utičnice memorijskog modula (1) i umetnite memorijski modul u utičnicu (2).
Gurnite modul u utičnicu i vodite računa da u potpunosti bude ubačen i pravilno postavljen. Vodite
računa da su zasuni zatvoreni (3).
NAPOMENA: Memorijski modul se može instalirati samo na jedan način. Uparite urez modula s
jezičkom memorijske priključnice.
Ispunite prvo crne DIMM utičnice prije nego što ispunite bijele DIMM utičnice.
Za maksimalne performanse, utičnice ispunite tako da se kapacitet memorije rasporedi što je moguće
ravnomjernije između kanala A i kanala B.
8.
Ponovite korak 7 kako biste instalirali dodatne module.
9.
Vratite pristupnu ploču računara na svoje mjesto.
10. Ako je računar bio postavljen na postolje, vratite postolje.
11. Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar. Računar bi trebao
automatski prepoznati dodanu memoriju.
12. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani nakon što je pristupna ploča bila uklonjena.
Nadogradnja memorije sistema
15
Uklanjanje ili instaliranje kartice za proširenje
Računar ima dvije PCI Express x1 utičnice za proširenje, jedna PCI Express x16 utičnica za proširenje i jedna PCI
Express x16 utičnica za proširenje koja je reducirana na utičnicu x4.
NAPOMENA: PCI Express utičnice podržavaju samo kartice tankog profila.
U PCI Express x16 utičnicu možete instalirati PCI Express x1, x4, x8 ili x16 karticu za proširenje.
Za konfiguracije sa dvije grafičke kartice, prva (primarna) kartica mora biti instalirana u PCI Express x16
utičnicu koja NIJE reducirana na x4.
Da biste uklonili, zamijenili ili dodali karticu za proširenje:
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Na matičnoj ploči pronađite odgovarajuću slobodnu utičnicu za proširenje i odgovarajući utor za
proširenje na stražnjoj strani šasije računara.
8.
Otpustite zasun držača poklopca utora koji pričvršćava poklopac utora tako što ćete podići jezičak
zasuna i rotirati zasun u položaj za otvaranje.
9.
Prije instaliranja kartice za proširenje uklonite poklopac utora za proširenje ili postojeću karticu za
proširenje.
NAPOMENA: Prije uklanjanja instalirane kartice za proširenje, iskopčajte sve kablove koji su povezani s
karticom za proširenje.
16
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
a.
Ukoliko karticu za proširenje instalirate u slobodnu utičnicu, uklonite odgovarajući poklopac utora
za proširenje na stražnjem dijelu šasije. Poklopac utora povucite ravno prema gore i izvucite ga iz
šasije.
b.
Ako uklanjate PCI Express x1 karticu, držite karticu sa strana i pažljivo je ljuljajte naprijed nazad
dok se poveznici ne oslobode iz utičnice. Da biste uklonili karticu, podignite je ravno (1), a zatim je
izvucite iz šasije (2). Vodite računa da karticu ne ogrebete o druge komponente.
Uklanjanje ili instaliranje kartice za proširenje
17
c.
Ako uklanjate PCI Express x16 karticu, povucite ručicu držača na stražnjoj strani utičnice za
proširenje od kartice (1) i pažljivo ljuljajte karticu naprijed-nazad dok se poveznici ne oslobode iz
utičnice. Da biste uklonili karticu, podignite je ravno (2), a zatim je izvucite iz šasije (3). Vodite
računa da karticu ne ogrebete o druge komponente.
10. Uklonjenu karticu pohranite u antistatičko pakovanje.
11. Ako ne instalirate novu karticu za proširenje, postavite poklopac utora za proširenje kako biste zatvorili
otvoreni utor.
VAŽNO: Nakon uklanjanja kartice za proširenje, morate je zamijeniti novom karticom ili poklopcem
utora za proširenje radi ispravnog hlađenja unutrašnjih komponenti za vrijeme rada.
12. Da biste instalirali novu karticu za proširenje, držite karticu iznad utičnice za proširenje na matičnoj ploči
i pomjerite karticu prema stražnjem dijelu šasije (1) tako da donja strana spone na kartici ulegne u mali
utor na šasiji. Pritisnite karticu u utičnicu za proširenje na matičnoj ploči (2).
NAPOMENA: Prilikom instaliranja kratice za proširenje, karticu pritisnite jako kako bi se cijeli poveznik
pravilno postavio u utičnicu kartice za proširenje.
18
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
13. Rotirajte zasun držača poklopca utora da ga vratite na svoje mjesto kako biste pričvrstili karticu za
proširenje.
14. Ako je potrebno, vanjske kablove povežite s instaliranom karticom. Ako je potrebno, unutrašnje kablove
povežite s matičnom pločom.
15. Vratite pristupnu ploču računara na svoje mjesto.
16. Ako je računar bio postavljen na postolje, vratite postolje.
17. Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
18. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani nakon što je pristupna ploča bila uklonjena.
19. Ako je potrebno, ponovo konfigurirajte računar.
Položaji pogona
Položaji pogona
1
Ležište sekundarnog tvrdog diska 3,5 inča
2
Ležište primarnog tvrdog diska 3,5 inča
3
Ležište tvrdog diska 2,5 inča
Položaji pogona
19
Položaji pogona
4
Ležište tankog optičkog pogona 9,5 mm
NAPOMENA: Konfiguracija pogona na vašem računaru može se razlikovati od iznad
prikazane konfiguracije pogona.
Uklanjanje i instaliranje pogona
Prilikom instaliranja pogona, slijedite ove smjernice:
●
Primarni serijski ATA (SATA) tvrdi disk mora biti priključen na tamno plavi primarni SATA poveznik na
matičnoj ploči označen sa SATA0.
●
Priključite sekundarne tvrde diskove i optičke pogone na jedan od svijetlo plavih SATA priključaka na
matičnoj ploči (sa oznakom SATA1 i SATA3).
VAŽNO:
Da ne biste izgubili ono što ste radili i oštetili računar ili pogon:
Prilikom umetanja ili uklanjanja pogona, pravilno isključite operativni sistem, isključite računar i iskopčajte
kabl za napajanje. Nemojte uklanjati disk dok je računar uključen ili u stanju mirovanja.
Prije rukovanja diskom, vodite računa da nemate naboj statičkog elektriciteta. Prilikom rukovanja diskom,
nemojte dodirivati poveznik. Za više informacija o sprječavanju štete od elektrostatičkog pražnjenja,
pogledajte Elektrostatičko pražnjenje na strani 48.
Pažljivo rukujte pogonom; nemojte da vam ispadne.
Nemojte koristiti pretjeranu silu prilikom umetanja diska.
Nemojte tvrdi disk izlagati tečnostima, izrazito visokim temperaturama ili proizvodima koji stvaraju
magnetno polje, kao što su monitori ili zvučnici.
Ako pogon morate poslati poštom, stavite ga u zaštitnu kovertu sa zračnim jastučićima i označite paket kao
"Lomljivo": Rukujte pažljivo."
20
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Uklanjanje tankog optičkog pogona 9,5 mm
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Iz stražnjeg dijela optičkog pogona iskopčajte kabl za napajanje (1) i kabl za prijenos podataka (2).
VAŽNO:
kabl.
Kada uklanjanje kablove, umjesto kabla povucite jezičak ili poveznik kako ne biste oštetili
Uklanjanje i instaliranje pogona
21
8.
22
Zeleni zasun za otpuštanje na desnoj stražnjoj strani diska gurnite prema sredini diska (1), a zatim disk
gurnite prema naprijed i izvucite ga iz ležišta (2).
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Instaliranje tankog optičkog pogona 9,5 mm
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Ukoliko tanki optički pogon instalirate u ležište koje je zatvoreno poklopcem okvira, uklonite prednji
okvir, a zatim uklonite poklopac okvira. Za više informacija pogledajte Uklanjanje okvira za tanki optički
pogon na strani 8.
8.
Malu iglu na zasunu za otpuštanje poravnajte s malim otvorom sa strane pogona i čvrsto pritisnite zasun
na pogon.
Uklanjanje i instaliranje pogona
23
9.
Optički pogon gurnite kroz prednji okvir, do kraja u ležište (1) tako da se zasun na stražnjoj strani pogona
pričvrsti (2).
10. Priključite kabl za napajanje (1) i kabl za prijenos podataka (2) na stražnju stranu diska.
11. Suprotni kraj kabla za prijenos podataka povežite na jedan od svijetlo plavih SATA poveznika na matičnoj
ploči označenih sa SATA1 ili SATA3.
NAPOMENA: Da biste vidjeli ilustraciju poveznika za pogone na matičnoj ploči, pogledajte Poveznici na
matičnoj ploči na strani 12.
12. Vratite prednji okvir na svoje mjesto ako je bio uklonjen.
13. Vratite pristupnu ploču računara na svoje mjesto.
14. Ako je računar bio postavljen na postolje, vratite postolje.
15. Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
16. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani nakon što je pristupna ploča bila uklonjena.
24
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Uklanjanje tvrdog diska od 3,5 inča
NAPOMENA: Prije nego što uklonite stari tvrdi disk, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka sa starog
tvrdog diska tako da podatke možete prebaciti na novi tvrdi disk.
Postoje dva ležišta tvrdog diska od 3,5 inča. Postupak za uklanjanje tvrdog diska od 3,5 inča je isti za svako
ležište pogona.
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Iz stražnjeg dijela tvrdog diska iskopčajte kabl za napajanje (1) i kabl za prijenos podataka (2).
Uklanjanje i instaliranje pogona
25
26
8.
Ručicu za otpuštanje pored stražnjeg dijela tvrdog diska povucite prema vani (1). Dok povlačite ručicu za
otpuštanje, podignite stražnji kraj diska (2), a zatim prednju stranu diska gurnite prema nazad i
podignite ga iz ležišta (3).
9.
Uklonite četiri vijka za montažu (po dva na obje strane) iz starog diska. Ti vijci će vam trebati ako budete
instalirali novi disk.
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Instaliranje tvrdog diska od 3,5 inča
NAPOMENA: Postoje dva ležišta tvrdog diska od 3,5 inča. Postupak za instaliranje tvrdog diska od 3,5 inča je
isti za svako ležište pogona.
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Postavite vijke za montažu s obje strane tvrdog diska koristeći standardne srebrno-plave vijke za
montažu 6-32.
NAPOMENA: Ako vršite zamjenu diska od 3,5 inča, vijke za montažu sa starog tvrdog diska prebacite
na novi tvrdi disk.
Ako dodajete drugi tvrdi disk od 3,5 inča, dodatne vijke za montažu možete kupiti od kompanije HP.
●
Postavite četiri srebrno-plava vijka za montažu 6-32 (po dva sa svake strane diska).
●
U ležište pogona od 3,5 inča možete instalirati i tvrdi disk od 2,5 inča s adapterom nosača koji je
sličan ispod prikazanom primjeru.
–
Gurnite disk od 2,5 inča u adapter nosača od 3,5 inča.
Uklanjanje i instaliranje pogona
27
–
28
Pričvrstite disk u adapter nosača za ležište tako što ćete četiri crna M3 vijka za adapter
nosača postaviti kroz proreze nosača u disk.
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
–
8.
Postavite četiri srebrno-plava vijka za montažu 6-32 u adapter nosača (po dva s obje strane
nosača).
Poravnajte vijke za montažu na prednjoj strani tvrdog diska s utorima okvira za pogon i pritisnite
prednju stranu diska prema dolje i naprijed u ležište (1). Zatim, stražnju stranu diska pritisnite prema
dolje u ležište pogona (2) kako biste ga pričvrstili.
Uklanjanje i instaliranje pogona
29
9.
Priključite kabl za napajanje (1) i kabl za prijenos podataka (2) na stražnji dio tvrdog diska.
NAPOMENA: Ukoliko je tvrdi disk od 3,5 inča primarni disk, drugi kraj kabla za prijenos podataka
povežite na tamno plavi SATA poveznik na matičnoj ploči s oznakom SATA0. Ukoliko je pogon sekundarni
tvrdi disk, drugi kraj kabla za prijenos podataka povežite na jedan od svijetlo plavih SATA poveznika na
matičnoj ploči.
10. Vratite pristupnu ploču računara na svoje mjesto.
11. Ako je računar bio postavljen na postolje, vratite postolje.
12. Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
13. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani nakon što je pristupna ploča bila uklonjena.
30
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Uklanjanje tvrdog diska od 2,5 inča
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Uklonite prednji okvir.
8.
Rotirajte okvir za pogon u uspravan položaj.
Uklanjanje i instaliranje pogona
31
9.
Iz stražnjeg dijela tvrdog diska iskopčajte kabl za napajanje (1) i kabl za prijenos podataka (2).
10. Ručicu za otpuštanje na stražnjem dijelu tvrdog diska povucite prema vani (1). Zatim gurnite disk nazad
dok se ne zaustavi i povucite ga dolje, i vani prema izlazu (2).
11. Ukoliko instalirate novi disk, pogledajte Instaliranje tvrdog diska od 2,5 inča na strani 33. Ukoliko ne
instalirate novi disk, rotirajte okvir za pogon prema dolje, a prednji okvir i pristupnu ploču vratite na
svoje mjesto.
32
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Instaliranje tvrdog diska od 2,5 inča
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Uklonite prednji okvir.
8.
Postavite četiri crno-plava M3 vijka za montažu (po dva sa svake strane diska).
NAPOMENA: M3 vijci za metričku montažu mogu se kupiti od kompanije HP.
Kada mijenjate disk, prebacite četiri vijka za montažu sa starog diska na novi.
Uklanjanje i instaliranje pogona
33
9.
Rotirajte okvir za pogon u uspravan položaj.
10. Vijke za montažu poravnajte s J-utorima na stranama ležišta pogona. Pritisnite disk u ležište pogona, a
zatim gurnite disk prema naprijed dok se uklopi na svoje mjesto.
34
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
11. Priključite kabl za napajanje (1) i kabl za prijenos podataka (2) na stražnji dio tvrdog diska.
NAPOMENA: Ukoliko je tvrdi disk od 2,5 inča primarni pogon, drugi kraj kabla za prijenos podataka
povežite na tamno plavi SATA poveznik na matičnoj ploči s oznakom SATA0. Ukoliko je pogon sekundarni
tvrdi disk, drugi kraj kabla za prijenos podataka povežite na jedan od svijetlo plavih SATA poveznika na
matičnoj ploči.
12. Rotirajte okvir nazad u njegov normalni položaj.
VAŽNO:
Pazite da ne prikliještite kablove ili žice prilikom rotiranja okvira za pogon prema dolje.
13. Vratite prednji okvir na svoje mjesto.
14. Vratite pristupnu ploču računara na svoje mjesto.
15. Ako je računar bio postavljen na postolje, vratite postolje.
Uklanjanje i instaliranje pogona
35
16. Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
17. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani nakon što je pristupna ploča bila uklonjena.
Uklanjanje i instaliranje M.2 SSD kartice za pohranu
NAPOMENA: Računar podržava M.2 SSD kartice 2230 i 2280.
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
36
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Uklonite prednji okvir.
8.
Rotirajte okvir za pogon u uspravan položaj.
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
9.
Da biste uklonili M.2 SSD karticu, uklonite vijak kojim je kartica pričvršćena (1), podignite kraj kartice (2),
a zatim karticu izvucite iz poveznika na matičnoj ploči (3).
10. Da biste instalirali M.2 SSD karticu, držite karticu pod uglom od oko 30° i kontakte kartice gurnite u
poveznik na matičnoj ploči (1). Pritisnite drugi kraj kartice prema dolje (2), a zatim vijkom pričvrstite
karticu (3).
Uklanjanje i instaliranje pogona
37
11. Rotirajte okvir nazad u njegov normalni položaj.
VAŽNO:
Pazite da ne prikliještite kablove ili žice prilikom rotiranja okvira za pogon prema dolje.
12. Vratite prednji okvir na svoje mjesto.
13. Vratite pristupnu ploču računara na svoje mjesto.
14. Ako je računar bio postavljen na postolje, vratite postolje.
15. Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
16. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani nakon što je pristupna ploča bila uklonjena.
38
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
Postavljanje sigurnosne brave
Sigurnosna brava prikazana u nastavku može se koristiti za zaštitu računara.
Brava kabla
Katanac
Postavljanje sigurnosne brave
39
HP Business PC sigurnosna brava V2
Sigurnosna brava V2 za HP PC računare je projektovana kako bi se pričvrstili svi uređaji na vašoj radnoj stanici.
40
1.
Spojite spojnicu sigurnosnog kabla za radnu površinu koristeći vijke koji odgovaraju vašem okruženju
(vijci se ne isporučuju) (1), a zatim uklopite poklopac na platformu spojnice kabla (2).
2.
Omotajte sigurnosni kabl oko nepokretnog predmeta.
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
3.
Provucite sigurnosni kabl kroz spojnicu sigurnosnog kabla.
4.
Razdvojite dvije poluge brave monitora i umetnite sigurnosnu bravu u sigurnosni utor na stražnjoj strani
monitora (1), spojite poluge kako biste pričvrstili bravu (2), a zatim vodilicu kabla gurnite kroz sredinu
brave monitora (3).
Postavljanje sigurnosne brave
41
42
5.
Gurnite sigurnosni kabl kroz sigurnosnu vodilicu postavljenu na monitoru.
6.
Spojite spojnicu za kablove dodatne opreme za radnu površinu koristeći vijak koji odgovara vašem
okruženju (vijak se ne isporučuje) (1), a zatim kablove dodatne opreme postavite u osnovu spojnice (2).
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
7.
Provucite sigurnosni kabl kroz otvore spojnice za kablove dodatne opreme.
8.
Bravu pričvrstite za šasiju koristeći priloženi vijak.
Postavljanje sigurnosne brave
43
9.
Umetnite utikač sigurnosnog kabla u bravu (1) i pritisnite dugme (2) kako biste zaključali bravu. Da biste
otključali bravu koristite priloženi ključ.
10. Kada završite sve korake, svi uređaji u vašoj radnoj stanici će biti osigurani.
44
Poglavlje 2 Nadogradnja hardvera
A
Zamjena baterije
Baterija koja se isporučuje uz računar napaja aktuelni sat. Prilikom zamjene baterije koristite bateriju koja je
jednaka bateriji koja je prvobitno instalirana u računaru. Računar se isporučuje s litijumskom pločastom
baterijom jačine 3 v.
OPOMENA! Računar sadrži unutrašnju bateriju s litijum-mangan dioksidom. Postoji rizik od požara i
opekotina ako se baterijom ne rukuje pravilno. Kako biste smanjili rizik od teških povreda:
Ne pokušavajte ponovo napuniti bateriju.
Ne izlažite je temperaturama većim od 60° C (140° F).
Nemojte je rastavljati, razbijati, bušiti, spajati vanjske kontakte ili je bacati u vatru ili vodu.
Bateriju zamijenite isključivo s HP rezervnom baterijom namijenjenom za ovaj proizvod.
VAŽNO: Prije zamjene baterije važno je napraviti rezervnu kopiju računarskih postavki CMOS-a. Kada se
baterija ukloni ili zamjeni, postavke CMOS-a bit će izbrisane.
Statički elektricitet može oštetiti elektronske komponente računara ili opcionalnu opremu. Prije početka
navedenih postupaka, obavezno otklonite statički elektricitet dodirivanjem uzemljenog metalnog predmeta.
NAPOMENA: Trajanje litijumske baterije može se produžiti tako što ćete računar uključiti u utičnicu za
naizmjeničnu struju. Litijumska baterija se koristi samo kada računar NIJE priključen na napajanje
naizmjeničnom strujom.
HP podstiče potrošače da recikliraju korištene dijelove elektronskog hardvera, originalnih HP-ovih štampanih
ploča i baterija koje se mogu puniti. Za više informacija o programu recikliranja, pogledajte
http://www.hp.com/recycle.
1.
Uklonite/deaktivirajte sve sigurnosne elemente koji onemogućavaju otvaranje računara.
2.
Uklonite iz računara sve uklonjive medije kao što su kompakt disk ili USB flash pogon.
3.
Isključite računar pravilno putem operativnog sistema i isključite sve periferne uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju i isključite sve periferne uređaje.
VAŽNO: Bez obzira je li računar uključen ili ne, napon je uvijek prisutan u matičnoj ploči sve dok je
sistem uključen u utičnicu za naizmjeničnu struju. Da biste spriječili oštećenja unutrašnjih komponenti,
prije otvaranja računara iskopčajte kabl za napajanje iz izvora napajanja.
5.
Ako je računar postavljen na postolje, sklonite ga s postolja.
6.
Uklonite pristupnu ploču računara.
7.
Pronađite bateriju i držač baterije na matičnoj ploči.
NAPOMENA: Na nekim modelima računara, potrebno je ukloniti neku unutrašnju komponentu kako
biste pristupili bateriji.
8.
U zavisnosti od tipa držača baterije na matičnoj ploči, da biste zamijenili bateriju pratite sljedeća
uputstva.
Tip 1
a.
Podignite bateriju iz držača.
45
b.
Gurnite zamjensku bateriju u položaj tako da pozitivna strana bude okrenuta prema gore. Držač
baterije automatski pričvrsti bateriju u pravilan položaj.
Tip 2
a.
Da biste otpustili bateriju iz držača, stisnite metalnu sponu koja se proteže preko jednog kraja
baterije. Kada baterija iskoči, podignite je (1).
b.
Da biste umetnuli novu bateriju, gurnite jednu stranu zamjenske baterije ispod otvora držača tako
da pozitivna strana bude okrenuta prema gore. Drugu ivicu pritisnite prema dolje dok spona ne
poklopi gornju ivicu baterije (2).
Tip 3
a.
46
Povucite sponu (1) koja drži bateriju na mjestu i uklonite bateriju (2).
Dodatak A Zamjena baterije
b.
Umetnite novu bateriju i postavite sponu na svoje mjesto.
NAPOMENA: Nakon zamjene baterije, koristite sljedeće korake kako biste dovršili postupak.
9.
Vratite pristupnu ploču računara na svoje mjesto.
10. Ako je računar bio postavljen na postolje, vratite postolje.
11. Ponovo povežite kabl za napajanje i sve vanjske uređaje, a zatim uključite računar.
12. Koristite Computer Setup (Podešavanje računara) kako biste ponovo podesili datum i vrijeme, lozinke i
sva posebna podešavanja sistema.
13. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili deaktivirani nakon što je pristupna ploča bila uklonjena.
47
B
Elektrostatičko pražnjenje
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prsta ili drugog provodnika može oštetiti matičnu ploču ili druge uređaje
osjetljive na statički elektricitet. Takva šteta može skratiti očekivani radni vijek uređaja.
Sprječavanje oštećenja od elektrostatičkog pražnjenja
Da biste spriječili oštećenje od elektrostatičkog pražnjenja, poštujte sljedeće mjere opreza:
●
Izbjegavajte kontakt rukama tako što ćete proizvode prenositi u antistatičkoj ambalaži.
●
Dijelove koji su osjetljivi na elektrostatičko pražnjenje čuvajte u originalnoj ambalaži dok ne stignu do
radnih stanica bez statičkog elektriciteta.
●
Dijelove postavite na uzemljenu površinu prije nego što ih izvadite iz ambalaže.
●
Nemojte dodirivati kontakte, vodove ili strujna kola.
●
Uvijek budite pravilno uzemljeni kada dodirujete komponente ili sklopove osjetljive na statički
elektricitet.
Načini uzemljenja
Postoji nekoliko načina za uzemljenje. Kada rukujete s dijelovima osjetljivim na statički elektricitet koristite
jednu ili više navedenih metoda:
●
Koristite zglobnu traku koja je kablom za uzemljenje povezana s uzemljenom radnom stanicom ili
kućištem računara. Zglobne trake su fleksibilne trake s otporom u kablu za uzemljenje od najmanje 1
megaom +/- 10%. Da biste obezbijedili ispravno uzemljenje, nosite traku tako da prijanja uz kožu.
●
Koristite trake za pete, prste ili čizme kod stajaćih radnih stanica. Nosite trake na oba stopala dok stojite
na provodljivim podovima ili prostirkama koje otklanjaju elektricitet.
●
Koristite servisni alat s provodnim poljem.
●
Koristite prenosivi komplet za teren sa sklopivom podlogom koja otklanja statički elektricitet.
Ako nemate ništa od predložene opreme za ispravno uzemljenje, obratite se ovlaštenom HP zastupniku,
trgovcu ili servisersu.
NAPOMENA: Za više informacija o statičkom elektricitetu, obratite se ovlaštenom HP zastupniku, trgovcu ili
serviseru.
48
Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje
C
Smjernice za otvaranje računara, redovno
održavanje i pripremu za transport
Smjernice za rad računara i redovno održavanje
Slijedite ove smjernice kako biste ispravno postavili i vodili računa o računaru i monitoru:
●
Čuvajte računar od prevelike vlage, direktne sunčeve svjetlosti i ekstremne toplote i hladnoće.
●
Radite za računarom na čvrstoj, niveliranoj površini. Ostavite 10,2 centimetra (4 inča) oko svih
ventilacijskih otvora na računaru kako bi se obezbijedilo potrebno strujanje zraka.
●
Nikada ne ograničavajte strujanje zraka u računar tako što ćete blokirati neki ventilacijski otvor ili usisnik
zraka. Ne naslanjajte stopice tastature na prednju stranu računara jer se i time ograničava strujanje
zraka.
●
Nikada ne radite na računaru ako su pristupna ploča ili neki otvor za karticu za proširenje uklonjeni.
●
Ne slažite računare jedan na drugi i ne postavljajte ih jedne do drugih preblizu jer su izloženi zraku koji je
već strujao ili je prethodno zagrijan.
●
Ako je planirano da računar radi u posebnom kućištu, mora se obezbijediti ventilacija za usisavanje i
izbacivanje zraka iz kućišta, a prethodno navedene smjernice za rad i dalje važe.
●
Tekućine držite dalje od računara i tastature.
●
Nikada ne pokrivajte otvore za ventilaciju bilo kakvim materijalima.
●
Instalirajte ili uključite funkcije za upravljanje napajanjem operativnog sistema ili drugih softvera,
uključujući stanja mirovanja.
●
Isključite računar prije nego što uradite nešto od navedenog:
●
Brišete vanjski dio računara mekanom i po potrebi vlažnom krpom. Proizvodi za čišćenje mogu
oštetiti boju ili završnu obradu.
●
Povremeno očistite otvore za zrak na otvorima za ventilaciju računara. Vlakna, prašina i druge
čestice mogu zakrčiti otvore za ventilaciju i ograničiti strujanje zraka.
Smjernice za rad računara i redovno održavanje
49
Mjere opreza prilikom rukovanja optičkim pogonom
Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica dok rukujete optičkim pogonom ili dok ga čistite.
Rad
●
Ne pomijerajte pogon dok radi. To može uzrokovati neispravan rad tokom čitanja.
●
Ne izlažite pogon naglim temperaturnim promjenama, jer se unutar uređaja može formirati kondenz.
Ukoliko dođe do nagle promjene temperature dok je pogon uključen, sačekajte najmanje jedan sat prije
nego što isključite napajanje. Ako odmah pokrenete uređaj, to može uzrokovati neispravan rad tokom
čitanja.
●
Nemojte stavljati pogon na mjesta koja su izložena visokoj vlažnosti, visokim temperaturama,
mehaničkim vibracijama ili direktnoj sunčevoj svjetlosti.
Čišćenje
●
Ploču i kontrole čistite mekanom, suhom krpom ili mekanom blago navlaženom krpom s blagim
rastvorom deterdženta. Tečnost za čišćenje nemojte nikada direktno prskati na uređaj.
●
Nemojte koristiti razrjeđivače, kao što su alkohol i benzen, koji mogu oštetiti završnu obradu.
Sigurnosti
Ukoliko neki predmet ili tekućina dospiju u pogon, odmah isključite računar i odnesite ga ovlaštenom HP
servisu na pregled.
Priprema za transport
Kada pripremate računar za transport slijedite sljedeće prijedloge:
1.
Napravite rezervnu kopiju datoteka tvrdog diska na nekom vanjskom uređaju za pohranu. Vodite računa
da prilikom transporta ili skladištenja medij s rezervnom kopijom ne bude izložen električnim ili
magnetnim impulsima.
NAPOMENA: Kada se napajanje sistema isključi, tvrdi disk se automatski zaključava.
2.
Uklonite i pohranite sve uklonjive medije.
3.
Isključite računar i vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za naizmjeničnu struju, a zatim i iz računara.
5.
Isključite komponente sistema i vanjske uređaje iz njihovih izvora napajanja, a zatim iz računara.
NAPOMENA: Vodite računa da prije transporta računara sve ploče budu ispravno smještene i
pričvršćene u svoje utore.
6.
50
Spakujte komponente sistema i vanjske uređaje u originalna pakovanja ili slična pakovanja uz dovoljno
materijala za pakovanje da ih zaštiti.
Dodatak C Smjernice za otvaranje računara, redovno održavanje i pripremu za transport
D
Pristupačnost
HP projektuje, proizvodi i prodaje proizvode i usluge koje svako može koristiti, uključujući osobe sa posebnim
potrebama, bilo samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima.
Podržane pomoćne tehnologije
HP proizvodi podržavaju široku raznolikost pomoćnih tehnologija za operativni sistem i mogu se podesiti da
rade sa dodatnim pomoćnim tehnologijama. Da bi ste pronašli više informacija o pomoćnim funkcijama,
koristite funkciju Search (Pretraživanje) na vašem uređaju.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o proizvodu pomoćne tehnologije obratite se podršci za kupce za taj
proizvod.
Kontaktiranje podrške
Neprestano radimo na boljoj dostupnosti naših proizvoda i usluga i rado primamo povratne informacije
korisnika. Ako imate problema s nekim proizvodom ili biste željeli da nam kažete o funkcijama dostupnosti
koje su vam pomogle, pozovite nas na (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka u vremenu od 6 do 21 sati po
američkom vremenu (MT). Ukoliko ste gluhi ili imate oštećen sluh i koristite TRS/VRS/WebCapTel, obratite
nam se ako vam treba tehnička podrška ili ako imate pitanja o pristupačnosti pozivom na broj (877)
656-7058, od ponedjeljka do petka od 6 do 21 sati po sjevernoameričkom planinskom vremenu (MT).
NAPOMENA: Podrška je dostupna samo na engleskom jeziku.
Podržane pomoćne tehnologije
51
Indeks
B
brave
brava kabla 39
HP Business PC sigurnosna
brava 40
katanac 39
E
elektrostatičko pražnjenje,
sprječavanje oštećenja 48
F
filter prašine 9
I
instaliranje
baterije 45
filter prašine 9
kablovi pogona 20
kartica za proširenje 16
M.2 SSD kartica 36
memorija 13
prednji okvir 8
pristupna ploča računara 6
tanki optički pogon 23
tvrdi disk od 2,5 inča 33
Tvrdi disk od 3,5 inča 27
K
kartica za proširenje
instaliranje 16
uklanjanje 16
komponente na prednjoj ploči 2
komponente na stražnjoj ploči 3
memorija
instaliranje 13
popunjavanje utičnica 13
tvrdi disk (3,5-inča)
instaliranje 27
uklanjanje 25
O
optički pogon
čišćenje 50
instaliranje 23
Mjere opreza 50
uklanjanje 21
U
uklanjanje
baterije 45
filter prašine 9
kartica za proširenje 16
M.2 SSD kartica 36
poklopac okvira 8
prednji okvir 7
pristupna ploča računara 5
tanki optički pogon 21
tvrdi disk od 2,5 inča 31
Tvrdi disk od 3,5 inča 25
P
pogoni
instaliranje 20
kablovske veze 20
lokacije 19
poveznici na matičnoj ploči 12
prednji okvir
uklanjanje 7
uklanjanje poklopca 8
vraćanje 8
priprema za transport 50
pristupačnost 51
pristupna ploča
uklanjanje 5
vraćanje 6
promjena u uspravan (tower)
položaj 11
L
lokacija ID proizvoda 3
lokacija serijskog broja 3
S
sigurnost
brava kabla 39
HP Business PC sigurnosna
brava 40
katanac 39
smjernice za instalaciju 4
smjernice za prozračivanje 49
smjernice za rad računara 49
M
M.2 SSD kartica
instaliranje 36
uklanjanje 36
T
tvrdi disk (2,5-inča)
instaliranje 33
uklanjanje 31
52
Indeks
Z
zamjena baterije
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising