HP | ProDesk 600 G3 Base Model Desktop Mini PC | HP EliteDesk 800 65W G3 Base Model Desktop Mini PC

HP EliteDesk 800 65W G3 Base Model Desktop Mini PC
HP Desktop Mini
Naslaggids voor de hardware
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Kennisgeving van product
Softwarevoorwaarden
Windows is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
In deze handleiding worden de voorzieningen
beschreven die op de meeste modellen
beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle functies
op uw computer beschikbaar.
De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De enige garanties voor producten en diensten
van HP staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze publicatie kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor technische fouten,
drukfouten of weglatingen in deze publicatie.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
of versies van Windows. Voor systemen is
mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk
aangeschafte hardware, stuurprogramma's,
software en/of een BIOS-update vereist om
volledig te kunnen profiteren van de
functionaliteit van Windows. Voor meer
informatie over de functionaliteit van
Windows® 8, gaat u naar
http://www.microsoft.com.
Door het installeren, kopiëren, downloaden of
anderszins gebruiken van een softwareproduct
dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd,
bevestigt u dat u gehouden bent aan de
voorwaarden van de HP Licentieovereenkomst
voor eindgebruikers (EULA). Indien u niet
akkoord gaat met deze licentievoorwaarden,
kunt u uitsluitend aanspraak maken op de
mogelijkheid het gehele, ongebruikte product
(hardware en software) binnen 14 dagen te
retourneren, voor een restitutie op basis van
het restitutiebeleid van de desbetreffende
verkoper.
Eerste editie: Januari 2017
Voor meer informatie over de functionaliteit
van Windows 7. Ga naar
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 voor meer
informatie.
Artikelnummer van document: 913329-331
Ga voor de nieuwste gebruikershandleidingen
of handleidingen voor uw product naar
http://www.hp.com/ support en selecteer uw
land. Selecteer Zoek uw product en volg de
instructies op het scherm.
Neem contact op met de verkoper voor meer
informatie of om te vragen om een volledige
restitutie van de prijs van de computer.
Over dit boek
Deze handleiding bevat algemene informatie voor het upgraden van de HP Desktop Mini Business-pc.
WAARSCHUWING! Als u de aanwijzingen in de op deze wijze benadrukte tekst niet opvolgt, kan dit
lichamelijk letsel of fatale ongelukken tot gevolg hebben.
VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen in de op deze wijze benadrukte tekst niet opvolgt, kan dit
beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens tot gevolg hebben.
OPMERKING:
Tekst die op deze wijze is benadrukt, geeft aanvullende informatie aan.
iii
iv
Over dit boek
Inhoudsopgave
1 Voorzieningen van het product ....................................................................................................................... 1
Voorzieningen van de standaardconfiguratie ....................................................................................................... 1
Onderdelen op het voorpaneel (EliteDesk 800 en ProDesk 600) ......................................................................... 2
Onderdelen van het voorpaneel (ProDesk 400) .................................................................................................... 3
Onderdelen op het achterpaneel (EliteDesk 800 en ProDesk 600) ...................................................................... 4
Onderdelen aan de achterkant (ProDesk 400) ...................................................................................................... 5
Plaats van het serienummer ................................................................................................................................. 6
2 Installatie ..................................................................................................................................................... 7
Desktopconfiguratie wijzigen naar towerconfiguratie ......................................................................................... 7
De computer op een montagevoorziening monteren ........................................................................................... 9
Een beveiligingskabel installeren ........................................................................................................................ 10
Het netsnoer aansluiten ...................................................................................................................................... 11
3 Hardware-upgrades ..................................................................................................................................... 12
Voorzieningen voor onderhoud ........................................................................................................................... 12
Waarschuwingen ................................................................................................................................................. 12
Het toegangspaneel van de computer verwijderen ............................................................................................ 13
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen ........................................................................................ 15
Systeemgeheugen upgraden .............................................................................................................................. 16
Specificaties van de geheugenmodule ............................................................................................. 16
Geheugenmoduleslots vullen ........................................................................................................... 17
Geheugenmodule installeren ............................................................................................................ 18
Een vaste schijf verwijderen ................................................................................................................................ 21
Een vaste schijf installeren .................................................................................................................................. 22
Een M.2 PCIe solid-state drive (SSD) vervangen ................................................................................................. 24
De WLAN-module vervangen .............................................................................................................................. 29
Een externe antenne installeren ......................................................................................................................... 34
Accu vervangen .................................................................................................................................................... 39
Het optionele draadloze toetsenbord en de draadloze muis synchroniseren ................................................... 44
v
Bijlage A Elektrostatische ontlading ................................................................................................................ 46
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen .......................................................................................... 46
Aardingsmethoden .............................................................................................................................................. 46
Bijlage B Richtlijnen voor gebruik, regelmatig onderhoud en voorbereiding voor transport ................................. 47
Richtlijnen voor gebruik en regelmatig onderhoud ............................................................................................ 47
Transport voorbereiden ....................................................................................................................................... 48
Bijlage C Toegankelijkheid .............................................................................................................................. 49
Ondersteunende technologie die ondersteund wordt ........................................................................................ 49
Contact opnemen met de ondersteuning ........................................................................................................... 49
Index ............................................................................................................................................................. 50
vi
1
Voorzieningen van het product
Voorzieningen van de standaardconfiguratie
De voorzieningen kunnen per model verschillen. Voer het diagnostische hulpprogramma (alleen meegeleverd
bij bepaalde computermodellen) uit voor een compleet overzicht van de hardware en software die op de
computer is geïnstalleerd.
OPMERKING: Dit model computer kan rechtopstaand en liggend worden gebruikt. De torenstandaard wordt
afzonderlijk verkocht.
Voorzieningen van de standaardconfiguratie
1
Onderdelen op het voorpaneel (EliteDesk 800 en ProDesk 600)
OPMERKING:
Onde
rdeel
Pictogr
am
Uw computermodel kan er iets anders uitzien dan het hier afgebeelde model.
Onderdeel
Onder
deel
Pictogr
am
Onderdeel
1
USB Type-C SuperSpeed-poort met HP opladen
in slaapstand*
5
Combostekker voor audio-uit (headset)/
audio-in (microfoon)
2
USB 3.x-poort
6
Schijfeenheidlampje
3
USB 3.x-poort met HP opladen in slaapstand*
7
Aan/uit-knop met twee standen
4
Hoofdtelefoonuitgang
*Wanneer de computer is ingeschakeld, kan er een USB-apparaat op de USB-poort worden aangesloten. Deze poort biedt ook snelle
dataoverdracht en zelfs wanneer de computer is ingeschakeld, laadt deze poort apparaten op, zoals een mobiele telefoon, camera,
activiteittracker of smartwatch.
OPMERKING: Als de stroom is ingeschakeld, brandt het schijfeenheidlampje normaal gesproken wit. Als het rood knippert, is er een
probleem met de computer en geeft het schijfeenheidlampje een diagnostische code weer. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor
uitleg over de codes.
2
Hoofdstuk 1 Voorzieningen van het product
Onderdelen van het voorpaneel (ProDesk 400)
OPMERKING:
Onde
rdeel
Pictogr
am
Uw computermodel kan er iets anders uitzien dan het hier afgebeelde model.
Onderdeel
Onde
rdeel
Pictogr
am
Onderdeel
1
USB 3.x-poort
4
Combostekker voor audio-uit (headset)/
audio-in (microfoon)
2
USB 3.x-poort met HP opladen in slaapstand*
5
Schijfeenheidlampje
3
Hoofdtelefoonuitgang
6
Aan/uit-knop met twee standen
*Wanneer de computer is ingeschakeld, kan er een USB-apparaat op de USB-poort worden aangesloten. Deze poort biedt ook snelle
dataoverdracht en zelfs wanneer de computer is ingeschakeld, laadt deze poort apparaten op, zoals een mobiele telefoon, camera,
activiteittracker of smartwatch.
OPMERKING: Als de stroom is ingeschakeld, brandt het schijfeenheidlampje normaal gesproken wit. Als het rood knippert, is er een
probleem met de computer en geeft het schijfeenheidlampje een diagnostische code weer. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor
uitleg over de codes.
Onderdelen van het voorpaneel (ProDesk 400)
3
Onderdelen op het achterpaneel (EliteDesk 800 en ProDesk 600)
OPMERKING:
Onder
deel
1
Pictogr
am
Uw computermodel kan er iets anders uitzien dan het hier afgebeelde model.
Onderdeel
Ond
erde
el
Afdekplaatje van de antenne
7
Pictogram
Onderdeel
DisplayPort (optioneel)
OPMERKING: De DisplayPort is optioneel
en kan worden vervangen door een van de
volgende poorten: HDMI-, VGA-, USB Type-Cschakelmodus of seriële poort.
4
2
Vergrendelingsschakelaar
8
USB 3.x-poorten (2) (zwart)
3
Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel
9
USB 3.x-poorten (2) (zwart)
4
Externe antenneconnector
10
RJ-45-netwerkconnector
5
Lus voor hangslot
11
Netvoedingsconnector
6
Dual-Mode DisplayPort (D++) (2)
Hoofdstuk 1 Voorzieningen van het product
Onderdelen aan de achterkant (ProDesk 400)
OPMERKING:
Onde
rdeel
Pictogr
am
Uw computermodel kan er iets anders uitzien dan het hier afgebeelde model.
Onderdeel
Onde
rdeel
Pictogram
Onderdeel
1
Afdekplaatje van de antenne
7
Seriële poort (zwart)
2
Schroef
8
DisplayPort (optioneel)
OPMERKING: De DisplayPort is optioneel
en kan worden vervangen door een van de
volgende poorten: HDMI-, VGA- of seriële
poort.
3
Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel
9
USB 3.x-poorten (2) (zwart)
4
Externe antenneconnector
10
USB 2.0-poorten (2) (zwart)
5
Lus voor hangslot
11
RJ-45-netwerkconnector
6
Dual-Mode DisplayPort (D++)
12
Netvoedingsconnector
Onderdelen aan de achterkant (ProDesk 400)
5
Plaats van het serienummer
Elke computer heeft een uniek serienummer en een productidentificatienummer. Deze nummers vindt u op
de buitenkant van de computer. Houd deze nummers bij de hand wanneer u contact opneemt met
ondersteuning.
6
Hoofdstuk 1 Voorzieningen van het product
2
Installatie
Desktopconfiguratie wijzigen naar towerconfiguratie
De computer kan worden gebruikt in een torenconfiguratie met een optionele torenstandaard die kan worden
aangeschaft bij HP.
OPMERKING: HP beveelt het gebruik van een towerstandaard aan om de computer te stabiliseren wanneer
deze in een towerconfiguratie wordt gebruikt.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Leg de computer met de rechterkant omhoog en plaats de computer in de optionele standaard.
6.
Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en zet vervolgens de computer aan.
Desktopconfiguratie wijzigen naar towerconfiguratie
7
OPMERKING: Zorg ervoor dat aan alle zijden van de computer een ruimte van tenminste 10,2 cm (4
inch) vrij blijft.
7.
8
Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Hoofdstuk 2 Installatie
De computer op een montagevoorziening monteren
De computer kan aan een muur, zwenkarm of andere montagevoorziening worden bevestigd.
OPMERKING: Dit apparaat moet worden ondersteund door een wandmontagebeugel die is goedgekeurd
door UL of CSA.
1.
Als de computer zich op een standaard bevindt, verwijdert u de computer van de standaard en plaatst u
de computer met de rechterzijde naar boven gericht op een stabiele ondergrond.
2.
Als u de computer aan een zwenkarm wilt bevestigen (apart verkrijgbaar), steekt u vier schroeven door
de gaten in de zwenkarmplaat en in de montagegaten van de computer.
VOORZICHTIG: Deze computer is voorzien van VESA-compatibele schroefgaten met een onderlinge
afstand van 100 mm. Voor bevestiging aan een montagevoorziening van derden, gebruikt u de
schroeven die met die voorziening worden meegeleverd. Het is belangrijk dat u controleert of de
montageoplossing van de fabrikant voldoet aan de VESA-norm en geschikt is om het gewicht van de
computer te ondersteunen. Voor optimale prestaties is het belangrijk het netsnoer en andere kabels te
gebruiken die met de computer zijn meegeleverd.
Als u de computer aan een andere voorziening wilt monteren, volgt u de instructies die met die
montagevoorziening zijn meegeleverd om te zorgen dat de computer veilig wordt gemonteerd.
De computer op een montagevoorziening monteren
9
Een beveiligingskabel installeren
De beveiligingskabel die hieronder wordt weergegeven, kan worden gebruikt om de computer te beveiligen.
OPMERKING: De beveiligingskabel is bedoeld om dieven te ontmoedigen, maar kan mogelijk niet
voorkomen dat de computer wordt gestolen of beschadigd.
10
Hoofdstuk 2 Installatie
Het netsnoer aansluiten
Bij het aansluiten van de netvoedingsadapter is het belangrijk dat u de onderstaande stappen volgt om
ervoor te zorgen dat het netsnoer niet los van de computer getrokken wordt.
1.
Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de adapter (1).
2.
Steek het netsnoer in een stopcontact (2).
3.
Sluit de netvoedingsadapter aan op de netvoedingsconnector aan de achterkant van de computer (3).
Het netsnoer aansluiten
11
3
Hardware-upgrades
Voorzieningen voor onderhoud
De computer beschikt over speciale voorzieningen die het uitvoeren van upgrades en onderhoud aan de
computer vergemakkelijken. Voor de meeste installatieprocedures die in dit hoofdstuk worden beschreven,
heeft u geen gereedschap nodig.
Waarschuwingen
Lees zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding voordat u een upgrade uitvoert.
WAARSCHUWING! U beperkt als volgt het risico van persoonlijk letsel door elektrische schokken, warme
oppervlakken of brand:
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat
u ze aanraakt.
Sluit geen telecommunicatie- of telefoonaansluitingen aan op de netwerkkaartconnectoren (NIC).
Gebruik altijd een geaarde netsnoerstekker. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd goed bereikbaar is.
Lees de Handleiding voor veiligheid en comfort om het risico op ernstig letsel te beperken. In de handleiding
vindt u een beschrijving van de juiste instelling van het werkstation, de correcte houding en goede en gezonde
gewoonten bij het werken met de computer. Ook bevat de handleiding belangrijke informatie over elektrische
en mechanische veiligheid. U vindt deze handleiding op http://www.hp.com/ergo.
WAARSCHUWING! Bevat elektrische en bewegende onderdelen.
Schakel de stroomtoevoer tot het apparaat uit voordat u de behuizing verwijdert.
Plaats de behuizing terug voordat u de stroomtoevoer weer aansluit.
VOORZICHTIG: Een ontlading van statische elektriciteit kan elektrische onderdelen of uitbreidingskaarten in
de computer beschadigen. Zorg dat u geen statische elektriciteit geleidt en raak daarom even een geaard
metalen voorwerp aan voordat u deze handelingen uitvoert. Zie Elektrostatische ontlading op pagina 46
voor meer informatie.
Wanneer de computer is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd van stroom voorzien.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de computer opent om schade aan interne onderdelen te
voorkomen.
OPMERKING:
12
Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit heefdstuk afgebeelde computer.
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
Het toegangspaneel van de computer verwijderen
Voor toegang tot de interne onderdelen moet u het toegangspaneel verwijderen:
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard. Plaats
vervolgens de computer met de rechterkant naar boven op een stabiele ondergrond.
6.
Afhankelijk van het computermodel schuift u de vergrendelingsklep (1) naar links of draait u de schroef
(1) op het achterpaneel los, zoals in de volgende afbeeldingen wordt weergegeven.
OPMERKING:
draaien.
Indien nodig kunt u een Torx T-15-schroevendraaier gebruiken om de schroef los te
Het toegangspaneel van de computer verwijderen
13
7.
Schuif het toegangspaneel naar voren en til het uit de computer (2).
OPMERKING:
14
Uw computermodel kan er iets anders uitzien dan het hier afgebeelde model.
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen
Bij computermodellen met een vergrendelingsschakelaar op het achterpaneel, plaatst u het toegangspaneel
op de computer en schuift u het terug.
OPMERKING: Wanneer het toegangspaneel op zijn plaats wordt geschoven, wordt de
vergrendelingsschakelaar automatisch vergrendeld.
Op computermodellen met een schroef op het achterpaneel:
1.
Plaats het toegangspaneel op de computer en schuif het terug (1).
2.
Wanneer het toegangspaneel op zijn plaats is geschoven, draait u de schroef (2) aan om het
toegangspaneel op zijn plaats te bevestigen zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven.
OPMERKING:
Uw computermodel kan er iets anders uitzien dan het hier afgebeelde model.
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen
15
Systeemgeheugen upgraden
De computer wordt geleverd met minstens een Small Outline Dual Inline Memory Module (SODIMM). Voor een
optimale geheugencapaciteit kunt u maximaal 32 GB geheugen op de systeemkaart installeren.
Specificaties van de geheugenmodule
Voor de juiste besturing van het systeem, moeten de geheugenmodules voldoen aan de volgende
specificaties.
Onderdeel
Specificatie
Geheugenmodules
1,2 volt DDR4-SDRAM-geheugenmodules
Conformiteit
Ongebufferd, compatibel met niet-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-compliant
Pinnen
industriestandaard 260-pins met de verplichte specificatie van de Joint Electronic Device
Engineering Council (JEDEC)
Ondersteuning
CAS-latentie 15 DDR4 2400 MHz (15-15-15 timing)
Sleuven
2
Maximaal geheugen
32 GB
Ondersteund
2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit en 16 Gbit niet-ECC-geheugentechnologieën; enkelzijdige en
dubbelzijdige geheugenmodules
OPMERKING: Het systeem functioneert niet goed wanneer er niet-ondersteunde geheugenmodules zijn geïnstalleerd.
Geheugenmodules samengesteld met x8 en x16 DDR-apparaten worden ondersteund; geheugenmodules samengesteld met x4
SDRAM worden niet ondersteund.
HP levert upgrade-geheugen voor deze computer en raad de klant aan om dit te kopen om
compatibiliteitsproblemen te voorkomen met niet-ondersteund geheugen van derden.
16
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
Geheugenmoduleslots vullen
De systeemkaart bevat twee geheugenmoduleslots, met één voetje per kanaal. De sockets worden aangeduid
met DIMM1 en DIMM3. Het DIMM1-slot werkt in geheugenkanaal B. Het DIMM3-slot werkt in geheugenkanaal
A.
Onderd
eel
Beschrijving
Label op systeemkaart
Slotkleur
1
Geheugenmoduleslot, kanaal B
DIMM1
Zwart
2
Geheugenmoduleslot, kanaal A
DIMM3
Zwart
Het systeem werkt automatisch in de enkel-kanaalmodus, dubbel-kanaalmodus of flexmodus, afhankelijk
van de wijze waarop de geheugenmodules zijn geïnstalleerd.
●
Het systeem werkt in de enkel-kanaalmodus als de geheugenmoduleslots in slechts één kanaal zijn
gevuld.
●
Het systeem werkt in de beter presterende dubbel-kanaalmodus als de geheugencapaciteit van de
geheugenmodule in kanaal A niet gelijk is aan de geheugencapaciteit van de geheugenmodule in kanaal
B.
●
Het systeem werkt in flexmodus als de totale geheugencapaciteit van de geheugenmodule in kanaal A
niet gelijk is aan de totale geheugencapaciteit van de geheugenmodule in kanaal B. In de flexmodus
bepaalt het kanaal met de kleinste hoeveelheid geheugen hoeveel geheugen wordt toegewezen aan de
dubbel-kanaalmodus. De rest wordt toegewezen aan de enkel-kanaalmodus. Als één kanaal meer
geheugen bevat dan het andere kanaal, moet de grootste hoeveelheid worden toegewezen aan kanaal
A.
●
De maximale bewerkingssnelheid wordt in elke modus bepaald door de traagste geheugenmodule in het
systeem.
Systeemgeheugen upgraden
17
Geheugenmodule installeren
VOORZICHTIG: Koppel het netsnoer los en wacht ongeveer 30 seconden om de spanning uit het systeem te
laten wegvloeien, voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Er staat altijd spanning op de
geheugenmodules zolang de computer is aangesloten op een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is
in- of uitgeschakeld. Het toevoegen of verwijderen van geheugenmodules terwijl er spanning op het systeem
staat, kan leiden tot onherstelbare beschadiging van de geheugenmodules of de systeemkaart.
De geheugenmoduleslots hebben vergulde contactpunten. Als u het geheugen uitbreidt, is het belangrijk dat
u geheugenmodules met vergulde contactpunten gebruikt om corrosie en/of oxidatie ten gevolge van contact
tussen onverenigbare metalen te voorkomen.
Een ontlading van statische elektriciteit kan elektronische onderdelen of uitbreidingskaarten in de computer
beschadigen. Zorg dat u geen statische elektriciteit geleidt en raak daarom even een geaard metalen
voorwerp aan voordat u deze handelingen uitvoert. Zie Elektrostatische ontlading op pagina 46 voor meer
informatie.
Voorkom dat u contactpunten aanraakt terwijl u een geheugenmodule hanteert. Als u dat wel doet, kunt u de
module beschadigen.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en schakel vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
5.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
Zie Het toegangspaneel van de computer verwijderen op pagina 13 voor instructies.
6.
Kantel de ventilator omhoog met behulp van het voorste lipje en laat de ventilator in deze positie staan.
OPMERKING: Het is niet nodig om de ventilator volledig te verwijderen om een geheugenmodule te
verwijderen of te installeren.
18
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
7.
Zoek de geheugenmodules op de systeemkaart.
8.
Verwijder een geheugenmodule door de twee vergrendelingen (1) aan de uiteinden van de
geheugenmodule naar buiten te drukken en de geheugenmodule (2) uit het slot te trekken.
9.
Schuif de nieuwe geheugenmodule onder een hoek van ongeveer 30° in het slot (1) en druk de
geheugenmodule omlaag (2) zodat de vergrendelingen hem op zijn plaats zetten.
OPMERKING: Een geheugenmodule kan slechts in één stand worden geïnstalleerd. Zorg dat de
uitsparing op de module aansluit op het lipje van het geheugenmoduleslot.
Systeemgeheugen upgraden
19
10. Kantel de ventilator omlaag en druk vervolgens op de ventilator omlaag tot deze op zijn plaats vastklikt.
VOORZICHTIG: Trek niet aan de ventilatorkabel.
11. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
Zie Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen op pagina 15 voor instructies.
12. Monteer de eventuele standaard.
13. Sluit de externe apparaten opnieuw aan, steek het netsnoer in het stopcontact en schakel de computer
in. De computer herkent automatisch het nieuwe geheugen.
14. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
20
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
Een vaste schijf verwijderen
OPMERKING: Zorg ervoor dat u van tevoren een back-up maakt van de gegevens op de oude vaste schijf,
zodat u deze gegevens later op de nieuwe vaste schijf kunt terugplaatsen.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
Zie Het toegangspaneel van de computer verwijderen op pagina 13 voor instructies.
WAARSCHUWING! Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, om het risico
op brandwonden te beperken.
6.
Om de vaste schijf te verwijderen, draait u de vergrendeling van de vaste schijf omhoog en naar buiten
(1) om de vaste schijf uit de houder los te maken.
7.
Schuif de schijfeenheid naar de achterkant van de behuizing tot deze niet verder kan en til de vaste schijf
omhoog en uit de houder (2).
OPMERKING: De voedingskabel van de systeemkaart bevindt zich in de schijfhouder en wordt
losgekoppeld wanneer de vaste schijf wordt verwijderd.
Een vaste schijf verwijderen
21
Een vaste schijf installeren
OPMERKING: Zorg ervoor dat u van tevoren een back-up maakt van de gegevens op de oude vaste schijf,
zodat u deze gegevens later op de nieuwe vaste schijf kunt terugplaatsen.
1.
Als u een nieuwe vaste schijf installeert, verplaatst u de zilverkleurige en blauwe geïsoleerde
geleideschroeven van de oude vaste schijf en gebruikt u deze voor de nieuwe vaste schijf.
2.
Lijn de geleideschroeven van de vaste schijf uit met de slots op de schijfeenheidhouder, druk de vaste
schijf omlaag in de houder en schuif hem naar voren tot deze stopt en op zijn plaats vastklikt (1).
3.
Draai de vergrendeling van de vaste schijf omlaag (2) om de vaste schijf vast te zetten.
4.
Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
Zie Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen op pagina 15 voor instructies.
5.
22
Monteer de eventuele standaard.
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
6.
Sluit de externe apparaten opnieuw aan, steek het netsnoer in het stopcontact en schakel de computer
in.
7.
Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Een vaste schijf installeren
23
Een M.2 PCIe solid-state drive (SSD) vervangen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
Zie Het toegangspaneel van de computer verwijderen op pagina 13 voor instructies.
WAARSCHUWING! Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, om het risico
op brandwonden te beperken.
24
6.
Draai de vergrendeling van de vaste schijf omhoog en naar buiten (1) om de vaste schijf uit de houder los
te maken.
7.
Schuif de schijfeenheid terug tot deze niet verder kan en til de schijf omhoog en uit de houder (2).
8.
Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de vaste schijf verwijderen.
a.
Ontkoppel de stekker van de ventilator van de systeemkaart (1).
b.
Verwijder de drie schroeven die de ventilator bevestigen (2).
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
c.
9.
Haal de ventilator uit de behuizing (3).
Om de houder van de vaste schijf te verwijderen, verwijdert u de drie schroeven (1) waarmee de houder
van de vaste schijf op de behuizing bevestigd is
10. Til de houder van de vaste schijf (2) uit de behuizing.
Een M.2 PCIe solid-state drive (SSD) vervangen
25
11. Zoek de solid-state drive op de systeemkaart.
12. Verwijder de schroef waarmee de solid-state drive op de systeemkaart bevestigd is (1).
13. Pak de solid-state drive aan de zijkanten vast en trek hem voorzichtig uit het voetje (2).
14. Verwijder de schroef houder uit de solid-state drive (3) voor gebruik op de nieuwe solid-state drive.
15. Plaats de schroefhouder in de uitsparing aan het uiteinde van de nieuwe solid-state drive (1).
16. Plaats de nieuwe solid-state drive in het voetje op de systeemkaart en druk de connectoren van de
solid-state drive (2) stevig in het voetje.
OPMERKING:
26
Een solid-state drive kan slechts op een manier worden geïnstalleerd.
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
17. Druk de solid-state drive in de systeemkaart en gebruik de meegeleverde schroef (3) om de solid-state
drive vast te zetten.
18. Plaats de houder van de vaste schijf (1) in de behuizing.
19. Bevestig de houder van de vaste schijf in de behuizing met de drie schroeven (2).
20. Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de vaste schijf vervangen.
a.
Plaats de ventilator in de houder van de vaste schijf (1).
b.
Zet de ventilator met de drie schroeven in de behuizing vast (2).
Een M.2 PCIe solid-state drive (SSD) vervangen
27
c.
Sluit de stekker van de ventilator op de systeemkaart aan(3).
21. Lijn de geleideschroeven van de vaste schijf uit met de sleuven op de houder van de vaste schijf, druk de
vaste schijf omlaag in de houder en schuif hem naar voren (1) tot deze stopt en op zijn plaats vastklikt.
22. Draai de vergrendeling van de vaste schijf omlaag om de vaste schijf vast te zetten (2).
23. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
Zie Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen op pagina 15 voor instructies.
24. Monteer de eventuele standaard.
25. Sluit de externe apparaten opnieuw aan, steek het netsnoer in het stopcontact en schakel de computer
in.
26. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
28
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
De WLAN-module vervangen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
Zie Het toegangspaneel van de computer verwijderen op pagina 13 voor instructies.
WAARSCHUWING! Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, om het risico
op brandwonden te beperken.
6.
Draai de vergrendeling van de vaste schijf omhoog en naar buiten (1) om de vaste schijf uit de houder los
te maken.
7.
Schuif de schijfeenheid terug tot deze niet verder kan en til de schijf omhoog en uit de houder (2).
8.
Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de vaste schijf verwijderen.
a.
Ontkoppel de stekker van de ventilator van de systeemkaart (1).
b.
Verwijder de drie schroeven van de tweede ventilator (2).
De WLAN-module vervangen
29
c.
9.
Haal de ventilator uit de behuizing (3).
Verwijder de drie schroeven (1) waarmee de schijfhouder aan de behuizing is bevestigd.
10. Til de houder van de vaste schijf (2) uit de behuizing.
30
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
11. Zoek de WLAN-module op de systeemkaart.
12. Koppel beide antennekabels (1) los van de WLAN-module.
OPMERKING: Mogelijk moet u een klein hulpmiddel gebruiken, zoals een pincet of een punttangetje,
om de antennekabels los en vast te koppelen.
13. Verwijder de schroef (2) waarmee de WLAN-module op de systeemkaart is bevestigd.
14. Pak de WLAN-module (3) aan de zijkanten vast en trek hem uit de socket.
15. Plaats de nieuwe WLAN-module in de socket op de systeemkaart.
OPMERKING:
Een WLAN-module kan slechts in één stand worden geïnstalleerd.
16. Druk de WLAN-module stevig in de socket (1).
17. Druk de WLAN-module in de systeemkaart en gebruik de meegeleverde schroef om de module vast te
zetten (2).
De WLAN-module vervangen
31
18. Zorg ervoor dat het label op elke antenne overeenkomt met de desbetreffende connector op de WLANmodule en bevestig de antennes (3) op de connectoren.
19. Plaats de houder van de vaste schijf (1) in de behuizing.
20. Bevestig de houder van de vaste schijf in de behuizing met de drie schroeven (2).
21. Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de houder van de vaste
schijf vervangen.
32
a.
Plaats de ventilator in de houder van de vaste schijf (1).
b.
Zet de ventilator met de drie schroeven (2) in de behuizing vast.
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
c.
Sluit de stekker van de ventilator op de systeemkaart aan(3).
22. Lijn de geleideschroeven van de vaste schijf uit met de sleuven op de houder van de vaste schijf, druk de
vaste schijf omlaag in de houder en schuif hem naar voren (1) tot deze stopt en op zijn plaats vastklikt.
23. Draai de vergrendeling van de vaste schijf omlaag (2) om de vaste schijf vast te zetten.
24. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
Zie Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen op pagina 15 voor instructies.
25. Monteer de eventuele standaard.
26. Sluit de externe apparaten opnieuw aan, steek het netsnoer in het stopcontact en schakel de computer
in.
27. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
De WLAN-module vervangen
33
Een externe antenne installeren
De interne WLAN-antenne is standaard. Als de computer in een metalen kast of andere metalen behuizing
plaatst, kan het nodig zijn om een externe antenne WLAN te gebruiken.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
Zie Het toegangspaneel van de computer verwijderen op pagina 13 voor instructies.
WAARSCHUWING! Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, om het risico
op brandwonden te beperken.
34
6.
Draai de vergrendeling van de vaste schijf omhoog en naar buiten (1) om de vaste schijf los te maken.
7.
Schuif de schijfeenheid terug tot deze niet verder kan en til de schijf omhoog en uit de houder (2).
8.
Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de vaste schijf verwijderen.
a.
Ontkoppel de stekker van de ventilator van de systeemkaart (1).
b.
Verwijder de drie schroeven van de tweede ventilator (2).
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
c.
9.
Haal de ventilator uit de behuizing (3).
Verwijder de drie schroeven waarmee de schijfhouder aan de behuizing is bevestigd (1).
10. Til de houder van de vaste schijf uit de behuizing (2).
Een externe antenne installeren
35
11. Zoek de WLAN-module op de systeemkaart.
12. Ontkoppel de interne antennes van de WLAN-module.
Zie De WLAN-module vervangen op pagina 29 voor instructies.
13. Bepaald beide posities voor de externe antenne aan de achterkant van de behuizing.
14. Om de twee afdichtknoppen aan de linkerkant van het achterpaneel te vinden, verwijdert u het
afdekplaatje van de antenne (1) en trekt u het van het paneel weg (2).
15. Steek een schroevendraaier in de afdichtknoppen en verdraai (3) ze om het afdekplaatje te verwijderen.
36
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
16. Voer de kabels van de externe antenne door elk gat en schroef de antenne vast.
17. Sluit de kabels van de externe antenne aan op de WLAN-module.
18. Plaats de houder van de vaste schijf (1) in de behuizing.
19. Bevestig de houder van de vaste schijf in de behuizing met de drie schroeven (2).
20. Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de vaste schijf vervangen.
a.
Plaats de ventilator in de houder van de vaste schijf (1).
b.
Zet de ventilator met de drie schroeven in de behuizing vast (2).
Een externe antenne installeren
37
c.
Sluit de stekker van de ventilator op de systeemkaart aan(3).
21. Lijn de geleideschroeven van de vaste schijf uit met de sleuven op de houder van de vaste schijf, druk de
vaste schijf omlaag in de houder en schuif hem naar voren (1) tot deze stopt en op zijn plaats vastklikt.
22. Draai de vergrendeling van de vaste schijf omlaag (2) om de vaste schijf vast te zetten.
23. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
Zie Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen op pagina 15 voor instructies.
24. Monteer de eventuele standaard.
25. Sluit de externe apparaten opnieuw aan, steek het netsnoer in het stopcontact en schakel de computer
in.
26. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
38
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
Accu vervangen
De bij de computer geleverde batterij voorziet de realtimeklok van elektriciteit. Gebruik bij vervanging een
batterij die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke batterij. De computer wordt geleverd met een 3volt lithium-knoopcelbatterij.
WAARSCHUWING! De computer bevat een lithium-mangaandioxidebatterij. Als u niet op de juiste manier
omgaat met de batterij, kan er brand ontstaan en kunt u brandwonden oplopen. U beperkt als volgt het risico
van lichamelijk letsel:
Probeer nooit de batterij op te laden.
Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 60°C.
Probeer niet de batterij uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren. Zorg dat u geen kortsluiting
veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de batterij niet in aanraking komen met water of vuur.
Vervang de batterij uitsluitend door een HP batterij die voor dit product wordt aanbevolen.
VOORZICHTIG: Het is belangrijk dat u vóór het vervangen van de batterij een back-up maakt van de CMOSinstellingen van de computer. Wanneer u de batterij verwijdert of vervangt, worden de CMOS-instellingen
gewist.
Statische elektriciteit kan de elektronische onderdelen van de computer of optionele apparatuur beschadigen.
Zorg dat u geen statische elektriciteit geleidt en raak daarom even een geaard metalen voorwerp aan voordat
u deze handelingen uitvoert.
OPMERKING: u verlengt de levensduur van de lithiumbatterij door de computer aan te sluiten op een
stopcontact. De lithiumaccu wordt alleen gebruikt wanneer de computer niet is aangesloten op de
netvoeding.
HP adviseert haar klanten gebruikte elektronische apparatuur, originele HP printcartridges en oplaadbare
batterijen in te leveren voor hergebruik. Ga voor meer informatie over recyclingprogramma's naar
http://www.hp.com/recycle.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media zoals USB-flashdrives uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel alle externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld is. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
Zie Het toegangspaneel van de computer verwijderen op pagina 13 voor instructies.
6.
Draai de vergrendeling van de vaste schijf omhoog en naar buiten (1) om de vaste schijf los te maken.
WAARSCHUWING! Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, omdat u
anders het risico van brandwonden loopt.
Accu vervangen
39
7.
Schuif de schijfeenheid terug tot deze niet verder kan en til de schijf omhoog en uit de houder (2).
8.
Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de vaste schijf verwijderen.
9.
40
a.
Ontkoppel de stekker van de ventilator van de systeemkaart (1).
b.
Verwijder de drie schroeven van de tweede ventilator (2).
c.
Haal de ventilator uit de behuizing (3).
Verwijder de drie schroeven (1) waarmee de schijfhouder aan de behuizing is bevestigd.
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
10. Til de houder van de vaste schijf (2) uit de behuizing.
11. Bepaal de plaats van de batterij en de batterijhouder op de systeemkaart.
OPMERKING: U moet mogelijk een klein hulpmiddel gebruiken, zoals een pincet of een puntbektang,
om de accu te verwijderen en vervangen.
12. Til de batterij uit de houder.
Accu vervangen
41
13. Schuif de nieuwe batterij in de houder, met de pluspool naar boven. De batterijhouder zet de batterij
automatisch op de juiste manier vast.
14. Plaats de houder van de vaste schijf (1) in de behuizing.
15. Bevestig de houder van de vaste schijf in de behuizing met de drie schroeven (2).
16. Als uw model een EliteDesk 800 65 W is, moet u de tweede ventilator onder de vaste schijf vervangen.
a.
Plaats de ventilator in de houder van de vaste schijf (1).
b.
Zet de ventilator met de drie schroeven in de behuizing vast (2).
c.
Sluit de stekker van de ventilator op de systeemkaart aan(3).
17. Lijn de geleideschroeven van de vaste schijf uit met de sleuven op de houder van de vaste schijf, druk de
vaste schijf omlaag in de houder en schuif hem naar voren (1) tot deze stopt en op zijn plaats vastklikt.
42
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
18. Draai de vergrendeling van de vaste schijf omlaag om de vaste schijf vast te zetten (2).
19. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
20. Monteer de eventuele standaard.
21. Sluit de externe apparaten opnieuw aan, steek het netsnoer in het stopcontact en schakel de computer
in.
22. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u hebt ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel van de computer.
23. Stel de datum en tijd, uw wachtwoorden en eventuele speciale instellingen opnieuw in met behulp van
Computer Setup (Computerinstellingen).
Accu vervangen
43
Het optionele draadloze toetsenbord en de draadloze muis
synchroniseren
De muis en het toetsenbord zijn in de fabriek gesynchroniseerd. Als ze niet werken, verwijdert en vervangt u
de batterijen. Als de muis en het toetsenbord nog steeds niet zijn gesynchroniseerd, volg dan deze procedure
om beide handmatig opnieuw te synchroniseren.
1.
2.
3.
44
Hoofdstuk 3 Hardware-upgrades
4.
5.
OPMERKING: Als de muis en het toetsenbord nog steeds niet werken, verwijder en vervang dan de
batterijen. Als de muis en het toetsenbord nog steeds niet zijn gesynchroniseerd, synchroniseer beide dan
opnieuw.
Het optionele draadloze toetsenbord en de draadloze muis synchroniseren
45
A
Elektrostatische ontlading
Een ontlading van statische elektriciteit via vingers of andere geleiders kan leiden tot schade aan de
systeemkaarten of andere onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Dit soort schade kan
de levensduur van de apparatuur bekorten.
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen
Neem de volgende maatregelen in acht om schade ten gevolge van elektrostatische ontlading te voorkomen:
●
Raak onderdelen zo weinig mogelijk met de handen aan door deze in de antistatische verpakking te
vervoeren en te bewaren.
●
Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat ze in een omgeving zonder statische
elektriciteit komen.
●
Leg onderdelen op een geaard oppervlak voordat u ze uit de verpakking haalt.
●
Raak geen pinnen, voedingsdraden of circuits aan.
●
Zorg dat u niet statisch geladen bent als u een onderdeel of gedeelte aanraakt dat gevoelig is voor
statische elektriciteit.
Aardingsmethoden
U kunt op verschillende manieren voor een juiste aarding zorgen. Pas één of meer van de volgende
maatregelen toe wanneer u onderdelen hanteert of installeert die gevoelig zijn voor elektrostatische
elektriciteit:
●
Gebruik een polsbandje dat via een aardedraad is verbonden met een geaard werkstation of het chassis
van de computer. Polsbanden zijn flexibele bandjes met een minimumweerstand van 1 MOhm +/- 10
procent in de aardedraden. Draag voor een goede aarding de bandjes strak tegen de huid.
●
Gebruik hiel-, voet- of teenbandjes wanneer u met staande werkstations werkt. Draag de bandjes om
beide voeten wanneer u op geleidende vloeren of dissiperende vloermatten staat.
●
Gebruik geleidend gereedschap.
●
Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare dissiperende werkmat.
Als u niet beschikt over de genoemde hulpmiddelen voor een juiste aarding, neemt u contact op met een
geautoriseerde HP Business Partner.
OPMERKING:
elektriciteit.
46
Raadpleeg een HP Business Partner voor meer informatie over het omgaan met statische
Bijlage A Elektrostatische ontlading
B
Richtlijnen voor gebruik, regelmatig
onderhoud en voorbereiding voor transport
Richtlijnen voor gebruik en regelmatig onderhoud
Volg deze richtlijnen om de computer en monitor op de juiste manier te installeren en te onderhouden:
●
Plaats de computer niet in zeer vochtige ruimtes en stel de computer niet bloot aan direct zonlicht of
zeer hoge of lage temperaturen.
●
Plaats de computer op een stevig, vlak oppervlak. Laat een vrije ruimte van meer dan tien centimeter
aan alle geventileerde zijden van de computer en boven de monitor voor de benodigde ventilatie.
●
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen en de luchtgaten nooit geblokkeerd worden, om te voorkomen
dat de luchtstroom in de computer wordt belemmerd. Plaats het toetsenbord, met de
toetsenbordvoetjes naar beneden, niet rechtstreeks tegen de voorkant van de desktop omdat dit de
luchtstroom belemmert.
●
Gebruik de computer niet wanneer het toegangspaneel of een van de afdekplaatjes van de
uitbreidingskaart is verwijderd.
●
Stapel computers niet boven elkaar of plaats deze niet te dicht naast elkaar, anders kunnen ze
onderhevig zijn aan de luchtventilatie of verwarmde lucht.van andere computers.
●
Als de computer binnen een afzonderlijke behuizing wordt gebruikt, moet deze behuizing beschikken
over adequate voorzieningen voor luchtaanvoer en -afvoer. Bovendien zijn de bovenvermelde richtlijnen
voor het gebruik onverminderd van toepassing.
●
Zorg dat de computer en het toetsenbord niet in aanraking komen met vloeistoffen.
●
Dek de ventilatiesleuven van de monitor nooit af (met wat dan ook).
●
Installeer of gebruik de functies voor energiebeheer van het besturingssysteem of andere software,
inclusief de voorzieningen voor slaap- en standbystanden.
●
Schakel de computer uit voordat u een van de volgende dingen doet:
◦
De buitenkant van de computer afnemen met een zachte, vochtige doek. Schoonmaakmiddelen
kunnen de afwerking doen verkleuren of beschadigen.
◦
Af en toe alle ventilatieopeningen van de computer reinigen. Stof, vuil en andere materialen
kunnen de ventilatieopeningen blokkeren en de ventilatie belemmeren.
Richtlijnen voor gebruik en regelmatig onderhoud
47
Transport voorbereiden
Ga als volgt te werk wanneer u de computer wilt voorbereiden op transport:
1.
Maak een back-up van de bestanden op de vaste schijf naar een extern opslagapparaat. Zorg ervoor dat
de back-upmedia niet wordt blootgesteld aan elektrische of magnetische stroomstoten tijdens opslag of
transport.
OPMERKING:
De vaste schijf wordt automatisch vergrendeld wanneer u het systeem uitschakelt.
2.
Verwijder alle verwisselbare media en sla deze op.
3.
Zet de computer en externe apparatuur uit.
4.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel het snoer los van de computer.
5.
Koppel de systeemonderdelen en externe apparatuur los van hun voedingsbron en vervolgens van de
computer.
OPMERKING: Zorg dat alle uitbreidingskaarten goed en veilig vastzitten in de uitbreidingsslots voordat
u de computer vervoert.
6.
48
Verpak de systeemonderdelen en externe apparatuur in de originele of een soortgelijke verpakking en
gebruik voldoende opvulmateriaal om de apparatuur te beschermen.
Bijlage B Richtlijnen voor gebruik, regelmatig onderhoud en voorbereiding voor transport
C
Toegankelijkheid
HP ontwerpt, produceert en distribueert producten en diensten die door iedereen kunnen worden gebruikt,
inclusief door personen met een handicap, zowel op een zelfstandige basis of met de juiste hulpapparaten.
Ondersteunende technologie die ondersteund wordt
HP-producten ondersteunen een breed scala aan besturingssystemen van ondersteunde technologieën en
kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met aanvullende ondersteunende technologieën. Gebruik de
zoekfunctie op uw apparaat om meer informatie over ondersteunende functies te vinden.
OPMERKING: Voor meer informatie over een bepaald product voor ondersteunende technologie, neemt u
contact op met de klantenondersteuning voor dat product.
Contact opnemen met de ondersteuning
Wij verbeteren voortdurend de toegankelijkheid van onze producten en services en wij zijn verheugd met
feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over
toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen naar +1 (888)
259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 uur Mountain Time. Als u doof of slechthorend
bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, kunt u contact met ons opnemen als u technische ondersteuning nodig
heeft of vragen heeft over toegankelijkheid door te bellen naar (877) 656-7058, van maandag tot vrijdag
tussen 06:00 en 21:00 Noord-Amerikaanse Mountain Tijd.
OPMERKING:
ondersteuning is alleen in het Engels.
Ondersteunende technologie die ondersteund wordt
49
Index
A
Aan/uit-knop, twee standen 2, 3
aansluiting netsnoer 11
afdekplaatje van de antenne 4, 5
antenneconnector, externe 4, 5
B
batterij
installatie 39
verwijderen 39
batterij vervangen 39
beveiligingskabel
installatie 10
bevestigen
batterij 39
beveiligingskabel 10
externe antenne 34
geheugenmodules 16, 18
solid-state drive 24
toegangspaneel van de
computer 15
vaste schijf 21, 22
WLAN-module 29
bevestigingspunt voor de
beveiligingskabel 4, 5
C
combostekker voor audio-uit
(headset)/audio-in (microfoon) 2,
3
Connectoren
externe antenne 4, 5
voeding 4, 5
D
de computer monteren 9
DisplayPort 4, 5
draadloos toetsenbord en muis
synchroniseren 44
50
Index
Dual-mode DisplayPort 4, 5
E
Elektrostatische ontlading, schade
voorkomen 46
externe antenne
installatie 34
G
geheugenmodules
installatie 16, 18
maximum 16
sleuven 16
specificaties 16
upgraden 16
verwijderen 18
voetjes vullen 17
H
hoofdtelefoonuitgang
2, 3
I
In-/uitgangen
combostekker audio-uit
(headset)/audio-in
(microfoon) 2, 3
hoofdtelefoon 2, 3
RJ-45 (netwerk) 4, 5
Installatierichtlijnen 12
K
knoppen
voeding 2, 3
L
lampjes
schijfeenheid 2, 3
lus voor hangslot 4, 5
M
muis
draadloos synchroniseren 44
N
Netvoedingsconnector
4, 5
O
Onderdelen aan de voorkant 2
EliteDesk 800 2
ProDesk 400 3
ProDesk 600 2
onderdelen op het achterpaneel
EliteDesk 800 4
ProDesk 400 5
ProDesk 600 4
P
plaats van het serienummer 6
poorten
DisplayPort 4, 5
Dual-mode DisplayPort 4, 5
HDMI 4, 5
seriële 4, 5
USB 2,0 5
USB 3.x 2, 3, 4, 5
USB 3.x-poort met HP opladen in
slaapstand 2, 3
USB Type-C-schakelmodus 4
USB Type-C SuperSpeed met HP
opladen in slaapstand 2
VGA 4, 5
Productidentificatie, locatie 6
R
richtlijnen voor computergebruik
RJ-45-netwerkconnector 4, 5
S
schijfeenheidlampje
2, 3
47
schroef 5
seriële poort 5
sleuven
beveiligingskabel 4, 5
solid-state drive
installatie 24
verwijderen 24
specificaties, geheugenmodule 16
systeemgeheugen upgraden 16
W
WLAN-module
installatie 29
verwijderen 29
T
toegangspaneel
vervanging 15
verwijderen 13
toegankelijkheid 49
toetsenbord
draadloos synchroniseren 44
tower-conversie 7
transport voorbereiden 48
tweede ventilator, vervangen 27,
32, 37, 42
tweede ventilator, verwijderen 24,
29, 34, 40
U
USB 2.0-poorten 5
USB 3.x-poorten 2, 3, 4, 5
USB 3.x-poort met HP Sleep and
Charge 2, 3
USB Type-C SuperSpeed-poort met
HP opladen in slaapstand 2
V
vaste schijf
installatie 21, 22
verwijderen 21, 22
ventilatierichtlijnen 47
vergrendelingsschakelaar 4
verwijderen
batterij 39
geheugenmodules 18
solid-state drive 24
toegangspaneel van de
computer 13
vaste schijf 21, 22
WLAN-module 29
VESA-bevestigingsgaten 9
Index
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising