HP | EliteDesk 800 G1 Base Model Tower PC | HP EliteDesk 800 G1 Tower PC Laitteiston käyttöopas

HP EliteDesk 800 G1 Tower PC Laitteiston käyttöopas
Laitteiston käyttöopas
HP EliteDesk 800 G1 Tower
HP EliteDesk 800 G1 Small Form Factor
HP EliteDesk 800 G1 Ultra-slim Desktop
© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P. Näitä tietoja
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat
takuut on esitetty tuote- ja
palvelukohtaisesti toimitettavassa
takuuilmoituksessa. Minkään tässä mainittu
ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP
ei vastaa tässä oppaassa esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Tämä opas sisältää tekijänoikeuslailla
suojattuja patenttitietoja. Mitään tämän
aineiston osaa ei saa monistaa, jäljentää tai
kääntää muulle kielelle ilman HewlettPackard Companyn kirjallista lupaa.
Laitteiston käyttöopas
HP EliteDesk 800 G1 Tower
HP EliteDesk 800 G1 Small Form Factor
HP EliteDesk 800 G1 Ultra-slim Desktop
Ensimmäinen painos (huhtikuu 2013)
Asiakirjan osanumero: 719014–351
Tietoja tästä julkaisusta
Tässä oppaassa kerrotaan perustiedot HP EliteDesk -yritystietokoneiden päivittämiseksi.
VAARA Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa
koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.
VAROITUS: Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.
HUOMAUTUS: Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee tärkeitä lisätietoja.
FIWW
iii
iv
Tietoja tästä julkaisusta
FIWW
Sisällysluettelo
1 Tuotteen ominaisuudet .................................................................................................................................. 1
Peruskokoonpanon ominaisuudet ........................................................................................................ 2
Tower (TWR) ....................................................................................................................... 2
Small Form Factor (SFF) ..................................................................................................... 2
Ultra-slim Desktop (USDT) .................................................................................................. 3
Tower (TWR) -tietokoneen etupaneelin osat ........................................................................................ 4
Small Form Factor (SFF) -tietokoneen etupaneelin osat ..................................................................... 5
Ultra-slim Desktop (USDT) -tietokoneen etupaneelin osat ................................................................... 6
Tower (TWR) -tietokoneen takapaneelin osat ...................................................................................... 7
Small Form Factor (SFF) -tietokoneen takapaneelin osat .................................................................... 8
Ultra-slim Desktop (USDT) -tietokoneen takapaneelin osat ................................................................. 9
Tallennusvälineen lukulaitteen osat ................................................................................................... 10
Näppäimistö ....................................................................................................................................... 11
Windows logo -näppäimen käyttö ...................................................................................... 12
Sarjanumeron sijainti .......................................................................................................................... 14
Tower (TWR) ..................................................................................................................... 14
Small Form Factor (SFF) ................................................................................................... 14
Ultra-slim Desktop (USDT) ................................................................................................ 15
2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset .............................................................................................................. 16
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet .............................................................................................. 16
Vaarailmoitukset ja varoitukset ........................................................................................................... 16
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen ........................................................................................... 17
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen ........................................................................................... 18
Etupaneelin poistaminen .................................................................................................................... 19
Peitelevyjen poistaminen .................................................................................................................... 20
Etulevyn vaihtaminen ......................................................................................................................... 22
Emolevyn liitännät .............................................................................................................................. 22
Lisämuistin asentaminen .................................................................................................................... 24
DIMM-moduulit .................................................................................................................. 24
DDR3-SDRAM DIMMs -moduuli ........................................................................................ 24
DIMM-kantojen käyttäminen .............................................................................................. 25
FIWW
v
DIMM-moduulien asentaminen .......................................................................................... 25
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen .................................................................................... 27
Levyasemapaikat ............................................................................................................................... 31
Asemien asentaminen ja poistaminen ................................................................................................ 32
5,25 tuuman aseman irrottaminen ..................................................................................... 34
5,25 tuuman aseman asentaminen ................................................................................... 36
3,5 tuuman laitteen irrottaminen ........................................................................................ 38
3,5 tuuman laitteen asentaminen ....................................................................................... 39
Ohuen optisen aseman irrottaminen .................................................................................. 41
Ohuen optisen aseman asentaminen ................................................................................ 43
3,5 tai 2,5 tuuman kiintolevyaseman poistaminen ............................................................. 45
3.5 tai 2,5 tuuman kiintolevyn asentaminen ....................................................................... 47
Turvalukon asentaminen .................................................................................................................... 51
Vaijerilukko ........................................................................................................................ 52
Riippulukko ........................................................................................................................ 53
HP Business PC security -lukko ........................................................................................ 53
Etupaneelin suojaaminen .................................................................................................. 57
3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset ........................................................................................... 59
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet .............................................................................................. 59
Vaarailmoitukset ja varoitukset ........................................................................................................... 59
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen ........................................................................................... 60
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen ........................................................................................... 61
Etupaneelin poistaminen .................................................................................................................... 62
Peitelevyjen poistaminen .................................................................................................................... 63
Etulevyn vaihtaminen ......................................................................................................................... 64
Tietokoneen kääntäminen pystyasentoon .......................................................................................... 65
Emolevyn liitännät .............................................................................................................................. 65
Lisämuistin asentaminen .................................................................................................................... 68
DIMM-moduulit .................................................................................................................. 68
DDR3-SDRAM DIMMs -moduuli ........................................................................................ 68
DIMM-kantojen käyttäminen .............................................................................................. 69
DIMM-moduulien asentaminen .......................................................................................... 69
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen .................................................................................... 71
Levyasemapaikat ............................................................................................................................... 75
Asemien asentaminen ja poistaminen ................................................................................................ 76
3,5 tuuman laitteen irrottaminen ........................................................................................ 78
3,5 tuuman laitteen asentaminen ....................................................................................... 80
Ohuen optisen aseman irrottaminen .................................................................................. 83
Ohuen optisen aseman asentaminen ................................................................................ 84
3,5 tuuman kiintolevyaseman irrottaminen ja vaihtaminen ................................................ 86
vi
FIWW
2,5 tuuman kiintolevyaseman irrottaminen ........................................................................ 89
2,5 tuuman kiintolevyaseman asentaminen ....................................................................... 91
Turvalukon asentaminen .................................................................................................................... 94
Vaijerilukko ........................................................................................................................ 94
Riippulukko ........................................................................................................................ 95
HP Business PC security -lukko ........................................................................................ 95
Etupaneelin suojaaminen .................................................................................................. 99
4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset ..................................................................................... 101
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet ............................................................................................ 101
Vaarailmoitukset ja varoitukset ......................................................................................................... 101
Virtajohdon kytkeminen .................................................................................................................... 102
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen ......................................................................................... 103
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen ......................................................................................... 104
Etupaneelin poistaminen .................................................................................................................. 105
Peitelevyn irrottaminen ..................................................................................................................... 105
Etulevyn vaihtaminen ....................................................................................................................... 107
Tietokoneen kääntäminen pystyasentoon ........................................................................................ 108
Emolevyn liitännät ............................................................................................................................ 109
Lisämuistin asentaminen .................................................................................................................. 110
SODIMM-muistimoduulit .................................................................................................. 110
DDR3-SDRAM SODIMMs -moduuli ................................................................................ 110
SODIMM-kantojen käyttäminen ....................................................................................... 111
SODIMM-moduulien asentaminen ................................................................................... 112
Optisen aseman vaihtaminen ........................................................................................................... 114
Optisen aseman irrottaminen ........................................................................................... 114
Uuden optisen aseman valmistelu ................................................................................... 115
Uuden optisen levyaseman asentaminen ........................................................................ 116
Kiintolevyn vaihtaminen .................................................................................................................... 117
Portin suojuksen asentaminen ja poistaminen ................................................................................. 120
Turvalukon asentaminen .................................................................................................................. 121
Vaijerilukko ...................................................................................................................... 121
Riippulukko ...................................................................................................................... 123
HP Business PC security -lukko ...................................................................................... 123
Etupaneelin suojaaminen ................................................................................................ 128
Liite A Pariston vaihto ................................................................................................................................... 130
Liite B Smart Cover -lukon avaaminen ........................................................................................................ 133
Smart Cover FailSafe -avain ............................................................................................................ 133
FIWW
vii
Kansilukon poistaminen Smart Cover FailSafe -avainta käyttämällä ............................................... 134
Liite C Staattinen sähkö ................................................................................................................................ 136
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen ..................................................................................... 136
Maadoitusmenetelmät ...................................................................................................................... 136
Liite D Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu ....................... 137
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet ................................................................... 137
Optisia asemia koskevat varotoimet ................................................................................................. 138
Käyttö ............................................................................................................................... 138
Puhdistus ......................................................................................................................... 138
Turvallisuus ...................................................................................................................... 138
Kuljetuksen valmistelu ...................................................................................................................... 138
Hakemisto ........................................................................................................................................................ 139
viii
FIWW
1
FIWW
Tuotteen ominaisuudet
1
Peruskokoonpanon ominaisuudet
Ominaisuudet voivat vaihdella mallista riippuen. Saat täydellisen luettelon tietokoneeseen
asennetuista laitteista ja ohjelmistoista diagnostiikkaohjelmalla. (Ohjelmisto toimitetaan vain tiettyjen
mallien mukana).
HUOMAUTUS: Kaikkia kolmea tietokonemallia voidaan käyttää pystyasennossa tai
työpöytäasennossa.
Tower (TWR)
Small Form Factor (SFF)
2
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
FIWW
Ultra-slim Desktop (USDT)
FIWW
Peruskokoonpanon ominaisuudet
3
Tower (TWR) -tietokoneen etupaneelin osat
Asemakokoonpano voi vaihdella malleittain. Joissakin malleissa on yhden tai useamman
asemapaikan päällä peitelevy.
1
5,25 tuuman puolikorkeuksinen asemapaikka
(etulevyn takana)
6
Kiintolevyaseman merkkivalo
2
USB 2.0 -portit (musta)
7
Slim, optinen asema (valinnainen)
3
USB 3.0 -portit (sininen)
8
3,5-tuumainen mediakortin lukulaite (valinnainen)
4
Kuulokkeen liitin
9
Mikrofoni/kuulokeliitin
5
Kaksiasentoinen virtapainike
HUOMAUTUS: Kun mikrofoni/kuulokeliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa
kysytään, haluatko käyttää liitintä mikrofonin linjatuloliittimenä vai kuulokeliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa
koska tahansa kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
HUOMAUTUS: Virran merkkivalo on yleensä valkoinen, kun laitteeseen on kytketty virta. Jos merkkivalo vilkkuu
punaisena, tietokoneessa on ongelma ja siinä näkyy diagnostiikkakoodi. Lisätietoja koodin tulkitsemisesta on
Huolto-oppaassa.
4
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
FIWW
Small Form Factor (SFF) -tietokoneen etupaneelin osat
Asemakokoonpano voi vaihdella malleittain. Joissakin malleissa on yhden tai useamman
asemapaikan päällä peitelevy.
1
Slim, optinen asema (valinnainen)
5
Kuulokkeen liitin
2
USB 2.0 -portit (musta)
6
Kaksiasentoinen virtapainike
3
USB 3.0 -portit (sininen)
7
Kiintolevyaseman merkkivalo
4
Mikrofoni/kuulokeliitin
8
3,5-tuumainen mediakortin lukulaite (valinnainen)
HUOMAUTUS: Kun mikrofoni/kuulokeliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa
kysytään, haluatko käyttää liitintä mikrofonin linjatuloliittimenä vai kuulokeliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa
koska tahansa kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
HUOMAUTUS: Virran merkkivalo on yleensä valkoinen, kun laitteeseen on kytketty virta. Jos merkkivalo vilkkuu
punaisena, tietokoneessa on ongelma ja siinä näkyy diagnostiikkakoodi. Lisätietoja koodin tulkitsemisesta on
Huolto-oppaassa.
FIWW
Small Form Factor (SFF) -tietokoneen etupaneelin osat
5
Ultra-slim Desktop (USDT) -tietokoneen etupaneelin osat
Asemakokoonpano voi vaihdella malleittain. Joissakin malleissa on optisen asemapaikan päällä
peitelevy.
1
Slim, optinen asema (valinnainen)
5
Kuulokkeen liitin
2
USB 2.0 -portit (musta)
6
Kiintolevyaseman merkkivalo
3
USB 3.0 -portit (sininen)
7
Kaksiasentoinen virtapainike
4
Mikrofoni/kuulokeliitin
8
SD-mediakortin lukulaite (valinnainen)
HUOMAUTUS: Kun mikrofoni/kuulokeliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa
kysytään, haluatko käyttää liitintä mikrofonin linjatuloliittimenä vai kuulokeliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa
koska tahansa kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
HUOMAUTUS: Virran merkkivalo on yleensä valkoinen, kun laitteeseen on kytketty virta. Jos merkkivalo vilkkuu
punaisena, tietokoneessa on ongelma ja siinä näkyy diagnostiikkakoodi. Lisätietoja koodin tulkitsemisesta on
Huolto-oppaassa.
6
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
FIWW
Tower (TWR) -tietokoneen takapaneelin osat
1
Virtajohdon liitäntä
7
Äänen lähtöliitin virtalähdettä
tarvitseville laitteille (vihreä)
2
PS/2-näppäimistön liitin (violetti)
8
PS/2-hiiren liitin (vihreä)
3
USB 2.0 -portit (musta)
9
RJ-45-verkkoliitin
4
DisplayPort-näytön liittimet
10
Sarjaliitäntä
5
VGA-näytön liitin
11
Äänen tuloliitin (sininen)
6
USB 3.0 -portit (sininen)
HUOMAUTUS:
Valinnainen toinen sarjaportti ja valinnainen rinnakkaisportti ovat saatavilla HP:ltä.
Kun siniseen äänen linjatuloliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään,
haluatko käyttää liitintä linjatuloliittimenä vai mikrofoniliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa koska tahansa
kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
Jos emolevyn korttipaikkaan on asennettu grafiikkakortti, grafiikkakortin videoliittimiä ja emolevyn integroituja
liittimiä voidaan käyttää samanaikaisesti. Tällaisessa kokoonpanossa vain grafiikkakorttiin kytketyllä näytöllä näkyy
POST-viestejä.
Emolevyn grafiikka voidaan poistaa käytöstä muuttamalla asetuksia tietokoneen asetusohjelmassa.
FIWW
Tower (TWR) -tietokoneen takapaneelin osat
7
Small Form Factor (SFF) -tietokoneen takapaneelin osat
1
PS/2-hiiren liitin (vihreä)
7
PS/2-näppäimistön liitin (violetti)
2
RJ-45-verkkoliitin
8
DisplayPort-näytön liittimet
3
Sarjaliitäntä
9
VGA-näytön liitin
4
USB 2.0 -portit (musta)
10
USB 3.0 -portit (sininen)
5
Äänen tuloliitin (sininen)
11
Äänen lähtöliitin virtalähdettä
tarvitseville laitteille (vihreä)
6
Virtajohdon liitäntä
HUOMAUTUS:
Valinnainen toinen sarjaportti ja valinnainen rinnakkaisportti ovat saatavilla HP:ltä.
Kun siniseen äänen linjatuloliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään,
haluatko käyttää liitintä linjatuloliittimenä vai mikrofoniliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa koska tahansa
kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
Jos emolevyn korttipaikkaan on asennettu grafiikkakortti, grafiikkakortin videoliittimiä ja emolevyn integroituja
liittimiä voidaan käyttää samanaikaisesti. Tällaisessa kokoonpanossa vain grafiikkakorttiin kytketyllä näytöllä näkyy
POST-viestejä.
Emolevyn grafiikka voidaan poistaa käytöstä muuttamalla asetuksia tietokoneen asetusohjelmassa.
8
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
FIWW
Ultra-slim Desktop (USDT) -tietokoneen takapaneelin osat
1
Äänen lähtöliitin virtalähdettä tarvitseville
laitteille (vihreä)
6
VGA-näytön liitin
2
USB 2.0 -portit (musta)
7
Virtajohdon liitäntä
3
USB 3.0 -portit (sininen)
8
Äänen tuloliitin (sininen)
4
DisplayPort-näytön liittimet
9
RJ-45-verkkoliitin
5
PS/2-näppäimistön liitin (violetti)
10
PS/2-hiiren liitin (vihreä)
HUOMAUTUS: Kun siniseen äänen linjatuloliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna,
jossa kysytään, haluatko käyttää liitintä linjatuloliittimenä vai mikrofoniliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa
koska tahansa kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
Jos MXM-grafiikkakortti on asennettu, kaikkia videoliittimiä voidaan käyttää samaan aikaan. Tällaisessa
kokoonpanossa vain ylempään DisplayPortiin kytketyllä näytöllä näkyy POST-viestejä.
Emolevyn grafiikka voidaan poistaa käytöstä muuttamalla asetuksia tietokoneen asetusohjelmassa.
FIWW
Ultra-slim Desktop (USDT) -tietokoneen takapaneelin osat
9
Tallennusvälineen lukulaitteen osat
Mediakorttien lukulaite on valinnainen laite, joka on saatavana vain tiettyihin malleihin. Tutustu
mediakorttien lukulaitteeseen seuraavan kuvan ja taulukon avulla.
10
Nro
Paikka
Tietotyyppi
1
SD/HC/XC/UHS-1/Plus
●
Secure Digital (SD)
●
Secure Digital High
Capacity (SDHC) kortti
●
Secure Digital
Extended Capacity muistikortti (SDXC)
2
Mediakortin
lukulaitteen
merkkivalo
3
CompactFlash I/II
●
CompactFlashkorttityyppi 1
●
CompactFlashkorttityyppi 2
●
MicroDrive
4
MS PRO/MS PRO Duo
●
Memory Stick (MS)
●
●
●
Memory Stick
MagicGate
Memory Stick
MagicGate Duo
Memory Stick Select
●
●
Memory Stick Duo
(MS Duo)
●
Memory Stick PRO
(MS PRO)
Memory Stick PROHG Duo
●
Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
FIWW
Näppäimistö
Osa
FIWW
Osa
1
Lepotila
6
Mykistä ääni
2
Kelaa taaksepäin
7
Pienennä äänenvoimakkuutta
3
Toisto/tauko
8
Änenvoimakkuuden lisääminen
4
Pysäytä
9
Windows-näppäin
5
Kelaa eteenpäin
10
Toiminta
Näppäimistö
11
Windows logo -näppäimen käyttö
Windows-näppäintä käytetään yhdessä muiden näppäinten kanssa tiettyjen toimintojen
suorittamiseen Windows-käyttöjärjestelmässä.
Windows-näppäin +
Windows 7
Windows 8
ei muuta näppäintä
Näyttää Käynnistä-valikon
Näyttää Käynnistä-valikon
c
Avaa somisteet
d
Näyttää työpöydän
Näyttää työpöydän
e
Avaa Oma tietokone -ikkunan
Avaa Windowsin Resurssienhallinnan
f
Käynnistää tiedostojen etsinnän
Siirtyy tiedostoihin Hakusomisteessa
Ctrl + f
Käynnistää tietokoneen etsinnän
Käynnistää tietokoneen etsinnän
g
Selaa pienoisohjelmia
Selaa pienoisohjelmia
h
Siirtyy Jaa-somisteeseen
i
Siirtyy Asetukset-somisteeseen
k
Siirtyy Laitteet-somisteeseen
l
Lukitsee tietokoneen (jos olet kirjautunut
verkon toimialueeseen) tai mahdollistaa
käyttäjän vaihtamisen (jos et ole kirjautunut
toimialueeseen)
Lukitsee tietokoneen (jos olet kirjautunut
verkon toimialueeseen) tai mahdollistaa
käyttäjän vaihtamisen (jos et ole kirjautunut
toimialueeseen)
m
Pienentää kaikki avoimet sovellukset
Pienentää kaikki avoimet sovellukset
o
p
Lukitsee näytön suuntauksen
Valitse esitysnäyttötila
q
Siirtyy Haku-somisteeseen
r
Näyttää Suorita-valintaikkunan
Näyttää Suorita-valintaikkunan
t
Selaa tehtäväpalkissa näkyviä ohjelmia
Selaa tehtäväpalkissa näkyviä ohjelmia
u
Käynnistää Helppokäyttökeskuksen
Käynnistää Helppokäyttökeskuksen
v
Selaa ilmoituksia
w
Siirtyy Asetuksiin Haku-somisteessa
x
Avaa Windowsin siirrettävyyskeskuksen, jos
käytettävissä
z
12
Avaa projisointivalinnat
Avaa Windowsin siirrettävyyskeskuksen, jos
käytettävissä
Avaa sovelluspalkin
F1
Avaa Windowsin Ohjeen
Avaa Windowsin Ohjeen
Tab
Selaa tehtäväpalkissa näkyviä ohjelmia
käyttäen Windows Flip 3-D:tä
Selaa Metro-käyttöliittymän historiaa
Ctrl + Tab
käytä nuolinäppäimiä, kun haluat selata
tehtäväpalkissa näkyviä ohjelmia käyttäen
Windows Flip 3-D:tä
Käytä nuolinäppäimiä, kun haluat selata
Metro-käyttöliittymän historiaa
Välilyöntinäppäin
Tuo kaikki pienoisohjelmat edustalle ja
valitsee Windowsin sivupalkin
Vaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
FIWW
FIWW
Windows-näppäin +
Windows 7
Windows 8
numeronäppäimet
Siirtyy tehtäväpalkissa määrätyssä
sijainnissa olevaan sovellukseen
Siirtyy tehtäväpalkissa määrätyssä
sijainnissa olevaan sovellukseen
nuoli ylöspäin
Suurentaa ikkunan
Suurentaa työpöytä-ikkunan
nuoli vasemmalle
Siirtää ikkunan näytön vasempaan reunaan
Siirtää työpöytä-ikkunan näytön vasempaan
reunaan
nuoli oikealle
Siirtää ikkunan näytön oikeaan reunaan
Siirtää työpöytä-ikkunan näytön oikeaan
reunaan
nuoli alaspäin
Pienentää ikkunan
Pienentää työpöytä-ikkunan
Shift + nuoli
vasemmalle tai nuoli
oikealle
Siirtää ikkunan näytöstä toiseen
Siirtää ikkunan näytöstä toiseen
, (pilkku)
Kurkistaa työpöydälle
. (piste)
Siirtää Metro-sovelluksen oikealle
Shift + . (piste)
Siirtää metro-sovelluksen vasemmalle
Enter
Siirtyy Narrator-toimintoon
Esc
Sulkee suurennuslasin
+
(numeronäppäimistöllä)
Suurentaa
Suurentaa (Suurennuslasi)
(numeronäppäimistöllä)
Pienentää
Pienentää (Suurennuslasi)
Alkuun
Pienentää ne työpöytä-ikkunat, jotka eivät
ole aktiivisia
Pienentää ne työpöytä-ikkunat, jotka eivät
ole aktiivisia
Break
Näyttää Järjestelmän ominaisuudet
Näyttää Järjestelmän ominaisuudet
PgUp
Siirtää Käynnistä-ruudun vasempaan
näyttöön
PgDn
Siirtää Käynnistä-ruudun oikeaan näyttöön
Näppäimistö
13
Sarjanumeron sijainti
Jokaisella tietokoneella on oma sarjanumero ja tuotetunnus, jotka on merkitty tietokoneen kotelon
päälle. Pidä nämä numerot tallessa, kun otat yhteyttä asiakaspalveluun.
Tower (TWR)
Small Form Factor (SFF)
14
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
FIWW
Ultra-slim Desktop (USDT)
FIWW
Sarjanumeron sijainti
15
2
Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
Tässä tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat sen päivittämistä ja huoltamista.
Useimmissa tässä luvussa kuvailtavissa asennustoimissa ei tarvita työkaluja.
Vaarailmoitukset ja varoitukset
Lue huolellisesti kaikki tässä oppaassa olevat aiheeseen liittyvät ohjeet ja varoitukset ennen
päivityksen aloittamista.
VAARA Vältä sähköiskujen, kuumien pintojen ja tulen aiheuttamat vammat noudattamalla
seuraavia ohjeita:
Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin.
Älä liitä televiestintälaitteen tai puhelimen liittimiä verkkosovittimen (NIC) vastakkeisiin.
Käytä vain maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa. Maadoitettu pistoke on tärkeä turvaominaisuus.
Kytke virtajohto maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on aina helposti käytettävissä.
Voit välttää vakavia vammoja lukemalla Turvallisuus- ja mukavuusopas -ohjekirjan. Siinä käsitellään
työaseman oikeaa asennustapaa, oikeaa istuma-asentoa sekä tietokoneen käyttäjän terveyttä ja
työtapoja, ja annetaan tärkeitä sähköturvallisuuteen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja.
Voit ladata tämän oppaan osoitteesta http://www.hp.com/ergo.
VAARA Sisältää kytkettyjä ja liikkuvia osia.
Katkaise virta laitteesta ennen kotelon irrottamista.
Asenna kotelo ja kiinnitä se ennen virran kytkemistä uudelleen laitteistoon.
VAROITUS: Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisälaitteiden sähköisiä osia. Ennen
näiden tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista
sähköä. Lisätietoja on kohdassa Staattinen sähkö sivulla 136.
Emolevyssä on virta aina, kun tietokone on kytketty vaihtovirtalähteeseen. Irrota virtajohto
virtalähteestä ennen tietokoneen avaamista, etteivät tietokoneen komponentit vahingoitu.
16
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen
Jotta pääset käsiksi sisäisiin osiin, sinun on poistettava huoltopaneeli seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
FIWW
Nosta huoltopaneelin kahvaa (1) ylöspäin ja nosta sitten huoltopaneeli pois paikaltaan (2).
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen
17
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
Liu’uta huoltopaneelin etuosassa oleva uloke rungon (1) etuosassa olevan ulokkeen alle ja paina
sitten huoltopaneelin takaosaa tietokonetta vasten, kunnes se lukittuu paikoilleen (2).
18
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
Etupaneelin poistaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Nosta paneelin (1) sivussa olevat kolme uloketta ylös ja käännä sitten paneelia niin, että se
irtoaa rungosta (2).
Etupaneelin poistaminen
19
Peitelevyjen poistaminen
Joissakin malleissa on yhden tai useamman asemapaikan päällä peitelevy, joka on poistettava ennen
aseman asentamista. Irrota peitelevy seuraavasti:
1.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
2.
Irrota asiaankuuluvan aseman peitelevy:
●
Voit poistaa 5,25 tuuman peitelevyn työntämällä peitelevyä paikallaan pitäviä pidikkeitä (1)
sisäänpäin ja vetämällä peitelevyn etupaneelista (2).
HUOMAUTUS: Kun olet poistanut 5,25 tuuman aseman peitelevyn ja asentanut aseman,
voit asentaa valinnaisen levyn sovituskappaleen (saatavana HP:ltä), joka peittää koko
aseman etuosan.
●
20
Irrota 3,5 tuuman peitelevy painamalla levyä paikoillaan pitäviä kahta uloketta (1) ulospäin
ja kiertämällä peitelevyä taakse oikealle (2).
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
●
Voit poistaa ohuen peitelevyn työntämällä peitelevyä paikallaan pitäviä pidikkeitä (1)
sisäänpäin ja vetämällä peitelevyn etupaneelista (2).
HUOMAUTUS: Kun olet poistanut ohuen optisen aseman peitelevyn ja asentanut ohuen
optisen aseman, voit asentaa valinnaisen levyn sovituskappaleen (saatavana HP:ltä), joka
peittää koko ohuen optisen aseman etuosan.
FIWW
Peitelevyjen poistaminen
21
Etulevyn vaihtaminen
Aseta peitelevyn pohjassa olevat kolme hakasta rungossa oleviin nelikulmaisiin reikiin (1), käännä
peitelevyn yläosaa runkoa kohden (2) ja napsauta levy paikalleen.
Emolevyn liitännät
Tutustu emolevyn liittimiin seuraavan kuvan ja taulukon avulla.
22
Nro
Emolevyn liitin
Merkintä emolevyssä
Väri
Osa
1
Emolevyn PCI Extender liitännät
EXT
musta
Emolevyn PCI Extender
(valinnainen, näytetty asennettuna)
2
SATA 3.0
SATA1
vaaleansinine
n
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
Nro
Emolevyn liitin
Merkintä emolevyssä
Väri
Osa
3
USB 2.0
MEDIA
musta
USB 2.0 -laite, kuten USB 2.0
tallennusvälineen lukija
4
SATA 3.0
SATA0
tummansinine
n
Ensisijainen kiintolevy
5
SATA 3.0
SATA2
vaaleansinine
n
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
6
PCI (valinnainen)
PCI1
valkoinen
Laajennuskortti
7
Emolevyn PCI Extender
(valinnainen)
(ei käytettävissä)
(ei
käytettävissä)
Laajennuskortti
8
PCI Express x16, joka on
muutettu pienemmäksi x4paikaksi
X4PCIEXP
valkoinen
Laajennuskortti
9
PCI Express x1
X1PCIEXP2
musta
Laajennuskortti
10
PCI Express x1
X1PCIEXP1
musta
Laajennuskortti
11
PCI Express x16
X16PCIEXP
musta
Laajennuskortti
12
Rinnakkaisportti
PAR
musta
Rinnakkaisportti
13
Sarjaportti
COMB
musta
Sarjaportti
14
Kansilukko
HLCK
musta
Kansilukko
15
Kannenpoistotunnistin
HSENSE
valkoinen
Kannenpoistotunnistin
16
Paristo
BAT
musta
Paristo
17
DIMM4 (kanava A)
DIMM4
valkoinen
Muistimoduuli
18
DIMM3 (kanava A)
DIMM3
musta
Muistimoduuli
19
DIMM2 (kanava B)
DIMM2
valkoinen
Muistimoduuli
20
DIMM1 (kanava B)
DIMM1
musta
Muistimoduuli
21
Virta
SATA PWR0
musta
SATA-asemat
22
Virta
PWR
valkoinen
Emokortti
23
USB 3.0
FRONT USB3.0
sininen
Etuosan USB 3.0 -portit
24
USB 3.0
MEDIA3.0
musta
USB 3.0 -laite, kuten USB 3.0
tallennusvälineen lukija
25
SATA 3.0
SATA3
vaaleansinine
n
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
26
SATA 3.0
SATA5
vaaleansinine
n
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
Emolevyn liitännät
23
Lisämuistin asentaminen
Tietokoneessa on toimitettaessa DDR3-SDRAM DIMM -RAM-muistimoduulit.
DIMM-moduulit
Emolevyn muistimoduulikantoihin voi asentaa enintään neljä DIMM-muistimoduulia. Muistipaikoissa
on vähintään yksi esiasennettu DIMM-muistimoduuli. Muisti on mahdollisimman tehokas, kun asennat
emolevylle 32 gigatavua muistia, joka toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa.
DDR3-SDRAM DIMMs -moduuli
Jotta järjestelmä toimisi oikein, DDR3-SDRAM DIMM -moduulien on oltava
●
teollisuusstandardin mukainen 240-nastainen
●
puskuroimaton ei-ECC-PC3-12800 DDR3-1600 MHz -yhteensopivia
●
1,35 voltin tai 1,5 voltin DDR3/DDR3L-SDRAM DIMMs
Lisäksi DDR3-SDRAM DIMMs -moduulin on:
●
tuettava CAS-viivettä 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11-ajoitus)
●
sisällettävä pakolliset JEDEC SPD -tiedot
Lisäksi tietokone tukee:
●
512 megabitin, 1 gigabitin ja 2 gigabitin ei-ECC-muistitekniikoita
●
yksipuoliset ja kaksipuoliset DIMM-muistimoduulit
●
DIMM-muistit, rakennettu x8- ja x16-DDR-laitteille x4 SDRAM-laitteille rakennettuja DIMMmuisteja ei tueta
HUOMAUTUS: Järjestelmä ei toimi oikein, jos asennat ei-tuettuja DIMM-muistimoduuleja.
24
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
DIMM-kantojen käyttäminen
Emolevyssä on neljä DIMM-kantaa, kaksi kantaa kanavaa kohden. Kantojen merkinnät ovat DIMM1,
DIMM2, DIMM3 ja DIMM4. DIMM1- ja DIMM2-kannat toimivat muistikanavassa B ja DIMM3- ja
DIMM4-kannat muistikanavassa A.
Järjestelmä toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, kaksikanavaisessa tilassa tai
joustotilassa sen mukaan, miten DIMM-moduulit on asennettu.
HUOMAUTUS: Yksikanavainen ja tasapainottomaton kaksikanavainen muistikokoonpano alentaa
grafiikan suorituskykyä.
●
Järjestelmä toimii yksikanavaisessa tilassa, jos DIMM-kannat on täytetty vain yhdellä kanavalla.
●
Järjestelmä toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien
kokonaismuistikapasiteetti vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia.
Kanavien tekniikka ja laiteleveys voivat vaihdella. Jos esimerkiksi A-kanavaan on asennettu
kaksi 1 gigatavun DIMM-moduulia ja B-kanavaan yksi 2 gigatavun DIMM-moduuli, järjestelmä
toimii kaksikanavaisessa tilassa.
●
Järjestelmä toimii joustotilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti ei
vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. Joustotilassa kanava, jossa on
vähiten muistia, kuvaa kaksoiskanavalle määritettyä muistin kokonaismäärää. Muistin
loppumäärä määritetään yksittäiskanavalle. Muisti toimii mahdollisimman nopeasti, kun kanavat
on tasapainotettu siten, että mahdollisimman paljon muistia jakautuu kahdelle kanavalle. Jos
toisessa kanavassa on enemmän muistia kuin toisessa, suurempi määrä pitäisi sijoittaa
kanavaan A. Jos kannoissa on esimerkiksi yksi 2 gigatavun DIMM-moduuli ja kolme 1 gigatavun
DIMM-moduulia, 2 gigatavun DIMM-moduuli ja yksi 1 gigatavun DIMM-moduuli tulisi asentaa Akanavaan ja muut kaksi 1 gigatavun DIMM-moduulia B-kanavaan. Tässä kokoonpanossa 4
gigatavua muistia toimii kaksikanavatilassa ja 1 gigatavua yksikanavatilassa.
●
Kussakin tilassa järjestelmän hitain DIMM määrittää toiminnan enimmäisnopeuden.
DIMM-moduulien asentaminen
VAROITUS: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai
poistat muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
muistimoduuleissa on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten muistimoduulien
lisääminen tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
Muistimoduulien kannoissa on kullatut metalliset kosketuspinnat. Muistia päivitettäessä on tärkeää
käyttää muistimoduuleja, joissa on kullatut metalliset kosketuspinnat, jotta vältettäisiin eri metallien
välisen kontaktin aiheuttama korroosio ja/tai hapettuminen.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisäkorttien sähköisiä osia. Ennen näiden tehtävien
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä. Lisätietoja on
kohdassa Staattinen sähkö sivulla 136.
Käsitellessäsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimiä. Koskettaminen voi vahingoittaa
moduulia.
FIWW
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
Lisämuistin asentaminen
25
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai
poistat muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
muistimoduuleissa on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten
muistimoduulien lisääminen tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä
pysyvästi.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
VAARA Anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin välttääksesi
kuumien pintojen aiheuttamat vammat.
6.
Avaa molemmat muistipaikan salvat (1) ja aseta muistimoduuli paikalleen muistipaikkaan (2).
HUOMAUTUS: Muistimoduulin voi asentaa vain yhdellä tavalla. Sovita moduulin lovi ja
muistikannan kieleke kohdakkain.
Asenna mustat DIMM-kannat ennen valkoisia DIMM-kantoja.
Lopputulos on paras mahdollinen, kun muisti on asennettu kantoihin siten, että se jakautuu
mahdollisimman tasaisesti kanavien A ja B välille. Lisätietoja on kohdassa DIMM-kantojen
käyttäminen sivulla 25.
7.
Työnnä moduuli kantaan ja varmista, että se menee sinne kokonaan ja pysyy kunnolla
paikallaan. Varmista, että salvat ovat kiinni (3).
8.
Asenna kaikki muut moduulit toistamalla vaiheet 6–7.
9.
Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
10. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
11. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Tietokone tunnistaa lisätyn muistin automaattisesti seuraavan kerran, kun se käynnistetään.
26
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
Tietokoneessa on kaksi PCI-laajennuspaikkaa, yksi PCI Express x1 -laajennuspaikka, yksi PCI
Express x16 -laajennuspaikka ja yksi PCI Express x16 -laajennuspaikka, joka on muutettu
pienemmäksi x4-paikaksi. Joissain malleissa on myös valinnainen PCI-vakiolaajennuspaikka.
HUOMAUTUS: PCI Express x16 -paikkoihin voi asentaa PCI Express x1-, x8- tai x16 laajennuskortin.
Kokoonpanoissa, joissa on kaksoisgrafiikkakortti, ensimmäinen (ensisijainen) kortti pitää asentaa PCI
Express x16 -paikkaan, jota EI ole muutettu pienemmäksi x4-paikaksi.
Voit lisätä valinnaisen PCI-vakiolaajennuspaikan ostamalla PCI extender -levyn HP:ltä.
Irrota, vaihda tai lisää laajennuskortti seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Paikanna sopiva tyhjä emolevyn laajennuspaikka ja sitä vastaava laajennuspaikan aukko
tietokoneen rungon takaosassa.
7.
Paina kahta rungon ulkopuolella olevaa kielekettä (1) suoraan alas ja kierrä laajennuskortin
kiinnityssalpa auki (2).
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
27
8.
Poista laajennuspaikan peitelevy tai nykyinen laajennuskortti ennen uuden laajennuskortin
asentamista.
HUOMAUTUS: Irrota kaikki asennettuun laajennuskorttiin kiinnitetyt kaapelit ennen
laajennuskortin poistamista.
28
a.
Jos asennat kortin vapaaseen korttipaikkaan, poista rungossa oleva laajennuspaikan
peitelevy. Nosta korttipaikan levy korttipaikasta.
b.
Jos poistettava kortti on tavallinen PCI-kortti tai PCI Express x1 -kortti, pidä kiinni kortin
kummastakin päästä ja keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes se irtoaa
korttipaikasta. Irrota kortti nostamalla sitä suoraan ylöspäin. Varo naarmuttamasta korttia
muita osia vasten.
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
c.
9.
Jos poistettava kortti on PCI Express x16 -kortti, vedä laajennuskannan takaosassa olevaa
kiinnitysvipua kortista poispäin ja keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes liittimet
irtoavat kannasta. Irrota kortti nostamalla sitä suoraan ylöspäin. Varo naarmuttamasta
korttia muita osia vasten.
Säilytä poistettu kortti antistaattisessa pakkauksessa.
10. Jos et asenna uutta laajennuskorttia, asenna laajennuspaikan peitelevy avoimen
laajennuspaikan aukon peitoksi.
VAROITUS: Kun laajennuskortti on poistettu, sen paikalle on asennettava uusi kortti tai
laajennuspaikan peitelevy, jotta tietokoneen komponenttien käytön aikainen jäähdytys toimii
asianmukaisesti.
FIWW
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
29
11. Asenna uusi laajennuskortti liu'uttamalla kortin päässä olevaa kiinnikettä rungon takana olevaan
aukkoon ja paina kortti suoraan emolevyn vastakkeeseen.
HUOMAUTUS: Kun asennat laajennuskorttia, paina korttia voimakkaasti siten, että liitin
asettuu koko pituudeltaan kunnolla kiinni laajennuskorttipaikkaan.
12. Sulje laajennuskortin kiinnityssalpa. Varmista, että se napsahtaa paikoilleen.
13. Liitä tarvittavat ulkoiset kaapelit asennettuun korttiin. Liitä tarvittavat sisäiset kaapelit emolevyyn.
14. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
15. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
16. Kiinnitä takaisin paikalleen suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen huoltopaneelia
irrotettaessa.
17. Muuta tietokoneen kokoonpanoa tarvittaessa.
30
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
Levyasemapaikat
1
5,25 tuuman puolikorkeuksinen asemapaikka
2
Ohut optinen asemapaikka
3
Valinnaisen aseman 3,5 tuuman asema (esim. mediakortin lukulaite).
4
Ensisijainen sisäinen 3,5 tuuman kiintolevypaikka
5
3,5 tuuman sisäinen lisäkiintolevyaseman asemapaikka
6
2,5 tuuman sisäinen lisäkiintolevyaseman asemapaikka
HUOMAUTUS:
Tietokoneen asemakokoonpano saattaa olla erilainen kuin yllä olevan kuvan kokoonpano.
Jos haluat varmistaa tietokoneeseen asennettujen massamuistilaitteiden tyypin ja koon, suorita
tietokoneen asetusohjelma.
FIWW
Levyasemapaikat
31
Asemien asentaminen ja poistaminen
Kun asennat asemia, noudata seuraavia ohjeita:
32
●
Ensisijainen Serial ATA (SATA) -kiintolevy on kytkettävä emolevyn ensisijaiseen,
tummansiniseen SATA-liittimeen, jossa on merkintä SATA0.
●
Kytke toissijaiset kiintolevyt ja optiset asemat mihin tahansa vaaleansiniseen emolevyn SATAliittimeen (merkitty SATA1, SATA2, SATA3 ja SATA5).
●
Kytke mediakortin lukulaitteen USB 3.0 -kaapeli emolevyn USB-liittimeen, jossa on merkintä
MEDIA3.0.
●
Asemien virtakaapeleissa on kaksi haaraa, jotka tulevat ulos emolevyn liittimestä. Ensimmäinen
haara on kolmipäinen kaapeli, jonka ensimmäinen liitin reititetään 5,25 tuuman asemaan, toinen
liitin reititetään 3,5 tuuman asemaan, ja kolmas (kaksi johdinta) liitin reititetään ohuen optiseen
asemapaikkaan. Toinen haara on kolmipäinen kaapeli, jonka ensimmäinen liitin reititetään 2,5
tuuman asemaan, toinen liitin reititetään keskimmäiseen 3,5 tuuman asemaan, ja kolmas liitin
reititetään 3,5 tuuman asemapaikkaan.
●
Aseman ohjainruuvit on asennettava, jotta asema on oikeassa asennossa kehikossaan ja
lukittuu paikoilleen. HP on toimittanut ylimääräisiä ohjainruuveja (neljä hopeanväristä ja sinistä
6-32-ohjainruuvia sekä neljä tavallista hopeanväristä 6-32-ohjainruuvia), jotka sijaitsevat
asemapaikkojen sivussa. 6-32-asennusruuvit tarvitaan 3,5 tuuman kiintolevyille, jotka on
asennettu 3,5 tuuman kiintolevyaseman asemapaikkoihin. 6-32-vakio-ohjainruuvit tarvitaan USB
3.0 -tallennusvälineen lukijalle, joka on asennettu 3,5 tuuman valinnaiseen kiintolevyaseman
asemapaikkaan. 5,25 tuuman optisen aseman metrikierteisiä M3-ohjainruuveja ja 2,5 tuuman
kiintolevyjen M3-ohjainruuveja ei toimiteta. Jos vaihdat vanhan aseman uuteen, irrota
ohjausruuvit vanhasta asemasta ja käytä niitä uuden aseman asennuksessa.
Nro
Ohjainruuvi
Laite
1
Hopeanväriset vakiomalliset 6-32-ohjainruuvit
USB 3.0 -tallennusvälineen lukulaite
2
Hopeanväriset ja siniset 6-32-asennusruuvit
3,5 tuuman lisäkiintolevyaseman asemapaikka
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
VAROITUS: Voit estää tietojen katoamisen ja tietokoneen tai aseman vaurioitumisen seuraavasti:
Kun haluat asentaa tai poistaa aseman, sulje käyttöjärjestelmä, sammuta tietokone ja irrota virtajohto.
Älä poista asemaa, kun tietokone on käynnissä tai valmiustilassa.
Varmista ennen aseman käsittelyä, ettei sinussa ole staattista sähköä. Kun käsittelet asemaa, vältä
liittimeen koskemista. Lisätietoja sähköstaattisten vaurioiden ehkäisemisestä on kohdassa Staattinen
sähkö sivulla 136.
Käsittelen asemaa varoen; älä pudota sitä.
Älä käytä liikaa voimaa asemaa asentaessasi.
Vältä kiintolevyn altistamista nesteille, äärimmäisille lämpötiloille tai magneettikenttiä muodostaville
laitteille, esimerkiksi näytöille tai kaiuttimille.
Jos asema on lähetettävä postissa, pakkaa se kuplamuoviseen pakkauskuoreen tai muuhun
suojaavaan pakkaukseen ja kirjoita pakkauksen päälle ”Särkyvää: Käsiteltävä varovasti.”
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
33
5,25 tuuman aseman irrottaminen
HUOMAUTUS: HP:n tuotevalikoimaan ei kuulu 5,25 tuuman optista asemaa tälle tietokoneen
mallille. Käyttäjä tai kolmannen osapuolen myyjä on voinut asentaa 5,25 tuuman optisen aseman.
VAROITUS: Kaikki irrotettavat tietovälineet tulee irrottaa asemasta, ennen kuin asema irrotetaan
tietokoneesta.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
6.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) aseman takaosasta.
VAROITUS: Kun poistat kaapeleita, vedä kiinnikkeestä tai liittimestä kaapelin sijaan, jotta
kaapeli ei vahingoitu.
34
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
7.
FIWW
Paina vihreää asemalukon mekanismia (1) alas ja liu'uta asema asemapaikasta (2).
Asemien asentaminen ja poistaminen
35
5,25 tuuman aseman asentaminen
HUOMAUTUS: HP:n tuotevalikoimaan ei kuulu 5,25 tuuman optista asemaa tälle tietokoneen
mallille. 5,25 tuuman optinen asema voidaan ostaa kolmannen osapuolen myyjältä.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Irrota etupaneeli. Jos olet asentamassa asemaa peitelevyllä peitettyyn asemapaikkaan, irrota
peitelevy. Lisätietoja on kohdassa Peitelevyjen poistaminen sivulla 20.
7.
Jos olet asentamassa optista asemaa, asenna neljä metrikierteistä M3-ohjainruuvia (ei
toimitettu) aseman molemmilla puolilla oleviin alempiin reikiin.
HUOMAUTUS: Kun vaihdat optisen aseman, käytä vanhan kiintolevyn neljää M3metrimitoitettua ohjainruuvia.
VAROITUS: Käytä ainoastaan 5 mm pitkiä ohjainruuveja. Pitemmät ruuvit voivat vahingoittaa
aseman sisäisiä osia.
36
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
8.
Liu’uta asema asemakehikkoon niin, että ohjainruuvit tulevat kohdakkain neljän kehikossa
olevan ohjainreiän kanssa.
9.
Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) optisen aseman takaosaan.
10. Kytke datakaapelin toinen pää emolevyn vaaleansiniseen SATA-liitäntään.
HUOMAUTUS: Kohdassa Emolevyn liitännät sivulla 22 on kuva emolevyn
levyasemaliitännöistä.
11. Aseta etupaneeli takaisin paikalleen.
HUOMAUTUS: 5,25 tuuman aseman etuosan ympäröivä valinnainen levyn sovituskappale on
saatavana HP:ltä. Asenna levyn sovituskappale levyn etupuolelle ennen etulevyn vaihtamista.
12. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
13. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
14. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
37
3,5 tuuman laitteen irrottaminen
VAROITUS: Kaikki irrotettavat tietovälineet tulee irrottaa asemasta, ennen kuin asema irrotetaan
tietokoneesta.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
38
5.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
6.
Irrota aseman johdot sen takaosasta, tai jos olet poistamassa tallennusvälineen lukulaitetta,
irrota USB-kaapeli emolevystä alla olevien kuvien mukaisesti.
7.
Paina aseman (1) takana olevaa vapautusvipua ja liu'uta asema asemapaikasta (2).
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
3,5 tuuman laitteen asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Irrota etupaneeli. Jos olet asentamassa asemaa peitelevyllä peitettyyn asemapaikkaan, irrota
peitelevy. Lisätietoja on kohdassa Peitelevyjen poistaminen sivulla 20.
7.
Asenna 6-32-ohjainruuvit aseman molemmilla puolilla oleviin reikiin.
HUOMAUTUS: HP on toimittanut neljä ylimääräistä 6-32-ohjainruuvia, jotka sijaitsevat aseman
kotelon päällä. Ylimääräisten ohjainruuvien sijaintipaikka näkyy kohdassa Asemien asentaminen
ja poistaminen sivulla 76 olevasta kuvasta.
Kun vaihdat aseman, siirrä vanhan aseman neljä 6-32-ohjausruuvia uuteen asemaan.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
39
8.
Liu’uta asema asemakehikkoon niin, että ohjainruuvit tulevat kohdakkain neljän kehikossa
olevan ohjainreiän kanssa.
9.
Jos asennat USB 3.0 -tallennusvälineen lukulaitteen, liitä sen USB-kaapeli emolevyn USB 3.0 liitäntään, jonka merkintä on MEDIA3.0.
HUOMAUTUS: Kohdassa Emolevyn liitännät sivulla 65 on kuva emolevyn
levyasemaliitännöistä.
10. Aseta etupaneeli takaisin paikalleen.
11. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
12. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
13. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
40
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
Ohuen optisen aseman irrottaminen
VAROITUS: Kaikki irrotettavat tietovälineet tulee irrottaa asemasta, ennen kuin asema irrotetaan
tietokoneesta.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
6.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) aseman takaosasta.
VAROITUS: Kun poistat kaapeleita, vedä kiinnikkeestä tai liittimestä kaapelin sijaan, jotta
kaapeli ei vahingoitu.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
41
7.
42
Paina aseman oikeassa takaosassa olevaa vihreää vapautusvipua kohti aseman keskiosaa (1)
ja työnnä asemaa sitten eteenpäin ja pois asemapaikasta (2).
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
Ohuen optisen aseman asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Irrota etupaneeli. Jos olet asentamassa asemaa peitelevyllä peitettyyn asemapaikkaan, irrota
peitelevy. Lisätietoja on kohdassa Peitelevyjen poistaminen sivulla 20.
7.
Vapautussalpa pitää kiinnittää ennen kuin uutta optista asemaa voidaan käyttää.
a.
Kuori vapautussalvan liimapaperi irti.
b.
Kohdista vapautussalvan reiät optisen aseman sivulla olevien tappien kanssa siten, että
vapautussalpa ei koske optiseen asemaan. Varmista, että vapautussalpa on kohdistettu
oikein.
c.
Työnnä optisen aseman edessä oleva tappi vapautussalvan päässä olevaan reikään ja
paina lujasti.
d.
Aseta toinen tappi, ja paina koko vapautussalpaa tukevasti salvan kiinnittämiseksi tukevasti
optiseen asemaan.
Asemien asentaminen ja poistaminen
43
8.
Työnnä optinen asema etupaneelin läpi kokonaan sisään asemapaikkaan, jotta se lukittuu
paikalleen.
9.
Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) optisen aseman takaosaan.
10. Kytke datakaapelin toinen pää emolevyn vaaleansiniseen SATA-liitäntään.
HUOMAUTUS: Kohdassa Emolevyn liitännät sivulla 22 on kuva emolevyn
levyasemaliitännöistä.
11. Aseta etupaneeli takaisin paikalleen.
HUOMAUTUS: Ohuen aseman etuosan ympäröivä valinnainen levyn sovituskappale on
saatavana HP:ltä. Asenna levyn sovituskappale levyn etupuolelle ennen etulevyn vaihtamista.
12. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
13. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
14. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
44
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
3,5 tai 2,5 tuuman kiintolevyaseman poistaminen
HUOMAUTUS: Ennen kuin irrotat vanhan kiintolevyn, muista tehdä sen tiedoista varmuuskopiot,
jotta voit siirtää tiedot uudelle kiintolevylle.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosasta.
Asemien asentaminen ja poistaminen
45
46
7.
Irrota asema siirtämällä aseman vapautusvipua poispäin asemasta (1) ja vetämällä asema pois
asemapaikasta (2).
8.
Irrota vanhasta levyasemasta neljä ruuvia, kaksi kummallakin puolella. Tarvitset näitä ruuveja
uuden aseman asentamisessa.
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
3.5 tai 2,5 tuuman kiintolevyn asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Poista tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Asenna ohjainruuvit aseman molemmille puolille. 3,5 tuuman kiintolevyissä käytetään tavallista
hopeanväristä 6-32- ja sinistä erilliskiinnitykseen tarkoitettua ruuvia. 2,5 tuuman kiintolevyissä
käytetään metrikierteisiä mustia ja sinisiä erilliskiinnitykseen tarkoitettuja M3-ohjainruuveja.
HUOMAUTUS: Neljä ylimääräistä erilliskiinnitykseen tarkoitettua 6-32-ohjainruuvia asennetaan
3,5 tuuman kiintolevyille kiintolevyaseman asemapaikkojen ulkopuolelle. Ylimääräisiä
ohjainruuveja 2,5 tuuman kiintolevyille ei toimiteta rungossa, mutta ne voidaan ostaa HP:ltä.
Ylimääräisten 6-32-ohjainruuvien sijaintipaikka näkyy kohdassa Asemien asentaminen ja
poistaminen sivulla 32 olevasta kuvasta.
Jos vaihdat aseman, käytä uuden aseman kiinnittämiseen vanhan aseman ohjainruuveja.
●
FIWW
Jos asennat 3,5 tuuman kiintolevyä, asenna neljä hopeanväristä ja sinistä
erilliskiinnitykseen tarkoitettua 6-32-ohjainruuvia (kaksi aseman kummallakin puolella).
Asemien asentaminen ja poistaminen
47
●
Jos asennat 2,5 tuuman kiintolevyä, asenna neljä mustaa ja sinistä erilliskiinnitykseen
tarkoitettua M3-ohjainruuvia (kaksi aseman kummallakin puolella).
●
Voit myös asentaa 2,5 tuuman kiintolevyn 3,5 tuuman asemapaikkaan alla olevan kuvan
tapaisella sovitintelineellä.
◦
48
Liu'uta asema asemapaikan sovitintelineeseen ja varmista, että aseman liitäntä on
kiinni sovitintelineen liitännässä.
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
◦
Kiinnitä asema asemapaikan sovitintelineeseen asentamalla neljä mustaa M3-ruuvia
sovitintelineen molempien sivujen läpi asemaan.
◦
Kiinnitä neljä hopeista ja sinistä 6-32-ohjainruuvia sovitintelineeseen (kaksi telineen
molemmille puolille).
Asemien asentaminen ja poistaminen
49
7.
50
Liu’uta asema asemakehikkoon niin, että ohjainruuvit tulevat kohdakkain neljän kehikossa
olevan ohjainreiän kanssa.
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
8.
Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosaan.
HUOMAUTUS: Kiintolevyasemien virtakaapeli on kolmipäinen, joka on reititetty emolevyltä
kiintolevyaseman asemapaikkojen taakse.
9.
Jos asennat uuden aseman, kytke datakaapelin toinen pää asianmukaiseen emolevyn liitäntään.
HUOMAUTUS: Pääkiintolevyn datakaapeli on liitettävä emolevyn tummansiniseen liitäntään,
jossa on merkintä SATA0. Muuten kiintolevyn toiminnassa voi olla ongelmia. Jos lisäät toisen
kiintolevyn, kytke datakaapeli emolevyn vaalean siniseen SATA-liitäntään.
10. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
11. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
12. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Turvalukon asentaminen
Tietokone voidaan suojata alla ja seuraavalla sivulla olevissa kuvissa esitetyillä turvalukoilla.
FIWW
Turvalukon asentaminen
51
Vaijerilukko
52
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
Riippulukko
HP Business PC security -lukko
1.
FIWW
Kiinnitä turvakaapeli kiertämällä se kiinteän kohteen ympäri.
Turvalukon asentaminen
53
54
2.
Aseta kaapelilukko näytön takaosan kaapelilukkopaikkaan ja lukitse näyttö työntämällä avain
lukon takapuolella olevaan avaimenreikään ja kiertämällä avainta 90 astetta.
3.
Liu'uta turvakaapeli näytön takapuolella olevan kaapelilukon reiän läpi.
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
4.
Lukitse muut oheislaitteet pakkauksessa olevan kiinnikkeen avulla asettamalla laitteen kaapeli
kiinnikkeen keskustan poikki (1) ja viemällä turvakaapeli kiinnikkeen toisen reiän läpi (2). Käytä
sitä kiinnikkeen reikää, joka lukitsee parhaiten oheislaitteen kaapelin.
5.
Pujota näppäimistön ja hiiren kaapelit tietokoneen kotelon lukon läpi.
Turvalukon asentaminen
55
56
6.
Kiinnitä lukko kotelon peukaloruuvireikään käyttämällä toimitettua ruuvia.
7.
Aseta turvakaapelin tulpalla varustettu pää lukkoon (1) ja sulje lukko painamalla painike alas (2).
Voit avata lukon käyttämällä sen mukana toimitettua avainta.
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
8.
Kun lukko on asetettu, kaikki työaseman laitteet on lukittu.
Etupaneelin suojaaminen
Etupaneelin voi lukita paikoilleen asentamalla HP:n toimittaman turvaruuvin. Turvaruuvin
asentaminen:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
FIWW
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
Turvalukon asentaminen
57
6.
Irrota turvaruuvi kiintolevyaseman asemapaikan sivulta etupaneelin takapuolelta.
7.
Lukitse etupaneeli paikoilleen asentamalla turvaruuvi keskimmäisen etupaneelin salvan läpi.
8.
Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen.
9.
Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
10. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
58
Luku 2 Tower (TWR) -laitteistopäivitykset
FIWW
3
Small Form Factor (SFF) laitteistopäivitykset
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
Tässä tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat sen päivittämistä ja huoltamista.
Useimmissa tässä luvussa kuvailtavissa asennustoimissa ei tarvita työkaluja.
Vaarailmoitukset ja varoitukset
Lue huolellisesti kaikki tässä oppaassa olevat aiheeseen liittyvät ohjeet ja varoitukset ennen
päivityksen aloittamista.
VAARA Vältä sähköiskujen, kuumien pintojen ja tulen aiheuttamat vammat noudattamalla
seuraavia ohjeita:
Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin.
Älä liitä televiestintälaitteen tai puhelimen liittimiä verkkosovittimen (NIC) vastakkeisiin.
Käytä vain maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa. Maadoitettu pistoke on tärkeä turvaominaisuus.
Kytke virtajohto maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on aina helposti käytettävissä.
Voit välttää vakavia vammoja lukemalla Turvallisuus- ja mukavuusopas -ohjekirjan. Siinä käsitellään
työaseman oikeaa asennustapaa, oikeaa istuma-asentoa sekä tietokoneen käyttäjän terveyttä ja
työtapoja, ja annetaan tärkeitä sähköturvallisuuteen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja.
Voit ladata tämän oppaan osoitteesta http://www.hp.com/ergo.
VAARA Sisältää kytkettyjä ja liikkuvia osia.
Katkaise virta laitteesta ennen kotelon irrottamista.
Asenna kotelo ja kiinnitä se ennen virran kytkemistä uudelleen laitteistoon.
VAROITUS: Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisälaitteiden sähköisiä osia. Ennen
näiden tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista
sähköä. Lisätietoja on kohdassa Staattinen sähkö sivulla 136.
Emolevyssä on virta aina, kun tietokone on kytketty vaihtovirtalähteeseen. Irrota virtajohto
virtalähteestä ennen tietokoneen avaamista, etteivät tietokoneen komponentit vahingoitu.
FIWW
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
59
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen
Jotta pääset käsiksi sisäisiin osiin, sinun on poistettava huoltopaneeli seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
60
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Nosta huoltopaneelin kahvaa (1) ylöspäin ja nosta sitten huoltopaneeli pois paikaltaan (2).
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
Liu’uta huoltopaneelin etuosassa oleva uloke rungon (1) etuosassa olevan ulokkeen alle ja paina
sitten huoltopaneelin takaosaa tietokonetta vasten, kunnes se lukittuu paikoilleen (2).
FIWW
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
61
Etupaneelin poistaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
62
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Nosta paneelin (1) sivussa olevat kolme uloketta ylös ja käännä sitten paneelia niin, että se
irtoaa rungosta (2).
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
Peitelevyjen poistaminen
Joissakin malleissa 3,5 tuuman ja ohuiden optisten levyasemien päällä on peitelevy, joka on
poistettava ennen aseman asentamista. Irrota peitelevy seuraavasti:
1.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
2.
Voit poistaa 3,5 tuuman peitelevyn työntämällä jotain viidestä pidikkeestä (1) sisäänpäin ja
vetämällä peitelevyn etupaneelista (2).
Irrota ohuen optisen aseman peitelevy painamalla levyä paikoillaan pitäviä kahta uloketta kohti
peitelevyn (3) oikeaa ulkoreunaa ja liu’uttamalla peitelevyä taakse oikealle (4).
HUOMAUTUS: Kun olet poistanut ohuen optisen aseman peitelevyn ja asentanut ohuen optisen
aseman, voit asentaa valinnaisen levyn sovituskappaleen (saatavana HP:ltä), joka peittää koko
ohuen optisen aseman etuosan.
FIWW
Peitelevyjen poistaminen
63
Etulevyn vaihtaminen
Aseta peitelevyn pohjassa olevat neljä hakasta rungossa oleviin nelikulmaisiin reikiin (1), käännä
peitelevyn yläosaa runkoa kohden (2) ja napsauta levy paikalleen.
64
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
Tietokoneen kääntäminen pystyasentoon
Small Form Factor -tietokonetta voi käyttää myös pystysuunnassa HP:ltä saatavilla olevan telineen
avulla.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Käännä tietokone niin, että sen oikea sivu on alaspäin, ja aseta tietokone valinnaiseen
telineeseen.
HUOMAUTUS: HP suosittelee lisävarusteena saatavaa pystytelinettä, joka pitää tietokoneen
vakaasti pystyasennossa.
6.
Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
HUOMAUTUS: Varmista, että tietokoneen ympärille jää vähintään 10,2 senttimetriä vapaata ja
esteetöntä tilaa.
7.
Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Emolevyn liitännät
Tutustu emolevyn liitäntöihin seuraavan kuvan ja taulukon avulla.
FIWW
Tietokoneen kääntäminen pystyasentoon
65
66
Nro
Emolevyn liitin
Merkintä emolevyssä
Väri
Osa
1
PCI Express x16, joka on
muutettu pienemmäksi x4paikaksi
X4PCIEXP
valkoinen
Laajennuskortti
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
musta
Laajennuskortti
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
musta
Laajennuskortti
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
musta
Laajennuskortti
5
Rinnakkaisportti
PAR
musta
Rinnakkaisportti
6
Sarjaportti
COMB
musta
Sarjaportti
7
Kansilukko
HLCK
musta
Kansilukko
8
Kannenpoistotunnistin
HSENSE
valkoinen
Kannenpoistotunnistin
9
Paristo
BAT
musta
Paristo
10
DIMM4 (kanava A)
DIMM4
valkoinen
Muistimoduuli
11
DIMM3 (kanava A)
DIMM3
musta
Muistimoduuli
12
DIMM2 (kanava B)
DIMM2
valkoinen
Muistimoduuli
13
DIMM1 (kanava B)
DIMM1
musta
Muistimoduuli
14
Virta
SATAPWR0
musta
SATA-asemat
15
Virta
PWR
valkoinen
Emokortti
16
USB 3.0
FRONT USB3.0
sininen
Etuosan USB 3.0 -portit
17
USB 3.0
MEDIA3.0
musta
USB 3.0 -laite, kuten USB 3.0
tallennusvälineen lukija
18
SATA 3.0
SATA0
tummansinine
n
Ensisijainen kiintolevy
19
SATA 3.0
SATA1
vaaleansinine
n
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
Nro
Emolevyn liitin
Merkintä emolevyssä
Väri
Osa
20
SATA 3.0
SATA2
vaaleansinine
n
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
21
USB 2.0
MEDIA
musta
USB 2.0 -laite, kuten USB 2.0
tallennusvälineen lukija
Emolevyn liitännät
67
Lisämuistin asentaminen
Tietokoneessa on toimitettaessa DDR3-SDRAM DIMM -RAM-muistimoduulit.
DIMM-moduulit
Emolevyn muistimoduulikantoihin voi asentaa enintään neljä DIMM-muistimoduulia. Muistipaikoissa
on vähintään yksi esiasennettu DIMM-muistimoduuli. Muisti on mahdollisimman tehokas, kun asennat
emolevylle 32 gigatavua muistia, joka toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa.
DDR3-SDRAM DIMMs -moduuli
Jotta järjestelmä toimisi oikein, DDR3-SDRAM DIMM -moduulien on oltava
●
teollisuusstandardin mukainen 240-nastainen
●
puskuroimaton ei-ECC-PC3-12800 DDR3-1600 MHz -yhteensopivia
●
1,35 voltin tai 1,5 voltin DDR3/DDR3L-SDRAM DIMMs
Lisäksi DDR3-SDRAM DIMMs -moduulin on:
●
tuettava CAS-viivettä 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11-ajoitus)
●
sisällettävä pakolliset JEDEC SPD -tiedot
Lisäksi tietokone tukee:
●
512 megabitin, 1 gigabitin ja 2 gigabitin ei-ECC-muistitekniikoita
●
yksipuoliset ja kaksipuoliset DIMM-muistimoduulit
●
DIMM-muistit, rakennettu x8- ja x16-DDR-laitteille x4 SDRAM-laitteille rakennettuja DIMMmuisteja ei tueta
HUOMAUTUS: Järjestelmä ei toimi oikein, jos asennat ei-tuettuja DIMM-muistimoduuleja.
68
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
DIMM-kantojen käyttäminen
Emolevyssä on neljä DIMM-kantaa, kaksi kantaa kanavaa kohden. Kantojen merkinnät ovat DIMM1,
DIMM2, DIMM3 ja DIMM4. DIMM1- ja DIMM2-kannat toimivat muistikanavassa B ja DIMM3- ja
DIMM4-kannat muistikanavassa A.
Järjestelmä toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, kaksikanavaisessa tilassa tai
joustotilassa sen mukaan, miten DIMM-moduulit on asennettu.
HUOMAUTUS: Yksikanavainen ja tasapainottomaton kaksikanavainen muistikokoonpano alentaa
grafiikan suorituskykyä.
●
Järjestelmä toimii yksikanavaisessa tilassa, jos DIMM-kannat on täytetty vain yhdellä kanavalla.
●
Järjestelmä toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien
kokonaismuistikapasiteetti vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia.
Kanavien tekniikka ja laiteleveys voivat vaihdella. Jos esimerkiksi A-kanavaan on asennettu
kaksi 1 gigatavun DIMM-moduulia ja B-kanavaan yksi 2 gigatavun DIMM-moduuli, järjestelmä
toimii kaksikanavaisessa tilassa.
●
Järjestelmä toimii joustotilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti ei
vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. Joustotilassa kanava, jossa on
vähiten muistia, kuvaa kaksoiskanavalle määritettyä muistin kokonaismäärää. Muistin
loppumäärä määritetään yksittäiskanavalle. Muisti toimii mahdollisimman nopeasti, kun kanavat
on tasapainotettu siten, että mahdollisimman paljon muistia jakautuu kahdelle kanavalle. Jos
toisessa kanavassa on enemmän muistia kuin toisessa, suurempi määrä pitäisi sijoittaa
kanavaan A. Jos kannoissa on esimerkiksi yksi 2 gigatavun DIMM-moduuli ja kolme 1 gigatavun
DIMM-moduulia, 2 gigatavun DIMM-moduuli ja yksi 1 gigatavun DIMM-moduuli tulisi asentaa Akanavaan ja muut kaksi 1 gigatavun DIMM-moduulia B-kanavaan. Tässä kokoonpanossa 4
gigatavua muistia toimii kaksikanavatilassa ja 1 gigatavua yksikanavatilassa.
●
Kussakin tilassa järjestelmän hitain DIMM määrittää toiminnan enimmäisnopeuden.
DIMM-moduulien asentaminen
VAROITUS: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai
poistat muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
muistimoduuleissa on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten muistimoduulien
lisääminen tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
Muistimoduulien kannoissa on kullatut metalliset kosketuspinnat. Muistia päivitettäessä on tärkeää
käyttää muistimoduuleja, joissa on kullatut metalliset kosketuspinnat, jotta vältettäisiin eri metallien
välisen kontaktin aiheuttama korroosio ja/tai hapettuminen.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisäkorttien sähköisiä osia. Ennen näiden tehtävien
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä. Lisätietoja on
kohdassa Staattinen sähkö sivulla 136.
Käsitellessäsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimiä. Koskettaminen voi vahingoittaa
moduulia.
FIWW
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
Lisämuistin asentaminen
69
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai
poistat muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
muistimoduuleissa on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten
muistimoduulien lisääminen tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä
pysyvästi.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
VAARA Anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin välttääksesi
kuumien pintojen aiheuttamat vammat.
7.
Avaa molemmat muistipaikan salvat (1) ja aseta muistimoduuli paikalleen muistipaikkaan (2).
HUOMAUTUS: Muistimoduulin voi asentaa vain yhdellä tavalla. Sovita moduulin lovi ja
muistikannan kieleke kohdakkain.
Asenna mustat DIMM-kannat ennen valkoisia DIMM-kantoja.
Lopputulos on paras mahdollinen, kun muisti on asennettu kantoihin siten, että se jakautuu
mahdollisimman tasaisesti kanavien A ja B välille. Lisätietoja on kohdassa DIMM-kantojen
käyttäminen sivulla 69.
8.
Työnnä moduuli kantaan ja varmista, että se menee sinne kokonaan ja pysyy kunnolla
paikallaan. Varmista, että salvat ovat kiinni (3).
9.
Asenna kaikki muut moduulit toistamalla vaiheet 7–8.
10. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen.
11. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
12. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
13. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Tietokone tunnistaa lisätyn muistin automaattisesti seuraavan kerran, kun se käynnistetään.
70
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
Tietokoneessa on kaksi PCI-laajennuspaikkaa, yksi PCI Express x1 -laajennuspaikka, yksi PCI
Express x16 -laajennuspaikka ja yksi PCI Express x16 -laajennuspaikka, joka on muutettu
pienemmäksi x4-paikaksi.
HUOMAUTUS: PCI Express -paikat tukevat vain matalaprofiilisia kortteja.
PCI Express x16 -paikkaan voi asentaa PCI Express x1-, x4-, x8- tai x16 -laajennuskortin.
Kokoonpanoissa, joissa on kaksoisgrafiikkakortti, ensimmäinen (ensisijainen) kortti pitää asentaa PCI
Express x16 -paikkaan, jota EI ole muutettu pienemmäksi x4-paikaksi.
Irrota, vaihda tai lisää laajennuskortti seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Paikanna sopiva tyhjä emolevyn laajennuspaikka ja sitä vastaava laajennuspaikan aukko
tietokoneen rungon takaosassa.
8.
Vapauta laajennuspaikan peitelevyn kiinnityssalpa, joka lukitsee paikan peitelevyt paikalleen,
nostamalla salvan vihreätä kielekettä ja kiertämällä salpa auki-asentoon.
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
71
9.
Poista laajennuspaikan peitelevy tai nykyinen laajennuskortti ennen uuden laajennuskortin
asentamista.
HUOMAUTUS: Irrota kaikki asennettuun laajennuskorttiin kiinnitetyt kaapelit ennen
laajennuskortin poistamista.
72
a.
Jos asennat kortin vapaaseen korttipaikkaan, poista rungossa oleva laajennuspaikan
peitelevy. Nosta peitelevyä suoraan ylös ja vedä se sitten pois tietokoneen kotelosta.
b.
Jos poistettava kortti on tavallinen PCI Express x1 -kortti, pidä kiinni kortin kummastakin
päästä ja keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes se irtoaa korttipaikasta. Vedä
laajennuskortti suoraan ylös korttipaikasta (1) ja vedä se sitten ulos kotelosta (2). Varo
naarmuttamasta korttia muita osia vasten.
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
c.
Jos poistettava kortti on PCI Express x16 -kortti, vedä laajennuskannan takaosassa olevaa
kiinnitysvipua kortista poispäin ja keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes liittimet
irtoavat kannasta. Vedä laajennuskortti suoraan ylös korttipaikasta ja vedä se sitten ulos
kotelosta. Varo naarmuttamasta korttia muita osia vasten.
10. Säilytä poistettu kortti antistaattisessa pakkauksessa.
11. Jos et asenna uutta laajennuskorttia, asenna laajennuspaikan peitelevy avoimen
laajennuspaikan aukon peitoksi.
VAROITUS: Kun laajennuskortti on poistettu, sen paikalle on asennettava uusi kortti tai
laajennuspaikan peitelevy, jotta tietokoneen komponenttien käytön aikainen jäähdytys toimii
asianmukaisesti.
FIWW
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
73
12. Kun asennat uuden laajennuskortin, pidä korttia emolevyn laajennuspaikan yläpuolella ja siirrä
sitten korttia kotelon (1) takaosaa kohti siten, että kortin kiinnike on kohdistettu kotelon
takaosassa sijaitsevaan avoimeen korttipaikkaan. Paina kortti varovasti suoraan emolevyn
laajennuspaikkaan (2).
HUOMAUTUS: Kun asennat laajennuskorttia, paina korttia voimakkaasti siten, että liitin
asettuu koko pituudeltaan kunnolla kiinni laajennuskorttipaikkaan.
13. Kierrä laajennuspaikan peitelevyn kiinnityssalpa takaisin paikalleen, jossa se kiinnittää
laajennuskortin.
14. Liitä tarvittavat ulkoiset kaapelit asennettuun korttiin. Liitä tarvittavat sisäiset kaapelit emolevyyn.
15. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
16. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
17. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
74
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
18. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
19. Muuta tietokoneen kokoonpanoa tarvittaessa.
Levyasemapaikat
1
Ohut optinen asemapaikka
2
3,5 tuuman sisäinen kiintolevyaseman asemapaikka
3
3,5 tuuman asemapaikka valinnaisille asemille (kuvassa tallennusvälineen
lukulaite)
4
2,5 tuuman sisäinen kiintolevyaseman asemapaikka
HUOMAUTUS: Tietokoneen asemakokoonpano saattaa olla erilainen kuin yllä
olevan kuvan kokoonpano.
Jos haluat varmistaa tietokoneeseen asennettujen massamuistilaitteiden tyypin ja koon, suorita
tietokoneen asetusohjelma.
FIWW
Levyasemapaikat
75
Asemien asentaminen ja poistaminen
Kun asennat asemia, noudata seuraavia ohjeita:
●
Ensisijainen Serial ATA (SATA) -kiintolevy on kytkettävä emolevyn ensisijaiseen,
tummansiniseen SATA-liittimeen, jossa on merkintä SATA0.
●
Kytke toissijaiset kiintolevyt ja optiset asemat yhteen vaaleansiniseen emolevyn SATA-liittimeen
(merkitty SATA1 ja SATA2).
●
Kytke mediakortin lukulaitteen USB 3.0 -kaapeli emolevyn USB-liittimeen, jossa on merkintä
MEDIA3.0.
●
Asemien virtakaapeleissa on kaksi haaraa, jotka tulevat ulos emolevyn liittimestä. Ensimmäinen
haara on kaksipäinen kaapeli, jonka ensimmäinen liitin (neljä johtoa) reititetään 3,5 tuuman
valinnaiseen kiintolevyaseman asemapaikkaan ja toinen liitin (kaksi johtoa) reititetään ohueen
optiseen asemapaikkaan. Toinen haara on kaksipäinen kaapeli, jonka ensimmäinen liitin
reititetään 3,5 tuuman asemaan ja toinen liitin reititetään 2,5 tuuman asemapaikkaan.
●
Aseman ohjainruuvit on asennettava, jotta asema on oikeassa asennossa kehikossaan ja
lukittuu paikoilleen. HP toimittaa neljä ylimääräistä 6-32-vakio-ohjainruuvia, jotka sijaitsevat
asemapaikkojen päällä. 6-32-vakio-ohjainruuvit tarvitaan tallennusvälineen lukijalle, joka on
asennettu 3,5 tuuman valinnaiseen kiintolevyaseman asemapaikkaan. Erilliskiinnitykseen
tarkoitettua M3-ohjainruuveja 2,5 tuuman kiintolevyille ei toimiteta. Jos vaihdat vanhan aseman
uuteen, irrota ohjausruuvit vanhasta asemasta ja käytä niitä uuden aseman asennuksessa.
Hopeanvärisiä 6-32-ruuveja on yhteensä viisi kappaletta. Yhtä käytetään paneelin turvaruuvina (1)
(lisätietoja on kohdassa Etupaneelin suojaaminen sivulla 99). Muuta neljää ruuvia käytetään
ohjainruuveina tallennusvälineen lukijalle tai lisäkiintolevylle, joka on asennettu 3,5 tuuman
valinnaiseen kiintolevyaseman asemapaikkaan (2).
76
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
VAROITUS: Voit estää tietojen katoamisen ja tietokoneen tai aseman vaurioitumisen seuraavasti:
Kun haluat asentaa tai poistaa aseman, sulje käyttöjärjestelmä, sammuta tietokone ja irrota virtajohto.
Älä poista asemaa, kun tietokone on käynnissä tai valmiustilassa.
Varmista ennen aseman käsittelyä, ettei sinussa ole staattista sähköä. Kun käsittelet asemaa, vältä
liittimeen koskemista. Lisätietoja sähköstaattisten vaurioiden ehkäisemisestä on kohdassa Staattinen
sähkö sivulla 136.
Käsittelen asemaa varoen; älä pudota sitä.
Älä käytä liikaa voimaa asemaa asentaessasi.
Vältä kiintolevyn altistamista nesteille, äärimmäisille lämpötiloille tai magneettikenttiä muodostaville
laitteille, esimerkiksi näytöille tai kaiuttimille.
Jos asema on lähetettävä postissa, pakkaa se kuplamuoviseen pakkauskuoreen tai muuhun
suojaavaan pakkaukseen ja kirjoita pakkauksen päälle ”Särkyvää: Käsiteltävä varovasti.”
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
77
3,5 tuuman laitteen irrottaminen
VAROITUS: Kaikki irrotettavat tietovälineet tulee irrottaa asemasta, ennen kuin asema irrotetaan
tietokoneesta.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
78
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
7.
Käännä aseman kotelo pystyasentoon.
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
8.
Irrota aseman johdot sen takaosasta, tai jos olet poistamassa tallennusvälineen lukulaitetta,
irrota USB-kaapeli emolevystä alla olevien kuvien mukaisesti.
9.
Paina aseman (1) takana olevaa vapautusvipua sisäänpäin ja liu'uta asema ulos asemapaikan
(2) takaosasta.
Asemien asentaminen ja poistaminen
79
3,5 tuuman laitteen asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota etupaneeli. Jos olet asentamassa asemaa peitelevyllä peitettyyn asemapaikkaan, irrota
peitelevy. Lisätietoja on kohdassa Peitelevyjen poistaminen sivulla 63.
8.
Asenna 6-32-ohjainruuvit aseman molemmilla puolilla oleviin reikiin.
HUOMAUTUS: HP on toimittanut neljä ylimääräistä 6-32-ohjainruuvia, jotka sijaitsevat aseman
kotelon päällä. Ylimääräisten ohjainruuvien sijaintipaikka näkyy kohdassa Asemien asentaminen
ja poistaminen sivulla 76 olevasta kuvasta.
Kun vaihdat aseman, siirrä vanhan aseman neljä 6-32-ohjausruuvia uuteen asemaan.
80
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
9.
Käännä aseman kotelo pystyasentoon.
10. Liu’uta asema asemakehikkoon niin, että ohjainruuvit tulevat kohdakkain neljän kehikossa
olevan ohjainreiän kanssa.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
81
11. Jos asennat USB 3.0 -tallennusvälineen lukulaitteen, liitä sen USB-kaapeli emolevyn USB 3.0 liitäntään, jonka merkintä on MEDIA3.0.
HUOMAUTUS: Kohdassa Emolevyn liitännät sivulla 65 on kuva emolevyn
levyasemaliitännöistä.
12. Käännä aseman kotelo takaisin alas normaaliasentoonsa.
VAROITUS: Varo jättämästä kaapeleita tai johtoja väliin, kun käännät aseman kotelon vaakaasentoon.
13. Aseta etupaneeli takaisin paikalleen.
14. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
15. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
16. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
17. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
82
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
Ohuen optisen aseman irrottaminen
VAROITUS: Kaikki irrotettavat tietovälineet tulee irrottaa asemasta, ennen kuin asema irrotetaan
tietokoneesta.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) optisen aseman takaosasta, paina aseman takaosan
oikealla puolella olevaa vihreää salpaa kohti aseman keskiosaa (3) ja työnnä asemaa sitten
eteenpäin ja pois liitäntäpaikasta etupaneelin (4) kautta.
VAROITUS: Kun poistat kaapeleita, vedä kiinnikkeestä tai liittimestä kaapelin sijaan, jotta
kaapeli ei vahingoitu.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
83
Ohuen optisen aseman asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
84
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Jos olet asentamassa asemaa peitelevyllä peitettyyn asemapaikkaan, irrota ensin etupaneeli ja
sen jälkeen peitelevy. Lisätietoja on kohdassa Peitelevyjen poistaminen sivulla 63.
8.
Vapautussalpa pitää kiinnittää ennen kuin uutta optista asemaa voidaan käyttää.
a.
Kuori vapautussalvan liimapaperi irti.
b.
Kohdista vapautussalvan reiät optisen aseman sivulla olevien tappien kanssa siten, että
vapautussalpa ei koske optiseen asemaan. Varmista, että vapautussalpa on kohdistettu
oikein.
c.
Työnnä optisen aseman edessä oleva tappi vapautussalvan päässä olevaan reikään ja
paina lujasti.
d.
Aseta toinen tappi, ja paina koko vapautussalpaa tukevasti salvan kiinnittämiseksi tukevasti
optiseen asemaan.
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
9.
Työnnä optinen asema etupaneelin läpi liitäntäpaikkaan siten, että se lukkiutuu paikalleen (1), ja
liitä sitten virtakaapeli (2) ja datakaapeli (3) aseman takaosaan.
10. Kytke datakaapelin toinen pää emolevyn vaaleansiniseen SATA-liitäntään.
HUOMAUTUS: Kohdassa Emolevyn liitännät sivulla 65 on kuva emolevyn
levyasemaliitännöistä.
11. Vaihda etupaneeli, jos se poistettiin.
HUOMAUTUS: Optisen aseman etuosan ympäröivä valinnainen levyn sovituskappale on
saatavana HP:ltä. Asenna levyn sovituskappale levyn etupuolelle ennen etulevyn asentamista.
12. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
13. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
14. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
15. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
85
3,5 tuuman kiintolevyaseman irrottaminen ja vaihtaminen
HUOMAUTUS: Ennen kuin irrotat vanhan kiintolevyn, muista tehdä sen tiedoista varmuuskopiot,
jotta voit siirtää tiedot uudelle kiintolevylle.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
86
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosasta.
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
8.
Vedä kiintolevyn takaosan lähellä olevaa vapautusvipua ulospäin (1). Työnnä vapautusvipua
ulospäin samalla kun työnnät asemaa eteenpäin. Kun asema pysähtyy, nosta se ulos
asemapaikasta (2).
9.
Kiintolevyä asennettaessa hopeanväriset ja siniset erilliskiinnitykseen tarkoitetut ohjainruuvit
täytyy siirtää vanhasta kiintolevystä uuteen kiintolevyyn.
Asemien asentaminen ja poistaminen
87
10. Kohdista ohjainruuvit aseman kehikon hahloihin ja paina asema asemapaikkaan. Työnnä
asemaa eteenpäin, kunnes se pysähtyy ja lukittuu paikalleen.
11. Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosaan.
HUOMAUTUS: Pääkiintolevyn datakaapeli on liitettävä emolevyn tummansiniseen liitäntään,
jossa on merkintä SATA0. Muuten kiintolevyn toiminnassa voi olla ongelmia.
12. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen.
13. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
14. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
15. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
88
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
2,5 tuuman kiintolevyaseman irrottaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Käännä aseman kotelo pystyasentoon.
Asemien asentaminen ja poistaminen
89
90
8.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosasta.
9.
Vedä kiintolevyn takaosassa olevaa vapautusvipua (1) ulospäin ja liu'uta asemaa takaisin,
kunnes se pysähtyy ja vedä se alas ja ulos asemapaikasta (2).
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
2,5 tuuman kiintolevyaseman asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Asenna neljä mustaa ja sinistä erilliskiinnitykseen tarkoitettua M3-ohjainruuvia (kaksi aseman
kummallakin puolella).
HUOMAUTUS: Erilliskiinnitykseen tarkoitettuja metrikierteisiä M3-ohjainruuveja voidaan ostaa
HP:ltä.
Kun vaihdat aseman, siirrä vanhan kiintolevyn neljää erilliskiinnitykseen tarkoitettua M3ohjainruuvia uuteen kiintolevyyn.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
91
92
8.
Käännä aseman kotelo pystyasentoon.
9.
Kohdista aseman ohjausruuvit asemapaikan J-hahloihin. Paina asema ylös asemapaikkaan ja
liu'uta sitä eteenpäin, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
10. Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosaan.
HUOMAUTUS: Jos 2,5 tuuman kiintolevy on ensisijainen asema, kytke datakaapeli
tummansiniseen SATA-liittimeen (merkitty emolevyyn merkinnällä SATA0). Jos kyseessä on
lisäasema, kytke datakaapelin toinen pää emolevyn vaaleansinisiin SATA-liitäntöihin.
11. Käännä aseman kotelo takaisin alas normaaliasentoonsa.
VAROITUS: Varo jättämästä kaapeleita tai johtoja väliin, kun käännät aseman kotelon vaakaasentoon.
12. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
13. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
14. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan, liitä ulkoiset laitteet tietokoneeseen ja käynnistä tietokone.
15. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
FIWW
Asemien asentaminen ja poistaminen
93
Turvalukon asentaminen
Tietokone voidaan suojata alla ja seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa esitetyillä turvalukoilla.
Vaijerilukko
94
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
Riippulukko
HP Business PC security -lukko
1.
FIWW
Kiinnitä turvakaapeli kiertämällä se kiinteän kohteen ympäri.
Turvalukon asentaminen
95
96
2.
Aseta kaapelilukko näytön takaosan kaapelilukkopaikkaan ja lukitse näyttö työntämällä avain
lukon takapuolella olevaan avaimenreikään ja kiertämällä avainta 90 astetta.
3.
Liu'uta turvakaapeli näytön takapuolella olevan kaapelilukon reiän läpi.
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
4.
Lukitse muut oheislaitteet pakkauksessa olevan kiinnikkeen avulla asettamalla laitteen kaapeli
kiinnikkeen keskustan poikki (1) ja viemällä turvakaapeli kiinnikkeen toisen reiän läpi (2). Käytä
sitä kiinnikkeen reikää, joka lukitsee parhaiten oheislaitteen kaapelin.
5.
Pujota näppäimistön ja hiiren kaapelit tietokoneen kotelon lukon läpi.
Turvalukon asentaminen
97
98
6.
Kiinnitä lukko kotelon peukaloruuvireikään käyttämällä toimitettua ruuvia.
7.
Aseta turvakaapelin tulpalla varustettu pää lukkoon (1) ja sulje lukko painamalla painike alas (2).
Voit avata lukon käyttämällä sen mukana toimitettua avainta.
Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
8.
Kun lukko on asetettu, kaikki työaseman laitteet on lukittu.
Etupaneelin suojaaminen
Etupaneelin voi lukita paikoilleen asentamalla HP:n toimittaman turvaruuvin. Turvaruuvin
asentaminen:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
Turvalukon asentaminen
99
7.
Irrota yksi viidestä hopeanvärisestä vakiomallisesta 6-32-ruuvista, jotka sijaitsevat aseman
kotelon päällä.
8.
Lukitse etupaneeli paikoilleen asentamalla turvaruuvi keskimmäisen etupaneelin salvan läpi.
9.
Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen.
10. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
11. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
12. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
100 Luku 3 Small Form Factor (SFF) -laitteistopäivitykset
FIWW
4
Ultra-slim Desktop (USDT) laitteistopäivitykset
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
Tässä tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat sen päivittämistä ja huoltamista.
Useimmissa tässä luvussa kuvailtavissa asennustoimissa ei tarvita työkaluja.
Vaarailmoitukset ja varoitukset
Lue huolellisesti kaikki tässä oppaassa olevat aiheeseen liittyvät ohjeet ja varoitukset ennen
päivityksen aloittamista.
VAARA Vältä sähköiskujen, kuumien pintojen ja tulen aiheuttamat vammat ja laitevauriot
noudattamalla seuraavia ohjeita:
Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin.
Älä liitä televiestintälaitteen tai puhelimen liittimiä verkkosovittimen (NIC) vastakkeisiin.
Käytä vain maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa. Maadoitettu pistoke on tärkeä turvaominaisuus.
Kytke virtajohto maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on aina helposti käytettävissä.
Voit välttää vakavia vammoja lukemalla Turvallisuus- ja mukavuusopas -ohjekirjan. Siinä käsitellään
työaseman oikeaa asennustapaa, oikeaa istuma-asentoa sekä tietokoneen käyttäjän terveyttä ja
työtapoja, ja annetaan tärkeitä sähköturvallisuuteen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja.
Voit ladata tämän oppaan osoitteesta http://www.hp.com/ergo.
VAARA Sisältää kytkettyjä ja liikkuvia osia.
Katkaise virta laitteesta ennen kotelon irrottamista.
Asenna kotelo ja kiinnitä se ennen virran kytkemistä uudelleen laitteistoon.
VAROITUS: Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisälaitteiden sähköisiä osia. Ennen
näiden tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista
sähköä. Lisätietoja on kohdassa Staattinen sähkö sivulla 136.
Emolevyssä on virta aina, kun tietokone on kytketty vaihtovirtalähteeseen. Irrota virtajohto
virtalähteestä ennen tietokoneen avaamista, etteivät tietokoneen komponentit vahingoitu.
FIWW
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet 101
Virtajohdon kytkeminen
Virtalähdettä kytkettäessä on tärkeää seurata alla esitettyjä vaiheita, jotta voidaan varmistaa, että
virtajohto ei irtoa tietokoneesta.
1.
Kytke virtajohdon naaraspää virtalähteeseen (1).
2.
Liitä virtajohdon toinen pää pistorasiaan (2).
3.
Kytke virtajohdon pyöreä pää virtalähteen liittimeen, joka sijaitsee tietokoneen takaosassa (3).
4.
Asenna virtajohdon kiinnitin ilmanvaihtoaukossa olevaan paikkaan estääksesi johdon irtoamisen
tietokoneesta (4).
5.
Sido virtajohdon ylimääräinen osa yhteen mukana olevalla hihnalla (5).
VAROITUS: Jos virtajohtoa ei lukita paikoilleen kiinnittimellä, virtajohto voi irrota ja tietoja voidaan
menettää.
102 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen
Jotta pääset käsiksi sisäisiin osiin, sinun on poistettava huoltopaneeli seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Irrota tietokoneen takaosassa oleva siipiruuvi (1), liu’uta huoltopaneelia tietokoneen takaosaa
kohti ja nosta se sitten irti (2).
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen 103
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
1.
Kohdista paneelin kielekkeet rungon loviin ja sen jälkeen liu’uta paneelia rungon etuosaa kohti,
kunnes se pysähtyy (1).
2.
Kiristä siipiruuvi, jotta huoltopaneeli lukittuu (2).
104 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
Etupaneelin poistaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Nosta paneelin (1) sivussa olevat kolme uloketta ylös ja käännä sitten paneelia niin, että se
irtoaa rungosta (2).
Peitelevyn irrottaminen
Joissakin malleissa on peitelevy, joka peittää ohuen optisen asemapaikan. Se pitää poistaa ennen
ohuen optisen aseman asentamista. Irrota peitelevy seuraavasti:
1.
FIWW
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
Etupaneelin poistaminen 105
2.
Voit poistaa peitelevyn työntämällä jotain kuudesta pidikkeestä (1) sisäänpäin ja vetämällä
peitelevyn etupaneelista (2).
HUOMAUTUS: Kun olet poistanut ohuen optisen aseman peitelevyn ja asentanut ohuen
optisen aseman, voit asentaa valinnaisen levyn sovituskappaleen (saatavana HP:ltä), joka
peittää koko ohuen optisen aseman etuosan.
106 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
Etulevyn vaihtaminen
Aseta peitelevyn pohjassa olevat kolme hakasta rungossa oleviin nelikulmaisiin reikiin (1), käännä
peitelevyn yläosaa runkoa kohden (2) ja napsauta levy paikalleen.
FIWW
Etulevyn vaihtaminen 107
Tietokoneen kääntäminen pystyasentoon
Ultra-slim Desktop -tietokonetta voidaan käyttää pystyasennossa tietokoneen mukana toimitetulla
pystytelineellä.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Käännä tietokone niin, että sen vasen sivu on alaspäin, ja aseta tietokone tukevasti telineeseen.
6.
Liitä ulkoiset laitteet takaisin tietokoneeseen, kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
HUOMAUTUS: Varmista, että tietokoneen ympärille jää vähintään 10,2 senttimetriä vapaata ja
esteetöntä tilaa.
7.
Lukitse kaikki suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen kantta tai huoltopaneelia irrotettaessa.
HUOMAUTUS: Valinnainen pikakiinnike on saatavana HP:ltä tietokoneen kiinnittämiseksi seinään,
pöytään tai kääntövarteen. Kun kiinnikettä käytetään, älä asenna tietokonetta I/O-porttien osoittaessa
maahan.
108 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
Emolevyn liitännät
Tutustu emolevyn liittimiin seuraavan kuvan ja taulukon avulla.
FIWW
Nro
Emolevyn liitin
Merkintä emolevyssä
Väri
Osa
1
Mini PCI Express x1
X1PCIEXP1
musta
Laajennuskortti (esimerkiksi, WLANkortti)
2
Mini-SATA
mSATA
valkoinen
Ultra-Small SSD
3
Kansilukko
HLOCK
musta
Kansilukko
4
SATA 3.0
SATA1
vaaleansinine
n
Optinen asema
5
Paristo
BAT
musta
Paristo
6
Virta
SATA PWR1
valkoinen
Optinen asema
7
Mobile PCI Express Module
MXM
musta
Näytönohjainkortti
8
Kannenpoistotunnistin
HSENSE
valkoinen
Kannenpoistotunnistin
9
USB 3.0
MEDIA 3.0
musta
SD-tallennusvälineen lukulaite
Emolevyn liitännät 109
Lisämuistin asentaminen
Tietokoneessa on toimitettaessa DDR3-SDRAM SODIMM -RAM-muistimoduulit.
SODIMM-muistimoduulit
Emolevyn muistimoduulikantoihin voi asentaa enintään kaksi SODIMM-muistimoduulia. Näissä
kannoissa on vähintään yksi esiasennettu SODIMM-muistimoduuli. Emolevyyn voi asentaa muistin
toiminnan parantamiseksi enintään 16 Gt muistia.
DDR3-SDRAM SODIMMs -moduuli
Jotta järjestelmä toimisi oikein, SODIMM-moduulien on oltava
●
teolliauuastandardin mukainen 204-nastainen
●
puskuroimaton ei-ECC-PC3-12800 DDR3-1600 MHz -yhteensopivia
●
1,35 voltin tai 1,5 voltin DDR3-SDRAM SODIMMs
Lisäksi DDR3-SDRAM SODIMMs -moduulin on:
●
tuettava CAS-viivettä 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11-ajoitus)
●
sisällettävä pakollinen Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) -määritys
Lisäksi tietokone tukee:
●
512 megabitin, 1 gigabitin ja 2 gigabitin ei-ECC-muistitekniikoita
●
yksipuolisia ja kaksipuolisia SODIMM-muistimoduuleita
●
SODIMM-muisteja, jotka on rakennettu x8- ja x16-laitteille; x4 SDRAM-laitteille rakennettuja
SODIMM-muisteja ei tueta
HUOMAUTUS: Järjestelmä ei toimi oikein, jos asennat ei-tuettuja SODIMM-muistimoduuleja.
110 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
SODIMM-kantojen käyttäminen
Emolevyssä on kaksi SODIMM-kantaa, yksi kanta kanavaa kohden. Kantojen merkinnät ovat DIMM1
ja DIMM3. DIMM1-kanta toimii muistikanavassa B. DIMM3-kanta toimii muistikanavassa A.
Kohde
Kuvaus
Merkintä emolevyssä
Kannan väri
1
SODIMM1-kanta, kanava B
DIMM1
Musta
2
SODIMM3-kanta, kanava A
DIMM3
Musta
Järjestelmä toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, kaksikanavaisessa tilassa tai
joustotilassa sen mukaan, miten SODIMM-moduulit on asennettu.
FIWW
●
Järjestelmä toimii yksikanavaisessa tilassa, jos SODIMM-kannat on täytetty vain yhdellä
kanavalla.
●
Järjestelmä toimii tehokkaammassa kaksikanavaisessa tilassa, jos A-kanavan SODIMMmoduulien muistikapasiteetti vastaa B-kanavan SODIMM-moduulien muistikapasiteettia.
●
Järjestelmä toimii joustotilassa, jos A-kanavan SODIMM-moduulien muistikapasiteetti ei vastaa
B-kanavan SODIMM-moduulien muistikapasiteettia. Joustotilassa kanava, jossa on vähiten
muistia, kuvaa kaksoiskanavalle määritettyä muistin kokonaismäärää. Muistin loppumäärä
määritetään yksittäiskanavalle. Jos yhdellä kanavista on enemmän muistia, suurempi määrä
tulee määrittää A-kanavalle.
●
Kussakin tilassa järjestelmän hitain SODIMM määrittää toiminnan enimmäisnopeuden.
Lisämuistin asentaminen 111
SODIMM-moduulien asentaminen
VAROITUS: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai
poistat muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
muistimoduuleissa on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten muistimoduulien
lisääminen tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
Muistimoduulien kannoissa on kullatut metalliset kosketuspinnat. Muistia päivitettäessä on tärkeää
käyttää muistimoduuleja, joissa on kullatut metalliset kosketuspinnat, jotta vältettäisiin eri metallien
välisen kontaktin aiheuttama korroosio ja/tai hapettuminen.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisäkorttien sähköisiä osia. Ennen näiden tehtävien
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä. Lisätietoja on
kohdassa Staattinen sähkö sivulla 136.
Käsitellessäsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimiä. Koskettaminen voi vahingoittaa
moduulia.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai
poistat muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
muistimoduuleissa on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten
muistimoduulien lisääminen tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä
pysyvästi.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Paikanna emolevyssä olevat muistimoduulin kannat.
VAARA Anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin välttääksesi
kuumien pintojen aiheuttamat vammat.
112 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
8.
Irrota muistimoduuli painamalla kahta SODIMM-moduulin sivuilla olevaa salpaa ulospäin (1) ja
vetämällä sitten SODIMM-moduuli irti kannasta (2).
HUOMAUTUS: Jos tietokoneeseen on asennettu solenoidikansilukko, lukko on ehkä
poistettava ennen SODIMM:n poistamista tai asentamista.
9.
Asenna muistimoduuli liu'uttamalla SODIMM-moduuli kantaan noin 30° kulmassa (1) ja
painamalla sitten SODIMM-moduulia alaspäin (2) niin, että salvat lukitsevat sen paikalleen.
HUOMAUTUS: Muistimoduulin voi asentaa vain yhdellä tavalla. Sovita moduulin lovi ja
muistikannan kieleke kohdakkain.
10. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen.
11. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
12. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
13. Lukitse kaikki suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen kantta tai huoltopaneelia irrotettaessa.
FIWW
Lisämuistin asentaminen 113
Tietokone tunnistaa asennetun lisämuistin automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.
Optisen aseman vaihtaminen
Ultra-Slim Desktop -mallissa on ohut Serial ATA (SATA) -optinen asema.
Optisen aseman irrottaminen
VAROITUS: Kaikki irrotettavat tietovälineet tulee irrottaa asemasta, ennen kuin asema irrotetaan
tietokoneesta.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota kaapelit optisen aseman (1) takaosasta, paina aseman takaosan oikealla puolella olevaa
vihreää salpaa kohti aseman keskiosaa (2) ja työnnä asemaa sitten eteenpäin ja pois
liitäntäpaikasta etupaneelin kautta (3).
VAROITUS: Kun poistat kaapeleita, vedä kiinnikkeestä tai liittimestä kaapelin sijaan, jotta
kaapeli ei vahingoitu.
114 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
Uuden optisen aseman valmistelu
Vapautussalpa pitää kiinnittää ennen kuin uutta optista asemaa voidaan käyttää.
FIWW
1.
Kuori vapautussalvan liimapaperi irti.
2.
Kohdista vapautussalvan reiät optisen aseman sivulla olevien tappien kanssa siten, että
vapautussalpa ei koske optiseen asemaan. Varmista, että vapautussalpa on kohdistettu oikein.
3.
Työnnä optisen aseman edessä oleva tappi vapautussalvan päässä olevaan reikään ja paina
lujasti.
4.
Aseta toinen tappi, ja paina koko vapautussalpaa tukevasti salvan kiinnittämiseksi tukevasti
optiseen asemaan.
Optisen aseman vaihtaminen 115
Uuden optisen levyaseman asentaminen
HUOMAUTUS: Jos olet asentamassa optista asemaa asemapaikkaan, jossa ei aiemmin ollut
asemaa, sinun pitää poistaa huoltopaneeli ja etulevy, joka peittää asemapaikan aukon ennen kuin
jatkat. Noudata kohdan Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen sivulla 103 ja Peitelevyn
irrottaminen sivulla 105 ohjeita.
1.
Jos optinen asema on asennettu, noudata sen poisto-ohjeita. Katso Optisen aseman
irrottaminen sivulla 114.
2.
Kiinnitä vapautussalpa uuteen optiseen asemaan. Katso Uuden optisen aseman valmistelu
sivulla 115.
3.
Työnnä optinen asema etupaneelin läpi liitäntäpaikkaan siten, että se lukkiutuu paikalleen (1), ja
liitä sitten kaapeli aseman takaosaan (2).
4.
Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
5.
Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
6.
Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
7.
Lukitse kaikki suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen kantta tai huoltopaneelia irrotettaessa.
116 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
Kiintolevyn vaihtaminen
HUOMAUTUS: Ultra-slim Desktop -tietokone tukee 2,5-tuumaisia Serial ATA (SATA) -sisäisiä
kiintolevyasemia.
Ennen kuin irrotat vanhan kiintolevyn, muista tehdä sen tiedoista varmuuskopiot, jotta voit siirtää
tiedot uudelle kiintolevylle.
2,5-tuumainen kiintolevyasema on suljettuna telineessä optisen aseman alla.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
FIWW
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä ja laske tietokone maahan.
6.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
7.
Irrota optinen asema. Ohjeita on kohdassa Optisen aseman irrottaminen sivulla 114.
8.
Paina asemakehikko (1) vasemmalla puolella olevaa vapautussalpaa ja käännä telineen kahva
ylös (2).
Kiintolevyn vaihtaminen 117
9.
Nosta asemakehikko suoraan ylös ja pois rungosta.
10. Irrota kiintolevyn telineen sivujen neljä ohjainruuvia.
11. Nosta kiintolevy ylös telineen yläosaan (1) ja liu’uta kiintolevy pois telineestä (2).
118 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
12. Aseta kiintolevy siten, että kiintolevyn yläpuoli on telineen yläosaa vasten (1), jotta kiintolevyn
pohjassa oleva piirilevy ei joudu kosketuksiin telineen pohjan kielekkeiden kanssa. Liu’uta sitten
uusi kiintolevy telineeseen (2).
VAROITUS: Älä anna telineen pohjan kielekkeiden raapia kiintolevyn pohjan piirilevyä
liu’uttaessasi kiintolevyn telineeseen. Muutoin kiintolevy voi vahingoittua korjauskelvottomaksi.
13. Aseta kiintolevy alas telineen pohjaan (1). Kiinnitä sitten telineen sivujen neljä ohjainruuvia
takaisin paikoilleen, jotta kiintolevy kiinnittyy telineeseen (2).
FIWW
Kiintolevyn vaihtaminen 119
14. Kun asetat kiintolevyn kehikon takaisin rungon sisään, kohdista ohjainruuvit aseman
liitäntäpaikan aukkoihin, pudota kehikko suoraan liitäntäpaikkaan (1) ja paina kehikon kahva
kokonaan alas (2), jotta asema lukkiutuu paikalleen.
15. Aseta optinen asema takaisin paikoilleen ja kytke uudelleen optisen aseman takaosan kaapeli.
16. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
17. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
18. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
19. Lukitse kaikki suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen kantta tai huoltopaneelia irrotettaessa.
HUOMAUTUS: SATA-kiintolevyaseman määritys ei ole tarpeellista; tietokone tunnistaa sen
automaattisesti seuraavalla kerralla, kun tietokone käynnistetään.
Portin suojuksen asentaminen ja poistaminen
Valinnainen takaportin kansi on saatavissa tietokoneelle.
Asenna porttikansi seuraavasti:
1.
Pujota kaapelit portin kannen (1) alareiän kautta ja kytke kaapelit tietokoneen takaportteihin.
120 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
2.
Aseta porttikannen koukut kotelon takana oleviin loviin ja liu'uta kantta alas niin, että se lukittuu
paikalleen (2).
HUOMAUTUS: Turvallisuussyistä voit asentaa valinnaisen kaapelilukon runkoon, joka lukitsee
portin kannen ja suojaa tietokoneen. Katso Turvalukon asentaminen sivulla 121.
Portin kansi lukitaan paikoilleen kiinnityssalvalla portin kannen aukon sisällä. Voit irrottaa portin
kannen vetämällä vipua takaisin kohti portin kannen aukkoa (1), ja liu'uttamalla kantta vasemmalle ja
pois tietokoneelta (2).
Turvalukon asentaminen
Vaijerilukko
Tietokoneen takana on kaksi kaapelilukon aukkoa. Peukaloruuvin vieressä olevaa aukkoa pitää
käyttää, kun portin kantta ei ole. Äärioikealla olevaa korttipaikkaa pitää käyttää, kun portin suojus on
asennettu.
FIWW
Turvalukon asentaminen 121
122 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
Riippulukko
HP Business PC security -lukko
1.
FIWW
Kiinnitä turvakaapeli kiertämällä se kiinteän kohteen ympäri.
Turvalukon asentaminen 123
2.
Aseta kaapelilukko näytön takaosan kaapelilukkopaikkaan ja lukitse näyttö työntämällä avain
lukon takapuolella olevaan avaimenreikään ja kiertämällä avainta 90 astetta.
3.
Liu'uta turvakaapeli näytön takapuolella olevan kaapelilukon reiän läpi.
124 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
FIWW
4.
Lukitse muut oheislaitteet pakkauksessa olevan kiinnikkeen avulla asettamalla laitteen kaapeli
kiinnikkeen keskustan poikki (1) ja viemällä turvakaapeli kiinnikkeen toisen reiän läpi (2). Käytä
sitä kiinnikkeen reikää, joka lukitsee parhaiten oheislaitteen kaapelin.
5.
Pujota näppäimistön ja hiiren kaapelit tietokoneen kotelon lukon läpi.
Turvalukon asentaminen 125
6.
Kiinnitä lukko kotelon peukaloruuvireikään käyttämällä toimitettua ruuvia.
7.
Aseta turvakaapelin tulpalla varustettu pää lukkoon (1) ja sulje lukko painamalla painike alas (2).
Voit avata lukon käyttämällä sen mukana toimitettua avainta.
126 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
8.
FIWW
Kun lukko on asetettu, kaikki työaseman laitteet on lukittu.
Turvalukon asentaminen 127
Etupaneelin suojaaminen
Etupaneelin voi lukita paikoilleen asentamalla HP:n toimittaman turvaruuvin. Turvaruuvin
asentaminen:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Jos tietokone on pystytelineessä, poista se telineestä.
6.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
7.
Irrota rungon etuosassa etulevyn takana oleva musta ruuvi. Ruuvi sijaitsee optisen aseman
vieressä ja siinä on merkintä "BEZEL".
8.
Aseta etupaneeli takaisin paikalleen.
128 Luku 4 Ultra-slim Desktop (USDT) -laitteistopäivitykset
FIWW
9.
Lukitse etupaneeli paikoilleen asentamalla turvaruuvi runkoon keskimmäisen etupaneelin
vapautussalvan läpi.
10. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen.
11. Jos tietokone oli pystytelineessä, aseta se takaisin telineeseen.
12. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä tietokone.
13. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
FIWW
Turvalukon asentaminen 129
A
Pariston vaihto
Tosiaikakello saa virtansa tietokoneen mukana toimitetusta paristosta. Kun vaihdat pariston, käytä
alkuperäisen pariston kaltaista paristoa, joka oli asennettu tietokoneeseen. Tietokoneeseesi on
asennettu 3 voltin litiumparisto (nappiparisto).
VAARA Tietokoneessa on sisäinen litium-mangaanidioksidiparisto. Pariston sopimaton käsittely
saattaa aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta välttäisit henkilövahinkojen vaaran, noudata
seuraavia ohjeita:
Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
Älä säilytä akkua tai paristoa yli 60 °C lämpötilassa.
Älä pura, murskaa, lävistä akkua tai aiheuta oikosulkua. Älä hävitä paristoa veteen upottamalla tai
polttamalla.
Vaihda pariston tilalle vain HP:n tälle tuotteelle tarkoittama paristo.
VAROITUS: Ennen pariston vaihtamista on tärkeää tehdä varmuuskopio tietokoneen CMOSasetuksista. Kun paristo irrotetaan tai vaihdetaan, CMOS-asetukset häviävät.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen laitteiston sähköisiä osia. Ennen näiden
tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä.
HUOMAUTUS: Litiumpariston käyttöikää voi pidentää kytkemällä tietokoneen virtajohdon kunnossa
olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto on käytössä vain silloin kun tietokone EI OLE
kytkettynä verkkovirtaan.
HP kannustaa asiakkaita kierrättämään käytetyt elektroniikkalaitteet, HP:n tulostuskasetit ja ladattavat
akut. Lisätietoja kierrätysohjelmista on osoitteessa http://www.hp.com/recycle.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
130 Liite A Pariston vaihto
FIWW
6.
Tarkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevyllä.
HUOMAUTUS: Joissakin malleissa jokin sisäinen osa on ehkä poistettava, ennen kuin
pariston voi vaihtaa.
7.
Pariston pidikkeen mallin mukaisesti noudata seuraavia ohjeita vaihtaessasi paristoa.
Tyyppi 1
a.
Nosta paristo pois pidikkeestään.
b.
Työnnä vaihtoparisto paikalleen sen positiivinen puoli ylöspäin. Pariston pidike kiinnittää
pariston automaattisesti oikeaan asentoon.
Tyyppi 2
a.
Irrota paristo pidikkeestä puristamalla metallisalpaa, joka ulottuu pariston toisen reunan yli.
Kun paristo ponnahtaa ylöspäin, nosta se pois paikaltaan (1).
b.
Asenna uusi paristo paikalleen siten, että työnnät sen pariston pidikkeen reunan alle
positiivinen puoli ylöspäin. Paina pariston toista laitaa alaspäin niin, että kiinnike napsahtaa
pariston päälle (2).
Tyyppi 3
a.
FIWW
Vedä taaksepäin pidikettä (1), joka pitää paristoa paikallaan, ja poista paristo (2).
131
b.
Asenna uusi paristo ja aseta pidike takaisin paikalleen.
HUOMAUTUS: Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
8.
Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
9.
Kytke tietokone verkkovirtaan ja käynnistä se.
10. Määritä päiväys ja kellonaika, salasanat ja muut mahdolliset erityisasetukset tietokoneen
asetusohjelmassa.
11. Kiinnitä takaisin paikalleen suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen huoltopaneelia
irrotettaessa.
132 Liite A Pariston vaihto
FIWW
B
Smart Cover -lukon avaaminen
HUOMAUTUS: Kotelolukko on valinnainen ominaisuus, joka on saatavissa vain tiettyihin malleihin.
Smart Cover Lock (Kotelolukko) on ohjelmistolla ohjattava kotelolukko, jota hallitaan
asetussalasanalla. Lukko estää luvattoman pääsyn sisäisiin osiin. Kun tietokone toimitetaan, Smart
Cover Lock -lukko on lukitsemattomassa asennossa.
Smart Cover FailSafe -avain
Jos otat käyttöön kotelolukon etkä pysty syöttämään salasanaa avataksesi lukon, tarvitset
tietokoneen avaamista varten kotelolukon FailSafe -avaimen. Avainta tarvitaan tietokoneen sisäisten
komponenttien käsittelemiseksi seuraavissa olosuhteissa:
●
Virtakatkos
●
Käynnistys ei onnistu
●
Tietokoneen komponentin (esim. suorittimen tai virtalähteen) virhe
●
Salasana on unohtunut
HUOMAUTUS: Smart Cover FailSafe -avain on erikoistyökalu, joka on saatavana HP:ltä.
Valmistaudu ajoissa; tilaa avain jo ennen kuin tarvitset sitä.
FailSafe-avain hankkimiseksi:
FIWW
●
Ota yhteyttä valtuutettuun HP-jälleenmyyjään. Kiintoavaintyylisen avaimen tilausnumero on
166527-001, ja ruuvitalttatyyppisen avaimen tilausnumero on 166527-002.
●
Lisätietoja tilaamisesta on HP:n Internet-sivustolla (http://www.hp.com).
●
Soita takuukortissa ilmoitettuun numeroon.
Smart Cover FailSafe -avain 133
Kansilukon poistaminen Smart Cover FailSafe -avainta
käyttämällä
Huoltopaneelin avaaminen kansilukon ollessa käytössä:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
VAROITUS: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
emolevyssä on aina virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät
tietokoneen sisäiset komponentit vahingoitu.
5.
Poista Smart Cover FailSafe -avaimella kansilukon runkoon kiinnittävät turvaruuvit.
●
Kansilukon ruuvien poistaminen Tower-tietokoneesta
134 Liite B Smart Cover -lukon avaaminen
FIWW
6.
●
Kansilukon ruuvien poistaminen Small Form Factor -tietokoneesta
●
Kansilukon ruuvien poistaminen Ultra-slim Desktop -tietokoneesta
Voit nyt poistaa tietokoneen huoltopaneelin.
Voit kiinnittää kansilukon takaisin paikalleen kahdella turvaruuvilla.
FIWW
Kansilukon poistaminen Smart Cover FailSafe -avainta käyttämällä 135
C
Staattinen sähkö
Staattisen sähkön purkautuminen sormen tai muun johtimen kautta voi vahingoittaa emolevyä tai
muita staattiselle sähkölle herkkiä laitteita. Tällainen vaurio voi lyhentää laitteen odotettavissa olevaa
käyttöikää.
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen
Voit ehkäistä sähköstaattisia vaurioita noudattamalla seuraavia varotoimia:
●
Kuljeta ja säilytä tuotteita antistaattisessa pakkauksessa kosketuksen välttämiseksi.
●
Pidä staattiselle sähkölle herkät osat pakkauksissaan, kunnes ne asennetaan antistaattiseen
työasemaan.
●
Aseta osat maadoitetulle alustalle, ennen kuin poistat ne pakkauksesta.
●
Vältä nastojen, kosketuspintojen ja piirilevyjen koskemista.
●
Huolehdi henkilökohtaisesta maadoituksesta, kun kosket staattiselle sähkölle herkkiä osia tai
yksikköjä.
Maadoitusmenetelmät
Käytettävissä on useita maadoitusmenetelmiä. Käytä vähintään yhtä seuraavista menetelmistä
käsitellessäsi tai asentaessasi staattiselle sähkölle herkkiä osia:
●
Käytä ranneketta, joka on liitetty maajohdolla maadoitettuun työasemaan tai tietokoneen
runkoon. Ranneke on joustava hihna, jonka maajohdon vastus on vähintään 1 megohm +/- 10
%. Pidä hihna paljasta ihoa vasten riittävän maadoituksen varmistamiseksi.
●
Jos käytät työasemaa seisten, käytä nilkkaan, varpaaseen tai kenkään kiinnitettävää hihnaa.
Käytä hihnaa molemmissa jaloissa, jos seisot sähköä johtavalla alustalla.
●
Käytä sähköä johtavia työkaluja.
●
Käytä kannettavaa kenttätyökalusarjaa, johon kuuluu kokoon taitettava sähköä johtava
työalusta.
Jos käytössäsi ei ole mitään suositeltavista maadoitusvälineistä, ota yhteyttä HP:n valtuutettuun
jälleenmyyjään tai huoltoon.
HUOMAUTUS: Lisätietoja staattisesta sähköstä saat HP:n valtuutetulta jälleenmyyjältä tai huollolta.
136 Liite C Staattinen sähkö
FIWW
D
Tietokoneen käytön ohjeet,
säännölliset huoltotoimet ja
kuljetuksen valmistelu
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet
Varmista tietokoneen ja näytön asianmukainen asennus ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita:
FIWW
●
Älä altista tietokonetta liialliselle kosteudelle, suoralle auringonvalolle ja erittäin kylmille tai
kuumille lämpötiloille.
●
Käytä tietokonetta tukevalla, tasaisella alustalla. Jätä tietokoneen ilmanvaihtoaukkojen kohdalle
ja näytön yläpuolelle vähintään 10,2 cm:n (4 tuuman) väli tarvittavan ilmavirran takaamiseksi.
●
Älä koskaan estä ilman virtausta tietokoneeseen tukkimalla koneen tuuletusaukkoja. Älä sijoita
näppäimistöä tukijalat sisään käännettyinä aivan pöytäyksikön eteen, koska myös se estää
ilman virtausta.
●
Älä koskaan käytä tietokonetta, kun huoltopaneeli tai jokin laajennuspaikan peitelevyistä on
irrotettu.
●
Älä koskaan pinoa tietokoneita päällekkäin tai sijoita niitä niin lähelle toisiaan, että niiden
ilmanvaihto käyttää toisen koneen lämmittämää ilmaa.
●
Jos tietokonetta on tarkoitus käyttää erillisessä kotelossa, kotelon riittävästä ilmanvaihdosta on
huolehdittava, ja kaikki edellä annetut ohjeet ovat voimassa.
●
Pidä nesteet pois tietokoneen ja näppäimistön lähettyviltä.
●
Älä koskaan peitä näytön tuuletusaukkoja millään materiaalilla.
●
Asenna tai ota käyttöön käyttöjärjestelmän tai muun ohjelmiston virranhallintatoiminnot,
esimerkiksi lepotilat.
●
Sammuta tietokone ennen seuraavia toimia:
◦
Pyyhi tietokoneen ulkopinta pehmeällä, kostealla kankaalla tarvittaessa. Puhdistusaineiden
käyttö voi aiheuttaa värimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa.
◦
Puhdista silloin tällöin tietokoneen kaikki ilmanottoaukot. Nukka, pöly ja muut vieraat
hiukkaset voivat tukkia ilmanottoaukot ja heikentää ilmanvaihtoa.
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet 137
Optisia asemia koskevat varotoimet
Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi ja puhdistaessasi optisia asemia.
Käyttö
●
Älä liikuta asemaa käytön aikana. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön lukutoiminnon aikana.
●
Älä altista asemaa voimakkaille lämpötilan vaihteluille, koska se voi aiheuttaa kosteuden
muodostumista yksikön sisälle. Jos lämpötila muuttuu äkillisesti aseman ollessa käytössä, odota
ainakin tunti, ennen kuin sammutat virran. Jos käytät yksikköä heti, lukutoiminnon aikana voi
esiintyä toimintahäiriöitä.
●
Älä sijoita asemaa paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle, äärimmäisille lämpötiloille,
mekaaniselle tärinälle tai suoralle auringonvalolle.
Puhdistus
●
Puhdista paneeli ja säätimet pehmeällä, kuivalla kankaalla tai pehmeällä kankaalla, jota on
kevyesti kostutettu miedolla puhdistusliuoksella. Älä koskaan suihkuta puhdistusnestettä
suoraan yksikön pinnalle.
●
Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia tai puhdistusbensiiniä, koska ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa.
Turvallisuus
Jos asemaan joutuu vieras esine tai nestettä, irrota heti tietokoneen virtajohto ja vie kone
tarkistettavaksi HP:n valtuutettuun huoltoon.
Kuljetuksen valmistelu
Kun valmistelet tietokonetta kuljetusta varten, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Tee kiintolevyllä olevista tiedostoista varmuuskopio PD-levyille, nauhakoteloihin, CD-levyille tai
USB-muistitikuille. Varmista, että varmuuskopio ei joudu alttiiksi sähköisille tai magneettisille
pulsseille säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
HUOMAUTUS: Kiintolevy lukkiutuu automaattisesti, kun järjestelmä sammutetaan.
2.
Poista ja pistä talteen kaikki irrotettavat tietovälineet.
3.
Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta.
5.
Kytke tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet irti virtalähteestä ja tietokoneesta.
HUOMAUTUS: Varmista ennen tietokoneen kuljetusta, että kaikki piirikortit ovat tukevasti kiinni
korttipaikoissa.
6.
Pakkaa tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet alkuperäisiin pakkauslaatikoihinsa tai
vastaaviin kuljetuslaatikoihin ja käytä riittävästi suojaavia pakkausmateriaaleja.
138 Liite D Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu
FIWW
Hakemisto
A
asennusohjeet 16, 59, 101
asentaminen
paristo 130
SFF, 2,5 tuuman kiintolevy 91
SFF, 3,5 tuuman kiintolevy 86
SFF, aseman kaapelit 76
SFF, laajennuskortti 71
SFF, muisti 68
SFF, ohut optinen asema 84
SFF, tallennusvälineen
lukulaite 80
TWR, aseman kaapelit 32
TWR, laajennuskortti 27
TWR, muisti 24
TWR, ohut optinen asema 43
TWR, tallennusvälineen
lukulaite 39
TWR 2,5 tuuman kiintolevy 47
TWR 3,5 tuuman kiintolevy 47
TWR 5,25 tuuman optinen
asema 36
USDT, muisti 110
USDT, ohut optinen asema
116
USDT 2,5 tuuman
kiintolevyasema 117
USDT-portin kansi 120
D
DIMM. Katso -muisti
E
emolevyn liitännät
SFF 65
TWR 22
USDT 109
FIWW
etulevy
SFF, peitelevyn irrottaminen
63
SFF, poistaminen 62
SFF, turva 99
SFF, vaihtaminen 64
TWR, peitelevyn irrottaminen
20
TWR, poistaminen 19
TWR, turva 57
TWR, vaihtaminen 22
USDT, peitelevyn
irrottaminen 105
USDT, poistaminen 105
USDT, turva 128
USDT, vaihtaminen 107
etupaneelin osat
SFF 5
TWR 4
USDT 6
F
FailSafe -avain 133
H
huoltopaneeli
lukitseminen ja lukituksen
avaaminen 133
SFF, poistaminen 60
SFF, vaihtaminen 61
TWR, poistaminen 17
TWR, vaihtaminen 18
USDT, poistaminen 103
USDT, vaihtaminen 104
I
ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet 137
K
kiintolevy (2,5 tuumaa)
SFF, asentaminen 91
SFF, poistaminen 89
TWR, asentaminen 47
TWR, poistaminen 45
USDT, asentaminen 117
USDT, poistaminen 117
kiintolevy (3,5 tuumaa)
SFF, asentaminen 86
SFF, poistaminen 86
TWR, asentaminen 47
TWR, poistaminen 45
Kotelolukko 133
kuljetuksen valmistelu 138
L
laajennuskortti
SFF, asentaminen 71
SFF, poistaminen 71
TWR, asentaminen 27
TWR, poistaminen 27
levyasemat
SFF, asentaminen 76
SFF, kaapeliyhteydet 76
SFF, sijainnit 75
TWR, asentaminen 32
TWR, kaapeliyhteydet 32
TWR, sijainnit 31
lukituksen avaaminen,
huoltopaneelin 133
lukot
Kotelolukko 133
SFF, etulevy 99
SFF, HP Business PC Security
-lukko 95
SFF, kaapelilukko 94
SFF, riippulukko 95
TWR, etulevy 57
Hakemisto 139
TWR, HP Business PC Security
-lukko 53
TWR, kaapelilukko 52
TWR, riippulukko 53
USDT, etulevy 128
USDT, HP Business PC
Security -lukko 123
USDT, kaapelilukko 121
USDT, riippulukko 123
M
muisti
SFF, asentaminen 68
SFF, kantojen käyttäminen 69
SFF, tekniset tiedot 68
TWR, asentaminen 24
TWR, kantojen käyttäminen
25
TWR, tekniset tiedot 24
USDT, asentaminen 110
USDT, kantojen käyttäminen
111
USDT, tekniset tiedot 110
muuttaminen pystyasentoon
SFF 65
USDT 108
N
näppäimistö
osat 11
Windows-näppäin
12
O
optinen asema
puhdistaminen 138
varotoimet 138
optinen asema (5,25 tuumaa)
TWR, asentaminen 36
TWR, poistaminen 34
optinen asema (ohut)
SFF, asentaminen 84
SFF, poistaminen 83
TWR, asentaminen 43
TWR, poistaminen 41
USDT, asentaminen 116
USDT, poistaminen 114
vapautussalvan kiinnike 115
P
pariston vaihto
140 Hakemisto
130
poistaminen
Kotelolukko 133
paristo 130
SFF, 2,5 tuuman kiintolevy 89
SFF, 3,5 tuuman kiintolevy 86
SFF, etulevy 62
SFF, laajennuskortti 71
SFF, ohut optinen asema 83
SFF, peitelevyt 63
SFF, tallennusvälineen
lukulaite 78
SFF, tietokoneen
huoltopaneeli 60
TWR, etulevy 19
TWR, laajennuskortti 27
TWR, ohut optinen asema 41
TWR, peitelevyt 20
TWR, tallennusvälineen
lukulaite 38
TWR, tietokoneen
huoltopaneeli 17
TWR 2,5 tuuman kiintolevy 45
TWR 3,5 tuuman kiintolevy 45
TWR 5,25 tuuman optinen
asema 34
USDT, etulevy 105
USDT, ohut optinen asema
114
USDT, peitelevyt 105
USDT, tietokoneen
huoltopaneeli 103
USDT 2,5 tuuman
kiintolevyasema 117
USDT-portin kansi 120
porttikannen asennus (USDT)
120
TWR, HP Business PC Security
-lukko 53
TWR, kaapelilukko 52
TWR, riippulukko 53
USDT, etulevy 128
USDT, HP Business PC
Security -lukko 123
USDT, kaapelilukko 121
USDT, riippulukko 123
T
takapaneelin osat
SFF 8
TWR 7
USDT 9
tallennusvälineen lukulaite
ominaisuudet 10
SFF, asentaminen 80
SFF, poistaminen 78
TWR, asentaminen 39
TWR, poistaminen 38
tekniset tiedot
SFF, muisti 68
TWR, muisti 24
USDT, muisti 110
tietokoneen käytön ohjeet 137
tuotetunnuksen sijainnit 14
V
virtajohdon liitäntä (USDT) 102
W
Windows-näppäin
12
S
sarjanumeron sijainnit 14
staattinen purkaus, vaurion
ehkäiseminen 136
suojaus
Kotelolukko 133
SFF, etulevy 99
SFF, HP Business PC Security
-lukko 95
SFF, kaapelilukko 94
SFF, riippulukko 95
TWR, etulevy 57
FIWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising