HP | EliteDesk 705 G1 Small Form Factor PC (ENERGY STAR) | HP EliteDesk 705 G1 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 705 G1 Small Form Factor PC
Довідковий посібник з апаратного
забезпечення
HP EliteDesk 705 G1 – Малий форм-фактор
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Зауваження щодо використання
виробу
Умови використання програмного
забезпечення
Microsoft і Windows — це торгові марки
групи компаній Майкрософт,
зареєстровані в США..
У цьому посібнику описано функції, які
підтримуються в більшості моделей. У
цьому комп'ютері деякі функції можуть
бути відсутніми.
Інсталюючи, копіюючи, завантажуючи або
в інший спосіб використовуючи будьякий програмний продукт, попередньо
інстальований на цьому комп’ютері, ви
погоджуєтеся з умовами ліцензійної
угоди з кінцевим користувачем (EULA)
компанії HP. Якщо ви не згодні з
умовами цієї ліцензійної угоди, то
зобов’язані повністю повернути
невикористаний продукт (апаратне
обладнання та устаткування) протягом 14
днів для отримання коштів відповідно до
порядку відшкодування, встановленого в
місці придбання.
Інформацію, яка міститься в цьому
документі, може бути змінено без
попереднього повідомлення. Єдині
гарантії на вироби та послуги HP
викладені у недвозначних гарантійних
заявах, які надаються разом з такими
виробами та послугами. Жодна частина
цього документа не може розглядатися
як надання додаткових гарантій.
Компанія HP не несе відповідальності за
технічні або редакційні помилки чи
пропуски, що містяться в цьому
документі.
Перша редакція: Червень 2014 р.
Код документа: 762918-BD1
У деяких випусках ОС Windows 8
доступні не всі функції. Щоб мати змогу
використовувати всі можливості ОС
Windows 8, імовірно, на комп'ютері
потрібно буде оновити або придбати
додаткове апаратне забезпечення,
драйвери та програмне забезпечення.
Докладніше див. на веб-сайті
http://www.microsoft.com.
Щоб мати змогу використовувати всі
можливості ОС Windows 7, імовірно, на
комп'ютері потрібно буде оновити або
придбати додаткове апаратне
забезпечення та/або придбати пристрій
для читання DVD-дисків для інсталяції
ОС Windows 7. Докладніше див. на вебсайті http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Отримати додаткову інформацію або
подати запит щодо повного
відшкодування вартості комп’ютера,
можна в місцевому пункті продажу (у
продавця).
Про цей документ
Цей довідник містить загальну інформацію щодо модернізації ПК HP EliteDesk Business.
УВАГА! Таке позначення тексту вказує, що недотримання цих вказівок може призвести до
травм чи смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Таке позначення тексту вказує, що недотримання цих вказівок може
призвести до пошкодження обладнання чи втрати даних.
ПРИМІТКА.
Таке позначення тексту вказує на важливу додаткову інформацію.
iii
iv
Про цей документ
Зміст
1 Можливості виробу ........................................................................................................................................ 1
Стандарті можливості конфігурації ................................................................................................... 1
Компоненти передньої панелі ........................................................................................................... 2
Компоненти задньої панелі ................................................................................................................ 3
Компоненти пристрою зчитування карток пам’яті ........................................................................... 3
Розміщення серійного номера ........................................................................................................... 4
2 Оновлення апаратного забезпечення ......................................................................................................... 5
Можливості технічного обслуговування ............................................................................................ 5
Попередження і застереження .......................................................................................................... 5
Зняття знімної панелі комп’ютера ..................................................................................................... 6
Установлення на місце знімної панелі комп’ютера ......................................................................... 7
Зняття передньої панелі ..................................................................................................................... 8
Зняття заглушок панелі ...................................................................................................................... 8
Установлення на місце передньої панелі ....................................................................................... 10
Перетворення корпусу з горизонтальним розташуванням на корпус з вертикальним
розташуванням .................................................................................................................................. 10
Розніми системної плати .................................................................................................................. 11
Встановлення додаткових модулів пам’яті ..................................................................................... 13
Модулі DIMM ..................................................................................................................... 13
Модулі DDR3-SDRAM DIMMs .......................................................................................... 13
Встановлення модулів у розніми DIMM .......................................................................... 14
Установлення модулів DIMM ........................................................................................... 14
Зняття та вставлення плати розширення ........................................................................................ 17
Розташування дисків ........................................................................................................................ 21
Установлення і зняття дисків ........................................................................................................... 22
Зняття 3,5-дюймового пристрою ..................................................................................... 24
Установлення 3,5-дюймового пристрою ......................................................................... 26
Зняття тонкого пристрою для читання оптичних дисків ............................................... 30
Установлення тонкого пристрою для читання оптичних дисків ................................... 31
Зняття та установлення на місце внутрішнього 3,5-дюймового жорсткого диска ...... 33
Зняття 2,5-дюймового жорсткого диска ......................................................................... 36
Установлення 2,5-дюймового жорсткого диска ............................................................. 38
Установлення замка безпеки ........................................................................................................... 41
Кабельний замок .............................................................................................................. 41
Висячий замок .................................................................................................................. 42
v
Замки безпеки для бізнес-комп’ютерів HP .................................................................... 42
Надійність кріплення передньої панелі .......................................................................... 46
Додаток а Заміна батареї .............................................................................................................................. 48
Додаток б Електростатичний розряд .......................................................................................................... 51
Запобігання пошкодженню від статичної електрики ..................................................................... 51
Методи заземлення .......................................................................................................................... 51
Додаток в Рекомендації щодо роботи з комп’ютером, регулярного обслуговування та
підготовки до транспортування ..................................................................................................................... 52
Рекомендації щодо роботи з комп’ютером і регулярного обслуговування .................................. 52
Заходи безпеки для пристрою для читання оптичних дисків ....................................................... 53
Експлуатація ..................................................................................................................... 53
Очищення .......................................................................................................................... 53
Безпека .............................................................................................................................. 53
Підготовка до транспортування ....................................................................................................... 53
Покажчик ........................................................................................................................................................... 54
vi
1
Можливості виробу
Стандарті можливості конфігурації
Функції залежать від конкретної моделі. Щоб отримати технічну підтримку та додаткові
відомості про апаратне та програмне забезпечення, встановлене на комп'ютері, запустіть
утиліту HP Support Assistant.
ПРИМІТКА.
Цю модель комп’ютера можна розташовувати вертикально або горизонтально.
Стандарті можливості конфігурації
1
Компоненти передньої панелі
Конфігурація привода залежить від моделі. Деякі моделі обладнано заглушкою фальш-панелі,
що закриває одне чи кілька відділень для дисків.
1
Тонкий пристрій для читання оптичних дисків
(додатково)
6
Рознім навушників
2
Зарядний порт USB 2.0 (чорний)
7
Кнопка живлення з двома положеннями
3
Порт USB 2.0 (чорний)
8
Індикатор активності жорсткого диска
4
Порти USB 3.0 (сині)
9
3,5-дюймовий пристрій для читання картокносіїв (додатково)
5
Рознім для мікрофона/навушників
ПРИМІТКА. Якщо підключити пристрій до розніму для мікрофона/навушників, з’явиться діалогове вікно із
запитом, чи слід використовувати рознім для аудіопристрою, що підключається до лінійного входу
мікрофона, чи для навушників. Рознім можна переналаштувати в будь-який час, двічі клацнувши піктограму
Audio Manager на панелі завдань Windows.
ПРИМІТКА. Через зарядний порт USB 2.0 подається струм для заряджання пристроїв, зокрема
смартфонів. Заряджання доступне, коли кабель живлення під'єднано до системи, навіть якщо систему
вимкнуто.
ПРИМІТКА. Коли комп’ютер увімкнено, індикатор ввімкнення живлення зазвичай світиться білим. Якщо
він блимає червоним, виникла несправність комп’ютера, і блимання позначає код діагностики. Див.
Інструкції з технічного обслуговування та сервісу для інтерпретації коду.
2
Розділ 1 Можливості виробу
Компоненти задньої панелі
1
Рознім для мишки PS/2 (зелений)
7
Рознім для клавіатури PS/2
(фіолетовий)
2
Мережевий рознім RJ-45
8
Розніми DisplayPort для підключення
монітора
3
Послідовний рознім
9
Рознім монітора VGA
4
Порти USB 2.0 (чорні)
10
Порти USB 3.0 (сині)
5
Вхідний лінійний аудіорознім (синій)
11
Вихідний лінійний рознім для
аудіопристроїв з окремим живленням
(зелений)
6
Рознім для шнура живлення
ПРИМІТКА. У компанії HP можна замовити додатковий другий послідовний порт і додатковий паралельний
порт.
Якщо підключити пристрій до синього лінійного вхідного аудіорозніму, з’явиться діалогове вікно із запитом,
чи слід використовувати рознім для лінійного вхідного пристрою, чи для мікрофона. Рознім можна
переналаштувати в будь-який час, двічі клацнувши піктограму Audio Manager на панелі завдань Windows.
Якщо в одне з гнізд системної плати встановлено графічну карту, тоді відеорозніми на графічній карті та
вбудованому відеоадаптері системної плати можна використовувати одночасно. Продуктивність роботи
залежить від графічної карти та програмного забезпечення.
Змінюючи параметри настройки у «Настройках комп’ютера» можна відключати графічні карти системної
плати.
Компоненти пристрою зчитування карток пам’яті
Пристрій для читання карток-носіїв є додатковим пристроєм, що постачається лише з
окремими моделями. Складові частини пристрою для читання карток-носіїв див. на наведеній
нижче ілюстрації.
Компоненти задньої панелі
3
№
Рознім
Носії
1
SD/HC/XC/UHS-I/II
●
Secure Digital (SD)
●
Secure Digital UHS-II
●
Memory Stick (MS)
●
Memory Stick Select
●
Memory Stick PRO
(MS PRO)
2
Індикатор активності
пристрою для
читання карток-носіїв
3
Картки пам’яті MS
PRO/MS PRO Duo
4
Картки пам’яті
CompactFlash I/II
●
Картка
CompactFlash Type 1
●
Secure Digital High
Capacity (SDHC)
●
Картки пам’яті
підвищеної
місткості Secure
Digital Extended
Capacity (SDXC)
●
Картки пам’яті
Memory Stick (з
технологією захисту
від
несанкціонованого
доступу MagicGate)
●
Картки пам’яті
Memory Stick Duo (з
технологією
захисту від
несанкціонованого
доступу MagicGate)
●
Memory Stick Duo
(MS Duo)
●
Memory Stick PROHG Duo
●
Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)
●
Картка
CompactFlash Type 2
●
MicroDrive
Розміщення серійного номера
Кожний комп’ютер має унікальний серійний номер та ідентифікаційний код, які розташовані на
зовнішній стороні комп’ютер.а. Ці номери треба мати під рукою при зверненні до служби
підтримки.
4
Розділ 1 Можливості виробу
2
Оновлення апаратного забезпечення
Можливості технічного обслуговування
Комп’ютер має функції, що спрощують його модернізацію та обслуговування. Для більшості
процедур установки, описаних у даному розділі, не потрібні додаткові інструменти.
Попередження і застереження
Перш ніж виконувати оновлення, обов’язково прочитайте всі відповідні інструкції, застороги та
попередження в цьому посібнику.
УВАГА! Щоб зменшити ризик особистого травмування через ураження електричним струмом,
гарячими поверхнями або загорання, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.
Від’єднайте шнур живлення від електричної розетки та дайте внутрішнім компонентам
охолонути, перш ніж торкатися їх.
Не підключайте телефонні розніми до розеток мережевого адаптеру (NIC).
Не від’єднуйте контакт заземлення кабелю живлення. Контакт заземлення – це важливий
компонент безпеки.
Завжди підключайте кабель живлення до заземленої розетки в зоні досяжності.
Щоб зменшити ризик серйозних пошкоджень, ознайомтеся з Посібником із безпеки та
зручності використання. У ньому описується правильна організація робочого місця, поза та
робочі й побутові звички для користувачів комп’ютера, також міститься важлива інформація
про техніку безпеки експлуатації електричного та механічного обладнання. Посібник
опубліковано на веб-сайті http://www.hp.com/ergo.
УВАГА! Всередині комп’ютера містяться деталі під струмом і деталі, що рухаються.
Відключайте живлення від обладнання перед усуненням кришки.
Перед включенням живлення обладнання слід установити кришку на місце та надійно її
закріпити.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Статична електрика може пошкодити електронні деталі комп’ютера чи
додаткове обладнання. Перш ніж розпочати модернізацію, зніміть електростатичний заряд,
торкнувшись заземленого металевого об’єкту. Додаткову інформацію див. у розділі
Електростатичний розряд на сторінці 51.
Коли комп’ютер підключено до джерела живлення змінного струму, напруга завжди подається
на системну плату. Перш ніж відкривати комп’ютер, потрібно від’єднати шнур живлення від
джерела живлення, щоб запобігти пошкодженню внутрішніх деталей.
Можливості технічного обслуговування
5
Зняття знімної панелі комп’ютера
Для доступу до внутрішніх компонентів потрібно зняти блок передньої знімної панелі:
1.
Від’єднайте або вимкніть усі пристрої безпеки, які запобігають відкриттю комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Належним чином вимкніть комп’ютер за допомогою операційної системи, а потім вимкніть
усі зовнішні пристрої.
4.
Від’єднайте шнур живлення від розетки та відключіть усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи ввімкнено комп’ютер, системна плата завжди
перебуває під напругою, якщо систему підключено до розетки мережі змінного струму.
Потрібно від’єднати шнур живлення, щоб запобігти пошкодженню внутрішніх деталей
комп’ютера.
6
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його і покладіть.
6.
Підніміть ручку на знімній панелі (1), відтак зніміть знімну панель із комп’ютера (2).
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
Установлення на місце знімної панелі комп’ютера
Вставте виступ на передньому краї знімної панелі під виступ, розташований спереду корпусу
(1), відтак натисніть задній край знімної панелі в бік корпусу, щоб зафіксувати її на місці (2).
Установлення на місце знімної панелі комп’ютера
7
Зняття передньої панелі
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його і покладіть.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
7.
Підніміть три вушка збоку фальш-панелі (1), відтак, обертаючи, витягніть фальш-панель із
корпусу (2).
Зняття заглушок панелі
На деяких моделях перед встановленням диска необхідно знімати заглушки з 3,5-дюймових
відсіків і відсіків для тонкого пристрою для читання оптичних дисків. Зняття заглушки панелі:
1.
8
Від’єднайте знімну панель і передню фальш-панель.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
2.
Щоб зняти заглушку панелі з відділення для тонкого пристрою для читання оптичних
дисків, натисніть на чотири фіксуючі вушка (1) і зніміть заглушку з передньої панелі (2).
Щоб зняти 3,5-дюймову заглушку панелі, натисніть на два вушка, що утримують заглушку
на місці, у напрямку зовнішнього правого краю панелі (3), та посуньте заглушку назад і
праворуч, щоб зняти її (4).
ПРИМІТКА. Після зняття заглушки панелі для тонкого пристрою для читання оптичних дисків
та встановлення самого пристрою можна встановити додаткову декоративну накладку (яку
можна придбати у HP), яка закриватиме передню частину тонкого пристрою для читання
оптичних дисків.
Зняття заглушок панелі
9
Установлення на місце передньої панелі
Вставте чотири гачки, розташовані з нижнього боку заглушки панелі, у прямокутні отвори на
корпусі (1), а потім поверніть верхній бік заглушки на корпус (2) та зафіксуйте її на місці.
Перетворення корпусу з горизонтальним
розташуванням на корпус з вертикальним
розташуванням
Комп’ютер малого форм-фактора можна використовувати в положенні “tower” із додатковою
tower-стійкою, яку можна придбати в HP.
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
10
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
5.
Орієнтуйте комп’ютер так, щоб його правий бік було повернуто вниз, і розмістіть
комп’ютер у додатково придбаній стійці.
ПРИМІТКА. Для фіксації комп’ютера у вертикальному положенні HP рекомендує
придбати стійку “tower”.
6.
Підключіть шнур живлення і під’єднайте усі зовнішні пристрої, а потім увімкніть
комп’ютер.
ПРИМІТКА.
7.
Залиште 10,2 см вільного простору з усіх боків комп’ютера.
Заблокуйте всі пристрої безпеки, вимкнені на час від’єднання знімної панелі.
Розніми системної плати
Докладнішу інформацію про розніми системної плати див. у наведеній нижче ілюстрації й
таблиці.
Розніми системної плати
11
12
No.
Рознім системної плати
Мітка системної
плати
Колір
Компонент
1
PCI Express x16, що
співвідноситься з x4
X4PCIEXP
білий
Плата розширення
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
чорний
Плата розширення
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
чорний
Плата розширення
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
чорний
Плата розширення
5
Паралельний порт
PAR
чорний
Додатковий паралельний порт
6
Послідовний порт
COMB
чорний
Додатковий другий послідовний
порт
7
DIMM4 (Канал A)
DIMM4
білий
Модуль пам’яті
8
DIMM3 (Канал A)
DIMM3
чорний
Модуль пам’яті
9
DIMM2 (Канал B)
DIMM2
білий
Модуль пам’яті
10
DIMM1 (Канал B)
DIMM1
чорний
Модуль пам’яті
11
SATA 3.0
SATA2
блакитний
Будь-який пристрій SATA, який не
є основним жорстким диском
12
SATA 3.0
SATA1
блакитний
Будь-який пристрій SATA, який не
є основним жорстким диском
13
SATA 3.0
SATA0
темно-синій
Основний жорсткий диск
14
USB 2.0
MEDIA
чорний
Пристрій USB 2.0, наприклад
пристрій зчитування карток
пам’яті USB 2.0
15
Батарея
BAT
чорний
Батарея
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
Встановлення додаткових модулів пам’яті
Комп’ютер постачається із 3 двосторонніми модулями пам’яті (DIMM) типу DDR3-SDRAM.
Модулі DIMM
У розніми пам’яті на системній платі можна вставити до чотирьох стандартних модулів DIMM. У
ці розніми пам’яті вже встановлено якнайменше один модуль DIMM. Щоб досягти максимально
можливої підтримки пам’яті, ви можете встановити на системній платі до 32 ГБ пам’яті, що
працюватиме у високопродуктивному двоканальному режимі.
Модулі DDR3-SDRAM DIMMs
Для належної роботи системи потрібні такі DIMM-модулі DDR3-SDRAM:
●
стандартні 240-штиркові
●
небуферизовані, без перевірки парності, сумісні з PC3-12800 DDR3-1600 МГц
●
модулі DDR3-SDRAM DIMMs напругою 1,5 вольт
DIMM-модулі DDR3-SDRAM повинні також:
●
підтримувати затримку CAS 11 DDR3 1600 МГц (часова діаграма 11-11-11)
●
містити обов’язкову інформацію JEDEC SPD.
Крім того, комп’ютер підтримує:
●
технології пам’яті non-ECC на 512 Мбіт, 1 Гбіт і 2 Гбіт;
●
односторонні та двосторонні модулі DIMM;
●
DIMM-и з DDR-пристроями x8 та x16; DIMM-и з SDRAM-пристроями x4 не підтримуються.
ПРИМІТКА. У випадку встановлення модулів DIMM, що не підтримуються, система буде
працювати неправильно.
Встановлення додаткових модулів пам’яті
13
Встановлення модулів у розніми DIMM
На системній платі є чотири розніми DIMM, по два розніми на кожен канал. Розніми позначені
як DIMM1, DIMM2, DIMM3 і DIMM4. Розніми DIMM1 і DIMM2 діють у каналі пам’яті B. Розніми
DIMM3 і DIMM4 діють у каналі пам’яті A.
Залежно від розташування встановлених модулів DIMM система автоматично почне працювати
в одноканальному, двоканальному чи гнучкому режимі.
ПРИМІТКА. Одноканальна і незбалансована двоканальна конфігурації пам'яті призведуть до
погіршення графічної продуктивності.
●
Система буде працювати в одноканальному режимі, якщо модулі DIMM встановлено тільки
в одному каналі.
●
Система працюватиме у високопродуктивному двоканальному режимі, якщо загальна
ємність модулів DIMM у каналі A дорівнює загальній ємності модулів DIMM у каналі B.
Технологічні можливості і ширина пристрою залежать від каналів. Наприклад, якщо в
канал A встановлено два модулі DIMM на 1 Гб, а в канал B – один модуль DIMM на 2 Гб,
система працюватиме у двоканальному режимі.
●
Система працюватиме у гнучкому режимі, якщо загальна ємність модулів DIMM у каналі A
не дорівнює загальній ємності модулів DIMM у каналі B. У гнучкому режимі канал, в який
встановлено менший обсяг пам’яті, визначає кількість пам’яті, призначувану подвійному
каналу, а залишок призначається одинарному каналу. Для досягнення оптимальної
швидкості канали необхідно збалансувати, щоб розподілити найбільший обсяг пам’яті між
двома каналами. Якщо один канал матиме більше пам’яті, це має бути канал A.
Наприклад, якщо в розніми встановлено один модуль DIMM на 2 Гб і три модулі DIMM на 1
Гб, в канал А потрібно встановити один модуль DIMM на 2 Гб і один модуль DIMM на 1 Гб,
а в канал В – інші два модулі DIMM на 1 Гб. У такій конфігурації 4 Гб пам’яті працюватиме
у двоканальному режимі, а 1 Гб – в одноканальному.
●
У будь-якому режимі максимальна швидкодія визначається модулем DIMM з найнижчою
швидкодією.
Установлення модулів DIMM
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Необхідно від’єднати шнур живлення та зачекати приблизно 30 секунд,
перш ніж додавати чи видаляти модулі пам’яті. Незалежно від того, чи увімкнено комп’ютер,
модулі пам’яті завжди під напругою, якщо систему підключено до розетки мережі змінного
струму. Додавання чи видалення модулів пам’яті під напругою може призвести до
непоправного пошкодження модулів пам’яті чи системної плати.
На рознімах модулів пам’яті є золотисті металеві контакти. Під час оновлення пам’яті важливо
використовувати модулі пам’яті із золотистими металевими контактами для запобігання корозії
та/або окислення, які спричиняються контактуванням несумісних металів.
Статична електрика може пошкодити електронні деталі комп’ютера чи додаткові плати. Перш
ніж розпочати модернізацію, зніміть електростатичний заряд, торкнувшись заземленого
металевого об’єкту. Додаткову інформацію див. у розділі Електростатичний розряд
на сторінці 51.
Тримаючи модуль пам’яті, не торкайтеся жодних контактів. Це може призвести до
пошкодження модуля.
14
1.
Від’єднайте або вимкніть усі пристрої безпеки, які запобігають відкриттю комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
3.
Належним чином вимкніть комп’ютер за допомогою операційної системи, а потім вимкніть
усі зовнішні пристрої.
4.
Від’єднайте шнур живлення від розетки та відключіть усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Необхідно від’єднати шнур живлення та зачекати приблизно 30
секунд, перш ніж додавати чи видаляти модулі пам’яті. Незалежно від того, чи увімкнено
комп’ютер, модулі пам’яті завжди під напругою, якщо систему підключено до розетки
мережі змінного струму. Додавання чи видалення модулів пам’яті під напругою може
призвести до непоправного пошкодження модулів пам’яті чи системної плати.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
УВАГА! Щоб зменшити ризик особистого травмування гарячими поверхнями, дайте
внутрішнім компонентам системи охолонути, перш ніж торкатися їх.
7.
Відкрийте обидві засувки розніму модуля пам’яті (1) і вставте модуль пам’яті в рознім(2).
ПРИМІТКА. Модуль пам’яті можна встановити лише одним способом. Сумістіть паз на
модулі з вушком на рознімі модуля пам’яті.
Встановіть чорні розніми DIMM до встановлення білих рознімів DIMM.
Для досягнення максимальної продуктивності встановлюйте модулі у розніми так, щоб
обсяг пам’яті розподілявся якомога рівномірніше між каналом A і каналом B. Детальніше
про це див. у розділі Встановлення модулів у розніми DIMM на сторінці 14.
8.
Натиснувши, вставте модуль у рознім, упевніться, що модуль встановлено правильно і
повністю. Переконайтеся, що засувки закрито (3).
9.
Повторіть кроки 7 і 8 для встановлення додаткових модулів.
10. Поставте знімну панель на місце.
11. Якщо комп’ютер стояв у стійці, встановіть його на місце.
12. Підключіть шнур живлення й увімкніть комп’ютер.
13. Заблокуйте всі пристрої безпеки, вимкнені на час від’єднання знімної панелі.
Встановлення додаткових модулів пам’яті
15
Комп’ютер повинен автоматично розпізнати нову пам’ять при наступному вмиканні.
16
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
Зняття та вставлення плати розширення
У комп’ютері передбачено два гнізда розширення: PCI Express x16 — 1 шт., PCI Express x16 у
режимі x4 — 1 шт.
ПРИМІТКА.
Гнізда PCI і PCI Express підтримують тільки низькопрофільні плати.
У гніздо розширення PCI Express x16 можна встановити плату розширення PCI Express x1, x4,
x8 чи x16.
У системах з двома відеоадаптерами перший (основний) відеоадаптер слід встановлювати у
гніздо PCI Express x16, для якого НЕ встановлений режим x4.
Щоб видалити, замінити або встановити плату розширення:
1.
Від’єднайте або вимкніть усі пристрої безпеки, які запобігають відкриттю комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Належним чином вимкніть комп’ютер за допомогою операційної системи, а потім вимкніть
усі зовнішні пристрої.
4.
Від’єднайте шнур живлення від розетки та відключіть усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи ввімкнено комп’ютер, системна плата завжди
перебуває під напругою, якщо систему підключено до розетки мережі змінного струму.
Потрібно від’єднати шнур живлення, щоб запобігти пошкодженню внутрішніх деталей
комп’ютера.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
7.
Знайдіть потрібне вільне гніздо розширення на системній платі та відповідне гніздо
розширення на задній частині корпусу комп’ютера.
8.
Відкрийте фіксатор заглушки гнізда, що утримує її на місці, піднявши зелене вушко на
фіксаторі та повернувши його в положення «відкрито».
Зняття та вставлення плати розширення
17
9.
Перед встановленням плати розширення від’єднайте заслінку гнізда розширення або
наявну плату розширення.
ПРИМІТКА. Перш ніж видаляти встановлену плату розширення, від’єднайте усі
підключені до неї кабелі.
18
а.
Якщо плата розширення встановлюється у вільне гніздо, зніміть відповідну заслінку
гнізда розширення на задній панелі корпуса. Потягніть заслінку гнізда вгору і
витягніть її зсередини корпуса.
б.
У разі видалення плати PCI Express x1, тримайте її за обидва боки і обережно
штовхайте вперед-назад, поки вона не вийде з розніму. Щоб витягти плату
розширення з корпусу, потягніть її вгору з розніму (1), а потім витягніть з шасі (2). Не
подряпайте плату об інші компоненти.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
в.
Від’єднуючи плату PCI Express x16, потягніть фіксуючу лапку на задній частині гнізда
розширення в напрямку від плати й обережно штовхайте плату вперед-назад, доки
вона не вийде з розніму. Щоб витягти плату розширення з корпуса, потягніть її вгору,
а потім витягніть з корпуса. Не подряпайте платою інші компоненти.
10. Зберігайте від’єднану плату в антистатичній упаковці.
11. Якщо нова плата розширення не встановлюється, установіть заслінку гнізда розширення,
щоб закрити відкрите гніздо.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Після від’єднання плату розширення потрібно замінити новою платою
або заслінкою гнізда розширення для належного охолодження внутрішніх деталей під час
роботи.
Зняття та вставлення плати розширення
19
12. При встановленні нової плати розширення тримайте плату над гніздом розширення
системної плати, а потім посуньте плату до задньої панелі корпуса (1), щоб засувка на
платі була навпроти відкритого гнізда на задній панелі корпуса. Натисніть на плату, щоб
вставити її у гніздо розширення на системній платі (2).
ПРИМІТКА. Установлюючи плату розширення, міцно натисніть на неї, щоб належно
зафіксувати весь рознім у гнізді плати розширення.
13. Поверніть фіксатор заслінки гнізда розширення у попередню позицію, щоб закріпити плату
розширення.
14. За потреби під’єднайте зовнішні кабелі до встановленої плати. За потреби під’єднайте
внутрішні кабелі до системної плати.
15. Поставте знімну панель на місце.
16. Якщо комп’ютер стояв у стійці, встановіть його на місце.
17. Підключіть шнур живлення й увімкніть комп’ютер.
20
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
18. Заблокуйте всі пристрої безпеки, вимкнені на час від’єднання знімної панелі.
19. У разі потреби переналаштуйте комп’ютер.
Розташування дисків
1
Відсік для тонкого пристрою для читання оптичних дисків
2
3,5-дюймовий внутрішній відсік для жорсткого диска
3
3,5-дюймовий зовнішній відсік для додаткових приводів (на ілюстрації
показано пристрій для читання карток-носіїв)
4
2,5-дюймовий внутрішній відсік для жорсткого диска
ПРИМІТКА. Конфігурація приводів на вашому комп’ютері може відрізнятися
від вищенаведеної.
Для перевірки типу та розміру пристроїв зберігання даних, встановлених у комп’ютері,
запустіть програму Computer Setup (Налаштування комп’ютера).
Розташування дисків
21
Установлення і зняття дисків
Встановлюючи приводи, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.
●
Основний жорсткий диск Serial ATA (SATA) слід підключити до синього розніму SATA на
системній платі з позначкою SATA0.
●
Додаткові жорсткі диски та пристрої для читання оптичних дисків слід підключити до
одного з блакитних рознімів SATA на системній платі (з позначками SATA1 та SATA2).
●
Під'єднайте кабель USB 2.0 пристрою для читання карток-носіїв до USB-розніму на
системній платі з позначкою MEDIA.
●
Кабель живлення дисків має два відгалуження, які виходять з розніму системної плати.
Перше відгалуження є кабелем з двома рознімами, перший з яких (чотирипроводовий)
під’єднується до додаткового 3,5-дюймового відсіку для диска, а інший (двопроводовий) –
до відсіку для тонкого пристрою для читання оптичних дисків. Друге відгалуження є
кабелем з двома рознімами, перший з яких під’єднується до відсіку для 3,5-дюймового
жорсткого диска, а другий – до відсіку для 2,5-дюймового жорсткого диска.
●
Необхідно встановити направляючі гвинти, щоб забезпечити належне вирівнювання диска
у відсіку та зафіксувати його. HP постачає чотири додаткові стандартні направляючі
гвинти 6-32, розташовані на верхній частині відсіку для диска. Для пристрою зчитування
карток пам’яті або для додаткового жорсткого диску, встановленого у додатковому 3,5дюймовому відсіку, необхідні стандартні направляючі гвинти 6-32. До комплекту поставки
не входять ізоляційні монтажні направляючі гвинти M3 для 2,5-дюймових жорстких дисків.
При заміні диска перенесіть направляючі гвинти зі старого пристрою на новий.
Загалом є п’ять додаткових стандартних гвинтів 6-32 сріблястого кольору. Один призначений
для захисту панелі (1) (див. Надійність кріплення передньої панелі на сторінці 46 для
отримання додаткових відомостей). Чотири інші з них використовуються як направляючі гвинти
для пристрою зчитування карток пам’яті або для додаткового жорсткого диску, встановленого
у додатковому 3,5-дюймовому відсіку (2).
22
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти зниженню ефективності роботи та пошкодженню
комп’ютера та привода, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.
Вставляючи або від’єднуючи диск, належним чином завершіть роботу операційної системи,
вимкніть комп’ютер і від’єднайте шнур живлення. Не від’єднуйте привод, поки комп’ютер
увімкнено, або він перебуває в режимі очікування.
Перш ніж взяти пристрій, обов’язково зніміть статичну електрику. Під час роботи з пристроєм
намагайтеся не торкатися розніму. Додаткову інформацію про запобігання пошкодженню від
статичної електрики див. у документі Електростатичний розряд на сторінці 51.
Поводьтеся з приводом обережно; не кидайте його.
Не вставляйте привод, докладаючи надмірних зусиль.
Намагайтеся не піддавати жорсткий диск дії рідин, екстремальних температур або виробів, які
генерують магнітні поля, наприклад моніторів або динаміків.
Якщо привод потрібно надіслати поштою, покладіть його у блістерний поштовий контейнер або
іншу захисну упаковку, позначивши його таким чином: "Ламкий виріб! Поводитися обережно".
Установлення і зняття дисків
23
Зняття 3,5-дюймового пристрою
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед видаленням привода з комп’ютера необхідно витягти з привода усі
знімні носії даних.
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
24
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель і передню фальш-панель комп’ютера.
7.
Поверніть відсік для диска у вертикальне положення.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
8.
Відключіть кабелі приводів від задньої панелі привода, або, в разі видалення пристрою
для читання карток-носіїв, відключіть кабелі USB від системної плати, як показано на
нижченаведеної ілюстрації.
9.
Натисніть на відтискний фіксатор, який знаходиться на задньому боці диска(1), і посуньте
привод ззаду відсіку для диска (2).
Установлення і зняття дисків
25
Установлення 3,5-дюймового пристрою
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
7.
Зніміть передню панель. Зніміть заглушку, якщо встановлюєте диск у відсік, закритий
заглушкою панелі. Щоб отримати додаткові відомості див. Зняття заглушок панелі
на сторінці 8.
8.
Встановіть направляючі гвинти 6-32 у отвори з кожного боку диска.
ПРИМІТКА. До комплекту поставки HP входять чотири додаткові направляючі гвинти
6-32 на верхній частині відсіку для диска. Розташування додаткових направляючих гвинтів
див. у розділі Установлення і зняття дисків на сторінці 22.
При заміні диска перенесіть чотири направляючі гвинти 6-32 зі старого диска на новий.
26
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
9.
Поверніть відсік для диска у вертикальне положення.
10. Вставте привід у відсік, щоб направляючі гвинти були навпроти відповідних гнізд, поки
диск з клацанням не стане на місце.
Установлення і зняття дисків
27
11. Під час установлення пристрою для читання карток-носіїв USB 3.0 потрібно
використовувати адаптер "USB 3.0 на USB 2.0" (1), а кабель адаптера, який міститься на
пристрої для читання карток-носіїв, слід під’єднати до розніму USB 2.0 на системній платі
з позначкою MEDIA (2).
ПРИМІТКА. Див. Розніми системної плати на сторінці 11, де зображені розніми диска
системної плати.
12. Поверніть відсік у нормальне положення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Не затисніть кабелі та шнури при обслуговуванні відсіку.
13. Установіть на місце передню панель.
14. Установіть на місце знімну панель комп’ютера.
15. Якщо комп’ютер стояв у стійці, встановіть його на місце.
28
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
16. Підключіть шнур живлення і під’єднайте усі зовнішні пристрої, а потім увімкніть
комп’ютер.
17. Встановіть усі фіксатори, зняті під час видалення знімної панелі.
Установлення і зняття дисків
29
Зняття тонкого пристрою для читання оптичних дисків
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед видаленням привода з комп’ютера необхідно витягти з привода усі
знімні носії даних.
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Від’єднайте знімну панель комп’ютера.
7.
Від’єднайте кабель живлення (1) і кабель даних (2) від задньої частини пристрою для
читання оптичних дисків, посуньте зелений фіксатор з правої сторони ззаду диска до його
центру (3), а потім посуньте диск уперед із відсіку через передню панель (4).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Відключаючи кабелі, витягніть вушко чи рознім замість кабелю, щоб
уникнути пошкодження кабелю.
30
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
Установлення тонкого пристрою для читання оптичних дисків
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
7.
Зніміть передню панель, якщо установлюєте диск у відсік, закритий заглушкою панелі,
після чого зніміть заглушку панелі. Щоб отримати додаткові відомості див. Зняття
заглушок панелі на сторінці 8.
8.
Перед використанням нового пристрою для читання оптичних дисків необхідно під’єднати
фіксатор.
а.
Зніміть наклейку на липкій частині фіксатора.
б.
Не торкаючись засувкою до оптичного привода, обережно сумістіть отвори на засувці
зі штирками на оптичному приводі. Переконайтеся, що засувка розташована
правильно.
в.
Вставте штирок на передній частині оптичного привода в отвір на фіксаторі і
натисніть.
г.
Вставте другий штирок і натисніть на весь фіксатор, щоб прикріпити його до
оптичного привода.
Установлення і зняття дисків
31
9.
Просуньте пристрій для читання оптичних дисків через передню панель, поки він не стане
на місце (1), і під’єднайте кабель живлення (2) і кабель даних (3) ззаду диска.
10. Підключіть другий кінець кабелю даних до одного з блакитних рознімів SATA на системній
платі.
ПРИМІТКА. Див. Розніми системної плати на сторінці 11, де зображені розніми
підключення диска на системній платі.
11. Установіть на місце передню панель, якщо її було знято.
ПРИМІТКА. Компанія НР надає додаткову декоративну накладку для панелі, яка закриває
передню частину пристрою для читання оптичних дисків. Перед установленням на місце
передньої панелі установіть на неї декоративну накладку.
12. Установіть на місце знімну панель комп’ютера.
13. Якщо комп’ютер стояв у стійці, встановіть його на місце.
14. Підключіть шнур живлення і під’єднайте усі зовнішні пристрої, а потім увімкніть
комп’ютер.
15. Встановіть усі фіксатори, зняті під час видалення знімної панелі.
32
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
Зняття та установлення на місце внутрішнього 3,5-дюймового
жорсткого диска
ПРИМІТКА. Перед видаленням старого жорсткого диска зробіть резервні копії даних, щоб
перенести їх на новий диск.
1.
Від’єднайте або вимкніть усі пристрої безпеки, які запобігають відкриттю комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Належним чином вимкніть комп’ютер за допомогою операційної системи, а потім вимкніть
усі зовнішні пристрої.
4.
Від’єднайте шнур живлення від розетки та відключіть усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи ввімкнено комп’ютер, системна плата завжди
перебуває під напругою, якщо систему підключено до розетки мережі змінного струму.
Потрібно від’єднати шнур живлення, щоб запобігти пошкодженню внутрішніх деталей
комп’ютера.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
7.
Відключіть кабель живлення (1) і кабель даних (2) від задньої панелі жорсткого диска.
Установлення і зняття дисків
33
34
8.
Потягніть назовні відтискний фіксатор, який знаходиться поряд із задньою частиною
жорсткого диска (1). Натискаючи на зелений фіксатор диска, посуньте диск вперед до
упору, потім підніміть вгору і вийміть з відсіку (2).
9.
Щоб установити 3,5-дюймовий жорсткий диск, необхідно перемістити сріблястий і
блакитний кріпильні ізолюючі напрямні гвинти зі старого жорсткого диска на новий.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
10. Сумістіть направляючі гвинти з отворами відсіку для дисків на шасі, вставте жорсткий
диск у відсік, а потім посуньте його вперед до упору і фіксації на місці.
11. Підключіть кабель живлення (1) і кабель даних (2) до задньої панелі жорсткого диска.
ПРИМІТКА. Щоб запобігти несправностям у роботі жорсткого диска, під’єднайте кабель
даних основного жорсткого диска до синього розніму з позначкою SATA0 на системній
платі.
12. Поставте знімну панель на місце.
13. Якщо комп’ютер стояв у стійці, встановіть його на місце.
14. Під’єднайте шнур живлення й увімкніть комп’ютер.
15. Встановіть усі фіксатори, зняті під час видалення знімної панелі.
Установлення і зняття дисків
35
Зняття 2,5-дюймового жорсткого диска
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
36
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
7.
Поверніть відсік для диска у вертикальне положення.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
8.
Відключіть кабель живлення (1) і кабель даних (2) від задньої панелі жорсткого диска.
9.
Потягніть назовні відтискний фіксатор на задній частині диску (1), після чого посуньте
диск назад до зупинки, опустіть його униз і витягніть з відсіку для диска (2).
Установлення і зняття дисків
37
Установлення 2,5-дюймового жорсткого диска
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
7.
Установіть чотири чорно-сині ізоляційні монтажні направляючі гвинти M3 (по два з
кожного боку диска).
ПРИМІТКА. При заміні диска перенесіть чотири ізоляційні монтажні направляючі гвинти
з метричною різьбою M3 зі старого диска на новий.
38
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
8.
Поверніть відсік для диска у вертикальне положення.
9.
Сумістіть направляючі гвинти на диску з J-образними отворами по боках відсіку для диска.
Притисніть диск догори у відсіку для диска і посуньте його вперед до зачеплення на місці.
Установлення і зняття дисків
39
10. Підключіть кабель живлення (1) і кабель даних (2) до задньої панелі жорсткого диска.
ПРИМІТКА. Якщо 2,5-дюймовий диск є основним жорстким диском, під’єднайте кабель
даних до синього розніму SATA на системній платі з позначкою SATA0. Якщо цей диск є
додатковим, під’єднайте кабель даних до блакитних рознімів SATA на системній платі.
11. Поверніть відсік у нормальне положення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Не затисніть кабелі та шнури при обслуговуванні відсіку.
12. Установіть на місце знімну панель комп’ютера.
13. Якщо комп’ютер стояв у стійці, встановіть його на місце.
14. Підключіть шнур живлення і під’єднайте усі зовнішні пристрої, а потім увімкніть
комп’ютер.
15. Встановіть усі фіксатори, зняті під час видалення знімної панелі.
40
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
Установлення замка безпеки
Фіксатори, показані нижче і на наступних сторінках, можна використовувати для блокування
корпусу чи компонентів комп’ютера.
Кабельний замок
Установлення замка безпеки
41
Висячий замок
Замки безпеки для бізнес-комп’ютерів HP
1.
42
Закріпіть трос безпеки, протягнувши його навколо нерухомого об’єкта.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
2.
Вставте замок у отвір для замка безпеки на задній панелі монітора і закріпіть його на
моніторі — для цього вставте ключ у замкову щілину на задньому боці замка й поверніть
його на 90 градусів.
3.
Протягніть тросик замка через отвір замка безпеки, встановленого на задній панелі
монітора.
Установлення замка безпеки
43
44
4.
Щоб запобігти недозволеному переміщенню окремих пристроїв, скористайтеся фіксатором
(1), протягнувши через нього кабель пристрою і вставивши кабель безпеки в один із
отворів на фіксаторі (2). Використовуйте отвір у фіксаторі, який надійніше закріплює
кабель окремого пристрою.
5.
Протягніть кабелі клавіатури та миші крізь отвір на корпусі комп’ютера.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
6.
Закріпіть фіксатор на корпусі, вставивши його в отвір і закрутивши відповідний гвинт.
7.
Вставте кінець штекера троса безпеки у фіксатор (1) і натисніть кнопку (2), щоб увімкнути
фіксатор. Вимикайте фіксатор за допомогою наданого ключа.
Установлення замка безпеки
45
8.
Після виконання описаних кроків усі пристрої на робочій станції буде закріплено.
Надійність кріплення передньої панелі
Фальш-панель можна зафіксувати на місці, встановивши захисний гвинт, який постачається HP.
Щоб установити захисний гвинт:
1.
Від’єднайте або вимкніть усі пристрої безпеки, які запобігають відкриттю комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Належним чином вимкніть комп’ютер за допомогою операційної системи, а потім вимкніть
усі зовнішні пристрої.
4.
Від’єднайте шнур живлення від розетки та відключіть усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи ввімкнено комп’ютер, системна плата завжди
перебуває під напругою, якщо систему підключено до розетки мережі змінного струму.
Потрібно від’єднати шнур живлення, щоб запобігти пошкодженню внутрішніх деталей
комп’ютера.
46
5.
Якщо комп’ютер стоїть у стійці, зніміть його.
6.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
Розділ 2 Оновлення апаратного забезпечення
7.
Зніміть один з п’яти сріблястих стандартних гвинтів 6-32, розташованих зверху відсіку для
диска.
8.
Установіть захисний гвинт у середнє вушко фіксатора передньої панелі, щоб зафіксувати
передню панель на місці.
9.
Поставте знімну панель на місце.
10. Якщо комп’ютер стояв у стійці, встановіть його на місце.
11. Підключіть шнур живлення й увімкніть комп’ютер.
12. Заблокуйте всі пристрої безпеки, вимкнені на час від’єднання знімної панелі.
Установлення замка безпеки
47
а
Заміна батареї
Батарея, яку встановлено на комп’ютері, забезпечує живлення годинника реального часу. Для
заміни використовуйте батарею, еквівалентну встановленій у комп’ютері. Комп’ютер
постачається з пласкою літієвою батареєю 3 В.
УВАГА! Комп’ютер містить внутрішню літій-марганцево-діоксидну батарею. Неправильне
використання батареї може призвести до її загоряння і розплавлення. Щоб уникнути травм:
Не перезаряджайте батарею.
Не піддавайте батарею дії температури вище 60°C.
Не розбирайте, не ламайте, не проколюйте, не торкайтеся батареї і не утилізуйте її у вогні чи
воді.
Виконуйте заміну батареї тільки з використанням запасних частин HP, призначених для даного
виробу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною батареї необхідно зробити резервну копію параметрів
CMOS. Після витягування чи заміни батареї параметри CMOS буде очищено.
Статична електрика може пошкодити електронні деталі комп’ютера чи додаткове обладнання.
Перш ніж розпочати модернізацію, зніміть електростатичний заряд, торкнувшись заземленого
металічного об’єкту.
ПРИМІТКА. Термін служби літієвої батареї може бути подовжено шляхом підключення
комп’ютера до справної електричної розетки мережі змінного струму. Літієва батарея
використовується тільки тоді, коли комп’ютер НЕ підключено до джерела живлення змінного
струму.
HP радить користувачам утилізувати спрацьоване електронне обладнання, оригінальні
картриджі HP та акумуляторні батареї. Для отримання докладнішої інформації про утилізацію
відвідайте веб-сайт http://www.hp.com/recycle.
1.
Видаліть/відключіть будь-які засоби безпеки, що блокують відкриття корпусу комп’ютера.
2.
Вийміть із комп’ютера всі знімні носії, такі як компакт-диски та флеш-накопичувачі USB.
3.
Правильно вимкніть комп’ютер через операційну систему, потім відключіть усі зовнішні
пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки і від’єднайте усі зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Незалежно від того, чи комп’ютер увімкнено, на системну плату
завжди подається напруга, поки комп’ютер підключено до робочої розетки змінного
струму. Необхідно відключити шнур живлення від джерела живлення, щоб запобігти
пошкодженню внутрішніх компонентів комп’ютера.
5.
Зніміть знімну панель комп’ютера.
6.
Знайдіть батарею і тримач батареї на системній платі.
ПРИМІТКА. У деяких моделях комп’ютерів потрібно витягти внутрішній компонент, щоб
отримати доступ до батареї.
48
Додаток а Заміна батареї
7.
В залежності від типу тримача, встановленого на системній платі, виконайте наступні
вказівки із заміни батареї.
Тип 1
а.
Витягніть батарею з тримача.
б.
Встановіть нову батарею на місце позитивно зарядженим боком вгору. Тримач батареї
автоматично зафіксує її у потрібному положенні.
Тип 2
а.
Щоб витягти батарею з тримача, стисніть металевий фіксатор, що виступає над одним
боком батареї. Потягніть батарею вгору, щоб вийняти її (1).
б.
Щоб вставити нову батарею, посуньте її боком під кромку тримача позитивно
зарядженим боком угору. Натисніть на інший бік, поки затискач не зафіксує батарею
(2).
Тип 3
а.
Натисніть на затискач (1), що фіксує батарею, і витягніть батарею (2).
49
б.
Вставте нову батарею і поверніть затискач на місце.
ПРИМІТКА.
процедури.
Після заміни батареї виконайте наступні кроки для завершення цієї
8.
Поставте знімну панель на місце.
9.
Підключіть шнур живлення й увімкніть комп’ютер.
10. Скиньте дату та час, паролі й інші спеціальні системні параметри в утиліті Computer Setup.
11. Увімкніть усі пристрої безпеки, які були відключені перед видаленням знімної панелі.
50
Додаток а Заміна батареї
б
Електростатичний розряд
Електричний розряд, що виникає між пальцем та іншим провідником, може пошкодити
системну плату чи інші компоненти, чутливі до статичної електрики. Такий тип пошкодження
може зменшити термін роботи пристрою.
Запобігання пошкодженню від статичної електрики
Щоб запобігти пошкодженням компонентів електростатичним розрядом, дотримуйтеся таких
застережень:
●
Уникайте контакту пристроїв з руками під час транспортування і зберігання у захищених
від статичного розряду контейнерах.
●
До встановлення у робочі станції зберігайте чутливі до статичної електрики компоненти у
спеціальних контейнерах.
●
Перш ніж виймати компоненти, розмістіть контейнери на заземленій поверхні.
●
Не торкайтеся контактів, проводів та електросхеми.
●
При роботі з чутливими до статичної електрики компонентами та блоками завжди
заземлюйтеся.
Методи заземлення
Існує декілька методів заземлення. Скористайтеся одним чи кількома з нижченаведених
способів при роботі або встановленні чутливих до статичної електрики компонентів.
●
Використовуйте антистатичний браслет, під’єднаний за допомогою шнура заземлення до
заземленої робочої станції чи корпуса комп’ютера. Антистатичні браслети – це еластичні
браслети з мінімальним опором 1 мегом +/- 10 відсотків на шнурі заземлення. Для
забезпечення необхідного заземлення надіньте браслет так, щоб він торкався шкіри.
●
Використовуйте ремінці, під’єднані до підборів, носака чи верхньої частини взуття, для
роботи на встановлених робочих станціях; якщо ви стоїте на провідній підлозі чи
розсіювальному килимку, надягайте ремінці на обидві ноги.
●
Використовуйте ізольовані інструменти обслуговування.
●
Використовуйте портативний набір інструментів зі складаним розсіювальним робочим
килимком.
Якщо ви не маєте вказаного обладнання для правильного заземлення, зверніться до
авторизованого дилера, представника чи постачальника послуг компанії HP.
ПРИМІТКА. Для отримання додаткової інформації про статичну електрику зверніться до
авторизованого дилера, представника чи постачальника послуг компанії HP.
Запобігання пошкодженню від статичної електрики
51
в
Рекомендації щодо роботи з
комп’ютером, регулярного
обслуговування та підготовки до
транспортування
Рекомендації щодо роботи з комп’ютером і
регулярного обслуговування
Виконуйте ці рекомендації для належного налаштування та поточного обслуговування
комп’ютера і монітора.
52
●
Зберігайте комп’ютер від надмірної вологості, прямого сонячного світла і надто високих
чи низьких температур.
●
Для роботи надійно розташовуйте комп’ютер на стійкій рівній поверхні. Залиште простір
10 см за системним блоком і над монітором для забезпечення належної вентиляції.
●
Ніколи не перешкоджайте вентилюванню комп’ютера, закриваючи будь-які отвори чи
повітрозбірник. Ніколи не ставте клавіатуру із закритими ніжками перед системним
блоком, оскільки вона заважає вентиляції.
●
Ніколи не працюйте на комп’ютері зі знятою знімною панеллю або заслінкою гнізда плати
розширення.
●
Не встановлюйте комп’ютери один на другий та не розташовуйте їх занадто близько до
інших комп’ютерів, щоб їхні системи вентиляції не використовували нагріте повітря.
●
Якщо комп’ютер буде експлуатуватися в окремому корпусі, корпус має бути обладнаний
вхідними та вихідними вентиляційними отворами та вентиляторами, і до нього мають бути
застосовані рекомендації з експлуатації, наведені вище.
●
Не тримайте рідини поряд із клавіатурою та комп’ютером.
●
Ніколи не закривайте вентиляційні отвори монітора будь-якими матеріалами.
●
Установіть або увімкніть функції управління живленням (до яких входять і стани
очікування) операційної системи чи іншого програмного забезпечення.
●
Вимикайте комп’ютер, перш ніж виконати такі дії:
◦
У разі необхідності витріть зовнішній корпус комп’ютера м’якою вологою тканиною.
Використання засобів для чищення може призвести до втрати кольору чи
пошкодження покриття.
◦
Періодично очищуйте усі вентиляційні отвори на панелях комп’ютера. Нитки, пил та
інші чужорідні матеріали можуть заблокувати отвори і заважати вентиляції.
Додаток в Рекомендації щодо роботи з комп’ютером, регулярного обслуговування та
підготовки до транспортування
Заходи безпеки для пристрою для читання оптичних
дисків
Прочитайте відповідні рекомендації перед використанням або очищенням оптичного привода.
Експлуатація
●
Не рухайте пристрій під час його роботи. Це може призвести до збоїв у читанні дисків.
●
Уникайте різкої зміни температур, оскільки це може призвести до конденсації вологи
всередині пристрою. Якщо температура раптово змінилася, коли пристрій працює,
зачекайте годину, перш ніж вимикати комп’ютер. Якщо використовувати пристрій відразу
ж, це може призвести до збоїв у його роботі.
●
Уникайте розміщення пристрою у місцях, де він може зазнавати впливу вологи, різкої
зміни температур, вібрації чи прямого сонячного світла.
Очищення
●
Очищуйте панель і кнопки керування м’якою сухою тканиною або губкою, трохи змоченою
слабким розчином засобу для чищення. Ніколи не розбризкуйте рідини для чищення
безпосередньо на пристрій.
●
Не використовуйте розчинники, які можуть пошкодити поверхню, наприклад, спирт чи
бензол.
Безпека
Якщо у пристрій впав предмет чи потрапила рідина, відразу вимкніть комп’ютер з мережі і
зверніться до авторизованого постачальника послуг HP.
Підготовка до транспортування
Дотримуйтесь таких вказівок при підготовці комп’ютера до транспортування:
1.
Створіть резервні копії файлів на жорсткому диску та збережіть їх на зовнішньому
пристрої збереження даних. Переконайтеся, що резервний носій не зазнає впливу
електричних або магнітних імпульсів під час зберігання або транспортування.
ПРИМІТКА. Жорсткий диск автоматично блокується при вимиканні живлення
комп’ютера.
2.
Витягніть і збережіть усі знімні носії даних.
3.
Вимкніть комп’ютер і зовнішні пристрої.
4.
Відключіть шнур живлення від розетки, а потім від комп’ютера.
5.
Відключіть компоненти системи і зовнішні пристрої від джерел живлення, а потім від
комп’ютера.
ПРИМІТКА. Перед транспортуванням упевніться, що всі плати вставлено правильно і
закріплено у відповідних гніздах.
6.
Для захисту від пошкоджень запакуйте компоненти системи і зовнішні пристрої в
оригінальні чи еквівалентні пакувальні матеріали.
Заходи безпеки для пристрою для читання оптичних дисків
53
Покажчик
Б
безпека
висячий замок 42
Замки безпеки для бізнескомп’ютерів HP 42
кабельний замок 41
передня панель 46
В
виймання
батареї 48
встановлення
2,5-дюймового жорсткого
диска 38
3,5-дюймового жорсткого
диска 33
Д
диски
розташування
21
Ж
жорсткий диск (2,5-дюймовий)
зняття 36
установлення 38
жорсткий диск (3,5-дюймовий)
зняття 33
установлення 33
жорсткі диски
встановлення 22
кабельні підключення 22
З
заміна батареї 48
замки
Замки безпеки для бізнескомп’ютерів HP 42
знімна панель
зняття 6
установлення на місце 7
зняття
2,5-дюймового жорсткого
диска 36
3,5-дюймового жорсткого
диска 33
54
Покажчик
заглушки панелі 8
знімна панель комп'ютера 6
передня панель 8
плата розширення 17
пристрій зчитування карток
пам'яті 24
тонкий пристрій для читання
оптичних дисків 30
К
компоненти задньої панелі 3
компоненти передньої панелі
2
кріплення
висячий замок 42
кабельний замок 41
передня панель 46
О
оптичний привод
очищення 53
П
пам'ять
технічні характеристики 13
установлення 13
установлення модулів у
рознім 14
передня панель
безпека 46
зняття 8
зняття заглушки 8
установлення 10
перетворення корпусу 10
підготовка до транспортування
53
плата розширення
зняття 17
уставлення 17
пристрій для читання оптичних
дисків
встановлення 31
заходи безпеки 53
зняття 30
пристрій зчитування карток
пам'яті
зняття 24
установлення 26
пристрій зчитування карток
пам’яті
функції 3
Р
рекомендації з установлення 5
рекомендації щодо вентиляції
52
рекомендації щодо роботи з
комп’ютер.ом 52
розміщення ідентифікаційного
коду виробу 4
розміщення серійного номера 4
розніми системної плати 11
С
статична електрика, запобігання
пошкодженню 51
Т
технічні характеристики
пам'ять 13
У
уставлення
плата розширення 17
установлення
батареї 48
пам'ять 13
під'єднання кабелів дисків
22
пристрій зчитування карток
пам'яті 26
тонкий пристрій для читання
оптичних дисків 31
D
DIMM-. Див. пам’ять
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising