HP | EliteDesk 705 G2 Microtower PC | HP EliteDesk 705 G2 Microtower PC Laitteiston käyttöopas

HP EliteDesk 705 G2 Microtower PC Laitteiston käyttöopas
Laitteiston käyttöopas
HP EliteDesk 705 G2 MT -yritystietokone
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft-konsernin
Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta. Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja
koskevat takuut on esitetty tuote- ja
palvelukohtaisesti toimitettavassa
takuuilmoituksessa. Mikään tässä mainittu ei
muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei
vastaa tässä oppaassa esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Ensimmäinen painos: toukokuu 2015
Oppaan osanumero: 822863-351
Tuotetta koskeva ilmoitus
Ohjelmiston käyttöehdot
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille malleille. Jotkut
ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä
tietokoneellasi.
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote
kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat
hyvityksen ostopaikan noudattaman
hyvityskäytännön mukaan.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa Windows 8 -versioissa. Tähän
tietokoneeseen voidaan tarvita päivitettyjä ja/
tai erikseen hankittavia laitteita, ohjaimia ja/
tai ohjelmistoja, jotta saat täyden hyödyn
Windows 8:n toimivuudesta. Ohjeita on
kohdassa http://www.microsoft.com.
Tähän tietokoneeseen voidaan tarvita
päivitettyjä ja/tai erikseen hankittavia laitteita
ja/tai DVD- asema Windows 7 -ohjelmiston
asentamiseksi ja Windows 7:n kaikkien
toimintojen hyödyntämiseksi. Ohjeita on
kohdassa http://windows.microsoft.com/enus/windows7/get-know-windows-7.
Lisätietoja tai täyden hyvityksen tietokoneesta
voi pyytää ottamalla yhteyttä paikalliseen
myyntipisteeseen (myyjään).
Tietoja tästä julkaisusta
Tässä oppaassa kerrotaan perustiedot HP EliteDesk Business -yritystietokoneiden päivittämiseksi.
VAROITUS! Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa
koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.
HUOMIO: Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.
HUOMAUTUS: Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee tärkeitä lisätietoja.
iii
iv
Tietoja tästä julkaisusta
Sisällysluettelo
1 Tuotteen ominaisuudet ................................................................................................................................. 1
Peruskokoonpanon ominaisuudet ........................................................................................................................ 1
Etupaneelin osat .................................................................................................................................................... 2
Takapaneelin osat ................................................................................................................................................. 3
Sarjanumeron sijainti ............................................................................................................................................. 4
2 Laitteistopäivitykset ..................................................................................................................................... 5
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet ............................................................................................................. 5
Vaarailmoitukset ja varoitukset ............................................................................................................................ 5
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen ............................................................................................................ 6
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen ............................................................................................................ 7
Etupaneelin poistaminen ....................................................................................................................................... 8
Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn irrottaminen ....................................................................................... 9
Etulevyn vaihtaminen ............................................................................................................................................ 9
Emolevyn liitännät ............................................................................................................................................... 10
Lisämuistin asentaminen .................................................................................................................................... 11
DIMM-moduulit ................................................................................................................................. 11
DDR3/DDR3L-SDRAM DIMMs -moduuli ............................................................................................ 11
DIMM-kantojen käyttäminen ............................................................................................................ 11
DIMM-moduulien asentaminen ........................................................................................................ 12
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen ................................................................................................... 14
Levyasemapaikat ................................................................................................................................................ 18
Asemien poistaminen ja asentaminen ................................................................................................................ 19
Ohuen 9,5 mm:n optisen aseman irrottaminen ............................................................................... 19
Ohuen 9,5 mm:n optisen aseman asentaminen ............................................................................... 21
Kiintolevyn poistaminen ................................................................................................................... 23
Kiintolevyn asentaminen .................................................................................................................. 25
Turvalukon asentaminen .................................................................................................................................... 28
Vaijerilukko ........................................................................................................................................ 28
Riippulukko ........................................................................................................................................ 28
HP Business PC Security -lukko V2 ................................................................................................... 29
Etulevyn suojaaminen ....................................................................................................................... 34
Liite A Pariston vaihto .................................................................................................................................... 35
v
Liite B Staattinen sähkö .................................................................................................................................. 38
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen ....................................................................................................... 38
Maadoitusmenetelmät ........................................................................................................................................ 38
Liite C Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu ..................................... 39
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet .................................................................................. 39
Optisia asemia koskevat varotoimet .................................................................................................................. 40
Käyttö ................................................................................................................................................ 40
Puhdistus ........................................................................................................................................... 40
Turvallisuus ....................................................................................................................................... 40
Kuljetuksen valmistelu ........................................................................................................................................ 40
Liite D Käytettävyys ....................................................................................................................................... 41
Tuetut aputeknologiat ........................................................................................................................................ 41
Yhteyden ottaminen tukipalveluun .................................................................................................................... 41
Hakemisto ...................................................................................................................................................... 42
vi
1
Tuotteen ominaisuudet
Peruskokoonpanon ominaisuudet
Ominaisuudet voivat vaihdella mallista riippuen. Käynnistä HP Support Assistant -apuohjelma saadaksesi
tukea ja lukeaksesi lisätietoja tietokoneellesi asennetusta laitteistosta ja ohjelmistosta.
Peruskokoonpanon ominaisuudet
1
Etupaneelin osat
Asemakokoonpano voi vaihdella malleittain. Joissakin malleissa on optisen asemapaikan päällä peitelevy.
1
Slim, optinen asema (valinnainen)
6
SD-kortin lukulaite (valinnainen)
2
Kaksiasentoinen virtapainike
7
Kiintolevyaseman merkkivalo
3
USB 2.0 -latausportti (musta)
8
USB 2.0 -portti (musta)
4
USB 3.0 -portit (sininen)
9
Mikrofoni/kuulokeliitin
5
Kuulokkeen liitin
HUOMAUTUS: Kun mikrofoni/kuulokeliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään,
haluatko käyttää liitintä mikrofonin linjatuloliittimenä vai kuulokeliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa koska
tahansa kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
HUOMAUTUS: USB 2.0 -latausportti syöttää virtaa myös erilaisten laitteiden, kuten älypuhelimen, lataukseen.
Latausvirta on käytettävissä aina, kun virtajohto on kytketty, myös silloin, kun tietokoneen virta on katkaistu.
HUOMAUTUS: Virran merkkivalo on yleensä valkoinen, kun laitteeseen on kytketty virta. Jos merkkivalo vilkkuu
punaisena, tietokoneessa on ongelma ja siinä näkyy diagnostiikkakoodi. Lisätietoja koodin tulkitsemisesta on Huoltooppaassa.
2
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
Takapaneelin osat
1
PS/2-näppäimistön liitin (violetti)
7
Virtajohdon liitäntä
2
DisplayPort-näytön liittimet
8
PS/2-hiiren liitin (vihreä)
3
VGA-näytön liitin
9
Sarjaliitäntä
4
USB 3.0 -portit (sininen)
10
RJ-45-verkkoliitin
5
USB 2.0 -portit (musta)
11
USB 2.0-portit, joissa herätys S4/S5:stä
ominaisuus (musta)
6
Äänen lähtöliitin virtalähdettä tarvitseville
laitteille (vihreä)
12
Äänen tuloliitin (sininen)
HUOMAUTUS: Valinnainen toinen sarjaportti ja valinnainen rinnakkaisportti ovat saatavilla HP:ltä.
Jos käytät USB-näppäimistöä, HP suosittelee näppäimistön liittämistä johonkin USB 2.0 -porteista, jossa on ominaisuus
herätys S4/S5:stä. Myös PS/2-liittimet tukevat ominaisuutta herätys S4/S5:stä, jos se on otettu käyttöön BIOS F10 asetuksissa.
Kun siniseen äänen linjatuloliittimeen yhdistetään jokin laite, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko
käyttää liitintä linjatuloliittimenä vai mikrofoniliittimenä. Liittimen asetuksia voi muuttaa koska tahansa
kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Audio Manager -kuvaketta.
Jos emolevyn korttipaikkaan on asennettu näytönohjain, näytönohjaimen videoliittimiä ja/tai emolevyn integroituja ohjaimia
voidaan käyttää samanaikaisesti. Asennettu näytönohjain ja ohjelmiston kokoonpano määrittävät toiminnan.
Emolevyn grafiikka voidaan poistaa käytöstä muuttamalla asetuksia tietokoneen asetusohjelmassa.
Takapaneelin osat
3
Sarjanumeron sijainti
Jokaisella tietokoneella on oma sarjanumero ja tuotetunnus, jotka on merkitty tietokoneen kotelon päälle.
Pidä nämä numerot tallessa, kun otat yhteyttä asiakaspalveluun.
4
Luku 1 Tuotteen ominaisuudet
2
Laitteistopäivitykset
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
Tässä tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat sen päivittämistä ja huoltamista. Joidenkin tässä
luvussa kuvattujen asennustoimien tekemiseen tarvitaan Torx T15 -ruuvimeisseli tai litteä ruuvimeisseli.
Vaarailmoitukset ja varoitukset
Lue huolellisesti kaikki tässä oppaassa olevat aiheeseen liittyvät ohjeet ja varoitukset ennen päivityksen
aloittamista.
VAROITUS! Vältä sähköiskujen, kuumien pintojen ja tulen aiheuttamat vammat noudattamalla seuraavia
ohjeita:
Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin.
Älä liitä televiestintälaitteen tai puhelimen liittimiä verkkosovittimen (NIC) vastakkeisiin.
Käytä vain maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa. Maadoitettu pistoke on tärkeä turvaominaisuus.
Kytke virtajohto maadoitettuun sähköpistorasiaan, joka on aina helposti käytettävissä.
Voit välttää vakavia vammoja lukemalla Turvallisuus- ja mukavuusopas -ohjekirjan. Siinä käsitellään
työaseman oikeaa asennustapaa, oikeaa istuma-asentoa sekä tietokoneen käyttäjän terveyttä ja työtapoja,
ja annetaan tärkeitä sähköturvallisuuteen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. Voit ladata tämän
oppaan osoitteesta http://www.hp.com/ergo.
VAROITUS! Sisältää kytkettyjä ja liikkuvia osia.
Katkaise virta laitteesta ennen kotelon irrottamista.
Asenna kotelo ja kiinnitä se ennen virran kytkemistä uudelleen laitteistoon.
HUOMIO: Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisälaitteiden sähköisiä osia. Ennen näiden
tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä.
Lisätietoja on kohdassa Staattinen sähkö sivulla 38.
Emolevyssä on virta aina, kun tietokone on kytketty vaihtovirtalähteeseen. Irrota virtajohto virtalähteestä
ennen tietokoneen avaamista, etteivät tietokoneen komponentit vahingoitu.
Huollettavuuteen liittyvät ominaisuudet
5
Tietokoneen huoltopaneelin poistaminen
Jotta pääset käsiksi sisäisiin osiin, sinun on poistettava huoltopaneeli seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
5.
6
Vedä huoltopaneelin kahvaa (1) ylöspäin, liu'uta sitten paneelia taakse (2) ja nosta se pois tietokoneen
päältä (3).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
Aseta paneeli tietokoneen päälle (1) ja liu'uta sitä sitten eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Tietokoneen huoltopaneelin vaihtaminen
7
Etupaneelin poistaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
8
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Nosta peitelevyn (1) sivussa olevat kolme uloketta ylös ja käännä sitten paneelia niin, että se irtoaa
rungosta (2).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn irrottaminen
Joissakin malleissa optisen aseman päällä on peitelevy Irrota peitelevy ennen optisen aseman asentamista.
Irrota peitelevy seuraavasti:
1.
Poista tietokoneen huoltopaneeli ja etupaneeli.
2.
Irrota tyhjä peitelevy painamalla alhaalla olevaa kielekettä ylöspäin, painamalla sitten peitelevyn (1)
sivulla olevaa yläkielekettä alaspäin ja kääntämällä peitelevy pois etulevystä (2).
Etulevyn vaihtaminen
Aseta peitelevyn pohjareunassa olevat kolme hakasta rungon (1) suorakulmaisiin reikiin, käännä peitelevyn
yläosa runkoon (2) ja napsauta levy paikalleen.
Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn irrottaminen
9
Emolevyn liitännät
Tutustu emolevyn liitäntöihin seuraavan kuvan ja taulukon avulla.
10
Nro
Emolevyn liitin
Merkintä emolevyssä
Väri
Osa
1
PCI Express x16 Gen 2, joka on
muutettu pienemmäksi x4paikaksi
X4PCIEXP
valkoinen
Laajennuskortti
2
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP2
musta
Laajennuskortti
3
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP1
musta
Laajennuskortti
4
PCI Express x16 Gen 3
X16PCIEXP
musta
Laajennuskortti
5
Sarjaportti
COMB
musta
Valinnainen toinen sarjaportti
6
DIMM4 (kanava A)
DIMM4
valkoinen
Muistimoduuli
7
DIMM3 (kanava A)
DIMM3
musta
Muistimoduuli
8
DIMM2 (kanava B)
DIMM2
valkoinen
Muistimoduuli
9
DIMM1 (kanava B)
DIMM1
musta
Muistimoduuli
10
SATA 3.0
SATA2
vaaleansininen
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
11
SATA 3.0
SATA1
vaaleansininen
Mikä tahansa muu SATA-laite kuin
ensisijainen kiintolevy
12
SATA 3.0
SATA0
tummansininen
Ensisijainen kiintolevy
13
Paristo
BAT
musta
Paristo
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Lisämuistin asentaminen
Tietokoneessa on toimitettaessa virtaa säästävät DDR3L-SDRAM DIMM -RAM -muistimoduulit. Se tukee
myös tavallisia DDR3-SDRAM DIMMS -moduuleja.
DIMM-moduulit
Emolevyn muistimoduulikantoihin voi asentaa enintään neljä DIMM-muistimoduulia. Muistipaikoissa on
vähintään yksi esiasennettu DIMM-muistimoduuli. Muisti on mahdollisimman tehokas, kun asennat
emolevylle 32 gigatavua muistia, joka toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa.
DDR3/DDR3L-SDRAM DIMMs -moduuli
Jotta järjestelmä toimisi oikein, DIMM-moduulien on oltava:
●
teollisuusstandardin mukainen 240-nastainen
●
puskuroimaton ei-ECC-PC3-12800 DDR3/DDR3L-1600 MHz -yhteensopivia
●
1,5 voltin DDR3-SDRAM DIMM-moduuleja tai 1,35 voltin DDR3L-SDRAM (virransäästö) DIMM-moduuleja
DIMM-moduulien on myös:
●
tuettava CAS-viivettä 11 DDR3/DDR3L 1600 MHz (11-11-11-ajoitus)
●
sisällettävä pakolliset JEDEC SPD -tiedot
Lisäksi tietokone tukee:
●
512 megabitin, 1 gigabitin ja 2 gigabitin ei-ECC-muistitekniikoita
●
yksipuoliset ja kaksipuoliset DIMM-muistimoduulit
●
DIMM-muistit, rakennettu x8- ja x16-DDR-laitteille x4 SDRAM-laitteille rakennettuja DIMM-muisteja ei
tueta
HUOMAUTUS: Järjestelmä ei toimi oikein, jos asennat ei-tuettuja DIMM-muistimoduuleja.
DIMM-kantojen käyttäminen
Emolevyssä on neljä DIMM-kantaa, kaksi kantaa kanavaa kohden. Kantojen merkinnät ovat DIMM1, DIMM2,
DIMM3 ja DIMM4. DIMM1- ja DIMM2-kannat toimivat muistikanavassa B ja DIMM3- ja DIMM4-kannat
muistikanavassa A.
Järjestelmä toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, kaksikanavaisessa tilassa tai joustotilassa sen
mukaan, miten DIMM-moduulit on asennettu.
HUOMAUTUS: Yksikanavainen ja tasapainottomaton kaksikanavainen muistikokoonpano alentaa grafiikan
suorituskykyä.
●
Järjestelmä toimii yksikanavaisessa tilassa, jos DIMM-kannat on täytetty vain yhdellä kanavalla.
●
Järjestelmä toimii tehokkaassa kaksikanavaisessa tilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien
kokonaismuistikapasiteetti vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. Kanavien
tekniikka ja laiteleveys voivat vaihdella. Jos esimerkiksi A-kanavaan on asennettu kaksi 1 gigatavun
DIMM-moduulia ja B-kanavaan yksi 2 gigatavun DIMM-moduuli, järjestelmä toimii kaksikanavaisessa
tilassa.
●
Järjestelmä toimii joustotilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti ei vastaa
B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. Joustotilassa kanava, jossa on vähiten
muistia, kuvaa kaksoiskanavalle määritettyä muistin kokonaismäärää. Muistin loppumäärä
Lisämuistin asentaminen
11
määritetään yksittäiskanavalle. Muisti toimii mahdollisimman nopeasti, kun kanavat on tasapainotettu
siten, että mahdollisimman paljon muistia jakautuu kahdelle kanavalle. Jos toisessa kanavassa on
enemmän muistia kuin toisessa, suurempi määrä pitäisi sijoittaa kanavaan A. Jos kannoissa on
esimerkiksi yksi 2 gigatavun DIMM-moduuli ja kolme 1 gigatavun DIMM-moduulia, 2 gigatavun DIMMmoduuli ja yksi 1 gigatavun DIMM-moduuli tulisi asentaa A-kanavaan ja muut kaksi 1 gigatavun DIMMmoduulia B-kanavaan. Tässä kokoonpanossa 4 gigatavua muistia toimii kaksikanavatilassa ja 1
gigatavua yksikanavatilassa.
●
Kussakin tilassa järjestelmän hitain DIMM määrittää toiminnan enimmäisnopeuden.
DIMM-moduulien asentaminen
HUOMIO: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai poistat
muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, muistimoduuleissa
on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten muistimoduulien lisääminen tai
poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
Muistimoduulien kannoissa on kullatut metalliset kosketuspinnat. Muistia päivitettäessä on tärkeää käyttää
muistimoduuleja, joissa on kullatut metalliset kosketuspinnat, jotta vältettäisiin eri metallien välisen
kontaktin aiheuttama korroosio ja/tai hapettuminen.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai lisäkorttien sähköisiä osia. Ennen näiden tehtävien
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä. Lisätietoja on
kohdassa Staattinen sähkö sivulla 38.
Käsitellessäsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimiä. Koskettaminen voi vahingoittaa moduulia.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Irrota virtajohto ja odota virran katkeamista noin 30 sekuntia, ennen kuin lisäät tai poistat
muistimoduuleita. Kun tietokone on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen,
muistimoduuleissa on aina virta tietokoneen virtatilasta riippumatta. Jännitteellisten muistimoduulien
lisääminen tai poistaminen voi vahingoittaa muistimoduuleja tai emolevyä pysyvästi.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
VAROITUS! Anna tietokoneen komponenttien jäähtyä, ennen kuin kosket niihin välttääksesi kuumien
pintojen aiheuttamat vammat.
12
Luku 2 Laitteistopäivitykset
6.
Avaa molemmat muistipaikan salvat (1) ja aseta muistimoduuli paikalleen muistipaikkaan (2).
HUOMAUTUS: Muistimoduulin voi asentaa vain yhdellä tavalla. Sovita moduulin lovi ja muistikannan
kieleke kohdakkain.
Asenna mustat DIMM-kannat ennen valkoisia DIMM-kantoja.
Lopputulos on paras mahdollinen, kun muisti on asennettu kantoihin siten, että se jakautuu
mahdollisimman tasaisesti kanavien A ja B välille. Lisätietoja on kohdassa DIMM-kantojen käyttäminen
sivulla 11.
7.
Työnnä moduuli kantaan ja varmista, että se menee sinne kokonaan ja pysyy kunnolla paikallaan.
Varmista, että salvat ovat kiinni (3).
8.
Asenna kaikki muut moduulit toistamalla vaiheet 6–7.
9.
Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
10. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
11. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Tietokone tunnistaa lisätyn muistin automaattisesti seuraavan kerran, kun se käynnistetään.
Lisämuistin asentaminen
13
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
Tietokoneessa on kaksi PCI Express x1 -laajennusvastaketta, yksi PCI Express x16 -laajennusvastake ja yksi
PCI Express x16 -laajennusvastake, joka on muutettu pienemmäksi x4-vastakkeeksi.
HUOMAUTUS: PCI Express x16 -vastakkeeseen voi asentaa PCI Express x1-, x8- tai x16 -laajennuskortin.
Kokoonpanoissa, joissa on kaksoisgrafiikkakortti, ensimmäinen (ensisijainen) kortti pitää asentaa PCI
Express x16 -vastakkeeseen, jota EI ole muutettu pienemmäksi x4-vastakkeeksi.
Irrota, vaihda tai lisää laajennuskortti seuraavasti:
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Vapauta peitelevyt paikalleen lukitseva laajennuspaikan peitelevyn kiinnityssalpa nostamalla salvan
kielekettä ja kiertämällä salpa auki-asentoon.
7.
Paikanna sopiva tyhjä emolevyn laajennuspaikka ja sitä vastaava laajennuspaikan aukko tietokoneen
rungon takaosassa.
8.
Poista laajennuspaikan peitelevy tai nykyinen laajennuskortti ennen uuden laajennuskortin
asentamista.
HUOMAUTUS: Irrota kaikki asennettuun laajennuskorttiin kiinnitetyt kaapelit ennen laajennuskortin
poistamista.
14
Luku 2 Laitteistopäivitykset
a.
Jos asennat laajennuskortin tyhjään korttipaikkaan, liu’uta laajennuspaikan peitelevyä ylös ja ulos
rungosta tai väännä takapaneelissa olevaa laajennuspaikan aukkoa peittävä metallilevy irti
tasapäisellä ruuvitaltalla. Varmista, että poistat oikeaa laajennuspaikkaa vastaavan metallilevyn.
b.
Jos poistettava kortti on tavallinen PCI Express x1 -kortti, pidä kiinni kortin kummastakin päästä ja
keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes se irtoaa korttipaikasta. Nosta kortti suoraan ylös
(1) ja irrota se nostamalla poispäin kotelosta (2). Varo naarmuttamasta korttia muita osia vasten.
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
15
c.
9.
Jos poistettava kortti on PCI Express x16 -kortti, vedä laajennuskannan takaosassa olevaa
kiinnitysvipua kortista poispäin ja keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes liittimet irtoavat
kannasta. Nosta kortti suoraan ylös ja irrota se nostamalla poispäin kotelosta. Varo
naarmuttamasta korttia muita osia vasten.
Säilytä poistettu kortti antistaattisessa pakkauksessa.
10. Jos et asenna uutta laajennuskorttia, asenna laajennuspaikan peitelevy avoimen laajennuspaikan
aukon peitoksi.
HUOMIO: Kun laajennuskortti on poistettu, sen paikalle on asennettava uusi kortti tai laajennuspaikan
peitelevy, jotta tietokoneen komponenttien käytön aikainen jäähdytys toimii asianmukaisesti.
11. Kun asennat uuden laajennuskortin, pidä korttia emolevyn laajennuspaikan yläpuolella ja siirrä sitten
korttia kotelon (1) takaosaa kohti siten, että kortin kiinnikkeen alaosa osuu kotelossa olevaan pieneen
uraan. Paina kortti varovasti suoraan emolevyn laajennuspaikkaan (2).
HUOMAUTUS: Kun asennat laajennuskorttia, paina korttia voimakkaasti siten, että liitin asettuu koko
pituudeltaan kunnolla kiinni laajennuskorttivastakkeeseen.
16
Luku 2 Laitteistopäivitykset
12. Kierrä laajennuspaikan peitelevyn kiinnityssalpa takaisin paikalleen laajennuskortin kiinnittämiseksi.
13. Liitä tarvittavat ulkoiset kaapelit asennettuun korttiin. Liitä tarvittavat sisäiset kaapelit emolevyyn.
14. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
15. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
16. Kiinnitä takaisin paikalleen suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen huoltopaneelia irrotettaessa.
17. Muuta tietokoneen kokoonpanoa tarvittaessa.
Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen
17
Levyasemapaikat
1
9,5 mm:n ohut optinen asema
2
3,5 tuuman toissijainen kiintolevypaikka
3
3,5 tuuman ensisijainen kiintolevypaikka
HUOMAUTUS: Tietokoneen asemakokoonpano saattaa olla erilainen kuin yllä olevan kuvan kokoonpano.
Jos haluat varmistaa tietokoneeseen asennettujen massamuistilaitteiden tyypin ja koon, suorita tietokoneen
asetusohjelma.
18
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Asemien poistaminen ja asentaminen
Kun asennat asemia, noudata seuraavia ohjeita:
●
Ensisijainen Serial ATA (SATA) -kiintolevy on kytkettävä emolevyn ensisijaiseen, tummansiniseen SATAliittimeen, jossa on merkintä SATA0.
●
Kytke toissijaiset kiintolevyt ja optiset asemat yhteen vaaleansiniseen emolevyn SATA-liittimeen
(merkitty SATA1 ja SATA2).
●
HP on toimittanut neljä ylimääräistä kiintolevyn 6-32-asennusruuvia. Ne sijaitsevat rungon etuosassa
kiintolevypaikkojen vieressä (1). Jos vaihdat vanhan kiintolevyn uuteen, irrota ohjausruuvit vanhasta
asemasta ja käytä niitä uuden aseman asennuksessa.
HUOMIO:
Voit estää tietojen katoamisen ja tietokoneen tai aseman vaurioitumisen seuraavasti:
Kun haluat asentaa tai poistaa aseman, sulje käyttöjärjestelmä, sammuta tietokone ja irrota virtajohto. Älä
poista asemaa, kun tietokone on käynnissä tai valmiustilassa.
Varmista ennen aseman käsittelyä, ettei sinussa ole staattista sähköä. Kun käsittelet asemaa, vältä
liittimeen koskemista. Lisätietoja sähköstaattisten vaurioiden ehkäisemisestä on kohdassa Staattinen sähkö
sivulla 38.
Käsittelen asemaa varoen; älä pudota sitä.
Älä käytä liikaa voimaa asemaa asentaessasi.
Vältä kiintolevyn altistamista nesteille, äärimmäisille lämpötiloille tai magneettikenttiä muodostaville
laitteille, esimerkiksi näytöille tai kaiuttimille.
Jos asema on lähetettävä postissa, pakkaa se kuplamuoviseen pakkauskuoreen tai muuhun suojaavaan
pakkaukseen ja kirjoita pakkauksen päälle ”Särkyvää: Käsiteltävä varovasti.”
Ohuen 9,5 mm:n optisen aseman irrottaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
Asemien poistaminen ja asentaminen
19
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) optisen aseman takaosasta.
HUOMIO: Kun poistat kaapeleita, vedä kiinnikkeestä tai liittimestä kaapelin sijaan, jotta kaapeli ei
vahingoitu.
7.
20
Paina aseman (1) alla olevaa vihreää vapautussalpaa ylöspäin ja liu'uta asema ulos asemapaikasta (2).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Ohuen 9,5 mm:n optisen aseman asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Jos olet asentamassa ohutta optista asemaa peitelevyllä peitettyyn asemapaikkaan, irrota ensin
etulevy ja sen jälkeen peitelevy. Lisätietoja on kohdassa Ohuen optisen aseman tyhjän peitelevyn
irrottaminen sivulla 9.
7.
Jos optinen asema on asennettu, noudata sen poisto-ohjeita. Katso Ohuen 9,5 mm:n optisen aseman
irrottaminen sivulla 19.
8.
Kohdista vapautussalvassa oleva pieni nasta aseman sivussa olevaan pieneen reikään ja paina salpa
tiukasti asemaan.
Asemien poistaminen ja asentaminen
21
9.
Työnnä optinen asema rungon (1) etuosan läpi kokonaan sisään asemapaikkaan siten, että vihreä salpa
lukittuu runkoon (2).
10. Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) optisen aseman takaosaan.
11. Jos asennat uuden aseman, kytke datakaapelin toinen pää emolevyn vaaleansinisiin SATA-liitäntöihin
(merkitty emolevyssä SATA1 tai SATA2).
12. Vaihda etupaneeli, jos se poistettiin.
13. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
14. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
15. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
22
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Kiintolevyn poistaminen
HUOMAUTUS: Ennen kuin irrotat vanhan kiintolevyn, muista tehdä sen tiedoista varmuuskopiot, jotta voit
siirtää tiedot uudelle kiintolevylle.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Irrota virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosasta.
Asemien poistaminen ja asentaminen
23
7.
24
Vedä kiintolevyn vieressä olevaa vihreää salpaa ulos (1) ja liu’uta kiintolevy pois asemapaikasta (2).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
Kiintolevyn asentaminen
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Voit myös asentaa 3,5 tuuman kiintolevyn tai 2,5 tuuman kiintolevyn, jossa on alla olevan kuvan
tapainen 3,5 tuuman kiinnike.
●
Liu'uta 2,5 tuuman asema asemapaikan sovitintelineeseen ja varmista, että aseman liitin on
kunnolla kiinni sovitintelineen liittimessä.
Asemien poistaminen ja asentaminen
25
●
7.
Kiinnitä asema asemapaikan sovitintelineeseen asentamalla neljä mustaa M3-ruuvia
sovitintelineen molempien sivujen läpi asemaan.
Asenna neljä kiinnitysruuvia 3,5 tuuman aseman tai 2,5 tuuman aseman sovitintelineen sivuille (kaksi
kummallekin puolelle).
HUOMAUTUS: HP on toimittanut neljä ylimääräistä kiinnitysruuvia. Ne sijaitsevat rungossa
kiintolevypaikkojen vieressä. Ylimääräisten asennusruuvien sijainti näkyy kohdassa Asemien
poistaminen ja asentaminen sivulla 19 olevasta kuvasta.
26
Luku 2 Laitteistopäivitykset
8.
Liu’uta kiintolevy asemapaikkaan niin, että kiinnitysruuvit tulevat kohdakkain ohjainreikien kanssa ja
kiintolevy napsahtaa paikalleen.
9.
Liitä virtakaapeli (1) ja datakaapeli (2) kiintolevyaseman takaosaan.
10. Jos asennat uuden aseman, kytke datakaapelin toinen pää asianmukaiseen emolevyn liitäntään.
HUOMAUTUS: Pääkiintolevyn datakaapeli on liitettävä emolevyn tummansiniseen liitäntään, jossa on
merkintä SATA0. Muuten kiintolevyn toiminnassa voi olla ongelmia. Jos lisäät toisen kiintolevyn, kytke
datakaapeli johonkin emolevyn vaaleansiniseen SATA-liittimeen, joissa on merkintä SATA1 ja SATA2.
11. Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
12. Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
13. Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Asemien poistaminen ja asentaminen
27
Turvalukon asentaminen
Tietokone voidaan suojata alla ja seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa esitetyillä turvalukoilla.
Vaijerilukko
Riippulukko
28
Luku 2 Laitteistopäivitykset
HP Business PC Security -lukko V2
1.
Kiinnitä lukitusvaijerin kiinnitin työpöytään käyttämällä kohteeseen sopivia ruuveja (ruuvit eivät sisälly
toimitukseen) (1), ja napsauta sitten kansi vaijerin kiinnittimen pohjaan (2).
2.
Kierrä lukitusvaijeri paikallaan olevan esineen ympärille.
Turvalukon asentaminen
29
30
3.
Liu'uta lukitusvaijeri lukitusvaijerin kiinnittimen läpi.
4.
Vedä näytön lukon kaksi saksea erilleen ja aseta lukko näytön takana olevaan lukituspaikkaan (1), sulje
sakset yhteen lukitaksesi lukon paikalleen (2) ja liu'uta sitten kaapelinohjain näytön keskikohdan läpi
(3).
Luku 2 Laitteistopäivitykset
5.
Liu'uta lukitusvaijeri näyttöön asennetun turvaohjaimen läpi.
6.
Kiinnitä lisävaijerin kiinnitin työpöytään käyttämällä kohteeseen sopivia ruuveja (ruuvit eivät sisälly
toimitukseen) (1), ja aseta sitten lisävaijerit kiinnittimen pohjaan (2).
Turvalukon asentaminen
31
32
7.
Liu'uta lukitusvaijeri lisävaijerin kiinnittimen aukkojen läpi.
8.
Kiinnitä lukko runkoon vakiovarusteisiin kuuluvalla ruuvilla (1). Aseta turvakaapelin tulpalla varustettu
pää lukkoon (2) ja sulje lukko painamalla painike alas (3). Voit avata lukon käyttämällä sen mukana
toimitettua avainta.
Luku 2 Laitteistopäivitykset
9.
Kun olet suorittanut kaikki vaiheet, kaikki työasemasi laitteet ovat turvassa.
Turvalukon asentaminen
33
Etulevyn suojaaminen
Etulevy voidaan lukita paikalleen asentamalla ruuvi rungon etuosan läpi etulevyyn.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
34
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Asenna 6-32-ruuvi rungon etuosan läpi ja ruuviaukkoon, joka on keskilevyn vapautuskielekkeen alla.
7.
Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
8.
Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
9.
Kiinnitä takaisin paikalleen turvalaitteet, jotka poistettiin käyttöpaneelia irrotettaessa.
Luku 2 Laitteistopäivitykset
A
Pariston vaihto
Tosiaikakello saa virtansa tietokoneeseen asennetusta paristosta. Kun vaihdat pariston, käytä
tietokoneeseen asennetun alkuperäisen pariston kaltaista paristoa. Tietokoneeseesi on asennettu 3 voltin
litiumnappiparisto.
VAROITUS! Tietokoneessa on sisäinen litium-mangaanidioksidiparisto. Pariston sopimaton käsittely
saattaa aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta välttäisit henkilövahinkojen vaaran, noudata
seuraavia ohjeita:
Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
Älä säilytä yli 60 °C lämpötilassa.
Älä pura, murskaa, lävistä akkua tai aiheuta oikosulkua. Älä hävitä paristoa veteen upottamalla tai
polttamalla.
Vaihda pariston tilalle vain HP:n tälle tuotteelle tarkoittama paristo.
HUOMIO: Ennen pariston vaihtamista on tärkeää tehdä varmuuskopio tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun
paristo irrotetaan tai vaihdetaan, CMOS-asetukset häviävät.
Staattinen sähkö voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen laitteiston sähköisiä osia. Ennen näiden
tehtävien aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta sinussa ei ole staattista sähköä.
HUOMAUTUS: Litiumpariston käyttöikää voi pidentää kytkemällä tietokoneen virtajohdon kunnossa
olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto on käytössä vain silloin kun tietokone EI OLE kytkettynä
verkkovirtaan.
HP kannustaa asiakkaita kierrättämään käytetyt elektroniikkalaitteet, HP:n tulostuskasetit ja ladattavat
akut. Lisätietoja kierrätysohjelmista on osoitteessa http://www.hp.com/recycle.
1.
Poista tai irrota mahdolliset turvalaitteet, jotka estävät tietokoneen avaamisen.
2.
Poista tietokoneesta kaikki irrotettavat tietovälineet, kuten CD-levyt ja USB-muistitikut.
3.
Sulje tietokone käyttöjärjestelmän komennolla ja sammuta sitten kaikki ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
HUOMIO: Kun järjestelmä on kytketty toiminnassa olevaan vaihtovirtalähteeseen, emolevyssä on aina
virta myös tietokoneen ollessa sammutettuna. Irrota virtajohto, etteivät tietokoneen sisäiset
komponentit vahingoitu.
5.
Irrota tietokoneen huoltopaneeli.
6.
Tarkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevyllä.
HUOMAUTUS: Joissakin malleissa jokin sisäinen osa on ehkä poistettava, ennen kuin pariston voi
vaihtaa.
7.
Pariston pidikkeen mallin mukaisesti noudata seuraavia ohjeita vaihtaessasi paristoa.
Tyyppi 1
a.
Nosta paristo pois pidikkeestään.
35
b.
Työnnä vaihtoparisto paikalleen sen positiivinen puoli ylöspäin. Pariston pidike kiinnittää pariston
automaattisesti oikeaan asentoon.
Tyyppi 2
a.
Irrota paristo pidikkeestä puristamalla metallisalpaa, joka ulottuu pariston toisen reunan yli. Kun
paristo ponnahtaa ylöspäin, nosta se pois paikaltaan (1).
b.
Asenna uusi paristo paikalleen siten, että työnnät sen pariston pidikkeen reunan alle positiivinen
puoli ylöspäin. Paina pariston toista laitaa alaspäin niin, että kiinnike napsahtaa pariston päälle
(2).
Tyyppi 3
a.
36
Vedä taaksepäin pidikettä (1), joka pitää paristoa paikallaan, ja poista paristo (2).
Liite A Pariston vaihto
b.
Asenna uusi paristo ja aseta pidike takaisin paikalleen.
HUOMAUTUS: Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden mukaisesti.
8.
Vaihda tietokoneen huoltopaneeli.
9.
Kytke virtajohto ja ulkoiset laitteet ja käynnistä tietokone.
10. Määritä päiväys ja kellonaika, salasanat ja muut mahdolliset erityisasetukset tietokoneen
asetusohjelmassa.
11. Kiinnitä takaisin paikalleen suojalaitteet, jotka poistettiin tietokoneen huoltopaneelia irrotettaessa.
37
B
Staattinen sähkö
Staattisen sähkön purkautuminen sormen tai muun johtimen kautta voi vahingoittaa emolevyä tai muita
staattiselle sähkölle herkkiä laitteita. Tällainen vaurio voi lyhentää laitteen odotettavissa olevaa käyttöikää.
Sähköstaattisten vahinkojen ehkäiseminen
Voit ehkäistä sähköstaattisia vaurioita noudattamalla seuraavia varotoimia:
●
Kuljeta ja säilytä tuotteita antistaattisessa pakkauksessa kosketuksen välttämiseksi.
●
Pidä staattiselle sähkölle herkät osat pakkauksissaan, kunnes ne asennetaan antistaattiseen
työasemaan.
●
Aseta osat maadoitetulle alustalle, ennen kuin poistat ne pakkauksesta.
●
Vältä nastojen, kosketuspintojen ja piirilevyjen koskemista.
●
Huolehdi henkilökohtaisesta maadoituksesta, kun kosket staattiselle sähkölle herkkiä osia tai
yksikköjä.
Maadoitusmenetelmät
Käytettävissä on useita maadoitusmenetelmiä. Käytä vähintään yhtä seuraavista menetelmistä
käsitellessäsi tai asentaessasi staattiselle sähkölle herkkiä osia:
●
Käytä ranneketta, joka on liitetty maajohdolla maadoitettuun työasemaan tai tietokoneen runkoon.
Ranneke on joustava hihna, jonka maajohdon vastus on vähintään 1 megohm +/- 10 %. Pidä hihna
paljasta ihoa vasten riittävän maadoituksen varmistamiseksi.
●
Jos käytät työasemaa seisten, käytä nilkkaan, varpaaseen tai kenkään kiinnitettävää hihnaa. Käytä
hihnaa molemmissa jaloissa, jos seisot sähköä johtavalla alustalla.
●
Käytä sähköä johtavia työkaluja.
●
Käytä kannettavaa kenttätyökalusarjaa, johon kuuluu kokoon taitettava sähköä johtava työalusta.
Jos käytössäsi ei ole mitään suositeltavista maadoitusvälineistä, ota yhteyttä HP:n valtuutettuun
jälleenmyyjään tai huoltoon.
HUOMAUTUS: Lisätietoja staattisesta sähköstä saat HP:n valtuutetulta jälleenmyyjältä tai huollolta.
38
Liite B Staattinen sähkö
C
Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset
huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet
Varmista tietokoneen ja näytön asianmukainen asennus ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita:
●
Älä altista tietokonetta liialliselle kosteudelle, suoralle auringonvalolle ja erittäin kylmille tai kuumille
lämpötiloille.
●
Käytä tietokonetta tukevalla, tasaisella alustalla. Jätä tietokoneen ilmanvaihtoaukkojen kohdalle ja
näytön yläpuolelle vähintään 10,2 cm:n (4 tuuman) väli tarvittavan ilmavirran takaamiseksi.
●
Älä koskaan estä ilman virtausta tietokoneeseen tukkimalla koneen tuuletusaukkoja. Älä sijoita
näppäimistöä tukijalat sisään käännettyinä aivan pöytäyksikön eteen, koska myös se estää ilman
virtausta.
●
Älä koskaan käytä tietokonetta, kun huoltopaneeli tai jokin laajennuspaikan peitelevyistä on irrotettu.
●
Älä koskaan pinoa tietokoneita päällekkäin tai sijoita niitä niin lähelle toisiaan, että niiden ilmanvaihto
käyttää toisen koneen lämmittämää ilmaa.
●
Jos tietokonetta on tarkoitus käyttää erillisessä kotelossa, kotelon riittävästä ilmanvaihdosta on
huolehdittava, ja kaikki edellä annetut ohjeet ovat voimassa.
●
Pidä nesteet pois tietokoneen ja näppäimistön lähettyviltä.
●
Älä koskaan peitä näytön tuuletusaukkoja millään materiaalilla.
●
Asenna tai ota käyttöön käyttöjärjestelmän tai muun ohjelmiston virranhallintatoiminnot, esimerkiksi
lepotilat.
●
Sammuta tietokone ennen seuraavia toimia:
◦
Pyyhi tietokoneen ulkopinta pehmeällä, kostealla kankaalla tarvittaessa. Puhdistusaineiden
käyttö voi aiheuttaa värimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa.
◦
Puhdista silloin tällöin tietokoneen kaikki ilmanottoaukot. Nukka, pöly ja muut vieraat hiukkaset
voivat tukkia ilmanottoaukot ja heikentää ilmanvaihtoa.
Tietokoneen käytön ohjeet ja säännölliset huoltotoimet
39
Optisia asemia koskevat varotoimet
Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi ja puhdistaessasi optisia asemia.
Käyttö
●
Älä liikuta asemaa käytön aikana. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön lukutoiminnon aikana.
●
Älä altista asemaa voimakkaille lämpötilan vaihteluille, koska se voi aiheuttaa kosteuden
muodostumista yksikön sisälle. Jos lämpötila muuttuu äkillisesti aseman ollessa käytössä, odota
ainakin tunti, ennen kuin sammutat virran. Jos käytät yksikköä heti, lukutoiminnon aikana voi esiintyä
toimintahäiriöitä.
●
Älä sijoita asemaa paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle, äärimmäisille lämpötiloille, mekaaniselle
tärinälle tai suoralle auringonvalolle.
Puhdistus
●
Puhdista paneeli ja säätimet pehmeällä, kuivalla kankaalla tai pehmeällä kankaalla, jota on kevyesti
kostutettu miedolla puhdistusliuoksella. Älä koskaan suihkuta puhdistusnestettä suoraan yksikön
pinnalle.
●
Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia tai puhdistusbensiiniä, koska ne voivat vahingoittaa
laitteen pintaa.
Turvallisuus
Jos asemaan joutuu vieras esine tai nestettä, irrota heti tietokoneen virtajohto ja vie kone tarkistettavaksi
HP:n valtuutettuun huoltoon.
Kuljetuksen valmistelu
Kun valmistelet tietokonetta kuljetusta varten, noudata seuraavia ohjeita:
1.
Varmuuskopioi kiintolevyn tiedostot ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Varmista, että varmuuskopio ei
joudu alttiiksi sähköisille tai magneettisille pulsseille säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
HUOMAUTUS: Kiintolevy lukkiutuu automaattisesti, kun järjestelmä sammutetaan.
2.
Poista ja pistä talteen kaikki irrotettavat tietovälineet.
3.
Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet.
4.
Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta.
5.
Kytke tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet irti virtalähteestä ja tietokoneesta.
HUOMAUTUS: Varmista ennen tietokoneen kuljetusta, että kaikki piirikortit ovat tukevasti kiinni
korttipaikoissa.
6.
40
Pakkaa tietokoneen komponentit ja ulkoiset laitteet alkuperäisiin pakkauslaatikoihinsa tai vastaaviin
kuljetuslaatikoihin ja käytä riittävästi suojaavia pakkausmateriaaleja.
Liite C Tietokoneen käytön ohjeet, säännölliset huoltotoimet ja kuljetuksen valmistelu
D
Käytettävyys
HP suunnittelee, tuottaa ja markkinoi tuotteita ja palveluita, joita kaikki voivat käyttää, mukaan lukien
vammaiset, joko itsenäisten laitteiden pohjalta tai asianmukaisten apulaitteiden kanssa.
Tuetut aputeknologiat
HP-tuotteet tukevat erilaisia käyttöjärjestelmän aputeknologioita, ja ne voidaan määrittää toimimaan
muiden aputeknologioiden kanssa. Etsi lisätietoja apuominaisuuksista laitteen haku-toiminnon avulla.
HUOMAUTUS: Jos haluat saada lisätietoja tietystä aputeknologiatuotteesta, ota yhteyttä kyseisen tuotteen
asiakastukeen.
Yhteyden ottaminen tukipalveluun
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme ja palveluidemme helppokäyttöominaisuuksia ja otamme mielellämme
vastaan palautetta käyttäjiltämme. Jos koet ongelmia käyttäessäsi tuotetta tai jos haluat kertoa meille sinua
auttaneista esteettömyysominaisuuksista, soita numeroon (888) 259-5707 maanantaista perjantaihin klo
6.00-21.00 Yhdysvaltain vuoristoaikaa (Mountain Time). Jos olet kuuro tai heikkokuuloinen, käytät TRS/VRS/
WebCapTel-puhelinta ja tarvitset teknistä tukea tai sinulla on esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä, ota
meihin yhteyttä soittamalla numeroon (877) 656-7058, maanantaista perjantaihin klo 6.00-21.00
Yhdysvaltain vuoristoaikaa (Mountain Time).
HUOMAUTUS: Tukea on saatavilla vain englannin kielellä.
Tuetut aputeknologiat
41
Hakemisto
A
asemat
asentaminen 19
kaapeliliitännät 19
asennusohjeet 5
asentaminen
akku 35
aseman kaapelit 19
kiintolevy 25
laajennuskortti 14
muisti 11
optinen asema 21
asentaminen,
tietokoneen huoltopaneeli
levyasemat
sijainnit 18
lukot
etulevy 34
HP Business PC Security Lock 29
kaapelilukko 28
riippulukko 28
7
O
optinen asema
asentaminen 21
poistaminen 19
puhdistaminen 40
varotoimet 40
D
DIMM. Katso -muisti
E
emolevyn liitännät 10
etulevy
poistaminen 8
suojaus 34
vaihto 9
etupaneelin osat 2
H
huoltopaneeli
irrottaminen 6
vaihtaminen 7
I
ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet
K
kiintolevy
asentaminen 25
poistaminen 23
kuljetuksen valmistelu 40
käytettävyys 41
L
laajennuskortti
asentaminen 14
poistaminen 14
42
Hakemisto
M
muisti
asentaminen 11
kantojen käyttäminen 11
muistin
tiedot 11
39
P
pariston vaihto 35
peitelevy
tyhjä irrottaminen 9
poistaminen
akku 35
etulevy 8
kiintolevy 23
laajennuskortti 14
optinen asema 19
peitelevy 9
tietokoneen huoltopaneeli
S
sarjanumeron sijainti 4
staattinen purkaus, vaurion
ehkäiseminen 38
suojaus
etulevy 34
kaapelilukko 28
riippulukko 28
6
T
takapaneelin osat 3
tekniset tiedot
muisti 11
tietokoneen käytön ohjeet 39
tietoturva
HP Business PC Security Lock 29
tuotetunnuksen sijainti 4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising