HP | EliteDesk 705 G2 Microtower PC | HP EliteDesk 705 G2 Microtower PC

HP EliteDesk 705 G2 Microtower PC
Ghid de referinţă hardware
PC MT pentru afaceri HP EliteDesk 705 G2
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale
înregistrate în S.U.A. ale grupului de companii
Microsoft.
Informaţiile din acest document pot fi
modificate fără preaviz. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt
prevăzute în declaraţiile de garanţie exprese ce
însoţesc aceste produse şi servicii. Nicio
porţiune din prezentul document nu trebuie
interpretată ca şi constituind o garanţie
suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale sau pentru omisiunile din
documentaţia de faţă.
Prima ediţie: Mai 2015
Cod document: 822863-271
Notă despre produs
Condiţii referitoare la software
Acest ghid descrie caracteristicile care sunt
comune pentru majoritatea modelelor. Este
posibil ca unele caracteristici să nu fie
disponibile pe computerul dvs.
Prin instalarea, copierea, descărcarea sau orice
altă utilizare a unui produs software
preinstalat pe acest computer, vă exprimaţi
acordul de respectare a condiţiilor prevăzute în
Acordul de licenţă pentru utilizatorul final
(EULA) HP. Dacă nu acceptaţi aceste condiţii de
licenţă, singura soluţie de care dispuneţi este
să returnaţi produsul complet, neutilizat,
(hardware şi software), în termen de 14 zile, în
vederea rambursării, conform politicii de
rambursare din locul de achiziţie al produsului.
Nu toate funcţiile sunt disponibile în toate
ediţiile de Windows 8. Acest computer poate
necesita upgrade de hardware şi/sau hardware
achiziţionat separat, drivere şi/sau software
pentru a beneficia de toate avantajele
funcţiilor Windows 8. Consultaţi
http://www.microsoft.com pentru detalii.
Acest computer poate necesita un upgrade al
componentelor hardware și/sau componente
hardware achiziționate separat și/sau o unitate
DVD pentru a instala software-ul Windows 7 și
a profita la maxim de funcționalitatea
Windows 7. Consultaţi
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 pentru
detalii.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru a
solicita o rambursare completă a PC-ului,
contactaţi punctul de vânzare local
(vânzătorul).
Despre acest manual
Acest ghid oferă informaţii de bază despre efectuarea unui upgrade asupra computerului HP EliteDesk
Business.
AVERTISMENT! Textul evidenţiat în această manieră indică faptul că nerespectarea instrucţiunilor poate
avea ca rezultat rănirea fizică sau pierderea vieţii.
ATENŢIE: Textul evidenţiat în această manieră indică faptul că nerespectarea instrucţiunilor poate avea ca
rezultat deteriorarea echipamentului sau pierderea de informaţii.
NOTĂ: Textul evidenţiat în această manieră furnizează informaţii suplimentare importante.
iii
iv
Despre acest manual
Cuprins
1 Caracteristicile produsului ............................................................................................................................. 1
Caracteristici standard de configuraţie ................................................................................................................. 1
Componente de pe panoul frontal ........................................................................................................................ 2
Componente de pe panoul spate .......................................................................................................................... 3
Amplasare număr de serie ..................................................................................................................................... 4
2 Upgrade-uri hardware ................................................................................................................................... 5
Caracteristici de utilitate ....................................................................................................................................... 5
Avertismente şi atenţionări ................................................................................................................................... 5
Scoaterea panoului de acces al computerului ...................................................................................................... 6
Repunerea panoului de acces al computerului ..................................................................................................... 7
Scoaterea măştii frontale ...................................................................................................................................... 8
Scoaterea măștii de ramă a unităţii optice subțiri ................................................................................................ 9
Înlocuirea măştii frontale ...................................................................................................................................... 9
Conexiuni pe placa de sistem .............................................................................................................................. 10
Instalarea memoriei suplimentare ...................................................................................................................... 11
Module DIMM ..................................................................................................................................... 11
Module DIMMs cu DDR3/DDR3L-SDRAM ........................................................................................... 11
Încărcarea soclurilor DIMM ................................................................................................................ 11
Instalarea modulelor DIMM ............................................................................................................... 12
Demontarea sau instalarea unei plăci de extensie ............................................................................................. 14
Poziţii ale unităţilor ............................................................................................................................................. 18
Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc ................................................................................................................ 19
Scoaterea unei unităţi optice subţiri de 9,5 mm .............................................................................. 19
Instalarea unei unităţi optice subţiri de 9,5 mm .............................................................................. 21
Scoaterea unei unităţi de disc ........................................................................................................... 23
Instalarea unei unităţi de disc ........................................................................................................... 25
Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru securitate ..................................................................................... 28
Dispozitiv de blocare cu cablu ........................................................................................................... 28
Lacăt .................................................................................................................................................. 28
Dispozitiv de blocare de siguranţă V2 pentru PC-uri HP Business ................................................... 29
Securitatea măştii frontale ............................................................................................................... 34
Anexa A Înlocuirea acumulatorului .................................................................................................................. 35
v
Anexa B Descărcare electrostatică ................................................................................................................... 38
Prevenirea descărcării electrostatice ................................................................................................................. 38
Metode de împământare ..................................................................................................................................... 38
Anexa C Instrucţiuni de exploatare a computerului, întreţinerea de rutină şi pregătirea pentru expediere ............ 39
Instrucţiuni de exploatare a computerului şi întreţinerea de rutină .................................................................. 39
Măsuri de protecţie privind unităţile optice ........................................................................................................ 40
Funcţionare ....................................................................................................................................... 40
Curăţare ............................................................................................................................................. 40
Protecţie ............................................................................................................................................ 40
Pregătire pentru expediere ................................................................................................................................. 40
Anexa D Accesibilitate .................................................................................................................................... 41
Tehnologii asistive acceptate .............................................................................................................................. 41
Contactare asistență pentru clienți ..................................................................................................................... 41
Index ............................................................................................................................................................. 42
vi
1
Caracteristicile produsului
Caracteristici standard de configuraţie
Caracteristicile pot fi diferite în funcţie de model. Pentru asistenţă şi pentru a afla mai multe despre
componentele hardware şi software instalate pe modelul dvs. de computer, executaţi utilitarul HP Support
Assistant.
Caracteristici standard de configuraţie
1
Componente de pe panoul frontal
Configuraţia unităţii poate varia după model. Unele modele prezintă o mască de ramă care acoperă suportul
pentru unitatea optică.
1
Unitate optică subţire (opţional)
6
Cititor de carduri SD (opţional)
2
Buton de alimentare cu două stări
7
Indicator luminos pentru activitatea unităţii de disc
3
Port USB 2.0 de încărcare alimentat (negru)
8
Port USB 2.0 (negru)
4
Porturi USB 3.0 (albastru)
9
Conector Microphone/Headphone
5
Conector pentru căşti
NOTĂ: Când un dispozitiv este conectat la conectorul pentru microfon/căşti, va apărea o casetă de dialog care vă va
întreba dacă doriţi să utilizaţi conectorul pentru un dispozitiv de intrare de linie de microfon sau pentru un set de căşti.
Puteţi reconfigura conectorul în orice moment făcând dublu clic pe pictograma Manager audio din bara de activităţi
Windows.
NOTĂ: Portul de încărcare USB 2.0 oferă, de asemenea, suficient curent pentru încărcarea unui alt dispozitiv, cum ar fi un
telefon inteligent. Curentul de încărcare este disponibil atunci când cablul de alimentare este conectat la sistem, chiar și
atunci când sistemul este oprit.
NOTĂ: Indicatorul luminos pentru alimentare luminează în mod normal alb, când alimentarea este activată. Dacă
indicatorul clipeşte în roşu, există o problemă la computer şi se afişează un cod de diagnosticare. Pentru a interpreta codul,
consultaţi Ghidul de întreţinere şi service.
2
Capitolul 1 Caracteristicile produsului
Componente de pe panoul spate
1
Conector PS/2 pentru tastatură (violet)
7
Conector pentru cablul de alimentare
2
Conectori DisplayPort pentru monitor
8
Conector PS/2 pentru mouse (verde)
3
Conector VGA pentru monitor
9
Conector serial
4
Porturi USB 3.0 (albastru)
10
Conector de reţea RJ-45
5
Porturi USB 2.0 (negru)
11
Porturi USB 2.0 cu reactivare din starea S4/
S5 (negru)
6
Conector de ieşire linie pentru dispozitive audio
alimentate (verde)
12
Conector linie de intrare audio (albastru)
NOTĂ:
Un port serial secundar opţional şi un port paralel serial opţional sunt disponibile de la HP.
Dacă utilizaţi o tastatură USB, HP vă recomandă să conectați tastatura la unul dintre porturile USB 2.0 cu reactivare din starea
S4/S5. Caracteristica de reactivare din starea S4/S5 este compatibilă și cu conectorii PS/2 dacă se activează în BIOS F10
Setup.
Când un dispozitiv este conectat la conectorul de intrare audio albastru, va apărea o casetă de dialog prin care veţi fi întrebat
dacă doriţi să utilizaţi conectorul pentru un dispozitiv de intrare de linie sau pentru un microfon. Puteţi reconfigura conectorul
în orice moment făcând dublu clic pe pictograma Manager audio din bara de activităţi Windows.
Când o placă grafică este instalată într-unul dintre slot-urile plăcii de sistem, conectorii video ai plăcii grafice şi/sau ai plăcii
grafice integrate în placa de sistem se pot utiliza. Placa grafică specifică instalată şi configuraţia software-ului vor determina
comportamentul.
Placa grafică integrată în sistem poate fi dezactivată prin schimbarea setărilor în Computer Setup.
Componente de pe panoul spate
3
Amplasare număr de serie
Fiecare computer are un număr unic de serie şi un număr de identificare a produsului care sunt situate în
exteriorul computerului. Păstraţi aceste numere disponibile pentru a le utiliza când luaţi legătura cu centrul
de asistenţă pentru clienţi.
4
Capitolul 1 Caracteristicile produsului
2
Upgrade-uri hardware
Caracteristici de utilitate
Computerul include caracteristici care înlesnesc efectuarea de upgrade şi realizarea operaţiilor de întreţinere.
Pentru unele proceduri de instalare descrise în acest capitol este necesară o şurubelniţă T15 în stea sau una
plată.
Avertismente şi atenţionări
Înaintea efectuării operaţiilor de upgrade citiţi cu atenţie toate instrucţiunile aplicabile, atenţionările şi
avertismentele din acest ghid.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală ca urmare a şocului electric, suprafeţelor
încinse sau focului:
Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi aşteptaţi până când componentele interne ale
sistemului se răcesc, înainte de a le atinge.
Nu cuplaţi conectorii de telecomunicaţii sau de telefon în prizele controlerului de interfaţă cu reţeaua (NIC).
Nu dezactivaţi borna de împământare a cablurilor de alimentare. Borna de împământare este o caracteristică
de securitate importantă.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză cu împământare, care este uşor accesibilă permanent.
Pentru a reduce riscul de rănire gravă, citiţi Ghid de siguranţă şi de confort. Acesta descrie modul corect de
instalare şi poziţionare a staţiei de lucru, deprinderile corecte de lucru şi aspecte privind menţinerea sănătăţii
utilizatorilor computerului şi furnizează informaţii importante despre protecţia muncii la echipamentele
electrice şi mecanice. Acest ghid se găseşte pe Web la adresa http://www.hp.com/ergo.
AVERTISMENT! În interior sunt componente sub tensiune şi în mişcare.
Înainte de a îndepărta carcasa, deconectaţi sursa de alimentare de la echipament.
Înainte de a alimenta din nou echipamentul, montaţi la loc şi asiguraţi carcasa acestuia.
ATENŢIE: Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electrice ale computerului sau
echipamentele opţionale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveţi grijă să vă descărcaţi de electricitatea
statică atingând un obiect metalic legat la pământ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Descărcare
electrostatică, la pagina 38.
Când computerul este conectat la o sursă de curent alternativ, la placa de sistem se aplică întotdeauna o
tensiune. Înainte de a deschide computerul, pentru a împiedica orice deteriorare a componentelor interne,
trebuie să deconectaţi cablul de alimentare de la sursa de alimentare.
Caracteristici de utilitate
5
Scoaterea panoului de acces al computerului
Pentru a avea acces la componentele interne, trebuie să scoateţi panoul de acces:
1.
Demontaţi/decuplaţi orice dispozitiv de protecţie care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi corect computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi închideţi toate dispozitivele
externe.
4.
Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent şi deconectaţi orice dispozitive externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
5.
6
Trageți în sus de mânerul de la panoul de acces (1) apoi glisați înapoi panoul (2) și ridicaţi panoul de pe
computer (3).
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Repunerea panoului de acces al computerului
Puneți panoul pe computer (1) și apoi glisați panoul înainte (2) până când se fixează pe poziție și se aude un
clic.
Repunerea panoului de acces al computerului
7
Scoaterea măştii frontale
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare, pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
8
5.
Scoateţi panoul de acces în computer.
6.
Ridicaţi cele trei urechi de pe partea laterală a măştii (1) și apoi rotiţi masca pentru a o scoate din şasiu
(2).
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Scoaterea măștii de ramă a unităţii optice subțiri
Unele modele prezintă o mască de ramă care acoperă docul unității optice subțiri. Scoateţi masca de ramă
înainte de a instala o unitate optică. Pentru a scoate masca de ramă:
1.
Scoateţi panoul de acces şi masca frontală.
2.
Pentru a scoate masca de ramă, apăsaţi în sus pe nervura inferioară și apăsaţi în jos pe nervura
superioară din partea laterală a măștii (1) şi apoi rotiţi masca scoţând-o din partea frontală a ramei (2).
Înlocuirea măştii frontale
Introduceţi cele trei cârlige de pe partea inferioară a măştii în găurile dreptunghiulare de la şasiu (1) și apoi
rotiţi partea superioară a măştii pe şasiu (2) şi fixaţi-o pe poziţie.
Scoaterea măștii de ramă a unităţii optice subțiri
9
Conexiuni pe placa de sistem
Consultaţi imaginea şi tabelul următor pentru identificarea conectorilor plăcii de sistem pentru modelul dvs.
10
Nr.
Conector pe placa de sistem
Etichetă pe placa de
sistem
Culoare
Componentă
1
PCI Express x16 Gen 2 adaptată
la x4
X4PCIEXP
alb
Card de extensie
2
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP2
negru
Card de extensie
3
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP1
negru
Card de extensie
4
PCI Express x16 Gen 3
X16PCIEXP
negru
Card de extensie
5
Port serial
COMB
negru
Port serial secundar opțional
6
DIMM4 (canal A)
DIMM4
alb
Modul de memorie
7
DIMM3 (canal A)
DIMM3
negru
Modul de memorie
8
DIMM2 (canal B)
DIMM2
alb
Modul de memorie
9
DIMM1 (canal B)
DIMM1
negru
Modul de memorie
10
SATA 3.0
SATA2
bleu
Orice dispozitiv SATA, altul decât
unitatea de disc principală
11
SATA 3.0
SATA1
bleu
Orice dispozitiv SATA, altul decât
unitatea de disc principală
12
SATA 3.0
SATA0
bleumarin
Unitate de disc principală
13
Acumulator
BAT
negru
Acumulator
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Instalarea memoriei suplimentare
Computerul se livrează cu module DIMM (Dual Inline Memory Module - modul de memorie duală în linie)
având DDR3L-SDRAM (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory - memorie
dinamică sincronă cu acces aleator şi rată dublă de date 3). Este deasemenea compatibil cu DIMM DDR3SDRAM standard.
Module DIMM
Pe soclurile de memorie de pe placa de sistem se pot aşeza până la patru module DIMM de standard
industrial. Pe aceste socluri de memorie se află preinstalat cel puţin un modul DIMM. Pentru a obţine
capacitatea maximă de memorie, aveţi posibilitatea să instalaţi pe placa de sistem până la 32 GO de memorie
configurată în mod canal dublu, de înaltă performanţă.
Module DIMMs cu DDR3/DDR3L-SDRAM
Pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului, modulele DIMMs trebuie să fie:
●
standard industrial cu 240 de pini
●
compatibile cu non-ECC PC3-12800 DDR3/DDR3L-1600 MHz fără buffer
●
module DIMMs cu DDR3-SDRAM de 1,5 volţi sau DIMM DDR3L-SDRAM de 1,35 v (consum electric scăzut)
Modulele DIMMs trebuie de asemenea:
●
să suporte latenţă CAS 11 DDR3/DDR3L 1600 MHz (temporizare 11-11-11)
●
să conţină informaţiile obligatorii JEDEC SPD
Suplimentar, computerul acceptă:
●
tehnologii de memorie non-ECC de 512 Mbiţi, 1 Gbit şi 2 Gbiţi
●
module DIMM cu circuite pe o parte sau pe două părţi
●
module DIMM construite cu dispozitive DDR x8 şi x16; nu sunt acceptate modulele DIMM cu SDRAM x4
NOTĂ: Sistemul nu va funcţiona corespunzător dacă instalaţi module DIMM neacceptate.
Încărcarea soclurilor DIMM
Pe placa de sistem există patru socluri DIMM, câte două socluri per canal. Soclurile sunt etichetate ca DIMM1,
DIMM2, DIMM3 şi DIMM4. Soclurile DIMM1 şi DIMM2 funcţionează în canalul de memorie B. Soclurile DIMM3 şi
DIMM4 funcţionează în canalul de memorie A.
Sistemul va funcţiona automat în modul cu un singur canal, în modul cu două canale sau în modul flexibil, în
funcţie de modul în care sunt instalate modulele DIMM.
NOTĂ: Configurarea memoriei pe un singur canal şi pe două canale neechilibrate va duce la performanţe
grafice inferioare.
●
Sistemul va funcţiona în modul cu un singur canal dacă soclurile DIMM sunt încărcate numai într-un
canal.
●
Sistemul va funcţiona în modul cu două canale, mai performant, dacă întreaga capacitate de memorie a
modulelor DIMM din Canalul A este egală cu capacitatea totală de memorie a modulelor DIMM din
Canalul B. Tehnologia şi lăţimea dispozitivelor poate să difere între cele două canale. De exemplu, în
cazul în care Canalul A este încărcat cu două module DIMM de câte 1 GO şi Canalul B este încărcat cu un
modul DIMM de 2 GO, sistemul va funcţiona în modul cu două canale.
Instalarea memoriei suplimentare
11
●
Sistemul va funcţiona în modul flexibil dacă întreaga capacitate de memorie a modulelor DIMM din
Canalul A nu este egală cu capacitatea totală de memorie a modulelor DIMM din Canalul B. În modul
flexibil, canalul încărcat cu valoarea cea mai mică a memoriei descrie valoarea totală a memoriei
asociate canalului dublu şi cea rămasă este asociată la un singur canal. Pentru viteză optimă, canalele
trebuie să fie echilibrate, astfel încât cea mai mare parte din memorie să fie distribuită între cele două
canale. Dacă un canal va avea mai multă memorie decât celălalt, cantitatea mai mare trebuie atribuită
Canalului A. De exemplu, dacă încărcaţi soclurile cu un modul DIMM de 2 GO şi trei module DIMM de câte
1 GO, Canalul A trebuie încărcat cu modulul DIMM de 2 GO şi cu un modul DIMM de 1 GO, iar Canalul B
trebuie încărcat cu celelalte două module DIMM de câte 1 GO. Cu această configuraţie, 4 GO vor fi
exploataţi în modul cu două canale şi 1 GO va fi exploatat în modul cu un canal.
●
În oricare mod, viteza maximă de funcţionare este determinată de cel mai lent modul DIMM din sistem.
Instalarea modulelor DIMM
ATENŢIE: Înainte de a adăuga sau de a scoate modulele de memorie, este necesar să deconectaţi cablul de
alimentare şi să aşteptaţi aproximativ 30 de secunde, pentru descărcarea sarcinilor reziduale din sistem.
Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la modulele de memorie, atâta timp cât
computerul este conectat la o priză activă de c.a. Prin adăugarea sau înlocuirea modulelor de memorie în
timp ce tensiunea este prezentă, se pot produce deteriorări iremediabile ale modulelor de memorie sau ale
plăcii de sistem.
Soclurile modulelor de memorie au contacte metalice placate cu aur. Când faceţi upgrade la memorie, este
important să utilizaţi module de memorie cu contacte metalice placate cu aur, pentru a fi împiedicată
coroziunea şi/sau oxidarea care rezultă din contactul între metale incompatibile.
Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electronice ale computerului sau ale plăcilor
opţionale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveţi grijă să vă descărcaţi de electricitatea statică atingând
un obiect metalic legat la pământ. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Descărcare electrostatică,
la pagina 38.
Când manevraţi un modul de memorie, aveţi grijă să nu atingeţi contactele. În acest fel modulul se poate
deteriora.
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Înainte de a adăuga sau de a scoate modulele de memorie, este necesar să deconectaţi
cablul de alimentare şi să aşteptaţi aproximativ 30 de secunde, pentru descărcarea sarcinilor reziduale
din sistem. Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la modulele de
memorie, atâta timp cât computerul este conectat la o priză activă de c.a. Prin adăugarea sau înlocuirea
modulelor de memorie în timp ce tensiunea este prezentă, se pot produce deteriorări iremediabile ale
modulelor de memorie sau ale plăcii de sistem.
5.
Scoateţi panoul de acces în computer.
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală din cauza suprafeţelor încinse, aşteptaţi
un timp până când componentele sistemului se răcesc, înainte de a le atinge.
12
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
6.
Deschideţi ambele siguranţe (1) ale soclului de memorie, apoi introduceţi modulul de memorie în soclul
(2).
NOTĂ: Un modul de memorie poate fi instalat într-un singur mod. Potriviţi crestătura modulului cu
proeminenţa soclului de memorie.
Ocupați soclurile DIMM negre înaintea celor albe.
Pentru performanţe maxime, încărcaţi soclurile astfel încât capacitatea de memorie să se distribuie în
mod cât mai egal posibil între Canalul A şi Canalul B. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Încărcarea
soclurilor DIMM, la pagina 11.
7.
Împingeţi modulul în soclu, verificând dacă a intrat complet şi dacă este aşezat corect pe poziţie.
Asiguraţi-vă că siguranţele sunt în poziţia „închis” (3).
8.
Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a instala module suplimentare.
9.
Montaţi la loc panoul de acces în computer.
10. Reconectaţi cablul de alimentare şi toate dispozitivele externe existente iar apoi porniţi computerul.
11. Blocaţi orice dispozitiv de securitate care a fost eliberat când s-a demontat panoul de acces.
Computerul va recunoaşte automat memoria suplimentară la următoarea pornire.
Instalarea memoriei suplimentare
13
Demontarea sau instalarea unei plăci de extensie
Computerul are două socluri de extensie PCI Express x1, un socu de extensie PCI Express x16 şi un soclu de
extensie PCI Express x16 care este retrogradat la un soclu x4.
NOTĂ: Puteţi să instalaţi o placă de extensie PCI Express x1, x8 sau x16 în soclul PCI Express x16.
Pentru configuraţiile cu placă grafică duală, prima placă (principală) trebuie instalată în slotul PCI Express x16
care NU este retrogradat la un slot x4.
Pentru a scoate, înlocui sau adăuga o placă de extensie:
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare, pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
5.
Scoateţi panoul de acces în computer.
6.
Eliberaţi siguranţa care reţine capacul slotului şi care asigură capacele sloturilor ridicând proeminenţa
de pe siguranţă şi rotind siguranţa până în poziţia de deschidere.
7.
Localizaţi soclul de extensie vacant corect de pe placa de sistem şi slotul de extensie corespondent de
pe spatele şasiului computerului.
8.
Înainte de a instala o placă de extensie, scoateţi capacul slotului de extensie sau placa de extensie
existentă.
NOTĂ: Înainte de a scoate o placă de extensie instalată, deconectaţi toate cablurile ataşate la placa de
extensie.
a.
14
Dacă instalaţi o placă de extensie într-un soclu liber, trebuie să glisaţi în sus şi să scoateţi de pe
şasiu unul din capacele de sloturi de extensie sau să utilizaţi o şurubelniţă plată pentru a detaşa
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
unul din scuturile metalice de pe panoul din spate care acoperă slotul de extensie. Aveţi grijă să
detaşaţi scutul corespunzător pentru placa de extensie pe care o instalaţi.
b.
Dacă scoateţi o placă PCI Express x1, ţineţi placa de ambele capete, apoi balansaţi-o cu atenţie
înainte şi înapoi până când conectorii se eliberează din soclu. Ridicați vertical placa (1), apoi
scoateți-o din interiorul suportului (2) pentru a o îndepărta. Aveţi grijă să nu zgâriaţi placa de alte
componente.
Demontarea sau instalarea unei plăci de extensie
15
c.
9.
Dacă scoateţi o placă PCI Express x16, trageţi braţul de reţinere de pe partea din spate a soclului
de extensie în sens opus plăcii şi balansaţi cu atenţie placa înainte şi înapoi până când conectorii se
eliberează din soclu. Ridicați vertical placa și apoi scoateți-o din interiorul suportului pentru a o
îndepărta. Aveţi grijă să nu zgâriaţi placa de alte componente.
Depozitaţi plăcile scoase în ambalaj antistatic.
10. Dacă nu instalaţi o nouă placă de extensie, instalaţi un capac pentru a închide slotul de extensie rămas
deschis.
ATENŢIE: După ce scoateţi o placă de extensie, trebuie să o înlocuiţi cu o placă nouă sau cu un capac
de slot de extensie pentru asigurarea unei răciri corespunzătoare a componentelor interne în timpul
exploatării.
16
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
11. Pentru a instala o nouă placă de extensie, ţineţi placa deasupra soclului de extensie de pe placa de
sistem, apoi deplasaţi placa spre spatele suportului (1), astfel încât partea inferioară a clemei de pe
placă să gliseze în slotul mic de pe suport. Apăsaţi placa drept în jos în soclul de extensie de pe placa de
sistem (2).
NOTĂ: Când instalaţi o placă de extensie, apăsaţi ferm pe placă astfel încât întregul conector să se
aşeze corespunzător în soclul plăcii de extensie.
12. Rotiţi siguranţa de reţinere a capacului slotului înapoi pe poziţie pentru a fixa placa de extensie.
13. Dacă este necesar, conectaţi cablurile externe la placa instalată. Dacă este necesar, conectaţi cablurile
interne la placa instalată.
14. Montaţi la loc panoul de acces în computer.
15. Reconectaţi cablul de alimentare şi toate dispozitivele externe existente iar apoi porniţi computerul.
Demontarea sau instalarea unei plăci de extensie
17
16. Blocaţi orice dispozitiv de securitate care a fost eliberat când s-a demontat panoul de acces în
computer.
17. Dacă este necesar, reconfiguraţi computerul.
Poziţii ale unităţilor
1
Doc de 9,5 mm pentru unitate de disc subțire
2
Doc de 9 cm (3,5 inch) pentru unitate de disc secundară
3
Doc de 9 cm (3,5 inch) pentru unitate de disc principală
NOTĂ:
Configuraţia unităţilor de pe computer poate fi diferită de cea prezentată mai sus.
Pentru a verifica tipul şi dimensiunea dispozitivelor de stocare instalate în computer, executaţi Computer
Setup (Configurare computer).
18
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc
Când instalaţi unităţi de disc, urmaţi aceste indicaţii:
●
Unitatea de disc Serial ATA (SATA) trebuie conectată la conectorul SATA principal albastru închis de pe
placa de sistem etichetată SATA0.
●
Conectaţi unităţile de disc secundare şi unităţile optice la un conector SATA bleu de pe placa de sistem
(etichetaţi SATA1 şi SATA2).
●
HP vă pune la dispoziție 4 şuruburi 6-32 suplimentare de montare a unității de disc, instalate pe partea
frontală a șasiului lângă docul pentru unitatea de disc (1). Dacă înlocuiţi o unitate, scoateţi şuruburile de
montare de la unitatea veche şi instalaţi-le la cea nouă.
ATENŢIE: Pentru a împiedica pierderea de informaţii sau defectarea computerului sau a unităţii:
Pentru a introduce sau scoate o unitate, opriţi corect sistemul de operare, opriţi computerul, apoi deconectaţi
cablul de alimentare. Nu scoateţi o unitate în timp ce computerul este pornit sau în mod „oprire temporară”.
Înainte de a manevra o unitate, aveţi grijă să vă descărcaţi de electricitatea statică. În timp ce manevraţi o
unitate, evitaţi atingerea conectorului. Pentru mai multe informaţii despre prevenirea deteriorărilor de
natură electrostatică, consultaţi Descărcare electrostatică, la pagina 38.
Manevraţi cu grijă unitatea; nu o scăpaţi jos.
Nu utilizaţi forţă excesivă când introduceţi o unitate.
Evitaţi expunerea unităţii de disc la lichide, temperaturi extreme sau produse cu câmpuri magnetice, precum
monitoare sau difuzoare.
Dacă o unitate trebuie trimisă prin poştă, amplasaţi unitatea într-un ambalaj cu bule de aer sau similar şi
etichetaţi pachetul „Fragil: A se manevra cu atenţie.”
Scoaterea unei unităţi optice subţiri de 9,5 mm
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc
19
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare, pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
5.
Scoateţi panoul de acces al computerului.
6.
Deconectaţi cablul de alimentare (1) şi cablul de date (2) din spatele unităţii optice.
ATENŢIE: Când deconectaţi cablurile, trageţi de fişă sau de conector şi nu de cablu, pentru a evita
deteriorarea cablului.
7.
20
Ridicați în sus siguranța de eliberare verde pe partea de sus a carcasei unităţii (1) şi apoi glisaţi unitatea
afară din doc (2).
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Instalarea unei unităţi optice subţiri de 9,5 mm
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare, pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
5.
Scoateţi panoul de acces în computer.
6.
Dacă instalaţi o unitate optică subțire într-un doc acoperit de o mască de ramă, scoateţi masca frontală
și apoi scoateţi masca de ramă. Consultaţi Scoaterea măștii de ramă a unităţii optice subțiri, la pagina 9
pentru mai multe informaţii.
7.
Urmaţi instrucţiunile pentru scoaterea unităţii optice, dacă a fost instalată una. Consultaţi Scoaterea
unei unităţi optice subţiri de 9,5 mm, la pagina 19.
8.
Aliniaţi pinul mic de pe siguranţa de eliberare cu gaura mică de pe partea laterală a unităţii și apăsaţi
siguranţa ferm, fixând-o pe unitate.
Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc
21
9.
Glisaţi unitatea optică prin partea frontală a șasiului (1) până la capăt în doc, astfel încât siguranța verde
să se blocheze pe cadrul șasiului (2).
10. Conectaţi cablul de alimentare (1) şi cablul de date (2) la spatele unităţii optice.
11. Dacă instalaţi o nouă unitate, conectaţi capătul opus al cablului de date la unul dintre conectorii SATA
bleu (etichetaţi SATA1 sau SATA2) de pe placa de sistem.
12. Puneți la loc masca frontală, dacă a fost scoasă.
13. Puneţi la loc panoul de acces al computerului.
14. Reconectaţi cablul de alimentare şi toate dispozitivele externe existente iar apoi porniţi computerul.
15. Blocaţi orice dispozitiv de securitate care a fost eliberat când s–a demontat panoul de acces.
22
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Scoaterea unei unităţi de disc
NOTĂ: Înainte de a scoate vechea unitate de disc, aveţi grijă să faceţi o copie de rezervă a datelor din
vechea unitate de disc, astfel încât să fie posibilă transferarea lor pe noua unitate de disc.
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare, pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
5.
Scoateţi panoul de acces în computer.
6.
Deconectaţi cablul de alimentare (1) şi cablul de date (2) din spatele unităţii de disc.
Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc
23
7.
24
Trageţi în exterior siguranţa verde de lângă unitate (1) şi glisaţi unitatea afară din doc (2).
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Instalarea unei unităţi de disc
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare, pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
5.
Scoateţi panoul de acces al computerului.
6.
De asemenea, puteţi să instalaţi o unitate de disc de 9 cm sau o unitate de disc de 6,3 cm folosind un
suport adaptor de 9 cm ca în exemplul indicat mai jos.
●
Introduceţi unitatea de 6,3 cm (2,5 inch) în consola adaptorului docului, asigurându-vă că
conectorul de pe unitate este introdus complet în conectorul de pe consola adaptorului.
Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc
25
●
7.
Fixaţi unitatea pe consola adaptorului soclului prin instalarea a ptru şuruburi M3 negre pentru
consola adaptorului prin părţile laterale ale consolei în unitate.
Instalaţi patru şuruburi de montare în părţile laterale ale unităţii de 9 mm (3,5 inchi) sau în adaptorul
pentru disc de 6,3 cm (2,5 inchi), două pe fiecare parte.
NOTĂ: HP vă pune la dispoziție patru şuruburi de montare suplimentare, instalate pe şasiu lângă
docurile pentru unități de disc. Consultaţi Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc, la pagina 19 pentru o
ilustrare a modului de amplasare a şuruburilor suplimentare de montare.
26
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
8.
Glisaţi unitatea în docul pentru unităţi, asigurându-vă că aliniaţi şuruburile de montaj cu sloturile de
ghidare, până când unitatea se fixează pe poziţie.
9.
Conectaţi cablul de alimentare (1) şi cablul de date (2) la partea din spate a unităţii de disc.
10. Dacă instalaţi o nouă unitate, conectaţi capătul opus al cablului de date la conectorul corespunzător al
plăcii de sistem.
NOTĂ: Cablul de date al unităţii de disc principale trebuie conectat la conectorul albastru închis,
etichetat SATA0, pentru a evita orice probleme de funcţionare a unităţii de disc. Dacă adăugaţi a doua
unitate de disc, conectaţi cablul de date la unul dintre conectorii SATA bleu, etichetat SATA1 şi SATA2.
11. Înlocuiți panoul de acces al computerului.
12. Reconectaţi cablul de alimentare şi toate dispozitivele externe existente iar apoi porniţi computerul.
13. Blocaţi orice dispozitiv de securitate care a fost eliberat când s–a demontat panoul de acces.
Scoaterea şi înlocuirea unităţii de disc
27
Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru securitate
Dispozitivele de securitate afişate mai jos şi în paginile următoare pot fi utilizate pentru a asigura securitatea
computerul.
Dispozitiv de blocare cu cablu
Lacăt
28
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
Dispozitiv de blocare de siguranţă V2 pentru PC-uri HP Business
1.
Montați dispozitivul de fixare a cablului de siguranță pe birou folosind şuruburi adecvate suportului
(şuruburile nu se furnizează) (1) şi apoi plasați capacul pe baza dispozitivului de fixare a cablului (2).
2.
Petreceţi cablul de siguranţă în jurul unui obiect fix.
Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru securitate
29
30
3.
Introduceți cablul de siguranță prin dispozitivul de fixare a cablului de siguranță.
4.
Separați cele două brațe în foarfecă ale sistemului de blocare a monitorului şi introduceţi dispozitivul de
blocare în slotul de securitate din partea din spate a monitorului (1), închideţi brațele în foarfecă pentru
a fixa dispozitivul de blocare pe poziţie (2), apoi glisaţi ghidajul cablului pe partea centrală a sistemului
de blocare a monitorului (3).
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
5.
Glisaţi cablul de siguranţă prin ghidajul de siguranţă instalat pe monitor.
6.
Montați dispozitivul de fixare a cablului auxiliar pe birou folosind șuruburi adecvate suportului (nu se
furnizează șurubul) (1) şi apoi introduceți cablurile auxiliare prin baza sistemului de fixare (2).
Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru securitate
31
32
7.
Introduceți cablul de siguranță în elementului de fixare a cablului auxiliar prin găurile respective.
8.
Înşurubaţi dispozitivul de blocare pe șasiu utilizând şurubul prevăzut (1). Introduceţi capătul de
conectare al cablului de siguranţă în dispozitivul de blocare (2) şi împingeţi butonul (3) pentru a activa
dispozitivul de blocare. Pentru a dezactiva dispozitivul de blocare, utilizaţi cheia furnizată.
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
9.
După ce aţi finalizat toţi paşii, toate dispozitivele de la staţia dvs. de lucru vor fi securizate.
Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru securitate
33
Securitatea măştii frontale
Masca frontală poate fi fixată pe poziţie prin introducerea unui şurub prin partea frontală a şasiului în masca
frontală.
1.
Scoateţi/demontaţi orice dispozitiv de protecţie care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi corect computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi închideţi toate dispozitivele
externe.
4.
Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
34
5.
Scoateţi panoul de acces în computer.
6.
Introduceți un şurub 6-32 prin partea frontală a şasiului în gaura pentru şurub situată sub urechea de
eliberare a măştii centrale.
7.
Puneţi la loc panoul de acces al computerului.
8.
Reconectaţi cablul de alimentare şi toate dispozitivele externe existente iar apoi porniţi computerul.
9.
Activaţi orice dispozitiv de protecţie care a fost dezactivat când a fost scos panoul de acces.
Capitolul 2 Upgrade-uri hardware
A
Înlocuirea acumulatorului
Bateria instalată pe computer furnizează energie pentru ceasul în timp real. Când înlocuiţi bateria, utilizaţi o
baterie echivalentă cu cea instalată iniţial pe computer. Computerul are instalată o baterie rotundă plată, cu
litiu, cu tensiune de 3 V.
AVERTISMENT! Computerul are o baterie internă cu dioxid de litiu-mangan. Dacă manevrarea bateriei nu se
face în mod corect, există pericolul de incendiu şi de a se produce arsuri. Pentru a reduce pericolul de
vătămare corporală:
Nu încercaţi să reîncărcaţi bateria.
Nu o expuneţi la temperaturi mai mari de 60° C (140º F).
Nu dezasamblaţi, nu striviţi, nu găuriţi, nu scurtcircuitaţi contactele externe şi nici nu le aruncaţi în foc sau în
apă.
Înlocuiţi bateria numai cu piese de schimb HP proiectate pentru acest produs.
ATENŢIE: Înainte de a înlocui bateria, este important să faceţi o copie de rezervă a setărilor CMOS ale
computerului. Când bateria este scoasă sau înlocuită, setările CMOS se vor şterge.
Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electronice ale computerului sau echipamentele
opţionale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveţi grijă să vă descărcaţi de electricitatea statică atingând
un obiect metalic legat la pământ.
NOTĂ: Durata de viaţă a bateriei cu litiu se poate mări prin conectarea computerului la o priză activă de c.a.
Bateria cu litiu este utilizată numai atunci când computerul NU este conectat la sursa de c.a.
HP încurajează clienţii să recicleze componentele hardware electronice uzate, cartuşele de imprimare HP
originale şi bateriile reîncărcabile. Pentru informaţii suplimentare despre programele de reciclare, accesaţi
http://www.hp.com/recycle.
1.
Demontaţi/eliberaţi orice dispozitiv de securitate care împiedică deschiderea computerului.
2.
Scoateţi din computer toate suporturile amovibile, precum CD-urile sau unităţile flash USB.
3.
Opriţi computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriţi toate dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi de la priză cablul de alimentare şi deconectaţi toate dispozitivele externe.
ATENŢIE: Indiferent de starea alimentării, tensiunea este întotdeauna prezentă la placa de sistem,
atâta timp cât sistemul este conectat la o priză activă de c.a. Trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare, pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale computerului.
5.
Scoateţi panoul de acces în computer.
6.
Găsiţi bateria şi suportul acesteia pe placa de sistem.
NOTĂ: La unele modele de computer, este posibil să fie necesară îndepărtarea unei componente
interne, pentru a avea acces la baterie.
7.
În funcţie de suportul bateriei de pe placa de sistem, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a înlocui
bateria.
Tipul 1
a.
Ridicaţi bateria de pe suport.
35
b.
Glisaţi pe poziţie bateria nouă, cu polul „+” în partea superioară. Suportul bateriei fixează automat
bateria în poziţia corectă.
Tipul 2
a.
Pentru a degaja bateria din suport, strângeţi clema din metal care se află deasupra marginii
bateriei. Când bateria iese, scoateţi-o afară (1).
b.
Pentru a introduce bateria nouă, glisaţi o margine a acesteia pe sub buza suportului, cu faţa cu
polul „+” în sus. Apăsaţi în jos cealaltă margine până când clema prinde marginea bateriei (2).
Tipul 3
a.
36
Trageţi spre înapoi clema (1) care menţine bateria pe poziţie, apoi scoateţi bateria (2).
Anexa A Înlocuirea acumulatorului
b.
Introduceţi bateria nouă şi poziţionaţi la loc clema.
NOTĂ: După ce a fost înlocuită bateria, pentru a termina procedura urmaţi paşii de mai jos.
8.
Montaţi la loc panoul de acces în computer.
9.
Reconectaţi cablul de alimentare şi toate dispozitivele externe existente iar apoi porniţi computerul.
10. Fixaţi din nou data şi ora, parolele şi toate setările speciale de sistem, utilizând programul Computer
Setup (Configurare computer).
11. Blocaţi orice dispozitiv de securitate care a fost eliberat când s-a demontat panoul de acces în
computer.
37
B
Descărcare electrostatică
Descărcarea electricităţii statice de la un deget sau de la altă parte conductoare poate să deterioreze plăcile
de sistem sau alte dispozitive sensibile la electricitate statică. Acest tip de deteriorare poate să reducă durata
de viaţă a dispozitivului.
Prevenirea descărcării electrostatice
Pentru a preveni deteriorarea de natură electrostatică, respectaţi următoarele măsuri de precauţie:
●
Evitaţi atingerea cu mâna transportând şi depozitând produsele în containere antistatice.
●
Păstraţi componentele sensibile electrostatic în containerele lor până când acestea ajung în staţii de
lucru fără electricitate statică.
●
Puneţi componentele pe o suprafaţă cu împământare înainte de a le scoate din containere.
●
Evitaţi atingerea pinilor, conductorilor sau circuitelor.
●
Întotdeauna trebuie să fiţi legat corespunzător la pământ când atingeţi o componentă sau un ansamblu
cu sensibilitate electrostatică.
Metode de împământare
Există câteva metode de împământare. Utilizaţi una sau mai multe dintre metodele următoare în timpul
manipulării sau instalării unor componente sensibile electrostatic:
●
Utilizaţi o brăţară de împământare conectată printr-un cablu de împământare la şasiul unei staţii de
lucru sau al unui computer. Brăţările de împământare sunt benzi flexibile cu o rezistenţă minimă de 1
megohm +/- 10 procente în cordoanele de împământare. Pentru a asigura o împământare
corespunzătoare, purtaţi banda pe piele.
●
La staţiile de lucru verticale, utilizaţi benzi pentru călcâie, benzi pentru vârfurile picioarelor sau pentru
cizme. Purtaţi benzile la ambele picioare când staţionaţi pe podele conductoare sau pe covoare cu
disipaţie.
●
Utilizaţi unelte de lucru conductoare.
●
Utilizaţi un echipament portabil de lucru cu un covor de lucru cu disipaţie electrostatică, pliant.
Dacă nu aveţi nici unul dintre echipamentele menţionate pentru o împământare corespunzătoare, luaţi
legătura cu un distribuitor, revânzător, sau furnizor de servicii autorizat de HP.
NOTĂ: Pentru mai multe informaţii despre electricitatea statică, luaţi legătura cu un distribuitor, revânzător
sau furnizor de servicii autorizat HP.
38
Anexa B Descărcare electrostatică
C
Instrucţiuni de exploatare a computerului,
întreţinerea de rutină şi pregătirea pentru
expediere
Instrucţiuni de exploatare a computerului şi întreţinerea de
rutină
Pentru a configura şi a întreţine corect computerul şi monitorul, urmaţi aceste indicaţii:
●
Feriţi computerul de umezeală excesivă, de lumina directă a soarelui şi de temperaturi excesiv de
ridicate sau de coborâte.
●
Puneţi computerul în funcţiune pe o suprafaţă solidă şi plană. Lăsaţi un loc liber de 10,2 cm (4 inch) pe
toate părţile ventilate ale computerului, inclusiv deasupra monitorului, pentru a permite circulaţia
curentului de aer necesar.
●
Nu limitaţi niciodată curentul de aer în interiorul computerului prin blocarea oricărui orificiu de aerisire
sau a prizei de aer. Nu amplasaţi tastatura, cu picioarele acesteia în jos, direct lângă partea frontală a
unităţii de calcul deoarece prin acesta se limitează curentul de aer.
●
Nu utilizaţi niciodată computerul dacă aţi scos panoul de acces sau capacele de la orice slot al plăcii de
extensie.
●
Nu stivuiţi computerele unul peste altul şi nu le amplasaţi atât de aproape unul de altul încât să fie
posibilă recircularea aerului preîncălzit.
●
În cazul în care computerul va funcţiona în interiorul unei capsule separate, trebuie să asiguraţi
ventilarea prin aspirarea şi evacuarea aerului din capsulă, respectând în acelaşi timp indicaţiile pentru
operare menţionate mai sus.
●
Ţineţi lichidele la distanţă faţă de computer şi de tastatură.
●
Nu acoperiţi niciodată canalele de ventilaţie ale monitorului cu nici un tip de material.
●
Instalaţi sau activaţi funcţiile de gestionare a energiei ale sistemului de operare sau ale altui software,
inclusiv stările de oprire temporară.
●
Închideţi computerul înainte de a efectua oricare dintre activităţile descrise în continuare:
◦
Ştergeţi exteriorul computerului cu o cârpă moale, umedă, după cum este necesar. Utilizarea
produselor de curăţat poate să decoloreze sau să deterioreze stratul de finisare.
◦
Curăţaţi periodic orificiile de ventilaţie din toate părţile cu aerisire ale computerului. Scamele,
praful şi alte materiale străine pot să blocheze orificiile de ventilaţie şi să limiteze curentul de aer.
Instrucţiuni de exploatare a computerului şi întreţinerea de rutină
39
Măsuri de protecţie privind unităţile optice
Aveţi grijă să respectaţi următoarele indicaţii în timpul acţionării sau curăţării unităţii optice.
Funcţionare
●
Nu deplasaţi unitatea în timpul funcţionării. Aceasta poate avea drept rezultat defectarea în timpul
citirii.
●
Evitaţi să supuneţi unitatea la modificări bruşte de temperatură, deoarece poate să se formeze condens
în interiorul unităţii. Dacă temperatura se modifică brusc în timp ce unitatea este pornită, aşteptaţi cel
puţin o oră înainte de a opri alimentarea. Dacă unitatea funcţionează imediat, citirea poate să fie
defectuoasă.
●
Evitaţi amplasarea unităţii în locuri supuse la umiditate ridicată, la temperaturi extreme, la vibraţii
mecanice sau expuse la lumina directă a soarelui.
Curăţare
●
Curăţaţi panoul şi dispozitivele de comandă cu o cârpă moale şi uscată sau cu o cârpă moale umezită
uşor cu o soluţie diluată de detergent. Nu pulverizaţi niciodată fluide de curăţare direct pe unitate.
●
Evitaţi utilizarea oricărui tip de solvent, cum ar fi alcool sau benzen, care pot să deterioreze stratul de
finisare.
Protecţie
Dacă pe unitate cade un obiect sau lichid, scoateţi imediat computerul din priză şi solicitaţi verificarea sa de
către un furnizor de servicii autorizat de HP.
Pregătire pentru expediere
Urmaţi aceste sugestii când pregătiţi transportarea computerului:
1.
Efectuați copii de siguranță ale fișierelor unității de disc pe un dispozitiv de stocare extern. Asiguraţi-vă
că suporturile pentru copiere nu sunt supuse la impulsuri electrice sau magnetice cât timp sunt
depozitate sau în timpul transportului.
NOTĂ: Unitatea de disc se blochează automat când se întrerupe alimentarea sistemului.
2.
Scoateţi şi depozitaţi toate suporturile amovibile.
3.
Închideţi computerul şi dispozitivele externe.
4.
Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi de la computer.
5.
Deconectaţi componentele de sistem şi dispozitivele externe de la sursele de alimentare, apoi de la
computer.
NOTĂ: Înainte de a transporta computerul aveţi grijă ca toate plăcile să fie poziţionate corespunzător
şi să fie fixate în sloturile plăcii.
6.
40
Ambalaţi componentele sistemului şi dispozitivele externe în cutiile de ambalaj originale, cu suficient
material de împachetare pentru a le proteja.
Anexa C Instrucţiuni de exploatare a computerului, întreţinerea de rutină şi pregătirea pentru expediere
D
Accesibilitate
Compania HP proiectează, fabrică şi comercializează produse şi servicii care pot fi utilizate de către oricine,
inclusiv de persoane cu handicap, fie ca atare fie prin adăugarea unor dispozitive asistive corespunzătoare.
Tehnologii asistive acceptate
Produsele HP acceptă o mare varietate de tehnologii asistive pentru sistemul de operare iar acestea pot fi
configurate pentru a funcţiona cu tehnologii asistive suplimentare. Utilizaţi caracteristica Search (Căutare)
pentru a găsi mai multe informaţii despre caracteristici asistive.
NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre un produs anume din gama tehnologiei asistive, contactaţi
serviciul asistenţă pentru clienţi pentru produsul respectiv.
Contactare asistență pentru clienți
Optimizăm în mod constant accesibilitatea la produsele şi serviciile noastre, iar orice feedback din partea
utilizatorilor noștri este bine venit. Dacă aveţi o problemă cu un produs sau doriţi să ne informați cu privire la
caracteristici de accesibilitate care v-au ajutat, vă rugăm să ne contactaţi la (888) 259-5707, de luni până
vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT. Dacă sunteţi surd sau lipsit parţial de auz şi utilizaţi VRS/TRS/
WebCapTel, contactaţi-ne dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică sau aveţi întrebări cu privire la accesibilitate
apelând la numărul (877) 656-7058, de luni până vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT America de Nord.
NOTĂ: Asistenţa este numai în limba engleză.
Tehnologii asistive acceptate
41
Index
A
accesibilitate 41
amplasare ID produs 4
amplasare număr de serie
Î
înlocuirea acumulatorului 35
4
B
blocare
dispozitiv de blocare de siguranţă
pentru PC-uri HP business 29
C
componente de pe panoul frontal 2
componente de pe panoul spate 3
conexiunile cablurilor
unității 19
conexiuni pe placa de sistem 10
D
demontare
mască frontală 8
placă de extensie 14
descărcare electrostatică, prevenire
defect 38
dispozitive de blocare
dispozitiv de blocare cu cablu 28
lacăt 28
mască frontală 34
I
instalare
memorie 11
panoul de acces al
computerului 7
placă de extensie 14
unitate de disc 25
unitate optică 21
instalarea
acumulatorului 35
cablurilor unităţii 19
instalarea unităților 19
instrucţiuni de exploatare a
computerului 39
instrucţiuni de instalare 5
instrucţiuni pentru ventilaţie
42
Index
39
M
mască frontală
îndepărtare 8
înlocuire 9
scoatere ramă 9
securitate 34
memorie
instalare 11
ocupare socluri 11
specificaţii 11
Module DIMM. Vezi memorie
P
panou de acces
repunere 7
scoatere 6
placă de extensie
instalare 14
îndepărtare 14
pregătire pentru expediere
40
S
scoatere
mască de ramă 9
panoul de acces al
computerului 6
unitate de disc 23
unitate disc 23
unitate optică 19
scoaterea
acumulatorului 35
securitate
dispozitiv de blocare cu cablu 28
dispozitiv de blocare de siguranţă
pentru PC-uri HP business 29
lacăt 28
mască frontală 34
specificaţii
memorie 11
U
unitate de disc
instalare 25
unitate optică
curăţare 40
instalare 21
măsuri de protecţie 40
scoatere 19
unităţi
amplasări 18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising