HP | EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC
Naslaggids voor de hardware
HP EliteDesk 800 G2 SFF Business PC
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Microsoft en Windows zijn in de Verenigde
Staten gedeponeerde handelsmerken van de
bedrijvengroep van Microsoft.
De bijgevoegde informatie kan zonder
aankondiging worden veranderd. De enige
garanties die gelden voor HP-producten en diensten zijn de garanties die worden
beschreven in de garantievoorwaarden
behorende bij deze producten en diensten. Aan
de informatie in deze publicatie kunnen geen
aanvullende rechten worden ontleend. HP is
niet aansprakelijk voor technische fouten,
drukfouten of weglatingen in deze publicatie.
Eerste editie: juni 2015
Artikelnummer van document: 823453-331
Kennisgeving voor product
Softwarevoorwaarden
In deze handleiding worden de voorzieningen
beschreven die op de meeste modellen
beschikbaar zijn. Sommige functies zijn
mogelijk niet beschikbaar op uw computer.
Door een softwareproduct dat reeds op deze
computer is geïnstalleerd te installeren,
kopiëren, downloaden of anderszins te
gebruiken, stemt u er mee in gebonden te zijn
door de voorwaarden in de HP End User
License Agreement (EULA). Indien u niet
akkoord gaat met deze licentievoorwaarden,
kunt u uitsluitend aanspraak maken op de
mogelijkheid het gehele, ongebruikte product
(hardware en software) binnen 14 dagen te
retourneren, voor een restitutie op basis van
het op de plaats van aankoop geldige
restitutiebeleid.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
van Windows 8. Het kan zijn dat deze computer
een hardware-upgrade en/of apart
aangeschafte hardware, stuurprogramma's
en/of software nodig heeft om volledig te
profiteren van Windows 8-functionaliteit. Zie
http://www.microsoft.com voor meer
informatie.
Het kan zijn dat deze computer een hardwareupgrade, apart aangeschafte hardware en/of
een dvd-station nodig heeft om de Windows 7software te installeren en de functionaliteit
van Windows 7 volledig te benutten. Zie
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 voor meer
informatie.
Voor verdere informatie of voor het aanvragen
van een volledige terugbetaling van de
computer neemt u contact op met uw lokale
verkooppunt (de verkoper).
Over deze handleiding
Deze handleiding bevat algemene informatie voor het upgraden van de HP EliteDesk Business-pc
WAARSCHUWING!
levensgevaar.
Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of
VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de
apparatuur of verlies van gegevens.
OPMERKING: De tekst na dit kopje biedt belangrijke aanvullende informatie.
iii
iv
Over deze handleiding
Inhoudsopgave
1 Voorzieningen van het product ....................................................................................................................... 1
Voorzieningen van de standaardconfiguratie ....................................................................................................... 1
Onderdelen aan de voorkant ................................................................................................................................. 2
Onderdelen op het achterpaneel ........................................................................................................................... 3
Plaats van het serienummer ................................................................................................................................. 4
2 Hardware-upgrades ....................................................................................................................................... 5
Voorzieningen voor onderhoud ............................................................................................................................. 5
Waarschuwingen ................................................................................................................................................... 5
Het toegangspaneel van de computer verwijderen .............................................................................................. 6
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen .......................................................................................... 7
Het voorpaneel verwijderen .................................................................................................................................. 8
Het afdekplaatje van een dunne optischeschijfeenheid verwijderen .................................................................. 9
Het voorpaneel opnieuw bevestigen .................................................................................................................. 10
Van bureau- naar tower-configuratie overgaan ................................................................................................ 11
Systeemkaart, aansluitingen .............................................................................................................................. 11
Extra geheugen installeren ................................................................................................................................. 13
DIMM’s ............................................................................................................................................... 13
DDR4-SDRAM DIMM's ........................................................................................................................ 13
DIMM-voetjes vullen ......................................................................................................................... 14
DIMM's installeren ............................................................................................................................. 14
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen ............................................................................................... 17
Schijfposities ........................................................................................................................................................ 21
Schijfeenheden installeren en verwijderen ........................................................................................................ 22
Een dunne optischeschijfeenheid van 9,5 mm verwijderen ............................................................. 23
Een dunne optischeschijfeenheid van 9,5 mm installeren .............................................................. 24
Een primaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen en vervangen ................................................... 26
Een secundaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen ...................................................................... 29
Een secundaire vaste schijf van 3,5 inch installeren ........................................................................ 31
Interne vaste schijf van 2,5 inch verwijderen ................................................................................... 34
Interne vaste schijf van 2,5 inch installeren ..................................................................................... 36
Een veiligheidsslot installeren ............................................................................................................................ 39
v
Kabelslot ........................................................................................................................................... 39
Hangslot ............................................................................................................................................ 40
Beveiligingsslot V2 voor HP Business PC .......................................................................................... 40
Beveiliging van voorpaneel ............................................................................................................... 44
Bijlage A Batterij vervangen ............................................................................................................................ 46
Bijlage B Elektrostatische ontlading ................................................................................................................ 49
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen ......................................................................................... 49
Aardingsmethoden .............................................................................................................................................. 49
Bijlage C Richtlijnen voor gebruik, regelmatig onderhoud en voorbereiding voor transport ................................. 50
Richtlijnen voor gebruik en regelmatig onderhoud ............................................................................................ 50
Voorbereidingen voor optischeschijfeenheid ..................................................................................................... 51
Gebruik .............................................................................................................................................. 51
Schoonhouden .................................................................................................................................. 51
Veiligheid ........................................................................................................................................... 51
Transport voorbereiden ...................................................................................................................................... 51
Bijlage D Toegankelijkheid ............................................................................................................................. 52
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund ........................................................................................... 53
Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 54
Index ............................................................................................................................................................. 55
vi
1
Voorzieningen van het product
Voorzieningen van de standaardconfiguratie
De voorzieningen kunnen per model verschillen. Voor het aanvragen van ondersteuning en voor meer
informatie over de hardware en software die op uw computermodel is geïnstalleerd, voert u het
hulpprogramma HP Support Assistant uit.
OPMERKING: Dit model computer kan rechtopstaand en liggend worden gebruikt.
Voorzieningen van de standaardconfiguratie
1
Onderdelen aan de voorkant
De configuratie van de schijfeenheden kan per model verschillen. Op sommige modellen wordt de
schijfruimte voor de dunne optischeschijfeenheid afgedekt door een afdekplaatje.
1
Slank optisch station (optioneel)
6
Hoofdtelefoonconnector
2
USB 2.0-oplaadpoort (met stroomvoorziening, zwart)
7
Aan/uit-knop met twee standen
3
USB 2.0-poort (zwart)
8
Lampje van de vaste schijf
4
USB 3.0-poorten (blauw)
9
SD Card-lezer (optioneel)
5
Microfoon-/hoofdtelefoonconnector
OPMERKING: Wanneer een apparaat wordt aangesloten op de microfoon-/hoofdteleoonconnector, wordt een
dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u de connector wilt gebruiken voor een microfooningangsapparaat
of voor een hoofdtelefoon. U kunt de configuratie van de connector op elk moment wijzigen door te dubbelklikken op het
pictogram Audio Manager in de taakbalk van Windows.
OPMERKING: De USB 2.0-oplaadpoort levert ook stroom voor het opladen van een apparaat zoals een smartphone. De
oplaadstroom is beschikbaar wanneer het netsnoer is aangesloten op het systeem, zelfs wanneer het systeem
uitgeschakeld is.
OPMERKING: Als de stroom is ingeschakeld, brandt het aan/uit-lampje normaal gesproken wit. Als het rood knippert, is
er een probleem met de computer en geeft het lampje een diagnostische code weer. Raadpleeg de onderhoudshandleiding
voor uitleg over de codes.
2
Hoofdstuk 1 Voorzieningen van het product
Onderdelen op het achterpaneel
1
PS/2-muisconnector (groen)
7
PS/2-toetsenbordconnector (paars)
2
Seriële poort
8
Connectoren voor DisplayPort Monitor
3
RJ-45-netwerkconnector
9
Monitorconnector VGA
4
USB 3.0-poorten met de functie Wake from S4/
S5 (zwart)
10
USB 3.0-poorten (blauw)
5
Audio-ingang (blauw)
11
Uitgang voor audioapparaten met
netvoeding (groen)
6
Netsnoerconnector
OPMERKING:
Een optionele tweede seriële poort en een optionele parallelle poort zijn verkrijgbaar bij HP.
Als u een USB-toetsenbord gebruikt, adviseert HP om het toetsenbord aan te sluiten op een van de USB 3.0-poorten met de
functie Wake from S4/S5. De functie Wake from S4/S5 wordt ook ondersteund op de PS/2-connectors als het in BIOS F10
Setup is ingeschakeld.
Wanneer een apparaat is aangesloten op de blauwe audio-ingang, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt
gevraagd of u de aansluiting wilt gebruiken voor een ingangsapparaat of voor een microfoon. U kunt de configuratie van de
connector op elk moment wijzigen door te dubbelklikken op het pictogram Audio Manager in de taakbalk van Windows.
Als een videokaart is geïnstalleerd in een van de sleuven op de systeemkaart, kunnen de videoconnectoren op de videokaart
en de geïntegreerde videokaarten op de systeemkaart tegelijkertijd worden gebruikt. Bij een dergelijke configuratie geeft
alleen het scherm dat is verbonden met de aparte grafische kaart POST-berichten weer.
U kunt de grafische kaart op de systeemkaart uitschakelen door instellingen in Computer Setup te veranderen.
Onderdelen op het achterpaneel
3
Plaats van het serienummer
Elke computer heeft een uniek serienummer en een productidentificatienummer. Deze nummers vindt u op
de buitenkant van de computer. Houd deze nummers bij de hand wanneer u contact opneemt met de
klantenondersteuning.
4
Hoofdstuk 1 Voorzieningen van het product
2
Hardware-upgrades
Voorzieningen voor onderhoud
De computer beschikt over speciale functies die het uitvoeren van upgrades en onderhoud aan de computer
vergemakkelijken. Voor veel installatieprocedures die in dit hoofdstuk worden beschreven, hebt u een Torx
T15 of platte schroevendraaier nodig.
Waarschuwingen
Lees zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding voordat u een upgrade uitvoert.
WAARSCHUWING! U beperkt als volgt het risico van persoonlijk letsel door elektrische schokken, warme
oppervlakken of brand:
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat
u ze aanraakt.
Sluit geen telecommunicatie- of telefoonconnectoren aan op de aansluitpunten van de netwerkadapter (NIC).
Schakel de geaarde stekker van het netsnoer niet uit. De geaarde stekker is een belangrijke
veiligheidsvoorziening.
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd goed bereikbaar is.
Lees de Handleiding voor veiligheid & comfort om het risico van ernstig letsel te verminderen. In de
handleiding vindt u een beschrijving van de juiste instelling van het werkstation, de correcte houding en
goede en gezonde gewoonten bij het werken met de computer. Ook bevat de handleiding belangrijke
informatie over het veilig werken met elektrische en mechanische onderdelen. U vindt deze handleiding op
het web op http://www.hp.com/ergo.
WAARSCHUWING!
Bevat elektrische en bewegende onderdelen.
Schakel de stroomtoevoer tot het apparaat uit voordat u de behuizing verwijdert.
Plaats de behuizing terug voordat u de stroomtoevoer weer aansluit.
VOORZICHTIG: Een ontlading van statische elektriciteit kan elektrische onderdelen of uitbreidingskaarten
in de computer beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent. Raak een geaard metalen
voorwerp aan voordat u deze handelingen uitvoert. Zie Elektrostatische ontlading op pagina 49 voor meer
informatie.
Wanneer de computer is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd van stroom voorzien.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de computer opent om schade aan interne onderdelen te
voorkomen.
Voorzieningen voor onderhoud
5
Het toegangspaneel van de computer verwijderen
Als u toegang wilt krijgen tot de interne onderdelen, verwijdert u het toegangspaneel:
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
6
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard en legt u
de computer neer.
6.
Trek de hendel van het toegangspaneel omhoog (1) en til het toegangspaneel vervolgens van de
computer (2) af.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen
Schuif de lipjes aan de voorkant van het toegangspaneel onder de rand aan de voorkant van de behuizing (1)
en druk de achterkant van het toegangspaneel tegen de behuizing aan totdat deze vastklikt (2).
Het toegangspaneel van de computer terugplaatsen
7
Het voorpaneel verwijderen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
8
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard en legt u
de computer neer.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Til de drie lipjes aan de zijkant van het paneel op (1) en draai het paneel vervolgens weg van de
behuizing (2).
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Het afdekplaatje van een dunne optischeschijfeenheid
verwijderen
Op sommige modellen wordt de positie voor de dunne optische schijf afgedekt door een afdekplaatje.
Verwijder het afdekplaatje vóór het plaatsen van een optische-schijfeenheid. Ga als volgt te werk om een
afdekplaatje te verwijderen:
1.
Verwijder het toegangspaneel en het voorpaneel van de computer.
2.
Om het afdekplaatje voor de dunne optischeschijfeenheid te verwijderen, duwt u de drie lipjes die het
afdekplaatje op zijn plek houden naar binnen (1) en draait u het afdekplaatje vervolgens van het
voorpaneel (2).
Het afdekplaatje van een dunne optischeschijfeenheid verwijderen
9
Het voorpaneel opnieuw bevestigen
Steek de vier haken aan de onderkant van het paneel in de rechthoekige gaten op de behuizing (1) en draai de
bovenkant van het paneel op de behuizing (2) totdat deze vastklikt.
10
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Van bureau- naar tower-configuratie overgaan
De Small Form Factor computer kan worden gebruikt in staande positie met een optionele torenstandaard
die kan worden aangeschaft bij HP.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals cd's of USB-flashdrives, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Leg de computer met de rechterkant omlaag en plaats de computer in de optionele standaard.
OPMERKING: HP beveelt het gebruik van een torenstandaard aan om de computer te stabiliseren
wanneer deze in een torenconfiguratie wordt gebruikt.
6.
Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
OPMERKING: Zorg dat aan alle zijden van de computer een ruimte van ten minste 10,2 cm vrij blijft.
7.
Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Systeemkaart, aansluitingen
In de volgende illustratie en tabel wordt een overzicht gegeven van de schijfeenheidconnectoren van de
systeemkaart.
Van bureau- naar tower-configuratie overgaan
11
12
Nr.
Connector voor systeemkaart
Label op systeemkaart
Kleur
Onderdeel
1
PCI Express x16 teruggebracht
naar een x4
X4PCIEXP
wit
Uitbreidingskaart
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
zwart
Uitbreidingskaart
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
zwart
Uitbreidingskaart
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
zwart
Uitbreidingskaart
5
Batterij
BAT
zwart
Batterij
6
Seriële poort
COMB
zwart
Optionele tweede seriële poort
7
DIMM4 (kanaal A)
DIMM4
wit
Geheugenmodule
8
DIMM3 (kanaal A)
DIMM3
zwart
Geheugenmodule
9
DIMM2 (kanaal B)
DIMM2
wit
Geheugenmodule
10
DIMM1 (kanaal B)
DIMM1
zwart
Geheugenmodule
11
SATA 3.0
SATA2
lichtblauw
Elk SATA-apparaat behalve de primaire
vaste schijf
12
SATA 3.0
SATA1
lichtblauw
Elk SATA-apparaat behalve de primaire
vaste schijf
13
SATA 3.0
SATA0
donkerblauw
Primaire vaste schijf
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Extra geheugen installeren
De computer wordt geleverd met double data rate 4 synchronous dynamic random access memory (DDR4SDRAM) dual inline-geheugenmodules (DIMM's).
DIMM’s
De systeemkaart bevat geheugenmodulevoetjes voor maximaal vier industriestandaard DIMM's. In deze
voetjes bevindt zich ten minste één vooraf geïnstalleerde DIMM. Voor een optimale geheugencapaciteit kunt
u maximaal 64 GB geheugen op de systeemkaart installeren en configureren voor de snelle
tweekanaalmodus.
DDR4-SDRAM DIMM's
Voor een juiste werking van het systeem moeten de DIMM's als volgt zijn:
●
288-pins modules die voldoen aan industrienormen
●
ongebufferd, compatibel met niet-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz
●
1,2-volt DDR4-SDRAM DIMM's
De DIMM's moeten tevens:
●
ondersteuning bieden voor CAS-latentie 15 DDR4 2133 MHz (15-15-15 timing)
●
zijn voorzien van de voorgeschreven JEDEC SPD-informatie.
Daarnaast ondersteunt de computer:
●
512-Mbit, 1-Gbit en 2-Gbit niet-ECC-geheugentechnologieën;
●
enkelzijdige en dubbelzijdige DIMM's;
●
DIMM's samengesteld met x8 en x16 DDR-apparaten; DIMM's samengesteld met x4 SDRAM worden niet
ondersteund.
OPMERKING: Het systeem functioneert niet goed wanneer er niet-ondersteunde DIMM's zijn geïnstalleerd.
Extra geheugen installeren
13
DIMM-voetjes vullen
De systeemkaart bevat vier DIMM-voetjes: twee voetjes per kanaal. De voetjes worden aangeduid met
DIMM1, DIMM2, DIMM3 en DIMM4. De voetjes DIMM1 en DIMM2 werken in geheugenkanaal B. De voetjes
DIMM3 en DIMM4 werken in geheugenkanaal A.
Het systeem werkt automatisch in de eenkanaalmodus, tweekanaalmodus of de flexmodus, afhankelijk van
de wijze waarop de DIMM's zijn geïnstalleerd.
OPMERKING: Geheugenconfiguraties met een enkel kanaal en ongebalanceerde dubbele kanalen leiden tot
slechtere videoprestaties.
●
Het systeem werkt in de eenkanaalmodus als de DIMM-voetjes in slechts één kanaal zijn gevuld.
●
Het systeem werkt in de snellere tweekanaalmodus als de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in
kanaal A gelijk is aan de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in kanaal B. De gebruikte technologie
en de breedte van de DIMM's hoeft niet voor beide kanalen hetzelfde te zijn. Wanneer kanaal A
bijvoorbeeld twee 1-GB DIMM's bevat en er in kanaal B één 2-GB DIMM is geplaatst, zal het systeem in
tweekanaalmodus werken.
●
Het systeem werkt in flexmodus als de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in kanaal A niet gelijk is
aan de totale geheugencapaciteit van de DIMM's in kanaal B. In de flexmodus bepaalt het kanaal met de
kleinste hoeveelheid geheugen hoeveel geheugen wordt toegewezen aan de tweekanaalmodus. De rest
wordt toegewezen aan de enkelkanaalmodus. Voor een optimale snelheid moeten de kanalen zodanig
worden uitgebalanceerd dat de grootste hoeveelheid geheugen evenredig wordt verdeeld over de twee
kanalen. Als één kanaal meer geheugen bevat dan het andere kanaal, moet de grootste hoeveelheid
worden toegewezen aan kanaal A. Als u bijvoorbeeld een 2-GB DIMM en drie 1-GB DIMM's in de voetjes
plaatst, moet in kanaal A de 2-GB DIMM en een 1-GB DIMM worden geplaatst en in kanaal B de twee
andere 1-GB DIMM's. In deze configuratie wordt 4 GB gebruikt in tweekanaalmodus en 1 GB in
enkelkanaalmodus.
●
De maximale bewerkingssnelheid wordt in elke modus bepaald door de traagste DIMM in het systeem.
DIMM's installeren
VOORZICHTIG: Koppel het netsnoer los en wacht ongeveer 30 seconden om de spanning uit het systeem te
laten wegvloeien, voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Er staat altijd spanning op de
geheugenmodules zolang de computer is aangesloten op een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is
in- of uitgeschakeld. Het toevoegen of verwijderen van geheugenmodules terwijl er spanning op het systeem
staat, kan leiden tot onherstelbare beschadiging van de geheugenmodules of de systeemkaart.
De voetjes voor geheugenmodules hebben vergulde contactpunten. Als u het geheugen uitbreidt, is het
belangrijk dat u geheugenmodules met vergulde contactpunten gebruikt om corrosie en/of oxidatie ten
gevolge van contact tussen onverenigbare metalen te voorkomen.
Een ontlading van statische elektriciteit kan elektronische onderdelen of uitbreidingskaarten in de computer
beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent. Raak een geaard metalen voorwerp aan voordat u
deze handelingen uitvoert. Raadpleeg Elektrostatische ontlading op pagina 49 voor meer informatie.
Voorkom dat u contactpunten aanraakt als u een geheugenmodule beet pakt. Door de contactpunten aan te
raken kunt u de module beschadigen.
14
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Koppel het netsnoer los en wacht ongeveer 30 seconden om de spanning uit het
systeem te laten wegvloeien, voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Er staat altijd
spanning op de geheugenmodules zolang de computer is aangesloten op een actief stopcontact,
ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Het toevoegen of verwijderen van geheugenmodules
terwijl er spanning op het systeem staat, kan leiden tot onherstelbare beschadiging van de
geheugenmodules of de systeemkaart.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
WAARSCHUWING! Laat de interne systeemonderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt, omdat u
anders het risico van brandwonden loopt.
7.
Open beide vergrendelingen van het geheugenvoetje (1) en plaats de geheugenmodule in het voetje (2).
OPMERKING: Een geheugenmodule kan slechts in één stand worden geïnstalleerd. Zorg dat de
uitsparing op de module aansluit op het lipje van het geheugenvoetje.
Bevolk de zwarte DIMM-voetjes voor de witte DIMM-voetjes.
Voorzie de voetjes op een dusdanige manier van geheugen dat de geheugencapaciteit zo evenredig
mogelijk is verdeeld tussen kanaal A en kanaal B. Raadpleeg voor meer informatie DIMM-voetjes vullen
op pagina 14.
8.
Duw de module in het voetje en zorg dat de module goed op zijn plaats zit. Zorg ervoor dat de
vergrendelingen gesloten zijn (3).
9.
Herhaal stappen 7 en 8 als u eventuele aanvullende modules wilt installeren.
10. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
11. Monteer de eventuele standaard.
Extra geheugen installeren
15
12. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
13. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Normaal gesproken wordt het extra geheugen automatisch herkend wanneer u de computer weer aanzet.
16
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen
De computer bevat twee PCI Express x1-uitbreidingssleuven, een PCI Express x16-uitbreidingssleuf en een
PCI Express x16-uitbreidingssleuf die is teruggebracht naar een x4-sleuf.
OPMERKING: De PCI Express-uitbreidingssleuven ondersteunen alleen uitbreidingskaarten met een laag
profiel.
In de PCI Express x16-sleuf kunt u een PCI Express x1-, x4-, x8- of x16-uitbreidingskaart installeren.
Voor configuraties met dubbele grafische kaarten moet de eerste (primaire) kaart geïnstalleerd worden in de
PCI Express x16-uitbreidingssleuf die NIET is teruggebracht naar x4.
Ga als volgt te werk om een uitbreidingskaart te verwijderen, vervangen of te plaatsen:
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Bepaal welk leeg uitbreidingsvoetje op de systeemkaart het voetje is dat u wilt gebruiken en welk
uitbreidingsslot op de achterkant van het computerchassis hierbij hoort.
8.
Ontgrendel de borgbeugel waarmee de afdekplaatjes van de PCI-sleuven zijn beveiligd door het lipje op
de beugel op te tillen en de beugel open te draaien.
9.
Voordat u een uitbreidingskaart installeert, verwijdert u het afdekplaatje van het uitbreidingsslot of de
geïnstalleerde uitbreidingskaart.
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen
17
OPMERKING: Voordat u een geïnstalleerde uitbreidingskaart verwijdert, ontkoppelt u alle kabels van
de kaart.
18
a.
Als u een uitbreidingskaart in een leeg slot plaatst, verwijdert u op de achterkant van het chassis
het bijbehorende afdekplaatje van het uitbreidingsslot. Trek het afdekplaatje recht omhoog en
vervolgens van de binnenkant van het chassis af.
b.
Als u een PCI Express x1-kaart verwijdert, houdt u de kaart aan beide uiteinden vast en beweegt u
de kaart voorzichtig heen en weer tot deze loskomt uit het voetje. Trek de uitbreidingskaart recht
omhoog uit het voetje (1) en beweeg de kaart vervolgens van de binnenkant van het chassis af om
de kaart los te maken van het chassis (2). Zorg dat u met de kaart geen andere onderdelen
beschadigt.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
c.
Als u een PCI Express x16-kaart verwijdert, beweegt u de borgbeugel aan de achterkant van het
uitbreidingsslot van de kaart af en beweegt u vervolgens de kaart voorzichtig heen en weer totdat
de kaart loskomt uit het slot. Trek de uitbreidingskaart recht omhoog uit het voetje en beweeg de
kaart vervolgens van de binnenkant van het chassis af om de kaart los te maken van het chassis.
Zorg dat u met de kaart geen andere onderdelen beschadigt.
10. Berg de verwijderde kaart op in een antistatische verpakking.
11. Als u geen nieuwe uitbreidingskaart installeert, plaatst u het afdekplaatje om het open slot af te
dekken.
VOORZICHTIG: Nadat u een uitbreidingskaart heeft verwijderd, moet deze worden vervangen door
een nieuwe uitbreidingskaart of door een afdekplaatje, omdat anders de koeling van de interne
onderdelen niet goed functioneert.
Een uitbreidingskaart installeren of verwijderen
19
12. Als u een nieuwe uitbreidingskaart installeert, houdt u de kaart vlak boven het uitbreidingsvoetje op de
systeemkaart. Vervolgens beweegt u de uitbreidingskaart in de richting van de achterkant van het
chassis (1), zodat de onderkant van de uitbreidingskaart zich recht voor het open slot bevindt aan de
achterkant van het chassis. Druk nu de uitbreidingskaart recht naar beneden in het voetje op de
systeemkaart (2).
OPMERKING: Bij het installeren van een uitbreidingskaart dient u deze stevig aan te drukken, zodat de
connector over de gehele lengte goed in de uitbreidingssleuf vastzit.
13. Draai de borgbeugel terug in de normale stand om de uitbreidingskaart vast te zetten.
14. Sluit indien nodig externe kabels aan op de geïnstalleerde kaart. Sluit interne kabels aan op de
systeemkaart, indien van toepassing.
15. Plaats het toegangspaneel terug.
16. Monteer de eventuele standaard.
20
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
17. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
18. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
19. Configureer de computer opnieuw als dat nodig is.
Schijfposities
1
ruimte voor dunne optischeschijfeenheid van 9,5 mm
2
ruimte voor primaire vaste schijf van 3,5 inch
3
ruimte voor secundaire vaste schijf van 3,5 inch
4
ruimte voor vaste schijf van 2,5 inch
OPMERKING: De schijfeenheidconfiguratie van uw computer verschilt mogelijk van de
weergegeven schijfeenheidconfiguratie.
Start Computer Setup (Computerinstellingen) om het type en de grootte van de geïnstalleerde
schijfeenheden te controleren.
Schijfposities
21
Schijfeenheden installeren en verwijderen
Houd rekening met de volgende richtlijnen als u schijfeenheden installeert:
●
De primaire Seriële ATA (SATA) harde schijf moet worden aangesloten op de donkerblauwe primaire
SATA-connector op het systeembord met de aanduiding SATA0.
●
Sluit secundaire vaste schijven en optische schijven aan op een lichtblauwe SATA-connector op de
systeemkaart (aangeduid met SATA1 en SATA2).
●
HP heeft vier extra 6-32 montageschroeven geplaatst aan de bovenkant van de vasteschijfhouder (1)
voor het installeren van een vaste schijf in de 3,5-inch ruimte voor secundaire vaste schijf. Als u een
vaste schijf vervangt, gebruik dan de montageschroeven van de oude schijfeenheid om de nieuwe
schijfeenheid vast te zetten.
OPMERKING: U kunt een van de extra montageschroeven ook gebruiken om het voorpaneel opnieuw
te bevestigen (Zie Beveiliging van voorpaneel op pagina 44 voor meer informatie).
VOORZICHTIG: Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gegevensverlies en schade aan de
computer of de schijfeenheid te voorkomen:
Wanneer u een schijfeenheid wilt plaatsen of verwijderen, sluit u het besturingssysteem op de juiste manier
af, schakelt u de computer uit en haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Verwijder nooit een
schijfeenheid terwijl de computer aan staat of de standbystand is geactiveerd.
Zorg ervoor dat u niet statisch bent geladen voordat u een schijfeenheid aanraakt. Raak de connector van de
schijfeenheid niet aan. Raadpleeg Elektrostatische ontlading op pagina 49 voor meer informatie over het
voorkomen van schade als gevolg van elektrostatische ontlading.
Ga voorzichtig te werk als u een schijfeenheid hanteert; LAAT DEZE NIET VALLEN.
Gebruik niet te veel kracht wanneer u een schijfeenheid plaatst.
Stel schijfeenheden niet bloot aan vloeistoffen, extreme temperaturen of magnetische velden van
apparatuur zoals monitoren of luidsprekers.
Als u een schijfeenheid wilt verzenden, plaatst u deze in een stevige envelop met luchtkussentjes of een
andere geschikte beschermende verpakking en voorziet u deze van het opschrift 'Voorzichtig: breekbaar'.
22
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Een dunne optischeschijfeenheid van 9,5 mm verwijderen
VOORZICHTIG: Haal alle verwisselbare opslagmedia uit een schijfeenheid voordat u deze uit de computer
verwijdert.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Maak de voedingskabel (1) en de datakabel (2) op de achterkant van de optischeschijfeenheid los, druk
de groene ontgrendelingsbeugel rechtsachter op de optischeschijfeenheid naar het midden van de
optischeschijfeenheid (3) en schuif de optischeschijfeenheid naar voren en door het voorpaneel van de
schijfruimte naar buiten (4).
VOORZICHTIG: Trek bij het verwijderen van kabels aan het lipje of de connector en niet aan de kabel
zelf, om te voorkomen dat u de kabel beschadigt.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
23
Een dunne optischeschijfeenheid van 9,5 mm installeren
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
24
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Wanneer u een schijfeenheid installeert in een schijfpositie met een afdekplaatje, verwijdert u het
voorpaneel en daarna het afdekplaatje. Zie Het afdekplaatje van een dunne optischeschijfeenheid
verwijderen op pagina 9 voor meer informatie.
8.
Lijn de kleine pin op de ontgrendelingsbeugel uit met het kleine gat aan de zijkant van de schijfeenheid
en druk de vergrendeling stevig op de schijfeenheid.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
9.
Schuif de optischeschijfeenheid door de voorkant van de behuizing helemaal in de schijfruimte totdat de
schijfeenheid vastklikt (1). Sluit vervolgens de voedingskabel (2) en de datakabel (3) aan op de
achterkant van de schijfeenheid.
10. Sluit het andere einde van de gegevenskabel aan op een van de lichtblauwe SATA-connector op de
systeemkaart.
OPMERKING: Raadpleeg Systeemkaart, aansluitingen op pagina 11 voor een illustratie van de
schijfeenheidconnectoren van de systeemkaart.
11. Vervang het voorpaneel als dat verwijderd is.
12. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
13. Monteer de eventuele standaard.
14. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
15. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
25
Een primaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen en vervangen
OPMERKING: Zorg ervoor dat u van tevoren een back-up maakt van de gegevens op de oude vaste schijf,
zodat u deze gegevens later op de nieuwe vaste schijf kunt terugplaatsen.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
26
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Ontkoppel de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan de achterzijde van de vaste schijf.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
8.
Trek de ontgrendelhendel naast de achterkant van de vaste schijf naar buiten (1). Terwijl u de
ontgrendelhendel naar buiten trekt, schuift u de schijfeenheid terug tot deze niet meer verder kan en
tilt u de eenheid uit de schijfruimte (2).
9.
Als u een vaste schijf installeert, verwijdert u de montageschroeven van de oude vaste schijf en gebruikt
u deze voor de nieuwe vaste schijf.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
27
10. Lijn de montageschroeven uit met de sleuven op de schijfhouder in de behuizing, druk de vaste schijf
omlaag in de schijfruimte en schuif deze zo ver mogelijk naar voren tot deze vastklikt.
11. Sluit de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan op de achterzijde van de vaste schijf.
OPMERKING: De datakabel voor de primaire vaste schijf moet worden aangesloten op de
donkerblauwe connector op de systeemkaart met de aanduiding SATA0. Hierdoor bent u verzekerd van
optimale prestaties.
12. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
13. Monteer de eventuele standaard.
14. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
15. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
28
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Een secundaire vaste schijf van 3,5 inch verwijderen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
29
30
8.
Ontkoppel de voedingskabel (1) en de datakabel (2) aan de achterzijde van de harde schijf. Druk de
ontgrendeling aan de zijkant van de schijfhouder (3) in en schuif de schijfeenheid uit de schijfruimte (4).
9.
Raadpleeg als u een nieuwe vaste schijf installeert Een secundaire vaste schijf van 3,5 inch installeren
op pagina 31. Als u geen nieuwe schijf installeert, kantel dan de schijfhouder omlaag en plaats het
toegangspaneel terug.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
Een secundaire vaste schijf van 3,5 inch installeren
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Monteer vier zilverkleurige 6-32 montageschroeven aan de zijkanten van de schijfeenheid (twee aan
elke kant).
OPMERKING: HP heeft vier extra zilverkleurige 6-32 montageschroeven geplaatst op de behuizing
naast de ruimte voor primaire vaste schijf van 3,5 inch. Raadpleeg Schijfeenheden installeren en
verwijderen op pagina 22 voor een afbeelding van de locatie van de extra montageschroeven.
Als u een schijfeenheid vervangt, verplaatst u de vier montageschroeven van de oude schijfeenheid naar
de nieuwe schijfeenheid.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
31
8.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
9.
Schuif de schijfeenheid in de schijfruimte (1) en sluit vervolgens de voedingskabel (2) en de datakabel
(3) aan op de achterkant van de vaste schijf.
OPMERKING: Als het een secundaire vaste schijf is, sluit u het andere einde van de datakabel aan op
een lichtblauwe SATA-connector op de systeemkaart. Als het de primaire vaste schijf is, sluit u het
andere einde van de datakabel aan op de donkerblauwe SATA-connector op de systeemkaart.
32
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
10. Kantel de schijfhouder terug in de normale stand.
VOORZICHTIG: Let erop dat er geen kabels of snoeren bekneld raken wanneer u de schijfhouder
omlaag kantelt.
11. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
12. Monteer de eventuele standaard.
13. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
14. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
33
Interne vaste schijf van 2,5 inch verwijderen
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
34
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
8.
Ontkoppel de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan de achterzijde van de vaste schijf.
9.
Trek de ontgrendelhendel naast de achterkant van de schijfeenheid naar buiten (1) en schuif de
schijfeenheid terug tot hij niet verder kan en trek hem omlaag en uit de schijfruimte (2).
10. Raadpleeg als u een nieuwe vaste schijf installeert Interne vaste schijf van 2,5 inch installeren
op pagina 36. Als u geen nieuwe schijf installeert, kantel dan de schijfhouder omlaag en plaats het
toegangspaneel terug.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
35
Interne vaste schijf van 2,5 inch installeren
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Plaats vier zwarte en blauwe M3 isolerende montagegeleideschroeven (twee aan weerskanten van de
schijfeenheid).
OPMERKING: M3 metrieke isolerende montagegeleideschroeven zijn verkrijgbaar bij HP.
Als u een schijfeenheid vervangt, verplaatst u de vier montageschroeven van de oude schijfeenheid naar
de nieuwe schijfeenheid.
36
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
8.
Kantel de schijfhouder recht omhoog.
9.
Lijn de montageschroeven op de schijfeenheid uit met de J-sleuven op de zijkanten van de schijfruimte.
Druk de schijfeenheid omhoog in de schijfruimte en schuif hem naar voren tot hij op zijn plaats klikt.
Schijfeenheden installeren en verwijderen
37
10. Sluit de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan op de achterzijde van de vaste schijf.
OPMERKING: Als de vaste schijf van 2,5 inch de primaire schijfeenheid is, sluit u het andere einde van
de datakabel aan op de donkerblauwe SATA-connector die gemarkeerd is als SATA0 op de
systeemkaart. Als het een secundaire vaste schijf is, sluit u het andere einde van de datakabel aan op
een lichtblauwe SATA-connector op de systeemkaart.
11. Kantel de schijfhouder terug in de normale stand.
VOORZICHTIG: Let erop dat er geen kabels of snoeren bekneld raken wanneer u de schijfhouder
omlaag kantelt.
12. Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
13. Monteer de eventuele standaard.
38
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
14. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
15. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Een veiligheidsslot installeren
De beveiligingsapparaten hieronder en op de volgende pagina's kunnen worden gebruikt om de computer te
beveiligen.
Kabelslot
Een veiligheidsslot installeren
39
Hangslot
Beveiligingsslot V2 voor HP Business PC
1.
40
Bevestig de sluiting voor de beveiligingskabel aan een bureaublad met behulp van de juiste schroeven
voor uw omgeving (schroeven niet meegeleverd) (1) en plaats vervolgens het afdekplaatje op de
onderkant van de kabelsluiting (2).
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
2.
Leg de beveiligingskabel in een lus om een vast voorwerp heen.
3.
Schuif de beveiligingskabel door de sluiting.
Een veiligheidsslot installeren
41
42
4.
Schuif de twee ijzeren plaatjes van het monitorslot uit elkaar en steek het slot in het beveiligingsslot op
de achterzijde van de monitor (1). Duw vervolgens de ijzeren plaatjes in elkaar om het slot op zijn plaats
te houden (2) en schuif dan de kabel door de ring van het monitorslot (3).
5.
Schuif de beveiligingskabel door de ring die aan de monitor is geïnstalleerd.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
6.
Bevestig de sluiting voor de accessoirekabels aan een bureaublad met behulp van de juiste schroef voor
uw omgeving (schroef niet meegeleverd) (1) en plaats vervolgens de accessoirekabels op de onderkant
van de kabelsluiting (2).
7.
Schuif de beveiligingskabel door de gaten in de sluiting voor de accessoirekabels.
Een veiligheidsslot installeren
43
8.
Bevestig het slot met de meegeleverde schroef aan de behuizing (1). Plaats het uiteinde van de
beveiligingskabel in het slot (2) en druk de knop in (3) om het slot te vergrendelen. Gebruik de
meegeleverde sleutel om het slot te ontgrendelen.
9.
Wanneer u alle stappen hebt uitgevoerd, worden alle apparaten op uw werkstation bevestigd.
Beveiliging van voorpaneel
Het voorpaneel kan worden vergrendeld door een door HP geleverde beveiligingsschroef te installeren. Ga
als volgt te werk om de beveiligingsschroef te installeren:
44
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals een cd of USB-flashdrive, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
Hoofdstuk 2 Hardware-upgrades
4.
Neem de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
Als de computer op een standaard is geplaatst, verwijdert u de computer van deze standaard.
6.
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
7.
Als u geen standaard 6-32 schroef hebt, verwijdert u een van de vier zilverkleurige 6-32
standaardschroeven die zich bovenop de schijfhouder bevinden. Raadpleeg Schijfeenheden installeren
en verwijderen op pagina 22 voor een afbeelding van de locaties van de 6-32 standaardschroeven.
8.
Installeer de 6-32 beveiligingsschroef door het middelste ontgrendelingslipje van het voorpaneel om
het voorpaneel op zijn plek te houden.
9.
Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
10. Monteer de eventuele standaard.
11. Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
12. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
Een veiligheidsslot installeren
45
A
Batterij vervangen
De bij de computer geleverde batterij voorziet de real-timeklok van stroom. Gebruik bij vervanging een
batterij die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke batterij. De computer wordt geleverd met een 3volt lithium knoopcelbatterij.
WAARSCHUWING! De computer bevat een lithium-mangaandioxidebatterij. Als u niet op de juiste manier
omgaat met de batterij, kan er brand ontstaan en kunt u brandwonden oplopen. Ga als volgt te werk om het
risico van lichamelijk letsel te beperken:
Probeer nooit de batterij op te laden.
Niet blootstellen aan temperaturen boven 60°C.
Probeer niet de batterij uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren. Zorg dat u geen kortsluiting
veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de batterij niet in aanraking komen met water of vuur.
Vervang de batterij uitsluitend door een HP batterij die voor dit product wordt aanbevolen.
VOORZICHTIG: Het is belangrijk dat u vóór het vervangen van de batterij een back-up maakt van de CMOSinstellingen van de computer. Wanneer u de batterij verwijdert of vervangt, worden de CMOS-instellingen
gewist.
Een ontlading van statische elektriciteit kan elektronische onderdelen of uitbreidingskaarten in de computer
beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch bent geladen. Raak een geaard metalen voorwerp aan voordat u
deze handelingen uitvoert.
OPMERKING: U verlengt de levensduur van de lithiumbatterij door de computer aan te sluiten op een
stopcontact. De lithiumbatterij wordt alleen gebruikt wanneer de computer NIET is aangesloten op een
stopcontact.
HP adviseert klanten gebruikte elektronische apparatuur, originele HP printcartridges en oplaadbare
batterijen te recyclen. Ga voor meer informatie over recyclingprogramma's naar http://www.hp.com/recycle.
1.
Zorg dat alle beveiligingsapparaten die het openen van de computer verhinderen, zijn verwijderd of
ontkoppeld.
2.
Verwijder alle verwisselbare media, zoals cd's of USB-flashdrives, uit de computer.
3.
Sluit de computer via het besturingssysteem af en zet vervolgens alle externe apparatuur uit.
4.
Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel eventuele externe apparaten.
VOORZICHTIG: Er staat altijd spanning op de systeemkaart wanneer het systeem is aangesloten op
een actief stopcontact, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld. Haal de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact om schade aan de interne onderdelen van de computer te voorkomen.
5.
46
Verwijder het toegangspaneel van de computer.
Bijlage A Batterij vervangen
6.
Bepaal de plaats van de batterij en de batterijhouder op de systeemkaart.
OPMERKING: Bij bepaalde modellen kan het noodzakelijk zijn een intern onderdeel te verwijderen om
toegang tot de batterij te krijgen.
7.
Het type batterijhouder op de systeemkaart bepaalt welke van de volgende sets instructies van
toepassing is voor het vervangen van de batterij.
Type 1
a.
Neem de batterij uit de houder.
b.
Schuif de nieuwe batterij in de juiste positie met de pluspool naar boven. De batterij wordt
automatisch in de juiste positie vergrendeld.
Type 2
a.
Knijp de metalen klem die boven één kant van de batterij uitsteekt, iets samen om de batterij te
ontgrendelen. Verwijder de batterij wanneer deze omhoog komt (1).
b.
Schuif één kant van de nieuwe batterij onder het palletje van de houder, met de pluspool naar
boven. Duw de andere kant van de batterij omlaag totdat de klem vastklikt (2).
Type 3
a.
Trek de batterijklem naar achteren (1) en verwijder de batterij (2).
47
b.
Plaats de nieuwe batterij en breng de klem weer in de oorspronkelijke stand.
OPMERKING: Voer na vervanging van de batterij de volgende stappen uit om de procedure te
voltooien.
8.
Plaats het toegangspaneel terug.
9.
Sluit het netsnoer en eventuele externe apparatuur opnieuw aan en schakel vervolgens de computer in.
10. Stel de datum en de tijd, de wachtwoorden en eventuele andere speciale systeeminstellingen opnieuw
in met behulp van Computer Setup (Computerinstellingen).
11. Vergrendel eventuele beveiligingsapparaten die u heeft ontgrendeld bij het verwijderen van het
toegangspaneel.
48
Bijlage A Batterij vervangen
B
Elektrostatische ontlading
Een ontlading van statische elektriciteit via vingers of andere geleiders kan leiden tot beschadiging van de
systeemkaart, uitbreidingskaarten of andere onderdelen die gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Dit
soort schade kan de levensduur van het apparaat bekorten.
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen
Houd u aan de volgende richtlijnen om schade door ontlading van statische elektriciteit te voorkomen:
●
Zorg dat u de onderdelen zo weinig mogelijk met de hand aanraakt door ze in een antistatische
verpakking te vervoeren en te bewaren.
●
Bewaar onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading in de verpakking totdat u de
onderdelen installeert.
●
Leg onderdelen op een geaard oppervlak wanneer u ze uit de verpakking haalt.
●
Raak nooit pinnen, voedingsdraden of circuits aan.
●
Zorg ervoor dat u goed geaard bent als u een onderdeel aanraakt.
Aardingsmethoden
U kunt op verschillende manieren voor een juiste aarding zorgen. Pas één of meer van de volgende
maatregelen toe wanneer u onderdelen hanteert of installeert die gevoelig zijn voor elektrostatische
elektriciteit:
●
Gebruik een polsbandje dat via een aardedraad is verbonden met een geaard werkstation of het chassis
van de computer. Polsbanden zijn flexibele bandjes met een minimumweerstand van 1 MOhm +/- 10
procent in de aardedraden. Draag voor een goede aarding de bandjes strak tegen de huid.
●
Gebruik hiel-, teen- of voetbandjes wanneer u staande werkt. Draag de bandjes om beide voeten
wanneer u op geleidende vloeren of dissiperende vloermatten staat.
●
Gebruik geleidend gereedschap.
●
Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare dissiperende werkmat.
Als u niet beschikt over de genoemde hulpmiddelen voor een juiste aarding, neemt u contact op met een
geautoriseerde HP Business Partner.
OPMERKING: Raadpleeg een HP Business Partner voor meer informatie over het omgaan met statische
elektriciteit.
Schade door elektrostatische ontlading voorkomen
49
C
Richtlijnen voor gebruik, regelmatig
onderhoud en voorbereiding voor transport
Richtlijnen voor gebruik en regelmatig onderhoud
Volg deze richtlijnen om de computer en de monitor op de juiste manier te installeren en te onderhouden:
50
●
Plaats de computer niet in zeer vochtige ruimtes en stel de computer niet bloot aan direct zonlicht of
zeer hoge of lage temperaturen.
●
Plaats de computer op een stevig, vlak oppervlak. Laat voor de benodigde ventilatie aan alle
geventileerde zijden van de computer en boven de monitor ruim 10,2 cm ruimte vrij.
●
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen en de luchtgaten nooit geblokkeerd worden, om te voorkomen
dat de luchtstroom in de computer wordt belemmerd. Plaats het toetsenbord niet met de voetjes naar
beneden direct tegen de voorkant van de computer, aangezien dit de luchtstroom belemmert.
●
Gebruik de computer nooit als het toegangspaneel of de afdekplaatjes van uitbreidingskaarten
verwijderd zijn.
●
Plaats nooit twee computers boven op elkaar. Plaats computers niet zo dicht opeen dat de warme
uitgaande luchtstroom van de ene computer door het ventilatiesysteem van de andere computer wordt
aangezogen.
●
Als de computer binnen een afzonderlijke behuizing wordt gebruikt, moet deze behuizing beschikken
over adequate voorzieningen voor luchtaanvoer en -afvoer. Bovendien zijn de bovenvermelde
richtlijnen voor het gebruik onverminderd van toepassing.
●
Zorg dat de computer en het toetsenbord niet in aanraking komen met vloeistoffen.
●
Dek de ventilatieopeningen van de monitor nooit af (met wat dan ook).
●
Installeer of gebruik de functies voor energiebeheer van het besturingssysteem of andere software,
inclusief de voorzieningen voor slaap- en standbystanden.
●
Schakel de computer uit voordat u de hierna genoemde onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
◦
De buitenkant van de computer afnemen met een zachte, vochtige doek. Schoonmaakmiddelen
kunnen de afwerking doen verkleuren of beschadigen.
◦
Af en toe alle ventilatieopeningen van de computer reinigen. Stof, vuil en andere materialen
kunnen de ventilatieopeningen blokkeren en de ventilatie belemmeren.
Bijlage C Richtlijnen voor gebruik, regelmatig onderhoud en voorbereiding voor transport
Voorbereidingen voor optischeschijfeenheid
Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u een optischeschijfeenheid gebruikt of reinigt.
Gebruik
●
Verplaats de schijfeenheid niet terwijl deze in gebruik is. Dit kan namelijk leiden tot een storing tijdens
het lezen.
●
Stel de schijfeenheid niet bloot aan plotselinge temperatuurverschillen, aangezien hierdoor
condensatie kan optreden. Als de temperatuur plotseling verandert terwijl de schijfeenheid in bedrijf is,
wacht u ten minste één uur voordat u de computer uitschakelt. Als u de schijfeenheid te snel weer in
gebruik neemt, kan er tijdens het lezen een storing optreden.
●
Plaats de schijfeenheid niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen,
mechanische trillingen of direct zonlicht.
Schoonhouden
●
Reinig het paneel en de knoppen met een zachte, droge doek of met een zachte doek met een mild
schoonmaakmiddel. Spuit nooit schoonmaakmiddelen direct op de eenheid.
●
Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol of benzeen, omdat de afwerkingslaag hierdoor kan
beschadigen.
Veiligheid
Als er een voorwerp of vloeistof in de opening van de schijfeenheid terechtkomt, neemt u onmiddellijk de
stekker van de computer uit het stopcontact en laat u de computer nakijken door een geautoriseerde
HP Business Partner.
Transport voorbereiden
Ga als volgt te werk wanneer u de computer wilt voorbereiden op transport:
1.
Maak een back-up van de vasteschijfbestanden op PD-schijven, tapecartridges, cd's of USB-flashdrives.
Zorg dat het back-upmedium niet wordt blootgesteld aan elektrische of magnetische stoten terwijl het
is opgeslagen of wordt vervoerd.
OPMERKING: De vaste schijf wordt automatisch vergrendeld wanneer u het systeem uitschakelt.
2.
Verwijder alle verwisselbare media en sla deze op.
3.
Zet de computer en externe apparatuur uit.
4.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en ontkoppel het snoer van de computer.
5.
Koppel de systeemonderdelen en externe apparatuur los van hun voedingsbron en vervolgens van de
computer.
OPMERKING: Zorg dat alle uitbreidingskaarten goed en veilig vastzitten in de uitbreidingsslots
voordat u de computer vervoert.
6.
Verpak de systeemonderdelen en externe apparatuur in de originele of een soortgelijke verpakking en
gebruik voldoende opvulmateriaal om de apparatuur te beschermen.
Voorbereidingen voor optischeschijfeenheid
51
D
Toegankelijkheid
HP ontwerpt, produceert en distribueert producten en diensten die door iedereen kunnen worden gebruikt,
inclusief personen met een handicap, zowel op zelfstandige basis of met de juiste hulpapparaten.
52
Bijlage D Toegankelijkheid
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund
HP-producten ondersteunen een breed scala aan besturingssystemen van ondersteunde technologieën en
kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met aanvullende ondersteunende technologieën. Gebruik de
zoekfunctie op uw apparaat om meer informatie over ondersteunende functies te vinden.
OPMERKING: Voor meer informatie over een bepaald product voor ondersteunende technologie, neemt u
contact op met de klantenondersteuning van dat product.
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund
53
Contact opnemen met ondersteuning
Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en
ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons iets wilt
vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, kunt u contact met ons opnemen door te
bellen naar (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 Mountain Time. Als u doof of
slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt en als u technische ondersteuning nodig hebt of vragen
hebt over toegankelijkheid, kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar (877) 656-7058, van
maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 Noord-Amerikaanse Mountain Time.
OPMERKING: Ondersteuning is alleen in het Engels.
54
Bijlage D Toegankelijkheid
Index
A
achterpaneel, onderdelen 3
B
Batterij vervangen 46
beveiliging
hangslot 40
kabelslot 39
voorpaneel 44
Beveiliging
Beveiligingsslot voor HP Business
PC 40
D
DIMM's. Zie geheugen
E
Elektrostatische ontlading, schade
voorkomen 49
G
geheugen
installatie 13
Specificaties 13
voetje vullen 14
I
Installatierichtlijnen 5
installeren
2,5-inch vaste schijf 36
batterij 46
dunne optischeschijfeenheid 24
geheugen 13
primaire vaste schijf van 3,5
inch 26
schijfkabels 22
secundaire vaste schijf van 3,5
inch 31
uitbreidingskaart 17
O
Onderdelen aan de voorkant
optischeschijfeenheid
installeren 24
verwijderen 23
Optischeschijfeenheid
reinigen 51
optische schijfeenheid
maatregelen 51
2
P
Productidentificatie, locatie 4
R
richtlijnen voor computergebruik
50
S
schijven
installatie 22
kabelverbindingen 22
locaties 21
serienummer, locatie 4
sloten
Beveiligingsslot voor HP Business
PC 40
hangslot 40
kabelslot 39
voorpaneel 44
systeemkaart, aansluitingen 11
U
uitbreidingskaart
installatie 17
verwijderen 17
V
vaste schijf (2,5 inch)
installatie 36
verwijderen 34
vaste schijf (3,5 inch)
installeren 26, 31
verwijderen 26, 29
ventilatierichtlijnen 50
verwijderen
2,5-inch vaste schijf 34
afdekplaatje 9
batterij 46
dunne optischeschijfeenheid 23
primaire vaste schijf van 3,5
inch 26
secundaire vaste schijf van 3,5
inch 29
toegangspaneel van computer 6
uitbreidingskaart 17
voorpaneel 8
voorpaneel
afdekplaatje verwijderen 9
beveiliging 44
terugplaatsen 10
verwijderen 8
T
toegangspaneel
terugplaatsen 7
verwijderen 6
toegankelijkheid 52
tower-conversie 11
transport voorbereiden 51
Index
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising