HP | EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC
Útmutató a hardver használatához
HP EliteDesk 800 G2 kis helyigényű üzleti számítógép
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
A Microsoft és a Windows a Microsoft
vállalatcsoport Egyesült Államokban
bejegyzett védjegyei.
Az itt szereplő információk előzetes értesítés
nélkül változhatnak. A HP termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos kizárólagos
jótállás leírása a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt kifejezett jótállási
nyilatkozatokban szerepel. A jelen leírásban
foglaltak nem tartalmaznak kiegészítő
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban esetleg előforduló technikai
vagy szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
Első kiadás: 2015. június
Dokumentum cikkszáma: 823453-211
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás
Szoftverkifejezések
Ez az útmutató azokat a jellemzőket írja le,
amelyek a legtöbb típus esetében közösek.
Néhány jellemző az ön számítógépén esetleg
nem elérhető.
A számítógépen előre telepített
szoftvertermékek bármelyikének
telepítésével, másolásával, letöltésével, illetve
egyéb használatával Ön magára nézve
kötelezőnek ismeri el a HP végfelhasználói
licencszerződést (EULA). Amennyiben nem
fogadja el a licencfeltételeket, az egyetlen
jogorvoslata az, ha 14 napon belül visszaviszi a
teljes, nem használt terméket (hardver és
szoftver), és a vásárlás helyén lévő
visszafizetési irányelv szerint meghatározott
visszafizetésben részesül.
Nem minden funkció érhető el a Windows 8
minden kiadásában. Ahhoz, hogy a Windows 8
képességeit teljes mértékben kihasználhassa,
a számítógéphez frissített vagy és/vagy külön
megvásárolt hardverekre, illesztőprogramokra
és/vagy szoftverekre lehet szükség. Lásd
http://www.microsoft.com részletekért.
Ahhoz, hogy a Windows 7 szoftvert
telepíthesse a számítógépre, valamint hogy
teljes mértékben kihasználhassa a Windows 7
képességeit, a számítógéphez frissített vagy
és/vagy külön megvásárolt hardverekre és/
vagy DVD-meghajtóra lehet szükség. Lásd
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 részletekért.
Minden további információért vagy a
számítógép teljes árának visszatérítéséért
lépjen kapcsolatba a vásárlás helyével (az
eladóval).
Tudnivalók a kézikönyvről
Ez az útmutató a HP EliteDesk üzleti számítógépek frissítésére vonatkozó alapvető információkat tartalmaz.
FIGYELEM! Az ilyen módon jelzett szöveg azt jelzi, hogy az útmutatás helytelen követése sérüléshez vagy
halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT! Az ilyen módon jelzett szöveg azt jelzi, hogy az útmutatás helytelen követése a készülékek
megrongálódáshoz vagy információvesztéshez vezethet.
MEGJEGYZÉS: Az ilyen módon jelzett szöveg fontos kiegészítő információkat tartalmaz.
iii
iv
Tudnivalók a kézikönyvről
Tartalomjegyzék
1 Termékjellemzők .......................................................................................................................................... 1
Általános konfigurációs jellemzők ........................................................................................................................ 1
Előlapi részegységek ............................................................................................................................................. 2
A hátlap részegységei ............................................................................................................................................ 3
Sorozatszám helye ................................................................................................................................................ 4
2 A hardver frissítése ....................................................................................................................................... 5
A szervizeléssel kapcsolatos tudnivalók .............................................................................................................. 5
Figyelmeztetések .................................................................................................................................................. 5
A számítógép oldallapjának eltávolítása .............................................................................................................. 6
A számítógép oldallapjának visszahelyezése ....................................................................................................... 7
Az előlap eltávolítása ............................................................................................................................................ 8
Vékony optikai meghajtó előlapfedelének eltávolítása ....................................................................................... 9
Az előlap visszahelyezése ................................................................................................................................... 10
Asztali elrendezés tornyossá alakítása .............................................................................................................. 11
Alaplapi csatlakozók ........................................................................................................................................... 11
Memóriabővítés ................................................................................................................................................... 13
DIMM modulok ................................................................................................................................... 13
DDR4-SDRAM DIMM modulok ........................................................................................................... 13
Modulok behelyezése DIMM foglalatokba ....................................................................................... 14
DIMM modulok beszerelése .............................................................................................................. 14
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése ....................................................................................................... 17
A meghajtók elhelyezkedése .............................................................................................................................. 20
Meghajtók behelyezése és eltávolítása .............................................................................................................. 22
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó eltávolítása ........................................................................... 23
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó beszerelése ........................................................................... 24
Elsődleges 3,5 hüvelykes merevlemez eltávolítása és visszahelyezése ........................................ 26
Másodlagos 8,9 cm-es (3,5 hüvelykes) merevlemez eltávolítása .................................................. 29
Másodlagos 8,9 cm-es (3,5 hüvelykes) merevlemez beszerelése .................................................. 31
8,9 cm-es (2,5 hüvelykes) merevlemez eltávolítása ....................................................................... 34
8,9 cm-es (2,5 hüvelykes) merevlemez beszerelése ....................................................................... 36
Biztonsági zár beszerelése .................................................................................................................................. 39
v
Kábelzár ............................................................................................................................................. 39
Lakat .................................................................................................................................................. 40
Biztonsági zár HP üzleti célú számítógéphez V2 ............................................................................. 40
Előlapi biztonság ............................................................................................................................... 44
A függelék: Elemcsere .................................................................................................................................... 46
B függelék: Elektrosztatikus feltöltődés ......................................................................................................... 49
A sztatikus elektromosságból fakadó megrongálódás megelőzése ................................................................. 49
A földelés módjai ................................................................................................................................................. 49
C függelék: Számítógép-kezelési alapismeretek, rendszeres karbantartás és előkészítés szállításhoz ................ 50
Számítógép-kezelési alapismeretek és rendszeres karbantartás .................................................................... 50
Az optikai meghajtót érintő óvintézkedések ...................................................................................................... 51
Működtetés ....................................................................................................................................... 51
Tisztítás ............................................................................................................................................. 51
Biztonság ........................................................................................................................................... 51
Előkészítés szállításhoz ...................................................................................................................................... 51
D függelék: Kisegítő lehetőségek .................................................................................................................... 52
Támogatott kisegítő technológiák ...................................................................................................................... 53
Kapcsolatfelvétel a támogatással ...................................................................................................................... 54
Tárgymutató .................................................................................................................................................. 55
vi
1
Termékjellemzők
Általános konfigurációs jellemzők
A gép jellemzői modellenként eltérhetnek. Támogatási segítségért, illetve ha többet szeretne tudni az adott
számítógéptípuson telepített hardverekről és szoftverekről, indítsa el a HP Support Assistant
segédprogramot.
MEGJEGYZÉS: Ez a számítógéptípus torony-elrendezésben, illetve asztali elrendezésben is használható.
Általános konfigurációs jellemzők
1
Előlapi részegységek
A meghajtó-konfiguráció a típustól függően változhat. Egyes modelleken a vékony optikaimeghajtó-rekeszt
takarólemez fedi.
1
Vékony optikai meghajtó (opcionális)
6
Fejhallgató-aljzat
2
USB 2.0-töltőport (külön tápellátással rendelkezik,
fekete)
7
Kétállású bekapcsológomb
3
USB 2.0 port (fekete)
8
Merevlemez-meghajtó működését jelző LED
4
USB 3.0 portok (kék)
9
SD-kártyaolvasó (opcionális)
5
Mikrofon-/fejhallgató-csatlakozó aljzat
MEGJEGYZÉS: Amikor eszközt csatlakoztat a mikrofon/fejhallgató csatlakozóba, egy párbeszédpanel jelenik meg, amely
megkérdezi, hogy mikrofont vagy vonali bemeneti eszközt, illetve fejhallgatót csatlakoztatott-e. A csatlakozóaljzat
beállítását bármikor megváltoztathatja, ha duplán rákattint a Windows tálcán az Audio Manager ikonra.
MEGJEGYZÉS: A töltést biztosító USB 2.0 port árammal látja el az olyan eszközöket, mint az okostelefon. A töltőáram
mindig elérhető, amikor a tápkábel csatlakozik a rendszerhez, még akkor is, ha a rendszer ki kapcsolva.
MEGJEGYZÉS: A tápfeszültségjelző fény általában fehéren világít, ha a rendszer áram alatt van. Ha piros színnel villog,
akkor valamilyen hiba történt a számítógéppel, és a LED egy diagnosztikai kódot jelez. A kód értelmezéséhez lásd a
Karbantartási és gondozási útmutatót.
2
1. fejezet Termékjellemzők
A hátlap részegységei
1
PS/2 egér csatlakozója (zöld)
7
PS/2 billentyűzet csatlakozója (lila)
2
Soros port csatlakozója
8
DisplayPort monitorcsatlakozók
3
RJ-45-ös hálózati csatlakozó
9
VGA monitorcsatlakozó
4
USB 3.0-portok ébresztés S4/S5 állapotból
funkcióval (kék)
10
USB 3.0 portok (kék)
5
Audioeszközök bemeneti aljzata (kék)
11
Kimeneti aljzat a saját áramellátással
rendelkező audioeszközökhöz (zöld)
6
Tápkábel csatlakozója
MEGJEGYZÉS:
Egy kiegészítő második soros port és egy kiegészítő párhuzamos port beszerezhető a HP-től.
Ha USB billentyűzetet használ, a HP azt javasolja, hogy a billentyűzetet csatlakoztassa az S4/S5 állapotból történő ébresztés
funkciót biztosító USB 3.0-portok egyikéhez. A ébresztés S4/S5 állapotból funkciót a PS/2 csatlakozók is támogatják, ha ez
engedélyezve van a BIOS F10 Setup programban.
Amikor eszközt csatlakoztat a kék vonali hangbemeneti csatlakozóaljzatba, egy párbeszédpanel jelenik meg, amely
megkérdezi, hogy vonali bemeneti eszközt vagy mikrofont csatlakoztatott-e. A csatlakozóaljzat beállítását bármikor
megváltoztathatja, ha duplán rákattint a Windows tálcán az Audio Manager ikonra.
Ha az alaplap egyik bővítőhelyén videokártya van, a videokártya és az alaplap integrált videokártyájának videocsatlakozói
egyszerre használhatók. Ilyen konfiguráció esetén azonban csak a különálló videokártyához csatlakoztatott kijelzőn jelennek
meg POST üzenetek.
Az alaplapi videokártya letiltható a Számítógép beállításainak módosításával.
A hátlap részegységei
3
Sorozatszám helye
Minden számítógép rendelkezik egy egyedi sorozatszámmal és egy termékazonosító számmal, amelyek a
számítógép külsején találhatók. Tartsa elérhető helyen ezeket a számokat, hogy kéznél legyenek, ha az
ügyfélszolgálattól segítséget kér.
4
1. fejezet Termékjellemzők
2
A hardver frissítése
A szervizeléssel kapcsolatos tudnivalók
A számítógép bővítése és szervizelése egyaránt könnyedén elvégezhető. A jelen fejezetben ismertetett
szerelési folyamatok némelyikéhez egy T15 csillagfejű vagy lapos csavarhúzó szükséges.
Figyelmeztetések
A fejlesztések végrehajtása előtt mindenképpen olvassa el az összes vonatkozó útmutatást, óvintézkedést
és figyelmeztetést ebben az útmutatóban.
FIGYELEM! Az elektromos áramütés, a forró felületek és a tűz által okozott sérülések veszélyének
csökkentése érdekében tegye a következőket:
Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és a rendszer belső alkatrészeinek megérintése előtt várja meg, hogy
az alkatrészek lehűljenek.
A hálózati kártya csatlakozóiba ne próbáljon bedugni telekommunikációs vagy telefonos csatlakozót.
Ne iktassa ki a tápkábel földelését. A földelés fontos biztonsági szerepet tölt be.
A tápkábelt olyan földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa, amely mindig könnyen hozzáférhető.
A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el az Safety & Comfort Guide (Útmutató a
biztonságos és kényelmes használathoz) című kézikönyvet. amely bemutatja a munkaállomások célszerű
kialakításának módját, javaslatokat tesz a felhasználóknak a megfelelő testtartásra, tippeket ad az
egészség megőrzésére és a helyes munkahelyi szokásokra, továbbá fontos tájékoztatással szolgál az
elektromos és mechanikai veszélyek elhárítására. Ez az útmutató a http://www.hp.com/ergo webhelyen
található.
FIGYELEM! A készülék áram alatt lévő és mozgó részeket tartalmaz.
A burkolat eltávolítása előtt áramtalanítsa a készüléket.
A készülék újbóli feszültség alá helyezése előtt helyezze vissza és rögzítse a fedelet.
VIGYÁZAT! A sztatikus elektromosság károsíthatja a számítógép és a külső eszközök elektromos
alkatrészeit. A műveletek végrehajtása előtt a sztatikus elektromosság kisütése érdekében érintsen meg egy
földelt fémtárgyat. További információkat a következő részben talál: Elektrosztatikus
feltöltődés, 49. oldal.
Amikor a számítógép hálózati tápellátáshoz csatlakozik, az alaplap mindig áram alatt van. A tápkábelt ki kell
húzni a konnektorból, mielőtt felnyitná a számítógépet, hogy a belső alkatrészek ne sérüljenek.
A szervizeléssel kapcsolatos tudnivalók
5
A számítógép oldallapjának eltávolítása
A belső alkatrészek eléréséhez el kell távolítani az oldallapot:
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
6
5.
Ha a számítógép az állványon van, vegye le róla, majd fektesse le.
6.
Emelje fel az oldallap fogantyúját (2), majd vegye le az oldallapot a számítógépről (2).
2. fejezet A hardver frissítése
A számítógép oldallapjának visszahelyezése
Csúsztassa az oldallap elülső füleit a ház elülső pereme alá (1), majd nyomja az oldallap hátsó felét a házra,
hogy az a helyére kattanjon (2).
A számítógép oldallapjának visszahelyezése
7
Az előlap eltávolítása
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
8
5.
Ha a számítógép az állványon van, vegye le róla, majd fektesse le.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Emelje fel a lap oldalán lévő három fület (1), majd fordítsa le a lapot a házról (2).
2. fejezet A hardver frissítése
Vékony optikai meghajtó előlapfedelének eltávolítása
Egyes modelleken az optikaimeghajtó-rekeszt egy kicsiny takarólemez fedi. Optikai meghajtó beszerelése
előtt távolítsa el a takarólemezt. A takarólemez eltávolítása:
1.
Távolítsa el a számítógép oldallapját és az előlapot.
2.
Ha el szeretné távolítani a vékony optikai meghajtó takarólapját, nyomja a takarólapot a helyén tartó
három rögzítőfület (1) befelé, majd fordítsa ki a takarólapot az előlapból (2).
Vékony optikai meghajtó előlapfedelének eltávolítása
9
Az előlap visszahelyezése
Helyezze a takarólap alsó felén lévő négy horgot a ház négyszög alakú lyukaiba (1), majd fordítsa rá a lap
felső felét a házra (2), és pattintsa a helyére.
10
2. fejezet A hardver frissítése
Asztali elrendezés tornyossá alakítása
A kis helyigényű számítógép a HP-től külön megvásárolható toronytalppal használható torony állásban is.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Fordítsa el a számítógépet úgy, hogy annak jobb oldala lefelé nézzen, és helyezze a külön
megvásárolható talpra.
MEGJEGYZÉS: A HP a tornyos elrendezésben használt számítógépház további stabilizálásához
javasolja a beszerezhető állvány használatát.
6.
Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
MEGJEGYZÉS: Biztosítson legalább 10,2 cm szabad helyet a számítógép mindegyik oldala mellett.
7.
Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
Alaplapi csatlakozók
A típushoz tartózó alaplapi csatlakozók azonosításához tanulmányozza az alábbi ábrát és táblázatot.
Asztali elrendezés tornyossá alakítása
11
12
Nem
.
Alaplapi csatlakozó
Alaplap címkéje
Szín
Alkotóelem
1
PCI Express x16, x4-re
lefokozott
X4PCIEXP
fehér
Bővítőkártya
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
fekete
Bővítőkártya
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
fekete
Bővítőkártya
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
fekete
Bővítőkártya
5
Elem
BAT
fekete
Elem
6
Soros port
COMB
fekete
Opcionális második soros port
7
DIMM4 (A csatorna)
DIMM4
fehér
Memóriamodul
8
DIMM3 (A csatorna)
DIMM3
fekete
Memóriamodul
9
DIMM2 (B csatorna)
DIMM2
fehér
Memóriamodul
10
DIMM1 (B csatorna)
DIMM1
fekete
Memóriamodul
11
SATA 3.0
SATA2
világoskék
Bármilyen SATA meghajtó, amely nem
az elsődleges merevlemez
12
SATA 3.0
SATA1
világoskék
Bármilyen SATA meghajtó, amely nem
az elsődleges merevlemez
13
SATA 3.0
SATA0
sötétkék
Elsődleges merevlemez
2. fejezet A hardver frissítése
Memóriabővítés
A számítógép 4 db DDR4 SDRAM DIMM memóriamodult tartalmaz.
DIMM modulok
Az alaplap memóriafoglalataiba akár négy ipari szabvány szerinti DIMM helyezhető. A foglalatoknak legalább
az egyikében gyárilag beépített DIMM memóriamodul található. A maximális memóriakapacitás érdekében
akár 64 GB nagy teljesítményű kétcsatornás üzemmódra konfigurált memóriával töltheti fel az alaplapot.
DDR4-SDRAM DIMM modulok
A rendszer megfelelő működése érdekében a DIMM modulok legyenek:
●
A széles körben alkalmazott 288 érintkezős szabványnak megfelelőek,
●
Nem pufferelt, nem ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz kompatibilis
●
1,2 voltos DDR4 SDRAM DIMM modulok.
A DIMM-ek további követelményei:
●
Támogatja a 15-es DDR4 2133 MHz CAS-késleltetést (15-15-15 időzítés)
●
Tartalmazniuk kell a kötelező JEDEC SPD-adatokat
A számítógép támogatja továbbá a következőket:
●
Az 512 MB-os, az 1 GB-os és a 2 GB-os nem hibajavító modulokat és
●
Az egy- és kétoldalú DIMM memóriákat;
●
x8 és x16 DDR eszközökkel felépített DIMM-eket; Az x4 SDRAM-mal felépített DIMM-eket a rendszer
nem támogatja.
MEGJEGYZÉS: Ha nem támogatott DIMM modulokat alkalmaz, a rendszer nem fog megfelelően működni.
Memóriabővítés
13
Modulok behelyezése DIMM foglalatokba
Az alaplapon összesen négy – tehát csatornánként két – DIMM bővítőhely található. A bővítőhelyek DIMM1,
DIMM2, DIMM3 és DIMM4 jelzésűek. A DIMM1 és a DIMM2 bővítőhely a B memóriacsatornában működik. A
DIMM3 és a DIMM4 bővítőhely az A memóriacsatornában működik.
A rendszer a DIMM modulok behelyezésétől függően automatikusan egycsatornás, kétcsatornás vagy
rugalmas módban működik.
MEGJEGYZÉS: Egycsatornás és kiegyenlítettlen kétcsatornás memóriakonfigurációk rosszabb minőségű
grafikai teljesítményt eredményeznek.
●
A rendszer egycsatornás üzemmódban működik, ha a DIMM foglalatokból csak az egyik csatorna van
feltöltve.
●
A rendszer a nagyobb teljesítményű kétcsatornás üzemmódban működik, ha az A csatornában lévő
DIMM modulok teljes memóriakapacitása megegyezik a B csatornában lévő DIMM modulok teljes
memóriakapacitásával. A technológia és az eszközszélesség csatornánként eltérhet. Ha például az A
csatorna két 1 GB-os DIMM modullal, a B csatorna pedig egy 2 GB-os DIMM modullal van feltöltve, a
rendszer kétcsatornás üzemmódban fog működni.
●
A rendszer akkor működik rugalmas üzemmódban, ha az A csatornához tartozó DIMM modulok összes
memóriakapacitása nem egyezik meg a B csatornához tartozó DIMM modulok összes
memóriakapacitásával. Rugalmas üzemmódban a kevesebb memóriával rendelkező csatorna
memóriakapacitása határozza meg a kétcsatornás üzemmódban használt memóriát, a maradék pedig
egycsatornás módban működik. Az optimális teljesítményhez a csatornáknak kiegyensúlyozottnak kell
lenniük úgy, hogy a legtöbb memória meg legyen osztva a két csatorna között. Ha az egyik csatorna
több memóriát fog tartalmazni, mint a másik, az A csatornába kell több memóriát tenni. Ha például a
bővítőhelyekbe egy darab 2 GB-os és három darab 1 GB-os DIMM modult helyez, akkor az A csatornát
egy 2 GB-os és egy 1 GB-os modullal, a B csatornát pedig két 1 GB-os DIMM modullal kell feltölteni.
Ebben az elosztásban 4 GB memória kétcsatornás, 1 GB memória pedig egycsatornás üzemmódban fog
működni.
●
A maximális működési sebességet mindegyik üzemmód esetén a rendszer leglassabb DIMM modulja
határozza meg.
DIMM modulok beszerelése
VIGYÁZAT! A memóriamodulok behelyezése vagy eltávolítása előtt mindenképpen húzza ki a tápkábelt, és
várjon körülbelül 30 másodpercet, amíg az áram megszűnik. A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az
memóriamodulok mindig kapnak áramot, ha a számítógép áram alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik.
Ha a rendszer áram alatt van, a memóriamodulok behelyezése vagy eltávolítása helyrehozhatatlan károkat
okozhat a memóriamodulokban és az alaplapban.
A memóriamodulok foglalatai aranybevonatú fémcsatlakozókat tartalmaznak. A memória frissítésekor
fontos, hogy aranybevonatú fémérintkezős memóriamodulokat használjon az inkompatibilis fémek
érintkezéséből fakadó korrózió és/vagy oxidáció megelőzése érdekében.
A sztatikus elektromosság károsíthatja a számítógép és a kiegészítő kártyák elektronikus alkatrészeit. A
műveletek végrehajtása előtt a sztatikus elektromosság kisütése érdekében érintsen meg egy földelt
fémtárgyat. További tájékoztatás: Elektrosztatikus feltöltődés, 49. oldal.
A memóriamodulok megérintésekor ügyeljen rá, hogy ne érjen a csatlakozókhoz. Ha hozzájuk ér,
megsérülhet a modul.
14
2. fejezet A hardver frissítése
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A memóriamodulok behelyezése vagy eltávolítása előtt mindenképpen húzza ki a
tápkábelt, és várjon körülbelül 30 másodpercet, amíg az áram megszűnik. A be- vagy kikapcsolástól
függetlenül az memóriamodulok mindig kapnak áramot, ha a számítógép áram alatt lévő elektromos
aljzathoz csatlakozik. Ha a rendszer áram alatt van, a memóriamodulok behelyezése vagy eltávolítása
helyrehozhatatlan károkat okozhat a memóriamodulokban és az alaplapban.
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
FIGYELEM! A forró felületek által okozott sérülések kockázatának csökkentéséhez várja meg, hogy a
belső alkatrészek lehűljenek, mielőtt megérintené őket.
7.
Nyissa ki a memóriamodulon lévő mindkét reteszt (1), és helyezze a memóriamodult a foglalatba (2).
MEGJEGYZÉS: A memóriamodulokat csak egyféle módon lehet beilleszteni. A memóriamodulon lévő
bevágást igazítsa a memóriafoglalaton lévő pöcökhöz.
A fekete DIMM aljzatokat a fehérek előtt töltse fel.
A legjobb teljesítmény eléréséhez úgy töltse fel a bővítőhelyeket, hogy a memóriakapacitás minél
egyenletesebben legyen elosztva az A és a B csatorna között. További információ a következő részben
található: Modulok behelyezése DIMM foglalatokba 14. oldal.
8.
Nyomja a modult ütközésig a memóriafoglalatba, ügyelve arra, hogy az megfelelően illeszkedjen.
Ellenőrizze, hogy a reteszek zárt helyzetben vannak (3).
9.
Ha további modulokat kíván behelyezni, ismételje meg a 7–8. lépést.
10. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
Memóriabővítés
15
11. Ha a számítógép egy állványon állt, helyezze rá vissza.
12. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
13. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
A számítógép bekapcsoláskor automatikusan érzékeli az újonnan behelyezett memóriamodulokat.
16
2. fejezet A hardver frissítése
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése
A számítógépben két PCI Express x1 bővítőhely, egy PCI Express x16 bővítőhely és egy x4 bővítőhellyé
lefokozott PCI Express x16 bővítőhely található.
MEGJEGYZÉS: A PCI Express bővítőhelyekbe csak alacsony profilú bővítőkártyák helyezhetők.
A PCI Express x16 bővítőhelybe helyezhet PCI Express x1, x4, x8 vagy x16 kártyát is.
A két videokártyát tartalmazó konfigurációkban az első (elsődleges) videokártyát olyan PCI Express x16
bővítőhelyre kell rakni, amit NEM fokozták le x4 bővítőhellyé.
Bővítőkártya eltávolítása, cseréje és beszerelése:
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Keresse meg a megfelelő üres foglalatot az alaplapon, és az ahhoz tartozó bővítőhelyet a számítógép
házának hátulján.
8.
A reteszen található fül felemelésével, majd a retesz nyitott helyzetbe történő elforgatásával oldja ki a
fedlap rögzítőreteszét.
9.
Bővítőkártya beszerelése előtt távolítsa el a bővítőhelyek takarólemezét vagy a korábban beszerelt
bővítőkártyát.
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése
17
MEGJEGYZÉS: Egy korábban beszerelt bővítőkártya eltávolítása előtt húzza ki az összes kábelt, amely
esetleg a bővítőkártyához csatlakozik.
18
a.
Ha üres bővítőhelybe helyezi a bővítőkártyát, távolítsa el a megfelelő bővítőnyílás takarólemezét
a ház hátoldaláról. Húzza fel egyenesen a bővítőnyílás takarólemezét a ház belső oldaláról.
b.
PCI Express x1 kártya eltávolításakor fogja meg a kártyát a két végén, és a két oldalt óvatosan,
felváltva mozgatva szabadítsa ki bővítőhelyből a csatlakozókat. Húzza egyenesen felfelé a
bővítőkártyát a bővítőhelyből (1), majd távolítsa el a ház belsejéből (2). Ügyeljen arra, hogy a
kártyát ne üsse hozzá a többi alkatrészhez.
2. fejezet A hardver frissítése
c.
PCI Express x16 kártya eltávolításakor húzza a bővítőfoglalat végén lévő rögzítőkart a kártyától
el, és a kártyát óvatosan, előre-hátra mozgatva szabadítsa ki foglalatból a csatlakozókat. Húzza
egyenesen felfelé a bővítőkártyát a bővítőhelyből, majd a ház keretétől történő eloldásához
húzza ki a ház belsejéből. Ügyeljen arra, hogy a kártyát ne üsse hozzá a többi alkatrészhez.
10. A kivett kártyákat antisztatikus csomagolásban tartsa.
11. Ha nem szerel be új bővítőkártyát, a szabad nyílást zárja le egy bővítőhelyet takaró lemezzel.
VIGYÁZAT! A bővítőkártyák eltávolítása után be kell szerelni egy új kártyát vagy egy bővítőhelyet
takaró lemezt annak érdekében, hogy működés közben a belső alkatrészek hűtése megfelelő legyen.
12. Új bővítőkártya telepítéséhez tartsa a bővítőkáryát az alaplapi bővítőfoglalat fölé, majd tolja a kártyát a
számítógépház hátlapja felé (1), hogy a bővítőkártya érintkezősora a ház hátulján lévő szabad
bővítőfoglalathoz illeszkedjen. Óvatosan nyomja bele a kártyát az alaplapon lévő foglalatba (2).
MEGJEGYZÉS: A bővítőkártyák beszerelésekor határozott mozdulattal nyomja be a kártyát, hogy a
teljes csatlakozó rögzüljön a bővítőhelyen.
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése
19
13. A bővítőkártyát rögzítse a takarólemez reteszének visszazárásával.
14. Szükség esetén csatlakoztassa az összes külső kábelt a beszerelt kártyához. Szükség esetén
csatlakoztassa az összes belső kábelt az alaplaphoz.
15. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
16. Ha a számítógép egy állványon állt, helyezze rá vissza.
17. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
18. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
19. Szükség esetén konfigurálja újra a számítógépet.
A meghajtók elhelyezkedése
20
1
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó beszerelése
2
3,5 hüvelykes elsődleges meghajtórekesz
3
3,5 hüvelykes másodlagos meghajtórekesz
2. fejezet A hardver frissítése
4
2,5 hüvelykes meghajtórekesz
MEGJEGYZÉS:
látottaktól.
Előfordulhat, hogy a számítógép meghajtókonfigurációja eltér a fent
A számítógépbe telepített tárolóeszközök típusának és méretének megállapításához futtassa a Computer
Setup segédprogramot.
A meghajtók elhelyezkedése
21
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
Meghajtók beszerelésekor ügyeljen az alábbiakra:
●
Az elsődleges soros ATA (SATA) merevlemeznek az alaplap sötétkék, elsődleges „SATA0” jelű SATAcsatlakozójához kell csatlakoznia.
●
Csatlakoztassa a másodlagos merevlemezeket és optikai meghajtókat valamelyik világoskék SATA
csatlakozóhoz az alaplapon (SATA1 és SATA2 jelölésű).
●
A HP a meghajtórekesz (1) tetejébe beszerelve további 6-32-es merevlemez rögzítőcsavarokat is
mellékel, melyekkel merevlemezt szerelhet a 3,5 hüvelykes másodlagos merevlemez-rekeszbe.
Merevlemez cseréjekor távolítsa el a rögzítőcsavarokat a régi meghajtóból, és használja fel az új
meghajtóhoz.
MEGJEGYZÉS: Használhatja továbbá valamelyik tartalék rögzítőcsavart az elülső takarólap
rögzítéséhez (további információért lásd: Előlapi biztonság 44. oldal).
VIGYÁZAT! A számítógép és a meghajtó megrongálódásának és a fölösleges munka megelőzése
érdekében ügyeljen a következőkre:
A meghajtók beszerelésekor vagy eltávolításakor állítsa le rendesen az operációs rendszert, kapcsolja ki a
számítógépet és húzza ki a tápkábelt. Ne vegyen ki meghajtót, ha a számítógép be van kapcsolva vagy
készenléti állapotban van.
Mielőtt a meghajtókhoz érne, ügyeljen rá, hogy testén vagy ruháján a sztatikus töltés ki legyen sütve. A
meghajtókat úgy fogja meg, hogy ne érjen a csatlakozóhoz. További információ a sztatikus elektromosság
által okozott károk megelőzéséről: Elektrosztatikus feltöltődés, 49. oldal.
Bánjon óvatosan a meghajtóval; ne ejtse le.
A meghajtók beszerelésekor ne fejtsen ki túl nagy erőt.
Ne tegye ki a merevlemezeket nedvességnek, szélsőséges hőmérsékletnek és mágneses mezőknek,
amelyek különféle eszközökből, például monitorból vagy hangszórókból származhatnak.
Ha postán kell küldenie egy meghajtót, csomagolja azt légpárnás borítékba vagy másmilyen
védőcsomagolásba, és a csomagot lássa el a „Törékeny: Óvatos bánásmódot igényel.” felirattal.
22
2. fejezet A hardver frissítése
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó eltávolítása
VIGYÁZAT! Mielőtt eltávolítja meghajtót a számítógépből, vegye ki az összes cserélhető adathordozót a
meghajtóból.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Oldja ki az optikai meghajtó hátoldalán lévő hálózati kábelt (1) és adatkábelt (2), nyomja a meghajtó
jobb oldalán hátul lévő zöld kioldóreteszt a meghajtó közepe felé (3), végül csúsztassa előre a
meghajtót, és vegye ki a rekeszből az előlapon keresztül (4).
VIGYÁZAT! A kábelek eltávolításakor a kábel sérülésének elkerülése érdekében soha ne a kábelt,
hanem annak csatlakozóját vagy a rajta lévő fület húzza.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
23
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó beszerelése
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
24
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Távolítsa el az előlapot, ha takarólap által fedett meghajtórekeszbe épít be meghajtót, majd távolítsa el
a takarólapot. További információkat a következő részben talál: Vékony optikai meghajtó
előlapfedelének eltávolítása 9. oldal.
8.
Igazítsa a kioldózáron lévő kicsi érintkezőket a meghajtó oldalán lévő kis lyukakhoz, és nyomja rá
erősen a zárat a meghajtóra.
2. fejezet A hardver frissítése
9.
A ház előlapján keresztül csúsztassa hátra meghajtót a rekeszbe, amíg az rögzül a helyén (1), és
csatlakoztassa a hálózati kábelt (2) és az adatkábelt (3) a meghajtó hátuljához.
10. Csatlakoztassa az adatkábel másik túlsó végét az egyik alaplapi világoskék SATA csatlakozóhoz.
MEGJEGYZÉS: Az Alaplapi csatlakozók 11. oldal ábrán láthatóak az alaplapi meghajtócsatlakozások.
11. Tegye vissza az előlapot, ha eltávolította.
12. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
13. Ha a számítógép egy állványon állt, helyezze rá vissza.
14. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
15. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
25
Elsődleges 3,5 hüvelykes merevlemez eltávolítása és visszahelyezése
MEGJEGYZÉS: A régi merevlemez-meghajtó eltávolítása előtt gondoskodjon a régi merevlemezen tárolt
adatok biztonsági mentéséről, hogy az adatokat az új merevlemez-meghajtóra másolhassa.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
26
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Húzza ki a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a merevlemez-meghajtó hátoldalából.
2. fejezet A hardver frissítése
8.
Húzza ki a merevlemez hátulja melletti kioldókart (1). A kioldókart húzva csúsztassa előre a meghajtót
ütközésig, majd felfelé és kifelé emelje ki a rekeszből (2).
9.
Új merevlemez beszereléséhez a régi merevlemez burkolatrögzítő csavarjait át kell helyeznie az új
merevlemezbe.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
27
10. Igazítsa a rögzítőcsavarokat a ház meghajtórekeszének nyílásaihoz, nyomja bele a merevlemezt a
rekeszbe, majd ütközésig tolja azt előre, amíg a helyére nem kattan.
11. Csatlakoztassa a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a merevlemez-meghajtó hátoldalához.
MEGJEGYZÉS: Az elsődleges merevlemez-meghajtó adatkábelét az alaplap sötétkék, „SATA0” jelű
aljzatához csatlakoztassa, elkerülendő a merevlemez teljesítményproblémáit.
12. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
13. Ha a számítógép egy állványon állt, helyezze rá vissza.
14. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
15. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
28
2. fejezet A hardver frissítése
Másodlagos 8,9 cm-es (3,5 hüvelykes) merevlemez eltávolítása
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Fordítsa a meghajtórekeszt függőleges helyzetbe.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
29
30
8.
Húzza ki a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a merevlemez-meghajtó hátoldalából. Nyomja meg a
kioldóreteszt a meghajtórekesz hátulján (3), és csúsztassa ki a meghajtót a rekeszből (4).
9.
Ha új merevlemez-meghajtót telepít, lásd: Másodlagos 8,9 cm-es (3,5 hüvelykes) merevlemez
beszerelése 31. oldal. Ha nem telepít új meghajtót, fordítsa lefelé a meghajtórekeszt, és helyezze
vissza az oldallapot.
2. fejezet A hardver frissítése
Másodlagos 8,9 cm-es (3,5 hüvelykes) merevlemez beszerelése
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Szereljen be négy ezüst 6-32 rögzítőcsavart a meghajtót oldalaiba (oldalanként kettőt-kettőt).
MEGJEGYZÉS: A HP négy tartalék ezüst 6-32 rögzítőcsavart mellékel a házba beszerelve az
elsődleges 3,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó rekesze mellett. A tartalék rögzítőcsavarok helyét
bemutató ábrát itt találja: Meghajtók behelyezése és eltávolítása 22. oldal.
A meghajtó cseréjekor a négy rögzítőcsavart helyezze át a régi meghajtóból az újba.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
31
8.
Fordítsa a meghajtórekeszt függőleges helyzetbe.
9.
Csúsztassa be a meghajtót a meghajtórekeszbe (1), majd csatlakoztassa a tápkábelt (2) és az
adatkábelt (3) a merevlemez hátuljához
MEGJEGYZÉS: Ha ez a másodlagos meghajtó, akkor csatlakoztassa az adatkábel másik végét az egyik
alaplapi világoskék SATA csatlakozóhoz. Ha ez az elsődleges meghajtó, akkor csatlakoztassa az
adatkábel másik végét az alaplapi sötétkék SATA csatlakozóhoz.
32
2. fejezet A hardver frissítése
10. Fordítsa vissza a meghajtórekeszt a szokásos helyzetbe.
VIGYÁZAT! A meghajtórekesz elfordítása során ügyeljen, hogy egyetlen kábel se csípődjön be.
11. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
12. Ha a számítógép egy állványon állt, helyezze rá vissza.
13. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
14. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
33
8,9 cm-es (2,5 hüvelykes) merevlemez eltávolítása
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
34
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Fordítsa a meghajtórekeszt függőleges helyzetbe.
2. fejezet A hardver frissítése
8.
Húzza ki a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a merevlemez-meghajtó hátoldalából.
9.
Húzza ki a meghajtó hátuljánál a kioldókart (1), majd csúsztassa vissza a meghajtót ütközésig, és húzza
lefelé és kifelé a rekeszből (2).
10. Ha új merevlemez-meghajtót telepít, lásd: 8,9 cm-es (2,5 hüvelykes) merevlemez
beszerelése 36. oldal. Ha nem telepít új meghajtót, fordítsa lefelé a meghajtórekeszt, és helyezze
vissza az oldallapot.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
35
8,9 cm-es (2,5 hüvelykes) merevlemez beszerelése
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Helyezze be a négy fekete és kék M3-as rezgésmentes felszerelésű csavart (kettőt a meghajtó mindkét
oldalán).
MEGJEGYZÉS: Az M3-as metrikus rezgésmentes felszerelésű vezetőcsavarok a HP-tól vásárolhatók.
A meghajtó cseréjekor a négy rögzítőcsavart helyezze át a régi meghajtóból az újba.
36
2. fejezet A hardver frissítése
8.
Fordítsa a meghajtórekeszt függőleges helyzetbe.
9.
Illessze a tartócsavarokat a meghajtóra, a meghajtórekesz J-nyílásaiba. Nyomja fel a meghajtót a
meghajtórekeszbe, majd csúsztassa előre ütközésig, a helyére.
Meghajtók behelyezése és eltávolítása
37
10. Csatlakoztassa a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a merevlemez-meghajtó hátoldalához.
MEGJEGYZÉS: Ha a 2,5 hüvelykes meghajtó az elsődleges meghajtó, akkor csatlakoztassa az
adatkábel másik végét a SATA0 jelölésű alaplapi sötétkék SATA csatlakozóhoz. Ha ez a másodlagos
meghajtó, akkor csatlakoztassa az adatkábel másik végét az egyik alaplapi világoskék SATA
csatlakozóhoz.
11. Fordítsa vissza a meghajtórekeszt a szokásos helyzetbe.
VIGYÁZAT! A meghajtórekesz elfordítása során ügyeljen, hogy egyetlen kábel se csípődjön be.
12. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
13. Ha a számítógép egy állványon állt, helyezze rá vissza.
38
2. fejezet A hardver frissítése
14. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
15. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
Biztonsági zár beszerelése
Az alábbiakban bemutatott biztonsági zár a számítógép rögzítésére szolgál.
Kábelzár
Biztonsági zár beszerelése
39
Lakat
Biztonsági zár HP üzleti célú számítógéphez V2
1.
40
Csatlakoztassa a biztonsági kábel rögzítőelemét asztalhoz az adott környezethez megfelelő
csavarokkal (a csavarok nincsenek mellékelve) (1), majd pattintsa rá a fedelet a kábel rögzítőelemének
(2) alapjára.
2. fejezet A hardver frissítése
2.
Hurkolja át a biztonsági kábelt egy nem mozdítható tárgy körül.
3.
Csúsztassa át a biztonsági kábel rögzítőelemén a biztonsági kábelt.
Biztonsági zár beszerelése
41
42
4.
Húzza szét a monitorzár két ollókezét, majd helyezze be a zárat a biztonsági nyílásába a monitor
hátulján (1), zárja össze az ollókezeket, hogy a zárat rögzítse a helyén (2), majd csúsztassa át a
kábelvezetőt a monitorzár közepén (3).
5.
Csúsztassa át a monitorra szerelt biztonsági vezetőn a biztonsági kábelt.
2. fejezet A hardver frissítése
6.
Rögzítse a kiegészítő kábel rögzítőelemét asztalhoz az adott környezethez megfelelő csavarral (a
csavar nincs mellékelve) (1), majd helyezze a kiegészítő kábeleket a rögzítőelem (2) alapjába.
7.
Csúsztassa át a kiegészítő kábel rögzítőelemén lévő lyukakon a biztonsági kábelt.
Biztonsági zár beszerelése
43
8.
Rögzítse a zárat a számítógép vázához a mellékelt csavarral (1). Illessze a biztonsági zár dugót
tartalmazó végét a zárba (2), és nyomja be a gombot (3) a zár aktiválásához. A zárhoz mellékelt
kulccsal lehet kioldani a zárat.
9.
Amikor befejezte az összes lépést, a munkaállomáson minden eszköz rögzítve van.
Előlapi biztonság
Az előlap a HP által mellékelt biztosítócsavar behelyezésével rögzíthető. A biztosítócsavar behelyezése:
44
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
2. fejezet A hardver frissítése
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Ha a számítógép egy állványon van, vegye le róla.
6.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
7.
Ha nincs 6-32 szabványos csavarja, távolítson el egyet a négy ezüst 6-32 szabványos csavar közül a
meghajtórekesz tetejéről. A 6-32 szabványos csavarok helyét a következő helyen található ábra
mutatja: Meghajtók behelyezése és eltávolítása 22. oldal.
8.
Helyezze a 6-32 biztosítócsavart az előlap középső kioldó fülén át az előlapnak a helyén való
rögzítéséhez.
9.
Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
10. Ha a számítógép egy állványon állt, helyezze rá vissza.
11. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
12. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
Biztonsági zár beszerelése
45
A
Elemcsere
A számítógépben található elem a valós idejű óra tápellátását biztosítja. Az elem cseréjekor a számítógépbe
eredetileg behelyezett elemmel megegyező típusú elemet használjon. A számítógép 3 voltos lítiumgombelemmel kerül forgalomba.
FIGYELEM! A számítógépben beépített lítium-mangándioxid elem üzemel. Helytelen kezelés esetén az
elem tüzet vagy égési sérüléseket okozhat. A személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be a
következőket:
Ne próbálja újratölteni az elemet.
Ne tegye ki 60 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.
Ne szerelje szét, ne préselje össze, ne szúrja fel, ne dobja tűzbe vagy vízbe, és ne zárja rövidre az érintkezőit.
Az elem cseréjéhez csak az adott termékhez való HP cserealkatrészt használja.
VIGYÁZAT! Az elem cseréje előtt feltétlenül biztonsági másolatot kell készítenie a számítógép CMOSbeállításairól. Az elem eltávolításakor vagy cseréjekor a CMOS-beállítások törlődnek.
A sztatikus elektromosság károsíthatja a számítógép vagy az opcionális eszközök elektronikus alkatrészeit.
A műveletek végrehajtása előtt a sztatikus elektromosság kisütése érdekében érintsen meg egy földelt
fémtárgyat.
MEGJEGYZÉS: A lítiumelem élettartama meghosszabbítható, ha a számítógépet feszültség alatt álló fali
konnektorhoz csatlakoztatja. A lítiumelem csak akkor üzemel, ha a számítógép NINCS az elektromos
hálózatra csatlakoztatva.
A HP javasolja vásárlóinak, hogy hasznosítsák újra elhasznált hardvereiket, az eredeti HP
nyomtatópatronokat és az újratölthető elemeket. Az újrahasznosításról további információkat a következő
webhelyen talál: http://www.hp.com/recycle.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
46
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
A függelék: Elemcsere
6.
Keresse meg az elemet és az elemtartót az alaplapon.
MEGJEGYZÉS: Egyes típusoknál előfordulhat, hogy az elem eléréséhez el kell eltávolítani egy belső
részegységet.
7.
Attól függően, hogy az alaplapon milyen elemtartó található, cserélje ki az elemet az alábbi útmutatás
szerint.
1. típus
a.
Emelje ki az elemet a tartóból.
b.
Helyezze be a csereelemet a pozitív pólusával felfelé. Az elemtartó automatikusan rögzíti az
elemet a megfelelő helyzetben.
2. típus
a.
Ahhoz, hogy az elemet el tudja távolítani a tartóból, nyomja össze az elem egyik széle fölé nyúló
fémkapcsot. Amikor az elem felpattan, emelje ki (1).
b.
Új elem behelyezéséhez csúsztassa az elem egyik szélét a kapocs pereme alá, pozitív pólusával
felfelé. Nyomja lefelé az elem másik szélét mindaddig, amíg a kapocs rá nem pattan (2).
3. típus
a.
Húzza félre az elemet rögzítő pöcköt (1), majd vegye ki az elemet (2).
47
b.
Tegye be az új elemet, és nyomja vissza a pöcköt a helyére.
MEGJEGYZÉS: Az elem cseréjét követően az alábbi lépések végrehajtásával fejezheti be a műveletet.
8.
Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
9.
Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
10. A Computer Setup segédprogram segítségével állítsa be ismét az időt, a dátumot, a jelszavakat és a
többi speciális rendszerbeállítást.
11. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a számítógép oldallapjának eltávolításakor kioldott.
48
A függelék: Elemcsere
B
Elektrosztatikus feltöltődés
Az ujjakon vagy egyéb vezetőkön keresztül kisülő sztatikus elektromosság megrongálhatja az alaplapot és a
sztatikus töltésre érzékeny egyéb eszközöket. Az ilyen típusú megrongálódás csökkentheti az eszköz
várható élettartamát.
A sztatikus elektromosságból fakadó megrongálódás
megelőzése
A sztatikus elektromosságból fakadó károk megelőzéséhez ügyeljen a következőkre:
●
Kerülje az eszközök kézzel való érintését és szállítását, és tartsa őket antisztatikus csomagolásban.
●
A sztatikus töltésre érzékeny alkatrészeket hagyja a csomagolásukban, amíg sztatikus töltéstől
mentes helyre nem ér.
●
Mielőtt kivenné az alkatrészeket a csomagolásból, helyezze őket földelt felületre.
●
Ne érjen hozzá a csatlakozókhoz, érintkezőkhöz és áramkörökhöz.
●
Mindig gondoskodjon a megfelelő földelt állapotról, amikor sztatikus töltésre érzékeny alkatrészhez
vagy szerelvényhez ér.
A földelés módjai
A földelés többféle módon is végrehajtható. Amikor sztatikus töltésre érzékeny alkatrészeket érint meg vagy
szerel, alkalmazzon az alábbi módszerek közül egyet vagy többet:
●
Használjon csuklópántot, amelyet egy földelt vezeték egy földelt munkaállomáshoz vagy
számítógépházhoz kapcsol. A csuklópántok olyan rugalmas pántok, amelyeknél a földelt vezeték
ellenállása legalább 1 megaohm +/- 10 százalék. A megfelelő földeléshez a szíjat rögzítő elem érjen a
bőrhöz.
●
Álló munkaállomásoknál használjon sarokpántot, lábujjpántot vagy cipőpántot. Ha elektromosan
vezető padlón vagy szőnyegen áll, használja a szíjat mindkét lábán.
●
Használjon földelő eszközöket.
●
Használjon hordozható földelő felszerelést összehajtható, a sztatikus töltést elnyelő szőnyeggel.
Ha nem rendelkezik a megfelelő földeléshez javasolt felszereléssel, lépjen kapcsolatba egy hitelesített HP
forgalmazóval, viszonteladóval vagy szolgáltatóval.
MEGJEGYZÉS: Ha többet szeretne tudni a sztatikus elektromosságról, lépjen kapcsolatba egy hitelesített
HP forgalmazóval, viszonteladóval vagy szolgáltatóval.
A sztatikus elektromosságból fakadó megrongálódás megelőzése
49
C
Számítógép-kezelési alapismeretek,
rendszeres karbantartás és előkészítés
szállításhoz
Számítógép-kezelési alapismeretek és rendszeres karbantartás
A számítógép és a monitor üzembe helyezésénél és karbantartásánál ügyeljen a következőkre:
50
●
A számítógépet tartsa távol a túlzott nedvességtől, a közvetlen napfénytől és a túlzott melegtől és
hidegtől.
●
A számítógépet szilárd és vízszintes felületen működtesse. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon
körülbelül 10,2 cm üres helyet a számítógép szellőzőnyílásai körül és a monitor felett.
●
Soha ne akadályozza a levegő szabad áramlását a szellőzőnyílások vagy légbeömlők elzárásával. Ne
helyezze a billentyűzetet lábával lefelé közvetlenül az asztali számítógép elé, mivel ez is akadályozza a
levegő áramlását.
●
A számítógépet soha ne használja levett oldallappal vagy bővítőhelyet takaró lemezzel.
●
A számítógépeket ne helyezze egymásra vagy olyan közel egymáshoz, hogy ki legyenek téve a
másikból távozó vagy a másik által felhevített levegőnek.
●
Ha a számítógépet egy külön házban kívánják működtetni, a külső házon is kell lenniük légbeömlőknek
és szellőzőnyílásoknak, és az előbb felsorolt használati irányelveket továbbra is be kell tartani.
●
A folyadékokat tartsa távol a számítógéptől és a billentyűzettől.
●
A monitoron lévő szellőzőnyílásokat soha ne takarja el semmilyen anyaggal.
●
Telepítse vagy engedélyezze az operációs rendszer vagy egyéb szoftver energiagazdálkodási funkciói,
például az energiatakarékos állapotokat.
●
Mielőtt az alábbiakat tenné, kapcsolja ki a számítógépet:
◦
Szükség esetén törölgesse le a számítógép külsejét egy puha, nedves kendővel. A tisztítószerek
használata elszínezheti vagy megrongálhatja a bevonatot.
◦
Bizonyos időközönként tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat a számítógép összes szabad oldalán. A
szösz, a por és az egyéb szennyeződések eltömíthetik a szellőzőnyílásokat és akadályozhatják a
levegő áramlását.
C függelék: Számítógép-kezelési alapismeretek, rendszeres karbantartás és előkészítés szállításhoz
Az optikai meghajtót érintő óvintézkedések
Az optikai meghajtó működtetése vagy tisztítása során kövesse az alábbi irányelveket.
Működtetés
●
Működés közben ne mozgassa a meghajtót. Olvasás közben a mozgatás hibás működést
eredményezhet.
●
A meghajtót ne tegye ki a hőmérséklet hirtelen változásainak, mivel az egység belsejében páracseppek
képződhetnek. Ha a meghajtó bekapcsolt állapotában hirtelen megváltozik a hőmérséklet, várjon
legalább egy órát, mielőtt lekapcsolná az áramellátást. Ha az egységet azonnal elkezdi használni, az
olvasás során hibák léphetnek fel.
●
A meghajtót ne helyezze olyan helyre, ahol magas a páratartalom, szélsőséges a hőmérséklet,
mechanikai rezgések lépnek fel vagy közvetlen napfénynek van kitéve.
Tisztítás
●
A panelt és a vezérlőgombokat puha, száraz kendővel vagy egy enyhe oldószerrel kissé megnedvesített
puha ruhával tisztítsa. Soha ne fecskendezzen tisztító folyadékot közvetlenül az egységre.
●
Kerülje a különböző oldószerek, például alkohol vagy benzin használatát, mert megsérthetik a
bevonatot.
Biztonság
Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül a meghajtóba, rögtön húzza ki a számítógépet, és ellenőriztesse egy
hitelesített HP szervizben.
Előkészítés szállításhoz
Amikor előkészíti a számítógépet a szállításhoz, kövesse az alábbi javaslatokat:
1.
Készítsen biztonsági másolatot a merevlemez fájljairól PD lemezre, szalagos kazettára, CD-re vagy USB
flash meghajtóra. Ügyeljen rá, hogy szállítás közben a biztonsági másolatot tartalmazó adathordozók
ne legyenek kitéve elektromos vagy mágneses impulzusoknak.
MEGJEGYZÉS: A merevlemez automatikusan zárolódik, amikor a rendszer áramellátását lekapcsolják.
2.
Vegye ki és rakja el az összes cserélhető adathordozót.
3.
Kapcsolja ki a számítógépet és a külső eszközöket.
4.
Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a számítógépből is.
5.
Szüntesse meg a rendszerösszetevők és külső eszközök áramellátását, majd húzza ki őket a
számítógépből.
MEGJEGYZÉS: A számítógép szállítása előtt ellenőrizze, hogy az összes kártya megfelelően és
biztonságosan van rögzítve a helyén.
6.
Csomagolja a rendszer összetevőit és a külső eszközöket eredeti dobozaikba, vagy azokhoz hasonlóba,
és tömje ki a dobozokat elegendő anyaggal a megfelelő védelemhez.
Az optikai meghajtót érintő óvintézkedések
51
D
Kisegítő lehetőségek
A HP olyan termékeket és szolgáltatásokat tervez, állít elő és forgalmaz, amelyeket mindenki használhat,
köztük a fogyatékkal élők is – vagy önmagukban, vagy megfelelő kisegítő eszközzel.
52
D függelék: Kisegítő lehetőségek
Támogatott kisegítő technológiák
A HP termékei az operációs rendszereken működő különféle kisegítő technológiák széles választékát
támogatják, és beállíthatók úgy, hogy további kisegítő technológiákkal is együttműködjenek. A kisegítő
funkciókkal kapcsolatos további információkat az eszközön a Keresés funkció segítségével találhat.
MEGJEGYZÉS: Egy adott kisegítő technológiával kapcsolatos további információt az adott termék
ügyfélszolgálatától kaphat.
Támogatott kisegítő technológiák
53
Kapcsolatfelvétel a támogatással
Folyamatosan javítjuk termékeink és szolgáltatásaink elérhetőségét, és szívesen fogadjuk a felhasználóktól
érkező visszajelzéseket. Ha problémája van egy termékkel vagy szeretne valamit elmondani nekünk a
kisegítő funkciókról, melyek segítették Önt, akkor hívja a (888) 259-5707 számot hétfőtől péntekig reggel 6
és este 9 óra között (GMT-7). Ha siket vagy nehezen halló, és a TRS/VRS/WebCapTel-t használja, forduljon
hozzánk, ha műszaki támogatást igényel vagy kisegítő kérdései vannak. Ehhez hívja a (877) 656-7058
számot hétfőtől péntekig reggel 6 és este 9 óra között (GMT-7).
MEGJEGYZÉS: A támogatás csak angol nyelven érhető el.
54
D függelék: Kisegítő lehetőségek
Tárgymutató
A
Alaplapi csatlakozók 11
B
beszerelés
2,5 hüvelykes merevlemez 36
akkumulátor 46
bővítőkártya 17
meghajtókábelek 22
biztonság
biztonsági zár HP üzleti célú
számítógéphez 40
előlap 44
kábelzár 39
lakat 40
bővítőkártya
eltávolítás 17
bővítőkátya
beszerelés 17
D
DIMM. Lásd: memória
E
elemcsere 46
előkészítés szállításhoz 51
előlap
biztonság 44
eltávolítás 8
takarólap eltávolítása 9
visszahelyezés 10
előlap részei 2
eltávolítás
2,5 hüvelykes merevlemez
akkumulátor 46
bővítőkártya 17
előlap 8
elsődleges 3,5 hüvelykes
merevlemez 26
34
másodlagos 3,5 hüvelykes
merevlemez 29
számítógép oldallap 6
takarólap 9
vékony optikai meghajtó 23
H
hátlap részei 3
K
kisegítő lehetőségek
52
M
meghajtók
beszerelés 22
helye 20
kábelcsatlakozások 22
memória
ajlzat betöltése 14
műszaki jellemzők 13
telepítés 13
merevlemez (2,5 hüvelykes)
beszerelés 36
eltávolítás 34
merevlemez-meghajtó (3,5
hüvelykes)
eltávolítás 26, 29
telepítés 26, 31
O
oldallap
csere 7
eltávolítás 6
optikai meghajtó
eltávolítás 23
óvintézkedések 51
telepítés 24
tisztítás 51
S
sorozatszám helye 4
SZ
számítógép-kezelési
alapismeretek 50
szellőzési irányelvek 50
sztatikus elektromosság,
megrongálódás megelőzése
49
T
telepítés
elsődleges 3,5 hüvelykes
merevlemez 26
másodlagos 3,5 hüvelykes
merevlemez 31
memória 13
vékony optikai meghajtó 24
telepítési irányelvek 5
termékazonosító helye 4
toronnyá alakítás 11
Z
zárak
biztonsági zár HP üzleti célú
számítógéphez 40
előlap 44
kábelzár 39
lakat 40
Tárgymutató
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising