HP | EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 800 G2 Small Form Factor PC
Referenčni priročnik za strojno opremo
Poslovni računalnik HP EliteDesk 800 G2 z majhnim
ohišjem (SFF)
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Microsoft in Windows sta registrirani blagovni
znamki skupine podjetij Microsoft v ZDA.
Informacije, podane v tem dokumentu, se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve
so navedene v garancijskih izjavah, ki so
priložene izdelkom in storitvam. Noben del
tega dokumenta se ne sme razlagati kot
dodatna garancija. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Prva izdaja: junij 2015
Številka dela dokumenta: 823453-BA1
Obvestilo o izdelku
Pogoji programske opreme
V tem priročniku so opisane funkcije, ki so
skupne večini modelov. Nekatere funkcije
morda niso na voljo v vašem računalniku.
S tem, ko namestite, kopirate, prenesete ali
kako drugače uporabljate kateri koli izdelek
programske opreme, ki je bil vnaprej nameščen
v tem računalniku, se strinjate, da vas
zavezujejo pogoji licenčne pogodbe za
končnega uporabnika HP (EULA). Če ne
sprejmete pogojev te licenčne pogodbe, ste
upravičeni samo do vrnitve celotnega
neuporabljenega izdelka (strojne in
programske opreme) v 14 dneh, v skladu s
politiko vračila kupnine, ki velja za mesto
nakupa.
Niso vse funkcije na voljo v vseh izdajah
sistema Windows 8. Če želite izkoristiti vse
funkcije sistema Windows 8, boste računalnik
morda morali nadgraditi in/ali posebej kupiti
strojno opremo, gonilnike in/ali programsko
opremo. Za podrobnosti glejte
http://www.microsoft.com.
Če želite izkoristiti vse funkcije sistema
Windows 7, boste računalnik morda morali
nadgraditi in/ali posebej kupiti strojno opremo
in/ali pogon DVD za namestitev programske
opreme za sistem Windows 7. Za podrobnosti
glejte http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Za vse nadaljnje informacije ali zahtevo za
vračilo celotnega zneska kupnine za osebni
računalnik se obrnite na lokalno prodajno
mesto (prodajalca).
O tej knjigi
Vodnik ponuja osnovne informacije za nadgradnjo poslovnih računalnikov HP EliteDesk.
OPOZORILO! Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni telesnim poškodbam ali
smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.
POZOR: Tako poudarjeno besedilo opozarja, da lahko pride do poškodbe opreme oziroma izgube podatkov,
če ne boste upoštevali navodil.
OPOMBA: Tako poudarjeno besedilo opozarja na pomembne dodatne informacije.
iii
iv
O tej knjigi
Kazalo
1 Funkcije izdelka ............................................................................................................................................ 1
Funkcije standardne konfiguracije ........................................................................................................................ 1
Deli na sprednji plošči ............................................................................................................................................ 2
Deli na zadnji plošči ............................................................................................................................................... 3
Mesto serijske številke .......................................................................................................................................... 4
2 Nadgradnja strojne opreme ............................................................................................................................ 5
Funkcije, ki olajšujejo popravila ............................................................................................................................ 5
Opozorila in svarila ................................................................................................................................................ 5
Odstranjevanje plošče za dostop do notranjosti računalnika .............................................................................. 6
Nameščanje plošče za dostop do notranjosti računalnika ................................................................................... 7
Odstranjevanje sprednjega okvirja ....................................................................................................................... 8
Odstranjevanje zaščitne plošče tankega optičnega pogona ................................................................................ 9
Ponovno nameščanje sprednjega okvirja ........................................................................................................... 10
Spreminjanje namiznega ohišja v konfiguracijo stolpa ...................................................................................... 11
Priključki na matični plošči .................................................................................................................................. 11
Nameščanje dodatnega pomnilnika .................................................................................................................... 13
Moduli DIMM ...................................................................................................................................... 13
Moduli DIMM DDR4-SDRAM ............................................................................................................... 13
Zapolnitev podnožij za module DIMM ............................................................................................... 14
Namestitev modulov DIMM ............................................................................................................... 14
Odstranjevanje ali nameščanje razširitvene kartice ........................................................................................... 16
Položaji pogonov ................................................................................................................................................. 19
Nameščanje in odstranjevanje pogonov ............................................................................................................. 21
Odstranjevanje 9,5 mm tankega optičnega pogona ........................................................................ 22
Nameščanje 9,5 mm tankega optičnega pogona ............................................................................. 23
Odstranjevanje in ponovno nameščanje primarnega 3,5-palčnega trdega diska ........................... 25
Odstranjevanje sekundarnega 3,5-palčnega trdega diska .............................................................. 28
Nameščanje sekundarnega 3,5-palčnega trdega diska ................................................................... 30
Odstranjevanje 2,5-palčnega trdega diska ...................................................................................... 33
Nameščanje 2,5-palčnega trdega diska ........................................................................................... 35
Namestitev varnostne ključavnice ...................................................................................................................... 38
v
Kabelska ključavnica ......................................................................................................................... 38
Ključavnica ......................................................................................................................................... 39
Varnostna ključavnica za HP-jeve poslovne računalnike V2 ........................................................... 39
Varnost sprednjega okvirja ............................................................................................................... 43
Dodatek A Zamenjava baterije ........................................................................................................................ 45
Dodatek B Elektrostatična razelektritev .......................................................................................................... 48
Preprečevanje poškodb zaradi statične elektrike .............................................................................................. 48
Načini ozemljitve ................................................................................................................................................. 48
Dodatek C Navodila za delovanje računalnika, redno vzdrževanje in priprava za pošiljanje .................................. 49
Navodila za delovanje računalnika in redno vzdrževanje .................................................................................. 49
Previdnostni ukrepi za optični pogon ................................................................................................................. 50
Med uporabo ..................................................................................................................................... 50
Čiščenje .............................................................................................................................................. 50
Varnost .............................................................................................................................................. 50
Priprava za pošiljanje .......................................................................................................................................... 50
Dodatek D Posebne potrebe ............................................................................................................................ 51
Podprte tehnologije za pomoč ............................................................................................................................ 52
Stik s podporo ...................................................................................................................................................... 53
Stvarno kazalo ............................................................................................................................................... 54
vi
1
Funkcije izdelka
Funkcije standardne konfiguracije
Funkcije se lahko razlikujejo glede na model računalnika. Če potrebujete podporo ali če želite več informacij o
strojni in programski opremi, nameščeni v vaš model računalnika, zaženite pripomoček HP Support Assistant.
OPOMBA: Ta model računalnika je mogoče uporabiti v pokončni ali ležeči usmeritvi.
Funkcije standardne konfiguracije
1
Deli na sprednji plošči
Konfiguracija pogonov se lahko razlikuje glede na model računalnika. Nekateri modeli imajo zaščitno ploščo,
ki pokriva ležišče tankega optičnega pogona.
1
Tanek optični pogon (izbirno)
6
Priključek za slušalke
2
Napajalna vrata USB 2.0 (za polnjenje; črna)
7
Gumb za napajanje z dvema stanjema
3
Vrata USB 2.0 (črna)
8
Lučka za dejavnost trdega diska
4
Vrata USB 3.0 (modra)
9
Bralnik kartic SD (dodatno)
5
Priključek za mikrofon/slušalke
OPOMBA: Če je v priključek za mikrofon/slušalke priključena naprava, se prikaže pogovorno okno z vprašanjem, ali želite
priključek uporabiti za vhodno napravo, kot je mikrofon, ali za slušalke. Konfiguracijo priključka lahko kadar koli
spremenite z dvoklikom ikone Audio Manager v opravilni vrstici sistema Windows.
OPOMBA: Napajalna vrata USB 2.0 zagotavljajo tudi tok za polnjenje naprav, kot so pametni telefoni. Polnilni tok je na
voljo vedno, ko je napajalni kabel priključen na sistem, tudi ko je sistem izklopljen.
OPOMBA: Lučka za napajanje med delovanjem običajno sveti belo. Če utripa rdeče, so z računalnikom težave, izpisuje pa
se tudi diagnostična koda. Za interpretacijo kode glejte Maintenance and Service Guide (Priročnik za vzdrževanje in
servisiranje).
2
Poglavje 1 Funkcije izdelka
Deli na zadnji plošči
1
Priključek PS/2 za miško (zelen)
7
Priključek PS/2 za tipkovnico (vijoličast)
2
Serijski priključek
8
Priključki DisplayPort za monitor
3
Omrežni priključek RJ-45
9
Priključek za monitor VGA
4
Vrata USB 3.0 s funkcijo prebujanja računalnika iz
stanja S4/S5 (modra)
10
Vrata USB 3.0 (modra)
5
Vhodni priključek za zvok (moder)
11
Izhodni priključek za naprave za zvok z
lastnim napajanjem (zelen)
6
Priključek za napajalni kabel
OPOMBA:
Pri HP-ju lahko dobite dodatna serijska vrata in vzporedna vrata.
Če uporabljate USB-tipkovnico, HP priporoča, da priključite tipkovnico na ena od vrat USB 3.0 s funkcijo prebujanja računalnika
iz stanja S4/S5. Funkcijo prebujanja računalnika iz stanja S4/S5 podpirajo tudi priključki PS/2, če je omogočena v nastavitvi
sistema BIOS F10 Setup.
Če je v moder vhodni priključek za zvok priključena naprava, se prikaže pogovorno okno z vprašanjem, ali želite priključek
uporabiti za vhodno napravo ali za mikrofon. Konfiguracijo priključka lahko kadar koli spremenite z dvoklikom ikone Audio
Manager v opravilni vrstici sistema Windows.
Če je v eno od rež na matični plošči nameščena grafična kartica, lahko sočasno uporabljate video priključke na ločeni grafični
kartici in na grafični kartici, vgrajeni v matično ploščo. Pri takšni konfiguraciji se bodo sporočila POST prikazala samo na
zaslonu, ki je priključen na ločeno grafično kartico.
Grafično kartico, vgrajeno v matično ploščo, lahko onemogočite tako, da spremenite nastavitve v pripomočku Computer
Setup.
Deli na zadnji plošči
3
Mesto serijske številke
Vsak računalnik ima edinstveno serijsko številko in številko ID izdelka, ki ju najdete na zunanjščini
računalnika. Ti številki imejte pri roki, kadar se za pomoč obračate na službo za stranke.
4
Poglavje 1 Funkcije izdelka
2
Nadgradnja strojne opreme
Funkcije, ki olajšujejo popravila
Računalnik ima več funkcij, ki olajšujejo nadgrajevanje in popravila. Za nekatere namestitvene postopke,
opisane v tem poglavju, boste potrebovali izvijač Torx T15 ali ploski izvijač.
Opozorila in svarila
Preden izvedete nadgradnjo, natančno preberite vsa ustrezna navodila, opozorila in svarila v tem priročniku.
OPOZORILO! Da zmanjšate možnost za nastanek telesnih poškodb zaradi električnega udara, vročih
površin ali ognja:
Odklopite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se notranje komponente sistema ohladijo, preden se jih
dotaknete.
Ne priključujte telekomunikacijskih ali telefonskih priključkov v vtičnice omrežnega vmesniškega krmilnika
(NIC).
Ne onemogočite ozemljitvenega vtiča na napajalnem kablu. Ozemljitveni vtič je pomembna varnostna
naprava.
Napajalni kabel priključite v ozemljeno vtičnico, ki je vedno prosto dostopna.
Da bi zmanjšali nevarnost hudih poškodb, preberite Safety & Comfort Guide (Priročnik za varno in udobno
uporabo). V njem so opisani pravilna namestitev delovne postaje, drža, zdravje in delovne navade
računalniških uporabnikov, pri čemer vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti.
Ta priročnik najdete na spletni strani http://www.hp.com/ergo.
OPOZORILO! V opremi so deli, ki so pod napetostjo ali se premikajo.
Preden odstranite ohišje opreme, izključite napajanje.
Ko ponovno nameščate ohišje, ga najprej namestite in pritrdite ter šele nato priključite opremo na električno
omrežje.
POZOR: Statična elektrika lahko poškoduje električne dele računalnika ali dodatne opreme. Pred začetkom
teh postopkov se razelektrite (dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta). Za več informacij glejte
Elektrostatična razelektritev na strani 48.
Vedno ko je računalnik priključen v električni vtičnici, je sistemska plošča pod napetostjo. Preden odprete
računalnik, odklopite napajalni kabel iz vtičnice, da se notranje komponente ne poškodujejo.
Funkcije, ki olajšujejo popravila
5
Odstranjevanje plošče za dostop do notranjosti računalnika
Za dostop do notranjih komponent morate odstraniti dostopno ploščo:
1.
Odstranite/sprostite morebitne varnostne naprave, ki preprečujejo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Računalnik ustrezno izklopite prek operacijskega sistema, nato pa izklopite morebitne zunanje naprave.
4.
Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato odklopite še morebitne zunanje naprave.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen v aktivni električni vtičnici. Odklopite napajalni kabel iz vtičnice, da se notranje komponente
računalnika ne poškodujejo.
6
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite s stojala in položite na širšo stran.
6.
Primite ročaj plošče za dostop do notranjosti računalnika (1) in dvignite ploščo z računalnika (2).
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Nameščanje plošče za dostop do notranjosti računalnika
Potisnite jezička na sprednjem robu plošče za dostop pod rob na sprednji strani ohišja (1), nato pa zadnjo
stran plošče za dostop položite na ohišje, da se zaskoči (2).
Nameščanje plošče za dostop do notranjosti računalnika
7
Odstranjevanje sprednjega okvirja
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Napajalni kabel odstranite iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
8
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite s stojala in položite na širšo stran.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Dvignite tri jezičke na robu plošče (1) in jo odstranite z ohišja (2).
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Odstranjevanje zaščitne plošče tankega optičnega pogona
Nekateri modeli imajo zaščitno ploščo, ki pokriva ležišče tankega optičnega pogona. Pred namestitvijo
optičnega pogona odstranite zaščitno ploščo. Zaščitno ploščo odstranite tako:
1.
Odstranite pokrov računalnika in sprednjo ploščo.
2.
Če želite odstraniti zaščitno ploščo tankega optičnega pogona, potisnite tri zadrževalna jezička, s
katerimi je zaščitna plošča pritrjena (1), navznoter in nato zasukajte zaščitno ploščo s sprednjega
okvirja (2).
Odstranjevanje zaščitne plošče tankega optičnega pogona
9
Ponovno nameščanje sprednjega okvirja
Vstavite štiri kavlje na spodnji strani plošče v pravokotne odprtine na ohišju (1) in zasukajte zgornji del plošče
na ohišje (2), da se zaskoči.
10
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Spreminjanje namiznega ohišja v konfiguracijo stolpa
Računalnik v majhnem ohišju lahko uporabljate tudi kot stolp, če pri HP-ju kupite dodatno stojalo za stolp.
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Napajalni kabel odstranite iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
5.
Računalnik postavite tako, da je njegova desna stran sedaj obrnjena navzdol, in ga postavite v dodatno
stojalo.
OPOMBA: Če želite, da bo računalnik v ohišju stolp bolj stabilen, HP priporoča uporabo posebnega
stojala za stolp.
6.
Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
OPOMBA: Ob vseh stranicah računalnika mora biti vsaj 10,2 cm prostora, v njegovi okolici pa ne sme
biti ovir.
7.
Zaklenite morebitne varnostne naprave, ki ste jih sprostili pri odstranitvi plošče za dostop do
notranjosti računalnika.
Priključki na matični plošči
Za priključke na sistemski plošči vašega modela glejte spodnjo sliko in preglednico.
Spreminjanje namiznega ohišja v konfiguracijo stolpa
11
12
Št.
Priključek na sistemski plošči
Nalepka na sistemski
plošči
Barva
Komponenta
1
PCI Express x16, nastavljena na
x4
X4PCIEXP
belo
Razširitvena kartica
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
črna
Razširitvena kartica
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
črna
Razširitvena kartica
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
črna
Razširitvena kartica
5
Akumulator
BAT
črna
Akumulator
6
Zaporedna vrata
COMB
črna
Dodatna druga serijska vrata
7
DIMM4 (kanal A)
DIMM4
bela
Pomnilniški modul
8
DIMM3 (kanal A)
DIMM3
črna
Pomnilniški modul
9
DIMM2 (kanal B)
DIMM2
bela
Pomnilniški modul
10
DIMM1 (kanal B)
DIMM1
črna
Pomnilniški modul
11
SATA 3.0
SATA2
svetlo modra
Poljubna naprava SATA, razen
primarnega trdega diska
12
SATA 3.0
SATA1
svetlo modra
Poljubna naprava SATA, razen
primarnega trdega diska
13
SATA 3.0
SATA0
temno modra
Primarni trdi disk
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Nameščanje dodatnega pomnilnika
V računalniku so pomnilniški moduli DIMM vrste DDR4-SDRAM.
Moduli DIMM
V pomnilniška podnožja na matični plošči lahko vstavite največ štiri standardne pomnilniške module DIMM. V
ta podnožja je tovarniško vgrajen vsaj en modul DIMM. Če želite največjo možno količino pomnilnika, ga lahko
na matično ploščo namestite do 64 GB, in sicer konfiguriranega v visoko zmogljivem dvokanalnem načinu.
Moduli DIMM DDR4-SDRAM
Če želite, da sistem pravilno deluje, namestite takšno enoto DIMMs:
●
standardne z 288 priključki
●
skladno s PC4-17000 DDR4-2133 MHz ter brez medpomnilnika in podpore za EGS
●
1,2-voltne enote DIMMs DDR4-SDRAM.
DIMM mora tudi:
●
podpira zakasnitev CAS 15 DDR4 2133 MHz (časovna uskladitev 15-15-15)
●
na voljo z obveznimi podatki JEDEC SPD
Računalnik dodatno podpira:
●
pomnilniške tehnologije 512 Mbit, 1 Gbit in 2 Gbit brez podpore za EGS
●
eno- ali dvostranske module DIMM
●
module DIMM z napravami DDR x8 in x16; Bliskovni pogoni DIMM z moduli SDRAM x4 niso podprti.
OPOMBA: Če namestite module DIMM, ki jih računalnik ne podpira, sistem ne bo deloval.
Nameščanje dodatnega pomnilnika
13
Zapolnitev podnožij za module DIMM
Na sistemski plošči so štiri podnožja za pomnilniške module DIMM (za vsak kanal dve). Podnožja so označena
z DIMM1, DIMM2, DIMM3 in DIMM4. Podnožji DIMM1 in DIMM2 delujeta v pomnilniškem kanalu B, podnožji
DIMM3 in DIMM4 pa v pomnilniškem kanalu A.
Sistem bo samodejno deloval v enokanalnem načinu, dvokanalnem načinu ali fleksibilnem načinu, odvisno od
načina namestitve modulov DIMM.
OPOMBA: Single channel and unbalanced dual channel memory configurations will result in inferior
graphics performance.
●
Sistem bo deloval v enokanalnem načinu, če so podnožja DIMM zapolnjena v enem kanalu.
●
Sistem bo deloval v zmogljivejšem dvokanalnem načinu, če je celotna zmogljivost modulov DIMM v
kanalu A enaka celotni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. Tehnologija in širina naprav v kanalih se
lahko razlikujeta. Če sta na primer v kanalu A dva modula DIMM s 1 GB, v kanalu B pa je en modul DIMM z
2 GB, bo sistem deloval v dvokanalnem načinu.
●
Sistem bo deloval v fleksibilnem načinu, če celotna zmogljivost modulov DIMM v kanalu A ni enaka
celotni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. V fleksibilnem načinu kanal z najmanj pomnilnika
označuje skupno količino pomnilnika, dodeljeno dvema kanaloma, preostanek pa je dodeljen enemu
kanalu. Za optimalno hitrost morata biti kanala uravnotežena, tako da je največja količina pomnilnika
razdeljena med oba kanala. Če bo en kanal imel več pomnilnika kot drugi, je treba večji delež dodeliti
kanalu A. Če želite na primer vstaviti en modul DIMM z 2 GB in tri module DIMM z 1 GB, je treba v kanal A
vstaviti modul DIMM z 2 GB in enega z 1 GB. V kanal B pa vstavite ostala dva modula DIMM z 1 GB. V tej
konfiguraciji bosta 4 GB delovala kot dva kanala, 1 GB pa kot en kanal.
●
Največja delovna hitrost v katerem koli načinu je določena s hitrostjo delovanja najpočasnejšega
modula DIMM v sistemu.
Namestitev modulov DIMM
POZOR: Preden dodate ali odstranite pomnilniške module, izklopite napajalni kabel in počakajte približno
30 sekund, da se izprazni vsa preostala energija. Ne glede na stanje vklopa so pomnilniški moduli vedno pod
napetostjo, dokler je računalnik priključen na aktivno električno vtičnico. Dodajanje ali odstranjevanje
pomnilniških modulov pod napetostjo lahko na pomnilniških modulih ali sistemski plošči povzroči
nepopravljivo škodo.
Na podnožjih za pomnilniške module so pozlačeni kovinski kontakti. Pri nadgradnji pomnilnika je pomembno,
da uporabite pomnilniške module s pozlačenimi kovinskimi kontakti, da preprečite morebitno rjavenje in/ali
oksidiranje, ki bi nastalo kot posledica stika nezdružljivih kovin.
Statična elektrika lahko poškoduje elektronske dele računalnika ali dodatne kartice. Pred začetkom teh
postopkov se razelektrite (dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta). Za več informacij glejte razdelek
Elektrostatična razelektritev na strani 48.
S pomnilniškim modulom ravnajte previdno in se ne dotikajte kontaktov, saj lahko tako poškodujete modul.
14
1.
Odstranite/sprostite morebitne varnostne naprave, ki preprečujejo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Računalnik ustrezno izklopite prek operacijskega sistema, nato pa izklopite morebitne zunanje naprave.
4.
Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato odklopite še morebitne zunanje naprave.
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
POZOR: Preden dodate ali odstranite pomnilniške module, izklopite napajalni kabel in počakajte
približno 30 sekund, da se izprazni vsa preostala energija. Ne glede na stanje vklopa so pomnilniški
moduli vedno pod napetostjo, dokler je računalnik priključen na aktivno električno vtičnico. Dodajanje
ali odstranjevanje pomnilniških modulov pod napetostjo lahko na pomnilniških modulih ali sistemski
plošči povzroči nepopravljivo škodo.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
OPOZORILO! Da zmanjšate tveganje za nastanek telesnih poškodb zaradi vročih površin, počakajte da
se notranje komponente sistema ohladijo, preden se jih dotaknete.
7.
Sprostite zaklepa podnožja za pomnilniški modul (1) in vstavite pomnilniški modul v podnožje (2).
OPOMBA: Pomnilniški modul je mogoče namestiti samo na en način. Poravnajte zarezo na
pomnilniškem modulu z jezičkom podnožja za pomnilniški modul.
Zapolnite črna podnožja DIMM pred belimi podnožji DIMM.
Če želite, da računalnik deluje čim učinkoviteje, module vstavite tako, da je njihova skupna zmogljivost
kar se da enakovredno razdeljena med kanalom A in kanalom B. Več informacij najdete v razdelku
Zapolnitev podnožij za module DIMM na strani 14.
8.
Potisnite modul v podnožje tako, da je vstavljen do konca in v pravilnem položaju. Preverite, ali sta se
zaklepa podnožja zaskočila (3).
9.
Za namestitev dodatnih modulov ponovite koraka 7 in 8.
10. Namestite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
11. Če je bil računalnik na stojalu, ga postavite nazaj nanj.
12. Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
13. Zaklenite morebitne varnostne naprave, ki ste jih sprostili pri odstranitvi plošče za dostop do
notranjosti računalnika.
Računalnik bo samodejno zaznal dodani pomnilnik, ko ga naslednjič vklopite.
Nameščanje dodatnega pomnilnika
15
Odstranjevanje ali nameščanje razširitvene kartice
Računalnik ima dve razširitveni vtičnici PCI Express x1, eno razširitveno vtičnico PCI Express x16 in eno
razširitveno vtičnico PCI Express x16, ki je spremenjena v vtičnico x4.
OPOMBA: Razširitveni reži PCI Express podpirata samo nizkoprofilne razširitvene kartice.
V režo PCI Express x16 lahko namestite razširitveno kartico PCI Express x1, x4, x8 ali x16.
Pri konfiguracijah z dvojno grafično kartico je treba prvo (primarno) kartico namestiti v vtičnico PCI Express
x16, ki NI spremenjena v režo x4.
Razširitveno kartico odstranite, zamenjate ali dodate takole:
1.
Odstranite/sprostite morebitne varnostne naprave, ki preprečujejo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Računalnik ustrezno izklopite prek operacijskega sistema, nato pa izklopite morebitne zunanje naprave.
4.
Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato odklopite še morebitne zunanje naprave.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen v aktivni električni vtičnici. Odklopite napajalni kabel iz vtičnice, da se notranje komponente
računalnika ne poškodujejo.
16
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Na sistemski plošči poiščite nezasedeno razširitveno podnožje in nato še ustrezno razširitveno režo na
zadnji strani ohišja računalnika.
8.
Sprostite zapah, s katerim so pritrjeni pokrovi rež, tako, da dvignete jeziček na njem in zapah zasukate v
odprti položaj.
9.
Preden namestite razširitveno kartico, odstranite pokrov razširitvene reže ali že vstavljeno razširitveno
kartico.
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
OPOMBA: Preden odstranite nameščeno razširitveno kartico, izklopite morebitne kable, priključene na
razširitveno kartico.
a.
Če razširitveno kartico nameščate v prazno podnožje, odstranite ustrezni pokrov razširitvene reže
na hrbtni strani ohišja. Pokrov potegnite z reže naravnost navzgor in nato ven iz ohišja.
b.
Če odstranjujete kartico PCI Express x1, kartico držite na obeh koncih in jo previdno zibajte sem in
tja, dokler se priključki ne sprostijo iz reže. Razširitveno kartico potegnite naravnost navzgor iz
reže (1) in nato stran od ohišja, da jo sprostite iz ogrodja ohišja (2). Pazite, da s kartico ne
podrgnete ob druge dele.
Odstranjevanje ali nameščanje razširitvene kartice
17
c.
Če želite odstraniti kartico PCI Express x16, povlecite ročico nosilca na zadnji strani razširitvenega
podnožja s kartice, nato kartico previdno zibajte sem in tja, dokler se priključki ne ločijo od
podnožja. Razširitveno kartico potegnite naravnost navzgor iz reže in nato ven iz ohišja, da jo
sprostite iz ogrodja ohišja. Pazite, da s kartico ne podrgnete ob druge dele.
10. Kartico shranite v embalažo brez statične elektrike.
11. Če ne želite namestiti nove razširitvene kartice, na razširitveno režo namestite pokrov, da jo zaprete.
POZOR: Ko odstranite razširitveno kartico, jo morate nadomestiti z drugo kartico ali pa jo pokriti s
pokrovom, da se notranje komponente med delovanjem ustrezno hladijo.
12. Novo razširitveno kartico namestite tako, da kartico držite tik nad razširitveno režo na sistemski plošči,
nato jo premaknite proti zadnji strani ohišja (1), tako da bo nosilec kartice poravnan z odprto režo na
zadnjem delu ohišja. Kartico nato potisnite naravnost navzdol v razširitveno režo na sistemski plošči (2).
OPOMBA: Ko nameščate razširitveno kartico, nanjo močno pritisnite, da boste v režo za razširitvene
kartice ustrezno namestili celoten priključek.
18
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
13. Obrnite zaklep pokrova razširitvene reže v prvotni položaj, da zaklenete razširitveno kartico.
14. Po potrebi povežite zunanje kable z vstavljeno kartico. Po potrebi povežite notranje kable s sistemsko
ploščo.
15. Znova namestite pokrov računalnika.
16. Če je bil računalnik na stojalu, ga postavite nazaj nanj.
17. Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
18. Zaklenite morebitne varnostne naprave, ki ste jih sprostili pri odstranitvi plošče za dostop do
notranjosti računalnika.
19. Če je potrebno, znova konfigurirajte računalnik.
Položaji pogonov
1
Ležišče 9,5 mm tankega optičnega pogona
2
ležišče primarnega 3,5-palčnega trdega diska
3
ležišče sekundarnega 3,5-palčnega trdega diska
Položaji pogonov
19
4
ležišče 2,5-palčnega trdega diska
OPOMBA: Konfiguracija pogonov vašega računalnika se lahko razlikuje od zgoraj
prikazane konfiguracije.
Če želite ugotoviti vrsto in velikost naprav za shranjevanje, vgrajenih v računalnik, zaženite program
Computer Setup.
20
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
Pri nameščanju pogonov upoštevajte naslednja navodila:
●
Primarni trdi disk SATA (Serial ATA) mora biti priključen na temno modri primarni priključek SATA na
matični plošči z oznako SATA0.
●
Priključite sekundarne trde diske in optične pogone v enega od svetlo modrih priključkov SATA (z
oznakami SATA1 in SATA2) na matični plošči.
●
HP je na zgornjem delu kletke trdega diska (1) v ležišče sekundarnega 3,5-palčnega trdega diska
namestil dodatne pritrdilne vijake 6-32 za namestitev trdega diska. Pri zamenjavi trdega diska
odstranite pritrdilne vijake s starega pogona in z njimi pritrdite novi pogon.
OPOMBA: Enega od dodatnih pritrdilnih vijakov lahko uporabite tudi za pritrditev sprednje plošče
(glejte Varnost sprednjega okvirja na strani 43 za več informacij).
POZOR: Da se izognete izgubi podatkov in poškodbam računalnika ali pogona:
Če želite vstaviti ali odstraniti pogon, pravilno zaustavite operacijski sistem, izklopite računalnik in izvlecite
napajalni kabel. Ne odstranjujte pogona, če je računalnik vključen ali v stanju pripravljenosti.
Preden se dotaknete pogona, se razelektrite. Pri delu s pogonom se ne dotikajte priključka. Za več informacij
o preprečevanju nastanka poškodb zaradi statične elektrike glejte Elektrostatična razelektritev
na strani 48.
S pogonom ravnajte previdno: Ne dovolite, da pade.
Pri vstavljanju diska ne uporabljajte prekomerne sile.
Trdega diska ne izpostavljajte tekočinam, ekstremnim temperaturam in predmetom z magnetnimi polji (kot
so monitorji in zvočniki).
Če morate pogon poslati po pošti, uporabite oblazinjeno kuverto ali drugo zaščitno embalažo, ki ste jo
označili z opozorilom »Lomljivo: ravnaj previdno.«
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
21
Odstranjevanje 9,5 mm tankega optičnega pogona
POZOR: Preden iz računalnika odstranite pogon, iz njega vzemite vse izmenljive nosilce podatkov.
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Napajalni kabel odstranite iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
7.
Odklopite napajalni kabel (1) in podatkovni kabel (2) z zadnje strani optičnega pogona, potisnite zeleni
zapah za sprostitev na desni zadnji strani pogona proti sredini pogona (3) in nato potisnite pogon naprej
in iz ležišča skozi sprednjo ploščo (4).
POZOR: Ko odstranjujete kable, v izogib poškodbe kabla namesto za sam kabel povlecite za jeziček ali
priključek.
22
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Nameščanje 9,5 mm tankega optičnega pogona
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Če nameščate pogon v ležišče, pokrito z zaščitno ploščo, odstranite sprednjo ploščo. Za več informacij
glejte Odstranjevanje zaščitne plošče tankega optičnega pogona na strani 9.
8.
Poravnajte majhne zatiče na zaklepu za sprostitev z majhnimi luknjami na strani pogona in zaklep
močno pritisnite na pogon.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
23
9.
Potisnite optični pogon skozi sprednjo ploščo ohišja do konca v ležišče, da se zaskoči (1), nato pa
priklopite napajalni kabel (2) in podatkovni kabel (3) na zadnjo stran pogona.
10. Priklopite nasprotni konec podatkovnega kabla v svetlo modri priključek SATA na matični plošči.
OPOMBA: Za sliko priključkov za pogone na matični plošči glejte Priključki na matični plošči
na strani 11.
11. Znova namestite sprednjo ploščo, če ste jo odstranili.
12. Namestite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
13. Če je bil računalnik na stojalu, ga postavite nazaj nanj.
14. Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
15. Zaklenite vse varnostne naprave, ki so bile sproščene, ko je bil pokrov odstranjen.
24
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Odstranjevanje in ponovno nameščanje primarnega 3,5-palčnega trdega diska
OPOMBA: Preden odstranite stari trdi disk, ne pozabite varnostno kopirati podatkov na njem, tako da jih
boste lahko prenesli na novega.
1.
Odstranite/sprostite morebitne varnostne naprave, ki preprečujejo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Računalnik ustrezno izklopite prek operacijskega sistema, nato pa izklopite morebitne zunanje naprave.
4.
Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato odklopite še morebitne zunanje naprave.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen v aktivni električni vtičnici. Odklopite napajalni kabel iz vtičnice, da se notranje komponente
računalnika ne poškodujejo.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Napajalni kabel (1) in podatkovni kabel (2) izključite iz zadnje strani trdega diska.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
25
26
8.
Povlecite vzvod za sprostitev ob zadnji strani trdega diska navzven (1). Medtem ko vlečete vzvod za
sprostitev navzven, potisnite pogon nazaj, da se ustavi, in ga nato privzdignite in izvlecite iz ležišča (2).
9.
Če želite namestiti trdi disk, morate odstraniti pritrdilne vijake, ki so na starem trdem disku, in jih
vstaviti v novega.
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
10. Poravnajte pritrdilna vijaka z režama na ohišju kletke pogona in pritisnite trdi disk v ležišče, in ga nato
potisnite nazaj, da se zaskoči.
11. Napajalni kabel (1) in podatkovni kabel (2) priključite na hrbtno stran trdega diska.
OPOMBA: Podatkovni kabel za primarni trdi disk morate priključiti na temno modri priključek na
matični plošči z oznako SATA0, da se izognete težavam z učinkovitostjo delovanja trdega diska.
12. Namestite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
13. Če je bil računalnik na stojalu, ga postavite nazaj nanj.
14. Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
15. Zaklenite vse varnostne naprave, ki so bile sproščene, ko je bil pokrov odstranjen.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
27
Odstranjevanje sekundarnega 3,5-palčnega trdega diska
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Napajalni kabel odstranite iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
28
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Zasukajte kletko za pogon v pokončni položaj.
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
8.
Odklopite napajalni kabel (1) in podatkovni kabel (2) z zadnje strani trdega diska. Pritisnite zapah na
stranici kletke pogona (3) in potisnite pogon iz ležišča za pogon (4).
9.
Za namestitev novega pogona glejte Nameščanje sekundarnega 3,5-palčnega trdega diska
na strani 30. Če ne želite namestiti novega pogona, zasukajte kletko pogona navzdol in znova
namestite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
29
Nameščanje sekundarnega 3,5-palčnega trdega diska
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Namestite štiri srebrne pritrdilne vijake 6-32 na stranici pogona (dva na vsako stran).
OPOMBA: HP je v ohišje poleg ležišča za primarni 3,5-palčni trdi disk namestil štiri dodatne srebrne
pritrdilne vijake 6-32. Za sliko položajev dodatnih pritrdilnih vijakov glejte Nameščanje in
odstranjevanje pogonov na strani 21.
Pri zamenjavi pogona uporabite štiri pritrdilne vijake, s katerimi je bil pritrjen stari pogon, na novem
pogonu.
30
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
8.
Zasukajte kletko za pogon v pokončni položaj.
9.
Potisnite pogon v ležišče pogona (1), nato pa priključite napajalni kabel (2) in podatkovni kabel (3) na
zadnjo stran trdega diska.
OPOMBA: Če je trdi disk sekundarni, priključite drugi konec podatkovnega kabla v enega od svetlo
modrih priključkov SATA na matični plošči. Če je trdi disk primarni, priključite drugi konec podatkovnega
kabla v temno modri priključek SATA na matični plošči.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
31
10. Obrnite kletko za pogone nazaj v običajni položaj.
POZOR: Pri obračanju kletke navzdol pazite, da ne preščipnete kablov ali žic.
11. Namestite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
12. Če je bil računalnik na stojalu, ga postavite nazaj nanj.
13. Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
14. Zaklenite vse varnostne naprave, ki so bile sproščene, ko je bil pokrov odstranjen.
32
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Odstranjevanje 2,5-palčnega trdega diska
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Napajalni kabel odstranite iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Zasukajte kletko za pogon v pokončni položaj.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
33
8.
Napajalni kabel (1) in podatkovni kabel (2) izključite iz zadnje strani trdega diska.
9.
Povlecite vzvod za sprostitev na zadnji strani pogona (1) navzven, nato potisnite pogon nazaj, da se
ustavi, in navzdol ter ga izvlecite iz ležišča za pogon (2).
10. Za namestitev novega pogona glejte Nameščanje 2,5-palčnega trdega diska na strani 35. Če ne želite
namestiti novega pogona, zasukajte kletko pogona navzdol in znova namestite ploščo za dostop do
notranjosti računalnika.
34
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Nameščanje 2,5-palčnega trdega diska
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice in nato iz vseh zunanjih naprav.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Namestite štiri črno-modre izolacijske pritrdilne vodilne vijake M3 (dva na vsaki strani pogona).
OPOMBA: Metrične izolacijske pritrdilne vodilne vijake M3 lahko kupite pri HP-ju.
Pri zamenjavi pogona uporabite štiri pritrdilne vijake, s katerimi je bil pritrjen stari pogon, na novem
pogonu.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
35
36
8.
Zasukajte kletko za pogon v pokončni položaj.
9.
Poravnajte pritrdilne vijake na pogonu z režami v obliki črke J na straneh ležišča za pogon. Pritisnite
pogon navzgor v ležišče za pogon, nato pa ga potisnite naprej, da se zaskoči.
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
10. Napajalni kabel (1) in podatkovni kabel (2) priključite na hrbtno stran trdega diska.
OPOMBA: Če je 2,5-palčni trdi disk primarni, priključite drugi konec podatkovnega kabla v temno
modri priključek SATA z oznako SATA0 na matični plošči. Če je trdi disk sekundarni, priključite drugi
konec podatkovnega kabla v enega od svetlo modrih priključkov SATA na matični plošči.
11. Obrnite kletko za pogone nazaj v običajni položaj.
POZOR: Pri obračanju kletke navzdol pazite, da ne preščipnete kablov ali žic.
12. Namestite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
13. Če je bil računalnik na stojalu, ga postavite nazaj nanj.
14. Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
15. Zaklenite vse varnostne naprave, ki so bile sproščene, ko je bil pokrov odstranjen.
Nameščanje in odstranjevanje pogonov
37
Namestitev varnostne ključavnice
Varnostne ključavnice, prikazane spodaj in na naslednjih straneh, se lahko uporabljajo za varovanje
računalnika.
Kabelska ključavnica
38
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
Ključavnica
Varnostna ključavnica za HP-jeve poslovne računalnike V2
1.
Pritrdite zapenjalo varnostnega kabla z ustreznimi vijaki za vaše okolje na mizo (vijaki niso priloženi) (1)
in nato potisnite pokrov na podstavek zapenjala kabla (2).
Namestitev varnostne ključavnice
39
40
2.
Varnostni kabel ovijte okoli nepremičnega predmeta.
3.
Potisnite varnostni kabel skozi zapenjalo varnostnega kabla.
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
4.
Potegnite obe škarjasti roki monitorja narazen in vstavite ključavnico v varnostno režo na hrbtni strani
monitorja (1), zaprite škarjasti roki skupaj, da zavarujete ključavnico (2), nato pa potisnite vodilo kabla
skozi sredino ključavnice monitorja (3).
5.
Potisnite varnostni kabel skozi varnostno vodilo, nameščeno na monitorju.
Namestitev varnostne ključavnice
41
42
6.
Pritrdite zapenjalo dodatnega kabla z ustreznim vijakom za vaše okolje na mizo (vijak ni priložen) (1) in
nato namestite dodatne kable na podstavek zapenjala (2).
7.
Potisnite varnostni kabel skozi odprtine v zapenjalu dodatnega kabla.
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
8.
Privijte ključavnico na ohišje s pomočjo priloženega vijaka (1). Vtič varnostnega kabla vtaknite v
ključavnico (2), nato pritisnite gumb (3), da zaklenete ključavnico. Ključavnico odklenete s priloženim
ključem.
9.
Ko opravite vse korake, bodo vse naprave vaše delovne postaje zaščitene.
Varnost sprednjega okvirja
Sprednjo ploščo lahko pritrdite z varnostnim vijakom, ki ga je priložil HP. Varnostni vijak namestite tako:
1.
Odstranite/sprostite morebitne varnostne naprave, ki preprečujejo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Računalnik ustrezno izklopite prek operacijskega sistema, nato pa izklopite morebitne zunanje naprave.
4.
Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato odklopite še morebitne zunanje naprave.
Namestitev varnostne ključavnice
43
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen v aktivni električni vtičnici. Odklopite napajalni kabel iz vtičnice, da se notranje komponente
računalnika ne poškodujejo.
5.
Če je računalnik na stojalu, ga odstranite z njega.
6.
Odstranite pokrov računalnika.
7.
Če nimate standardnega vijaka 6-32, odstranite enega od štirih srebrnih standardnih vijakov 6-32 z vrha
kletke pogona. Za sliko mest standardnih vijakov 6-32 glejte Nameščanje in odstranjevanje pogonov
na strani 21.
8.
Varnostni vijak 6-32 namestite skozi srednji jeziček za sprostitev na sprednji plošči, da jo varno
pritrdite.
9.
Namestite ploščo za dostop do notranjosti računalnika.
10. Če je bil računalnik na stojalu, ga postavite nazaj nanj.
11. Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
12. Zaklenite morebitne varnostne naprave, ki ste jih sprostili pri odstranitvi plošče za dostop do
notranjosti računalnika.
44
Poglavje 2 Nadgradnja strojne opreme
A
Zamenjava baterije
Baterija, ki je vgrajena v računalnik, napaja uro realnega časa. Staro baterijo nadomestite s povsem enako,
takšno, kakršna je bila prvotno nameščena v računalniku. V računalnik je vgrajena 3-voltna litijeva gumbna
baterija.
OPOZORILO! Računalnik vsebuje litijevo mangan-dioksidno baterijo. Če z njo ne ravnate pravilno, obstaja
nevarnost požara in opeklin. Za zmanjšanje nevarnosti telesne poškodbe upoštevajte naslednje:
Baterije ne skušajte znova napolniti.
Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C.
Baterije ne razstavljajte, ne teptajte in ne luknjajte, ne povzročajte kratkega stika na zunanjih kontaktih in je
ne mecite v ogenj ali vodo.
Baterijo zamenjajte s HP-jevo nadomestno baterijo, namenjeno temu izdelku.
POZOR: Pomembno je, da pred zamenjavo baterije naredite varnostno kopijo nastavitev CMOS. Ko baterijo
odstranite ali zamenjate, se bodo nastavitve CMOS zbrisale.
Statična elektrika lahko poškoduje elektronske dele računalnika ali dodatne opreme. Preden začnete s temi
postopki, se razelektrite (dotaknite se ozemljenega kovinskega predmeta).
OPOMBA: Življenjsko dobo litijeve baterije lahko podaljšate tako, da računalnik priključite v aktivno
vtičnico, saj se litijeva baterija troši samo takrat, kadar računalnik NI priključen na napajanje.
HP spodbuja stranke k recikliranju rabljene elektronske strojne opreme, originalnih kartuš HP in baterij za
polnjenje. Več informacij o programih recikliranja najdete na spletnem mestu http://www.hp.com/recycle.
1.
Odstranite/sprostite vse varnostne naprave, ki onemogočajo odprtje računalnika.
2.
Iz računalnika odstranite vse izmenljive medije, kot so CD-ji ali bliskovne pomnilniške naprave USB.
3.
Pravilno izklopite računalnik z ukazom operacijskega sistema, nato pa še vse zunanje naprave.
4.
Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in odklopite vse zunanje naprave.
POZOR: Ne glede na stanje vklopa je sistemska plošča vedno pod napetostjo, dokler je sistem
priključen na aktivno električno vtičnico. V izogib okvaram notranjih delov računalnika izklopite
napajalni kabel.
5.
Odstranite pokrov računalnika.
6.
Na sistemski plošči poiščite baterijo in nosilec baterije.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih računalnika je za dostop do baterije treba odstraniti tudi katerega od
notranjih delov.
45
7.
Glede na vrsto nosilca baterije na sistemski plošči sledite spodnjim navodilom za zamenjavo baterije.
Vrsta 1
a.
Izvlecite baterijo iz nosilca.
b.
Nadomestno baterijo vstavite s pozitivnim polom obrnjenim navzgor. Nosilec baterije jo
samodejno pričvrsti v pravilen položaj.
Vrsta 2
a.
Baterijo sprostite tako, da stisnete kovinsko objemko, ki sega čez enega od robov baterije. Ko
baterija izskoči, jo izvlecite (1).
b.
Novo baterijo vstavite tako, da en rob potisnete pod obod nosilca, pri čemer naj bo pozitivni pol
obrnjen navzgor. Drugi rob baterije potisnite navzdol, da se objemka zaskoči okoli njega (2).
Vrsta 3
a.
46
Povlecite sponko (1), s katero je pritrjena baterija, in slednjo odstranite (2).
Dodatek A Zamenjava baterije
b.
Namestite novo baterijo in jo pritrdite s sponko.
OPOMBA: Potem ko baterijo zamenjate, postopek dokončajte takole.
8.
Znova namestite pokrov računalnika.
9.
Znova priključite napajalni kabel in morebitne zunanje naprave, nato vklopite računalnik.
10. Datum in čas, svoja gesla in vse druge posebne sistemske nastavitve ponastavite s programom
Computer Setup.
11. Zaklenite vse varnostne naprave, ki so bile sproščene, medtem ko je bil pokrov računalnika odstranjen.
47
B
Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev s prstov ali drugih prevodnikov lahko poškoduje sistemske plošče ali druge
statične občutljive naprave. Tovrstne poškodbe lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave.
Preprečevanje poškodb zaradi statične elektrike
V izogib poškodbam zaradi elektrostatične razelektritve upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
●
Neposredni stik s telesom preprečite tako, da izdelke hranite in prenašate v protistatični embalaži.
●
Elektrostatične občutljive dele hranite v ustrezni embalaži, dokler ne pridete na protistatično delovno
mesto.
●
Preden vzamete dele iz embalaže, le-to položite na ozemljeno površino.
●
Ne dotikajte se stikov, vodov in vezij.
●
Kadar se dotikate statičnih občutljivih delov ali sklopov, pazite, da ste pravilno ozemljeni.
Načini ozemljitve
Ozemljite se lahko na več načinov. Kadar delate z elektrostatičnimi občutljivimi deli ali jih nameščate,
uporabite enega ali več od naslednjih postopkov:
●
Uporabite zapestni trak, ki je prek ozemljitvene vrvice povezan z ozemljenim delovnim mestom ali z
ohišjem računalnika. Zapestni trakovi so upogljivi trakovi z ozemljitveno vrvico z uporom najmanj 1
megohm +/-10 odstotkov. Za pravilno ozemljitev nosite trak tesno ob koži.
●
Na stoječem delovnem mestu uporabite trakove za na peto, prste na nogi ali čevelj. Kadar stojite na
prevodnih tleh ali talnih preprogah, nosite trak na obeh nogah.
●
Uporabljajte prevodna servisna orodja.
●
Uporabljajte prenosni komplet servisnega orodja z zložljivo statično disipativno preprogo.
Če nimate priporočene opreme za pravilno ozemljitev, se obrnite na pooblaščenega trgovca, prodajalca ali
serviserja HP.
OPOMBA: Za več informacij o statični elektriki se obrnite na pooblaščenega trgovca, prodajalca ali
serviserja HP.
48
Dodatek B Elektrostatična razelektritev
C
Navodila za delovanje računalnika, redno
vzdrževanje in priprava za pošiljanje
Navodila za delovanje računalnika in redno vzdrževanje
Upoštevajte priporočila za pravilno namestitev in vzdrževanje računalnika in monitorja:
●
Računalnika ne izpostavljajte prekomerni vlagi, neposredni sončni svetlobi ali skrajno visokim in nizkim
temperaturam.
●
Računalnik uporabljajte na trdni in ravni površini. Na vseh zračenih straneh računalnika in nad
monitorjem naj bo vsaj 10,2 cm prostora; s tem omogočite nemoten tok zraka.
●
Ne omejite toka zraka v računalnik tako, da zamašite ventilatorje ali odprtine za dovod zraka. Ne
postavljajte tipkovnice z iztegnjenimi nožicami neposredno pred namizno enoto, saj to prav tako
omejuje tok zraka.
●
Računalnika nikoli ne uporabljajte z odstranjenim dostopnim pokrovom ali odstranjenimi pokrivali
katere izmed rež za pomnilniške kartice.
●
Računalnikov ne zlagajte enega na drugega in jih ne postavljajte tako blizu drug drugega, da bi med
njimi krožil segret zrak.
●
Če bo računalnik nameščen v ločenem ohišju, morajo biti na njem dovodne in izpušne prezračevalne
naprave, prav tako pa upoštevajte zgornja priporočila za uporabo.
●
Pazite, da v tipkovnico ali računalnik ne pridejo tekočine.
●
Prezračevalnih odprtin monitorja ne pokrivajte z nikakršnim materialom.
●
Namestite oziroma omogočite funkcije za upravljanje porabe v operacijskem sistemu ali drugi
programski opremi, vključno z mirovanjem.
●
Preden storite kar koli od spodaj navedenega, izklopite računalnik:
◦
Po potrebi zunanjost računalnika obrišite z mehko in vlažno krpo. Uporaba čistilnih izdelkov lahko
povzroči razbarvanje ali poškodbe apreture.
◦
Občasno očistite odprtine za odzračevanje na vseh zračenih straneh računalnika. Prah in drugi tujki
lahko odprtine zamašijo in omejijo tok zraka.
Navodila za delovanje računalnika in redno vzdrževanje
49
Previdnostni ukrepi za optični pogon
Pri uporabi oziroma čiščenju optičnega pogona upoštevajte naslednja priporočila.
Med uporabo
●
Ne premikajte pogona med delovanjem. To lahko povzroči napake pri branju podatkov.
●
Pogona ne izpostavljajte nenadnim temperaturnim spremembam, saj lahko v notranjosti enote pride do
kondenzacije. Če med delovanjem pogona pride do nenadne spremembe temperature, počakajte vsaj
eno uro, preden računalnik izklopite. Če enoto uporabite takoj, lahko med branjem pride do motnje v
delovanju.
●
Pogona ne postavljajte na kraj, podvržen visoki vlagi, skrajnim temperaturam, mehanskim vibracijam ali
neposredni sončni svetlobi.
Čiščenje
●
Ploščo in gumbe očistite z mehko, suho krpo ali z mehko krpo, ki ste jo rahlo navlažili z raztopino
blagega čistila. Čistilnih tekočin nikoli ne razpršujte neposredno na enoto.
●
Ne uporabljajte topil, kot sta alkohol ali benzen, ker lahko poškodujejo apreturo.
Varnost
Če v pogon pride kakršen koli predmet ali tekočina, računalnik nemudoma izklopite iz električnega omrežja in
ga odnesite pooblaščenemu serviserju HP, ki ga naj pregleda.
Priprava za pošiljanje
Ko se pripravljate za prevoz računalnika, upoštevajte ta priporočila:
1.
Datoteke na trdem disku varnostno kopirajte na diske PD, kasete, CD-je ali bliskovne pomnilnike USB.
Pazite, da medijev z varnostnimi kopijami med shranjevanjem ali prevozom ne izpostavite električnim
ali magnetnim impulzom.
OPOMBA: Ko se napajanje sistema izklopi, se trdi disk samodejno zaklene.
2.
Odstranite in shranite vse izmenljive nosilce podatkov.
3.
Izklopite računalnik in zunanje naprave.
4.
Odstranite napajalni kabel iz vtičnice in nato iz računalnika.
5.
Izklopite komponente sistema in zunanje naprave iz virov napajanja in nato iz računalnika.
OPOMBA: Pred prevozom poskrbite, da bodo vse kartice pravilno nameščene in pritrjene v svojih
ležiščih.
6.
50
Shranite komponente sistema in zunanje naprave nazaj v originalne škatle oziroma v druge škatle, v
katerih bodo ustrezno zaščitene.
Dodatek C Navodila za delovanje računalnika, redno vzdrževanje in priprava za pošiljanje
D
Posebne potrebe
HP načrtuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporablja kdorkoli, tudi ljudje z ovirami, ali
samostojno ali pa z ustreznimi pomagali.
51
Podprte tehnologije za pomoč
HP-jevi izdelki podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč na ravni operacijskega sistema. Lahko jih
konfigurirate za delo z dodatnimi tehnologijami za pomoč. S funkcijo iskanja na napravi poiščite več
informacij o funkcijah za pomoč.
OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku s tehnologijo za pomoč se obrnite na podporo za
stranke za ta izdelek.
52
Dodatek D Posebne potrebe
Stik s podporo
Pripomočke za osebe s posebnimi potrebami v svojih izdelkih in storitvah nenehno izpopolnjujemo in cenimo
povratne informacije uporabnikov. Če imate težave z izdelkom ali nam želite sporočiti, katere funkcije za
pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami so vam pomagale, stopite v stik z nami prek številke (888)
259-5707, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka, od 6:00 do 21:00 po gorskem standardnem času.
Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate tehnologijo TRS/VRS/WebCapTel, se obrnite na nas, če potrebujete
tehnično podporo ali imate vprašanja glede dostopnosti: pokličite (877) 656-7058 od ponedeljka do petka od
6:00 do 21:00 po severnoameriškem gorskem standardnem času.
OPOMBA: Podpora je na voljo samo v angleščini.
Stik s podporo
53
Stvarno kazalo
D
deli na sprednji plošči 2
deli na zadnji plošči 3
DIMM. Glejte Pomnilniški moduli
E
elektrostatična razelektritev,
preprečevanje poškodb 48
K
ključavnice
kabelska ključavnica 38
ključavnica 39
sprednji okvir 43
Varnostna ključavnica za HP-jeve
poslovne računalnike 39
M
Mesto ID-ja (identifikacijske številke)
izdelka 4
mesto serijske številke 4
N
namestitev
primarni 3,5-palčni trdi disk 25
sekundarni 3,5-palčni trdi disk
30
tanki optični pogon 23
nameščanje
2,5-palčni trdi disk 35
baterija 45
kabli pogona 21
pomnilnik 13
razširitvena kartica 16
navodila za delovanje računalnika
49
navodila za namestitev 5
navodila za zračenje 49
54
Stvarno kazalo
O
odstranjevanje
2,5-palčni trdi disk 33
baterija 45
plošča za dostop do notranjosti
računalnika 6
primarni 3,5-palčni trdi disk 25
razširitvena kartica 16
sekundarni 3,5-palčni trdi disk
28
slepa zaščitna plošča 9
sprednji okvir 8
tanki optični pogon 22
Optični pogon
čiščenje 50
optični pogon
namestitev 23
odstranitev 22
previdnostni ukrepi 50
P
plošča za dostop
odstranitev 6
ponovna namestitev 7
pogoni
kabelske povezave 21
lokacije 19
namestitev 21
pomnilnik
namestitev 13
specifikacije 13
zapolnitev podnožja 14
posebne potrebe 51
priključki na matični plošči 11
priprava za pošiljanje 50
R
razširitvena kartica
namestitev 16
odstranitev 16
S
sprednji okvir
odstranitev 8
odstranitev slepega okvirja
odprtine 9
ponovna namestitev 10
varnost 43
spreminjanje v konfiguracijo stolpa
11
T
trdi disk (2,5-palčni)
namestitev 35
odstranitev 33
trdi disk (3,5-palčni)
namestitev 25, 30
odstranitev 25, 28
V
Varnost
Varnostna ključavnica za HP-jeve
poslovne računalnike 39
varnost
kabelska ključavnica 38
ključavnica 39
sprednji okvir 43
Z
zamenjava baterije
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising