HP | EliteDesk 705 G1 Base Model Microtower PC | HP EliteDesk 705 G1 Microtower PC Donanım Başvuru Kılavuzu

HP EliteDesk 705 G1 Microtower PC Donanım Başvuru Kılavuzu
Donanım Başvuru Kılavuzu
HP EliteDesk 705 G1 Microtower
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler
grubunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır.
Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine
ve hizmetlerine ilişkin tüm garantiler, bu
ürün ve hizmetlerle birlikte verilen garanti
beyanlarında açıkça belirtilir. Buradaki
hiçbir ifade ek bir garanti olarak
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgedeki
teknik veya yazım hatalarından veya
kusurlardan sorumlu tutulamaz.
Birinci Basım: Haziran 2014
Belge parça numarası: 762919-141
Ürün Duyurusu
Yazılım kuralları
İşbu kılavuz, çoğu modelde ortak olan
özellikleri açıklamaktadır. Bazı özellikler,
bilgisayarınızda kullanılabilir olmayabilir.
Bu bilgisayara herhangi bir yazılım ürünü
yükleyerek, kopyalayarak, indirerek veya
önceden yüklenmiş bir yazılım ürününü
kullanarak, HP Son Kullanıcı Lisans
Sözleşmesine (SKLS) şartlarına bağlı
olmayı kabul etmektesiniz. Bu lisans
koşullarını kabul etmezseniz, tek
çözümünüz, kullanılmamış ürünü (donanım
ya da yazılım) bir bütün olarak satın
aldığınız yerin para iade politikasına tabi
olacak bir para iadesi için 14 gün içerisinde
iade etmektir.
Özelliklerin tümü Windows 8'in tüm
sürümlerinde bulunmaz. Windows 8'in
özelliklerinden tümüyle faydalanabilmek için
bu bilgisayardaki donanım, sürücü ve/veya
yazılımın yükseltilmesi veya ayrıca satın
alınması gerekebilir. Ayrıntılar için
bkz.http://www.microsoft.com.
Windows 7'nin kurulabilmesi ve Windows
7'nin özelliklerinden tümüyle
faydalanabilmek için bu bilgisayardaki
donanımın ve/veya DVD sürücünün
yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınması
gerekebilir. Ayrıntılar için
bkz.http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7.
Daha fazla bilgi veya bilgisayarın tüm
ücretinin geri ödenmesi isteği için lütfen
yerel satış noktanız (satıcı) ile temasa
geçin.
Bu Kitap Hakkında
Bu kılavuzda, HP EliteDesk Business PC'sinin yükseltilmesiyle ilgili temel bilgiler yer almaktadır.
UYARI! Bu tarzda yazılmış metinler, talimatlara uymadığınız takdirde bedensel zarar
görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir.
DİKKAT: Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmadığı takdirde donatının zarar
görebileceğini veya bilgi kaybıyla karşılaşabileceğinizi belirtir.
NOT: Bu şekilde hazırlanan metinler, önemli ek bilgiler sağlamaktadır.
iii
iv
Bu Kitap Hakkında
İçindekiler
1 Ürün özellikleri .................................................................................................................................................. 1
Standart yapılandırma özellikleri .......................................................................................................... 1
Ön panel bileşenleri .............................................................................................................................. 2
Arka panel bileşenleri ........................................................................................................................... 3
Seri numarası konumu ......................................................................................................................... 3
2 Donanım yükseltmeleri ..................................................................................................................................... 5
Servis verilebilir özellikler ..................................................................................................................... 5
Uyarılar ve önlemler ............................................................................................................................. 5
Bilgisayar erişim panelini çıkarma ........................................................................................................ 6
Bilgisayar erişim panelini takma ........................................................................................................... 7
Ön çerçeveyi çıkarma ........................................................................................................................... 8
Optik sürücü çerçeve kapağını çıkarma ............................................................................................... 9
Ön çerçeveyi takma ............................................................................................................................ 10
Sistem kartı bağlantıları ...................................................................................................................... 10
Ek bellek takma .................................................................................................................................. 12
DIMM ................................................................................................................................. 12
DDR3-SDRAM DIMMs ...................................................................................................... 12
DIMM yuvalarına takma ..................................................................................................... 13
DIMM Takma ..................................................................................................................... 13
Genişletme kartını çıkarma veya takma ............................................................................................. 15
Sürücü konumları ............................................................................................................................... 20
Sürücüleri takma ve çıkarma .............................................................................................................. 21
İnce optik sürücüyü çıkarma .............................................................................................. 22
İnce optik sürücü takma ..................................................................................................... 24
Sabit sürücüyü çıkarma ..................................................................................................... 26
Sabit sürücü takma ............................................................................................................ 28
Güvenlik kilidi takma ........................................................................................................................... 31
Kablo kilidi .......................................................................................................................... 32
Kilit ..................................................................................................................................... 33
HP Business PC Güvenlik Kilidi ......................................................................................... 33
Ek A Pil değiştirme ............................................................................................................................................. 38
Ek B Elektrostatik boşalma ................................................................................................................................ 41
Elektrostatik zararını önleme .............................................................................................................. 41
v
Topraklama yöntemleri ....................................................................................................................... 41
Ek C Bilgisayar işletim yönergeleri, düzenli bakım ve nakliye hazırlığı ............................................................. 42
Bilgisayar işletim yönergeleri ve düzenli bakım .................................................................................. 42
Optik sürücü için önlemler .................................................................................................................. 43
Kullanım ............................................................................................................................. 43
Temizleme ......................................................................................................................... 43
Güvenlik ............................................................................................................................. 43
Nakliye hazırlığı .................................................................................................................................. 43
Dizin .................................................................................................................................................................... 44
vi
1
Ürün özellikleri
Standart yapılandırma özellikleri
Özellikler, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir. Destek almak ve bilgisayar modelinizde yüklü olan
donanım ve yazılımlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, HP Support Assistant yardımcı
programını çalıştırın.
Standart yapılandırma özellikleri
1
Ön panel bileşenleri
Sürücü yapılandırması da modele göre değişiklik gösterebilir. Bazı modellerde optik sürücü yuvasını
örten çerçeve kapağı bulunur.
1
İnce Optik Sürücü (isteğe bağlı)
6
SD Kart Okuyucu
2
Çift Durumlu Güç Düğmesi
7
Sabit Disk Sürücüsü Etkinlik Işığı
3
USB 2.0 Şarjlı Bağlantı Noktası (siyah)
8
USB 2.0 Bağlantı Noktası (siyah)
4
USB 3.0 Bağlantı Noktaları (mavi)
9
Microphone/Headphone Konektörü
5
Kulaklık Konektörü
NOT: Mikrofon/Kulaklık Konektörüne bir aygıt takıldığında, konektörü bir mikrofon Hat Giriş aygıtı için mi yoksa
bir kulaklık için mi kullanmak istediğinizi soran bir iletişim kutusu açılır. Konektörü istediğiniz zaman Windows
görev çubuğundaki Ses Yöneticisi simgesini çift tıklatarak yeniden yapılandırabilirsiniz.
NOT: USB 2.0 Şarjlı Bağlantı Noktası, akıllı telefon gibi aygıtları şarj etmek için gereken akımı da sağlar. Şarj
akımı, sistem kapalı olsa bile, sisteme güç kablosu takılarak kullanılabilir.
NOT: Güç açık olduğunda, Güç Açık Işığı normalde beyaz renklidir. Kırmızı renkli yanıp sönüyorsa, bilgisayarda
bir sorun vardır ve bir tanılama kodu görüntüleniyordur. Kodu yorumlamak için bkz. Bakım ve Servis Kılavuzu.
2
Bölüm 1 Ürün özellikleri
Arka panel bileşenleri
1
PS/2 Klavye Konektörü (mor)
7
Güç Kablosu Konektörü
2
USB 2.0 Bağlantı Noktaları (siyah)
8
PS/2 Fare Konektörü (yeşil)
3
DisplayPort Monitör Bağlayıcıları
9
RJ-45 Ağ Konektörü
4
VGA Ekran Konektörü
10
Seri Konektör
5
USB 3.0 Bağlantı Noktaları (mavi)
11
Hat Giriş Ses Konektörü (mavi)
6
Güçlü ses aygıtları için Hat Çıkış Ses
Konektörü (yeşil)
NOT: İsteğe bağlı bir ikinci seri bağlantı noktası ve isteğe bağlı bir paralel bağlantı noktası HP’den temin edilebilir.
Mavi renkli Hat Giriş Ses Konektörüne bir aygıt takıldığında, konektörü bir hat giriş aygıtı için mi yoksa bir mikrofon
için mi kullanmak istediğinizi soran bir iletişim kutusu açılır. Konektörü istediğiniz zaman Windows görev
çubuğundaki Ses Yöneticisi simgesini çift tıklatarak yeniden yapılandırabilirsiniz.
Sistem kartı yuvalarından birine grafik kartı takıldığında, grafik kartındaki video konektörleri ve/veya sistem
kartındaki tümleşik grafik kullanılabilir. Takılı olan belirli grafik kartı ve yazılım, yapılandırma davranışını belirler.
Sistem kartı grafikleri, Computer Setup'daki ayarlar değiştirilerek devre dışı bırakılabilir.
Seri numarası konumu
Her bilgisayarın dış yüzeyinde o bilgisayara ait benzersiz bir seri numarası ve ürün kimliği numarası
vardır. Yardım almak üzere müşteri hizmetlerini aradığınızda, bu numaraların yanınızda olmasını
sağlayın.
Arka panel bileşenleri
3
4
Bölüm 1 Ürün özellikleri
2
Donanım yükseltmeleri
Servis verilebilir özellikler
Bilgisayar, yükseltme ve servis işlemlerini kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Bu bölümde açıklanan
kurulum yordamlarının birçoğu için bir Torks T15 veya düz başlı tornavida kullanılması gerekir.
Uyarılar ve önlemler
Yükseltmeleri yapmadan önce bu kılavuzdaki ilgili yönergeleri, önlemleri ve uyarıları dikkatli bir
şekilde okuyun.
UYARI!
için:
Elektrik çarpmasından, sıcak yüzeylerden ve yangından yaralanma riskini en aza indirmek
Güç kablosunu duvar prizinden çekin ve dokunmadan önce sistemin dahili bileşenlerinin soğumasını
bekleyin.
Telekomünikasyon veya telefon konektörlerini ağ arabirim denetleyicisi (NIC) yuvalarına takmayın.
Güç kablosunun topraklama fişini devre dışı bırakmayın. Topraklama fişi, önemli bir güvenlik
özelliğidir.
Güç kablosunu, her zaman kolayca erişebileceğiniz topraklanmış bir prize takın.
Ciddi yaralanmaları önlemek için, Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu'nu okuyun. Kılavuzda doğru
iş istasyonu kurulumu, duruş, bilgisayar kullanıcılarının sağlığı ve çalışma alışkanlıkları açıklanmakta,
elektrik ve mekanikle ilgili önemli güvenlik bilgileri verilmektedir. Bu kılavuzu Web'de
http://www.hp.com/ergo adresinde bulabilirsiniz.
UYARI!
İçeride elektrikli ve hareket eden parçalar vardır.
Kapağı çıkarmadan önce donanıma gelen elektriği kapatın.
Donanımı yeniden elektriğe takmadan önce kapağı yerleştirerek sıkıştırın.
DİKKAT: Statik elektrik, bilgisayarın elektrikle çalışan bileşenlerine veya isteğe bağlı donatılarına
hasar verebilir. Bu yordamlara başlamadan önce, bir süre topraklanmış metal nesneye dokunarak
statik elektriğinizi boşalttığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Elektrostatik boşalma,
sayfa 41.
Bilgisayar bir AC güç kaynağına bağlıyken, sistem kartında her zaman elektrik vardır. Dahili
bileşenlerin zarar görmesini önlemek için, bilgisayarı açmadan önce güç kablosunu güç kaynağından
çıkarmalısınız.
Servis verilebilir özellikler
5
Bilgisayar erişim panelini çıkarma
Dahili bileşenlere erişmek için erişim panelini çıkarmalısınız.
1.
Bilgisayarın açılmasını engelleyen tüm güvenlik aygıtlarını sökün/çıkarın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı düzgün şekilde işletim sisteminden kapatın, ardından tüm harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu prizden çekin ve tüm harici aygıtları kapatın.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartına her zaman voltaj sağlanır. Bilgisayarın dahili bileşenlerine zarar gelmesini önlemek için
güç kablosunu prizden çekin.
5.
6
Erişim paneli kolunu kaldırın (1), bilgisayarı yaklaşık 12 mm (1/2 inç) geriye kaydırın (2) ve
ardından erişim panelini kaldırarak bilgisayardan ayırın (3).
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
Bilgisayar erişim panelini takma
Erişim panelindeki tırnakları kasa üzerindeki yuvalarla hizalayın ve erişim panelini doğrudan kasanın
üzerine gelecek şekilde koyun (1) ve ardından yerine oturana dek paneli ileriye doğru kaydırın (2).
Bilgisayar erişim panelini takma
7
Ön çerçeveyi çıkarma
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartında her zaman voltaj olur. Bilgisayarın dahili bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için,
güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.
8
5.
Bilgisayar erişim panelini çıkarın.
6.
Çerçevenin yan yüzündeki üç kulpu kaldırın (1) ve çerçeveyi kasadan döndürerek çıkarın (2).
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
Optik sürücü çerçeve kapağını çıkarma
Bazı modellerde, ince optik sürücü yuvasını örten çerçeve kapağı bulunur. Optik sürücüyü takmadan
önce çerçeve kapağını çıkarın. Çerçeve kapağını çıkarmak için:
1.
Erişim panelini ve ön çerçeveyi çıkarın.
2.
Çerçeve kapağını çıkarmak için, alt tırnağı yukarı doğru bastırın ve üst tırnağı kapağın sağ
tarafından aşağı doğru bastırın (1) ve sonra da kapağı çerçevenin ön kısmından döndürerek
çıkarın (2).
Optik sürücü çerçeve kapağını çıkarma
9
Ön çerçeveyi takma
Çerçevenin alt kenarındaki üç kancayı kasadaki dikdörtgen deliklere takın (1), sonra da çerçevenin
üst tarafını kasaya doğru kapatın (2) ve yerine oturtun.
Sistem kartı bağlantıları
Sahip olduğunuz modele ait sistem kartı konektörlerini belirlemek için aşağıdaki şekle ve tabloya
bakın.
10
No.
Sistem Kartı Konektörü
Sistem Kartı Etiketi
Renk
Bileşen
1
x4'e düşürülmüş PCI Express
x16
X4PCIEXP
beyaz
Genişletme Kartı
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
siyah
Genişletme Kartı
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
siyah
Genişletme Kartı
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
No.
Sistem Kartı Konektörü
Sistem Kartı Etiketi
Renk
Bileşen
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
siyah
Genişletme Kartı
5
Paralel Bağlantı Noktası
PAR
siyah
İsteğe Bağlı Paralel Bağlantı Noktası
6
Seri Bağlantı Noktası
COMB
siyah
İsteğe Bağlı İkinci Paralel Bağlantı
Noktası
7
DIMM4 (Kanal A)
DIMM4
beyaz
Bellek Modülü
8
DIMM3 (Kanal A)
DIMM3
siyah
Bellek Modülü
9
DIMM2 (Kanal B)
DIMM2
beyaz
Bellek Modülü
10
DIMM1 (Kanal B)
DIMM1
siyah
Bellek Modülü
11
SATA 3.0
SATA2
açık mavi
Birincil Sabit Sürücü dışındaki
herhangi bir SATA Aygıt
12
SATA 3.0
SATA1
açık mavi
Birincil Sabit Sürücü dışındaki
herhangi bir SATA Aygıt
13
SATA 3.0
SATA0
koyu mavi
Birincil Sabit Sürücü
14
Pil
PİL
siyah
Pil
Sistem kartı bağlantıları
11
Ek bellek takma
Bilgisayarda çift veri hızlı (3) eş zamanlı dinamik rastgele erişimli bellek (DDR3-SDRAM) çift yerleşik
bellek modülleri (DIMM'ler) bulunur.
DIMM
Sistem kartındaki bellek yuvalarına en çok dört adet sektör standardında DIMM eklenebilir. Bu bellek
yuvalarında, en az bir adet DIMM önceden takılmış olarak bulunur. Maksimum bellek desteği elde
etmek için, sistem kartına yüksek performanslı çift kanal modunda yapılandırılmış 32 GB'ye kadar
bellek ekleyebilirsiniz.
DDR3-SDRAM DIMMs
Sistemin düzgün çalışması için DDR3-SDRAM DIMM'ler aşağıdaki gibi olmalıdır:
●
endüstri standardı 240 pimli
●
arabelleğe alınmayan ECC olmayan PC3-12800 DDR3-1600 MHz uyumlu
●
1,5 volt DDR3-SDRAM DIMMs'ler
Ayrıca DDR3-SDRAM DIMM'ler:
●
CAS gecikmesi 11 DDR3 1600 MHz'i (11-11-11 zamanlama) desteklemelidir
●
zorunlu JEDEC SPD bilgilerini içermelidir
Ayrıca, bilgisayar aşağıdaki özellikleri de desteklemelidir:
●
512 Mbit, 1 Gbit ve 2 Gbit ECC olmayan bellek teknolojileri
●
tek taraflı ve çift taraflı DIMM'ler
●
x8 ve x16 DDR aygıtlarıyla yapılmış DIMM'ler; x4 SDRAM ile yapılmış DIMM'ler desteklenmez.
NOT: Desteklenmeyen DIMM'ler taktıysanız sistem düzgün çalışmaz.
12
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
DIMM yuvalarına takma
Sistem kartında, her kanalda iki yuva olmak üzere dört adet DIMM yuvası vardır. Yuvalar DIMM1,
DIMM2, DIMM3 ve DIMM4 olarak etiketlenmiştir. DIMM1 ve DIMM2 yuvaları bellek kanalı B'de çalışır.
DIMM3 ve DIMM4 yuvaları ise bellek kanalı A'da çalışır.
Sistem, DIMM'lerin takılma şekline göre otomatik olarak tek kanal modunda, çift kanallı veya esnek
modunda çalışır.
NOT: Tek kanallı ve dengesiz çift kanallı bellek yapılandırmaları, ikinci derecede grafik performansı
ile sonuçlanacaktır.
●
Yalnızca tek bir kanaldaki DIMM yuvaları doluysa, sistem tek kanal modunda çalışır.
●
Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki DIMM'lerin toplam bellek
kapasitesine eşitse, sistem daha yüksek performanslı çift kanallı modda çalışır. Kanallar
arasında teknoloji ve aygıt genişliği farkı olabilir. Örneğin, Kanal A'da iki adet 1 GB DIMM, Kanal
B'de bir adet 2 GB DIMM varsa, sistem çift kanallı modda çalışır.
●
Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki DIMM'lerin toplam bellek
kapasitesine eşit değilse, sistem esnek (flex) modda çalışır. Esnek modda, en az bellek
miktarına sahip kanal, çift kanala atanan toplam bellek miktarını açıklar ve kalanı tek kanala
atanır. Optimum hız için, kanallar en büyük bellek miktarı iki kanal arasında yayılacak şekilde
dengelenmelidir. Kanallardan birinde diğerlerinden daha fazla bellek olacaksa, büyük olanı
Kanal A'ya atanmalıdır. Örneğin, yuvalara bir adet 2 GB DIMM ve üç adet 1 GB DIMM
takıyorsanız, Kanal A'ya 2 GB DIMM ve bir 1 GB DIMM, diğer kanala da iki 1 GB DIMM
takılmalıdır. Bu yapılandırmada, 4 GB çift kanal olarak çalışır, 1 GB ise tek kanal olarak çalışır.
●
Tüm modlarda, maksimum çalışma hızı sistemdeki en yavaş DIMM tarafından belirlenir.
DIMM Takma
DİKKAT: Güç kablosunu çıkardıktan sonra, bellek modülleri ekleyip çıkarmadan önce elektriğin
gitmesi için yaklaşık 30 saniye beklemelisiniz. Açılış durumu ne olursa olsun, bilgisayar etkin bir AC
prizine bağlı olduğu sürece bellek modüllerine her zaman voltaj sağlanır. Voltaj varken bellek modülü
eklemek veya çıkarmak, bellek modüllerine veya sistem kartına onarılamayan hasarlar verebilir.
Modül soketlerinizin altın kaplı metal kontakları vardır. Belleği yükseltirken, altın metal kaplı bağlantı
noktaları olan bellek modülleri kullanmanız uyumlu olmayan metallerin temasından kaynaklanan
korozyon ve/veya oksitlenmeyi önlemek açısından önemlidir.
Statik elektrik bilgisayarın elektronik bileşenlerine veya isteğe bağlı kartlara hasar verebilir. Bu
yordamlara başlamadan önce, bir süre topraklanmış metal nesneye dokunarak statik elektriğinizi
boşalttığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Elektrostatik boşalma, sayfa 41.
Bellek modülünü tutarken, temas yüzeylerine dokunmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, modül hasar
görebilir.
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
Ek bellek takma
13
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Güç kablosunu çıkardıktan sonra, bellek modülleri ekleyip çıkarmadan önce elektriğin
gitmesi için yaklaşık 30 saniye beklemelisiniz. Açılış durumu ne olursa olsun, bilgisayar etkin bir
AC prizine bağlı olduğu sürece bellek modüllerine her zaman voltaj sağlanır. Voltaj varken bellek
modülü eklemek veya çıkarmak, bellek modüllerine veya sistem kartına onarılamayan hasarlar
verebilir.
5.
Bilgisayar erişim panelini çıkarın.
UYARI! Sıcak yüzeylerden yaralanma riskini en aza indirmek için dokunmadan önce sistemin
dahili bileşenlerinin soğumasını bekleyin.
6.
Bellek modülü yuvasının her iki mandalını açın (1) ve bellek modülünü yuvaya takın (2).
NOT: Bellek modülü yalnızca bir yolla takılabilir. Modüldeki girintiyi bellek yuvasındaki tırnakla
eşleştirin.
Beyaz DIMM yuvalarını doldurmadan önce siyah DIMM yuvalarını doldurun.
Maksimum performans için, yuvaları bellek kapasitesi Kanal A ve Kanal B arasında olabildiğince
eşit dağıtılacak şekilde yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. DIMM yuvalarına takma, sayfa 13.
7.
Modülü aşağı, yuvaya girecek şekilde itin, modülün tam olarak içeri girdiğinden ve düzgün
şekilde yerleştiğinden emin olun. Mandalların kapalı durumda olduğundan emin olun (3).
8.
Ek modül takmak için 6 ve 7 numaralı adımları yineleyin.
9.
Bilgisayar erişim panelini yerine takın.
10. Güç kablosunu yeniden takın ve bilgisayarı açın.
11. Erişim paneli çıkarıldığında bağlantısı kesilen tüm güvenlik aygıtlarını kilitleyin.
Bilgisayarı yeniden açtığınızda sistem, otomatik olarak eklediğiniz belleği tanıyacaktır.
14
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
Genişletme kartını çıkarma veya takma
Bilgisayarda iki adet PCI Express x1 genişletme yuvası, bir adet PCI Express x16 genişletme yuvası
ve bir adet de x4 yuvaya küçültülmüş PCI Express x16 genişletme yuvası bulunur.
NOT: PCI Express x16 yuvasına, PCI Express x1, x8 veya x16 genişletme kartı takabilirsiniz.
Çift grafik kartlı yapılandırmalarında, birinci (birincil) kart, x4'e KÜÇÜLTÜLMEMİŞ olan PCI Express
x16 yuvasına takılmalıdır.
Genişletme kartını çıkarmak, değiştirmek veya yeni bir kart eklemek için:
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartında her zaman voltaj olur. Bilgisayarın dahili bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için,
güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.
5.
Bilgisayar erişim panelini çıkarın.
6.
Yuva kapaklarını tutan yuva kapağı tutma mandalını, üzerindeki tırnağı kaldırıp mandalı açık
konumuna döndürerek açın.
7.
Sistem kartında doğru olan boş genişletme yuvasının ve bilgisayar kasasının arkasında buna
karşılık gelen genişletme yuvasının yerini belirleyin.
8.
Genişletme kartını takmadan önce, genişletme yuvası kapağını veya mevcut genişletme kartını
çıkarın.
NOT: Takılmış genişleme kartını çıkartmadan önce, genişleme kartına bağlı tüm kabloları
ayırın.
a.
Boş bir yuvaya bir genişletme kartı takıyorsanız, genişletme yuvası kapaklarından birini
yukarı kaydırıp kasadan çıkarmanız veya arka panelde genişletme yuvasını kapatan metal
Genişletme kartını çıkarma veya takma
15
korumaların birini düz uçlu bir tornavida kullanarak çıkarmanız gerekir. Takmakta
olduğunuz genişletme kartının korumasını çıkardığınızdan emin olun.
b.
16
Bir PCI Express x1 kartını çıkarıyorsanız, kartı her iki ucundan tutun ve konektörler
yuvadan çıkıncaya kadar dikkatlice öne ve arkaya doğru itin. Kartı çıkarmak için, direkt
yukarıya kaldırın (1) ve ardından kasanın içinden dışarı çekin (2). Kartın diğer bileşenlere
sürtünmemesine dikkat edin.
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
c.
9.
Bir PCI Express x16 kartını çıkarıyorsanız, genişletme yuvasının arkasındaki tutucu kolu
karttan çekin ve kartı konektörler yuvadan çıkıncaya kadar dikkatlice öne ve arkaya doğru
itin. Kartı çıkarmak için, direkt yukarıya kaldırın ve ardından kasanın içinden dışarı çekin.
Kartın diğer bileşenlere sürtünmemesine dikkat edin.
Çıkarılan kartı antistatik ambalajında saklayın.
10. Yeni bir genişletme kartı takmıyorsanız, açık yuvayı kapatmak için genişletme yuvası kapağını
takın.
DİKKAT: Genişletme kartını çıkardıktan sonra, çalışma sırasında dahili bileşenlerin gerektiği
şekilde soğutulması için yerine yeni bir kart veya genişletme yuvası kapağı takmalısınız.
Genişletme kartını çıkarma veya takma
17
11. Yeni bir genişletme kartı takmak için, kartı sistem kartındaki genişletme yuvasının hemen
üstünde tutun, daha sonra karttaki braketin tabanı kasadaki küçük yuvaya oturacak şekilde kartı
kasanın arkasına yaklaştırın (1). Kartı, sistem kartı üzerindeki genişletme yuvasının içine doğru
bastırın (2).
NOT: Genişletme kartını takarken, kartı iyice yerine bastırarak konektörün genişletme kartı
yuvasına tamamıyla ve doğru şekilde oturmasını sağlayın.
12. Genişletme kartını sabitlemek için, yuva kapağını tutma mandalını çevirerek tekrar normal
konumuna getirin.
13. Gerekirse, harici kabloları takılan karta bağlayın. Gerekirse, dahili kabloları sistem kartına
bağlayın.
14. Bilgisayar erişim panelini yerine takın.
15. Güç kablosunu yeniden takın ve bilgisayarı açın.
18
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
16. Bilgisayar erişim paneli çıkarıldığında bağlantısı kesilen tüm güvenlik aygıtlarını kilitleyin.
17. Gerekirse, bilgisayarı yeniden yapılandırın.
Genişletme kartını çıkarma veya takma
19
Sürücü konumları
1
İnce optik sürücü yuvası
2
3,5 inç ikincil sabit sürücü yatağı
3
3,5 inç birincil sabit sürücü yatağı
NOT: Bilgisayarınızdaki sürücü yapılandırması, yukarıda gösterilen sürücü yapılandırmasından farklı olabilir.
Bilgisayara takılı depolama aygıtlarının türünü ve boyutunu kontrol etmek için, Computer Setup'ı
çalıştırın.
20
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
Sürücüleri takma ve çıkarma
Sürücüleri takarken şu yönergeleri izleyin:
●
Birincil Serial ATA (SATA) sabit sürücü, sistem kartında SATA0 olarak etiketlenmiş lacivert renkli
birincil SATA bağlayıcısına bağlanmalıdır.
●
İkincil sabit sürücüleri ve optik sürücüleri, sistem kartındaki açık mavi renkli SATA
konektörlerden (SATA1 ve SATA2 olarak etkilenmiştir) birine bağlayın.
●
HP, sabit sürücü yuvalarının yanına takılmış dört adet yedek 6-32 gümüş montaj vidası temin
etmiştir (1). Montaj vidaları, üst (ikincil) sabit sürücü yuvasına takılacak sabit sürücüler için
gereklidir. Alttaki yuvada bulunan bir birincil sabit sürücüyü değiştiriyorsanız, eski sürücüden
gümüş ve mavi montaj vidalarını çıkarın ve yeni sürücüye takın.
DİKKAT: Bilgisayarın veya sürücünün hasar görmesini veya iş kaybını önlemek için:
Bir sürücü takıyor veya çıkarıyorsanız, işletim sistemini doğru şekilde kapatın, ardından bilgisayarı
kapatın ve güç kablosunu çekin. Bilgisayar açıkken veya bekleme modundayken sürücüyü
çıkarmayın.
Bir sürücüyü elinize almadan önce, statik elektrik yüklü olmadığınızdan emin olun. Sürücü
elinizdeyken, konektöre dokunmaktan kaçının. Statik elektriğin zarar vermesini önlemekle ilgili daha
fazla bilgi için bkz. Elektrostatik boşalma, sayfa 41.
Sürücüyü dikkatli şekilde tutun, düşürmeyin.
Sürücüyü takarken aşırı güç uygulamayın.
Sabit disk sürücüsünü sıvıların, aşırı sıcaklıkların veya ekran veya hoparlör gibi manyetik alanı olan
ürünlerin etkisinde bırakmayın.
Sürücü postayla gönderilecekse, sürücüyü köpüklü bir pakete veya başka bir koruyucu ambalaja
yerleştirin ve "Kırılacak Eşya: Dikkatli Taşıyın" yazın.
Sürücüleri takma ve çıkarma
21
İnce optik sürücüyü çıkarma
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartında her zaman voltaj olur. Bilgisayarın dahili bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için,
güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.
5.
Erişim panelini ve ön çerçeveyi çıkarın.
6.
Güç kablosunu (1) ve veri kablosunu (2) optik sürücünün arkasından çıkarın.
DİKKAT: Kabloları çıkarırken, kabloya zarar vermemek için kablo yerine tırnağı veya konektörü
çekin.
22
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
7.
Sürücünün alt tarafındaki yeşil renkli çıkarma mandalını içe doğru itin (1) ve sürücüyü arkadan
öne doğru iterek serbest kalmasını sağlayın (2) ve ardından sürücüyü kaydırarak sürücü
yuvasından çıkarın (3).
Sürücüleri takma ve çıkarma
23
İnce optik sürücü takma
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartında her zaman voltaj olur. Bilgisayarın dahili bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için,
güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.
24
5.
Bilgisayar erişim panelini çıkarın.
6.
Ön çerçeveyi çıkarın. Boş bir sürücü çerçevesiyle örtülü bir yuvaya bir aygıt takıyorsanız, boş
çerçeveyi çıkarın. Daha fazla bilgi için, bkz. Optik sürücü çerçeve kapağını çıkarma, sayfa 9.
7.
Optik sürücü takılıysa, optik sürücüyü çıkarmaya ilişkin yönergeleri izleyin. Bkz. İnce optik
sürücüyü çıkarma, sayfa 22.
8.
Çıkarma mandalındaki küçük pimleri, sürücünün yan tarafındaki küçük deliklerle aynı hizaya
getirin ve mandalı sürücüye doğru sıkıca bastırın.
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
9.
Optik sürücüyü, yeşil mandal sürücü yuvasının altına oturana (2) dek sürücü yuvasının içine
kaydırın (1).
10. Güç kablosunu (1) ve veri kablosunu (2) optik sürücünün arkasına bağlayın.
11. Yeni bir sürücü takıyorsanız, veri kablosunun diğer ucunu açık mavi renkli SATA
konektörlerinden birini (SATA1 ve SATA2 olarak etiketlenmiş) bağlayın.
12. Ön çerçeveyi yerine takın.
13. Bilgisayar erişim panelini yerine takın.
14. Güç kablosunu çıkarıp tüm harici aygıt bağlantılarını kesin ve bilgisayarı açın.
15. Erişim paneli çıkarıldığında bağlantısı kesilen tüm güvenlik aygıtlarını kilitleyin.
Sürücüleri takma ve çıkarma
25
Sabit sürücüyü çıkarma
NOT: Eski sabit disk sürücüsünü sökmeden önce, verileri yeni sabit disk sürücüsüne aktarabilmeniz
için eski sabit disk sürücüsündeki verileri yedeklemeyi unutmayın.
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartında her zaman voltaj olur. Bilgisayarın dahili bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için,
güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.
26
5.
Bilgisayar erişim panelini çıkarın.
6.
Güç (1) ve veri (2) kablolarını sabit disk sürücüsünden çıkarın.
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
7.
Sürücünün yanındaki yeşil mandalı dışarıya doğru itin (1) ve sürücüyü kaydırarak yuvadan
çıkarın (2).
Sürücüleri takma ve çıkarma
27
Sabit sürücü takma
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartında her zaman voltaj olur. Bilgisayarın dahili bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için,
güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.
5.
Erişim panelini çıkarın.
6.
Aşağıda gösterilen örnektekine benzer 3,5 inçlik bir adaptör desteği ile 3,5 inçlik bir sabit sürücü
veya 2,5 inçlik bir sabit sürücü takabilirsiniz.
●
28
2,5 inçlik sürücüyü yuva bağdaştırıcısına kaydırarak yerleştirin; sürücüdeki bağlayıcının
bağdaştırıcıdaki bağlayıcıya tam olarak oturmasını sağlayın.
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
●
7.
Bağdaştırıcıya ait dört adet siyah M3 vidayı, bağdaştırıcının yanlarından sürücüye takarak
sürücüyü yuva bağdaştırıcısına sabitleyin.
Dört kılavuz vidasını sürücünün yanlarına takın (her iki yana iki adet).
NOT: Alt sabit sürücü yuvası, gümüş ve mavi montaj vidaları gerektirir. Üstteki sabit sürücü
yuvası, tamamen gümüş montaj vidaları gerektirir. HP, üst sürücü yuvasına bir sabit sürücü
takılacağı zaman kullanılmak üzere, kasada sabit sürücülerin yanına takılan yedek gümüş
montaj vidaları temin etmiştir. Yedek montaj vidalarının yerlerini gösteren çizim için bkz.
Sürücüleri takma ve çıkarma, sayfa 21. Alt yuvadaki bir sabit sürücüyü değiştirirken, yeni
sürücüyü takmak için eski sürücüden çıkarılan dört adet gümüş ve mavi montaj vidasını kullanın.
●
Üst (ikincil) sürücü yuvasına bir sabit sürücü takıyorsanız, kasada sabit sürücü yuvalarının
yanından alınabilecek olan yedek gümüş montaj vidalarını kullanın.
Sürücüleri takma ve çıkarma
29
●
8.
30
Üstteki (birincil) sürücü yuvasıına bir sabit sürücü takıyorsanız, eski sürücüdeki gümüş ve
mavi montaj vidalarını çıkarın ve bunları yeni sürücüye takın.
Sürücüyü, montaj vidalarının kılavuz yuvalarla hizalandığından emin olarak, sürücü yerine
oturana kadar, sürücü yuvasına doğru kaydırın.
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
9.
Güç kablosunu (1) ve veri kablosunu (2) sabit sürücünün arkasına bağlayın.
NOT: Sabit sürücülerin güç kablosu, güç kaynağından sabit sürücü yuvalarının arkasına
yönlendirilen iki uçlu bir kablodur.
10. Yeni bir sürücü takıyorsanız, veri kablosunun diğer ucunu uygun sistem kartı konektörüne
bağlayın.
NOT: Sabit disk performans sorunlarının önlenmesi için, birincil sabit diskin veri kablosu,
SATA0 etiketli koyu mavi renkli konektöre bağlanmalıdır. İkinci bir sabit sürücü ekliyorsanız, veri
kablosunu SATA1 ve SATA2 olarak etiketlenmiş açık mavi SATA konektörlerinden birine takın.
11. Bilgisayar erişim panelini yerine takın.
12. Güç kablosunu çıkarıp tüm harici aygıt bağlantılarını kesin ve bilgisayarı açın.
13. Erişim paneli çıkarıldığında bağlantısı kesilen tüm güvenlik aygıtlarını kilitleyin.
Güvenlik kilidi takma
Aşağıda ve sonraki sayfada gösterilen emniyet kilitleri, bilgisayarın sabitlenmesi için kullanılabilir.
Güvenlik kilidi takma
31
Kablo kilidi
32
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
Kilit
HP Business PC Güvenlik Kilidi
1.
Sabit bir nesnenin çevresine dolayarak güvenlik kablosunu bağlayın.
Güvenlik kilidi takma
33
34
2.
Kablo kilidini monitörün arkasındaki kablo kilidi yuvasına takın ve anahtarı kilidin arkasındaki
anahtar deliğine sokup 90 derece çevirerek kilidi monitöre sabitleyin.
3.
Güvenlik kablosunu monitörün arkasındaki kablo kilidinde yer alan delikten geçirin.
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
4.
Aygıt kablosunu dirseğin merkezinden geçirip (1) dirseğin iki deliğinden birinden geçirerek (2)
diğer çevre aygıtlarını sabitlemek için setin içinde sağlanan dirseği kullanın. Dirsekteki, çevre
aygıt kablosunu en iyi sabitleyen deliği kullanın.
5.
Klavye ve fare kablolarını bilgisayar kasası kilidinden geçirin.
Güvenlik kilidi takma
35
36
6.
Kilidi kasaya verilen vidayı kullanarak vidalayın.
7.
Güvenlik kablosunun fişli ucunu kilide sokun (1) ve kilidi kapatmak için düğmeye bastırın (2).
Kilidi açmak için verilen anahtarı kullanın.
Bölüm 2 Donanım yükseltmeleri
8.
Tüm adımları tamamladığınızda, iş istasyonunuzun bütün aygıtları emniyete alınmış olacaktır
Güvenlik kilidi takma
37
A
Pil değiştirme
Bilgisayara takılı olan pil, gerçek zamanlı saate enerji sağlar. Pili değiştirirken, bilgisayarınıza ilk başta
takılı olan pile eşdeğer bir pil kullanın. Bilgisayara 3 voltluk lityum düğme pil takılıdır.
UYARI! Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit pil bulunur. Pil doğru kullanılmadığında yanma
ve yanıklara neden olma riski söz konusudur. Bedensel zarar görme riskini azaltmak için:
Pili yeniden şarj etmeye çalışmayın.
60°C'nin (140°F) üzerinde sıcaklığa maruz bırakmayın.
Pili parçalamayın, ezmeyin, delmeyin, kısa devre yaptırmayın veya su ya da ateşin etkisinde
bırakmayın.
Pili, yalnızca bu ürün için üretilen HP yedek piliyle değiştirin.
DİKKAT: Pil değiştirilmeden önce bilgisayar CMOS ayarlarının yedeklenmesi önemlidir. Pil
çıkarıldığında veya değiştirildiğinde CMOS ayarı silinir.
Statik elektrik bilgisayarın elektronik bileşenlerine veya isteğe bağlı donatılarına hasar verebilir. Bu
yordamlara başlamadan önce, bir süre topraklanmış metal nesneye dokunarak statik elektriğinizi
boşalttığınızdan emin olun.
NOT: Lityum pilin ömrü, bilgisayar fişinin akım taşıyan bir AC duvar prizine takılmasıyla uzatılabilir.
Lityum pil yalnızca bilgisayar AC gücüne bağlı OLMADIĞINDA kullanılabilir.
HP, müşterilerin kullanılan elektronik donanım, HP orijinal yazdırma kartuşları ve yeniden şarj
edilebilir pilleri geri dönüşüme vermelerini önerir. Geri dönüştürme programları hakkında daha fazla
bilgi için, http://www.hp.com/recycle adresine gidin.
1.
Bilgisayarın açılmasını önleyen güvenlik aygıtlarını çıkarın/devre dışı bırakın.
2.
CD veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
3.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve tüm harici aygıt bağlantılarını kesin.
DİKKAT: Açılış durumu ne olursa olsun, sistem etkin bir AC prizine bağlı olduğu sürece sistem
kartında her zaman voltaj olur. Bilgisayarın dahili bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için,
güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.
5.
Bilgisayar erişim panelini çıkarın.
6.
Sistem kartında pilin ve pil tutucusunun yerini belirleyin.
NOT: Bazı bilgisayar modellerinde, pile ulaşmak için dahili bir bileşeni çıkarmak gerekebilir.
7.
Sistem kartındaki pil tutucusunun türüne bağlı olarak, pili değiştirmek için aşağıdaki yönergeleri
uygulayın.
Tür 1
a.
38
Pili yuvasından dışarı çıkarın.
Ek A Pil değiştirme
b.
Yedek pili artı kutbu yukarı gelecek şekilde yerine yerleştirin. Pil yuvası otomatik olarak pili
doğru konumda sabitler.
Tür 2
a.
Pili tutucusundan çıkarmak için pilin bir kenarının üstüne doğru genişleyen metal kelepçeyi
çıkarın. Pil yukarı doğru kalktığında çekerek çıkarın (1).
b.
Yeni pili takarken, takılacak pilin bir kenarını, artı kutbu yukarı gelecek şekilde, tutucu dilin
altına yerleştirin. Kelepçe pilin diğer kenarına oturana kadar diğer kenarı aşağı doğru itin
(2).
Tür 3
a.
Pili yerinde tutan klipi (1) geri çekin ve pili (2) çıkarın.
39
b.
Yeni pili yerleştirin ve klipi yerine geri takın.
NOT: Pil değiştirildikten sonra, bu yordamı tamamlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.
8.
Bilgisayar erişim panelini yerine takın.
9.
Bilgisayar güç kablosu fişini prize takın ve bilgisayarı açın.
10. Computer Setup'ı kullanarak tarih ve zamanı, parolanızı ayarlayın ve diğer özel sistem
ayarlarınızı yapın.
11. Bilgisayar erişim paneli çıkarıldığında bağlantısı kesilen tüm güvenlik aygıtlarını kilitleyin.
40
Ek A Pil değiştirme
B
Elektrostatik boşalma
Parmaktan veya başka bir iletkenden statik enerji boşalması, sistem kartına veya diğer statik duyarlı
aygıtlara zarar verebilir. Bu tür zararlar aygıtın kullanım ömrünü kısaltabilir.
Elektrostatik zararını önleme
Elektrostatik hasarı önlemek için aşağıdaki önlemlere uymaya özen gösterin:
●
Ürünleri statik korumalı kutularda taşıyarak veya saklayarak el temasını önleyin.
●
Elektrostatik duyarlı parçaları statik olmayan iş istasyonlarına gelene kadar paketlerinde
saklayın.
●
Parçaları kutularından çıkarmadan önce topraklanmış bir yüzeye koyun.
●
İğnelere ve devrelere dokunmaktan kaçının.
●
Statik duyarlı bir bileşene veya bileşenlere dokunmadan önce mutlaka topraklanmış olun.
Topraklama yöntemleri
Çeşitli topraklama yöntemleri vardır. Elektrostatiğe karşı duyarlı parçaları ellemeden veya monte
etmeden önce aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını uygulayın:
●
Topraklama kablosuyla bir topraklanmış iş istasyonuna veya bilgisayarın kasasına bağlı bir bilek
bandı kullanın. Bilek bantları, topraklama kablolarında en az 1 megaohm % +/- 10 dirençli esnek
bantlardır. Doğru topraklama sağlamak için, bandı derinize iyice sarın.
●
Ayakta durarak çalışılan iş istasyonlarında ayak bileği bantları, ayak parmağı bantları veya bot
bantları kullanın. İletken zeminler veya elektriği iletebilecek zemin kaplamaları üzerinde dururken
iki ayağınıza da bant takın.
●
İletken alan servis araçlarını kullanın.
●
Katlanabilir statik dağıtıcı çalışma kaplamasını içeren taşınabilir alan servis setini kullanın.
Topraklama için önerilen donatılardan hiçbirine sahip değilseniz, yetkili bir HP bayisine, satıcısına
veya servis sağlayıcısına başvurun.
NOT: Statik elektrik hakkında daha fazla bilgi almak için yetkili bir HP bayisine, satıcısına veya
servis sağlayıcısına başvurun.
Elektrostatik zararını önleme
41
C
Bilgisayar işletim yönergeleri, düzenli
bakım ve nakliye hazırlığı
Bilgisayar işletim yönergeleri ve düzenli bakım
Bilgisayar ve monitörünüzü doğru şekilde kurmak ve bakımını yapmak için aşağıdaki yönergeleri
uygulayın:
42
●
Bilgisayarı aşırı nem, doğrudan güneş ışığı ve aşırı sıcak veya soğuktan koruyun.
●
Bilgisayarı sağlam ve düz bir yüzeyde çalıştırın. Bilgisayarın hava çıkışı olan tüm kenarlarında
ve monitörün üstünde hava akımını sağlamak için 10,2 cm (4 inç) genişliğinde açıklık bırakın.
●
Havalandırma deliklerini veya hava giriş yerlerini engelleyerek bilgisayara ulaşan hava akımını
sınırlandırmayın. Klavyeyi, klavye ayakları indirilmiş şekilde, doğrudan masaüstü biriminin önüne
koymayın; bu durumda da hava akımını engellenmiş olacaktır.
●
Bilgisayarı kesinlikle erişim paneli veya genişletme kartı yuvası kapakları çıkarılmış olarak
çalıştırmayın.
●
Bilgisayarları birbirinin üstüne veya birbirlerinden çıkan sıcak havaya maruz kalacak kadar yakın
bir konuma yerleştirmeyin.
●
Bilgisayar ayrı bir muhafaza içinde kullanılacaksa, muhafaza için hava giriş ve çıkış yerleri
olmalıdır ve yukarıda belirtilen çalıştırma yönergeleri aynen uygulanmalıdır.
●
Sıvıları bilgisayar ve klavyeden uzak tutun.
●
Ekran üzerindeki havalandırma deliklerini hiçbir maddeyle örtmeyin.
●
İşletim sisteminin veya diğer yazılımların güç yönetim işlevlerini (askıya alma modları dahil)
yükleyin veya etkinleştirin.
●
Aşağıdakilerden birini yapmadan önce bilgisayarı kapatın:
◦
Gerektiğinde bilgisayarın dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle silin. Temizlik malzemeleri
kaplamanın rengini soldurabilir veya zarar verebilir.
◦
Ara sıra bilgisayarın hava akımı olan tüm kenarlarındaki hava deliklerini temizleyin. Kumaş
tiftiği, toz ve diğer yabancı maddeler delikleri tıkayıp hava akımını kısıtlar.
Ek C Bilgisayar işletim yönergeleri, düzenli bakım ve nakliye hazırlığı
Optik sürücü için önlemler
Optik disk sürücüsünü çalıştırırken veya temizlerken aşağıdaki kurallara uymaya özen gösterin.
Kullanım
●
Çalışma sırasında sürücüyü hareket ettirmeyin. Bu, okuma işlemi sırasında arızalara neden
olabilir.
●
Sürücüyü ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakmayın; birimin içinde buğulanma oluşabilir.
Sürücü açıkken sıcaklık aniden değişirse, gücü kapatmadan önce en az bir saat bekleyin. Birimi
hemen kullanırsanız, okuma sırasında arızalar oluşabilir.
●
Sürücüyü fazla nemli, aşırı sıcak veya soğuk, mekanik titreşim olan veya doğrudan güneş ışığı
alan bir yerde bulundurmayın.
Temizleme
●
Paneli ve denetim öğelerini yumuşak, kuru bezle veya hafif bir temizleme sıvısıyla ıslatılmış
yumuşak bezle temizleyin. Temizleme sıvılarını doğrudan birimin üstüne püskürtmeyin.
●
Kaplamaya zarar verebilecek alkol veya benzen gibi çözücüler kullanmayın.
Güvenlik
Eğer bir nesne veya sıvı sürücüye düşer ya da dökülürse, hemen bilgisayarın fişini çekin ve yetkili bir
HP servis sağlayıcısına kontrol ettirin.
Nakliye hazırlığı
Bilgisayarı taşımaya hazırlanırken bu önerileri yerine getirin:
1.
Sabit sürücüdeki dosyaları harici bir depolama aygıtında yedekleyin. Yedekleme ortamının
saklanırken veya taşınırken elektrik veya manyetik darbelere maruz kalmadığından emin olun.
NOT: Sistem gücü kapatıldığında, sabit disk sürücüsü otomatik olarak kapatılır.
2.
Çıkarılabilir tüm ortamları çıkarın ve saklayın.
3.
Bilgisayarı ve harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu önce elektrik prizinden, ardından bilgisayardan çıkarın.
5.
Sistem bileşenlerini ve harici aygıt bağlantılarını önce güç kaynaklarından, sonra bilgisayardan
ayırın.
NOT: Bilgisayarı taşımadan önce tüm kartların yerine oturduğundan ve kart yuvalarına
sabitlendiğinden emin olun.
6.
Sistem bileşenlerini ve harici aygıtları özgün paket kutularına veya koruyacak yeterli ambalaj
malzemesine sahip benzeri bir pakete yerleştirin.
Optik sürücü için önlemler
43
Dizin
A
arka panel bileşenleri
3
B
bellek
takma 12
teknik özellikler 12
yuva doldurma 13
bilgisayar erişim panelini
çıkarma 6
bilgisayar işletim yönergeleri
Ç
çıkarma
çerçeve kapağı 9
optik sürücü 22
pil 38
D
DIMM. Bkz. bellek
E
elektrostatik boşaltma, zararı
önleme 41
erişim paneli
çıkarma 6
değiştirme 7
G
genişletme kartı
çıkarma 15
takma 15
güvenlik
HP Business PC Güvenlik
Kilidi 33
kablo kilidi 32
kilit 33
H
havalandırma yönergeleri
K
kaldırma
genişletme kartı
ön çerçeve 8
44
Dizin
15
42
42
kilitler
HP Business PC Güvenlik
Kilidi 33
kablo kilidi 32
kilit 33
kurulum yönergeleri 5
genişletme kartı 15
optik sürücü 24
pil 38
sürücü kabloları 21
teknik özellikler
bellek 12
N
nakliye hazırlığı 43
Ü
ürün kimliği konumu
O
optik disk sürücüsü
temizleme 43
optik sürücü
çıkarma 22
önlemeler 43
takma 24
Ö
ön çerçeve
çıkarma 8
değiştirme 10
kapağı çıkarma 9
ön panel bileşenleri 2
P
pil değiştirme
38
S
sabit sürücü
çıkarma 26
takma 28
sabit sürücüyü
çıkarma 26
takma 28
seri numarası konumu 3
sistem kartı bağlantıları 10
sürücüler
kablo bağlantıları 21
takma 21
yerler 20
T
takma
bellek 12
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising