HP | EliteDesk 705 G2 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 705 G2 Base Model Small Form Factor PC

HP EliteDesk 705 G2 Base Model Small Form Factor PC
Referentni priručnik za hardver
HP EliteDesk 705 G2 SFF Business osobno računalo
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft i Windows registrirani su trgovački
znaci grupe Microsoft Corporation u SAD-u.
Ovdje sadržane informacije podložne su
izmjenama bez prethodne obavijesti. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u
izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve
proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne
smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne
snosi odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: svibanj 2015.
Kataloški broj dokumenta: 822865-BC1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti korištenja softvera
Ovaj vodič opisuje zajedničke značajke većine
modela. Neke od značajki možda nisu
dostupne na vašem računalu.
Instalacijom, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugim načinom upotrebe softvera
predinstaliranih na računalu, prihvaćate uvjete
Licencnog ugovora za krajnje korisnike (EULA)
tvrtke HP. Ako ne prihvaćate ove lincenčne
odredbe, vaš jedini pravni lijek je vratiti cijeli
nekorišteni proizvod (hardver i softver) u
okviru od 14 dana radi povrata u skladu s
politikom povrata mjesta vaše kupovine.
Sve značajke nisu prisutne u svim izdanjima
sustava Windows 8. Da bi računalo moglo u
potpunosti iskoristiti mogućnosti sustava
Windows 8, za računalo će možda biti potreban
nadograđeni i/ili zasebno kupljeni hardver,
upravljački programi i/ili softver. Pogledajte
http://www.microsoft.com u vezi pojedinosti.
Za računalo je možda potrebna nadogradnja i/
ili zasebna kupovina hardvera i/ili DVD pogona
za instalaciju softvera za Windows 7 i
korištenje svih prednosti funkcija sustava
Windows 7. Pogledajte
http://windows.microsoft.com/en-us/
windows7/get-know-windows-7 u vezi
pojedinosti.
Za daljnje informacije ili zahtjev za potpunim
povratom novca za računalo obratite se
lokalnom mjestu prodaje (prodavaču).
O ovom priručniku
Ovaj vodič nudi osnovne informacije za nadogradnju osobnih računala HP EliteDesk Business.
UPOZORENJE! Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati tjelesne
ozljede ili gubitak života.
OPREZ: Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati oštećenje opreme
ili gubitak podataka.
NAPOMENA:
Ovako obilježeni tekst pruža važne dodatne informacije.
iii
iv
O ovom priručniku
Sadržaj
1 Značajke proizvoda ....................................................................................................................................... 1
Uobičajene značajke konfiguracije ........................................................................................................................ 1
Dijelovi s prednje strane ........................................................................................................................................ 2
Dijelovi na stražnjoj strani ..................................................................................................................................... 3
Mjesto serijskog broja ............................................................................................................................................ 4
2 Nadogradnje hardvera ................................................................................................................................... 5
Značajke upotrebljivosti ........................................................................................................................................ 5
Upozorenja i opomene ........................................................................................................................................... 5
Uklanjanje pristupne ploče računala ..................................................................................................................... 6
Zamjena pristupne ploče računala ........................................................................................................................ 7
Uklanjanje prednjeg okvira .................................................................................................................................... 8
Uklanjanje maske okvira tankog optičkog pogona ............................................................................................... 9
Zamjena prednjeg okvira ..................................................................................................................................... 10
Promjena iz vodoravne u okomitu konfiguraciju ................................................................................................ 11
Priključnice na matičnoj ploči .............................................................................................................................. 12
Ugrađivanje dodatne memorije ........................................................................................................................... 13
DIMM-ovi ............................................................................................................................................ 13
DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM-ovi ........................................................................................................ 13
Popunjavanje DIMM utora ................................................................................................................. 13
Ugradnja DIMM modula ..................................................................................................................... 14
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje ....................................................................................................... 16
Položaji pogona ................................................................................................................................................... 20
Ugradnja i uklanjanje pogona .............................................................................................................................. 21
Uklanjanje tankog optičkog pogona od 9,5 mm ............................................................................... 22
Ugradnja tankog optičkog pogona od 9,5 mm ................................................................................. 23
Uklanjanje i izmjena primarnog tvrdog diska od 3,5 inča ................................................................ 25
Uklanjanje sekundarnog tvrdog diska od 3,5 inča ........................................................................... 28
Ugradnja sekundarnog tvrdog diska od 3,5 inča .............................................................................. 30
Uklanjanje pogona tvrdog diska od 2,5 inča ..................................................................................... 33
Ugradnja tvrdog diska od 2,5 inča .................................................................................................... 35
Ugradnja sigurnosne blokade ............................................................................................................................. 38
Kabelski lokot .................................................................................................................................... 38
Lokot .................................................................................................................................................. 38
Sigurnosna blokada V2 za HP Business osobno računalo ............................................................... 39
Sigurnost prednjeg okvira ................................................................................................................. 44
v
Dodatak A Zamjena baterije ............................................................................................................................ 45
Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje .............................................................................................................. 48
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja ............................................................................................................. 48
Načini uzemljenja ................................................................................................................................................. 48
Dodatak C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport ........................................ 49
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje .......................................................................................... 49
Mjere opreza za optički pogon ............................................................................................................................ 50
Radni uvjeti ........................................................................................................................................ 50
Čišćenje .............................................................................................................................................. 50
Sigurnost ........................................................................................................................................... 50
Priprema za transport ......................................................................................................................................... 50
Dodatak D Pristupačnost ................................................................................................................................ 51
Podržane tehnologije za olakšani pristup .......................................................................................................... 51
Kontaktiranje korisničke podrške ....................................................................................................................... 51
Kazalo ........................................................................................................................................................... 52
vi
1
Značajke proizvoda
Uobičajene značajke konfiguracije
Značajke ovise o modelu. Za pomoć za podršku i da biste saznali više o hardveru i softveru instaliranom na
vašem modelu računala, pokrenite uslužni program HP Support Assistant.
NAPOMENA:
Model ačunala može se koristiti u uspravnom ili vodoravnom položaju.
Uobičajene značajke konfiguracije
1
Dijelovi s prednje strane
Konfiguracija pogona može se razlikovati ovisno o modelu. Neki modeli imaju masku okvira koja prekriva
ležište tankog optičkog pogona.
1
Tanki optički pogon (dodatno)
6
Priključnica za slušalice
2
USB 2.0 priključak (crni) za punjenje (pod naponom)
7
Gumb za napajanje s dva stanja
3
USB 2.0 ulaz (crni)
8
Svjetlosni pokazivač aktivnosti tvrdog diska
4
USB 3.0 ulazi (plavi)
9
Čitač SD kartica (dodatno)
5
Microphone/Headphone priključak
NAPOMENA: Kad je uređaj priključen u priključak za mikrofon/slušalice, pojavit će se dijaloški okvir s upitom želite li
koristiti priključak za uređaj ulaza mikrofona ili slušalica. U bilo kojem trenutku možete konfigurirati priključak tako da
dvaput kliknete ikonu Upravljanja zvukom u alatnoj traci sustava Windows.
NAPOMENA: USB 2.0 priključak za punjenje također daje struju za punjenje uređaja poput pametnih telefona. Struja za
punjenje dostupna je kad god je kabel za napajanje ukopčan u sustav, čak i kada je sustav isključen.
NAPOMENA: Kad je napajanje uključeno, svjetlo uključenog napajanja obično svijetli bijelo. Ako trepće crveno, postoji
problem s računalom i svjetlo tada prikazuje dijagnostički kod. Za interpretaciju kodova pogledajte Maintenance and
Service Guide (Vodič za održavanje i servisiranje).
2
Poglavlje 1 Značajke proizvoda
Dijelovi na stražnjoj strani
1
PS/2 priključnica za miša (zelena)
7
Priključnica za PS/2 tipkovnicu (ljubičasta)
2
Serijska priključnica
8
DisplayPort konektori za monitor
3
RJ-45 mrežna priključnica
9
VGA priključnica za monitor
4
USB 2.0 priključci sa značajkom buđenje iz S4/S5
(crni)
10
USB 3.0 ulazi (plavi)
5
Priključnica za ulaz zvuka (plava)
11
USB 2.0 priključci (crni)
6
Priključnica kabela napajanja
12
Izlazna priključnica za zvučne uređaje s
napajanjem (zelena)
NAPOMENA:
Dodatni drugi serijski priključak i dodatni drugi paralelni priključak mogu se nabaviti u tvrtci HP.
Ako koristite USB tipkovnicu, HP preporučuje priključivanje tipkovnice na jedan od USB 2.0 priključaka sa značajkom buđenja iz
S4 i S5. Značajka buđenja iz S4 i S5 također je podržana na PS/2 priključcima ako se omogući u BIOS F10 Setup.
Kad je uređaj priključen u plavi ulazni priključak za audio, pojavit će se dijaloški okvir s upitom želite li koristiti priključak za
ulazni uređaj ili mikrofon. U bilo kojem trenutku možete konfigurirati priključak tako da dvaput kliknete ikonu Audio Manager
u alatnoj traci sustava Windows.
Ako je u jedan od utora u matičnog ploči ugrađena grafička kartica, priključnice za video na grafičkoj kartici i integriranoj grafici
na matičnoj ploči mogu se koristiti istovremeno. Međutim, za takvu konfiguraciju, jedino će zaslon spojen na zasebnu grafičku
karticu prikazati poruke POST.
Grafika matične ploče može se onemogućiti promjenom postavki u Computer Setup.
Dijelovi na stražnjoj strani
3
Mjesto serijskog broja
Svako računalo ima jedinstveni serijski broj i identifikacijski broj proizvoda koji se nalaze s vanjske strane
računala. Neka vam ovi brojevi budu dostupni kada se obraćate za pomoć službi za podršku korisnicima.
4
Poglavlje 1 Značajke proizvoda
2
Nadogradnje hardvera
Značajke upotrebljivosti
Ovo računalo sadrži značajke koje olakšavaju nadogradnju i servis. Za mnoge instalacijske postupke opisane
u ovom poglavlju trebat ćete odvija Torx T15 ili odvijač s ravnom glavom.
Upozorenja i opomene
Obavezno pročitajte sve primjenjive upute, opomene i upozorenja u ovom priručniku prije izvođenja
nadogradnje.
UPOZORENJE! Kako bi se smanjila opasnost ozljeda od električnog udara, vrućih površina ili požara:
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i pričekajte da se interne komponente sustava ohlade prije
dodirivanja.
Nemojte priključivati telekomunikacijske ili telefonske priključke u utičnice upravljača mrežnog sučelja (NIC).
Nemojte isključivati kontakt uzemljenja kabela za napajanje. utikač uzemljenja važna je sigurnosna značajka.
Kabel za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu koja je lako dostupna.
Kako bi se smanjila opasnost nastanka ozbiljnih ozljeda, pročitajte Safety & Comfort Guide (Priručnik za
sigurnost i udobnost). U njemu su opisani ispravni postupci za uporabu, položaj tijela te zdravstvene i radne
navike korisnika računala, kao i važne informacije o sigurnosnim mjerama u slučaju električnih i mehaničkih
kvarova. Ovaj priručnik nalazi se na web-adresi http://www.hp.com/ergo.
UPOZORENJE! Unutrašnjost sadrži pokretne i dijelove pod naponom.
Prije uklanjanja kućišta isključite napajanje opreme.
Prije uključivanja opreme vratite i osigurajte kućište.
OPREZ: Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili ostale opreme. Prije provedbe
ovih postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet. Dodatne informacija potražite u odjeljku Elektrostatičko pražnjenje na stranici 48.
Dok je računalo priključeno na izvor izmjeničnog napajanja, matična je ploča uvijek pod naponom. Kako biste
spriječili oštećenje internih komponenti, prije otvaranja računala iskopčajte kabel za napajanje iz izvora
napajanja.
Značajke upotrebljivosti
5
Uklanjanje pristupne ploče računala
Da biste pristupili unutarnjim dijelovima, morate skinuti pristupnu ploču:
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja kako
biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
6
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.
6.
Podignite ručicu pristupne ploče (1) te podignite pristupnu ploču s računala (2).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Zamjena pristupne ploče računala
Pomaknite jezičke na prednjem kraju pristupne ploče ispod jezička na prednjoj strani kućišta (1) te pritisnite
stražnju stranu pristupne ploče na kućište tako da se sjedne na svoju poziciju (2).
Zamjena pristupne ploče računala
7
Uklanjanje prednjeg okvira
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja, bez obzira je
li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate iskopčati
naponski kabel.
8
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Podignite tri jezička na bočnoj strani okvira (1) te zarotirajte okvir s kućišta (2).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje maske okvira tankog optičkog pogona
Neki modeli imaju masku štitnika koja prekriva odjeljak tankog optičkog pogona. Uklonite masku štitnika
prije instaliranja optičkog pogona. Da biste skinuli masku štitnika:
1.
Uklonite pristupnu ploču računala i prednji štitnik.
2.
Da biste uklonili masku okvira tankog optičkog pogona, gurnite prema unutra tri jezičca koji pridržavaju
masku okvira (1) i zatim zarotirajte masku okvira s prednjeg okvira (2).
Uklanjanje maske okvira tankog optičkog pogona
9
Zamjena prednjeg okvira
Umetnite četiri kukice na donjoj strani okvira u pravokutne rupe na kućištu (1) te zarotirajte gornju stranu
maske okvira na kućište (2) kako bi sjela na mjesto.
10
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Promjena iz vodoravne u okomitu konfiguraciju
Računalo Small Form Factor može se koristiti u okomitom položaju s dodatnim uspravnim postoljem koje
možete kupiti od tvrtke HP.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja, bez obzira je
li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate iskopčati
naponski kabel.
5.
Postavite računalo tako da je desna strana okrenuta prema dolje i postavite ga na dodatno postolje.
NAPOMENA: Za dodatno stabiliziranje računala u uspravnom položaju HP preporučuje uporabu
dodatnog postolja za uspravne modele.
6.
Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
NAPOMENA: Osigurajte najmanje 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora sa svake strane računala.
7.
Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
Promjena iz vodoravne u okomitu konfiguraciju
11
Priključnice na matičnoj ploči
Pomoću ove slike i tablice prepoznat ćete priključnice na matičnoj ploči svojeg modela.
12
Br.
Priključnica na matičnoj ploči
Oznaka na matičnoj
ploči
Boja
Komponenta
1
PCI Express x16 Gen2
promijenjen na x4
X4PCIEXP
bijeli
Kartica za proširenje
2
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP2
crna
Kartica za proširenje
3
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP1
crna
Kartica za proširenje
4
PCI Express x16 Gen 3
X16PCIEXP
crna
Kartica za proširenje
5
Serijski priključak
COMB
crna
Dodatni drugi serijski priključak
6
DIMM4 (kanal A)
DIMM4
bijelo
Memorijski modul
7
DIMM3 (kanal A)
DIMM3
crna
Memorijski modul
8
DIMM2 (kanal B)
DIMM2
bijelo
Memorijski modul
9
DIMM1 (kanal B)
DIMM1
crna
Memorijski modul
10
SATA 3.0
SATA2
svijetloplavo
Bilo koji SATA uređaj drukčiji od
primarnog tvrdog diska
11
SATA 3.0
SATA1
svijetloplavo
Bilo koji SATA uređaj drukčiji od
primarnog tvrdog diska
12
SATA 3.0
SATA0
tamnoplavo
Primarni tvrdi disk
13
Baterija
BAT
crna
Baterija
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugrađivanje dodatne memorije
Računalo se isporučuje s niskonaponskom sinkroniziranom dinamičkom memorijom s izravnim pristupom i
dvostrukom brzinom prijenosa podataka 3 (DDR3L-SDRAM) dvojnih memorijskih modula (DIMMs). Također
podržava standardne DDR3-SDRAM DIMM-ove.
DIMM-ovi
Memorijski utori na matičnoj ploči mogu se popuniti s do četiri standardna DIMM modula. Ti su memorijski
utori popunjeni najmanje jednim tvornički ugrađenim DIMM-om. Kako biste postigli najveću memorijsku
podršku možete popuniti matičnu ploču s najviše 32 GB memorije koja je konfigurirana u dvokanalnom
načinu rada visokih performansi.
DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM-ovi
Za ispravan rad sustava DIMM-ovi moraju biti:
●
standardni 240-pin
●
sukladni s ne-ECC PC3-12800 DDR3/DDR3L-1600 MHz bez međumemorije
●
1,5 voltni DDR3-SDRAM Dimm-ovi ili 1,35 voltni (niskonaponski) DDR3L-SDRAM Dimm-ovi
Dimm-ovi također moraju:
●
podržavati CAS latenciju 11 DDR3/DDR3L 1600 MHz (vrijeme 11-11-11)
●
sadrži obavezne informacije JEDEC SPD
Nadalje, računalo podržava:
●
512-megabitnu, 1-gigabitnu i 2-gigabitnu ne-ECC memorijsku tehnologiju
●
jednostrane i dvostrane DIMM-ove
●
DIMM-ove izrađene s x8 ix16 DDR uređajima; DIMM-ovi izrađeni s x4 SDRAM-om nisu podržani
NAPOMENA:
Sustav neće ispravno raditi ako instalirate DIMM-ove koji nisu podržani.
Popunjavanje DIMM utora
Postoje četiri DIMM utora na matičnoj ploči, dva utora po kanalu. Utori su označeni kao DIMM1, DIMM2, DIMM3
i DIMM4. Utori DIMM1 i DIMM2 rade u memorijskom kanalu B. Utori DIMM3 i DIMM4 rade u memorijskom
kanalu A.
Sustav će automatski raditi u načinu jednog kanala, dva kanala ili u fleksibilnom načinu, ovisno o instaliranim
DIMM-ovima.
NAPOMENA: Konfiguracije jednog kanala i nebalansirane dvostruke memorije kanala dovest će do lošije
izvedbe grafike.
●
Sustav će raditi u načinu jednog kanala ako se DIMM-ovi nalaze samo u jednom kanalu.
●
Sustav će raditi u dvokanalnom načinu s boljim radnim svojstvima ako je ukupni kapacitet memorije
DIMM u kanalu A jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu B. Tehnologija i širina uređaja
mogu se razlikovati među kanalima. Primjerice, ako je kanal A popunjen s dva DIMM-a od 1 GB, a kanal B
s jednim DIMM-om od 2 GB, sustav će raditi u dvokanalnom načinu.
●
Sustav će raditi u dvokanalnom isprepletenom načinu s boljim radnim svojstvima ako ukupni kapacitet
memorije DIMM u kanalu A nije jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu B. U isprepletenom
načinu rada će kanal koji ima manje memorije predstavljati ukupnu količinu memorije koja je dodijeljena
Ugrađivanje dodatne memorije
13
dvokanalnom radu a ostatak će biti dodijeljen jednokanalnom radu. Za optimalnu brzinu kanali moraju
biti uravnoteženi tako da je najveća količina memorije raširena između dva kanala. Ako jedan kanal ima
više memorije od drugog, veću količinu potrebno je dodijeliti kanalu A. Na primjer, ako u utore stavljate
jedan DIMM od 2 GB i tri DIMM-a od 1 GB, u kanalu A trebao bi se nalaziti DIMM od 2 GB i jedan od 1 GB, a
u kanalu B dva DIMM-a od 1 GB. U ovoj konfiguraciji 4 GB radit će dvokanalno, a 1 GB radit će
jednokanalno.
●
U bilo kojem načinu, maksimalna operativna brzina određuje se najsporijim DIMM-om u sustavu.
Ugradnja DIMM modula
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i pričekati
najmanje 30 sekundi da zaostalni napon nestane. Sve dok je računalo priključeno u aktivnu utičnicu
izmjeničnog napona, memorijski su moduli pod naponom bez obzira je li računalo uključeno ili isključeno.
Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon prisutan može dovesti do nepopravljivog oštećenja
memorijskih modula ili matične ploče.
Utori memorijskih modula imaju pozlaćene metalne kontakte. Prilikom nadogradnje memorije važno je
koristiti memorijske module s pozlaćenim metalnim kontaktima kako bi se spriječilo hrđavost i/ili oksidiranje
uzrokovano dodirom nekompatibilnih metala.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili dodatne kartice. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Elektrostatičko pražnjenje na stranici 48.
Prilikom rukovanja memorijskim modulom budite pažljivi da ne dodirnete njegove kontakte. To može oštetiti
modul.
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i
pričekati najmanje 30 sekundi da zaostalni napon nestane. Sve dok je računalo priključeno u aktivnu
utičnicu izmjeničnog napona, memorijski su moduli pod naponom bez obzira je li računalo uključeno ili
isključeno. Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon prisutan može dovesti do
nepopravljivog oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
UPOZORENJE! Kako bi smanjili opasnost ozljede od vrućih površina, pričekajte da se interne
komponente sustava ohlade prije dodirivanja.
14
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
7.
Otvorite oba zasuna utora za memorijski modul (1) i memorijski modul umetnite u utor (2).
NAPOMENA: Memorijski modul moguće je ugraditi na samo jedan način. Urez memorijskog modula
postavite tako da odgovara jezičku utora za memoriju.
Prvo popunite crne DIMM utore, a tek potom bijele DIMM utore.
Za najbolju učinkovitost popunite utore tako da je kapacitet memorije razmješten što ravnomjernije
moguće između kanala A i kanala B. Za više informacija pogledajte Popunjavanje DIMM utora
na stranici 13.
8.
Pritisnite modul u utor i provjerite je li potpuno uvučen i pravilno ugrađen. Provjerite jesu li zasuni u
zatvorenom položaju (3).
9.
Ponovite korake 7 i 8 kako biste instalirali dodatne module.
10. Zamijenite pristupnu ploču računala.
11. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
12. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
13. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
Računalo bi trebalo automatski raspoznati dodatnu memoriju prilikom sljedećeg uključivanja.
Ugrađivanje dodatne memorije
15
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
Računalo ima dva PCI Express x1 utora za proširenje, jedan PCI Express x16 utor za proširenje i jedan PCI
Express x16 utor za proširenje koji je promijenjen u utor x4.
NAPOMENA:
Utori PCI Express podržavaju samo niskoprofilne kartice.
U utore PCI Express x16 možete ugraditi PCI Express x1, x4, x8 ili x16 kartice za proširenje.
Za konfiguracije s dvije grafičke kartice, prva (primarna) kartica se mora instalirati u PCI Express x16 utoru
koji NIJE promijenjen u utor x4.
Za uklanjanje, zamjenu ili dodavanje kartice za proširenje:
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja kako
biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Na matičnoj ploči pronađite odgovarajući slobodni utor za proširenje i njegov poklopac utora za
proširenje na stražnjoj strani kućišta.
8.
Oslobodite zasun za zadržavanje poklopca utora koji osigurava poklopac utora, podižući jezičac na
zasunu i okrećući ga prema položaju otvoreno.
9.
Prije ugradnje kartice za proširenje, uklonite poklopac utora za proširenje ili postojeću karticu za
proširenje.
NAPOMENA: Isključite sve priključene kabele prije uklanjanja ugrađene kartice za proširenje.
a.
16
Ako karticu ugrađujete u prazan utor, uklonite odgovarajući poklopac na stražnjoj strani kućišta.
Povucite poklopac utora ravno prema gore a zatim iz kućišta prema van.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
b.
Ako vadite PCI Express x1 karticu držite je za oba kraja i pažljivo je pomičite naprijed i natrag dok
se priključnice ne odvoje od utora. Povucite karticu za proširenje ravno iz utičnice (1), a zatim
prema van iz kućišta kako bi se odvojila od okvira kućišta (2). Pazite da ne stružete karticom o
ostale dijelove.
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
17
c.
Ako vadite PCI Express x16 karticu, zadržnu ručicu na stražnjoj strani utora za proširenje povucite
od kartice i pažljivo je pomičite naprijed i natrag dok se kontakti ne izvuku iz utora. Povucite
karticu za proširenje ravno iz utičnice, a zatim prema van iz kućišta kako bi se odvojila od okvira
kućišta. Pazite da ne stružete karticom o ostale dijelove.
10. Izvađenu karticu spremite u anti-statičko pakiranje.
11. Ako ne ugrađujete novu karticu za proširenje, na otvoreni utor ugradite poklopac utora za proširenje.
OPREZ: Nakon vađenja kartice za proširenje, potrebno ju je zamijeniti s novom ili zatvoriti poklopcem
utora za proširenje kako bi se omogućilo pravilno hlađenje unutrašnjih dijelova tijekom rada.
12. Za ugradnju nove kartice za proširenje držite je točno iznad utora za proširenje na matičnoj ploči, a
zatim pomaknite karticu prema stražnjoj strani okvira (1), tako da je nosač na kartici poravnat s
otvorenim utorom na stražnjoj strani kućišta. Pritisnite karticu ravno prema dolje u utičnicu za
proširenje na matičnoj ploči (2).
NAPOMENA: Prilikom ugradnje kartice za proširenje, karticu čvrsto pritisnite kako bi kontakti pravilno
sjeli u utor za kartice za proširenje.
18
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
13. Okrenite zasune za zadržavanje poklopca utora nazad na mjesto kako biste osigurali karticu za
proširenje.
14. Ako je potrebno, na ugrađenu karticu priključite vanjske kabele. Ako je potrebno, na matičnu ploču
priključite unutrašnje kabele.
15. Vratite pristupnu ploču računala.
16. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
17. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
18. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
19. Ako je potrebno, ponovo konfigurirajte računalo.
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
19
Položaji pogona
1
Ležište tankog optičkog pogona od 9,5 mm
2
Ležište za primarni tvrdi disk od 3,5 inča
3
Ležište za sekundarni tvrdi disk od 3,5 inča
4
Ležište za sekundarni tvrdi disk od 2,5 inča
NAPOMENA: Konfiguracija pogona na računalu može se razlikovati od gore prikazane
konfiguracije pogona.
Da biste provjerili vrstu i veličinu uređaja za pohranu instaliranih na računalu, pokrenite Computer Setup.
20
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja i uklanjanje pogona
Prilikom ugradnje pogona, slijedite ove smjernice:
●
Primarni serijski ATA (SATA) tvrdi disk mora biti spojen na tamnoplavi primarni SATA konektor na
matičnoj ploči označen kao SATA0.
●
Povežite sekundarni tvrdi disk i optičke pogone na bilo koji svijetlo plavi SATA konektor na matičnoj
ploči (označen kao SATA1 i SATA2).
●
HP je osigurao dodatne učvrsne vijke 6-32 za tvrdi disk instalirane na vrhu okvira tvrdog diska (1) za
ugradnju tvrdog diska u ležište za sekundarni tvrdi disk od 3,5 inča. Ako mijenjate tvrdi disk, prebacite
učvrsne vijke sa starog na novi disk.
NAPOMENA: Možete koristiti i jedan od dodatnih učvrsnih vijaka kako biste pričvrstili prednji okvir
(pogledajte Sigurnost prednjeg okvira na stranici 44 za više informacija).
OPREZ: Kako biste spriječili gubitak radova i oštećenja računala ili pogona:
Ako umećete ili vadite pogon, putem operacijskog sustava računalo ispravno isključite, a zatim iskopčajte
kabel za napajanje. Pogon nemojte vaditi dok je računalo uključeno ili u stanju mirovanja.
Prije rukovanja pogonom, svakako ispraznite statički elektricitet. Prilikom rukovanja pogonom izbjegavajte
dodirivanje priključnice. Više informacija o sprječavanju elektrostatičkog oštećenja potražite u odjeljku
Elektrostatičko pražnjenje na stranici 48.
Pažljivo rukujte pogonom; pazite da vam ne ispadne.
Prilikom umetanja pogona nemojte koristiti prekomjernu silu.
Tvrdi disk izbjegavajte izlagati tekućinama, temperaturnim ekstremima ili proizvodima koji imaju magnetska
polja kao što su monitori ili zvučnici.
Ako se pogon mora poslati poštom, stavite ga u paket s mjehurićastom folijom ili u drugo prikladno zaštitno
pakiranje te paket označite oznakom "LOMLJIVO: rukujte s oprezom.”
Ugradnja i uklanjanje pogona
21
Uklanjanje tankog optičkog pogona od 9,5 mm
OPREZ: Svi prijenosni mediji trebaju biti izvađeni iz pogona prije njegova vađenja iz računala.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Uklonite pristupnu ploču računala.
7.
Isključite kabel napajanja (1) i podatkovni kabel (2) iz stražnjeg dijela optičkog pogona, gurnite zeleni
zasun na desnoj stražnjoj strani pogona prema središtu pogona (3), a zatim pogurajte pogon prema
naprijed i iz ležišta kroz prednji okvir (4).
OPREZ: Kada uklanjate kabele, povucite jezičak ili priključnicu umjesto kabela da biste izbjegli
oštećenje kabela.
22
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja tankog optičkog pogona od 9,5 mm
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morate
iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Ako instalirate pogon u ležište prekriveno maskom štitnika, uklonite prednji okvir, a zatim masku
štitnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uklanjanje maske okvira tankog optičkog pogona
na stranici 9.
8.
Poravnajte malu iglu na zasunu za otpuštanje s rupom na strani pogona i čvrsto pritisnite zasun na
pogon.
Ugradnja i uklanjanje pogona
23
9.
Provucite optički pogon kroz prednji dio kućišta sasvim u ležište tako da sjedne na mjesto (1), a zatim
spojite kabel napajanja (2) i podatkovni kabel (3) na stražnji dio pogona.
10. Spojite drugi kraj podatkovnog kabela na jednu svjetlo plavu SATA priključnicu na matičnoj ploči.
NAPOMENA: U odjeljku Priključnice na matičnoj ploči na stranici 12 potražite sliku priključnica pogona
matične ploče.
11. Ako je prednji okvir uklonjen, zamijenite ga.
12. Zamijenite pristupnu ploču računala.
13. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
14. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
15. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
24
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje i izmjena primarnog tvrdog diska od 3,5 inča
NAPOMENA: Napravite sigurnosne kopije podataka sa staroga tvrdog diska prije njegova vađenja kako biste
ih mogli prebaciti na novi tvrdi disk.
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja kako
biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.
Ugradnja i uklanjanje pogona
25
26
8.
Povucite polugu za otpuštanje do stražnjeg vanjskog dijela tvrdog diska (1). Dok vučete polugu za
otpuštanje, povucite pogon dok ne stane te ga podignite prema gore i iz ležišta (2).
9.
Kako biste ugradili tvrdi disk, morate skinuti učvrsne vijke iz starog i pričvrstiti ih na novi tvrdi disk.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
10. Poravnajte pričvrsne vijke s utorima na okviru za pogon u kućištu, tvrdi disk pritisnite prema dolje u
ležište te ga gurnite prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.
11. Na stražnjoj strani tvrdog diska spojite naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2).
NAPOMENA: Da biste izbjegli probleme u radu tvrdog diska, podatkovni kabel za primarni tvrdi disk
mora biti priključen na tamno plavu priključnicu na matičnoj ploči označenu sa SATA0.
12. Zamijenite pristupnu ploču računala.
13. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
14. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
15. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Ugradnja i uklanjanje pogona
27
Uklanjanje sekundarnog tvrdog diska od 3,5 inča
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati kabel za napajanje.
28
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
8.
Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska. Pritisnite zasun
sa strane okvira diska (3), a zatim gurnite disk iz ležišta pogona (4).
9.
Ako ugrađujete novi pogon, pogledajte Ugradnja sekundarnog tvrdog diska od 3,5 inča na stranici 30.
Ako ne ugrađujete novi pogon, okvir pogona okrenite prema dolje i vratite pristupnu ploču.
Ugradnja i uklanjanje pogona
29
Ugradnja sekundarnog tvrdog diska od 3,5 inča
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morate
iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Instalirajte četiri srebrna učvrsna vijka na stranice diska (dva sa svake strane).
NAPOMENA: HP je osigurao četiri dodatna srebrna učvrsna vijka instalirana na kućištu pokraj ležišta
za primarni tvrdi disk od 3,5 inča. Pogledajte Ugradnja i uklanjanje pogona na stranici 21 u vezi
ilustracije položaja dodatnih učvrsnih vijaka.
Prilikom zamjene pogona, prebacite četiri učvrsna vijka sa starog diska na novi.
30
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
8.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
9.
Disk gurnite u ležište pogona (1), a zatim spojite kabel napajanja (2) i podatkovni kabel (3) na stražnju
stranu tvrdog diska.
NAPOMENA: Ako je disk sekundarni disk, priključite drugi kraj podatkovnog kabela na jednu od svijetlo
plavih SATA priključnica na matičnoj ploči. Ako je disk primarni disk, priključite drugi kraj podatkovnog
kabela na tamno plavu SATA priključnicu na matičnoj ploči.
Ugradnja i uklanjanje pogona
31
10. Zakrenite oklop pogona nazad u njegov uobičajen položaj.
OPREZ: Pripazite da ne pritisnete kabele ili žice dok oklop pogona zakrećete prema dolje.
11. Zamijenite pristupnu ploču računala.
12. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
13. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
14. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
32
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje pogona tvrdog diska od 2,5 inča
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala, morate
iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
Ugradnja i uklanjanje pogona
33
8.
Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.
9.
Povucite prema van polugu za otpuštanje na stražnjem dijelu pogona (1), zatim povucite pogon unatrag
dok ne stane te ga izvucite iz ležišta pogona (2).
10. Ako ugrađujete novi pogon, pogledajte Ugradnja tvrdog diska od 2,5 inča na stranici 35. Ako ne
ugrađujete novi pogon, okvir pogona okrenite prema dolje i vratite pristupnu ploču.
34
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja tvrdog diska od 2,5 inča
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morate
iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Pričvrstite četiri crna i plava M3 izolacijska ugradbena vijka za vođenje (dva na svakoj strani pogona).
NAPOMENA: M3 metričke izolacijske ugradbene vijke za vođenje možete kupiti od HP-a.
Prilikom zamjene pogona, prebacite četiri učvrsna vijka sa starog diska na novi.
8.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
Ugradnja i uklanjanje pogona
35
9.
Poravnajte pričvrsne vijke na pogonu s J-utorima sa strane ležišta pogona. Pričvrstite pogon u ležište
pogona te gurnite prema naprijed dok se ne zaključa na mjestu.
10. Na stražnjoj strani tvrdog diska spojite naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2).
NAPOMENA: Ako je 2,5-inčni tvrdi disk primarni pogon, priključite drugi kraj podatkovnog kabela na
tamno plavu SATA priključnicu označenu kao SATA0 na matičnoj ploči. Ako je sekundarni pogon,
priključite drugi kraj podatkovnog kabela na jednu od svijetlo plavih SATA priključnica na matičnoj ploči.
36
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
11. Zakrenite oklop pogona nazad u njegov uobičajen položaj.
OPREZ: Pripazite da ne pritisnete kabele ili žice dok oklop pogona zakrećete prema dolje.
12. Zamijenite pristupnu ploču računala.
13. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
14. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
15. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Ugradnja i uklanjanje pogona
37
Ugradnja sigurnosne blokade
Sigurnosne brave prikazane u nastavku i na sljedećim stranicama mogu se koristiti za osiguranje računala.
Kabelski lokot
Lokot
38
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Sigurnosna blokada V2 za HP Business osobno računalo
1.
Pričvrstite stezač sigurnosnog kabela za radnu površinu pomoću vijaka odgovarajućih vašem okruženju
(vijci nisu priloženi) (1), a zatim namjestite poklopac na bazu stezača kabela (2).
2.
Omotajte sigurnosni kabel oko nepomičnog predmeta.
Ugradnja sigurnosne blokade
39
40
3.
Provucite sigurnosni kabel kroz stezač sigurnosnog kabela.
4.
Razmaknite škarice blokade monitora i umetnite blokadu u sigurnosni utor na stražnjoj strani monitora
(1), spojite škarice kako biste pričvrstili blokadu (2), a zatim gurnite vodilicu kabela kroz središte
blokade za monitor (3).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
5.
Provucite sigurnosni kabel kroz sigurnosnu vodilicu ugrađenu na monitoru.
6.
Pričvrstite stezač pomoćnih kabela na radnu površinu pomoću vijka odgovarajućeg vašem okruženju
(vijak nije priložen) (1), a zatim smjestite pomoćne kabele na bazu stezača (2).
Ugradnja sigurnosne blokade
41
42
7.
Provucite sigurnosni kabel kroz rupe u stezaču pomoćnih kabela.
8.
Dobivenim vijkom pričvrstite bravu na kućište (1). Kraj sigurnosnog kabela s utikačem umetnite u bravu
(2) i pritisnite gumb prema unutra (3) kako biste zaključali bravu. Za otključavanje brave upotrijebite
priloženi ključ.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
9.
Kada dovršite sve korake, svi uređaji vaše radne stanice će biti osigurani.
Ugradnja sigurnosne blokade
43
Sigurnost prednjeg okvira
Prednju vanjsku stranu možete pričvrstiti ako instalirate sigurnosni vijak koji osigurava HP. Za instaliranje
sigurnosnog vijka:
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja kako
biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Ako nemate standardne vijke 6-32, uklonite jedan od četiri srebrna standardna vijka 6-32 koji se nalaze
na vrhu okvira pogona. Primjeri dodatnih mjesta sa standardnim vijcima 6-32 nalaze se u odjeljku
Ugradnja i uklanjanje pogona na stranici 21.
8.
Instalirajte sigurnosni vijak 6-32 kroz srednji jezičak za otpuštanje prednjeg okvira kako biste pričvrstili
prednji okvir.
9.
Zamijenite pristupnu ploču računala.
10. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
11. Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
12. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
44
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
A
Zamjena baterije
Baterija koja se isporučuje s računalom napaja sat stvarnog vremena. Prilikom zamjene baterije koristite
bateriju identičnu originalnoj bateriji ugrađenoj u računalo. S računalom se isporučuje tanka litijska baterija
od 3 volta.
UPOZORENJE! Računalo sadrži unutarnju litij-mangan-dioksidnu bateriju. U slučaju nepravilnog rukovanja
baterijom postoji opasnost nastanka požara i opekotina. Kako bi se smanjila opasnost od tjelesnih ozljeda:
Nemojte pokušavati ponovno puniti bateriju.
Ne izlažite temperaturama višima od 60 °C (140º F).
Nemojte je rastavljati, razbijati ili bušiti, spajati vanjske kontakte ili je odlagati u vatru ili vodu.
Bateriju zamijenite samo zamjenskom HP-ovom baterijom prikladnom za ovaj proizvod.
OPREZ: Prije zamjene baterija važno je napraviti sigurnosnu kopiju CMOS postavki računala. Prilikom
uklanjanja ili zamjene baterije CMOS postavke računala bit će izbrisane.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala i drugih uređaja. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet.
NAPOMENA: Životni vijek litijske baterije može se produljiti priključivanjem računala u zidnu električnu
utičnicu. Litijska se baterija koristi samo dok računalo NIJE spojeno na električnu utičnicu.
HP preporučuje korisnicima recikliranje iskorištenih elektroničkih dijelova, HP-ovih originalnih punjenja za
pisače i baterija koje se mogu puniti. Detaljnije informacije o programima recikliranja potražite na
http://www.hp.com/recycle.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja, bez
obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala morate iskopčati
napojni kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Pronađite bateriju i držač baterije na matičnoj ploči.
NAPOMENA: Na nekim će modelima možda biti potrebno izvaditi neke unutarnje dijelove da biste došli
do baterije.
7.
Ovisno o vrsti držača baterije na matičnoj ploči, prilikom zamjene baterije slijedite sljedeće upute.
Vrsta 1
a.
Podignite bateriju iz držača.
45
b.
Postavite zamjensku bateriju tako da strana s pozitivnim polom bude okrenuta prema gore. Držač
će automatski pritisnuti bateriju na njezino mjesto.
Vrsta 2
a.
Za otpuštanje baterije iz držača stisnite metalne stezaljke koje se protežu jednim rubom baterije.
Kada baterija iskoči, podignite je (1).
b.
Za umetanje nove baterije uvucite jedan rub zamjenske baterije pod rub držača, stranom s
pozitivnim polom okrenutom prema gore. Drugi rub pogurnite prema dolje dok stezaljke ne
škljocnu preko drugog ruba baterije (2).
Vrsta 3
a.
46
Povucite kvačicu (1) koja drži bateriju na mjestu i uklonite bateriju (2).
Dodatak A Zamjena baterije
b.
Umetnite novu bateriju i postavite kvačicu nazad na mjesto.
NAPOMENA: Nakon što je baterija zamijenjena, sljedećim koracima dovršite ovaj postupak.
8.
Vratite pristupnu ploču računala.
9.
Ponovno priključite kabel za napajanje i vanjske uređaje, a zatim uključite računalo.
10. Ponovo postavite datum i vrijeme, svoje lozinke i sve posebne postavke sustava pomoću uslužnog
programa Computer Setup.
11. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok je pristupna ploča bila uklonjena.
47
B
Elektrostatičko pražnjenje
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih vodiča može oštetiti matičnu ploču ili ostale osjetljive
uređaje. Ovakva vrsta oštećenja može smanjiti vijek trajanja uređaja.
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja
Elektrostatičko oštećenje možete spriječiti poštivanjem ovih mjera opreza:
●
Proizvode što manje dirajte rukama i spremajte ih u spremnike zaštićene od elektrostatičkog
pražnjenja.
●
Dijelove osjetljive na elektrostatsko pražnjenje držite u spremnicima sve dok se ne budu ugrađivali u
računala bez statičkog elektriciteta.
●
Dijelove postavite na uzemljenu površinu prije vađenja iz spremnika.
●
Nemojte dodirivati nožice, vodiče ili elektroničke sklopove.
●
Uvijek budite električno neutralni prije dodirivanja osjetljivih dijelova ili sklopova.
Načini uzemljenja
Postoji nekoliko načina uzemljenja. Prilikom rukovanja dijelovima osjetljivima na statički elektricitet koristite
neki od sljedećih postupaka:
●
Koristite vrpcu za zglavak koja je kabelom za uzemljenje povezana s uzemljenim računalom ili kućištem
računala. Vrpce za zaglavak fleksibilne su vrpce s najmanje 1 megaomom +/- 10 posto otpora u
kabelima za uzemljenje. Da bi uzemljenje bilo što bolje, vrpcu zategnite da bude u što boljem dodiru s
kožom.
●
Koristite vrpce za petu, stopalo ili cipele. Vrpce nosite na obje noge dok stojite na provodljivim
podovima ili podnim prostirkama.
●
Koristite vodljive alate.
●
Koristite prijenosni servisni komplet sa savitljivom radnom prostirkom za odvođenje statičkog
elektriciteta.
Ako na raspolaganju nemate predloženi pribor za pravilno uzemljenje, obratite se ovlaštenu HP-ovom
zastupniku, prodavaču ili serviseru.
NAPOMENA: Detaljnije informacije o statičkom elektricitetu možete dobiti od ovlaštena HP-ova
predstavnika, prodavača ili servisera.
48
Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje
C
Smjernice za rad s računalom, rutinsko
održavanje i priprema za transport
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje
Slijedite ove smjernice kako biste ispravno pripremili i održavali računalo i monitor:
●
Računalo ne izlažite pretjeranoj vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ekstremnim temperaturama.
●
Računalo postavite na čvrstu i ravnu površinu. Sa svih strana računala i monitora na kojima postoje
otvori za prozračivanje ostavite oko 10,2 cm slobodnog prostora za potreban protok zraka.
●
Nemojte blokirati bilo koje otvore za prozračivanje ili dotok zraka i tako blokirati protok zraka u
računalu. Nemojte postavljati tipkovnicu čije su nožice spuštene izravno ispred računala jer i to
ograničava protok zraka.
●
Ne koristite računalo kad je poklopac pristupne ploče ili bilo koji poklopac utora kartice za proširenje
uklonjen.
●
Ne stavljajte računala jedno na drugo i ne smještajte ih tako blizu da se topli zrak iz njihovih sustava
hlađenja miješa.
●
Ako će računalo raditi u zasebnom kućištu, na tom kućištu moraju postojati otvori za prozračivanje i
dotok zraka, a sve gore navedene smjernice za rad i dalje će vrijediti.
●
Tekućine držite podalje od računala i tipkovnice.
●
Ničime nemojte pokrivati otvore za prozračivanje na monitoru.
●
Instalirajte ili omogućite značajke za upravljanje napajanjem u sklopu operativnog sustava ili drugog
softvera, uključujući stanja mirovanja.
●
Uvijek isključite računalo prije nego što:
◦
Vanjski dio računala čistite mekom, vlažnom krpom. Korištenjem sredstva za čišćenje može se
oštetiti boja ili lak.
◦
Povremeno obrišete sve strane računala na kojima postoje otvori za prozračivanje. Níti, prašina i
ostala strana tijela mogu blokirati otvore i ograničiti protok zraka.
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje
49
Mjere opreza za optički pogon
Obvezno poštujte sljedeće smjernice prilikom rada ili čišćenja optičkog pogona.
Radni uvjeti
●
Nemojte pomicati pogon dok radi. To može uzrokovati probleme prilikom čitanja.
●
Pogon ne izlažite naglim promjenama temperature jer može doći do kondenzacije. Ako se temperatura
naglo promijeni dok pogon radi, prije isključivanja napajanja pričekajte barem jedan sat. Ako pogon
počnete odmah koristiti, može doći do problema prilikom čitanja.
●
Pogon nemojte izlagati velikoj vlazi, ekstremnim temperaturama, mehaničkim vibracijama ili izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Čišćenje
●
Prednji dio i kontrole čistite mekom, suhom krpom ili mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu
deterdženta. Nemojte rasprskavati sredstva za čišćenje izravno po uređaju.
●
Nemojte koristiti razrjeđivače, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti boju.
Sigurnost
Upadne li u pogon neki predmet ili tekućina, odmah iskopčajte računalo i odnesite ga u ovlašteni HP-ov
servisni centar na provjeru.
Priprema za transport
Tijekom pripreme računala za prijevoz pridržavajte se ovih savjeta:
1.
Napravite sigurnosne kopije datoteka tvrdog diska na vanjski uređaj za pohranu. Provjerite jesu li mediji
sigurnosne kopije tijekom prijevoza ili pohranjivanja izloženi električnim ili magnetskim impulsima.
NAPOMENA: Disk će se automatski blokirati kad se isključi napajanje računala.
2.
Uklonite i pohranite sve prijenosne medije.
3.
Isključite računalo i vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz električne utičnice, a zatim iz računala.
5.
Iskopčajte dijelove sustava i vanjske uređaje iz izvora napajanja, a zatim iz računala.
NAPOMENA: Prije prijevoza računala provjerite jesu li sve kartice ispravno ugrađene i učvršćene u
utore na matičnoj ploči.
6.
50
Dijelove sustava i vanjske uređaje zapakirajte u originalno ili slično pakiranje, s dovoljno zaštitnog
materijala.
Dodatak C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport
D
Pristupačnost
HP projektira, proizvodi i iznosi na tržište proizvode i usluge koje može koristiti svatko, uključujući osobe s
posebnim potrebama, bilo u samostalnoj izvedbi ili uz odgovarajuće tehnologije za olakšani pristup.
Podržane tehnologije za olakšani pristup
HP-ovi proizvodi podržavaju veliki broj tehnologija operacijskog sustava za olakšani pristup i mogu se
konfigurirati za rad s dodatnim tehnologijama za olakšani pristup. Dodatne informacije o tehnologijama za
olakšani pristup potražite koristeći značajku Pretraživanje.
NAPOMENA: Za dodatne informacije o određenom proizvodu za olakšani pristup, kontaktirajte korisničku
podršku za taj proizvod.
Kontaktiranje korisničke podrške
Trajno radimo na poboljšanju pristupačnosti naših proizvoda i servisa te rado primamo povratne informacije
od korisnika. Ako ste iskusili probleme s nekim proizvodom ili nam želite ispričati o nekoj značajki
pristupačnosti koja vam je bila od pomoći, pozovite nas na (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka, u
terminu od 6 - 21 sat, Stjenjačko vrijeme. Ako ste gluhi ili imate problema sa sluhom i koristite TRS/VRS/
WebCapTel, za tehničku podršku ili pitanja o pristupačnosti obratite nam se na broj +1 (877) 656-7058 od
ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu.
NAPOMENA:
Podrška je samo na engleskom jeziku.
Podržane tehnologije za olakšani pristup
51
Kazalo
B
blokade
Sigurnosna blokada za
HP Business osobno računalo
39
D
dijelovi na stražnjoj strani 3
dijelovi s prednje strane 2
DIMM. vidi memorija
E
elektrostatičko pražnjenje,
sprečavanje oštećenja 48
I
instaliranje
2,5-inčni tvrdi disk 35
kabela pogona 21
kartice za proširenje 16
memorije 13
K
kartica za proširenje
instaliranje 16
uklanjanje 16
L
lokoti
kabelski lokot 38
lokot 38
prednji okvir 44
M
memorija
instaliranje 13
populacija utora 13
specifikacije 13
mjesto serijskog broja 4
O
optički pogon
čišćenje 50
mjere opreza
52
Kazalo
50
ugradnja 23
uklanjanje 22
P
pogoni
instalacija 21
lokacije 20
spojevi kabela 21
prednji okvir
sigurnost 44
uklanjanje 8
uklanjanje maske 9
zamjena 10
priključnice na matičnoj ploči 12
priprema za transport 50
pristupačnost 51
pristupna ploča
uklanjanje 6
zamjena 7
product ID location (mjesto
identifikacijskog broja proizvoda)
4
S
sigurnost
kabelski lokot 38
lokot 38
prednji okvir 44
Sigurnosna blokada za
HP Business osobno računalo
39
smjernice za rad s računalom 49
smjernice za ugradnju 5
smjernice za ventilaciju 49
stavljanje u okomiti položaj 11
T
tehnički podaci
memorija 13
tvrdi disk (2,5-inčni)
instalacija 35
uklanjanje 33
tvrdi disk (3,5-inčni)
ugradnja 25, 30
uklanjanje 25, 28
U
ugradnja
baterija 45
primarnog tvrdog diska od 3,5
inča 25
sekundarnog tvrdog diska od 3,5
inča 30
tankog optičkog pogona 23
uklanjanje
2,5-inčni tvrdi disk 33
baterija 45
kartice za proširenje 16
maske okvira 9
prednjeg okvira 8
primarnog tvrdog diska od 3,5
inča 25
pristupne ploče računala 6
sekundarnog tvrdog diska od 3,5
inča 28
tankog optičkog pogona 22
Z
zamjena baterije 45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising