HP | EliteDesk 705 G2 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 705 G2 Base Model Small Form Factor PC

HP EliteDesk 705 G2 Base Model Small Form Factor PC
Жабдықтың анықтамалық нұсқаулығы
HP EliteDesk 705 G2 SFF бизнес компьютері
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft және Windows – Microsoft
компаниялар тобының АҚШ-та тіркелген
сауда белгілері.
Осы жердегі мәліметтер ескертусіз
өзгертілуі мүмкін. HP өнімдері мен
қызметтеріне арналған жалғыз кепілдік –
осындай өнімдермен және қызметтермен
бірге берілетін тікелей кепілдіктер. Осы
құжаттағы басқа еш нәрсе кепілдік деп
қаралмайды. HP компаниясы осы жерде
кездескен техникалық немесе өңдеу
қателері не жетіспеушіліктері үшін жауапты
болмайды.
Бірінші басылым: Мамыр, 2015 ж.
Құжат бөлігінің нөмірі: 822865-DF1
Өнім ескертуі
Бағдарламалық жасақтама шарттары
Бұл нұсқаулықта көптеген үлгілерге ортақ
функциялар сипатталған. Кейбір
функциялар компьютеріңізде болмауы
мүмкін.
Осы компьютерге алдын ала орнатылған
кез келген бағдарламалық жасақтама өнімін
орнату, көшіру, жүктеу немесе басқаша
пайдалану арқылы сіз HP соңғы
пайдаланушы лицензиялық келісімінің
(EULA) шарттарымен келісесіз. Егер осы
лицензиялық шарттарды қабылдамасаңыз,
сіздің бір ғана мүмкіндігіңіз – сатып алған
орынның өнімді қайтару саясатына сай
өнімді (құрылғыны және бағдарламалық
жасақтаманы) 14 күн ішінде қайтарып беру.
Windows 8 нұсқаларында барлық
функциялар қол жетімді емес. Windows 8
жүйесін толығымен қолдану үшін,
компьютер жаңартылған және/немесе
бөлек сатылатын құрал, драйвер, және/
немесе бағдарламаны қажет етуі мүмкін.
Толығырақ ақпаратты
http://www.microsoft.com бөлімінен
қараңыз.
Windows 7 жүйесін толығымен қолдану
үшін, компьютер жаңартылған және/немесе
бөлек сатылатын құрал және/немесе
Windows 7 бағдарламасын орнату үшін DVD
драйвын қажет етуі мүмкін. Толығырақ
ақпаратты http://windows.microsoft.com/enus/windows7/get-know-windows-7 бөлімінен
қараңыз.
Кез келген басқа толық ақпарат алу немесе
компьютердің ақысын толық қайтару үшін
жергілікті сату орнымен (дүкен)
хабарласыңыз.
Осы кітап туралы
Бұл нұсқаулық HP EliteDesk Business ДК жаңарту үшін қажет негізгі ақпаратпен қамтамасыз етеді.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Осылай жіберілген мәтін нұсқауларды орындамаудың дене жарақатына немесе
өлімге себеп болатынын көрсетеді.
ЕСКЕРТУ: Осылай жіберілген мәтін нұсқауларды орындамаудың құрылғы зақымдануына немесе
ақпараттың жоғалуына себеп болатынын көрсетеді.
ЕСКЕРТПЕ: Осылай жіберілген мәтін маңызды қосымша ақпарат береді.
iii
iv
Осы кітап туралы
Maзмұны
1 Өнім мүмкіндіктері ...................................................................................................................................... 1
Стандартты конфигурациялау мүмкіндіктері .................................................................................................. 1
Алдыңғы тақта құрамдас бөлшектері .............................................................................................................. 2
Артқы тақта құрамдас бөлшектері .................................................................................................................... 3
Сериялық нөмір орны .......................................................................................................................................... 4
2 Құрылғы жаңартулары ............................................................................................................................... 5
Қызмет көрсету функциялары ........................................................................................................................... 5
Ескертулер мен сақтандырулар ......................................................................................................................... 5
Компьютердің алынбалы панелін алу .............................................................................................................. 6
Компьютердің алынбалы панелін ауыстыру ................................................................................................... 7
Алдыңғы жапқышын алу .................................................................................................................................... 8
Жіңішке оптикалық дискінің бітеуіш жапқышын алу ..................................................................................... 9
Алдыңғы жапқышын ауыстыру ....................................................................................................................... 10
Жұмыс үстелінен мұнара конфигурациясына өзгерту .................................................................................. 11
Жүйе тақтасының жалғаулары ........................................................................................................................ 12
Қосымша жад орнату ........................................................................................................................................ 13
DIMM құралдар ................................................................................................................................ 13
DDR3/DDR3L-SDRAM DIMMs ............................................................................................................ 13
DIMM ұяшықтарын толтыру ........................................................................................................... 13
DIMM құралдарын орнату ............................................................................................................... 14
Кеңейту картасын алу немесе орнату ............................................................................................................. 16
Диск орындары .................................................................................................................................................. 20
Дискіні орнату және алу .................................................................................................................................... 21
9,5 мм жіңішке оптикалық дискіні шығарып алу ........................................................................ 22
9,5 мм жіңішке оптикалық жетекті орнату ................................................................................... 23
Негізгі 3,5 дюймдік қатты дискіні алу және салу ......................................................................... 25
Қосымша 3,5 дюймдік қатты дискіні алу ...................................................................................... 28
Қосымша 3,5 дюймдік қатты дискіні орнату ................................................................................ 30
2,5 дюймдік қатты дискіні алу ....................................................................................................... 33
2,5 дюймдік қатты дискіні орнату ................................................................................................. 35
Қауіпсіздік құлпын орнату ................................................................................................................................ 38
Кабель құлпы ................................................................................................................................... 38
Ілмелі құлып .................................................................................................................................... 38
HP бизнес PC қауіпсіздік құлпы V2 ................................................................................................. 39
Алдыңғы жапқыш қауіпсіздігі ....................................................................................................... 44
v
қосымшасы а Батарея ауыстыру .................................................................................................................. 45
қосымшасы ә Электр статикалық разряд ..................................................................................................... 48
Электр статикалық разрядты болдырмау ...................................................................................................... 48
Жерге қосу әдістері ............................................................................................................................................ 48
қосымшасы б Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық, күнделікті қызмет көрсету және жіберу
дайындықтары ............................................................................................................................................ 49
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық және күнделікті қызмет көрсету ................................................ 49
Оптикалық дискіге қатысты алдын алу шаралары ....................................................................................... 50
Жұмыс істеу ...................................................................................................................................... 50
Тазалау ............................................................................................................................................. 50
Қауіпсіздік ........................................................................................................................................ 50
Жеткізуге дайындау .......................................................................................................................................... 50
қосымшасы в Қосылу мүмкіндігі .................................................................................................................. 51
Қолдауы бар көмекші технологиялар ............................................................................................................. 51
Қолдау қызметіне хабарласу ........................................................................................................................... 51
Индекс .......................................................................................................................................................... 52
vi
1
Өнім мүмкіндіктері
Стандартты конфигурациялау мүмкіндіктері
Мүмкіндіктер үлгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Компьютеріңіздің үлгісінде орнатылған құрал
және бағдарламалық құрал туралы көбірек білу үшін және қолдау көмекшісін ашу үшін HP Support
Assistant қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Осы компьютер үлгісінің мұнара бағытында немесе жұмыс үстелі бағытында пайдалануға
болады.
Стандартты конфигурациялау мүмкіндіктері
1
Алдыңғы тақта құрамдас бөлшектері
Драйв конфигурациясы үлгіге қарай әр түрлі болады. Кейбір үлгілерде жіңішке оптикалық диск ұясын
жабатын бітеуіш бар.
1
Жұқа оптикалық диск (қосымша)
6
Құлаққап қосқышы
2
USB 2.0 зарядтау (қуат берілетін) порты (қара)
7
Қос күйлі қосу түймесі
3
USB 2.0 ұясы (қара)
8
Оптикалық драйвтың жұмыс шамы
4
USB 3.0 порттары (көк)
9
SD медиа карта оқығышы (қосымша)
5
Микрофон/Құлаққап қосқышы
ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы Microphone/Headphone қосқышына тығылған кезде, сұхбат терезесі қосқышты Line-In
микрофон құрылғысына немесе құлаққап екеуінің қайсысына қолданатыныңызды сұрау үшін пайда болады.
Windows тапсырмалар панеліндегі аудио менеджері белгішесін екі рет шерту арқылы қосқышты кез келген уақытта
қайтадан конфигурациялай аласыз.
ЕСКЕРТПЕ: Сонымен қатар USB 2.0 зарядтау порты смартфон сияқты құралды зарядтау үшін қуат береді. Зарядтау
тогы қуат сымы жүйеге жалғанғанда да, тіпті жалғанбағанда да қол жетімді.
ЕСКЕРТПЕ: Қосылып тұрғанда қосу түймесінің шамы ақ болып жанады. Қызыл болып жыпылықтаса,
компьютерде ақаулық бар және диагностика кодын көрсетіп тұр дегенді білдіреді. Кодты тексеру үшін сақтау
және қызмет көрсету нұсқаулығын қараңыз.
2
1-тарау Өнім мүмкіндіктері
Артқы тақта құрамдас бөлшектері
1
PS/2 тінтуір қосқышы (жасыл)
7
PS/2 пернетақта қосқышы (күлгін)
2
Сериялық қосқыш
8
DisplayPort мониторының қосқыштары
3
RJ-45 желі қосқышы
9
VGA мониторын қосқыш
4
S4/S5 мүмкіндігінен (қара) ізі бар USB 2.0
порттары
10
USB 3.0 порттары (көк)
5
Аудионың кіріс қосқышы (көк)
11
USB 2.0 порттары (қара)
6
Қуат сымының қосқышы
12
Қосылған аудио құралдардың шығыс
қосқышы (жасыл)
ЕСКЕРТПЕ:
HP компаниясынан қосымша сериялық порт және қосымша параллель портқа тапсырыс беруге болады.
USB пернетақтасын пайдалансаңыз, HP компаниясы пернетақтаны S4/S5 мүмкіндігінен ізі бар USB 2.0 порттарының
біріне жалғауды ұсынады. Сонымен қатар BIOS F10 орнатуында қосылған болса, S4/S5 мүмкіндігіндегі із PS/2
қосқыштарында қолдау көрсетілген.
Құрылғы Микрофон/Құлаққап қосқышына тығылған кезде, сұхбат терезесі қосқышты желілік микрофон
құрылғысына немесе құлаққап екеуінің қайсысына қолданатыныңызды сұрау үшін пайда болады. Windows
тапсырмалар панеліндегі аудио менеджері белгішесін екі рет шерту арқылы қосқышты кез келген уақытта қайтадан
конфигурациялай аласыз.
Графикалық карта жүйе тақтасы ұяларының біріне орнатылған кезде, графикалық картадағы жалғағыштар мен жүйе
тақтасы қасындағы біріктірілген графикалар бір уақытта пайдаланылуы мүмкін. Дегенмен, мұндай конфигурациямен
тек оқшау кескіндер картасына қосылған дисплей ғана ПОШТА хабарларын көрсете алады.
Жүйелік тақта кескіндерін Computer Setup (Компьютер параметрлері) бөліміндегі параметрлерді өзгерту арқылы
ажыратуға болады.
Артқы тақта құрамдас бөлшектері
3
Сериялық нөмір орны
Әрбір компьютерде компьютердің сыртында орналасқан сериялық нөмір және өнімнің жеке
анықтағыш нөмірі бар. Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығынан көмек алу үшін қоңырау шалған
кезде, осы нөмірді дайындап отырыңыз.
4
1-тарау Өнім мүмкіндіктері
2
Құрылғы жаңартулары
Қызмет көрсету функциялары
Бұл компьютердің жаңартуды және қызмет көрсетуды жеңілдететін функциялары бар. Torx T15
немесе жалпақ ұшты бұрауыш осы тарауда сипатталған кейбір орнату процедуралары үшін қажет.
Ескертулер мен сақтандырулар
Жаңартуларды орындау үшін алдымен осы нұсқаулықта берілген барлық қолданыс нұсқауларын,
сақтандыруларды және ескертулерді оқып шығыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Электр тоғы соғуы, құралдың қызып кетуі немесе өрт нәтижесінде болатын жеке
жарақаттар қаупінің алдын алу үшін:
Қуат сымын розеткадан ажыратып, ішкі бөлшектерін ұстамас бұрын олардың сууына мүмкіндік
беріңіз.
Телекоммуникациялар мен телефон жалғағыштарын желі интерфейсінің бақылау (NIC) розеткаларына
қоспаңыз.
Тоқ айырын істен шығармаңыз. Тоқ айыры - өте маңызды қауіпсіздік бөлшегі.
Қуат сымын әрқашан жетімді орналасқан жерлік тоқ көзіне қосыңыз.
Ауыр жарақат алу қаупін болдырмау үшін Қауіпсіздік және жұмыс ыңғайлылығы нұсқаулығын
оқыңыз. Онда дұрыс жұмыс станциясы, орнату, дұрыс қалыпты сақтау және компьютер
пайдаланушылары үшін денсаулықты сақтау мен дұрыс жұмыс істеу ережелері сипатталған, сонымен
қатар, электр және механикалық қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат берілген. Бұл нұсқаулық
http://www.hp.com/ergo веб-торабында орналасқан.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Тоқты қосып ішіндегі бөлшектерін жылжыту.
Корпусты ашу алдында жабдық қуатын ажыратыңыз.
Жабдыққа қайта ток беру алдында корпусты қайта қойып, бекітіңіз.
ЕСКЕРТУ: Статикалық қуат компьютердің немесе басқа құралдың электрлік бөлшектерін бүлдіруі
мүмкін. Бұл іс рәсімдерін бастамас бұрын, жерге қосылған темір затты ұстап қалып статикалық электр
зарядыңыздың жоқ екенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты Электр статикалық разряд (48-бет)
бөлімінен қараңыз.
Компьютер АТ қуат көзіне қосылған болса, жүйелік тақтаға үнемі кернеу беріледі. Ішкі бөлшектерінің
зақымдалуын болдырмау үшін компьютерді ашу алдында қуат сымын қуат көзінен ажыратыңыз.
Қызмет көрсету функциялары
5
Компьютердің алынбалы панелін алу
Ішкі құрамдас бөлшектерді алу үшін, алынбалы панельді алып тастауыңыз қажет:
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
6
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан алып, жерге орналастырыңыз.
6.
Алынбалы панельдің тұтқасын (1) жоғары тартып, панельді компьютерден (2) көтеріп алыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
Компьютердің алынбалы панелін ауыстыру
Алынбалы панельдің алдыңғы шетіндегі қойындыларды шассидің (1) алдыңғы дөңесінің астына
сырғытып, алынбалы панельдің артқы шетін шассиге басыңыз да, бұрандасын мықтап (2) бұраңыз.
Компьютердің алынбалы панелін ауыстыру
7
Алдыңғы жапқышын алу
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
8
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан алып, жерге орналастырыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Жапқыштың (1) бүйіріндегі тартқышты көтеріп, шассидің (2) жапқышын айналдырыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
Жіңішке оптикалық дискінің бітеуіш жапқышын алу
Кейбір үлгілерде жұқа оптикалық дискінің саңылауын жабатын қақпақша болады. Оптикалық дискіні
орнатпас бұрын бітеуіш жапқышты алыңыз. Бітеуіш жапқышты алу:
1.
Компьютердің алынбалы панелі мен алдыңғы жапқышын алыңыз.
2.
Жіңішке оптикалық дискінің бітеуіш жапқышын алу үшін бітеуіш жапқышты орнында ұстайтын
үш қысқыш ілгекті ішке қарай басып (1), бітеуіш жапқышты алдыңғы қақпақтан бұру үшін оны
ішке қарай тартыңыз (2).
Жіңішке оптикалық дискінің бітеуіш жапқышын алу
9
Алдыңғы жапқышын ауыстыру
Жапқыштың төменгі жағындағы үш ілгекті шассидің төртбұрыш саңылауына (1) енгізіңіп, жапқыштың
жоғарғы жағын шассиге (2) бұраңыз да, орнына сырт еткізіп қойыңыз.
10
2-тарау Құрылғы жаңартулары
Жұмыс үстелінен мұнара конфигурациясына өзгерту
Шағын форм-фактор компьютерін тік бағытында HP компаниясынан сатып алуға болатын қосымша
тігінен орналасқан тұғыр арқылы қолдануға болады.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің оң жағын төмен қаратып бағыттаңыз да, компьютерді қосымша тұғырға
орналастырыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерді тігінен орнықтыру үшін, HP қосымша тік тұғыр қолдануға кеңес береді.
6.
Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютердің әр жағынан кем дегенде 10,2 сантиметр (4 дюйм) кедергісіз бос орын
қалуын қадағалаңыз.
7.
Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
Жұмыс үстелінен мұнара конфигурациясына өзгерту
11
Жүйе тақтасының жалғаулары
Үлгіңізге арналған жүйе тақтасын анықтау үшін келесі суреттер мен кестелерді қараңыз.
12
№
Жүйе тақтасының қосқышы
Жүйе тақтасының
белгісі
Түсі
Құрамдас бөлшегі
1
PCI Express x16 Gen 2 a x4
төмендететін беріліске
қосылды
X4PCIEXP
ақ
Кеңейту картасы
2
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP2
қара
Кеңейту картасы
3
PCI Express x1 Gen 2
X1PCIEXP1
қара
Кеңейту картасы
4
PCI Express x16 Gen 3
X16PCIEXP
қара
Кеңейту картасы
5
Сериялық порт
COMB
қара
Қосымша екінші сериялық ұяшық
6
DIMM4 (Арна A)
DIMM4
ақ
Жад модулі
7
DIMM3 (Арна A)
DIMM3
қара
Жад модулі
8
DIMM2 (Арна В)
DIMM2
ақ
Жад модулі
9
DIMM1 (Арна В)
DIMM1
қара
Жад модулі
10
SATA 3.0
SATA2
ашық көк
Бастапқы қатты дисктен басқа кез
келген SATA құрылғысы
11
SATA 3.0
SATA1
ашық көк
Бастапқы қатты дисктен басқа кез
келген SATA құрылғысы
12
SATA 3.0
SATA0
қою көк
Бастапқы аппараттық құрал
13
Батарея
BAT
қара
Батарея
2-тарау Құрылғы жаңартулары
Қосымша жад орнату
Бұл компьютер төмен қуатты қос дерек беру жылдамдықты 3 синхронды динамикалық жұмыс жады
(DDR3L-SDRAM) екі жақты жад модульдерімен (DIMM) бірге беріледі. Сонымен қатар ол стандартты
DDR3-SDRAM DIMMS қолдайды.
DIMM құралдар
Жүйе тақтасындағы жад ұяшықтары төрт өнеркәсіптік-стандартты DIMM құралдарымен толтырылуы
мүмкін. Бұл жад ұяшықтарында кем дегенде бір алдын-ала орнатылған DIMM болады. Жад қолдауын
барынша көп қолдану үшін, жүйе тақтасына 32 Гб-қа дейін орындауы жоғары қос арналы режимде
жиналған жад орнатуға болады.
DDR3/DDR3L-SDRAM DIMMs
Жүйенің жұмысы дұрыс болу үшін, DIMMs мына талаптарға сай болуы тиіс:
●
өндірістік стандарты 240-істік
●
буферсіз ECC PC3-12800 DDR3/DDR3L-1600 МГц-үйлесімді емес
●
1,5 вольттық DDR3-SDRAM DIMM немесе 1,35 вольттық DDR3L-SDRAM (қуаты төмен) DIMM
Сонымен қатар DIMM келесілерді орындауы керек:
●
CAS латенциясына 11 DDR3/DDR3L 1600 МГц (11-11-11 уақытымен) қолдау көрсетеді
●
құрамында міндетті түрде JEDEC SPD ақпараты болуы тиіс
оған қоса, бұл компьютер қолдайды:
●
512-Mбит, 1-Гбит, және 2-Гбит ECC-емес жад технологияларын
●
жалғыз-жақты және екі-жақты DIMM құралдарды
●
x8 және x16 DDR құрылғысымен жасалған DIMM құрылғылар; x4 SDRAM арқылы жасалған DIMM
құралдарды қолдамайды
ЕСКЕРТПЕ: Егер қолдауы жоқ DIMM құралдар орнатсаңыз, жүйе дұрыс жұмыс істемейді.
DIMM ұяшықтарын толтыру
Жүйе тақтасында әр арнаға екі ұяшықтардан келетін төрт DIMM ұяшықтары бар. Ұяшықтар DIMM1,
DIMM2, DIMM3 және DIMM4 атауларымен таңбаланған. DIMM1 және DIMM2 ұяшықтары В арна жадында
қызмет атқарады. DIMM3 және DIMM4 ұяшықтары А арна жадында қызмет атқарады.
Жүйе DIMM құралдарының орнатуларына қарай автоматты түрде жалғыз арналы, қос арналы, немесе
икемді режимде жұмыс істейді.
ЕСКЕРТПЕ: Жалғыз арна және теңгерілмеген қос арна жадының конфигурациялары график жұмысын
нашарлатады.
●
Егер DIMM ұяшықтары жалғыз арнада орналасса, жүйе жалғыз арналы режимде жұмыс істейді.
●
Егер А арнасындағы DIMM құралдар жадының толық сыйымдылығы В арнасындағы DIMM
құралдар жадының толық сыйымдылығына тең болса, жүйе қос арналы жоғары орындау
режимінде жұмыс істейді. Мысалы, егер А арнасы екі 1-GB DIMM құралдарымен толтырылса және
В 2-GB DIMM біреуімен толтырылса, жүйе қос арналы күйде қызмет атқарады.
●
Егер А арнасындағы DIMM жадының толық сыйымдылығы В арнасындағы DIMM жадының толық
сыйымдылығына тең болмаса, жүйе икемді режимінде жұмыс істейді. Икемді жүйесінде ең аз
Қосымша жад орнату
13
жад мөлшері бар арна қос арнаға тағайындалған толық жад мөлшерін және жалғыз арнаға
тағайындалған қалдықты сипаттайды. Оңтайлы жылдамдық үішн, арналар жадтың үлкен
көлемінің екі арналар араларында таралатындай теңестірілуі қажет. Егер бір арнаның жады
басқасынан қарағанда артық болса, үлкендеу мөлшері А арнасына тағайындалуы тиіс. Мысалы,
егер сіз ұяшықтарды бір 2-GB DIMM құралымен және үш 1-GB DIMM құралдарымен толтырып
жатсаңыз, А арнасы 2-GB DIMM және бір 1-GB DIMM құралымен және В басқа екі 1-GB DIMM
құралдарымен толтырылуы қажет. Осы конфигурациясының негізінде, 4-Гб қос арна ретінде
және 1-Гб жалғыз арна ретінде іске қосылуы қажет.
●
Барлық режимде ең жоғары жұмыс жылдамдығы жүйедегі ең баяу DIMM арқылы анықталады.
DIMM құралдарын орнату
ЕСКЕРТУ: Қуат сымын ажыратып, жад модульдарын қосқанға немесе алғанға дейін шамамен 30
секундтай кернеудің басылғанын күту керек. Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, компьютер қосылып
тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса, тоқ жад модульдарына әрқашан жабдықталып тұрады. Кернеу бар
кезде жад модульдарын қосу немесе алу нәтижесінде жад модульдарына немесе жүйе тақтасына
жөнделмейтін зақым келуі мүмкін.
Жад модульдарының ұяшықтарының алтындалған метал контактілері болады. Жадты жаңартқанда
үйлеспейтін металдардың бір-бірімен қатынасы нәтижесінде пайда болатын тотығу және/немесе
қышқылданудың алдын алу үшін алтындалған метал контактісі бар жад модульдарын қолдану
маңызды.
Статикалық электр қуаты компьютердің электрондық құрамдас бөлшектерін немесе қосымша
карталарды зақымдауы мүмкін. Бұл іс рәсімдерін бастамас бұрын, жерге қосылған темір затты ұстап
қалып статикалық электр зарядыңыздың жоқ екенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты Электр
статикалық разряд (48-бет) тарауынан қараңыз.
Жад модулін қолданғанда контактілеріне қол тигізбеңіз. Солай болған жағдайда модульге зақым келуі
мүмкін.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат сымын ажыратып, жад модульдарын қосқанға немесе алғанға дейін шамамен 30
секундтай кернеудің басылғанын күту керек. Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, компьютер
қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса, тоқ жад модульдарына әрқашан жабдықталып
тұрады. Кернеу бар кезде жад модульдарын қосу немесе алу нәтижесінде жад модульдарына
немесе жүйе тақтасына жөнделмейтін зақым келуі мүмкін.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Сырты қызып кетуден болатын жеке жарақаттың қаупін азайту үшін, қол
тигізбес бұрын ішікі бөлшектерінің салқындауына уақыт беріңіз.
14
2-тарау Құрылғы жаңартулары
7.
Жад модулінің ұяшығының қос ысырмасын (1) ашыңыз да, жад модулін ұяшыққа (2) салыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жад модулін тек бір жолмен орнатуға болады. Модульдің кертпелерін жад
ұяшығының ілгегіне дәлдеңіз.
Ақ түсті DIMM ұяшықтарынан бұрын қара түсті DIMM ұяшықтарын толтырыңыз.
Жоғары орындаулар үшін, ұяшықтарды А арнасы мен В арнасының жад сыйымдылығы тең
болатындай толтырыңыз. Толығырақ ақпарат үшін DIMM ұяшықтарын толтыру (13-бет) бетті
қараңыз.
8.
Модуль толығымен енгізілгенін және дұрыс орнатылғанын тексеру арқылы модульді ұяшықтың
ішіне төмен қарай басыңыз. Кертпелердің жабылғанын (3) тексеріңіз.
9.
Кез келген қосымша модуль орнату үшін, 7-8-қадамдарды қайталаңыз.
10. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
11. Егер компьютер тұғырда тұрса, тұғырды ауыстырыңыз.
12. Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
13. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
Компьютерді келесі жолы қосқанда, ол қосымша жадты автоматты түрде оқуы тиіс.
Қосымша жад орнату
15
Кеңейту картасын алу немесе орнату
Компьютердің екі PCI Express x1 кеңейту ұялары, бір PCI Express x16 кеңейту ұясы және бір x4 ұясына
қосылатын бір PCI Express x16 кеңейту ұясы бар.
ЕСКЕРТПЕ: PCI Express ұяшықтары тек қана төмен профайл кәртішкелеріне қолдау көрсетеді.
PCI Express x1, x4, x8, немесе x16 кеңейту карталарын PCI Express x16 ұяшығына орнатуға болады.
Қос графикалық деректер картасының конфигурациясы үшін бірінші (бастапқы) карта a x4
ұяшығында берілісті төмендетпейтін PCI Express x16 ұясына орнатылуы қажет.
Кеңейту картасын алу, ауыстыру немесе қосу үшін:
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Дұрыс бос кеңейту ұяшығын жүйе тақтасына және сәйкес кеңейту ұяшығын компьютер шассиінің
артына орналастырыңыз.
8.
Кертпенің тартқышын көтеріп және кертпені ашық жағына қарай айналдыру арқылы ұяшық
қақпағының тіреуішін босатыңыз.
9.
Кеңейту картасын орнатуға дейін кеңейту ұяшығының қақпағын немесе ішінде тұрған кеңейту
картасын алып тастаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Орнатылған кеңейту картасын алу үшін, кеңейту картасына жалғанып тұрған
барлық кабельдерді ажыратыңыз.
16
2-тарау Құрылғы жаңартулары
а.
Егер кеңейту картасын бос ұяшыққа орналастырсаңыз, шассидің артындағы қажетті
кеңейту ұяшығының қақпағын алып тастаңыз. Ұяшық қақпағын шассидің ішінен түзу
жоғары қарай тартып алыңыз.
ә.
PCI Express x1 кәртішкесін алып тастап жатқан болсаңыз, кәртішкені әрбір ұшынан ұстап,
ақырын кері шайқаңыз да, қосқыштар ұядан босағанша күшпен тартыңыз. Кеңейту
картасын ұяшықтан жоғары қарай түзу тартып алыңыз (1) да шассидің жақтауынан (2)
босату үшін шассидің ішінен қашықтатыңыз. Картаны басқа бөлшектеріне соғып алмаңыз.
Кеңейту картасын алу немесе орнату
17
б.
Егер PCI Express x16 картасын алу қажет болса, кеңейту ұяшығының артындағы ұстағышын
картадан тартып алыңыз да, картаны ұяшықтан шыққанша абайлап артқа және алға
қозғаңыз. Кеңейту картасын ұяшықтан жоғары қарай түзу тартып алыңыз да, шассидің
жақтауынан босату үшін шассидің ішінен қашықтатыңыз. Картаны басқа бөлшектеріне
соғып аламаңыз.
10. Алынған картаны антистатик материалмен ораңыз.
11. Егер жаңа кеңейту картасын салу қажет болмаса, ашық ұяшықты жабу үшін, ұяшықтың қақпағын
орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ: Кеңейту картасын алған соң, жұмыс кезінде ішкі бөлшектерінің дұрыс салқындауы
үшін, орнына жаңа карта салу қажет немесе қақпағын жабу қажет.
18
2-тарау Құрылғы жаңартулары
12. Жаңа кеңейту картасын орнату үшін жүйе тақтасының кеңейту ұяшығының үстіне тақап ұстап
тұрыңыз да, картаның тетікшелері шассидің артындағы саңылауға дәл келетіндей етіп шасиидің
артына (1) қарай картаны жылжытыңыз. Картаны жүйе тақтасындағы кеңейту ұяшығына (2)
төмен қарай тура басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кеңейту картасын орнатқанда жалғағыш толығымен кеңейту ұясында дұрыс
орналасатындай етіп картаны қаттырақ басыңыз.
13. Кеңейту картасын сақтандыру үшін ұяшық қақпағының ұстағышын айналдырып орнына
қойыңыз.
14. Қажет болса, орнатылған картаға сыртқы кабельдерді жалғаңыз. Қажет болса, жүйе тақтасына
сыртқы кабельдерді жалғаңыз.
15. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
16. Егер компьютер тұғырда тұрса, тұғырды ауыстырыңыз.
17. Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
Кеңейту картасын алу немесе орнату
19
18. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
19. Қажет болса, компьютер конфигурациясын қайта орындаңыз.
Диск орындары
1
9,5 мм жіңішке оптикалық дискі саңылауы
2
3,5 дюймдік бастапқы қатты диск орны
3
3,5 дюймдік екінші қатты диск орны
4
2,5 дюймдік қатты диск саңылауы
ЕСКЕРТПЕ: Компьютеріңіздегі драйв конфигурациясы жоғарыда көрсетілген драйв
конфигурациясынан бөлек болуы мүмкін.
Компьютерде орнатылған сақтау құралдарының түрін, өлшемін растау үшін, компьютер орнатуларын
қосыңыз.
20
2-тарау Құрылғы жаңартулары
Дискіні орнату және алу
Драйвтарды орнататын кезде келесі нұсқаулықтарды орындаңыз:
●
Негізгі сериялық ATA (SATA) қатты дискісі жүйе тақтасындағы SATA0 таңбасы бар қою көк түсті
негізгі SATA жалғағышына жалғануы керек.
●
Екінші қатты дискілер мен оптикалық дискілерді жүйе тақтасындағы бір ашық-көк SATA
жалғағышына қосыңыз (SATA1 және SATA2 деген жапсырмалары бар).
●
HP компаниясы қатты дискті 3,5 дюймдік екінші қатты диск ұясына орнату үшін қатты диск
ұясының (1) жоғарғы жағында орнатылған қосымша 6-32 қатты диск орнату бұрандаларын
бермеген. Қатты дискіні алған кезде ескі дискінің бекіту бұрандаларын алып, жаңа дискіге
бекітіңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Сонымен қатар алдыңғы бітеуішті бекіту үшін қосымша орнату бұрандаларының
бірін пайдаланыңыз (қосымша ақпарат алу үшін Алдыңғы жапқыш қауіпсіздігі (44-бет)
қараңыз).
ЕСКЕРТУ:
Жұмысты жоғалтып алудың және компьютер немесе драйвтың бүлінуін болдырмау үшін:
Егер драйвты салсаңыз немесе алсаңыз, жұмыс жүйесін дұрыстап өшіріңіз, компьютерді өшіріңіз және
қуат сымын ажыратыңыз. Компьютер қосылып тұрғанда немесе күту режимінде тұрғанда драйвты
қозғамаңыз.
Драйвпен жұмыс істер алдында статикалық тоқтан аулақ екеніңізді тексеріңіз. Драйвпен жұмыс
кезінде қосқышты қозғамаңыз. Электростатикалық бүлінулер туралы қосымша ақпаратты Электр
статикалық разряд (48-бет) бөлімінен қараңыз.
Драйвты абайлап ұстаңыз; түсіріп алмаңыз.
Драйвты енгізгенде шамадан артық күш қолданбаңыз.
Қатты драйвты сұйықтан, суық немесе ыстық температурадан, монитор немесе спикер сияқты
магниттік өрісі бар заттардан қашық ұстаңыз.
Егер драйвты поштамен жіберу қажет болса, драйвты орамға немесе басқа қорғайтын орамға салып,
сыртына мынандай белгі қойыңыз: "Сынғыш: Абайлап ұстаңыз."
Дискіні орнату және алу
21
9,5 мм жіңішке оптикалық дискіні шығарып алу
ЕСКЕРТУ:
Компьютерден драйвты алғанда барлық алынбалы медианы драйвтан алып тастау қажет.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Оптикалық дискінің артындағы қуат кабелі (1) мен дерек кабелін (2) ажыратып, дискінің артқы
жағында орналасқан жасыл босату ілгегін дискінің ортасына қарай басыңыз (3), сосын алдыңғы
жапқыш арқылы дискіні саңылаудың алдына қарай сырғытып шығарыңыз (4).
ЕСКЕРТУ: Кабельдерді алатын кезде, кабельдің зақым алуын болдырмау үшін кабель орнына
тартқыш немесе қосқышты алыңыз.
22
2-тарау Құрылғы жаңартулары
9,5 мм жіңішке оптикалық жетекті орнату
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Дискіні бітеуіш жапқышы бар саңылауға орналастырсаңыз, алдыңғы тақтаны шешіп, саңылау
қақпағын алыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Жіңішке оптикалық дискінің бітеуіш жапқышын
алу (9-бет) бөлімін қараңыз.
8.
Босату ілмегіндегі шағын істікшесін дискінің бүйіріндегі кіші тесікке туралаңыз да, құлақшаны
дискіге қарай қаттырақ басып жіберіңіз.
Дискіні орнату және алу
23
9.
Оптикалық дискіні саңылауға алдыңғы шасси арқылы орнына түскенше сырғытып салыңыз (1),
одан кейін қуат кабелін (2) және дерек кабелін (3) дискінің артқы жағына жалғаңыз.
10. Дерек кабелінің басқа ұшын жүйе тақтасындағы ашық-көк SATA қосқыштарына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Жүйе тақтасының диск жалғағыштарының суретін мына жерден қараңыз: Жүйе
тақтасының жалғаулары (12-бет).
11. Алдыңғы бітеуіш жапқыш алынған болса, орнына салыңыз.
12. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
13. Егер компьютер тұғырда тұрса, тұғырды ауыстырыңыз.
14. Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
15. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
24
2-тарау Құрылғы жаңартулары
Негізгі 3,5 дюймдік қатты дискіні алу және салу
ЕСКЕРТПЕ: Ескі қатты драйвты алғанға дейін, деректі жаңа қатты драйвқа өзгерте алатындай ескі
қатты драйвтағы деректердің көшірмесін жасағаныңызға сенімді болыңыз.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Қатты драйвтың артынан қуат сымын (1) және дерек кабелін (2) ажыратыңыз.
Дискіні орнату және алу
25
26
8.
Қатты дисктің қасындағы босату ілгегін сыртқа қарай тартыңыз (1). Босату ілгегін басып тұрып,
дискіні артқа қарай тоқтағанша итеріңіз, одан кейін дискіні көтеріп, саңылаудан шығарыңыз (2).
9.
Қатты драйвты орнату үшін ескі жетектің бекіту бұрандаларын жаңа драйвқа ауыстыруыңыз
керек.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
10. Бекітетін бұрандаларды шасси драйв қуысындағы саңылаулармен қатарластырыңыз, қатты
драйвты ұяшықтың ішіне қарай төмен басыңыз, тоқтап, орнына түскенше алға қарай
сырғытыңыз.
11. Қуат кабелін (1) және дерек кабелін (2) қатты драйвтың артына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Бастапқы аппараттық құралға арналған деректер кабелі кез келген аппараттық
құралдың жұмысына ақаулықтар туғызбас үшін жүйе тақтасындағы SATA0 деп таңбаланған
қоңыр көк қосқышқа жалғануы қажет.
12. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
13. Егер компьютер тұғырда тұрса, тұғырды ауыстырыңыз.
14. Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
15. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
Дискіні орнату және алу
27
Қосымша 3,5 дюймдік қатты дискіні алу
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
28
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Диск корпусын өзінің дұрыс күйіне айналдырыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
8.
Қатты драйвтың артқы жағынан қуат сымын (1) және дерек кабелін (2) ажыратыңыз. Жетектің
ұясының (3) бүйіріндегі құлақшасын басып, жетек ұясынан (4) жетекті сырғытып шығарыңыз.
9.
Жаңа жетек орнататын болсаңыз, Қосымша 3,5 дюймдік қатты дискіні орнату (30-бет) қараңыз.
Жаңа жетек орнататын болмасаңыз, жетек ұясын төсен қарай бұрып, алынбалы панельді
ауыстырыңыз.
Дискіні орнату және алу
29
Қосымша 3,5 дюймдік қатты дискіні орнату
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Төрт күміс 6-32 орнату бұрандасын дискінің (әр бүйірінде екеуден болады) бүйірлеріне
орнатыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: HP компаниясы негізгі 3,5 дюймдік қатты диск ұясының жанындағы шассиде
орнатылған қосымша күміс 6-32 орнату бұрандасын береді. Қосымша бекіту бұрандалары
орнының суретін Дискіні орнату және алу (21-бет) бөлімінде қараңыз.
Жетекті ауыстырғанда ескі драйвтың төрт бекітетін бұрандасын жаңасына салыңыз.
30
2-тарау Құрылғы жаңартулары
8.
Диск корпусын өзінің дұрыс күйіне айналдырыңыз.
9.
Жетекті жетек ұясына (1) сырғытып, қуат сымы (2) мен деректер кабелін (3) қатты дисктің артқы
жағына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Диск қосымша қатты диск болса, деректер кабелініңз екінші ұшын жүйелік
тақтадағы ашық көк SATA қосқыштарының біріне жалғаңыз. Диск негізгі қатты диск болса,
деректер кабелінің екінші ұшын күңгірт-көк SATA қосқышына жалғаңыз.
Дискіні орнату және алу
31
10. Драйв корпусын өзінің қалыпты күйіне қайта айналдырыңыз.
ЕСКЕРТУ: Драйвер жәшігін төмен айналдырғанда, оның кабельдерін немесе сымдарын қысып
алмаңыз.
11. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
12. Егер компьютер тұғырда тұрса, тұғырды ауыстырыңыз.
13. Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
14. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
32
2-тарау Құрылғы жаңартулары
2,5 дюймдік қатты дискіні алу
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Диск корпусын өзінің дұрыс күйіне айналдырыңыз.
Дискіні орнату және алу
33
8.
Қатты драйвтың артынан қуат сымын (1) және дерек кабелін (2) ажыратыңыз.
9.
Дискінің артындағы босату ілгегін сыртқа қарай тартып (1), дискіні тоқтағанша артқа қарай
сырғытып, диск саңылауынан төмен қарай тартып шығарыңыз (2).
10. Жаңа диск орнататын болсаңыз, 2,5 дюймдік қатты дискіні орнату (35-бет) қараңыз. Жаңа
жетек орнататын болмасаңыз, жетек ұясын төсен қарай бұрып, алынбалы панельді
ауыстырыңыз.
34
2-тарау Құрылғы жаңартулары
2,5 дюймдік қатты дискіні орнату
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
Төрт қара және көк M3 изоляциялық бекіту бұрандасын орнатыңыз (дискінің әрбір жағында
екеуден болады).
ЕСКЕРТПЕ: M3 изоляциялық бекіту бұрандасын HP дүкенінен сатып алуға болады.
Жетекті ауыстырғанда ескі драйвтың төрт бекітетін бұрандасын жаңасына салыңыз.
Дискіні орнату және алу
35
36
8.
Диск корпусын өзінің дұрыс күйіне айналдырыңыз.
9.
Диск саңылауындағы орнату бұрандаларын J ұяшықтарына қарай туралаңыз. Дискіні саңылау
ішіне қарай итеріп, орнына түскенше сырғытып салыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
10. Қуат кабелін (1) және дерек кабелін (2) қатты драйвтың артына жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: 2,5 дюймдік қатты диск негізгі диск болса, деректер кабелінің екінші ұшын SATA0
таңбасымен белгіленген жүйелік тақтадағы күңгірт көк SATA қосқышына жалғаңыз. Ол қосымша
қатты диск болса, деректер кабелініңз екінші ұшын жүйелік тақтадағы ашық көк SATA
қосқыштарының біріне жалғаңыз.
11. Драйв корпусын өзінің қалыпты күйіне қайта айналдырыңыз.
ЕСКЕРТУ: Драйвер жәшігін төмен айналдырғанда, оның кабельдерін немесе сымдарын қысып
алмаңыз.
12. Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
13. Егер компьютер тұғырда тұрса, тұғырды ауыстырыңыз.
14. Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
15. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
Дискіні орнату және алу
37
Қауіпсіздік құлпын орнату
Төменде және келесі бетте көрсетілген Қауіпсіздік құлыптарын компьютерді қорғау үшін қолдануға
болады.
Кабель құлпы
Ілмелі құлып
38
2-тарау Құрылғы жаңартулары
HP бизнес PC қауіпсіздік құлпы V2
1.
Қауіпсіздік кабелі ысырмасын қоршаған ортаңызға сәйкес келетін бұрандаларды (бұрандалар
берілмеген) (1) пайдаланып үстелге тіркеңіз және қақпақты кабель ысырмасының (2) негізіне
тырс етіп жабыңыз.
2.
Қауіпсіздік кабелімен стационал нысанды айналдыра ораңыз.
Қауіпсіздік құлпын орнату
39
40
3.
Қауіпсіздік кабелін қауіпсіздік кабелінің ысырмасы арқылы сырғытыңыз.
4.
Монитор құлпының екі қайшы тұтқасын тартып, құлыпты монитордың (1) артқы жағындағы
қауіпсіздік ұясына салып, құлыпты орнына (2) бекіту үшін қайшы тұтқаларын бірге жауып,
кабель бағыттағышын монитор құлпынің (3) ортасы арқылы сырғытыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
5.
Қауіпсіздік кабелін мониторда орнатылған қауіпсіздік бағыттауышы арқылы сырғытыңыз.
6.
Аксессуар кабелі ысырмасын қоршаған ортаңыз (бұранда берілмеген) (1) үшін тиісті бұранданы
пайдалану арқылы жұмыс үстеліне тіркеңіз және ысырманың (2) негізіндегі аксессуар
кабельдерін орналастырыңыз.
Қауіпсіздік құлпын орнату
41
42
7.
Қауіпсіздік кабелін аксессуар кабелінің ысырмасындағы саңылаулар арқылы сырғытыңыз.
8.
Берілген бұранданы (1) пайдаланып, құлыпты шассидің артына бұраңыз. Қауіпсіздік кабелінің
шетін құлыпқа (2) енгізіңіз және құлыпты жабу үшін түймені (3) итеріңіз. Құлыпты ашу үшін
берілген кілтті қолданыңыз.
2-тарау Құрылғы жаңартулары
9.
Барлық қадамдарды аяқтаған кезіңізде, жұмыс бекетіңіздегі барлық құрылғыларыңыз
қауіпсіздендіріледі.
Қауіпсіздік құлпын орнату
43
Алдыңғы жапқыш қауіпсіздігі
Алдыңғы жапқышты HP жабдықтаған қауіпсіздік бұрандасын орнату арқылы бекітуге болады.
Қауіпсіздік бұрандасын орнату үшін:
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Егер компьютер тұғырда тұрса, компьютерді тұғырдан шешіп алыңыз.
6.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
7.
6-32 стандартты бұрандаға ие болмасаңыз, диск ұясының үстінде орналасқан төрт күміс түсті
стандартты 6-32 бұранданың бірін босатыңыз. 6-32 стандартты бұранда орындарының суретін
алу үшін Дискіні орнату және алу (21-бет)бөлімін қараңыз.
8.
Алдыңғы жапқышты орнына бекіту үшін 6-32 қауіпсіздік бұрандасын алдыңғы жапқыштың
босату тартқышының ортасына орнатыңыз.
9.
Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
10. Егер компьютер тұғырда тұрса, тұғырды ауыстырыңыз.
11. Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
12. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
44
2-тарау Құрылғы жаңартулары
а
Батарея ауыстыру
Компьютермен жабдықталған батареялар ағымдағы уақыт бойынша өріс береді. Батареяны
ауыстырғанда компьютерде орнатылған бастапқы батареямен бірдей батарея қолданыңыз.
Компьютердегі батарея 3-вольттық тиын ұялы литий батареясы.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Компьютердің құрамында ішкі литий мырыш қос тотықты батареясы бар.
Батареяларды дұрыс пайдаланбаса, өрт және күйік алу қаупі бар. Жарақат алу қаупін азайту үшін:
Батареяны қайта зарядтауға тырыспаңыз.
60°C (140°F) жоғарырақ температуралар әсерін тигізбеңіз.
Сыртқы контактілерді бөлшектемеңіз, бұзбаңыз, теспеңіз, қысқа тұйықтамаңыз, не болмаса отқа не
суға тастамаңыз.
Тек осы өнімге арналған HP қосалқы батареясын қолданыңыз.
ЕСКЕРТУ: Батареяны ауыстырмас бұрын, компьютердің ҚМҚЖ (қосымша метал қышқылдық
жартылай өткізгіш) параметрлерін сақтаңыз. Батареяны алғанда немесе ауыстырғанда ҚМҚЖ
параметрлері өшіріледі.
Статикалық қуат компьютердің немесе қосымша жабдықтың электрлік бөлшектеріне зақым келтіруі
мүмкін. Бұл іс рәсімдерін бастамас бұрын, жерге қосылған темір затты ұстап қалып статикалық электр
зарядыңыздың жоқ екенін тексеріңіз.
ЕСКЕРТПЕ: Литий батареясын компьютерді AТқабырға көзіне қосу арқылы ұзағырақ пайдалануға
болады. Литий батареясы компьютер қуат көзін ҚОСЫЛМАҒАНДА ғана қолданылады.
HP компаниясы пайдаланылған электрондық жабдықтарды, түпнұсқа HP басып шығару
картридждерін және қайта зарядталатын батареяларын қайта өңдеуге өткізуге шақырады. Қайта
өңдеу бағдарламалары туралы қосымша ақпарат: http://www.hp.com/recycle.
1.
Компьютерді ашуға тиым салатын барлық қауіпсіздік құралдарын алып тастаңыз/істен
шығарыңыз.
2.
Компьютерден барлық алынатын шағын диск немесе USB флэш драйвтерін алып тастаңыз.
3.
Компьютерді жұмыс жүйесі арқылы дұрыстап қосыңыз, одан кейін барлық сыртқы құралдарды
өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және барлық сыртқы құралдарды ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Қуат қосу/өшіру күйіне қарамастан, жүйе қосылып тұрған AТ көзіне жалғанып тұрса,
жүйе тақтасында әрқашан тоқ болады. Компьютердің ішкі бөлшектерінің бүлінуінің алдын алу
үшін қуат сымын ажыратып қою керек.
5.
Компьютердің алынбалы панелін алыңыз.
6.
Батарея мен батарея ұяшығын жүйе тақтасына орналастырыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Кейбір компьютер үлгілерінде батареяға жету үшін ішкі компонентін алып тастау
қажет болады.
7.
Жүйе тақтасындағы батарея ұяшығына қарай, батареяны ауыстыру үшін келесі нұқсаулықтарды
орындаңыз.
1-түрі
45
а.
Батареяны ұяшығынан көтеріп алыңыз.
ә.
Ауыстыратын батареяны жағымды жағын жоғары қаратып салыңыз. Батарея ұяшығы
автоматты түрде батареяны дұрыс орына орналастырады.
2-түрі
а.
Батареяны ұяшығынан босату үшін батареяның шетінің үстінде тұрған қысқышты қысыңыз.
Батарея шыққанда, көтеріп алып шығыңыз (1).
ә.
Жаңа батарея салу үшін ауыстыратын батареяның бір жақ шетін жағымды жағын жоғары
қаратып, ұяшықтың шетінен сырғытып салыңыз. Екінші жағынан төмен қарай, қысқыш
батареяның шетінен ұстап қалғанша итеріңіз (2).
3-түрі
а.
46
Батареяны орнында ұстап тұрған қысқышты (1) артқа тартыңыз да батареяны алып
шығыңыз (2).
а қосымшасы Батарея ауыстыру
ә.
Жаңа батареяны салып, орына түсіріп орналастырыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Батареяны ауыстырған соң, бұл жұмысты аяқтау үшін келесі қадамдарды
орындаңыз.
8.
Компьютердің алынбалы панелін ауыстырыңыз.
9.
Қуат сымын және сыртқы құралдарды қайта жалғап, компьютерді қосыңыз.
10. Мерзімі мен уақытын, паспорттарын, барлық ерекше жүйе параметрлерін компьютерді орнату
қызметін пайдаланып, қайта бейімдеңіз.
11. Алынбалы панелін алғанда істен шығарылған қауіпсіздік құралдарын бекітіңіз.
47
ә
Электр статикалық разряд
Саусақтан немесе басқа өткізгіштен келген статикалық тоқ жүйе тақтасына немесе басқа статикалық
тоққа сезімтал құралдарға зақым келтіруі мүмкін. Мұндай зақым құралдың қызметін азайтуы мүмкін.
Электр статикалық разрядты болдырмау
Электростатикалық тоқ зақымының алдын алу үшін, мына сақтандыруларды орындаңыз:
●
Өнімдерді статиктен ада жерде сақтау және тасымалдау арқылы қол тигізудің алдын алыңыз.
●
Статикалық тоққа сезімтал бөліктерін статиктен аулақ жерге жеткенше қораптарында сақтаңыз.
●
Бөліктерін қораптан шығаруға дейін тұрақты жерге қойыңыз.
●
Айырларын, сымдарын және жабдықтарын ұстамаңыз.
●
Статикаға сезімтал бөлшектерін немесе жинақтарын ұстағанда жерге қосуды дұрыс жасаңыз.
Жерге қосу әдістері
Жерге қосудың бірнеше әдісі бар Электостатикалық тоққа сезімтал бөлшектерді ұстағанда немесе
орнатқанда келесі әдістердің біреуін немесе бірнешеуін қолданыңыз:
●
Жерлік сыммен жерлік жұмыс орнына немесе компьютер шассиіне қосылған білек бауын
қолданыңыз. Білек баулары жер сымдарында ең аз дегенде 1 мегом +/- 10 пайыз қарсылығы бар
икемді баулар. Жерге қосуды дұрыс қамтамасыз ету үшін теріге жабысқан белдіктер тағу қажет.
●
Тұрған жұмыс орнында өкшебаулары, саусақбаулары, немесе етікбаулар қолданыңыз. Өткізгіш
еденде немесе матыда тұрғанда екі аяғыңызға да бау тағыңыз.
●
Өткізгіш өріс қызметіне арналған аспаптарды қолданыңыз.
●
Өріс қызметін жинағында статиканы тарататын жұмыс матысын алып жүріңіз.
Жерге қосуға қажетті дұрыс жабдықтар болмаса HP рұқсаты бар сатушымен немесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Статикалық тоқ туралы қосымша ақпарат алу үшін НР дилеріне, сатушыға немесе қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
48
ә қосымшасы Электр статикалық разряд
б
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық,
күнделікті қызмет көрсету және жіберу
дайындықтары
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық және күнделікті
қызмет көрсету
Компьютер және мониторды дұрыс орнату және күту үшін мына нұсқаулықтарды орындаңыз:
●
Компьютерді шамадан тыс ылғалдан, күннің көзі тікелей түсетін және өте салқын немесе ыстық
жерден аулақ ұстаңыз.
●
Компьютерді тұрақты, жазық жерде қолданыңыз. Қажетті желдетуді қамтамасыз ету үшін
компьютер мен монитордың жақтарынан 10,2 cм (4-дюйм) бос орын қалдырыңыз.
●
Компьютердің желдеткішерін бөгеп, желдетуін азайтып тастамаңыз. Пернетақтаны құралға тым
жақын орналастырмаңыз, желдетуді тежеуі мүмкін.
●
Алынбалы панелінің немесе басқа кеңейту карталарының жапқышын жаппай компьютерді
қолданбаңыз.
●
Компьютерлерді бірі бірінің үстіне үймеңіз немесе бір біріне жақын қоймаңыз, әйтпесе олардың
қайта айналымдағы немесе қызып кететін ыстық ауасы бір біріне әсер етеді.
●
Егер компьютер тұйық жерде қолданылса, ауа соратын желдеткіш қамтамасыз ету керек және
жоғарыдағы нұсқаулықтарды орындау міндет.
●
Компьютер мен пернетақтадан сұйықты қашық ұстаңыз.
●
Монитордың желдеткіш ұяшықтарын ешқандай материалмен жабуға болмайды.
●
Жұмыс жүйесінің немесе басқа бағдарламаның қуат басқару функцияларын орнатыңыз немесе
іске қосыңыз, ұйқы күйін қоса.
●
Келесі қадамдарды жасар алдында компьютерді өшіріңіз:
◦
Компьютердің сыртын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз. Тазалау өнімдерін
пайдалану салдарынан жабдықтың сыртқы беті түссізденуі немесе зақымдануы мүмкін.
◦
Компьютердің жақтарындағы желдеткіш саңылауларын тазалап отырыңыз. Жүн, шаң, және
басқа бөтен заттар желдеткішті бөгеп, ауа жүрісін шектеуі мүмкін.
Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық және күнделікті қызмет көрсету
49
Оптикалық дискіге қатысты алдын алу шаралары
Жұмыс кезінде немесе оптикалық драйвты тазалғанда келесі нұсқаулықтарды міндетті түрде
орындаңыз.
Жұмыс істеу
●
Жұмыс кезінде драйвты қозғамаңыз. Нәтижесінде оның оқу мүмкіндігі бүлінуі мүмкін.
●
Драйвты күтпеген температуралық өзгерістерден сақтаңыз, әйтпесе құрылғы ішінде ылғалдық
пайда болуы мүмкін. Драйв қосылып тұрғанда температура өзгерсе, өшіргенге дейін кем дегенде
бір сағат күтіңіз. Егер құрылғыны бірден қолдансаңыз, оқу барысында ақаулық пайда болуы
мүмкін.
●
Драйвты ылғалдығы жоғары жерден, шамадан тыс жоғары немесе төмен температура,
механикалық тердбеліс, немесе тікелей күн көзінен сақтаңыз.
Тазалау
●
Панельдері мен басқаруларын жұмсақ, құрғақ немесе жеңіл тазалағыш сұйықпен ылғалданған
шүберекпен тазалаңыз. Шашылатын тазалағыш заттарды құрылғыға тікелей шашпаңыз.
●
Алкоголь, бензин сияқты еріткіштерді қолданбаңыз, зақым келтіреді.
Қауіпсіздік
Зат немесе сұйық драйвтың үстіне құлап кетсе, компьютерді бірден өшіріп, HP қызмет көрсетушілеріне
тексертіңіз.
Жеткізуге дайындау
Компьютерді жіберуге дайындық барысында мына ұсыныстарды орындаңыз:
1.
Сыртқы сақтау құрылғысына қатты дисктегі файлдардың сақтық көшірмесін жасаңыз. Сақтаушы
медиалардың электрлік немесе магниттік соққыларға ұшырамауын қадағалаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Қатты драйв жүйе қуаты өшірілгенде автоматты түрде бекітіледі.
2.
Барлық алынбалы медианы алып тастаңыз.
3.
Компьютерді және басқа сыртқы құрылғыларды өшіріңіз.
4.
Қуат сымын розеткадан, одан кейін компьютерден ажыратыңыз.
5.
Жүйе компоненттерін және сыртқы құрылғыларды қуат көздерінен, одан кейін компьютерден
ажыратыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Компьютерді жібергенге дейін барлық тақталардың дұрыс орналасқанын және
тақта ұяшықтарына дұрыс қондырылғанын тексеріңіз.
6.
50
Жүйе компоненттері мен сыртқы құрылғыларды қорғау үшін, оларды өз қораптарына немесе
оларға ұқсас орам материалдары жеткілікті қораптарға салыңыз.
б қосымшасы Компьютер жұмысы туралы нұсқаулық, күнделікті қызмет көрсету және жіберу
дайындықтары
в
Қосылу мүмкіндігі
HP әзірлейтін, өндіретін және сататын өнімдер мен қызметтердің жеке өздерін немесе көмекші
құралдармен бірге барлық адамдар, соның ішінде физикалық қабілеттері шектеулі адамдар да
қолдана алады.
Қолдауы бар көмекші технологиялар
HP өнімдері әр алуан амалдық жүйелерге көмекші технологияларды қолдайды және көмекші
технологиялармен бірге жұмыс істеуге конфигурациялауға болады. Көмекші фукциялар туралы
қосымша ақпарат табу үшін құрылғының іздеу мүмкіндігін қолданыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Белгілі бір көмекші технология туралы қосымша ақпарат алу үшін сол өнімге арналған
тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Қолдау қызметіне хабарласу
Біз өнімдеріміз бен қызметтеріміздің арнайы мүмкіндіктері мен қызметтерін үнемі түрде жақсартып
отырамыз және пайдаланушылардың ой-пікірлерін құптаймыз. Егер өнім ақаулығы орын алса немесе
сізге көмектескен қатынасу функциялар туралы ойларыңызбен бөліскіңіз келсе, (888) 259-5707
телефоны бойынша дүйсенбі-жұма күндері таңертеңгі сағат 6-дан кешкі 9-ға дейін хабарласыңыз.
Егер есту қабілетіңіз нашар болса және TRS/VRS/WebCapTel байланысын пайдалансаңыз, және
техникалық көмек немесе қатынасу туралы сұрақтарыңыз болса, (877) 656-7058 телефоны бойынша
дүйсенбі-жұма күндері таңертеңгі сағат Солтүстік Америка таулы уақыты бойынша 6-дан кешкі сағат
9-ға дейін хабарласыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: Қолдау қызметі ағылшынша ғана көрсетіледі.
Қолдауы бар көмекші технологиялар
51
Индекс
Таңбалар/Сандар
2,5 дюймдік қатты дискіні
алу 33
орнату 35
А
алдыңғы бітеуіш
жапқышты алу 9
алдыңғы жапқыш
қауіпсіздігі 44
алдыңғы жапқышты
алу 8
құлыптайды 44
орнына салу 10
алдыңғы қауіпсіздік
жапқышы 44
алдыңғы тақта құрамдас
бөлшектері 2
алу
батарея 45
қосымша 3,5 дюймдік қатты
дискіні алу 28
негізгі 3,5 дюймдік қатты диск
25
артқы тақта құрамдас
бөлшектері 3
ашу панелін
алу 6
ашу панельді
орнына салу 7
Б
батарея ауыстыру 45
бітеуіш жапқышты
алу 9
Д
диск кабельдерін
орнату 21
дискілерді
орнату 21
дискілердің
кабельдік байланыстары 21
орындары 20
52
Индекс
Ж
жад құралы
ұясы 13
жад құралын
орнату 13
жад құралының
сипаттамалары 13
техникалық сипаттамалары
13
желдету нұсқаулықтары 49
жұқа оптикалық дискіні
алу 22
орнату 23
жүйе тақтасының жалғаулары 12
жіберу дайындығы 50
К
кабель құрсауын
құлыптайды 38
кеңейту картасын
алу 16
орнату 16
компьютердіашу панелін
алу 6
компьютер жұмысы туралы
нұсқаулық 49
Қ
қатты дискіні (2,5 дюймдік)
алу 33
қатты дискіні (2,5 дюймдік )
орнату 35
қатты дискіні (3,5 дюймдік)
алу 25, 28
қатты дискіні (3,5 дюймдік )
орнату 25, 30
қауіпсіздік
ілметі құлып 38
қауіпсіздік кабелінің
құрсауы 38
қауіпсіздікке арналған
HP бизнес PC қауіпсіздік
құлпы 39
қосылу мүмкіндігі 51
М
мұнараның өзгеруі 11
О
оптикалық диск
сақтандырулары 50
оптикалық дискіні
алу 22
орнату 23
оптикалық драйв
тазалау 50
орнату
батарея 45
қосымша 3,5 дюймдік қатты
диск 30
негізгі 3,5 дюймдік қатты диск
25
орнату нұсқаулықтары 5
Ө
өнім жеке анықтағышының орны
4
С
сериялық нөмір орны 4
І
ілмелі құлыпты
құлыптайды
38
Э
элекростатикалық тоқ, зақымның
алдын алу 48
D
DIMM құралдар. Көріңіз жады
H
HP бизнес PC қауіпсіздік
құлпы 39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising