HP | EliteDesk 700 G1 Small Form Factor PC | HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor PC

HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor PC
Referentni priručnik za hardver
HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft i Windows registrirani su trgovački
znaci grupe Microsoft Corporation u SAD-u.
Ovdje sadržane informacije podložne su
izmjenama bez prethodne obavijesti.
Jedina jamstva za HP proizvode i usluge
iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama
koje prate takve proizvode i usluge. Ništa
što se ovdje nalazi ne smije se smatrati
dodatnim jamstvom. HP ne snosi
odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: Srpanj, 2014.
Kataloški broj dokumenta: 789434-BC1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti korištenja softvera
Ovaj vodič opisuje zajedničke značajke
većine modela. Neke od značajki možda
nisu dostupne na vašem računalu.
Instalacijom, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugim načinom upotrebe softvera
predinstaliranih na računalu, prihvaćate
uvjete Licencnog ugovora za krajnje
korisnike (EULA) tvrtke HP. Ako ne
prihvaćate ove lincenčne odredbe, vaš
jedini pravni lijek je vratiti cijeli nekorišteni
proizvod (hardver i softver) u okviru od 14
dana radi povrata u skladu s politikom
povrata mjesta vaše kupovine.
Sve značajke nisu prisutne u svim
izdanjima sustava Windows 8. Da bi
računalo moglo u potpunosti iskoristiti
mogućnosti sustava Windows 8, za
računalo će možda biti potreban
nadograđeni i/ili zasebno kupljeni hardver,
upravljački programi i/ili softver. Pogledajte
http://www.microsoft.com u vezi pojedinosti.
Za računalo je možda potrebna
nadogradnja i/ili zasebna kupovina
hardvera i/ili DVD pogona za instalaciju
softvera za Windows 7 i korištenje svih
prednosti funkcija sustava Windows 7.
Pogledajte http://windows.microsoft.com/
en-us/windows7/get-know-windows-7 u vezi
pojedinosti.
Za daljnje informacije ili zahtjev za
potpunim povratom novca za računalo
obratite se lokalnom mjestu prodaje
(prodavaču).
O ovom priručniku
Ovaj vodič nudi osnovne informacije za nadogradnju osobnih računala HP EliteDesk Business.
UPOZORENJE! Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati
tjelesne ozljede ili gubitak života.
OPREZ: Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati oštećenje
opreme ili gubitak podataka.
NAPOMENA:
Ovako obilježeni tekst pruža važne dodatne informacije.
iii
iv
O ovom priručniku
Sadržaj
1 Značajke proizvoda ........................................................................................................................................... 1
Uobičajene značajke konfiguracije ....................................................................................................... 1
Dijelovi s prednje strane ....................................................................................................................... 2
Dijelovi na stražnjoj strani ..................................................................................................................... 3
Dijelovi čitača medijskih kartica ............................................................................................................ 4
Mjesto serijskog broja ........................................................................................................................... 5
2 Nadogradnje hardvera ...................................................................................................................................... 6
Značajke upotrebljivosti ........................................................................................................................ 6
Upozorenja i opomene ......................................................................................................................... 6
Uklanjanje pristupne ploče računala .................................................................................................... 7
Zamjena pristupne ploče računala ....................................................................................................... 7
Uklanjanje prednjeg okvira ................................................................................................................... 8
Skidanje maski štitnika ......................................................................................................................... 9
Zamjena prednjeg okvira .................................................................................................................... 10
Promjena iz vodoravne u okomitu konfiguraciju ................................................................................. 11
Priključnice na matičnoj ploči ............................................................................................................. 11
Ugrađivanje dodatne memorije .......................................................................................................... 14
DIMM-ovi ........................................................................................................................... 14
DDR3-SDRAM DIMMs ...................................................................................................... 14
Popunjavanje DIMM utora ................................................................................................. 15
Ugradnja DIMM modula ..................................................................................................... 15
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje ....................................................................................... 18
Položaji pogona .................................................................................................................................. 22
Ugradnja i uklanjanje pogona ............................................................................................................. 23
Uklanjanje 3,5-inčnog uređaja ........................................................................................... 25
Instaliranje 3,5-inčnog uređaja ........................................................................................... 27
Uklanjanje tankog optičkog pogona ................................................................................... 30
Ugradnja tankog optičkog pogona ..................................................................................... 31
Uklanjanje i izmjena pogona tvrdog diska od 3,5 inča ....................................................... 33
Uklanjanje pogona tvrdog diska od 2,5 inča ...................................................................... 36
Ugradnja tvrdog diska od 2,5 inča ..................................................................................... 38
v
Ugradnja sigurnosne blokade ............................................................................................................. 41
Kabelski lokot ..................................................................................................................... 41
Lokot .................................................................................................................................. 42
Sigurnosna blokada poslovnog računala HP ..................................................................... 42
Sigurnost prednjeg okvira .................................................................................................. 46
Dodatak A Zamjena baterije .............................................................................................................................. 48
Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje ................................................................................................................ 51
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja ............................................................................................. 51
Načini uzemljenja ............................................................................................................................... 51
Dodatak C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport ................................... 52
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje .......................................................................... 52
Mjere opreza za optički pogon ........................................................................................................... 53
Radni uvjeti ........................................................................................................................ 53
Čišćenje ............................................................................................................................. 53
Sigurnost ............................................................................................................................ 53
Priprema za transport ......................................................................................................................... 53
Kazalo ................................................................................................................................................................. 54
vi
1
Značajke proizvoda
Uobičajene značajke konfiguracije
Značajke ovise o modelu. Za potpuni popis ugrađenog hardvera i softvera pokrenite dijagnostički
uslužni program (dostupan samo na nekim modelima računala).
NAPOMENA:
Model ačunala može se koristiti u uspravnom ili vodoravnom položaju.
Uobičajene značajke konfiguracije
1
Dijelovi s prednje strane
Konfiguracija pogona može se razlikovati ovisno o modelu. Neki modeli imaju maske štitnika na
jednom ili dva odjeljka za pogon.
1
Tanki optički pogon (dodatno)
5
Priključnica za slušalice
2
USB 2.0 ulazi (crni)
6
Gumb za napajanje s dva stanja
3
USB 3.0 ulazi (plavi)
7
Svjetlosni pokazivač aktivnosti tvrdog diska
4
Microphone/Headphone priključak
8
3,5-inčni čitač medijskih kartica (neobavezno)
NAPOMENA: Kad je uređaj priključen u priključak za mikrofon/slušalice, pojavit će se dijaloški okvir s upitom
želite li koristiti priključak za uređaj ulaza mikrofona ili slušalica. U bilo kojem trenutku možete konfigurirati
priključak tako da dvaput kliknete ikonu Audio Manager u alatnoj traci sustava Windows.
NAPOMENA: Kad je napajanje uključeno, svjetlo uključenog napajanja obično svijetli bijelo. Ako trepće crveno,
postoji problem s računalom i svjetlo tada prikazuje dijagnostički kod. Za interpretaciju kodova pogledajte
Maintenance and Service Guide (Vodič za održavanje i servisiranje).
2
Poglavlje 1 Značajke proizvoda
Dijelovi na stražnjoj strani
1
PS/2 priključnica za miša (zelena)
7
Priključnica za PS/2 tipkovnicu
(ljubičasta)
2
RJ-45 mrežna priključnica
8
DisplayPort konektori za monitor
3
Serijska priključnica
9
VGA priključnica za monitor
4
USB 2.0 ulazi (crni)
10
USB 3.0 ulazi (plavi)
5
Priključnica za ulaz zvuka (plava)
11
Izlazna priključnica za zvučne uređaje s
napajanjem (zelena)
6
Priključnica kabela napajanja
NAPOMENA: Dodatni drugi serijski priključak i dodatni drugi paralelni priključak mogu se nabaviti u tvrtci HP.
Kad je uređaj priključen u plavi ulazni priključak za audio, pojavit će se dijaloški okvir s upitom želite li koristiti
priključak za ulazni uređaj ili mikrofon. U bilo kojem trenutku možete konfigurirati priključak tako da dvaput kliknete
ikonu Audio Manager u alatnoj traci sustava Windows.
Ako je u jedan od utora u matičnog ploči ugrađena grafička kartica, priključnice za video na grafičkoj kartici i
integriranoj grafici na matičnoj ploči mogu se koristiti istovremeno. Međutim, za takvu konfiguraciju, jedino će
zaslon spojen na zasebnu grafičku karticu prikazati poruke POST.
Grafika matične ploče može se onemogućiti promjenom postavki u Computer Setup.
Dijelovi na stražnjoj strani
3
Dijelovi čitača medijskih kartica
Čitač medijskih kartica je dodatni uređaj koji je dostupan samo na nekim modelima. Pomoću ove slike
i tablice prepoznat ćete dijelove čitača medijskih kartica.
Br.
Utor
Mediji
1
SD/HC/XC/UHS-I/II
●
Secure Digital (SD)
●
Secure Digital (UHSII)
●
Memory Stick (MS)
●
Memory Stick Select
●
Memory Stick PRO
(MS PRO)
2
Media Card Reader
Activity Light (Lampica
aktivnosti čitača
medijskih kartica)
3
MS PRO/MS PRO Duo
4
4
CompactFlash I/II
Poglavlje 1 Značajke proizvoda
●
CompactFlash kartica
vrste 1
●
Secure Digital High
Capacity (SDHC)
●
Secure Digital
Extended Capacity
Memory Card
(SDXC)
●
Memory Stick
MagicGate
●
Memory Stick
MagicGate Duo
●
Memory Stick Duo
(MS Duo)
●
Memory Stick PROHG Duo
●
Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)
●
CompactFlash kartica
vrste 2
●
MicroDrive
Mjesto serijskog broja
Svako računalo ima jedinstveni serijski broj i identifikacijski broj proizvoda koji se nalaze s vanjske
strane računala. Neka vam ovi brojevi budu dostupni kada se obraćate za pomoć službi za podršku
korisnicima.
Mjesto serijskog broja
5
2
Nadogradnje hardvera
Značajke upotrebljivosti
Ovo računalo sadrži značajke koje olakšavaju nadogradnju i servis. Za većinu instalacijskih
postupaka opisanih kasnije u ovom poglavlju nije potreban alat.
Upozorenja i opomene
Obavezno pročitajte sve primjenjive upute, opomene i upozorenja u ovom priručniku prije izvođenja
nadogradnje.
UPOZORENJE! Kako bi se smanjila opasnost ozljeda od električnog udara, vrućih površina ili
požara:
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i pričekajte da se interne komponente sustava ohlade
prije dodirivanja.
Nemojte priključivati telekomunikacijske ili telefonske priključke u utičnice upravljača mrežnog sučelja
(NIC).
Nemojte isključivati kontakt uzemljenja kabela za napajanje. utikač uzemljenja važna je sigurnosna
značajka
Kabel za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu koja je lako dostupna.
Kako bi se smanjila opasnost nastanka ozbiljnih ozljeda, pročitajte Safety & Comfort Guide (Priručnik
za sigurnost i udobnost). U njemu su opisani ispravni postupci za uporabu, položaj tijela te
zdravstvene i radne navike korisnika računala, kao i važne informacije o sigurnosnim mjerama u
slučaju električnih i mehaničkih kvarova. Ovaj priručnik nalazi se na web-adresi http://www.hp.com/
ergo.
UPOZORENJE! Unutrašnjost sadrži pokretne i dijelove pod naponom.
Prije uklanjanja kućišta isključite napajanje opreme.
Prije uključivanja opreme vratite i osigurajte kućište.
OPREZ: Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili ostale opreme. Prije
provedbe ovih postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete
uzemljeni metalni predmet. Dodatne informacije potražite u odjeljku Elektrostatičko pražnjenje
na stranici 51.
Dok je računalo priključeno na izvor izmjeničnog napajanja, matična je ploča uvijek pod naponom.
Kako biste spriječili oštećenje internih komponenti, prije otvaranja računala iskopčajte kabel za
napajanje iz izvora napajanja.
6
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje pristupne ploče računala
Da biste pristupili unutarnjim dijelovima, morate skinuti pristupnu ploču:
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja
kako biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.
6.
Podignite ručicu pristupne ploče (1) te podignite pristupnu ploču s računala (2).
Zamjena pristupne ploče računala
Pomaknite jezičak na prednjem kraju pristupne ploče ispod jezička na prednjoj strani kućišta (1) te
pritisnite stražnju stranu pristupne ploče na jedinicu, tako da se postavi na mjesto (2).
Uklanjanje pristupne ploče računala
7
Uklanjanje prednjeg okvira
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala,
morate iskopčati naponski kabel.
8
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega i položite.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Podignite tri kartice na bočnoj strani površine (1) te zakrenite površinu s kućišta (2).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Skidanje maski štitnika
Na nekim modelima postoje maske štitnika koje pokrivaju ležišta za pogone od 3,5 inča i ležišta
tankih optičkih pogona, koje se prilikom ugradnje pogona moraju skinuti. Da biste skinuli masku
štitnika:
1.
Uklonite pristupnu ploču i prednju masku.
2.
Da biste uklonili masku štitnika od 3,5 inča, povucite štitnik na pet kartica koje je drže na mjestu
(1) i povucite masku s prednjeg okvira (2).
Da biste uklonili masku štitnika tankog optičkog pogona, pritisnite dvije kartice koje je drže na
mjestu prema vanjskom desnom rubu okvira (3) i povucite je unatrag i prema desno da biste je
uklonili (4).
NAPOMENA: Nakon što uklonite masku štitnika tankog optičkog pogona i instalirate tanki optički
pogon, možete montirati dodatni dio okvira (u ponudi HP-a) koji okružuje prednji dio tankog optičkog
pogona.
Skidanje maski štitnika
9
Zamjena prednjeg okvira
Umetnite četiri kukice na donjoj strani okvira u pravokutne rupe na kućištu (1) te zakrenite gornju
stranu okvira na kućištu (2) da bi sjela na mjesto.
10
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Promjena iz vodoravne u okomitu konfiguraciju
Računalo Small Form Factor može se koristiti u okomitom položaju s dodatnim uspravnim postoljem
koje možete kupiti od tvrtke HP.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala,
morate iskopčati naponski kabel.
5.
Postavite računalo tako da je desna strana okrenuta prema dolje i postavite ga na dodatno
postolje.
NAPOMENA: Za dodatno stabiliziranje računala u uspravnom položaju HP preporučuje
uporabu dodatnog postolja za uspravne modele.
6.
Spojite opet naponski kabel i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo.
NAPOMENA: Osigurajte najmanje 10,2 cm (4 inča) slobodnog prostora sa svake strane
računala.
7.
Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
Priključnice na matičnoj ploči
Pomoću ove slike i tablice prepoznat ćete priključnice na matičnoj ploči svojeg modela.
Promjena iz vodoravne u okomitu konfiguraciju
11
12
Br.
Priključnica na matičnoj ploči
Oznaka na matičnoj
ploči
Boja
Komponenta
1
PCI Express x16 spušten na
x4
X4PCIEXP
bijelo
Kartica za proširenje
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
crna
Kartica za proširenje
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
crna
Kartica za proširenje
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
crna
Kartica za proširenje
5
Paralelna priključnica
PAR
crna
Paralelna priključnica
6
Serijski priključak
COMB
crna
Serijski priključak
7
Brava kućišta
HLCK
crna
Brava kućišta
8
Senzor poklopca
HSENSE
bijelo
Senzor poklopca
9
Baterija
BAT
crna
Baterija
10
DIMM4 (kanal A)
DIMM4
bijelo
Memorijski modul
11
DIMM3 (kanal A)
DIMM3
crna
Memorijski modul
12
DIMM2 (kanal B)
DIMM2
bijelo
Memorijski modul
13
DIMM1 (kanal B)
DIMM1
crna
Memorijski modul
14
Power (Napajanje)
SATAPWR0
crna
SATA pogoni
15
Power (Napajanje)
PWR
bijeli
Matična ploča
16
USB 3.0
PREDNJI USB3.0
Plavi
Prednji USB 3.0 ulazi
17
USB 3.0
MEDIA3.0
crna
USB 3.0 uređaj, poput USB 3.0
čitača medijskih kartica
18
SATA 3.0
SATA0
tamnoplavo
Primarni tvrdi disk
19
SATA 3.0
SATA1
svijetloplavo
Bilo koji SATA uređaj drukčiji od
primarnog tvrdog diska
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Br.
Priključnica na matičnoj ploči
Oznaka na matičnoj
ploči
Boja
Komponenta
20
SATA 3.0
SATA2
svijetloplavo
Bilo koji SATA uređaj drukčiji od
primarnog tvrdog diska
21
USB 2.0
MEDIJ
crna
USB 2.0 uređaj, poput USB 2.0
čitača medijskih kartica
Priključnice na matičnoj ploči
13
Ugrađivanje dodatne memorije
Računalo se isporučuje sa sinkroniziranom dinamičkom memorijom s izravnim pristupom i
dvostrukom brzinom prijenosa podataka 3 (DDR3-SDRAM) dvojnih memorijskih modula (DIMMs).
DIMM-ovi
Memorijski utori na matičnoj ploči mogu se popuniti s do četiri standardna DIMM modula. Ti su
memorijski utori popunjeni najmanje jednim tvornički ugrađenim DIMM-om. Kako biste postigli
najveću memorijsku podršku možete popuniti matičnu ploču s najviše 32 GB memorije koja je
konfigurirana u dvokanalnom načinu rada visokih performansi.
DDR3-SDRAM DIMMs
Za ispravan rad sustava DDR3-SDRAM DIMM-ovi moraju biti:
●
standardni 240-pin
●
bez međuspremanja, ne-ECC, sukladno PC3-12800 DDR3-1600 MHz
●
1,35 volti ili 1,5 volti DDR3/DDR3L-SDRAM DIMMs
DDR3-SDRAM DIMM-ovi moraju i:
●
podrška za CAS latenciju 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11 vremenska usklađenost)
●
sadrži obavezne informacije JEDEC SPD
Nadalje, računalo podržava:
●
512-megabitnu, 1-gigabitnu i 2-gigabitnu ne-ECC memorijsku tehnologiju
●
jednostrane i dvostrane DIMM-ove
●
DIMM-ove izrađene s x8 ix16 DDR uređajima; DIMM-ovi izrađeni s x4 SDRAM-om nisu podržani
NAPOMENA:
14
Sustav neće ispravno raditi ako instalirate DIMM-ove koji nisu podržani.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Popunjavanje DIMM utora
Postoje četiri DIMM utora na matičnoj ploči, dva utora po kanalu. Utori su označeni kao DIMM1,
DIMM2, DIMM3 i DIMM4. Utori DIMM1 i DIMM2 rade u memorijskom kanalu B. Utori DIMM3 i DIMM4
rade u memorijskom kanalu A.
Sustav će automatski raditi u načinu jednog kanala, dva kanala ili u fleksibilnom načinu, ovisno o
instaliranim DIMM-ovima.
NAPOMENA: Konfiguracije jednog kanala i nebalansirane dvostruke memorije kanala dovest će do
lošije izvedbe grafike.
●
Sustav će raditi u načinu jednog kanala ako se DIMM-ovi nalaze samo u jednom kanalu.
●
Sustav će raditi u dvokanalnom načinu s boljim radnim svojstvima ako je ukupni kapacitet
memorije DIMM u kanalu A jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu B. Tehnologija
i širina uređaja mogu se razlikovati među kanalima. Primjerice, ako je kanal A popunjen s dva
DIMM-a od 1 GB, a kanal B s jednim DIMM-om od 2 GB, sustav će raditi u dvokanalnom načinu.
●
Sustav će raditi u dvokanalnom isprepletenom načinu s boljim radnim svojstvima ako ukupni
kapacitet memorije DIMM u kanalu A nije jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu
B. U isprepletenom načinu rada će kanal koji ima manje memorije predstavljati ukupnu količinu
memorije koja je dodijeljena dvokanalnom radu a ostatak će biti dodijeljen jednokanalnom radu.
Za optimalnu brzinu kanali moraju biti uravnoteženi tako da je najveća količina memorije
raširena između dva kanala. Ako jedan kanal ima više memorije od drugog, veću količinu
potrebno je dodijeliti kanalu A. Na primjer, ako u utore stavljate jedan DIMM od 2 GB i tri DIMMa od 1 GB, u kanalu A trebao bi se nalaziti DIMM od 2 GB i jedan od 1 GB, a u kanalu B dva
DIMM-a od 1 GB. U ovoj konfiguraciji 4 GB radit će dvokanalno, a 1 GB radit će jednokanalno.
●
U bilo kojem načinu, maksimalna operativna brzina određuje se najsporijim DIMM-om u sustavu.
Ugradnja DIMM modula
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i
pričekati najmanje 30 sekundi da zaostalni napon nestane. Sve dok je računalo priključeno u aktivnu
utičnicu izmjeničnog napona, memorijski su moduli pod naponom bez obzira je li računalo uključeno
ili isključeno. Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon prisutan može dovesti do
nepopravljivog oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.
Utori memorijskih modula imaju pozlaćene metalne kontakte. Prilikom nadogradnje memorije važno
je koristiti memorijske module s pozlaćenim metalnim kontaktima kako bi se spriječilo hrđavost i/ili
oksidiranje uzrokovano dodirom nekompatibilnih metala.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili dodatne kartice. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet. Dodatne informacije potražite u odjeljku Elektrostatičko pražnjenje na stranici 51.
Prilikom rukovanja memorijskim modulom budite pažljivi da ne dodirnete njegove kontakte. To može
oštetiti modul.
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
Ugrađivanje dodatne memorije
15
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i
pričekati najmanje 30 sekundi da zaostalni napon nestane. Sve dok je računalo priključeno u
aktivnu utičnicu izmjeničnog napona, memorijski su moduli pod naponom bez obzira je li
računalo uključeno ili isključeno. Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon
prisutan može dovesti do nepopravljivog oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
UPOZORENJE! Kako bi smanjili opasnost ozljede od vrućih površina, pričekajte da se interne
komponente sustava ohlade prije dodirivanja.
7.
Otvorite oba zasuna utora za memorijski modul (1) i memorijski modul umetnite u utor (2).
NAPOMENA: Memorijski modul moguće je ugraditi na samo jedan način. Urez memorijskog
modula postavite tako da odgovara jezičku utora za memoriju.
Prvo popunite crne DIMM utore, a tek potom bijele DIMM utore.
Za najbolju učinkovitost popunite utore tako da je kapacitet memorije razmješten što
ravnomjernije moguće između kanala A i kanala B. Za više informacija pogledajte Popunjavanje
DIMM utora na stranici 15.
8.
Pritisnite modul u utor i provjerite je li potpuno uvučen i pravilno ugrađen. Provjerite jesu li zasuni
u zatvorenom položaju (3).
9.
Ponovite korake 7 i 8 kako biste instalirali dodatne module.
10. Vratite pristupnu ploču.
11. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
12. Ponovno priključite kabel za napajanje i uključite računalo.
13. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
16
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Računalo bi trebalo automatski raspoznati dodatnu memoriju prilikom sljedećeg uključivanja.
Ugrađivanje dodatne memorije
17
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
Računalo ima dva PCI Express x1 utora za proširenje, jedan PCI Express x16 utor za proširenje i
jedan PCI Express x16 utor za proširenje koji je promijenjen u utor x4.
NAPOMENA:
Utori za PCI Express podržavaju samo niskoprofilne kartice.
U računalo možete ugraditi PCI Express x1, x4, x8 ili x16 karticu za proširenje u PCI Express x16
utore.
Za konfiguracije s dvije grafičke kartice, prva (primarna) kartica se mora instalirati u PCI Express x16
utoru koji NIJE promijenjen u utor x4.
Za uklanjanje, zamjenu ili dodavanje kartice za proširenje:
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja
kako biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
18
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Na matičnoj ploči pronađite odgovarajući slobodni utor za proširenje i njegov poklopac utora za
proširenje na stražnjoj strani kućišta.
8.
Oslobodite zasun za zadržavanje poklopca utora koji osigurava poklopac utora, podižući zeleni
jezičac na zasunu i okrećući ga prema položaju otvoreno.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
9.
Prije ugradnje kartice za proširenje, uklonite poklopac utora za proširenje ili postojeću karticu za
proširenje.
NAPOMENA: Isključite sve priključene kabele prije uklanjanja ugrađene kartice za proširenje.
a.
Ako karticu ugrađujete u prazan utor, uklonite odgovarajući poklopac na stražnjoj strani
kućišta. Povucite poklopac utora ravno prema gore a zatim iz kućišta prema van.
b.
Ako vadite PCI Express x1 karticu držite je za oba kraja i pažljivo je pomičite naprijed i
natrag dok se priključnice ne odvoje od utora. Povucite karticu za proširenje ravno iz
utičnice (1), a zatim prema van iz kućišta kako bi se odvojila od okvira kućišta (2). Pazite da
ne stružete karticom o ostale dijelove.
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
19
c.
Ako vadite PCI Express x16 karticu, zadržnu ručicu na stražnjoj strani utora za proširenje
povucite od kartice i pažljivo je pomičite naprijed i natrag dok se kontakti ne izvuku iz utora.
Povucite karticu za proširenje ravno iz utičnice, a zatim prema van iz kućišta kako bi se
odvojila od okvira kućišta. Pazite da ne stružete karticom o ostale dijelove.
10. Izvađenu karticu spremite u anti-statičko pakiranje.
11. Ako ne ugrađujete novu karticu za proširenje, na otvoreni utor ugradite poklopac utora za
proširenje.
OPREZ: Nakon vađenja kartice za proširenje, potrebno ju je zamijeniti s novom ili zatvoriti
poklopcem utora za proširenje kako bi se omogućilo pravilno hlađenje unutrašnjih dijelova
tijekom rada.
20
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
12. Za ugradnju nove kartice za proširenje držite je točno iznad utora za proširenje na matičnoj ploči,
a zatim pomaknite karticu prema stražnjoj strani okvira (1), tako da je nosač na kartici poravnat s
otvorenim utorom na stražnjoj strani kućišta. Pritisnite karticu ravno prema dolje u utičnicu za
proširenje na matičnoj ploči (2).
NAPOMENA: Prilikom ugradnje kartice za proširenje, karticu čvrsto pritisnite kako bi kontakti
pravilno sjeli u utor za kartice za proširenje.
13. Okrenite zasune za zadržavanje poklopca utora nazad na mjesto kako biste osigurali karticu za
proširenje.
14. Ako je potrebno, na ugrađenu karticu priključite vanjske kabele. Ako je potrebno, na matičnu
ploču priključite unutrašnje kabele.
15. Vratite pristupnu ploču računala.
16. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
17. Ponovno priključite kabel za napajanje i uključite računalo.
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
21
18. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
19. Ako je potrebno, ponovo konfigurirajte računalo.
Položaji pogona
1
Ležište za tanki optički pogon
2
Odjeljak za unutarnji tvrdi disk od 3,5 inča
3
Ležište od 3,5 inča za dodatne pogone (prikazan je čitač medijskih kartica)
4
Ležište za unutarnji pogon tvrdog diska od 2,5 inča
NAPOMENA: Konfiguracija pogona na računalu može se razlikovati od gore
prikazane konfiguracije pogona.
Da biste provjerili vrstu i veličinu uređaja za pohranu instaliranih na računalu, pokrenite Computer
Setup.
22
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja i uklanjanje pogona
Prilikom ugradnje pogona, slijedite ove smjernice:
●
Primarni serijski ATA (SATA) tvrdi disk mora biti spojen na tamnoplavi primarni SATA konektor
na matičnoj ploči označen kao SATA0.
●
Povežite sekundarni tvrdi disk i optičke pogone na bilo koji svijetlo plavi SATA konektor na
matičnoj ploči (označen kao SATA1 i SATA2).
●
Povežite USB 3.0 kabel čitača medijske kartice s USB priključnicom na matičnoj ploči označenoj
s MEDIA3.0.
●
Kabel napajanja za pogone ima dvije grane koje izlaze iz priključnice matične ploče. Prva grana
je kabel s dvije glave s prvim konektorom (četiri žice) usmjerenim prema ležištu dodatnog
pogona od 3,5 inča i drugim konektorom (dvije žice) usmjerenim prema ležištu tankog optičkog
pogona. Druga grana je kabel s dvije glave s prvim konektorom usmjerenim prema ležištu tvrdog
diska od 3,5 inča i drugim konektorom usmjerenim prema ležištu tvrdog diska od 2,5 inča.
●
Morate instalirati vijke za vođenje kako biste osigurali ispravno smještanje i pričvršćivanje
pogona u njegovo ležište. HP je osigurao četiri dodatna 6-32 standardna vijka za vođenje,
ugrađenih na vrhu ležišta pogona. 6-32 standardni vijci za vođenje potrebni su za čitač medijskih
kartica ili sekundarni tvrdi disk, koji se instalira u ležište dodatnog pogona od 3,5 inča. M3
izolacijski ugradbeni vijci za vođenje za 2,5-inčne tvrde diskove nisu osigurani. Ako mijenjate
pogon, prebacite vodeće vijke sa starog pogona na novi pogon.
Ukupno je pet dodatnih standardnih vijaka 6-32 srebrne boje. Jedan se koristi za osiguranje okvira (1)
(pogledajte Sigurnost prednjeg okvira na stranici 46 za više informacija). Ostala četiri se koriste kao
vijci za vođenje za čitač medijskih kartica ili sekundarni tvrdi disk, koji se instalira u ležište dodatnog
pogona od 3,5 inča (2).
Ugradnja i uklanjanje pogona
23
OPREZ: Kako biste spriječili gubitak radova i oštećenja računala ili pogona:
Ako umećete ili vadite pogon, putem operacijskog sustava računalo ispravno isključite, a zatim
iskopčajte kabel za napajanje. Pogon nemojte vaditi dok je računalo uključeno ili u stanju mirovanja.
Prije rukovanja pogonom, svakako ispraznite statički elektricitet. Prilikom rukovanja pogonom
izbjegavajte dodirivanje priključnice. Dodatne informacije o sprječavanju elektrostatičkog oštećenja
potražite u odjeljku Elektrostatičko pražnjenje na stranici 51.
Pažljivo rukujte pogonom; pazite da vam ne ispadne.
Prilikom umetanja pogona nemojte koristiti prekomjernu silu.
Tvrdi disk izbjegavajte izlagati tekućinama, temperaturnim ekstremima ili proizvodima koji imaju
magnetska polja kao što su monitori ili zvučnici.
Ako se pogon mora poslati poštom, stavite ga u paket s mjehurićastom folijom ili u drugo prikladno
zaštitno pakiranje te paket označite oznakom "LOMLJIVO: rukujte s oprezom.”
24
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje 3,5-inčnog uređaja
OPREZ: Svi prijenosni mediji trebaju biti izvađeni iz pogona prije njegova vađenja iz računala.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala,
morate iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču i prednji štitnik.
7.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
Ugradnja i uklanjanje pogona
25
26
8.
Odspojite kabele pogona sa stražnje strane pogona ili, ako uklanjate čitač medijskih kartica,
odspojite USB kabel s matične ploče kako je prikazano na sljedećoj slici.
9.
Povucite polugu za otpuštanje na stražnjem dijelu pogona (1) izvadite pogon iz stražnjeg dijela
ležišta pogona (2).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Instaliranje 3,5-inčnog uređaja
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Uklonite prednji okvir. Ako instalirate pogon u ležištu prekrivenom maskom štitnika, uklonite
masku štitnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Skidanje maski štitnika na stranici 9.
8.
Stavite 6-32 vijke za vođenje u rupe sa svake strane pogona.
NAPOMENA: HP je osigurao četiri dodatna 6-32 vijka za vođenje na vrhu oklopa pogona.
Primjeri dodatnih mjesta vijaka za vođenje nalaze se u odjeljku Ugradnja i uklanjanje pogona
na stranici 23.
Prilikom zamjene pogona, prebacite četiri 6-32 vijka za vođenje sa starog pogona na novi.
Ugradnja i uklanjanje pogona
27
9.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
10. Gurnite pogon u ležište sve dok ne uskoči na svoje mjesto i pazite pri tome da poravnate vijke s
otvorima za vođenje.
28
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
11. Ako instalirate USB 3.0 čitač medijskih kartica, spojite USB kabel čitača medijske kartice s USB
3.0 priključnicom na matičnoj ploči koja je označena kao MEDIA3.0.
NAPOMENA: U odjeljku Priključnice na matičnoj ploči na stranici 11 potražite sliku priključnica
pogona matične ploče.
12. Zakrenite oklop pogona nazad u njegov uobičajen položaj.
OPREZ:
Pripazite da ne pritisnete kabele ili žice dok oklop pogona zakrećete prema dolje.
13. Zamijenite prednji okvir.
14. Zamijenite pristupnu ploču računala.
15. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
16. Spojite opet naponski kabel i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo..
17. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Ugradnja i uklanjanje pogona
29
Uklanjanje tankog optičkog pogona
OPREZ: Svi prijenosni mediji trebaju biti izvađeni iz pogona prije njegova vađenja iz računala.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala,
morate iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Uklonite pristupnu ploču računala.
7.
Isključite kabel napajanja (1) i podatkovni kabel (2) iz stražnjeg dijela optičkog pogona, gurnite
zeleni zasun na desnoj stražnjoj strani pogona prema središtu pogona (3), a zatim pogurajte
pogon prema naprijed i iz ležišta kroz prednji okvir (4).
OPREZ: Kada uklanjate kabele, povucite jezičak ili priključnicu umjesto kabela da biste izbjegli
oštećenje kabela.
30
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja tankog optičkog pogona
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Ako instalirate pogon u ležište prekriveno maskom štitnika, uklonite prednji okvir, a zatim masku
štitnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Skidanje maski štitnika na stranici 9.
8.
prije upotrebe novog optičkog pogona, zasun mora biti pričvršćen.
a.
Skinite zaštitnu ljepljivu traku sa zasuna za otpuštanje.
b.
Poravnajte otvore na zasunu za otpuštanje s nožicama na disku, ali pazite da zasun ne
dotiče optički pogon. Provjerite je li zasun za otpuštanje u ispravnom položaju.
c.
Umetnite nožicu s prednje strane optičkog pogona u otvor na kraju zasuna za otpuštanje i
čvrsto pritisnite.
d.
Umetnite drugu nožicu i čvrsto pritisnite cijeli zasun da bi se sigurno pričvrstio na pogon.
Ugradnja i uklanjanje pogona
31
9.
Provucite optički pogon kroz prednji štitnik sasvim u ležište tako da sjedne na mjesto (1), zatim
spojite kabel napajanja (2) i podatkovni kabel (3) na stražnji dio pogona.
10. Spojite drugi kraj podatkovnog kabela na jednu svjetlo plavu SATA priključnicu na matičnoj ploči.
NAPOMENA: U odjeljku Priključnice na matičnoj ploči na stranici 11 potražite sliku priključnica
pogona matične ploče.
11. Ako je prednji okvir uklonjen, zamijenite ga.
NAPOMENA: Dodatni dio okvira koji okružuje prednji dio optičkog pogona dostupan je u
ponudi HP-a. Montirajte dio okvira na prednji okvir prije montiranja prednjeg okvira.
12. Zamijenite pristupnu ploču računala.
13. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
14. Spojite opet naponski kabel i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo..
15. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
32
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje i izmjena pogona tvrdog diska od 3,5 inča
NAPOMENA: Napravite sigurnosne kopije podataka sa staroga tvrdog diska prije njegova vađenja
kako biste ih mogli prebaciti na novi tvrdi disk.
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja
kako biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.
Ugradnja i uklanjanje pogona
33
34
8.
Povucite polugu za otpuštanje do stražnjeg vanjskog dijela tvrdog diska (1). Dok vučete polugu
za otpuštanje, povucite pogon dok ne stane te ga podignite prema gore i iz ležišta (2).
9.
Kako biste ugradili tvrdi disk, morate skinuti srebrne i plave izolacijske vijke za vođenje iz starog
i pričvrstiti ih na novi tvrdi disk.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
10. Poravnajte vijke za vođenje s utorima na kućištu oklopa pogona, tvrdi disk pritisnite prema dolje
u ležište te ga gurnite prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.
11. Na stražnjoj strani tvrdog diska spojite naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2).
NAPOMENA: Da biste izbjegli probleme u radu tvrdog diska, podatkovni kabel za primarni tvrdi
disk mora biti priključen na tamno plavu priključnicu, označenu sa SATA0.
12. Vratite pristupnu ploču.
13. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
14. Spojite kabel za napajanje i uključite računalo.
15. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Ugradnja i uklanjanje pogona
35
Uklanjanje pogona tvrdog diska od 2,5 inča
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala,
morate iskopčati kabel za napajanje.
36
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
8.
Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.
9.
Povucite prema van polugu za otpuštanje na stražnjem dijelu pogona (1), zatim povucite pogon
unatrag dok ne stane te ga izvucite iz ležišta pogona (2).
Ugradnja i uklanjanje pogona
37
Ugradnja tvrdog diska od 2,5 inča
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati kabel za napajanje.
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
7.
Pričvrstite četiri crna i plava M3 izolacijska ugradbena vijka za vođenje (dva na svakoj strani
pogona).
NAPOMENA: M3 metričke izolacijske ugradbene vijke za vođenje možete kupiti od HP-a.
Prilikom zamjene pogona prebacite četiri M3 izolacijska ugradbena vijka za vođenje sa starog
pogona na novi.
38
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
8.
Zakrenite oklop pogona u njegov uspravan položaj.
9.
Poravnajte vijke za vođenje na pogonu s J-utorima sa strane ležišta pogona. Pričvrstite pogon u
ležište pogona te gurnite prema naprijed dok se ne zaključa na mjestu.
Ugradnja i uklanjanje pogona
39
10. Na stražnjoj strani tvrdog diska spojite naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2).
NAPOMENA: Ako je 2,5-inčni tvrdi disk primarni pogon, priključite podatkovni kabel na tamno
plavu SATA priključnicu, označenu kao SATA0 na matičnoj ploči. Ako je sekundarni pogon,
priključite podatkovni kabel na jednu svijetlo plavu SATA priključnicu na matičnoj ploči.
11. Zakrenite oklop pogona nazad u njegov uobičajen položaj.
OPREZ: Pripazite da ne pritisnete kabele ili žice dok oklop pogona zakrećete prema dolje.
12. Zamijenite pristupnu ploču računala.
13. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
14. Spojite opet naponski kabel i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo..
15. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
40
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja sigurnosne blokade
Sigurnosne brave prikazane u nastavku i na sljedećim stranicama mogu se koristiti za osiguranje
računala.
Kabelski lokot
Ugradnja sigurnosne blokade
41
Lokot
Sigurnosna blokada poslovnog računala HP
1.
42
Sigurnosni kabel pričvrstite vezanjem za nepomičan predmet.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
2.
Umetnite kabelsku blokadu u utor za kabelsku blokadu na stražnjoj strani monitora i učvrstite
blokadu za monitor tako da umetnete ključ u bravu na stražnjoj strani blokade i zakrenete ga za
90 stupnjeva.
3.
Provucite sigurnosni kabel kroz rupu u kabelskoj blokadi na stražnjoj strani monitora.
Ugradnja sigurnosne blokade
43
44
4.
Koristite priloženi okvir u paketu da biste učvrstili druge periferne uređaje tako da položite kabel
uređaja preko središta okvira (1) i umetnete sigurnosni kabel kroz jednu od dvije rupe u okviru
(2). Koristite onu rupu u okviru koja omogućuje najbolje učvršćivanje kabela perifernog uređaja.
5.
Kabele tipkovnice i miša provedite kroz bravu kućišta računala.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
6.
Priloženi vijak umetnite u predviđenu rupu i tako učvrstite bravu na kućište.
7.
Kraj sigurnosnog kabela s utikačem umetnite u bravu (1) i pritisnite gumb (2) prema unutra kako
bi zaključali bravu. Za onemogućavanje brave upotrijebite priloženi ključ.
Ugradnja sigurnosne blokade
45
8.
Po dovršetku postupka svi će uređaji u sklopu vaše radne stanice biti zaštićeni.
Sigurnost prednjeg okvira
Prednju vanjsku stranu možete pričvrstiti ako instalirate sigurnosni vijak koji osigurava HP. Za
instaliranje sigurnosnog vijka:
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja
kako biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
46
5.
Ako se računalo nalazi na stalku, skinite ga s njega.
6.
Skinite pristupnu ploču računala.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
7.
Uklonite jedan od pet srebrnih 6-32 standardnih vijaka koji se nalaze na vrhu oklopa pogona.
8.
Instalirajte sigurnosni vijak kroz srednju okvir kartice za otpuštanje da biste osigurali prednji okvir
na mjestu.
9.
Vratite pristupnu ploču.
10. Ako je računalo bilo na stalku, vratite stalak.
11. Ponovno priključite kabel za napajanje i uključite računalo.
12. Priključite sve sigurnosne uređaje onemogućene prilikom uklanjanja pristupne ploče.
Ugradnja sigurnosne blokade
47
A
Zamjena baterije
Baterija koja je instalirana u računalu napaja sat stvarnog vremena. Prilikom zamjene baterije koristite
bateriju identičnu originalnoj bateriji ugrađenoj u računalo. S računalom se isporučuje tanka litijska
baterija od 3 volta.
UPOZORENJE! Računalo sadrži unutarnju litij-mangan-dioksidnu bateriju. U slučaju nepravilnog
rukovanja baterijom postoji opasnost nastanka požara i opekotina. Kako bi se smanjila opasnost od
tjelesnih ozljeda:
Nemojte pokušavati ponovno puniti bateriju.
Ne izlažite je temperaturama višim od 60°C (140°F).
Nemojte je rastavljati, razbijati ili bušiti, spajati vanjske kontakte ili je odlagati u vatru ili vodu.
Bateriju zamijenite samo zamjenskom HP-ovom baterijom prikladnom za ovaj proizvod.
OPREZ: Prije zamjene baterija važno je napraviti sigurnosnu kopiju CMOS postavki računala.
Prilikom uklanjanja ili zamjene baterije CMOS postavke računala bit će izbrisane.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala i drugih uređaja. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet.
NAPOMENA: Životni vijek litijske baterije može se produljiti priključivanjem računala u zidnu
električnu utičnicu. Litijska se baterija koristi samo dok računalo NIJE spojeno na električnu utičnicu.
HP preporučuje korisnicima recikliranje iskorištenih elektroničkih dijelova, HP-ovih originalnih
punjenja za pisače i baterija koje se mogu puniti. Detaljnije informacije o programima recikliranja
potražite na http://www.hp.com/recycle.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
5.
48
Skinite pristupnu ploču računala.
Dodatak A Zamjena baterije
6.
Pronađite bateriju i držač baterije na matičnoj ploči.
NAPOMENA: Na nekim će modelima možda biti potrebno izvaditi neke unutarnje dijelove da
biste došli do baterije.
7.
Ovisno o vrsti držača baterije na matičnoj ploči, prilikom zamjene baterije slijedite sljedeće
upute.
Vrsta 1
a.
Podignite bateriju iz držača.
b.
Postavite zamjensku bateriju tako da strana s pozitivnim polom bude okrenuta prema gore.
Držač će automatski pritisnuti bateriju na njezino mjesto.
Vrsta 2
a.
Za otpuštanje baterije iz držača stisnite metalne stezaljke koje se protežu jednim rubom
baterije. Kada baterija iskoči, podignite je (1).
b.
Za umetanje nove baterije uvucite jedan rub zamjenske baterije pod rub držača, stranom s
pozitivnim polom okrenutom prema gore. Drugi rub pogurnite prema dolje dok stezaljke ne
škljocnu preko drugog ruba baterije (2).
Vrsta 3
a.
Povucite kvačicu (1) koja drži bateriju na mjestu i uklonite bateriju (2).
49
b.
Umetnite novu bateriju i postavite kvačicu nazad na mjesto.
NAPOMENA: Nakon što je baterija zamijenjena, sljedećim koracima dovršite ovaj postupak.
8.
Vratite pristupnu ploču računala.
9.
Ukopčajte računalo i uključite ga.
10. Ponovo postavite datum i vrijeme, svoje lozinke i sve posebne postavke sustava pomoću
uslužnog programa Computer Setup.
11. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok je pristupna ploča bila uklonjena.
50
Dodatak A Zamjena baterije
B
Elektrostatičko pražnjenje
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih vodiča može oštetiti matičnu ploču ili ostale
osjetljive uređaje. Ovakva vrsta oštećenja može smanjiti vijek trajanja uređaja.
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja
Elektrostatičko oštećenje možete spriječiti poštivanjem ovih mjera opreza:
●
Proizvode što manje dirajte rukama i spremajte ih u spremnike zaštićene od elektrostatičkog
pražnjenja.
●
Dijelove osjetljive na elektrostatsko pražnjenje držite u spremnicima sve dok se ne budu
ugrađivali u računala bez statičkog elektriciteta.
●
Dijelove postavite na uzemljenu površinu prije vađenja iz spremnika.
●
Nemojte dodirivati nožice, vodiče ili elektroničke sklopove.
●
Uvijek budite električno neutralni prije dodirivanja osjetljivih dijelova ili sklopova.
Načini uzemljenja
Postoji nekoliko načina uzemljenja. Prilikom rukovanja dijelovima osjetljivima na statički elektricitet
koristite neki od sljedećih postupaka:
●
Koristite vrpcu za zglavak koja je kabelom za uzemljenje povezana s uzemljenim računalom ili
kućištem računala. Vrpce za zaglavak fleksibilne su vrpce s najmanje 1 megaomom +/- 10 posto
otpora u kabelima za uzemljenje. Da bi uzemljenje bilo što bolje, vrpcu zategnite da bude u što
boljem dodiru s kožom.
●
Koristite vrpce za petu, stopalo ili cipele. Vrpce nosite na obje noge dok stojite na provodljivim
podovima ili podnim prostirkama.
●
Koristite vodljive alate.
●
Koristite prijenosni servisni komplet sa savitljivom radnom prostirkom za odvođenje statičkog
elektriciteta.
Ako na raspolaganju nemate predloženi pribor za pravilno uzemljenje, obratite se ovlaštenu HP-ovom
zastupniku, prodavaču ili serviseru.
NAPOMENA: Detaljnije informacije o statičkom elektricitetu možete dobiti od ovlaštena HP-ova
predstavnika, prodavača ili servisera.
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja
51
C
Smjernice za rad s računalom, rutinsko
održavanje i priprema za transport
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje
Slijedite ove smjernice kako biste ispravno pripremili i održavali računalo i monitor:
52
●
Računalo ne izlažite pretjeranoj vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ekstremnim temperaturama.
●
Računalo postavite na čvrstu i ravnu površinu. Sa svih strana računala i monitora na kojima
postoje otvori za prozračivanje ostavite oko 10,2 cm slobodnog prostora za potreban protok
zraka.
●
Nemojte blokirati bilo koje otvore za prozračivanje ili dotok zraka i tako blokirati protok zraka u
računalu. Nemojte postavljati tipkovnicu čije su nožice spuštene izravno ispred računala jer i to
ograničava protok zraka.
●
Ne koristite računalo kad je poklopac pristupne ploče ili bilo koji poklopac utora kartice za
proširenje uklonjen.
●
Ne stavljajte računala jedno na drugo i ne smještajte ih tako blizu da se topli zrak iz njihovih
sustava hlađenja miješa.
●
Ako će računalo raditi u zasebnom kućištu, na tom kućištu moraju postojati otvori za
prozračivanje i dotok zraka, a sve gore navedene smjernice za rad i dalje će vrijediti.
●
Tekućine držite podalje od računala i tipkovnice.
●
Ničime nemojte pokrivati otvore za prozračivanje na monitoru.
●
Instalirajte ili omogućite značajke za upravljanje napajanjem u sklopu operativnog sustava ili
drugog softvera, uključujući stanja mirovanja.
●
Uvijek isključite računalo prije nego što:
◦
Vanjski dio računala čistite mekom, vlažnom krpom. Korištenjem sredstva za čišćenje može
se oštetiti boja ili lak.
◦
Povremeno obrišete sve strane računala na kojima postoje otvori za prozračivanje. Níti,
prašina i ostala strana tijela mogu blokirati otvore i ograničiti protok zraka.
Dodatak C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport
Mjere opreza za optički pogon
Obvezno poštujte sljedeće smjernice prilikom rada ili čišćenja optičkog pogona.
Radni uvjeti
●
Nemojte pomicati pogon dok radi. To može uzrokovati probleme prilikom čitanja.
●
Pogon ne izlažite naglim promjenama temperature jer može doći do kondenzacije. Ako se
temperatura naglo promijeni dok pogon radi, prije isključivanja napajanja pričekajte barem jedan
sat. Ako pogon počnete odmah koristiti, može doći do problema prilikom čitanja.
●
Pogon nemojte izlagati velikoj vlazi, ekstremnim temperaturama, mehaničkim vibracijama ili
izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Čišćenje
●
Prednji dio i kontrole čistite mekom, suhom krpom ili mekom krpom malo namočenom u blagu
otopinu deterdženta. Nemojte rasprskavati sredstva za čišćenje izravno po uređaju.
●
Nemojte koristiti razrjeđivače, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti boju.
Sigurnost
Upadne li u pogon neki predmet ili tekućina, odmah iskopčajte računalo i odnesite ga u ovlašteni HPov servisni centar na provjeru.
Priprema za transport
Tijekom pripreme računala za prijevoz pridržavajte se ovih savjeta:
1.
Napravite sigurnosnu kopiju podataka pogona na PD diskovima, spremnicima trake, CD-ima ili
USB flash pogonima. Osigurajte da mediji sa sigurnosnim kopijama nisu izloženi električnim ili
magnetskim impulsima tijekom pohrane ili prijenosa.
NAPOMENA: Disk će se automatski blokirati kad se isključi napajanje računala.
2.
Uklonite i pohranite sve prijenosne medije.
3.
Isključite računalo i vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz električne utičnice, a zatim iz računala.
5.
Iskopčajte dijelove sustava i vanjske uređaje iz izvora napajanja, a zatim iz računala.
NAPOMENA: Prije prijevoza računala provjerite jesu li sve kartice ispravno ugrađene i
učvršćene u utore na matičnoj ploči.
6.
Dijelove sustava i vanjske uređaje zapakirajte u originalno ili slično pakiranje, s dovoljno
zaštitnog materijala.
Mjere opreza za optički pogon
53
Kazalo
B
blokade
Sigurnosna blokada poslovnog
računala HP 42
Č
čitač medijskih kartica
instaliranje 27
uklanjanje 25
značajke 4
D
dijelovi na stražnjoj strani 3
dijelovi s prednje strane 2
DIMM. vidi memorija
E
elektrostatičko pražnjenje,
sprečavanje oštećenja 51
I
instaliranje
2,5-inčni tvrdi disk 38
3,5-inčni tvrdi disk 33
baterije 48
čitača medijskih kartica 27
kabela pogona 23
kartice za proširenje 18
memorije 14
tankog optičkog pogona 31
K
kartica za proširenje
instaliranje 18
uklanjanje 18
L
lokoti
kabelski lokot 41
54
Kazalo
lokot 42
prednji okvir 46
prednji okvir 46
Sigurnosna blokada poslovnog
računala HP 42
smjernice za rad s računalom 52
smjernice za ugradnju 6
smjernice za ventilaciju 52
stavljanje u okomiti položaj 11
M
memorija
instaliranje 14
populacija utora 15
specifikacije 14
mjesto serijskog broja 5
T
tehnički podaci
memorija 14
tvrdi disk (2,5-inčni)
instalacija 38
uklanjanje 36
tvrdi disk (3,5-inčni)
instalacija 33
uklanjanje 33
O
optički pogon
čišćenje 53
instalacija 31
mjere opreza 53
uklanjanje 30
P
pogoni
instalacija 23
lokacije 22
spojevi kabela 23
prednji okvir
sigurnost 46
uklanjanje 8
zamjena 10
priključnice na matičnoj ploči
priprema za transport 53
pristupna ploča
uklanjanje 7
zamjena 7
product ID location (mjesto
identifikacijskog broja
proizvoda) 5
S
sigurnost
kabelski lokot 41
lokot 42
11
U
uklanjanje
2,5-inčni tvrdi disk 36
3,5-inčni tvrdi disk 33
baterije 48
čitača medijskih kartica 25
kartice za proširenje 18
maski štitnika 9
prednjeg okvira 8
pristupne ploče računala 7
tankog optičkog pogona 30
uklanjanje prednje
maske štitnika 9
Z
zamjena baterije
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising