HP | OMEN X 900-187na | HP OMEN X 900-187na

HP OMEN X 900-187na
Instrukcja obsługi sprzętu
OMEN X
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez firmę HP
Inc. w ramach licencji.
Informacje zawarte w niniejszej broszurze
mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są
określone w stosownych wyraźnych
oświadczeniach gwarancyjnych
towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadnych z podanych w niniejszej broszurze
informacji nie należy interpretować jako
dodatkowych gwarancji. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne
i wydawnicze ani za pominięcia, jakie mogą
wystąpić w niniejszej broszurze.
Wydanie drugie: listopad 2016 r.
Wydanie pierwsze: sierpień 2016 r.
Numer katalogowy dokumentu: 908390-242
Uwagi dotyczące produktu
Warunki użytkowania oprogramowania
Niniejszy podręcznik opisuje funkcje
występujące w większości modeli. Niektóre z
funkcji mogą być niedostępne w danym
komputerze.
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go w
jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie
zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w
ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania
pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z
zasadami zwrotu pieniędzy.
Aby uzyskać więcej informacji lub pełny zwrot
zapłaty, należy skontaktować się z lokalnym
punktem sprzedaży.
Informacje o tej instrukcji
OSTRZEŻENIE! Wskazuje na niebezpieczną sytuację, której nieuniknięcie może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.
OSTROŻNIE: Wskazuje na niebezpieczną sytuację, której nieuniknięcie może spowodować małe lub średnie
obrażenia ciała.
WAŻNE: Sygnalizuje informacje uznawane za ważne, ale niezwiązane z zagrożeniem. Informuje
użytkownika, że niezastosowanie się do opisanej procedury może skutkować utratą danych albo
uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania. Zawiera także podstawowe informacje – objaśnienia lub
instrukcje.
UWAGA: Zawiera dodatkowe informacje, które podkreślają lub uzupełniają ważne punkty w tekście
głównym.
WSKAZÓWKA:
Zawiera pomocne porady dotyczące ukończenie zadania.
iii
iv
Informacje o tej instrukcji
Spis treści
1 Cechy produktu ............................................................................................................................................. 1
Przód ...................................................................................................................................................................... 2
Strefy kolorowe ................................................................................................................................... 3
Strona prawa .......................................................................................................................................................... 4
Tył ........................................................................................................................................................................... 6
Spód ....................................................................................................................................................................... 8
2 Rozbudowa komputera .................................................................................................................................. 9
Ostrzeżenia i przestrogi ......................................................................................................................................... 9
Przygotowanie do demontażu .............................................................................................................................. 9
Uzyskiwanie dostępu do zestawu narzędzi ........................................................................................................ 10
Wymiana lub instalacja dysków .......................................................................................................................... 11
Instalowanie dysku ............................................................................................................................ 11
Wyjmowanie dysku ........................................................................................................................... 15
Zabezpieczenie dysku ....................................................................................................................... 18
Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu ......................................................................................................... 19
Instalowanie pamięci systemowej ...................................................................................................................... 20
Podłączanie do gniazd DIMM ............................................................................................................ 20
Wymiana lub instalacja modułów DIMM ........................................................................................... 21
Instalowanie i wyjmowanie napędu optycznego ................................................................................................ 23
Instalacja napędu optycznego .......................................................................................................... 23
Demontaż napędu dysków optycznych ............................................................................................ 24
Instalowanie kart graficznych ............................................................................................................................. 25
Wyjmowanie wentylatora PCI .............................................................................................................................. 27
Instalowanie płyty systemowej ........................................................................................................................... 29
Demontaż wentylatora dysku twardego ............................................................................................................. 30
Instalowanie zasilacza ......................................................................................................................................... 31
Instalowanie wspornika radiatora chłodzenia cieczą ......................................................................................... 34
Czyszczenie filtrów .............................................................................................................................................. 35
Załącznik A Wyładowania elektrostatyczne ..................................................................................................... 36
Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym .............................................................................................. 36
Metody uziemiania .............................................................................................................................................. 36
Załącznik B Zalecenia dotyczące pracy komputera i rutynowa pielęgnacja .......................................................... 37
v
Załącznik C Ułatwienia dostępu ....................................................................................................................... 38
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp .................................................................................................... 38
Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................................. 38
Indeks ............................................................................................................................................................ 39
vi
1
Cechy produktu
OMEN X to obudowa typu tower o wysokiej wydajności z możliwością konfiguracji i rozbudowy.
UWAGA:
Kolory i funkcje produktów mogą się różnić.
1
Przód
Element
(1)
Opis
Kolorowe strefy podświetlane
Zapewniają wyjątkowy efekt podświetlenia komputera.
UWAGA:
(2)
Otwory wentylacyjne (2)
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Strefy kolorowe na stronie 3.
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie wewnętrznych elementów
komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów
wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego
wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.
(3)
Zestaw narzędzi (pod
panelem z logo)
Zawiera klucz i śruby wymagane do instalacji wentylatora podzespołów i wentylatora karty
graficznej.
OSTRZEŻENIE! Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu,
nie należy otwierać pokrywy obudowy żadnego komputera zawierającego zasilacz o mocy
1300 W. Aby ustalić, czy w komputerze znajduje się zasilacz 600 W, czy 1300 W, należy
zapoznać się z treścią etykiety z tyłu komputera.
(4)
2
Podstawka
Rozdział 1 Cechy produktu
Utrzymuje komputer w pozycji pionowej.
Strefy kolorowe
Komputer jest wyposażony w dziewięć programowalnych podświetlanych stref kolorowych, które
umożliwiają tworzenie unikalnych efektów podświetlenia. Za pomocą narzędzia OMEN Control można
dostosowywać kolory każdej strefy lub grupy stref.
UWAGA:
Przy pierwszej konfiguracji komputera wszystkie strefy kolorowe mają kolor czerwony.
Dostępne są cztery efekty kolorowe, które można dostosowywać w narzędziu OMEN Control:
●
Stały kolor — dostosowanie jasności i koloru oświetlenia każdej z dziewięciu stref kolorów.
●
Pokaz kolorów — ta opcja umożliwia dostosowanie od dwóch do czterech grup kolorów dla wszystkich
stref kolorowych. Kolory będą się zmieniać i przechodzić z jednej grupy do innej po upływie ustalonego
czasu.
●
Pokaz audio — jasności oświetlenia reaguje na częstotliwość dźwięków.
●
Wyłącz — wyłączenie oświetlenia wszystkich stref kolorów.
Aby otworzyć narzędzie OMEN Control i dostosować efekty podświetlenia:
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Wszystkie aplikacje, a następnie polecenie
OMEN Control.
Przód
3
Strona prawa
Element
(1)
Opis
Przycisk zasilania
●
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.
●
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby uruchomić tryb
uśpienia.
●
Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko naciśnij przycisk, aby
wyjść z tego trybu.
●
Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść
z tego trybu.
OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje utratę
niezapisanych informacji.
Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury
zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co
najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy zapoznać się z
opcjami zasilania.
▲
Należy wpisać wyrażenie zasilanie w pole wyszukiwania paska zadań,
a następnie wybrać opcję Ustawienia zasilania i uśpienia.
— lub —
Prawym przyciskiem myszy należy kliknąć przycisk Start, a następnie
wybrać opcję Opcje zasilania.
(2)
4
Rozdział 1 Cechy produktu
Wskaźnik zasilania
●
Świeci: komputer jest włączony.
●
Miga: komputer znajduje się w stanie uśpienia, który jest trybem
oszczędzania energii. Komputer odcina zasilanie od wyświetlacza i innych
niepotrzebnych elementów.
Element
(3)
Opis
Wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej
●
Nie świeci: komputer jest wyłączony lub znajduje się w stanie hibernacji.
Hibernacja to tryb oszczędzania energii, podczas którego zużywana jest
najmniejsza ilość energii.
●
Włączone: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak urządzenie
bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub urządzenie Bluetooth®, jest
włączone.
●
Nie świeci: wszystkie wbudowane urządzenia bezprzewodowe są
wyłączone.
UWAGA: W niektórych produktach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej
świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są
wyłączone.
(4)
Wejściowe gniazdo audio
(mikrofonowe)
Umożliwia podłączenie opcjonalnego mikrofonu od komputerowego zestawu
słuchawkowego, mikrofonu stereo lub mikrofonu monofonicznego.
(5)
Gniazdo wyjściowe audio
(słuchawkowe)/wejściowe
audio (mikrofonowe) typu
combo jack
Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze wzmacniaczem,
słuchawek nausznych, dousznych, zestawu słuchawkowego lub kabla audio
telewizora. Umożliwia także podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu
słuchawkowego. To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych niezależnych
mikrofonów.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem
słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy
odpowiednio dostosować poziom głośności. Dodatkowe informacje na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie pozycje Wszystkie aplikacje, Pomoc i
wsparcie techniczne HP oraz Dokumentacja HP.
UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest urządzenie, głośniki
komputera są wyłączone.
(6)
Port USB 3.0
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak klawiatura,
mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub koncentrator USB.
(7)
Port ładowania USB 3.0
(zasilany)
Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak klawiatura,
mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub koncentrator USB. Standardowe
porty USB nie ładują wszystkich urządzeń USB lub ładują je prądem o niskim
natężeniu. Niektóre urządzenia USB wymagają zasilania i podłączenia do portu
zasilanego.
UWAGA: Porty ładowania USB umożliwiają ładowanie niektórych modeli
telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3 także po wyłączeniu komputera.
(8)
Porty USB typu C (2)
Umożliwia podłączanie urządzeń USB ze złączem Type-C.
(9)
Czytnik kart pamięci
Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do przechowywania,
udostępniania i uzyskiwania dostępu do informacji oraz do zarządzania nimi.
Aby włożyć kartę:
1.
Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.
2.
Włóż kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją, aż zostanie
w nim prawidłowo osadzona.
Aby wyjąć kartę:
Strona prawa
5
Element
Opis
▲
(10)
Zatrzask klatki dysku
Wciśnij kartę do środka, a następnie wyjmij ją z czytnika kart pamięci.
Blokuje klatkę dysku.
Tył
Element
(1)
(2)
Opis
Zatrzask zwalniający panelu
bocznego
Zwalnia panel boczny.
Gniazdo linki zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki zabezpieczającej.
OSTRZEŻENIE! Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub
uszkodzenia sprzętu, nie należy otwierać pokrywy obudowy żadnego
komputera zawierającego zasilacz o mocy 1300 W. Aby ustalić, czy w
komputerze znajduje się zasilacz 600 W, czy 1300 W, należy zapoznać się z
treścią etykiety z tyłu komputera.
UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie
gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.
(3)
Otwory wentylacyjne (2)
Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie wewnętrznych
elementów komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu
chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy
jest zjawiskiem normalnym.
(4)
6
Wyjście optyczne
Rozdział 1 Cechy produktu
Umożliwia podłączenie głośników cyfrowych (do zakupienia osobno).
Element
Opis
(5)
Port USB typu C SuperSpeed
(wyłącznie wybrane produkty)
Pozwala na podłączenie i ładowanie urządzeń USB wyposażonych w złącze
Type-C takich, jak telefon komórkowy, kamera, opaska typu activity tracker lub
zegarek typu smartwatch oraz na przesył danych z dużą prędkością.
(6)
Porty USB 3.x (6 lub 7, zależnie
od produktu)
Umożliwiają podłączenie opcjonalnych urządzeń USB, takich jak klawiatura,
mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub koncentrator USB.
(7)
Gniazdo RJ-45 (sieciowe)/
wskaźniki stanu
Umożliwia podłączenie kabla sieciowego.
(8)
Wyjściowe gniazdo audio
(słuchawkowe)
●
Biały: sieć jest podłączona.
●
Pomarańczowy: aktywność w sieci.
Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze wzmacniaczem,
słuchawek nausznych, dousznych, zestawu słuchawkowego lub kabla audio
telewizora.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu przed użyciem
słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy
odpowiednio dostosować poziom głośności. Więcej informacji na temat
bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
▲
Wybierz przycisk Start, a następnie pozycje Wszystkie aplikacje, Pomoc i
wsparcie techniczne HP oraz Dokumentacja HP.
UWAGA: Gdy do gniazda słuchawkowego jest podłączone urządzenie, głośniki
komputera są wyłączone.
(9)
Złącze zasilania
Umożliwia podłączenie kabla zasilającego.
Tył
7
Spód
Element
(1)
Opis
Napęd optyczny
W zależności od komputera umożliwia odczyt dysku optycznego lub jego odczyt
i zapis.
UWAGA: Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności dysku, wpisz wyrażenie
pomoc w pole wyszukiwania paska zadań, wybierz opcję Pomoc i obsługa
techniczna, a następnie wpisz wyrażenie zgodność dysku w pole
wyszukiwania.
(2)
Przycisk wysuwania napędu
optycznego
Wysuwa tackę napędu optycznego.
(3)
Otwór wentylacyjny
Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne części komputera.
UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu
chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.
Włączanie i wyłączanie wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy jest
zjawiskiem normalnym.
8
Rozdział 1 Cechy produktu
2
Rozbudowa komputera
Ostrzeżenia i przestrogi
Przed przystąpieniem do rozbudowy komputera należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje, przestrogi i
ostrzeżenia.
OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko odniesienia obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem lub kontaktu z
gorącymi elementami lub ryzyko wzniecenia pożaru:
Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieci elektrycznej i przed dotknięciem poczekaj, aż wewnętrzne elementy
komputera schłodzą się.
Nie należy używać wtyczki kabla zasilającego pozbawionej uziemienia. Uziemienie pełni bardzo ważną
funkcję zabezpieczającą.
Przewód zasilania należy zawsze podłączać do uziemionego gniazdka elektrycznego, które będzie cały czas
łatwo dostępne.
Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń, należy zapoznać się z instrukcją Bezpieczeństwo i
komfort pracy. Opisano w niej prawidłową konfigurację stacji roboczej oraz wytyczne dotyczące postawy i
nawyków pracy, które zwiększą komfort i zmniejszą ryzyko dla zdrowia. Zawiera również ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego. Bezpieczeństwo i komfort pracy znajduje się w
witrynie firmy HP pod adresem http://www.hp.com/ergo.
OSTRZEŻENIE! Wewnątrz obudowy znajdują się części ruchome i pod napięciem.
Przed zdjęciem panelu dostępu, należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Przed ponownym podłączeniem zasilania, należy założyć panel dostępu na swoje miejsce.
WAŻNE: Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić elementy elektryczne komputera lub urządzeń
dodatkowych. Przed przystąpieniem do wykonywania poniższych czynności należy rozładować ładunki
elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni skóry, dotykając uziemionego metalowego przedmiotu. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz Wyładowania elektrostatyczne na stronie 36.
Przygotowanie do demontażu
Poniższe procedury demontażu należy stosować zależnie od tego, czy chodzi o instalowanie nowych
elementów czy o wymianę istniejących.
1.
Wyjmij z komputera wszystkie nośniki wymienne, na przykład napęd flash USB.
2.
Wyłącz komputer w prawidłowy sposób (z poziomu systemu operacyjnego), a następnie wyłącz
wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
3.
Odłącz kabel zasilający od gniazdka sieci elektrycznej i odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
WAŻNE: Gdy komputer jest podłączony do źródła prądu przemiennego, napięcie jest zawsze
dostarczane do płyty systemowej. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych, należy
odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania przed otwarciem obudowy komputera.
Ostrzeżenia i przestrogi
9
Uzyskiwanie dostępu do zestawu narzędzi
Zestaw narzędzi zawiera następujące elementy:
●
Narzędzie do dysku twardego/zasilacza
●
Śrubokręt krzyżakowy/klucz imbusowy. Śruby z łbem sześciokątnym są stosowane w karcie graficznej i
wentylatorach (radiatorach) komputera
●
Śruby
Zdejmij pokrywę z logo z obudowy (1), a następnie odłącz kabel od obudowy (2). Zestaw narzędzi znajduje się
pod pokrywą z logo (3).
10
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Wymiana lub instalacja dysków
Obudowa jest wyposażona w cztery wnęki dysków twardych.
Obudowa obsługuje trzy różne typy dysków:
●
3,5-calowy dysk twardy
●
2,5-calowy dysk półprzewodnikowy
●
Dysk U.2
UWAGA:
Dyski twarde U.2 można zainstalować tylko w prawym górnej wnęce napędu.
Instalowanie dysku
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Podciągnij do góry prawy bok pokrywy dysku twardego, a następnie obróć drzwiczki w lewo. Należy
pamiętać, że pokrywa pozostaje przymocowana do obudowy.
Wymiana lub instalacja dysków
11
3.
Przesuń zatrzask klatki dysku w lewo (1), a następnie pociągnij za uchwyt, aby wyciągnąć klatkę dysku z
obudowy (2).
4.
Wszystkie dyski muszą być przymocowane do klatki dysku przy użyciu śrub. Lokalizacje śrub są
następujące:
(1) 3,5-calowego dysk twardy i dysk U.2
(2) 2,5-calowy dysk półprzewodnikowy
UWAGA: Przed zainstalowaniem dysku U.2 w klatce dysku należy najpierw przymocować dysk do
adaptera dysku.
5.
Aby zainstalować dysk w klatce dysku:
a.
12
3,5-calowy dysk twardy: Włóż dysk do klatki dysku, a następnie zainstaluj cztery śruby mocujące.
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
b.
2,5-calowy dysk półprzewodnikowy: Włóż dysk do klatki dysku (1), a następnie zainstaluj cztery
śruby mocujące (2).
Wymiana lub instalacja dysków
13
c.
6.
14
Dysk U.2: Włóż dysk do adaptera i przymocuj go czterema śrubami (1). Włóż zespół adaptera do
klatki dysku (2), a następnie zainstaluj cztery śruby mocujące (3).
Włóż klatkę dysku do wnęki napędu (1), a następnie przesuń zatrzask klatki dysku w prawo, aby
przymocować klatkę dysku (2).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
7.
Obróć pokrywę dysku twardego w prawo i dociśnij ją, aby wskoczyła na swoje miejsce.
Wyjmowanie dysku
WAŻNE: Przed starego dysku twardego należy utworzyć kopie zapasowe zgromadzonych na nim danych,
aby możliwe było przeniesienie ich na nowy dysk twardy.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Podciągnij do góry prawy bok pokrywy dysku twardego, a następnie obróć drzwiczki w lewo. Należy
pamiętać, że pokrywa pozostaje przymocowana do obudowy.
Wymiana lub instalacja dysków
15
3.
Przesuń zatrzask klatki dysku w lewo (1), a następnie pociągnij za uchwyt, aby wyciągnąć klatkę dysku z
obudowy (2).
4.
Aby wyjąć dysk z klatki dysku:
a.
16
3,5-calowy dysk twardy: Wykręć cztery śruby mocujące (1) po bokach klatki, a następnie
wyciągnij dysk z klatki (2).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
b.
2,5-calowy dysk półprzewodnikowy: Wykręć cztery śruby mocujące na spodzie klatki (1), a
następnie wyciągnij dysk z klatki (2).
c.
Dysk U.2: Wykręć cztery śruby mocujące adapter dysku do klatki dysku (1). Wyciągnij adapter z
klatki dysku (2) i wykręć cztery śruby mocujące dysk do adaptera (3). Następnie wyjmij dysk z
adaptera.
Wymiana lub instalacja dysków
17
Zabezpieczenie dysku
Możesz włożyć uchwyt dysku twardego do klatki dysku, aby zapobiec nieautoryzowanemu wyjęciu dysku.
18
1.
Podciągnij do góry prawy bok pokrywy dysku twardego, a następnie obróć drzwiczki w lewo. Należy
pamiętać, że pokrywa pozostaje przymocowana do obudowy.
2.
Od zewnątrz wsuń uchwyt do klatki dysku tak, aby dostęp do niego spoza klatki dysku był niemożliwy.
3.
Aby wyjąć dysk twardy bez dostępu do uchwytu, należy przesunąć zatrzask klatki dysku w lewo (1),
włożyć narzędzie do zabezpieczeń z zestawu narzędzi (Uzyskiwanie dostępu do zestawu narzędzi
na stronie 10) do klatki dysku (2), a następnie wyciągnąć klatkę z komputera (3).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu
Aby uzyskać dostęp do elementów wewnętrznych komputera, należy zdjąć panel dostępu:
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Jeżeli zainstalowano śrubę z łbem krzyżakowym blokującą panel dostępu, należy wykręcić śrubę (1).
3.
Naciśnij przycisk zwalniania (2), a następnie odkręć panel dostępu od komputera (3).
Aby założyć panel dostępu, należy wykonać procedurę demontażu w odwróconej kolejności.
Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu
19
Instalowanie pamięci systemowej
Komputer korzysta z 4 synchronicznych pamięci SDRAM (DDR4) w modułach pamięci DIMM. W gniazdach
pamięci na płycie systemowej można zainstalować maksymalnie cztery moduły pamięci o łącznej pojemności
32 GB.
W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu moduły DIMM muszą być modułami DIMM DDR4-SDRAM 1,2 V
zgodnymi z następującą specyfikacją:
●
Standardowe złącze 288-stykowe
●
Niebuforowany moduł typu non-ECC zgodny ze specyfikacją PC4-19200 DDR4-2400 MT/s (downgrade
do DDR4-2133)
●
Niebuforowany moduł typu non-ECC zgodny ze specyfikacją PC4-17000 DDR4-2133 MT/s
●
Obsługa parametru opóźnienia CAS 15 (moduł DDR4 2133 MT/s, taktowanie 15-15-15)
●
Zawiera obowiązujące specyfikacje opublikowane przez organizację Joint Electronic Device Engineering
Council (JEDEC)
Komputer obsługuje następujące elementy:
●
Układy pamięci bez funkcji kontroli i korygowania błędów (non-ECC) 512 megabitów, 1, 2, 4 i 8 gigabitów
●
Jedno- i dwustronne moduły DIMM
UWAGA: W przypadku zainstalowania nieobsługiwanych modułów DIMM system nie będzie działał
prawidłowo.
Podłączanie do gniazd DIMM
Na płycie głównej znajdują się cztery gniazda DIMM (po dwa gniazda na każdy kanał). Gniazda te są
oznaczone symbolami DIMM1, DIMM2, DIMM3 i DIMM4. Gniazda DIMM1 i DIMM3 pracują w kanale pamięci A.
Gniazda DIMM2 i DIMM4 pracują w kanale pamięci B.
W celu poprawienia wydajności należy zainstalować moduły pamięci w następującej kolejności: DIMM
4-2-3-1. Należy pamiętać, że DIMM 1 to gniazdo najbliżej procesora.
System automatycznie działa w trybie jednokanałowym, dwukanałowym lub flex, zależnie od sposobu
instalacji modułów DIMM.
20
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
●
System będzie działać w trybie jednokanałowym, jeśli gniazda DIMM zostały wypełnione w jednym
kanale.
●
Komputer działa w charakteryzującym się dużą wydajnością trybie dwukanałowym, jeśli pojemność
pamięci modułu DIMM w kanale A jest równa pojemności pamięci modułu DIMM w kanale B.
●
Komputer działa w trybie mieszanym, jeśli pojemność modułu pamięci DIMM w kanale A jest różna od
pojemności modułu pamięci DIMM w kanale B. W trybie mieszanym kanał o mniejszej pojemności
pamięci określa ilość pamięci działającej w trybie dwukanałowym. Pozostała pamięć działa w trybie
jednokanałowym. Jeśli jeden kanał ma zawierać więcej pamięci, to jej większa część powinna zostać
przydzielona do kanału A.
●
W każdym trybie maksymalna szybkość działania jest ograniczona przez najwolniejszy moduł DIMM w
systemie.
Wymiana lub instalacja modułów DIMM
WAŻNE: Przed dodaniem lub usunięciem modułów pamięci należy odłączyć kabel zasilający i odczekać
około 30 sekund, aby opróżnić system z pozostałej energii. Niezależnie od tego, czy komputer jest włączony
czy nie, jeśli jest on podłączony do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej, to napięcie jest dostarczane do
płyty modułów pamięci. Dodawanie lub usuwanie modułów pamięci przy włączonym zasilaniu może
spowodować nieodwracalne uszkodzenie modułów pamięci lub płyty systemowej.
Gniazda modułów pamięci mają styki pokryte złotem. Aby zapobiec korozji i/lub utlenianiu, będącym
wynikiem stykania się różnych metali, do rozbudowy pamięci należy używać modułów ze stykami pokrytymi
złotem.
Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić elektroniczne elementy komputera lub opcjonalne karty.
Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy pozbyć się ładunków
elektrostatycznych zgromadzonych na powierzchni skóry, dotykając uziemionego metalowego przedmiotu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Wyładowania elektrostatyczne na stronie 36.
Wykonując czynności związane z kośćmi pamięci, nie należy dotykać ich styków. Może to spowodować
uszkodzenie kości.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Aby wyjąć moduł DIMM, odciągnij na zewnątrz zatrzaski znajdujące się po obu stronach modułu DIMM
(1) i wyjmij moduł DIMM z gniazda (2).
Instalowanie pamięci systemowej
21
4.
Włóż moduł pamięci do gniazda tak, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
UWAGA: Moduły pamięci są skonstruowane w taki sposób, że możliwe jest ich zainstalowanie tylko w
jednej pozycji. Należy dopasować wycięcie w module do wypustki w gnieździe pamięci.
5.
Załóż panel dostępu komputera.
6.
Ponownie podłącz kabel zasilający i wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie włącz komputer.
Komputer automatycznie rozpoznaje dodatkową pamięć.
22
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Instalowanie i wyjmowanie napędu optycznego
Komputer obsługuje tylko napędy optyczne SATA 9,5 mm typu ultra slim.
Instalacja napędu optycznego
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Załóż ściankę na przednią część napędu optycznego.
3.
Wyrównaj dwa małe piny na zatrzasku zwalniającym z małymi otworami z boku dysku, a następnie
mocno dociśnij zatrzask do dysku.
4.
Wsuń napęd optyczny do obudowy, aby wskoczył na swoje miejsce.
Instalowanie i wyjmowanie napędu optycznego
23
Demontaż napędu dysków optycznych
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Wyjmij tacę napędu optycznego, wkładając spinacz do otworu w napędzie optycznym i wcisnąć do
wewnątrz.
4.
Na zewnątrz obudowy komputera włóż śrubokręt z prawej strony zatrzasku zwalniającego i wciśnij
zatrzask w lewą stronę (1). Utrzymaj nacisk podczas wykonywania następnego kroku.
5.
Użyj szpiczastego narzędzia, aby wcisnąć przycisk zwalniania (2) wewnątrz obudowy.
UWAGA: Zatrzask na zewnątrz obudowy zwolni napęd, a wciśnięcie przycisku zwalniającego
spowoduje wysunięcie napędu.
6.
24
Wyjmij napęd optyczny z obudowy (3).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Instalowanie kart graficznych
Można zainstalować wiele kart graficznych i związanych z nimi wentylatorów.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Aby zainstalować kartę graficzną:
4.
a.
Znajdź puste gniazdo rozszerzeń na płycie systemowej i odpowiadający mu otwór na tylnej części
obudowy.
b.
Zdejmij pokrywę gniazda rozszerzeń, wykręcając śrubę w górnej części pokrywy (1), a następnie
wyciągnij pokrywę z obudowy (2).
c.
Włóż kartę graficzną do gniazda rozszerzeń (1).
d.
Zainstaluj dwie śruby po lewej stronie karty graficznej (2).
e.
Podłącz potrzebne kable do karty graficznej.
Aby zainstalować wentylator karty graficznej:
Instalowanie kart graficznych
25
5.
26
a.
Zdejmij pokrywę z miejsca, w którym zostanie zainstalowany wentylator karty graficznej.
b.
Po wewnętrznej stronie obudowy włóż wentylator na miejsce na ściance zewnętrznej (1).
c.
Po zewnętrznej stronie obudowy zainstaluj cztery śruby (2) przy użyciu śrubokręta/klucza z
zestawu narzędzi (Uzyskiwanie dostępu do zestawu narzędzi na stronie 10).
d.
Załóż pokrywę (3).
Załóż panel dostępu komputera.
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Wyjmowanie wentylatora PCI
Wentylator PCI jest przymocowany do przedniej części obudowy i zapewnia dodatkowe chłodzenie kart
graficznych. Aby zdemontować lub zamontować wentylator PCI, należy zdemontować całą przednią ściankę.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Aby zdjąć przednią ściankę:
a.
Od zewnątrz obudowy odciągnąć ściankę od obudowy (1) wystarczająco daleko, aby uzyskać
dostęp do kabli pod nią. Należy pamiętać, że do przedniej ścianki podłączone są dwa kable.
b.
Odłącz kable od obudowy (2).
4.
Wyjmij filtr wentylatora, wysuwając filtr spod wentylatora.
5.
Aby zdemontować wentylator PCI:
a.
Po wewnętrznej stronie obudowy odłącz kabel wentylatora od płyty systemowej (1).
b.
Na zewnątrz obudowy wykręć cztery śruby (2) mocujące wentylator do obudowy.
Wyjmowanie wentylatora PCI
27
c.
Wyciągnij wentylator z obudowy (3).
Aby zainstalować wentylator PCI, należy wykonać procedurę demontażu w odwróconej kolejności.
28
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Instalowanie płyty systemowej
Płyta systemowa jest przymocowana do tacy płyty systemowej. Aby zdemontować lub zamontować płytę
systemową, należy zdemontować tacę.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Aby zdemontować tacę płyty systemowej, należy zdemontować trzy śruby mocujące tacę do obudowy
(1), przesunąć tacę w prawo (2), a następnie wyciągnąć tacę z obudowy (3).
4.
Aby zainstalować płytę systemową, należy umieścić płytę systemową na tacy płycie systemowej, a
następnie zainstaluj osiem śrub mocujących płytę systemową do tacy płyty systemowej.
5.
Zainstaluj zespół tacy płyty systemowej w obudowie.
6.
Zainstaluj karty graficzne.
7.
Zainstaluj wszystkie pozostałe elementy wewnętrzne.
8.
Podłącz wszystkie kable do płyty systemowej.
Instalowanie płyty systemowej
29
Demontaż wentylatora dysku twardego
Wentylator dysku twardego jest przymocowany do tylnej ściany obudowy, pod tacą płyty systemowej. Aby
zdemontować lub zamontować wentylator dysku twardego, należy zdemontować tacę.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Zdemontuj płytę systemową (Instalowanie płyty systemowej na stronie 29).
4.
Aby zdemontować ściankę tylną:
5.
30
a.
Wewnątrz obudowy wykręć dwie śruby (1) mocujące ściankę do obudowy.
b.
Wykręć dwie śruby (2) mocujące przycisk wysuwania do obudowy, a następnie zdemontuj przycisk
obudowy (3).
c.
Od zewnątrz obudowy odciągnąć ściankę od obudowy (4).
Aby zdemontować wentylator dysku twardego:
a.
Na zewnątrz obudowy wykręć cztery śruby (1) mocujące wentylator do obudowy.
b.
Wyciągnij wentylator z obudowy (2).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
Aby zainstalować wentylator dysku twardego, należy wykonać procedurę demontażu w odwróconej
kolejności.
Instalowanie zasilacza
Komputer obsługuje zasilacze zgodne ze standardem ATX o mocy maksymalnej 1450 W.
OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniom, ogólne zużycie mocy komputera nie może przekraczać
maksymalnej mocy znamionowej komputera.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Zdemontuj płytę systemową (Instalowanie płyty systemowej na stronie 29).
4.
Użyj narzędzia do zabezpieczeń z zestawu narzędzi (Uzyskiwanie dostępu do zestawu narzędzi
na stronie 10), aby zdemontować pokrywę zasilacza z tyłu obudowy.
OSTROŻNIE: Aby uniknąć uszkodzenia pokrywy, należy podważyć pokrywę tylko po jednej stronie, jak
pokazano na poniższej ilustracji.
5.
Przymocuj wspornik zasilacza do zasilacza.
Instalowanie zasilacza
31
6.
Poprowadź kable zasilania wewnątrz obudowy, a następnie włóż zasilacz (1).
7.
Zainstaluj trzy wkręty, aby przymocować zasilacz do obudowy (2).
UWAGA:
8.
32
Podczas następnego kroku zainstaluj jedną śrubę, aby przymocować przewód uziemienia.
Aby zainstalować kabel połączeniowy zasilacza w obudowie:
a.
Umieść złącze w rogu wnęki zasilacza (1).
b.
Zainstaluj śrubę z łbem sześciokątnym złącza (2) przy użyciu klucza/śrubokręta z zestawu
narzędzi.
c.
Przymocuj zielony przewód uziemiający do drugiej śruby zasilacza (3).
d.
Podłącz kabel do zasilacza (4).
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
9.
Podłącz kable zasilania SATA (1), płytę I/O i kabel (2).
Do podłączania zasilania służy sześć kabli zasilania SATA (cztery dla dysku twardego + jeden dla dysku
U.2 + jeden dla napędu optycznego) i jedno złącze zasilania PATA (od płyty I/O).
Oznaczenia na kablach w obudowie komputera wskazują elementy, do których są podłączane.
OSTROŻNIE:
Aby uniknąć uszkodzenia kabla, należy ciągnąć za uchwyt, a nie za sam kabel.
10. Załóż pokrywę zasilacza.
11. Zainstaluj zespół tacy płyty systemowej.
Instalowanie zasilacza
33
Instalowanie wspornika radiatora chłodzenia cieczą
Wspornik radiatora obsługuje tylko radiatory 240 mm.
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Zdemontuj wszystkie wentylatory przymocowane do boku obudowy.
4.
Aby zamontować dodatkowe chłodzenie cieczą, należy zainstalować wspornik radiatora w jednej z
pozycji pokazanych na poniższej ilustracji.
UWAGA:
lub 2.
W modelach, które obsługują tylko jeden wspornik, można zainstalować wspornik w pozycji 1
W modelach, które obsługują dwa wsporniki, można zainstalować wsporniki w pozycji 1 i 3 lub 2 i 3.
Lokalizacja instalacji (3) występuje tylko w wybranych modelach.
5.
34
Włóż wspornik do wnętrza tylnej części obudowy.
Rozdział 2 Rozbudowa komputera
6.
Zainstaluj osiem śrub z łbem sześciokątnym przy użyciu klucza/śrubokręta z zestawu narzędzi
(Uzyskiwanie dostępu do zestawu narzędzi na stronie 10), aby przymocować uchwyt do obudowy.
7.
Zainstaluj potrzebne wentylatory.
Czyszczenie filtrów
1.
Przygotowanie komputera do demontażu (Przygotowanie do demontażu na stronie 9).
2.
Zdejmij panelu dostępu (Zdejmowanie i zakładanie panelu dostępu na stronie 19).
3.
Zdemontuj i wyczyść filtry powietrza w otworach wentylacyjnych na bokach komputera.
Czyszczenie filtrów
35
A
Wyładowania elektrostatyczne
Ładunki elektrostatyczne znajdujące się na ciele człowieka lub innym przewodniku mogą doprowadzić do
uszkodzenia płyty głównej lub innych czułych elementów i urządzeń. Może to spowodować ograniczenie
trwałości urządzenia.
Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym
Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi, należy przestrzegać
następujących zaleceń:
●
Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu urządzeń ze skórą, należy je przechowywać i transportować w
specjalnych opakowaniach antystatycznych.
●
Elementy czułe na wyładowania należy przechowywać w opakowaniach, aż do momentu zainstalowania
ich w stacjach roboczych zabezpieczonych przed wyładowaniami.
●
Przed wyjęciem urządzenia z opakowania należy je umieścić na uziemionej powierzchni.
●
Należy unikać dotykania bolców, przewodów lub układów.
●
Przed dotknięciem elementów lub układów czułych na wyładowania trzeba zawsze pamiętać o
właściwym uziemieniu.
Metody uziemiania
Należy skorzystać z jednego z nich przed dotknięciem lub przystąpieniem do instalowania elementów czułych
na wyładowania.
●
Na nadgarstek należy zakładać opaskę uziemiającą połączoną przewodem uziemiającym z podstawą
montażową komputera lub samą stacją roboczą. Opaski takie to elastyczne opaski uziemiające,
posiadające opór minimum 1 megaoma +/- 10%. Prawidłowe uziemienie zapewnia opaska przylegająca
do skóry.
●
Podczas pracy wykonywanej na stojąco należy stosować opaski na stopy, palce u nóg lub buty. Stojąc na
przewodzącej podłodze lub macie rozpraszającej, należy stosować opaski na obie stopy.
●
Należy używać przewodzących narzędzi serwisowych.
●
Należy używać przenośnego zestawu serwisowego wyposażonego w składaną matę rozpraszającą
ładunki elektrostatyczne.
Zalecany sprzęt do uziemienia można nabyć u autoryzowanego dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta
produktów firmy HP.
UWAGA: Więcej informacji o wyładowaniach elektrostatycznych można uzyskać u autoryzowanego
dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta produktów firmy HP.
36
Załącznik A Wyładowania elektrostatyczne
B
Zalecenia dotyczące pracy komputera i
rutynowa pielęgnacja
Przy konfigurowaniu komputera i monitora oraz ich obsłudze należy przestrzegać poniższych zaleceń:
●
Komputer należy chronić przed wilgocią, bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego oraz
nadmiernie niskimi temperaturami.
●
Komputer należy umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni. Przy wszystkich bokach komputera z
otworami wentylacyjnymi i nad monitorem należy zostawić co najmniej 10,2 cm (4-calowy) wolnej
przestrzeni, co umożliwi swobodny przepływ powietrza.
●
Nie wolno w żaden sposób blokować otworów wentylacyjnych ani otworów wlotowych, gdyż utrudni to
swobodny przepływ powietrza. Nie należy umieszczać klawiatury z rozłożonymi nóżkami bezpośrednio
przed przednią ścianą komputera, ponieważ spowoduje to ograniczenie przepływu powietrza.
●
Nie wolno korzystać z komputera ze zdemontowanym panelem dostępu lub pokrywami gniazd
rozszerzeń.
●
Nie należy ustawiać komputerów jeden na drugim ani ustawiać ich tak blisko siebie, że mogłyby
oddziaływać na siebie wzajemnie powietrzem obiegowym lub podgrzanym.
●
Jeżeli komputer będzie używany w osobnej obudowie, należy zapewnić obudowie wentylację wlotową i
wylotową. Nadal też mają zastosowanie wszystkie powyższe zalecenia dotyczące pracy komputera.
●
Komputer i klawiaturę należy chronić przed kontaktem z płynami.
●
Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych monitora żadnym materiałem.
●
Należy zainstalować lub uaktywnić funkcje zarządzania energią dostępne w systemie operacyjnym lub
inne oprogramowanie, w tym stany uśpienia.
●
Przed przystąpieniem do wykonywania wymienionych niżej czynności należy zawsze wyłączyć
komputer.
—
Obudowę komputera należy czyścić za pomocą miękkiej i wilgotnej tkaniny. Używanie środków
czyszczących może zniszczyć powierzchnię lub spowodować jej odbarwienie.
—
Od czasu do czasu należy przeczyścić otwory wentylacyjne ze wszystkich stron komputera.
Niektóre rodzaje włókien, kurz i inne ciała obce mogą zablokować szczeliny wentylacyjne i
ograniczyć przepływ powietrza.
37
C
Ułatwienia dostępu
Firma HP projektuje, wytwarza i sprzedaje produkty i usługi dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób
niepełnosprawnych, zarówno w wersji niezależnej, jak i wspomaganej odpowiednimi urządzeniami.
Obsługiwane technologie ułatwiające dostęp
Produkty firmy HP obsługują wiele ułatwiających dostęp technologii dostępnych w systemie operacyjnym i
można je skonfigurować do pracy z dodatkowymi technologiami ułatwienia dostępu. Aby znaleźć więcej
informacji o funkcjach ułatwienia dostępu skorzystaj z dostępnej w danym urządzeniu funkcji wyszukiwania.
UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnego produktu technologii ułatwienia
dostępu skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla tego produktu.
Kontakt z pomocą techniczną
Nieustannie ulepszamy dostępność naszych produktów oraz usług i cenimy wszelkie opinie naszych klientów.
Jeśli napotkasz problemy podczas używania dowolnego produktu lub jeśli pragniesz podzielić się z nami
opinią dotyczącą pomocnych dla Ciebie funkcji ułatwienia dostępu skontaktuj się z nami pod numerem
telefonu (888) 259-5707, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego. Osoby
niesłyszące lub niedosłyszące korzystające z urządzeń TRS/VRS/WebCapTel mogą skontaktować się z nami w
sprawie uzyskania pomocy technicznej lub pytań dotyczących funkcji ułatwienia dostępu pod numerem
telefonu (877) 656-7058, od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.
38
Załącznik C Ułatwienia dostępu
Indeks
C
czytnik kart pamięci, położenie 5
wspornik radiatora
zasilanie 31
34
D
dysk półprzewodnikowy
wyjęcie 15
dysk twardy
instalacja 11
wyjęcie 15
zabezpieczenia 18
K
karta pamięci, położenie
karty graficzne
instalowanie 25
E
elementy
prawy przycisk płytki dotykowej
4
spód 8
tył 6
N
napęd optyczny, położenie
F
filtry
demontaż i czyszczenie 35
G
gniazda
czytnik kart pamięci 5
linka zabezpieczająca 6
RJ-45 (sieciowe) 7
sieciowe 7
wejście audio (mikrofonowe) 5
wyjście audio (słuchawkowe) 7
wyjście audio (słuchawkowe)/
wejście audio (mikrofonowe) 5
gniazdo linki zabezpieczającej,
położenie 6
gniazdo RJ-45 (sieciowe),
położenie 7
gniazdo sieciowe, położenie 7
I
instalowanie
dysk półprzewodnikowy 11
karty graficzne 25
pamięć 21
płyta systemowa 29
stacja dysków optycznych 23
S
stacja dysków optycznych
instalowanie 23
wyjęcie 24
strefy kolorowe 3
strefy kolorowe, położenie
5
L
lokalizacja zestawu narzędzi
U
ułatwienia dostępu 38
uzyskiwanie dostępu do zestawu
narzędzi 10
10
8
O
OMEN Control 3
otwory wentylacyjne, położenie
6, 8
2
2,
P
pamięć
instalacja 21
wypełnianie gniazd 20
panel dostępu
wyjęcie 19
płyta systemowa
instalowanie 29
podstawka 2
podświetlenie
OMEN Control 3
port ładowania USB 3.0 (zasilany),
położenie 5
Port USB 3.0, identyfikacja 7
port USB 3.0, położenie 5
Port USB typu C, położenie 5
porty
ładowanie USB 3.0 (zasilany) 5
USB 3.0 5, 7
USB typu C 5
przyciski
zasilanie 4
przycisk wysuwania napędu
optycznego, położenie 8
przycisk zasilania, położenie 4
przygotowanie do demontażu 9
W
wejściowe gniazdo audio
(mikrofonowe) 5
wentylator dysku twardego
instalowanie 30
Wentylator PCI
instalowanie 27
wskazówki instalacyjne 9
wskaźniki
komunikacja bezprzewodowa 5
stan gniazda RJ-45
(sieciowego) 7
zasilanie 4
wskaźniki stanu gniazda RJ-45
(sieciowego), położenie 7
wskaźnik komunikacji
bezprzewodowej 5
wskaźnik zasilania, położenie 4
wspornik radiatora
instalowanie 34
wyjmowanie
dysk półprzewodnikowy 15
dysk twardy 15
panel dostępu 19
stacja dysków optycznych 24
wentylator dysku twardego 30
Wentylator PCI 27
wyjście optyczny, położenie 6
wyjściowe gniazda audio
(słuchawkowe) 7
wyjściowe gniazdo audio
(słuchawkowe)/wejściowe gniazdo
audio (mikrofonowe), położenie 5
Indeks
39
wyładowania elektrostatyczne,
zapobieganie uszkodzeniom 36
Z
zabezpieczenia
dysk twardy 18
zalecenia dotyczące pracy
komputera 37
zalecenia dotyczące wentylacji 37
zasilanie
instalowanie 31
zasilanie, złącze 7
zatrzask klatki dysku, położenie 6
zatrzask zwalniający panelu
bocznego, położenie 6
zestaw narzędzi, identyfikowanie 2
złącze zasilania 7
40
Indeks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising